Alapy Gáspár Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium MUNKATERV TANÉV. Készítette: Laki Lászlóné intézményvezető

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Alapy Gáspár Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium MUNKATERV 2013-2014. TANÉV. Készítette: Laki Lászlóné intézményvezető"

Átírás

1 Alapy Gáspár Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium MUNKATERV TANÉV Készítette: Laki Lászlóné intézményvezető 1.

2 TARTALOM: 1. Az intézmény szervezeti strukturája Az intézmény szervezeti felépítése és vezetése... 3 Feladatorientált vezetési szerkezet Személyi feltételeink... 4 A ben érvényes megbízatások Ingatlan és tárgyi feltételeink Képzési struktúra, tanműhelyek, gyakorlati képzés Tanügy igazgatási és fejlesztési feladataink a tanévben A tanév helyi rendje A tankönyvellátás rendje...18 A beiratkozás ideje A kollégium helyi rendje Tanév eleji feladatok: Dokumentációkezelési, adminisztrációs feladatok Tanügy igazgatási nyomtatványok kezelése...22 ADAFOR kezelése...22 KIR kezelése...22 Érettségi szoftver kezelése...22 Szakmai vizsga-nyilvántartási rendszer kezelése Nevelési, oktatási és fejlesztési feladataink a ben Kiemelt céljaink Iskolavezetési, irányítási feladatok Minőség a kollégiumunkban Sikerkritériumok További fontos célok Partnerkapcsolat fejlesztése Pedagógiai fejlesztési feladataink A munkaközösségek általános működési és fejlesztési feladatai Ifjúságvédelmi feladatok Egészséges életmódra és a környezeti neveléssel kapcsolatos feladatok DÖK működésével kapcsolatos feladatok Továbbképzések, beiskolázás Hagyományápolás és intézményi kultúra fejlesztésével járó feladatok Hagyományos rendezvényeink Eseménynaptár a tanévre A kollégium kötelező és szabadon választható programjai Kötelező foglalkozások havi bontása Szabadon válaszható foglalkozások, programok: Záradék

3 1. Az intézmény szervezeti struktúrája 1.1. Az intézmény szervezeti felépítése és vezetése A felvázolt intézményi hierarchia természetesen a felelősségi területek átruházását, az irányítási folyamatok egymásba kapcsolódását jelentik. A szervezeti felépítést ábrázoló grafika a középiskola intézményi irányítási szintjeit mutatja: Feladatorientált vezetési szerkezet A mellékelt ábrán az iskola szervezete két vezetői szintben realizálódik. Az első szinten azok a vezetők láthatók, akik az iskola belső életének biztosítói, rugói. Ide tartozik a diákönkormányzatot segítő pedagógus is, aki közvetlenül az igazgató irányítása alatt dolgozik. Iskolánk egy intézményvezetővel, egy műszaki intézményvezető-helyettessel, és egy közismereti-adminisztrációs intézményvezető-helyettessel; a kollégium tagintézményvezetővel működik. A gazdasági vezető beosztás megszűnt, az iskolában gazdasági ügyintéző tevékenykedik, a kollégiumban gondnok-raktáros látja el a gazdasági feladatokat. Az intézményvezető távollétében a műszaki intézményvezető-helyettes a megbízott intézményvezető, ha ő is akadályoztatva van, akkor a közismereti-adminisztrációs intézményvezető-helyettes az intézmény megbízott vezetője, amely az SZMSZ-ben is rögzített. A tanműhelyi oktatást, a szakmai elméleti oktatást a műszaki intézményvezető-helyettes irányítja. A teljes gyakorlati munkáért, a szakoktatók munkájáért felelős, ezeket szervezi és 3.

4 ellenőrzi. Feladata a szakmai vizsgák és a szintvizsgák megszervezése, a műszaki vezetővel együtt közösen felelnek a vizsgák feltételeiért. A műszaki intézményvezető-helyettes szervezi a belső-külső gyakorlati képzéseket, a külső gyakorlati munkahelyek megszervezése, ezek ellenőrzése. Felel a tanműhely munka-, baleset-, tűzvédelmi, valamint az egyéb előírások meglétéért és ezeket betartatja a szakoktatókkal és a tanulókkal. A pályaválasztási felelős feladatait is ellátja (beiskolázás lebonyolítása, a pályaválasztási előadások szervezése). A közismereti-adminisztrációs intézményvezető-helyettes felel a közismereti és a szakmai elméleti tanárok munkájáért, szervezi és irányítja nevelő-, oktató munkát. Az órarendkészítés, az adminisztrációs munka, naplók ellenőrzése, hiányzások, igazolások, határozatok a felszólító levelek kiküldésének a munkaköri kötelessége. A munkaközösségeket felügyeli, felel az iskolai rendezvények színvonaláért. Felügyeli az ifjúságvédelmi munkát, a fegyelmi tárgyalásokon részt vesz. Segíti az intézményvezető munkáját a középszintű érettségi vizsga megszervezésében, és lebonyolításában. A szükséges határozatokat előterjeszti az intézményvezetőnek. A munkaközösségeknek aktívabban kell működniük. Tervszerű munkavégzésre, a követelményszint, a pedagógiai elvek egységes kidolgozására és alkalmazására kell törekedni. Továbbra is kiemelt feladat a pályakezdő kollégák segítése, az óralátogatások gyakoribbá tétele és annak tartalmas, hatékony, segítő szándékú megbeszélése. A pedagógiai vagy szervezeti kérdésekben születő döntésekben a jogszabályban meghatározott módon vesz részt a nevelőtestület egésze és a diákönkormányzat Személyi feltételeink Az intézményben engedélyezett pedagógus létszám: 42fő Pedagógus neve Végzettsége Munkaviszony kezdete-, vége 1. Laki Lászlóné - intézményvezető 2. Zsidi Henriett közismereti-adminisztrációs igazgató-helyettes Oktatott tantárgyak egyetem, szakvizsga matematika, fizika egyetem magyar nyelv és irodalom 3. Balogh István egyetem (vegyészmérnök) informatika szakmai informatika 4. Bartók Sándor egyetem testnevelés 4.

5 5. Édes Béla egyetem biológia, kémia munka balesetvédelem 6. Dr. Fehérváry Magda egyetem, doktori fokozat PhD történelem, társadalomismeret művészettörténet 7. Gáspár Ronald egyetem villamos szakmai elmélet és gyakorlat 8. Maksa Lászlóné főiskola, mérnök-tanár női szabó szakmai elmélet 9. Nagy Csilla - KT elnök főiskola, tanítóképző német 10. Olasz Pál főiskola, szakvizsga fodrász szakmai elmélet 11. Polgár István egyetem gépész szakmai elmélet 12. Somogyi András főiskola, szakvizsga gépész szakmai elmélet szakoktató 13. Szlukovényi János főiskola, mestervizsga gépész szakmai elmélet szakoktató 14. Szüsz János főiskola gépész szakmai elméleti szakoktató 15. dr. Trugly Katalin egyetem, doktori fokozat PhD angol, magyar nyelv és irodalom 16. Varga István főiskola villamos szakmai elmélet és gyakorlat GYES 17. Czemmel-Adamicza Renáta főiskola női szabó szakmai elmélet 18. Nagy Márta egyetem informatika Szakmai gyakorlat 19. Fűri Imre - műszaki igazgatóhelyettes 20. Czifra Jánosné középfokú, mestervizsga 21. Gaál Erika ruhaipari technikus, mestervizsga 22. Nagyné Krajczár Márta középfokú, mestervizsga főiskola, szakvizsga villamos szakmai elmélet és gyakorlat fodrász szakmai gyakorlat női szabó szakmai gyakorlat fodrász szakmai gyakorlat 23. Mészáros Tibor érettségi végzettség gépész szakmai gyakorlat 24. Fortágh László egyetem gépész szakmai gyakorlat 5.

6 25. Némedi György főiskola gépész, hegesztő szakmai gyakorlat 26. Németh Béláné középfokú iskolai végzettség + OKJ 27. Pokornyi József István technikum OKJ-s szakmák női szabó szakmai gyakorlat hegesztő szakmai gyakorlat 28. Rózsahegyiné Ékes Adrienn főiskola, mestervizsga fodrász szakmai gyakorlat, elmélet 29. Vizeli Attila technikum OKJ-s szakmák 30. Mohácsi Zoltán középfokú iskolai végzettség, OKJ szakma gépész szakmai gyakorlat hegesztő szakmai gyakorlat Kollégium 1. Tóth Nándor- megbízott tagintézmény-vezető egyetem nevelőtanár (történelem) 2. Katonáné Tóth Judit főiskola nevelőtanár (biológia-kémia pénzügyi) 3. Vörösné Baranyai Edit főiskola nevelőtanár GYES 4. Dr. Mihalikné Csóti Éva főiskola nevelőtanár (testnevelés) Óraadók 2. Hidi László főiskola villamos szakmai elmélet 3. Kinhefner Vendel főiskola villamos szakmai gyakorlat 5. Villám Béláné főiskola gépész szakmai elmélet 6. Moncz Imre technikum villamos szakmai gyakorlat 8. Flaska Katalin egyetem magyar nyelv és irodalom Technikai személyzet 1. Ásbóth Miklósné - iskolatitkár 2. Tamasics Imréné gazdasági ügyintéző ig 3. Vizeli Attiláné gazdasági ügyintéző 4. Nemesfalviné Dobi Zsuzsanna takarító - iskola 5. Kovács Tiborné takarító - iskola 6.

7 6. Juhász Lajosné takarító - iskola 7. Nagy Ferenc karbantartó iskola + kollégium 8. Szaszák Györgyné takarító tanműhely 9. Kálmán Gézáné takarító tanműhely Kollégium 1. Pokóné Kedves Elvira raktáros 2. Barati Bertalanné portás 3. Dávid Józsefné portás 4. Kökény Zsuzsanna portás 5. Szaszák Csilla takarító - kollégium 6. Mózesné Herczeg Ildikó takarító - kollégium FŐISKOLAI TANULMÁNYT FOLYTATNAK A 2013/2014. TANÉVBEN: Ásbóth Miklósné iskolatitkár Vörösné Baranyai Edit nevelőtanár Varga István Érvényes tanulmányi szerződéssel rendelkezik, tanulmányait az Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Karán, könnyűipari mérnökképzésben folytatja (7. félév) ig tanulmányait befejezi. Képzése államilag finanszírozott, útiköltség és más jellegű hozzájárulást nem kap. Művelődésszervező főiskolai diplomával rendelkezik, jelenleg a Kodolányi János Főiskolára jár Budapestre, család és gyermekvédelem szakos pedagógus lesz, amelyet a fenntartó nem támogat BMF - Kandó Kálmán villamosmérnöki szak, villamosenergetika szakirány- BP Tanulmányait az ÓE mérnöktanári szakon jén kezdte meg, térítésmentes képzésben. AZ ALAPFELADAT ELLÁTÁSHOZ SZÜKSÉGES VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSE ELŐÍRT: Balogh István Fortágh László: BME - vegyészmérnök - Bp nem jogosít informatika tantárgy tanítására tanulmányi szerződés ELTE, ITK, informatika tanári szak, ez a képzést hó folyamán be kellett volna fejeznie, a mai napig nincs leadott diplomamunkája. A törvényi szabályozások szerint kinevezése határozott jogviszony, ig. Intézményünk sem útiköltséget, sem tandíjat nem fizet ebben a tanévben. BME - gépészmérnöki kar - Bp intézményünkben szakmai gyakorlati tárgyat oktat, de szükség esetén elméleti tárgyakat is oktathat. Nincs pedagógus végzettsége. A törvényi szabályozások szerint kinevezése határozott jogviszony, ig. Mérnök-tanári 2 éves megszerzését írjuk elő. 7.

8 Gáspár Ronald: Mészáros Tibor: Vysoká Skola Techniká V Kosiciach - villamos mérnök - Kassa, A diploma honosítása megtörtént, mesterfokozatnak felel meg, okleveles villamos mérnök. Nincs pedagógus végzettsége. A törvényi szabályozások szerint kinevezése határozott jogviszony, ig. Mérnök-tanár 2 éves megszerzését írjuk elő. gépipariszakközépiskolai érettségije van, ezzel lát el szakoktatói teendőket. Kinevezése határozott idejű: Műszaki szakoktató - főiskolai szintű - elvégzése javasolt, vagy mestervizsga megszerzése és legalább 60 órás felsőoktatási intézmény által szervezett módszertani továbbképzés Szüsz János: NYMF - mezőgazdasági gépész-üzemmérnök - Nyíregyháza, Nincs pedagógus végzettsége. A törvényi szabályozások szerint kinevezése határozott jogviszony, ig. Mérnök-tanár 2 éves megszerzését írjuk elő. Németh Béláné: Mohácsi Zoltán: Czifra Jánosné: Gaál Erika: szakközépiskolai érettségi + OKJ női szabó szakma, ezzel lát el szakoktatói feladatokat. Nincs pedagógus végzettsége. A törvényi szabályozások szerint kinevezése határozott jogviszony, ig. Felsőfokú szakirányú pedagógus végzettség(műszaki szakoktató - főiskolai szintű - elvégzése javasolt), vagy mestervizsga megszerzése szakközépiskolai érettségi + OKJ minősített hegesztő, ezzel lát el szakoktatói feladatokat. Nincs pedagógus végzettsége. A kinevezését határozott jogviszonyra módosította a fenntartó, ig. Műszaki szakoktató - főiskolai szintű - elvégzése javasolt, vagy mestervizsga megszerzése és legalább 60 órás felsőoktatási intézmény által szervezett módszertani továbbképzés. szakközépiskolai érettségi + OKJ fodrász + mestervizsga, ezzel lát el szakoktatói feladatokat. Nincs pedagógus végzettsége. Legalább 60 órás felsőoktatási intézmény által szervezett módszertani továbbképzés javasolt. szakközépiskolai érettségi + OKJ női szabó + mestervizsga, ezzel lát el szakoktatói feladatokat. Nincs pedagógus végzettsége. Felsőfokú szakirányú pedagógus végzettség(műszaki szakoktató - főiskolai szintű - elvégzése javasolt) A tűz- és munkavédelmi bejárás során a hegesztő szakoktatók és a munkájukat közvetlenül irányítók nem rendelkeznek tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvánnyal. (Pokornyi József, Mohácsi Zoltán, Némedi György, Szüsz János; a hegesztők közvetlen munkahelyi vezető: Pokornyi József) A tűzvédelmi szakvizsga megszerzése szervezés alatt áll, október végéig beindítjuk a tanfolyamot. Ahhoz, hogy iskolánk nagyobb eséllyel részt vehessen a HÍD programban, a tanulási nehézségekkel, magatartási zavarokkal küzdő gyermekek, fiatalok tanítására fel kell készülnünk. Ezért Nyitott Iskolák - Az egyenlő esélyű hozzáférés lehetőségének biztosítása a pedagógusok továbbképzése révén (TÁMOP A-12/ ) elnevezésű projekt keretén belül 2*30 órás továbbképzésre iskolázzuk be a kollégáinkat. - Kommunikációs hídépítés ép és fogyatékos emberek között (30 kredites pedagógus továbbképzés) - Esélyteremtő kapcsolati tréning (30 kredites pedagógus továbbképzés) 8.

9 Tanfolyami részvételre javasoljuk: Fortágh László, Gaál Erika, Gáspár Ronald, Mészáros Tibor, Németh Béláné, Szüsz János, Czifra Jánosné, Nagy Csilla, Bartók Sándor, Balogh István, Olasz Pál A továbbképzés szervezés alatt áll, várhatóan november első hetétől indul. A ben érvényes megbízatások Intézményvezető: Laki Lászlóné Műszaki intézményvezető-helyettes: Füri Imre Közismereti-adminisztrációs intézményvezető-helyettes: Zsidi Henriett Tagintézmény vezető (megbízott) Tóth Nándor Osztályfőnöki munkaközösség-vezető: Nagy Csilla Szakmai munkaközösség-vezető: Szlukovényi János Reáltárgyak munkaközösségének vezetője: Somogyi András Humántárgyak munkaközösségének vezetője: Dr. Fehérváry Magda Diákönkormányzatot segítő pedagógus: Édes Béla Ifjúságvédelmi felelős Nagy Csilla Osztályfőnökök, szakmacsoportok: Szakiskolai évfolyamok: Osztály Osztályfőnök Szakmacsoport(ok) 1.B/9. Polgár István hegesztő 1.C/9. Nagy Csilla ipari gépész + villanyszerelő 1.D/9. Maksa Lászlóné női szabó 2.B/10. Szüsz János géplakatos + hegesztő 2.C/10. Somogyi András női szabó + villanyszerelő 2.D/10. Rózsahegyiné Ékes fodrász 1.B/11. Adrienn Bartók Sándor géplakatos + hegesztő 1.C/11. Olasz Pál fodrász + villanyszerelő 2.B/12. Szlukovényi János géplakatos + karosszérialakatos + hegesztő (másodszakma) 2.C/12. Édes Béla fodrász + női szabó + villanyszerelő 9.

10 Szakközépiskolai évfolyamok: Osztály Osztályfőnök Szakmacsoport(ok) 12.A Dr. Fehérváry Magda gépészet + informatika 12.E Dr. Trugly Katalin 1.3. Ingatlan és tárgyi feltételeink Az Új Széchenyi Terv keretében ÚJ TÁVLATOK TIOP / projekten belül valósult meg a tanműhelyünk emeletráépítéssel történő bővítése és felújítása. A teljes épület akadálymentes, a lift a főbejárat mellé került, melyen mind a három szint elérhető. Felújították a tűzvédelmi és elektromos hálózatot, de megújultak a vizesblokkok is, valamint a fűtésrendszer korszerűsítése is megtörtént. Az egész épület egységes hőszigetelő rendszerrel új külső burkolatot kapott. Az épület előtt új parkolót alakítottak ki. Az épület harmadik szintjén a varrótanműhelyek és a fodrásztanműhelyek találhatók. A gyakorlati oktatás a modern kor követelményeinek megfelelő 1347 m 2 -es tanműhelyben történik. A es tanév második félévében a főépületünk is külsőben megújult a tanműhelyhez hasonlóan, külső hőszigetelést kapott, a nyílászárók cseréjére is sor került, a lapos tető korszerűsítése is megtörtént. Az iskolát park veszi körül, amelynek gondozása, széppé tétele egész évben folyamatosan történik. Az iskolaépület vizesblokkja felújításra szorul. A kollégiumban ebben a tanévben is törekszünk a takarékos és előrelátó gazdálkodásra. Szálláshely kihasználásunk a vendégéjszakáknak köszönhetően jónak mondható. Valamennyi rendezvényünket igyekszünk minél kevesebb költséggel lebonyolítani. A nyár folyamán néhány lakószobában járólapot kellett cserélni, illetve több helyiségben végeztünk egészségügyi festést. Továbbra is fontos feladat az eszköz és felszerelési jegyzékben foglaltak biztosítása az elhasználódás miatt. Csőtörések, dugulások gyakoriságából kiindulva a vízvezeték-rendszer felújítása is fontos feladat lenne a fűtési rendszer korszerűsítése mellett. A diákok 3 és négy ágyas szobákban vannak elhelyezve a második emeleten. Az első emeleti szobákat lehetőség szerint bérbe adjuk, tartós lakhatás esetén szerződéses, pár napos tartózkodás esetén vendégéjszakás rendszerben. Négy tanulószoba áll a gyerekek rendelkezésére, valamint egy klubterem rendezvények lebonyolítására. 10.

11 Számítógéptermünkben a számítógépek nagy része rendkívül elavult, a gépek jó része 7-8 éves és korszerűtlen operációs rendszerrel (Windows XP) fut. A fiúk és lányok részére külön konditerem van kialakítva, valamint van egy videó (DVD) szobánk, ahol filmnézésre, csoportfoglalkozásokhoz tartozó videók megnézésére van lehetőség. Szintén ezt a célt szolgálja a kollégiumban található 2 db projektor a hozzá tartozó vetítővászonnal. A diákok számára ingyenes wi-fi hálózat üzemel, azonban a megnövekedett igények miatt (a tanulók nagy része már saját laptopot, használ) a hálózat sebessége sokat romlott az elmúlt években. Intézményünk konyháját március 1-jétől a Kölyök Kft üzemelteti, az ebédlő rész továbbra is a kollégiumhoz tartozik. A diákok sportolási lehetőségei jónak mondhatóak, az említett konditermeken kívül, asztaliteniszre, focira, röplabdára is van lehetőség. A téli hónapokban a kollégium szomszédságában lévő tornatermet szoktuk bérelni, heti két alkalommal, fenntartói engedéllyel. Bízunk benne, hogy ebben a tanévben is használhatjuk a létesítményt. Tárgyi feltételeink: - Bár vannak még, főleg egyes tantárgyakat érintő, hiányosságaink, rövid és hosszú távú terveink egyik legfontosabb eleme a naprakész, modern eszközökkel felszerelt iskola, a nem csak megfelelő, hanem otthonos, kényelmes és esztétikus környezet. - Az iskolánk főépületében két informatika szaktanterem van, 20, ill. 21 számítógéppel. A gépek megfelelnek a követelményeknek, másfél éve lettek beállítva, Windows10-es op. rendszerrel rendelkeznek. A monitorok is ki lettek cserélve, a biztonságosabb LCD monitorokra. Az internet-hozzáférés megfelelő, nyomtatási, illetve szkennelési lehetőség viszont nincs. Mindkét terem rendelkezik egy-egy projektorral is. Az utóbbi időben szándékos rongálás nem történt, a gépek működőképes állapotban vannak. A MOL tanműhelyben kb. 40 darab számítógép van, amelynek műszaki állapota felújítást igényel. A kollégiumnak is külön számítógép terme van. - A nagy osztálylétszámokhoz viszonyítva a sporteszközök nagy része nem elegendő, hasonlóan szertáraink felszereltségét is bővíteni kell. A hetes tanteremben a könyvtár kialakítása, olvasótermivé tétele befejeződött, köszönet érte Bodnár Anikó tanárnőnek, aki jelenleg a KLIK-nél iskolánk szakképzési referense. - A es tanév szeptemberében megfelelő létszámú, internet-hozzáféréssel rendelkező gép állt rendelkezésre, nyomtatási lehetőséggel. Egy fénymásoló 11.

12 beállításával a fénymásolás is megoldott volt. A as tanév végére talán egy gép használható, fénymásolni, nyomtatni nagyon nehéz, csak az irodákban lehet. A rendszergazda feladatok megoldása is problematikus. Digitális tábla nincs az iskolánkban, a digitális napló folyamatban van, de nem került bevezetésre. A tantermekben sincs internet hozzáférés. - A tanműhely műszaki állapota az előzőekben leírtak szerint kiváló, a modern kor követelményeinek megfelelő, a tantermek, műhelyek villanyvezetékeinek kábelcsatornában történő elhelyezése megtörtént. Bővítettük könnyűipari szaktantermeink gépparkját, a tervezett beruházások megvalósultak: kis helyigényű, korszerű géppark került beszerzésre Képzési struktúra, tanműhelyek, gyakorlati képzés Az idei tanév iskolánkban 12 osztállyal indult: 10 szakiskolai osztállyal (7 szakmában, 24 szakmai csoporttal), 2 szakközépiskolai osztállyal (2 szakiránnyal és 2 szakmai csoporttal). Három éves szakmai képzés 9. és 10. évfolyamon történik: a 9. évfolyamon duális képzés, a 10. évfolyamon előrehozott szakképzés, a többi évfolyamunkon 2+2-es modulrendszerű képzés folyik: villanyszerelő, női szabó, fodrász, hegesztő, géplakatos, karosszérialakatos szakmákban. Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás csak 12. osztályban van (szakközépiskolai osztályunkban gépész és informatikus szakmai oktatást végzünk.) Nappali rendszerű érettségire felkészítő oktatásban a szakiskolai bizonyítvánnyal rendelkezőket részesítjük a 12.E osztályban. Az idei tanév további feladatai: a munkaerő-piaci igényeknek, valamint az új OKJ-s szakmai és vizsgakövetelményeknek való megfelelés, amely a képzési kínálatunk felülvizsgálatát is indokolttá teszi. Az iskoláknak fel kell készülniük - akár új szakmák lehetőségének figyelembevételével - az új képzési struktúrának megfelelő oktatásra. Kiemelt feladat: új moduláris helyi tantervek szakmánkénti elkészítése, valamint a modulrendszerű vizsgák lebonyolítása. 12.

13 Tanulócsoportok, létszámok a kollégiumban Jelenleg a kollégiumba beiratkozó diákok száma 58 fő, ez a létszám hét iskolában oszlik el. A tanulókat fenntartói utasításra két tanulócsoportba szerveztük. (Lásd melléklet). A tanulócsoportok vezetői: 1. tanulócsoport - Katonáné Tóth Judit 2. tanulócsoport - Vörösné Baranyai Edit Jókai Mór Gimnázium: 20 fő Alapy Gáspár Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium: 22 fő Kultsár István Szakközépiskola és Szakiskola: 4 fő Széchenyi István Közgazdasági - Informatikai Szakközépiskola: 8 fő Pannon Kincstár Tanoda: 1 fő Kempelen Farkas Szakközépiskola és Szakiskola: 2 fő Lia Alapítványi Óvoda és Szakközépiskola Győr: 1 fő 2. Tanügyigazgatási és fejlesztési feladataink a tanévben A dolgozók, a tantestület, a tanulók munkakörülményeinek javítása, az iskolai környezet esztétikusabbá tétele. Aktívabb szakmai munkaközösségi tevékenység motiválása. Az intézményi kommunikáció fejlesztése, az információáramlás hatékonyságának növelésével a vezetési folyamat célszerűbbé tétele. A munkaerő-piaci igényekhez igazodó képzési struktúra kialakítása az új OKJ-nak megfelelően, a szakmai gyakorlat feltételeinek folyamatos fejlesztése, a társadalmi, szülői igényeknek megfelelő képzési kínálat biztosítása. A partnerkapcsolatok kiszélesítése a támogatók, szponzorok megnyerése céljából, a finanszírozási csatornák jobb kihasználása. A szakos ellátottság biztosítása, különösen a szakmai elméleti és gyakorlati képzés területén, a szakmai idegen nyelv jelentőségének növelése. A szakiskolai innovációs és mobilitási projektekhez való kapcsolódás lehetőségeinek feltárása, a programokba való bekapcsolódás ösztönzése. Diákjaink korszerű tudásának biztosítása, melyet munkahelyükön vagy további tanulmányaik során eredményesen hasznosíthatnak. A pedagógiai program, szervezeti és működési szabályzat, és a helyi tanterv felülvizsgálata, aktualizálása. 13.

14 A kollégium is a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ a fenntartása alá tartozik, így nevelési oktatási céljaik hasonlóak az iskoláéhoz. A kollégium gondoskodjon a hátránykompenzációról és/vagy a tehetséggondozásról. Az intézményrendszer hatékony működése érdekében elvárás az intézményi minőségirányítási rendszer működtetése és fejlesztése. Elvárás a szakmai együttműködés az egyéb fenntartású intézményekkel Elvárás az intézményvezetőkkel szemben az intézmény jó hírének erősítése 2.1. A tanév helyi rendje A tanév helyi rendjét az emberi erőforrások minisztere 47/2013.(VII.4.) EMMI rendelete alapján terveztük. A tanév kezdő és befejező időpontja: A es tanévben a tanítási év első tanítási napja szeptember 02. (hétfő) ésaz utolsó tanítási napja június 13. (péntek). A tanítási napok száma 179 nap. A szakközépiskola és szakiskola befejező évfolyamán az utolsó tanítási nap április 30. A tanítási év első féléve január 17-ig tart. A tanulókat, kiskorú tanuló esetén a szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről január 24-ig értesítjük. A szünetek kezdő és befejező időpontja, időtartama: Az őszi szünet október 28-tól október 31-ig tart. A szünet előtti tanítási nap október 25. (péntek). A szünet utáni első tanítási nap november 4. (hétfő). A téli szünet december 23-tól január 03-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2013.december 21. (szombat). A szünet utáni első tanítási nap 2014.január 6. (hétfő). A tavaszi szünet április 17-től április 22-ig tart.a szünet előtti utolsó tanítási nap április 16. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap április 23. (szerda). 14.

15 A nevelés nélküli munkanapok, felhasználása: A szorgalmi idő alatt a nevelőtestület a tanév helyi rendjében hat pedagógiai munkanapot nevelés nélküli munkanapként használ fel, amelyből egy nevelés nélküli munkanap programjáról a nevelőtestület véleményének kikérésével az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni Diáknap, Alapy-emléknap Nevelőtestületi értekezlet május írásbeli érettségi vizsgák (magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem) május 12? írásbeli szakmai vizsgák A nemzeti, helyi intézményi megemlékezések, ünnepek időpontjai: szeptember 02. Tanévnyitó ünnepély október 06. Aradi vértanúk napja október 22. Megemlékezés az 1956-os októberi forradalomról október 25. Egészségnap december 13. Szalagavató december 21. Karácsonyi ünnepség február 25. Kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak emléknapja március 14. Megemlékezés az március 15-i forradalomról és szabadságharcról április 16.Holokauszt áldozatainak emléknapja április 30.Ballagás június 04. Nemzeti Összetartozás Napja június 20. Tanévzáró ünnepély A nevelőtestületi értekezletek időpontjai: augusztus 26. Alakuló értekezlet augusztus 30. Tanévnyitó értekezlet szeptember 20. Nevelési értekezlet január 16. Félévi osztályozó értekezlet 15.

16 2014. január 21. Félévi értékelő értekezlet április 29. A végzős évfolyamok év végi osztályozó értekezlete június 12. A évfolyamok osztályozó értekezlete július 01. Év végi értékelő értekezlet Szülői értekezletek időpontjai: szeptember évfolyam összevont szülői értekezlete október 21. szülői értekezlet; a szülői munkaközösség alakuló értekezlete április 14. szülői értekezlet Telefonon bármikor rendelkezésükre állunk a tisztelt szülőknek, ha gyermekeik felöl érdeklődnek. Osztályozó és javító vizsgák időpontjai A félévkor illetve évvégén osztályozhatatlan tanulók számára az osztályozó értekezletet követő legalább egy hónap felkészülési időt követően szervezünk Az intézmény igazgatója a beszámoló vizsgákra legalább két vizsgaidőszakot jelöl ki: a) őszi szünetet követő hét, b) téli szünetet követő hét, c) tavaszi szünetet követő hét, d) a tanév rendjében meghatározott utolsó tanítási nap hetét megelőző hét. A diákközgyűlés időpontja A DÖK igénye szerint november december 06. Diák nap - Alapy nap Gólyanap. A évi május júniusi írásbeli középszintű érettségi vizsgák Magyar nyelv és irodalom május 5. 8:00 óra Matematika május 6. 8:00 óra Történelem május 7. 8:00 óra Angol nyelv május 8. 8:00 óra 16.

17 Német nyelv Biológia Informatika május 9. 8:00 óra május 14. 8:00 óra május 16. 8:00 óra Szóbeli érettségi vizsgák június a osztály június e osztály Szakmai vizsganapok május :00-tól írásbeli vizsgarész május június gyakorlati és szóbeli vizsgarész A felvételi eljárás és elbírálásuk helyi rendje A Hivatal honlapján közlemény formájában nyilvánosságra hozza a középfokú iskolák tanulmányi területeinek meghatározási formáját A középfokú iskolák a Hivatal által közzétett közleményben foglaltak szerint meghatározzák tanulmányi területeik belső kódjait és a Hivatal által meghatározott formában megküldik a Felvételi központnak Felvételi tájékoztatót kell nyilvánosságra hozni a középiskolának Az általános felvételi eljárás kezdete Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak, az adatlapok első példányát a Felvételi Központnak A középfokú iskola nyilvánosságra hozza a jelentkezők felvételi jegyzékét A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában A Felvételi Központ elektronikus formában megküldi a középfokú iskolának a hozzájuk jelentkezettek listáját ABC sorrendben A Felvételi Központ a módosító tanulói adatlapok alapján kiegészíti a jelentkezettek listáját Ideiglenes felvételi rangsor elküldése a Felvételi Központnak , 18. A Felvételi Központ kialakítja a végeredményt, elküldi a középfokú iskolának A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést 17.

18 Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az általános felvételi eljárás keretében a felvehető létszám 90%-nál kevesebb tanulót vettek fel Rendkívüli felvételi eljárás június 27. Beiratkozás Országos mérés, értékelés, szakmai ellenőrzések A köznevelésről szóló törvény 80. (1) bekezdése alapján, a nevelési oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet 79. (6) bekezdése szerint országos mérés, értékelés keretében meg kell vizsgálni az olvasási szövegértési és a matematika alapkészségek fejlődését 10. évfolyamon május 28-ára rendelték el a kompetenciamérést. A mérésben résztvevő osztályok számára kötelező tanórai foglalkozás nem szervezhető, de tanítási napnak számít. A méréshez szükséges adatokat a Hivatal részére november 22-ig küldjük meg, a Hivatal által meghatározott módon. A Hivatal az előző tanévi kompetenciamérésről február 27-ig országos, intézményi és fenntartói szintű elemzést készít, amelyet megküld az intézmény vezetőnek. Ezt nevelési értekezleten elemezzük. A köznevelésről szóló 80. (1) bekezdése alapján a es tanévben országos mérés, értékelés keretében gondoskodni kell a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatáról. A fittség felmérést április 2. és május 27. között kell megszervezni a korábbi években rendelkezésünkre bocsájtott, a fittség vizsgálatára alkalmas módszertani anyagok alapján január 2. és április 1. között szakmai ellenőrzés keretében meg kell vizsgálni a magán tanulóvá nyilvánítással kapcsolatos eljárásokat. A tankönyvellátás rendje november 15-ig. Tankönyvigény felmérése a tanévre december 15-ig. Tankönyvtámogatás módjának meghatározása, a szülő és cselekvőképes tanuló értesítése február 15-ig. Tankönyvrendelés határideje 18.

19 2014. augusztus 15-ig. Tankönyvcsomagok összeállítása augusztus Tankönyvosztás A beiratkozás ideje június. 27. A tanév 9. évfolyamos és egyéb osztályokba új tanulók beiratkozása. 3. A kollégium helyi rendje 1. Tanév eleji feladatok: Tanulók és szülők fogadása Házirend, Csoportszabályok Tűz-és balesetvédelmi oktatás Törzskönyvi adatok, igazolások begyűjtése Adatlapok kitöltése Iskolai énkép, stressz, tanulási stílus felmérése Korrepetálási igények felmérése augusztus Munkakezdés - Tanévnyitás megbeszélése - Csoportbeosztás egyeztetése a nevelőkkel - A tanulók elhelyezésének megbeszélése augusztus Szobák átvétele (csoportvezető tanárok) augusztus Gólyatábor szeptember 1. - Tanulók és szülők fogadása - Diák önkormányzati megbeszélés a tanév fő feladatairól - Törzskönyvi adatok begyűjtése (tagintézmény vezető) - Ügyeleti napló megnyitása, étkezési létszám pontosítása - Balesetvédelmi oktatás csoportonként (csoportvezetők) 1 2. hét 19.

20 - Házirend, napirend ismertetése - Egyéni és csoportos megbeszélések kiemelten az elsősökkel - Kötelező és szabadon választható foglalkozások időpontjának és tematikájának meghatározása - Szobaleltárak aláíratása - Konditerem, számítógépes terem átvétele - Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők igazolásainak begyűjtése - Orvosi igazolások beszedése - Csoportnaplók megnyitása - Családi és szociális háttér, neveltségi és tudásszint valamint tanulói szokások felmérése az elsős diákoknál - A felmérés alapján a felzárkóztatás megszervezése, egyéni fejlesztési terv beépítése a csoportok munkatervébe - Látogatás az iskolákban, kapcsolatfelvétel az osztályfőnökökkel 2-3. hét - korrepetálások, szakkörök megszervezése - nevelői és fejlesztési tervek leadása - kötelező és szabadon választható foglalkozások beindítása - Szülői értekezlet Nagyobb rendezvények időpontja és felelőse Rendezvény Időpont Felelős Gólyatábor augusztus 31. Diáktanács Beköltözés, tanulók fogadása, szülői értekezlet szeptember 1. Kollégiumvezető, nevelők Város bemutatása szeptember 1. Diáktanács Nevelői foglalkozási tervek leadása 1-2. hét Csoportvezető tanárok Megemlékezés október 6-ról október 6. Kollégiumvezető, csoportvezető tanárok Ógyallai testvérkollégium október Nevelőtestület 20.

Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium

Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Munkaterve a 2013/2014. tanévre Fehérgyarmat, 2013. szeptember 2. 1 Készült az emberi erőforrások minisztere 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelete

Részletesebben

2015/2016. tanév rendje

2015/2016. tanév rendje 2. sz. melléklet: 2015/2016. tanév rendje 2015/2016. tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) SZEPTEMBER 8.00 Ünnepélyes tanévnyitó (szakközépiskola

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE 1. Tanév előkészítése: 2015. augusztus 21-től augusztus 31-ig 2. Alakuló-értekezlet: 2015. augusztus 25. 8.00 óra (kedd) 3. Iskolai javítóvizsgák lebonyolítása 2015. augusztus

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap)

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Feladat Határidő Felelős Javító- és osztályozó vizsgák augusztus 25. 8.00 Munkaközösségi értekezletek augusztus 26-27. Tanév-előkészítő nyitóértekezlet

Részletesebben

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2012. augusztus 21. kedd 9 00 Alakuló értekezlet 2012. augusztus 22-24. szerda-péntek Gólyatábor ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2012. augusztus 24. péntek 9 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre A Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium eseménynaptára a 2015-2016. tanévre Eseménynaptár 2015-2016. tanév Augusztus Aug. 17. 9 h Dátum Esemény Tantárgyfelosztás,

Részletesebben

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola Magyar László Gimnáziuma és Szakiskolája 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. Telefon/Fax: 75/541-269 OM 201167

Részletesebben

MUNKARENDJE. 2014/2015-ös tanév

MUNKARENDJE. 2014/2015-ös tanév KT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA Wattay Középiskola és Szakiskolája MUNKARENDJE 2014/2015-ös tanév Nevelőtestület által jóváhagyva: 2014. augusztus 28. Franczia László igazgató 2 I. félév 2014. szeptember

Részletesebben

A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE

A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE Szorgalmi időszak: Szakközépiskola nappali tagozat: 9-11. osztályok 2012. szeptember 3. - 2013. június 14. 12.B, G és a 13. A osztályok 2012. szeptember 3. - 2013.

Részletesebben

2013/2014. tanév ütemterve

2013/2014. tanév ütemterve 2013/2014. tanév ütemterve Augusztus 21. 8,00 Alakuló értekezlet Munkaközösség-vezetők megbeszélése 27. 8,00 Írásbeli javítóvizsga 28. 8,00 Szóbeli javítóvizsga 31. 10,00 Tanévnyitó ünnepély, az iskola

Részletesebben

NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV

NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV Péterváriné Kiss Sarolta mb. igazgató A tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 1. /kedd/n Utolsó

Részletesebben

2014/2015. tanév ütemterve

2014/2015. tanév ütemterve 2014/2015. tanév ütemterve Augusztus 21. 8,00 Alakuló értekezlet. Munkaközösség-vezetők megbeszélése 26. 8,00 Javítóvizsgák Szeptember 1. 8,00 Tanévnyitó ünnepély 3. Tanévnyitó értekezlet 5. 8,00 VENI

Részletesebben

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36.

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36. Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36. A tanévkezdés feladatai: Feladat ellátási terv a 2015/2016-os tanévre Javítóvizsgák:

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

A TANÉV RENDJE és az ISKOLA MUNKATERVE 2015/2016.

A TANÉV RENDJE és az ISKOLA MUNKATERVE 2015/2016. Nyíregyházi Művészeti Szakközépiskola 4400 Nyíregyháza, Búza u. 1-3. Telefon: 42/512-330 Fax: 42/512-330 E-mail: s.muveszeti@chello.hu Weblap: www.muveszeti-nyh.sulinet.hu A TANÉV RENDJE és az ISKOLA MUNKATERVE

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

E S E M É N Y N A P T Á R

E S E M É N Y N A P T Á R A 2013/2014. tanév munkatervének melléklete SZÉKESFEHÉRVÁRI VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM E S E M É N Y N A P T Á R 2013. augusztus 31.(szombat) 2012-2013. tanév augusztus 22. csütörtök 9.00 Alakuló és évnyitó

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2013/2014

ESEMÉNYNAPTÁR 2013/2014 ESEMÉNYNAPTÁR 2013/2014 augusztus 22. 9:00 Alakuló értekezlet augusztus 23-26. 8:00 Javító-, és osztályozóvizsgák augusztus 29. 8:00 Tanévnyitó értekezlet szeptember 02. 8:00 A szorgalmi idő első napja

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben Augusztus Augusztus 18. Augusztus 21. Augusztus 21-22 Augusztus 21-25. Augusztus 26. Augusztus 27. Augusztus 28. Vezetőségi értekezlet

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre Hét Hónap, nap Eseménytervezet szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. hétfő Első tanítási nap: munkavédelmi oktatás a 9.évfolyam számára 2. 2. kedd 3. 3. szerda Tanévnyitó

Részletesebben

az őszi érettségi vizsgára való jelentkezés határideje Jáky József Tagintézményben nevelőtestületi értekezlet avatási vetélkedő a 9.

az őszi érettségi vizsgára való jelentkezés határideje Jáky József Tagintézményben nevelőtestületi értekezlet avatási vetélkedő a 9. Időpont Szeptember 2. Szeptember első hetében: Szeptember 5. Szeptember 9. Szeptember 12. Szeptember 13. Szeptember 10-13. Szeptember második felében Szeptember 16-20 Szeptember 20. Szeptember 24. Szeptember

Részletesebben

A 2015/2016-os tanév ütemterve

A 2015/2016-os tanév ütemterve A 2015/2016-os tanév ütemterve Augusztus: - nyári gyakorlat szervezése a 12.évfolyam számára - KÖSSZ- tábor - javító-osztályozó vizsgák szervezése - Kollégiumi szokásrend kialakítása, szülői értekezlet,

Részletesebben

Déri Miksa Tagintézménye MUNKAREND 2013/2014.

Déri Miksa Tagintézménye MUNKAREND 2013/2014. Szegedi Ipari Szakképző és Általános Iskola Déri Miksa Tagintézménye MUNKAREND 2013/20 Az emberi erőforrások minisztere 47/20 (VII. 4.) EMMI rendelete alapján. augusztus 2 26. 27-28-29. 29. Orvosi vizsgálat

Részletesebben

2012/2013. tanév rendje (kivonat)

2012/2013. tanév rendje (kivonat) 2012/2013. tanév rendje (kivonat) Első tanítási nap: Őszi szünet: Téli szünet: Első félév: Tavaszi szünet: Utolsó tanítási nap: Tanítási napok száma: 2012. szeptember 3. /hétfő/ 2012. október 29-től november

Részletesebben

Kecskeméti Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Szakiskolája. esemény

Kecskeméti Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Szakiskolája. esemény dátum tanítási nap sorszáma tanítás nélküli munkanap sorszáma Kecskeméti Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Szakiskolája nap egyéb esemény időpont (óra:perc) felelős 2015. augusztus

Részletesebben

A tanév helyi rendje (Általános iskola)

A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. számú melléklet A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. A szorgalmi idő / a 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet 1. és 3. -a alapján/ 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő

Részletesebben

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről alapján. 1. A TANÉV A tanítási év első tanítási napja 2015. szeptember 1. A tanítási év első féléve

Részletesebben

A 2014/2015-es tanév ütemterve

A 2014/2015-es tanév ütemterve A 2014/2015-es tanév ütemterve Tanévkezdés: Alakuló értekezlet: 2014. augusztus 25. Tanévnyitó ünnepély: 2014. 01. Első tanítási nap: 2014. 01. A tanév munkarendje: A tanév első napja: 2014. 01. Az első

Részletesebben

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE KIEMELT CÉLKITŰZÉSEINK A NEVELÉS OKTATÁS TERÜLETÉN A 2013/2014. TANÉVBEN 1. A kompetenciaalapú oktatás

Részletesebben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben 6.1 A tanév rendje: 6.1.2. A szorgalmi idő az általános iskolában és a művészeti oktatásban: 2014. szeptember 1. (hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Az első tanítási

Részletesebben

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd)

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) IGAZGATÓI UTASÍTÁS A TANÉV RENDJÉRE VONATKOZÓAN: Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) Tanítási napok száma: 183 általános iskolában 182 Szakiskolában

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV

A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV A nevelőtestület összetétele, feladatai A nevelőtestület létszáma 14 fő, csoportok száma 13 Név Szak óraszám feladat Kurinszky László földrajz - népművelő munkaközösség-vezető,

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap Tanév: 2014/2015 2014 36. hét B hét Szeptember 01. Tanévnyitó ünnepély 9:00 01. Első tanítási nap 8:00-tól 01-05. Gólyahét 02-05. Tankönyvek kiosztása, tanmenetek áttekintése 9:00-14:00, Bokor Fekete Lászlóné,

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap Tanév: 2013/2014 2013 36. hét B hét Szeptember 9:00 02. Tanévnyitó ünnepély 02. Első tanítási nap 3-4-5. Tankönyvek kiosztása, tanmenetek áttekintése 8:00-tól 9:00-14:00 Bokor Fekete Lászlóné 6-8. Nyelvparádé

Részletesebben

Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ OM: 034923 1086 Budapest, Bauer Sándor u. 6-8. A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE

Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ OM: 034923 1086 Budapest, Bauer Sándor u. 6-8. A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE Alakuló értekezlet 2012. augusztus 27. 9.00 Konzultációk 2012. augusztus 27. 10.00-13.00 2012. augusztus 28. 9.00-13.00 Osztályozó- és javítóvizsgák az esti tagozaton 2012.

Részletesebben

Intézményi Munkaterv 2013/2014-es tanév

Intézményi Munkaterv 2013/2014-es tanév Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Szakközépiskolája, Gimnáziuma és Kollégiuma 4014 Debrecen, Mezőgazdász u. 1. Intézményi Munkaterv 2013/2014-es tanév Debrecen, 2013. szeptember 23. dr. Cserpák

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013.

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS augusztus 22. 9 óra bejelentkezés tanév rendje személyi változások tárgyi feltételek alakulása pályázatok tantárgyfelosztás pedagógiai program módosítása

Részletesebben

KOLLÉGIUMI MUNKATERV 2014 2015.

KOLLÉGIUMI MUNKATERV 2014 2015. Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium Eger, II. Rákóczi Ferenc utca 2. KOLLÉGIUMI MUNKATERV 2014 2015. Készítette: Kiss Ferenc kollégiumvezető Jóváhagyta: a kollégium nevelőtestülete

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség, egyetem Szak megnevezése Egyéb szakképesítés Tanított tárgyak,, tanár, pedagógiaangol

Részletesebben

2015/2016. tanév helyi rendje

2015/2016. tanév helyi rendje Salgótarjáni SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskolája és Szakiskolája 3100 Salgótarján, Zemlinszky Rezső út 4. OM azonosító: 203 048 (32) 412-504 (32) 510-290 http://www.ker-st.hu 2015/2016.

Részletesebben

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2.

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2. Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola Pakod, Csány László u. 2. MUNKATERV 2014/2015. tanévre Készítette: Ódorné Marton Edit tagintézmény vezető Pakod, 2014. augusztus 25. A 2014-2015 tanév rendje:

Részletesebben

A 2013/2014. tanév rendje TERVEZET

A 2013/2014. tanév rendje TERVEZET A 2013/2014. tanév rendje TERVEZET A szorgalmi idő: 2013. szeptember 2-től 2014. június 13-ig Az első tanítási nap: 2013. szeptember 2. hétfő Az utolsó tanítási nap: 2014. június 13. péntek Az utolsó,

Részletesebben

A 2015/2016-os tanév munkaterve

A 2015/2016-os tanév munkaterve Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kiskunfélegyházi PG Tagintézménye A 2015/2016-os tanév munkaterve Készítette: Rokolya Csaba igazgató A nevelőtestület 2015. augusztus 31-i ülésén

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

A TANÉV ESEMÉNYEI. 16-20. Verébtábor F.: Varga Sz. + DÖK. 27-31. Órarendkészítés F: iskolavezetés

A TANÉV ESEMÉNYEI. 16-20. Verébtábor F.: Varga Sz. + DÖK. 27-31. Órarendkészítés F: iskolavezetés A TANÉV ESEMÉNYEI 2009. augusztus 16-20. Verébtábor F.: Varga Sz. + DÖK 24. 9 00 Alakuló értekezlet 25-26. 9 00 Előrehozott írásbeli osztályozóvizsga 26. 9 00 Szakmai továbbképzések 26-27. 9 00 Előrehozott

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2011/2012. tanév 2 I. A 2011/2012. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása - nem

Részletesebben

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva.

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola nyitvatartása: Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola szombaton, vasárnap és egyéb munkaszüneti napokon zárva tart, kivételt képez

Részletesebben

I. A tanév rendje. A felvételi eljárás és a beiratkozás rendje. I.1.1. A felvételi eljárás lebonyolítása. I.1.2. Beiskolázás

I. A tanév rendje. A felvételi eljárás és a beiratkozás rendje. I.1.1. A felvételi eljárás lebonyolítása. I.1.2. Beiskolázás I. A tanév rendje I.1. A felvételi eljárás és a beiratkozás rendje I.1.1. A felvételi eljárás lebonyolítása A középfokú iskolába történő jelentkezés rendjét és a felvételi eljárás szabályait a 20/2012.(VIII.31)

Részletesebben

Feladatellátási terv a 2015/2016-os tanévre

Feladatellátási terv a 2015/2016-os tanévre Feladatellátási terv a 2015/2016-os tanévre Időpont Feladat megnevezése Felelősök 2015.08.25. Javítóvizsgák Szaktanárok, 2015.08.26. Lelki nap a tanároknak és helyettes Tanévnyitó Szekszárdon 2015.08.27-28.

Részletesebben

A 2013/2014. TANÉV HELYI RENDJE ELSŐ TANÍTÁSI NAP: 2013. SZEPTEMBER 02. (HÉTFŐ) UTOLSÓ TANÍTÁSI NAP: 2014. JÚNIUS 14. (PÉNTEK)

A 2013/2014. TANÉV HELYI RENDJE ELSŐ TANÍTÁSI NAP: 2013. SZEPTEMBER 02. (HÉTFŐ) UTOLSÓ TANÍTÁSI NAP: 2014. JÚNIUS 14. (PÉNTEK) Dátum/ 02. (hétfő) 8,00 02. 02. 05. 11. (szerda) 11. (szerda) 14,15 11. (szerda) 16,00 A 2013/2014. TANÉV HELYI RENDJE ELSŐ TANÍTÁSI NAP: 2013. SZEPTEMBER 02. (HÉTFŐ) UTOLSÓ TANÍTÁSI NAP: 2014. JÚNIUS

Részletesebben

Szeptember udvar osztályterem tantermek

Szeptember udvar osztályterem tantermek szept. 1. hétfő 1. óra 2-4. óra 5-7. óra Tóth Árpád Gimnázium Ünnepélyes tanévnyitó Osztályfőnöki óra Szeptember udvar osztályterem tantermek Várallyainé B.J szept. 1. hétfő 6-7. óra Első emelt szintű

Részletesebben

A 2008/2009. tanévi munka menete Az oktatási és kulturális miniszter 17/2008. (V.9.) OKM rendelete a 2008/2009. tanév rendjéről alapján

A 2008/2009. tanévi munka menete Az oktatási és kulturális miniszter 17/2008. (V.9.) OKM rendelete a 2008/2009. tanév rendjéről alapján A 2008/2009. tanévi munka menete Az oktatási és kulturális miniszter 17/2008. (V.9.) OKM rendelete a 2008/2009. tanév rendjéről alapján 2008. augusztus 25. 9 óra: nevelőtestületi értekezlet - a tanév előkészítése

Részletesebben

értekezlet a tanév feladatai

értekezlet a tanév feladatai dátum Augusztus 24. Augusztus 25. esemény Nevelőtestületi alakuló Javítóvizsgák (külön kiírás szerint) Augusztus 25.- 27. Munkaközösségi ek a tanév feladatai Augusztus 26. szerda 10.00 Előadás munka- és

Részletesebben

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény 4150 Püspökladány Bajcsy-Zs.u.3-5. MUNKATERVI

Részletesebben

Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap. Szeptember. Tanítási napok száma: 22 nap

Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap. Szeptember. Tanítási napok száma: 22 nap Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap Szeptember Tanítási napok száma: 22 nap Feladatok Határidők Szervezők Tanévnyitó szentmise (Endrődi Lukács László 2014. 08. 31. 17-18.30 óra

Részletesebben

A GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKATERVE A 2012/2013. ISKOLAI TANÉVRE

A GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKATERVE A 2012/2013. ISKOLAI TANÉVRE A GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKATERVE A 2012/2013. ISKOLAI TANÉVRE Sorszám:1. Módosítási szám: 1. Készítette: Jóváhagyta:...... Dévényi Györgyné Dr. Vas Rezső igazgatóhelyettes igazgató

Részletesebben

Kötelező közzétételi lista

Kötelező közzétételi lista Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskola 1095 Budapest, Mester u. 23. : 1450 Budapest, Postafiók 178. Tel/fax:06/1/215-9254 e-mail: teleki@teleki-bp.sulinet.hu Kötelező közzétételi lista 1.) Pedagógusok

Részletesebben

SZEPTEMBER ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA MŰVÉSZETOKTATÁS ÓVODA. Munkaidőnyilvántartó lapok, naplók ellenőrzése OKTÓBER. Munkaidőnyilvántartó lapok kiadása

SZEPTEMBER ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA MŰVÉSZETOKTATÁS ÓVODA. Munkaidőnyilvántartó lapok, naplók ellenőrzése OKTÓBER. Munkaidőnyilvántartó lapok kiadása SZEPTEMBER szeptember 1. Évnyitó szeptember 1. szeptember 2. szeptember 7. Angol nyelvi szintfelmérés a 9. nyelvi előkészítő évfolyamon, csoportbontások Művészetoktatás beindítása zongora, furulya, fuvola,

Részletesebben

A tanév helyi rendje

A tanév helyi rendje A tanév helyi rendje 1. A szorgalmi idő 471/2013. (VII.4.) EMMI rendelet alapján / 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő keretei között kell megszerveznünk. Az első és utolsó

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

HATÁRIDŐNAPLÓ 2014/2015. TANÉV. December

HATÁRIDŐNAPLÓ 2014/2015. TANÉV. December HATÁRIDŐNAPLÓ 2014/2015. TANÉV December a hónap folyamán Történelem háziverseny harmadik fordulója a 9-10. évfolyam számára a második világháború témaköréből felelős: Hartmann Mónika Kirándulás a bécsi

Részletesebben

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA A Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola 201202 KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA a. tanév középfokú beiskolázásához A középfokú iskolába történő jelentkezés rendjét és a felvételi eljárás szabályait

Részletesebben

A 2012/2013-AS TANÉV RENDJE

A 2012/2013-AS TANÉV RENDJE A 2012/2013-AS TANÉV RENDJE A 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelete, a II. Rákóczi Ferenc Gimnázium Pedagógiai Programja alapján A tanév 2012. szeptember 3-től 2013. június 14-ig tart (182 tanítási nap). 1.

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve

2014/2015. tanév munkaterve KT ÁLTALÁNOS -ÉS KÖZÉPISKOLA BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA TELEPHELYE KASKANTYÚ 2014/2015. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves telephelyi feladatok Ütemterv Munkaterv csatolt részei:

Részletesebben

2011-2012. tanév. Fogadóórák: Markhard József igazgató minden hétfő 14 00 15 30. Káplár János felnőttképzési igazgató helyettes

2011-2012. tanév. Fogadóórák: Markhard József igazgató minden hétfő 14 00 15 30. Káplár János felnőttképzési igazgató helyettes A MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZÉCHENYI ZSIGMOND SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLÁJA SZÉKHELYÉNEK (8734 SOMOGYZSITFA-SZŐCSÉNYPUSZTA, ADY E. U. 8.) MUNKATERVE 2011-2012. tanév Fogadóórák: Markhard József igazgató

Részletesebben

ZIPERNOWSKY KÁROLY MŐSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKA-, RENDEZVÉNY-, ÉS FELADATELLÁTÁSI TERVE. A 2013 / 2014 es TANÉVRE

ZIPERNOWSKY KÁROLY MŐSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKA-, RENDEZVÉNY-, ÉS FELADATELLÁTÁSI TERVE. A 2013 / 2014 es TANÉVRE ZIPERNOWSKY KÁROLY MŐSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKA-, RENDEZVÉNY-, ÉS FELADATELLÁTÁSI TERVE A 2013 / 2014 es TANÉVRE A 2013/2014-es tanévben a szorgalmi idı Elsı tanítási nap: 2013. szeptember 2. (hétfı)

Részletesebben

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 Kétegyháza, 2013. szeptember 02. Készítette: Halmi Zoltán intézményvezető KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014.

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2010/2011. tanév 2 I. A 2010/2011. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása Pedagógiai

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév 1. A KOLLÉGIUMBAN DOLGOZÓ PEDAGÓGUSOK VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE Név Igazgató Igazgatóhelyettes végzettség Szakképesítés (kompetencia terület) matematika-

Részletesebben

Kollégium. Ütemterv (elfogadott) a 2012-2013-as tanévre

Kollégium. Ütemterv (elfogadott) a 2012-2013-as tanévre Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Ütemterv (elfogadott) a 2012-2013-as tanévre A 2012/2013-es tanévben a szorgalmi idő Első tanítási nap: Utolsó tanítási nap: 2012. szeptember

Részletesebben

Munkaprogram a 2015/2016-os tanévre

Munkaprogram a 2015/2016-os tanévre Munkaprogram a 2015/2016-os tanévre SZEPTEMBER A. HÉT (szept. 1-4.) Szept. 1. 8 óra Tanévnyitó (9. évfolyam) Szept. 2-4. 9-12 óra Diákgyűlések (évfolyamonként) 8-12 óra Osztályfőnöki órák (órarend, házirend,

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2015/2016-os tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2015/2016-os tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2015/2016-os tanévre Hét Hónap, nap szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. kedd Eseménytervezet Elsı tanítási nap a nappali munkarend szerinti osztályokban Tanévnyitó ünnepség Munkavédelmi oktatás

Részletesebben

Eseménynaptár 2014/15-ös tanév PIOK Általános Iskola és Gimnázium - gimnázium intézményegység. Augusztus

Eseménynaptár 2014/15-ös tanév PIOK Általános Iskola és Gimnázium - gimnázium intézményegység. Augusztus Eseménynaptár 2014/15-ös tanév PIOK Általános Iskola és Gimnázium - gimnázium intézményegység Dátum Nap Tan. nap. Szám Esemény Megjegyzés 20. Szerda 21. Csütörtök alakuló értekezlet 9:00 22. Péntek 23.

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2013-2014

ESEMÉNYNAPTÁR 2013-2014 ESEMÉNYNAPTÁR 2013-2014 08. 26. hétfő Az első munkanap 08. 27 kedd Munkaközösségi értekezlet 08. 28 szerda Pótvizsgák 08. 29. csütörtök Tagozatos értekezlet 08. 30. péntek Tanévnyitó értekezlet 08.31.

Részletesebben

Munkaterv 2014/2015-ös tanév. Dátum Feladat Érdekelt Felelős Dokumentum/ellenőrzés. Vezetőség. Tantestület. Munkaközösség

Munkaterv 2014/2015-ös tanév. Dátum Feladat Érdekelt Felelős Dokumentum/ellenőrzés. Vezetőség. Tantestület. Munkaközösség Munkaterv 2014/2015-ös tanév Dátum Feladat Érdekelt Felelős Dokumentum/ellenőrzés 2014. aug.25. 9h Vezetőségi megbeszélés Vezetőség, Vezetőség Jelenléti ív 2014. aug. 25. 17h i tanévnyitó értekezlet 2014.

Részletesebben

Az iskola a 2014/2015. tanévre a következő osztályokba hirdet felvételt: Az általános iskola 8. osztályát befejezettek számára

Az iskola a 2014/2015. tanévre a következő osztályokba hirdet felvételt: Az általános iskola 8. osztályát befejezettek számára Intézmény neve: Egri Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Címe: 3300 Eger, Bem tábornok utca 3. Telefon/fax: (36) 515-020, 313-765 E-mail: egrikossuthtitkarsag@gmail.com Honlap: www.kossuthzsuzsa.hu

Részletesebben

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig.

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. SZEPTEMBER Kiemelt feladatok Feladatok FELELŐS Szakmai tevékenység Munkaközösségi megbeszélések Munkaközösségek elkészítik a munkaterveket

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Verebi Végh János Tagiskolája 2477 Vereb, Berényi u.4.. OM: 030175 2015/2016. tanév 1.

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

RÉSZLETES ÜTEMTERV. 2015/2016 tanév

RÉSZLETES ÜTEMTERV. 2015/2016 tanév RÉSZLETES ÜTEMTERV 2015/2016 tanév 2 2015. év Augusztus 24. Alakuló értekezlet: 9:00 Herczeg Mária Korrepetálás: 10:00-13:00 25. Korrepetálás: 09:00-13:00 Igazgatóhelyettesek 26. Javító-pótló vizsgák:

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

A 2012-2013-as tanév helyi rendje a Szent László ÁMK Középiskolájában Dátum Esemény Megjegyzés

A 2012-2013-as tanév helyi rendje a Szent László ÁMK Középiskolájában Dátum Esemény Megjegyzés A 2012-2013-as tanév helyi rendje a Szent László ÁMK Középiskolájában Dátum Esemény Megjegyzés 2012.08.24. 2012.08.27. Javító, pótló és osztályozóvizsgák Kezdési idő: 8:00 2012.09.03. Veni Sancte Kezdési

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista Középiskola. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Különös Közzétételi Lista Középiskola. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös Közzétételi Lista Középiskola 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Sorszám Végzettsége Szakképzettsége 1. Egyetem Történelem

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Petőfi Sándor Tagiskola Komoró Közzétételi Lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Tanító Fejlesztő pedagógus /szakvizsga/

Részletesebben

Különös közzétételi lista Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127.

Különös közzétételi lista Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127. Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127. Tel: 06-36-490-005 E-mail: mezisko@gmail.hu Ikt.sz:1074/2013.12.02. Ügyintéző: Bartók István ig. Különös közzétételi lista Mezőszemerei

Részletesebben

MUNKATERV 2014-15. Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola

MUNKATERV 2014-15. Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola MUNKATERV 2014-15 Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola 2014. SZEPTEMBER H 1 8 15 22 29 Évnyitó + 3. of óra Enapló ellenőrzése szept. 14-19. lengyel diákcsere

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. tanító,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE Szalkszentmártoni Petőfi Sándor Általános Iskola OM:027935 KLIK 030009 6086 Szalkszentmárton, Petőfi tér 12. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE 10. sz. melléklet a 11/1994.

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

2015-2016-os tanév ütemterve. Időpont óra Megnevezés Felelős Résztvevők 2015. aug. 9:00 Vezetői alakuló értekezlet Tóthné Zsigó Zita iskolavezetés

2015-2016-os tanév ütemterve. Időpont óra Megnevezés Felelős Résztvevők 2015. aug. 9:00 Vezetői alakuló értekezlet Tóthné Zsigó Zita iskolavezetés --os tanév ütemterve Időpont óra Megnevezés Felelős Résztvevők aug : Vezetői alakuló értekezlet Tóthné Zsigó Zita iskolavezetés aug : Kibővített vezetői értekezlet Tóthné Zsigó Zita Iskolavezetés+mkvez

Részletesebben