A Finale 2014 újdonságai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Finale 2014 újdonságai"

Átírás

1 A Finale 2014 újdonságai Új fájlformátum és ikonok A Finale fejlesztői új fájlformátumokat (musx, ftmx, bakx) alkottak a kompatibilitás javítása érdekében. Mindegyik fájl új ikont és kiterjesztést kapott. Így a Finale 2014 programmal létrehozott új fájlformátumok lehetővé teszik az elkészített zenei anyag hatékonyabb megosztását. A Finale 2014 a korábbi verziókkal készített dokumentumokat automatikusan konvertálja a megnyitást követően, s figyelmeztet bennünket, hogy mentsük a megnyitott fájlt az új formátumba. Új eszközpaletták A Finale designerei újratervezték az eszközpalettákat, amelyek az alábbi formában jelennek meg a programban: Kocsis Tamás 1

2 Finale 2014 újdonságok Ellentétben az előző verziókkal ezek a sík, lapos, világosszürke alapon fekete jeleket tartalmazó, a régebbi verziók közepes ikon-méretét használó eszköztár-gombok nem változtathatók meg, nem testreszabhatók. Az eszköztár-ikonok módosításának lehetőségét kivették a programból. Az eszközpaletták módosítását, testreszabását a Preferences (Program Options) Palettes and Backgrounds párbeszédpanel megnyitását követően lehetett elvégezni. Palettes Style Size Itt lehetőségünk volt az eszköztár-ikonok stílusát (Style) és méretét (Size) meghatározni. A Style legördülő listából az alábbi tíz lehetőség közül választhattunk: 1. Classic 2. Contemporary 3. Cool Black 4. Cool Gray 5. Glass 1 6. Glass 2 7. Jazz Blue 8. Jazz Maroon 9. Studio Bronze 10. Traditional A 2014-es verzióban mindez már nem elérhető. 2 Kocsis Tamás

3 A Toolbars menüt eltávolították Az eszköztárakat és azok testreszabásának lehetőségét (Customize Toolbars) tartalmazó Toolbars menü is eltávolításra került annak érdekében, hogy minél több helyet biztosítsanak, szabadítsanak fel a képernyőn. Sajnos így nincs lehetőség a használni kívánt eszköztárak megjelenítésére és azok testreszabására. Elvették annak a lehetőségét, hogy valaki szükség esetén megjelenítse azon eszköztárakat vagy az egyes eszköztárak bizonyos funkcióit, amelyekre szüksége lenne munkája során, s amelyek a programalkotók magyarázata ellenére beilleszthetők lennének a már látható eszköztárak mellé/alá úgy, hogy ne foglaljanak plusz helyet a képernyőből. Nagyon hasznos volt például a Layout Toolbar megjelenítése, amely olyan funkciók gyors elérhetőségét tette lehetővé, mint például a vonalzók (Rulers) vagy a segédvonalak (Guides). Ezen opciók segítségével a vonalzók és a segédvonalak egyszerűen és gyorsan megjeleníthetők, vagy épp fordítva, elrejthetők voltak. Továbbá az automatikus frissítés (Automatic Update Layout), de legfőképpen az automatikus zenei térközelrendezés (Automatic Music Spacing) ki/bekapcsolhatósága is egyszerűbbé tette a program kezelését. Aki például az Utilities menü Music Spacing Apply Time Signature Spacing zenei térköz-elrendezési parancsot kívánja igénybe venni úgy, hogy a beállított ütemszélesség ne mozduljon el, annak ezután minden alkalommal meg kell nyitni az Edit menü Preferences Edit párbeszédlapot, s csak ott lesz lehetősége az Automatic Music Spacing opció letiltására vagy aktivizálására. Kocsis Tamás 3

4 Finale 2014 újdonságok Az Apply Time Signature Spacing parancs szerinti hangelrendezés általában olyan kottapéldák lejegyzésekor lehet hasznos számunkra, amikor a kottasorok egymás alatti ütemeiben a ritmusértékeket, azok egymáshoz viszonyított hosszértéke alapján (helyi értéküknek megfelelően) szeretnénk megjeleníteni. Amennyiben eme hangelrendezési utasítást kívánjuk alkalmazni kottázáskor, abban az esetben célszerű kikapcsolni az Edit menü Preferences Edit párbeszédlap Automatic Music Spacing opcióját. Amennyiben ezt az opciót nem kapcsoljuk ki, akkor a program bizonyos beállítások, módosítások alkalmával automatikusan alakítja a zenei térközöket, s azzal együtt a beállított ütemszélesség is elmozdul, amit épp szeretnénk elkerülni. A fent említett procedúrát tette egyszerűbbé a Layout Toolbar elérhetősége. De megemlíthetnék egyéb eszköztárakat is, amelyeknek megjeleníthetősége hasznos segítség volt. 2014a A program január 8-i frissítése némiképp orvosolta az előbb leírt problémákat, ugyanis a Window menüben a program fejlesztői elérhetővé tették a már említett Layout és a View eszközpalettákat. 4 Kocsis Tamás

5 A 2014-es verzió első frissítésének további, apróbb újdonságai közül megemlíthetjük még a grafikai eszköz alább bemutatott lehetőségét. A Graphics eszközzel exportált oldalak esetében a fájlnévben a program megjeleníti a könnyebb azonosítás érdekében a mentett oldalak oldalszámát, amennyiben a File Names Generate names from opciót választjuk. 2014d A program december 3-i frissítése mondhatni megoldotta a fent említett problémákat, hiszen a Window menüben a program fejlesztői a Layout és a View eszközpaletták elérhetőségén felül a File és az Edit paletták megjeleníthetőségét is lehetővé tették. Továbbá visszahelyezték az eszközpaletták testreszabhatóságának megvalósítására szolgáló Customize Palettes opciót is. Kocsis Tamás 5

6 Finale 2014 újdonságok Az eszköztár-ikonok méretének módosítására beépítettek a Preferences Palettes and Backgrounds párbeszédpanelre egy Use large tool icons nevezetű parancsot. Eme opció aktivizálásakor az eszköztár-ikonok nagyobb méretben jelennek meg, biztosítva a jobb láthatóságot. A View eszközpalettára elhelyezték a Page View (oldal nézetmód) és a Scroll View (egysoros, gördíthető nézetmód) ikonokat, egyszerűbbé téve a váltást e két nézetmód között. 6 Kocsis Tamás

7 Mentés Finale 2012 verzióba A 2014-es verzió lehetővé teszi számunkra, hogy dokumentumainkat a régi (.mus) fájlformátumban is elmenthessük, amelyet így a Finale egyel korábbi, 2012-es verziójával is megnyithatunk. Az így mentett dokumentumokat természetesen a SongWriter, valamint a NotePad 2012-es verzióiban is használhatjuk. Ahhoz, hogy a 2014-es verzióval elkészített dokumentumok a 2012-es verziónál korábbi verziókkal is megnyithatók legyenek, mentsük (exportáljuk) azokat MusicXML formátumba. Az említett lehetőségek a File menü Export Finale 2012, valamint MusicXML opciók segítségével valósíthatók meg. Ne feledkezzünk meg azonban arról, hogy a Finale 2014-es verzió új opciói (pl.: Keyless [előjegyzés nélküli], Hide key signature and show all accidentals [előjegyzés elrejtése módosítójelek megjelenítése], Smart multi-layer accidental and rest handling [a módosítójelek és szünetek intelligens kezelése a különböző rétegek között]) nem állnak rendelkezésre a korábbi verziókban. A Finale 2014-ben a MusicXML már támogatja az újdonságok közül a Keyless (előjegyzés nélküli), valamint a Cross-layer Accidentals (a módosítójelek intelligens kezelése a különböző rétegek között) opciókat. Kocsis Tamás 7

8 Finale 2014 újdonságok Ütésekhez kapcsolt alakítható jelek Az ütemekhez (ütésekhez, hangokhoz) csatolt zenei kifejezésekhez, jelekhez hasonlóan a 2014-es verzió az alakítható jelek (Smart Shape) esetében is vonalakkal jelzi, hogy az adott jel melyik ütem melyik ütéséhez (hangjához) kapcsolódik. Az ütésekhez (Attach to Beats) történő igazítás lehetővé teszi az alakítható jelek pontosabb beillesztését a kotta különböző szólamsoraiba, a jelek kezdő és végpontjának, vagyis rögzítési pontjának segítségével. Beíráskor az alább látható jelek az ütésekhez (hangokhoz) ugranak, amit bevitel után módosíthatunk. Előrelépés továbbá az előző verziókhoz képest ami az előbb felvázolt lehetőségnek köszönhető, hogy a Smart Shape jelek rögzítési ponthoz való viszonya az ütemek szélességének megváltoztatása után is ugyanaz marad. Ennek köszönhetően, például egy crescendo/decrescendo jel nem fog belecsúszni az előtte vagy az utána elhelyezkedő dinamikai jelbe, amennyiben azonos a rögzítési pontjuk. Az alábbi ábra szemlélteti a különbséget a régi és az új rendszer között: Finale 2012 és korábbi verziók esetében 8 Kocsis Tamás

9 Finale 2014 Finale 2014d A Smart Shape eszközben elérhetővé tették az alakítható jelek ütésekhez (hangokhoz) ugrásának letiltására szolgáló Snap When Attaching to Beats nevezetű parancsot. Bizonyos alakítható jelek ütésekhez (hangokhoz) ugrasztása a 2014-es verzió egyik újdonsága. Amennyiben kikapcsoljuk ezt az opciót, akkor a régebbi Finale programokhoz hasonlóan írhatjuk be például a crescendo/decrescendo jeleket a kottasorok alá. Ekkor a fent említett jeleket nem ugrasztja az ütésekhez, hangokhoz a program a jel beírásakor. Előjegyzés elrejtése módosítójelek megjelenítése A Finale 2014 lehetővé teszi, hogy az előjegyzést egyszerűen és gyorsan egy opció segítségével módosítássá alakítsuk. A Key Signature párbeszédablak Hide key signature and show all accidentals opció segítségével az előjegyzés által módosított hangokat módosításként (a hangok elé kiírva) jeleníthetjük meg. Természetesen ezt az opciót Metatool parancsként is beállíthatjuk, s ennek segítségével a kijelölt régióban, szakaszban könnyedén alkalmazhatjuk. E parancs használatával tehát lehetőségünk nyílik elrejteni az előjegyzést, miközben a megfelelő módosítójelek megjelennek a hangok előtt. Kocsis Tamás 9

10 Finale 2014 újdonságok Hide key signature and show all accidentals opció [KI] Hide key signature and show all accidentals opció [BE] Az előjegyzés fentiekben bemutatott elrejtésére használhatjuk a dokumentumvarázslót is. A Hide key signature and show all accidentals opció használatával tehát nem lesz látható az előjegyzés, de a hangok kottázáskor a beállításoknak megfelelően fognak megjelenni, illetve megszólalni. Vegyünk például egy eltérő előjegyzés-formátummal (Nonstandard Key Signature) készült kottapéldát, amelyben olyan a szabályostól eltérő előjegyzéseket kívánunk használni, amelyeket nem szeretnénk a nehéz és szokatlan olvashatóság miatt megjeleníteni, valamint kottázáskor sem kívánunk a megfelelő módosítások beírásával bajlódni. A Finale 2014-es programban az előjegyzés elrejtésére alkalmazható beállítások közül a Staff Attributes párbeszédablak Independent Elements Key signature (az előjegyzés függetlenítése) opció és a Staff Transposition dialógusablakban elérhető Chromatic opció használata már elavulttá vált, ellentétben a korábbi verziókkal, amelyekben az előjegyzés elrejtését csak az említett parancsokkal lehetett megoldani. 10 Kocsis Tamás

11 Hangszerszólamok előjegyzés nélkül Finale 2012 és korábbi verziók A Finale 2012 és annál korábbi verziókban az alábbi módon lehetséges előjegyzés nélküli hangszerszólamokat létrehozni. A következő példában a kürt szólamon keresztül fogom bemutatni ezt a munkafolyamatot. Az itt leírt módszert természetesen alkalmazhatjuk más (pl.: Timpani) hangszerszólamok esetében is. A Staff Tool aktív állapotában kattintsunk duplán a kürt szólam valamely ütemére. A megjelenő Staff Attributes párbeszédablakban pipáljuk ki az Independent Elements (függetlenített elemek) Key Signature opcióját. Finale 2011 és korábbi verziók esetén ugyanebben a dialógusablakban kattintsunk a Transposition melletti Select gombra. Finale 2012-ben ez az opció a Window menü Score Manager Istrument List Transposition Other opciójára kattintva érhető el. Az elénk táruló Staff Transpositions ablakban válasszuk a Chromatic rádiógombot. Kocsis Tamás 11

12 Finale 2014 újdonságok Amennyiben a kürt szólamot a szólamvarázslóval hoztuk létre, abban az esetben a transzponálás mértéke (F kürt esetén: F Up P5) a helyes megszólaltatás érdekében már alapértelmezetten megjelenik a legördülő listában. Ha azonban a transzponáló hangszerszólamot nem a szólamvarázslóval készítettük, akkor a hangszernek megfelelő transzpozíciót nekünk kell kiválasztani, különben nem megfelelően játssza le a program a zenét. E beállításokat követően a Key Signature Tool aktív állapotában kattintsunk duplán a kürt szólam első ütemébe. A Key Signature párbeszédablakban állítsuk be a C Major (C-dúr) hangnemet, így nem jelenít meg a hangszerszólamban előjegyzést a program. A Measure Region keretben válasszuk a megjelölt opciót (a beállítást a darab végéig alkalmazza), a Transposition Options keretben pedig jelöljük ki a Hold notes to original pitches rádiógombot, majd a mellette lévő legördülő listából válasszuk a Chromatically opciót. E két utóbbi parancs kiválasztásával arra utasítottuk programunkat, hogy a kijelölt hangszerszólamban tartsa meg a már lekottázott hangokat eredeti magasságukban, valamint az előjegyzést a megfelelő hangok előtt módosításként jelenítse meg. 12 Kocsis Tamás

13 Előjegyzés elrejtése Finale 2014-ben Ahogy az előbb bemutatott példában látható, a korábbi Finale verziókban az előjegyzés nélküli hangszerek (pl.: kürt, üstdob) beállításánál különböző lépésekre volt szükség a megjelenő előjegyzések eltüntetésére. Finale 2014-ben nincs más dolgunk, mint a megfelelő szólamokban kipipálni a Hide key signature and show all accidentals opciót, a Window menü Score Manager dialógusablak Instrument List párbeszédlapján. Előjegyzés nélküli (Keyless) beállítás A Sibelius import-export, illetve bizonyos hangszerek notációs (hangjegyírásbeli, lejegyzésmódbeli) tradíciói (pl. F-kürt) sarkallták a Finale program fejlesztőit a Keyless opció létrehozására. Annak érdekében, hogy az export-import során keletkező eltéréseket könnyedén lehessen korrigálni, kidolgozták a Keyless opciót. Amennyiben összehasonlítjuk a Hide key signature and show all accidentals, valamint a Keyless opciók használatával készült kottapéldákat, a következőket tapasztalhatjuk, például a Finale 2014 verzió MusicXML formátumú dokumentumának Sibeliusban történő megnyitását követően. A Hide key signature and show all accidentals példánál az előjegyzés megjelenítése mellett a hangolás (kürt esetén: F Up P5) figyelmen kívül maradt, vagyis a Sibelius-konverzió után minden transzponáló hangszer hangzó magasságban esetünkben 2 kereszt előjegyzéssel olvasható. Kocsis Tamás 13

14 Finale 2014 újdonságok Hide key signature and show all accidentals parancs beállítással Finale 2014-ben létrehozva Sibelius 7-ben megnyitva A Keyless példánál az előjegyzés nélküli transzponáló hangszerek (pl.: kürt) esetében az előjegyzés nem látható, s helyesen a megfelelő hangok előtt megjelenik a kereszt módosítójel, azonban a beállított hangolás (kürt esetén: F Up P5) ebben az esetben is figyelmen kívül maradt. Keyless parancs beállítással Finale 2014-ben létrehozva Sibelius 7-ben megnyitva A fenti példákból kitűnik tehát, hogy amíg a Hide key signature and show all accidentals parancs alkalmazásakor a konverziót követően nem vette figyelembe a Sibelius az előjegyzések elrejtését, addig a Keyless opciónál ezt megtette. 14 Kocsis Tamás

15 A Keyless opció használatánál nincs szükség a 2014-nél korábbi verziókban nélkülözhetetlen Key Signature Transposition Options Hold notes to original pitches Chromatically, valamint a Staff Transposition Chromatic opciók kiválasztására, mivel a Keyless parancs az előjegyzés megszüntetése mellett a hangokat eredeti magasságukban hagyja, továbbá az előjegyzéseket a megfelelő hangok előtt módosításként jeleníti meg. A Keyless (előjegyzés nélküli) opció úgy viselkedik, mintha a zene C-dúrban lenne. A fő különbség azonban, hogy a Keyless opció sohasem transzponálható, e beállítás mellett nincs lehetőség a különféle hangnemek, előjegyzések megváltoztatására. Természetesen ezt az opciót is létrehozhatjuk Metatool parancsként, s a kijelölt régióban, szakaszban könnyedén alkalmazhatjuk. A Keyless opció beállítása az alábbiak szerint történik: A Staff Tool aktív állapotában kattintsunk duplán a kürt szólam valamely ütemére. A megjelenő Staff Attributes párbeszédablakban pipáljuk ki az Independent Elements (függetlenített elemek) Key Signature opcióját, ahogy azt a régebbi verziókban is tettük. E beállításokat követően a Key Signature Tool aktív állapotában kattintsunk duplán a kürt szólam első ütemébe. A Key Signature párbeszédablak jobb felső legördülő menüjében állítsuk be a Keyless (előjegyzés nélküli) lehetőséget, majd a Measure Region keretben válasszuk a megjelölt opciót (a beállítást a darab végéig alkalmazza). Finale 2014-ben Keyless opció alkalmazásakor nincs más teendő. A Keyless (előjegyzés nélküli), valamint a Hide key signature and show all accidentals (előjegyzés elrejtése módosítójelek megjelenítése) szólamokban, szakaszokban a módosítójeleket a program az Edit menü Enharmonic Spelling beállításainak megfelelően jeleníti meg. Kocsis Tamás 15

16 Finale 2014 újdonságok A módosítójelek és szünetek intelligens kezelése a különböző rétegek között Egy régóta várt és rendkívül hasznos opció került beépítésre a Finale programba, amely a Document Options Layers (rétegek) párbeszédpanelen érhető el Consolidate rests across layers néven. Eme opció aktivizálását követően a különböző rétegek azonos ütemrészein elhelyezkedő szünetjeleket a program intelligens módon automatikusan középre igazítja (egybeolvasztja). Finale 2012 és korábbi verziók esetén így jelentek meg a rétegek szünetjelei: A Finale 2014 program Consolidate rests across layers opció aktivizálását követően a rétegek szünetjelei az alábbi módon is megjeleníthetők: 16 Kocsis Tamás

17 Módosítások terén is előrelépés történt. A 2012 és korábbi verziókban rétegek használatakor az ütemen belüli módosítójeleket az alábbi módon kezelte, jelenítette meg a program: A Finale 2014-es verzió már intelligens módon kezeli, s ennek megfelelően helyesen jeleníti meg az ütemekben található módosítójeleket rétegek alkalmazása esetén is: A Staff Attributes párbeszédablakban található Redisplay Accidentals in Other Layers Within Measures opció kipipálásával újból megjeleníthető az adott szólamban vagy szólamstílusok (Staff Styles) használata esetén a kijelölt szakaszban az aktuális módosítójel a másik réteg azonos magasságú hangja előtt: Kocsis Tamás 17

18 Finale 2014 újdonságok Javított ütőhangszer funkciók A Finale 2014-ben átdolgozásra került (javult) a felhasználói felület a (Window menü Score Manager Notation Style legördülő menü Percussion Percussion Layout Selection Edit [vagy Create] ) Percussion Layout Designer dialógusablakban. Így egyszerűbbé vált az ütőhangszer-szólamsorok szerkesztése. Az alábbi módosítások történtek a Percussion Layout Designer párbeszédablakban a Finale 2012-es verzióhoz képest: A Percussion Layout Designer dialógusablak a Finale 2012-ben: A Percussion Layout Designer párbeszédablak az alábbi funkciókkal bővült a Finale 2014-ben: 18 Kocsis Tamás

19 Current Staff Mutatja az aktuális (kiválasztott) ütőhangszer-szólam nevét. Current Percussion MIDI Map New Megjeleníti az érvényes Percussion MIDI Map nevét. A New gomb megnyomását követően hozzáférést biztosít a Percussion MIDI Map Editor (szerkesztő) párbeszédablakhoz. MIDI Note Mutatja a MIDI Note (hang) értékeket a jelenleg beállított Percussion MIDI Map ütőhangszer-hangok szerint. Only View Note Types [in General MIDI] A Note Type legördülő listában csak a kiválasztott Percussion MIDI Map ütőhangszerhangok jelennek meg. Add All Az Add All gomb megnyomásával szólamunkhoz hozzáadjuk a beállított Percussion MIDI Map-ben található összes ütőhangszer-hangot. A Percussion MIDI Map egy olyan lista, amely tartalmazza a különböző hangkönyvtárakban található szabványos ütőhangszerek MIDI-hang számozását (pl. lábdob = 36, pergődob = 38, stb.). Ez a lista szükséges ahhoz, hogy a Finale program megfelelően szólaltassa meg az ütőhangszer-hangokat. Kocsis Tamás 19

20 Finale 2014 újdonságok A Special Tools és a Smart Shape eszközökkel létrehozott jelek partitúrától független szerkesztése a csatolt szólamokban A Special Tools eszköztár egyes eszközeivel létrehozott beállítások a Finale 2014-es verzióban már önállóan szerkeszthetők a partitúrához intelligens módon csatolt szólamokban (Linked Parts), ahogy azt már például az Expression jelek esetében megszokhattuk. Ezek a módosítási lehetőségek vonatkoznak a Smart Shape (alakítható) jelekre is, úgy, mint: crescendo/decrescendo, trillakiterjesztés, oktávval magasabban/mélyebben jelzés, stb. A Finale 2014 már lehetővé teszi, hogy a csatolt szólamokban a partitúrától függetlenül szerkeszthessünk jó néhány speciális eszközzel elkészített beállítást. Ezek a Speciális eszközök a következők: A felső ablakban a partitúra, az alsóban a partitúra egyik csatolt szólama látható. Sárgás színnel jeleníti meg a program a függetlenített (módosított) csatolt elemeket. 20 Kocsis Tamás

21 Javított szkennelés a SmartScore Lite fejlesztéseinek köszönhetően Még pontosabb, eredményesebb szkennelés a SmartScore Lite X2-es program segítségével. A szkennelés folyamán a Finale 2010 óta egy olyan Instrument Name Assignments elnevezésű párbeszédablak tárul elénk, ahol meg lehet adni a beszkennelt dokumentumok hangszerelését, ami által a szólamok automatikusan transzponálva és konfigurálva lesznek a lejátszáshoz. Szkenneléshez válasszuk a program megnyitásakor megjelenő Launch Window párbeszédablak Scanning opcióját, vagy a File menü Import SmartScore Lite Scan parancsát. A Finale az Edit menü Preferences New párbeszédablak Default Document opciónál alapértelmezettként megadott sablonban nyitja meg a beolvasott kottát. Szkennelés A SmartScore Lite X2 párbeszédablakban első lépésként válasszuk ki a megfelelő szkennert. Ennek érdekében nyomjuk meg a Select Scanner gombot. Ezt követően nincs más teendőnk, mint a Final Scan gombra kattintani, minek következtében a program beolvassa a kottát. A Finale automatikusan kiválasztja a felbontást (Resolution), beállítja a kontrasztot (Brightness). Kocsis Tamás 21

22 Finale 2014 újdonságok A beolvasást követően egy újabb dialógusablak nyílik meg szintén SmartScore Lite X2 néven, amelyben ki kell jelölni a beolvasott (esetünkben a Szkennelés - Kottapélda.tif) dokumentumot ami ekkor megjelenik a Preview mezőben, majd megnyomni a Begin Recognition gombot. A Finale 2014 az alábbiak szerint ismeri fel (jeleníti meg) a kottaképet. A kotta eredetije: A szkennelés eredménye Finale 2014-ben (SmartScore Lite X2) A Finale sok esetben nem tudja tökéletesen, hiba nélkül megjeleníteni a beszkennelt (vagy a TIFF formátumban elmentett) kottaképet ahogy az a fenti példában is látható, ezért a beolvasott kotta további munkálatokat igényel(het). Általában csak a jól olvasható és nem túl bonyolult kották eredményes beolvasására alkalmas a SmartScore Lite program, amely szisztémánként (partitúrasoronként) maximum 16 szólamsor kezelésére képes. 22 Kocsis Tamás

23 Új Aria Player párbeszédablak A Garritan virtuális (VST) hangkönyvtárak soha nem látott hangzásképességekkel felruházva, zökkenőmentesen integrálhatók a Finale dokumentumokba a legújabb audio (Garritan Aria Player) plug-in technológia segítségével. A Finale Aria Player (audio plug-in) teszi lehetővé, hogy a létrehozott szólamokhoz hozzárendelhessük a csúcsminőségű Garritan vagy egyéb VST hangszerhangokat a tökéletesebb hangzás érdekében. Az Aria Player párbeszédablakra az előző, 2012-es verzió óta már nincs igazán szükségünk, mivel a különböző hangkönyvtárak közötti váltást, vagyis a hangszerhangok cseréjét a program automatikusan elvégzi helyettünk, ezért az Aria Player dialógusablak a háttérben maradva végzi dolgát. Kocsis Tamás 23

24 Finale 2014 újdonságok Hangszerhangkezelés a Score Manager párbeszédablakban A Finale 2012 egyik legjelentősebb fejlesztése a Score Manager dialógusablak volt, amely a szólamsorok hangszerhang-beállításainak teljes körű lehetőségeit tartalmazza. Ennek az újdonságnak köszönhetően már nincs szükség a különböző (pl.: az Instrument List és Aria Player) párbeszédablakok közötti navigálásra, s a megfelelő MIDI csatornák és hangszerhangok külön ablakokban történő beállítására, vagyis a manuális hangszerhang és csatornabeállítás szinkronizálását a Finale 2012 a Score Manager párbeszédablak által automatizálta. A Score Manager párbeszédablak biztosítja számunkra, hogy megtekinthessük, szerkeszthessük, átrendezhessük és törölhessük a partitúra megfelelő szólamsorait. Itt tehát a hangszerhangok kezelésével és megszólaltatásával kapcsolatos összes lehetőség (hangkönyvtárak, VST/MIDI hangszerhangok, csatornák, stb.) rendelkezésre áll. A Finale 2012-es verziójától a fejlesztéseknek köszönhetően a MIDI lejátszás (MIDI/Audio menü Play Finale through MIDI) hangszerhangjait automatikusan, azonnal szinkronizálja a program a VST lejátszás (MIDI/Audio menü Play Finale through VST) hangszerhangjaira, amennyiben váltunk a két lejátszás között. 24 Kocsis Tamás

25 Újabb Garritan hangszerhangok A Finale 2014 már több mint 400 VST hangszerhangot tartalmaz, beleértve az újdonságokat: alt fuvola, basszus fuvola, oboa d amore, Esz klarinét, kontrabasszus klarinét, piccolo trombita, csőharang, toys ütőhangszer, szárnykürt, alapvető afrikai ütőhangszerek, acél dob, bendzsó, fife, tablas, kelta hárfa, stb. Az alább felsorolt új hangszerhangokkal bővült a Garritan Instrument for Finale a Finale 2014-ben. Az új hangszerhangok összesen 4 különböző teljes Garritan csomagból vannak összeállítva: Garritan Personal Orchestra, Garritan Jazz & Big Band, Garritan Instant Orchestra és Garritan World Instruments. Ezek mindegyike, s ezeken felül további hangkönyvtárak is megvásárolhatók a MakeMusic-tól (www.garritan.com). Plucked Strings Woodwinds Brass Percussion Orchestral Effects Banjo (World Instruments) Celtic Harp (World Instruments) Alto Flute Solo (GPO) Bass Flute Solo (GPO) Oboe D Amore Solo (GPO) Eb Clarinet (GPO) Contrabass Clarinet Solo (GPO) Fife (World Instruments) Piccolo Trumpet Solo (GPO) Flugelhorn (JABB) Tubular Bells (GPO) Percussion Toys (GPO) Basic African Percussion (World Instruments) Steel Drums (World Instruments) Tablas (World Instruments) Earth Drums (Instant Orchestra) Silvery Winds (Instant Orchestra) Octave Winds Mix (Instant Orchestra) Brass Agg (Instant Orchestra) Snap Pizz (Instant Orchestra) Col Legno Full Strings (Instant Orchestra) Supernatural Orchestra (Instant Orchestra) Ethereal Orchestra 1 (Instant Orchestra) Silvery Choir (Instant Orchestra) Kocsis Tamás 25

26 Finale 2014 újdonságok Human Playback A Finale korábbi verzióiba a Human Playback egy külön modulként volt integrálva. A Finale 2014 programnak azonban a Human Playback már szerves részét képezi. Mindezek ellenére az Apply Human Playback plug-in is megmaradt a Finale 2014-ben. A Human Playback modult beépítették az Edit menü Preferences párbeszédablakba, amelynek köszönhetően a felhasználói felület javult, különösen a hangszer-technikák szerkesztési lehetősége. A Finale Human Playback (ahogy az ember játszaná valós időben) modult úgy tervezték, hogy maximálisan kihasználja a Garritan hangszerhangok nyújtotta lehetőségeket. A Human Playback (HP) képes az alakítható jelek (legato kötőívek, crescendo, decrescendo), artikulációk (tenuto, staccato, marcato, doppelschlag, trilla, korona), előadási (dinamika, accelerando, ritardando), valamint technikai (pizzicato, arco, tremolo) utasítások megszólaltatására, mivel mindezt automatikusan értelmezni tudja. A HP potenciálisan kihasználja a Garritan hangszerhangokat, hogy a partitúrát életre keltse. 26 Kocsis Tamás

27 Beépített szoftverfrissítés A 2014-es verziótól a Finale automatikusan ellenőrzi a frissítéseket, vagyis letölti és elindítja a frissítések telepítését, közvetlenül a programból. Nincs tehát szükség egy böngésző megnyitására, vagyis élő internetkapcsolatra sem a Finale regisztrálásához, sem pedig a frissítések letöltéséhez. Ez egy nagyon felhasználóbarát megoldás, amely teljesen megfelel a mai elvárásoknak, s nagymértékben megkönnyíti a felhasználók életét. Most már nem szükséges Finale fiókunkba belépni a megjelenő frissítések letöltése érdekében. Szoftver-frissítés dialógusablak A Software Update (szoftver frissítése) párbeszédpanel a Finale 2014 indításakor automatikusan megjelenik, amennyiben elérhető a program egy újabb frissítése. Ez a párbeszédablak lehetővé teszi a Finale program frissítését. Skip this version (Ugorja át ezt a verziót) Kattintsunk erre a gombra, ha nem kívánjuk telepíteni az elérhető frissítést. Mindezek ellenére a program később ismét figyelmeztet a rendelkezésre álló frissítésekre. Remind me later (Emlékeztessen később) Válasszuk ezt az opciót, hogy kilépjünk ebből a párbeszédablakból, utasítást adva a programnak arra, hogy majd később figyelmeztessen bennünket a frissítés letöltésére és telepítésére. Install Update (Frissítés telepítése) Kattintsunk erre a gombra a legújabb frissítés letöltése és telepítse érdekében. Kocsis Tamás 27

28 Finale 2014 újdonságok Egyéb, kisebb kiegészítések és módosítások Látható szólamnevek egysoros gördíthető nézetben A Finale egysoros gördíthető (Scroll) nézetmódban a szólamok nevét a bal oldalon, a szólamsorok előtt jeleníti meg. A 2012 és korábbi verziók esetében a dokumentumlapot jobbra kellett mozgatni annak érdekében, hogy a szólamnevek teljesen láthatóvá váljanak. A Finale 2014 egysoros gördíthető nézetmódra (Scroll View) váltáskor, s e nézetmódban nagyításkor és kicsinyítéskor a partitúra szólamsorait automatikusan úgy pozícionálja, hogy a szólamnevek teljesen láthatók legyenek. Ez egy kis apró, ám annál hasznosabb újítása a programalkotóknak. Font Annotation fájlok támogatása Az Edit menü Preferences Edit párbeszédpanel Font Annotation gomb megnyomásakor megjelenő dialógusablak lehetőséget biztosít a különféle zenei karakterek finombeállítására, vagyis azok magasságának és szélességének megváltoztatására. A Finale megnyitásakor automatikusan betöltődik egy font annotációs fájl is, amely tartalmazza a megfelelő paramétereket. Ha olyan zenei fontot használunk, amelyet nem a MakeMusic adott, akkor szükség esetén jobb eredményt érhetünk el, ha ebben a dialógusablakban finomabb beállításokat végzünk el az adott karakteren. A Font Annotation (FAN) fájlok most már több mint 256 karaktert támogatnak. Az Unicode szimbólum-betűkészleteket is teljes mértékben támogatják. 28 Kocsis Tamás

29 Vonalzók megjelenítése Amennyiben többoldalas nézetmódra váltunk, akkor a vonalzók oldal nézetmódban (Page View) minden oldalon újrakezdik a számolást a beállított mértékegységnek megfelelően. Ha egy új oldal kezdődik, a mérés a vonalzón újraindul. A Mixer és a Studio View A stúdió nézetmódban (Studio View [Ctrl+Shift+E]) megjelenő beállítási panelek, valamint a Mixer [Ctrl+Shift+M] grafikáját is újratervezték. Az új kezelőgombok segítségével könnyebben beállíthatjuk a szükséges paramétereket. MP4 formátum támogatása A Finale 2014 támogatja az MP4 videók betöltését. Kocsis Tamás 29

Graphics Tool Grafikai eszköz

Graphics Tool Grafikai eszköz A grafikai eszköz segítségével PDF, EPS (Encapsulated PostScript), JPEG, BMP, GIF, PNG vagy TIFF grafikai állománytípusok importálhatók Finale dokumentumainkba, melyeket egy vagy több oldalon helyezhetünk

Részletesebben

Retrieved from http://musescore.org on sze, 09/22/2010

Retrieved from http://musescore.org on sze, 09/22/2010 Ingyenes zeneszerző & kottaszerkesztő szoftver Retrieved from http://musescore.org on sze, 09/22/2010 Kézikönyv Ez a kézikönyv a a MuseScore 0.9.2 vagy annál újabb változatainak használatát írja le. Amennyiben

Részletesebben

A Word 2007 felfedezése

A Word 2007 felfedezése A fejezet a következő témaköröket tárgyalja: Munka Word-környezetben A dokumentum megnyitása, mozgás a dokumentumban, és dokumentum bezárása A dokumentum különböző nézeteinek megjelenítése Dokumentum létrehozása

Részletesebben

Előszó FIGYELMEZTETÉS

Előszó FIGYELMEZTETÉS Előszó Köszönjük, hogy használja az EXR-E 2 Studio szoftvertermékünket! A szoftver lehetővé teszi az Ön számára a stílusok, dalok, és felhasználói programok cseréjét egy Roland EXR-E 2 kíséretautomatikás

Részletesebben

Webszerkesztés Dreamweaver használatával

Webszerkesztés Dreamweaver használatával Dreamweaver történelem Webszerkesztés Dreamweaver használatával 1996-ban mutatta be először a Macromedia szoftverház az első WYSIWYG ( What You See Is What You Get = Amit látsz, azt kapod) webszerkesztő

Részletesebben

DELPHI tanfolyami jegyzet

DELPHI tanfolyami jegyzet DELPHI tanfolyami jegyzet Barhács Oktatóközpont 2004. Delphi modul - 1. fejezet Delphi elméleti alapok Bevezetés Windows alapú alkalmazások fejlesztéséhez jó darabig csak a C nyelv állt rendelkezésre.

Részletesebben

WORD 2000 jegyzet. Barhács Oktatóközpont 2002.

WORD 2000 jegyzet. Barhács Oktatóközpont 2002. WORD 2000 jegyzet Barhács Oktatóközpont 2002. Word 2000 modul 1. fejezet Általános szövegszerkesztési ismeretek Szövegfeldolgozás számítógéppel A személyi számítógépek megjelenésével a szöveg adatként

Részletesebben

1. TANULÁSI EGYSÉG INFORMÁCIÓ ÉS KOMMUNIKÁCIÓ

1. TANULÁSI EGYSÉG INFORMÁCIÓ ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 1. TANULÁSI EGYSÉG INFORMÁCIÓ ÉS KOMMUNIKÁCIÓ AZ INTERNET KIALAKULÁSA AZ INTERNET-EXPLORER HASZNÁLATA KERESÉS AZ INTERNETEN 2-3 TANULÁSI EGYSÉG POWERPOINT XP A PROGRAM ABLAKÁNAK ÁTTEKINTÉSE BEMUTATÓ LÉTREHOZÁSA,

Részletesebben

MICROSOFT POWERPOINT 2010

MICROSOFT POWERPOINT 2010 Mgr. Námesztovszki Zsolt MICROSOFT POWERPOINT 2010 Szabadka, 2012. Formai, technikai és módszertani követelmények a prezentáció elkészítéséhez 1. Az első oldal tartalmazza: az intézmény pontos nevét, a

Részletesebben

I. rész. 1. Bevezetés az Excel program használatába

I. rész. 1. Bevezetés az Excel program használatába Számítástechnika II jegyzet Gazdasági agrármérnök, Vidékfejlesztési agrármérnök Szerkesztette: Szilágyi Róbert, Lengyel Péter Verzió 1.0 I. rész. 1. Bevezetés az Excel program használatába Office XP 1.1.

Részletesebben

SMART Notebook 10.6 oktatói szoftver

SMART Notebook 10.6 oktatói szoftver Kérjük, gondoljon környezetére, mielőtt kinyomtatná ezt a dokumentációt! SMART Notebook 10.6 oktatói szoftver Felhasználói kézikönyv Windows operációs rendszer TARTALOMJEGYZÉK 1. fejezet - Bevezetés a

Részletesebben

Flash Flash Flash mozgás hang interakci mozgás hang interakció Flash

Flash Flash Flash mozgás hang interakci mozgás hang interakció Flash Adobe Flash CS4 A forgalomban lévô kézikönyvek a Flash használatát a fejlesztô felhasználó rendelkezésére álló eszközök szigorú elemzésén keresztül mutatják be és általában olyan gyakorlatokat tartalmaznak,

Részletesebben

Táblázatkezelés Excel XP-vel. Tananyag

Táblázatkezelés Excel XP-vel. Tananyag Táblázatkezelés Excel XP-vel Tananyag Táblázatkezelés Excel XP-vel TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ...9 A MICROSOFT EXCEL INDÍTÁSA...9 AZ EXCEL ABLAK RÉSZEI...10 AZ ESZKÖZTÁRAK KEZELÉSE...13 ESZKÖZTÁRAK TESTRESZABÁSA...14

Részletesebben

MOKKA 2. 2008 NetLock Kft.

MOKKA 2. 2008 NetLock Kft. 2 Tartalomjegyzék 6 I Rész Bevezető 1 Mire használható... a program 6 2 A program telepítése... 7 3 Telepítés utáni... beállítások 12 4 Frissítések listája... 14 5 A NetLock Kft... 16 18 II Rész Regisztráció

Részletesebben

Szövegszerkesztés Microsoft Word XP. Tananyag

Szövegszerkesztés Microsoft Word XP. Tananyag Szövegszerkesztés Microsoft Word XP Tananyag TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ...8 A SZÖVEGSZERKESZTÉS ELSŐ LÉPÉSEI...9 ALAPFOGALMAK...9 A MICROSOFT WORD XP INDÍTÁSA...11 A WORD XP ABLAK RÉSZEI...12 A MUNKAABLAK

Részletesebben

Mgr. Námesztovszki Zsolt MICROSOFT WORD 2010. Szabadka, 2012.

Mgr. Námesztovszki Zsolt MICROSOFT WORD 2010. Szabadka, 2012. Mgr. Námesztovszki Zsolt MICROSOFT WORD 2010 Szabadka, 2012. Bevezető Szeretnénk lépésről-lépésre, az alapoktól kezdve, a Word részeit és parancsait bemutatni. Segítséget és gyakorlati tanácsokat adni

Részletesebben

A lapolvasó funkcióinak használata

A lapolvasó funkcióinak használata CanoScan LiDE 100 Képernyőn megjelenő kézikönyv Sayfa 1 / 278 sayfa A kézikönyv használata MC-2493-V1.00 A kézikönyv kinyomtatása A legfrissebb lapolvasó illesztőprogram megszerzése A lapolvasó funkcióinak

Részletesebben

Táblázatkezelés Microsoft Excel XP

Táblázatkezelés Microsoft Excel XP Táblázatkezelés Microsoft Excel XP Tananyag TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ...9 A MICROSOFT EXCEL PROGRAM HASZNÁLATA...9 A PROGRAM INDÍTÁSA...9 AZ EXCEL ABLAKÁNAK RÉSZEI...10 A TÁBLÁZATKEZELÉS ELSŐ LÉPÉSEI...13

Részletesebben

PDAstudio Offline Adatgyűjtő Alkalmazás Generátor. Felhasználói kézikönyv V1.6

PDAstudio Offline Adatgyűjtő Alkalmazás Generátor. Felhasználói kézikönyv V1.6 PDAstudio Offline Adatgyűjtő Alkalmazás Generátor Felhasználói kézikönyv V1.6 1 Tartalomjegyzék: 1. A PROGRAM RÖVID LEÍRÁSA... 4 2. RENDSZERKÖVETELMÉNYEK... 5 2.1. PC OLDALI HARDVER ÉS SZOFTVERKÖVETELMÉNYEK...

Részletesebben

MUNKAANYAG. Szőcs Endre. Rétegek fajtái, rétegekkel elvégezhető műveletek. A követelménymodul megnevezése: Képfeldolgozás

MUNKAANYAG. Szőcs Endre. Rétegek fajtái, rétegekkel elvégezhető műveletek. A követelménymodul megnevezése: Képfeldolgozás Szőcs Endre Rétegek fajtái, rétegekkel elvégezhető műveletek A követelménymodul megnevezése: Képfeldolgozás A követelménymodul száma: 0972-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-012-50

Részletesebben

A keresett művelet vagy funkció leírását a tartalomjegyzék megfelelő sorára való kattintással lehet a legkönnyebben megtalálni.

A keresett művelet vagy funkció leírását a tartalomjegyzék megfelelő sorára való kattintással lehet a legkönnyebben megtalálni. Használati utasítás az elektronikus kézikönyvhöz A keresett művelet vagy funkció leírását a tartalomjegyzék megfelelő sorára való kattintással lehet a legkönnyebben megtalálni. 1. Mozgassa a kurzort az

Részletesebben

Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is.

Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is. 2 Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is. Kiadja a Mercator Stúdió Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Lektor: Gál Veronika Szerkesztő: Pétery István

Részletesebben

Bemutató készítés Jegyzet

Bemutató készítés Jegyzet Bemutató készítés Jegyzet Verzió: 0.030-1- Tartalomjegyzék Bevezetés...6 PowerPoint munkakörnyezet...7 PowerPoint program megnyitása...7 A PowerPoint ablak felépítése...8 Speciális beállítások...9 Nézetek...9

Részletesebben

Az ADOBE ACROBAT. X STANDARD használata

Az ADOBE ACROBAT. X STANDARD használata Az ADOBE ACROBAT X STANDARD használata Jogi közlemények A jogi közlemények a http://help.adobe.com/hu_hu/legalnotices/index.html oldalon olvashatók. iii Tartalom 1. fejezet: Újdonságok Újdonságok (Acrobat

Részletesebben

A lapolvasó funkcióinak használata

A lapolvasó funkcióinak használata Canon CanoScan 9000F Képernyőn megjelenő kézikönyv 1 oldal / 350 oldal A kézikönyv használata MC-4679-V1.00 A kézikönyv kinyomtatása A legfrissebb ScanGear (lapolvasó illesztőprogram) beszerzése A lapolvasó

Részletesebben

A MICROSOFT WINDOWS XP ALAPJAI

A MICROSOFT WINDOWS XP ALAPJAI Mgr. Námesztovszki Zsolt A MICROSOFT WINDOWS XP ALAPJAI Szabadka, 2009. Alapfogalmak Az adattárolás mértékegységei A számítógép világában ugyanolyan fontos szerep jut a mértékegységeknek, mint hétköznapi

Részletesebben

Bevezetés az adatbázis használatába

Bevezetés az adatbázis használatába Base Útmutató Bevezetés az adatbázis használatába Base alapfunkcióinak bemutatása OpenOffice.org Szerzői jog E dokumentum szerzői joga a Szerzőké Copyright 2006-2009. Szabadon terjesztheti és/vagy módosíthatja

Részletesebben

gemiusexplorer Felhasználói kézikönyv

gemiusexplorer Felhasználói kézikönyv gemiusexplorer Felhasználói kézikönyv Copyright Gemius SA 2008 gemiusexplorer - Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Bevezető...3 1.1 Alapvető információk...3 1.2 Telepítés és frissítés...3 2 Első lépések...4

Részletesebben

Az ADOBE ACROBAT. XI használata

Az ADOBE ACROBAT. XI használata Az ADOBE ACROBAT XI használata Újdonságok Ha többet szeretne tudni, tekintse meg ezeket az ajánlott erőforrásokat az interneten. PDF exportálása Word, Excel és Powerpoint formátumba Adobe TV (2012. okt.

Részletesebben

Tulajdonságok. r em-25/em-15

Tulajdonságok. r em-25/em-15 Használati Utasítás Köszönjük, hogy a Roland EM-25/EM-15 Kreatív Keyboard-ot választotta, amely kísérő automatikás hangszerként kiválóan alkalmas arra, hogy órákon át tartó, tiszta, gondtalan szórakozást

Részletesebben