Egyéb közlemény: 3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Egyéb közlemény: 3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez"

Átírás

1 1 / 17 Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő javítást kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése (, bekezdés, pont) alapján tartozik annak a hatálya alá [ideértve a Kbt. 2. -ának (4) bekezdése szerinti önkéntes alkalmazásának esetét is]: 22. (1) bekezdés i) pont d) az ajánlatkérő a Kbt. mely része és fejezete szerinti eljárást alkalmazza: III. Rész, VI. Fejezet e) a közbeszerzés (beszerzés) általános forgalmi adó nélkül számított becsült értéke forintban [szükség szerint utalás a Kbt ára és ára]: ,- HUF f) ha a kérelmező olyan hirdetmény közzétételét kéri az Értesítőben, amelynek közzététele a Kbt. szerint nem kötelező, ez a körülmény: Kötelező g) a kérelem és a hirdetmény feladásának napja: 2011/11/25 h) az ajánlatkérő a 241. b) pontja alapján tartozik-e a Kbt. hatálya alá: nem i) ha a kérelmet az ajánlatkérő nevében hivatalos közbeszerzési tanácsadó nyújtja be, az a sorszám, amelyen a hivatalos közbeszerzési tanácsadó a hivatalos közbeszerzési tanácsadók névjegyzékében szerepel: 788 j) ha a hirdetmény ellenőrzése nem kötelező, annak közlése, hogy a kérelmező kéri-e a hirdetmény ellenőrzését: nem kérjük a hirdetmény ellenőrzését k) az ajánlatkérőt a Tanács által vezetett ajánlatkérők nyilvántartásában [Kbt. 18. (2) bekezdés] megjelölő azonosító szám: AK01980 l) ha a hirdetmény ellenőrzése kötelező vagy azt a kérelmező kéri és a Kbt. 44. (5) vagy (6) bekezdései, vagy 246. (5) bekezdése szerint a díjjal kapcsolatban kedvezményre vagy mentességre jogosult, ennek közlése: Egyéb közlemény: 3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: , On-line értesítés: AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Építési beruházás [ ] Árubeszerzés [ ] A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki

2 2 / 17 Szolgáltatás [x] Építési koncesszió [ ] A hirdetmény kézhezvételének dátuma Azonosító kód Szolgáltatási koncesszió [ ] I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Postai cím: Maros utca Város/Község Budapest Postai irányítószám: 1122 Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: dr. Homokay Adrienn, dr. Kiss Nikoletta, Bertáné Karai Mónika Telefon: Fax: Internetcím(ek) (adott esetben) Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): További információk a következő címen szerezhetők be: [ ] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal [x] Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet A dokumentáció a következő címen szerezhető be: [ ] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal [x] Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: [ ] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal [x] Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet I.2.) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA [ ] Központi szintű [ ] Közszolgáltató [ ] Regionális/helyi szintű [ ] Támogatott szervezet [Kbt b) c) pont] [x] Közjogi szervezet [ ] Egyéb I.3.) AZ AJÁNLATKÉRŐ TEVÉKENYSÉGI KÖRE I.3.1) A KBT. VI. FEJEZETE SZERINTI AJÁNLATKÉRŐK ESETÉN

3 3 / 17 [ ] Általános közszolgáltatások [ ] Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció [ ] Védelem [ ] Szociális védelem [ ] Közrend és biztonság [ ] Szabadidő, kultúra és vallás [ ] Környezetvédelem [x] Oktatás [ ] Gazdasági és pénzügyek [ ] Egyéb (nevezze meg): [ ] Egészségügy I.3.2) A KBT. VII. FEJEZETE SZERINTI AJÁNLATKÉRŐK ESETÉN [ ] Víz [Kbt (1) bek. a) pont] [ ] Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása [Kbt (1) bek. a) pont] [ ] Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és kitermelése [Kbt (1) bek. ba) pont] [ ] Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz szolgáltatások [Kbt (1) bek. c) pont] [ ] Kikötői tevékenységek [Kbt (1) bek. bb) pont] [ ] Villamos energia [Kbt (1) bek.. a) pont] [ ] Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése [Kbt (1) bek. ba) pont] [ ] Vasúti szolgáltatások [Kbt (1) bek. c) pont] [ ] Repülőtéri tevékenység [Kbt (1) bek. bb) pont] [ ] Postai szolgáltatások [Kbt (1) bek. d) pont] I. 4.) Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást? igen [ ] nem [x] II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA II.1) MEGHATÁROZÁS II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés Catering és szállásszolgáltatás beszerzése II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának) a) [ ] Építési beruházás b) [ ] Árubeszerzés c) [x] Szolgáltatás [ ] Kivitelezés [ ] Tervezés és kivitelezés [ ] Adásvétel [ ] Lízing Szolgáltatási kategória 17

4 4 / 17 [ ] Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően [ ] Bérlet [ ] Részletvétel [ ] Ezek kombinációja/egyéb (az szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében) [ ] Építési koncesszió A teljesítés helye NUTS-kód A teljesítés helye NUTS-kód [ ] Szolgáltatási koncesszió A teljesítés helye Győr, Zalaegerszeg, Székesfehérvár, Pécs, Szekszárd, Szeged, Miskolc, Nyíregyháza, Debrecen, Eger, Budapest és Megrendelő székhelye NUTS-kód HU101, HU221, HU223, HU311, HU312, HU321, HU323 II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul Közbeszerzés megvalósítása [x] Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása [ ] Keretmegállapodás megkötése [ ] II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben) Keretmegállapodás több ajánlattevővel [ ] A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek keretszáma VAGY, adott esetben, maximális létszáma Keretmegállapodás egy ajánlattevővel [ ] A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok)ban: A közbeszerzések összértéke a keretmegállapodás teljes időtartama alatt (csak számokkal és pénznem): A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (amennyire lehetséges): II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya Vállalkozási szerződés, melynek tárgya az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. projektjeiben megvalósuló rendezvények lebonyolításához kapcsolódó catering és szükség esetén szállásszolgáltatás biztosítása, Magyarország 7 régiójában, különösen a következő városokban: Győr, Zalaegerszeg, Székesfehérvár, Pécs, Szekszárd, Szeged, Miskolc, Nyíregyháza, Debrecen, Eger, Budapest és az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. székhelyén. Ajánlatkérő által tervezett rendezvények jellege: 1 napos rendezvény; 2-3 napos rendezvény, 1-2 éjszakás szállásigénnyel és szállásigény nélkül. A beszerzés tárgya magában foglalja rendezvényekhez kapcsolódó eszközök és személyzet biztosítását is. II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fő tárgy Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)

5 5 / 17 Kiegészítő tárgy(ak) II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. mellékletből szükség szerint több példány használható) igen [x] nem [ ] Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be): egy részre [ ] egy vagy több részre [x] valamennyi részre [ ] II.1.8.) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? igen [ ] nem [x] II. 2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték ( valamennyi részt, és opciót beleértve) Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. projektjei (TÁMOP finanszírozású projektek, valamint általános kommunikáció) keretében megvalósuló rendezvények, képzésekhez kapcsolódó catering és szükség esetén szállásszolgáltatás biztosítása. Magyarország 7 régiójában, különösen a következő városokban: Győr, Zalaegerszeg, Székesfehérvár, Pécs, Szekszárd, Szeged, Miskolc, Nyíregyháza, Debrecen, Eger, Budapest és Megrendelő székhelyén. Ajánlatkérő által tervezett rendezvények jellege: 1 napos rendezvény; 2-3 napos rendezvény, 1-2 éjszakás szállásigénnyel és szállásigény nélkül. A beszerzés tárgya magában foglalja rendezvényekhez kapcsolódó eszközök és személyzet biztosítását is. A részletes specifikációt a Dokumentáció tartalmazza. A beszerzésre az alábbi részekre történő ajánlattétellel lehet ajánlatot tenni. I. rész: 1. és 4. pillér ( Ft Ft = Ft) II. rész: 2. pillér ( Ft) III. rész: 5. pillér ( Ft) IV. rész: programszintű ( Ft) Nettó Ft + 30% II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben) igen [ ] nem [ ] Igen válasz esetén a vételi jog leírása: Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje: hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen): vagy: és között Ha ismert, az árubeszerzésre vagy a szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlődő jellegű szerződések esetében kérjük feltüntetni a további szerződések tervezett idejét: hónapokban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE Az időtartam hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY: kezdés (év/hó/nap) ÉS/VAGY

6 6 / 17 befejezés 2012/07/31 (év/hó/nap) III. SZAKASZ : JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK III.1) A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben) Meghiúsulási kötbér megrendelői szerződésszegés esetén ajánlattevői vállalás szerint. Meghiúsulási kötbér: vállalkozói szerződésszegése esetén a nettó vállalkozói díj 30; 40; 50 illetve 90 %-a, az ajánlati dokumentáció részét képező szerződéstervezetben foglaltak szerint Hibás teljesítési kötbér: mértéke a hibás teljesítéssel érintett rendezvényre vonatkozó nettó vállalkozói díj 20 %-a III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre Ajánlatkérő előleget nem fizet. Ajánlatkérő a szerződés ellenértékét a nyertes ajánlattevő által kiállított, cégszerűen aláírt számlák és az ehhez mellékelt teljesítést igazoló okmányok kézhezvételét követően, a Kbt (3) bekezdésében meghatározottaknak megfelelően, átutalással teljesíti az Art. 36/A. -ában foglaltakra figyelemmel. A számlázás megrendelésenként történik. III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben) Nem követelmény III.1.4) Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? (adott esetben) igen [ ] nem [x] Ha igen, a különleges feltételek meghatározása III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK III.2.1) Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is (adott esetben) Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód: Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, aki a Kbt. 60. (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll, Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, aki a Kbt. 61. (1) bekezdés a)-c) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll, Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, aki a Kbt. 61. (1) bekezdés d) pontjában meghatározott kizáró ok hatálya alatt áll, Az ajánlatkérő az eljárásból kizárja az olyan ajánlattevőt, aki, illetőleg akinek a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója vagy a számára erőforrást nyújtó szervezet a Kbt. 62. (1) bekezdésében meghatározott kizáró ok hatálya alatt áll. Igazolási mód: Ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó és az erőforrást nyújtó szervezet vonatkozásában a kizáró okok hiányának igazolására a

7 7 / 17 Kbt. 249 (3)bekezdése az irányadó, A Kbt. 63. (3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel a Kbt. 71. (1) bekezdés a) pont szerinti alvállalkozó(k) tekintetében ajánlattevő köteles nyilatkozni ajánlatában arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Ajánlattevő, közös ajánlattevő és a Kbt. 71. (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozója ajánlatában nyújtsa be: P1) a Kbt. 66. (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlattételi felhívás közzétételét megelőző két lezárt üzleti év számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolójának mérleg és eredménykimutatás részét. P2) a Kbt. 66. (1) bekezdés a) pontja alapján valamennyi számlavezető pénzintézetétől származó valamennyi pénzforgalmi számlájára vonatkozó igazolását az alábbi tartalommal: - bankszámlaszám(ok) megjelölése, - számlanyitás dátuma, - az ajánlattételi felhívás feladását (jelen felhívás V.8). pontjában megjelölt dátum) megelőző egy évben volt-e bármelyik bankszámlán 15 napot meghaladó sorban álló tétel P3) A Kbt. 66. (1) bekezdés d) pontja alapján az ajánlattételi határidő lejártakor és a megkötendő szerződés teljes időtartamára érvényes szolgáltatói felelősségbiztosítási kötvény másolatát. A Kbt. 4. 3/D-E pontja szerinti szervezet igénybevétele esetén az igazolás a Kbt. 65. (4) bekezdés szerint történik. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő és a Kbt. 71. (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó, ha: P1) az ajánlattételi felhívás közzétételét megelőző két lezárt üzleti év számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolójának mérleg és eredménykimutatása alapján megállapítható, hogy a mérleg szerinti eredménye bármelyik évben negatív (önálló megfelelés) P2) bármely, bankszámláját vezető pénzintézet által kiállított igazolásból megállapítható, hogy bármely bankszámláján az ajánlati felhívás feladását (jelen felhívás V.8) pontja) megelőző 1 évben 15 meghaladó sorban állás volt. (önálló megfelelés) P3) nem rendelkezik az ajánlattételi határidő lejártakor és megkötendő szerződés teljes időtartamára érvényes, legalább 20 millió Ft összegű éves kárösszegű szolgáltatói felelősség biztosítással (együttes megfelelés) III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Ajánlattevő, közös ajánlattevő és a Kbt. 71. (1) bekezdés b) pontja szerinti adott esetben a Kbt. 71. (1) bekezdés a) pontja szerinti - alvállalkozója: M1) mutassa be a Kbt. 67. (3) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattételi felhívás megjelenését megelőző két év közbeszerzés tárgya szerinti legjelentősebb szolgáltatásait legalább a következő tartalommal: teljesítés ideje; szerződést kötő másik fél, szolgáltatás tárgya továbbá az Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő és a Kbt. 71. (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó, ha M1) az ajánlattételi felhívás megjelenését megelőző két évben nem rendelkezik, részenként legalább 30 db rendezvény lebonyolítására vonatkozó, a közbeszerzés tárgya szerinti (szállás és catering) szolgáltatási referenciával, vagy részenként mindösszesen legalább nettó 15 millió forint értékben rendezvény lebonyolítására vonatkozó, a közbeszerzés tárgya szerinti (szállás

8 8 / 17 ellenszolgáltatás összege vagy a korábbi szolgáltatás mennyiségére utaló más adat) és a Kbt. 68. (1) bekezdésében foglaltak megfelelően igazolva M2) a Kbt. 67. (3) bekezdés b) pontja alapján nyújtsa be a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakemberek megnevezését, képzettségük/végzettségük ismertetését tartalmazó nyilatkozatát, továbbá a megjelölt szakemberek saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát (a szakmai tapasztalat megállapíthatósága érdekében), valamint a képzettségüket/végzettségüket igazoló dokumentumokat. M3) a Kbt. 67. (3) bekezdés f) pontja alapján nyújtson be HACCP tanúsítványt, vagy az ezzel egyenértékű intézkedések részletes bemutatását és catering) szolgáltatási referenciával M2) nem rendelkezik legalább 2 fő, 5 év rendezvényszervezésben szerzett szakmai tapasztalattal és vendéglátóipari szakirányú felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberrel (együttes megfelelés) M3) nem rendelkezik HACCP minősítéssel, vagy ezzel egyenértékű intézkedésekkel (együttes megfelelés) M4) nem rendelkezik bármilyen vendéglátóipari tevékenységre jogosító működési engedéllyel. (együttes megfelelés) M4) a Kbt. 67. (3) bekezdés vendéglátóipari tevékenység végzésére vonatkozó érvényes működési engedély másolati példánya A Kbt. 4. 3/D-E pontja szerinti szervezet igénybevétele esetén az igazolás a Kbt. 65. (4) bekezdés szerint történik. Az alkalmasság igazolása a Kbt. 69. (8) alapján is történhet. III.2.4) Fenntartott szerződések A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott igen [ ] nem [x] A szerződés a Kbt szerint fenntartott igen [ ] nem [x] III. 3) SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve? igen [ ] nem [x] Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás: IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS IV.1) AZ ELJÁRÁS TÍPUSA IV.1.1) Az eljárás típusa a Kbt. VI. fejezete szerinti

9 9 / 17 Tárgyalás nélküli [x] Tárgyalásos [ ] IV.1.2) Az eljárás típusa a Kbt. VII. fejezete szerinti Tárgyalás nélküli [ ] Tárgyalásos [ ] IV. 2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg) A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás [ ] VAGY Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint [x] [x] Az alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat súlyozással kell megadni) Részszempont Súlyszám Ajánlati ár (nettó HUF) Megrendelő lemondása esetén fizetendő meghiúsulási kötbér mértéke (a meghiúsulással érintett rendezvényre vonatkozó nettó vállalkozói díj %-ában kifejezve) IV.2.2) Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e? igen [ ] nem [x] Ha igen, további információk az elektronikus árlejtésről (ha szükséges) 50 IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben) IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e? igen [ ] nem [x] Igen válasz esetén Előzetes összesített tájékoztató [ ] Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény [ ] Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap) Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) [ ] Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap) IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének feltételei (adott esetben)

10 10 / 17 A dokumentáció beszerzésének határideje Dátum: 2011/12/15 (év/hó/nap ) Időpont: 10:00 Kell-e fizetni a dokumentációért? igen [ ] nem [x] Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): Pénznem: A fizetés feltételei és módja: IV.3.4) Az ajánlattételi határidő Dátum: 2011/12/15 (év/hó/nap) Időpont: 10:00 IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók HU Egyéb: IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén) -ig (év /hó/nap ) VAGY hónap(ok)ban: vagy napokban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei Dátum: 2011/12/15 (év/hó/nap) Időpont: 10:00 Helyszín : 1088 Budapest, Rákóczi út 11. III/1. (tárgyaló) Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek A Kbt. 80. (2) bekezdésében meghatározott személyek. V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK V.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGŰ-E? (adott esetben) igen [ ] nem [x] Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: V.2) A SZERZŐDÉS EU ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL KAPCSOLATOS? igen [x] nem [ ] Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb hivatkozási alapot: TÁMOP-3.1.1/08/ századi közoktatás fejlesztés, koordináció. V.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben) V.3.1) Az eredményhirdetés, illetőleg az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés megküldésének tervezett időpontja: Az összegezés megküldése: a Kbt (3) bekezdés g) pontja alapján, az ott meghatározott időtartamon belül V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja:

11 11 / 17 Az eredményről szóló írásbeli összegezés megküldését követő naptól számított 10. napon V.3. 3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás időpontja : (kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli) V.3.4.1) A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben) igen [x] nem [ ] V.3.4.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben) A dokumentációt az ajánlatkérő ingyenesen és elektronikusan bocsátja az ajánlattevők rendelkezésére. A dokumentáció az ajánlatkérő honlapjáról tölthető le az alábbi elérési útvonalon: A dokumentáció letöltését megelőzően ajánlattevőknek regisztrálniuk kell, melynek keretében az alábbi adatokat kell megadni: ajánlattevő neve, címe, kapcsolattartó neve, telefon, fax, cím V.3.5.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: ig V.3.5.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.5.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: Ajánlatkérő az 1. bírálati részszempont esetén a relatív értékelés fordított arány, a 2. bírálati részszempont esetén a relatív értékelés arányosítás módszerét alkalmazza a dokumentációban részletezettek szerint. V.6) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb(ak)-e? igen [x] nem [ ] V.7) Egyéb információk: 1. Az ajánlatban nyilatkozni kell a Kbt. 70. (2) bekezdésére, a Kbt ában foglaltakra, illetve a 71. (1) bek. a)-d) pontjaira. 2. Ajánlatkérő a jelen ajánlattételi felhívás III.2.3) M2) pontjában foglaltakkal összefüggésben felhívja a figyelmet a Kbt. 70/A (1) bekezdés e) pontjában foglaltakra. 3. Az ajánlattevő és a Kbt. 71. (1) bekezdés b) és d) pontja szerinti alvállalkozó valamint erőforrást nyújtó szervezet vonatkozásában a cégkivonat alapján cégjegyzésre jogosult képviselőjének aláírási címpéldányát vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintáját egyszerű másolatban. (Amennyiben az ajánlatban szereplő valamely dokumentumot nem a cégjegyzésre jogosult írja alá, úgy csatolni kell az aláírásra vonatkozó meghatalmazást, amely a meghatalmazó cégszerű aláírását és a meghatalmazott aláírását is tartalmazza. Ebben az esetben be kell nyújtani a meghatalmazott ügyvéd által ellenjegyzett aláírási mintáját/aláírási címpéldányát is egyszerű másolatban.) 4. Minden ajánlattevőnek és a Kbt. 71. (1) bekezdésének b) pontja szerinti alvállalkozónak nyilatkoznia kell arról, hogy a megnevezetteken kívül más pénzügyi intézmény nem vezet részére pénzforgalmi számlát. 5. Közös ajánlattétel esetén az ajánlat részeként be kell nyújtani az ajánlattevőknek a közös ajánlattétellel összefüggő megállapodásukat a dokumentációban meghatározottak szerint. 6. Ajánlattevőknek az ajánlatban igazolnia kell, hogy rendelkezik MSZ EN ISO 9001 és MSZ EN ISO minőségbiztosítási és minőségirányítási rendszerrel vagy azokkal egyenértékű intézkedésekkel. 7. Az ajánlatot a Kbt. 70/A. (1) bekezdése szerinti formai követelményeinek megfelelően írásban, 4 pld-ban (1 eredeti, 3 másolat) kell benyújtani megjelölve, hogy melyik példány az eredeti és melyik a másolat), külön-külön összefűzve, zárt csomagban/borítékban, közvetlenül vagy postai úton az

12 12 / 17 ajánlattételi határidő lejártáig. Az ajánlat külső, jól zárt csomagolásán (borítékján) fel kell tüntetni a következőt:" Catering és szállásszolgáltatás beszerzése 2011., az ajánlattételi határidő lejártáig nem bontható fel. " Tekintettel a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 46. (1) bekezdés c) pontjában foglaltakra és arra, hogy a jelen a beszerzés európai uniós forrásból finanszírozott, az ajánlatkérő kéri az ajánlattevőket, hogy az eredeti, aláírt ajánlatukat teljes terjedelmében (beleértve az összes nyilatkozatukat, igazolásokat stb.) *.pdf formátumba beszkennelve, elektronikus adathordozón (CD vagy DVD) is nyújtsák be az ajánlatukkal közös csomagolásban. A jelen pont szerinti elektronikus adathordozó benyújtása nem kötelező (azaz ennek elmaradása nem eredményezheti az ajánlat érvénytelenségét), az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálása során minden esetben a papír alapon benyújtott eredeti példányban benyújtott ajánlatot veszi figyelembe. 8. Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban szereplő, az ajánlattevő aláírt valamennyi nyilatkozatot eredetiben, míg a Kbt. 20. (3) bekezdése alapján valamennyi igazolást egyszerű másolatban kell benyújtani. 9. Ajánlatkérő a beszerzést támogatásból valósítja meg, melyre tekintettel felhívja az Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 48. (3) és (4) bekezdésére. 10. Az ajánlattételi felhívás IV.2.1) pontjában meghatározott bírálati részszempontokon belül az alábbi alszempontok kerülnek meghatározásra: Részszempont 1. Ajánlati ár (nettó HUF)Súlyszám:280 Alszempontok: 1.1. Budapesti régióra vonatkozó ajánlati ár (szállással, egyösszegű, nettó HUF)Súlyszám: Budapesti régióra vonatkozó ajánlati ár (szállás nélkül, egyösszegű, nettó HUF)Súlyszám: Közép-magyarországi régióra vonatkozó ajánlati ár (szállással, egyösszegű, nettó HUF)Súlyszám: Közép-magyarországi régióra vonatkozó ajánlati ár (szállás nélkül, egyösszegű, nettó HUF)Súlyszám: /E Észak-magyarországi régióra vonatkozó ajánlati ár (szállással, egyösszegű, nettó HUF)Súlyszám: Észak-magyarországi régióra vonatkozó ajánlati ár (szállás nélkül, egyösszegű, nettó HUF)Súlyszám: Észak-alföldi régióra vonatkozó ajánlati ár (szállással, egyösszegű, nettó HUF)Súlyszám: Észak-alföldi régióra vonatkozó ajánlati ár (szállás nélkül, egyösszegű, nettó HUF)Súlyszám: Dél-alföldi régióra vonatkozó ajánlati ár (szállással, egyösszegű, nettó HUF)Súlyszám: Dél-alföldi régióra vonatkozó ajánlati ár (szállás nélkül, egyösszegű, nettó HUF)Súlyszám: Közép-dunántúli régióra vonatkozó ajánlati ár (szállással, egyösszegű, nettó HUF)Súlyszám: Közép-dunántúli régióra vonatkozó ajánlati ár (szállás nélkül, egyösszegű, nettó HUF)Súlyszám: Nyugat-dunántúli régióra vonatkozó ajánlati ár (szállással, egyösszegű, nettó HUF)Súlyszám: Nyugat-dunántúli régióra vonatkozó ajánlati ár (szállás nélkül, egyösszegű, nettó HUF)Súlyszám: Dél-Nyugat-dunántúli régióra vonatkozó ajánlati ár (szállással, egyösszegű, nettó HUF)Súlyszám: Dél-Nyugat-dunántúli régióra vonatkozó ajánlati ár (szállás nélkül, egyösszegű, nettó HUF)Súlyszám:10 Részszempont 2. Megrendelő lemondása esetén fizetendő meghiúsulási kötbér mértéke (a meghiúsulással érintett rendezvényre vonatkozó nettó vállalkozói díj %-ában kifejezve)súlyszám: Rendezvény előtt 14-5 naptári nappal történő megrendelői lemondás esetén fizetendő kötbér mértéke (a meghiúsulással érintett rendezvényre vonatkozó nettó vállalkozói díj %-ában kifejezve)súlyszám: Rendezvény előtt 4 naptári nappal történő megrendelői lemondás esetén fizetendő kötbér mértéke (a meghiúsulással érintett rendezvényre vonatkozó nettó vállalkozói díj %-ában kifejezve)súlyszám: Rendezvény előtt 3 naptári nappal történő megrendelői lemondás esetén fizetendő kötbér mértéke (a meghiúsulással érintett rendezvényre vonatkozó nettó vállalkozói díj %-ában kifejezve)súlyszám: Rendezvény előtt 2 naptári nappal történő megrendelői lemondás esetén fizetendő kötbér mértéke.

13 13 / 17 (a meghiúsulással érintett rendezvényre vonatkozó nettó vállalkozói díj %-ában kifejezve)súlyszám: Rendezvény előtt 1 naptári nappal vagy aznap történő megrendelői lemondás esetén fizetendő kötbér mértéke (a meghiúsulással érintett rendezvényre vonatkozó nettó vállalkozói díj %-ában kifejezve)súlyszám: Egyebekben a Kbt. előírásai az irányadóak. V.8) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA: 2011/11/25 (év/hó/nap) A. MELLÉKLET TOVÁBBI CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK I) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZŐ CÍMEKEN ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOKON SZEREZHETŐK BE Hivatalos név: Biczi és Tuzson Ügyvédi Iroda Postai cím: Rákóczi út 11. III/1. Város/Község Budapest Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Közbeszerzési Csoport Internetcím (URL): Postai irányítószám: 1088 Ország: HU Telefon: Fax: II) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHONNAN A DOKUMENTÁCIÓ BESZEREZHETŐ Hivatalos név: Biczi és Tuzson Ügyvédi Iroda Postai cím: Rákóczi út 11. Város/Község Budapest Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: közbeszerzési csoport Internetcím (URL): Postai irányítószám: 1088 Ország: HU Telefon: 06/1/ Fax: 06/1/

14 14 / 17 III) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHOVÁ AZ AJÁNLATOKAT KELL BENYÚJTANI Hivatalos név: Biczi és Tuzson Ügyvédi Iroda Postai cím: Rákóczi út 11. Város/Község Budapest Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: közbeszerzési csoport Internetcím (URL): Postai irányítószám: 1088 Ország: HU Telefon: 06/1/ Fax: 06/1/ B. MELLÉKLET A RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK A RÉSZ SZÁMA 1 MEGHATÁROZÁS Vállalkozási szerződés 1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA Vállalkozási szerződés, melynek tárgya az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. TÁMOP projekt 1. és 4. pillér keretében megvalósuló rendezvények lebonyolításához kapcsolódó catering és szükség esetén szállásszolgáltatás biztosítása, Magyarország 7 régiójában, különösen a következő városokban: Győr, Zalaegerszeg, Székesfehérvár, Pécs, Szekszárd, Szeged, Miskolc, Nyíregyháza, Debrecen, Eger, Budapest és az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. székhelyén. Ajánlatkérő által tervezett rendezvények jellege: 1 napos rendezvény; 2-3 napos rendezvény, 1-2 éjszakás szállásigénnyel és szállásigény nélkül. A beszerzés tárgya magában foglalja rendezvényekhez kapcsolódó eszközök és személyzet biztosítását is. 2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV) Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben) Fő tárgy Kiegészítő tárgy(ak) ) MENNYISÉG VAGY ÉRTÉK 1 pillér: nettó Ft 4. pillér: nettó Ft Mindösszesen nettó Ft 4) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ FELTÜNTETÉSE Az időtartam hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY Kezdés (év/hó/nap) ÉS/VAGY Befejezés 2012/07/31 (év/hó/nap)

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Telefon: 42/548-450. Címzett: Fazekas Jánosné gazdasági igazgatóhelyettes E-mail: jogi@nyirvv.hu Fax: 42/548-461

Telefon: 42/548-450. Címzett: Fazekas Jánosné gazdasági igazgatóhelyettes E-mail: jogi@nyirvv.hu Fax: 42/548-461 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez

3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

Részletesebben

Egyéb közlemény: Az ellenjegyzés megtörtént. 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez

Egyéb közlemény: Az ellenjegyzés megtörtént. 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ.

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ. 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

X A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki

X A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki 3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

További információk a következő címen szerezhetők be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

További információk a következő címen szerezhetők be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 75 Kunszentmárton Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő:

Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 75 Kunszentmárton Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 75 Ajánlatkérő: Kunszentmárton Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Kunszentmárton Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Eljárás fajtája:

Részletesebben

+36/1/282-95-88 E-mail:

+36/1/282-95-88 E-mail: KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI

Részletesebben

Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 75 Kenézy Kórház Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Nyertes ajánlattevő:

Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 75 Kenézy Kórház Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Nyertes ajánlattevő: Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 75 Ajánlatkérő: Kenézy Kórház Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Ajánlatkérő székhelye Beszerzés

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Főoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó

Főoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó Főoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó Általános keresés: O K Általános keresés Közbeszerzési Értesítő Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám Lapszám keresése Keresés a hirdetményekben 2012/2. lapszám 2012/1.

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

Részletesebben

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 90 Ajánlatkérő: Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Sárrétudvari, Erzsébet u. 1. hrsz. 1057 Beszerzés tárgya: Építési

Részletesebben

KÉ-4804/2010 (HIÁNYPÓTOLT)

KÉ-4804/2010 (HIÁNYPÓTOLT) 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

További információk a következő címen szerezhetők be: X Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

További információk a következő címen szerezhetők be: X Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 3. melléklet a 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Nyertes ajánlattevő: Budapest, V.ker. Aranykéz u. 5 Budapest, VI.ker. Váci u. 8. és 9.

Nyertes ajánlattevő: Budapest, V.ker. Aranykéz u. 5 Budapest, VI.ker. Váci u. 8. és 9. Hirdetmény tulajdonságai Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 58 Ajánlatkérő: Vígszínház Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Budapest, V.ker. Aranykéz u. 5 Budapest, VI.ker. Váci u. 8. és

Részletesebben