Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen"

Átírás

1 Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Zárókiadvány TÁMOP /1/A számú projekt

2

3 Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen c. TÁMOP /1/A számú projekt Zárókiadványa Pécs, 2011

4

5 KÖSZÖNTŐ Tisztelt Olvasó! A Pécsi Tudományegyetem és a Debreceni Egyetem konzorciuma 2009 végén nyert támogatást a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a Tananyagfejlesztés és tartalomfejlesztés különös tekintettel a matematikai, természettudományi, műszaki és informatikai (MTMI) képzésekre címmel meghirdetett pályázaton. Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen című pályázat megvalósítása március 1-jén megrendezésre került nyitókonferenciával kezdődött. A projekt az alábbi célkitűzéseket foglalta magába A projekt az orvosi biotechnológia akkreditált képzés fejlesztését és a MAB által tervezett átfogó biotechnológiai képzéshez való harmonizálását tűzte ki céljául. A célt a jelenleg orvosi biotechnológia szakként akkreditált képzés orvosi biotechnológia szakiránnyá történő átalakítási javaslatával és konkrét szaktárgyak mind magyar, mind angol nyelven történő kidolgozásán keresztül érte el, melyhez sikeres külföldi egyetemekről származó szaktárgyak, modulok adaptációját és elektronikus tananyagok kidolgozását végezték a projekt megvalósítók. A projektben különös hangsúlyt kapott a gyakorlati képzés. A projekt rövid távú céljai Jelenleg az orvosi biotechnológia, mint külön akkreditált mesterképzési szak létezik. A MAB FvB javaslata a biotechnológiai képzés egységesítése és nemzetközi konvertálhatósága érdekében, hogy a biotechnológiát oktató egyetemek világosan átlátható biotechnológiai képzési rendszert dolgozzanak ki, amelyben az orvosi, mezőgazdasági, gyógyszer- és környezet-biotechnológiai sajátságok a biotechnológia elnevezésű mesterképzési szak szakirányaiként jelenjenek meg. Így későbbiekben lehetővé válik a Biotechnológus mesterképzés egységesítése és ezen belül az Orvosi Biotechnológus szakirány beindítása. A pályázat keretében a pécsi és a debreceni egyetemen a biotechnológus képzést a molekuláris biológus képzéssel komplementer módon történő harmonizálására egy egységes, modulos, helyi viszonyokra könnyen adaptálható javaslat készült, konkrét tantárgyak kifejlesztésével. A rövid távú célok eléréséhez a konzorciumban résztvevő partnerek külföldi egyetemek tananyagainak tanulmányozása után azok adaptálását, előadási anyagok, gyakorlatok, tankönyvek, vizsgatervek kidolgozását végezték magyar és angol nyelven. Hosszú távú célok A projekt hosszú távú célja az volt, hogy javítsa a minőségi oktatási tevékenységet mindkét, a konzorciumban résztvevő egyetemen és, hogy az oktatási színvonal további emelésével világviszonylatban is növelje a konzorciumban résztvevő egyetemeken szerzett diplomák Azonosító szám: TÁMOP /1/A

6 versenyképességét, az itt diplomát szerzett hallgatók elhelyezkedési lehetőségeit. Ezzel párhuzamosan, hogy növelje az egyetemek bevételeit. A hallgatói létszámok megnövekedésével lehetőség nyílik további munkahelyek teremtésére is a konzorciumban résztvevő mindkét intézményben. A projekt hosszú távú céljaihoz tartozik a megfelelő szakirányú gyógyszertesztelési, kutatási és klinikai programok erősítése, helyi és nemzetközi gyógyszergyárak bevonása a gyakorlati képzésbe március 1. és november 30. között a projektmenedzsment és a megvalósításban résztvevő kollégák lelkiismeretes munkájának eredményeként nyolc magyar és nyolc angol nyelvű tantárgy lektorált elektronikus tananyaga és ábraanyaga készült el, amely animációkkal és hangelemekkel teszik könnyebbé a tanulást. Mindemellett weboldalon elérhető kétnyelvű tesztbank adatbázis került kifejlesztésre, hogy az elkészült tananyagok elsajátítását önértékelés segítse. Mindkét egyetemen elkészült a projekt weboldala is. Az Európai Szociális Alap és a Magyar Állam mindösszesen 77,8 millió Ft, 80% támogatási intenzitású támogatása lehetővé tette több szakmai rendezvény megvalósítását, továbbá immateriális javak beszerzését, melyekre a tananyag kifejlesztéshez volt szükség. A projekt révén külföldi oktatók meghívása is lehetővé vált. Első alkalommal november december 1. között az Advances in Medical Biotechnology avagy Előrehaladás az Orvosi Biotechnológia területén című konferenciára Pécsre érkezett külföldi előadók legújabb kutatási eredményeikről számoltak be, hogy az egyetemi hallgatók oktatásában, érdeklődők továbbképzésében és ezáltal a tananyagfejlesztésben vegyenek részt. A projekt szakmai zárásaként az Egyesült Államokbeli San Diego Kaliforniai Egyetem (UCSD) két professzorát fogadta a Debreceni Egyetem és a Pécsi Tudományegyetem. Mindezen szakmai rendezvények mellett Pécsett nyitó- és záró-rendezvényen, számos projektkoordinációs ülésen és projektmegbeszélésen fogadtuk a debreceni kollégákat. Debrecenben 2010-ben és 2011-ben is megrendezésre került a Kapcsolat Napja rendezvény, melyen sajtótájékoztatón vettünk részt, a projektmegbeszélések, projektkoordinációs ülések és projektzáró rendezvény mellett. A szoros együttműködés hozzájárult a projekt sikeres zárásához. Dr. Pongrácz Judit projektvezető 4 A projekt az Európai Unió támogatásával az Európai Szociális Alap társfinanszírozásávalvalósul meg

7 I. Projektmegvalósítók Pécsi Tudományegyetem Projektmenedzsment Projektvezető: Dr. Pongrácz Judit, Orvosi Biotechnológia Mesterszak szakvezető Projekt szakmai koordinátor: Prof. Dr. Németh Péter, intézetvezető egyetemi tanár Pénzügyi vezető: Gyulasi Andrea PTE Gazdasági Főigazgatóság Pályázati Csoportvezető Tananyagfejlesztő tantárgyfelelős Dr. Balogh Péter - Transzdifferenciáció és regeneratív medicina tananyagfejlesztő Prof. Dr. Berki Tímea - Jelátvitel tananyagfejlesztő tantárgyfelelős Dr. Pongrácz Judit - 3D és tissue engineering, Gerontológia Prof. Dr. Székely Miklós - Gerontológia molekuláris és klinikai alapjai Tananyagfejlesztők Dr. Balaskó Márta - Gerontológia Dr. Boldizsár Ferenc - Jelátvitel Dr. Kvell Krisztián - Molekuláris gerontológia tananyagfejlesztő, Dr. Pétervári Erika - Gerontológia tananyagfejlesztő, Dr. Szabó Mariann- Jelátvitel tananyagfejlesztő, Dr. Varecza Zoltán- 3D tananyagfejlesztő, Bencze Zsolt- informatikus, Bognár Rita- projektadminisztrációs és disszeminációs szakértő, Csöngei Veronika - 3D tananyagfejlesztő és műszaki szerkesztő, Czulák Szilvia - informatikus és műszaki szerkesztő, Kittkáné Bódi Katalin - oktatástechnikai szakértő, Dr. Miskei György - nyelvi és szakmai lektor Azonosító szám: TÁMOP /1/A

8 Debreceni Egyetem Prof. Dr. Tőzsér József - szakmai vezető, tananyagfejlesztő (Fehérjebiotechnológia) Szimáné Szöllősi Mária - pénzügyi vezető Dr. Bíró Klára - belső szakértő Dr. Balatoni Ildikó - belső szakértő Prof. Dr. Csernoch László - belső szakértő Sárvári Anitta Kinga - belső szakértő Dr. Pócsi István - tananyagfejlesztő Prof. Dr. Bakó Gyula - tananyagfejlesztő (Gerontológia) Dr. Emri Tamás - tananyagfejlesztő (Fehérjebiotechnológia) Dr. Kappelmayer János - tananyagfejlesztő (Molekuláris Diagnosztika) Dr. Balogh István - tananyagfejlesztő (Molekuláris Diagnosztika) Dr. Bálint Bálint László - tananyagfejlesztő (Molekuláris Medicina) Dr. Balajthy Zoltán - tananyagfejlesztő (Molekuláris Terápiák) Dr. Csősz Éva - tananyagfejlesztő (Fehérjebiotechnológia), belső szakértő Kiss Lívia - projekt asszisztens Ary Tamás - projekt asszisztens 6 A projekt az Európai Unió támogatásával az Európai Szociális Alap társfinanszírozásávalvalósul meg

9 II. Tananyagfejlesztés Tananyagfejlesztés a Pécsi Tudományegyetemen Transzdifferenciáció és őssejtterápia (Felelős: Balogh Péter) 4 kredit A tantárgy célja, hogy megismertesse a szövet-átalakítási módszereket (pl. immortalizált sejtvonalak készítését) és azok gyakorlati jelentőségét. A tananyag keretében tárgyaljuk a differenciálódott sejtek, valamint az őssejtek genetikai újraprogramozásának lehetőségeit. A tantárgy részletesen foglalkozik a szövetspecifikus transzkripciós faktorok klónozásával, illetve azok különféle módszerekkel történő primer sejtbe juttatásával. A hallgatók például megismerkedhetnek a beültetésre is alkalmas májszövet egészséges hasnyálmirigy sejtekből történő előállításának menetével. Háromdimenziós szövettenyésztési technológiák (Felelős: Pongrácz Judit) 4 kredit 3 D szövettenyésztési technikák pl primer differenciált szövetek és őssejtek terápiás alkalmazási területei folyamatosan bővülnek. A mátrix alapú ( scaffold-based ) technikákban a biodegradábilis mátrixok, azok előállítása, formázása, sejtekkel történő benépesítése kerül ismertetésre. A projektben kifejlesztésre kerülő tananyag részletesen és interaktív módon foglalkozik a mátrixmentes ( tissue printing vagy szövetnyomtatásos, pelleting vagy összecentrifugált, hanging-drop vagy függőcsepp) kultúrák előállításával, illetve azok terápiás és gyógyszeripari felhasználásával. Azonosító szám: TÁMOP /1/A

10 Molekuláris támadáspontok szignáltranszdukció (Felelős: Berki Tímea) 4 kredit A következő évtizedek új terápiás célpontjait a jelátviteli utak és a génexpresszió modulálása jelenti. Új receptor elleni antitestek, protein kináz inhibitorok, és antiszenz oligonukleotidok felhasználásával egy-egy betegség molekuláris kulcs eleme megismerhetővé válik, melynek felhasználásával új és egyre hatékonyabb, speciálisabb gyógyszerhatóanyagok tervezhetők. A tervezett tananyag a jelátviteli mechanizmusokat tekinti át elsősorban a felmerülő therápiás célpontok szempontjából főként a tumor terápia, gyulladásos jelátviteli folyamatok és immunmoduláció lehetőségeire fókuszálva. Az inter-és intracelluláris jelátviteli folyamatok általános mechanizmusai: receptor-mediálta jelátviteli utak, sejtfelszíni receptorok, szteroid hormon és nukleáris receptorok, azok citoplazmatikus jelátviteli folyamatai és nukleáris válaszreakciók, az apoptosis jelátviteli folyamatai kerülnek tárgyalásra együtt az új terápiás célpontok keresésével a gyógyszerkutatás-fejlesztés megközelítési módjaival. 8 A projekt az Európai Unió támogatásával az Európai Szociális Alap társfinanszírozásávalvalósul meg

11 Tananyagfejlesztése a Debreceni Egyetemen Molekuláris Medicina (Felelős: Nagy László) 3 kredit A Molekuláris medicina tantárgy célja a molekuláris biológia történetének, eszköztárának megismertetése és a legfontosabb, nagy populációkat érintő betegségek molekuláris alapjainak ismertetése különös tekintettel a betegségek molekuláris okainak felderítésére, a tudományos felfedezés folyamatának megismertetésére. A tantárgy oktatásának célja, elsajátítandó (rész)készségek és (rész)kompetenciák: A tantárgy bővíti a hallgatók differenciált szakmai ismereteit, akik ezáltal alkalmassá válnak arra, hogy speciális (pl. orvos- és egészségtudományi) szakterületeken tevékenykedjenek, tanulmányaikat PhD szinten folytathassák. Molekuláris diagnosztika (Felelős: Kappelmayer János) 5 kredit A molekuláris diagnosztika tantárgy oktatásának célja: A monogénes öröklött betegségek, a multifaktoriális kórképek hátterében álló genetikai komponensek, az onkológiai molekuláris biológiai diagnosztika és a farmakogenetika területein történő ismeretszerzés. A molekuláris háttér megismerése, és olyan módszertani ismeretek szerzése, melyek a fenti területeken vagy a napi rutin diagnosztikai eljárásokhoz tartoznak, vagy a közeljövőben fognak diagnosztikai eljárássá válni Azonosító szám: TÁMOP /1/A

12 Molekuláris terápiák (Felelős: Fésüs László-Balajthy Zoltán) 3 kredit A molekuláris terápiák című tantárgy oktatásának célja: A molekuláris alapú korszerű terápiás területek áttekintése, úgymint gemomkutatás, funkcionális genomika, transzkriptom, proteomika, génterápia, molekuláris diagnózis és őssejt terápia. A tantárgy oktatásának célja a hallgatók készségének fejlesztése, olyan metodikai ismeretek átadása, melyek alkalmassá teszik a végzett hallgatókat az elméleti és alkalmazott kutatásokban való részvételre. 10 A projekt az Európai Unió támogatásával az Európai Szociális Alap társfinanszírozásávalvalósul meg

13 Fehérjebiotechnológia (Felelős: Tőzsér József) 5 kredit A fehérjebiotechnológia tantárgy oktatásának célja: A fehérjék szerkezetének, poszttranszlációs módosulásainak valamint analízis lehetőségeinek megismertetése. A választott fehérjeexpressziós rendszer és az előállítható fehérje jellemzőinek összefüggése. Fehérjeterápiás alkalmazások perspektívájának megismertetése a hallgatókkal. Fehérjeterápiás szerekkel kapcsolatos követelmények ismertetése. A szakmai ismeretek bővítése révén a tárgy hozzájárul ahhoz, hogy a végzett hallgatók készségeik és képességeik birtokában képesek legyenek fehérjeterápiás szerek előállítási folyamatában innovatív módon részt venni. Közös tananyagfejlesztés Gerontológia molekuláris és klinikai alapjai (Felelősök: Pongrácz Judit, Bakó Gyula) 4 kredit A cél olyan tananyag kifejlesztése, amely könnyen fókuszálható általános orvos és biotechnológus képzési területekre. Ezért nemcsak az öregedés folyamatait ismerteti mind sejt, mind nukleinsav szinten és rávilágít az öregedés fiziológiás folyamatainak molekuláris alapjaira, hanem ezzel párhuzamosan vizsgálni fogja az öregedés lassításának molekuláris lehetőségeit, terápiás célpontok keresését és lehetőséget biztosít adatbázisok analízisére és konkrét fiziológiás folyamatok vizsgálatára. Azonosító szám: TÁMOP /1/A

14 Tananyagok elsődleges célcsoportjai Pécsi Tudományegyetemen orvosi biotechnológus MSc hallgatók, választható tárgyként magyar és angol nyelvű képzés orvostanhallgatói Debreceni Egyetemen orvosi biotechnológus MSc hallgatók, választható tárgyként magyar és angol nyelvű orvosképzés hallgatói, molekuláris biológus MSc hallgatók, táplálkozás biológus MSc hallgatók 12 A projekt az Európai Unió támogatásával az Európai Szociális Alap társfinanszírozásávalvalósul meg

15 III. Projekt weboldalak A projekt eredményességét a fent felsorolt tantárgyak magyar és angol nyelvű weboldalak elkészülte jelzi. Pécsi Tudományegyetem: Debreceni Egyetem: Azonosító szám: TÁMOP /1/A

16 III. A projekt számokban A projekt futamideje: 22 hónap A projekt támogatása: 80%, Ft Önerő: 20%, Ft A projekt összköltsége: Ft A projekt futamideje alatt 8 magyar és 8 angol nyelvű tananyag készült. Magyar és angol nyelvű teszt adatbázis készült el. Egy nyitó és két zárórendezvény került megrendezésre. Egy szakmai konferencia és két szakmai záró rendezvény zajlott. Indikátormutatók Mutató neve Mutató forrása Mértékegység Kiinduló érték 2. év A támogatás keretében kifejlesztett új, (bologna konform) moduláris tananyagok száma On-line, ingyenesen hozzáférhető tankönyveket használó diákok létszáma PEJ Db 0 8 PEJ Fő Adaptált (bologna konform) tananyagok száma PEJ Db 0 3 Idegen nyelven elérhető kurzusok száma PEJ Db 0 8 Tananyaghoz kapcsolódó, legalább kari szintű elérhetőséget biztosító speciális szak adatbázisok száma PEJ Db 0 1 A nem nyelvi képzések tananyagában megjelenő idegen nyelvű kreditek száma PEJ Kreditpont A projekt az Európai Unió támogatásával az Európai Szociális Alap társfinanszírozásávalvalósul meg

17 IV. Adatbázis 173 angol és 173 magyar nyelvű feleletválasztós kérdésből álló teszt adatbázis készült el négy témában webes elérhetőséggel a hallgatók önértékelésének segítségéül. Azonosító szám: TÁMOP /1/A

18 V. Nyilvánosság Tájékoztatás során használt publikációs eszközök Eszköz Célérték (darab) C típusú Tájékoztatási tábla 3 Nyomtatott sajtó (cikkek, interjúk) 12 Televízió 5 Rádió 2 Internet (banner) 2 Nyitórendezvény 1 Záró-rendezvény 2 Egyéb rendezvény, konferencia 20 Sajtótájékoztató 3 Sajtóközlemény 8 Szórólap, vagy egyéb nyomdai kiadvány PR-film 1 Önálló internetes honlap 1 Reklámtárgy (toll) 100 Egyéb: emléklap a projekt megvalósítók részére 35 A fenntartási időszakban a projekt keretében kifejlesztett tananyag, tartalom szükség szerinti továbbfejlesztése, szöveggondozása, aktualizálása 2015/2016 tanév vizsgaidőszak végéig szükséges. 16 A projekt az Európai Unió támogatásával az Európai Szociális Alap társfinanszírozásávalvalósul meg

19 VI. Rendezvények képekben Nyitórendezvény március 1. Pécs A képen balról: Dr. Tőzsér József, Dr. Csernoch László, Dr. Németh Péter, Dr. Pongrácz Judit Projektkoordinációs ülés június 20., Pécs A képen balról: Kiss Lívia, Dr. Balatoni Ildikó, Dr. Csernoch László, Bognár Rita, Dr. Tőzsér József, Dr. Pongrácz Judit Azonosító szám: TÁMOP /1/A

20 Projektkoordinációs ülés november 28., Pécs A képen balról: Dr. Tőzsér József, Dr. Balatoni Ildikó, Gyulasi Andrea, Csöngei Veronika A kép jobb oldalán: Dr. Pongrácz Judit és Dr. Csernoch László Advances in Medical Biotechnology november 29-december 1. Megnyitó A képen balról: Dr. Pongrácz Judit, Dr. Miseta Attila, Dr. Csernoch László, Dr. Tőzsér József 18 A projekt az Európai Unió támogatásával az Európai Szociális Alap társfinanszírozásávalvalósul meg

21 Záró Csoportkép Kapcsolat napja február 19. Debrecen Dr. Tőzsér József, Dr. Pongrácz Judit a sajtótájékoztatón Azonosító szám: TÁMOP /1/A

22 Projektkoordinációs ülés augusztus 15. Pécs A képen balról: Bognár Rita, Dr. Pongrácz Judit, Dr. Tőzsér József, Ary Tamás Zárórendezvény Pécs november 11. Dr. Csernoch László megköszöni az együttműködést 20 A projekt az Európai Unió támogatásával az Európai Szociális Alap társfinanszírozásávalvalósul meg

23 Dr. Pongrácz Judit emléklapot ad át Kittkáné Bódi Katalinnak A képen balról: Szimáné Szöllősi Mária, Dr. Tőzsér József Azonosító szám: TÁMOP /1/A

24 Research seminars- szakmai zárórendezvény Pécs november 18. Prof. Karl Willert előadása 22 A projekt az Európai Unió támogatásával az Európai Szociális Alap társfinanszírozásávalvalósul meg

25 Prof. Terry Gaasterland előadása Azonosító szám: TÁMOP /1/A

26 ZÁRSZÓ KÖSZÖNET Köszönöm Dr. Németh Péter, egyetemi tanárnak a projekt szakmai vezetői feladatainak ellátását. Külön köszönetemet szeretném kifejezni Dr. Tőzsér József, egyetemi tanárnak aktivitásáért, lelkes munkájáért és a debreceni projektmegvalósítók szakmai vezetésért. Köszönöm a két egyetem vezetésének a projekt sikeres megvalósításához nyújtott támogatását. Köszönöm Dr. Csernoch László, egyetemi tanár Debreceni Egyetem ÁOK dékánjának szakmai közreműködését, és Dr. Miseta Attila, egyetemi tanár Pécsi Tudományegyetem ÁOK dékánja támogatását, mellyel a két egyetem közötti kapcsolat erősödött. Szeretném megköszönni Gyulasi Andrea, pénzügyi vezető (PTE Gazdasági Főigazgatóság Pályázati Csoportvezető) és Szimáné Szöllősi Mária (Debreceni Egyetem OEC Pénzügyi Osztály osztályvezető-helyettes) lelkiismeretes munkáját. Ugyancsak szeretném kiemelni és megköszönni Bognár Rita projektadminisztrációs szakértő pontos és lelkiismeretes munkáját, mellyel a projekt rendezvények szervezését, a projekt adminisztratív feladatait, rendszeres jelentéseinek készítését végezte. A tananyagok digitalizációjához magas színvonalon nyújtott munkáját köszönöm Kittkáné Bódi Katalin, Csöngei Veronika, Czulák Szilvia és Bencze Zsolt pécsi projektmegvalósítóknak. Végezetül köszönetet szeretnék mondani a projekt megvalósításának 22 hónapja alatt a fejlesztésben, szervezésben résztvevő valamennyi kollégámnak, tananyagfelelősöknek és fejlesztőknek lelkiismeretes munkájáért mind Pécsett, mind Debrecenben. A pályázat célkitűzésének értelmében az oktatásfejlesztésnek a jövőben is folytatódnia kell, megőrizve annak értékét, melyhez mindenkinek kívánok jó egészséget. Dr. Pongrácz Judit projektvezető 24 A projekt az Európai Unió támogatásával az Európai Szociális Alap társfinanszírozásávalvalósul meg

27

28

DEBRECENI EGYETEM. Orvos- és Egészségtudományi Centrum. Több mint tízmilliárdos fejlesztésekkel korszerűsödik a betegellátás Debrecenben

DEBRECENI EGYETEM. Orvos- és Egészségtudományi Centrum. Több mint tízmilliárdos fejlesztésekkel korszerűsödik a betegellátás Debrecenben Orvos- és Egészségtudományi Centrum Sajtóközlemény Debrecen, 2010. február 11. Több mint tízmilliárdos fejlesztésekkel korszerűsödik a betegellátás Debrecenben Pályázatok hídján - álomtól a megvalósulásig:

Részletesebben

Tisztelt Kolléganõk, Kollégák!

Tisztelt Kolléganõk, Kollégák! 2 TARTALOMALOM Dr. Miseta Attila dékán köszöntõje ADoktori Tanács ülése (dr. Fischer Emil) A dékáni pályamunkák sorrendje Nyertes OTKA-pályázatok (Bognár Rita) Eötvös József koszorút kapott Gallyas Ferenc

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI SZOCIÁLIS MUNKA MESTERSZAK

EGÉSZSÉGÜGYI SZOCIÁLIS MUNKA MESTERSZAK DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR EGÉSZSÉGÜGYI SZOCIÁLIS MUNKA MESTERSZAK TÁJÉKOZTATÓ 2008 Szerkesztette: Dr. Fábián Gergely A kézirat lezárva: 2008. május 30. Felelős kiadó: Dr. Kalapos István dékán

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2.0 verzió

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2.0 verzió KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2.0 verzió PROJEKT: A képzés munkaerő-piaci relevanciájának erősítése komplex intézményi és hallgatói szolgáltatásfejlesztési programokkal a Szent István Egyetemen SZERZŐDÉS SZÁMOK:

Részletesebben

A2012-es esztendõ új kihívásokat

A2012-es esztendõ új kihívásokat 2 Tisztelt Kolléganõk és Kollégák, Kedves Dolgozóink! A2012-es esztendõ új kihívásokat hoz, melyek csak részben voltak elõre láthatók, így több esetben rögtönzésekre kényszerülünk. Így pl. a kar tavalyi

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR ÁPOLÁS MESTERSZAK TÁJÉKOZTATÓ

DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR ÁPOLÁS MESTERSZAK TÁJÉKOZTATÓ DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR ÁPOLÁS MESTERSZAK TÁJÉKOZTATÓ Nyíregyháza, 2010 Szerkesztette: Dr. Harsányi Gergő, Ujváriné Siket Adrienn A kézirat lezárva: 2010. augusztus 30. Felelős kiadó: Dr. Fábián

Részletesebben

FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY (1134 BUDAPEST, TÜZÉR U. 33-35.)

FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY (1134 BUDAPEST, TÜZÉR U. 33-35.) FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY (1134 BUDAPEST, TÜZÉR U. 33-35.) KURATÓRIUMÁNAK HATÁROZATAI 2008. MÁJUS 29. 174/2008. (V.29.) sz. határozat döntés az FSZK 2007. évi pénzügyi beszámolójáról

Részletesebben

Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. A Műszaki Kar általános bemutatása... 3 1.2. A Műszaki Kar működési környezete... 5 1.3. Kari célrendszer... 8 1.4.

Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. A Műszaki Kar általános bemutatása... 3 1.2. A Műszaki Kar működési környezete... 5 1.3. Kari célrendszer... 8 1.4. Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. A Műszaki Kar általános bemutatása... 3 1.2. A Műszaki Kar működési környezete... 5 1.3. Kari célrendszer... 8 1.4. A Műszaki Kar szervezetfejlesztési folyamata... 9 2.

Részletesebben

2010. http://www.ektf.hu/ujweb/index.php?page=35&nid=1482. Havi hírek-sajtótájékoztató - 2010. január

2010. http://www.ektf.hu/ujweb/index.php?page=35&nid=1482. Havi hírek-sajtótájékoztató - 2010. január 2010. http://www.ektf.hu/ujweb/index.php?page=35&nid=1482 Havi hírek-sajtótájékoztató - 2010. január Az Eszterházy Károly Főiskola 2010. január 12-én 10.00 órakor tartotta az újév első sajtótájékoztatóját

Részletesebben

A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum ismeretterjesztő lapja VII. évfolyam 3. szám 2010. ősz Ingyenes kiadvány

A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum ismeretterjesztő lapja VII. évfolyam 3. szám 2010. ősz Ingyenes kiadvány A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum ismeretterjesztő lapja VII. évfolyam 3. szám 2010. ősz Ingyenes kiadvány A TARTALOMBÓL: Kutatóegyetemi program Ezer sugársebészeti kezelés Férfigyógyászati

Részletesebben

A 2012-es Minőségfejlesztési programban megfogalmazott célok megvalósulásának értékelése 1/8

A 2012-es Minőségfejlesztési programban megfogalmazott célok megvalósulásának értékelése 1/8 Képzési program fejlesztésére irányuló célok 2013. január 31-i vezetőségi átvizsgálás 3. sz. melléklete Nemzetközi képzési stratégia kidolgozása, Erasmus, ErasmusMundus, Dr. Némethy Sándor 2012. 03. 31.

Részletesebben

Népegészségügyi Kar Minőségügyi Fejlesztési Tervének megvalósulása (2007)

Népegészségügyi Kar Minőségügyi Fejlesztési Tervének megvalósulása (2007) Népegészségügyi Kar Minőségügyi Fejlesztési Tervének megvalósulása (2007) A DE OEC Minőségirányítási rendszerének 2007. évi fejlesztési terve szerint, mely 2007. március 5-én került elfogadásra, a Centrum,

Részletesebben

Az Általános Orvostudományi Kar Tanácsának ülése

Az Általános Orvostudományi Kar Tanácsának ülése 2 2012. június 21. Az Általános Orvostudományi Kar Tanácsának ülése 1./ Klinikai fõigazgatói pályázat véleményezése Az Általános Orvostudományi Kar Tanácsa az alábbi szavazati eredménnyel támogatta a klinikai

Részletesebben

Csizmadiáné Czuppon Viktória - Ilk Balázs Ferenc - Ines Derjančević: Közös tudástranszfer iroda kialakításának módszertana

Csizmadiáné Czuppon Viktória - Ilk Balázs Ferenc - Ines Derjančević: Közös tudástranszfer iroda kialakításának módszertana Csizmadiáné Czuppon Viktória - Ilk Balázs Ferenc - Ines Derjančević: Közös tudástranszfer iroda kialakításának módszertana A Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013

Részletesebben

TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM. 4. prioritás. A felsőoktatás tartalmi és szervezeti fejlesztése a tudásalapú gazdaság kiépítése érdekében

TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM. 4. prioritás. A felsőoktatás tartalmi és szervezeti fejlesztése a tudásalapú gazdaság kiépítése érdekében TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM 4. prioritás A felsőoktatás tartalmi és szervezeti fejlesztése a tudásalapú gazdaság kiépítése érdekében Akcióterv 2007-2008. 2009. november 1. A prioritás bemutatása

Részletesebben

SZINTETIZÁLÓ ZÁRÓJELENTÉS

SZINTETIZÁLÓ ZÁRÓJELENTÉS SZINTETIZÁLÓ ZÁRÓJELENTÉS TÁMOP 4.1 felülvizsgálat és elemzés Oktatási Hivatal részére TÁMOP 7.2.1.-11/K-2012-0005 Felsőoktatási szakpolitikai és fejlesztéspolitikai elemzések az ESZA fejlesztések tervezése

Részletesebben

Innovatív Gyógyszerek Kutatására Irányuló Nemzeti Technológiai Platform MEGVALÓSÍTÁSI TERV

Innovatív Gyógyszerek Kutatására Irányuló Nemzeti Technológiai Platform MEGVALÓSÍTÁSI TERV Innovatív Gyógyszerek Kutatására Irányuló Nemzeti Technológiai Platform MEGVALÓSÍTÁSI TERV Szerkesztette Prof. Dr. Vas Ádám MAGYOSZ Tudományos és Műszaki Bizottság elnök, Richter Gedeon Nyrt. kutatási

Részletesebben

A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum ismeretterjesztő lapja X. évfolyam 3. szám 2013. ősz Ingyenes kiadvány

A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum ismeretterjesztő lapja X. évfolyam 3. szám 2013. ősz Ingyenes kiadvány A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum ismeretterjesztő lapja X. évfolyam 3. szám 2013. ősz Ingyenes kiadvány A TARTALOMBÓL: Juhász Zsuzsa, a modern nővérképzés úttörője Fejlődő rehabilitációs

Részletesebben

Párhuzamos vizsgálatok: pszichológia, történelem JELENTÉSEK A MAGYAR FELSŐOKTATÁS MINŐSÉGÉRŐL

Párhuzamos vizsgálatok: pszichológia, történelem JELENTÉSEK A MAGYAR FELSŐOKTATÁS MINŐSÉGÉRŐL JELENTÉSEK A MAGYAR FELSŐOKTATÁS MINŐSÉGÉRŐL 1 Párhuzamos vizsgálatok: pszichológia, történelem Budapest 2004 Magyar Akkreditációs Bizottság Kiadja: a Magyar Akkreditációs Bizottság Budapest, Ajtósi Dürer

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI KÉZIKÖNYVE

DEBRECENI EGYETEM MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI KÉZIKÖNYVE DEBRECENI EGYETEM MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI KÉZIKÖNYVE 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Jóváhagyta: Szenátus Prof. Dr. Szilvássy Zoltán rektor Kiadás: 7. Dátum: 2014.12.11. Készítette: minőségbiztosítási rektori

Részletesebben

SEMMELWEIS KUTATÓEGYETEM

SEMMELWEIS KUTATÓEGYETEM SEMMELWEIS KUTATÓEGYETEM PROJEKT MŰKÖDÉSI KÉZIKÖNYV TÁMOP-4.2.1.B-09/1/KMR-2010-0001 Modern Orvostudományi Technológiák a Semmelweis Egyetemen Készült az Nemzeti Fejlesztési Ügynökség és a Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

I. Közvetlen kapcsolatok megújítása az ELTE és a közoktatás között az MTMI-életpályák népszerûsítésére

I. Közvetlen kapcsolatok megújítása az ELTE és a közoktatás között az MTMI-életpályák népszerûsítésére A tudományos délután programjainak elõadói között szerepelnek: 8 A KAROKON MEGVALÓSÍTANDÓ-, VAGY FEJLESZTENDÕ TEVÉKENYSÉGEK I. Közvetlen kapcsolatok megújítása az ELTE és a közoktatás között az MTMI-életpályák

Részletesebben

2008. http://www.ektf.hu/ujweb/index.php?page=35&nid=305. Havi hírek Sajtótájékoztató

2008. http://www.ektf.hu/ujweb/index.php?page=35&nid=305. Havi hírek Sajtótájékoztató 2008. http://www.ektf.hu/ujweb/index.php?page=35&nid=305 Havi hírek Sajtótájékoztató A főiskola havi sajtótájékoztatójának az Amerikai Kuckó adott otthont. A főiskola szokásos havi sajtótájékoztatója ezúttal

Részletesebben

XV. évfolyam 1. szám 2014. április. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház. Információs Lapja

XV. évfolyam 1. szám 2014. április. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház. Információs Lapja XV. évfolyam 1. szám 2014. április Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Információs Lapja Kitüntetettjeink Betekintés Telephelyeink életébe: - Bemutatkozik a szikszói Geriátriai

Részletesebben

kilenc alkalommal több mint 1500 szakképzési szakember felkészítése zajlott október végétől december elejéig. A Társaság szakmai háttéranyagokat

kilenc alkalommal több mint 1500 szakképzési szakember felkészítése zajlott október végétől december elejéig. A Társaság szakmai háttéranyagokat HÍRLEVÉL /42. MAGYAR SZAKKÉPZÉSI TÁRSASÁG ALAPÍTVA: 1989 TARTALOM Beszámoló a Magyar Szakképzési Társaság 2007. évi tevékenységéről Az Ellenőrző Bizottság pénzügyi beszámolója az MSZT 2007. évi gazdálkodásáról

Részletesebben

CIVIL DIMENZIÓK 2. Tréningek a tehetséggondozásban

CIVIL DIMENZIÓK 2. Tréningek a tehetséggondozásban Dr. Juhász Erika Pete Nikoletta (szerk.) CIVIL DIMENZIÓK 2. Tréningek a tehetséggondozásban Szeged Debrecen, 2013 Kiadói adatok: Felelős kiadó: Belvedere Meridionale Kiadó (www.belvedere.meridionale.hu)

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés. A Zsigmond Király Főiskola 2008. évi tevékenységéről a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 19. -a alapján.

Közhasznúsági jelentés. A Zsigmond Király Főiskola 2008. évi tevékenységéről a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 19. -a alapján. Közhasznúsági jelentés A Zsigmond Király Főiskola 2008. évi tevékenységéről a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 19. -a alapján. I. A Felsőoktatási Regisztrációs Központ FRKP/563-4/2006.

Részletesebben

A felsőoktatást célzó programok értékelése

A felsőoktatást célzó programok értékelése A felsőoktatást célzó programok értékelése Esettanulmányok értékelési zárójelentés II. kötet 2013. február 28. Készítette: Mike Károly [HÉTFA 7. LOT] vezető értékelő Magyari Donát [HÉTFA 7. LOT] Remete

Részletesebben

INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE (Második akkreditációs értékelés)

INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE (Második akkreditációs értékelés) . INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE (Második akkreditációs értékelés) NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM BENEDEK ELEK PEDAGÓGIAI KAR ----------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

KUTATÁS-FEJLESZTÉS ÉS INNOVÁCIÓS STRATÉGIA 2011-2020

KUTATÁS-FEJLESZTÉS ÉS INNOVÁCIÓS STRATÉGIA 2011-2020 PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM UNIVERSITY OF PÉCS KUTATÁS-FEJLESZTÉS ÉS INNOVÁCIÓS STRATÉGIA 2011-2020 Pécs, 2011. december 15. A Stratégia-készítést koordinálta: PTE Kutatáshasznosítási és Technológia-transzfer

Részletesebben