Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképzõ Kar. Évkönyv 2008

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképzõ Kar. Évkönyv 2008"

Átírás

1 Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképzõ Kar Évkönyv 2008

2 Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképzõ Kar ÉVKÖNYV 2008 SZTE JGYPK HÖK Szeged, 2008

3 Támogatók: SZTE JGYPK Dékáni Hivatal A Szegedi Pedagógusképzõ Kar Hallgatóiért Alapítvány Fiatalok a Dél-alföldi Médiában Alapítvány Hálózat a Szabad Információért Alapítvány Dél-alföldi HEUrégió Pont Egyesület Tisza Volán Rt. Szegedi Közlekedési Társaság Rt. Universitas Szeged Kht. Szerkesztette: Rácz Beáta Borítóterv: Forró Lajos Köszönjük Dr. Homor Géza általános és oktatási dékánhelyettes, Mihály Illésné, a Tanulmányi Osztály vezetõje, Ament Balázs, a Hallgatói Önkormányzat elnöke, Szolgáné Dr. Rózsa Zsuzsanna hivatalvezetõ, Dr. Tóth Szergej ifjúsági és kommunikációs dékánhelyettes segítségét! Nélkülük e kiadvány nem jöhetett volna létre! ISBN SZTE JGYPK HÖK, 2008

4 Juhász Gyula Mit akartam? Kifelé ballag már a vén diák Az életbõl és a melódiák Gyéren zendülnek ajkán s csendesen, De azért még pár nóta megterem. De azért én panasszal nem vagyok, Az Isten napja néha rám ragyog, A csillagok a régi szelidek S hozzám hajolnak lassan a szivek. Mást nem akartam, Isten a tanúm, Elhallgat immár a vád és a gúny, Mivel az értetlenség illetett, Mert úgy szerettem a szegényeket. Magyar szegénység hû költõje, én, Kitartok véled, régi jó remény, Hogy a jövendõ csak nekünk terem S hogy e jövõt építi énekem! Magyar szegénység: véget ér e tél, Lesz még itt szõlõ és lesz lágy kenyér, Az igazság lesz úr e föld felett És az se fáj, hogy én már nem leszek! 5

5 KEDVES TANÁRJELÖLT, KEDVES KOLLÉGA! Mindig örömteli számomra a pillanat, mikor hallgatóinkat elõször üdvözölhetem kollégaként. Hogy mit jelent az oklevél átvétele, mit jelent ma felelõs pedagógusnak, szakembernek lenni? Önök a Juhász Gyula Pedagógusképzõ Karon a tudás mellett megszerezhették annak a felelõsségét is, hogy miként lehet formálni környezetüket. A Pedagógusképzõ Kar hazánk legrégebbi és egyik legkiválóbb tanár- és pedagógusképzõ intézménye. Az itt szerzett tudással Önök azok, akik meghatározzák a következõ generációk képzését, tudásának minõségét, ezáltal a jövõ Magyarországának lépéseit. Ez a kötet, amit búcsúzóul nyújtunk át Önöknek az oklevél mellé, szolgáljon emlékül az itt eltöltött évekre, a karra, az oktatókra, a hallgatótársakra és Önmagukra vonatkozóan. Forgassák ezt a könyvecskét és emlékezzenek arra, hogy milyen volt egykor szegedi tanárképzõsnek lenni. Karunk múltja predesztinálja jövõjét folytatva a tanárképzés több évtizedes hagyományait. Munkájukkal és életükkel öregbítsék hát a Juhász Gyula Pedagógusképzõ Kar hírnevét, segítve és elismerve azok munkáját, akik most útra bocsátják Önöket. Hivatásukhoz sok örömet, kitartást és sikert kívánok! Dr. Galambos Gábor Dékán Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképzõ Kar 6

6 KEDVES VÉGZÕS HALLGATÓTÁRSAIM, LEENDÕ TANÁROK, TANÍTÓK! Eljött a búcsú ideje. Eltelt 4 év az életetekbõl, kaptatok ismerõsöket, barátokat, szerelmeket, tapasztalatot, tudást, nyelvvizsgát és végül, amiért itt voltatok: diplomát! Azért remélem, hogy a tanulás mellett, a vizsgák és szigorlatok árnyékában sikerült megtapasztalnotok, milyen az a Jugyus virtus és részt vettetek a neves, hagyományos kari rendezvényeken, amelyekrõl sok-sok emléket visztek haza. A Juhász Gyula Pedagógusképzõ Kar mindig is kicsit más volt, kicsit jobb, kicsit könnyedebb, kicsit lazább, kicsit lojálisabb, de azt hiszem, minden búcsúzó és itt végzett társam nevében mondhatom, hogy így volt a legjobb! Holnaptól egy másik világba indultok, egy másik életbe, ahol nincs ETR, nincs TO, nincs utóvizsga, nincsenek osztályzatok, mégis minden nap meg kell felelni az elvárásoknak. Ti, akik négy évig a Jugyun tanultatok, biztos vagyok benne, hogy képesek lesztek megfelelni a kívánalmaknak! A múltba pedig ne szomorúsággal, hanem örömmel tekintsetek vissza, gondoljatok azokra az élményekre, amelyek emberré neveltek benneteket! S végül álljon itt Juhász Gyula: És mégis... címû versébõl egy idézet: Köszöntelek, ti bátrak, Ti boldogok, kik az egekbe törnek, Kik vígan nekivágnak Õs rejtelemnek és titkos jövõnek. Ament Balázs Elnök Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképzõ Kar Hallgatói Önkormányzat 7

7 A SZEGEDI TANÁRKÉPZÉS TÖRTÉNETE Elõzmények 1873-ban megkezdi mûködését Budán a Polgári Iskolai Tanítóképzõ Intézet, amely a késõbb kialakult Paedagogium keretében végzi tevékenységét. Mind a férfi, mind a nõi képzõintézet kétéves, két szakcsoportos képzési keretben oktat ban a két intézetbõl lett a Polgári Iskolai Tanárképzõ Fõiskola. Az 1928/29-es tanévtõl a két Polgári Iskolai Tanárképzõ Fõiskolát összevonják, Szegedre helyezik és bevezetik az egyetemmel kooperált polgári iskolai tanárképzést. Az átszervezéssel együtt sor kerül a négyéves, négy szakcsoportos képzés bevezetésére. Az 1929/30-as tanévben megkezdi mûködését a Tanárképzõ Fõiskola Gyakorló Iskolája, amely 1933 és 1944 között kiadja a Cselekvés Iskolája címû i folyóiratot. Magát az iskolát a i közéletben a Cselekvõ Iskola néven ismerik. Az 1933/34-es tanévtõl a fõiskola a négyéves, három szakcsoportos képzésre tér át. A (Pedagógiai) Tanárképzõ Fõiskola Története november 5-én megkezdi mûködését a Szegedi Pedagógiai Fõiskola, amely hároméves, kétszakos és kiegészítõ szakos képzési formában képez általános iskolai tanárokat az általános iskolák alsó- és felsõ tagozata számára. Az augusztus 8-án megjelent szervezeti szabályzat értelmében a fõiskola az 1949/50-es tanévtõl csak az általános iskolák felsõ tagozata számára képez tanárokat. 8

8 Az 1950/51-es tanévtõl a fõiskola a kétéves, két- illetve egyszakos képzésre tér át októberében megjelenik a Népköztársaság Elnöki Tanácsának évi 21. számú törvényerejû rendelet a i fõiskolák létesítésérõl. Az 1954/55-ös tanévtõl a i fõiskolákon a hároméves, kétszakos képzést vezetik be nyarán a minisztérium megszünteti a Budapesti Pedagógiai Fõiskolát, jogutódjául a Szegedi Pedagógiai Fõiskolát teszi meg. Az 1962/63-as tanévtõl a minisztérium a Pedagógiai Fõiskola elnevezést Tanárképzõ Fõiskolára módosítja nyarán a minisztérium megszünteti a Szegedi Felsõfokú Tanítóképzõ Intézetet. Az épületet a Fõiskola kapja meg, ahová több tanszék költözik át szeptemberében felépül a fõiskola 305 férõhelyes önálló kezelésû kollégiuma, a Teleki Blanka Kollégium. Az 1964/65-ös tanévtõl a négyéves, kétszakos képzési forma bevezetésére kerül sor. Juhász Gyula Tanárképzõ Fõiskola október 5-én rendezi meg a Szegedi Tanárképzõ Fõiskola mûködése 100 éves évfordulójának ünnepségeit, együtt a tanárképzõ fõiskolák 25 éves mûködésének ünnepségeivel. A Szegedi Fõiskola ez alkalommal veszi fel Juhász Gyula nevét ban a Közmûvelõdési Klub létrehozása után megszervezik a Tamási Áron Klubot ban felépül a Topolya soron a fõiskola sportcsarnoka. Az 1989/1990-es tanévtõl bevezetett tanterv a képzés sokféleségét biztosítja több új szakképzési forma lehetõvé tételével. 9

9 1990. február 26-án megalakul a Szegedi Felsõoktatási Intézmények Tanácsa, melynek a fõiskola is tagja május 15-én hozzák létre a Juhász Gyula Alapítványt az erdélyi hallgatók anyagi támogatása céljából. Az elsõ hallgatók az 1990/91-es tanévben kezdik meg tanulmányaikat február 21-én a Fõiskolai Tanács elfogadja a Szegedi Universitas célkitûzését, szervezeti kereteit és felépítését. A közös nyilatkozat március 14-én jelenik meg június 5-én a Fõiskola aláírja a szerzõdést a volt Tanítóképzõ Intézet (Hámán Kató utca) épületének visszaadásáról a Miasszonyunkról Nevezett Szegény Iskolanõvéreknek, s egyúttal elkészül az elhelyezési terv a volt laktanya, illetve a Szilléri sugárúti volt általános iskola épületébe november 9-én az egyetem és a fõiskola aláírja az egységes tanárképzéssel összefüggõ szervezeti együttmûködés alapelveit október 10-én a Fõiskolai Tanács elfogadja a Szegedi Egyetemi Szövetség létrehozásának koncepcióját október 12-én a Fõiskolai Tanács döntést hoz az egyes tanszékek intézeti egységekké való szervezésérõl január 17-én a fõiskola elküldi a Magyar Rektori Konferencia elnökének szándéknyilatkozatát a Szegedi Egyetemi-Fõiskolai Szövetséghez történõ csatlakozásról szeptember 17-én a Fõiskolai Tanács határozatában kimondja, hogy egyetért azzal, hogy a Szegedi Egyetem december 31-tõl kezdve kari tagozódású egységes egyetemként mûködjék. A Juhász Gyula Tanárképzõ Fõiskola két karra tagozódva integrálódjék a Szegedi Egyetembe június 30-án a Fõiskolai Tanács ismét állást foglal az integrációval kapcsolatban, kimondja annak támogatását s azt, 10

10 hogy az integrációt olyan átmeneti jellegû, önálló jogi személyiséggel rendelkezõ, saját mûködési szabályzattal rendelkezõ társulási formának tartja, amelyben a tagintézmények megtartják autonómiájukat december 17-én a Fõiskolai Tanács döntést hoz a kreditrendszerû képzés bevezetésének elõkészületeirõl márciusában a Szegedi Universitas Egyesülés alapító tagjai a Szegedi Felsõoktatási Szövetség létrehozására társulási szerzõdést kötnek. Ennek vezetõ szerve a szenátus, amelyben a fõiskolát 4 fõ képviseli március 10-én az országgyûlés a fõiskola többszöri felterjesztése után dönt a megszüntetett tanítóképzés újraindításáról, s így engedélyezi a fõiskolán a tanító szakos képzés megszervezését szeptember 1-jei hatállyal. Az 1998/99-es tanévben végzett hallgatók 1999 júniusában kapnak utoljára olyan diplomát, amelyen a Juhász Gyula Tanárképzõ Fõiskola neve szerepel. A jövõ évtõl már a Szegedi Tudományegyetem által kibocsátott oklevelet kapják a végzettek ban végez az az évfolyam, amely elõször a kreditrendszerû képzésben kezdett novemberében a hazai tanárképzés elindulásának 130. és a képzés Szegedre helyezésének 75. évfordulójáról nagyszabású jubileumi ünnepség keretében emlékezik meg a JGYTFK. A 2003/04-es tanévben elõször vehetik át a hallgatók diplomájukat a hagyományteremtõ fõiskolai talárban. A 2006/07-es tanévben elindulnak az elsõ BA és Bsc szakok, valamint az óvodapedagógus szak elsõ évfolyama. 11

11 A Juhász Gyula Pedagógusképzõ Kar Története január 1-tõl a kar új neve: SZTE Juhász Gyula Pedagógusképzõ Kar. A 2007/08-as tanévben a kar 12 alapképzési és 16 felsõfokú szakképzési szak gazdája április 10-én a kar megrendezi az SZTE JGYPK Tudományos és Mûvészeti Mûhelyei 2007 (Új utakon a pedagógusképzõ kar) címû konferenciát, melyen több szekcióban a kar közel 100 oktatója és tudományos munkatársa tart elõadást ben a Kar Tanácsa támogatja az SZTE Juhász Gyula Gyakorló Általános Iskolája és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézménye alapító okiratának módosítását. 2007/08-ban a kar több mint tíz második tanári szakképzettséget adó mesterszakot akkreditáltat szeptemberében új tartalommal, átszervezett tanszékekkel és szakcsoportokkal 10 új intézet kezdi meg mûködését májusában újabb mesterképzések akkreditálása. 12

12 BÚCSÚZUNK A JUGYUTÓL Bár mondják múlnak a gyermekévek Ki ne emlékezne azokra a pillanatokra, amikor mindannyian az sms-t vártuk, hogy megtudjuk, melyik felsõfokú intézménybe nyertünk felvételt, hova volt elég a felvételi pontszámunk? Juhász Gyulások lettünk mondtuk mindenkinek (a becézett Jugyus verziót akkor még nem ismerve)! Nekünk sikerült, tagjai lettünk egy szociológiai értelemben vett közösségnek, kortárs csoportnak, amely minden bizonnyal meghatározza az elõttünk álló éveket. Mindannyian formálódtunk, csiszolódtunk ezen évek alatt, gyerekekbõl felnõtté váltunk, miközben mindig visszatérhettünk a gyermeki lét állapotába. Megtanultunk önálló döntéseket hozni, meg kellett tanulnunk viselni ezek következményeit, egyszóval felkészültünk a teljes önállósodásra, arra, hogy ezentúl önmagunk urai legyünk, saját sorsunkat a kezünkbe vegyük, belevessük magunkat a nagybetûs életbe. Nincs visszaút A sikeres felvételivel és beiratkozással elkezdõdtek egyetemi éveink. Azok a bizonyos legszebbnek kikiáltott évek, amikor mindennek meg kellett vagy kellett volna történnie velünk, ami az életben a szabadságot, a fiatalságot, a szórakozást, a siker elsõ lépéseit hivatott sugallani. Remélem, mindenkinek sikerült megélni ezeket a pillanatokat, és egyikõtök sem távozik emlékek, ismerõsök, barátok, szerelmek, na és persze tudás nélkül! A vizsgaidõszakok, a hiper-szuper technológiai újítások (ETR, leckekönyv megszüntetése), a minden mindig értünk és nekünk történik események biztosan örök emlékek maradnak bennünk. A Tanulmányi Osztályon eltöltött hosszú idõk, ami alatt garantáltan mindenki megbánta minden bûnét; az oktatók felkutatása, mint egy régészeti kutatás, aminek célja, hogy egyetlen elfeledett jegyet bevéssenek az indexbe az utókor számára és felvigyék az ETR-be; az egy idõpontra és több tanár vezetésével meghirdetett kurzusok a nem létezõ tantermekben; a mindenki másképp hallotta, értette és tudja történetek, rémhírek és hiedel- 13

13 mek ezek mind elengedhetetlenek voltak ahhoz, hogy igazi egyetemi állampolgárok, igazi Jugyusok lehessünk. Új mesék nem várnak reánk Egy rendszer részeseként megtapasztalhattuk, milyen kihívásokkal kell szembenéznünk majd az életben. Az ÉLET nem lesz olyan mesés, mint az itt töltött néhány év. Egy tökéletes világból kikerülõ ember az elsõ akadálynál megtorpan, visszafordul, vagy talán olyannyira összezavarodik, hogy kilöki magából a társadalom és deviánssá válik. Mi biztosan megálljuk a helyünket, biztosak lehetünk önmagunkban, a tudásunkban. Bizonyíték erre az a számtalan ember, aki a Juhász Gyula Pedagógusképzõ Karon végzett, akik megállták a helyüket, legyen szó családról, munkahelyrõl vagy épp karrierrõl. Diplománk megszerzése után nekünk is meg kell mutatnunk, hogy honnan jöttünk, kik vagyunk és hova vezet az utunk. Van mégis csillagfényû álomvilág Életünk egy szakasza lezárult, de emlékeinket továbbvisszük. Az elsõ pillanatképek között gólyatábori sártenger, felsorakozott gólyák vízbefutása, csoporttársak megismerése, barátságok kialakulása villan fel. Pár hónappal késõbb már a Gólyabál gólyaesküjének dallama csendül fel fülemben. Szenzációs kari rendezvények sorozatán vehettünk részt a néhány év alatt, amelyeket nem volt szabad kihagyni (Fürdõ Partyk, Lampionos és Jeges Estek). Nem feledkezhetünk meg az Országos Közmûvelõdési Konferenciáról és a Trapp-napról sem, amelyeken a szakmai dolgok mellett a szórakozás helyetkapott. Valamint a Szakestek sokaságáról, ahol megismerkedhettünk tanárainkkal az intézményen kívül. A megszámlálhatatlan kari bulik mellett már csak a legnagyobb rendezvényrõl nem esett szó, a Juhász Gyula Napokról. Csapatok küzdése a király lányának kegyeiért, 3 nap önfeledt szórakozás vetélkedõkkel és koncertekkel színesítve, amellyel minden évben megmutattuk az SZTE más karainak és Szegednek, hogy milyen is a Jugyus virtus. Ezek a bulik csak nekünk szóltak, értünk voltak! Raktározzuk el a képeket és emlékezzünk a szépre! 14

14 De azt gyermekünk álmodja tovább Az intézmény falai közül kilépve átkerülünk egy olyan rohanó, versengõ, célorientált és teljesítményközpontú világba, ahol meg kell állnunk a helyünket, de biztosak lehetünk benne, hogy itt megkaptuk azt a tudást, amivel kellõ magabiztosság, talpraesettség, kitartás és éberség mellett önálló életet kezdhetünk, immár függetlenül a szülõktõl, az eddigi kötelékektõl. Kezdetét veszi egy eddig ismeretlen hajsza a mindennapokért, a mindennapokban. Ehhez sok sikert, kitartást, szerencsét és erõt kívánok Nektek! Persze nem mehetünk el búcsú nélkül. Ezúton szeretnénk köszönetet mondani hallgatótársaim nevében a Juhász Gyula Pedagógusképzõ Karnak, oktatóinknak, a Tanulmányi Osztálynak, mindazoknak, akik értünk voltak és azért, hogy olyan sikeres, életerõs és kitartó felnõtteket neveljenek belõlünk, akik megállják majd a helyüket az intézmény falain kívül is. Köszönjük! Rácz Beáta szakos hallgató 15

15 VÉGZÕS HALLGATÓK 2008 Ábelné Winkler Diána Erzsébet rekreáció Abonyi Andrea Zsófia -francia Ács Zsuzsanna -német Acsai-Varga Emerencia tanító Ádám Erzsébet német Adamik Renáta francia- Ágoston Gábor Zsoltné Ágoston Gézáné Agyagási Anna német Albertus László István informatikus könyvtáros Alföldi Albert Almási Ágnes Almási Jenõ Almási László számítástechnika Alpár Zsolt számítástechnika-technika Ámon Márta történelem András Judit magyar- Angeliné Szégner Katalin Anschau Annamária (egyetemi) Antal János számítástechnika Antal Zita tanító Antal Zoltán -számítástechnika Arany Renáta kémia Aranyiné Csalánosi Csilla Piroska magyar Aranyiné Varga Erika informatikus könyvtáros Aranyné Molnár Tímea (egyetemi) Aranyosiné Rózsa Szeréna Arató Eszter magyar- Aratóné Németh Rita Árgyelán Csaba 16

16 Árpádfalvi Edina Árvai Aliz Aszódi Csaba Asztalos Annamária Atkáry Dóra Bagaméri Nóra Bagdi Orsolya Bajuszné Juhász Annamária Bakai Tamás Bakainé Sipos Ivett Bakaity Dóra Bakó Eszter Bakosné Braun Márta Balasi Gábor László Balassa Katalin Balázs Bernadett Balázs Katalin Balázs Kitti Balázs Réka Bali Adél Bálint Brigitta Bálint Helga Bálint Orsolya Balkovics Ildikó Báló Péter Báló Szabina Erika Balog Gabriella Balog Helga Balogh Bernadett Balogh Boglárka Balogh Dávid Balogh Renáta számítástechnika testnevelés-rekreáció francia- földrajz-informatikus könyvtáros (egyetemi) -történelem fizika testnevelés-rekreáció földrajz-történelem magyar-történelem testnevelés testnevelés gyógy-tanító -rajz -egészségtan-tanár -magyar tanító -történelem magyar- földrajz-történelem földrajz-történelem rekreáció magyar- 17

17 Balogh Zita Mária Baltás Mária Ilona Bánki Tamás Banos Olga Mónika Bányai Erzsébet Baranyiné Szilágyi Gabriella Barcsai Mária Barka Nikoletta Bárkányi Tibor Barna Anita Barsi Boglárka Barta Zoltánné Bartalosné Szántó Adrienn Bartha Ilona Bartóki Liliána Bartucz Tímea Bata Szilvia Bátor Csenge Ildikó Battancs István Battyányi Róbert Tamás Bayer Erika Bedõ Levente Beke András Belájszki Nevenka Belláné Kis Éva Bélteki Natália Bencés Márta Bende Anita Béndek Dorina Benkõ Bernadett Katalin Benkõ Margareta Lívia Benus Nikolett informatikus könyvtáros biológia testnevelés-rekreáció olasz testnevelés-rekreáció -történelem (egyetemi) (egyetemi) francia-magyar német testnevelés-rekreáció számítástechnika-technika informatikus könyvtáros testnevelés magyar-rajz német gyógy-tanító német -orosz 18

18 Berczi Viktor -történelem Bere Ágota Bereczné Csörögi Györgyi Csilla Berényi Tibor román-testnevelés Béres Edina Zsuzsanna -technika Berezvai Kata -könyvtár Bernáth Zsolt Berta Tímea Regina magyar Bertáné Zsótér Judit Berzéné Bezdán Katalin Erika Biacsi Anna -német Bierbauer Rita Anikó Bikádiné Timár Gyöngyi Bíró Zoltánné kémia Bobvos Mihály János Boda Henrietta francia-magyar Boda Péter német Bódiné Gárdián Tünde Bodnár Renáta tanító Bodnárné Dezsõ Judit Katalin Bodnárné Oláh Gyöngyi Gabriella Bodor Ferenc -rajz Bohner Virág Bokor József Bokrossy Zoltán Boldizsár Tímea Katalin technika Boneczné Bakó Anikó Boór Noémi Anita gyógy- Borbély István Jánosné Borbélyné Budai Renáta Borghi Erika Boromiszáné Szabó Éva Csilla 19

19 Boronyák Péterné Boros Gáborné Boros Istvánné Boros Sándor Borosné Laskovicz Ildikó Borovicsné Varga Zsuzsa Borsné Horváth Ildikó Botyánszki Sára Bozóné Tóth Katalin Bozsókiné Polgár Ildikó Börcsök Roland Börcsökné Füleki Lívia Bötsch Szilvia Briezsnyik Ágnes Bubla Éva Buchberger Réka Buchnitz Gabriella Búcsú Alinda Budai Erzsébet Bukorné Kovács Beáta Bukovicsné Nagy Judit Bullás Gáborné Bures Tamás Burján Ervin Györgyné Bús Judit Busáné Csengeri Judit Buzás Andrea Büky Beáta Éva Cornea Zsolt Curpás János Czakó Éva Czégény Tünde (egyetemi) testnevelés-rekreáció inf. könyvtáros- informatikus könyvtáros német nemzetiségi matematika-számítástechnika rajz francia- testnevelés-rekreáció -rajz fizika (egyetemi) fizika 20

20 Czentye Józsefné Czere Katalin Czifrák Csaba Czirják Rudolf Czirok Sándor Zoltán Czomba Anikó Czudor Lászlóné Czuhorka Zoltán Czvik Szilveszter Csáki Réka Csákiné Fehér Éva Csamangó Ferenc Csanádiné Halmos Melinda Csányi József László Csarudzsics Mária Császár Beáta Anna Császár Mónika Csatordai Zsuzsanna Cseh András Cseh László Istvánné Cseh Lászlóné Cseh Mária Csehó-Kovács Lajos Csekõ Izabella Csendes Melinda Csengõdi István Csépes Katalin Cserényi Szilvia Bernadett Cseri Anita Csertánné Siki Erzsébet Csetneki Anna Csetvei Gyõri Gabriella számítástechnika rajz -történelem -történelem magyar kémia- matematika - magyar tanító informatikus könyvtáros-történelem német-történelem magyar-történelem testnevelés-rekreáció informatikus könyvtáros-magyar gyógy- gyógy- matematika 21

21 Csíkos Gábor Roland Csillik László Csiszár György Pál Csiszér Ferenc Norbert Csizmadia Erika Irén Csorba Gábor Csorba József Csökmei Enikõ Csukáné Kõhalmi Eszter Csumpilla Norbert Csurgóné Benkõ Zsuzsa Csúriné Németh Éva Katalin Dabi Katalin Dajka Gyöngyi Darai Csilla Darida Ivett Dávid Orsolya Dávid Zoltán Deák Orsolya Deák Tamás Deffentné Földváry Zsuzsanna Deme Zita Demeter Margit Dénes Edina Dénes Gábor Dénes István Dénes József Sándorné Désy Ágnes Devosa Iván Dézsi Szilvia Diószegi Andrea Dobó Csaba számítástechnika számítástechnika tanító német nemzetiségi- tanító matematika-számítástechnika testnevelés gyógy-tanító számítástechnika-technika német nemzetiségi testnevelés -testnevelés magyar-tanító technika matematika-technika (egyetemi) testnevelés-rekreáció számítástechnika (egyetemi) informatikus könyvtáros informatikus könyvtáros 22

22 Dobos Eszter Erzsébet magyar-történelem Dobsa Diána (egyetemi) Dognai Nikolett német Domokos Réka gyógy- Domonkos Kálmán Krisztina Dömötör Alexandra Dönczi Izabella Dr. Dimákné Demeter Krisztina Dr. Dombay Stefan Dr. Hegyiné Szabó Szilvia Katalin magyar Dr. Kucsera Józsefné Dr. Megyeriné Takács Mária számítástechnika-technika Dr. Molnár Lászlóné Dr. Paposné Kis Gyöngyi Dr. Payerné Vitális Katalin Lídia földrajz Dr. Vargáné Gazsó Gyöngyi Dr. Kósa Edit számítástechnika Drozdik Dolli Duba Diána testnevelés-rekreáció Dubai Brigitta Dudás Anita - Dudás Annamária német nemzetiségi Dunai Jánosné Ecsédi Edit matematika- Eged Szandra Veronika Egervári Zsuzsanna biológia-egészségtan-tanár Egri Andrea -francia Egri Mariann Ékes-Benke Ágnes német-számítástechnika Elekes Mariann gyógy- Elekiné Macsányi Melinda informatikus könyvtáros Eleméry Szilvia 23

23 Emih-Kriston Genovéva Enyediné Udvardy Erzsébet Eördögh Sára Erben Mariann Erdeiné Domonkos Anikó Éri Elemér Erney Boglárka Ézsiás Helga Zsuzsanna Fábián Krisztina Fábián Réka Mária Fábos Katalin Fajó Csilla Faragó Henriett Faragó Ibolya Klára Fári György Farkas Ádám Farkas Andrea Zsuzsanna Farkas Gabriella Farkas Györgyi Klaudia Farkas Hajnalka Farkas Imola Borbála Farkas Izolda Farkas Márton Farkas Melinda Farkas Tiborné Farkas Zsuzsanna Farkasné Lovas Ágnes Farkasné Vaspöri Veronika Farmasi Erika Fazakas Izabella Fazekas Ildikó Fazekas Krisztina rekreáció rajz magyar-rajz testnevelés-rekreáció rajz gyógy- olasz- földrajz-testnevelés (egyetemi) gyógy- -szlovák nemzetiségi rekreáció - német-rajz 24

24 Fazekasné Kis Ilona (egyetemi) Fehér Mária Csilla -számítástechnika Fehér Tiborné Fehér Zsuzsanna magyar Fehér Zsuzsanna Fehér Zsuzsanna -inf. könyvtáros Fehérvári Andrea Fehérvári István Fejes Anita Fejes Szilvia Fejesné Császár Éva német Fejesné Magyar Emese Fekécs Georgina francia-történelem Fekete Andrásné Fekete Anita inf. könyvtáros- Fekete Beatrix történelem Feketéné Csikós Szilvia Feketéné Dánfi Krisztina Szilvia Feketéné Monostori Melinda olasz Feketéné Nagy Magdolna Ferenci Ferencné Ferenczi Károly -számítástechnika Ficze Gabriella francia-testnevelés Ficzere Enikõ Erzsébet számítástechnika Filipinyi Noémi - Fintáné Piti Julianna Flajsz Erika tanító Fodor Imre Fodor Imréné informatikus könyvtáros Fodor Julianna Fodor Katalin Ibolya számítástechnika Fodorné Bajor Borbála Ágota francia 25

25 Fogas Mária Anna Fojtekné Andor Melinda Zsuzsanna Forgácsné Hegedûs Zsuzsanna Forgóné Balogh Erika Fóriánné Rimaszombati Anikó Róza Forka Ágnes Forka Edit Forró Ágnes Fõdi Rita Földesi Laura Földháziné Szabó Csilla Földi Ferenc Földinszki Janka Földváriné Pergel Andrea Fördõsné Papp Ágnes Franczia Péter Frank István Frankné Galló Tünde Friebertné Irk Hajnalka Fuchs Attila Fulajtár Anett Füle Gyula Fülöp Zsolt Fülöpné Jelenik Zsuzsanna Fûz Jenõné Füzi Gabriella Gaál Kornél Gábor Anikó Gábor Annamária Gábor Lajosné Gál Csilla Annamária Gál Szilvia magyar -tanító -német informatikus könyvtáros magyar-rajz magyar számítástechnika-technika rajz inf. könyvtáros- testnevelés-rekreáció testnevelés-rekreáció matematika (egyetemi) földrajz-környezetvédelem számítástechnika magyar- informatikus könyvtáros 26

26 Gálik Zoltán Józsefné Gallai Virág Gálné Árvai Judit Galó Orsolya Éva Gályász Attila Gáncsos Katalin Garabné Petri Alexandra Garajszki György Garamvölgyi Gréta Gavács Blanka Gazdagh Magdolna Gazsovics Judit Géczi Bettina Gelencsér Lászlóné Geleta Péter Zsolt Geleta Zsanett Gelle Orsolya Gémesné Huszka Ildikó Gera János Gera Zsófia Edit Geréné Dunaháti-Vas Márta Gersei Zsolt Gerzsenyi Ferencné Gila Ferenc Gila Olga Godó Zsuzsanna Gombkötõ Zsuzsanna Gombos Gabriella Zsuzsanna Gombos Zsolt Imréné Gonda Zsuzsanna Gondos Judit Górnagy Gyula orosz magyar tanító rajz szakos nevelõ -rajz -történelem -számítástechnika olasz számítástechnika német -történelem francia-magyar gyógy-tanító rajz ének-zenetanár-rajz 27

27 Göblyös Mária Katalin Gõgös Eleonóra Gõsi Csaba Graszl Szilvia Gizella Grecsó Erzsébet Gróf Ilona Gulyás Diána Gulyás Gabriella Gulyás Mihályné Gulyás Nóra Guth Györgyi Klara Guti János Kornél Gyalog Attila Gyarmat Zoltán Gyarmati Károly Gyikó Zoltánné Gyóni Julianna Györgyi László Györgyiné Felföldi Éva Gyõri Gabriella Gyõri László Gyugel Gabriella Gyurgyik Tímea Gyuricza Szilvia Gyuricza Terézia Gyurik Erika Gyuris Dávid Gábor Hadi Gáborné Hágen András Hajas Andrea Hajdu Csaba Hajdu Edit -inf. könyvtáros -matematika -rajz matematika -rajz -román nemzetiségi (egyetemi) -számítástechnika rajz-számítástechnika fizika történelem -testnevelés informatikus könyvtáros testnevelés-rekreáció -történelem földrajz-történelem földrajz-környezetvédelem (egyetemi) 28

28 Hajdu Szilvia Ivett Hajnal János Haklik József Attiáné Halács Mónika Halák Miklósné Halápi Violetta Halasiné Csúzdi Anna Halminé Nagy Edina Halmos Rózsa Harangozó Andrea Harcosné Rab Rita Hargitai Henriett Katalin Harnóczi Erika Hárs Anna Harsányi Gergely János Haumann Anett Havasi Tamás Hegedûs Alexandra Hegedûs Edina Hegedûs Gábor Hegedûs József Hegedûs József Hegedûs Nikolett Hegedûs Szilvia Hegedûs-Barna Judit Anna Hegedüsné Szojkó Tünde Hegedûsné Varga Ilona Hegyes Norbertné Heil Adrienn Héjjasné Szitás Ágnes Hell Balázs Hellerné Karl Ágnes -történelem magyar-tanító inf. könyvtáros- környezetvédelem - informatikus könyvtáros-magyar (egyetemi) -orosz matematika-számítástechnika -német informatikus könyvtáros biológia tanító történelem tanító történelem német nemzetiségi kémia 29

29 Herbert Tímea Hercz Csilla Hermánné Nagy Henriette Herwerth Brigitta Hevesi Tiborné Hevesi-Nagy Anikó Hidvégi Imre Higi Emese Himer Ágota Hivessy Edina Hlavács Kitti Hoffmann Hajnalka Beatrix Holló Éva Horák Andrásné Horváth Anikó Horváth Árpád Miklós Horváth Éva Horváth Gábor Horváth György László Horváth Józsefné Horváth Katalin Horváth Lívia Horváth Mariann Horváth Noémi Horváth Réka Horváth Sándor Horváth Zita Horváthné Fazekas Erika Horváthné Halász Klára Hõgye Valéria Hrabovszki Ildikó Hrivnák Mária Andrea számítástechnika-technika rajz ének-tanító tanító rekreáció rekreáció földrajz-környezetvédelem számítástechnika matematika inf. könyvtáros- (egyetemi) tanító informatikus könyvtáros-történelem földrajz-német biológia számítástechnika-technika (egyetemi) magyar-rajz számítástechnika matematika-technika 30

30 Hrutka Ágnes Hudák Olivér Hunya Roland Hurton Katalin Erzsébet Huszka Zoltánné Huszti Katalin Huth Anna-Mária Hüse Julianna Hyc Tamás ifj. Igaz László Ignácz Róbert Illés Gábor Illés Imre Illés-Németh Zsófia Ilyés Albert Incze Orsolya Isépy Anna Mária Istenes Adél Ivaskó István Jacsó Zoltánné Jáger Richárd László Jakab Ágnes Andrea Jakab Emese Tímea Jakusovszki Tibor Jámbor Irén Jámbrik Attila Imréné Janacsek Márta Jankó Emese Jankovics István Janowszkyné Farkas Réka Jászkuti Gábor Jávorné Kerkay Renáta -testnevelés kémia testnevelés-rekreáció magyar számítástechnika-technika informatikus könyvtáros biológia-földrajz matematika-számítástechnika matematika informatikus könyvtáros magyar testnevelés-rekreáció orosz magyar magyar gyógy- testnevelés-rekreáció 31

31 Jenei Anita Jenei Imre Jenõfi Katalin Jernei Viktória Jónás Mónika Joó Ferenc Zoltán Joó Piroska Jordanidisz Nikosz Józsa Viktor Gyula Juhász Ágnes Juhász Barbara Juhász Dolli Juhász Erika Juhász Magdolna Irén Juhász Tímea Juhászné Kurucz Edit Juhászné Tálas Tímea Kacsinta Zsolt Kádár Eszter Éva Kádár-Németh János László Kádár-Németh János Lászlóné Kajtár Szilvia Kala Kornél Kalamár Norbert Kalászi Balázs Kállai Zoltán Kálmán Andrea Kalmár Edit Kalmár Viktória Kalocsai Rita Kámán Anita Karácson Zoltán informatikus könyvtáros-magyar matematika-számítástechnika -technika földrajz fizika-matematika -inf. könyvtáros tanító -technika gyógy számítástechnika (egyetemi) -rajz -számítástechnika földrajz-környezetvédelem rekreáció -technika magyar-történelem orosz 32

32 Karaszi Csaba Kardos Gábor Kardos Ildikó Kardos Szilvia Kardosné Korom Éva Kardosné Pataki Mónika Károlyi Sándor Kárpáti Zoltán Karsai Beáta Anett Kaszai Éva Katona Csaba Katona Gabriella Katona Istvánné Katona Judit Katonáné Simon Éva Kékes Szabó Marietta Kelemen András Kelemen István Ferenc Kelemen Mária Kelemenné Molnár Ildikó Kemény Alíz Kenéz Éva Kenézné Kopornyik Judit Kerek Marianna Kerékgyártó Tímea Kerényiné Piros Gabriella Kerepes Miklós Levente Kereszturiné Haász Marianna Kernya János Gábor Kertész Tünde Kéry Orsolya Kesjár Andrea számítástechnika-technika számítástechnika ének-ének karvezetés tanító földrajz-környezetvédelem számítástechnika-technika (egyetemi) tanító (egyetemi) -technika testnevelés -rajz -magyar magyar-történelem technika informatikus könyvtáros számítástechnika-technika (egyetemi) történelem informatikus könyvtáros-történelem 33

33 Király Edit Király Mária Király Mónika Király Róbert Kiriné Németh Krisztina Kis Brigitta Kis Katalin Kis Tamás Tibor Kismárton Dóra Kisné Kispéter Ágnes Kisné Tõzsér Ibolya Kiss Andrea Kiss Anikó Kiss Brigitta Márta Kiss Erzsébet Kiss Éva Mária Kiss Gyuláné Kiss Ivett Kiss Katalin Kiss Klára Kiss László Árpád Kiss Mónika Ágnes Kiss Mónika Mária Kiss Orsolya Kiss Román Kiss Viktória Kiss Zsuzsanna Kissné Megyesi Mónika Kiszely Zoltánné Kiszin Zsófia Melinda Klam László Klapka Judit földrajz-rajz testnevelés-rekreáció - -rajz gyógy-tanító német tanító tanító -német tanító -orosz (egyetemi) tanító testnevelés-rekreáció 34

AZ apor Vilmos katolikus

AZ apor Vilmos katolikus 1 AZ apor Vilmos katolikus iskolaközpont emlékalbuma 2008 2 3 Előszó Az igazság mindig egyszerűen szól Örömmel és szerényen nyújtom át mindenkinek iskolaközpontunk felszentelésének 15. évfordulóján fénykép-emlék

Részletesebben

FAI_2009_6.qxd 2009.03.15. 18:44 Page 1. A Felsõvárosi Általános Iskola 25. éves jubileumi évkönyve

FAI_2009_6.qxd 2009.03.15. 18:44 Page 1. A Felsõvárosi Általános Iskola 25. éves jubileumi évkönyve FAI_2009_6.qxd 2009.03.15. 18:44 Page 1 A Felsõvárosi Általános Iskola 25. éves jubileumi évkönyve FAI_2009_6.qxd 2009.03.15. 18:44 Page 2 FAI_2009_6.qxd 2009.03.15. 18:44 Page 3 Gyöngyös 2009 FAI_2009_6.qxd

Részletesebben

2007/2008. szeptember 2007. Bemutatjuk az új, izgalmas Amway Boutique kollekciót

2007/2008. szeptember 2007. Bemutatjuk az új, izgalmas Amway Boutique kollekciót MAGAZIN AMWAY FÜGGETLEN VÁLLALKOZÓKNAK ÉS TÖRZSVÁSÁRLÓ PLUSZ STÁTUSÚ TAGOKNAK szeptember 2007 2007/2008 Bemutatjuk az új, izgalmas Amway Boutique kollekciót AMWAY HUNGARIA KFT. FRISSÍT. KÍMÉ LE TES. KÉNYEZTET

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR ÁLTALÁNOS ORVOS SZAK TÁJÉKOZTATÓ 2014-2015. TANÉV DEBRECEN,

DEBRECENI EGYETEM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR ÁLTALÁNOS ORVOS SZAK TÁJÉKOZTATÓ 2014-2015. TANÉV DEBRECEN, DEBRECENI EGYETEM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR ÁLTALÁNOS ORVOS SZAK TÁJÉKOZTATÓ 2014-2015. TANÉV DEBRECEN, 2014. Tartalomjegyzék A DEBRECENI EGYETEM TÖRTÉNETI HÁTTERE...3 A ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR

Részletesebben

1. FEJEZET A DEBRECENI EGYETEM TÖRTÉNETI HÁTTERE

1. FEJEZET A DEBRECENI EGYETEM TÖRTÉNETI HÁTTERE GYÓGYSZERÉSZ SZAK 1 1. FEJEZET 1. FEJEZET A DEBRECENI EGYETEM TÖRTÉNETI HÁTTERE A Debreceni Egyetem történeti háttere Debrecen felsőoktatásának gyökerei a 16. századig nyúlnak vissza: 1538-ban alapították

Részletesebben

január 2007 ÚJ ÜGYVEZETŐ GYÉMÁNTJAINK ALOIS ÉS SISSY PETRA SZUCHAR AMWAY HUNGARIA KFT.

január 2007 ÚJ ÜGYVEZETŐ GYÉMÁNTJAINK ALOIS ÉS SISSY PETRA SZUCHAR AMWAY HUNGARIA KFT. MAGAZIN AMWAY FÜGGETLEN VÁLLALKOZÓKNAK ÉS TÖRZSVÁSÁRLÓ PLUSZ STÁTUSÚ TAGOKNAK január 2007 ÚJ ÜGYVEZETŐ GYÉMÁNTJAINK ALOIS ÉS SISSY PETRA SZUCHAR AMWAY HUNGARIA KFT. ARTISTRY TIME DEFIANCE BŐRFESZESÍTŐ

Részletesebben

GIMNÁZIUM ÉVKÖNYVE A 2007-2008. ISKOLAI ÉVRÕL

GIMNÁZIUM ÉVKÖNYVE A 2007-2008. ISKOLAI ÉVRÕL A KAPOSVÁRI táncsics MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉVKÖNYVE A 2007-2008. ISKOLAI ÉVRÕL AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK 201. ÉVÉBEN 2009 Corvin nyomda kft. Felelõs szerkesztõ: berend judit könyvtáros Szerkesztés, nyomdai elõkészítés:

Részletesebben

ARANYALBUMA 2009/2010

ARANYALBUMA 2009/2010 XVIII. kerületi Pedagógiai Intézet és Helytörténeti Gyűjtemény 1181 Budapest, Kondor Béla sétány 10. Tel.: 295-08-77 E-mail: titkarsag@pihgy.hu A XVIII. kerületi tanulmányi versenyek legjobbjainak ARANYALBUMA

Részletesebben

Az új Optimális Egészségközpont

Az új Optimális Egészségközpont Magazin Amway független vállalkozóknak és törzsvásárló plusz státusú tagoknak Amway Hungaria Kft. 2006. május Az új Optimális Egészségközpont megnyitását ünnepeljük Részletek a 19. oldalon COLLECTION 003

Részletesebben

Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola

Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola 2011 Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola Kiadja: Felelős kiadó: Szerkesztő: Számítógépes szerkesztő: Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola Szilágyi István

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR ÁLTALÁNOS ORVOS SZAK TÁJÉKOZTATÓ 2013-2014.

DEBRECENI EGYETEM ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR ÁLTALÁNOS ORVOS SZAK TÁJÉKOZTATÓ 2013-2014. DEBRECENI EGYETEM ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR ÁLTALÁNOS ORVOS SZAK TÁJÉKOZTATÓ 2013-2014. TANÉV DEBRECEN, 2013. Tartalomjegyzék A DEBRECENI EGYETEM TÖRTÉNETI HÁTTERE...2

Részletesebben

40 ÉVES AZ OROSHÁZI 3. SZ. ÁLTALÁNOS ISKOLA

40 ÉVES AZ OROSHÁZI 3. SZ. ÁLTALÁNOS ISKOLA 40 ÉVES AZ OROSHÁZI 3. SZ. ÁLTALÁNOS ISKOLA É N E K Z E N E T A G O Z A T A K Ö S Z Ö N T Õ Amikor Petõfi Sándor elolvasta a Toldit, levelet írt Arany Jánosnak, amelyben többek között a következõt írta:

Részletesebben

Arany Évkönyv. A Pedagógiai Szolgáltató Intézet által szervezett tanulmányi versenyek győztesei Óbuda-Békásmegyer iskoláiban 2012-2013.

Arany Évkönyv. A Pedagógiai Szolgáltató Intézet által szervezett tanulmányi versenyek győztesei Óbuda-Békásmegyer iskoláiban 2012-2013. Arany Évkönyv A Pedagógiai Szolgáltató Intézet által szervezett tanulmányi versenyek győztesei Óbuda-Békásmegyer iskoláiban 2012-2013. 2013. május 31. Tartalom 1848-49-es szabadságharc csatái 7-8.évfolyam...

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar ÁLTALÁNOS ORVOS SZAK TANREND 2007/2008

Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar ÁLTALÁNOS ORVOS SZAK TANREND 2007/2008 Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar ÁLTALÁNOS ORVOS SZAK TANREND 2007/2008 Kiadja a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Dékánja Felelős szerkesztő: BECK ENGELBERT hivatalvezető,

Részletesebben

Csongrádi Hírek. A tartalomból: Indul a termál rendszer építése. Fogyatékkal élve is egészségesen. Az új szabálysértési törvényről

Csongrádi Hírek. A tartalomból: Indul a termál rendszer építése. Fogyatékkal élve is egészségesen. Az új szabálysértési törvényről II. évfolyam 27. szám Csongrádi Hírek kéthetente megjelenő közéleti magazin 2012. május Elbúcsúztak a ballagók 125 éves a szervezett mentés Színes lufikat eresztettek szélnek jelképesen ballagó diákjaink.

Részletesebben

A SÁRVÁRI TINÓDI SEBESTYÉN GIMNÁZIUM ÉS IDEGENFORGALMI, VENDÉGLÁTÓI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉVKÖNYVE

A SÁRVÁRI TINÓDI SEBESTYÉN GIMNÁZIUM ÉS IDEGENFORGALMI, VENDÉGLÁTÓI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉVKÖNYVE A SÁRVÁRI TINÓDI SEBESTYÉN GIMNÁZIUM ÉS IDEGENFORGALMI, VENDÉGLÁTÓI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉVKÖNYVE a 2009/2010-es tanévről Az intézmény fennállásának 59. tanévében a tanári testület és az Öregdiákok Baráti

Részletesebben

SIKERES ZÁRÓVIZSGÁT TETT HALLGATÓK, A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLÁN, 2012. január BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MŰVÉSZETI KAR. ANGOL: Nagy Lászlóné,

SIKERES ZÁRÓVIZSGÁT TETT HALLGATÓK, A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLÁN, 2012. január BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MŰVÉSZETI KAR. ANGOL: Nagy Lászlóné, SIKERES ZÁRÓVIZSGÁT TETT HALLGATÓK, A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLÁN, 2012. január BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MŰVÉSZETI KAR ANGOL: Nagy Lászlóné, ANGOL-TÖRTÉNELEM: Gáthy Gabriella NÉMET: Baló István, RAJZ: Vincze Annamária

Részletesebben

A CEGLÉDI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM ÉRTESÍTÕJE A 2011/2012-ES TANÉVRÕL AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK CXIII. ÉVE

A CEGLÉDI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM ÉRTESÍTÕJE A 2011/2012-ES TANÉVRÕL AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK CXIII. ÉVE A CEGLÉDI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM ÉRTESÍTÕJE A 2011/2012-ES TANÉVRÕL AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK CXIII. ÉVE CEGLÉD, 2013 A kiadványt támogatták Ceglédi Kossuth Gimnazisták Öregdiák Egyesülete Ceglédi Gyógyfürdő

Részletesebben

PUSZTADOKTOR MAGAZIN

PUSZTADOKTOR MAGAZIN PUSZTADOKTOR MAGAZIN VII. évfolyam 11-12. szám a Madárkórház Alapítvány havilapja 2012. november-december Gólyák télen Kis lúdhatározó Köszönet önkénteseinknek, támogatóinknak! Madárkarácsony december

Részletesebben

A 2004/2005. évi OKTV helyezettjei 2005. június 14.

A 2004/2005. évi OKTV helyezettjei 2005. június 14. A 2004/2005. évi OKTV helyezettjei 2005. június 14. Angol nyelv 1. Beke-Martos Anna 12 o. Szilágyi Erzsébet Gimnázium, Olbert Károlyné 2. Czibor Eszter 12 o. Zrínyi Miklós Gimnázium, Szilvás Izabella,

Részletesebben

A CEGLÉDI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM ÉRTESÍTÕJE A 20010/2011-ES TANÉVRÕL AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK CXII. ÉVE SZERKESZTETTE: DR. KÜRTI GYÖRGY IGAZGATÓ

A CEGLÉDI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM ÉRTESÍTÕJE A 20010/2011-ES TANÉVRÕL AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK CXII. ÉVE SZERKESZTETTE: DR. KÜRTI GYÖRGY IGAZGATÓ A CEGLÉDI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM ÉRTESÍTÕJE A 20010/2011-ES TANÉVRÕL AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK CXII. ÉVE SZERKESZTETTE: DR. KÜRTI GYÖRGY IGAZGATÓ CEGLÉD, 2012 A kiadványt támogatták Ceglédi Kossuth Gimnazisták

Részletesebben

A KAPOSVÁRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉVKÖNYVE A 2012-2013. ISKOLAI ÉVRÕL AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK 206. ÉVÉBEN 2014 CORVIN NYOMDA KFT.

A KAPOSVÁRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉVKÖNYVE A 2012-2013. ISKOLAI ÉVRÕL AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK 206. ÉVÉBEN 2014 CORVIN NYOMDA KFT. A KAPOSVÁRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉVKÖNYVE A 2012-2013. ISKOLAI ÉVRÕL AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK 206. ÉVÉBEN 2014 CORVIN NYOMDA KFT. Felelõs szerkesztõ: BEREND JUDIT könyvtáros-tanár Az egyes fejezeteket

Részletesebben

Jeles napok, neves gyógyítók

Jeles napok, neves gyógyítók III. Vezetõk, orvosok, egyéb diplomások Lehetetlen a kórház közel 1.700 dolgozóját név szerint felsorolni. Erre nem vállalkozhattunk, de az alábbiakban közzétesszük a Markusovszky Kórházban valamilyen

Részletesebben

SÜNI ORSZÁGOS CSAPATVETÉLKEDŐ

SÜNI ORSZÁGOS CSAPATVETÉLKEDŐ SÜNI ORSZÁGOS CSAPATVETÉLKEDŐ 2011/2012 neve Irsz. Település Utcanév Hsz. Csapat neve Csapattagok Pedagógus egyéb Aba Sámuel Általános és AMI Aba Sámuel Általános és AMI Aba Sámuel Általános és AMI Aba

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 66. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 66. szám MAGYAR KÖZLÖNY 66. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. május 6., kedd Tartalomjegyzék 1/2014. (V. 6.) NVB közlemény Az országgyűlési képviselők 2014. évi választásának eredményéről 9686 A Nemzeti Választási

Részletesebben

Helyezés Rajtszám Nem Név Sz.év. Egyesület Város Ország Eredmény Bruttó idő

Helyezés Rajtszám Nem Név Sz.év. Egyesület Város Ország Eredmény Bruttó idő Helyezés Rajtszám Nem Név Sz.év. Egyesület Város Ország Eredmény Bruttó idő 1 9282 F Kiss Tamás 1989 VISE Vác HUN 00:20:21 00:20:22 2 8961 F Pelsőczy Attila 1983 Bárdos DSE Budapest HUN 00:20:45 00:20:46

Részletesebben

PRO SCIENTIA ARANYÉRMESEK és MESTERTANÁROK 2013

PRO SCIENTIA ARANYÉRMESEK és MESTERTANÁROK 2013 PRO SCIENTIA ARANYÉRMESEK és MESTERTANÁROK 2013 TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI FÜZETEK Szerkesztette: Cziráki Szabina Nagy Anna Emilia HU ISSN 1215-7775 HU ISSN 1215-7767 Az OTDT elnöke: Dr. Szendrő Péter egyetemi

Részletesebben

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES Közéleti információs lap XVII. évfolyam, 2007. július KOSÁRLABDASIKEREK A DIÁKOLIMPIÁN Szép eredményt értek el kosárlabdázóink az ez évi diákolimpián: két korcsoportban a

Részletesebben

5. Balaton Maraton és Félmaraton

5. Balaton Maraton és Félmaraton 5. Balaton Maraton és Félmaraton Siófok, 2008. november 15-16. Eredmények I Balaton, I you 5. Balaton Maraton és Félmaraton Itt a vége, fuss el véle! Az 5. Balaton Maraton és Félmaratonnal lezárult a BSI

Részletesebben

Közéleti és kulturális lap Alapítva 1899-ben Újraalapítva 1987-ben szevi@szentendre.hu +36 26 505 120. Első fokon pert nyert a város a V8 ügyében!

Közéleti és kulturális lap Alapítva 1899-ben Újraalapítva 1987-ben szevi@szentendre.hu +36 26 505 120. Első fokon pert nyert a város a V8 ügyében! SZE N XXIX. évf. 10. szám 2015. június 15. 10 N TE DRE ÉS VIDÉKE Közéleti és kulturális lap Alapítva 1899-ben Újraalapítva 1987-ben szevi@szentendre.hu +36 26 505 120 Pedagógusainkat köszöntöttük! Gratulálunk

Részletesebben