56. évfolyam december Ára 40 dinár

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "56. évfolyam 2008. december Ára 40 dinár"

Átírás

1 56. évfolyam december Ára 40 dinár

2 Köszöntő Képzeljétek, Ausztráliában hamarosan kezdődik a nyár! Míg mi itt melegszünk bent a kályhánál, előkeressük a kesztyűt, sálat és hógolyózunk, addig a déli féltekén így Ausztráliában is épp a fürdőruhát és a búvárszemüveget keresgélik, mezítláb szaladgálnak a forró homokban, és ha kedvük támad, még úsznak is egyet. Ez azért lehetséges, mert, mint tudod, a Föld gömbölyű. A fölső részét északi féltekének, az alsót déli féltekének nevezzük. Európa az északi féltekén található, míg Brazília vagy Ausztrália a déli féltekén. A két félteke éghajlata között ellentét van: míg az egyiken tél van, a másikon nyár. Valójában a Nap egyenletesen sugározza melegét, a Föld azonban, miközben a Nap körül kering, váltakozva hol az északi, hol a déli féltekét fordítja közelebb a Naphoz. Gyermekkoromban sokszor elképzeltem, milyen is lehet egy nyári karácsony. Pancsolunk-e a medencében és fagyizunk, majd bemegyünk a karácsonyfa köré és elénekeljük a Mennyből az angyalt? Nem tudom, ti hogy vagytok vele, de nekem a karácsony hangulatához már nélkülözhetetlen a kinti hideg, a jégvirágos ablakok, a zúzmarás fák, a hó, a füstölgő kémények és a szegfűszeges narancs illata. Csilla * Minden olvasónknak, a szülőknek és a pedagógusoknak boldog karácsonyi ünnepeket kívánunk! * A karácsonyi rajzpályázat nyertesi akik 1-1 szép mesekönyvet nyertek a következők: Romić Márta, Szabadka; Bognár Georgina, Orom; Bús Viola, Magyarkanizsa; Vukov Johanna, Szabadka; Csabai Márk, Zentagunaras; Bagi Viktória, Magyarkanizsa; Kancsár Viktor, Szenttamás; Király Adrián, Péterréve. Gratulálunk! Rajzpályázatok A tűz Az ősember és a tűz Tűzoltók munkában A napszekér (A görög mitológia szerint a Nap nem más, mint egy óriási szekér, amely reggeltől estig végiggördül az égen. Bakján maga a Napisten ül, hajtja a szekeret húzó lovakat.) határidő december 20. A macska Puff és Muff (lásd a 12. oldalt) Az én macskám Macskameséket is írhatsz. Ültess fát! Készíts róla fotót, küldd el és nyerhetsz egy szép könyvet. CIP A készülő kiadvány katalogizálása A Matica srpska Könyvtára, Újvidék (Novi Sad) A Mézeskalács megjelenését támogatta: SZERBIAI MŰVELŐDÉSI MINISZTÉRIUM ISSN COBISS.SR.-ID Vajdaság AT Oktatásügyi, Tájékoztatási, Valamint Kisebbségi Titkársága Fedőlap és illusztrációk: Recskó Diana (14 15., 23. o.), Belec S. Anikó (3., 6 7. o.) A határon túl élő magyarok megsegítéséért Karácsonyéjszaka MÉZESKALÁ CS óvodások és kisiskolások lapja Megjelenik a tanévben havonta egyszer YU ISSN Alapító: Magyar Nemzeti Tanács Kiadó: Magyar Szó Lapkiadó Kft., Újvidék, Szerbia Igazgató: Mihók Rudolf Főszerkesztő: Kókai Péter Szerkesztő: Tripolszki Csilla Grafikai szerkesztő: Buzás Mihály ( 021/ , fax: Leveleiteket az alábbi címre küldhetitek: Mézeskalács, Novi Sad, Vojvode Mišića 1/III. Kéziratokat és rajzokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza URL: Terjeszti a Magyar Szó Lapkiadó Kft. terjesztőosztálya. Tel/fax: 021/ , 021/ Nyomtatja: Magyar Szó Ktf. FORUM Nyomda, Újvidék, felelős vezető: Berta Zoltán igazgató Előfizetés egy évre 400 dinár (csak belföldi kézbesítéssel) 2 Ezüstjét a hóra szórva kel a hold... lenéz... Könnyű árnyat dob a hóra tető, kerítés. Hombár, fürdő lenge árnya az udvarra les. Az ég, mintha körben állna, ezüstös-tejes. Felhő fut. A fiatal fagy érik a havon. Szikrát vet a hold a vastag nyírfaágakon. Konsztantyin Fofanov Eörsi István fordítása 3

3 Gazdag és jámbor szülők gyermeke volt Szent Miklós, ki született Patara városában, Kis-Ázsiában. Atyjaurát Epipharésznek, anyját pedig Johannának nevezték. Mikós pedig megszületvén, mindjárt az első napon bizonyságot tett felőle, mely különös kedveltje Istennek. Mikor betették a teknőbe, hogy feresztenék, ő bizony felállott abban, ma született csecsemő létére. Hogy pedig ifjúemberré vált, és kolostorba vonult, erősen töprenkedett is magában, miképpen fordíthatná teméntelen vagyonát nemcsak emberi hivalkodásra, hanem Istennek dicsőségére. 4 * Szent Miklós Történ valamikor, hogy egynémely hajósok nagy veszedelembe jutottak a tengeren. És szorongattatásukban imádkozni kezdtek Szent Miklóshoz: Miklós püspök, Isten szent szolgája, hahogy úgy igazak ama dolgok, amit felőled hallottuk, segélj meg minket, szegény hajósokat. És ahogy ők elmondták emez imádságot, a viharos felhők közül az egyik felhőn látni vélték Szent Miklóst, ki is a törött árbocot kezével tartá, és kivezeté őket a viharos tengerből, egy szerencsés kikötőbe. * jótéteményei Az időben igen nagy ínség látogatta meg Mira városát, ahol éppen Szent Miklós volt a püspök. Senkinek nem volt már betévő falatja sem. Hallván pedig a szent püspök, hogy búzával rakott hajók futottak be a kikötőbe, nyomban odasietett, és mondá a hajósembereknek: Atyámfiai, adjatok minden hajóról legalább száz mérő búzát, különben éhen veszünk mind egy szálig! De felelték a hajósok: Hogyan merészelnénk azt tenni, atyánk, holott megméretett a búza Alexandria kikötőjében, és a mi kötelességünk ugyanannyi mérővel szállítani a császár magtárába! Csak tegyétek, amint mondtam feleli a püspök. Akkor a hajósok valóban úgy is cselekedtek, amint Szent Miklós rendelte. Mikor Róma felé menvén a császári hajók, az égből fényes angyali seregek vették körül a hajókat, és minden hajóra ugyanannyi mérő búzát hordoztak nékik, mint amennyit a püspök kívánságára a kikötőben hagytak. Szent Miklós pedig Mira városában kiosztotta a búzát, kinek-kinek szükséglete szerint, és két álló esztendeig elegendő volt az mindenkinek, nem csupán eledelül, hanem vetésre is. Sinkó Veronika válogatása alapján Szómagyarázó jámbor = szelíd feresztenék = fürösszék, megfürdessék teméntelen = sok szorongattatásukban = nagy bajban hahogy = ha segélj = segíts ínség = szegénység hallván = azt hallva, hallotta 5

4 Karácsonyi mondóka Karácsony első napja van, Karácsony második napja van, Karácsony harmadik napja van, Karácsony negyedik napja van, négy nyafka macska, Karácsony ötödik napja van, öt szélkakaska, négy nyafka macska, 6 Karácsony hatodik napja van, hat tyúkanyó, öt szélkakaska, négy nyafka macska, Karácsony hetedik napja van, hét hattyú, tolla tiszta hó, hat tyúkanyó, öt szélkakaska, négy nyafka macska, Karácsony nyolcadik napja van, nyolc nyúl a vadász oldalán, hét hattyú, tolla tiszta hó, hat tyúkanyó, öt szélkakaska, négy nyafka macska, 7

5 Karácsony kilencedik napja van, kilenc kötényes kisleány, nyolc nyúl a vadász oldalán, hét hattyú, tolla tiszta hó, hat tyúkanyó, öt szélkakaska, négy nyafka macska, Karácsony tizedik napja van, tíz tekergő kéményseprő, kilenc kötényes kisleány, nyolc nyúl a vadász oldalán, hét hattyú, tolla tiszta hó, hat tyúkanyó, öt szélkakaska, négy nyafka macska, Karácsony tizenegyedik napja van, tizenegy táncos tarka úrnő, tíz tekergő kéményseprő, kilenc kötényes kisleány, 8 Karácsonyi mondóka nyolc nyúl a vadász oldalán, hét hattyú, tolla tiszta hó, hat tyúkanyó, öt szélkakaska, négy nyafka macska, Karácsony tizenkettedik napja van, tizenkét ugra-bugra úr, tizenegy táncos tarka úrnő, tíz tekergő kéményseprő, kilenc kötényes kisleány, nyolc nyúl a vadász oldalán, hét hattyú, tolla tiszta hó, hat tyúkanyó, öt szélkakaska, négy nyafka macska, Angol népköltés Tarbay Ede fordítása Népszokások A karácsonyról A karácsonyi hiedelmek és szokások rendkívül sokrétűek voltak. A férfiak és a legények betlehemeztek, a gyerekek kántáltak, köszöntötték a karácsonyt, a pásztorok sorra járták a házakat a termékenységet biztosító vesszőnyalábokkal... A betlehemesek a középkorra visszavezethető egyházi eredetű misztériumjáték-maradványok őrzői. A kántálók énekkel köszöntötték a ház lakóit. Mikor valamely házhoz értek, egy közülük beszólt az ablakon: Kell-e kenteknek angyali vigasság? Ha kellett, a gyerekek elkezdték énekelni az ablak alatt: Mikor én kisgyerekcse vótam, juhok után jártam... A pásztorok szerepeltetése a karácsonyi ünnepkörben nem véletlen. Különös erővel voltak felruházva. Úgy vélték, az általuk házról házra hordott vesszők és köszöntők elősegítik a következő év állatszaporulatát és az állatok egészségét. Karácsony és újév között jártak a regölők. A regölés termékenységvarázsló, párokat összebűvölő és nem utolsósorban adománygyűjtő célzattal keletkezett ősi szokás. Több Stefán Tímea 3. osztály, Petőfi Sándor iskola, Újvidék Romić Béla 4. osztály, Đuro Salaj iskola, Újvidék fiúból vagy legényből álló csapat állít be a házakhoz. Engedélyt kérnek a regölésre. Ha nem kapják meg, lármával és a kezük ügyébe kerülő tárgyakban kárt téve vonulnak tovább, vagy egyszerűen a bőség ellenkezőjét kívánják. Például: Egy csibéjük legyen, az is vak legyen! Ha viszont engedélyt kapnak, elkezdik éneküket, melyet lármás zeneszerszámokkal kísérnek. Láncos bottal verik az ütemet, sípolnak, dobolnak... Kósa Csaba nyomán Sulc Krisztián 3. osztály, Petőfi Sándor iskola, Újvidék 9

6 A karácsony (Részlet) A karácsony istállószaggal érkezett. Tanítás után elvonultunk a lovak és tehenek farához tanulni a pásztorolást, a betlehemezést, a regölést. Nem kérdeztük, szabad-e. Karácsony estéjén, december 24-én felkötöttük kócszakállunkat, fölvettük kifordított kucsmánkat, kifordított birkabekecsünket, furkósbotunkra láncot szögeltünk, kinyitottuk az ajtót, és behasaltunk a karácsonyfa alá. Kócszakállunkon átkiabálva hadartuk a régóta ismerős mondatokat. Nem kellett érthetően mondani, úgy is tudták a háziak. A macskák fölmenekültek az ágyra, a gyerekek visítoztak, az öregek mosolyogtak. Amikor az öreg, a harmadik pásztor, fölállított bennünket a Keljetek, pásztorok, keljetek örömre dallamával, mi elmeséltük vágyas álmainkat olyan hosszú kolbászról, aminek egyik vége a Dunába, a másik a Tiszába ért, meg a sonkáról, szalonnáról. Pénzt kaptunk csupán, és összevesztünk az osztozkodáson néha. Akkor még a pénz nem volt több tíz-húsz forintnál. De milyen jó volt bolondozni érte, és mennyire nem a pénz volt az érdekes! Szokásaink nemcsak őseink szokásairól vallottak, hanem a világról való gondolkodásunkról is. Most tudom, hogy a regölés szokása a csillagok négyezer évvel ezelőtti állását jelzi. A regölés környékünkön a leghíresebb, mert a legrégibb. István király mögül ered. De csak úgy maradhatott fönn, ha kereszténységgel álcázták. Eljöttek, eljöttek Szent István szolgái, régi szokás szerint szabad megtartani. Rossz bakancsainkkal mégis az ezeréves ősök nyomában lépkedtünk. Haj, regő rejtem! Ezért neveztek minket regösöknek. És mi sem tudtuk, mit jelent. Áténekeltük magunkat a boldogságba, révedeztünk az örömben. Sejtelmek mozdultak bennünk, mikor ezt énekeltük: Ahol keletkezik egy ékes nagy út, amellett keletkezik egy halastó-állás. Haj, regő rejtem, regő rejtem! Azt is felfogá az apró sárocska, arra is rászokik a csodafiú-szarvas. Haj, regő rejtem, regő rejtem! Noha kimennél, uram, Szent István király, vadászni, madarászni, de ha nem találnál sem vadat, sem madarat, hanem csak találnál csodafiú-szarvast. Haj, regő, rejtem, regő rejtem! Ne siess, ne siess, uram, Szent István király, az én halálomra! Én sem vagyok vadölő vadad, hanem én is vagyok az Atyaistentől hozzád követ. Haj, regő rejtem, regő rejtem! Homlokomon vagyon felkelő fényes nap, oldalamon vagyon árdeli szép hold, jobb vesémen vannak az égi csillagok. Haj, regő rejtem, regő rejtem! Szarvam vagyon, ezer vagyon. Szarvam hegyin vannak százezer sövények, gyullaszlag, gyullaszlag, holtatlan alusznak. Haj, regő rejtem, regő rejtem. Mennyi megfejthetetlen szó, csoda! Mi meg énekeltük, nem gondoltuk az értelmét, talán azért volt olyan csodálatos. A négyezer évvel ezelőtti égbolt csillagai. Most csillagokat álmodom ágyam fölé. És hull a hó. Pásztor voltam valamikor. Ágh István 10 11

7 Kicsi mese Nataša Tanska meséjében két macskáról van szó. Hogy milyen ez a két macska? Puff szőre vörös, Muffé pedig fekete. Elhatározták, hogy leírják, mit csinálnak a héten. Íme a hétfői történet: 12 Hétfő Ma megtanultuk, hogyan kell a szőrünket felborzolni. Muff sokkal ügyesebben borzolja a szőrét, mint én. Ugyan hogy csinálod? kérdeztem tőle. Az nagyon egyszerű felelte. Csak egy kutyára kell gondolnod. Gondolsz már? Igen feleltem. De hiszen egy cseppet sem borzolódik fel a szőröd! kiáltott Muff. Melyik kutyára gondoltál tulajdonképpen? Miska Bobbijára feleltem. Te buta! nyávogta Muff. Az nem jó. Miért? kérdeztem. Mert Bobi nem igazi kutya nevetett Muff. Fából van! Puff és Muff * Ha kíváncsi vagy a folytatásra, rajzold le a két macskát, és küldd el a Mézeskalácsnak. Vuković Barbara 3. osztály, Magyarkanizsa György Károly 3. osztály, Orom * Találj ki te is macskatörténeteket! Úgy írd le, mintha te lennél a macska! Koncz Edina 5 éves óvodás, Péterréve Sörös Dénes 6 éves óvodás, Péterréve Hogy volt régen? Amikor én kislány voltam, ruhát varrogattam. Amikor én fiú voltam, csúzlikat faragtam. Amikor én kislány voltam, babákat etettem. Amikor én fiú voltam, karddal verekedtem. Amikor én kislány voltam, vasaltam a sálam. Amikor én fiú voltam, edzettem a vállam. Amikor én kislány voltam, ruhát teregettem. Amikor én fiú voltam, sárkányt eregettem. Amikor én kislány voltam, kérdeztem, de mennyit. Amikor én fiú voltam, nem értettem semmit. Nagy Bandó András 13

8 A barátság a legfontosabb Volt Jánoskának egy fehér pöttyös piros labdája. Sok mindent tudott ez a labda: gurulni, ugrani, falról visszapattanni, s ha megpenderítette, még forogni is tudott, mint valami búgócsiga. Éjjelente egy piros hálóban aludt, amely ott lógott a játékpolc oldalán. Most éppen játszottak: Jánoska és a labda. Azt játszották, hogy Jánoska jó messziről célba vette az eperfa törzsét, és nekidobta a labdát. Ha eltalálta, a labda visszaugrott hozzá. Ha nem mert sajnos ez is előfordult, eliramodott messzire. Egy idő után persze megunták ezt a játékot: Jánoska is, a labda is. A legjobb játékot is megunja egyszer az ember, és mást akar valami újat. Magasra kezdte hát dobálni a labdát, és közben azt kiabálta: hopp-hopp, mert ideillő verset nem tudott. A labda röpült, röpült, és röptében mindig kilátott az utcára. Egyszer nyilván olyat láthatott, ami megtetszett neki, mert fogta magát, és a kerítés túlsó oldalán esett le. Jánoska már éppen szaladni készült a kapu felé, hogy visszahozza a szökevényt, mikor a labda nagy ívben visszarepült. Jánoska nem sokat gondolkozott, felkapta, meglendítette, s a labda már röpült is vissza oda, ahonnan jött. Nem telt bele egy másodperc se újra megjelent. Ez aztán a jó játék! Jó, jó... de egy idő múltán Jánoska ezt is megunta. Gyere már be! kiáltott át a kerítésen, mert tudta, hogy a labda nem magától tér vissza, hanem valaki visszadobálja. Csak azt nem tudta, ki. A kapu kisvártatva megnyikordult, és gesztenyehajú kisfiúfej kukkantott be a résen, vidáman körülnézegetve. Jánoska kíváncsian figyelte, de nem szólt. A kisfiú belépett, becsukta az ajtót, majd kezét hátratéve megállt, és fejét barátságosan félrebillentette, mint valami kiskutya. Mókás gyereknek látszott, Jánoskának egyszeriben megtetszett. Nekem is van labdám, de csak otthon mondta a fiú. Nekem másik labdám is van, meg két karikám és még sok mindenem hencegett Jánoska. Nem mintha bántani akarta volna a fiút, csak mert így szokás. Megmutassam? Én tudok egy olyan játékot, amihez nem kell játék. Tudsz békázni? Nem. Na, ide süss! A kisfiú leguggolt, tenyerét maga elé tette a földre, és arra támaszkodva, guggolva nagyokat ugrált, s azt mondogatta közben: Kvá-kvá, brekeke! Jánoska majd megpukkadt, úgy nevetett. Ő is leguggolt, és most már együtt ugráltak, brekegtek, nagyszerűen mulattak. Azt hihette volna az ember, hogy ezt már igazán nem lehet megunni: de nem így történt. Megunták meg bizony. Jánoska beszaladt, és kihozta a két karikáját. Mami kinézett, meglátta az idegen gyereket, és kijött. Hát te, kisfiam kérdezte, honnan jöttél? A Kún-házból, néni, kérem. Jaj, Mami, ha tudnád! vágott közbe Jánoska buzgón. Az úgy volt, hogy a labdám kiesett, és ő mindig visszadobta, mikor kidobtam, és tudod, hogy kell békát játszani? Ide süss! Te vagy a Gáborék gyereke? kérdezte Mami. Én. Mi is a neved? Bandi. Az én kisfiam meg Jánoska. Mutatkozzatok be. Hát csak játsszatok szépen mondta aztán Mami. Ha megéheztek, gyertek be, kaptok uzsonnát. Jánoska nem sokkal később beavatta Bandit a manó titkába. Pedig az olyan nagy titok volt, hogy még eddig senkinek se mondta el. Mi okozta, hogy Bandinak mégis elmondta? Azt hiszem, én tudom: úgy érezte, hogy Bandi meg fogja érteni. Hogy érdemes neki elmondani, mert azt fogja mondani: hűha!, és Jánoska büszke lesz. Megoszthatja vele a manó titkát, és ha úgy hozza a sor megoszthatja vele magát a manót is, közös manót csinálhatnak, hiszen Bandi is elhiszi a manót. Aminthogy el is hitte. Összedugták a fejüket, s Jánoska felbuzdulva elmondott mindent. És nagyon szerette ezért Bandit, hogy elmondhatott neki mindent. Bandi is sokat mesélt, és rengeteget játszottak, és jót ettek, és minden nagyszerű volt. Azt hiszitek, nem sok történt ezen a délutánon? Vagy nem történt semmi fontos? Tévedtek. Ez nagyon jelentős délután volt. Jánoska ekkor ismerte meg életének első barátját. Sebők Éva 14 15

9 Marék Veronika Barkács Anyagszükséglete: fonal, zsinór. Elkészítése: A babák feje 1-1 kisebb pamutgombolyag. Janka haját az ábra szerint rögzítjük, fonjuk, majd feltekerjük (1. és 2. ábra). Testét úgy készítjük, hogy a fonalat a kezünkre tekerjük, majd onnan lehúzva két helyen elkötjük (3. ábra). Karja vastag zsinór, amit a fej és a test között rögzítünk. Jani teste szintén a 3. ábra alapján készül, de a lábánál felvágjuk a fonalat, két részre szedjük, majd fonjuk. Az inget és a nadrágot díszíthetjük. Karját a mellén keresztben áthúzva készítjük. 16 Zoli legjobb barátja Jani és Janka 17

10 Ahány ember, annyiféle csodálatos világ Bródy János Azért jó gyereknek lenni, mert játszhatok. Domanić Dalibor, 3. osztály, J. J. Zmaj iskola, Szabadka Baka Andrea 2. osztály, Đuro Salaj iskola, Szabadka Kovács Virág 6 éves óvodás, Ada Azért jó gyereknek lenni, mert jobb tanulni, mint dolgozni. Sziveri Dániel, 3. osztály, J. J. Zmaj iskola, Szabadka Nagy Mélykúti Anita 6 éves óvodás, Zenta Vannak olyan gyerekek, akik várják, hogy felnőjenek, de én szeretek gyerek lenni! Molnár Andor, 3. osztály, J. J. Zmaj iskola, Szabadka Molnár G. Klaudia 6 éves óvodás, Zenta Andruskó Henrietta 5 éves óvodás, Pecesor 18 Péter Emese 5 éves óvodás, Péterréve Kovács Róbert 4 éves óvodás, Péterréve Sörös Andor 3. osztály, Petőfi Sándor iskola, Újvidék Seres Szandra 4 és fél éves óvodás, Péterréve Rajcsányi Nazmija 2. osztály, Đuro Salaj iskola, Szabadka 19

11 Nem titok a neve egyáltalán, csak azért nem mondom meg, mert mindenki így szólítja úgyis: ő az oka, nem bánja! A név még kisdobos korából származik, amikor egyszer jóságról, rosszaságról esett szó. Az illető kijelentette, hogy rossz gyerekkel nem barátkozik, mert árulkodni, verekedni, a házakba becsöngetni és utána elszaladni nem szeret. A jó gyerekek meg többnyire unalmasak. Úgy, hogy ő egy olyan fél-rossz gyereket szeretne barátnak. Így maradt rajta a név, de valahogy illik is rá. Megmutatom például a legutóbbi dolgozatát. Budapesten, a Zugló nevű kerületben lakik. Fél-rossz gyerek barátom dolgozatát szóról szóra lemásolom. Az utcát, ahol lakom, Jávor utcának hívják. Úgy hogy nincs mit kutatni a jelentésén. Azért a Növényhatározóban megnéztem, milyen is a jávorfa, mert eddig fogalmam se volt, az biztos. Híres ember nem lakik a környékünkön (majd én leszek az, ha felnövök). Illetve híres ember az orvosunk, legalábbis nekem az. Kiskoromtól kezdve sok injekciót szúrt már belém, de sose bőgtem, nem is fájt. Nem mintha én hős lennék, hanem mert a doki egy jó dolgot kitalált. Van egy gyönyörű kutyája, bernáthegyi, díjnyertes. Az érem ott is lóg a nyakörvén, meg még egy csepp kis táska, benne tantusz és a telefonszám. Hogy ha elveszne az Aida, és valaki megtalálja, telefonon értesíthesse a dokit. A kutya már többször is 20 Fél-rossz gyerek elveszett, egyszer éppen tőlem szaladt el. De akkor még nem is voltam iskolás. Igaz, most is Aida az erősebb, pedig már ötödikes vagyok és úttörő! Szóval a dokinak az a módszere: aki nem sír injekcióadás idején, az elviheti sétálni az Aidát. Ez szerintem olyan okos dolog majdnem, mint egy találmány. Miután az utcánk nevezetessége ezzel véget ért, elhatároztam, hogy szétnézek távolabbi tájakon, például a 72-es troli vonalán, egészen a végállomásig. Per- Győrfi Tihamér 3. osztály, J. J. Zmaj iskola, Szabadka Bicskei Zoltán 3. osztály, Magyarkanizsa sze, tudom én, hogy nem ott van a világ vége! Jártam én már sokfelé az országban, meg még külföldön is egyszer. Prága, Csehszlovákia fővárosa gyönyörű. Ezt anyukámék mesélték, mert én csak a feketerigóra emlékszem. Rengeteg lakott a kertben, és olyan szelídek voltak, hogy az egyik megcsípte a kezem, mert egyszerre nyúltunk a hullott ringlóért. Szóval még elég kicsi lehettem akkor. A 72-es trolin is jártam már nemegyszer, de mindig anyukámékkal. Felfedezni családostul nem lehet! Így egyedül figyelhettem a tájat, a Hősök tere a legszebb szerintem. A hét vezér úgy üli meg a hét érclovat, hogy a cowboyok se jobban! Tovább már nem figyeltem a tájat, mert sok dolgom akadt. Fölszállt egy néni, és én átadtam neki a helyem. Máshol is volt üres hely a trolin, de én mégis átadtam. Egy bácsi ezért rögtön megkért, hogy lyukasszam ki a jegyét, ha már ilyen udvarias gyerek vagyok. Ez igazán jó ötlet volt, mert attól kezdve mindenkinek fölajánlottam, aki csak fölszállt. Az a jegyharapó igazán remek kis készülék! Sajnos, sok ember bérlettel utazik, így visszafelé munka nélkül maradtam. Ezért egy pólyással foglalkoztam a továbbiakban. Igaz, nem is volt pólyában, csak olyan kicsi volt és folyton nyafogott. Pont előttem ült a mamája karján, hát beszélgetni kezdtem vele. Azt kérdeztem tőle: hogy vagy, baba? Más nem jutott eszembe, de úgyis mindegy, nem tudott még beszélni az illető. Mindenesetre abbahagyta a nyafogást és kapkodott felém. Engedtem, hogy megfogja a fülemet; kicsit nyálas volt a keze. Hallottam, hogy valaki megjegyezte, milyen jó, hogy elhallgattattam a bőgőmasinát. Aztán leszálláshoz készülődtem. Egy néni szintén. Megkérdezte a vezetőtől, hogy hol van az olasz követség. A vezető nem tudta, szerencséje volt a néninek, hogy én ott voltam éppen. Mondtam, bízza csak rám magát, én is ott szállok le, majd elkísérem. Úgy vettem észre, az egész közönség nagyon csodálkozott. Egyelőre ennyit tettem meg felfedező utamból. Nem is volt rossz, mondhatom. Nagy Katalin 21

12 22 Juhász Attila 4. osztály, Đuro Salaj iskola, Szabadka Zöld buborék és kék buborék és piros buborék és zöld béka; tavi madarakkal az ősz kapuján át nyárba repültek a nagy gólyák; kicsi cinegékkel, a nádi verébbel Horváth Andrea 2. osztály, Bácsföldvár Tavi tél Borbély Hajnalka 2. osztály, Emlékiskola, Zenta a békák fáznak a tó partján; belemerevedtek a tél hidegébe a nagy hullámok, a sok buborék, kék buborék, piros buborék, zöld béka. Nyulász Péter Sambert Gergő 5 éves óvodás, Zenta Félős mese Két kisfiú, Sura meg Petya magukra maradtak odahaza. Nyaralóban laktak, egy kis házban, az erdő szélén. Szüleik egyik este vendégségbe mentek a szomszédokhoz. Amikor beesteledett, Sura meg Petya egyedül megmosdott, egyedül levetkőzött, és szépen lefeküdtek ágyacskájukba. Feküdtek, és egyikük se mukkant. Se papa, se mama... A szobában sötét van. És a sötétben a fal mellett valaki mászik, zörög: talán svábbogár, talán valami más! Megszólal Sura az ágyacskájából: Nem félek ám egy csöppet se! Én se félek feleli rá Petya a másik ágyból. Nem félünk a tolvajtól mondja Sura. Meg az emberevőktől se félünk toldja meg Petya. Meg a tigristől se kérkedik Sura. Ide úgyse jön teszi hozzá Petya. Sura éppen azt akarja mondani, hogy a krokodilustól sem félnek, amikor egyszer csak hallják, hogy odakinn a pitvarban valaki halkan topog, csoszog: tapp... csosz-csosz... tapp-tapp... Hű, Petya azt se tudta, hogy került Sura ágyába, úgy sietett! Bebújtak mind a ketten a paplan alá, egymáshoz simultak. Csendben feküdtek, meg se pisszentek, nehogy meghallja valaki. Ne lélegezz! mondja Sura Petyának. Nem is lélegzem lihegi Petya. Tapp-tapp... csosz-csosz... tapp-tapp... csosz-csosz... Még a paplanon át is hallatszik, hogy valaki járkál odakinn, és még szuszog is hozzá. Akkor azonban hazajött a papa meg a mama, a kitűzött időnél hamarább. Kinyitották az ajtót, bejöttek, lámpát gyújtottak. Petya meg Sura elmondtak nekik mindent. Akkor a papa meg a mama másik lámpát gyújtottak, és végigjárták a szobákat, minden szegletbe bekukucskáltak. Sehol senki. Kimentek a pitvarba. Hát egyszer csak a fal mellett végigfut valaki, és beszalad a sarokba... Egészen bebújik a szegletbe, és gombóccá gömbölyödik. Nézik, nézik hiszen ez sündisznó! Bizonyosan az erdőből tévedt be a házba. Kézbe akarták venni, de védekezett, szúrt a tüskéivel. Akkor sapkába tették, és kivitték a fáskamrába. Adtak neki tejecskét meg egy darab húst. Azután pedig mind lefeküdtek aludni. A kis sündisznó egész nyáron ott élt a gyerekekkel a nyaralóban. Minden éjszaka topogott meg szuszogott de már senki sem félt tőle! Csarusin 23

13 Dúdoló Ez a körjáték elsősorban a karácsony előtti időszakban aktuális. A gyerekek kört alakítanak: ők a falu házai. Az egyik gyerek vándor lesz, a körön kívül, az óramutatóval ellentétes irányban jár. Halkan, lopva járj sötétben, hull a sok pehely, jól vigyázz ott kint az éjben, a fagy rádlel! (egyenesen állva helyben forgás) Nyisd ki hát már az ajtód, (karok a test előtt vízszintes kört formálnak) megdermedek a fagytól! (a vándor beáll egy karok alkotta O-ba) Hallga, hallga, hallga szépen: (a kör körbejárja a vándort és a házat, minden gyerek rázza közben képzeletbeli csengettyűjét) kis harang hív, benne mélyen, bent ragyog szép csillagod. Nézd! 24 Szép csillag Bálint Réka 1. osztály, Magyarkanizsa Szárnybontogató Miért jó gyermeknek lenni? Erre a kérdésre így válaszoltak a szabadkai J. J. Zmaj iskola 3. c osztályának tanulói Azért jó gyereknek lenni, mert: nem kell dolgozni menni nem kell azon idegeskedni, hogy mikor lesz meg az ebéd nem kell piszkos munkát végezni, csak iskolába járni és a tanító nénire figyelni Pető Dávid Kovács Beáta 6 és fél éves óvodás, Kishegyes Azért jó gyereknek lenni, mert: mindent megkapok segít anyukám, ha valami nem megy Tót Andor Azért jó gyereknek lenni, mert: nem kell dolgozni, ide-oda szaladgálni, mosni, takarítani nem kell főzni és számlát fizetni Imamović Inesz Azért jó gyereknek lenni, mert: könnyebben mozgunk, mint az öregek sokat lehetek a szüleimmel Jurcsák Hajnalka Vida Alekszandra 2. osztály, Nikola Tesla iskola, Topolya Közelednek az ünnepek De szeretnék egy óriási karácsonyfát a szobában látni, térdig érő hóban mászni. Nagy hócsatákat csapni, és egy kövér hóembernek az orrát leharapni. Takács Anita, 3. osztály Széchenyi István iskola, Szabadka Karácsony Nemsokára jön a karácsony, alig várjuk. Karácsonykor esik a hó, fúj a szél és hideg van. Akkor mindenki örül. Hóembert készítenek a gyerekek, hógolyóznak, szánkóznak. Karácsony napján összejön a család, és ünneplik Jézus születését. Mindenki díszíti a fenyőfát és a házát. Virc Pamela, 3. osztály Petőfi Sándor iskola, Újvidék Karácsony éjjelén Karácsony éjjelén együtt lenni jó, kint esik a hó, és jön a Télapó. Jaj, de jó! Minden jó, a kalács, a mosoly, az ajándékdoboz. Karácsony éjjelén jobban világít minden fény. Karácsonyfa alatt, megtalálod ajándékodat. Kinyitod, jaj de jó! Örülsz, mert esik kint a hó, mosolyogni fogsz, mert így a jó. Karácsony, gyere már, minden ember téged vár! Ilyenkor együtt minden család. Sulc Krisztián, 3. osztály Petőfi Sándor iskola, Újvidék 25

14 Laye és Awa Szenegálban élnek. Régis egy trópusi sziget lakója. Antoine és Sophie Európában élnek. Yasmina Afrika egyik sivatagában lakik. Kaeuko Kínában, egy nagy országban lakik. A világ gyermekei A világ gyermekei mind jól megértik egymást, még akkor is, ha nem beszélnek azonos nyelvet. Ezek a gyerekek csöppet sem hasonlítanak egymásra. A hajuk, szemük vágása, és a bőrük színe sem egyforma. Ennek az a magyarázata, hogy olyan országokból jöttek, amelyek nagyon távol vannak egymástól. John és Mary Amerikában élnek. Indira és Gopal hazája India, Ázsia egy másik nagy országa

15 Sicc ajándéka 28 Keresd a párját, színezd a párokat azonos színűre! Még a havas, téli erdő sem emlékszik ilyen gyászra, mert nem kapott Sün Piroska játék babát Mikulásra. Ült szegény a kuckó mélyén. Egész nap a könnye csorgott. Ne sírj! szólt Sicc mosolyogva. Elintézem én a dolgot! 29

16 Aztán jókedvűen így szólt: Megtartottam hát a szómat! Otthon pedig nagy sietve átöltözött Télapónak. Sicc rohant, és így sóhajtott: No, most siess, fürge lábam! Egy tűpárnát láttam nemrég egy városi varrodában! Színes fejű gombostűkkel volt tele a bársonypárna, olyan volt, mint egy süntündér, mint Piroska legszebb álma. Elment hát a varrónőhöz, mikor leszállott az este, s addig-addig könyörgött, míg a tűpárnát megszerezte. 30 Boldog is volt Sün Piroska: Jaj, talán ma le sem fekszem! Nem is volt ily szép babája erdőn-mezőn senkinek sem! Kálmán Jenő Tankó Béla 31

17 Segíts az ajándékot a karácsonyfa alá tenni! Ceruzáddal mutasd a helyes utat, és közben mondd, hogy merre haladsz (jobbra, balra, le, föl)! Díszítsd a fenyőt gyertyákkal, és lerajzolhatod azt is, mi lehet a csomagban. 32 Annyi rajzot színezz a sorban, amennyit a számdominó mutat! Melyik hónap és ünnep jut a rajzokról eszedbe? Melyik minta lehet a kakukktojás? Miért 33

18 A karácsony és én Tari Mónika, 4. osztály, Đuro Salaj iskola, Szabadka 34 Gál Orsolya 1. osztály, Magyarkanizsa Kancsár Viktor 1. osztály, Szenttamás Darazsac Diána 3. osztály, J. J. Zmaj iskola, Szabadka Liscsevity Lili, 4. osztály, Đuro Salaj iskola, Szabadka Király Adrián óvodás, Péterréve Lapzártáig a következő óvodások és iskolások küldeménye érkezett a Mézeskalács címére: Beodra, 2. o.: Kovács Erika, Mészáros Laura; 3. o.: Barkóci Leon, Gyömbér Dominik, Csíkos Annabella, Karakó Alen, Lakatos Arnold; Orom, 2. o. (tanítónő Tukacs Piroska): Szögi Roland, Bognár Georgina, Tratyik Edvárd, Cseszkó Edina, Borsos Kitti, Kovács Fanni; 3. o. (tanítónő Nógrádi Anikó): Kovács Dorottya, György Tamara, György Károly, Hubai Flórián, Tóth Stella; Zenta, Emlékiskola, 2. b: Burány Ildikó, Gábor Krisztina, Varga Szalonnás Ákos, Borbély Hajnalka, Gubik Fanni, Eszes Kitti, Bicók Kira, Molnár Dárió, Kovács Gabriella; 2. c: Katona Sára, Mikes Róbert; Magyarkanizsa, 3. d (tanítónő Bozsó Mária): Valter Ignác, Pósa Viktória, Masa Osszián, Vuković Barbara, Gojkov Sára, Horváth Bálint, Baksa Nikoletta, Fábián Bálint, Berényi Ákos, Gy. Nacsa Botond, Orosz Tamás, Graca Sóti Szofi, Rekecki Dóra, Kálmán Hajni, Puskás Rebeka, Pintér Zsófia, Bicskei Zoltán, Sőregi Tamás; 1. d (tanítónő Bajusz Rózsa): Bagi Viktória, Gál Orsolya, Bálint Réka, Kiss Tímea, Bús Viola, Milutinovity Dávid; Bácsföldvár, 2. c (tanítónő Bertalan Zsuzsanna): Varga Szabolcs, Acsai Noémi, Surján Szabina, Nagy Karolina, Horváth Andrea, Péter Norbert, Fölvinc Adrianna, Bartusz Dániel, Radatovics Kinga; Szabadka, Đuro Salaj iskola, 1. c (tanítónő Brasnyó Cs. Erzsébet): Szabó Tímea, Nagy Fülöp, Lőrik Adrián; 2. c (tanítónő Csíkos Tímea): Kanyó Krisztina, Varga Dániel, Sztanojevity Dajana, Szabados Adrianna, Bleszity Evelin, Lőrik Izabella, Rajcsányi Nazmija, Kispál Sara, Baka Andrea; 3. c (tanítónő Soós Hedvig): Akarjás Valentina, Torma Teréz, Jónás Dániel, Párdity Lídia, Romić Márta, Jenei Dorina; 4. c (tanítónő Fleis Anasztázia): Romić Béla, Farkas Szilveszter, Fodor Ákos, Liscsevity Lili, Tari Mónika, Juhász Attila; Széchenyi István iskola, 1. b (tanítónő Lilić Elvira): Mrkályevity Alen, Bata Virág, Káposzta Antónia, Torma István, Flajsman Petra, Gubik Laura, Imre Márk, Gabrity Ivett, Masa Csilla, Agatić Andrea; J. J. Zmaj iskola, 3. c (tanítónő Grubanov Martinek Emília): Jurcsák Hajnalka, Pető Dávid, Papp Iván, Domanić Dalibor, Darazsac Diána, Tót Andor, Molnár Andor, Golić Attila, Imamović Inesz, Pivárcsik Nikol, Vukov Johanna, Besnyi Botond, Sziveri Dániel, Bencun Mia, Tóth Johanna; Felsőhegy, Cinege óvoda (óvónő Bartus Klára): Rácz Szabó Károly, Tóth Vásárhelyi Dianna, Stanković Rolland, Gulyás Csenge, Kovács Káli Nikoletta, Tóth Bojnik Dominika, Csordás Zsuzsanna; (óvónő Csetle Judit): Kőrösi Violetta, Szarvák Krisztián, Kalmár Leona, Deák Barbara, Huszák Anikó, Vastag Annamária, Varga Sámuel, Nagy Némedi Norbert, Knežević Dárió; Péterréve, Labud Pejović óvoda (óvónő Mihalecz Éva): Király Adrián, Varga Dániel, Balassa Szabolcs, Urbán Levente, Seres Szandra, Tóth Anabella, Kovács Róbert, Rajsli Dominik, Horváth Rómeó, Sörös Dénes, Péter Emese, Pece Attila; 3.3: Hegedűs Ákos, Horváth Ágnes, Hartman Krisztián, Albert Éva, Rabockai Éva, Zórád Edvin, Solymosi Kornél; Újvidék, Petőfi Sándor iskola, 3.7 (tanítónő Medvecki Uracs Ildikó): Sörös Andor, Gombos Mariella, Stefán Tímea, Kazinci Krisztián, Sulc Krisztián, Varga Valentin, Dluhi Tivadar, Doroszlovácski Sztefán, Virc Pamela; 2.8: Hamad Ászim, Szoboszlai Leona, Horváth Letícia, Kovács Imre, Vaszlavik Márkó, Tolvaj Krisztina, Rumi Lilla; Topolya, Nikola Tesla iskola, 2. c (tanítónő Čagalj Valéria): Délity Regina, Dudás Dominik, Csőke Adrián, Dér Adrián, Tomik Dominik, Cirok Balázs, Nyeső Noémi, Vida Alekszandra, Malkácsi Krisztián, Lőrinc Arnold; Csáki Lajos iskola, 4. d (tanítónő Kálmán Judit): Zellei Krisztián, Tomik Dárió, Borsódi Vivien, Kozma Krisztián, Hajbók Daniella, Bencsik Blanka, Kollár Henrietta, Gombos Júlia; 1. d: Bodor Nicole Niké; 2. d: Orcsik Anasztázia; Doroszló, 4. o. (tanítónő Turkál Marianna): Kocsis Ákos, Kovács Kinga, Pfájfer Hella, Turkál J. Emma; Temerin, Kókai Imre iskola, 3. c: Samu Roland, Ádám Dániel, Klinec Adrianna, Csernák Mátyás, Varga Valentin; Pecesor, 1. o.: Csernyák Zsolt, Godó Endre; 2. o.: Varga Diana, Varga Kristóf, Molnár Annabella; Martonos, 2. o.: Sáfrány Krisztián, Danics Dávid, Keszég Lóránd, Papdi Alex, Obu Katalin, Tratyik Kornélia, Fejős Mónika, Szarapka Csaba, Prenkpalaj Luidzsi; Szilágyi, 2. o.: Mészáros Noémi, Stampfer Lea, Tari Eleonóra; Tornyos, 3. és 4. o. (tanítónő Mészáros Tímea): Rostás Elizabett, Rostás Angéla, Lakatos Ervin; Kishegyes: Kovács Beáta óvodás; Bácskertes: Báló Zsanett óvodás, Zámbó Illés 1. o.; Horgos: Szabó Kinga óvodás, Seres Lilla, Szabó Franciska 1. o., Szabó Imre 2. o., Szabó Margit 4. o; Ada: Kovács Virág, Csordás Beáta óvodás, Turai Natália 2. c; Bácskossuthfalva: Fábián Márk; Bácsfeketehegy: Perlaki Dominik 1. b; Zentagunaras: Csabai Márk 1. o.; Szenttamás: Kiss Orsolya óvodás, Kancsár Viktor, Paska Nikoletta, Kiss Sebestyén 1. o., Kiss Levente 3. o.; Péterréve: Vadnai Erika óvodás. Továbbra is küldjétek rajzaitokat, meséiteket a Mézeskalácsnak! 35

19 Karácsony van, Kisjézusom, ugye, hallod szavam? Tóthárpád Ferenc Vukov Johanna 3. osztály, J. J. Zmaj iskola, Szabadka Bús Viola 1. osztály, Magyarkanizsa Csabai Márk 1. osztály, Zentagunaras Bognár Georgina 2. osztály, Orom Romić Márta, 3. osztály, Đuro Salaj iskola, Szabadka Bagi Viktória 1. osztály, Magyarkanizsa

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI 7/a Ábrahám Lilla 5 7/a Borók Boldizsár 5 7/a Nagy Vivien Loretta 5 7/a Szilágyi Csenge 5 7/a Csikós Katalin 4,85 7/a Harmati Panna 4,85 7/a Heidrich Zsófia 4,85 7/a Ónozó Zsófia 4,85 7/a Pesti Bianka

Részletesebben

OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA

OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA BAGA LAJOS BAKÓ ERZSÉBET KLÁRA BALOGH NORBERT CSANÁDI NIKOLETT DEÁK NIKOLETT GAZSÓ ZSANETT FÜLÖP GÁBOR DÁVID GYÖKERES MÁRIA

Részletesebben

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton Nem/Kategória: Férfi 12-19 éves 1 420 SZENTPÉTERI Csaba 1998 00:27:26 00:26:54 Nagykőrös 4 4 3:49 min/km +00:00:00 2 225 SZILÁGYI Gergő 2000 00:31:18 00:30:40 Tiszakécske 10 9 4:21 min/km +00:03:45 3 310

Részletesebben

Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó

Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó 2015/2016. tanév 9. évfolyam nyelvi csoportjai Könyv: Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó Osztály 1 Korossy Ádám A 2 Borsos Áron A 3 Schmeiszer Gergő A 4 Családi Krisztián A 5

Részletesebben

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak Beosztás a 2015. június 17 19 között tartandó záróvizsgára Bizottság száma : 23. sz. Terem szám:, B épület 537. terem Záróvizsga időpontja: 2015. június 17. 8. 00 órától Balázsi Éva Kata Béres Nikoletta

Részletesebben

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny 1/11 Délelőtti végeredmény Versenyszám Futam Sáv Egyesület Név szül nev. Idő vers. idő helyezés 1 25 m fiú gyors 3 Győri Vízisport SE Török Donát vk 2004 9:99,9 0:22,3-1 25 m fiú gyors 4 Győri Vízisport

Részletesebben

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31.

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. V. Országos Társastáncverseny A) Táncospárok kategória I. korcsoport 1. Miskolczi

Részletesebben

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák!

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! A Felső- Szabolcsi Iskolaszövetség angol nyelvi szóbeli versenye

Részletesebben

Balatongyörök.... a megálmodott valóság! www.balatongyorok.hu

Balatongyörök.... a megálmodott valóság! www.balatongyorok.hu Balatongyörök 2014... a megálmodott valóság! Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Fotók: Marton Tamás 2014 január 1 2 3 4 5 Újév

Részletesebben

A jelentkező által elsőhelyen megjelölt terület. 09 szakképzés virágkötő és virágkereskedő. 03 szakközépsiskola kereskedelem ágazat

A jelentkező által elsőhelyen megjelölt terület. 09 szakképzés virágkötő és virágkereskedő. 03 szakközépsiskola kereskedelem ágazat 03 szakközépsiskola kereskedelem ágazat 1. Kuczi Péter 79213857479 elutasítva 1. SZANDI 73221928073 felvéve 2. Marton Mietta 71730071397 felvéve 3. Sebestyén Áron 76028483679 felvéve 4. Erb Daniella 76066834680

Részletesebben

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. Összesen Feladatlap Esszé Nevezett tanuló neve Évfolyam Kódszám Ssz.

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. Összesen Feladatlap Esszé Nevezett tanuló neve Évfolyam Kódszám Ssz. Pontszámok A Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny megyei/fővárosi fordulójára (2015. március 2. 10 óra) nevezett középiskolai tanulók versenyeredményei* Összesen Feladatlap Esszé Nevezett tanuló

Részletesebben

2012. augusztus Szakiskola

2012. augusztus Szakiskola 2012. augusztus Szakiskola Tanuló neve Osztály Tantárgy Terem Vizsgáztató tanár 24.aug 27.aug 28.aug Ajtai Krisztián Péter 09E Élelmiszer ismeret 9 Irházi Emőke 1.n. 9:00-10:00 Ajtai Krisztián Péter 09E

Részletesebben

ANGOL ÁLTALÁNOS NYELV

ANGOL ÁLTALÁNOS NYELV 1. Nagy Endre Ádám (48) 2. Ráczkövi Kamilla Zsuzsanna (48) 3. Sánta Bendegúz (48) 4. Beke Gábor Lehel (49) 5. Katona Erzsébet (49) 7. Szládek Csaba Attila (50) 8. Dubavánszky Astrián (51) 9. Radnai Stefánia

Részletesebben

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK Óvodások H. Név Sz. év Város Óvoda 1 Baranyai Levente 2008 Abony Szivárvány Óvoda 2 Ferenczy Dániel 2008 Abony Pingvines Óvoda 3 Juhász Hanna 2008

Részletesebben

AMV 2015. megyei eredmények 8.osztály

AMV 2015. megyei eredmények 8.osztály Iskola neve Iskola város helyezés pontszám Tanuló neve Kálvin Téri Általános Iskola 1. 46 Sass Boglárka Kálvin Téri Általános Iskola 2. 40 Horváth Petra Tiszacsegei Fekete István Általános Iskola Tiszacsege

Részletesebben

AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22.

AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22. AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22. 187 fő versenyző (BJG 84 fő, 52 fő Sághy 51, fő Bársony.) 1993-as fiúk 1. Lelik András Bársony 8:26 2. Bürgés Ferenc Bársony 8:51

Részletesebben

2010/2011. tanévben az 1.d tanulóinak névsora Osztályfőnök: Dóczi Zsuzsanna Napközis nevelő: Kovács Kinga

2010/2011. tanévben az 1.d tanulóinak névsora Osztályfőnök: Dóczi Zsuzsanna Napközis nevelő: Kovács Kinga 2010/2011. tanévben az 1.d tanulóinak névsora Osztályfőnök: Dóczi Zsuzsanna Napközis nevelő: Kovács Kinga 1. Auer Vanessza Anikó 2. Babai Cintia 3. Boros Zoltán Brendon 4. Bus Anna Dzsesszika 5. Csiszár

Részletesebben

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012.

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Nagykőrös Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Tantárgy Évf. Helyezés Neve Város/Iskola neve Bibliaismeret 2. I. Czagány Lotti Mezőcsát, Dr. Enyedy Andor Ref.Ált.Isk. II. Szabó Petra Mezőcsát,

Részletesebben

SZÁMOLÁSI VERSENY - JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. MÁJUS 5. 1. évfolyam. megoldás próbálkozás

SZÁMOLÁSI VERSENY - JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. MÁJUS 5. 1. évfolyam. megoldás próbálkozás 1. évfolyam idő 1. Timár Bálint 1.b 104 104 7,14 2. Ozorai Zsóka 1.c 104 104 8,22 3. Ignácz András 1.b 103 104 8,18 4. Porcsa Tamás 1.c 103 104 8,20 5. Lesták Eszter Boglárka 1.c 103 104 8,50 6. Balika

Részletesebben

Körzeti Diákolimpia Úszás 2011.11.28. 14:00 0. KORCSOPORT - FIÚ 0. KORCSOPORT - LÁNY

Körzeti Diákolimpia Úszás 2011.11.28. 14:00 0. KORCSOPORT - FIÚ 0. KORCSOPORT - LÁNY Körzeti Diákolimpia Úszás 2011.11.28. 14:00 Helyszín: KOMÁROM GYÓGYFÜRDŐ FEDETT USZODA EREDMÉNYEK 0. KORCSOPORT - FIÚ 33,3 m GYORS 1. Halász Viktor (oklevél) 1 : 05 : 30 Gesztenyés Óvoda 33,3 MELL 1. Halász

Részletesebben

02 Közgazdasági szak

02 Közgazdasági szak 01 Közlekedési szak Balogh Barbara József Attila Dombóvár 78648474882 Koller Imre Vásárosdombó 76338751299 Lelkes Réka Belvárosi 74829857000 Boros Szabina József Attila Dombóvár 77194104062 Vincze Balázs

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG. LEÁNY III-IV. KORCSOPORT (2000-2001-2002-2003-ban születettek)

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG. LEÁNY III-IV. KORCSOPORT (2000-2001-2002-2003-ban születettek) LEÁNY III-IV. KORCSOPORT (2000-2001-2002-2003-ban születettek) Magasugrás leány (indult: 7 csapat) 1. Budapesti Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimná VII. ker. 1,2825 Olasz Katalin 2000. 1,32 Benedek

Részletesebben

FIGYELEM! A kollégiumba a 2012/2013-as tanévre felvételt nyert hallgatók névsora

FIGYELEM! A kollégiumba a 2012/2013-as tanévre felvételt nyert hallgatók névsora A kollégiumba a 2012/2013-as tanévre felvételt nyert hallgatók névsora Sorszám Név Született Pontszám Megjegyzés 1 Szenek Viktória 1994.12.25 36,73 2 Jacenyák Viktória 1993.12.29 32,83 3 Oroszi Timea 1990.01.19

Részletesebben

TOLLASLABDA SERDÜLŐ (U-16, 1997. után U-17) MAGYAR BAJNOKOK

TOLLASLABDA SERDÜLŐ (U-16, 1997. után U-17) MAGYAR BAJNOKOK TOLLASLABDA SERDÜLŐ (U-16, után U-17) MAGYAR BAJNOKOK Fiú egyes 1971. Túri Béla Növényolaj Kinizsi SK 1972. Englert István Kilián FSE 1973. Englert István Kilián FSE 1974. Vörös György Zrínyi SE 1975.

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37 Férfi Kajak 1 1 Abszolut hely.: 4 Start: 10:00:30 beérkez 14:08:57 Rajtszám: 36 Futott idı: 4:08:27 Horváth Attila 2 Abszolut hely.: 5 Start: 10:04:55 beérkez 14:15:08 Rajtszám: 3 Futott idı: 4:10:13 Beck

Részletesebben

OM azonosító: 027953 Székhely neve: Kecskeméti Református Gimnázium Székhely címe: 6000 Kecskemét, Szabadság tér 7.

OM azonosító: 027953 Székhely neve: Kecskeméti Református Gimnázium Székhely címe: 6000 Kecskemét, Szabadság tér 7. 6000 Kecskemét, Tanulmányi terület kódja: 40 Tanulmányi terület gimnázium: 4 évfolyamos; általános kerettanterv; az első idegen nyelv a(z) francia nyelv vagy a(z) spanyol nyelv vagy a(z) angol nyelv; felvételi

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. Matematika

VERSENYEREDMÉNYEK. Matematika VERSENYEREDMÉNYEK EGYÉNI VERSENYEK Matematika Általános iskola 1. osztály: 1. helyezett: Papik Petra Szent László Általános Iskola, Kisvárda Felkészítő tanár: Dancs Mónika 2. helyezett: Jenei Marcell Szent

Részletesebben

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár TUDÁSBAJNOKSÁG MEGYEI DÖNTŐ - ANYANYELV Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné TUDÁSBAJNOKSÁG MEGYEI DÖNTŐ - ANYANYELV Fónagy-Árva Péter 2.a 18. 2. Nagy Levente 2.b 26. 2. Bodnárné Bali Krisztina TUDÁSBAJNOKSÁG

Részletesebben

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM 1. Agócs Adrienn Farkasréti 2. Baka Ádám Kőrösi 3. Balogh Vivien Laura Érdligeti 4. Béres Bianka Herman 5. Bisbac Bálint II. Rákóczi 6. Bódi Kitti Kőrösi 7. Bódizs Botond

Részletesebben

Ideiglenes felvételi jegyzék 2010. március 11. O1. INFORMATIKA SZAKKÖZÉPISKOLA

Ideiglenes felvételi jegyzék 2010. március 11. O1. INFORMATIKA SZAKKÖZÉPISKOLA O1. INFORMATIKA SZAKKÖZÉPISKOLA Ssz. Név Ssz. Név 1. Futó Kovács Szandra 36. Török Nándor 2. Barta Róbert 37. Moroncsik Roland 3. Sólyom Vivien 38. Simon Dániel 4. Csorba Adrienn 39. Gáspár Gabriella 5.

Részletesebben

Sporteredmények (március)

Sporteredmények (március) Tanács Levente 3.b Bak Péter 4.a Szeri Ádám 4.a 2. hely Városi Mezei Futóbajnokság (Diákolimpia) Tóth Gergely 4.a Kapic Amir 4.a Szabó Csenge 5.a Király Csenge 3.a Koltai Anna 3.b Lukács Noémi 4.a Mukus

Részletesebben

A megyei versenynek helyet adó intézmény adatai

A megyei versenynek helyet adó intézmény adatai Somogy megye Az intézmény neve i Egyetem Pedagógustovábbképző és Szolgáltató Intézet A megyei versenynek helyet adó intézmény adatai A település neve 7400 Utca, tér Bajcsy- Zs. u. Irányítószám Házszám

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

Szóbeli beosztás angol nyelvből

Szóbeli beosztás angol nyelvből Szóbeli beosztás angol nyelvből Név Nap időpont Andl-Beck Boróka péntek 12.30 óra Bali Bence csütörtök 13. 30 óra Balogh Zita péntek 12..30 óra Baráth Amanda Alexandra csütörtök 13.30 óra Becker Sára Melánia

Részletesebben

Serdülõ I. Ranglista. Férfi Kajak

Serdülõ I. Ranglista. Férfi Kajak Serdülõ I. Ranglista Az összetett verseny állása 2004.nov..10 Férfi Kajak 1 2 3 4 5 Németh Tamás Varga Kálmán Soós Péter Péter Kristóf Mészáros Zsolt 4121 MULTI Sportegyesület 75.70 2 8 19.20 339 Lágymányosi

Részletesebben

Csatlós Csaba Úszó Emlékverseny 2014/2015. tanév I. forduló. I. korcsoport 25 m fiú gyors

Csatlós Csaba Úszó Emlékverseny 2014/2015. tanév I. forduló. I. korcsoport 25 m fiú gyors Csatlós Csaba Úszó Emlékverseny 2014/2015. tanév I. forduló I. korcsoport 25 m fiú gyors 1. Mócsány Dominik Gagarin 22,2 10p 2. Vágvölgyi Ádám Gagarin 22,5 8p 3. Fehér Romvald Gagarin 28,1 7p 4. Tóth Ármin

Részletesebben

Felvehető létszám: 22

Felvehető létszám: 22 01 speciális angol Felvehető létszám: 22 1. Halasy Eszter 1 2,8 2. Komáromi Réka 1 3 3. KOVIKA15 1 8 4. DANTES49 1 2 5. Könyves Lilla 1 8 6. SZ. LEILA 1 3,8 7. Szabó Réka 1 3,8 8. Nagy Lili 1 3 9. Bacsa

Részletesebben

IDEIGLENES KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI RANGSOR 2013 2014 TANÉV

IDEIGLENES KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI RANGSOR 2013 2014 TANÉV Dankó Pista Egységes Óvoda - Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium 4235 Biri Mező Imre út 21. Tel/fax: 42-263-137 e-mail: info@dankop.hu, www.dankop.hu IDEIGLENES KÖZÉPISKOLAI

Részletesebben

Baranya 25-50-75-100 kerékpáros túra. Négy Évszak Futás (tavasz) Négy Évszak Futás (nyár) 2012 másodperces. DÖKE 25-50-75 kerékpáro s túra

Baranya 25-50-75-100 kerékpáros túra. Négy Évszak Futás (tavasz) Négy Évszak Futás (nyár) 2012 másodperces. DÖKE 25-50-75 kerékpáro s túra Tó- s - Ádám Kriszt nincs nincs Ambrus Norbert X nincs nincs Asszonyi Veronika X X nincs nincs Balla Antal nincs nincs Balogh Bettina X X X X X X X X X ezüst arany Balogh János X X nincs nincs Balogh Judit

Részletesebben

Október 10. Általános Iskola Boze Šarčević 21 Szabadka tel: 024/548-136

Október 10. Általános Iskola Boze Šarčević 21 Szabadka tel: 024/548-136 Október 10. Általános Iskola Boze Šarčević 21 tel: 024/548-136, 2011.02.26. Simonyi Zsigmondról... Simonyi Zsigmond (Veszprém, 1853. jan. 1. Budapest, 1919. nov. 22.): nyelvtudós, egyetemi tanár, az MTA

Részletesebben

5.a 1. Baranyi Krisztofer 5.a 2. Benke Dorottya 5.a 3. Czibula Boglárka 5.a 4. Csollák Vanessza 5.a 5. Dóczi Dorina

5.a 1. Baranyi Krisztofer 5.a 2. Benke Dorottya 5.a 3. Czibula Boglárka 5.a 4. Csollák Vanessza 5.a 5. Dóczi Dorina 5.a 1. Baranyi Krisztofer 5.a 2. Benke Dorottya 5.a 3. Czibula Boglárka 5.a 4. Csollák Vanessza 5.a 5. Dóczi Dorina 5.a 6. Gáspár Kiara 5.a 7. Gólya Bálint 5.a 8. Karácsondi Réka 5.a 9. Kátai Benjámin

Részletesebben

Pop Szilvia Bartus Ferenc Fazakas Csongor Tőtős Imre - Ádám Maruska Krisztina Magyar Viktória File Izabella Osztály: II. Szabó Nándor Lóránd

Pop Szilvia Bartus Ferenc Fazakas Csongor Tőtős Imre - Ádám Maruska Krisztina Magyar Viktória File Izabella Osztály: II. Szabó Nándor Lóránd Eredménylista Megye:_Szilágy- Szilágysomlyó körzet Osztály: I. 1. Márkus Sarolta Márkus Lívia 1-es Sz. Szilágybagosi Általános Iskola Szilágybagos 150 2. Orosz Alexandra Szodorai Melinda Báthory István

Részletesebben

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iskolai versenyek Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iványi Martin 5.a I. Knotz Lászlóné Sági Márton Matematika verseny 5. évfolyam II. Buzás Istvánné Fekete Zsombor III. Buzás Istvánné Lakatos

Részletesebben

Az angol nyelvi előkészítő (01) osztályba jelentkezők ideiglenes felvételi jegyzéke

Az angol nyelvi előkészítő (01) osztályba jelentkezők ideiglenes felvételi jegyzéke Az angol nyelvi előkészítő (01) osztályba jelentkezők Első helyen az angol nyelvi előkészítő tagozatot megjelölő WANIC991 94 1. BIANKA01 92 2. LENDVAI ÁDÁM 90 3. VARGA TAMÁS BOTOND 89 4. NÉMETH KLAUDIA

Részletesebben

Egészségügyi alapismeretek. Sorszám Teljes név Iskola Eredmény. 1 Geiger Tímea Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola, Miskolc 95%

Egészségügyi alapismeretek. Sorszám Teljes név Iskola Eredmény. 1 Geiger Tímea Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola, Miskolc 95% 1 Geiger Tímea Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola, Miskolc 95% 2 Németh Viktória 3 Kohányi Gergely Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola, Miskolc 93% 4 Rákay Renáta Ferenczi Sándor Egészségügyi

Részletesebben

Sport XXI. mezei 2015.03.28. Szombathely

Sport XXI. mezei 2015.03.28. Szombathely U11 1.hely "A"-57 p 1 Béres Milán 4 Róka Bora 5 Iker Natália 6 Bodzzay Dániel 8 Bene Noel 10 Juhász-Tóth Eszter 11 Vidos Evelin 12 Horváth Léna Sport XXI. mezei 2.hely "B"-170 p 14 Takács Zsombor 18 Ecker

Részletesebben

2012. szeptember 1. 1 / 15 oldal

2012. szeptember 1. 1 / 15 oldal Andó Szabolcs Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 6 13:00 angol C2 2 angol C2 2 tesi Sz6 angol C2 2 tesi P6 7 13:55 informatika csibe TTI 2 TTI 2 8 14:50 informatika csibe Árky Emilia Anna Hétfő Kedd Szerda

Részletesebben

Sport XXI. Regionális versenysorozat - Terematlétika csapatjegyzőkönyv

Sport XXI. Regionális versenysorozat - Terematlétika csapatjegyzőkönyv Verseny helyszíne, időpontja:miskolc Tábori László futófolyosó 0..0. Korcsoport :U Csapat neve: Eger B Kiss Domonkos 00. Kiss András 00. Horváth Kristóf 00. Jancsik Petra 00. Kiss Virág 00.0 Kormos Bence

Részletesebben

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye ok Név Iskola Pontszám 1 Horváth Bálint 49 2 Matos Lilla 48 3 Demjén Balázs Ádám 47 4 Matos Bence 47 5 Ubrea Roland 6 Krizsna Szabolcs

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

A megyei versenynek helyet adó intézmény adatai Irányítószám A Utca, Házszám Honlapcím Ímélcím. Az iskola neve

A megyei versenynek helyet adó intézmény adatai Irányítószám A Utca, Házszám Honlapcím Ímélcím. Az iskola neve Bács-Kiskun megye Az intézmény Corvina Óvoda és Általános Kertvárosi Általános A megyei versenynek helyet adó intézmény adatai Irányítószám A Utca, Házszám Honlapcím Ímélcím település tér 6000 Mártírok

Részletesebben

SIOK Vak Bottyán János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2011-2012-es tanév országos és megyei tanulmányi eredményei

SIOK Vak Bottyán János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2011-2012-es tanév országos és megyei tanulmányi eredményei Név Eredmény Felkészítő tanár 3.b Csizmadia Renáta SIOK Mesefelolvasó Arany minősítés Szeles Györgyné 3.b Tóth Lilla Zrínyi Ilona megyei matematika VI Laczkóné Nagy Henriett 2.a Tóth Ábel Nyelvész megyei

Részletesebben

DIÁKOLIMPIA 2014-2015 TANÉV - CSONGRÁD MEGYEI DÖNTŐ Hódmezővásárhely, Gyarmati Dezső Sportuszoda, 2015. február 11.

DIÁKOLIMPIA 2014-2015 TANÉV - CSONGRÁD MEGYEI DÖNTŐ Hódmezővásárhely, Gyarmati Dezső Sportuszoda, 2015. február 11. 1. KORCSOPORT DIÁKOLIMPIA 2014-2015 TANÉV - CSONGRÁD MEGYEI DÖNTŐ Hódmezővásárhely, Gyarmati Dezső Sportuszoda, 2015. február 11. JEGYZŐKÖNYV 50 fiú gyors 1 Kószó Martin 2006 Szeged Béke Utcai 36,87 2

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ 2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III-IV. KORCSOPORT Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ Helyszín (település, és versenyhelyszín): Gyulai István Atlétika Stadion, 4032 Debrecen, Oláh Gábor utca 5. Időpont

Részletesebben

SZEKSZÁRD VÁROS TEREMATLÉTIKAI BAJNOKSÁGA 2011-01-15 VÁROSI SPORTCSARNOK

SZEKSZÁRD VÁROS TEREMATLÉTIKAI BAJNOKSÁGA 2011-01-15 VÁROSI SPORTCSARNOK SZEKSZÁRD VÁROS TEREMATLÉTIKAI BAJNOKSÁGA 2011-01-15 VÁROSI SPORTCSARNOK Rajtverseny 2000-01-es lányok Döntı 1. Bambach Emese Gyakorló 2. Kovács Adrienn Gyakorló 3. Adorján Rebeka Dienes 4. Gellér Fanni

Részletesebben

Alsó tagozatos Nyelvtan-Helyesírás verseny

Alsó tagozatos Nyelvtan-Helyesírás verseny 1 / 5 201031. 14:34 Alsó tagozatos Nyelvtan-Helyesírás verseny Iskola Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár neve Kategória Pontszám Helyezés Megjegyzés 1 Városligeti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

400 m. fiú vegyesúszás 1. versenyszám

400 m. fiú vegyesúszás 1. versenyszám 400 m. fiú vegyesúszás 1. versenyszám 1. Krámli Kristóf 2002 Orosháza ÚE 5:37,74 2. Nagy Roland 2003 Triton Sport Egyes. 5:26,70 3. Sipaki Zsombor 2002 Békéscsaba Előre ÚK 5:22,74 4. Pertich Zsombor 2001

Részletesebben

A gyakorlat helyszíne és a gyakorlatvezető tanár/mentor szak 1 szak 2. PTE Deák Ferenc Gyakorló

A gyakorlat helyszíne és a gyakorlatvezető tanár/mentor szak 1 szak 2. PTE Deák Ferenc Gyakorló Hallgató Képzés A gyakorlat típusa A gyakorlat helyszíne és a gyakorlatvezető tanár/mentor szak 1 szak 2 Megjegyzés Krämer Kinga N, 5 csoportos t. Varga Ágnes Hajdú Zsuzsanna francia Aradi (Palkó) Nikolett

Részletesebben

Angol nyelvi verseny. 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános Iskola - Birke Csaba - Háda Gréta - Tóth Eszter

Angol nyelvi verseny. 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános Iskola - Birke Csaba - Háda Gréta - Tóth Eszter Angol nyelvi verseny 3. helyezett: Teichmann Vilmos Általános Iskola - Lakatos Nóra - Harsányi Gábor - Orgován Ferenc Felkészítő tanár: Arnóth Mariann 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános

Részletesebben

130-as terem (új szárny, 1. emelet)

130-as terem (új szárny, 1. emelet) 130-as terem (új szárny, 1. emelet) 1. Ambrus Ramóna Margit 1999-10-08 2. Bácskai Zsolt László 1999-09-10 3. Baki Réka 2000-04-24 4. Bakóczy Kira Orsolya 1998-01-06 5. Bakonyi Kinga Beatrix 2000-05-15

Részletesebben

Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton

Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton 2015-06-07 12:17:09 Helyezés Rajtszám Név Egyesület Idő Hátrány 7km F1 férfi 1 140 Riczu Balázs UFC 00:33:01 00:00:00 Tempo Sport Kft 1/ 13 2015-06-07 12:17:09 Helyezés Rajtszám Név Egyesület Idő Hátrány

Részletesebben

2. számú melléklet Összesítő kimutatás a zsámboki Bajza Lenke Általános Iskola 2013/2014. tanévében versenyző tanulókról. megyei.

2. számú melléklet Összesítő kimutatás a zsámboki Bajza Lenke Általános Iskola 2013/2014. tanévében versenyző tanulókról. megyei. 2. számú melléklet Összesítő kimutatás a zsámboki 2013/2014. tanévében versenyző tanulókról Tanuló neve Osztálya Osztályfőnök neve 2. Kis Kornél 2. Kis Kornél 2. Bagó Norman 2. Papp Tibor 2. Papp Tibor

Részletesebben

Első nap 1. 25 m. fiú gyors. I. korcsoport

Első nap 1. 25 m. fiú gyors. I. korcsoport Első nap. 25 m. fiú gyors I. korcsoport Farkas Viktor Mezőtúri Ref. Kollégium I. 0:6,00 0:6,78 9 2 Tajthy Milán Jókai Mór Ref. Ált. Isk. Nyíregyháza I. 0:8,5 0:7,42 7 3 Cseresznyés Zoltán Magvető Általános

Részletesebben

helyezett Név Iskola Felkészítő 1. Fehér Bence Sárberki Ált. Isk. Szabó Anita Vértessomló Ált. 2. Bátorfi Tamás Isk.

helyezett Név Iskola Felkészítő 1. Fehér Bence Sárberki Ált. Isk. Szabó Anita Vértessomló Ált. 2. Bátorfi Tamás Isk. Magyar nyelv 4. évfolyam 1. Fehér Bence Sárberki Ált. Szabó Anita 2. Bátorfi Tamás Jakabné Bedernyák Edina 3. Jelenik Panna Móra F. Ált. Puláné Huszár Anita 4. Hartmann Vivien Goór Brigitta 5. Eck Balázs

Részletesebben

TOUR DE VELENCEI-TÓ 2016 VELENCEI-TÓ MINI MARATON 55KM

TOUR DE VELENCEI-TÓ 2016 VELENCEI-TÓ MINI MARATON 55KM NŐI ABSZOLÚT 1 632 Ringelhann Fanni Felnőtt 1:31:54 2 637 Péteri Niké U19 1:34:48 3 682 Pribisán Brigitta Felnőtt 1:40:36 4 635 Budai Katalin Master 1:40:37 5 560 Molcsan Eleonora Master 1:40:39 6 617

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓ EREDMÉNYE 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár az országos döntıbe: 80 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Kovács Attila Rezner Józsefné 79 Gáspár Gergı Rezner Józsefné 73 Koltai Kadosa

Részletesebben

A körülmények és a környezet hatnak ránk, de magunkért csakis mi vagyunk felelősek. (Paulo Coelho) Ballagási meghívó

A körülmények és a környezet hatnak ránk, de magunkért csakis mi vagyunk felelősek. (Paulo Coelho) Ballagási meghívó A körülmények és a környezet hatnak ránk, de magunkért csakis mi vagyunk felelősek. (Paulo Coelho) Ballagási meghívó 2007 2012 A MÁTÉSZALKAI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM végzős diákjai 2012. május 4-én

Részletesebben

SZÉTV Vendéglátás-idegenforgalom alapismeretek Budapest, 2015. március 16-17. Helyezés Név Intézmény Város

SZÉTV Vendéglátás-idegenforgalom alapismeretek Budapest, 2015. március 16-17. Helyezés Név Intézmény Város 1. Csarnai Anita 2. Vidra Ákos 3. Szécsényi Dániel István 4. Török Márk 5. Szlovenszki Boglárka 6. Szolanics Vivien 7. Kálmánchei Krisztina 8. Faragó Renáta 9. Barta Tamás 10. Mayer Edina Békéscsabai Széchenyi

Részletesebben

Verseny neve I. HELYEZETT II. HELYEZETT III. HELYEZETT. Budaházi Máté 3.b Monostori Róbert 3.b Bánfalvi Boglárka 3.b Oláh Tamás 3.

Verseny neve I. HELYEZETT II. HELYEZETT III. HELYEZETT. Budaházi Máté 3.b Monostori Róbert 3.b Bánfalvi Boglárka 3.b Oláh Tamás 3. Széchenyi matematika verseny 3. évfolyam Széchenyi matematika verseny 4. évfolyam Budaházi Máté 3.b Monostori Róbert 3.b Bánfalvi Boglárka 3.b Oláh Tamás 3.b Tollár Anna 4.b Maczkó Flórián 4.b Janovich

Részletesebben

AMV 2015. megyei eredmények

AMV 2015. megyei eredmények AMV 2015. megyei eredmények 4.osztály neve város helyezés pontszám Tanuló neve Debreceni Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészeti Derecskei Bocskai István Általános és Alapfokú Művészeti Debrecen

Részletesebben

a Képviselő-testülethez

a Képviselő-testülethez FÖLDESI KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhfold@t-online.hu Iktatószám: 2915-2/2014. 12. E LŐTERJESZTÉS

Részletesebben

Nyelvvizsga-eredményeink a 2015/2016-os tanévben

Nyelvvizsga-eredményeink a 2015/2016-os tanévben Nyelvvizsga-eredményeink a 2015/2016-os tanévben 9. D osztály FELSŐFOKÚ NYELVVIZSGÁK Ferracci Simone angol felsőfokú C 10. B osztály Ténai Éva angol felsőfokú A 12. A osztály Gazsi Bettina angol felsőfokú

Részletesebben

2012. január 16., Városi B kategóriás úszó diákolimpia, Nagykanizsa

2012. január 16., Városi B kategóriás úszó diákolimpia, Nagykanizsa 2012. január 16., Városi B kategóriás úszó diákolimpia, Nagykanizsa I. kcs., fiú 50 m gyors: 2. Soós Bence 48.00 3. Nyakas Kristóf 48.25 6. Úr Bendegúz 50.70 leány 50 m gyors: 4. Bogos Csenge 51.58 fiú

Részletesebben

Férfi felnőtt 1000 m III. előfutamegyesület

Férfi felnőtt 1000 m III. előfutamegyesület 9:40 Férfi felnőtt 1000 m I. előfutam egyesület 1 7. Kasper Bleibach DKF 3:47.12 2 1. Molnár Gergely Csepel 4:05:04 3 2. Szakál Lóránt UKSC 4:21:39 6. Demeter István MULTI SE DNS 9:48 Férfi felnőtt 1000

Részletesebben

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor "Dr" b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs "állatorvos Dr" b: 1976 in Mad

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor Dr b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs állatorvos Dr b: 1976 in Mad Nagy, Vilma b: 1911 in Csicsó d: 2005 in Csicsó anyja Pálffy Vilma Fél Antal d.u. Bödõk, Pál b: 1905 in Csicsó m: 1947 d: 1965 in Csicsó anyja Kollár M.Bödõk Ksz.Tarcsi Géza, Balá gy.k.sz. Beke Károly

Részletesebben

Kód: 90. Rendészeti szakmacsoport Szakközép 9 C; 9.D. Munkalap1. felvehető létszám: 60 fő

Kód: 90. Rendészeti szakmacsoport Szakközép 9 C; 9.D. Munkalap1. felvehető létszám: 60 fő Kód: 90 felvehető létszám: 60 fő Rendészeti szakmacsoport Szakközép 9 C; 9.D Rangsor Név Iskolája 101. Arany Rita Szabadszállás, Petőfi Sándor Ált. Isk. 106. Bacsa Anikó Kunadacs, Kunadacs-Ladánybene Ált.

Részletesebben

Nyelvvizsga-eredményeink a 2011/2012-es tanévben

Nyelvvizsga-eredményeink a 2011/2012-es tanévben Nyelvvizsga-eredményeink a 2011/2012-es tanévben 8. A osztály Yeager Tamás angol középfokú C 10. A osztály Csernátonyi Lilla angol középfokú A Gulybán Csenge angol középfokú A Kincses Kristóf angol középfokú

Részletesebben

Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány Fittségi felmérés 2011. június 3. Budapest, Margitszigeti Atlétikai Centrum III. korcsoport fiú egyéni

Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány Fittségi felmérés 2011. június 3. Budapest, Margitszigeti Atlétikai Centrum III. korcsoport fiú egyéni III. korcsoport fiú egyéni összetett - 30 m 1. Jónás Máté 1998-10-23 Miskolc, Szilágyi Dezső Általános Iskola 4.80 2. Tóth Ádám 1998-07-24 Püspökladány, Petőfi Sándor Általános Iskola 4.81 3. Tricskó Patrik

Részletesebben

Tolna Megye Nyílt Fedett Pályás Atlétikai Bajnoksága 2012 február 17. Bonyhád Eredmények FIÚK. 13 éves fiúk. 60 m

Tolna Megye Nyílt Fedett Pályás Atlétikai Bajnoksága 2012 február 17. Bonyhád Eredmények FIÚK. 13 éves fiúk. 60 m Tolna Megye Nyílt Fedett Pályás Atlétikai Bajnoksága 2012 február 17. Bonyhád Eredmények 13 éves fiúk FIÚK Valkay Tamás 1999 AC Szekszárd 1 8,03 Kugli Ákos 1999 AC Szekszárd 2 8,10 Fehér Nándor 1999 AC

Részletesebben

Tankönyvlista Ábrahám Richárd

Tankönyvlista Ábrahám Richárd Ábrahám Richárd Oktatási azonosító 74373618896 Díjbekérő postázási címe Jakus Erika Intézmény számlázási címével megegyezik Rászorultsági alapon ingyenes (A számla a tagintézmény adatainál számlázási névként

Részletesebben

Budapest, 2012. április 21. Vendéglátás-idegenforgalom alapismeretek I. forduló 2012. április 4.

Budapest, 2012. április 21. Vendéglátás-idegenforgalom alapismeretek I. forduló 2012. április 4. 1. Golovics Milán Kecskemét 3 4 1 3 7 5 5 5 4 37 4 4 3 3 2 3 4 3 26 4 4 2 3 5 3 6 2 29 92 2. Boros Klaudia Miskolc 3 2 2 2 9 4 5 5 4 36 2 4 4 2 2 1 4 4 23 4 4 2 4 4 3 6 2 29 88 3. Tóth Gergő János Debrecen

Részletesebben

100 m. fiú gyorsúszás 1. versenyszám Országos csúcs: 0:47.31 (Takács Krisztián - 2009)

100 m. fiú gyorsúszás 1. versenyszám Országos csúcs: 0:47.31 (Takács Krisztián - 2009) 100 m. fiú gyorsúszás 1. versenyszám Országos csúcs: 0:47.31 (Takács Krisztián - 2009) 1. Holoda Péter 1996 Hőgyes G SZKI Hszob. 0:52,74 2. Gyulai Dávid 1996 Tóth Á G Debrecen 0:56,12 3. Kosina Gergő Péter

Részletesebben

Iskolagyűlés 2015.10.20.

Iskolagyűlés 2015.10.20. Iskolagyűlés 2015.10.20. Nagyon mozgalmas 2 hónap áll már mögöttünk, rengeteg csodaszép eredménnyel. És hol van még a tanév vége?! 2015.09.19-én, szombaton reggel a szokásokkal ellentétben tárva-nyitva

Részletesebben

Járási tantárgyi vetélkedők

Járási tantárgyi vetélkedők Járási tantárgyi vetélkedők Magyar nyelv és irodalom 1. Belovics Alexandra 1 4.B (8.oszt) Hnatik-Riskó Márta 2. Darcsi Barbara 1 4.B (8.oszt) Hnatik-Riskó Márta 3. Homoki Eszter 2 4.A (8.oszt) Hnatik-Riskó

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbiakban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy a tanfolyam kezdő napján, a megadott időpontban, a megadott teremben jelenjetek meg. Kérjük, hogy a tankönyvre mindenki hozzon

Részletesebben

Tisztelt Szerkesztőség!

Tisztelt Szerkesztőség! TÁMOP-3.4.3-08/2-2009-0034 Össze-Tett A tehetség a gyermeknek adottság, a pedagógusnak felelősség Lilla Téri Általános Iskola - Kazinczy Ferenc Általános Iskola és AMI Tisztelt Szerkesztőség! Előzetes

Részletesebben

A Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet 2013/2014. tanévi tanulmányi és művészeti versenyein helyezést elért tanulók

A Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet 2013/2014. tanévi tanulmányi és művészeti versenyein helyezést elért tanulók A Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet 2013/2014. tanévi tanulmányi és művészeti versenyein helyezést elért tanulók Öveges József Kárpát-medencei fizikaverseny 1. Sütő Martin SÁIK Székhelyintézmény, Darvas

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest I. korcsoport "B" kategória leány csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest I. korcsoport B kategória leány csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Ózd Újváros Téri Ált. Isk. 36,600 38,000 74,600 2 Szombathely Zrínyi Ilona Ált. Isk. 35,850 37,400 73,250 3 Kecskemét Széchenyivárosi Óvoda és Ált. Isk. 35,250 37,750 73,000 4 Zalaegerszeg

Részletesebben

III. éves tanító szakos hallgatók beosztása VMT csoportos tanítási gyakorlat névsora B-TAKG017 2013/2014. tanév II. félév

III. éves tanító szakos hallgatók beosztása VMT csoportos tanítási gyakorlat névsora B-TAKG017 2013/2014. tanév II. félév Szakvezető: Szakter Zsuzsa Tantárgy: angol VMT Ideje: hétfő 10-12:35 óra Helye: 4. d osztály ANATABF.SZE Antal Anett angol BERTABF.SZE Bertalan Renáta Melinda angol DEETABF.SZE Deák Erzsébet angol KIVTAAF.SZE

Részletesebben

A 2010/2011-es tanév versenyeredményei

A 2010/2011-es tanév versenyeredményei 3. sz. melléklet A 2010/2011-es tanév versenyeredményei Szorobán 2. évfolyam Nyíri Bence megyei 3. hely országos 7. hely Bartha Dorottya megyei 2. hely országos 7. hely Felkészítő tanár: Szegváriné Balpataki

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Dél Alföldi Régió, Sport XXI. Alapprogram Terematlétika verseny J E G Y Z İ K Ö N Y V Gyomaendrıd 2014. december 12., Varga Lajos Tornacsarnok Jegyzıkönyv hiteléül: Tóth Sándor up. koordinátor Vaszkán

Részletesebben

Ideiglenes középiskolai felvételi rangsor - módosítási lehetőséget követően - 2015 2016 tanév

Ideiglenes középiskolai felvételi rangsor - módosítási lehetőséget követően - 2015 2016 tanév Ideiglenes középiskolai felvételi rangsor - módosítási lehetőséget követően - 2015 2016 tanév Tanulmányi terület: 01-4 évfolyamos; gimnáziumi kerettanterv; az első idegen nyelv(ek) a(z) angol nyelv, a

Részletesebben

Vers-és prózamondó verseny 5-8. évf. eredménye. Pappas Timon 5. próza Jósvai Mária Dr. Béres József Általános Iskola - Kiserdı

Vers-és prózamondó verseny 5-8. évf. eredménye. Pappas Timon 5. próza Jósvai Mária Dr. Béres József Általános Iskola - Kiserdı Vers-és prózamondó verseny 5- évf. eredménye A tanuló neve Évfolyam Kategória Felkészítı pedagógus Intézmény neve Helyezés Pappas Timon próza Jósvai Mária Dr. Béres József - Kiserdı Lendvai Máté próza

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK

AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK 2009/2010 ALSÓ TAGOZAT Móricz verses mesemondó verseny, helyi Felkészítő tanár Virág Zsuzsa 3. b 1. helyezett Kissné Berencsi M. Póti Mariann 4. b 1. helyezett Szikszainé H. A. Horváth

Részletesebben

EREDMÉNYLISTA XIV. TÖRÖKBÁLINT KUPA 2014.05.04.

EREDMÉNYLISTA XIV. TÖRÖKBÁLINT KUPA 2014.05.04. I. KCS UP FIÚ KATA / 6-7 ÉV I. KCS UP FIÚ KATA / 6-7 ÉV 1 Petlyánszki Patrik BVSC-Zugló Karate Szakosztálya 2 Gróf Richárd Bushido-Viadukt Sportegyesület I. KCS UP FIÚ KIHON IPPON KUMITE / 6-7 ÉV I. KCS

Részletesebben

Tanórán kívüli foglalkozások Tan-suli Társasjáték-klub Pótol(6)ó-matem. Pótol(6)ó-magyar 1.évfolyam 1. évfolyam 1. évfolyam 1. évfolyam Bori Jánosné

Tanórán kívüli foglalkozások Tan-suli Társasjáték-klub Pótol(6)ó-matem. Pótol(6)ó-magyar 1.évfolyam 1. évfolyam 1. évfolyam 1. évfolyam Bori Jánosné Tan-suli Társasjáték-klub Pótol(6)ó-matem. Pótol(6)ó-magyar 1.évfolyam 1. évfolyam 1. évfolyam 1. évfolyam Bori Jánosné Hegedűsné N. K. Nagy Éva Szabóné T.A. hétfő csütörtök szerda kedd 15,00-15,45 15,00-15,45

Részletesebben

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata VERSENYJEGYZŐKÖNYV Verseny megnevezése: VI. SZERENCS TRIATLON jótékonysági verseny Verseny időpontja: 2014. szeptember 7. Verseny helye: Szerencs Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs

Részletesebben