PÁLYÁZAT. SZALÁNTAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁLYÁZAT. SZALÁNTAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztás ellátására"

Átírás

1 PÁLYÁZAT SZALÁNTAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Pécsi Tankerülete 1

2 Pályázó: Petik Róbert 7626 Pécs, Vadász utca 11. 2/6 Intézmény: Szalántai Általános Iskola Arany János Általános Iskolája mint a Szalántai Általános Iskola tagintézménye OM azonosító:

3 Nyilatkozatok: Alulírott Petik Róbert pályázatot nyújtok be a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Pécsi Tankerülete által kiírt, a honlapján július 20-án megjelent pályázati felhívás alapján a Szalántai Általános Iskola Arany János Általános Iskolája tagintézmény-vezető beosztás ellátására, az állás betöltésére. A következő nyilatkozatokat teszem pályázatom sikeres elbírálása érdekében: 1. Nyilatkozom arról, hogy a évi CXC. törvényben a magasabb vezetői állás betöltésére előírt, valamint a pályázati kiírásban szereplő feltételeknek megfelelek és ennek igazolásait mellékelem. 2. Nyilatkozom, hogy augusztusa óta megszakítás nélkül a megpályázott intézmény dolgozója vagyok 3. Nyilatkozom arról, hogy hozzájárulok a teljes pályázati anyagom, az eredetivel teljesen megegyező sokszorosításához, és továbbításához a döntéshozók és a véleményezők felé. Elfogadom, hogy a pályázat tartalma harmadik személlyel közölhető. 4. Nyilatkozom arról, hogy nyertes pályázóként - vállalom a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséget. 5. Hozzájárulok ahhoz, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adataimat a pályázati eljárással összefüggésben kezelhessék. 6. Vállalom, hogy szakirányú továbbképzés keretében megkezdem tanulmányaimat a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán, a közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga szakirányú szakon.(2015. július 20-án felvételt nyertem) Pályázatomhoz mellékelem a következőket: hatósági erkölcsi bizonyítvány végzettséget igazoló oklevelek, bizonyítványok másolatai értesítés felvételről Pécs, augusztus 16. Petik Róbert 3

4 Tartalomjegyzék: Pályázati adatok, pályázó adatai.1 Nyilatkozatok 3 Tartalomjegyzék 4 Személyes adatok, végzettségek 5 Munkavégzési terület, munkahelyek 6 Egyéni készségek, képességek..7 Pedagógiai hitvallás..8 Szakmai önéletrajz 10 Intézményi adatok: 12 Szervezeti, vezetési jellemzők, szervezeti struktúra 12 Tárgyi feltételek 12 Személyi feltételek..13 Az intézmény gazdálkodása 14 Az intézmény tanulói, szociális környezete: 15 Osztályok 15 Tanév végi statisztikák: 17 Továbbtanulás:..17 SNI/BTMN tanulók 17 Tanórán kívüli foglalkozások.18 Fejlesztési terv.19 Fejlesztési területek 20 Nevelési feltételek: 21 Együttműködés színterei: 21 A nevelőtestület hatékony munkájának fejlesztése..22 Minőségfejlesztés 22 Összegzés.23 4

5 Személyes adatok: Végzettségek: Pályázó neve: Petik Róbert Állampolgársága: magyar Születési hely: Salgótarján Születési idő: március 12. Anyja neve: Hajas Katalin Személyazonosító igazolvány száma: TA Elérhetőségek: Postai cím: 7626 Pécs, Vadász u /6 Mobiltelefon: 30/ címek: Általános iskolai tanító (PTE IGYFK, 1999.) Általános iskolai történelem szakos tanár (SZTE JGYTFK, 2003.) Középiskolai történelem szakos bölcsész és tanár (SZTE BTK, 2005.) Továbbképzések: Drogügyi koordinátor tanfolyam (60 órás) Számítógép kezelő (-használó) szakképesítés (120 órás) Kooperatív tanulás alapelemei pedagógus továbbképzési program(30 órás) Kooperatív tanulás módszertani lehetőségei (30 órás) A relaxációs módszer felhasználási lehetőségei a pedagógus munkájában (30 órás) 5

6 Munkavégzési terület: Tanár-tanító Munkahelyek Püspöki Énekiskola, Pécs ( ) Felsővámház Utcai Általános Iskola, Pécs ( ) Árpád-házi Szent Margit Katolikus Általános és Zeneiskola, Pécs ( ) Hajnóczy József Középiskolai Kollégium, Pécs ( ) Magyarmecske, Általános Iskola (2008) Szalántai Általános Iskola Arany János Általános Iskolája, Egerág( tól dolgozom a Szalántai Általános Iskola Arany János Általános Iskolájában. Jelenleg tanítóként, elsős osztályfőnökként, felsős történelemtanárként és 2015 március 23. óta megbízott tagintézmény-vezetőként. A 2008 óta eltelt időszakban tanító, osztályfőnök, és történelemtanár voltam. Intézményvezetőnk segítőkészsége, és eddigi aktív részvételem az iskolavezetés munkájában nagyban segítette megbízott tagintézmény-vezetői munkámat. Az intézményben eltöltött évek alatt az iskola működésének minden területén szereztem gyakorlati tapasztalatot. A következő öt évben tagintézmény-vezetőként szívesen folytatnám a már megkezdett munkát, a kollégákkal kialakult jó munkatársi kapcsolat építő jellegével, és a pedagógiai szándékunk pozitív hatásaival karöltve. 6

7 Egyéni készségek, képességek címszavakban: gyermekszeretet elhivatottság pedagógus szemlélet építő szándék konfliktus kezelés pozitív gondolkodás együttműködés gyorsaság precizitás kitartás megoldáskeresés pontosság megbízhatóság megfelelni tudás határozottság figyelem szakmaiság elérhetőség megfontoltság türelem meghallgató szándék 7

8 Pedagógiai, vezetői hitvallás Mottó: "Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és az alkotás izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit csinálunk, és hogy segítsen megtalálni azt, amit szeretünk csinálni."/szent-györgyi Albert/ A Szalántai Általános Iskola Arany János Általános Iskolájában eltöltött hét éves pedagógusi fél éves megbízott igazgatói munkámmal, úgy gondolom, hogy én is hozzájárultam az iskola sikereihez, jó hírnevéhez. Az elmúlt 7 évben arra törekedtem, hogy egy jól együttműködő tantestülettel a nehézségeket közösen viselve, a sikereket együtt örülve tudjuk végezni munkánkat. A ös tanévben megbízott igazgatóként intézményvezetőm segítségével úgy érzem, zökkenőmentesen biztosítottam az iskola működését. Ez idő alatt az iskola életében sok új megoldandó feladat hárult rám. Tagintézmény-vezetőnk felmondása, a TÁMOP pályázat lezárása, a tanév végi teendők mellett teljes óraszámban elsős osztályfőnök voltam, mindemellett az elsősöket és a felsős történelmet tanítottam. Ezen kihívásoknak csak úgy tudtam megfelelni, hogy mellettem állt egy olyan tantestület, ahol a közösség meghatározó eleme a jó munkaköri légkör, a megbízhatóság, kiszámíthatóság, együtt gondolkodás, közös tenni akarás. Az intézményvezetés együttműködő, segítő szándéka, előremutató döntései, támogatása erősítettek. A feladat nagyon nehéz, mégis elég erőt, kitartást, elszántságot érzek magamban arra, hogy tagintézmény-vezetőként helytálljak, korszerű, új ismereteket adó, az életre nevelő iskolát vezessek. Mindemellett bízom kollégáimban, akikkel közösen ezt az új helyzetet kezelni tudjuk, mögém állva a község és a térség érdekeit szolgálni tudjuk, a fenntartónk, valamint intézményvezetőnk döntéseit és útmutatását betartva az iskola jó működését biztosíthatjuk. 8

9 Milyen legyen az egerági iskola? Olyan, ahová a gyerekek szívesen járnak. Szerető, megértő, motiváló legyen a légkör. Ahol sokoldalúan fejlődhetnek a gyermekek képességei. Ahol a tanulás alapja a sikerélmény. Ahova szívesen hozzák gyermeküket a szülők. Ahol a tantestület minden tagja fontosnak érzi magát, megtalálja a lehetőséget alkotói szabadságának kibontakoztatására Ami tud alkalmazkodni a társadalmi elvárásokhoz. Milyen legyen az iskola vezetője? Gyermekközpontú legyen. Össze tudja hangolni a közösséget az egyénekkel. Nyugodt, elfogadó légkört teremtsen. Együttműködő közösséget hozzon létre. Méltányolja az iskola eddigi eredményeit. Ápolja a hagyományokat. Tudjon új eredményeket felmutatni. Keressen új bevételi forrásokat pályázatok, támogatók segítségével Segítse az SNI-s gyerekek beilleszkedését. Demokratikusan, de következetesen vezessen. Megfelelő kommunikációs csatornákat használjon. Támogassa az új ötleteket. Álljon ki az iskoláért, és a dolgozóiért. Tudjon együttműködni az iskolavezetéssel, és a fenntartóval. Naprakészen vezesse az iskola dokumentációit. Hangolja össze az esetleges ellentétes érdekeket. Tartsa tiszteletben a személyiségi-, a gyermek-, és az alapvető emberi jogokat. Tudjon határozottan dönteni. Merje kikérni mások véleményét. 9

10 Szakmai önéletrajz: 1975 március 12-én születtem Salgótarjánban. Általános iskolai tanulmányaimat részben ott, részben már Pécsen végeztem. Később a pécsi Zipernowsky Károly Műszaki Szakközépiskolában technikusi oklevelet szereztem. Egy évig a Szent Mór Iskolaközpont jogelődként működő iskolájában, a Püspöki Énekiskolában kollégiumi nevelőként, napközisként tevékenykedtem, akkor még képesítés nélkül. A gyermekek és a pedagógushivatás mellett ekkor köteleztem el magam. A szekszárdi Illyés Gyula Pedagógiai Főiskola sikeres befejezése után 4 évig dolgoztam a pécsi Felsővámház Utcai Általános Iskolában, első és másod évfolyamon napközisként, majd 3. és 4. osztályban matematikát és magyart tanítottam korrepetáltam és felzárkóztató foglalkozásokat tartottam osztályfőnökként. Nehéz feladat volt meggyürkőzni a hátrányos helyzetű tanulókkal, de a gyermekek szeretete és a nehezen születő eredmények újult erővel vérteztek fel. Közben a továbbképzés lehetősége új irányokat mutatott, így felső tagozaton vállaltam a történelem tanítását is ban felkérést kaptam a Miasszonyunk Rend részéről, ezért négy esztendeig az Árpádházi Szent Margit Katolikus Általános és Zeneiskolában napközisként dolgoztam, alsóban technikát, felső évfolyamon pedig történelmet oktattam től felsős osztályfőnök voltam egy 24 fős osztályban. Ez idő alatt szereztem általános iskolai történelemtanári, majd középiskolai tanári képesítést, mindkettőt Szegeden. Szakdolgozataimat iskolatörténeti illetve történelmi témában írtam. Közben kidolgoztam az iskola Történelem és állampolgári ismeretek, valamint a Hon-és népismeret tantárgyra vonatkozó tanterveit és tanmeneteit. Sikerrel végeztem a drogprevenciós feladatokat, és dolgoztam ki az intézmény drog elleni stratégiáját. Tanítványaimmal részt vettünk városi, megyei és országos történelmi, városismereti versenyen és vetélkedőn. Többek között három évig indítottam csapatokat az Évezredek Öröksége Vetélkedőn, volt olyan év, amikor közel 40 gyermeket neveztem be. Az új intézmény anyagi hátterének megteremtését is feladatul kaptam, így a megfelelő taneszközökre való pályázatok megírása, az eszközök beszerzése is rám hárult. Az oktatásban történt változások kedvezőtlenül érintettek, ezért a Hajnóczy József Középiskolai Kollégiumban helyezkedtem el kollégiumi nevelőként. Ott a csoportvezetés 10

11 mellett a kollégium Kredenc című hivatalos lapjának főszerkesztője voltam, részt vettem a Hajnóczy-napok szervezésében és lebonyolításában, a programok fényképezésében, dokumentálásában. Fél évig dolgoztam a Magyarmecskei általános Iskolában, hátrányos helyzetű gyerekekkel tól tanítok a Szalántai Általános Iskola Arany János Általános Iskolájában, Egerágon. Mindvégig alsós osztályfőnökként és történelemtanárként működtem. Tanítottam alsóban matematikát, magyart, testnevelést, technikát. Vezettem matematika szakkört, fejlesztettem egyénileg gyerekeket. Műsorokat, megemlékezéseket bonyolítottam le. A község kulturális rendezvényeit segítettem. Szerkesztettem az iskola honlapját, rendszeresen írtam Egerág helyi újságába. Szerveztem a kistérség történelem versenyét és aktívan kapcsolódtam be az iskolavezetés munkájába. Ennek is köszönhető, hogy idén márciustól igazgatónk tartós távolléte miatt a KLIK pécsi tankerülete megbízott tagintézményünk ideiglenes vezetésével. További célom a közoktatás-vezetői végzettség megszerzése, ami azért fontos, hisz az iskola vezetését a későbbiekben is el kell látnom, illetve hosszabb távú terveim miatt szükségessé válhat a végzettség megléte. Szeptembertől a második osztály osztályfőnöke, a felső tagozat történelemtanára, és az iskola megbízott tagintézmény-vezetője leszek teljes óraszámban. Úgy érzem, mind a gyerekek, mind a kollégák és a szülők is maximálisan elfogadják, támogatják, és ösztönzik pályázatom benyújtását. 11

12 Intézményi adatok: Jogi státusz: Tagintézmény neve: Szalántai Általános Iskola Arany János Általános Iskolája OM azonosító: Tagintézmény címe: 7763 Egerág, Pozsony u. 1. Telefonszám: 72/ Fenntartó: KLIK pécsi tankerülete Az alapító okiratban megfogalmazottak szerint német nemzetiségi nyelvet oktató tagintézmény Iskolavezetés: Intézményvezető: Balogh Györgyné, tagintézmény vezető: Tamás Imre március 23 ig. Tartós táppénze miatt helyettesítésével megbízva: Petik Róbert március 23- tól. Szervezeti, vezetési jellemzők, szervezeti struktúra Az igazgató döntéseit a Közalkalmazotti Tanáccsal, a Szülői Munkaközösséggel, a Diákönkormányzattal és az Iskolatanáccsal közösen hozza meg. Az intézményvezető alá tartozik az intézményvezető-helyettes, a tagintézmény-vezető, és az iskolatitkár. Az intézményvezető-helyettes és a tagintézmény-vezető alá tartozik intézményenként a kisegítő személyzet, az alsós és felsős tanítók, tanárok. A tagintézményben külön iskolatitkár van. Tárgyi feltételek Az intézmény megfelelő számú tantermekkel rendelkezik ben az önkormányzat pályázati támogatásával került sor az iskola nyílászáróinak cseréjére. Felújították az öltözőket, és szociális helyiségeket. Szülői és önkormányzati támogatással készült el a tanösvény és az iskolakert. A sportpályának használata biztosítja a testnevelés órák megtartását. A tanulók fejlesztéshez szükséges eszközök rendelkezésre állnak. Egyes tantárgyakhoz kapcsolódó szemléltető eszközök megújításra szorulnak. A tantermek felszereltsége korszerűsítésre szorul (rögzített, zárható audiovizuális eszközök tantermenként, DVD lejátszó, magnó, stb.) 12

13 2015-ben megérkeztek a TIOP pályázatból származó laptopok, tanulói i-padok, projektorok, és asztali számítógépek. A tanulói létszámok növekedése miatt szükséges lenne új tanulói asztalok, székek beszerzése. Fontos lenne az iskola belső, tisztasági festése. A sportpálya padjai, a kerítés, a kosárlabda-palánkjai felújításra szorulnak. Személyi feltételek: Pedagógusok Andok Tiborné Bakonyiné Sütő Diana tanító, könyvtáros of. 2. oszt. testnevelés, biológia of. 8. oszt. kézilabda edző Balogh János néptánc a Diabelli és a KLIK szerződése alapján Bányainé Jurás Gyöngyi magyar, történelem, erkölcstan mestertanár, szaktanácsadó jan.1-től Ferenc Erzsébet tanító, ének spec., of. 3. oszt. Cickai Brigitta matematika, fizika of. 6. oszt. Hilgert Gabriella tanító, gyógypedagógus, technika spes. Horváth Tamás rajz utazó ped. Gyarmati Bea tanító, angol spec. GYES Keresztély Renáta kémia utazó ped. Kvaszta Ágnes tanító, napközi orosz spec. angol, informatika Petikné Kozmann Judit Petik Róbert német nemzetiségi tanító és tanár, of. 5. oszt. tanító, történelem szakos tanár megbízott tagintézmény-vezető 13

14 Rákóczy Gábor Sipos Csilla földrajz, szociálpedagógia, labdarúgó edző, tanszoba tanító, német spec., napközi Nemesné Szauer Ilona Végh Györgyi hittan német nemzetiségi tanító és tanár Technikai dolgozók Serényi Józsefné iskolatitkár jelenleg nyugdíjaztatás alatt Babos Lászlóné takarító részmunkaidőben Tihanyi Ferencné takarító részmunkaidőben Molnár János karbantartó Tamás Imre megüresedő helyére informatika-rendszergazda szakos tanár felvétele, Gyarmati Bea GYES-en lévő angolos kolléga helyére angol szakos kolléga felvétele folyamatban van. Nyugdíjaztatás miatt Serényi Józsefné iskolatitkár helyére szeptember 1-től új iskolatitkárt kell alkalmaznunk. Pedagógus-életpálya minősülők az elmúlt tanévben: mestertanári minősülés: Bányainé Jurás Gyöngyi. Végzettségek: Egyetemet végzettek száma: 3 fő, főiskolát végzettek száma: 16 fő. Továbbképzések, végzettségek szerzése: Tantárgygondozó szaktanácsadó: Bányainé Jurás Gyöngyi Intézményi szaktanácsadó konfliktuskezelés : Bányainé Jurás Gyöngyi. Gyógypedagógus: Hilgert Gabriella. A szaktárgyi ellátottság jelenleg 100%. A határozott időre kinevezett, vagy utazó tanárok nélkül, a helyben lakó tanárok száma öt fő, bejárók száma 7 fő. Összesen: 13 fő. Utazó tanárok, részmunkaidőben foglalkoztatottak: 4 fő. A technikai személyzetből mindenki helyi lakos. Az intézmény gazdálkodása: január 1-től a fenntartói, működtetői feladatot a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ látja el. Az iskola a Pécsi Tankerülethez tartozik. Az átszervezés, a fenntartóváltás, a kezdeti nehézségek után ma már zökkenőmentesen történik. Az intézmény működéséhez szükséges feltételek adottak. Ahhoz, hogy korszerű oktatási feltételeket tudjunk biztosítani, az iskolai életet színesebbé tudjuk tenni fel kellett kutatnunk a költségvetésen kívüli forrásokat, pályázatokat. Sikeres volt a TÁMOP es pályázat, melyet a 2014/2015-es tanévben vezettünk be. Az év során megvalósításra kerülő pályázatok: 14

15 TÁMOP B Köznevelés az iskolában tantárgyi struktúra TIOP (számítógép beszerzés, nyelvi labor) Tudásfórum(ÖKO iskola) Az egerági tehetségekért(átai tábor) Együttműködések: Kozármislenyi Művészeti Alapiskola (minden napos testnevelés keretében néptánc, tanórán kívül: hangszeres zene, szolfézs, képzőművészet, néptánc) Egerág Község Önkormányzatának Start-munkaprogramja (kiskert-projekt) Nagy Lajos Gimnázium Inczédy Dénes labor Az intézmény tanulói, szociális környezete: Intézményi tanulólétszám adatok (2015. június 15.) Tanulólétszám településenként településenkénti tanévzáró adatok megjegyzés 112 Egerág Áta Kisherend Kozármisleny Pécsudvard Szemely Szőkéd Pécs Osztályok (június 15.) osztály osztályfőnök létszám megjegyzés 1. Petik Róbert Andok Tiborné Ferenc Erzsébet Hilgert Gabriella Petikné Kozmann Judit Cickai Brigitta Rákóczy Gábor Bakonyiné Sütő Diana 10 15

16 Tanév végi statisztikák (2015): Tanulmányi átlag: 4,03 (összes tantárgy) Magatartás: 4,15 Szorgalom: 3,91 Fő tantárgyak: Átlag: Megjegyzés német nemzetiségi nyelv 3,48 magyar nyelv 3,87 magyar irodalom 3,89 történelem 3,55 matematika 3,4 biológia 2,8 fizika 2,75 földrajz 3,3 kémia 3,75 természetismeret 3,00 informatika 4,5 angol 3,64 Továbbtanulás: Gimnázium: 2 fő Szakközépiskola:3 fő Szakiskola: 5 fő SNI/BTMN tanulók osztály SNI tanuló BTMN tanuló 1 Kruck Melinda Schweiczer Nóra Dlusztus Miklós 2. Brenner Krisztián Scheffer Dávid - Zsifkó Réka Orsós Armandó Stefánovics Evelin 16

17 3. Szekeres Ábel Gaisteiger Kornél Dantignana Dominika Orf Géza 4. Benyák Dóra Bátyai Adrián Varga Attila Pintér Kira 5. Hegyes Petra - 6. Orsós Sándor Zsifkó Ábel Szegedi Otília Jáni Johanna 7. Horváth Elvira Horváth Brigitta Kovács Barbara Blazsekovics József Orsós Dzsenifer Botos Márk Drótos Szimontetta Kelemen Brigitta Horváth Gergő Császár Zsanett Bajnai Gergő Tanórán kívüli foglalkozások A foglalkozás megnevezése A foglalkozást vezető pedagógus osztály grundbirkózás Bakonyiné Sütő 1-4.o. Diana aerobic Bakonyiné Sütő 5-8 o. Diana tömegsport Bakonyiné Sütő 1-4 o. Diana szivacs kézilabda Bakonyiné Sütő 1-4. o. Diana kiskert szakkör Bányainé Jurás 3-8. o. Gyöngyi labdarúgás Rákóczy Gábor 1-8. o. matematika Cickai Brigitta 5-8. o. szakkör matematika Petik Róbert, 1-4. o. tehetséggondozás Andok Tiborné, Ferenc Erzsébet, Kvaszta Ágnes megjegyzés 17

18 Délutáni foglalkozást nem igénylő tanulók száma: 10 fő Fejlesztési terv Vezetőként úgy vélem, hogy iskolát vezetni csak az ebben érintettek közös együttműködésével, az ehhez szükséges nyugodt, elfogadó és folyamatos kommunikációra épülő légkör megteremtésével, aktív közösség létrehozásával lehet. Ezt a kihívást szakmai felkészültséggel, elszántsággal, teherbírással, számtalan konfliktus felvállalásával, megfelelő higgadtsággal, valamint támogató közösségi és családi háttérrel lehet megoldani. Meggyőződésem, hogy a mai gazdasági és társadalmi helyzetben a külső kapcsolatokra, a háttérmunkára, eredményeink megismertetésére, az intézmény érdekeinek védelmére is szükség van a mindennapos munka mellett. Biztos vagyok abban, hogy a szakmai, tartalmi munka a tantestület, és a technikai dolgozók részéről is nagyon fontos. Céljaim: Általános pedagógiai célként a Pedagógiai Programban kifejtett célrendszer elérését tekintem fő feladatnak. Demokratizmus, humanizmus. Az alapműveltség alkalmazható legyen a mindennapi életben Öröm legyen iskolába menni. Javuljanak a továbbtanulás mutatói A méréseken diákjaink jól szerepeljenek. A megkezdett folyamatokat a továbbiakban is folytatni kívánom, magasabb minőségi szintet elérve. Fejlesztési programom legfontosabb elemei: Gyermekeink nevelése Diákok önszerveződésének erősítése Kulcskompetenciák fejlesztése Együttműködés, kapcsolattartás partnerekkel Intézményi kultúra, hagyományőrzés IKT alkalmazása, folyamatos növelése Iskola menedzselése 18

19 Szakmai és közismeretei versenyeken való részvétel és eredményes szereplés Egészségügyi programok Nyelvi képzés fejlesztése Belső információáramlás hatékonyabbá tétele Minél több pályázati lehetőség kihasználása Ami megőrizendő: A sokoldalúan képzett munkaerő A hagyományok ápolása Tehetséggondozás, jó szakmai- és versenyeredmények A pedagógus továbbképzések és az élethosszig tartó tanulás támogatása Pályázatok írása Fejlesztési területek: A német nemzetiségi nyelv mellett angol nyelv tanulását biztosítjuk. Az eredményes továbbtanulás érdekében az utolsó évfolyamon felvételi előkészítő órákat tartunk. Az alapító okiratban meghatározott fogyatékossági típusoknak megfelelően a sajátos nevelési igényű tanulók számára gyógypedagógus általi fejlesztő órákat biztosítunk. Képesség - kibontakoztató és integrációs felkészítést végzünk. A tanulók képességeinek kibontakoztatásra szakköröket, sportköröket, tehetséggondozó, felzárkóztató, fejlesztő, órákat szervezünk. A tanórák jelentős részében kooperatív technikákat, differenciált tanulásszervezést alkalmazunk. A tanórák legalább 25%-án IKT - eszközöket (infokommunikációs technológiát) alkalmazunk. Tehetséges tanulóinknak lehetőséget adunk, felkészítjük őket a különböző szintű szaktárgyi és művészeti iskolai, városi, megyei, országos versenyeken való megmérettetésre. Tematikus táborokat biztosítunk. Hagyományos kulturális, szórakoztató és szabadidős rendezvényekkel, programokkal fejlesztjük gyermekeink hazaszeretetét, nemzeti kultúráját, szociális kompetenciáit. Folytatjuk az Ökoiskolai programot. Kiemelt figyelmet fordítunk a környezeti nevelésre, egészségnevelésre. Pályaorientációs programmal segítjük a pályaválasztást, továbbtanulást. Rajzpályázatokon sikeresen veszünk részt, amelyre magasan képzett pedagógus készíti fel a tanulókat. Kiskert program folytatása 19

20 A tanösvény tanórai kihasználása Nevelési feltételek: harmonikus testi és lelki nevelésnek szereplés, aktív közreműködés a közösségi életben személyes érzelmi ráhatás tanulásra motiválás szeretetteli légkör kialakítása A kiemelkedő tanulók kiemelése, jutalmazása Partnerekkel való együttműködés megtartása, fejlesztése A különleges bánásmódot igénylő tanulók: kiemelten tehetséges tanulók, sajátos nevelési igényű tanulók, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók fejlesztése Együttműködés színterei: 1. Iskolavezetés A jó kapcsolat megőrzése, az információk áramlásának biztosítása 2. Diákönkormányzat Környezettudatosságra nevelés, a gyerekek bevonása a meglévő programokba, és döntésekbe 3. Szülői háttér Családokkal való szoros együttműködés, bevonás az iskolai programokba 4. Óvoda Közös programok, látogatások szervezése 5. Önkormányzatok A jó kapcsolat megőrzése, nagyon szoros együttműködés 6. Gyermekjóléti Szolgálattal, a gyámügyi előadóval 7. Családsegítő Szolgálattal 8. A település közművelődési és sportéletében való aktív részvételt (községi ünnepségek, rendezvények, ünnepi műsorok az Idősek Otthona 9. Igénybe vesszük a megyei Pedagógiai Intézet nyújtotta pedagógiai, szaktanácsadói szolgáltatásokat. folyamatosan tartjuk a kapcsolatot a Baranya Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Bizottsággal, Nevelési Tanácsadóval. Megszervezzük, hogy a vizsgálatokat helyben, az iskolában végezze el a bizottság. 10. Kölcsönös és természetes jó kapcsolatot alakítottunk ki a plébános úrral, hitoktatókkal. 20

21 11. Együttműködési szerződéssel megerősített, rendszeres kapcsolat van a Diabelli Művészeti Iskolával 12. Keressük a kapcsolatot a Start munka-programmal, a helyi kertészettel, a gazdálkodókkal 13. A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumában fizikai, kémiai kísérleti órákat tartunk. 14. Ápoljuk a hagyományokat (nemzeti, kutúrális, községi szinten) A nevelőtestület hatékony munkájának fejlesztése Hatékony információáramlással Közvetlen viszonnyal Havi kis értekezletek összehívásával Munkacsoportok szervezésével A feladatok egyenlő elosztásával Egységes pedagógiai szemlélettel Új módszerekre ösztönzéssel Továbbképzések, csapatépítések szervezésével Óralátogatásokkal, megbeszélésekkel Önképzéssel Digitális kompetencia fejlesztésével Minőségfejlesztés Szülők aktív bevonása Családlátogatások Partnerkapcsolatok gondozása Környezeti nevelés(kiskert, tanösvény, egészségnap) Difer mérések alapján fejlesztési tervek kidolgozása Hungarofit mérés eredményeinek javítása Az anyanyelvi, nyelvi kompetenciák javítása Partneri elégedettség mérése Tanulói és dolgozói elégedettség mérések lebonyolítása Mindezek alapján fejlesztési terv kidolgozása MÉRÉSEK: 6., 8. évfolyam kompetencia mérés minden év május 6., 8. évfolyam idegennyelvi kompetencia mérés 1. évfolyamon: DIFER - mérés minden év októberében 1-8. évfolyam: Hungarofit minden év szeptembere, májusa 21

22 Összegzés: Pályázatom megírásában az ösztönözte, hogy iskolánk hírnevét szeretném megőrizni. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal, a Pécsi Tankerülettel, mint fenntartóval olyan kapcsolatot szeretnék kialakítani, ami mindannyiunk számára gyümölcsöző. Meg szeretném őrizni az iskolavezetéssel való jó együttműködésünket. Az Önkormányzatokkal, a községek vezetőivel is ugyanez a célom, mindamellett, hogy a polgármesterek és községi képviselő testületeket is jobban bevonnánk az iskolai munkába. A családok aktivizása, a gyerekek jobb eredményeinek, hatékonyabb tudásának elérése azonban a legfontosabb cél. Mindezek természetesen csak együttműködéssel, kölcsönös bizalommal és állandó segítő szándékkal valósíthatók meg. A tanulók, szülők, kollégák bizalmát érezve nyújtottam be pályázatomat. Úgy gondolom, hogy ez a lehetőség pályafutásom fontos állomása, óriási kihívás számomra. Mégis úgy érzem, eddigi munkám alapján meg tudok felelni az elvárásoknak. Elképzeléseimet az intézmény tantestületének és alkalmazottainak támogatásával vállalom. Az eddigi biztatást megköszönve kérem a vezetői pályázatom elfogadását. Tisztelettel: Egerág, augusztus 16. Petik Róbert 22

PÁLYÁZAT 2013. ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA. Pályázó: GYŐRI ISTVÁNNÉ

PÁLYÁZAT 2013. ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA. Pályázó: GYŐRI ISTVÁNNÉ PÁLYÁZAT 2013. ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA Pályázó: GYŐRI ISTVÁNNÉ TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0037 PÁLYÁZAT ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA Intézményvezető

Részletesebben

Igazgatói pályázat 2012. Igazgatói pályázat. K é s z í t e t t e : P a l a t i n A n n a Oldal 1

Igazgatói pályázat 2012. Igazgatói pályázat. K é s z í t e t t e : P a l a t i n A n n a Oldal 1 2012 Igazgatói pályázat K é s z í t e t t e : P a l a t i n A n n a Oldal 1 PÁLYÁZAT A KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA IGAZGATÓI ÁLLÁSÁRA PÁLYÁZTATÓ: Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata PÁLYÁZÓ: Palatin

Részletesebben

Intézményvezetői Pályázat 2014. Készítette: Batáné Mátó Teodóra - 1 -

Intézményvezetői Pályázat 2014. Készítette: Batáné Mátó Teodóra - 1 - - 1 - PÁLYÁZAT A BÉKÉSSÁMSONI ÁLTALÁNOS ISKOLA Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató: Emberi Erőforrások Minisztere Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Orosházi Tankerület

Részletesebben

Pályázat. A Budapest XXI. Kerületi Móra Ferenc Általános Iskola intézményvezető beosztás ellátására. Készítette: Mikus Judit. 2015.

Pályázat. A Budapest XXI. Kerületi Móra Ferenc Általános Iskola intézményvezető beosztás ellátására. Készítette: Mikus Judit. 2015. Pályázat A Budapest XXI. Kerületi Móra Ferenc Általános Iskola intézményvezető beosztás ellátására Készítette: Mikus Judit 2015. március Alulírott Mikus Judit az Emberi Erőforrások Minisztere által kiírt,

Részletesebben

PÁLYÁZAT SZŰCS SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) HA MOST ÖSSZEFOGUNK, KÖZÖS MUNKÁNKKAL KÉSZÍTETTE: VIGH TIBORNÉ

PÁLYÁZAT SZŰCS SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) HA MOST ÖSSZEFOGUNK, KÖZÖS MUNKÁNKKAL KÉSZÍTETTE: VIGH TIBORNÉ PÁLYÁZAT SZŰCS SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA HA MOST ÖSSZEFOGUNK, KÖZÖS MUNKÁNKKAL SZÉP JÖVŐT ÉPÍTHETÜNK GYERMEKEINKNEK. / KÖLCSEY

Részletesebben

PÁLYÁZAT. a Szivárvány Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény OM: 200790

PÁLYÁZAT. a Szivárvány Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény OM: 200790 PÁLYÁZAT a Szivárvány Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény OM: 200790 INTÉZMÉNYVEZETŐI beosztás ellátására Pályáztató: Emberi Erőforrások Minisztere

Részletesebben

PÁLYÁZAT. a Kiskunfélegyházi Dózsa György Általános Iskola intézményvezetői beosztásának ellátására. Terbe Ákosné

PÁLYÁZAT. a Kiskunfélegyházi Dózsa György Általános Iskola intézményvezetői beosztásának ellátására. Terbe Ákosné PÁLYÁZAT a intézményvezetői beosztásának ellátására Terbe Ákosné Kiskunfélegyháza, 2015. március 31. 2. oldal PÁLYÁZATI NYILATKOZAT Alulírott Terbe Ákosné pályázatot nyújtok be a Közigazgatási és Igazságügyi

Részletesebben

Kisteleki Általános Iskola

Kisteleki Általános Iskola Kisteleki Általános Iskola Intézményvezetői pályázat Vezetési program Pályázó: Csányi József Kistelek 2014. 1 Pályázat Kisteleki Általános Iskola Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató:

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Személyes adatok: Tenyei-Tóth Angéla

Szakmai önéletrajz. Személyes adatok: Tenyei-Tóth Angéla Szakmai önéletrajz Személyes adatok: Név: Tenyei-Tóth Angéla születési név: Molnár Angéla állampolgárság: magyar születési hely: Siófok születési idő: 1974.04.12. anyja neve: Szedő Ágnes lakcím: 8660 Tab,

Részletesebben

Pályázat. a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. igazgatói állására

Pályázat. a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. igazgatói állására Pályázat a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat igazgatói állására A pályázat kiírója: Törökbálint Város Önkormányzata 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály u. 79. Pályázó: Palkóné

Részletesebben

PÁLYÁZAT. a Balatonvilágosi Mészöly Géza Általános Iskola intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására. Pályázó: Restné Szabó Rita

PÁLYÁZAT. a Balatonvilágosi Mészöly Géza Általános Iskola intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására. Pályázó: Restné Szabó Rita PÁLYÁZAT a Balatonvilágosi Mészöly Géza Általános Iskola intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályázó: Restné Szabó Rita Balatonvilágos, április 11. Tisztelt Miniszter Úr! Alulírott, Restné

Részletesebben

Pályázat. a Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola. Intézményvezető. beosztás ellátására. Készítette: Szabóné Szél Julianna

Pályázat. a Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola. Intézményvezető. beosztás ellátására. Készítette: Szabóné Szél Julianna Pályázat a Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola Intézményvezető beosztás ellátására Készítette: Szabóné Szél Julianna megbízott igazgató Tartalomjegyzék PÁLYÁZATI NYILATKOZAT...3 Szakmai Önéletrajz...4

Részletesebben

PÁLYÁZAT. VÁNTUS ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására. Pályáztató: Emberi Erőforrások Minisztere

PÁLYÁZAT. VÁNTUS ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására. Pályáztató: Emberi Erőforrások Minisztere PÁLYÁZAT VÁNTUS ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató: Emberi Erőforrások Minisztere Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Nyírbátori Tankerülete Pályázó:

Részletesebben

PÁLYÁZAT ROZMAN EDIT AZONOSÍTÓ SZÁM: 2015.06.19. KÉSZÍTETTE: ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANÁR KÖZOKTATÁSI VEZETŐ TATA, 2015.03.30.

PÁLYÁZAT ROZMAN EDIT AZONOSÍTÓ SZÁM: 2015.06.19. KÉSZÍTETTE: ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANÁR KÖZOKTATÁSI VEZETŐ TATA, 2015.03.30. PÁLYÁZAT AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE ÁLTAL A KÖZALKALMAZOTTAK JOGÁLLÁSÁRÓL SZÓLÓ 1992. ÉVI XXXIII. TÖRVÉNY 20/A. ALAPJÁN KIÍRT TATAI VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA

Részletesebben

Pályázat. Emberi Erőforrások Minisztere 1117 Budapest, Fehérvári út 10. Ganz Ábrahám Két Tanítási Nyelvű. Szakközépiskola és Szakiskola

Pályázat. Emberi Erőforrások Minisztere 1117 Budapest, Fehérvári út 10. Ganz Ábrahám Két Tanítási Nyelvű. Szakközépiskola és Szakiskola Emberi Erőforrások Minisztere 1117 Budapest, Fehérvári út 10. Pályázat A Ganz Ábrahám Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola és Szakiskola intézményvezetői állására Készítette: Dr. Újj Anna Mária Középiskolai

Részletesebben

Pályázat. a Ságvári Szilády Áron Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezető beosztás ellátására

Pályázat. a Ságvári Szilády Áron Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezető beosztás ellátására Pályázat a Ságvári Szilády Áron Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezető beosztás ellátására Készítette: Boda Csaba Ságvár, 2014. április 11. Tartalomjegyzék Pályázati nyilatkozat...

Részletesebben

Pályázat az Apátfalvi Dózsa György Általános Iskola Intézményvezetői (magasabb vezető) beosztásának ellátására Azonosító szám: 2015-07-03

Pályázat az Apátfalvi Dózsa György Általános Iskola Intézményvezetői (magasabb vezető) beosztásának ellátására Azonosító szám: 2015-07-03 Címlap Pályázat az Apátfalvi Dózsa György Általános Iskola Intézményvezetői (magasabb vezető) beosztásának ellátására Azonosító szám: 2015-07-03 A pályázat kiírója: Emberi Erőforrások Minisztere Pályázó:

Részletesebben

Intézményvezetői pályázat

Intézményvezetői pályázat 2014. Intézményvezetői pályázat A KÉTHELYI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA. BENCZE BEÁTA Pályázat a Kéthelyi Széchenyi

Részletesebben

Pályázat. Tagintézményvezető. a Dózsa György Általános Iskola Szilágyi Erzsébet Általános Iskola Tagintézménye. állásának betöltésére.

Pályázat. Tagintézményvezető. a Dózsa György Általános Iskola Szilágyi Erzsébet Általános Iskola Tagintézménye. állásának betöltésére. Pályázat a Dózsa György Általános Iskola Szilágyi Erzsébet Általános Iskola Tagintézménye Tagintézményvezető állásának betöltésére 2015. 0 Klebersberg Intézményfenntartó Központ Dunaújvárosi Tankerülete

Részletesebben

PÁLYÁZAT. a Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és AMI. Móricz Zsigmond Általános Iskolája. tagintézmény - vezető helyettesi

PÁLYÁZAT. a Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és AMI. Móricz Zsigmond Általános Iskolája. tagintézmény - vezető helyettesi PÁLYÁZAT a Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és AMI Móricz Zsigmond Általános Iskolája tagintézmény - vezető helyettesi beosztás ellátására Kecskemét, 2015. június 15. Lázár Csilla Olga pályázó

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T INTÉZMÉNYVEZETŐI MEGBÍZÁSRA

P Á L Y Á Z A T INTÉZMÉNYVEZETŐI MEGBÍZÁSRA P Á L Y Á Z A T INTÉZMÉNYVEZETŐI MEGBÍZÁSRA Bélapátfalva, 2012. június 13. Készítette: Dorkóné Barta Edit Pályázati Nyilatkozat Alulírott, Dorkóné Barta Edit pályázatot nyújtok be a KSZK honlapján 2012.

Részletesebben

Pályázat a Földváry Gábor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola intézményvezetői állására Készítette: Tóthné Détári Gabriella

Pályázat a Földváry Gábor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola intézményvezetői állására Készítette: Tóthné Détári Gabriella Pályázat a Földváry Gábor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola intézményvezetői állására 2014. Pályázat a Földváry Gábor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola intézményvezető (magasabb vezető) beosztás

Részletesebben

Pályázó: az Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Intézményvezetői beosztására

Pályázó: az Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Intézményvezetői beosztására Pályázat az Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Intézményvezetői beosztására Pályáztató: Emberi Erőforrás Minisztere 1051 Budapest, Nádor u. 32. KLIK Központ

Részletesebben

INTÉZMÉNYVEZETŐI PÁLYÁZAT A GALAMBOKI ÁLTALÁNOS ISKOLA VEZETÉSÉRE

INTÉZMÉNYVEZETŐI PÁLYÁZAT A GALAMBOKI ÁLTALÁNOS ISKOLA VEZETÉSÉRE INTÉZMÉNYVEZETŐI PÁLYÁZAT A GALAMBOKI ÁLTALÁNOS ISKOLA VEZETÉSÉRE AZONOSÍTÓSZÁM: 2014-06-30 Készítette: Szólák László 2014. április 11. Tartalom Előszó... 2 Szakmai önéletrajz... 3 1. A 2009-2014-es vezetői

Részletesebben

A Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolája. Pályázat

A Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolája. Pályázat Pályázat A Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolája tagintézményvezető-helyettesi beosztásának ellátására Pályázó: Molnárné Földes Ágnes Kecskemét 2014 Tartalom

Részletesebben

Domokos Pál Péter Általános Iskola

Domokos Pál Péter Általános Iskola PÁLYÁZAT a Domokos Pál Péter Általános Iskola 1119 Budapest, Sopron út 50. intézményvezetői beosztás betöltésére Azonosító szám: 2015-06-14 Budapest, 2015.03.28. Készítette: Kovácsné Tapolcsányi Júlia

Részletesebben

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ VEZETŐI PÁLYÁZAT A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ A pályázat tárgya: Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola

Részletesebben

Pályázat. az Újpesti Bajza József Általános Iskola intézményvezetői állására /2014. augusztus 1 2019. augusztus 15./

Pályázat. az Újpesti Bajza József Általános Iskola intézményvezetői állására /2014. augusztus 1 2019. augusztus 15./ Pályázat az Újpesti Bajza József Általános Iskola intézményvezetői állására /2014. augusztus 1 2019. augusztus 15./ Készítette: Kohodné Tóth Andrea általános iskolai tanár, az Újpesti Bajza József Ált.

Részletesebben

Intézményvezetői Pályázat. Szabó Zoltán Ervinné

Intézményvezetői Pályázat. Szabó Zoltán Ervinné Intézményvezetői Pályázat 2014 Pályázat A Biharkeresztesi Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató: Emberi Erőforrások

Részletesebben