KOLLÁTH ANNA Bibliográfia. Tanulmányok: 1. KOLLÁTH, Anna. Névválasztási szándék - névesztétikai ízlés. Jelentkezünk, 1982, 38, december, str

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KOLLÁTH ANNA Bibliográfia. Tanulmányok: 1. KOLLÁTH, Anna. Névválasztási szándék - névesztétikai ízlés. Jelentkezünk, 1982, 38, december, str. 84 95."

Átírás

1 KOLLÁTH ANNA Bibliográfia Tanulmányok: 1. KOLLÁTH, Anna. Névválasztási szándék - névesztétikai ízlés. Jelentkezünk, 1982, 38, december, str KOLLÁTH, Anna. Nyelvjáráskutatás - nyelvjáráskutató-képzés a Szombathelyi Tanárképzı. Fıiskola hallgatóinak körében. Jelentkezünk, 1983, 39/40, december, str KOLLÁTH, Anna. Pályamunkák és szakdolgozatok a Magyar Nyelvészeti Tanszéken. Jelentkezünk, 1983, 39/40, december, str KOLLÁTH, Anna. Az általános iskolás tanulók nyelvhasználatának nyelvjárásiassága Rumban és Tanakajdon. Jelentkezünk, 1983, 39/40, december, str KOLLÁTH, Anna. Adalékok a nyelvjárás változásához és a nyelvi viselkedéshez Rumban. M. nyelv, június 1985, 81. évf., 2. szám, str KOLLÁTH, Anna. Nyelvjárási szöveg Rumból. M. nyelv, december 1986, 82. évf., 4. szám, str KOLLÁTH, Anna. A nyelvi viselkedés kérdése a Muravidéken. Muratáj (Lendava), 1994, 2, str KOLLÁTH, Anna. A nyelvi viselkedés kérdése a Mariborban tanuló, muravidéki egyetemi hallgatók körében. Hungarológia, 1995, 7, str KOLLÁTH, Anna. Adalékok a nyelvi viselkedés kérdéséhez - muravidéki szókeszleti győjtés alapján : elhangzott a Magyar Nyelvészek VI. Nemzetközi Kongresszusán, Egerben, augusztus 24-én. Muratáj (Lendava), 1996, 9, št. 1, str KOLLÁTH, Anna. Fikció vagy valóság? : (Észrevételek a kisebbségi helyesírásról). Stud. Slav. Savar., 2002, 1/2, str KOLLÁTH, Anna. (Kontaktus)nyelvjárás és anyanyelvoktatás : egy készülı "jelenségprognózis" elé. M. nyelvj., 2003, 41, str KOLLÁTH, Anna. A kisebbségi jogok érvényesülésének elve és gyakorlata Szlovéniában. Muratáj (Lendava), 2003, 1, str KOLLÁTH, Anna. Egy "csepp" helyesírás - középiskolás fokon. Stud. Slav. Savar., 2003, 1/2, str KOLLÁTH, Anna. A magyar nyelv jelene és jövıje Szlovéniában = The present and future of Hungarian language in Slovenia. Kisebbségkutatás, 2004, évf. 13, sz. 2, str

2 15. KOLLÁTH, Anna. Néhány gondolat a muravidéki magyar jelenérıl és jövıjérıl. Muratáj (Lendava), 2004, št. 2, str KOLLÁTH, Anna. Kontaktusjelenség vagy nyelvhelyességi hiba? : Muravidéki nyelvhasználati jelenségek és megítélésük. Fórum társadalomtud. szle., 2004, évf. 6, sz. 4, str. [13] KOLLÁTH, Anna. Fejezetek a kisebbségi magyar nyelvhasználat összehasonlító vizsgálatból. Magy. tud., 2005, 2, str KOLLÁTH, Anna. Detrianonizacija madžarskega jezika - izzivi in možnosti v tretjem tisočletju v osrčju Evrope. Jez. slovst. (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], maj-avg. 2006, letn. 51, št. 3/4, str KOLLÁTH, Anna. Határtalanítás : fejezetek a kisebbségi magyar nyelvhasználat összehasonlító viszgálatából. Nyelvünk kult., 2006, évf. 36, sz. 143/144, 1/2, str KOLLÁTH, Anna. A muravidéki kétnyelvő oktatás - múlt, jelen és jövı. Muratáj (Lendava), 2006, št. 1-2, str KOLLÁTH, Anna. Anyanyelv és kétnyelvő oktatás a szlovéniai Muravidéken. Pro minor., tavasz 2007, str. [110] KOLLÁTH, Anna, SZENTESI, Z. Orsolya, SZOTÁK, Szilvia. Kiegészítés "A szomszédos országok magyarnyelvi kutatóállomásai" címő beszámolóhoz. M. nyelv, 2005, évf. 101, sz. 3, str. [371] KOLLÁTH, Anna. A Maribori Magyar Tanszék mindennapjaiból... Naptár (Lendava), 2005, str KOLLÁTH, Anna. A Maribori Magyar tanszék a nyelvi irodák és kutatóhelyek virtuális hálózatában. Naptár (Lendava), 2006, str KOLLÁTH, Anna. A bolognai folyamat "bővöletében" --- : a maribori Magyar tanszék a jubileum évében, a változások korában. Naptár (Lendava), 2007, str Tudományos ismeretterjesztı írások: 26. KOLLÁTH, Anna. Megtanítjuk? Tanítsuk meg!. Népújság (Lendava), 22.X.1993, 37, št. 42, str KOLLÁTH, Anna. Korszerőség a nyelvben. Népújság (Lendava), 26.XI.1993, 37, št. 47, str KOLLÁTH, Anna. Borjú vagy szamár?. Népújság (Lendava), 14.I.1994, 38, št. 2, str KOLLÁTH, Anna. Hány?? - Hányadik!!. Népújság (Lendava), 25.II.1994, 38, št. 8, str KOLLÁTH, Anna. Nyelvtan és nyelvmővelés. Népújság (Lendava), 18.III.1994, 38, št. 11, str. 9.

3 31. KOLLÁTH, Anna. Szokok - szokom - szoktam. Népújság (Lendava), 22.IV.1994, 38, št. 16, str KOLLÁTH, Anna. Kettısnylevően a kétnyelvőségben. Népújság (Lendava), 13.V.1994, 38, št. 19, str KOLLÁTH, Anna. Van néhány problemunk---. Népújság (Lendava), 12.IX.1994, 38, št. 32, str KOLLÁTH, Anna. "Idegenségek". Népújság (Lendava), 14.X.1994, 38, str KOLLÁTH, Anna. Soha többé "ez miatt"!. Népújság (Lendava), 14.X.1994, 38, str KOLLÁTH, Anna. Boldog ünnepeket kívanók!. Népújság (Lendava), 23.XII.1994, 38, str KOLLÁTH, Anna. Divatszók. Népújság (Lendava), 29.IX.1995, 39, št. 38, str KOLLÁTH, Anna. Könnyen felcserélhetık. Népújság (Lendava), 16.XI.1995, 39, št. 44, str KOLLÁTH, Anna. Divat. Népújság (Lendava), 7.VII.1995, 39, str KOLLÁTH, Anna. Privatizáció? Magánosítás!. Népújság (Lendava), 12.III.1995, 39, str KOLLÁTH, Anna. Udvariasan. Népújság (Lendava), 17.III.1995, 39, str KOLLÁTH, Anna. Alakpárok. Népújság (Lendava), 12.XII.1996, 39, št. 48, str KOLLÁTH, Anna. Apróságok az igeragozásban. Népújság (Lendava), 1.II.1996, 40, št. 4, str KOLLÁTH, Anna. Egybe, külön, esetleg kötıjellel?. Népújság (Lendava), 21.III.1996, 40, št. 11, str KOLLÁTH, Anna. Maga vagy Ön?. Népújság (Lendava), 25.VII.1996, 40, št. 28, str KOLLÁTH, Anna. Betegség miatt---, gyógyulás végett--- : (Egy és más a névutókról). Népújság (Lendava), 8.VIII.1996, 40, št. 30, str KOLLÁTH, Anna. Képzavar, vagy amit akartok---. Népújság (Lendava), 19.XII.1996, 40, št. 49, str KOLLÁTH, Anna. Polipok a nyelvben. Népújság (Lendava), 6.III.1997, 40, št. 9, str KOLLÁTH, Anna. Az érthetı beszéd. Népújság (Lendava), 12.VI.1997, 40, št. 23, str KOLLÁTH, Anna. Csuklik és társa---. Népújság (Lendava), 19.VI.1997, 40, št. 24, str. 17.

4 51. KOLLÁTH, Anna. Leadtam a jelentést... Népújság (Lendava), 19.V.1998, let.42, št. 19, str KOLLÁTH, Anna. Hol rövid, hol hosszú. Népújság (Lendava), 2.XII.1999, 43, št. 48, str KOLLÁTH, Anna, RUDAŠ, Jutka. 2001: A Nyelvek Európai Éve. Népújság (Lendava), 1. feb. 2001, évf. 45, zs. 4, str. 14. Tudományos konferenciákon tartott elıadások megjelent változatai: 54. KOLLÁTH, Anna. A nyelvjárási alapréteg nyelvi változatai Rumban. V: KISS, Jenı (ur.), SZŐTS, Lázsló (ur.). A magyar nyelv rétegzıdése : [IV. nemzetközi kongresszusának : elıadásai]. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1988, zv. 2, str KOLLÁTH, Anna. Rum község földrajzi neveinek változása az elmúlt 15 évben. V: BALOGH, Lajos (ur.), ÖRDÖG, Ferenc (ur.). Névtudomány és mővelıdéstörténet. Zalaegerszeg: Kiadja Zalaegerszeg város tanácsa VB mővelıdésügyi osztálya, 1989, str KOLLÁTH, Anna. Néhány mondattani megjegyzés egy nyelvjárási szöveg vizsgálata kapcsán. V: SZABÓ, Géza (ur.). II. dialektológiai szimpozion : Szombathely, augusztus Veszprém: VEAB, 1990, str KOLLÁTH, Anna. A nyelvi viselkedés mérése nyelvjárási szövegeken. V: Elsı Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia, Nyíregyháza, maius 3-4. II. [Nyíregyháza: s. n., 1991], str KOLLÁTH, Anna. A nyelvi viselkedés a kérdıfüzetes győjtés szituációjában. V: GADÁNYI, Károly (ur.), BOKOR, József (ur.), GUTTMANN, Miklós (ur.). Nyelvi tudat, identitástudat, nyelvhasználat, (Bibliotheca Slavica Savariensis, 3). Szombathelyi: Berzsenyi Dániel Tanárképzı Fıiskola, 1996, str KOLLÁTH, Anna. Nyelvjárásiasság, nyelvi viselkedés - a mérés lehetıségei. V: SZABÓ, Géza (ur.), MOLNÁR, Zoltán (ur.). III. dialektológiai szimpozion : Szombathely, augusztus Szombathely: [s. n.], 1998, str KOLLÁTH, Anna. Igék és vonzataik a Maribori hallgatók nyelvhasználatában. V: GÁDANYI, Károly (ur.). VI. meñunarodni slavistički dani, (Bibliotheca Croatica Hungariae, knj. 3/1, knj. 3/2). Sambotel; Pečuh: Hrvatski znanstveni zavod: = Horvát tudományos kutatók egyesülete: Visoka nastavnička škola "Berzsenyi Dániel": = Berzsenyi Dániel Tanárképzı Fıiskola, 1998, knj. 3/2, str KOLLÁTH, Anna. Ami a kétnyelvőségben Szlovéniában benne van---. V: BOKOR, József (ur.). Az anyanyelv a kétnyelvőségben. Maribor: Egyetem Pedagógiai Kara Magyar intézete; Lendva: Magyar Nemzetiségi Mővelıdési Intézet, 1999, str

5 62. KOLLÁTH, Anna. Objektive und subjektive Faktoren des Sprachverhaltens von den Dialektsprecher. V: ZORKO, Zinka (ur.), KOLETNIK, Mihaela (ur.). Logarjev zbornik : referati s 1. mednarodnega dialektološkega simpozija v Mariboru, (Zora, 8). Maribor: Slavistično društvo, 1999, str KOLLÁTH, Anna. Az ige szóalakká válásának egyfajta megközelítése a magyarban. V: BALASKÓ, Mária (ur.), KOHN, János (ur.). VIII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia. A nyelv mint szellemi és gazdasági tıke : [a VIII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia elıadásainak győjteményes kiadása, április , Szombathely]. Szombathely: Berzsenyi Dániel Tanárképzı Fıiskola, 1999, knj. 2, str. [331] KOLLÁTH, Anna. Nyelvjárásias vonások a maribori egyetemi hallgatók magyar nyelvhasználatában. V: BORBÉLY, Anna (ur.). Nyelvek és kultúrák érintkezése a Kárpátmedencében : a 10. élınyelvi konferencia elıadásai. Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézetének Élınyelvi Osztályán, 2000, str KOLLÁTH, Anna. Jelen és jövı a Maribori Egyetem Pedagógiai Karán mőködı Magyar Nyelv és Irodalom Intézetben. V: TÓTH, Károly (ur.). Ezredforduló : a tudomány jelene és jövıje a kisebbségben élı közösségek életében c. konferencia elıadásai, (Nostra tempora, 3). 1. kiad. Dunaszerdahely: Lilium Aurum, 2001, str KOLLÁTH, Anna. A muravidéki magyarság kódváltásához - a másodlagos nyelvi szocializáció különbözı fokozatain. V: Tanulmányok. Újvidék: Újvidéki egyetem bölcsészettudományi kar magyar tanszék; Novi Sad: Filozofski fakultet, Katedra za mañarski jezik i književnost, 2001, str KOLLÁTH, Anna. Anyanyelv és nyelvjárás (anyanyelvjárás) a kétnyelvőségben : (Megjegyzések a nyelvi tudatról). V: SZABÓ, Géza (ur.), MOLNÁR, Zoltán (ur.), GUTTMANN, Miklós (ur.). IV. dialektológiai szimpozion : Szombathely, augusztus 23-25, (A Berzsenyi Dániel Tanárképzı Fıiskola Magyar Nyelvészeti Tanszékének Kiadványai, 5). Szombathely: BDTF, 2002, str KOLLÁTH, Anna. Kontaktusjelenség vagy nyelvhelyességi hiba? : (levél arról, hogyan mővelni a magyar nyelvet a Muravidéken). V: GADÁNYI, Károly (ur.), PUSZTAY, János (ur.). Közép-Európa : egység és sokszínőség : a Nyelvek Európai Éve 2001 zárókonferenciájának elıadásai, Szombathely, január Szombathely: [Berzsenyi Dániel Fıiskola], 2002, str KOLLÁTH, Anna. Nyelvi változók Lendvai diákok írott nyelvében. V: LAKATOS, Ilona P. (ur.), KÁROLYI, Margit T. (ur.). 12th meeting of the Élınyelvi Konferencia, Nyíregyháza, Hungary, August 26-28, Nyelvvesztés, nyelvjárásvesztés, nyelvcsere, (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, 32). Budapest: Tinta, 2004, str. [185] KOLLÁTH, Anna. Néhány gondolat egy Lendva vidéki tájszótár kapcsán. V: VÖRÖS, Ferenc (ur.). Regionális dialektusok, kisebbségi nyelvhasználat : a október i somorjai konferencia elıadásai, (A Magyar Nyelvtudományi Társaság kiadványai, 224. szám). Elsı kiadás. Budapest; Nyitra; Somorja: Magyar Nyelvtudományi Társaság, 2005, str. [97] 105.

6 71. KOLLÁTH, Anna. Jezikovna izbira, dvojezični pouk in prestiž madžarskega jezika v Prekmurju : (vplivi detrianonizacije na kontaktne različice madžarskega jezika). V: HLADNIK, Miran (ur.). Vloga meje : madžarsko-slovenska razmerja, slovenistika na sosednjih univerzah, zahodnoslovanski študiji, izbor šolskega berila, humanistika in družboslovje v Pomurju, (Zbornik Slavističnega društva Slovenije, 16). Ljubljana: Slavistično društvo Slovenije, 2005, str. [51] KOLLÁTH, Anna. A muravidéki kétnyelvő oktatás : múlt, jelen és jövı. Muratáj (Lendava), 2006, 1/2, str KOLLÁTH, Anna. Nyelvválasztás és iskola : a földrajzoktatás néhány tapasztalata a lendvai kétnyelvő középiskolában. V: BENİ, Attila (ur.), SZILÁGYI, Sándor N. (ur.). Nyelvi közösségek - nyelvi jogok, (A Szabó T. Attila nyelvi intézet kiadványai, 3). Kolozsvár: Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége, 2006, str. 193 [206]. 74. KOLLÁTH, Anna. Büszkeség vagy balítélet? : A határtalanító szótárprogram muravidéki szójegyzékei és fogadtatásuk. V: MATICSÁK, Sándor (ur.). VI. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus (Debrecen, augusztus 22-26). Nyelv, nemzet, identitás : nyelvészeti elıadásai. Debrecen; Budapest: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, 2007, köt. 1, str KOLLÁTH, Anna. Kétnyelvőség és oktatás : gondolatok a szlovéniai Muravidék magyar nyelvő és magyarnyelvi oktatásról. V: GADÁNYI, Károly (ur.). VIII. nemzetközi szlavisztikai napok, május 26-27, (Studia Slavica Savariensia, 1/2, 2007). Szombathely: Berzsenyi Dániel Fıiskola, 2007, str KOLLÁTH, Anna. A német nyelv hatásának jelentkezése a magyar nyelvhasználat egyes szintjein : (Gondolatok a burgenlandi magyar szakosok képzésérıl). V: SZALAY, Lászlo (ur.). Az ülésszakon elhangzott elıadások, (Hungarológiai napok). Szombathely: Berzsenyi Dániel Tanárképzı Fıiskola, 1986, str Tanulmányok önálló kötetekben: 77. KOLLÁTH, Anna. A dialektológia mint tantárgy - tapasztalatok és lehetıségek a Maribori magyar tanszéken. V: SZABÓ, Géza, MOLNÁR, Zoltán, GUTTMANN, Miklós. "Emberközpontúság a magyar nyelv oktatásában és kutatásában" : Szombathely, november , (A Berzsenyi Dániel Fıiskola Magyar Nyelvészeti Tanszékeének Kiadványai, 6). Szombathely: BDF BTFK Magyar Nyelvészeti Tanszék, 2004, str KOLLÁTH, Anna. Megjegyzések rumi általános iskolások nyelvhasználatáról. V: SZABÓ, Géza (ur.). Nyelvtudomány, Magyar dialektológia, Szlavisztika, (Berzsenyi Dániel Tanárképzı Fıiskola Tudományos Közleményei, 6. kötet). Szombathely: [s. n.], 1990, str KOLLÁTH, Anna. Három hangtani jelenség vizsgálata Rum község nyelvében. V: SZABÓ, Géza (ur.). Magyar dialektológia, Stilisztika, (A Berzsenyi Dániel Tanárképzı Fıiskola Magyar Nyelvészeti Tanszékének Kiadványai, 1). Szombathely: A Berzsenyi Dániel Tanárképzı Fıiskola, 1992, str

7 80. KOLLÁTH, Anna. Megjegyzések a rumi általános iskolások nyelvhasználatáról : (Részletek dr. Kolláth Anna tanulmányából). V: HORVÁTH, Sándor (ur.). Rum története : [Rum: Rum község Önkormányzata, 1996], str KOLLÁTH, Anna. Megjegyzések a rumi általános iskolások nyelvhasználatáról : (Részletek dr. Kolláth Anna tanulmányából.). V: HORVÁTH, Sándor (ur.). Rum története : : (2000). 2. bıvített, átdolgozott kiadás. [Lezárva: Rum község Önkormányzatanak Képviselı-testülete, 2000], str KOLLÁTH, Anna. Izkušnje pri zbiranju gradiva madžarskega pogovornega jezika v Prekmurju : (Misli o jezikovnonarečni zavesti). V: JESENŠEK, Marko (ur.), RAJH, Bernard (ur.), ZORKO, Zinka (ur.). Med dialektologijo in zgodovino slovenskega jezika : ob življenjskem in strokovnem jubileju prof. dr. Martine Orožen, (Zbirka Zora, št. 18). Maribor: Slavistično društvo, 2002, str KOLLÁTH, Anna. "Alkalmi" dialektológia. V: HAJDÚ, Mihály (ur.), KESZLER, Borbála (ur.). Köszöntı könyv Kiss Jenı 60. születésnapjára. Budapest: ELTE, 2003, str KOLLÁTH, Anna. A Szlovéniai kisebbségek nyelvi jogai a törvények és a rendeletek tükrében. V: NÁDOR, Orsolya (ur.), SZARKA, László (ur.). Nyelvi jogok, kisebbségek, nyelvpolitika Kelet-Közép-Európában, (Magyar kisebbségi könyvtár). Budapest: Akadémiai Kiadó, 2003, str KOLLÁTH, Anna. Die sprachlichen Rechte der Minderheiten in Slowenien im Spiegel der Gesetze und Verordnungen. V: GLATZ, Ferenc (ur.). Die Sprache und die kleinen Nationen Ostmitteleuropas, (Begegnungen, Bd. 21). Budapest: Europa Institut, 2003, str KOLLÁTH, Anna. Elsı fejezet a kisebbségi magyar nyelvhasználat összehasonlító vizsgálatból : határtalanítás: elızmények és eredmények - szándék és megvalósulás. V: LANSTYÁK, István (ur.), MENYHÁRT, József (ur.). Tanulmányok a kétnyelvőségrıl III.. Pozsony: Kalligram, 2005, str KOLLÁTH, Anna. Tények és elvár(hat)ások a szlovéniai Muravidék kétnyelvő oktatásában. V: RING, Éva (ur.). Felzárkózás vagy bezárkózás? : a többnyelvő oktatás elınyei, veszélyei a kisebbségi közösségek életében. Budapest: EÖKIK, 2005, str KOLLÁTH, Anna. A norma kétnyelvő környezetben : Muravidéki nyelvhasználati jelenségek és megítélésük. V: DOMONKOSI, Ágnes (ur.), LANSTYÁK, István (ur.), POSGAY, Ildikó (ur.). Mőhelytanulmányok a nyelvmővelésrıl, (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, 71). Dunaszerdahely: Gramma Nyelvi Iroda; Budapest: Tinta, 2007, str. [233] KOLLÁTH, Anna. Nyelvjárási szöveg Zanatról. V: GUTTMANN, Miklós (ur.), MOLNÁR, Zoltán (ur.). Népi beszélgetések vas megyébıl, (A Berzsenyi Dániel Fıiskola Magyar Nyelvészeti Tanszékének kiadványai, 7). Szombathely: Berzsenyi Dániel Fıiskola, 2006, str Recenziók:

8 90. KOLLÁTH, Anna. Guttman Miklós: A táji jelenségek vizsgálata : tíz- és tizennégy évesek beszélt nyelvében Nyugat-Dunántúlon, MNyTK, 202. szám, Budapest, Muratáj (Lendava), 1996, 1, str KOLLÁTH, Anna. Beregszászi Anikó és Csernicskó István: ---itt mennyit ér a szó? Írások a kárpátaljai magyarok nyelvhasználatáról. PoliPrint, Ungvár, lap. M. nyelvır, júl.- szep. 2005, évf. 129, sz. 3, str. [384] KOLLÁTH, Anna. A Lendva vidéki tájszójegyzék : néhány mozaik a (dialektológus) nyelvi lektor szemével. Lindua, 2007, letn. 1, št. 1, str , ilustr. Önálló kötet: 93. KOLLÁTH, Anna. Magyarul a Muravidéken, (Zora, 39). Maribor: Slavistično društvo, str. ISBN Doktori disszertáció: 94. KOLLÁTH, Anna. Nyelvjárás és nyelvi viselkedés Rum község nyelvében. Budapest: [A. Kolláth], f., graf. prikazi. Elıadás külföldi egyetemen: 95. KOLLÁTH, Anna. Magyar nyelv a Muravidéken = Madžarski jezik v Prekmurju : sklop predavanj za Ph.D (doktorske) študente v organizaciji Oddelka za uporabno jezikoslovje Panonske univerze v Veszprému = Pannon Egyetem Veszprém, v okviru IX. psiholingvistične poletne univerze, med 21. in 24. majem Veszprém, KOLLÁTH, Anna. Mai magyar nyelv (Összetett mondat) = Sodobna madžarščina (skladnja) : predavanja za 3. letnik programa Madžarski jezik (za razredni pouk), Berzsenyi Dániel Fıiskola, Magyar Nyelvészeti Tanszék, Szombathely, 1999/2000. Szombathely, 1999/ KOLLÁTH, Anna. Das Ungarische in der Mehrheit und in der Minderheit : 4 Unterrichtsveranstaltungen am Georg-August-Universität Göttingen, Finnisch-Ungarisches Seminar, von 2. Juli bis 7. Juli Göttingen, Társszerkesztı: MATICSÁK, Sándor (ur.). VI. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus (Debrecen, augusztus 22-26). Nyelv, nemzet, identitás : nyelvészeti elıadásai. Debrecen; Budapest: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, zv. ISBN ISBN

Szinopszis Szlovák magyar nyelvi érintkezések a személynevek tükrében

Szinopszis Szlovák magyar nyelvi érintkezések a személynevek tükrében Szinopszis Szlovák magyar nyelvi érintkezések a személynevek tükrében Elıadó: VÖRÖS FERENC nyelvész Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Magyar Nyelvészeti Tanszék Elıadásomban három témakört

Részletesebben

PETHŐ JÓZSEF PUBLIKÁCIÓI (HIVATKOZÁSOKKAL) (2015. márciusig)

PETHŐ JÓZSEF PUBLIKÁCIÓI (HIVATKOZÁSOKKAL) (2015. márciusig) PETHŐ JÓZSEF PUBLIKÁCIÓI (HIVATKOZÁSOKKAL) (2015. márciusig) I. ÖNÁLLÓ KIADVÁNYOK I. 1. TUDOMÁNYOS SZAKMUNKÁK, FELSŐOKTATÁSI TANKÖNYVEK 1. A halmozás alakzata. Akadémiai Kiadó. Budapest. Nyelvtudományi

Részletesebben

Akadémiai doktori értekezés Melléklet. Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008)

Akadémiai doktori értekezés Melléklet. Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008) Akadémiai doktori értekezés Melléklet Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008) Előadások külföldi (nemzetközi) és hazai konferenciákon Külföldi és hazai tudományos munkák (doktori és kandidátusi

Részletesebben

REGIONÁLIS DIALEKTUSOK, KISEBBSÉGI NYELVHASZNÁLAT

REGIONÁLIS DIALEKTUSOK, KISEBBSÉGI NYELVHASZNÁLAT A MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TÁRSASÁG 224. SZÁM KIADVÁNYAI 224. SZÁM REGIONÁLIS DIALEKTUSOK, KISEBBSÉGI NYELVHASZNÁLAT A 2005. október 20 21-i somorjai konferencia elõadásai Szerkesztette: Vörös erenc MAGYAR

Részletesebben

TANULMÁNYOK MÛHELY A Gramma Nyelvi Iroda tevékenységérõl 1

TANULMÁNYOK MÛHELY A Gramma Nyelvi Iroda tevékenységérõl 1 TANULMÁNYOK MÛHELY A Gramma Nyelvi Iroda tevékenységérõl 1 1. Bevezetõ A Gramma egyesület 2001 augusztusában jött létre a Mercurius Társadalomtudományi Kutatócsoportban tevékenykedõ nyelvészek jóvoltából.

Részletesebben

Tematika Nyelvpolitika, nyelvi tervezés című tárgy szemináriumaihoz 2012/2013. I. félév kreditszerzés módja: gyakorlati jegy

Tematika Nyelvpolitika, nyelvi tervezés című tárgy szemináriumaihoz 2012/2013. I. félév kreditszerzés módja: gyakorlati jegy Savaria Egyetemi Központ Magyar Nyelvészeti Tanszék Tematika Nyelvpolitika, nyelvi tervezés című tárgy szemináriumaihoz 2012/2013. I. félév kreditszerzés módja: gyakorlati jegy Szemináriumok programja

Részletesebben

[Erdélyi Magyar Adatbank] Nyelvmentés vagy nyelvárulás? Vita a határon túli magyar nyelvhasználatról. A kötetben szereplő * és idézett munkák

[Erdélyi Magyar Adatbank] Nyelvmentés vagy nyelvárulás? Vita a határon túli magyar nyelvhasználatról. A kötetben szereplő * és idézett munkák A kötetben szereplő * és idézett munkák ABD-EL-JAWAD, Hassan R. S. 1992: Is Arabic a pluricentric language? Clyne (ed.): Pluricentric Languages. Differing Norms in Different Nations. Mouton de Gruyter,

Részletesebben

Tematika a Szókészlettan című tárgyból

Tematika a Szókészlettan című tárgyból Savaria Egyetemi Központ Magyar Nyelvészeti Tanszék Tematika a Szókészlettan című tárgyból 1. A szókészlet fogalma. Lexikológia és lexikográfia 2. Szókészlet és szókincs. Az egyén szókincse 3. A mai magyar

Részletesebben

NYELVI MÍTOSZOK, IDEOLÓGIÁK, NYELVPOLITIKA ÉS NYELVI EMBERI JOGOK KÖZÉP-EURÓPÁBAN ELMÉLETBEN ÉS GYAKORLATBAN

NYELVI MÍTOSZOK, IDEOLÓGIÁK, NYELVPOLITIKA ÉS NYELVI EMBERI JOGOK KÖZÉP-EURÓPÁBAN ELMÉLETBEN ÉS GYAKORLATBAN II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Fıiskola Hodinka Antal Intézet 16. ÉLİNYELVI KONFERENCIA NYELVI MÍTOSZOK, IDEOLÓGIÁK, NYELVPOLITIKA ÉS NYELVI EMBERI JOGOK KÖZÉP-EURÓPÁBAN ELMÉLETBEN ÉS GYAKORLATBAN

Részletesebben

MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 20. HAJDÚ MIHÁLY

MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 20. HAJDÚ MIHÁLY MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 20. HAJDÚ MIHÁLY Budapest 2007 1 Sorozatszerkesztő: Bolla Kálmán Technikai szerkesztő: Földi Éva Munkatárs: ISBN 963 462 945? Bolla Kálmán Kiadja. Felelős kiadó:

Részletesebben

Publikációs jegyzék hivatkozásokkal

Publikációs jegyzék hivatkozásokkal Publikációs jegyzék hivatkozásokkal Könyv: Régi magyar nyelvemlékek. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2006. 188 lap. Ismertetve: Kemény Gábor: Régi magyar nyelvemlékek. ÉdAny. 2007. 1. sz. 11. Balázs Géza: Tetten

Részletesebben

A Termini magyar nyelvi kutatóhálózat: a Kárpát-medencei hálózati együttműködés modellje

A Termini magyar nyelvi kutatóhálózat: a Kárpát-medencei hálózati együttműködés modellje Tudományos integráció: a nyelvtudomány példája Péntek János A Termini magyar nyelvi kutatóhálózat: a Kárpát-medencei hálózati együttműködés modellje Talán a szolidaritásra épülő civil világ is érzékeli,

Részletesebben

CURRICULUM VITAE E PUBBLICAZIONI Dr. Szűcs Tibor habilitált egyetemi docens

CURRICULUM VITAE E PUBBLICAZIONI Dr. Szűcs Tibor habilitált egyetemi docens CURRICULUM VITAE E PUBBLICAZIONI Dr. Szűcs Tibor habilitált egyetemi docens Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Nyelvtudományi Tanszék Hungarológiai és Alkalmazott Nyelvészeti Szeminárium H-7624

Részletesebben

Kodolányi János Fıiskola

Kodolányi János Fıiskola Kodolányi János Fıiskola Kutatás és fejlesztés 2006 Kommunikáció és Médiatudományi Tanszék 1. Tanszéki innováció a) Tananyagfejlesztés, szakfejlesztés Mucsi Ferenc dr.: A magyar sajtó története 1892-1918

Részletesebben

Keleti szláv hatás a kárpátaljai magyar nyelvjárásokban (Tudománytörténeti áttekintés) 1

Keleti szláv hatás a kárpátaljai magyar nyelvjárásokban (Tudománytörténeti áttekintés) 1 Keleti szláv hatás a kárpátaljai magyar nyelvjárásokban (Tudománytörténeti áttekintés) 67 MAGYAR NYELVJÁRÁSOK Gazdag Vilmos Keleti szláv hatás a kárpátaljai magyar nyelvjárásokban (Tudománytörténeti áttekintés)

Részletesebben

Skaperné Embersics Erzsébet Merkliné Doncsecz Ibolya. Szlovén nemzetiségi képzés a szombathelyi Savaria Egyetemi Központban

Skaperné Embersics Erzsébet Merkliné Doncsecz Ibolya. Szlovén nemzetiségi képzés a szombathelyi Savaria Egyetemi Központban Skaperné Embersics Erzsébet Merkliné Doncsecz Ibolya Szlovén nemzetiségi képzés a szombathelyi Savaria Egyetemi Központban A tanulmány rövid áttekintést ad a szlovén nyelv helyzetéről, illetve oktatásáról

Részletesebben

DR. GÁBRITY MOLNÁR IRÉN MUNKÁSSÁGA

DR. GÁBRITY MOLNÁR IRÉN MUNKÁSSÁGA DR. GÁBRITY MOLNÁR IRÉN MUNKÁSSÁGA Dr. Gábrity Molnár Irén Lukácsfalván (Nagybecskerek/Zrenjanin községben) született 1954. december 31-én. Szabadkán él. Az Újvidéki Egyetem szabadkai Közgazdasági Karának

Részletesebben

T. MÉREY KLÁRA MŐVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1953 2007

T. MÉREY KLÁRA MŐVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1953 2007 T. MÉREY KLÁRA MŐVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1953 2007 MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA REGIONÁLIS KUTATÁSOK KÖZPONTJA KUTATÓI BIBLIOGRÁFIÁK 4. T. MÉREY KLÁRA MŐVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1953 2007 Összeállította Sziráki

Részletesebben

TÁRSASÁGI ÜGYEK. A Magyar Nyelvtudományi Társaság 108. közgyűlése. 116 Társasági ügyek

TÁRSASÁGI ÜGYEK. A Magyar Nyelvtudományi Társaság 108. közgyűlése. 116 Társasági ügyek 116 Társasági ügyek Barthas József 1982. Pusztina személynevei. Magyar Személynévi Adattárak 45. ELTE, Bp. Benkő Loránd 1957. Magyar nyelvjárástörténet. Tankönyvkiadó, Bp. Benkő Loránd 1990. A csángók

Részletesebben

A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013

A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013 A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013 Ez a bibliográfiai válogatás a magyar nyelvű kisebbségkutatás különböző területeinek, önálló kiadványokban,

Részletesebben

Magyar alapszak Tantárgyi programok

Magyar alapszak Tantárgyi programok Tantárgy neve: Bevezetés a filozófiába (Filozófiatörténet) Kredit: 2 Félév: 1 Heti óraszám: 2 Szeminárium i jegy Tantárgy leírása: A tantárgy bevezetést nyújt az európai filozófiai gondolkodás néhány kiemelkedően

Részletesebben

Dr. Schirm Anita Szakmai önéletrajz

Dr. Schirm Anita Szakmai önéletrajz Dr. Schirm Anita Szakmai önéletrajz Végzettség: 2003 2006: nyelvtudományi PhD-képzés, SZTE BTK, a PhD-védés időpontja: 2011. május 13., az oklevél kelte: 2011. 11. 11., minősítése: kitüntetéses: Promotio

Részletesebben

30 évés a Maribori Egyétém Magyar Nyélv és Irodalom Tanszéké

30 évés a Maribori Egyétém Magyar Nyélv és Irodalom Tanszéké 30 évés a Maribori Egyétém Magyar Nyélv és Irodalom Tanszéké 30 éves a Maribori Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Tanszéke Maribor 30 éves a Maribori Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Tanszéke Szerkesztette:

Részletesebben

NYELVI MÍTOSZOK, IDEOLÓGIÁK, NYELVPOLITIKA ÉS NYELVI EMBERI JOGOK KÖZÉP-EURÓPÁBAN ELMÉLETBEN ÉS GYAKORLATBAN. A 16. Élőnyelvi Konferencia előadásai

NYELVI MÍTOSZOK, IDEOLÓGIÁK, NYELVPOLITIKA ÉS NYELVI EMBERI JOGOK KÖZÉP-EURÓPÁBAN ELMÉLETBEN ÉS GYAKORLATBAN. A 16. Élőnyelvi Konferencia előadásai Előszó 1 NYELVI MÍTOSZOK, IDEOLÓGIÁK, NYELVPOLITIKA ÉS NYELVI EMBERI JOGOK KÖZÉP-EURÓPÁBAN ELMÉLETBEN ÉS GYAKORLATBAN A 16. Élőnyelvi Konferencia előadásai 2 Előszó Előszó 3 NYELVI MÍTOSZOK, IDEOLÓGIÁK,

Részletesebben

A MAGYAR NYELV SZEREPE A FELSŐOKTATÁSBAN A KÁRPÁT-MEDENCE NYUGATI PEREMÉN ÉS AZON IS TÚL

A MAGYAR NYELV SZEREPE A FELSŐOKTATÁSBAN A KÁRPÁT-MEDENCE NYUGATI PEREMÉN ÉS AZON IS TÚL Szoták Szilvia A MAGYAR NYELV SZEREPE A FELSŐOKTATÁSBAN A KÁRPÁT-MEDENCE NYUGATI PEREMÉN ÉS AZON IS TÚL A tanulmány a három nyugati kisrégió: Szlavónia, Muravidék és Burgenland magyarlakta területeihez

Részletesebben

Merre tovább, magyar nyelvföldrajz? * Juhász Dezső

Merre tovább, magyar nyelvföldrajz? * Juhász Dezső Merre tovább, magyar nyelvföldrajz? * Juhász Dezső Quo vadis, geolinguistica? Merre tovább, nyelvföldrajz? Efféle kérdéseket a tudomány gyorsan változó világában minden új évtized hajnalán érdemes feltenni.

Részletesebben

MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK

MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 33. LŐRINCZE LAJOS (1915 1993) ELTE Fonetikai Tanszék 1994 Sorozatszerkesztő: Bolla Kálmán Technikai szerkesztő: Földi Éva Munkatárs: Andó Éva ISBN 963 462 940

Részletesebben

TUDOMÁNY ÉS MAGYARSÁG. Arany János-díj és -érem

TUDOMÁNY ÉS MAGYARSÁG. Arany János-díj és -érem TUDOMÁNY ÉS MAGYARSÁG Arany János-díj és -érem 2002 2010 T U D O M Á N Y é s M A G Y A R S Á G TUDOMÁNY ÉS MAGYARSÁG Arany János-díj és -érem 2002 2010 Magyar Tudományos Akadémia Magyar Tudományosság

Részletesebben

2013. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. Budapest, 2014. május 26.

2013. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. Budapest, 2014. május 26. 213. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MAGYAR NYELV ÉS KULTÚRA NEMZETKÖZI TÁRSASÁGA ANYANYELVI KONFERENCIA Budapest, 214. május 26. 1. A szervezet alapadatai: Neve: Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága Anyanyelvi

Részletesebben

MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK

MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 40. Rácz Endre (1922 1992) BUDAPEST 1994 1 Sorozatszerkesztő: Bolla Kálmán Technikai szerkesztő Földi Éva ISSN 963 462 939 3 Bolla Kálmán Kiadja az ELTE Fonetikai

Részletesebben