AEGEE-Pécs. Európai Hallgatók Egyesületének pécsi szervezetének Szervezeti és Működési Szabályzata Augusztus 8.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AEGEE-Pécs. Európai Hallgatók Egyesületének pécsi szervezetének Szervezeti és Működési Szabályzata. 2013. Augusztus 8."

Átírás

1 AEGEE-Pécs Európai Hallgatók Egyesületének pécsi szervezetének Szervezeti és Működési Szabályzata Augusztus 8.

2 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 I.1. AZ EGYESÜLET FŐ CÉLJAI... 4 I.2. AZ EGYESÜLET FŐ TEVÉKENYSÉGEI... 4 II. AZ EGYESÜLET TAGJAI... 5 II.1. A TAGSÁG FELTÉTELEI... 5 II.2. A TAGSÁG FORMÁI... 5 II.2.1. Rendes tag... 5 II.2.2. Aktív tag... 5 II.2.3. Vezető tag... 6 II.2.4. Tiszteletbeli tag... 6 II.3. A TAGSÁG LÉTREJÖTTE... 7 II.4. A TAGSÁG MEGSZŰNÉSE... 7 III. AZ EGYESÜLET SZERVEZETI EGYSÉGEI... 8 III.1. A KÖZGYŰLÉS... 8 III.2. AZ ELNÖKSÉG... 9 III.2.1. Az Elnökség tagjai... 9 III.2.2. Elnökségi taggá válás III.2.3. Az Elnökségi tagság megszűnése III.2.4. Az Elnökség munkája III.2.5. Az Elnökség kizárólagos döntési jogai III.2.6. Az Elnökség kötelességei III.2.7. Az Elnökségi tagok feladatai III.3. FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG III.4. MUNKACSOPORTOK ÉSPROJEKT MUNKACSOPORTOK... 17

3 IV. AZ EGYESÜLET MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS EGYÉB RENDELKEZÉSEK IV.1. AKTIVITÁSI IGAZOLÁS IV.2. AZ EGYESÜLET TULAJDONÁBAN ÁLLÓ, ILLETVE HASZNÁLATÁRA RENDELKEZÉSÉRE BOCSÁTOTT ESZKÖZÖK IGÉNYBEVÉTELE IV.3. AZ EGYESÜLET HIVATALOS KÉPVISELETE NEMZETKÖZI ESEMÉNYEKEN.. 20 IV.3.1. Általános rendelkezések IV.3.2. Kiemelt nemzetközi események IV.4. AZ EGYESÜLET TAGJAINAK RÉSZVÉTELE HAZAI SZAKMAI RENDEZVÉNYEKEN IV.5. MENTORING RENDSZER IV.6. VEGYES RENDELKEZÉSEK V. AZ EGYESÜLET GAZDÁLKODÁSA... 25

4 V.1. SZÁMVITELI POLITIKA V.1.1. Az Egyesület gazdálkodása V.1.2. A beszámoló formája, a beszámoló-készítés időpontjának meghatározása V.2. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT V.2.1. A bankszámla kezelésének szabályai V.2.2. Készpénzforgalom: a házipénztár kezelésének szabályai V A Pénztáros feladatai V Utalványozás V Pénztári nyilvántartások vezetése V A pénztári bevételek és kiadások bizonylatolása V Elszámolásra kiadott összegek nyilvántartása V A hamis, vagy hamisnak vélt készpénz kezelése V Pénztárzárás V Szigorú számadású nyomtatványok V.2.3. Számvevő Biztos VI. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK VII. MELLÉKLETEK VII.1. NYILATKOZAT PÉNZTÁROSI FELADAT ELFOGADÁSÁRÓL VII.2. JEGYZŐKÖNYV HÁZIPÉNZTÁR ÁTADÁS-ÁTVÉTELÉRŐL VII.3. JEGYZŐKÖNYV PÉNZTÁRZÁRÁSKOR ÉSZLELT HIÁNYRÓL, ILLETVE TÖBBLETRŐL... 35

5 I. Általános rendelkezéseki.1. Az Egyesület fő céljai a) Az európai fiatalok, elsősorban az egyetemisták és a főiskolások kapcsolatának és együttműködésének támogatása, elősegítése. b) Közös európai rendezvényeken keresztül a magyar hallgatók nemzetközi aktivitásának fokozása. c) A közvélemény közös európai ház gondolatának irányába való befolyásolása. d) A magyar hallgatók nemzetközi szintű fellépésének és mobilitásának elősegítése. I.2. Az Egyesület fő tevékenységei a) Tagjainak részvételi lehetőség biztosítása az AEGEE-Europe (Association des EtatsGénéraux des Etudiants de l Europe; a továbbiakban AEGEE) nemzetközi programjaira. b) Az Egyesület céljaival összhangban álló és profiljába illő tréningek, konferenciák, nyári egyetemek, diákcsereprogramok és egyéb kulturális, illetve szakmai rendezvények szervezése. c) Tagjainak az Egyesület tevékenységével kapcsolatos érdekképviseletének ellátása.

6 II. Az egyesület tagjai II.1. A tagság feltételei a) A tagság feltétele a év közötti életkor. b) A mindenkori tagdíj megfizetése, kivételt képez ez alól a Tiszteletbeli tag. II.2. A tagság formái II.2.1. Rendes tag a) Jogosult részt venni az Egyesület, illetve az AEGEE bármely rendezvényén. b) Szavazati, tanácskozási és javaslattételi joggal részt vehet a Közgyűlésen. c) Jogosult az Egyesületben tisztséget betölteni, illetve tisztségviselőt választani. A szavazás személyes jelenléthez kötött. d) Az Egyesület Alapszabályát, Szervezeti és Működési Szabályzatát, illetve az Egyesület szervei által hozott határozatokat magára nézve kötelezően elfogadja. II.2.2. Aktív tag a) Minden, a Rendes tagra vonatkozó jog és kötelezettség érvényes rá. b) Jogosult Aktivitási igazolásra, amelyet bármilyen ösztöndíj megpályázásakor felhasználhat. c) Bármilyen az Egyesület, vagy az AEGEE által meghirdetett pályázatra és rendezvényre jelentkezéskor elsőbbséget élvez a Rendes taggal szemben

7 d) az Aktív tagság kritériumai: Valamely Working Group tagja vagy a heti találkozók legalább 50%-án részt vesz és programok szervezésében, támogatásában feladatot vállal és lát el, amit egy Vezető tag igazol. II.2.3. Vezető tag a) A mindenkori Elnökség tagjai valamint a hivatalosan működő Working Groupok (munkacsoportok; továbbiakban: WG) és Projekt Working Groupok vezetői, akiket a megválasztásukra vonatkozó szabályok szerint az arra illetékes egyesületi szerv korábban megválasztott. b) Minden, az Aktív tagra vonatkozó jog és kötelezettség érvényes rá. c) Bármilyen, az Egyesület, vagy az AEGEE által meghirdetett pályázatra és rendezvényre jelentkezéskor elsőbbséget élvez a Rendes és az Aktív taggal szemben. d) Elvégzett munkájáról köteles beszámolni az Egyesület megfelelő szervei előtt, ahol felelősségre is vonható. e) Vezető tagnak kötelessége katalógust vezetni a Working Group és a heti találkozókról. f) A megválasztását követő egy évben a szervezett székhelyén tevékenykedik, emellett nem tölt el egybefüggően egy hónapnál hosszabb időszakot külföldön az őszi és tavaszi szemeszter alatt vezetői tagsága idején. II.2.4. Tiszteletbeli tag a) Tiszteletbeli taggá választható az a korábbi Aktív vagy Vezető tag, aki kiemelkedő teljesítményével nagyban hozzájárult az Egyesület működéséhez. b) A Tiszteletbeli tagot a Közgyűlés választja az Elnökség ajánlása után. c) Tiszteletbeli tag a tagdíj befizetésére nem kötelezhető, azonban az AEGEE rendezvényeire csak ennek megfizetése után jelentkezhet. d) Bármilyen, az Egyesület, vagy az AEGEE által meghirdetett pályázatra és rendezvényre jelentkezéskor elsőbbséget élvez a Rendes taggal szemben. e) A Közgyűlésen tanácskozási, javaslattételi joga van. f) A Tiszteletbeli tagság örök időre szól.

8 II.3. A tagság létrejötte a) A belépési nyilatkozat kitöltésével és a mindenkori tagdíj befizetésével a tagság automatikusan jön létre. b) Belépésre folyamatosan van lehetőség. c) A tagnyilvántartást az Egyesület titkára vezeti a hatályos adatkezelési szabályok figyelembevételével. II.4. A tagság megszűnése a) Az egyesületi tagság kizárás, kilépés vagy törlés útján szűnik meg. b) A tagság az Alapszabály szerint megszüntethető, amennyiben a tag nem fizeti a tagdíjat. c) Írásbeli bejelentéssel a tag bármikor kiléphet. d) A tag kizárható illetve törölhető az illetékes szervek döntése alapján, az Alapszabálynak megfelelő módon. III. Az Egyesület szervezeti egységei a) A Közgyűlés b) Az Elnökség c) Felügyelő Bizottság d) Munkacsoportok III.1. A Közgyűlés a) Az Egyesület legfőbb szerve, a tagok összessége alkotja. b) Általános vita- és szavazófórum, kizárólagos döntési joga van minden az Alapszabály által ideutalt kérdésben. c) A Közgyűlést szükség szerint, de évente legalább kétszer össze kell hívni. A kötelezően összehívandó Közgyűlések Beszámoló és Tisztújító Közgyűlések. d) A Beszámoló Közgyűlésen történik az Elnökség beszámolója és annak értékelése. A Beszámoló Közgyűlést minden év december 31-ig kell megtartani.

9 Amennyiben a Vezetőség legalább 50%-a, a tagok 2/3-a vagy a Felügyelő Bizottság tagjainak legalább 50%-a szükségesnek látja, tavasszal is tartható Beszámoló, illetve Tisztújító Közgyűlés. Ez esetben a Tisztújító Közgyűlést legkésőbb március 15-ig, a Beszámoló Közgyűlést pedig május 31-ig kell összehívni. e) A Beszámoló Közgyűlés szavaz a megelőző Beszámoló Közgyűlés óta eltelt időszakról szóló pénzügyi beszámolóról. f) A Tisztújító Közgyűléseken kerül sor az előzetes Elnökség választásra, amit egy több hónapos kötelező mentorálási időszak követ. g) A Tisztújító Közgyűlést minden év június 30-ig kell megtartani. h) A Közgyűlést az Egyesület elnöke hívja össze legalább 30 nappal a tervezett időpont előtt. i) A napirendi pontokat a meghívóban fel kell tüntetni. j) A Közgyűlésről szóló meghívókat a Titkár az összes tagnak elektronikus vagy postai úton megküldi. Melyben csatolja a Vezetőségi posztokra jelentkezők bemutatkozását. k) A Közgyűlés határozatképes, ha a tagok legalább fele + 1 fő jelen van. l) Amennyiben a Közgyűlés határozatképtelen, azt egy héten belül meg kell ismételni. A megismételt Közgyűlés a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes. m) A Közgyűlésen az Egyesület minden tagja részt vehet, és minden kérdésben egy szavazattal rendelkezik. n) A Közgyűlés jelenléti ívét és jegyzőkönyvét a Titkár vezeti, az ő távollétében a Közgyűlés által megválasztott tag. o) A Közgyűlést a helyszínen megválasztott levezető elnök vezeti, ennek hiányában az Elnök. p) A Közgyűlés minden kérdésben egyszerű többséggel (50% + 1 szavazat) dönt, kivételt képez ez alól az Alapszabály módosítása, amely 66%-os és a megszűnés kimondása, amely 75%-os többséget kíván meg. q) A szavazás személyi kérdésekben minden esetben titkos, egyéb kérdésekben legalább egy Tag indokolt kérése esetén szintén titkos.

10 III.2. Az Elnökség III.2.1. Az Elnökség tagjai a) Elnök b) Alelnök c) Pénzügyiés pályázati vezető (Pénzügyes) d) Public Relations (PR) vezető e) Human Resources (HR) vezető III.2.2. Elnökségi taggá válás a) Elnökségi taggá válhat minden tag, akit az őszi vagy a tavaszi Tisztújító Közgyűlés, illetve a szükség szerinti időben összehívott rendkívüli Közgyűlés egyszerű többséggel azzá választ. b) Szavazategyenlőség esetén a választást ugyanazon Közgyűlésen legfeljebb kétszer meg kell ismételni. Amennyiben harmadszorra sem születik döntés, új, rendkívüli Közgyűlést kell összehívni, amely az adott posztról újra szavaz. c) Elnökségi taggá csak az a tag választható, akinek ez irányú jelentkezése legkésőbb a Közgyűlés előtt 1 héttel angol és magyar nyelven,írásos formában beérkezett az Elnökséghez, kivételt képez ez alól az Alelnöki pozícióra való jelentkezés, melyhez szükséges angol nyelvű prezentáció is. d) Az Elnökségi tagok mandátumaegy évre, vagy - amennyiben az Elnök korábban összehívja a Közgyűlést,úgy- a következő Beszámoló Közgyűlésig szól. e) Az Elnökségi tagok újraválaszthatók. III.2.3. Az Elnökségi tagság megszűnése a) Lemondás útján, melyet 30 nappal előre, írásos formában kell eljuttatni az Elnökséghez. b) Automatikusan a mandátum lejártával, amennyiben a Közgyűlés nem választja újra. c) Kizárással, melyről a Közgyűlés dönt egyszerű többséggel. A kizárást kezdeményezheti írásban az Elnökségi tagok kétharmada, vagy a tagok egyharmada. d) Megszűnik az Elnökségi tagság, amennyiben az évi két Beszámoló Közgyűlés valamelyike nem fogadja el, és nem szavazza meg egy Elnökségi tag beszámolóját, illetve minden olyan esetben, amikor a tagság egyébként is megszűnik.

11 e) A Vezetőségi tag köteles bejelenteni az Elnökségnek a külföldi csereprogramban (pl.: Erasmus, Campus Hungary, Visegrádi Found, stb.) való részvétét. Amennyiben a vezetőségi tag külföldön vagy távol töltött időszaka meghaladja a 30 napot, a mandátuma automatikusan megszűnik a csereprogram érvénybe lépésétől számított 30. napon. III.2.4. Az Elnökség munkája a) Az Elnökség legfőbb célja az Egyesület zavartalan működésének biztosítása, a tagság munkájához szükséges infrastrukturális, jogi és pénzügyi háttér folyamatos biztosítása, illetve a különböző projektek összehangolása. b) Az Elnökség feladata az Egyesület operatív működtetése, a Közgyűlés határozatainak végrehajtása, a tavaszi Beszámoló Közgyűlésre az Egyesület éves munkájáról szóló beszámoló és a pénzügyi beszámoló elkészítése, és minden olyan feladat ellátása, amit az Alapszabály és jelen Szervezeti és Működési Szabályzat az Elnökség számára előír. c) Az Elnökség munkája nyilvános, azt megismerni minden tagnak joga van. III.2.5. Az Elnökség kizárólagos döntési jogai a) Mindennapi, operatív döntés, amennyiben az Alapszabály vagy ezen Szervezeti és Működési Szabályzat másképp nem rendelkezik. b) Minden egyesületi pénzmozgást létrehozó döntés, amennyiben az Alapszabály vagy ezen Szervezeti és Működési Szabályzat másképp nem rendelkezik. c) Az éves tagdíj megállapítása. d) Munkacsoportok és Projekt Munkacsoportok megalakulásának hivatalos elfogadása, azok vezetőinek nyilvános pályáztatás útján történő kiválasztása. e) Azon AEGEE rendezvényekre, amelyekre a tagok jelentkezéseit rangsorolva kell leadni, ezen rangsor elkészítése. f) Minden egyéb kérdésben, amelyeket az Alapszabály nem utal más szerv hatáskörébe. III.2.6. Az Elnökség kötelességei a) A félév során végzett munkájukról az Elnökségi tagok egyenként és nyilvánosan beszámolnak az Beszámoló közgyűléseken.a beszámolót 1héttel a Beszámoló Közgyűlés előtt a Felügyelő Bizottságnak kötelesek eljuttatni, akik megjegyzéseket fűzhetnek hozzá, illetve tehetnek közzé, valamint további részletezésre szólíthatják fel az elnökségi tagokat a Közgyűlést megelőzően. AKözgyűlés szavaz a beszámolókról. Amennyiben egy vagy több Elnökségi tag beszámolóját

12 nem fogadja el a Közgyűlés, akkor ezek a tagok nem jelöltethetik magukat a következő Tisztújító Közgyűlésen és elvesztik az előző félévre szóló Aktív státuszukat. b) A Beszámoló Közgyűlésen a Pénzügyi vezető nyilvánosságra hozza az előző közgyűlés óta eltelt időszak pénzügyi beszámolóját, amelyről a Közgyűlés szavaz. c) Az egyes Elnökségi tagokon bármikor külön-külön számon kérhető az általuk végzett munka. A tagok egyharmada írásban kezdeményezheti bármely Elnökségi tag rendkívüli beszámoltatását. Ekkor az Elnök köteles a Közgyűlést összehívni, amely szavaz az Elnökségi tag beszámolójáról. d) Bármely elnökségi tag 48 órán belül köteles választ adni a neki címzett re. E kötelezettség alól csak előre bejelentett távollét esetén mentesül. A kötelezettség elmulasztása elnöki szóbeli figyelmeztetést von maga után. e) Az Elnökség felel a szervezet stratégiájának kialakításáért és rendszeres felülvizsgálatáért. III.2.7. Az Elnökségi tagok feladatai a) Az Elnök hazai és nemzetközi viszonylatban önálló és teljes jogkörrel képviseli a szervezetet. Koordinálja az Elnökség munkáját és összehívja a Közgyűlést, melyet levezető elnök hiányában vezet, valamint folyamatosan biztosítja az Alapszabály és a Szervezeti és Működési Szabályzat betartását. Az Egyesületet érintő minden ügyben céges aláírási joggal rendelkezik. Az Egyesület bankszámlája feletti aláírási jogát a mindenkori Pénzügyi vezetővel együtt gyakorolja. Az Elnök képviseli a szervezetet a Felügyelő Bizottsággal, az egyetemi szervekkel és diákszervezetekkel. Az Elnök felel a szervezet stratégiájának megvalósításáért. Az Elnök feladata a Közgyűlés előkészítése (teremfoglalás, szavazócédulák nyomtatása, jegyzőkönyv vezetése), az igazolások kiállítása, az Elnökségi gyűlések jegyzőkönyvének vezetése, Közhasznúsági és éves jelentés elkészítése, szerveztet ügyvédjével és könyvelőjével való kapcsolattartás. b) Az Alelnök feladata az Elnök mellett a helyi szervezet képviselete nemzetközi viszonylatban a Network és nemzetközi munkacsoportok felé. Továbbá feladata képviselni és népszerűsíteni a szervezetet a Pécsett tanuló nemzetközi diákok körében és ösztönözni őket a szervezetbe való csatlakozásra. Köteles koordinálni a külföldi partnerszervezetektől érkező közös projektekre és együttműködésekre irányuló megkereséseket. Emellett kötelessége a szervezet tagjainak informálása a nemzetközi programokról és lehetőségektől. Továbbá feladata az elektronikus levelezőlisták karbantartására. c) A Pénzügyi és pályázati vezető (Pénzügyes) felel az Egyesület pénzügyeinek kézben tartásáért, pénzügyi tevékenységének felügyeletéért, valamint a különböző projektek pénzügyi koordinációjáért; köteles évenként beszámolni a Közgyűlésnek. A Pénzügyes feladata a készpénz, kassza és számlák kezelése, a visszatérítések kifizetése, az NAV ügyintézés, az adó 1%-okkal kapcsolatos ügyintézés, a közhasznúsági nyilatkozat elkészítése, a könyvelővel való kapcsolattartás. Pénzügyekben kizárólag az elnökkel egyeztetve járhat el, de önállóan is rendelkezik aláírási joggal.emellett a Pénzügyes vezető feladata koordinálni a

13 pályázati munkacsoport munkáját, melynek feladata az Egyesület működéséhez szükséges anyagi feltételek előteremtése, a vállalatokkal és egyéb szponzorokkal való kapcsolattartás, pályázatfigyelés és pályázatok írása új partnerek keresése és a külső hírlevél kiküldése. d) A Public Relations (PR) vezető koordinálja a PR WG munkáját, melynek feladata az új tagok toborzásának megszervezése, kapcsolattartás a tagokkal és a médiával, valamint az Egyesület és az AEGEE programjainak hazai és nemzetközi szinten való népszerűsítése és hírnevének emelése. Feladata a honlap tartalommal való feltöltése, reprezentációs anyagok készítése.félévente köteles a munkacsoport tagjainak felkészítő tréninget tartani, bemutatni a munkaterületet, továbbá feladata az egyesületi honlap elkészítése, karbantartása és frissítése, az Egyesület közösségi médiában való megjelenésének biztosítása, az információbiztonság garantálása valamint az egyes projektek informatikai szükségletének kielégítése. e) A Human Resources(HR) vezető koordinálja a HR WG munkáját, melynek feladata az Egyesület tagjainak összefogása, a szervezet belső egységének megteremtése, a PR felelős segítése, valamint és egyéb közösségépítő, szociális programok megszervezése, programnaptár készítése és rendszeres frissítése.köteles a szemeszterek elején tagtoborzó kampány szervezésére,az új tagok regisztrálása és integrálása a szervezetbe és a mentor program koordinálása. Továbbá a HR vezető feladata Elnökség határozatainak továbbítása a tagság felé és a tagságot érintő kérdésekben az információ áramoltatása, az Egyesület tagjainak nemzetközi rendezvényeken való részvételének koordinálása, figyelemmel kísérése és az Egyesület tagjainak nyilvántartása, statisztikák készítése. III.3. Felügyelő Bizottság a) A Felügyelő Bizottság feladata az Egyesület alapszabályban rögzített tevékenységének, gazdálkodásának folyamatos ellenőrzése és a közhasznú tevékenység felügyelete. Működéséért a Közgyűlésnek felel. b) A Felügyelő Bizottság az Elnökségi tagoktól jelentést, az Egyesület tagjaitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet a félév során, továbbá a közhasznú szervezet könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. c) A Felügyelő Bizottság legalább egy, de legfeljebb két tagját, illetve a Számvevő Bizottság egy tagját a Beszámoló Közgyűlés választja meg egyszerű többséggel. Felügyelő bizottsági taggá válhat minden egykori Vezető vagy Aktív tag, akit az őszi vagy a tavaszi Beszámoló Közgyűlés, illetve a szükség szerinti időben összehívott rendkívüli Közgyűlés egyszerű többséggel azzá választ. d) Szavazategyenlőség esetén a választást ugyanazon Közgyűlésen legfeljebb kétszer meg kell ismételni. Amennyiben harmadszorra sem születik döntés, új, rendkívüli Közgyűlést kell összehívni, amely az adott posztról újra szavaz. e) Felügyelő Bizottsági taggá csak az a tag választható, akinek ez irányú jelentkezése legkésőbb a Közgyűlés előtt egy héttel írásos formában beérkezett az Elnökséghez. f) A felügyelő bizottsági tagok mandátuma a következő Beszámoló Közgyűlésig szól.

14 g) A felügyelő bizottsági tagok újraválaszthatók. h) A Felügyelő Bizottság elnöke az Egyesület választott testületeinek ülésein tanácskozási joggal részt vehet. Amennyiben nem tud részt venni ezeken a testületi üléseken, felhatalmazhat más felügyelő bizottsági tagot saját képviseletére. i) A Felügyelő Bizottság szükségesetén ülésezik, mely ülést a Felügyelő Bizottság elnöke a tervezett időpont előtt legalább 8 nappal írásban tűzi ki a napirend egyidejű írásbeli közlésével. j) A bizottsági ülések nyilvánosak. k) A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha tagjainak több mint fele jelen van. l) A Felügyelő Bizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén a bizottság elnökének szavazata dönt. m) A határozatokat az érintettekkel a Felügyelő Bizottság elnöke közli írásban. n) A Felügyelő Bizottság munkájáról és megállapításairól írásban tartozik a Közgyűlést tájékoztatni. o) Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja olyan személy, aki az Elnökség tagja. Ezen túlmenően az összeférhetetlenségi kérdésekben a Kszvt. 8. (2) bek. és 9./ (1) és (2) bek. rendelkezései az irányadóak. p) A Felügyelő Bizottság a Tisztújító Közgyűlésen hozzászólásban értékelheti az aktuális Elnökség munkáját, a Beszámoló Közgyűlés során pedig beszámoltatja az aktuális Elnökség tagjait. Beszámoló Közgyűlés előtt két héttel bekért beszámolók ítéletét legkésőbb a Közgyűlést megelőző pénteki napig közzé tenni köteles a következő formában: Elfogad, vagy nem fogad el. Nem elfogadás esetén kötelező az indoklás, hogy részteljesülésről van szó (ez esetben további részletezésre hívja fel az illetőt), vagy elégtelen munkavégzésről, ami pedig a tisztség alól történő azonnali felmentést vonja maga után. III.4. Munkacsoportok és Projekt munkacsoportok a) Az Egyesület szakmai tevékenységét különböző Munkacsoportok (WG) és Projekt Munkacsoportok (PWG) útján folytatja. b) A WG folyamatosan végzi tevékenységét valamely területen, a PWG egy adott Projekt lebonyolítására jön létre, és a projekt lezárása után automatikusan megszűnik. c) WG és PWG kizárólag az Elnökség döntésével jöhet létre. WG vagy PWG létrehozását az Egyesület bármely tagja kérheti, az erről hozott elnökségi döntés alapja a WG vagy PWG szükségessége, egyesületi profilba illeszkedése és a vélhető jövőbeni hasznossága. d) A WG és PWG vezetőit nyilvános pályáztatás után az Elnökség nevezi ki, amely döntést bármely tag írásbeli kérésére az Elnökség köteles nyilvánosan indokolni.

15 e) A WG és PWG vezetői a II.2.3. pontban meghatározott Vezető tagok közé tartoznak, élvezve azok jogait és vállalva azok kötelezettségeit. f) A hivatalos WG és PWG vezetők kötelesek gyűléseiken részvételi ív vezetéséről gondoskodni, és azok alapján a Titkárnak az Aktivitási igazolás kiállításához szükséges írásbeli ajánlásokat megtenni. g) A WG és PWG vezető megbízását az Elnökség írásbeli indoklással bármikor visszavonhatja. IV. Az Egyesület működésével kapcsolatos egyéb rendelkezések IV.1. Aktivitási igazolás a) Az Egyesületben végzett aktív tevékenységéről minden Aktív tag kérheti Aktivitási igazolás kiállítását. b) Aktivitási igazolásra csak azon Aktív tag jogosult, aki az Egyesület tevékenységét munkájával aktívan segítette és a gyűlések legalább 60%-án részt vesz. c) Az Elnökség tagjai és a hivatalosan működő WG és PWG vezetők megbízatásuk ideje alatt automatikusan Aktív státuszban vannak. d) Az Aktivitási igazolásban az Aktív státuszban töltött félévek kerülnek feltüntetésre. Minden WG és PWG vezető köteles az egyes tanulmányi félévek végén egy listát készítni az adott időszakban, munkacsoportjában aktívan dolgozó tagokról. Ezen listákat az Elnök összesíti és megőrzi, majd a későbbiek folyamán ezekre alapozva állítja ki az igazolásokat. e) Különleges esetben az Elnökség is igazolhat aktivitást, illetve felülbírálhatja a WG vagy PWG vezető döntését. f) Az Aktivitási igazolást az Elnök állítja ki, minden esetben az egyedi helyzetnek megfelelően. h) Az Aktivitási igazolást a tag szabadon felhasználhatja bármilyen ösztöndíj vagy egyéb pályázatának benyújtásakor. IV.2. Az Egyesület tulajdonában álló, illetve használatára rendelkezésére bocsátott eszközök igénybevétele a) A számítástechnikai eszközöket minden tag szabadon használhatja. Kapacitás szűkösség esetén a Vezető tag, illetve az Egyesület érdekében közvetlenül tevékenykedő tag elsőbbséget élvez. b) Kivételt képez az a) pont alól a nyomtató, illetve minden hasonló funkciót is betöltő multifunkcionális eszköz, melyek használata jelszóval védett és csak Vezető tag használhatja őket.

16 c) Az egyesületi vezetékes- és mobiltelefont csak Vezető tagok, illetve az ő külön engedélyükkel az Egyesület érdekében eljáró tagok használhatják. d) Az Egyesület használatában lévő, székhelyéül szolgáló irodát minden tag használhatja, az ide vonatkozó mindenkori létesítményi Házirend betartása mellett. Az iroda kulcsának felvételére a Vezető tagok jogosultak. e) Minden tag anyagi felelősséggel tartozik az Egyesület használatában álló eszközökben általa okozott, azok nem rendeltetésszerű használatából eredő károkért. IV.3. Az Egyesület hivatalos képviselete nemzetközi eseményeken IV.3.1. Általános rendelkezések a) Az Egyesület alapvető célja, hogy tagjai minél több, kiváltképpen AEGEE szervezésű nemzetközi rendezvényre jussanak el, és ott az Egyesületet megfelelő módon képviseljék. b) Az AEGEE által szervezett hivatalos események közül az ún. AGORA és a European Board s Meeting (EBM) azok a programok, ahol az Egyesület képviselete kiemelten fontos. c) Minden szükséges esetben, de kiemelten a b) pontban meghatározott események esetén, a jelentkezők rangsorolását az Elnökség végzi, ide értve a delegált, megfigyelő és egyéb státuszok kiosztását is. d) A sorrend meghatározásakor az Elnökség az Elnökségi tag, Vezető tag, Tiszteletbeli tag, Aktív tag, Rendes tag sorrendet követi, amitől indokolt esetben eltérhet. e) A IV.3.2. pontban felsorolt kiemelt nemzetközi eseményeken való részvételt az Egyesület az ott leírt módon anyagilag támogathatja. Az Elnökség a hozzájárulás mértékét az Egyesület mindenkori pénzügyi helyzetét figyelembe véve módosíthatja, de kizárólag lefelé. IV.3.2. Kiemelt nemzetközi események a) AEGEE AGORA és EBM esetében az Elnökség tagjai, Tiszteletbeli tagok és a delegált státuszban utazó Aktív tagok jogosultak a hozzájárulás igénybevételére. Ennek mértéke a teljes részvételi díjra terjed ki. b) Network Meeting és European School esetében bármely jelentkező és felvett tag jogosult a hozzájárulás igénybevételére. Ennek mértéke a teljes részvételi díj összege, max. 40 euró. c) Minden egyéb, kiemelten szakmai rendezvényre (pl. AEGEE SUPS, DiplomaticSeminar, AEGEE-EuropeFlagship Projectjének rendezvényei, stb.) utazó tag jogosult legfeljebb a részvételi díjnak megfelelő hozzájárulásra.

17 d) Minden hozzájárulásra jogosult tag köteles hazatérte után 3 héten belül írásban részletesen beszámolni, min karakter vagy 15 perces prezentáció. ennek hiányában jogosultságát elveszti. A beszámoló elfogadásáról az Elnökség dönt, e) Egy fő max. 80 Euró per év. e) A hozzájárulás igénybevételéről minden esetben az Elnökség dönt. Amennyiben az Egyesület bankszámlájának egyenlege Ft (azaz százezer forint) alá csökken, a fenti rendelkezések érvényüket veszítik. IV.5. Mentor rendszer a) A Tisztújító Közgyűlésre minden év szeptember vagy március első 2 hetében kerül sor, ahol minden pozíció utódja kijelölésre kerül. b) Amentorálási időszak mindkét esetben a Tisztújító Közgyűlés és a hagyományosan, a tanulmányi félévek végén megrendezésre kerülő Beszámoló Közgyűlések között eltelt időszakot jelenti. c) Amentorálási időszak alatt a felelősség még a pozícióban lévő elnökségi tagé, de a tevékenységébe köteles teljes körűen bevonni megválasztott utódját. d) A felelősség átvétele és az új elnökség beiktatása a tanulmányi félév elején megrendezésre kerülő Beszámoló Közgyűlésen történik. IV.6. Vegyes rendelkezések a) Az Egyesület nevére érkező postai küldeményeket a Postázó ban, illetve szükség esetén, a Postán felvenni az Elnök, akadályoztatása esetén az általa megbízott tag jogosult. b) Az Egyesület bélyegzőjét az Elnök, az Alelnök és a Pénzügyi és pályázati vezető, illetve az Elnök megbízásából az Egyesület nevében eljáró Aktív tag használhatja. c) Az Egyesület anyagilag és infrastruktúrájának biztosításával hozzájárulhat az Egyesület, vagy egyes tagjai által szervezett rendezvények, így szociális és közösségépítő programok, Közgyűlés, Elnökségi ülés és az AEGEE nemzetközi struktúrájába illeszkedő rendezvények lebonyolításához és előkészítéséhez. A hozzájárulás mértékéről az Elnökség dönt. d) Egyesület ünnepnapja minden év május 6-a, az AEGEE szervezetébe a évi konstancaiagorá-n történt csatlakozás évfordulója. V. Az Egyesület gazdálkodása V.1. Számviteli politika V.1.1. Az Egyesület gazdálkodása

18 a) Az Egyesület gazdálkodásának alapja az Egyesület Közgyűlése által elfogadott éves gazdálkodási terv. b) A költségvetést az Egyesület számvitelével egységben lévő üzleti évre kell elkészíteni. c) A tavaszi Beszámoló Közgyűlésen beiktatott pénzügyes felelős a tárgyév költségvetésének elkészítéséért. d) A pénzügyi terv kötelezően tartalmazza az Egyesület költségvetését. e) Az őszi Beszámoló Közgyűlésen beiktatott pénzügyes a tárgyévre vonatkozó költségvetés módosítását javasolhatja. f) A felelős pénzügyes pozíciójának betöltése idején tartozik felelősséggel a költségvetés betartásáért. g) Az Egyesület gazdálkodására a Közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény rendelkezései az irányadóak. V.1.2. A beszámoló formája, a beszámoló-készítés időpontjának meghatározása a) Az Egyesület egyszerűsített éves beszámolót készít a tárgyévről, mely mérlegből és eredmény kimutatásból áll. b) A beszámoló fordulónapja a tárgyév december 31-e, a mérlegkészítés időpontja a tárgyévet követő év 150. napja, de legkésőbb tárgyévet követő év május 31-e. V.2. Pénzkezelési szabályzat V.2.1. A bankszámla kezelésének szabályai a) Az Egyesület a pénzeszközeit köteles - készpénzben történő fizetések kivételével - a bankoknál vezetett bankszámlán tartani, pénzforgalmát lebonyolítani, s ennek érdekében bankszámlaszerződést kötni. b) Az Egyesület bankszámlája feletti aláírási jogot a mindenkori Elnök a mindenkori Pénzügyi vezetővel egyetértésben önállóan gyakorolja. V.2.2. Készpénzforgalom: a házipénztár kezelésének szabályai a) Az Egyesület Közgyűlése a pénzkezeléssel, házipénztár kezelésével összefüggő teendők ellátására (továbbiakban: Pénztárosi feladatok) az Egyesület Pénzügyi vezetőjét bízza meg.

19 b) Ha a Pénzügyi vezetőt bármilyen okból Pénztárosi feladatainak ellátásában helyettesíteni kell, helyettese az Elnök. Ebben a rendkívüli esetben pénztárzárást nem kell végrehajtani. c) Ha a Pénzügyi vezető (Pénztáros) beosztásából végleg távozik, pénztárzárást kell végrehajtani (rendkívüli pénztárzárás). V A Pénztáros feladatai a) A házipénztárt a Pénztáros önállóan, teljes anyagi felelősséggel kezeli. Ezt a tényt a Pénztáros munkakörének elfoglalásakor írásbeli nyilatkozatban köteles tudomásul venni. b) A Pénztáros fő feladata a pénztárban tartott készpénz előírás szerinti kezelése és megőrzése, valamint a pénztárral kapcsolatos nyilvántartások és elszámolások vezetése. A Pénztáros megbízható még egyéb értékek, továbbá a szigorú számadású nyomtatványok kezelésével és megőrzésével is. Ez utóbbi esetben azonban a Pénztáros nem bízható meg a szigorú számadású nyomtatványok érvényesítésével. V Pénztári nyilvántartások vezetése a) A Pénztárosnak minden pénztári befizetést és kifizetést a felmerülésük sorrendjében pénztári nyilvántartásba kell feljegyeznie. b) A pénztári nyilvántartás elektronikus állomány, amelyet minden naptári negyedévet követő egy héten belül ellenőrzés után ki kell nyomtatni, és az Elnök által hitelesítve lefűzni (rendes pénztárzárás). Rendkívüli pénztárzáráskor (pénztár átadás-átvételkor) ugyanígy kell eljárni. c) A pénztári nyilvántartásban elszámolt kiadási és bevételi tételek bizonylatain az elszámolás tényét feltüntető és el nem távolítható jellel meg kell jelölni. V A pénztári bevételek és kiadások bizonylatolása a) A befizetésekről és kifizetésekről szabvány bizonylatot kell kiállítani. A bizonylattömbök szigorú számadású nyomtatványok, tehát ennek megfelelően kell nyilvántartani. A bizonylatok felhasználásának ellenőrzése érdekében csak folyamatos sorszámmal ellátott bizonylattömböket szabad felhasználásra kiadni. b) A pénztárbizonylatokat értelemszerűen, tintával kell kitölteni (számmal és betűvel is kiírni az összeget) az üres sorokat kihúzni. Egy bizonylatra csak annyi tétel kerülhet, ahány sor azon szerepel. Ha több tétel kerül kifizetésre, az alapbizonylatokat összesíteni kell. A kifizetést a Pénztáros aláírásával, a pénz átvételét a felvevő teljes nevének kiírásával igazolja. d) Abevételezési bizonylatot három példányban kell kiállítani, az első példány a könyvelésé, a második a befizetőé, a harmadik pedig a tömbben marad. A kiadási bizonylatot két példányban kell kiállítani, az első példány a könyvelésé, a második a tömbben marad. Mindkét bizonylatról kiállított tömböket a Pénztáros őrzi.

20 V Elszámolásra kiadott összegek nyilvántartása a) Az elszámolásra kiadott összeg nem haladhatja meg a cél eléréséhez indokoltan szükséges mértéket. b) Elszámolásra pénzt csak személyre szólóan, az arra feljogosított személyek utalványozása és csak olyan bizonylat alapján lehet kifizetni, melyen az összeg rendeltetése és az elszámolás véghatárideje is fel van tüntetve. Az elszámolásra kiadott összegekről nyilvántartást kell vezetni. c) Ha ugyanaz a személy elszámolásra újabb összeget vesz fel, a korábban felvett összeggel akkor is el kell számolnia, ha az annak elszámolására kikötött véghatáridő még nem érkezett el. A befizetendő és felveendő összeget nem lehet egymással szemben beszámítani. Újabb összeget elszámolásra kiutalni csak akkor lehet, ha az elszámolásra kiadott összegeket nyilvántartó személy (Pénztáros) igazolja, hogy a pénz felvevőjének elszámolatlan tétele nincs. d) Ha az elszámolásra kötelezett a kitűzött véghatáridőig nem számol el, a nyilvántartás vezetője köteles erről az Elnököt haladék nélkül értesíteni. V A hamis, vagy hamisnak vélt készpénz kezelése a) A Pénztáros csak valódi és forgalomban lévő pénzeket (bankjegyeket és érméket) fogadhat el a befizetőtől, és kifizetést is csak ilyen pénzben teljesíthet. Nem fogadható el olyan bankjegy vagy érme, amelyről nyilvánvalóan megállapítható, hogy az nem a forgalomban természetes kopás következtében vesztett súlyából vagy sérült meg. b) Ha a Pénztáros a neki átadott pénzek között hamis vagy hamisnak látszó bankjegyet, illetve érmét talál, azt fizetésként nem fogadhatja el, a bankjegyet vagy érmét vissza kell tartania. A befizetőt jegyzőkönyv felvétele mellett meg kell hallgatni arra vonatkozóan, hogy hol, kitől és mikor kapta a hamisítványt. Az átvett pénzről a befizetőnek elismervényt kell adni. A hamis vagy hamisítványnak látszó pénz átvételéről készült jegyzőkönyvet a pénzzel együtt át kell adni a banknak. A bank a lefolytatott vizsgálat eredményéről a társaságot és a befizetőt tájékoztatja. V Pénztárzárás a) Pénztárzáráskor meg kell állapítani a pénztárban lévő készpénz állományt, és rögzíteni kell a záró pénzkészletet. A Pénztárosnak a záró pénzkészlet helyességét aláírásával igazolnia kell a pénztárjelentésen. b) Ha a záró pénzkészlet egyeztetésekor eltérés mutatkozik, még a pénztárzárás során fel kell deríteni annak okát, és azon a napon rendezni kell. Amennyiben hiány mutatkozik, a Pénztárosnak azt be kell fizetnie, amennyiben pedig többlet, akkor azt be kell vételezni. Mindkét esetben jegyzőkönyvet kell felvenni.

AEGEE Budapest. Európai Hallgatók Hálózatának Egyesülete AEGEE-Budapest. Európai Hallgatók Hálózatának Egyesülete. Szervezeti és Működési Szabályzat

AEGEE Budapest. Európai Hallgatók Hálózatának Egyesülete AEGEE-Budapest. Európai Hallgatók Hálózatának Egyesülete. Szervezeti és Működési Szabályzat AEGEE Budapest Európai Hallgatók Hálózatának Egyesülete Szervezeti és Működési Szabályzat Utolsó módosítás: 2014.10.16 Tartalom I.1. A Közgyűlés... 3 I.2. Az Elnökség... 4 I.2.1. Elnökségi taggá válás...

Részletesebben

AEGEE Budapest. Európai Hallgatók Hálózatának Egyesülete. Szervezeti és Működési Szabályzat

AEGEE Budapest. Európai Hallgatók Hálózatának Egyesülete. Szervezeti és Működési Szabályzat AEGEE Budapest Európai Hallgatók Hálózatának Egyesülete Szervezeti és Működési Szabályzat Utolsó módosítás: 2015.10.12 Tartalom I.1. A Közgyűlés... 4 I.2. Az Elnökség... 4 I.2.1. Elnökségi taggá válás...

Részletesebben

Fiatalok a Kultúráért Közhasznú Egyesület

Fiatalok a Kultúráért Közhasznú Egyesület FAKULT Egyesület 2023 Dunabogdány, Hegy u.7. Fiatalok a Kultúráért Közhasznú Egyesület P É N Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T Dunabogdány, 2009. május 20. Tóth László FAKULT Egyesület elnöke PÉNZKEZELÉSI

Részletesebben

HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZAT

HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZAT ABONYI VÁROSFEJLESZTŐ KFT. Gazdálkodó HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK: 1. Általános pénzkezelési szabályok 2. A pénz kezelésével kapcsolatos feladatok 3. Házipénztár kialakítása és működtetése,

Részletesebben

MAGYAR KRIMINOLÓGIAI TÁRSASÁG

MAGYAR KRIMINOLÓGIAI TÁRSASÁG MAGYAR KRIMINOLÓGIAI TÁRSASÁG PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Elfogadás dátuma: Határozat száma: Hatályos: Felelős személy: TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...3 1. VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK...3 2. A SZABÁLYZAT

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Szervezet neve: Címe: Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara 4028 Debrecen, Sarló utca 3.fsz. Adószáma: 18550483-1-09 Képviseletre jogosult személy neve: Pecsenye Béla Elnök Jelen szabályzatban

Részletesebben

HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZAT

HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZAT Magyar Ügyvédi Kamara 1054 Budapest, Szemere u. 8. Adószám: 19025788-1-41 HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK: 1. Általános pénzkezelési szabályok 2. A pénz kezelésével kapcsolatos feladatok

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Szombathelyi Kutyamenhely Alapítvány Székhely: 9798 Ják, Móricz Zs. u. 4. ADÓSZÁM: 18881310-2-18 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Szombathely, 2010. november 10. TARTALOM Tartalomjegyzék 1. A bankszámla kezelésének

Részletesebben

Pénzkezelési Szabályzat

Pénzkezelési Szabályzat CSA-VAR GO Szabadidő Egyesület 6635, Szegvár, Kórógy utca 45. Pénzkezelési Szabályzat érvényes: 2011. július 1. Jóváhagyta: CSA-VAR GO Szabadidő Egyesület Közgyűlése Szegvár, 2011. július 25. Csatordai

Részletesebben

MAGYAR CURLING SZÖVETSÉG

MAGYAR CURLING SZÖVETSÉG A MAGYAR CURLING SZÖVETSÉG HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZATA SZABÁLYZATA Készült: Előterjesztve: Elfogadva: 2009. szeptember 10-én 2009. szeptember 24-i elnökségi ülésre 2009. szeptember 24-i elnökségi

Részletesebben

PÉNZTÁRKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZTÁRKEZELÉSI SZABÁLYZAT DESZK KÖZSÉG KÖZOKTATÁSÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 6772 Deszk, Móra F. u. 2. 18465239-1-06 PÉNZTÁRKEZELÉSI SZABÁLYZAT A DESZK KÖZSÉG KÖZOKTATÁSÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY házi pénztári pénzkezelése a helyi adottságok figyelembevételével

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

Magyar Vadászgörény Klub Pénzkezelési Szabályzat 1365 Budapest, Pf. 724. Honlap: http://www.mvk.hu Telefon: 06 70 555 07 07 E-mail: info@mvk.

Magyar Vadászgörény Klub Pénzkezelési Szabályzat 1365 Budapest, Pf. 724. Honlap: http://www.mvk.hu Telefon: 06 70 555 07 07 E-mail: info@mvk. Magyar Vadászgörény Klub A számvitelről szóló törvény 14 (5) d, pontja értelmében, jelen szabályzat a számviteli politika részét képezi. A jogszabály előírásainak betartása érdekében a házipénztár kezelését

Részletesebben

A BÖLCSŐDEI DOLGOZÓK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE (BDDSZ) PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A BÖLCSŐDEI DOLGOZÓK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE (BDDSZ) PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA A BÖLCSŐDEI DOLGOZÓK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE (BDDSZ) PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Jelen Pénzkezelési Szabályzat hatályos: 2013. január hó 1-jétől A Pénzkezelési Szabályzatot elfogadta: Budapesten, 2012.december

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT EGYESÜLET NEVE: Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete Csongrád Megyei Helyi Csoport SZÉKHELYE: 6721 Szeged, Osztrovszky u. 6. BEJEGYZÉS SZÁM: KSH SZÁM: 18455405-199 9-529-06 ADÓSZÁMA : HATÁLYOS:

Részletesebben

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje I. A Számvizsgáló Bizottság és tagjai 1. Az IPA Magyar Szekció (a továbbiakban: Magyar Szekció) Számvizsgáló Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság)

Részletesebben

ÉRTELMES ÉLET ALAPÍTVÁNY PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTELMES ÉLET ALAPÍTVÁNY PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT ÉRTELMES ÉLET ALAPÍTVÁNY PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Máténé Csikós Zsuzsanna elnök Hatályba lép: 2010.01.05-én Készült: 4 eredeti példányban Kapják: 1. Alapítvány elnöke 2. könyvelő 3. házi pénztáros

Részletesebben

Szociális Intézmények Országos Szövetsége PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Szociális Intézmények Országos Szövetsége PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Szociális Intézmények Országos Szövetsége PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT A Szövetség házipénztárát úgy kell kialakítani és elhelyezni, hogy a pénzmegőrzés és tárolás az előírt biztonsági követelményeknek megfeleljen,

Részletesebben

Bankszámlák feletti rendelkezésre jogosultak nyilvántartása

Bankszámlák feletti rendelkezésre jogosultak nyilvántartása Bankszámlák feletti rendelkezésre jogosultak nyilvántartása Bankszámla száma Egyedüli aláírási joggal aláírók Többes aláírók Jogosultság kezdete Jogosultság vége Az. terminál használtára jogosult személyek

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA MAGYARORSZÁGI KÉMÉNYSEPRÓK ORSZÁGOS IPARTESTÜLETE 5000 Szolnok, Pozsonyi út 68.. Magyarországi Kéményseprők Országos A Ipartestületének PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1. A szabályzat célja: A szabályzat célja

Részletesebben

Az Inspi-Ráció Egyesület Pénzkezelési Szabályzata

Az Inspi-Ráció Egyesület Pénzkezelési Szabályzata Az Inspi-Ráció Egyesület Pénzkezelési Szabályzata Érvényes: 2013. 05. 23-tól I. Bankszámla kezelés 1. Bankszámla nyitása, vezetése Gazdasági társaságunk - a pénzforgalomról, a pénzforgalmi szolgáltatásokról

Részletesebben

AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. Általános rendelkezések

AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. Általános rendelkezések AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar (továbbiakban: PTE IGYK) hatályos szabályzatai alapján az Illyés Gyula Szakkollégium (továbbiakban:

Részletesebben

KÖLTSÉGVISELÉSI, TAGDÍJFIZETÉSI ÉS PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

KÖLTSÉGVISELÉSI, TAGDÍJFIZETÉSI ÉS PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT KÖLTSÉGVISELÉSI, TAGDÍJFIZETÉSI ÉS PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Alapvető költségvetési és költségviselési szabályok: A Klaszter létrehozásához és annak működéséhez, a Klaszter Menedzsment Társaság díjainak

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET 1. Az egyesület neve: Országos Humánmenedzsment Egyesület (a továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület országos

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI ÉPÍTÉSZ KAMARA PÉNZÜGYI SZABÁLYZATA. Elfogadva 17/2013 Eln. Hat.(IX.19) számú elnökségi határozattal

CSONGRÁD MEGYEI ÉPÍTÉSZ KAMARA PÉNZÜGYI SZABÁLYZATA. Elfogadva 17/2013 Eln. Hat.(IX.19) számú elnökségi határozattal CSONGRÁD MEGYEI ÉPÍTÉSZ KAMARA PÉNZÜGYI SZABÁLYZATA Elfogadva 17/2013 Eln. Hat.(IX.19) számú elnökségi határozattal 1 Jelen Szabályzat célja a Csongrád Megyei Építész Kamara pénzkezelésének és számvitelének

Részletesebben

PÉNZKEZELÉS SZABÁLYZATA. Érvényes: 2015.01.17.

PÉNZKEZELÉS SZABÁLYZATA. Érvényes: 2015.01.17. HAZA NEM ELADÓ MOZGALOM PÁRT 5711 GYULA, FEHÉR-KÖRÖS U.69. PÉNZKEZELÉS SZABÁLYZATA Érvényes: 2015.01.17. Tartalomjegyzék Módosító határozat A pénzkezelés Pénzkezeléssei általános szabályai kapcsolatos

Részletesebben

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19.

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19. A Szent Gellért Diákszövetség - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA 1 2015. december 19. 1. Általános rendelkezések: 1.1. Az egyesület neve: Szent Gellért Diákszövetség 1.2. Az egyesület

Részletesebben

Név: Alföld Turista Egyesület Mezőberény Székhely: 5650 Mezőberény, Gyóni G u. 37. Adószám: 18386114-1-04 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Név: Alföld Turista Egyesület Mezőberény Székhely: 5650 Mezőberény, Gyóni G u. 37. Adószám: 18386114-1-04 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Név: Alföld Turista Egyesület Mezőberény Székhely: 5650 Mezőberény, Gyóni G u. 37. Adószám: 18386114-1-04 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT TARTALOM 1. Pénzkezelési szabályok 2. A pénz kezelésével kapcsolatos feladatok

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZATA. Érvényes: 2005. április 18. Aktualizálva: 2012. január 02.

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZATA. Érvényes: 2005. április 18. Aktualizálva: 2012. január 02. MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2005. április 18. Aktualizálva: 2012. január 02. Készítette: Kovácsné Gulyás Erzsébet Jóváhagyta: Bukta László elnök 1)

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Veszprémi Múzeumegylet 2. Az egyesület székhelye: 8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1. 3. Az egyesület működési területe: Veszprém megye.

Részletesebben

MAGYAR IDEGENFORGALMI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

MAGYAR IDEGENFORGALMI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET MAGYAR IDEGENFORGALMI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásai alapján kialakított PÉNZ- ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos 2014. június 3-tól Tartalomjegyzék

Részletesebben

Újpalota Sportegyesület Székhely: Budapest, 1157. Nyírpalota u. 53. Adószám: 19807056-1-42 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Újpalota Sportegyesület Székhely: Budapest, 1157. Nyírpalota u. 53. Adószám: 19807056-1-42 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Név: Újpalota Sportegyesület Székhely: Budapest, 1157. Nyírpalota u. 53. Adószám: 19807056-1-42 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT TARTALOM 1. Pénzkezelési szabályok 2. A pénz kezelésével kapcsolatos feladatok 2.1.

Részletesebben

Alapszabályzat. 2008. március

Alapszabályzat. 2008. március Alapszabályzat 2008. március Alapszabályzat I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Kreatív Kenese Egyesület 2. Az Egyesület székhelye: 8174 Balatonkenese, Soós hegyi u. 2. 3. Az Egyesület levelezési

Részletesebben

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A szervezet neve: Nyírségi Háziorvosok Egyesülete A szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 59. A szervezet működési

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Budapest - 1027 Bem rkp. 47. Hungary Telefon: +361 458-1274 Fax: +361 458-1106 e-mail: kmdsz@mfa.gov.hu PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Külügyminisztériumi Dolgozók Szakszervezete Székhely: 1027 Budapest, Bem

Részletesebben

Kötelező érvényű szabályzat sablonok. Pénzkezelési szabályzat

Kötelező érvényű szabályzat sablonok. Pénzkezelési szabályzat Kötelező érvényű szabályzat sablonok Pénzkezelési szabályzat Tartalomjegyzék: 1. A készpénzben történő pénzforgalom lebonyolítási rendje 1.1. A leggyakrabban előforduló pénztári pénzmozgások 2. Bankszámlán

Részletesebben

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés)

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) I. fejezet Általános rendelkezések 1.) A társadalmi szervezet neve: MAGYAR

Részletesebben

B) PÉNZ - ÉS ÉRTÉKKEZELÉS ÜGYVITELI NYOMTATVÁNYAI

B) PÉNZ - ÉS ÉRTÉKKEZELÉS ÜGYVITELI NYOMTATVÁNYAI B) PÉNZ - ÉS ÉRTÉKKEZELÉS ÜGYVITELI NYOMTATVÁNYAI Sorszám Bizonylat megnevezése Bizonylat száma Azonosító 1. Bevételi pénztárbizonylat FORRÁS SQL C01. 2. Kiadási pénztárbizonylat FORRÁS SQL C02. 3. Napi

Részletesebben

1. Rész: Kollégiumi Hallgatói Bizottság Ügyrendje

1. Rész: Kollégiumi Hallgatói Bizottság Ügyrendje Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Kari Hallgatói Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzat 4. melléklet A Kari Hallgatói Képviselet állandó bizottságainak

Részletesebben

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21.

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21. Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2001. június 21. 2 TARTALOMJEGYZÉK I./ Szervezeti felépítés 1./ Közgyűlés 2./ Elnökség 3./ Munkaszervezet:

Részletesebben

Egyesületi alapszabály

Egyesületi alapszabály EASZ-01 - Egyesület adatai 1. Kötelező rendelkezések az általános rendelkezések körében 1.1. az egyesület neve Nemzeti Ifjúsági Tanács Egyesület 1.2. az egyesület székhelye Irányítószám Község, város Közterület

Részletesebben

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány. Kuratórium Ügyrendje

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány. Kuratórium Ügyrendje Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány Kuratórium Ügyrendje TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 2. A KURATÓRIUM ÖSSZETÉTELE... 3 3. A KURATÓRIUM TAGJAINAK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI... 3 4.

Részletesebben

Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 4. Adószám: 18188071-1-41

Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 4. Adószám: 18188071-1-41 Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 4. Adószám: 18188071-1-41 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Jelen Pénzkezelési Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat)

Részletesebben

Budapesti Természetbarát Sportszövetség

Budapesti Természetbarát Sportszövetség Adószám: 19638160-1-41 Fővárosi Bíróság 3010 Nyilvántartásbavétel ideje: 1990. 11. 14. 1053 Budapest, Curia u. 3. 1 1 / 2 em. Számviteli politika Hatályos: 2001. január 1-től Módosította a BTSSZ Elnöksége

Részletesebben

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. November 01-től érvényes 1 A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 1. I. Általános rész a.) Az Ifjúsági Klub, az Alapszabály

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT EGYESÜLET NEVE: Soltszentimre Ma Közéleti Egyesület SZÉKHELYE: 6223 Soltszentimre, Hısök tere 1. BEJEGYZÉS SZÁM: Pk.60.183/2008/6 ADÓSZÁMA : 19552220-1-03 SZÁMLAVEZETİ BANK NEVE: Rónasági Takarékszövetkezet

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 4. napján tartandó nyilvános ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 4. napján tartandó nyilvános ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. november 4. napján tartandó nyilvános ülésére Előterjesztés tárgya: Egyes pénzügyi tárgyú szabályzatok módosítása

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

2.2. sz. Egyetemi Szabályzat

2.2. sz. Egyetemi Szabályzat 2.2. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM DOKTORANDUSZ ÖNKORMÁNYZAT ALAPSZABÁLYA A Miskolci Egyetem Szenátusának 379/2012. sz. határozata. - 1 - A Miskolci Egyetem Doktorandusz Önkormányzat Alapszabálya

Részletesebben

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. A szervezet neve Etyeki Polgárőrség Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Egyesület. 2. A szervezet székhelye:

Részletesebben

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 I. A Magyar Vámügyi Szövetség (továbbiakban: Szövetség) adatai Elnevezése: Magyar: Angol: Német: Francia: Magyar Vámügyi Szövetség Hungarian

Részletesebben

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE A L A P S Z A B Á L Y 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az egyesület neve, székhelye, működése 1.1.1 Az egyesület neve: Hajóipari Vállalkozók Egylete 1.1.2 Az egyesület székhelye:

Részletesebben

A RÁBASZENTANDRÁSI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A RÁBASZENTANDRÁSI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA A RÁBASZENTANDRÁSI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Bevezetés A Rábaszentandrási Evangélikus Egyházközség 1 közgyűlése a jelen Pénzkezelési Szabályzatot abból a célból alkotta meg, hogy

Részletesebben

VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE

VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE (VIMÉSZ) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tatabánya, 2012. október 29. VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE (VIMÉSZ)

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2001. május 03. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza

Részletesebben

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA melyet a Gyömrő 2000 Kör tagjai a 2010. május 14. napján megtartott közgyűlésen az alábbiak szerint fogadtak el. 1. AZ EGYESÜLET ELNEVEZÉSE: Gyömrő 2000

Részletesebben

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Nyt. szám: /2012 1. számú példány NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE NAGYOROSZI 2012. 1. BEVEZETŐ (1) A Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesülete

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Komárom Városi Sportegyesület 2922 Komárom, Stadion út 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2009. április 24. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza az egyesület szerveinek,

Részletesebben

A Laky Ilonka Általános Iskola Intézményi Tanácsának ügyrendje

A Laky Ilonka Általános Iskola Intézményi Tanácsának ügyrendje LAKY ILONKA ÁLTALÁNOS ISKOLA KIK azonosító: 135 006 OM- azonosító: 032 496 2233 Ecser, Rákóczi u. 1-3. Tel/Fax: 06-29- 335-164; e-mail: iskola@ecser.hu A Laky Ilonka Általános Iskola Intézményi Tanácsának

Részletesebben

Számviteli politika Pénzkezelési szabályzat

Számviteli politika Pénzkezelési szabályzat 1137 Budapest, Radnóti Miklós u. 29. Számviteli politika Pénzkezelési szabályzat Hatályos: 2010-04-28 Kelt: 2010 április 28. Gazdálkodó vezetője László János 1. Pénzkezelés körülményei 1.1. Pénzkezelés

Részletesebben

A 40-es Cirkáló Osztály Osztályszövetségének Szervezeti és Működési Szabályzata 1.. 2.. 3.. Az Osztályszövetség célja: 4.. Az Osztályszövetség tagja:

A 40-es Cirkáló Osztály Osztályszövetségének Szervezeti és Működési Szabályzata 1.. 2.. 3.. Az Osztályszövetség célja: 4.. Az Osztályszövetség tagja: A 40-es Cirkáló Osztály Osztályszövetségének Szervezeti és Működési Szabályzata 1.. Az Osztályszövetség arra törekszik, hogy a magyar 40-es hajóflotta önálló versenyosztályként az MVSZ-szel együttműködve,

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Szervezet neve: Fejér Megyei Építészek Kamarája Címe: Adószám: 18482911-1-07 Képviseletre jogosult személy: Németh László elnök Jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekben

Részletesebben

G. 3. KÉSZPÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

G. 3. KÉSZPÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6-8. G. 3. KÉSZPÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2006. március 9. Érvényes: 2006. január 1-től Változat: 1. Oldalak száma: 10. Tartalomjegyzék 1. Elrendelés...3 2. Cél...3

Részletesebben

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók létrehozták a Vagyonépítő Klubot. A Vagyonépítő Klub 2008. március 29 -i Klubgyűlése az alábbi alapszabályt fogadta el. I. A Klub adatai 1 A Klub neve:

Részletesebben

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA 2 I. Általános rendelkezések (1) A Klub, Klub neve: Fűzfői Ipartelep Klub (a továbbiakban: Klub). (2) A Klub székhelye: Balatonfűzfő, Munkás tér 2. (3) A Klub önkormányzati

Részletesebben

6. számú melléklet. A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje. A kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság feladata és hatásköre

6. számú melléklet. A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje. A kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság feladata és hatásköre 6. számú melléklet A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje 1. A melléklet hatálya kiterjed a kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság, valamint a kari Pályá-zati és Ösztöndíj Bizottság (továbbiakban

Részletesebben

Diák és Öntevékeny Körök Egyesülete (DÖKE)

Diák és Öntevékeny Körök Egyesülete (DÖKE) Diák és Öntevékeny Körök Egyesülete (DÖKE) 7300 Komló, 48-as tér 1. Adószám: 18305898-1-02 KSH: 18305898949952902 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2013.. Cégszerű aláírás A pénzkezelési szabályzat a Név: Diák és

Részletesebben

ALAPSZABÁLY BOLGÁR KULTURÁLIS FÓRUM

ALAPSZABÁLY BOLGÁR KULTURÁLIS FÓRUM 1 ALAPSZABÁLY BOLGÁR KULTURÁLIS FÓRUM 1. Általános rendelkezések 1.1 1 Az egyesület neve: Bolgár Kulturális Fórum. 1.2 Az egyesület székhelye: 1112 Budapest, Cirmos u. 1-3., B lépcsőház, VIII. em. 47.

Részletesebben

Sissi Svédországi Magyar ők Szövetségének ALAPSZABÁLYA

Sissi Svédországi Magyar ők Szövetségének ALAPSZABÁLYA Sissi Svédországi Magyar ők Szövetségének ALAPSZABÁLYA 1. év A Sissi Svédországi Magyar Nők Szövetsége a Svédországban élő magyar anyanyelvü és a Szövetség alapszabályával egyetértő nők, pártpolitikailag

Részletesebben

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Emlősvédelmi Szakosztály

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Emlősvédelmi Szakosztály Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Emlősvédelmi Szakosztály Budapest, 1121 Költő u. 21. Szervezeti és Működési Szabályzat 1. A szakosztály megnevezése, jelképe: A szakosztály magyar neve: Magyar

Részletesebben

A Vasutasok Szakszervezete Felügyelő Bizottságának ÜGYRENDJE

A Vasutasok Szakszervezete Felügyelő Bizottságának ÜGYRENDJE A Vasutasok Szakszervezete Felügyelő Bizottságának ÜGYRENDJE 1. Általános rendelkezések A Vasutasok Szakszervezete ( a továbbiakban: VSZ) XVIII. Kongresszusán 2015. 05.16-án megválasztott Felügyelő Bizottság

Részletesebben

A HTE Infokommunikációs Szakértő Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzata

A HTE Infokommunikációs Szakértő Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzata A HTE Infokommunikációs Szakértő Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzata Budapest, 2013. július 32015 november 26. 1. Bevezetés 1.1. A HTE Választmánya 2011 áprilisában létrehozta az Infokommunikációs

Részletesebben

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY 1 1. Általános rendelkezések: A sportegyesület neve: Rábatamási Sportkör Székhelye: 9322 Rábatamási, Rákóczi u. 1. Színe: Sárga-fekete Működési területe: Győr-Moson-Sopron megye A sportegyesület

Részletesebben

Pénz- és értékkezelési szabályzat

Pénz- és értékkezelési szabályzat Pénz- és értékkezelési szabályzat A szabályzat célja A szabályzat célja, hogy meghatározza a Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete (továbbiakban Egyesület) pénztárának működési szabályait, a pénzkezeléssel

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM KONZISZTÓRIUMÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE

A DEBRECENI EGYETEM KONZISZTÓRIUMÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE A DEBRECENI EGYETEM KONZISZTÓRIUMÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE Debrecen 2016. február 9. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 2 2. A KONZISZTÓRIUM MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 2 3. A KONZISZTÓRIUM

Részletesebben

A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.... 3 II. A KOLLÉGIUM VEZETÉSE ÉS IRÁNYÍTÁSA... 3 2.... 3 A Kollégiumi Közgyűlés... 3 3....

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület 5609. Csabaszabadi, Gerendási út 4. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Jelen szabályzatot a Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület Elnöksége a 19/2012(IV. 06.) ELN határozatával hagyta

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között.

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között. 1. oldal, összesen: 11 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: 2./ Az Egyesület székhelye: 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány

Részletesebben

Általános Rendelkezések. Célok. Feladatok

Általános Rendelkezések. Célok. Feladatok Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd ALAPSZABÁLYA Általános Rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd 2. Az egyesület rövidített neve: GY.K.S.E. Szekszárd 3.

Részletesebben

Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola Dolgozóiért és Diákjaiért ALAPÍTVÁNY. Székhely: 7623 Pécs, Perczel M. u. 29. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola Dolgozóiért és Diákjaiért ALAPÍTVÁNY. Székhely: 7623 Pécs, Perczel M. u. 29. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola Dolgozóiért és Diákjaiért ALAPÍTVÁNY Székhely: 7623 Pécs, Perczel M. u. 29. ADÓSZÁM: 18329876-1-02 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT TARTALOM 1. Pénzkezelési szabályok

Részletesebben

PÉNZÜGYI SZABÁLYZATA

PÉNZÜGYI SZABÁLYZATA I. sz. melléklet a CsMÉK Alapszabályához CSONGRÁD MEGYEI ÉPÍTÉSZ KAMARA PÉNZÜGYI SZABÁLYZATA Elfogadva a 17/2013 Eln. Hat.(IX.19) számú elnökségi határozattal Módosítva a 28/2013 Eln. hat (X. 25.) számú

Részletesebben

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY A 2000. január 29.-án megtartott alapító taggyűlésen és 2000. június 21-én tartott taggyűlésen elfogadott, egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

A Somogy Megyei Népművészeti Egyesület pénzkezelési szabályzata

A Somogy Megyei Népművészeti Egyesület pénzkezelési szabályzata A Somogy Megyei Népművészeti Egyesület pénzkezelési szabályzata 1. Általános pénzkezelési szabályok A házipénztár a szervezet napi pénzforgalmának lebonyolításához szükséges pénzösszeg kezelésére kijelölt

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. 1 1. Általános rendelkezések: A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) rendelkezéseit a tervező-és

Részletesebben

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG SZAKMAI- ÉS VERSENYBIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG SZAKMAI- ÉS VERSENYBIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG SZAKMAI- ÉS VERSENYBIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E Elfogadta az MKSZ Szakmai- és Versenybizottsága 2012. május 31-én Jóváhagyta az MKSZ Elnöksége 2012. július 3-án 2 Az MKSZ

Részletesebben

Rózsa Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata

Rózsa Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata Rózsa Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata A DÖK az 1993. évi LXXIX. tv. 62 64. -aiban foglaltak alapján működik, kiegészülve a gimnázium Szervezeti Működési Szabályzatával

Részletesebben

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya A Duna Charta Egyesület Módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A Duna Charta Egyesület (bírósági lajstromszáma: Pk.60830/2002) 2009. évi rendes Közgyűlésén 2009. január 21-én és a közhasznú

Részletesebben

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola 8000 Székesfehérvár, Koppány u. 2/a. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. NOVEMBER 1 Általános rendelkezések Az Iskola Szülői Szervezete

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK. egységes szerkezetbe foglalt ÜGYRENDJE

A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK. egységes szerkezetbe foglalt ÜGYRENDJE A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK egységes szerkezetbe foglalt ÜGYRENDJE A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Felügyelő

Részletesebben

Alapszabály. (Módosítva: június 22.)

Alapszabály. (Módosítva: június 22.) Alapszabály (Módosítva: 2007. június 22.) 1. Az egyesület neve: Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesület 2. Az egyesület székhelye: Hajdúnánás, Kazinczy u. 19. sz. 3. Az egyesület címe: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Külügyi Bizottságának Ügyrendje 1

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Külügyi Bizottságának Ügyrendje 1 A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Külügyi Bizottságának Ügyrendje 1 A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Külügyi Bizottsága a jogszabályokkal és a vonatkozó egyetemi szabályzatokkal

Részletesebben

Az Egyesület adatai II. Az Egyesület célja. Az iskolai emlékek és hagyományok ápolása, továbbfejlesztése

Az Egyesület adatai II. Az Egyesület célja. Az iskolai emlékek és hagyományok ápolása, továbbfejlesztése Frankelos és Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Baráti Kör ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a Frankelos

Részletesebben

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE HUNGARIAN EDUCATIONAL RESEARCH ASSOCIATION (HERA) * ALAPSZABÁLY BUDAPEST, 2010 EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E HATÁLYOS 2010. SZEPTEMBER 14. NAPJÁTÓL AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Részletesebben

A Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola Szülői Közössége Választmányának szervezeti és működési szabályzata

A Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola Szülői Közössége Választmányának szervezeti és működési szabályzata A Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola Szülői Közössége Választmányának szervezeti és működési szabályzata (Továbbiakban: SZMSZ) I. A Iskolai Szülői Közösség Választmányának

Részletesebben

A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium

A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium 1138 Budapest, Váci út 107. Felnőttképzési szervezete A SZAKMAI TANÁCSADÓ TESTÜLET MŰKÖDÉSI RENDJE Összeállította: Tajti Zsuzsanna Elfogadta

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Miskolc, 2012. 8.2. számú Egyetemi Szabályzat Hallgatók Előnyben Részesítésével Foglalkozó Bizottság

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI EGYESÜLET 1075 Budapest, Madách Imre út 5. III. emelet Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Verzió: 1 Készítette: Készítette: Sebestény

Részletesebben