2013. A Mecsek Völgység Hegyhát Egyesület felkészülése a közötti Európai Uniós programozási időszakra

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2013. A Mecsek Völgység Hegyhát Egyesület felkészülése a 2014 2020 közötti Európai Uniós programozási időszakra"

Átírás

1 2013. A Mecsek Völgység Hegyhát Egyesület felkészülése a közötti Európai Uniós programozási időszakra 1

2 A projekt az MNVH Elnökségének értékelése alapján a Nemzeti Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága jóváhagyásával valósult meg. Mecsek Völgység Hegyhát Egyesület, 2013 Készítették: Dr. Finta István, elnök Vidák Krisztina, munkaszervezet-vezető Kovács Sándor Zsolt, ügyintéző Lektorálta: Dr. Kovács Dezső ISBN Kiadja: Mecsek Völgység Hegyhát Egyesület 7349 Szászvár, Május 1. tér 1. A mű szerzői jogilag védett. Minden jog, így különösen a terjesztés és a fordítás joga fenntartva. 2

3 Tartalom Tartalom... 2 Ábrajegyzék... 5 Táblázatok jegyzéke... 5 Bevezetés... 6 Az Egyesület bemutatása... 6 Demográfia... 8 Gazdasági összefüggések Az értékelés módszertana Választott módszertanunk részletei A rendelkezésre álló statisztikák elemzése ÚMVP III. tengely első köre: ÚMVP III. tengely második kör: Változások a III. tengely jogcímei között LEADER első kör: LEADER második kör: Változások a IV. tengely LEADER jogcím pályázataiban Az elnyert támogatások területi megoszlása Kérdőívek értékelése Felkészülés a következő programozási időszakra A közösségi jogi szabályozás helyi-területi tervezést érintő feltételei, keretei és céljai Közösségi célok és célhierarchia Az Európai Regionális Fejlesztési Alap fontosabb beruházási prioritásai Az Európai Szociális Alap fontosabb beruházási prioritásai Az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap releváns egyedi intézkedései A tervezést, illetve a célmeghatározást befolyásoló további elemek Koncentráció A klímaváltozás, mint megkerülhetetlen tervezési tényező Szegénység elleni küzdelem, lehatárolás Ütemezés Indikátorok meghatározása, értékelés A tervezés gyakorlati keretei Az egyesület által megszervezett workshopok tapasztalatai A második kérdőív eredményei Az elkészített interjúk eredményei A civil szféra képviselőjével készített interjú: A vállalkozói szféra képviselőjével készített interjú eredményei: Interjú az önkormányzati szféra képviselőjével: Összegzés

4 Mellékletek sz. melléklet Tapasztalatok a Mecsek Völgység Hegyhát Egyesület területéről c. kérdőív sz. melléklet: Felkészülés a időszakra a Mecsek Völgység Hegyhát Egyesület területén c. kérdőív sz. mellélet: Technikák, módszerek a kutatáshoz E-benchmark Interjú Statisztikák, adattáblák elemzése A SWOT elemzés Charrette módszer Public Delphi eljárás Interaktív foresight technika sz. melléklet: A felhasznált statisztikai adattáblák Elnyert támogatások sz. melléklet: Az indikátor meghatározás elemei sz. melléklet: A mélyinterjúkon elhangzottak Interjú Mezei Attilával, a kárászi Faluszépítő Egyesület elnökével, volt polgármesterrel, a HACS elnökségi tagjával Interjú Éliás Andreával Interjú Havasiné Dr. Szokoly Zsuzsannával Szászvár Nagyközség jegyzőnőjével sz. melléklet: Felhasznált jogszabályok jegyzéke sz. melléklet: Felhasznált statisztikai táblázatok

5 Ábrajegyzék 1. ábra: A Mecsek Völgység Hegyhát Egyesület elhelyezkedése ábra: Az élveszületések számának alakulása az MVHE HACS területén ábra: A halálozások számának alakulása az MVHE HACS területén ábra: A nyilvántartott álláskeresők végzettség szerinti megoszlása 2000-ben ábra: A nyilvántartott álláskeresők végzettség szerinti megoszlása 2010-ben ábra: A kistérségek helyzete a 2000-es évek elején ábra: A térség vállalkozásainak száma, vállalkozási forma szerint ábra: Pályázatok száma az Egyesület egyes településein, db ábra: III. tengely jogcímei közötti forrásmegoszlás a évi pályázatoknál, az összes lekötött forrás arányában ábra: III. tengely jogcímei közötti forrásmegoszlás a évi pályázatoknál, az összes lekötött forrás arányában Táblázatok jegyzéke 1. táblázat: A nyertes pályázatokkal lekötött források jogcímek szerinti megoszlása az eddigi pályázati körökben, Ft táblázat: A lekötött támogatási összegek LEADER jogcímek közötti megoszlása, Ft táblázat: Az Ön által képviselt szervezet nyújtott már be pályázatot? kérdésre adott válaszok megoszlása táblázat: A Mecsek Völgység Hegyhát Egyesület SWOT elemzése táblázat: A vidékfejlesztéshez kapcsolódó előfeltételek táblázat: A vidékfejlesztési tervezési célrendszer kapcsolódási pontjai táblázat: Célok és indikátor kapcsolatok a különböző alapokról szóló dokumentumokban táblázat: A 6. prioritás indikátorai táblázat: A kitöltők főbb egyedi céljai az egyes célcsoportokban táblázat: A tematikus célkitűzések kérdőívek alapján kialakult rangsora

6 Bevezetés Az Mecsek Völgység Hegyhát Egyesület által készített tanulmány részben a múlt és a jelen helyzet rövid értékelésére vállalkozik az igények és a megvalósult, ill. megvalósulás alatt álló pályázatok, fejlesztések alapján, részben pedig arra keresi a választ, hogy a térségben milyen módszerek alapján, milyen feltételek és keretek között nyílik lehetőség a következő programozási időszakra történő felkészülésre. A tanulmánynak természetesen megvannak a maga korlátai. Mivel igen rövid idő állt rendelkezésre, így a participatív tervezési (részvételen alapuló közösségi tervezési) módszerek teljes körének gyakorlati kipróbálására nem nyílt lehetőség. Ugyanakkor úgy véljük, hogy fontos bemutatni azokat a módszereket, amelyek alkalmazása nem nélkülözhető akkor, ha a jövőben ténylegesen a LEADER megközelítés alapján történik a tervezés és végrehajtás. Hasonlóképp szükséges megismerni azokat a célkitűzéseket, amelyek megvalósítását támogatja az Európai Unió. Ezzel összefüggésben kiemelt figyelmet kell fordítani arra a feltételrendszerre is, amelyek mentén akár nemzetállami, akár területi, akár helyi szinten igénybe vehetők a közösségi források. Mindemellett nem képzelhető el a felkészülés úgy, hogy egy HACS nem vet számot megelőző időszakbéli tevékenységéről, aktivitásáról. Az értékelő bemutatás előtt elsőként röviden bemutatjuk Egyesületünk térségét, néhány demográfiai adat és a főbb problémák felvezetésével. Az Egyesület bemutatása A Mecsek Völgység Hegyhát helyi akciócsoport (továbbiakban: HACS), a Dél-Dunántúl szívében, három természetföldrajzi kistáj, az Észak-Zselic, a Baranyai-hegyhát és a Völgység találkozási pontjánál található meg. Hármas tagoltságánál fogva a kistérség domborzati, éghajlati, tájföldrajzi viszonyai sokszínűek, míg a déli területek a festői szépségű Mecsek vidékét jellemző vonásokkal rendelkeznek, addig a terület nyugati részét az erdőkkel sűrűn fedett zselici dombvidék uralja. A HACS Baranya megyében, a komlói és a sásdi kistérségben 46 települést és 698 km 2 t fed le, benne három várossal, Komlóval, Mágoccsal és Sásddal (1. ábra). A területen a lakosság száma fő (2010) Komló városát is beleértve. (MVHE, HVS 2008) A térség településszerkezetre jellemző az aprófalvas jelleg, ami különösen a zsáktelepülések esetében nehezíti az infrastrukturális fejlesztések megvalósítását, a tömegközlekedés gazdaságos megszervezését, az oktatási és szociális alapellátások helyben történő biztosítását. A sásdi 6

7 kistérség országosan a 33 leghátrányosabb közé tartozik, amely jelentős egyenlőtlenségi problémák forrása különösen települési szinten. Ez további nehézségeket is jelent a helyi vidékfejlesztési stratégia megalkotásában, valamint a LEADER pályázati kiírások megalkotása során. A sásdi térségbe 27 település tartozik, míg a komlóiba 19 db. A komlói térségben aktívabbak az önkormányzati és a civil szféra képviselői (a jelen programozási időszakban az Egyesület munkatársai ezt tapasztalták is.), bár ez visszavezethető arra a tényre, hogy a komlói térségben a települések nagyobb lélekszámúak, biztosabb a működésük, a likviditásuk jobb. A Komlói kistérség a Mecsek-hegység északi részén és a Baranyai Hegyhát keleti részén fekszik, míg a Sásdi kistérség az Észak Hegyháton. A kistérség legnagyobb problémája, hogy korábban az intenzív iparosítás korszakában a térség legnagyobb, sőt egyetlen csinált városa a bányászatra épült, az ott lakók szinte kizárólagosan ebből éltek és minden szállal a bányászathoz kötődtek, a kultúra, az oktatás, a sport is a bánya működésétől függött. Ebből kifolyólag a bánya bezárásokat követően a 19 település sorsa rosszra fordult, folyamatosan csökken a lakosság szám, az elvándorlás felgyorsult, valamint növekszik az elszegényedő, leszakadó, foglalkozás és jövedelem nélküli roma és magyar népesség száma, aránya. A sásdi kistérségben a rendszerváltást követően a mezőgazdaság és a bányászat pillérein álló gazdaság összeroppanása figyelhető meg, a munkaerőpiac beszűkült, amelyet a mai napig nem követett a szerkezetváltással kísért újraépülés, nem bővült a munkaerőpiac sem. Tovább nehezíti a térségben élők helyzetét, hogy a 27 településből 10 zsáktelepülés, rosszak az infrastrukturális és közlekedési lehetőségek. Holott, ha rápillantunk a térképre, láthatjuk, hogy a rossz közlekedési infrastruktúrát javíthatnánk, ha a településeket a meglévő földutak használatával összekötnénk, szilárd útburkolatok kialakításának segítségével. A HACS területére a vegyes gazdasági struktúra jellemző, ahol egyetlen gazdasági ágazat jelentősége sem tekinthető meghatározónak. A térség megyén belüli fejlettsége az infrastruktúra, a foglalkoztatás, a jövedelemtermelés és a fejlődési lehetőségek szempontjából közepes szintűnek tekinthető. A nagyobb lélekszámú városok (Komló, Sásd, Mágocs) és a többséget alkotó kistelepülések fejlettsége közötti különbségek számottevőek. Az 500 fős lélekszám alatti települések nehezen képesek biztosítani az ott élők számára a szükséges és elvárható alapszolgáltatásokat. (HVS, 2008) 7

8 1. ábra: A Mecsek Völgység Hegyhát Egyesület elhelyezkedése Forrás: Saját szerkesztés Demográfia Az országban általános demográfiai nehézségek, az elöregedés és a népességfogyás az Egyesület területén is valós problémák. Településeink az utóbbi tíz évben közel főt veszítettek el, mely két tényezőre vezethető vissza: egyrészt a természetes népességszám változásra (élve születések és halálozások számának különbözete), másrészt a vándorlási különbözetre (a területen letelepedők és az azt elhagyók számának különbözete). A fős veszteség a két tényező között nagyságrendileg 50-50%-ban oszlik meg. Mindkét érték Komló városában mutatja a legnagyobb negatívumot, míg 10 éves távlatot nézve természetes úton a legnagyobb pozitív változást Kisvaszar érte el a maga 10 fős növekményével, míg a vándorlási különbözet legnagyobb többletét Hosszúhetény tudhatja magáénak 191 fős értékkel. 8

9 2. ábra: Az élveszületések számának alakulása az MVHE HACS területén , 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 év Forrás: a szerzők által szerkesztett ábra KSH adatok alapján A születések és a halálozások száma a vizsgált időszak második évében volt a legmagasabb. A térségben jellemzőek azok a többnyire, aprófalvas települések, melyekben gyermek nem is született. Érdekes, hogy miközben Hosszúhetényben folyamatosan, évről évre növekedett a népesség, a születések száma inkább csökkent. Szárászon 2003-tól 2010-ig egyetlen egy gyerek sem jött a világra. A település lassan elhal, megszűnik létezni. 3. ábra: A halálozások számának alakulása az MVHE HACS területén Forrás: a szerzők által szerkesztett ábra KSH adatok alapján 9

10 A térségben az odavándorlás jellemzően a nagyobb lélekszámú településekre történt, mint Komló, Hosszúhetény, Sásd és Szászvár, valamint Mágocs. Elmondhatjuk, hogy a mikro-térségi központok húzó-vonzó erőként működnek, melyek okai főként az adott körzetek intézményekkel való ellátottsága, valamint az alapfokú szükségletek kielégítésének a lehetősége. Azonban az elvándorlás mutatója ezeken a településeken a legnagyobb, annak ellenére, hogy a HACS területén 14 zsáktelepülés található, melyek infrastrukturális ellátottsága alacsony. A vizsgált időszakban a vándorlási különbség 2010-ben volt a legmagasabb, mely a térség munkanélküliségi adataival korrelál. A vándorlási különbözet a vizsgált időszakban, a térség településeinek csaknem kétharmadában negatív, melyből az következik, hogy a térség népességmegtartó ereje gyenge. A 2000-es és a 2010-es évben elmondható, hogy az iskolai végzettség és a munkanélküliség között szignifikáns kapcsolat van. Az általános iskolai végzettséggel rendelkezők találnak legkevésbé munkát, míg az egyetemi végzettséggel rendelkezők töredéke nem dolgozik csak. A korstruktúra egészségességének mérőszáma a fiatalodási index 1, amely jelenleg a térség lakosságának elöregedését jelzi. (A közötti változás a térségben csaknem 10%, amely jelentősen meghaladja a megyei (6,9%) és az országos (7%) átlagot.) A mutatók következményeit kezelni hivatott intézményrendszer a térségben nem alakult ki, vagy fejlesztésre szorul. A lakosság 2002-es végzettségi mutatóit vizsgálva megállapítható, hogy a térség mind a középfokú, mind a felsőfokú végzettségűek népességen belüli aránya jelentősen alatta marad a Baranya megyei arányoknak. A magasabb képzettséget igénylő tevékenységek és munkahelyek száma nem bővült, sőt bizonyos esetekben csökkentek. 1 Fiatalodási index: a 15 évesnél fiatalabbak aránya a 60-x éves népesség százalékában kifejezve 10

11 4. ábra: A nyilvántartott álláskeresők végzettség szerinti megoszlása 2000-ben Általános iskola 8 osztályánál kevesebb végzettséggel rendelkező nyilván... (fő) Általános iskolai végzettségű nyilvántartott álláskeresők száma (fő) Szakmunkás végzettségű nyilvántartott álláskeresők száma (fő) Szakiskolai végzettségű nyilvántartott álláskeresők száma (fő) 1539 Szakközépiskolai, technikumi, gimnáziumi végzettségű nyilvántartott állá... (fő) Főiskolai végzettségű nyilvántartott álláskeresők száma (fő) Egyetemi végzettségű nyilvántartott álláskeresők száma (fő) Forrás: a szerzők által szerkesztett ábra KSH adatok alapján 5. ábra: A nyilvántartott álláskeresők végzettség szerinti megoszlása 2010-ben Általános iskola 8 osztályánál kevesebb végzettséggel rendelkező nyilván... (fő) Általános iskolai végzettségű nyilvántartott álláskeresők száma (fő) Szakmunkás végzettségű nyilvántartott álláskeresők száma (fő) 1135 Szakiskolai végzettségű nyilvántartott álláskeresők száma (fő) Szakközépiskolai, technikumi, gimnáziumi végzettségű nyilvántartott állá... (fő) Főiskolai végzettségű nyilvántartott álláskeresők száma (fő) Egyetemi végzettségű nyilvántartott álláskeresők száma (fő) Forrás: a szerzők által szerkesztett ábra KSH adatok alapján 11

12 A legnagyobb gondot a magas munkanélküliség, az alulképzett munkavállalók nagy száma, és a kedvezőtlen korösszetétel jelenti. A munkanélküliség olyan térség specifikus okokra vezethető vissza, mint: a hátrányos helyzetű lakosság (főleg roma kisebbség) nagy aránya; infrastrukturális, közlekedési, demográfiai és szociális problémák; a helyi vállalkozások és szolgáltatói szektor gyengesége. A térség legnagyobb foglalkoztatói az önkormányzatok, illetve azok intézményei, de sajnos kereteik és lehetőségeik korlátozottak, hiszen az önkormányzatok anyagi nehézségekkel küzdenek, sokszor kötelező feladataikat is nehezen látják el, a foglalkoztatás terén nincs mozgásterük. Szembetűnő a térségben a nem megfelelően kihasznált turisztikai potenciál, hiszen jelentős turisztikai látványosságok, természeti értékek vannak, amikre nem épült ki a szolgáltatások és rendezvények strukturált rendszere. Ennek a hiánynak a megszüntetését célozta a turisztikai szolgáltatások fejlesztése jogcím és több LEADER célterületünk is. Ugyancsak problémák merültek fel a közbiztonság területén is. Az aprófalvas (sok zsákfalu) településszerkezet és az infrastrukturális nehézségek a közbiztonság területén is okoztak problémákat. A rendőrség helyzetéből fakadóan nem tudott/tud minden településen 24 órás szolgálatot teljesíteni, így szükség volt a helyi civil szerveződésű polgárőrségek megalakítására, fejlesztésére és több más, a közbiztonság javítását célzó intézkedésre. Így jöhetett létre erre külön célterület mindkét vizsgált LEADER pályázati fordulóban. A térségben jelentős a kihasználatlan turisztikai potenciál. A Sásdi kistérség turisztikai kínálata elmarad a Komlói kistérség kínálatától, azonban a térség legnagyobb turisztikai produktuma, a bikali Puchner Kastélyszálló, valamint a 2010-ben megnyílt, a kastélyhoz kapcsolódó Reneszánsz Élménybirtok. 2 A 2008-ban elkészült vonzerőleltár szerint a Komlói kistérségben nagyra értékelt vonzerőt jelent a háborítatlan természeti táj, a Duna-Dráva Nemzeti Park Kelet-Mecsek Tájvédelmi Körzete, valamint a Mecsek-Hegyháti rész. A térségben találjuk a négy működő Baranya megyei vár közül az egyiket, a magyaregregyi Máré várat, mely éves szinten közel látogatót vonz. A közigazgatásilag Hosszúhetényhez tartozó Püspökszentlászló védett arborétuma és a 2 A Mecsek Völgység Hegyhát Egyesület turizmus fejlesztési programját megalapozó tanulmány 12

13 májusban nyíló - csak a Mecsekben található - vad pünkösdirózsa igazi különlegesség. A háborítatlan szépségű természeti környezet és a vele szimbiózisban élő falu, a falusi élet külső szemlélő számára megmutatkozó nyugodtsága jelenti azon vonzerőcsokrot, amely a turisztikai piacon versenyelőnyt jelent a térség számára. 3 A térségben a falusi turizmus hagyományai jelentősek, azonban szerepe az utóbbi években csökkent, mely oka főként a megváltozott adójogszabályokban kereshető. A HACS a falusi turizmus intézményét a LEADER pályázatokon keresztül erősíti, azonban még jelentős eredményt nem sikerült elérni, a térségben élők számára nem tudott alternatív jövedelemszerzési lehetőséggé válni. Gazdasági összefüggések Természetesen a tanulmány ezen részében nem egy komplex gazdasági elemzést kívánunk véghezvinni, azonban mindenképpen elengedhetetlen egy rövid gazdasági elemzés a HACS területéről. A térség, mint azt korábban is írtuk Baranya megyében a pécsi kistérség szomszédságában terül el. Ha a 6. ábrán szemléltetett térképre tekintünk, levonhatunk egy szomorú következtetést: míg a pécsi kistérség a fejlődő kategóriába sorolható 2000-ben, addig a komlói kistérség a stagnálóba, a sásdi pedig a lemaradóba. 6. ábra: A kistérségek helyzete a 2000-es évek elején Forrás: KSH, A Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesület turizmus fejlesztési programját megalapozó tanulmány 13

14 Az országos térkép után vizsgáljuk meg külön-külön a két kistérség gazdasági vonatkozásait. A komlói térség gazdasága a bányászatra és annak kiszolgáló tevékenységeire épült ki, s még ma is magán hordozza ennek jó és rossz örökségét. A térség a megye és az ország jelentős ipari térségei közé tartozott, és az ipari foglalkoztatottak arányát figyelembe véve még ma is oda tartozik. Mély hagyományai vannak tehát az ipari tevékenységnek, sok a jól képzett, több szakmával rendelkező munkaerő, a világgazdaságban húzóágazatnak számító gép- és alkatrészipar jelenléte a térségben, elsősorban Komlón kedvező adottságnak számít más térségekhez képest. Azonban a kistérség gazdaságilag meghatározó jelentőségű iparágának megszűnésével jelentkező problémákat a mai napig sem sikerült megfelelően megoldani. A gazdasági szerkezet a vegyes gazdasági struktúra jegyeit hordozza, ahol egyetlen ágazat jelentősége sem tekinthető meghatározónak, ugyanakkor különböző mértékben minden szektor (ipari, mezőgazdasági, szolgáltató) megtalálható. A térség megyén belüli fejlettsége az infrastruktúra, a foglalkoztatás, a jövedelemtermelés és fejlődési lehetőségek szempontjából közepes szintűnek tekinthető. Az ipari szerkezetváltás, a bányabezárások következtében magas munkanélküliséggel jellemezhető ipari depressziós térségként sorolták be a komlói kistérséget. A kistérségen belül különösen a Kelet-Mecsek körzet foglalkoztatási helyzete kritikus, melyhez gyenge vállalkozási kedv is párosul (7. ábra). 7. ábra: A térség vállalkozásainak száma, vállalkozási forma szerint Korlátolt felelősségű társaság Betéti társaság Egyéni vállalkozás Forrás: KSH adatok, Annak ellenére, hogy a környező vonzásközpontok gazdaságszervező funkciói meggyengültek, továbbra is több térségi település lakóinak biztosítanak munkalehetőséget. Az ingázás tehát a nagyobb települések viszonylatában jelentős maradt (pl. Bonyhád, Pécs), ugyanakkor több 14

15 reláció tekintetében (Komló irányában) nagyságrendekkel csökkent. A kistérség ipari teljesítménye stagnáló. Természetesen nagy gondot jelent Baranya megye általános gazdasági lemaradása, tudhatjuk, hogy továbbra is az utolsó a megyék között az egy lakosra jutó ipari termelés szerinti rangsorban. A kistérség egészében a külföldi tőke megjelenése egyáltalán nem jelentős, a letelepülő néhány vállalkozás is általában a szolgáltató szektor képviselője (Tesco, Lidl). A térség mezőgazdasági termelése gyenge minőségű földeken zajlik. Ilyen körülmények között különösen fontos a kisebb földeken folyó termelés integrációja. A térség legjelentősebb mezőgazdasági vállalata a szászvári székhelyű Agroszász Kft. Az élelmiszeripari klaszter a térségben fejlettnek nevezhető. Az Agroszász Kft foglalkozik növénytermesztéssel, illetve a megtermelt gabona feldolgozásával. A vékényi Zengővölgye Bt. vágóhidat tart fenn, ahol nem csupán félkész, hanem kész termékeket állítanak elő. Ezek az üzemek igen jelentős szerepet képviselnek a környező városok kereskedelmi egységeinek beszállítói között. Megemlíthető még a térségben egy gyümölcsfeldolgozó és léüzem, mely kárászi székhelyű. A vállalkozási tevékenység fontos háttér tényezőjeként említhető pénzügyi szolgáltató szektor közepesen fejlett. A kistérségben elérhető valamennyi jelentős hazai biztosító társaság szolgáltatása, de mindössze 4 pénzintézet rendelkezik kirendeltséggel. (OTP, K&H, Szigetvári Takarékszövetkezet, Hungária Takarékszövetkezet). További pénzintézetek megtelepedésére Pécs közelsége miatt csak a termelő szektor jelentős bővülése esetén lehet számítani. Jelentős elmozdulás e tekintetben csak akkor várható, ha központi hitelprogramokkal és a garanciavállalás intézményrendszerének reformjával az állam átvállalja a hitelezés kockázatának egy részét, ezzel helyzetbe hozva a kis és középvállalkozásokat. 4 A sásdi kistérségben a rendszerváltás nyitánya a mezőgazdaság és a bányászat pillérein álló gazdasági szerkezet összeroppanása és a munkaerőpiac radikális összezsugorodása volt, amelyet a mai napig nem követett a szerkezetváltással kísért újraépülés, ahogy nem bővült a munkaerőpiac sem, és a kilencvenes években munkanélkülivé, inaktívvá vált nők és férfiak túlnyomó többsége tartósan kiszorult a szegmentálódott, kisméretűvé vált munkaerőpiacról. A Sásdi kistérségét tartósan magas szintű munkanélküliség és még tartósabbnak tűnő inaktivitás jellemzi, ami különösen a közlekedési zsákhelyzetben fekvő apró- és törpefalvakat érinti, azokat a falvakat, amelyekben viszonylag sok kisebbségi, roma család él. A sásdi kistérségben élők 4 Komlói kistérség fejlesztési koncepció 15

16 foglalkoztatási lehetőségeit, az itt működő vállalkozások megerősödésének, fejlődésének esélyeit jelentős mértékben rontja az a tény, hogy a környező centrumok (Pécs, Dombóvár, Kaposvár) gazdaságának regenerálódása sem ment végbe olyan mértékben, hogy dinamizálni tudná a környező, stagnáló vagy éppen romló helyzetű, aprófalvas térségeket. A térség egészét jellemző kedvezőtlen folyamatok mögött azonban egy erőteljesen polarizálódott tér- és településszerkezet húzódik. Az egyik véglet a nagyobb központok közelében elhelyezkedő mikrotérségek (Mágocs, Sásd), amelyek gazdasági potenciálja még kielégíthető is lehet kedvezőbb változások megtörténte után. Míg ezzel szemben áll a teljes, a periférikus területek minden jellemzőjével bíró, az egyre jobban leszakadó, süllyedő vásárosdombói mikrotérség. A két pólus között helyezkedik el a gödrei és a mindszentgodisai mikrotérség. Sajnálatos tény, hogy a sásdi ipari park megépülte ellenére sem érkezett új, zöldmezős beruházás a térségbe, a gazdasági folyamatoknak inkább a korábbi évek meghatározó vállalkozásainak a leépülése és néhány helyi gyökerű vállalkozás megerősödése adott irányt. A gazdasági szerkezetben az országos viszonyokhoz képest nagyságrendileg magasabb az agrárjellegű vállalkozások aránya (a kistérségben ez az arányszám 26,8%, míg az országos adat 3,3%). A vidéki Magyarországon ritka példa, de a fémfeldolgozással, megmunkálással foglalkozó vállalkozások szerepe is átlagon felüli (Mágocs, Sásd, Mindszentgodisa; a kistérségben a vállalkozások 9,4%-a tartozik ebbe a körbe, ami 1,6 százalékponttal haladja meg a 8,8%-os országos értéket.). 5 Az értékelés módszertana Társadalomkutatás során a cél az adott társadalmi jelenség, történés megismerése, megfejtése, feltérképezése. Erre különféle módszerek állnak rendelkezésre a kutató számára, melyek számbavétele segítheti a felkészülést a következő programozási időszakra. (ld 3. sz. melléklet) Választott módszertanunk részletei Kutatásunk elemzési egységei a Mecsek Völgység Hegyhát Egyesület tagjai (civil szervezetek, önkormányzatok, vállalkozók, magánszemélyek, egyházak) és a pályázatot benyújtók. Vizsgálatunk egy két hónapra redukálódó kutatás, mely során kérdőíves felméréseket végeztünk, interjúkat készítettünk, valamint a meglévő adatbázisokat használtuk fel, és a támogatási 5 16

17 forrásokat felhasználókhoz való kapcsolat közvetlen kialakítása és a minél pontosabb információk érdekében workshopokat tartottunk több alkalommal. Kutatásunkban a teljes sokasághoz (tagokhoz) eljuttattuk az önkitöltős kérdőíveinket. Az információk kinyerésére a kutatás rövid időtartama miatt a kérdőívek használatát választottuk, valamint három darab mélyinterjú elkészítésére is sor került. Az adatokat az Egyesület birtokában lévő adattáblázatokból, és a kérdőíves vizsgálatok során begyűjtött információkból, valamint az elkészített interjúkból nyertük. A kérdőív készítése során eldöntöttük, hogy kérdezőbiztossal történő vagy önkitöltésen alapuló módszert alkalmazunk. A kutatás kezdetén úgy gondoltuk, hogy -es levelezőrendszeren keresztül küldjük ki az egyesületi tagok és a pályázók részére a kérdőívet. Azonban ez kevésnek bizonyult, mivel nem érkezett vissza kellő számú válasz. Így kérdezőbiztosokká váltunk egy rövid időre és személyesen kérdeztük le a kérdőíveket. A megtartott 4 db workshopra a két fajta kérdőívet is elvittük, és a jelenlévőkkel kitöltettük. A beérkezett kérdőíveket kiértékeltük, összesítettük, majd elvégeztük a rendelkezésre álló adatokból az elemzést. A programozási ciklus értékelése A Mecsek Völgység Hegyhát HACS területén a helyi szereplők a programozási ciklus elején nagy reményekkel láttak neki az akciócsoport megszervezésének, valamint a helyi vidékfejlesztési stratégia megalkotásának. Annál is inkább, mert az AVOP LEADER programhoz képest nemcsak a HACS területe, hanem a fejlesztési források is megnövekedtek. A Keleti-Mecsek Egyesület AVOP LEADER HACS működési területe 10 településre terjedt ki, a rendelkezésre álló fejlesztési forrás 90 millió forint volt. A Mecsek Völgység Hegyhát HACS területe 46 település, két statisztikai kistérség, a fejlesztési források Euro ( forint, 300 Ft/Euro esetén, ez a forrás a programozási időszak folyamán változott, de ezt tekintjük összehasonlítási alapnak). Az AVOP LEADER esetén 9 millió forint, az EMVA LEADER program kapcsán forint jutott egy településre. A megpályázható összegek, jelentősen megnövekedtek, azonban azt is figyelembe kell venni, hogy az AVOP LEADER 2006-ban kezdődött és 2008-ban már véget is ért, mely során kettő db pályázati fordulóban nyújthattak be pályázatokat az ügyfelek. Az EMVA LEADER 2008 évben kezdődött és 2013-ban még biztosan kiírásra kerülnek pályázatok, valamint ebben a programban horizontális intézkedésekre is lehetett pályázatot benyújtani (ÚMVP III. tengely). 17

18 A ciklus elején es években jelentős volt az érdeklődés a pályázati kiírások iránt, a pályázati kedv jelentős volt, még a vállalkozások, turisztikai szereplők részéről is. Jelzi ezt a magas benyújtott pályázati arányszám, valamint a nagyobb léptékű, volumenű projektek, főként a vállalkozói szférában. Mindez a gazdasági világválságot követően megváltozott, több projekt nem került megvalósításra, valamint vállalkozások szűntek meg, a korábbi aktív pályázók megijedtek az üzemeltetési kötelezettségtől. A rendelkezésre álló statisztikák elemzése Jelen tanulmányban azokkal a pályázati kiírásokkal kívántunk foglalkozni, melyek Egyesületünk, mint LEADER HACS közreműködésével valósultak meg, így a III. tengely 2008-as és 2009-es, valamint a IV. tengely 2010-es és 2012-es pályázati kiírásai kerültek górcső alá. Az alfejezet elején egy összegző ábrán kívánjuk bemutatni a térség települései által indukált eddigi pályázatokat (8. ábra). A térképre tekintve látható (a számok a térképen az elnyert pályázatokat jelentik), hogy van négy településünk, Ág, Kisbeszterce, Szárász és Vázsnok., ahol még egyáltalán nem érkezett be Egyesületünkhöz olyan pályázat semmilyen pályázati kiírásra, jogcímre, mely pozitív elbírálásban részesült. További 26 olyan település található, ahonnan a beérkező pályázatok maximális száma 5. Ezek a települések jelenleg fontos területeknek számítanak számunkra, így külön fórumokon, egyeztetéseken kívánjuk emelni aktivitásukat. Nem kell persze messzire mennünk a válaszért a Miért nem pályáztak mindeddig? kérdésünkre. A válasz a finanszírozási problémákból ered, hiszen mindezek a települések általában kis, néhány száz fős falvak, ahol az önkormányzat önfenntartása is sok esetben problémás. A nem kimondottan önkormányzati pályázatok hiánya pedig azon egyszerű okban fogható meg, hogy ezeken a településeken vállalkozások helyett esetleg egy-két magánvállalkozót találhatunk, aki nem motivált, és nem is teheti meg, hogy munkaerőt bővítsen, hiszen a fenntartást nem tudja vállalni. Másrészt ezeken a településeken a civil szektor is gyenge, nincsenek egyesületek, alapítványok, általában minden ügy a Hivatalon keresztül intéződik. Pozitív eredményként annyit talán megemlíthetünk, hogy több, ebbe a kategóriába tartozó település vezetése is pályázatban gondolkodik a évi kiírásokban. 18

19 8. ábra: Pályázatok száma az Egyesület egyes településein, db Forrás: Saját szerkesztés A másik oldalra tekintve láthatjuk, hogy van egy kisebb település kör (7 település), ahol a nyertes pályázók és pályázatok száma 14 feletti. Ezek azok a települések, amelyek már nagyobbak, esetlegesen közel helyezkednek el központi városokhoz (Hosszúhetény, Mánfa), így vállalkozási szektoraik is fejlettebbek, itt már jellemzőek a vállalkozások a primer és szekunder szektorban is, sőt napjainkra megjelentek az első szolgáltató, tanácsadó vállalkozások is némely településen. E vállalkozások a munkahelyteremtés és a gazdasági potenciál növelésének egyik pillérei. A turisztikai célú pályázatok több, mint 40%-a is e 7 településhez kötődik. Ugyancsak 19

20 a kis falukkal ellentétben ezeken a településeken jellemzően a civil szervezetek is erősek, sok terhet levesznek az önkormányzat válláról. Mindez a heterogenitásnak és a hagyományoknak is köszönhető. Vannak ugyanis kisebbségi, ifjúsági, nyugdíjas, hagyományőrző, turisztikai, bányász egyesületek is, hogy csak néhány jelentősebbet emeljünk ki. Ez a civil kör viszi vállán a kulturális élet legjavát falunapok, majálisok, sportrendezvények, stb. szervezésével. Harmadik általános tendenciaként leolvasható a térképről, hogy az általában nagyobb öszszegű, III. tengely jogcímeire érkező pályázatok száma az első támogatási körről a másodikra jelentősen visszaesett. Ugyan a Falufejlesztés és a Vidéki örökség védelme jogcímekben enyhe növekedés látható, a Mikrovállalkozások fejlesztésében látható visszaesés mindezt felülírja. A IV. tengely LEADER jogcímében az aktivitás növekedett a 2010-es év 63 nyertese után ben 102 sikeres pályázat született. Természetesen a pályázatok száma mindössze egy adat. Annak, aki nem ismeri a körülményeket, az érintett településhalmazt csak egy kevés információt magában hordozó szám, éppen ezért térjünk most ki a pénzügyi oldalra is. A pályázatok számát feldolgozó korábbi rész szellemiségéhez igazodva kezdésképpen egy összesített táblázatban szemügyre vesszük a pályázatok által allokált teljes pénzállományt jogcímenként (1. táblázat). A táblázat tanulsága szerint látható, hogy mindeddig közel 1,2 milliárd forintnyi támogatási összeg lett lekötve Egyesületünk területén (figyelmen kívül hagyva az azóta visszavont pályázatokat). Ha a két pályázati kört összehasonlítjuk, láthatjuk, hogy eltolódás figyelhető meg a pénzügyi volumenekben: A vállalkozásfejlesztési, falufejlesztési és turisztikai célú pályázatok esetében jelentős pénzbeli csökkenés tapasztalható, az örökségvédelem kapcsán mondhatni jelentős változás nem állt be (ez a pályázatok számánál is igaz), míg a LEADER jogcímben a lekötött források a 2012-ben a 2010-es lekötések 246%-át érték el. Ezek a támogatási összegek heterogén eloszlásúak a térség településein. Állításunk akkor is igaz, ha eltekintünk attól a négy településtől, melyekről még sohasem érkezett nyertes pályázat. Ugyanis például az ez idáig egyetlen LEADER pályázatnak otthont adó Bodolyabéren elnyert Ft-nyi támogatási összeg elenyésző a szomszédos Magyarhertelendre allokált Ft-tól, vagy a legnagyobb összegeket lekötött Mágocs Ft-jától. A folytatásban részletesebben kifejtve mutatjuk be az egyes pályázati körök, kiírások tapasztalatait, az egyes jogcímek kiírásai közötti eltolódásokat. Négy pályázati körön vagyunk túl, melyek beruházásairól, már tudunk és kell is beszélnünk. Egy mutatószám, a megvalósítási arány segítségével a négy pályázati kör sikerességét be tudjuk mutatni. A megvalósítási arány- 20

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

LEADER nyertes pályázatok, 2012 Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesület

LEADER nyertes pályázatok, 2012 Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesület LEADER nyertes pályázatok, 2012 Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesület Ssz. Nyertes pályázó neve, megnevezése Jogcím típusa Célterület megnevezése 1. Keleti-Mecsek Egyesület Közösségi célú fejlesztés A vidéki

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. július 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról - 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ i Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról, 2006. május 31. Napjaink gyorsan változó világában a munkahely megszerzése

Részletesebben

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus 10. A mai magyar társadalom helyzete Kovács Ibolya szociálpolitikus Népességi adatok Magyarország népessége 2014. január 1-jén 9 877 365 fő volt, amely 1981 óta a születések alacsony, és a halálozások

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2011. NOVEMBER 2011. november 20-án a Tolna megyei munkaügyi kirendeltségek nyilvántartásában 12 842 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében május május. máj. márc

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében május május. máj. márc Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. MÁJUS 2012. május 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.296 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Civil képviselet és érdekegyeztetés a területi tervezésben

Civil képviselet és érdekegyeztetés a területi tervezésben Civil képviselet és érdekegyeztetés a területi tervezésben Balogh Nóra vezető tanácsos Vidékfejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium 2011. június 22. Új Magyarország Vidékfejlesztési Program

Részletesebben

HVS. 1.4 A HVS felülvizsgálat során alkalmazott nyilvánossági intézkedések, résztvevők

HVS. 1.4 A HVS felülvizsgálat során alkalmazott nyilvánossági intézkedések, résztvevők HVS 1.Vezetői összefoglaló 1.1 A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia jövőképe 2013-ra a térség civil szervezetei, vállalkozói, állami szervei közötti együttműködés és integráció olyan szintjét érjük el, amely

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április. júni. júli. máj. ápr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április. júni. júli. máj. ápr. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2013. ÁPRILIS 2013. április 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.842 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében január január. okt jan. ápr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében január január. okt jan. ápr. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2013. JANUÁR 2013. január 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 15.851 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében március március. júni. máj. ápr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében március március. júni. máj. ápr. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2013. MÁRCIUS 2013. március 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 15.507 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN

A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2015. 2015. június 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.817 álláskereső szerepelt, amely az előző hónaphoz

Részletesebben

HÍRLEVÉL. a Tiszazugi LEADER Helyi Akciócsoport területéről. Szeretettel köszöntjük a Tiszazugi Leader Egyesület munkaszervezete által

HÍRLEVÉL. a Tiszazugi LEADER Helyi Akciócsoport területéről. Szeretettel köszöntjük a Tiszazugi Leader Egyesület munkaszervezete által Tiszazugi LEADER Egyesület 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 8. Tel: 06-56/560-294; 06-56/560-295 E-mail: tiszazug.leader@gmail.com Honlap: www.tiszazugleader.eu HÍRLEVÉL 2014/07. a Tiszazugi LEADER

Részletesebben

MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci adatok

MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci adatok MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci adatok Regisztrált álláskeresők száma Győr-Moson-Sopron megyében 2010 2014 20 000 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 - j a n. f e b r. m á r c.

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2014. ÁPRILIS Tovább csökkent a nyilvántartott álláskeresők száma. 2014. április 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi

Részletesebben

Tájékoztató a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálatáról és a 2013. évi LEADER pályázatok benyújtásáról

Tájékoztató a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálatáról és a 2013. évi LEADER pályázatok benyújtásáról Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

Összefoglaló a LEADER program végrehajtásának megújításáról

Összefoglaló a LEADER program végrehajtásának megújításáról Összefoglaló a LEADER program végrehajtásának megújításáról Arnóczi Rozália tanácsos Vidékfejlesztési Főosztály 2011. február 16. Összefoglaló a LEADER program végrehajtásának megújításáról A főbb probléma

Részletesebben

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT Munkaerő piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. április 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

szakpolitikai kérdései V. Németh Zsolt Vidékfejlesztésért felelős államtitkár

szakpolitikai kérdései V. Németh Zsolt Vidékfejlesztésért felelős államtitkár A vidékfejlesztés aktuális közpolitikai és szakpolitikai kérdései V. Németh Zsolt Vidékfejlesztésért felelős államtitkár Paradigmaváltás Vidékfejlesztési Minisztérium: - Agrárium - Vidékfejlesztés - Környezetvédelem

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. SZEPTEMBER 2012. szeptember 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.356 álláskereső

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. már jan. feb.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. már jan. feb. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2011. DECEMBER 2011. december 20-án a Tolna megyei munkaügyi kirendeltségek nyilvántartásában 13.706 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

Gárdony-Kápolnásnyék-Nadap-Pákozd-Pázmánd-Sukoró-Velence-Vereb-Zichyújfalu

Gárdony-Kápolnásnyék-Nadap-Pákozd-Pázmánd-Sukoró-Velence-Vereb-Zichyújfalu HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI FELÜLVIZSGÁLAT (HVS) 2013! Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatósága 16/2013. (III.6.) közlemény értelmében elrendelte

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL ÁPRILIS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL ÁPRILIS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. OKTÓBER 2012. október 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.118 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

IV. Az értékelési szempontok alapján mindösszesen elérhető pontszámok

IV. Az értékelési szempontok alapján mindösszesen elérhető pontszámok IV. Az értékelési szempontok alapján mindösszesen elérhető ok A 1 Pénzügyi terv összesen: 20 pont 2 Üzleti terv, működtetési és fenntarthatósági terv max. 30+10 pont 3 Az üzleti terv, működtetési és fenntarthatósági

Részletesebben

KÖZGYŰLÉS ELŐKÉSZÍTÉSE Napirendi pont előterjesztése Dátum: 2012.05.24.

KÖZGYŰLÉS ELŐKÉSZÍTÉSE Napirendi pont előterjesztése Dátum: 2012.05.24. KÖZGYŰLÉS ELŐKÉSZÍTÉSE Napirendi pont előterjesztése Dátum: 2012.05.24. Zempléni Tájak Vidékfejlesztési Egyesület közgyűlése részére előzetes tájékoztatás a 2012. május hó 24-i ülés 1. napirendi pontjához

Részletesebben

IV. Az értékelési szempontok alapján mindösszesen elérhető pontszámok

IV. Az értékelési szempontok alapján mindösszesen elérhető pontszámok M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 68. szám 11297 IV. Az értékelési szempontok alapján mindösszesen elérhető ok A B 1 Pénzügyi terv összesen: 2 2 Üzleti terv, működtetési és fenntarthatósági terv max.

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében január január. márc. ápr. júni. júli.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében január január. márc. ápr. júni. júli. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 215. JANUÁR 215. január 2-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 9.465 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

VETUSFORG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Építés a Vetusforg Kft-nél

VETUSFORG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Építés a Vetusforg Kft-nél VETUSFORG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Építés a Vetusforg Kft-nél Szakmai anyag a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájából a Térségi és helyi vállalkozások fejlesztése,

Részletesebben

ABAÚJ KIVIRUL HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2013.

ABAÚJ KIVIRUL HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2013. Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa ABAÚJ KIVIRUL HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2013. ABAÚJ LEADER HACS ABAÚJ LEADER EGYESÜLET 3860. ENCS, PETÖFI ÚT 62.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁJUS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁJUS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél

BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél Szakmai anyag a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájából a Térségi és helyi

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2012. június 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. aug. okt jan.

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. aug. okt jan. A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2015. SZEPTEMBER 2015. szeptember 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.857 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

Munkaügyi Központja. álláskeresők száma álláskeresők aránya* júli. szept. jún. febr márc

Munkaügyi Központja. álláskeresők száma álláskeresők aránya* júli. szept. jún. febr márc Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. JÚLIUS 2012. július 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.186 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Mecsek-Völgység-Hegyhát LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében

LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Mecsek-Völgység-Hegyhát LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Mecsek-Völgység-Hegyhát LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében 1. Számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés megnevezése: A gazdasági

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében március március. júni. júli. máj. febr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében március március. júni. júli. máj. febr. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 215. MÁRCIUS 215. március 2-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 11.345 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 2015. március Tartalom A GAZDASÁGI FOLYAMATOK REGIONÁLIS KÜLÖNBSÉGEI, 2013 STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 VI. évfolyam 42. szám Bevezető...2 Összefoglalás...3 Gazdasági fejlettség, a gazdaság ágazati szerkezete...5

Részletesebben

AZ EGYSZERŰSÍTÉS FŐ IRÁNYAI

AZ EGYSZERŰSÍTÉS FŐ IRÁNYAI LEADER (TK3) AZ EGYSZERŰSÍTÉS FŐ IRÁNYAI Korábbi célterületek helyett HVS LEADER része (LEADER terv) szerinti kritériumok. Helyi döntési kompetencia erősítése: HBB dönt a projektek támogatásáról, MVH csak

Részletesebben

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. december 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. júli. aug. márc. febr. dec.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. júli. aug. márc. febr. dec. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 214. DECEMBER 214. december 2-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 9.465 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Norvég Civil Támogatási Alap pályázóinak értékelése. - összefoglaló -

Norvég Civil Támogatási Alap pályázóinak értékelése. - összefoglaló - Norvég Civil Támogatási Alap pályázóinak értékelése - összefoglaló - A kutatás célja a Norvég Civil Támogatási Alap keretében, három pályázati körben beadott (támogatott, illetve elutasított) pályázatok

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép

Munkaerő-piaci helyzetkép A tartalomból: Főbb megyei adatok 2 Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2015. augusztus Álláskeresők száma 3 Álláskeresők aránya 3 Összetétel adatok 4 Ellátás, iskolai végzettség 5 Áramlási információk

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritás A prioritás vonatkozó specifikus céljai: A prioritáshoz kapcsolódó

Részletesebben

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542 Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

A Dunamellék Leader Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dunamellék Leader Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dunamellék Leader Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Az egyes célterületekhez tartozó kritériumok meghatározásához alapul vett LEADER alapelvek: 1. Terület alapú

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében február február. máj. ápr. febr. márc jan.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében február február. máj. ápr. febr. márc jan. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2014. FEBRUÁR A rendelkezésre álló adatok alapján megállapítható, hogy egy éves távlatban tovább csökkent a nyilvántartott álláskeresők

Részletesebben

LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA

LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesület 2014-2020 Hagyomány és fejlődés, hogy az unokáink is megláthassák Tartalomjegyzék 1. A Helyi Fejlesztési Stratégia

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2013. április 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. okt. febr. márc. nov 2012.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. okt. febr. márc. nov 2012. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. DECEMBER 2012. december 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 14.647 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

A vidékfejlesztés területi és közigazgatási aspektusai a magyar és a svájci tapasztalatok tükrében

A vidékfejlesztés területi és közigazgatási aspektusai a magyar és a svájci tapasztalatok tükrében A vidékfejlesztés területi és közigazgatási aspektusai a magyar és a svájci tapasztalatok tükrében Finta István Ph.D. MTA KRTK Vidékfejlesztési sajátosságok, adaptálható megoldások a svájci vidékfejlesztési

Részletesebben

A térségfejlesztés modellje

A térségfejlesztés modellje Szereplők beazonosítása a domináns szervezetek Közigazgatás, önkormányzatok Szakmai érdekképviseletek (területi szervezetei) Vállalkozók Civil szervezetek Szakértők, falugazdászok A térségfejlesztés modellje

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november. okt. febr

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november. okt. febr Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. NOVEMBER 2012. november 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.503 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április. júli. márc. febr. júni. ápr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április. júli. márc. febr. júni. ápr. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2015. ÁPRILIS 2015. április 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 10.137 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542 Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

Projekt azonosítószáma: TÁMOP / vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik DOKUMENTUM 5.

Projekt azonosítószáma: TÁMOP / vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik DOKUMENTUM 5. Projekt azonosítószáma: TÁMOP-4.1.1-08/1-2009-005 vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik Projekt azonosítószáma: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 DOKUMENTUM 5. Foglalkoztatottság és munkanélküliség

Részletesebben

Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008)

Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008) Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008) Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu A tartós álláskeresők aránya nő 2005: 24,5%, 2007: 28,3% a tartósan álláskeresők

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁRCIUS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁRCIUS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében 2013. augusztus - 2015. augusztus

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében 2013. augusztus - 2015. augusztus A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2015. AUGUSZTUS 2015. augusztus 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.581 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. október 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Munkaerőpiaci mutatók összehasonlítása székelyföldi viszonylatban

Munkaerőpiaci mutatók összehasonlítása székelyföldi viszonylatban HARGITA MEGYE TANÁCSA ELEMZŐ CSOPORT RO 530140, Csíkszereda, Szabadság Tér 5. szám Tel.: +4 0266 207700/1120, Fax.: +4 0266 207703 e-mail: elemzo@hargitamegye.ro web: elemzo.hargitamegye.ro Munkaerőpiaci

Részletesebben

Vállalkozások fejlesztési tervei

Vállalkozások fejlesztési tervei Vállalkozások fejlesztési tervei A 2014-2020-as fejlesztési időszak konkrét pályázati konstrukcióinak kialakítása előtt célszerű felmérni a vállalkozások fejlesztési terveit, a tervezett forrásbevonási

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2012. december 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni

35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni 35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni 2015. április 20. 13:23 Összesen 35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni a 2007-2013 között még fel nem használt keret terhére

Részletesebben

I. Vezetői összefoglaló

I. Vezetői összefoglaló HELYI VIDÉKEFEJLESZTÉSI STRATÉGIA MECSEK-VÖLGYSÉG-HEGYHÁT HACS I. Vezetői összefoglaló I.1. A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia jövőképe Hosszú távú jövőkép A térségen belüli különbségek csökkennek, a gazdaság

Részletesebben

KÖZGYŰLÉS ELŐKÉSZÍTÉSE 1. Napirendi pont előterjesztése Dátum:

KÖZGYŰLÉS ELŐKÉSZÍTÉSE 1. Napirendi pont előterjesztése Dátum: KÖZGYŰLÉS ELŐKÉSZÍTÉSE 1. Napirendi pont előterjesztése Dátum: 2014.05.30. Zempléni Tájak Vidékfejlesztési Egyesület közgyűlése részére tájékoztatás az 1. napirendi ponthoz az 54/2011. (VI. 10.) VM rendelet

Részletesebben

Veszprém Megyei TOP. 2015. április 24.

Veszprém Megyei TOP. 2015. április 24. Veszprém Megyei TOP Veszprém Megyei Önkormányzat aktuális területfejlesztési tervezési feladatai, különös tekintettel Veszprém megye Integrált Területi Programjára 2015. április 24. NGM által megadott

Részletesebben

JÁRÁSI ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV ÉS HELYZETELEMZÉS

JÁRÁSI ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV ÉS HELYZETELEMZÉS JÁRÁSI ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV ÉS HELYZETELEMZÉS Pályázó: Tét Város Önkormányzata Készítette: BFH Európa Projektfejlesztő és Tanácsadó Kft. Alvállalkozó: Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális

Részletesebben

Tájékoztató Szuhakálló község évi foglalkoztatás-politikai helyzetéről

Tájékoztató Szuhakálló község évi foglalkoztatás-politikai helyzetéről KAZINCBARCIKAI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI MUNKAÜGYI KIRENDELTSÉGE Ügyiratszám: 25869-0/2014-0503 Tárgy: Tájékoztató- Szuhakálló Ügyintéző (telefon): Zsuponyó Nikolett Melléklet: Tájékoztató Szuhakálló község

Részletesebben

Bihar-Sárrét Vidékfejlesztési Egyesület 4100 Berettyóújfalu, Kossuth utca 25. Tájékoztató

Bihar-Sárrét Vidékfejlesztési Egyesület 4100 Berettyóújfalu, Kossuth utca 25. Tájékoztató Tájékoztató A Vidékfejlesztési Minisztérium, mint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) társfinanszírozásában megvalósuló Nemzeti Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága (IH) a Bihar

Részletesebben

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

Közbeszerzési, Pályázati és Beruházási ismeretek. SZIE GTK Bsc. képzés 2012

Közbeszerzési, Pályázati és Beruházási ismeretek. SZIE GTK Bsc. képzés 2012 Közbeszerzési, Pályázati és Beruházási ismeretek SZIE GTK Bsc. képzés 2012 Fejlesztési programok Új Széchenyi Terv (Új Magyarország Fejlesztési Terv) Darányi Ignác Terv (Új Magyarország Vidékfejlesztési

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2012. október 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai

A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai A MAG Zrt. által kínál lehetőségek Dr. Novák Csaba ügyvezető igazgató, MAG Zrt. A Nemzeti Fejlesztési Terv gazdaságfejlesztési eredményei

Részletesebben

Bábolna 2013. december 10.

Bábolna 2013. december 10. Bábolna 2013. december 10. Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 2007-2013 (uniós tervezési időszakhoz igazodva) tengelyek (I., II., III., és IV. LEADER) LEADER Helyi Akciócsoportok kiemelt feladata:

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. május 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. júni.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. júni. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2014. SZEPTEMBER 2014. szeptember 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 9.685 álláskereső

Részletesebben

HELYZETE ÉS LEHETSÉGES JÖVŐBELI TRENDJEI A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN

HELYZETE ÉS LEHETSÉGES JÖVŐBELI TRENDJEI A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN A TUDÁSIPAR, TUDÁSHASZNÁLAT HELYZETE ÉS LEHETSÉGES JÖVŐBELI TRENDJEI A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN (VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ) Helyzetfeltáró és értékelő tanulmány A nyugat-dunántúli technológiai régió jövőképe

Részletesebben

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 30-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 30-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 4/2014.(I.30.) határozat a közfoglalkoztatás lehetőségeiről, a foglalkoztatottság

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2012. november 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

A hazai hátrányos helyzetű kistérségek/járások főbb térgazdasági összefüggései

A hazai hátrányos helyzetű kistérségek/járások főbb térgazdasági összefüggései Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet A hazai hátrányos helyzetű kistérségek/járások főbb térgazdasági összefüggései Készítette: Némediné Dr. Kollár Kitti,

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2013. március 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Szabó Beáta. Észak-Alföld régió szociális helyzetének elemzése

Szabó Beáta. Észak-Alföld régió szociális helyzetének elemzése Szabó Beáta Észak-Alföld régió szociális helyzetének elemzése A régió fő jellemzői szociális szempontból A régió sajátossága, hogy a szociális ellátórendszer kiépítése szempontjából optimális lakosságszámú

Részletesebben

1. Vezetői összefoglaló Terjedelme: legfeljebb 2 oldal. 1.1 A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia jövőképe 1.2 Főbb célkitűzések

1. Vezetői összefoglaló Terjedelme: legfeljebb 2 oldal. 1.1 A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia jövőképe 1.2 Főbb célkitűzések 1. Vezetői összefoglaló A Vezetői összefoglaló a HVS felülvizsgálati folyamatának és tartalmának rövid összegzése. Felidézi a HVS hez megfogalmazott Jövőképet, majd röviden indokolja a felülvizsgálat szükségességét,

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye február

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye február CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központ Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. február 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok A LEADER program a társadalmi-gazdasági szereplők együttműködését ösztönzi az olyan javak és szolgáltatások létrejötte, fejlesztése érdekében, amelyek a lehető legnagyobb hozzáadott értéket biztosítják

Részletesebben

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. ÁPRILIS 2016. április 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.073 álláskereső szerepelt, amely az előző

Részletesebben

Beszámoló JKHK Egyesülete 2012 évi tevékenységéről

Beszámoló JKHK Egyesülete 2012 évi tevékenységéről Beszámoló JKHK Egyesülete 2012 évi tevékenységéről 5130 Jászapáti, Tompa Mihály utca 2. A munkatervben meghatározott feladatok ellátása 2009. október 1-étől két részre oszlik. Az IH által megadott munkaterv

Részletesebben

Nógrád megye munkaerő-piaci helyzete napjainkban

Nógrád megye munkaerő-piaci helyzete napjainkban Nógrád megye munkaerő-piaci helyzete napjainkban Előadó: Zagyiné Honti Éva Igazgató-helyettes Szervezetünkről Nemzetgazdasági Minisztérium Közigazgatási Minisztérium Foglalkoztatási Hivatal Kormányhivatal

Részletesebben

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542 Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2015. NOVEMBER 2015. november 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.743 álláskereső szerepelt, amely az

Részletesebben

A HFS elkészítését segítő konzultációk, fórumok száma, témaköre

A HFS elkészítését segítő konzultációk, fórumok száma, témaköre A HFS elkészítését segítő konzultációk, fórumok száma, témaköre Ssz. Dátum Címe Témakör Elnökségi ülés- Helyi Fejlesztési 1. 2015.11.04 2. 2015.11.06 Fejlesztési Stratégia tervezése 3. 2015.11.16 Tervezési

Részletesebben

Gyorsjelentés a pénzügyi tranzakciós illetékkel és az energiaköltségek alakulásával kapcsolatban készített gazdálkodó szervezeti véleménykutatásról

Gyorsjelentés a pénzügyi tranzakciós illetékkel és az energiaköltségek alakulásával kapcsolatban készített gazdálkodó szervezeti véleménykutatásról Gyorsjelentés a pénzügyi tranzakciós illetékkel és az energiaköltségek alakulásával kapcsolatban készített gazdálkodó szervezeti véleménykutatásról 2013. február 11. Háttér A Fejér Megyei Kereskedelmi

Részletesebben

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542 Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

2015 ÁPRILISI HÍRLEVÉL

2015 ÁPRILISI HÍRLEVÉL BIHAR-SÁRRÉT VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLET 4100 BERETTYÓÚJFALU, KOSSUTH UTCA 25 WWW.BSVE.HU INFO@BSVE.HU 2015 ÁPRILISI HÍRLEVÉL Tisztelt Érdeklődők! Szeretettel köszöntjük a Bihar -Sárrét Vidékfejlesztési

Részletesebben

Nógrád megye bemutatása

Nógrád megye bemutatása Nógrád megye bemutatása Nógrád megye Magyarország legkisebb megyéi közé tartozik, az ország területének mindössze 2,7 százalékát (2.546 km 2 ) foglalja el. A 201.919 fős lakosság az ország népességének

Részletesebben

KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉG

KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉG Központi Statisztikai Hivatal Miskolci Igazgatósága KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉG Miskolc, 2006. május 23. Központi Statisztikai Hivatal Miskolci Igazgatóság, 2006 ISBN 963 215 973 X Igazgató: Dr. Kapros

Részletesebben