ÉLETE A VÍZILABDA NEM ADJÁK FEL A SZENTKIRÁLYIAK KÖZGYÛLÉS: CSARNOKÉPÍTÉS, ÖSZTÖNDÍJPROGRAM, OFFSHORE CÉGEK ANNO: GARÁZDAPER A XVII.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÉLETE A VÍZILABDA NEM ADJÁK FEL A SZENTKIRÁLYIAK KÖZGYÛLÉS: CSARNOKÉPÍTÉS, ÖSZTÖNDÍJPROGRAM, OFFSHORE CÉGEK ANNO: GARÁZDAPER A XVII."

Átírás

1 23. ÉVF. 16. SZÁM SZOMBATHELY, ÁPRILIS 27. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP ÉLETE A VÍZILABDA NEM ADJÁK FEL A SZENTKIRÁLYIAK KÖZGYÛLÉS: CSARNOKÉPÍTÉS, ÖSZTÖNDÍJPROGRAM, OFFSHORE CÉGEK ANNO: GARÁZDAPER A XVII. SZÁZADBÓL

2 HIRDETÉS Thököly utcában 40 m 2 -es helyiség üzlet vagy iroda céljára kiadó. Érdeklôdni: 06/ CUKRÁSZDA Szombathely, Jászai M. u. 18. Tel.: 30/ Nyitva tartás: K P: 10 17, Szo V: A hirdetés felmutatója esküvôi rendelés esetén 10% kedvezményt kap! Kérje ajánlatunkat esküvôk, lakodalmak, ballagások torta- és süteménykínálatára! AZ AKCIÓ TÔL IG TART. Szombathely, Thököly I. u. 13. Tel.: 94/ ; 06/30/ Kullancsriasztó akció Frontline Combo Spot On kettôt fizet, hármat kap.* BRIT PRÉMIUM KUTYA- ÉS MACSKA- ELEDELEK TELJES VÁLASZTÉKA. *Akciónk ig tart. LYONESS TERMÉKPARTNER! Atlas: nem csak a fej hordozója Ön tudta, hogy a legelsô nyakcsigolya, az ATLAS, a legtöbb embernél tartósan el van mozdulva? Ez a körülmény egész sor testi és szellemi zavart okozhat. Mintegy 19 éve egy svájci bioenergetikus, dr. Rene- Claudius Schümperli dolgozta ki és szabadalmaztatta módszerét, amelyet már a világ több mint 30 országában közel 400 Atlasprof specialista alkalmazza. Az egyszerû és biztonságos vibrációs gépi masszázs technikát és eszközt kidolgozta és személyesen oktatja. Az Atlas a fej-, nyak-, gerinc- és csípô egyensúlyát meghatározó elsô nyaki csigolya. Az eredmény tartós, mert az Atlas az anatómiailag korrekt helyére kerül. A technika egyedülálló, természetes, nem orvostudományi módszer, nem gyakorol hatást a csigolyatestre, nem manuálterápia és nem csontkovácsolás. A módszer neve AtlasProfilax. A gépi vibrációs masszázs speciális pontokon fellazítja a nyaki izmokat és szalagokat. A szervezet öngyógyító, regeneráló mechanizmusának köszönhetôen indul be a javulás. Magyarországon 11 Atlasprof specialista van, aki alkalmazza a metódust. A nagykanizsai dr. Varga Imre az egyikük, akinek tavalyelôtt az AtlasProfilax vibrációs masszázs után az addig évek óta fennálló panaszai, mint derékfájás, nyakiés vállfájdalom, szédülés és fejfájás rövidebb-hosszabb idô alatt megszûntek. Dr. Varga Imre Szombathelyen április 30-án (kedden) 17óra 30-kor ingyenes ismertetô elôadást tart a Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár földszintjén (Dr. Antall József. tér. 1.) Minden érdeklôdôt szeretettel vár. SZOMBATHELY INGYENES HETILAPJA FÔSZERKESZTÔ: Krilov István MUNKATÁRSAK: Szabó Zoé, Tulok Gabriella FOTÓ: Mészáros Zsolt CÍMLAP: Mészáros Zsolt HIRDETÉSI VEZETÔ: Horváth Vilmos (Tel.: 20/ ) IRODA- VEZETÔ: Ujhelyi Erika NYOMDAI ELÔKÉSZÍTÉS: Grafirka Stúdió NYOMDA: Danubia Web Kft. Készül példányban KIADJA: a Promed Média Szolgáltató Kft Szombathely, Kisfaludy S. u. 55. FELELÔS KIADÓ: Szilágyi Gábor ügyvezetô igazgató LAPIGAZGATÓ: Roznár Gyöngyi TERJESZTÉS: Savaria Post Kft. (Tel.: 94/ ) SZERKESZTÔSÉG ÉS HIRDETÉSFELVÉTEL: 9700 Szombathely, Semmelweis u. 2. (Pelikán Palace Irodaház) 1. em. Telefon: 94/ Fax: 94/ ISSN X MINDEN JOG FENNTARTVA! 2

3 2013. ÁPRILIS 27. FÓRUMBAN UTÁNAJÁRTUNK A szentkirályiak nem adják fel Többször beszámoltunk már arról, hogy a szentkirályi városrész közelébe faaprítékkal mûködô bioerômûvet létesítene a norvég tulajdonú Grenor Hungária Energetikai Kft. A Sárdi-ér úti ipari parkba tervezett létesítmény ellen azóta tiltakoznak a szentkirályiak, amióta tudomásukra jutott az elképzelés. Hegedüs Évával, a Gyöngyöshermán-Szentkirályi Polgári Kör elnökével és dr. Kovács Ágnessel összefoglaltuk az elmúlt év eseményeit márciusában értesültünk arról, hogy egy 30 MWattos, káros anyagokat is kibocsátó erômû létesülne a lakóterületüktôl mindössze egy kilométerre kezdi a történet elején Hegedüs Éva. Egyesületünk közhasznúsági feladatai között szerepel a környezetvédelem is, így amikor a lakók megkerestek minket, hogy álljunk az ügy mellé, természetesen igent mondtunk. Annak ellenére is, hogy alapvetôen a mi munkánk általában apró dolgokat ölel fel, egyebek mellett a major épületének és környékének rendbetételét, a szemétszedést, a park gondozását. Elvállaltuk hát, hogy ami tôlünk telik, azt megtesszük. Több vonalon indult a dolog, kiváltképp, mivel kiderült, hogy a beruházó a lakosság megkérdezése és tudta nélkül már meg is kapta az elvi építési engedélyt. Ekkor az egyesület egyfelôl kérte az ügyféli jogállást, és kérelmet nyújtott be az építési engedély vonatkozásában, valamint megfellebbezte a levegôtisztaság-védelmi engedély határozatát. Mindkét eljárás jelenleg is folyamatban van a Szombathelyi Törvényszéken. Másrészt a hatásterületen élô magánszemélyként megfellebbeztem a Grenor Hungária Energetikai Kft. részére 2011 márciusában kiadott elvi építési engedélyt meséli a polgári kör elnöke. Dr. Kovács Ágnes folytatja: A fellebbezést azonban a Gyôr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Mérésügyi és Mûszaki Biztonsági Hatósága mint elsôfokú hatóság érdemi vizsgálat nélkül elutasította. Az indoklás szerint Hegedüs Éva nem rendelkezik ügyféli jogállással, és nem minôsül az eljárás egyéb résztvevôjének sem, így fellebbezés benyújtására nem jogosult. Ekként vélekedett másodfokú hatóságként a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal is. Hegedüs Éva a közigazgatási végzés felülvizsgálatát kérte a Szombathelyi Törvényszéktôl. A Törvényszék decemberi határozatában megállapította, hogy Hegedüs Éva fellebbezése megalapozott volt, mivel a vonatkozó jogszabályok szerint ügyfélnek minôsül. A Törvényszék szerint az engedélyezési hivatal lényeges eljárási szabálysértést követett el. Így az elsôfokú hatóság köteles Hegedüs Éva fellebbezését felterjeszteni a másodfokú hatósághoz, amely köteles azt érdemben elbírálni részletezi dr. Kovács Ágnes. A civil szervezet álláspontja alapján egyébként a Törvényszék döntése mérföldkô lehet az ügyben, hiszen ezzel nyilvánvalóvá vált, hogy az érintett tulajdonosok joggyakorlását az elvi építési engedély eljárása során szándékosan korlátozták. A közigazgatási végzés felülvizsgálata iránti eljárásban a felhívás ellenére nem élt a beavatkozás jogával a bioerômûvet építeni szándékozó Grenor. Nagyobb nyilvánosságot! Ez az ügy sokszor átláthatatlan és nagy feladat az egyesületnek. Valahányan munka után, önkéntesen tesszük a dolgunkat, és nem minden esetben vagyunk felkészülve rá. Óriási szerencsénk, hogy számos szakember mellénk állt és a vállán viszi az ügyünket. Gyöngyöshermánban nagyon összetartó lakosság él, volt, hogy a haranglábat újították fel, vagy egy gyönyörû közösségi teret alakítottak ki maguknak. Megszoktuk már, hogy a városrész csak amolyan mostohagyermeke a városnak, semmit nem kaptunk, sôt még az iskolánkat is elvették, amivel egy nagyon övön aluli ütést mértek ránk. Most pedig itt van a biomassza-ügy. Rengeteg friss házas, kisgyermekes család költözött ide, nyilván nem számoltak az erômû létesítésével. Mindig összefogunk, és a végsôkig harcolunk, különösen, mivel kénytelenek vagyunk, ha már a képviselônk nem áll mellettünk, és nem a mi érdekeinket képviseli összegzi Hegedüs Éva februárjában aztán heves civil tiltakozás kezdôdött egy, a Vízöntô utcába tervezett 10 MWattos kazán építése ellen is. A lakosság tiltakozását követôen a választókörzet képviselôje, Marton Zsolt bejelentette, a lakosság ellenében nem építenek semmiféle környezetkárosító létesítményt. A két erômû ügyét összemosva március végén hirtelen összehívtak egy sajtótájékoztatót, amelyen részt vett a szentkirályi választókörzet képviselôje, Sági József is, aki bejelentette: nem épül meg az erômû a Sárdi-ér utcában. Nagyon megörültünk, igaz, kicsit érdekes volt a bejelentés, hisz ezt tulajdonképpen a lakók harcolták ki, és a kezükben volt egy törvényszéki végzés is fûzi hozzá a polgári kör elnöke. Az öröm azonban nem tarthatott sokáig, mert pár nappal késôbb a képviselô-testület már visszakozott, majd Sági József, aki elôzôleg esküjére hivatkozva a sajtó nyilvánossága elôtt kijelentette, hogy a lakosság ellenében nem építenek erômûvet, úgy beszélt éjszakai felszólalásában, hogy a városnak kötelezettségei vannak a beruházó felé, így adnak a Grenornak még egy lehetôséget álláspontjának ismertetésére. Ezt követôen Gyebrovszki János, az MSZP képviselôje a Szombathelyi Televízió Közgyûlés utáni kerekasztal-beszélgetésében arról beszélt, hogy egy esetleges kártérítési per miatt a városnak egymillió eurót kellene fizetnie a Grenor számára. A Polgári Kör ezután nyílt levélben fordult az illetékesekhez, kérve azokat, hogy hozzák nyilvánosságra a Grenor-szerzôdéseket. Egy hét késéssel a Városháza kommunikációs vezetôje, Angyal László tájékoztatott arról, hogy a város hivatalos honlapján elérhetôk az elôterjesztések. Válaszul új levelet írtak a civilek, amelyben nyomatékosan kérték a szerzôdések nyilvánosságra hozatalát, és felhívták a figyelmet arra, hogy a szerzôdés és az elôterjesztés szó nem ugyanazt jelenti, de választ a mai napig nem kaptak foglalja össze dr. Kovács Ágnes. A szenkirályiak azonban nem adják fel. A közelmúltban már egy országos televíziócsatornán is felszólaltak, és azon igyekeznek, hogy minél nagyobb nyilvánosságot kapjon az ügyük. Mint mondják, a törvényesség keretei között a végsôkig elmennek, hogy megakadályozzák a Grenor tervezett beruházását. SaFó 3

4 VISSZAPILLANTÓ SPORT Levegômérô állomást avattak Kedden avatták fel azt az állandó konténert városunkban, mely folyamatosan méri a légszennyezettséget, és állandó meteorológiai paraméterekkel is szolgál. A szombathelyiek biztonságban érezhetik magukat, hiszen a mérôállomás nem csupán a szén-monoxid kibocsájtását figyeli, hanem egyebek mellett a szállópor mennyiségét, a páratartalmat, a légnyomást, és az ózonkoncentrációt is, márpedig fontos, hogy a levegô, amely éltet bennünket csak akkor jó, ha mentes a mérgezô anyagoktól és a szennyezettségtôl. Az pedig, hogy ez az állomás egy határ menti együttmûködésnek köszönhetôen valósult meg városunkban, tovább emeli minôségét mondta el a dr. Puskás Tivadar polgármester a telepített mérôállomás avatásán. A Magyarországon négy települést érintô beruházás mintegy hárommillió euróba került, és május elsején helyezik üzembe. Az elsô mérések szerint Szombathely levegôjének minôsége kifogástalan. A bölcsôdék napja A játék szerepének fontossága a kisgyermekek életében volt a középpontjában annak a szakmai napnak, amit a régió kisgyermeknevelôi számára rendezett meg a héten az Egyesített Bölcsôdei Intézmény. Az eseményen Pósfainé Sebestyén Bianka intézményvezetô rávilágított, hogy a bölcsôdék sokáig csak nevelô- és gondozómunkát végeztek, mert feladatuk a hivatalos álláspont a játékra, a játékra tanításra nem terjedt ki. Mostanra azonban az egyik leglényegesebb pontja lett munkájuknak a gyermekek elemi tevékenysége, hogy segítsék ôket a játékban, s ezáltal az érzelmi fejlôdésben is. A rendezvényre ellátogatott Vekerdy Tamás neves gyermekpszichológus is, aki hangsúlyozta: az igazán jó szülô és nagyszülô nem a televízió elé ülteti le a csemetéjét, hanem közösen játszik vele. A varázsdoboz hatalma ugyanis negatív irányba befolyásolja a kicsik személyiségfejlôdését, aktivitásuk gyengül, adott esetben agresszívvá is válhatnak a gyermekek. Levéltári napok A nôk Vas vármegye századi történetében volt a címe a XXX. Vas Megyei Levéltári Napnak, melyet a héten rendeztek meg az intézmény elôadó- és kiállítótermében. A konferencia elnöke ezúttal Gyáni Gábor, az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet akadémikusa volt, aki elsôként tartotta meg elôadását A nôiség mint narratív identítás címmel. A hagyományokhoz híven idén is számos érdekes és tanulságos történetet hallhatott a közönség, egyebek mellett a nôi szerzetesrendek megtelepedésérôl a dualizmuskori Szombathelyen, a nôi munkaerô megjelenésérôl Vasban vagy a szombathelyi csecsemôgyilkos anyákról. Szent György-napi Vásár Immáron 17. alkalommal rendezte meg a Vasi Skanzenben a Szent György-napi vásárt és vigadalmat a Vas Megyei Kereskedelmi Iparkamara és a Savaria Múzeum. A kétnapos programsorozatra a Kárpát-medence minden pontjáról érkeztek árusok, s a mutatványosokból, fellépôkbôl sem volt hiány: csepûrágók, vásári komédiások, néptáncosok, zenészek és hagyományôrzôk szórakoztatták a kilátogatókat, akik természetesen elmerülhettek a hagyományos magyar ízek világában is. Az idei alkalom egyébként azért is kiemelkedô, mert fennállásának negyvenedik évfordulóját ünnepli a Skanzen. A jeles évfordulóra egy rendhagyó fotókiállítás is nyílt a helyszínen, melyek visszarepítenek a múltba, és felidézik az egykori sokszínû falusi világot. Artner marad a tréner Egy plusz egy évvel meghosszabbította szerzôdését Artner Tamás, a Haladás vezetôedzôje. A zöld-fehérek trénere csütörtökön szignálta a kontraktust. A szakmai stáb tagja marad Székely Tibor is. Artner Tamás megköszönte a bizalmat, a játékosok és segítôi munkáját, majd hozzátette: céljuk, hogy saját nevelésû játékosokra építve hosszútávon is sikeres csapatot alakítson ki Szombathelyen. EGYÜTT AZ ÉLETÉRT INTENZÍV OSZTÁLYÉRT ALAPÍTVÁNY kéri az adózókat, hogy személyi jövedelemadójuk 1%-ával segítsék az alapítvány tevékenységét! Adószámunk: Támogatásukat elôre is köszönjük! IDÔJÁRÁS-ELÔREJELZÉS Dátum Április 27., szombat Idôkép Szeles idô várható Hômérséklet 12 C 23 C Április 28., vasárnap Zápor várható 13 C 23 C Április 29., hétfô Szeles idô várható 12 C 24 C Április 30., kedd Zápor várható 14 C 25 C Május 1., szerda Zápor, zivatar várható 15 C 23 C Május 2., csütörtök Esô várható 12 C 22 C Május 3., péntek Esô várható 10 C 20 C MOTOROS SISAKOK RUHÁZAT KIEGÉSZÍTÔK! MÁRKAKÉPVISELET Szombathely, Zanati út 27/A Tel.: 94/ MAGYAR Megérkeztek a 2013-as modellek! TELJES KÖRÛ SZERVIZ MÁRKÁTÓL FÜGGETLENÜL! 4

5 2013. ÁPRILIS 27. ANNO IFJÚSÁG A források felkutatásában a Berzsenyi Dániel Könyvtár munkatársai voltak segítségünkre. A N N O Garázdaper a XVII. századból 1619 január havában lassan, szomoruan lengett a gyászlobogó a szombathelyi vártemplom és palota ormán. Döbbenetes hir járt szájról-szájra: meghalt Naprághi Dömötör Ô Nagysága, a várura. Csakhamar végig borongott a városon a vártemplom búsan kongó harangszava, hogy aztán a piactéri kápolna kis harangja is hallassa sikongó kongását. kezdte elbeszélését 1942-ben a Vasvármegye szerzôje, amikor a Képek Szombathely múltjából elnevezésû rovatában egy 1619-es garázdaper történetét osztotta meg az olvasókkal. Kopcsányi Pál, a várnagy, komor fejlehajtva térdelt a gyásznép között s csak néha néha révedtek szemei a katafalkot ôrzô lándzsás darabontokra. Keveselte ôket: Hat itt van, de hol a többi hét? Aztán udvarbiróuram sincsen itt. Nicsak ni! Hiányzik a várkulcsár és a szakács is. Hol lehetnek ezek? Töprengésében egyszercsak felkapta a fejét. A sanda gyanú fekete képe suhant végig lelkében egy pillanatra: garázdálkodnak a gazdátlanná lett várban! ( ) Fejlehajtva otthagyta a templomot. ( ) Mikor kiért és kinézett a külsô vár udvarára, éppen akkor hajtott ki a leeresztett várhidon át egy pásztorember négy szép ökröt. Udvarbiró uram maga csukta be utánuk a kaput. És sorra nyiltak ki a csürök, kamrák, sôt még a palota szobái is. Megindultak a nehéz társzekerek kifelé a várból. Valamit vittek A történetmesélô itt ugrik egy nagyot, majd folytatja: Szent József napján, március 19-én már meghozta a tavaszt az 1619-es esztendô. A várpalota legnagyobb termében az asztalnál Sobri Márton kanonok uram ült, mellette egy királyi ember, a nádor megbizottja. Mert jelentés ment a királyhoz, a szombathelyi várnép garázdálkodása felôl. A királyi kiküldötteknek aztán nem kellett nagyon megeröltetni a szemüket, hogy lássák a várrablók pusztitását. ( ) A kanonok névszerint hivta az ügyben az érdekelteket, szám szerint harminchatot, hogy tegyenek esküt, komoly esküvéssel, hogy minden szavuk igazság leszen. És bizony hamar fény derült a turpisságokra, vagyis arra, hogyan rámolták ki a vár urának halála után a vagyont a várból. Lába kélt a várbéli restancia pénznek és a krajcáros dézsmapénznek, eltûntek az állatok, így a tehenek, a ludak, a disznók, 24 ökör és több bárány, nyoma veszett a gabona egy részének, és kiürült a kamra, no és persze a boros hordók is... egyre nagyobb fény borult tehát a garázdálkodók titkaira. Sorra jöttek a tanuk. Mindegyik tudott valamirôl, de a vallomás végén nagy szerényen azt is megvallották, hogy az ô házuknál is van még ez-az a várból, ami véletlenül hozzájuk került. Folyt a kihallgatás, egyre komolyabban folyt. Esküre emelt kezek hanyatlottak le a keresztkérdések tüzében. S az idô már estére járhatott, amikor Sobri Márton ôrkanonok uram csendesen felállt. Elfujta a gyertyákat és komor hangja dörgött a bünösök feje felett. Ez még csak a vihar elôszele volt csupán, de máris mélyebbre görnyedtek a fejek. Vajjon milyenek lehettek az arcok akkor, amikor egy hónappal késôbb felolvasták a vár népe elôtt a birósági döntést, az ítéletet. Errôl már nem szól a régi-régi irás Sz.Z. ARANYESÔ HULLOTT A NYITRÁRA A közelmúltban Körmenden rendezték meg a Regionális Angol Nyelvû Drámafesztivált. Vas megye elsô két tanítási nyelvû intézménye, a Nyitra Utcai Általános Iskola nyolc produkcióval szerepelt a rendezvényen. A zsûri mindegyiket arany minôsítéssel értékelte, így ebben az éven is a Nyitra Utcai Iskolába került az arany vándorserleg. Díjazottak: Kalocsai Zoltán 3. o. versmondás (Katicsné Dávid Erika) ARANY MINÔSÍTÉS; Baranyai Flóra 3. o. versmondás (Berger Katalin) ARANY MINÔSÍTÉS LEGSZEBB KIEJTÉS: Szabó Noémi Katona Márk 3. o. versmondás (Katicsné Dávid Erika) ARANY MINÔSÍTÉS; Németh Hanna 4. o. versmondás (Vishalveer Luchoo) ARANY MINÔSÍTÉS; 6. osztályos LÁNYOK jelenet (Katicsné Dávid Erika) ARANY MINÔSÍTÉS LEGJOBB CSAPATMUNKA: Koós Eliza 7. o. versmondás (Berger Katalin Katicsné Dávid Erika) ARANY MINÔSÍTÉS LEGJOBB VERSMONDÓ: Kovács Viki 7. o. popdal (Katicsné Dávid Erika) ARANY MINÔSÍTÉS LEGJOBB ÉNEKHANG: 7. osztályos LÁNYOK popdal (Katicsné Dávid Erika) ARANY MINÔSÍTÉS LEGJOBB ISKOLA: NYITRA ISKOLA! VISSZAHOZTUK A VÁNDORKUPÁT! Játék Legutóbbi játékunk helyes megfejtése: A kétszer kétfôs belépôjegyet a Horse Evolution Show-ra Nagy Vanessza és Takács Károly nyerték. E heti kérdésünk: Melyik évben volt a garázdaper Szombathelyen? A helyes megfejtôk között a Helena Szépségszalon két darab, ötezer forintos kozmetikai utalványát sorsoljuk ki. A megfejtéseket a szerkesztôség címére (Szombathely, Semmelweis u. 2., Palace Irodaház, I. emelet), vagy az címre várjuk május 2-ig! Kérjük, feltétlenül írják meg telefonszámukat is! 5

6 Csarnoképítés, ösztöndíjprogram, offshore cégek Vitákból ezúttal sem volt hiány az április közgyûlésen. Kézilabdacsarnok építésérôl döntöttek a felek, elfogadták a tavalyi év zárszámadását, de szóba került a Vasivíz lekötött vagyontartalékának felhasználása is. A rendezési terv módosítására visszatérnek majd a városatyák. A napirendi pontok összeállításánál vita alakult ki, ugyanis az MSZP SZTKE frakció azt szerette volna: a trafiktörvény szombathelyi kárvallottjait meghallgatva a közgyûlés fogadjon el egy állásfoglalást. A javaslat nem kapott támogatást, mint ahogy Balassa Péter (Jobbik) arra vonatkozó kezdeményezése sem, miszerint a fizetôparkoló-rendszer bôvítését vizsgálja felül a testület. Dr. Czeglédy Csaba felvetése azonban meghallgatásra talált: a fôvárosi Szántó Piroska Emlékmúzeumot amely január óta állami kézben, ugyanakkor zárva van vegye vissza Szombathely. Lazáry Viktor (Fidesz) alpolgármester szerint erre van esély, és a témát beillesztették az Iseummal és a múzeummal foglalkozó napirendi ponthoz. A Százszorszép Bölcsôde fûtéskorszerûsítésére nyújt be pályázatot az önkormányzat. Az önrész mintegy 6 millió forint, a beruházás összköltsége meghaladja a 30 millió forintot. Az ellenzék frakcióvezetôje felvetette: hiányos az elôterjesztés, hiszen egyre alacsonyabb a kihasználtsága a város bölcsôdei rendszerének, errôl mindenképpen értekezni kellene, mielôtt belekezdene a felújításba az önkormányzat. A pályázat támogatható, ugyanakkor a részleteket tisztázni kellene a döntés elôtt. Marton Zsolt (Fidesz) alpolgármester szerint a felújítás és a bölcsôdék kihasználtsága között nem kell összefüggéseket keresni. Azzal egyetértett, hogy a bölcsôdék férôhelyeirôl tájékoztatást kell kapni, ám a korszerûsítést nem szabad megakadályozni. A városvezetô oldalról elhangzott: korábban már elvi döntés született az ügyben, akkor az ellenzék nem emelt kifogást. Németh Kálmán (MSZP SZTKE) válaszában rámutatott: akkor még nem volt ilyen szembetûnô a bölcsôdék alacsony kihasználtsága. A vita elfajult, a szocialisták korrupciót emlegettek, miszerint közpénzbôl készpénz lesz a beruházás során, mire a Fidesz részérôl Szakály Gábor tanácsnok úgy fogalmazott: álmában sem gondolta volna, hogy a bölcsôde-felújítás is kampánytéma lesz a közgyûlésben. Ha a szocialisták be akarják zárni az intézményeket, akkor azt jelentsék ki nyíltan, hangsúlyozta a tanácsnok, mire Németh Kálmán annyit fûzött hozzá: a szocialisták nem akarnak bölcsôdéket megszüntetni, pusztán hiányosnak találták az elôterjesztést. Végül lehiggadtak a felek, és 16 igennel átment a pályázati elôterjesztés. Aztán újabb vita bontakozott ki, ezúttal a Haladás létesítményére tervezett kézilabdacsarnok építése kapcsán. A társasági adókedvezménybôl finanszírozandó építményrôl elvi döntést kellett hozni, ám az ellenzék szerint egy farzsebbôl elôhúzott tervrôl nem lehet dönteni. Komolyan gondolták, hogy egy 3,5 milliárdos beruházásról néhány perc alatt lehetséges komoly döntést hozni? Kinek épül a csarnok? Ki üzemelteti majd? Ki használja majd a létesítményt? Vagy ezek nem lényeges kérdések, hanem csak valaki építhessen valamit? sorjázta a kérdéseket dr. Czeglédy Csaba. Dr. Puskás Tivadar szerint csak egy elvi kérdésre kell igennel vagy nemmel válaszolni. Akarjuk-e város fejlôdését vagy nem? tette fel a kérdést a város vezetôje. Egyetértett vele Sági József (Fidesz), aki szerint nem politikai lózungokra, hanem sokkal inkább szakmai véleményekre lenne szükség. Dr. Horváth Attila (MSZP SZTKE) ezzel maximálisan egyetértett, épp ezért sérelmezte, hogy a 3,5 milliárdos beruházásról néhány perc alatt kellene dönteni. A képviselô szerint elôször is tisztázni kellene azt a tényt, hogy kik használják majd a csarnokot. A válaszból kiderült, hogy kézilabdacsapatok és a futsal együttesek kapnának otthont a létesítményben. Az ellenzék szerint emiatt nem kell új csarnokot építeni, az Aréna Savariában pedig elférnek a kézisek. Dr. Czeglédy Csaba arra emlékeztetett, hogy négy évvel ezelôtt épp a szocialisták kívánták a nôi kézilabda felfuttatását elôsegíteni, akkor ez 15 millió forintba került volna, ám az akkor már többségben lévô fideszes többség nem támogatta az elképzelést, mondván, nincs rá igény. Balassa Péter az üggyel kapcsolatban azt jegyezte meg: érdekes a Haladás-pálya fejlesztésérôl akkor tárgyalni, amikor a héten megint kikapcsolta a szolgáltató az áramot a létesítményben A polgármester reagált: csütörtök reggeltôl újra van villany a Rohonci úton. Lazáry Viktor szerint nem szabad kampánytémává tenni a város fejlesztésére vonatkozó elképzeléseket. Ismertette a pályázat részleteit, és aláhúzta: az ellenzék felelôtlen magatartása nem tudja megakadályozni a fejlôdést. Érvek és ellenérvek egyaránt elhangzottak. A kézilabdások korcsoportjai nem férnek el az Arénában, hangzott a városvezetés véleménye, mire kontráztak az ellenzékiek: attól nem lesz minôségi kézilabda, hogy csarnokot húznak fel. Inkább az iskoláknak kellene tornatermeket építeni. Vagy, ha már fejlesztésrôl kellene dönteni, akkor a Hali-stadiont kellene fele pénzbôl rendbe tenni. Molnár Miklós (Pro Savaria) alpolgármester arra hívta fel a figyelmet, hogy Szentgotthárdon hasonló konstrukcióban készül csarnok, érdeklôdni kellene náluk a részletekrôl. Nem csillapodtak az indulatok, így dr. Puskás Tivadar polgármester szünetet rendelt el. Végül nem a Haladás-pálya felújítása kapott támogatást, hanem az új kézilabdacsarnok építése. Késôbb a pénzügyekre tértek át a városatyák. A tavalyi év zárszámadásának tárgyalásakor egyetértés alakult ki a felek között abban a tekintetben, hogy az önmegtartóztató magatartás sikert hozott, nôtt a saját bevétel, és mint Molnár Miklós alpolgármester kiemelte, ebbôl sikerült fizetni a múlt évre esedékes tôketörlesztést. Németh Kálmán szerint is támogatható a zárszámadás, annyit azonban megjegyzett: aggályos, hogy nem sikerült hosszú távra folyószámla-vezetésre bankot találni. Molnár Miklós kiemelte: pályázatot írtak ki a folyószámlavezetésre és az 1,7 milliárdos folyószámlahitelre, több pénzintézet is kivette az anyagot, és miután a város tartja a konszolidációs programot, jó esély van a megállapodásra. 6

7 2013. ÁPRILIS 27. KÖZGYÛLÉS Azután a rendezési terv módosítása került napirendre, ám gyorsan lezárult a vita, ugyanis dr. Szakács Dávid, a pénzügyi és jogi bizottság elnöke sem tartotta támogathatónak az elôterjesztést, mondván, a Falco gyár további bôvítésérôl amely a választókerületét érinti ô sem kapott részletes tájékoztatást. Az ellenzék is egyebek mellett az információk hiányosságát emelte ki, mire Marton Zsolt azt mondta: nem kell sietni a döntésekkel, így a májusi közgyûlésre hozzák vissza a témát. Teljes egyetértéssel ment át a szombathelyi egyetemistákat támogató ösztöndíjprogram. Dr. Czeglédy Csaba és Rettegi Attila, a két frakció szakpolitikusai is örvendetesnek nevezték a kezdeményezést. Késôbb az önkormányzati tulajdonban vagy résztulajdonban lévô cégek mérlegbeszámolóiról tárgyaltak a felek. Komolyabb nézeteltérés csak néhány céggel kapcsolatban bontakozott ki. Balassa Péter szerint hiba volt elküldeni a SZOVA vezérigazgatóját, hiszen több mint 700 milliós eredménnyel zárt a vagyonhasznosító. Dr. Czeglédy Csaba a Falco KC ügyvezetôjét, Gráczer Györgyöt kérdezte, hogy 2012-ben volt-e kifizetés ciprusi offshore cégeknek. Gráczer György válaszából kiderült: hosszú évek óta ilyen rendszerben rendezik a légiósok marketing-szerzôdéseinek ellentételezését. Lazáry Viktor azt hangsúlyozta, hogy ô maximálisan híve a nyilvánosságnak, ám félô, hogy az ilyen jellegû kérdésekkel a gazdasági társaságnak kárt okoznak. Marton Zsolt hozzátette: 2010 elôtt az elôzô városvezetésnél is e szisztéma szerint mûködtek a kifizetések, ezért nem érti az ellenzéki kérdést. A szocialisták frakcióvezetôje újra megkérdezte, hogy mennyi pénzt utaltak át ciprusi számlákra tavaly, mire a polgármester azt mondta: az ügyvezetô írásban válaszoljon a kérdésre. Idén ünnepli fennállásának 20. évfordulóját az SOS Gyermekfalu. Ennek apropóján Balassa Péter azt kérte: plusz egymillió forintos támogatásban részesítse az intézményt a város. Marton Zsolt szerint az önkormányzat és a gyermekfalu együttmûködési megállapodását kellene áttekinteni elôbb. Ezzel egyetértett dr. Takátsné dr. Tenki Mária tanácsnok is, kiemelve azt, hogy civil egyesületeknek nem lehet csak úgy pénzt osztogatni. Balassa Péter nem hagyta annyiban a dolgot, és úgy fogalmazott: féltékeny a Fidesz, hogy a Jobbik akart plusz támogatást adni a szervezetnek. Ebbôl megint nagy vita keveredett, a jobbikos képviselôt populistának titulálták, mondván, ha bármelyik elôterjesztésben meglátja a gyermek szót, nyomban extra pénzt kíván juttatni. Balassa persze visszautasította a vádakat A napirendi pontok tárgyalásakor kiderült, hogy a Szántó Piroska Emlékmúzeumról is egyeztetnek a városatyák a közgyûlésen. Dr. Czeglédy Csaba arra emlékeztetett: a végrendelet szerint Szombathelynek kellene kezelni a hagyatékot. Ennek megfelelôen aztán döntés született, hogy az államtól az emlékmúzeum visszavételét kezdeményezi az önkormányzat. Az Iseum a késôbbiekben a Savaria Megyei Hatókörû Városi Múzeum tagintézményeként mûködik tovább. Az ebédszünet elôtt arról szavaztak a képviselôk, hogy az egészségügyi bizottság új tagja dr. Kecskés László fôorvos lett. A Vasivíz Zrt. vezérigazgatója indokolatlanul sok utazási költséget számolt el, informálta a közgyûlést a hozzá eljuttatott információkról dr. Czeglédy Csaba, aki tételes elszámolást kért volna az önkormányzati résztulajdonban lévô cég vezetôjétôl. Ám miután a vezérigazgató nem volt ott az ülésen, így erre majd írásban kap választ az ellenzéki frakcióvezetô, közölte a polgármester. Aztán Marton Zsolt is kérdést intézett volna a Vasivíz vezetôjéhez, aki az utolsó pillanatban megérkezett, így szóban válaszolhatott. Az utazási költségekre vonatkozó kérdésre aztán írásban válaszol majd nyolc napon belül dr. Kohuth Viktor, viszont a többi kérdésre helyben adta meg a választ. Marton Zsolt aziránt érdeklôdött, hogy az elôterjesztésben szereplô 1,7 milliárd forintos lekötött vagyontartalékot mire fordítja a Vasivíz. A beszámolóból kiderült, hogy egyebek mellett a vízközmûvagyon fejlesztésére, az uszoda üzemeltetésére és új vállalatirányítási rendszer kiépítésére fordítja majd a részvénytársaság. Molnár Miklós alpolgármester arra figyelmeztette a képviselôket, hogy ha ezt az elôterjesztést megszavazza a testület, akkor egyben lemondhat a pénz szabad felhasználásáról, tehát azt nem lehet városi fejlesztésekre fordítani. Az alpolgármester felvetette: a tulajdonosi arányok alapján mindenkinek kellene kapnia a tartalékból. Dr. Szakács Dávid aki a napirendi pont tárgyalása elôtt jelezte, hogy érintettség miatt (a cég jogtanácsosa) nem szavaz majd erre úgy reagált, hogy valamennyi pénzt muszáj a Vasivíznek megtartania mûködési tartalékra, készít egy tanulmányt a vagyonfelhasználásról, emellett kritikával illette Molnár Miklós korábbi hozzászólását, miszerint nem a közgyûlésen kellene ötletelni ilyen komoly kérdésekrôl. Az alpolgármester viszontválaszában leszögezte: több hete kérte már a céget, hogy készítsen egy beszámolót a tartalék lehetséges felhasználásáról. Végül Marton Zsolt módosító javaslatával fogadta el a határozati javaslatot a testület: 160 millió tartalékról rendelkezik a Vasivíz, a többi tartalékra pedig a májusi közgyûlésen térnek vissza a városatyák. A SZOVA-vezérigazgatói posztjára pályázatot írt ki a testület, amely határozatlan idôre szól majd. A Sugár úti sportcentrummal is foglalkoztak a képviselôk. Az Unihall becsôdölt, így a város visszaveszi az Aréna Savaria üzemeltetését. Elsôként dr. Czeglédy Csaba kapott szót, aki kiemelte: az elmúlt években rengeteg kritika érte az üzemeltetôt, hogy nem gazdaságosan mûködtette a létesítményt. Most a frakcióvezetô azt javasolta: jövôre (inflációval növelt mértékkel) annyi pénzbôl mûködtesse az önkormányzati cég a csarnokot, mint korábban az Unihall. Ha ez sikerül, kapjon prémiumot a vezetô, ha viszont nem sikerül, akkor a döntéshozók állják a különbözetet. A képviselô hiányolta a város sportkoncepcióját, mondván, anélkül nehezen lehet a fejlesztéseket rendszerben tartani. Lazáry Viktor úgy látta: jó helyre került végre az Aréna Savaria, és miután városi kezelésbe kerül a létesítmény, több pályázaton is indulhat, nem úgy, mint korábban. Az Unihallt kritizálta az alpolgármester, ugyanis szerinte nagyon nehezen lehetett egyeztetni a céggel, és minden évben külön-külön kellett alkudoznia az egyesületeknek az üzemeltetôvel, emellett a kft. számos kötelezettségét nem tartotta be, példaként a karbantartást hozta. Lazáry Viktor végül aláhúzta: szigorú gazdálkodást várnak el a városi cégtôl. Végül a többség megszavazta az Aréna Savária városi kezelésbe vételét. SaFó A közgyûlés további döntéseire következô számunkban visszatérünk 7

8 INTERJÚ SPORT Lényeglátás és vízilabda DR. KEMÉNY DÉNESSEL BESZÉLGETTÜNK Kedden Szombathelyen járt dr. Kemény Dénes, a Magyar Vízilabda Szövetség elnöke. A Claudius szállóban elôbb sajtótájékoztatót tartott többedmagával, majd egy szakmai ismertetésen vett részt a nyugat-magyarországi edzôkkel. Közben pedig lapunknak elmesélte egyebek mellett azt, hogy telnek a mindennapjai, amióta felhagyott az edzôséggel. Tizenöt éven keresztül vezette, edzette a magyar válogatottat. Az elmúlt hónapokban meglehetôsen átalakulhattak a mindennapjai Amíg edzôsködtem, mindig úgy éreztem, hogy nincs idôm semmire, annyira lefoglal a csapat. Decemberben megválasztottak a szövetség elnökének, és mostanra rájöttem, hogy ez a munka még annál is jobban elveszi az idômet. Eddig csak a csapatra korlátozódott a figyelmem, s bár volt véleményem a rajtunk kívül esô problémákról, nem kellett, hogy belefolyjak. Most viszont, mivel nem csak a magyar póló, de az európai és a világ vízilabdázásában is fontos szerepet töltünk be, minden szinten rengeteg szál fut össze a kezemben. Az anyagi, a szponzori, a szakmai jellegû kérdések éppúgy eljutnak hozzám, és a felelôsségem részét képzik. Az elveim közé tartozik, hogy ha az ember elvállal egy munkát, akkor igyekezzen azt minél magasabb szinten ûzni. Ez az én esetemben annyit jelent, hogy hirtelen nagyon elfoglalt lettem. Ma például fél hatkor indultam Szombathelyre, de sietek is vissza, mert délután már Budapesten lesz egy megbeszélésem, este pedig televíziós szereplés vár. 8 Szombathely, Kossuth L. u. 19. Telefon: +3620/ Ez azért elég nagy életmódváltás. Mennyire áll közel Önhöz ez a fajta munka? A mai modern edzôk az idejük harminc százalékában már sportvezetôk is, hisz a csapattal való foglalkozás a szakmai munkán túl a menedzselést is megkívánja tôlük. Ennélfogva én már a múltban is elláttam olyan feladatokat, amit ma elnökként megteszek, valamennyi tapasztalatot tehát már gyûjtöttem. Korábban kritikus voltam a körülöttem dolgozó sportvezetôkkel, azt szerettem volna, ha minden tökéletesen mûködik. Most pedig megkaptam a lehetôséget, hogy megmutathassam Benedek Tibor lett az utódja. Segíti ôt a kezdeti szárnypróbálgatásokban? Azt gondolom, hogy eljön majd az idô, amikor segítenem kell a munkáját, most azonban az a dolgom, hogy ne tegyem. Nem azért, mert azt akarom, hogy rosszul szerepeljen, hisz az én jelenlegi munkám is csak a válogatott eredményein keresztül fog érvényesülni, hanem azért, mert kezdô edzôként meg kell, hogy teremtse magának azt a nimbuszt a játékosok elôtt, amit nem tudna megvalósítani az én árnyékomban. Sokszor érzek ingert, valamilyen belülrôl jövô kényszert, hogy beleszóljak a dolgába, de szembe szállok magammal, és csendben maradok. Persze, ha ô kér szakmai tanácsot, arra válaszolok, de nem keresem ezeket a lehetôségeket. Szövôdtek maradandó barátságok az elmúlt másfél évtizedben a csapat tagjaival, vagy kizárólag szakmai kapcsolat fûzi a fiúkhoz? Azt kell, mondjam, hogy a sportbarátság mindig egy aktuális céltól erôs. Az aktuális cél nekünk ezekben az években mindig az eredményesség volt. Szétváltak az utak, akadnak, akikkel még azonosak a célok, s vannak, akikkel nem, ám a barátság eddig megmaradt. Huszonöt olimpiai bajnokom van. Ha barátság szerint kellene rangsorolnom ôket, akkor nyilván lenne egy 1-tôl 25-ig terjedô sorrend, vagy legalábbis lennének kategóriák. Nyilván a háromszoros olimpikonjaimmal talán mélyebbek ezek a szálak, hisz sok idôt töltöttünk együtt, sokat megéltünk a tizenöt év alatt. Ugyanakkor pontosan ezért arra is nagyobb az esély, hogy esetleg bizonyos tüskék még erôsebbeknek tûnhetnek. Olyan ez, mint egy házasság: van ilyen és olyan oldala is. Összességében úgy hiszem, hogy a közös eredmények és élmények összetartanak majd minket életünk végéig. Van élet a vízilabdán túl is? Vannak hobbijaim, van családom. Nagyon jól érzem magam a fiaimmal, mindegyik gyerek más, mindegyiknek van valami olyan értéke, ami miatt különösen szeretni tudom ôket. Sokszor szervezünk szabadidôs programokat, emellett pedig nagyon szeretek síelni, vízisízni, vadászni, s ha idôm engedi, feltûnök a barátaimnál is. Velük már nem okvetlenül a sport körül forog minden, amúgy is lassan hatvanéves leszek, csak kikapcsolódunk, beszélgetünk, azt szoktam mondani, hogy közösen és jól töltjük el az idôt. Számos elejtett mondata vált szállóigévé, valaki az interneten össze is gyûjtött egy csokorra valót. Milyen szerepe van ezeknek a bölcsességeknek az életében? Édesapámtól azt tanultam, hogy ha az ember markánsan, egyértelmûen és a lehetôségekhez képest irodalmian, kulturáltan fogalmaz, annak jobban nyoma marad a többiekben. Ha fontos mondanivalóm volt a játékosoknak, mindig figyeltem rá, hogy olyat szóljak, ami nem veszik el körmondatokban, hanem megmarad bennük. Évek múlva aztán észrevettem, hogy tényleg emlékeznek, s bizonyos helyzetekben elôrángatják a korábbi szavaimat. Nem akartam én ettôl híres lenni, de igyekeztem lényeglátó megjegyzéseket kiköpni magamból. Azt hiszem, ezt apámtól örököltem. Ô mérnök, márpedig a mérnökök nagyon lényeglátóak. Ha megnézünk egy fizikai vagy egy matekképletet, van benne négy-öt tényezô, egy szorzó, meg egy egyenlôségjel. Valószínû ezt a gondolatmenetet ültette át a kommunikációba is, ezt a lényeglátást, a lényeglátás elvárását nevelte belém. Én pedig a játékosokba Szabó Zoé Fotó: Mészáros Zsolt

9 2013. ÁPRILIS 27. CIVIL KULTÚRA FOGADÓÓRA Gyebrovszki József, Szombathely 13. sz választókerületének önkormányzati képviselôje április 29-én (hétfôn) óráig a Gyermekek Házában (Szombathely, Jászai M. u. 4.) fogadóórát tart. KÖNYVAJÁNLÓ Vavyan Fable: TÜNDÉRLOVAGLÁS Dr. Horváth Attila, Szombathely önkormányzati képviselôje április 29-én (hétfôn) óráig az Oladi KIKI-ben (Szombathely, Simon I. u. 2 6.) fogadóórát tart. Horváth Zoltán, Szombathely önkormányzati képviselôje április 29-én (hétfôn) óráig a Szûrcsapó Óvodában (Szombathely, Szûrcsapó u. 23.) fogadóórát tart. Zavaró tábla LOMTALANÍTÁS Zavarja az autósokat az oladi kis- Tesco parkolójánál lévô tábla. A Parkoló feliratú kék jelzés éppen olyan magasságban van, hogy az üzletbôl távozni akarók nem látják a merôleges útról, balról érkezô kocsikat. Az olvasóink által jelzett problémára Rettegi Attila, a körzet fideszes képviselôje nyomban reagált. A terepszemlén lefotózta az ominózus táblát, amely meglátása szerint is valós veszélyforrást jelent a közlekedôknek. A városatya érdeklôdésünkre elmondta: az ügyet jelezte a városüzemeltetési osztály munkatársainak, akik ígéretet tettek arra, intézkednek a kérdésben. Az önkormányzat és a Szova Zrt. idén tavasszal is megszervezi Szombathelyen a lomtalanítást. A korábbi évekhez hasonlóan, az akció során a lakosság megszabadulhat a rendszeres hulladékgyûjtés során a szabványos szeméttároló edényekbe méretük miatt el nem helyezhetô, de a lakásban, a háztartásban feleslegessé vált tárgyaktól (bútor, eszköz stb.). A limlom-akció a lakosságra vonatkozik, intézményekre, vállalkozásokra, kereskedelmi egységekre nem május 4., a terület pedig: A kôszegi szentgotthárdi vasútvonaltól keletre esô városrész, az ipartelep utcái, (Zanat már nem!), valamint a volt bucsui vasúttól északra esô városrész (Kámon, Herény, Stromfeld ltp., Bébic ltp., Éhen Gyula ltp., Pick ltp., Minerva lakópark). Dél felöl a Csaba u.-ig bezáróan. Bôvebb felvilágosítás az as telefonon kérhetô. Ella Belloq példátlanul izgalmas kalandtúrán, élménykiránduláson" (by média) vesz részt iskolatársaival az Albatrosz-félszigeten. A túra kimondottan nem jó értelemben válik izgalmassá. Denisa Wry a Shrek csúfnévre keresztelt rendôrfônököt faggatja Ella hollétérôl, emiatt erôsen tart féltett kincse maradék türelme elvesztésétôl. Nem növeli komfortérzetét az urna sem, amelyet egy játékbabákkal telezsúfolt, különös házból vitt haza. Martin Wry a folyamatos nôrohamoktól csömörlötten használt óvszereket kukáz ki szerény hajlékából. Újrahasznosítással kapcsolatos, erôsen környezetbarát álmodozásából felébreszti a hideg gyanú: Egylövetû Izéke becenevû új ágymelegítôje nem akar lelépni az egyéjszaka" múltával. Sajnálatos módon a hölgyszemély nem csupán a férjhez menési láztól indult: már régen elhagyta a normálisnak nevezhetô elmeövezetet, és még gyorsul. Daniel Belloq eszmezombi szektát üldözve kiváltképp kínos titkukra bukkan egy monostorban. Denisával versenyt rohan ellenük Elláért, nehezítésképpen az amúgy is kusza nyomokat a szemben álló erôk tovább gubancolják. A hajsza csitultával marad egy súlyos kérdés: van-e, lehet-e esélye Ellának ép felnôtté érni valaha? Fabyen Kiadó, 2013 A Domus Könyvesbolt ajánlásával D O M U S Könyvesbolt Iskoláknak, óvodáknak nagykereskedelmi ár! Szûrcsapó u. 23., I. em. ÜGYELETES PATIKA Az ügyelet adott nap reggel 8.00-tól vagy este tól másnap reggel 8.00-ig tart. Az ügyelet április 27-tôl május 3-ig. 27., Szo Fagyöngy, Szûrcsapó u. 23., ; 28., V Gondviselés, Nádasdy F. u. 43., ; 29., H Isis, Rákóczi u. 1., ; 30., K Kígyó, Fô tér 31., ; 1., Sze Nova Fô tér, Széchenyi u. 1., ; 2., Cs Levendula, Zanati út 70. (TESCO), ; 3., P Árkádia, Dolgozók útja 1/A., RENDELÉS: NONSTOP Szombathely, Bartók B. krt. 9/B Telefon: 94/

10 PÁLYÁZATI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Szombathely Megyei Jogú Város Polgármestere pályázatot hirdet helyreállított komfortos vagy összkomfortos lakás és lakás helyreállításának vállalásával történô bérbeadásra nagykorú magyar állampolgárok vagy a munkavállaló Közösségen belüli szabad mozgásról szóló 1612/68/EGK tanácsi rendeletben meghatározott jogosulti körbe tartozó személyek részére, akiknél a megpályázott lakás nagysága nem haladja meg a pályázó jogos lakásigénye mértékét: 1 személy esetén 1 lakószoba; 2 3 személy esetén 2 lakószoba; 4 személy esetén 2,5 lakószoba; 5 6 személy esetén 3 lakószoba, amelyet minden további személy esetén fél lakószobával növelni kell. Egy pályázó egyidejûleg több lakásra is nyújthat be pályázatot. Minden lakásra külön pályázatot kell benyújtani! A pályázat érvényességérôl, valamint a megállapított pontszámról a polgármester a pályázót a pályázat benyújtására tûzött határidô lejártától számított 8. napon a Polgármesteri Hivatal hirdetôtábláján, valamint a város honlapján közzétett hirdetmény útján értesíti. I. A polgármester az alábbi komfortos és összkomfortos helyreállított lakásokat jelölte ki bérbeadásra: 10 FELHÍVÁS 1./ Szombathely, Jászi O. u. 1. 3/7. Alapterülete: 54 m 2 ; Szobaszáma: 2 lakószoba; Helyiségei: 2 szoba, elôszoba, konyha, kamra, fürdôszoba, WC; Komfortfokozata: komfortos; Fûtési módja: egyedi (gázkonvektor); Megállapított lakbére: Ft/hó; Várható átlagos fenntartási költsége: (a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 38. (3) bekezdése alapján: Ft/hó. Bérleti jogviszony idôtartama: 1 év. Lakás helyszíni megtekintésének idôpontjai: , Helyreállított komfortos vagy összkomfortos lakások bérbeadására vonatkozó szabályok: A pályázónak az alábbi együttes feltételeknek kell megfelelnie: a) a pályázónak, valamint a vele együttköltözô személyeknek az egy fôre jutó havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (a továbbiakban: nyugdíjminimum) 130%-át meghaladja (2013. évben Ft), de nem haladja meg a nyugdíjminimum tízszeresét (2013. évben Ft); b) a pályázó, valamint a vele együtt költözô személyek havi összjövedelme a megállapított lakbér havi összegét, a lakás várható átlagos fenntartási költségeit figyelemmel a várható lakbértámogatás és lakásfenntartási támogatás havi összegére egyedül költözô személy esetén legalább Ft-tal, egyéb esetekben legalább Ft-tal meghaladja; c) a pályázó, valamint a vele együtt költözô személyek nem rendelkeznek vagyonnal; d) a megpályázott lakás nagysága nem haladja meg a pályázó bekezdés szerinti jogos lakásigénye mértékét; e) amennyiben a pályázó önkormányzati bérlakás bérlôje, használója vagy szociális szállás használója, lakbér vagy közüzemi díj hátralékkal nem rendelkezik a pályázat benyújtásakor; f) a pályázónak vagy a vele együtt költözô személyek bármelyikének a kezelôvel kötött bérleti szerzôdése nem az együttélés követelményeivel ellentétes, botrányos vagy tûrhetetlen magatartás tanúsítása miatt került felmondásra és 5 éven belül, önkormányzati bérlakásra szóló bérleti vagy használati szerzôdés fennállása alatt vagy a szerzôdés megszûnése után, a jogcím nélküli lakáshasználati ideje alatt sem tanúsított a pályázó bérlôként, használóként vagy együtt költözô személyként a kezelôvel vagy a lakótársakkal szemben az együttélés követelményeivel ellentétes, botrányos vagy tûrhetetlen magatartást. A pályázat beérkezésének határideje: május 6. A pályázatokat az 1. sz. melléklet szerinti, hiánytalanul kitöltött formanyomtatványon a Polgármesteri Hivatal földszinti ügyfélszolgálatánál kell benyújtani. A pályázat elbírálásának várható idôpontja: május 22. II. A polgármester az alábbi lakásokat jelölte ki helyreállítással történô bérbeadásra: 1. Szombathely, Szelestey L. u. 38. fsz. 1. Alapterülete: 42 m 2 ; Komfortfokozata: komfortos; A lakás helyiségei: 2 szoba, közlekedô, konyha, kamra, fürdôszoba + WC; A lakás fûtési módja: gázfûtés (konvektor); Bérleti jogviszony idôtartama: bérbeszámítás idôtartamától függôen; A lakás megállapított lakbére: Ft/hó; Várható átlagos fenntartási költsége: (a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 38. (3) bekezdése alapján: Ft/hó. A bérlakás megtekinthetô: felsorolása, költségvetése: A Polgármesteri Hivatal földszinti hirdetôtábláján és a helyszínen megtekinthetô. Az elvégzendô munkák becsült költsége: Ft anyagköltség Ft munkadíj. Az alábbi munkák elvégzését, illetve azok díjának bérbeszámítás körében történô érvényesítését csak és kizárólag abban az esetben ismeri el a kezelô, amennyiben a munkák arra jogosult szakemberrel történô elvégeztetését a nyertes pályázó számlával igazolja: valamennyi villanyszerelési munka, érintésvédelmi jegyzôkönyv készítése, gáztûzhely, és gázüzemû vízmelegítô cseréje, 3 db gázkonvektor-bekötés cseréje. 2. Szombathely, Szelestey L. u. 50. fsz. 2. Alapterülete: 67 m 2 ; Komfortfokozata: komfortos; A lakás helyiségei: 2 szoba, elôszoba, konyha, fürdôszoba + WC; A lakás fûtési módja: gázfûtés (konvektor); Bérleti jogviszony idôtartama: bérbeszámítás idôtartamától függôen; A lakás megállapított lakbére: Ft/hó; Várható átlagos fenntartási költsége: (a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 38. (3) bekezdése alapján: Ft/hó. A bérlakás megtekinthetô: felsorolása, költségvetése: A Polgármesteri Hivatal földszinti hirdetôtábláján és a helyszínen megtekinthetô. Az elvégzendô munkák becsült költsége: Ft anyagköltség Ft munkadíj. Az alábbi munkák elvégzését, illetve azok díjának bérbeszámítás körében történô érvényesítését csak és kizárólag abban az esetben ismeri el a kezelô, amennyiben a munkák arra jogosult szakemberrel történô elvégeztetését a nyertes pályázó számlával igazolja: valamennyi villanyszerelési munka, érintésvédelmi jegyzôkönyv készítése, gáztûzhely, gázüzemû vízmelegítô és 4 db gáz falifûtô cseréje füstcsô elemekkel együtt, kémény béléscsövezése. 3. Szombathely, Semmelweis I. u. 16. fsz. 3. Alapterülete: 46 m 2 ; Komfortfokozata: komfortos; A lakás helyiségei: 1 szoba, konyha, kamra, elôszoba, fürdôszoba, WC; A lakás fûtési módja: gázfûtés (konvektor); Bérleti jogviszony idôtartama: bérbeszámítás idôtartamától függôen; A lakás megállapított lakbére: Ft/hó; Várható átlagos fenntartási költsége: (a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 38. (3) bekezdése alapján: Ft/hó. A bérlakás megtekinthetô: felsorolása, költségvetése: A Polgármesteri Hivatal földszinti hirdetôtábláján és a helyszínen megtekinthetô. Az elvégzendô munkák becsült költsége: Ft anyagköltség Ft munkadíj. Az alábbi munkák elvégzését, illetve azok díjának bérbeszámítás körében történô érvényesítését csak és kizárólag abban az esetben ismeri el a kezelô, amennyiben a munkák arra jogosult szakemberrel történô elvégeztetését a nyertes pályázó számlával igazolja: valamennyi villanyszerelési munka, érintésvédelmi jegyzôkönyv készítése, gáztûzhely és 2 db gázkonvektor cseréje új golyóscsappal és bekötôcsôvel, új gázmérô csatlakozás készítése, gáz mûszaki-biztonsági felülvizsgálati jegyzôkönyv készítése. 4. Szombathely, Károly Róbert u. 1. IV. em Alapterülete: 26 m 2 ; Komfortfokozata: összkomfortos; A lakás helyiségei: 1 szoba, fôzôfülke, fürdôszoba + WC; A lakás fûtési módja: távfûtés; Bérleti jogviszony idôtartama: bérbeszámítás idôtartamától függôen; A lakás megállapított lakbére: Ft/hó; Várható átlagos fenntartási költsége: (a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 38. (3) bekezdése alapján: Ft/hó. A bérlakás megtekinthetô: felsorolása, költségvetése: A Polgármesteri Hivatal földszinti hirdetôtábláján és a helyszínen megtekinthetô. Az elvégzendô munkák becsült költsége: Ft anyagköltség Ft munkadíj. Az alábbi munkák elvégzését, illetve azok díjának bérbeszámítás körében történô érvényesítését csak és kizárólag abban az esetben ismeri el a kezelô, amennyiben a munkák arra jogosult szakemberrel történô elvégeztetését a nyertes pályázó számlával igazolja: valamennyi villanyszerelési munka, érintésvédelmi jegyzôkönyv készítése. 5. Szombathely, Károly Róbert u. 1. IV. em Alapterülete: 26 m 2 ; Komfortfokozata: összkomfortos; A lakás helyiségei: 1 szoba, fôzôfülke, fürdôszoba + WC; A lakás fûtési módja: távfûtés; Bérleti jogviszony idôtartama: bérbeszámítás idôtartamától függôen; A lakás megállapított lakbére: Ft/hó; Várható átlagos fenntartási költsége: (a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 38. (3) bekezdése alapján:

11 2013. ÁPRILIS 27. ÖNKORMÁNYZAT KÖZÉRDEKÛ Ft/hó. A bérlakás megtekinthetô: felsorolása, költségvetése: A Polgármesteri Hivatal földszinti hirdetôtábláján és a helyszínen megtekinthetô. Az elvégzendô munkák becsült költsége: Ft anyagköltség Ft munkadíj Az alábbi munkák elvégzését, illetve azok díjának bérbeszámítás körében történô érvényesítését csak és kizárólag abban az esetben ismeri el a kezelô, amennyiben a munkák arra jogosult szakemberrel történô elvégeztetését a nyertes pályázó számlával igazolja: valamennyi villanyszerelési munka, érintésvédelmi jegyzôkönyv készítése. 6. Szombathely, Károly Róbert u. 1. I. em Alapterülete: 26 m 2 ; Komfortfokozata: összkomfortos; A lakás helyiségei: 1 szoba, fôzôfülke, fürdôszoba + WC; A lakás fûtési módja: távfûtés; Bérleti jogviszony idôtartama: bérbeszámítás idôtartamától függôen; A lakás megállapított lakbére: Ft/hó; Várható átlagos fenntartási költsége: (a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 38. (3) bekezdése alapján: Ft/hó. A bérlakás megtekinthetô: felsorolása, költségvetése: A Polgármesteri Hivatal földszinti hirdetôtábláján és a helyszínen megtekinthetô. Az elvégzendô munkák becsült költsége: Ft anyagköltség Ft munkadíj. Az alábbi munkák elvégzését, illetve azok díjának bérbeszámítás körében történô érvényesítését csak és kizárólag abban az esetben ismeri el a kezelô, amennyiben a munkák arra jogosult szakemberrel történô elvégeztetését a nyertes pályázó számlával igazolja: valamennyi villanyszerelési munka, érintésvédelmi jegyzôkönyv készítése. 7. Szombathely, Károly Róbert u. 1. III. em Alapterülete: 26 m 2 ; Komfortfokozata: összkomfortos; A lakás helyiségei: 1 szoba, fôzôfülke, fürdôszoba + WC; A lakás fûtési módja: távfûtés; Bérleti jogviszony idôtartama: bérbeszámítás idôtartamától függôen; A lakás megállapított lakbére: Ft/hó; Várható átlagos fenntartási költsége: (a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 38. (3) bekezdése alapján: Ft/hó. A bérlakás megtekinthetô: felsorolása, költségvetése: A Polgármesteri Hivatal földszinti hirdetôtábláján és a helyszínen megtekinthetô. Az elvégzendô munkák becsült költsége: Ft anyagköltség Ft munkadíj. Az alábbi munkák elvégzését, illetve azok díjának bérbeszámítás körében történô érvényesítését csak és kizárólag abban az esetben ismeri el a kezelô, amennyiben a munkák arra jogosult szakemberrel történô elvégeztetését a nyertes pályázó számlával igazolja: valamennyi villanyszerelési munka, érintésvédelmi jegyzôkönyv készítése. 8. Szombathely, Károly Róbert u. 1. I. em Alapterülete: 26 m 2 ; Komfortfokozata: összkomfortos; A lakás helyiségei: 1 szoba, fôzôfülke, fürdôszoba + WC; A lakás fûtési módja: távfûtés; Bérleti jogviszony idôtartama: bérbeszámítás idôtartamától függôen; A lakás megállapított lakbére: Ft/hó; Várható átlagos fenntartási költsége: (a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 38. (3) bekezdése alapján: Ft/hó. A bérlakás megtekinthetô: felsorolása, költségvetése: A Polgármesteri Hivatal földszinti hirdetôtábláján és a helyszínen megtekinthetô. Az elvégzendô munkák becsült költsége: Ft anyagköltség Ft munkadíj. Az alábbi munkák elvégzését, illetve azok díjának bérbeszámítás körében történô érvényesítését csak és kizárólag abban az esetben ismeri el a kezelô, amennyiben a munkák arra jogosult szakemberrel történô elvégeztetését a nyertes pályázó számlával igazolja: valamennyi villanyszerelési munka, érintésvédelmi jegyzôkönyv készítése. 9. Szombathely, Károly Róbert u. 1. II. em Alapterülete: 26 m 2 ; Komfortfokozata: összkomfortos; A lakás helyiségei: 1 szoba, fôzôfülke, fürdôszoba + WC; A lakás fûtési módja: távfûtés; Bérleti jogviszony idôtartama: bérbeszámítás idôtartamától függôen; A lakás megállapított lakbére: Ft/hó; Várható átlagos fenntartási költsége: (a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 38. (3) bekezdése alapján: Ft/hó. A bérlakás megtekinthetô: felsorolása, költségvetése: A Polgármesteri Hivatal földszinti hirdetôtábláján és a helyszínen megtekinthetô. Az elvégzendô munkák becsült költsége: Ft anyagköltség Ft munkadíj. Az alábbi munkák elvégzését, illetve azok díjának bérbeszámítás körében történô érvényesítését csak és kizárólag abban az esetben ismeri el a kezelô, amennyiben a munkák arra jogosult szakemberrel történô elvégeztetését a nyertes pályázó számlával igazolja: valamennyi villanyszerelési munka, érintésvédelmi jegyzôkönyv készítése. Helyreállítás vállalásával történô bérbeadásra vonatkozó szabályok: A pályázónak az alábbi együttes feltételeknek kell megfelelnie: a) a pályázónak, valamint a vele együtt költözô személyeknek az egy fôre jutó havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (a továbbiakban: nyugdíjminimum) 130%-át meghaladja (2013. évben Ft), de nem haladja meg a nyugdíjminimum tízszeresét (2013. évben Ft); b) a pályázó, valamint a vele együtt költözô személyek havi összjövedelme a megállapított lakbér havi összegét, a lakás várható átlagos fenntartási költségeit figyelemmel a várható lakbértámogatás és lakásfenntartási támogatás havi összegére egyedül költözô személy esetén legalább Ft-tal, egyéb esetekben legalább Ft-tal meghaladja; c) a pályázó, valamint a vele együtt költözô személyek nem rendelkeznek vagyonnal; d) a megpályázott lakás nagysága nem haladja meg a pályázó bekezdés szerinti jogos lakásigénye mértékét; e) amennyiben a pályázó önkormányzati bérlakás bérlôje, használója vagy szociális szállás használója, lakbér vagy közüzemi díj hátralékkal nem rendelkezik a pályázat benyújtásakor; f) a pályázó hitelt érdemlôen igazolja, hogy a lakás helyreállításához szükséges anyagi fedezet rendelkezésre áll; g) a pályázónak vagy a vele együtt költözô személyek bármelyikének a kezelôvel kötött bérleti szerzôdése nem az együttélés követelményeivel ellentétes, botrányos vagy tûrhetetlen magatartás tanúsítása miatt került felmondásra és 5 éven belül, önkormányzati bérlakásra szóló bérleti vagy használati szerzôdés fennállása alatt vagy a szerzôdés megszûnése után, a jogcím nélküli lakáshasználati ideje alatt sem tanúsított a pályázó bérlôként, használóként vagy együtt költözô személyként a kezelôvel vagy a lakótársakkal szemben az együttélés követelményeivel ellentétes, botrányos vagy tûrhetetlen magatartást. A lakások lakbéren felül felmerülô egyéb járulékos költségeit (takarítási díj, szemétszállítási díj stb.) a leendô bérlô a bérbeadó felé köteles megfizetni. A víz- és csatornadíjat a bérlô fogyasztás alapján a bérbeadó által meghatározott módon köteles megfizetni. Az egyéb közüzemi szolgáltatások közvetlenül a szolgáltatók felé fizetendôk. A bérbeszámítás lehetôsége és mértéke: A bérlô által a helyreállításra fordított, a SZOVA Zrt. által elismert, de legfeljebb a pályázati kiírásban a helyreállításra meghatározott költséget a mindenkor érvényes bérleti díj, illetve a lakáshasználati díj havi összegébe be kell számítani akként, hogy a helyreállítás összege a legrövidebb idôn belül megtérüljön a bérlônek. A helyreállítás költségének egyéb módon történô megtérítésére lehetôség nincs. A lakás helyreállítás utáni mûszaki átvételét követôen az elôírt számlák becsatolásával, illetve a lent írt feltételekkel a kezelôvel kötött megállapodás alapján bérbeszámításra van lehetôség, ahol a beszámítandó összeg nagysága a kivitelezés minôségétôl függôen a mûszaki ellenôr által meghatározottak szerint alakul, de legfeljebb a lakásonként megjelölt összeghatárig terjed. A bérbeszámítás alapvetô feltételei: a lakás helyreállítása során beépített anyagok és a beszerzett berendezési tárgyak költségét kizárólag abban az esetben lehet a bérbeszámítás során érvényesíteni, amennyiben azokról a nyertes pályázó a saját nevére szóló számlát a kezelô részére bemutatja; a munkadíjról házilagos kivitelezés esetén a lakásoknál felsorolt munkák kivételével számlát nem kell becsatolni; Munkadíj vonatkozásában az általános forgalmi adó kizárólag azon munkanemek vonatkozásában kerül felszámításra, amelyek bérbeszámítás keretében történô elismerése csak az erre vonatkozó számla alapján lehetséges; a bérbeszámítás alkalmazásával a beépített berendezési tárgyak a bérbeadó tulajdonába kerülnek, azok a lakás alkotórészeit képezik és a bérleményleltárban átvezetésre kerülnek. A bérbeszámításra vonatkozó részletes rendelkezéseket a nyertes pályázó és a SZOVA Zrt. között, a lakás helyreállítás megkezdése elôtt megkötésre kerülô megállapodás tartalmazza. A pályázat beérkezésének határideje: május 6. A pályázatokat az 2. sz. melléklet szerinti, hiánytalanul kitöltött formanyomtatványon a Polgármesteri Hivatal földszinti ügyfélszolgálatánál kell benyújtani. A pályázat elbírálásának várható idôpontja: május 22. Dr. Puskás Tivadar polgármester 11

12 P R O G R A M A J Á N L Ó I N T E R A K T Í V április 27 május 4. KIÁLLÍTÁSOK március 27 május 19. Szombathelyi Képtár Péreli Zsuzsa retrospektív kiállítása április 27. (szombat) Magház Kultúrkocsma HipHop Mag. Fellép: Beerseewalk Cuba Café Dark Session április (szombat vasárnap) Herény Herényi virágút A programokról részletesen internetes oldalon olvashatnak április 28. (vasárnap) Mesebolt Bábszínház Pinokkió bemutató elôadás X. SZOMBATHELYI TÁNC VILÁGNAPja Szombathely, Fô tér A város hagyományaihoz hûen idén is megrendezésre kerül Szombathelyen a Tánc Világnapja az AGORA Szombathelyi Kulturális Központ szervezésében. Tánctér Táncgála Program: óra táncos produkciók 3 helyszínen óra Flash mob 500 táncossal óra Szabó Balázs Bandája koncert óra Táncgála Kiegészítô program: óra Furfangos Csudavilág Játszóház Szombathelyi Képtár Családi vasárnap Szô, fon nem takács címmel Zarkaházi Szily Kastély Gyöngyöshermán- Szentkirályi Polgári Kör Népdal és Nótaköre Itt a tavasz címû nótadélutánja április 29. (hétfô) Berzsenyi Dániel Könyvtár Mi az utolsó hét csapás. Elôadó: Szilvási Csaba április 30. (kedd) Agora Mûvelôdési és Sportház Gothard Jenô Általános Iskola Gálamûsora Berzsenyi Dániel Könyvtár Kövesi Péter: A csodaszarvas nyomában címû könyvének bemutatója NYME SEK Mediterrán varázsa. Elôadó: Sümegi Brigitta Agora Savaria Filmszínház Supernem-koncert. Vendég: Lunchbox május 1. (kedd) Sportliget MSZP Majális 9.30 Zenés ébresztô Derkovits és Olad városrészen Varnyú Country gyermekkoncert Fekete sereg harci bemutató A Fekete István Állatvédô Egyesület örökbe fogadható álatokkal, állatsimogatóval, zsákbamacskával és állatos totóval várja a családokat Az ördög kenyere bábszínház Mokka Tribute Az eseményen részt vesznek dr. Nemény András és dr. Ipkovich György országgyûlési képviselôk is május 2. (csütörtök) Vas Megyei TIT Szenior Klub. Népdalgyûjtés Erdélyben. Vendég: Szántó Claudia május 3. (péntek) Vitalitas Galéria S. Horváth Ildikó grafikusmûvész Buborékok címû kiállításának megnyitója. Megtekinthetô június 3-ig. Malom Sörözô Hamberger-koncert május 4. (szombat) Herényiek Háza 9.00 Herényi gyermekruhavásár A Weöres Sándor Színház elôadásai, április 27 május 3. (szombat péntek) április 28. (vasárnap) Színházi szösszenet május 3. (péntek) Portugál OLVASÓI LEVÉL Kis mûvészek koncertje A Brenner János Általános Iskola és a Bartók Béla Zeneiskola növendékeinek közös hangversenyére került sor szerdán a Premontrei Rendi Szent Norbert Gimnázium dísztermében. A hangverseny hagyományos programja az iskolának, minden évben megrendezésre kerül az iskolahét keretén belül. Az elsô hangversenyt 15 éve rendezték meg az akkori Haydn vonósnégyes szereplésével. Ez az együttes felnôttekbôl állt. Az iskolában nagy hangsúlyt fektetnek a vallásos nevelés mellett a zenei nevelésre is. Hiszen ma is érvényesek Kodály Zoltán gondolatai: Teljes lelki élet zene nélkül nincs. Vannak a léleknek régiói, melyekbe csak a zene világít be. Már az elsô osztálytól kezdve tanulhatnak hangszereken játszani a diákok, a zeneiskola tanárai az iskola falain belül oktatják szolfézson és hangszeres órákon a kis zenészeket. Az eredményes munkának gyümölcseit hallhatta a közönség ezen az estén. A hangversenyt a Tücsökzenekar, az alsós diákokból álló vonósok indították, majd az Ifjúsági Vonószenekar mûsora következett. Az idei elôadást is színesítette az iskola kórusa húsvéti gregorián és egyéb egyházi énekekkel. Ezután egyéni elôadásokat hallhattunk a diákoktól. A zeneiskolás növendékek különféle hangszereket szólaltattak meg. Zongorán, hegedûn, csellón, fuvolán, gitáron, harangjátékon, brácsán és fagotton mutatták be tudásukat. Köszönjük a zenei élményt, további sok sikert kívánunk a kis mûvészeknek! Virágné Geiszler Éva a Brenner János Általános Iskola tanára 12

13 2013. ÁPRILIS 27. Az Isis Big Band Egyesület kéri a Tisztelt Adózókat, hogy SZJA-juk 1%-ának felajánlásával támogassák az egyesület tevékenységét. Adószám: H I R D E T É S Dr. Csanaki Miklósné REFLEXOLÓGUS ÁRKÁDIA EGÉSZSÉGCENTRUM Szombathely, Dolgozók útja 1/A. Tel.: +36/30/ RENDELÉS: K, CS óráig *Az akció ig tart. AKCIÓ: INGYENES Állapotfelmérés* SEBRANO: Minôség és megbízhatóság Szombathely egyik közkedvelt pizzériájában, az Árkádia Bevásárlóközpont mellett található Sebrano Pizzériában beszélgettünk Derdák Zoltánnal, a vendéglátó-egység tulajdonosával ben indult vállalkozásunk, elôször pizzák házhoz szállításával. Ma már helyben is fogyaszthatók pizzáink, jelenleg több, mint 40-féle közül lehet választani. Amíg készül az étel, addig a vendég akár látványkonyhánk mûködésébe is betekinthet. A városban elsôként jelentünk meg az ún. családi pizzával, ami azóta is nagy siker meséli Derdák úr. Mi a titkuk? A kezdetektôl fogva, 11 éve ügyelünk arra, hogy csak minôségi alapanyagokkal dolgozzunk. Ráadásul igazi csapatmunka áll a háttérben. Régóta együtt dolgozó szakképzett személyzetünknek kisujjában vannak a szakma fortélyai. A városban pizza terén nagy a konkurrencia. Ez igazi kihívást jelenthet. A hasonló profillal mûködô vállalkozások tulajdonosai és dolgozói is gyakran vendégeink egy-egy jó pizzára. Úgy vélem, ennél jobb visszajelzés nem is kell arra, hogy jól végezzük dolgunkat, és elismerik a nálunk készült pizzák minôségét. A pizza mellett mást is kaphat az éhes betérô? Igen. Aki szeretné, az salátát, vegatálat vagy gyrost is rendelhet. Így a mediterrán ízek kedvelôi széles kínálatból választhatnak nálunk. SEBRANO PIZZÉRIA Szombathely, Liget u. 1. Telefon: Nyitva tartás: A SZOMBATHELYI EGYHÁZMEGYEI KARITATÍV ALAPÍTVÁNY 1991 óta a testi és lelki bajban szenvedôk anyagi és természetbeni segítségnyújtását, valamint a szenvedélybetegek gyógyítását, gondozását tartja legfontosabb feladatának. Önkéntes munkatársainkon keresztül évente 3-4 millió forintot juttatunk el a kisnyugdíjasokhoz, nagycsaládosokhoz, gyermekeiket egyedül nevelôkhöz, betegekhez, fogyatékosokhoz, krízishelyzetben levôkhöz jórészt természetbeni segély formájában. Ha adója 1%-át nekünk ajánlja fel, akkor a nélkülözôknek segít életük könnyítésében. Alapítványunk adóazonosító száma: Köszönjük adományát! 13

14 Vas megyei médium könyvelési és pályázatírói alapismeretekkel rendelkezô irodavezetôt keres. Jelentkezni önéletrajzzal az címen lehet. Szombathely, Körmendi út 92. Tel./fax: , 30/ A Kálváriatemplom átépített és felújított urnatemetôjében el nem évülô urnasírhely váltható. «A KÁLVÁRIA- TEMPLOM URNATEMETÔJE Érdeklôdni: 30/ SEGÍTEK! Sok a munkája? Nem ér rá otthoni feladataira? TAKARÍTÁS VASALÁS ABLAKTISZTÍTÁS TELEFON: 0670/

15 2013. ÁPRILIS 27. K E R T Itt az ültetés ideje! Itt a tavasz! Talán most a legnehezebb a választás, hogy mit is ültessünk? Kérdezzünk meg szakértôt! Hazai és import, cserepes, dézsás és földlabdás növények kelletik magukat a kertészetekben. A cserjék közül a most virágzásnak induló rododendronok, azáleák, magnóliák, bangiták csábítanak. Ha kisebb helyünk van, válasszunk az évelôk közül: kedvelt a szívvirág, de a talajtakaró pázsitviolák, kôtörôfüvek is most mutatják legszebb oldalukat, hihetetlen virágszônyeget terítenek a sziklakert talajára. Hamarosan nyílnak a rózsák is, a talajtakaróktól a futókig sokféle típusból és színbôl válogathatunk. Egy fa a kert meghatározó eleme lehet. A széles fajtaválasztékból megtalálhatjuk a kedvünkre valót, ha kisebb koronájút, gömböt vagy csüngô ágút keresünk is. A virágdísz múló állapot, szemben az örökzöldek állandóságával. Akár nagyméretû, szoliter példányt keresünk, vagy sövénynek alkalmas fajtát, esetleg törpét, fontos, hogy a kertünk lehetôségeit (tájolás, talajadottságok, ápolási lehetôségek) figyelembe vegyük. Bár a gyümölcsfák ültetésének ideális ideje lassan véget ér, néhány szót megérdemelnek. Divatosak a régi, ôshonos fajták, talán azért is, mert ezek kevesebb gondozást igényelnek. Reneszánszukat élik a vadgyümölcsök, a kökény, a vadrózsa, a som, valamint a kevéssé ismert fekete berkenye és a szibériai mézbogyó. Mindezeket megtalálhatjuk a PRENOR Kertészeti Árudában (Szombathely, Béke tér 1.) (x) növénytápok mûtrágyák növényvédô szerek balkonládák virágföldek öntözôrendszer gyep és balkon Szombathely, Pálya u. 5. Tel.: , Szerviz: Széles választékkal várjuk kedves vásárlóinkat! HITELLEHETÔSÉG! Kerti Tó Centrum TÓFÓLIÁK GEOTEXTÍLIA TÓTECHNIKA VÍZINÖVÉNYEK HALAK NAGY VÁLASZTÉKBAN! Sé, Szabadság u. 3. Nyitva: H P , Tel.: 20/ : tôl amíg a készlet tart. BAKÓ és TÁRSA Kft. GAZDA ABC és KERTIGÉP CENTRUM Szombathely, Vasút u. 10. Tel.: fax: 94/ Szombathely Erkel F. u. 60. Tel.: / / / Faszerkezetek, komplett tetôk gyártása! SZÁMÍTÓGÉPES TERVEZÉS HOZOTT TERV ALAPJÁN 3 DIMENZIÓS LÁTVÁNYTERV GYÁRTÁS: CNC-VEZÉRLÉSÛ ÁCS-SZABÁSZ GÉPPEL TETÔFELÚJÍTÁS, TETÔCSERE HELYSZÍNI KIVITELEZÉS épületfa faanyagvédelem lambéria, hajópadló mûszárított asztalosáru RÉDEI BUDAPESTI ZKI ROYAL (holland) VETÔMAGOK TELJES VÁLASZTÉKA VETÔBURGONYA: bio (50 szemes) és zsákos (30 kg) NÖVÉNYVÉDÔSZEREK MÛTRÁGYÁK KERTI ÉS KÉZI SZERSZÁMOK VIRÁGFÖLDEK AGROFÓLIÁK SZÉLES VÁLASZTÉKA KERTÉSZETI KISGÉPSZAKÜZLET ÉS SZERVIZ Szombathely, 11-es Huszár u Tel.: 94/ Megjött a jó idô, nô a fû? Magasgaz-vágásban verhetetlenek vagyunk. Csak német gépek a nyerôk. Akár méteres fûben, profi minôség m 2 akár 4000 m 2 óránkénti teljesítménnyel, mulcsozva végezhetik munkájukat. Akciós ár: Ft-tól* Ahol a szenvedély és a tökéletesség találkozásából minôség születik. *Az akció tôl készlet erejéig tart. 15

16 BOBPÁLYA Sopron, Bécsi-domb (84-es út mellett) Nyitva: márc. 1. nov. 1-ig minden nap üzemel. Visegrád, Nagyvillám (11-es útról) Nyitva: az év minden napján Parti kertészet, ahova nem csak vásárolni járunk! Április 27-tôl a készlet erejéig Részletek a kertészetben. ŠKODA Fabia Már Ft-tól!* ŠKODA Fabia kombinált átlagfogyasztás: 5,1 6,2 l/100km, CO2-kibocsátás: g/km. ŠKODA Fabia Ambition 1,4 16V. Felszereltség: Klíma, ABS, 4 légzsák, elektromos elsô ablakok, elektromos- és fûthetô tükrök, távirányítós központizár, BLUES MP3 cd-s rádió, ködlámpa. *Akciós ajánlat, használt autó beszámítása esetén. VÉGH AUTÓHÁZ KFT. Szombathely, Csaba u. 10. Tel.: 94/

ALÁS SZOLGÁJA! MAGAMAT AJÁNLOM! ILLATSZERTÁR: PREMIER A WEÖRES SÁNDOR SZÍNHÁZBAN SZÁMHÁBORÚ A KÖZGYÛLÉSEN AZ ELTÉVEDT EMBER INTERJÚ FÛZFA BALÁZZSAL

ALÁS SZOLGÁJA! MAGAMAT AJÁNLOM! ILLATSZERTÁR: PREMIER A WEÖRES SÁNDOR SZÍNHÁZBAN SZÁMHÁBORÚ A KÖZGYÛLÉSEN AZ ELTÉVEDT EMBER INTERJÚ FÛZFA BALÁZZSAL 24. ÉVF. 3. SZÁM SZOMBATHELY, 2014. FEBRUÁR 1. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP ALÁS SZOLGÁJA! MAGAMAT AJÁNLOM! ILLATSZERTÁR: PREMIER A WEÖRES SÁNDOR SZÍNHÁZBAN SZÁMHÁBORÚ A KÖZGYÛLÉSEN AZ ELTÉVEDT EMBER INTERJÚ

Részletesebben

PLAYSTATION ÉS OLIMPIA

PLAYSTATION ÉS OLIMPIA 24. ÉVF. 15. SZÁM SZOMBATHELY, 2014. ÁPRILIS 26. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP PLAYSTATION ÉS OLIMPIA INTERJÚ LIGETI DÁNIEL BIRKÓZÓVAL KÖZGYÛLÉS: FALCO GYÁR, HOLOCAUST-EMLÉKMÛ, ZÁRSZÁMADÁS ANNO: UTAZÓK ÉS ÚTONÁLLÓK

Részletesebben

Gazdaságos és megbízható!

Gazdaságos és megbízható! 22. ÉVF. 2. SZÁM SZOMBATHELY, 2012. JANUÁR 21. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP DÍJNYERTES KARNEVÁLI FELVÉTEL AZ ISEUM MEGMENTÔJE KÖZGYÛLÉS: MENETRENDRÔL, SZIMFONIKUSOKRÓL ANNO: HÓ, FAGY, JÉG VILÁGSZERTE Gazdaságos

Részletesebben

BOMBATÁMADÁS UTÁN KÖZGYÛLÉS: ELFOGADTÁK A KÖLTSÉGVETÉST INTERJÚ DR. KNEFFEL PÁLLAL A LIONS KLUB SOROS ELNÖKÉVEL CSAPADÉKELVEZETÔ RENDSZER ÉPÜL

BOMBATÁMADÁS UTÁN KÖZGYÛLÉS: ELFOGADTÁK A KÖLTSÉGVETÉST INTERJÚ DR. KNEFFEL PÁLLAL A LIONS KLUB SOROS ELNÖKÉVEL CSAPADÉKELVEZETÔ RENDSZER ÉPÜL 24. ÉVF. 7. SZÁM SZOMBATHELY, 2014. MÁRCIUS 1. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP BOMBATÁMADÁS UTÁN KÖZGYÛLÉS: ELFOGADTÁK A KÖLTSÉGVETÉST INTERJÚ DR. KNEFFEL PÁLLAL A LIONS KLUB SOROS ELNÖKÉVEL CSAPADÉKELVEZETÔ RENDSZER

Részletesebben

ÉRSZÛKÜLET ÉS ÉRRENDSZERI KEZELÉSEK SZOMBATHELYEN!

ÉRSZÛKÜLET ÉS ÉRRENDSZERI KEZELÉSEK SZOMBATHELYEN! 21. ÉVF. 1. SZÁM SZOMBATHELY, 2011. JANUÁR 15. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP ITT A SZEZON, ÁLL A BÁL SZÍNES ESTÉLYIK, CSILLOGÓ SMINK AZ IDEI TREND ANNO: A MEGNÔTT SZOMBATHELY TOVÁBBTANULÁSI MELLÉKLET ÉRSZÛKÜLET

Részletesebben

Puskás Tivadar polgármester köszöntője

Puskás Tivadar polgármester köszöntője ÖNKORMÁNYZATI HETILAP I. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2013. április 12. Puskás Tivadar polgármester köszöntője Menni vagy maradni? 25 Szökős év Házasodjon az Iseumban! Önkormányz ati Hírek 2 2013. április 12. SZOMBATHELYI

Részletesebben

KÖZGYÛLÉS: VITA FEJLESZTÉSEKRÔL, FIZETÉSRÔL A HÁROM ALAPPILLÉR MUNKA A BÖRTÖNÖN BELÜL ÉS KÍVÜL MERT JOBB ADNI, MINT KAPNI: ÚJABB FELAJÁNLÁSOK!

KÖZGYÛLÉS: VITA FEJLESZTÉSEKRÔL, FIZETÉSRÔL A HÁROM ALAPPILLÉR MUNKA A BÖRTÖNÖN BELÜL ÉS KÍVÜL MERT JOBB ADNI, MINT KAPNI: ÚJABB FELAJÁNLÁSOK! 23. ÉVF. 45. SZÁM SZOMBATHELY, 2013. DECEMBER 14. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP GÓLYÁKAT AVATTAK! KÖZGYÛLÉS: VITA FEJLESZTÉSEKRÔL, FIZETÉSRÔL A HÁROM ALAPPILLÉR MUNKA A BÖRTÖNÖN BELÜL ÉS KÍVÜL MERT JOBB ADNI,

Részletesebben

ÉDESANYÁK ÜNNEPÉN KÖZGYÛLÉS: NAPIRENDEN A KÖLTSÉGVETÉS VÁROSI VANDALIZMUS, PROBLÉMÁS IFJÚSÁG LESZ JELZÔLÁMPA A THÖKÖLY UTCÁBAN?

ÉDESANYÁK ÜNNEPÉN KÖZGYÛLÉS: NAPIRENDEN A KÖLTSÉGVETÉS VÁROSI VANDALIZMUS, PROBLÉMÁS IFJÚSÁG LESZ JELZÔLÁMPA A THÖKÖLY UTCÁBAN? 20. ÉVF. 16. SZÁM SZOMBATHELY, 2010. ÁPRILIS 30. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP ÉDESANYÁK ÜNNEPÉN KÖZGYÛLÉS: NAPIRENDEN A KÖLTSÉGVETÉS VÁROSI VANDALIZMUS, PROBLÉMÁS IFJÚSÁG LESZ JELZÔLÁMPA A THÖKÖLY UTCÁBAN? MAGYAR

Részletesebben

ÉDESANYÁK ÜNNEPÉN NEM ADOM FEL! INTERJÚ MOSOLYKÁVAL ISKOLA-ÖSSZEVONÁSOK KEZDÔDNEK HALI-MECCS, FOGDA, PÉNZBÍRSÁG

ÉDESANYÁK ÜNNEPÉN NEM ADOM FEL! INTERJÚ MOSOLYKÁVAL ISKOLA-ÖSSZEVONÁSOK KEZDÔDNEK HALI-MECCS, FOGDA, PÉNZBÍRSÁG 23. ÉVF. 17. SZÁM SZOMBATHELY, 2013. MÁJUS 4. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP ÉDESANYÁK ÜNNEPÉN NEM ADOM FEL! INTERJÚ MOSOLYKÁVAL ISKOLA-ÖSSZEVONÁSOK KEZDÔDNEK HALI-MECCS, FOGDA, PÉNZBÍRSÁG HIRDETÉS CSALÁDI RECEPT

Részletesebben

MERT JOBB ADNI, MINT KAPNI! ÚJABB ADOMÁNYGYÛJTÉSI AKCIÓT SZERVEZÜNK A GENCSI ÁRVÁKNAK KÉSZÜLÔDÉS A VÁLASZTÁSRA: KÉT JELÖLT MÁR ISMERT

MERT JOBB ADNI, MINT KAPNI! ÚJABB ADOMÁNYGYÛJTÉSI AKCIÓT SZERVEZÜNK A GENCSI ÁRVÁKNAK KÉSZÜLÔDÉS A VÁLASZTÁSRA: KÉT JELÖLT MÁR ISMERT 23. ÉVF. 42. SZÁM SZOMBATHELY, 2013. NOVEMBER 23. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP MERT JOBB ADNI, MINT KAPNI! ÚJABB ADOMÁNYGYÛJTÉSI AKCIÓT SZERVEZÜNK A GENCSI ÁRVÁKNAK KÉSZÜLÔDÉS A VÁLASZTÁSRA: KÉT JELÖLT MÁR ISMERT

Részletesebben

A tartalomból: Iseum Színháztervek Szombathelyen Önkormányzati gazdasági társaságok Városszépészet anno Prieger Zsolt az Animáról és másról

A tartalomból: Iseum Színháztervek Szombathelyen Önkormányzati gazdasági társaságok Városszépészet anno Prieger Zsolt az Animáról és másról A tartalomból: Iseum Színháztervek Szombathelyen Önkormányzati gazdasági társaságok Városszépészet anno Prieger Zsolt az Animáról és másról 2 Tájékoztató a közgyógyellátási igazolványok érvényességérõl

Részletesebben

NEGYEDMILLIÁRD AZ AKADÉMIÁNAK KÖZGYÛLÉS: FOLYTATÓDIK A SZOMBATHELYI SZOMBAT ANNO: HÁLASTAFÉTÁVAL NEMESMEDVESRE ALGÁS A CSÓNAKÁZÓTÓ VIZE

NEGYEDMILLIÁRD AZ AKADÉMIÁNAK KÖZGYÛLÉS: FOLYTATÓDIK A SZOMBATHELYI SZOMBAT ANNO: HÁLASTAFÉTÁVAL NEMESMEDVESRE ALGÁS A CSÓNAKÁZÓTÓ VIZE 21. ÉVF. 12. SZÁM SZOMBATHELY, 2011. ÁPRILIS 2. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP NEGYEDMILLIÁRD AZ AKADÉMIÁNAK KÖZGYÛLÉS: FOLYTATÓDIK A SZOMBATHELYI SZOMBAT ANNO: HÁLASTAFÉTÁVAL NEMESMEDVESRE ALGÁS A CSÓNAKÁZÓTÓ

Részletesebben

A MEGYE MÉG A BÉKE SZIGETE INTERJÚ DR. HALMOSI ZSOLT VASI RENDÔRFÔKAPITÁNNYAL KÖZGYÛLÉS: KÖLTSÉGVETÉS ELNAPOLVA

A MEGYE MÉG A BÉKE SZIGETE INTERJÚ DR. HALMOSI ZSOLT VASI RENDÔRFÔKAPITÁNNYAL KÖZGYÛLÉS: KÖLTSÉGVETÉS ELNAPOLVA 20. ÉVF. 7. SZÁM SZOMBATHELY, 2010. FEBRUÁR 27. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP A MEGYE MÉG A BÉKE SZIGETE INTERJÚ DR. HALMOSI ZSOLT VASI RENDÔRFÔKAPITÁNNYAL KÖZGYÛLÉS: KÖLTSÉGVETÉS ELNAPOLVA ÜNNEPELJÜNK EGYÜTT!

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HETILAP

ÖNKORMÁNYZATI HETILAP Safo_2012_10_06 12/10/5 11:46 AM Page 1 22. ÉVF. 37. SZÁM SZOMBATHELY, 2012. OKTÓBER 6. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP BEHÚZTÁK! ÚJ NÉVVEL AZ ÚJ ÉVBEN A MODERN VÁROS SZÜLETÉSE A természet íze Bio és natúr termékek

Részletesebben

Fogadóóra. A biogáz lehetõségeirõl SAVARIA FÓRUM. A kisebbségi önkormányzati választáson. és a kisebbségi választási névjegyzékrõl

Fogadóóra. A biogáz lehetõségeirõl SAVARIA FÓRUM. A kisebbségi önkormányzati választáson. és a kisebbségi választási névjegyzékrõl 2 Fogadóóra Gyebrovszki János, Szombathely Megyei Jogú Város 13. sz. választókerületének önkormányzati képviselõje 2006. május 29-én (hétfõn) 16.00 18.00 óráig a Gyermekek Házában (Jászai M. u. 4.) fogadóórát

Részletesebben

Apáczai iskola VÍRUSINVÁZIÓ. Betekintés az iskola életébe február 19. és 26. (szombat) 15 óra Szombathely, 11-es huszár út 40.

Apáczai iskola VÍRUSINVÁZIÓ. Betekintés az iskola életébe február 19. és 26. (szombat) 15 óra Szombathely, 11-es huszár út 40. 21. ÉVF. 6. SZÁM SZOMBATHELY, 2011. FEBRUÁR 19. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP VÍRUSINVÁZIÓ KÉRDÔJELEK: A GARASIN-SZTORI HALADÁS: NINCS BEFEKTETÔ A LÁTHATÁRON STABIL A KÖZBIZTONSÁG VASBAN www.apaczai.eu Apáczai

Részletesebben

DZSUNGEL A SZÍNPADON KÖZGYÛLÉS UTÁN: PIAC AZ MMIK-NÁL? FILMFORGATÁS A BELVÁROSBAN ANNO: ÁGYTÓL, ASZTALTÓL VALÓ KÜLÖNÉLÉS

DZSUNGEL A SZÍNPADON KÖZGYÛLÉS UTÁN: PIAC AZ MMIK-NÁL? FILMFORGATÁS A BELVÁROSBAN ANNO: ÁGYTÓL, ASZTALTÓL VALÓ KÜLÖNÉLÉS 24. ÉVF. 10. SZÁM SZOMBATHELY, 2014. MÁRCIUS 22. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP DZSUNGEL A SZÍNPADON KÖZGYÛLÉS UTÁN: PIAC AZ MMIK-NÁL? FILMFORGATÁS A BELVÁROSBAN ANNO: ÁGYTÓL, ASZTALTÓL VALÓ KÜLÖNÉLÉS SEBESEN hívjon!

Részletesebben

FALCO: FIATALOS LENDÜLETTEL

FALCO: FIATALOS LENDÜLETTEL 21. ÉVF. 34. SZÁM SZOMBATHELY, 2011. SZEPTEMBER 17. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP FALCO: FIATALOS LENDÜLETTEL ANNO: CSÓTÓ-ÉPÍTÉS TÁRSADALMI MUNKÁBAN NEHEZEBB LESZ FÜSTÖLÖGNI A CHIPSADÓ ÉS ANNAK MELLÉKHATÁSAI A

Részletesebben

KÖZGYÛLÉS: MÓDOSÍTOTTÁK A KÖLTSÉGVETÉST

KÖZGYÛLÉS: MÓDOSÍTOTTÁK A KÖLTSÉGVETÉST 20. ÉVF. 23. SZÁM SZOMBATHELY, 2010. JÚNIUS 19. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP SZELLEMSZÁLLÓ KÖZGYÛLÉS: MÓDOSÍTOTTÁK A KÖLTSÉGVETÉST A KARNEVÁLRA MEGSZÉPÜL A BELVÁROS ANNO: AZ ELSÔ SZOMBATHELYI TRAKTOR Ford Fiesta

Részletesebben

VAN KÖLTSÉGVETÉSE A VÁROSNAK KÖZGYÛLÉS: VISSZAKERÜLT A KÓRHÁZ KÖZPONTJA KÔSZEGI UTCA: ÚJ HÁZAK, RÉGI HOMLOKZATTAL ANNO: PRÓBAREPÜLÉS ZICHYFALVÁN

VAN KÖLTSÉGVETÉSE A VÁROSNAK KÖZGYÛLÉS: VISSZAKERÜLT A KÓRHÁZ KÖZPONTJA KÔSZEGI UTCA: ÚJ HÁZAK, RÉGI HOMLOKZATTAL ANNO: PRÓBAREPÜLÉS ZICHYFALVÁN 21. ÉVF. 7. SZÁM SZOMBATHELY, 2011. FEBRUÁR 26. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP VAN KÖLTSÉGVETÉSE A VÁROSNAK KÖZGYÛLÉS: VISSZAKERÜLT A KÓRHÁZ KÖZPONTJA KÔSZEGI UTCA: ÚJ HÁZAK, RÉGI HOMLOKZATTAL ANNO: PRÓBAREPÜLÉS

Részletesebben

ÖN KOCKÁZTATNA 1 MILLIÓT?

ÖN KOCKÁZTATNA 1 MILLIÓT? 24. ÉVF. 8. SZÁM SZOMBATHELY, 2014. MÁRCIUS 8. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP A NÔ ÖRÖK PÁRTOKRÓL, KAMPÁNYRÓL, ESÉLYEKRÔL INTERJÚ TÖRÖK GÁBOR POLITIKAI ELEMZÔVEL ANNO: MENNYEZET HELYETT AZ ÉG FESZÜLT A TEMPLOMRA

Részletesebben

EBÉD ÔSBEMUTATÓ A SZÍNHÁZBAN HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS KÖZGYÛLÉSI KOMMENTÁROK A SZMOG MEGZENÉSÍTÉSE HÍRESSÉ VÁLT SZOMBATHELYI VIDEÓ

EBÉD ÔSBEMUTATÓ A SZÍNHÁZBAN HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS KÖZGYÛLÉSI KOMMENTÁROK A SZMOG MEGZENÉSÍTÉSE HÍRESSÉ VÁLT SZOMBATHELYI VIDEÓ 25. ÉVF. 5. SZÁM SZOMBATHELY, 2015. FEBRUÁR 7. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP ÔSBEMUTATÓ A SZÍNHÁZBAN KÖZGYÛLÉSI KOMMENTÁROK A SZMOG MEGZENÉSÍTÉSE HÍRESSÉ VÁLT SZOMBATHELYI VIDEÓ A POLITIKA A SEK ÖNÁLLÓSÁGÁT TÁMOGATJA

Részletesebben

LEGYÜNK ISMÉT SPORTOLÓ NEMZET

LEGYÜNK ISMÉT SPORTOLÓ NEMZET 20. ÉVF. 17. SZÁM SZOMBATHELY, 2010. MÁJUS 8. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP LEGYÜNK ISMÉT SPORTOLÓ NEMZET KOVÁCS KOKO ISTVÁNNAL BOKSZRÓL, MÉDIÁRÓL, POLITIKÁRÓL KÖLTSÉGVETÉS, MEGSZORÍTÁSOKKAL ANNO: MEGYÉS PÜSPÖK

Részletesebben

HA A HÁZAK MESÉLNI TUDNÁNAK KÖZELEG A KARNEVÁL: ÚJDONSÁGOK, LÁTVÁNYOS ELEMEK ANNO: A BENKÓ DIXILAND SIKERE AZ AMATÔR DZSESSZFESZTIVÁLON

HA A HÁZAK MESÉLNI TUDNÁNAK KÖZELEG A KARNEVÁL: ÚJDONSÁGOK, LÁTVÁNYOS ELEMEK ANNO: A BENKÓ DIXILAND SIKERE AZ AMATÔR DZSESSZFESZTIVÁLON 22. ÉVF. 27. SZÁM SZOMBATHELY, 2012. JÚLIUS 14. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP HA A HÁZAK MESÉLNI TUDNÁNAK KÖZELEG A KARNEVÁL: ÚJDONSÁGOK, LÁTVÁNYOS ELEMEK ANNO: A BENKÓ DIXILAND SIKERE AZ AMATÔR DZSESSZFESZTIVÁLON

Részletesebben

DIÁKNAPOK: FIATALSÁG, BOLONDSÁG A TISZTÁBB SZOMBATHELYÉRT! KÉT KERÉKEN A VÁROSBAN ÉLVONALBA JUTOTT A FUTSALCSAPAT A MEGÚJULÓ ENERGIÁK HÁZA

DIÁKNAPOK: FIATALSÁG, BOLONDSÁG A TISZTÁBB SZOMBATHELYÉRT! KÉT KERÉKEN A VÁROSBAN ÉLVONALBA JUTOTT A FUTSALCSAPAT A MEGÚJULÓ ENERGIÁK HÁZA 21. ÉVF. 17. SZÁM SZOMBATHELY, 2011. MÁJUS 7. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP DIÁKNAPOK: FIATALSÁG, BOLONDSÁG A TISZTÁBB SZOMBATHELYÉRT! KÉT KERÉKEN A VÁROSBAN ÉLVONALBA JUTOTT A FUTSALCSAPAT Tudja Ön, hogy min

Részletesebben

TÁBOR: ÖRÖM A CSALÁDNAK HAMAROSAN LUBICKOLHATUNK! FREUD ÚJRA A KRÚDY-KLUBBAN DROG-ÜGY: BÛNCSELEKMÉNY TÖRTÉNT

TÁBOR: ÖRÖM A CSALÁDNAK HAMAROSAN LUBICKOLHATUNK! FREUD ÚJRA A KRÚDY-KLUBBAN DROG-ÜGY: BÛNCSELEKMÉNY TÖRTÉNT 24. ÉVF. 19. SZÁM SZOMBATHELY, 2014. MÁJUS 24. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP TÁBOR: ÖRÖM A CSALÁDNAK HAMAROSAN LUBICKOLHATUNK! FREUD ÚJRA A KRÚDY-KLUBBAN DROG-ÜGY: BÛNCSELEKMÉNY TÖRTÉNT Mindenkit várunk sok szeretettel,

Részletesebben

ILYEN LESZ A STADION! KEVESEBB A BALESET KÖZGYÛLÉS: FELSÔOKTATÁSRÓL, SPORTBERUHÁZÁSOKRÓL VÁROSI BÁL KÉPEKBEN

ILYEN LESZ A STADION! KEVESEBB A BALESET KÖZGYÛLÉS: FELSÔOKTATÁSRÓL, SPORTBERUHÁZÁSOKRÓL VÁROSI BÁL KÉPEKBEN 25. ÉVF. 4. SZÁM SZOMBATHELY, 2015. JANUÁR 31. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP ILYEN LESZ A STADION! KEVESEBB A BALESET KÖZGYÛLÉS: FELSÔOKTATÁSRÓL, SPORTBERUHÁZÁSOKRÓL VÁROSI BÁL KÉPEKBEN Baba-Mama angol 3 22 hónapos

Részletesebben

HOVÁ JELENTKEZZEM? ÚSZÓTANFOLYAM TOVÁBBTANULÁSI MELLÉKLET DRÁGÁBB LETT AZ ÉLET ANNO: MISS SZOMBATHELY 1930. A VÍZCSEPP ÚSZÓISKOLA szervezésében

HOVÁ JELENTKEZZEM? ÚSZÓTANFOLYAM TOVÁBBTANULÁSI MELLÉKLET DRÁGÁBB LETT AZ ÉLET ANNO: MISS SZOMBATHELY 1930. A VÍZCSEPP ÚSZÓISKOLA szervezésében 22. ÉVF. 1. SZÁM SZOMBATHELY, 2012. JANUÁR 14. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP HOVÁ JELENTKEZZEM? TOVÁBBTANULÁSI MELLÉKLET DRÁGÁBB LETT AZ ÉLET ANNO: MISS SZOMBATHELY 1930 ÚSZÓTANFOLYAM A VÍZCSEPP ÚSZÓISKOLA szervezésében

Részletesebben

VÁLTOZÓ CSALÁDMODELL KEVESEBBEN VAGYUNK, DE TOVÁBB ÉLÜNK PILLANATKÉP A SZÍNHÁZI ÉVADRÓL LEOMLOTT A KÉKCSEMPÉS

VÁLTOZÓ CSALÁDMODELL KEVESEBBEN VAGYUNK, DE TOVÁBB ÉLÜNK PILLANATKÉP A SZÍNHÁZI ÉVADRÓL LEOMLOTT A KÉKCSEMPÉS 23. ÉVF. 19. SZÁM SZOMBATHELY, 2013. MÁJUS 18. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP VÁLTOZÓ CSALÁDMODELL KEVESEBBEN VAGYUNK, DE TOVÁBB ÉLÜNK PILLANATKÉP A SZÍNHÁZI ÉVADRÓL LEOMLOTT A KÉKCSEMPÉS HIRDETÉS KASZÓ SOMOGY

Részletesebben

KARNEVÁLOZZ, SAVARIA! ÖSSZNEMZETI ADÓTÉRKÉP PÉLDÁS VAS MEGYE EGY FESTÔ, AKI FOTÓZIK INTERJÚ STEKOVICS GÁSPÁR KÉPZÔMÛVÉSSZEL ANNO: VÁNDORLÓ PORCELÁNOK

KARNEVÁLOZZ, SAVARIA! ÖSSZNEMZETI ADÓTÉRKÉP PÉLDÁS VAS MEGYE EGY FESTÔ, AKI FOTÓZIK INTERJÚ STEKOVICS GÁSPÁR KÉPZÔMÛVÉSSZEL ANNO: VÁNDORLÓ PORCELÁNOK 23. ÉVF. 29. SZÁM SZOMBATHELY, 2013. AUGUSZTUS 24. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP KARNEVÁLOZZ, SAVARIA! ÖSSZNEMZETI ADÓTÉRKÉP PÉLDÁS VAS MEGYE EGY FESTÔ, AKI FOTÓZIK INTERJÚ STEKOVICS GÁSPÁR KÉPZÔMÛVÉSSZEL ANNO:

Részletesebben