MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára"

Átírás

1 6. évfolym MNy1 feldtlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 6. évfolymosok számár 10:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Ügyelj küllkr! A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg. A megoldásr összesen 45 pered vn. Az utolsó (10.) feldtr leglá peret szánj! Jó munkát kívánunk!

2 6. évfolym MNy1 feldtlp / 2

3 6. évfolym MNy1 feldtlp / 3 1. Három gyógynövény nevének szótgjit tlálod kereten. Írd le három gyógynövény nevét három pontvonlr! Ügyelj pontos másolásr és helyesírásr! -l- -du- -e -ven- szö- -ny -mör- -go- g- le- -l ) ) Írd pontvonlr vegyes hngrendű gyógynövény nevét! Egészítsd ki Tóth Krisztin Tozosk ímű vidám álltversének első versszkát megdott szvkkl! Egy vonlr sk egy szót írhtsz. Ügyelj pontos másolásr és z írásjelekre! mmogó fedi, Lssn neki. nem pikkely senki támd Testét tozosk. toozr emlékeztet éles is

4 6. évfolym MNy1 feldtlp / 4 3. Oldd meg szöveghez kpsolódó nyelvtni feldtokt! A Börzsöny, Cserhát és Mátr flvin élnek plóok, kik leleményes, jó humorú emerek. Hűségesen rgszkodnk zonn ősi dlikhoz, hgyományikhoz. A pló flvk utái giregurák. Fölkpszkodnk domoldlr, ztán lefutnk ptkok prtjár. Hollókő őrzi legszeen pló építkezés régi formáit. Ftornyos templom köré épültek kontyos tetejű házk. Ez település egy meseeli flusk, mely A világörökség része ímet is elnyerte. ) Írd megdott szvk mellé megfelelő másslhngzó-kpsolódási törvény etűjelét! d e f plól:... zonn:... prtjár:... A) részleges hsonulás (zöngésség szerinti) B) részleges hsonulás ( képzés helye szerint) C) teljes hsonulás (írásn jelölt) D) teljes hsonulás (írásn jelöletlen) E) összeolvdás ) Krikázd e nnk szónk etűjelét, melyik megdott nyelvtni egyenletnek megfelel! ház + képző + képző A) házkn B) házsság C) házmról D) házink ) Jelöld z lái szón szóelemek htárit függőleges vonlll, mjd írd szóelemek fölé megfelelő számot: 1 = szótő, 2 = képző, 3 = jel, 4 = rg p r t r d) Az lái szvk közül melyik követi etűrenden pló szót? Írd pontvonlr! plsint, plot, prt, pálm, ptk A kiválsztott szó:... e) A mint lpján válszd el minden lehetséges helyen z lái szvkt! Mint: me-se-e-li templomot:... ptkig:... f) Írd le pontvonlr szövegen tlálhtó igekötős igéket! Igekötős igék:...

5 6. évfolym MNy1 feldtlp / 5 4. Az lái ismeretterjesztő szövegen öt szó (kifejezés) helyesírás hiás. Írd pontsorokr z öt hiás helyesírású szó hiátln lkját! Az öt helyes megoldás mindegyike öt külön pontsorr kerüljön! A kuty szvkt is megért. Hmr rájön jelentésükre, mert ezeket szvkt és hívójeleket állndón egy izonyos összefüggésen hlj. Természetesen zt nem mindig érti, hogy mit mondunk, de zt igen, hogy hogyn: hngosn vgy hlkn, rátságosn vgy mérgesen, dísérőn vgy feddőn. A hngszín hngultunkt is elárulj neki. Sokn nem tudják, hogy házőrző kutyát is megkell tnítni rr, hogy hogyn és mikor védje területet. Olykor elkerülhető trgédiák súlytják zokt kutytuljdonosokt, kik z idomításról megfeletkeznek Egészítsd ki három szólást megdott szvk közül megfelelővel, mjd írd le szólás jelentését jelölő etűt! )... KAP A szólás jelentését jelölő etű:... ) EGY... FÚJNAK A szólás jelentését jelölő etű:... )... HINT A SZEMÉBE A szólás jelentését jelölő etű:... A szólások kiegészítéséhez válszthtó szvk: TÜZET, VIZET, PORT, KÖVET, GYERTYÁT, KOSARAT, HORDÓT, SÓT A szólásokhoz válszthtó jelentések: A) Megtisztítj eteg testrészt, gyógyít. B) Ugynn mesterkednek, fondorkodnk. C) Mindenfelől veszély fenyegeti őket. D) Elveszi tisztánlátását, espj, félrevezeti. E) Rosszul megy sor, szegény. F) Ügyesen és gyorsn dolgozik. G) Nem fogdják el kínálását; visszutsítják (például házssági jánltát). H) Hsztln, hiávló munkát végeznek.

6 6. évfolym MNy1 feldtlp / 6 6. Az láikn három ókori ölsességet olvshtsz. Mert szegénység z örök vendég nnál, ki tétlen. Kevés szóvl élj, ne fesegj összevissz! Mindig sk kisivel kell hozzátenni kevéshez, sk gykrn selekedj így, sok kisi sokr megy ztán. d ) A három mondt szvi közül írd le pontsorr zt z egy szót, melyiknek jelentése: viszonylg kis időközöken ismétlődve, illetve sokszor ismételve. A keresett szó:... ) A megdott etűk felhsználásávl írd le z ) részen keresett szó két ellentétes jelentésű párját! Minden etűt egyszer kell felhsználni. A megdott etűk:, á, é, i, h, k, n, n, r, t Az egyik ellentétes jelentésű szó:... A másik ellentétes jelentésű szó:... ) A három mondt szvi közül írd le pontsorr zt z egy szót, melyiknek jelentése: kényszeről vgy szándékosn semmit sem tevő. A keresett szó:... d) A megdott etűk felhsználásávl írd le ) részen keresett szó két rokon értelmű párját! Minden etűt egyszer kell felhsználni. A megdott etűk: h, l, ny, s, t,, e, e, u Az egyik rokon értelmű szó:... A másik rokon értelmű szó:...

7 6. évfolym MNy1 feldtlp / 7 7. Egészítsd ki következő mondtok hiányos szvit úgy, hogy kpott mondtok z előttük olvshtó mondtok trtlmánk megfeleljenek! ) Een szoán lszom. Kiegészítés: Een he... ségen lszom. ) A ngyppám lovkt trt, ngymmám gyógynövényekkel fogllkozik. Kiegészítés: A ngyppám lovkt te... szt, ngymmám zöldségeket te... szt. ) Botond ngyon jól érezte mgát nyrláson, mivel semmi j nem történt. Kiegészítés: Botond gon...lnul nyrlt. 8. Egy négy mondtól álló ókori tnmese mondti összekeveredtek más mesék részleteivel. A megfelelő etűk eírásávl állítsd sorrende z eredeti tnmese négy mondtát! A) Ahogy meglátt önmg tükörképét vízen, zt hitte, hogy z egy másik kuty. B) Egy emernek volt egy liáj, mely rnytojásokt tojt. C) Így is tett, de ennek z lett következménye, hogy tyúk elhízott, és még egy tojást sem tojt. D) Egy emernek két kutyáj volt; z egyiket vdásztr tnított e, másikól házőrzőt sinált. E) Késő pedig, vlhányszor vdászkuty vdásztr ment, és fogott vlmit, ól részt vetett másiknk is. F) Az sszony zt hitte, hogy h tö élelmet vet neki, npont kétszer is fog tojni. G) Azt hitte, hogy elül is színrnyól vn, és ezért levágt; de elsejét épp olynnk tlált, mint töi liáét. H) Egy özvegysszonynk volt egy tyúkj, mely mindennp tojt egy tojást. I) A mese izonyítj, hogy ostoák zok, kik fösvényektől vlmi hsznot remélnek. J) A kutyájávl el szokott játszdozni. K) A mese izonyítj, hogy sok emer, ki kpzsiságól töre vágyik, meglevőt is elveszíti. L) A mese zokr vontkozik, kik viszálykodó hjlmukkl sját mguknk ártnk. A mese 1. mondtát jelölő etű:... A mese 2. mondtát jelölő etű:... A mese 3. mondtát jelölő etű:... A mese 4. mondtát jelölő etű:...

8 6. évfolym MNy1 feldtlp / 8 9. Olvsd el z lái szöveget, mjd válszolj kérdésekre! A nevezetes Podjerád György seh király ellen viselt hdt Mátyás király. Egyszer vezéreivel királyi sátorn multozott: Újlkivl, Zápolyivl, Kinizsivel, Geré Péterrel. Fölvetette Mátyás zt kérdést, hogy vjon miől vn legtö világon. Jöttek is válszok: Szegény emeről. Gyerekől. Fűszálól. Csillgól. Mátyás király ekkor ránézett olondr, ki szintén sátorn volt, és egy zsámolyon gusztott. No, komám, te mit gondolsz? Azt gondolom, hogy orvosól vn legtö világon. Nevették vezérek ezt gondoltot, király is kgott. Igzán olond vgy, komám, h ilyen olondot gondolsz. A olond, hogy így kinevették, átlment szomszéd sátor, melyik z ő kvártély volt. Egy per lig telik el, hát hllják, hogy rettentően üvölt olond, minth sk elevenen krnák megnyúzni. Rögtön jelentik királynk, hogy kedves olondj rosszul vn. Felkelnek z urk, király is, átlsietnek olondhoz, vjon mi lelte szegényt. Hát z földön fekszik, és sk óégt és rúgkpál, hogy hozzáérnek. Ngyon sjnálták, törték fejüket, mit kéne sinálni. Mindenkinek volt egy ötlete: Eret kell vágni rjt! Hmr, pióát hozztok, z lesz könnyeségire! Öntsétek le egy veder hideg vízzel! Az összegyűlt főemerek mindegyike is jvsolt vlmit: z egyik meleg ort, másik gyógyító gyökér levét, hrmdik ráolvsást, nem is lehetett már egyiknek szvát másiktól érteni. Felugrik ám olond, semmi j, zt mondj hunut mosollyl királynk: Látod ezt tut doktort itt sátorn? H ezen kisi helyen ennyi z orvos, mennyi lehet z egész világon? Örült Mátyás olond eszédének, seppet se hrgudott, hogy így megtréfált őt z urkkl együtt. (A lpján) d

9 6. évfolym MNy1 feldtlp / 9 ) A szöveg lpján állpítsd meg, hogy melyik állítás igz, illetve melyik hmis! Krikázd e megfelelő szót z állítások előtt! 1. IGAZ HAMIS Volt olyn főemer, ki űvös erejűnek trtott szvk elmondásávl krt meggyógyítttni olondot. 2. IGAZ HAMIS Mátyás király sátrán együtt multozott Geré Péterrel, Újlkivl, Zápolyivl, Podjerád Györggyel és Kinizsivel. 3. IGAZ HAMIS Mátyás nnyir kedvelte olondot, hogy sját királyi sátrán szállásolt el. 4. IGAZ HAMIS A olondot leöntötték egy veder hideg vízzel. ) Mi volt z ok nnk, hogy olond elhgyt király sátrát? Krikázd e helyes állítás etűjelét! A) Ngyon megfájdult lá. B) Nem eszélgetett vele senki. C) Kigúnyolták. D) Kizvrták. E) Megütötték. F) Nem fogdták meg tnását. ) Az lái rövid szöveg lpján írd le pontvonlr, hogy hogyn nevezik olondról szóló történeten ndályt! A ndályt mgs vérnyomás és más etegségek ellen hsználják népi gyógyásztn. A testre rátpdó ndályr sót hintenek, vgy meleg pipávl érintik, füstölik, hogy lehulljon z emeri őrről. A ndály szó rokon értelmű párj olondról szóló történeten:... d) Az lái két szó kiegészítésével dd meg guszt szó jelentését! _ s s z _ k _ p odv d ö _ é l

10 6. évfolym MNy1 feldtlp / Írj egy 8 10 mondtos leírást, mely megdott mondttl kezdődik! A király üszkén nézett ki plotáj lkáól városr.... d e

11 6. évfolym MNy1 feldtlp / 11

12 6. évfolym MNy1 feldtlp / 12

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára 6. évfolym MNy1 feldtlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 6. évfolymosok számár 10:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Ügyelj küllkr és helyesírásr! A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg.

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym MNy2 feldtlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 4. évfolymosok számár 2013. jnuár 24. 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Ügyelj küllkr! A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg.

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym TMNy1 feltlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggonozó változt 10:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Ügyelj küllkr! A feltokt tetszés szerinti sorrenen olhto

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym MNy1 feltlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 4. évfolymosok számár 2014. jnuár 18. 10:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Ügyelj küllkr! A feltokt tetszés szerinti sorrenen olhto meg. A

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym MNy1 feldtlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 8. évfolymosok számár 2015. jnuár 17. 10:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Ügyelj küllkr és helyesírásr! A feldtokt tetszés szerinti sorrenden

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym AMNy1 feltlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 4. évfolymosok számár 2012. jnuár 20. 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Ügyelj küllkr! A feltokt tetszés szerinti sorrenen olhto meg. A

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym MNy1 feltlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 8. évfolymosok számár 2013. jnuár 19. 10:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Ügyelj küllkr! A feltokt tetszés szerinti sorrenen olhto meg. A

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym AMt3 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 4. évfolymosok számár 20. jnuár 28. 1:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 4. évfolymosok számár : ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg. Minden

Részletesebben

Mintafeladatsor. Ismerd fel a szabályt, majd folytasd a sort még két elemmel! Ügyelj a szófajra is! Toldalékos szavakat nem írhatsz!

Mintafeladatsor. Ismerd fel a szabályt, majd folytasd a sort még két elemmel! Ügyelj a szófajra is! Toldalékos szavakat nem írhatsz! MRO Histori Telefon: 06-1/336-1656 E-mil: info@felvesznek.hu Mintfeltsor 1. Ismer fel szályt, mj folyts sort még két elemmel! Ügyelj szófjr is! Tollékos szvkt nem írhtsz! ) rk, rát, rár,...,... ) megolvs,

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára 6. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 6. évfolymosok számár 2014. jnuár 23. 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym Mt1 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 4. évfolymosok számár 2014. jnuár 18. 11:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden

Részletesebben

Mi formáljuk a világot, vagy a világ formál minket?

Mi formáljuk a világot, vagy a világ formál minket? Kecskeméti Református Egyházközség Hírmondój XV. évf., 3. sz. 2007. Mi formáljuk világot, vgy világ formál minket? A reformáció ünnepére készülve igen ngy kérdés ez. A keresztyénség lényegi kérdése. Mi

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára 6. évfolym AMNy2 fltlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 6. évfolymosok számár 2011. jnuár 27. 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Ügylj küllkr! A fltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. A mgolásr

Részletesebben

MÉSZÁROS TAMÁS. játékszín BÁNYAI GÁBOR SZÁNTÓ ERIKA CSIK ISTVÁN SAÁD KATALIN RÓNA KATALIN MAJOROS JÓZSEF MOLNÁR GÁL PÉTER NÁNAY ISTVÁN

MÉSZÁROS TAMÁS. játékszín BÁNYAI GÁBOR SZÁNTÓ ERIKA CSIK ISTVÁN SAÁD KATALIN RÓNA KATALIN MAJOROS JÓZSEF MOLNÁR GÁL PÉTER NÁNAY ISTVÁN A SZÍNHÁZMŰVÉSZETI SZÖVETSÉG FOLYÓIRATA VI. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 1973. OKTÓBER F Ő S Z E R K E S Z T Ő : B O L D IZSÁR IVÁN FŐSZERKESZTŐHELYETTES: CSABAINÉ TÖRÖK MÁRIA T A RTALOM MÉSZÁROS TAMÁS A Mikroszkópon

Részletesebben

Élet és Egészség. Óvatosan az energiaitalokkal, a dózis halálos is lehet! FiatalOK 2 old. A szeretet. Egy könyv a mai ember számára

Élet és Egészség. Óvatosan az energiaitalokkal, a dózis halálos is lehet! FiatalOK 2 old. A szeretet. Egy könyv a mai ember számára 2012 Április (1) #1 Élet és Egészség Az egészségednél már csk z életed fontosbb Óvtosn z energiitlokkl, dózis hlálos is lehet! FitlOK 2 old Miért és hogyn tnítsuk gyermekünket idegen nyelvre? A Te csládod

Részletesebben

Szigetszentmiklós-Kossuth utcai Református Egyházközség lapja

Szigetszentmiklós-Kossuth utcai Református Egyházközség lapja H Í V Ó SZ Ó III. évf. 10. szám 2011. december 25. Szigetszentmiklós-Kossuth utci Református Egyházközség lpj Mert egy gyermek születik nekünk, fiú dtik nekünk. Az urlom z ő vállán lesz, és így fogják

Részletesebben

Zebegény. Ilyen nehéz idõkben a legfontosabb az összefogás. Díszpolgári cím és Kulturált Települési Környezet Díj

Zebegény. Ilyen nehéz idõkben a legfontosabb az összefogás. Díszpolgári cím és Kulturált Települési Környezet Díj Zebegény Ilyen nehéz idõkben legfontosbb z összefogás "Minden szbd, de nem minden hsznál. Minden szbd, de nem minden épít. Ne keresse senki mg jvát, hnem másét." (1 kor 10,23-24) Amikor e sorokt írom,

Részletesebben

Sávoly Község Önkormányzatának információs lapja II. évfolyam II. szám 2008. augusztus

Sávoly Község Önkormányzatának információs lapja II. évfolyam II. szám 2008. augusztus Sávoly Község Önkormányztánk információs lpj II. évfolym II. szám 2008. ugusztus Tűz Tmás: Szent István király Jól megjelölte ezt z ezredévet: kereszttel írt rá kemény nevét, mint hlhttln győzelmi ék.

Részletesebben

Kóta Béla: A PIRAMISOK TANULSÁGA. Matematikai visszafoglaló.

Kóta Béla: A PIRAMISOK TANULSÁGA. Matematikai visszafoglaló. P6.sz. #1. Kót Bél. 006.10.16./19:56 Kezdés: 004. július. :6 H pedig egyszerre tö mesterség feltlálásáról vn szó, melyek közül némelyek z életszükségletekre, mások pedig szemlélődő élet örömeire vontkoznk,

Részletesebben

Támogasd lapunkat és a budatétényi cursillok működését!

Támogasd lapunkat és a budatétényi cursillok működését! A Budtétényi Cursillo Titkárság időszkos hírlevele Püspökszentelés Esztergombn Idő nélküli küzdelem Csk végcél fontos Elrjtoltunk tehát. Beindult z újság kezdeti ngy lendülettel. De mint hogyn z tlét is

Részletesebben

17. SZÁM. 1888, xxxv. ÉVFOLYAM.

17. SZÁM. 1888, xxxv. ÉVFOLYAM. 288 VSÁBNPI UJSÁG. rrnklin-társnlt kidásábn Budpesten megjelent és minden könyvárusnál kphtó: 17. SZÁM. 1888, xxxv. ÉVFOLYM. Frrciország és Külföld Minden \ illtszerész é nél és Fo drászánál drásznl _

Részletesebben

HÍRMONDÓ. Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Esztendőt! ZAGYVARÉKASI. Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153

HÍRMONDÓ. Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Esztendőt! ZAGYVARÉKASI. Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153 Önkormányzti Időszki Lp HU ISSN 1789-8153 Ár: 220,- Ft VII. Évfolym 12. szám - 2013. december ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ Kellemes Krácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Esztendőt! Az év vége közeledtével jó gzd is

Részletesebben

IMAF 2013. őszi szeminárium

IMAF 2013. őszi szeminárium IMAF 2013. őszi szeminárium 2013.10.18-20. Érd, Mgyrország Beszámolók - Aikido - Iido - tolmács szemével - Jujutsu - Krtedo Előszó Trtlom Előszó Aikido divízió Képek Aikido Iido divízió Képek Iido A tolmács

Részletesebben

igazi repülő! igazi cserkész, bringáscserkész Kovács fejfedők interjú Gergely városi dzsungel a maci és a varjú vadon szava www.cserkesz.

igazi repülő! igazi cserkész, bringáscserkész Kovács fejfedők interjú Gergely városi dzsungel a maci és a varjú vadon szava www.cserkesz. XLVIII. évf. 8. szám www.cserkesz.hu/mcs interjú Kovács Gergely városi dzsungel mci és vrjú vdon szv fejfedők igzi cserkész, igzi repülő! bringáscserkész trtlom mix Cserkész hírek 4 fotó: Járdány Bence

Részletesebben

Matematika emelt szintû érettségi témakörök 2015. Összeállította: Kovácsné Németh Sarolta (gimnáziumi tanár)

Matematika emelt szintû érettségi témakörök 2015. Összeállította: Kovácsné Németh Sarolta (gimnáziumi tanár) Mtemtik emelt szintû érettségi témkörök 05 Összeállított: Kovácsné Németh Srolt (gimnáziumi tnár) Tájékozttó vizsgázóknk Tisztelt Vizsgázó! szóeli vizsgán tétel címéen megjelölt tém kifejtését és kitûzött

Részletesebben

Republiknet Magazin. Üdvözlünk a. második számában! Tartalom. Cormac előszava (2. oldal)

Republiknet Magazin. Üdvözlünk a. második számában! Tartalom. Cormac előszava (2. oldal) Üdvözlünk Republiknet Mgzin (www.republiknet.com) második számábn! Trtlom Cormc előszv (2. oldl) Republik 4 (4. oldl) Tippek-trükkök R4-ben (4. oldl) Interjúk (8. oldl) Szemezget Világhírekből (17. oldl)

Részletesebben

&*&*,. «^9HFS ViíCZi-lltlZil 27. szám, BUDAPEST. valamint legjobbnak bizonyult, könnyű sorvetőgépeit és mindennemű ekéit,

&*&*,. «^9HFS ViíCZi-lltlZil 27. szám, BUDAPEST. valamint legjobbnak bizonyult, könnyű sorvetőgépeit és mindennemű ekéit, VSÁRNPI 648 39. UJSÁG. SZÁM. 1888^mY, fon,^ &*&*,. «^9HFS WDLSTINH F. és Ts FHÉR MIKLÓS ViíCZi-lltlZil 27. szám, BUDPST. m. kir. állmvsutk gépgyáránk vezérügy. nöke és több más elsőrngú gépgyár 7cépviselöje

Részletesebben

TARTALOM. játékszín NÁNAY ISTVÁN

TARTALOM. játékszín NÁNAY ISTVÁN SZÍNHÁZMŰVÉSZETI E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T XV II. É V F O L Y A M 5. SZÁM 1 9 8 4. M Á J U S FŐSZERKESZTŐ: B O L D I Z S Á R I V Á N FŐSZERKESZTŐ-HELYETTES: C S A B A I N É TÖRÖK

Részletesebben

ugrááááás! ejtőernyősök: gyereksziget Ungváry medvetalp koviubi interjú Krisztián városi dzsungel kaukázusi kanálgép www.cserkesz.

ugrááááás! ejtőernyősök: gyereksziget Ungváry medvetalp koviubi interjú Krisztián városi dzsungel kaukázusi kanálgép www.cserkesz. XLVIII. évf. 7. szám www.cserkesz.hu/mcs interjú Ungváry Krisztián városi dzsungel kukázusi medvetlp knálgép koviubi ejtőernyősök: ugrááááás! gyereksziget trtlom töltsd fel te is képeidet! gleri.cserkesz.net

Részletesebben