AZ ÉN KULTURÁLIS FŐVÁROSOM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ ÉN KULTURÁLIS FŐVÁROSOM"

Átírás

1 AZ ÉN KULTURÁLIS FŐVÁROSOM Ötletpályázat az Európa Kulturális Fővárosa Pécs, 2010 program jegyében magánszemélyek, civil közösségek, szakmai csoportok és a gazdaság szereplői számára a város közterületeinek, épített környezetének fejlesztésére Az Európa Kulturális Fővárosa-címre beérkezett pályázatok közül a nemzetközi bírálóbizottság értékelése szerint a pécsinek volt a legnagyobb a civil támogatottsága. A nyertes pályázati elképzelések megvalósulásának is egyik fontos feltétele, hogy a 2010-es programot a város, a régió és az ország lakossága is a magáénak érezze. Pécsett és térségében az elkövetkezendő években jelentős változások történnek. Átalakul a város arculata, új intézmények, terek, idegenforgalmi látványosságok épülnek, és komplex, sok esetben új és egyedi elemekkel bővül a már most sem szűkölködő kulturális programkínálat. Pécs a városfejlesztési gyakorlatában meg akar felelni az EU elvárásainak, mely szerint az egyes kulturális vonatkozású fejlesztési tervek lehetőséget kell, hogy adjanak a köztér-használat, az építészet és az új mediális művészetek különböző formáinak igényes összjátékára. Ez a városfejlesztési szemléletmód gyökeresen megváltoztatja a város Magyarország és Európa kulturális életében betöltött szerepét. Az Európa Kulturális Fővárosa-program keretében öt olyan ún. kulcsprojekt valósul meg, amely fejlesztésekkel, építkezésekkel, beruházásokkal jár. Az 5 kulcsprojekt közül az egyik legjelentősebb a Közterek és parkok újjáélesztése elnevezésű program. Megfogalmazott célja világos: meg kell valósítani a város közterületeinek Európában megszokott és elvárható minőségét, de egyszersmind a közterületek hálózatának funkcionális átrendezésével a városi élet tereit is gazdagítani kell. Ezt a nagyszabású, új korszakot jelentő munkát teljes folyamatában végig kell kísérje a társadalmi párbeszéd. A társadalmi és szakmai érdeklődés felkeltése és az aktivitás bekapcsolása érdekében Pécs MJV Önkormányzata pályázatot ír ki a Közterek és parkok újjáélesztése programhoz kapcsolódóan AZ ÉN KULTURÁLIS FŐVÁROSOM címmel, magánszemélyek, civil közösségek, szakmai csoportok számára a város közterületeinek, épített környezetének fejlesztésére. Az Én Kulturális Fővárosom pályázat a Közterek és parkok újjáélesztése kulcsprojekt előkészítésének hivatalos része, a pályázat eredményét figyelembe kell venni az általánosan követendő elvek, megoldások megfogalmazásához, a magas színvonalú tervezői munkához, végső soron az élhető, humánus, közösségi terekben bővelkedő város kialakításához. kiiras.doc 1

2 Az ötletpályázat jellege Nyilvános, névaláírásos ötletpályázat. A feltételeket a kiíró által közzétett pályázati kiírás szabja meg. A részvétel feltételei Az ötletpályázaton részt vehet minden magánszemély, civil szervezet, öntevékeny közösség, gazdasági szereplő, szakmai csoportosulás, korra és lakóhelyre való tekintet nélkül, aki az Európa Kulturális Fővárosa Pécs, 2010 pályázat célkitűzéseit ismeri, és a Pécs2010-program sikeréhez hozzá akar járulni. Az ötletpályázat kiírásának beszerzése A kiírás díjmentesen beszerezhető a következő intézmények portaszolgálatain: Pécs MJV Önkormányzati Hivatala (Pécs, Széchenyi tér 1.) Pécsi Kulturális Központ (Pécs, Színház tér 2.) Művészetek Háza (Pécs, Széchenyi tér 7-8.) Európa Ház (Pécs, Mária u.9.),valamint letölthető a internetes oldalról. Határidők Meghirdetés szeptember 29. Nyilvános fórum október 25., Európa Ház (Pécs, Mária u. 9.) Beadási határidő november 20. Eredményhirdetés november 30. A bírálóbizottság és a bírálat 1) A 9 tagú bírálóbizottság elnökből, elnökhelyettesből és bizottsági tagokból áll. A bizottság elnöke az EKF művészeti igazgatója, elnökhelyettese a pályázatok elbírálásakor az Európa Kulturális Fővárosa Pécs, 2010 programért felelős önkormányzati vezető. Ezen felül a bírálóbizottságba a kiíró neves közéleti személyeket művészeket, építészeket, szociológusokat kér fel tagoknak, akik független személyekként (tehát nem intézmények delegáltjaiként) vesznek részt a bizottság munkájában. A bírálóbizottság munkájába további munkatársakat, szakértőket is bevonhat. 2) az ötletpályázat titkára A kiíró által megbízott személy, aki segíti a bírálóbizottság munkáját, a pályázat lebonyolításának technikai felelőse és szervezője, gondoskodik a pályázattal kapcsolatos kérdések és válaszadások rendjéről, információt ad a pályázattal kapcsolatban felmerülő kérdésekre. 3) A bírálat két szakaszból áll. Első szakaszban a szakemberek által kiválasztásra kerülnek azon javaslatok, melyek a város működésének gazdagítása szempontjából érdeklődésre tarthatnak számot. Második szakaszban azokat a javaslatokat kell kiválasztani és díjazni melyek az EKFévre való felkészüléshez felhasználhatóak, a további munkába reálisan beépíthetőek, vagy kiemelkedő gondolatokat rögzítenek. A második szakaszhoz a kiíró adott esetben további adatokat is bekérhet. 2

3 A pályázattal kapcsolatos kérdések és azok megválaszolásának rendje: A nyilvános fórumon (2006. október 20. Európa Ház), a bírálóbizottság tagjainak jelenlétében zajlik minden olyan kérdés megválaszolása, amelyre a kiírás valamely része nem ad egyértelmű választ. A kérdéseket a nyilvános fórumot megelőzően en vagy levélben, írásban kell eljuttatni a pályázat titkárához, aki továbbítja azokat a bírálóbizottság tagjainak. A bírálóbizottság az eredmény kihirdetésekor zárójelentést készít, javaslatot fogalmaz meg a pályázat eredményének hasznosításáról, amelyet közzétesz az Európa Kulturális Fővárosa Pécs, 2010 program hivatalos internetes oldalán. A bírálati szempontok A bírálóbizottság azokat a javaslatokat részesíti előnyben, melyek a város közösségi tereinek, a térképmellékletben jelölt akcióterületeknek a megújítását szolgálják. A javaslat az arculati, városképi megjelenésen túl kiterjedhet a használat, a rendeltetés megújítására is. A javaslat térjen ki a jelenlegi helyzet és a kívánt állapot leírására ( Ilyen volt, ilyen lesz ), valamint a probléma leírására ( miért kellene ezt megcsinálni? ). A téma illeszkedjen az EKF-pályázat alapgondolatához és megfogalmazott céljaihoz. A második bírálati körben a bíráló bizottság előnyben részesíti az olyan pályázatokat, amelyeknél a gazdaságossági, fenntarthatósági és megvalósíthatósági szempontok is érvényesíthetők. Díjazás A legkiválóbb, további kidolgozásra, felhasználásra javasolható ötleteket a kiíró díjazza, illetve megvásárolja. A bírálóbizottság 10 díjat oszt ki, az első díj forint. Ezen kívül kiosztásra kerülnek cégek által felajánlott különdíjak, ajándékok, oklevelek, valamint a legjobb javaslatok nyilvánosságot kapnak (bemutató, sajtómegjelenés stb.). Az ötletek további felhasználása A díjazott, illetve megvásárolt ötleteket, tervezeteket a kiíró a továbbiakban külön díjazás nélkül szabadon felhasználhatja. Feladatleírás A Nyilvános ötletpályázaton a pályázó szabadon megjelenítheti a Várossal és az EKFévvel kapcsolatos, a város közösségi tereit érintő elképzeléseit. A Közterek és parkok újjáélesztése projekt akcióterületeit tájékoztatásként a mellékletben szereplő térképvázlat ábrázolja. A jelzett területek nem kizárólagosak, de mutatják azt a szándékot, hogy a városvezetés mely területekre összpontosítva készül a projekt megvalósítására. Elképzelhető azonban, hogy más területek az Európa Kulturális Fővárosa Pécs, 2010 pályázati koncepcióban meghatározott szándékokat jobban alátámasztják, így ilyen javaslatokat is be lehet nyújtani. Ez utóbbi esetben azonban részletesen ki kell térni arra, hogy az adott területet miért javasolja a pályázó a Közterek és parkok projekt akcióterületeibe bevonni. 3

4 A javaslatok többek között az alábbi témakörökben készülhetnek: 1. az egyes fontos helyszínek, utcák, terek, parkok kialakítása, használata, 2. programokkal kapcsolatos speciális térhasználatok lehetőségeinek feltárása, 3. javaslatok új közterületi funkciókra, 4. ingatlanok bevonása a fejlesztésekbe, közfunkciók kiterjesztése, 5. helyi közösségi létesítmények, térközpontok létrehozása, 6. a tradíciók, a történetiség, a művészeti és építészeti értékek felfedezése, 7. a pihenés helyszíneinek új lehetőségei, 8. az aktív kikapcsolódás, utcai rendezvények helyszíneinek új lehetőségei, 9. a kortárs képzőművészet lehetséges megjelenési formái a közterületeken, 10. az újból felszínre hozott vízfolyások használatának módja, 11. jellemző növényanyagok, növénytársulások, táji értékek bemutatása, 12. közterületeken alkalmazható anyagok, tárgyak, 13. közterületi hiányosságok feltárása, 14. városképi hibák, zavaró elemek leírása, javaslat kijavításukra. Beadandó munkarészek Az ötletpályázat legalább az alábbiakat tartalmazza: Szöveges ismertetés, minimum 1, maximum 3 oldal terjedelemmel. A leírás adjon egyértelmű indoklást a javaslat okára, megoldására, várható eredményére, esetleg becsült költségvonzatára. Címlap (Címlapként a kiírás mellékletében szereplő űrlapot kell alkalmazni.) A pályázó döntésétől függően beadható: Konkrét helyszín esetében helyszínrajz és/vagy vázlat a javasolt beavatkozásról. Terjedelme maximum 4 db A/4, vagy 2 db A/3 méretű lap. fotó, fotómontázs, látványterv, melynek terjedelme maximum 4 db A/4, vagy 2 db A/3 méretű lap. A pályázatot 1 példányban, zárt borítékban kell beadni a Pécs Fejlesztési Kft. részére, személyesen, vagy postai úton. A boríték hátuljára rá kell írni: AZ ÉN KULTURÁLIS FŐVÁROSOM Cím: 7621 Pécs, Mária utca 9. A pályázat elektronikus úton, ben is beadható, a címre. ( en történő benyújtás esetén csak a következő dokumentum-típusok küldhetők csatolt fájlként: MS Word, Excel, Adobe PDF, JPEG) A pályázat kiírója: Pécs Megyei Jogú Város A pályázat technikai lebonyolítója a Pécs MJV által felkért Pécs Fejlesztési Kft. A kiíró a beadott pályázatokat az elbírálás után nem őrzi meg, azokat vissza nem adja. 4

5 Mellékletek: 1. A Közterek és parkok újjáélesztése projekt akcióterületeit ábrázoló térképvázlat 2. A beadandó pályázat mellé kitöltendő, a pályázó adatait tartalmazó űrlap 3. A Közterek és parkok újjáélesztése projektet érintő valamennyi szeptember és március között megjelenő pályázat listája A oldalról letölthető háttéranyagok: Kreatív városépítészet (kivonat Polyák Levente előadásából) ''A határtalan város'' című pécsi pályázati koncepció Kultúra-város-fejlesztés konferencia anyaga (Pécs, január ) További háttéranyagok elérhetők a internetes oldalakon. 5

6 6

7 AZ ÉN KULTURÁLIS FŐVÁROSOM Ötletpályázat a Európa Kulturális Fővárosa Pécs, 2010 program jegyében A PÁLYÁZAT CÍME A PÁLYÁZAT TÉMAKÖRE (TÖBB IS MEGJELÖLHETŐ) A PÁLYÁZÓ NEVE A PÁLYÁZÓ CÍME, ELÉRHETŐSÉGE 7

8 A Közterek és parkok újjáélesztése c. projekt részeként szeptember és március között meghirdetésre kerülő valamennyi pályázat listája 1. Az Én Kulturális Fővárosom - ötletpályázat 2. Pécs Európa kulturális fővárosának arculata - ötletpályázat 3. A belváros észak-déli tengelye - ötletpályázat 4. Széchenyi tér nemzetközi tervpályázat 5. Centrum parkoló nemzetközi tervpályázat A kulturális főváros program fejlesztéseihez kapcsolódó nyilvános, nem szakmai ötletpályázat. Nyilvános képző- és iparművészeti ötletpályázat a fejlesztések arculatához, megjelenéséhez kapcsolódóan. Nyilvános építészeti ötletpályázat a belváros tervpályázatainak megalapozására. Nemzetközi tervpályázat a Közterek és parkok újjáélesztése c. projekt részeként a tér építészeti megjelenésének kiválasztására Nemzetközi tervpályázat a Közterek és parkok újjáélesztése c. projekt részeként a tér építészeti megjelenésének kiválasztására 6. Tettye nemzetközi tervpályázat Nemzetközi tervpályázat a Közterek és parkok újjáélesztése c. projekt részeként a Tettye építészeti megjelenésének kiválasztása 7. Indóház tér nemzetközi tervpályázat 8. Nyílt közbeszerzési eljárás a Közterek és parkok újjáélesztése projekt tervezési feladataihoz kapcsolódóan Nemzetközi tervpályázat a Közterek és parkok újjáélesztése c. projekt részeként a tér építészeti megjelenésének kiválasztására Nyílt közbeszerzési eljárás lebonyolítása a Közterek és parkok projekt kisléptékű fejlesztési projektelemeinek összevont tervezésére és engedélyeztetési feladatainak elvégzésére. 9. Meghívásos tervpályázat lebonyolítása a 48-as tér átalakítására 10. Meghívásos tervpályázat lebonyolítása a Felsővámház utca tervezésére 11. Meghívásos tervpályázat lebonyolítása a Felsőmalom utca tervezésére 12. Meghívásos tervpályázat lebonyolítása Uránváros központ tervezésére 13. Meghívásos tervpályázat lebonyolítása a Napkert-park tervezésére 14. Meghívásos tervpályázat lebonyolítása a Meszespatak-völgyi park tervezésére 15. Meghívásos tervpályázat lebonyolítása a Mecseki Parkerdő tervezésére 8

FŐPOLGÁRMESTERI HIVATAL. Rögtön jövök! ÖTLETPÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ BUDAPEST 2013.

FŐPOLGÁRMESTERI HIVATAL. Rögtön jövök! ÖTLETPÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ BUDAPEST 2013. FŐPOLGÁRMESTERI HIVATAL Rögtön jövök! ÖTLETPÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ BUDAPEST 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ÖTLETPÁLYÁZAT CÉLJA... 3 2. AZ ÖTLETPÁLYÁZAT TÁRGYA... 4 3. AZ ÖTLETPÁLYÁZAT KIÍRÓJA ÉS LEBONYOLÍTÓJA...

Részletesebben

Eger Megyei Jogú Város EGER. Bárány Uszoda felújítása. Nyílt építészeti tervpályázat 2011. PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Eger Megyei Jogú Város EGER. Bárány Uszoda felújítása. Nyílt építészeti tervpályázat 2011. PÁLYÁZATI KIÍRÁS Eger Megyei Jogú Város EGER Bárány Uszoda felújítása Nyílt építészeti tervpályázat 2011. PÁLYÁZATI KIÍRÁS Kiíró: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata TARTALOMJEGYZÉK 1. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 1.1. A tervpályázat

Részletesebben

BUDAPEST, FŐVÁROS VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS

BUDAPEST, FŐVÁROS VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS BUDAPEST,, FŐVÁROS VIIII.. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS MADÁCH IIMRE TÉR RENDEZÉSE HALLGATÓI PÁLYÁZAT Budapest, VII. ker. Madách Imre tér hallgatói tervpályázat 1. Tervpályázati kiírás 1.1. A tervpályázat kiírója:

Részletesebben

TERVPÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ. a Budapesti Olimpiai Központ (Puskás Ferenc Stadion és Létesítményei)

TERVPÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ. a Budapesti Olimpiai Központ (Puskás Ferenc Stadion és Létesítményei) TERVPÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ a Budapesti Olimpiai Központ (Puskás Ferenc Stadion és Létesítményei) nyilvános tervpályázati eljárásához (ötletpályázatához) 1. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK Tartalomjegyzék 2 1.1. A tervpályázat

Részletesebben

1 TARTALOMJEGYZÉK 1. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK. old.

1 TARTALOMJEGYZÉK 1. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK. old. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 1.1. A tervpályázat kiírójának megnevezése 1.2. A tervpályázat tárgya, célja.. 1.3. A tervpályázat jellege, a vonatkozó jogszabályok megnevezése..... 1.4. A tervpályázaton

Részletesebben

Budapest Főváros Önkormányzata PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2013.

Budapest Főváros Önkormányzata PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2013. Budapest Főváros Önkormányzata PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2013. A Fővárosi Közgyűlés a 27/2013. (IV.18.) Főv. Kgy. Rendeletében biztosított jogkörében eljárva pályázatot hirdet az alább városrehabilitációs programokra:

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1225/2007. MELLÉKLETEK: 4 DB TÁRGY: Tájékoztató a Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT II.) előkészítésének állásáról,

Részletesebben

BUDAPEST, XI. KER. BUDAFOKI ÚT 59.

BUDAPEST, XI. KER. BUDAFOKI ÚT 59. BUDAPEST, XI. KER. BUDAFOKI ÚT 59. VUÉK-HÁZ ÉPÍTÉSZETI TERVPÁLYÁZAT TERVPÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ TARTALOMJEGYZÉK I. Tervpályázati Kiírás 4 II. Tájékoztató Adatok 5 1. Kiíró megnevezése 6 2. Társkiíró megnevezése

Részletesebben

HU-Budapest: Építészeti tervezési szolgáltatások 2012/S 199-327945. Tervpályázati kiírás

HU-Budapest: Építészeti tervezési szolgáltatások 2012/S 199-327945. Tervpályázati kiírás 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:327945-2012:text:hu:html HU-Budapest: Építészeti tervezési szolgáltatások 2012/S 199-327945 Tervpályázati kiírás A tervpályázati

Részletesebben

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ BUDAPEST XI. KERÜLET ÚJBUDA - KULTURÁLIS VÁROSKÖZPONT A BARTÓK TERV MEGVALÓSÍTÁSÁNAK ELINDÍTÁSA

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ BUDAPEST XI. KERÜLET ÚJBUDA - KULTURÁLIS VÁROSKÖZPONT A BARTÓK TERV MEGVALÓSÍTÁSÁNAK ELINDÍTÁSA BUDAPEST XI. KERÜLET ÚJBUDA - KULTURÁLIS VÁROSKÖZPONT A BARTÓK TERV MEGVALÓSÍTÁSÁNAK ELINDÍTÁSA - KOMMUNIKÁCIÓ ÉS PARTNERSÉGÉPÍTÉS - A KÖZÖSSÉGI TERVEZÉS JEGYÉBEN 2009. október VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Ecorys

Részletesebben

ÚTMUTATÓ KORTÁRS KÖZTÉRI MŰVÉSZETI ALKOTÁSOKHOZ A TURISZTIKAI CÉLÚ ÉS A TELEPÜLÉSKÉP JAVÍTÁSÁT CÉLZÓ FEJLESZTÉSEKBEN

ÚTMUTATÓ KORTÁRS KÖZTÉRI MŰVÉSZETI ALKOTÁSOKHOZ A TURISZTIKAI CÉLÚ ÉS A TELEPÜLÉSKÉP JAVÍTÁSÁT CÉLZÓ FEJLESZTÉSEKBEN ÚTMUTATÓ KORTÁRS KÖZTÉRI MŰVÉSZETI ALKOTÁSOKHOZ A TURISZTIKAI CÉLÚ ÉS A TELEPÜLÉSKÉP JAVÍTÁSÁT CÉLZÓ FEJLESZTÉSEKBEN 1. BEVEZETŐ A regionális operatív programok két fontos prioritását képezi a turisztikai

Részletesebben

2011. november 21 2011. december 4.

2011. november 21 2011. december 4. 2011. november 21 2011. december 4. Tartalom: I. Pályázatok oktatási intézmények számára Új kiírás! I.1. V. Szakma Sztár Verseny..3.oldal Folyamatban lévő pályázatok I.2. Nevelési intézmények fejlesztése

Részletesebben

RÉGÉSZETI PARK, MÚZEUM, KUTATÁSI ÉS IDEGENFORGALMI CENTRUM KIALAKÍTÁSÁRA

RÉGÉSZETI PARK, MÚZEUM, KUTATÁSI ÉS IDEGENFORGALMI CENTRUM KIALAKÍTÁSÁRA MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA AZ EURÓPAI UNIÓ TAGORSZÁGAIRA KITERJESZTETT ÉPÍTÉSZETI ÖTLETPÁLYÁZAT KIÍRÁSA RÉGÉSZETI PARK, MÚZEUM, KUTATÁSI ÉS IDEGENFORGALMI CENTRUM KIALAKÍTÁSÁRA 2005. január

Részletesebben

Tervpályázati kiírás 1. a GYŐR, 150 FH-ES IDŐSEK OTTHONA megvalósítására alkalmas építészeti tervjavaslat kiválasztására 2. Győr, 2003 augusztus 25.

Tervpályázati kiírás 1. a GYŐR, 150 FH-ES IDŐSEK OTTHONA megvalósítására alkalmas építészeti tervjavaslat kiválasztására 2. Győr, 2003 augusztus 25. Tervpályázati kiírás 1 a GYŐR, 150 FH-ES IDŐSEK OTTHONA megvalósítására alkalmas építészeti tervjavaslat kiválasztására 2 Győr, 2003 augusztus 25. 1 A kiírás a településrendezési és építészeti tervpályázatok

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23-i rendkívüli ülésére 1 11. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23-i rendkívüli ülésére Tárgy: Döntés a 2014-2020-as Európai Uniós programok

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. az Ökumenikus Segélyszervezet TANDEM Fejlesztési Alap. pályázati programjához második kiírás 2013. B komponens

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. az Ökumenikus Segélyszervezet TANDEM Fejlesztési Alap. pályázati programjához második kiírás 2013. B komponens PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ az Ökumenikus Segélyszervezet TANDEM Fejlesztési Alap pályázati programjához második kiírás 2013 B komponens A pályázati program a VELUX Alapítványok támogatásával és a DanChurchAid

Részletesebben

2011. december 5 2011. december 18.

2011. december 5 2011. december 18. 2011. december 5 2011. december 18. Tartalom: I. Pályázatok oktatási intézmények számára Folyamatban lévő pályázatok I.1. V. Szakma Sztár Verseny...3.oldal I.2. Nevelési intézmények fejlesztése Új Széchényi

Részletesebben

HOGYAN KÉSZÍTSÜNK SIKERES PROJEKTEKET?

HOGYAN KÉSZÍTSÜNK SIKERES PROJEKTEKET? RO 2005/017-536.01.01.02.02 GUVERNUL ROMÂNIEI HOGYAN KÉSZÍTSÜNK SIKERES PROJEKTEKET? A projektet az Európai Unió támogatta (a Románia - Magyarország PHARE CBC 2005 határmenti együttműködési program keretében,

Részletesebben

Légy Pécs Jövője! Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására

Légy Pécs Jövője! Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására Légy Pécs Jövője! Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata kiemelten fontosnak tartja a civil szervezetekkel való együttműködést

Részletesebben

A pályázat mottója: L É P J! Légy Pécs Jövője! - Zöld Óvodáknak. A pályázat célja. Pályázható területek

A pályázat mottója: L É P J! Légy Pécs Jövője! - Zöld Óvodáknak. A pályázat célja. Pályázható területek L É P J! P Á L Y Á Z A T Z Ö L D Ó V O D Á K N A K Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012-ben fogadta el az Ökováros-Ökorégió Programot a város közép és hosszú távú fejlesztési stratégiáját, mely a

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Fogyatékos emberek foglalkoztatásának fejlesztése az Aktív Műhely módszertanával című programban való részvételhez

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Fogyatékos emberek foglalkoztatásának fejlesztése az Aktív Műhely módszertanával című programban való részvételhez PÁLYÁZATI FELHÍVÁS FEFI Fogyatékos Emberek Foglalkoztatását Fejlesztő Inkubátorház és vállalkozási központ projekt keretében megvalósuló Fogyatékos emberek foglalkoztatásának fejlesztése az Aktív Műhely

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Fogyatékos emberek foglalkoztatásának fejlesztése az Aktív Műhely módszertanával című programban való részvételhez

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Fogyatékos emberek foglalkoztatásának fejlesztése az Aktív Műhely módszertanával című programban való részvételhez PÁLYÁZATI FELHÍVÁS FEFI Fogyatékos Emberek Foglalkoztatását Fejlesztő Inkubátorház és vállalkozási központ projekt keretében megvalósuló Fogyatékos emberek foglalkoztatásának fejlesztése az Aktív Műhely

Részletesebben

Ajánljuk továbbképzéseinket a Kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében c. pályázati felhívásához

Ajánljuk továbbképzéseinket a Kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében c. pályázati felhívásához Hírlevél XVII. évfolyam 215. szám 2012. április A Bács Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézetének információs havilapja Ajánljuk továbbképzéseinket a Kulturális

Részletesebben

Fertőd Város Pályázati Stratégiája

Fertőd Város Pályázati Stratégiája Fertőd Város Pályázati Stratégiája 2010. Készítette: Corporate Values Szervezetfejlesztési és Vezetési Tanácsadó Kft. Összeállította: dr. Juhász Gábor Zsolt ÁROP kódszám: ÁROP-1.A.2/A-2008-0195 Tartalomjegyzék

Részletesebben

KULTÚRA, VÁROS, FEJLESZTÉS EURÓPA KULTURÁLIS FŐVÁROSA PÉCS, 2010

KULTÚRA, VÁROS, FEJLESZTÉS EURÓPA KULTURÁLIS FŐVÁROSA PÉCS, 2010 KULTÚRA, VÁROS, FEJLESZTÉS EURÓPA KULTURÁLIS FŐVÁROSA PÉCS, 2010 AZ EKF PROGRAM VÁROSFEJLESZTÉSI, ÉPÍTÉSZETI ÉS FINANSZÍROZÁSI KÉRDÉSEI KONFERENCIA - 2006. JANUÁR 27-28. PÉCS, EURÓPA HÁZ, MÁRIA U. 9. A

Részletesebben

dr. Paksi Piroska Forrástérkép a civil elképzelésekhez A közigazgatási outsourcing finanszírozási oldala

dr. Paksi Piroska Forrástérkép a civil elképzelésekhez A közigazgatási outsourcing finanszírozási oldala dr. Paksi Piroska Forrástérkép a civil elképzelésekhez A közigazgatási outsourcing finanszírozási oldala Bevezetés Jelen cikk célja, hogy bepillantást engedjen a civil szervezetek számára nyitvaálló pályázati

Részletesebben

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. ÉAOP-5.1.1/B2-13-k2-2013-0001. A nyíregyházi Örökösföld lakótelep rehabilitációja

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. ÉAOP-5.1.1/B2-13-k2-2013-0001. A nyíregyházi Örökösföld lakótelep rehabilitációja Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉAOP-5.1.1/B2-13-k2-2013-0001 A nyíregyházi Örökösföld lakótelep rehabilitációja megnevezésű városrehabilitációs projekt keretében elkülönített

Részletesebben

ÉAOP-5.1.1./B-09-2f-2012-0001

ÉAOP-5.1.1./B-09-2f-2012-0001 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉAOP-5.1.1./B-09-2f-2012-0001 Az érkerti lakótelep nagyvárosias lakókörnyezetének minőségi megújítása városrehabilitációs projekt keretében

Részletesebben

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM Kódszám: ÉAOP-27-2.1.1.A.B.C.D - Versenyképes turisztikai termék- és attrakció fejlesztés Kulturális és örökségturizmus infrastrukturális fejlesztése C komponens MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI

Részletesebben

A Mecsek Völgység Hegyhát Egyesület havi online hírlapja

A Mecsek Völgység Hegyhát Egyesület havi online hírlapja A Mecsek Völgység Hegyhát Egyesület havi online hírlapja 2015. július Ezt a hírt fontosnak tartjuk, így ebben a hónapban is első helyen hozzuk: A Darányi Ignác Terv EMVA társfinanszírozású intézkedések

Részletesebben