PEDAGÓGIAI PROGRAM. Győri Kossuth Lajos Ipari Szakképző Iskola, Kollégium és Felnőttek Középiskolájának Kollégiuma. Győr, augusztus 22.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PEDAGÓGIAI PROGRAM. Győri Kossuth Lajos Ipari Szakképző Iskola, Kollégium és Felnőttek Középiskolájának Kollégiuma. Győr, 2013. augusztus 22."

Átírás

1 PEDAGÓGIAI PROGRAM Győri Kossuth Lajos Ipari Szakképző Iskola, Kollégium és Felnőttek Középiskolájának Kollégiuma Győr, augusztus 22. Kovács Péter kollégiumvezető

2 Pedagógiai program 2 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGI HÁTTERE ALAPADATOK A KOLLÉGIUM GAZDÁLKODÁSA HELYZETELEMZÉS A MŰKÖDÉS TÁRGYI FELTÉTELEI Fiúkollégium Lánykollégium Egyéb tárgyi eszközök SZEMÉLYI FELTÉTELEK Tanulói összetétele tanév beiskolázási adatai Technikai személyzet Gazdasági hivatal NEVELŐMUNKA NÉHÁNY JELLEMZŐJE A MŰKÖDÉS KÜLSŐ FELTÉTELRENDSZERE A KOLLÉGIUMI NEVELÉS ALAPELVEI, CÉLJAI ALAPELVEINKNEK TEKINTJÜK NEVELŐMUNKÁNKBAN A KOLLÉGIUM TÁRSADALMI SZEREPE KOLLÉGIUM SAJÁTOS ARCULATA A KOLLÉGIUMI NEVELÉSÜNK CÉLJAI Kognitív kompetencia alapképességei A tanulási kultúra fejlesztése Felzárkóztatás, a tehetségek kiválasztása és gondozása, a pályaorientáció segítése A hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatása A tehetséggondozás A pályaorientáció segítése Egészséges és kulturált életmódra nevelés A kollégiumi nevelési elveket meghatározó kompetenciák Anyanyelvi kommunikáció fejlesztése Idegen nyelvi kommunikáció fejlesztése Matematika, természettudományi kompetenciák fejlesztése Digitális kompetencia fejlesztése A tanulás tanulásának fejlesztése Személyközi és állampolgári kompetenciák fejlesztése Vállalkozói kompetencia fejlesztése Kulturális kompetencia fejlesztése A kollégium a foglalkozások tervezése, szervezése A tanulás tanítása Az erkölcsi nevelés Nemzeti öntudat, hazafias nevelés Állampolgárságra, demokráciára nevelés Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése A családi életre nevelés A testi és lelki egészségre nevelés Felelősségvállalás másokért, önkéntesség Fenntarthatóság, környezettudatosság Pályaorientáció Gazdasági és pénzügyi nevelés Médiatudatosságra nevelés

3 Pedagógiai program FOGLALKOZÁSOK SZERVEZÉSE Tanulást segítő foglalkozások: Egyéni és közösségi fejlesztést megvalósító foglalkozások: Csoportvezetői foglalkozások: A kollégiumi közösségek szervezésével összefüggő foglalkozások: A tanulókkal való egyéni törődést biztosító foglalkozások Szabadidő eltöltését szolgáló foglalkozások: GYERMEK ÉS IFJÚSÁGVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS FELADATOK DIÁKÖNKORMÁNYZAT A KOLLÉGIUM MŰKÖDÉSE SZEMÉLYI FELTÉTELEK A kollégium vezetősége Nevelőtanári feladatok Nevelőtestület összetétele Technikai személyzet TÁRGYI, KÖRNYEZETI FELTÉTELEK Tárgyi feltételek javítása, eszköz és felszerelések jegyzéke A KOLLÉGIUMBAN FOLYÓ NEVELŐ - OKTATÓ MUNKA ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE A NEVELŐTANÁRI MUNKA ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE A nevelőtanári munka ellenőrzésének, értékelésének területei Az ellenőrzés, értékelés szempontjai Az ellenőrzés, értékelés formái, módszerei Az ellenőrzést végző személyek: A TANULÓK ÉS TANULÓI KÖZÖSSÉGEK ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE Időszakos összegző értékelés Folyamatos értékelés Tanulmányi munka A szobák rendje Szekrények rendje Az általános viselkedés Az iskolai oktatás segítése Tervező munka Ellenőrzést végző személyek A KOLLÉGIUM EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI, KAPCSOLATAI TANULÓI DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZÜLŐKKEL VALÓ KAPCSOLAT AZ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM EGYÜTTMŰKÖDÉSE A KOLLÉGIUMI TEVÉKENYSÉG SZERKEZETE A KOLLÉGIUMI FOGLALKOZÁSOK CÉLJA A KOLLÉGIUM ÁLTAL KÖTELEZŐEN BIZTOSÍTANDÓ FOGLALKOZÁSOK Tanulást segítő foglalkozások: Differenciált képességfejlesztő, tehetséggondozó foglalkozások, ill. valamilyen okból lemaradó tanulók felzárkóztatása: Ismeretek bővítése, pályaválasztás segítése, szakkörök, diákkörök formájában EGYÉNI ÉS KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉST MEGVALÓSÍTÓ FOGLALKOZÁSOK Tematikus csoportfoglalkozások csoportvezetői foglalkozás Általános csoportfoglalkozások csoportvezetői foglalkozás Kollégiumi közösségek szervezésével összefüggő foglalkozások A tanulókkal való egyéni törődést biztosító foglalkozások Szabadidő eltöltését szolgáló foglalkozások

4 Pedagógiai program PEDAGÓGIAI FELÜGYELET ,4.1. Ügyeletes nevelőtanár Kollégiumi élet szervezése A FOGLALKOZÁSOK SZERVEZÉSE A TEMATIKUS CSOPORTFOGLALKOZÁSOK ÉVES ÓRASZÁMA PEDAGÓGIAI PROGRAMMAL KAPCSOLATOS EGYÉB INTÉZKEDÉSEK ÉRVÉNYESSÉGE ÉRTÉKELÉSE, FELÜLVIZSGÁLATA MÓDOSÍTÁS NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL ELFOGADÁSA, JÓVÁHAGYÁSA

5 Pedagógiai program 5 1. Bevezetés Az elkészítésénél alapul vettük a Pedagógiai Program jogi hátterét, valamint a ben elkészített programot, melyet a kollégiumi munkaközösség elfogadása után a fenntartó jóváhagyásával vezettünk be. A pedagógiai program kollégiumunk stratégiai szakmai dokumentuma. Elképzeléseinket az évente lebontott nevelési programunkban fogalmazzuk meg. Programunkban meghatározzuk pedagógiai tevékenységünk főbb területeit, kollégiumi nevelésünk céljait, feladatait, alapelveit, a működéssel és a kollégiumi élet szervezésével kapcsolatos feltételeket, elvárásokat. Továbbá kijelöljük a szakmai fejlesztésünk irányait A pedagógiai program jogi háttere A Nemzeti Köznevelésről szóló Törvény 17 (4) kimondja: A kollégiumokban a munka: A Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának figyelembevételével a helyi pedagógiai program szerint folyik. A 26 (2) kimondja: A kollégium az érdekelt iskolák pedagógia programját figyelembe véve készíti el saját pedagógiai programját. Összeállításakor figyelembe vettük a jogszabályi előírásokat: évi CXC. tv. A Nemzeti Köznevelésről 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet A Nevelési és Oktatási Intézmények Működéséről és a Köznevelési Intézmények Névhasználatáról 229/2012 (VIII.28.) Kormányrendelet, a Nemzeti Köznevelésről Szóló Törvény Végrehajtásáról 36/2009. (XII.23.) OKM rendelet, a Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló 46/2001.(XII.22.) OM rendelet módosításáról 110/2012.(VI.4.) Kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról(továbbiakban Nat ) 59/2013. (VIII. 09) EMMI rendelet a Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának kiadásáról EU-s kulcskompetenciákról 5

6 Pedagógiai program Alapadatok A Győri Kossuth Lajos Ipari Szakképző Iskola, Kollégium és Felnőttek Középiskolája kollégiumai közös igazgatású, nem önálló intézmények. Az iskola igazgatója egyben a kollégium igazgatója is. Alapító okirat, működési engedélyének száma, kelte, a fenntartó iskoláéval azonos. Fenntartó: Klebelsberg Intézmény Fenntartó Központ Győri Tankerülete Székhelye: Győri Kossuth Lajos Ipari Szakképző Iskola, Kollégium és Felnőttek Középiskolája Címe: Győr, Kossuth Lajos u.7. Telephelyei: A kollégium két épületegységből áll. Címe: Kossuth Lajos Ipari Szakképző Iskola, Kollégium és Felnőttek Középiskolája: Fiúkollégium: 9025 Győr, Dr. Róth Emil u. 1. Telefon: 96/ /120 Telefax: 96/ Lánykollégium: 9025 Győr, Kossuth L. u. 22/A. Telefon: /125 cím: Az iskola Szervezeti és Működési Szabályzata rögzíti a kollégiummal kapcsolatos feladatokat, tennivalókat. A kollégiumvezető tagja az iskolai vezetésnek, jogkörét az iskola SZMSZ tartalmazza A kollégium gazdálkodása A kollégium gazdálkodása a fenntartóhoz tartozik. 6

7 Pedagógiai program 7 2. Helyzetelemzés 2.1. A működés tárgyi feltételei Fiúkollégium Nyugodt, csendes környéken található, az iskolával közös épület, önálló portai bejárattal. Az udvaron padok és szabadtéri asztalitenisz asztalok találhatók. Az épület 1968 ban épült, ötszintes. A földszinten étterem, konyha, hőközpont, számítástechnika terem és porta található. Az első emeleten a ruhaipari tanműhely kapott helyet, mely az iskolai oktatás szerves részét képezi. A kollégium II-III-IV. emeleten működik, 10 négy ágyas hálószobával, két vizesblokkal. A szobák korszerűsítése, a nyílászárók cseréje után 2009-ben megkezdődött a vizesblokkok felújítása, mely azóta folyamatosan az éves szállásbevételből finanszírozódott. A kialakított könyvtárszoba és informatika termek a nyugodt felkészülést segítik. Kettő számítástechnikai valamint 5 tanterem áll a tanulók rendelkezésére. Szintenkénti teakonyhák a komfortérzetet növelik. A szobák, és a tantermek belső bútorzat korszerű, jó körülményeket biztosít tanulóinknak. A felújítást követően a férőhelyek száma: 120 fő. Szükség esetén, beteg és vendégszobákba 10 fő elhelyezhető Lánykollégium Önálló, ötszintes épület 1972-ben épült. Környéke tiszta rendezett. Az alagsori részben klub helyiség, hobby terem, konditerem, pingpong terem, kazánház, raktárak és karbantartó műhelyek működnek. A földszinten az iskola szolgáltató kabinetje található. A kollégium az épület I II III. szintjén működik. A hálószobák négy ágyasak, szintenként 12 szoba, vizesblokk és egy tanulószoba van. Az I. és III. emeleten melegítő teakonyha található. Az elmúlt években sor került az ágyak cseréjére, tantermek bútorzatának korszerűsítésére, a fürdők és vizesblokkok felújítására, az ablakok cseréjére, és a világítás korszerűsítésére. Szintenként számítástechnikai csoportszobákat alakítottunk ki. Férőhely: 144 fő Szükség esetén a beteg és vendégszobákba 8fő elhelyezhető. A 2012 őszétől az I. emeleten 8 szobában fiú tanulókat helyeztünk el. Elmondhatjuk, hogy épületeink, berendezéseink alkalmasak a kor igényeinek megfelelő lakhatási feltételek biztosítására. 7

8 Pedagógiai program Egyéb tárgyi eszközök A pedagógiai munkánkat különböző multimédiás eszközök segítik: Csoportonként televízió, DVD - CD lejátszók, kollégiumonként projektorok. Összesen: 3 db projektor, 3 db videokamera, 12 db videó 13 db televízió, 6 db fényképezőgép 1 db házimozi szett 72 db számítógép 7 db személyi számítógép 6 db DVD lejátszó 4 db nyomtató 3 db scanner 1 db rendezvény hangosítási rendszer Sor került a könyvtárszoba kialakítására és folyamatos fejlesztésére is. Tanulóink használhatják az iskola tornatermét, konditermét. A sportolási lehetőségeket elősegíti a környezetünkben, 2013-ban átadott műfüves pálya, valamint pályázat útján nyert szabadtéri tornapálya. Ezek nélkül a mindennapi testedzést nem tudjuk megoldani. 8

9 Pedagógiai program Személyi feltételek Tanulói összetétele tanév beiskolázási adatai Iskolák szerint Kollégiumban gimnazisták, szakközépiskolások és szakmunkástanulók kaptak elhelyezést: Iskola Lány Fiú Összesen Kossuth Lajos Ipari Szakképző Iskola 14 fő 7 fő 21 fő Deák Ferenc Közg. Szakközépiskola 0 fő 8 fő 8 fő Bercsényi Miklós Szakközépiskola 102 fő 73 fő 175 fő Kazinczy Gimnázium 0 fő 1 fő 1 fő Hild József Építőipari Szakközép iskola 18 fő 45 fő 63 fő PÁGISZ 0 fő 3 fő 3 fő Krudy, Jedlik, Gábor iskolák 0 fő 3 fő 3 fő Összesen 134 fő 140 fő 274 fő Képzés szerint Életkor szerint: éves. Iskolák típusa: szakiskolák szakközépiskolák gimnázium érettségire épülő szakképzés A tanévben 11 kollégiumi csoportot indítunk. A tanulók magatartása, viselkedése átlagos. Legtöbb gondot az első évesek beilleszkedése okozza. Többségük először van távol a szülői háztól. Az idegen környezet, az iskola, a kollégium és azon belül a csoportközösséghez való alkalmazkodás jelent számukra problémát. A tanulók családi, szociális háttere csoportokon belül is nagyon összetett. A tanulók érdeklődése sokrétű. Nehezen tudják idejüket beosztani. A tanulók számára problémát jelent az önálló tanulás megszervezése. 9

10 Pedagógiai program 10 A szabad férőhelyekre, vendégszobákba felsőoktatási intézmények Hallgatóit veszünk fel. Jelenlegi férőhelyünk: 9fő Kollégiumunk összlétszáma: 282 fő Technikai személyzet A kollégiumban 1 fő gondnok, 1 fő kollégiumi titkár segíti a munkát. A szobákat külső B.T. takarítja. Az épületet folyamatosan üzemeltetjük 10 fő portással. Jelenlétük, megnyilvánulásaik, színvonalas tevékenységük nevelési tényezőként kell, hogy hasson kollégistáinkra. A kollégisták étkeztetését a Győr Megyei Jogú Önkormányzata szervezésében a Junior Zrt. végzi a tanulók többségének megelégedésére Gazdasági hivatal Mivel a kollégium nem önálló, így az iskolai gazdasági hivatalon keresztül KLIK végzi a gazdálkodással kapcsolatos teendőket Nevelőmunka néhány jellemzője A közös igazgatású intézmény profiljából adódóan kollégiumunk évek óta sajátos, sokoldalú és meghatározó szerepet tölt be a város kollégiumainak életében. Egyrészt biztosítjuk a saját és társiskolák tanulók elhelyezését, felügyeletét, másrészt a tanulók iskolai feladataikra való nyugodt felkészülését. Kiemelten fontosnak tartjuk az egyénre szabott foglalkozásokat. Alapvető céljaink segíteni a tanulók beilleszkedését a szobaközösségekbe, a csoportokba, a kollégiumba illetve tágabb értelemben a társadalomba. Ennek elérése érdekében: Szobai tanulás mellett, csoportos tanórai foglalkozásokat szervezünk. A kötelező napi tanulási idő három tanóra. Ezt egészítik ki a póttanórák, korrepetálások. Az egyéb tanulási lehetőségeket a Házirendben szabályozzuk. A tanulók képességfejlesztésében a heti tematikus és általános csoportfoglalkozások, az egyéni és csoportos beszélgetések játszanak fontos szerepet. Többen résztvesznek az adott iskolák által szervezett szakkörök érdeklődési körök, szakmai felkészítők és sportkörök /Bercsényi, Hild, Kossuth/ munkájában. Szülőkkel törekszünk a jó kapcsolatotok kialakítására. Tanév elején tájékoztatást adunk a kollégium éves 10

11 Pedagógiai program 11 munkájáról, ismertetjük feladatainkat, elvárásainkat. Évközben a megbeszéléseket az iskolai szülői értekezletekhez, fogadó órákhoz igazítjuk. Nagy figyelmet fordítunk a szabadidő hasznos eltöltésére, ennek tárgyi és személyi feltételei biztosítottak. Az iskolai és kollégiumi könyvtár, tornaterem, konditerem, sportpálya délutáni és esti nyitva tartása biztosított. Kollégiumi szinten havonta több programot szervezünk. /Karácsonyest, Mikulás nap, Farsangi jelmezes felvonuló, vetélkedők, megemlékezések, TIT előadások, Egészségnevelési hónap, stb. / Jelenleg 13 szakkör, érdeklődési kört működtetünk rendszeresen, hetente 1-2 foglalkozással: Informatika szakkör Reformkonyha Korongozó és hobby szakkör DVD Fotó Könyvbarát szakkör Kézilabda Teremfoci Asztali tenisz Röplabda Kosárlabda A felsoroltak mellett esténként (az egészséges életmódra nevelés területén) rendszeres sportolási lehetőséget biztosítunk a tanulóknak a tornateremben, kondicionáló teremben. Megrendezzük a házibajnokságokat fiúknál foci, kosár és asztaliteniszből, lányoknál röplabda, kosár és asztaliteniszből. Évente 3 4 alkalommal játékos sportrendezvényeket rendezünk. Hagyományos programunk a városi sportbajnokságok megrendezése /labdarúgás, kosárlabda, asztalitenisz, sakk, kézilabda, röplabda, mezei futás/ fiú és lány tanulók számára egyaránt. Tanév elején gólyatábort szervezünk az új kollégistáknak A működés külső feltételrendszere Kollégiumunkban lakó diákjaink iskolájukat könnyen megközelíthetik. Többségük gyalogosan (5 15 perc), egy iskolát városi tömegközlekedéssel közelítik meg. A város közművelődési intézményeivel (színház, mozi, könyvtár, múzeumok) jó kapcsolatot alakítottunk ki. Rendszeresen szervezünk programot részükre. 11

12 Pedagógiai program A kollégium jövőképe Megítélésünk szerint a kollégium légköre jó, diákjaink viselkedési kultúrája elfogadható. A közösségi élet és normarendszer fejlesztésének jók a feltételei. A napi tanulmányi munka befejezését követően kollégistáink gazdag szabadidős tevékenységek közül választhatnak. Ennek tárgyi és személyi feltételei adottak, folyamatosan fejlődnek. Az elvárásoknak megfelelően a következő években olyan kollégiumot kívánunk kialakítani, ahol a tanárok és a diákok közötti együttműködés még hatékonyabb, eredményesebb lesz, egységes követelményrendszerben, a tanulók aktív alkotó részvételével készülhetnek felnőtt életükre. Ezért szükségesnek tartjuk, hogy: a kulcskompetenciák értékelése egy erőteljesebb érdeklődés, nagyobb motiváció lehetőségét foglalja magába. a tanulóink tudják azonosítani és megvédeni értékeiket, jogaikat, ismerjék korlátaikat, szükségleteiket. rendszerszerűen tudjanak helyzeteket, relációkat és erőviszonyokat elemezni. a felnőtt dolgozók és diákok képesek legyenek konfliktusokat menedzselni és megoldani. a kulturális különbségeken keresztül és ezek felett kialkudott rendet tudjanak alkotni. rendelkezzenek intelligens tudással, amelynek keretén belül a megtanultak belső összefüggéseire, a tantárgyi tudáselemek összekapcsolására is képesek lehetnek. birtokolják az eszközjellegű tudást, amelyben a kompetenciáik (rutinok, készségek, képességek, jártasságok) eltérő tudástartalmak mentén fejlődtek. alakuljon ki az egészséges életmódra, valamint a környezettudatos magatartásra való igény. fejlett társadalmi, gazdálkodási jártasságokat birtokoljanak. kialakuljon egy koherens világkép, kulturált életmód. Olyan kollégiumot kívánunk működtetni, mely figyelembe veszi a fiatalok sokszínűségét, felismerteti és elfogadtatja a tanulókkal azoknak a kompetenciáknak a szükségességét, mely előbbre viszi személyiségfejlődésüket. 12

13 Pedagógiai program A kollégiumi nevelés alapelvei, céljai Az alapprogram meghatározza és kijelöli a kollégiumi szakmai pedagógiai tevékenység fő területeit, a szakmai fejlesztés irányait. Azokra a hazai és európai nevelési értékekre, kollégiumi hagyományokra, tapasztalatokra épít, melyek megalapozzák a kollégiumi nevelésünket, különös tekintettel a humanista, nemzeti, közösségi értékekre a tudás és kultúra közvetítésben, a tehetség kiválasztásban és gondozásban, a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatásában elért eddigi eredményekre. A kollégiumi nevelés célja legfőképp a tanulók szocializációjának, kiegyensúlyozott és egészséges fejlődésének, tanulásának, a sikeres életpályára való felkészítésének segítése, személyiségének fejlesztése, kibontakoztatása. A kollégiumunk, céljai elérése érdekében, diákközpontú, az egyén és a közösség harmóniáján alapuló környezetet és tevékenységrendszert alakít ki Alapelveinknek tekintjük nevelőmunkánkban Az alapvető emberi és szabadságjogok, valamint a gyerekeket megillető jogok érvényesítését. Demokratikus, humanista, konstruktivista nevelői elvek alkalmazását. A tanulási és gondolkodási, kommunikációs és ismeretszerző képességek fejlesztését. Felzárkóztatás, tehetségek kiválasztása és gondozása és fejlesztése, a pályaorientáció segítése. Alapvető erkölcsi normák, illemtani ismeretek és a közösségi együttélési szabályok betartását. A kulturált életmódra nevelés koherens világképfejlesztést. A tanulók öntevékenységére, aktivitására, önszerveződő képességére építését. A másság elfogadását és tiszteletben tartását, a nemzeti etnikai azonosságtudat kialakítását, fejlesztését. Énkép, önismeret, szociális képességek fejlesztését. Aktív kapcsolattartást és együttműködést a szülőkkel, iskolákkal, művelődési intézményekkel és civil szervezetekkel. Minden kollégistának biztosítjuk a lakhatási feltételeket, az alapellátást, a szociális védőhálót. Társadalmi, gazdálkodási jártasságok fejlesztését. 13

14 Pedagógiai program 14 Biztosítjuk a tanulók öntevékenységére alapozó programokat. Segítjük a tanulói önszerveződésen alapuló diákmozgalom munkáját. Biztosítjuk a rendszeres testedzést, a kultúrált szórakozást, művelődést. Figyelembe vesszük az egyéni és életkori sajátosságokat, valamint a sajátos nevelési igényű tanulók szükségleteit. Törekszünk az integrált nevelés, az integrációt elősegítő pedagógiai módszerek alkalmazására. Szem előtt tartjuk a nemzeti hagyományok megőrzését, a nemzeti azonosságtudat fejlesztését és törekszünk tiszteletben tartására, ápolására A kollégium társadalmi szerepe A kollégium a köznevelési rendszer szakmailag önálló intézménye. Alapfeladata, hogy biztosítsa a megfelelő lakhatási és tanulási feltételeket azon tanulók számára, akiknek lakóhelyén nincs lehetőség a tanuláshoz, a szabad iskolaválasztáshoz való jog érvényesítésére, a nemzetiségi oktatásra, illetve akiknek a családja nem tudja biztosítani a tanuláshoz szükséges körülményeket. A kollégium kiemelt társadalompolitikai szerepe és feladata, hogy fenntartsa a társadalmi mobilitást: esélyeket teremtsen, biztosítsa a hozzáférést a jó minőségű tudáshoz, segítse a szociális, kulturális hátrányok leküzdését, a társadalmi integráció folyamatát Fontos szerepe van az egész életen át tartó tanulás megalapozásában, a tanuláshoz szükséges készségek és képességek kialakulásában, valamint a meghatározott kulcskompetenciák erősítésében, a tehetség felismerésében és fejlesztésében, a tanulók felzárkózásának segítésében. A kollégium a tevékenysége során megteremti a feltételeket az iskolai tanulmányok sikeres folytatásához, kiegészíti a családi és iskolai nevelést és oktatást, egyúttal szociális ellátást, biztonságot, valamint érzelmi védettséget is nyújt. Megfelelő pedagógiai környezet biztosításával elősegítjük, hogy a diákok önszerveződésük során kialakult csoportokban, az önkormányzó képesség, a döntés és felelősség, a konfliktuskezelés demokratikus elsajátítását, gyakorlását megtanulják, gyakorlatban alkalmazzák. 14

15 Pedagógiai program 15 Biztosítjuk a minőségi tudáshoz történő hozzáférés lehetőségét. Kollégiumunk arculatát a sokszínűség jellemzi, együttműködünk a beiskolázó iskolákkal, figyelembe véve azok pedagógiai célkitűzéseit. A tanulók beilleszkedésénél alapvető kiindulópontunk az a tény, hogy a tanulók szüleiktől távol élnek egy olyan speciális pedagógiai közegben, amelyben minden lehetőséget fel kell használni annak érdekében, hogy tanulók személyiségfejlesztését, kibontakoztatását, harmonikus és egészséges fejlődését, tanulmányaik a sikeres életpályára való felkészítését elősegítsük, megteremtsük az alapjait a felnőtt társadalomba való beilleszkedésüknek. Kollégiumunk a hagyományoknak megfelelően az értéktisztelet, a gyermekszeretet, a tanulói személyiség tiszteletben tartása jegyében neveli és oktatja a nálunk beiskolázott tanulókat. Célunk az erkölcsi értékeket tisztelő és elfogadó, tájékozott, széleskörű ismeretekkel rendelkező, közösségi szempontból értékes fiatalok nevelése. Nevelőink és dolgozóink olyan értékrendet vallanak, amely lehetővé teszi az egyén és közösség fejlődését, a kitűzött céljaik elérését. Fontosnak tartjuk, hogy biztosítsuk diákjaink számára a valós társadalmi élet elsajátításához szükséges szerepek megismerését, elsajátítását (pl. tanulói, dolgozói, szülői) Mindezt a nevelőtestület demokratikus és humanista elveken alapuló pedagógiai tevékenyrendszere alapján tudjuk megvalósítani Kollégium sajátos arculata A kollégiumunk arculatát működési modellje határozza meg. Rendeltetéséből, összetételéből következik, hogy általános jellegű kollégium. Így bármely középfokú iskola tanulóinak biztos hátteret nyújt az eredményes tanuláshoz, a mindennapi felkészüléshez. Ehhez biztosított a nevelőtestület összetétele is. A kollégiumunk szemlélete fontos szerepet szán a kompetencia alapú nevelés- oktatás megalapozására. A fejlesztendő kompetenciaterületek közül a rendeltetéséből adódóan a kollégium a szociális kompetencia fejlesztésében vállal nagyobb szerepet. A speciális kompetencia kevésbé átfogó, speciális kategória. Fejlesztése kollégiumunkban a szabadon választott foglalkozásokban, érdeklődési körök keretében jelent feladatokat. A partner iskolák 15

16 Pedagógiai program 16 speciális képzési struktúrájához igazodva alakítottuk ki a tematikus csoportfoglalkozások témaköreit. Figyelembe vettük, hogy a különböző iskolákba járók diákjaink, eltérő érdeklődés és motivációs szinttel jellemezhetőek. A kollégium diákjainak heterogén összetétele abból adódik, hogy szakiskolai, szakközépiskolai, gimnáziumi, illetve érettségire épülő szakképzésben vesznek részt. A szakiskolások - szociális gondozó, fodrász, motorszerelő, villamos ipari szakirányú képzéseken, a szakközépiskolások fodrász, kozmetikus, közlekedési, sport, közbiztonság, rendvédelmi, építőipari, pénzügyi, szakirányokon tanulnak. Mindezen diszpozíciók figyelembe vétele mellett kerülnek megszervezésre kollégiumunkban a speciális ismereteket adó, valamint a tanulást segítő és csoportfoglalkozások. A foglalkozások megszervezésében nagy előnyt jelent a kollégium elhelyezkedése A kollégiumi nevelésünk céljai Nevelési feladatainkat a kulcskompetenciák tükrében határozzuk meg. A kollégista diákok személyiségének, egyéni tulajdonságainak, családi körülményeinek megismerése a nevelő és a kollégista közötti elfogadó bizalmi viszony kialakítása tervezetten történik. Kiemelt figyelmet fordítunk a szociális kompetenciák területeinek fejlesztésére: mindenkori környezetbe történő sikeres beilleszkedés képessége szociális tájékozódás képessége közösségi értékrend és normarend belsővé tételének képessége kollégium belüli tevékenység, és kapcsolatrendszer szervezésének képessége. Figyelmet fordítunk a társadalmilag elfogadott közösségi szokások és minták közvetítésére és olyan szociális készségek kialakítására, mint az empátia, a tolerancia, kooperáció, konfliktuskezelés, kommunikáció és vita kultúra Kognitív kompetencia alapképességei Ezen kompetenciák fejlesztését kiemelten kezeljük. Gondolkozási képesség, kommunikációs képességek, tanulási képesség, és ismeretszerző képességek, rendszerbe szerveződésének és hierarchizálódásának megteremtésével. Lehetőséget biztosítunk 16

17 Pedagógiai program 17 arra, hogy a tanulóink megismerjék és elsajátítsák a helyes tanulási módszerek. Fejlesztjük a tanulási motívumokat A tanulási kultúra fejlesztése A tanulási motívumok fejlesztése, melyek elősegítik, hogy a diákok számára a tanulás életprogramjuk elengedhetetlen részévé váljon, felkeltse bennük a kíváncsiságot, a megismerési, felfedezési vágyat. A csoportvezetőknek, a tanulószobára beosztott pedagógusoknak, valamint a tanulókkal egyénileg foglalkozó nevelő tanároknak ennek érdekében változatos módszereket kell alkalmaznia. A tanév elején fel kell mérnünk a tanulási stílusokat és képességeket. A rászoruló diákoknak módszertani segítséget kell nyújtanunk szervezett foglalkozások keretében. A kollégium feladata, hogy biztosítsa a nyugodt és zavartalan tanulás feltételeit, és lehetőséget adjon arra, hogy a tanulók elsajátíthassák a helyes tanulási módszereket Felzárkóztatás, a tehetségek kiválasztása és gondozása, a pályaorientáció segítése A kollégiumunk segíti a tanulási gondokkal küzdő gyerekeket, biztosítja annak esélyét, hogy a tehetséges tanulók képességeiket továbbfejlesszék, tudásukat bővítsék. Feladatunk tartjuk a tanulók képességeinek felismerését, a tehetséges tanulók kiválasztását, a tanulók közötti képességbeli különbségek kezelését és ennek megfelelően a pályaorientáció segítését. Figyelmet fordítunk arra, hogy a kudarcélménytől való szorongást megszüntessük. Felfedeztessük a tanulás örömét, működtessük a mindenkiben meglévő vagy mindenkiből előhozható kíváncsiságot, fejlesszük a tanulási hatékonyságot, a rendszerező-képességet, mert csak a belülről fakadó késztetés eredményez tartós tudást. Fontos tehát, hogy felkeltsük a diákok becsvágyát, kitartását A hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatása Hátrányos helyzetűnek tekintjük mindazon tanulókat, akik speciális foglalkozások nélkül az életben nem egyenlő esélyekkel indulnak. Igyekszünk felismerni a szociális képességek tekintetében fejletlen és beilleszkedési zavarral küszködő, a kreativitás szintjén és motivációjukat tekintve fejletlen tanulót. Külön figyelmet fordítunk arra, hogy felismerjük és egyéni bánásmódban részesítsük a rejtett dysgráfiás, dyslexiás, dyscalculiás tanulókat. A hátrány felismerése, mibenlétének megállapítása mindannyiunk felelőssége. 17

18 Pedagógiai program 18 Feltétlen szükség van tehát a nevelőtestületen belüli folyamatos információáramlásra, mivel egyre nő a kollégium belül a hátrányos helyzetű tanulók száma A tehetséggondozás A tehetséggondozás első lépése a tehetséges tanulók felismerése. Mivel a kreatív személyiségeket általában divergens gondolkodásukról lehet felismerni, minden tanév elején ilyen irányú felmérést kell végeznünk. A tehetséges tanulókat motiválni kell, a kiemelkedő eredmények elérése érdekében megkülönböztetett figyelmet, programokat, egyéni fejlesztést, gazdagítást igényelnek A pályaorientáció segítése Kollégiumunkba több intézményből változatos szakmákat tanuló diákok érkeznek. A tanuló képességeinek, érdeklődésének, tanulmányi eredményeinek tükrében az osztályfőnökökkel és a szülőkkel való egyeztetés után ismertetjük meg őket a szóba jöhető választási lehetőségekkel. Szükség esetén igénybe vesszük a megfelelő szakszolgálat segítségét is. A tanulmányi munka megfelelő segítése növeli a továbbtanulás esélyét, a már szakmát választott tanulóink esetében pedig a munkába állást kell segítenünk. Mindezekkel összefüggő csoportnevelői feladat a felelősségérzet elmélyítése, a közép és hosszú távú céltudatos gondolkodás ösztönzése Egészséges és kulturált életmódra nevelés Fontos a megfelelő életritmus, az egészséges és kulturált étkezés, öltözködés, tisztálkodás, testápolás, a rendszeretet belső igénnyé válása, az ehhez kapcsolódó szokásrendszer kialakítása. A tanulók rendelkezzenek olyan ismeretekkel, gyakorlati képességekkel, melyek segítik őket testi és lelki egészségük megőrzésében, az egészségkárosító szokások kialakulásának megelőzésében. Feladatunk biztosítani, hogy a kollégium legyen minden részletében kulturált, esztétikus közeg, ahol a tanulók jól érzik magukat. Ez egyben fejleszti ízlésüket, igényességüket, műveltségüket. A kollégium kulturális és sportélete is járuljon hozzá, hogy a gyermekek, ifjak helyes életmódmintát válasszanak maguknak. 18

19 Pedagógiai program 19 A fentiek érdekében kollégiumunk a következő lépéseket tette, illetve teszi: Megfelelő napirend kialakításával és betartatásával neveljük diákjainkat a napi életritmus kialakítására. A rendszerességre nevelést kiemelten fontosnak tartjuk. Megköveteljük a hálószobák rendjét és tisztaságát, folyamatosan ellenőrizve, segítve és ösztönözve diákjainkat a megfelelő szint elérésére, a legszűkebb környezetükért való felelősségük kialakítása érdekében. Diákügyeletes rendszert működtetünk a közös helyiségek rendjének és tisztaságának biztosítására, így a tágabb környezetért való felelősség kialakítására. Ugyanezt a célt szolgálja a folyosókon elhelyezett és a hálószobákban is tartható növények gondozása, ápolása, a folyosók és egyéb közös helyiségek díszítése, szépítése. D Diákjaink folyamatos feladata a kollégium környékének rendezése, biztosítjuk a szelektív hulladékgyűjtés lehetőségét. Felhívjuk figyelmüket a napi tisztálkodás, a személyes higiéné és ruházatuk tisztántartásának fontosságára, melynek minden feltétele (modern zuhanyozók és mosdóhelyiségek, automata mosógépek, szárítóhelyiség) biztosított kollégiumunkban. A csoportvezetőknek figyelniük kell arra, hogy a diákok megfelelően, rendszeresen táplálkoznak-e, fel kell hívniuk a tanulók figyelmét ennek fontosságára. Diákjainknak lehetőségük van főzésre, konyha- és hűtőszekrény-használatra. Szoktatni kell diákjainkat az étkezések kulturált lebonyolítására, mind a közös étkezőkben az ügyeletes pedagógusok segítségével, mind a teakonyhákban a diákügyeletesek közreműködésével. Az előírt foglalkozások megszervezésén kívül az iskola védőnőjét, szükség esetén az iskolaorvost is felkérjük táplálkozási tanácsadó foglalkozás megtartására. A tanítási órák után szabadidőt biztosítunk diákjaink számára, melynek során egyéni igényeik szerint mozoghatnak, pihenhetnek, felfrissülhetnek a tanulószobai foglalkozások kezdete előtt, majd ugyanígy, a foglalkozások végeztével. 19

20 Pedagógiai program 20 Diákjaink pihenéshez való jogát a napirend szerinti pihenőidő, takarodó szigorú betartatásával biztosítjuk. Hetente aerobic edzéseket tartunk, az edzőtermet minden nap két órán keresztül működtetjük, ahol a testedzésen túl a helyes táplálkozás alapelveivel is megismerkednek. Lehetőséget nyújtunk, heti rendszerességgel, szaktanári felügyelet illetve edzésterv alapján futball, kosárlabda, igény esetén ping-pong szakkörökön való részvételre is. Évek óta rendszeresen megrendezzük az egészségnevelési heteket, melyre a város és megye kollégistáit is meghívjuk. A helyes életmód és életvitel kialakításában, a kollégium minden nevelőtanárának aktívan részt kell vállalnia A kollégiumi nevelési elveket meghatározó kompetenciák. A kollégiumi foglalkozásokon fontos szerepet kell szánni a személyes kompetencia alapját képező legfontosabb személyes képességek: az önvédő (szabadság-, önállóság-, egészség- és identitásvédő képesség és az önvédelem rutinjai, szokásai, mintái, készségei, ismeretei), az önellátó (testi, önkiszolgálási, befogadó és önkifejezési képesség), a speciális (öröklött adottságokkal működő, fejlődő speciális képességek és azok rutinjai, szokásai, mintái, készségei, ismeretei) az önszabályozó képesség (az önszabályozás rutinjai, szokásai, mintái, készségei, ismeretei) fejlesztésére. kulcskompetencia az ismeretek, készségek és attitűdök, többfunkciós egysége, amellyel mindenkinek rendelkezni kell ahhoz, hogy személyiségét kiteljesíthesse és fejleszthesse, be tudjon illeszkedni a társadalomba, és foglalkoztatható legyen. A kulcskompetenciákat, a kötelező oktatás és képzés időszaka alatt kell elsajátítani. A későbbiekben az egész életen át tartó tanulás során mindenféle tanulás alapját ezek a kompetenciák képezik Anyanyelvi kommunikáció fejlesztése Célja: 20

Pedagógiai Program. Terney Béla Kollégium. 6600 Szentes, Jövendő u. 6. Tel./fax: +3663311544 www.terney-szentes.sulinet.hu OM azonosító: 040624

Pedagógiai Program. Terney Béla Kollégium. 6600 Szentes, Jövendő u. 6. Tel./fax: +3663311544 www.terney-szentes.sulinet.hu OM azonosító: 040624 Pedagógiai Program Terney Béla Kollégium 6600 Szentes, Jövendő u. 6. Tel./fax: +3663311544 www.terney-szentes.sulinet.hu OM azonosító: 040624 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 6 2. HELYZETFELTÁRÁS ÉS ÉRTÉKELÉS...

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Kisfaludy Károly Középiskolai Kollégium

PEDAGÓGIAI PROGRAM Kisfaludy Károly Középiskolai Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAM Kisfaludy Károly Középiskolai Kollégium 1191 Budapest Kisfaludy u. 28. 2014. szeptember Tartalom Kisfaludy Károly Középiskolai Kollégium Pedagógiai Program 2014. 1. BEVEZETÉS... 3 2.

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

H E L Y Z E T E L E M Z É S

H E L Y Z E T E L E M Z É S KOLLÉGIUMI MUNKATERV 2016/2017 2 2016/2017-ES TANÉV A munkaterv elkészítésénél figyelembe vettük: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet a kollégiumi nevelés országos

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV

A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV A nevelőtestület összetétele, feladatai A nevelőtestület létszáma 14 fő, csoportok száma 13 Név Szak óraszám feladat Kurinszky László földrajz - népművelő munkaközösség-vezető,

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Csukás Zoltán Kollégium. Csorna, mb. intézményvezető

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Csukás Zoltán Kollégium. Csorna, mb. intézményvezető PEDAGÓGIAI PROGRAM Csukás Zoltán Kollégium Csorna, 2013. október 17. Nagy László mb. intézményvezető Pedagógiai program 2 Tartalom 1.1. A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGI HÁTTERE... 4 1.2. ALAPADATOK... 4 1.3.

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN

AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN A pedagógusképzés átalakításának országos koordinálása, támogatása TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0010 AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN Almássy Zsuzsanna

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben IKT kompetenciák Farkas András f_andras@bdf.hu A tanítás holisztikus folyamat, összekapcsolja a nézeteket, a tantárgyakat egymással és a tanulók személyes

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2013 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21.

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola Pedagógiai programja Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Lásd a kereskedelemben a vendéget, a vendéglátásban a kereskedelmet!

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

TANMENET AZ ÉN ÁBÉCÉM TANKÖNYVCSALÁDHOZ Készítette: Esztergályosné Földesi Katalin munkája alapján Apró Rita

TANMENET AZ ÉN ÁBÉCÉM TANKÖNYVCSALÁDHOZ Készítette: Esztergályosné Földesi Katalin munkája alapján Apró Rita TÁMOP-3.1.4.-08/1-2009-0010. Fáy András Református Általános Iskola és AMI Gomba TANMENET AZ ÉN ÁBÉCÉM TANKÖNYVCSALÁDHOZ Készítette: Esztergályosné Földesi Katalin munkája alapján Apró Rita A következı

Részletesebben

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... A Székesfehérvári Táncsics Mihály Általános Iskola Pedagógiai programja SZÉKESFEHÉRVÁR 2013 Tartalom Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 1. A nevelő-oktató munka

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON Juhász Gabriella A digitális kompetencia fogalma A digitális kompetencia az elektronikus média magabiztos és kritikus alkalmazása munkában, szabadidőben

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum Kossuth Lajos Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma tanév kollégiumi MUNKATERVE

Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum Kossuth Lajos Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma tanév kollégiumi MUNKATERVE Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum Kossuth Lajos Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 2015-2016 tanév kollégiumi MUNKATERVE Elfogadták a nevelői munkaközösségek 2015. augusztus 31-én. Kovács

Részletesebben

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév Osztályfőnöki munkaterv 2016/17-es tanév Osztályfőnök: 5.a Fódi Judit 5.b Dienes Gábor 6.a Fekete Nagy Marianna 6.b Orbán Noémi 6.c Brotschollné Szabó Valéria 7.a Lóczy Ágnes 7.b Lipovics Mónika 8.a Arnold

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

Iskolai közösségi szolgálat - az iskolák és a fogadó intézmények közötti kapcsolat módszertana

Iskolai közösségi szolgálat - az iskolák és a fogadó intézmények közötti kapcsolat módszertana Iskolai közösségi szolgálat - az iskolák és a fogadó intézmények közötti kapcsolat módszertana Szentendre, 2013. október 28. Dr. Bodó Márton Fogalma Nemzeti köznevelési törvény A közösségi szolgálat: szociális,

Részletesebben

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés)

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) 1/12 Kitöltői adatok statisztikái: 1. Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. A legördülő menü

Részletesebben

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A közösségi szolgálat megszervezése intézményünkben

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A közösségi szolgálat megszervezése intézményünkben A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése A közösségi szolgálat megszervezése intézményünkben 1 A közösségi szolgálat megszervezése intézményünkben A nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ = Inklúzió Integráció (együttnevelés) Inklúzió I-I-I Innováció A saját pedagógiai gyakorlatunk optimalizálására irányuló folyamat Integráció Inklúzió Az integrációval be kívánják

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2015 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése Kaposi József A szempontok felsorolása a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet( a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről) 2. számú mellékletéből

Részletesebben

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/ Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0002 PROJEKT ZÁRÓKONFERENCIA 2015.10.13. Dr. Tordai Zita Óbudai Egyetem TMPK Háttér A tanári szerep és a tanárképzés változása Európában

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév 1. A KOLLÉGIUMBAN DOLGOZÓ PEDAGÓGUSOK VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE Név Igazgató Igazgatóhelyettes végzettség Szakképesítés (kompetencia terület) matematika-

Részletesebben

TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ

TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ 2010. A magyar iskolai tehetséggondozásnak jelentős értékei vannak, ezzel Európa élvonalában vagyunk a nemzetközi értékelések alapján, de ahhoz, hogy

Részletesebben

Pedagógiai program. Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302

Pedagógiai program. Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302 2013 Pedagógiai program Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302 1 Tartalom Köszöntő...4 Küldetésünk...5 1. Az intézmény nevelési programja...7 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

Hollán Ernő Kollégium Pedagógiai Programja

Hollán Ernő Kollégium Pedagógiai Programja Hollán Ernő Kollégium Pedagógiai Programja 1.) Bevezető Jogi alapok Pedagógiai Programunk jogi környezetét az alábbi törvények és rendelkezések különösen szabályozzák: a nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 37/1998.(XII.15.)Kt.

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon,

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi

Részletesebben

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki óra az emberi élet olyan területeivel foglalkozik, mint a helyes, erkölcsös magatartás, udvarias viselkedés, konfliktusmegoldás, környezettudatos

Részletesebben

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013 Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013 A tevékenységi formák kialakításakor, megválasztásakor meghatározó a tanulók érdeklődése. A foglalkozások szervezését igényelheti

Részletesebben

Készítette:Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes igazgató tanügyigazgatási-szakértő

Készítette:Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes igazgató tanügyigazgatási-szakértő A lelkesedés nagyon fontos a siker elérése érdekében, lelkesedni pedig csak olyan dolog iránt tud az ember, amit szeret is. Amikor hivatást választunk érdemes tehát figyelembe venni az érdeklődési területeinket,

Részletesebben

Szerencsi Szakképzési Centrum Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 3910 Tokaj, Bodrogkeresztúri u. 5.

Szerencsi Szakképzési Centrum Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 3910 Tokaj, Bodrogkeresztúri u. 5. Szerencsi Szakképzési Centrum Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 3910 Tokaj, Bodrogkeresztúri u. 5. OM:203055 Kollégium Pedagógiai Programja 2015 0 Bevezetés A

Részletesebben

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Szakterületi ismeretek Az egészségfejlesztés célja, fogalma,

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET Miskolci Magister Gimnázium OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 2013/2014-es tanév 11. osztály Készítette : Berecz Mária OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKATERV Az osztályfőnöki órák tematikája illeszkedik iskolánk nevelési koncepciójába

Részletesebben

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 HOGYAN LESZ A NEVELÉSI PROGRAMBÓL PEDAGÓGIAI PROGRAM? Törvényi változás az elnevezésben A tartalmak

Részletesebben

Az intézmény nevelő oktató munkája a pedagógiai program alapelveinek megfelelő napi pedagógiai gyakorlatot tükrözi.

Az intézmény nevelő oktató munkája a pedagógiai program alapelveinek megfelelő napi pedagógiai gyakorlatot tükrözi. 38 válasz Összes válasz megtekintése Elemzések közzététele carinosamadre@gmail.com Űrlap szerkesztése Összegzés Az intézmény nevelő oktató munkája a pedagógiai program alapelveinek megfelelő napi pedagógiai

Részletesebben

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE. A pedagógus létszám szükséglet meghatározása a berhidai általános iskolákban

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE. A pedagógus létszám szükséglet meghatározása a berhidai általános iskolákban VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. (88) 592-660/166 (88) 592-660/ 225 e-mail: varpalota.tobbcelu.tarsulas@varpalota.hu Iktatószám: 204-2/2012 Ügyintéző:

Részletesebben

V. fejezet A kollégium nevelési programja. I. Bevezetés

V. fejezet A kollégium nevelési programja. I. Bevezetés V. fejezet A kollégium nevelési programja I. Bevezetés 1. Pedagógiai programunk összeállítását a Köznevelési törvény 17. -a írja elő. A Kollégiumi nevelés országos alapprogramja összhangban a Köznevelési

Részletesebben

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök TANMENET 2014/2015. TANÉV Tantárgy: OSZTÁLYFŐNÖKI Osztály: 9KNy/A Veszprém Készítette: nna Vetési Albert Gimnázium, Heti óraszám 1 Éves óraszám 40 (36 X 1 + 4 óra évkezdés) Tankönyv -------- Óra Téma Didaktikai

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

4. (13) bekezdés: A közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között

4. (13) bekezdés: A közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között Közösségi szolgálat Jogszabályi háttér: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 40 (13) bek., 97 (2.) bek. A Nemzeti alaptanterv kiadásáról bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012.

Részletesebben

PROJEKTTERV Értünk, csak mi tehetünk! Diákvezető képzés a kollégiumban

PROJEKTTERV Értünk, csak mi tehetünk! Diákvezető képzés a kollégiumban PROJEKTTERV Értünk, csak mi tehetünk! Diákvezető képzés a kollégiumban Időpont: 2010. február 22. A projekt célja: A diákok jogi tudásának, ismeretének bővítése, gyakorlati feladatok keretében felkészíteni

Részletesebben

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Kompetencia alapú oktatás feltételeinek fejlesztésére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő egyes oktatási intézményeiben

Részletesebben

A Zrínyi Ilona Gimnázium pedagógiai programja

A Zrínyi Ilona Gimnázium pedagógiai programja A Zrínyi Ilona Gimnázium pedagógiai programja Nevelési terv Miskolc, 2013. 1 1. Küldetésnyilatkozat Iskolánk, a Zrínyi Ilona Gimnázium, Miskolc város és környékének elismert, népszerű és eredményesen működő

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése A pedagógus életpályamodell 1 A pedagógus életpályamodell 326/2013. (VIII. 30) Korm. rendelet alapján (a pedagógusok előmeneteli rendszeréről

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A HERÉDI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, hogy megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát,

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

A nevelés színterei és tényezői. Dr. Nyéki Lajos 2015

A nevelés színterei és tényezői. Dr. Nyéki Lajos 2015 A nevelés színterei és tényezői Dr. Nyéki Lajos 2015 A nevelés színterei A nevelés színterei azok az egymással szoros kapcsolatban álló területek, amelyeken a nevelés célja által meghatározott feladatok

Részletesebben

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból Piacsek László Zoltán szakképzési tanácsadó Iparkamara A kamara feladatai, szerepe a szakképzésben 1. Gyakorlati képzőhelyek

Részletesebben

Pedagógiai program. Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros 2013.

Pedagógiai program. Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros 2013. Pedagógiai program Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros 2013. TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 5 I. NEVELÉSI PROGRAM... 11 1. Az iskolában folyó nevelő oktató munka pedagógiai

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 201354

PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 201354 DEBRECENI EGYETEM BALÁSHÁZY JÁNOS GYAKORLÓ SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, GIMNÁZIUMA ÉS KOLLÉGIUMA PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 201354 Debrecen-Pallag 2015 H-4014 Debrecen, Mezőgazdász u. 1, Telefonszám (52) 450-306, Fax:

Részletesebben

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő Nem az számít, hány könyved van, hanem az, hogy milyen jók a könyvek. SENECA Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Társadalomismeret Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő 1

Részletesebben

SIOK Széchenyi István Általános Iskola FIT jelentés 2011 Kompetenciamérés

SIOK Széchenyi István Általános Iskola FIT jelentés 2011 Kompetenciamérés FIT jelentés 2011 Kompetenciamérés Készítette: Gáthy Péterné Siófok, 2012. április 9. minőségügyi vezető 1 1. Tanulási környezet A telephelyi kérdőív kérdéseire adott válaszok alapján az épületünk jó állagú.

Részletesebben

Esélyegyenlőségi Terv. Mátyás Király Általános Iskola Csömör

Esélyegyenlőségi Terv. Mátyás Király Általános Iskola Csömör Esélyegyenlőségi Terv Mátyás Király Általános Iskola Csömör 2 Amit az esélyegyenlőségről tudni kell Az Országgyűlés 2003-ban elfogadta az Európai Unió és a hazai társadalom elvárásait tükröző 2003. évi

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Terney Béla Kollégium Szentes 2014/2015 Készült a 229/2012. (VIII. 28.) nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló Kormányrendelet 23.. alapján. 1. A kollégiumban

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET Osztályközösség-építő Program tantárgy 9. évfolyam Tanítási hetek száma: 36 Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 36 Jóváhagyta: Boros

Részletesebben

Diákok a közösség szolgálatában - önkéntes program bevezetése a KLIK TOLNA MEGYEI középiskoláiban Pályázat adatai

Diákok a közösség szolgálatában - önkéntes program bevezetése a KLIK TOLNA MEGYEI középiskoláiban Pályázat adatai Tartalom A pályázat célja... 3 A pályázat részcéljai... 3 Az intézmények által vállalt megvalósítandó tevékenységek (fotók)... 3 SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM... 3 Székhely Intézmény... 4 Bezerédj István Szakképző

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA KOLLÉGIUMI HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA KOLLÉGIUMI HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE 1. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 10. függelék 3. melléklet A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA KOLLÉGIUMI HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

Részletesebben

KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAM

KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAM PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015 KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAM 4. kötet I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA Tartalomjegyzék A KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK KIADMÁNYOZÁSA... 1 1. BEVEZETÉS... 1

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A pedagógus hit kettőt tételez fel: hogy az emberek (az eddiginél különbbé) nevelhetők, s hogy (az eddiginél többre) taníthatók. Németh László Babus Jolán Középiskolai Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013

Részletesebben

I. INTÉZMÉNYI ADATOK II. BEVEZETÉS

I. INTÉZMÉNYI ADATOK II. BEVEZETÉS I. INTÉZMÉNYI ADATOK Az intézmény neve: Baross Gábor Általános Iskola Székhelye: Budapest, XXII. Dózsa György út 84-94. Fenntartó: Budapest, XXII. kerület Önkormányzata Működési terület: általános iskola

Részletesebben

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12 Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Társadalmi Széchenyi Megújulás István Operatív Program Továbbtanulást erősítő Pályázati konstrukció Társadalmi Megújulás Operatív

Részletesebben

A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA

A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2011. TARTALOMJEGYZÉK 1 AZ INTÉZMÉNY ADATLAPJA... 5 2 AZ ISKOLA HELYZETE... 6 2.1 A FÖLDRAJZI, TÁRSADALMI KÖRNYEZET... 6 2.2 AZ ISKOLA BELSŐ ÁLLAPOTA,

Részletesebben

Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/ :37/ :

Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/ :37/ : Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/541-434 :37/541-433 : polgarmester@kerekharaszt.hu /2016. Előkészítésben közreműködött: Ludányi Brigitta köznevelési referens

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS A KOSSUTH ZSUZSANNA LEÁNYKOLLÉGIUMBAN

TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS A KOSSUTH ZSUZSANNA LEÁNYKOLLÉGIUMBAN TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS A KOSSUTH ZSUZSANNA LEÁNYKOLLÉGIUMBAN 1 1. A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógiai munkakörben foglalkoztatottak teljesítményértékelésének szemjai és az értékelés rendje

Részletesebben

Bókay János Humán Szakközépiskola

Bókay János Humán Szakközépiskola Beiskolázási tájékoztató a 2015-16. tanévre A tájékoztató a 35/2014. EMMI rendelet és a 20/2012. EMMI rendelet alapján készült. I. Általános adatok Az iskola neve: Bókay János címe: 1086 Budapest, Csobánc

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

Székely Mihály Szakképzo Iskola, Kollégium, Általános Iskola. 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. www.szvki.hu

Székely Mihály Szakképzo Iskola, Kollégium, Általános Iskola. 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. www.szvki.hu Székely Mihály Szakképzo Iskola, Kollégium, Általános Iskola 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. www.szvki.hu Középiskolai beiskolázási és pályaválasztási tájékoztató Nyílt nap: 2013. november 15. 8.00-tól

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Szám: 11275/2015. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város középtávú gyermek és ifjúsági koncepciójában foglaltak rövid távú megvalósítása érdekében a 2015-2016.

Részletesebben

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben.

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136 Pályázat címe: Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázó neve: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Pályázó címe:

Részletesebben

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről *

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről * 1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet a közművelődésről * Darnózseli község Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról

Részletesebben

Helyi tanterv 2013/2014 tanévtől felmenő rendszerben Testnevelés és sport. 5.-8. évfolyam Célok és feladatok

Helyi tanterv 2013/2014 tanévtől felmenő rendszerben Testnevelés és sport. 5.-8. évfolyam Célok és feladatok Helyi tanterv 2013/2014 től felmenő rendszerben Testnevelés és sport 5.-8. évfolyam Célok és feladatok Gyakorlati tudásanyag Az iskolai testnevelés és sport célja, hogy a tanulók életkori sajátosságaihoz,

Részletesebben

A kollégium pedagógiai programja

A kollégium pedagógiai programja 1 A kollégium pedagógiai programja 1. Bevezetés Alapítás éve: 1991. A kollégium státusza: nem önálló gazdálkodó, a Friedrich Schiller Gimnázium, Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium része. Vezetője:

Részletesebben

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az önértékelés alapja Jogszabályok: - 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-87.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

Hallgató neve: EHA kódja: Szak: Évfolyam: Munkarend (nappali/levelező):

Hallgató neve: EHA kódja: Szak: Évfolyam: Munkarend (nappali/levelező): 1 Hallgató neve: EHA kódja: Szak: Évfolyam: Munkarend (nappali/levelező): 2 Kedves Hallgató! Kezében a Csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó szak hospitálási naplóját tartja, amellyel könnyíteni és rendszerezni

Részletesebben

Szül zü ők ő Az A e l e ég é e g d e e d t e tts t ég é g r an a g n s g or o a

Szül zü ők ő Az A e l e ég é e g d e e d t e tts t ég é g r an a g n s g or o a Partnerelégedettség- mérés összefoglaló Szülők Az elégedettség rangsora Szülői kérdőívek visszaküldése 1. 10/14 71% 2. 10/12 83% 3. 9/11 82% 4. 11/12 92% 5. 9/15 60% 6. 14/15 93% 7. 14/15 93% 8. 10/14

Részletesebben