CANON COMMUNICATION & IMAGE FRANCE S.A.S.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CANON COMMUNICATION & IMAGE FRANCE S.A.S."

Átírás

1 Sorozat Gyors kezdési segédlet Kérjük, hogy a berendezés működtetése előtt olvassa el ezt a könyvet. Elolvasás után tárolja ezt a könyvet elérhető helyen, bármikor szüksége lehet rá. MAGYAR

2 A készülék beállítása Ha nincs külön megjegyzés, a kézikönyv illusztrációi arra a helyzetre vonatkoznak, amikor nincs opcionális eszköz az ir1022if készülékhez csatlakoztatva. Az itt leírt menüpontok az ir1022if modellre is vonatkoznak. A tartozékok ellen rzése Készülék Papírkazetta (opcionális) Burkolat (opcionális)***** Kézibeszél (opcionális)***** Kézibeszél tartója (opcionális)***** Csavarok (2 db minden típushoz) (opcionális)***** * kizárólag az ir1022f/1022i/1022if esetében ** kizárólag az ir1018 és az ir1022 sorozat esetében *** kizárólag az ir1018j esetében **** A készülékbe építve, a megvásárolt modellt l függ en ***** Az Egyesült Királyságban nem kapható ****** kizárólag az ir1022f/1022if esetében El készületek a készülék beállítása el tt Távolítson el a szállításhoz használt minden biztosítószalagot a készülékr l. A készülék mozgatásakor gondoskodjon arról, hogy legalább két személy vigye, a bal és jobb oldalon található fogantyúnál fogva, a jobb oldalon látható ábrának megfelel en. A készülék és a tartozékok valóságos megjelenése kis mértékben eltérhet a kézikönyvben szerepl illusztrációtól. 1

3 A készülék típusától függ en egyes beállítások nem érhet k el, illetve az egyes menük száma is különbözhet az itt látottaktól. Festékkazetta**** Hálózati kábel Telefonkábel****** Dobegység Címzett címkéje* Gyors kezdési segédlet Felhasználói szoftverlemez** Felhasználói kézikönyv CD*** Kicsomagolási utasítások A készülékhez tartozó kézikönyvek Gyors kezdési segédlet (ez a dokumentum): A készülék beállítása és szoftvertelepítés Alapvet üzemeltetési kézikönyv: (a felhasználói szoftverlemezen)*: Alapszolgáltatások, karbantartás, készülék-beállítások és m szaki adatok B vített üzemeltetési kézikönyv (a felhasználói szoftverlemezen)*: B vített szolgáltatások, hálózati és távoli felhasználó interfész, rendszerkövetés, beszámolók és felsorolások Scanner Driver Guide (A lapolvasó illeszt programjának kézikönyve - a felhasználói szoftverlemezen): Lapolvasó-beállítások a számítógépr l * Az ir1018j felhasználói CD tartalmazza 2

4 1 Festékkazetta telepítése 2 Vegye ki a m anyag tokot a dobozból. Nyissa ki a tokot, majd vegye ki a festékkazettát. A dobozt és a tokot kés bbi felhasználásra rizze meg. 4 5 B A Nyissa fel az el lapot. Húzza az (A) kazettarögzít kart maga felé, majd tegye be a kazettát a készülékbe úgy, hogy a nyíl (B) a készülék irányába mutasson. 8 9 Nyomja le a kart. Csukja le az el lapot. Vigyázat Lezáráskor vigyázzon az ujjaira. Ha nem tudja lezárni az el lapot, ne er ltesse. Nyissa fel a borítót, és ellen rizze, hogy a festékkazetta megfelel en van-e behelyezve a készülékbe. 3

5 3 A C B Vigyázat Ne érjen hozzá az (A) és (B) részhez. Ne húzza ki a véd szalagot (C) addig, míg be nem helyezte a festékkazettát a készülékbe, mivel a festék kifolyhat alkalommal rázza meg finoman a kazettát, hogy a benne lév festékpor egyenletesen elrendez djön. 7 Egyik kezével tartsa meg er sen a kazettát, a másik kezével pedig húzza ki teljesen a szalagot. A Fordítsa a kazettarögzít kart (A) az óramutató járásával ellentétes irányban ütközésig. Megjegyzés Ne húzza ferdén a véd szalagot. Megjegyzés Ha a kazetta már a készülékben van, akkor kezdje a 6. lépéssel. 4

6 1 A dobegység behelyezése 2 Nyissa fel a bal oldali fedelet. Nyissa ki az új dobegységet tartalmazó csomagot, majd távolítsa el a véd csomagolást. 4 5 A B C Fogja meg a dobegységet a két oldalán található fogantyúnál fogva. Igazítsa a dobegység nyúlványát (C) az (A) és (B) közötti résbe, majd tolja be a dobegységet a készülékbe egészen addig, amíg csak lehetséges. 5

7 3 A Távolítsa el a fekete m anyag lapot. 6 Vigyázat Ne érjen hozzá az (A) részhez, mert ez a nyomatok képmin ségének romlását okozhatja. Csukja vissza a bal oldali fedelet. Vigyázat Lezáráskor vigyázzon az ujjaira. 6

8 1 Papír betöltése 2 Teljesen húzza ki a papírkazettát, amíg meg nem akad. Egyengesse el a papírköteg éleit. 7

9 3 4 B A C B Töltse be a papírköteget nyomtatási oldallal felfelé. Megjegyzés Gy z djön meg arról, hogy a papírköteg hátsó éle hozzáér a hátsó papírvezet höz (C), hogy a papírköteg nem lépi túl a betöltési határértéket (A), és hogy a köteg a papírvezet k horgai (B) alá simul. Finoman helyezze be a papírkazettát, amilyen mélyen csak lehet. Vigyázat Lezáráskor vigyázzon az ujjaira. Megjegyzés A papír kézi adagolóba való betöltésér l lásd az Alapvet üzemeltetési kézikönyv 3., Nyomathordozók cím fejezetét. 8

10 Telefonkábelek csatlakoztatása (csak ir1022f/1022if esetén) C B A Csatlakoztassa a mellékelt telefonkábelt a vonali csatlakozóhoz (A) és a fali aljzathoz. Szükség esetén a küls telefont csatlakoztassa a megfelel aljzathoz (B). Ha van kézibeszél je, csatlakoztassa a kábelt a megfelel aljzathoz (C). Az Egyesült Királyságban: Szükség esetén a küls készülék csatlakoztatásához használjon külön kapható B.T. adaptert. 3 4 A A burkolatot er sítse fel a készülékre a csavarokkal (A). Tegye helyére a kézibeszél t. Megjegyzés Ha kézibeszél t vagy küls telefonkészüléket használ, ellen rizze, hogy a készülék <Fax/Tel> vagy <Manual (Kézi)> vételi módba legyen kapcsolva. A vételi mód beállításával kapcsolatban lásd: Vételi mód beállítása, oldalszám: 22. 9

11 Kézibeszél csatlakoztatása (opcionális) 1 2 B A Csavarhúzóval távolítsa el a készülék jobb oldalán lév m anyag borítót. A kézibeszél tartóját csavarozza a burkolatra a csavarokkal (A). Ellen rizze, hogy a tartó barázdált (B) oldala balra mutat. 10

12 Hálózati kábel csatlakoztatása, a készülék bekapcsolása 1 2 Ex. DISPLAY LANGUAGE ENGLISH F kapcsoló A hálózati kábelt csatlakoztassa a készülék hátoldalán lév aljzathoz és a fali csatlakozóhoz, majd a f kapcsoló [I] oldalát nyomja ON állásba. Ha megjelenik a <DISPLAY LANGUAGE (NYELVVÁLASZTÁS)> üzenet, nyomja meg a [ ] vagy a [ ] gombot az LCD-kijelz nyelvének kiválasztásához, majd nyomja meg az [OK] gombot. Mit kell tenni, ha... A <CLOSE COVER/FRONT OR LEFT COVER (CSUKJA BE A FEDELET/ELÜLS V. BAL FEDÉL)> üzenet jelenik meg: Ellen rizze, hogy az elüls vagy bal fedél megfelel en be van-e csukva. (Lásd: Festékkazetta telepítése, oldalszám: 3 vagy A dobegység behelyezése, oldalszám: 5.) Az <OUT OF TONER/CHANGE TONER (NINCS FESTÉK/CSERÉLJEN FESTÉKET)> üzenet jelenik meg: Ellen rizze, hogy a festékkazetta megfelel en van-e behelyezve. (Lásd: Festékkazetta telepítése, oldalszám: 3.) A <DRUM IS NOT SET/INSERT THE DRUM (NINCS DOB BETÉVE/TEGYE BE A DOBOT)> üzenet jelenik meg: Ellen rizze, hogy a dobegység megfelel en van-e behelyezve. (Lásd: A dobegység behelyezése, oldalszám: 3.) A <LOAD PAPER (TÖLTSÖN BE PAPÍRT)> üzenet jelenik meg: Ellen rizze, hogy a papír megfelel en van-e behelyezve a papírkazettába. (Lásd: Papír betöltése, oldalszám: 3.) 11

13 és nyelv- és országválasztás 3 4 Opcionális kazetta nélkül 100% A4 A TEXT 01 Ex. COUNTRY SELECT UK Opcionális kazettával 100% AUTO A TEXT 01 Ha megjelenik a <COUNTRY SELECT (ORSZÁGVÁLASZTÁS)> üzenet, nyomja meg a [ ] vagy a [ ] gombot az ország kiválasztásához, majd nyomja meg az [OK] gombot. A készülék készenléti üzemmódba kapcsol. Figyelmeztetés Ez a termék gyenge mágneses teret kelt. Ha szívritmusszabályozója van, és szokatlanul érzi magát a gépnél, menjen távolabb t le, és forduljon orvosához. Megjegyzés Zivatar esetén húzza ki a hálózati kábelt az elektromos csatlakozóaljzatból. (Vegye figyelembe, hogy a készülék memóriájában tárolt dokumentumok törl dnek a hálózati kábel kihúzásakor.) A hálózati csatlakozó kihúzása után mindig várjon legalább 5 másodpercet, miel tt újra csatlakoztatná. Ne csatlakoztassa a készüléket szünetmentes tápegységhez (UPS). 12

14 Dátum és id beállítása COPY SEND SCAN GHI PQRS ABC DEF 2 3 JKL MNO 5 6 TUV WXYZ # C Log In/Out ID ON/OFF Adatok megadása Számgombok: Számok bevitele. [ ] és [ ]: Kurzorpozíció mozgatása. T [ ] [ ] Számgombok [Stop] [OK] [Additional functions] (Kiegészít funkciók) 4 A számgombokkal adja meg a dátumot (nap/ hónap/év) és az id t (24-órás formátumban), majd nyomja meg az [OK] gombot. 5 A készenléti állapotba a [Stop] gomb megnyomásával térhet vissza. Ex. DATE&TIME SETTING 31/ :19 13

15 1 Nyomja meg a [Additional Functions] (Kiegészít funkciók) gombot. 2 Nyomja meg a [ ] vagy [ ] gombot a <6. TIMER SETTINGS (DÁTUM, ÓRA)> kiválasztásához, majd nyomja meg az [OK] gombot. 3 Ellen rizze, hogy megjelenik-e az <1. DATE&TIME SETTING (DÁTUM, ÓRA BEÁLL.)>, majd nyomja meg az [OK] gombot. 14

16 A készülék beállítása faxküldéshez Tanácsok az információ-bevitelhez A küld adatai az elküldött faxüzeneten az oldalak fejlécén jelennek meg a címzetteknél. Fax-/telefonszám Dátum és id Saját név Oldalszám 31/ :50 FAX 123XXXXXXX CANON 001 Megjegyzés Faxküldés el tt FELTÉTLENÜL írja be faxszámát, az egység nevét, illetve az aktuális dátumot és id t a készülékbe. Adatok megadása A következ gombok segítségével adhatja meg a kívánt adatokat. COPY SEND SCAN OK [ ] [ ] ABC DEF GHI JKL MNO PQRS TUV WXYZ # T [ ] [#] Számgombok C Log In/Out ID [Clear] (Törlés) Karakterek megadásához használja a számgombokat. A megfelel számgombot többször nyomja meg, amíg a megfelel karakter meg nem jelenik. Szimbólumok megadásához használja a [#] gombot. A [ ] gomb megnyomásával válthat a beviteli módok között: [:A]: Bet beviteli mód (nagybet ) [:a]: Bet beviteli mód (kisbet ) [:1]: Számbeviteli mód A [ ] gomb lenyomásával mozgathatja a kurzort jobbra. A kurzorpozíció el tt lév karakter törléséhez nyomja meg a [Clear] (Törlés) vagy a [ ] gombot. Az összes karakter törléséhez tartsa nyomva a [Clear] (Törlés) gombot. A [ ] gombnak és a [Clear] (Törlés) gombnak az egység nevének beviteléhez történ megnyomására a kurzor balra mozdul el, és törl dik az ott lév karakter. A bevitt adatok jóváhagyásához nyomja meg az [OK] gombot. 15

17 (csak az ir1022f/1022if esetén) A következ karaktereket adhatja meg a különböz beviteli módokban: :A :a 1 [2] ABC abc 2 [3] DEF def 3 [4] GHI ghi 4 [5] JKL jkl 5 [6] MNO mno 6 [7] PQRS pqrs 7 [8] TUV tuv 8 [9] WXYZ wxyz 9 [0] 0 [ ] :1 :a :A [#]. #! ", ; : ^ _ = /? % & + \ ( ) [ ] { } < > 16

18 COPY SEND SCAN [ ] OK [OK] [ GHI PQRS T ABC JKL TUV 2 5 DEF MNO WXYZ # [ ] [ ] Számgombok [Additional Functions] (Kiegészít funkciók) C Log In/Out ID [Clear] (Törlés) ON/OFF [Stop] Adatok megadása Számgombok: Bet k és számok megadása. [ ]: Szimbólumok megadása. [ ]: Bet - és számbeviteli mód közötti átkapcsolás. [ ]: Kurzorpozíció mozgatása jobbra. [Clear] (Törlés)/[ ]: Törli a kurzorpozíció el tt lév karaktert. Az összes karakter törléséhez tartsa nyomva a [Clear] (Törlés) gombot. A [ ] gombnak és a [Clear] (Törlés) gombnak az egység nevének beviteléhez történ megnyomására a kurzor balra mozdul el, és törl dik az ott lév karakter. 4 Ellen rizze, hogy a kijelz n az <1. USER SETTINGS (FELH. PROGRAMOZÁS)> felirat olvasható, majd nyomja meg az [OK] gombot. 5 Ellen rizze, hogy megjelenik-e az <1. UNIT TELEPHONE # (SAJÁT FAXSZÁM)> felirat, majd nyomja meg az [OK] gombot. Ex. 6 A számgombokkal adja meg fax- vagy telefonszámát (max. 20 számjegy szóközökkel együtt), majd nyomja meg az [OK] gombot. UNIT TELEPHONE # 10 Ellen rizze, hogy megjelenik-e a <1. UNIT NAME (SAJÁT NÉV)> felirat, majd nyomja meg az [OK] gombot. 11 A számgombok segítségével adja meg saját nevét (max. 24 karakter), majd nyomja meg az [OK] gombot. 12 A készenléti állapotba a [Stop] gomb megnyomásával térhet vissza. Ex. UNIT NAME :a 17

19 A küld adatainak megadása 1 Nyomja meg az [Additional Functions] (Kiegészít funkciók) gombot. 2 Nyomja meg a [ ] vagy a [ ] gombot a <3. TX/RX SETTINGS (TX/RX BEÁLLÍTÁSOK)> kiválasztásához, majd nyomja meg az [OK] gombot. 3 Nyomja meg a [ ] vagy [ ] gombot a <2. FAX SETTINGS (FAXBEÁLLÍTÁSOK)> kiválasztásához, majd nyomja meg az [OK] gombot. 7 Nyomja meg kétszer az [Additional Functions] (Kiegészít funkciók) gombot. 8 Nyomja meg a [ ] vagy [ ] gombot az <1. COMMON SETTINGS (ÁLTALÁNOS BEÁLL.)> kiválasztásához, majd nyomja meg az [OK] gombot. 9 Ellen rizze, hogy a kijelz n az <1. TX SETTINGS (ADÁSI BEÁLLÍTÁS)> felirat olvasható, majd nyomja meg az [OK] gombot. 18

20 Állítsa be a megfelel tárcsázási módot 1 Nyomja meg az [Additional Functions] (Kiegészít funkciók) gombot. 2 Nyomja meg a [ ] vagy a [ ] gombot a <3. TX/RX SETTINGS (TX/RX BEÁLLÍTÁSOK)> kiválasztásához, majd nyomja meg az [OK] gombot. 3 Nyomja meg a [ ] vagy a [ ] gombot a <2. FAX SETTINGS (FAXBEÁLLÍTÁSOK)> kiválasztásához, majd nyomja meg az [OK] gombot. 7 A készenléti állapotba a [Stop] gomb megnyomásával térhet vissza. 19

21 4 Ellen rizze, hogy a kijelz n az <1. USER SETTINGS (FELH.PROGRAMOZÁS)> felirat olvasható, majd nyomja meg az [OK] gombot. 5 Nyomja meg a [ ] vagy [ ] gombot a <2. TEL LINE TYPE (TÁRCSÁZÁSI MÓD)> kiválasztásához, majd nyomja meg az [OK] gombot. 6 Nyomja meg a [ ] vagy [ ] gombot a telefonvonal típusának kiválasztásához, majd nyomja meg az [OK] gombot. <TOUCH TONE (HANGKÓDOS HÍVÁS)>: Hangkódos tárcsázás (alapértelmezés) <ROTARY PULSE (IMPULZUS HÍVÁS)>: Impulzuskódos tárcsázás 20

22 A készülék beállítása faxok fogadásához Válassza ki a kívánt vételi módot A megfelel vételi módot az alábbi diagram segítségével választhatja ki. Kívánja a készüléket hanghívások fogadására használni? Igen Szeretne üzenetrögzít t csatlakoztatni a készülékhez? Nem Szeretne automatikusan fogadni faxüzeneteket? Igen Nem Igen Nem <FaxOnly (Fax mód)> Minden hívásra faxhanggal válaszol. <AnsMode (Üzn. mód)> Faxok automatikus fogadása, hangüzenetek rögzítése. <Manual (Kézi)> Nem fogadja a hívásokat. Kézzel kell fogadni a faxokat. <FaxTel> Ha telefon csatlakozik a készülékhez, automatikusan vált a fax- és hanghívások között. Megjegyzés Az üzenetrögzít t közvetlenül kell csatlakoztatni a készülékhez, hogy m ködjön az <AnsMode (Üzn. mód)>. A <Fax/tel> vagy <Manual (Kézi)> beállításhoz opcionális kézibeszél vagy küls telefon szükséges. Az <AnsMode (Üzn. mód)> nem támogatja a hangposta használatát. 21

23 (csak ir1022f/1022if esetén) Vételi mód beállítása 1 Nyomja meg az [Additional Functions] (Kiegészít funkciók) gombot. 4 Nyomja meg a [ ] vagy [ ] gombot a <3. RX SETTINGS (VÉTELI BEÁLLÍTÁS)> kiválasztásához, majd nyomja meg az [OK] gombot. 2 A [ ] vagy [ ] gombbal jelölje ki a <TX/RX SETTINGS (TX/RX BEÁLLÍTÁSOK)> pontot, majd nyomja meg az [OK] gombot. 5 Nyomja meg a [ ] vagy [ ] gombot a <2. RX MODE (VÉTELI MÓD)> kiválasztásához, majd nyomja meg az [OK] gombot. 3 Nyomja meg a [ ] vagy a [ ] gombot a <2. FAX SETTINGS (FAXBEÁLLÍTÁSOK)> kiválasztásához, majd nyomja meg az [OK] gombot. 6 A [ ] vagy a [ ] gombbal válassza ki a tárcsázási módot, majd nyomja meg az [OK] gombot. 7 A készenléti állapotba a [Stop] gomb megnyomásával térhet vissza. Megjegyzés A részleteket lásd a B vített üzemeltetési kézikönyvben. 22

24 A készülék beállítása hálózati használatra A készülék csatlakoztatása a hálózathoz A készülék USB- és LAN-csatolóval rendelkezik. Ha a készülék LAN-kábelen keresztül csatlakozik a hálózatra, akkor hálózati nyomtatóként használhatja, illetve olyan funkcióit használhatja, amilyen az I-fax funkció, amellyel az interneten keresztül küldhet és fogadhat faxot. Megjegyzés A készülék LAN-kábel nélkül kerül szállításra. Az ir1018/1022a/1022f készülék hálózati környezetben is használható, ha az opcionális hálózati kártya telepítve van. Az IP-cím beállítások megadása A készülék és a számítógép közötti kommunikáció lehet vé tételéhez IP-címet kell megadni. Megjegyzés A következ folyamat végrehajtása el tt gy z djön meg arról, hogy a készülék be van kapcsolva és csatlakoztatva van a hálózathoz. A készülék alapbeállítása szerint a DHCP segítségével automatikusan megad egy IP-címet. Ha a hálózati kiszolgáló vagy útválasztó beállítása szerint megadja a DHCP-címet, mindössze csatlakoztatni kell a hálózati kábelt, és be kell kapcsolni a készüléket. A készülék automatikusan felismeri az IP-címet. A készülék a BOOTP és RARP protokollt használó automatikus IP-címeket is támogatja. Ha ezeket a protokollokat használja, válassza az <ON> pontot a következ eljárás 6. pontjában, majd adja meg a <2. BOOTP> vagy a <3. RARP> beállításait. 23

25 (csak ir1022i/1022if esetén) 1 Csatlakoztasson 5. vagy magasabb kategóriájú sodrott érpáros LAN-kábelt a készülék hátulján található 10Base-T/100Base-TX porthoz. A kábel másik végét csatlakoztassa a hálózati útválasztóhoz vagy a hubhoz. Számítógép hálózati csatoló (100Base TX) Számítógép hálózati csatoló (10Base T) Ethernet-kábel Hub Megjegyzés A készülék helyi nyomtatóként való használatakor USB-kábelen keresztül közvetlenül a számítógéphez csatlakoztassa a készüléket. (Lásd: Szoftvertelepítés/-eltávolítás (csakir1018 és ir1022 sorozat) a 27. oldalon) Kézzel adja meg az IP-címet 1 Nyomja meg az [Additional Functions] (Kiegészít funkciók) gombot. 2 Nyomja meg a [ ] vagy [ ] gombot a <9. SYSTEM SETTINGS (RENDSZERADATOK)> kiválasztásához, majd nyomja meg az [OK] gombot. 3 Nyomja meg a [ ] vagy [ ] gombot az <5. NETWORK SETTINGS (HÁLÓZATI BEÁLL.)> kiválasztásához, majd nyomja meg az [OK] gombot. 24

26 4 Ellen rizze, hogy megjelenik-e az <1. TCP/IP SETTINGS (TCP/IP BEÁLLÍTÁS)> felirat, majd nyomja meg az [OK] gombot. 5 Ellen rizze, hogy megjelenik-e az <1. IP ADDRESS AUTO. (AUTO. IP-CÍM)> felirat, majd nyomja meg az [OK] gombot. 6 A [ ] vagy a [ ] gombbal válassza ki az <OFF (KI)> pontot, majd nyomja meg az [OK] gombot. Ex. 10 A számgombokkal adja meg az alhálózati maszkot, majd nyomja meg az [OK] gombot. SUBNET MASK Ellen rizze, hogy megjelenik-e a <4. GATEWAY ADDRESS (ÁTJÁRÓ CÍM) > felirat, majd nyomja meg az [OK] gombot. Ex. 12 A számgombokkal adja meg az átjáró címét, majd nyomja meg az [OK] gombot. GATEWAY ADDRESS

27 7 Ellen rizze, hogy megjelenik-e a <2. IP ADDRESS (IP-CÍM)> felirat, majd nyomja meg az [OK] gombot. Ex. 8 A számgombok segítségével adja meg az IP-címet, majd nyomja meg az [OK] gombot. IP ADDRESS Ellen rizze, hogy megjelenik-e a <SUBNET MASK (ALHÁLÓZATI MASZK)> felirat, majd nyomja meg az [OK] gombot. 13 Kapcsolja ki a készülék jobb oldalán lév f kapcsolót, majd kapcsolja be a készülék újraindításához. Megjegyzés Dokumentumok ben és I-faxban való küldéséhez adja meg az /I-FAX beállításokat. (Lásd a B vített üzemeltetési kézikönyv 3. Hálózat cím fejezetét.) 26

28 Szoftvertelepítés/-eltávolítás Telepítési eljárás Hajtsa végre a következ eljárást a nyomtató, a fax és a lapolvasó illeszt programjainak telepítéséhez. Az illeszt programok telepítése után számítógépér l nyomtathat és küldhet faxot, illetve dokumentumokat olvashat be számítógépébe. Kétféle típusú nyomtató-illeszt program van: a PCL és az UFRII LT. PCL: Ez a Hewlett-Packard PCL nyomtatóilleszt -programja, amely a PCL5c, a PCL5e és a PCL6 illeszt programot foglalja magában. A PCL5c nyomtató-illeszt program színes nyomtatókhoz használható, a PCL5e és a PCL6 nyomtató-illeszt program pedig fekete-fehér nyomtatókhoz. A PCL6 fejlettebb változata a PCL5e programnak, amely kiváló nyomtatási min séget és sebességet biztosít. A készülék támogatja a PCL5e és a PCL6 nyomtató-illeszt programot. UFRII LT: Ez a Canon UFRII LT nyomtató-illeszt program. Ennek az illeszt programnak a használatával a teljes nyomtatási id jelent s csökkentése érdekében az egyébként a nyomtatón belül végrehajtott különböz adatfeldolgozási folyamatok megoszlanak a gazdaszámítógép és a nyomtató között. A terhelés a kimeneti adatoknak megfelel en delegálható, ilyen módon az optimalizálás révén jelent s sebességnövekedés valósul meg. A telepítés el készítése: A szoftver telepítését megel z en ne csatlakoztassa az USB-kábelt. Ha az USB-kábelt a szoftver telepítése el tt csatlakoztatja, és megjelenik a [Found New Hardware Wizard] (Új hardver telepítése varázsló) képerny, kattintson a [Cancel] (Mégse) gombra. Windows 2000/XP/Server 2003 esetén a szoftvertelepítéshez rendszergazdaként lépjen be a rendszerbe. Az USB-kábel csatlakoztatása el tt ellen rizze, hogy be van-e kapcsolva a készülék. A megjelen képerny kön a továbblépéshez kattintson a bekarikázott gombokra. A készülék USB-kábel nélkül kerül szállításra. Rendszerkövetelmények Microsoft Windows 98/98SE CPU: Intel Pentium/90 MHz vagy gyorsabb Memória: 128 MB vagy több Merevlemezen rendelkezésre álló szabad terület: 355 MB vagy több Microsoft Windows Me CPU: Intel Pentium/150 MHz vagy gyorsabb Memória: 128 MB vagy több Merevlemezen rendelkezésre álló szabad terület: 295 MB vagy több Microsoft Windows 2000 CPU: Intel Pentium/133 MHz vagy gyorsabb Memória: 128 MB vagy több Merevlemezen rendelkezésre álló szabad terület: 1 GB vagy több Ha nem jelenik meg a CD-ROM Setup telepít képerny, a Windows Asztalon kattintson-duplán a [My Computer] (Sajátgép) ikonra. Nyissa meg a CD-ROM ikont, majd kattintson duplán az [MInst (MInst.exe)] fájlra

29 (csak az ir1018 és az ir1022 sorozat esetén) Megjegyzés A PCL nyomtató-illeszt program opcionális az ir1018/1022a/1022f esetében. A PCL nyomtató-illeszt program akkor használható, ha telepítve van az opcionális PCL-készlet (PCL nyomtatási készlet) is. A fax-illeszt program csak az ir1022f/1022if esetén elérhet. A lapolvasó-illeszt program csak USB-kapcsolat esetén elérhet. Az ir1018/1022a/1022f készülék hálózati nyomtatóként is használható, ha az opcionális hálózati kártya telepítve van. Microsoft Windows XP (32 bites verzió) CPU: Intel Pentium/Celeron sorozat 300 MHz vagy gyorsabb Memória: 128 MB vagy több Merevlemezen rendelkezésre álló szabad terület: 1,5 GB vagy több USB-csatlakozás 1 2 Microsoft Windows Server 2003 (32 bites verzió)* CPU: Intel Pentium/Celeron sorozat 133 MHz vagy gyorsabb Memória: 128 MB vagy több Merevlemezen rendelkezésre álló szabad terület: 2 GB vagy több * Csak hálózati csatlakozáshoz

30 A Az USB-kábel (A) segítségével csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez. 29

31 A telepítés befejez dött. 30

32 Hálózati csatlakozás (csak ir1022i/1022if esetén) 1 2 Ha nem jelenik meg a CD-ROM Setup telepít képerny, a Windows Asztalon kattintson-duplán a [My Computer] (Sajátgép) ikonra. Nyissa meg a CD-ROM ikont, majd kattintson duplán az [MInst (MInst.exe)] fájlra A telepítés befejez dött. 31

33 3 Ha Windows Server 2003 rendszert futtató számítógépre telepíti a szoftvert, ennél a lépésnél nem jelenik meg ez a képerny Minden kiválasztott meghajtónál ismételje meg ezt a lépést. 32

34 Szoftver eltávolítása Miel tt eltávolítaná az illeszt programot, ellen rizze a következ t: Kéznél van a telepít szoftver. Semmilyen alkalmazás nem fut a számítógépen. Megjegyzés A szoftver eltávolításához Windows 2000/XP/Server 2003 rendszerben rendszergazdai jogosultság szükséges. A szoftver eltávolításánál el ször távolítsa el az ir Toolbox alkalmazást, majd az ir illeszt programokat. Az ir illeszt programok eltávolítása 3 Kattintson az [Exit] (Kilépés) elemre. 1 A Windows tálcán kattintson a [Start] gombra [(All) Programs] (Minden program)] [Canon] [ir ] [Uninstall drivers] (Illeszt programok eltávolítása) parancsra. Megjelenik az [ir Drivers Uninstaller] (ir illeszt programok eltávolítása) párbeszédablak. 2 Nyomja meg a [Delete] (Törlés) gombot. Alapárban foglalt programok a User Software CD felhasználói szoftverlemezen Canon Cover Sheet Editor (címlapszerkeszt ) A Canon Cover Sheet Editor alkalmazással egyéni faxcímlap-sablonokat hozhat létre, amelyeket a Canon fax-illeszt programhoz használhat. A részletekr l az online súgóban tájékozódhat. NetSpot Device Installer (NSDI) A NetSpot Device Installer alkalmazással hálózati feladatok ellátására állíthatja be a készüléket. Részleteket a Readme fájl és a programhoz tartozó online súgó tartalmaz. Canon Font Manager (bet készlet-kezel ) A Canon Font Manager segédprogrammal többek között bet típusokat telepíthet és távolíthat el. A részletekr l a Readme fájlban tájékozódhat. PCL Barcode 30 skálázható vonalkód- bet típust tartalmaz. A részletekr l a Readme fájlban tájékozódhat. E programok használatához kattintson az egyes programok parancsfájljaira, majd kövesse a képerny n megjelen utasításokat. A Canon Cover Sheet Editor és a NetSpot Device Installer használatához a CD-ROM telepít képerny jén megjelen [Additional Software Programs] (Kiegészít szoftverek) gombra is kattinthat. Megjegyzés A Canon Font Manager és a PCL Barcode kizárólag PCL nyomtatók felhasználói számára érhet el. 33

35 Az ir Toolbox eltávolítása 1 A Windows tálcán kattintson a [Start] gombra [(All) Programs] (Minden program) [Canon] [ir Toolbox 4.9] [Toolbox Uninstall] (Eszköztár eltávolítása) parancsra. 2 Kövesse a képerny n megjelen utasításokat. Amikor megjelenik a Javítás vagy Eltávolítás programválasztó képerny, jelölje be a [Remove] (Eltávolítás) opciót, majd kattintson a [Next >] (Tovább) gombra. Ha a program kéri az eltávolítás meger sítését, kattintson a [Remove] (Eltávolítás) gombra. Ha a rendszer kéri, indítsa újra a számítógépet. 3 Nyomja meg a [Yes] (Igen) gombot. Az eltávolítás automatikusan megtörténik, és megjelenik a következ párbeszédablak. 4 Kattintson az [Exit] (Kilépés) gombra. Megjegyzés Ha a rendszer kéri, indítsa újra a számítógépet. 34

36 A Súgó használata A User Software CD felhasználói szoftverlemez olyan programokat (illeszt programot és alkalmazást) tartalmaz, amelyeket a mellékelt kézikönyvek nem ismertetnek. Ha ilyen programokat használ, az alábbi utasításoknak megfelel en használja az online vagy a környezetfügg súgót. Online Súgó Az illeszt programhoz mellékelt online súgófájlban további segítséget találhat. A [Properties] (Tulajdonságok) párbeszédablakban a [Help] (Súgó) gombra kattintva megjelenik az illeszt programok összes tulajdonsága és beállítási lehet sége. A Súgó párbeszédablak [Contents] (Tartalom) részére egyszer, majd a kívánt programra duplán kattintva megjelennek az adatok. A Súgó párbeszédablak [Index] (Tárgymutató) részére egyszer, majd a kívánt kulcsszóra duplán kattintva megjelennek az adatok. A keresett kulcsszó gyorskereséséhez írja be a szót a fels szövegablakba. Az ehhez legközelebb es kulcsszó megjelenik a listán. 35

37 Környezetfügg súgó A környezetfügg súgó az aktuális párbeszédablak minden elemét megmagyarázza. A következ módszerek bármelyikével elérheti a környezetfügg súgót. Kattintson a párbeszédablak címsorában lév (Help) (Súgó) elemre kattintson a keresett tételre. Az egér jobb gombjával kattintson a keresett tételre kattintson a [What s This?] (Mi ez?) parancsra. Jelölje ki a keresett elemet nyomja meg az [F1] gombot 36

38 ABC Dokumentumok küldése Fax, és I-fax küldéséhez vagy dokumentumok fájlszerverre küldéséhez kövesse az alábbi eljárást. A b vített küldési funkciókat lásd a B vített üzemeltetési kézikönyv 1. B vített küldési funkciók cím fejezetében. 1 Tegye be a dokumentumot 2 Válassza ki a küldési módot COPY SEND 1 ABC 2 GHI 4 JKL 5 OK PQRS 7 TUV 8 0 W T Helyezze a dokumentumot a másolóüvegre vagy tegye be az ADF-be. A küldhet dokumentumokat lásd az Alapvet üzemeltetési kézikönyv 2. Dokumentumkezelés cím fejezetében. Nyomja meg a [SEND]/[FAX] (KÜLDÉS/FAX) gombot, majd a [ ] vagy [ ] gombot a küldési módszer kiválasztásához, ezután nyomja meg az [OK] gombot. (Az ir1022f esetén nyomja meg a [FAX] gombot.) Világítani kezd a SEND/FAX (KÜLDÉS/FAX) jelz fénye, és a készülék küldés/fax készenléti üzemmódba kapcsol. Mit kell tenni, ha... Fájlszerverre szeretne dokumentumot küldeni: A fájlszerver címét gyorsgombokkal, kódolt tárcsázási gombbal vagy az [Address Book] (Címjegyzék) gombbal adhatja meg. (Lásd az Alapvet üzemeltetési kézikönyv 4. Dokumentumok küldése cím fejezetét.) 37

39 (csak ir1022f/1022i/1022if esetén) 3 A címzett megadása 4 Dokumentum küldése GHI 1 4 ABC JKL 2 5 DEF MNO 3 6 C Log In/Out ID ON/OFF GHI 1 4 ABC JKL 2 5 DEF MNO 3 6 C Log In/Out ID ON/OFF PQRS 7 TUV WXYZ # PQRS 7 TUV WXYZ # T T Adja meg a faxszámot vagy az / I-fax címet a számgombokkal. Nyomja meg a [Start] gombot. A dokumentumok másolóüvegre helyezésekor a [ ] vagy a [ ] gombbal jelölje ki a dokumentum méretét, majd minden dokumentum esetén nyomja meg a [Start] gombot. A beolvasás elkészülte után az [OK] gombot megnyomva indítsa el a tárcsázást. Mit kell tenni, ha... Rossz számot ad be a faxszám megadásakor: A [ ] gombbal lépjen vissza az elírt számjegyre. Téves karaktert ír az vagy I-fax cím megadásakor: A [ ] gombbal lépjen az elírt számjegyre, majd nyomja meg a [Clear] (Törlés) gombot. Vagy nyomja le és tartsa lenyomva a [Clear] (Törlés) gombot a teljes bejegyzés törléséhez. Mit kell tenni, ha... Törölni szeretné a küldést: Nyomja meg a kezel panel [Stop] gombját. Ha a <STOP KEY PRESSED (STOP GOMB LENYOMVA)> felirat megjelenik, nyomja meg az [OK] gombot. Ha a <CANCEL DURING TX/RX? (ADÁS/VÉTEL TÖRLÉSE?)> felirat megjelenik, válassza a <YES (IGEN)> pontot a [ ] gombbal. 38

40 ABC Másolás Az alábbi eljárást követve készíthet másolatot. A b vített másolási funkciókat lásd a B vített üzemeltetési kézikönyv 2. B vített másolási funkciók cím fejezetében. 1 Tegye be a dokumentumot 2 Lépjen be a Másolás üzemmódba M4 COPY SEND SCAN GHI PQRS ABC JKL TUV T Helyezze a dokumentumot a másolóüvegre, vagy tegye be az ADF-be. A másolható dokumentumokat lásd az Alapvet üzemeltetési kézikönyv 2. Dokumentumkezelés cím fejezetében. Nyomja meg a [COPY] (MÁSOLÁS) gombot. Világítani kezd a [COPY] (MÁSOLÁS) jelz fénye, és a készülék másolási készenléti üzemmódba kapcsol. Mit kell tenni, ha... Módosítani szeretné a képmin séget és a fedettséget: Lásd az Alapvet üzemeltetési kézikönyv 6. Másolás cím fejezetét. 39

41 3 4 Adja meg a kívánt másolatok számát Indítsa el a másolást GHI 1 4 ABC JKL 2 5 DEF MNO 3 6 C Log In/Out ID ON/OFF GHI 1 4 ABC JKL 2 5 DEF MNO 3 6 C Log In/Out ID ON/OFF PQRS 7 TUV WXYZ # PQRS 7 TUV WXYZ # T T A számgombokkal adja meg a kívánt másolatok számát (1-99). Nyomja meg a [Start] gombot. Ex. 100% A4 TEXT A 03 Mit kell tenni, ha... Rossz számot ad meg: Nyomja meg a [Clear] (Törlés) gombot, és írja be az új számot. Mit kell tenni, ha... Szeretné leállítani a másolást: Nyomja meg a kezel panel [Stop] gombját.ha a <STOP KEY PRESSED (STOP GOMB LENYOMVA)> felirat megjelenik, nyomja meg az [OK] gombot. Ha a <CANCEL COPYING? (TÖRLI A MÁSOLÁST?)> felirat megjelenik, nyomja meg a [ ] gombot a <YES (IGEN)> lehet ség kiválasztásához. 40

Alapvető műveletek kézikönyve

Alapvető műveletek kézikönyve Alapvető műveletek kézikönyve Mit tehetek ezzel a készülékkel? A készülék használata előtt Dokumentumkezelés Nyomathordozók Dokumentumok küldése Fax/I-fax dokumentumok fogadása Másolás Nyomtatás Beolvasás

Részletesebben

A készülék funkcióinak áttekintése... 1 A készülékhez tartozó kézikönyvek...1

A készülék funkcióinak áttekintése... 1 A készülékhez tartozó kézikönyvek...1 Telepítési kézikönyv Olvassa el ezt a kézikönyvet a termék használata előtt. Az elolvasás után gondosan őrizze meg. Tartalom A készülék funkcióinak áttekintése... 1 A készülékhez tartozó kézikönyvek...1

Részletesebben

FAX-L280/L200. Kezelési kézikönyv

FAX-L280/L200. Kezelési kézikönyv FAX-L280/L200 Kezelési kézikönyv FONTOS! Ha FAX-L280-as készüléket vásárolt, először a "C" mellékletet olvassa el, majd azt követően folytassa a kézikönyv tanulmányozását. Ez a berendezés megfelel az EC

Részletesebben

OFFICEJET PRO 8500A. Felhasználói útmutató A910

OFFICEJET PRO 8500A. Felhasználói útmutató A910 OFFICEJET PRO 8500A Felhasználói útmutató A910 HP Officejet Pro 8500A (A910) e-all-in-one sorozat Felhasználói útmutató Szerz i jogok 2010 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Hewlett-Packard

Részletesebben

hp officejet 5500 series all-in-one

hp officejet 5500 series all-in-one hp officejet 5500 series all-in-one kezelési útmutató hp officejet 5500 series all-in-one Copyright Hewlett-Packard Company 2003 Minden jog fenntartva. A dokumentum bármely részének fénymásolása, újbóli

Részletesebben

Telepítési kézikönyv. Ezt az útmutatót olvassa el először.

Telepítési kézikönyv. Ezt az útmutatót olvassa el először. Telepítési kézikönyv Ezt az útmutatót olvassa el először. Olvassa el ezt a kézikönyvet a termék használata előtt. Az elolvasás után gondosan őrizze meg. Tartalom A készülék funkcióinak áttekintése... 1

Részletesebben

Phaser 3300MFP. többfunkciós nyomtató. Phaser 3300MFP. Felhasználói útmutató

Phaser 3300MFP. többfunkciós nyomtató. Phaser 3300MFP. Felhasználói útmutató Phaser 3300MFP többfunkciós nyomtató Phaser 3300MFP Felhasználói útmutató 2008 Xerox Corporation. Minden jog fenntartva. Ez az útmutató kizárólag tájékoztatási célt szolgál. Az itt szereplő információk

Részletesebben

hp officejet 6100 series all-in-one

hp officejet 6100 series all-in-one hp officejet 6100 series all-in-one kezelési útmutató Copyright Hewlett-Packard Company 2002 Minden jog fenntartva. Jelen dokumentum semelyik része sem fénymásolható, sokszorosítható és fordítható le más

Részletesebben

hp psc 2200 series all-in-one

hp psc 2200 series all-in-one all-in-one kezelési útmutató Copyright Hewlett-Packard Company 2002 Minden jog fenntartva. A dokumentum bármely részének fénymásolása, újbóli el állítása vagy bármely más nyelvre történ fordítása a Hewlett-Packard

Részletesebben

hp officejet 4200 series all-in-one

hp officejet 4200 series all-in-one hp officejet 4200 series all-in-one felhasználói kézikönyv hp officejet 4200 series all-in-one 2004 Copyright Hewlett-Packard Development Company, LP Az itt közölt információk el zetes értesítés nélkül

Részletesebben

A készülék biztonságos és megfelelő használata érdekében kérjük, hogy a használatba vétel előtt olvassa el az útmutató Biztonsági információk című

A készülék biztonságos és megfelelő használata érdekében kérjük, hogy a használatba vétel előtt olvassa el az útmutató Biztonsági információk című A készülék biztonságos és megfelelő használata érdekében kérjük, hogy a használatba vétel előtt olvassa el az útmutató Biztonsági információk című fejezetét. A felhasználói kézikönyv bemutatása A Laser

Részletesebben

ES3451/ES3461/ES5461 MFP. Felhasználói kézikönyv

ES3451/ES3461/ES5461 MFP. Felhasználói kézikönyv ES3451/ES3461/ES5461 MFP Felhasználói kézikönyv Előszó Mindent megtettünk annak érdekében, hogy a kézikönyvben található adatok teljes körűek, pontosak és naprakészek legyenek. A gyártó nem vállal felelősséget

Részletesebben

Többfunkciós nyomtató

Többfunkciós nyomtató SCX-4600 Series SCX-4623 Series Többfunkciós nyomtató Felhasználói kézikönyv képzelje el a lehetőségeket Köszönjük, hogy ezt a Samsung terméket választotta. Szerzői jog 2009 Samsung Electronics Co., Ltd.

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DCP-7030 DCP-7045N. 0 verzió HUN

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DCP-7030 DCP-7045N. 0 verzió HUN HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DCP-7030 DCP-7045N 0 verzió HUN Ha az Ügyfélszolgálatot kell hívnia Kérjük, adja meg az alábbi információkat a későbbi beazonosításhoz: Típusszám: DCP-7030 és DCP-7045N (Karikázza be

Részletesebben

Használati útmutató NPD4756-00 HU

Használati útmutató NPD4756-00 HU NPD4756-00 HU Tartalomjegyzék Bevezetés Szerzői jogok és védjegyek... 11 Az útmutató használata... 12 Egyezmény... 12 Illegális másolatok és nyomtatványok... 13 Termékjellemzők... 13 Jellemzők... 13 Fejezet

Részletesebben

A használati útmutató tartalma

A használati útmutató tartalma A használati útmutató tartalma Ez a kézikönyv a készülék üzembe helyezését és a hozzá való szoftver telepítését ismerteti. Ez a dokumentum tartalmazza a készülék nyomtatóként, szkennerként és másolóként

Részletesebben

A készülék biztonságos és megfelelő használata érdekében kérjük, olvassa el az útmutató Biztonsági információk fejezetét, mielőtt használatba venné a

A készülék biztonságos és megfelelő használata érdekében kérjük, olvassa el az útmutató Biztonsági információk fejezetét, mielőtt használatba venné a A készülék biztonságos és megfelelő használata érdekében kérjük, olvassa el az útmutató Biztonsági információk fejezetét, mielőtt használatba venné a készüléket. Használati útmutató A készülékhez az alábbi

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv Biztonsági tudnivalók A készülék használatakor az alábbi biztonsági óvintézkedéseket mindig be kell tartani. Biztonság a készülék működtetése közben Ebben a kézikönyvben az alábbi

Részletesebben

2005 Xerox Corporation. Minden jog fenntartva.

2005 Xerox Corporation. Minden jog fenntartva. A Felhasználói kézikönyv bemutatása Ez a Használati útmutató a nyomtató beállításához szükséges információkat tartalmazza. Ezen kívül bemutatja a nyomtató használatát, karbantartását, valamint a hibák

Részletesebben

XEROX Phaser 3100MFP/S

XEROX Phaser 3100MFP/S TELECOM XEROX Phaser 3100MFP/S Használati utasítás 253107577-A_HUN Tisztelt vásárló! Biztonsága és kényelme érdekében kérjük, használat előtt olvassa el figyelmesen a Biztonság című fejezetet. E multifunkciós

Részletesebben

MonitorvezérlĘ telepítése Programtelepítés

MonitorvezérlĘ telepítése Programtelepítés Monitorvezérl telepítése Programtelepítés SyncMaster 204B Jelölések Ha elmulasztja az ezzel a szimbólummal jelölt utasítások betartását, akkor az testi sérülést vagy a készülék károsodását eredményezheti.

Részletesebben

Használati útmutató NPD5193-00 HU

Használati útmutató NPD5193-00 HU NPD5193-00 HU Copyright Copyright A jelen kiadvány semmiféle része sem reprodukálható, tárolható visszakereső-rendszerben vagy vihető át bármiféle eszközzel, elektronikusan, mechanikusan, fénymásolással,

Részletesebben

SAMSUNG LÉZERNYOMTATÓ Haszmálati útmutató

SAMSUNG LÉZERNYOMTATÓ Haszmálati útmutató SAMSUNG LÉZERNYOMTATÓ Haszmálati útmutató Az útmutató kizárólag tájékoztatási célt szolgál. Az itt szereplő információk előzetes értesítés nélkül változhatnak. A Samsung Electronics nem felelős a jelen

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SHARP MX-4112N http://hu.yourpdfguides.com/dref/3944138

Az Ön kézikönyve SHARP MX-4112N http://hu.yourpdfguides.com/dref/3944138 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

HU Használati útmutató LFF 6020

HU Használati útmutató LFF 6020 HU Használati útmutató LFF 6020 Tisztelt vásárló! Biztonsága és kényelme érdekében kérjük, használat előtt olvassa el figyelmesen a Biztonság című fejezetet. E multifunkciós gép megvásárlásával, ön egy

Részletesebben

Használati útmutató NPD4578-01 HU

Használati útmutató NPD4578-01 HU NPD4578-01 HU Szerzői jogok és védjegyek Szerzői jogok és védjegyek Szerzői jogok és védjegyek A jelen kiadvány semmiféle része sem reprodukálható, tárolható visszakereső-rendszerben vagy vihető át bármiféle

Részletesebben

Használati útmutató NPD3416-00

Használati útmutató NPD3416-00 NPD3416-00 Szerzői jogok és védjegyek A jelen kiadvány semelyik része sem reprodukálható, nem tárolható visszakereső-rendszerben és nem vihető át semmilyen eszközzel pl. mechanikusan, fénymásolással, felvétellel

Részletesebben

Phaser 6125. color laser printer. User Guide

Phaser 6125. color laser printer. User Guide Phaser 6125 color laser printer User Guide Guide d utilisation Guida dell'utente Benutzerhandbuch Guía del usuario Guia do Usuário Gebruikershandleiding Användarhandbok Betjeningsvejledning www.xerox.com/support

Részletesebben

hp scanjet 2400, 3670, 3690, 3970 digitális síkágyas lapolvasók

hp scanjet 2400, 3670, 3690, 3970 digitális síkágyas lapolvasók hp scanjet 2400, 3670, 3690, 3970 digitális síkágyas lapolvasók felhasználói kézikönyv hp scanjet 2400, 3670, 3690 és 3970 digitális síkágyas lapolvasók felhasználói kézikönyv szerz i jogi szabályozásra

Részletesebben

HP LaserJet 3150 készülék

HP LaserJet 3150 készülék Távolítson el minden papírt a lapadagolóból mielõtt további lapokat töltene be, a megfelelõ lapadagolás biztosítása miatt. Ezt a címként emlékeztetõként ragassza a készülékre. HU 1 2 HU HP LaserJet 3150

Részletesebben