VERSÉBEN ÉL. Mózes Huba köszöntése 70. születésnapján

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VERSÉBEN ÉL. Mózes Huba köszöntése 70. születésnapján"

Átírás

1 VERSÉBEN ÉL Mózes Huba köszöntése 70. születésnapján 1

2

3 VERSÉBEN ÉL Mózes Huba köszöntése 70. születésnapján Szerkesztette Gréczi Zsoldos Enikı Bíbor Kiadó Miskolc 3

4 Támogatók: Miskolci Egyetem Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézete Miskolc Városi Könyvtár és Információs Központ Bíbor Kiadó, 2011 A szerzők, 2011 Szerkesztette: Gréczi-Zsoldos Enikő Megjelent a Bíbor Kiadó gondozásában Felelős kiadó: Borkuti Eszter ügyvezető Készült a Z-Press Kft. Digitális Nyomdájában Miskolcon Felelős vezető: Kása Béla ISBN

5 Tabula gratulatoria 9 Bertha Zoltán ERDÉLYIEK SZÁRSZÓN 13 Boda István Károly Porkoláb Judit EGYMÁSRA ÉPÜLİ SZONETTEK: KIBOMLIK VÉGÜL MINDEN SZÖVEVÉNY 22 Bodnár Ildikó KÖLTİK KÉZFOGÁSA 29 Cs. Jónás Erzsébet A METAKOMMUNIKÁCIÓ LEÍRÁSÁNAK MÓDOZATAI NÉMETH LÁSZLÓ ANNA KARENINA FORDÍTÁSÁBAN 36 Cseke Péter LÁSZLÓ DEZSİ KISEBBSÉGVÉDELMI BÖLCSELETE 43 Di Francesco, Amedeo DSIDA JENİ: 60 Gaal György LIGETI ERNİ INDULÁSA 67 Gábori Kovács József A TEGNAPI NAP HISTÓRIAI NYOMOKAT HAGYOTT MAGA UTÁN Ki írta a március 15 i beszámolót a Pesti Hirlapba? 77 Graaf, G. Henk van de NA DE NIEUWE BIJBELVERTALING 2004 NOG EEN NIEUWE VERTALING 2014 IN NEDERLAND?! A 2004 ES ÚJ BIBLIA FORDÍTÁS UTÁN HOLLANDIÁBAN EGY ÚJABB FORDÍTÁS 2014 BEN?! 88 Gréczi Zsoldos Enikı GONDOLATOK NYIRİ JÓZSEF NYELVÉRİL 108 5

6 Gyapay László KÖLCSEY AKADÉMIAI EMLÉKBESZÉDE KAZINCZY FELETT 115 H. Tomesz Tímea KERESZTÚT A húsvéti ünnepkör motívumai Dsida Jenı verseiben 131 Imre László A SZELLEMTÖRTÉNETI KARAKTEROLÓGIA Spranger és Barta János 139 Kabán Annamária VERSÉPÍTİ INTERTEXTUALITÁS József Attila maszkok Kovács András Ferenc költeményekben 152 Kemény Gábor JEGYZETEK A MŐVÉSZI HANGFESTÉS ÉS A HANGSZIMBOLIKA KÉRDÉSÉHEZ 162 Keszeg Vilmos NÉP FELFOGÁSOK ARANY JÁNOS KORÁBAN 175 Kilián István DRÁMATÖRTÉNETI KONFERENCIÁK ÉS KONFERENCIAKÖTETEK Egy Kolozsvárott megjelenı nagyobb tanulmány egy fejezete 184 Kincses Kovács Éva A SZÍV HANGJAI 190 Kovács Magdolna IGEI KÓDVÁLTÁSOK EGY MAGYAR FINN KÉTNYELVŐ GYERMEK BESZÉDÉBEN 198 Kozma Dezsı GONDOLATOK TÖRÖK GYULÁRÓL Személyes élmények és regényvilág 206 Kökényesi Nikoletta SAJTÓNYELVI SZÖVEGEK ÉRTELMEZÉSI LEHETİSÉGEI

7 Lisztóczky László ARANY ÉS KÉK SZAVAKKAL Dsida Jenı Mária élménye 222 Lıkös István A MAGYAR PROTESTÁNS ÉNEKKÖLTÉSZET XVI XVII. SZÁZADI KAJ HORVÁT ÉS GRADIŠĆEI (İRVIDÉKI) HORVÁT RECEPCIÓJÁRÓL 237 Málnási Ferenc ÖRKÉNY ISTVÁN: EGYPERCESEK Szövegtani elemzés középiskolások számára 252 Mezısi Miklós MIRİL MUZSIKÁLNAK MOZART ÉS MUSZORGSZKIJ GYERMEKEI? Színpad, kép, zene az operarendezés kérdéséhez 260 Murvai Olga NYELVÉSZETI RETORIKA ÉS A TÁRGYVERS 268 Nagy Csilla MÉREM A TÉLI ÉJSZAKÁT A tér és a táj poétikája a harmincas évek magyar lírájában 274 Pálfi Ágnes A MEGHALÁS FELTÁMADÁS ORPHIKUS MITOLOGÉMÁJA KEATS CÍMŐ KÖLTEMÉNYÉBEN 283 Pomogáts Béla KÓBORLÓ DÉLUTÁN Dsida Jenı kutyás verse 292 Sájter Laura ARCOK DIALÓGUSA MIKES ÉBEN A mőfaj története különös tekintettel a fikcionalitás és a szubjektivitás változó megítélésére 300 Sas Péter KISBÁN MIKLÓS CÍMŐ TRILÓGIÁJÁNAK MEGÍRÁSRA VÁRÓ FOLYTATÁSA: BÁNFFY MIKLÓS HÉT LÁDÁJA 309 7

8 Szathmári István SZENCZI MOLNÁR ALBERT JÁRÓL ÉLNEK E NAPJAINKBAN IS A NÉPBALLADÁK? 316 Szigeti Jenı AZ EGYVERSŐ CSENGEY GUSZTÁV 319 Tóth Szilvia MEGJEGYZÉSEK VALÓSÁG ÉS FIKCIÓ KAPCSOLATÁRÓL BRÓDY SÁNDOR REMBRANDT REGÉNYÉBEN 334 Török Lajos KELET NÉPE ÉS PESTI HÍRLAP Politika, könyv és hírlap 1841 ben 342 Mózes Huba fontosabb publikációi 357 Fényképmellékletek

9 A. Molnár Ferenc, Miskolc Debrecen, Miskolci Egyetem, Magyar Nyelv és Irodalom tudományi Intézet Ajtay Horváth Magda, Nyíregyháza, Nyíregyházi Fıiskola, Angol Nyelv és Kultúra Tanszék Aporné Kincses Kovács Éva, Budapest Békési Imre, Szeged, Szegedi Tudományegyetem, Juhász Gyula Pedagógusképzı Kar, Mai Nyelvi Tanszék Berszán István, Kolozsvár, Babe Bolyai Tudományegyetem, Magyar Irodalomtudomá nyi Tanszék Bertha Zoltán, Budapest, Károli Gáspár Református Egyetem Boda István Károly, Porkoláb Judit, Debrecen, Debreceni Egyetem Bodnár Ildikó, Miskolc, Miskolci Egyetem, Modern Filológiai Intézet Cs. Jónás Erzsébet, Nyíregyháza, Nyíregyházi Fıiskola, Orosz Nyelv és Irodalom Tan szék Cseke Péter, Kolozsvár, Babe Bolyai Tudományegyetem, Újságírói Tanszék Di Francesco, Amedeo, Nápoly, Università degli Studi di Napoli, Dipartimento di Studi dell Europa Orientale Egyed Emese, Kolozsvár, Babe Bolyai Tudományegyetem, Magyar Irodalomtudomá nyi Tanszék Gaal György, Kolozsvár, Protestáns Teológiai Intézet Gábor Csilla, Kolozsvár, Babe Bolyai Tudományegyetem, Magyar Irodalomtudományi Tanszék Gábori Kovács József, Miskolc, Miskolci Egyetem, Magyar Nyelv és Irodalomtudomá nyi Intézet, PhD hallgató Gosker, Margriet, Venlo, Hollandia Graaf, G. Henk van de, Haarlem, Holland Biblia Társaság Gréczi Zsoldos Enikı, Miskolc, Miskolci Egyetem, Magyar Nyelv és Irodalomtudomá nyi Intézet Gyapay László, Miskolc, Miskolci Egyetem, Magyar Nyelv és Irodalomtudományi Intézet H. Tomesz Tímea, Eger, Eszterházy Károly Fıiskola, Alkalmazott Kommunikációtudo mányi Tanszék Haaparanta, Anja, Pécs, Pécsi Tudományegyetem, Nyelvtudományi Tanszék Heltai János, Miskolc, Miskolci Egyetem, Magyar Nyelv és Irodalomtudományi Intézet Imre László, Debrecen, Debreceni Egyetem, Magyar Irodalom és Kultúratudományi Intézet 9

10 Kabán Annamária, Miskolc, Miskolci Egyetem, Magyar Nyelv és Irodalomtudományi Intézet Kecskeméti Gábor, Miskolc Budapest, Miskolci Egyetem, Magyar Nyelv és Irodalom tudományi Intézet MTA Irodalomtudományi Intézet Kecskés Judit, Miskolc, Miskolci Egyetem, Magyar Nyelv és Irodalomtudományi Inté zet Kemény Gábor, Miskolc, Miskolci Egyetem, Magyar Nyelv és Irodalomtudományi Intézet Keszeg Vilmos, Kolozsvár, Babe Bolyai Tudományegyetem, Magyar Néprajz és Ant ropológia Tanszék Kilián István, Miskolc, Miskolci Egyetem, Magyar Nyelv és Irodalomtudományi Intézet Kniivilä, Irmeli, Tampere, Finnország Kovács Magdolna, Helsinki, Helsinki Egyetem, Finn, Finnugor és Skandinavisztika Tanszék Kovács Mária, Miskolc, Miskolci Egyetem, Magyar Nyelv és Irodalomtudományi Inté zet Kozma Dezsı, Kolozsvár, Babe Bolyai Tudományegyetem, Magyar Irodalomtudomá nyi Tanszék Kökényesi Nikoletta, Miskolc, Miskolci Egyetem, Magyar Nyelv és Irodalomtudomá nyi Intézet, PhD hallgató Lisztóczky László, Eger, Eszterházy Károly Fıiskola, Magyar Irodalomtudományi Tan szék Lıkös István, Eger Makkai Ádám, Chicago, Chicagói Egyetem Málnási Ferenc, Kolozsvár, Brassai Sámuel Gimnázium Mezısi Miklós, Budapest Miklós Gabriella, Miskolc, Miskolci Egyetem, Magyar Nyelv és Irodalomtudományi Intézet Murvai Olga, Marosvásárhely, Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Humán Tudományok Tanszék Nagy Csilla, Balassagyarmat Miskolc, Miskolci Egyetem, Magyar Nyelv és Irodalom tudományi Intézet, PhD hallgató Nagy L. János, Szeged, Szegedi Tudományegyetem, Juhász Gyula Pedagógusképzı Kar, Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék Pálfi Ágnes, Budapest Péntek János, Kolozsvár, Babe Bolyai Tudományegyetem, Magyar Nyelvtudományi Tanszék Pethı József, Nyíregyháza, Nyíregyházi Fıiskola, Magyar Nyelv és Irodalomtudományi Intézet Pomogáts Béla, Budapest, Magyar Tudományos Akadémia, Irodalomtudományi Intézet Porkoláb Tibor, Miskolc, Miskolci Egyetem, Magyar Nyelv és Irodalomtudományi Intézet 10 10

11 Postma, Ferenc, Amszterdam, Free University Pozsony Ferenc, Kolozsvár, Babe Bolyai Tudományegyetem, Magyar Néprajz és Ant ropológia Tanszék Regéczi Ildikó, Miskolc Debrecen, Miskolci Egyetem, Magyar Nyelv és Irodalomtu dományi Intézet Debreceni Egyetem, Szlavisztikai Intézet Sájter Laura, Budapest, Csanádi Iskola és Pedagógiai Intézet Sas Péter, Budapest, Magyar Tudományos Akadémia, Irodalomtudományi Intézet Szabó Zsolt, Kolozsvár, Babe Bolyai Tudományegyetem, Újságírói Tanszék Szathmári István, Budapest, ELTE, Mai Magyar Nyelvi Tanszék Szigeti Jenı, Budapest Miskolc, Miskolci Egyetem, Magyar Nyelv és Irodalomtudo mányi Intézet Szörényi László, Budapest, Magyar Tudományos Akadémia, Irodalomtudományi Intézet Tasi Réka, Miskolc, Miskolci Egyetem, Magyar Nyelv és Irodalomtudományi Intézet Tóth Szilvia, Miskolc, Miskolci Egyetem, Magyar Nyelv és Irodalomtudományi Intézet Török Lajos, Budapest, Károli Gáspár Református Egyetem, Magyar Irodalom és Kul túratudományi Intézet Várnai Aladár, Miskolc, Miskolci Egyetem, Magyar Nyelv és Irodalomtudományi Inté zet 11

12

13 A magyar megmaradás számos feltételének egyike bizonyosan a nemzetegység morá lis és spirituális fenntartása vagy helyreállítása. A Trianonban szétszabdalt ország és általában a világban széjjelszóródott magyar nép tudati összetartozása a nemzeti létfoly tonosság alapja és evidenciája. Természetesen vallom és hirdetem s mindig hirdetni fogom, hogy az országhatárok felett van egy szellemi és erkölcsi közösség, amely a világon szétszórtan élı magyarokat egybekapcsolja és egy lelki impériumban egyesíti 1 szögezte ezt így le Tamási Áron is 1937 ben a Bartha Miklós Társaság rendezvényén tartott elıadásában. A szétszóródás elıtt címő korszakos Ady vers lényegszimbóluma (1914 ben) már ennek a metafizikai (transzcendens biblikus) igazoltságú szellemi kö zösségteremtésnek a szükségszerőségét sugallta és vetítette ki megrendítıen tragikus látomásban hogy még a Templomot se építettük föl, s elveszünk, mert elvesztettük magunkat, és Németh László is Adyt idézve figyelmeztet a szétporladás, a megsem 1 TAMÁSI Áron, Gondok és gondolatok = T. Á., Virrasztás, Bp., Révai, 1943, 217. A természetellenes szétszakítottság és a természetes (regionális, etnográfiai) különbözıségek fölé emelkedı együvétartozás érzet az egyetemesen és hitelesen elterjedt lelki erkölcsi nemzetfelfogás további korabeli irodalmi megnyilatkozá sai közül elég csak Babits Mihály Hazám ( Oly hazáról álmodtam én hajdan,/ mely nem ismer se kardot, se vámot/ s mint maga a lélek, oszthatatlan ) vagy Reményik Sándor Mi a magyar? címő versére utalni ( Magya rok voltak Magyarország nélkül,/ Magyarok vannak Magyarország nélkül,/ Magyarok lesznek Magyarország nélkül./ Mert az országnál mélyebb a magyarság,/ Mert test az ország és lélek a nép/ [ ] Országokat lehet szétdarabolni:/ Nem lehet legyilkolni lelkeket! ); illetve László Dezsı vagy Makkai Sándor lírai esszéisztikus elokvenciával ható gondolataira: A világon ha sok országba van is szétszakítva és széjjelszórva csak egy magyarság létezik. Van egy emberfajta, amelyiknek millió és millió egyedét valami megfoghatatlan hatalom arra kényszeríti, hogy akkor is magyarnak vallja magát, ha abból kára származik. Közös sors, közös hivatás, közös lélek tart össze milliókat ebben az igében: magyar vagyok. Akik igazán vallják ezt az igét, akik a magyar fajnak igazán tagjai, nem tudják, hogy miért, csak vallják, mert vallaniuk kell. Ez a múltjában egy gyökerő, nyelvében azonos, kultúrájában egységes belsı törvényeken felépülı magyar faj egy nemzetté, lelki közösség gé épül az önmagában felismert belsı és nálánál magasabb egyetemes szellemi törvények egymással kiegyen súlyozott tiszteletben tartása által. (LÁSZLÓ Dezsı, A kisebbségi élet ajándékai, Kolozsvár, Minerva Mővelı dési Egyesület, 1997, ); Ez a lelki magyarság, melynek alapigazsága az, hogy lélek szerint örökre egyek vagyunk mindennel, ami magyar érték, a magyar igazság és a magyar szeretet életévé válik kultúrában és társadalmi megszervezettségben és így valóságos, alkotó tényezıvé is lesz mindenütt, ahol az igaz és szeretı magyar lelkek élnek. (MAKKAI Sándor, Magunk revíziója = M. S., Egyedül, Kolozsvár, Erdélyi Szépmíves Céh, 1934, 230.); Nem nyugodhatunk abba bele soha, hogy az összetört nagy tükör üvegcserepei más napot sugározzanak vissza s hogy a nemzet Géniuszának arcát akármelyik is, torzképben tükrözze. Minden nehézség dacára, innen és túl, azon kell fáradozzunk, hogy szellemi egységünk épen maradjon s ha új vonások tőnnek fel benne, az ne idegenséget és elszakadást, hanem gazdagodást jelentsen mindenik rész számára. (Uİ., Magyar nevelés, magyar mőveltség, Bp., Révai, 1937, ) 13

14 misülés veszélyére 1933 as Debreceni kátéjában. 2 İrá emlékezı 1981 es versében (al címe szerint Németh László születésének nyolcvanadik ünnepére) pedig Illyés Gyula ha sonlóképpen élezi ki a dilemmát: Vagy fölépítjük mi is azt a Templomot,/ vagy népét Hadúr is szétszórja (Üdvösség vagy halál). És az 1943 as Szárszói Találkozó bevezetı elıadásában Kodolányi János is ekként fogalmaz: minket, magyarokat, az a veszély fenyeget, hogy elveszítjük magyarságunkat s ezzel fennmaradásunkat, egész életünket is, ha csak egy pillanatra is elveszítjük magunkat. 3 A magyarság identitás megmaradásának az esélyét latolgatta az a vitafórum is 1943 ban, amely az erdélyi Termés lapjain bontakozott ki. A Termés, ez a negyedéves 1942 ıszétıl összesen nyolc számot megért kolozsvári folyóirat (amelyet Asztalos István, Bözödi György, Jékely Zoltán, Kiss Jenı és Szabédi László szerkesztett, s amelynek je lentıs munkatársai közé tartozott a többiek között Gagyi László, Gellért Sándor, Gy. Szabó Béla, Horváth Imre, Horváth István, László Gyula, Mikecs László, Szenczei Lász ló, Varró Dezsı, Wass Albert is és amely 1943 as tavaszi számában már hozta Kodolányi János május 20 ával dátumozott Zárt tárgyalását), elsısorban nemzedéki és népi szellemiségő kiadványként a népi írómozgalomhoz kötıdı reformértelmiség tág, nyitott látóhatárú orgánumaként mőködött 1942 és 1944 között. Szerkesztıi sorsfordító nemzettörténelmi idıben, 1943 nyarán (július 10 én) körkérdést intéztek a magyar szel lemi irodalmi élet vezetı személyiségeihez, az idıszerő elvi problémáknak a magyarság megmaradása érdekében elvégzett tisztázása tehát értelmes, konstruktív és eszmetisz tázó vita lefolytatása, a fejetlenség és a nyers (párt)szenvedély és (párt)érdekharc elkerülése céljából. A jeles megszólítottak közül (Erdei Ferenc, Féja Géza, Illyés Gyula, Karácsony Sándor, Kós Károly, Kovács Imre, Kodolányi János, László Gyula, Makkai Sándor, Mályusz Elemér, Márai Sándor, Nagy István, Németh László, Szabó Dezsı, Szekfő Gyula, Tamási Áron, Veres Péter, Zilahy Lajos és mások) többeknek nem vagy csak nagyon röviden volt módjuk válaszolni és így a tanácskozáson részt venni (a lap nyári és ıszi számában Elvek, gondolatok összefoglaló fıcím alatt közzétett gondolatfu tamokat lezáró szerkesztıségi jegyzet az eszmecsere kétségtelen eredményessége mellett utal a teljes siker látszólagos vagy bizonyos fokig valóságos elmaradására is 4 ), de a sze mélyre szabott kérdések mégis alapvetı tézisek megfogalmazására késztették az írókat a magyar történelem égetı létkérdéseit illetıen. Hasonlóképpen az ezt a nagyhatású sors faggató ankétot hamarosan követı Szárszói Találkozó kihívásaihoz. Való igaz, hogy a mai olvasó a Termés 1943 as nyári ankétján ugyanazokkal a problémákkal találkozik, amelyek a Szárszói Konferenciát is foglalkoztatták. Kísérteties a hasonlóság a két talál 2 Tetveinktıl ellepetten, elgyengülve várjuk, hogy mit kezd velünk a más népek sorsa. Valamelyik nagy nép gyarmatbirtokába olvadunk be? Szomszédaink darabolnak fel, hogy egységüket védjék? Vagy egy interna cionalista néptestvériségnek leszünk osztjákjai? Mindegy.»Korszakok tőzdühe nem edzett, s fölolvaszt a világ kohója, s elveszünk, mert elvesztettük magunkat.«németh László, Debreceni káté = N. L., Sorskérdések, Bp., Magvetı és Szépirodalmi, 1989, Kodolányi János bevezetı elıadása = Szárszó: Az évi balatonszárszói Magyar Élet tábor elıadás és megbeszélés sorozata, Bp., Püski, , 9. 4 Zárószó, Termés, 1943, ısz,

15 kozón felvetett és tárgyalt kérdések között. A Termés ankétja elırevetítette azokat a válaszokat, amelyek Szárszón fogalmazódtak meg 5 amiként azt Borbándi Gyula is megállapította. És valóban, a parasztkérdéstıl, a földreform ügyétıl az önkormányzati ság elvének gyökerességéig, a népet a nemzetbe emelı nép nemzeti politikai demokrácia szükségességétıl, a népi és magyar nevelés szellemi lehetıségeitıl az erdélyi gondolat komplexitásáig (elsısorban Erdei, Féja, Kovács Imre, Kós Károly, László Gyula, Veres Péter fejtegetéseinek jóvoltából) számos történelmi kulturális és aktuálpolitikai sors probléma vetıdött föl a magyarság nemzeti jövıje szempontjából aggodalmaskodó vagy reménykedı meglátások között. Németh László például megint lét és nemlét határhely zetének alapkrízisét villantotta fel, amikor így írt: Az életnek ez a daca csak abban van meg, akinek minden rostját átjárta a halál. A megsemmisülés kínjától, akinek teste és képzelete van: rettegnie kell [ ] A halál gondolata azonban nem lehet nehéz annak, akinek bennszülöttekért kellett (értük, velük és ellenük) harcolnia. 6 S alig egy hónap múlva (augusztus 25 én) Szárszón ugyancsak a bennszülött metaforával vagy hasonlat tal riaszt és figyelmeztet: Aki a magyarság újkori történetét megírja, arra kell felelnie, hogy süllyedt»bennszülött«té ez a nagy középkori nemzet tulajdon országában. Ha a színesekre gondolnak, tudják, mit értek bennszülöttön. Állami életét idegenek vezetik; ha vannak is vérébıl való nagyjai, azok csak maharadzsák; gazdaságilag kizsákmányol ják; idegen civilizációk selejtje ellen nincs védelme; erkölcsében és testében nyomoro 5 BORBÁNDI Gyula, Népiség és kritikai önismeret = B. GY., Népiség és népiek, Bp., Püski, 2000, 42. Ha sonlóképpen értékel NAGY Pál is: A Termés szerkesztésében kezdettıl fogva érvényesült az a követelmény, hogy a folyóiratot a szabad, kötetlen véleménymondás, a tiszta beszéd fórumává kell tenni. [ ] De leginkább az 1943 as, Elvek, gondolatok címő ankét szemlélteti, hogy a legkülönbözıbb nézetek szembesítésére töreke dett a szerkesztıség, amikor válaszokat kért a gonddal megfogalmazott kérdésekre. [ ] az Elvek, gondolatok ankét 1943 ban a Termés nagy fegyverténye volt, s tagadhatatlan hiányosságai ellenére is jelentıs megnyilat kozása a korszak magyar szellemiségének. A Termés 1943 as nyári számának megjelenése ezzel az ankéttal szinte egybeesett az emlékezetes szárszói konferenciával [ ] a kolozsvári folyóiratban közölt ankétnak és a szárszói tanácskozásnak sok az érintkezési pontja, ami a megnyilatkozások lényegét illeti. NAGY Pál, Bözödi és a Termés, Székelyföld, 2009/2, és = N. P., Betővetés mezején, Székelyudvarhely, Erdélyi Gondolat, 2010, L. mindehhez még: Szabédi napjai: Emlékezések, tudományos elıadások Kolozsvárt , szerk. CSEKE Péter, Kolozsvár, Komp Press, Korunk, 1998; KÁNTOR Lajos, Itt valami más van : Erdélyi krónika ( ), Bp., Héttorony, 1992; VALLASEK Júlia, Sajtótörténeti esszék: Négy folyóirat szerepe között az észak erdélyi kulturális életben, Kolozsvár, Kriterion, 2003; CSEKE Péter, Hor váth István és az erdélyi népi irodalmi irányzat, Bp., Balassi, 2000; BALOGH László, Asztalos István, Bp., Akadémiai, 1969; POMOGÁTS Béla, Jékely Zoltán, Bp., Akadémiai, 1986; MÓZES Huba, Az egészet akartam: Szabédi Lászlóról és életmővérıl, Kolozsvár, Dacia, 1984; KÁNTOR Lajos, Erdélyi sorskerék: Szabédi László és a történelem, Bp., Balassi, 1999; Uİ, Szabédi László és a harmadik út = Bibó emlékkönyv, szerk. RÉZ Pál, Bp. Bern, Századvég, Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem, 1991, II, ; POMOGÁTS Béla, A romániai magyar irodalom, Bp., Bereményi, 1992; Uİ, Magyar irodalom Erdélyben ( ), Csíkszere da, Pallas Akadémia, 2008, I; DÁVID Gyula, Erdélyi irodalom világirodalom, Csíkszereda, Pallas Akadémia, 2000; Uİ, Címszavak Szárszó és az erdélyi írók, Forrás, 2010/6, és = Romániai Magyar Irodalmi Lexikon, fıszerk. Uİ, Bukarest Kolozsvár, Kriterion, 2010, V/1, Termés, 1943, nyár, 118. és Válasz a Termés körkérdésére címmel = NÉMETH László, Életmő szilánkok ban, Bp., Magvetı és Szépirodalmi, 1989, II,

16 dóban van. 7 Tamási Áron pedig aki ugyan többekkel együtt hiányzik a Termés felkért válaszadói közül máshol tisztán kifejti mindezzel igen szorosan rokonuló nézeteit ekkoriban is. Ahogy a játékban benne bujkál a komolyság, úgy bujkál életünkben a halál 8 mondja (1943. november 19 én) súlyos veszélyérzettel és várakozással ı is. Külsı nagyhatalmi fenyegetésekrıl beszél az Erdélyi Párt szeptember 12 i nagy választmányi ünnepi győlésén elhangzott felszólalásában, 9 és a megfelelı társadalmi nemzeti összefogás hiánya esetén úgy véli: könnyen megeshetik, hogy az új magyar társadalmat erıszak fogja megteremteni. Holott a magyar öncélúság gondolata a kí vánatos, mivelhogy bajunkban senkire sem számíthatunk, csak a magunk erejére ; jövendı sorsunk is erınkön dıl el, nem idegen hatalmak segítségén. Hiszen a politi kai világnézetek eddig is mind a két szélsıséges idegen rendszerekkel szerettek volna boldogítani minket. Ezért, hogy a szellemnek pedig meg kell alkotnia az egységes és igazságos nemzeti társadalom tervét, melyben a sajátos magyar szellemiség a dolgozó tömegek természetes jogaival egyesül, s a békés nemzeti építésben is egy szív, egy lé lekké válik a magyarság. 10 Nem szabad hinnünk tehát senkinek, aki bármilyen külsı megértést és segítséget emleget, mert ennek a háborúnak a végén is egyedül rajtunk fog múlni további sorsunk 11 nyomatékosítja annyiszor ezidıtájt. És átlátja a gyarmati sor ba süllyedés, az elmagyartalanodás végzetes veszedelmét is. A magyar megmaradás és az emberi élhetés döntı feltételének szintén az önkor mányzatiság elvét tekinti Féja Géza mind a Termés eszmecseréjében, mind azután Szárszón; az önkormányzat tökéletes egyensúlyba békíti az egyéni és a közösségi el vet, s benne az eredeti magyar szabadsággondolat megtestesülését láthatjuk szögezi le, s hogy a nemzetiségi kérdés is csak önkormányzati rendszer alapján oldható meg véglegesen s közmegnyugvásra. 12 A termékeny öntörvényőség sajátságos példája Er 7 Németh László elıadása = Szárszó, i. m., 39. és Második szárszói beszéd = NÉMETH László, A minıség forradalma Kisebbségben, Bp., Püski, 1992, II, TAMÁSI Áron, Négyszemközt = T. Á., Szellemi ırség, Bp., Palatinus, 2001, TAMÁSI Áron, Kérdés és felelet = Uo., A nemzeti öncélúság azaz az önállóság elvét egyébként maga az erdélyiség is erıteljesen táplálja: Az erdélyiség gondolata az örök önállóság gondolata. TAMÁSI Áron, Azok a baloldali erdélyi titánok : Az Erdélyi Helikon, a magyar nyelv közössége és a transzilvanizmus = T. Á., Gondolat és árvaság, Bp., Palatinus, 2000, 116. Másfelıl a nemzeti közösség kultúrantropológiai primátusából vezethetı le az emberiség valósá gos létérdeke is, nem pedig annak fordított, fiktív és álságos elıfeltételezésébıl: az emberiség, mint gyakorlati közösség, csupán illúzió: egyedül a nemzeti közösség az, amelybıl és amelyre építeni lehet. Az emberiség eszme csupán, mely él és mindig élni fog az emberi lélekben, de ezt az eszmét igazán szolgálni csak az tudja, aki maradandó formában fejezi ki nemzetének építı erıit. TAMÁSI Áron, Divatos népiség = T. Á., Szellemi ırség, i. m., 291. Vö.: a nemzeti közösség képzete az idık mélységes mélyébe nyúló folytonosság képzetén nyugszik. Jan ASSMANN, A kulturális emlékezet, Bp., Atlantisz, 1999, 132; A nemzeti lét átélése nem gátja, hanem feltétele az emberiségrıl, az embervoltunkról megszerezhetı egyetemes tudásnak. SZÖRÉNYI László, Multaddal valamit kezdeni, Bp., Magvetı, 1989, TAMÁSI Áron, Üzenet = T. Á., Szellemi ırség, i. m., Termés, 1943, nyár, Szárszón így mondja: Ez a hagyományos magyar demokrácia az önkor mányzat elvére épül, minden nagy politikai gondolkodónk az önkormányzatot vallotta a magyar életforma alapelvének. [ ] A magyar szabadságeszme elsısorban az önkormányzat elvével azonosítható. Féja Géza fölszólalása = Szárszó, i. m.,

17 dély, amely geográfiai különvalósága folytán többé kevésbé a maga külön belsı életét élte: a mohácsi vész után külsıleg is teljesen a maga életét kellett élnie, nem a maga akaratából, de a sors rendelésébıl és a magyar jövendı érdekében, a fejedelmi korban független államként, 1920 után meg a megfutamodás nélküli kisebbségi sorsvállalással is a közös magyar életet szolgálva, s így az etnikai sokszínőség és együttélés miatt még talán tudatosabb is az erdélyi magyarban a maga magyarsága jelenti ki Kós Károly, az ekkorra már igencsak sokfelıl megkérdıjelezıdött transzszilvánizmus apostolaként, aki szerint Erdély tehát van és Erdély külön egység, természettıl adott, változtathatatlan egyéniség. Ezért jósolja kettévágottsága végleges sorsa nem lehet. Az erdélyi psziché különbözısége adottság, valóság, eredmény, nem kitalálás ; ezer év alatt Erdély magyarsága idegen vértıl érintetlenebbül fejlıdhetett, kultúrája, mővészete is külön stílust vagy legalábbis stílusváltozatot képvisel az összmagyarságon belül. 13 Az erdélyi munkásíró, Nagy István a Vásárhelyi Találkozó és a Márciusi Front össze fogási, szövetségkeresı törekvésére hivatkozva és az alulsó, munkás paraszti néprétegek nevében sürgeti a demokratikus változásokat, a formálissá üresedett polgári demokrácia helyett valóságos gazdasági és politikai demokráciát, demokratikus szocializmust, s némi doktriner baloldalisággal közösségi tervgazdálkodást, világtervgazdaságot követelve merthogy a cinikusan és brutálisan önérdekő nagyhatalmak a méltánytalan ságokat betetızték az igazságtalan békeszerzıdések jóváhagyásával, nemkülönben a kisebbségi és gyarmati sorba tiport néptömegek nemzeti elnyomásával, ellenére demok ratikus alkotmányaiknak és a békeszerzıdésekben vállalt kötelezettségeiknek. 14 A munkásság is a nép fennmaradását akarja deklarálta már Népiség munkásság címő 1942 es balatonszárszói elıadásában 15, akkor is, ha kisebbségi sorban az erdélyi ma gyar munkásságot únos úntalan úgy emlegették a magyarság hivatalos vezetı körei, mint a nemzet számára elveszett embertömeget. Miért nincs egység a népi táborban sem? kérdezi szemrehányólag, s egy olyan elıítélet mentes szellemi építmény létrehozását szorgalmazza, ami alá az ország legjobb munkásai, legértelmesebb parasztjai s e két népréteghez leginkább húzó fiatal értelmiségei közös munkára jelentkezhetnek. Nem szabad elzárkózni a velünk élı népek elesett tömegeitıl sem, mondja, mint ahogy Szárszón 43 ban is feszegeti a nemzetiségi szempontokat (miközben mint már a talál kozó elıtt és után is durva és támadó rosszindulattal utasítja el Németh László aggo dalmas felvetéseit, illetve a harmadik oldal létjogosultságát; hangoztatóit zőrzavarosság gal, nemzeti öngyilkosságra való felhívással, sıt uralomvággyal rágalmazva). 16 A harmadik úthoz kötıdı nézetekkel a történelmi jelentıségő nagy szárszói találko zón (1943. augusztus 23. és 29. között) azonban természetesen nemcsak az a Németh László állt ki, aki világossá tette, hogy a szabadság, amelyet hoznak, valóban a ma gyarság felszabadulása legyen. Egy rendszer önmagában nem válthat meg egy népet; 13 Termés, 1943, nyár, Uo., NAGY István, Népiség munkásság = Szárszó 1943: Elızményei, jegyzıkönyve és utóélete, fıszerk. PIN TÉR István, Bp., Kossuth, 1983, Nagy István hozzászólása = Szárszó, i. m., 34 35, 55 58,

18 minden attól függ: kik, milyen módon, milyen ösztönökkel alkalmazzák. 17 Hanem pél dául Fitos Vilmos ( A»harmadik oldal«nem az arany középutat keresi, nem reakciós, mikor a magyarság önálló történelmi mőhelyét félti a jobb és baloldali»idegenvezetıi tıl«.»hőség a néphez«igen, és hőség a magyarsághoz mindenekfelett 18 ), Gombos Gyula ( [ ] a harmadik oldal elsısorban és döntıen politikum. Elsı feleszmélıi írók voltak, s az utolsó húsz esztendı kibontakozó magyar szellemi élete, az úgynevezett népi mozgalom, a népi írók, ha tudták, ha nem, ha akarták, ha nem, akármerre taktikáz tak, politizáltak, jobbik felükkel, mővük maradandó részével e harmadik oldalt szolgál ták és szolgálják 19 ), Kiss István ( Az individualista liberalizmus tévedése ott volt, hogy az egyén elsıbbségét elismerte ugyan, de ebbıl az egyénre semmi kötelezıt nem vont le. A nemzeti vagy a nemzetközi kollektivizmus, vagy másképpen a fasizmus vagy a bolse vizmus tévedése ott van, hogy a közösséget feltétlenül magasabbrendőnek tartja, mint az egyént. Az igazság nem a harmadik, hanem az egyetlen úté: a keresztény szolidarizmusé. 20 ), sıt Szemán Mihály diósgyıri vasesztergályos is ( Az új társadalom nak a legteljesebb mértékig szociálisnak és demokratikusnak kell lennie. ; [ ] nekünk nem kell a diktatúra semmilyen formában. De nem kell a kapitalizmus sem. 21 ). Juhász Géza szintén így érvelt ( A két ellentétes oldal közt, a szakadék alján, ott hömpölyög az egységes magyar életakarat. Harmadik oldal? Én is úgy hiszem és vallom: ez a magyar oldal. Lélekben mindnyájan odatartozunk. Elsısorban az írók maguk. ), s a halálos kilátástalanság terjesztésével megvádolt Németh Lászlót védelmezve szögezte le: Ne felejtsük: a magyar irodalom remekei csaknem egy szálig halálszorongásból születtek. S furcsa fajta vagyunk: a pusztulás rémének fölidézése szokott fölrázni bennünket; Ber zsenyi, Kölcsey, Vörösmarty, Petıfi, Ady a példa rá. 22 Féja Géza a magyar vonal mibenlétét elemzın boncolgatva pedig rámutatott annak progresszív egyetemességére, s benne a nemzeti és az emberi teljességigény (beszőkült egzotikumot kizáró) összefüg gésrendjére: Együtt akarunk haladni a többi európai nemzettel, fıként azokkal, akiket mellénk helyezett a sors, de a mellérendeltség viszonya alapján, nem akarunk senkinek sem szellemi rabszolgájává süllyedni, mert a szellemi rabszolgaság után a gazdasági és társadalmi rabszolgaság következik. A magyar öncélúság a magyarság sajátos emberi értékeinek szabad érvényesítését, tehát az emberiség legigazabb szolgálatát jelenti. Ez a szolgálat magas emberi rang, melyrıl semmiféle körülmények között nem mondhatunk le. [ ] Egy kis nemzet külpolitikájának mindig a tényleges történelmi helyzethez kell alkalmazkodnia, de életformája csakis a saját belsı mélységeihez, a saját szellemi ma gasságához alkalmazkodhatik, mert különben a kis nemzet elveszíti létjogosultságát. A 17 Németh László elıadása = Uo., Fitos Vilmos hozzászólása = Uo., Gombos Gyula hozzászólása = Uo., 214, Dr. Kiss István elıadása = Uo., Szemán Mihály hozzászólása = Uo., Juhász Géza felszólalása = Uo., és Püski Sándor szerint is csak a várható politikai átalakulás veszedelmeire figyelmeztetett Németh László. Püski Sándor bevezetı elıadása az általános vitához = Uo.,

19 magyar életformát magyaroknak kell megteremteniük, és semmiféle átalakulás nem követelheti tehát lelkünk és szellemünk kiürítését, népegyéniségünk megtagadását. 23 A harmadik út kérdése körül kiélesedı vitában Veres Péter a gyarmatosítottság sorskérdé sére érzékenyen és a harmadik oldal (mint mindig jelenlévı eszme, de sohasem történe lemcsináló tényezı ) iránt megértıen bár, de alapjában úgy véli, hogy ennek a harmadik oldalnak most mégis szükségszerően másodikká kell válnia, mert ez a tömegmozgal mak belsı logikája: aki nincs velünk, az ellenünk. 24 Emelkedett zárszavában viszont in kább a magyar nemzeti megmaradás feltétlenségére és elsıdlegességére helyezi a hang súlyt: Ha a mai népi értelmiség valóban az örök magyar jelleg megırzıje akar lenni, mint ahogy ezt Németh László megjelölte, akkor én úgy hiszem, nincs más útja ; Szol gálják a népet minden elızetes feltétel nélkül. Ne nézzék, milyen pártú, milyen vallású, hanem adjanak át neki annyi tudást és emberséget, amennyit át tudnak venni. [ ] A világtörténelem nagy erıivel szembe úgysem fordulhatunk, mert akkor megsemmisül hetnénk. Azt kell tennünk, amit minden életrevaló nép tett a történelem folyamán: al kalmazkodni, hogy megmaradhassunk. Ez minden más eszmei vagy világnézeti igazság elıtt áll: Megmaradni. Ahogy lehet. S hogy lehet? Úgy, ahogy a nép nagy többsége hiszi, hogy lehet. Mert a hit nagy erı, a történelemben talán a legelsı erı. 25 Analóg módon vetıdött fel és értelmezıdött a megmaradás ügye a nemzetiségi kérdé sek a visszacsatolt, illetve a továbbra is kisebbségi sorban élı magyarság vonatkozá sában. A magyarságnak az önkormányzat mellett másik ısi politikai élménye a födera tív hajlam, állította Féja Géza, s ezt a megoldást, a föderáció gondolatát ajánlotta az együtt élı kisnépek számára; óva intve a magyarságot attól a naivitástól, hogy ne vegye észre, amikor az átszellemült igazságtörekvésével szemben fegyvert szegeznek rá, amikor a föderatív jobb nyújtására imperialista ököl a válasz. Nagyon vigyázzunk, hogy ebben az esetben ne álljunk puszta kézzel s ne legyünk reánk fenekedı imperialista hajlamok martaléka. 26 Az alaptörekvés: az etnikai létezés történelmi biztosítása a válto zó társadalmi körülmények között is. A szocializmust magyar módra elfogadó erdélyi Bözödi György is ezt feszegeti (ugyancsak késıbbi korok fejleményeinek tükrében be igazolódó éleslátással), amikor a nemzetiségi egyenjogúság terén a mindenkire vonatko zó kölcsönösség és viszonosság követelményeit hangsúlyozza, aggodalommal arra te kintve, hogy a megvalósulás elıtt álló szocializmus tana, mely nem ismer nemzeti vagy éppen nemzetiségi különbséget, általános közép európai érvényesülése esetén nem jelen tené e a magyarság állásainak feladását, szerepének és jelentıségének csökkenését? A magyarság nemzetiségi viszonylatban az egyenlıség révén nem fölfelé emelkednék, ha 23 Féja Géza fölszólalása = Uo., Veres Péter hozzászólása = Uo., Veres Péter záróelıadása = Uo., és = VERES Péter, Szárszó, Bp., Magvetı, 1971, A magunk igazába vetett hitünk is lehet történelemformáló erı. Ezt ismerte fel 1943 ban Szárszón Veres Péter, 1989 ben pedig Temesváron Tıkés László vonja meg a hiteles aktuális párhuzamot az erdélyi eszme történész. CSEKE Péter, Korfordulós újesztendı = Cs. P., Hazatérı szavak, Bp., Püski, 1993, Féja Géza fölszólalása = Szárszó, i. m.,

20 nem lefelé zuhanna, talán éppen mai nemzetiségeink mögé. 27 Asztalos István egyenesen (és szintén nem csekély elırelátással) megállapítja: én s akik Erdélyben élünk, a ma gyar jövıre nézve a szociális kérdések mellett igen fontosnak tartjuk a nemzetiségi kér dést is. Mert mi a helyzet? Igen nagyszámú más nemzetiségő népek élnek közöttünk, és akárhogy is próbáljuk mi erısítgetni az ellenkezıjét, hivatalos céljainkkal szemben telje sen idegenül éreznek, hiszen az eddigi magyar történelem folyamán is sokszor beigazo lódott, hogy nemzetiségeink, mikor csak szerét tehették, még akkor is, ha a magyar nem zet valóban a szabadság, vagyis a haladás útját választotta, például 1848 ban, soha nem velünk, hanem ellenünk cselekedtek. Mindennek ellenére egymásra vagyunk utalva a politikájában fiatalkorú nacionalizmustól főtött, elfogult románsággal is, reménytelib ben a dolgozó néposztályokkal, vallja az író, békés együttmőködésre hivatva de csak a teljes egyenlıség, a kulturális és gazdasági önkormányzati jog vagyis az autonómia elvei alapján. 28 És a megvalósulás elıtt álló, jövendı szocializmussal (meg a szellemi erıket lebecsülı úgynevezett történelmi materializmussal) kapcsolatos kétségeit és fenn tartásait megosztó kolozsvári református teológus Marosi Pétert is az izgatja: mi a garan ciája annak, hogy a sajátos magyar együvétartozás axiómáira sokszor érzéketlennek bizonyuló (és majd hatalomra jutó) munkás vezetıség érvényesíteni tudja a magyarság érdekeit az elkövetkezendı szláv moszkovitizmussal szemben? Nem is beszélve arról, hogy a szláv formákba nemzetiségeink sokkal könnyebben bele tudnak illeszkedni, mint mi. Ezért nem kíván ı részt venni a baloldalnak most bekövetkezett helyezkedésében, mert nincs benne biztosítva a bennszülöttek : a magyarok sorsa és érdeke. 29 A találkozón jelenlévı erdélyiek közül még Szabédi László szólt fogalomtisztázó szándékkal a vitához, 30 a távol maradt (noha elıadásra is felkért) meghívottak közül pedig Tamási Áron táviratban üdvözölte a konferenciát, 31 illetve Balogh Edgár nyílt levélben küldte el köszöntését, amelyben a Szabó Zoltántól közismert szóhasználat sze rinti szellemi honvédelemre biztatja a résztvevıket, valamint a nemzetiségi problema tikát illetıen ( két kisebbségi sors: felvidéki és erdélyi tapasztalatok birtokában) a Du na völgyi népek megbékélését (igazságos kiegyezését és szövetkezését) szorgalmazza (az emlegetett Vásárhelyi Találkozó szellemében és tanulságaképpen is). A magyar 27 Bözödi György felszólalása = Uo., Az erdélyi magyarság és a székelység sajátos problémáira ( sajátságos helyzetére és ügyeire ) figyelmeztetı Bözödi (és részint Szabédi) szárszói szereplésérıl, részvéte lérıl l. NAGY Pál, Bözödi és a Termés, i. m., 43. és = N. P., Betővetés mezején, i. m., Asztalos István felszólalása = Szárszó, i. m., Marosi Péter felszólalása = Uo., Szabédi László hozzászólása = Uo., Tamási minden bizonnyal Erdély akkori bizonytalan helyzete miatt érezte úgy, hogy nem hagyhatja el szülıföldjét, s különben is ismert volt a napi politikai cselekvésektıl való idegenkedése ; ez a politikai füg getlenség, a napi politikán felül való állása hozzásegíthet a hagyomány és a haladás, a nemzeti eszme és az emberies felfogás szerencsés szintéziséhez, vallotta Tamási alig fél évvel a Szárszói Találkozó elıtt egyik esszéjében (Érzelem a népiségrıl), s vélhetıen a balatoni táborban is e mellett foglalt volna állást, így ı felte hetıen annak az összekötı hídnak a nézeteket összebékítı szerepét játszhatta volna, amely olyannyira hiány zott Szárszóról. PETRIK Béla, Szárszói erıvonalak = P. B., A teljes kép felé: A magyar népi mozgalom történetébıl, Miskolc, Felsımagyarország, 2008,

Kiadja a Miskolci Egyetem Tudományszervezési és Nemzetközi Osztály Kiadásért felelős: Dr. Dobróka Mihály rektorhelyettes Szerkesztette: Szőke

Kiadja a Miskolci Egyetem Tudományszervezési és Nemzetközi Osztály Kiadásért felelős: Dr. Dobróka Mihály rektorhelyettes Szerkesztette: Szőke Kiadja a Miskolci Egyetem Tudományszervezési és Nemzetközi Osztály Kiadásért felelős: Dr. Dobróka Mihály rektorhelyettes Szerkesztette: Szőke Kornélia doktorandusz, ME BtK Nyomda: ME Sokszorosító Üzeme

Részletesebben

Cselekvő irodalom. Írások a hatvanéves Görömbei András tiszteletére

Cselekvő irodalom. Írások a hatvanéves Görömbei András tiszteletére Cselekvő irodalom Írások a hatvanéves Görömbei András tiszteletére Cselekvő irodalom Írások a hatvanéves Görömbei András tiszteletére szerkesztette Bertha Zoltán és Ekler Andrea Budapest, 2005 A kötetet

Részletesebben

PoLíSz. A nemzetpolitika úttörője 132. Székely András Bertalan. 1% a magyar irodalom és kultúra jövőjéért!

PoLíSz. A nemzetpolitika úttörője 132. Székely András Bertalan. 1% a magyar irodalom és kultúra jövőjéért! Székely András Bertalan A nemzetpolitika úttörője A huszadik századi többszörös szétszakíttatásaink, az elszakított nemzetrészeink körében zajlott/zajló kulturális és fizikai genocídiumok, etnikai tisztogatások

Részletesebben

XXII. SZENT ISTVÁN KÖNYVHÉT 2014. május 12 17. SAJTÓANYAG

XXII. SZENT ISTVÁN KÖNYVHÉT 2014. május 12 17. SAJTÓANYAG XXII. SZENT ISTVÁN KÖNYVHÉT 2014. május 12 17. SAJTÓANYAG XXII. SZENT ISTVÁN KÖNYVHÉT 2014. MÁJUS 12 17., BUDAPEST V., FERENCIEK TERE (KÖNYVHETI TÁJÉKOZTATÓ) Megnyitó A Szent István Társulat szervezésében

Részletesebben

STUDIA LITTERARIA A DEBRECENI EGYETEM MAGYAR ÉS ÖSSZEHASONLÍTÓ IRODALOMTUDOMÁNYI TOMUS XL. Redigunt: I. BITSKEY et L.

STUDIA LITTERARIA A DEBRECENI EGYETEM MAGYAR ÉS ÖSSZEHASONLÍTÓ IRODALOMTUDOMÁNYI TOMUS XL. Redigunt: I. BITSKEY et L. STUDIA LITTERARIA A DEBRECENI EGYETEM MAGYAR ÉS ÖSSZEHASONLÍTÓ IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK KIADVÁNYA TOMUS XL. Redigunt: I. BITSKEY et L. IMRE ILLYÉS GYULA DEBRECEN, 2002 A kötetet összeállította: GÖRÖMBEI

Részletesebben

IRODALMI MÚZEUM III. évf. 1. szám

IRODALMI MÚZEUM III. évf. 1. szám III. évf. 1. szám A PETÕFI HÍRLEVELE Kós Károlyemlékkiállítás Gyermekfoglalkozások a Petõfi Irodalmi Múzeumban Mándy mozi Beszélgetés Maróti Istvánnal a Hang- és Videótár új munkáiról 2003. tavasz A TARTALOMBÓL:

Részletesebben

ISSN 2063-1936 Alapítva: 2011. január 1. Tulajdonos: Bárdos László, Fetykó Judit MINDEN JOG FENNTARTVA A megjelentetett írásokat, képeket az alkotók

ISSN 2063-1936 Alapítva: 2011. január 1. Tulajdonos: Bárdos László, Fetykó Judit MINDEN JOG FENNTARTVA A megjelentetett írásokat, képeket az alkotók IRODALMI EPRESKERT 5. SOKOLDALÚ VIRTUÁLIS MŐVÉSZETI FOLYÓIRAT BUDAPEST, 2011. I. évfolyam 3.szám ISSN 2063-1936 Alapítva: 2011. január 1. Tulajdonos: Bárdos László, Fetykó Judit MINDEN JOG FENNTARTVA A

Részletesebben

Görömbei András IRODALOM ÉS NEMZETI ÖNISMERET

Görömbei András IRODALOM ÉS NEMZETI ÖNISMERET 1 Görömbei András IRODALOM ÉS NEMZETI ÖNISMERET A MAGYARSÁGTUDOMÁNY ÚTKERESÉSE 2 3 IRODALOM ÉS NEMZETI ÖNISMERET I A kulturális embertan tudósai szerint az ember természettől fogva kultúrlény. Csupán biolgóiai

Részletesebben

KOMMENTÁR TARTALOM 2009 1. TOTÁLIS MÚLT Papp István: A párttag, a munkásõr és a rezidens Az állambiztonsági munka különleges formái 37

KOMMENTÁR TARTALOM 2009 1. TOTÁLIS MÚLT Papp István: A párttag, a munkásõr és a rezidens Az állambiztonsági munka különleges formái 37 KOMMENTÁR KÖZÖSSÉG HAGYOMÁNY SZABADSÁG TARTALOM 2009 1 L. Simon László: Az ûr hangjai 3 LELET Prohászka Lajos: Szemközt a semmivel (bevezetés: Békés Márton) 5 MÛHELY Hatos Pál: A csángó irodalom és a vereség

Részletesebben

Tinódi Sebestyén és a régi magyar verses epika (Tanulmányok)

Tinódi Sebestyén és a régi magyar verses epika (Tanulmányok) Tinódi Sebestyén és a régi magyar verses epika (Tanulmányok) Tinódi Sebestyén és a régi magyar verses epika A 2006. évi budapesti és kolozsvári Tinódi-konferenciák előadásai Szerkesztette CSÖRSZ RUMEN

Részletesebben

SZÉNÁSI ZOLTÁN Én nem vagyok magyar? (A zsidó és a katolikus identitás problémái Radnóti Miklós és Sík Sándor életmővében)

SZÉNÁSI ZOLTÁN Én nem vagyok magyar? (A zsidó és a katolikus identitás problémái Radnóti Miklós és Sík Sándor életmővében) SZÉNÁSI ZOLTÁN Én nem vagyok magyar? (A zsidó és a katolikus identitás problémái Radnóti Miklós és Sík Sándor életmővében) (A zsidó identitás kérdése) Joggal merülhet fel az olvasóban a kérdés, hogy hogyan

Részletesebben

Salamon Hugó: Változás-menedzselés. Hozzászólás a Szín 6/3-as számában közölt Közművelődési változások című beszélgetéshez. 64

Salamon Hugó: Változás-menedzselés. Hozzászólás a Szín 6/3-as számában közölt Közművelődési változások című beszélgetéshez. 64 TARTALOM Pomogáts Béla: Üzenni a jelennek 1 Dr. Koncz Gábor: Komplett programok tervezése. Két esettanulmány vázlata 6 Beke Pák Határok nélkül 12 Balipap Zsuzsa: A Határmenti Együttműködések és Fejlesztések

Részletesebben

POMOGÁTS BÉLA A LÉLEK TÉRKÉPE

POMOGÁTS BÉLA A LÉLEK TÉRKÉPE POMOGÁTS BÉLA A LÉLEK TÉRKÉPE Tanulmányok, előadások Kárpátaljai Magyar Könyvek 233. Megjelenik a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával Pomogáts Béla, 2014 Intermix Kiadó, 2014 Intermix Kiadó E-mail: titkarsag@mekk.uz.ua

Részletesebben

Vigilia TARTALOM. Oldal A magyar egyházpolitika fontos eseménye 145 Mihclícs Vid emléke J47

Vigilia TARTALOM. Oldal A magyar egyházpolitika fontos eseménye 145 Mihclícs Vid emléke J47 XXXIV. ÉVFOLYAM Vigilia 3. SZÁM TARTALOM Oldal A magyar egyházpolitika fontos eseménye 145 Mihclícs Vid emléke J47 Seiqeti Endre: Korfordulók tanúja,... 147 Saád Béla: A dialógus embere 153 Boldizsá1'

Részletesebben

80 tiszatáj A NAPKELET, A PERISZKÓP ÉS A PÁSZTORTÛZ MÛHELYPOÉTIKÁJA

80 tiszatáj A NAPKELET, A PERISZKÓP ÉS A PÁSZTORTÛZ MÛHELYPOÉTIKÁJA 80 tiszatáj SZIGETI LAJOS SÁNDOR Meghalt a Nagy Pán!? A NAPKELET, A PERISZKÓP ÉS A PÁSZTORTÛZ MÛHELYPOÉTIKÁJA A Trianon utáni erdélyi magyar irodalom születésének pillanatában és a kezdetek idején az irodalmi

Részletesebben

BRANDENSTEIN BÉLA EMLÉKKÖNYV

BRANDENSTEIN BÉLA EMLÉKKÖNYV BRANDENSTEIN BÉLA EMLÉKKÖNYV Szerkeszt: VERES ILDIKÓ Miskolci Egyetem, BTK, Filozófiatörténeti Tanszék Mikes International Hága, Hollandia 2005. Kiadó 'Stichting MIKES INTERNATIONAL' alapítvány, Hága,

Részletesebben

Végleges változata megjelent a Forrás 2005. évi, jubileumi Cs. Szabó számában.

Végleges változata megjelent a Forrás 2005. évi, jubileumi Cs. Szabó számában. 1 Végleges változata megjelent a Forrás 2005. évi, jubileumi Cs. Szabó számában. Kié (volt/lesz) Cs.Szabó László és életmve? * A görög irodalom volt minden tartomány közül a legnagyobb, amit Róma valaha

Részletesebben

KORUNK XXXVIII.ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 1979. szeptember

KORUNK XXXVIII.ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 1979. szeptember KORUNK XXXVIII.ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 1979. szeptember SIPOS ISTVÁN Ma a holnapi energiáért 665 HORVÁTH IMRE Kecskeképű táj, Kompromisszum, Örömök (versek) 667 HEGEDŰS JÁNOS Benedek Elek szép öregsége 668 KÁNYÁDI

Részletesebben

Szabadkımővesség a magyar médiában 2010-ben (szemelvények)

Szabadkımővesség a magyar médiában 2010-ben (szemelvények) Szabadkımővesség a magyar médiában 2010-ben (szemelvények) Összeállította: Settembrini 1 Tartalomjegyzék Médiák szerint: Alon (91) ArtPortal (74;) atv (80; 111) Barikád (33; 71; 117;167) Belváros.hu (24;)

Részletesebben

írások Baranyai Katalin tanulmánya, és válogatása a két világháború közötti építészeti irodalomból

írások Baranyai Katalin tanulmánya, és válogatása a két világháború közötti építészeti irodalomból Antal Dezső Árkay Aladár Bajcsy-Zsilinszky Endre Bálint Zoltán Borbíró (BIERBAUER) VIRGIL Csaba Rezső ERDEI FERENC Féja Géza Fischer József FODOR SÁNDOR Fülep Lajos Gerevich Tibor Gombos Gyula Granasztói

Részletesebben

[Erdélyi Magyar Adatbank] Balázs Sándor: Szociológia és nemzetiségi önismeret

[Erdélyi Magyar Adatbank] Balázs Sándor: Szociológia és nemzetiségi önismeret J e g y z e t e k [Erdélyi Magyar Adatbank] I. AZ ÚT GUSTIHOZ 1. Csak példaképpen említjük meg, hogy 1932-ben Kolozsváron (a kiadó megjelölése nélkül) megjelent magyar nyelven G. J. Raste skót filozófus

Részletesebben

Cserháti József Egyén és közösség

Cserháti József Egyén és közösség 48. évf. 12. szám 1983. december..dicsértessék a Jézus..." Bari Károly gyújtéséból A Szent Család - Tardon Sík Sándor Az élö Isten Cserháti József Egyén és közösség Párizsi beszélgetés M. D. Chenuvel Szabó

Részletesebben

Kiegészítés Reményik Sándor portréjához (folytatás)

Kiegészítés Reményik Sándor portréjához (folytatás) Antal Margit Kiegészítés Reményik Sándor portréjához (folytatás) Reményik Sándor és az Erdélyi Helikon kapcsolata Sokak keserűségét fejezték ki a Végvári néven fellépő Reményik sorai: Eredj, ha tudsz [

Részletesebben

KOMMENTÁR TARTALOM 2007 2. Békés Márton: Németh László politikai platonizmusa 3 Papp István: Népi-urbánus közeledés? 11

KOMMENTÁR TARTALOM 2007 2. Békés Márton: Németh László politikai platonizmusa 3 Papp István: Népi-urbánus közeledés? 11 kommentar_0702_belivkesz.qxd 4/20/07 3:09 PM Page 1 KOMMENTÁR KÖZÖSSÉG HAGYOMÁNY SZABADSÁG TARTALOM 2007 2 NÉPIEK: ÚJ LÁTÓSZÖG Békés Márton: Németh László politikai platonizmusa 3 Papp István: Népi-urbánus

Részletesebben

Békés Vera: A Polányi család és a pszichoanalízis kezdetei *

Békés Vera: A Polányi család és a pszichoanalízis kezdetei * Békés Vera: A Polányi család és a pszichoanalízis kezdetei *»Miért is írnak mindig olyan kínos parti ködöket, magános képzelıdést, megırülni-kezdést, kisfiúk idegéletét, kéj-öldöklést? Mikor így mászkálnak

Részletesebben

A helyi média integráló szerepe a vallás területén. Bevezetés

A helyi média integráló szerepe a vallás területén. Bevezetés A helyi média integráló szerepe a vallás területén Bevezetés A média a XX. század óta életünk elválaszthatatlan része. Különösen igaz ez az elektronikus médiára, aminek tudatformáló hatása egyre jelentısebb.

Részletesebben

Édes Anyanyelvünk É A A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 200 FT 2009. OKTÓBER XXXI. ÉVF. 4. SZÁM. Tihanyi Lajos: Móricz Zsigmond 1917

Édes Anyanyelvünk É A A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 200 FT 2009. OKTÓBER XXXI. ÉVF. 4. SZÁM. Tihanyi Lajos: Móricz Zsigmond 1917 A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 200 FT Édes Anyanyelvünk 2009. OKTÓBER XXXI. ÉVF. 4. SZÁM A TARTALOMBÓL: Deme László, Kiss Jenõ, Korzenszky Richárd írása Bencédy József: Nyelvünk értékei

Részletesebben

KULTÚRÁK TÉRHÓDÍTÁSA

KULTÚRÁK TÉRHÓDÍTÁSA KULTÚRÁK TÉRHÓDÍTÁSA ÚJ VILÁGRENDEZDÉSEK. MAGYAR ÉLETMEZK HOLLANDIAI MIKES KELEMEN KÖR 45. TANULMÁNYI NAPOK 2004. szeptember 9-12. Elspeet, Hollandia Mikes International Hága, Hollandia 2005. Kiadó 'Stichting

Részletesebben

Anyanyelvi örökségünk tíz kötetben

Anyanyelvi örökségünk tíz kötetben Szemle 365 angolban a nem folyamatosaknak) néhány aljelentése között az egyik legfontosabb a cselekvések tényének közlés. Ez a tényközlı jelentés némiképp független a cselekvések belsı dinamizmusának határpontjától.

Részletesebben

Írói számvetés élettel és életművel

Írói számvetés élettel és életművel II. KÍSÉRLETEK Írói számvetés élettel és életművel 1949. november 12-i keltezéssel és Szigorúan bizalmas! jelzettel az akkori bukaresti magyar követ, Széll Jenő tájékoztatót készített a Kolozsváron történt

Részletesebben