Egy év Pannonhalmán. A PANNONHALMI VILÁGÖRÖKSÉGI HELYSZÍN ÉS KÖRNYÉKE 200 m

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Egy év Pannonhalmán. A PANNONHALMI VILÁGÖRÖKSÉGI HELYSZÍN ÉS KÖRNYÉKE 200 m"

Átírás

1

2 SZENT JKB HÁZ Kulturális, építészeti útvonal Természeti útvonal Gyalogos út a Szent Jakab Ház felé két útvonal közös szakasza LÁTOGTÓ- KÖZPONT VITOR PÁTSÁGI ÉTTEREM ÉS BORBÁR FOGDÓÉPÜLET PNNONHLMI VILÁGÖRÖKSÉGI HELYSZÍN ÉS KÖRNYÉKE 200 m FŐPÁTSÁG RBORÉTUM Egy év Pannonhalmán PÁTSÁGI MJOR LÁTOGTÓKÖZPONT HOSPODÁR- KERTI SZBDTÉRI SZÍNPD MILLENNIUMI EMLÉKMŰ GYÓGYNÖVÉNYKERT PÁTSÁGI PINCÉSZET BOLDOGSSZONY- KÁPOLN LEVENDUL- LEPÁRLÓ BIOMSSZ FŰTŐMŰ GYÓGYNÖVÉNY- HÁZ Pannonhalma minden látogatáskor más és más arcát mutatja, hiszen minden évszak kínál olyan eseményt, amelyért érdemes visszajönni hozzánk. Tavaszi egyházi ünnepeink Szent Benedek napja, Orgonahangverseny Húsvéthétfőn és Pünkösdhétfőn, természet újjáéledése az rborétumban és a Gyógynövénykertben, Keresztállítás Szent Orbán napján Nyári levendulavirágzás és levendulaszüret, Rendezvények a Viator étteremben és az pátsági Pincészet kóstolóteraszán, rcus Temporum Pannonhalmi Művészeti Fesztivál, Családi programok a monostorban, ugusztusi gyógynövényáldás, Szent István ünnepe Őszi szüret az pátsági Pincészet hat dűlőjében, Októberi orgonahangverseny, Szent Márton napja Mártont köszöntő családi programok Karácsonyi orgonahangverseny, Szent János-napi boráldás, Szent Vince-napi szőlőáldás Pannonhalma BOLDOG MÓR KILÁTÓ

3 Kedves Vendégeink! Bármely irányból is érkeznek hozzánk, majd minden esetben Pannonhalma mintegy királyi széken lebeg szemük előtt, ahogy Kazinczy Ferenc leírta első benyomását Szent Márton monostoráról. Ez a hegyre épült város szeretettel hív Mindenkit, hogy legalább rövid időre megajándékozhassa látogatóját szépségével és békéjével, szavakkal nem mindig elmondható titkával. monostor hatalmas kovácsoltvas kapuja nyitva áll az ideérkező vendég előtt, jelezve ezzel az itt élő szerzetesek készségét a vendégfogadásra. keresztény küldetés jegyében él a bencés közösség, amely Európában ezerötszáz éve, nálunk már több mint ezer éve imádkozik és dolgozik. Kedves Vendégeinknek szeretnénk megmutatni az ezeréves hely lelkét, építészeti szépségeit, szellemi gazdagságát, amelyekkel történeti sétájuk során megismerkedhetnek, valamint szíves figyelmükbe ajánljuk a hagyományainkból a közelmúltban újraéledt gyógynövénykertünket, borászatunkat és éttermünket is. Szívből kívánom, hogy a Pannonhalmán látottak, megtapasztaltak elkísérjék hétköznapjaikba is, békét és örömöt adva életükbe. Várszegi sztrik fóapát PNNONHLM több mint ezeréves múltra visszatekintő, messziről jól látható Főapátságot a Bakony és a Kisalföld találkozásánál elterülő, közel 300 méter magas dombra építették. z impozáns épületegyüttes falai között ma is ugyanaz a Nursiai Szent Benedek ( ) Regulájának szellemiségét követő szerzetesrend működik, amely számára Géza nagyfejedelem, Szent István király apja, 996- ban a monostort alapította. tours-i Szent Márton tiszteletére emelt monostorban élő bencés szerzetesek döntő szerepet játszottak a középkori keresztény Európa kialakításában és a klasszikus műveltség továbbörökítésében. XIX. század eleje óta a rend életében, a lelkipásztori szolgálat mellett, előtérbe került a tanító-nevelő munka. Ebből az időből származik Pannonhalma mai elnevezése is, amely Kazinczy Ferenc költő és a bencés szerzetes Guzmics Izidor levelezésében fordul elő először, a Mons Sacer Pannoniae latin megnevezés magyarításaként. Pannonhalmi Főapátságot és környezetét hazánk kiemelkedő jelentőségű egyházi, kulturális és oktatásinevelési központját 1996-ban a Világörökség részévé nyilvánították.

4 MI ÉLET MI szerzetesnek Istenre van ideje! Pannonhalmán is naponta háromszor jönnek össze közös imádságra, istentiszteletre. szerzetesek közösségben zajló életének Jézus és tanítványainak élete a mintája. közösség feje Krisztus. Hitük szerint az apát Krisztus helyettese a monostorban, aki irányítja istenkereső életében az egyes szerzetest és a közösséget is. szerzetesek ezt a világot nagyra értékelik, de nem tekintik végső célnak. Isten országa felé tartó örök életük első állomása ez. z eljövendő élet miatt készek lemondani itt a földön házasságról, vagyonról, az önakarat érvényesítéséről. Ora et labora et lege imádkozzál, dolgozzál és olvass így foglalhatnánk össze Szent Benedek VI. század elején írt szabályzatát. Ma is ez az eszmény hordozza a mindennapokat. monostor szerzetesei sokféle szolgálatot látnak el: lelkipásztori munkát végeznek a környék településein, tanítanak, nevelnek egyetemen, középiskolában és kollégiumban, szociális otthont tartanak fenn. z apátsági vállalkozásokban és intézményekben több mint háromszáz embernek adnak munkát. sokfajta szolgálatban Szent Benedek mondása érvényesül: Ut in omnibus glorificetur Deus! Hogy mindenben dicsőíttessék az Isten!

5 BZILIK LTEMPLOM pannonhalmi Szent Márton-bazilika ma látható tömegének nagy része a XIII. század elején, Oros apát ( ) idejében épült kora gótikus stílusban, ám az újabb régészeti kutatások szerint korábbi épületek falmaradványait rejti magában. Felszentelése valószínűleg 1224-ben volt. négy jól elkülönülő részre tagolódó, ötven méter hosszú, háromhajós bazilika három építőműhely keze nyomát viseli, az épületen magyar mesterek munkája mellett felső-rajnai és északfrancia hatás mutatható ki. templomot Mátyás uralkodása idején bővítették, ekkor készült el a szentély csillagboltozatos mennyezete, a mellékhajók keleti vége és a Szent Benedekkápolna. török időkben a belső berendezés teljesen elpusztult. Később jelentősebb felújítások az 1720-as évektől kezdődően Sajghó Benedek főapátsága alatt, majd pedig az 1860-as években Storno Ferenc irányításával történtek. Napjainkban John Pawson angol építész terve alapján újult meg a templom belső tere, hogy méltó helye legyen a II. vatikáni zsinat utáni szerzetesi liturgiának. bazilika főhajójából jobb és bal oldalt nyíló, a XVII. és XVIII. század fordulóján épült román stílust utánzó vörösmárvány kapukon át jutunk az altemplom hat oszlopon és konzolokon nyugvó keresztboltozatokkal fedett négyszögű terébe. z oszlopok széles nyolcszögletű talplemezen nyugszanak, a fejezeteket és a konzolokat tömött, bimbós levéldísz borítja. nyugati boltszakaszokban a növényi ornamentikát emberfejekből összeállított szimbolikus tartalmú figurális faragványok gazdagítják. keleti boltszakaszban mindkét oldalfalba egy-egy fülke mélyül: az egyik armariumfülke (könyvek és liturgikus eszközök tárolóhelye), a másik lavabo (kis kézmosó medence). z altemplom egyenes zárófalán három, ún. kajácsos ablak található. hagyomány az altemplom lépcső alatti, háromkaréjos, vörös márvánnyal burkolt trónusszerű ülőfülkéjét Szent István székének tartja, ám inkább apáti trónus lehetett. késő gótikus Szent Benedek-kápolna csillagboltozatának technikatörténeti érdekessége, hogy zárókövei függenek: az ezeket tartó kis oszlopokat belülről a padláson rögzített vasrudak erősítik. z altemplomban került elhelyezésre Habsburg Ottó ( ) szívurnája.

6 JEGY TICKET Fogadóépület Empfangsgebäude Visitor's center - VITOR PÁTSÁGI ÉTTEREM - SZENT JKB HÁZ - PÁTSÁGI MJOR LÁTOGTÓKÖZPONT (12.) - RBORÉTUM (6.) - GYÓGYNÖVÉNYKERT (7.) Csak a szezonban Tourist season only nur in der Saison - MILLENNIUMI EMLÉKMŰ (8.) - BOLDOGSSZONY-KÁPOLN (9.) - BOLDOG MÓR KILÁTÓ (10.) - PÁTSÁGI PINCÉSZET (11.) Látogatható területek a Főapátságban reas of the rchabbey open to the public ÖFFENTLICH ZUGÄNGLICH IN DER ERZBTEI Kijárat Exit usgang Szt. sztrik szobor 1. Bazilika / Basilica / Basilika 2. ltemplom / Crypt / Unterkirche 3. Kerengő / Cloister / Kreuzgang 4. Könyvtár / Library / Bibliothek 5. Kiállítótér / Exhibition / usstellung Látogatható területek a Főapátságon kívül reas around the rchabbey open to the public ÖFFENTLICH ZUGÄNGLICH RUND UM DIE ERZBTEI 50 m Csak a szezonban Tourist season only nur in der Saison sorompó Látogatói bejárat Visitor s entrance Besuchereingang JEGY TICKET 6. rborétum / Botanical Garden / rboretum 7. Gyógynövénykert / Herbal Garden / Kräutergarten 8. Millenniumi emlékmű / Millennium memorial / Millenniumsdenkmal (Csak kívülről tekinthető meg, No entry allowed, Kein Eintritt) 9. Boldogasszony-kápolna / Our Lady Chapel / Marienkapelle 10. Boldog Mór kilátó / Look-out Point / ussichtspunkt 11. pátsági Pincészet / bbey Winery / bteikellerei (csak idegenvezetéssel, guided tour only, nur mit Führung) 12. pátsági Major Látogatóközpont bbey exhibition area / Landesausstellung Kijelölt útvonal a látogatói bejárathoz Way to the visitor s entrance / Weg zum Besuchereingang z audio guide javasolt útvonala Recommended udio Guide Route / Die Route für udio Guide Bazilika Basilica Basilika Kerengő Cloister Kreuzgang Könyvtár Library Bibliothek Gyógynövénykert Herbal Garden Kräutergarten pátsági Pincészet bbey Winery bteikellerei Viator pátsági Étterem Viator bbey Restaurant bteirestaurant Viator Látogatható területek a Főapátságban reas of the rchabbey open to the public Öffentlich zugänglich in der Erzabtei

7 Könyvtár z apátság levéltárában őrzik Szent István 1001-es keltezésű kiváltságlevelét, valamint a tihanyi apátság alapítólevelét (1055), amely a latin szövegbe illesztett magyar szavak révén a legrégebbi magyar nyelvű írásos emlékünk. könyvtár alapításától kezdve a monostor fontos része. Egy 1090 körüli oklevél tanúsága szerint a XI. század végén Pannonhalmán már 80 kódexet tartottak nyilván ban a feloszlatáskor több mint 4000 kötetet számlált a gyűjtemény. z 1802-es visszaállítást követően a könyvtár rohamos fejlődésnek indult. Mára az itt őrzött kódexek száma tucatnyi, az ősnyomtatványoké mintegy háromszáz. könyvek száma négyszázezer körül mozog. könyvtár mai, klasszicista épületének alapkövét 1825-ben tették le. hosszanti teremcsarnokot Engel Ferenc tervezte től Páckh János tervei szerint ovális teret építettek elé, valamint oldaltermekkel egészítették ki. falfestményeket a bécsi Josef Klieber készítette. z ovális terem mennyezetének négy oldalán a négy középkori egyetemi fakultás jelképe látható. Klieber munkája az alapító Szent Istvánt és a rendet visszaállító I. Ferencet mintázó gipsz királyszobor is. mennyezeti ábrázolás főalakja Pallasz théné, a tudományok antik istennője. terem két zárófalán a klasszikus görög-római tudomány és művészet nagyjainak képeit láthatjuk. főhajó kilenc portréja a magyar tudomány és irodalom néhány képviselőjét ábrázolja. tiszta szerkezetű, racionális mértéktartással és nagyvonalú eleganciával megfogalmazott könyvtártér a legharmonikusabb belső térhatású épületeink közé tartozik. levéltár egyidős a monostorral. Falai között őrzik a Főapátság és a magyarországi bencés rend működésével, intézményeivel, gazdálkodásával kapcsolatos kéziratos dokumentumokat. gondos kezelésnek köszönhetően korai okleveles anyaga nagyrészt megmaradt, így Pannonhalmán található a magyar államiság első századaiból származó oklevelek egyik leggazdagabb, legértékesebb gyűjteménye, melynek első darabja a monostor Szent István királytól származó kiváltságlevele (1001). Szent László király három oklevele mellett itt őrzik a magyar nyelv első nyelvemlékét, az 1055-ben íródott tihanyi alapítólevelet és az első hazai pápai dokumentumot, II. Paschalis pápa 1102-ben készült bulláját. levéltár csak kutatók és levéltár-pedagógiai foglalkozásra érkező csoportok számára látogatható.

8 VITOR PÁTSÁGI ÉTTEREM ÉS BORBÁR P PRKOLÓ, LÁTOGTÓKÖZPONT, FOGDÓÉPÜLET 100 m KÖNYVTÁR Látogatói nyitva tartás: március 21. május óráig hétfőn zárva TriCollis Foglalási Központ H-9090 Pannonhalma, Vár 1. Tel.: Fax: HRNGTORONY BZILIK KERENGŐ RBORÉTUM ÉS GYÓGYNÖVÉNYKERT június 1. szeptember óráig október 1. november óráig hétfőn zárva november 11. március óráig hétfőn zárva Web: Főapátság programjairól, látogatói nyitva tartásáról, valamint szálláslehetőségeinkről egész évben felvilágosítást nyújtunk a es telefonszámon. LÁTOGTÓI BEJÁRT FŐBEJÁRT kiadvány 2012-ben készült. SPORT- PÁLY GIMNÁZIUM ÉS DIÁKOTTHON hátoldalon: részlet a pannonhalmi apátság kiváltságleveléből. PNNONHLMI FŐPÁTSÁG Épületek IVÓKÚT PÁTSÁGI PINCÉSZET De még annyit hozzáfűzök: legyen a monostor minden zaklatástól mentes, és legyen a szerzeteseknek joguk bármelyik apátjuk eltávozása után nyugodtan másikat választani, tetszésük szerint bármely püspökkel felszenteltetni, és legyen szabad nekik bármely helyen bármelyik püspöktől a rendeket felvenniük. Érszegi Géza fordítása

9 DHUC UTEM SUBIUNGENS DICO, SIT ID IPSUM MONSTERIUM B OMNI INQUIETUDINE SEMOTUM, H- BENTQUE MONCHI POST T NSI- TUM SUI CUIUSQUE BBTIS LIUM BBTEM SECURITER ELIGENDI ET QUOCUNQUE VELINT EPISCOPO CONSEC NDI EUM; SITQUE ILLIS LICITUM ORDINES CCIPERE QUOVIS LOCO ET QUOCUNQUE EPISCOPO.

P AN N O N H AL M I F Ő AP ÁT S ÁG

P AN N O N H AL M I F Ő AP ÁT S ÁG P AN N O N H AL M I F Ő AP ÁT S ÁG 996-ban Géza fejedelem bencés szerzeteseket telepített le Pannónia Szent Hegyén. Az István király által jogaiban megerősített monostor feladata a kereszténység terjesztése

Részletesebben

P AN N O N H AL M I F Ő AP ÁT S ÁG

P AN N O N H AL M I F Ő AP ÁT S ÁG P AN N O N H AL M I F Ő AP ÁT S ÁG 996-ban Géza fejedelem bencés szerzeteseket telepített le Pannónia Szent Hegyén. Az István király által jogaiban megerősített monostor feladata a kereszténység terjesztése

Részletesebben

Baja, Kalocsa, Gemenci erdő

Baja, Kalocsa, Gemenci erdő Baja, Kalocsa, Gemenci erdő Baja város története Baja történetének kezdetei a távoli múltban kereshetõk, hiszen már az õskorban lakott hely volt. Õsidõk óta vonzották az embereket a Duna bal partján elterülõ

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR A PANNONHALMI FŐAPÁTSÁG ARCULATA, KOMMUNIKÁCIÓS- ÉS PR-TEVÉKENYSÉGE, TURIZMUSA SZAK: NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ TAGOZAT: NAPPALI SZAKIRÁNY: PUBLIC

Részletesebben

Szent István zarándokút

Szent István zarándokút Szent István zarándokút Összeállította: Orbán Imre 1 Szent István zarándokút A Szent István zarándokút túramozgalommal államalapító királyunknak kívánok emléket állítani. A zarándokút az Esztergomi várból

Részletesebben

HÍRLEVÉL TARTALOM GYÕR-MOSON-SOPRON MEGYEI KULTURÁLIS

HÍRLEVÉL TARTALOM GYÕR-MOSON-SOPRON MEGYEI KULTURÁLIS GYÕR-MOSON-SOPRON MEGYEI KULTURÁLIS HÍRLEVÉL III. évfolyam 1. szám Bartók Béla Megyei Mûvelõdési Központ Közhasznú Társaság 2007/1. TARTALOM Beszámolók és eredmények Kisfaludy Napok XVI. Országos Weöres

Részletesebben

Borító II. Kedves Olvasó! Beköszöntő. www.budapestinfo.hu 3

Borító II. Kedves Olvasó! Beköszöntő. www.budapestinfo.hu 3 Borító I. Borító II. Kedves Olvasó Nem mindennapi élmény részese lehet Budapesten az a turista, aki most ezt a kiadványt tartja kezében A gazdag történelmi múlttal és egyedülálló kulturális örökséggel

Részletesebben

Guide. magyar nyelv. hivatalos. ingyenes. Budapest. Fesztiválok, események. M vészet és dizájn. Bulizóna. Budapest. Pihenés, feltölt dés.

Guide. magyar nyelv. hivatalos. ingyenes. Budapest. Fesztiválok, események. M vészet és dizájn. Bulizóna. Budapest. Pihenés, feltölt dés. hivatalos Guide magyar nyelv ingyenes Fesztiválok, események M vészet és dizájn Bulizóna Pihenés, feltölt dés Budapest környéke Nevezetességek Hasznos információk BTH Budapesti Turisztikai Nonpro t Kft.

Részletesebben

SZENT BENEDEK, A BÉKE HÍRNÖKE EGÉSZ EURÓPA SZÁMÁRA!

SZENT BENEDEK, A BÉKE HÍRNÖKE EGÉSZ EURÓPA SZÁMÁRA! A MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ TÁJÉKOZTATÓ LAPJA VI. évfolyam 2. szám 2004. nyár SZENT BENEDEK, A BÉKE HÍRNÖKE EGÉSZ EURÓPA SZÁMÁRA! Sokat hallunk mostanában hazánk, a Magyar Köztársaság csatlakozásáról az

Részletesebben

Bensõséges kapcsolatban Jézussal

Bensõséges kapcsolatban Jézussal XI. évfolyam 1. szám A MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ TÁJÉKOZTATÓ LAPJA 2009. tavasz Bensõséges kapcsolatban Jézussal Cirill perjel atya homíliája Asztrik fõapát úr 20 éves püspöki jubileumán. Elhangzott a

Részletesebben

INICIATIKUS UTAK. Kortárs monostorok Szent Benedek Regulája tükrében. Moholy Nagy Művészeti Egyetem Doktori Iskola, Építőművészet DOKTORI ÉRTEKEZÉS

INICIATIKUS UTAK. Kortárs monostorok Szent Benedek Regulája tükrében. Moholy Nagy Művészeti Egyetem Doktori Iskola, Építőművészet DOKTORI ÉRTEKEZÉS Moholy Nagy Művészeti Egyetem Doktori Iskola, Építőművészet DOKTORI ÉRTEKEZÉS INICIATIKUS UTAK Kortárs monostorok Szent Benedek Regulája tükrében Szilágyi Klára témavezető: Dr. Ferkai András Budapest,

Részletesebben

---BUDAPEST, I.--- Felsővizivárosi Szent Anna plébániatemplom Batthyány tér 7

---BUDAPEST, I.--- Felsővizivárosi Szent Anna plébániatemplom Batthyány tér 7 ---BUDAPEST, I.--- Felsővizivárosi Szent Anna plébániatemplom Batthyány tér 7 A budai Víziváros főterét, a Batthyány teret két templom keretezi. Szent Annának szentelték a városrész kéttornyú plébániatemplomát,

Részletesebben

Sok szeretettel köszöntjük a LXII. Országos Vasutas Természetjáró Találkozó résztvevőit!

Sok szeretettel köszöntjük a LXII. Országos Vasutas Természetjáró Találkozó résztvevőit! EGRI KÖSZÖNTŐ Sok szeretettel köszöntjük a LXII. Országos Vasutas Természetjáró Találkozó résztvevőit! A VTSZ újjáalakulásának 25. évfordulóján a találkozót a Záhonyi VSC és az MVSC közös szervezésében

Részletesebben

Az Intézmény egyrészt saját maga szervez, másrészt helyet ad:

Az Intézmény egyrészt saját maga szervez, másrészt helyet ad: Szent János Továbbképző Szent Intézet Az intézmény múltja: A Szent János Továbbképző Központot és Lelkigyakorlatos Házat dr. Seregély István egri érsek alapította 1995-ben. Az Intézmény Eger történelmi

Részletesebben

BENCÉS HÍRLEVÉL. PÜNKÖSD Rowan Williams canterburyi érsek elmélkedése SZÁMUNK TARTALMÁBÓL

BENCÉS HÍRLEVÉL. PÜNKÖSD Rowan Williams canterburyi érsek elmélkedése SZÁMUNK TARTALMÁBÓL BENCÉS HÍRLEVÉL XII. évfolyam 2. szám A MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ TÁJÉKOZTATÓ LAPJA 2010. nyár PÜNKÖSD Rowan Williams canterburyi érsek elmélkedése Néha úgy beszélünk Pünkösdrõl, mint az Egyház születésnapjáról.

Részletesebben

BENCÉS HÍRLEVÉL. Saját történelmünk a remény távlatában SZÁMUNK TARTALMÁBÓL

BENCÉS HÍRLEVÉL. Saját történelmünk a remény távlatában SZÁMUNK TARTALMÁBÓL BENCÉS HÍRLEVÉL XII. évfolyam 4. szám A MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ TÁJÉKOZTATÓ LAPJA 2010. tél Saját történelmünk a remény távlatában Pietro Vittorelli montecassinoi fõapát homíliája 2010. november 11-én,

Részletesebben

Látnivalók a Vértes-Gerecse vidékén

Látnivalók a Vértes-Gerecse vidékén Látnivalók a Vértes-Gerecse vidékén Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség www.vercse.hu Egyesület elérhetőségei: Székhely: 2836 Baj, Petőfi S. utca 50. Munkaszervezeti iroda: 2890 Tata, Erzsébet tér

Részletesebben

Szép Magyarország 2010/3. szám Ára: 495 Ft

Szép Magyarország 2010/3. szám Ára: 495 Ft Szép Magyarország 2010/3. szám Ára: 495 Ft Veszprém megyei 9 771785 660406 1 0 0 0 3 vártúrák A Balaton-felvidék természeti kincsei Szép Magyarország elôfizetés ajándékkal Fizessen elô barátainak, szeretteinek,

Részletesebben

VÁRSZEGI ASZTRIK FŐAPÁT ÚR 60 ÉVES

VÁRSZEGI ASZTRIK FŐAPÁT ÚR 60 ÉVES A MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ TÁJÉKOZTATÓ LAPJA VIII. évfolyam 1. szám 2006. tavasz VÁRSZEGI ASZTRIK FŐAPÁT ÚR 60 ÉVES 60 Örömmel tudatjuk a Bencés Hírlevél Olvasóival, hogy Asztrik főapát úr 2006. január

Részletesebben

Lángra lobbantod a neked szentelt nép hitét Várszegi Asztrik főapát úr homíliája a pannonhalmi diákok bérmálásán 2009.

Lángra lobbantod a neked szentelt nép hitét Várszegi Asztrik főapát úr homíliája a pannonhalmi diákok bérmálásán 2009. XI. évfolyam 2. szám A MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ TÁJÉKOZTATÓ LAPJA 2009. nyár Lángra lobbantod a neked szentelt nép hitét Várszegi Asztrik főapát úr homíliája a pannonhalmi diákok bérmálásán 2009. április

Részletesebben

[Kulturális örökség napjai 2009. szeptember 19-20., helyszínek]

[Kulturális örökség napjai 2009. szeptember 19-20., helyszínek] [Kulturális örökség napjai 2009. szeptember 19-20., helyszínek] ---BUDAPEST, I.--- Helyszín neve: Magyar Országos Levéltár BUDAPEST, I. Bécsi kapu tér 2-4. Épület típus: KÖZINTÉZMÉNYEK, HIVATALOK A Magyar

Részletesebben

Veszprém megye egyházi értékei

Veszprém megye egyházi értékei Veszprém megye egyházi értékei Román kori oszlopfő a Szent Mihály-székesegyházból Laczkó Dezső Múzeum, Veszprém Veszprém megye egyházi emlékeiről gazdag tárgyi és iratanyag maradt ránk, annak ellenére,

Részletesebben

SZÉKELY TIBOR (szerk.) Hősök tere Városliget Andrássy út Dunapart Budai vár Gellért-hegy

SZÉKELY TIBOR (szerk.) Hősök tere Városliget Andrássy út Dunapart Budai vár Gellért-hegy HANGOS-KÉPES UTIKALAUZ BUDAPEST A VILÁGÖRÖKSÉG RÉSZE 2006 HANGOS-KÉPES UTIKALAUZ BUDAPEST (1) A VILÁGÖRÖKSÉG RÉSZE SZÉKELY TIBOR (szerk.) HANGOS-KÉPES UTIKALAUZ BUDAPEST Hősök tere Városliget Andrássy

Részletesebben

Szászrégen és környéke

Szászrégen és környéke Bartos Csilla Orlai Sándor Szászrégen és környéke Útikalauz Környezetvédõ Egyesület Érd, 2007. Szászrégen és környéke Útikalauz Írta, szerkesztette: Bartos Csilla és Orlai Sándor Fénykép: Orlai Sándor

Részletesebben

A Bolyai Műhely pannonhalmi napjairól Vanyó Tihamér atya 100 éves Beszámoló a pannonhalmi Szent Három Napról

A Bolyai Műhely pannonhalmi napjairól Vanyó Tihamér atya 100 éves Beszámoló a pannonhalmi Szent Három Napról A MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ TÁJÉKOZTATÓ LAPJA VII. évfolyam 1. szám 2005. tavasz II. JÁNOS PÁL PÁPA PANNONHALMI BESZÉDE 1996. szeptember 6-án Tisztelendő Püspök Testvéreim, Kedves Főapát Úr, Szeretett

Részletesebben

Helyismereti gyűjtemények, helyismereti munka" egyházi könyvtárakban[1]

Helyismereti gyűjtemények, helyismereti munka egyházi könyvtárakban[1] Ásványi Ilona: Helyismereti gyűjtemények, helyismereti munka" egyházi könyvtárakban[1] Bármilyen könyvtártípusról beszélünk, a könyvtárnak, mint intézménynek vannak olyan általános jellemzői (állomány,

Részletesebben

Székesfehérvár. Kalandozás a királyok városában. Látnivalók Élmények Program. Szállás Étterem. www.turizmus.szekesfehervar.hu

Székesfehérvár. Kalandozás a királyok városában. Látnivalók Élmények Program. Szállás Étterem. www.turizmus.szekesfehervar.hu Székesfehérvár Kalandozás a királyok városában Látnivalók Élmények Program Szállás Étterem www.turizmus.szekesfehervar.hu SZÉKESFEHÉRVÁR FEDEZZE FEL ÚJRA 2013-BAN! KIRÁLYI NAPOK Augusztus 14-24. Augusztus

Részletesebben

Jókai Anna író-olvasó találkozó Jókai Anna írónő "A keresztény ember felelőssége" címmel tart előadást. Zichy kúria 17-én 17 óra

Jókai Anna író-olvasó találkozó Jókai Anna írónő A keresztény ember felelőssége címmel tart előadást. Zichy kúria 17-én 17 óra Zichy kúria Adony, Rákóczi út 28. KULTÚRHÁZAK ÉJJEL NAPPAL Mozgáskorlátozottak számára alkalmas A Közösségi- kulturális Központ és Könyvtár az 1820-as években épült, majd a XIX. század utolsó harmadában

Részletesebben

A román és a gótikus stílus emlékei Magyarországon

A román és a gótikus stílus emlékei Magyarországon A román és a gótikus stílus emlékei Magyarországon 1. A román stílus kezdetei Magyarországon A X. század közepén a magyarság, magával hozott hagyományait, szokásait, erkölcseit feladva, beilleszkedett

Részletesebben

Sétaút a Királynék városában

Sétaút a Királynék városában Sétaút a Királynék városában Veszprém dombjai és völgyei, boltívei és tornyai, a lejtős szűk utcák és a tágas terek so k olyan titkot rejtenek, melyek felfedezésre várnak. Veszprém csendes, szemérmes város.

Részletesebben