Alapy Gáspár Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium MUNKATERV TANÉV. Készítette: Laki Lászlóné intézményvezető

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Alapy Gáspár Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium MUNKATERV 2013-2014. TANÉV. Készítette: Laki Lászlóné intézményvezető"

Átírás

1 Alapy Gáspár Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium MUNKATERV TANÉV Készítette: Laki Lászlóné intézményvezető 1.

2 TARTALOM: 1. Az intézmény szervezeti strukturája Az intézmény szervezeti felépítése és vezetése... 3 Feladatorientált vezetési szerkezet Személyi feltételeink... 4 A ben érvényes megbízatások Ingatlan és tárgyi feltételeink Képzési struktúra, tanműhelyek, gyakorlati képzés Tanügy igazgatási és fejlesztési feladataink a tanévben A tanév helyi rendje A tankönyvellátás rendje...18 A beiratkozás ideje A kollégium helyi rendje Tanév eleji feladatok: Dokumentációkezelési, adminisztrációs feladatok Tanügy igazgatási nyomtatványok kezelése...22 ADAFOR kezelése...22 KIR kezelése...22 Érettségi szoftver kezelése...22 Szakmai vizsga-nyilvántartási rendszer kezelése Nevelési, oktatási és fejlesztési feladataink a ben Kiemelt céljaink Iskolavezetési, irányítási feladatok Minőség a kollégiumunkban Sikerkritériumok További fontos célok Partnerkapcsolat fejlesztése Pedagógiai fejlesztési feladataink A munkaközösségek általános működési és fejlesztési feladatai Ifjúságvédelmi feladatok Egészséges életmódra és a környezeti neveléssel kapcsolatos feladatok DÖK működésével kapcsolatos feladatok Továbbképzések, beiskolázás Hagyományápolás és intézményi kultúra fejlesztésével járó feladatok Hagyományos rendezvényeink Eseménynaptár a tanévre A kollégium kötelező és szabadon választható programjai Kötelező foglalkozások havi bontása Szabadon válaszható foglalkozások, programok: Záradék

3 1. Az intézmény szervezeti struktúrája 1.1. Az intézmény szervezeti felépítése és vezetése A felvázolt intézményi hierarchia természetesen a felelősségi területek átruházását, az irányítási folyamatok egymásba kapcsolódását jelentik. A szervezeti felépítést ábrázoló grafika a középiskola intézményi irányítási szintjeit mutatja: Feladatorientált vezetési szerkezet A mellékelt ábrán az iskola szervezete két vezetői szintben realizálódik. Az első szinten azok a vezetők láthatók, akik az iskola belső életének biztosítói, rugói. Ide tartozik a diákönkormányzatot segítő pedagógus is, aki közvetlenül az igazgató irányítása alatt dolgozik. Iskolánk egy intézményvezetővel, egy műszaki intézményvezető-helyettessel, és egy közismereti-adminisztrációs intézményvezető-helyettessel; a kollégium tagintézményvezetővel működik. A gazdasági vezető beosztás megszűnt, az iskolában gazdasági ügyintéző tevékenykedik, a kollégiumban gondnok-raktáros látja el a gazdasági feladatokat. Az intézményvezető távollétében a műszaki intézményvezető-helyettes a megbízott intézményvezető, ha ő is akadályoztatva van, akkor a közismereti-adminisztrációs intézményvezető-helyettes az intézmény megbízott vezetője, amely az SZMSZ-ben is rögzített. A tanműhelyi oktatást, a szakmai elméleti oktatást a műszaki intézményvezető-helyettes irányítja. A teljes gyakorlati munkáért, a szakoktatók munkájáért felelős, ezeket szervezi és 3.

4 ellenőrzi. Feladata a szakmai vizsgák és a szintvizsgák megszervezése, a műszaki vezetővel együtt közösen felelnek a vizsgák feltételeiért. A műszaki intézményvezető-helyettes szervezi a belső-külső gyakorlati képzéseket, a külső gyakorlati munkahelyek megszervezése, ezek ellenőrzése. Felel a tanműhely munka-, baleset-, tűzvédelmi, valamint az egyéb előírások meglétéért és ezeket betartatja a szakoktatókkal és a tanulókkal. A pályaválasztási felelős feladatait is ellátja (beiskolázás lebonyolítása, a pályaválasztási előadások szervezése). A közismereti-adminisztrációs intézményvezető-helyettes felel a közismereti és a szakmai elméleti tanárok munkájáért, szervezi és irányítja nevelő-, oktató munkát. Az órarendkészítés, az adminisztrációs munka, naplók ellenőrzése, hiányzások, igazolások, határozatok a felszólító levelek kiküldésének a munkaköri kötelessége. A munkaközösségeket felügyeli, felel az iskolai rendezvények színvonaláért. Felügyeli az ifjúságvédelmi munkát, a fegyelmi tárgyalásokon részt vesz. Segíti az intézményvezető munkáját a középszintű érettségi vizsga megszervezésében, és lebonyolításában. A szükséges határozatokat előterjeszti az intézményvezetőnek. A munkaközösségeknek aktívabban kell működniük. Tervszerű munkavégzésre, a követelményszint, a pedagógiai elvek egységes kidolgozására és alkalmazására kell törekedni. Továbbra is kiemelt feladat a pályakezdő kollégák segítése, az óralátogatások gyakoribbá tétele és annak tartalmas, hatékony, segítő szándékú megbeszélése. A pedagógiai vagy szervezeti kérdésekben születő döntésekben a jogszabályban meghatározott módon vesz részt a nevelőtestület egésze és a diákönkormányzat Személyi feltételeink Az intézményben engedélyezett pedagógus létszám: 42fő Pedagógus neve Végzettsége Munkaviszony kezdete-, vége 1. Laki Lászlóné - intézményvezető 2. Zsidi Henriett közismereti-adminisztrációs igazgató-helyettes Oktatott tantárgyak egyetem, szakvizsga matematika, fizika egyetem magyar nyelv és irodalom 3. Balogh István egyetem (vegyészmérnök) informatika szakmai informatika 4. Bartók Sándor egyetem testnevelés 4.

5 5. Édes Béla egyetem biológia, kémia munka balesetvédelem 6. Dr. Fehérváry Magda egyetem, doktori fokozat PhD történelem, társadalomismeret művészettörténet 7. Gáspár Ronald egyetem villamos szakmai elmélet és gyakorlat 8. Maksa Lászlóné főiskola, mérnök-tanár női szabó szakmai elmélet 9. Nagy Csilla - KT elnök főiskola, tanítóképző német 10. Olasz Pál főiskola, szakvizsga fodrász szakmai elmélet 11. Polgár István egyetem gépész szakmai elmélet 12. Somogyi András főiskola, szakvizsga gépész szakmai elmélet szakoktató 13. Szlukovényi János főiskola, mestervizsga gépész szakmai elmélet szakoktató 14. Szüsz János főiskola gépész szakmai elméleti szakoktató 15. dr. Trugly Katalin egyetem, doktori fokozat PhD angol, magyar nyelv és irodalom 16. Varga István főiskola villamos szakmai elmélet és gyakorlat GYES 17. Czemmel-Adamicza Renáta főiskola női szabó szakmai elmélet 18. Nagy Márta egyetem informatika Szakmai gyakorlat 19. Fűri Imre - műszaki igazgatóhelyettes 20. Czifra Jánosné középfokú, mestervizsga 21. Gaál Erika ruhaipari technikus, mestervizsga 22. Nagyné Krajczár Márta középfokú, mestervizsga főiskola, szakvizsga villamos szakmai elmélet és gyakorlat fodrász szakmai gyakorlat női szabó szakmai gyakorlat fodrász szakmai gyakorlat 23. Mészáros Tibor érettségi végzettség gépész szakmai gyakorlat 24. Fortágh László egyetem gépész szakmai gyakorlat 5.

6 25. Némedi György főiskola gépész, hegesztő szakmai gyakorlat 26. Németh Béláné középfokú iskolai végzettség + OKJ 27. Pokornyi József István technikum OKJ-s szakmák női szabó szakmai gyakorlat hegesztő szakmai gyakorlat 28. Rózsahegyiné Ékes Adrienn főiskola, mestervizsga fodrász szakmai gyakorlat, elmélet 29. Vizeli Attila technikum OKJ-s szakmák 30. Mohácsi Zoltán középfokú iskolai végzettség, OKJ szakma gépész szakmai gyakorlat hegesztő szakmai gyakorlat Kollégium 1. Tóth Nándor- megbízott tagintézmény-vezető egyetem nevelőtanár (történelem) 2. Katonáné Tóth Judit főiskola nevelőtanár (biológia-kémia pénzügyi) 3. Vörösné Baranyai Edit főiskola nevelőtanár GYES 4. Dr. Mihalikné Csóti Éva főiskola nevelőtanár (testnevelés) Óraadók 2. Hidi László főiskola villamos szakmai elmélet 3. Kinhefner Vendel főiskola villamos szakmai gyakorlat 5. Villám Béláné főiskola gépész szakmai elmélet 6. Moncz Imre technikum villamos szakmai gyakorlat 8. Flaska Katalin egyetem magyar nyelv és irodalom Technikai személyzet 1. Ásbóth Miklósné - iskolatitkár 2. Tamasics Imréné gazdasági ügyintéző ig 3. Vizeli Attiláné gazdasági ügyintéző 4. Nemesfalviné Dobi Zsuzsanna takarító - iskola 5. Kovács Tiborné takarító - iskola 6.

7 6. Juhász Lajosné takarító - iskola 7. Nagy Ferenc karbantartó iskola + kollégium 8. Szaszák Györgyné takarító tanműhely 9. Kálmán Gézáné takarító tanműhely Kollégium 1. Pokóné Kedves Elvira raktáros 2. Barati Bertalanné portás 3. Dávid Józsefné portás 4. Kökény Zsuzsanna portás 5. Szaszák Csilla takarító - kollégium 6. Mózesné Herczeg Ildikó takarító - kollégium FŐISKOLAI TANULMÁNYT FOLYTATNAK A 2013/2014. TANÉVBEN: Ásbóth Miklósné iskolatitkár Vörösné Baranyai Edit nevelőtanár Varga István Érvényes tanulmányi szerződéssel rendelkezik, tanulmányait az Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Karán, könnyűipari mérnökképzésben folytatja (7. félév) ig tanulmányait befejezi. Képzése államilag finanszírozott, útiköltség és más jellegű hozzájárulást nem kap. Művelődésszervező főiskolai diplomával rendelkezik, jelenleg a Kodolányi János Főiskolára jár Budapestre, család és gyermekvédelem szakos pedagógus lesz, amelyet a fenntartó nem támogat BMF - Kandó Kálmán villamosmérnöki szak, villamosenergetika szakirány- BP Tanulmányait az ÓE mérnöktanári szakon jén kezdte meg, térítésmentes képzésben. AZ ALAPFELADAT ELLÁTÁSHOZ SZÜKSÉGES VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSE ELŐÍRT: Balogh István Fortágh László: BME - vegyészmérnök - Bp nem jogosít informatika tantárgy tanítására tanulmányi szerződés ELTE, ITK, informatika tanári szak, ez a képzést hó folyamán be kellett volna fejeznie, a mai napig nincs leadott diplomamunkája. A törvényi szabályozások szerint kinevezése határozott jogviszony, ig. Intézményünk sem útiköltséget, sem tandíjat nem fizet ebben a tanévben. BME - gépészmérnöki kar - Bp intézményünkben szakmai gyakorlati tárgyat oktat, de szükség esetén elméleti tárgyakat is oktathat. Nincs pedagógus végzettsége. A törvényi szabályozások szerint kinevezése határozott jogviszony, ig. Mérnök-tanári 2 éves megszerzését írjuk elő. 7.

8 Gáspár Ronald: Mészáros Tibor: Vysoká Skola Techniká V Kosiciach - villamos mérnök - Kassa, A diploma honosítása megtörtént, mesterfokozatnak felel meg, okleveles villamos mérnök. Nincs pedagógus végzettsége. A törvényi szabályozások szerint kinevezése határozott jogviszony, ig. Mérnök-tanár 2 éves megszerzését írjuk elő. gépipariszakközépiskolai érettségije van, ezzel lát el szakoktatói teendőket. Kinevezése határozott idejű: Műszaki szakoktató - főiskolai szintű - elvégzése javasolt, vagy mestervizsga megszerzése és legalább 60 órás felsőoktatási intézmény által szervezett módszertani továbbképzés Szüsz János: NYMF - mezőgazdasági gépész-üzemmérnök - Nyíregyháza, Nincs pedagógus végzettsége. A törvényi szabályozások szerint kinevezése határozott jogviszony, ig. Mérnök-tanár 2 éves megszerzését írjuk elő. Németh Béláné: Mohácsi Zoltán: Czifra Jánosné: Gaál Erika: szakközépiskolai érettségi + OKJ női szabó szakma, ezzel lát el szakoktatói feladatokat. Nincs pedagógus végzettsége. A törvényi szabályozások szerint kinevezése határozott jogviszony, ig. Felsőfokú szakirányú pedagógus végzettség(műszaki szakoktató - főiskolai szintű - elvégzése javasolt), vagy mestervizsga megszerzése szakközépiskolai érettségi + OKJ minősített hegesztő, ezzel lát el szakoktatói feladatokat. Nincs pedagógus végzettsége. A kinevezését határozott jogviszonyra módosította a fenntartó, ig. Műszaki szakoktató - főiskolai szintű - elvégzése javasolt, vagy mestervizsga megszerzése és legalább 60 órás felsőoktatási intézmény által szervezett módszertani továbbképzés. szakközépiskolai érettségi + OKJ fodrász + mestervizsga, ezzel lát el szakoktatói feladatokat. Nincs pedagógus végzettsége. Legalább 60 órás felsőoktatási intézmény által szervezett módszertani továbbképzés javasolt. szakközépiskolai érettségi + OKJ női szabó + mestervizsga, ezzel lát el szakoktatói feladatokat. Nincs pedagógus végzettsége. Felsőfokú szakirányú pedagógus végzettség(műszaki szakoktató - főiskolai szintű - elvégzése javasolt) A tűz- és munkavédelmi bejárás során a hegesztő szakoktatók és a munkájukat közvetlenül irányítók nem rendelkeznek tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvánnyal. (Pokornyi József, Mohácsi Zoltán, Némedi György, Szüsz János; a hegesztők közvetlen munkahelyi vezető: Pokornyi József) A tűzvédelmi szakvizsga megszerzése szervezés alatt áll, október végéig beindítjuk a tanfolyamot. Ahhoz, hogy iskolánk nagyobb eséllyel részt vehessen a HÍD programban, a tanulási nehézségekkel, magatartási zavarokkal küzdő gyermekek, fiatalok tanítására fel kell készülnünk. Ezért Nyitott Iskolák - Az egyenlő esélyű hozzáférés lehetőségének biztosítása a pedagógusok továbbképzése révén (TÁMOP A-12/ ) elnevezésű projekt keretén belül 2*30 órás továbbképzésre iskolázzuk be a kollégáinkat. - Kommunikációs hídépítés ép és fogyatékos emberek között (30 kredites pedagógus továbbképzés) - Esélyteremtő kapcsolati tréning (30 kredites pedagógus továbbképzés) 8.

9 Tanfolyami részvételre javasoljuk: Fortágh László, Gaál Erika, Gáspár Ronald, Mészáros Tibor, Németh Béláné, Szüsz János, Czifra Jánosné, Nagy Csilla, Bartók Sándor, Balogh István, Olasz Pál A továbbképzés szervezés alatt áll, várhatóan november első hetétől indul. A ben érvényes megbízatások Intézményvezető: Laki Lászlóné Műszaki intézményvezető-helyettes: Füri Imre Közismereti-adminisztrációs intézményvezető-helyettes: Zsidi Henriett Tagintézmény vezető (megbízott) Tóth Nándor Osztályfőnöki munkaközösség-vezető: Nagy Csilla Szakmai munkaközösség-vezető: Szlukovényi János Reáltárgyak munkaközösségének vezetője: Somogyi András Humántárgyak munkaközösségének vezetője: Dr. Fehérváry Magda Diákönkormányzatot segítő pedagógus: Édes Béla Ifjúságvédelmi felelős Nagy Csilla Osztályfőnökök, szakmacsoportok: Szakiskolai évfolyamok: Osztály Osztályfőnök Szakmacsoport(ok) 1.B/9. Polgár István hegesztő 1.C/9. Nagy Csilla ipari gépész + villanyszerelő 1.D/9. Maksa Lászlóné női szabó 2.B/10. Szüsz János géplakatos + hegesztő 2.C/10. Somogyi András női szabó + villanyszerelő 2.D/10. Rózsahegyiné Ékes fodrász 1.B/11. Adrienn Bartók Sándor géplakatos + hegesztő 1.C/11. Olasz Pál fodrász + villanyszerelő 2.B/12. Szlukovényi János géplakatos + karosszérialakatos + hegesztő (másodszakma) 2.C/12. Édes Béla fodrász + női szabó + villanyszerelő 9.

10 Szakközépiskolai évfolyamok: Osztály Osztályfőnök Szakmacsoport(ok) 12.A Dr. Fehérváry Magda gépészet + informatika 12.E Dr. Trugly Katalin 1.3. Ingatlan és tárgyi feltételeink Az Új Széchenyi Terv keretében ÚJ TÁVLATOK TIOP / projekten belül valósult meg a tanműhelyünk emeletráépítéssel történő bővítése és felújítása. A teljes épület akadálymentes, a lift a főbejárat mellé került, melyen mind a három szint elérhető. Felújították a tűzvédelmi és elektromos hálózatot, de megújultak a vizesblokkok is, valamint a fűtésrendszer korszerűsítése is megtörtént. Az egész épület egységes hőszigetelő rendszerrel új külső burkolatot kapott. Az épület előtt új parkolót alakítottak ki. Az épület harmadik szintjén a varrótanműhelyek és a fodrásztanműhelyek találhatók. A gyakorlati oktatás a modern kor követelményeinek megfelelő 1347 m 2 -es tanműhelyben történik. A es tanév második félévében a főépületünk is külsőben megújult a tanműhelyhez hasonlóan, külső hőszigetelést kapott, a nyílászárók cseréjére is sor került, a lapos tető korszerűsítése is megtörtént. Az iskolát park veszi körül, amelynek gondozása, széppé tétele egész évben folyamatosan történik. Az iskolaépület vizesblokkja felújításra szorul. A kollégiumban ebben a tanévben is törekszünk a takarékos és előrelátó gazdálkodásra. Szálláshely kihasználásunk a vendégéjszakáknak köszönhetően jónak mondható. Valamennyi rendezvényünket igyekszünk minél kevesebb költséggel lebonyolítani. A nyár folyamán néhány lakószobában járólapot kellett cserélni, illetve több helyiségben végeztünk egészségügyi festést. Továbbra is fontos feladat az eszköz és felszerelési jegyzékben foglaltak biztosítása az elhasználódás miatt. Csőtörések, dugulások gyakoriságából kiindulva a vízvezeték-rendszer felújítása is fontos feladat lenne a fűtési rendszer korszerűsítése mellett. A diákok 3 és négy ágyas szobákban vannak elhelyezve a második emeleten. Az első emeleti szobákat lehetőség szerint bérbe adjuk, tartós lakhatás esetén szerződéses, pár napos tartózkodás esetén vendégéjszakás rendszerben. Négy tanulószoba áll a gyerekek rendelkezésére, valamint egy klubterem rendezvények lebonyolítására. 10.

11 Számítógéptermünkben a számítógépek nagy része rendkívül elavult, a gépek jó része 7-8 éves és korszerűtlen operációs rendszerrel (Windows XP) fut. A fiúk és lányok részére külön konditerem van kialakítva, valamint van egy videó (DVD) szobánk, ahol filmnézésre, csoportfoglalkozásokhoz tartozó videók megnézésére van lehetőség. Szintén ezt a célt szolgálja a kollégiumban található 2 db projektor a hozzá tartozó vetítővászonnal. A diákok számára ingyenes wi-fi hálózat üzemel, azonban a megnövekedett igények miatt (a tanulók nagy része már saját laptopot, használ) a hálózat sebessége sokat romlott az elmúlt években. Intézményünk konyháját március 1-jétől a Kölyök Kft üzemelteti, az ebédlő rész továbbra is a kollégiumhoz tartozik. A diákok sportolási lehetőségei jónak mondhatóak, az említett konditermeken kívül, asztaliteniszre, focira, röplabdára is van lehetőség. A téli hónapokban a kollégium szomszédságában lévő tornatermet szoktuk bérelni, heti két alkalommal, fenntartói engedéllyel. Bízunk benne, hogy ebben a tanévben is használhatjuk a létesítményt. Tárgyi feltételeink: - Bár vannak még, főleg egyes tantárgyakat érintő, hiányosságaink, rövid és hosszú távú terveink egyik legfontosabb eleme a naprakész, modern eszközökkel felszerelt iskola, a nem csak megfelelő, hanem otthonos, kényelmes és esztétikus környezet. - Az iskolánk főépületében két informatika szaktanterem van, 20, ill. 21 számítógéppel. A gépek megfelelnek a követelményeknek, másfél éve lettek beállítva, Windows10-es op. rendszerrel rendelkeznek. A monitorok is ki lettek cserélve, a biztonságosabb LCD monitorokra. Az internet-hozzáférés megfelelő, nyomtatási, illetve szkennelési lehetőség viszont nincs. Mindkét terem rendelkezik egy-egy projektorral is. Az utóbbi időben szándékos rongálás nem történt, a gépek működőképes állapotban vannak. A MOL tanműhelyben kb. 40 darab számítógép van, amelynek műszaki állapota felújítást igényel. A kollégiumnak is külön számítógép terme van. - A nagy osztálylétszámokhoz viszonyítva a sporteszközök nagy része nem elegendő, hasonlóan szertáraink felszereltségét is bővíteni kell. A hetes tanteremben a könyvtár kialakítása, olvasótermivé tétele befejeződött, köszönet érte Bodnár Anikó tanárnőnek, aki jelenleg a KLIK-nél iskolánk szakképzési referense. - A es tanév szeptemberében megfelelő létszámú, internet-hozzáféréssel rendelkező gép állt rendelkezésre, nyomtatási lehetőséggel. Egy fénymásoló 11.

12 beállításával a fénymásolás is megoldott volt. A as tanév végére talán egy gép használható, fénymásolni, nyomtatni nagyon nehéz, csak az irodákban lehet. A rendszergazda feladatok megoldása is problematikus. Digitális tábla nincs az iskolánkban, a digitális napló folyamatban van, de nem került bevezetésre. A tantermekben sincs internet hozzáférés. - A tanműhely műszaki állapota az előzőekben leírtak szerint kiváló, a modern kor követelményeinek megfelelő, a tantermek, műhelyek villanyvezetékeinek kábelcsatornában történő elhelyezése megtörtént. Bővítettük könnyűipari szaktantermeink gépparkját, a tervezett beruházások megvalósultak: kis helyigényű, korszerű géppark került beszerzésre Képzési struktúra, tanműhelyek, gyakorlati képzés Az idei tanév iskolánkban 12 osztállyal indult: 10 szakiskolai osztállyal (7 szakmában, 24 szakmai csoporttal), 2 szakközépiskolai osztállyal (2 szakiránnyal és 2 szakmai csoporttal). Három éves szakmai képzés 9. és 10. évfolyamon történik: a 9. évfolyamon duális képzés, a 10. évfolyamon előrehozott szakképzés, a többi évfolyamunkon 2+2-es modulrendszerű képzés folyik: villanyszerelő, női szabó, fodrász, hegesztő, géplakatos, karosszérialakatos szakmákban. Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás csak 12. osztályban van (szakközépiskolai osztályunkban gépész és informatikus szakmai oktatást végzünk.) Nappali rendszerű érettségire felkészítő oktatásban a szakiskolai bizonyítvánnyal rendelkezőket részesítjük a 12.E osztályban. Az idei tanév további feladatai: a munkaerő-piaci igényeknek, valamint az új OKJ-s szakmai és vizsgakövetelményeknek való megfelelés, amely a képzési kínálatunk felülvizsgálatát is indokolttá teszi. Az iskoláknak fel kell készülniük - akár új szakmák lehetőségének figyelembevételével - az új képzési struktúrának megfelelő oktatásra. Kiemelt feladat: új moduláris helyi tantervek szakmánkénti elkészítése, valamint a modulrendszerű vizsgák lebonyolítása. 12.

13 Tanulócsoportok, létszámok a kollégiumban Jelenleg a kollégiumba beiratkozó diákok száma 58 fő, ez a létszám hét iskolában oszlik el. A tanulókat fenntartói utasításra két tanulócsoportba szerveztük. (Lásd melléklet). A tanulócsoportok vezetői: 1. tanulócsoport - Katonáné Tóth Judit 2. tanulócsoport - Vörösné Baranyai Edit Jókai Mór Gimnázium: 20 fő Alapy Gáspár Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium: 22 fő Kultsár István Szakközépiskola és Szakiskola: 4 fő Széchenyi István Közgazdasági - Informatikai Szakközépiskola: 8 fő Pannon Kincstár Tanoda: 1 fő Kempelen Farkas Szakközépiskola és Szakiskola: 2 fő Lia Alapítványi Óvoda és Szakközépiskola Győr: 1 fő 2. Tanügyigazgatási és fejlesztési feladataink a tanévben A dolgozók, a tantestület, a tanulók munkakörülményeinek javítása, az iskolai környezet esztétikusabbá tétele. Aktívabb szakmai munkaközösségi tevékenység motiválása. Az intézményi kommunikáció fejlesztése, az információáramlás hatékonyságának növelésével a vezetési folyamat célszerűbbé tétele. A munkaerő-piaci igényekhez igazodó képzési struktúra kialakítása az új OKJ-nak megfelelően, a szakmai gyakorlat feltételeinek folyamatos fejlesztése, a társadalmi, szülői igényeknek megfelelő képzési kínálat biztosítása. A partnerkapcsolatok kiszélesítése a támogatók, szponzorok megnyerése céljából, a finanszírozási csatornák jobb kihasználása. A szakos ellátottság biztosítása, különösen a szakmai elméleti és gyakorlati képzés területén, a szakmai idegen nyelv jelentőségének növelése. A szakiskolai innovációs és mobilitási projektekhez való kapcsolódás lehetőségeinek feltárása, a programokba való bekapcsolódás ösztönzése. Diákjaink korszerű tudásának biztosítása, melyet munkahelyükön vagy további tanulmányaik során eredményesen hasznosíthatnak. A pedagógiai program, szervezeti és működési szabályzat, és a helyi tanterv felülvizsgálata, aktualizálása. 13.

14 A kollégium is a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ a fenntartása alá tartozik, így nevelési oktatási céljaik hasonlóak az iskoláéhoz. A kollégium gondoskodjon a hátránykompenzációról és/vagy a tehetséggondozásról. Az intézményrendszer hatékony működése érdekében elvárás az intézményi minőségirányítási rendszer működtetése és fejlesztése. Elvárás a szakmai együttműködés az egyéb fenntartású intézményekkel Elvárás az intézményvezetőkkel szemben az intézmény jó hírének erősítése 2.1. A tanév helyi rendje A tanév helyi rendjét az emberi erőforrások minisztere 47/2013.(VII.4.) EMMI rendelete alapján terveztük. A tanév kezdő és befejező időpontja: A es tanévben a tanítási év első tanítási napja szeptember 02. (hétfő) ésaz utolsó tanítási napja június 13. (péntek). A tanítási napok száma 179 nap. A szakközépiskola és szakiskola befejező évfolyamán az utolsó tanítási nap április 30. A tanítási év első féléve január 17-ig tart. A tanulókat, kiskorú tanuló esetén a szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről január 24-ig értesítjük. A szünetek kezdő és befejező időpontja, időtartama: Az őszi szünet október 28-tól október 31-ig tart. A szünet előtti tanítási nap október 25. (péntek). A szünet utáni első tanítási nap november 4. (hétfő). A téli szünet december 23-tól január 03-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2013.december 21. (szombat). A szünet utáni első tanítási nap 2014.január 6. (hétfő). A tavaszi szünet április 17-től április 22-ig tart.a szünet előtti utolsó tanítási nap április 16. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap április 23. (szerda). 14.

15 A nevelés nélküli munkanapok, felhasználása: A szorgalmi idő alatt a nevelőtestület a tanév helyi rendjében hat pedagógiai munkanapot nevelés nélküli munkanapként használ fel, amelyből egy nevelés nélküli munkanap programjáról a nevelőtestület véleményének kikérésével az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni Diáknap, Alapy-emléknap Nevelőtestületi értekezlet május írásbeli érettségi vizsgák (magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem) május 12? írásbeli szakmai vizsgák A nemzeti, helyi intézményi megemlékezések, ünnepek időpontjai: szeptember 02. Tanévnyitó ünnepély október 06. Aradi vértanúk napja október 22. Megemlékezés az 1956-os októberi forradalomról október 25. Egészségnap december 13. Szalagavató december 21. Karácsonyi ünnepség február 25. Kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak emléknapja március 14. Megemlékezés az március 15-i forradalomról és szabadságharcról április 16.Holokauszt áldozatainak emléknapja április 30.Ballagás június 04. Nemzeti Összetartozás Napja június 20. Tanévzáró ünnepély A nevelőtestületi értekezletek időpontjai: augusztus 26. Alakuló értekezlet augusztus 30. Tanévnyitó értekezlet szeptember 20. Nevelési értekezlet január 16. Félévi osztályozó értekezlet 15.

16 2014. január 21. Félévi értékelő értekezlet április 29. A végzős évfolyamok év végi osztályozó értekezlete június 12. A évfolyamok osztályozó értekezlete július 01. Év végi értékelő értekezlet Szülői értekezletek időpontjai: szeptember évfolyam összevont szülői értekezlete október 21. szülői értekezlet; a szülői munkaközösség alakuló értekezlete április 14. szülői értekezlet Telefonon bármikor rendelkezésükre állunk a tisztelt szülőknek, ha gyermekeik felöl érdeklődnek. Osztályozó és javító vizsgák időpontjai A félévkor illetve évvégén osztályozhatatlan tanulók számára az osztályozó értekezletet követő legalább egy hónap felkészülési időt követően szervezünk Az intézmény igazgatója a beszámoló vizsgákra legalább két vizsgaidőszakot jelöl ki: a) őszi szünetet követő hét, b) téli szünetet követő hét, c) tavaszi szünetet követő hét, d) a tanév rendjében meghatározott utolsó tanítási nap hetét megelőző hét. A diákközgyűlés időpontja A DÖK igénye szerint november december 06. Diák nap - Alapy nap Gólyanap. A évi május júniusi írásbeli középszintű érettségi vizsgák Magyar nyelv és irodalom május 5. 8:00 óra Matematika május 6. 8:00 óra Történelem május 7. 8:00 óra Angol nyelv május 8. 8:00 óra 16.

17 Német nyelv Biológia Informatika május 9. 8:00 óra május 14. 8:00 óra május 16. 8:00 óra Szóbeli érettségi vizsgák június a osztály június e osztály Szakmai vizsganapok május :00-tól írásbeli vizsgarész május június gyakorlati és szóbeli vizsgarész A felvételi eljárás és elbírálásuk helyi rendje A Hivatal honlapján közlemény formájában nyilvánosságra hozza a középfokú iskolák tanulmányi területeinek meghatározási formáját A középfokú iskolák a Hivatal által közzétett közleményben foglaltak szerint meghatározzák tanulmányi területeik belső kódjait és a Hivatal által meghatározott formában megküldik a Felvételi központnak Felvételi tájékoztatót kell nyilvánosságra hozni a középiskolának Az általános felvételi eljárás kezdete Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak, az adatlapok első példányát a Felvételi Központnak A középfokú iskola nyilvánosságra hozza a jelentkezők felvételi jegyzékét A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában A Felvételi Központ elektronikus formában megküldi a középfokú iskolának a hozzájuk jelentkezettek listáját ABC sorrendben A Felvételi Központ a módosító tanulói adatlapok alapján kiegészíti a jelentkezettek listáját Ideiglenes felvételi rangsor elküldése a Felvételi Központnak , 18. A Felvételi Központ kialakítja a végeredményt, elküldi a középfokú iskolának A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést 17.

18 Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az általános felvételi eljárás keretében a felvehető létszám 90%-nál kevesebb tanulót vettek fel Rendkívüli felvételi eljárás június 27. Beiratkozás Országos mérés, értékelés, szakmai ellenőrzések A köznevelésről szóló törvény 80. (1) bekezdése alapján, a nevelési oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet 79. (6) bekezdése szerint országos mérés, értékelés keretében meg kell vizsgálni az olvasási szövegértési és a matematika alapkészségek fejlődését 10. évfolyamon május 28-ára rendelték el a kompetenciamérést. A mérésben résztvevő osztályok számára kötelező tanórai foglalkozás nem szervezhető, de tanítási napnak számít. A méréshez szükséges adatokat a Hivatal részére november 22-ig küldjük meg, a Hivatal által meghatározott módon. A Hivatal az előző tanévi kompetenciamérésről február 27-ig országos, intézményi és fenntartói szintű elemzést készít, amelyet megküld az intézmény vezetőnek. Ezt nevelési értekezleten elemezzük. A köznevelésről szóló 80. (1) bekezdése alapján a es tanévben országos mérés, értékelés keretében gondoskodni kell a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatáról. A fittség felmérést április 2. és május 27. között kell megszervezni a korábbi években rendelkezésünkre bocsájtott, a fittség vizsgálatára alkalmas módszertani anyagok alapján január 2. és április 1. között szakmai ellenőrzés keretében meg kell vizsgálni a magán tanulóvá nyilvánítással kapcsolatos eljárásokat. A tankönyvellátás rendje november 15-ig. Tankönyvigény felmérése a tanévre december 15-ig. Tankönyvtámogatás módjának meghatározása, a szülő és cselekvőképes tanuló értesítése február 15-ig. Tankönyvrendelés határideje 18.

19 2014. augusztus 15-ig. Tankönyvcsomagok összeállítása augusztus Tankönyvosztás A beiratkozás ideje június. 27. A tanév 9. évfolyamos és egyéb osztályokba új tanulók beiratkozása. 3. A kollégium helyi rendje 1. Tanév eleji feladatok: Tanulók és szülők fogadása Házirend, Csoportszabályok Tűz-és balesetvédelmi oktatás Törzskönyvi adatok, igazolások begyűjtése Adatlapok kitöltése Iskolai énkép, stressz, tanulási stílus felmérése Korrepetálási igények felmérése augusztus Munkakezdés - Tanévnyitás megbeszélése - Csoportbeosztás egyeztetése a nevelőkkel - A tanulók elhelyezésének megbeszélése augusztus Szobák átvétele (csoportvezető tanárok) augusztus Gólyatábor szeptember 1. - Tanulók és szülők fogadása - Diák önkormányzati megbeszélés a tanév fő feladatairól - Törzskönyvi adatok begyűjtése (tagintézmény vezető) - Ügyeleti napló megnyitása, étkezési létszám pontosítása - Balesetvédelmi oktatás csoportonként (csoportvezetők) 1 2. hét 19.

20 - Házirend, napirend ismertetése - Egyéni és csoportos megbeszélések kiemelten az elsősökkel - Kötelező és szabadon választható foglalkozások időpontjának és tematikájának meghatározása - Szobaleltárak aláíratása - Konditerem, számítógépes terem átvétele - Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők igazolásainak begyűjtése - Orvosi igazolások beszedése - Csoportnaplók megnyitása - Családi és szociális háttér, neveltségi és tudásszint valamint tanulói szokások felmérése az elsős diákoknál - A felmérés alapján a felzárkóztatás megszervezése, egyéni fejlesztési terv beépítése a csoportok munkatervébe - Látogatás az iskolákban, kapcsolatfelvétel az osztályfőnökökkel 2-3. hét - korrepetálások, szakkörök megszervezése - nevelői és fejlesztési tervek leadása - kötelező és szabadon választható foglalkozások beindítása - Szülői értekezlet Nagyobb rendezvények időpontja és felelőse Rendezvény Időpont Felelős Gólyatábor augusztus 31. Diáktanács Beköltözés, tanulók fogadása, szülői értekezlet szeptember 1. Kollégiumvezető, nevelők Város bemutatása szeptember 1. Diáktanács Nevelői foglalkozási tervek leadása 1-2. hét Csoportvezető tanárok Megemlékezés október 6-ról október 6. Kollégiumvezető, csoportvezető tanárok Ógyallai testvérkollégium október Nevelőtestület 20.

Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium

Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Munkaterve a 2013/2014. tanévre Fehérgyarmat, 2013. szeptember 2. 1 Készült az emberi erőforrások minisztere 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelete

Részletesebben

2016/17. aug. 23. szerda Alakuló nevelőtestületi értekezlet Grúber György Tanév előkészítése. aug. 30. kedd Tanévnyitó értekezlet Grúber György

2016/17. aug. 23. szerda Alakuló nevelőtestületi értekezlet Grúber György Tanév előkészítése. aug. 30. kedd Tanévnyitó értekezlet Grúber György 2016/17. tanév Augusztus Napló sorszám Időpontok nap óra 2016/17. RENDEZVÉNYEK 2016 FELELŐS Téma / Szervező / Egyéb aug. 23. szerda 10.00 Alakuló nevelőtestületi értekezlet Tanév előkészítése aug. 27.

Részletesebben

2015/2016. tanév rendje

2015/2016. tanév rendje 2. sz. melléklet: 2015/2016. tanév rendje 2015/2016. tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) SZEPTEMBER 8.00 Ünnepélyes tanévnyitó (szakközépiskola

Részletesebben

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE 1. Tanév előkészítése: 2015. augusztus 21-től augusztus 31-ig 2. Alakuló-értekezlet: 2015. augusztus 25. 8.00 óra (kedd) 3. Iskolai javítóvizsgák lebonyolítása 2015. augusztus

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap)

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Feladat Határidő Felelős Javító- és osztályozó vizsgák augusztus 25. 8.00 Munkaközösségi értekezletek augusztus 26-27. Tanév-előkészítő nyitóértekezlet

Részletesebben

Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakgimnázium

Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakgimnázium Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakgimnázium 5123 Jászárokszállás, Deák Ferenc u. 59. Tel.: 57/433-313 Fax.: 57/433-314, e-mail: jaszdeak@gmail.com Éves munkaterv a 2016/17-es tanévre

Részletesebben

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában.

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. A 2016-2017. tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Időpont Esemény 2016. 08.31. Tanévnyitó értekezlet. (nevelőtestület) 2016. 09. 01. Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. 2016. 09. 05-ig Jelentkezés

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

A 2013/2014. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2013/2014. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) be. IDŐPONTOK ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2013. augusztus 21. szerda 9 00 Együttes alakuló értekezlet 2013. augusztus 23-24. péntek-szombat TÁMOP 3.1.7 képzés / Hajdúszoboszló 2013. augusztus 23. péntek 9 00

Részletesebben

N a p t á r i t e r v 2008/2009.

N a p t á r i t e r v 2008/2009. N a p t á r i t e r v 2008/2009. A szorgalmi idő első tanítási napja szeptember 1. (hétfő) és utolsó tanítási napja 2009. június 15. (hétfő). A tanítási napok száma száznyolcvan nap. A szorgalmi idő első

Részletesebben

Munkaterv havi bontásban

Munkaterv havi bontásban Munkaterv havi bontásban A 2016/2017-ES TANÉV FELADATAI HAVI LEBONTÁSBAN Időpont Feladat 2016.augusztus 25-31. A nyári gyakorlat igazolása, dokumentálása A javító vizsga lebonyolítása 2016. augusztus 30.

Részletesebben

aug. 17. hétfő 9.00 Alakuló nevelőtestületi értekezlet Grúber György Tanév előkészítése aug. 18. kedd Szabadság aug. 19.

aug. 17. hétfő 9.00 Alakuló nevelőtestületi értekezlet Grúber György Tanév előkészítése aug. 18. kedd Szabadság aug. 19. 2015/16. tanév Augusztus Időpontok nap óra Hamvas 2014/15. aug. 17. hétfő 9.00 Alakuló nevelőtestületi értekezlet Tanév előkészítése aug. 18. kedd Szabadság aug. 19. szerda Szabadság aug. 20. csütörtök

Részletesebben

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola Magyar László Gimnáziuma és Szakiskolája 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. Telefon/Fax: 75/541-269 OM 201167

Részletesebben

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre A Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium eseménynaptára a 2015-2016. tanévre Eseménynaptár 2015-2016. tanév Augusztus Aug. 17. 9 h Dátum Esemény Tantárgyfelosztás,

Részletesebben

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2012. augusztus 21. kedd 9 00 Alakuló értekezlet 2012. augusztus 22-24. szerda-péntek Gólyatábor ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2012. augusztus 24. péntek 9 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

MUNKARENDJE. 2014/2015-ös tanév

MUNKARENDJE. 2014/2015-ös tanév KT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA Wattay Középiskola és Szakiskolája MUNKARENDJE 2014/2015-ös tanév Nevelőtestület által jóváhagyva: 2014. augusztus 28. Franczia László igazgató 2 I. félév 2014. szeptember

Részletesebben

Naptári terv 2012/2013.

Naptári terv 2012/2013. Naptári terv 2012/2013. A szorgalmi idő első tanítási napja szeptember 3. (hétfő) és utolsó tanítási napja 2013. június 14. (péntek). A tanítási napok száma száznyolcvanegy nap. A szorgalmi idő első féléve

Részletesebben

A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE

A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE Szorgalmi időszak: Szakközépiskola nappali tagozat: 9-11. osztályok 2012. szeptember 3. - 2013. június 14. 12.B, G és a 13. A osztályok 2012. szeptember 3. - 2013.

Részletesebben

A tanév rendje 2016/2017

A tanév rendje 2016/2017 A tanév rendje 2015/2016 8:00 alakuló értekezlet Szakgimnázium (180 tanítási nap + 7 tanítás nélküli munkanap) Tanítási nap Szakközépiskola (181 tanítási nap + 6 tanítás nélküli munkanap) Tanítási nap

Részletesebben

5. A szorgalmi idő rendje

5. A szorgalmi idő rendje 5. A szorgalmi idő rendje A 2013/14. tanév első tanítási napja: utolsó tanítási napja: az iskola utolsó, befejező évfolyamán az utolsó tanítási nap: az I. félév: a félévi értesítők kiosztása: 2013. szeptember

Részletesebben

A TANÉV RENDJE és az ISKOLA MUNKATERVE 2015/2016.

A TANÉV RENDJE és az ISKOLA MUNKATERVE 2015/2016. Nyíregyházi Művészeti Szakközépiskola 4400 Nyíregyháza, Búza u. 1-3. Telefon: 42/512-330 Fax: 42/512-330 E-mail: s.muveszeti@chello.hu Weblap: www.muveszeti-nyh.sulinet.hu A TANÉV RENDJE és az ISKOLA MUNKATERVE

Részletesebben

NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV

NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV Péterváriné Kiss Sarolta mb. igazgató A tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 1. /kedd/n Utolsó

Részletesebben

2016/2017 tanév rendje

2016/2017 tanév rendje 2016/2017 tanév rendje 2016/2017. tanév rendjéről a 12/2016. EMMI rendelete alapján 2016. augusztus 23. kedd Gólyatáboros szülői értekezlet 2016. augusztus 24-26. sz - cs - p Gólyatábor - Révfülöp 2016.

Részletesebben

JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 2013/2014. tanév munkaterve. Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum:

JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 2013/2014. tanév munkaterve. Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum: JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2013/2014. tanév munkaterve Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum: 2013.09.02. Bevezetés Az idei lesz az első olyan tanév, amely a köznevelési törvény és a hozzá

Részletesebben

ARANY JÁNOS GIMNÁZIUMI INTÉZMÉNYEGYSÉG Éves kronológia 2016/17

ARANY JÁNOS GIMNÁZIUMI INTÉZMÉNYEGYSÉG Éves kronológia 2016/17 ARANY JÁNOS GIMNÁZIUMI INTÉZMÉNYEGYSÉG Éves kronológia 2016/17 Augusztus 22-én (hétfő) 8.00 Alakuló értekezlet Helye tanári 23, 24-én 8 óra Javítóvizsga (kedd, szerda) (külön kiírás szerint) 26-án (péntek)

Részletesebben

2013/2014. tanév ütemterve

2013/2014. tanév ütemterve 2013/2014. tanév ütemterve Augusztus 21. 8,00 Alakuló értekezlet Munkaközösség-vezetők megbeszélése 27. 8,00 Írásbeli javítóvizsga 28. 8,00 Szóbeli javítóvizsga 31. 10,00 Tanévnyitó ünnepély, az iskola

Részletesebben

Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola

Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola 5123 Jászárokszállás, Deák Ferenc u. 59. Tel.: 57/433-313 Fax.: 57/433-314, e-mail: jaszdeak@gmail.com Éves munkaterv a 2015/16-os tanévre

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

2014/2015. tanév ütemterve

2014/2015. tanév ütemterve 2014/2015. tanév ütemterve Augusztus 21. 8,00 Alakuló értekezlet. Munkaközösség-vezetők megbeszélése 26. 8,00 Javítóvizsgák Szeptember 1. 8,00 Tanévnyitó ünnepély 3. Tanévnyitó értekezlet 5. 8,00 VENI

Részletesebben

A tanév szervezési feladatai

A tanév szervezési feladatai 1. Szorgalmi idő A tanév szervezési feladatai Esemény Időpont Felelős a befejező évfolyamon A tanév utolsó napja Első félév vége Szülők értesítése a tanulmányi eredményekről 2. Rendkívüli munkanapok Munkanap

Részletesebben

A 2016/2017-os tanév munkarendje

A 2016/2017-os tanév munkarendje A 2016/2017-os tanév munkarendje 1. Tanévnyitó tantestületi értekezlet: 2016. augusztus 30. 8.00 Tanévnyitó: 2016. szeptember 1. tanévnyitó, osztályfőnöki nap 2. A szorgalmi időszak kezdete: 2016. szeptember

Részletesebben

NAPTÁRI ÜTEMTERV. 2015/2016-os tanévre. Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola. Augusztus

NAPTÁRI ÜTEMTERV. 2015/2016-os tanévre. Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola. Augusztus NAPTÁRI ÜTEMTERV 2015/2016-os tanévre Augusztus Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola Tantestületi alakuló értekezlet Határidő: augusztus 24. (hétfő) 8.00 óra Helye: Trefort Ágoston

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

Eseménynaptár 2016/2017

Eseménynaptár 2016/2017 Eseménynaptár 2016/2017 A tanítási év A 2016/2017 tanévben a tanítási év első tanítási napja: 2016. szeptember 1. (csütörtök) utolsó tanítási napja: 2017. június 15. (csütörtök). Az iskola utolsó, befejező

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben Augusztus Augusztus 18. Augusztus 21. Augusztus 21-22 Augusztus 21-25. Augusztus 26. Augusztus 27. Augusztus 28. Vezetőségi értekezlet

Részletesebben

A TÓPARTI GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKGIMNÁZIUM MUNKATERVE ALAPJÁN

A TÓPARTI GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKGIMNÁZIUM MUNKATERVE ALAPJÁN A 2016/2017-es tanévre tervezett rendezvények, események A TÓPARTI GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKGIMNÁZIUM 2016/2017. TANÉV MUNKATERVE ALAPJÁN 1 1. A szorgalmi idő 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet 2. alapján:

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2016/2017-es tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2016/2017-es tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2016/2017-es tanévben Augusztus Augusztus 15. Augusztus 22. Augusztus 15-24 Augusztus 23-26. Augusztus 29. Augusztus 30. Vezetőségi értekezlet Tantestületi

Részletesebben

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36.

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36. Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36. A tanévkezdés feladatai: Feladat ellátási terv a 2015/2016-os tanévre Javítóvizsgák:

Részletesebben

az őszi érettségi vizsgára való jelentkezés határideje Jáky József Tagintézményben nevelőtestületi értekezlet avatási vetélkedő a 9.

az őszi érettségi vizsgára való jelentkezés határideje Jáky József Tagintézményben nevelőtestületi értekezlet avatási vetélkedő a 9. Időpont Szeptember 2. Szeptember első hetében: Szeptember 5. Szeptember 9. Szeptember 12. Szeptember 13. Szeptember 10-13. Szeptember második felében Szeptember 16-20 Szeptember 20. Szeptember 24. Szeptember

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre Hét Hónap, nap Eseménytervezet szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. hétfő Első tanítási nap: munkavédelmi oktatás a 9.évfolyam számára 2. 2. kedd 3. 3. szerda Tanévnyitó

Részletesebben

E S E M É N Y N A P T Á R

E S E M É N Y N A P T Á R A 2013/2014. tanév munkatervének melléklete SZÉKESFEHÉRVÁRI VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM E S E M É N Y N A P T Á R 2013. augusztus 31.(szombat) 2012-2013. tanév augusztus 22. csütörtök 9.00 Alakuló és évnyitó

Részletesebben

A 2015/2016-os tanév ütemterve

A 2015/2016-os tanév ütemterve A 2015/2016-os tanév ütemterve Augusztus: - nyári gyakorlat szervezése a 12.évfolyam számára - KÖSSZ- tábor - javító-osztályozó vizsgák szervezése - Kollégiumi szokásrend kialakítása, szülői értekezlet,

Részletesebben

A Széchenyi István Gimnázium éves munkarendje 2012/2013 Feladat Felelős Időpont

A Széchenyi István Gimnázium éves munkarendje 2012/2013 Feladat Felelős Időpont Feladat Felelős Időpont Alakuló értekezlet Szabó Miklós augusztus 24. 9,00 Javító-és osztályozó vizsgák Szabó Miklós augusztus 27. 9,00 Munkaközösségi értekezletek munkaközösség-vezetők augusztus 27-31.

Részletesebben

VESZPRÉMI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM GÖNCZY PÁL SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA MUNKATERV TANÉV

VESZPRÉMI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM GÖNCZY PÁL SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA MUNKATERV TANÉV VESZPRÉMI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM GÖNCZY PÁL SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA MUNKATERV 2016-17 TANÉV 2016-17-es tanév rendje Első tanítási nap: 2016. szeptember 01. (csütörtök) Utolsó tanítási nap: 2017.

Részletesebben

8 óra javítóvizsgák, munkaközösségi ért.,12 óra konferencia 9 óra munkaközösségi értekezletek 9 óra nevelőtestületi értekezlet

8 óra javítóvizsgák, munkaközösségi ért.,12 óra konferencia 9 óra munkaközösségi értekezletek 9 óra nevelőtestületi értekezlet Tanév ütemterve 2015/2016 Tanítási nap száma 2015.aug.25 kedd 9 óra Tanévnyitó értekezlet 2015.aug.26 szerda 2015.aug.27 csütörtök 2015.aug.28 péntek 2015.aug.29 szombat 8 óra javítóvizsgák, munkaközösségi

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2013/2014

ESEMÉNYNAPTÁR 2013/2014 ESEMÉNYNAPTÁR 2013/2014 augusztus 22. 9:00 Alakuló értekezlet augusztus 23-26. 8:00 Javító-, és osztályozóvizsgák augusztus 29. 8:00 Tanévnyitó értekezlet szeptember 02. 8:00 A szorgalmi idő első napja

Részletesebben

Déri Miksa Tagintézménye MUNKAREND 2013/2014.

Déri Miksa Tagintézménye MUNKAREND 2013/2014. Szegedi Ipari Szakképző és Általános Iskola Déri Miksa Tagintézménye MUNKAREND 2013/20 Az emberi erőforrások minisztere 47/20 (VII. 4.) EMMI rendelete alapján. augusztus 2 26. 27-28-29. 29. Orvosi vizsgálat

Részletesebben

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 1149 Budapest, Egressy út 36.

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 1149 Budapest, Egressy út 36. Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 1149 Budapest, Egressy út 36. A tanévkezdés feladatai: Feladat ellátási terv a 2016/2017-es tanévre Alakuló

Részletesebben

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE KIEMELT CÉLKITŰZÉSEINK A NEVELÉS OKTATÁS TERÜLETÉN A 2013/2014. TANÉVBEN 1. A kompetenciaalapú oktatás

Részletesebben

A tanév helyi rendje (Általános iskola)

A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. számú melléklet A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. A szorgalmi idő / a 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet 1. és 3. -a alapján/ 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő

Részletesebben

1.3. A szorgalmi idő második féléve a szorgalmi idő utolsó napja, azaz június 13.

1.3. A szorgalmi idő második féléve a szorgalmi idő utolsó napja, azaz június 13. 1. számú melléklet A tanév helyi rendje 1. A szorgalmi idő 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő keretei között kell megszerveznünk. Az első és utolsó tanítási nap által meghatározott

Részletesebben

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája szeptember

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája szeptember A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája 2016. szeptember A 11/1994. évi Kormányrendelet a közoktatási intézmények számára 2009. augusztus 31-étől Különös közzétételi lista elkészítését

Részletesebben

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről alapján. 1. A TANÉV A tanítási év első tanítási napja 2015. szeptember 1. A tanítási év első féléve

Részletesebben

2012/2013. tanév rendje (kivonat)

2012/2013. tanév rendje (kivonat) 2012/2013. tanév rendje (kivonat) Első tanítási nap: Őszi szünet: Téli szünet: Első félév: Tavaszi szünet: Utolsó tanítási nap: Tanítási napok száma: 2012. szeptember 3. /hétfő/ 2012. október 29-től november

Részletesebben

Kecskeméti Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Szakiskolája. esemény

Kecskeméti Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Szakiskolája. esemény dátum tanítási nap sorszáma tanítás nélküli munkanap sorszáma Kecskeméti Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Szakiskolája nap egyéb esemény időpont (óra:perc) felelős 2015. augusztus

Részletesebben

A 2016 / 2017-es tanév rendje

A 2016 / 2017-es tanév rendje A 2016 / 2017-es tanév rendje Szakgimnázium: 180 tanítási nap, Szakközépiskola, szakiskola:181 tanítási nap 2016. SZEPTEMBER 1. 1 CS 8.30 Szülői értekezlet a 9. évfolyamos szülők és tanulók részére 9.00

Részletesebben

A 2014/2015-es tanév ütemterve

A 2014/2015-es tanév ütemterve A 2014/2015-es tanév ütemterve Tanévkezdés: Alakuló értekezlet: 2014. augusztus 25. Tanévnyitó ünnepély: 2014. 01. Első tanítási nap: 2014. 01. A tanév munkarendje: A tanév első napja: 2014. 01. Az első

Részletesebben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben 6.1 A tanév rendje: 6.1.2. A szorgalmi idő az általános iskolában és a művészeti oktatásban: 2014. szeptember 1. (hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Az első tanítási

Részletesebben

Szegedi Ipari, Szolgáltató Szakképző és Általános Iskola Déri Miksa Tagintézménye MUNKAREND 2012/2013. augusztus. szeptember

Szegedi Ipari, Szolgáltató Szakképző és Általános Iskola Déri Miksa Tagintézménye MUNKAREND 2012/2013. augusztus. szeptember Szegedi Ipari, Szolgáltató Szakképző és Általános Iskola Déri Miksa Tagintézménye MUNKAREND 2012/20 Az emberi erőforrások minisztere 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelete alapján. augusztus 28-29-30. 30. 31.

Részletesebben

A tanév munkarendje SZEPTEMBER

A tanév munkarendje SZEPTEMBER A tanév munkarendje 2016. SZEPTEMBER 01. csütörtök munkanap 1 Első tanítási nap 02. péntek munkanap 2 03. szombat pihenőnap 04. vasárnap pihenőnap 05. hétfő munkanap 3 Jelentkezési határidő az őszi érettségire

Részletesebben

2016/2017. tanév. készült: szeptember

2016/2017. tanév. készült: szeptember SZÉKESFEHÉRVÁRI VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM 8000 Székesfehérvár Prohászka Ottokár út 71. OM azonosító: 037857 KIK 072040 Telefon/fax: 22/312-969, 315-198 e-mail: iroda@vasvari-szfvar.sulinet.hu vasvarigimn@gmail.com

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Terney Béla Kollégium Szentes 2014/2015 Készült a 229/2012. (VIII. 28.) nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló Kormányrendelet 23.. alapján. 1. A kollégiumban

Részletesebben

tanév. A tanév rendje

tanév. A tanév rendje 2014-15. tanév A tanév rendje A 2014/2015. tanévben : a tanítási év első tanítási napja 2014. szeptember 1. (hétfő) utolsó tanítási napja 2015. június 15. (hétfő). Az iskola utolsó, befejező évfolyamán

Részletesebben

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

A tanév helyi rendje (Általános iskola)

A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. számú melléklet A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. A szorgalmi idő 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő keretei között kell megszerveznünk. Az első és utolsó tanítási

Részletesebben

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd)

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) IGAZGATÓI UTASÍTÁS A TANÉV RENDJÉRE VONATKOZÓAN: Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) Tanítási napok száma: 183 általános iskolában 182 Szakiskolában

Részletesebben

E S E M É N Y N A P T Á R

E S E M É N Y N A P T Á R A 2015/2016. tanév munkatervének melléklete SZÉKESFEHÉRVÁRI VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM E S E M É N Y N A P T Á R 2015. augusztus 31.(hétfő) 2014-2015. tanév augusztus 24. hétfő 8.00 Alakuló és évnyitó értekezlet

Részletesebben

P R O G R A M T E R V

P R O G R A M T E R V Kelt: 2015. augusztus 27. SZOLNOKI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM 5000 Szolnok, Széchenyi István körút 16. (56) 340-555, 522-167 (56) 342-834 OM azonosító: 035994 E-mail: szig@szechenyi-szolnok.sulinet.hu

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV

A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV A nevelőtestület összetétele, feladatai A nevelőtestület létszáma 14 fő, csoportok száma 13 Név Szak óraszám feladat Kurinszky László földrajz - népművelő munkaközösség-vezető,

Részletesebben

A 2015/2016. tanév programja

A 2015/2016. tanév programja 1. oldal Árpád Szakképző Iskolája és Kollégiuma (Székesfehérvár, Seregélyesi út 88-90.) A 2015/2016. tanév programja Készítette: igazgatóhelyettes Jóváhagyta: igazgató 2. oldal Aug. 17. Alakuló tantestületi

Részletesebben

FELADATOK ÜTEMTERVE. időpont esemény felelősök. 24. Alakuló értekezlet Németh István. 24. tankerületi tanévnyitó értekezlet Németh István

FELADATOK ÜTEMTERVE. időpont esemény felelősök. 24. Alakuló értekezlet Németh István. 24. tankerületi tanévnyitó értekezlet Németh István FELADATOK ÜTEMTERVE időpont esemény felelősök augusztus 24. Alakuló értekezlet 24. tankerületi tanévnyitó értekezlet 24-25. Javítóvizsga felkészítés 27. Megyei tanévnyitó értekezlet 26. Javítóvizsga 31.

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR. A 9. osztályosok tudásszintjének felmérése az első tanórán angol és német nyelvből egységes feladatlappal SZMK ülés

ESEMÉNYNAPTÁR. A 9. osztályosok tudásszintjének felmérése az első tanórán angol és német nyelvből egységes feladatlappal SZMK ülés ESEMÉNYNAPTÁR Augusztus 27. Alakuló értekezlet Az órarend és tantárgyfelosztás véglegesítése 27. Gólyatábor 27-28. Munkaközösségi megbeszélések 28-29. Javító, osztályozó és különbözeti vizsgák 29. Munkaközösségi

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013.

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS augusztus 22. 9 óra bejelentkezés tanév rendje személyi változások tárgyi feltételek alakulása pályázatok tantárgyfelosztás pedagógiai program módosítása

Részletesebben

Kisvárdai SZC Móricz Zsigmond Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája. Munkaterv. a 2016/2017. tanévre

Kisvárdai SZC Móricz Zsigmond Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája. Munkaterv. a 2016/2017. tanévre Kisvárdai SZC Móricz Zsigmond Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája Munkaterv a 2016/2017. tanévre Fehérgyarmat, 2016. szeptember 1. 1 Készült az emberi erőforrások minisztere 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelete

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015 tanév

ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015 tanév ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015 tanév Időpont Szakmai feladat sport- kulturális feladat Felelős 2014. augusztus 23-24. Abádszalók tanévnyitó értekezlet a tagintézmény vezetők, és a fenntartó részvételével Feketéné

Részletesebben

Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ OM: 034923 1086 Budapest, Bauer Sándor u. 6-8. A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE

Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ OM: 034923 1086 Budapest, Bauer Sándor u. 6-8. A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE Alakuló értekezlet 2012. augusztus 27. 9.00 Konzultációk 2012. augusztus 27. 10.00-13.00 2012. augusztus 28. 9.00-13.00 Osztályozó- és javítóvizsgák az esti tagozaton 2012.

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség, egyetem Szak megnevezése Egyéb szakképesítés Tanított tárgyak,, tanár, pedagógiaangol

Részletesebben

A 2016/2017-ES TANÉV RENDJE

A 2016/2017-ES TANÉV RENDJE A 2016/2017-ES TANÉV RENDJE 1. SZORGALMI IDŐSZAK Első tanítási nap 2016. szeptember 1. Utolsó tanítási nap 2017. június 15. Első félév vége 2017. január 20. A 12. osztályosok utolsó tanítási napja 2017.

Részletesebben

P R O G R A M T E R V

P R O G R A M T E R V Szolnoki Széchenyi István Gimnázium Kelt: 2016. augusztus P R O G R A M T E R V 2016-2017. TANÉV A Programterv a Szolnoki Széchenyi István Gimnázium 2016/2017-es tanévre szóló munkaterve készült. A tanév

Részletesebben

2015/2016. tanév helyi rendje

2015/2016. tanév helyi rendje Salgótarjáni SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskolája és Szakiskolája 3100 Salgótarján, Zemlinszky Rezső út 4. OM azonosító: 203 048 (32) 412-504 (32) 510-290 http://www.ker-st.hu 2015/2016.

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

NAPTÁRI ÜTEMTERV. 2015/2016-ös tanévre

NAPTÁRI ÜTEMTERV. 2015/2016-ös tanévre NAPTÁRI ÜTEMTERV 2015/2016-ös tanévre Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola Trefort Ágoston Szakképző Tagiskolája Augusztus Tantestületi alakuló értekezlet Határidő: augusztus 24. 8,00 Trefort utána

Részletesebben

Siófoki SZC Bacsák György Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája ÉVES MUNKATERVE 2016/2017

Siófoki SZC Bacsák György Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája ÉVES MUNKATERVE 2016/2017 Siófoki SZC Bacsák György Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája ÉVES MUNKATERVE 2016/2017 Készítette: Kovács Tibor intézményvezető helyettes Időpont Esemény Felelős 08.29. Vezetői értekezlet 08.30. Javítóvizsga

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

VÁSÁROSNAMÉNYI II. RÁKÓCZI FERENC GIMNÁZIUM KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

VÁSÁROSNAMÉNYI II. RÁKÓCZI FERENC GIMNÁZIUM KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE VÁSÁROSNAMÉNYI II. RÁKÓCZI FERENC GIMNÁZIUM KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE Jogszabályi alapja: a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

Részletesebben

Feladatellátási terv a 2016/2017-es tanévre

Feladatellátási terv a 2016/2017-es tanévre Feladatellátási terv a 2016/2017-es tanévre Időpont Feladat megnevezése Felelősök 2016.08.25. Javítóvizsgák Szaktanárok, igazgatóhelyettes 2016.08.26. Beiratkozás Igazgatóhelyettes 2016.08.29-31. i értekezlet,

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap Tanév: 2013/2014 2013 36. hét B hét Szeptember 9:00 02. Tanévnyitó ünnepély 02. Első tanítási nap 3-4-5. Tankönyvek kiosztása, tanmenetek áttekintése 8:00-tól 9:00-14:00 Bokor Fekete Lászlóné 6-8. Nyelvparádé

Részletesebben

/ e s t a n é v p r o g r a m j a

/ e s t a n é v p r o g r a m j a Augusztus 2 0 1 0 / 2 0 1 1 - e s t a n é v p r o g r a m j a Felelősök 23. 9:00 Alakuló értekezlet Igazgató 25. 8:00 Javítóvizsgák Tanárok 31. 9:00 Tanévnyitó értekezlet Dolgozók munka- és balesetvédelmi

Részletesebben

A TANÉV ESEMÉNYEI. 16-20. Verébtábor F.: Varga Sz. + DÖK. 27-31. Órarendkészítés F: iskolavezetés

A TANÉV ESEMÉNYEI. 16-20. Verébtábor F.: Varga Sz. + DÖK. 27-31. Órarendkészítés F: iskolavezetés A TANÉV ESEMÉNYEI 2009. augusztus 16-20. Verébtábor F.: Varga Sz. + DÖK 24. 9 00 Alakuló értekezlet 25-26. 9 00 Előrehozott írásbeli osztályozóvizsga 26. 9 00 Szakmai továbbképzések 26-27. 9 00 Előrehozott

Részletesebben

A 2016/2017. tanévben a tanítási év első tanítási napja szeptember 1. (csütörtök) és utolsó tanítási napja június 15. (csütörtök).

A 2016/2017. tanévben a tanítási év első tanítási napja szeptember 1. (csütörtök) és utolsó tanítási napja június 15. (csütörtök). A 2016/2017. tanévben a tanítási év első tanítási napja 2016. szeptember 1. (csütörtök) és utolsó tanítási napja 2017. június 15. (csütörtök). A tanítási napok száma száznyolcvankettő nap. A tanítási év

Részletesebben

A 2013/2014. tanév rendje TERVEZET

A 2013/2014. tanév rendje TERVEZET A 2013/2014. tanév rendje TERVEZET A szorgalmi idő: 2013. szeptember 2-től 2014. június 13-ig Az első tanítási nap: 2013. szeptember 2. hétfő Az utolsó tanítási nap: 2014. június 13. péntek Az utolsó,

Részletesebben

KOLLÉGIUMI MUNKATERV 2014 2015.

KOLLÉGIUMI MUNKATERV 2014 2015. Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium Eger, II. Rákóczi Ferenc utca 2. KOLLÉGIUMI MUNKATERV 2014 2015. Készítette: Kiss Ferenc kollégiumvezető Jóváhagyta: a kollégium nevelőtestülete

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015

ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015 ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015 augusztus 18. 8:00 Alakuló értekezlet augusztus 21-25. 8:00 Javító-, és osztályozóvizsgák augusztus 28. 9:00 Tanévnyitó értekezlet szeptember 01. 8:00 A szorgalmi idő első napja

Részletesebben

csütörtök - megemlékezés az aradi vértanúkról 7 7 péntek - Salgóbánya - iskolai kirándulás 8 8 szombat - Salgóbánya - iskolai kir.

csütörtök - megemlékezés az aradi vértanúkról 7 7 péntek - Salgóbánya - iskolai kirándulás 8 8 szombat - Salgóbánya - iskolai kir. szeptember csütörtök - 8 óra: tanévnyitó ünnepség első 1 1 szombat tanítási nap 4 ofi óra, tűzvédelmi oktatás 2 2 vasárnap október 3 szombat 3 4 vasárnap 4 5 5 6 6 csütörtök - megemlékezés az aradi vértanúkról

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap Tanév: 2014/2015 2014 36. hét B hét Szeptember 01. Tanévnyitó ünnepély 9:00 01. Első tanítási nap 8:00-tól 01-05. Gólyahét 02-05. Tankönyvek kiosztása, tanmenetek áttekintése 9:00-14:00, Bokor Fekete Lászlóné,

Részletesebben

A 2015/2016-os tanév munkaterve

A 2015/2016-os tanév munkaterve Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kiskunfélegyházi PG Tagintézménye A 2015/2016-os tanév munkaterve Készítette: Rokolya Csaba igazgató A nevelőtestület 2015. augusztus 31-i ülésén

Részletesebben