Mexico Netherlands Northern Ireland Norway Pakistan Philippines Poland Saudi Arabia Scotland Singapore Slovakia

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mexico Netherlands Northern Ireland Norway Pakistan Philippines Poland Saudi Arabia Scotland Singapore Slovakia"

Átírás

1 372049_guidance9_HONGAARS :05 Pagina 1 Sigma Coatings Protective Coatings representation in: Australia Bangladesh Belgium Canada China Hong Kong China Cyprus Czech Repulic Denmark Egypt France Germany Great Britain Greece Hungary India Ireland Italy Japan Korea Libya Malaysia Malta Mexico Netherlands Northern Ireland Norway Pakistan Philippines Poland Saudi Arabia Scotland Singapore Slovakia Slovenia South Africa Spain Sri Lanka Sweden Syria Turkey U.A.E U.S.A Venezuela Vietnam Sigma Coatings Protective Coatings and Marine Business Unit PO Box 42, 1420 AA, Uithoorn, The Netherlands. Tel: +31 (0) Fax: +31 (0) Website: A member of the SigmaKalon Group of Companies

2 372049_guidance9_HONGAARS :05 Pagina 2 VÉDÓ BEVONATOK SIGMA BEVONATOK SIGMA útmutató ACÉL-ÉS BETONVÉDELEM 9.SZÁM A jövó t védjú k

3 372049_guidance9_HONGAARS :06 Pagina 3 Tartalom Bevezetés 1 Fosszilis tüzeló anyagú eró mú vek beruházás és karbantartás 3 Vízeró mú vi nyomóvezetékek 7 Szélenergiakorrózióvédelem 11 Atomeró mú vekproblémák és megoldások 13 Published by Sigma Coatings Protective Coatings & Marine B.U. P.O. Box AA Uithoorn The Netherlands Tel: Fax: BEVEZETÉS A Sigma Útmutató jelen száma az energetikai ipar gyakorlatban tapasztalt korróziós problémáinak megoldására koncentrál. A megoldások nagy része természetesen érvényes más iparágak számára is. Az újonnan épüló eró mú vek és energia-elosztó rendszerek, valamint a karbantartásuk számára rendelkezésre álló világméretú bevonatpiac speciális követelményekkel és eló írásokkal bír. A Sigma már sok évvel ezeló tt felismerte e piaci szegmens egyedi jellegét és szükségleteit, melynek eredménye képen a világ 38 országában több mint 400 eró mú beszállítója. Gyakorlati tapasztalatunkat alapul használva számos országban kihelyezett szakértó csoportjaink vannak, akik az energetikai ipar számára nehéz korróziós bevonatrendszerek fejlesztését és forgalmazását szolgálják. A Sigma Coatings egyike a világ vezetó védó bevonat beszállítóinak, és egyike azon kevés társaságnak, amelyek a világ legtöbb övezetében képesek szállító-és szolgáltató feladatokat ellátni. Partnereink számára ez azt jelenti, elköteleztük magunkat arra, hogy világszerte biztosítsuk a megkívánt helyi mú szaki, -technikai segítséget, valamint a kifogástalan és pontos szállítást a beruházásokhoz. Jelenleg Ázsia és a Csendes Óceán térsége a központja az áramtermeló kapacitást növeló beruházásoknak. Átfogó eló rejelzések szerint a világon a következó 20 év során létrejövó energiatermeló kapacitás bó vülés fele e növekvó piacon valósul meg. Európa, Latin-Amerika, Ausztrália és az USA energetikai piacának teljes lendülettel folyó magánosítási-és deregulációs irányvonala újraformálja a világ energiatérképét. A helyi és nemzeti piacok szélesebbé, állam-és nemzetközivé alakulnak át, és úgy fest, hogy ez a folyamat egy világméretú energiapiac kialakulásához vezet. A nagy energiatermeló k egyesülnek, vagy magukba olvasztják a kisebb vállalatokat. Ugyanezt alkalmazzák az energia-elosztók, akik a folyamatot egyesülésnek, vagy megvásárlásnak nevezik. A megújuló energiaforrások bó vülési üteme már meghaladja a hagyományos források növekedési ütemét. Elsó sorban a környezetbarát nap-és a szélenergia kerül egyre közelebb ahhoz, hogy versenyképes alternatívájává váljon a fosszilis-és nukleáris tüzeló anyagoknak. A környezetvédelmi törvényalkotás-különösen az égéstermék kibocsátást tekintve-egyre szigorodik, ami a földgáz alapú energiatermelés növekedésének tendenciáját eró síti, mert ez tisztább, mint a szén, vagy a kó olaj. Egyesült csoportjobb szolgáltatás. A Sigma Coatings ben a SigmaKalon Csoport tagjává vált. Ez tovább növelte a Sigma Coatings által már eddig is lefedett széles földrajzi területet. Ráadásul a Kalon Csoport magával hozta az ipari védó bevonatok területén meglévó saját kiterjedt szakértelmét. Photography: Ian Harris, Wattyl Australia, px Reproduction of the contents, either as a whole or in part, is forbidden without the permission of the publisher. A két csoport együtt egy nagy találkozás-földrajzi, kereskedelmi és technológiai szempontból. Ez munkavállalót és 40 országban való mú ködést jelent. A csoport szolgáltatási képessége a beruházások kivitelezésében tovább javult. 1

4 372049_guidance9_HONGAARS :06 Pagina 4 Sigma Beruházások Világszerte Atomenergia Fosszilis energia Szélenergia Vízenergia Miért alkalmas partner a Sigma Coatings? A csoport energetikai ipari tapasztalata az 1960-as évek elejéig nyúlik vissza. Wales-ben egy vízeró mú nyomóvezetékének belsó felületét egy Sigma Coatings bevonatrendszerrel látták el. A vezetéket 37 év után nyitották fel. A bevonat elég jó állapotban volt ahhoz, hogy megfeleló ideig tovább szolgáljon az eró mú elsó nagy karbantartásáig. A Sigma történetét végigkísérik az ilyen jellegú tapasztalatok, események és ezek már önmagukban is jó okot jelentenének ahhoz, hogy bevonatrendszereinket figyelembe vegyék, de nemzetközi szolgáltatásunk, megbízhatóságunk és technológiai szakértelmünk: mindez együtt jelenti eró sségünket. Technológiai szakértelem? Bevonataink tartósak-az általunk szolgált piacért kell lenniük-, ráadásul úgy lettek kifejlesztve, hogy gyakorlati alkalmazásuk, kezelhetó ségük biztonságos és könnyú. Mindegy, hogy elméletileg milyen jó egy bevonatrendszer, ha a felhasználó számára nehezen kezelhetó, az probléma. A Sigma készítmények könnyen keverhetó ek és szórhatóak a megszokott berendezésekkel. Mindehhez hozzáadódik, hogy a fejlesztés eredményeként a lehetó legkisebb a szag és az egyéb irritációs hatás. 2

5 372049_guidance9_HONGAARS :07 Pagina 5 FOSSZILIS FÚ TÓ ANYAGÚ ERÓ MÚ ÚJ LÉTESÍTMÉNY & KARBANTARTÁS 3 A fosszilis fú tó anyagú eró mú vek tervezése és karbantartása egy sor kérdést vethet fel a korrózióvédelem és a bevonatok szakemberei számára. Az egészség-és természetvédelmi törvényalkotás, valamint a bevonat technológia mai, gyorsan változó idó szakában a lépéstartás nagyon nehéz. Ez a fejezet rávilágít néhány problémás területre, és megoldásokat javasol, összhangban a legfrissebb fejlesztésekkel. Problémás területek Az eró mú veket gyakran telepítik ipari, vagy partvidéki körzetekbe, amelyek már önmagukban is korrozív hatásúak. A szénhidrogén tüzeló anyagok elégése kén-és nitrogén oxidok keletkezésével jár, amelyek tovább növelik környezetük savasságát és korrozívitását. Egy általánosan jól alkalmazható epoxi bevonatrendszer (Sigmacover CM) biztosítja azt a kombinált, korrózió elleni védelmet és kémiai ellenálló képességet, amelyet a szerkezetek, építmények nagy része igényel. Mindehhez még számos problémás terület járul: Koptató hatásúgy a betáplált szilárd fú tó anyag, mint az eltávozó hamuszemcsék Kémiai behatásfú tó anyagszállító szalagok, tartályok, padozatok, és hulladékkezeló k Kéntelenító rendszerekmagas hó mérséklet, koptató hatás és savasság. Magas hó mérsékletú területek. Tárolás-víz,-tüzeló anyag-és vegyszertároló tartályok Vízkezeló telep. Koptató hatás A szénó rlemények elégetésekor keletkezó nagy tömegú hulladék anyag a szállóhamu. A hamut porleválasztókban összegyú jtik és iszapként a gyú jtó körzetbe szállítják. Az iszap savas kémhatású és eró sen koptató. Az ezeken a helyeken alkalmazott bevonatoknak, burkolatoknak sav-és egyúttal kopásállóknak kell lenniük. A felhasznált fú tó anyagok szintén koptató hatásúak, és emellett savasak is lehetnek. Az ezekbe a körzetekbe alkalmas, jól megválasztott bevonatok a megeró sített, módosított fenolepoxi bevonatok lehetnek. Jelenleg már oldószermentes változatuk is elérhetó (Sigma Novashield). Kémiai behatás A kémiai behatás jelentkezik a szállítószalagokon, tartályokban, padozatokon és a hulladékkezeló kben, így szükségessé válhat az eredeti bevonatok tartósabbra cserélése. Ahol a vegyi behatáshoz még koptató folyamatok is társulnak, nagy ellenálló képességú, kvarccal eró sített, oldószermentes epoxi bevonat (Sigmacover Armour Compound) alkalmazható maximum 5 mm rétegvastagságig. Amennyiben csak gyenge kémiai behatásra kell számítani, a filmréteg vastagsága csökkenthetó. Füstgáz kéntelenító rendszerek Ezek az egységek eltávolítják a füstgázból a fú tó anyag elégetésekor keletkezett kén-oxidokat. A berendezések a füstgáz eltávozása során a kén-oxidok és a szálló hamu együttes, kivételesen agresszív hatásának vannak kitéve. A speciális bevonatrendszerek felhordása gyakorlott szakembert igényel. A vastagrétegú, kenéssel felvitt, durva üvegpehellyel eró sített poliészterek többnyire sikeresnek bizonyultak. További útmutatás található az ASTM D 4619 jelú, Alapvetó gyakorlati szempontok a mú ködó füstgáz kéntelenító rendszerek burkolatainak ellenó rzésére. címú szabványban. Csó vezetékek és tartószerkezeteik A környezeti hó mérsékleten mú ködó csó vezetékek külsó felülete az acélszerkezetek számára kiválasztott epoxi rendszerekkel vonható be.

6 372049_guidance9_HONGAARS :07 Pagina 6 ACÉL-ÉL BETONVÉDELEM A csó vezeték és a tartószerkezet közötti réseket lehetetlen teljesen kitisztítani, ezért itt rendszeresek a korróziós problémák. A réskorrózió elkerülése érdekében a réseket, hézagokat a festékbevonatra felvitt megfeleló rugalmasságú záróréteggel kell ellátni. A környezeténél magasabb hó mérsékleten mú ködó csó vezetékeket gyakran szigetelik, ami alatt komoly korróziós változások következhetnek be. A szigetelés nehezen tartható szárazon, a nedvesedés pedig a korrózió felgyorsulását idézi eló. A szigetelés alatti felületet bevonattal kell ellátni, de a legjobb, ha melló zzük az egy rétegben felhordott cink alapozót, mert gyorsíthatja a korróziót. Maximum 150ºC-ig egy egyrétegú fenolepoxi bevonat jó eredményt ad. Maximum 450ºC-ig szilikon alapú bevonat használandó (Sigmatherm Siloxan). Tárolótartályok Az eró mú vekben a tartályokat az alábbi anyagok tárolására alkalmazzák: Ionmentes vagy ioncserélt víz gó ztermeléshez. Tú zoltó víz. Olajdesztillátum az áramfejlesztó generátorokhoz. Fú tó olaj. Vegyszerek-savak és lúgok-a víz és a füstgázok kezeléséhez. Technológiai folyadékok és az energiatermelés melléktermékei. Kén-gyakran olvadt állapotban 4

7 372049_guidance9_HONGAARS :07 Pagina 7 Amennyiben szénacél anyagú tartályokat használnak, magas minó ségú bevonatokra van szükség az eló zó oldalon felsorolt valamennyi tárolt anyag esetben. A víztárolás mindig bonyolult, de fokozottan van ez így az ionmentes és ioncserélt vizek esetében. Ennek az az oka, hogy minél lágyabb a víz, annál könnyebben hatol be a bevonatba. Oldószer tartalmú bevonatok gondot okoznak az oldószer által indukált hólyagosodás miatt. Mindenfajta víztároló tartály számára az oldószermentes epoxikat javasoljuk. (Sigmaguard CSF) A múltban az olajpárlat-és a fú tó olaj tároló tartályok belsó felületét bevonat nélkül hagyták. Ez hiba volt, mivel az olajokban valamilyen mértékben állandóan jelen levó víz kiülepedett a tartály aljára, s útja során különbözó kénvegyületeket oldott magába. Ez a korrozív oldat súlyosan károsította a tartályok fenéklemezét. Egy oldószermentes bevonat felvitele a tartályfenékre és 1 méter magasságban az oldalfalra, kiküszöböli ezt a problémát. Karbantartáskor még a súlyosan károsodott tartályfenék is kijavítható egy e célra kialakított bevonattal (Sigmaguard CSF)-lásd a 4. számú Sigma Útmutatót. Olvadt állapotban levó kén tárolásához a fenolepoxi alapú Sigma Phenguard az egyedüli megoldás. A valamennyi fajta tárolt vegyszer, vagy folyadék bevonatokkal szemben támasztott követelményeinek leírása túlnó e rövid fejezet keretein, de néhány felvethetó. Néhány termék tárolása korrózióálló anyagú tartályt igényel, de a döntó hányaduk számára elegendó egy megfeleló bevonattal ellátott, szénacélból készült is. Ha a tartályokban akár egy vészhelyzet miatt váltani kell a tárolt anyagot, 5

8 372049_guidance9_HONGAARS :08 Pagina 8 ACÉL-ÉL BETONVÉDELEM bölcs dolog már eló re olyan bevonatot választani, a mely minden várható hatást elvisel. A módosított fenolepoxi alapú Sigma Phenguard bevonat kiválóan alkalmas az ilyen helyzetekre. Az oldószermentes fenolepoxi alapú Sigma Novaguard bevonat ellenáll a legtöbb kémiai behatásnak. Hulladékkezeló telep A keletkezó nagy mennyiségú hulladék kezelését szolgálják az ülepító tartályok, derító k, semlegesító tartályok és a szú ró egységek. Ezen egységek többsége vegyi hatásoknak ellenálló burkolatokat és bevonatokat igényel. A 3. számú Sigma Útmutató bó vebb információkat nyújt a szükséges védelem megteremtéséhez. Bevonatrendszerek az új létesítményekhez és a karbantartáshoz. Szerkezet Igénybevétel Bevonat típus Bevonatrendszer Acélszerkezet Általános Átfesthetó epoxi Sigmacover CM rendszer Csó vezeték külsó <150ºC Oldószermentes fenolepoxi Sigma Novaguard Csó vezeték külsó < 450ºC Szilikon Sigmatherm Siloxane Csó vezeték belsó Zagy, iszap Megeró sített oldószermentes fenolepoxi Sigma Novashield Szerkezetek Szállóhamu koptatás Megeró sített oldószermentes fenolepoxi Sigma Novashield Szerkezetek, Gyenge, mérsékelt Oldószermentes fenolepoxi Sigma Novaguard padozatok vegyszer kiömlés Padozatok Gyenge vegyszer-kiömlés Önterüló, oldószermentes epoxi Sigma Coltura EP Flooring Padozatok, Eró s vegyszer-kiömlés, Oldószermentes, kvarceró sítésú epoxi Sigmaguard Armour Compound szerkezetelemek koptatás Tartálybevonat Vegyszerek Fenolepoxi Sigma Phenguard System Tartálybevonat Kén (olvadt) Fenolepoxi Sigma Phenguard System Tartálybevonat Fú tó olaj Oldószermentes epoxi Sigmaguard CSF Tartálybevonat Víz Oldószermentes epoxi Sigmaguard CSF A táblázat csak általános információkat tartalmaz. Részletes tudnivalókért kérjük forduljon a Color Sevice-hez, ahol teljes körú információkat kap a konkrét vegyszer-és hó állósági tényezó kró l. Különösen fontos a tartálybevonatok jellemzó inek gondos ellenó rzése. 6

9 372049_guidance9_HONGAARS :08 Pagina 9 VÍZERÓ MÚ VI NYOMÓVEZETÉKEK KARBANTARTÁS & ÚJ LÉTESÍTMÉNYEK A Sigma Útmutató 7.száma már tartalmazott egy cikket a nyomóvezetékek belsó felületének oldószermentes epoxi bevonattal történó védelméró l. Ez a fejezet magába foglalja a kültéren elhelyezett nyomóvezetékek külsó bevonatolását új létesítményre és karbantartásra egyaránt érvényesen. Továbbá egy nemrég befejezó dött, vezetékbelsó karbantartási kivitelezés kapcsán ismertet olyan ott alkalmazott új fejlesztéseket, amelyek meghosszabbítják a belsó bevonatok élettartamát. Kültéri nyomóvezeték külsó k-karbantartás A korrodált csövek lehangoló látványt nyújtanak, s karbantartásuk még azeló tt elvégzendó, mieló tt a korrózió megállíthatatlanná válik. A vízeró mú vi csatornák és nyomóvezetékek karbantartása hasonló az egyéb ipari ágazatokban mú ködó csó vezetékek és acélszerkezetek fenntartási sajátosságaihoz. A száraz szemcseszórás a szokásos felület eló készítési eljárás a bevonat felvitele eló tt, de az ultra magas nyomású (UHP) vízsugaras módszert is érdemes számba venni. Ez egyesíthetó egy vákuum visszaszívó rendszerrel. 7

10 372049_guidance9_HONGAARS :08 Pagina 10 ACÉL-ÉL BETONVÉDELEM Az UHP alkalmazásának eló nye, hogy felmelegíti a csó felületét, így a gyorsabb száradás miatt-minimálisra csökkenti a futórozsda kialakulását, valamint az, hogy eltávolítja az oldható sókat, amelyek negatívan befolyásolhatnák a bevonatrendszer teljesító képességét. Egy UHP-ra vonatkozó felülettisztasági ISO szabvány jelenleg áll kidolgozás alatt. Amíg ez megszületik, átmenetileg használható egy, az SSPC és a NACE által közzétett (SSPC-VIS 4(1),vagy NACE No.7) útmutató. A megszokott, száraz szemcseszórt felületekkel összehasonlítva, a magasnyomású vízsugárral tisztított felületek szemmel láthatóan tisztábbak és futórozsdától mentesek (lásd a fotót). A Sigmacover Primer (7413) egy epoxi alapozó, amely ideális az UHP alkalmazása után. Jó nedvesedési tulajdonságokkal rendelkezik, és nedves felületre való felhordásra lett kifejlesztve. A közbensó bevonat lehet egy oldószeres epoxi, de nagyon fontos, hogy megfeleljen néhány feltételnek: felhordható legyen minden típusú régi bevonatra, beleértve alkid, klórozott kaucsuk és vinil festékeket is, mert gyakran csak enyhe felülettisztítás van eló írva. korlátlan ideig átvonható legyen A Sigmacover CM sorozat kielégíti a fenti igényeket. A termékek felhordhatók bármely, édesvízzel letisztított régi, jól tapadó bevonatra és nem szükséges a felületet szórással érdesíteni a következó réteg jó tapadása érdekében. Ez kiküszöböli a nem megfeleló tapadásból adódó gondokat, miáltal elkerülhetó a. kivitelezés idó beli csúszása és csökkennek a költségek is. A Sigmacover CM sorozat fedó bevonatként is megfeleló, amennyiben egy semleges szín (pl. világos szürke) szükséges. Ha élénk, fényesebb bevonatot igénylünk, úgy tanácsolható a Sigmadur átfesthetó poliuretán fedó alkalmazása, mellyel a színelváltozás és a krétásodás is elkerülhetó. A felület eredeti és tisztított állapotban. 8

11 372049_guidance9_HONGAARS :09 Pagina 11 Kültéri nyomóvezeték külsó k-új létesítmény A bevonatrendszer eló térbe helyezi, figyelembe veszi úgy a helyszínen, mint a mú helyben történó felhordás lehetó ségét az új létesítményeknél. A Sigmacover Primer jól teljesít száraz szemcseszórt felületen, a Sigmacover CM bevonatok pedig jól tú rik az alacsony mú helyhó mérsékletet. A maximális mú helyteljesítmény elérése érdekében a Sigmacover Primer helyettesíthetó Sigmacover CM Primer-el, miáltal elérhetó, hogy a három rétegú rendszert egy munkanapon belül kialakítsuk. A Sigmacover CM termékek korlátlan idejú átfesthetó sége lehetó vé teszi a bevonatrendszer mú helyben történó részleges kialakítását, a tárgy helyszínre szállítását és a fedó bevonat felhordását még néhány hónap eltelte után is. Amennyiben az eló írások egy vascsillámos bevonatot igényelnek, úgy a Sigmacover CM Miocoat alkalmazható. Dartmouth Völgyzárógát A Dartmouth Völgyzárógát Ausztrália legnagyobb ilyen jellegú építménye. Összegyú jti és felduzzasztja az észak-kelet viktoriai Mitta Mitta folyó vizét öntözési, állattenyésztési és háztartási célokra Új-Dél Wales, Victoria és Dél-Ausztrália államok számára. A víz elvezetésére két csatorna is szolgál, közülük a magasabban levó össze van kapcsolva egy 150 Mw-os eró mú vel. Az acél csó vezetéket eredetileg kátrány epoxi bevonattal látták el a 70-es évek végén, majd 1982-ben, 1986-ban, 1990-ben és ben végezték el karbantartását. 9

12 372049_guidance9_HONGAARS :09 Pagina 12 ACÉL-ÉL BETONVÉDELEM BEVONATRENDSZER A NYOMÓVEZETÉK KÜLSÓ KHÖZ. ÚJ LÉTESÍT- MÉNY ÉS KARBANTARTÁS. A következó rendszer különösen alkalmas külsó karbantartásra Sigmacover Primer: 75µm 7456 Sigmacover CM Coating: 125µm 7530 Sigmadur HB Semigloss: 75µm Sigmacover Primer - Sokoldalú alapozó, nagynyomású vízsugárral tisztított felületre kialakítva. Sigmacover CM sorozat Alacsony hó mérsékleten felhordható, átvonható epoxik. Sigmadur akril poliuretánok Szín-és fénytartó, könnyen felhordható. A fenti rendszer természetesen új létesítményeknél is alkalmazható. Hideg idó járás esetén a Sigmacover Primer helyett a Sigmacover CM Primer használata javasolt, amivel lehetó ség nyílik arra, hogy a háromrétegú bevonatrendszert egy munkanap alatt elkészítsük. Ez a Sigmacover CM/Sigmadur rendszer az alábbi eló nyöket kínálja: ELÓ NYÖK A MÚ HELYBEN: Rövid átvonhatósági idó - nagyobb teljesítmény. 5 C feletti hó mérsékleten a három réteg egy nap alatt felhordható. Az idó korlát nélküli átfesthetó ség nagy rugalmasságot tesz lehetó vé a festési munkák ütemezésében. ELÓ NYÖK A HELYSZÍNEN Egyaránt felhordható ecsettel, hengerrel és szórással. A levegó páratartalma 95% lehet. Alacsony környezeti hó mérsékleten is felvihetó a felületre. Hosszú fazékidó. Jó tapadás régi epoxi, poliuretán, klórozott kaucsuk, vinil és alkid bevonatokon. Lehetó vé teszi a festési szezon meghosszabbítását. ÁLTALÁNOS ELÓ NYÖK Megnövekedett termelékenység. A világon mindenütt beszerezhetó. Egyedülálló eddigi felhasználás-30 országban több mint 100 millió m 2 acélfelületen. A Goulburn-Murray Water cég 1999-ben elhatározta az acél víznyomó vezeték belsó felületének szórását és újrafestését. A vezetékeket 500 méter hosszban (Ø 4,6: 4,0 és 1,9 méter) látták el belsó bevonattal Múltbeli, Ausztráliában mutatott teljesítménye, ivóvízmegfeleló sége és könnyú felhordhatósága alapján az oldószermentes epoxi alapú Sigmacover CSF 75-öt választották. A gyakorlat bebizonyította, hogy az oldószermentes, nagy rétegvastagságú epoxik hosszabb élettartamúak a korábban használt oldószeres és kátrány epoxi bevonatoknál. Köszönet Ian Harrisnak (Wattyl Protective Coatings, Australia) az információkért és a fotókért. A háttér információkat a Dartmouth Dam, a Goulburn- Murray Water és a McElligot Partners szolgáltatta. Új fejlesztés-belsó bevonat A Sigma Coatings 1960 óta kitágította az oldószermentes epoxi technológia határait. A legújabb fejlesztés a Sigma Novashield, amelyet új tulajdonsága, a kopásállóság tesz még alkalmasabbá a nyomó- és csó vezeték belsó k bevonatolására. A Sigma Novashield egy megeró sített, oldószermentes, módosított fenolepoxi bevonat, fokozottan tartós és vegyszerálló. Ráadásul a nyomóvezetékek élettartamának meghosszabbítása ismeretében még számos alkalmazást nyer a jövó ben, például az iszapvezetékek, ürító tartályok, önürító kocsik védelmében. Igény szerint további információkkal állunk rendelkezésre. 10

13 372049_guidance9_HONGAARS :09 Pagina 13 SZÉLERÓ MÚ VEK KORRÓZIÓ ELLENI VÉDELEM A szélenergia kiaknázása nagyon dinamikus tevékenységi terület napjainkban. Ez az egyik leggyorsabban növekvó szerepet betöltó energiaforrás a világon, különösen Európában, Ázsiában és Észak-Amerikában. Turbináik tartószerkezete adódóan teljesen szabad körülmények között maximálisan ki vannak téve a szél, a nap és az idó járás hatásainak. Az UV sugárzás mindent károsíthat, de a legjobban a bevonatrendszereknek árt. Mindehhez még hozzáadódik a szélhordta szemcsék koptató hatása is. fedó réteget a tornyon és a turbinaházon egyaránt. A szélgenerátorok korrózió elleni védelme A széltornyok bevonattal való ellátása egyben, vagy részegységenként történik a teljesen ki van téve az elemek hatásának, ezért védelmük (ezzel együtt külsó megjelenésük) megoldása összetett feladat. Éghajlati körülmények Az éghajlati körülmények nagyon szélsó ségesek A szélturbinákat a föld legforróbb és leghidegebb övezeteibe telepítik. Ezek nagyon száraz, vagy szélsó ségesen nedves területek. Az eló zó ekbó l Nagyon sok szélkerék van elhelyezve az egyébként is eró sen korrozív tengerparti körzetekben. Természetesen a trópusi tengerpartokra is a fokozott agresszivitás a jellemzó. A generátorok karbantartása nem könnyú, ezért bölcs dolog már eleve a legmegfeleló bb bevonatot alkalmazni. Az esztétikai követelmények országonként változnak, gyakran attól függenek, hol van a létesítmény elhelyezve. Európában a legtöbb megrendeló megkívánja a sima, fényes gyártócsarnokokban. A bevonandó felület döntó hányadát a torony és a turbinaház teszi ki. A költséghatékonyság megköveteli a festó üzem magas termelékenységét. Másként kifejezve minél rövidebb a festési ciklus, annál jobb. A festó mú hely sajátos adottságai megkövetelnek egy testreszabott megközelítést. Csakúgy, mint a turbinák elhelyezkedési körülményeit, a festó üzem klimatikus jellemzó it is figyelembe kell venni. Nem egyszerú minden igény kielégítése. 11

14 372049_guidance9_HONGAARS :10 Pagina 14 ACÉL-ÉL BETONVÉDELEM A helyi környezetvédelmi jogszabályokat. A gazdaságossági követelményeket. A Sigma rendszerint az epoxi (Sigmacover) és a poliuretán (Sigmadur) technológia kombinációját ajánlja, így a kiválasztott bevonat egyesíteni fog néhány fontos tulajdonságot: Hosszú idó tartamú védelem. Gyors száradás (porszáraz állapot). Rövid idó után átvonható. Esztétikus megjelenés. Könnyú karbantarthatóság hosszú ideig. A Sigma epoxi technológiája lehetó vé teszi a teljes bevonatrendszer felvitelét egy munkanap alatt, még alacsony mú helyhó mérsékleten is. Igény esetén cinkkel pigmentált alapozók használhatók. Mind a Sigmacover CM epoxik, mind a Sigmadur poliuretánok könnyen karbantarthatók még hosszú idó múlva is, a felület kopása nélkül. Nem okoz problémát a bevonathibák javítása sem a szállítás eló tt, sem már felállított helyzetben. Ezek a rendszerek jó teljesítményt nyújtanak. Az epoxi alapozó/közbensó bevonatok hosszú ideig tartósak, a poliuretán fedó réteg pedig a napfény hatásának is ellenálló színtartósságot biztosít. A torony belsejében és a turbinaházban jelentkezó hatások kevésbé szigorúak. Vízpára lecsapódás eló fordul, de az UV sugárzás és a koptató hatások hiánya miatt rendszerint egy kétrétegú bevonatrendszer elegendó. Néhány esetben egy réteggel is számolhatunk. Egyedi megoldások léteznek az üvegszál eró sítésú propellerlapátok védelmére. További részletes megoldások, beleértve a külsó megjelenést is, igény szerint hozzáférhetó k a Sigma Coatings szakértó inél. A szélgenerátorok száma és teljesítménye lényegében a 90-es években növekedett meg. Az utóbbi tíz évben az adatok szerint a széleró mú vek kapacitásnövekedésének üteme az évi 25%-ot is meghaladta világszerte ben a világ összes energiatermelésének 0,4%-át adták, de hatalmas lehetó ségei vannak a további terjeszkedésnek. A szélenergia hasznosításával eló állított áram gazdaságilag már versenyképes a nukleáris, valamint a fosszilis energiahordókból származóval. Energiafajta Ár (US cent/kwh) Nukleáris 6,5 Szén 6,3 Földgáz 6,2 Szél 5,2 Ez a leggyorsabban növekvó energiaforrás a világon különösen Európában, Ázsiában és Észak- Amerikában. Világszerte összesen MW a termelés, de az Európai Szélenergia Társaság csak Európában évi MW eló állítását irányozza eló 2010-re. Jelenleg az európai társaságok alkalmazzák az összes szélgenerátor 90 %-át, és Németország, Dánia, Spanyolország az USA-val együtt a világ vezetó fejlesztó i, beruházói e területen. Az USA kormánya eló irányozta, hogy 2010-re az összes energiaszükséglet 5 %-át a szélenergiából nyerjék. Az amerikai Energiaügyi Minisztérium beindította az Amerikai szélenergia programot. Ez a program, egyaránt bevonva a magántó két és az állami eró ket, azt tervezi, hogy 2005-re MW, 2010-re MW energiát termeljenek a szél segítségével. Sokan vitatják, hogy reálisak-e ezek a célok, de érdemes megjegyezni, hogy pl. Dánia energiaszükséglete 10 %-át már így elégíti ki. Mú ködó széleró mú kapacitás 1999 végén A Sigma gyakorlott és jól felkészült üzletkötó mérnökei kezelni tudják a változatos igényeket. Ajánlásaik figyelembe veszik: A telepítés környezeti feltételeit. A festó üzemi körülményeket. A beruházó igényeit. A festékre vonatkozó eló írásokat. Kína China MW Spanyolország Spain 1530 MW MW Dánia Denmark MW MW USA United States MW 2492 MW Németország Germany MW MW 12

15 372049_guidance9_HONGAARS :10 Pagina 15 ATOMERÓ MÚ VEK PROBLÉMÁK ÉS MEGOLDÁSOK Avilágon összesen 850 nukleáris eró mú mú ködik, beleértve a kutató reaktorokat és a termelési célúakat is. Az atomenergia ipar egy nagyon nehéz idó szakot élt át az elmúlt tíz évben. Ebben egyaránt szerepet játszott a közvélemény, a gazdaságosabb energiatermelési alternatívák és a liberalizált energiapiac. Sok eró mú tulajdonosának küzdeni kell az energiapiaci részesedése megtartásáért, ugyanakkor már nem sokáig képesek kompenzálni a magas fejlesztési, és mú ködési költségeket. A legvalószínú bb, hogy a fosszilis energiahordozók fogyásával ez a helyzet pozitívan fog változni, de hogy mikor, azt ma még nehéz megjósolni. Akárhogy történjék is, az atomenergetika ma még nagy mozgékonysággal rendelkezik. A régebbi termeló bázisok továbbra is engedélyt kapnak, hogy mú ködési idejüket meghosszabbítsák. A mú ködó eró mú vek karbantartását meg kell oldani, és azok, amelyeket még csak most terveznek, építenek, szintén igényelnek speciális bevonatrendszereket. A nukleáris környezet A radioaktívitás és az általa okozott szennyezó dés a két fó tényezó, melyeket figyelembe kell venni. A jól megválasztott bevonatrendszer számára a sugárzás önmagában nem jelent különösebb gondot. A legtöbb speciális epoxi-és szervetlen cinktartalmú bevonatnál a kitéti vizsgálatok mindössze színváltozást eredményeztek. A radioaktív szennyezó dés a levegó ben szálló részecskék útján telepszik meg, vagy ágyazódik be a festékbevonat felületébe. A radioaktív ionok vagy csak megtapadnak a felületen, vagy kölcsönhatásba is lépnek vele. A mentesítést különbözó hó mérsékleten, változatos összetételú vizes oldatokkal végzik, és a bevonatrendszernek ellen kell állnia valamennyi fajta tisztító mú veletnek és alkalmazott vegyszernek. Vagy más esetet véve; egy hú tó folyadék kifolyással járó baleset során a bevonatnak meg kell ó riznie tapadóképességét, tehát nem válhat egy esetleges-vészhó tó rendszeri eltömó dés okozójává. Valamennyi, akár a primer -,akár a szekunder körben alkalmazott bevonatnak ki kell elégítenie a legszigorúbb teszt követelményeket. A reaktorok hú tó - rendszerének meghibásodása esetén keletkezó gó zmennyiség kondenzálására hatalmas víztároló medencék szolgálnak, melyek bevonatainak hosszú idó n keresztül jól kell bírniuk a víz alatti igénybevételt. Bevonatok radioaktív környezetben Miért szükséges a bevonat és minek kell ellenállnia? A beton, a falazatok, az acél jellemzó en felülethibákkal rendelkeznek, ezért képesek felfogni és megtartani a radioaktív anyag részecskéit. Következésképen a felületek mentesítése nehéz, sokszor lehetetlen. A legegyszerú bb megoldás a felülethibák kitöltése, és bevonatolása a radioaktív sugárzásnak kitett zónákban. A sugárzásnak kitett helyeken alkalmazott bevonatokkal szemben támasztott követelmények: Minimális szennyezhetó ség, könnyú mentesíthetó ség. Vegyi ellenálló képesség (a mentesító vegyszereknek). A radioaktív sugárzás nem károsítja. Korrózió elleni védó képesség. Korróziómentes betonfelületek. Biztonságos, esztétikus, kellemes munkakörnyezet. 13

16 372049_guidance9_HONGAARS :10 Pagina 16 ACÉL-ÉL BETONVÉDELEM Az oldószertartalmú epoxi bevonatok folyadékba merüló használata eló idézheti a jellegzetes tartálybevonat problémákat. Például a felületi, ritkább esetben pedig a bevonatrétegek közötti hólyagosodást. Az oldószeres epoxi bevonatok alkalmazását el kell kerülni minden vízbe merüló felületnél, mert az oldószer visszatartás gondokat okoz. Megfeleló oldószermentes megoldások rendelkezésre állnak. Alkalmazkodás a speciális körülményekhez Az atomeró mú vek mú ködtetésében egyre növekvó szerepet kapnak a létesítmények bevonatrendszereinek karbantartási programjai. Ellenó rzésük, felülvizsgálatuk sokkal szigorúbb, mint más, normál területeken. Különösen gondos felügyeletet igényelnek a felületi hibák, mint például a lyukacsosság, ami hajlamos áttevó dni a meglévó bevonatrétegró l a következó re. Elengedhetetlen még a kisebb felülethibák javítása is. A beton porózus, nagy megkötó képességú felületét egy záró bevonattal kell ellátni. A felülethibák kijavítása eló tt a felület megtisztítása pásztázó szemcseszórással történik. Eló nyösen alkalmazhatók az oldószermentes bevonatok, melyek megfelelnek a biztonsági követelményeknek és könnyen tisztítható, sima felületet adnak. Az esetleges, sugárszennyezéssel járó meghibásodást jelzó aktív szén szú ró k az atomeró mú vek biztonsági rendszerének részei. Az oldószerek, a festékködök beszennyezhetik ó ket. Ezért a karbantartás a hagyományos festékekkel csak a leállási idó szakokban (gyakran meghosszabbítva azokat), vagy a szú ró betétek cseréje idején végezhetó el. Az oldószermentes bevonatok alkalmazása lehetó vé teszi a karbantartást üzem közben, a termelés megszakítása nélkül. A Sigma Coatings oldószermentes bevonat fejlesztései különösen alkalmasak az atomeró mú vek számára. Az oldószermentes Sigma Coltura Flooring önterüló, epoxi alapú padozat bevonat jól bevált termék a nukleáris energetikai iparban. Ezen kívül még több Sigma bevonat alkalmas e szektor számára. A Sigma Egyesült Államokban mú ködó részlege legutóbb erre a területre fejlesztette ki az oldószermentes, kétkomponensú epoxi alapú Sigma CSF Maintenance Coating nevú bevonatot. Ez könnyen felvihetó a legkülönfélébb felületekre, és a bevonatkészítésnél az alábbi eló nyöket kínálja: Nincs robbanás-és tú zveszély, minimális a szaghatás. Felvihetó ecsettel, hengerrel, (airless szórással). A környezetében folyó munkát nem zavarja. Nem kell leállítani az aktív szén-szú ró ket. Eló nyök a használat során: Magasfényú felület, könnyen tisztítható, nem csúszik. Nincs visszamaradó oldószer, ami a bevonat repedezését okozhatná. Csak vízzel is tisztítható, nem szükségesek a különbözó vegyszertartalmú oldatok. Tesztek, szabványok A 60-as évek végén és a 70-es évek elején kiadott három ANSI szabvány alapozta meg a bevonatok vizsgálatát és minó ségi követelményeit a Minó ségbiztosítással összhangban. Egy minó sító teszt tartalmazta eló ször a lökésszerú hó hatásnak történó kitétet egy gó znyomás alatt levó edényben, szimulálva egy a primer körben keletkezett, hú tó folyadék vesztéssel járó balesetet. Ez volt a Tervezett Alapbaleset (DBA) teszt. Ez lett az alapja az ASTM D 33 jelú szabványnak, és az 1979-ben megjelent, Kézikönyv a bevonatolási munkákhoz a könnyú vizes atomeró mú vek primer köre és az egyéb, a biztonsággal kapcsolatos létesítmények területén. címú munkának. Az azóta eltelt idó ben az ANSI teszt és a minó sító szabványok korszerú södtek (ASTM D-5144) és publikálták a Védó bevonat szabványok az atomeró mú vek számára c.kiadványt. Mentesítési teszt Egy bevonat mentesíthetó ségének megállapítására számos tesztet használnak. Az Oak ridge-i Nemzeti Könyvtár (USA) különféle szabványokkal rendelkezik, melyek normál hó mérsékletú híg salétromsavas lemosáson, az azt követó vizes leöblítésen, majd a végsó, forró, híg savas mosáson alapulnak. Ezekbó l alakították ki az ANSI N.5 12 és az ASTM D jelú szabványokat. Az ANSI N.5 12 eló írja a 90, illetve 95 %-os mentesíthetó séget bevonat típustól függó en. A védó bevonatok mentesítési tesztjeit több ország is kifejlesztette (Nagy-Britannia:BS 4247 Part , Németország, Franciaország, Oroszország). 14

Hempel News. Ebben a számban. 2012. nyár. A Hempel műszaki szolgáltatásai: a problémák megelőzése. Walney 2 tengeri szélerőmű

Hempel News. Ebben a számban. 2012. nyár. A Hempel műszaki szolgáltatásai: a problémák megelőzése. Walney 2 tengeri szélerőmű Hempel News. Ebben a számban A Hempel műszaki szolgáltatásai: a problémák megelőzése HEMPADUR 35760 HEMPEL FESTÉKEK AZ ÚJ TÖRÖK ERŐMŰBEN Walney 2 tengeri szélerőmű MŰHELYALAPOZÓK EGYSZERŰEN Téma A Hempel

Részletesebben

HOGYAN VÁLASSZUK KI A MEGFELELŐ FESTÉKRENDSZERT. Az ISO 12944 szabvánnyal összhangban levő bevonat védelmi irányelvek

HOGYAN VÁLASSZUK KI A MEGFELELŐ FESTÉKRENDSZERT. Az ISO 12944 szabvánnyal összhangban levő bevonat védelmi irányelvek HOGYAN VÁLASSZUK KI A MEGFELELŐ FESTÉKRENDSZERT Az ISO 9 szabvánnyal összhangban levő bevonat védelmi irányelvek Bevezetés A jelen tanulmány célja az, hogy segítsen Önnek kiválasztani az Ön szerkezetének

Részletesebben

HEMPEL NEWS EBBEN A SZÁMBAN HEMPACORE ONE. Nyári 2013

HEMPEL NEWS EBBEN A SZÁMBAN HEMPACORE ONE. Nyári 2013 HEMPEL NEWS Nyári 2013 EBBEN A SZÁMBAN HEMPACORE ONE GYORSAN száradó alkid festék Orosz hidak részére Új Hempel gyártóüzem Oroszországban A TŰZVÉDELEM SZEMPONTJÁBÓL KIEMELKEDŐEN JÓ ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOKKAL

Részletesebben

HOGYAN VÁLASSZUK KI A MEGFELELŐ FESTÉKRENDSZERT Az ISO 12944 szabvánnyal összhangban levő bevonat védelmi irányelvek

HOGYAN VÁLASSZUK KI A MEGFELELŐ FESTÉKRENDSZERT Az ISO 12944 szabvánnyal összhangban levő bevonat védelmi irányelvek HOGYAN VÁLASSZUK KI A MEGFELELŐ FESTÉKRENDSZERT Az ISO 944 szabvánnyal összhangban levő bevonat védelmi irányelvek Bevezetés A jelen tanulmány célja az, hogy segítsen Önnek kiválasztani az Ön szerkezetének

Részletesebben

Közép-keleteurópai. atomenergetikai kitekintés ENERGY AND NATURAL RESOURCES ADVISORY

Közép-keleteurópai. atomenergetikai kitekintés ENERGY AND NATURAL RESOURCES ADVISORY ENERGY AND NATURAL RESOURCES Közép-keleteurópai atomenergetikai kitekintés ADVISORY Szerzők A KPMG budapesti székhelyű energetikai- és közüzemi szektorra szakosodott tanácsadó csoportja Közép-kelet-európai

Részletesebben

Vállalkozók Európában 3 TARTALOMJEGYZÉK

Vállalkozók Európában 3 TARTALOMJEGYZÉK Vállalkozók Európában 3 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés, ajánlás... 4 1. A megújuló energiák fajtái... 5 1.1 Biomassza... 7 1.2 Napenergia... 12 1.3 Geotermia... 14 1.4 Szélenergia... 15 1.5 Vízenergia... 16

Részletesebben

NEMZETKÖZI ÖSSZEFOGÁS A 21. SZÁZAD ATOMENERGETIKÁJÁÉRT

NEMZETKÖZI ÖSSZEFOGÁS A 21. SZÁZAD ATOMENERGETIKÁJÁÉRT NEMZETKÖZI ÖSSZEFOGÁS A 21. SZÁZAD ATOMENERGETIKÁJÁÉRT Csom Gyula a műszaki tudomány doktora professor emeritus Budapest 2005. április 2 Tartalomjegyzék Bevezetés A fosszilis energiahordozók és az energiaigények

Részletesebben

Villamos energiatermelés nap - és szélenergiával

Villamos energiatermelés nap - és szélenergiával Villamos energiatermelés nap - és szélenergiával Szemlélet és technológiai-alap formáló TANANYAG Magyarország- Szlovákia a Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében Megújuló Szakképzés-

Részletesebben

ÚTMUTATÓ AZ ELÉRHETŐ LEGJOBB TECHNIKA MEGHATÁROZÁSÁHOZ AZ ENERGIAHATÉKONYSÁG TERÉN. Budapest 2009. november

ÚTMUTATÓ AZ ELÉRHETŐ LEGJOBB TECHNIKA MEGHATÁROZÁSÁHOZ AZ ENERGIAHATÉKONYSÁG TERÉN. Budapest 2009. november ÚTMUTATÓ AZ ELÉRHETŐ LEGJOBB TECHNIKA MEGHATÁROZÁSÁHOZ AZ ENERGIAHATÉKONYSÁG TERÉN Budapest 2009. november Ez az Útmutató a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (KvVM) megbízásából készült az egységes

Részletesebben

Integrált gyártórendszer-karbantartás és a karbantartó mérnök szerepe (dr. Péczely György)

Integrált gyártórendszer-karbantartás és a karbantartó mérnök szerepe (dr. Péczely György) A.A. Stádium Kft. www.aastadium.hu Integrált gyártórendszer-karbantartás és a karbantartó mérnök szerepe (dr. Péczely György) Napjaink gyártási rendszerei mind bonyolultabbak, a gazdasági kihívások is

Részletesebben

MŰSZAKI HIGIÉNIA AZ ÉLELMISZERIPARBAN

MŰSZAKI HIGIÉNIA AZ ÉLELMISZERIPARBAN MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA Agrár Tagozat MŰSZAKI HIGIÉNIA AZ ÉLELMISZERIPARBAN Rövid összefoglaló az élelmiszeripari üzemek (épületek, területek) és az élelmiszeripari gépek, berendezések tervezéséhez és üzemeltetéséhez

Részletesebben

A Közép- Dunántúli Regionális Napenergia Klaszter

A Közép- Dunántúli Regionális Napenergia Klaszter A Közép- Dunántúli Regionális Napenergia Klaszter Stratégiai terve Készült a Közép-Pannon Terület - és Gazdaságfejlesztési Szolgáltató Non Profit Kft. Részére készült munkaanyag 1 Tartalomjegyzék Közép-dunántúli

Részletesebben

MEGÚJULÓ ENERGIA HELYZETKÉP

MEGÚJULÓ ENERGIA HELYZETKÉP MEGÚJULÓ ENERGIA HELYZETKÉP Kaposvár 2014 A bolygó lázas. Ha a gyermeked lázas doktorhoz viszed. Ha a doktor azt mondja, hogy beavatkozás szükséges, nem ellenkezel, hogy azt olvastam a tudományos-fantasztikus

Részletesebben

AZ IGAZÁN HATÉKONY MEGOLDÁS:

AZ IGAZÁN HATÉKONY MEGOLDÁS: 2009. szeptember október Épületgépészet épületvillamosság FŰTÉS KORSZERŰSÍTÉSHEZ AZ IGAZÁN HATÉKONY MEGOLDÁS: LÉGBŐL KAPOTT altherma HT Magas hőmérsékletű fűtésre > A kazánt közvetlen hőszivattyúra lehet

Részletesebben

A hulladékgazdálkodás általános kérdései, alapelvei

A hulladékgazdálkodás általános kérdései, alapelvei Köztisztasági Egyesülés Nem iskolai rendszerben történő hulladékgazdálkodási ismeretek terjesztését célzó szakmai tájékoztató füzetek A hulladékgazdálkodás általános kérdései, alapelvei 1. sz. füzet 1

Részletesebben

MUNKAANYAG. Wölfling Anna. A vegyipar egyes speciális területére vonatkozó környezetvédelem. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Wölfling Anna. A vegyipar egyes speciális területére vonatkozó környezetvédelem. A követelménymodul megnevezése: Wölfling Anna A vegyipar egyes speciális területére vonatkozó környezetvédelem A követelménymodul megnevezése: Vegyipari alapmodul feladatok A követelménymodul száma: 1228-06 A tartalomelem azonosító száma

Részletesebben

2014. MÁJUS 27-30. ÚJDONSÁGOK

2014. MÁJUS 27-30. ÚJDONSÁGOK IPAR NAPJAI 2014 2014. MÁJUS 27-30. ÚJDONSÁGOK 1 ABB Kft. ABB Force Control (FC) Erőmérő cella Hagyományos programozási eljárás, amikor meghatározzuk a robot pályáját és sebességét. Ezek a paraméterek

Részletesebben

Forgalmazás: A BLACHPROFIL 2 termékei több mint 800 erre szakosodott értékesítési

Forgalmazás: A BLACHPROFIL 2 termékei több mint 800 erre szakosodott értékesítési 2014. KATALÓGUS Forgalmazás: A BLACHPROFIL 2 termékei több mint 800 erre szakosodott értékesítési ponton vásárolhatók meg Európában. Az egyes disztribútorok a területi kereskedelmi képviselő és a központban

Részletesebben

COUNTRY SPECIFIC CONDITIONS

COUNTRY SPECIFIC CONDITIONS HU COUNTRY SPECIFIC CONDITIONS A Biogázüzemek Jelenlegi Helyzete, És Elterjedésük Előtt Álló Korlátok És Akadályok MAGYARORSZÁGON With the support of Bio-metán technológiák fejlesztése a piaci elterjedés

Részletesebben

Műanyagok újrahasznosítása Angyal, András, Pannon Egyetem

Műanyagok újrahasznosítása Angyal, András, Pannon Egyetem Műanyagok újrahasznosítása Angyal, András, Pannon Egyetem Műanyagok újrahasznosítása írta Angyal, András Publication date 2012 Szerzői jog 2012 Pannon Egyetem A digitális tananyag a Pannon Egyetemen a

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. A napenergia mint megújuló energiaforrás alkalmazhatósága. konkrét családi házra

SZAKDOLGOZAT. A napenergia mint megújuló energiaforrás alkalmazhatósága. konkrét családi házra Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar Kőolaj és Földgáz Intézet Gázmérnöki Intézeti Tanszék SZAKDOLGOZAT A napenergia mint megújuló energiaforrás alkalmazhatósága konkrét családi házra Készítette:

Részletesebben

Linde Magazin. Fedezze fel a világ láthatatlan erejét. Hélium. Jelen Biztonság Egy sokoldalú nemesgáz

Linde Magazin. Fedezze fel a világ láthatatlan erejét. Hélium. Jelen Biztonság Egy sokoldalú nemesgáz Linde Vevői Magazin//4. évf./1. szám (2014/1) Linde Magazin Múlt Rendezvények a Linde életében Mach-Tech 2013 Jelen Biztonság Egy sokoldalú nemesgáz Jövő Innovatív technológiák Healthcare Fedezze fel a

Részletesebben

A nukleáris ipar hulladékkezelési kihívásai Dr. Szűcs, Istvan

A nukleáris ipar hulladékkezelési kihívásai Dr. Szűcs, Istvan A nukleáris ipar hulladékkezelési kihívásai Dr. Szűcs, Istvan A nukleáris ipar hulladékkezelési kihívásai Dr. Szűcs, Istvan Dr. Domokos, Endre Szerzői jog 2013 Pannon Egyetem Környezetmérnöki Intézet Tartalom

Részletesebben

ESPAN Nyugat-dunántúli Regionális Energia Stratégia

ESPAN Nyugat-dunántúli Regionális Energia Stratégia ESPAN Nyugat-dunántúli Regionális Energia Stratégia 7. Energiahordozók, energiaelosztás, tárolás Készítők neve: Angster Tamás Borovics Attila Kapuváry Gusztáv Kovács Attila, Dr. Lendvay Péter Nádasdi Péter

Részletesebben

Technical Kft. Budapest legnagyobb kandalló bemutatóterme

Technical Kft. Budapest legnagyobb kandalló bemutatóterme 2009. március április Energiatakarékos és passzív házak Technical Kft. Budapest legnagyobb kandalló bemutatóterme 1103 Budapest, Kőér u. 16. Tel: 06 (1) 260-2290, Mobil: 06/20 341-1217, 06/20 9342-911,

Részletesebben

Csomagolás a hulladékgazdálkodásban

Csomagolás a hulladékgazdálkodásban Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Külgazdasági Szak Nappali tagozat Logisztika szakirány Csomagolás a hulladékgazdálkodásban Készítette: Harasztos Anna Budapest, 2009 1. Bevezetés...

Részletesebben

A megújuló energiaforrások alkalmazási lehetőségei egyéni és közösségi szinten

A megújuló energiaforrások alkalmazási lehetőségei egyéni és közösségi szinten Ökorégió Alapítvány A Fenntartható Fejlõdésért A megújuló energiaforrások alkalmazási lehetőségei egyéni és közösségi szinten Kiadta: Ökorégió Ala pít vány, 8977 Dötk, Fõ u. 39. Tel./fax: 83/376-178 E-mail:

Részletesebben

5. MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK

5. MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK Bohoczky Ferenc 5. MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK Budapest 2005. január E lõszó Ez a kiadvány a Magyar Atomfórum Egyesület által közreadott sorozat része, amely a hazai villamosenergia-ellátás jövõjének kérdéseit

Részletesebben

HAZAI ÉS EU ENERGIABIZTONSÁG ÉS A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK

HAZAI ÉS EU ENERGIABIZTONSÁG ÉS A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK V. Évfolyam 3. szám - 2010. szeptember Jobbágy Szabolcs jobbagyszabolcs@citromail.hu HAZAI ÉS EU ENERGIABIZTONSÁG ÉS A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK Absztrakt Értékelő elemzésében egy általános képet szeretnék

Részletesebben

ÚTMUTATÓ AZ ELÉRHETŐ LEGJOBB TECHNIKA MEGHATÁROZÁSÁHOZ A HULLADÉKÉGETŐK ENGEDÉLYEZTETÉSE SORÁN

ÚTMUTATÓ AZ ELÉRHETŐ LEGJOBB TECHNIKA MEGHATÁROZÁSÁHOZ A HULLADÉKÉGETŐK ENGEDÉLYEZTETÉSE SORÁN ÚTMUTATÓ AZ ELÉRHETŐ LEGJOBB TECHNIKA MEGHATÁROZÁSÁHOZ A HULLADÉKÉGETŐK ENGEDÉLYEZTETÉSE SORÁN Budapest 2008 1 Ez az Útmutató a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (KvVM) megbízásából készült a hulladékégetők

Részletesebben