A BIODIVERZITÁS HASZNOSÍTÁSA KERTÉSZETI NÖVÉNYEKNÉL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A BIODIVERZITÁS HASZNOSÍTÁSA KERTÉSZETI NÖVÉNYEKNÉL"

Átírás

1 A BIODIVERZITÁS HASZNOSÍTÁSA KERTÉSZETI NÖVÉNYEKNÉL DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Írta: Máthé Ákos a biológiai tudományok kandidátusa Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem Budapest, 1994

2 1. BEVEZETÉS Az utóbbi évtizedben, a világ más országaihoz hasonlóan, hazánkban is fokozottan elõtérbe került a biológiai értékek védelme. E feladat méreteit jelzi az a tény is, hogy jelenleg a latin névvel jelölt, ismert növény- és állatfajok számát kb. 1,4 millióra becsülik (Láng, 1992). A téma rendkívül nagy tudományos és gazdasági jelentõségét mutatja, hogy az 1992-es Rio-i Konferencia Biológiai Diverzitásról szóló egyezménye kiemelt figyelmet szentel a genetikai tartalékok védelmének és hasznosításának. A Biológiai Diverzitás Védelmérõl szóló részprogram hangsúlyozza: nemzeti és nemzetközi szinten egyaránt szükséges bõvíteni a biológiai diverzitás felmérését, tanulmányozását, szisztematikus megfigyelését és értékelését megvalósító kapacitásokat" (15.3. fejezet), alkalmazni kell azokat a biotechnológiai módszereket, amelyek hozzájárulhatnak a biológiai diverzitás védelméhez és önfenntartó hasznosításához (14.4. fejezet). A célkitûzések megvalósításához szükséges részletes elõzetes analitikai munka fontosságát felismerve, a magyar ökológusok már 1991-ben munkacsoportot hoztak létre a hazai állapot felmérésére. Fekete (1992) szerint e munkának jelentõs hazai elõzményei vannak. Disszertációm megírásával e tevékenységhez kívántam kapcsolódni. Fõ célkitûzésem: interdiszciplináris jellegû kutatói munkásságom azon eredményeinek összefoglalása, amelyek a kertészeti növények biodiverzitásának jellemzését és hasznosítását elõsegíthetik. Eredményeim, az alkalmazott kutatási módszereket is tekintve, három eltérõ témakör köré csoportosíthatók: 1/ A gyógynövények domesztikációja/introdukciója, mint a gyógynövények genetikai tartalékai ex situ megõrzésének egyik módszere, 2/ A gyümölcsfajok virágzás-fenológiai vizsgálata, mint a biológiai diverzitás jellemzésének egyik eszköze, 3/ Kertészeti fajok és fajták in vitro morfogenezisének vizsgálata, mikroszaporítása, mint a növényszaporítás és az ex situ megõrzés egyik biotechnológiai eszköze. Az ismertetett kutatások közös jellemzõje, a kertészeti növények biodiverzitásának hasznosítási célú jellemzése, fenntartása A biodiverzitás hasznosítása a gyógynövény introdukció - domesztikáció formájában. A biológiailag aktiv anyagokat tartalmazó gyógynövények kutatása, életközösségeinek jellemzése, ezek hasznosítása - mind a vadontermõ növények gyüjtése, mind szántóföldi termesztése révén - Magyarországot nemzetközileg is elismert rangra emelte. Napjainkban, az élelmiszer-, a gyógyszer- és a kozmetikai-ipar nyersanyagszükséglete, a megbízható és folyamatos ellátás a vadontermõ növények gyüjtése útján csak korlátozott mértékben biztosítható. E fajok egy jelentõs része ma már természetvédelem alatt áll, ami a gyüjtés lehetõségeinek beszükülését is jelenti. A gyógyszeripari hasznosítás, a jó drogminõség és a hatóanyagtartalom standardizálás iránti kereslet fokozza az ismert eredetû homogén nyersanyag elõállítására tett törekvéseket. A kiváló drogminõség, pl. biológiai tisztaság biztosításának egyik lehetséges fontos módja a termesztés. A gyógynövények diverzitásának felmérése, a genetikai tartalékokból való mintavétel ill. gyüjtés, etc. azonban sok tekintetben eltér a termesztett növények egyéb csoportjainál alkalmazott módszerektõl (Heywood, 1989). A 60,000-re becsült, gyógyászati értékkel bíró, növény-taxon (Vietmeyer, 1991) felkutatása és vizsgálata érdekében szükség van megfelelõ metodikákra. Kutatásaink során fõként Ranunculaceae, Liliaceae és Lamiaceae családok növényeirõl gyüjtött adatok kiértékelésével mutattuk be a fõbb összefüggéseket, illusztrálva az idevonatkozó kérdések komplexicitását és egyben iránymutatást adva a jövõbeni vizsgálatokhoz A gyümölcsfajok virágzási diverzitásának hasznosítása -2-

3 Az MTA Munkacsoportjának elaborátumában (Fekete et al., 1992) megfogalmazottak szerint Magyarország természeti erõforrásainak jobb kihasználása érdekében, a biológiai diverzitást nem csupán fokozni, de optimalizálni is kell. A kertészeti fajok hatékony hasznosítását tekintve, ez néhány speciális problémát vet fel. Ide sorolható, többek között, a pollenadó fajták jellemzése és kiválasztása, ami jelentõs hatással lehet egyes gyümölcsfajok terméshozamára. A gyümölcsfajok virágzás-fenológiája intenzíven kutatott terület Magyarországon. Több kíváló kutatócsoport munkájának eredményeként nagyszámú és gyakorlati szempontból is fontos eredmény született. Ezzel egyidejüleg jelentkezett a virágzási folyamat pontos jellemzésének igénye, ami a Virágzási-index (Máthé Á., 1977) alkalmazásával megvalósíthatónak tûnik. A Prunoideae és Rosaceae családokba tartozó gyümölcsfajok virágzásfenológiai vizsgálati eredményeivel olyan új analitikai lehetõséget tártunk fel, ami alkalmas fajok és fajták virágzási diverzitásának jellemzésére, s ezen keresztül eredményes hasznosítására Az in vitro mikroszaporítás hasznosítása a biodiverzitás ex situ megõrzésében A biodiverzitás megõrzésének igénye csaknem egyidõs a biológiai rendszerek mûködésérõl nyert ismereteink robbanásszerû megnövekedésével (Dodd és Watanabe, 1990). A Rio-i csúcstalálkozó is megfogalmazta: módszereket és technológiákat kell kidolgozni a biológiai diverzitás megõrzésére és a biológiai erõforrások önfenntartó felhasználása érdekében. Az utóbbi évtizedekben a biotechnológia és ezen belül is az in vitro mikroszaporítás, visszafordithatatlanul a biodiverzitás géntartalékai ex situ megõrzésének egyik eszközévé vált, mind a vadontermõ (pl. gyógynövények), mind a termesztett kertészeti növények esetében. Az in vitro szaporitott növények alacsony hõmérsékletû tárolása a világ legfontosabb génbankjaiban már rutinszerûen alkalmazott módszer. Mindezekre tekintettel, vizsgálataim fontos célkitûzése volt a kertészeti növények in vitro morfogenezisének tanulmányozása, jellemzése és az így nyert adatok felhasználása, mikroszaporítási módszerek kidolgozása révén hozzájárulni a biodiverzitás megõrzéséhez és jellemzéséhez. Az értekezésben összegezett kutatómunka közös vonása, tehát, a biológiai diverzitás hasznosítása. Ez képez kapcsolatot a három - jellegében és az alkalmazott kutatási módszerek tekintetében egyaránt - eltérõ kutatási terület között. Igy a disszertáció nem csupán a kutatómunka interdiszciplináris jellegét, de egyidejüleg a biodiverzitás kutatása során megoldandó feladatok sokrétûségét is jelzi, ami a populációk szkrinelésétõl az alkalmas in vitro tárolási módszerek kidolgozásáig terjedhet. * * * 2. ANYAG ÉS MÓDSZER A kisérletek növényanyaga és a kémiai vizsgálatok A kisérletek növényanyagát a következõ intézetekben neveltük: Gyógynövény Kutató Intézet (Budakalász), az MTA Ökológiai és Botanikai Kutató Intézete (Vácrátót), a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem Kisérleti Üzeme (Szigetcsép). A növényanyag kémiai vizsgálatait szintén az említett intézményekben végeztük. A Lamiaceae-fajok gyüjteményét, fõként nemzetközi magcsere útján létesítettük, Vácrátóton. Növényanyag származott még magyarországi termõhelyekrõl is. -3-

4 A Mentha piperita mikroszaporításához a KÉE Soroksári Tangazdaságából kaptunk növényanyagot (a néhai Dr. Hornok László közremûködésével). A gyümölcsfajok virágzás-fenológiai vizsgálatai több helyszinen és több évjáratban történtek. Ezek áttekintését az 1. táblázat adja. 1. Táblázat - A virágzásfenológiai vizsgálatokban megfigyelt fajok, fajták és kisérleti helyek áttekintése Növényfaj Fajta A kisérlet helye és éve Alma (Malus domestica L.) 'Golden Delicious', 'Granny Smith', 'Duncan Red Delicious', 'Mutsu', 'Red Winesap', 'Redspur Delicious', 'Watson Jonathan`. Pallag, Tamási,Gut, 1988 és 1990 Körte (Pyrus communis L.) Cseresznye (Prunus avium L.) Meggy (Prunus cerasus L.) 'Beurre d'anjou', 'Beurre Durondeau', 'Bosc kobak', 'Bosc Typ. B', Clapp kedveltje, Nagykanizsa, 'Conference', 'General Leclerck', 'Guyot Gyula', 'Nemes Krasszán', 'Packham's Triumph', 'Vilmos 8.13.', 'Vilmos Körte', 'Williams Bon Chretien', 'Társulati esperes' 'Bigarreau Reverchon', 'Chinook', 'Germersdorfi', 'Lambert', 'Sam', 'Tardif de Érd, , Vignola', 'Van', 'Venus', 'Victor' Enying, 1987 'Pándy meggy-10-1', 'Pándy meggy-13-1', 'Pándy meggy-48', 'Pándy meggy-279', 'Cigány-meggy-3', 'Cigány-meggy-7', 'Cigány-meggy-215', 'Cigány-meggy-1317', 'Paraszt meggy'. Érd, Balatonújhely, 1989 Kajszibarck (Prunus armeniaca L.) 'Alfred', 'Bergeron', 'Bleuril', 'Cafona', 'Canino', 'Castleton', 'Chinese', 'Early Devinty', 'Farmingdale', 'Perfection', 'Polonais', 'Rouge de Roussilon', 'Rouge de Fournes', 'Royal', 'Screara', 'Stella', 'Sun Glo', 'Viceroy'. Balatonfõkajár, Enying, Õszibarack (Prunus persica L.) Európai Szilvák (Prunus domestica L.) - Friss fogyasztásra termelt fajták: 'Early Redhaven', 'Redhaven', 'Springold', 'Springtime', 'Springcrest', 'Robin', 'Redwing', 'Redtop', 'Michelini'. - Konzervipari fajták: 'Babygold 5', 'Babygold 6', 'Babygold 7', 'Loadel', 'Sudanell', 'Shasta', ' Vesuvio'. - "Nektarin"-fajták: 'Flavortop', 'Red June', 'Redchief', 'La Fayette', 'Pocahontas', 'Stark Sunglow', 'Nectared 4', 'Nectared 6', 'Independence', 'Nectaheart', 'Silver Lode', 'Nectarose', Fuzador', 'Fantasia', Morton'. 'Besztercei Bt. 2', 'Bluefre', 'Cacanska Najbolja', 'Cambridge Gage', 'Czar', 'Debreceni Muskotály', 'Early Besztercei', 'Early Italian', 'Early Laxton', 'Italian prune', 'Krikon', 'Ontario', 'Pozegaca', 'President', 'Prune d'agen', 'Reine Claude de Bavay', 'Stanley', 'Richards Early Italian', 'Ruth Gerstetter', 'Tuleu Timpuriu', 'Victoria' Balatonújhely, Siófok, , Csány, Kinai és Japán Szilvák (Prunus salicina Lindl.) 'Burbank', 'Duarte', 'Elephant', 'Methley', 'Santa Rosa', 'Shiro'. Siófok, Paprika 'Hatvani hajtató', 'California wonder', 'Soroksári hajtató' (Capsicum annuum L.) Kamilla 'BK-2', 'H-29' (Chamomilla recutita Rausch.) Budapest, 1987 Weihenstephan, (NSZK),

5 A virágzásfenológiai adatok kiértékelését a virágzási index (Index-V) alkalmazásával végeztük el, Máthé Á. (1977) szerint: Index V = t b b + v + t ahol b = a bimbók száma, v = az antézisben lévõ virágok száma, t = a poszt-antézis stádiumban lévõ virágok száma. Az in vitro kisérleteket (incl. az alacsony hõmérsékletû tárolási elõkisérleteket), a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem Növényörökléstani és Nemesítési Tanszékén végeztük. Az akklimatizálási kisérletek részben, a Gyümölcs és Disznövény Kutató Intézetben (Budatétény) történtek. A tanulmányozott növényfajták a következõk voltak: Malus domestica L. cv. Granny Smith, cv. Julyred, cv. Mutsu, cv. Spur Golden Delicious; Citrullus lanatus L.: Diploid fajták: cv. Baladi, cv. Chilean black, cv. Crimson Sweet, cv. Szigetcsépi. Triploid fajta: cv. Erwyn; Mentha piperita L. cv. Mitcham. -5-

6 3. ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK ÉS MEGÁLLAPÍTÁSOK 3.1. Biodiverzitás és gyógynövénydomesztikáció metodikája A gyógynövények biodiverzitásának speciális vonásait már régebben felismerték (Heywood, 1989). A felmérésnél, valamint a konzervációnál alkalmazandó metodikát tekintve, a szakirodalom azonban mégis szegényesnek mondható. Mindezekre tekintettel: - disszertációm novum-értékû eredménye, hogy a gyógynövénydiverzitás elemzése szempontjából összefoglalóan megfogalmaztam (koncipiáltam) azokat az általános produkcióbiológiai összefüggéseket és kutatási alapelveket, amelyek módszertani útmutatóul is szolgálhatnak a gyógynövények rendkívül bonyolult diverzitásának felméréséhez és az ezt követõ megõrzésérhez hasznosításához (1. ábra). Fizikai Produktivitás Fenólogiai Környezet Variancia Szárazanyag Produkció Hatóanyag Felhalmozódás Geográfiai Vegetativ Szervek Generativ Szervek Összmennyiség Összetétel Differenciáció Biológiai Környezet Összes Hatóanyag Produkció Genetikai Variancia 1. Ábra - A gyógynövények biológiai diverzitása vizsgálatában érvényesülõ fõbb összefüggések A kutatási módszerek tekintetében a koncepció a produkció-biológiai megközelítés szükségességét hangsúlyozza, összhangban a biológiailag aktiv anyagok produkció-biológiájáról hazánkban nemzetközileg is elsõk között alkalmazott szemlélettel (Máthé, I. jr és 1989: Bernáth, 1985). A gyógynövények biodiverzitásának hasznosításával összefüggésben: - Megállapítottam, hogy a jelentõs infra-specifikus variabilitás miatt, a megõrzési metodikák tekintetében a gyógynövény-biodiverzitás helyzete speciális. Felhívtam a figyelmet, hogy ezért a természetvédelmi területek, nemzeti parkok, stb. létrehozása - Giacometti (1993) álláspontjától eltérõen - nem tekinthetõ a megõrzés egyedüli módszerének. Ennek fõként a genetikai-tartalékok szintjén (konzerváció és prezerváció) kell megvalósulnia. - Kimutattam, hogy Magyarországon további sajátosság, az ismert anyagi és földterület adta korlátok miatt is, az ex situ prezerváció fokozott jelentõsége. Az ex situ prezerváció és az in situ konzerváció együttesen tekintendõ a gyógynövény-diverzitás megõrzés hatékony módszereként. - Megállapítottam, hogy a legtöbb vadontermõ faj esetében, a hasznosítás (gyüjtés) és a konzerváció egymással egyidejüleg megvalósuló, egymástól elválaszthatatlan folyamatok, amelyek eredményeként a gyógynövények fenntartható felhasználása csak rendkívül szûk intervallumban valósulhat meg. - Az ex situ módszerek között, a gyógynövényeknél, alapvetõ szerepe van a domesztikációnak, ami - a kertészeti növények ezen speciális csoportjánál - egyaránt tekinthetõ a hasznosítás és a

7 prezerváció módszerének. A standardizálható minõségû nyersanyag biztosításával egyidejüleg a domesztikáció csökkenti a természeti erõforrások iránti igényeket is. - A gyógynövények változékonyságának jellemzésében bemutattam a fenotípusos változékonyság (V Pht ) komponenseit, (Vphen = fenológiai változékonyság, V S = térbeli, vagy geográfiai változékonyság, differenciáció, V G = genetikai változékonyság), melyek megállapításaim szerint - irodalmi adatokat kiegészítve (Máthé I. jr, 1978) - a gyógynövény diverzitás vizsgálatában egyenlõ értéket képviselnek Fenológiai diverzitás A gyógy- és aromás növények fenotípusos változékonysága (idõtényezõ) jellemzésére fõként a virágzás fenofázisban végeztünk vizsgálatokat, u. is e fenofázis pontos jellemzésének kiemelt jelentõsége van a virág-drogért (flos és herba) termesztett növények esetében. - A virágzási folyamat elemzésének metodikai megújítására elsõként dolgoztam ki és alkalmaztam objektiv mutató-számot, a Virágzási-indexet (Index-V) (Máthé Á., 1977). - Megállapítottam, hogy a kardenolidokat tartalmazó Adonis vernalis L. (Ranunculaceae) virágzása a nõvények korának függvényében változó intenzitású. Termesztett körülmények között az idõsebb populációk virágzása megelõzi a fiatalabb növényekét (V= +0,06 és V= 0, ápr. 18.). - Az illóolajos Chamomilla recutita (L.) Rausch. (Asteraceae) virágzásának jellemzésére, a fajták összehasonlító vizsgálataiban a virágzási index szintén alkalmasnak bizonyult. A legnagyobb terméshozam a V = érték között volt kimutatható, a diploid 'H-29'-es fajtánál V = + 0 érték alatt, a tetraploid 'BK-2' kamillánál a V = + 0 érték felett, ami feltehetõen a tetraploid fajta lassúbb elvirágzásának tudható be. - A Solanaceae-családból az eltérõ növekedési típusú Capsicum annuum L. fajták (cv. Hatvani hajtató, cv. Soroksári hajtató és cv. California wonder) virágzásának összehasonlító elemzését ellenõrzött feltételek között (fitotronban) végezve, a nappal-hosszúság és a fény-intenzitás változásainak hatására a virágzási-válasz következõ különbségeit mutattam ki: = A melegigényes cv. California wonder virágzása 20 Klux és 5 Klux fényintenzitás, 8, 12, 16 és 24 óra nappal hosszúság esetén elhúzódó volt. A teljes virágzást csak a 16 órás megvilágításnál, 20 Klux esetén érték el a növények. = A cv. Soroksári hajtató, ezzel szemben, csaknem mindegyik 20 Klux-os kezelésben dinamikusan virágzott Térbeli (geográfiai) változékonyság - A gyógynövények földrajzi differenciációja, amit az Adonis vernalis L. és a Convallaria majalis L. példáján igazoltam, a fõ- és mellékglikozidok akkumulációjának diverzitását mutatja. - A Convallaria majalis L. esetében jellegzetes, hogy az Északi középhegység területén a magasabb (>300 mg/100g), míg a kontinentálisabb és szub-mediterrán területeken az alacsonyabb kardenolid értékek dominálnak. - A hatónyagtartalmi változékonyságot azonos termõhelyen belül vizsgálva, igazoltam, hogy a Convallaria majalis L. összglikozidtartalma a termõhely kitettsége szerint is változó, s a napos populációk magasabb értékeket mutatnak (max. 502 mg/100g), mint az árnyékban tenyészõk (max. 398 mg/100g). -7-

8 - A ca virágos fajt számláló magyar flóra gyógynövényeit, különös tekintettel azok földrajzi eredetére, elemezve kimutattuk az Eurázsiai, a Szub-mediterrán és a Közép-Európai fajok magas arányát: az officinalis fajok 60 %, a medicinalis fajok 59 %-a eurázsiai és európai fajok csoportjába sorolható. - A közel 400 faj botanikai és ökológiai ismérvei alapján készült összeállításunk (Máthé I. sen. Máthé, Á. és Máthé, I., 1987) fontos adatokat szolgáltat a gyógynövények hõmérsékleti, víz és talajtényezõk iránti igényérõl, s mint ilyen a gyógynövények termesztésbevonása során iránymutató lehet a környezeti feltételek megválasztásában Genetikai diverzitás - A Lamiaceae-család fajaival végzett vizsgálataink, különös tekintettel a Salvia nemzetségre, ismételten ráirányították a figyelmet az illóolajtartalomnak, mint a genusz kemotaxonómiai jellemzõjének, megkülönböztetett szerepére. Közel 200 taxon vizsgálata alapján megállapítottuk, hogy csupán néhány faj (Salvia officinalis, S. grandiflora, S. triloba és S. sclarea) rendszeresen gazdag illóolajtartalomban (2. ábra). A morfológia- és mikroelemtartalmi adatok alapján hasonló összefüggéseket nem sikerült kimutatnunk Fajok száma 10 S. rigens S. virgatas. officinalis 5 Sect. S. grandiflora Salvia S. nutans S. bicolor S. jurisicii S. pratensis S. stepposa S. verbenacea S. nemorosas. transylvanica 0 1 S. austriaca S. horminum Fajok S. verticillata S. glutinosasect. Horminum S. sclarea S. forskaohlei Sect. Plethiosphace S. argentea Sect. Hemisphace S. aethiopsis Sect. Drymosphace 1 = Nyomokban, 2 = 0-0,5 %, 3 = O,5 < 2. ábra - Salvia-fajok illóolajtartalmának alakulása (Vácrátót, 1989) - Hasonló feltételek között nevelt Salvia officinalis L növények illóolajtartalmának és szervesanyagprodukciójának szervenkénti részletes vizsgálata (levél és virágzat) alapján, feltártuk az illóolajtartalom szerepét az illóolajprodukcióban és ezzel összefüggésben a kémiai elkülönítésben (jellemzésben) ( 3. ábra). -8-

9 Olajhozam Fitomassza Összesen Fitomassza Generativ szervek Fitomassza Szár 2 Fitomassza Levél 0 Olajtartalom Generativ szervek Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November Olajtartalom Levél 3. ábra - Illóolajtartalom (sz.s.%), fitomassza (g) és illóolajhozam (mg/hajtás) szervek-szerinti eloszlása a Salvia officinalis L.-nél (Vácrátót, 1990) Kimutattuk, hogy az illóolajprodukciót és -összetételt meghatározó tényezõk mennyisége és aránya jelentõs változásokon mehet át az ontogenezis során, amint ezt már különbözõ fajok esetében sokan mások is igazolták Magyarországon [Tétényi (1986), Bernáth (1985) és Máthé, I. jr. (1989) etc.] Gyümölcsfák virágzásfenológiai diverzitása A gyümölcsfajok virágzásának általános tulajdonságai 8 fásszárú gyümölcsfaj, az alma (Malus domestica L.), a körte (Pyrus communis L.), a cseresznye (Prunus avium L.), a meggy (Prunus cerasus L.), a kajszibarck (Prunus armeniaca L.), az õszibarack (Prunus persica L.), az európai szilvák (Prunus domestica L.), a kinai és japán szilvák (Prunus salicina Lindl.) elemzése alapján megállapítottam, hogy a virágzás folyamata azonos törvényszerûségeket követ a tanulmányozott lágyszárú fajokkal, pl. paprika (Capsicum annuum L.), kamilla (Chamomilla recutita Rausch.), a i hérics (Adonis vernalis L.). - Megállapítottam, hogy a virágzás menete jellemezhetõ a három egymást követõ virágzási fenofázis, a bimbózás (a), antézis (b) és poszt-antézis (c) alapján. Az alapvetõ összefûggéseket az 4. ábra mutatja. 4. ábra - A virágzás alapvetõ törvenyszerûségei az õszibarcknál (Prunus persica L.) -9-

10 - Megállapítottam, hogy mindegyik tanulmányozott faj esetében az egyes, meghatározott fenofázissal jellemezhetõ virágok gyakorisági eloszlása a Normál-eloszlást követi, igazolva Ifjú (1980), Nyéki (1989), Davary-Nejad (1992) és mások megfigyeléseit. - A vizsgált fajoknál elsõként tisztáztam, hogy a bimbók és elvirágzott virágok (poszt-antézis) gyakorisági eloszlása összefüggésben áll az antézis stádiumában lévõ virágok gyakorisági eloszlásával. Bemutattam, hogy a bimbók csökkenõ gyakorisága akkor kerül quasi equilibrium-ba az elnyílt virágok értékeivel, amikor az antézisben lévõ virágok száma kulminál. - Az általam kidolgozott új ábrázolási mód felhasználásával (virágzási index értékek az idõ függvényében felrajzolva), nyert változatos lefutású (alakú és szögû) Sigmoid-görbék alkalmasak a gyümölcsfajok és -fajták virágzásbeli diverzitásának jellemzésére, melyrõl példaként 6 Pyrus communis fajta virágzásmentét mutatja be a 5. ábra. A módszerrel részletesen jellemeztem, leírtam mind a 8 gyümölcsfaj virágzásmentét. 5. ábra - Körte fajok virágzásdinamikája (Nagykanizsa, 1984) - A 8 fajba tartozó 114 gyümölcsfajtával végzett összehasonlító vizsgálatok eredményeként megállapítottam, hogy a virágzási index (Index-V) alkalmas a tanulmányozott fajok virágzási folyamatának jellemzésére. Alkalmazásával a virágzás-fenológiai megfigyelések egzaktabbá és õsszehasonlíthatóvá válnak A virágzás dinamikája - Az alapvetõ törvényszerûségek igazolását követõen, részletesen elvégeztem a 8 gyümölcsfaj virágzásdinamikai vizsgálatát, fajtánkénti, s lehetõség esetén intra-individuális szinten is. - Megállapítottam, hogy a kisérleti fajok és fajták virágzási dinamikája változékony. Szélsõ értékei az egyes meggy fajták, pl. cv. Pándy megy-48, 1-1,5 napos teljes virágzási periódusától (1973-ban), a kinai v. japán szilva fajták közé tartozó cv. Santa Rosa 6 napos teljes virágzásáig (1985- ben) terjedõ intervallumban találhatók. E jelenségek tényleges okai az általam kidolgozott Index-V alkalmazásával tartam-kisérletekben tisztázhatók Virágzási sorrend és évenkénti változékonysága - Új módszert dolgoztam ki a virágzási sorrend variabilitásának értékelésére. A virágzási sorrendet a teljes virágzás fenofázisának (Index-V = -0.25) megkezdési dátuma szerint megállapítva, a

11 M- Tézis2.doc :40 p. 11 fajok és fajták rangsorolhatók, s a Variációs Koefficiens (CV %) alapján meghatározható és elemezhetõ e tulajdonság változékonysága. - A Prunus domestica esetében 9 fajta virágzási sorrendjét 4 év átlagában - példaként - elemezve megállapítottam, hogy a legkorábbi virágzású fajta az cv Ontario volt, s e tulajdonsága stabil-nak tekinthetõ (CV% = 0). A virágzási sorrend átlagát tekintve a helyen található cv. Grower s Late Victoria és a cv. President e tulajdonság rögzítettségét tekintve lényegesen különbözött (CV% = 30,1 és 15,7), ami a cv. President kiegyenlítettebb virágzását mutatta (2. táblázat). 2. Táblázat - Szilvafajták (Prunus domestica L.) virágzási sorrendje 4 év vizsgálatai alapján (Siófok, ) F a j t a V i z s g á l a t i É v e k 4 év Végsõ CV átlaga sorrend (%) Ontario Grower's Late Victoria President Bluefre Early Italian Richard's Early Italian Italian Blue Stanley Besztercei Bt Megállapítottam, hogy más gyümölcsfajok és -fajták esetében a virágzási sorrend változékonysága lényegesen nagyobb lehet. Így, a Prunus salicina fajták között a Variációs Koefficiens szélsõ értékei a 15,8 % (cv. Duarte) és 86,6 % (cv. Methley) voltak ( ), s a különbözõ fajtacsoportba tartozó Prunus persica fajtáknál CV = 0 % és CV = 80,8 % (Nektarin-tipus), CV = 0 % és CV = 35,4 % (Duranci- és friss-fogyasztási) között változott, az es években A virágzási index (Index-V) alkalmazási lehetõségei Vizsgálati eredményeim alapján és azok általánosításaként az általam kidolgozott Virágzási - index alkalmazását a következõ fõbb területeken javaslom: 1/ Fajok és fajták virágzásmenetének jellemzése, 2/ Nõvényegyedek, populációk, fajok, fajták, etc. virágzásmenetének összehasonlítása = az egyszerre virágzó, pollenadó fajták kiválasztásában, = a virágzás idején végzendõ agrotechnikai, növényvédelmi munkák idõpontjának meghatározásánál, = referencia-értékként, növény-gyüjtemények, génbankok adatbázisaiban való felhasználás céljából Kertészeti fajok in vitro mikroszaporítása, mint a biodiverzitás hasznosításának eszköze -11-

12 M- Tézis2.doc :40 p. 12 A kertészeti növények biológiai változékonysága megõrzésében eltérõ, de vitathatatlanul egyre jelentõsebb szerepet játszanak az in vitro módszerek, amelyek adott esetben a biológiai diverzitás növeléséhez is hozzájárulhatnak. A fás- (a) és lágyszárú (b) kertészeti fajok in vitro mikroszaporítását és változékonyságának jellemzését célzó vizsgálatok alapján a következõ fontosabb megállapításokat tettem: a/ A fásszárú fajok közül, a termesztett almafajták (Malus domestica L.) biológiai diverzitását az alany és a nemes diverzitása együttesen határozza meg. Ezért a 'Julyred', 'Granny Smith', 'Mutsu' és 'Spur Golden Delicious' almafajták in vitro morfogenezisének vizsgálata ezen fajták valódi diverzitásának feltárását eredményezte. - A fajták hajtásproliferáció formájában tanulmányozott eltérõ viselkedése az in vitro morfogenezis minden szakaszában (a kulturák létesítésétõl kezdve a járulékos gyökérképzésig) kimutatható. - A hajtáscsúcs eredetû explantátumok felületi sterilizálást követõ tenyésztése mind a négy fajta esetén eredményesen megvalósítható volt. A felületi sterilizálásban a leghatékonyabbnak a HgCl 2 bizonyult (0,5 %). - A tenyészetek stabilizálódását gátló táptalaj-barnulás eliminálásában ill. hatásának csökkentésében az új táptalajra való átpasszálás, a sötét-kezelés, a hormonmentes táptalaj valamint az aktiv-szén alkalmazása (AC) bizonyult hatékonynak. Eredményeink alátámasztják és egyben kiegészítik Durand et al. (1977) a táptalajbarnulásra vonatkozó adatait. - A hajtásproliferáció mértéke mind a citokin típusa, mind annak koncentrációja szerint változott. A BA 1. hatásában felülmúlta a Kin 2. -t. Ez utóbbi, a Spur Golden Delicious és a Julyred fajták esetében, azonos táptalajon (M5) vizsgálva, 70 % ill. 50 %-al kevesebb hajtást indukált. - Jelentõs a fajták citokinin-érzékenység szerinti változékonysága. A triploid Mutsu -fajta minden kezelésben kiemelkedõ volt (5,6-6,2 új hajtás/explantátum), mig a leggyengébb választ a Spur Golden Delicious fajta mutatta (1,9-2,5 új hajtás/explantátum). - A hajtásproliferáció változékonyságát 4 hetes szubkulturálási szakaszokban vizsgálva, megállapítottuk, hogy legjobb hatású az 5. szubkulturában az M7-es táptalaj volt. A legmagasabb proliferációs-index értéket a cv. Julyred és cv. Spur Golden Delicious fajták esetében kaptuk (10,4 ill. 7,8). A fajták közötti eltéréseket átlagértékekkel jellemezve a cv. Julyred (8,2) és cv. Mutsu (9,2) bizonyult a legszaporábbnak, míg a legalacsonyabb szaporítási fokot a cv. Granny Smith (5,9) mutatta. - A járulékos gyökérképzõdés jelentõs mértékben genotípus-függõnek bizonyult. Szilárd táptalajon a legjobb értékeket a cv. Julyred (közel 90 %-os gyökeresedés, ½ MS + 1 mg/l BA + 0,1 mg/l BA + 2 g/l AC) és a cv. Mutsu esetében (86 %, ½ MS + 2 mg/l IVS 3. ) mértük, míg rendkívül alacsonynak bizonyult a cv. Spur Golden Delicious (15 %, ½ MS + 1 mg/l IVS) gyökeresedése. A cv Granny Smith esetében nem volt kimutatható gyökeresedési válasz. Adataink összhangban állnak Zimmerman és Fordham (1985) megfigyeléseivel, a tanulmányozott fajták vonatkozásában kiegészitve azokat. - A járulékos gyökérképzés indukciójára alkalmazott auxinformák közül az IVS volt a leghatékonyabb, míg a NES 4 a kalluszképzõdést indukálta. A táptalajba adagolt aktiv szén (AC) a járulékos gyökerek számát és hosszúságát tekintve kedvezõ hatásúnak bizonyult. Különbözõ 1. BA = benzil adenin 2. Kin = kinetin 3. IVS = indol-vajsav 4. IES = iindol-3-ecetsav 5. NES = α-naftil-ecetsav genotípusok gyökereztetése során hasonló eredményekrõl számolt többek között Zimmermann (1983, 1984), Zimmermann és Broome (1980, 1981), James és Thurbon (1981), Sriskandarajah et al. (1982). - A vizsgált 4 almafajtát alacsony hõmérsékleten tárolva, elõzetes kisérletekben megállapítottuk, hogy azok a 8 hónapos o C-on való tárolást követõen megtartották -12-

13 M- Tézis2.doc :40 p. 13 regenerálódási képességüket. Ez a megfigyelés megerõsíti Orhinsky és Tomes (1985), Silva (1986) az alma alacsony hõmérsékleten történõ in vitro tárolási lehetõségeirõl publikált adatait. b/ A lágyszárú fajok közül, a görögdinnyével (Citrullus lanatus L.) végzett kisérletek, azonos méretû explantátum (csiranövény epikotil) felhasználásával, a di- és triploid fajták eltérõ proliferációs kapacitását igazolták. A triploid cv. Erwyn proliferációs képessége különösen alacsony. - A diploid fajták hajtásszáma a Kin. és a BA-koncentráció emelésére hasonló jellegû növekedést mutatott. Az in vitro mikroszaporításra az 1 mg/l BA + 0,1 mg/l IVS (vagy IES 5 ) koncentráció bizonyult a legkedvezõbbnek. - A triploid cv. Erwyn mikroszaporítására a 0,5 cm-nél nagyobb explantátumoknál, az ½ MS táptalaj 1 mg/l BA és 0,1 mg/l NES hozzáadása mellett, míg a kis-méretû explantátumoknál a NESmentes ½ MS táptalaj, 1 mg/l BA hozzáadásával bizonyult a legkedvezõbbnek. - Hormonmentes, ½ MS-táptalajon, a regenerált diploid fajták járulékos gyökérképzése 100 %- ban eredményes volt. A triploid fajta esetében az IES-alkalmazása a hajtásnövekedés fenntartása szempontjából is kedvezõnek bizonyult. - A borsosmenta (Mentha piperita cv. Mitcham) in vitro hajtásnövekedése növekedésszabályozók hiányában is fenntartható volt, ami az explantátumok viszonylag magas endogén citokinin szintjét jelzi. 0,1 mg/l IVS szinten, a BA-koncentráció tizszeres emelése (0,1-1,0 mg/l) pozitivan befolyásolta a hajtásproliferációt (2,9-12,8 hajtás/explantátum). - A borsosmenta in vitro morfogenezisének különleges vonása, hogy a gyökérképzés és a hajtásproliferáció szinte azonos idõben valósult meg. Az optimális hajtásszámot (12,8 db) és hajtáshosszúságot (6,8 cm) 1,0 mg/l BA és 0,1 mg/ivs hatására értük el. Az aktiv szén (AC) táptalajba adagolása egyértelmûen gátolta a hajtásproliferációt. - A borsosmenta (Mentha piperita Huds.) kisérletek, a hatékony in vitro mikroszaporítási módszer kidolgozását követõen igazolták, hogy a 8 hónapon át alacsony hõmérsékleten ( o C) tárolt in vitro növények regenerálódási képességüket megtartják és a szabadföldbe kiültetve sikeresen továbbnevelhetõk. -13-

14 M- Tézis2.doc :40 p A DISSZERTÁCIÓ TÉMAKÖRÉBEN ÍRT TUDOMÁNYOS DOLGOZATOK ÉS ELÕADÁSOK JEGYZÉKE 1. Máthé, Á. (1979): Study of the flowering and generativity of Adonis vernalis L. populations. Acta Botanica Hung., 25(12). pp Máthé, Á. and Máthé, I. jr. (1979): Preliminary survey of the variability of the cardiac glycoside production of Adonis vernalis L. native in Hungary. Herba Hung., 18(2). pp Máthé, Á. and Máthé, I. jr. (1979): Data to the cardiac glycoside content of Adonis vernalis L., in Hungary. Acta Horticulturae, 96. pp Máthé, Á. and Hubay, R. (1980): A gyógynövény honosítás és termesztésbevonás függôsége. Agrártudományi Közl., 39. pp Máthé, I., Tyihák, E., Máthé, Á. and Máthé, I. jr. (1980): Ecological screening of wild growing medicinal plants, in Hungary. Planta Medica, Abstr.Int.Congress, Vol. II. Strassburg. 6. Máthé I. jr., Vadász Á., Keve T., Máthé I., Máthé Á. (1982): Time-dependent variation in the alkaloid production of Amsonia and Rhayza species. Intern.Horticultural Congr. Abstract Vol. 2. p Hamburg. 7. Babulka, P., Máthé, Á., Nyiredy, Sz. and Verzárné-Petri, G. (1983): Preliminary data on the cultivation of Rumex alpinus L. in Hungary and its marketing possibilities for medicinal use. Acta Horticulturae, 132. pp Máthé, I. jr, Vadász, Á., Keve, T., Máthé, I. and Máthé, Á. (1983): Time-dependent variations in the alkaloid production of Amsonia and Rhazya species. Acta Horticulturae, 132. pp Máthé, I. jr, Vadász, Á., Máthé, I., Máthé, Á. and Tétényi, P. (1984): Variation in the asperuloside production of Galium verum L. during the vegetation period. Acta Horticulturae, 144. pp Máthé, Á., Franz, Ch., Winkelhofer, A. and El-Bahadli, K. (1985): The index of flowering and some of its applications. Proc. VII. Hung. Medicinal Plant Conference, Sopron, p Máthé I. jr., Botz L., Máthé Á., Máthé I. (1985): Investigations into the stability of tabersonine production of Amsonia taxa. Acta Agronomica Hungarica, 34. Suppl., p Franz, Ch., Hölzl, J., Máthé, Á. and Winklhofer, A. (1985): Recent results on cultivation: harvest-time and breeding of camomile. Chamomile in Industrial and Pharmaceutical Use, Triest, pp Máthé, Á. and Bahadli, K. (1989): Study of the flowering of paprika (Capsicum annuum L.) in controlled environment (phytotron). Acta Agronomica Hung., 38(1-2), pp Máthé I., Máthé Á., Máthé I. jr. (1986): Gyógynövények Magyarország flórájában. (Medicinal plants in the Hungarian Flora). VII. Magyar Gyógynövény Konferencia. Összefoglalók. No. 15. Sopron. 15. Máthé, I., Máthé, Á and Máthé, I. jr. (1987): Medicinal plants in the Hungarian flora. Herba Hung., 26(2-3). pp Máthé, Á. and Wu, L. (1987): Horticultural applications of isozyme fingerprinting. Acta Agronomica Hung., 37(2-3). pp Máthé I. jr., Máthé I., Máthé Á. (1987): Comparative study of the tabersonin of Amsonia and Rhazya species. Pharmaceut. Weekblad Scientific Edition Netherlands Archives of Pharmaceutical Sciences. 18. Máthé, Á. and Máthé, I. jr. (1989): Biological aspects of seeds in the production of medicinal and aromatic plants. Acta Horticulturae, 253. pp Máthé Á., (1989): Biological Aspects of GAP-Guidelines, Part Cultivation. Newsletter Medicinal and Aromatic Plants, 1. pp

15 M- Tézis2.doc :40 p Máthé, Á. (1989): Spice and medicinal plant production and processing in Hungary and the neighbouring countries. Proceedings of the 4th Nat.Herb Growing and Marketing Conference: Int.Herb Growers and Marketers Association, San Jose,(CA), pp Máthé, Á., Máthé, I. sen. and Sváb, J. (1989): Chamomile production in Hungary. Proceedings of the 4th Nat.Herb Growing and Marketing Conference: Int.Herb Growers and Marketers Association, San Jose,(CA), pp Máthé, Á. and Lászlóffy, K., (1990): Data to the in vitro morphogenesis of Artemisia annua L. Abstracts of XXIII. Int. Hort. Cong., Florence. Vol. 2. No Abdul-Kader, A.M., Máthé, Á. and Lászlóffy, K., (1990): In vitro propagation of apple: Comparative response of three cultivars to cytokinin and auxin. Abstracts of XXIII. Int. Hort. Cong., Florence. Vol. 2. No Lászlóffy, K., Abdul-Kader, A.M. and Máthé, Á. (1990): In vitro propagation of Malus domestica cv. Julyred. Abstracts of XXIII. Int. Hort. Cong., Florence. Vol. 2. No Helmle-Jánosi, M., Máthé, Á. and Mozsár, K. (1990): Contribution to the micropropagation of triploid watermelon. Abstracts of XXIII. Int. Hort. Cong., Florence. Vol. 2. No Kader, A.A., Máthé, Á. and Lászlóffy, K. Aspects of the in vitro technology of Malus sp. Acta Agronomica Hung., 40(1-2), pp Máthé, Á. (1991): Spice and medicinal plant production and processing in Hungary. Acta Agronomica Hungarica, 40(1-2), pp Abdul-Kader, A.A., Máthé, Á. and Lászlóffy, K., (1991): Alma, Malus domestica L. cv. Granny Smith, Mutsu és Spur Golden Delicious mikroszaporítási lehetôségei. Lippay János Tudományos Napok, p Helmléné-Jánosi, M., Máthé, Á. és Mozsár, K., (1991): Adatok a triploid görögdinnye (Citrullus lanatus cv. Ervyn) in vitro mikroszaporításához. Lippay János Tudományos Napok, p Lászlóffy, K., Máthé, Á. és A.M. Abdul-Kader (1991): Adatok a Malus domestica L. cv. Julyred mikroszaporitásához. Lippay János Tudományos Napok, p Máthé, Á. és Lászlóffy, K. (1991): Artemisia annua L. morfológiai változékonysága az in vitro mikroszaporítás során. Lippay János Tudományos Napok, p Máthé, Á., Máthé, I. and Máthé, I. jr., (1991) Medicinal plant introduction in Hungary. 2nd National Symposium New Crops. Indianapolis. Abstracts, p Máthé, I, jr., Szabó, L.Gy., Miklóssy V.V., Máthé Á., Kõrincz P., Borhidi A., Máthé, I. (1991): Újabb adatok a Labiatae család kemotaxonómiai értékeléséhez. (100. Anniversary of Section f. Botany of Magyar Biológiai Társaság), VII., p Máthé, I.jr., Miklóssy, V.V., Máthé, Á, Blunden, G., Borhidi, A., Máthé, I. (1991): Chemotaxonomic studies in the Labiatae Family. Advances in Labiatae Science, 2-5. April Poster Abstracts, p Máthé I.Jr., Szabó L.Gy., Máthé Á., Blunden G., Patel A.V., Borhidi A., Bernáth J., Miklóssy V.V., Oláh L., Máthé I. (1992): Essential oil content as a chemotaxonomic marker of the genus Salvia with reference to its variation in Salvia officinalis. 1st World Congress on Medicinal and Aromatic Plants, Maastricht, Abstracts, p Máthé, Á., (1991): Biologische Aspekte der Arzneipflanzen-introduktion. Drogenreport, Sonderheft der Tagung Erfurt, Abdul-Kader, A.M., Máthé, Á. and Lászlóffy, K. (1992): Data to the in vitro propagation of Mentha piperita L. Proceedings of 2nd International Scientific Conference: The application and utilization of agricultural scientific results in developing countries, Gödöllô (Hungary). pp Abdul-Kader, A.M., Máthé, Á., Lászlóffy, K. and Helmléné-Jánosi, M. (1992): Data to the mineral contents of tissue- cultured peppermint leaves in response to medium composition. Effect of macro-nutrients. Proceedings of 2nd International Scientific Conference: The application and -15-

16 -16- M- Tézis2.doc :40 p. 16 utilization of agricultural scientific results in developing countries, Gödöllô (Hungary). pp Máthé, Á., Abdul-Kader, A.M., Lászlòffy, K. and Helmle-Jánosi, M. (1992): Recent results on the in vitro micropropagation of Mentha piperita L. Abstracts of the Conference Medicinal Plant Utilization, Székesfehérvár (Hungary), Gyógyszerészet, pp Máthé, I. jr., Máthé, Á. and Máthé, I. (1992): Biodiversity from the viewpoint of active substance evaluation. Abstracts of the Conference Medicinal Plant Utilization, Székesfehérvár, Gyógyszerészet, pp Máthé, I. jr., Oláh, L., Máthé, Á., Miklóssy, V.V., Bernáth, J., Blunden, G., Patel, A.V. and Máthé, I. (1992): Changes in the essential oil production of Salvia officinalis under climatic conditions of the temperate belt. Abstracts of 40th Annual Congress on Medicinal Plant Research, (Trieste, September 1-5, 1992.) p Máthé, I. jr., Máthé, Á. and Máthé, I. (1992): Some features of production biological evaluation of medicinal plants. Abstracts of 1st World Congress on Medicinal and Aromatic Plants for Human Welfare, July, Maastricht, Netherlands, p Lászlóffy, K., Máthé, Á. and Fórisné-Szeép, J. (1992): In vitro micropropagation of Salvia species. Abstracts of Lippai János Scientific Session. Univ. Hort. and Food Industry, p Máthé, Á. and Lászlóffy, K. (1992): Data to the in vitro morphogenesis of Artemisia annua L. Acta Horticulturae, 300, pp Helmle-Jánosi, M., Máthé, Á. and Mozsár, K. (1992): Contribution to the micropropagation of triploid watermelon. Acta Horticulturae, 300, pp Helmléné-Jánosi, M., Máthé, Á. and Kertészné-Dobos, É. (1992): In vitro micropropagation of Hypericum species. Abstracts of Lippai János Scientific Session. Univ. Hort. and Food Industry, p Máthé, Á., Davary-Nejad, G.H. and Nyéki J. (1993): Comparison of apple varieties by the application of the Index of Flowering (Index-V). Acta Agronomica Hung., 42(1-2) 48. Máthé Á. and Nyéki J. (1993): Characterization of the flowering dynamics of peach by the flowering index (Index-V). Proc. of Int. Symp. Cultivar Improvement of Horticultural Crops, Sept. 6-10, Beijing 49. Máthé Á. and Nyéki J. (1993): Numerical comparison of the flowering of apricot varieties in Hungary. Proc. Xth Int. Symp. on Apricot Culture, Sept , 1993, Acta Horticulturae, 384, pp Máthé Á., Nyéki J. and Szabó Z. (1993): Numerical expression of the flowering of sour cherry (Prunus cerasus L.) cultivars. Porc. Int. Symp. on Cherry and Sour Cherry, June 14-18, 1993, Budapest, p Máthé Á., Nyéki J. and Apostol J. (1993): Numerical expressionof the flowering of sour cherry (Prunus cerasus L.) cultivars. Proc. Int. symp. on Cherry and Sour Cherry, June , 1993, Budapest, p Máthé Á., Szabó Z. and Nyéki J. (1993): Flowering characteristics of plum at the cultivar and intraindividual level: Part I. European plums (Prunus domestica Lindl.) Proc. Vth Int. Symp. Plum and Prune, Genetic, Breeding and Pomology, Sept. 6-10, 1993, Stutgart, pp Máthé Á., Szabó Z. and Nyéki J. (1993): Flowering characteristics of plum at the cultivar and intraindividual level: Part II. Chinese and Japanese plums (Prunus salicina Lindl.) Proc. Vth Int. Symp. Plum and Prune, Genetic, Breeding and Pomology, Sept. 6-10, 1993, Stuttgart, pp Máthé Á., Máthé I. Jr., Lemberkovics É., Ngyen H. and Máthé I. (1993): Production biology of Lamiaceae species in the temperate belt. Acta Horticulturae, 344, pp Máthé Á., Göndör J-né and Nyéki J. (1993):. Numerical expression of the flowering of pear (Pyrus communis L.) cultivars. Abstracts of 6th International Symposium on Pear Growing, Medford (Oregon), July 12-14, 1993, p. 78.

17 M- Tézis2.doc :40 p Máthé Á., Nyéki J. and Szabó, Z. (1993): Numerical comparison of the flowering of apricot varieties in Hungary. Xth International Symposium on Apricot Culture, 20-24, 1993, Izmir, p Máthé, Á. (1989): Biological Aspects of GAP-guidelines, Part Cultivation. Newsletter Medicinal and Aromatic Plants, No. 1. pp Máthé, Á. (1997): Essential oils as phytogenic feed additives (PFA). In: Franz, Ch., Máthé, Á. and Buchbauer, G. (eds.): Essential Oils: Basic and Applied Research. Allured Publ. Corp., pp Franz, Ch. and Máthé, Á. (1996): Organic cultivation of Aromatic and Medicinal Plants in Austria. Case Study 60. Franz, Ch. and Máthé, Á. (1996): The new uses of herbs: Phytogenic Feed Additives. Case study. 61. Franz, Ch. and Máthé, Á. (1996): Quality Assurance Of Medicinal And Aromatic Plants By Seed Production. Journal of Spices, Medicinal and Aromatic Plants (Haworth Press), (in print) 62. Máthé, Á. and Franz, Ch. (1996): Good Agricultural Practice vs. the quality of phytomedicines. Gesellschaft f. Arzneipflanzenforschung. Proceedings of the Workshop Storage of Medicinal Plants, Halle/Saale, , pp

18 M- Tézis2.doc :40 p táblázat - A kisérleti ültetvények telepítési adatai Faj Termõhely Telepítés éve Fa (db/fajta) Alany Fajta Sor x Tõtáv. (m) Koronaforma Alma (Malus domestica L.) Pallag 1978 üzemi ültetvény MM 106 M 4 'Golden Delicious', 'Granny Smith', 'Duncan Red Delicious', 'Mutsu', 'Red Winesap', 'Redspur Delicious', 'Watson Jonathan`. 6 x 4 szabadorsó Cseresznye (Prunus vulgaris L.) Balatonfõkajár vadcseresznye 'Bigarreau Reverchon', 'Chinook', 'Germersdorfi', 'Lambert', 'Sam', 'Tardif de Vignola', 'Van', 'Venus', 'Victor' 5 x 2 sudaras Enying 1979 üzemi fajtakisérlet vadcseresznye 7 x 6 váza Kajszi (Prunus armeniaca L.) Balatonfõkajár, Enying myrobalan GF 31, GF 305 GF 557, GF 677 vadkajszi 'Alfred', 'Bergeron', 'Bleuril', 'Cafona', 'Canino', 'Castleton', 'Chinese', 'Early Devinty', 'Farmingdale', 'Perfection', 'Polonais', 'Rouge de Roussilon', 'Rouge de Fournes', 'Royal', 'Screara', 'Stella', 'Sun Glo', 'Viceroy'. 5 x 2 5 x 2 sudaras sudaras Körte (Pyrus communis L.) Nagykanizsa õsz üzemi fajtakisérlet vadkörtemagonc 'Beurre d'anjou', 'Beurre Durondeau', 'Bosc kobak', 'Bosc Typ. B', Clapp kedveltje, 'Conference', 'General Leclerck', 'Guyot Gyula', 'Nemes Krasszán', 'Packham's Triumph', 'Vilmos 8.13.', 'Vilmos Körte', 'Williams Bon Chretien', 'Társulati esperes' 6 x 4 szabad orsó Meggy (Prunus cerasus L.) Érd õsz 4-8 sajmeggy 'Pándy meggy-10-1', 'Pándy meggy-13-1', 'Pándy meggy-48', 'Pándy meggy- 279', 'Cigány-meggy-3', 'Cigány-meggy-7', 'Cigány-meggy-215', 'Cigánymeggy-1317', 'Paraszt meggy'. 8 x 8 sudaras Õszibarack (Prunus persica L.) Szilva (Prunus domestica L.) Balatonujhely Balatonújhely (Prunus salicina L.) Csány Kecskemét GF 557 vad-õszibarack 6 GF 31, myrobalan - Friss fogyasztásra termelt õszibarack: 'Early Redhaven', 'Redhaven', 'Springold', Springtime', 'Springcrest', 'Robin', 'Redwing', 'Redtop', 'Michelini'. - Ipari "Duranci"-õszibarack: 'Babygold 5', 'Babygold 6', 'Babygold 7', 'Loadel', 'Sudanell', 'Shasta', ' Vesuvio'. - "Nectarine"-õszibarack: 'Flavortop', 'Red June', 'Redchief', 'La Fayette', 'Pocahontas', 'Stark Sunglow', 'Nectared 4', 'Nectared 6', 'Independence', 'Nectaheart', 'Silver Lode', 'Nectarose', Fuzador', 'Fantasia', Morton'. 'Besztercei Bt. 2', 'Bluefre', 'Cacanska Najbolja', 'Cambridge Gage', 'Czar', 'Debreceni Muskotály', 'Early Besztercei', 'Early Italian', 'Early Laxton', 'Italian prune', 'Krikon', 'Ontario', 'Pozegaca', 'President', 'Prune d'agen', 'Reine Claude de Bavay', 'Stanley', 'Richards Early Italian', 'Ruth Gerstetter', 'Tuleu Timpuriu', 'Victoria' 6 x 4 váza 7 x 4 váza üzemi fajtakisérlet myrobalan 'Burbank', 'Duarte', 'Elephant', 'Methley', 'Santa Rosa', 'Shiro'. 8 x 5 váza üzemi fajtakisérlet myrobalan 8 x 5 váza

cím: emailcím, telefonszám:

cím: emailcím, telefonszám: nettó egységár (Ft) készlet db 11.11.-én megrendelt db visszaigazolt db érték Ft megrendelő neve : cím: emailcím, telefonszám: NAIK Gyümölcstermesztési Kutatóintézet Érdi Állomás 2014 őszi oltvány nagykereskedelmi

Részletesebben

megrendelő neve : cím: cím, telefonszám:

megrendelő neve : cím:  cím, telefonszám: nettó egységár (Ft) megrendelt db érték Ft visszaigazol t db érték Ft megrendelő neve : cím: emailcím, telefonszám: NAIK Gyümölcstermesztési Kutatóintézet Érdi Állomás 2015 őszi oltvány nagykereskedelmi

Részletesebben

Az egyetemén a Gyógynövény- és Drogismeret, a Biotechnológia, Kemotaxonómia, Összehasonlító növénykémia c. tárgyak oktatója

Az egyetemén a Gyógynövény- és Drogismeret, a Biotechnológia, Kemotaxonómia, Összehasonlító növénykémia c. tárgyak oktatója Életrajz (Máthé Imre) Máthé Imre 1942-ben született. 1966: Okleveles vegyész (Kossuth L. Tudományegyetem, Debrecen), 1972: egyetemi doktor (szerves kémia), 1975: biol. tud. kandidátusa, 1990: a biol tud.

Részletesebben

Doktori értekezés tézisei

Doktori értekezés tézisei Budapesti Corvinus Egyetem CSERESZNYEFAJTÁK TERMÉKENYÜLÉSI SAJÁTOSSÁGAINAK VIZSGÁLATA HAGYOMÁNYOS ÉS MOLEKULÁRIS MÓDSZEREKKEL Doktori értekezés tézisei Békefi Zsuzsanna Budapest, 2005. 1 1. A MUNKA ELŐZMÉNYEI,

Részletesebben

Pomológia. Pomológia: gyümölcsfajta ismerettan leíró v. részletes pomológia gyakorlati v. részleges pomológia

Pomológia. Pomológia: gyümölcsfajta ismerettan leíró v. részletes pomológia gyakorlati v. részleges pomológia Pomológia Pomológia: gyümölcsfajta ismerettan leíró v. részletes pomológia gyakorlati v. részleges pomológia Fajta: gazdasági tulajdonságai, fajtabélyegei alapján elkülönített fajon belüli rendszertani

Részletesebben

cím: cím, telefonszám:

cím:  cím, telefonszám: nettó egységár (Ft) készlet db megrendelés db visszaigazolá s db megrendelő neve : cím: emailcím, telefonszám: NAIK Gyümölcstermesztési Kutatóintézet Érdi Állomás 2015 tavaszi oltvány nagykereskedelmi

Részletesebben

2011 ŐSZ Az árak kizárólag a saját termelésű növényekre vonatkoznak, a máshonnan beszerzettekre nem. Kérjük megértésüket.

2011 ŐSZ Az árak kizárólag a saját termelésű növényekre vonatkoznak, a máshonnan beszerzettekre nem. Kérjük megértésüket. KISKERESKEDELMI ÁRJEGYZÉK 2011 ŐSZ Elérhetőség: Ügyvezető: 06-30 9477 410 Email: kozma4@t-online.hu Árudák: Székesfehérvár, Szárcsa u. 100 Tel: 06-30-7036 744 Balatonvilágos külterület 7. számú főút, 101,8

Részletesebben

Intézmény neve Székhely Génmegőrzési téma

Intézmény neve Székhely Génmegőrzési téma Intézmény neve Székhely Génmegőrzési téma Ceglédi Gyümölcstermesztési Kutató-Fejlesztő Vírusmentes gyümölcs törzsültetvények a Fás gyümölcs géngyűjteményi tételek megőrzése Intézet Kht. Cegléd (kajszi,

Részletesebben

TÁMOP 4.2.2/B-10/1-2010-0005

TÁMOP 4.2.2/B-10/1-2010-0005 TÁMOP 4.2.2/B-10/1-2010-0005 A Rhodiola nemzetséget a Himalájából és Észak- Nyugat Kínából származtatjuk Gyógyászati hatásai: Orosz kutatók számos stresszorral szembeni rezisztencia növelése alapján adaptogén

Részletesebben

Salvia fajok, mint potenciális illóolajforrások hazánkban

Salvia fajok, mint potenciális illóolajforrások hazánkban Salvia fajok, mint potenciális illóolajforrások hazánkban MÁTHÉ IMRE 1,2, VERES KATALIN 2, ENGEL RITA, SZABÓ KRISZTINA ÉS JANICSÁK GÁBOR Kivonat A Salvia nemzetség (Lamiaceae család) Salvia szekciójába

Részletesebben

Az orvosi kamilla (Matricaria recutita L.) nemesítését megalapozó vizsgálatok

Az orvosi kamilla (Matricaria recutita L.) nemesítését megalapozó vizsgálatok Az orvosi kamilla (Matricaria recutita L.) nemesítését megalapozó vizsgálatok Az orvosi kamilla (Matricaria recutita L.) igen nagy gazdasági jelentőséggel bíró, számottevő hagyományokkal rendelkező gyógynövényünk,

Részletesebben

Csornai Gyümölcsfaiskola katalógus

Csornai Gyümölcsfaiskola katalógus Csornai Gyümölcsfaiskola katalóus Alma Vista Bella július 140 lilás erősen hanvas édes jó izű Golden Del. Tenroy ( Royal Gála) szep.véeokt. március 140-180 sára édes Starkin Nm.251 szep.vée nov-márc 150-170

Részletesebben

Rezisztens keményítők minősítése és termékekben (kenyér, száraztészta) való alkalmazhatóságának vizsgálata

Rezisztens keményítők minősítése és termékekben (kenyér, száraztészta) való alkalmazhatóságának vizsgálata BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM VEGYÉSZMÉRNÖKI ÉS BIOMÉRNÖKI KAR OLÁH GYÖRGY DOKTORI ISKOLA Rezisztens keményítők minősítése és termékekben (kenyér, száraztészta) való alkalmazhatóságának

Részletesebben

ZAJÁCZ EDIT publikációs lista 2015.10.13.

ZAJÁCZ EDIT publikációs lista 2015.10.13. ZAJÁCZ EDIT publikációs lista 2015.10.13. Tudományos folyóiratokban megjelent közlemény 1. E. Zajácz, Á. Zaják, E. M. Szalai, T. Szalai (2006): Nectar production of some sunflower hybrids. Journal of Apicultural

Részletesebben

Oktatói önéletrajz. Dr. Bernáth Jenő. Karrier. egyetemi tanár. Kertészettudományi Kar Gyógy- és Aromanövények Tanszék. Felsőfokú végzettségek:

Oktatói önéletrajz. Dr. Bernáth Jenő. Karrier. egyetemi tanár. Kertészettudományi Kar Gyógy- és Aromanövények Tanszék. Felsőfokú végzettségek: Dr. Bernáth Jenő egyetemi tanár Kertészettudományi Kar Gyógy- és Aromanövények Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1962-1967 Gödöllői Agrártudományi Egyetem, Agrármérnöki Tudományos fokozatok, címek::

Részletesebben

Kísérletek a som (Cornus mas L) és a homoktövis (Hippophae rhamnoides L) tömegméretű mikroszaporításának kidolgozására

Kísérletek a som (Cornus mas L) és a homoktövis (Hippophae rhamnoides L) tömegméretű mikroszaporításának kidolgozására Kísérletek a som (Cornus mas L) és a homoktövis (Hippophae rhamnoides L) tömegméretű mikroszaporításának kidolgozására Készítette: Baranyai Andrea TÁMOP 4.2.2/B-10/1-2010-0005 Célkitűzésünk Nem csak a

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM MAGYARORSZÁG ÖKOLÓGIAI ADOTTSÁGAINAK ELEMZÉSE A CUKORRÉPA-TERMESZTÉS SZEMPONTJÁBÓL. Doktori értekezés tézisei.

SZENT ISTVÁN EGYETEM MAGYARORSZÁG ÖKOLÓGIAI ADOTTSÁGAINAK ELEMZÉSE A CUKORRÉPA-TERMESZTÉS SZEMPONTJÁBÓL. Doktori értekezés tézisei. SZENT ISTVÁN EGYETEM MAGYARORSZÁG ÖKOLÓGIAI ADOTTSÁGAINAK ELEMZÉSE A CUKORRÉPA-TERMESZTÉS SZEMPONTJÁBÓL Doktori értekezés tézisei Tirczka Imre Gödöllő 2000 A doktori program címe: Szántóföldi növénytermesztési

Részletesebben

A 2009. évi állami génmegőrzési feladatok támogatását elnyert pályázok listája

A 2009. évi állami génmegőrzési feladatok támogatását elnyert pályázok listája A 2009. évi állami i feladatok támogatását elnyert pályázok listája Pályázó neve Pályázó címe Elnyert Génmegőrzési téma támogatás (Ft) 5 B Bt. 2028 Pilismarót, Dózsa György u. 42. 352.000 Fekete nyár Agrimart

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Simon Gergely

Oktatói önéletrajz Dr. Simon Gergely egyetemi docens Gazdálkodástudományi Kar Átoktató SZIE-KETK Projektszervezet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1998-1993 Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem Kertészettudományi Kar, Nappali Tagozat Termesztési

Részletesebben

AZ ÉGHAJLATVÁLTOZÁS KEDVEZ KÖRÜLMÉNYEKET HOZHAT ALMATERMESZTÉSÜNKNEK? ERDÉLYI É.

AZ ÉGHAJLATVÁLTOZÁS KEDVEZ KÖRÜLMÉNYEKET HOZHAT ALMATERMESZTÉSÜNKNEK? ERDÉLYI É. AZ ÉGHAJLATVÁLTOZÁS KEDVEZ KÖRÜLMÉNYEKET HOZHAT ALMATERMESZTÉSÜNKNEK? ERDÉLYI É. Összefoglalás Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Kar, 1118 Budapest, Villányi út 29-43. A termesztett növények

Részletesebben

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KAPOSVÁRI EGYETEM ÁLLATTUDOMÁNYI KAR Élettani és Állathigiéniai Tanszék A doktori iskola vezetője: DR. HORN PÉTER Az MTA rendes tagja Témavezető: DR. KOVÁCS MELINDA Az

Részletesebben

Csonthéjas gyümölcsfajok termesztéstechnológiája

Csonthéjas gyümölcsfajok termesztéstechnológiája Csonthéjas gyümölcsfajok termesztéstechnológiája A fajtamegválasztás szempontjai Felhasználási cél piaci igények Termőhelyi adottságok Fajtatársítás megporzási termékenyülési viszonyok Főbb termesztett

Részletesebben

Cseresznyefajták szabadtermékenyülésének és gyümölcsminőségének összehasonlító vizsgálata

Cseresznyefajták szabadtermékenyülésének és gyümölcsminőségének összehasonlító vizsgálata Cseresznyefajták szabadtermékenyülésének és gyümölcsminőségének összehasonlító vizsgálata Thurzó Sándor Drén Gábor Racskó József Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Szaktanácsadási és Fejlesztési

Részletesebben

AGROTECHNIKAI TÉNYEZŐK HATÁSA A KULTÚRNÖVÉNYEKRE ÉS A GYOMOSODÁSRA

AGROTECHNIKAI TÉNYEZŐK HATÁSA A KULTÚRNÖVÉNYEKRE ÉS A GYOMOSODÁSRA PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR NÖVÉNYVÉDELMI INTÉZET NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÉS KERTÉSZETI TUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA ISKOLA VEZETŐ DR. GÁBORJÁNYI RICHARD MTA DOKTORA AGROTECHNIKAI TÉNYEZŐK HATÁSA A KULTÚRNÖVÉNYEKRE

Részletesebben

ŐSZIBARACK: Champion: bemosottsággal, fehér húsú, magvaváló, nagyon bőtermő. Augusztus utolsó. fogyasztásra, gyümölcslé és befőtt gyártására alkalmas.

ŐSZIBARACK: Champion: bemosottsággal, fehér húsú, magvaváló, nagyon bőtermő. Augusztus utolsó. fogyasztásra, gyümölcslé és befőtt gyártására alkalmas. Flora-Pack Kertészet 2400 Dunaújváros Venyimi út 28. ŐSZIBARACK: Andosa (Stark Red Gold): Babygold 6: Balkonella nektarin: Champion: Cresthaven: Dixired: Early Redhaven: Elberta: Fantasia: Flavortop: Incrocio

Részletesebben

1975-1980 Kertészeti Egyetem, Termesztési Kar, Budapest, Okleveles kertészmérnök

1975-1980 Kertészeti Egyetem, Termesztési Kar, Budapest, Okleveles kertészmérnök Dr. Pedryc Andrzej Piotr egyetemi tanár Kertészettudományi Kar Genetika és Növénynemesítés Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1975-1980 Kertészeti Egyetem, Termesztési Kar, Budapest, Okleveles kertészmérnök

Részletesebben

Publikációs lista Szabó Szilárd

Publikációs lista Szabó Szilárd Publikációs lista Szabó Szilárd Tanulmányok Börcsök Áron - Bernáth Zsolt - Kircsi Andrea - Kiss Márta - Kósa Beatrix - Szabó Szilárd 1998. A Kisgyőri - medence és galya egyedi tájértékei - A "Nem védett

Részletesebben

FAJTATISZTA FEHÉR-KÉK BELGA SZARVASMARHA POPULÁCIÓK VIZSGÁLATA

FAJTATISZTA FEHÉR-KÉK BELGA SZARVASMARHA POPULÁCIÓK VIZSGÁLATA DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VESZPRÉMI EGYETEM GEORGIKON MEZŐGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR ÁLLATTENYÉSZTÉSTANI TANSZÉK Készült a VE Állattudományi Doktori Iskolája keretében Témavezető Dr. SZABÓ FERENC egyetemi

Részletesebben

Curriculum vitae. DE, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudomány és Környezetgazdálkodási. Kar, Természetvédelmi mérnöki Msc, I.

Curriculum vitae. DE, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudomány és Környezetgazdálkodási. Kar, Természetvédelmi mérnöki Msc, I. Curriculum vitae Név: Radócz Szilvia Születési hely, idő: Debrecen, 1988.08.15. Elérhetőség: Egyetem: radoczszilvia88@gmail.com DE, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudomány és Környezetgazdálkodási Kar, Természetvédelmi

Részletesebben

PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR, KESZTHELY. Növénytermesztési és Kertészeti Tudományok Doktori Iskola. Iskolavezető: Dr. Kocsis László egyetemi tanár

PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR, KESZTHELY. Növénytermesztési és Kertészeti Tudományok Doktori Iskola. Iskolavezető: Dr. Kocsis László egyetemi tanár PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR, KESZTHELY Növénytermesztési és Kertészeti Tudományok Doktori Iskola Iskolavezető: Dr. Kocsis László egyetemi tanár Témavezető: Dr. KOCSIS LÁSZLÓ egyetemi tanár Dr. KOZMA PÁL

Részletesebben

Hagyományos aszalás a szatmári szilva hazájában. A gyümölcs szedése aszaláshoz A gyümölcs tisztítása Muhari Zoltán

Hagyományos aszalás a szatmári szilva hazájában. A gyümölcs szedése aszaláshoz A gyümölcs tisztítása Muhari Zoltán Hagyományos aszalás a szatmári szilva hazájában A gyümölcs szedése aszaláshoz A gyümölcs tisztítása Muhari Zoltán Az aszalás Az aszalás: az egyik legősibb tartósítási módszer. A répacukor megjelenéséig

Részletesebben

Alma-, körte-, kajszi- és őszibarackültetvények. (előzetes adatok) Tartalom

Alma-, körte-, kajszi- és őszibarackültetvények. (előzetes adatok) Tartalom Alma-, körte-, kajszi- és őszibarackültetvények adatai, 2012 (előzetes adatok) Központi Statisztikai Hivatal 2013. június Tartalom Összefoglaló...2 1. Az almaültetvények főbb jellemzői...4 2. A körteültetvények

Részletesebben

Nagy Emese: Polimorfizmus és rokonsági körök vizsgálata kukoricában (Zea mays) Témavezetők: Cs. L. Marton G Gyulai

Nagy Emese: Polimorfizmus és rokonsági körök vizsgálata kukoricában (Zea mays) Témavezetők: Cs. L. Marton G Gyulai Nagy Emese: Polimorfizmus és rokonsági körök vizsgálata kukoricában (Zea mays) Témavezetők: Cs. L. Marton G Gyulai BEVEZETÉS A molekuláris biológiai és genetikai módszerek gyors fejlődése egyre inkább

Részletesebben

A szilva intenzív koronaformái és a metszés

A szilva intenzív koronaformái és a metszés A szilva intenzív koronaformái és a metszés Dr. Gonda István professor emeritus Debreceni Egyetem Kertészettudományi Intézet Ültetési rendszer kísérlet négy szilvafajtával Telepítés éve: 1997 tavasz Alany:

Részletesebben

DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI SZAFNER GÁBOR

DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI SZAFNER GÁBOR DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI SZAFNER GÁBOR MOSONMAGYARÓVÁR 2014 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar Mosonmagyaróvár Matematika, Fizika és Informatika Intézet Ujhelyi

Részletesebben

Doktori tézisek. Sedlák Éva. Semmelweis Egyetem Gyógyszertudományok Doktori Iskola

Doktori tézisek. Sedlák Éva. Semmelweis Egyetem Gyógyszertudományok Doktori Iskola A lignánok elválasztása, azonosítása és mennyiségi meghatározása natív növényi mintákban és a lignántermelés fokozása Forsythia in vitro sejttenyészetben Doktori tézisek Sedlák Éva Semmelweis Egyetem Gyógyszertudományok

Részletesebben

Funkcionális halhús előállítása különböző olajok alkalmazásával

Funkcionális halhús előállítása különböző olajok alkalmazásával Funkcionális halhús előállítása különböző olajok alkalmazásával Biró Janka 1,2, Csengeri István 1 1 Halászati és Öntözési Kutatóintézet 2 Kaposvári Egyetem, Állattudományi Kar Takarmányozást oktatók és

Részletesebben

Publikációs lista - References. Referált nemzetközi folyóiratok Publications: peer reviewed (English)

Publikációs lista - References. Referált nemzetközi folyóiratok Publications: peer reviewed (English) Publikációs lista - References Referált nemzetközi folyóiratok Publications: peer reviewed (English) 1. Szabó, Á., Molnár A., Győrfi J. and Pénzes B. 2009: New Data on the Mite Fauna of Hungary (Acari:

Részletesebben

Növekvı arzén adagokkal kezelt öntözıvíz hatása a paradicsom és a saláta növényi részenkénti arzén tartalmára és eloszlására

Növekvı arzén adagokkal kezelt öntözıvíz hatása a paradicsom és a saláta növényi részenkénti arzén tartalmára és eloszlására PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR NÖVÉNYVÉDELMI INTÉZET NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÉS KERTÉSZETI TUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Iskolavezető: Dr. Kocsis László, egyetemi tanár Témavezetők: Dr. Nádasyné Dr. Ihárosi Erzsébet,

Részletesebben

Baktay Borbála, igazgató

Baktay Borbála, igazgató Baktay Borbála, igazgató Tápiószele, 2014. november 27. Pannon Magbank Life+ program záró rendezvénye 1920-as évek: Nicolai Vavilov, 1940-es évektől hűtött magtárolás, ENSZ konferencia az emberi környezetről,

Részletesebben

A fotodegradációs folyamat színváltoztató hatása a bútoriparban felhasználható faanyagoknál

A fotodegradációs folyamat színváltoztató hatása a bútoriparban felhasználható faanyagoknál DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI A fotodegradációs folyamat színváltoztató hatása a bútoriparban felhasználható faanyagoknál Persze László Sopron 2014 Az értekezés Nyugat-magyarországi Egyetem Simonyi Károly

Részletesebben

Az alma. Világhelyzet. Asia + (Total) --Northern America + (Total) --Central America + (Total) --South America + (Total)

Az alma. Világhelyzet. Asia + (Total) --Northern America + (Total) --Central America + (Total) --South America + (Total) Az alma Világhelyzet 2009 World + (Total) Africa + (Total) --Northern America + (Total) --Central America + (Total) --South America + (Total) Asia + (Total) Europe + (Total) --Australia and New Zealand

Részletesebben

1) MÁJER J. LAKATOS A. GYÖRRFYNÉ JAHNKE G: (2007): A Furmint fajta helyzete Magyarországon. Borászati Füzetek 2007/2, Kutatási rovat 1-4. p.

1) MÁJER J. LAKATOS A. GYÖRRFYNÉ JAHNKE G: (2007): A Furmint fajta helyzete Magyarországon. Borászati Füzetek 2007/2, Kutatási rovat 1-4. p. Publikációs és oktatási tevékenységünk: Lektorált folyóiratban megjelent publikációk: 1) MÁJER J. LAKATOS A. GYÖRRFYNÉ JAHNKE G: (2007): A Furmint fajta helyzete Magyarországon. Borászati Füzetek 2007/2,

Részletesebben

Növényi hatóanyagok kinyerése szuperkritikus extrakcióval

Növényi hatóanyagok kinyerése szuperkritikus extrakcióval Ph.D. értekezés tézisei Növényi hatóanyagok kinyerése szuperkritikus extrakcióval Csordásné Rónyai Erika Témavezetõ: Dr. Simándi Béla egyetemi docens Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki

Részletesebben

GYÜMÖLCSÜLTETVÉNYEK NEDVÁRAMLÁSI DINAMIKÁJA

GYÜMÖLCSÜLTETVÉNYEK NEDVÁRAMLÁSI DINAMIKÁJA GYÜMÖLCSÜLTETVÉNYEK NEDVÁRAMLÁSI DINAMIKÁJA Juhász Ágnes Sepsi Panna Tőkei László Bevezetés Kutatásunkban egyedi, fatörzsön mért nedváramlási adatokra támaszkodva megvizsgáltuk, hogy hogyan változik a

Részletesebben

A tölgyek nagy értékű hasznosítását befolyásoló tényezők vizsgálata és összehasonlító elemzése c.

A tölgyek nagy értékű hasznosítását befolyásoló tényezők vizsgálata és összehasonlító elemzése c. Nyugat-magyarországi Egyetem Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar Cziráki József Faanyagtudomány- és Technológiák Doktori Iskola Faanyagtudomány program A tölgyek nagy értékű hasznosítását

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Droppa Magdolna

Oktatói önéletrajz Dr. Droppa Magdolna egyetemi docens Karrier Felsőfokú végzettségek: 1963-1968 ELTE TTK, biológia-kémia szakos tanár Tudományos fokozatok, címek:: 1974, dr. univ ELTE TTK 1987, kandidátus (CSc) MTA 2000, Dr.Habil ELTE TTK

Részletesebben

Oszvald Mária. A búza tartalékfehérjék tulajdonságainak in vitro és in vivo vizsgálata rizs modell rendszerben

Oszvald Mária. A búza tartalékfehérjék tulajdonságainak in vitro és in vivo vizsgálata rizs modell rendszerben Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék PHD ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Készítette: Oszvald Mária A búza tartalékfehérjék tulajdonságainak in vitro

Részletesebben

XVII. évfolyam, 17. szám, 2013. Agrárpiaci Jelentések ZÖLDSÉG, GYÜMÖLCS ÉS BOR

XVII. évfolyam, 17. szám, 2013. Agrárpiaci Jelentések ZÖLDSÉG, GYÜMÖLCS ÉS BOR XVII. évfolyam, 17. szám, 2013 Agrárpiaci Jelentések ZÖLDSÉG, GYÜMÖLCS ÉS BOR Zöldség, Gyümölcs és Bor Zöldség, Gyümölcs és Bor XVII. évfolyam, 17. szám, 2013 Megjelenik kéthetente 2013. szeptember 10.

Részletesebben

CSERESZNYE: Alex: Bigarreau Burlat: Germersdorfi: Hedelfingeni óriás: Katalin: Linda: Margit: Sunburst: Szomolyai fekete: Kavics: Van: Vera:

CSERESZNYE: Alex: Bigarreau Burlat: Germersdorfi: Hedelfingeni óriás: Katalin: Linda: Margit: Sunburst: Szomolyai fekete: Kavics: Van: Vera: CSERESZNYE: Alex: Bigarreau Burlat: Germersdorfi: Hedelfingeni óriás: Katalin: Linda: Margit: Sunburst: Szomolyai fekete: Kavics: Van: Vera: Flora-Pack Kertészet 2400 Dunaújváros Venyimi út 28. MEGGY:

Részletesebben

CURRICULUM VITAE. 1985-1989 Budapesti Műszaki Egyetem, Gazdaság és Társadalomtudományi Kar okleveles vegyipari gazdasági mérnök

CURRICULUM VITAE. 1985-1989 Budapesti Műszaki Egyetem, Gazdaság és Társadalomtudományi Kar okleveles vegyipari gazdasági mérnök CURRICULUM VITAE Név: Dr. Szabó Erzsébet Beosztás: tudományos főmunkatárs Szervezeti egység: Technológiai és Élelmiszerlánc-vizsgálati Osztály Elérhetőség - cím: 1022 Budapest, Herman Ottó út 15. - email:

Részletesebben

GYÓGYNÖVÉNYTERMESZTÉS

GYÓGYNÖVÉNYTERMESZTÉS GYÓGYNÖVÉNYTERMESZTÉS Gyógynövény fogalma Gyógyszerkönyvben szereplő drogok nyersanyaga. Gyógyításra, ill. egészségvédelemre felhasznált növény. Gyógyításra, gyógyszeripari alapanyagok előállítására, élvezeti

Részletesebben

TRIGLICERID ALAPÚ MOTORHAJTÓANYAGOK MINŐSÉGÉNEK JAVÍTÁSA

TRIGLICERID ALAPÚ MOTORHAJTÓANYAGOK MINŐSÉGÉNEK JAVÍTÁSA DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI TRIGLICERID ALAPÚ MOTORHAJTÓANYAGOK MINŐSÉGÉNEK JAVÍTÁSA Készítette: BECK ÁDÁM okl. vegyészmérnök Készült a Pannon Egyetem Vegyészmérnöki Tudományok és Anyagtudományok Doktori

Részletesebben

Baranyáné Dr. Ganzler Katalin Osztályvezető

Baranyáné Dr. Ganzler Katalin Osztályvezető Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Biokémiai és Élelmiszertechnológiai Tanszék Kapilláris elektroforézis alkalmazása búzafehérjék érésdinamikai és fajtaazonosítási vizsgálataira c. PhD értekezés

Részletesebben

AGROMETEOROLÓGIAI INTÉZETI TANSZÉK

AGROMETEOROLÓGIAI INTÉZETI TANSZÉK AGROMETEOROLÓGIAI INTÉZETI TANSZÉK Az Agroklimatológiai Kutatócsoport publikációi (1996-2012): Könyvrészlet: 1. VARGA-HASZONITS Z. (1997): Agrometeorológiai információk és hasznosításuk. In: Meteorológia

Részletesebben

Bokor faiskola 2016. évi tavaszi ajánlata

Bokor faiskola 2016. évi tavaszi ajánlata Bokor fiskol 2016. évi tvszi jánlt http://www.bokorfiskol.hu (Készült: 2016.06.29 19:02:29) ELŐZETES RENDELÉSEKET FOLYAMATOSAN FELVESZÜNK! ---- GYÜMÖLCSFÁK --- 1 köteg 10 drb fát trtlmz. ALMA Florin -

Részletesebben

A természetvédelmi szempontok kezelése a Vidékfejlesztési Programban

A természetvédelmi szempontok kezelése a Vidékfejlesztési Programban A természetvédelmi szempontok kezelése a Vidékfejlesztési Programban Kihívások és lehetséges megoldások Tóth Péter Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Virágzó Vidékünk Európa Nap- Hogyan tovább

Részletesebben

A pedagógiai kutatás metodológiai alapjai. Dr. Nyéki Lajos 2015

A pedagógiai kutatás metodológiai alapjai. Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógiai kutatás metodológiai alapjai Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógiai kutatás jellemző sajátosságai A pedagógiai kutatás célja a személyiség fejlődése, fejlesztése során érvényesülő törvényszerűségek,

Részletesebben

Gabonacsíra- és amarant fehérjék funkcionális jellemzése modell és komplex rendszerekben

Gabonacsíra- és amarant fehérjék funkcionális jellemzése modell és komplex rendszerekben Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Biokémiai és Élelmiszertechnológiai Tanszék Gabonacsíra- és amarant fehérjék funkcionális jellemzése modell és komplex rendszerekben c. PhD értekezés Készítette:

Részletesebben

2004 Nyugat Magyarországi Egyetem, Faipari Mérnöki Kar Okleveles Könnyűipari Mérnök

2004 Nyugat Magyarországi Egyetem, Faipari Mérnöki Kar Okleveles Könnyűipari Mérnök Szakmai önéletrajz Email: szabo.orsolya@rkk.uni-obuda.hu Felsőfokú tanulmányok 2008 - Nyugat Magyarországi Egyetem, Faipari Mérnöki Kar Cziráki József Faanyagtudomány és Technológiák Doktori Iskola (doktoranduszhallgató)

Részletesebben

A pedagógia mint tudomány. Dr. Nyéki Lajos 2015

A pedagógia mint tudomány. Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógia mint tudomány Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógia tárgya, jellegzetes vonásai A neveléstudomány tárgya az ember céltudatos, tervszerű alakítása. A neveléstudomány jellegét tekintve társadalomtudomány.

Részletesebben

Aprómagvak szárítása és pattogatása

Aprómagvak szárítása és pattogatása Aprómagvak szárítása és pattogatása Sikolya László 1 Kalmár Imre 2 1 Nyíregyházi Főiskola, Műszaki és Mezőgazdasági Főiskolai Kar, Nyíregyháza 4400 Nyíregyháza, Rákóczi u. 69 Tel.: 42/ 599 434, Fax: 42/433

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc ÚMVP II. tengely A földhasználat racionalizálása a környezeti és természeti értékek

Részletesebben

Termő, földlabdás gyümölcsfák (3-4 évesek)

Termő, földlabdás gyümölcsfák (3-4 évesek) Termő, földlabdás gyümölcsfák (3-4 éves) Törzsmagasság Ősz 2014. eladható db Nettó ár Ft/db Növényfajta Blokk Sor Kronprinz Rudolf (Malus com. 'Antonowka') SZ B11 alma v,k 2 5900 Mollies delicios (Malus

Részletesebben

Agrárkönyvtári Hírvilág, 2013. XX. évfolyam 3. szám Ajánló bibliográfia. Árpa

Agrárkönyvtári Hírvilág, 2013. XX. évfolyam 3. szám Ajánló bibliográfia. Árpa Agrárkönyvtári Hírvilág, 2013. XX. évfolyam 3. szám Ajánló bibliográfia Árpa Könyvek az OMGK állományából B 23522 BAKÓ Attila HAJÓSNÉ NOVÁK Márta A rezisztencianemesítés és az évjárat hatása a tavaszi

Részletesebben

A gyümölcstermesztésben alkalmazott művelési rendszerek

A gyümölcstermesztésben alkalmazott művelési rendszerek A gyümölcstermesztésben alkalmazott művelési rendszerek A művelési rendszer fogalma és elemei A koronaformák csoportosítása A fontosabb koronaformák, szerkezetük és jellemzőik Szerkesztette: Simon Gergely

Részletesebben

fektetett dugványozási technológia alkalmazás nyár, fűz ültetvényekben szaporítóanyag termelés és ültetvény létesítés

fektetett dugványozási technológia alkalmazás nyár, fűz ültetvényekben szaporítóanyag termelés és ültetvény létesítés fektetett dugványozási technológia alkalmazás nyár, fűz ültetvényekben szaporítóanyag termelés és ültetvény létesítés Bemutatkozás - Bevezető Ültetvény létesítési és szaporítóanyag termesztési rendszer

Részletesebben

Doktori (PhD) értekezés tézisei BETEGSÉG-ELLENÁLLÓ ALMAFAJTÁK ÉS FAJTAJELÖLTEK VIRÁGZÁS-FENOLÓGIAI ÉS TERMÉKENYÜLÉS-BIOLÓGIAI SAJÁTOSSÁGAI

Doktori (PhD) értekezés tézisei BETEGSÉG-ELLENÁLLÓ ALMAFAJTÁK ÉS FAJTAJELÖLTEK VIRÁGZÁS-FENOLÓGIAI ÉS TERMÉKENYÜLÉS-BIOLÓGIAI SAJÁTOSSÁGAI Doktori (PhD) értekezés tézisei BETEGSÉG-ELLENÁLLÓ ALMAFAJTÁK ÉS FAJTAJELÖLTEK VIRÁGZÁS-FENOLÓGIAI ÉS TERMÉKENYÜLÉS-BIOLÓGIAI SAJÁTOSSÁGAI Bodor Péter Témavezető: Dr. Tóth Magdolna, DSc egyetemi tanár

Részletesebben

A KUKORICA STRESSZREZISZTENCIA KUTATÁSOK EREDMÉNYEIBŐL

A KUKORICA STRESSZREZISZTENCIA KUTATÁSOK EREDMÉNYEIBŐL A martonvásári agrárkutatások hatodik évtizede A KUKORICA STRESSZREZISZTENCIA KUTATÁSOK EREDMÉNYEIBŐL MARTON L. CSABA, SZŐKE CSABA ÉS PINTÉR JÁNOS Kukoricanemesítési Osztály Bevezetés Hazai éghajlati viszonyaink

Részletesebben

Kongresszusi részvétel (előadás vagy poszter) Magyar nyelvű, hazai rendezvényeken

Kongresszusi részvétel (előadás vagy poszter) Magyar nyelvű, hazai rendezvényeken Kongresszusi részvétel (előadás vagy poszter) Magyar nyelvű, hazai rendezvényeken 1. Lakatos Ferenc Molnár Miklós (2006): Bükkpusztulás Zala megyében klímaváltozás? V. Erdő- és Klíma Konferencia. Mátrafüred,

Részletesebben

Újabb eredmények a borok nyomelemtartalmáról Doktori (PhD) értekezés tézisei. Murányi Zoltán

Újabb eredmények a borok nyomelemtartalmáról Doktori (PhD) értekezés tézisei. Murányi Zoltán Újabb eredmények a borok nyomelemtartalmáról Doktori (PhD) értekezés tézisei Murányi Zoltán I. Bevezetés, célkit zések Magyarország egyik jelent s mez gazdasági terméke a bor. Az elmúlt évtizedben mind

Részletesebben

A PE AC SzBKI, Badacsony 2009. évi szakmai és pénzügyi beszámolója

A PE AC SzBKI, Badacsony 2009. évi szakmai és pénzügyi beszámolója A PE AC SzBKI, Badacsony 2009. évi szakmai és pénzügyi beszámolója 1. Szervezeti keretek: Az átszervezésekkel teli korábbi évek után a 2009-es évünk, szervezeti szempontból a stabilitás évének nevezhető.

Részletesebben

KUTATÁS-FEJLESZTÉSI EREDMÉNYEK HATÉKONY FELHASZNÁLÁSI LEHETŐSÉGEI ÉS EREDMÉNYEI A PILZE-NAGY KFT-NÉL SOMOSNÉ DR. NAGY ADRIENN SZEGED, 2014.11.13.

KUTATÁS-FEJLESZTÉSI EREDMÉNYEK HATÉKONY FELHASZNÁLÁSI LEHETŐSÉGEI ÉS EREDMÉNYEI A PILZE-NAGY KFT-NÉL SOMOSNÉ DR. NAGY ADRIENN SZEGED, 2014.11.13. KUTATÁS-FEJLESZTÉSI EREDMÉNYEK HATÉKONY FELHASZNÁLÁSI LEHETŐSÉGEI ÉS EREDMÉNYEI A PILZE-NAGY KFT-NÉL SOMOSNÉ DR. NAGY ADRIENN SZEGED, 2014.11.13. PILZE-NAGY KFT. Tevékenység: Laskagomba termesztés Laskagomba

Részletesebben

Doktori (Ph.D.) tézisek. Lobelia inflata L. hairy root kultúrák növekedésének és speciális anyagcseréjének vizsgálata

Doktori (Ph.D.) tézisek. Lobelia inflata L. hairy root kultúrák növekedésének és speciális anyagcseréjének vizsgálata Doktori (Ph.D.) tézisek Lobelia inflata L. hairy root kultúrák növekedésének és speciális anyagcseréjének vizsgálata BÁLVÁNYOS ISTVÁN Témavezetõ: Szõke Éva D.Sc. egyetemi tanár SEMMELWEIS EGYETEM FARMAKOGNÓZIA

Részletesebben

Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum

Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/ Archeometria - Régészeti bevezető 1. Az archeometria tárgya, témakörei,

Részletesebben

URTICACEAE Csalánfélék P 2+2 v. 5 A 2+2 G (2)

URTICACEAE Csalánfélék P 2+2 v. 5 A 2+2 G (2) URTICACEAE Csalánfélék P 2+2 v. 5 A 2+2 G (2) SZÁR: - hazánkban lágyszárúak, - tejnedv nélküliek, - gyakoriak a csalánszőrök LEVÉL: - tagolatlan VIRÁG: - négytagú - egy- vagy kétlakiak VIRÁGZAT: - levélhónalji

Részletesebben

The Project Traditional and wild

The Project Traditional and wild A projekt az Európai Unió és Magyarország társfinanszírozásával valósul meg. The Project Traditional and wild Zámboriné dr. Németh Éva Corvinus University of Budapest Department of Medicinal and Aromatic

Részletesebben

Doktori Tézisek. dr. Osman Fares

Doktori Tézisek. dr. Osman Fares Az uréter motilitásának ellenőrzése, a körkörös és a hosszanti izomlemezek összehangolása, egy új videomikroszkópos módszer Doktori Tézisek dr. Osman Fares Semmelweis Egyetem Urológiai Klinika és Uroonkológiai

Részletesebben

Országos pálinka- és törkölypálinka- verseny. Versenyző Érem Gyümölcskategória Elnevezés Évjárat. Cac. 135022 Szilva - Lepotica

Országos pálinka- és törkölypálinka- verseny. Versenyző Érem Gyümölcskategória Elnevezés Évjárat. Cac. 135022 Szilva - Lepotica Versenyző Érem Gyümölcskategória Elnevezés Évjárat Cac. 135022 Szilva - Lepotica Takács László arany Cacanska Lepotica Szilva Szomolyai 131002 Cseresznye - fekete arany Szomolyai fekete csresznye Birskörte

Részletesebben

Sikeres kajszibarack tanácskozás és fajtabemutató Cegléden a Gyümölcstermesztési Kutató-Fejlesztő Intézet Nonprofit Közhasznú Kftben

Sikeres kajszibarack tanácskozás és fajtabemutató Cegléden a Gyümölcstermesztési Kutató-Fejlesztő Intézet Nonprofit Közhasznú Kftben Sikeres kajszibarack tanácskozás és fajtabemutató Cegléden a Gyümölcstermesztési Kutató-Fejlesztő Intézet Nonprofit Közhasznú Kftben 2013 július 16-án több mint százan vettek részt a Gyümölcstermesztési

Részletesebben

Agrárkönyvtári Hírvilág, 2012. XIX. évfolyam 2. szám. Kakukkfű

Agrárkönyvtári Hírvilág, 2012. XIX. évfolyam 2. szám. Kakukkfű Agrárkönyvtári Hírvilág, 2012. XIX. évfolyam 2. szám Ajánló bibliográfia Kakukkfű Könyvek az OMgK állományában C 64684 Recht, Christine Konyhakerti fűszernövények az ablakban, az erkélyen és a kertben:

Részletesebben

SZÉN NANOCSŐ KOMPOZITOK ELŐÁLLÍTÁSA ÉS VIZSGÁLATA

SZÉN NANOCSŐ KOMPOZITOK ELŐÁLLÍTÁSA ÉS VIZSGÁLATA Pannon Egyetem Vegyészmérnöki Tudományok és Anyagtudományok Doktori Iskola SZÉN NANOCSŐ KOMPOZITOK ELŐÁLLÍTÁSA ÉS VIZSGÁLATA DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Készítette: Szentes Adrienn okleveles vegyészmérnök

Részletesebben

Természetes és felületkezelt zeolitok alkalmazása az eleveniszapos szennyvíztisztításban

Természetes és felületkezelt zeolitok alkalmazása az eleveniszapos szennyvíztisztításban Természetes és felületkezelt zeolitok alkalmazása az eleveniszapos szennyvíztisztításban 1. Előzmények Az Élő Bolygó Környezetvédelmi Kutató Kft., a Floridai Egyetemmel 1997-ben kidolgozta egy új zeolit

Részletesebben

A SZULFÁTTRÁGYÁZÁS HATÁSA AZ ŐSZI BÚZA KÉMIAI ÖSSZETÉTELÉRE ÉS BELTARTALMI ÉRTÉKMÉRŐ TULAJDONSÁGAIRA. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KALOCSAI RENÁTÓ

A SZULFÁTTRÁGYÁZÁS HATÁSA AZ ŐSZI BÚZA KÉMIAI ÖSSZETÉTELÉRE ÉS BELTARTALMI ÉRTÉKMÉRŐ TULAJDONSÁGAIRA. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KALOCSAI RENÁTÓ A SZULFÁTTRÁGYÁZÁS HATÁSA AZ ŐSZI BÚZA KÉMIAI ÖSSZETÉTELÉRE ÉS BELTARTALMI ÉRTÉKMÉRŐ TULAJDONSÁGAIRA DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KALOCSAI RENÁTÓ MOSONMAGYARÓVÁR 2003 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM MEZŐGAZDASÁG-

Részletesebben

Quintessence Competition 2015 Versenyeredmények

Quintessence Competition 2015 Versenyeredmények Bronzérmesek Quintessence Competition 2015 Versenyeredmények 1 Csepp Pálinka Kft. szőlő (Shiraz) 1 Csepp Pálinka Kft. szőlő (Zenit) 1 Csepp Pálinka Kft. szőlő (Pinot noir) 1 Csepp Pálinka Kft. szilva (Japán)

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KÉN-, NITROGÉN- ÉS OXIGÉNTARTALMÚ VEGYÜLETEK GÁZKROMATOGRÁFIÁS ELEMZÉSE SZÉNHIDROGÉN-MÁTRIXBAN Készítette STUMPF ÁRPÁD okl. vegyész az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi

Részletesebben

Földi mandula (Cyperus esculentus L.)

Földi mandula (Cyperus esculentus L.) Földi mandula (Cyperus esculentus L.) A földi mandulát (Cyperus esculentus L.) értékes gumójáért már az ókori egyiptomiak, a görögök és nem utolsó sorban a rómaiak is termesztették és előszeretettel fogyasztották.

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS ÉS ALKOTÁSI TEVÉKENYSÉG ÉRTÉKELÉSE, IDÉZETTSÉG Oktatói, kutatói munkakörök betöltéséhez, magasabb fokozatba történı kinevezéshez.

PUBLIKÁCIÓS ÉS ALKOTÁSI TEVÉKENYSÉG ÉRTÉKELÉSE, IDÉZETTSÉG Oktatói, kutatói munkakörök betöltéséhez, magasabb fokozatba történı kinevezéshez. FARKAS GABRIELLA PUBLIKÁCIÓS ÉS ALKOTÁSI TEVÉKENYSÉG ÉRTÉKELÉSE, IDÉZETTSÉG Oktatói, kutatói munkakörök betöltéséhez, magasabb fokozatba történı kinevezéshez. könyv, könyvrészlet oktatási anyag folyóiratcikkek

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Schmidt Gábor

Oktatói önéletrajz Dr. Schmidt Gábor egyetemi tanár Kertészettudományi Kar Dísznövénytermesztési és Dendrológiai Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: - 1967 \"Vaszil Kolarov\" Mezőgazdasági Főiskola, Bulgária, Plovdiv, agrár-kertészmérnöki

Részletesebben

Geológiai radonpotenciál térképezés Pest és Nógrád megye területén

Geológiai radonpotenciál térképezés Pest és Nógrád megye területén ELTE TTK, Környezettudományi Doktori Iskola, Doktori beszámoló 2010. június 7. Geológiai radonpotenciál térképezés Pest és Nógrád megye területén Szabó Katalin Zsuzsanna Környezettudományi Doktori Iskola

Részletesebben

MIKROSZKÓPIKUS GOMBÁK MIKOTOXIN-BONTÓ KÉPESSÉGÉNEK. Péteri Adrienn Zsanett DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

MIKROSZKÓPIKUS GOMBÁK MIKOTOXIN-BONTÓ KÉPESSÉGÉNEK. Péteri Adrienn Zsanett DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI MIKROSZKÓPIKUS GOMBÁK MIKOTOXIN-BONTÓ KÉPESSÉGÉNEK VIZSGÁLATA Péteri Adrienn Zsanett Témavezetők: Dr. Varga János, Egyetemi docens Dr. Vágvölgyi Csaba, Tanszékvezető egyetemi

Részletesebben

Két új stressz-patogén Botryosphaeria-faj előfordulása Magyarországon

Két új stressz-patogén Botryosphaeria-faj előfordulása Magyarországon Két új stressz-patogén Botryosphaeria-faj előfordulása Magyarországon Láday Miklós és Vajna László MTA Növényvédelmi Kutatóintézete, 1525 Budapest, Pf. 102. Botryosphaeria fajokról általában Botryosphaeria-fajok

Részletesebben

AZ ELTARTHATÓSÁG NÖVELÉSE ÉTKEZÉSI PARADICSOMNÁL ÉS KORAI BURGONYÁNÁL ALPHONSE EMEKANDOKO

AZ ELTARTHATÓSÁG NÖVELÉSE ÉTKEZÉSI PARADICSOMNÁL ÉS KORAI BURGONYÁNÁL ALPHONSE EMEKANDOKO AZ ELTARTHATÓSÁG NÖVELÉSE ÉTKEZÉSI PARADICSOMNÁL ÉS KORAI BURGONYÁNÁL című Doktori értekezés tézisei ALPHONSE EMEKANDOKO Budapesti Corvinus Egyetem Élelmiszertudományi Kar Hűtő- és Állatitermék Technológiai

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Természettudományi és Informatikai Kar Környezettudományi Doktori Iskola Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Természettudományi és Informatikai Kar Környezettudományi Doktori Iskola Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Természettudományi és Informatikai Kar Környezettudományi Doktori Iskola Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék TÁJVÁLTOZÁSOK ÉRTÉKELÉSE A DUNA TISZA KÖZI HOMOKHÁTSÁG EGY

Részletesebben

XVIII. évfolyam, 14. szám, 2014. Agrárpiaci Jelentések ZÖLDSÉG, GYÜMÖLCS ÉS BOR

XVIII. évfolyam, 14. szám, 2014. Agrárpiaci Jelentések ZÖLDSÉG, GYÜMÖLCS ÉS BOR XVIII. évfolyam, 14. szám, 2014 Agrárpiaci Jelentések ZÖLDSÉG, GYÜMÖLCS ÉS BOR Zöldség, Gyümölcs és Bor Zöldség, Gyümölcs és Bor XVIII. évfolyam, 14. szám, 2014 Megjelenik kéthetente július 29. Felelős

Részletesebben

Koordinátor szervezet neve: Élő Bolygó Kft. Projekt azonosítószáma: GVOP-3.1.1.-2004-05-0144/3.0 JÓVÁHAGYÁS

Koordinátor szervezet neve: Élő Bolygó Kft. Projekt azonosítószáma: GVOP-3.1.1.-2004-05-0144/3.0 JÓVÁHAGYÁS Projektvezető JÓVÁHAGYÁS Közreműködő szervezet Név Dr. Princz Péter KPI GKI Beosztás Ügyvezető igazgató Dátum 2006. 12. 08. Aláírás Irányító Hatóság 1A. PROJEKT AZONOSÍTÓ ADATAI Projekt azonosítója: GVOP-3.1.1.-2004-05-0144/3.0

Részletesebben

COMENIUS GYÓGYNÖVÉNYEK EURÓPÁBAN MUNKATERV

COMENIUS GYÓGYNÖVÉNYEK EURÓPÁBAN MUNKATERV COMENIUS GYÓGYNÖVÉNYEK EURÓPÁBAN GYÓGYNÖVÉNYEK magyarországon MUNKATERV 2010-2012 2010/2012. Munkaterv 1. Gyógynövények Európában - gyógynövények Magyarországon Gyógynövények a gyógyítás szolgálatában

Részletesebben

Dr. Bujdosó Géza Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ Gyümölcstermesztési Kutató Intézet

Dr. Bujdosó Géza Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ Gyümölcstermesztési Kutató Intézet Dr. Bujdosó Géza Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ Gyümölcstermesztési Kutató Intézet dr. Bujdosó Géza NAIK Gyümölcstermesztési Kutató Intézet Árutermelő gyümölcsültetvények kritériumai min.

Részletesebben

ÚJDONSÁG Megjelent 2014-ben

ÚJDONSÁG Megjelent 2014-ben ÚJDONSÁG Megjelent 2014-ben A könyv összefoglalja a gyümölcstermő növények környezeti igényeire vonatkozó ismereteket, segítséget nyújtva evvel az adott gyümölcsfaj számára alkalmas terület kiválasztásához,

Részletesebben

Hughes, M.- Dancs, H.( 2007) (eds): Basics of Performance Analysis, Cardiff- Szombathely, Budapest

Hughes, M.- Dancs, H.( 2007) (eds): Basics of Performance Analysis, Cardiff- Szombathely, Budapest Szegnerné dr. Dancs Henriette PUBLIKÁCIÓ Könyv, idegen nyelv Szerz, cím, megjelenés helye, 2006 Dancs, H- Hughes, M.- Donoghue, P. (2006) (eds): World Congress of Performance Analysis of Sport 7th, Proceeding,

Részletesebben