ZAG GÁBOR PTE EHÖK elnökjelölt

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ZAG GÁBOR PTE EHÖK elnökjelölt"

Átírás

1 ZAG GÁBOR PTE EHÖK elnökjelölt pályázata A Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzatának időközi választására Pécs január

2 Tartalomjegyzék Zag Gábor I. ÖNÉLETRAJZ: EDDIGI KÖZÖSSÉGI TEVÉKENYSÉGEIM:...5 II. PÁLYÁZATI ANYAG BEVEZETÉS HELYZETKÉP...8 III. CÉLKITŰZÉSEK SZERVEZETI ÁTALAKÍTÁS GAZDÁLKODÁSI REFORMOK...13 KONKRÉT JAVASLATAIM: AZ EHÖK RENDEZVÉNYEI 2011 TAVASZI FÉLÉVÉBEN:...16 IV. ZÁRSZÓ

3 I. Önéletrajz: Zag Gábor Zag Gábornak hívnak, március 22. napján születtem Komlón. Középiskolai tanulmányaimat a komlói Nagy László Gimnáziumban végeztem. Az érettségi bizonyítvány megszerzése után a pécsi Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskolájában szereztem Számítástechnikai szoftverüzemeltető OKJ bizonyítványt szeptembere óta a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Számítástechnika-Technika szakos hallgatója vagyok. Széles érdeklődési körömre tekintettel 2009 szeptemberétől a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Politológia szakján is folytatok tanulmányokat. Aktív közösségi tevékenységemet 2007 áprilisában kezdtem a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Hallgatói Önkormányzati Testületében (továbbiakban PTE TTK HÖK), a Számítástechnika szak képviselőjeként. A PTE TTK HÖK 2008-as tisztújító választásán a TTK-s hallgatótársaim bizalmának köszönhetően a tanulmányi referens posztot nyertem el, s emellett 2008 májusától a PTE TTK Diákiroda irodavezetői feladatait is én láttam el, majd 2009 márciusától a PTE TTK HÖK oktatási és gazdasági alelnöke voltam. Az elmúlt években végzett közösségi tevékenységeimnek köszönhetően jól átláttam a Hallgatói Önkormányzatok, valamint az egyetemi Bizottságok működését. Sokrétű tapasztalatot szereztem az adminisztrációs tevékenységek terén, s így fokozatosan képessé váltam az önálló és felelősségteljes feladatvégzésre június 4-től a PTE TTK HÖK megbízott elnöke voltam, a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzatának szeptember 10-én tartott tisztújító választásokig, ahol az EHÖK Szakfeladati alelnöki posztjára választottak meg december 15. napjától a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzatának ügyvivő elnöki posztját töltöm be. Az elmúlt három év alatt jó kapcsolatot építettem ki hallgatótársaimmal, a Kari részönkormányzatok vezetésével, az egyetem és a karok vezetésével. 3

4 Több alkalommal volt szerencsém képviselni egyetemünket országos konferenciákon, kiállításokon, ahol nagy hangsúlyt fektettem az egyetemek közötti kapcsolatok ápolására. Rendelkezem a posztom során elengedhetetlen, jó kapcsolatteremtő- és szervezőkészséggel, továbbá tisztában vagyok a hallgatókat érintő egyetemi szabályzatokkal, melyek változásait folyamatosan figyelemmel kísérem, mindemellett precíz, pontos és nagymunkabírású embernek tartom magam. 4

5 1. Eddigi közösségi tevékenységeim: Zag Gábor 2007 áprilisától márciusáig a PTE TTK HÖK Képviselőtestületi Tagja (számítástechnika KT) 2008 márciusától áprilisáig a PTE TTK HÖK Tanulmányi referense 2008 áprilisától januárjáig a PTE EHÖK Elektori Testületének tagja 2008 áprilisától szeptemberéig a PTE TTK Tudományos és Diákköri Bizottságának tagja 2008 májusától áprilisáig a PTE TTK HÖK irodavezetője 2009 májusától júniusáig a PTE TTK HÖK Oktatási és gazdasági alelnöke június 4. napjától szeptemberéig 2009 szeptemberétől december 15- ig 2009 szeptemberétől december 15-ig 2009 szeptemberétől december 15-ig a PTE TTK HÖK megbízott elnöke a PTE EHÖK Szakfeladati alelnöke a PTE EHÖK Térítési és Juttatási Bizottságának elnöke a PTE EHÖK Egyetemi Kollégiumi Diákbizottságának elnöke 2009 szeptemberétől augusztusáig a PTE TTK hallgatói szenátora 2007 szeptemberétől- jelenleg is a PTE TTK Kari Tanácsának tagja 2007 szeptemberétől- jelenleg is a PTE TTK Oktatási és Kreditátviteli Bizottság tagja 2008 márciusától- jelenleg is a PTE TTK Hallgatói Fegyelmi Bizottságának tagja 2008 márciusától- jelenleg is a PTE TTK Oktatási Bizottságának tagja 2009 májusától- jelenleg is a PTE Oktatási és Kredit Bizottság tagja 2009 szeptemberétől- jelenleg is a PTE Másodfokú Tanulmányi Bizottság tagja 2009 októberétől- jelenleg is a PTE Esélyegyenlőségi Bizottság tagja 2009 októberétől- jelenleg is a PTE Közgyűjteményi Bizottság tagja 2009 októberétől- jelenleg is a PTE Külügyi Bizottság tagja 2009 októberétől- jelenleg is a PTE Egyetemi Kollégiumi Bizottság tagja 2010 márciusától- jelenleg is a HÖOK Esélyegyenlőségi Bizottság tagja 2010 márciusától- jelenleg is a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság- Természettudományi Bizottság tagja 2010 szeptemberétől- jelenleg is a PTE Informatikai Bizottságának tagja december 15- jelenleg is a PTE EHÖK ügyvivő elnöke 5

6 II. Pályázati anyag 6

7 1. Bevezetés szeptember 10. napján történt megválasztásom óta nagy elszántsággal és tenni akarással vágtam bele a juttatási ügyek rendbetételébe. Munkatervet dolgoztam ki, melynek következtében az általam vezetett bizottság - az egyetemi térítési és juttatási bizottság - tevékenysége tervezhető és átlátható lett. A bizottság munkájának megkönnyítése érdekében kidolgoztam a juttatási ügyekhez kapcsolódó adminisztrációs rendszert, melyet átláthatósága, visszakövethetősége és pontossága terén a évi belső ellenőrzési jelentés is kiemelt. Összefoglalva másfél éves munkám eredményeként az általam vezetett bizottság egy hatékonyan működő, megfelelően koordinált bizottsággá vált. Tevékenységem nagyban hozzájárult a kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottságok munkájához, valamint a Bizottságok gyakorlatának egységesítéséhez. Megválasztásomat követően a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzatának küldöttgyűlése felhatalmazott a Kollégiumi Diákbizottságok koordinálására, s azok felügyeletének ellátására. Tevékenységem során helyreállítottam a Bizottságok szabályszerű működését, gazdálkodásukat átláthatóvá, visszakövethetővé, szabályossá tettem. Fentiek megvalósítása körében felszámoltam a kollégiumi diákbizottságoknál korábban tapasztalható felelőtlen költekezést. Irányításom alatt egy kollégiumi Diákbizottság sem lépte túl az előirányzott keretét. Az elmúlt egy évben a Kollégiumi Diákbizottságok színvonalas, a hallgatók széles körét megmozgató rendezvényeket szerveztek meg. Megválasztásom óta továbbra is kiemelt figyelmet szenteltem a hallgatótársaimmal való folyamatos kommunikáció fenntartására. Több hallgatói fórumon is részt vettem, emellett pedig a Másodfokú Tanulmányi Bizottság ülésein rendszeresen szembesültem a hallgatókat közvetlenül érintő problémákkal. Adminisztrációs tevékenységem körében mindig nagy figyelmet szenteltem a jogszabályok és a vonatkozó egyetemi szabályzatok követésének, továbbá aktívan részt vettem szabályzatok kialakításában, módosításában több ízben kezdeményeztem a hallgatókat érintő szabályzatok módosítását. 7

8 2. Helyzetkép december 15. napján a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzatának Küldöttgyűlése engem bízott meg az ügyvivő elnöki teendők ellátásával. Az elmúlt három hétben töretlen erővel igyekeztem biztosítani a mindennapi ügyvitelt, az ebben való közreműködést ezúton is szeretném megköszönni az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Küldöttgyűlésének. om benyújtásának okai között ezt nevezném meg elsőnek. Az előttünk álló kilenc hónapban az általam korábban megkezdett úton kívánom a szervezet fejlődését elősegíteni. Még a 2010-es év végén nekiláttam a digitális pályázati rendszer kiépítéséhez, illetve a külön-eljárási díjak elektronikus úton történő kivetésének megvalósításához. Ez nagy könnyebbséget fog jelenteni mind a hallgatóknak, mind pedig a hallgatói önkormányzatoknak, valamint a hallgatói ügyekkel foglalkozó kari és egyetemi bizottságoknak. III. Célkitűzések 1. Szervezeti átalakítás Álláspontom szerint az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat jelenlegi szervezeti felépítésénél hatékonyabb rendszer kiépítésére kell törekedni. Első és legfontosabb az Elnökség és a Küldöttgyűlés újragondolása, melyet a es Belső Ellenőri jelentéssel összhangban az alábbiak szerint kívánok megvalósítani: a jelenleg Küldöttgyűlésként működő szerv Elnökséggé történő átnevezéssel a napi ügyvitelt hatékonyabban lenne képes segíteni, heti rendszerességgel tartaná üléseit. Ez egy demokratikus, szélesebb körű döntéshozatali metódust eredményezne. Az EHÖK Elnökségének szavazati joggal rendelkező tagjai: az EHÖK elnöke; az EHÖK általános alelnöke; az EHÖK szakfeladati alelnöke; a Kari részönkormányzatok elnökei. Az EHÖK Elnökségének titkára: az EHÖK titkára. Az EHÖK Elnökségének állandó meghívott tagjai: 8

9 az EHÖK EB elnöke és tagjai, az EHÖK bizottságainak elnökei, a PTE Ifjúsági Titkára. Zag Gábor A Küldöttgyűlés egy szélesebb körű plénum lenne és csak a kiemelkedő jelentőségű ügyek kerülnének elé (személyi ügyek, éves költségvetés, zárszámadás, elnökség tagjainak, az EHÖK bizottságainak beszámolói). A küldöttgyűlés létszámát a karok hallgatói létszámához viszonyítva kívánom meghatározni, a pontos arányok kialakítását a jelenleg küldöttgyűlésként funkcionáló szerv közreműködésével, az egyes részönkormányzatok érdekeinek maximális figyelembevételével kívánom meghatározni. Az alapszabályban fontosnak tartom rögzíteni, a hallgatói szenátorok személyének választására vonatkozó kérdéskört. Álláspontom szerint kizárólag a kari részönkormányzatok elnökei rendelkeznek megfelelő információval ahhoz, hogy ellássák ezt a feladatot, ezért ők lennének a legmegfelelőbb jelöltek a kari hallgatói szenátori posztra. Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat irányítása alatt jelenleg 2 állandó bizottság működik - mindkettő a mindenkori szakfeladati alelnök vezetése alatt áll nevezetesen: 1. az Egyetemi Térítési és Juttatási Bizottság, mely a kari DJKB-k hallgatói elnökeinek/titkárainak részvételével koordinálja és egységesíteni igyekszik a hallgatói juttatások rendszerét. 2. az Egyetemi Kollégiumi Diákbizottság, mely a Kollégiumi Diákbizottsági elnökök egyetemi szintű fóruma, a kollégiumban élő hallgatók kulturális, szakmai életének- és érdekképviseletének szervezését, biztosítását látja el. Megválasztásom esetén az előzőeken felül alábbi bizottságok felállítását tartom fontosnak, melynek lényege az EHÖK feladatainak a korábbinál hatékonyabb, szervezettebb, szabályosabb és átláthatóbb ellátása: 9

10 1. Költségvetési és Gazdasági Bizottság, melynek elnöke az EHÖK mindenkori általános alelnöke, tagja 3 HÖK elnök, titkára az EHÖK titkára, állandó meghívottja az EHÖK elnöke, az Ifjúsági Titkár és az EHÖK EB 1 tagja. A Bizottság hatáskörét az alábbiakban látom szükségesnek meghatározni: Az 1 millió forintot meghaladó költségvetésű rendezvények költségvetés tervezetének áttekintése, véleményezése és javaslattétel az Elnökség számára, Az EHÖK és a részönkormányzatok éves költségvetésének előzetes áttekintése, véleményezése és javaslattétel az Elnökség számára, Az EHÖK és a részönkormányzatok gazdálkodásának figyelemmel kísérése, szabályok betartásának ellenőrzése, Az év végi beszámolók véleményezése az Elnökség számára. 2. Rendezvényszervezési Bizottság, melynek elnöke az EHÖK mindenkori általános alelnöke, tagja 3 HÖK elnök, titkára az arra kijelölt személy, állandó meghívott az EHÖK rendezvényekkel megbízott illetékese (elnöki megbízott). A Bizottság hatáskörét az alábbiakban látom szükségesnek meghatározni: Az EHÖK rendezvényeinek ütemezése a részönkormányzati rendezvények időpontjainak figyelembevételével, programok kialakítása, megszervezése; Költségvetés beszámoló elkészítése és a Költségvetési és Gazdasági Bizottság elé tárása; Amennyiben szükséges: segítségnyújtás a nagyobb kari rendezvények megszervezésében elsősorban kommunikációs segítség (pl: pályázatok írása, támogatók bevonása a Marketing Osztályon keresztül) Az EHÖK által kiírt, rendezvényszervezéssel kapcsolatos pályázatok előkészítése, a beérkezett pályázatokra javaslatétel az Elnökség számára. 10

11 3. Tanulmányi és Érdekképviseleti Bizottság, melynek elnöke az EHÖK titkára, tagja 3 HÖK elnök, titkára az arra kijelölt személy, állandó meghívottja a Jogi Osztály illetékese és az OKB hallgató tagjai. A Bizottság hatáskörét az alábbiakban látom szükségesnek meghatározni: A beérkezett hallgatói kifogások, panaszok, kivizsgálása, egyezetés kezdeményezése a megfelelő fórummal; Szoros együttműködés a fogyatékkal élőkkel, hátrányos helyzetűekkel, Hallgatói Jogsegéllyel Foglalkozó Bizottsággal; A hallgatókat érintő szabályzat-módosítás tervezetek megvitatása TJSZ esetén együttműködve az ETJB-vel javaslattétel a elnökség számára; A hallgatókat érintő szabályzatok folyamatos fejlesztése, javaslatok kidolgozása. 4. Művészeti, Kulturális és Tehetséggondozási Bizottság, melynek elnöke az EHÖK elnökségének valamely tagja, a Bizottság tagjai 3 HÖK elnök. A Bizottság hatáskörét az alábbiakban látom szükségesnek meghatározni: A művészeti és kulturális tevékenységek támogatásának kidolgozása A tehetségek gondozásának központi koordinálása együttműködve a Kari és Egyetemi Szervekkel, Szakkollégiumokkal Pályázati lehetőség biztosítása, a beérkezett pályázatok előkészítése az Elnökség számára. 5. Fogyatékkal élők, Hátrányos Helyzetűek és a Hallgatói Jogsegély Bizottsága, melynek elnöke az EHÖK elnökségének valamely tagja, a Bizottság tagjai a Hallgatói Önkormányzat bármely tagja (3-5 fő). A Bizottság hatáskörét az alábbiakban látom szükségesnek meghatározni: Kapcsolattartás a Mentor programmal és a Támogató Szolgálattal; A Bizottság feladatkörébe tartozó hallgatói kör felderítése, érdekeik képviselete az egyetem megfelelő fórumain; Hatékonyan részt venni az Esélyegyenlőségi Bizottság munkájában; Pályázatok kiírása, elbírálása, javaslattétel az Elnökség felé; 11

12 Zag Gábor Az EHÖK lehetőségeihez mérten megfelelő anyagi és nem anyagi támogatási rendszer kidolgozása (pl: akadálymentesítés az egyetemen); Pályázat figyelés; A Tanulmányi Érdekképviseleti Bizottsággal szoros együttműködés a hallgatói panaszok megfelelő orvoslása érdekében. 6. Külügyi Bizottság, melynek elnöke az EHÖK elnöksége által kijelölt személy, a bizottság tagjai a Kari részönkormányzatok külügyi referensei, titkára az arra kijelölt személy, meghívott tagja a Nemzetközi Kapcsolatok Osztályának arra kijelölt képviselője. A Bizottság hatáskörét az alábbiakban látom szükségesnek meghatározni: Kapcsolattartás az Egyetem Nemzetközi Kapcsolatok Osztályával; Az Erasmus program koordinálásában való aktív részvétel; A külföldi hallgatókkal kapcsolatos problémák megoldásában való közreműködés. Fenti javaslataim meggyőződésem szerint habár az adminisztrációt növelik lényegesen hatékonyabb, felelősségteljesebb döntési mechanizmus kialakítását teszik lehetővé, mindenki csak az általa választott szakterületen kell, hogy tevékenykedjen. Az elnökség az előkészítő bizottságok véleménye alapján megalapozott, felelősségteljes döntést képes hozni, elhúzódó, hosszadalmas egyeztetési folyamat nélkül. Azáltal, hogy az EHÖK elnöksége koordinálja a bizottságok munkáját, biztosíthatóvá válik minden kar érdekeinek képviselete, anélkül, hogy fős koordinálhatatlan mamutbizottságokat hoznánk létre. A bizottságok ülései természetesen nyilvánosak, bárki részt vehet rajtuk. A Bizottságoknak 2 hetente kellene ülésezni, ügyrendet-munkatervet kell kidolgozni, ennek felállítása rengeteg időt-energiát követel, a működtetés azonban már nem nagy feladat, főleg ha a részönkormányzatok részéről az együttműködési szándék megvan, illetve a tervezhetőség és a határidők betartása megvalósul. Amennyiben adott HÖK elnök nem kíván a Bizottság munkájában részt venni, feladatát ledelegálhatja másnak is. 12

13 Az általam meghatározottak szerint 20 tag delegálására van szükség, melyet a lehetőségekhez képest egyenlő arányban kívánok szétosztani a részönkormányzatok között. A tagokon kívül további 5 fő ügyvivő delegálására is szükség lehet, melyet ugyancsak az érdekek egyenlőségének figyelembevételével kívánok meghatározni. A jelenlegi alapszabály 13 főben határozza meg az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Ellenőrző Bizottságának létszámát. Az elmúlt egy év tapasztalatai alapján a Bizottság felállítására nincs elég kapacitása a részönkormányzatoknak és az EHÖK-nek. Fontosnak tartom az Ellenőrző Bizottság megerősítését, létszámának minimális megemelését annak érdekében, hogy feladatait megfelelően el tudja látni. A bizottság átalakítását a következőképp kívánom megvalósítani: A bizottság létszáma 5 fő, mely 2-2 fős albizottságban végezné az ellenőrzéseket, az azokról készült jelentést a teljes ülés fogadja el az elnökkel kiegészülve. Feladatukat és hatásköreiket véleményem szerint nem indokolt újraszabályozni. 2. Gazdálkodási reformok Feltétlenül szükségesnek érzem a kitűzött célok áttekintését. Közös célunk kell, hogy legyen az intézményen, azaz a Pécsi Tudományegyetem belüli "hallgatói alrendszer" működésének optimalizálása, kiszámíthatóvá, - gazdaságosan működővé - és minél átláthatóbbá tétele. A racionalitás, a tervezhetőség, az ésszerűség, a megvalósíthatóság, a bürokratizáltságtól mentes adminisztráció, a hatékonyság, az időszakos ellenőrzés és nem utolsó sorban a sikeresség azok, amelyek véleményem szerint elengedhetetlenül fontosak. Számos esetben jelentenek majd a változások újdonságot, de meggyőződésem, hogy a HÖK-ök jelenlegi vezetői valamennyien megfelelő rutinnal rendelkeznek ahhoz, hogy ezek a napi működésbe különösebb fennakadás nélkül jól átültethetőek legyenek. 13

14 Álláspontom szerint nem lehet egy oldalról megközelíteni a kérdést. Egyfelől szükséges az EHÖK adminisztrációjának és gazdasági ügyintéző szerepének újragondolása, racionalizálása, hogy jó "front-office"-ként működve tudja kiszolgálni a részönkormányzatokat és megfelelő előkészítettségű anyagokat juttasson el az Egyetem szervezeti egységeihez (pl.: a Pénzügyi Osztályhoz). Másfelől, bizonyos tekintetben a részönkormányzatok szintjén is szükség van egy fegyelmezettebb, tervezhetőbb adminisztrációs és gazdasági működésre. A kettő egymásra hat, a kettő egymást erősítve képes egy olajozottan működő rendszert működtetni. Elengedhetetlenül fontos a hallgatói önkormányzatokat kiszolgáló adminisztratív struktúra hatékonnyá tétele. Megoldás lehetne a kari gazdasági csoportok működéséhez hasonló rendszer átültetése. Növelné a hatékonyságot annak az elvnek a gyakorlati alkalmazása, hogy: amit lehet, helyben végezzünk el. (kötelezettségvállalás, gazdasági ellenjegyzés, SAP kezelése) Ennek eredményeként a munkafolyamat következő állomására jobban előkészített, magasabb készültségi fokú anyagok kerülnének. Bizonyára jelentősen tehermentesítve ezeket az egységeket, továbbá gyorsítva az ügyintézés folyamatát. Konkrét javaslataim: 1. Gazdálkodási irányelvek meghatározása (mint pl: racionalitás, kiszámíthatóság...) 2. "EHÖK Front-office": Ifjúsági titkár, gazdasági vezető, ügyintéző közreműködésével az EHÖK és részönkormányzatai profi kiszolgálása. (gazdasági ügyek tekintetében) 3. A tervezés elengedhetetlenül fontos, költségek és programok tekintetében is. Fontos annak rögzítése is, hogy a tervben szereplő összegektől ne térjünk el nagymértékben. Szükséges, hogy az eddig követhetetlen költségekről - busz, telefon, taxi, adók, fénymásolók, sms- rendszer - megfelelő számadatok álljanak rendelkezésre. Ehhez a megfelelő szervezeti egységek tudomásom szerint minden segítséget megadnak. 4. Szükségesnek tartom (az ifjúsági titkár javaslatának megfelelően) 2011-ben egy ún. LIKVID keret EHÖK Küldöttgyűlés határozat szintjén való létrehozását - és a költség-táblában való szerepeltetését -, 15 millió forint erejéig. Egyben 14

15 azonnali hatállyal meg kell szüntetni az eddigi szabálytalan gyakorlatot, amelynek következtében mindenféle nyilvántartás mellőzésével, hektikus módon átcsoportosítások történtek az egyes keretek között. Év végén december hónapban a közös keret is költhető. 5. Az iktatási rendszerek bevezetése és összehangolása. Az EHÖK adminisztráció tekintetében mihamarabb szükséges az Egyetemi iktatórendszerhez való csatlakozás. A részönkormányzati szinteken egyelőre az EHÖK rendszeréhez hasonló iktató rendszerek kerülnének bevezetésre. 6. A marketing tevékenységek összehangolása, együttműködve a Marketing Osztállyal. (esetleges értékesítés során a részönkormányzatok bevételhez jutnak, egységesebb megjelenés - hirdetési felületek - bevétel). 7. A Coca-Cola-val kötött szerződés körüli helyzet mihamarabbi tisztázása. 8. Az EHÖK és a részönkormányzatok tartós szerződéseinek felülvizsgálata (ahol szükséges, módosítás, felmondás). 9. Szükséges az EHÖK szervezeti egység vonatkozásában közbeszerzési eljárások lebonyolítása büféztetés, hang-, fény-, és színpadtechnika, sátor bérlés, rendezvényszervezés, fellépők, őrzés a jelentősebb összegű kifizetések esetében. 10. Jogi, pénzügyi, számviteli képzések - vezetőképző tavaszán. 11. Emlékeztető havonta az EHÖK elnökség tevékenységéről. 12. KEP- hez való hozzájárulás mértékéről egységes álláspont kialakítása. 13. Átgondolásra, kidolgozásra javaslom hallgatói pályázati rendszerek kidolgozását (művészeti, kulturális, szociális alapon). 14. A lehető legrövidebb időn belül "Intézkedési terv" elkészítése a Belső Ellenőri jelentésre reagálva. 15

16 3. Az EHÖK rendezvényei 2011 tavaszi félévében: Az Pécsi Tudományegyetem rendezvényeinek megközelítőleg kétharmadát a 10 hallgatói részönkormányzat szervezi és bonyolítja. Nem tartom szerencsésnek, hogy az EHÖK tizenegyedik rendezvényszervezőként álljon be ebbe a sorba. Álláspontom szerint, a rendezvények döntő többségét továbbra is a részönkormányzatoknak kell megszervezniük, az EHÖK-nek elsősorban a rendezvények támogatásával, valamint az érdekképviseleti tevékenységgel kell foglalkoznia. Mindezek mellett viszont azt gondolom fontos az is, hogy az EHÖK-nek is fel tudjon mutatni önálló, az Egyetem valamennyi hallgatójának szóló programokat, hiszen ezeken keresztül tud közvetlenül a leghatékonyabban kapcsolatot tartani és ápolni a hallgatókkal. Egy jól működő rendszerben az EHÖK és a részönkormányzatok rendezvényei nem különülnek élesen el egymástól, hanem egymással kiegészülve egymásra építve együttesen alkotják a Pécsi Tudományegyetem Hallgatóinak köz-, közösségi életét. Néhány javaslat az EHÖK tavaszi félévi rendezvényeire: Folyamatos rendezvények: Kirándulások/Kulturális Hétvégék (tavasz eleje, tavasz vége) Egy vagy két alkalommal lehetne megszervezni buszos kirándulás formájában 2-3 nap időtartamban. Az úti célok között egy külföldi és egy belföldi város szerepelhetne. Az egyes kirándulásokon a kikapcsolódás mellett hangsúlyosan szerepelnie kellene a kulturális programoknak is. Az utazásokon a hallgatók egy támogatott részvételi díj ellenében vehetnének részt. PTE Szépe Szépségverseny (február elejétől április végéig) Korábban már volt hasonló kezdeményezés ennek megvalósítására az EHÖK szervezésében. A verseny lebonyolításához az alapok (honlap, szabályok, ütemezés) rendelkezésre állnak. Ez a rendezvény egy az összes kart bevonó többfordulós verseny lenne. A rendezvény egy komoly szponzorációs lehetőséget is magában hordoz, nem mellesleg Egyetemi marketing szempontból is kiemelkedő lenne. 16

17 Eseti rendezvények Zag Gábor PEN pótló (április utolsó hete) A PEN-t az eddigiekhez hasonló léptékű rendezvényként az idén nem valószínű, hogy meg tudjuk valósítani. Az eredeti elképzelés alapján a PEN egy kétévente megrendezésre kerülő fesztivál volt. Egy pótló rendezvényre azonban mindenképpen szükség van, ahol kifejezhetjük, hogy a PEN a 10 pécsi kar közös rendezvénye, és elsősorban a hallgatóknak szól. Jótékonysági Est (május) A rendezvény célja, hogy valamilyen később meghatározandó célcsoportnak, a rendezvény bevételéből anyagi segítséget nyújtsunk. Optimális lenne, ha a rendezvényen minél több egyetemistát tudnánk fellépőként bevonni. Borkóstoló (március) A különböző gasztro- kulturális rendezvények sorába beilleszthető rendezvényen szakértők segítségével mutatnánk be egy borvidék, vagy egy több borvidéken fellelhető népszerű fajtából összeállított borsort hozzá illő ételek társaságában. A kóstolás végére a résztvevők megszavazhatnák az PTE hallgatóinak 2010-es kedvenc borát. Beach Party (június) A 2008-ban megrendezett és nagy sikerű első évzáró strandfesztivált lényegében ugyanabban a formában lehetne megrendezni a vizsgaidőszak végén. Egyetemi Zenekarok Fesztiválja (április eleje) Régi hiányossága a pécsi hallgatói életnek, hogy a PTE-hez kötődő számos könnyűzenét játszó formációnak nincsen elég egyetemi fellépési lehetősége. Ennek a rendezvénynek a célja, hogy szervezett keretek között, mutatkozhassanak be közösen a kiválasztott zenekarok. 17

18 IV. Zárszó Kilenc hónapra szóló programban nem lehet megváltani a világot. Nem is törekedhettem erre, ugyanakkor igyekeztem rávilágítani a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzata előtt álló legfontosabb, már rövidtávon válaszokat igénylő kérdésekre, problémákra. A legfontosabbnak az EHÖK következő félévi működésében azt tartom, hogy megmaradjon az egységes szervezet. Azt gondolom, szerencsés helyzetben vagyunk, hisz az összefogás példátlan. Rövid idő alatt nagyon hatékonyan alulról építkezve fel tudunk építeni egy jobb rendszert. Számos esetben jelentenek majd a változások újdonságot, de meggyőződésem, hogy a részönkormányzatok jelenlegi vezetői valamennyien megfelelő rutinnal rendelkeznek ahhoz, hogy ezek a napi működésbe különösebb fennakadás nélkül jól átültethetőek legyenek. Mindenképpen szükség lesz a részönkormányzati elnökök segítségére ahhoz, hogy megfelelő módon képviselhessük együtt a Pécsi Tudományegyetem hallgatóinak érdekeit. Egységesnek kell maradnunk. Kérdés az, hogy melyik Kar képviselője akar és tud tenni a közös céljaink elérése érdekében. Pécs, január Zag Gábor 18

ZAG GÁBOR elnökjelölt pályázata

ZAG GÁBOR elnökjelölt pályázata ZAG GÁBOR elnökjelölt pályázata a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzatának általános tisztújító választására Pécs 2011. június Tartalomjegyzék I. ÖNÉLETRAJZ:...3 1. EDDIGI KÖZÖSSÉGI TEVÉKENYSÉGEIM:...5

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 2. sz melléklet az 5. napirendi ponthoz A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2011. évi üzleti terve 2011. május 5. TARTALOMJEGYZÉK Kapacitások...

Részletesebben

Pályázat a Szent István Egyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzat elnöki pozíciójának betöltésére

Pályázat a Szent István Egyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzat elnöki pozíciójának betöltésére Pályázat a Szent István Egyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzat elnöki pozíciójának betöltésére Pályázó: Nagy Dániel Gödöllő, 2012. október Tartalomjegyzék Önéletrajz...3 Motiváció...4 Helyzetkép...5 Finanszírozás...7

Részletesebben

Eseménynaptár. Időpont Helyszín Esemény 2015. február 27- Dunaújváros Közgyűlés

Eseménynaptár. Időpont Helyszín Esemény 2015. február 27- Dunaújváros Közgyűlés Eseménynaptár Időpont Helyszín Esemény 2015. február 27- Dunaújváros Közgyűlés 28. 2015. március 2. Budapest Nyilatkozat a Klub Rádiónak és az RTL Klubnak Téma: Közgyűlés, képesítési jegyzék 2015. március

Részletesebben

A Kecskeméti Főiskola HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA

A Kecskeméti Főiskola HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA A Kecskeméti Főiskola HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA 5. sz. verzió Hatálybalépés napja: 2010. február 12. (Érvényes visszavonásig) Jóváhagyta: Dr. Danyi József rektor A Kecskeméti Főiskola Hallgatói

Részletesebben

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK CIVIL STRATÉGIÁJA

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK CIVIL STRATÉGIÁJA HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK CIVIL STRATÉGIÁJA 2010. május 1 Tartalomjegyzék: 1. ELŐZMÉNY 3. 2. BEVEZETÉS 3. 3. A STRATÉGIA CÉLRENDSZERE 5. 4. A STRATÉGIA MÓDSZERTANA 5.

Részletesebben

ELNÖKSÉGI PROGRAM ELTE PPK HÖK. 2014. március. Sztilkovics Zorka elnökjelölt

ELNÖKSÉGI PROGRAM ELTE PPK HÖK. 2014. március. Sztilkovics Zorka elnökjelölt ELNÖKSÉGI PROGRAM ELTE PPK HÖK 2014. március Sztilkovics Zorka elnökjelölt A CSAPAT Sztilkovics Zorka Bánhegyi Tamás Baranyai Melinda Borbély Krisztián Hegedüs Gabriella Lantai Judit Lohn Andrea Nagy Andrea

Részletesebben

Szikszó Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése

Szikszó Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése Szikszó Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2./A-2008-0198 A.3 Önkormányzati intézmények kapcsolatai Helyzetértékelés és javaslattétel 2011. I. Tartalomjegyzék I. Tartalomjegyzék...

Részletesebben

SZENTENDREI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐ Előkészítésben közreműködött: Jegyzői kabinetvezető

SZENTENDREI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐ Előkészítésben közreműködött: Jegyzői kabinetvezető SZENTENDREI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐ Előkészítésben közreműködött: Jegyzői kabinetvezető A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! BESZÁMOLÓ a hivatali ügyintézésről, a

Részletesebben

A magyar civil szervezetek részvétele az európai uniós Strukturális Alapokra vonatkozó operatív programok tervezésében és végrehajtásában

A magyar civil szervezetek részvétele az európai uniós Strukturális Alapokra vonatkozó operatív programok tervezésében és végrehajtásában A magyar civil szervezetek részvétele az európai uniós Strukturális Alapokra vonatkozó operatív programok tervezésében és végrehajtásában Zárótanulmány a kérdőívek és interjúk feldolgozása alapján A kutatást

Részletesebben

LEADER Zöld Könyv TERVEZET

LEADER Zöld Könyv TERVEZET Készítette: A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium megbízásából a Magyarországi LEADER Központ Magyarországi LEADER Közhasznú Egyesület 2007. január A Zöld Könyv tervezete a 2007-2013 pénzügyi

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKÉNEK BESZÁMOLÓJA 2012. I. FÉLÉV

AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKÉNEK BESZÁMOLÓJA 2012. I. FÉLÉV AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKÉNEK BESZÁMOLÓJA 2012. I. FÉLÉV 2 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető...8 1. A bíróságok igazgatásának új rendszere...9 2. Az OBH elnökének igazgatási tevékenysége...10 2.1. Stratégiai

Részletesebben

HELYZETELEMZÉS. Abony Város Polgármesteri Hivatal részére 2009. 12. 18.

HELYZETELEMZÉS. Abony Város Polgármesteri Hivatal részére 2009. 12. 18. HELYZETELEMZÉS Abony Város Polgármesteri Hivatal részére ABONY VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁ- NAK SZERVEZETI FEJLESZTÉSE, ÁROP- 3.A.1/A-2008-0044 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ PRO- JEKT MEGVALÓSÍTÁSA 2009. 12. 18. 2

Részletesebben

2011. Közbeszerzés és átláthatóság 1.

2011. Közbeszerzés és átláthatóság 1. 2011. Közbeszerzés és átláthatóság 1. Transparency International Magyarország Közbeszerzés és átláthatóság 1. 2011 Tartalom Előszó... 4 Köszönetnyilvánítás... 6 Vezetői összefoglaló... 7 1. Közbeszerzések

Részletesebben

XLIII. évf. Választási különszám INGYENES

XLIII. évf. Választási különszám INGYENES A BME VEGYÉSZMÉRNÖKI ÉS BIOMÉRNÖKI KAR HALLGATÓI KÉPVISELET LAPJA XLIII. évf. Választási különszám INGYENES IMPRESSZUM Fekete Fanni, főszerkesztő Pintér Olivér Péter, VBK HK Kémlelő felelős Rajnai Gábor,

Részletesebben

2011. Közbeszerzés és átláthatóság 1.

2011. Közbeszerzés és átláthatóság 1. 2011. Közbeszerzés és átláthatóság 1. Transparency International Magyarország Közbeszerzés és átláthatóság 1. 2011 Tartalom Előszó... 4 Köszönetnyilvánítás... 6 Vezetői összefoglaló... 7 1. Közbeszerzések

Részletesebben

Az önkormányzati feladatellátást támogató informatikai infrastruktúra felülvizsgálata

Az önkormányzati feladatellátást támogató informatikai infrastruktúra felülvizsgálata Az önkormányzati feladatellátást támogató informatikai infrastruktúra felülvizsgálata Gyöngyös Város Önkormányzata 2014. június 30. Tartalomjegyzék 1 Bevezetés 3 1.1 A tanulmány elkészítésnek célja és

Részletesebben

JELENTÉS. a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács 2014. évi tevékenységéről. 2015. március 26.

JELENTÉS. a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács 2014. évi tevékenységéről. 2015. március 26. JELENTÉS a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács 2014. évi tevékenységéről 2015. március 26. 1 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 3 II. A NEMZETI GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI TANÁCS KONZULTÁCIÓS, VÉLEMÉNYEZŐ

Részletesebben

SOCIAL DIALOGUE AND EMPLOYMENT IN THE EUROPEAN UNION. An introductory guide

SOCIAL DIALOGUE AND EMPLOYMENT IN THE EUROPEAN UNION. An introductory guide SOCIAL DIALOGUE AND EMPLOYMENT IN THE EUROPEAN UNION An introductory guide 1 Társadalmi párbeszéd Magyarországon Magyarországon a társadalmi párbeszéd fogalmát általában azonosan használjuk az érdekegyeztetéssel.

Részletesebben

Ó B U D A I E G Y E T E M VE Z E T Ő I B E S Z Á M O L Ó 2011.

Ó B U D A I E G Y E T E M VE Z E T Ő I B E S Z Á M O L Ó 2011. Ó B U D A I E G Y E T E M VE Z E T Ő I B E S Z Á M O L Ó 2011. Beszámolót összeállította: Dr. Rudas Imre rektor Dr. Fodor János rektorhelyettes Dr. Réger Mihály rektorhelyettes Dr. Tick József rektorhelyettes

Részletesebben

Hálózati kommunikáció. - 2. háttértanulmány -

Hálózati kommunikáció. - 2. háttértanulmány - Hálózati kommunikáció - 2. háttértanulmány - Szerzők: Prókai Orsolya szakmai vezető Erdős Judit Szerepi Anna Erika A háttértanulmány a TÁMOP 5.3.8-11/A1-2012-0001 kódszámú "Rehabilitáció - Érték - Változás

Részletesebben

A munkaerő-piaci szolgáltató szervezetek hálózatának tevékenységrendszere. - 4. háttértanulmány -

A munkaerő-piaci szolgáltató szervezetek hálózatának tevékenységrendszere. - 4. háttértanulmány - A munkaerő-piaci szolgáltató szervezetek hálózatának tevékenységrendszere - 4. háttértanulmány - 1 Szerzők: Prókai Orsolya szakmai vezető Erdős Judit Szerepi Anna Erika A háttértanulmány a TÁMOP 5.3.8-11/A1-2012-0001

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A POLGÁRMESTERI HIVATAL TEVÉKENYSÉGÉRŐL

BESZÁMOLÓ A POLGÁRMESTERI HIVATAL TEVÉKENYSÉGÉRŐL BESZÁMOLÓ A POLGÁRMESTERI HIVATAL TEVÉKENYSÉGÉRŐL A Polgármesteri Hivatal jogállását szabályozó két legfontosabb jogszabályi rendelkezés a helyi önkormányzatokról szóló 1990. LXV. törvény 38. -a és a Makó

Részletesebben

A BUDAPESTI ÉS PEST MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ELNÖKSÉGÉNEK 2011. ÉVI BESZÁMOLÓJA

A BUDAPESTI ÉS PEST MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ELNÖKSÉGÉNEK 2011. ÉVI BESZÁMOLÓJA A BUDAPESTI ÉS PEST MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ELNÖKSÉGÉNEK 2011. ÉVI BESZÁMOLÓJA A 2012. MÁJUS 11 -I KÜLDÖTTGYŰLÉSRE 2 BUDAPESTI ÉS PEST MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA mottó: Több mérnököt Magyarországnak, több magyar

Részletesebben

A Móri Polgármesteri Hivatal humán erőforrás kapacitásgazdálkodásának felülvizsgálata az önkormányzati feladatok átalakulása kapcsán

A Móri Polgármesteri Hivatal humán erőforrás kapacitásgazdálkodásának felülvizsgálata az önkormányzati feladatok átalakulása kapcsán A Móri Polgármesteri Hivatal humán erőforrás kapacitásgazdálkodásának felülvizsgálata az önkormányzati feladatok átalakulása kapcsán 2014. június TARTALOM 1. Bevezetés 4 2. Elméleti Háttér 6 2.1 Az egyén

Részletesebben

ACTA DOCTORANDORUM 2014

ACTA DOCTORANDORUM 2014 2014 ACTA DOCTORANDORUM 2014 Kiadja a Doktoranduszok Országos Szövetsége. ISSN 1418-4605 Szerkesztette: Budai Csaba ACTA DOCTORANDORUM 1 Tartalomjegyzék 2014 Lectori Salutem!... 3 20 éves a DoSz - Gondolatok

Részletesebben

AZ MMK ELNÖKSÉGÉNEK BESZÁMOLÓJA A 2013. MÁJUS 16-I KÜLDÖTTGYŰLÉS ÓTA ELTELT IDŐSZAKRÓL

AZ MMK ELNÖKSÉGÉNEK BESZÁMOLÓJA A 2013. MÁJUS 16-I KÜLDÖTTGYŰLÉS ÓTA ELTELT IDŐSZAKRÓL MMK Küldöttgyűlés 2014. május 24. AZ MMK ELNÖKSÉGÉNEK BESZÁMOLÓJA A 2013. MÁJUS 16-I KÜLDÖTTGYŰLÉS ÓTA ELTELT IDŐSZAKRÓL TARTALOM 1) A Mérnöki Kamara működését érintő feladatok... 3 Szakmagyakorlási Szabályzat...

Részletesebben

Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja 2009. évi szakmai beszámoló

Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja 2009. évi szakmai beszámoló Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja 2009. évi szakmai beszámoló MEREK 2009. évi szakmai beszámolója A Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja a megfogalmazott szakmai terv, és az általános

Részletesebben

Óbudai Egyetem Szenátusa által a szakkollégiumok tevékenységének felülvizsgálatára létrehozott ad hoc bizottság jelentése

Óbudai Egyetem Szenátusa által a szakkollégiumok tevékenységének felülvizsgálatára létrehozott ad hoc bizottság jelentése Óbudai Egyetem Szenátusa által a szakkollégiumok tevékenységének felülvizsgálatára létrehozott ad hoc bizottság jelentése A bizottság tagjai: Dr. Réger Mihály, tudományos rektorhelyettes, a bizottság elnöke

Részletesebben

A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Roma Integrációs Programjának felülvizsgálatára és aktualizálására

A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Roma Integrációs Programjának felülvizsgálatára és aktualizálására Szolnok Megyei Jogú Város Alpolgármestere Az előkészítésben közreműködött: Munkatársai Romaügyi Integrációs Munkabizottság Az előterjesztést véleményezi: Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság Pénzügyi

Részletesebben