PÁLYÁZAT. SZALÁNTAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁLYÁZAT. SZALÁNTAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztás ellátására"

Átírás

1 PÁLYÁZAT SZALÁNTAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Pécsi Tankerülete 1

2 Pályázó: Petik Róbert 7626 Pécs, Vadász utca 11. 2/6 Intézmény: Szalántai Általános Iskola Arany János Általános Iskolája mint a Szalántai Általános Iskola tagintézménye OM azonosító:

3 Nyilatkozatok: Alulírott Petik Róbert pályázatot nyújtok be a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Pécsi Tankerülete által kiírt, a honlapján július 20-án megjelent pályázati felhívás alapján a Szalántai Általános Iskola Arany János Általános Iskolája tagintézmény-vezető beosztás ellátására, az állás betöltésére. A következő nyilatkozatokat teszem pályázatom sikeres elbírálása érdekében: 1. Nyilatkozom arról, hogy a évi CXC. törvényben a magasabb vezetői állás betöltésére előírt, valamint a pályázati kiírásban szereplő feltételeknek megfelelek és ennek igazolásait mellékelem. 2. Nyilatkozom, hogy augusztusa óta megszakítás nélkül a megpályázott intézmény dolgozója vagyok 3. Nyilatkozom arról, hogy hozzájárulok a teljes pályázati anyagom, az eredetivel teljesen megegyező sokszorosításához, és továbbításához a döntéshozók és a véleményezők felé. Elfogadom, hogy a pályázat tartalma harmadik személlyel közölhető. 4. Nyilatkozom arról, hogy nyertes pályázóként - vállalom a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséget. 5. Hozzájárulok ahhoz, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adataimat a pályázati eljárással összefüggésben kezelhessék. 6. Vállalom, hogy szakirányú továbbképzés keretében megkezdem tanulmányaimat a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán, a közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga szakirányú szakon.(2015. július 20-án felvételt nyertem) Pályázatomhoz mellékelem a következőket: hatósági erkölcsi bizonyítvány végzettséget igazoló oklevelek, bizonyítványok másolatai értesítés felvételről Pécs, augusztus 16. Petik Róbert 3

4 Tartalomjegyzék: Pályázati adatok, pályázó adatai.1 Nyilatkozatok 3 Tartalomjegyzék 4 Személyes adatok, végzettségek 5 Munkavégzési terület, munkahelyek 6 Egyéni készségek, képességek..7 Pedagógiai hitvallás..8 Szakmai önéletrajz 10 Intézményi adatok: 12 Szervezeti, vezetési jellemzők, szervezeti struktúra 12 Tárgyi feltételek 12 Személyi feltételek..13 Az intézmény gazdálkodása 14 Az intézmény tanulói, szociális környezete: 15 Osztályok 15 Tanév végi statisztikák: 17 Továbbtanulás:..17 SNI/BTMN tanulók 17 Tanórán kívüli foglalkozások.18 Fejlesztési terv.19 Fejlesztési területek 20 Nevelési feltételek: 21 Együttműködés színterei: 21 A nevelőtestület hatékony munkájának fejlesztése..22 Minőségfejlesztés 22 Összegzés.23 4

5 Személyes adatok: Végzettségek: Pályázó neve: Petik Róbert Állampolgársága: magyar Születési hely: Salgótarján Születési idő: március 12. Anyja neve: Hajas Katalin Személyazonosító igazolvány száma: TA Elérhetőségek: Postai cím: 7626 Pécs, Vadász u /6 Mobiltelefon: 30/ címek: Általános iskolai tanító (PTE IGYFK, 1999.) Általános iskolai történelem szakos tanár (SZTE JGYTFK, 2003.) Középiskolai történelem szakos bölcsész és tanár (SZTE BTK, 2005.) Továbbképzések: Drogügyi koordinátor tanfolyam (60 órás) Számítógép kezelő (-használó) szakképesítés (120 órás) Kooperatív tanulás alapelemei pedagógus továbbképzési program(30 órás) Kooperatív tanulás módszertani lehetőségei (30 órás) A relaxációs módszer felhasználási lehetőségei a pedagógus munkájában (30 órás) 5

6 Munkavégzési terület: Tanár-tanító Munkahelyek Püspöki Énekiskola, Pécs ( ) Felsővámház Utcai Általános Iskola, Pécs ( ) Árpád-házi Szent Margit Katolikus Általános és Zeneiskola, Pécs ( ) Hajnóczy József Középiskolai Kollégium, Pécs ( ) Magyarmecske, Általános Iskola (2008) Szalántai Általános Iskola Arany János Általános Iskolája, Egerág( tól dolgozom a Szalántai Általános Iskola Arany János Általános Iskolájában. Jelenleg tanítóként, elsős osztályfőnökként, felsős történelemtanárként és 2015 március 23. óta megbízott tagintézmény-vezetőként. A 2008 óta eltelt időszakban tanító, osztályfőnök, és történelemtanár voltam. Intézményvezetőnk segítőkészsége, és eddigi aktív részvételem az iskolavezetés munkájában nagyban segítette megbízott tagintézmény-vezetői munkámat. Az intézményben eltöltött évek alatt az iskola működésének minden területén szereztem gyakorlati tapasztalatot. A következő öt évben tagintézmény-vezetőként szívesen folytatnám a már megkezdett munkát, a kollégákkal kialakult jó munkatársi kapcsolat építő jellegével, és a pedagógiai szándékunk pozitív hatásaival karöltve. 6

7 Egyéni készségek, képességek címszavakban: gyermekszeretet elhivatottság pedagógus szemlélet építő szándék konfliktus kezelés pozitív gondolkodás együttműködés gyorsaság precizitás kitartás megoldáskeresés pontosság megbízhatóság megfelelni tudás határozottság figyelem szakmaiság elérhetőség megfontoltság türelem meghallgató szándék 7

8 Pedagógiai, vezetői hitvallás Mottó: "Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és az alkotás izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit csinálunk, és hogy segítsen megtalálni azt, amit szeretünk csinálni."/szent-györgyi Albert/ A Szalántai Általános Iskola Arany János Általános Iskolájában eltöltött hét éves pedagógusi fél éves megbízott igazgatói munkámmal, úgy gondolom, hogy én is hozzájárultam az iskola sikereihez, jó hírnevéhez. Az elmúlt 7 évben arra törekedtem, hogy egy jól együttműködő tantestülettel a nehézségeket közösen viselve, a sikereket együtt örülve tudjuk végezni munkánkat. A ös tanévben megbízott igazgatóként intézményvezetőm segítségével úgy érzem, zökkenőmentesen biztosítottam az iskola működését. Ez idő alatt az iskola életében sok új megoldandó feladat hárult rám. Tagintézmény-vezetőnk felmondása, a TÁMOP pályázat lezárása, a tanév végi teendők mellett teljes óraszámban elsős osztályfőnök voltam, mindemellett az elsősöket és a felsős történelmet tanítottam. Ezen kihívásoknak csak úgy tudtam megfelelni, hogy mellettem állt egy olyan tantestület, ahol a közösség meghatározó eleme a jó munkaköri légkör, a megbízhatóság, kiszámíthatóság, együtt gondolkodás, közös tenni akarás. Az intézményvezetés együttműködő, segítő szándéka, előremutató döntései, támogatása erősítettek. A feladat nagyon nehéz, mégis elég erőt, kitartást, elszántságot érzek magamban arra, hogy tagintézmény-vezetőként helytálljak, korszerű, új ismereteket adó, az életre nevelő iskolát vezessek. Mindemellett bízom kollégáimban, akikkel közösen ezt az új helyzetet kezelni tudjuk, mögém állva a község és a térség érdekeit szolgálni tudjuk, a fenntartónk, valamint intézményvezetőnk döntéseit és útmutatását betartva az iskola jó működését biztosíthatjuk. 8

9 Milyen legyen az egerági iskola? Olyan, ahová a gyerekek szívesen járnak. Szerető, megértő, motiváló legyen a légkör. Ahol sokoldalúan fejlődhetnek a gyermekek képességei. Ahol a tanulás alapja a sikerélmény. Ahova szívesen hozzák gyermeküket a szülők. Ahol a tantestület minden tagja fontosnak érzi magát, megtalálja a lehetőséget alkotói szabadságának kibontakoztatására Ami tud alkalmazkodni a társadalmi elvárásokhoz. Milyen legyen az iskola vezetője? Gyermekközpontú legyen. Össze tudja hangolni a közösséget az egyénekkel. Nyugodt, elfogadó légkört teremtsen. Együttműködő közösséget hozzon létre. Méltányolja az iskola eddigi eredményeit. Ápolja a hagyományokat. Tudjon új eredményeket felmutatni. Keressen új bevételi forrásokat pályázatok, támogatók segítségével Segítse az SNI-s gyerekek beilleszkedését. Demokratikusan, de következetesen vezessen. Megfelelő kommunikációs csatornákat használjon. Támogassa az új ötleteket. Álljon ki az iskoláért, és a dolgozóiért. Tudjon együttműködni az iskolavezetéssel, és a fenntartóval. Naprakészen vezesse az iskola dokumentációit. Hangolja össze az esetleges ellentétes érdekeket. Tartsa tiszteletben a személyiségi-, a gyermek-, és az alapvető emberi jogokat. Tudjon határozottan dönteni. Merje kikérni mások véleményét. 9

10 Szakmai önéletrajz: 1975 március 12-én születtem Salgótarjánban. Általános iskolai tanulmányaimat részben ott, részben már Pécsen végeztem. Később a pécsi Zipernowsky Károly Műszaki Szakközépiskolában technikusi oklevelet szereztem. Egy évig a Szent Mór Iskolaközpont jogelődként működő iskolájában, a Püspöki Énekiskolában kollégiumi nevelőként, napközisként tevékenykedtem, akkor még képesítés nélkül. A gyermekek és a pedagógushivatás mellett ekkor köteleztem el magam. A szekszárdi Illyés Gyula Pedagógiai Főiskola sikeres befejezése után 4 évig dolgoztam a pécsi Felsővámház Utcai Általános Iskolában, első és másod évfolyamon napközisként, majd 3. és 4. osztályban matematikát és magyart tanítottam korrepetáltam és felzárkóztató foglalkozásokat tartottam osztályfőnökként. Nehéz feladat volt meggyürkőzni a hátrányos helyzetű tanulókkal, de a gyermekek szeretete és a nehezen születő eredmények újult erővel vérteztek fel. Közben a továbbképzés lehetősége új irányokat mutatott, így felső tagozaton vállaltam a történelem tanítását is ban felkérést kaptam a Miasszonyunk Rend részéről, ezért négy esztendeig az Árpádházi Szent Margit Katolikus Általános és Zeneiskolában napközisként dolgoztam, alsóban technikát, felső évfolyamon pedig történelmet oktattam től felsős osztályfőnök voltam egy 24 fős osztályban. Ez idő alatt szereztem általános iskolai történelemtanári, majd középiskolai tanári képesítést, mindkettőt Szegeden. Szakdolgozataimat iskolatörténeti illetve történelmi témában írtam. Közben kidolgoztam az iskola Történelem és állampolgári ismeretek, valamint a Hon-és népismeret tantárgyra vonatkozó tanterveit és tanmeneteit. Sikerrel végeztem a drogprevenciós feladatokat, és dolgoztam ki az intézmény drog elleni stratégiáját. Tanítványaimmal részt vettünk városi, megyei és országos történelmi, városismereti versenyen és vetélkedőn. Többek között három évig indítottam csapatokat az Évezredek Öröksége Vetélkedőn, volt olyan év, amikor közel 40 gyermeket neveztem be. Az új intézmény anyagi hátterének megteremtését is feladatul kaptam, így a megfelelő taneszközökre való pályázatok megírása, az eszközök beszerzése is rám hárult. Az oktatásban történt változások kedvezőtlenül érintettek, ezért a Hajnóczy József Középiskolai Kollégiumban helyezkedtem el kollégiumi nevelőként. Ott a csoportvezetés 10

11 mellett a kollégium Kredenc című hivatalos lapjának főszerkesztője voltam, részt vettem a Hajnóczy-napok szervezésében és lebonyolításában, a programok fényképezésében, dokumentálásában. Fél évig dolgoztam a Magyarmecskei általános Iskolában, hátrányos helyzetű gyerekekkel tól tanítok a Szalántai Általános Iskola Arany János Általános Iskolájában, Egerágon. Mindvégig alsós osztályfőnökként és történelemtanárként működtem. Tanítottam alsóban matematikát, magyart, testnevelést, technikát. Vezettem matematika szakkört, fejlesztettem egyénileg gyerekeket. Műsorokat, megemlékezéseket bonyolítottam le. A község kulturális rendezvényeit segítettem. Szerkesztettem az iskola honlapját, rendszeresen írtam Egerág helyi újságába. Szerveztem a kistérség történelem versenyét és aktívan kapcsolódtam be az iskolavezetés munkájába. Ennek is köszönhető, hogy idén márciustól igazgatónk tartós távolléte miatt a KLIK pécsi tankerülete megbízott tagintézményünk ideiglenes vezetésével. További célom a közoktatás-vezetői végzettség megszerzése, ami azért fontos, hisz az iskola vezetését a későbbiekben is el kell látnom, illetve hosszabb távú terveim miatt szükségessé válhat a végzettség megléte. Szeptembertől a második osztály osztályfőnöke, a felső tagozat történelemtanára, és az iskola megbízott tagintézmény-vezetője leszek teljes óraszámban. Úgy érzem, mind a gyerekek, mind a kollégák és a szülők is maximálisan elfogadják, támogatják, és ösztönzik pályázatom benyújtását. 11

12 Intézményi adatok: Jogi státusz: Tagintézmény neve: Szalántai Általános Iskola Arany János Általános Iskolája OM azonosító: Tagintézmény címe: 7763 Egerág, Pozsony u. 1. Telefonszám: 72/ Fenntartó: KLIK pécsi tankerülete Az alapító okiratban megfogalmazottak szerint német nemzetiségi nyelvet oktató tagintézmény Iskolavezetés: Intézményvezető: Balogh Györgyné, tagintézmény vezető: Tamás Imre március 23 ig. Tartós táppénze miatt helyettesítésével megbízva: Petik Róbert március 23- tól. Szervezeti, vezetési jellemzők, szervezeti struktúra Az igazgató döntéseit a Közalkalmazotti Tanáccsal, a Szülői Munkaközösséggel, a Diákönkormányzattal és az Iskolatanáccsal közösen hozza meg. Az intézményvezető alá tartozik az intézményvezető-helyettes, a tagintézmény-vezető, és az iskolatitkár. Az intézményvezető-helyettes és a tagintézmény-vezető alá tartozik intézményenként a kisegítő személyzet, az alsós és felsős tanítók, tanárok. A tagintézményben külön iskolatitkár van. Tárgyi feltételek Az intézmény megfelelő számú tantermekkel rendelkezik ben az önkormányzat pályázati támogatásával került sor az iskola nyílászáróinak cseréjére. Felújították az öltözőket, és szociális helyiségeket. Szülői és önkormányzati támogatással készült el a tanösvény és az iskolakert. A sportpályának használata biztosítja a testnevelés órák megtartását. A tanulók fejlesztéshez szükséges eszközök rendelkezésre állnak. Egyes tantárgyakhoz kapcsolódó szemléltető eszközök megújításra szorulnak. A tantermek felszereltsége korszerűsítésre szorul (rögzített, zárható audiovizuális eszközök tantermenként, DVD lejátszó, magnó, stb.) 12

13 2015-ben megérkeztek a TIOP pályázatból származó laptopok, tanulói i-padok, projektorok, és asztali számítógépek. A tanulói létszámok növekedése miatt szükséges lenne új tanulói asztalok, székek beszerzése. Fontos lenne az iskola belső, tisztasági festése. A sportpálya padjai, a kerítés, a kosárlabda-palánkjai felújításra szorulnak. Személyi feltételek: Pedagógusok Andok Tiborné Bakonyiné Sütő Diana tanító, könyvtáros of. 2. oszt. testnevelés, biológia of. 8. oszt. kézilabda edző Balogh János néptánc a Diabelli és a KLIK szerződése alapján Bányainé Jurás Gyöngyi magyar, történelem, erkölcstan mestertanár, szaktanácsadó jan.1-től Ferenc Erzsébet tanító, ének spec., of. 3. oszt. Cickai Brigitta matematika, fizika of. 6. oszt. Hilgert Gabriella tanító, gyógypedagógus, technika spes. Horváth Tamás rajz utazó ped. Gyarmati Bea tanító, angol spec. GYES Keresztély Renáta kémia utazó ped. Kvaszta Ágnes tanító, napközi orosz spec. angol, informatika Petikné Kozmann Judit Petik Róbert német nemzetiségi tanító és tanár, of. 5. oszt. tanító, történelem szakos tanár megbízott tagintézmény-vezető 13

14 Rákóczy Gábor Sipos Csilla földrajz, szociálpedagógia, labdarúgó edző, tanszoba tanító, német spec., napközi Nemesné Szauer Ilona Végh Györgyi hittan német nemzetiségi tanító és tanár Technikai dolgozók Serényi Józsefné iskolatitkár jelenleg nyugdíjaztatás alatt Babos Lászlóné takarító részmunkaidőben Tihanyi Ferencné takarító részmunkaidőben Molnár János karbantartó Tamás Imre megüresedő helyére informatika-rendszergazda szakos tanár felvétele, Gyarmati Bea GYES-en lévő angolos kolléga helyére angol szakos kolléga felvétele folyamatban van. Nyugdíjaztatás miatt Serényi Józsefné iskolatitkár helyére szeptember 1-től új iskolatitkárt kell alkalmaznunk. Pedagógus-életpálya minősülők az elmúlt tanévben: mestertanári minősülés: Bányainé Jurás Gyöngyi. Végzettségek: Egyetemet végzettek száma: 3 fő, főiskolát végzettek száma: 16 fő. Továbbképzések, végzettségek szerzése: Tantárgygondozó szaktanácsadó: Bányainé Jurás Gyöngyi Intézményi szaktanácsadó konfliktuskezelés : Bányainé Jurás Gyöngyi. Gyógypedagógus: Hilgert Gabriella. A szaktárgyi ellátottság jelenleg 100%. A határozott időre kinevezett, vagy utazó tanárok nélkül, a helyben lakó tanárok száma öt fő, bejárók száma 7 fő. Összesen: 13 fő. Utazó tanárok, részmunkaidőben foglalkoztatottak: 4 fő. A technikai személyzetből mindenki helyi lakos. Az intézmény gazdálkodása: január 1-től a fenntartói, működtetői feladatot a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ látja el. Az iskola a Pécsi Tankerülethez tartozik. Az átszervezés, a fenntartóváltás, a kezdeti nehézségek után ma már zökkenőmentesen történik. Az intézmény működéséhez szükséges feltételek adottak. Ahhoz, hogy korszerű oktatási feltételeket tudjunk biztosítani, az iskolai életet színesebbé tudjuk tenni fel kellett kutatnunk a költségvetésen kívüli forrásokat, pályázatokat. Sikeres volt a TÁMOP es pályázat, melyet a 2014/2015-es tanévben vezettünk be. Az év során megvalósításra kerülő pályázatok: 14

15 TÁMOP B Köznevelés az iskolában tantárgyi struktúra TIOP (számítógép beszerzés, nyelvi labor) Tudásfórum(ÖKO iskola) Az egerági tehetségekért(átai tábor) Együttműködések: Kozármislenyi Művészeti Alapiskola (minden napos testnevelés keretében néptánc, tanórán kívül: hangszeres zene, szolfézs, képzőművészet, néptánc) Egerág Község Önkormányzatának Start-munkaprogramja (kiskert-projekt) Nagy Lajos Gimnázium Inczédy Dénes labor Az intézmény tanulói, szociális környezete: Intézményi tanulólétszám adatok (2015. június 15.) Tanulólétszám településenként településenkénti tanévzáró adatok megjegyzés 112 Egerág Áta Kisherend Kozármisleny Pécsudvard Szemely Szőkéd Pécs Osztályok (június 15.) osztály osztályfőnök létszám megjegyzés 1. Petik Róbert Andok Tiborné Ferenc Erzsébet Hilgert Gabriella Petikné Kozmann Judit Cickai Brigitta Rákóczy Gábor Bakonyiné Sütő Diana 10 15

16 Tanév végi statisztikák (2015): Tanulmányi átlag: 4,03 (összes tantárgy) Magatartás: 4,15 Szorgalom: 3,91 Fő tantárgyak: Átlag: Megjegyzés német nemzetiségi nyelv 3,48 magyar nyelv 3,87 magyar irodalom 3,89 történelem 3,55 matematika 3,4 biológia 2,8 fizika 2,75 földrajz 3,3 kémia 3,75 természetismeret 3,00 informatika 4,5 angol 3,64 Továbbtanulás: Gimnázium: 2 fő Szakközépiskola:3 fő Szakiskola: 5 fő SNI/BTMN tanulók osztály SNI tanuló BTMN tanuló 1 Kruck Melinda Schweiczer Nóra Dlusztus Miklós 2. Brenner Krisztián Scheffer Dávid - Zsifkó Réka Orsós Armandó Stefánovics Evelin 16

17 3. Szekeres Ábel Gaisteiger Kornél Dantignana Dominika Orf Géza 4. Benyák Dóra Bátyai Adrián Varga Attila Pintér Kira 5. Hegyes Petra - 6. Orsós Sándor Zsifkó Ábel Szegedi Otília Jáni Johanna 7. Horváth Elvira Horváth Brigitta Kovács Barbara Blazsekovics József Orsós Dzsenifer Botos Márk Drótos Szimontetta Kelemen Brigitta Horváth Gergő Császár Zsanett Bajnai Gergő Tanórán kívüli foglalkozások A foglalkozás megnevezése A foglalkozást vezető pedagógus osztály grundbirkózás Bakonyiné Sütő 1-4.o. Diana aerobic Bakonyiné Sütő 5-8 o. Diana tömegsport Bakonyiné Sütő 1-4 o. Diana szivacs kézilabda Bakonyiné Sütő 1-4. o. Diana kiskert szakkör Bányainé Jurás 3-8. o. Gyöngyi labdarúgás Rákóczy Gábor 1-8. o. matematika Cickai Brigitta 5-8. o. szakkör matematika Petik Róbert, 1-4. o. tehetséggondozás Andok Tiborné, Ferenc Erzsébet, Kvaszta Ágnes megjegyzés 17

18 Délutáni foglalkozást nem igénylő tanulók száma: 10 fő Fejlesztési terv Vezetőként úgy vélem, hogy iskolát vezetni csak az ebben érintettek közös együttműködésével, az ehhez szükséges nyugodt, elfogadó és folyamatos kommunikációra épülő légkör megteremtésével, aktív közösség létrehozásával lehet. Ezt a kihívást szakmai felkészültséggel, elszántsággal, teherbírással, számtalan konfliktus felvállalásával, megfelelő higgadtsággal, valamint támogató közösségi és családi háttérrel lehet megoldani. Meggyőződésem, hogy a mai gazdasági és társadalmi helyzetben a külső kapcsolatokra, a háttérmunkára, eredményeink megismertetésére, az intézmény érdekeinek védelmére is szükség van a mindennapos munka mellett. Biztos vagyok abban, hogy a szakmai, tartalmi munka a tantestület, és a technikai dolgozók részéről is nagyon fontos. Céljaim: Általános pedagógiai célként a Pedagógiai Programban kifejtett célrendszer elérését tekintem fő feladatnak. Demokratizmus, humanizmus. Az alapműveltség alkalmazható legyen a mindennapi életben Öröm legyen iskolába menni. Javuljanak a továbbtanulás mutatói A méréseken diákjaink jól szerepeljenek. A megkezdett folyamatokat a továbbiakban is folytatni kívánom, magasabb minőségi szintet elérve. Fejlesztési programom legfontosabb elemei: Gyermekeink nevelése Diákok önszerveződésének erősítése Kulcskompetenciák fejlesztése Együttműködés, kapcsolattartás partnerekkel Intézményi kultúra, hagyományőrzés IKT alkalmazása, folyamatos növelése Iskola menedzselése 18

19 Szakmai és közismeretei versenyeken való részvétel és eredményes szereplés Egészségügyi programok Nyelvi képzés fejlesztése Belső információáramlás hatékonyabbá tétele Minél több pályázati lehetőség kihasználása Ami megőrizendő: A sokoldalúan képzett munkaerő A hagyományok ápolása Tehetséggondozás, jó szakmai- és versenyeredmények A pedagógus továbbképzések és az élethosszig tartó tanulás támogatása Pályázatok írása Fejlesztési területek: A német nemzetiségi nyelv mellett angol nyelv tanulását biztosítjuk. Az eredményes továbbtanulás érdekében az utolsó évfolyamon felvételi előkészítő órákat tartunk. Az alapító okiratban meghatározott fogyatékossági típusoknak megfelelően a sajátos nevelési igényű tanulók számára gyógypedagógus általi fejlesztő órákat biztosítunk. Képesség - kibontakoztató és integrációs felkészítést végzünk. A tanulók képességeinek kibontakoztatásra szakköröket, sportköröket, tehetséggondozó, felzárkóztató, fejlesztő, órákat szervezünk. A tanórák jelentős részében kooperatív technikákat, differenciált tanulásszervezést alkalmazunk. A tanórák legalább 25%-án IKT - eszközöket (infokommunikációs technológiát) alkalmazunk. Tehetséges tanulóinknak lehetőséget adunk, felkészítjük őket a különböző szintű szaktárgyi és művészeti iskolai, városi, megyei, országos versenyeken való megmérettetésre. Tematikus táborokat biztosítunk. Hagyományos kulturális, szórakoztató és szabadidős rendezvényekkel, programokkal fejlesztjük gyermekeink hazaszeretetét, nemzeti kultúráját, szociális kompetenciáit. Folytatjuk az Ökoiskolai programot. Kiemelt figyelmet fordítunk a környezeti nevelésre, egészségnevelésre. Pályaorientációs programmal segítjük a pályaválasztást, továbbtanulást. Rajzpályázatokon sikeresen veszünk részt, amelyre magasan képzett pedagógus készíti fel a tanulókat. Kiskert program folytatása 19

20 A tanösvény tanórai kihasználása Nevelési feltételek: harmonikus testi és lelki nevelésnek szereplés, aktív közreműködés a közösségi életben személyes érzelmi ráhatás tanulásra motiválás szeretetteli légkör kialakítása A kiemelkedő tanulók kiemelése, jutalmazása Partnerekkel való együttműködés megtartása, fejlesztése A különleges bánásmódot igénylő tanulók: kiemelten tehetséges tanulók, sajátos nevelési igényű tanulók, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók fejlesztése Együttműködés színterei: 1. Iskolavezetés A jó kapcsolat megőrzése, az információk áramlásának biztosítása 2. Diákönkormányzat Környezettudatosságra nevelés, a gyerekek bevonása a meglévő programokba, és döntésekbe 3. Szülői háttér Családokkal való szoros együttműködés, bevonás az iskolai programokba 4. Óvoda Közös programok, látogatások szervezése 5. Önkormányzatok A jó kapcsolat megőrzése, nagyon szoros együttműködés 6. Gyermekjóléti Szolgálattal, a gyámügyi előadóval 7. Családsegítő Szolgálattal 8. A település közművelődési és sportéletében való aktív részvételt (községi ünnepségek, rendezvények, ünnepi műsorok az Idősek Otthona 9. Igénybe vesszük a megyei Pedagógiai Intézet nyújtotta pedagógiai, szaktanácsadói szolgáltatásokat. folyamatosan tartjuk a kapcsolatot a Baranya Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Bizottsággal, Nevelési Tanácsadóval. Megszervezzük, hogy a vizsgálatokat helyben, az iskolában végezze el a bizottság. 10. Kölcsönös és természetes jó kapcsolatot alakítottunk ki a plébános úrral, hitoktatókkal. 20

21 11. Együttműködési szerződéssel megerősített, rendszeres kapcsolat van a Diabelli Művészeti Iskolával 12. Keressük a kapcsolatot a Start munka-programmal, a helyi kertészettel, a gazdálkodókkal 13. A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumában fizikai, kémiai kísérleti órákat tartunk. 14. Ápoljuk a hagyományokat (nemzeti, kutúrális, községi szinten) A nevelőtestület hatékony munkájának fejlesztése Hatékony információáramlással Közvetlen viszonnyal Havi kis értekezletek összehívásával Munkacsoportok szervezésével A feladatok egyenlő elosztásával Egységes pedagógiai szemlélettel Új módszerekre ösztönzéssel Továbbképzések, csapatépítések szervezésével Óralátogatásokkal, megbeszélésekkel Önképzéssel Digitális kompetencia fejlesztésével Minőségfejlesztés Szülők aktív bevonása Családlátogatások Partnerkapcsolatok gondozása Környezeti nevelés(kiskert, tanösvény, egészségnap) Difer mérések alapján fejlesztési tervek kidolgozása Hungarofit mérés eredményeinek javítása Az anyanyelvi, nyelvi kompetenciák javítása Partneri elégedettség mérése Tanulói és dolgozói elégedettség mérések lebonyolítása Mindezek alapján fejlesztési terv kidolgozása MÉRÉSEK: 6., 8. évfolyam kompetencia mérés minden év május 6., 8. évfolyam idegennyelvi kompetencia mérés 1. évfolyamon: DIFER - mérés minden év októberében 1-8. évfolyam: Hungarofit minden év szeptembere, májusa 21

22 Összegzés: Pályázatom megírásában az ösztönözte, hogy iskolánk hírnevét szeretném megőrizni. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal, a Pécsi Tankerülettel, mint fenntartóval olyan kapcsolatot szeretnék kialakítani, ami mindannyiunk számára gyümölcsöző. Meg szeretném őrizni az iskolavezetéssel való jó együttműködésünket. Az Önkormányzatokkal, a községek vezetőivel is ugyanez a célom, mindamellett, hogy a polgármesterek és községi képviselő testületeket is jobban bevonnánk az iskolai munkába. A családok aktivizása, a gyerekek jobb eredményeinek, hatékonyabb tudásának elérése azonban a legfontosabb cél. Mindezek természetesen csak együttműködéssel, kölcsönös bizalommal és állandó segítő szándékkal valósíthatók meg. A tanulók, szülők, kollégák bizalmát érezve nyújtottam be pályázatomat. Úgy gondolom, hogy ez a lehetőség pályafutásom fontos állomása, óriási kihívás számomra. Mégis úgy érzem, eddigi munkám alapján meg tudok felelni az elvárásoknak. Elképzeléseimet az intézmény tantestületének és alkalmazottainak támogatásával vállalom. Az eddigi biztatást megköszönve kérem a vezetői pályázatom elfogadását. Tisztelettel: Egerág, augusztus 16. Petik Róbert 22

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista I. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató II. Beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma III. A nevelési-oktatási intézmény

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség, egyetem Szak megnevezése Egyéb szakképesítés Tanított tárgyak,, tanár, pedagógiaangol

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről K L I K 0 9 1 0 2 1 N O S Z V A J I F I G E D Y J Á N O S Á L T A L Á N O S I S K O L A ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI IS K O L A GÁRDONYI GÉZA TAGISKO L Á J A 3327 Novaj, Hősök tere 2. és 3327 Novaj, István út

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA Sorszám: Tanított tantárgy: Végzettség: Továbbképzés: 1 tanító, rajz tanító, rajz szak 2 angol

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség További

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége.

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége. Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján Különös közzétételi lista a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A

Részletesebben

A PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE

A PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE A PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE Ssz. Beosztása Végzettsége, szakképesítése 1. Tagintézményvezető 1. biológia-kémia szakos 2. szakvizsgázott ped., közokt. vezető 2. Tanító 1. 2. magyar

Részletesebben

I. Szervezeti, személyzeti adatok

I. Szervezeti, személyzeti adatok KÖZZÉTÉTELI LISTA 10. számú melléklet a 11/1994. MKM rendelet és a 40/2005. OKM rendelet alapján I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat A közfeladatot ellátó szerv hivatalos adatai Fazekas Utcai Általános

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 10. számú melléklet a 11/1994 (VI.8 ) MKM rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához:

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. ( XI. 24.) a nevelési- oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: Általános Iskola Tápiószele

Részletesebben

Közzétételi lista. Szakképzettségek

Közzétételi lista. Szakképzettségek Közzétételi lista I. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató Lásd: Pedagógiai program 1.11 Az iskolába jelentkező tanulók felvételének és átvételének elvei + Nkt. 50, 51. II. III. IV. Beiratkozásra

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján)

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. sz. melléklet HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. Intézményi adatok OM azonosító: 032842 Intézmény neve: Fenntartó neve: Napköziotthonos Óvoda

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához egyetem + 5 Főiskola 6 Főiskola Tanító, német sorszám Iskolai végzettség

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1, A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Egyetemet végzett pedagógus Szakvizsgázott pedagógus Tanár Tanító Napközis

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 10. számú melléklet a 11/1994 (VI.8 ) MKM rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

A Vaszary János Általános Iskola pedagógusainak adatai

A Vaszary János Általános Iskola pedagógusainak adatai Pedagógus 01 felsőfokú egyetem matematika, számítástechnika Pedagógus 02 felsőfokú főiskola magyar, orosz szakos általános iskolai gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája Pedagógus 03 felsőfokú

Részletesebben

TISZACSEGEI FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 4066 TISZACSEGE, FŐ U. 95. KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT BALMAZÚJVÁROSI TANKERÜLETE

TISZACSEGEI FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 4066 TISZACSEGE, FŐ U. 95. KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT BALMAZÚJVÁROSI TANKERÜLETE XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 TISZACSEGEI FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 4066 TISZACSEGE, FŐ U. 95. KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT BALMAZÚJVÁROSI

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon,

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi

Részletesebben

Iskolánk tantestületének és oktatást-nevelést segítő dolgozóinak adatai 2015-2016-os tanév

Iskolánk tantestületének és oktatást-nevelést segítő dolgozóinak adatai 2015-2016-os tanév Iskolánk tantestületének és oktatástnevelést dolgozóinak adatai 20152016os tanév 1. Pedagógus1 Bessenyei György 2. Pedagógus2 Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola 3. Pedagógus3 Eötvös József

Részletesebben

Iskolai dolgozók beosztása, végzettsége. Palenik József táncpedagógus néptánc Balogh Tímea táncpedagógus néptánc

Iskolai dolgozók beosztása, végzettsége. Palenik József táncpedagógus néptánc Balogh Tímea táncpedagógus néptánc i dolgozók beosztása, végzettsége pedagógus beosztás szakképzettség, műveltségterület tanított tárgy Gálos Jánosné intézményvezető közoktatás-vezető, testnevelés testnevelés, etika Bérciné Iváncsics Etelka

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Hevesy György Általános Iskola pedagógiai programjának módosítása

Részletesebben

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság.

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság. Önéletrajz Név Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail discipula@freemail.hu Állampolgárság magyar Születési idő 1959. 01. 01. munkahelyek Időtartam (-tól -ig)

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Felvételi tájékoztató Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium (OM azonosító: 035282) Györgyi Albert) Az iskola dolga, hogy megtanítsa vélünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti

Részletesebben

Különös közzétételi lista Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127.

Különös közzétételi lista Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127. Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127. Tel: 06-36-490-005 E-mail: mezisko@gmail.hu Ikt.sz:1074/2013.12.02. Ügyintéző: Bartók István ig. Különös közzétételi lista Mezőszemerei

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE Szalkszentmártoni Petőfi Sándor Általános Iskola OM:027935 KLIK 030009 6086 Szalkszentmárton, Petőfi tér 12. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE 10. sz. melléklet a 11/1994.

Részletesebben

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei:

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Helyi tanterv MELLÉKLET - 2011.évi CXC törvény nemzeti köznevelésről 6. számú Melléklete - 110/2012.(VI.4.) Kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról,

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez

Részletesebben

Előzetes információk a beiratkozásról (végleges információk április elején várhatóak) Kedves Szülők!

Előzetes információk a beiratkozásról (végleges információk április elején várhatóak) Kedves Szülők! Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. /: (27)532-115 E-mail: godinemeth@invitel.hu : www.godinemeth.hu OM: 032351 Előzetes információk a beiratkozásról

Részletesebben

Az iskola a 2014/2015. tanévre a következő osztályokba hirdet felvételt: Az általános iskola 8. osztályát befejezettek számára

Az iskola a 2014/2015. tanévre a következő osztályokba hirdet felvételt: Az általános iskola 8. osztályát befejezettek számára Intézmény neve: Egri Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Címe: 3300 Eger, Bem tábornok utca 3. Telefon/fax: (36) 515-020, 313-765 E-mail: egrikossuthtitkarsag@gmail.com Honlap: www.kossuthzsuzsa.hu

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Az intézményben a szakos ellátottság teljes körű. A Nemzeti alaptanterv műveltségterületeinek és

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához végzettség szintje szakképzettség tanított tantárgy 14 főiskola tanító alsó tagozat 10 főiskola

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a 2011-2012-es tanév indításával kapcsolatban. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület!

BESZÁMOLÓ a 2011-2012-es tanév indításával kapcsolatban. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! BESZÁMOLÓ a 20-202-es tanév indításával kapcsolatban Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! A 20-202-es tanév eleji beszámolómat az alábbi szerkezeti elemek szerint készítettem el:., 20

Részletesebben

Előterjesztés 6. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 25-i ülésére

Előterjesztés 6. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 25-i ülésére Előterjesztés 6. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 25-i ülésére Tárgy: I. A Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola (alsó tagozat) intézményvezető-helyettesi

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

1.) A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1.) A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1.) A ok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához sorszám Tanított tantárgy Legmagasabb Szakvizsga Oklevélben megjelölt képesítés

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE Ikt.szám: 55-1/2010. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE 10. számú melléklet a 11/1994.(VI.8.) MKM rendelt és a 32/2008. (XI.24.) OKM rendelet alapján Kiskulcsosi Általános

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztását

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztását 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztását Legmagasabb iskolai végzettség Szakképzettség 2011/2012. tanévben tanított tantárgy angol nyelv

Részletesebben

Asbóth Sándor TKSZK Aktuális minőségcélok 2011. Aktuális minőségcélok. Vezetők 2011-11. Pedagógusok 2011-11

Asbóth Sándor TKSZK Aktuális minőségcélok 2011. Aktuális minőségcélok. Vezetők 2011-11. Pedagógusok 2011-11 Aktuális (minőség) céljaink Asbóth Sándor Térségi Középiskola, Szakiskola és Kollégium 1. A jelenlegi tanulólétszám megtartása (növelése) Aktuális minőségcélok Sorszám Minőségcél Felelős, határidő Vezetők

Részletesebben

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján KÖZZÉTÉTELI LISTA A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2. Beiratkozás ideje, a fenntartó által engedélyezett osztályok száma

Részletesebben

BEISKOLÁZÁS I TERV KÉZDI-VÁSÁRHELYI IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA SZOMOR

BEISKOLÁZÁS I TERV KÉZDI-VÁSÁRHELYI IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA SZOMOR BEISKOLÁZÁS I TERV KÉZDI-VÁSÁRHELYI IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA SZOMOR A Beiskolázási tervet a nevelőtestület 2015. március 9-én tartott nevelőtestületi értekezletén 2/2015. számú határozatával egyhangúlag elfogadta.

Részletesebben

2013-2014 tanév. tanító 4. általános iskolai tanító (napközis nevelő) általános iskolai tanító (napközis nevelő)

2013-2014 tanév. tanító 4. általános iskolai tanító (napközis nevelő) általános iskolai tanító (napközis nevelő) 2013-2014 tanév s.sz. Végzettség Jelenleg oktatott Szint szak megnev. tantárgy/ munkakör évfolyam Általános iskolai neveléso oktatás 1-4 évfolyam 1. pedagógus tanító tanító 2/a 2. pedagógus általános isolai

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Petőfi Sándor Tagiskola Komoró Közzétételi Lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Tanító Fejlesztő pedagógus /szakvizsga/

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat A pályázat célja: a sikeres munkaerő - piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája Az iskola pedagógusainak végzettsége, szakképzettsége: Sorszám végzettség Tantárgyfelosztás

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. tanító,

Részletesebben

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége,

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Szakszolgálati feladatellátásunk a számadatok tükrében Baranya Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és

Részletesebben

TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ

TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ 2010. A magyar iskolai tehetséggondozásnak jelentős értékei vannak, ezzel Európa élvonalában vagyunk a nemzetközi értékelések alapján, de ahhoz, hogy

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Verebi Végh János Tagiskolája 2477 Vereb, Berényi u.4.. OM: 030175 2015/2016. tanév 1.

Részletesebben

Dobránszkyné Csige Boglárka. Gáll Gizella. Somogyiné Győri Magdolna. Eszenyiné Stéh Katalin

Dobránszkyné Csige Boglárka. Gáll Gizella. Somogyiné Győri Magdolna. Eszenyiné Stéh Katalin Csőke Ilona Tanító, testnev. spec.koll., pedagógia, tehetség és képfejl.szakv., népi játék és kézműves oktató, kosárfonó szakoktató 1.a osztályfőnök, kézműves-technika, szakvizsga Kondor Krisztina Tanító,

Részletesebben

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola OM azonosító: 201584 4254 Nyíradony, Árpád tér 10. K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a 10. számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008

Részletesebben

Közzétételi lista 2015/2016. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2015/2016. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2015/2016. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

A pedagógiai-szakmai szolgáltatások rendszere. Hancock Márta központigazgató Pedagógiai Szakmai Szolgáltatási Központ

A pedagógiai-szakmai szolgáltatások rendszere. Hancock Márta központigazgató Pedagógiai Szakmai Szolgáltatási Központ A pedagógiai-szakmai szolgáltatások rendszere Hancock Márta központigazgató Pedagógiai Szakmai Szolgáltatási Központ Jogszabályok A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.)

Részletesebben

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2013/2014-es tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2013/2014-es tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2013/2014-es tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége,

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium?

Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium? Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium? Helytálljunk, mégis szabadon szaladjunk (Illyés Gyula) Szekszárdi I. Béla Gimnázium Akkreditált Kiváló Tehetségpont Ökoiskola, Madárbarát Iskola, Mentoráló intézmény

Részletesebben

Somssich Imre Általános Iskola, Hetes Különös Közzétételi lista. Somssich Imre Általános Iskola. Különös Közzétételi Lista. Hetes. 2015/2016-os tanév

Somssich Imre Általános Iskola, Hetes Különös Közzétételi lista. Somssich Imre Általános Iskola. Különös Közzétételi Lista. Hetes. 2015/2016-os tanév Somssich Imre Általános Iskola Különös Közzétételi Lista Hetes 2015/2016-os tanév - 1 - 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: Munkakör

Részletesebben

Felvételi tájékoztató OM azonosító: 203052 Szegedi Szakképzési Centrum Krúdy Gyula Szakképző Iskolája Tanulmányi területek Szakgimnázium 530 (kód)

Felvételi tájékoztató OM azonosító: 203052 Szegedi Szakképzési Centrum Krúdy Gyula Szakképző Iskolája Tanulmányi területek Szakgimnázium 530 (kód) Felvételi tájékoztató OM azonosító: 203052 Szegedi Szakképzési Centrum Krúdy Gyula Szakképző Iskolája Tanulmányi területek Szakgimnázium 530 (kód) turisztikai szakközépiskolai osztály 531 (kód) vendéglátó

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL A kompetencia-alapú oktatás megvalósítása a fényeslitkei és tiszakanyári iskolákban HEFOP-3.1.3-05/1.-2005-10-0312/1.0

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2012.10.30. TANULMÁNYI TERÜLETEK

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Varga Tamás Általános Iskola

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Varga Tamás Általános Iskola Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Varga Tamás Általános Iskola (200896 / 001) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Varga Tamás Általános Iskola Intézmény neve Feladatellátási hely

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Név Tanított tárgy A nevelő szakképzettsége / végzettsége

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Név Tanított tárgy A nevelő szakképzettsége / végzettsége Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú mellékletének értelmében a nevelési-oktatási intézmények az alábbi adatokat, információkat kötelesek honlapjukon (is) közzé tenni: 1. A pedagógusok

Részletesebben

Iskolai dolgozók beosztása, végzettsége. Palenik József táncpedagógus néptánc Balogh Tímea táncpedagógus néptánc

Iskolai dolgozók beosztása, végzettsége. Palenik József táncpedagógus néptánc Balogh Tímea táncpedagógus néptánc i dolgozók beosztása, végzettsége pedagógus beosztás szakképzettség, műveltségterület tanított tárgy Gálos Jánosné intézményvezető közoktatás-vezető, testnevelés magyar Bérciné Iváncsics Etelka intézményvezető-helyettes,

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Gyulaffy László Általános Iskola 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Vízi u. 24 OM azonosító: 037040 Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Készítette: Fodorné Szöllősi

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tantárgy Létszám Iskolai végzettség Szakképesítés Magyar nyelv és irodalom 3 főiskola

Részletesebben

Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium?

Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium? Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium? Helytálljunk, mégis szabadon szaladjunk (Illyés Gyula) Az I. Béla Gimnázium Tehetséggondozó Középiskola Tehetségpont Ökoiskola, Madárbarát Iskola, Pénziránytű

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógus iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Név Igazgató Beosztás, szak Sárközi Ágnes magyar-orosz-horvát szakos

Részletesebben

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév Munkaterv Felsős Munkaközösség 2013/2014. tanév.. Dombi Judit mkv.. Sárközi Ágnes igazgató 1 A munkaközösség tagjai: Felsős osztályfőnökök: 5. osztály: Pete- Pikó Józsefné 6. osztály: Dombi Judit 7. osztály:

Részletesebben

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea tanácsadás intézményi folyamat szaktanácsadó IKT fejlesztési folyamat szaktanácsadó Kompetenciaterületi mentorszaktanácsadó Szent László Általános Iskola Óraszám Pedagógusok 90 60 98 szövegértés-szövegalkotás

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Epreskerti Általános Iskola 4030 Debrecen, Epreskert u. 80. OM: 200020 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet 10 sz. melléklete a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján 1. A pedagógusok

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓI PROJEKT SZAKMAI FEJLESZTÉSEINEK EREDMÉNYEI ÉS TERVEI

A SZAKTANÁCSADÓI PROJEKT SZAKMAI FEJLESZTÉSEINEK EREDMÉNYEI ÉS TERVEI Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A SZAKTANÁCSADÓI PROJEKT SZAKMAI FEJLESZTÉSEINEK EREDMÉNYEI ÉS TERVEI REFORMÁTUS KÖZNEVELÉSI SZAKÉRTŐK III. ORSZÁGOS TALÁLKOZÓJÁRA 2014. DECEMBER 4.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE Ikt.szám:26-10/2009. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE 10. számú melléklet a 11/1994.(VI.8.) MKM rendelt és a 32/2008. (XI.24.) OKM rendelet alapján Kiskulcsosi Általános

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista végzettség Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a tanterv tantárgyfelosztásához mely szakra képesített mely tantárgyakat tanít 1-4. évfolyam 5-8.

Részletesebben

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet és a 32/2008.

Részletesebben

A PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE, HOZZÁRENDELVE A HELYI TANTERV TANTÁRGYFELOSZTÁSÁHOZ

A PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE, HOZZÁRENDELVE A HELYI TANTERV TANTÁRGYFELOSZTÁSÁHOZ A PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE, HOZZÁRENDELVE A HELYI TANTERV TANTÁRGYFELOSZTÁSÁHOZ Sorszám Pedagógus végzettsége, szakképzettsége Tanított tárgyak 1 tanító, német szk. matematika, német 2 tanító, magyar

Részletesebben