Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképzõ Kar. Évkönyv 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképzõ Kar. Évkönyv 2008"

Átírás

1 Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképzõ Kar Évkönyv 2008

2 Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképzõ Kar ÉVKÖNYV 2008 SZTE JGYPK HÖK Szeged, 2008

3 Támogatók: SZTE JGYPK Dékáni Hivatal A Szegedi Pedagógusképzõ Kar Hallgatóiért Alapítvány Fiatalok a Dél-alföldi Médiában Alapítvány Hálózat a Szabad Információért Alapítvány Dél-alföldi HEUrégió Pont Egyesület Tisza Volán Rt. Szegedi Közlekedési Társaság Rt. Universitas Szeged Kht. Szerkesztette: Rácz Beáta Borítóterv: Forró Lajos Köszönjük Dr. Homor Géza általános és oktatási dékánhelyettes, Mihály Illésné, a Tanulmányi Osztály vezetõje, Ament Balázs, a Hallgatói Önkormányzat elnöke, Szolgáné Dr. Rózsa Zsuzsanna hivatalvezetõ, Dr. Tóth Szergej ifjúsági és kommunikációs dékánhelyettes segítségét! Nélkülük e kiadvány nem jöhetett volna létre! ISBN SZTE JGYPK HÖK, 2008

4 Juhász Gyula Mit akartam? Kifelé ballag már a vén diák Az életbõl és a melódiák Gyéren zendülnek ajkán s csendesen, De azért még pár nóta megterem. De azért én panasszal nem vagyok, Az Isten napja néha rám ragyog, A csillagok a régi szelidek S hozzám hajolnak lassan a szivek. Mást nem akartam, Isten a tanúm, Elhallgat immár a vád és a gúny, Mivel az értetlenség illetett, Mert úgy szerettem a szegényeket. Magyar szegénység hû költõje, én, Kitartok véled, régi jó remény, Hogy a jövendõ csak nekünk terem S hogy e jövõt építi énekem! Magyar szegénység: véget ér e tél, Lesz még itt szõlõ és lesz lágy kenyér, Az igazság lesz úr e föld felett És az se fáj, hogy én már nem leszek! 5

5 KEDVES TANÁRJELÖLT, KEDVES KOLLÉGA! Mindig örömteli számomra a pillanat, mikor hallgatóinkat elõször üdvözölhetem kollégaként. Hogy mit jelent az oklevél átvétele, mit jelent ma felelõs pedagógusnak, szakembernek lenni? Önök a Juhász Gyula Pedagógusképzõ Karon a tudás mellett megszerezhették annak a felelõsségét is, hogy miként lehet formálni környezetüket. A Pedagógusképzõ Kar hazánk legrégebbi és egyik legkiválóbb tanár- és pedagógusképzõ intézménye. Az itt szerzett tudással Önök azok, akik meghatározzák a következõ generációk képzését, tudásának minõségét, ezáltal a jövõ Magyarországának lépéseit. Ez a kötet, amit búcsúzóul nyújtunk át Önöknek az oklevél mellé, szolgáljon emlékül az itt eltöltött évekre, a karra, az oktatókra, a hallgatótársakra és Önmagukra vonatkozóan. Forgassák ezt a könyvecskét és emlékezzenek arra, hogy milyen volt egykor szegedi tanárképzõsnek lenni. Karunk múltja predesztinálja jövõjét folytatva a tanárképzés több évtizedes hagyományait. Munkájukkal és életükkel öregbítsék hát a Juhász Gyula Pedagógusképzõ Kar hírnevét, segítve és elismerve azok munkáját, akik most útra bocsátják Önöket. Hivatásukhoz sok örömet, kitartást és sikert kívánok! Dr. Galambos Gábor Dékán Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképzõ Kar 6

6 KEDVES VÉGZÕS HALLGATÓTÁRSAIM, LEENDÕ TANÁROK, TANÍTÓK! Eljött a búcsú ideje. Eltelt 4 év az életetekbõl, kaptatok ismerõsöket, barátokat, szerelmeket, tapasztalatot, tudást, nyelvvizsgát és végül, amiért itt voltatok: diplomát! Azért remélem, hogy a tanulás mellett, a vizsgák és szigorlatok árnyékában sikerült megtapasztalnotok, milyen az a Jugyus virtus és részt vettetek a neves, hagyományos kari rendezvényeken, amelyekrõl sok-sok emléket visztek haza. A Juhász Gyula Pedagógusképzõ Kar mindig is kicsit más volt, kicsit jobb, kicsit könnyedebb, kicsit lazább, kicsit lojálisabb, de azt hiszem, minden búcsúzó és itt végzett társam nevében mondhatom, hogy így volt a legjobb! Holnaptól egy másik világba indultok, egy másik életbe, ahol nincs ETR, nincs TO, nincs utóvizsga, nincsenek osztályzatok, mégis minden nap meg kell felelni az elvárásoknak. Ti, akik négy évig a Jugyun tanultatok, biztos vagyok benne, hogy képesek lesztek megfelelni a kívánalmaknak! A múltba pedig ne szomorúsággal, hanem örömmel tekintsetek vissza, gondoljatok azokra az élményekre, amelyek emberré neveltek benneteket! S végül álljon itt Juhász Gyula: És mégis... címû versébõl egy idézet: Köszöntelek, ti bátrak, Ti boldogok, kik az egekbe törnek, Kik vígan nekivágnak Õs rejtelemnek és titkos jövõnek. Ament Balázs Elnök Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképzõ Kar Hallgatói Önkormányzat 7

7 A SZEGEDI TANÁRKÉPZÉS TÖRTÉNETE Elõzmények 1873-ban megkezdi mûködését Budán a Polgári Iskolai Tanítóképzõ Intézet, amely a késõbb kialakult Paedagogium keretében végzi tevékenységét. Mind a férfi, mind a nõi képzõintézet kétéves, két szakcsoportos képzési keretben oktat ban a két intézetbõl lett a Polgári Iskolai Tanárképzõ Fõiskola. Az 1928/29-es tanévtõl a két Polgári Iskolai Tanárképzõ Fõiskolát összevonják, Szegedre helyezik és bevezetik az egyetemmel kooperált polgári iskolai tanárképzést. Az átszervezéssel együtt sor kerül a négyéves, négy szakcsoportos képzés bevezetésére. Az 1929/30-as tanévben megkezdi mûködését a Tanárképzõ Fõiskola Gyakorló Iskolája, amely 1933 és 1944 között kiadja a Cselekvés Iskolája címû i folyóiratot. Magát az iskolát a i közéletben a Cselekvõ Iskola néven ismerik. Az 1933/34-es tanévtõl a fõiskola a négyéves, három szakcsoportos képzésre tér át. A (Pedagógiai) Tanárképzõ Fõiskola Története november 5-én megkezdi mûködését a Szegedi Pedagógiai Fõiskola, amely hároméves, kétszakos és kiegészítõ szakos képzési formában képez általános iskolai tanárokat az általános iskolák alsó- és felsõ tagozata számára. Az augusztus 8-án megjelent szervezeti szabályzat értelmében a fõiskola az 1949/50-es tanévtõl csak az általános iskolák felsõ tagozata számára képez tanárokat. 8

8 Az 1950/51-es tanévtõl a fõiskola a kétéves, két- illetve egyszakos képzésre tér át októberében megjelenik a Népköztársaság Elnöki Tanácsának évi 21. számú törvényerejû rendelet a i fõiskolák létesítésérõl. Az 1954/55-ös tanévtõl a i fõiskolákon a hároméves, kétszakos képzést vezetik be nyarán a minisztérium megszünteti a Budapesti Pedagógiai Fõiskolát, jogutódjául a Szegedi Pedagógiai Fõiskolát teszi meg. Az 1962/63-as tanévtõl a minisztérium a Pedagógiai Fõiskola elnevezést Tanárképzõ Fõiskolára módosítja nyarán a minisztérium megszünteti a Szegedi Felsõfokú Tanítóképzõ Intézetet. Az épületet a Fõiskola kapja meg, ahová több tanszék költözik át szeptemberében felépül a fõiskola 305 férõhelyes önálló kezelésû kollégiuma, a Teleki Blanka Kollégium. Az 1964/65-ös tanévtõl a négyéves, kétszakos képzési forma bevezetésére kerül sor. Juhász Gyula Tanárképzõ Fõiskola október 5-én rendezi meg a Szegedi Tanárképzõ Fõiskola mûködése 100 éves évfordulójának ünnepségeit, együtt a tanárképzõ fõiskolák 25 éves mûködésének ünnepségeivel. A Szegedi Fõiskola ez alkalommal veszi fel Juhász Gyula nevét ban a Közmûvelõdési Klub létrehozása után megszervezik a Tamási Áron Klubot ban felépül a Topolya soron a fõiskola sportcsarnoka. Az 1989/1990-es tanévtõl bevezetett tanterv a képzés sokféleségét biztosítja több új szakképzési forma lehetõvé tételével. 9

9 1990. február 26-án megalakul a Szegedi Felsõoktatási Intézmények Tanácsa, melynek a fõiskola is tagja május 15-én hozzák létre a Juhász Gyula Alapítványt az erdélyi hallgatók anyagi támogatása céljából. Az elsõ hallgatók az 1990/91-es tanévben kezdik meg tanulmányaikat február 21-én a Fõiskolai Tanács elfogadja a Szegedi Universitas célkitûzését, szervezeti kereteit és felépítését. A közös nyilatkozat március 14-én jelenik meg június 5-én a Fõiskola aláírja a szerzõdést a volt Tanítóképzõ Intézet (Hámán Kató utca) épületének visszaadásáról a Miasszonyunkról Nevezett Szegény Iskolanõvéreknek, s egyúttal elkészül az elhelyezési terv a volt laktanya, illetve a Szilléri sugárúti volt általános iskola épületébe november 9-én az egyetem és a fõiskola aláírja az egységes tanárképzéssel összefüggõ szervezeti együttmûködés alapelveit október 10-én a Fõiskolai Tanács elfogadja a Szegedi Egyetemi Szövetség létrehozásának koncepcióját október 12-én a Fõiskolai Tanács döntést hoz az egyes tanszékek intézeti egységekké való szervezésérõl január 17-én a fõiskola elküldi a Magyar Rektori Konferencia elnökének szándéknyilatkozatát a Szegedi Egyetemi-Fõiskolai Szövetséghez történõ csatlakozásról szeptember 17-én a Fõiskolai Tanács határozatában kimondja, hogy egyetért azzal, hogy a Szegedi Egyetem december 31-tõl kezdve kari tagozódású egységes egyetemként mûködjék. A Juhász Gyula Tanárképzõ Fõiskola két karra tagozódva integrálódjék a Szegedi Egyetembe június 30-án a Fõiskolai Tanács ismét állást foglal az integrációval kapcsolatban, kimondja annak támogatását s azt, 10

10 hogy az integrációt olyan átmeneti jellegû, önálló jogi személyiséggel rendelkezõ, saját mûködési szabályzattal rendelkezõ társulási formának tartja, amelyben a tagintézmények megtartják autonómiájukat december 17-én a Fõiskolai Tanács döntést hoz a kreditrendszerû képzés bevezetésének elõkészületeirõl márciusában a Szegedi Universitas Egyesülés alapító tagjai a Szegedi Felsõoktatási Szövetség létrehozására társulási szerzõdést kötnek. Ennek vezetõ szerve a szenátus, amelyben a fõiskolát 4 fõ képviseli március 10-én az országgyûlés a fõiskola többszöri felterjesztése után dönt a megszüntetett tanítóképzés újraindításáról, s így engedélyezi a fõiskolán a tanító szakos képzés megszervezését szeptember 1-jei hatállyal. Az 1998/99-es tanévben végzett hallgatók 1999 júniusában kapnak utoljára olyan diplomát, amelyen a Juhász Gyula Tanárképzõ Fõiskola neve szerepel. A jövõ évtõl már a Szegedi Tudományegyetem által kibocsátott oklevelet kapják a végzettek ban végez az az évfolyam, amely elõször a kreditrendszerû képzésben kezdett novemberében a hazai tanárképzés elindulásának 130. és a képzés Szegedre helyezésének 75. évfordulójáról nagyszabású jubileumi ünnepség keretében emlékezik meg a JGYTFK. A 2003/04-es tanévben elõször vehetik át a hallgatók diplomájukat a hagyományteremtõ fõiskolai talárban. A 2006/07-es tanévben elindulnak az elsõ BA és Bsc szakok, valamint az óvodapedagógus szak elsõ évfolyama. 11

11 A Juhász Gyula Pedagógusképzõ Kar Története január 1-tõl a kar új neve: SZTE Juhász Gyula Pedagógusképzõ Kar. A 2007/08-as tanévben a kar 12 alapképzési és 16 felsõfokú szakképzési szak gazdája április 10-én a kar megrendezi az SZTE JGYPK Tudományos és Mûvészeti Mûhelyei 2007 (Új utakon a pedagógusképzõ kar) címû konferenciát, melyen több szekcióban a kar közel 100 oktatója és tudományos munkatársa tart elõadást ben a Kar Tanácsa támogatja az SZTE Juhász Gyula Gyakorló Általános Iskolája és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézménye alapító okiratának módosítását. 2007/08-ban a kar több mint tíz második tanári szakképzettséget adó mesterszakot akkreditáltat szeptemberében új tartalommal, átszervezett tanszékekkel és szakcsoportokkal 10 új intézet kezdi meg mûködését májusában újabb mesterképzések akkreditálása. 12

12 BÚCSÚZUNK A JUGYUTÓL Bár mondják múlnak a gyermekévek Ki ne emlékezne azokra a pillanatokra, amikor mindannyian az sms-t vártuk, hogy megtudjuk, melyik felsõfokú intézménybe nyertünk felvételt, hova volt elég a felvételi pontszámunk? Juhász Gyulások lettünk mondtuk mindenkinek (a becézett Jugyus verziót akkor még nem ismerve)! Nekünk sikerült, tagjai lettünk egy szociológiai értelemben vett közösségnek, kortárs csoportnak, amely minden bizonnyal meghatározza az elõttünk álló éveket. Mindannyian formálódtunk, csiszolódtunk ezen évek alatt, gyerekekbõl felnõtté váltunk, miközben mindig visszatérhettünk a gyermeki lét állapotába. Megtanultunk önálló döntéseket hozni, meg kellett tanulnunk viselni ezek következményeit, egyszóval felkészültünk a teljes önállósodásra, arra, hogy ezentúl önmagunk urai legyünk, saját sorsunkat a kezünkbe vegyük, belevessük magunkat a nagybetûs életbe. Nincs visszaút A sikeres felvételivel és beiratkozással elkezdõdtek egyetemi éveink. Azok a bizonyos legszebbnek kikiáltott évek, amikor mindennek meg kellett vagy kellett volna történnie velünk, ami az életben a szabadságot, a fiatalságot, a szórakozást, a siker elsõ lépéseit hivatott sugallani. Remélem, mindenkinek sikerült megélni ezeket a pillanatokat, és egyikõtök sem távozik emlékek, ismerõsök, barátok, szerelmek, na és persze tudás nélkül! A vizsgaidõszakok, a hiper-szuper technológiai újítások (ETR, leckekönyv megszüntetése), a minden mindig értünk és nekünk történik események biztosan örök emlékek maradnak bennünk. A Tanulmányi Osztályon eltöltött hosszú idõk, ami alatt garantáltan mindenki megbánta minden bûnét; az oktatók felkutatása, mint egy régészeti kutatás, aminek célja, hogy egyetlen elfeledett jegyet bevéssenek az indexbe az utókor számára és felvigyék az ETR-be; az egy idõpontra és több tanár vezetésével meghirdetett kurzusok a nem létezõ tantermekben; a mindenki másképp hallotta, értette és tudja történetek, rémhírek és hiedel- 13

13 mek ezek mind elengedhetetlenek voltak ahhoz, hogy igazi egyetemi állampolgárok, igazi Jugyusok lehessünk. Új mesék nem várnak reánk Egy rendszer részeseként megtapasztalhattuk, milyen kihívásokkal kell szembenéznünk majd az életben. Az ÉLET nem lesz olyan mesés, mint az itt töltött néhány év. Egy tökéletes világból kikerülõ ember az elsõ akadálynál megtorpan, visszafordul, vagy talán olyannyira összezavarodik, hogy kilöki magából a társadalom és deviánssá válik. Mi biztosan megálljuk a helyünket, biztosak lehetünk önmagunkban, a tudásunkban. Bizonyíték erre az a számtalan ember, aki a Juhász Gyula Pedagógusképzõ Karon végzett, akik megállták a helyüket, legyen szó családról, munkahelyrõl vagy épp karrierrõl. Diplománk megszerzése után nekünk is meg kell mutatnunk, hogy honnan jöttünk, kik vagyunk és hova vezet az utunk. Van mégis csillagfényû álomvilág Életünk egy szakasza lezárult, de emlékeinket továbbvisszük. Az elsõ pillanatképek között gólyatábori sártenger, felsorakozott gólyák vízbefutása, csoporttársak megismerése, barátságok kialakulása villan fel. Pár hónappal késõbb már a Gólyabál gólyaesküjének dallama csendül fel fülemben. Szenzációs kari rendezvények sorozatán vehettünk részt a néhány év alatt, amelyeket nem volt szabad kihagyni (Fürdõ Partyk, Lampionos és Jeges Estek). Nem feledkezhetünk meg az Országos Közmûvelõdési Konferenciáról és a Trapp-napról sem, amelyeken a szakmai dolgok mellett a szórakozás helyetkapott. Valamint a Szakestek sokaságáról, ahol megismerkedhettünk tanárainkkal az intézményen kívül. A megszámlálhatatlan kari bulik mellett már csak a legnagyobb rendezvényrõl nem esett szó, a Juhász Gyula Napokról. Csapatok küzdése a király lányának kegyeiért, 3 nap önfeledt szórakozás vetélkedõkkel és koncertekkel színesítve, amellyel minden évben megmutattuk az SZTE más karainak és Szegednek, hogy milyen is a Jugyus virtus. Ezek a bulik csak nekünk szóltak, értünk voltak! Raktározzuk el a képeket és emlékezzünk a szépre! 14

14 De azt gyermekünk álmodja tovább Az intézmény falai közül kilépve átkerülünk egy olyan rohanó, versengõ, célorientált és teljesítményközpontú világba, ahol meg kell állnunk a helyünket, de biztosak lehetünk benne, hogy itt megkaptuk azt a tudást, amivel kellõ magabiztosság, talpraesettség, kitartás és éberség mellett önálló életet kezdhetünk, immár függetlenül a szülõktõl, az eddigi kötelékektõl. Kezdetét veszi egy eddig ismeretlen hajsza a mindennapokért, a mindennapokban. Ehhez sok sikert, kitartást, szerencsét és erõt kívánok Nektek! Persze nem mehetünk el búcsú nélkül. Ezúton szeretnénk köszönetet mondani hallgatótársaim nevében a Juhász Gyula Pedagógusképzõ Karnak, oktatóinknak, a Tanulmányi Osztálynak, mindazoknak, akik értünk voltak és azért, hogy olyan sikeres, életerõs és kitartó felnõtteket neveljenek belõlünk, akik megállják majd a helyüket az intézmény falain kívül is. Köszönjük! Rácz Beáta szakos hallgató 15

15 VÉGZÕS HALLGATÓK 2008 Ábelné Winkler Diána Erzsébet rekreáció Abonyi Andrea Zsófia -francia Ács Zsuzsanna -német Acsai-Varga Emerencia tanító Ádám Erzsébet német Adamik Renáta francia- Ágoston Gábor Zsoltné Ágoston Gézáné Agyagási Anna német Albertus László István informatikus könyvtáros Alföldi Albert Almási Ágnes Almási Jenõ Almási László számítástechnika Alpár Zsolt számítástechnika-technika Ámon Márta történelem András Judit magyar- Angeliné Szégner Katalin Anschau Annamária (egyetemi) Antal János számítástechnika Antal Zita tanító Antal Zoltán -számítástechnika Arany Renáta kémia Aranyiné Csalánosi Csilla Piroska magyar Aranyiné Varga Erika informatikus könyvtáros Aranyné Molnár Tímea (egyetemi) Aranyosiné Rózsa Szeréna Arató Eszter magyar- Aratóné Németh Rita Árgyelán Csaba 16

16 Árpádfalvi Edina Árvai Aliz Aszódi Csaba Asztalos Annamária Atkáry Dóra Bagaméri Nóra Bagdi Orsolya Bajuszné Juhász Annamária Bakai Tamás Bakainé Sipos Ivett Bakaity Dóra Bakó Eszter Bakosné Braun Márta Balasi Gábor László Balassa Katalin Balázs Bernadett Balázs Katalin Balázs Kitti Balázs Réka Bali Adél Bálint Brigitta Bálint Helga Bálint Orsolya Balkovics Ildikó Báló Péter Báló Szabina Erika Balog Gabriella Balog Helga Balogh Bernadett Balogh Boglárka Balogh Dávid Balogh Renáta számítástechnika testnevelés-rekreáció francia- földrajz-informatikus könyvtáros (egyetemi) -történelem fizika testnevelés-rekreáció földrajz-történelem magyar-történelem testnevelés testnevelés gyógy-tanító -rajz -egészségtan-tanár -magyar tanító -történelem magyar- földrajz-történelem földrajz-történelem rekreáció magyar- 17

17 Balogh Zita Mária Baltás Mária Ilona Bánki Tamás Banos Olga Mónika Bányai Erzsébet Baranyiné Szilágyi Gabriella Barcsai Mária Barka Nikoletta Bárkányi Tibor Barna Anita Barsi Boglárka Barta Zoltánné Bartalosné Szántó Adrienn Bartha Ilona Bartóki Liliána Bartucz Tímea Bata Szilvia Bátor Csenge Ildikó Battancs István Battyányi Róbert Tamás Bayer Erika Bedõ Levente Beke András Belájszki Nevenka Belláné Kis Éva Bélteki Natália Bencés Márta Bende Anita Béndek Dorina Benkõ Bernadett Katalin Benkõ Margareta Lívia Benus Nikolett informatikus könyvtáros biológia testnevelés-rekreáció olasz testnevelés-rekreáció -történelem (egyetemi) (egyetemi) francia-magyar német testnevelés-rekreáció számítástechnika-technika informatikus könyvtáros testnevelés magyar-rajz német gyógy-tanító német -orosz 18

18 Berczi Viktor -történelem Bere Ágota Bereczné Csörögi Györgyi Csilla Berényi Tibor román-testnevelés Béres Edina Zsuzsanna -technika Berezvai Kata -könyvtár Bernáth Zsolt Berta Tímea Regina magyar Bertáné Zsótér Judit Berzéné Bezdán Katalin Erika Biacsi Anna -német Bierbauer Rita Anikó Bikádiné Timár Gyöngyi Bíró Zoltánné kémia Bobvos Mihály János Boda Henrietta francia-magyar Boda Péter német Bódiné Gárdián Tünde Bodnár Renáta tanító Bodnárné Dezsõ Judit Katalin Bodnárné Oláh Gyöngyi Gabriella Bodor Ferenc -rajz Bohner Virág Bokor József Bokrossy Zoltán Boldizsár Tímea Katalin technika Boneczné Bakó Anikó Boór Noémi Anita gyógy- Borbély István Jánosné Borbélyné Budai Renáta Borghi Erika Boromiszáné Szabó Éva Csilla 19

19 Boronyák Péterné Boros Gáborné Boros Istvánné Boros Sándor Borosné Laskovicz Ildikó Borovicsné Varga Zsuzsa Borsné Horváth Ildikó Botyánszki Sára Bozóné Tóth Katalin Bozsókiné Polgár Ildikó Börcsök Roland Börcsökné Füleki Lívia Bötsch Szilvia Briezsnyik Ágnes Bubla Éva Buchberger Réka Buchnitz Gabriella Búcsú Alinda Budai Erzsébet Bukorné Kovács Beáta Bukovicsné Nagy Judit Bullás Gáborné Bures Tamás Burján Ervin Györgyné Bús Judit Busáné Csengeri Judit Buzás Andrea Büky Beáta Éva Cornea Zsolt Curpás János Czakó Éva Czégény Tünde (egyetemi) testnevelés-rekreáció inf. könyvtáros- informatikus könyvtáros német nemzetiségi matematika-számítástechnika rajz francia- testnevelés-rekreáció -rajz fizika (egyetemi) fizika 20

20 Czentye Józsefné Czere Katalin Czifrák Csaba Czirják Rudolf Czirok Sándor Zoltán Czomba Anikó Czudor Lászlóné Czuhorka Zoltán Czvik Szilveszter Csáki Réka Csákiné Fehér Éva Csamangó Ferenc Csanádiné Halmos Melinda Csányi József László Csarudzsics Mária Császár Beáta Anna Császár Mónika Csatordai Zsuzsanna Cseh András Cseh László Istvánné Cseh Lászlóné Cseh Mária Csehó-Kovács Lajos Csekõ Izabella Csendes Melinda Csengõdi István Csépes Katalin Cserényi Szilvia Bernadett Cseri Anita Csertánné Siki Erzsébet Csetneki Anna Csetvei Gyõri Gabriella számítástechnika rajz -történelem -történelem magyar kémia- matematika - magyar tanító informatikus könyvtáros-történelem német-történelem magyar-történelem testnevelés-rekreáció informatikus könyvtáros-magyar gyógy- gyógy- matematika 21

21 Csíkos Gábor Roland Csillik László Csiszár György Pál Csiszér Ferenc Norbert Csizmadia Erika Irén Csorba Gábor Csorba József Csökmei Enikõ Csukáné Kõhalmi Eszter Csumpilla Norbert Csurgóné Benkõ Zsuzsa Csúriné Németh Éva Katalin Dabi Katalin Dajka Gyöngyi Darai Csilla Darida Ivett Dávid Orsolya Dávid Zoltán Deák Orsolya Deák Tamás Deffentné Földváry Zsuzsanna Deme Zita Demeter Margit Dénes Edina Dénes Gábor Dénes István Dénes József Sándorné Désy Ágnes Devosa Iván Dézsi Szilvia Diószegi Andrea Dobó Csaba számítástechnika számítástechnika tanító német nemzetiségi- tanító matematika-számítástechnika testnevelés gyógy-tanító számítástechnika-technika német nemzetiségi testnevelés -testnevelés magyar-tanító technika matematika-technika (egyetemi) testnevelés-rekreáció számítástechnika (egyetemi) informatikus könyvtáros informatikus könyvtáros 22

22 Dobos Eszter Erzsébet magyar-történelem Dobsa Diána (egyetemi) Dognai Nikolett német Domokos Réka gyógy- Domonkos Kálmán Krisztina Dömötör Alexandra Dönczi Izabella Dr. Dimákné Demeter Krisztina Dr. Dombay Stefan Dr. Hegyiné Szabó Szilvia Katalin magyar Dr. Kucsera Józsefné Dr. Megyeriné Takács Mária számítástechnika-technika Dr. Molnár Lászlóné Dr. Paposné Kis Gyöngyi Dr. Payerné Vitális Katalin Lídia földrajz Dr. Vargáné Gazsó Gyöngyi Dr. Kósa Edit számítástechnika Drozdik Dolli Duba Diána testnevelés-rekreáció Dubai Brigitta Dudás Anita - Dudás Annamária német nemzetiségi Dunai Jánosné Ecsédi Edit matematika- Eged Szandra Veronika Egervári Zsuzsanna biológia-egészségtan-tanár Egri Andrea -francia Egri Mariann Ékes-Benke Ágnes német-számítástechnika Elekes Mariann gyógy- Elekiné Macsányi Melinda informatikus könyvtáros Eleméry Szilvia 23

23 Emih-Kriston Genovéva Enyediné Udvardy Erzsébet Eördögh Sára Erben Mariann Erdeiné Domonkos Anikó Éri Elemér Erney Boglárka Ézsiás Helga Zsuzsanna Fábián Krisztina Fábián Réka Mária Fábos Katalin Fajó Csilla Faragó Henriett Faragó Ibolya Klára Fári György Farkas Ádám Farkas Andrea Zsuzsanna Farkas Gabriella Farkas Györgyi Klaudia Farkas Hajnalka Farkas Imola Borbála Farkas Izolda Farkas Márton Farkas Melinda Farkas Tiborné Farkas Zsuzsanna Farkasné Lovas Ágnes Farkasné Vaspöri Veronika Farmasi Erika Fazakas Izabella Fazekas Ildikó Fazekas Krisztina rekreáció rajz magyar-rajz testnevelés-rekreáció rajz gyógy- olasz- földrajz-testnevelés (egyetemi) gyógy- -szlovák nemzetiségi rekreáció - német-rajz 24

24 Fazekasné Kis Ilona (egyetemi) Fehér Mária Csilla -számítástechnika Fehér Tiborné Fehér Zsuzsanna magyar Fehér Zsuzsanna Fehér Zsuzsanna -inf. könyvtáros Fehérvári Andrea Fehérvári István Fejes Anita Fejes Szilvia Fejesné Császár Éva német Fejesné Magyar Emese Fekécs Georgina francia-történelem Fekete Andrásné Fekete Anita inf. könyvtáros- Fekete Beatrix történelem Feketéné Csikós Szilvia Feketéné Dánfi Krisztina Szilvia Feketéné Monostori Melinda olasz Feketéné Nagy Magdolna Ferenci Ferencné Ferenczi Károly -számítástechnika Ficze Gabriella francia-testnevelés Ficzere Enikõ Erzsébet számítástechnika Filipinyi Noémi - Fintáné Piti Julianna Flajsz Erika tanító Fodor Imre Fodor Imréné informatikus könyvtáros Fodor Julianna Fodor Katalin Ibolya számítástechnika Fodorné Bajor Borbála Ágota francia 25

25 Fogas Mária Anna Fojtekné Andor Melinda Zsuzsanna Forgácsné Hegedûs Zsuzsanna Forgóné Balogh Erika Fóriánné Rimaszombati Anikó Róza Forka Ágnes Forka Edit Forró Ágnes Fõdi Rita Földesi Laura Földháziné Szabó Csilla Földi Ferenc Földinszki Janka Földváriné Pergel Andrea Fördõsné Papp Ágnes Franczia Péter Frank István Frankné Galló Tünde Friebertné Irk Hajnalka Fuchs Attila Fulajtár Anett Füle Gyula Fülöp Zsolt Fülöpné Jelenik Zsuzsanna Fûz Jenõné Füzi Gabriella Gaál Kornél Gábor Anikó Gábor Annamária Gábor Lajosné Gál Csilla Annamária Gál Szilvia magyar -tanító -német informatikus könyvtáros magyar-rajz magyar számítástechnika-technika rajz inf. könyvtáros- testnevelés-rekreáció testnevelés-rekreáció matematika (egyetemi) földrajz-környezetvédelem számítástechnika magyar- informatikus könyvtáros 26

26 Gálik Zoltán Józsefné Gallai Virág Gálné Árvai Judit Galó Orsolya Éva Gályász Attila Gáncsos Katalin Garabné Petri Alexandra Garajszki György Garamvölgyi Gréta Gavács Blanka Gazdagh Magdolna Gazsovics Judit Géczi Bettina Gelencsér Lászlóné Geleta Péter Zsolt Geleta Zsanett Gelle Orsolya Gémesné Huszka Ildikó Gera János Gera Zsófia Edit Geréné Dunaháti-Vas Márta Gersei Zsolt Gerzsenyi Ferencné Gila Ferenc Gila Olga Godó Zsuzsanna Gombkötõ Zsuzsanna Gombos Gabriella Zsuzsanna Gombos Zsolt Imréné Gonda Zsuzsanna Gondos Judit Górnagy Gyula orosz magyar tanító rajz szakos nevelõ -rajz -történelem -számítástechnika olasz számítástechnika német -történelem francia-magyar gyógy-tanító rajz ének-zenetanár-rajz 27

27 Göblyös Mária Katalin Gõgös Eleonóra Gõsi Csaba Graszl Szilvia Gizella Grecsó Erzsébet Gróf Ilona Gulyás Diána Gulyás Gabriella Gulyás Mihályné Gulyás Nóra Guth Györgyi Klara Guti János Kornél Gyalog Attila Gyarmat Zoltán Gyarmati Károly Gyikó Zoltánné Gyóni Julianna Györgyi László Györgyiné Felföldi Éva Gyõri Gabriella Gyõri László Gyugel Gabriella Gyurgyik Tímea Gyuricza Szilvia Gyuricza Terézia Gyurik Erika Gyuris Dávid Gábor Hadi Gáborné Hágen András Hajas Andrea Hajdu Csaba Hajdu Edit -inf. könyvtáros -matematika -rajz matematika -rajz -román nemzetiségi (egyetemi) -számítástechnika rajz-számítástechnika fizika történelem -testnevelés informatikus könyvtáros testnevelés-rekreáció -történelem földrajz-történelem földrajz-környezetvédelem (egyetemi) 28

28 Hajdu Szilvia Ivett Hajnal János Haklik József Attiáné Halács Mónika Halák Miklósné Halápi Violetta Halasiné Csúzdi Anna Halminé Nagy Edina Halmos Rózsa Harangozó Andrea Harcosné Rab Rita Hargitai Henriett Katalin Harnóczi Erika Hárs Anna Harsányi Gergely János Haumann Anett Havasi Tamás Hegedûs Alexandra Hegedûs Edina Hegedûs Gábor Hegedûs József Hegedûs József Hegedûs Nikolett Hegedûs Szilvia Hegedûs-Barna Judit Anna Hegedüsné Szojkó Tünde Hegedûsné Varga Ilona Hegyes Norbertné Heil Adrienn Héjjasné Szitás Ágnes Hell Balázs Hellerné Karl Ágnes -történelem magyar-tanító inf. könyvtáros- környezetvédelem - informatikus könyvtáros-magyar (egyetemi) -orosz matematika-számítástechnika -német informatikus könyvtáros biológia tanító történelem tanító történelem német nemzetiségi kémia 29

29 Herbert Tímea Hercz Csilla Hermánné Nagy Henriette Herwerth Brigitta Hevesi Tiborné Hevesi-Nagy Anikó Hidvégi Imre Higi Emese Himer Ágota Hivessy Edina Hlavács Kitti Hoffmann Hajnalka Beatrix Holló Éva Horák Andrásné Horváth Anikó Horváth Árpád Miklós Horváth Éva Horváth Gábor Horváth György László Horváth Józsefné Horváth Katalin Horváth Lívia Horváth Mariann Horváth Noémi Horváth Réka Horváth Sándor Horváth Zita Horváthné Fazekas Erika Horváthné Halász Klára Hõgye Valéria Hrabovszki Ildikó Hrivnák Mária Andrea számítástechnika-technika rajz ének-tanító tanító rekreáció rekreáció földrajz-környezetvédelem számítástechnika matematika inf. könyvtáros- (egyetemi) tanító informatikus könyvtáros-történelem földrajz-német biológia számítástechnika-technika (egyetemi) magyar-rajz számítástechnika matematika-technika 30

30 Hrutka Ágnes Hudák Olivér Hunya Roland Hurton Katalin Erzsébet Huszka Zoltánné Huszti Katalin Huth Anna-Mária Hüse Julianna Hyc Tamás ifj. Igaz László Ignácz Róbert Illés Gábor Illés Imre Illés-Németh Zsófia Ilyés Albert Incze Orsolya Isépy Anna Mária Istenes Adél Ivaskó István Jacsó Zoltánné Jáger Richárd László Jakab Ágnes Andrea Jakab Emese Tímea Jakusovszki Tibor Jámbor Irén Jámbrik Attila Imréné Janacsek Márta Jankó Emese Jankovics István Janowszkyné Farkas Réka Jászkuti Gábor Jávorné Kerkay Renáta -testnevelés kémia testnevelés-rekreáció magyar számítástechnika-technika informatikus könyvtáros biológia-földrajz matematika-számítástechnika matematika informatikus könyvtáros magyar testnevelés-rekreáció orosz magyar magyar gyógy- testnevelés-rekreáció 31

31 Jenei Anita Jenei Imre Jenõfi Katalin Jernei Viktória Jónás Mónika Joó Ferenc Zoltán Joó Piroska Jordanidisz Nikosz Józsa Viktor Gyula Juhász Ágnes Juhász Barbara Juhász Dolli Juhász Erika Juhász Magdolna Irén Juhász Tímea Juhászné Kurucz Edit Juhászné Tálas Tímea Kacsinta Zsolt Kádár Eszter Éva Kádár-Németh János László Kádár-Németh János Lászlóné Kajtár Szilvia Kala Kornél Kalamár Norbert Kalászi Balázs Kállai Zoltán Kálmán Andrea Kalmár Edit Kalmár Viktória Kalocsai Rita Kámán Anita Karácson Zoltán informatikus könyvtáros-magyar matematika-számítástechnika -technika földrajz fizika-matematika -inf. könyvtáros tanító -technika gyógy számítástechnika (egyetemi) -rajz -számítástechnika földrajz-környezetvédelem rekreáció -technika magyar-történelem orosz 32

32 Karaszi Csaba Kardos Gábor Kardos Ildikó Kardos Szilvia Kardosné Korom Éva Kardosné Pataki Mónika Károlyi Sándor Kárpáti Zoltán Karsai Beáta Anett Kaszai Éva Katona Csaba Katona Gabriella Katona Istvánné Katona Judit Katonáné Simon Éva Kékes Szabó Marietta Kelemen András Kelemen István Ferenc Kelemen Mária Kelemenné Molnár Ildikó Kemény Alíz Kenéz Éva Kenézné Kopornyik Judit Kerek Marianna Kerékgyártó Tímea Kerényiné Piros Gabriella Kerepes Miklós Levente Kereszturiné Haász Marianna Kernya János Gábor Kertész Tünde Kéry Orsolya Kesjár Andrea számítástechnika-technika számítástechnika ének-ének karvezetés tanító földrajz-környezetvédelem számítástechnika-technika (egyetemi) tanító (egyetemi) -technika testnevelés -rajz -magyar magyar-történelem technika informatikus könyvtáros számítástechnika-technika (egyetemi) történelem informatikus könyvtáros-történelem 33

33 Király Edit Király Mária Király Mónika Király Róbert Kiriné Németh Krisztina Kis Brigitta Kis Katalin Kis Tamás Tibor Kismárton Dóra Kisné Kispéter Ágnes Kisné Tõzsér Ibolya Kiss Andrea Kiss Anikó Kiss Brigitta Márta Kiss Erzsébet Kiss Éva Mária Kiss Gyuláné Kiss Ivett Kiss Katalin Kiss Klára Kiss László Árpád Kiss Mónika Ágnes Kiss Mónika Mária Kiss Orsolya Kiss Román Kiss Viktória Kiss Zsuzsanna Kissné Megyesi Mónika Kiszely Zoltánné Kiszin Zsófia Melinda Klam László Klapka Judit földrajz-rajz testnevelés-rekreáció - -rajz gyógy-tanító német tanító tanító -német tanító -orosz (egyetemi) tanító testnevelés-rekreáció 34

2012. augusztus Szakiskola

2012. augusztus Szakiskola 2012. augusztus Szakiskola Tanuló neve Osztály Tantárgy Terem Vizsgáztató tanár 24.aug 27.aug 28.aug Ajtai Krisztián Péter 09E Élelmiszer ismeret 9 Irházi Emőke 1.n. 9:00-10:00 Ajtai Krisztián Péter 09E

Részletesebben

Beosztás a június között tartandó záróvizsgára

Beosztás a június között tartandó záróvizsgára Bizottság száma: 21. sz. Terem szám:, B épület 542. terem Záróvizsga időpontja: 2017. június 14. 8 00 órától Agócs Cintia Balogh Barbara Barna Judit Bodó Liliana Fatime Czifra Kamilla Dán Gabriella Deák

Részletesebben

OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA

OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA BAGA LAJOS BAKÓ ERZSÉBET KLÁRA BALOGH NORBERT CSANÁDI NIKOLETT DEÁK NIKOLETT GAZSÓ ZSANETT FÜLÖP GÁBOR DÁVID GYÖKERES MÁRIA

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina

1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina 1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina Hörcsöki Alíz Kovács Antónia M. Kovács Dávid Kovács

Részletesebben

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI 7/a Ábrahám Lilla 5 7/a Borók Boldizsár 5 7/a Nagy Vivien Loretta 5 7/a Szilágyi Csenge 5 7/a Csikós Katalin 4,85 7/a Harmati Panna 4,85 7/a Heidrich Zsófia 4,85 7/a Ónozó Zsófia 4,85 7/a Pesti Bianka

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

Dél-Alföld.xls. 1. oldal, összesen: :00

Dél-Alföld.xls. 1. oldal, összesen: :00 Szum Irodalom, nyelv és helymatematika és fizika Számítástechnika Történelem Összesen Elérhető: 100 100 100 75 Elért maximum: 75 74 100 68 Bejutási határ: 60 35 69 54 Beküldési határ: 55 55 55 41 Beküldött

Részletesebben

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak Beosztás a 2015. június 17 19 között tartandó záróvizsgára Bizottság száma : 23. sz. Terem szám:, B épület 537. terem Záróvizsga időpontja: 2015. június 17. 8. 00 órától Balázsi Éva Kata Béres Nikoletta

Részletesebben

A választók névjegyzéke

A választók névjegyzéke A választók névjegyzéke 1. Czikhardt Gyula 41. Fekete Lídia 81. Tarcsi Béla 2. Egyházy Béla 42. Csizmadia Zoltán 82. Tarcsi Béláné 3. Egyházy Sarolta 43. Ifj. Csizmadia Zoltán 83. Kovács Gáspárné 4. Ifj.

Részletesebben

- eredmények - 5. osztály

- eredmények - 5. osztály 5. osztály N o Név Felkészítı tanár 17. Keresztes Dániel Hatvani Márton 4. Kotormán Dóra Torma Evelin 12. Kollárik Kálmán Gábor Viktor 3. Szeles Dávid Szögi László 13. Sisák Tamás Kovács Dezdemona 11.

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA BUDAPESTI TERÜLETI DÖNTŐ 2006/2007 tanév Budapest, március V-VI. korcsoport "B" kategória leány csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA BUDAPESTI TERÜLETI DÖNTŐ 2006/2007 tanév Budapest, március V-VI. korcsoport B kategória leány csapatbajnokság Budapest, 2007. március 9-10. Hely. Cím Csapatnév 1 Budapest Veres Pálné Gimn. 46,400 46,000 46,400 46,400 185,200 2 Heves Eötvös József Középiskola 47,200 46,500 45,800 45,200 184,700 3 Nagykőrös Toldi

Részletesebben

Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni

Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni Hajdú-Bihar Debrecen 2009.05.15. 1 Mogyorósi Dávid 94 Püspökladány Püspökladány 882 12,40-530 - 64,48-9,10-02:12.00 2 Kiss Ádám 95 Debrecen Kazinczy

Részletesebben

IV. DEBRECENI FUTÓKARNEVÁL 2. Nap -- TEREPFUTÁS augusztus 23. Kategória Eredmények

IV. DEBRECENI FUTÓKARNEVÁL 2. Nap -- TEREPFUTÁS augusztus 23. Kategória Eredmények 10km Férfi 10-18 éves 1 2064 Lovas Bence 2004.04.04 11 0:35:29 1:14:41 10km Férfi 19-30 éves 1 2044 Szabó József 1990.02.16 25 0:21:54 0:44:37 2 2099 Szaniszló Máté 1988.08.23 26 0:23:08 0:47:23 3 2105

Részletesebben

2011-ben a park területén végzett munka (bozótírtás, kapálás, gyomlálás, levélszüret, tüzelés, kerítésjavítás stb.) ledolgozott.

2011-ben a park területén végzett munka (bozótírtás, kapálás, gyomlálás, levélszüret, tüzelés, kerítésjavítás stb.) ledolgozott. kerítésjavítás 1 Bába János 8.50 Bába János 0.00 8.50 2 Bába Jánosné 6.50 Bába Jánosné 0.00 6.50 Bagladi Sándor 0.00 1 Bagladi Sándor 10.00 10.00 3 Bajusz Balázs 4.50 Bajusz Balázs 0.00 4.50 4 Bajusz Bence

Részletesebben

biológia-mezg. gyakorlatok

biológia-mezg. gyakorlatok Darida István Faragó Béláné magyar-orosz rajz-földrajz- Fülöp Ferencné Gál Pálné Gát László Korsós Jozefa Mészáros Pál Mészáros Pálné Pokorny Irma Dr. Pozsár Pálné Szucsán Andrásné Dr. Rantal János Lakatos

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓ EREDMÉNYE 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár az országos döntıbe: 80 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Kovács Attila Rezner Józsefné 79 Gáspár Gergı Rezner Józsefné 73 Koltai Kadosa

Részletesebben

Eredménylista. Megye: Szilágy/Sarmaság Osztály: I.osztály

Eredménylista. Megye: Szilágy/Sarmaság Osztály: I.osztály Eredménylista Megye: Szilágy/Sarmaság Osztály: I.osztály 1. Gál Levente Kocsis Melinda Sarmasági 1 Számú Szakképző Liceum Sarmaság 150 2. Király Anna Erdei Gabriella Szilágyballai Általános Iskola Szilágyballa

Részletesebben

Egészségügyi alapismeretek. Sorszám Teljes név Iskola Eredmény. 1 Geiger Tímea Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola, Miskolc 95%

Egészségügyi alapismeretek. Sorszám Teljes név Iskola Eredmény. 1 Geiger Tímea Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola, Miskolc 95% 1 Geiger Tímea Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola, Miskolc 95% 2 Németh Viktória 3 Kohányi Gergely Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola, Miskolc 93% 4 Rákay Renáta Ferenczi Sándor Egészségügyi

Részletesebben

Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó

Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó 2015/2016. tanév 9. évfolyam nyelvi csoportjai Könyv: Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó Osztály 1 Korossy Ádám A 2 Borsos Áron A 3 Schmeiszer Gergő A 4 Családi Krisztián A 5

Részletesebben

KÖRZETI SZAKASZ 5-8. OSZTÁLY

KÖRZETI SZAKASZ 5-8. OSZTÁLY FÜRKÉSZ HELYESÍRÁSI ÉS NYELVHELYESSÉGI VERSENY 2016-2017 KÖRZETI SZAKASZ 5-8. OSZTÁLY Megye: Szilágy Körzet: 5. osztály S. sz. A tanuló Felkészítő tanár 1. Kósa Panna Boda Erzsébet Mihai Eminescu Általános

Részletesebben

Bezerédj István Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola, Kereskedelmi Szakiskola

Bezerédj István Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola, Kereskedelmi Szakiskola tagozat kód: 11 tagozat megn.: szakközépiskola: 4 középiskolai évf. + a szakképző évfolyam(ok); kerettantervekre épülő helyi tanterv; kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport; a tagozaton

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓBA TOVÁBBJUTOTT TANULÓK 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár a megyei fordulóba: 60 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Molnár Krisztina Paragvári Utcai Általános Iskola, Juhász Ildikó

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbiakban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy a tanfolyam kezdő napján, a megadott időpontban, a megadott teremben jelenjetek meg. Kérjük, hogy a tankönyvre mindenki hozzon

Részletesebben

Észak-Alföld.xls. 1. oldal, összesen: :38

Észak-Alföld.xls. 1. oldal, összesen: :38 Szum 0 0 A B C D E F Irodalom, nyelv és helymatematika és fizika Számítástechnika Történelem Összesen Elérhető: 00 00 00 0 Elért maximum: Bejutási határ: 0, Beküldési határ: Beküldött dolgozat: 0 0_Irinyi

Részletesebben

Név Végzettség szintje Szakképzettségek

Név Végzettség szintje Szakképzettségek Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettségei Név Végzettség szintje Szakképzettségek 1 Aradi Katalin Judit egyetem 2 Barna Judit mesterfokozat MA 3 Benkovich András egyetem 4 Bíró Adrienn egyetem

Részletesebben

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK Óvodások H. Név Sz. év Város Óvoda 1 Baranyai Levente 2008 Abony Szivárvány Óvoda 2 Ferenczy Dániel 2008 Abony Pingvines Óvoda 3 Juhász Hanna 2008

Részletesebben

12 TÚRA BUCSA KÖRÜL RÉSZVÉTEL

12 TÚRA BUCSA KÖRÜL RÉSZVÉTEL 12 TÚRA BUCSA KÖRÜL RÉSZVÉTEL NÉV CÍM 1.TÚRA 2.TÚRA 3.TÚRA 4.TÚRA 1. ÁDÁM BIANKA BUCSA, JÓZSEF ATTILA U. 2. 2. ÁDÁM CINTIA BUCSA, JÓZSEF ATTILA U. 2. 3. AUER BRIGITTA BUCSA, KOSSUTH U. 96/B 4. AUER GABRIELLA

Részletesebben

NEM NYERTES PÁLYÁZÓK febrár 8. és február 22. között kiírt KÖLTSÉGELVŰ LAKÁSPÁLYÁZAT

NEM NYERTES PÁLYÁZÓK febrár 8. és február 22. között kiírt KÖLTSÉGELVŰ LAKÁSPÁLYÁZAT NEM NYERTES PÁLYÁZÓK 2016. febrár 8. és február 22. között kiírt KÖLTSÉGELVŰ LAKÁSPÁLYÁZAT Ssz. Név 1. Bakos Zoltán 2. Bakos Zoltán 3. Bakos Zoltán 4. Bakos Zoltán 5. Balog Csaba 6. Balog Csaba 7. Balog

Részletesebben

Futapest Crossfutás Csömör december 11.

Futapest Crossfutás Csömör december 11. Futapest Crossfutás Csömör 2011. december 11. Végeredmény 4 KM Gyerek 1. RAJSZKI LILI 1998 280 15:55 2. Turschl Bence 1999 241 16:56 3. Bócz Patricia 1998 244 16:59 4. Kiss Viktor Zsolt 1997 246 17:57

Részletesebben

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31.

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. V. Országos Társastáncverseny A) Táncospárok kategória I. korcsoport 1. Miskolczi

Részletesebben

Michelin Bringafesztivál - Bringarally

Michelin Bringafesztivál - Bringarally Amatőr férfi 1 325 Trabach Norbert 01:38:48 00:00:00 2 116 Gyurkó László 01:48:14 00:09:25 3 84 Farkas József 01:48:46 00:09:57 4 237 Ónodi Péter 01:48:52 00:10:03 5 82 Evinyih Zsolt 01:53:00 00:14:12

Részletesebben

1999-ben végzett 12. a Gépjárműtechnikai szerelő-autószerelő. Igazgató: Alföldi Ferenc Osztályfőnök: Ilyés Gábor

1999-ben végzett 12. a Gépjárműtechnikai szerelő-autószerelő. Igazgató: Alföldi Ferenc Osztályfőnök: Ilyés Gábor 1999-ben végzett 12. a Gépjárműtechnikai szerelő-autószerelő Igazgató: Alföldi Ferenc Osztályfőnök: Ilyés Gábor Idézet: Hiszünk benne, hogy sokkal jobb szembenézni a valósággal, bármilyen ijesztő legyen

Részletesebben

A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján

A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján II. A dallam magva s l s m A. 1. a) Csön-csön, gyűrű 677, 677* b) Csipi-csóka 32, 33 a) b) 2. b) Érik a meggyfa 535 f) Egyéb 555 3. a) Fehér liliomszál 540, 541

Részletesebben

Arany János Országos Irodalom Verseny: Implom József Országos Helyesírási Verseny: 31. Kárpátmedencei irodalmi. pályázat:

Arany János Országos Irodalom Verseny: Implom József Országos Helyesírási Verseny: 31. Kárpátmedencei irodalmi. pályázat: Implom József Országos Helyesírási Verseny: Arany János Országos Irodalom Verseny: Rab Fanni 9.b 9. helyezett Zay János 7. helyezett Csóka Nikoletta 9.e I Boda Nikolett 11.d IV. helyezett (Antal Andrea)

Részletesebben

Pedagógus szakvizsga Tanári mesterképzési szak. Dr. Hostyisószkiné Jászai Valéria Erika ének - zene tanár

Pedagógus szakvizsga Tanári mesterképzési szak. Dr. Hostyisószkiné Jászai Valéria Erika ének - zene tanár Bizottság száma: 2. sz. Terem szám: B. -060. alagsor Záróvizsga időpontja: 2015. június 17., 8 óra Pedagógus szakvizsga Tanári mesterképzési szak Balogh Gábor ének zene tanár Dr. Hostyisószkiné Jászai

Részletesebben

KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ 2014/2015. tanév

KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ 2014/2015. tanév KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ 2014/2015. tanév Intézményi rangsor felterjesztése Intézmény neve: Szegedi Tudományegyetem Címe: 6722 Szeged, Dugonics tér 13. Kar neve: Természettudományi és Informatikai Kar Rangso

Részletesebben

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012.

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Nagykőrös Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Tantárgy Évf. Helyezés Neve Város/Iskola neve Bibliaismeret 2. I. Czagány Lotti Mezőcsát, Dr. Enyedy Andor Ref.Ált.Isk. II. Szabó Petra Mezőcsát,

Részletesebben

Diákolimpia - Úszás Csongrád Megyei Döntő

Diákolimpia - Úszás Csongrád Megyei Döntő Diákolimpia - Úszás Csongrád Megyei Döntő Hódmezővásárhely, Gyarmati Dezső Sportuszoda 2010. január 18. "A" kategória - középiskola 5-6- korcsoport 100 m fiú gyors 1 Király Bence 1993 SZTE Ságvári Szeged

Részletesebben

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM 1. Agócs Adrienn Farkasréti 2. Baka Ádám Kőrösi 3. Balogh Vivien Laura Érdligeti 4. Béres Bianka Herman 5. Bisbac Bálint II. Rákóczi 6. Bódi Kitti Kőrösi 7. Bódizs Botond

Részletesebben

Oktazon Vezetéknév keresztnév Végzettség középfokú iskolai

Oktazon Vezetéknév keresztnév Végzettség középfokú iskolai Oktazon Vezetéknév keresztnév Végzettség középfokú iskolai 72332609070 András Anikó végzettség 74350268240 András Istvánné főiskola 78444637868 Argat Rita Mária főiskola 72481668200 Bagó Henrietta főiskola

Részletesebben

3. Auriga Erdei Futóverseny sorozat

3. Auriga Erdei Futóverseny sorozat 3. Auriga Erdei Futóverseny sorozat hatodik forduló 2016.07.03 Leány 1.6km 1. Fekete Flóra 3 6:18 SZVSI SE1 / 1, 10 2. Takó Lilla 6 6:20 Szolnok SE1 / 2, 7 3. Auerbach Anita 1 7:37 Szolnok SE1 / 3, 5 4.

Részletesebben

1994-ben végzett IV. a Gépjárműtechnikai szerelő. Igazgató: Németi Lajos Osztályfőnök: Komiszár János

1994-ben végzett IV. a Gépjárműtechnikai szerelő. Igazgató: Németi Lajos Osztályfőnök: Komiszár János 1994-ben végzett IV. a Gépjárműtechnikai szerelő Igazgató: Németi Lajos Osztályfőnök: Komiszár János Idézet: Élj az idővel hát: fürgén elindulnak az évek, s nem jön olyan jó több, mint ami már oda van

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Köszönjük, és jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra

Kedves Hallgatók! Köszönjük, és jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbi táblázatokban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy a beosztásotok szerinti első napon jelenjetek meg. Aki nem találja a nevét, kérjük, keressen minket telefonon. Figyelem!

Részletesebben

Lánchíd Darvas Kupa Terematlétika Verseny. Kecskemét Városi Döntő

Lánchíd Darvas Kupa Terematlétika Verseny. Kecskemét Városi Döntő Lánchíd Darvas Kupa Terematlétika Verseny Kecskemét Városi Döntő 2012. 02. 04. 60 m-es síkfutás Molnár Ivett 1997. KARC 8:14 I. Fricska Zoé 1997. KARC 8:21 II. Varga Fanni 1998. KARC 8:66 III. Gálig Emese

Részletesebben

Szóbeli időpontja. 1. sz. vizsgabizottság (spanyol) november sz. vizsgabizottság (francia)

Szóbeli időpontja. 1. sz. vizsgabizottság (spanyol) november sz. vizsgabizottság (francia) 1. sz. vizsgabizottság (spanyol) 2. sz. vizsgabizottság (francia) Szóbeli időpontja 2012. november 22-24. 2012. november 26-28. (A spanyol és francia kitételtől ne ijedjen meg senki, ez csak a kéttannyelvű

Részletesebben

AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22.

AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22. AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22. 187 fő versenyző (BJG 84 fő, 52 fő Sághy 51, fő Bársony.) 1993-as fiúk 1. Lelik András Bársony 8:26 2. Bürgés Ferenc Bársony 8:51

Részletesebben

német nyelv, zongora matematika, informatika angol nyelv,informatikus könyvtár történelem, informatika könyvtáros matematika-fizika

német nyelv, zongora matematika, informatika angol nyelv,informatikus könyvtár történelem, informatika könyvtáros matematika-fizika Pappné Dr. Forgács Edit PhD. intézményvezető,,, közoktatási vezető nyelvtudományi PhD. Germanisztika Szénási Andrea intézményvezető-helyettes,, Tóth Attiláné Deák Andrea intézményvezető-helyettes, André

Részletesebben

2003-ban végzett 8/A osztály Osztályfőnök: Bencze Mihály

2003-ban végzett 8/A osztály Osztályfőnök: Bencze Mihály 2003-ban végzett 8/A osztály Osztályfőnök: Bencze Mihály Balogh István Sándor Lakatos Karola Balogh Mária Lelesz János Belme Judit Megyesi Miklós Brán Brigitta Erika Molnár Ilona Dallos-Nagy Ildikó Mosolygó

Részletesebben

Általános Iskola. Tájékozódási bemutató és verseny Diáktájfutás - egy program a jövőért. Bogyiszló Eredmények

Általános Iskola. Tájékozódási bemutató és verseny Diáktájfutás - egy program a jövőért. Bogyiszló Eredmények Általános Iskola Tájékozódási bemutató és verseny Diáktájfutás - egy program a jövőért Bogyiszló 2009.02.18. Eredmények Helyezés/Név Osztály D1 D2 Idő Fiú (6) 1 Bencze Máté Márk 1.oszt. 4:24 4:24 2 Végh

Részletesebben

1. évfolyam - eredmények. II. forduló. I. forduló

1. évfolyam - eredmények. II. forduló. I. forduló név 1. évfolyam - eredmények I össz pont össz. % 73 fő max.pont: 35 34 45 114 100% 1. Ábel Ferenc 1.b 35 34 45 114 100% 1. Andóczi-Balog Viktória 1.c 35 34 45 114 100% 1. Badar Botond 1.c 35 34 45 114

Részletesebben

III. éves tanító szakos hallgatók beosztása VMT csoportos tanítási gyakorlat névsora B-TAKG017 2013/2014. tanév II. félév

III. éves tanító szakos hallgatók beosztása VMT csoportos tanítási gyakorlat névsora B-TAKG017 2013/2014. tanév II. félév Szakvezető: Szakter Zsuzsa Tantárgy: angol VMT Ideje: hétfő 10-12:35 óra Helye: 4. d osztály ANATABF.SZE Antal Anett angol BERTABF.SZE Bertalan Renáta Melinda angol DEETABF.SZE Deák Erzsébet angol KIVTAAF.SZE

Részletesebben

Hatvan félmaraton Km abszolút eredmények

Hatvan félmaraton Km abszolút eredmények 21 Km abszolút eredmények Hely NemHely Rsz Név 5km 10km 15km Cél Diff. # 1 1 122 Szirmai Zoltán 19:22 40:32 1:02:21 1:24:41 n.a. 2 2 141 Csuka Balázs 21:21 44:21 1:06:52 1:29:34 04:53 3 1 136 Zólyomi Kinga

Részletesebben

A körülmények és a környezet hatnak ránk, de magunkért csakis mi vagyunk felelősek. (Paulo Coelho) Ballagási meghívó

A körülmények és a környezet hatnak ránk, de magunkért csakis mi vagyunk felelősek. (Paulo Coelho) Ballagási meghívó A körülmények és a környezet hatnak ránk, de magunkért csakis mi vagyunk felelősek. (Paulo Coelho) Ballagási meghívó 2007 2012 A MÁTÉSZALKAI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM végzős diákjai 2012. május 4-én

Részletesebben

EREDMÉNYLAP ***TELJES*** Turul Koppány Íjászai HE, Hunvér Kft.

EREDMÉNYLAP ***TELJES*** Turul Koppány Íjászai HE, Hunvér Kft. Turul Koppány Íjászai, Hunvér Kft. Korosztály: 0-10 1. 44 Hajdú Metód Sándorfalvi Sólymok ÍE 312 pont 49 % 2. 151 Büki Adrián 287 pont 45 % Korosztály: 10-14 1. 47 Barta Viktória Aliscai Nyilai 477 pont

Részletesebben

Pedagógusok iskolai végzettsége. Ssz Név Beosztás Technikum/ egyéb Főiskola Egyetem Szakvizsga

Pedagógusok iskolai végzettsége. Ssz Név Beosztás Technikum/ egyéb Főiskola Egyetem Szakvizsga Pedagógusok iskolai végzettsége Ssz Név Beosztás Technikum/ egyéb Főiskola Egyetem Szakvizsga 1. Borbély András Igazgató Építészmérnök Mérnök Közoktatási vezető 2. Kisgergely Mária Közismereti igh. Ének

Részletesebben

ANGOL. Vargáné dr.kiss Katalin-Göncz Hajnalka. Március 26. Igazgatási épület Baligács László angol B2 B2

ANGOL. Vargáné dr.kiss Katalin-Göncz Hajnalka. Március 26. Igazgatási épület Baligács László angol B2 B2 ANGOL Vargáné dr.kiss Katalin-Göncz Hajnalka Március 26. Igazgatási épület 312 14.45 Baligács László angol B2 B2 Ferenc Baráth Norbert angol B2 B2 Berencsik Szabolcs angol B2 B2 Bódis Tamás angol B2 B2

Részletesebben

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató TOLNA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA 7100, Szekszárd, Szent István tér 11-13. Honlapcím: http://kozig.tolnamegye.hu Központi tel.szám:74/505-600 Fax:74/415-686 e-mail: tolnakh-mk@lab.hu Név

Részletesebben

Nyírbátori Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskola

Nyírbátori Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskola Nyírbátori Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskola Srsz. Név Alapdiploma Egyéb végzettség 1. Angel Andrásné 2. Ariné Mikó Mária 3. Balla Erika 4. Baracsiné Magyar Csilla 5. Baracsiné Tardi Nóra tanító/ember

Részletesebben

A jelentkező által elsőhelyen megjelölt terület. 09 szakképzés virágkötő és virágkereskedő. 03 szakközépsiskola kereskedelem ágazat

A jelentkező által elsőhelyen megjelölt terület. 09 szakképzés virágkötő és virágkereskedő. 03 szakközépsiskola kereskedelem ágazat 03 szakközépsiskola kereskedelem ágazat 1. Kuczi Péter 79213857479 elutasítva 1. SZANDI 73221928073 felvéve 2. Marton Mietta 71730071397 felvéve 3. Sebestyén Áron 76028483679 felvéve 4. Erb Daniella 76066834680

Részletesebben

AMV 2015. megyei eredmények 8.osztály

AMV 2015. megyei eredmények 8.osztály Iskola neve Iskola város helyezés pontszám Tanuló neve Kálvin Téri Általános Iskola 1. 46 Sass Boglárka Kálvin Téri Általános Iskola 2. 40 Horváth Petra Tiszacsegei Fekete István Általános Iskola Tiszacsege

Részletesebben

2016. június június 6.

2016. június június 6. 2016. június 1. 2016. június 6. GYŐRI ÉDES TERMÉKCSOMAG: Szalainé Koczó Erzsébet Juhász Edit (feldolgozás alatt) SZŐLLŐSI ISTVÁNNÉ Zoltán Oláh Czanik Beáta Szabó Veronika A Györgyné Barati Istvánné Botos

Részletesebben

Országos versenyek eredményei tanév

Országos versenyek eredményei tanév Országos versenyek eredményei 2007 2008 tanév Verseny megnevezése, szintje Elért helyezés Tanuló neve Felkészítő tanár neve Megjegyzés Berczik Sára, emlékverseny országos döntő c kategória RSG Dunaharaszti

Részletesebben

Táv/Km tól

Táv/Km tól 1 Ádám Sándorné (1948) 1406.2 1 4869.9 Németh László (1969) 2 Bába János (1953) 1132.2 2 4099.1 Németh Lászlóné (1971) 3 Bába Jánosné (1953) 1388.1 3 3997.7 Czimmer Éva (1969) 4 Babik Izabella (1955) 146.5

Részletesebben

Észak-Alföld.xls. 1. oldal, összesen: :58

Észak-Alföld.xls. 1. oldal, összesen: :58 Szum 0 0 E F Intézmény Irodalom, nyelv és helymatematika és fizika Számítástechnika Történelem Összesen Elérhető: 00 00 0 00 Elért maximum: Bejutási határ: 0 0, Beküldési határ: Beküldött dolgozat: 0 0_Beregszászi

Részletesebben

Járási tantárgyi vetélkedők

Járási tantárgyi vetélkedők Járási tantárgyi vetélkedők Magyar nyelv és irodalom 1. Belovics Alexandra 1 4.B (8.oszt) Hnatik-Riskó Márta 2. Darcsi Barbara 1 4.B (8.oszt) Hnatik-Riskó Márta 3. Homoki Eszter 2 4.A (8.oszt) Hnatik-Riskó

Részletesebben

KLEBELSBERG ITÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT MINDSZENTI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM.:

KLEBELSBERG ITÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT MINDSZENTI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM.: Tanulói Névsor 1/c osztály osztályfőnök: Csernák Lajosné 1. Ajtai Rajmund Bendegúz 2. Ambrus Lajos Máté 3. Boldizsár Jázmin 4. Boldizsár Sándor Rómeó 5. Dombi Sándor Ferenc 6. Farkas Krisztián 7. Gyapjas

Részletesebben

304. terem (20) 305. terem (27)

304. terem (20) 305. terem (27) Magyar nyelv- és irodalom 304. terem (20) 305. terem (27) Balog Ádám Balog Klaudia Bertalan Péter Borsi Nikolett Borsós Andor Csentei Vivien Eskulics Máté István Gál András István Harmath Zsuzsanna Hesz

Részletesebben

Vezetők, pedagógusok, ügyintézők és elérhetőségük

Vezetők, pedagógusok, ügyintézők és elérhetőségük Vezetők, pedagógusok, ügyintézők és elérhetőségük Vezetők és ügyintézők N é v Beosztása Elérhetőség Fogadóóra 1. Szilágyi István főigazgató szilagyi.istvan@noszlopy-marcali.hu hétfő: 9.00-12.00 2. Kiss

Részletesebben

Lap1 LEJÁRT SÍRHELYEK -ABC NÉV LEÁNYKORI NÉV SZÜL. ELHUNYT SÍRHELY

Lap1 LEJÁRT SÍRHELYEK -ABC NÉV LEÁNYKORI NÉV SZÜL. ELHUNYT SÍRHELY LEJÁRT SÍRHELYEK -ABC 2015. 10. 09. NÉV LEÁNYKORI NÉV SZÜL. ELHUNYT SÍRHELY Abonyi József 1914 1984 0005-0033 Ádám Gáborné Gőz Eszter 0035-0054 Agócs Pál 1937 1990 0045-0018 Alföldi Zsigmondné Bodnár Róza

Részletesebben

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton Nem/Kategória: Férfi 12-19 éves 1 420 SZENTPÉTERI Csaba 1998 00:27:26 00:26:54 Nagykőrös 4 4 3:49 min/km +00:00:00 2 225 SZILÁGYI Gergő 2000 00:31:18 00:30:40 Tiszakécske 10 9 4:21 min/km +00:03:45 3 310

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ 2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III-IV. KORCSOPORT Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ Helyszín (település, és versenyhelyszín): Gyulai István Atlétika Stadion, 4032 Debrecen, Oláh Gábor utca 5. Időpont

Részletesebben

5. Keszi Maraton eredménylista xlsx - 5km abszolút. 5km abszolút

5. Keszi Maraton eredménylista xlsx - 5km abszolút. 5km abszolút 5. Keszi Maraton eredménylista 2015.09.19..xlsx - 5km abszolút 5km abszolút 1. Filep Alex 446 Férfi 5km Tiszaújváros 0:24:28.193 2. Bordás Attila 410 Férfi 5km Kistokaj 0:24:40.395 3. Burai Jácint 430

Részletesebben

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Debreceni Vörösmarty Mihály és Alapfokú Művészeti Iskola Megyei Német Nyelvi Verseny Eredménye 2016. november 28. 5. osztály Elérhető pontszám: 79 pont S.sz. Név Iskola Felkészítő tanár Pontszám Helyezés

Részletesebben

Pedagógusok képesítése

Pedagógusok képesítése Pedagógusok képesítése Az intézmény neve: Benedek Elek Általános Iskola S.sz. Név Munkakör 1. Antal Istvánné 2. Balázsiné Jaczkó Márta Alkalmazási jogviszony (közalkalmazott idejű jogviszonyban, határozott

Részletesebben

Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye. pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve

Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye. pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve 44 43 43 42 42 41 40 39 38 37 33 31 29 Sánta Zsombor 5. 5 óra Katona Irma Jelena

Részletesebben

Eredménylista Fürkész verseny, körzeti szakasz,

Eredménylista Fürkész verseny, körzeti szakasz, Eredménylista Fürkész verseny, körzeti szakasz, 2016-2017 Megye: KOLOZS Körzet: Kolozsvár, Bálványosváralja és Szék 5. osztály 1. Bajnóczi Zsolt Bucur Tünde János Zsigmond Unitárius Kollégium Kolozsvár

Részletesebben

Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb ben születettek Nincs szintidő

Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb ben születettek Nincs szintidő Oldal 1 Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb 2006.11.25. 98-99-ben születettek Nincs szintidő 1. Atyi Ádám 98 006 37.49 2. Ujlakán Kálmán 98 006 40.89 4. Nagy Balázs 98 006 43.91 3. Varga Márton

Részletesebben

Ágoston Kata 5 Ágoston Kata 5 Ágoston Nikolett Zsanett 8 Ágoston Nikolett Zsanett 8 Algács Dzsenifer Éva 7 Algács Dzsenifer Éva 7 Apagyi Csilla

Ágoston Kata 5 Ágoston Kata 5 Ágoston Nikolett Zsanett 8 Ágoston Nikolett Zsanett 8 Algács Dzsenifer Éva 7 Algács Dzsenifer Éva 7 Apagyi Csilla Jelentkező neve Terem azonosítója Ágoston Kata 5 Ágoston Kata 5 Ágoston Nikolett Zsanett 8 Ágoston Nikolett Zsanett 8 Algács Dzsenifer Éva 7 Algács Dzsenifer Éva 7 Apagyi Csilla Katalin 4 Apagyi Csilla

Részletesebben

Rólad szól levelezı verseny I. fordulójának eredménye

Rólad szól levelezı verseny I. fordulójának eredménye Rólad szól levelezı verseny I. fordulójának eredménye Tanuló Iskola Szabó Csenge Napsugár 1 Szabó Beatrix 1 Radler Vivien Fülöp Gabriella Óbudai Harrer Pál 2 Cseh Janka Nagy Árpád Óbudai II. Rákóczi Ferenc

Részletesebben

Eredménylista. Megye: Hargita Körzet: Gyergyótekerőpatak. Osztály: 1.

Eredménylista. Megye: Hargita Körzet: Gyergyótekerőpatak. Osztály: 1. Eredménylista Megye: Hargita Körzet: Gyergyótekerőpatak Osztály: 1. Sorszám Tanuló neve Felkészítő tanító Az iskola neve Település Pontszám 1 Török Tímea Vargyas Hajnalka Sövér Elek Techn. Líceum Gyergyóalfalu

Részletesebben

Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ Salgótarján, Ruhagyári út 9. Tel./Fax: (+36-32) Honlap: (+36-32)

Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ Salgótarján, Ruhagyári út 9. Tel./Fax: (+36-32) Honlap:  (+36-32) 9. évfolyam 1. KISS LÁSZLÓ MARCELL 2. MÁRTON ANNA 3. 4. GASPARIN ZSOMBOR BOLGÁR JÁNOS BENDE 5. ISTVÁN ISTVÁN 6. PÉK ÁBEL KRISTÓF 7. MATUCH RICHÁRD 8. ZSÉLYI KONRÁD 9. BENKE MÁTÉ 10. HATALA DÓRA 11. PISTYUR

Részletesebben

KTF TRAIL, RÉSZLETES EREDMÉNYLISTA futónaptár.hu 10 KM

KTF TRAIL, RÉSZLETES EREDMÉNYLISTA futónaptár.hu 10 KM KTF TRAIL, RÉSZLETES EREDMÉNYLISTA 2016. futónaptár.hu 10 KM Összesített eredmények: Helyezés Név Rajtszám Teljesítés ideje 1. Varga József 322 00:40:43 00:00:00 2. Hajduska Balázs 320 00:44:22 00:03:39

Részletesebben

Sorszám Név Születési idő Utolsó bejegyzés Megjegyzés 1. Ágoston Terézia Ajtai Mária

Sorszám Név Születési idő Utolsó bejegyzés Megjegyzés 1. Ágoston Terézia Ajtai Mária Sorszám Név Születési idő Utolsó bejegyzés Megjegyzés 1. Ágoston Terézia 1936.10.10 1949.01.31 2. Ajtai Mária 1970.07.01 1985.06.18 3. Antal József 1956.08.22 1971.06.12 4. Antal Mária 1940.02.19 1953.06.17

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2008/2009 tanév Debrecen, április 3-5. V-VI. korcsoport "B" kategória leány csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2008/2009 tanév Debrecen, április 3-5. V-VI. korcsoport B kategória leány csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Debrecen Bethlen Gábor Közg. Szki. 48,100 1 47,700 1,000 46,550 1 47,800 1 190,150 2 Szeged Széchenyi I. Gimn. és Szki. 47,600 2 46,700 2 46,250 2 47,400 2 187,950 3 Nagykőrös Toldi

Részletesebben

Tantárgy, verseny: Rajz - Weöres Sándor - nevezések 7/1. Pedagógiai Szolgáltató Intézet Hivatalos eredményjegyzék. Tantárgy vagy verseny megnevezése

Tantárgy, verseny: Rajz - Weöres Sándor - nevezések 7/1. Pedagógiai Szolgáltató Intézet Hivatalos eredményjegyzék. Tantárgy vagy verseny megnevezése Tantárgy vagy verseny megnevezése Tanuló neve Évfolyam Felkészítő pedagógus neve Iskola neve Helyezés Rajz pályázat (Weöres Sándor) 1.b 1 Horváthné Kosznai Júlia Dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola

Részletesebben

4032 Debrecen, Böszörményi út 138., 1. Dr. Apáti Ferenc egyetemi docens Tanszék

4032 Debrecen, Böszörményi út 138., 1. Dr. Apáti Ferenc egyetemi docens Tanszék 1. Dr. Apáti Ferenc egyetemi docens 2. Árváné dr. Ványi Georgina adjunktus GTK Vállalkozásfejlesztés nem önálló 3. Dr. Bácsné dr. Bába Éva egyetemi docens 4. Dr. Bai Attila egyetemi docens GTK Vállalatgazdaságtani

Részletesebben

Budapest, 2012. április 21. Vendéglátás-idegenforgalom alapismeretek I. forduló 2012. április 4.

Budapest, 2012. április 21. Vendéglátás-idegenforgalom alapismeretek I. forduló 2012. április 4. 1. Golovics Milán Kecskemét 3 4 1 3 7 5 5 5 4 37 4 4 3 3 2 3 4 3 26 4 4 2 3 5 3 6 2 29 92 2. Boros Klaudia Miskolc 3 2 2 2 9 4 5 5 4 36 2 4 4 2 2 1 4 4 23 4 4 2 4 4 3 6 2 29 88 3. Tóth Gergő János Debrecen

Részletesebben

Veszprém Megyei Kormányhivatal Ajkai Járási Hivatal

Veszprém Megyei Kormányhivatal Ajkai Járási Hivatal Veszprém Megyei Kormányhivatal Ajkai Járási Hivatal Szervezet Név Beosztás, feladatkör Telefon Ajkai Járási Hivatal Cím: 8400 Ajka, Szabadság tér 12. Telefon: 88/550-644 Fax: 88/550-677 ajka.jaras@veszprem.gov.hu

Részletesebben

KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK

KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK VERSENYZŐ NEVE SZÜL.ÉV KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK IRON KÖZÉPTÁV SPECIÁL IRON KÖZÉPTÁV SPECIÁL IRON

Részletesebben

A augusztus 29-től szeptember 30-ig kiírt LAKÁSPÁLYÁZAT EREDMÉNYE

A augusztus 29-től szeptember 30-ig kiírt LAKÁSPÁLYÁZAT EREDMÉNYE A 2016. augusztus 29-től 2016. szeptember 30-ig kiírt LAKÁSPÁLYÁZAT EREDMÉNYE Hollán Ernő utca 30. 1. lh. földszint 4. szám alatti I. Horváthné Majer Gabriella piaci alapú lakbér vállalása II. Zsigmond

Részletesebben

Eredménylista Megye: Kovászna Körzet: Kovászna Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám 1. Fugaru Szocs Blanka

Eredménylista Megye: Kovászna Körzet: Kovászna Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám 1. Fugaru Szocs Blanka Eredménylista Megye: Kovászna Körzet: Kovászna Osztály: I. 1. Fugaru Szocs Blanka Bodor Annamaria Korosi Csoma Sandor Liceum Kovaszna 152 2. Erdelyi Botond Ors Bodor Annamaria Korosi Csoma Sandor Liceum

Részletesebben

4. osztály. Felkészítő tanár(ok) neve. Grófné Györkös Valéria Körmend 46 D. Sándorné Balla Judit Debrecen 45 D. Némethné Vida Erzsébet Szeged 45 D

4. osztály. Felkészítő tanár(ok) neve. Grófné Györkös Valéria Körmend 46 D. Sándorné Balla Judit Debrecen 45 D. Némethné Vida Erzsébet Szeged 45 D Iskola Göd Márkus Dávid Deák Gyöngyi Göd 46 D Eötvös József Általános Iskola Zalaegerszeg Bakó Zsombor Grófné Györkös Valéria Körmend 46 D Általános Iskola Szentes Takács Aletta Vass Renáta Szentes 46

Részletesebben

DR. MEZŐ FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ALKALMAZOTTAK - FELADATOK. 2015/2016. tanév. igazgatóhelyettes

DR. MEZŐ FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ALKALMAZOTTAK - FELADATOK. 2015/2016. tanév. igazgatóhelyettes DR. MEZŐ FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ALKALMAZOTTAK - FELADATOK 2015/2016. tanév 1. Albertné Rácz Gyöngyi tanító, 2.c of. 2. Ankuczáné Varga Katalin tanító, 1.c of., igazgatóhelyettes 3. Aranyosné Siklósi Ágnes

Részletesebben

AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny szeptember 22.

AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny szeptember 22. AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22. ABSZOLÚT LISTA - LÁNYOK 1. Ormos Petra BJG 10:27 2. Kormányos Judit BJG 10:27 3. Korom Eszter BJG 10:33 4. Bertus Kitti BJG 10:41

Részletesebben

Oktazon Név Szakképzettségek. Afonyi Lászlóné. Asztalos Enikő. Bánhegyi Péterné Sütő Dorottya. Bányász Monika. Bári Judit Éva.

Oktazon Név Szakképzettségek. Afonyi Lászlóné. Asztalos Enikő. Bánhegyi Péterné Sütő Dorottya. Bányász Monika. Bári Judit Éva. Oktazon Név Szakképzettségek 76998676601 77170903439 77285741518 71626111199 75876851872 79320074129 74027487099 78376708878 73039759028 71654221049 71374092370 Afonyi Lászlóné Asztalos Enikő Bánhegyi

Részletesebben

GIMNÁZIUM I. Név Osztály Iskola Felkészítő tanár Összesen Helyezés Megjegyzés

GIMNÁZIUM I. Név Osztály Iskola Felkészítő tanár Összesen Helyezés Megjegyzés GIMNÁZIUM I. 1. Kovács András 10. Révai Győr 5 4 7 1 7 24 2. Stelczer Ádám 10. Révai Győr 7 0 3 5 5 20 3. Góger Szabolcs 9. Szent Orsolya Sopron Márk Tímea 7 3 5 0 4 19 4. Szaksz Bence 9. Kazinczy Győr

Részletesebben

Bacsó Beáta. Adorján András. Babiczki Eszter. Bayer Attiláné. Bíró Anikó. Borda Hajnalka. kémia-fizika szakos tanár

Bacsó Beáta. Adorján András. Babiczki Eszter. Bayer Attiláné. Bíró Anikó. Borda Hajnalka. kémia-fizika szakos tanár Adorján András kémia-fizika Babiczki Eszter tanító, ember és társadalom műveltség terület, napközis Bacsó Beáta tanító, könyvtár Bayer Attiláné tanító, technika Bíró Anikó tanító, földrajz Borda Hajnalka

Részletesebben

ANGOL ÁLTALÁNOS NYELV

ANGOL ÁLTALÁNOS NYELV 1. Nagy Endre Ádám (48) 2. Ráczkövi Kamilla Zsuzsanna (48) 3. Sánta Bendegúz (48) 4. Beke Gábor Lehel (49) 5. Katona Erzsébet (49) 7. Szládek Csaba Attila (50) 8. Dubavánszky Astrián (51) 9. Radnai Stefánia

Részletesebben

IDEIGLENES KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI RANGSOR 2013 2014 TANÉV

IDEIGLENES KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI RANGSOR 2013 2014 TANÉV Dankó Pista Egységes Óvoda - Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium 4235 Biri Mező Imre út 21. Tel/fax: 42-263-137 e-mail: info@dankop.hu, www.dankop.hu IDEIGLENES KÖZÉPISKOLAI

Részletesebben