ELŐTERJESZTÉS a Magyar Tudományos Akadémia 184. közgyűlésére május 7.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐTERJESZTÉS a Magyar Tudományos Akadémia 184. közgyűlésére 2013. május 7."

Átírás

1 ELŐTERJESZTÉS a Magyar Tudományos Akadémia 184. közgyűlésére május 7. Javaslat a Magyar Tudományos Akadémia évi költségvetési irányelveire Készítette: Látta: Megtárgyalta: Kotán Attila gazdasági igazgató, Ivacs Balázs főosztályvezető Kindert Judit titkárságvezető Főtitkári Értekezlet, Felügyelő Testület, Vezetői Kollégium, Elnökség I. Vezetői összefoglaló A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló évi XL. törvény 9. (2) bekezdésének e) pontja értelmében az Akadémia elnökének előterjesztése alapján a Közgyűlés jóváhagyja a következő évi akadémiai költségvetés irányelveit. E dokumentum határozza meg a következő év fejlesztési javaslatait, programjait, megjelölve a szükséges forrásigényt. Az Akadémia elnöke a Közgyűlés által elfogadott irányelvek mentén tárgyal a költségvetési egyeztetéseken. A 2012-es, kiemelkedő fejlesztési lehetőséget biztosító költségvetési év után 2013-ban a kedvezőtlen makrogazdasági környezet ellenére kormányzati támogatással sikerült szinten tartani a fejezet költségvetését. Ez azt is jelenti, hogy a múlt évben megkezdett programok és fejlesztések folytatódnak, két program költségvetési támogatása 2013-ban is bővült. A Lendület program kerete 600 millió Ft-tal millió Ft-ról millió Ft-ra, az új akadémiai kutatócsoportok támogatása 400 millió Ft-tal növekedett. A fentiek alapján megállapítható, hogy az MTA évi költségvetése biztosítja az intézményrendszer számára a feladatellátás forrásait. A jelenlegi gazdasági-társadalmi környezetben a kutatás, a fejlesztés és az innováció továbbra is egyike a gazdaság kitörési pontjainak, érdemi eszköze a nemzetgazdasági versenyképesség javításának. A versenyképesség javítása (a foglalkoztatottság bővítése mellett) egyben kiemelt kormányzati cél, amelyhez a Magyar Tudományos Akadémia 2014-ben is hozzá kíván járulni egy szerkezetében megújult kutatóhálózat eredményes működésével és stratégiailag megalapozott fejlesztésével. A évi költségvetési irányelvek a fenti célok eléréséhez vagyis egy nemzetközi szinten is versenyképes, folyamatosan javuló teljesítményű, megújuló infrastruktúrájú intézethálózat tevékenységéhez fogalmaznak meg javaslatokat, kijelölve a következő év finanszírozási kereteit. A költségvetési irányelvek azon alapulnak, hogy a fejezet ez évi forrásai a következő évben is rendelkezésre állnak. Hat területen teszünk javaslatot további forrásbővítéssel új fejlesztésekre/programbővítésre az alábbiak szerint: (1) a kiválósági programok folytatása, bővítése a. posztdoktori kutatói program bevezetése/kiterjesztése b. a Lendület program bővítése (2) az európai uniós programok és a Horizont 2020 pályázatok önrészének támogatása 1

2 (3) az OTKA támogatásának növelése (4) kiválósági központok létrehozása és fejlesztése (5) infrastrukturális fejlesztések (6) az EISZ program forrásainak biztosítása. A Vezetői Kollégium tagjai az Akadémia évi költségvetési irányelveit április 9-i, az Elnökség tagjai április 16-i ülésükön egyhangúlag támogatták, és elfogadásra javasolták a Közgyűlésnek. II. Előterjesztés A szerkezetében megújult kutatóhálózatban folyó kutatások finanszírozásának változatlanul meghatározó tényezője a versenypályázattal, szakmai kiválóság alapján megszerezhető támogatás, vagyis a hazai és nemzetközi pályázatokon való eredményes részvétel. A támogatásokért folyó nemzetközi versenyben fontos, hogy az ágazat irányítói szabályozási és finanszírozási eszközökkel is segítsék a hazai szakmai műhelyek (intézmények, kutatócsoportok, egyének) eredményes részvételét, kialakítsák a kooperáció feltételeit, előmozdítsák a kutatás-fejlesztés humán- és fizikai kapacitásainak bővülését. Ezen elvek alapján az előterjesztő az alábbiak szerint tesz javaslatot a fejezet évi költségvetési irányelveire. 1. Kiválósági programok a) Posztdoktori kutatói program bevezetése/kiterjesztése Az elmúlt időszakban az MTA sikeres pályázati programokat indított és újított meg a kutatói kiválóság minél teljesebb körű érvényesítésére alapozva. A Lendület program, a támogatott kutatócsoportok pályázati rendszere, a vendégkutatói program vagy akár a kutatóprofesszor emeritusi rendszer bevezetése a kutatói mobilitást, a szakmai, szellemi innovációt szolgálja. Az Akadémia a kutatóintézet-hálózat megújítási programjának újabb elemeként a teljes kutatói pályaív kiépülését és a kutatócsoportok versenyképességét erősítő posztdoktori álláshelyekre hirdetett pályázatot. A 2013 szeptemberétől saját források átcsoportosításával elindított Posztdoktori Kutatói Program az egyik legfontosabb kutatói pályaszakasz eredményességét támogatja 24 hónapnyi határozott idejű foglalkoztatással az MTA kutatóközpontjaiban és kutatóintézeteiben, valamint a magyarországi egyetemeken működő kutatócsoportjaiban. A magyar és külföldi kutatók számára meghirdetett posztdoktori pályázat a doktori fokozat megszerzése utáni tudományos témaválasztás és a kutatócsoportbeli témaintegráció eredményességét, a versenyképesség megalapozását és megtartását szolgálja a tudományos kiválóságok akadémiai intézményi bázisán ben célzott költségvetési támogatással az fővel induló program évi 200 főre bővülhetne, ami biztosíthatná a folyamatos kutatói utánpótlást. A program forrásigénye: 600 millió Ft. b) A Lendület program bővítése A Lendület program az Akadémia sikeres, a társadalom, a kormányzat és a gazdaság szereplői által támogatott programja. A program eddig is eredményesen járult hozzá a hazai K+F intézményrendszer megújításához, a kiemelkedő teljesítményű fiatal kutatók akadémiai kutatóintézetekben és egyetemeken történő alkalmazásához. A program bővítésének célja, hogy további 10-15, elsősorban külföldről hazatérő, élvonalbeli fiatal kutató számára biztosítson 2

3 kutatási lehetőséget nemzetközi szinten is kiemelt témákban. Ez elősegítheti a magyar kutatóközpontok tevékenységének új témákkal való bővítését, amihez az infrastruktúrájukban is megújuló akadémiai és felsőoktatási intézmények kiváló kutatási feltételekkel járulhatnak hozzá. A Lendület program bővítésének forrásigénye: 400 millió Ft. 2. Európai uniós programok és a Horizont 2020 pályázatok önrészének támogatása A Horizont 2020 az Európai Unió kiemelt kutatási keretprogramja, amely a kontinens globális versenyképességének növelését célozza a közötti időszakban. (A H2020 a korábbi keretprogramokat váltja fel.) A hazai tudományos közösség számára kiemelt fontosságú a 2014-es első év pályázatain való eredményes részvétel. Ezzel párhuzamosan zajlik a korábbi keretprogramok pályázatainak lezárása. Az uniós törekvésekkel összhangban az MTA fejlesztési forrásai és más hazai K+F és innovációs források is jellemzően pályázati úton érhetők el. Emiatt, valamint a pályázatok szakmai színvonalának javítása érdekében is fontos a cofinanszírozási kötelezettség, azaz meghatározott arányú önrész biztosítása. A as tervezési időszak keserű tapasztalata, hogy több száz hazai és uniós kutatási pályázat/program hiúsult meg átmenetileg vagy véglegesen likviditási problémák miatt. Ennek oka a legtöbb esetben a nem megfelelő likviditásmenedzsment és a pályázatokhoz korábban ígért/vállalt önrész hiánya volt. A közfinanszírozású intézmények (költségvetési szervek) gazdálkodási szabályrendszere általában sem segíti a programtípusú, társfinanszírozáson alapuló fejlesztések megvalósítását. Célszerű tehát, hogy fejezeti szinten e tekintetben tervezett módon legyen lehetőség a kutatóközpontok, intézetek pályázati részvételének ösztönzésére. Az MTA fejezetben jelenleg is létező önrész-támogatási keret növelése ezt a funkciót teljesítené ki a várhatóan bővülő pályázati lehetőségek hatékony kihasználása érdekében. A pályázati önrész támogatásának növelése: 600 millió Ft. 3. Kiválósági központok létrehozása és fejlesztése Az átalakuló felsőoktatás és a megújult kutatóintézet-hálózat együttműködésének új színterei lehetnek a közös kiválósági központok. A kiválósági központokban a jelentős kutatási műhelyekkel rendelkező felsőoktatási intézmények és az akadémiai kutatóhálózat együttműködésében új, nemzetközileg is versenyképes kutatási és innovációs centrumok alakíthatók ki, amelyek világszínvonalú kutatási környezetükkel (kiváló kutatók kritikus tömege és korszerű infrastruktúra) és stratégiailag megalapozott kutatási programjaikkal külföldről is képesek kutatókat idevonzani. A központok helyét meghatározzák a kiváló és kutatóegyetemi pályázatok eredményei, valamint az MTA hálózatában folyó (e helyen is kiemelt) fejlesztések. A hazai közfinanszírozású K+F műhelyek/intézetek (még az MTA-n megvalósult jelentős szervezeti koncentráció után is) jellemzően kisméretűek. A kiválósági központok létrehozásával a már hivatkozott H2020 uniós pályázatokban nagyobb nyerési eséllyel vehetnének részt a legkiválóbb hazai intézményekből alakuló konzorciumok. Különösen igaz ez az igen nagy kapacitás- és költségigényű kutatási területeken, mint pl. részecskefizika, biológiai és orvostudomány, anyagtudomány ban a hazai kiváló és kutatóegyetemek 10 milliárd forint körüli fejlesztési támogatásban részesültek. Az előterjesztő az előzőekben ismertetett célok megvalósításához, a kiváló kutatóegyetemekkel történő együttműködéshez, a tudástranszfer és elsősorban az erős nemzeti konzorciumok létrehozásához javasolja az MTA fejezet összméretét tekintve egy nagy kutatóegyetemnyi kapacitásának kiemelt támogatását. A program forrásigénye: millió Ft. 3

4 4. Az OTKA-programok támogatásának növelése A felfedező kutatások legnagyobb hazai forrása, az OTKA 2012-ben hosszú évek után először jelentős többlettámogatást kapott. Az OTKA szervezet- és intézményrendszere eredményesen használta fel a forrásokat. Az OTKA stabil, átláthatóan működő, elismert és független K+F támogatási konstrukció. Támogatási elveiben hasonlóan az Akadémiához hangsúlyos a fiatal kutatók támogatása, az itthon maradást vagy a hazatérést lehetővé tevő kutatói állások biztosítása, az önálló PI rendszerű kutatások és kutatócsoportok támogatása. Fontos ágazati cél a felfedező kutatások alapvető forrását biztosító program további bővítése. Az OTKA-programok támogatásának növelése: 700 millió Ft 5. Infrastrukturális fejlesztések Az Akadémia az MTA-tv. 3. (1) bekezdésének b) pontja alapján a központi költségvetés által is támogatott főhivatású kutatóhálózatot tart fenn, amely közfeladathoz kapcsolódóan a kutatási és egyéb, kutatást kiszolgáló infrastruktúra fenntartása és bővítése alapfeladat ben a millió Ft-os célzott támogatásnak köszönhetően szisztematikus infrastruktúra-fejlesztési program indult, amelynek eredményeként évtizedes szünet után megkezdődött a kutatóhálózat gép- és műszerállományának megújítása ban a folyamat ugyan folytatódik, de az előző évinél kisebb (1,7 milliárd Ft) összeggel ben cél az infrastrukturális fejlesztések támogatásának a évi szintre történő visszaemelése, amivel biztosítható, hogy e kiemelt alapfeladat lendülete ne törjön meg. Az infrastrukturális fejlesztések bővítésének forrásigénye: 300 millió Ft. 6. Az EISZ rendszer támogatásának biztosítása Az MTA kiemelt közfeladatának tekinti a tudományos kutatások eredményeihez való széles körű szakmai és társadalmi hozzáférés biztosítását. A kutatásban és a felsőoktatásban világszerte megfigyelhető az elektronikus tartalmakra történő átállás, melynek hazai eszköze az Elektronikus Információszolgáltatás (EISZ) rendszere. Az MTA 2012-ben vette át a program irányítását. A programot 2012-ben és ebben az évben is a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap finanszírozza millió Ft-tal, ehhez adódnak hozzá a felhasználók befizetései. A feladat koordinátora az MTA Könyvtár és Információs Központ ben fontos cél az EISZ program stabil üzemeltetése, a szolgáltatások bővítése, a nemzetközi innováció- és kutatáspolitikai szempontból kiemelkedően fontos Open Acces támogatása (ennek az MTA jelenleg is kiemelkedő szereplője). Továbbra is javasoljuk a program forrásainak fejezeti szintű biztosítását, hangsúlyozva, hogy e tekintetben nem többlettámogatásról van szó. Az EISZ program működési költségeinek (szinten tartással) forrásigénye: millió Ft. 4

5 Összefoglalva: A Magyar Tudományos Akadémia évi költségvetési javaslatai millió Ft Az MTA fejezet évi költségvetési támogatása , évi javaslatok / fejlesztési igények 1. Kiválósági programok a. Posztdoktori támogatási rendszer bevezetése/kiterjesztése 600,0 b. A Lendület program bővítése 400,0 2. Európai uniós és Horizont 2020 pályázatok önrészének támogatása 600,0 3. Kiválósági központok létrehozása és fejlesztése 1 300,0 4. Az OTKA-programok támogatásának növelése 700,0 5. Infrastrukturális fejlesztések 300,0 Az MTA fejezet fejlesztési igényei összesen 3 900,0 6.Az EISZ program támogatásának biztosítása (nem többletforrás) 1 500,0 III. Határozattervezet /2013. (V. 7.) számú közgyűlési határozat (tervezet) 1. A Közgyűlés a Magyar Tudományos Akadémia évi költségvetési irányelveit megvitatta és azokat elfogadja. 2. A Közgyűlés felhatalmazza a Magyar Tudományos Akadémia elnökét, hogy az akadémiai költségvetési fejezet évi költségvetési tárgyalásain az irányelvekben foglaltakat képviselje. IV. Javaslat az előterjesztés kommunikációjára A határozat megjelenik az Akadémiai Értesítőben, az MTA honlapján, az MTA Intraneten, valamint a közgyűlési határozatok adatbázisában. Budapest, április 19. Pálinkás József s.k. elnök 5

SZINTETIZÁLÓ ZÁRÓJELENTÉS

SZINTETIZÁLÓ ZÁRÓJELENTÉS SZINTETIZÁLÓ ZÁRÓJELENTÉS TÁMOP 4.1 felülvizsgálat és elemzés Oktatási Hivatal részére TÁMOP 7.2.1.-11/K-2012-0005 Felsőoktatási szakpolitikai és fejlesztéspolitikai elemzések az ESZA fejlesztések tervezése

Részletesebben

Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia 2011. évi költségvetéséről és vagyoni helyzetéről Budapest, 2012.

Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia 2011. évi költségvetéséről és vagyoni helyzetéről Budapest, 2012. Közgyűlés 2012. május 8. 9.00, Díszterem 2. napirendi pont, 1. számú melléklet Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia 2011. évi költségvetéséről és vagyoni helyzetéről Budapest, 2012. Közgyűlés 2012. május

Részletesebben

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE. Nemzeti Kutatás-fejlesztési és Innovációs Stratégia (2013-2020)

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE. Nemzeti Kutatás-fejlesztési és Innovációs Stratégia (2013-2020) BEFEKTETÉS A JÖVŐBE Nemzeti Kutatás-fejlesztési és Innovációs Stratégia (2013-2020) 1. Áttekintő helyzetkép 1.1. A kormányzati KFI-stratégia nemzetközi környezete Az Európai Unió versenyképessége a kutatás-fejlesztés

Részletesebben

A felsőoktatást célzó programok értékelése

A felsőoktatást célzó programok értékelése A felsőoktatást célzó programok értékelése Esettanulmányok értékelési zárójelentés II. kötet 2013. február 28. Készítette: Mike Károly [HÉTFA 7. LOT] vezető értékelő Magyari Donát [HÉTFA 7. LOT] Remete

Részletesebben

Fejezeti indokolás LXIX. Kutatási és Technológiai Innovációs Alap

Fejezeti indokolás LXIX. Kutatási és Technológiai Innovációs Alap Fejezeti indokolás LXIX. Kutatási és Technológiai Innovációs Alap I. A célok meghatározása, felsorolása Az Alap a kutatás-fejlesztés és a technológiai innováció állami támogatását biztosító, az államháztartásról

Részletesebben

A kutatáshoz, fejlesztéshez és innovációhoz nyújtott állami támogatások keretrendszere

A kutatáshoz, fejlesztéshez és innovációhoz nyújtott állami támogatások keretrendszere Important: date of submission and registration of this document is 16 April 2012 A kutatáshoz, fejlesztéshez és innovációhoz nyújtott állami támogatások keretrendszere A. RÉSZ: ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEK ÁLTALÁBAN

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP)

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) 3.0 verzió (munkaközi változat) Operatív Program Tervezés 2014-2020 A Bizottság 2013. május 21-i OP sablon verziója alapján. A SA alapokra vonatkozó

Részletesebben

INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV

INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV Óbudai Egyetem Pro Scientia et Futuro INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV BUDAPEST, 2012. június ÓBUDAI EGYETEM :: INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV :: 2012 1 Bevezető... 4 1. Vezetői összefoglaló... 5 1.1. Jövőkép... 5

Részletesebben

A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény, 1 a Magyar Tudományos Akadémia Alapszabálya és Ügyrendje egységes szerkezetben

A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény, 1 a Magyar Tudományos Akadémia Alapszabálya és Ügyrendje egységes szerkezetben A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény, 1 a Magyar Tudományos Akadémia Alapszabálya és Ügyrendje egységes szerkezetben MTAtv. = Akadémiai törvény Asz. = Alapszabály Ü. = Ügyrend (A

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Borsod-Abaúj-Zemplén megye Borsod-Abaúj-Zemplén megye ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 2014. szeptember 17. I. A megyei önkormányzat rendeletei TARTALOMJEGYZÉK Rendelet száma Tárgya Oldal 8/2014. (X.

Részletesebben

A Széchenyi István Egyetem önértékelése 2009-2013

A Széchenyi István Egyetem önértékelése 2009-2013 A Széchenyi István Egyetem önértékelése 2009-2013 Győr, 2014. január 1 Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 1 Az intézmény általános helyzetképe... 6 1.1 Rövid tájékoztatás a minőség fejlesztése érdekében tett

Részletesebben

25.6.2 Nemzetközi tagdíjak (NKTH)... 22 25.6.3 Európai Innovációs és Technológiai Intézet működésének támogatása... 23 25.13 Üzletre hangolva...

25.6.2 Nemzetközi tagdíjak (NKTH)... 22 25.6.3 Európai Innovációs és Technológiai Intézet működésének támogatása... 23 25.13 Üzletre hangolva... Tartalomjegyzék 1. Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Igazgatása... 5 3. Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal... 8 25. Fejezeti kezelésű előirányzatok... 9 25.2 Ágazati célelőirányzatok...

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA I. KÖTET STRATÉGIAI PROGRAM

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA I. KÖTET STRATÉGIAI PROGRAM Készült a Veszprém megye fejlesztésének megalapozása a 2014-2020 közötti időszakra című, ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0011 azonosítószámú projekt keretében a Veszprém Megyei Önkormányzat megbízásából VESZPRÉM

Részletesebben

Az uniós Magyarország tudománypolitikája

Az uniós Magyarország tudománypolitikája Az uniós Magyarország tudománypolitikája (3.4. számú változat) Magyar Tudományos Akadémia Budapest, 2005. szeptember 27. Bevezető... 3 I. Általános helyzetkép, stratégiai döntések... 5 1. A szakmaközi

Részletesebben

A hazai nemzeti innovációs rendszer és a Dél-alföldi Régió regionális innovációs rendszere

A hazai nemzeti innovációs rendszer és a Dél-alföldi Régió regionális innovációs rendszere Szigethy László vezető projektmenedzser, Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület A hazai nemzeti innovációs rendszer és a Dél-alföldi Régió regionális innovációs rendszere Jelen

Részletesebben

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

Az Új Magyarország programja

Az Új Magyarország programja A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA Az Új Magyarország programja (1. olvasat) Partnerségi egyeztetési változat: A stratégia meghatározása 2006. február 28. (2006. március 9-én frissítve) Változat: UMP 1.10v3

Részletesebben

A 2014-2020-as időszak új regionális szintű területfejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslattételi csomag

A 2014-2020-as időszak új regionális szintű területfejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslattételi csomag HUSRB/1203/213/151 CODEX CoordinatedDevelopment and Knowledge Exchange on Spatial Planning Methodology A 2014-2020-as időszak új regionális szintű területfejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslattételi

Részletesebben

XIX. Uniós Fejlesztések

XIX. Uniós Fejlesztések XIX. Uniós Fejlesztések I. A célok meghatározása, felsorolása Az Európai Unió regionális politikája alapvető célként a fejlődésben elmaradott területek felzárkóztatását, illetve strukturális átalakítását

Részletesebben

A BERUHÁZÁS A NÖVEKEDÉSBE ÉS MUNKAHELYTEREMTÉSBE CÉLKITŰZÉSRE IRÁNYULÓ OPERATÍV PROGRAM

A BERUHÁZÁS A NÖVEKEDÉSBE ÉS MUNKAHELYTEREMTÉSBE CÉLKITŰZÉSRE IRÁNYULÓ OPERATÍV PROGRAM A BERUHÁZÁS A NÖVEKEDÉSBE ÉS MUNKAHELYTEREMTÉSBE CÉLKITŰZÉSRE IRÁNYULÓ OPERATÍV PROGRAM CCI 2014HU16M0OP001 Cím Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Verzió 1.6 Első év 2014 Utolsó év 2020

Részletesebben

1. Aktív és preventív intézkedések a munkanélküliek és az inaktívak számára... 8. 2. Munkahelyteremtés és vállalkozás... 12

1. Aktív és preventív intézkedések a munkanélküliek és az inaktívak számára... 8. 2. Munkahelyteremtés és vállalkozás... 12 NEMZETII FOGLALKOZTATÁSII AKCIIÓTERV MAGYARORSZÁG 2004 TARTALOM BEVEZETÉS... V I. GAZDASÁGI ÉS SZAKPOLITIKAI KONTEXTUS... 3 1. Gazdasági helyzet...3 2. Főbb munkaerő-piaci tendenciák... 4 2.1. A jelenlegi

Részletesebben

TÁMOP-4.2.1/D-15/1/KONV. Tudásközponti funkciók bővítése, hálózatépítés a kutatások és a tudástranszfer-szolgáltatások területén

TÁMOP-4.2.1/D-15/1/KONV. Tudásközponti funkciók bővítése, hálózatépítés a kutatások és a tudástranszfer-szolgáltatások területén TÁMOP-4.2.1/D-15/1/KONV Tudásközponti funkciók bővítése, hálózatépítés a kutatások és a tudástranszfer-szolgáltatások területén MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 1. Helyzetértékelés...

Részletesebben

Egyetem a társadalmi, gazdasági igények szolgálatában. Széchenyi István Egyetem SZE-Győr: Tudomány, alkalmazás, innováció

Egyetem a társadalmi, gazdasági igények szolgálatában. Széchenyi István Egyetem SZE-Győr: Tudomány, alkalmazás, innováció Egyetem a társadalmi, gazdasági igények szolgálatában Széchenyi István Egyetem SZE-Győr: Tudomány, alkalmazás, innováció A Széchenyi István Egyetem küldetésnyilatkozatának újrafogalmazása és a 2009-2013

Részletesebben

KUTATÁS-FEJLESZTÉS ÉS INNOVÁCIÓS STRATÉGIA 2011-2020

KUTATÁS-FEJLESZTÉS ÉS INNOVÁCIÓS STRATÉGIA 2011-2020 PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM UNIVERSITY OF PÉCS KUTATÁS-FEJLESZTÉS ÉS INNOVÁCIÓS STRATÉGIA 2011-2020 Pécs, 2011. december 15. A Stratégia-készítést koordinálta: PTE Kutatáshasznosítási és Technológia-transzfer

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI MUNKAERŐPIAC 2006 A MAGYARORSZÁGI MUNKAERŐPIAC, 2005

A MAGYARORSZÁGI MUNKAERŐPIAC 2006 A MAGYARORSZÁGI MUNKAERŐPIAC, 2005 F O G L A L K O Z T A T Á S I H I V A T A L O R S Z Á G O S F O G L A L K O Z T A T Á S I K Ö Z A L A P Í T V Á N Y A MAGYARORSZÁGI MUNKAERŐPIAC 2006 FÉRFI NŐ Magyar jogszabály 90 90 85 89 F O G L A L

Részletesebben

Magyarország Partnerségi Megállapodása a 2014 2020-as fejlesztési időszakra. Szakmai egyeztetésre bocsátott tervezet

Magyarország Partnerségi Megállapodása a 2014 2020-as fejlesztési időszakra. Szakmai egyeztetésre bocsátott tervezet Magyarország Partnerségi Megállapodása a 2014 2020-as fejlesztési időszakra Szakmai egyeztetésre bocsátott tervezet Budapest, 2013. június 13. Készítette a Nemzetgazdasági Minisztérium Közreműködött a

Részletesebben

KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS ALAP ÁLTALÁNOS ISMERTETÉS

KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS ALAP ÁLTALÁNOS ISMERTETÉS II/1. számú melléklet KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS ALAP (ÁHT egyedi azonosító: 252612) Alap felett rendelkező megnevezése: Nemzeti Fejlesztési gazdasági Minisztérium (2010.05.30-ig) Alapkezelő megnevezése:

Részletesebben

A DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI TANÁCS BESZÁMOLÓJA 2010.

A DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI TANÁCS BESZÁMOLÓJA 2010. A DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI TANÁCS BESZÁMOLÓJA 2010. Pécs, 2010. 1 Tartalom 1.) pont A regionális fejlesztési tanács együttműködésének értékelése a kistérségi fejlesztési tanácsok, a megyei

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúsámson Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciójának elfogadására. I. Jogszabályi környezet

E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúsámson Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciójának elfogadására. I. Jogszabályi környezet Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúsámson Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciójának elfogadására Az államháztartásról szóló módosított 2011.

Részletesebben

FELÜLVIZSGÁLT NEMZETI LISSZABONI

FELÜLVIZSGÁLT NEMZETI LISSZABONI FELÜLVIZSGÁLT NEMZETI LISSZABONI AKCIÓPROGRAM A NÖVEKEDÉSÉRT ÉS A FOGLALKOZTATÁSÉRT (TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE BOCSÁTOTT ANYAG) 2006. SZEPTEMBER TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ 2 1. BEVEZETŐ 4 2. KOORDINÁCIÓ, MONITORING,

Részletesebben