KOLLÁTH ANNA Bibliográfia. Tanulmányok: 1. KOLLÁTH, Anna. Névválasztási szándék - névesztétikai ízlés. Jelentkezünk, 1982, 38, december, str

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KOLLÁTH ANNA Bibliográfia. Tanulmányok: 1. KOLLÁTH, Anna. Névválasztási szándék - névesztétikai ízlés. Jelentkezünk, 1982, 38, december, str. 84 95."

Átírás

1 KOLLÁTH ANNA Bibliográfia Tanulmányok: 1. KOLLÁTH, Anna. Névválasztási szándék - névesztétikai ízlés. Jelentkezünk, 1982, 38, december, str KOLLÁTH, Anna. Nyelvjáráskutatás - nyelvjáráskutató-képzés a Szombathelyi Tanárképzı. Fıiskola hallgatóinak körében. Jelentkezünk, 1983, 39/40, december, str KOLLÁTH, Anna. Pályamunkák és szakdolgozatok a Magyar Nyelvészeti Tanszéken. Jelentkezünk, 1983, 39/40, december, str KOLLÁTH, Anna. Az általános iskolás tanulók nyelvhasználatának nyelvjárásiassága Rumban és Tanakajdon. Jelentkezünk, 1983, 39/40, december, str KOLLÁTH, Anna. Adalékok a nyelvjárás változásához és a nyelvi viselkedéshez Rumban. M. nyelv, június 1985, 81. évf., 2. szám, str KOLLÁTH, Anna. Nyelvjárási szöveg Rumból. M. nyelv, december 1986, 82. évf., 4. szám, str KOLLÁTH, Anna. A nyelvi viselkedés kérdése a Muravidéken. Muratáj (Lendava), 1994, 2, str KOLLÁTH, Anna. A nyelvi viselkedés kérdése a Mariborban tanuló, muravidéki egyetemi hallgatók körében. Hungarológia, 1995, 7, str KOLLÁTH, Anna. Adalékok a nyelvi viselkedés kérdéséhez - muravidéki szókeszleti győjtés alapján : elhangzott a Magyar Nyelvészek VI. Nemzetközi Kongresszusán, Egerben, augusztus 24-én. Muratáj (Lendava), 1996, 9, št. 1, str KOLLÁTH, Anna. Fikció vagy valóság? : (Észrevételek a kisebbségi helyesírásról). Stud. Slav. Savar., 2002, 1/2, str KOLLÁTH, Anna. (Kontaktus)nyelvjárás és anyanyelvoktatás : egy készülı "jelenségprognózis" elé. M. nyelvj., 2003, 41, str KOLLÁTH, Anna. A kisebbségi jogok érvényesülésének elve és gyakorlata Szlovéniában. Muratáj (Lendava), 2003, 1, str KOLLÁTH, Anna. Egy "csepp" helyesírás - középiskolás fokon. Stud. Slav. Savar., 2003, 1/2, str KOLLÁTH, Anna. A magyar nyelv jelene és jövıje Szlovéniában = The present and future of Hungarian language in Slovenia. Kisebbségkutatás, 2004, évf. 13, sz. 2, str

2 15. KOLLÁTH, Anna. Néhány gondolat a muravidéki magyar jelenérıl és jövıjérıl. Muratáj (Lendava), 2004, št. 2, str KOLLÁTH, Anna. Kontaktusjelenség vagy nyelvhelyességi hiba? : Muravidéki nyelvhasználati jelenségek és megítélésük. Fórum társadalomtud. szle., 2004, évf. 6, sz. 4, str. [13] KOLLÁTH, Anna. Fejezetek a kisebbségi magyar nyelvhasználat összehasonlító vizsgálatból. Magy. tud., 2005, 2, str KOLLÁTH, Anna. Detrianonizacija madžarskega jezika - izzivi in možnosti v tretjem tisočletju v osrčju Evrope. Jez. slovst. (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], maj-avg. 2006, letn. 51, št. 3/4, str KOLLÁTH, Anna. Határtalanítás : fejezetek a kisebbségi magyar nyelvhasználat összehasonlító viszgálatából. Nyelvünk kult., 2006, évf. 36, sz. 143/144, 1/2, str KOLLÁTH, Anna. A muravidéki kétnyelvő oktatás - múlt, jelen és jövı. Muratáj (Lendava), 2006, št. 1-2, str KOLLÁTH, Anna. Anyanyelv és kétnyelvő oktatás a szlovéniai Muravidéken. Pro minor., tavasz 2007, str. [110] KOLLÁTH, Anna, SZENTESI, Z. Orsolya, SZOTÁK, Szilvia. Kiegészítés "A szomszédos országok magyarnyelvi kutatóállomásai" címő beszámolóhoz. M. nyelv, 2005, évf. 101, sz. 3, str. [371] KOLLÁTH, Anna. A Maribori Magyar Tanszék mindennapjaiból... Naptár (Lendava), 2005, str KOLLÁTH, Anna. A Maribori Magyar tanszék a nyelvi irodák és kutatóhelyek virtuális hálózatában. Naptár (Lendava), 2006, str KOLLÁTH, Anna. A bolognai folyamat "bővöletében" --- : a maribori Magyar tanszék a jubileum évében, a változások korában. Naptár (Lendava), 2007, str Tudományos ismeretterjesztı írások: 26. KOLLÁTH, Anna. Megtanítjuk? Tanítsuk meg!. Népújság (Lendava), 22.X.1993, 37, št. 42, str KOLLÁTH, Anna. Korszerőség a nyelvben. Népújság (Lendava), 26.XI.1993, 37, št. 47, str KOLLÁTH, Anna. Borjú vagy szamár?. Népújság (Lendava), 14.I.1994, 38, št. 2, str KOLLÁTH, Anna. Hány?? - Hányadik!!. Népújság (Lendava), 25.II.1994, 38, št. 8, str KOLLÁTH, Anna. Nyelvtan és nyelvmővelés. Népújság (Lendava), 18.III.1994, 38, št. 11, str. 9.

3 31. KOLLÁTH, Anna. Szokok - szokom - szoktam. Népújság (Lendava), 22.IV.1994, 38, št. 16, str KOLLÁTH, Anna. Kettısnylevően a kétnyelvőségben. Népújság (Lendava), 13.V.1994, 38, št. 19, str KOLLÁTH, Anna. Van néhány problemunk---. Népújság (Lendava), 12.IX.1994, 38, št. 32, str KOLLÁTH, Anna. "Idegenségek". Népújság (Lendava), 14.X.1994, 38, str KOLLÁTH, Anna. Soha többé "ez miatt"!. Népújság (Lendava), 14.X.1994, 38, str KOLLÁTH, Anna. Boldog ünnepeket kívanók!. Népújság (Lendava), 23.XII.1994, 38, str KOLLÁTH, Anna. Divatszók. Népújság (Lendava), 29.IX.1995, 39, št. 38, str KOLLÁTH, Anna. Könnyen felcserélhetık. Népújság (Lendava), 16.XI.1995, 39, št. 44, str KOLLÁTH, Anna. Divat. Népújság (Lendava), 7.VII.1995, 39, str KOLLÁTH, Anna. Privatizáció? Magánosítás!. Népújság (Lendava), 12.III.1995, 39, str KOLLÁTH, Anna. Udvariasan. Népújság (Lendava), 17.III.1995, 39, str KOLLÁTH, Anna. Alakpárok. Népújság (Lendava), 12.XII.1996, 39, št. 48, str KOLLÁTH, Anna. Apróságok az igeragozásban. Népújság (Lendava), 1.II.1996, 40, št. 4, str KOLLÁTH, Anna. Egybe, külön, esetleg kötıjellel?. Népújság (Lendava), 21.III.1996, 40, št. 11, str KOLLÁTH, Anna. Maga vagy Ön?. Népújság (Lendava), 25.VII.1996, 40, št. 28, str KOLLÁTH, Anna. Betegség miatt---, gyógyulás végett--- : (Egy és más a névutókról). Népújság (Lendava), 8.VIII.1996, 40, št. 30, str KOLLÁTH, Anna. Képzavar, vagy amit akartok---. Népújság (Lendava), 19.XII.1996, 40, št. 49, str KOLLÁTH, Anna. Polipok a nyelvben. Népújság (Lendava), 6.III.1997, 40, št. 9, str KOLLÁTH, Anna. Az érthetı beszéd. Népújság (Lendava), 12.VI.1997, 40, št. 23, str KOLLÁTH, Anna. Csuklik és társa---. Népújság (Lendava), 19.VI.1997, 40, št. 24, str. 17.

4 51. KOLLÁTH, Anna. Leadtam a jelentést... Népújság (Lendava), 19.V.1998, let.42, št. 19, str KOLLÁTH, Anna. Hol rövid, hol hosszú. Népújság (Lendava), 2.XII.1999, 43, št. 48, str KOLLÁTH, Anna, RUDAŠ, Jutka. 2001: A Nyelvek Európai Éve. Népújság (Lendava), 1. feb. 2001, évf. 45, zs. 4, str. 14. Tudományos konferenciákon tartott elıadások megjelent változatai: 54. KOLLÁTH, Anna. A nyelvjárási alapréteg nyelvi változatai Rumban. V: KISS, Jenı (ur.), SZŐTS, Lázsló (ur.). A magyar nyelv rétegzıdése : [IV. nemzetközi kongresszusának : elıadásai]. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1988, zv. 2, str KOLLÁTH, Anna. Rum község földrajzi neveinek változása az elmúlt 15 évben. V: BALOGH, Lajos (ur.), ÖRDÖG, Ferenc (ur.). Névtudomány és mővelıdéstörténet. Zalaegerszeg: Kiadja Zalaegerszeg város tanácsa VB mővelıdésügyi osztálya, 1989, str KOLLÁTH, Anna. Néhány mondattani megjegyzés egy nyelvjárási szöveg vizsgálata kapcsán. V: SZABÓ, Géza (ur.). II. dialektológiai szimpozion : Szombathely, augusztus Veszprém: VEAB, 1990, str KOLLÁTH, Anna. A nyelvi viselkedés mérése nyelvjárási szövegeken. V: Elsı Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia, Nyíregyháza, maius 3-4. II. [Nyíregyháza: s. n., 1991], str KOLLÁTH, Anna. A nyelvi viselkedés a kérdıfüzetes győjtés szituációjában. V: GADÁNYI, Károly (ur.), BOKOR, József (ur.), GUTTMANN, Miklós (ur.). Nyelvi tudat, identitástudat, nyelvhasználat, (Bibliotheca Slavica Savariensis, 3). Szombathelyi: Berzsenyi Dániel Tanárképzı Fıiskola, 1996, str KOLLÁTH, Anna. Nyelvjárásiasság, nyelvi viselkedés - a mérés lehetıségei. V: SZABÓ, Géza (ur.), MOLNÁR, Zoltán (ur.). III. dialektológiai szimpozion : Szombathely, augusztus Szombathely: [s. n.], 1998, str KOLLÁTH, Anna. Igék és vonzataik a Maribori hallgatók nyelvhasználatában. V: GÁDANYI, Károly (ur.). VI. meñunarodni slavistički dani, (Bibliotheca Croatica Hungariae, knj. 3/1, knj. 3/2). Sambotel; Pečuh: Hrvatski znanstveni zavod: = Horvát tudományos kutatók egyesülete: Visoka nastavnička škola "Berzsenyi Dániel": = Berzsenyi Dániel Tanárképzı Fıiskola, 1998, knj. 3/2, str KOLLÁTH, Anna. Ami a kétnyelvőségben Szlovéniában benne van---. V: BOKOR, József (ur.). Az anyanyelv a kétnyelvőségben. Maribor: Egyetem Pedagógiai Kara Magyar intézete; Lendva: Magyar Nemzetiségi Mővelıdési Intézet, 1999, str

5 62. KOLLÁTH, Anna. Objektive und subjektive Faktoren des Sprachverhaltens von den Dialektsprecher. V: ZORKO, Zinka (ur.), KOLETNIK, Mihaela (ur.). Logarjev zbornik : referati s 1. mednarodnega dialektološkega simpozija v Mariboru, (Zora, 8). Maribor: Slavistično društvo, 1999, str KOLLÁTH, Anna. Az ige szóalakká válásának egyfajta megközelítése a magyarban. V: BALASKÓ, Mária (ur.), KOHN, János (ur.). VIII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia. A nyelv mint szellemi és gazdasági tıke : [a VIII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia elıadásainak győjteményes kiadása, április , Szombathely]. Szombathely: Berzsenyi Dániel Tanárképzı Fıiskola, 1999, knj. 2, str. [331] KOLLÁTH, Anna. Nyelvjárásias vonások a maribori egyetemi hallgatók magyar nyelvhasználatában. V: BORBÉLY, Anna (ur.). Nyelvek és kultúrák érintkezése a Kárpátmedencében : a 10. élınyelvi konferencia elıadásai. Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézetének Élınyelvi Osztályán, 2000, str KOLLÁTH, Anna. Jelen és jövı a Maribori Egyetem Pedagógiai Karán mőködı Magyar Nyelv és Irodalom Intézetben. V: TÓTH, Károly (ur.). Ezredforduló : a tudomány jelene és jövıje a kisebbségben élı közösségek életében c. konferencia elıadásai, (Nostra tempora, 3). 1. kiad. Dunaszerdahely: Lilium Aurum, 2001, str KOLLÁTH, Anna. A muravidéki magyarság kódváltásához - a másodlagos nyelvi szocializáció különbözı fokozatain. V: Tanulmányok. Újvidék: Újvidéki egyetem bölcsészettudományi kar magyar tanszék; Novi Sad: Filozofski fakultet, Katedra za mañarski jezik i književnost, 2001, str KOLLÁTH, Anna. Anyanyelv és nyelvjárás (anyanyelvjárás) a kétnyelvőségben : (Megjegyzések a nyelvi tudatról). V: SZABÓ, Géza (ur.), MOLNÁR, Zoltán (ur.), GUTTMANN, Miklós (ur.). IV. dialektológiai szimpozion : Szombathely, augusztus 23-25, (A Berzsenyi Dániel Tanárképzı Fıiskola Magyar Nyelvészeti Tanszékének Kiadványai, 5). Szombathely: BDTF, 2002, str KOLLÁTH, Anna. Kontaktusjelenség vagy nyelvhelyességi hiba? : (levél arról, hogyan mővelni a magyar nyelvet a Muravidéken). V: GADÁNYI, Károly (ur.), PUSZTAY, János (ur.). Közép-Európa : egység és sokszínőség : a Nyelvek Európai Éve 2001 zárókonferenciájának elıadásai, Szombathely, január Szombathely: [Berzsenyi Dániel Fıiskola], 2002, str KOLLÁTH, Anna. Nyelvi változók Lendvai diákok írott nyelvében. V: LAKATOS, Ilona P. (ur.), KÁROLYI, Margit T. (ur.). 12th meeting of the Élınyelvi Konferencia, Nyíregyháza, Hungary, August 26-28, Nyelvvesztés, nyelvjárásvesztés, nyelvcsere, (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, 32). Budapest: Tinta, 2004, str. [185] KOLLÁTH, Anna. Néhány gondolat egy Lendva vidéki tájszótár kapcsán. V: VÖRÖS, Ferenc (ur.). Regionális dialektusok, kisebbségi nyelvhasználat : a október i somorjai konferencia elıadásai, (A Magyar Nyelvtudományi Társaság kiadványai, 224. szám). Elsı kiadás. Budapest; Nyitra; Somorja: Magyar Nyelvtudományi Társaság, 2005, str. [97] 105.

6 71. KOLLÁTH, Anna. Jezikovna izbira, dvojezični pouk in prestiž madžarskega jezika v Prekmurju : (vplivi detrianonizacije na kontaktne različice madžarskega jezika). V: HLADNIK, Miran (ur.). Vloga meje : madžarsko-slovenska razmerja, slovenistika na sosednjih univerzah, zahodnoslovanski študiji, izbor šolskega berila, humanistika in družboslovje v Pomurju, (Zbornik Slavističnega društva Slovenije, 16). Ljubljana: Slavistično društvo Slovenije, 2005, str. [51] KOLLÁTH, Anna. A muravidéki kétnyelvő oktatás : múlt, jelen és jövı. Muratáj (Lendava), 2006, 1/2, str KOLLÁTH, Anna. Nyelvválasztás és iskola : a földrajzoktatás néhány tapasztalata a lendvai kétnyelvő középiskolában. V: BENİ, Attila (ur.), SZILÁGYI, Sándor N. (ur.). Nyelvi közösségek - nyelvi jogok, (A Szabó T. Attila nyelvi intézet kiadványai, 3). Kolozsvár: Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége, 2006, str. 193 [206]. 74. KOLLÁTH, Anna. Büszkeség vagy balítélet? : A határtalanító szótárprogram muravidéki szójegyzékei és fogadtatásuk. V: MATICSÁK, Sándor (ur.). VI. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus (Debrecen, augusztus 22-26). Nyelv, nemzet, identitás : nyelvészeti elıadásai. Debrecen; Budapest: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, 2007, köt. 1, str KOLLÁTH, Anna. Kétnyelvőség és oktatás : gondolatok a szlovéniai Muravidék magyar nyelvő és magyarnyelvi oktatásról. V: GADÁNYI, Károly (ur.). VIII. nemzetközi szlavisztikai napok, május 26-27, (Studia Slavica Savariensia, 1/2, 2007). Szombathely: Berzsenyi Dániel Fıiskola, 2007, str KOLLÁTH, Anna. A német nyelv hatásának jelentkezése a magyar nyelvhasználat egyes szintjein : (Gondolatok a burgenlandi magyar szakosok képzésérıl). V: SZALAY, Lászlo (ur.). Az ülésszakon elhangzott elıadások, (Hungarológiai napok). Szombathely: Berzsenyi Dániel Tanárképzı Fıiskola, 1986, str Tanulmányok önálló kötetekben: 77. KOLLÁTH, Anna. A dialektológia mint tantárgy - tapasztalatok és lehetıségek a Maribori magyar tanszéken. V: SZABÓ, Géza, MOLNÁR, Zoltán, GUTTMANN, Miklós. "Emberközpontúság a magyar nyelv oktatásában és kutatásában" : Szombathely, november , (A Berzsenyi Dániel Fıiskola Magyar Nyelvészeti Tanszékeének Kiadványai, 6). Szombathely: BDF BTFK Magyar Nyelvészeti Tanszék, 2004, str KOLLÁTH, Anna. Megjegyzések rumi általános iskolások nyelvhasználatáról. V: SZABÓ, Géza (ur.). Nyelvtudomány, Magyar dialektológia, Szlavisztika, (Berzsenyi Dániel Tanárképzı Fıiskola Tudományos Közleményei, 6. kötet). Szombathely: [s. n.], 1990, str KOLLÁTH, Anna. Három hangtani jelenség vizsgálata Rum község nyelvében. V: SZABÓ, Géza (ur.). Magyar dialektológia, Stilisztika, (A Berzsenyi Dániel Tanárképzı Fıiskola Magyar Nyelvészeti Tanszékének Kiadványai, 1). Szombathely: A Berzsenyi Dániel Tanárképzı Fıiskola, 1992, str

7 80. KOLLÁTH, Anna. Megjegyzések a rumi általános iskolások nyelvhasználatáról : (Részletek dr. Kolláth Anna tanulmányából). V: HORVÁTH, Sándor (ur.). Rum története : [Rum: Rum község Önkormányzata, 1996], str KOLLÁTH, Anna. Megjegyzések a rumi általános iskolások nyelvhasználatáról : (Részletek dr. Kolláth Anna tanulmányából.). V: HORVÁTH, Sándor (ur.). Rum története : : (2000). 2. bıvített, átdolgozott kiadás. [Lezárva: Rum község Önkormányzatanak Képviselı-testülete, 2000], str KOLLÁTH, Anna. Izkušnje pri zbiranju gradiva madžarskega pogovornega jezika v Prekmurju : (Misli o jezikovnonarečni zavesti). V: JESENŠEK, Marko (ur.), RAJH, Bernard (ur.), ZORKO, Zinka (ur.). Med dialektologijo in zgodovino slovenskega jezika : ob življenjskem in strokovnem jubileju prof. dr. Martine Orožen, (Zbirka Zora, št. 18). Maribor: Slavistično društvo, 2002, str KOLLÁTH, Anna. "Alkalmi" dialektológia. V: HAJDÚ, Mihály (ur.), KESZLER, Borbála (ur.). Köszöntı könyv Kiss Jenı 60. születésnapjára. Budapest: ELTE, 2003, str KOLLÁTH, Anna. A Szlovéniai kisebbségek nyelvi jogai a törvények és a rendeletek tükrében. V: NÁDOR, Orsolya (ur.), SZARKA, László (ur.). Nyelvi jogok, kisebbségek, nyelvpolitika Kelet-Közép-Európában, (Magyar kisebbségi könyvtár). Budapest: Akadémiai Kiadó, 2003, str KOLLÁTH, Anna. Die sprachlichen Rechte der Minderheiten in Slowenien im Spiegel der Gesetze und Verordnungen. V: GLATZ, Ferenc (ur.). Die Sprache und die kleinen Nationen Ostmitteleuropas, (Begegnungen, Bd. 21). Budapest: Europa Institut, 2003, str KOLLÁTH, Anna. Elsı fejezet a kisebbségi magyar nyelvhasználat összehasonlító vizsgálatból : határtalanítás: elızmények és eredmények - szándék és megvalósulás. V: LANSTYÁK, István (ur.), MENYHÁRT, József (ur.). Tanulmányok a kétnyelvőségrıl III.. Pozsony: Kalligram, 2005, str KOLLÁTH, Anna. Tények és elvár(hat)ások a szlovéniai Muravidék kétnyelvő oktatásában. V: RING, Éva (ur.). Felzárkózás vagy bezárkózás? : a többnyelvő oktatás elınyei, veszélyei a kisebbségi közösségek életében. Budapest: EÖKIK, 2005, str KOLLÁTH, Anna. A norma kétnyelvő környezetben : Muravidéki nyelvhasználati jelenségek és megítélésük. V: DOMONKOSI, Ágnes (ur.), LANSTYÁK, István (ur.), POSGAY, Ildikó (ur.). Mőhelytanulmányok a nyelvmővelésrıl, (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, 71). Dunaszerdahely: Gramma Nyelvi Iroda; Budapest: Tinta, 2007, str. [233] KOLLÁTH, Anna. Nyelvjárási szöveg Zanatról. V: GUTTMANN, Miklós (ur.), MOLNÁR, Zoltán (ur.). Népi beszélgetések vas megyébıl, (A Berzsenyi Dániel Fıiskola Magyar Nyelvészeti Tanszékének kiadványai, 7). Szombathely: Berzsenyi Dániel Fıiskola, 2006, str Recenziók:

8 90. KOLLÁTH, Anna. Guttman Miklós: A táji jelenségek vizsgálata : tíz- és tizennégy évesek beszélt nyelvében Nyugat-Dunántúlon, MNyTK, 202. szám, Budapest, Muratáj (Lendava), 1996, 1, str KOLLÁTH, Anna. Beregszászi Anikó és Csernicskó István: ---itt mennyit ér a szó? Írások a kárpátaljai magyarok nyelvhasználatáról. PoliPrint, Ungvár, lap. M. nyelvır, júl.- szep. 2005, évf. 129, sz. 3, str. [384] KOLLÁTH, Anna. A Lendva vidéki tájszójegyzék : néhány mozaik a (dialektológus) nyelvi lektor szemével. Lindua, 2007, letn. 1, št. 1, str , ilustr. Önálló kötet: 93. KOLLÁTH, Anna. Magyarul a Muravidéken, (Zora, 39). Maribor: Slavistično društvo, str. ISBN Doktori disszertáció: 94. KOLLÁTH, Anna. Nyelvjárás és nyelvi viselkedés Rum község nyelvében. Budapest: [A. Kolláth], f., graf. prikazi. Elıadás külföldi egyetemen: 95. KOLLÁTH, Anna. Magyar nyelv a Muravidéken = Madžarski jezik v Prekmurju : sklop predavanj za Ph.D (doktorske) študente v organizaciji Oddelka za uporabno jezikoslovje Panonske univerze v Veszprému = Pannon Egyetem Veszprém, v okviru IX. psiholingvistične poletne univerze, med 21. in 24. majem Veszprém, KOLLÁTH, Anna. Mai magyar nyelv (Összetett mondat) = Sodobna madžarščina (skladnja) : predavanja za 3. letnik programa Madžarski jezik (za razredni pouk), Berzsenyi Dániel Fıiskola, Magyar Nyelvészeti Tanszék, Szombathely, 1999/2000. Szombathely, 1999/ KOLLÁTH, Anna. Das Ungarische in der Mehrheit und in der Minderheit : 4 Unterrichtsveranstaltungen am Georg-August-Universität Göttingen, Finnisch-Ungarisches Seminar, von 2. Juli bis 7. Juli Göttingen, Társszerkesztı: MATICSÁK, Sándor (ur.). VI. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus (Debrecen, augusztus 22-26). Nyelv, nemzet, identitás : nyelvészeti elıadásai. Debrecen; Budapest: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, zv. ISBN ISBN

Tukacsné dr. Károlyi Margit publikációs jegyzéke Cikkek, tanulmányok

Tukacsné dr. Károlyi Margit publikációs jegyzéke Cikkek, tanulmányok Tukacsné dr. Károlyi Margit publikációs jegyzéke Cikkek, tanulmányok 1. Nyelvjárási elemek a szabolcsi 10 14 évesek nyelvhasználatában. In: Az anyanyelvi nevelés korszerűsítésének áramában (1984). OPI

Részletesebben

Pállné dr. Lakatos Ilona citációs jegyzéke

Pállné dr. Lakatos Ilona citációs jegyzéke Könyvek, önálló kiadványok Pállné dr. Lakatos Ilona citációs jegyzéke Adatok Jászberény regionális köznyelvéhez. Nyelvtudományi Dolgozatok 25. (Szerk.: Nagy Ferenc) Budapest., 1977. 141 l. Kiss Jenő, Megjegyzések

Részletesebben

Tukacsné dr. Károlyi Margit publikációs jegyzéke Cikkek, tanulmányok

Tukacsné dr. Károlyi Margit publikációs jegyzéke Cikkek, tanulmányok Tukacsné dr. Károlyi Margit publikációs jegyzéke Cikkek, tanulmányok 1. Az í-zés esetei a hajdúhadházi népnyelvben. Diákköri Tudományos Közlemények. Nyíregyháza, 1980. 13-22. 2. Adalékok az í-zéshez Hajdúhadházról.

Részletesebben

Tukacsné dr. Károlyi Margit publikációs jegyzéke Cikkek, tanulmányok

Tukacsné dr. Károlyi Margit publikációs jegyzéke Cikkek, tanulmányok Tukacsné dr. Károlyi Margit publikációs jegyzéke Cikkek, tanulmányok 1. Az í-zés esetei a hajdúhadházi népnyelvben. Diákköri Tudományos Közlemények. Nyíregyháza, 1980. 13-22. 2. Adalékok az í-zéshez Hajdúhadházról.

Részletesebben

M E G H Í V Ó. A TANÍTÓKÉPZÉS MÚLTJA, JELENE november 5-6. Szombathely

M E G H Í V Ó. A TANÍTÓKÉPZÉS MÚLTJA, JELENE november 5-6. Szombathely M E G H Í V Ó A TANÍTÓKÉPZÉS MÚLTJA, JELENE 2. 2009. november 5-6. Szombathely A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT MŐVÉSZETI, NEVELÉS- ÉS SPORTTUDOMÁNYI KAR TANÍTÓKÉPZİ INTÉZETE AZ

Részletesebben

Pállné dr. Lakatos Ilona publikációs jegyzéke

Pállné dr. Lakatos Ilona publikációs jegyzéke Pállné dr. Lakatos Ilona publikációs jegyzéke Könyvek, önálló kiadványok 1. Adatok Jászberény regionális köznyelvéhez. Nyelvtudományi Dolgozatok 25. (Szerk.: Nagy Ferenc) Budapest., 1977. 141 l. 2. A 10

Részletesebben

Adamikné Jászó Anna Hangay Zoltán Nyelvi elemzések kézikönyve. Mozaik Oktatási Stúdió. Szeged.

Adamikné Jászó Anna Hangay Zoltán Nyelvi elemzések kézikönyve. Mozaik Oktatási Stúdió. Szeged. Hivatkozások Adamikné Jászó Anna Hangay Zoltán 1995. Nyelvi elemzések kézikönyve. Mozaik Oktatási Stúdió. Szeged. A. Jászó Anna (szerk.) 2004. A magyar nyelv könyve. Trezor Kiadó. Ágosoton Mihály 1971.

Részletesebben

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI DISSZERTÁCIÓ LINTNER ANITA Fejezetek a kétnyelvűségről a két háború közti Csehszlovákiában (különös tekintettel Somorja nyelvi helyzetére)

Részletesebben

TANULMÁNYOK MÛHELY A Gramma Nyelvi Iroda tevékenységérõl 1

TANULMÁNYOK MÛHELY A Gramma Nyelvi Iroda tevékenységérõl 1 TANULMÁNYOK MÛHELY A Gramma Nyelvi Iroda tevékenységérõl 1 1. Bevezetõ A Gramma egyesület 2001 augusztusában jött létre a Mercurius Társadalomtudományi Kutatócsoportban tevékenykedõ nyelvészek jóvoltából.

Részletesebben

Zoznam publikačnej činnosti. Doc. PhDr. István Lanstyák, PhD.

Zoznam publikačnej činnosti. Doc. PhDr. István Lanstyák, PhD. Zoznam publikačnej činnosti Doc. PhDr. István Lanstyák, PhD. Štatistika kategórií (Záznamov spolu: 249): AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách (1) AAB Vedecké monografie vydané v

Részletesebben

Pállné dr. Lakatos Ilona publikációs jegyzéke

Pállné dr. Lakatos Ilona publikációs jegyzéke Pállné dr. Lakatos Ilona publikációs jegyzéke Könyvek, önálló kiadványok 1. Adatok Jászberény regionális köznyelvéhez. Nyelvtudományi Dolgozatok 25. (Szerk.: Nagy Ferenc) Budapest. 1977. 141 l. 2. A 10

Részletesebben

ALN-123 A l k a l m a z o t t s z o c i o l i n g v i s z t i k a (tematika és olvasmányjegyzék)

ALN-123 A l k a l m a z o t t s z o c i o l i n g v i s z t i k a (tematika és olvasmányjegyzék) ALN-123 A l k a l m a z o t t s z o c i o l i n g v i s z t i k a (tematika és olvasmányjegyzék) Tematika I. Szociolingvisztika és alkalmazott szociolingvisztika: az alkalmazott szociolingvisztika kutatási

Részletesebben

15. ÉLİNYELVI KONFERENCIA Nyelvideológiák, attitődök és sztereotípiák Párkány, 2008. szeptember 4 6., Mővelıdési Központ, Párkány PROGRAM

15. ÉLİNYELVI KONFERENCIA Nyelvideológiák, attitődök és sztereotípiák Párkány, 2008. szeptember 4 6., Mővelıdési Központ, Párkány PROGRAM 15. ÉLİNYELVI KONFERENCIA Nyelvideológiák, attitődök és sztereotípiák Párkány, 2008. szeptember 4 6., Mővelıdési Központ, Párkány PROGRAM SZEPTEMBER 4. CSÜTÖRTÖK 11:00 14:00 REGISZTRÁCIÓ: Mővelıdési Központ,

Részletesebben

MA zárószigorlati tételek magyar nyelvből

MA zárószigorlati tételek magyar nyelvből MA zárószigorlati tételek magyar nyelvből 1. A beszédprodukció és -percepció, hangképzés, a magyar beszédhangok rendszere, a hangok egymásra hatása KASSAI ILONA: Fonetika. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest,

Részletesebben

2017. november 9 10-én KÖLCSÖNHATÁSOK

2017. november 9 10-én KÖLCSÖNHATÁSOK A Debreceni Egyetem Finnugor Nyelvtudományi Tanszéke és a Finn Nagykövetség Finnország függetlenségének 100. évfordulója tiszteletére 2017. november 9 10-én konferenciát szervez KÖLCSÖNHATÁSOK Magyarok

Részletesebben

Szinopszis Szlovák magyar nyelvi érintkezések a személynevek tükrében

Szinopszis Szlovák magyar nyelvi érintkezések a személynevek tükrében Szinopszis Szlovák magyar nyelvi érintkezések a személynevek tükrében Elıadó: VÖRÖS FERENC nyelvész Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Magyar Nyelvészeti Tanszék Elıadásomban három témakört

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Farkas Judit

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Farkas Judit SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Farkas Judit I. Személyi adatok Név: Farkas Judit Születési hely, idő:, 1979. 04. 01. Anyja neve: Mohai Margit Judit Személyi igazolvány száma: 335364SA Munkahely: MTA Nyelvtudományi

Részletesebben

Kárpátaljai középiskolások problémamegoldó és szövegértési képességeinek vizsgálata az anyanyelvi oktatás szemszögéből

Kárpátaljai középiskolások problémamegoldó és szövegértési képességeinek vizsgálata az anyanyelvi oktatás szemszögéből Kárpátaljai középiskolások problémamegoldó és szövegértési képességeinek vizsgálata az anyanyelvi oktatás szemszögéből Fábián Beáta II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola fabianbeata1986@gmail.hu

Részletesebben

Korai inkluzív nyelvfejlesztés, többnyelvőség: óvodapedagógus és tanítóképzés

Korai inkluzív nyelvfejlesztés, többnyelvőség: óvodapedagógus és tanítóképzés KEREKASZTALOK 17:20 19:00 I. KORAI INKLUZÍV NYELVFEJLESZTÉS, TÖBBNYELVŐSÉG, ÓVODAPEDAGÓGUS ÉS TANÍTÓKÉPZÉS Szilágyiné Hodossy Zsuzsanna Társ-moderátor: Kovács Judit Felkért hozzászólók: Szépe György, Poór

Részletesebben

Hivatkozásjegyzék. Hivatkozás: Haader Lea: eez myt mondaaz myes twgyok NÉ. 15 [1993]: A hivatkozás oldalszáma: 137.

Hivatkozásjegyzék. Hivatkozás: Haader Lea: eez myt mondaaz myes twgyok NÉ. 15 [1993]: A hivatkozás oldalszáma: 137. Hivatkozásjegyzék 1987 Hegedős Attila: Kisnémedi tájszótár. ELTE, 1992. Villám Judit: Nagykırösi tájszótár. ELTE, Budapest, 1987. A hivatkozás oldalszáma: 10. (a szótár ekkor még kéziratban volt) 1988

Részletesebben

A felsőoktatási intézmények. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ

A felsőoktatási intézmények. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ A felsőoktatási intézmények KAZINCZY FERENC SZÉP MAGYAR BESZÉD VERSENYÉNEK 44. országos döntője scientia et f idelitate Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János

Részletesebben

Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla

Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla Könyv, kézirat Molnár Béla - Palásti Béla (1990): Az abonyi amatőr színjátszás története a kezdetektől napjainkig. Pest Megyei Levéltár, Kézirat Molnár Béla (2000):

Részletesebben

2009. november 26 csütörtök

2009. november 26 csütörtök 2009. november 26 csütörtök 09.30 09.45 Megnyitó I. szekció (elnök: Lengyel Zsolt egyetemi tanár) 09.45 10.00 Kerekesné Dócs Nikoletta (hallgató): Univerzális és egyedi jellemzők az afáziások beszédében

Részletesebben

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM IRODALOMTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA. Rudaš Jutka

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM IRODALOMTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA. Rudaš Jutka PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM IRODALOMTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Rudaš Jutka A SZELLEM FINOM JÁTÉKA A kortárs magyar irodalom interkulturális aspektusai (Doktori értekezés) Pécs, 2005 Rudaš Jutka A SZELLEM FINOM

Részletesebben

TARTALOM. Bevezetés I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 7

TARTALOM. Bevezetés I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 7 TARTALOM Bevezetés I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 7 1. KÖNYV. KÖNYVKIADÁS. KÖNYVTERJESZTÉS. KÖNYVTÁRÜGY. SAJTÓ 7 Bibliográfia 7 Nyomdászattörténet. Nyomdászat 8 Bibliofilja. Könyvművészet 8 Könyvkiadás 8 A könyvkiadás

Részletesebben

35. SZÉP MAGYAR BESZÉD VERSENYE KAZINCZY FERENC ORSZÁGOS DÖNT 2007. ÁPRILIS 2-3. A HAZAI ÉS A HATÁRON TÚLI FELSOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK

35. SZÉP MAGYAR BESZÉD VERSENYE KAZINCZY FERENC ORSZÁGOS DÖNT 2007. ÁPRILIS 2-3. A HAZAI ÉS A HATÁRON TÚLI FELSOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK A HAZAI ÉS A HATÁRON TÚLI FELSOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK KAZINCZY FERENC SZÉP MAGYAR BESZÉD VERSENYE 35. ORSZÁGOS DÖNT 2007. ÁPRILIS 2-3. VITÉZ JÁNOS RÓMAI KATOLIKUS TANTÓKÉPZ FISKOLA A VERSENY HELYSZÍNE: 2007.

Részletesebben

ÁLLAMOK, NYELVEK, ÁLLAMNYELVEK. Nyelvpolitika a mai Kárpátalja területén (1867 2010)

ÁLLAMOK, NYELVEK, ÁLLAMNYELVEK. Nyelvpolitika a mai Kárpátalja területén (1867 2010) ÁLLAMOK, NYELVEK, ÁLLAMNYELVEK Nyelvpolitika a mai Kárpátalja területén (1867 2010) Csernicskó István ÁLLAMOK, NYELVEK, ÁLLAMNYELVEK Nyelvpolitika a mai Kárpátalja területén (1867 2010) Gondolat Kiadó

Részletesebben

arculatának (1989 2002)

arculatának (1989 2002) A Kárpát-medence rpát-medence etnikai arculatának átalakulásatalakulása (1989 2002) Kocsis Károly MTA FKI ME MFTK A Magyar Regionális Tudományi Társaság III. Vándorgyűlése (2005.11.24 26.) Sopron Kárpát

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. megnevezés évszám kibocsátó intézmény Mővelıdési menedzser 2003 Debreceni Egyetem Jogász 2004 Debreceni Egyetem

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. megnevezés évszám kibocsátó intézmény Mővelıdési menedzser 2003 Debreceni Egyetem Jogász 2004 Debreceni Egyetem SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. TAKÁCS-MIKLÓSI MÁRTA I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS megnevezés évszám kibocsátó intézmény Mővelıdési menedzser 2003 Debreceni Egyetem Jogász 2004 Debreceni Egyetem II. OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

Részletesebben

BA Magyar szak I. évfolyam

BA Magyar szak I. évfolyam BA Magyar szak I. évfolyam 10.00-12.00 LEÍRÓ MAGYAR SZÓFAJTAN, ALAKTAN BTMAN203 Kabán Annamária nyelvész könyvtár 12.00-13.00 Fonetika szem. BTMAN111 Kecskés Judit XXVIII. 12.00-14.00 Régi magyar irodalomtörténet

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar Szakmai önéletrajz Név: Győri János Születési hely: Budapest, Magyarország Születési idő: 1956. 04. 01. Állampolgárság: magyar Jelenlegi munkahely: ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskolája Jelenlegi beosztása:

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

Románia, 410104 Nagyvárad, Iuliu Maniu 15. 0744-370997 hausmannaliz@gmail.com. Neme Nő Születési dátum 06.09.1952. Állampolgárság román, magyar

Románia, 410104 Nagyvárad, Iuliu Maniu 15. 0744-370997 hausmannaliz@gmail.com. Neme Nő Születési dátum 06.09.1952. Állampolgárság román, magyar Önéletrajz SZEMÉLYI ADATOK Hausmann Alice Románia, 410104 Nagyvárad, Iuliu Maniu 15. 0744-370997 hausmannaliz@gmail.com Neme Nő Születési dátum 06.09.1952. Állampolgárság román, magyar SZAKMAI TAPASZTALAT

Részletesebben

Az MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság tevékenységének ismertetése Kocsis Károly elnök

Az MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság tevékenységének ismertetése Kocsis Károly elnök Az MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság tevékenységének ismertetése Kocsis Károly elnök Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság Elnök: Kocsis Károly, 2011 Románia: Benedek József

Részletesebben

Várható eredmények vagy célok; részeredmények. elősegítő elemzések készítése Szabó Lőrinc műfordításainak publikálása, elemzése

Várható eredmények vagy célok; részeredmények. elősegítő elemzések készítése Szabó Lőrinc műfordításainak publikálása, elemzése MAI KEIRDI 1. A Kodolányi János Főiskolán végzett kutatások Más szervezettel együtt végzett kutatás Más szervezettel együtt végzett kutatás, Szervezet megnevezése A kutatási téma címe, rövid leírása Minőségi

Részletesebben

Tematika a Névtani kutatások című tárgy szemináriumához 2012/2013. őszi félév kreditszerzés módja: gyakorlati jegy

Tematika a Névtani kutatások című tárgy szemináriumához 2012/2013. őszi félév kreditszerzés módja: gyakorlati jegy Savaria Egyetemi Központ Magyar Nyelvészeti Tanszék Tematika a Névtani kutatások című tárgy szemináriumához 2012/2013. őszi félév kreditszerzés módja: gyakorlati jegy 1. A szemináriumi program és a referátumok

Részletesebben

FEHÉR KRISZTINA publikációinak idézései *

FEHÉR KRISZTINA publikációinak idézései * FEHÉR KRISZTINA publikációinak idézései * Műveire vonatkozó hivatkozások száma: 69 Szakfolyóiratban megjelent tanulmány (id.: 52) Magyarországon magyarul (id.: 52) 1. Grammatikaelmélet és kognitív pszichológia.

Részletesebben

NYELVI MÍTOSZOK, IDEOLÓGIÁK, NYELVPOLITIKA ÉS NYELVI EMBERI JOGOK KÖZÉP-EURÓPÁBAN ELMÉLETBEN ÉS GYAKORLATBAN

NYELVI MÍTOSZOK, IDEOLÓGIÁK, NYELVPOLITIKA ÉS NYELVI EMBERI JOGOK KÖZÉP-EURÓPÁBAN ELMÉLETBEN ÉS GYAKORLATBAN II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Fıiskola Hodinka Antal Intézet 16. ÉLİNYELVI KONFERENCIA NYELVI MÍTOSZOK, IDEOLÓGIÁK, NYELVPOLITIKA ÉS NYELVI EMBERI JOGOK KÖZÉP-EURÓPÁBAN ELMÉLETBEN ÉS GYAKORLATBAN

Részletesebben

Alkalmazott Nyelvészeti Tanszékek 7. Országos Találkozója

Alkalmazott Nyelvészeti Tanszékek 7. Országos Találkozója Alkalmazott Nyelvészeti Tanszékek 7. Országos Találkozója ELTE BTK Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék 2016. április 21 22. Helyszín: ELTE BTK Trefort-kert, 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/D, tanácsterem A találkozó

Részletesebben

Az 1. számú Lendvai Kétnyelvű Általános Iskola magyar nemzetiségi tanulóinak olvasási szokásai

Az 1. számú Lendvai Kétnyelvű Általános Iskola magyar nemzetiségi tanulóinak olvasási szokásai ZÁGOREC-Csuka Judit Az 1. számú Lendvai Kétnyelvű Általános Iskola magyar nemzetiségi tanulóinak olvasási szokásai Összefoglaló A kétnyelvű általános iskolák oktató-nevelő programja a Muravidéken bizonyos

Részletesebben

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről A Nyíregyházi Fıiskola Matematika és Informatika Intézete egy új matematikaversenyt rendezett a középiskolák 9 12. osztályosai számára, a HEURÉKA számválaszos

Részletesebben

Magyar nyelvoktatás és nyelvápolás a kárpát-medencei szórványvidékeken

Magyar nyelvoktatás és nyelvápolás a kárpát-medencei szórványvidékeken Magyar nyelvoktatás és nyelvápolás a kárpát-medencei szórványvidékeken Nemzetközi konferencia, Budapest, Magyarság Háza Szentháromság tér 6, 2012. április 13 Magyarul Szlovéniában doc. dr. Kovács Attila

Részletesebben

PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK. Pécs 2009

PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK. Pécs 2009 TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK X. Pécs 2009 TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK X. TANULMÁNYOK A RENDÉSZET KULTÚRÁJA KULTURÁLT RENDÉSZET CÍMŐ TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁRÓL Szerkesztette: Gaál Gyula Hautzinger Zoltán Pécs 2009

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Bölcsészettudományi Kar 1.3 Intézet/Tanszék Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszék 1.4

Részletesebben

2. $ "+) )+! $ A&-)<,

2. $ +) )+! $ A&-)<, 2 o! "#$%&! I, 1., )$!) * &+) ),").,/+00, 05.12.2008. 2. «)"+)&» 16. #9:$ 2008... 3. (, ) # $ 1 "$#!& (&!/ )+"0?

Részletesebben

Tematika Nyelvpolitika, nyelvi tervezés című tárgy szemináriumaihoz 2012/2013. I. félév kreditszerzés módja: gyakorlati jegy

Tematika Nyelvpolitika, nyelvi tervezés című tárgy szemináriumaihoz 2012/2013. I. félév kreditszerzés módja: gyakorlati jegy Savaria Egyetemi Központ Magyar Nyelvészeti Tanszék Tematika Nyelvpolitika, nyelvi tervezés című tárgy szemináriumaihoz 2012/2013. I. félév kreditszerzés módja: gyakorlati jegy Szemináriumok programja

Részletesebben

Syllabus. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom

Syllabus. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Syllabus Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom Mai magyar nyelv V. (Mondattan) A tantárgy típusa DF DD

Részletesebben

Mintatanterv a magyartanári MA hallgatóknak

Mintatanterv a magyartanári MA hallgatóknak Mintatanterv a magyartanári MA hallgatóknak Jelleg Tantárgy Tantárgyfelelıs/oktató(k) kód Elıfelt. kódja Félévek Kontaktóraszám / követelmény / kredit 1 2 3 4 5 6 SZAKMAI ALAPOZÓ TANEGYSÉGEK (12 KREDIT)

Részletesebben

A kutatási eredmények ismertetése

A kutatási eredmények ismertetése Nyilvántartási szám: T 049158 A kutatási eredmények ismertetése A II. világháború után a kolozsvári nyelvészek nagyszabású népnyelvkutató munkát végeztek a romániai magyarság körében. Számos monográfiát,

Részletesebben

Dr. Eıry Vilma tudományos tevékenysége

Dr. Eıry Vilma tudományos tevékenysége 1 Dr. Eıry Vilma tudományos tevékenysége Publikációs listája, hivatkozási jegyzéke Eger, 2011 2 Dr. Eıry Vilma publikációs listája A törzstagság szempontjából figyelembe vehetı tudományos publikációk köre

Részletesebben

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok Név: Dr. Szathmári Judit Születési hely, idı: Karcag, 1973. szeptember 15. Munkahely címe: Eszterházy Károly Fıiskola, Amerikanisztika Tanszék, 3300

Részletesebben

A Magyar Műszaki Értelmiség Napja

A Magyar Műszaki Értelmiség Napja A Magyar Műszaki Értelmiség Napja Ünnepségsorozat 2012. június 4-7. 1 Budapest 2006. január 5. 2 3 A nyilatkozat aláírói Magyar Tudományos Akadémia Magyar Mérnökakadémia Magyar Mérnök Kamara Budapesti

Részletesebben

I. Alkalmazott Nyelvészeti Doktorandusz Konferencia. Budapest, 2007.02.02.

I. Alkalmazott Nyelvészeti Doktorandusz Konferencia. Budapest, 2007.02.02. I. Alkalmazott Nyelvészeti Doktorandusz Konferencia Budapest, 2007.02.02. ISBN 978-963-9074-44-6 Szerk.: Váradi Tamás Technikai szerk.: Kuti Judit Kiadja: MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest, 2007. El

Részletesebben

2012. február 24. Kézdivásárhely, EMI, Pro Historia rendezvénysorozat: Kézdivásárhely egyesületi élete 1842 1948 között

2012. február 24. Kézdivásárhely, EMI, Pro Historia rendezvénysorozat: Kézdivásárhely egyesületi élete 1842 1948 között Dimény Attila - Szakmai tevékenységek 1. Előadások 2012. július 11. Zabola, BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Intézet Csángó Néprajzi Múzeum, Fiatal Néprajzkutatók IX. Szemináriuma: Tér és társadalom

Részletesebben

N É M E T H N É D R. T Ö M İ Z S U Z S A N N A

N É M E T H N É D R. T Ö M İ Z S U Z S A N N A N É M E T H N É D R. T Ö M İ Z S U Z S A N N A SZEMÉLYI ADATOK Családi állapot: házas Születési dátum: 1955.03.11. Születési hely: Szombathely ISKOLÁK 1961-1969 Általános Iskola Gencsapáti 1969-1973 Entzbrúder

Részletesebben

A MAGYAR ÉS A SZERB NYELV HELYZETE, АLKALMAZÁSA A VAJDASÁGI MAGYARSÁG KÖRÉBEN Részlet a vajdasági magyarság körében végzett nyelvi attitűdvizsgálatból

A MAGYAR ÉS A SZERB NYELV HELYZETE, АLKALMAZÁSA A VAJDASÁGI MAGYARSÁG KÖRÉBEN Részlet a vajdasági magyarság körében végzett nyelvi attitűdvizsgálatból MŰHELY Kovács Rácz E.: A MAGYAR ÉS A SZERB NYELV... 811.511.141(497.11):811.163.4 ORIGINAL SCIENTIFIC PAPER Kovács Rácz Eleonóra Újvidéki Egyetem, BTK, Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék kalic@tippnet.rs

Részletesebben

Október 10. Általános Iskola Boze Šarčević 21 Szabadka tel: 024/548-136

Október 10. Általános Iskola Boze Šarčević 21 Szabadka tel: 024/548-136 Október 10. Általános Iskola Boze Šarčević 21 tel: 024/548-136, 2011.02.26. Simonyi Zsigmondról... Simonyi Zsigmond (Veszprém, 1853. jan. 1. Budapest, 1919. nov. 22.): nyelvtudós, egyetemi tanár, az MTA

Részletesebben

BERNARD CERQUIGLINI A FRANCIA NYELV SZÜLETÉSE

BERNARD CERQUIGLINI A FRANCIA NYELV SZÜLETÉSE BERNARD CERQUIGLINI A FRANCIA NYELV SZÜLETÉSE Cet ouvrage, publié dans le cadre du Programme de Participation à la Publication (P.A.P.) Kosztolányi, bénéficie du soutien du Ministère des Affaires Étrangères

Részletesebben

Szakmai Önéletrajz. Név: Józsa Balázs. Születési hely: Debrecen. Születési év: 1979

Szakmai Önéletrajz. Név: Józsa Balázs. Születési hely: Debrecen. Születési év: 1979 Szakmai Önéletrajz Név: Józsa Balázs Születési hely: Debrecen Születési év: 1979 Tanulmányok: 2005-2007: Debreceni Egyetem BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola PhD ösztöndíjas 1999-2005: Debreceni Egyetem

Részletesebben

Bokor Judit PhD. Szerz, cím, megjelenés helye, Szerz, cím, megjelenés helye, 2008. Szerz, cím, megjelenés. helye, PUBLIKÁCIÓ. Könyv, idegen nyelv

Bokor Judit PhD. Szerz, cím, megjelenés helye, Szerz, cím, megjelenés helye, 2008. Szerz, cím, megjelenés. helye, PUBLIKÁCIÓ. Könyv, idegen nyelv Bokor Judit PhD PUBLIKÁCIÓ Könyv, idegen nyelv Szerz, cím, megjelenés helye, 2006 Szerz, cím, megjelenés helye, 2007 Szerz, cím, megjelenés helye, 2008 Szerz, cím, megjelenés helye, 2009 Könyv, magyar

Részletesebben

SZOTÁK SZILVIA: MEGALAKULÓBAN AZ ELSŐ KÁRPÁT-MEDENCEI KUTATÓHÁLÓZAT: A TERMINI EGYESÜLET Szabadka, 2013. április 13. SZAKMAI ELŐZMÉNYEK Szociolingvisztikai műhelyek Magyarországon: diszciplináris megalapozás

Részletesebben

Kulturális együttműködés a magyar szlovén határ mentén a század fordulóján. Mohos Mária 10

Kulturális együttműködés a magyar szlovén határ mentén a század fordulóján. Mohos Mária 10 II. I. ÉVFOLYAM 2. SZÁM Balkán 2008. május 30. Kulturális együttműködés a magyar szlovén határ mentén a 20-21. 21. század fordulóján Mohos Mária 10 A magyar szlovén kulturális együttműködés egyaránt fontos

Részletesebben

Élı nyelv 211. Gondolatok a Kárpát-medencei magyar nyelvi korpusz bıvítésérıl* A magyar nyelv határtalanításának egyik újabb eredménye

Élı nyelv 211. Gondolatok a Kárpát-medencei magyar nyelvi korpusz bıvítésérıl* A magyar nyelv határtalanításának egyik újabb eredménye Élı nyelv 211 É Lİ NYELV Gondolatok a Kárpát-medencei magyar nyelvi korpusz bıvítésérıl* A magyar nyelv határtalanításának egyik újabb eredménye D) P r o b l é m á k. Az elızı fejezetben felvázolt alapkódolás

Részletesebben

D R. F A R K A S A N D R Á S

D R. F A R K A S A N D R Á S D R. F A R K A S A N D R Á S E G Y E T E M I D O C E N S SZEMÉLYI ADATOK ISKOLÁK MUNKAHELYEK Születési dátum: 1966.05.01 Születési hely: Zalaegerszeg Családi állapot: nıs [1985-1989] Berzsenyi Dániel Fıiskola

Részletesebben

BUDA MARIANN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

BUDA MARIANN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ BUDA MARIANN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS mentálhigiénikus 1995 KLTE kutató-fejlesztı szakpedagógus 1987 KLTE matematikus és matematika szakos 1979 KLTE középiskolai tanár II. OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

Részletesebben

Hagyjuk vagy fejlesszük? A magyar műszaki nyelv jelenéről és jövőjéről. Dr. Balázs Géza tszv. egyetemi tanár ELTE Mai Magyar Nyelvi Tanszék

Hagyjuk vagy fejlesszük? A magyar műszaki nyelv jelenéről és jövőjéről. Dr. Balázs Géza tszv. egyetemi tanár ELTE Mai Magyar Nyelvi Tanszék Hagyjuk vagy fejlesszük? A magyar műszaki nyelv jelenéről és jövőjéről Dr. Balázs Géza tszv. egyetemi tanár ELTE Mai Magyar Nyelvi Tanszék Sztenderd - szaknyelv A fejlett nyelvek rétegződnek sztenderd

Részletesebben

TANULMÁNYI VERSENYEK

TANULMÁNYI VERSENYEK TANULMÁNYI VERSENYEK Német nemzetiségi vers- és prózamondó verseny megyei forduló Felkészítő: Cser Márta, Kornerné Kosztich Julianna, Tóth Zoltánné Kelemen Mária 1. kategória 2. hely: Tánczos Regina 2.a

Részletesebben

II. GYŐRI ORSZÁGOS KONFERENCIÁJA A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET

II. GYŐRI ORSZÁGOS KONFERENCIÁJA A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET ÉS A PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE TEHETSÉGGONDOZÓK ÉS VERSENYSZERVEZŐK MUNKACSOPORTJÁNAK II. GYŐRI ORSZÁGOS KONFERENCIÁJA 2005. május 18 20.

Részletesebben

RABEC ISTVÁN. A nyelvvesztés vizsgálata pozsonyi magyar egyetemisták körében *

RABEC ISTVÁN. A nyelvvesztés vizsgálata pozsonyi magyar egyetemisták körében * RABEC ISTVÁN A nyelvvesztés vizsgálata pozsonyi magyar egyetemisták körében * Dolgozatomban a 2003-ban végzett kutatásomról (a vizsgálatról részletesebben lásd Rabec 2003) szeretnék beszámolni, amelyet

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Munkahelyek: 2004-től tanársegéd, ELTE TTK Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Munkahelyek: 2004-től tanársegéd, ELTE TTK Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék Név: Szabó Szabolcs Születési hely: Gyula Születési idő: 1979. február 11. Végzettségek: Általános Iskola: Középiskola: Egyetem: Doktori Iskola: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 1986-1993, 4. sz. (Bay Zoltán) Általános

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ. 2009.04. - 2009.09. Ruprecht-Karls Universität, Heidelberg (Németország) KAAD ösztöndíjas vendégkutató

ÖNÉLETRAJZ. 2009.04. - 2009.09. Ruprecht-Karls Universität, Heidelberg (Németország) KAAD ösztöndíjas vendégkutató ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok Név: Ceglédi Tímea Születési hely, idő: Budapest, 1984.06.14. E-mail: cegledi.timea@cherd.unideb.hu Honlap: http://timeacegledi.honlap.com/ Tanulmányok 2009.04. - 2009.09. Ruprecht-Karls

Részletesebben

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye ok Név Iskola Pontszám 1 Horváth Bálint 49 2 Matos Lilla 48 3 Demjén Balázs Ádám 47 4 Matos Bence 47 5 Ubrea Roland 6 Krizsna Szabolcs

Részletesebben

MEGHÍVÓ. 2011. augusztus 29. és 31. között rendezi meg a XXI. MAGYAR ALKALMAZOTT NYELVÉSZETI KONGRESSZUST. Szombathelyen

MEGHÍVÓ. 2011. augusztus 29. és 31. között rendezi meg a XXI. MAGYAR ALKALMAZOTT NYELVÉSZETI KONGRESSZUST. Szombathelyen MEGHÍVÓ A Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Bölcsészettudományi Kara, a Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központja és a Magyar Alkalmazott Nyelvészek

Részletesebben

...tenyeredben a végtelen... Köszöntő könyv Bokor József tiszteletére

...tenyeredben a végtelen... Köszöntő könyv Bokor József tiszteletére ...tenyeredben a végtelen... Köszöntő könyv Bokor József tiszteletére BJ70.indd 1 3.12.2014 13:13:29 Muratáj Irodalmi, művelődési, társadalomtudományi és kritikai folyóirat 2014/1 2 BJ70.indd 2 3.12.2014

Részletesebben

Tematika a Szókészlettan című tárgyból

Tematika a Szókészlettan című tárgyból Savaria Egyetemi Központ Magyar Nyelvészeti Tanszék Tematika a Szókészlettan című tárgyból 1. A szókészlet fogalma. Lexikológia és lexikográfia 2. Szókészlet és szókincs. Az egyén szókincse 3. A mai magyar

Részletesebben

ME BTK MAGYAR SZAKOS OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS

ME BTK MAGYAR SZAKOS OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS ME BTK MAGYAR SZAKOS OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kara (ME BTK) magyar szakos képzéseinek megtervezésekor alapvetően két tényezőt vettünk figyelembe: a hagyományos magyar

Részletesebben

Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei Társadalomtudományi Szakosztálya 2010-2012-ben végzett munkájáról szóló beszámolót.

Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei Társadalomtudományi Szakosztálya 2010-2012-ben végzett munkájáról szóló beszámolót. Magyar Szociológiai Társaság 1014 Budapest, Országház u. 30. Paksi Veronika titkár részére Tárgy: szakosztályi beszámoló Tisztelt Titkár Asszony! Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei

Részletesebben

Beszámoló. 2. Az üléseken saját kezdeményezésként megvitatott tudományos témák tárgya, véleménynyilvánítás hasznosulása

Beszámoló. 2. Az üléseken saját kezdeményezésként megvitatott tudományos témák tárgya, véleménynyilvánítás hasznosulása Beszámoló az MTA Magyar Nyelvi Bizottságának 2010. évi munkájáról A bizottságról A Magyar Nyelvi Bizottságnak 11 osztályképviselıje és 25 nyelvész tagja van. A nyelvész tagok közül hárman akadémikusok,

Részletesebben

Szakmai zárójelentés Az erdélyi magyar nyelvjárások anyagának feldolgozása és közzététele (11. szakasz) c. pályázatról

Szakmai zárójelentés Az erdélyi magyar nyelvjárások anyagának feldolgozása és közzététele (11. szakasz) c. pályázatról Nyilvántartási szám: T 68951 Szakmai zárójelentés Az erdélyi magyar nyelvjárások anyagának feldolgozása és közzététele (11. szakasz) c. pályázatról 1. A kolozsvári nyelvészek a második világháború után

Részletesebben

bibliotekarka, pesnica, pisateljica, publicistka,prevajalka, habilitirana lektorica madžarskega jezika

bibliotekarka, pesnica, pisateljica, publicistka,prevajalka, habilitirana lektorica madžarskega jezika ZÁGOREC CSUKA, Judit bibliotekarka, pesnica, pisateljica, publicistka,prevajalka, habilitirana lektorica madžarskega jezika Rojena: 24. marec 1967, Murska Sobota Odraščala je v Genterovcih, kjer je tudi

Részletesebben

Iskolák belsı világa: Légkör - közérzet tanulás. Buda András [et al.] Debreceni Egyetem Neveléstudományi Tanszék. Debrecen, 2005. 224 p.

Iskolák belsı világa: Légkör - közérzet tanulás. Buda András [et al.] Debreceni Egyetem Neveléstudományi Tanszék. Debrecen, 2005. 224 p. PUBLIKÁCIÓS LISTA I. Könyv Értékelési filozófiák és pedagógiai mérés. Debreceni Egyetem Tudományegyetemi Karok, Debrecen, 2011. 108. p. Iskolák belsı világa: Légkör - közérzet tanulás. Buda András [et

Részletesebben

DR. LENNER TIBOR PhD.

DR. LENNER TIBOR PhD. DR. LENNER TIBOR PhD. FŐISKOLAI DOCENS SZEMÉLYI ADATOK ISKOLÁK MUNKAHELYEK Családi állapot: nős Születési év: 1966 Születési hely: Celldömölk 1984/1989 JATE TTK Szeged földrajz/történelem szakos középiskolai

Részletesebben

A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK ÉVI HATÁROZATAI

A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK ÉVI HATÁROZATAI NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 2016. ÉVI HATÁROZATAI SOPRON 2016 1/2016. (I.15.) SZ. HATÁROZAT A Nyugat-magyarországi Egyetem Szenátusa egyhangúlag elfogadja a

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Fehér Krisztina Debrecen, 4032 Görgey u. 18. II/23. krfeher@gmail.com 06-30-648-2312 06-52-741-168. Munkahely:

Szakmai önéletrajz. Fehér Krisztina Debrecen, 4032 Görgey u. 18. II/23. krfeher@gmail.com 06-30-648-2312 06-52-741-168. Munkahely: Szakmai önéletrajz Fehér Krisztina Debrecen, 4032 Görgey u. 18. II/23. krfeher@gmail.com 06-30-648-2312 06-52-741-168 Munkahely: 2005 a Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszékének tanársegédje

Részletesebben

VI. DIALEKTOLÓGIAI SZIMPOZION DIALEKTOLÓGIAI KUTATÁSOK AZ EZREDFORDULÓ UTÁN SZOMBATHELY, 2015. SZEPTEMBER 2 4. PROGRAM. 2015. szeptember 2.

VI. DIALEKTOLÓGIAI SZIMPOZION DIALEKTOLÓGIAI KUTATÁSOK AZ EZREDFORDULÓ UTÁN SZOMBATHELY, 2015. SZEPTEMBER 2 4. PROGRAM. 2015. szeptember 2. VI. DIALEKTOLÓGIAI SZIMPOZION DIALEKTOLÓGIAI KUTATÁSOK AZ EZREDFORDULÓ UTÁN SZOMBATHELY, 2015. SZEPTEMBER 2 4. PROGRAM 2015. szeptember 2. (szerda) Helyszín: Megyeháza, díszterem (Berzsenyi tér 1 3.) 9.00

Részletesebben

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.)

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) MEGYEI Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) Verseghy Ferenc Elektronikus Könyvtár http://www.vfmk.hu/vfek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei

Részletesebben

A Termini magyar magyar szótár és adatbázis

A Termini magyar magyar szótár és adatbázis Lanstyák István Benõ Attila Juhász Tihamér A Termini magyar magyar szótár és adatbázis 1. A határtalanítás nyelvészeti programja A határtalanítás azokat a nyel vészeti jelenleg lexikológiai, lexikográfiai,

Részletesebben

A felsőoktatási intézmények Kazinczy Ferenc Szép magyar beszéd versenyének 40. országos döntője. Program

A felsőoktatási intézmények Kazinczy Ferenc Szép magyar beszéd versenyének 40. országos döntője. Program A felsőoktatási intézmények Kazinczy Ferenc Szép magyar beszéd versenyének 40. országos döntője Helyszín: Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudomány Kar Magyar Nyelvtudományi Tanszék 1088 Budapest,

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA DR. TÁRKÁNYI ESZTER PH.D.

PUBLIKÁCIÓS LISTA DR. TÁRKÁNYI ESZTER PH.D. PUBLIKÁCIÓS LISTA DR. TÁRKÁNYI ESZTER PH.D. Idegen nyelvő publikációk: The relative influence of parents and peers on young people's consumer behaviour. In: Thyne, M. Deans, K. R. Gnoth, J. (eds.): 3Rs

Részletesebben

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VIII. VÁNDORGYŐLÉSE. A tudás szerepe a regionális fejlıdésben. Debrecen, 2010. november 18 19.

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VIII. VÁNDORGYŐLÉSE. A tudás szerepe a regionális fejlıdésben. Debrecen, 2010. november 18 19. PROGRAMTERVEZET 2010. november 18. A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VIII. VÁNDORGYŐLÉSE A tudás szerepe a regionális fejlıdésben Debrecen, 2010. november 18 19. 3. körlevél 11.00 Közgyőlés A Magyar

Részletesebben

Németh László Gimnázium, Általános Iskola Hódmezővásárhely. 2015/2016-os tanév tankönyvei. Osztályfőnök: Ráczné Kecskeméti Ágota

Németh László Gimnázium, Általános Iskola Hódmezővásárhely. 2015/2016-os tanév tankönyvei. Osztályfőnök: Ráczné Kecskeméti Ágota 1. a osztály Osztályfőnök: Ráczné Kecskeméti Ágota FI-501020101 Kísérleti - Ábécés olvasókönyv 1/1. tk. 400 tartós FI-501020102 Kísérleti - Ábécés olvasókönyv 1/2. tk. 400 tartós FI-501020103 Kísérleti

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANSZÉK KATEDRA ZA MAĐARSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST 1959

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANSZÉK KATEDRA ZA MAĐARSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST 1959 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANSZÉK KATEDRA ZA MAĐARSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST 1959 Az Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi Karának Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékén 1959. október 21-én kezdődött meg az oktatás.

Részletesebben

Publikációs jegyzék Szakfolyóiratokban megjelent publikációk: Tanulmánykötetben megjelent írások:

Publikációs jegyzék Szakfolyóiratokban megjelent publikációk: Tanulmánykötetben megjelent írások: Publikációs jegyzék Szakfolyóiratokban megjelent publikációk: Szabó Sz. (2004): A közlekedési eredetű konfliktusok csoportosítása, és előfordulása Magyarországon. Comitatus önkormányzati szemle. 2004.

Részletesebben

KÖZÉP-EURÓPAI KÖNYVEK A STÁTUSTÖRVÉNY ELÕZMÉNYEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK TELEKI LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNY

KÖZÉP-EURÓPAI KÖNYVEK A STÁTUSTÖRVÉNY ELÕZMÉNYEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK TELEKI LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNY KÖZÉP-EURÓPAI KÖNYVEK A STÁTUSTÖRVÉNY * ELÕZMÉNYEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK TELEKI LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNY A STÁTUSTÖRVÉNY ELÕZMÉNYEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Teleki László Alapítvány 2002 A kötet a Teleki László Intézetben

Részletesebben

NY/NYKK - Nyelvtudományi Doktori Iskola. Interkulturális nyelvészet doktori oktatási program

NY/NYKK - Nyelvtudományi Doktori Iskola. Interkulturális nyelvészet doktori oktatási program NY/NYKK - Nyelvtudományi Doktori Iskola Interkulturális nyelvészet doktori oktatási program Képzési idő: 6 félév Tagozat: nappali képzés munkarendje szerint. Finanszírozás: államilag támogatott, illetve

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS megnevezés évszám kibocsátó intézmény Történelem szakos középiskolai tanár 1999 PPKE Német nyelv és irodalom szakos 1999 PPKE középiskolai tanár II. OKTATÁSI

Részletesebben

A KÁBÍTÓSZER-FOGYASZTÁS EPIDEMIOLÓGIÁJA ÉS TÁRSADALMI HATÁSAI A VISEGRÁDI NÉGYEK ORSZÁGAIBAN

A KÁBÍTÓSZER-FOGYASZTÁS EPIDEMIOLÓGIÁJA ÉS TÁRSADALMI HATÁSAI A VISEGRÁDI NÉGYEK ORSZÁGAIBAN NTERNATIONAL VISEGRAD FUND CONTINENT-PH Kft. EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR NYÍREGYHÁZA A KÁBÍTÓSZER-FOGYASZTÁS EPIDEMIOLÓGIÁJA ÉS TÁRSADALMI HATÁSAI A VISEGRÁDI NÉGYEK ORSZÁGAIBAN Nemzetközi tudományos konferencia

Részletesebben

SZILASSY ESZTER SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

SZILASSY ESZTER SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZILASSY ESZTER SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS okleveles magyar nyelv és irodalom 1998 Kossuth Lajos Tudományegyetem, történelem szakos tanár Bölcsészettudományi (okl. sz.: 7432/1998.B) Kar

Részletesebben

TANULMÁNYI VERSENYEK ÉS TEHETSÉGGONDOZÓ PÁLYÁZATOK

TANULMÁNYI VERSENYEK ÉS TEHETSÉGGONDOZÓ PÁLYÁZATOK TANULMÁNYI VERSENYEK ÉS TEHETSÉGGONDOZÓ PÁLYÁZATOK KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT BUDAPEST III. TANKERÜLETÉBEN 2014-2015. tanévben 1 Versenyeink a 2014/2015-ös tanévben Sorszám Rendező Verseny

Részletesebben

MATEMATIKA - STATISZTIKA TANSZÉK

MATEMATIKA - STATISZTIKA TANSZÉK MATEMATIKA - STATISZTIKA TANSZÉK 1. A Kodolányi János Főiskolán végzett kutatások Tananyagfejlesztés A kutatási téma címe, rövid leírása Várható eredmények vagy célok; részeredmények Kutatás kezdete és

Részletesebben