Common Purpose Magyarország Egyesület. Közhasznúsági Jelentés 2010.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Common Purpose Magyarország Egyesület. Közhasznúsági Jelentés 2010."

Átírás

1 Common Purpose Magyarország Egyesület Közhasznúsági Jelentés 2010.

2 Tartalomjegyzék Az Egyesület évi munkája... 3 Bevezető... 3 Tevékenységeink... 3 Elismerések... 5 Támogatók... 5 Munkatársak... 5 Mérleg... 6 Eredménykimutatás... 7 A vagyon felhasználása Cél szerinti juttatások... 8 Egyéb adatok... 8 Melléklet: Résztvevők, előadók... 9

3 Az Egyesület évi munkája Bevezető Az egyesület egyedi, szektorközi vezetőképző kurzusokat szervez. A Common Purpose tudást, kapcsolatokat és inspirációt nyújt vezetőknek ahhoz, hogy valódi változásokat tudjanak véghezvinni szűkebb és tágabb környezetükben. A 2010-es év során a gazdasági, és egyben társadalmi és vezetői válság által keltett kihívások és lehetőségek határozták meg a tevékenységünket. Egy újabb Meridián kurzust indítottunk el és fejeztünk be sikeresen, elindítottuk a felsővezetőknek szóló egynapos OpenGround rendezvényt, megszerveztünk egy budapesti Felfedező Utat külföldi résztvevőknek, valamint kiküldtünk magyar vezetőket külföldi Common Purpose kurzusokra. Ezúton is szeretnénk megragadni az alkalmat, hogy köszönetet mondjunk minden vezető tisztségviselőnknek, tagunknak, támogatónknak, barátunknak, hogy segítettek minket közös céljaink elérésében! Tevékenységeink Nemzetközi Navigátor március 23-án befejeződött a 2009 novemberében indult legelső Nemzetközi Navigátor kurzus, melyet fiatal tehetségeknek, a jövő feltörekvő vezetőinek indítottunk el. A programot végül 19-en végezték el. Az öt hónap alatt 37 közreműködővel találkozhattak. A résztvevők minden egyes nap végén kitöltöttek egy értékelőlapot. A fő teljesítménymutató az ez a nap megérte a befektetett időt kérdés volt, mely a résztvevők értékelése alapján 75%-os volt. Az OSI-val való együttműködés keretében összesen 4 roma fiatal tehetség vehetett részt a programon. Budapest Meridián 2010 A Meridián 2010 programot 27 fő végezte el, akik összesen 51 előadóval találkoztak a napok során. A résztvevők és az előadók listája az 1.sz mellékletben található. A résztvevők az összes program átlagát tekintve a fő teljesítménymutatóra 90 %-os értékelést adtak. Az OSI támogatása lehetővé tette, hogy 3 tapasztalt roma vezető részt vehessen ezen a programon.

4 Felfedező utak október 8-án egy 12 fős csoportnak szerveztünk egész napos programot, Budapest, mint zenei szilíciumvölgy címmel. A csoportból 11-en Londonból, Bristolból, Nottinghamből és Hamburgból érkeztek, 1 résztvevő pedig az októberben befejeződő Meridián kurzus tagja volt. A résztvevők értékelése alapján a fő teljesítménymutató 100 %-os volt. Az NCA támogatásával összesen 6 volt és aktuális résztvevőnket tudtuk támogatni abban, hogy egy külföldi Felfedező úton részt vegyen. Így járt magyar vezető a helyi Common Purpose irodák által megszervezett Felfedező utakon Dublinban, Essenben, Londonban és Devonban. Frontrunner Szeptemberben Jäger Diána akkori gyakornokunk részt vett a Londonban megtartott Frontrunner programon, amely a karrierjük előtt vagy legelején álló fiatal vezetőknek szól. OpenGround 2010 Október 22-én megrendezésre került Magyarországon az első OpenGround egész napos program, melyen összesen 65 felsővezető és fiatal tehetség vett részt. Az előkészületeket egy, a tagokból és alumnikból álló 6 fős steering committee segítette. A zártkörű rendezvény központi kérdése az volt, Hogyan lesz Magyarország 2020-ra boldog, sikeres és pozitív?. A résztvevőktől kapott pozitív visszajelzéseket az írásos programértékelő is alátámasztja, melynek eredménye szerint a jelenlévők 98%-a határozottan állította, hogy a nap megérte számára a befektetett időt. Alumni találkozó 2010 A november 4-ei alumni találkozót és a december 6-ai csoporttitkár találkozót a Common Purpose-t leginkább foglalkoztató ügyek megvitatásának szenteltük. Olyan témák merültek fel, mint a toborzás, az alumnik kérdése, vagy hogy hogyan tudnánk hatékonyabban kezelni a marketing illetve a finanszírozás kérdését. Marketing Harsányi Eszter, a Hewitt Humán Tanácsadó Kft munkatársa önkéntesként 2010 nyarán 20 volt résztvevőnkkel mélyinterjúkat szervezett, hogy felmérje, milyen hatása is van a Common Purpose kurzusainak. Jelenleg is fut azoknak a konkrét eredményeknek, változásoknak, kezdeményezéseknek az összegyűjtése, amelyet a kurzusaink hatására csináltak és/vagy csinálnak volt résztvevőink. Pályázatok Az NCA-tól működési költségekre forintot, külföldi Felfedező utakra utazás-, szállás-, és részvételi díj költségek fedezésére forintot nyert a szervezetünk.

5 Elismerések március 15-e alkalmából Sólyom László Köztársasági Elnök úr Svékus Mártonnak a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztjét (polgári tagozat) adományozta a Common Purpose Magyarország Egyesület létrehozásáért és működtetéséért. Tagjaink közül ugyanezen alkalomból Pléh Csabának Széchenyi-díjat, Holtzer Péter a Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztjét (polgári tagozat); és Csonka Andrásnak a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztjét (polgári tagozat) adományozta a Köztársasági Elnök úr. Támogatók A gazdasági válság hatását továbbra is érzi a szervezetünk hez képest 24%-kal kevesebb bevétele volt az egyesületnek. Ezért 2010 novemberétől csatlakozási lehetőséget hirdettünk támogatói körünkhöz, amelyben magánszemélyek és szervezetek vehetnek részt ben az OSI-n kívül támogatóink volt a Lapker Zrt és a Corex Projektmenedzsment Kft, akiknek ezúton is köszönjük támogatásukat. Munkatársak 2010-ben is folytattuk önkéntesek foglalkoztatását februárjáig két gyakornok, 2010 márciusától illetve októberétől 1-1 gyakornok segítette a munkánkat nyarán az Egyesület alkalmazott egy irodavezetőt, 2010 októberétől pedig a korábbi gyakornokunk állt munkába, mint koordinátor.

6 Mérleg adatok E Ft-ban sor Előző év(ek) A tétel megnevezése Előző év szám helyesbítése Tárgyév a B c d E 1 A. Befektetett eszközök (2.-5. sorok) I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 5 IV. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE 6 B. Forgóeszközök ( sorok) I. KÉSZLETEK 8 II. KÖVETELÉSEK III. ÉRTÉKPAPÍROK 10 IV. PÉNZESZKÖZÖK C. Aktív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN ( sor) D. Saját tőke ( sorok) I. INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE 15 II. TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY III. LEKÖTÖTT TARTALÉK 17 IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 18 V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (KH. TEV.BŐL) VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL 20 E. Céltartalékok 21 F. Kötelezettségek ( sorok) I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 23 II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTEZETTSÉGEK G. Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN ( sor)

7 Eredménykimutatás sor Előző év(ek) A tétel megnevezése Előző év Tárgyév szám helyesbítése a B c d E A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 1 ( ) Közhasznú célú működésre kapott támogatás a) alapítótól 4 b) központi költségvetéstől 5 c) helyi önkormányzattól 6 d) egyéb (ebből 1% = 564e) Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységből származó bevétel Tagdíjból származó bevétel Egyéb bevétel B. Vállalkozási tevékenység bevétele 12 C. Összes bevétel (A + B) D. Közhasznú tevékenység ráfordításai ( ) Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások 20 E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai ( ) Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások 27 F. Összes ráfordítás (D. + E.) G. Adózás előtti eredménye (B. - E.) 0 29 H. Adófizetési kötelezettség 0 30 I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G. - H.) 0 31 J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A. - D.) Tárgyévi eredmény (I. + J.) TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 33 A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások Bérköltség ebből: - megbízási díjak 36 - tiszteletdíjak Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok B. A szervezet által nyújtott támogatások 0

8 A vagyon felhasználása Kiadások (e Ft): Számítástechnikai eszközök vásárlása 0 Anyagköltség 103 Igénybevett Szolgáltatások költsége Bérleti díj 420 Utazási költség (belföld, külföld) 959 Telefon, posta, internet költség 383 Fénymásolás 12 Könyvelési és közjegyzői díj 716 Konferencia,rendezvényszervezés költség Licencdíj, egyéb szolg Egyéb szolgáltatás (Bankköltség) 111 Bérköltség és járulékai Személyi jellegű egyéb kifizetés Költségek összesen: Cél szerinti juttatások Programköltségek (Meridián, Navigátor, Quest) 2 116e Ft Egyéb adatok 1. Költségvetési támogatást az Egyesület 2010-ben nem kapott. 2. Az Egyesület vezető tisztségviselői (elnökségi tagok, felügyelőbizottsági tagok) ben nem kaptak juttatást vagy költségtérítést. 3. Az Egyesület 2010-ben központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől nem kapott támogatást.

9 Melléklet: Résztvevők, előadók Meridián 2010 résztvevői Adorján Katalin Mosoly Alapítvány alapítványi vezető András Lászlóné Mag Zrt. monitoring igazgató Bartók Júlia Centrál Színház Igazgató-helyettes Czikora Györgyi Külvárosi Tankör Középiskola iskolavezető Cseri Györgyi Forrás Consulting ügyvezető Farkas Tamás É-L-E-T Egyesület elnök Farkas Barnabás Fűtött utca intézetvezető Herczeg György Rexfilm Kft. project manager Hild Imre vállalkozó Kalina Yvette Közgazdasági Politechnikum pedagógiai vezető Dr. Kiss Nikolett Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata kereskedelmi és közellátási osztályvezető Kovács Erzsébet Külügyminisztérium balti területi referens Kozák Zsuzsanna MFPI Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet pedagógiai szakértő Kővári-Gonosz Katalin Rákospalotai Leánynevelő Intézet iskolavezető Lebovics Anna British American Tobacco Hungary vállalati kommunikációs és CSR vezető Marinov Péter Mag Zrt. (ex) humánmenedzsment főosztályvezető Megyeriné Tóth Gabriella BORÓKA Mozgássérült Gyermekek Fejlesztéséért Alapítvány kuratóriumi elnök Mészáros Mercedes Váltó-sáv Alapítvány szakmai vezető Mészáros Péter Magyar Lapterjesztő Zrt. logisztikai vezető Rácz Béla VÁTI Nonprofit Kft. programiroda-vezető Sárai Rita Gördülő Tánccsoport Alapítvány titkár és művészeti vezető Soltész Gábor Gergő FHB Kereskedelmi Bank ügyvezető igazgató / vállalati üzletág Sztojka Attila Roma Foglalkoztató és Oktatásszervező Közhasznú Non-profit Kft ügyvezető igazgató Torgyik Angéla Budapesti Értéktőzsde Zrt. kommunikációs igazgatóhelyettes Vajda Zoltán Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Pénzügyi Stabilitási Tanács (ex) szakmai titkára Vikor Csaba Nagyító Alapítvány irodavezető Virág Zsolt IQSYS Informatikai és Tanácsadó Zrt. (ex) divízió igazgató

10 Budapest Quest 2010 Zenei Szilíciumvölgy résztvevői Allister Young Bristol Community Housing Foundation Finance Director Angela Lidiard MOD Policy Advisor Benita Matofska Enterprise United Kingdom Associate Director Catharina Dufft Asien-Afrika-Institut Turkologie Damian Hughes Nottingham University Hospitals NHS Trust General Manager Emma Pickering SDR Insight Ltd Director Jatinder Bhart Rolls-Royce Defence Aerospace Vice President Customer Business - South America; Sales Executive - India Karsan Vaghani University of Bristol Director of Capital Projects Natasha Yeboah Home Training CIC Future Jobs Fund Administrator Péter Marinov Sandra Iskander Wandsworth Primary Care Trust Associate Director performance and information Warren Ng HTCIC Information Systems & Quality Centre Administrator

11 Előadóink, közreműködőink 2010-ben Alexa Noémi ügyvezető igazgató Transparency International Magyarország Bacskai Bálint lelkipásztor Józsefvárosi Református Egyházközség Barna Erika kommunikációs és marketing Kék Pont Drogkonzultációs Központ és igazgató Ambulancia Bartos Pál kuratórium elnöke Hallatlan Alapítvány Dr.Batta András Bodoky Tamás Rektor, muzikológus, egyetemi tanár tényfeltáró újságíró Bognár Botond alapító Villa Budapest Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Dr. Bojár Gábor Chairman Graphisoft R&D Számítástechnikai Fejlesztő Zrt. Bokrétás Ildikó önkéntes-koordinátor Bátor Tábor Alapítvány Böthe Csaba igazgató Magyar Telekom Nyrt. Cseh Balázs alapító Magyar Élelmiszerbank Egyesület Csonka András vezérigazgató-helyettes Művészetek Palotája Demcsák Mária főszerkesztő, ügyvezető Piac és Profit Kiadó Kft Farnady Judit ügyvezető Civil Centrum Közhasznú Alapítvány Fáth Péter stratégiai és kommunikációs Dunamenti Erőmű Zrt. - GDF Suez igazgató Fáy Zsolt igazgatóság elnöke MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt. Fertetics Mandy fenntartható fejlődés vezető Dreher Sörgyárak Zrt. Fodor Tamás igazgató Csepeli Művelődési Központ Frank Tibor bv. dandártábornok, bv. Budapesti Fegyház és Börtön főtanácsos, intézetparancsnok Galambos Erzsébet vezérigazgató GB Holding Zrt. Dr. Hanczár Gergely IBS Kutatás és Fejlesztés International Business School Hankiss Elemér Dr. Hatvani Erzsébet Magyar Tudományos Akadémia Dr. Hermán Róbert Director Portico Investments Holtzer Péter partner OriensIM Hortobágyi Emese projektmenedzser Transparency International Magyarország Iványi Éva főnővér Oltalom Karitatív Egyesület Jakab Áron alapító, ügyvezető Fruit of Care Kalmár Péter partner, szervezetfejlesztési Manmore Consulting (Flow Csoport) tanácsadó, tréner Katona Norbert hálózati osztályvezető Szerencsejáték Zrt. - Szegedi Területi Igazgatóság Kopcsik Károly bv. alezredes, bv. főtanácsos, Budapesti Fegyház és Börtön parancsnok-helyettes Kovács Csaba kuratóriumi titkár Félúton Alapítvány Küllői Péter kuratórium elnöke Bátor Tábor Alapítvány Martin Krisztián vezető Maprofa Informatikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. Mautner Zsófia gasztro blogger Chili & Vanilia Molnár Csaba HR és Kommunikációs igazgató MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt. Nagy Géza ügyvezető igazgató Ability Park Egyesület Nemes Tibor Showhivatal Produkció Kft.

12 Oláh Péter felelős kiadó Az Üzlettárs magazin Orbán Gergő klasztermenedzser Budapest Business Region Orosz Györgyi főszerkesztő Sanoma Budapest Zrt. Ördög Ágnes PR menedzser BTH Budapesti Turisztikai Nonprofit Kft. Pap Enikő programvezető Aktív Állampolgárság Alapítvány Sárai Zoltán edző Káposztásmegyeri Sportklub Sebestyén Diána irodavezető Transparency International Magyarország Solymosi Balázs országos vezetőtiszt Magyar Cserkész Szövetség Szalay-Berzeviczy elnök Unicredit Bank Központ Attila Tőkés Tünde igazgatóhelyettes Szent István Zeneművészeti Szakközépiskola Ujhelyi Katalin elnök Tudatos Vásárlók Egyesülete Várbíró András facility manager HSG Zander Hungaria Kft. Varga István miniszter Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Vári Gergely vállalkozó Profession.hu Végh Katalin ügyvezető igazgató Salva Vita Alapítvány Winkler Ferenc ügyvezető igazgató Gravoform Kereskedelmi és Szolgáltató Kft

Common Purpose Magyarország Egyesület. Közhasznúsági Jelentés 2011.

Common Purpose Magyarország Egyesület. Közhasznúsági Jelentés 2011. Common Purpose Magyarország Egyesület Közhasznúsági Jelentés 2011. Tartalomjegyzék Az Egyesület 2011. évi munkája... 3 Bevezető... 3 Tevékenységeink... 3 Támogatók... 5 Munkatársak... 5 Mérleg... 6 Eredménykimutatás...

Részletesebben

Common Purpose Magyarország Egyesület. Közhasznúsági Jelentés 2009.

Common Purpose Magyarország Egyesület. Közhasznúsági Jelentés 2009. Common Purpose Magyarország Egyesület Közhasznúsági Jelentés 2009. Tartalomjegyzék Az Egyesület 2009. évi munkája... 3 Bevezető... 3 Tevékenységeink... 3 Támogatók... 4 Honlap, média... 4 Munkatársak...

Részletesebben

Common Purpose Magyarország Egyesület. Közhasznúsági Jelentés 2008.

Common Purpose Magyarország Egyesület. Közhasznúsági Jelentés 2008. Common Purpose Magyarország Egyesület Közhasznúsági Jelentés 2008. Tartalomjegyzék Az Egyesület 2008. évi munkája...3 Bevezetı...3 Tevékenységeink...3 Honlap, marketing anyagok...4 Munkatársak...4 Mérleg...5

Részletesebben

Common Purpose Magyarország Egyesület. Közhasznúsági Jelentés 2007.

Common Purpose Magyarország Egyesület. Közhasznúsági Jelentés 2007. Common Purpose Magyarország Egyesület Közhasznúsági Jelentés 2007. Tartalomjegyzék Az Egyesület 2007. évi munkája... 3 Bevezető... 3 Budapest Mátrix 2007... 3 Piackutatás... 3 Honlap, marketing anyagok...

Részletesebben

Common Purpose Alumni hálózat

Common Purpose Alumni hálózat Név Szervezet Beosztás Aáry Tamás Lajos Adorján Katalin Mosoly Alapítvány oktatási ombudsman alapítványi vezető Alexa Noémi Transparency International Magyarország ügyvezető igazgató András Lászlóné MAG-

Részletesebben

NESsT EUROPE NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010 ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE BUDAPEST, 2011. ÁPRILIS 4.

NESsT EUROPE NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010 ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE BUDAPEST, 2011. ÁPRILIS 4. NESsT EUROPE NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010 ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE BUDAPEST, 2011. ÁPRILIS 4. Társaság vezetője TARTALOM 1. A társaság adatainak ismertetése 2. Számviteli beszámoló

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S Bókay Gyermekklinikáért Kiemelten Közhasznú Alapítvány K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2011.02.23-2011.12.31. Budapest, 2012. 2 T a r t a l o m 1. A Bókay Gyermekklinikáért Kiemelten Közhasznú

Részletesebben

DR. SZAKÁL SÁNDOR ALAPÍTVÁNY

DR. SZAKÁL SÁNDOR ALAPÍTVÁNY 1 1 0 1-4 - - 1 00 PÁPA, MÁRCIUS 1. TÉR. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója Éves zárómérleg 20. január 01. - 20. december 31. 20 Kelt Pápa, 2012. január 31. P. H. Az adatok 0 könyvvizsgálattal

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS GYERMEKVARÁZS ALAPÍTVÁNY 8800 Nagykanizsa, Teleki u. 7/C KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010 évről Készítette: Naprakész Könyvelő és Szolgáltató Egyesület Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló

Részletesebben

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. 01. 01.-2011. 12. 31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerűsített beszámoló) a) Mérleg b) Eredménylevezetés

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012 Profilantrop a Kultúrantropológia Társadalmi Hasznosításáért Egyesület székhely: 1137 Budapest, Szent István krt. 26. 3/25. adószám:18125191141 közhasznúsági fokozat: közhasznú

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Beszámolási időszak: 01.01. - 12.31 AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI: Alapítás éve: 2008. Működés kezdete: 2009.02.04. Bírósági bejegyzés száma: 9. Pk.60.716/2008/2. Bejegyezte: Fővárosi Bíróság

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. KEIKO AIKIDÓ ALAPÍTVÁNY mint Közhasznú Szervezet

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. KEIKO AIKIDÓ ALAPÍTVÁNY mint Közhasznú Szervezet KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010 KEIKO AIKIDÓ ALAPÍTVÁNY mint Közhasznú Szervezet székhely: 1046 Budapest, Bajza u. 42. adószám: 18107779-1-41 statisztikai számjel:18107779 9319 569 01 bírósági bejegyzés száma:

Részletesebben

SM Betegek Gy-M-S M. Egyesülete

SM Betegek Gy-M-S M. Egyesülete 1 2 3 2 2-4 - 5 2-0 0 Töltéstava, Petőfi út 51. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója Éves zárómérleg 2014. január 01. - 2014. december 31. 2014 Kelt Töltéstava, 2015. május 2. P. H.

Részletesebben

2012. évi Közhasznúsági jelentés

2012. évi Közhasznúsági jelentés Törökbálinti Városőrség Polgárőr Egyesület, Törökbálint Adószám: 18028049-1-13 Bírósági végzés száma: 13.Pk.60.467/2009/6.sz. Képviselő neve: Géczy Krisztián i Közhasznúsági jelentés Kelt: Törökbálint,

Részletesebben

NÉZZ JÉZUSRA REFOR MÁTUS HITÉLETI ALAPÍTVÁNY

NÉZZ JÉZUSRA REFOR MÁTUS HITÉLETI ALAPÍTVÁNY NÉZZ JÉZUSRA REFOR MÁTUS HITÉLETI ALAPÍTVÁNY 4633 Lövőpetri Petőfi S. utca 116. sz. 2008. évi KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ Lövőpetri, 2009. május 19. Gonda Béláné Kuratórium elnöke, képviselő NÉZZ

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 1 év NAGYMAROS VÁROS FEJLESZTÉSÉÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY egyéb szervezet megnevezése 2626 NAGYMAROS, FŐ TÉR

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006 Élményakadémia Közhasznú Egyesület székhely: 1082 Budapest Leonardo Da Vinci u 44/23 adószám: 18188837-1-42 közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet közhasznúsági végzés7.pk.61069/2005/2

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 8 9 5 5 4 9 1 9 9 3 3 3 7 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 8 év DEMOKRATIKUS IFJÚSÁGÉRT

Részletesebben

Okányi Horgász Egyesület 5534, Okány, Rákóczi u. 55. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

Okányi Horgász Egyesület 5534, Okány, Rákóczi u. 55. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Okányi Horgász Egyesület 5534, Okány, Rákóczi u. 55. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Okány, 2012. február 18. Petri László elnök A Okányi Horgász Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről

Részletesebben

a. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

a. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Közhasznúsági jelentés Magyary Zoltán E-Közigazgatástudományi Egyesület 156, Budapest, Belgrád rakpart 27. adószám: 18186756-2-42 212. évéről Az Egyesület 213. április 6-án elkészítette 212. december 31-i

Részletesebben

FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS FACULTAS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT 2011. évi tevékenységéről (készült a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény 19. előírásai szerint) FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról Szervezet neve: Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara Ikt. Sz.:../2013.K KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról Jóváhagyom:... elnök 1 KIMUTATÁS A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI

Részletesebben

Budakeszi Cserkészekért Alapítvány

Budakeszi Cserkészekért Alapítvány 2092 Budakeszi, Rózsa u. 3. Tel/fax: 06 23 452 110 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 Az egyéb szervezet megnevezése: Budakeszi Cserkészekért Alapítvány Az egyéb szervezet címe (székhely): 2092 Budakeszi, Rózsa

Részletesebben

2013. évi BESZÁMOLÓ. Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04

2013. évi BESZÁMOLÓ. Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04 2013. évi BESZÁMOLÓ Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04 Békéscsaba,2014-05-24 Lőrincz Frigyes elnök Az Orosházi Sakk Egyesület

Részletesebben

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. április 09. Kállay Kristóf elnök A Napsárkányok Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

V E S Z P R É M I E G Y E T E M C I V I L S Z E R V E Z Ő D É S E I É R T A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú A L A P Í T V Á N Y

V E S Z P R É M I E G Y E T E M C I V I L S Z E R V E Z Ő D É S E I É R T A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú A L A P Í T V Á N Y V E S Z P R É M I E G Y E T E M C I V I L S Z E R V E Z Ő D É S E I É R T A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E 2010. Székhely: 8200 Veszprém,

Részletesebben

MAGYAR BOHÓCOK A BETEGEKÉRT ALAPÍTVÁNY 1222 Budapest, Mező u. 17.

MAGYAR BOHÓCOK A BETEGEKÉRT ALAPÍTVÁNY 1222 Budapest, Mező u. 17. MAGYAR BOHÓCOK A BETEGEKÉRT ALAPÍTVÁNY 1222 Budapest, Mező u. 17. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Tartalma: 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ / 1sz. melléklet/ 2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA / 2sz. melléklet/

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S Dél-Zalai Civil Fórum Egyesület K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2011 Nagykanizsa, 2012. május T a r t a l o m 1. A Dél-Zalai Civil Fórum Egyesület számviteli beszámolója 2. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2010 MAGYAR LEVÉLTÁROSOK EGYESÜLETE Székhely: 1014 Budapest, Hess András tér 5. Kapcsolattartó: Batalka Krisztina titkár Kelt: Budapest, 2011. április 19. Elfogadta a Magyar Levéltárosok

Részletesebben