A BIODIVERZITÁS HASZNOSÍTÁSA KERTÉSZETI NÖVÉNYEKNÉL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A BIODIVERZITÁS HASZNOSÍTÁSA KERTÉSZETI NÖVÉNYEKNÉL"

Átírás

1 A BIODIVERZITÁS HASZNOSÍTÁSA KERTÉSZETI NÖVÉNYEKNÉL DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Írta: Máthé Ákos a biológiai tudományok kandidátusa Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem Budapest, 1994

2 1. BEVEZETÉS Az utóbbi évtizedben, a világ más országaihoz hasonlóan, hazánkban is fokozottan elõtérbe került a biológiai értékek védelme. E feladat méreteit jelzi az a tény is, hogy jelenleg a latin névvel jelölt, ismert növény- és állatfajok számát kb. 1,4 millióra becsülik (Láng, 1992). A téma rendkívül nagy tudományos és gazdasági jelentõségét mutatja, hogy az 1992-es Rio-i Konferencia Biológiai Diverzitásról szóló egyezménye kiemelt figyelmet szentel a genetikai tartalékok védelmének és hasznosításának. A Biológiai Diverzitás Védelmérõl szóló részprogram hangsúlyozza: nemzeti és nemzetközi szinten egyaránt szükséges bõvíteni a biológiai diverzitás felmérését, tanulmányozását, szisztematikus megfigyelését és értékelését megvalósító kapacitásokat" (15.3. fejezet), alkalmazni kell azokat a biotechnológiai módszereket, amelyek hozzájárulhatnak a biológiai diverzitás védelméhez és önfenntartó hasznosításához (14.4. fejezet). A célkitûzések megvalósításához szükséges részletes elõzetes analitikai munka fontosságát felismerve, a magyar ökológusok már 1991-ben munkacsoportot hoztak létre a hazai állapot felmérésére. Fekete (1992) szerint e munkának jelentõs hazai elõzményei vannak. Disszertációm megírásával e tevékenységhez kívántam kapcsolódni. Fõ célkitûzésem: interdiszciplináris jellegû kutatói munkásságom azon eredményeinek összefoglalása, amelyek a kertészeti növények biodiverzitásának jellemzését és hasznosítását elõsegíthetik. Eredményeim, az alkalmazott kutatási módszereket is tekintve, három eltérõ témakör köré csoportosíthatók: 1/ A gyógynövények domesztikációja/introdukciója, mint a gyógynövények genetikai tartalékai ex situ megõrzésének egyik módszere, 2/ A gyümölcsfajok virágzás-fenológiai vizsgálata, mint a biológiai diverzitás jellemzésének egyik eszköze, 3/ Kertészeti fajok és fajták in vitro morfogenezisének vizsgálata, mikroszaporítása, mint a növényszaporítás és az ex situ megõrzés egyik biotechnológiai eszköze. Az ismertetett kutatások közös jellemzõje, a kertészeti növények biodiverzitásának hasznosítási célú jellemzése, fenntartása A biodiverzitás hasznosítása a gyógynövény introdukció - domesztikáció formájában. A biológiailag aktiv anyagokat tartalmazó gyógynövények kutatása, életközösségeinek jellemzése, ezek hasznosítása - mind a vadontermõ növények gyüjtése, mind szántóföldi termesztése révén - Magyarországot nemzetközileg is elismert rangra emelte. Napjainkban, az élelmiszer-, a gyógyszer- és a kozmetikai-ipar nyersanyagszükséglete, a megbízható és folyamatos ellátás a vadontermõ növények gyüjtése útján csak korlátozott mértékben biztosítható. E fajok egy jelentõs része ma már természetvédelem alatt áll, ami a gyüjtés lehetõségeinek beszükülését is jelenti. A gyógyszeripari hasznosítás, a jó drogminõség és a hatóanyagtartalom standardizálás iránti kereslet fokozza az ismert eredetû homogén nyersanyag elõállítására tett törekvéseket. A kiváló drogminõség, pl. biológiai tisztaság biztosításának egyik lehetséges fontos módja a termesztés. A gyógynövények diverzitásának felmérése, a genetikai tartalékokból való mintavétel ill. gyüjtés, etc. azonban sok tekintetben eltér a termesztett növények egyéb csoportjainál alkalmazott módszerektõl (Heywood, 1989). A 60,000-re becsült, gyógyászati értékkel bíró, növény-taxon (Vietmeyer, 1991) felkutatása és vizsgálata érdekében szükség van megfelelõ metodikákra. Kutatásaink során fõként Ranunculaceae, Liliaceae és Lamiaceae családok növényeirõl gyüjtött adatok kiértékelésével mutattuk be a fõbb összefüggéseket, illusztrálva az idevonatkozó kérdések komplexicitását és egyben iránymutatást adva a jövõbeni vizsgálatokhoz A gyümölcsfajok virágzási diverzitásának hasznosítása -2-

3 Az MTA Munkacsoportjának elaborátumában (Fekete et al., 1992) megfogalmazottak szerint Magyarország természeti erõforrásainak jobb kihasználása érdekében, a biológiai diverzitást nem csupán fokozni, de optimalizálni is kell. A kertészeti fajok hatékony hasznosítását tekintve, ez néhány speciális problémát vet fel. Ide sorolható, többek között, a pollenadó fajták jellemzése és kiválasztása, ami jelentõs hatással lehet egyes gyümölcsfajok terméshozamára. A gyümölcsfajok virágzás-fenológiája intenzíven kutatott terület Magyarországon. Több kíváló kutatócsoport munkájának eredményeként nagyszámú és gyakorlati szempontból is fontos eredmény született. Ezzel egyidejüleg jelentkezett a virágzási folyamat pontos jellemzésének igénye, ami a Virágzási-index (Máthé Á., 1977) alkalmazásával megvalósíthatónak tûnik. A Prunoideae és Rosaceae családokba tartozó gyümölcsfajok virágzásfenológiai vizsgálati eredményeivel olyan új analitikai lehetõséget tártunk fel, ami alkalmas fajok és fajták virágzási diverzitásának jellemzésére, s ezen keresztül eredményes hasznosítására Az in vitro mikroszaporítás hasznosítása a biodiverzitás ex situ megõrzésében A biodiverzitás megõrzésének igénye csaknem egyidõs a biológiai rendszerek mûködésérõl nyert ismereteink robbanásszerû megnövekedésével (Dodd és Watanabe, 1990). A Rio-i csúcstalálkozó is megfogalmazta: módszereket és technológiákat kell kidolgozni a biológiai diverzitás megõrzésére és a biológiai erõforrások önfenntartó felhasználása érdekében. Az utóbbi évtizedekben a biotechnológia és ezen belül is az in vitro mikroszaporítás, visszafordithatatlanul a biodiverzitás géntartalékai ex situ megõrzésének egyik eszközévé vált, mind a vadontermõ (pl. gyógynövények), mind a termesztett kertészeti növények esetében. Az in vitro szaporitott növények alacsony hõmérsékletû tárolása a világ legfontosabb génbankjaiban már rutinszerûen alkalmazott módszer. Mindezekre tekintettel, vizsgálataim fontos célkitûzése volt a kertészeti növények in vitro morfogenezisének tanulmányozása, jellemzése és az így nyert adatok felhasználása, mikroszaporítási módszerek kidolgozása révén hozzájárulni a biodiverzitás megõrzéséhez és jellemzéséhez. Az értekezésben összegezett kutatómunka közös vonása, tehát, a biológiai diverzitás hasznosítása. Ez képez kapcsolatot a három - jellegében és az alkalmazott kutatási módszerek tekintetében egyaránt - eltérõ kutatási terület között. Igy a disszertáció nem csupán a kutatómunka interdiszciplináris jellegét, de egyidejüleg a biodiverzitás kutatása során megoldandó feladatok sokrétûségét is jelzi, ami a populációk szkrinelésétõl az alkalmas in vitro tárolási módszerek kidolgozásáig terjedhet. * * * 2. ANYAG ÉS MÓDSZER A kisérletek növényanyaga és a kémiai vizsgálatok A kisérletek növényanyagát a következõ intézetekben neveltük: Gyógynövény Kutató Intézet (Budakalász), az MTA Ökológiai és Botanikai Kutató Intézete (Vácrátót), a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem Kisérleti Üzeme (Szigetcsép). A növényanyag kémiai vizsgálatait szintén az említett intézményekben végeztük. A Lamiaceae-fajok gyüjteményét, fõként nemzetközi magcsere útján létesítettük, Vácrátóton. Növényanyag származott még magyarországi termõhelyekrõl is. -3-

4 A Mentha piperita mikroszaporításához a KÉE Soroksári Tangazdaságából kaptunk növényanyagot (a néhai Dr. Hornok László közremûködésével). A gyümölcsfajok virágzás-fenológiai vizsgálatai több helyszinen és több évjáratban történtek. Ezek áttekintését az 1. táblázat adja. 1. Táblázat - A virágzásfenológiai vizsgálatokban megfigyelt fajok, fajták és kisérleti helyek áttekintése Növényfaj Fajta A kisérlet helye és éve Alma (Malus domestica L.) 'Golden Delicious', 'Granny Smith', 'Duncan Red Delicious', 'Mutsu', 'Red Winesap', 'Redspur Delicious', 'Watson Jonathan`. Pallag, Tamási,Gut, 1988 és 1990 Körte (Pyrus communis L.) Cseresznye (Prunus avium L.) Meggy (Prunus cerasus L.) 'Beurre d'anjou', 'Beurre Durondeau', 'Bosc kobak', 'Bosc Typ. B', Clapp kedveltje, Nagykanizsa, 'Conference', 'General Leclerck', 'Guyot Gyula', 'Nemes Krasszán', 'Packham's Triumph', 'Vilmos 8.13.', 'Vilmos Körte', 'Williams Bon Chretien', 'Társulati esperes' 'Bigarreau Reverchon', 'Chinook', 'Germersdorfi', 'Lambert', 'Sam', 'Tardif de Érd, , Vignola', 'Van', 'Venus', 'Victor' Enying, 1987 'Pándy meggy-10-1', 'Pándy meggy-13-1', 'Pándy meggy-48', 'Pándy meggy-279', 'Cigány-meggy-3', 'Cigány-meggy-7', 'Cigány-meggy-215', 'Cigány-meggy-1317', 'Paraszt meggy'. Érd, Balatonújhely, 1989 Kajszibarck (Prunus armeniaca L.) 'Alfred', 'Bergeron', 'Bleuril', 'Cafona', 'Canino', 'Castleton', 'Chinese', 'Early Devinty', 'Farmingdale', 'Perfection', 'Polonais', 'Rouge de Roussilon', 'Rouge de Fournes', 'Royal', 'Screara', 'Stella', 'Sun Glo', 'Viceroy'. Balatonfõkajár, Enying, Õszibarack (Prunus persica L.) Európai Szilvák (Prunus domestica L.) - Friss fogyasztásra termelt fajták: 'Early Redhaven', 'Redhaven', 'Springold', 'Springtime', 'Springcrest', 'Robin', 'Redwing', 'Redtop', 'Michelini'. - Konzervipari fajták: 'Babygold 5', 'Babygold 6', 'Babygold 7', 'Loadel', 'Sudanell', 'Shasta', ' Vesuvio'. - "Nektarin"-fajták: 'Flavortop', 'Red June', 'Redchief', 'La Fayette', 'Pocahontas', 'Stark Sunglow', 'Nectared 4', 'Nectared 6', 'Independence', 'Nectaheart', 'Silver Lode', 'Nectarose', Fuzador', 'Fantasia', Morton'. 'Besztercei Bt. 2', 'Bluefre', 'Cacanska Najbolja', 'Cambridge Gage', 'Czar', 'Debreceni Muskotály', 'Early Besztercei', 'Early Italian', 'Early Laxton', 'Italian prune', 'Krikon', 'Ontario', 'Pozegaca', 'President', 'Prune d'agen', 'Reine Claude de Bavay', 'Stanley', 'Richards Early Italian', 'Ruth Gerstetter', 'Tuleu Timpuriu', 'Victoria' Balatonújhely, Siófok, , Csány, Kinai és Japán Szilvák (Prunus salicina Lindl.) 'Burbank', 'Duarte', 'Elephant', 'Methley', 'Santa Rosa', 'Shiro'. Siófok, Paprika 'Hatvani hajtató', 'California wonder', 'Soroksári hajtató' (Capsicum annuum L.) Kamilla 'BK-2', 'H-29' (Chamomilla recutita Rausch.) Budapest, 1987 Weihenstephan, (NSZK),

5 A virágzásfenológiai adatok kiértékelését a virágzási index (Index-V) alkalmazásával végeztük el, Máthé Á. (1977) szerint: Index V = t b b + v + t ahol b = a bimbók száma, v = az antézisben lévõ virágok száma, t = a poszt-antézis stádiumban lévõ virágok száma. Az in vitro kisérleteket (incl. az alacsony hõmérsékletû tárolási elõkisérleteket), a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem Növényörökléstani és Nemesítési Tanszékén végeztük. Az akklimatizálási kisérletek részben, a Gyümölcs és Disznövény Kutató Intézetben (Budatétény) történtek. A tanulmányozott növényfajták a következõk voltak: Malus domestica L. cv. Granny Smith, cv. Julyred, cv. Mutsu, cv. Spur Golden Delicious; Citrullus lanatus L.: Diploid fajták: cv. Baladi, cv. Chilean black, cv. Crimson Sweet, cv. Szigetcsépi. Triploid fajta: cv. Erwyn; Mentha piperita L. cv. Mitcham. -5-

6 3. ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK ÉS MEGÁLLAPÍTÁSOK 3.1. Biodiverzitás és gyógynövénydomesztikáció metodikája A gyógynövények biodiverzitásának speciális vonásait már régebben felismerték (Heywood, 1989). A felmérésnél, valamint a konzervációnál alkalmazandó metodikát tekintve, a szakirodalom azonban mégis szegényesnek mondható. Mindezekre tekintettel: - disszertációm novum-értékû eredménye, hogy a gyógynövénydiverzitás elemzése szempontjából összefoglalóan megfogalmaztam (koncipiáltam) azokat az általános produkcióbiológiai összefüggéseket és kutatási alapelveket, amelyek módszertani útmutatóul is szolgálhatnak a gyógynövények rendkívül bonyolult diverzitásának felméréséhez és az ezt követõ megõrzésérhez hasznosításához (1. ábra). Fizikai Produktivitás Fenólogiai Környezet Variancia Szárazanyag Produkció Hatóanyag Felhalmozódás Geográfiai Vegetativ Szervek Generativ Szervek Összmennyiség Összetétel Differenciáció Biológiai Környezet Összes Hatóanyag Produkció Genetikai Variancia 1. Ábra - A gyógynövények biológiai diverzitása vizsgálatában érvényesülõ fõbb összefüggések A kutatási módszerek tekintetében a koncepció a produkció-biológiai megközelítés szükségességét hangsúlyozza, összhangban a biológiailag aktiv anyagok produkció-biológiájáról hazánkban nemzetközileg is elsõk között alkalmazott szemlélettel (Máthé, I. jr és 1989: Bernáth, 1985). A gyógynövények biodiverzitásának hasznosításával összefüggésben: - Megállapítottam, hogy a jelentõs infra-specifikus variabilitás miatt, a megõrzési metodikák tekintetében a gyógynövény-biodiverzitás helyzete speciális. Felhívtam a figyelmet, hogy ezért a természetvédelmi területek, nemzeti parkok, stb. létrehozása - Giacometti (1993) álláspontjától eltérõen - nem tekinthetõ a megõrzés egyedüli módszerének. Ennek fõként a genetikai-tartalékok szintjén (konzerváció és prezerváció) kell megvalósulnia. - Kimutattam, hogy Magyarországon további sajátosság, az ismert anyagi és földterület adta korlátok miatt is, az ex situ prezerváció fokozott jelentõsége. Az ex situ prezerváció és az in situ konzerváció együttesen tekintendõ a gyógynövény-diverzitás megõrzés hatékony módszereként. - Megállapítottam, hogy a legtöbb vadontermõ faj esetében, a hasznosítás (gyüjtés) és a konzerváció egymással egyidejüleg megvalósuló, egymástól elválaszthatatlan folyamatok, amelyek eredményeként a gyógynövények fenntartható felhasználása csak rendkívül szûk intervallumban valósulhat meg. - Az ex situ módszerek között, a gyógynövényeknél, alapvetõ szerepe van a domesztikációnak, ami - a kertészeti növények ezen speciális csoportjánál - egyaránt tekinthetõ a hasznosítás és a

7 prezerváció módszerének. A standardizálható minõségû nyersanyag biztosításával egyidejüleg a domesztikáció csökkenti a természeti erõforrások iránti igényeket is. - A gyógynövények változékonyságának jellemzésében bemutattam a fenotípusos változékonyság (V Pht ) komponenseit, (Vphen = fenológiai változékonyság, V S = térbeli, vagy geográfiai változékonyság, differenciáció, V G = genetikai változékonyság), melyek megállapításaim szerint - irodalmi adatokat kiegészítve (Máthé I. jr, 1978) - a gyógynövény diverzitás vizsgálatában egyenlõ értéket képviselnek Fenológiai diverzitás A gyógy- és aromás növények fenotípusos változékonysága (idõtényezõ) jellemzésére fõként a virágzás fenofázisban végeztünk vizsgálatokat, u. is e fenofázis pontos jellemzésének kiemelt jelentõsége van a virág-drogért (flos és herba) termesztett növények esetében. - A virágzási folyamat elemzésének metodikai megújítására elsõként dolgoztam ki és alkalmaztam objektiv mutató-számot, a Virágzási-indexet (Index-V) (Máthé Á., 1977). - Megállapítottam, hogy a kardenolidokat tartalmazó Adonis vernalis L. (Ranunculaceae) virágzása a nõvények korának függvényében változó intenzitású. Termesztett körülmények között az idõsebb populációk virágzása megelõzi a fiatalabb növényekét (V= +0,06 és V= 0, ápr. 18.). - Az illóolajos Chamomilla recutita (L.) Rausch. (Asteraceae) virágzásának jellemzésére, a fajták összehasonlító vizsgálataiban a virágzási index szintén alkalmasnak bizonyult. A legnagyobb terméshozam a V = érték között volt kimutatható, a diploid 'H-29'-es fajtánál V = + 0 érték alatt, a tetraploid 'BK-2' kamillánál a V = + 0 érték felett, ami feltehetõen a tetraploid fajta lassúbb elvirágzásának tudható be. - A Solanaceae-családból az eltérõ növekedési típusú Capsicum annuum L. fajták (cv. Hatvani hajtató, cv. Soroksári hajtató és cv. California wonder) virágzásának összehasonlító elemzését ellenõrzött feltételek között (fitotronban) végezve, a nappal-hosszúság és a fény-intenzitás változásainak hatására a virágzási-válasz következõ különbségeit mutattam ki: = A melegigényes cv. California wonder virágzása 20 Klux és 5 Klux fényintenzitás, 8, 12, 16 és 24 óra nappal hosszúság esetén elhúzódó volt. A teljes virágzást csak a 16 órás megvilágításnál, 20 Klux esetén érték el a növények. = A cv. Soroksári hajtató, ezzel szemben, csaknem mindegyik 20 Klux-os kezelésben dinamikusan virágzott Térbeli (geográfiai) változékonyság - A gyógynövények földrajzi differenciációja, amit az Adonis vernalis L. és a Convallaria majalis L. példáján igazoltam, a fõ- és mellékglikozidok akkumulációjának diverzitását mutatja. - A Convallaria majalis L. esetében jellegzetes, hogy az Északi középhegység területén a magasabb (>300 mg/100g), míg a kontinentálisabb és szub-mediterrán területeken az alacsonyabb kardenolid értékek dominálnak. - A hatónyagtartalmi változékonyságot azonos termõhelyen belül vizsgálva, igazoltam, hogy a Convallaria majalis L. összglikozidtartalma a termõhely kitettsége szerint is változó, s a napos populációk magasabb értékeket mutatnak (max. 502 mg/100g), mint az árnyékban tenyészõk (max. 398 mg/100g). -7-

8 - A ca virágos fajt számláló magyar flóra gyógynövényeit, különös tekintettel azok földrajzi eredetére, elemezve kimutattuk az Eurázsiai, a Szub-mediterrán és a Közép-Európai fajok magas arányát: az officinalis fajok 60 %, a medicinalis fajok 59 %-a eurázsiai és európai fajok csoportjába sorolható. - A közel 400 faj botanikai és ökológiai ismérvei alapján készült összeállításunk (Máthé I. sen. Máthé, Á. és Máthé, I., 1987) fontos adatokat szolgáltat a gyógynövények hõmérsékleti, víz és talajtényezõk iránti igényérõl, s mint ilyen a gyógynövények termesztésbevonása során iránymutató lehet a környezeti feltételek megválasztásában Genetikai diverzitás - A Lamiaceae-család fajaival végzett vizsgálataink, különös tekintettel a Salvia nemzetségre, ismételten ráirányították a figyelmet az illóolajtartalomnak, mint a genusz kemotaxonómiai jellemzõjének, megkülönböztetett szerepére. Közel 200 taxon vizsgálata alapján megállapítottuk, hogy csupán néhány faj (Salvia officinalis, S. grandiflora, S. triloba és S. sclarea) rendszeresen gazdag illóolajtartalomban (2. ábra). A morfológia- és mikroelemtartalmi adatok alapján hasonló összefüggéseket nem sikerült kimutatnunk Fajok száma 10 S. rigens S. virgatas. officinalis 5 Sect. S. grandiflora Salvia S. nutans S. bicolor S. jurisicii S. pratensis S. stepposa S. verbenacea S. nemorosas. transylvanica 0 1 S. austriaca S. horminum Fajok S. verticillata S. glutinosasect. Horminum S. sclarea S. forskaohlei Sect. Plethiosphace S. argentea Sect. Hemisphace S. aethiopsis Sect. Drymosphace 1 = Nyomokban, 2 = 0-0,5 %, 3 = O,5 < 2. ábra - Salvia-fajok illóolajtartalmának alakulása (Vácrátót, 1989) - Hasonló feltételek között nevelt Salvia officinalis L növények illóolajtartalmának és szervesanyagprodukciójának szervenkénti részletes vizsgálata (levél és virágzat) alapján, feltártuk az illóolajtartalom szerepét az illóolajprodukcióban és ezzel összefüggésben a kémiai elkülönítésben (jellemzésben) ( 3. ábra). -8-

9 Olajhozam Fitomassza Összesen Fitomassza Generativ szervek Fitomassza Szár 2 Fitomassza Levél 0 Olajtartalom Generativ szervek Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November Olajtartalom Levél 3. ábra - Illóolajtartalom (sz.s.%), fitomassza (g) és illóolajhozam (mg/hajtás) szervek-szerinti eloszlása a Salvia officinalis L.-nél (Vácrátót, 1990) Kimutattuk, hogy az illóolajprodukciót és -összetételt meghatározó tényezõk mennyisége és aránya jelentõs változásokon mehet át az ontogenezis során, amint ezt már különbözõ fajok esetében sokan mások is igazolták Magyarországon [Tétényi (1986), Bernáth (1985) és Máthé, I. jr. (1989) etc.] Gyümölcsfák virágzásfenológiai diverzitása A gyümölcsfajok virágzásának általános tulajdonságai 8 fásszárú gyümölcsfaj, az alma (Malus domestica L.), a körte (Pyrus communis L.), a cseresznye (Prunus avium L.), a meggy (Prunus cerasus L.), a kajszibarck (Prunus armeniaca L.), az õszibarack (Prunus persica L.), az európai szilvák (Prunus domestica L.), a kinai és japán szilvák (Prunus salicina Lindl.) elemzése alapján megállapítottam, hogy a virágzás folyamata azonos törvényszerûségeket követ a tanulmányozott lágyszárú fajokkal, pl. paprika (Capsicum annuum L.), kamilla (Chamomilla recutita Rausch.), a i hérics (Adonis vernalis L.). - Megállapítottam, hogy a virágzás menete jellemezhetõ a három egymást követõ virágzási fenofázis, a bimbózás (a), antézis (b) és poszt-antézis (c) alapján. Az alapvetõ összefûggéseket az 4. ábra mutatja. 4. ábra - A virágzás alapvetõ törvenyszerûségei az õszibarcknál (Prunus persica L.) -9-

10 - Megállapítottam, hogy mindegyik tanulmányozott faj esetében az egyes, meghatározott fenofázissal jellemezhetõ virágok gyakorisági eloszlása a Normál-eloszlást követi, igazolva Ifjú (1980), Nyéki (1989), Davary-Nejad (1992) és mások megfigyeléseit. - A vizsgált fajoknál elsõként tisztáztam, hogy a bimbók és elvirágzott virágok (poszt-antézis) gyakorisági eloszlása összefüggésben áll az antézis stádiumában lévõ virágok gyakorisági eloszlásával. Bemutattam, hogy a bimbók csökkenõ gyakorisága akkor kerül quasi equilibrium-ba az elnyílt virágok értékeivel, amikor az antézisben lévõ virágok száma kulminál. - Az általam kidolgozott új ábrázolási mód felhasználásával (virágzási index értékek az idõ függvényében felrajzolva), nyert változatos lefutású (alakú és szögû) Sigmoid-görbék alkalmasak a gyümölcsfajok és -fajták virágzásbeli diverzitásának jellemzésére, melyrõl példaként 6 Pyrus communis fajta virágzásmentét mutatja be a 5. ábra. A módszerrel részletesen jellemeztem, leírtam mind a 8 gyümölcsfaj virágzásmentét. 5. ábra - Körte fajok virágzásdinamikája (Nagykanizsa, 1984) - A 8 fajba tartozó 114 gyümölcsfajtával végzett összehasonlító vizsgálatok eredményeként megállapítottam, hogy a virágzási index (Index-V) alkalmas a tanulmányozott fajok virágzási folyamatának jellemzésére. Alkalmazásával a virágzás-fenológiai megfigyelések egzaktabbá és õsszehasonlíthatóvá válnak A virágzás dinamikája - Az alapvetõ törvényszerûségek igazolását követõen, részletesen elvégeztem a 8 gyümölcsfaj virágzásdinamikai vizsgálatát, fajtánkénti, s lehetõség esetén intra-individuális szinten is. - Megállapítottam, hogy a kisérleti fajok és fajták virágzási dinamikája változékony. Szélsõ értékei az egyes meggy fajták, pl. cv. Pándy megy-48, 1-1,5 napos teljes virágzási periódusától (1973-ban), a kinai v. japán szilva fajták közé tartozó cv. Santa Rosa 6 napos teljes virágzásáig (1985- ben) terjedõ intervallumban találhatók. E jelenségek tényleges okai az általam kidolgozott Index-V alkalmazásával tartam-kisérletekben tisztázhatók Virágzási sorrend és évenkénti változékonysága - Új módszert dolgoztam ki a virágzási sorrend variabilitásának értékelésére. A virágzási sorrendet a teljes virágzás fenofázisának (Index-V = -0.25) megkezdési dátuma szerint megállapítva, a

11 M- Tézis2.doc :40 p. 11 fajok és fajták rangsorolhatók, s a Variációs Koefficiens (CV %) alapján meghatározható és elemezhetõ e tulajdonság változékonysága. - A Prunus domestica esetében 9 fajta virágzási sorrendjét 4 év átlagában - példaként - elemezve megállapítottam, hogy a legkorábbi virágzású fajta az cv Ontario volt, s e tulajdonsága stabil-nak tekinthetõ (CV% = 0). A virágzási sorrend átlagát tekintve a helyen található cv. Grower s Late Victoria és a cv. President e tulajdonság rögzítettségét tekintve lényegesen különbözött (CV% = 30,1 és 15,7), ami a cv. President kiegyenlítettebb virágzását mutatta (2. táblázat). 2. Táblázat - Szilvafajták (Prunus domestica L.) virágzási sorrendje 4 év vizsgálatai alapján (Siófok, ) F a j t a V i z s g á l a t i É v e k 4 év Végsõ CV átlaga sorrend (%) Ontario Grower's Late Victoria President Bluefre Early Italian Richard's Early Italian Italian Blue Stanley Besztercei Bt Megállapítottam, hogy más gyümölcsfajok és -fajták esetében a virágzási sorrend változékonysága lényegesen nagyobb lehet. Így, a Prunus salicina fajták között a Variációs Koefficiens szélsõ értékei a 15,8 % (cv. Duarte) és 86,6 % (cv. Methley) voltak ( ), s a különbözõ fajtacsoportba tartozó Prunus persica fajtáknál CV = 0 % és CV = 80,8 % (Nektarin-tipus), CV = 0 % és CV = 35,4 % (Duranci- és friss-fogyasztási) között változott, az es években A virágzási index (Index-V) alkalmazási lehetõségei Vizsgálati eredményeim alapján és azok általánosításaként az általam kidolgozott Virágzási - index alkalmazását a következõ fõbb területeken javaslom: 1/ Fajok és fajták virágzásmenetének jellemzése, 2/ Nõvényegyedek, populációk, fajok, fajták, etc. virágzásmenetének összehasonlítása = az egyszerre virágzó, pollenadó fajták kiválasztásában, = a virágzás idején végzendõ agrotechnikai, növényvédelmi munkák idõpontjának meghatározásánál, = referencia-értékként, növény-gyüjtemények, génbankok adatbázisaiban való felhasználás céljából Kertészeti fajok in vitro mikroszaporítása, mint a biodiverzitás hasznosításának eszköze -11-

12 M- Tézis2.doc :40 p. 12 A kertészeti növények biológiai változékonysága megõrzésében eltérõ, de vitathatatlanul egyre jelentõsebb szerepet játszanak az in vitro módszerek, amelyek adott esetben a biológiai diverzitás növeléséhez is hozzájárulhatnak. A fás- (a) és lágyszárú (b) kertészeti fajok in vitro mikroszaporítását és változékonyságának jellemzését célzó vizsgálatok alapján a következõ fontosabb megállapításokat tettem: a/ A fásszárú fajok közül, a termesztett almafajták (Malus domestica L.) biológiai diverzitását az alany és a nemes diverzitása együttesen határozza meg. Ezért a 'Julyred', 'Granny Smith', 'Mutsu' és 'Spur Golden Delicious' almafajták in vitro morfogenezisének vizsgálata ezen fajták valódi diverzitásának feltárását eredményezte. - A fajták hajtásproliferáció formájában tanulmányozott eltérõ viselkedése az in vitro morfogenezis minden szakaszában (a kulturák létesítésétõl kezdve a járulékos gyökérképzésig) kimutatható. - A hajtáscsúcs eredetû explantátumok felületi sterilizálást követõ tenyésztése mind a négy fajta esetén eredményesen megvalósítható volt. A felületi sterilizálásban a leghatékonyabbnak a HgCl 2 bizonyult (0,5 %). - A tenyészetek stabilizálódását gátló táptalaj-barnulás eliminálásában ill. hatásának csökkentésében az új táptalajra való átpasszálás, a sötét-kezelés, a hormonmentes táptalaj valamint az aktiv-szén alkalmazása (AC) bizonyult hatékonynak. Eredményeink alátámasztják és egyben kiegészítik Durand et al. (1977) a táptalajbarnulásra vonatkozó adatait. - A hajtásproliferáció mértéke mind a citokin típusa, mind annak koncentrációja szerint változott. A BA 1. hatásában felülmúlta a Kin 2. -t. Ez utóbbi, a Spur Golden Delicious és a Julyred fajták esetében, azonos táptalajon (M5) vizsgálva, 70 % ill. 50 %-al kevesebb hajtást indukált. - Jelentõs a fajták citokinin-érzékenység szerinti változékonysága. A triploid Mutsu -fajta minden kezelésben kiemelkedõ volt (5,6-6,2 új hajtás/explantátum), mig a leggyengébb választ a Spur Golden Delicious fajta mutatta (1,9-2,5 új hajtás/explantátum). - A hajtásproliferáció változékonyságát 4 hetes szubkulturálási szakaszokban vizsgálva, megállapítottuk, hogy legjobb hatású az 5. szubkulturában az M7-es táptalaj volt. A legmagasabb proliferációs-index értéket a cv. Julyred és cv. Spur Golden Delicious fajták esetében kaptuk (10,4 ill. 7,8). A fajták közötti eltéréseket átlagértékekkel jellemezve a cv. Julyred (8,2) és cv. Mutsu (9,2) bizonyult a legszaporábbnak, míg a legalacsonyabb szaporítási fokot a cv. Granny Smith (5,9) mutatta. - A járulékos gyökérképzõdés jelentõs mértékben genotípus-függõnek bizonyult. Szilárd táptalajon a legjobb értékeket a cv. Julyred (közel 90 %-os gyökeresedés, ½ MS + 1 mg/l BA + 0,1 mg/l BA + 2 g/l AC) és a cv. Mutsu esetében (86 %, ½ MS + 2 mg/l IVS 3. ) mértük, míg rendkívül alacsonynak bizonyult a cv. Spur Golden Delicious (15 %, ½ MS + 1 mg/l IVS) gyökeresedése. A cv Granny Smith esetében nem volt kimutatható gyökeresedési válasz. Adataink összhangban állnak Zimmerman és Fordham (1985) megfigyeléseivel, a tanulmányozott fajták vonatkozásában kiegészitve azokat. - A járulékos gyökérképzés indukciójára alkalmazott auxinformák közül az IVS volt a leghatékonyabb, míg a NES 4 a kalluszképzõdést indukálta. A táptalajba adagolt aktiv szén (AC) a járulékos gyökerek számát és hosszúságát tekintve kedvezõ hatásúnak bizonyult. Különbözõ 1. BA = benzil adenin 2. Kin = kinetin 3. IVS = indol-vajsav 4. IES = iindol-3-ecetsav 5. NES = α-naftil-ecetsav genotípusok gyökereztetése során hasonló eredményekrõl számolt többek között Zimmermann (1983, 1984), Zimmermann és Broome (1980, 1981), James és Thurbon (1981), Sriskandarajah et al. (1982). - A vizsgált 4 almafajtát alacsony hõmérsékleten tárolva, elõzetes kisérletekben megállapítottuk, hogy azok a 8 hónapos o C-on való tárolást követõen megtartották -12-

13 M- Tézis2.doc :40 p. 13 regenerálódási képességüket. Ez a megfigyelés megerõsíti Orhinsky és Tomes (1985), Silva (1986) az alma alacsony hõmérsékleten történõ in vitro tárolási lehetõségeirõl publikált adatait. b/ A lágyszárú fajok közül, a görögdinnyével (Citrullus lanatus L.) végzett kisérletek, azonos méretû explantátum (csiranövény epikotil) felhasználásával, a di- és triploid fajták eltérõ proliferációs kapacitását igazolták. A triploid cv. Erwyn proliferációs képessége különösen alacsony. - A diploid fajták hajtásszáma a Kin. és a BA-koncentráció emelésére hasonló jellegû növekedést mutatott. Az in vitro mikroszaporításra az 1 mg/l BA + 0,1 mg/l IVS (vagy IES 5 ) koncentráció bizonyult a legkedvezõbbnek. - A triploid cv. Erwyn mikroszaporítására a 0,5 cm-nél nagyobb explantátumoknál, az ½ MS táptalaj 1 mg/l BA és 0,1 mg/l NES hozzáadása mellett, míg a kis-méretû explantátumoknál a NESmentes ½ MS táptalaj, 1 mg/l BA hozzáadásával bizonyult a legkedvezõbbnek. - Hormonmentes, ½ MS-táptalajon, a regenerált diploid fajták járulékos gyökérképzése 100 %- ban eredményes volt. A triploid fajta esetében az IES-alkalmazása a hajtásnövekedés fenntartása szempontjából is kedvezõnek bizonyult. - A borsosmenta (Mentha piperita cv. Mitcham) in vitro hajtásnövekedése növekedésszabályozók hiányában is fenntartható volt, ami az explantátumok viszonylag magas endogén citokinin szintjét jelzi. 0,1 mg/l IVS szinten, a BA-koncentráció tizszeres emelése (0,1-1,0 mg/l) pozitivan befolyásolta a hajtásproliferációt (2,9-12,8 hajtás/explantátum). - A borsosmenta in vitro morfogenezisének különleges vonása, hogy a gyökérképzés és a hajtásproliferáció szinte azonos idõben valósult meg. Az optimális hajtásszámot (12,8 db) és hajtáshosszúságot (6,8 cm) 1,0 mg/l BA és 0,1 mg/ivs hatására értük el. Az aktiv szén (AC) táptalajba adagolása egyértelmûen gátolta a hajtásproliferációt. - A borsosmenta (Mentha piperita Huds.) kisérletek, a hatékony in vitro mikroszaporítási módszer kidolgozását követõen igazolták, hogy a 8 hónapon át alacsony hõmérsékleten ( o C) tárolt in vitro növények regenerálódási képességüket megtartják és a szabadföldbe kiültetve sikeresen továbbnevelhetõk. -13-

A GYÖKERESEDÉSI ZÓNA AUXINTARTALMÁNAK ALAKULÁSA SZILVAALANY FÁSDUGVÁNYOKNÁL

A GYÖKERESEDÉSI ZÓNA AUXINTARTALMÁNAK ALAKULÁSA SZILVAALANY FÁSDUGVÁNYOKNÁL Doktori (PhD) értekezés Tézisei A GYÖKERESEDÉSI ZÓNA AUXINTARTALMÁNAK ALAKULÁSA SZILVAALANY FÁSDUGVÁNYOKNÁL Sándor Gergő Témavezető: Dr. Végvári György CSc egyetemi tanár Budapesti Corvinus Egyetem Gyümölcstermő

Részletesebben

ALMAGYÜMÖLCSÖSÖK ROVARMEGPORZÁSA

ALMAGYÜMÖLCSÖSÖK ROVARMEGPORZÁSA NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM MEZŐGAZDASÁG- ÉS ÉLELMISZERTUDOMÁNYI KAR ALMAGYÜMÖLCSÖSÖK ROVARMEGPORZÁSA PhD ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Írta: Finta Krisztina Készült a Nyugat-Magyarországi Egyetem Precíziós növénytermesztési

Részletesebben

EX-SITU NÖVÉNYMEGŐRZÉS

EX-SITU NÖVÉNYMEGŐRZÉS Zöld forr ás A növényvilág sokféleségének megőrzéséről A XXI. század talán legnagyobb kihívása természetes környezetünk megőrzése. A tét nem csupán az, hogy sikerül-e megmenteni fajokat a kihalástól, vagy

Részletesebben

Szent István Egyetem A TERMESZTÉSI KÖRÜLMÉNYEK ÉS A FAJTA HATÁSA A PARADICSOM BELTARTALMI ÉRTÉKEIRE. Doktori (PhD.) értekezés tézisei.

Szent István Egyetem A TERMESZTÉSI KÖRÜLMÉNYEK ÉS A FAJTA HATÁSA A PARADICSOM BELTARTALMI ÉRTÉKEIRE. Doktori (PhD.) értekezés tézisei. Szent István Egyetem A TERMESZTÉSI KÖRÜLMÉNYEK ÉS A FAJTA HATÁSA A PARADICSOM BELTARTALMI ÉRTÉKEIRE Doktori (PhD.) értekezés tézisei Brandt Sára Gödöllő 2007 A doktori iskola megnevezése: tudományága:

Részletesebben

Doktori (PhD) értekezés tézisei A VÁGOTT VIRÁG TARTÓSSÁGÁT NÖVELŐ ELJÁRÁSOK HATÁSVIZSGÁLATA SZEGFŰ ÉS RÓZSA ESETÉN. Feigelné Terék Orsolya

Doktori (PhD) értekezés tézisei A VÁGOTT VIRÁG TARTÓSSÁGÁT NÖVELŐ ELJÁRÁSOK HATÁSVIZSGÁLATA SZEGFŰ ÉS RÓZSA ESETÉN. Feigelné Terék Orsolya Doktori (PhD) értekezés tézisei A VÁGOTT VIRÁG TARTÓSSÁGÁT NÖVELŐ ELJÁRÁSOK HATÁSVIZSGÁLATA SZEGFŰ ÉS RÓZSA ESETÉN Feigelné Terék Orsolya Témavezető: Jámborné dr. Benczúr Erzsébet Budapest 2012 A doktori

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM MEZŐGAZDASÁG- ÉS ÉLELMISZERTUDOMÁNYI KAR MOSONMAGYARÓVÁR. Környezettudományi Intézet

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM MEZŐGAZDASÁG- ÉS ÉLELMISZERTUDOMÁNYI KAR MOSONMAGYARÓVÁR. Környezettudományi Intézet NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM MEZŐGAZDASÁG- ÉS ÉLELMISZERTUDOMÁNYI KAR MOSONMAGYARÓVÁR Környezettudományi Intézet Precíziós növénytermesztési módszerek alkalmazott Növénytudományi Doktori Iskola Doktori

Részletesebben

Az őszi búza termeszthetőségi feltételei az éghajlatváltozás függvényében

Az őszi búza termeszthetőségi feltételei az éghajlatváltozás függvényében Az őszi búza termeszthetőségi feltételei az éghajlatváltozás függvényében Doktori (PhD) értekezés tézisei Erdélyi Éva Témavezető: Dr. Harnos Zsolt, MHAS, egyetemi tanár BCE, Kertészettudományi Kar, Matematika

Részletesebben

"KLÍMA-21" Füzetek KLÍMAVÁLTOZÁS HATÁSOK VÁLASZOK. 2009. 58. szám. Fagykárosodott virágok. Fagykár jelei almafa levelén A TARTALOMBÓL

KLÍMA-21 Füzetek KLÍMAVÁLTOZÁS HATÁSOK VÁLASZOK. 2009. 58. szám. Fagykárosodott virágok. Fagykár jelei almafa levelén A TARTALOMBÓL "KLÍMA-21" Füzetek KLÍMAVÁLTOZÁS HATÁSOK VÁLASZOK Fagykárosodott virágok A TARTALOMBÓL A biogyümölcs-termelés és a klímaváltozás Az alma, a körte, a meggy és az őszibarack termelési kockázata Időjárási

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM KÖRNYEZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA TOXIKUS NEHÉZFÉMSZENNYEZÉS UTÓHATÁSÁNAK VIZSGÁLATA BARNA ERDŐTALAJON SZEGEDI LÁSZLÓ

SZENT ISTVÁN EGYETEM KÖRNYEZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA TOXIKUS NEHÉZFÉMSZENNYEZÉS UTÓHATÁSÁNAK VIZSGÁLATA BARNA ERDŐTALAJON SZEGEDI LÁSZLÓ SZENT ISTVÁN EGYETEM KÖRNYEZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA TOXIKUS NEHÉZFÉMSZENNYEZÉS UTÓHATÁSÁNAK VIZSGÁLATA BARNA ERDŐTALAJON Doktori (PhD) értekezés tézisei SZEGEDI LÁSZLÓ GÖDÖLLŐ 2011 A doktori iskola

Részletesebben

ALFÖLDI VADON TERMŐ ORVOSI KAMILLA (MATRICARIA RECUTITA L.)

ALFÖLDI VADON TERMŐ ORVOSI KAMILLA (MATRICARIA RECUTITA L.) BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM KERTÉSZETTUDOMÁNYI KAR GYÓGY- ÉS AROMANÖVÉNYEK TANSZÉK ALFÖLDI VADON TERMŐ ORVOSI KAMILLA (MATRICARIA RECUTITA L.) POPULÁCIÓK DIVERZITÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE MORFOLÓGIAI ÉS BELTARTALMI

Részletesebben

Eltérő mezőgazdasági hasznosítású alföldi gyepek cönológiai, gyepgazdálkodási és természetvédelmi célú vizsgálata és értékelése

Eltérő mezőgazdasági hasznosítású alföldi gyepek cönológiai, gyepgazdálkodási és természetvédelmi célú vizsgálata és értékelése SZENT ISTVÁN EGYETEM Eltérő mezőgazdasági hasznosítású alföldi gyepek cönológiai, gyepgazdálkodási és természetvédelmi célú vizsgálata és értékelése DOKTORI (PH.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KISS TÍMEA GÖDÖLLŐ

Részletesebben

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KAPOSVÁRI EGYETEM ÁLLATTUDOMÁNYI KAR Természetvédelmi Tanszék A doktori iskola vezetője: PROF. DR. KOVÁCS MELINDA egyetemi tanár Témavezető: DR. HANCZ CSABA a mezőgazdasági

Részletesebben

A többtényezõs termelékenység és a környezeti állapot változása a magyar mezõgazdaságban, az EU-csatlakozást követõen

A többtényezõs termelékenység és a környezeti állapot változása a magyar mezõgazdaságban, az EU-csatlakozást követõen A többtényezõs termelékenység és a környezeti állapot változása a magyar mezõgazdaságban, az EU-csatlakozást követõen Nagy Zsuzsanna, Nyíregyházi Főiskola Gazdálkodástudományi Intézet főiskolai adjunktusa

Részletesebben

www.mgitech.hu Fenntartható bioenergia-termelés fiatal kutatók a bioenergetikában

www.mgitech.hu Fenntartható bioenergia-termelés fiatal kutatók a bioenergetikában Különszám Mezőgazdasági LI. évfolyam 2010. január Technika www.mgitech.hu tudományos, műszaki fejlesztési és kereskedelmi folyóirat Fenntartható bioenergia-termelés fiatal kutatók a bioenergetikában Szekciók:

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS ENZSÖLNÉ GERENCSÉR ERZSÉBET MOSONMAGYARÓVÁR 2013.

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS ENZSÖLNÉ GERENCSÉR ERZSÉBET MOSONMAGYARÓVÁR 2013. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS ENZSÖLNÉ GERENCSÉR ERZSÉBET MOSONMAGYARÓVÁR 2013. NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM MEZŐGAZDASÁG- ÉS ÉLELMISZERTUDOMÁNYI KAR MOSONMAGYARÓVÁR "PRECÍZIÓS NÖVÉNYTERMESZTÉSI MÓDSZEREK" ALKALMAZOTT

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM, GÖDÖLLŐ Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

SZENT ISTVÁN EGYETEM, GÖDÖLLŐ Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI SZENT ISTVÁN EGYETEM, GÖDÖLLŐ Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI A HÚSMARHATARTÁS KÖZGAZDASÁGI ELEMZÉSE ÉS KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉSE Készítette: Bakosné Böröcz

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Számvitel és Statisztika Tanszék Doktori Iskola vezetője: DR. VARGA GYULA Az MTA

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Vállalatgazdasági és Szervezési Tanszék A doktori iskola vezetője: DR. UDOVECZ GÁBOR MTA doktora, egyetemi tanár Témavezető: DR.

Részletesebben

A növénynemesítés ünnepe 60 éves az MTA Mezõgazdasági Kutatóintézete

A növénynemesítés ünnepe 60 éves az MTA Mezõgazdasági Kutatóintézete 2 A növénynemesítés ünnepe 60 éves az MTA Mezõgazdasági Kutatóintézete ABrunszvik kastély történelmi falai között létesítette Martonvásáron a Magyar Kormány hat évtizeddel ezelõtt, 1949-ben az Agrobiológiai

Részletesebben

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 83. szám 7893. 1. melléklet a 28/2015. (VI. 17.) OGY határozathoz TARTALOM

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 83. szám 7893. 1. melléklet a 28/2015. (VI. 17.) OGY határozathoz TARTALOM M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 83. szám 7893 1. melléklet a 28/2015. (VI. 17.) OGY határozathoz - TARTALOM Vezetői összefoglaló... 3 1 Bevezetés... 4 1.1 A stratégia háttere... 4 1.1.1 Indíttatás

Részletesebben

A biolo giai sokfé lésé g mégo rzé sé nék 2015-2020 ko zo tti ido szakra szo lo némzéti straté gia ja

A biolo giai sokfé lésé g mégo rzé sé nék 2015-2020 ko zo tti ido szakra szo lo némzéti straté gia ja 1. melléklet a /2015. ( ) OGY határozathoz A biolo giai sokfé lésé g mégo rzé sé nék 2015-2020 ko zo tti ido szakra szo lo némzéti straté gia ja TARTALOM Vezetői összefoglaló... 3 1 Bevezetés... 4 1.1

Részletesebben

A hazai kis- és középvállalkozások innovációs tevékenységét befolyásoló makrogazdasági szabályozórendszer, kiemelten az adóztatás főbb összefüggései

A hazai kis- és középvállalkozások innovációs tevékenységét befolyásoló makrogazdasági szabályozórendszer, kiemelten az adóztatás főbb összefüggései Szent István Egyetem Gödöllő Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola A hazai kis- és középvállalkozások innovációs tevékenységét befolyásoló makrogazdasági szabályozórendszer, kiemelten az adóztatás

Részletesebben

BALKONLÁDÁKBAN ÉS ZÖLDTETŐN NEVELT HAGYMÁS GUMÓS DÍSZNÖVÉNYEK MORFOLÓGIAI ÉS FENOLÓGIAI ÉRTÉKELÉSE

BALKONLÁDÁKBAN ÉS ZÖLDTETŐN NEVELT HAGYMÁS GUMÓS DÍSZNÖVÉNYEK MORFOLÓGIAI ÉS FENOLÓGIAI ÉRTÉKELÉSE BALKONLÁDÁKBAN ÉS ZÖLDTETŐN NEVELT HAGYMÁS GUMÓS DÍSZNÖVÉNYEK MORFOLÓGIAI ÉS FENOLÓGIAI ÉRTÉKELÉSE Doktori értekezés KOHUT ILDIKÓ Budapest, 2007. A doktori iskola megnevezése: tudományága: vezetője: Témavezető:

Részletesebben

Kopoltyúhálós és hidroakusztikus halállomány vizsgálatok alkalmazása és eredményeik megfeleltethetősége sekély tavi környezetben

Kopoltyúhálós és hidroakusztikus halállomány vizsgálatok alkalmazása és eredményeik megfeleltethetősége sekély tavi környezetben Kopoltyúhálós és hidroakusztikus halállomány vizsgálatok alkalmazása és eredményeik megfeleltethetősége sekély tavi környezetben Doktori (PhD) értekezés tézisei György Ágnes Irma Témavezetők: Dr. Tátrai

Részletesebben

A TERMÁLVIZEK KÖRNYEZETTERHELÉSI ÉS GAZDASÁGI HATÁSAI

A TERMÁLVIZEK KÖRNYEZETTERHELÉSI ÉS GAZDASÁGI HATÁSAI A TERMÁLVIZEK KÖRNYEZETTERHELÉSI ÉS GAZDASÁGI HATÁSAI Doktori értekezés tézisei Hárs Titanilla Budapest 2006 A doktori iskola megnevezése: Biológia Tudományi Doktori Iskola tudományága: biológia vezetője:

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁG- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KAR AZ ŐZ AGANCSMINŐSÉGÉT BEFOLYÁSOLÓ EGYES KÖRNYEZETI TÉNYEZŐK HATÁSA

MEZŐGAZDASÁG- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KAR AZ ŐZ AGANCSMINŐSÉGÉT BEFOLYÁSOLÓ EGYES KÖRNYEZETI TÉNYEZŐK HATÁSA MEZŐGAZDASÁG- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KAR AZ ŐZ AGANCSMINŐSÉGÉT BEFOLYÁSOLÓ EGYES KÖRNYEZETI TÉNYEZŐK HATÁSA Doktori (PhD) értekezés tézisei Lehoczki Róbert Gödöllő 2011 A doktori iskola megnevezése: Állattenyésztés-tudományi

Részletesebben

DE TTK. Egyetemi doktori (PhD) értekezés. Szerző: Tóth Tamás. Témavezető: Ekéné dr. Zamárdi Ilona

DE TTK. Egyetemi doktori (PhD) értekezés. Szerző: Tóth Tamás. Témavezető: Ekéné dr. Zamárdi Ilona DE TTK 1949 A megújuló energiaforrások társadalmi háttérvizsgálata a Hernád-völgy településein, különös tekintettel a dendromassza-alapú közösségi hőenergia-termelésre Egyetemi doktori (PhD) értekezés

Részletesebben

Eseménynaptár 2 2014/1

Eseménynaptár 2 2014/1 2 2014/1 Eseménynaptár Fajtaelismerés Az elmúlt fél év folyamán két martonvásári őszi búzafajta, név szerint az Mv Kolo és az Mv Kolompos kapott állami minősítést Horvátországban. Ez év tavaszán állami

Részletesebben

A BIODIVERZITÁS ÉRTÉKELÉSE INTÉZMÉNYI KÖZGAZDASÁGI MEGKÖZELÍTÉSBŐL BELA GYÖRGYI. Doktori értekezés

A BIODIVERZITÁS ÉRTÉKELÉSE INTÉZMÉNYI KÖZGAZDASÁGI MEGKÖZELÍTÉSBŐL BELA GYÖRGYI. Doktori értekezés A BIODIVERZITÁS ÉRTÉKELÉSE INTÉZMÉNYI KÖZGAZDASÁGI MEGKÖZELÍTÉSBŐL BELA GYÖRGYI Doktori értekezés Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet Környezetgazdaságtani tanszék 2012. október 10. doktori iskola megnevezése:

Részletesebben

Doktori értekezés. Kondora Cosette. Gödöllő

Doktori értekezés. Kondora Cosette. Gödöllő SZENT ISTVÁN EGYETEM MAGYARORSZÁG AGROÖKOLÓGIAI ADOTTSÁGAINAK ELEMZÉSE A BÚZATERMESZTÉS SZEMPONTJÁBÓL Doktori értekezés Kondora Cosette Gödöllő 2001 A doktori iskola neve: vezetője: Környezettudományi

Részletesebben