PEDAGÓGIAI PROGRAM. Győri Kossuth Lajos Ipari Szakképző Iskola, Kollégium és Felnőttek Középiskolájának Kollégiuma. Győr, augusztus 22.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PEDAGÓGIAI PROGRAM. Győri Kossuth Lajos Ipari Szakképző Iskola, Kollégium és Felnőttek Középiskolájának Kollégiuma. Győr, 2013. augusztus 22."

Átírás

1 PEDAGÓGIAI PROGRAM Győri Kossuth Lajos Ipari Szakképző Iskola, Kollégium és Felnőttek Középiskolájának Kollégiuma Győr, augusztus 22. Kovács Péter kollégiumvezető

2 Pedagógiai program 2 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGI HÁTTERE ALAPADATOK A KOLLÉGIUM GAZDÁLKODÁSA HELYZETELEMZÉS A MŰKÖDÉS TÁRGYI FELTÉTELEI Fiúkollégium Lánykollégium Egyéb tárgyi eszközök SZEMÉLYI FELTÉTELEK Tanulói összetétele tanév beiskolázási adatai Technikai személyzet Gazdasági hivatal NEVELŐMUNKA NÉHÁNY JELLEMZŐJE A MŰKÖDÉS KÜLSŐ FELTÉTELRENDSZERE A KOLLÉGIUMI NEVELÉS ALAPELVEI, CÉLJAI ALAPELVEINKNEK TEKINTJÜK NEVELŐMUNKÁNKBAN A KOLLÉGIUM TÁRSADALMI SZEREPE KOLLÉGIUM SAJÁTOS ARCULATA A KOLLÉGIUMI NEVELÉSÜNK CÉLJAI Kognitív kompetencia alapképességei A tanulási kultúra fejlesztése Felzárkóztatás, a tehetségek kiválasztása és gondozása, a pályaorientáció segítése A hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatása A tehetséggondozás A pályaorientáció segítése Egészséges és kulturált életmódra nevelés A kollégiumi nevelési elveket meghatározó kompetenciák Anyanyelvi kommunikáció fejlesztése Idegen nyelvi kommunikáció fejlesztése Matematika, természettudományi kompetenciák fejlesztése Digitális kompetencia fejlesztése A tanulás tanulásának fejlesztése Személyközi és állampolgári kompetenciák fejlesztése Vállalkozói kompetencia fejlesztése Kulturális kompetencia fejlesztése A kollégium a foglalkozások tervezése, szervezése A tanulás tanítása Az erkölcsi nevelés Nemzeti öntudat, hazafias nevelés Állampolgárságra, demokráciára nevelés Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése A családi életre nevelés A testi és lelki egészségre nevelés Felelősségvállalás másokért, önkéntesség Fenntarthatóság, környezettudatosság Pályaorientáció Gazdasági és pénzügyi nevelés Médiatudatosságra nevelés

3 Pedagógiai program FOGLALKOZÁSOK SZERVEZÉSE Tanulást segítő foglalkozások: Egyéni és közösségi fejlesztést megvalósító foglalkozások: Csoportvezetői foglalkozások: A kollégiumi közösségek szervezésével összefüggő foglalkozások: A tanulókkal való egyéni törődést biztosító foglalkozások Szabadidő eltöltését szolgáló foglalkozások: GYERMEK ÉS IFJÚSÁGVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS FELADATOK DIÁKÖNKORMÁNYZAT A KOLLÉGIUM MŰKÖDÉSE SZEMÉLYI FELTÉTELEK A kollégium vezetősége Nevelőtanári feladatok Nevelőtestület összetétele Technikai személyzet TÁRGYI, KÖRNYEZETI FELTÉTELEK Tárgyi feltételek javítása, eszköz és felszerelések jegyzéke A KOLLÉGIUMBAN FOLYÓ NEVELŐ - OKTATÓ MUNKA ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE A NEVELŐTANÁRI MUNKA ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE A nevelőtanári munka ellenőrzésének, értékelésének területei Az ellenőrzés, értékelés szempontjai Az ellenőrzés, értékelés formái, módszerei Az ellenőrzést végző személyek: A TANULÓK ÉS TANULÓI KÖZÖSSÉGEK ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE Időszakos összegző értékelés Folyamatos értékelés Tanulmányi munka A szobák rendje Szekrények rendje Az általános viselkedés Az iskolai oktatás segítése Tervező munka Ellenőrzést végző személyek A KOLLÉGIUM EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI, KAPCSOLATAI TANULÓI DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZÜLŐKKEL VALÓ KAPCSOLAT AZ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM EGYÜTTMŰKÖDÉSE A KOLLÉGIUMI TEVÉKENYSÉG SZERKEZETE A KOLLÉGIUMI FOGLALKOZÁSOK CÉLJA A KOLLÉGIUM ÁLTAL KÖTELEZŐEN BIZTOSÍTANDÓ FOGLALKOZÁSOK Tanulást segítő foglalkozások: Differenciált képességfejlesztő, tehetséggondozó foglalkozások, ill. valamilyen okból lemaradó tanulók felzárkóztatása: Ismeretek bővítése, pályaválasztás segítése, szakkörök, diákkörök formájában EGYÉNI ÉS KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉST MEGVALÓSÍTÓ FOGLALKOZÁSOK Tematikus csoportfoglalkozások csoportvezetői foglalkozás Általános csoportfoglalkozások csoportvezetői foglalkozás Kollégiumi közösségek szervezésével összefüggő foglalkozások A tanulókkal való egyéni törődést biztosító foglalkozások Szabadidő eltöltését szolgáló foglalkozások

4 Pedagógiai program PEDAGÓGIAI FELÜGYELET ,4.1. Ügyeletes nevelőtanár Kollégiumi élet szervezése A FOGLALKOZÁSOK SZERVEZÉSE A TEMATIKUS CSOPORTFOGLALKOZÁSOK ÉVES ÓRASZÁMA PEDAGÓGIAI PROGRAMMAL KAPCSOLATOS EGYÉB INTÉZKEDÉSEK ÉRVÉNYESSÉGE ÉRTÉKELÉSE, FELÜLVIZSGÁLATA MÓDOSÍTÁS NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL ELFOGADÁSA, JÓVÁHAGYÁSA

5 Pedagógiai program 5 1. Bevezetés Az elkészítésénél alapul vettük a Pedagógiai Program jogi hátterét, valamint a ben elkészített programot, melyet a kollégiumi munkaközösség elfogadása után a fenntartó jóváhagyásával vezettünk be. A pedagógiai program kollégiumunk stratégiai szakmai dokumentuma. Elképzeléseinket az évente lebontott nevelési programunkban fogalmazzuk meg. Programunkban meghatározzuk pedagógiai tevékenységünk főbb területeit, kollégiumi nevelésünk céljait, feladatait, alapelveit, a működéssel és a kollégiumi élet szervezésével kapcsolatos feltételeket, elvárásokat. Továbbá kijelöljük a szakmai fejlesztésünk irányait A pedagógiai program jogi háttere A Nemzeti Köznevelésről szóló Törvény 17 (4) kimondja: A kollégiumokban a munka: A Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának figyelembevételével a helyi pedagógiai program szerint folyik. A 26 (2) kimondja: A kollégium az érdekelt iskolák pedagógia programját figyelembe véve készíti el saját pedagógiai programját. Összeállításakor figyelembe vettük a jogszabályi előírásokat: évi CXC. tv. A Nemzeti Köznevelésről 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet A Nevelési és Oktatási Intézmények Működéséről és a Köznevelési Intézmények Névhasználatáról 229/2012 (VIII.28.) Kormányrendelet, a Nemzeti Köznevelésről Szóló Törvény Végrehajtásáról 36/2009. (XII.23.) OKM rendelet, a Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló 46/2001.(XII.22.) OM rendelet módosításáról 110/2012.(VI.4.) Kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról(továbbiakban Nat ) 59/2013. (VIII. 09) EMMI rendelet a Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának kiadásáról EU-s kulcskompetenciákról 5

6 Pedagógiai program Alapadatok A Győri Kossuth Lajos Ipari Szakképző Iskola, Kollégium és Felnőttek Középiskolája kollégiumai közös igazgatású, nem önálló intézmények. Az iskola igazgatója egyben a kollégium igazgatója is. Alapító okirat, működési engedélyének száma, kelte, a fenntartó iskoláéval azonos. Fenntartó: Klebelsberg Intézmény Fenntartó Központ Győri Tankerülete Székhelye: Győri Kossuth Lajos Ipari Szakképző Iskola, Kollégium és Felnőttek Középiskolája Címe: Győr, Kossuth Lajos u.7. Telephelyei: A kollégium két épületegységből áll. Címe: Kossuth Lajos Ipari Szakképző Iskola, Kollégium és Felnőttek Középiskolája: Fiúkollégium: 9025 Győr, Dr. Róth Emil u. 1. Telefon: 96/ /120 Telefax: 96/ Lánykollégium: 9025 Győr, Kossuth L. u. 22/A. Telefon: /125 cím: Az iskola Szervezeti és Működési Szabályzata rögzíti a kollégiummal kapcsolatos feladatokat, tennivalókat. A kollégiumvezető tagja az iskolai vezetésnek, jogkörét az iskola SZMSZ tartalmazza A kollégium gazdálkodása A kollégium gazdálkodása a fenntartóhoz tartozik. 6

7 Pedagógiai program 7 2. Helyzetelemzés 2.1. A működés tárgyi feltételei Fiúkollégium Nyugodt, csendes környéken található, az iskolával közös épület, önálló portai bejárattal. Az udvaron padok és szabadtéri asztalitenisz asztalok találhatók. Az épület 1968 ban épült, ötszintes. A földszinten étterem, konyha, hőközpont, számítástechnika terem és porta található. Az első emeleten a ruhaipari tanműhely kapott helyet, mely az iskolai oktatás szerves részét képezi. A kollégium II-III-IV. emeleten működik, 10 négy ágyas hálószobával, két vizesblokkal. A szobák korszerűsítése, a nyílászárók cseréje után 2009-ben megkezdődött a vizesblokkok felújítása, mely azóta folyamatosan az éves szállásbevételből finanszírozódott. A kialakított könyvtárszoba és informatika termek a nyugodt felkészülést segítik. Kettő számítástechnikai valamint 5 tanterem áll a tanulók rendelkezésére. Szintenkénti teakonyhák a komfortérzetet növelik. A szobák, és a tantermek belső bútorzat korszerű, jó körülményeket biztosít tanulóinknak. A felújítást követően a férőhelyek száma: 120 fő. Szükség esetén, beteg és vendégszobákba 10 fő elhelyezhető Lánykollégium Önálló, ötszintes épület 1972-ben épült. Környéke tiszta rendezett. Az alagsori részben klub helyiség, hobby terem, konditerem, pingpong terem, kazánház, raktárak és karbantartó műhelyek működnek. A földszinten az iskola szolgáltató kabinetje található. A kollégium az épület I II III. szintjén működik. A hálószobák négy ágyasak, szintenként 12 szoba, vizesblokk és egy tanulószoba van. Az I. és III. emeleten melegítő teakonyha található. Az elmúlt években sor került az ágyak cseréjére, tantermek bútorzatának korszerűsítésére, a fürdők és vizesblokkok felújítására, az ablakok cseréjére, és a világítás korszerűsítésére. Szintenként számítástechnikai csoportszobákat alakítottunk ki. Férőhely: 144 fő Szükség esetén a beteg és vendégszobákba 8fő elhelyezhető. A 2012 őszétől az I. emeleten 8 szobában fiú tanulókat helyeztünk el. Elmondhatjuk, hogy épületeink, berendezéseink alkalmasak a kor igényeinek megfelelő lakhatási feltételek biztosítására. 7

8 Pedagógiai program Egyéb tárgyi eszközök A pedagógiai munkánkat különböző multimédiás eszközök segítik: Csoportonként televízió, DVD - CD lejátszók, kollégiumonként projektorok. Összesen: 3 db projektor, 3 db videokamera, 12 db videó 13 db televízió, 6 db fényképezőgép 1 db házimozi szett 72 db számítógép 7 db személyi számítógép 6 db DVD lejátszó 4 db nyomtató 3 db scanner 1 db rendezvény hangosítási rendszer Sor került a könyvtárszoba kialakítására és folyamatos fejlesztésére is. Tanulóink használhatják az iskola tornatermét, konditermét. A sportolási lehetőségeket elősegíti a környezetünkben, 2013-ban átadott műfüves pálya, valamint pályázat útján nyert szabadtéri tornapálya. Ezek nélkül a mindennapi testedzést nem tudjuk megoldani. 8

9 Pedagógiai program Személyi feltételek Tanulói összetétele tanév beiskolázási adatai Iskolák szerint Kollégiumban gimnazisták, szakközépiskolások és szakmunkástanulók kaptak elhelyezést: Iskola Lány Fiú Összesen Kossuth Lajos Ipari Szakképző Iskola 14 fő 7 fő 21 fő Deák Ferenc Közg. Szakközépiskola 0 fő 8 fő 8 fő Bercsényi Miklós Szakközépiskola 102 fő 73 fő 175 fő Kazinczy Gimnázium 0 fő 1 fő 1 fő Hild József Építőipari Szakközép iskola 18 fő 45 fő 63 fő PÁGISZ 0 fő 3 fő 3 fő Krudy, Jedlik, Gábor iskolák 0 fő 3 fő 3 fő Összesen 134 fő 140 fő 274 fő Képzés szerint Életkor szerint: éves. Iskolák típusa: szakiskolák szakközépiskolák gimnázium érettségire épülő szakképzés A tanévben 11 kollégiumi csoportot indítunk. A tanulók magatartása, viselkedése átlagos. Legtöbb gondot az első évesek beilleszkedése okozza. Többségük először van távol a szülői háztól. Az idegen környezet, az iskola, a kollégium és azon belül a csoportközösséghez való alkalmazkodás jelent számukra problémát. A tanulók családi, szociális háttere csoportokon belül is nagyon összetett. A tanulók érdeklődése sokrétű. Nehezen tudják idejüket beosztani. A tanulók számára problémát jelent az önálló tanulás megszervezése. 9

10 Pedagógiai program 10 A szabad férőhelyekre, vendégszobákba felsőoktatási intézmények Hallgatóit veszünk fel. Jelenlegi férőhelyünk: 9fő Kollégiumunk összlétszáma: 282 fő Technikai személyzet A kollégiumban 1 fő gondnok, 1 fő kollégiumi titkár segíti a munkát. A szobákat külső B.T. takarítja. Az épületet folyamatosan üzemeltetjük 10 fő portással. Jelenlétük, megnyilvánulásaik, színvonalas tevékenységük nevelési tényezőként kell, hogy hasson kollégistáinkra. A kollégisták étkeztetését a Győr Megyei Jogú Önkormányzata szervezésében a Junior Zrt. végzi a tanulók többségének megelégedésére Gazdasági hivatal Mivel a kollégium nem önálló, így az iskolai gazdasági hivatalon keresztül KLIK végzi a gazdálkodással kapcsolatos teendőket Nevelőmunka néhány jellemzője A közös igazgatású intézmény profiljából adódóan kollégiumunk évek óta sajátos, sokoldalú és meghatározó szerepet tölt be a város kollégiumainak életében. Egyrészt biztosítjuk a saját és társiskolák tanulók elhelyezését, felügyeletét, másrészt a tanulók iskolai feladataikra való nyugodt felkészülését. Kiemelten fontosnak tartjuk az egyénre szabott foglalkozásokat. Alapvető céljaink segíteni a tanulók beilleszkedését a szobaközösségekbe, a csoportokba, a kollégiumba illetve tágabb értelemben a társadalomba. Ennek elérése érdekében: Szobai tanulás mellett, csoportos tanórai foglalkozásokat szervezünk. A kötelező napi tanulási idő három tanóra. Ezt egészítik ki a póttanórák, korrepetálások. Az egyéb tanulási lehetőségeket a Házirendben szabályozzuk. A tanulók képességfejlesztésében a heti tematikus és általános csoportfoglalkozások, az egyéni és csoportos beszélgetések játszanak fontos szerepet. Többen résztvesznek az adott iskolák által szervezett szakkörök érdeklődési körök, szakmai felkészítők és sportkörök /Bercsényi, Hild, Kossuth/ munkájában. Szülőkkel törekszünk a jó kapcsolatotok kialakítására. Tanév elején tájékoztatást adunk a kollégium éves 10

11 Pedagógiai program 11 munkájáról, ismertetjük feladatainkat, elvárásainkat. Évközben a megbeszéléseket az iskolai szülői értekezletekhez, fogadó órákhoz igazítjuk. Nagy figyelmet fordítunk a szabadidő hasznos eltöltésére, ennek tárgyi és személyi feltételei biztosítottak. Az iskolai és kollégiumi könyvtár, tornaterem, konditerem, sportpálya délutáni és esti nyitva tartása biztosított. Kollégiumi szinten havonta több programot szervezünk. /Karácsonyest, Mikulás nap, Farsangi jelmezes felvonuló, vetélkedők, megemlékezések, TIT előadások, Egészségnevelési hónap, stb. / Jelenleg 13 szakkör, érdeklődési kört működtetünk rendszeresen, hetente 1-2 foglalkozással: Informatika szakkör Reformkonyha Korongozó és hobby szakkör DVD Fotó Könyvbarát szakkör Kézilabda Teremfoci Asztali tenisz Röplabda Kosárlabda A felsoroltak mellett esténként (az egészséges életmódra nevelés területén) rendszeres sportolási lehetőséget biztosítunk a tanulóknak a tornateremben, kondicionáló teremben. Megrendezzük a házibajnokságokat fiúknál foci, kosár és asztaliteniszből, lányoknál röplabda, kosár és asztaliteniszből. Évente 3 4 alkalommal játékos sportrendezvényeket rendezünk. Hagyományos programunk a városi sportbajnokságok megrendezése /labdarúgás, kosárlabda, asztalitenisz, sakk, kézilabda, röplabda, mezei futás/ fiú és lány tanulók számára egyaránt. Tanév elején gólyatábort szervezünk az új kollégistáknak A működés külső feltételrendszere Kollégiumunkban lakó diákjaink iskolájukat könnyen megközelíthetik. Többségük gyalogosan (5 15 perc), egy iskolát városi tömegközlekedéssel közelítik meg. A város közművelődési intézményeivel (színház, mozi, könyvtár, múzeumok) jó kapcsolatot alakítottunk ki. Rendszeresen szervezünk programot részükre. 11

12 Pedagógiai program A kollégium jövőképe Megítélésünk szerint a kollégium légköre jó, diákjaink viselkedési kultúrája elfogadható. A közösségi élet és normarendszer fejlesztésének jók a feltételei. A napi tanulmányi munka befejezését követően kollégistáink gazdag szabadidős tevékenységek közül választhatnak. Ennek tárgyi és személyi feltételei adottak, folyamatosan fejlődnek. Az elvárásoknak megfelelően a következő években olyan kollégiumot kívánunk kialakítani, ahol a tanárok és a diákok közötti együttműködés még hatékonyabb, eredményesebb lesz, egységes követelményrendszerben, a tanulók aktív alkotó részvételével készülhetnek felnőtt életükre. Ezért szükségesnek tartjuk, hogy: a kulcskompetenciák értékelése egy erőteljesebb érdeklődés, nagyobb motiváció lehetőségét foglalja magába. a tanulóink tudják azonosítani és megvédeni értékeiket, jogaikat, ismerjék korlátaikat, szükségleteiket. rendszerszerűen tudjanak helyzeteket, relációkat és erőviszonyokat elemezni. a felnőtt dolgozók és diákok képesek legyenek konfliktusokat menedzselni és megoldani. a kulturális különbségeken keresztül és ezek felett kialkudott rendet tudjanak alkotni. rendelkezzenek intelligens tudással, amelynek keretén belül a megtanultak belső összefüggéseire, a tantárgyi tudáselemek összekapcsolására is képesek lehetnek. birtokolják az eszközjellegű tudást, amelyben a kompetenciáik (rutinok, készségek, képességek, jártasságok) eltérő tudástartalmak mentén fejlődtek. alakuljon ki az egészséges életmódra, valamint a környezettudatos magatartásra való igény. fejlett társadalmi, gazdálkodási jártasságokat birtokoljanak. kialakuljon egy koherens világkép, kulturált életmód. Olyan kollégiumot kívánunk működtetni, mely figyelembe veszi a fiatalok sokszínűségét, felismerteti és elfogadtatja a tanulókkal azoknak a kompetenciáknak a szükségességét, mely előbbre viszi személyiségfejlődésüket. 12

13 Pedagógiai program A kollégiumi nevelés alapelvei, céljai Az alapprogram meghatározza és kijelöli a kollégiumi szakmai pedagógiai tevékenység fő területeit, a szakmai fejlesztés irányait. Azokra a hazai és európai nevelési értékekre, kollégiumi hagyományokra, tapasztalatokra épít, melyek megalapozzák a kollégiumi nevelésünket, különös tekintettel a humanista, nemzeti, közösségi értékekre a tudás és kultúra közvetítésben, a tehetség kiválasztásban és gondozásban, a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatásában elért eddigi eredményekre. A kollégiumi nevelés célja legfőképp a tanulók szocializációjának, kiegyensúlyozott és egészséges fejlődésének, tanulásának, a sikeres életpályára való felkészítésének segítése, személyiségének fejlesztése, kibontakoztatása. A kollégiumunk, céljai elérése érdekében, diákközpontú, az egyén és a közösség harmóniáján alapuló környezetet és tevékenységrendszert alakít ki Alapelveinknek tekintjük nevelőmunkánkban Az alapvető emberi és szabadságjogok, valamint a gyerekeket megillető jogok érvényesítését. Demokratikus, humanista, konstruktivista nevelői elvek alkalmazását. A tanulási és gondolkodási, kommunikációs és ismeretszerző képességek fejlesztését. Felzárkóztatás, tehetségek kiválasztása és gondozása és fejlesztése, a pályaorientáció segítése. Alapvető erkölcsi normák, illemtani ismeretek és a közösségi együttélési szabályok betartását. A kulturált életmódra nevelés koherens világképfejlesztést. A tanulók öntevékenységére, aktivitására, önszerveződő képességére építését. A másság elfogadását és tiszteletben tartását, a nemzeti etnikai azonosságtudat kialakítását, fejlesztését. Énkép, önismeret, szociális képességek fejlesztését. Aktív kapcsolattartást és együttműködést a szülőkkel, iskolákkal, művelődési intézményekkel és civil szervezetekkel. Minden kollégistának biztosítjuk a lakhatási feltételeket, az alapellátást, a szociális védőhálót. Társadalmi, gazdálkodási jártasságok fejlesztését. 13

14 Pedagógiai program 14 Biztosítjuk a tanulók öntevékenységére alapozó programokat. Segítjük a tanulói önszerveződésen alapuló diákmozgalom munkáját. Biztosítjuk a rendszeres testedzést, a kultúrált szórakozást, művelődést. Figyelembe vesszük az egyéni és életkori sajátosságokat, valamint a sajátos nevelési igényű tanulók szükségleteit. Törekszünk az integrált nevelés, az integrációt elősegítő pedagógiai módszerek alkalmazására. Szem előtt tartjuk a nemzeti hagyományok megőrzését, a nemzeti azonosságtudat fejlesztését és törekszünk tiszteletben tartására, ápolására A kollégium társadalmi szerepe A kollégium a köznevelési rendszer szakmailag önálló intézménye. Alapfeladata, hogy biztosítsa a megfelelő lakhatási és tanulási feltételeket azon tanulók számára, akiknek lakóhelyén nincs lehetőség a tanuláshoz, a szabad iskolaválasztáshoz való jog érvényesítésére, a nemzetiségi oktatásra, illetve akiknek a családja nem tudja biztosítani a tanuláshoz szükséges körülményeket. A kollégium kiemelt társadalompolitikai szerepe és feladata, hogy fenntartsa a társadalmi mobilitást: esélyeket teremtsen, biztosítsa a hozzáférést a jó minőségű tudáshoz, segítse a szociális, kulturális hátrányok leküzdését, a társadalmi integráció folyamatát Fontos szerepe van az egész életen át tartó tanulás megalapozásában, a tanuláshoz szükséges készségek és képességek kialakulásában, valamint a meghatározott kulcskompetenciák erősítésében, a tehetség felismerésében és fejlesztésében, a tanulók felzárkózásának segítésében. A kollégium a tevékenysége során megteremti a feltételeket az iskolai tanulmányok sikeres folytatásához, kiegészíti a családi és iskolai nevelést és oktatást, egyúttal szociális ellátást, biztonságot, valamint érzelmi védettséget is nyújt. Megfelelő pedagógiai környezet biztosításával elősegítjük, hogy a diákok önszerveződésük során kialakult csoportokban, az önkormányzó képesség, a döntés és felelősség, a konfliktuskezelés demokratikus elsajátítását, gyakorlását megtanulják, gyakorlatban alkalmazzák. 14

15 Pedagógiai program 15 Biztosítjuk a minőségi tudáshoz történő hozzáférés lehetőségét. Kollégiumunk arculatát a sokszínűség jellemzi, együttműködünk a beiskolázó iskolákkal, figyelembe véve azok pedagógiai célkitűzéseit. A tanulók beilleszkedésénél alapvető kiindulópontunk az a tény, hogy a tanulók szüleiktől távol élnek egy olyan speciális pedagógiai közegben, amelyben minden lehetőséget fel kell használni annak érdekében, hogy tanulók személyiségfejlesztését, kibontakoztatását, harmonikus és egészséges fejlődését, tanulmányaik a sikeres életpályára való felkészítését elősegítsük, megteremtsük az alapjait a felnőtt társadalomba való beilleszkedésüknek. Kollégiumunk a hagyományoknak megfelelően az értéktisztelet, a gyermekszeretet, a tanulói személyiség tiszteletben tartása jegyében neveli és oktatja a nálunk beiskolázott tanulókat. Célunk az erkölcsi értékeket tisztelő és elfogadó, tájékozott, széleskörű ismeretekkel rendelkező, közösségi szempontból értékes fiatalok nevelése. Nevelőink és dolgozóink olyan értékrendet vallanak, amely lehetővé teszi az egyén és közösség fejlődését, a kitűzött céljaik elérését. Fontosnak tartjuk, hogy biztosítsuk diákjaink számára a valós társadalmi élet elsajátításához szükséges szerepek megismerését, elsajátítását (pl. tanulói, dolgozói, szülői) Mindezt a nevelőtestület demokratikus és humanista elveken alapuló pedagógiai tevékenyrendszere alapján tudjuk megvalósítani Kollégium sajátos arculata A kollégiumunk arculatát működési modellje határozza meg. Rendeltetéséből, összetételéből következik, hogy általános jellegű kollégium. Így bármely középfokú iskola tanulóinak biztos hátteret nyújt az eredményes tanuláshoz, a mindennapi felkészüléshez. Ehhez biztosított a nevelőtestület összetétele is. A kollégiumunk szemlélete fontos szerepet szán a kompetencia alapú nevelés- oktatás megalapozására. A fejlesztendő kompetenciaterületek közül a rendeltetéséből adódóan a kollégium a szociális kompetencia fejlesztésében vállal nagyobb szerepet. A speciális kompetencia kevésbé átfogó, speciális kategória. Fejlesztése kollégiumunkban a szabadon választott foglalkozásokban, érdeklődési körök keretében jelent feladatokat. A partner iskolák 15

16 Pedagógiai program 16 speciális képzési struktúrájához igazodva alakítottuk ki a tematikus csoportfoglalkozások témaköreit. Figyelembe vettük, hogy a különböző iskolákba járók diákjaink, eltérő érdeklődés és motivációs szinttel jellemezhetőek. A kollégium diákjainak heterogén összetétele abból adódik, hogy szakiskolai, szakközépiskolai, gimnáziumi, illetve érettségire épülő szakképzésben vesznek részt. A szakiskolások - szociális gondozó, fodrász, motorszerelő, villamos ipari szakirányú képzéseken, a szakközépiskolások fodrász, kozmetikus, közlekedési, sport, közbiztonság, rendvédelmi, építőipari, pénzügyi, szakirányokon tanulnak. Mindezen diszpozíciók figyelembe vétele mellett kerülnek megszervezésre kollégiumunkban a speciális ismereteket adó, valamint a tanulást segítő és csoportfoglalkozások. A foglalkozások megszervezésében nagy előnyt jelent a kollégium elhelyezkedése A kollégiumi nevelésünk céljai Nevelési feladatainkat a kulcskompetenciák tükrében határozzuk meg. A kollégista diákok személyiségének, egyéni tulajdonságainak, családi körülményeinek megismerése a nevelő és a kollégista közötti elfogadó bizalmi viszony kialakítása tervezetten történik. Kiemelt figyelmet fordítunk a szociális kompetenciák területeinek fejlesztésére: mindenkori környezetbe történő sikeres beilleszkedés képessége szociális tájékozódás képessége közösségi értékrend és normarend belsővé tételének képessége kollégium belüli tevékenység, és kapcsolatrendszer szervezésének képessége. Figyelmet fordítunk a társadalmilag elfogadott közösségi szokások és minták közvetítésére és olyan szociális készségek kialakítására, mint az empátia, a tolerancia, kooperáció, konfliktuskezelés, kommunikáció és vita kultúra Kognitív kompetencia alapképességei Ezen kompetenciák fejlesztését kiemelten kezeljük. Gondolkozási képesség, kommunikációs képességek, tanulási képesség, és ismeretszerző képességek, rendszerbe szerveződésének és hierarchizálódásának megteremtésével. Lehetőséget biztosítunk 16

17 Pedagógiai program 17 arra, hogy a tanulóink megismerjék és elsajátítsák a helyes tanulási módszerek. Fejlesztjük a tanulási motívumokat A tanulási kultúra fejlesztése A tanulási motívumok fejlesztése, melyek elősegítik, hogy a diákok számára a tanulás életprogramjuk elengedhetetlen részévé váljon, felkeltse bennük a kíváncsiságot, a megismerési, felfedezési vágyat. A csoportvezetőknek, a tanulószobára beosztott pedagógusoknak, valamint a tanulókkal egyénileg foglalkozó nevelő tanároknak ennek érdekében változatos módszereket kell alkalmaznia. A tanév elején fel kell mérnünk a tanulási stílusokat és képességeket. A rászoruló diákoknak módszertani segítséget kell nyújtanunk szervezett foglalkozások keretében. A kollégium feladata, hogy biztosítsa a nyugodt és zavartalan tanulás feltételeit, és lehetőséget adjon arra, hogy a tanulók elsajátíthassák a helyes tanulási módszereket Felzárkóztatás, a tehetségek kiválasztása és gondozása, a pályaorientáció segítése A kollégiumunk segíti a tanulási gondokkal küzdő gyerekeket, biztosítja annak esélyét, hogy a tehetséges tanulók képességeiket továbbfejlesszék, tudásukat bővítsék. Feladatunk tartjuk a tanulók képességeinek felismerését, a tehetséges tanulók kiválasztását, a tanulók közötti képességbeli különbségek kezelését és ennek megfelelően a pályaorientáció segítését. Figyelmet fordítunk arra, hogy a kudarcélménytől való szorongást megszüntessük. Felfedeztessük a tanulás örömét, működtessük a mindenkiben meglévő vagy mindenkiből előhozható kíváncsiságot, fejlesszük a tanulási hatékonyságot, a rendszerező-képességet, mert csak a belülről fakadó késztetés eredményez tartós tudást. Fontos tehát, hogy felkeltsük a diákok becsvágyát, kitartását A hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatása Hátrányos helyzetűnek tekintjük mindazon tanulókat, akik speciális foglalkozások nélkül az életben nem egyenlő esélyekkel indulnak. Igyekszünk felismerni a szociális képességek tekintetében fejletlen és beilleszkedési zavarral küszködő, a kreativitás szintjén és motivációjukat tekintve fejletlen tanulót. Külön figyelmet fordítunk arra, hogy felismerjük és egyéni bánásmódban részesítsük a rejtett dysgráfiás, dyslexiás, dyscalculiás tanulókat. A hátrány felismerése, mibenlétének megállapítása mindannyiunk felelőssége. 17

18 Pedagógiai program 18 Feltétlen szükség van tehát a nevelőtestületen belüli folyamatos információáramlásra, mivel egyre nő a kollégium belül a hátrányos helyzetű tanulók száma A tehetséggondozás A tehetséggondozás első lépése a tehetséges tanulók felismerése. Mivel a kreatív személyiségeket általában divergens gondolkodásukról lehet felismerni, minden tanév elején ilyen irányú felmérést kell végeznünk. A tehetséges tanulókat motiválni kell, a kiemelkedő eredmények elérése érdekében megkülönböztetett figyelmet, programokat, egyéni fejlesztést, gazdagítást igényelnek A pályaorientáció segítése Kollégiumunkba több intézményből változatos szakmákat tanuló diákok érkeznek. A tanuló képességeinek, érdeklődésének, tanulmányi eredményeinek tükrében az osztályfőnökökkel és a szülőkkel való egyeztetés után ismertetjük meg őket a szóba jöhető választási lehetőségekkel. Szükség esetén igénybe vesszük a megfelelő szakszolgálat segítségét is. A tanulmányi munka megfelelő segítése növeli a továbbtanulás esélyét, a már szakmát választott tanulóink esetében pedig a munkába állást kell segítenünk. Mindezekkel összefüggő csoportnevelői feladat a felelősségérzet elmélyítése, a közép és hosszú távú céltudatos gondolkodás ösztönzése Egészséges és kulturált életmódra nevelés Fontos a megfelelő életritmus, az egészséges és kulturált étkezés, öltözködés, tisztálkodás, testápolás, a rendszeretet belső igénnyé válása, az ehhez kapcsolódó szokásrendszer kialakítása. A tanulók rendelkezzenek olyan ismeretekkel, gyakorlati képességekkel, melyek segítik őket testi és lelki egészségük megőrzésében, az egészségkárosító szokások kialakulásának megelőzésében. Feladatunk biztosítani, hogy a kollégium legyen minden részletében kulturált, esztétikus közeg, ahol a tanulók jól érzik magukat. Ez egyben fejleszti ízlésüket, igényességüket, műveltségüket. A kollégium kulturális és sportélete is járuljon hozzá, hogy a gyermekek, ifjak helyes életmódmintát válasszanak maguknak. 18

19 Pedagógiai program 19 A fentiek érdekében kollégiumunk a következő lépéseket tette, illetve teszi: Megfelelő napirend kialakításával és betartatásával neveljük diákjainkat a napi életritmus kialakítására. A rendszerességre nevelést kiemelten fontosnak tartjuk. Megköveteljük a hálószobák rendjét és tisztaságát, folyamatosan ellenőrizve, segítve és ösztönözve diákjainkat a megfelelő szint elérésére, a legszűkebb környezetükért való felelősségük kialakítása érdekében. Diákügyeletes rendszert működtetünk a közös helyiségek rendjének és tisztaságának biztosítására, így a tágabb környezetért való felelősség kialakítására. Ugyanezt a célt szolgálja a folyosókon elhelyezett és a hálószobákban is tartható növények gondozása, ápolása, a folyosók és egyéb közös helyiségek díszítése, szépítése. D Diákjaink folyamatos feladata a kollégium környékének rendezése, biztosítjuk a szelektív hulladékgyűjtés lehetőségét. Felhívjuk figyelmüket a napi tisztálkodás, a személyes higiéné és ruházatuk tisztántartásának fontosságára, melynek minden feltétele (modern zuhanyozók és mosdóhelyiségek, automata mosógépek, szárítóhelyiség) biztosított kollégiumunkban. A csoportvezetőknek figyelniük kell arra, hogy a diákok megfelelően, rendszeresen táplálkoznak-e, fel kell hívniuk a tanulók figyelmét ennek fontosságára. Diákjainknak lehetőségük van főzésre, konyha- és hűtőszekrény-használatra. Szoktatni kell diákjainkat az étkezések kulturált lebonyolítására, mind a közös étkezőkben az ügyeletes pedagógusok segítségével, mind a teakonyhákban a diákügyeletesek közreműködésével. Az előírt foglalkozások megszervezésén kívül az iskola védőnőjét, szükség esetén az iskolaorvost is felkérjük táplálkozási tanácsadó foglalkozás megtartására. A tanítási órák után szabadidőt biztosítunk diákjaink számára, melynek során egyéni igényeik szerint mozoghatnak, pihenhetnek, felfrissülhetnek a tanulószobai foglalkozások kezdete előtt, majd ugyanígy, a foglalkozások végeztével. 19

20 Pedagógiai program 20 Diákjaink pihenéshez való jogát a napirend szerinti pihenőidő, takarodó szigorú betartatásával biztosítjuk. Hetente aerobic edzéseket tartunk, az edzőtermet minden nap két órán keresztül működtetjük, ahol a testedzésen túl a helyes táplálkozás alapelveivel is megismerkednek. Lehetőséget nyújtunk, heti rendszerességgel, szaktanári felügyelet illetve edzésterv alapján futball, kosárlabda, igény esetén ping-pong szakkörökön való részvételre is. Évek óta rendszeresen megrendezzük az egészségnevelési heteket, melyre a város és megye kollégistáit is meghívjuk. A helyes életmód és életvitel kialakításában, a kollégium minden nevelőtanárának aktívan részt kell vállalnia A kollégiumi nevelési elveket meghatározó kompetenciák. A kollégiumi foglalkozásokon fontos szerepet kell szánni a személyes kompetencia alapját képező legfontosabb személyes képességek: az önvédő (szabadság-, önállóság-, egészség- és identitásvédő képesség és az önvédelem rutinjai, szokásai, mintái, készségei, ismeretei), az önellátó (testi, önkiszolgálási, befogadó és önkifejezési képesség), a speciális (öröklött adottságokkal működő, fejlődő speciális képességek és azok rutinjai, szokásai, mintái, készségei, ismeretei) az önszabályozó képesség (az önszabályozás rutinjai, szokásai, mintái, készségei, ismeretei) fejlesztésére. kulcskompetencia az ismeretek, készségek és attitűdök, többfunkciós egysége, amellyel mindenkinek rendelkezni kell ahhoz, hogy személyiségét kiteljesíthesse és fejleszthesse, be tudjon illeszkedni a társadalomba, és foglalkoztatható legyen. A kulcskompetenciákat, a kötelező oktatás és képzés időszaka alatt kell elsajátítani. A későbbiekben az egész életen át tartó tanulás során mindenféle tanulás alapját ezek a kompetenciák képezik Anyanyelvi kommunikáció fejlesztése Célja: 20

Hollán Ernő Kollégium Pedagógiai Programja

Hollán Ernő Kollégium Pedagógiai Programja Hollán Ernő Kollégium Pedagógiai Programja 1.) Bevezető Jogi alapok Pedagógiai Programunk jogi környezetét az alábbi törvények és rendelkezések különösen szabályozzák: a nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

Berzsenyi Dániel Kollégium Pedagógiai Program 1. Bevezetés:

Berzsenyi Dániel Kollégium Pedagógiai Program 1. Bevezetés: Berzsenyi Dániel Kollégium Pedagógiai Program 1. Bevezetés: Jogi alapok Pedagógiai Programunk jogi környezetét az alábbi törvények és rendelkezések különösen szabályozzák: a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

59/2013.(VIII.9.) EMMI

59/2013.(VIII.9.) EMMI I. BEVEZETÉS 2010. márciusában készítettük el pedagógiai programunkat, meghatároztuk pedagógiai irányelveinket, célkitűzéseinket, kijelöltük az elvégzendő feladatokat. Bár az alapvető célok, feladatok

Részletesebben

Békéscsabai Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium. Kollégiumi Pedagógiai Program 2013

Békéscsabai Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium. Kollégiumi Pedagógiai Program 2013 Békéscsabai Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Kollégiumi Pedagógiai Program 2013 Iktatószám: Békéscsaba, 2013.augusztus 27 -------------------------------------------------

Részletesebben

Puskás Ferenc Labdarugó Akadémia Kollégium Pedagógiai Programja

Puskás Ferenc Labdarugó Akadémia Kollégium Pedagógiai Programja Puskás Ferenc Labdarugó Akadémia Kollégium Pedagógiai Programja 2013. INTÉZMÉNY ADATOK Neve: Alapítója: Puskás Ferenc Labdarugó Akadémia Kollégium A Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítvány Alapításának

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM II. = K O L L É G I U M =

PEDAGÓGIAI PROGRAM II. = K O L L É G I U M = 2013 PEDAGÓGIAI PROGRAM II. = K O L L É G I U M = Kempelen Farkas Gazdasági, Vendéglátó, Idegenforgalmi Alapítványi Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium OM 031973 2900 Komárom Frigyes tér 2-3. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Záhonyi Kandó Kálmán Közlekedési Szakközépiskola, Gimnázium és Dr. Béres József Kollégium 4625 Záhony, Kárpát út 4. A kollégium nevelési programja

Záhonyi Kandó Kálmán Közlekedési Szakközépiskola, Gimnázium és Dr. Béres József Kollégium 4625 Záhony, Kárpát út 4. A kollégium nevelési programja Záhonyi Kandó Kálmán Közlekedési Szakközépiskola, Gimnázium és Dr. Béres József Kollégium 4625 Záhony, Kárpát út 4. A kollégium nevelési programja Z Á H O N Y 2013 Tartalomjegyzék Bevezetés, jogi alapok

Részletesebben

Kazincbarcikai Surányi Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAM. 2014. augusztus

Kazincbarcikai Surányi Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAM. 2014. augusztus Kazincbarcikai Surányi Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. augusztus 0 Tartalomjegyzék 1 Bevezetés... 2 1.1 Kollégiumi feladatellátás az intézményi struktúrában...

Részletesebben

Az emberi erőforrások minisztere 59/2013. (VIII. 9.) EMMI rendelete a Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának kiadásáról

Az emberi erőforrások minisztere 59/2013. (VIII. 9.) EMMI rendelete a Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának kiadásáról 65488 Az emberi erőforrások minisztere 59/2013. (VIII. 9.) EMMI rendelete a Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának kiadásáról A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. (1) bekezdés

Részletesebben

EGRY JÓZSEF KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAM

EGRY JÓZSEF KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAM EGRY JÓZSEF KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 A kollégium pedagógiai programja... 3 1. Bevezetés... 3 2.Helyzetelemzés... 3 2.1.Az

Részletesebben

Pedagógiai Program. Székesfehérvári József Attila Középiskolai Kollégium

Pedagógiai Program. Székesfehérvári József Attila Középiskolai Kollégium Pedagógiai Program Székesfehérvári József Attila Középiskolai Kollégium 2013. Székesfehérvári József Attila Középiskolai Kollégium 8000 Székesfehérvár, Széchenyi u. 13. OM azonosító: 040659 Tel/fax.: 22/500-827,

Részletesebben

A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM (5500. Gyomaendrőd, Selyem út 109/2.) OM: 028300 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 1.1. A pedagógiai program célja,

Részletesebben

KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAM

KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAM Táncsics Mihály Szakközépiskola Szakiskola és ollégium Veszprém, Eötvös ároly u. 1. OLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013-2018 TARTALOMJEGYZÉ I. Bevezetés II. A kollégium működése 2.1. Személyi feltételek,

Részletesebben

Kollégiumi Pedagógiai Programja és helyi tanterve

Kollégiumi Pedagógiai Programja és helyi tanterve Ikt.sz: 13. számú melléklet Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium /Gyula Szent István

Részletesebben

Záhonyi Kandó Kálmán Közlekedési Szakközépiskola, Gimnázium és Dr. Béres József Kollégium 2013 OM azonosító: 033664

Záhonyi Kandó Kálmán Közlekedési Szakközépiskola, Gimnázium és Dr. Béres József Kollégium 2013 OM azonosító: 033664 Záhonyi Kandó Kálmán Közlekedési Szakközépiskola, Gimnázium és Dr. Béres József Kollégium 2013 OM azonosító: 033664 Pedagógiai program Tartalomjegyzék 1. HELYZETELEMZÉS... 6 1.1 Az intézmény adatai...

Részletesebben

Záhonyi Kandó Kálmán Közlekedési Szakközépiskola, Gimnázium és Dr. Béres József Kollégium 2013 OM azonosító: 033664

Záhonyi Kandó Kálmán Közlekedési Szakközépiskola, Gimnázium és Dr. Béres József Kollégium 2013 OM azonosító: 033664 Záhonyi Kandó Kálmán Közlekedési Szakközépiskola, Gimnázium és Dr. Béres József Kollégium 2013 OM azonosító: 033664 Pedagógiai program Tartalomjegyzék 1. HELYZETELEMZÉS... 6 1.1 Az intézmény adatai...

Részletesebben

Szentesi Deák Ferenc Általános Iskola Pedagógiai Program 2014. TARTALOM

Szentesi Deák Ferenc Általános Iskola Pedagógiai Program 2014. TARTALOM Szentes 2014. TARTALOM Bevezetés... 2 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 4 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

MADÁCH IMRE KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM

MADÁCH IMRE KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM MADÁCH IMRE KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 Tartalom Bevezetés... 4 A kollégium jövőképe és küldetésnyilatkozata... 5 I. HELYZETELEMZÉS... 6 1.1. A tanulói közösség jellemzői... 7 1.2. A kollégium tárgyi

Részletesebben

Pedagógiai Program. A Középiskolai Leánykollégium (OM: 039053) / 1145 Budapest Uzsoki u. 34/a / Budapest, 2014. május 13.

Pedagógiai Program. A Középiskolai Leánykollégium (OM: 039053) / 1145 Budapest Uzsoki u. 34/a / Budapest, 2014. május 13. Pedagógiai Program A Középiskolai Leánykollégium (OM: 039053) / 1145 Budapest Uzsoki u. 34/a / Budapest, 2014. május 13. Tartalomjegyzék 1. Működési feltételek... 4 1.1. Működés feltételrendszere... 4

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A CEGLÉDI KÖZGAZDASÁGI ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NEVELÉSI PROGRAM HELYI TANTERV SZAKMAI PROGRAM Készítette: az iskola nevelőtestülete Elfogadta: az iskola nevelőtestülete Jóváhagyta:

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 037767 KIK 123001. A pedagógiai program módosítását a nevelőtestület 2015. június 26-án jóváhagyta.

PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 037767 KIK 123001. A pedagógiai program módosítását a nevelőtestület 2015. június 26-án jóváhagyta. KLIK Érdi Tankerület Százhalombattai 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. Telefon/fax:23/354-192, 23/359-845 E-mail: titkarsag@egyesiskola.hu 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 037767 KIK

Részletesebben

A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. - 1 - Minden gyermeknek joga van a legjobb tanárhoz, a legeredményesebb módszerhez és a legjobb körülményekhez,

Részletesebben

Petőfi Sándor Római Katolikus Német Nemzetiségi Általános Iskola és Gimnázium. Fabriczius József Esti Gimnáziuma PEDAGÓGIA PROGRAM

Petőfi Sándor Római Katolikus Német Nemzetiségi Általános Iskola és Gimnázium. Fabriczius József Esti Gimnáziuma PEDAGÓGIA PROGRAM Petőfi Sándor Római Katolikus Német Nemzetiségi Általános Iskola és Gimnázium Fabriczius József Esti Gimnáziuma PEDAGÓGIA PROGRAM Készült a 2013/14-2016/17 közötti tanévekre. Módosítva a 2013/2014. tanévben.

Részletesebben

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. MÁRCIUS 31. Hatályos: 2014. szeptember 1-jétől

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. MÁRCIUS 31. Hatályos: 2014. szeptember 1-jétől HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. MÁRCIUS 31. Hatályos: 2014. szeptember 1-jétől Tartalomjegyzék A. Nevelési program... 3 1 A nevelő-oktató

Részletesebben

A Magyarországi Németek Általános. Művelődési Központja. Kollégiumának. Pedagógiai Programja

A Magyarországi Németek Általános. Művelődési Központja. Kollégiumának. Pedagógiai Programja A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Kollégiumának Pedagógiai Programja MNÁMK Kollégiuma - Pedagógiai Program Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS 2. A MŰKÖDÉS FELTÉTELRENDSZERÉNEK BEMUTATÁSA

Részletesebben

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M JÓ SZÓVAL OKTASD, JÁTSZANI IS ENGEDD / József Attila/ P E D A G Ó G I A I P R O G R A M LESENCE VÖLGYE ÁLTALÁNOS ISKOLA KÉSZÍTETTE: A LESENCE VÖLGYE ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELŐTESTÜLETE 2013. FELÜLVIZSGÁLAT:

Részletesebben

KÁLMÁN LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNYE PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

KÁLMÁN LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNYE PEDAGÓGIAI PROGRAMJA KÁLMÁN LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNYE PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM azonosító: 200924 Nevelőtestület elfogadta: 2013. március 28. Igazgató: Garda László KECSKEMÉT 2013 Bevezető

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola. KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola*Pedagógiai program* 2013

PEDAGÓGIAI PROGRAM. KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola. KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola*Pedagógiai program* 2013 KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Kelt: Eger, 2013. március 27. Összeállította: az iskola vezetése 1 A PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALMA 1. BEVEZETŐ...7 1.1 A pedagógiai

Részletesebben

Szigetvári Zrínyi Miklós Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

Szigetvári Zrínyi Miklós Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. Szigetvári Zrínyi Miklós Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. TARTALOMJEGYZÉK FÜGGELÉKEK MEGNEVEZÉSE... 5 AZ INTÉZMÉNY NEVE... 6 KÜLDETÉSNYILATKOZAT... 7

Részletesebben

EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG

EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG Reményhír Középiskola, Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 1 Tartalom 1. Iskolánk jövőképe- Az iskola küldetése...

Részletesebben