E L Ő T E R J E S Z T É S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő T E R J E S Z T É S"

Átírás

1 Szám: 02/137-17/2015. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88) , FAX: (88) E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének április 30-i ülésére Tárgy: A Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetésének végrehajtása, költségvetési maradvány megállapítása Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Az előterjesztés elkészítésébe bevont személyek, szervezetek: Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Gazdasági Iroda Szász Jutka irodavezető Farkas Barbara költségvetési referens Az előterjesztést megtárgyalták: Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Bizottságai

2 Tisztelt Közgyűlés! A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az eredeti költségvetését a 3/2014.(II.19.) önkormányzati rendeletével állapította meg, amelyet ezt követően öt alkalommal módosított. A módosítások következtében a költségvetés főösszege ezer Ft-ról ezer Ft-ra növekedett. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése A költségvetés főösszegének jelentős változását a költségvetési maradvány bevonása, ezen túlmenően pályázati támogatás, az általános választások lebonyolítására, koordinálására kapott támogatás, tárgyi eszközök értékesítése, továbbszámlázott szolgáltatások bevétele, a bérkompenzációra nyújtott központi támogatás, a munkáltatói lakásalap számlára érkezett munkavállalói törlesztő részletek, valamint a megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás jelentette. A Veszprém Megyei Önkormányzat kiemelkedő, egyben legfontosabb feladata volt a területfejlesztéssel kapcsolatos tervezés és a felkészülés a as Európai Uniós operatív programok területi szintű fogadására. A tervezési dokumentumok előkészítésének támogatására, és az ehhez szükséges megyei tervezői kapacitások megerősítésére irányult a Veszprém megye fejlesztésének megalapozása a közötti időszakra című, ÁROP /A azonosítószámú projekt. A pályázat megindítása évben kezdődött, azonban a megvalósítás kiemelkedő részfeladatai évben valósultak meg. Fő elemei voltak: A megyei szintű helyzetértékelő dokumentum utómunkálata keretében a megyei tervezési dokumentumokat megalapozó regionális kitekintésű megyei fejlesztési szükségletek beazonosítása, lehetséges fejlesztési irányok meghatározása. A megye hosszú távú fejlesztési céljait koncepcionális szinten rögzítő tervezési dokumentum, a megyei területfejlesztési koncepció elkészítése. Megyei szintű, középtávú stratégia, a megyei területfejlesztési program elkészítése. A közötti uniós támogatási időszakra vonatkozó operatív programok kialakításához részdokumentumok elkészítése (ITP). Területi koordináció ellátása. Partnerség biztosítása. Az elkészült megyei területfejlesztési elképzeléseket összegző programhoz illeszkedő, uniós forrásból támogatandó projektek generálása, összegyűjtése. A projekt keretében elkészült fenti dokumentumok jelentik a uniós költségvetési időszak Veszprém megyét érintő fejlesztései sikerességének alapját. Ezen dokumentumok elkészítésével a Veszprém Megyei Önkormányzat hozzájárult a közötti uniós támogatási időszak tervezési munkáihoz, elősegítve az uniós forrásból támogatandó projektek generálását, fejlesztését és megvalósulását. A területfejlesztési feladatok mellett az önkormányzatnak jelentős szerepe jutott a helyi önkormányzati, valamint a nemzetiségi önkormányzati választások területi szinten 2

3 történő előkészítése, koordinálása, illetve lebonyolítása, valamint az Európai Parlamenti, országgyűlési képviselőválasztások lebonyolítása terén történő közreműködésben. A fenti, Európai Uniós, illetve központi forrásból finanszírozott feladatok mellett az önkormányzat megyei turisztikai kiadványt készített, turisztikai kiállítást szervezett az idegenforgalmi értékek bemutatására, jelentős szerepet vállalt a Megyei Értéktár Bizottság a nemzeti értékek megyei értéktárba történő felvételének gondozásában. Nemzetközi kapcsolatok révén szakmai tapasztalatcsere történt a területfejlesztés gyakorlatának megismerésében. Európai Uniós forrásból került megvalósításra "Az egészségre építve!" című TÁMOP / pályázat. Az önkormányzat gazdálkodására a takarékosság volt jellemző, ennek érdekében jelentősen csökkentette az önként vállalt feladatait, melyek forrása kizárólag saját bevételből történt. Bevételi források és azok teljesülése Az önkormányzat költségvetési támogatásai között szereplő megyei ön kormányzatok működésének általános támogatása a költségvetési törvény 2. melléklete szerint ezer Ft illette a megyei önkormányzatot. A központi forrás folyósítása az Ávr. szerint meghatározott ütemezéssel összhangban történt. A központosított támogatásban a december havi bérkompenzáció összege jelentkezik. A bérkompenzáció évre eső része 291 ezer Ft kiegészítő támogatásként érkezett. A megyei ön kormányzati t artalékból ezer Ft támogatást egyedi elbírálás alapján nyert az önkormányzat. A pályázati igény a évben fellépő, előre nem tervezett kiadások fedezetére, továbbá a pénzügyi egyensúly helyreállítására került benyújtásra összesen ezer Ft összegben. A támogatás csökkentett összegben december 23-án került folyósításra az önkormányzat számlájára, így szükségessé vált a támogatási célok felülvizsgálata a Közgyűlés februári ülésén. A támogatás felhasználása és elszámolása évben történt meg. Az államháztartási körön belülről származó egyéb támogatások több forrásból folytak be. Részben a Veszprém Megyei Munkaügyi Központtal kötött megállapodás alapján a téli közfoglalkoztatás vonatkozásában teljesült 848 ezer Ft bevétel. A helyhatósági választások lebonyolításával, koordinálásával kapcsolatban ezer Ft támogatás érkezett. A megyei önkormányzat 2013-ban sikeresen pályázott a Területfejlesztési tevékenység támogatása a konvergencia régiókban lévő megyei önkormányzatok és a Balaton Fejlesztési Tanács számára ÁROP /A kódszámú pályázaton, valamint "Az egészségre építve!" című TÁMOP / pályázaton. A TÁMOP pályázaton elnyert pénzből önként vállalt feladat valósult meg a Hivatal egészséges munkahely szemléletének kialakításával összefüggésben. A pályázat tekintetében évben összesen ezer Ft lehívása történt meg. Az ÁROP pályázat október 31-ével zárult le. A pályázat végelszámolása megtörtént, azonban annak teljes elfogadása évre tolódik át. A pályázatból évben ezer Ft támogatás teljesült, ezer Ft folyósítására a helyszíni vizsgálat, valamint a végelszámolás teljes befogadását követően kerül sor. 3

4 A bevételi források közül a működési bevételek a módosított hoz képest 88,43 %- on ezer Ft teljesültek. A bevétel között döntő részt a Kormányhivatal, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, valamint a Veszprémi Petőfi Színház felé továbbszámlázott szolgáltatások (telefon használat díja, közös költség) szerepelnek, ezen túlmenően a nyújtott szolgáltatások ellenértékeként jelentkezik az ellátott turisztikai- és sportfeladatokkal összefüggésben keletkezett bevétel, továbbá a kapcsolódó általános forgalmi adó teljesülése, valamint a dolgozói Széchenyi Pihenő Kártya évi feltöltések fel nem használt egyenlegének visszatérítése. A felhalmozási bevételek összességében a módosított hoz viszonyítva 100 %-on teljesültek 188 ezer Ft összegben. A bevétel tárgyi eszközök, képviselői laptopok értékesítésből származik. A Veszprém Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvánnyal együttműködési megállapodást kötött a megyei önkormányzat élve a sok évre visszanyúló nemzetközi kapcsolataival Wunsiedel körzet és Veszprém Megye közötti ifjúsági csere lebonyolításának céljából. A megállapodás alapján az Alapítvány 750 ezer Ft-ot biztosított a feladat megvalósítására. A felhalmozási célú visszatérítendő támogatási kölcsönök vi sszatérülése államháztartáson kívülről származó bevételeken ezer Ft teljesült az önkormányzat Munkáltatói Lakásépítési Alap számlájára érkezett törlesztő részletek után. Finanszírozási c élú b evételként jelentkezik évi költségvetési maradvány felhasználása. Az 5/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendelettel elfogadott évi költségvetésről készült zárszámadásban jóváhagyott évi költségvetési maradvány felhasználása. A évi maradvány összegéből ezer Ft tényleges felhasználás történt, azonban az államháztartás számvitelének módosulása során keletkezett joghézag következtében, a maradvány értékének pontos meghatározása érdekében a évi maradvány fel nem használt részét is teljesített bevételként kell kezelni. A jogi hiányosság kezelésére állásfoglalást nyújtottunk be a Nemzetgazdasági Minisztérium felé, azonban az előterjesztés megküldéséig válasz nem érkezett. A évi maradvány felhasználásával kiegyenlítésre kerültek az előző évről áthúzódó kötelezettségvállalások, továbbá a megyei önkormányzati tartalék keret terhére nyújtott támogatás a megjelölt céloknak megfelelően felhasználásra került, a beszámoló szerint kimutatott, fel nem használt általános működési támogatás visszautalása megtörtént. A Hivatal finanszírozására ezer Ft költségvetési támogatás folyósítása történt. A Hivatal finanszírozása az előző év azonos időszakához viszonyítva mintegy 50 millió Ft-tal 36,23 %-kal magasabb. A többletként jelentkező támogatás az ÁROP /A-2013 kódszámú pályázatban vállalt létszámbővítés többletkiadásaival, valamint a megyei önkormányzati támogatás részben Hivatal költségvetésében történő megvalósításával indokolható. A megyei önkormányzat pénzforgalmi számlájára december 29-én került átutalásra ezer Ft finanszírozási bevétel. A évi működési költségvetési támogatásból nyújtott előleg a január 5-én esedékes bérek fedezetére biztosított forrást. 4

5 A költségvetés beszámolója szerinti ezer Ft bevétel teljesülése a jelenlegi jogszabályi előírásokból adódó duplikálás hatása, hiszen a Hivatalnak nyújtott költségvetési támogatás ezer Ft megjelenik az Önkormányzatnál központi forrásként, amely a valós képet jelentősen torzítja. Az önkormányzat gazdálkodása stabilitást mutat, azonban a Közgyűlés a 30/2014. (VII.10.), valamint a 31/2014. (VII.10.) MÖK határozatával döntött a megyei önkormányzati tartalékra történő pályázati igény benyújtásáról, ami azzal volt indokolható, hogy szeptemberoktóber hónapban került sor az ÁROP /A-2013 kódszámú pályázat lezárására, így a kifizetések jelentős hányada is ebben az időszakban jelentkezett. A részelszámolások befogadásáig az önkormányzatnak komoly likviditási nehézségekkel kellett szembenéznie, mivel a folyó kiadások mellett a pályázat zavartalan lebonyolítását is biztosítania kellett. A pénzügyi egyensúly csak november hónapban állt helyre, így a folyósított támogatás beszerzésekhez, illetve kiadványok készítéséhez nyújthatott fedezetet. A központi költségvetésből nyújtott általános működési támogatás az önkormányzat kötelező feladataira fedeztet nyújtott. A támogatás felhasználása teljes összegben megtörtént. A bevételek tekintetében elmondható, hogy a befolyó bevételekhez ugyanazon összegben kapcsolódnak a kiadások. A gazdálkodást segítő, a feladatkört bővítő lehetőségekre, önként vállalt feladatokra csak a munkáltatói kölcsön törlesztésből, valamint a pályázatokban elszámolható pályázati tevékenységtől független kiadások megtérítéséből származó bevételek nyújtottak forrást. Kiadások alakulása A működési kiadásokban döntően a Hivatal, valamint a Közgyűlés működésének kiadásai jelennek meg. A kötelező feladatellátás teljesítésével összefüggésben keletkezett kiadások a területfejlesztéshez, az idegenforgalmi értékek felkutatásához, bemutatásához, a sportfeladatok támogatásához, a szabadidős tevékenységek koordinálásához kapcsolódnak. A működési célú támogatások teljesülése mutatja a sport tevékenységgel, utánpótlás neveléssel kapcsolatos, megállapodásokon alapuló kiadásokat, valamint a kitüntetések adományozására, a Tiszta Virágos Veszprém Megyéért pályázat elismerésére nyújtott támogatások összegét. A beruházási ki adások jelentős része a évben folyósított megyei önkormányzati tartalékból valósultak meg, melyek az önkormányzat informatikai eszközállományát, személygépkocsi parkját gyarapították. Az önkormányzat gazdálkodásának áttekintésénél figyelembe kell venni azt is, hogy a céltartalék, valamint az általános tartalék módosított ának összege ezer Ft, amellyel szemben nem áll teljesítési adat, hiszen csak az ok lebontását követően történhet tényleges pénzforgalmi kiadás, ezért ezen sorok tartalma a teljesítési viszonyszámokat torzítja. Létszám alakulása Az eredeti költségvetés az önkormányzat engedélyezett létszámát 29 főben határozta meg, és további 2 főt a téli közfoglalkoztatási program keretében alkalmazott a Hivatal. Az ÁROP- 5

6 1.2.11/A kódszámú pályázat megvalósításával összefüggésben a Hivatal engedélyezett létszáma november 1. és szeptember 30. közötti időszakban, majd azt meghosszabbítva december 31-ig 3 fő területfejlesztési koordinátorral egészült ki. Az Önkormányzat Közgyűlése vonatkozásában az októberi önkormányzati választásokat követően 1 fő képviselői létszámmal csökkenve alakult meg az új képviselő testület, figyelemmel Veszprém megye lakosságszámának előző ciklusidőszakhoz képest történő csökkenésére. Értékpapír és hitelműveletek alakulása, hitelállomány változásának tartalmi okai Az önkormányzat számlavezetését a Magyar Államkincstár végzi kiemelt figyelemmel. Hitel felvételére az államháztartási jogszabályokból adódóan a megyei önkormányzatnak nincs lehetősége, a gazdálkodáshoz döntően az államtól kapott támogatás nyújt fedezetet. A közgyűlés az 5/2014. (II.13.) MÖK határozatával döntött arról, hogy sem 2014-ben, sem az azt követő három évben adósságot keletkeztető ügyletekre irányuló kötelezettséget, illetve kezességet nem vállal. Vagyon alakulása Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (1.13.) Kormányrendelet az államháztartás költségvetési szerveinél megvalósuló gazdálkodási adminisztratív feladatok ellátására jelentős terhet rótt. A bevezetett könyvelési rendszerrel a kettős könyvvitelt a költségvetési és a pénzügyi számvitel területén alkalmazni kellett. Az új számviteli fogalmak, műveletek az eddig használt számviteli gyakorlatot alapjaiban formálta át, ennek megfelelően a könyvviteli mérleg új rendszerre történő átkonvertálására is szükség volt. A rendeletben bemutatásra kerülő vagyonmérleg szerkezete, tartalmi elemei az ún. rendező mérleg segítségével kerültek meghatározásra, majd a Magyar Államkincstár által pénzügyileg jóváhagyásra. Az önkormányzat mérlegfőösszege 8,36 %-kal csökkent. Annak ellenére, hogy az önkormányzat döntő részben pályázatok útján nyert forrásból ezer Ft-ot fordított beruházásokra, a fentiekben jelzett jogszabályi előírások alapján a beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó mértéke az előző évektől eltérően a vagyont nem gyarapítja. A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök ezer Ft-os növekedését ezer Ft értékcsökkenés terhelte. Az önkormányzat a Területfejlesztésről szóló évi XXI. törvény 29. (2) bekezdése alapján térítésmentesen részesedést szerzett a Közép- Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft-ben 33,3%-os tulajdoni résszel ezer Ft összegben. A mérlegfőösszeg alakulására a pénzeszközök állományának csökkenése volt a legnagyobb hatással, itt 29,89 %-os csökkenés ezer Ft figyelhető meg. A pénzeszközállomány csökkenésében az előző évi általános működési támogatásból származó a pályázatok zavartalan lebonyolítása céljára megtakarított maradvány elvont része mutatkozik. A követelések állománya ezer Ft-tal csökkent a Munkáltatói Lakásalap számlán jóváírt törlesztő részletek következtében. Az előzőekben bemutatott vagyonelemekben történő csökkenés forrás oldalon a mérleg szerinti eredmény, ebből kifolyólag a saját tőke negatív irányú változását vonta maga után, mely megegyezik az eredmény kimutatásban megállapított mérleg szerinti eredmény ezer Ft szerinti összegével. 6

7 Költségvetési maradvány megállapítása A Magyar Államkincstár felé leadott, illetve általa jóváhagyott elemi költségvetési beszámolóban kimutatott költségvetési maradvány ezer Ft-ban került meghatározásra. Az államháztartás számvitelének módosításával átalakul a költségvetési maradvány megállapításának módszertana. A költségvetési maradvány megállapítása a könyvviteli számlák összevont egyenlegének adott, illetve nyújtott előlegekkel korrigált összegeként kerül megállapításra. Az Önkormányzat, valamint a Hivatal december 31-i záró pénzeszközállománya együttesen ezer Ft volt. A jóváhagyásra kerülő ezer Ft költségvetési maradvány ezer Ft összegben működési célokat szolgál, a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatáshoz kapcsolt kötelezettségek ezer Ft összegben tartalmaznak felhalmozási célokat. A megyei önkormányzat a évi elemi költségvetése meghatározásakor ezer Ft költségvetési maradványt a vállalt kötelezettségekkel összhangban előzetesen jóváhagyott. A gazdasági év lezárása megtörtént. A Magyar Államkincstár április 15. nappal elkészítette a Veszprém Megyei Önkormányzat konszolidált éves költségvetési beszámolóját. A pénzügyi információs rendszer keretében elkészített beszámoló egyes űrlapjait a megyei önkormányzat honlapján a nyilvánosság számára közzétesszük. 7

8 Tisztelt Közgyűlés! A Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet-tervezetet, a költségvetési maradvány megállapítását a Tisztelt Közgyűlés elé terjesztem, és kérem, hogy azt megvitatni és a beszámolóról a rendeletet megalkotni szíveskedjék. Veszprém, április 22. Polgárdy Imre s.k. 8

9 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK /2015. (. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról, költségvetési maradvány megállapításáról A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 91. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A rendelet hatálya a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésére, bizottságaira, valamint a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalra terjed ki. 2. (1) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) a évi költségvetésének végrehajtását a.) ezer Ft bevétellel, b.) ezer Ft kiadással jóváhagyja. (2) A Közgyűlés a pénzforgalmi bevételek és kiadások teljesítését és a költségvetési okkal való egybevetését az 1. melléklet részletezése szerint elfogadja. (3) A Közgyűlés a kiadások költségvetési szervek szerinti teljesítését és a költségvetési okkal való egybevetését a 2. melléklet szerint elfogadja. (4) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzat működésével és egyes felhalmozási kiadásaival összefüggésben a 3. melléklet részletezése szerint ezer Ft került felhasználásra. (5) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal működési kiadásai a 4. mellékletben részletezett feladatokkal összefüggésben ezer Ft került felhasználásra. (6) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a megyei önkormányzatok működésének támogatása jogcímen kapott forrás elszámolása megtörtént. A támogatás teljes összegét a Veszprém Megyei Önkormányzat felhasználta. (7) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a költségvetésben tervezett általános tartalék ezer Ft kivételével felhasználásra került. Az általános tartalék felhasználásáról a költségvetési rendeletmódosítások során történt tételes elszámolás. (8) A Közgyűlés a rendelet 5,6, 8 kiegészítő mellékletekben részletezett adatokat tájékoztatásul elfogadja, az átlaglétszámok alakulását a 2. melléklet részletezése szerint jóváhagyja. 9

10 3. (1) A Veszprém Megyei Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik. (2) A Veszprém Megyei Önkormányzat évben nem határozott meg több éves kihatással járó döntéseket. (3) A Veszprém Megyei Önkormányzat nem rendelkezett közvetett támogatások nyújtásáról. (4) A Veszprém Megyei Önkormányzat évben a Veszprém Megyei Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjait a 10. melléklet szerint mutatja be. 4. A Közgyűlés a Veszprém Megyei Önkormányzat és intézménye költségvetési maradványát és annak felhasználását a 7. melléklet részletezése szerint ezer Ft költségvetési maradvánnyal jóváhagyja és engedélyezi. 5. (1) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Önkormányzat vagyoni helyzetét tükröző mérleget 9/a melléklet részletezésében a következő főösszegekkel fogadja el: a.) Eszközök ezer Ft, b.) Források ezer Ft. (2) A Közgyűlés a Veszprém Megyei Önkormányzat eredménykimutatását, adósságállományát, vagyonkimutatását és ingatlan vagyonának bemutatását, valamint részesedését gazdasági társaságokban a 9/b, 9/c, 9/d, 9/e, 9/f, 9/g melléklet részletezésében tudomásul veszi. (3) A 9/d melléklet szerint bemutatott vagyonkimutatásban szereplő ingatlanvagyon számviteli nyilvántartás szerinti bruttó értéke és a 9/d melléklet szerinti ingatlan vagyonkataszteri nyilvántartásban szereplő ingatlanvagyon bruttó értéke megegyezik. Záró rendelkezések 6. (1) A Közgyűlés felhatalmazza a Közgyűlés Elnökét, hogy elemi költségvetési beszámoló adatainak nyilvános közzétételéről a helyben szokásos módon gondoskodjon. (2) Ez a rendelet a kihirdetését követő 2. napon lép hatályba és hatályát veszti április 30-án. (3) Hatályát veszti: 1. a Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetéséről szóló 4/2013. (II.20.) önkormányzati rendelet, 2. a Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetésének módosításáról szóló 6/2014. (IV.24.) önkormányzati rendelet, 3. a Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetésének módosításáról szóló 7/2014. (VII.16.) önkormányzati rendelet, 10

11 4. a Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetésének módosításáról szóló 10/2014. (IX.30.) önkormányzati rendelet, 5. a Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetésének módosításáról szóló 14/2014. (XII.22.) önkormányzati rendelet, 6. a Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetésének módosításáról szóló 2/2015. (II.17.) önkormányzati rendelet. Polgárdy Imre a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei jegyző 11

12 A Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról, költségvetési maradvány elszámolásáról szóló rendelet-tervezet i n d o k o l á s a ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 91. -a írja elő a helyi önkormányzatok költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet készítésének határidejére, továbbá tartalmára vonatkozó előírásokat. A Veszprém Megyei Önkormányzat elkészítette a költségvetés végrehajtását bemutató éves költségvetési beszámolóját, melyben meghatározta a jóváhagyásra javasolható maradvány mértékét. A Magyar Államkincstár felé benyújtott a Megyei Önkormányzatra, illetve Hivatalára vonatkozó elemi költségvetési beszámoló jóváhagyása megtörtént, azokról a Magyar Államkincstár konszolidált éves költségvetési beszámolót készített. A rendelet tervezet szerint kerül jóváhagyásra az elemi költségvetési beszámoló szerint megállapított költségvetési maradvány. RÉSZLETES INDOKOLÁS 1. -hoz A Veszprém Megyei Önkormányzat zárszámadásról szóló rendeletének hatálya a Veszprém Megyei Önkormányzatra, valamint a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalra terjed ki. 2. -hoz A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 3/2014. (II.19.) önkormányzati rendeletével állapította meg költségvetését ezer Ft bevételi - kiadási főösszeggel. Az évközben végrehajtott módosítások miatt a költségvetési bevételek és kiadások főösszegét ezer Ft-ban határozta meg a közgyűlés. A módosításokat elsősorban a költségvetési maradvány jóváhagyása, a továbbszámlázott, illetve nyújtott szolgáltatások ellenértéke, pályázati támogatások, helyhatósági választásokkal összefüggésben kapott támogatás teljesített értékének bevételnövelő hatása miatt kellett megtenni. Bevételi források és azok teljesülése A bevételeket -csoportonként és kiemelt onként az 1. melléklet részletezi. Az önkormányzat költségvetési támogatásai között jelenik meg a központi költségvetési törvény szerint meghatározott megyei önkormányzati támogatás összege ezer Ft, valamint a foglalkoztatottak bérkompenzációjának támogatása. A működést biztosító központi források 100 %-on teljesültek. Az önkormányzat igyekezett szem előtt tartani a gazdaságossági szempontokat, így a gazdálkodást a pénzügyi stabilitás jellemezte annak 12

13 ellenére, hogy az év közben megvalósított két Európai Uniós pályázat kiadásait az önkormányzatnak kellett megelőlegeznie. A helyhatósági választásokban nyújtott koordinációs, illetve lebonyolító szerepvállalás, a pályázati elszámolások elfogadását követően kapott forrás, valamint a téli közfoglalkoztatáshoz a Megyei Munkaügyi Központtól megigényelt támogatás után ezer Ft bevételhez jutott az önkormányzat. A működési bevételek 88,43 %-ban teljesültek, mely döntően a továbbszámlázott szolgáltatások, illetve kiadványok, önkormányzati együttműködések bevételének ellenértékéből adódik. Az csoporton belül megjelenő bevételekre jellemző, hogy döntően ugyanakkora értékben tartozik hozzá kiadás. Felhalmozási bevételek teljesülése a tárgyi eszközök értékesítésével keletkeztek. A felhalmozási célú visszatérítendő támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről az önként vállalt feladatok forrása az önkormányzat Munkáltatói Lakásépítési Alap számlájára érkezett törlesztő részletek ezer Ft bevételeit tartalmazza. A költségvetési bevételek összességében 96,89 %-on teljesültek a módosított hoz képest. A bevételek összességében ezer Ft-ban teljesültek évben. Kiadások alakulása A kiadásokat onként és kiemelt onként az 1. melléklet mutatja be. A költségvetés összes kiadásai a módosított hoz képest 86,32 %-on teljesültek. A teljesítési szint a fentiekben bemutatott költségvetésből befolyt bevételek hatása, továbbá a ezer Ft tartalék maradványértékével indokolható. A működési kiadások 85,28%-on teljesültek, melyek jelentős részben az önkormányzati igazgatási tevékenység ellátását szolgálták. A működési kiadások között szereplő általános tartalék összege a pályázatok után nyert megtakarításokat mutatja, míg a céltartalékban az önként vállalt feladatok tartalék keretének összege jelentkezik. A tartalékok ezer Ft nagysága indokolja a kiadások nagyarányú alulteljesítését. A felhalmozási kiadások célonként és feladatonkénti megvalósulását az 5. melléklet tartalmazza. A beruházások alacsony teljesítési szintje azzal indokolható, hogy a megyei rendkívüli támogatásra benyújtott pályázat decemberben került elbírálásra, így a támogatás felhasználása - mely döntő részben beruházási célú évre tolódik. 3. -hoz Az Áht., valamint annak végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet rendelkezései szerint be kell mutatni az adóságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeket, továbbá a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését, valamint az adott évben nyújtott közvetett támogatásokat. A megyei önkormányzat évben a fentiekben felsorolt gazdasági eseményekhez kötelezettséget nem vállalt. A Veszprém Megyei Önkormányzat adósságállományát a 9/c melléklet mutatja 13

14 be, melyben szereplő kötelezettségvállalások lejárata nem haladja meg a 30 napot. A kötelezettségvállalások a folyó működési kiadásokhoz kapcsolódnak. A 10. melléklet elkülönítetten mutatja be az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait 4. -hoz A Magyar Államkincstár felé leadott, majd jóváhagyott elemi költségvetési beszámoló szerint a Veszprém Megyei Önkormányzat ezer Ft költségvetési maradvánnyal rendelkezik. A könyvviteli mérleg szerint a december 31-i záró pénzkészlet ezer Ft melynek felosztását a 7. melléklet mutatja be. A rendelkezésre álló pénzkészlet felosztásán túl ezer Ft kiadási megteremtésére is szükség volt. Az eltérés abból adódik, hogy a kiadás a pénzügyi számvitel szerint pénzforgalmilag évben megtörtént, azonban költségvetési szempontból a költségvetési számvitelben csak évben jelentkezik. 5. -hoz A Veszprém Megyei Önkormányzat vagyona ezer Ft. A vagyon változását a 9/a melléklet mutatja be. Az önkormányzat ezer Ft mérleg szerinti eredménnyel zárta a évet, mely a saját tőke állományának csökkenését jelenti. A 9/c mellékletben bemutatott, a számviteli nyilvántartásokban szereplő ingatlan vagyon bruttó értéke a vagyonkataszteri nyilvántartási értékkel megegyezik. Az államháztartás, valamint az önkormányzat rendszerének átalakításával a központi költségvetést meghatározó, önkormányzati támogatás megállapításának alapjául szolgáló elvek jelentősen befolyásolják a megyei önkormányzat mozgásterét a vagyon gyarapítása szempontjából. Az önkormányzat kizárólag a meglévő vagyon állagának és értékének megőrzésére törekszik költségvetési lehetőségei függvényében, követi a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény előírásait, mely alapján legalább az elszámolt értékcsökkenés mértékének megfelelő nagyságrendben tartalékot képez. A évben összességében ezer Ft értékcsökkenés került elszámolásra. Pályázati forrásból, valamint saját erőből az önkormányzat ezer Ft-ot fordított beszerzésekre, ezen túlmenően költségvetési keretein belül végzett karbantartási feladatokat az eszközállomány értékének megtartására. 6. -hoz A záró rendelkezések a hatályba léptető és a hatályon kívül helyező költségvetést módosító rendelkezéseket tartalmazzák. 14

15 Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról, költségvetési maradvány megállapításáról szóló rendelet-tervezetének előzetes hatásvizsgálata A Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetésének végrehajtása, költségvetési maradvány megállapításáról szóló rendelet-tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai a Jat. 17. (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében az alábbiak szerint összegezhetők: 1. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatásának vizsgálata, különösen: a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai A Tervezet bemutatja a Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal gazdálkodását a bevételi-kiadási, valamint a létszám ok tükrében, továbbá bemutatja az önkormányzati vagyon alakulását. Bemutatásra kerül a költségvetési maradvány nagysága, és a kapcsolódó kötelezettségekkel összhangban annak felhasználása. b) környezeti és egészségi következményei A Tervezetben foglaltaknak környezeti és egészségi következményei nincsenek. c) adminisztratív terheket befolyásoló hatásai Az államháztartást szabályozó jogszabályok a rendelet elfogadását követően további adminisztrációs terheket keletkeztetnek. A Tervezet elfogadását, illetve kihirdetését követően a helyben szokásos módon kihirdetésre kerül. 2. A jogszabály megalkotása szükségességének, a jogalkotás elmaradása várható következményeinek vizsgálata: Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 88. és 91. -a írja elő az Önkormányzat számára a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli szabályok szerinti éves beszámoló készítésének kötelezettségét, továbbá a zárszámadási rendelet képviselő-testület elé terjesztés határidejének kötelmét. A jogbiztonság okán célszerű a rendelet elfogadása. Ennek elmaradása jogszabályellenes tartalom fennmaradását eredményezné, mely következtében az Önkormányzat elesik a részére megállapított költségvetési támogatástól annak elfogadásáig, mely súlyosan veszélyeztetné likviditási helyzetét. 3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A Tervezet elfogadása esetén az új rendelet alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel. 15

16 TARTALOMJEGYZÉK I. Előterjesztés II. Rendelet III. Rendelet indokolása IV. Hatásvizsgálat V. Mellékletek 1. melléklet Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat 2013 költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról csoportonként és kiemelt onként kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban 2. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben 3. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat kiadásainak feladatonkénti részletezése 4. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal kiadásainak feladatonkénti részletezése 5. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetésének felhalmozási kiadásai 6. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege 7. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetési maradványát terhelő kötelezettségek 8. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat pénzeszközének változása 9/a melléklet Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő vagyonról december 31-én nettó értékben 9/b melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat eredménykimutatása 9/c melléklet Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat adósságállományáról december 31-én 16

17 9/d melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat vagyonkimutatása december 31-i nettó értéken 9/e melléklet Ingatlan vagyonkataszter év 9/f melléklet Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő műemléki védettség alatt álló területről évben 9/g melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat gazdálkodó szervezetekből származó részesedéseinek alakulása 10. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjai, projektjei 17

18 1. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról csoportonként és kiemelt onként kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban 1. táblázat Bevételek Előirányzat száma Előirányzat megnevezése évi tény eredeti módosított tény kötelező feladatok önként vállalt feladatok évi %- ában adatok ezer Ft-ban tény eredeti %- ában módosított %- ában A B C D E F G H I J K 1. Önkormányzatok működési támogatásai ,94 109,66 100, Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása ,00 100,00 100, Működési célú központosított ok ,91-100, Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása ,37-100,00 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről ,60 113,43 86, Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ,60 113,43 86,48 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Működési bevételek ,21-88, Áru- és készletértékesítés ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke ,16-87, Kiszámlázott általános forgalmi adó , Álatlános forgalmi adó visszatérítése ,55-100, Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei ,00-100, Egyéb működési bevételek ,43-100, Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevétel ,10-100,00 5 Felhalmozási bevételek ,41-100, Egyéb tárgyi eszközök értékesítése ,41-100,00 6 Működési célú átvett pénzeszközök , Egyéb működési célú átvett pénzeszközök , Működési célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ,27-93, Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről ,30-93, Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen (1+..+7) ,23 113,43 95,27 9. Maradvány igénybevétele ,69 415,38 100, Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele működési célra ,82 348,68 100, Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra , Központi, irányító szervi támogatás ,71 105,34 98, Központi, irányító szervi támogatás működési célra ,23 105,34 98, Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási célra Államháztartáson belüli megelőlegezések , Belföldi finanszírozás bevételei ( ) ,53 145,16 99, Finanszírozási bevételek (12) ,53 145,16 99,15 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek mindösszesen (8+13) ,87 125,14 96,89 2. táblázat Kiadások Előirányzat száma Előirányzat megnevezése évi tény eredeti módosított tény kötelező feladatok önként vállalt feladatok évi %- ában adatok ezer Ft-ban tény eredeti %- ában módosított %- ában A B C D E F G H I J K 1. Működési kiadások összesen ( ) ,58 111,93 85, Személyi juttatások ,72 97,80 94, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ,64 96,50 89, Dologi kiadások ,75 114,54 89, Egyéb működési célú kiadások ,83 415,49 52, Elvonások és befizetések , Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre ,68 720,00 100, Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre ,33 108,58 99, Tartalékok Általános tartalék Céltartalékok Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Felhalmozási kiadások összesen ( ) ,85 181,42 60, Beruházások ,85 181,42 60, Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Költségvetési kiadások összesen (1+2) ,72 114,47 83,28 4. Belföldi finanszírozás kiadásai ,71 105,34 93, Központi, irányítószervi támogatás folyósítása működési célra ,23 105,34 98, Központi, irányítószervi támogatás folyósítása felhalmozási célra Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Finanszírozási kiadások (4+5) ,71 105,34 93,97 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Kiadások mindösszesen (3+6) ,26 111,48 86,32

19 2. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez A Veszprém Megyei Önkormányzat bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben ezer Ft Kiemelt száma Előirányzat csoport neve Kiemelt neve Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés a módosított %- ában Kiemelt száma Előirányzat csoport neve Kiemelt neve Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés a módosított %- ában A B C D E F G H I J K L Veszprém Megyei Önkormányzat 1. Önkormányzatok működési támogatásai ,00 1. Működési kiadások összesen ( ) , Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása , Személyi juttatások , Működési célú központosított ok , Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó , Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása , Dologi kiadások ,51 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről , Egyéb működési célú kiadások , Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről , Elvonások és befizetések ,00 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre , Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre ,59 4. Működési bevételek , Tartalékok Áru- és készletértékesítés ellenértéke Általános tartalék Közvetített szolgáltatások ellenértéke , Céltartalékok Kiszámlázott általános forgalmi adó Működési célú garancia- és kezességvállásból származó kifizetés Álatlános forgalmi adó visszatérítése - 2. Felhalmozási kiadások összesen ( ) , Kamatbevételek Beruházások , Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Felújítások Egyéb működési bevételek Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevétel , Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre - 5 Felhalmozási bevételek , Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Egyéb tárgyi eszközök értékesítése ,00 3 Költségvetési kiadások összesen (1+2) ,66 6 Működési célú átvett pénzeszközök ,00 4. Belföldi finanszírozás kiadásai , Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Központi, irányítószervi támogatás folyósítása működési célra , Működési célú garancia- és kezességvállásból származó megtérülések Központi, irányítószervi támogatás folyósítása felhalmozási célra - 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ,40 5. Állaháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson 7.1 kívülről ,40 6. Finanszírozási kiadások (4+5) , Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök - 8. Költségvetési bevételek összesen (1+..+7) ,17 9. Maradvány igénybevétele , Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele működési célra , Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra , Központi, irányító szervi támogatás Központi, irányító szervi támogatás működési célra Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási célra Államháztartáson belüli megelőlegezések , Belföldi finanszírozás bevételei ( ) , Finanszírozási bevételek (12) , Bevételek mindösszesen (8+13) ,76 7. Kiadások mindösszesen (3+5) ,63 Létszám: 1 fő Közfoglalkoztatottak létszáma: 0 fő

20 2. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez A Veszprém Megyei Önkormányzat bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben ezer Ft Kiemelt száma Előirányzat csoport neve Kiemelt neve Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés a módosított %- ában Kiemelt száma Előirányzat csoport neve Kiemelt neve Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés a módosított %- ában A B C D E F G H I J K L Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 1. Önkormányzatok működési támogatásai Működési kiadások összesen ( ) , Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Személyi juttatások , Működési célú központosított ok Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó , Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása Dologi kiadások ,69 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről , Egyéb működési célú kiadások Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről , Elvonások és befizetések - 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre - 4. Működési bevételek , Tartalékok Áru- és készletértékesítés ellenértéke Általános tartalék Közvetített szolgáltatások ellenértéke , Céltartalékok Kiszámlázott általános forgalmi adó , Működési célú garancia- és kezességvállásból származó kifizetés Álatlános forgalmi adó visszatérítése ,00 2. Felhalmozási kiadások összesen ( ) Kamatbevételek Beruházások Egyéb pénzügyi műveletek bevételei , Felújítások Egyéb működési bevételek , Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevétel Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre - 5 Felhalmozási bevételek Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Egyéb tárgyi eszközök értékesítése - 3 Költségvetési kiadások összesen (1+2) ,39 6 Működési célú átvett pénzeszközök Belföldi finanszírozás kiadásai Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Központi, irányítószervi támogatás folyósítása működési célra Működési célú garancia- és kezességvállásból származó megtérülések Központi, irányítószervi támogatás folyósítása felhalmozási célra - 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Állaháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről - 6. Finanszírozási kiadások (4+5) Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök - 8. Költségvetési bevételek összesen (1+..+7) ,63 9. Maradvány igénybevétele , Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele működési célra , Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra Központi, irányító szervi támogatás , Központi, irányító szervi támogatás működési célra , Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási célra Államháztartáson belüli megelőlegezések Belföldi finanszírozás bevételei ( ) , Finanszírozási bevételek (12) , Bevételek mindösszesen (8+13) ,27 7. Kiadások mindösszesen (3+5) ,39 Létszám: 24 fő Közfoglalkoztatottak létszáma: 0 fő

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 10/2014. (IX.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 10/2014. (IX.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 10/2014. (IX.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetéséről szóló 3/2014. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról A Veszprém

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/211-3/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/71-2/2015. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) Szám: 02/26-9/2016. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/249-11/2015. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS az önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosításáról

ELŐTERJESZTÉS az önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosításáról SOMOGY MEGYE JEGYZŐJE SOMOGY MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE Ügyiratszám: SMÖ/319-2/215. ELŐTERJESZTÉS az önkormányzat 215. évi költségvetési rendeletének módosításáról Az államháztartásról szóló 211. évi CXCV.

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) Szám: 02/182-11/2015. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/271-15/2015. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics község Önkormányzatnak 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete 6. melléklet Balatonederics Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéhez Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testülete 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati

Részletesebben

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összesített

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összesített Bakonyság Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (V. 12) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Részletesebben

12/2014.NII1.28.1 számú. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról

12/2014.NII1.28.1 számú. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2014.NII1.28.1 számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról Szendrő

Részletesebben

ab) munkaadókat terhelő járulékok

ab) munkaadókat terhelő járulékok Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelete Balatonudvari Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III. 17.) önkormányzati

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 2014. július 16. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 225 XXIV. (LII.) évfolyam 4. szám 2014. július 16. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. A VESZPRÉM MEGYEI

Részletesebben

1.1. számú melléklet a 14/2014 ( XI.27. ) önkormányzati rendelethez Nagycserkesz Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Képviselő-testületének

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Képviselő-testületének KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi

Részletesebben

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése 2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek ának teljesítése Megnevezés eredeti Ellend Községi Önkormányzat módosított összege 2 3 4 5 8 01 Helyi önkormányzatok működésének

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2014. (III. 12.) önkormányzati rendelete

Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2014. (III. 12.) önkormányzati rendelete Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Hatályos:2014-03-17 -tól Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Bánhorváti Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Bánhorváti Községi

Részletesebben

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 17/2014. (IV.25) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról, a központi támogatások elszámolásáról Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

SAJOBABONY VAROS ONKORMANYZATA KEPVISELO-TESTULETENEK 11/2015. (IV.29.) onkormanyzat! rendelete. a 2014. evi penziigyi terv vegrehajtasarol

SAJOBABONY VAROS ONKORMANYZATA KEPVISELO-TESTULETENEK 11/2015. (IV.29.) onkormanyzat! rendelete. a 2014. evi penziigyi terv vegrehajtasarol SAJOBABONY VAROS ONKORMANYZATA KEPVISELO-TESTULETENEK 11/2015. (IV.29.) onkormanyzat! rendelete a 2014. evi penziigyi terv vegrehajtasarol Sajobabony Varos. Onkormanyzatanak Kepviselo-testiilete az Alaptorveny

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Bakonyság Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat évi költségvetése Konszolidált Bevételek (E Ft)

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat évi költségvetése Konszolidált Bevételek (E Ft) 1. melléklet Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.14.) önkormányzati rendelethez Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése Konszolidált

Részletesebben

SORKIKÁPOLNA Önkormányzat évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

SORKIKÁPOLNA Önkormányzat évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek 1. melléklet a 7/2015.(V.29.) önkormányzati rendelethez SORKIKÁPOLNA Önkormányzat 2014. évi zárszámadása Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek K1. Személyi juttatások K2.

Részletesebben

Csernely Községi Önkormányzat évi költségvetésének összevont mérlege

Csernely Községi Önkormányzat évi költségvetésének összevont mérlege 1.1. melléklet a 2/2014.(II.04.) önkormányzati rendelethez 1 Csernely Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összevont mérlege B E V É T E L E K 1.. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) Szám: 02/26-7/2016. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

A Somogy Megyei Közgyűlés. 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete. a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

A Somogy Megyei Közgyűlés. 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete. a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról A Somogy Megyei Közgyűlés 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról A Somogy Megyei Közgyűlés az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti

Részletesebben

Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról

Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi

Részletesebben

B E V É T E L E K Ezer forintban

B E V É T E L E K Ezer forintban 1.1. melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez Lovászpatona Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím Ezer

Részletesebben

Önkormányzat Gyanógeregye évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

Önkormányzat Gyanógeregye évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek 1. melléklet a 7/2016. (V.12.) önkormányzati rendelethez Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási

Részletesebben

Eredeti előirányzat B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Eredeti előirányzat B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1. melléklet a /2017. ( ) önkormányzati rendelethez Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2017. évi költségvetése bevételei rovatszám -csoport, kiemelt előírányzat megnevezése Vas Megyei Vas

Részletesebben

KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet-tervezete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2014.(II.14.) önkormányzati rendelet áról Kunfehértó Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének november 21-i ülésének 3. napirendi pontjához

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének november 21-i ülésének 3. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 21-i ülésének 3. napirendi pontjához A költségvetési rendelet módosítására az 1. információs táblában kimutatott javaslatok

Részletesebben

B E V É T E L E K. Bevételi jogcím

B E V É T E L E K. Bevételi jogcím 17/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelet 1. mell.,,1.1 mell. az 1/2014. (II.28.) önkorm. rendelethez Szakoly Község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E

Részletesebben

14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) (K11)

14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) (K11) 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 377 887 02 Normatív jutalmak (K1102) 0 03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 0 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési

Részletesebben

1. melléklet a 8/2016. (V.27.) önkormányzati rendeleth Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevé

1. melléklet a 8/2016. (V.27.) önkormányzati rendeleth Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevé 1. melléklet a 8/216. (V.27.) önkormányzati rendeleth Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevé ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI MÓDOSÍTOTT ÖSSZESEN K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor 1. sz.

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete. 1. A költségvetés bevételei és kiadásai

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete. 1. A költségvetés bevételei és kiadásai Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetésének zárszámadásáról. Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez

Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2015. évi Ezer forintban 2015.

Részletesebben

MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE I. FÉLÉVES VÉGREHAJTÁSÁNAK SZÁMSZAKI MELLÉKLETEI

MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE I. FÉLÉVES VÉGREHAJTÁSÁNAK SZÁMSZAKI MELLÉKLETEI MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE I. FÉLÉVES VÉGREHAJTÁSÁNAK SZÁMSZAKI MELLÉKLETEI Elfogadva a./2016. (VIII.31.) Kt. határozattal Mór, 2016. augusztus 31. Tartalomjegyzék - 1. melléklet Mór

Részletesebben

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÉS PÉNZMARADVÁNYÁRÓL Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2014. évi. Sorszám Bevételi jogcím Eredeti előirányzat. Módosított előirányzat.

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2014. évi. Sorszám Bevételi jogcím Eredeti előirányzat. Módosított előirányzat. 1.1. melléklet a 15/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelethez Kazincbarcika Városi Önkormányzat 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím Eredeti

Részletesebben

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám B E V É T E L E K 1. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez 1.1. sz. táblázat Csatka község Önkormányzat Ezer forintban 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím 1 2

Részletesebben

MEGHÍVÓ 2015. május 7.

MEGHÍVÓ 2015. május 7. MEGHÍVÓ 2015. május 7. 2 A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. május 7-én (csütörtök) 9 00 órai kezdettel rendkívüli munkaülést tart. Az ülés helye: Lesenceistvánd, Kossuth u. 91. Kultúr-tárház

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Szám: 02/134-21/2016. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sor - szám Bevételi jogcím

Részletesebben

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XXIV. (LII.) évfolyam 6. szám 2014. szeptember 30. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK RENDELETE 10/2014. (IX. 30.) önkormányzati

Részletesebben

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2015. (III.3.) számú önkormányzati rendelete

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2015. (III.3.) számú önkormányzati rendelete A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2015. (III.3.) számú önkormányzati rendelete a megyei önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról A Bács-Kiskun

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:...... fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 10/2016. (XI.30.) számú önkormányzati rendelete

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 10/2016. (XI.30.) számú önkormányzati rendelete A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 10/2016. (XI.30.) számú önkormányzati rendelete a megyei önkormányzat költségvetéséről szóló 8/2015.(XII.12.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Pénzügyi előirányzatok mérlege

Pénzügyi előirányzatok mérlege Remeteszőlős Község Önkormányzat 1.1. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez Pénzügyi előirányzatok mérlege 1. sz. táblázat Bevételek Ezer forintban Bevételi jogcím Eredeti előirányzat Módosított

Részletesebben

Milota Önkormányzat 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K

Milota Önkormányzat 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K Milota Önkormányzat 1. melléklet a 7/2014. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/94-20/2013. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT

VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT Szám : 8/2016. (II.15.) MRNÖ határozat Tárgy: Döntés a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének megállapításáról

Részletesebben

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

MEGHÍVÓ 2015. április 30.

MEGHÍVÓ 2015. április 30. MEGHÍVÓ 2015. április 30. 2 A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. április 30-án (csütörtök) 9 00 órai kezdettel nyilvános munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István

Részletesebben

Csatka Község Önkormányzatának évi pénzmaradványának elszámolása

Csatka Község Önkormányzatának évi pénzmaradványának elszámolása 10. melléklet az 5/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez Csatka Község Önkormányzatának 2014. évi pénzmaradványának elszámolása Ezer Ft-ban A B C MEGNEVEZÉS 2013. év 2014. év 1 Költségvetési bankszámlák

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2015. június 25-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2015. június 25-ei ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS E L N Ö K E ELŐTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2015. június 25-ei ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi eredeti BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat 1.1. melléklet a 18/2014 (XI.27.) számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

Önkormányzat bevételei és kiadásai

Önkormányzat bevételei és kiadásai Önkormányzat bevételei és kiadásai ezer Ft-ban 2015. évi 2015. évi BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE eredeti módosított ssz. előirányzat előirányzat 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 98

Részletesebben

2015 PMINFO - III. negyedév

2015 PMINFO - III. negyedév A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 733315 1254 17 0403 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 7132 Bogyiszló

Részletesebben

Püspökhatvan Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II. 26.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről

Püspökhatvan Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II. 26.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről Püspökhatvan Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II. 26.) rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Püspökhatvan Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

MÉRLEG. 1. melléklet az.../2015. (II...) önkormányzati rendelethez

MÉRLEG. 1. melléklet az.../2015. (II...) önkormányzati rendelethez MÉRLEG 1. melléklet az.../215. (II.....) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és költségvetési szerve 215. évi költségvetése bevételei és kiadásai A/Bevételek Működési, fenntartási bevételek a Önkormányzat

Részletesebben

Bakonyjákó Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Bakonyjákó Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Bakonyjákó Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 2 Bakonyjákó Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

b) Költségvetési kiadások összegét 632 790 ezer Ft, amelyből c) Finanszírozási kiadások 308 248 ezer Ft, amelyből

b) Költségvetési kiadások összegét 632 790 ezer Ft, amelyből c) Finanszírozási kiadások 308 248 ezer Ft, amelyből Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

HATÁROZAT. Szám: 2/2014. (II.21.) MNÖ határozat Tárgy: A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítása

HATÁROZAT. Szám: 2/2014. (II.21.) MNÖ határozat Tárgy: A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítása VESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT...... HATÁROZAT Szám: 2/2014. (II.21.) MNÖ határozat Tárgy: A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítása A Veszprém Megyei Német Önkormányzat

Részletesebben

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2015.(..) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a társulás 2014. évi beszámolójáról és a 2015. évi költségvetéséről

ELŐTERJESZTÉS a társulás 2014. évi beszámolójáról és a 2015. évi költségvetéséről SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS 7400 KAPOSVÁR, Vármegyeháza, Fő utca 10. tel.: 82/898-246 e-mail: tarsulas@som-onkorm.hu Ügyiratszám: SMÖ/98-13/2015. ELŐTERJESZTÉS a társulás 2014. évi beszámolójáról

Részletesebben

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 9/2014. (XII. 3.) számú önkormányzati rendelete

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 9/2014. (XII. 3.) számú önkormányzati rendelete A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 9/2014. (XII. 3.) számú önkormányzati rendelete a megyei önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról A Bács-Kiskun

Részletesebben

Pest Megye Önkormányzata évi tervezett bevételei

Pest Megye Önkormányzata évi tervezett bevételei Pest Megye Önkormányzata 2014. évi tervezett bevételei 1. sz. melléklet M e g n e v e z é s Eredei MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 522 799 31 086 553 885 I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről

Részletesebben

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 15/2014.(VI.3.) önkormányzati rendelete

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 15/2014.(VI.3.) önkormányzati rendelete TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 15/2014.(VI.3.) önkormányzati rendelete Tiszavasvári Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(II.15.) önkormányzati rendeletének

Részletesebben

Indokolás. Előirányzat felhasználása Forrás megnevezése (ezer Ftban) A pénzeszközök forrása. Felhasználás megnevezése Összeg

Indokolás. Előirányzat felhasználása Forrás megnevezése (ezer Ftban) A pénzeszközök forrása. Felhasználás megnevezése Összeg E L Ő T E R J E S Z T É S Felsőszölnök Község Önkormányzata 2016. február 11-én tartandó képviselő-testületi ülésére. Tárgy: Javaslat Felsőszölnök Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésnek módosítására.

Részletesebben

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:...... fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 3/2015. (II. 2) önkormányzati rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről (a módosításokkal egységes szerkezetben) A Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

1. melléklet a.../2014. (II. 05.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a.../2014. (II. 05.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a.../214. (II. 5.) önkormányzati rendelethez Felcsút Községi Önkormányzat 214. évi költségvetése Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek e Ft-ban Önkormányzat

Részletesebben

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Kormányzati funkció: 011 130. 2015. évi költségvetés

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Kormányzati funkció: 011 130. 2015. évi költségvetés FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Kormányzati funkció: 11 13 215. évi költségvetés Rovat megnevezése Rovatszám Tétel megnevezése Részletezés (1 havi) Részösszeg Ft-ban Rovat összege 214.évi teljesítés

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K Tiszacsécse község Önkormányzat 1.melléklet a 4/2014. (III. 11.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 3/2015. (II.17.) önkormányzati rendelete

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 3/2015. (II.17.) önkormányzati rendelete A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 3/2015. (II.17.) önkormányzati rendelete A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetésének megállapításáról (a 6/2015.(III.2) önkormányzati rendelettel

Részletesebben

B E V É T E L E K. Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat 2014. évi előirányzat

B E V É T E L E K. Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat 2014. évi előirányzat 1.1. melléklet a 8/2014.(VI.18.) önkormányzati rendelethez Sokorópátka Község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat

Részletesebben

Sajóhídvég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról

Sajóhídvég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról Sajóhídvég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 2014. július 10-én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel munkaülést tart.

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 2014. július 10-én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel munkaülést tart. Javasolt napirendek: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2014. július 10-én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem 1. A Veszprém

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/2973/2013. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545011, Fax: (88)545012 Email: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém Megyei

Részletesebben

Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.11.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.11.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe következő rendelkezés lép:

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe következő rendelkezés lép: Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2016.(..) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 25.) önkormányzati

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2014. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2014. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

ALISCA REKULTIVÁCIÓS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

ALISCA REKULTIVÁCIÓS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS I.mérleg Bevételek Eredeti előirányzat 214 Kiadások adatok eft-ban Eredeti előirányzat 214 Költségvetési bevételek 1 288 Költségvetési kiadások 1 288 Finanszírozási bevételek Finanszírozási kiadások Tárgyévi

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT

VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT Szám : 10/2015. (II.25.) MRNÖ határozat Tárgy: Döntés a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének megállapításáról

Részletesebben

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összevont pénzügyi mérlege

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összevont pénzügyi mérlege - 4 - A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat költségvetésének összevont pénzügyi mérlege 1. sz. melléklet a 3/2015. (V.6.) sz. önkormányzati rendelethez mód. 2014.12.31. teljesítés mód. 2014.12.31. teljesítés

Részletesebben

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi eredeti BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop

Részletesebben

Tartalomjegyzék Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 04 B8. Finanszírozási bevételek

Tartalomjegyzék Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 04 B8. Finanszírozási bevételek Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 04 B8. Finanszírozási bevételek - 2 - Szám Üres űrlapok jegyzéke Űrlap megnevezés - 3 - 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások 01 Törvény

Részletesebben

ALISCA REKULTIVÁCIÓS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

ALISCA REKULTIVÁCIÓS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS I.mérleg Bevételek Eredeti előirányzat 2015 Kiadások adatok eft-ban Eredeti előirányzat 2015 Költségvetési bevételek 1 275 Költségvetési kiadások 1 275 Finanszírozási bevételek 0 Finanszírozási kiadások

Részletesebben

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1.1. melléklet az 1/2015. (II.11.) önkormányzati határozathoz Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K Ezer forintban Sor-szám Bevételi jogcím

Részletesebben

2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat

2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelet

Részletesebben