09. Lövészfegyverek fő részei.doc

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "09. Lövészfegyverek fő részei.doc"

Átírás

1 IX. LÖVÉSZFEGYVEREK FŐ RÉSZEI Az aktív és reaktív rendszerű lőfegyverek rendszerbe sorolása után vizsgáljuk meg a fegyverek általános felépítését, a szerkezeti elemek funkcióit. Egyes szerkezeti elemek konkrét kialakítását a "Típusismeret" résznél fogjuk tárgyalni. A) A CSŐ A tűzfegyverek alapvető része. A csőfuratban megy végbe a lövés folyamata és a lövedék indulóirányát adja meg. Megkülönböztetünk huzagolt (129. ábra) és sima furatú csöveket. 129 ábra 1. Csőfar; 2. Töltényűr; 3. Átmeneti kúp; 4. Huzagolás: 5. Csőtorkolat; 6. Huzagolt rész A csőfurat töltényűr részébe kerül a lőszer, a lövedéket vezető felület az átmeneti kúpba sajtolódik. A nagy szilárdságú acélból készített cső lehet un. monoblokk szerkezetű, ez esetben a csövet egyetlen acélrúdból sajtolják ki. A cső szilárdságát önfeszítéssel un. autofrettálással növelni kell. A béléscsövezés szintén növeli a cső szilárdságát, ilyenkor a lőporgázok nyomását két vagy több egymásba dugott cső veszi fel. A cső furatának erős szennyezettsége, alakváltozata vagy meghibásodása miatt megtorpanó lövedék csődudort (130. ábra), súlyosabb esetben csőrobbanást okozhat. 130 ábra 1. Cső; 2. Lövedék; 3. Idegen tárgy

2 Ilyenkor a hirtelen megnövekvő gáznyomás keltette feszültség a cső szilárdságát lényegesen meghaladja. Csőrobbanást a lőpor szabálytalan égése is előidézhet. A töltényűr a csőfar felöli oldalon elhelyezkedő kúpos (hengeres) kialakítású üreges rész, amelynek alakja és mérete a fegyvernél alkalmazott lőszer betöltését és lövés alatti megfelelő helyzetben való megtartását biztosítja. A töltényűr követi a hüvely kontúrját és megfelelően kialakított kúpossággal rendelkezik. Ez a kúposság biztosítja a hüvelyfal megfelelő tapadását, lövés után a hüvely lassításához és kivonásához szükséges minimális erőkifejtést. A töltényűr kúpos részét egy hüvelynyak kialakítás követi a csőtorkolat irányába, amelyet az átmeneti kúp követ. Az átmeneti kúp feladata, hogy elősegítse a lövedék fokozatos besajtolódását a huzagolt részbe. A töltényűr felülete tükrösített, hogy elősegítse a hüvellyel való tapadást, és csökkentse a súrlódást a kivonásnál. Lövésnél ugyanis a gázok a hüvely falát tágítják, ezáltal a töltény nekifeszül a töltényűrnek, így akadályozza meg a gázok hátraáramlását. Ha töltényűr felülete megsérül, a hüvely anyaga kitölti a sérült részt, ami hüvelyszakadáshoz vezet. Töltényűr kialakítását mutatja a 131. ábra. Az átmeneti kúpot a csőtorkolat irányába a huzagolás (csavarzat) követi, ami nem más, mint a fegyvercső furatának felületére munkált, csavarvonal mentén elhelyezkedő hornyok összessége. A kiemelkedések neve: ormózat, a hornyoké: barázda (132. ábra). A huzagolás feladata, hogy a barázdákba besajtolódó lövedéket hossztengelye körüli, percenként forgásra kényszerítse. Ez a forgás a huzagemelkedés, a lőporgázok tolóerejének hatására jön létre. A huzagolás a forgatás mellett tömít is: megakadályozza a lőporgázok lövedék körüli előreáramlását. Lövéskor a felülete összetett igénybevételt szenved: mechanikai, hő és vegyi hatások együttesen kopást okoznak. 131 ábra 1. Töltényűr kúpos része; 2. Hüvely nyakrészének helye; 3. Átmeneti kúp; 4. Huzagolás; 5. Hüvelyfészek A huzagok számát és méreteit az űrméret (kaliber) alapjában meghatározza. Kiterített csőfelület látható a 133. ábrán. A huzagolás emelkedését a csavarzat hossz adja meg, ez nevezetlen szám, amelynek az űrmérettel való szorzata az a hosszúság, amelyen a lövedék az alapkör (űrméret) mentén egyszer körbefordul (134. ábra).

3 132 ábra 1. Űrméret; 2. A barázda szélessége; 3: Az ormózat szélessége; 4. A barázda mélysége 133 ábra 1. A huzagok száma (4 db); 2. A huzagolt rész hossza; 3. Az átmérő; 4. A varozat hossz 134. ábra α/ Csavarzat szöge; D/ Űrméret; k/ Együttható

4 A 134. ábra egy kiterített barázdát ábrázol, ami a síkban egy derékszögű háromszöget ad. E háromszög befogója k D nagyságú távolság, amelyen a barázda éle egy teljes fordulatot tesz meg, ami pedig egyenlő D π szorzattal. A közbezárt szög α, a huzagolás jellemzője, amelyet a csavarzat szögének nevezzük. A "k" értéke együttható, amely típustól függően határozza meg, hogy az űrméret hányszoros hosszán kell a lövedéknek egy körülfordulást végezni. A csőfuratot érő mechanikai igénybevétel egyenletesebbé tételét szolgálja az un. progresszív huzagolás. Ez a huzagolásnak az a fajtája, amelynél a csavarzat menetemelkedése nem állandó, hanem a csőtorkolat felé haladva egyre csökken (135. ábra) ábra Emiatt a lövedék fordulatszáma gyorsabb ütemben növekszik, mint állandó menetemelkedésű huzagolás esetén. A torkolatrészen a kilépő huzagokat meghatározott szög alatt lemunkálják (136. ábra), hogy az esetleges sérülések, szennyeződések, lerakódások ne akadályozzák a lövedéket a csőtorkolat elhagyásában ábra

5 A tartósabb tüzelés folyamán a lövészfegyverek az üzem- és kezelési biztonságot veszélyeztető módon felhevülnek. Ez természetes, de hatékony tüzelés szempontjából a káros jelenség csökkentése végett hűtik. Régebben a géppuskák vízhűtéses rendszerűek voltak, itt a csőhűtésre a fegyver. csövét körülvevő henger alakú tartályban tárolt víz szolgált. A mai sorozatlövő fegyverek (golyószóró, géppuska) léghűtéses üzemben dolgoznak. Csövük cserélhető, s a megengedettnél jobban felmelegedett csöveket csőcsere után hagyják kihűlni, esetleg erre a célra rendszeresített tartályban vízzel hűtik. A csövek külső felületét a jobb hő leadás végett hűtőbordákkal is ellátják egyes fegyvertípusoknál. A csövek vizsgálatánál szükségszerű foglalkozni a csövek élettartaméval. A cső élettartama a lőfegyverek csövének lövésszámban meghatározott szolgálati ideje, amelyet szórásának és kezdősebességének az adott űrméretre meghatározott határokon belüli megőrzésével teljesít. Függ az űrmérettől, a lövedék kezdősebességétől, a tűzgyorsaságtól és a tűzütemtől, a cső anyagától és megmunkálásától, a töltényűr alakjától, a lőpor tulajdonságaitól és a cső karbantartottságától. Az űrméret és az igénybevétel növelésével a cső élettartama csökken. Kis űrméretű fegyvereken a csőfurat elektrolitos krómozása elősegíti a fokozott igénybevételek elviselését is. A sorozatlövő kézi fegyverek csőélettartama meghaladja a 20 ezer lövést. 1. Az űrméret fogalma golyós fegyvereknél Űrméret vagy kaliber: a fegyvercső belső, illetve a lövedék külső átmérője. Nálunk mm-ben, Nyugat-Európában általában cm-ben, az angolszász országokban hüvelykben ( 25,4 mm ) mérik. Golyós fegyverek esetében megkülönböztetünk ormózati (furat) és huzagkalibert (137. ábra). A furatkaliber (ormózati kaliber) a csőfurat két egymással szemben fekvő ormózata közötti átmérőt jelenti, míg a huzagkaliber a huzagok közötti távolságot. Ez utóbbi csak speciális eszközzel (kalibráló) vagy mikrométerrel mérhető (Hátulról a huzagok közé préselt 137. ábra és a furaton keresztülvezetett ólomlövedék a 1. Ormózati kaliber (furatkaliber); 2. Huzagkaliber huzagkaliber hozzávetőleges méretét adja). Az ormózati és huzagkaliber közötti különbség acélköpenyes és vastag falú tombakköpenyes lövedékekhez alkalmas csövek esetében 0,20-0,35 mm, míg ólomlövedékek és vékony rézköpenyes lövedékek esetében 0,30-0,50 mm lehet. A méretkülönbség felét a huzagmélység - barázda mélysége - adja. (Ha tehát az ormózati és a huzagátmérő között különbség 0,30 mm, akkor a huzagmélység 0,15 mm.) Az acélköpenyes lövedékek vezető részének átmérője kb. megfelel a huzagátmérőnek, míg az ólomlövedékekét és a vékony rézköpenyes lövedékekét valamivel nagyobbra méretezik. Az angolszász kaliberjelölésnél a szám hüvelykben (inch vagy Zoll) adja meg a golyós kaliberek méretét. Pl..308 Winchester. A számadat után a konstruktőr vagy a lőszert először bemutató cég neve van jelölve. Az előtte levő pont tizedespont, a nullát az egyszerűség kedvéért nem jelölik. Angol nyelvterületen a kaliberméret az inch tört részét (1/100 vagy 1/1000) jelenti. A számadatok körülbelül megfelelnek az ormózati kalibernek, azonban kivételek is ismertek. Az angolszász kaliberek átszámítása metrikus méretre a következőképpen történik: 1 inch = 25, 399 mm 25,4 mm.308 inch = 7, 8 mm Az átszámítás eredményeként kapott szám csak matematikai érték, s nem mindig egyezik a tényleges kalibermérettel. Csak a szabványokban meghatározott méretek az irányadók.

6 B ) A TOK A fegyverek szerkezeti részeinek és alkatrészeinek összefogására szolgál. Vezeti a zárkeretet (zárvezető) vagy szánt, és biztosítja a csőfuratnak a zárszerkezettel történő reteszelését. Felülről a tokot fedél zárja le, védi az alkatrészeket a külső behatásoktól és szennyeződésektől. Anyaga lehet acél vagy könnyűfém (pl. alumínium), kialakítást végezhetik forgácsolással vagy sajtolással. Pisztolyoknál a tokfedél szerepét a szán biztosítja. C) AZ ELSÜTŐ SZERKEZET A lövés kiváltását végző szerkezeti elem. Lövés előtt a zárszerkezetet (a kakast) felhúzott helyzetben tartja, valamint a fegyver biztosítását végzi. Elhelyezését tekintve mindig a tokhoz csatlakozik, azzal egybeszerelt. De van olyan megoldás, ahol az elsütő szerkezetet külön egységként a fegyverből ki lehet emelni. Az elsütő szerkezeteknek két típusa ismert: a mechanikus, illetve az elektromos kivitelű, attól függően, hogy milyen energia működteti ábra 1. Ütőszeg; 2. Elsütő emelő; 3. Ütőszegház; 4. Ütőszegrugó; 5. Az elsütés iránya A mechanikus elsütő szerkezetek lehetnek ütőszeg típusúak 138. ábra (más néven közvetlen típusú), vagy kakas típusú 139. ábra (közvetett típusú) ábra 1. Ütőszegház; 2. Ütőszegrugó; 3. Ütőszeg; 4. Elsütő emelő; 5. Kakas; 6. Kakasrugó

7 A kakasos típusú szerkezetek attól függően, hogy a kakas kívül helyezkedik el, vagy belül a fegyveren, megkülönböztetünk külső illetve belsőkakasos fegyvereket (gyakorlati jelentősége a pisztolyoknál van). Elektromos elsütő szerkezet vázlatát ábrázolja a 140. ábra ábra 1. Elsütőkar; 2. Elsütőkar-rugó; 3. Nagykar; 4. Kisakr; 5. Mozgórész; 6. Tolórúd; 7. Ház; 8. Vezeték; 9. A kiskar tengelye; 10. Az elsütőkar tengelye; 11. A nagykar tengelye; 12. Biztosító tengelye; 13. A biztosító rugója; 14. Biztosító; 15. A nagykar rugója; 16. Nagykar rögzítőszeg; 17. Az elektromágnes tekercse; 18. Himba; 19. Elsütő emelő

8 Az elektromos elsütő szerkezet házában helyezkedik el az elektromágnes, a mozgórész, a tolórúd, a kiskar, a nagykar a rugóval, az elsütő kar a rugóval és a biztosító. Az elektromos áram hatására a mozgórész mozgásba hozza a tolórudat, amely a kiskart elfordítja. A kiskar hatására a nagykar alsó vége felfelé mozdul, megemeli a himba feléje eső végét. A himba tengelye körül elfordul, az elsütő emelővel kapcsolódó vége az elsütő emelőt lefelé kényszeríti, így a zárkeret felszabadul és a helyretoló hatására előremozog. Kézi úton történő lövés kiváltásához a biztosítót az elsütő kar irányába kell elmozdítani, ezáltal az elsütő kar felszabadul. Az elsütő kar lefelé mozgatásakor nyúlványával nyomást gyakorol a nagykarra, amelye a tengelye körül előrebillen. A mozgások többi része a fenti elektromos működésnél leírtakkal egyezik. Beszerelésre kerülnek olyan elektromos elsütő berendezések is, amelyek lövésszámlálóval vannak ellátva, üzem közben a jelzőlámpájuk ég és számlálják a leadott lövéseket. Nagy előnye az elektromos elsütő berendezésnek, hogy lehetővé teszi a fegyver távolról történő üzemeltetését. A mechanikus elsütő szerkezeteket úgy tervezik, hogy biztosítják a korai és a véletlen elsülés elleni védelmet. A véletlen elsülés elleni védelemre külön szerkezeti elemet - biztosító szerkezetet - építenek be. A biztosító az elsütő szerkezet idő előtti működését, valamint az elsütő billentyű elhúzását gátolja, eközben megakadályozza a zárkeret, egyes pisztolyoknál a szán hátrafelé mozgását, ennél fogva kizárja a véletlen elsülés lehetőségét, a lövő akaratától független lövés leadását. A vegyes üzemmódú (sorozat és egyeslövés) fegyvereknél ez az alkatrész egyben a tűzváltó is, ami az állástól függően (biztosított, egyeslövés és sorozat) határozza meg a fegyver üzemmódját. Kialakításra kerültek olyan pisztolyok, ahol biztosítószerkezetet külön nem alakítottak ki. Ilyen volt a 7,62 mm-es TT pisztoly, ahol a kakason két feszítőnyugaszt képeztek ki (141. ábra) ábra 1. Kakas; 2. Elsütő emelő; 3. Felhúzónyugasz; 4. Biztosítónyugasz; 5. Kakasrugó A biztosítás itt úgy történik, hogy az elsütő billentyű elhúzásakor a hüvelykujj támasztotta a kakas fejrészét és lassan engedte azt előre. Mikor az elsütő emelő levált a kakas felhúzónyugaszáról a kakas lassan mozgott az ütőszeg irányába mindaddig, amíg az elsütő emelőre a biztosítónyugasz feltámaszkodott. Ekkor nem lehetett lövést leadni. Újabb lőszer felhasználásához a kakast hátra kellett húzni, hogy az elsütő emelő a feszítő nyugaszra kerüljön. Nem volt külön biztosító szerkezete a régi 37 M. 9 mm-es FÉG pisztolynak sem. A biztosítóelem a markolat hátsó részén volt kialakítva, ami. kissé hátraállt.

9 Lövést csak úgy lehetett leadni a fegyverrel, ha a biztosító markolatszintig süllyedt és ezáltal az elsütő emelő el tudott mozdulni, tehát a lövő biztonságosan tartotta a fegyvert. Minden fegyvert biztosítanak korai elsülés ellen. Célja, hogy megakadályozzák az idő előtti lövést, mindaddig, amíg a csőfar nem zárt teljes egészében. Működésük teljesen automatikus, nem kell külön műveletet végezni működésbe hozásukhoz. A géppisztolyok és golyószórók korai elsülés elleni biztosítását már korábbi részben tanulmányoztuk, most nézzük meg egy félautomata súlyzáras, revolverező pisztoly biztosítását. (Revolverezőnek nevezzük azt a pisztolyt, ahol a lövések leadásához nem kell mindig külön megfeszíteni a kakast, hanem elég az elsütő billentyű elhúzása hozzá, hogy a kakas hátsó helyzetbe kerüljön.) A Walther-rendszerű pisztoly korai elsülés elleni biztosítása úgy van kialakítva, hogy az elsütőrúdon egy vese alakú szemölcs (un. megszakító) van, ami a szán jobb oldalán levő kimarásba illeszkedik, akkor ha a csőfar zárt, tehát a szán mellső helyzetben van. Lövés után a szán hátrafelé indul, a szemölcs kikerül fészkéből, lenyomja az elsütőrudat. Ekkor megszakad az elsütőrúd és az elsütő emelő kapcsolata, nem lehet lövést kiváltani a fegyverrel. Előresiklásnál mindaddig nincs kapcsolat az elsütőrúd és az elsütő emelő között, míg a szán le nem zárta a csőfart, mert a szemölcs csak így tudja helyét elfoglalni a szánban. D ) A TOKFEDÉL A fegyverek tokrészét zárja le felülről, óvja az alkatrészeket a külső behatásoktól, szennyeződéstől. E) A SZÁN A kakas megfeszítésére, a töltények tárból a töltényűrbe történő juttatására és lövésnél a csőfar reteszelésére szolgál a súlyzáras pisztolyoknál a szán. A szán tömegének növelése céljából a zárat és a szánt egy anyagból alakítják ki, forgácsolással. Pisztolyoknál a biztosítószerkezetet a szánban helyezik el. Néhány típusba beépítésre került az un. töltésjelző, ami a fegyver csőretöltöttségét jelzi. Arra jó, hogy tapintással meg tudunk győződni a pisztoly töltöttségéről. Kialakítását a 142. ábra mutatja ábra 1. Cső; 2. Lőszer; 3. Jelző; 4. Szán; 5. Kakas; 6. Zár Ha a szán lezárta a csőfart, a fegyver töltve van. A szánba szerelt kijelző zár peremágya felé eső vége felütközött a hüvely peremén, rugó ellenében hátranyomta a kijelző csapot, ami a szán testéből kiemelkedett. Lövés után a hüvelykivetést követően a kijelző vége rugó hatására a töltényűrbe csúszik, a szán kakas felé eső furatába visszahúzódik a csap.

10 Más megoldást mutat a 143. ábra, itt a jelzőcsap függőlegesen mozog. 09. Lövészfegyverek fő részei.doc 143. ábra 1. Cső; 2. Lőszer; 3. Kijelző; 4. Szán a zárral F) HELYRETOLÓ SZERKEZET A mozgó alkatrészek helyretolására szolgál. A zárat és zárkeretet (szánt) tolja mellső helyzetbe és tartja meg. Legegyszerűbb formája a helyretoló rugó. Készülhet szerelt kivitelben, ahol a rugót még külön vezetőrúd vezeti. Csak automata üzemű fegyvereknél az ütőszegnek megadja a lőszer indításához szükséges energiát. G) A ZÁRKERET (ZÁRVEZETŐ) A zár vezetésére, működtetésére és a helyretoló szerkezet vezetésére szolgál. Hosszú gázdugattyú hátrasiklásos fegyvereknél a gázdugattyúval egybeépítik. A csak sorozatlövő fegyvereknél vezérli a zár nyitását és reteszelését, megadja az ütőszegnek a csappantyú beindításához szükséges erőt és működteti az adogatószerkezetet. H ) A ZÁR A töltényt betolja a töltényűrbe, reteszeli a csőfart, lövés után kihúzza a töltényűrből az üres hüvelyt. Részei: a zártest, az ütőszeg és a hüvelyvonó a rugóval. A töltényűr felőli részét peremágynak nevezzük, a hüvelyfenék befogadására szolgál. I) ADOGATÓSZERKEZET Sorozatlövő fegyvereknél a tűzgyorsaságnak megfelelő mennyiségű lőszernek a töltényűrbe juttatására szolgáló berendezés.

11 Szűkebb értelemben adogatószerkezetnek csak a hevederből tüzelő fegyverek adogatóberendezését nevezik, amelyben az adogatást a zár mozgása vezérli. Az adogatószerkezettel ellátott fegyvereken a heveder továbbítását, a töltényeknek a hevederből való kivonásét és a töltést is az adogatószerkezet végzi. Tölténytárakat alakjuk szerint osztjuk fel, így lehetnek: szekrénytárak (ívelt vagy egyenes) (144. ábra), csigatár (145. ábra), dobtár (146. ábra). A szekrénytár a legegyszerűbb szerkezetű. A lőszerek egy vagy két sorban helyezkednek el egymás felett ábra 1. Tárfenék; 2. Tártest; 3. Adogatórugó; 4. Adogatólemez; 5. Lőszerek; 6. Tárajak; 7. Tárrögzítő; 8. Rögzítő lemez A lőszereket a társzekrény aljában egy lemez alá helyezett rugó ereje továbbítja felfelé, a tárajak irányába. A tárajak kialakítása olyan kiképzésű, hogy a zár csak egy töltényt adogathat a töltényűrbe. A szekrény alakja lehet teljesen egyenes, de a hüvelyek alakja lehetővé teszi, hogy - lövedék felé eső központú - körív formájú legyen. Ez utóbbit nevezik íves vagy ívelt tárnak. A csigatár felépítését a 145. ábra mutatja. A csigatár nevét onnan kapta, hogy a töltények csigavonal mentén helyezkednek el és mozognak. A tár közepén erős acéllemezből készült spirálrugó van, ezt a tár töltése előtt fel kell húzni az órarugóhoz hasonlóan.

12 A tár henger alakú, a lőszerek a henger alkotójával párhuzamosan helyezkednek el benne. A tár megtöltése után a rugót ráengedik a lőszerekre, ilyenkor a rugó ereje a töltényvezető csigák forgatása közben a lőszereket a zár elé adogatja. Az ilyen kialakítású táraknak nagy a befogadó képessége ábra Tártest; 2. Lőszer; 3. Spirálrugó; 4. Fedél Dobtár látható a 146. ábrán. Dobtárban, a lőszerek sugárirányban helyezkednek el, mégpedig úgy, hogy a lövedékek csúcsa a lapos henger alakú tár hossztengelye (egyben a tár belső szerkezetének forgástengelye) felé néz. A tárajak sugárirányú horony, amely egyenként adogatja a zár utjába a töltényeket.

13 A lőszereket a tárrugó ereje mozgatja. A tárakat acél lemezből gyártják, de az utóbbi időben egyre inkább teret hódítanak a különféle műanyagokból és könnyűfémlemezekből készített tárak is ábra 1. Tártest; 2. Spirálrugó; 3. Lőszerek; 4. Tárajak Csak sorozatlövésre képes fegyvereknél a nagy lőszerigény miatt a lőszerek tárolására hevedereket alkalmaznak, melyek befogadóképessége db lőszer. A hevedereket rakaszokban tárolják. A fegyverben a hevedert a zár által vezérelt adogató-berendezés továbbítja. A zár hátramozgása közben az adogató-berendezés a zár utjába tereli a következő lőszert. A hátramozgó zár a lőszert a hevederből kihúzza, előremozgásnál pedig betölti a cső töltényűrébe. A hevederek készülhetnek fémből és szövetből, ma azonban kizárólag fémhevederek vannak rendszeresítve a hadseregekben. A fémhevedereknek két típusa létezik: Széteső tagú heveder (148. ábra). Minden egyes tag egy-egy lőszert fogad be. A tagokat a heveder töltése közben a lőszerek kapcsolják egymáshoz, majd lövés után a hevedertagok külön-külön kiesnek a fegyverből. Egyben maradó heveder (147. ábra) Ennél a hevederkialakításnál a tagok töltve és üresen is állandóan össze vannak kötve a hevederspirál segítségével.

14 147. ábra 1. Hevedertag; 2. Lőszer; 3. Spirál 148. ábra J) AZ ISMÉTLŐ-BERENDEZÉS (FELHÚZÓKAR) A fegyver töltésekor a zárvezető (zárkeret) hátrahúzására szolgál. Géppisztolyok zárkeretén csak egy ismétlőkart (felhúzó fogantyút) helyeztek el. A pisztolyoknál nincs külön kialakított ismétlő-berendezés.

15 K) A GÁZHENGER (GÁZKAMRA) A cső furatából elvezetett lőporgázoknak a gázdugattyúra való irányítására - és ahol kialakítást nyert - a gázszabályozó elhelyezésére szolgál. A 149. ábrán láthatunk gázhenger kialakítást gázszabályzó nélkül ábra 1. Cső; 2. Gázkamra; 3. Rögzítő csapok; 4. Átömlő furat Ezt a szerkezeti elemet a cső külső palástján felül helyezték el (szoros illesztéssel melegen rásajtolva) és helyzetét rögzítőkúpos csapokkal stabilizálják. A henger tengelye párhuzamos a cső tengelyével. Az átömlő furat ferdén helyezkedik el, szöget zár be a cső tengelyével. Ha a gázhenger megsérül, elmozdul, akkor az átömlő furat a csőfurattól eltér, megváltoznak az átömlési - áramlási viszonyok, káros turbolens áramlások keletkeznek, amelyek a lövésszámot befolyásolják. Hátránya a rendszernek, hogy nehezen hozzáférhető, ami tisztítás szempontjából nem jó. Géppuskáknál, golyószóróknál a gázhenger, gázszabályozó és az átömlő nyílás összekapcsolásával egy szabályozott rendszer jön létre (150. ábra) ábra 1. Cső; 2. Gázkamra; 3. Gázszabályozó; 4. Gázdugattyú

16 A henger kialakítása hasonló az előbbihez, de a gázátömlő furatot a csőtengelyre merőlegesen fúrták, ezért tisztítása és az élettartama is sokkal hosszabb. Gázhenger kialakítása gázszabályozóval, a 151. ábrán látható ábra 1. Gázszabályzók A csőből a gázhengerbe áramló gázok mennyisége függ a keresztmetszettől, és az áramló gáz sebességétől. Tudott, hogy egy adott térfogaton a gáz nyomása egyenes arányban az átömlő keresztmetszettől függ. Tehát, ha változtatjuk az átömlő-keresztmetszetet, változik a dugattyúra ható erő. Ezt a tényt gyakorlatban ki is használják. Sorozatlövő fegyvereknél az átömlő furat és a gázhenger közé egy olyan szabályozó tagot helyeztek be, amellyel változtatni lehet az átömlő-keresztmetszetet. Ez a gázmennyiség-változtatás nem a tűzgyorsaság változtatását célozta, hanem olyan természetes folyamatot próbált kompenzálni, mint a fegyverek kopása, kormozódása. Az automata fegyvereknél az a cél, hogy minél kevesebb gázfelhasználással lehessen végrehajtani az ismétlési folyamatot. Ez azonban a súrlódás függvénye. Nem lehet az állandó tűzgyorsaságot biztosítani, ha használatban vizsgáljuk a fegyvereket. Egy gyári új fegyvernél az alkatrészek felülete még nem kopott össze. Ezért a működtetéséhez azonos tűzgyorsasághoz nagyobb energiát kell felhasználni. Amikor egy bizonyos lövésszámot leadtunk a csúszófelületek súrlódása kisebb, kevesebb energia kell. Ezt legegyszerűbben a dugattyúra ható lőporgázok mennyiségével lehet szabályozni. A 151. ábrán a legáltalánosabban használt gázszabályozó típusokat láthatjuk. Az első két típusnál a gázszabályozó tengelye, a csőtengelyre merőleges gázhengercsatornába vezeti a gázokat. Mélysége állandó, de szélességük három fokozatban változik. A harmadik kialakításnál a szabályozó tengelye párhuzamos a cső tengelyével, radiális irányban a gázokat a központi csatornába vezeti, innen kerül a gázhengerbe. A gázok nyomását a gázhenger térfogatának változtatásával is tudjuk változtatni (152. ábra).

17 A gázhengert elől-hátul nyitottnak készítették el. A hátsó részén finom menettel ellátott szabályozótag van elhelyezve, amelynek mozgatásával kis intervallumban a henger térfogatát változtatni lehet ábra 1. Gázhenger; 2. Cső; 3. Szabályozótag L) A gázdugattyú A lőporgázok hatására a gázdugattyú lövéskor mozgásba hozza a zárvezetőt (zárkeretet). Kialakításának olyannak kell lenni, hogy a gázhenger és a gázdugattyú között a gázkifúvást a minimálisra csökkentse, ugyanakkor illesztésének nem szabad szorosnak lennie, hogy az előresiklás alkalmával ismét a helyére tudjon menni. Nem lehet érzékeny hőhatásokra; deformációja bizonyos határokon belül kis mértékben megengedhető (153. ábra) ábra 1. Dugattyúfej; 2. Dugattyúrúd

18 Az ábrán egy dugattyúfej és rúd látható. A dugattyú palástján körbefutó hornyok biztosítják az un. labirint tömítést. Ez a tömítési módszer a gázok örvénylő (turbulens) áramlását használják fel. (154. ábra) A hengerpalást és a gázdugattyú külső felülete között távolság van ábra 1. Henger; 2. Dugattyú; 3. Hengerpalást és a dugattyú közötti távolság Ez megengedi a gázok kifutását a hengerből. Az áramlás megindulásakor azonban a körbefutó horonynál a gázok mozgásba kezdenek és kialakul az un. gáztömítés. Ha több ilyen horony van elhelyezve a dugattyúfejen, %-os tömítést lehet elérni, ugyanakkor a dugattyúfej tág tűréssel készül, nem érzékeny a hőhatásokra. Tömör gázdugattyúk mellett készült üreges gázdugattyú is, amelynél a dugattyú állt és a henger siklott hátra (155. ábra) ábra 1. Gázdugattyú; 2. Gázhenger; 3. Szabályozó csavar A gázátömlő furat a hengeren vezet végig, kiömlő nyílása a gázdugattyú belsejébe torkollik, és lövéskor ez a gázdugattyú siklott hátra. Előnye és hátránya, hogy a palástfelületek hosszan illeszkedtek. Jó volt a tömítés, amit még az is fokozott, hogy a gázszökés ez eredeti gázáramlással ellentétes, tehát fő energiájukat vesztett gázok áramolnak ki nem nagy sebességgel. A szabályozó csavarral lehetett állítani az átömlő furat keresztmetszetét, egészen a teljes lezárásig.

19 M) GÁZDUGATTYÚ-VEZETŐ A gázdugattyúval szerelt zárvezető (zárkeret) mozgásának irányítására szolgál. A gázdugattyúvezető gázhengerrel csatlakozó végén nyílásokat helyeznek el a nagy gáznyomás gyors elvezetésére. N) A TUSA, A VÁLLTÁMASZ ÉS A MARKOLAT A fegyver vállhoz való támasztására szolgálnak, megkönnyítik a célzást és a célontartást. Anyagukat tekintve általában fából készülnek, de tért hódítanak a műanyagok és a fémek is. A fegyver hosszméretének csökkentése érdekében néhány típusnál mozgatható válltámaszt szerelnek a géppisztolyokra. Ezt a válltámasz-típust a fegyver alá és fölé, vagy a fegyver mellé lehet behajtani, majd rögzíteni. Készültek olyan fegyvertípusok, ahol a válltámaszt a fegyver tokrészére lehet rácsúsztatni és használatkor onnan kihúzni. Tuskialakításokat mutat a ábra. Könnyített kivitelű tusatípus a 157. ábrán látható ábra 1. Tusarögzítő; 2. Tusa; 3. Kimunkálás a tisztító szerelék részére; 4. Tusaborító-lemez; 5. Fedél A kihajtható válltámasz a géppuska vállon való tartását könnyíti meg. Oldalra hajtható válltámasz (158. ábra) Nyitott helyzetben (a) Zárt helyzetben (b) 157. ábra 1. Tusa; 2. Furat a tisztító szerelék részére; 3. Olajzótartály; 4. Átvezető-kimunkálás; 5. Tusaborító lemez; 6. Válltámasz

20 158. ábra 1. Tok; 2. Rugós rögzítőcsavar; 3. Forgófej; 4. Válltámasz-rúd; 5. Válltámasz-lemez; 6. Gumibetét Mellső és hátsó markolat kialakítása a 159. ábrán. látható ábra 1. Hátsó markolat; 2. Mellső markolat; 3. Tok O ) IRÁNYZÓ BERENDEZÉS

21 A lőfegyver célra irányítását, irányzását szolgáló eszköz. Kisebb távolságokon egyszerű mechanikus (nyílt) irányzékot, nagyobb lőtávolságokon bonyolultabb optikai és mechanikai elemekből összeállított optikai irányzékot használunk. Tehát az irányzó szerkezetek típusai: mechanikus (vagy nyílt) irányzék, optikai irányzék. 1) Nyílt irányzék A nyílt irányzék a cső torkolati részére erősített célgömbből és a cső far részére erősített irányzékból áll. A fegyverek célgömb típusai a következők lehetnek alakjuktól függően (160. ábra): oszlop, tető (ék), gömb, gyűrű. Ezek lehetnek rögzített vagy oldal és magasság irányába állíthatóak. Sérülés, külsőmechanikus hatások ellen a célgömböt célgömbvédő védi (161. ábra). Az irányzék típusok a következők lehetnek: a) Lapirányzék (162. ábra) Ez többnyire kisméretű fémlap, amelynek felső szélén bevágás, un. irányzórés van. Az alsó szélén fecskefark van kialakítva, ez lehetővé teszi az oldalirányú állítási lehetőséget. Ezt a kialakítást pisztolyoknál gyakran alkalmazzák (163. ábra). A látható irányzékkialakítást un. törzsirányzéknak nevezik. A célgömböt a szán anyagából alakítják ki és a csőtorkolat felé lejt. A nézőke a szán megfelelően kialakított részében helyezkedik el, balra és jobbra állítható. Az irányzó éle a cső mellső vége felé lejt, ami a célzást segíti elő, mert jó céltartásnál a lövő csak egy vonalat lát. b) Billenő irányzék Egy vagy több lemezből álló lapirányzék, ahol a lemezlapok lehajthatóak. Több lemezlap alkalmazásánál mindegyik rugós nézőkét az adott távolságra állítják be. c) Íves csapó irányzék Ilyen kialakítású pl. az AK. rendszerű géppisztolyok irányzéka. Az irányzéktalpba szerelt rugós irányzékcsapó végén van kialakítva az irányzórés és az irányzó él. Külső síkján a lőtávolságoknak megfelelő számjelölések vannak. A nézőke magasságát - a távolságnak megfelelően - egy lejtős pályán mozgatott un. irányzéktolóval lehet beállítani (164. ábra). d) Érintő (tangenciális) irányzék Csak magassági állításra alkalmas hátsó irányzék. A rugós nézőke a vájatokkal, osztásokkal ellátott lejtős vezetősínen a kívánt magasságba állítható. e) Szupport irányzék Oldal és magassági beállításra alkalmas, szános irányzéktípus. Sportfegyvereken gyakran alkalmazzák. f)lyukirányzék vagy diopter (apertúra-irányzék) Az irányzékon egy kis lyuk az irányzórés, ami különböző átmérőjű lehet. g) Keretes irányzék (165. ábra) Az irányzékkereten van a távolságbeosztás, az irányzéktolón pedig az oldalbeosztás. A nézőke állító csavar segítségével tudjuk az irányzéktolóban oldalirányba mozgatni a nézőkét. Az irányzéktoló mozgatását függőlegesen - a távolságnak megfelelően - az irányzéknyomó és a finom irányzó csavar által lehet végrehajtani

22 160. ábra 161. ábra 1. Célgömbvédő; 2. Célgömbbilincs; 3. Célgömbtalp; 4. Célgömb

23 162. ábra 164. ábra 1. Irányzékív (lejtős pálya); 2. Laprugó; 3. Irányzéktoló; 163. ábra 4. Irányzékcsapó; 5. Fogazat az irányzéktoló rögzítésére 1. Célgömb; 2. Szán; 3. Irányzék

24 (2) AZ OPTIKAI IRÁNYZÉK Optikai irányzék a fegyverből történő, pontosan célzott lövések leadását teszi lehetővé különböző távolságokra. Ez az irányzék a mesterlövész fegyverek alapvető irányzéka. Felépítését tekintve optikai és mechanikai részekből áll. Mechanikai elemek: az irányzékház, a távolság és az oldal állítódobok, szállemez-megvilágító szerkezet, tárgylencse-védőhüvely, szemvédőgumi és a világításkapcsoló. Optikai berendezései: a tárgylencse-rendszer, a képfordító-rendszer, a szállemez, a szemlencserendszer és az infraérzékelő rendszer. Felépítését a 166. ábra mutatja ábra 1. Irányzékház; 2. Távolságállító-dob; 3. Oldalállító-dob; 4. Infraernyő; 5. Szállemez; 6. Objektív (tárgylencse); 7. Képfordító rendszer; 8. Okulár (szemlencse); 9. Gumi szemvédő; 10. Szállemez megvilágító; 11. Védőhüvely; 12. Fényszűrő üveg. A távcsövet a fegyvertok oldalán kialakított vezetősínen rögzítik alkalmazás esetén. Vegyük sorba a szerkezeti részeket és azok funkcióit: egységbe foglalja az alkatrészeket, védi a külső hatásoktól és a szennyeződé- Irányzékház: sektől. Távolságállító dob: Oldalállító dob: Infraernyő: Szállemez: Objektív: a szálkeresztet lehet vele a függőleges síkban mozgatni, a kívánt távolság beállítására. a szálkeresztet lehet vele oldalirányban mozgatni. infrasugarakat kibocsátó eszközök felderítésére szolgál. Speciális vegyi anyagból készül, amit két üveglemez között helyeznek el. A ház felső részén egy fényszűrő üveg van, ami az infraérzékelő feltöltésére szolgál. A lemezt egy kapcsolóval lehet mozgatni, töltési és üzemhelyzetbe állítani. a pontos célzást szolgálja, üvegből készül, amely egy csúszó keretben van elhelyezve (167. ábra). a figyelt tárgy képének előállítására szolgál. A tárgy kisebbített és fordított képét adja.

07. Lőfegyverek rendszertana.doc

07. Lőfegyverek rendszertana.doc VII. AUTOMATA ÉS FÉLAUTOMATA FEGYVEREK A) FÉLAUTOMATA FEGYVEREK FOGALMA Azokat a fegyvereket, amelyek az ismétlési ciklusban, négy mozzanatot (nyitás, töltés, reteszelés és hüvelykivetés) saját belső energiájuk

Részletesebben

Kezdő íjászok kézikönyve KÉK NYÍL

Kezdő íjászok kézikönyve KÉK NYÍL KÉK NYÍL 1 A FITA KÉK NYÍL MEGSZERZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ISMERETANYAG Találatok értékelése - pontszám Lőtávolság: Minimálisan elérendő pontok száma: 18 méter 115 pont Mozgástechnika: a lövésfolyamatot a következők

Részletesebben

16. Vadászfegyverek.doc

16. Vadászfegyverek.doc XVI. VADÁSZFEGYVEREK Az aktív rendszerű lőfegyvereket nemcsak a katonák használják. Már említettük, hogy az emberiség egyik igen régi fegyvere, az íj ma már csak sporteszköz. Ugyanígy a lőfegyvereket is

Részletesebben

MUNKAANYAG. Bende Zsolt. Lőporok, lőszerek, lövészfegyverek és tüzérségi eszközök. A követelménymodul megnevezése: Szaktiszthelyettesi alapfeladatok

MUNKAANYAG. Bende Zsolt. Lőporok, lőszerek, lövészfegyverek és tüzérségi eszközök. A követelménymodul megnevezése: Szaktiszthelyettesi alapfeladatok Bende Zsolt Lőporok, lőszerek, lövészfegyverek és tüzérségi eszközök A követelménymodul megnevezése: Szaktiszthelyettesi alapfeladatok A követelménymodul száma: 0790-06 A tartalomelem azonosító száma és

Részletesebben

ASTER motorok. Felszerelési és használati utasítás

ASTER motorok. Felszerelési és használati utasítás 1. oldal ASTER motorok Felszerelési és használati utasítás A leírás fontossági és bonyolultsági sorrendben tartalmazza a készülékre vonatkozó elméleti és gyakorlati ismereteket. A gyakorlati lépések képpel

Részletesebben

Fegyvertechnikai és lövészeti alapismeretek

Fegyvertechnikai és lövészeti alapismeretek Fegyvertechnikai és lövészeti alapismeretek Lőelmélet alapjai Lőelmélet lőfegyverekről, lőszerekről, általában Fegyverek csoportosítása Lőszerek felépítése, hatásmechanizmusuk A lövés jelensége Ballisztikai

Részletesebben

DICHTOMATIK. Beépítési tér és konstrukciós javaslatok. Statikus tömítés

DICHTOMATIK. Beépítési tér és konstrukciós javaslatok. Statikus tömítés Beépítési tér és konstrukciós javaslatok Az O-gyűrűk beépítési terét (hornyot) lehetőség szerint merőlegesen beszúrva kell kialakítani. A szükséges horonymélység és horonyszélesség méretei a mindenkori

Részletesebben

forrás: http://china-defense.com/

forrás: http://china-defense.com/ QBZ-95/Type-95 fegyvercsalád forrás: http://china-defense.com/ A Type-95 gépkarabély két évtizede a kínai hadsereg alapfegyvere. A legyártott mennyiség meghaladja az egy és fél millió darabot, így a világon

Részletesebben

IpP-CsP2. Baromfi jelölı berendezés általános leírás. Típuskód: IpP-CsP2. Copyright: P. S. S. Plussz Kft, 2009

IpP-CsP2. Baromfi jelölı berendezés általános leírás. Típuskód: IpP-CsP2. Copyright: P. S. S. Plussz Kft, 2009 IpP-CsP2 Baromfi jelölı berendezés általános leírás Típuskód: IpP-CsP2 Tartalomjegyzék 1. Készülék felhasználási területe 2. Mőszaki adatok 3. Mőszaki leírás 3.1 Állvány 3.2 Burkolat 3.3 Pneumatikus elemek

Részletesebben

THE GREEN LIGHT. falco +ando

THE GREEN LIGHT. falco +ando 79 THE GREEN LIGHT falco +ando 85 ISMERTETŐ falco A LÁMPATESTEK JELLEMZŐI Tervező: Michel Tortel Védettség Optikai tér IP 66 Sealsafe (*) Szerelvénytér IP 66 (*) Törési szilárdság IK 08 (**) Névleges feszültség

Részletesebben

ELEKTROMOS ROLLER Termék száma: 2341. Használati leírás. Olvassa el és értse meg a következő leírást.

ELEKTROMOS ROLLER Termék száma: 2341. Használati leírás. Olvassa el és értse meg a következő leírást. ELEKTROMOS ROLLER Termék száma: 2341 Használati leírás Olvassa el és értse meg a következő leírást. Mielőtt hozzákezdene Távolítsa el a csomagolást. Ellenőrizze, hogy minden alkatrész hiánytalan e vagy

Részletesebben

Típus: 6800-1. Típus: 6800-2. Típus: 6800-4. Típus: 6800-6. Fő méretek (szé x mé x ma)... 420 x 405 x 425 mm Űrtartalom... 40 l

Típus: 6800-1. Típus: 6800-2. Típus: 6800-4. Típus: 6800-6. Fő méretek (szé x mé x ma)... 420 x 405 x 425 mm Űrtartalom... 40 l Típus: 6800-1 Felnyitható fedelű szelektívgyűjtők Ár: 4.300- - Ideális segédeszköz a hivatalok, irodák, iskolák kórházak osztályozott hulladékgyűjtésénél. - A színes kivitel segíti a gyors megkülönböztetést.

Részletesebben

A 9 MM GLOCK 17 PISZTOLY ELLENŐRZÉSE ÉS KARBANTARTÁSA FOKOZOTT IGÉNYBEVÉTEL ESETÉN

A 9 MM GLOCK 17 PISZTOLY ELLENŐRZÉSE ÉS KARBANTARTÁSA FOKOZOTT IGÉNYBEVÉTEL ESETÉN Sebők István sebok.istvan@hm.gov.hu A 9 MM GLOCK 17 PISZTOLY ELLENŐRZÉSE ÉS KARBANTARTÁSA FOKOZOTT IGÉNYBEVÉTEL ESETÉN Absztrakt A 9 mm-es GLOCK 17 pisztoly 2010-ben került a Magyar Honvédség haditechnikai

Részletesebben

Rövidített szabadalmi leírás. Szélkerék pneumatikus erőátvitelű szélgéphez

Rövidített szabadalmi leírás. Szélkerék pneumatikus erőátvitelű szélgéphez Rövidített szabadalmi leírás Szélkerék pneumatikus erőátvitelű szélgéphez A találmány tárgya szélkerék pneumatikus erőátvitelű szélgéphez, amely egy vízszintes tengely körül elforgathatóan ágyazott agyával

Részletesebben

Tipp_fuzet_csapszereles_csapszereles 2010.10.07. 11:58 Page 1 TIPPEK ÉS ÖTLETEK. Vízvezeték szerelés Csap javítása

Tipp_fuzet_csapszereles_csapszereles 2010.10.07. 11:58 Page 1 TIPPEK ÉS ÖTLETEK. Vízvezeték szerelés Csap javítása Tipp_fuzet_csapszereles_csapszereles 2010.10.07. 11:58 Page 1 TIPPEK ÉS ÖTLETEK Vízvezeték szerelés Csap javítása Régi csap leszerelése Új csap felszerelése Tömítés cseréje a mosdókagyló és a csap között

Részletesebben

VÁGÓGÉPEK PAPÍR ÉS ANYAG VÁGÁSRA MODELL ÁTTEKINTÉS GÖRGŐS ÉS KAROS VÁGÓGÉPEK

VÁGÓGÉPEK PAPÍR ÉS ANYAG VÁGÁSRA MODELL ÁTTEKINTÉS GÖRGŐS ÉS KAROS VÁGÓGÉPEK VÁGÓGÉPEK PAPÍR ÉS ANYAG VÁGÁSRA MODELL ÁTTEKINTÉS GÖRGŐS ÉS KAROS VÁGÓGÉPEK GÖRGŐS VÁGÓGÉPEK / KAROS VÁGÓGÉPEK IDEAL 1030 / IDEAL 1031 BIZTONSÁGI VÁGÓFEJ KOMPAKT GÖRGŐS VÁGÓK DIN A4 ÉS A3 MÉRETHEZ Ergonomikusan

Részletesebben

11. Ballisztika.doc XI. A BALLISZTIKA

11. Ballisztika.doc XI. A BALLISZTIKA XI. A BALLISZTIKA A ballisztika a lőfegyverek működésével foglalkozó tudomány, tárgyalja mindazon kérdéseket, amelyek a lövéssel összefüggenek. A lövés jelenségeivel, annak törvényszerűségeivel foglalkozik

Részletesebben

Az állítószelepek Típus 3222 együlékes átmeneti szelepből és erőzáró villamos állítóműből vagy pneumatikus állítóműből állnak.

Az állítószelepek Típus 3222 együlékes átmeneti szelepből és erőzáró villamos állítóműből vagy pneumatikus állítóműből állnak. Villamos állítószelepek Típus 3222/5857, 3222/5824, 3222/5825 Pneumatikus állítószelepek Típus 3222/2780-1, 3222/2780-2 Együlékes átmeneti szelep Típus 3222 Alkalmazás A fűtés-, szellőzés- és klímatechnikában

Részletesebben

4. Pneumatikus útszelepek működése

4. Pneumatikus útszelepek működése 4. Pneumatikus útszelepek működése Elektromos, direkt vezérlésű szelepek működése A közvetlen, vagy direkt vezérlésű útszelepek szerkezeti kialakításuk szerint - jellemzően - ülékes szelepek, ahol a szeleptányér

Részletesebben

3. Vezérlőszelepek csoportosítása, kialakítása

3. Vezérlőszelepek csoportosítása, kialakítása 3. Vezérlőszelepek csoportosítása, kialakítása Pneumatikus vezérlőelemek A pneumatikus működtetésű végrehajtó elemek (munkahengerek, forgatóhengerek, stb.) mozgását az irány, a sebesség, az erő és a működési

Részletesebben

THE GREEN LIGHT. ambar 2 3

THE GREEN LIGHT. ambar 2 3 63 THE GREEN LIGHT 2 3 ISMERTETŐ A VILÁGÍTÓTEST JELLEMZŐI Tervező: Alain Baré Védettség Optikai tér IP 66 Sealsafe (*) Szerelvénytér IP 66 (*) Törési szilárdság Üveg IK 08 (**) Aerodinamikai felület (CxS)

Részletesebben

Kerti gépek katalogusa /2013

Kerti gépek katalogusa /2013 Kerti gépek katalogusa /2013 További információért kérjük, látogassa meg a www.gamagarden.eu honlapot. TARTALOMJEGYZÉK P01-02 P01-02 P01-02 P01-02 P01-02 GSS2500 Alkalmazás Kerti munkálatok során keletkezett

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. XRJ15Lx1, XRJ15Lx2, XRJ15Lx3 Jégkása készítő gép használati útmutató

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. XRJ15Lx1, XRJ15Lx2, XRJ15Lx3 Jégkása készítő gép használati útmutató . HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ XRJ15Lx1, XRJ15Lx2, XRJ15Lx3 Jégkása készítő gép használati útmutató Olvassa el, és a készülék közelében őrizze meg jelen használati útmutatót. Importőr: Vendi Hungária Kft. Szervizbejelentés:

Részletesebben

Kezelési útmutató. Helyiséghőmérsékletszabályozó. 24/10 (4) A~ nyitóval és be/kikapcsolóval 0393..

Kezelési útmutató. Helyiséghőmérsékletszabályozó. 24/10 (4) A~ nyitóval és be/kikapcsolóval 0393.. Kezelési útmutató Helyiséghőmérsékletszabályozó 24/10 (4) A~ nyitóval és be/kikapcsolóval 0393.. Tartalom Kezelési útmutató Helyiséghőmérséklet-szabályozó 24/10 (4) A~ nyitóval és be/kikapcsolóval 2 A

Részletesebben

Hometronic golyóscsap HAV 20, 25, 32. Szerelés és működtetés

Hometronic golyóscsap HAV 20, 25, 32. Szerelés és működtetés Hometronic golyóscsap HAV 20, 25, 32 Szerelés és működtetés Alkalmazás Alkalmazás A HAV típusú motoros mozgatású Hometronic golyóscsap ivóvíz vezetékek nyitására zárására szolgál. Vezérlését a Hometronic

Részletesebben

AB GENERATOR Termék száma: 1515. Használati utasítás

AB GENERATOR Termék száma: 1515. Használati utasítás AB GENERATOR Termék száma: 1515 Használati utasítás Fontos: olvassa el figyelmesen a használati leírást, mielőtt használatba venné ezt a terméket. Fontos biztonsági figyelmeztetések 1. Maximális terhelhetőség:

Részletesebben

Szabadonálló gázüzemű főzőüst

Szabadonálló gázüzemű főzőüst A 700XP sorozat több, mint 100 modellt foglal magába. Minden készülékek nagy teljesítményű, megbízható, energiatakarékos, biztonságos és ergonómikus. A modul rendszer megszámlálhatatlan konfigurációban

Részletesebben

OPTIKA. Geometriai optika. Snellius Descartes-törvény. www.baranyi.hu 2010. szeptember 19. FIZIKA TÁVOKTATÁS

OPTIKA. Geometriai optika. Snellius Descartes-törvény. www.baranyi.hu 2010. szeptember 19. FIZIKA TÁVOKTATÁS OPTIKA Geometriai optika Snellius Descartes-törvény A fényhullám a geometriai optika szempontjából párhuzamos fénysugarakból áll. A vákuumban haladó fénysugár a geometriai egyenes fizikai megfelelője.

Részletesebben

2004. évi XXIV. törvény. a lőfegyverekről és lőszerekről ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

2004. évi XXIV. törvény. a lőfegyverekről és lőszerekről ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2004. évi XXIV. törvény a lőfegyverekről és lőszerekről ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) E törvény hatálya az abban meghatározott lőfegyverre, lőfegyver fődarabra, lőszerre (töltényre) és azok megszerzésére,

Részletesebben

METAL-FACH bálacsomagolók

METAL-FACH bálacsomagolók Z552 - helyben csomagoláshoz MEZŐGAZDASÁGI GÉP ALKATRÉSZ KENŐANYAG - SZERVIZ METAL-FACH bálacsomagolók A Z552 bálacsomagoló helyben történő csomagolásra alkalmas. A traktorhoz hárompont felfüggesztéssel

Részletesebben

Hõmérséklet-kapcsolók Áttekintés

Hõmérséklet-kapcsolók Áttekintés Áttekintés Termék Jellemzõ Beállítási Max. Szenzor Védettség Oldal neve alkalmazás tartomány hõmérséklet típusa RT Általános célra -25-300 350ºC Táv, terem, IP66 64-65 differencál KP Könnyû ipari alkalm.

Részletesebben

A rész: Az előkészítésre vonatkozó útmutató

A rész: Az előkészítésre vonatkozó útmutató SZERELÉSTECHNOLÓGIA 2A A rész: Az előkészítésre vonatkozó útmutató A hegesztési hőmérséklet ellenőrzése A hegesztési hőmérsékletet minden hegesztőgépnél gyorskijelzésű felületi hőmérséklet mérő készülékkel

Részletesebben

VKMA 01121 Műszaki adatlap - 2011. december

VKMA 01121 Műszaki adatlap - 2011. december AUDI A2, SEAT Altea, Altea XL, Arosa, Cordoba, Cordoba ferdehátú, Cordoba Vario, Ibiza III IV V, Inca, Leon, Toledo II, SKODA Fabia, Fabia ferdehátú, Fabia kombi, Octavia, Octavia kombi, Praktik, Roomster,

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI GÉP ALKATRÉSZ KENŐANYAG - SZERVIZ Telephely: 7522 Kaposújlak, 610-es Fő út, 095/3 hrsz. Telefon: 82/713-274, 82/714-030, 30/336-9804,

MEZŐGAZDASÁGI GÉP ALKATRÉSZ KENŐANYAG - SZERVIZ Telephely: 7522 Kaposújlak, 610-es Fő út, 095/3 hrsz. Telefon: 82/713-274, 82/714-030, 30/336-9804, METAL-FACH bálázók Z562 A Z562 bálázógép gyártásánál a Metal-Fach elsőként az országban alkalmazott olyan innovatív gyártási módszert, ahol a megbízhatóságot és a magas fokú préselést (szorítást) a teljesen

Részletesebben

SZÜLŐÁGYAK, LM-01.3, LM-01.4, LM-01.5, LM-01.6

SZÜLŐÁGYAK, LM-01.3, LM-01.4, LM-01.5, LM-01.6 SZÜLŐÁGYAK, LM-01., LM-01., LM-01.5, LM-01.6 RENDELTETÉS: AZ LM-01., LM-01., LM-01.5 és LM-01.6 szülőágyakat szülészeti-nőgyógyászati kórtermek betegei számára tervezték. Infúziós állvány Ágybetét vízálló,

Részletesebben

BETEGSZÁLLÍTÓ KOCSI, WP-05.2

BETEGSZÁLLÍTÓ KOCSI, WP-05.2 BETEGSZÁLLÍTÓ KOCSI, WP-05.2 BETEGSZÁLLÍTÓ KOCSI, WP-05.2 A kocsit betegek fekvő helyzetben történő szállítására tervezték a kórházi és klinikai kórtermek között, miközben lehetőség van a betegek diagnosztizálására.

Részletesebben

1999/június (14. szám) Jog és fegyver az állam tartópillérei (Justinianus)

1999/június (14. szám) Jog és fegyver az állam tartópillérei (Justinianus) 1999/június (14. szám) Jog és fegyver az állam tartópillérei (Justinianus) Jog & Fegyver A korábbi számokban a büntetőjogi változtatások ismertetése után - logikailag talán helyesen - annak kellene következnie,

Részletesebben

www.menet-szerszam.hu MENETFÚRÓ HASZNOS TÁBLÁZATOK (SEBESSÉG, ELŐFÚRÓ, STB.)

www.menet-szerszam.hu MENETFÚRÓ HASZNOS TÁBLÁZATOK (SEBESSÉG, ELŐFÚRÓ, STB.) Sebesség, előtolás, és kenés MENETFÚRÓ HASZNOS TÁBLÁZATOK (SEBESSÉG, ELŐFÚRÓ, STB.) A menetfúrás sebessége számos tényezőn alapul: a) A menetemelkedés b) Megmunkált anyag c) Furat mélység d) Furat típusa:

Részletesebben

SU-10 MŰTŐASZTAL ALAPKIÉPÍTÉS: FUNKCIÓK ÉS MOZGATÁSOK: FELHASZNÁLÁS: Oldalirányú döntések. Trendelenburg pozíció

SU-10 MŰTŐASZTAL ALAPKIÉPÍTÉS: FUNKCIÓK ÉS MOZGATÁSOK: FELHASZNÁLÁS: Oldalirányú döntések. Trendelenburg pozíció SU-10 MŰTŐASZTAL FELHASZNÁLÁS: ALAPKIÉPÍTÉS: FUNKCIÓK ÉS MOZGATÁSOK: A műtőasztalt kezelések és műtétek végrehajtásához tervezték az általános sebészet, érsebészet, szívsebészet, idegsebészet, urológia,

Részletesebben

Felülvilágító kupolák BITTERMANN DAYLIGHT 07

Felülvilágító kupolák BITTERMANN DAYLIGHT 07 Napi szellőzés Természetes bevilágítás EN 12101-2 : 2003-09 szerint bevizsgálva és tanúsítva Felülvilágító, szellőztető kupolák A kupolák bevilágító felülete készülhet 2 illetve 3 rétegű PET-G anyagból

Részletesebben

ALKALMAZÁSI ÚTMUTATÓ

ALKALMAZÁSI ÚTMUTATÓ Lapszám: 1/6 ALKALMAZÁSI ÚTMUTATÓ Termék: Összecsukható gyümölcsszedő állványok Állványmagasság: 2000 mm (L=2000) Cikkszám: 92110013 Állványmagasság: 1650 mm (L=1650) Cikkszám: 92110014 Állványmagasság:

Részletesebben

AZ AHEAD LŐSZER BEMUTATÁSA

AZ AHEAD LŐSZER BEMUTATÁSA Nagy Norbert hallgató AZ AHEAD LŐSZER BEMUTATÁSA Az AHEAD (Advanced Hit Efficienty And Destruction, amely szó szerint lefordítva fokozott találati hatékonyságot és megsemmisítést jelent, de lényegében

Részletesebben

Elektromágnesség tesztek

Elektromágnesség tesztek Elektromágnesség tesztek 1. Melyik esetben nem tapasztalunk vonzóerőt? a) A mágnesrúd északi pólusához vasdarabot közelítünk. b) A mágnesrúd közepéhez vasdarabot közelítünk. c) A mágnesrúd déli pólusához

Részletesebben

CE-FE 80-3F-FA 2 DB 3 DB 85-1C/3F-FÉ. Bükk színazonos BÜ BÜ BÜ BÜ BÜ. Bükk - Fekete BÜ-FE BÜ FE FE BÜ. Világos dió színazonos VD VD VD VD VD

CE-FE 80-3F-FA 2 DB 3 DB 85-1C/3F-FÉ. Bükk színazonos BÜ BÜ BÜ BÜ BÜ. Bükk - Fekete BÜ-FE BÜ FE FE BÜ. Világos dió színazonos VD VD VD VD VD Té '96 Bt. Irodabútor és Irodaszék Stúdió 6000 Kecskemét, Géza fejedelem krt. 51. Telefon: 76/417-732; Fax: 76/506-897 E-mail: info@te96bt.hu KONTÉNEREK A konténerek méretbeli kialakítása lehetõvé teszi,

Részletesebben

Kézi- és villamos működtető mechanizmusok (hajtások) a KM-típusú kompakt megszakítókhoz. Műszaki ismertető

Kézi- és villamos működtető mechanizmusok (hajtások) a KM-típusú kompakt megszakítókhoz. Műszaki ismertető Kézi- és villamos működtető mechanizmusok (hajtások) a KM-típusú kompakt megszakítókhoz Műszaki ismertető TRCON udapest Kft. KM-típusú megszakító-sorozata által nyújtott műszaki szolgáltatások körét bővítik

Részletesebben

1. Biztonsági utasítások és fontos figyelmeztetések. Lézer sugárzás Tilos a közvetlenül a lézersugárba tekinteni! I. lézer osztály

1. Biztonsági utasítások és fontos figyelmeztetések. Lézer sugárzás Tilos a közvetlenül a lézersugárba tekinteni! I. lézer osztály 1. Biztonsági utasítások és fontos figyelmeztetések Lézer sugárzás Tilos a közvetlenül a lézersugárba tekinteni! I. lézer osztály - Az LC 14 lézer-konténer az I. lézerosztályba van besorolva, és megfelel

Részletesebben

CS10.5. Vezérlõegység

CS10.5. Vezérlõegység CS10.5 HU Vezérlõegység 0409006 TARTALOMJEGYZÉK 1. CS10.5 VEZÉRLÕEGYSÉG...3 1.1. Általános tudnivalók...3 1.. Mûszaki adatok...3. VEZÉRLÕEGYSÉG: FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV...4.1. Az elõre beállítható idõpontok

Részletesebben

7. Dugattyúrudas munkahengerek

7. Dugattyúrudas munkahengerek 7. Dugattyúrudas munkahengerek Munkahengerek csoportosítása Az oktatási fejezetek legelején szó volt arról, hogy hogyan épül fel egy pneumatikus rendszer és melyek a legfontosabb elemei. Levegőelőkészítő

Részletesebben

Tipikus fa kapcsolatok

Tipikus fa kapcsolatok Tipikus fa kapcsolatok Dr. Koris Kálmán, Dr. Bódi István BME Hidak és Szerkezetek Tanszék 1 Gerenda fal kapcsolatok Gerenda feltámaszkodás 1 Vízszintes és (lefelé vagy fölfelé irányuló) függőleges terhek

Részletesebben

Előadó: Érseki Csaba http://ersekicsaba.hu

Előadó: Érseki Csaba http://ersekicsaba.hu Előadó: Érseki Csaba http://ersekicsaba.hu Extruder szerszámok fajtái: Csőszerszámok Lemezszerszámok Profilszerszámok Az extruder szerszámok funkciója: Egyenletes áramlási sebességgel kilépő megfelelő

Részletesebben

Kötőanyagpépek kötési idejének vizsgálata. Vizsgálóeszközök

Kötőanyagpépek kötési idejének vizsgálata. Vizsgálóeszközök Kötőanyagpépek kötési idejének vizsgálata MSZ EN 196-3:1990 Cementvizsgálati módszerek. 3. rész: A kötési idő és a térfogatállandóság meghatározása MSZ 57:1977 Gipsz kötőanyagok 3.4.4.-3.4.6. fejezetek:

Részletesebben

Motor lamellás árnyékolókhoz J4 WT

Motor lamellás árnyékolókhoz J4 WT Motor lamellás árnyékolókhoz J4 WT Szerelési útmutató HU - Tartalomjegyzék 1 Általános információ 2 1.1 Általános információ 2 1.2 Biztonsági előírások 2 1.3 Megfelelőségi nyilatkozat 2 1.4 Műszaki adatok

Részletesebben

CAD/CAM ÉS CNC PROGRAMOK ALKALMAZÁSA A FEGYVERALKATRÉSZ GYÁRTÁSBAN

CAD/CAM ÉS CNC PROGRAMOK ALKALMAZÁSA A FEGYVERALKATRÉSZ GYÁRTÁSBAN Dr. Sipos Jenő Mirc Attila CAD/CAM ÉS CNC PROGRAMOK ALKALMAZÁSA A FEGYVERALKATRÉSZ GYÁRTÁSBAN A CAD/CAM1, a végeselem analízis, a CNC2 technikák a korszerű fegyvergyártás tervezésének, a tervező asztalon

Részletesebben

IPARI ÉS KERESKEDELMI KFT Székhely: 1118, Budapest Rétköz u. 47/B. quality you can trust. ML40mk1 GRÁNÁTVETŐ

IPARI ÉS KERESKEDELMI KFT Székhely: 1118, Budapest Rétköz u. 47/B. quality you can trust. ML40mk1 GRÁNÁTVETŐ SCHELLI IPARI ÉS KERESKEDELMI KFT Székhely: 1118, Budapest Rétköz u. 47/B. quality you can trust NATO NCAGE COD.: 0384V HAD.TECH.KER.ENG.SZ.: 3TE1200103 HAD.TECH.SZOLG.ENG.SZ.: 3HI1001133 ML40mk1 GRÁNÁTVETŐ

Részletesebben

forgatónyomaték átvitel és nagyobb terhelhetőségi kapacitás a hagyományos tengelyes megoldáshoz képest.

forgatónyomaték átvitel és nagyobb terhelhetőségi kapacitás a hagyományos tengelyes megoldáshoz képest. Egy lineáris tengelyre felhúzott golyós hüvellyel mit kapunk? Súrlódásmentes mozgást a lineáris tengelyen. Viszont a lineáris tengelyen axiális irányban elhelyezett horony kialakításával kapunk egy súrlódásmentes

Részletesebben

Szerelési utasítás. Logamax plus. Kaszkád-egység GB162-65/80/100. Szakemberek számára. Szerelés előtt gondosan olvassa el. 7 746 800 086 (2011/02) HU

Szerelési utasítás. Logamax plus. Kaszkád-egység GB162-65/80/100. Szakemberek számára. Szerelés előtt gondosan olvassa el. 7 746 800 086 (2011/02) HU Szerelési utasítás Kaszkád-egység 7214 6000-000.1TD Logamax plus GB162-65/80/100 Szakemberek számára Szerelés előtt gondosan olvassa el. 7 746 800 086 (2011/02) HU Termékáttekintés Termékáttekintés 9 1

Részletesebben

ELEKTROMOS MELLSZÍVÓ KÉSZÜLÉK R0922 HASZNÁLATI UTASÍTÁS

ELEKTROMOS MELLSZÍVÓ KÉSZÜLÉK R0922 HASZNÁLATI UTASÍTÁS ELEKTROMOS MELLSZÍVÓ KÉSZÜLÉK R0922 HASZNÁLATI UTASÍTÁS Tisztítás / sterilizálás Óvatosan mossa le az összes alkatrészt, kivéve az elektronikus elemekkel ellátott készüléket, minden használat előtt és

Részletesebben

Dugattyú Ø [mm] 16 25 32

Dugattyú Ø [mm] 16 25 32 16-32 mm Csatlakozások: M7 - G 1/8 Kettős működésű mágneses dugattyúval Golyós sinvezeték 1 Üzemi nyomás min/max 3 bar / 8 bar Környezeti hőmérséklet min./max. -10 C / +60 C Közeghőmérséklet min./max.

Részletesebben

A készítmény leírása

A készítmény leírása A készítmény leírása Bevezetõ A sablon a postforming lapok eredményes összekapcsolására szolgál. Az áttetsző műanyag szerkezete, az egyes elemek egyértelmű leírása a sablonba vésve, több összefüggő ütköző,

Részletesebben

Gyártmányválaszték 8.5 kiadás. Vákuum 2013-2014

Gyártmányválaszték 8.5 kiadás. Vákuum 2013-2014 Gyártmányválaszték 8. kiadás Vákuum 2013-2014 Tartalomjegyzék 1 > Mozgatás Újdonságokkal 2 > Vezérlés Újdonságokkal 3 > Előkészítés Újdonságokkal 4 > Csatlakozás Újdonságokkal > Vákuum > Vákuum Vákuumkorongok

Részletesebben

Beépítési és kezelési útmutató. EB 2626 1 HU Kiadás: 2005. június. Nyomáscsökkentők. Típus 44 0 B. Típus 44 1 B. 1. ábra Típus 44 0 B / 44 1 B

Beépítési és kezelési útmutató. EB 2626 1 HU Kiadás: 2005. június. Nyomáscsökkentők. Típus 44 0 B. Típus 44 1 B. 1. ábra Típus 44 0 B / 44 1 B Nyomáscsökkentők Típus 44 0 B Típus 44 1 B Típus 44 0 B Vörösöntvény ház Típus Típus 44 44-1 1 B Rozsdamentes ház 1. ábra Típus 44 0 B / 44 1 B Beépítési és kezelési útmutató Kiadás: 2005. június Tartalomjegyzék

Részletesebben

S Z E L L Ő Z T E T Ő

S Z E L L Ő Z T E T Ő P G A R Á Z S S Z E L L Ő Z T E T Ő R E N D S Z E R E g y m á s i k t e r v e z é s i k o n c e p c i ó A levegőcseréhez eddig a hagyományos csatornarendszeres eljárások voltak a legismertebbek, a kivitelezés

Részletesebben

2.9.34. POROK TÖMÖRÍTETLEN ÉS TÖMÖRÍTETT SŰRŰSÉGE. Tömörítetlen sűrűség

2.9.34. POROK TÖMÖRÍTETLEN ÉS TÖMÖRÍTETT SŰRŰSÉGE. Tömörítetlen sűrűség 2.9.34. Porok tömörítetlen és tömörített sűrűsége Ph.Hg.VIII. - Ph.Eur.7.6-1 2.9.34. POROK TÖMÖRÍTETLEN ÉS TÖMÖRÍTETT SŰRŰSÉGE Tömörítetlen sűrűség 01/2013:20934 Tömörítetlen sűrűségnek nevezzük a tömörítetlen

Részletesebben

Nyomáskapcsolók Áttekintés

Nyomáskapcsolók Áttekintés Áttekintés Termék Alkalmazás Beállítási Max. Védettség Oldal neve tartomány nyomás RT Általános célra -1-30 bar 42 bar IP66 36-37 KPS Nehézipari környezetben 0-60 bar 120 bar IP67 38-39 KPI/KP Könnyû ipari

Részletesebben

GD Dollies Műszaki leírás

GD Dollies Műszaki leírás GD Dollies Műszaki leírás A szállítóeszköz elektromos működtetésű, rádiós távvezérlésű két kocsiból álló egység, mely páros és szóló üzemmódban egyaránt használható. Elsősorban beltéri ill. üzemi területen

Részletesebben

OLAJTÖLTÉS. elzárócsappal. Olajbetöltés a tartály tétjén kialakított betölt nyíláson.

OLAJTÖLTÉS. elzárócsappal. Olajbetöltés a tartály tétjén kialakított betölt nyíláson. -kézi eszközök- SAMOA 320 400 Hordozható olajkanna kézi pumpával - 17L 144,32 17L-es ovál keresztmetszet tartály. Nagy átmér betölt nyílás. Nagyviszkozitású olajokhoz is alkalmas. Pumpa: 0.1 L/löket. 1.5m-es

Részletesebben

1. feladat Alkalmazzuk a mólhő meghatározását egy gázra. Izoterm és adiabatikus átalakulásokra a következőt kapjuk:

1. feladat Alkalmazzuk a mólhő meghatározását egy gázra. Izoterm és adiabatikus átalakulásokra a következőt kapjuk: Válaszoljatok a következő kérdésekre: 1. feladat Alkalmazzuk a mólhő meghatározását egy gázra. Izoterm és adiabatikus átalakulásokra a következőt kapjuk: a) zéró izoterm átalakulásnál és végtelen az adiabatikusnál

Részletesebben

TAKARÍTSA MEG EGY NYARALÁS ÁRÁT MINDEN ÉVBEN!

TAKARÍTSA MEG EGY NYARALÁS ÁRÁT MINDEN ÉVBEN! A napkollektor TAKARÍTSA MEG EGY NYARALÁS ÁRÁT MINDEN ÉVBEN! A meleg víz előállítása az egyik legállandóbb háztartási kiadás. Ez a költség az egyetlen amelyet ellentétben a fűtéssel és a légkondicionálással-

Részletesebben

Ajtó-őr - a XI. Országos Technikaverseny megyei fordulójának modell ajánlása

Ajtó-őr - a XI. Országos Technikaverseny megyei fordulójának modell ajánlása Tájékoztató Az idei év versenykiírásának megfelelően terveztük munkadarabunkat. Az otthon biztonságát szolgáló modell feladata, hogy az ajtó kinyitása esetén fény és/vagy hang jelzést adjon, valamit az

Részletesebben

Egyenes, a koponyacsonttal párhuzamos vágás toka alsó toka Egyenes, a koponyacsonttal párhuzamos vágás a szem vonaláig, majd tovább a fej elülső része felé toka és alsó toka Kristályosodási

Részletesebben

Folyadékáramlás. Orvosi biofizika (szerk. Damjanovich Sándor, Fidy Judit, Szöllősi János) Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2006

Folyadékáramlás. Orvosi biofizika (szerk. Damjanovich Sándor, Fidy Judit, Szöllősi János) Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2006 14. Előadás Folyadékáramlás Kapcsolódó irodalom: Orvosi biofizika (szerk. Damjanovich Sándor, Fidy Judit, Szöllősi János) Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2006 A biofizika alapjai (szerk. Rontó Györgyi,

Részletesebben

Beépítési útmutató Enkagrid georácsokra

Beépítési útmutató Enkagrid georácsokra Enkagrid georácsokra Colbond Geosynthetics GmbH 1. Alkalmazási terület 2. Szállítás és tárolás 3. Altalaj előkészítés 4. Georács fektetése 5. Feltöltés készítése 6. Tömörítés, és tömörségellenörzés 7.

Részletesebben

L E G N O M E C K F T Faipari gépek, szerszámok forgalmazása, javítása VAPLEM 46.43.30 FAGŐZÖLŐ KAMRA TELJESEN ALUMÍNIUMBÓL ÉPÍTVE.

L E G N O M E C K F T Faipari gépek, szerszámok forgalmazása, javítása VAPLEM 46.43.30 FAGŐZÖLŐ KAMRA TELJESEN ALUMÍNIUMBÓL ÉPÍTVE. VAPLEM 46.43.30 FAGŐZÖLŐ KAMRA TELJESEN ALUMÍNIUMBÓL ÉPÍTVE I) AZ ÁRAJÁNLAT TARTALMA : Cellák száma : 1 Modell :VAP LEM 46.43.30 A cella méretei: 1,2 Méretek : L (m) P (m) H (m) Belső 4,6 4,3 3,0 Külső

Részletesebben

Nagyobb megbízhatóság a mélyebb leszúrási műveleteknél

Nagyobb megbízhatóság a mélyebb leszúrási műveleteknél Nagyobb megbízhatóság a mélyebb leszúrási műveleteknél Az elsődleges felhasználói igényeket......melyek a mélyebb leszúrási műveletek esetén jelentkeznek, az új szerszámok tervezésének korai szakaszában

Részletesebben

Csőbe integrált rács KG-RR

Csőbe integrált rács KG-RR Csőbe integrált rács KG-RR Ferdinand Schad KG Steigstraße 25-27 D-78600 Kolbingen Telefon +49 (0) 74 63-980 - 0 Telefax +49 (0) 74 63-980 - 200 info@schako.de www.schako.de Tartalom Leírás... 3 Kialakítás...

Részletesebben

1. BEVEZETŐ 2. FŐ TULAJDONSÁGOK

1. BEVEZETŐ 2. FŐ TULAJDONSÁGOK 1. BEVEZETŐ Az IB aktív infravörös mozgásérzékelő szenzorok különböző magasságban és szélességben védik az átjárókat, beltéri és kültéri ablakokat. Az eszközök két darabos, adó és vevő kiszerelésben készülnek,

Részletesebben

A friss beton konzisztenciájának mérése a roskadási mérték meghatározásával MSZ 4714-3:1986 MSZ EN 12350-2:2000

A friss beton konzisztenciájának mérése a roskadási mérték meghatározásával MSZ 4714-3:1986 MSZ EN 12350-2:2000 A friss beton konzisztenciájának mérése a roskadási mérték meghatározásával MSZ 4714-3:1986 MSZ EN 12350-2:2000 A betonkeverék és a friss beton vizsgálata. A konzisztencia meghatározása 2. fejezet: A roskadás

Részletesebben

www.klauke.com LS 50-L FLEX 360 fokban forgatható fejű akkuhidraulikus lyukasztó szerszám

www.klauke.com LS 50-L FLEX 360 fokban forgatható fejű akkuhidraulikus lyukasztó szerszám www.klauke.com LS 50-L FLEX 360 fokban forgatható fejű akkuhidraulikus lyukasztó szerszám LS 50-L FLEX Akkuhidraulikus lyukasztó szerszám Rugalmas és könnyű. Állítható alumínium fej 360 fokban forgatható

Részletesebben

V E R S E N Y K I Í R Á S

V E R S E N Y K I Í R Á S V E R S E N Y K I Í R Á S A MAPOSZ ( Magyar precíziós légfegyveres Országos Sportági Szövetség) engedélyével az MTTSZ Városi Lövészklub kiírja a Magyar precíziós légfegyveres Országos Minősítő verseny-t

Részletesebben

Nyári gyakorlat teljesítésének igazolása Hiányzások

Nyári gyakorlat teljesítésének igazolása Hiányzások Nyári gyakorlat teljesítésének igazolása Hiányzások - - Az összefüggő szakmai gyakorlatról hiányozni nem lehet. Rendkívüli, nem tervezhető esemény esetén az igazgatóhelyettest kell értesíteni. - A tanulók

Részletesebben

Duke kézikönyv. Biztonsági óvintézkedések

Duke kézikönyv. Biztonsági óvintézkedések Duke kézikönyv Biztonsági óvintézkedések Az edzőkerékpár úgy lett megtervezve és megalkotva, hogy a maximális biztonságot garantálja. Ennek ellenére is be kell tartani bizonyos óvintézkedéseket amikor

Részletesebben

Tevékenység: Olvassa el a bekezdést! Gyűjtse ki és tanulja meg a lemezalakító technológiák jellemzőit!

Tevékenység: Olvassa el a bekezdést! Gyűjtse ki és tanulja meg a lemezalakító technológiák jellemzőit! Olvassa el a bekezdést! Gyűjtse ki és tanulja meg a lemezalakító technológiák jellemzőit! 2.1. Lemezalakító technológiák A lemezalakító technológiák az alkatrészgyártás nagyon jelentős területét képviselik

Részletesebben

Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztés

Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztés Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztés Ívhegesztéskor a kialakuló elektromos ívben az áram hőteljesítménye olvasztja meg az összehegesztendő anyagokat, illetve a hozaganyagot. Ha a levegő oxigénjétől az

Részletesebben

Ballisztikai védőanyag lövedékállóságának (védőképességének) meghatározása pénzszállító (CIT) járműveknél

Ballisztikai védőanyag lövedékállóságának (védőképességének) meghatározása pénzszállító (CIT) járműveknél Ballisztikai védőanyag lövedékállóságának (védőképességének) meghatározása pénzszállító (CIT) járműveknél Eur.Ing. Frank György c. docens MSc az SzVMSzK Szakmai Kollégium elnöke SzVMSzK mérnök szakértő

Részletesebben

Tűzterjedés és ellenük történő védekezés az épített környezetben IV.

Tűzterjedés és ellenük történő védekezés az épített környezetben IV. Veres György Tűzterjedés és ellenük történő védekezés az épített környezetben IV. A tűzterjedés módjai és a tűzgátlást biztosító épületszerkezetek, a tűzszakaszolás lehetőségei és a kivitelezés során betartandó

Részletesebben

Extrudálás alapjai. 1. Műanyagipar helyzete. 2. Műanyag termékgyártás. 3. Alapanyag. 4. A feldolgozást befolyásoló anyagjellemzők. 5.

Extrudálás alapjai. 1. Műanyagipar helyzete. 2. Műanyag termékgyártás. 3. Alapanyag. 4. A feldolgozást befolyásoló anyagjellemzők. 5. Extrudálás alapjai 1. Műanyagipar helyzete 1.1. Múltja 1.2. Jelen 1.3. Várható tendenciák 2. Műanyag termékgyártás 2.1. Termékkel szembeni elvárások 2.2. Alapanyag kiválasztás 2.3. Termékgyártásra való

Részletesebben

A rendelet alkalmazási köre. Értelmező rendelkezések

A rendelet alkalmazási köre. Értelmező rendelkezések 31/2006. (VI. 1.) GKM rendelet a fegyverek, lövőkészülékek, valamint ezek lőszereinek vizsgálatáról A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 56. -ának a) pontjában, továbbá a lőfegyverekről és

Részletesebben

Betűkaros, villanymotoros írógép egy betűkarjának vonalas működési vázlata. Gömbfejes írógépben alkalmazott mechanikai logika

Betűkaros, villanymotoros írógép egy betűkarjának vonalas működési vázlata. Gömbfejes írógépben alkalmazott mechanikai logika Betűkaros, villanymotoros írógép egy betűkarjának vonalas működési vázlata 0. helyzet 1. emelet 2. emelet 1. helyzet 0. emelet 3. emelet A 2. helyzet 3. helyzet B Gömbfejes írógépben alkalmazott mechanikai

Részletesebben

A végeselem módszer alapjai. 2. Alapvető elemtípusok

A végeselem módszer alapjai. 2. Alapvető elemtípusok A végeselem módszer alapjai Előadás jegyzet Dr. Goda Tibor 2. Alapvető elemtípusok - A 3D-s szerkezeteket vagy szerkezeti elemeket gyakran egyszerűsített formában modellezzük rúd, gerenda, 2D-s elemek,

Részletesebben

Alcoa préskovácsolt alumínium keréktárcsák. Tények és számok

Alcoa préskovácsolt alumínium keréktárcsák. Tények és számok Alcoa préskovácsolt alumínium keréktárcsák Tények és számok TUDTA? Az Alcoa keréktárcsák a legerősebb keréktárcsák Valamennyi keréktárcsát egyetlen, nagy szilárdságú, korrózióálló alumíniumötvözet tömbből

Részletesebben

Adatlap üzemi kertészeti permetezőgépekhez

Adatlap üzemi kertészeti permetezőgépekhez 1 A típus megnevezése: A gyártó neve és címe (amennyiben nem egyezik a bejelentővel): A gép rendszere: 104/1 104/2 A megjelölés (adattábla) helye: 101 Maradékmennyiség Műszakimaradék m. vízszintesen: l

Részletesebben

Segédlet a maroklőfegyver vizsgára készülő személy-, vagyonvédelemmel és magánnyomozással foglalkozók részére Összeállította: Orosz Péter A Pest Megyei Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Kamara tagja

Részletesebben

watec Pneumatikus zsaluzás www.watec.at Polimerbeton és helyszíni betonozás alkalmazásával készített monolit rendszerkivitelű tojásszelvényű csatornák

watec Pneumatikus zsaluzás www.watec.at Polimerbeton és helyszíni betonozás alkalmazásával készített monolit rendszerkivitelű tojásszelvényű csatornák watec Polimerbeton és helyszíni betonozás alkalmazásával készített monolit rendszerkivitelű tojásszelvényű csatornák 2012 Watec Vertriebs GmbH Helyszíni betonozást alkalmazó korszerű kivitel www.watec.at

Részletesebben

GAFE FORGÁCSOLÁSI ALAPISMERETEK (Kézi forgácsoló műveletek)

GAFE FORGÁCSOLÁSI ALAPISMERETEK (Kézi forgácsoló műveletek) GAFE FORGÁCSOLÁSI ALAPISMERETEK (Kézi forgácsoló műveletek) Kézi forgácsoló műveletek Darabolás (fűrészelés, vágás) Forgácsolás reszelés fúrás (fúrás, süllyesztés) köszörülés menetkészítés Illesztés (csiszolás,

Részletesebben

Az úszás biomechanikája

Az úszás biomechanikája Az úszás biomechanikája Alapvető összetevők Izomerő Kondíció állóképesség Mozgáskoordináció kivitelezés + Nem levegő, mint közeg + Izmok nem gravitációval szembeni mozgása + Levegővétel Az úszóra ható

Részletesebben

Sörkollektor 2012.08.

Sörkollektor 2012.08. Sörkollektor 2012.08. 1. Sörösdoboz rudak A dobozok felső részét köszörüléssel az alját pedig egy bútorlapba süllyesztve rögzített sarokcsiszolóval távolítottuk el. A lemez sorja egy éles késsel illetve

Részletesebben

Elszívóasztalok és vágóasztalok

Elszívóasztalok és vágóasztalok Tartalomjegyzék Elszívóasztalok és vágóasztalok Csiszolóasztal elszíváshoz 76 Hegesztőasztal elszíváshoz 77 Tavolex-asztal 78 Oktató-hegesztőasztal 79 Kézi vágóasztal 80 Filter-Table 81 Elszívóasztalok

Részletesebben

KISTRAKTOR. Az útmutatót őrizze meg későbbi áttekintésre is. Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

KISTRAKTOR. Az útmutatót őrizze meg későbbi áttekintésre is. Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ KISTRAKTOR HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Olvassa el figyelmesen a használati útmutatót. Az útmutatót őrizze meg későbbi áttekintésre is. HU Figyelmeztetés: - A gyermekek

Részletesebben

Firestone TPO tetőszigetelési rendszerek

Firestone TPO tetőszigetelési rendszerek 1 Annak érdekében, hogy tartós és megbízható tetőszigetelés készülhessen, nem elegendő csak egy jó szigetelőlemezt gyártani. A tapasztalat azt bizonyítja, hogy a szigetelőlemeznek más termékekkel összeférhetőnek

Részletesebben

MAXI 3 3 oldalon feszített mérettartomány víz gáz mérettartomány víz gáz mérettartomány víz gáz 48-102 16 5 88-282 16 4 270-460 10 3

MAXI 3 3 oldalon feszített mérettartomány víz gáz mérettartomány víz gáz mérettartomány víz gáz 48-102 16 5 88-282 16 4 270-460 10 3 katalógus UNIFIX MAXI palástjavító Felhasználási terület: Csővezetékeken keletkezett lyukak, repedések és porózusos csőszakaszok tömítésére alkalmazható, a Maxi típusok ezen kívül csövek összekötésére

Részletesebben