Alapy Gáspár Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium MUNKATERV TANÉV. Készítette: Laki Lászlóné intézményvezető

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Alapy Gáspár Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium MUNKATERV 2013-2014. TANÉV. Készítette: Laki Lászlóné intézményvezető"

Átírás

1 Alapy Gáspár Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium MUNKATERV TANÉV Készítette: Laki Lászlóné intézményvezető 1.

2 TARTALOM: 1. Az intézmény szervezeti strukturája Az intézmény szervezeti felépítése és vezetése... 3 Feladatorientált vezetési szerkezet Személyi feltételeink... 4 A ben érvényes megbízatások Ingatlan és tárgyi feltételeink Képzési struktúra, tanműhelyek, gyakorlati képzés Tanügy igazgatási és fejlesztési feladataink a tanévben A tanév helyi rendje A tankönyvellátás rendje...18 A beiratkozás ideje A kollégium helyi rendje Tanév eleji feladatok: Dokumentációkezelési, adminisztrációs feladatok Tanügy igazgatási nyomtatványok kezelése...22 ADAFOR kezelése...22 KIR kezelése...22 Érettségi szoftver kezelése...22 Szakmai vizsga-nyilvántartási rendszer kezelése Nevelési, oktatási és fejlesztési feladataink a ben Kiemelt céljaink Iskolavezetési, irányítási feladatok Minőség a kollégiumunkban Sikerkritériumok További fontos célok Partnerkapcsolat fejlesztése Pedagógiai fejlesztési feladataink A munkaközösségek általános működési és fejlesztési feladatai Ifjúságvédelmi feladatok Egészséges életmódra és a környezeti neveléssel kapcsolatos feladatok DÖK működésével kapcsolatos feladatok Továbbképzések, beiskolázás Hagyományápolás és intézményi kultúra fejlesztésével járó feladatok Hagyományos rendezvényeink Eseménynaptár a tanévre A kollégium kötelező és szabadon választható programjai Kötelező foglalkozások havi bontása Szabadon válaszható foglalkozások, programok: Záradék

3 1. Az intézmény szervezeti struktúrája 1.1. Az intézmény szervezeti felépítése és vezetése A felvázolt intézményi hierarchia természetesen a felelősségi területek átruházását, az irányítási folyamatok egymásba kapcsolódását jelentik. A szervezeti felépítést ábrázoló grafika a középiskola intézményi irányítási szintjeit mutatja: Feladatorientált vezetési szerkezet A mellékelt ábrán az iskola szervezete két vezetői szintben realizálódik. Az első szinten azok a vezetők láthatók, akik az iskola belső életének biztosítói, rugói. Ide tartozik a diákönkormányzatot segítő pedagógus is, aki közvetlenül az igazgató irányítása alatt dolgozik. Iskolánk egy intézményvezetővel, egy műszaki intézményvezető-helyettessel, és egy közismereti-adminisztrációs intézményvezető-helyettessel; a kollégium tagintézményvezetővel működik. A gazdasági vezető beosztás megszűnt, az iskolában gazdasági ügyintéző tevékenykedik, a kollégiumban gondnok-raktáros látja el a gazdasági feladatokat. Az intézményvezető távollétében a műszaki intézményvezető-helyettes a megbízott intézményvezető, ha ő is akadályoztatva van, akkor a közismereti-adminisztrációs intézményvezető-helyettes az intézmény megbízott vezetője, amely az SZMSZ-ben is rögzített. A tanműhelyi oktatást, a szakmai elméleti oktatást a műszaki intézményvezető-helyettes irányítja. A teljes gyakorlati munkáért, a szakoktatók munkájáért felelős, ezeket szervezi és 3.

4 ellenőrzi. Feladata a szakmai vizsgák és a szintvizsgák megszervezése, a műszaki vezetővel együtt közösen felelnek a vizsgák feltételeiért. A műszaki intézményvezető-helyettes szervezi a belső-külső gyakorlati képzéseket, a külső gyakorlati munkahelyek megszervezése, ezek ellenőrzése. Felel a tanműhely munka-, baleset-, tűzvédelmi, valamint az egyéb előírások meglétéért és ezeket betartatja a szakoktatókkal és a tanulókkal. A pályaválasztási felelős feladatait is ellátja (beiskolázás lebonyolítása, a pályaválasztási előadások szervezése). A közismereti-adminisztrációs intézményvezető-helyettes felel a közismereti és a szakmai elméleti tanárok munkájáért, szervezi és irányítja nevelő-, oktató munkát. Az órarendkészítés, az adminisztrációs munka, naplók ellenőrzése, hiányzások, igazolások, határozatok a felszólító levelek kiküldésének a munkaköri kötelessége. A munkaközösségeket felügyeli, felel az iskolai rendezvények színvonaláért. Felügyeli az ifjúságvédelmi munkát, a fegyelmi tárgyalásokon részt vesz. Segíti az intézményvezető munkáját a középszintű érettségi vizsga megszervezésében, és lebonyolításában. A szükséges határozatokat előterjeszti az intézményvezetőnek. A munkaközösségeknek aktívabban kell működniük. Tervszerű munkavégzésre, a követelményszint, a pedagógiai elvek egységes kidolgozására és alkalmazására kell törekedni. Továbbra is kiemelt feladat a pályakezdő kollégák segítése, az óralátogatások gyakoribbá tétele és annak tartalmas, hatékony, segítő szándékú megbeszélése. A pedagógiai vagy szervezeti kérdésekben születő döntésekben a jogszabályban meghatározott módon vesz részt a nevelőtestület egésze és a diákönkormányzat Személyi feltételeink Az intézményben engedélyezett pedagógus létszám: 42fő Pedagógus neve Végzettsége Munkaviszony kezdete-, vége 1. Laki Lászlóné - intézményvezető 2. Zsidi Henriett közismereti-adminisztrációs igazgató-helyettes Oktatott tantárgyak egyetem, szakvizsga matematika, fizika egyetem magyar nyelv és irodalom 3. Balogh István egyetem (vegyészmérnök) informatika szakmai informatika 4. Bartók Sándor egyetem testnevelés 4.

5 5. Édes Béla egyetem biológia, kémia munka balesetvédelem 6. Dr. Fehérváry Magda egyetem, doktori fokozat PhD történelem, társadalomismeret művészettörténet 7. Gáspár Ronald egyetem villamos szakmai elmélet és gyakorlat 8. Maksa Lászlóné főiskola, mérnök-tanár női szabó szakmai elmélet 9. Nagy Csilla - KT elnök főiskola, tanítóképző német 10. Olasz Pál főiskola, szakvizsga fodrász szakmai elmélet 11. Polgár István egyetem gépész szakmai elmélet 12. Somogyi András főiskola, szakvizsga gépész szakmai elmélet szakoktató 13. Szlukovényi János főiskola, mestervizsga gépész szakmai elmélet szakoktató 14. Szüsz János főiskola gépész szakmai elméleti szakoktató 15. dr. Trugly Katalin egyetem, doktori fokozat PhD angol, magyar nyelv és irodalom 16. Varga István főiskola villamos szakmai elmélet és gyakorlat GYES 17. Czemmel-Adamicza Renáta főiskola női szabó szakmai elmélet 18. Nagy Márta egyetem informatika Szakmai gyakorlat 19. Fűri Imre - műszaki igazgatóhelyettes 20. Czifra Jánosné középfokú, mestervizsga 21. Gaál Erika ruhaipari technikus, mestervizsga 22. Nagyné Krajczár Márta középfokú, mestervizsga főiskola, szakvizsga villamos szakmai elmélet és gyakorlat fodrász szakmai gyakorlat női szabó szakmai gyakorlat fodrász szakmai gyakorlat 23. Mészáros Tibor érettségi végzettség gépész szakmai gyakorlat 24. Fortágh László egyetem gépész szakmai gyakorlat 5.

6 25. Némedi György főiskola gépész, hegesztő szakmai gyakorlat 26. Németh Béláné középfokú iskolai végzettség + OKJ 27. Pokornyi József István technikum OKJ-s szakmák női szabó szakmai gyakorlat hegesztő szakmai gyakorlat 28. Rózsahegyiné Ékes Adrienn főiskola, mestervizsga fodrász szakmai gyakorlat, elmélet 29. Vizeli Attila technikum OKJ-s szakmák 30. Mohácsi Zoltán középfokú iskolai végzettség, OKJ szakma gépész szakmai gyakorlat hegesztő szakmai gyakorlat Kollégium 1. Tóth Nándor- megbízott tagintézmény-vezető egyetem nevelőtanár (történelem) 2. Katonáné Tóth Judit főiskola nevelőtanár (biológia-kémia pénzügyi) 3. Vörösné Baranyai Edit főiskola nevelőtanár GYES 4. Dr. Mihalikné Csóti Éva főiskola nevelőtanár (testnevelés) Óraadók 2. Hidi László főiskola villamos szakmai elmélet 3. Kinhefner Vendel főiskola villamos szakmai gyakorlat 5. Villám Béláné főiskola gépész szakmai elmélet 6. Moncz Imre technikum villamos szakmai gyakorlat 8. Flaska Katalin egyetem magyar nyelv és irodalom Technikai személyzet 1. Ásbóth Miklósné - iskolatitkár 2. Tamasics Imréné gazdasági ügyintéző ig 3. Vizeli Attiláné gazdasági ügyintéző 4. Nemesfalviné Dobi Zsuzsanna takarító - iskola 5. Kovács Tiborné takarító - iskola 6.

7 6. Juhász Lajosné takarító - iskola 7. Nagy Ferenc karbantartó iskola + kollégium 8. Szaszák Györgyné takarító tanműhely 9. Kálmán Gézáné takarító tanműhely Kollégium 1. Pokóné Kedves Elvira raktáros 2. Barati Bertalanné portás 3. Dávid Józsefné portás 4. Kökény Zsuzsanna portás 5. Szaszák Csilla takarító - kollégium 6. Mózesné Herczeg Ildikó takarító - kollégium FŐISKOLAI TANULMÁNYT FOLYTATNAK A 2013/2014. TANÉVBEN: Ásbóth Miklósné iskolatitkár Vörösné Baranyai Edit nevelőtanár Varga István Érvényes tanulmányi szerződéssel rendelkezik, tanulmányait az Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Karán, könnyűipari mérnökképzésben folytatja (7. félév) ig tanulmányait befejezi. Képzése államilag finanszírozott, útiköltség és más jellegű hozzájárulást nem kap. Művelődésszervező főiskolai diplomával rendelkezik, jelenleg a Kodolányi János Főiskolára jár Budapestre, család és gyermekvédelem szakos pedagógus lesz, amelyet a fenntartó nem támogat BMF - Kandó Kálmán villamosmérnöki szak, villamosenergetika szakirány- BP Tanulmányait az ÓE mérnöktanári szakon jén kezdte meg, térítésmentes képzésben. AZ ALAPFELADAT ELLÁTÁSHOZ SZÜKSÉGES VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSE ELŐÍRT: Balogh István Fortágh László: BME - vegyészmérnök - Bp nem jogosít informatika tantárgy tanítására tanulmányi szerződés ELTE, ITK, informatika tanári szak, ez a képzést hó folyamán be kellett volna fejeznie, a mai napig nincs leadott diplomamunkája. A törvényi szabályozások szerint kinevezése határozott jogviszony, ig. Intézményünk sem útiköltséget, sem tandíjat nem fizet ebben a tanévben. BME - gépészmérnöki kar - Bp intézményünkben szakmai gyakorlati tárgyat oktat, de szükség esetén elméleti tárgyakat is oktathat. Nincs pedagógus végzettsége. A törvényi szabályozások szerint kinevezése határozott jogviszony, ig. Mérnök-tanári 2 éves megszerzését írjuk elő. 7.

8 Gáspár Ronald: Mészáros Tibor: Vysoká Skola Techniká V Kosiciach - villamos mérnök - Kassa, A diploma honosítása megtörtént, mesterfokozatnak felel meg, okleveles villamos mérnök. Nincs pedagógus végzettsége. A törvényi szabályozások szerint kinevezése határozott jogviszony, ig. Mérnök-tanár 2 éves megszerzését írjuk elő. gépipariszakközépiskolai érettségije van, ezzel lát el szakoktatói teendőket. Kinevezése határozott idejű: Műszaki szakoktató - főiskolai szintű - elvégzése javasolt, vagy mestervizsga megszerzése és legalább 60 órás felsőoktatási intézmény által szervezett módszertani továbbképzés Szüsz János: NYMF - mezőgazdasági gépész-üzemmérnök - Nyíregyháza, Nincs pedagógus végzettsége. A törvényi szabályozások szerint kinevezése határozott jogviszony, ig. Mérnök-tanár 2 éves megszerzését írjuk elő. Németh Béláné: Mohácsi Zoltán: Czifra Jánosné: Gaál Erika: szakközépiskolai érettségi + OKJ női szabó szakma, ezzel lát el szakoktatói feladatokat. Nincs pedagógus végzettsége. A törvényi szabályozások szerint kinevezése határozott jogviszony, ig. Felsőfokú szakirányú pedagógus végzettség(műszaki szakoktató - főiskolai szintű - elvégzése javasolt), vagy mestervizsga megszerzése szakközépiskolai érettségi + OKJ minősített hegesztő, ezzel lát el szakoktatói feladatokat. Nincs pedagógus végzettsége. A kinevezését határozott jogviszonyra módosította a fenntartó, ig. Műszaki szakoktató - főiskolai szintű - elvégzése javasolt, vagy mestervizsga megszerzése és legalább 60 órás felsőoktatási intézmény által szervezett módszertani továbbképzés. szakközépiskolai érettségi + OKJ fodrász + mestervizsga, ezzel lát el szakoktatói feladatokat. Nincs pedagógus végzettsége. Legalább 60 órás felsőoktatási intézmény által szervezett módszertani továbbképzés javasolt. szakközépiskolai érettségi + OKJ női szabó + mestervizsga, ezzel lát el szakoktatói feladatokat. Nincs pedagógus végzettsége. Felsőfokú szakirányú pedagógus végzettség(műszaki szakoktató - főiskolai szintű - elvégzése javasolt) A tűz- és munkavédelmi bejárás során a hegesztő szakoktatók és a munkájukat közvetlenül irányítók nem rendelkeznek tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvánnyal. (Pokornyi József, Mohácsi Zoltán, Némedi György, Szüsz János; a hegesztők közvetlen munkahelyi vezető: Pokornyi József) A tűzvédelmi szakvizsga megszerzése szervezés alatt áll, október végéig beindítjuk a tanfolyamot. Ahhoz, hogy iskolánk nagyobb eséllyel részt vehessen a HÍD programban, a tanulási nehézségekkel, magatartási zavarokkal küzdő gyermekek, fiatalok tanítására fel kell készülnünk. Ezért Nyitott Iskolák - Az egyenlő esélyű hozzáférés lehetőségének biztosítása a pedagógusok továbbképzése révén (TÁMOP A-12/ ) elnevezésű projekt keretén belül 2*30 órás továbbképzésre iskolázzuk be a kollégáinkat. - Kommunikációs hídépítés ép és fogyatékos emberek között (30 kredites pedagógus továbbképzés) - Esélyteremtő kapcsolati tréning (30 kredites pedagógus továbbképzés) 8.

9 Tanfolyami részvételre javasoljuk: Fortágh László, Gaál Erika, Gáspár Ronald, Mészáros Tibor, Németh Béláné, Szüsz János, Czifra Jánosné, Nagy Csilla, Bartók Sándor, Balogh István, Olasz Pál A továbbképzés szervezés alatt áll, várhatóan november első hetétől indul. A ben érvényes megbízatások Intézményvezető: Laki Lászlóné Műszaki intézményvezető-helyettes: Füri Imre Közismereti-adminisztrációs intézményvezető-helyettes: Zsidi Henriett Tagintézmény vezető (megbízott) Tóth Nándor Osztályfőnöki munkaközösség-vezető: Nagy Csilla Szakmai munkaközösség-vezető: Szlukovényi János Reáltárgyak munkaközösségének vezetője: Somogyi András Humántárgyak munkaközösségének vezetője: Dr. Fehérváry Magda Diákönkormányzatot segítő pedagógus: Édes Béla Ifjúságvédelmi felelős Nagy Csilla Osztályfőnökök, szakmacsoportok: Szakiskolai évfolyamok: Osztály Osztályfőnök Szakmacsoport(ok) 1.B/9. Polgár István hegesztő 1.C/9. Nagy Csilla ipari gépész + villanyszerelő 1.D/9. Maksa Lászlóné női szabó 2.B/10. Szüsz János géplakatos + hegesztő 2.C/10. Somogyi András női szabó + villanyszerelő 2.D/10. Rózsahegyiné Ékes fodrász 1.B/11. Adrienn Bartók Sándor géplakatos + hegesztő 1.C/11. Olasz Pál fodrász + villanyszerelő 2.B/12. Szlukovényi János géplakatos + karosszérialakatos + hegesztő (másodszakma) 2.C/12. Édes Béla fodrász + női szabó + villanyszerelő 9.

10 Szakközépiskolai évfolyamok: Osztály Osztályfőnök Szakmacsoport(ok) 12.A Dr. Fehérváry Magda gépészet + informatika 12.E Dr. Trugly Katalin 1.3. Ingatlan és tárgyi feltételeink Az Új Széchenyi Terv keretében ÚJ TÁVLATOK TIOP / projekten belül valósult meg a tanműhelyünk emeletráépítéssel történő bővítése és felújítása. A teljes épület akadálymentes, a lift a főbejárat mellé került, melyen mind a három szint elérhető. Felújították a tűzvédelmi és elektromos hálózatot, de megújultak a vizesblokkok is, valamint a fűtésrendszer korszerűsítése is megtörtént. Az egész épület egységes hőszigetelő rendszerrel új külső burkolatot kapott. Az épület előtt új parkolót alakítottak ki. Az épület harmadik szintjén a varrótanműhelyek és a fodrásztanműhelyek találhatók. A gyakorlati oktatás a modern kor követelményeinek megfelelő 1347 m 2 -es tanműhelyben történik. A es tanév második félévében a főépületünk is külsőben megújult a tanműhelyhez hasonlóan, külső hőszigetelést kapott, a nyílászárók cseréjére is sor került, a lapos tető korszerűsítése is megtörtént. Az iskolát park veszi körül, amelynek gondozása, széppé tétele egész évben folyamatosan történik. Az iskolaépület vizesblokkja felújításra szorul. A kollégiumban ebben a tanévben is törekszünk a takarékos és előrelátó gazdálkodásra. Szálláshely kihasználásunk a vendégéjszakáknak köszönhetően jónak mondható. Valamennyi rendezvényünket igyekszünk minél kevesebb költséggel lebonyolítani. A nyár folyamán néhány lakószobában járólapot kellett cserélni, illetve több helyiségben végeztünk egészségügyi festést. Továbbra is fontos feladat az eszköz és felszerelési jegyzékben foglaltak biztosítása az elhasználódás miatt. Csőtörések, dugulások gyakoriságából kiindulva a vízvezeték-rendszer felújítása is fontos feladat lenne a fűtési rendszer korszerűsítése mellett. A diákok 3 és négy ágyas szobákban vannak elhelyezve a második emeleten. Az első emeleti szobákat lehetőség szerint bérbe adjuk, tartós lakhatás esetén szerződéses, pár napos tartózkodás esetén vendégéjszakás rendszerben. Négy tanulószoba áll a gyerekek rendelkezésére, valamint egy klubterem rendezvények lebonyolítására. 10.

11 Számítógéptermünkben a számítógépek nagy része rendkívül elavult, a gépek jó része 7-8 éves és korszerűtlen operációs rendszerrel (Windows XP) fut. A fiúk és lányok részére külön konditerem van kialakítva, valamint van egy videó (DVD) szobánk, ahol filmnézésre, csoportfoglalkozásokhoz tartozó videók megnézésére van lehetőség. Szintén ezt a célt szolgálja a kollégiumban található 2 db projektor a hozzá tartozó vetítővászonnal. A diákok számára ingyenes wi-fi hálózat üzemel, azonban a megnövekedett igények miatt (a tanulók nagy része már saját laptopot, használ) a hálózat sebessége sokat romlott az elmúlt években. Intézményünk konyháját március 1-jétől a Kölyök Kft üzemelteti, az ebédlő rész továbbra is a kollégiumhoz tartozik. A diákok sportolási lehetőségei jónak mondhatóak, az említett konditermeken kívül, asztaliteniszre, focira, röplabdára is van lehetőség. A téli hónapokban a kollégium szomszédságában lévő tornatermet szoktuk bérelni, heti két alkalommal, fenntartói engedéllyel. Bízunk benne, hogy ebben a tanévben is használhatjuk a létesítményt. Tárgyi feltételeink: - Bár vannak még, főleg egyes tantárgyakat érintő, hiányosságaink, rövid és hosszú távú terveink egyik legfontosabb eleme a naprakész, modern eszközökkel felszerelt iskola, a nem csak megfelelő, hanem otthonos, kényelmes és esztétikus környezet. - Az iskolánk főépületében két informatika szaktanterem van, 20, ill. 21 számítógéppel. A gépek megfelelnek a követelményeknek, másfél éve lettek beállítva, Windows10-es op. rendszerrel rendelkeznek. A monitorok is ki lettek cserélve, a biztonságosabb LCD monitorokra. Az internet-hozzáférés megfelelő, nyomtatási, illetve szkennelési lehetőség viszont nincs. Mindkét terem rendelkezik egy-egy projektorral is. Az utóbbi időben szándékos rongálás nem történt, a gépek működőképes állapotban vannak. A MOL tanműhelyben kb. 40 darab számítógép van, amelynek műszaki állapota felújítást igényel. A kollégiumnak is külön számítógép terme van. - A nagy osztálylétszámokhoz viszonyítva a sporteszközök nagy része nem elegendő, hasonlóan szertáraink felszereltségét is bővíteni kell. A hetes tanteremben a könyvtár kialakítása, olvasótermivé tétele befejeződött, köszönet érte Bodnár Anikó tanárnőnek, aki jelenleg a KLIK-nél iskolánk szakképzési referense. - A es tanév szeptemberében megfelelő létszámú, internet-hozzáféréssel rendelkező gép állt rendelkezésre, nyomtatási lehetőséggel. Egy fénymásoló 11.

12 beállításával a fénymásolás is megoldott volt. A as tanév végére talán egy gép használható, fénymásolni, nyomtatni nagyon nehéz, csak az irodákban lehet. A rendszergazda feladatok megoldása is problematikus. Digitális tábla nincs az iskolánkban, a digitális napló folyamatban van, de nem került bevezetésre. A tantermekben sincs internet hozzáférés. - A tanműhely műszaki állapota az előzőekben leírtak szerint kiváló, a modern kor követelményeinek megfelelő, a tantermek, műhelyek villanyvezetékeinek kábelcsatornában történő elhelyezése megtörtént. Bővítettük könnyűipari szaktantermeink gépparkját, a tervezett beruházások megvalósultak: kis helyigényű, korszerű géppark került beszerzésre Képzési struktúra, tanműhelyek, gyakorlati képzés Az idei tanév iskolánkban 12 osztállyal indult: 10 szakiskolai osztállyal (7 szakmában, 24 szakmai csoporttal), 2 szakközépiskolai osztállyal (2 szakiránnyal és 2 szakmai csoporttal). Három éves szakmai képzés 9. és 10. évfolyamon történik: a 9. évfolyamon duális képzés, a 10. évfolyamon előrehozott szakképzés, a többi évfolyamunkon 2+2-es modulrendszerű képzés folyik: villanyszerelő, női szabó, fodrász, hegesztő, géplakatos, karosszérialakatos szakmákban. Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás csak 12. osztályban van (szakközépiskolai osztályunkban gépész és informatikus szakmai oktatást végzünk.) Nappali rendszerű érettségire felkészítő oktatásban a szakiskolai bizonyítvánnyal rendelkezőket részesítjük a 12.E osztályban. Az idei tanév további feladatai: a munkaerő-piaci igényeknek, valamint az új OKJ-s szakmai és vizsgakövetelményeknek való megfelelés, amely a képzési kínálatunk felülvizsgálatát is indokolttá teszi. Az iskoláknak fel kell készülniük - akár új szakmák lehetőségének figyelembevételével - az új képzési struktúrának megfelelő oktatásra. Kiemelt feladat: új moduláris helyi tantervek szakmánkénti elkészítése, valamint a modulrendszerű vizsgák lebonyolítása. 12.

13 Tanulócsoportok, létszámok a kollégiumban Jelenleg a kollégiumba beiratkozó diákok száma 58 fő, ez a létszám hét iskolában oszlik el. A tanulókat fenntartói utasításra két tanulócsoportba szerveztük. (Lásd melléklet). A tanulócsoportok vezetői: 1. tanulócsoport - Katonáné Tóth Judit 2. tanulócsoport - Vörösné Baranyai Edit Jókai Mór Gimnázium: 20 fő Alapy Gáspár Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium: 22 fő Kultsár István Szakközépiskola és Szakiskola: 4 fő Széchenyi István Közgazdasági - Informatikai Szakközépiskola: 8 fő Pannon Kincstár Tanoda: 1 fő Kempelen Farkas Szakközépiskola és Szakiskola: 2 fő Lia Alapítványi Óvoda és Szakközépiskola Győr: 1 fő 2. Tanügyigazgatási és fejlesztési feladataink a tanévben A dolgozók, a tantestület, a tanulók munkakörülményeinek javítása, az iskolai környezet esztétikusabbá tétele. Aktívabb szakmai munkaközösségi tevékenység motiválása. Az intézményi kommunikáció fejlesztése, az információáramlás hatékonyságának növelésével a vezetési folyamat célszerűbbé tétele. A munkaerő-piaci igényekhez igazodó képzési struktúra kialakítása az új OKJ-nak megfelelően, a szakmai gyakorlat feltételeinek folyamatos fejlesztése, a társadalmi, szülői igényeknek megfelelő képzési kínálat biztosítása. A partnerkapcsolatok kiszélesítése a támogatók, szponzorok megnyerése céljából, a finanszírozási csatornák jobb kihasználása. A szakos ellátottság biztosítása, különösen a szakmai elméleti és gyakorlati képzés területén, a szakmai idegen nyelv jelentőségének növelése. A szakiskolai innovációs és mobilitási projektekhez való kapcsolódás lehetőségeinek feltárása, a programokba való bekapcsolódás ösztönzése. Diákjaink korszerű tudásának biztosítása, melyet munkahelyükön vagy további tanulmányaik során eredményesen hasznosíthatnak. A pedagógiai program, szervezeti és működési szabályzat, és a helyi tanterv felülvizsgálata, aktualizálása. 13.

14 A kollégium is a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ a fenntartása alá tartozik, így nevelési oktatási céljaik hasonlóak az iskoláéhoz. A kollégium gondoskodjon a hátránykompenzációról és/vagy a tehetséggondozásról. Az intézményrendszer hatékony működése érdekében elvárás az intézményi minőségirányítási rendszer működtetése és fejlesztése. Elvárás a szakmai együttműködés az egyéb fenntartású intézményekkel Elvárás az intézményvezetőkkel szemben az intézmény jó hírének erősítése 2.1. A tanév helyi rendje A tanév helyi rendjét az emberi erőforrások minisztere 47/2013.(VII.4.) EMMI rendelete alapján terveztük. A tanév kezdő és befejező időpontja: A es tanévben a tanítási év első tanítási napja szeptember 02. (hétfő) ésaz utolsó tanítási napja június 13. (péntek). A tanítási napok száma 179 nap. A szakközépiskola és szakiskola befejező évfolyamán az utolsó tanítási nap április 30. A tanítási év első féléve január 17-ig tart. A tanulókat, kiskorú tanuló esetén a szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről január 24-ig értesítjük. A szünetek kezdő és befejező időpontja, időtartama: Az őszi szünet október 28-tól október 31-ig tart. A szünet előtti tanítási nap október 25. (péntek). A szünet utáni első tanítási nap november 4. (hétfő). A téli szünet december 23-tól január 03-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2013.december 21. (szombat). A szünet utáni első tanítási nap 2014.január 6. (hétfő). A tavaszi szünet április 17-től április 22-ig tart.a szünet előtti utolsó tanítási nap április 16. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap április 23. (szerda). 14.

15 A nevelés nélküli munkanapok, felhasználása: A szorgalmi idő alatt a nevelőtestület a tanév helyi rendjében hat pedagógiai munkanapot nevelés nélküli munkanapként használ fel, amelyből egy nevelés nélküli munkanap programjáról a nevelőtestület véleményének kikérésével az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni Diáknap, Alapy-emléknap Nevelőtestületi értekezlet május írásbeli érettségi vizsgák (magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem) május 12? írásbeli szakmai vizsgák A nemzeti, helyi intézményi megemlékezések, ünnepek időpontjai: szeptember 02. Tanévnyitó ünnepély október 06. Aradi vértanúk napja október 22. Megemlékezés az 1956-os októberi forradalomról október 25. Egészségnap december 13. Szalagavató december 21. Karácsonyi ünnepség február 25. Kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak emléknapja március 14. Megemlékezés az március 15-i forradalomról és szabadságharcról április 16.Holokauszt áldozatainak emléknapja április 30.Ballagás június 04. Nemzeti Összetartozás Napja június 20. Tanévzáró ünnepély A nevelőtestületi értekezletek időpontjai: augusztus 26. Alakuló értekezlet augusztus 30. Tanévnyitó értekezlet szeptember 20. Nevelési értekezlet január 16. Félévi osztályozó értekezlet 15.

16 2014. január 21. Félévi értékelő értekezlet április 29. A végzős évfolyamok év végi osztályozó értekezlete június 12. A évfolyamok osztályozó értekezlete július 01. Év végi értékelő értekezlet Szülői értekezletek időpontjai: szeptember évfolyam összevont szülői értekezlete október 21. szülői értekezlet; a szülői munkaközösség alakuló értekezlete április 14. szülői értekezlet Telefonon bármikor rendelkezésükre állunk a tisztelt szülőknek, ha gyermekeik felöl érdeklődnek. Osztályozó és javító vizsgák időpontjai A félévkor illetve évvégén osztályozhatatlan tanulók számára az osztályozó értekezletet követő legalább egy hónap felkészülési időt követően szervezünk Az intézmény igazgatója a beszámoló vizsgákra legalább két vizsgaidőszakot jelöl ki: a) őszi szünetet követő hét, b) téli szünetet követő hét, c) tavaszi szünetet követő hét, d) a tanév rendjében meghatározott utolsó tanítási nap hetét megelőző hét. A diákközgyűlés időpontja A DÖK igénye szerint november december 06. Diák nap - Alapy nap Gólyanap. A évi május júniusi írásbeli középszintű érettségi vizsgák Magyar nyelv és irodalom május 5. 8:00 óra Matematika május 6. 8:00 óra Történelem május 7. 8:00 óra Angol nyelv május 8. 8:00 óra 16.

17 Német nyelv Biológia Informatika május 9. 8:00 óra május 14. 8:00 óra május 16. 8:00 óra Szóbeli érettségi vizsgák június a osztály június e osztály Szakmai vizsganapok május :00-tól írásbeli vizsgarész május június gyakorlati és szóbeli vizsgarész A felvételi eljárás és elbírálásuk helyi rendje A Hivatal honlapján közlemény formájában nyilvánosságra hozza a középfokú iskolák tanulmányi területeinek meghatározási formáját A középfokú iskolák a Hivatal által közzétett közleményben foglaltak szerint meghatározzák tanulmányi területeik belső kódjait és a Hivatal által meghatározott formában megküldik a Felvételi központnak Felvételi tájékoztatót kell nyilvánosságra hozni a középiskolának Az általános felvételi eljárás kezdete Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak, az adatlapok első példányát a Felvételi Központnak A középfokú iskola nyilvánosságra hozza a jelentkezők felvételi jegyzékét A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában A Felvételi Központ elektronikus formában megküldi a középfokú iskolának a hozzájuk jelentkezettek listáját ABC sorrendben A Felvételi Központ a módosító tanulói adatlapok alapján kiegészíti a jelentkezettek listáját Ideiglenes felvételi rangsor elküldése a Felvételi Központnak , 18. A Felvételi Központ kialakítja a végeredményt, elküldi a középfokú iskolának A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést 17.

18 Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az általános felvételi eljárás keretében a felvehető létszám 90%-nál kevesebb tanulót vettek fel Rendkívüli felvételi eljárás június 27. Beiratkozás Országos mérés, értékelés, szakmai ellenőrzések A köznevelésről szóló törvény 80. (1) bekezdése alapján, a nevelési oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet 79. (6) bekezdése szerint országos mérés, értékelés keretében meg kell vizsgálni az olvasási szövegértési és a matematika alapkészségek fejlődését 10. évfolyamon május 28-ára rendelték el a kompetenciamérést. A mérésben résztvevő osztályok számára kötelező tanórai foglalkozás nem szervezhető, de tanítási napnak számít. A méréshez szükséges adatokat a Hivatal részére november 22-ig küldjük meg, a Hivatal által meghatározott módon. A Hivatal az előző tanévi kompetenciamérésről február 27-ig országos, intézményi és fenntartói szintű elemzést készít, amelyet megküld az intézmény vezetőnek. Ezt nevelési értekezleten elemezzük. A köznevelésről szóló 80. (1) bekezdése alapján a es tanévben országos mérés, értékelés keretében gondoskodni kell a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatáról. A fittség felmérést április 2. és május 27. között kell megszervezni a korábbi években rendelkezésünkre bocsájtott, a fittség vizsgálatára alkalmas módszertani anyagok alapján január 2. és április 1. között szakmai ellenőrzés keretében meg kell vizsgálni a magán tanulóvá nyilvánítással kapcsolatos eljárásokat. A tankönyvellátás rendje november 15-ig. Tankönyvigény felmérése a tanévre december 15-ig. Tankönyvtámogatás módjának meghatározása, a szülő és cselekvőképes tanuló értesítése február 15-ig. Tankönyvrendelés határideje 18.

19 2014. augusztus 15-ig. Tankönyvcsomagok összeállítása augusztus Tankönyvosztás A beiratkozás ideje június. 27. A tanév 9. évfolyamos és egyéb osztályokba új tanulók beiratkozása. 3. A kollégium helyi rendje 1. Tanév eleji feladatok: Tanulók és szülők fogadása Házirend, Csoportszabályok Tűz-és balesetvédelmi oktatás Törzskönyvi adatok, igazolások begyűjtése Adatlapok kitöltése Iskolai énkép, stressz, tanulási stílus felmérése Korrepetálási igények felmérése augusztus Munkakezdés - Tanévnyitás megbeszélése - Csoportbeosztás egyeztetése a nevelőkkel - A tanulók elhelyezésének megbeszélése augusztus Szobák átvétele (csoportvezető tanárok) augusztus Gólyatábor szeptember 1. - Tanulók és szülők fogadása - Diák önkormányzati megbeszélés a tanév fő feladatairól - Törzskönyvi adatok begyűjtése (tagintézmény vezető) - Ügyeleti napló megnyitása, étkezési létszám pontosítása - Balesetvédelmi oktatás csoportonként (csoportvezetők) 1 2. hét 19.

20 - Házirend, napirend ismertetése - Egyéni és csoportos megbeszélések kiemelten az elsősökkel - Kötelező és szabadon választható foglalkozások időpontjának és tematikájának meghatározása - Szobaleltárak aláíratása - Konditerem, számítógépes terem átvétele - Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők igazolásainak begyűjtése - Orvosi igazolások beszedése - Csoportnaplók megnyitása - Családi és szociális háttér, neveltségi és tudásszint valamint tanulói szokások felmérése az elsős diákoknál - A felmérés alapján a felzárkóztatás megszervezése, egyéni fejlesztési terv beépítése a csoportok munkatervébe - Látogatás az iskolákban, kapcsolatfelvétel az osztályfőnökökkel 2-3. hét - korrepetálások, szakkörök megszervezése - nevelői és fejlesztési tervek leadása - kötelező és szabadon választható foglalkozások beindítása - Szülői értekezlet Nagyobb rendezvények időpontja és felelőse Rendezvény Időpont Felelős Gólyatábor augusztus 31. Diáktanács Beköltözés, tanulók fogadása, szülői értekezlet szeptember 1. Kollégiumvezető, nevelők Város bemutatása szeptember 1. Diáktanács Nevelői foglalkozási tervek leadása 1-2. hét Csoportvezető tanárok Megemlékezés október 6-ról október 6. Kollégiumvezető, csoportvezető tanárok Ógyallai testvérkollégium október Nevelőtestület 20.

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola 1 A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola OM 029297 MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre 2 A tanév feladatait meghatározzák: - 110/2012. (VI. 4.) Korm rendelet Nemzeti alaptanterv kiadásáról - a Közoktatásról

Részletesebben

Szihalmi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3377 Szihalom Hunyadi út 138.

Szihalmi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3377 Szihalom Hunyadi út 138. Szihalmi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3377 Szihalom Hunyadi út 138. OM: 031593 Munkaterve a 2013-2014. tanév Készítette: Kotánné Szentgyörgyi Szilvia Gulyás László 2013. Amikor a változás

Részletesebben

Munkaterv. 2013/2014. tanév

Munkaterv. 2013/2014. tanév 1 Tolna Megyei Szent László Szakképző Iskola és Kollégium Vályi Péter Szakképző Iskolai Tagintézmény 7090 Tamási, Deák F. u. 6-8. tel: 06/74-471-127 valyi@valyi.szltiszk.hu www.valyip.hu Munkaterv 2013/2014.

Részletesebben

A NAGYKANIZSAI MŰSZAKI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM A ZSIGMONDY- SZÉCHENYI SZÉKHELYINTÉZMÉNY. 2013/2014. tanév munkaterve

A NAGYKANIZSAI MŰSZAKI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM A ZSIGMONDY- SZÉCHENYI SZÉKHELYINTÉZMÉNY. 2013/2014. tanév munkaterve A NAGYKANIZSAI MŰSZAKI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM A ZSIGMONDY- SZÉCHENYI SZÉKHELYINTÉZMÉNY 2013/2014. tanév munkaterve NAGYKANIZSA 2013. Az intézmény a 2013/2014. évi munkatervét a 2012/2013. tanév

Részletesebben

Munkaterv. 2014/2015. tanév

Munkaterv. 2014/2015. tanév 1 Tolna Megyei Szent László Szakképző Iskola és Kollégium Vályi Péter Szakképző Iskolai Tagintézmény 7090 Tamási, Deák F. u. 6 8. tel: 06/74 471 127 valyi@valyi.szltiszk.hu www.valyip.hu/wp Munkaterv 2014/2015.

Részletesebben

Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola 5520 Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2.

Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola 5520 Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2. A gimnáziumi oktatás 89. tanéve és a szakoktatás 73. tanéve a Sárréten MUNKATERV 2014/2015-ös tanév 2014. augusztus 31. OM azonosító: 037828 Székhely: Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2. Tel./Fax.: 66/371-151 E-mail.:

Részletesebben

Szily Kálmán Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

Szily Kálmán Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szily Kálmán Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium MUNKATERV 2013/2014. 1 Bevezetés A 2013/2014-es tanév munkaterve a minőségirányítási stratégiából ismert intézkedési tervekhez hasonlóan a

Részletesebben

A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI VÁCI MIHÁLYGIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2012/2013.tanév

A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI VÁCI MIHÁLYGIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2012/2013.tanév Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Váci Mihály Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium 3860 Encs, Petőfi út 60. A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI VÁCI MIHÁLYGIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2012/2013.tanév

Részletesebben

M U N K A T E R V 2013/2014.

M U N K A T E R V 2013/2014. Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium Nyíregyháza, Árok utca 53. M U N K A T E R V 2013/2014. Jóváhagyta: a nevelőtestület a 2013. augusztus 30.-án megtartott értekezleten. Gazda Sándor Mihály

Részletesebben

Az Újpesti Két Tanítási Nyelvű. Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola. (1041 Budapest, Görgey Artúr út 26.) MUNKATERVE 2013-2014.

Az Újpesti Két Tanítási Nyelvű. Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola. (1041 Budapest, Görgey Artúr út 26.) MUNKATERVE 2013-2014. Az Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola (1041 Budapest, Görgey Artúr út 26.) MUNKATERVE 2013-2014. tanév 2 1. Jogforrások A Munkaterv elkészítésénél a következő jogszabályok

Részletesebben

Balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskola 2013/2014. tanévre vonatkozó Munkaterve

Balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskola 2013/2014. tanévre vonatkozó Munkaterve Balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskola 2013/2014. tanévre vonatkozó Munkaterve A munkatervet készítette: Hilszenráth Györgyné A munkatervet jóváhagyó nevelőtestületi kelte: 2013.08.30. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

M U N K A T E R V EGRI KERESKEDELMI, MEZŐGAZDASÁGI, VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. 2014-2015. t a n é v

M U N K A T E R V EGRI KERESKEDELMI, MEZŐGAZDASÁGI, VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. 2014-2015. t a n é v EGRI KERESKEDELMI, MEZŐGAZDASÁGI, VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM M U N K A T E R V 2014-2015. t a n é v Érvényes: Véleményezte: Nyilvánosságra hozatal helye: 2014-15-ös tanév a nevelőtestület,

Részletesebben

Kaposvári Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 MUNKATERV. 2014-2015. tanév

Kaposvári Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 MUNKATERV. 2014-2015. tanév MUNKATERV 2014-2015. tanév Készült: 2014. augusztus 29. Jóváhagyta: Kinizsi Lakótelepi Tagiskola tantestülete Érvényes: 2015. augusztus 31. Medgyesi Irén Tagintézmény-vezető Tartalom 1. A tanév helyi rendje...

Részletesebben

A BŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Munkaterve. 2013-2014-es tanév

A BŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Munkaterve. 2013-2014-es tanév A BŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA Munkaterve 2013-2014-es tanév A nevelőtestület javaslatai alapján összeállította: Bő, 2013. 09. 12. Hajós Attila igazgató - 1 - Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS...4 1.1 A munkatervhez

Részletesebben

MUNKATERV 2014/2015. TANÉV

MUNKATERV 2014/2015. TANÉV 2821 Gyermely, Iskola u. 10-12. Tel.: 34/570-010; Fax: 34/370-305 E-mail:gyermelyiiskola@gmail.com gaborzsuzs@gmail.com MUNKATERV 2014/2015. TANÉV Készítette: Gábor Zsuzsanna igazgató A munkatervet jóváhagyó

Részletesebben

ISKOLÁNK MUNKATERVE 2014/2015

ISKOLÁNK MUNKATERVE 2014/2015 ISKOLÁNK MUNKATERVE 2014/2015 A tantestület kollektív munkája alapján összeállította: Dr. Enczi Jánosné igazgató 1 Tartalomjegyzék 1. Tárgyi feltételek... 4 1.1 Sürgős felújítást igénylő területek... 4

Részletesebben

OM azonosítója: 038 402 MUNKATERVE A 2010/2011. TANÉVRE

OM azonosítója: 038 402 MUNKATERVE A 2010/2011. TANÉVRE Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kádas György Általános Iskola, Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon OM azonosítója: 038 402 MUNKATERVE A 2010/2011. TANÉVRE

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. Terézvárosi Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola Székhely: 1064 Budapest VI. Szondi utca 41. Tel: +36 1 332 5771 Fax: +36 1 332 1362 Telephely:

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium 3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc utca 2. Szervezeti és Működési Szabályzat Kelt: Eger, 2013. március 27. Összeállította: az iskola vezetése Tartalomjegyzék:

Részletesebben

MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA

MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA Füzesabonyi Remenyik Zsigmond Középiskola, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Teleki Blanka Tagiskolája titkárság: 36/542-411, igazgató:36/542-412 E-mail:

Részletesebben

NIKOLA TESLA SZERB TANÍTÁSI NYELVŰ ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 1074. BUDAPEST, VII. RÓZSÁK TERE

NIKOLA TESLA SZERB TANÍTÁSI NYELVŰ ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 1074. BUDAPEST, VII. RÓZSÁK TERE PEDAGÓGIAI PROGRAM NIKOLA TESLA SZERB TANÍTÁSI NYELVŰ ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 1074. BUDAPEST, VII. RÓZSÁK TERE 6-7. Tartalomjegyzék Tartalom I. Bevezetés 4 1. Az intézmény adatai

Részletesebben

A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA. A 2014/2015-ös TANÉV MUNKATERVE

A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA. A 2014/2015-ös TANÉV MUNKATERVE A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA A 2014/2015-ös TANÉV MUNKATERVE Az értekezleten résztvevők száma: összesen 77 fő A 2014/2015-ös tanév munkatervét a Nevelőtestület 2014. szeptember 30-án az alábbi szavazati

Részletesebben

Az Újpesti Két Tanítási Nyelvű. (1041 Budapest, Görgey Artúr út 26.) MUNKATERVE 2012-2013. tanév

Az Újpesti Két Tanítási Nyelvű. (1041 Budapest, Görgey Artúr út 26.) MUNKATERVE 2012-2013. tanév Az Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola (1041 Budapest, Görgey Artúr út 26.) MUNKATERVE 2012-2013. tanév 2 1. Jogforrások A Munkaterv elkészítésénél a következő jogszabályok

Részletesebben

MUNKATERV 2014/2015. tanév

MUNKATERV 2014/2015. tanév Iktatószám: Budapest XVIII. Kerületi Vörösmarty Mihály Ének-zenei Nyelvi Általános Iskola és Gimnázium OM 035322 MUNKATERV 2014/2015. tanév A munkatervet készítette: intézményvezető Budapest, 2014. szeptember

Részletesebben

Endre Király Általános Iskola 5092 Tiszavárkony, Iskola utca 7.

Endre Király Általános Iskola 5092 Tiszavárkony, Iskola utca 7. 5092 Tiszavárkony, Iskola utca 7. 2014/2015. tanévre vonatkozó Munkaterve OM: 035 954 Balogné Csík Terézia intézményvezető Tartalomjegyzék I. Feltételek, feladatok 1. A 2014/2015. tanév munkáját meghatározó

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT / 2014. Ügyintéző: Horváthné László Ibolya A Zalaegerszegi Kölcsey Ferenc Gimnázium Zalaegerszeg, Rákóczi utca 49-53. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2015. január 1-től Szűcs Gergely Zsolt

Részletesebben

A WEISS MANFRÉDSZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A WEISS MANFRÉDSZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A WEISS MANFRÉDSZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014 Tartalom: I. BEVEZETÉS... 4 I.1. Az SZMSZ célja, és tartalma... 4 I.2. Az intézmény működésének jogszabályi

Részletesebben

MUNKATERV KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013-14-ES TANÉV TARTALOMJEGYZÉK

MUNKATERV KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013-14-ES TANÉV TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 1. FEJEZET BEVEZETÉS... 3 1. HELYZETELEMZÉS ÉS AZ EBBŐL ADÓDÓ FELADATOK... 4 1.1. Személyi feltételek... 4 1.2. Tárgyi feltételek... 5 1.3. Tanulócsoportok, létszámok... 6 2. A TANÉV MUNKARENDJE...

Részletesebben

A BLÁTHY OTTÓ SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MUNKATERVE INTÉZKEDÉSI TERVE. 2013/2014. tanév

A BLÁTHY OTTÓ SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MUNKATERVE INTÉZKEDÉSI TERVE. 2013/2014. tanév A BLÁTHY OTTÓ SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MUNKATERVE ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE 2013/2014. tanév Készítette: Pozsgay Zoltán igazgató Jóváhagyta: Az Iskola nevelőtestülete Bevezetés A munkatervet

Részletesebben

Pályázat. a Karácsony Sándor Általános Iskola igazgatói állására. Készítette: Zádorvölgyiné Szabó Ildikó

Pályázat. a Karácsony Sándor Általános Iskola igazgatói állására. Készítette: Zádorvölgyiné Szabó Ildikó Pályázat a Karácsony Sándor Általános Iskola igazgatói állására Készítette: Zádorvölgyiné Szabó Ildikó Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3 2. Helyzetelemzés 5 2.1. Személyi feltételek 5 2.2. Tanulói adatok

Részletesebben