VERSÉBEN ÉL. Mózes Huba köszöntése 70. születésnapján

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VERSÉBEN ÉL. Mózes Huba köszöntése 70. születésnapján"

Átírás

1 VERSÉBEN ÉL Mózes Huba köszöntése 70. születésnapján 1

2

3 VERSÉBEN ÉL Mózes Huba köszöntése 70. születésnapján Szerkesztette Gréczi Zsoldos Enikı Bíbor Kiadó Miskolc 3

4 Támogatók: Miskolci Egyetem Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézete Miskolc Városi Könyvtár és Információs Központ Bíbor Kiadó, 2011 A szerzők, 2011 Szerkesztette: Gréczi-Zsoldos Enikő Megjelent a Bíbor Kiadó gondozásában Felelős kiadó: Borkuti Eszter ügyvezető Készült a Z-Press Kft. Digitális Nyomdájában Miskolcon Felelős vezető: Kása Béla ISBN

5 Tabula gratulatoria 9 Bertha Zoltán ERDÉLYIEK SZÁRSZÓN 13 Boda István Károly Porkoláb Judit EGYMÁSRA ÉPÜLİ SZONETTEK: KIBOMLIK VÉGÜL MINDEN SZÖVEVÉNY 22 Bodnár Ildikó KÖLTİK KÉZFOGÁSA 29 Cs. Jónás Erzsébet A METAKOMMUNIKÁCIÓ LEÍRÁSÁNAK MÓDOZATAI NÉMETH LÁSZLÓ ANNA KARENINA FORDÍTÁSÁBAN 36 Cseke Péter LÁSZLÓ DEZSİ KISEBBSÉGVÉDELMI BÖLCSELETE 43 Di Francesco, Amedeo DSIDA JENİ: 60 Gaal György LIGETI ERNİ INDULÁSA 67 Gábori Kovács József A TEGNAPI NAP HISTÓRIAI NYOMOKAT HAGYOTT MAGA UTÁN Ki írta a március 15 i beszámolót a Pesti Hirlapba? 77 Graaf, G. Henk van de NA DE NIEUWE BIJBELVERTALING 2004 NOG EEN NIEUWE VERTALING 2014 IN NEDERLAND?! A 2004 ES ÚJ BIBLIA FORDÍTÁS UTÁN HOLLANDIÁBAN EGY ÚJABB FORDÍTÁS 2014 BEN?! 88 Gréczi Zsoldos Enikı GONDOLATOK NYIRİ JÓZSEF NYELVÉRİL 108 5

6 Gyapay László KÖLCSEY AKADÉMIAI EMLÉKBESZÉDE KAZINCZY FELETT 115 H. Tomesz Tímea KERESZTÚT A húsvéti ünnepkör motívumai Dsida Jenı verseiben 131 Imre László A SZELLEMTÖRTÉNETI KARAKTEROLÓGIA Spranger és Barta János 139 Kabán Annamária VERSÉPÍTİ INTERTEXTUALITÁS József Attila maszkok Kovács András Ferenc költeményekben 152 Kemény Gábor JEGYZETEK A MŐVÉSZI HANGFESTÉS ÉS A HANGSZIMBOLIKA KÉRDÉSÉHEZ 162 Keszeg Vilmos NÉP FELFOGÁSOK ARANY JÁNOS KORÁBAN 175 Kilián István DRÁMATÖRTÉNETI KONFERENCIÁK ÉS KONFERENCIAKÖTETEK Egy Kolozsvárott megjelenı nagyobb tanulmány egy fejezete 184 Kincses Kovács Éva A SZÍV HANGJAI 190 Kovács Magdolna IGEI KÓDVÁLTÁSOK EGY MAGYAR FINN KÉTNYELVŐ GYERMEK BESZÉDÉBEN 198 Kozma Dezsı GONDOLATOK TÖRÖK GYULÁRÓL Személyes élmények és regényvilág 206 Kökényesi Nikoletta SAJTÓNYELVI SZÖVEGEK ÉRTELMEZÉSI LEHETİSÉGEI

7 Lisztóczky László ARANY ÉS KÉK SZAVAKKAL Dsida Jenı Mária élménye 222 Lıkös István A MAGYAR PROTESTÁNS ÉNEKKÖLTÉSZET XVI XVII. SZÁZADI KAJ HORVÁT ÉS GRADIŠĆEI (İRVIDÉKI) HORVÁT RECEPCIÓJÁRÓL 237 Málnási Ferenc ÖRKÉNY ISTVÁN: EGYPERCESEK Szövegtani elemzés középiskolások számára 252 Mezısi Miklós MIRİL MUZSIKÁLNAK MOZART ÉS MUSZORGSZKIJ GYERMEKEI? Színpad, kép, zene az operarendezés kérdéséhez 260 Murvai Olga NYELVÉSZETI RETORIKA ÉS A TÁRGYVERS 268 Nagy Csilla MÉREM A TÉLI ÉJSZAKÁT A tér és a táj poétikája a harmincas évek magyar lírájában 274 Pálfi Ágnes A MEGHALÁS FELTÁMADÁS ORPHIKUS MITOLOGÉMÁJA KEATS CÍMŐ KÖLTEMÉNYÉBEN 283 Pomogáts Béla KÓBORLÓ DÉLUTÁN Dsida Jenı kutyás verse 292 Sájter Laura ARCOK DIALÓGUSA MIKES ÉBEN A mőfaj története különös tekintettel a fikcionalitás és a szubjektivitás változó megítélésére 300 Sas Péter KISBÁN MIKLÓS CÍMŐ TRILÓGIÁJÁNAK MEGÍRÁSRA VÁRÓ FOLYTATÁSA: BÁNFFY MIKLÓS HÉT LÁDÁJA 309 7

8 Szathmári István SZENCZI MOLNÁR ALBERT JÁRÓL ÉLNEK E NAPJAINKBAN IS A NÉPBALLADÁK? 316 Szigeti Jenı AZ EGYVERSŐ CSENGEY GUSZTÁV 319 Tóth Szilvia MEGJEGYZÉSEK VALÓSÁG ÉS FIKCIÓ KAPCSOLATÁRÓL BRÓDY SÁNDOR REMBRANDT REGÉNYÉBEN 334 Török Lajos KELET NÉPE ÉS PESTI HÍRLAP Politika, könyv és hírlap 1841 ben 342 Mózes Huba fontosabb publikációi 357 Fényképmellékletek

9 A. Molnár Ferenc, Miskolc Debrecen, Miskolci Egyetem, Magyar Nyelv és Irodalom tudományi Intézet Ajtay Horváth Magda, Nyíregyháza, Nyíregyházi Fıiskola, Angol Nyelv és Kultúra Tanszék Aporné Kincses Kovács Éva, Budapest Békési Imre, Szeged, Szegedi Tudományegyetem, Juhász Gyula Pedagógusképzı Kar, Mai Nyelvi Tanszék Berszán István, Kolozsvár, Babe Bolyai Tudományegyetem, Magyar Irodalomtudomá nyi Tanszék Bertha Zoltán, Budapest, Károli Gáspár Református Egyetem Boda István Károly, Porkoláb Judit, Debrecen, Debreceni Egyetem Bodnár Ildikó, Miskolc, Miskolci Egyetem, Modern Filológiai Intézet Cs. Jónás Erzsébet, Nyíregyháza, Nyíregyházi Fıiskola, Orosz Nyelv és Irodalom Tan szék Cseke Péter, Kolozsvár, Babe Bolyai Tudományegyetem, Újságírói Tanszék Di Francesco, Amedeo, Nápoly, Università degli Studi di Napoli, Dipartimento di Studi dell Europa Orientale Egyed Emese, Kolozsvár, Babe Bolyai Tudományegyetem, Magyar Irodalomtudomá nyi Tanszék Gaal György, Kolozsvár, Protestáns Teológiai Intézet Gábor Csilla, Kolozsvár, Babe Bolyai Tudományegyetem, Magyar Irodalomtudományi Tanszék Gábori Kovács József, Miskolc, Miskolci Egyetem, Magyar Nyelv és Irodalomtudomá nyi Intézet, PhD hallgató Gosker, Margriet, Venlo, Hollandia Graaf, G. Henk van de, Haarlem, Holland Biblia Társaság Gréczi Zsoldos Enikı, Miskolc, Miskolci Egyetem, Magyar Nyelv és Irodalomtudomá nyi Intézet Gyapay László, Miskolc, Miskolci Egyetem, Magyar Nyelv és Irodalomtudományi Intézet H. Tomesz Tímea, Eger, Eszterházy Károly Fıiskola, Alkalmazott Kommunikációtudo mányi Tanszék Haaparanta, Anja, Pécs, Pécsi Tudományegyetem, Nyelvtudományi Tanszék Heltai János, Miskolc, Miskolci Egyetem, Magyar Nyelv és Irodalomtudományi Intézet Imre László, Debrecen, Debreceni Egyetem, Magyar Irodalom és Kultúratudományi Intézet 9

10 Kabán Annamária, Miskolc, Miskolci Egyetem, Magyar Nyelv és Irodalomtudományi Intézet Kecskeméti Gábor, Miskolc Budapest, Miskolci Egyetem, Magyar Nyelv és Irodalom tudományi Intézet MTA Irodalomtudományi Intézet Kecskés Judit, Miskolc, Miskolci Egyetem, Magyar Nyelv és Irodalomtudományi Inté zet Kemény Gábor, Miskolc, Miskolci Egyetem, Magyar Nyelv és Irodalomtudományi Intézet Keszeg Vilmos, Kolozsvár, Babe Bolyai Tudományegyetem, Magyar Néprajz és Ant ropológia Tanszék Kilián István, Miskolc, Miskolci Egyetem, Magyar Nyelv és Irodalomtudományi Intézet Kniivilä, Irmeli, Tampere, Finnország Kovács Magdolna, Helsinki, Helsinki Egyetem, Finn, Finnugor és Skandinavisztika Tanszék Kovács Mária, Miskolc, Miskolci Egyetem, Magyar Nyelv és Irodalomtudományi Inté zet Kozma Dezsı, Kolozsvár, Babe Bolyai Tudományegyetem, Magyar Irodalomtudomá nyi Tanszék Kökényesi Nikoletta, Miskolc, Miskolci Egyetem, Magyar Nyelv és Irodalomtudomá nyi Intézet, PhD hallgató Lisztóczky László, Eger, Eszterházy Károly Fıiskola, Magyar Irodalomtudományi Tan szék Lıkös István, Eger Makkai Ádám, Chicago, Chicagói Egyetem Málnási Ferenc, Kolozsvár, Brassai Sámuel Gimnázium Mezısi Miklós, Budapest Miklós Gabriella, Miskolc, Miskolci Egyetem, Magyar Nyelv és Irodalomtudományi Intézet Murvai Olga, Marosvásárhely, Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Humán Tudományok Tanszék Nagy Csilla, Balassagyarmat Miskolc, Miskolci Egyetem, Magyar Nyelv és Irodalom tudományi Intézet, PhD hallgató Nagy L. János, Szeged, Szegedi Tudományegyetem, Juhász Gyula Pedagógusképzı Kar, Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék Pálfi Ágnes, Budapest Péntek János, Kolozsvár, Babe Bolyai Tudományegyetem, Magyar Nyelvtudományi Tanszék Pethı József, Nyíregyháza, Nyíregyházi Fıiskola, Magyar Nyelv és Irodalomtudományi Intézet Pomogáts Béla, Budapest, Magyar Tudományos Akadémia, Irodalomtudományi Intézet Porkoláb Tibor, Miskolc, Miskolci Egyetem, Magyar Nyelv és Irodalomtudományi Intézet 10 10

11 Postma, Ferenc, Amszterdam, Free University Pozsony Ferenc, Kolozsvár, Babe Bolyai Tudományegyetem, Magyar Néprajz és Ant ropológia Tanszék Regéczi Ildikó, Miskolc Debrecen, Miskolci Egyetem, Magyar Nyelv és Irodalomtu dományi Intézet Debreceni Egyetem, Szlavisztikai Intézet Sájter Laura, Budapest, Csanádi Iskola és Pedagógiai Intézet Sas Péter, Budapest, Magyar Tudományos Akadémia, Irodalomtudományi Intézet Szabó Zsolt, Kolozsvár, Babe Bolyai Tudományegyetem, Újságírói Tanszék Szathmári István, Budapest, ELTE, Mai Magyar Nyelvi Tanszék Szigeti Jenı, Budapest Miskolc, Miskolci Egyetem, Magyar Nyelv és Irodalomtudo mányi Intézet Szörényi László, Budapest, Magyar Tudományos Akadémia, Irodalomtudományi Intézet Tasi Réka, Miskolc, Miskolci Egyetem, Magyar Nyelv és Irodalomtudományi Intézet Tóth Szilvia, Miskolc, Miskolci Egyetem, Magyar Nyelv és Irodalomtudományi Intézet Török Lajos, Budapest, Károli Gáspár Református Egyetem, Magyar Irodalom és Kul túratudományi Intézet Várnai Aladár, Miskolc, Miskolci Egyetem, Magyar Nyelv és Irodalomtudományi Inté zet 11

12

13 A magyar megmaradás számos feltételének egyike bizonyosan a nemzetegység morá lis és spirituális fenntartása vagy helyreállítása. A Trianonban szétszabdalt ország és általában a világban széjjelszóródott magyar nép tudati összetartozása a nemzeti létfoly tonosság alapja és evidenciája. Természetesen vallom és hirdetem s mindig hirdetni fogom, hogy az országhatárok felett van egy szellemi és erkölcsi közösség, amely a világon szétszórtan élı magyarokat egybekapcsolja és egy lelki impériumban egyesíti 1 szögezte ezt így le Tamási Áron is 1937 ben a Bartha Miklós Társaság rendezvényén tartott elıadásában. A szétszóródás elıtt címő korszakos Ady vers lényegszimbóluma (1914 ben) már ennek a metafizikai (transzcendens biblikus) igazoltságú szellemi kö zösségteremtésnek a szükségszerőségét sugallta és vetítette ki megrendítıen tragikus látomásban hogy még a Templomot se építettük föl, s elveszünk, mert elvesztettük magunkat, és Németh László is Adyt idézve figyelmeztet a szétporladás, a megsem 1 TAMÁSI Áron, Gondok és gondolatok = T. Á., Virrasztás, Bp., Révai, 1943, 217. A természetellenes szétszakítottság és a természetes (regionális, etnográfiai) különbözıségek fölé emelkedı együvétartozás érzet az egyetemesen és hitelesen elterjedt lelki erkölcsi nemzetfelfogás további korabeli irodalmi megnyilatkozá sai közül elég csak Babits Mihály Hazám ( Oly hazáról álmodtam én hajdan,/ mely nem ismer se kardot, se vámot/ s mint maga a lélek, oszthatatlan ) vagy Reményik Sándor Mi a magyar? címő versére utalni ( Magya rok voltak Magyarország nélkül,/ Magyarok vannak Magyarország nélkül,/ Magyarok lesznek Magyarország nélkül./ Mert az országnál mélyebb a magyarság,/ Mert test az ország és lélek a nép/ [ ] Országokat lehet szétdarabolni:/ Nem lehet legyilkolni lelkeket! ); illetve László Dezsı vagy Makkai Sándor lírai esszéisztikus elokvenciával ható gondolataira: A világon ha sok országba van is szétszakítva és széjjelszórva csak egy magyarság létezik. Van egy emberfajta, amelyiknek millió és millió egyedét valami megfoghatatlan hatalom arra kényszeríti, hogy akkor is magyarnak vallja magát, ha abból kára származik. Közös sors, közös hivatás, közös lélek tart össze milliókat ebben az igében: magyar vagyok. Akik igazán vallják ezt az igét, akik a magyar fajnak igazán tagjai, nem tudják, hogy miért, csak vallják, mert vallaniuk kell. Ez a múltjában egy gyökerő, nyelvében azonos, kultúrájában egységes belsı törvényeken felépülı magyar faj egy nemzetté, lelki közösség gé épül az önmagában felismert belsı és nálánál magasabb egyetemes szellemi törvények egymással kiegyen súlyozott tiszteletben tartása által. (LÁSZLÓ Dezsı, A kisebbségi élet ajándékai, Kolozsvár, Minerva Mővelı dési Egyesület, 1997, ); Ez a lelki magyarság, melynek alapigazsága az, hogy lélek szerint örökre egyek vagyunk mindennel, ami magyar érték, a magyar igazság és a magyar szeretet életévé válik kultúrában és társadalmi megszervezettségben és így valóságos, alkotó tényezıvé is lesz mindenütt, ahol az igaz és szeretı magyar lelkek élnek. (MAKKAI Sándor, Magunk revíziója = M. S., Egyedül, Kolozsvár, Erdélyi Szépmíves Céh, 1934, 230.); Nem nyugodhatunk abba bele soha, hogy az összetört nagy tükör üvegcserepei más napot sugározzanak vissza s hogy a nemzet Géniuszának arcát akármelyik is, torzképben tükrözze. Minden nehézség dacára, innen és túl, azon kell fáradozzunk, hogy szellemi egységünk épen maradjon s ha új vonások tőnnek fel benne, az ne idegenséget és elszakadást, hanem gazdagodást jelentsen mindenik rész számára. (Uİ., Magyar nevelés, magyar mőveltség, Bp., Révai, 1937, ) 13

14 misülés veszélyére 1933 as Debreceni kátéjában. 2 İrá emlékezı 1981 es versében (al címe szerint Németh László születésének nyolcvanadik ünnepére) pedig Illyés Gyula ha sonlóképpen élezi ki a dilemmát: Vagy fölépítjük mi is azt a Templomot,/ vagy népét Hadúr is szétszórja (Üdvösség vagy halál). És az 1943 as Szárszói Találkozó bevezetı elıadásában Kodolányi János is ekként fogalmaz: minket, magyarokat, az a veszély fenyeget, hogy elveszítjük magyarságunkat s ezzel fennmaradásunkat, egész életünket is, ha csak egy pillanatra is elveszítjük magunkat. 3 A magyarság identitás megmaradásának az esélyét latolgatta az a vitafórum is 1943 ban, amely az erdélyi Termés lapjain bontakozott ki. A Termés, ez a negyedéves 1942 ıszétıl összesen nyolc számot megért kolozsvári folyóirat (amelyet Asztalos István, Bözödi György, Jékely Zoltán, Kiss Jenı és Szabédi László szerkesztett, s amelynek je lentıs munkatársai közé tartozott a többiek között Gagyi László, Gellért Sándor, Gy. Szabó Béla, Horváth Imre, Horváth István, László Gyula, Mikecs László, Szenczei Lász ló, Varró Dezsı, Wass Albert is és amely 1943 as tavaszi számában már hozta Kodolányi János május 20 ával dátumozott Zárt tárgyalását), elsısorban nemzedéki és népi szellemiségő kiadványként a népi írómozgalomhoz kötıdı reformértelmiség tág, nyitott látóhatárú orgánumaként mőködött 1942 és 1944 között. Szerkesztıi sorsfordító nemzettörténelmi idıben, 1943 nyarán (július 10 én) körkérdést intéztek a magyar szel lemi irodalmi élet vezetı személyiségeihez, az idıszerő elvi problémáknak a magyarság megmaradása érdekében elvégzett tisztázása tehát értelmes, konstruktív és eszmetisz tázó vita lefolytatása, a fejetlenség és a nyers (párt)szenvedély és (párt)érdekharc elkerülése céljából. A jeles megszólítottak közül (Erdei Ferenc, Féja Géza, Illyés Gyula, Karácsony Sándor, Kós Károly, Kovács Imre, Kodolányi János, László Gyula, Makkai Sándor, Mályusz Elemér, Márai Sándor, Nagy István, Németh László, Szabó Dezsı, Szekfő Gyula, Tamási Áron, Veres Péter, Zilahy Lajos és mások) többeknek nem vagy csak nagyon röviden volt módjuk válaszolni és így a tanácskozáson részt venni (a lap nyári és ıszi számában Elvek, gondolatok összefoglaló fıcím alatt közzétett gondolatfu tamokat lezáró szerkesztıségi jegyzet az eszmecsere kétségtelen eredményessége mellett utal a teljes siker látszólagos vagy bizonyos fokig valóságos elmaradására is 4 ), de a sze mélyre szabott kérdések mégis alapvetı tézisek megfogalmazására késztették az írókat a magyar történelem égetı létkérdéseit illetıen. Hasonlóképpen az ezt a nagyhatású sors faggató ankétot hamarosan követı Szárszói Találkozó kihívásaihoz. Való igaz, hogy a mai olvasó a Termés 1943 as nyári ankétján ugyanazokkal a problémákkal találkozik, amelyek a Szárszói Konferenciát is foglalkoztatták. Kísérteties a hasonlóság a két talál 2 Tetveinktıl ellepetten, elgyengülve várjuk, hogy mit kezd velünk a más népek sorsa. Valamelyik nagy nép gyarmatbirtokába olvadunk be? Szomszédaink darabolnak fel, hogy egységüket védjék? Vagy egy interna cionalista néptestvériségnek leszünk osztjákjai? Mindegy.»Korszakok tőzdühe nem edzett, s fölolvaszt a világ kohója, s elveszünk, mert elvesztettük magunkat.«németh László, Debreceni káté = N. L., Sorskérdések, Bp., Magvetı és Szépirodalmi, 1989, Kodolányi János bevezetı elıadása = Szárszó: Az évi balatonszárszói Magyar Élet tábor elıadás és megbeszélés sorozata, Bp., Püski, , 9. 4 Zárószó, Termés, 1943, ısz,

15 kozón felvetett és tárgyalt kérdések között. A Termés ankétja elırevetítette azokat a válaszokat, amelyek Szárszón fogalmazódtak meg 5 amiként azt Borbándi Gyula is megállapította. És valóban, a parasztkérdéstıl, a földreform ügyétıl az önkormányzati ság elvének gyökerességéig, a népet a nemzetbe emelı nép nemzeti politikai demokrácia szükségességétıl, a népi és magyar nevelés szellemi lehetıségeitıl az erdélyi gondolat komplexitásáig (elsısorban Erdei, Féja, Kovács Imre, Kós Károly, László Gyula, Veres Péter fejtegetéseinek jóvoltából) számos történelmi kulturális és aktuálpolitikai sors probléma vetıdött föl a magyarság nemzeti jövıje szempontjából aggodalmaskodó vagy reménykedı meglátások között. Németh László például megint lét és nemlét határhely zetének alapkrízisét villantotta fel, amikor így írt: Az életnek ez a daca csak abban van meg, akinek minden rostját átjárta a halál. A megsemmisülés kínjától, akinek teste és képzelete van: rettegnie kell [ ] A halál gondolata azonban nem lehet nehéz annak, akinek bennszülöttekért kellett (értük, velük és ellenük) harcolnia. 6 S alig egy hónap múlva (augusztus 25 én) Szárszón ugyancsak a bennszülött metaforával vagy hasonlat tal riaszt és figyelmeztet: Aki a magyarság újkori történetét megírja, arra kell felelnie, hogy süllyedt»bennszülött«té ez a nagy középkori nemzet tulajdon országában. Ha a színesekre gondolnak, tudják, mit értek bennszülöttön. Állami életét idegenek vezetik; ha vannak is vérébıl való nagyjai, azok csak maharadzsák; gazdaságilag kizsákmányol ják; idegen civilizációk selejtje ellen nincs védelme; erkölcsében és testében nyomoro 5 BORBÁNDI Gyula, Népiség és kritikai önismeret = B. GY., Népiség és népiek, Bp., Püski, 2000, 42. Ha sonlóképpen értékel NAGY Pál is: A Termés szerkesztésében kezdettıl fogva érvényesült az a követelmény, hogy a folyóiratot a szabad, kötetlen véleménymondás, a tiszta beszéd fórumává kell tenni. [ ] De leginkább az 1943 as, Elvek, gondolatok címő ankét szemlélteti, hogy a legkülönbözıbb nézetek szembesítésére töreke dett a szerkesztıség, amikor válaszokat kért a gonddal megfogalmazott kérdésekre. [ ] az Elvek, gondolatok ankét 1943 ban a Termés nagy fegyverténye volt, s tagadhatatlan hiányosságai ellenére is jelentıs megnyilat kozása a korszak magyar szellemiségének. A Termés 1943 as nyári számának megjelenése ezzel az ankéttal szinte egybeesett az emlékezetes szárszói konferenciával [ ] a kolozsvári folyóiratban közölt ankétnak és a szárszói tanácskozásnak sok az érintkezési pontja, ami a megnyilatkozások lényegét illeti. NAGY Pál, Bözödi és a Termés, Székelyföld, 2009/2, és = N. P., Betővetés mezején, Székelyudvarhely, Erdélyi Gondolat, 2010, L. mindehhez még: Szabédi napjai: Emlékezések, tudományos elıadások Kolozsvárt , szerk. CSEKE Péter, Kolozsvár, Komp Press, Korunk, 1998; KÁNTOR Lajos, Itt valami más van : Erdélyi krónika ( ), Bp., Héttorony, 1992; VALLASEK Júlia, Sajtótörténeti esszék: Négy folyóirat szerepe között az észak erdélyi kulturális életben, Kolozsvár, Kriterion, 2003; CSEKE Péter, Hor váth István és az erdélyi népi irodalmi irányzat, Bp., Balassi, 2000; BALOGH László, Asztalos István, Bp., Akadémiai, 1969; POMOGÁTS Béla, Jékely Zoltán, Bp., Akadémiai, 1986; MÓZES Huba, Az egészet akartam: Szabédi Lászlóról és életmővérıl, Kolozsvár, Dacia, 1984; KÁNTOR Lajos, Erdélyi sorskerék: Szabédi László és a történelem, Bp., Balassi, 1999; Uİ, Szabédi László és a harmadik út = Bibó emlékkönyv, szerk. RÉZ Pál, Bp. Bern, Századvég, Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem, 1991, II, ; POMOGÁTS Béla, A romániai magyar irodalom, Bp., Bereményi, 1992; Uİ, Magyar irodalom Erdélyben ( ), Csíkszere da, Pallas Akadémia, 2008, I; DÁVID Gyula, Erdélyi irodalom világirodalom, Csíkszereda, Pallas Akadémia, 2000; Uİ, Címszavak Szárszó és az erdélyi írók, Forrás, 2010/6, és = Romániai Magyar Irodalmi Lexikon, fıszerk. Uİ, Bukarest Kolozsvár, Kriterion, 2010, V/1, Termés, 1943, nyár, 118. és Válasz a Termés körkérdésére címmel = NÉMETH László, Életmő szilánkok ban, Bp., Magvetı és Szépirodalmi, 1989, II,

16 dóban van. 7 Tamási Áron pedig aki ugyan többekkel együtt hiányzik a Termés felkért válaszadói közül máshol tisztán kifejti mindezzel igen szorosan rokonuló nézeteit ekkoriban is. Ahogy a játékban benne bujkál a komolyság, úgy bujkál életünkben a halál 8 mondja (1943. november 19 én) súlyos veszélyérzettel és várakozással ı is. Külsı nagyhatalmi fenyegetésekrıl beszél az Erdélyi Párt szeptember 12 i nagy választmányi ünnepi győlésén elhangzott felszólalásában, 9 és a megfelelı társadalmi nemzeti összefogás hiánya esetén úgy véli: könnyen megeshetik, hogy az új magyar társadalmat erıszak fogja megteremteni. Holott a magyar öncélúság gondolata a kí vánatos, mivelhogy bajunkban senkire sem számíthatunk, csak a magunk erejére ; jövendı sorsunk is erınkön dıl el, nem idegen hatalmak segítségén. Hiszen a politi kai világnézetek eddig is mind a két szélsıséges idegen rendszerekkel szerettek volna boldogítani minket. Ezért, hogy a szellemnek pedig meg kell alkotnia az egységes és igazságos nemzeti társadalom tervét, melyben a sajátos magyar szellemiség a dolgozó tömegek természetes jogaival egyesül, s a békés nemzeti építésben is egy szív, egy lé lekké válik a magyarság. 10 Nem szabad hinnünk tehát senkinek, aki bármilyen külsı megértést és segítséget emleget, mert ennek a háborúnak a végén is egyedül rajtunk fog múlni további sorsunk 11 nyomatékosítja annyiszor ezidıtájt. És átlátja a gyarmati sor ba süllyedés, az elmagyartalanodás végzetes veszedelmét is. A magyar megmaradás és az emberi élhetés döntı feltételének szintén az önkor mányzatiság elvét tekinti Féja Géza mind a Termés eszmecseréjében, mind azután Szárszón; az önkormányzat tökéletes egyensúlyba békíti az egyéni és a közösségi el vet, s benne az eredeti magyar szabadsággondolat megtestesülését láthatjuk szögezi le, s hogy a nemzetiségi kérdés is csak önkormányzati rendszer alapján oldható meg véglegesen s közmegnyugvásra. 12 A termékeny öntörvényőség sajátságos példája Er 7 Németh László elıadása = Szárszó, i. m., 39. és Második szárszói beszéd = NÉMETH László, A minıség forradalma Kisebbségben, Bp., Püski, 1992, II, TAMÁSI Áron, Négyszemközt = T. Á., Szellemi ırség, Bp., Palatinus, 2001, TAMÁSI Áron, Kérdés és felelet = Uo., A nemzeti öncélúság azaz az önállóság elvét egyébként maga az erdélyiség is erıteljesen táplálja: Az erdélyiség gondolata az örök önállóság gondolata. TAMÁSI Áron, Azok a baloldali erdélyi titánok : Az Erdélyi Helikon, a magyar nyelv közössége és a transzilvanizmus = T. Á., Gondolat és árvaság, Bp., Palatinus, 2000, 116. Másfelıl a nemzeti közösség kultúrantropológiai primátusából vezethetı le az emberiség valósá gos létérdeke is, nem pedig annak fordított, fiktív és álságos elıfeltételezésébıl: az emberiség, mint gyakorlati közösség, csupán illúzió: egyedül a nemzeti közösség az, amelybıl és amelyre építeni lehet. Az emberiség eszme csupán, mely él és mindig élni fog az emberi lélekben, de ezt az eszmét igazán szolgálni csak az tudja, aki maradandó formában fejezi ki nemzetének építı erıit. TAMÁSI Áron, Divatos népiség = T. Á., Szellemi ırség, i. m., 291. Vö.: a nemzeti közösség képzete az idık mélységes mélyébe nyúló folytonosság képzetén nyugszik. Jan ASSMANN, A kulturális emlékezet, Bp., Atlantisz, 1999, 132; A nemzeti lét átélése nem gátja, hanem feltétele az emberiségrıl, az embervoltunkról megszerezhetı egyetemes tudásnak. SZÖRÉNYI László, Multaddal valamit kezdeni, Bp., Magvetı, 1989, TAMÁSI Áron, Üzenet = T. Á., Szellemi ırség, i. m., Termés, 1943, nyár, Szárszón így mondja: Ez a hagyományos magyar demokrácia az önkor mányzat elvére épül, minden nagy politikai gondolkodónk az önkormányzatot vallotta a magyar életforma alapelvének. [ ] A magyar szabadságeszme elsısorban az önkormányzat elvével azonosítható. Féja Géza fölszólalása = Szárszó, i. m.,

17 dély, amely geográfiai különvalósága folytán többé kevésbé a maga külön belsı életét élte: a mohácsi vész után külsıleg is teljesen a maga életét kellett élnie, nem a maga akaratából, de a sors rendelésébıl és a magyar jövendı érdekében, a fejedelmi korban független államként, 1920 után meg a megfutamodás nélküli kisebbségi sorsvállalással is a közös magyar életet szolgálva, s így az etnikai sokszínőség és együttélés miatt még talán tudatosabb is az erdélyi magyarban a maga magyarsága jelenti ki Kós Károly, az ekkorra már igencsak sokfelıl megkérdıjelezıdött transzszilvánizmus apostolaként, aki szerint Erdély tehát van és Erdély külön egység, természettıl adott, változtathatatlan egyéniség. Ezért jósolja kettévágottsága végleges sorsa nem lehet. Az erdélyi psziché különbözısége adottság, valóság, eredmény, nem kitalálás ; ezer év alatt Erdély magyarsága idegen vértıl érintetlenebbül fejlıdhetett, kultúrája, mővészete is külön stílust vagy legalábbis stílusváltozatot képvisel az összmagyarságon belül. 13 Az erdélyi munkásíró, Nagy István a Vásárhelyi Találkozó és a Márciusi Front össze fogási, szövetségkeresı törekvésére hivatkozva és az alulsó, munkás paraszti néprétegek nevében sürgeti a demokratikus változásokat, a formálissá üresedett polgári demokrácia helyett valóságos gazdasági és politikai demokráciát, demokratikus szocializmust, s némi doktriner baloldalisággal közösségi tervgazdálkodást, világtervgazdaságot követelve merthogy a cinikusan és brutálisan önérdekő nagyhatalmak a méltánytalan ságokat betetızték az igazságtalan békeszerzıdések jóváhagyásával, nemkülönben a kisebbségi és gyarmati sorba tiport néptömegek nemzeti elnyomásával, ellenére demok ratikus alkotmányaiknak és a békeszerzıdésekben vállalt kötelezettségeiknek. 14 A munkásság is a nép fennmaradását akarja deklarálta már Népiség munkásság címő 1942 es balatonszárszói elıadásában 15, akkor is, ha kisebbségi sorban az erdélyi ma gyar munkásságot únos úntalan úgy emlegették a magyarság hivatalos vezetı körei, mint a nemzet számára elveszett embertömeget. Miért nincs egység a népi táborban sem? kérdezi szemrehányólag, s egy olyan elıítélet mentes szellemi építmény létrehozását szorgalmazza, ami alá az ország legjobb munkásai, legértelmesebb parasztjai s e két népréteghez leginkább húzó fiatal értelmiségei közös munkára jelentkezhetnek. Nem szabad elzárkózni a velünk élı népek elesett tömegeitıl sem, mondja, mint ahogy Szárszón 43 ban is feszegeti a nemzetiségi szempontokat (miközben mint már a talál kozó elıtt és után is durva és támadó rosszindulattal utasítja el Németh László aggo dalmas felvetéseit, illetve a harmadik oldal létjogosultságát; hangoztatóit zőrzavarosság gal, nemzeti öngyilkosságra való felhívással, sıt uralomvággyal rágalmazva). 16 A harmadik úthoz kötıdı nézetekkel a történelmi jelentıségő nagy szárszói találko zón (1943. augusztus 23. és 29. között) azonban természetesen nemcsak az a Németh László állt ki, aki világossá tette, hogy a szabadság, amelyet hoznak, valóban a ma gyarság felszabadulása legyen. Egy rendszer önmagában nem válthat meg egy népet; 13 Termés, 1943, nyár, Uo., NAGY István, Népiség munkásság = Szárszó 1943: Elızményei, jegyzıkönyve és utóélete, fıszerk. PIN TÉR István, Bp., Kossuth, 1983, Nagy István hozzászólása = Szárszó, i. m., 34 35, 55 58,

18 minden attól függ: kik, milyen módon, milyen ösztönökkel alkalmazzák. 17 Hanem pél dául Fitos Vilmos ( A»harmadik oldal«nem az arany középutat keresi, nem reakciós, mikor a magyarság önálló történelmi mőhelyét félti a jobb és baloldali»idegenvezetıi tıl«.»hőség a néphez«igen, és hőség a magyarsághoz mindenekfelett 18 ), Gombos Gyula ( [ ] a harmadik oldal elsısorban és döntıen politikum. Elsı feleszmélıi írók voltak, s az utolsó húsz esztendı kibontakozó magyar szellemi élete, az úgynevezett népi mozgalom, a népi írók, ha tudták, ha nem, ha akarták, ha nem, akármerre taktikáz tak, politizáltak, jobbik felükkel, mővük maradandó részével e harmadik oldalt szolgál ták és szolgálják 19 ), Kiss István ( Az individualista liberalizmus tévedése ott volt, hogy az egyén elsıbbségét elismerte ugyan, de ebbıl az egyénre semmi kötelezıt nem vont le. A nemzeti vagy a nemzetközi kollektivizmus, vagy másképpen a fasizmus vagy a bolse vizmus tévedése ott van, hogy a közösséget feltétlenül magasabbrendőnek tartja, mint az egyént. Az igazság nem a harmadik, hanem az egyetlen úté: a keresztény szolidarizmusé. 20 ), sıt Szemán Mihály diósgyıri vasesztergályos is ( Az új társadalom nak a legteljesebb mértékig szociálisnak és demokratikusnak kell lennie. ; [ ] nekünk nem kell a diktatúra semmilyen formában. De nem kell a kapitalizmus sem. 21 ). Juhász Géza szintén így érvelt ( A két ellentétes oldal közt, a szakadék alján, ott hömpölyög az egységes magyar életakarat. Harmadik oldal? Én is úgy hiszem és vallom: ez a magyar oldal. Lélekben mindnyájan odatartozunk. Elsısorban az írók maguk. ), s a halálos kilátástalanság terjesztésével megvádolt Németh Lászlót védelmezve szögezte le: Ne felejtsük: a magyar irodalom remekei csaknem egy szálig halálszorongásból születtek. S furcsa fajta vagyunk: a pusztulás rémének fölidézése szokott fölrázni bennünket; Ber zsenyi, Kölcsey, Vörösmarty, Petıfi, Ady a példa rá. 22 Féja Géza a magyar vonal mibenlétét elemzın boncolgatva pedig rámutatott annak progresszív egyetemességére, s benne a nemzeti és az emberi teljességigény (beszőkült egzotikumot kizáró) összefüg gésrendjére: Együtt akarunk haladni a többi európai nemzettel, fıként azokkal, akiket mellénk helyezett a sors, de a mellérendeltség viszonya alapján, nem akarunk senkinek sem szellemi rabszolgájává süllyedni, mert a szellemi rabszolgaság után a gazdasági és társadalmi rabszolgaság következik. A magyar öncélúság a magyarság sajátos emberi értékeinek szabad érvényesítését, tehát az emberiség legigazabb szolgálatát jelenti. Ez a szolgálat magas emberi rang, melyrıl semmiféle körülmények között nem mondhatunk le. [ ] Egy kis nemzet külpolitikájának mindig a tényleges történelmi helyzethez kell alkalmazkodnia, de életformája csakis a saját belsı mélységeihez, a saját szellemi ma gasságához alkalmazkodhatik, mert különben a kis nemzet elveszíti létjogosultságát. A 17 Németh László elıadása = Uo., Fitos Vilmos hozzászólása = Uo., Gombos Gyula hozzászólása = Uo., 214, Dr. Kiss István elıadása = Uo., Szemán Mihály hozzászólása = Uo., Juhász Géza felszólalása = Uo., és Püski Sándor szerint is csak a várható politikai átalakulás veszedelmeire figyelmeztetett Németh László. Püski Sándor bevezetı elıadása az általános vitához = Uo.,

19 magyar életformát magyaroknak kell megteremteniük, és semmiféle átalakulás nem követelheti tehát lelkünk és szellemünk kiürítését, népegyéniségünk megtagadását. 23 A harmadik út kérdése körül kiélesedı vitában Veres Péter a gyarmatosítottság sorskérdé sére érzékenyen és a harmadik oldal (mint mindig jelenlévı eszme, de sohasem történe lemcsináló tényezı ) iránt megértıen bár, de alapjában úgy véli, hogy ennek a harmadik oldalnak most mégis szükségszerően másodikká kell válnia, mert ez a tömegmozgal mak belsı logikája: aki nincs velünk, az ellenünk. 24 Emelkedett zárszavában viszont in kább a magyar nemzeti megmaradás feltétlenségére és elsıdlegességére helyezi a hang súlyt: Ha a mai népi értelmiség valóban az örök magyar jelleg megırzıje akar lenni, mint ahogy ezt Németh László megjelölte, akkor én úgy hiszem, nincs más útja ; Szol gálják a népet minden elızetes feltétel nélkül. Ne nézzék, milyen pártú, milyen vallású, hanem adjanak át neki annyi tudást és emberséget, amennyit át tudnak venni. [ ] A világtörténelem nagy erıivel szembe úgysem fordulhatunk, mert akkor megsemmisül hetnénk. Azt kell tennünk, amit minden életrevaló nép tett a történelem folyamán: al kalmazkodni, hogy megmaradhassunk. Ez minden más eszmei vagy világnézeti igazság elıtt áll: Megmaradni. Ahogy lehet. S hogy lehet? Úgy, ahogy a nép nagy többsége hiszi, hogy lehet. Mert a hit nagy erı, a történelemben talán a legelsı erı. 25 Analóg módon vetıdött fel és értelmezıdött a megmaradás ügye a nemzetiségi kérdé sek a visszacsatolt, illetve a továbbra is kisebbségi sorban élı magyarság vonatkozá sában. A magyarságnak az önkormányzat mellett másik ısi politikai élménye a födera tív hajlam, állította Féja Géza, s ezt a megoldást, a föderáció gondolatát ajánlotta az együtt élı kisnépek számára; óva intve a magyarságot attól a naivitástól, hogy ne vegye észre, amikor az átszellemült igazságtörekvésével szemben fegyvert szegeznek rá, amikor a föderatív jobb nyújtására imperialista ököl a válasz. Nagyon vigyázzunk, hogy ebben az esetben ne álljunk puszta kézzel s ne legyünk reánk fenekedı imperialista hajlamok martaléka. 26 Az alaptörekvés: az etnikai létezés történelmi biztosítása a válto zó társadalmi körülmények között is. A szocializmust magyar módra elfogadó erdélyi Bözödi György is ezt feszegeti (ugyancsak késıbbi korok fejleményeinek tükrében be igazolódó éleslátással), amikor a nemzetiségi egyenjogúság terén a mindenkire vonatko zó kölcsönösség és viszonosság követelményeit hangsúlyozza, aggodalommal arra te kintve, hogy a megvalósulás elıtt álló szocializmus tana, mely nem ismer nemzeti vagy éppen nemzetiségi különbséget, általános közép európai érvényesülése esetén nem jelen tené e a magyarság állásainak feladását, szerepének és jelentıségének csökkenését? A magyarság nemzetiségi viszonylatban az egyenlıség révén nem fölfelé emelkednék, ha 23 Féja Géza fölszólalása = Uo., Veres Péter hozzászólása = Uo., Veres Péter záróelıadása = Uo., és = VERES Péter, Szárszó, Bp., Magvetı, 1971, A magunk igazába vetett hitünk is lehet történelemformáló erı. Ezt ismerte fel 1943 ban Szárszón Veres Péter, 1989 ben pedig Temesváron Tıkés László vonja meg a hiteles aktuális párhuzamot az erdélyi eszme történész. CSEKE Péter, Korfordulós újesztendı = Cs. P., Hazatérı szavak, Bp., Püski, 1993, Féja Géza fölszólalása = Szárszó, i. m.,

20 nem lefelé zuhanna, talán éppen mai nemzetiségeink mögé. 27 Asztalos István egyenesen (és szintén nem csekély elırelátással) megállapítja: én s akik Erdélyben élünk, a ma gyar jövıre nézve a szociális kérdések mellett igen fontosnak tartjuk a nemzetiségi kér dést is. Mert mi a helyzet? Igen nagyszámú más nemzetiségő népek élnek közöttünk, és akárhogy is próbáljuk mi erısítgetni az ellenkezıjét, hivatalos céljainkkal szemben telje sen idegenül éreznek, hiszen az eddigi magyar történelem folyamán is sokszor beigazo lódott, hogy nemzetiségeink, mikor csak szerét tehették, még akkor is, ha a magyar nem zet valóban a szabadság, vagyis a haladás útját választotta, például 1848 ban, soha nem velünk, hanem ellenünk cselekedtek. Mindennek ellenére egymásra vagyunk utalva a politikájában fiatalkorú nacionalizmustól főtött, elfogult románsággal is, reménytelib ben a dolgozó néposztályokkal, vallja az író, békés együttmőködésre hivatva de csak a teljes egyenlıség, a kulturális és gazdasági önkormányzati jog vagyis az autonómia elvei alapján. 28 És a megvalósulás elıtt álló, jövendı szocializmussal (meg a szellemi erıket lebecsülı úgynevezett történelmi materializmussal) kapcsolatos kétségeit és fenn tartásait megosztó kolozsvári református teológus Marosi Pétert is az izgatja: mi a garan ciája annak, hogy a sajátos magyar együvétartozás axiómáira sokszor érzéketlennek bizonyuló (és majd hatalomra jutó) munkás vezetıség érvényesíteni tudja a magyarság érdekeit az elkövetkezendı szláv moszkovitizmussal szemben? Nem is beszélve arról, hogy a szláv formákba nemzetiségeink sokkal könnyebben bele tudnak illeszkedni, mint mi. Ezért nem kíván ı részt venni a baloldalnak most bekövetkezett helyezkedésében, mert nincs benne biztosítva a bennszülöttek : a magyarok sorsa és érdeke. 29 A találkozón jelenlévı erdélyiek közül még Szabédi László szólt fogalomtisztázó szándékkal a vitához, 30 a távol maradt (noha elıadásra is felkért) meghívottak közül pedig Tamási Áron táviratban üdvözölte a konferenciát, 31 illetve Balogh Edgár nyílt levélben küldte el köszöntését, amelyben a Szabó Zoltántól közismert szóhasználat sze rinti szellemi honvédelemre biztatja a résztvevıket, valamint a nemzetiségi problema tikát illetıen ( két kisebbségi sors: felvidéki és erdélyi tapasztalatok birtokában) a Du na völgyi népek megbékélését (igazságos kiegyezését és szövetkezését) szorgalmazza (az emlegetett Vásárhelyi Találkozó szellemében és tanulságaképpen is). A magyar 27 Bözödi György felszólalása = Uo., Az erdélyi magyarság és a székelység sajátos problémáira ( sajátságos helyzetére és ügyeire ) figyelmeztetı Bözödi (és részint Szabédi) szárszói szereplésérıl, részvéte lérıl l. NAGY Pál, Bözödi és a Termés, i. m., 43. és = N. P., Betővetés mezején, i. m., Asztalos István felszólalása = Szárszó, i. m., Marosi Péter felszólalása = Uo., Szabédi László hozzászólása = Uo., Tamási minden bizonnyal Erdély akkori bizonytalan helyzete miatt érezte úgy, hogy nem hagyhatja el szülıföldjét, s különben is ismert volt a napi politikai cselekvésektıl való idegenkedése ; ez a politikai füg getlenség, a napi politikán felül való állása hozzásegíthet a hagyomány és a haladás, a nemzeti eszme és az emberies felfogás szerencsés szintéziséhez, vallotta Tamási alig fél évvel a Szárszói Találkozó elıtt egyik esszéjében (Érzelem a népiségrıl), s vélhetıen a balatoni táborban is e mellett foglalt volna állást, így ı felte hetıen annak az összekötı hídnak a nézeteket összebékítı szerepét játszhatta volna, amely olyannyira hiány zott Szárszóról. PETRIK Béla, Szárszói erıvonalak = P. B., A teljes kép felé: A magyar népi mozgalom történetébıl, Miskolc, Felsımagyarország, 2008,

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

KRISZTUS ÉS EGYHÁZA PÁZMÁNY PÉTER ÉLETMŐVÉBEN

KRISZTUS ÉS EGYHÁZA PÁZMÁNY PÉTER ÉLETMŐVÉBEN SZABÓ FERENC SJ KRISZTUS ÉS EGYHÁZA PÁZMÁNY PÉTER ÉLETMŐVÉBEN Budapest, Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya, L Harmattan Kiadó, 2012 (Jezsuita Könyvek Isten és Tudomány; PPKE BTK, Pázmány Irodalmi

Részletesebben

Osztatlan, közös képzés, nappali I. évfolyam

Osztatlan, közös képzés, nappali I. évfolyam Osztatlan, közös képzés, nappali I. évfolyam 8.00-10.00 Kommunikáció szóban és írásban szem. BTOMA1N07 Rostás Édua Nyelvész 16.00-18.00 NYELV ÉS TÁRSADALOM EA. BTOMA1N08 Gréczi-Zsoldos Enikő Nyelvész 11.00-12.00

Részletesebben

A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája. Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság

A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája. Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság Szervezőbizottság: Dobos István (elnök) Bene Sándor Tuomo Lahdelma Monok

Részletesebben

NÉHÁNY GONDOLAT AZ ELMÚLT KÉT ÉVTIZED ALFÖLDI VÁLTOZÁSAIRÓL

NÉHÁNY GONDOLAT AZ ELMÚLT KÉT ÉVTIZED ALFÖLDI VÁLTOZÁSAIRÓL NÉHÁNY GONDOLAT AZ ELMÚLT KÉT ÉVTIZED ALFÖLDI VÁLTOZÁSAIRÓL Csatári Bálint * 1. Bevezetı Kétségtelenül izgalmas szellemi kihívás és vállalkozás egy viszonylag rövid, esszészerő tanulmányban összegezni

Részletesebben

A felsőoktatási intézmények. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ

A felsőoktatási intézmények. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ A felsőoktatási intézmények KAZINCZY FERENC SZÉP MAGYAR BESZÉD VERSENYÉNEK 44. országos döntője scientia et f idelitate Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János

Részletesebben

A ZSOLTÁR A RÉGI MAGYAR IRODALOMBAN Tudományos konferencia Csurgó, 2007. május 24 26. A konferenciát rendezi a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetének Reneszánsz Osztálya és a Károli Gáspár

Részletesebben

A II. Debreceni Székely Nap

A II. Debreceni Székely Nap A II. Debreceni Székely Nap Az Erdélyt Járók Közhasznú Egyesület és a Debreceni Unitárius Egyházközség 2013. június 8-án immáron második alkalommal rendezte meg a Székely Napot, Debrecenben. Sok emlékezetes

Részletesebben

Országos Múzeumandragógiai Konferencia szekcióinak beosztása és programjai Helyszín: Széphalom, A Magyar Nyelv Múzeuma, 2009. Május 12.

Országos Múzeumandragógiai Konferencia szekcióinak beosztása és programjai Helyszín: Széphalom, A Magyar Nyelv Múzeuma, 2009. Május 12. Országos Múzeumandragógiai Konferencia szekcióinak beosztása és programjai Helyszín: Széphalom, A Magyar Nyelv Múzeuma, 2009. Május 12. Kedd 9:00-10:30 Elıadások az I. és II. szekcióban 10:30-11:00 Szünet-konferencia

Részletesebben

MAGASISKOLA. In memóriám Mészöly Miklós NAP KIADÓ-

MAGASISKOLA. In memóriám Mészöly Miklós NAP KIADÓ- MAGASISKOLA In memóriám Mészöly Miklós NAP KIADÓ- TARTALOM Mészöly Miklós: Elégia. Részlet (In.: Mészöly Miklós: Elégia. Bp., Helikon, 1991.) 5 Mészöly Miklós: Óda az Elégiához (In.: Mészöly Miklós: Elégia.

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

MELLearN Konferencia Szegeden

MELLearN Konferencia Szegeden 9 9, 8$0 :, ()*(, %# ; A TARTALOMBÓL: Ünnep eltt 1 MELLearN Konferencia Szegeden 1 Új kihívások a felnttképzésben 2 MELLearN szimpózium az ONK-n 4 Rövid hírek 5 A MELLearN Egyesület vezetsége és munkatársai,

Részletesebben

Románia, 410104 Nagyvárad, Iuliu Maniu 15. 0744-370997 hausmannaliz@gmail.com. Neme Nő Születési dátum 06.09.1952. Állampolgárság román, magyar

Románia, 410104 Nagyvárad, Iuliu Maniu 15. 0744-370997 hausmannaliz@gmail.com. Neme Nő Születési dátum 06.09.1952. Állampolgárság román, magyar Önéletrajz SZEMÉLYI ADATOK Hausmann Alice Románia, 410104 Nagyvárad, Iuliu Maniu 15. 0744-370997 hausmannaliz@gmail.com Neme Nő Születési dátum 06.09.1952. Állampolgárság román, magyar SZAKMAI TAPASZTALAT

Részletesebben

Főszerkesztő: Felelős szerkesztő: Szerkesztők: SZABÓ G. Zoltán. Nyitólap: www.iti.mta.hu/szorenyi60.html

Főszerkesztő: Felelős szerkesztő: Szerkesztők: SZABÓ G. Zoltán. Nyitólap: www.iti.mta.hu/szorenyi60.html Nem sűlyed az emberiség! Album amicorum Szörényi László LX. születésnapjára Főszerkesztő: Felelős szerkesztő: Szerkesztők: JANKOVICS József CSÁSZTVAY Tünde CSÖRSZ Rumen István SZABÓ G. Zoltán Nyitólap:

Részletesebben

További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan:

További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan: Tudomány és kultúra További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan: Korok és démonok Dombi Péter: Hiszem

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény BABEŞ BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM 1.2 Kar POLITIKAI-, ÁLLAMIGAZGATÁS- ÉS KOMMUNIKÁCIÓTUDOMÁNYI KAR 1.3 Intézet ÚJSÁGÍRÓI 1.4 Szakterület

Részletesebben

PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK. Pécs 2009

PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK. Pécs 2009 TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK X. Pécs 2009 TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK X. TANULMÁNYOK A RENDÉSZET KULTÚRÁJA KULTURÁLT RENDÉSZET CÍMŐ TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁRÓL Szerkesztette: Gaál Gyula Hautzinger Zoltán Pécs 2009

Részletesebben

Beszámoló a Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány (2801. Tatabánya, Fı tér 4. Pf. 1244.) 2007. évi tartalmi tevékenységérıl

Beszámoló a Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány (2801. Tatabánya, Fı tér 4. Pf. 1244.) 2007. évi tartalmi tevékenységérıl Beszámoló a Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány (2801. Tatabánya, Fı tér 4. Pf. 1244.) 2007. évi tartalmi tevékenységérıl A Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány és kuratóriuma elsısorban pályázati támogatások

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. 9-12. évfolyam

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. 9-12. évfolyam MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9-12. évfolyam A magyar nyelv és irodalom tantárgy biztos és állandó értékeket és a jelenben alakuló, változó kultúrát közvetít. A tantárgy tanítása és tanulása különösen alkalmas

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV 2009. MÁRCIUS 15-ÉN MEGTARTOTT ÜNNEPI ÜLÉSÉRİL

JEGYZİKÖNYV 2009. MÁRCIUS 15-ÉN MEGTARTOTT ÜNNEPI ÜLÉSÉRİL Esztergom Város Polgármesteri Hivatala 2501 Esztergom, Széchenyi tér 1. Pf. 92. 6771-2/2009. JEGYZİKÖNYV ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2009. MÁRCIUS 15-ÉN MEGTARTOTT ÜNNEPI ÜLÉSÉRİL

Részletesebben

A dolgok arca részletek

A dolgok arca részletek 1 Bakonyi István: A dolgok arca Arcképvázlat Pék Pálról Nagykanizsa, Czupi Kiadó Pannon Tükör, 2007. A dolgok arca részletek Pék Pál 1939. július 26-án született Nagykanizsán. A szülőhely mindmáig lakóhelye

Részletesebben

Idıszerő felszólalás (5 dia): Vízenergia hıhasznosítása statisztika a hıszivattyúzásért

Idıszerő felszólalás (5 dia): Vízenergia hıhasznosítása statisztika a hıszivattyúzásért Komlós Ferenc ny. minisztériumi vezetı-fıtanácsos, a Magyar Napenergia Társaság (ISES-Hungary) Szoláris hıszivattyúk munkacsoport vezetı Idıszerő felszólalás (5 dia): Vízenergia hıhasznosítása statisztika

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

A szabadság törvénye. 2. fejezet. A szabadság ígérete

A szabadság törvénye. 2. fejezet. A szabadság ígérete A szabadság ígérete 2. fejezet A szabadság törvénye S oha nem felejtem el Istennek azt a közvetlen válaszát, amit 1990 tavaszának elején kaptam tıle. Munkámból kifolyólag akkoriban sokat utaztam az országban,

Részletesebben

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft.

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft. KÜM- 2005 SZKF Az EU kül- és biztonságpolitikájának és az atlanti gondolatnak a népszerűsítését segítő kommunikációs tevékenység támogatása című pályázat nyerteseinek névsora Támogatást nyert pályázók

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

MEZÕVÁROS, REFORMÁCIÓ ÉS IRODALOM (16 18. század)

MEZÕVÁROS, REFORMÁCIÓ ÉS IRODALOM (16 18. század) MEZÕVÁROS, REFORMÁCIÓ ÉS IRODALOM (16 18. század) A konferenciát rendezi Tudományos konferencia a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetének Reneszánsz-Kutató Osztálya, a Károli Gáspár Református

Részletesebben

A halál árnyéka völgye BÓNA JUDIT NEUBERGER TILDA. érvényesülnie kell NIDA. 440 Csernák-Szuhánszky Debóra HORVÁTH VIKTÓRIA -

A halál árnyéka völgye BÓNA JUDIT NEUBERGER TILDA. érvényesülnie kell NIDA. 440 Csernák-Szuhánszky Debóra HORVÁTH VIKTÓRIA - 440 Csernák-Szuhánszky Debóra HOCKETT, CHARLES F. VICTORIA A. FROMKIN HORVÁTH VIKTÓRIA - LEVELT, WILLEM J. M. LISS, JANET M. 1998. Error-revision in the spontaneous speech of apraxic speakers. Brain MARSLEN-WILSON,

Részletesebben

Hagyjuk vagy fejlesszük? A magyar műszaki nyelv jelenéről és jövőjéről. Dr. Balázs Géza tszv. egyetemi tanár ELTE Mai Magyar Nyelvi Tanszék

Hagyjuk vagy fejlesszük? A magyar műszaki nyelv jelenéről és jövőjéről. Dr. Balázs Géza tszv. egyetemi tanár ELTE Mai Magyar Nyelvi Tanszék Hagyjuk vagy fejlesszük? A magyar műszaki nyelv jelenéről és jövőjéről Dr. Balázs Géza tszv. egyetemi tanár ELTE Mai Magyar Nyelvi Tanszék Sztenderd - szaknyelv A fejlett nyelvek rétegződnek sztenderd

Részletesebben

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány 006/9. HATÁROZATOK TÁRA 59 Budapest, 006. június 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK /006. (VI. 8.) Korm. h. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 006. évi LV. tör vény. -ából ere dõ egyes

Részletesebben

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok Név: Dr. Szathmári Judit Születési hely, idı: Karcag, 1973. szeptember 15. Munkahely címe: Eszterházy Károly Fıiskola, Amerikanisztika Tanszék, 3300

Részletesebben

Ha az ember Csoóri Sándorról készül portrét írni, akkor nem a készen. újraírása a cél, mivel ekkor éppen a vers mint olyan siklana ki a kezeink

Ha az ember Csoóri Sándorról készül portrét írni, akkor nem a készen. újraírása a cél, mivel ekkor éppen a vers mint olyan siklana ki a kezeink ÍRÓPORTRÉ Rovatunkban kortárs magyar írók életmûvét mutatjuk be néhány oldalnyi terjedelemben az élõ klasszikusoktól a legtehetségesebb fiatalokig. A tárgyalt alkotók kiválasztása elkerülhetetlenül szubjektív,

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

A MetLife szerzıdtetett vizsgálóorvosai

A MetLife szerzıdtetett vizsgálóorvosai A MetLife szerzıdtetett vizsgálóorvosai ALSÓNÉMEDI Dr. Tholt Mária Vizsgálat helye: 2351 Alsónémedi, Somogyi u. 1. Tel.: 29 / 337 104 Rendel: hétfı kedd csütörtök péntek 8-12 h, szerda 12-16 h BAJA Dr.

Részletesebben

3. feladat Kép: (I.) (II.)

3. feladat Kép: (I.) (II.) 1. feladat a) B A T T H Y Á N Y K Á Z M É R b) N A G Y C E N K c) J Ó Z S E F d) K Ú R I A e) E L L E N Z É K I N Y I L A T K O Z A T f) S Z A L A Y L Á S Z L Ó g) H Ő T L E N S É G h) M A R K Ó K Á R

Részletesebben

PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK IX.

PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK IX. TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK IX. Pécs 2008 TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK IX. TANULMÁNYOK A RENDÉSZET ÉS RENDVÉDELEM KIHÍVÁSOK A XXI. SZÁZADBAN CÍMŐ TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁRÓL Szerkesztette: Gaál Gyula Hautzinger Zoltán

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

Beszámoló a XVII. Gyıri és III. Kisalföldi Levéltári Napról

Beszámoló a XVII. Gyıri és III. Kisalföldi Levéltári Napról Beszámoló a XVII. Gyıri és III. Kisalföldi Levéltári Napról A Magyar Nemzeti Levéltár Gyır-Moson-Sopron Megye Gyıri Levéltára, a Magyar Nemzeti Levéltár Gyır-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára, a MOKK

Részletesebben

A MAGYAR SZELLEM UTJA A TRIANONI ERDÉLYBEN

A MAGYAR SZELLEM UTJA A TRIANONI ERDÉLYBEN A MAGYAR SZELLEM UTJA A TRIANONI ERDÉLYBEN AZ ELMULT KÉT ÉVTIZEDRE ma már önkéntelenül is mint történelmi, lezárt korszakra gondolunk vissza. Öröksége azonban minden idegszálunkban továbbreszket s meghatározza

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

Oláh János. Magára talál a szó. Kodolányi Gyula W. Sh. szonettjeiről. Laudáció. Kodolányi Gyula akadémiai székfoglalójához (2014. június 13.

Oláh János. Magára talál a szó. Kodolányi Gyula W. Sh. szonettjeiről. Laudáció. Kodolányi Gyula akadémiai székfoglalójához (2014. június 13. Oláh János Magára talál a szó Kodolányi Gyula W. Sh. szonettjeiről Laudáció Kodolányi Gyula akadémiai székfoglalójához (2014. június 13.) Az még nem volna szokatlan a magyar irodalomban, hogy képzőművészeti

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl.

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl. OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl. Az önkormányzat kötelezı feladata a helyi közmővelıdési tevékenység

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére 331-6/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére Tárgy: Kunok és jászok a Kárpát-medencében 770 éve című kötet megjelentetéséhez támogatás

Részletesebben

A népfőiskolák a társadalom szövetében a múlt

A népfőiskolák a társadalom szövetében a múlt A népfőiskolák a társadalom szövetében a múlt BELOVÁRI Anita & BAKA József Kaposvári Egyetem, Kaposvár belovari.anita@ke.hu & baka.jozsef@ke.hu A 19. sz. közepe táján Dániában különleges megoldás született

Részletesebben

specializáció mintatanterve kreatív írás 2013. szeptemberétől

specializáció mintatanterve kreatív írás 2013. szeptemberétől Magyar alapképzési szak ügyvitel kiadványszerkesztő specializáció mintatanterve kreatív írás 2013. szeptemberétől Tantárgy neve Tantárgy oktató neve KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK ALAPOZÓ ISMERETEK A KÖZÖS ISMERETEKET

Részletesebben

2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK)

2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK) PESTI BÖLCSÉSZ AKADÉMIA KULTÚRÁRA AKADVA 2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK) 2013. november 4., hétfő 18.00 A kétnyelvűségtől a többnyelvűségig I. Kétnyelvűség. Előny vagy hátrány?

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

S TUDIA C AROLIENSIA 2009. 2-3. (X.) 65 71.

S TUDIA C AROLIENSIA 2009. 2-3. (X.) 65 71. S TUDIA C AROLIENSIA 2009. 2-3. (X.) 65 71. BOGNÁRNÉ KOCSIS JUDIT REFORMÁTUS SZELLEMISÉG ÉS ÉRTÉKREND KARÁCSONY SÁNDOR FILOZÓFIÁJA ALAPJÁN Az öregek nemzedéke helytelenül jár el, mikor például az ifjúság

Részletesebben

Az osztályozó vizsga követelményei. Szakközépiskola IRODALOM

Az osztályozó vizsga követelményei. Szakközépiskola IRODALOM Az osztályozó vizsga követelményei Szakközépiskola IRODALOM Az irodalom tantárgy osztályozó vizsgáján az osztályzat kialakítása az egységes követelmények szerint történik (40%-tól elégséges). Írásbeli

Részletesebben

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23.

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23. 60 m Leány - I. kcs. 1 4 Varga Viktória Debrecen 9,06 16 II. if. 2 67 Fábián Dóra Kaposvár 9,19 15 I. if. 3 52 Mihály Réka Szeged 9,26 14 II. if. 4 99 Molnár Patrícia Sopron 9,49 13 I. if. 5 3 Gál Rita

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

Péter Mihály 80 éves*

Péter Mihály 80 éves* 122 Társasági ügyek A másik szövegtípus természetesen a verseké. Szilágyi Ferencnek, a költınek négy kötete jelent meg. A Kazinczy szellemének ajánlott Csalánok és ibolyák, epigrammák (1990.), a Világ

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

Az identitáskereső identitása

Az identitáskereső identitása Csepeli György Az identitáskereső identitása Pataki Ferenc 1982-ben jelentette meg Az én és a társadalmi azonosságtudat című könyvét, melyet szerényen műhelytanulmánynak nevezett. A mű valójában monográfia,

Részletesebben

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto)

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) A borítóillusztráció Gruber Ferenc fotójának felhasználásával készült (Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) A borító Kiss László munkája. Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) Kiadja

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

magyar tenger építészet Kohout Dávid TDK dolgozat

magyar tenger építészet Kohout Dávid TDK dolgozat magyar tenger építészet Kohout Dávid TDK dolgozat konzulens: Kolossa József DLA TDK - Építımővészeti szekció Budapest, 2009 magyar tenger építészet A határ nem az, ahol valami véget ér, hanem ahogyan azt

Részletesebben

Név Végzettség szintje Szakképzettségek

Név Végzettség szintje Szakképzettségek Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettségei Név Végzettség szintje Szakképzettségek 1 Aradi Katalin Judit egyetem 2 Barna Judit mesterfokozat MA 3 Benkovich András egyetem 4 Bíró Adrienn egyetem

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK HOGYAN LÁTJUK EGYMÁST - LÁTJUK-E EGYMÁST (KOZEP-) EURÓPÁBAN?" KÖZÉP-EURÓPA KISEBBSÉGI NÉZ ŐPONTBÓL BÁNYAI JÁNOS A nyolcvanas évek közepén, akkor úgry t űnt fel, váratlanul, Európa

Részletesebben

József Attila (1905 1937)

József Attila (1905 1937) József Attila (1905 1937) Életrajz - 1905. ápr. 11., Budapest (Ferencváros, Gát u. 3.)) - szülei: József Áron (bánsági szappanfőző munkás), Pőcze Borbála (szabadszállási cselédlány, mosónő) - testvérek:

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

Szakmai zárójelentés Az erdélyi magyar nyelvjárások anyagának feldolgozása és közzététele (11. szakasz) c. pályázatról

Szakmai zárójelentés Az erdélyi magyar nyelvjárások anyagának feldolgozása és közzététele (11. szakasz) c. pályázatról Nyilvántartási szám: T 68951 Szakmai zárójelentés Az erdélyi magyar nyelvjárások anyagának feldolgozása és közzététele (11. szakasz) c. pályázatról 1. A kolozsvári nyelvészek a második világháború után

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

Modern magyar irodalom II. BBNMI01200. Irodalomjegyzék

Modern magyar irodalom II. BBNMI01200. Irodalomjegyzék Modern magyar irodalom II. BBNMI01200 Irodalomjegyzék 1. Nemzeti és szociális inspiráció a késő modernitás második felében, az 1920-1960 közötti korszak magyar irodalmában. A határokon innen és a határokon

Részletesebben

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta)

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta) Csak akkor születtek nagy dolgok, Ha bátrak voltak, akik mertek S ha százszor tudtak bátrak lenni, Százszor bátrak és viharvertek. (Ady: A Tűz csiholója) Az 1956-os forradalom évfordulójára készített összeállításunkkal

Részletesebben

A nyelvstratégia nyelvészeti megalapozásának fontossága

A nyelvstratégia nyelvészeti megalapozásának fontossága A nyelvstratégia nyelvészeti megalapozásának fontossága Kiss Jenő* 1. A konferencia programja már önmagában is világosan jelzi, mennyire változatos, sokféle az a közeg, amelyben a Kárpát-medencei magyarság

Részletesebben

ME BTK MAGYAR SZAKOS OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS

ME BTK MAGYAR SZAKOS OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS ME BTK MAGYAR SZAKOS OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kara (ME BTK) magyar szakos képzéseinek megtervezésekor alapvetően két tényezőt vettünk figyelembe: a hagyományos magyar

Részletesebben

Érintsd meg a Holdat!

Érintsd meg a Holdat! Gárdonyi-emlékév, 2013 Érintsd meg a Holdat! rejtvényfüzet 1. forduló Gárdonyi Géza születésének 150. évfordulója alkalmából hívunk, hogy játsszatok velünk! Az első fordulóban Gárdonyi Géza életével, a

Részletesebben

G. GÖDÉNY ANDREA OLVASÁSPEDAGÓGIA

G. GÖDÉNY ANDREA OLVASÁSPEDAGÓGIA Document3 08/9/11 11:54 PM Page 59 OLVASÁSPEDAGÓGIA G. GÖDÉNY ANDREA Túlnan vélem átellenben éppen A szövegértés mint kulcskompetencia fejlesztési lehetôség irodalmi szövegek körében az 5-6. évfolyamon

Részletesebben

Rostoványi Zsolt hosszú évek óta a

Rostoványi Zsolt hosszú évek óta a NB2_bel.qxd 2/6/2008 9:23 PM Page 80 80 Háda Béla Helyzetképek a próféták földjérõl Rostoványi Zsolt hosszú évek óta a Közel-Kelet térségével foglalkozó kutatások egyik legelismertebb szaktekintélye Magyarországon.

Részletesebben

A Forrás-sorozat 1976 és 1983 között megjelent kötetei

A Forrás-sorozat 1976 és 1983 között megjelent kötetei IV. FÜGGELÉK A Forrás-sorozat 1976 és 1983 között megjelent kötetei 1976 Szőcs Géza: Te mentél át a vízen? (versek) Bágyoni Szabó István: Földközelben (versek) Cseke Péter: Víznyugattól vízkeletig (riportok)

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP Eredmények A verseny időpontja: 2013. OKTÓBER 12. 09-14 óra A verseny színhelye: SZOLNOKI FÜVES SPORTREPÜLŐTÉR A verseny rendezői: SZOLNOKI HONVÉD SPORTEGYESÜLET MH 86 SZOLNOK HELIKOPTER BÁZIS Versenyt

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR 1 1986 és 2013 között 1411 középiskolás vett részt a magyar nyelv és magyar irodalom OKTV döntőin, ezek évenkénti megoszlása a következő volt: MAGYAR IRODALOM: 1986 1987

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Érvényes, befogadott pályázatok listája

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Érvényes, befogadott pályázatok listája Pályázati kategória kódja Pályázati azonosító Pályázó neve Székhely Település Székhely Megye Projekt címe Igényelt támogatás összege - 0001 ELTE Bibó István Bibó István Tehetséggondozó Tevékenysége - 0002

Részletesebben

KERÜLETI ANGOL-NÉMET TANULMÁNYI VERSENY 2014. február 19.

KERÜLETI ANGOL-NÉMET TANULMÁNYI VERSENY 2014. február 19. KERÜLETI ANGOL-NÉMET TANULMÁNYI VERSENY 2014. február 19. A N G O L I. kategória /4-5. évfolyam alap szint Elérhető: 62 pont 1. 108 60,5 98 Szabó Benedek 4. a Kossuth 2. 107 56 90 Juhász Regina 4.b Kossuth

Részletesebben

Wolfhart Pannenberg METAFIZIKA ÉS ISTENGONDOLAT

Wolfhart Pannenberg METAFIZIKA ÉS ISTENGONDOLAT Wolfhart Pannenberg METAFIZIKA ÉS ISTENGONDOLAT Wolfhart Pannenberg METAFIZIKA ÉS ISTENGONDOLAT AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST Fordította GÁSPÁR CSABA LÁSZLÓ Lektorálta GÖRFÖL TIBOR ISBN Kiadja az Akadémiai

Részletesebben

A PAD. mint. Szekszárd Megyei Jogú Város. 2014. évre vonatkozó pénzügyi és szakmai tájékoztatója, 2015. évre vonatkozó szakmai és pénzügyi terve

A PAD. mint. Szekszárd Megyei Jogú Város. 2014. évre vonatkozó pénzügyi és szakmai tájékoztatója, 2015. évre vonatkozó szakmai és pénzügyi terve A PAD Irodalmi, Mővészeti és Kulturális Egyesületnek, mint Szekszárd Megyei Jogú Város Kiemelkedı Mővészeti Egyesületének 2014. évre vonatkozó pénzügyi és szakmai tájékoztatója, 2015. évre vonatkozó szakmai

Részletesebben

SALLAI JÁNOS NÉHÁNY RENDÉSZETI FOGALOM A MÚLTBÓL

SALLAI JÁNOS NÉHÁNY RENDÉSZETI FOGALOM A MÚLTBÓL SALLAI JÁNOS NÉHÁNY RENDÉSZETI FOGALOM A MÚLTBÓL Az elmúlt négy évben a Magyar Rendészettudományi Társaság elsıdleges céljai között szerepelt a rendészettudomány elfogadtatása, az MTA rendszerébe történı

Részletesebben

Kerékpárral Helsinkibe? dr. Rigó Mihály okl. erdımérnök okl. építımérnök

Kerékpárral Helsinkibe? dr. Rigó Mihály okl. erdımérnök okl. építımérnök Kerékpárral Helsinkibe? dr. Rigó Mihály okl. erdımérnök okl. építımérnök 2014. december 2-án országos kerékpáros konferenciát tartottak Budapesten, melynek mottója sajnos a Bringázni élmény! volt. Dr.

Részletesebben

HIVATKOZÁSOK IDÉZETTSÉG Dr. Fekete Károly mőveire. Könyvek

HIVATKOZÁSOK IDÉZETTSÉG Dr. Fekete Károly mőveire. Könyvek - 2009. 03. 28-i állapot: 219 db HIVATKOZÁSOK IDÉZETTSÉG Dr. Fekete Károly mőveire Könyvek Jakab apostol levelének magyarázata (16 db) Kálvin Kiadó. Budapest. 1994. ISBN 963 300 589 2 1.- Vladár Gábor:

Részletesebben

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VIII. VÁNDORGYŐLÉSE. A tudás szerepe a regionális fejlıdésben. Debrecen, 2010. november 18 19.

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VIII. VÁNDORGYŐLÉSE. A tudás szerepe a regionális fejlıdésben. Debrecen, 2010. november 18 19. PROGRAMTERVEZET 2010. november 18. A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VIII. VÁNDORGYŐLÉSE A tudás szerepe a regionális fejlıdésben Debrecen, 2010. november 18 19. 3. körlevél 11.00 Közgyőlés A Magyar

Részletesebben

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről A Nyíregyházi Fıiskola Matematika és Informatika Intézete egy új matematikaversenyt rendezett a középiskolák 9 12. osztályosai számára, a HEURÉKA számválaszos

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A Szellem helyreállítása és a Föld gyógyítása

A Szellem helyreállítása és a Föld gyógyítása A Szellem helyreállítása és a Föld gyógyítása Szakrális kommunikáció és gyógyítás Hálózat nyári akadémiája Nagykőrös, 2014 június 30 július 4. Rendező intézmények, szervezetek: Az Európai Szociálantropológusok

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ IV. év fo lyam 14. szám 1344 Ft 2007. december 31. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám:

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium 1 TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: 50p Név: Iskola neve, címe:.. I. Az alábbi feladat az 1848-49-es magyar forradalomra

Részletesebben

Hallássérültek Országos Atlétikai Versenye

Hallássérültek Országos Atlétikai Versenye 60 m Fiú I. kcs. 1 81 Turó József Eger 8,20 2 82 Farkas Gusztáv Eger 8,40 3 65 Bogdán László Kaposvár 8,50 4 33 Papp Balázs Bp. Siketek 8,80 5 6 2 Tóth József Debrecen 9,10 5 6 114 Rigó Marcell NH. Bp.

Részletesebben