ZAG GÁBOR PTE EHÖK elnökjelölt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ZAG GÁBOR PTE EHÖK elnökjelölt"

Átírás

1 ZAG GÁBOR PTE EHÖK elnökjelölt pályázata A Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzatának időközi választására Pécs január

2 Tartalomjegyzék Zag Gábor I. ÖNÉLETRAJZ: EDDIGI KÖZÖSSÉGI TEVÉKENYSÉGEIM:...5 II. PÁLYÁZATI ANYAG BEVEZETÉS HELYZETKÉP...8 III. CÉLKITŰZÉSEK SZERVEZETI ÁTALAKÍTÁS GAZDÁLKODÁSI REFORMOK...13 KONKRÉT JAVASLATAIM: AZ EHÖK RENDEZVÉNYEI 2011 TAVASZI FÉLÉVÉBEN:...16 IV. ZÁRSZÓ

3 I. Önéletrajz: Zag Gábor Zag Gábornak hívnak, március 22. napján születtem Komlón. Középiskolai tanulmányaimat a komlói Nagy László Gimnáziumban végeztem. Az érettségi bizonyítvány megszerzése után a pécsi Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskolájában szereztem Számítástechnikai szoftverüzemeltető OKJ bizonyítványt szeptembere óta a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Számítástechnika-Technika szakos hallgatója vagyok. Széles érdeklődési körömre tekintettel 2009 szeptemberétől a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Politológia szakján is folytatok tanulmányokat. Aktív közösségi tevékenységemet 2007 áprilisában kezdtem a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Hallgatói Önkormányzati Testületében (továbbiakban PTE TTK HÖK), a Számítástechnika szak képviselőjeként. A PTE TTK HÖK 2008-as tisztújító választásán a TTK-s hallgatótársaim bizalmának köszönhetően a tanulmányi referens posztot nyertem el, s emellett 2008 májusától a PTE TTK Diákiroda irodavezetői feladatait is én láttam el, majd 2009 márciusától a PTE TTK HÖK oktatási és gazdasági alelnöke voltam. Az elmúlt években végzett közösségi tevékenységeimnek köszönhetően jól átláttam a Hallgatói Önkormányzatok, valamint az egyetemi Bizottságok működését. Sokrétű tapasztalatot szereztem az adminisztrációs tevékenységek terén, s így fokozatosan képessé váltam az önálló és felelősségteljes feladatvégzésre június 4-től a PTE TTK HÖK megbízott elnöke voltam, a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzatának szeptember 10-én tartott tisztújító választásokig, ahol az EHÖK Szakfeladati alelnöki posztjára választottak meg december 15. napjától a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzatának ügyvivő elnöki posztját töltöm be. Az elmúlt három év alatt jó kapcsolatot építettem ki hallgatótársaimmal, a Kari részönkormányzatok vezetésével, az egyetem és a karok vezetésével. 3

4 Több alkalommal volt szerencsém képviselni egyetemünket országos konferenciákon, kiállításokon, ahol nagy hangsúlyt fektettem az egyetemek közötti kapcsolatok ápolására. Rendelkezem a posztom során elengedhetetlen, jó kapcsolatteremtő- és szervezőkészséggel, továbbá tisztában vagyok a hallgatókat érintő egyetemi szabályzatokkal, melyek változásait folyamatosan figyelemmel kísérem, mindemellett precíz, pontos és nagymunkabírású embernek tartom magam. 4

5 1. Eddigi közösségi tevékenységeim: Zag Gábor 2007 áprilisától márciusáig a PTE TTK HÖK Képviselőtestületi Tagja (számítástechnika KT) 2008 márciusától áprilisáig a PTE TTK HÖK Tanulmányi referense 2008 áprilisától januárjáig a PTE EHÖK Elektori Testületének tagja 2008 áprilisától szeptemberéig a PTE TTK Tudományos és Diákköri Bizottságának tagja 2008 májusától áprilisáig a PTE TTK HÖK irodavezetője 2009 májusától júniusáig a PTE TTK HÖK Oktatási és gazdasági alelnöke június 4. napjától szeptemberéig 2009 szeptemberétől december 15- ig 2009 szeptemberétől december 15-ig 2009 szeptemberétől december 15-ig a PTE TTK HÖK megbízott elnöke a PTE EHÖK Szakfeladati alelnöke a PTE EHÖK Térítési és Juttatási Bizottságának elnöke a PTE EHÖK Egyetemi Kollégiumi Diákbizottságának elnöke 2009 szeptemberétől augusztusáig a PTE TTK hallgatói szenátora 2007 szeptemberétől- jelenleg is a PTE TTK Kari Tanácsának tagja 2007 szeptemberétől- jelenleg is a PTE TTK Oktatási és Kreditátviteli Bizottság tagja 2008 márciusától- jelenleg is a PTE TTK Hallgatói Fegyelmi Bizottságának tagja 2008 márciusától- jelenleg is a PTE TTK Oktatási Bizottságának tagja 2009 májusától- jelenleg is a PTE Oktatási és Kredit Bizottság tagja 2009 szeptemberétől- jelenleg is a PTE Másodfokú Tanulmányi Bizottság tagja 2009 októberétől- jelenleg is a PTE Esélyegyenlőségi Bizottság tagja 2009 októberétől- jelenleg is a PTE Közgyűjteményi Bizottság tagja 2009 októberétől- jelenleg is a PTE Külügyi Bizottság tagja 2009 októberétől- jelenleg is a PTE Egyetemi Kollégiumi Bizottság tagja 2010 márciusától- jelenleg is a HÖOK Esélyegyenlőségi Bizottság tagja 2010 márciusától- jelenleg is a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság- Természettudományi Bizottság tagja 2010 szeptemberétől- jelenleg is a PTE Informatikai Bizottságának tagja december 15- jelenleg is a PTE EHÖK ügyvivő elnöke 5

6 II. Pályázati anyag 6

7 1. Bevezetés szeptember 10. napján történt megválasztásom óta nagy elszántsággal és tenni akarással vágtam bele a juttatási ügyek rendbetételébe. Munkatervet dolgoztam ki, melynek következtében az általam vezetett bizottság - az egyetemi térítési és juttatási bizottság - tevékenysége tervezhető és átlátható lett. A bizottság munkájának megkönnyítése érdekében kidolgoztam a juttatási ügyekhez kapcsolódó adminisztrációs rendszert, melyet átláthatósága, visszakövethetősége és pontossága terén a évi belső ellenőrzési jelentés is kiemelt. Összefoglalva másfél éves munkám eredményeként az általam vezetett bizottság egy hatékonyan működő, megfelelően koordinált bizottsággá vált. Tevékenységem nagyban hozzájárult a kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottságok munkájához, valamint a Bizottságok gyakorlatának egységesítéséhez. Megválasztásomat követően a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzatának küldöttgyűlése felhatalmazott a Kollégiumi Diákbizottságok koordinálására, s azok felügyeletének ellátására. Tevékenységem során helyreállítottam a Bizottságok szabályszerű működését, gazdálkodásukat átláthatóvá, visszakövethetővé, szabályossá tettem. Fentiek megvalósítása körében felszámoltam a kollégiumi diákbizottságoknál korábban tapasztalható felelőtlen költekezést. Irányításom alatt egy kollégiumi Diákbizottság sem lépte túl az előirányzott keretét. Az elmúlt egy évben a Kollégiumi Diákbizottságok színvonalas, a hallgatók széles körét megmozgató rendezvényeket szerveztek meg. Megválasztásom óta továbbra is kiemelt figyelmet szenteltem a hallgatótársaimmal való folyamatos kommunikáció fenntartására. Több hallgatói fórumon is részt vettem, emellett pedig a Másodfokú Tanulmányi Bizottság ülésein rendszeresen szembesültem a hallgatókat közvetlenül érintő problémákkal. Adminisztrációs tevékenységem körében mindig nagy figyelmet szenteltem a jogszabályok és a vonatkozó egyetemi szabályzatok követésének, továbbá aktívan részt vettem szabályzatok kialakításában, módosításában több ízben kezdeményeztem a hallgatókat érintő szabályzatok módosítását. 7

8 2. Helyzetkép december 15. napján a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzatának Küldöttgyűlése engem bízott meg az ügyvivő elnöki teendők ellátásával. Az elmúlt három hétben töretlen erővel igyekeztem biztosítani a mindennapi ügyvitelt, az ebben való közreműködést ezúton is szeretném megköszönni az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Küldöttgyűlésének. om benyújtásának okai között ezt nevezném meg elsőnek. Az előttünk álló kilenc hónapban az általam korábban megkezdett úton kívánom a szervezet fejlődését elősegíteni. Még a 2010-es év végén nekiláttam a digitális pályázati rendszer kiépítéséhez, illetve a külön-eljárási díjak elektronikus úton történő kivetésének megvalósításához. Ez nagy könnyebbséget fog jelenteni mind a hallgatóknak, mind pedig a hallgatói önkormányzatoknak, valamint a hallgatói ügyekkel foglalkozó kari és egyetemi bizottságoknak. III. Célkitűzések 1. Szervezeti átalakítás Álláspontom szerint az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat jelenlegi szervezeti felépítésénél hatékonyabb rendszer kiépítésére kell törekedni. Első és legfontosabb az Elnökség és a Küldöttgyűlés újragondolása, melyet a es Belső Ellenőri jelentéssel összhangban az alábbiak szerint kívánok megvalósítani: a jelenleg Küldöttgyűlésként működő szerv Elnökséggé történő átnevezéssel a napi ügyvitelt hatékonyabban lenne képes segíteni, heti rendszerességgel tartaná üléseit. Ez egy demokratikus, szélesebb körű döntéshozatali metódust eredményezne. Az EHÖK Elnökségének szavazati joggal rendelkező tagjai: az EHÖK elnöke; az EHÖK általános alelnöke; az EHÖK szakfeladati alelnöke; a Kari részönkormányzatok elnökei. Az EHÖK Elnökségének titkára: az EHÖK titkára. Az EHÖK Elnökségének állandó meghívott tagjai: 8

9 az EHÖK EB elnöke és tagjai, az EHÖK bizottságainak elnökei, a PTE Ifjúsági Titkára. Zag Gábor A Küldöttgyűlés egy szélesebb körű plénum lenne és csak a kiemelkedő jelentőségű ügyek kerülnének elé (személyi ügyek, éves költségvetés, zárszámadás, elnökség tagjainak, az EHÖK bizottságainak beszámolói). A küldöttgyűlés létszámát a karok hallgatói létszámához viszonyítva kívánom meghatározni, a pontos arányok kialakítását a jelenleg küldöttgyűlésként funkcionáló szerv közreműködésével, az egyes részönkormányzatok érdekeinek maximális figyelembevételével kívánom meghatározni. Az alapszabályban fontosnak tartom rögzíteni, a hallgatói szenátorok személyének választására vonatkozó kérdéskört. Álláspontom szerint kizárólag a kari részönkormányzatok elnökei rendelkeznek megfelelő információval ahhoz, hogy ellássák ezt a feladatot, ezért ők lennének a legmegfelelőbb jelöltek a kari hallgatói szenátori posztra. Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat irányítása alatt jelenleg 2 állandó bizottság működik - mindkettő a mindenkori szakfeladati alelnök vezetése alatt áll nevezetesen: 1. az Egyetemi Térítési és Juttatási Bizottság, mely a kari DJKB-k hallgatói elnökeinek/titkárainak részvételével koordinálja és egységesíteni igyekszik a hallgatói juttatások rendszerét. 2. az Egyetemi Kollégiumi Diákbizottság, mely a Kollégiumi Diákbizottsági elnökök egyetemi szintű fóruma, a kollégiumban élő hallgatók kulturális, szakmai életének- és érdekképviseletének szervezését, biztosítását látja el. Megválasztásom esetén az előzőeken felül alábbi bizottságok felállítását tartom fontosnak, melynek lényege az EHÖK feladatainak a korábbinál hatékonyabb, szervezettebb, szabályosabb és átláthatóbb ellátása: 9

10 1. Költségvetési és Gazdasági Bizottság, melynek elnöke az EHÖK mindenkori általános alelnöke, tagja 3 HÖK elnök, titkára az EHÖK titkára, állandó meghívottja az EHÖK elnöke, az Ifjúsági Titkár és az EHÖK EB 1 tagja. A Bizottság hatáskörét az alábbiakban látom szükségesnek meghatározni: Az 1 millió forintot meghaladó költségvetésű rendezvények költségvetés tervezetének áttekintése, véleményezése és javaslattétel az Elnökség számára, Az EHÖK és a részönkormányzatok éves költségvetésének előzetes áttekintése, véleményezése és javaslattétel az Elnökség számára, Az EHÖK és a részönkormányzatok gazdálkodásának figyelemmel kísérése, szabályok betartásának ellenőrzése, Az év végi beszámolók véleményezése az Elnökség számára. 2. Rendezvényszervezési Bizottság, melynek elnöke az EHÖK mindenkori általános alelnöke, tagja 3 HÖK elnök, titkára az arra kijelölt személy, állandó meghívott az EHÖK rendezvényekkel megbízott illetékese (elnöki megbízott). A Bizottság hatáskörét az alábbiakban látom szükségesnek meghatározni: Az EHÖK rendezvényeinek ütemezése a részönkormányzati rendezvények időpontjainak figyelembevételével, programok kialakítása, megszervezése; Költségvetés beszámoló elkészítése és a Költségvetési és Gazdasági Bizottság elé tárása; Amennyiben szükséges: segítségnyújtás a nagyobb kari rendezvények megszervezésében elsősorban kommunikációs segítség (pl: pályázatok írása, támogatók bevonása a Marketing Osztályon keresztül) Az EHÖK által kiírt, rendezvényszervezéssel kapcsolatos pályázatok előkészítése, a beérkezett pályázatokra javaslatétel az Elnökség számára. 10

11 3. Tanulmányi és Érdekképviseleti Bizottság, melynek elnöke az EHÖK titkára, tagja 3 HÖK elnök, titkára az arra kijelölt személy, állandó meghívottja a Jogi Osztály illetékese és az OKB hallgató tagjai. A Bizottság hatáskörét az alábbiakban látom szükségesnek meghatározni: A beérkezett hallgatói kifogások, panaszok, kivizsgálása, egyezetés kezdeményezése a megfelelő fórummal; Szoros együttműködés a fogyatékkal élőkkel, hátrányos helyzetűekkel, Hallgatói Jogsegéllyel Foglalkozó Bizottsággal; A hallgatókat érintő szabályzat-módosítás tervezetek megvitatása TJSZ esetén együttműködve az ETJB-vel javaslattétel a elnökség számára; A hallgatókat érintő szabályzatok folyamatos fejlesztése, javaslatok kidolgozása. 4. Művészeti, Kulturális és Tehetséggondozási Bizottság, melynek elnöke az EHÖK elnökségének valamely tagja, a Bizottság tagjai 3 HÖK elnök. A Bizottság hatáskörét az alábbiakban látom szükségesnek meghatározni: A művészeti és kulturális tevékenységek támogatásának kidolgozása A tehetségek gondozásának központi koordinálása együttműködve a Kari és Egyetemi Szervekkel, Szakkollégiumokkal Pályázati lehetőség biztosítása, a beérkezett pályázatok előkészítése az Elnökség számára. 5. Fogyatékkal élők, Hátrányos Helyzetűek és a Hallgatói Jogsegély Bizottsága, melynek elnöke az EHÖK elnökségének valamely tagja, a Bizottság tagjai a Hallgatói Önkormányzat bármely tagja (3-5 fő). A Bizottság hatáskörét az alábbiakban látom szükségesnek meghatározni: Kapcsolattartás a Mentor programmal és a Támogató Szolgálattal; A Bizottság feladatkörébe tartozó hallgatói kör felderítése, érdekeik képviselete az egyetem megfelelő fórumain; Hatékonyan részt venni az Esélyegyenlőségi Bizottság munkájában; Pályázatok kiírása, elbírálása, javaslattétel az Elnökség felé; 11

12 Zag Gábor Az EHÖK lehetőségeihez mérten megfelelő anyagi és nem anyagi támogatási rendszer kidolgozása (pl: akadálymentesítés az egyetemen); Pályázat figyelés; A Tanulmányi Érdekképviseleti Bizottsággal szoros együttműködés a hallgatói panaszok megfelelő orvoslása érdekében. 6. Külügyi Bizottság, melynek elnöke az EHÖK elnöksége által kijelölt személy, a bizottság tagjai a Kari részönkormányzatok külügyi referensei, titkára az arra kijelölt személy, meghívott tagja a Nemzetközi Kapcsolatok Osztályának arra kijelölt képviselője. A Bizottság hatáskörét az alábbiakban látom szükségesnek meghatározni: Kapcsolattartás az Egyetem Nemzetközi Kapcsolatok Osztályával; Az Erasmus program koordinálásában való aktív részvétel; A külföldi hallgatókkal kapcsolatos problémák megoldásában való közreműködés. Fenti javaslataim meggyőződésem szerint habár az adminisztrációt növelik lényegesen hatékonyabb, felelősségteljesebb döntési mechanizmus kialakítását teszik lehetővé, mindenki csak az általa választott szakterületen kell, hogy tevékenykedjen. Az elnökség az előkészítő bizottságok véleménye alapján megalapozott, felelősségteljes döntést képes hozni, elhúzódó, hosszadalmas egyeztetési folyamat nélkül. Azáltal, hogy az EHÖK elnöksége koordinálja a bizottságok munkáját, biztosíthatóvá válik minden kar érdekeinek képviselete, anélkül, hogy fős koordinálhatatlan mamutbizottságokat hoznánk létre. A bizottságok ülései természetesen nyilvánosak, bárki részt vehet rajtuk. A Bizottságoknak 2 hetente kellene ülésezni, ügyrendet-munkatervet kell kidolgozni, ennek felállítása rengeteg időt-energiát követel, a működtetés azonban már nem nagy feladat, főleg ha a részönkormányzatok részéről az együttműködési szándék megvan, illetve a tervezhetőség és a határidők betartása megvalósul. Amennyiben adott HÖK elnök nem kíván a Bizottság munkájában részt venni, feladatát ledelegálhatja másnak is. 12

13 Az általam meghatározottak szerint 20 tag delegálására van szükség, melyet a lehetőségekhez képest egyenlő arányban kívánok szétosztani a részönkormányzatok között. A tagokon kívül további 5 fő ügyvivő delegálására is szükség lehet, melyet ugyancsak az érdekek egyenlőségének figyelembevételével kívánok meghatározni. A jelenlegi alapszabály 13 főben határozza meg az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Ellenőrző Bizottságának létszámát. Az elmúlt egy év tapasztalatai alapján a Bizottság felállítására nincs elég kapacitása a részönkormányzatoknak és az EHÖK-nek. Fontosnak tartom az Ellenőrző Bizottság megerősítését, létszámának minimális megemelését annak érdekében, hogy feladatait megfelelően el tudja látni. A bizottság átalakítását a következőképp kívánom megvalósítani: A bizottság létszáma 5 fő, mely 2-2 fős albizottságban végezné az ellenőrzéseket, az azokról készült jelentést a teljes ülés fogadja el az elnökkel kiegészülve. Feladatukat és hatásköreiket véleményem szerint nem indokolt újraszabályozni. 2. Gazdálkodási reformok Feltétlenül szükségesnek érzem a kitűzött célok áttekintését. Közös célunk kell, hogy legyen az intézményen, azaz a Pécsi Tudományegyetem belüli "hallgatói alrendszer" működésének optimalizálása, kiszámíthatóvá, - gazdaságosan működővé - és minél átláthatóbbá tétele. A racionalitás, a tervezhetőség, az ésszerűség, a megvalósíthatóság, a bürokratizáltságtól mentes adminisztráció, a hatékonyság, az időszakos ellenőrzés és nem utolsó sorban a sikeresség azok, amelyek véleményem szerint elengedhetetlenül fontosak. Számos esetben jelentenek majd a változások újdonságot, de meggyőződésem, hogy a HÖK-ök jelenlegi vezetői valamennyien megfelelő rutinnal rendelkeznek ahhoz, hogy ezek a napi működésbe különösebb fennakadás nélkül jól átültethetőek legyenek. 13

14 Álláspontom szerint nem lehet egy oldalról megközelíteni a kérdést. Egyfelől szükséges az EHÖK adminisztrációjának és gazdasági ügyintéző szerepének újragondolása, racionalizálása, hogy jó "front-office"-ként működve tudja kiszolgálni a részönkormányzatokat és megfelelő előkészítettségű anyagokat juttasson el az Egyetem szervezeti egységeihez (pl.: a Pénzügyi Osztályhoz). Másfelől, bizonyos tekintetben a részönkormányzatok szintjén is szükség van egy fegyelmezettebb, tervezhetőbb adminisztrációs és gazdasági működésre. A kettő egymásra hat, a kettő egymást erősítve képes egy olajozottan működő rendszert működtetni. Elengedhetetlenül fontos a hallgatói önkormányzatokat kiszolgáló adminisztratív struktúra hatékonnyá tétele. Megoldás lehetne a kari gazdasági csoportok működéséhez hasonló rendszer átültetése. Növelné a hatékonyságot annak az elvnek a gyakorlati alkalmazása, hogy: amit lehet, helyben végezzünk el. (kötelezettségvállalás, gazdasági ellenjegyzés, SAP kezelése) Ennek eredményeként a munkafolyamat következő állomására jobban előkészített, magasabb készültségi fokú anyagok kerülnének. Bizonyára jelentősen tehermentesítve ezeket az egységeket, továbbá gyorsítva az ügyintézés folyamatát. Konkrét javaslataim: 1. Gazdálkodási irányelvek meghatározása (mint pl: racionalitás, kiszámíthatóság...) 2. "EHÖK Front-office": Ifjúsági titkár, gazdasági vezető, ügyintéző közreműködésével az EHÖK és részönkormányzatai profi kiszolgálása. (gazdasági ügyek tekintetében) 3. A tervezés elengedhetetlenül fontos, költségek és programok tekintetében is. Fontos annak rögzítése is, hogy a tervben szereplő összegektől ne térjünk el nagymértékben. Szükséges, hogy az eddig követhetetlen költségekről - busz, telefon, taxi, adók, fénymásolók, sms- rendszer - megfelelő számadatok álljanak rendelkezésre. Ehhez a megfelelő szervezeti egységek tudomásom szerint minden segítséget megadnak. 4. Szükségesnek tartom (az ifjúsági titkár javaslatának megfelelően) 2011-ben egy ún. LIKVID keret EHÖK Küldöttgyűlés határozat szintjén való létrehozását - és a költség-táblában való szerepeltetését -, 15 millió forint erejéig. Egyben 14

15 azonnali hatállyal meg kell szüntetni az eddigi szabálytalan gyakorlatot, amelynek következtében mindenféle nyilvántartás mellőzésével, hektikus módon átcsoportosítások történtek az egyes keretek között. Év végén december hónapban a közös keret is költhető. 5. Az iktatási rendszerek bevezetése és összehangolása. Az EHÖK adminisztráció tekintetében mihamarabb szükséges az Egyetemi iktatórendszerhez való csatlakozás. A részönkormányzati szinteken egyelőre az EHÖK rendszeréhez hasonló iktató rendszerek kerülnének bevezetésre. 6. A marketing tevékenységek összehangolása, együttműködve a Marketing Osztállyal. (esetleges értékesítés során a részönkormányzatok bevételhez jutnak, egységesebb megjelenés - hirdetési felületek - bevétel). 7. A Coca-Cola-val kötött szerződés körüli helyzet mihamarabbi tisztázása. 8. Az EHÖK és a részönkormányzatok tartós szerződéseinek felülvizsgálata (ahol szükséges, módosítás, felmondás). 9. Szükséges az EHÖK szervezeti egység vonatkozásában közbeszerzési eljárások lebonyolítása büféztetés, hang-, fény-, és színpadtechnika, sátor bérlés, rendezvényszervezés, fellépők, őrzés a jelentősebb összegű kifizetések esetében. 10. Jogi, pénzügyi, számviteli képzések - vezetőképző tavaszán. 11. Emlékeztető havonta az EHÖK elnökség tevékenységéről. 12. KEP- hez való hozzájárulás mértékéről egységes álláspont kialakítása. 13. Átgondolásra, kidolgozásra javaslom hallgatói pályázati rendszerek kidolgozását (művészeti, kulturális, szociális alapon). 14. A lehető legrövidebb időn belül "Intézkedési terv" elkészítése a Belső Ellenőri jelentésre reagálva. 15

16 3. Az EHÖK rendezvényei 2011 tavaszi félévében: Az Pécsi Tudományegyetem rendezvényeinek megközelítőleg kétharmadát a 10 hallgatói részönkormányzat szervezi és bonyolítja. Nem tartom szerencsésnek, hogy az EHÖK tizenegyedik rendezvényszervezőként álljon be ebbe a sorba. Álláspontom szerint, a rendezvények döntő többségét továbbra is a részönkormányzatoknak kell megszervezniük, az EHÖK-nek elsősorban a rendezvények támogatásával, valamint az érdekképviseleti tevékenységgel kell foglalkoznia. Mindezek mellett viszont azt gondolom fontos az is, hogy az EHÖK-nek is fel tudjon mutatni önálló, az Egyetem valamennyi hallgatójának szóló programokat, hiszen ezeken keresztül tud közvetlenül a leghatékonyabban kapcsolatot tartani és ápolni a hallgatókkal. Egy jól működő rendszerben az EHÖK és a részönkormányzatok rendezvényei nem különülnek élesen el egymástól, hanem egymással kiegészülve egymásra építve együttesen alkotják a Pécsi Tudományegyetem Hallgatóinak köz-, közösségi életét. Néhány javaslat az EHÖK tavaszi félévi rendezvényeire: Folyamatos rendezvények: Kirándulások/Kulturális Hétvégék (tavasz eleje, tavasz vége) Egy vagy két alkalommal lehetne megszervezni buszos kirándulás formájában 2-3 nap időtartamban. Az úti célok között egy külföldi és egy belföldi város szerepelhetne. Az egyes kirándulásokon a kikapcsolódás mellett hangsúlyosan szerepelnie kellene a kulturális programoknak is. Az utazásokon a hallgatók egy támogatott részvételi díj ellenében vehetnének részt. PTE Szépe Szépségverseny (február elejétől április végéig) Korábban már volt hasonló kezdeményezés ennek megvalósítására az EHÖK szervezésében. A verseny lebonyolításához az alapok (honlap, szabályok, ütemezés) rendelkezésre állnak. Ez a rendezvény egy az összes kart bevonó többfordulós verseny lenne. A rendezvény egy komoly szponzorációs lehetőséget is magában hordoz, nem mellesleg Egyetemi marketing szempontból is kiemelkedő lenne. 16

17 Eseti rendezvények Zag Gábor PEN pótló (április utolsó hete) A PEN-t az eddigiekhez hasonló léptékű rendezvényként az idén nem valószínű, hogy meg tudjuk valósítani. Az eredeti elképzelés alapján a PEN egy kétévente megrendezésre kerülő fesztivál volt. Egy pótló rendezvényre azonban mindenképpen szükség van, ahol kifejezhetjük, hogy a PEN a 10 pécsi kar közös rendezvénye, és elsősorban a hallgatóknak szól. Jótékonysági Est (május) A rendezvény célja, hogy valamilyen később meghatározandó célcsoportnak, a rendezvény bevételéből anyagi segítséget nyújtsunk. Optimális lenne, ha a rendezvényen minél több egyetemistát tudnánk fellépőként bevonni. Borkóstoló (március) A különböző gasztro- kulturális rendezvények sorába beilleszthető rendezvényen szakértők segítségével mutatnánk be egy borvidék, vagy egy több borvidéken fellelhető népszerű fajtából összeállított borsort hozzá illő ételek társaságában. A kóstolás végére a résztvevők megszavazhatnák az PTE hallgatóinak 2010-es kedvenc borát. Beach Party (június) A 2008-ban megrendezett és nagy sikerű első évzáró strandfesztivált lényegében ugyanabban a formában lehetne megrendezni a vizsgaidőszak végén. Egyetemi Zenekarok Fesztiválja (április eleje) Régi hiányossága a pécsi hallgatói életnek, hogy a PTE-hez kötődő számos könnyűzenét játszó formációnak nincsen elég egyetemi fellépési lehetősége. Ennek a rendezvénynek a célja, hogy szervezett keretek között, mutatkozhassanak be közösen a kiválasztott zenekarok. 17

18 IV. Zárszó Kilenc hónapra szóló programban nem lehet megváltani a világot. Nem is törekedhettem erre, ugyanakkor igyekeztem rávilágítani a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzata előtt álló legfontosabb, már rövidtávon válaszokat igénylő kérdésekre, problémákra. A legfontosabbnak az EHÖK következő félévi működésében azt tartom, hogy megmaradjon az egységes szervezet. Azt gondolom, szerencsés helyzetben vagyunk, hisz az összefogás példátlan. Rövid idő alatt nagyon hatékonyan alulról építkezve fel tudunk építeni egy jobb rendszert. Számos esetben jelentenek majd a változások újdonságot, de meggyőződésem, hogy a részönkormányzatok jelenlegi vezetői valamennyien megfelelő rutinnal rendelkeznek ahhoz, hogy ezek a napi működésbe különösebb fennakadás nélkül jól átültethetőek legyenek. Mindenképpen szükség lesz a részönkormányzati elnökök segítségére ahhoz, hogy megfelelő módon képviselhessük együtt a Pécsi Tudományegyetem hallgatóinak érdekeit. Egységesnek kell maradnunk. Kérdés az, hogy melyik Kar képviselője akar és tud tenni a közös céljaink elérése érdekében. Pécs, január Zag Gábor 18

ZAG GÁBOR elnökjelölt pályázata

ZAG GÁBOR elnökjelölt pályázata ZAG GÁBOR elnökjelölt pályázata a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzatának általános tisztújító választására Pécs 2011. június Tartalomjegyzék I. ÖNÉLETRAJZ:...3 1. EDDIGI KÖZÖSSÉGI TEVÉKENYSÉGEIM:...5

Részletesebben

TÁMOP C-12/1/KONV

TÁMOP C-12/1/KONV szolgáltatások, valamint képzések fejlesztése a (Versenyképes Debreceni Egyetem) című projekt 1 Projektirányítási kézikönyve Debrecen, 2013. május 12. Bevezető A projekt azonosítója: A projekt címe: szolgáltatások,

Részletesebben

PÁLYÁZAT AZ EHÖK ÁLTALÁNOS ALELNÖKI POSZTJÁRA

PÁLYÁZAT AZ EHÖK ÁLTALÁNOS ALELNÖKI POSZTJÁRA PÁLYÁZAT AZ EHÖK ÁLTALÁNOS ALELNÖKI POSZTJÁRA Bálint Szabolcs Pécs, 2011-01-14 ÖNÉLETRAJZ BÁLINT SZABOLCS 7626, PÉCS FARKAS ISTVÁN 1/1 TEL.: 06-30-939-9113 Szül:1980. 11.26 Végzettség, tanulmányok 2003-

Részletesebben

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21.

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21. Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2001. június 21. 2 TARTALOMJEGYZÉK I./ Szervezeti felépítés 1./ Közgyűlés 2./ Elnökség 3./ Munkaszervezet:

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ALELNÖK

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ALELNÖK Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzatának 2015-ös évre vonatkozó költségvetési beszámolója A költségvetés rövid ismertetése: Az Egyetem Szenátusa által jóváhagyva az ELTE HÖK 286-os

Részletesebben

1. Rész: Kollégiumi Hallgatói Bizottság Ügyrendje

1. Rész: Kollégiumi Hallgatói Bizottság Ügyrendje Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Kari Hallgatói Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzat 4. melléklet A Kari Hallgatói Képviselet állandó bizottságainak

Részletesebben

Preambulum. 1.. Általános rendelkezések

Preambulum. 1.. Általános rendelkezések Preambulum A Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola Hallgatói Önkormányzata a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, valamint a Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzatának figyelembevételével

Részletesebben

A jó fejezeti struktúra kialakítása, a feladatfelosztás hatékonyságának növelése

A jó fejezeti struktúra kialakítása, a feladatfelosztás hatékonyságának növelése A jó fejezeti struktúra kialakítása, a feladatfelosztás hatékonyságának növelése Bartók Péter főosztályvezető helyettes BM Pénzügyi Erőforrás gazdálkodási Főosztály A BM fejezeti kezelésű előirányzatainak

Részletesebben

A HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATOK ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK ÉS TAGÖNKORMÁNYZATAINAK VÁLASZTÁSI KÓDEXE

A HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATOK ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK ÉS TAGÖNKORMÁNYZATAINAK VÁLASZTÁSI KÓDEXE A HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATOK ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK ÉS TAGÖNKORMÁNYZATAINAK VÁLASZTÁSI KÓDEXE Preambulum A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája, tagönkormányzataival (továbbiakban: hallgatói

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM KOLLÉGIUMI HALLGATÓI RÉSZÖNKORMÁNYZAT IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM KOLLÉGIUMI HALLGATÓI RÉSZÖNKORMÁNYZAT IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM KOLLÉGIUMI HALLGATÓI RÉSZÖNKORMÁNYZAT IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT BUDAPEST, 2015 Jelen szabályzat az Eötvös Loránd Tudományegyetem (a továbbiakban: Egyetem) Szervezeti és Működési

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Külügyi Bizottságának Ügyrendje 1

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Külügyi Bizottságának Ügyrendje 1 A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Külügyi Bizottságának Ügyrendje 1 A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Külügyi Bizottsága a jogszabályokkal és a vonatkozó egyetemi szabályzatokkal

Részletesebben

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án Az Igazgatási és Humánpolitikai Központ ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. Általános rendelkezések

AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. Általános rendelkezések AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar (továbbiakban: PTE IGYK) hatályos szabályzatai alapján az Illyés Gyula Szakkollégium (továbbiakban:

Részletesebben

A Hallgatói Képviselet jutalmazása

A Hallgatói Képviselet jutalmazása BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT Szervezeti és Működési Szabályzat 3. számú melléklet A Hallgatói Képviselet jutalmazása Elfogadta a Hallgatói Képviselet

Részletesebben

Alumni szabályzat. Dunaújváros, 2013.

Alumni szabályzat. Dunaújváros, 2013. Alumni szabályzat Dunaújváros, 2013. A Dunaújvárosi Főiskola (továbbiakban Főiskola) Rektori Tanácsa a Főiskolán, illetve annak jogelőd intézményeiben végzett hallgatók, valamint a Főiskolával és jogelődjeivel

Részletesebben

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök I. Az ügyrend célja Az ügyrend célja, hogy meghatározza az alapszabályban

Részletesebben

2015. április 14. Budapest ISZEF Nemzetpolitikai munkacsoport ülése

2015. április 14. Budapest ISZEF Nemzetpolitikai munkacsoport ülése Garbai Ádám elnökségi tag beszámolója Eseménynaptár 2015. március 1. 2015. május 1. Időpont Helyszín Esemény 2015. március 6. Budapest HÖOK Elnökségi ülése 2015. március 6. Budapest HÖOK Választmányi ülése

Részletesebben

A BUDAPESTI M SZAKI F ISKOLA SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REJT SÁNDOR KÖNNY IPARI ÉS KÖRNYEZETMÉRNÖKI KAR

A BUDAPESTI M SZAKI F ISKOLA SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REJT SÁNDOR KÖNNY IPARI ÉS KÖRNYEZETMÉRNÖKI KAR A Budapesti M szaki F iskola Szervezeti és M ködési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és M ködési Rend 7. függelék 2. verzió A BUDAPESTI M SZAKI F ISKOLA SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REJT

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REGIONÁLIS OKTATÁSI ÉS INNOVÁCIÓS KÖZPONT SZÉKESFEHÉRVÁR

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REGIONÁLIS OKTATÁSI ÉS INNOVÁCIÓS KÖZPONT SZÉKESFEHÉRVÁR 2. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 38. függelék A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REGIONÁLIS

Részletesebben

A PTE TTK Fizikai Intézetének Szervezeti és Mőködési Szabályzata

A PTE TTK Fizikai Intézetének Szervezeti és Mőködési Szabályzata A PTE TTK Fizikai Intézetének Szervezeti és Mőködési Szabályzata 1. A Fizikai Intézet 1.1. Az Intézet neve: Pécsi Tudományegyetem Fizikai Intézete Angolul: Institute of Physics of Pécs 1.2. Az Intézet

Részletesebben

Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája 1055 Budapest, Honvéd u. 38. Telefon: 06/1/ , 70/ Fax: 06/1/

Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája 1055 Budapest, Honvéd u. 38. Telefon: 06/1/ , 70/ Fax: 06/1/ Eseménynaptár Időpont Helyszín Esemény Május 8-10. Kecskemét HÖOK Küldöttgyűlés Május 19. Budapest HÖOK Elnökségi Ülés Május 22. Budapest HÖOK Választmányi Ülés Május 23. Budapest Ifjúsági Szakmai Egyeztető

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET ÜGYRENDJE. Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET ÜGYRENDJE. Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET ÜGYRENDJE Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án A Képzési és Továbbképzési Intézet (a továbbiakban: KTI) ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

Jegyzőkönyv (2013. november 19.)

Jegyzőkönyv (2013. november 19.) TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR Hallgatói Önkormányzat 1126 Budapest, Kiss János altb. u. 40. Telefon: 487-8137 Fax: 202-3859 http://www.tofk.elte.hu Jegyzőkönyv (2013. november 19.) Előzetesen kiküldött napirendi

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat ZALAEGERSZEGI VÁROSI DIÁKÖNKORMÁNYZAT Szervezeti és Működési Szabályzat Módosította a Zalaegerszegi Városi Diákönkormányzat Képviselőtestülete, a Zalaegerszegi Városi Diákparlament jóváhagyásával Zalaegerszeg

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Program 2013-2016. Béres József

Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Program 2013-2016. Béres József Tervezet Magyar Elektrotechnikai Egyesület Program 2013-2016 Béres József Budapest, 2013. március 8. 2. oldal Bevezetés A MEE Alapszabályának 11 11.4. Jelölés pontjának értelmében a Jelölő Bizottság által

Részletesebben

ELTE HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT

ELTE HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT ELTE Alakuló- és tisztújító küldöttgyűlés 2016 Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Hallgatói Önkormányzat Alapszabályának I. fejezet 20. -a alapján az ELTE HÖK elnöksége kiírja az ELTE HÖK elnökének és tisztségviselőinek

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

Göd Város Önkormányzatának 66/2008(XII. 12.) sz. ök. rendelete Polgármesteri Hivatal Ügyrendjéről szóló 40/2006.(XII.14.) sz. rendelet módosításáról

Göd Város Önkormányzatának 66/2008(XII. 12.) sz. ök. rendelete Polgármesteri Hivatal Ügyrendjéről szóló 40/2006.(XII.14.) sz. rendelet módosításáról Göd Város Önkormányzatának 66/2008(XII. 12.) sz. ök. rendelete Polgármesteri Hivatal Ügyrendjéről szóló 40/2006.(XII.14.) sz. rendelet módosításáról 1. Göd Város Önkormányzatának 40/2006.(XII.14.) sz.

Részletesebben

BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám: 140- /2010. Előkészítő: Pékné dr. Csefkó Judit E L Ő T E R J E SZ T É S A Képviselő-testület 2010. november 18-i

Részletesebben

Pályázat. Gazdasági Alelnök. Pályázó: Péntek Máté. Óbudai Egyetem Hallgatói Önkormányzat Neumann János Informatikai Kari Részönkormányzat

Pályázat. Gazdasági Alelnök. Pályázó: Péntek Máté. Óbudai Egyetem Hallgatói Önkormányzat Neumann János Informatikai Kari Részönkormányzat Pályázat Óbudai Egyetem Hallgatói Önkormányzat Neumann János Informatikai Kari Részönkormányzat Gazdasági Alelnök Pályázó: Személyes adatok: Név: Kristóf Neptun kód: EERIVO Szak: Mérnök Informatikus Évfolyam:

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013..

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013.. HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2013.. TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése... 3 1. A HTE képviselete... 3 2. Titkárság... 3 3. Ügyvezető

Részletesebben

A Postás Szakszervezet Női Tagozatának Szervezeti és Működési Szabályzata

A Postás Szakszervezet Női Tagozatának Szervezeti és Működési Szabályzata A Postás Szakszervezet Női Tagozatának Szervezeti és Működési Szabályzata A Női Tagozat a Postás Szakszervezet (továbbiakban PSZ) Alapszabályának 9. -a alapján az egyenlő bánásmód, de elsősorban a munkavállaló

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2011. évi célok

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETEI

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETEI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETEI Elfogadta a HK a 2010. szeptember 6. ülésén. Módosította a HK a 2011. november 7. ülésén. Módosította a HK a 2012. június 4. ülésén. Módosította a HK a 2013.

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REGIONÁLIS OKTATÁSI ÉS INNOVÁCIÓS KÖZPONT SZÉKESFEHÉRVÁR

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REGIONÁLIS OKTATÁSI ÉS INNOVÁCIÓS KÖZPONT SZÉKESFEHÉRVÁR 5. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 38. függelék A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REGIONÁLIS

Részletesebben

Tárgy: A évi teljesítménykövetelmények alapjául szolgáló köztisztviselői célok meghatározása

Tárgy: A évi teljesítménykövetelmények alapjául szolgáló köztisztviselői célok meghatározása Tárgy: A 2016. évi teljesítménykövetelmények alapjául szolgáló köztisztviselői célok meghatározása Előterjesztő: Bodorkós Ferenc polgármester Összeállította: Dr. Görög István jegyző Melléklet: 2016. évi

Részletesebben

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK IRODA ÜGYRENDJE

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK IRODA ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK IRODA ÜGYRENDJE Elfogadva: 2011. január 28., hatályos: 2011. január 31. A Nemzetközi Kapcsolatok Iroda (a továbbiakban: NK Iroda) Ügyrendjét a Nyíregyházi Főiskola

Részletesebben

Pályázati Felhívás! Az Óbudai EgyetemAlba RegiaMűszaki Kar Hallgatói Részönkormányzata pályázatot ír ki

Pályázati Felhívás! Az Óbudai EgyetemAlba RegiaMűszaki Kar Hallgatói Részönkormányzata pályázatot ír ki Az Óbudai EgyetemAlba RegiaMűszaki Kar Hallgatói Részönkormányzata pályázatot ír ki AMK HÖK Elnök Figyelemmel kísérni és ellenőrizni az AMK HÖK összes tevékenységét, irányítani, koordinálni az egyes testületek

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT KÜLDÖTTGYŰLÉS HATÁROZATOK TÁRA

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT KÜLDÖTTGYŰLÉS HATÁROZATOK TÁRA HATÁROZATOK TÁRA ELTE Hallgató Önkormányzat Küldöttgyűlés 2015. november 26. 1 Határozat száma 1/2015. 2/2015. 3/2015. 4/2015. 5/2015. 6/2015. Előterjesztő Határozat tartalma elnök beszámolóját a Küldöttgyűlés

Részletesebben

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM A TANULMÁNYI OSZTÁLY ÜGYRENDJE Jóváhagyta a Szenátus 6/2016 (II. 10) számú határozatával... Felsmann Tamás általános rektorhelyettes 2016. február 10. 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

PREAMBULUM. 2. A Fórum feladatai. 3. A Fórum kapcsolatai

PREAMBULUM. 2. A Fórum feladatai. 3. A Fórum kapcsolatai Kisújszállás Város Kábítószerügyi Egyeztető Fórumának Szervezeti és Működési Szabályzata Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a 113/2016. (IV. 28.) számú önkormányzati határozatával

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2007. április 12. TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése...3 1. A HTE képviselete...3 2. Titkárság...3 3. Ügyvezető

Részletesebben

Etikai Bizottság Szervezeti és Működési Rendje

Etikai Bizottság Szervezeti és Működési Rendje S z o l n o k i Főiskola Etikai Bizottság Szervezeti és Működési Rendje S z o l n o k 2010 Preambulum A Szolnoki Főiskola Szenátusa 2006. április 25-én hozott döntése alapján Etikai Bizottságot működtet.

Részletesebben

6. számú melléklet. A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje. A kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság feladata és hatásköre

6. számú melléklet. A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje. A kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság feladata és hatásköre 6. számú melléklet A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje 1. A melléklet hatálya kiterjed a kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság, valamint a kari Pályá-zati és Ösztöndíj Bizottság (továbbiakban

Részletesebben

Dokumentum: Operatív javaslatok

Dokumentum: Operatív javaslatok Tevékenység: Támogatói infrastruktúra és szerződéses kapcsolatok felülvizsgálata Dokumentum: Operatív javaslatok ÁROP-1.A.5; ÁROP-3.A.2 Államreform Operatív Program keretében megvalósuló Szervezetfejlesztés

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE SOPRON 2006 1. Általános rendelkezések (1) A Rektori Hivatal az egyetemen mköd önálló átfogó szervezeti egység, mely ellátja az egyetem igazgatási

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 194/2009-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről Budapest, 2009. január 2 Vezetői összefoglaló

Részletesebben

FAZEKAS MIHÁLY GIMNÁZIUM LYCÉE FAZEKAS MIHÁLY INSTITUTO FAZEKAS MIHÁLY

FAZEKAS MIHÁLY GIMNÁZIUM LYCÉE FAZEKAS MIHÁLY INSTITUTO FAZEKAS MIHÁLY FAZEKAS MIHÁLY GIMNÁZIUM LYCÉE FAZEKAS MIHÁLY INSTITUTO FAZEKAS MIHÁLY A DIÁKÖNKORMÁNYZATD SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 4 sz. függeléke OM azonosító kód: 031198

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Műegyetemi Tudományos Műhelyek és Tehetséggondozás Iroda (MTMT) Szervezeti és Működési Szabályzat Elfogadta a BME VIK

Részletesebben

A pályázati koordináció az alábbi főbb feladatok elvégzését követeli meg a fejlesztéspolitikai és pályázati referensek részéről:

A pályázati koordináció az alábbi főbb feladatok elvégzését követeli meg a fejlesztéspolitikai és pályázati referensek részéről: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése ^jj^aú±b^^ BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET Budapest, MM--WÁ+-H KŐBÁNYI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE Tárgy; Javaslat a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai 1./ Az elnökség 2014. évi tevékenységének értékelése, évzáró. Előterjesztő: Kárpáti Zoltán megyei elnök Előterjesztés módja: írásban illetve szóban 2./ A jelenlévők

Részletesebben

Ü Z L E T I T U D O M Á N Y O K I N T É Z E T E

Ü Z L E T I T U D O M Á N Y O K I N T É Z E T E Szervezeti és Működési Rend 11. melléklete: Üzleti Tudományok Intézete működési rendje 2012. Beosztás Ü Z L E T I T U D O M Á N Y O K S z a b á l y z a t Oldal: 2/8. Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta oktatási

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Szervezeteinek Koordinációs Együttműködése

Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Szervezeteinek Koordinációs Együttműködése Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Szervezeteinek Koordinációs Együttműködése MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Működési Szabályzat ajánlás a regionális koordinációk részére. Egyesületi Elnökség által jóváhagyva: 2011.

Részletesebben

Gazdasági ügyekért felelős alelnök tisztségére

Gazdasági ügyekért felelős alelnök tisztségére PÁLYÁZAT AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT Gazdasági ügyekért felelős alelnök tisztségére Sárhegyi István Jogász III. Évfolyam Neptun-kód: EK5J7A 2014.10.02.

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 43. számú melléklete. Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat.

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 43. számú melléklete. Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat. A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 43. számú melléklete Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Alapszabálya Pécs 2010 2014. június 26. napjától hatályos változat 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.... 3 II. A KOLLÉGIUM VEZETÉSE ÉS IRÁNYÍTÁSA... 3 2.... 3 A Kollégiumi Közgyűlés... 3 3....

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2012. évi célok

Részletesebben

Ásotthalom Község Jegyzőjétől. 1 /2007. Témafelelős: Farkasné Ikt.szám: /2008.

Ásotthalom Község Jegyzőjétől. 1 /2007. Témafelelős: Farkasné Ikt.szám: /2008. Ásotthalom Község Jegyzőjétől 1 /2007. Témafelelős: Farkasné Ikt.szám: /2008. Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek teljesítményértékeléséhez a 2008. évi önkormányzati célok meghatározása Mell.:

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 43. számú melléklete. Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat.

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 43. számú melléklete. Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat. A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 43. számú melléklete Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Alapszabálya Pécs 2010 2015. július 01. napjától hatályos változat 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2001. május 03. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának. Demonstrátori Szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának. Demonstrátori Szabályzata A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Demonstrátori Szabályzata Pécs 2010. 2013. május 22. napjától hatályos változat A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar oktatói és kutatói munkájának,

Részletesebben

(Min ségirányítási eljárás) 4. sz. verzió. A kiadás dátuma: 2008. március 3. Prof. Dr. Rudas Imre rektor

(Min ségirányítási eljárás) 4. sz. verzió. A kiadás dátuma: 2008. március 3. Prof. Dr. Rudas Imre rektor BUDAPESTI M SZAKI F ISKOLA 11 HALLGATÓI ÉLET (Min ségirányítási eljárás) 4. sz. verzió A kiadás dátuma: 2008. március 3. (Érvényes visszavonásig) FOLYAMATGAZDA: FHÖK elnök JÓVÁHAGYTA: Prof. Dr. Rudas Imre

Részletesebben

"31. A jegyző és az aljegyző" "Az aljegyző. 56/A. (1) A polgármester a jegyző javaslatára pályázat alapján aljegyzőt nevez ki.

31. A jegyző és az aljegyző Az aljegyző. 56/A. (1) A polgármester a jegyző javaslatára pályázat alapján aljegyzőt nevez ki. Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014.(II.20.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2013.(XII.30.)önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Komárom Városi Sportegyesület 2922 Komárom, Stadion út 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2009. április 24. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza az egyesület szerveinek,

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: május 21. Author. Author Deleted: október

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: május 21. Author. Author Deleted: október HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2015. május 21. Deleted: 3 Deleted: október Deleted: 0 TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése. 3 1. A HTE képviselete.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK A Tudományos Diákkör A Tudományos Diákköri munka Az Egyetemi Tudományos Diákköri Tanács A kari Tudományos Diák

TARTALOMJEGYZÉK A Tudományos Diákkör A Tudományos Diákköri munka Az Egyetemi Tudományos Diákköri Tanács A kari Tudományos Diák 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói követelményrendszer 12. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2010. január TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Eseménynaptár. www.hook.hu, e-mail: info@hook.hu

Eseménynaptár. www.hook.hu, e-mail: info@hook.hu Eseménynaptár Időpont Helyszín Esemény 2015. március 3. Dunaújváros Gazdálkodási folyamatok feltérképezése a Dunaújvárosi Főiskolán Lenner Tamás 2015. március 5. Nyíregyháza Gazdálkodási folyamatok feltérképezése

Részletesebben

A Honvéd Sportrepülő Egyesület

A Honvéd Sportrepülő Egyesület A Honvéd Sportrepülő Egyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2005. I.ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása A Honvéd Sportrepülő Egyesület (továbbiakban: Sportegyesület) a sportról szóló

Részletesebben

MKÖH SZMSZ SZABÁLYZAT A PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG RENDJÉRŐL 9. FÜGGELÉK SZABÁLYZAT

MKÖH SZMSZ SZABÁLYZAT A PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG RENDJÉRŐL 9. FÜGGELÉK SZABÁLYZAT SZABÁLYZAT A PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG RENDJÉRŐL 1.) Az egységes pályázati rendszer kiterjed: a) a Közös Önkormányzati Hivatal valamennyi szervezeti egységének tevékenységi körébe tartozó, b) a szervezeti

Részletesebben

2011. április 7-i ülésére

2011. április 7-i ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 7-i ülésére Tárgy: Pályázati felhívás a dombóvári kisebbségi önkormányzatok részére elkülönített támogatási

Részletesebben

Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján

Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján ÁROP 2007-3.A.1. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése a Közép-magyarországi régióban című

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye. Szám: 14/349-3/2011. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 16-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 16-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 16-i ülésére Tárgy: A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése című (ÁROP-1.A.2.) pályázat benyújtása Az

Részletesebben

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11.

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Hivatalos

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Vasi Rendőr Sportsegély- és Sportegyesület Elnöksége Szám:.../ 2007 VASI RENDŐR SPORTSEGÉLY ÉS SPORTEGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szombathely 2007. május 30. 2 A Vasi Rendőr Sportsegély-

Részletesebben

KIEGÉSZÍTÉSE REKTORI HIVATAL

KIEGÉSZÍTÉSE REKTORI HIVATAL 7. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 8. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REKTORI HIVATAL BUDAPEST,

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület TITKÁRSÁGI ÜGYREND

Magyar Elektrotechnikai Egyesület TITKÁRSÁGI ÜGYREND Magyar Elektrotechnikai Egyesület TITKÁRSÁGI ÜGYREND Budapest, 2013. december 17. Összeállította: Ellenjegyezte: Günthner Attila Irodavezető Ángyánné Kiss Zsuzsanna Ellenőrző Bizottság elnök Kovács András

Részletesebben

IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLL RENDSZEREK SCHMIDT ZSÓFIA

IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLL RENDSZEREK SCHMIDT ZSÓFIA IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLL RENDSZEREK SCHMIDT ZSÓFIA AMIRŐL SZÓ LESZ Általános alapelvek A megosztott irányítási rendszer jelentése A rendszer felépítése A szereplők kijelölésének menete Szereplők és feladataik

Részletesebben

VÉSZTŐ VÁROS HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA

VÉSZTŐ VÁROS HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA VÉSZTŐ VÁROS HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2015. Melléklet a 148/2015. (VI.30) számú KT határozathoz Bevezetés Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 9/A. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS 28. sz. melléklet a 1164/115. ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. . sz. példány

ZRÍNYI MIKLÓS 28. sz. melléklet a 1164/115. ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. . sz. példány ZRÍNYI MIKLÓS 28. sz. melléklet a 1164/115. ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. sz. példány A SZAK- ÉS SZAKIRÁNYFELELŐS FELADAT- ÉS HATÁSKÖREINEK SZABÁLYZATA - 2007 - 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET Általános

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0068

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0068 KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése 1. Helyzetelemzés Tét Város Önkormányzatának legfontosabb szerve a képviselő-testület, amely az önkormányzat működésével,

Részletesebben

A Főosztály dolgozói:

A Főosztály dolgozói: NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KOORDINÁCIÓS ÉS SZERVEZÉSI FŐOSZTÁLY Cím: 3100 Salgótarján, Zemlinszky R. út 9 Levelezési cím: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36 3100 Salgótarján, Pf: 265. Telefon: 06 (32) 620-756

Részletesebben

A Pályázati és Innovációs Központ tevékenységei 2014. évtől. Soltész-Lipcsik Melinda Pályázati és Innovációs Központ

A Pályázati és Innovációs Központ tevékenységei 2014. évtől. Soltész-Lipcsik Melinda Pályázati és Innovációs Központ A Pályázati és Innovációs Központ tevékenységei 2014. évtől Soltész-Lipcsik Melinda Pályázati és Innovációs Központ Helyzetfelmérés Az elmúlt két hónap tapasztalatai alapján kijelenthető, hogy erőforrás

Részletesebben

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik Géniusz Országos Tehetségnap Budapest, 2010. március 27. Sarka Ferenc a Magyar Tehetséggondozó Társaság alelnöke A tehetségsegítés nemzeti

Részletesebben

SPORTBIZOTTSÁG MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SPORTBIZOTTSÁG MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SPORTBIZOTTSÁG MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MAGYAR BÚVÁR SZAKSZÖVETSÉG 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. tel.,fax: (36-1) 270 0117 E-mail: buvar@buvar.hu Web: www.buvar.hu Érvényes: 2014. 10.10-től Sportbizottság

Részletesebben

BAPTISTA TEOLÓGIAI AKADÉMIA HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT

BAPTISTA TEOLÓGIAI AKADÉMIA HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT BAPTISTA TEOLÓGIAI AKADÉMIA HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2015. szeptember 23. 1 Preambulum (1) A Baptista Teológiai Akadémia (továbbiakban BTA) Hallgatói Önkormányzata

Részletesebben

Rózsa Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata

Rózsa Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata Rózsa Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata A DÖK az 1993. évi LXXIX. tv. 62 64. -aiban foglaltak alapján működik, kiegészülve a gimnázium Szervezeti Működési Szabályzatával

Részletesebben

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 I. A Magyar Vámügyi Szövetség (továbbiakban: Szövetség) adatai Elnevezése: Magyar: Angol: Német: Francia: Magyar Vámügyi Szövetség Hungarian

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Szám: 2/2012 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 26-án megtartott rendes, nyilvános ülésén készült

Részletesebben

AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM. Szervezeti és Működési Szabályzat. I. kötet. Szervezeti és Működési Rend. 4.s. sz. melléklete

AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM. Szervezeti és Működési Szabályzat. I. kötet. Szervezeti és Működési Rend. 4.s. sz. melléklete AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötet Szervezeti és Működési Rend 4.s. sz. melléklete AZ ELTE TANÁRKÉPZŐ KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2014.

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

1. sz. melléklet - Vezetői feladatok megosztása a 2014/15. tanévtől

1. sz. melléklet - Vezetői feladatok megosztása a 2014/15. tanévtől 1. sz. melléklet - Vezetői feladatok megosztása a 2014/15. tanévtől Rövidítések: -felelős, E- együttműködik, J-javaslatot tesz, Ell ellenőriz, előkészítési feladatok szürke mező az egész intézményhálózatra

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE OKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE OKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 56. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE OKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG BUDAPEST,

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

J a v a s l a t a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Kamarai Önkormányzati Szekciójához való csatlakozásra

J a v a s l a t a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Kamarai Önkormányzati Szekciójához való csatlakozásra J a v a s l a t a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Kamarai Önkormányzati Szekciójához való csatlakozásra Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási

Részletesebben

I. rész Általános rendelkezések

I. rész Általános rendelkezések Az Óbudai Árpád Gimnázium Diákönkormányzatának Küldöttgyűlése a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvénynek, a hatályos jogszabályoknak és az iskolai szabályoknak megfelelően az Óbudai Árpád

Részletesebben

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. A évi köznevelési pályázat kiírása

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. A évi köznevelési pályázat kiírása Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/113, 142 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A 2017. évi köznevelési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 8. NAPIREND Ügyiratszám: 1/347-1/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2011. március 31-i nyilvános ülésére Tárgy: Tapolcai Kórház Egészségügyi Nonprofit Kft. pályázatának benyújtásához

Részletesebben