Cyan Magenta Yellow Black 6. OLDAL. iliti 8. OLDAL július 3. OLDAL. Falunapi vigasságok RÉSZLETES PROGRAM A 12. OLDALON.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Cyan Magenta Yellow Black 6. OLDAL. iliti 8. OLDAL. 2014. július 3. OLDAL. Falunapi vigasságok RÉSZLETES PROGRAM A 12. OLDALON."

Átírás

1 Cyan Magenta Yellow Black 1 oldal Krónik a K 6. OLDAL iliti 8. OLDAL július 3. OLDAL Falunapi vigasságok RÉSZLETES PROGRAM A 12. OLDALON.

2 2 oldal 2 Fejlesztések önerôbôl, pályázati pénzbôl Mûfüves focipálya, óvodai fûtéskorszerûsítés, útfelújítások, gépjármû-beszerzés: csak a néhány a már megvalósult, vagy idén elkészülô helyi fejlesztésekbôl. A szûkülô anyagi lehetôségek ellenére a beruházások nem álltak, nem állnak le idén sem Dunakilitin. Szokoli Sándor polgármester foglalta össze az elmúlt idôszak fejlesztéseit, s az idei terveket. A közösségi ház mintegy 100 milliós összköltséggel elkészült, az elszámolás folyamatban van, a támogatási összeg utolsó részlete is hamarosan megérkezik. A posta és a közösségi ház közötti terület térkövezése is elkészült. Emellett az óvoda és a faluház 15 milliós napelemes pályázata megvalósult. Az óvoda melletti tanösvény kialakítása is már folyamatban van: három millió forintot nyertünk rajta. A sétány mellett pihenôpadok és fittnesz eszközök is lesznek. Itt a település önerôbôl 9 milliót tesz a forráshoz, a teljes beruházás ugyanis 12 millió forintba került. A faluház tetôfelújítása is a 4 milliós önerôbôl készült el. A közösségi házban is szavazhatunk Hivatalunk a évet kiegyensúlyozottan és abban a tudatban kezdte el, hogy évrôl semmilyen áthúzódó határidôs elmaradt feladatot nem hoztunk magunkkal. DR. LADÁNYI ZSIGMOND A szokásos napi adminisztrációs munkákon kívül az év eleji munkák jelentôs részét képezi a különbözô adatszolgáltatások, statisztikák elkészítése, amely valószínû fontos a kormányzat részére, azonban véleményünk szerint nem teljességgel megszervezett azok begyûjtése. Már az elsô hetekben elkezdtük tervezni és átgondolni az éves költségvetésünket, amely felelôsségteljes munka. Hiteles és reális módon szükséges a leendô bevételek és kiadások megtervezése olyan módon, hogy az önkormányzat és a hivatal kötelezô feladataival kell elsôdlegesen számolni, de a szakmailag szükséges beruházásokra, karbantartásokra is nagy figyelemmel kell lennünk. Mindkét költségvetést sikerült a jogszabályi határidôben foglaltak szerint elkészíteni, elôterjeszteni és elfogadni. A településünkön folyó munka és szolgáltatások áttekinthetôségét segíti, hogy a civil szervezetek - de az egyéb szolgáltatást végzôk is szintén - számot adnak az elmúlt évben elvégzett munkáról, esetleges hiányosságokról, és lehetôség van arra, hogy kérdéseikkel a képviselô-testülethez forduljanak. E beszámolók is mind helyén és idejében megtörténtek, bázisul szolgálva a jövô tervezését illetôen. Kézenfekvô, hogy az éves tevékenységrôl az egészségügyi, a szociális ellátást nyújtók de maga a hivatal is részletesen beszámolt. Tudvalevô, hogy a év a választások éve is. Az óvoda fûtéskorszerûsítése is folyamatban van. Egy falu életében mindig érzékeny kérdés az utak építése, felújítása. Idén 50 millió forint körüli összeget költ az önkormányzat erre. Ez út- és járdaépítést tartalmaz. A Nefelejcs utcai járda és a Síkosi út átcsúszhat a következô évre, ám idén többek közt a Csölösztôi út, a Gyümölcsös út végében lévô üzemek körüli út és járda, s Mozi-híd melletti feljáró és Tejfaluszigeten a Kukullói út is megújul. Az önkormányzat által támogatott szervezetek hagyományôrzô alapítvány, vadászegyesület, sportegyesület gépjármû-beszerzésre nyertek forrásokat. Ami pedig a sportot illeti. Épül a 60-szor 40 méteres mûfüves focipálya a sporttelepen 58 millió forintból, melybôl 18-at vállalt az önkormányzat, a többit pályázaton nyertük. Az óvodában egy ovifocis mûfüves pálya épül 10-szer 20 méteres, a kivitelezôvel szerzôdéskötés elôtt állunk. Ez 2,8 milliójába kerül az önkormányzatnak. A sportpályán az öltözôépület felújítására 7 milliós támogatást nyertünk, az összberuházás több mint 10 millióba kerül majd mondta Szokoli Sándor. Az ezzel kapcsolatos elôkészítô és lebonyolító munkát természetesen a hivatal munkatársai végzik el. Már az év elején a testület meghatározta a Szavazatszámláló Bizottságok összetételét, ezt követôen kezdôdhetett az elôkészítés. Aprólékosan igyekeztünk figyelni, hogy a tárgyi és személyi feltételek mind biztosítva legyenek és több alkalommal szerveztünk továbbképzést, ahol elméleti, de gyakorlati oktatás keretében is készültünk az év választási feladataira. Az országgyûlési és európai parlamenti választásokon már túl vagyunk, érzésem szerint jól vettük az akadályt és több választópolgárunk megelégedettségére levezényeltük a szavazásokat. Nem szabad azonban hátradôlnünk, hiszen a helyi viszonyokat, településünk munkáját és jövôjét leginkább meghatározó önkormányzati választásokra való felkészülést is már megkezdtük. Talán már most fontos megjegyezni, hogy egy érdemleges változás is történik a szavazókörök helyszínét illetôen. Az ôszi választások során már a nemrég átadott IKSZT épülete lesz az egyik helyszín (1. sz. szavazókör) olyan formán, hogy azon kedves lakosaink, akik eddig az iskolába mentek el választani, ezt követôen a faluházba kell jönniük, (2. sz. szavazókör). Akik pedig itt a faluházban voksoltak, azok már az ôszi választás során ezen állampolgári jogukat majd az IKSZT épületébe gyakorolhatják. Segítség az iskolakezdéshez Épületes dolog érezni, hogy a polgármester úr, de a képviselô-testület tagjai is folyamatosan nagy érdeklôdéssel fordulnak a településen élô családok sorsa, megélhetése, örömei, de gondjai felé is. Minden évben visszatérô gondolat, hogy az ôsszel kezdôdô iskolai év indításához szükséges tankönyvek megvásárlásához elvszerû, de hatékony és érezhetô támogatást nyújtson az önkormányzat. Az elmúlt testületi ülésen erre az évre is megszületett ez a határozat, a település általános iskolájába beiratkozott ingyenes tankönyvre SZOKOLI SÁNDOR POLGÁRMESTER nem jogosult és dunakiliti lakhellyel rendelkezô tanulók tankönyvköltségébôl 70 %-os támogatást biztosít, azt a dunakiliti lakos elsô osztályos gyermeket, aki a Dunakiliti Általános Iskolába iratkozott be további Ft fô iskolakezdési támogatásban részesíti a képviselô-testület. Lényeges döntés, hogy a speciális nevelési-oktatási intézményben tanulói jogviszonnyal rendelkezôket Ft fô támogatásban részesíti a testület. A kifizetés mindkét esetben az önkormányzat házipénztárából történik. Önzetlen és elvszerû határozat, hogy az önkormányzat a nem dunakiliti lakhellyel rendelkezô tanulók támogatását a lakóhely szerinti önkormányzati támogatás függvényében, de legfeljebb a dunakiliti lakhellyel rendelkezô tanulók támogatásával megegyezô mértékben segíti. A településen lakóhellyel rendelkezô középiskolai tanulót Ft fô, felsôoktatásban tanuló elsô diplomát szerzô - fiatalt Ft fô pénzbeli beiskolázási támogatásban részesíti. A támogatás igénybevételének feltétele, hogy a tanuló illetve hallgató nappali tagozatos képzésben vegyen részt, valamint az iskolalátogatási igazolás bemutatása, amit a beiratkozás után folyamatosan - de legfeljebb december 15. napjáig - hozhatnak az igénylôk a közös önkormányzati hivatalba. A támogatás kifizetése folyamatosan történik. Itt ragadom meg, hogy köszönetet mondjak mind a településünk vezetôinek, az itt dolgozó vállalkozások képviselôinek, de kedves lakosainknak is, hogy közremûködésükkel hatékonyan segítették hivatalunk munkáját, és e támogatásra a jövôben is számolunk és igényt tartunk. Kívánok mindannyiuknak az elkövetkezô nyári hónapokban is eredményes munkát, jó egészséget, szép idôt, de felhôtlen és tartalmas kikapcsolódást és pihenést is. DR. LADÁNYI ZSIGMOND JEGYZÔ

3 3 oldal A közösségi ház fontosabb eseményeirôl röviden Barangolás a Szigetközben Május 16-án került megrendezésre a házban a Szigetköz Tematikus Nap. A rendezvényen helyet kapott Sörös Tibor I love Szigetköz c. fotókiállítása Szigetközben készült eddigi legjobb alkotásaival, de meghallgathattuk Fûzfa Zoltán Duna. Forrástól a Szigetközig c. elôadását is. A program megkoronázásaként a Vad Szigetköz. A szárazföldi delta c. természetfilmet tekinthettük meg. Az esemény résztvevôi között voltak a Dr. Batthyány- Strattmann László Általános Iskola 6. osztályos tanulói, akik az iskola Duna-projektjének keretében látogattak el hozzánk, illetve számos kiliti lakost láthattunk vendégül. Utazó Múzeum Május 27-én a Hansági Múzeum munkatársai jártak nálunk, akik a pecsétek világába kalauzoltak el bennünket Várospecsét, önjel, exlibris címû programjukkal. Az iskola 5. osztályosai számára kézmûves foglalkozást tartottak, melynek során megismerhették az exlibris fogalmát, valamint annak elkészítési módját. Az iskola diákjai ezután egy rendkívül érdekes elôadást hallgathattak meg a múzeum igazgatója, Székely Zoltán jóvoltából Az ólombullától a gumibélyegzôig címmel. A falunapon is vendégül látjuk a múzeum munkatársait, azután pedig ôsszel ismét további programok várhatók az Utazó Múzeum keretén belül. Író-olvasó találkozó Böröndi Lajossal Június 4-én Böröndi Lajos költô járt nálunk. Beszélgetôpartnere Dr. Deák Ferenc alpolgármester volt, aki rendkívül szellemesen irányította a diskurzus menetét. Az esemény apropója az Összefércelt világ címû kötet volt, mely a Facebook szonettek alcímet is viseli. Aki eljött, biztosan jól érezte magát, hiszen hallhattunk anekdotákat Kányádi Sándorról, s megelevenedtek személyes emlékek is a költô életébôl. Böröndi tanárember lévén zseniálisan vonta magára a jelenlévô fiatalok figyelmét is, akik ôszinte érdeklôdéssel szemükben hallgatták a beszélgetôpartnerek szavait. Jelen voltak az iskola 8- os diákjai, valamint néhány helyi lakos, ezen kívül eljött meglepetésvendégünk, a költô jó barátja, Varga György festômûvész is. Böröndi Lajos június 19-én ünnepli 60-ik születésnapját, ezúton is minden jót, hosszú életet kívánunk neki! SZALKA KRISZTINA IKSZT VEZETÔ Hagyományôrzô finomságok: Csiripliszli ünnep elôször a Közösségi Házban Örömünnep böjti idôszakban Április 12-én rendezték meg Dunakilitin az elsô Csiripiszli ünnepet, mely számos érdeklôdôt vonzott Dunakiliti Közösségi Házának udvarába. A rendezvényt hagyományôrzô szándékkal szervezték, melynek középpontjában a tradicionálisan böjti étel, a csiripiszli állt. A program rendkívül színes volt, hiszen mind a kulináris, mind pedig a kulturális élvezetek játszották a fôszerepet. Megismerkedhettünk a rendezvénynek apropót szolgáltató finomsággal; megtudhattuk hogyan és mibôl készül, majd kóstolhattunk is belôle. Mondhatjuk, hogy íze sokakat magával ragadott, ugyanis több tepsivel is fogyott belôle, s aki a végén szeretett volna ízmintát venni, az csak hûlt helyét találta. Halhattunk elôadást a búzacsíra jótékony hatásáról is, melyet Szabó Attila életmód tanácsadó prezentált, illetve a népszokások iránt érdeklôdôknek kedvezett T. Városi Ágnes húsvéti népszokásokról szóló igen érdekes elôadása. A gyerekek, s szüleik számára is lehetôség nyílt kézmûveskedéssel tölteni az idôt, melyben a Hansági Múzeum munkatársai és Haszonits Judit voltak a segítségükre. Készülhetett húsvéti képeslap, asztali dísz, ugyanakkor írokázott tojás is. Mindezek után elérkezett a tojáskeresés ideje az udvarban, ami nagyon megmozgatta a gyerekeket, hiszen nem akármi - csokoládé volt a tét. A dunakiliti Ôszidô Népdalkör énekelt az érdeklôdôknek sok szép éneket, majd a zene vonalánál maradva a Camerata Sumynona (Kislaptáros reneszánsz zenekara) muzsikált a közönség számára. A szervezôk a rendezvényt elégedetten zárták, hiszen láthatólag a résztvevôk számára kellemesen telt az idô az ünnepen. A cél teljesült, hiszen sikerült kihangsúlyozni, hogy tradícióink ôrzése rendkívül fontos, vegyük észre, mennyi apró érték vesz bennünket körbe. Reméljük, jövôre is ilyen széles körû érdeklôdésre számíthatunk. SZALKA KRISZTINA 3

4 4 oldal 4 Orbán György: Mi nekem Dunakiliti? Mi nekem Szigetköz? Úgy találtam rá Dunakilitire, e szigetközi Tündérkertre, ahogy egy lélek talál rá egy másik lélekre. Ha van szerelem elsô látásra, akkor ez az. Persze az igaz-sághoz hozzátartozik, hogy ennek a szerelemnek azért vannak elôzményei, amelyek gyermekkoromban, pontosabban a éves életszakaszomban kereshetôk. Ugyanis ezt az érzékeny idôszakot hasonló tájban éltem: Tolna megyében, Faddon, ahol a Duna hasonló kertet alakított ki, igaz, azok után, hogy sok mindenen áthömpölygött. Kacskaringós a Dunánál is kacskaringósabb úton-módon jutottam el a számomra sokáig fehér foltnak számító Szigetközbe, közelebbrôl Dunakilitibe. Természetesen egy olyan ember révén, aki itt született, sokáig itt élt, egy volt e tájjal. És ô ma egy velem is. Közel húsz éve. Ez is szerelem (volt) elsô látásra. Sok-sok idôt töltöttem vele és gyermekeivel (akik már felnôtté váltak) Dunakilitin és környékén. Elsôsorban a tájat habzsoltam magamba, de szép sorjában jöttek elém az itt élô emberek, Veronika rokonai, régi barátai, osztálytársai, tanárai. Megszólítottak, majd én is megszólítottam ôket. Egyszóval ismerkedtünk. Sok mindent megtudtam róluk (nem tudom, ôk rólam mennyit), olykor részt vettem itteni rendezvényeken, falunapokon, színházi elôadásokon, templomban, s most már temetéseken is. Szóval többször láthattak itt az emberek. Kérdezhették is, hogy ki vagyok. Sajnos igazán még nem tudtam magamat bemutatni az itt lakóknak, csak megjelentem itt olykor. Pedig talán tudnék valamit mondani a dunakiliti embereknek is, mint ahogy máshol, másoknak mondok is. Most röviden csak annyit: Zsirán élek csaknem húsz éve, ott tanítok alsó tagozatos kisgyerekeket, jelenleg elsôsöket. Veronikával, a dunakiliti Priklerés Máté-család egyik leányával, aki mellesleg igazi asszony és anya és nagymama, szintén közel húsz éve alkotunk egy párt, járunk egy közös életutat, igaz nem házastársként, de emberként, ami a mai világban nem kicsinység. Ô hát az, aki elhozott Dunakilitibe, aki elhozta nekem Szigetközt. Egy Tündérkertet adott nekem. A gyermekkorát, az ifjúkorát. Az életét. A boldogságát. Sokat, nagyon sokat mesélt az itteni világról, a régirôl fôleg, ami persze a mába nyúlik át. Elsôsorban ezekbôl az elbeszélésekbôl, történetekbôl állt össze bennem egy kép a dunakiliti emberrôl, persze azért személyes bemutatások is történtek, beszélgethettem is itteniekkel, amely a képet csak gazdagította. A sok séta a faluban, a falu határában, a léniákon, a vízpartokon, a rengeteg fürdési lehetôség, a kalandos csónakázások, a közbeszúrt történetek mind-mind otthonommá tették ezt a vidéket, olyannyira mélyen a lelkembe hatolt, hogy az itt készített fotóimhoz verseket is írtam, ebbôl egy kötet készült, a kötetbôl pedig egy zenés diabemutató, amit szívesen levetítenék azoknak az embereknek, akik fôszereplôi e tájnak. Mindez persze a szebbik oldala az egésznek. Tisztában vagyok azonban azzal, hogy más lakni valahol, s megint más vendégeskedni. Hogy más lakni valakivel, s megint más idônként meglátogatni. Lepörög elôttem a vízparti nép szép, de nehéz élete. Hogy mennyit kellett küszködnie a vízzel, a vízért. Lepörög elôttem, hogy idegenek akiknek semmi közük nem volt e tájhoz mit tettek a vízzel, ezáltal mennyire belepiszkáltak e különleges világ lelkébe, amit már senki nem láthat úgy, ahogy volt. Lepörög elôttem e nép mégis-öröme, mégis-dalolása, mégisfennmaradása. Én máshol éltem meg a magam drámaiságát, örömét. Én nem élhettem át e táj történetét, amely a mához vezetett. Én nem láthattam a régi Dunakilitit, a régi Szigetközt, de a mából elképzelem. És mivel Tündérkertnek képzelem, ezért ma is annak nevezem. Mert ugyan megcsappant, de még a víz az úr. Mert ugyan megfogyatkozott, de élnek még dunakilitiek, akik ôriznek, megtartanak, tovább-adnak értékeket. Ezzel erôsítenek otthont, hazát. Úgy vándorlunk ma is, mint ahogy a Duna hömpölyög idôtlen idôk óta. Sztyeppérôl sztyeppére lovagolunk, még mindig keressük a jobb, dúsabb legelôt. Vándorlunk kincses Kárpát-medencénkben, vándorlunk távolabbi országokba, szebb reményekért, jobb megélhetésért. Üresen maradt helyünket szintén elvándorolt emberek foglalják el. Mit ôrzünk mi új, idegen helyünkön? Mit ôriznek elfoglalt helyünkön? Van a világban egy kis földdarab, amit Magyarországnak neveznek. Sok idegen rombolta, de sok idegen építette is. Van e kis földdarabnak egy szeglete, ahol ugyan nincs lakásom, de otthonom e táj, s lelkemben lakik máig fennmaradó szépsége, s ami megmarad örökre. Ez Dunakiliti, a Szigetköz egy Tündérkertje. Hiába változik, mint ahogy hiába változott azoknak, akik meg akarják ôrizni. És nekem hazám van, ahol éppen vagyok, egy azzal a földdel, ahol sárba rogyok. Ez a föld emel fel mennyei Földemig, nem marad semmi más, csak porhüvelyem itt. E föld lelkem teste, arany-foglalata, benne foganhatott, ám egyszer elhagyja. Végsô szeretetbe Krisztus foglalja majd, elmondja Ô, amit gyenge hangom akart. Zsira, november 4. K iliti Krónika Impresszum -, a dunakiliti önkormányzat negyedévente megjelenô ingyenes közéleti lapja. Kiadó: Dunakiliti Önkormányzat (Dunakiliti, Kossuth L. utca 86.). Felelôs kiadó: Szokoli Sándor Fôszerkesztô: Cséfalvay Attila. A szerkesztôbizottság tagjai: Szalka Krisztina, dr. Deák Ferenc, Varga Imre. Nyomda: Palatia ISSN

5 5 oldal SOMFAI ÁRPÁD PLÉBÁNOS ROVATA 5 A Szentháromság hitünk alapja Isten Szentháromság. Miután megünnepeltük a Fiú megtestesülését (karácsony), Jézus halálát, feltámadását (húsvét), és a Szentlélek eljövetelét (pünkösd), ezek után a pünkösdöt követô vasárnap a Szentháromság titkáról emlékezünk meg (Szentháromság vasárnap). A Szentháromság létét, azaz hogy az egyetlen Istenben három személy van, az isteni kinyilatkoztatásból tudjuk. Nem mi vagyunk olyan okosak és bölcsek, hogy erre rájöttünk, hanem maga az Isten mondja el nekünk, ô mutatkozik meg az üdvtörténetben, hogy három személyben létezik. Jézus kinyilatkoztatta, hogy Isten Atya, azaz nemcsak a világteremtô Ura és Gondviselôje, hanem egy egészen új dolgot mond el nekünk Jézus: Isten Atya a Fiúhoz való viszonyában, s ugyanígy Jézus is az Atyához való viszonyában Fiú. Ezt a titokzatos kapcsolatot fedi fel számunkra Jézus: Senki sem ismeri a Fiút, csak az Atya, és senki sem ismeri az Atyát, csak a Fiú és az, akinek a Fiú ki akarja nyilatkoztatni. (Mt.11,27) Jézus nélkül nem is tudnánk tehát semmit az elsô isteni személyrôl, az atyáról. De ô elmondja nekünk, mert meg akarja velünk ismertetni az igaz Istent. Jézus a láthatatlan Atya képmása (Kol.1,15), akinek a személyén keresztül megismerhetjük Istent. A Fiú tehát a második isteni személyt földi életébôl, elsôsorban a kereszthalál és feltámadás húsvéti titkából ismerjük meg. Jézus az Atyától született a világ kezdete elôtt Valóságos Isten a valóságos Istentôl született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegû, és minden általa lett imádkozzuk a hitvallásban. Jézus, aki öröktôl fogva Isten, idôbeli létezést vállalt, a láthatatlan Isten látható alakban jelent meg benne, s személyében a halhatatlan Isten magára öltötte a halandóságot. Krisztus meghalt értünk és feltámadott, hogy minket megváltson és üdvözítsen. Általa van igaz utunk az Atyához. A húsvét elôtt Jézus megígéri, hogy elküldi majd a Vigasztalót. A harmadik isteni személy, a Szentlélek egyrészt Jézustól személyesen, másrészt az Atyától a Fiú nevében küldetik el pünkösd napján az apostolokhoz és azóta állandóan az Egyházhoz. A Szentlélek urunk és éltetônk, aki az Atyától és a Fiútól származik ( ) ô szólt a próféták szavával (Hitvallás). A Lélek, aki már jelen van a teremtéskor is, leszáll a tanítványokra, hogy elvezesse ôket a teljes igazságra (Jn. 16,13). A Szentlélek élteti és megszenteli az Egyházat. Az Egyház a Szentháromságról szóló hitvallását a kezdetektôl fogva megtaláljuk, elsôsorban a keresztség kiszolgáltatásokat használt szövegben, de megfogalmazzák az igehirdetésben és az imádságokban is. A legôsibb apostoli levelekben köszöntésként is elôfordul a Szentháromságra való hivatkozás: A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. (2. Kor. 13,13), amely formát egyébként a szentmise bevezetô köszöntésében is használjuk.

6 6 Cyan Magenta Yellow Black 6 oldal Tanév végén: Ballagó- és leendô óvodásaink Iskolások helyére jönnek a három évesek Intézményünkbe a áprilisában megtartott beíratási napokon 78 kisgyermeket írattak be szüleik, s a es nevelési év folyamán 76 gyermek részére igényelték az óvodai ellátást. Elmondhatjuk, hogy a 75 fôs férôhelyünkre teljes volt idén is a kihasználtságunk. Számos tavaszi programunk mellett nagy izgalommal készültünk leendô iskolásaink ballagási ünnepségének méltó megrendezésére (ez év szeptemberében 21 nagycsoportosunk kezdi meg az elsô osztályt.) A hagyományos ünnepeink sorában, gyermekeink életében az óvodába lépés után nagy jelentôségû az óvodától való búcsúzás. Fontos állomás ez a gyermekek és szüleik életében is, hisz a szülôk számára nincs nagyobb öröm, hogy gyermekük felkészült az iskolára. Nekünk, óvodapedagógusoknak pedig, akik több éven át egyengettük a ránk bízott gyermekek útját, mosolyog a lelkünk, hogy kiegyensúlyozott, boldog apróságokat küldhetünk az elsô osztályba. A nyár elmúltával az immár iskolás gyermekeink helyét a harmadik életévüket éppen csak betöltô picik veszik át. Szülôk és óvónénik egyaránt nagy izgalommal várják ezt az idôszakot. Talán a gyermeküktôl elsô alkalommal elszakadó anyukák és apukák a legnyugtalanabbak. Aggódva gondolnak arra, hogy jól fogja-e érezni magát, felkészülte kisgyermekük az óvodára. Igen, már ebben a korban is elmondhatjuk, hogy van felkészültség, aminek eléréséhez az otthon kialakított szokásokkal segíthetünk. Praktikus tanácsok leendô ovis szülôknek Tanítsuk meg leendô óvodásunkat: A zsebkendô használatára. Ez nem csak akkor kerül elô, amikor a pici náthás, hanem számos alkalommal, amikor valamiért elsírja magát. Fontos megtanulni, az orrfújás technikája mellett azt, hogy ne a szülô tartsa a zsebkendôt, hanem a kisgyerek. A pohár használatára, az abból való ivás technikájára. Az önálló, tiszta étkezésre. Minél több ruhadarab önálló fel-és levételére. A körülöttünk levô világ eszközeinek használatára: hogyan kell kinyitni és elzárni a vízcsapot, lenyomni a kilincset, akadályt kikerülni, fel-és lemenni a lépcsôn. Ismerjék a dolgok normál megfogalmazását. Kerüljük a következô szavakat: csüccs, bibi, tentike, hami, iszi, pápá, stb. Végül a legnehezebb dolog: sírás és hisztizés helyett próbálják elmondani, ha fáj valamijük, vagy sérelem érte ôket. Tudom, hogy ez így soknak tûnik, de a három éves gyermek már képes erre. S ha óvodába kerülésre mindez már rutinszerûen megy, az nagyban megkönnyíti a kisgyermek komfortérzetének kialakulását, s a közösségbe való beilleszkedését. Kívánok minden elballagó, leendô és jelenlegi óvodásunknak élményekkel, sok-sok játékkal teli nyarat! LAPINCS JÓZSEFNÉ ÓVODAVEZETÔ

7 7 oldal 7 Lezártuk a tanévet Az elôzô Kiliti Krónikában megjelent események óta számos program gazdagította tanulóink hétköznapjait a tanulás mellett. Idôrendben haladva az elsô legfontosabb esemény tavasszal a nagycsoportos óvodások Sulikóstoló programsorozata volt, melynek keretében a leendô elsô osztályosok négy alkalommal ismerkedtek meg az iskola életével. Ennek keretében játékos foglalkozásokon vehettek részt, mint ének, német nyelv, magyar és testnevelés. Ezt követôen 19 nagycsoportos óvodást írattak be intézményünkbe, akik szeptember 1-én Lelkesné Kovács Eszter tanító néni vezetésével kezdik el a tanulmányaikat. A Föld napja alkalmából elsô osztályosaink hagyományosan gyümölcsfát ültettek az iskola udvarán, amelyet nyolc éven keresztül gondoznak. 8. osztályos tanulóinkkal színházlátogatáson vettünk részt a Gyôri Nemzeti Színházban, ahol a Mágnás Miska címû darabot néztük meg. Nagy élményt jelentett diákjainkat az operett megtekintése, hiszen elôtte nézhették meg a Dunakiliti Színjátszó Társulat fôpróbáján a helyi színjátszók elôadásában is ezt a darabot, melyet elôzôleg Bieber Miklósné Kati beszélgetés formájában készített elô. A DÖK tavaszi papírgyûjtést szervezett, amelyen mintegy 10 tonna papírt gyûjtöttek tanulóink. Az ebbôl befolyt összeget a DÖK az osztálykirándulások támogatására, a legtöbbet gyûjtô tanulók ajándékozására és a DÖK által a estanévre meghirdetett versenyeinek év végi jutalmazására használtak fel. Az év végi osztálykirándulások keretében osztályaink más-más helyszíneken ismerkedtek hazánk és szomszédos Ausztria nevezetességeivel, tájegységeivel, kultúrájával, kikapcsolódási lehetôségeivel. Az 1. osztályosok Gyôr-Mosonszentmiklóson, a 2. osztályosok Sopron és környékén, a 3. osztályosok a Bakonyban és Zircen, a 4. és 7. osztályosok Ausztriában a Familypark Neusiedlersee St. Margarethen-ban, az 5. osztályosok Budapesten, a 6. osztályosok Dunakilitin, a 8. osztályosok pedig Sárváron jártak. Május végén a Szülôi Munkaközösség szervezett és rendezett Gyereknapot az iskolás gyerekek számára. Nagyon sok és színvonalas játékkal, feladattal lepték meg ôket. Többek között váltóversenyek, foci bajnokság, osztályok bemutatkozó mûsora, rendôrségi bemutató, ugráló vár, csillám tetováló, rajzverseny, Egy perc és nyersz egyéni vetélkedô várta a gyerekeket, akiket emellett vendégül is láttak szendviccsel, üdítôvel és fagylalttal. A résztvevô gyerekek nagyon jól érezték magukat, felejthetetlen napot varázsoltak számukra a Szülôi Munkaközösség tagjai, akik az egészet megkoronázták egy utolsó napi habpartival is! Köszönjük! Mindenképpen meg kell említeni a tavasz legnagyobb sportsikereit. A IV. korcsoportos 4x100 m-es fiú váltó megyei I. helyezést ért el, így tovább jutottak az Országos Diákolimpia döntôjére Budapestre, ahol 27.-ek lettek. A csapat tagjai: Szalai Zoltán, Tamás Dávid, Krajczár Erik és Polacsek Roland 8. osztályos tanulók. A Kis Iskolák Atlétikai verseny fiú csapata megyei elsô helyezéssel (2315 ponttal) továbbjutott az országos döntôbe, amely idén Debrecenben lesz május én. A csapat tagjai: Szalai Zoltán, Tamás Dávid, Szabó Csaba, Szabó Bálint, Horváth András és Svarda Rómeó. Felkészítô tanáruk: Miholics László. Gratulálunk a versenyzôknek! További sikeres versenyzést és szép eredményeket kívánunk Nekik! A tanévet a június 14-én megtartott tanévzáró ünnepély és az azt követô nyolcadik osztályosok ballagása zárta. A tanítási évet 180 tanítási és 5 tanítás nélküli munkanappal zártuk. 164 tanuló fejezte be a tanévet és kapott bizonyítványt. Négy tanulónak kell pótvizsgáznia. Az alsó tagozat tanulmányi átlaga 4,29, a felsô tagozat tanulmányi átlaga 3,7, így az iskola tanulmányi átlaga 3,99. A tanévzáró ünnepélyen értékeltük a tanévet és jutalmaztuk a tanév legjobban teljesítô diákjait. A ballagáson 28 diáktól köszöntünk el egy nagyon szép és megható ballagási ünnep keretében. Ôk szeptembertôl más tanintézetekben kezdik meg tanulmányaikat és viszik el iskolánk jó hírnevét. Minden most ballagó nyolcadik osztályos tanulónak sok sikert kívánunk! RÉDER TAMÁS

8 8 oldal 8 Hol vannak a katonák? Kilitiek a második világháborúban II. bevezetés Honnan jöttünk? A trianoni békediktátum után Magyarországnak igen szûkös lehetôségei voltak saját haderejének kialakítására, fejlesztésére. A hadrendfejlesztés tilalma ellenére 1932-ben bevezették az általános hadkötelezettséget. Ez évtôl minden október 1-jén bevonultak a besorozott újoncok. A szolgálati idô 12 hónapos lett, mellyel igyekeztek elérni, hogy a hadkötelesek minél nagyobb hányada behívásra, valamint kiképzésre kerüljön. A hadseregek feltöltéséül is szolgált az évi II. törvénycikk a honvédelemrôl, melyben a hadkötelezettség korhatárát 21 évesrôl leszállították 18 évesre, és részletezték a leventekötelezettséget is, melyrôl majd a következô cikkünkben lesz szó. Vajon mit jelentett a háború, maga a hadkötelezettség egy családban? Ki milyen körülmények közt került a seregbe, mennyire volt nehéz az a család számára? Mit jelentett mindez egy kiliti családban? január 8-án születtem. Testvéreim már nem élnek, csak egy, a Bözsi, aki 1935-ben született. Heten voltunk testvérek. 35-ben, amikor született a húgom, pár hónapos volt, amikor meghalt az édesanyánk. Csak a papa maradt, azt mondta, hogy ô már egyszer megnôsült, de már még egyszer nem fog. A nôvérem 14 éves volt, ô tartotta el a nagycsaládot. Heten voltunk testvérek, és legkisebb fiú, akit Jánosnak hívtak, annak a gyomrával volt valami differencia. Kitanulta az asztalos szakmát, s így járt: 20 évesen halt meg. Egy másik testvérem pedig 5 évesen halt meg, még 27-ben. (Cséfalvay Sándor) Itt születtem, ebben a faluban, október 26-án. Két testvérem volt, egy fiú és egy lány már nem élnek. Aztán itt jártam iskolába. Akkor még csak 6 elemi volt, meg három ismétlô iskola1. Azt kijártam, aztán itt helyben dolgoztam, alkalmi munkavállaló, ahol akadt munka, ott dolgoztunk. Egészen addig, amíg elô nem jött a 20 éves kor, mikor sorozásra kellett menni akkori szokás szerint. (Csanádi Imre) Dertyina József december 29- én született Dunakilitin, iparos családban. Kômûves volt az édesapja, ô is az lett. Egész életében Kilitin élt. 19 éve lebénulva él, felesége gondoskodása mellett. A háború elôtt még inas volt. Alig töltötte a 17-et, mikor besorozták. Születtem március 23-án, Dunakilitin. 8 osztályt jártam2 Dolgoztam már gyerekkorban. A 2. osztályban jártam dolgozni Raskóhoz a kiskertbe hantokat törni. (Farkas Alajos) 1923-ban születtem Oroszváron. Onnan 29-ben jöttünk ide Kilitibe. Apám cseléd volt ott, úgy jött ide. Akkor még nem volt olyan, hogy nem volt ház. Valakinek nem volt hová menni lakni, akkor elment cselédnek, és ott kapott lakást, nem kellett fizetnie semmit érte. Aztán az iskolát már itt jártam, 6 osztályt. Itt nôttem fel. Akkor még ismertem a falut, ismertem itt mindenkit, de most már nem ismerek senkit, mert most már keveset járok a faluba. Hatan voltunk testvérek, de már csak magam vagyok, egyedül. 77, 78, 80 évesek voltak az idôsebbek, amikor meghaltak. A fiatalabb 45 éves volt, szívével volt beteg. A másik öcsém, Jenô, éves volt, amikor meghalt, neki kovács volt a szakmája. (Kovács Sándor) július 2-án születtem. Édesanyám sérfenyôi származású, édesapám kiliti volt. Ez már édesapám második házassága volt. Heten voltunk testvérek. Én a harmadik gyerek voltam. Mind a heten megértük a felnôtt kort. Nem tanulhattam semmit, mert olyan szegénységben éltünk. Elemiben kitûnô voltam, 6 osztályt jártam, csak nem tanulhattam tovább, nem volt rá lehetôség. Utána dolgoztam, gazdálkodtam, állataink voltak, meg a földeken is segítettem. Saját földünk is volt, 5-6 hold, és napszámba is mentünk. Meg, mikor már idôsebb lettem, kutat fúrni jártam Magyaróvárra. A háború elôtt csinálták a nagy bôvizi kutakat. Amikor a második világháború elkezdôdött, még gyerekként itthon volt. A bátyját behívták, ô már elôtte volt sorkatona (22-es születésû) Magyaróváron. Ô elesett a fronton. Elôtte nem csinált katonai szolgálatot, hanem egybôl vitték a frontra. Ôk Csíkszeredáig mentek. Forgácstanyán esett el, Orosházán van eltemetve. Ô már a második halott volt a családban, mert a nôvére férje a Don kanyarban esett el. Úgyhogy két hôsi halott már volt elôtte. (Kiss Alajos)

9 9 oldal Paraszt családba születtem. Aztán szétment a család, hát édesanyám leányanya volt. Öregapám és öreganyám nevelt egy darabig, mert édesanyámat elküldték szógányi [szolgálni]. Édesapám csehszlovák [állampolgár volt], 50 éves koromban ismertem meg, akkor láttam elôször. Az is itt szolgált Kilitibe, mamám is itt szolgált, nos, hát aztán összejöttek így lettem balkezes. 10 éves koromig vótam a nagyszülôknél. Öregapám meghalt 28-ban. Aztán szétzüllött így a család. Egyik erre, másik arra. Eladták a házukat, cseréltek egy kisebb házért. Utána nagymamával voltam és egy öreglegénnyel. Mert voltak legények. Munka csak a faluba volt. Akinek nem volt annyi fôdje, annak nem volt úgy munkája. Hol itt dolgozott, hol ott. Ilyen öregek közt nôttem 10 éves koromig. Utána édesanyámat elvette a mostohaapám, Kiss Imre, az meg Kilitibe vót földbirtokosságba cseléd. Az meg a bikákat etette. Anyukámmal nem igen voltam, mert mindig szógát, az keresett rám ruhát, meg nagymamát is az tángáta. Nem is ismertem az anyámat, Terusnak hívtam, nem anyának. Ritkán láttam. Óváron szógát egy hentesnél, aztán vásárkor vittek utána be, ott felöltöztetett, egy évbe egyszer, akkor vett csizmát. Aztán született 2 család, Hajnalka, meg Erzsike. Aztán ezek voltak a családom: édesanyám, mostoha apa meg a két leány, ezekkel nôttünk. Aztán engem 21 éves koromban elvittek katonának. (Makai Feren június 2-án születtem. Akkor már 8 általános is volt, így 8 általánost végeztem. Utána voltam legelô-rét gazdálkodási szakiskolán Óváron. (Schreiner László) A tizenegyedik veterántalálkozó Dunakilitin Május 25-én ünneplôben, sugárzó arccal vonultak be a dunakiliti templomba falunk II. világháborús katonái és leventéi. Szám szerint nyolcan, néhányukat elkísérte kedves felesége is. A Dunakilitirôl elszármazottak közül: Szitás Ágoston, aki jelenleg Szegeden él. A dunakilitiek közül: Csanádi Imre, Cséfalvay Imre, Farkas Alajos, Kiss Alajos, Kovács Sándor, Makai Ferenc, Schreiner László. Bár 12-en vannak összesen, idén sem tudott jelen lenni Dertyina Józsi bácsi, aki évek óta nagyon gyenge. Nem volt itt körünkben Szokoli Gyula és Takács László sem, utóbbi szép családi ünnep miatt mondta le e programot, és idén már állandó kórházi ápolásra szorul Cséfalvay Sándor. Ami viszont rendkívül örömteli, hogy a 10. veterántalálkozó óta nem változott a létszám: számuk most is 12. Az ünnepre készülve szép korú apósommal többször emlegettük a bajtársakat, hogy milyen is lesz a viszontlátás, ki mennyit változott (öregedett vagy talán fiatalodott) az elmúlt évben. Papa akkor még úgy gondolta, hogy talán ez lesz az utolsó külön ünnepük, jövôre már össze lehet vonni köszöntésüket a vöröskereszt által szervezett októberi idôsek napjával. Bevallom ôszintén, ezzel akkor én is egyetértettem. Aztán elérkezett az ünnep napja, s mindkettônk véleménye megváltozott. Miért is? Jó volt ôket újra együtt látni. Mindenkinek erôt adott a többiek jelenléte, s az, hogy rájuk figyel mindenki, ôk az ünnepeltek. Hiába érkeztek elôtte róluk lehangoló hírek, ezen a napon, arra a néhány órára mindannyian megfiatalodtak. Erejük, humoruk ugyanolyan volt, mint régen. A szép nap végén a búcsúzás tehát ugyanúgy szólt, mint eddig mindig: Jövôre, veled, ugyanitt! Szóljunk azért röviden a programról is! kor ünnepi szentmise volt, melyen megemlékezést tartott Somfai Árpád plébános úr. A mise után ünnepi mûsor, koszorúzás zajlott a templom elôtt. Beszédet mondott Szokoli Sándor polgármester úr, a mûsorban közremûködött a Dunakilitiért Egyesület Vegyes kara Mayer Gizella vezetésével. Horváth Anita, a Dr. Batthyány- Strattmann László Általános Iskola 8. osztályos tanulója Reményik Sándor: Eredj, ha tudsz c. versét szavalta. 12 órakor finom ebéddel várt bennünket a Duna kisvendéglô személyzete. Pohárköszöntôt mondott dr. Deák Ferenc alpolgármester úr, majd múltidézés következett képekkel, zenével. Kézrôl kézre járt a veteránok könyve, melynek a mottója idén egy Tamási Áron-idézet volt: Az ember a szíve mélyén örökké oda való, ahol született. Minden segítônek, közremûködônek köszönöm áldozatos munkáját, mellyel sikerült feledhetetlenné tenni e napot a frontot megjárt, sokat szenvedett veteránok számára. (Visszaemlékezésük alapján kiadványt készít Stergericsné Bertalan Eszter.) Apósom arcán még este is mosoly ült, és sugárzó tekintettel nyugtázta, hogy szép volt ez az ünnep. Kellemes volt a viszontlátás, és a szürke hétköznapokon lesz mire emlékezni. KOVÁCS ANDORNÉ, A KULTURÁLIS-, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁG ELNÖKE 9

10 10 oldal 10 Dunakiliti siker a gyermek tûzoltós versenyen Május 23-án Lébényben rendezték meg a mosonmagyaróvári térség gyermek tûzoltós versenyét, ahol a mellékelt kép tanúsága szerint a dunakiliti diákok rendkívül sikeresen szerepeltek. Nyolc serleggel, aranyéremmel tértek haza. Összetettben a lányok elsôk, a fiúk harmadikak lettek, de a fiúk nagy fölénnyel nyerték a staféta versenyszámot. Az utánpótlás is biztosított, hiszen a település három csapattal vett részt a versenyen. A Dr. Batthyány-Strattmann László Általános Iskola csapatait Kovács Andorné tanárnô szervezte, a felkészítésben pedig a helyi önkéntes tûzoltó egyesület segített Szeitz Ferenc Tibor és Zsigmond György irányításával Makay József, Szabó Zoltán és Zsigmond Attila. Gratulálunk az eredményhez, büszkék vagyunk a diákokra. Április 10-én rendeztük meg a dunakiliti Közösségi Házban a több mint 20 éves múlttal rendelkezô kistérségi szavalóversenyt. Réder Tamás iskolaigazgató ünnepi köszöntôje után 44 diák versengett Bezenyérôl, Dunaszigetrôl, Rajkáról és a házigazda Dr. Batthyány- Strattmann László Általános Iskolából. Nem volt könnyû dolga a zsûrinek, ugyanis nagyszerûen elôadott verseket és prózákat hallhattunk. A versenyen - melynek jelmondata egy József Attila-idézet volt: A szívem hoztam el, csinálj vele, amit akarsz a dunakiliti diákok az alábbi eredményt érték el: Az 1-2. évfolyamon III. helyezett: Rigó Dominik (Felkészítô tanár: Káldiné Kômüves Andrea) A 3-4. évfolyamon II. helyezett: Horváth András (Felkészítô tanár: Lelkesné Kovács Eszter) Az 5-6. évfolyamon különdíjas: Varga Vanda (Felkészítô tanár: Kovács Andorné) A 7-8. évfolyamon II. helyezett Horváth Anita (Felkészítô tanár: Kovács Andorné) A verseny megrendezését támogatta a KLIK Mosonmagyaróvári Tankerülete, a Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet és Dunakiliti Község Önkormányzata. A zsûri tagjai a mosonmagyaróvári Móra Ferenc Általános Iskolából érkeztek: Borka Györgyné, Józsáné Márkus Adél, Költészet napi szavalóverseny Dunakilitin Sallainé Félix Alexandra és Eredics Milán. Köszönjük a támogatást és a zsûri alapos munkáját. Minden versmondó szép emléklappal, apró ajándékkal; a helyezettek könyvutalvánnyal, társasjátékkal gazdagodtak. A díjátadáson közremûködött, majd zárszót mondott dr. Deák Ferenc, Dunakiliti alpolgármestere. Köszönet e szép délutánért minden közremûködônek. KOVÁCS ANDORNÉ, MAGYARTANÁR

11 11 oldal Egyetemisták utcafásítási arculattervezése 11 A Corvinus Egyetem a Tájépítési Kar hallgatóinak egy csoportja Dr. Csemez Attila egyetemi tanár úr vezetésével felmérték a község zöldfelületi adottságait, s a további jobbítás céljából egy egységesebb arculatterv elkészítését vállalták. A kapcsolatfelvétel a tavalyi Virágos Magyarországért mozgalom díjkiosztó ünnepélyén történt (ahol Dunakiliti országos elismerésben részesült). Szokoli Sándor polgármester kérte fel a tanár urat (aki a Szigetköz tájrendezési problematikájával már a duzzasztómû építése óta szakértôként foglalkozik, így bôséges helyismerettel is rendelkezik), hogy a hallgatók ez évi szakmai gyakorlata keretében javaslatokat is tartalmazó tervvel segítsék az egységes falukép kialakításában a képviselôk munkáját. A Tájrendezô és Kertépítô BSC szakos hallgatók 10 fôs csoportja gyors és hatékony munkát végzett. Tervezés közben a polgármester úrral és a Konyhasarok a közöségi ház udvarán Áprilisban elkészült Gál Zoltán építészmérnök jóvoltából a gyönyörû kombinált kültéri kemence, mely több elembôl épül fel; áll egy sütôkemencébôl, valamint sparherdbôl, de a grillezni vágyók is találnak rajta arra alkalmas helyet, hiszen grillezôvel és elôkészítô pulttal is el van látva. A kemence beüzemelésére a június 9-i hét elején került sor. Reméljük több alkalommal is fel tudjuk majd használni a kemence adottságait nyári rendezvényeink során. testület tagjaival konzultálva ismertették elképzeléseiket, majd alakították ki a végleges koncepciót, amit komplett és azonnal hasznosítható terv formájában eljuttatták a képviselô-testület részére. Munkájukat a képzési gyakorlat keretében végezték, díjmentesen. A polgármester és a megnyilatkozó képviselôk szerint is ez jelentôs segítség volt, amit csak megköszönni lehet, s abban bízni, hogy ez a jövô útja: az összefogás. DR. DEÁK FERENC Felhívás Az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítványtól. Az alapítvány 1994 óta tevékenykedik kiemelten közhasznú szervezetként Magyarországon. Célja, hogy kivizsgálja és feltárja a pszichiátria területén történô emberi jogi sérelmeket. Alapítványunk közel 20 éve biztosít INGYENES jogsegélyszolgálatot azok számára, akiket sérelem ért a pszichiátriai kezelésük során. Ha Ön vagy ismerôse ilyen helyzetben van, illetve tudomása van ilyen esetrôl, kérjük jelezze az alábbi elérhetôségeken: Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány. Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182. Telefon: 06 (1) , Weboldal: Minden információt bizalmasan kezelünk! Ajándék a könyvtárnak, kincs a lakosságnak Az Önkormányzat nevében Szalka Krisztina, az IKSZT vezetôje köszönetét fejezi ki Spakovszky Péternek és feleségének Máriakálnokról a könyvtár számára felajánlott Akkor és most A régmúltat idézi ez a fotó, ami 1942-ben készült a dunakiliti focicsapatról. Azt sajnos nem tudjuk, akkoriban miként szerepelt együttesünk. Az viszont biztos: a megyei másodosztályú küzdelmeket a es szezonban a tizedik helyen zárta a felnôtt csapatunk, míg az U19 a nyolcadik helyen végzett. hatalmas mennyiségû könyvért. További jó egészséget, és sok olvasással töltött órát kívánunk! SZALKA KRISZTINA KOVÁCS HANNA IZABELLA Dunakiliti új lakói Horváth Abigél május 5-én született. Kovács Hanna Izabella május 13-án sírt fel elôször, 46 centiméteresen 2650 gramm súllyal jött világra. Anyukája Horváth Diána Dóra, apukája Kovács Róbert. Sokat mosolyog, nyugodt, de ugyanakkor nagyon ragaszkodó, "anyás" baba. Nem hasfájós, az éjszaka egy etetés kivételével végig alszik. Akik már nincsenek közöttünk Nagy Zoltán: Gráma Jánosné: Tóth Mihály:

12 12 oldal 12

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE Kecskeméti Széchenyivárosi Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskolája 6000. Kecskemét, Forradalom u. 1. Tel.: 76/488-762 Fax.:76/508-309 E-mail: moraisk@keszeiskola.hu ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

Rendezvénynaptár 2014-2015. Pestújhelyi Általános Iskola

Rendezvénynaptár 2014-2015. Pestújhelyi Általános Iskola Rendezvénynaptár 2014-2015. Pestújhelyi Általános Iskola Hónap szeptember Önkormányzati rendezvények 19. Műsorszámos részvétel a Pestújhelyi Emlék tér emléktábla avatásán Kiemelt iskolai rendezvények 1.

Részletesebben

Szeptemberi októberi programok

Szeptemberi októberi programok Szeptemberi októberi programok Szeptember 17 én, 18 án iskolánkban papírgyűjtés volt. A felsőtagozat összesen 5623 kg papírt gyűjtött. A tavalyi évben többet gyűjtöttünk. Reméljük a következő tanévben

Részletesebben

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának Október első napján Énekel az iskola, elnevezésű programmal emlékeztünk meg a zenei világnapról. Elsősorban Bodoki Györgyné Betti néni volt segítségünkre ebben, ő volt az, aki megénekeltette az iskola

Részletesebben

A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem

A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem A Kossuth Szövetség az idén is pályázatot hirdetett, A szó az első, a tett a második címmel, melynek célja a hagyományok ápolása, a kossuthi emlékek

Részletesebben

HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA

HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA Személyi változások: A 7-es csoportba új dajka néni érkezett, Kádár Éva Éva néni személyében. Őt jól ismerjük hiszen gyermeke jelenleg

Részletesebben

Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka

Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka Vig Zoltán Sokorópátkán született 1942. augusztus 11-én. Apja, Vig Béla 1943. januárjában eltűnt a Don-kanyarban. Anyja Balogh Irén, hadiözvegyként egyetlen gyermekének

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015

Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015 Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015 2014. SZEPTEMBER 1. h. 8.00 Tanévnyitó, szülői ért. 1. osztályok, (pótbeiratkozás műv. isk.)

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi készülődés Dohóczki Mónika

Részletesebben

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai:

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai: KAPCSOLATAINK Számomra minden kisgyermek csoda. És mindegy, hogy szép vagy eláll a kisfüle, mindegy, hogy csillagszemű vagy kancsal egy picit kisgyermek, tehát csoda. Esendő és kiszolgáltatott. Óvjuk és

Részletesebben

Beiskolázási információk

Beiskolázási információk Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola Teleki-Blanka-Grundschule Beiskolázási információk Ö R Ö K Ö S ÖKOISK LA 2017/2018 A TELEKI Iskolánkban a pedagógiai munka legfőbb célja olyan tartalmas, bensőséges

Részletesebben

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS 17. (hétfő) 9:00 alakuló értekezlet 18-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 24-26. DIFER mérés 26. tankönyvek átvétele 27. 7:00 szakmai

Részletesebben

Tanítási év helyi rendje 2015/2016

Tanítási év helyi rendje 2015/2016 Tanítási év helyi rendje 2015/2016 jogszabályi háttér: az emberi erőforrások minisztere 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelete a 2015/2016. tanév rendjéről tanítási napok száma: 181 nap tanítás nélküli munkanapok

Részletesebben

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE AUGUSZTUS 22. alakuló értekezlet 22-23. DIFER mérés 23-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 25. szakmai továbbképzés: Lovasberény 29. tankönyvek átvétele

Részletesebben

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február 09. Terápiás foglalkozás (kutyával) Alapítványi Ház 09. Katolikus bál 13. Hamvazószerda Katolikus templom 16. KISZE

Részletesebben

A 2016/17. tanév munkaterve

A 2016/17. tanév munkaterve A 2016/17. tanév munkaterve Alakuló értekezlet Munkavédelmi oktatás Javítóvizsgák Tankönyvosztás Elsősök előkészítője Szakkörök szervezése Elsős szülői értekezlet Tanévnyitó ünnepély Tanévnyitó értekezlet

Részletesebben

A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE

A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE Összeállította és elfogadta: a Kastélydombi Általános Iskola nevelőtestülete 2011. augusztus 31. Szeptember 08.24. Alakuló értekezlet TÁMOP alakuló értekezlet Mochnács

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2013. évről. Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2013. évről. Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013. évről Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1. Tartalmi beszámoló a Gyermekeink a jövő Alapítvány 2013. évi működéséről A Gyermekeink a jövő Alapítvány 2013-ban

Részletesebben

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014/2015. munkaterve 1 2014/2015. tanév helyi rendje és munkaterve A tanév szorgalmi rendje: 2014.szeptember 1.(hétfő) - 2015. június

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2014. november 14. Születésnapi rendezvény Fazekas Lajos fazekas népi iparművész,

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

2011. A 2010/2011-es tanév II. félévében és a 2011/2012-es tanév I. félévében is várta az elsősöket a színházi előadások világa.

2011. A 2010/2011-es tanév II. félévében és a 2011/2012-es tanév I. félévében is várta az elsősöket a színházi előadások világa. A 2010/2011-es tanév II. félévében és a 2011/2012-es tanév I. félévében is várta az elsősöket a színházi előadások világa. 2010. március 17-én: Szabad Ötletek Színháza Misi Mókus kalandjai Főhősünk, Misi

Részletesebben

I. Szitás Róbert 18.000 gr,

I. Szitás Róbert 18.000 gr, Általános iskolás horgászaink részt vettek május 11-én az általános iskolák közötti horgászversenyen, amit a szegedi Herman Ottó HE. rendezett. A résztvevő csapat tagjai: Cseh Dániel, Csuhaj András 6.osztály,

Részletesebben

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG 2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG JANUÁR Település Időpont Rendezvény Zalalövő Január 15. Informatikai és családi nap Nagylengyel Január 22. Asztalitenisz bajnokság Nagylengyel Január

Részletesebben

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN SZEPTEMBER 1. ÉV ELEJI ÉRTEKEZLET, ÉVES PROGRAM, FELADATOK MEGBESZÉLÉSE felelős: Koloszárné Varga Elvira ig 2. IMIP, HÁZIREND, SZMSZ FELÜLVIZSGÁLATA

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája 2007-2008-as nevelési év értékelése Készítette: Ceglédiné Csősz Erzsébet Tagintézmény vezető 1 Gyermeklétszám: 2007. évi statisztika szerint: 21 fő, köztük: 10 fiú, 11

Részletesebben

FALU - KÉP. Falunap 2008 2008 JÚNIUS C SERKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

FALU - KÉP. Falunap 2008 2008 JÚNIUS C SERKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA FALU - KÉP C SERKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2008 JÚNIUS Falunap 2008 2 OLDAL FALU - KÉP Az alábbi névsor két helybéli, egykori urán kutatása alapján készült úgy, hogy alapját még az azóta elhunyt

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 203/2013.(XII. 18.) KT. számú HATÁROZAT: Képviselő testülete úgy határoz, hogy a 2014. évi városi

Részletesebben

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA Mi legyek, ha nagy leszek? pályaválasztási nyílt nap 2013. január 22. A program az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Nemzeti Együttműködési Alap és Civil Támogatások Igazgatósága támogatásával valósul meg.

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

Iktatószám: /2011. Melléklet: 1 db. Beszámoló a Napközi otthonos Óvoda évi működéséről, gazdálkodásáról. Bakóné Mászáros Tímea óvodavezető

Iktatószám: /2011. Melléklet: 1 db. Beszámoló a Napközi otthonos Óvoda évi működéséről, gazdálkodásáról. Bakóné Mászáros Tímea óvodavezető E L Ő T E R J E S Z T É S PÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. MÁRCIUS 22 - ÉN TARTANDÓ NYILVÁNOS ÜLÉSÉRE Iktatószám: /2011. Melléklet: 1 db Tárgy: Beszámoló a Napközi otthonos Óvoda 2010.

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2016/17.

A tanév helyi rendje 2016/17. A tanév helyi rendje 2016/17. Az énekkari próbák rendje: : 13.50-14-30 : 13.50-14.30. Szeptember 1. 7. 6. 5-8. 12. 17. 24. 26. Tanévnyitó ünnepély: 8.00 1. évfolyam szülői értekezletek:17.00 Tűzriadó próba

Részletesebben

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A tanév indításával kapcsolatos feladatok: 1. Nevelőtestületi alakuló értekezlet Ideje: 2016. augusztus 22. /hétfő / 9 óra A tankerületi

Részletesebben

Beszámoló a Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskolában végzett nemzetiségi nevelésről-oktatásról

Beszámoló a Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskolában végzett nemzetiségi nevelésről-oktatásról Beszámoló a Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskolában végzett nemzetiségi nevelésről-oktatásról Iskolánk sajátos arculatának hosszú évtizedek óta meghatározó eleme a német nemzetiségi

Részletesebben

Méltó születésnapi ajándék

Méltó születésnapi ajándék Szeged gazdálkodásának egyre nagyobb hányadát teszik ki azok az állami és uniós pályázatok, melyeket teljes egészében a város fejlesztésére fordítanak. Az idén 32 milliárd forintot fektetnek be a város

Részletesebben

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet XVII. évfolyam - 2. szám 2016. Február A Magyar Kultúra Napjára kisiskolásoknak és óvodásoknak kiírt rajzpályázatra több, mint 40 rajz érkezett. Ennek eredményhirdetése következett, az eredmények a következők

Részletesebben

Olvassatok mindennap!

Olvassatok mindennap! Olvassatok mindennap! A könyvekben, amelyek közt nevelkedtem, láthatatlan, titkos barátokra leltem; s bár lapjaik rég elporladtak már, az illatukat azóta is őrzi kezem. Carlos Ruiz Zafón ZALAI GYERMEKKÖNYVHETEK

Részletesebben

Különös közzétételi lista 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23 (1) bekezdése alapján

Különös közzétételi lista 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23 (1) bekezdése alapján Különös közzétételi lista 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23 (1) bekezdése alapján ÁLTALÁNOS ISKOLA 1. A felvételi lehetőség A felvételnél a tanulók felvételéről az igazgató dönt. Az elutasító döntés

Részletesebben

HATÁRIDŐNAPLÓ 2014/2015. TANÉV. December

HATÁRIDŐNAPLÓ 2014/2015. TANÉV. December HATÁRIDŐNAPLÓ 2014/2015. TANÉV December a hónap folyamán Történelem háziverseny harmadik fordulója a 9-10. évfolyam számára a második világháború témaköréből felelős: Hartmann Mónika Kirándulás a bécsi

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

ÜTEMTERV tanév

ÜTEMTERV tanév ÜTEMTERV 2013 2014. tanév SZEPTEMBER 2. h Az első tanítási nap 8.00 Ünnepélyes tanévnyitó Iskolai Sportkör gyűlés Alsó tagozat: 1-4.óra: osztályfőnöki óra Felső tagozat: 1-5.óra: osztályfőnöki óra Ebéd

Részletesebben

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN SZEPTEMBER 1. a 2014/2015-ös tanév első tanítási napja Tankönyvosztás 3-5. Erdei iskola (Tihany) 8. naplók, ellenőrzők, anyakönyvek, adminisztrációs feladatok befejezése

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

Tanmenetek leadása a munkaközösség vezetőknek Szülői értekezlet 3. évfolyam

Tanmenetek leadása a munkaközösség vezetőknek Szülői értekezlet 3. évfolyam DÓZSA ÉVES ÜTEMTERV 2015-2016. TANÉV Augusztus 24. H 8 00 Alakuló értekezlet; Bakony Gaszt. tájékoztató 25. K Munkaközösségi foglalkozások mk.vezetők 16 00 Tantestületi kirándulás Töllné H. Erika 26. Sze

Részletesebben

2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI

2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI 2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI Horvát nyelv, kulturális élet A tanévet megelőző nyári programok: 1) 2014.Június 22-29.- Pag (Horvátország)- Horvát nyelvi tábor 6 tanuló vett részt az egy hetes horvátországi

Részletesebben

-1- A TANÉV RENDJE. Az I. félév vége: január 14. A tanulók értesítése a félévi eredményeikről: január 21.

-1- A TANÉV RENDJE. Az I. félév vége: január 14. A tanulók értesítése a félévi eredményeikről: január 21. -1- A TANÉV RENDJE A 2010/2011. tanévben 183 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2010. szeptember 1. (szerda) Utolsó tanítási nap: 2011. június 15. (szerda) Az I. félév vége: 2011. január 14. A tanulók

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

A Haza és haladás vetélkedő döntője

A Haza és haladás vetélkedő döntője A Haza és haladás vetélkedő döntője 2013. május 27. Debrecen Részletek az előzetes feladatokból A megnyitó A csapatok munka közben Nézzük, kit rejt a léggömb? A zsűri a feladatok értékelése közben, nagy

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

A napközis munkaközösség munkaterve a 2016/2017-es tanévre

A napközis munkaközösség munkaterve a 2016/2017-es tanévre A napközis munkaközösség munkaterve a 2016/2017-es tanévre A munkaközösségem 28 fővel az iskola két épületében tevékenykedik (Nádasdy épület, Fő utcai épület), a következő felosztásban. Jelenleg 3 hely

Részletesebben

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába.

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. A tanító néni kedves mosolya bátorított minket, az első "o" betűnél még ő

Részletesebben

A Hajnóczy József Kollégium Kodály Zoltán Úti Tagintézményében működő diákönkormányzat ös tanév munkaterve

A Hajnóczy József Kollégium Kodály Zoltán Úti Tagintézményében működő diákönkormányzat ös tanév munkaterve A Hajnóczy József Kollégium Kodály Zoltán Úti Tagintézményében működő diákönkormányzat 2014-2015-ös tanév munkaterve A Diákönkormányzat a Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 48., 58 (9), 69 (2)h;

Részletesebben

Felkészülve a belvízre

Felkészülve a belvízre Alapítva 2011. FELGYŐI HÍREK KIADJA: FELGYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Felgyő, Széchenyi út 1. 2013. Február-Március III. évfolyam 2-3. szám felgyo.hu/felgyoihirek TELEFON/FAX: 06-63/580-061 FELELŐS KIADÓ: HORVÁTH

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a közalapítvány 2014. évi tevékenységéről. Adonyi Gyermekekért Közalapítvány. Készítette: Bálinthné Sándor Andrea

BESZÁMOLÓ. a közalapítvány 2014. évi tevékenységéről. Adonyi Gyermekekért Közalapítvány. Készítette: Bálinthné Sándor Andrea Adonyi Gyermekekért Közalapítvány 2457 Adony Rákóczi u. 39. Tel.: 25/231-020 Adószám: 18494785-1-07 Bankszámlaszám: 57700074-10001734 Ercsi és Vidéke Tak.Szöv. Adonyi Gyermekekért Közalapítvány BESZÁMOLÓ

Részletesebben

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2016-2017 1 Kiemelt nevelési, oktatási és egyéb feladataink: Folyamatos felkészülés a kompetenciamérésre. Az olvasás- és íráskészség, a szövegértés fejlesztése

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 1 Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / NEVELÉSI ÉVRE

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / NEVELÉSI ÉVRE KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / 20167 NEVELÉSI ÉVRE Készült: A Nemzeti Köznevelési Törvény végrehajtásáról szóló 229./2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23. (1) (2) alapján Az intézmény adatai: Székhely óvoda:

Részletesebben

Badacsonytomaj, 2009.február Csizmarik Béláné igazgató

Badacsonytomaj, 2009.február Csizmarik Béláné igazgató Tisztelt Szülők! Gyermekük életében hamarosan bekövetkezik a nagy változás: iskolás lesz. Szülőként én is átéltem ennek az időszaknak minden izgalmát, szorongását, teli ezernyi kérdéssel: Vajon hogy boldogul

Részletesebben

PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA. 2014/2015. évi munkaterve

PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA. 2014/2015. évi munkaterve A SZEGEDI ÉS TÉRSÉGE EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA 2014/2015. évi munkaterve Feladat Határidő Alakuló éretekezlet 2014. augusztus 21. 08.30 Javítóvizsga 2014. augusztus

Részletesebben

2012. évi. Közhasznúsági jelentése

2012. évi. Közhasznúsági jelentése TEHETSÉGES TANULÓKÉRT Alapítvány 5435 Martfű, Május 1. út 2. 2012. évi Közhasznúsági jelentése ( A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. ) Martfű, 2013. május 04. Az alapítvány vezetője

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

JANUÁR 9. HULLADÉK-JÁTSZÓHÁZ SZENTESEN

JANUÁR 9. HULLADÉK-JÁTSZÓHÁZ SZENTESEN JANUÁR 9. Január 9-én a Vörösmarty Mihály Tagintézmény 3.a, 4.a és 5.b osztályos tanulói közös tanulmányi kiránduláson vettek részt. Szentesre látogattak el január 9-én egy országos rendezvényre. A projekt

Részletesebben

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus évi beszámoló évi munkaterv

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus évi beszámoló évi munkaterv Szent György Lovagrend Soproni Priorátus 2015. évi beszámoló 2016. évi munkaterv 2 A Soproni Priorátus Szervezeti felépítése Priorátusunk a Győr-Moson-Sopron megyei nagypriorátus része Címe: H-9400 Sopron,

Részletesebben

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége:

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: 2010. január 14. a Sátoraljaújhelyi Városvédő és Szépítő Egyesülettel, az Eötvös József Klubbal közösen megemlékezést

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jásd Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 28-án (hétfőn) 18 órai kezdettel megtartott üléséről. Ülés helye: Önkormányzat tanácsterme Jelen

Részletesebben

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek!

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Vannak emberek, akiken érződik, hogy a helyükön vannak, tudják mit akarnak, miért vannak a földön. Mások nyugtalanok, keresik, de nem

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév Mottó: Ez az én sulim, legyen a tied is! Jól érzed majd magad, mert itt jó a hangulat, sok barátom van, érdekes programok várnak bennünket. KUKUCSKÁLÓ PROGRAM Hevesi József Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

ÚJLENGYELI ÚJ SZÓ. Adó 1% Idén is sok szeretettel várunk minden kedves újlengyeli lakost! Mozogjunk együtt újra! 2016. május 25.

ÚJLENGYELI ÚJ SZÓ. Adó 1% Idén is sok szeretettel várunk minden kedves újlengyeli lakost! Mozogjunk együtt újra! 2016. május 25. Adó 1% Kérjük támogassa adója 1%-ával az újlengyeli egyesületeket! Újlengyeli Diáksport Egyesület Adószám: 18662010-1-13 Újlengyeli Polgárőr Egyesület Adószám: 18280702-1-13 Vatya Népe Hagyományőrző és

Részletesebben

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ A ÉVRŐL

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ A ÉVRŐL KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ A 2015. ÉVRŐL A Csengőszó Császártöltési Iskolai Alapítvány alapvető célja a Császártöltési Német Nemzetiségi Általános Iskola tanulóinak támogatása.

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2015. (I. 28.) számú h a t á r o z a t a. Újfehértó Város 2015. évi eseménynaptáráról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2015. (I. 28.) számú h a t á r o z a t a. Újfehértó Város 2015. évi eseménynaptáráról ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR A ES TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR A ES TANÉVRE / Székesfehérvári Nemes Nagy Ágnes Kollégium 8000 Székesfehérvár Gyümölcs u. 13. Tel: 22-500-231 Fax: 22-500-290 ESEMÉNYNAPTÁR A 2016-2017-ES TANÉVRE Készítette: Nyikusné Tatai Szilvia igazgatóhelyettes

Részletesebben

A CSALÁD. Következzen tehát a család:

A CSALÁD. Következzen tehát a család: A CSALÁD 2013. február. Eljutottam végre ide is - hogy összeismertessem a rokonokat. A több ezernyi kép közül majdnem mindegyik régi Aputól származik, az újak túlnyomó része pedig tőlem. Igyekeztem őket

Részletesebben

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA)

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) ALAPÍTÁSA 100. ÉVFORDULÓJÁT ÜNNEPLTE 2006.09.02-án szombaton. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Intézményünk

Részletesebben

Rendezvénynaptár 2015.

Rendezvénynaptár 2015. Rendezvénynaptár 2015. Hónap Nap Időpont Program Helyszín Szervező Január 18. 15 00 Magyar Kultúra Napja Művelődési Ház Művelődési Ház 30. közgyűlése Művelődési Ház Február 13. Tűzoltó közgyűlés Művelődési

Részletesebben

Programterv. 2016/2017. tanév kiemelt feladatai

Programterv. 2016/2017. tanév kiemelt feladatai Programterv 2016/2017. tanév kiemelt feladatai Szorgalmi idő: 2016. IX. 1.(csütörtök)- 2017. VI.15.(csütörtök) Tanítási napok száma: 182 nap Tanítás nélküli munkanap: 5 nap I. félév: 2017. I. 20-ig tart.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Vámoscsalád Község Képviselő-testületének 2015. február 18-án 18 óra 30 perckor a Vámoscsaládi Kultúrház klubhelyiségében megtartott közmeghallgatásáról Jelen vannak: Németh

Részletesebben

ÉVES MUNKATERV 2014/2015

ÉVES MUNKATERV 2014/2015 ÉVES MUNKATERV 2014/2015 Összeállította: Molnár Péter tagiskola igazgató A tantestület elfogadta 2014. szeptember 5-én. Szeptember Naptári nap Esemény 1. Tanévnyitó ünnepség 5. Tanévnyitó értekezlet, munkaterv

Részletesebben

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény 4150 Püspökladány Bajcsy-Zs.u.3-5. MUNKATERVI

Részletesebben

A «A A Polgárok Európai Évének Ünnepe Sombereken» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében

A «A A Polgárok Európai Évének Ünnepe Sombereken» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében EURÓPA A POLGÁROKÉRT A «A A Polgárok Európai Évének Ünnepe Sombereken» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében Az 1. alprogram, 1.1. pályázati típusra vonatkozóan

Részletesebben

Diákvilág. A foglalkozás megrendezését a múzeum a TÁMOP 3.2.11/10-1/2010-0236-os pályázaton nyerte el.

Diákvilág. A foglalkozás megrendezését a múzeum a TÁMOP 3.2.11/10-1/2010-0236-os pályázaton nyerte el. Diákvilág Kedves Olvasó! 2012. március 13-án, 21 felső tagozatos tanuló részt vett a Koszta József Múzeum Kézzel-lábbal a múzeumban című múzeumpedagógiai foglalkozásán, amelyet az 1848. március 15-i forradalom

Részletesebben

Az elsõ. 2012. május 20. 9. évf. 5. szám.

Az elsõ. 2012. május 20. 9. évf. 5. szám. 9. évf. 5. szám. 2012. május 20. Az elsõ Az elsõ egyben az egyetlen is. Elsõbõl nincsen több, ezért életünk során végig egyben egyetlen is marad, ami meghatározza életünket. A házasság is családdá csak

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2012-2013-as tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2012-2013-as tanévre ADY ENDRE ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET 1204 Budapest, Ady Endre u. 98. Tel/fax: 284-01-38; Tel.: 421-07-71 Email: pepe20@pepint.sulinet.hu Honlap: www.pepint.hu Pesterzsébeti Ifjúsági

Részletesebben

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Előzmények Projekt adatai: Kedvezményezett Projekt címe Projekt azonosítója Alsómocsolád Község Önkormányzata Mintaprogram a minőségi időskorért

Részletesebben