56. évfolyam december Ára 40 dinár

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "56. évfolyam 2008. december Ára 40 dinár"

Átírás

1 56. évfolyam december Ára 40 dinár

2 Köszöntő Képzeljétek, Ausztráliában hamarosan kezdődik a nyár! Míg mi itt melegszünk bent a kályhánál, előkeressük a kesztyűt, sálat és hógolyózunk, addig a déli féltekén így Ausztráliában is épp a fürdőruhát és a búvárszemüveget keresgélik, mezítláb szaladgálnak a forró homokban, és ha kedvük támad, még úsznak is egyet. Ez azért lehetséges, mert, mint tudod, a Föld gömbölyű. A fölső részét északi féltekének, az alsót déli féltekének nevezzük. Európa az északi féltekén található, míg Brazília vagy Ausztrália a déli féltekén. A két félteke éghajlata között ellentét van: míg az egyiken tél van, a másikon nyár. Valójában a Nap egyenletesen sugározza melegét, a Föld azonban, miközben a Nap körül kering, váltakozva hol az északi, hol a déli féltekét fordítja közelebb a Naphoz. Gyermekkoromban sokszor elképzeltem, milyen is lehet egy nyári karácsony. Pancsolunk-e a medencében és fagyizunk, majd bemegyünk a karácsonyfa köré és elénekeljük a Mennyből az angyalt? Nem tudom, ti hogy vagytok vele, de nekem a karácsony hangulatához már nélkülözhetetlen a kinti hideg, a jégvirágos ablakok, a zúzmarás fák, a hó, a füstölgő kémények és a szegfűszeges narancs illata. Csilla * Minden olvasónknak, a szülőknek és a pedagógusoknak boldog karácsonyi ünnepeket kívánunk! * A karácsonyi rajzpályázat nyertesi akik 1-1 szép mesekönyvet nyertek a következők: Romić Márta, Szabadka; Bognár Georgina, Orom; Bús Viola, Magyarkanizsa; Vukov Johanna, Szabadka; Csabai Márk, Zentagunaras; Bagi Viktória, Magyarkanizsa; Kancsár Viktor, Szenttamás; Király Adrián, Péterréve. Gratulálunk! Rajzpályázatok A tűz Az ősember és a tűz Tűzoltók munkában A napszekér (A görög mitológia szerint a Nap nem más, mint egy óriási szekér, amely reggeltől estig végiggördül az égen. Bakján maga a Napisten ül, hajtja a szekeret húzó lovakat.) határidő december 20. A macska Puff és Muff (lásd a 12. oldalt) Az én macskám Macskameséket is írhatsz. Ültess fát! Készíts róla fotót, küldd el és nyerhetsz egy szép könyvet. CIP A készülő kiadvány katalogizálása A Matica srpska Könyvtára, Újvidék (Novi Sad) A Mézeskalács megjelenését támogatta: SZERBIAI MŰVELŐDÉSI MINISZTÉRIUM ISSN COBISS.SR.-ID Vajdaság AT Oktatásügyi, Tájékoztatási, Valamint Kisebbségi Titkársága Fedőlap és illusztrációk: Recskó Diana (14 15., 23. o.), Belec S. Anikó (3., 6 7. o.) A határon túl élő magyarok megsegítéséért Karácsonyéjszaka MÉZESKALÁ CS óvodások és kisiskolások lapja Megjelenik a tanévben havonta egyszer YU ISSN Alapító: Magyar Nemzeti Tanács Kiadó: Magyar Szó Lapkiadó Kft., Újvidék, Szerbia Igazgató: Mihók Rudolf Főszerkesztő: Kókai Péter Szerkesztő: Tripolszki Csilla Grafikai szerkesztő: Buzás Mihály ( 021/ , fax: Leveleiteket az alábbi címre küldhetitek: Mézeskalács, Novi Sad, Vojvode Mišića 1/III. Kéziratokat és rajzokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza URL: Terjeszti a Magyar Szó Lapkiadó Kft. terjesztőosztálya. Tel/fax: 021/ , 021/ Nyomtatja: Magyar Szó Ktf. FORUM Nyomda, Újvidék, felelős vezető: Berta Zoltán igazgató Előfizetés egy évre 400 dinár (csak belföldi kézbesítéssel) 2 Ezüstjét a hóra szórva kel a hold... lenéz... Könnyű árnyat dob a hóra tető, kerítés. Hombár, fürdő lenge árnya az udvarra les. Az ég, mintha körben állna, ezüstös-tejes. Felhő fut. A fiatal fagy érik a havon. Szikrát vet a hold a vastag nyírfaágakon. Konsztantyin Fofanov Eörsi István fordítása 3

3 Gazdag és jámbor szülők gyermeke volt Szent Miklós, ki született Patara városában, Kis-Ázsiában. Atyjaurát Epipharésznek, anyját pedig Johannának nevezték. Mikós pedig megszületvén, mindjárt az első napon bizonyságot tett felőle, mely különös kedveltje Istennek. Mikor betették a teknőbe, hogy feresztenék, ő bizony felállott abban, ma született csecsemő létére. Hogy pedig ifjúemberré vált, és kolostorba vonult, erősen töprenkedett is magában, miképpen fordíthatná teméntelen vagyonát nemcsak emberi hivalkodásra, hanem Istennek dicsőségére. 4 * Szent Miklós Történ valamikor, hogy egynémely hajósok nagy veszedelembe jutottak a tengeren. És szorongattatásukban imádkozni kezdtek Szent Miklóshoz: Miklós püspök, Isten szent szolgája, hahogy úgy igazak ama dolgok, amit felőled hallottuk, segélj meg minket, szegény hajósokat. És ahogy ők elmondták emez imádságot, a viharos felhők közül az egyik felhőn látni vélték Szent Miklóst, ki is a törött árbocot kezével tartá, és kivezeté őket a viharos tengerből, egy szerencsés kikötőbe. * jótéteményei Az időben igen nagy ínség látogatta meg Mira városát, ahol éppen Szent Miklós volt a püspök. Senkinek nem volt már betévő falatja sem. Hallván pedig a szent püspök, hogy búzával rakott hajók futottak be a kikötőbe, nyomban odasietett, és mondá a hajósembereknek: Atyámfiai, adjatok minden hajóról legalább száz mérő búzát, különben éhen veszünk mind egy szálig! De felelték a hajósok: Hogyan merészelnénk azt tenni, atyánk, holott megméretett a búza Alexandria kikötőjében, és a mi kötelességünk ugyanannyi mérővel szállítani a császár magtárába! Csak tegyétek, amint mondtam feleli a püspök. Akkor a hajósok valóban úgy is cselekedtek, amint Szent Miklós rendelte. Mikor Róma felé menvén a császári hajók, az égből fényes angyali seregek vették körül a hajókat, és minden hajóra ugyanannyi mérő búzát hordoztak nékik, mint amennyit a püspök kívánságára a kikötőben hagytak. Szent Miklós pedig Mira városában kiosztotta a búzát, kinek-kinek szükséglete szerint, és két álló esztendeig elegendő volt az mindenkinek, nem csupán eledelül, hanem vetésre is. Sinkó Veronika válogatása alapján Szómagyarázó jámbor = szelíd feresztenék = fürösszék, megfürdessék teméntelen = sok szorongattatásukban = nagy bajban hahogy = ha segélj = segíts ínség = szegénység hallván = azt hallva, hallotta 5

4 Karácsonyi mondóka Karácsony első napja van, Karácsony második napja van, Karácsony harmadik napja van, Karácsony negyedik napja van, négy nyafka macska, Karácsony ötödik napja van, öt szélkakaska, négy nyafka macska, 6 Karácsony hatodik napja van, hat tyúkanyó, öt szélkakaska, négy nyafka macska, Karácsony hetedik napja van, hét hattyú, tolla tiszta hó, hat tyúkanyó, öt szélkakaska, négy nyafka macska, Karácsony nyolcadik napja van, nyolc nyúl a vadász oldalán, hét hattyú, tolla tiszta hó, hat tyúkanyó, öt szélkakaska, négy nyafka macska, 7

5 Karácsony kilencedik napja van, kilenc kötényes kisleány, nyolc nyúl a vadász oldalán, hét hattyú, tolla tiszta hó, hat tyúkanyó, öt szélkakaska, négy nyafka macska, Karácsony tizedik napja van, tíz tekergő kéményseprő, kilenc kötényes kisleány, nyolc nyúl a vadász oldalán, hét hattyú, tolla tiszta hó, hat tyúkanyó, öt szélkakaska, négy nyafka macska, Karácsony tizenegyedik napja van, tizenegy táncos tarka úrnő, tíz tekergő kéményseprő, kilenc kötényes kisleány, 8 Karácsonyi mondóka nyolc nyúl a vadász oldalán, hét hattyú, tolla tiszta hó, hat tyúkanyó, öt szélkakaska, négy nyafka macska, Karácsony tizenkettedik napja van, tizenkét ugra-bugra úr, tizenegy táncos tarka úrnő, tíz tekergő kéményseprő, kilenc kötényes kisleány, nyolc nyúl a vadász oldalán, hét hattyú, tolla tiszta hó, hat tyúkanyó, öt szélkakaska, négy nyafka macska, Angol népköltés Tarbay Ede fordítása Népszokások A karácsonyról A karácsonyi hiedelmek és szokások rendkívül sokrétűek voltak. A férfiak és a legények betlehemeztek, a gyerekek kántáltak, köszöntötték a karácsonyt, a pásztorok sorra járták a házakat a termékenységet biztosító vesszőnyalábokkal... A betlehemesek a középkorra visszavezethető egyházi eredetű misztériumjáték-maradványok őrzői. A kántálók énekkel köszöntötték a ház lakóit. Mikor valamely házhoz értek, egy közülük beszólt az ablakon: Kell-e kenteknek angyali vigasság? Ha kellett, a gyerekek elkezdték énekelni az ablak alatt: Mikor én kisgyerekcse vótam, juhok után jártam... A pásztorok szerepeltetése a karácsonyi ünnepkörben nem véletlen. Különös erővel voltak felruházva. Úgy vélték, az általuk házról házra hordott vesszők és köszöntők elősegítik a következő év állatszaporulatát és az állatok egészségét. Karácsony és újév között jártak a regölők. A regölés termékenységvarázsló, párokat összebűvölő és nem utolsósorban adománygyűjtő célzattal keletkezett ősi szokás. Több Stefán Tímea 3. osztály, Petőfi Sándor iskola, Újvidék Romić Béla 4. osztály, Đuro Salaj iskola, Újvidék fiúból vagy legényből álló csapat állít be a házakhoz. Engedélyt kérnek a regölésre. Ha nem kapják meg, lármával és a kezük ügyébe kerülő tárgyakban kárt téve vonulnak tovább, vagy egyszerűen a bőség ellenkezőjét kívánják. Például: Egy csibéjük legyen, az is vak legyen! Ha viszont engedélyt kapnak, elkezdik éneküket, melyet lármás zeneszerszámokkal kísérnek. Láncos bottal verik az ütemet, sípolnak, dobolnak... Kósa Csaba nyomán Sulc Krisztián 3. osztály, Petőfi Sándor iskola, Újvidék 9

6 A karácsony (Részlet) A karácsony istállószaggal érkezett. Tanítás után elvonultunk a lovak és tehenek farához tanulni a pásztorolást, a betlehemezést, a regölést. Nem kérdeztük, szabad-e. Karácsony estéjén, december 24-én felkötöttük kócszakállunkat, fölvettük kifordított kucsmánkat, kifordított birkabekecsünket, furkósbotunkra láncot szögeltünk, kinyitottuk az ajtót, és behasaltunk a karácsonyfa alá. Kócszakállunkon átkiabálva hadartuk a régóta ismerős mondatokat. Nem kellett érthetően mondani, úgy is tudták a háziak. A macskák fölmenekültek az ágyra, a gyerekek visítoztak, az öregek mosolyogtak. Amikor az öreg, a harmadik pásztor, fölállított bennünket a Keljetek, pásztorok, keljetek örömre dallamával, mi elmeséltük vágyas álmainkat olyan hosszú kolbászról, aminek egyik vége a Dunába, a másik a Tiszába ért, meg a sonkáról, szalonnáról. Pénzt kaptunk csupán, és összevesztünk az osztozkodáson néha. Akkor még a pénz nem volt több tíz-húsz forintnál. De milyen jó volt bolondozni érte, és mennyire nem a pénz volt az érdekes! Szokásaink nemcsak őseink szokásairól vallottak, hanem a világról való gondolkodásunkról is. Most tudom, hogy a regölés szokása a csillagok négyezer évvel ezelőtti állását jelzi. A regölés környékünkön a leghíresebb, mert a legrégibb. István király mögül ered. De csak úgy maradhatott fönn, ha kereszténységgel álcázták. Eljöttek, eljöttek Szent István szolgái, régi szokás szerint szabad megtartani. Rossz bakancsainkkal mégis az ezeréves ősök nyomában lépkedtünk. Haj, regő rejtem! Ezért neveztek minket regösöknek. És mi sem tudtuk, mit jelent. Áténekeltük magunkat a boldogságba, révedeztünk az örömben. Sejtelmek mozdultak bennünk, mikor ezt énekeltük: Ahol keletkezik egy ékes nagy út, amellett keletkezik egy halastó-állás. Haj, regő rejtem, regő rejtem! Azt is felfogá az apró sárocska, arra is rászokik a csodafiú-szarvas. Haj, regő rejtem, regő rejtem! Noha kimennél, uram, Szent István király, vadászni, madarászni, de ha nem találnál sem vadat, sem madarat, hanem csak találnál csodafiú-szarvast. Haj, regő, rejtem, regő rejtem! Ne siess, ne siess, uram, Szent István király, az én halálomra! Én sem vagyok vadölő vadad, hanem én is vagyok az Atyaistentől hozzád követ. Haj, regő rejtem, regő rejtem! Homlokomon vagyon felkelő fényes nap, oldalamon vagyon árdeli szép hold, jobb vesémen vannak az égi csillagok. Haj, regő rejtem, regő rejtem! Szarvam vagyon, ezer vagyon. Szarvam hegyin vannak százezer sövények, gyullaszlag, gyullaszlag, holtatlan alusznak. Haj, regő rejtem, regő rejtem. Mennyi megfejthetetlen szó, csoda! Mi meg énekeltük, nem gondoltuk az értelmét, talán azért volt olyan csodálatos. A négyezer évvel ezelőtti égbolt csillagai. Most csillagokat álmodom ágyam fölé. És hull a hó. Pásztor voltam valamikor. Ágh István 10 11

7 Kicsi mese Nataša Tanska meséjében két macskáról van szó. Hogy milyen ez a két macska? Puff szőre vörös, Muffé pedig fekete. Elhatározták, hogy leírják, mit csinálnak a héten. Íme a hétfői történet: 12 Hétfő Ma megtanultuk, hogyan kell a szőrünket felborzolni. Muff sokkal ügyesebben borzolja a szőrét, mint én. Ugyan hogy csinálod? kérdeztem tőle. Az nagyon egyszerű felelte. Csak egy kutyára kell gondolnod. Gondolsz már? Igen feleltem. De hiszen egy cseppet sem borzolódik fel a szőröd! kiáltott Muff. Melyik kutyára gondoltál tulajdonképpen? Miska Bobbijára feleltem. Te buta! nyávogta Muff. Az nem jó. Miért? kérdeztem. Mert Bobi nem igazi kutya nevetett Muff. Fából van! Puff és Muff * Ha kíváncsi vagy a folytatásra, rajzold le a két macskát, és küldd el a Mézeskalácsnak. Vuković Barbara 3. osztály, Magyarkanizsa György Károly 3. osztály, Orom * Találj ki te is macskatörténeteket! Úgy írd le, mintha te lennél a macska! Koncz Edina 5 éves óvodás, Péterréve Sörös Dénes 6 éves óvodás, Péterréve Hogy volt régen? Amikor én kislány voltam, ruhát varrogattam. Amikor én fiú voltam, csúzlikat faragtam. Amikor én kislány voltam, babákat etettem. Amikor én fiú voltam, karddal verekedtem. Amikor én kislány voltam, vasaltam a sálam. Amikor én fiú voltam, edzettem a vállam. Amikor én kislány voltam, ruhát teregettem. Amikor én fiú voltam, sárkányt eregettem. Amikor én kislány voltam, kérdeztem, de mennyit. Amikor én fiú voltam, nem értettem semmit. Nagy Bandó András 13

8 A barátság a legfontosabb Volt Jánoskának egy fehér pöttyös piros labdája. Sok mindent tudott ez a labda: gurulni, ugrani, falról visszapattanni, s ha megpenderítette, még forogni is tudott, mint valami búgócsiga. Éjjelente egy piros hálóban aludt, amely ott lógott a játékpolc oldalán. Most éppen játszottak: Jánoska és a labda. Azt játszották, hogy Jánoska jó messziről célba vette az eperfa törzsét, és nekidobta a labdát. Ha eltalálta, a labda visszaugrott hozzá. Ha nem mert sajnos ez is előfordult, eliramodott messzire. Egy idő után persze megunták ezt a játékot: Jánoska is, a labda is. A legjobb játékot is megunja egyszer az ember, és mást akar valami újat. Magasra kezdte hát dobálni a labdát, és közben azt kiabálta: hopp-hopp, mert ideillő verset nem tudott. A labda röpült, röpült, és röptében mindig kilátott az utcára. Egyszer nyilván olyat láthatott, ami megtetszett neki, mert fogta magát, és a kerítés túlsó oldalán esett le. Jánoska már éppen szaladni készült a kapu felé, hogy visszahozza a szökevényt, mikor a labda nagy ívben visszarepült. Jánoska nem sokat gondolkozott, felkapta, meglendítette, s a labda már röpült is vissza oda, ahonnan jött. Nem telt bele egy másodperc se újra megjelent. Ez aztán a jó játék! Jó, jó... de egy idő múltán Jánoska ezt is megunta. Gyere már be! kiáltott át a kerítésen, mert tudta, hogy a labda nem magától tér vissza, hanem valaki visszadobálja. Csak azt nem tudta, ki. A kapu kisvártatva megnyikordult, és gesztenyehajú kisfiúfej kukkantott be a résen, vidáman körülnézegetve. Jánoska kíváncsian figyelte, de nem szólt. A kisfiú belépett, becsukta az ajtót, majd kezét hátratéve megállt, és fejét barátságosan félrebillentette, mint valami kiskutya. Mókás gyereknek látszott, Jánoskának egyszeriben megtetszett. Nekem is van labdám, de csak otthon mondta a fiú. Nekem másik labdám is van, meg két karikám és még sok mindenem hencegett Jánoska. Nem mintha bántani akarta volna a fiút, csak mert így szokás. Megmutassam? Én tudok egy olyan játékot, amihez nem kell játék. Tudsz békázni? Nem. Na, ide süss! A kisfiú leguggolt, tenyerét maga elé tette a földre, és arra támaszkodva, guggolva nagyokat ugrált, s azt mondogatta közben: Kvá-kvá, brekeke! Jánoska majd megpukkadt, úgy nevetett. Ő is leguggolt, és most már együtt ugráltak, brekegtek, nagyszerűen mulattak. Azt hihette volna az ember, hogy ezt már igazán nem lehet megunni: de nem így történt. Megunták meg bizony. Jánoska beszaladt, és kihozta a két karikáját. Mami kinézett, meglátta az idegen gyereket, és kijött. Hát te, kisfiam kérdezte, honnan jöttél? A Kún-házból, néni, kérem. Jaj, Mami, ha tudnád! vágott közbe Jánoska buzgón. Az úgy volt, hogy a labdám kiesett, és ő mindig visszadobta, mikor kidobtam, és tudod, hogy kell békát játszani? Ide süss! Te vagy a Gáborék gyereke? kérdezte Mami. Én. Mi is a neved? Bandi. Az én kisfiam meg Jánoska. Mutatkozzatok be. Hát csak játsszatok szépen mondta aztán Mami. Ha megéheztek, gyertek be, kaptok uzsonnát. Jánoska nem sokkal később beavatta Bandit a manó titkába. Pedig az olyan nagy titok volt, hogy még eddig senkinek se mondta el. Mi okozta, hogy Bandinak mégis elmondta? Azt hiszem, én tudom: úgy érezte, hogy Bandi meg fogja érteni. Hogy érdemes neki elmondani, mert azt fogja mondani: hűha!, és Jánoska büszke lesz. Megoszthatja vele a manó titkát, és ha úgy hozza a sor megoszthatja vele magát a manót is, közös manót csinálhatnak, hiszen Bandi is elhiszi a manót. Aminthogy el is hitte. Összedugták a fejüket, s Jánoska felbuzdulva elmondott mindent. És nagyon szerette ezért Bandit, hogy elmondhatott neki mindent. Bandi is sokat mesélt, és rengeteget játszottak, és jót ettek, és minden nagyszerű volt. Azt hiszitek, nem sok történt ezen a délutánon? Vagy nem történt semmi fontos? Tévedtek. Ez nagyon jelentős délután volt. Jánoska ekkor ismerte meg életének első barátját. Sebők Éva 14 15

9 Marék Veronika Barkács Anyagszükséglete: fonal, zsinór. Elkészítése: A babák feje 1-1 kisebb pamutgombolyag. Janka haját az ábra szerint rögzítjük, fonjuk, majd feltekerjük (1. és 2. ábra). Testét úgy készítjük, hogy a fonalat a kezünkre tekerjük, majd onnan lehúzva két helyen elkötjük (3. ábra). Karja vastag zsinór, amit a fej és a test között rögzítünk. Jani teste szintén a 3. ábra alapján készül, de a lábánál felvágjuk a fonalat, két részre szedjük, majd fonjuk. Az inget és a nadrágot díszíthetjük. Karját a mellén keresztben áthúzva készítjük. 16 Zoli legjobb barátja Jani és Janka 17

10 Ahány ember, annyiféle csodálatos világ Bródy János Azért jó gyereknek lenni, mert játszhatok. Domanić Dalibor, 3. osztály, J. J. Zmaj iskola, Szabadka Baka Andrea 2. osztály, Đuro Salaj iskola, Szabadka Kovács Virág 6 éves óvodás, Ada Azért jó gyereknek lenni, mert jobb tanulni, mint dolgozni. Sziveri Dániel, 3. osztály, J. J. Zmaj iskola, Szabadka Nagy Mélykúti Anita 6 éves óvodás, Zenta Vannak olyan gyerekek, akik várják, hogy felnőjenek, de én szeretek gyerek lenni! Molnár Andor, 3. osztály, J. J. Zmaj iskola, Szabadka Molnár G. Klaudia 6 éves óvodás, Zenta Andruskó Henrietta 5 éves óvodás, Pecesor 18 Péter Emese 5 éves óvodás, Péterréve Kovács Róbert 4 éves óvodás, Péterréve Sörös Andor 3. osztály, Petőfi Sándor iskola, Újvidék Seres Szandra 4 és fél éves óvodás, Péterréve Rajcsányi Nazmija 2. osztály, Đuro Salaj iskola, Szabadka 19

11 Nem titok a neve egyáltalán, csak azért nem mondom meg, mert mindenki így szólítja úgyis: ő az oka, nem bánja! A név még kisdobos korából származik, amikor egyszer jóságról, rosszaságról esett szó. Az illető kijelentette, hogy rossz gyerekkel nem barátkozik, mert árulkodni, verekedni, a házakba becsöngetni és utána elszaladni nem szeret. A jó gyerekek meg többnyire unalmasak. Úgy, hogy ő egy olyan fél-rossz gyereket szeretne barátnak. Így maradt rajta a név, de valahogy illik is rá. Megmutatom például a legutóbbi dolgozatát. Budapesten, a Zugló nevű kerületben lakik. Fél-rossz gyerek barátom dolgozatát szóról szóra lemásolom. Az utcát, ahol lakom, Jávor utcának hívják. Úgy hogy nincs mit kutatni a jelentésén. Azért a Növényhatározóban megnéztem, milyen is a jávorfa, mert eddig fogalmam se volt, az biztos. Híres ember nem lakik a környékünkön (majd én leszek az, ha felnövök). Illetve híres ember az orvosunk, legalábbis nekem az. Kiskoromtól kezdve sok injekciót szúrt már belém, de sose bőgtem, nem is fájt. Nem mintha én hős lennék, hanem mert a doki egy jó dolgot kitalált. Van egy gyönyörű kutyája, bernáthegyi, díjnyertes. Az érem ott is lóg a nyakörvén, meg még egy csepp kis táska, benne tantusz és a telefonszám. Hogy ha elveszne az Aida, és valaki megtalálja, telefonon értesíthesse a dokit. A kutya már többször is 20 Fél-rossz gyerek elveszett, egyszer éppen tőlem szaladt el. De akkor még nem is voltam iskolás. Igaz, most is Aida az erősebb, pedig már ötödikes vagyok és úttörő! Szóval a dokinak az a módszere: aki nem sír injekcióadás idején, az elviheti sétálni az Aidát. Ez szerintem olyan okos dolog majdnem, mint egy találmány. Miután az utcánk nevezetessége ezzel véget ért, elhatároztam, hogy szétnézek távolabbi tájakon, például a 72-es troli vonalán, egészen a végállomásig. Per- Győrfi Tihamér 3. osztály, J. J. Zmaj iskola, Szabadka Bicskei Zoltán 3. osztály, Magyarkanizsa sze, tudom én, hogy nem ott van a világ vége! Jártam én már sokfelé az országban, meg még külföldön is egyszer. Prága, Csehszlovákia fővárosa gyönyörű. Ezt anyukámék mesélték, mert én csak a feketerigóra emlékszem. Rengeteg lakott a kertben, és olyan szelídek voltak, hogy az egyik megcsípte a kezem, mert egyszerre nyúltunk a hullott ringlóért. Szóval még elég kicsi lehettem akkor. A 72-es trolin is jártam már nemegyszer, de mindig anyukámékkal. Felfedezni családostul nem lehet! Így egyedül figyelhettem a tájat, a Hősök tere a legszebb szerintem. A hét vezér úgy üli meg a hét érclovat, hogy a cowboyok se jobban! Tovább már nem figyeltem a tájat, mert sok dolgom akadt. Fölszállt egy néni, és én átadtam neki a helyem. Máshol is volt üres hely a trolin, de én mégis átadtam. Egy bácsi ezért rögtön megkért, hogy lyukasszam ki a jegyét, ha már ilyen udvarias gyerek vagyok. Ez igazán jó ötlet volt, mert attól kezdve mindenkinek fölajánlottam, aki csak fölszállt. Az a jegyharapó igazán remek kis készülék! Sajnos, sok ember bérlettel utazik, így visszafelé munka nélkül maradtam. Ezért egy pólyással foglalkoztam a továbbiakban. Igaz, nem is volt pólyában, csak olyan kicsi volt és folyton nyafogott. Pont előttem ült a mamája karján, hát beszélgetni kezdtem vele. Azt kérdeztem tőle: hogy vagy, baba? Más nem jutott eszembe, de úgyis mindegy, nem tudott még beszélni az illető. Mindenesetre abbahagyta a nyafogást és kapkodott felém. Engedtem, hogy megfogja a fülemet; kicsit nyálas volt a keze. Hallottam, hogy valaki megjegyezte, milyen jó, hogy elhallgattattam a bőgőmasinát. Aztán leszálláshoz készülődtem. Egy néni szintén. Megkérdezte a vezetőtől, hogy hol van az olasz követség. A vezető nem tudta, szerencséje volt a néninek, hogy én ott voltam éppen. Mondtam, bízza csak rám magát, én is ott szállok le, majd elkísérem. Úgy vettem észre, az egész közönség nagyon csodálkozott. Egyelőre ennyit tettem meg felfedező utamból. Nem is volt rossz, mondhatom. Nagy Katalin 21

12 22 Juhász Attila 4. osztály, Đuro Salaj iskola, Szabadka Zöld buborék és kék buborék és piros buborék és zöld béka; tavi madarakkal az ősz kapuján át nyárba repültek a nagy gólyák; kicsi cinegékkel, a nádi verébbel Horváth Andrea 2. osztály, Bácsföldvár Tavi tél Borbély Hajnalka 2. osztály, Emlékiskola, Zenta a békák fáznak a tó partján; belemerevedtek a tél hidegébe a nagy hullámok, a sok buborék, kék buborék, piros buborék, zöld béka. Nyulász Péter Sambert Gergő 5 éves óvodás, Zenta Félős mese Két kisfiú, Sura meg Petya magukra maradtak odahaza. Nyaralóban laktak, egy kis házban, az erdő szélén. Szüleik egyik este vendégségbe mentek a szomszédokhoz. Amikor beesteledett, Sura meg Petya egyedül megmosdott, egyedül levetkőzött, és szépen lefeküdtek ágyacskájukba. Feküdtek, és egyikük se mukkant. Se papa, se mama... A szobában sötét van. És a sötétben a fal mellett valaki mászik, zörög: talán svábbogár, talán valami más! Megszólal Sura az ágyacskájából: Nem félek ám egy csöppet se! Én se félek feleli rá Petya a másik ágyból. Nem félünk a tolvajtól mondja Sura. Meg az emberevőktől se félünk toldja meg Petya. Meg a tigristől se kérkedik Sura. Ide úgyse jön teszi hozzá Petya. Sura éppen azt akarja mondani, hogy a krokodilustól sem félnek, amikor egyszer csak hallják, hogy odakinn a pitvarban valaki halkan topog, csoszog: tapp... csosz-csosz... tapp-tapp... Hű, Petya azt se tudta, hogy került Sura ágyába, úgy sietett! Bebújtak mind a ketten a paplan alá, egymáshoz simultak. Csendben feküdtek, meg se pisszentek, nehogy meghallja valaki. Ne lélegezz! mondja Sura Petyának. Nem is lélegzem lihegi Petya. Tapp-tapp... csosz-csosz... tapp-tapp... csosz-csosz... Még a paplanon át is hallatszik, hogy valaki járkál odakinn, és még szuszog is hozzá. Akkor azonban hazajött a papa meg a mama, a kitűzött időnél hamarább. Kinyitották az ajtót, bejöttek, lámpát gyújtottak. Petya meg Sura elmondtak nekik mindent. Akkor a papa meg a mama másik lámpát gyújtottak, és végigjárták a szobákat, minden szegletbe bekukucskáltak. Sehol senki. Kimentek a pitvarba. Hát egyszer csak a fal mellett végigfut valaki, és beszalad a sarokba... Egészen bebújik a szegletbe, és gombóccá gömbölyödik. Nézik, nézik hiszen ez sündisznó! Bizonyosan az erdőből tévedt be a házba. Kézbe akarták venni, de védekezett, szúrt a tüskéivel. Akkor sapkába tették, és kivitték a fáskamrába. Adtak neki tejecskét meg egy darab húst. Azután pedig mind lefeküdtek aludni. A kis sündisznó egész nyáron ott élt a gyerekekkel a nyaralóban. Minden éjszaka topogott meg szuszogott de már senki sem félt tőle! Csarusin 23

13 Dúdoló Ez a körjáték elsősorban a karácsony előtti időszakban aktuális. A gyerekek kört alakítanak: ők a falu házai. Az egyik gyerek vándor lesz, a körön kívül, az óramutatóval ellentétes irányban jár. Halkan, lopva járj sötétben, hull a sok pehely, jól vigyázz ott kint az éjben, a fagy rádlel! (egyenesen állva helyben forgás) Nyisd ki hát már az ajtód, (karok a test előtt vízszintes kört formálnak) megdermedek a fagytól! (a vándor beáll egy karok alkotta O-ba) Hallga, hallga, hallga szépen: (a kör körbejárja a vándort és a házat, minden gyerek rázza közben képzeletbeli csengettyűjét) kis harang hív, benne mélyen, bent ragyog szép csillagod. Nézd! 24 Szép csillag Bálint Réka 1. osztály, Magyarkanizsa Szárnybontogató Miért jó gyermeknek lenni? Erre a kérdésre így válaszoltak a szabadkai J. J. Zmaj iskola 3. c osztályának tanulói Azért jó gyereknek lenni, mert: nem kell dolgozni menni nem kell azon idegeskedni, hogy mikor lesz meg az ebéd nem kell piszkos munkát végezni, csak iskolába járni és a tanító nénire figyelni Pető Dávid Kovács Beáta 6 és fél éves óvodás, Kishegyes Azért jó gyereknek lenni, mert: mindent megkapok segít anyukám, ha valami nem megy Tót Andor Azért jó gyereknek lenni, mert: nem kell dolgozni, ide-oda szaladgálni, mosni, takarítani nem kell főzni és számlát fizetni Imamović Inesz Azért jó gyereknek lenni, mert: könnyebben mozgunk, mint az öregek sokat lehetek a szüleimmel Jurcsák Hajnalka Vida Alekszandra 2. osztály, Nikola Tesla iskola, Topolya Közelednek az ünnepek De szeretnék egy óriási karácsonyfát a szobában látni, térdig érő hóban mászni. Nagy hócsatákat csapni, és egy kövér hóembernek az orrát leharapni. Takács Anita, 3. osztály Széchenyi István iskola, Szabadka Karácsony Nemsokára jön a karácsony, alig várjuk. Karácsonykor esik a hó, fúj a szél és hideg van. Akkor mindenki örül. Hóembert készítenek a gyerekek, hógolyóznak, szánkóznak. Karácsony napján összejön a család, és ünneplik Jézus születését. Mindenki díszíti a fenyőfát és a házát. Virc Pamela, 3. osztály Petőfi Sándor iskola, Újvidék Karácsony éjjelén Karácsony éjjelén együtt lenni jó, kint esik a hó, és jön a Télapó. Jaj, de jó! Minden jó, a kalács, a mosoly, az ajándékdoboz. Karácsony éjjelén jobban világít minden fény. Karácsonyfa alatt, megtalálod ajándékodat. Kinyitod, jaj de jó! Örülsz, mert esik kint a hó, mosolyogni fogsz, mert így a jó. Karácsony, gyere már, minden ember téged vár! Ilyenkor együtt minden család. Sulc Krisztián, 3. osztály Petőfi Sándor iskola, Újvidék 25

14 Laye és Awa Szenegálban élnek. Régis egy trópusi sziget lakója. Antoine és Sophie Európában élnek. Yasmina Afrika egyik sivatagában lakik. Kaeuko Kínában, egy nagy országban lakik. A világ gyermekei A világ gyermekei mind jól megértik egymást, még akkor is, ha nem beszélnek azonos nyelvet. Ezek a gyerekek csöppet sem hasonlítanak egymásra. A hajuk, szemük vágása, és a bőrük színe sem egyforma. Ennek az a magyarázata, hogy olyan országokból jöttek, amelyek nagyon távol vannak egymástól. John és Mary Amerikában élnek. Indira és Gopal hazája India, Ázsia egy másik nagy országa

15 Sicc ajándéka 28 Keresd a párját, színezd a párokat azonos színűre! Még a havas, téli erdő sem emlékszik ilyen gyászra, mert nem kapott Sün Piroska játék babát Mikulásra. Ült szegény a kuckó mélyén. Egész nap a könnye csorgott. Ne sírj! szólt Sicc mosolyogva. Elintézem én a dolgot! 29

16 Aztán jókedvűen így szólt: Megtartottam hát a szómat! Otthon pedig nagy sietve átöltözött Télapónak. Sicc rohant, és így sóhajtott: No, most siess, fürge lábam! Egy tűpárnát láttam nemrég egy városi varrodában! Színes fejű gombostűkkel volt tele a bársonypárna, olyan volt, mint egy süntündér, mint Piroska legszebb álma. Elment hát a varrónőhöz, mikor leszállott az este, s addig-addig könyörgött, míg a tűpárnát megszerezte. 30 Boldog is volt Sün Piroska: Jaj, talán ma le sem fekszem! Nem is volt ily szép babája erdőn-mezőn senkinek sem! Kálmán Jenő Tankó Béla 31

17 Segíts az ajándékot a karácsonyfa alá tenni! Ceruzáddal mutasd a helyes utat, és közben mondd, hogy merre haladsz (jobbra, balra, le, föl)! Díszítsd a fenyőt gyertyákkal, és lerajzolhatod azt is, mi lehet a csomagban. 32 Annyi rajzot színezz a sorban, amennyit a számdominó mutat! Melyik hónap és ünnep jut a rajzokról eszedbe? Melyik minta lehet a kakukktojás? Miért 33

18 A karácsony és én Tari Mónika, 4. osztály, Đuro Salaj iskola, Szabadka 34 Gál Orsolya 1. osztály, Magyarkanizsa Kancsár Viktor 1. osztály, Szenttamás Darazsac Diána 3. osztály, J. J. Zmaj iskola, Szabadka Liscsevity Lili, 4. osztály, Đuro Salaj iskola, Szabadka Király Adrián óvodás, Péterréve Lapzártáig a következő óvodások és iskolások küldeménye érkezett a Mézeskalács címére: Beodra, 2. o.: Kovács Erika, Mészáros Laura; 3. o.: Barkóci Leon, Gyömbér Dominik, Csíkos Annabella, Karakó Alen, Lakatos Arnold; Orom, 2. o. (tanítónő Tukacs Piroska): Szögi Roland, Bognár Georgina, Tratyik Edvárd, Cseszkó Edina, Borsos Kitti, Kovács Fanni; 3. o. (tanítónő Nógrádi Anikó): Kovács Dorottya, György Tamara, György Károly, Hubai Flórián, Tóth Stella; Zenta, Emlékiskola, 2. b: Burány Ildikó, Gábor Krisztina, Varga Szalonnás Ákos, Borbély Hajnalka, Gubik Fanni, Eszes Kitti, Bicók Kira, Molnár Dárió, Kovács Gabriella; 2. c: Katona Sára, Mikes Róbert; Magyarkanizsa, 3. d (tanítónő Bozsó Mária): Valter Ignác, Pósa Viktória, Masa Osszián, Vuković Barbara, Gojkov Sára, Horváth Bálint, Baksa Nikoletta, Fábián Bálint, Berényi Ákos, Gy. Nacsa Botond, Orosz Tamás, Graca Sóti Szofi, Rekecki Dóra, Kálmán Hajni, Puskás Rebeka, Pintér Zsófia, Bicskei Zoltán, Sőregi Tamás; 1. d (tanítónő Bajusz Rózsa): Bagi Viktória, Gál Orsolya, Bálint Réka, Kiss Tímea, Bús Viola, Milutinovity Dávid; Bácsföldvár, 2. c (tanítónő Bertalan Zsuzsanna): Varga Szabolcs, Acsai Noémi, Surján Szabina, Nagy Karolina, Horváth Andrea, Péter Norbert, Fölvinc Adrianna, Bartusz Dániel, Radatovics Kinga; Szabadka, Đuro Salaj iskola, 1. c (tanítónő Brasnyó Cs. Erzsébet): Szabó Tímea, Nagy Fülöp, Lőrik Adrián; 2. c (tanítónő Csíkos Tímea): Kanyó Krisztina, Varga Dániel, Sztanojevity Dajana, Szabados Adrianna, Bleszity Evelin, Lőrik Izabella, Rajcsányi Nazmija, Kispál Sara, Baka Andrea; 3. c (tanítónő Soós Hedvig): Akarjás Valentina, Torma Teréz, Jónás Dániel, Párdity Lídia, Romić Márta, Jenei Dorina; 4. c (tanítónő Fleis Anasztázia): Romić Béla, Farkas Szilveszter, Fodor Ákos, Liscsevity Lili, Tari Mónika, Juhász Attila; Széchenyi István iskola, 1. b (tanítónő Lilić Elvira): Mrkályevity Alen, Bata Virág, Káposzta Antónia, Torma István, Flajsman Petra, Gubik Laura, Imre Márk, Gabrity Ivett, Masa Csilla, Agatić Andrea; J. J. Zmaj iskola, 3. c (tanítónő Grubanov Martinek Emília): Jurcsák Hajnalka, Pető Dávid, Papp Iván, Domanić Dalibor, Darazsac Diána, Tót Andor, Molnár Andor, Golić Attila, Imamović Inesz, Pivárcsik Nikol, Vukov Johanna, Besnyi Botond, Sziveri Dániel, Bencun Mia, Tóth Johanna; Felsőhegy, Cinege óvoda (óvónő Bartus Klára): Rácz Szabó Károly, Tóth Vásárhelyi Dianna, Stanković Rolland, Gulyás Csenge, Kovács Káli Nikoletta, Tóth Bojnik Dominika, Csordás Zsuzsanna; (óvónő Csetle Judit): Kőrösi Violetta, Szarvák Krisztián, Kalmár Leona, Deák Barbara, Huszák Anikó, Vastag Annamária, Varga Sámuel, Nagy Némedi Norbert, Knežević Dárió; Péterréve, Labud Pejović óvoda (óvónő Mihalecz Éva): Király Adrián, Varga Dániel, Balassa Szabolcs, Urbán Levente, Seres Szandra, Tóth Anabella, Kovács Róbert, Rajsli Dominik, Horváth Rómeó, Sörös Dénes, Péter Emese, Pece Attila; 3.3: Hegedűs Ákos, Horváth Ágnes, Hartman Krisztián, Albert Éva, Rabockai Éva, Zórád Edvin, Solymosi Kornél; Újvidék, Petőfi Sándor iskola, 3.7 (tanítónő Medvecki Uracs Ildikó): Sörös Andor, Gombos Mariella, Stefán Tímea, Kazinci Krisztián, Sulc Krisztián, Varga Valentin, Dluhi Tivadar, Doroszlovácski Sztefán, Virc Pamela; 2.8: Hamad Ászim, Szoboszlai Leona, Horváth Letícia, Kovács Imre, Vaszlavik Márkó, Tolvaj Krisztina, Rumi Lilla; Topolya, Nikola Tesla iskola, 2. c (tanítónő Čagalj Valéria): Délity Regina, Dudás Dominik, Csőke Adrián, Dér Adrián, Tomik Dominik, Cirok Balázs, Nyeső Noémi, Vida Alekszandra, Malkácsi Krisztián, Lőrinc Arnold; Csáki Lajos iskola, 4. d (tanítónő Kálmán Judit): Zellei Krisztián, Tomik Dárió, Borsódi Vivien, Kozma Krisztián, Hajbók Daniella, Bencsik Blanka, Kollár Henrietta, Gombos Júlia; 1. d: Bodor Nicole Niké; 2. d: Orcsik Anasztázia; Doroszló, 4. o. (tanítónő Turkál Marianna): Kocsis Ákos, Kovács Kinga, Pfájfer Hella, Turkál J. Emma; Temerin, Kókai Imre iskola, 3. c: Samu Roland, Ádám Dániel, Klinec Adrianna, Csernák Mátyás, Varga Valentin; Pecesor, 1. o.: Csernyák Zsolt, Godó Endre; 2. o.: Varga Diana, Varga Kristóf, Molnár Annabella; Martonos, 2. o.: Sáfrány Krisztián, Danics Dávid, Keszég Lóránd, Papdi Alex, Obu Katalin, Tratyik Kornélia, Fejős Mónika, Szarapka Csaba, Prenkpalaj Luidzsi; Szilágyi, 2. o.: Mészáros Noémi, Stampfer Lea, Tari Eleonóra; Tornyos, 3. és 4. o. (tanítónő Mészáros Tímea): Rostás Elizabett, Rostás Angéla, Lakatos Ervin; Kishegyes: Kovács Beáta óvodás; Bácskertes: Báló Zsanett óvodás, Zámbó Illés 1. o.; Horgos: Szabó Kinga óvodás, Seres Lilla, Szabó Franciska 1. o., Szabó Imre 2. o., Szabó Margit 4. o; Ada: Kovács Virág, Csordás Beáta óvodás, Turai Natália 2. c; Bácskossuthfalva: Fábián Márk; Bácsfeketehegy: Perlaki Dominik 1. b; Zentagunaras: Csabai Márk 1. o.; Szenttamás: Kiss Orsolya óvodás, Kancsár Viktor, Paska Nikoletta, Kiss Sebestyén 1. o., Kiss Levente 3. o.; Péterréve: Vadnai Erika óvodás. Továbbra is küldjétek rajzaitokat, meséiteket a Mézeskalácsnak! 35

19 Karácsony van, Kisjézusom, ugye, hallod szavam? Tóthárpád Ferenc Vukov Johanna 3. osztály, J. J. Zmaj iskola, Szabadka Bús Viola 1. osztály, Magyarkanizsa Csabai Márk 1. osztály, Zentagunaras Bognár Georgina 2. osztály, Orom Romić Márta, 3. osztály, Đuro Salaj iskola, Szabadka Bagi Viktória 1. osztály, Magyarkanizsa

1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina

1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina 1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina Hörcsöki Alíz Kovács Antónia M. Kovács Dávid Kovács

Részletesebben

Úszás Diákolimpia városi forduló Hajdúböszörmény, november 28.

Úszás Diákolimpia városi forduló Hajdúböszörmény, november 28. 1. 100 m fiú gyors 1. Némethi László 2002. Bethlen G. Ált. Isk. 1:24,6 2. Homen Péter 2002 Bocskai I. Gimnázium 1:35,1 3. Székely Norbert 2003 Bocskai I. Gimnázium 1:42,1 4. Rozs Botond 2003 Bocskai I.

Részletesebben

Általános Iskola. Tájékozódási bemutató és verseny Diáktájfutás - egy program a jövőért. Bogyiszló Eredmények

Általános Iskola. Tájékozódási bemutató és verseny Diáktájfutás - egy program a jövőért. Bogyiszló Eredmények Általános Iskola Tájékozódási bemutató és verseny Diáktájfutás - egy program a jövőért Bogyiszló 2009.02.18. Eredmények Helyezés/Név Osztály D1 D2 Idő Fiú (6) 1 Bencze Máté Márk 1.oszt. 4:24 4:24 2 Végh

Részletesebben

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI 7/a Ábrahám Lilla 5 7/a Borók Boldizsár 5 7/a Nagy Vivien Loretta 5 7/a Szilágyi Csenge 5 7/a Csikós Katalin 4,85 7/a Harmati Panna 4,85 7/a Heidrich Zsófia 4,85 7/a Ónozó Zsófia 4,85 7/a Pesti Bianka

Részletesebben

OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA

OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA BAGA LAJOS BAKÓ ERZSÉBET KLÁRA BALOGH NORBERT CSANÁDI NIKOLETT DEÁK NIKOLETT GAZSÓ ZSANETT FÜLÖP GÁBOR DÁVID GYÖKERES MÁRIA

Részletesebben

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton Nem/Kategória: Férfi 12-19 éves 1 420 SZENTPÉTERI Csaba 1998 00:27:26 00:26:54 Nagykőrös 4 4 3:49 min/km +00:00:00 2 225 SZILÁGYI Gergő 2000 00:31:18 00:30:40 Tiszakécske 10 9 4:21 min/km +00:03:45 3 310

Részletesebben

Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni

Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni Hajdú-Bihar Debrecen 2009.05.15. 1 Mogyorósi Dávid 94 Püspökladány Püspökladány 882 12,40-530 - 64,48-9,10-02:12.00 2 Kiss Ádám 95 Debrecen Kazinczy

Részletesebben

Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó

Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó 2015/2016. tanév 9. évfolyam nyelvi csoportjai Könyv: Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó Osztály 1 Korossy Ádám A 2 Borsos Áron A 3 Schmeiszer Gergő A 4 Családi Krisztián A 5

Részletesebben

3. Auriga Erdei Futóverseny sorozat

3. Auriga Erdei Futóverseny sorozat 3. Auriga Erdei Futóverseny sorozat hatodik forduló 2016.07.03 Leány 1.6km 1. Fekete Flóra 3 6:18 SZVSI SE1 / 1, 10 2. Takó Lilla 6 6:20 Szolnok SE1 / 2, 7 3. Auerbach Anita 1 7:37 Szolnok SE1 / 3, 5 4.

Részletesebben

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak Beosztás a 2015. június 17 19 között tartandó záróvizsgára Bizottság száma : 23. sz. Terem szám:, B épület 537. terem Záróvizsga időpontja: 2015. június 17. 8. 00 órától Balázsi Éva Kata Béres Nikoletta

Részletesebben

Eredménylista. Megye: Szilágy/Sarmaság Osztály: I.osztály

Eredménylista. Megye: Szilágy/Sarmaság Osztály: I.osztály Eredménylista Megye: Szilágy/Sarmaság Osztály: I.osztály 1. Gál Levente Kocsis Melinda Sarmasági 1 Számú Szakképző Liceum Sarmaság 150 2. Király Anna Erdei Gabriella Szilágyballai Általános Iskola Szilágyballa

Részletesebben

Lánchíd Darvas Kupa Terematlétika Verseny. Kecskemét Városi Döntő

Lánchíd Darvas Kupa Terematlétika Verseny. Kecskemét Városi Döntő Lánchíd Darvas Kupa Terematlétika Verseny Kecskemét Városi Döntő 2012. 02. 04. 60 m-es síkfutás Molnár Ivett 1997. KARC 8:14 I. Fricska Zoé 1997. KARC 8:21 II. Varga Fanni 1998. KARC 8:66 III. Gálig Emese

Részletesebben

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny 1/11 Délelőtti végeredmény Versenyszám Futam Sáv Egyesület Név szül nev. Idő vers. idő helyezés 1 25 m fiú gyors 3 Győri Vízisport SE Török Donát vk 2004 9:99,9 0:22,3-1 25 m fiú gyors 4 Győri Vízisport

Részletesebben

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31.

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. V. Országos Társastáncverseny A) Táncospárok kategória I. korcsoport 1. Miskolczi

Részletesebben

RAJTLISTA. 50m férfi gyors. Hajdúság Kupa február 1. Hajdúböszörmény

RAJTLISTA. 50m férfi gyors. Hajdúság Kupa február 1. Hajdúböszörmény 50m férfi gyors Juhász Patrik 2002 Aquasport min. vizsga 2. Varga András Gergő 2002 Aquasport min. vizsga 3. Dénes Noel 2007 Aquasport min. vizsga 4. Horváth Simeon 2007 Aquasport min. vizsga 2. Kiss László

Részletesebben

Eredménylista Megye: Kovászna Körzet: Kovászna Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám 1. Fugaru Szocs Blanka

Eredménylista Megye: Kovászna Körzet: Kovászna Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám 1. Fugaru Szocs Blanka Eredménylista Megye: Kovászna Körzet: Kovászna Osztály: I. 1. Fugaru Szocs Blanka Bodor Annamaria Korosi Csoma Sandor Liceum Kovaszna 152 2. Erdelyi Botond Ors Bodor Annamaria Korosi Csoma Sandor Liceum

Részletesebben

66 2/3m fiú mellúszás versenyszám. 66 2/3m leány mellúszás 2. versenyszám. 66 2/3m fiú mellúszás

66 2/3m fiú mellúszás versenyszám. 66 2/3m leány mellúszás 2. versenyszám. 66 2/3m fiú mellúszás 66 2/3m fiú mellúszás 2002-2003 2. versenyszám 2002-2003-ben született leány 1. Erdélyi Dániel 2002 Martfűi Triatlon SE 1:16,99 2. Szeghalmi Zsombor 2002 Szolnoki Sportisk.SE 1:19,43 3. Németh Gergő 2002

Részletesebben

Beosztás a június között tartandó záróvizsgára

Beosztás a június között tartandó záróvizsgára Bizottság száma: 21. sz. Terem szám:, B épület 542. terem Záróvizsga időpontja: 2017. június 14. 8 00 órától Agócs Cintia Balogh Barbara Barna Judit Bodó Liliana Fatime Czifra Kamilla Dán Gabriella Deák

Részletesebben

Balatongyörök.... a megálmodott valóság! www.balatongyorok.hu

Balatongyörök.... a megálmodott valóság! www.balatongyorok.hu Balatongyörök 2014... a megálmodott valóság! Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Fotók: Marton Tamás 2014 január 1 2 3 4 5 Újév

Részletesebben

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák!

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! A Felső- Szabolcsi Iskolaszövetség angol nyelvi szóbeli versenye

Részletesebben

- eredmények - 5. osztály

- eredmények - 5. osztály 5. osztály N o Név Felkészítı tanár 17. Keresztes Dániel Hatvani Márton 4. Kotormán Dóra Torma Evelin 12. Kollárik Kálmán Gábor Viktor 3. Szeles Dávid Szögi László 13. Sisák Tamás Kovács Dezdemona 11.

Részletesebben

A jelentkező által elsőhelyen megjelölt terület. 09 szakképzés virágkötő és virágkereskedő. 03 szakközépsiskola kereskedelem ágazat

A jelentkező által elsőhelyen megjelölt terület. 09 szakképzés virágkötő és virágkereskedő. 03 szakközépsiskola kereskedelem ágazat 03 szakközépsiskola kereskedelem ágazat 1. Kuczi Péter 79213857479 elutasítva 1. SZANDI 73221928073 felvéve 2. Marton Mietta 71730071397 felvéve 3. Sebestyén Áron 76028483679 felvéve 4. Erb Daniella 76066834680

Részletesebben

Diákolimpia - Úszás Csongrád Megyei Döntő

Diákolimpia - Úszás Csongrád Megyei Döntő Diákolimpia - Úszás Csongrád Megyei Döntő Hódmezővásárhely, Gyarmati Dezső Sportuszoda 2010. január 18. "A" kategória - középiskola 5-6- korcsoport 100 m fiú gyors 1 Király Bence 1993 SZTE Ságvári Szeged

Részletesebben

12 TÚRA BUCSA KÖRÜL RÉSZVÉTEL

12 TÚRA BUCSA KÖRÜL RÉSZVÉTEL 12 TÚRA BUCSA KÖRÜL RÉSZVÉTEL NÉV CÍM 1.TÚRA 2.TÚRA 3.TÚRA 4.TÚRA 1. ÁDÁM BIANKA BUCSA, JÓZSEF ATTILA U. 2. 2. ÁDÁM CINTIA BUCSA, JÓZSEF ATTILA U. 2. 3. AUER BRIGITTA BUCSA, KOSSUTH U. 96/B 4. AUER GABRIELLA

Részletesebben

ANGOL ÁLTALÁNOS NYELV

ANGOL ÁLTALÁNOS NYELV 1. Nagy Endre Ádám (48) 2. Ráczkövi Kamilla Zsuzsanna (48) 3. Sánta Bendegúz (48) 4. Beke Gábor Lehel (49) 5. Katona Erzsébet (49) 7. Szládek Csaba Attila (50) 8. Dubavánszky Astrián (51) 9. Radnai Stefánia

Részletesebben

3. II. kcs. 50m fiú gyorsúszás. 4. II. kcs. 50m lány gyorsúszás. 5. I. kcs. 50m fiú hátúszás

3. II. kcs. 50m fiú gyorsúszás. 4. II. kcs. 50m lány gyorsúszás. 5. I. kcs. 50m fiú hátúszás Jegyzőkönyv 1. I. kcs. 50m fiú gyorsúszás 1. Bordás Levente 2005 Kodály 00:37,44 2. Takács Dani 2004 Móra 00:38,38 3. Fekete Máté 2004 Móra 00:44,79 4. Zuppán Zsolt 2004 Móra 00:49,87 5. Kerpics Martin

Részletesebben

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK Óvodások H. Név Sz. év Város Óvoda 1 Baranyai Levente 2008 Abony Szivárvány Óvoda 2 Ferenczy Dániel 2008 Abony Pingvines Óvoda 3 Juhász Hanna 2008

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT PÁLYÁZATI EREDMÉNYT

MÓDOSÍTOTT PÁLYÁZATI EREDMÉNYT A Prosperitati Alapítvány Általános szabályzatának 7. szakasza értelmében kihirdeti a következő MÓDOSÍTOTT PÁLYÁZATI EREDMÉNYT Pályázati kiírás: Nagyobb hozzáadott értékű termékek előállítására irányuló

Részletesebben

50 m. fiú gyorsúszás 1. versenyszám Országos csúcs: 0:21.42 (Takács Krisztián )

50 m. fiú gyorsúszás 1. versenyszám Országos csúcs: 0:21.42 (Takács Krisztián ) 50 m. fiú gyorsúszás 1. versenyszám Országos csúcs: 0:21.42 (Takács Krisztián - 2009) 3. Bakai László 2006 Nyíregyházi Sportc. 0:46,46 4. Ullaga Ármin 2006 Debreceni Sportc. SI 0:43,10 5. Sütő Alexander

Részletesebben

Jelentkező neve Épület neve Épület címe

Jelentkező neve Épület neve Épület címe Csikja Dávid Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskola 3530 Miskolc, Soltész N. K. u. 10. 77 Dobos Dániel Dominik Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskola 3530 Miskolc, Soltész N. K. u. 10. 77 Fekete Richárd

Részletesebben

2012. augusztus Szakiskola

2012. augusztus Szakiskola 2012. augusztus Szakiskola Tanuló neve Osztály Tantárgy Terem Vizsgáztató tanár 24.aug 27.aug 28.aug Ajtai Krisztián Péter 09E Élelmiszer ismeret 9 Irházi Emőke 1.n. 9:00-10:00 Ajtai Krisztián Péter 09E

Részletesebben

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. Összesen Feladatlap Esszé Nevezett tanuló neve Évfolyam Kódszám Ssz.

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. Összesen Feladatlap Esszé Nevezett tanuló neve Évfolyam Kódszám Ssz. Pontszámok A Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny megyei/fővárosi fordulójára (2015. március 2. 10 óra) nevezett középiskolai tanulók versenyeredményei* Összesen Feladatlap Esszé Nevezett tanuló

Részletesebben

ANGOL. Vargáné dr.kiss Katalin-Göncz Hajnalka. Március 26. Igazgatási épület Baligács László angol B2 B2

ANGOL. Vargáné dr.kiss Katalin-Göncz Hajnalka. Március 26. Igazgatási épület Baligács László angol B2 B2 ANGOL Vargáné dr.kiss Katalin-Göncz Hajnalka Március 26. Igazgatási épület 312 14.45 Baligács László angol B2 B2 Ferenc Baráth Norbert angol B2 B2 Berencsik Szabolcs angol B2 B2 Bódis Tamás angol B2 B2

Részletesebben

Szóbeli időpontja. 1. sz. vizsgabizottság (spanyol) november sz. vizsgabizottság (francia)

Szóbeli időpontja. 1. sz. vizsgabizottság (spanyol) november sz. vizsgabizottság (francia) 1. sz. vizsgabizottság (spanyol) 2. sz. vizsgabizottság (francia) Szóbeli időpontja 2012. november 22-24. 2012. november 26-28. (A spanyol és francia kitételtől ne ijedjen meg senki, ez csak a kéttannyelvű

Részletesebben

AMV 2015. megyei eredmények 8.osztály

AMV 2015. megyei eredmények 8.osztály Iskola neve Iskola város helyezés pontszám Tanuló neve Kálvin Téri Általános Iskola 1. 46 Sass Boglárka Kálvin Téri Általános Iskola 2. 40 Horváth Petra Tiszacsegei Fekete István Általános Iskola Tiszacsege

Részletesebben

KLEBELSBERG ITÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT MINDSZENTI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM.:

KLEBELSBERG ITÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT MINDSZENTI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM.: Tanulói Névsor 1/c osztály osztályfőnök: Csernák Lajosné 1. Ajtai Rajmund Bendegúz 2. Ambrus Lajos Máté 3. Boldizsár Jázmin 4. Boldizsár Sándor Rómeó 5. Dombi Sándor Ferenc 6. Farkas Krisztián 7. Gyapjas

Részletesebben

AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22.

AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22. AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22. 187 fő versenyző (BJG 84 fő, 52 fő Sághy 51, fő Bársony.) 1993-as fiúk 1. Lelik András Bársony 8:26 2. Bürgés Ferenc Bársony 8:51

Részletesebben

KTF TRAIL, RÉSZLETES EREDMÉNYLISTA futónaptár.hu 10 KM

KTF TRAIL, RÉSZLETES EREDMÉNYLISTA futónaptár.hu 10 KM KTF TRAIL, RÉSZLETES EREDMÉNYLISTA 2016. futónaptár.hu 10 KM Összesített eredmények: Helyezés Név Rajtszám Teljesítés ideje 1. Varga József 322 00:40:43 00:00:00 2. Hajduska Balázs 320 00:44:22 00:03:39

Részletesebben

1. évfolyam - eredmények. II. forduló. I. forduló

1. évfolyam - eredmények. II. forduló. I. forduló név 1. évfolyam - eredmények I össz pont össz. % 73 fő max.pont: 35 34 45 114 100% 1. Ábel Ferenc 1.b 35 34 45 114 100% 1. Andóczi-Balog Viktória 1.c 35 34 45 114 100% 1. Badar Botond 1.c 35 34 45 114

Részletesebben

"Fut mint a nyúl" - Lagroland Utcai Futóverseny 3,6km Kategória Eredmények

Fut mint a nyúl - Lagroland Utcai Futóverseny 3,6km Kategória Eredmények 3,6km Gyerek I. fiú 2000-2003 1 105 Perusza Zoltán 2000 8:13 16:55 2 92 Bácsai Balázs 2001 8:19 17:21 3 96 Németh Péter 2001 8:29 18:09 4 103 Ruppert Péter 2000 8:47 18:28 5 104 Csatlós Dániel 2000 9:02

Részletesebben

Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb ben születettek Nincs szintidő

Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb ben születettek Nincs szintidő Oldal 1 Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb 2006.11.25. 98-99-ben születettek Nincs szintidő 1. Atyi Ádám 98 006 37.49 2. Ujlakán Kálmán 98 006 40.89 4. Nagy Balázs 98 006 43.91 3. Varga Márton

Részletesebben

FIGYELEM! A kollégiumba a 2012/2013-as tanévre felvételt nyert hallgatók névsora

FIGYELEM! A kollégiumba a 2012/2013-as tanévre felvételt nyert hallgatók névsora A kollégiumba a 2012/2013-as tanévre felvételt nyert hallgatók névsora Sorszám Név Született Pontszám Megjegyzés 1 Szenek Viktória 1994.12.25 36,73 2 Jacenyák Viktória 1993.12.29 32,83 3 Oroszi Timea 1990.01.19

Részletesebben

SZÁMOLÁSI VERSENY - JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. MÁJUS 5. 1. évfolyam. megoldás próbálkozás

SZÁMOLÁSI VERSENY - JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. MÁJUS 5. 1. évfolyam. megoldás próbálkozás 1. évfolyam idő 1. Timár Bálint 1.b 104 104 7,14 2. Ozorai Zsóka 1.c 104 104 8,22 3. Ignácz András 1.b 103 104 8,18 4. Porcsa Tamás 1.c 103 104 8,20 5. Lesták Eszter Boglárka 1.c 103 104 8,50 6. Balika

Részletesebben

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012.

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Nagykőrös Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Tantárgy Évf. Helyezés Neve Város/Iskola neve Bibliaismeret 2. I. Czagány Lotti Mezőcsát, Dr. Enyedy Andor Ref.Ált.Isk. II. Szabó Petra Mezőcsát,

Részletesebben

Hely. Rajtszám Atléta Sz. év Egyesület Sorrend Eredmény Rekord

Hely. Rajtszám Atléta Sz. év Egyesület Sorrend Eredmény Rekord EREDMÉNYEK Férfi 10 km utcai futás Döntő 13:05 1. nap 1 010 Farkas Dárius Ádám 1991 BEAC 41 30:20 PB 2 019 Juhász Balázs 1996 DSC-SI 10 30:27 PB 3 023 Koszár Zsolt 1986 SYN FIT SZTG 42 30:35 SB 4 026 Kovács

Részletesebben

Futapest Crossfutás Csömör december 11.

Futapest Crossfutás Csömör december 11. Futapest Crossfutás Csömör 2011. december 11. Végeredmény 4 KM Gyerek 1. RAJSZKI LILI 1998 280 15:55 2. Turschl Bence 1999 241 16:56 3. Bócz Patricia 1998 244 16:59 4. Kiss Viktor Zsolt 1997 246 17:57

Részletesebben

2. Auriga Erdei Futóverseny sorozat

2. Auriga Erdei Futóverseny sorozat 2. Auriga Erdei Futóverseny sorozat Második forduló 2015.04.12 Leány 1.6km 1. Kalocsai Klaudia 20 6:49 T.várkony, Endre Király Ált.Isk. SE2 / 1, 10 2. Gál Kitti 19 7:10 T.várkony, Endre Király Ált.Isk.

Részletesebben

Rólad szól levelezı verseny I. fordulójának eredménye

Rólad szól levelezı verseny I. fordulójának eredménye Rólad szól levelezı verseny I. fordulójának eredménye Tanuló Iskola Szabó Csenge Napsugár 1 Szabó Beatrix 1 Radler Vivien Fülöp Gabriella Óbudai Harrer Pál 2 Cseh Janka Nagy Árpád Óbudai II. Rákóczi Ferenc

Részletesebben

cukrász cukrász rang rang sor sor

cukrász cukrász rang rang sor sor cukrász cukrász 1. KOCH ATTILA 71628942661 51. REPEI MÓNIKA 71617965452 2. FÜLÖP TÍMEA 71607819147 52. TURZÓ SÁNDOR 71636997889 3. SZONDI RAJMOND PÁL 71603022329 53. VÁRKONYI ADRIEN SZILVIA 71611030871

Részletesebben

Yonex Nagydíj ranglisták a 6. forduló után

Yonex Nagydíj ranglisták a 6. forduló után Yonex Nagydíj ranglisták a 6. forduló után -35 női egyéni toll labda 1. Szuchovszky Evelyn 30 pont 2. Vida Alexandra 22 pont 3. Jung Ágnes 16 pont -35 férfi egyéni toll labda 1. Tóth Richárd 106 pont 2.

Részletesebben

Körzeti Diákolimpia Úszás 2011.11.28. 14:00 0. KORCSOPORT - FIÚ 0. KORCSOPORT - LÁNY

Körzeti Diákolimpia Úszás 2011.11.28. 14:00 0. KORCSOPORT - FIÚ 0. KORCSOPORT - LÁNY Körzeti Diákolimpia Úszás 2011.11.28. 14:00 Helyszín: KOMÁROM GYÓGYFÜRDŐ FEDETT USZODA EREDMÉNYEK 0. KORCSOPORT - FIÚ 33,3 m GYORS 1. Halász Viktor (oklevél) 1 : 05 : 30 Gesztenyés Óvoda 33,3 MELL 1. Halász

Részletesebben

2010/2011. tanévben az 1.d tanulóinak névsora Osztályfőnök: Dóczi Zsuzsanna Napközis nevelő: Kovács Kinga

2010/2011. tanévben az 1.d tanulóinak névsora Osztályfőnök: Dóczi Zsuzsanna Napközis nevelő: Kovács Kinga 2010/2011. tanévben az 1.d tanulóinak névsora Osztályfőnök: Dóczi Zsuzsanna Napközis nevelő: Kovács Kinga 1. Auer Vanessza Anikó 2. Babai Cintia 3. Boros Zoltán Brendon 4. Bus Anna Dzsesszika 5. Csiszár

Részletesebben

5.Mikulás Futás - eredménylista

5.Mikulás Futás - eredménylista 10 km befutó eredménylista helyezés rajtszám név születési dátum település idő 1 3515 Csorba Sándor 1979 Budapest 36:54 2 3514 Hodovánszki Csaba 1986 Budapest 37:20 3 3517 Vajda Balázs 1978 Gödöllő 40:15

Részletesebben

NEMZETKÖZI AMATŐR GÖRKORCSOLYA VERSENY JÁSZBERÉNY AUGUSZTUS Korcsoport Leányok Rövid Táv -400m Hosszú Táv - 600m

NEMZETKÖZI AMATŐR GÖRKORCSOLYA VERSENY JÁSZBERÉNY AUGUSZTUS Korcsoport Leányok Rövid Táv -400m Hosszú Táv - 600m 1. Korcsoport Leányok Rövid Táv -400m Hosszú Táv - 600m Idő Hely Idő Hely Öszetett 83 Szőcs Dorottya JSE 44.606 1 1:06.785 1 1 71 Szilicei Rebeka JSE 44.734 2 1:06.880 2 2 17 Túri Anna JSE 47.632 4 1:06.947

Részletesebben

21 Informatika, nyelvi előkészítő

21 Informatika, nyelvi előkészítő szakmacsoportonként, sor szerint. Felvett tanulók: 19 fő 21 Informatika, nyelvi előkészítő 76893419171 BAGI ERIK ARMAND 74816063796 BAJER BORBÁLA 77162836912 DÉKÁNY ERIKA 78746607955 DÉNES TAMÁS 74059706758

Részletesebben

Születési év. Helyezés. Úszott idő Név. Születési év. Általános Iskola. Általános Iskola

Születési év. Helyezés. Úszott idő Név. Születési év. Általános Iskola. Általános Iskola Diákolimpia III. korcsoport 100 m fiú gyors A Diákolimpia III. korcsoport 100 m fiú gyors B N N 1. 1,02,35 Ulrich Botond 2001 Béke u. 1. 1,19,40 Balogh Bálint 2001 Béke u. 2. 1,03,61 Paragi Leonárd 2001

Részletesebben

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Debreceni Vörösmarty Mihály és Alapfokú Művészeti Iskola Megyei Német Nyelvi Verseny Eredménye 2016. november 28. 5. osztály Elérhető pontszám: 79 pont S.sz. Név Iskola Felkészítő tanár Pontszám Helyezés

Részletesebben

TOLLASLABDA SERDÜLŐ (U-16, 1997. után U-17) MAGYAR BAJNOKOK

TOLLASLABDA SERDÜLŐ (U-16, 1997. után U-17) MAGYAR BAJNOKOK TOLLASLABDA SERDÜLŐ (U-16, után U-17) MAGYAR BAJNOKOK Fiú egyes 1971. Túri Béla Növényolaj Kinizsi SK 1972. Englert István Kilián FSE 1973. Englert István Kilián FSE 1974. Vörös György Zrínyi SE 1975.

Részletesebben

Pátyi Terepfutás szeptember 01, vasárnap

Pátyi Terepfutás szeptember 01, vasárnap Pátyi Terepfutás 2013. szeptember 01, vasárnap 400 m 2007-1. 29 Nagy Soma Dániel f 2007-1 1:29 2. 24 Sike Roland András f 2007-2 1:30 3. 88 Laky Péter f 2007-3 1:32 4. 8 Szöllıs Hanka n 2007-1 1:35 5.

Részletesebben

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37 Férfi Kajak 1 1 Abszolut hely.: 4 Start: 10:00:30 beérkez 14:08:57 Rajtszám: 36 Futott idı: 4:08:27 Horváth Attila 2 Abszolut hely.: 5 Start: 10:04:55 beérkez 14:15:08 Rajtszám: 3 Futott idı: 4:10:13 Beck

Részletesebben

4. osztály. Felkészítő tanár(ok) neve. Grófné Györkös Valéria Körmend 46 D. Sándorné Balla Judit Debrecen 45 D. Némethné Vida Erzsébet Szeged 45 D

4. osztály. Felkészítő tanár(ok) neve. Grófné Györkös Valéria Körmend 46 D. Sándorné Balla Judit Debrecen 45 D. Némethné Vida Erzsébet Szeged 45 D Iskola Göd Márkus Dávid Deák Gyöngyi Göd 46 D Eötvös József Általános Iskola Zalaegerszeg Bakó Zsombor Grófné Györkös Valéria Körmend 46 D Általános Iskola Szentes Takács Aletta Vass Renáta Szentes 46

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. Matematika

VERSENYEREDMÉNYEK. Matematika VERSENYEREDMÉNYEK EGYÉNI VERSENYEK Matematika Általános iskola 1. osztály: 1. helyezett: Papik Petra Szent László Általános Iskola, Kisvárda Felkészítő tanár: Dancs Mónika 2. helyezett: Jenei Marcell Szent

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG. LEÁNY III-IV. KORCSOPORT (2000-2001-2002-2003-ban születettek)

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG. LEÁNY III-IV. KORCSOPORT (2000-2001-2002-2003-ban születettek) LEÁNY III-IV. KORCSOPORT (2000-2001-2002-2003-ban születettek) Magasugrás leány (indult: 7 csapat) 1. Budapesti Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimná VII. ker. 1,2825 Olasz Katalin 2000. 1,32 Benedek

Részletesebben

OM azonosító: 027953 Székhely neve: Kecskeméti Református Gimnázium Székhely címe: 6000 Kecskemét, Szabadság tér 7.

OM azonosító: 027953 Székhely neve: Kecskeméti Református Gimnázium Székhely címe: 6000 Kecskemét, Szabadság tér 7. 6000 Kecskemét, Tanulmányi terület kódja: 40 Tanulmányi terület gimnázium: 4 évfolyamos; általános kerettanterv; az első idegen nyelv a(z) francia nyelv vagy a(z) spanyol nyelv vagy a(z) angol nyelv; felvételi

Részletesebben

Magyar Egyetemi- Főiskolai Országos Bajnokság Kosárlabda Döntő

Magyar Egyetemi- Főiskolai Országos Bajnokság Kosárlabda Döntő Magyar Egyetemi- Főiskolai Országos Bajnokság Kosárlabda Döntő Szombathely, 2012.06. 1-3. EREDMÉNYEK Végeredmény női: M Gy V Pont Kosár 1. Szegedi Tudományegyetem 3 2 1 5 202:203 2. Semmelweis Egyetem

Részletesebben

A Városi matematikaverseny eredményei. 5. évfolyam

A Városi matematikaverseny eredményei. 5. évfolyam A Városi matematikaverseny eredményei 2016 5. évfolyam Helyezés Név Pontszám Iskola Felkészítő tanár neve 1. Ustea Dániel 83 Jókai Mór 2. Cseh Máté 77 Jókai Mór 3. Tamás Ákos 68 Nyh. Bem J. Ált. Kazinczy

Részletesebben

02 Közgazdasági szak

02 Közgazdasági szak 01 Közlekedési szak Balogh Barbara József Attila Dombóvár 78648474882 Koller Imre Vásárosdombó 76338751299 Lelkes Réka Belvárosi 74829857000 Boros Szabina József Attila Dombóvár 77194104062 Vincze Balázs

Részletesebben

Zalaegerszeg Nyílt Fedett Pályás Atlétikai Bajnoksága XII. Kondex Kupa Kauzli József Emlékverseny Zalaegerszeg

Zalaegerszeg Nyílt Fedett Pályás Atlétikai Bajnoksága XII. Kondex Kupa Kauzli József Emlékverseny Zalaegerszeg EREDMÉNYEK Férfi 60 méter fedett pálya Előfutam 1. Futam 11:50 1. nap Hely. Atléta Sz. év Nevező Pálya Eredmény 1 Balogh Péter 1996 ZALASZÁM-ZAC 6 6.9h q 2 Baki Barnabás 1999 ZALASZÁM-ZAC 4 7.0h q 3 Horváth

Részletesebben

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár TUDÁSBAJNOKSÁG MEGYEI DÖNTŐ - ANYANYELV Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné TUDÁSBAJNOKSÁG MEGYEI DÖNTŐ - ANYANYELV Fónagy-Árva Péter 2.a 18. 2. Nagy Levente 2.b 26. 2. Bodnárné Bali Krisztina TUDÁSBAJNOKSÁG

Részletesebben

Gyermek I. korcsoport - fiú névsor szerinti részletes listája

Gyermek I. korcsoport - fiú névsor szerinti részletes listája Gyermek I. korcsoport - fiú névsor szerinti részletes listája --------------------------------------------------------------- Kislab. Helyből Medicin Szökdel Gát Összesen célba távol 1 kg helyben futás

Részletesebben

DÖKE. Négy Évszak Eredmények Tavasz Nyár Ősz Tél Összidő

DÖKE. Négy Évszak Eredmények Tavasz Nyár Ősz Tél Összidő DÖKE Négy Évszak Eredmények Tavasz Nyár Ősz Tél Összidő Félmaraton 1961-ben és előtte születettek Hartmann Károly 26:43:00 25:11:00 26:06:00 25:30:00 103:30:00 Tasnádi László 32:38:00 32:36:00 29:27:00

Részletesebben

Magyar Rg Szövetség BSEV Pest megyei döntő szabadidő I. szint április 24. vasárnap Érd Aréna

Magyar Rg Szövetség BSEV Pest megyei döntő szabadidő I. szint április 24. vasárnap Érd Aréna gyermek 2. 1. Matula Natália Vecsés SE 2. Gaál Antónia KTC-Vuelta SE 3. Borbély Villő Vasadi Regonális Sport 4. Molnár Lotti Monor SE 5. Golyha Nikolett Vecsés SE 6. Szántódi Luca KTC-Vuelta SE 7. Ormódi

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

2008/2009. TANÉVI ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG V-VI. KORCSOPORT HAJDÚ-BIHAR MEGYEI DÖNTŐ

2008/2009. TANÉVI ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG V-VI. KORCSOPORT HAJDÚ-BIHAR MEGYEI DÖNTŐ 2008/2009. TANÉVI V-VI. KORCSOPORT HAJDÚ-BIHAR MEGYEI DÖNTŐ Helyszín: DEBRECEN Időpont: 2008. szeptember 24. A Versenybíróság elnöke: Benéné Lipcsey Irén FIÚ V-VI. KORCSOPORT (1990-1991-1992-1993-ban /

Részletesebben

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K5-ÖS TEREM

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K5-ÖS TEREM I.EMELET KOLLÉGIUM 1K5-ÖS TEREM 1. Ágoston György Tamás Herman 2. Ament Réka Érdligeti 3. András-Dóra Zsófia Érdligeti 4. Árkosi Ivett Nádasdy 5. Bagoly Kitti Gárdonyi 6. Balázs Fanni Érdligeti 7. Bálint

Részletesebben

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM 1. Agócs Adrienn Farkasréti 2. Baka Ádám Kőrösi 3. Balogh Vivien Laura Érdligeti 4. Béres Bianka Herman 5. Bisbac Bálint II. Rákóczi 6. Bódi Kitti Kőrösi 7. Bódizs Botond

Részletesebben

Versenyeredmények

Versenyeredmények Az április 26-ai iskolagyűlés alapján Versenyeredmények 2012-2013 Nemzetközi verseny április Sipos László 2.b Judó bajnokság 1. hely Judó bajnokság Sipos Dorina Judó bajnokság Szentkirályi Kupa Ritmuscsapatok

Részletesebben

GYERMEK CSAPATBAJNOKSÁG I. forduló - keleti régió Debrecen június 17.

GYERMEK CSAPATBAJNOKSÁG I. forduló - keleti régió Debrecen június 17. FIÚK EREDMÉNYEI 60 m fiú 1. Boda Ákos 96 DSC-SI 8,43 2. Répási József 96 MISI "A" 8,99 3. Nagy Zsolt 97 Békéscsabai AC 9,20 4. Esze Bence 96 NyVSC-Nyírsuli 9,30 5. Tricskó Patrik 98 MISI "B" 9,60 6. Kovács

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA "B" KATEGÓRIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2015/2016 tanév Budapest II. korcsoport leány csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA B KATEGÓRIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2015/2016 tanév Budapest II. korcsoport leány csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Veszprém Hriszto Botev Ált. Isk. 37,500 37,700 37,600 112,800 2 Ózd Újváros Téri Ált. Isk. 37,200 37,200 37,800 112,200 3 Kecskemét Széchenyi Városi Arany J. Ált. Isk. Lánchíd U Sport

Részletesebben

Hajdú-Bihar Megyei Sakk Csapatbajnokság 2012/2013 erősorrend

Hajdú-Bihar Megyei Sakk Csapatbajnokság 2012/2013 erősorrend 1. Püspökladányi MÁV Sakk Klub 1 Egri Laszlo Jr. HUN 703397 2127 23618 vendég 2 Egri Laszlo HUN 707619 2128 2269 3 Szathmari Gabor HUN 718785 1984 2284 4 Hegedus Sandor HUN 727210 1795 8781 5 Keseru Tibor

Részletesebben

MOGSZ UTÁNPÓTLÁS MAGYAR BAJNOKSÁG 2008 JÁSZBERÉNY

MOGSZ UTÁNPÓTLÁS MAGYAR BAJNOKSÁG 2008 JÁSZBERÉNY UTÁNPÓTLÁS MAGYAR BAJNOKSÁG JÁSZBERÉNY MAGYAR KÖZTÁRSASÁG.-ÉVI UTÁNPÓTLÁS BAJNOKSÁGA FÉRFI VÉGEREDMÉNY JUNIOR "A" Rajtszá m m m (egyéni) m Döntő m m (Pontozásos) HELYE Futam Pont. ZÉS Fehér Zoltán,, :,

Részletesebben

Bezerédj István Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola, Kereskedelmi Szakiskola

Bezerédj István Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola, Kereskedelmi Szakiskola tagozat kód: 11 tagozat megn.: szakközépiskola: 4 középiskolai évf. + a szakképző évfolyam(ok); kerettantervekre épülő helyi tanterv; kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport; a tagozaton

Részletesebben

Eredménylista Szilágysomlyó

Eredménylista Szilágysomlyó Megye: Szilágy Osztály: I. 1. Szűcs Annamária Bara Jusztina Báthory István Általános Iskola 152 2. Székely Dóra-Krisztina Bara Jusztina Báthory István Általános Iskola 150 3. Janus Emese Bara Jusztina

Részletesebben

JELENTKEZÉSI LAP Fürkész verseny, körzeti szakasz,

JELENTKEZÉSI LAP Fürkész verseny, körzeti szakasz, JELENTKEZÉSI LAP Fürkész verseny, körzeti szakasz, 2016-2017 Megye: Maros Körzet: Gyulakuta 5. osztály 1. Antal Sára Panna Magyari Edit-Csilla Gyulakuti Általános Iskola Gyulakuta 49 97 146 2. Dósa Balázs

Részletesebben

Ideiglenes felvételi jegyzék 2010. március 11. O1. INFORMATIKA SZAKKÖZÉPISKOLA

Ideiglenes felvételi jegyzék 2010. március 11. O1. INFORMATIKA SZAKKÖZÉPISKOLA O1. INFORMATIKA SZAKKÖZÉPISKOLA Ssz. Név Ssz. Név 1. Futó Kovács Szandra 36. Török Nándor 2. Barta Róbert 37. Moroncsik Roland 3. Sólyom Vivien 38. Simon Dániel 4. Csorba Adrienn 39. Gáspár Gabriella 5.

Részletesebben

Lábatlani Sirályok SE Népszerősítı verseny

Lábatlani Sirályok SE Népszerősítı verseny Lábatlani Sirályok SE Népszerősítı verseny 2009.09.27 EREDMÉNY 1. Futam K1 fiú V. kcs. 10:00 1. Gurgulits Bence Zoltek 2. Kovács Patrik Zoltek 3. Szegedi Tamás Vért 4. Tóth Bence Tata 5. Dér Ádám Esztergom

Részletesebben

Ócsai Terematlétika Verseny január 31. Újonc fiú. 50 méter

Ócsai Terematlétika Verseny január 31. Újonc fiú. 50 méter Ócsai Terematlétika Verseny 2015. január 31. Újonc fiú 1. Nemoda Balázs UTE 6,8 6,9 2. Papp Tamás Ócsa SE 7,0 7,0 3. Pintye József Ócsa SE 7,5 7,4 4. Fekete Barnabás GEAC 7,0 7,5 5. Hrubos Dominik Ócsa

Részletesebben

Lábtoll-labda Diákolimpia Országos Döntő V-VI korcsoport Nagykáta, április iskola, 117 versenyző

Lábtoll-labda Diákolimpia Országos Döntő V-VI korcsoport Nagykáta, április iskola, 117 versenyző 1. 9. 10. 11. V. korcsoport Fiú csapat (11) Kanalas Renátó, Kanálos Róbert, Seres Gyula Zsolt, Tamás Patrik Farkas Lilla, Molnár Gergő, Székely Mátyás Erdős Renátó, Sampei Alex, Suki József Becskereki

Részletesebben

Sporteredmények (március)

Sporteredmények (március) Tanács Levente 3.b Bak Péter 4.a Szeri Ádám 4.a 2. hely Városi Mezei Futóbajnokság (Diákolimpia) Tóth Gergely 4.a Kapic Amir 4.a Szabó Csenge 5.a Király Csenge 3.a Koltai Anna 3.b Lukács Noémi 4.a Mukus

Részletesebben

A megyei versenynek helyet adó intézmény adatai

A megyei versenynek helyet adó intézmény adatai Somogy megye Az intézmény neve i Egyetem Pedagógustovábbképző és Szolgáltató Intézet A megyei versenynek helyet adó intézmény adatai A település neve 7400 Utca, tér Bajcsy- Zs. u. Irányítószám Házszám

Részletesebben

Eredménylista. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám

Eredménylista. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám Eredménylista Megye: Bihar Körzet: Nagyvárad és környéke V. osztály Sorszám Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám 1. Benedek Boglárka Fehér Gabriella Szent László Római Katolikus Gimnázium

Részletesebben

I. korcsoport 2005-ben és utána születettek idő B kategória Név Szül.év Város Iskola

I. korcsoport 2005-ben és utána születettek idő B kategória Név Szül.év Város Iskola I. korcsoport 2005-ben és utána születettek 1. Bácsi Fruzsina 2005 Hajdúböszörmény Baltazár D.Ref.Ált.Isk. 8:45 2. Pusztai Dóra 2006 Debrecen Óvoda 9:09 3. Eszenyi Gréta 2005 Hajdúböszörmény Baltazár D.Ref.Ált.Isk.

Részletesebben

Dél-Alföld Régió Sport XXI. Alapprogram Nyílt Mezei Futóverseny. Békéscsaba, október 25. JEGYZŐKÖNYV. Rendezők:

Dél-Alföld Régió Sport XXI. Alapprogram Nyílt Mezei Futóverseny. Békéscsaba, október 25. JEGYZŐKÖNYV. Rendezők: Dél-Alföld Régió Sport XXI. Alapprogram Nyílt Mezei Futóverseny Békéscsaba, 2012. október 25. JEGYZŐKÖNYV Rendezők: Magyar Atlétikai Szövetség Buda-Cash Békéscsabai Atlétikai Club Utánpótlás Központ Helyszín:

Részletesebben

Szóbeli beosztás angol nyelvből

Szóbeli beosztás angol nyelvből Szóbeli beosztás angol nyelvből Név Nap időpont Andl-Beck Boróka péntek 12.30 óra Bali Bence csütörtök 13. 30 óra Balogh Zita péntek 12..30 óra Baráth Amanda Alexandra csütörtök 13.30 óra Becker Sára Melánia

Részletesebben

Buszmenetrend 2015/2016

Buszmenetrend 2015/2016 Buszmenetrend 2015/2016 Változtatásra csak úgy van lehetőség, hogy az sem a busz férőhelyét, sem a megállók számát, sem a menetidőt nem érinti. Tiszavasvári 7 00 Halász Csárda 1. Lakatos Valentina 7. oszt

Részletesebben

Graboplast Győri Vízisport Egyesület évi Magyar Bajnoki Eredményei

Graboplast Győri Vízisport Egyesület évi Magyar Bajnoki Eredményei Verseny Versenyszám Korosztály Táv Hely Név Gyermek, Kölyök, Serdülő Magyar Bajnokság C-2 serdülő 4000 m 1 Balla Levente Gellért U23, Ifjúsági Magyar Bajnokság C-1 ifi 3x200 m 1 Balla Levente Gellért U23,

Részletesebben

TAGOZAT KÓD: 01. (8 évfolyamos gimnáziumi képzés)

TAGOZAT KÓD: 01. (8 évfolyamos gimnáziumi képzés) TAGOZAT KÓD: 01. (8 évfolyamos gimnáziumi képzés) Felvehető létszám: 30 fő Ádám Gréta Bagó Fanni Balázs Krisztina Bálint Ádám Baranyi Hanna Karina Csizmadia Róbert Horváth Márton Kiss Karolina Aida Laczkó

Részletesebben

Tanulmányi versenyek eredménye tanév Verseny megnevezése Forduló Helyezés Tanuló neve Évfolyam Felkészítő tanár

Tanulmányi versenyek eredménye tanév Verseny megnevezése Forduló Helyezés Tanuló neve Évfolyam Felkészítő tanár Tanulmányi ek eredménye 2013-2014. tanév Verseny megnevezése Forduló Helyezés Tanuló neve Évfolyam Felkészítő tanár Simonyi Zs. Helyesíró Verseny iskolai 2. Gulyás Anna 5. Madarasi 1. Fábián Zsombor 6.

Részletesebben

IDEIGLENES KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI RANGSOR 2013 2014 TANÉV

IDEIGLENES KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI RANGSOR 2013 2014 TANÉV Dankó Pista Egységes Óvoda - Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium 4235 Biri Mező Imre út 21. Tel/fax: 42-263-137 e-mail: info@dankop.hu, www.dankop.hu IDEIGLENES KÖZÉPISKOLAI

Részletesebben

Köszöntjük a városi olvasópályázat díjátadóján megjelent kedves vendégeinket!

Köszöntjük a városi olvasópályázat díjátadóján megjelent kedves vendégeinket! Köszöntjük a városi olvasópályázat díjátadóján megjelent kedves vendégeinket! 2015. 04. 22. Olvasmányok: 1. évf.: Benedek Elek: Szélike királykisasszony/ Zolnainé Lovas Emma 2. évf.: Tersánszky Józsi Jenő:

Részletesebben