H Í R L E V É L A M A G Y A R O R S Z Á G I M E T O D I S T A E G Y H Á Z P É C S I K Ö R Z E T E

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "H Í R L E V É L A M A G Y A R O R S Z Á G I M E T O D I S T A E G Y H Á Z P É C S I K Ö R Z E T E"

Átírás

1 A M A G Y A R O R S Z Á G I M E T O D I S T A E G Y H Á Z P É C S I K Ö R Z E T E H Í R L E V É L XVII. évfolyam 12. szám december Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. János 1:45 1

2 É v i J e l i g e Nincs itt maradandó városunk, hanem az eljövendőt keressük. Zsidókhoz írt levél E g y h á z u n k É v i J e l i g é j e : Egymás terhét hordozzátok és úgy töltsétek be Isten törvényét. Galáciabeliekhez írt levél 6,2. Te r v e z e t t d e c e m b e r i p r o g r a m j a i n k : 2 December 1.-én, Ádvent 1. vasárnapján Ifjúsági Istentisztelet lesz, textus: Hós.14, órakor a közösségi órát dr.thalyné Éva tartja. December ig - csütörtöktől szombatig - Ittzés István lelkész tart evagnélizációt 17 órakor, melyre mindenkit szeretettel várunk! Téma: Várakozásunk kérdései! Csütörtök: Ki mondja meg a koordinátáimat? (Ádám hol vagy?) 1Móz.3,8 Péntek: Honnan tudhatom, hogy jó cél felé tartok? (Honnan jössz és hová mész?) 1Móz.16,7 Szombat: Van üdvösségem? (Mit cselekedjem, hogy üdvözüljek?) Luk.18,18 December 8.-án, Ádvent 2. vasárnapján 10 órakor Ittzés István lelkész szolgál - Úrvacsorai istentisztelet. Mikor jössz vissza? (Uram, nem ebben az időben állítod helyre ) ApCsel.1,6 December 14.-én szombaton délelőtt 9 órától Körzeti konferencia lesz, Csernák István szuperintendens vezetésével. December 15.-én Ádvent 3. vasárnapján 10 órakor Istentisztelet, textus: Ézs. 51, órakor Siklóson lesz istentisztelet. December 22.-én, Ádvent 4. vasárnapján 10 órakor Istentisztelet lesz, textus:. Ézs. 46,8-13a.

3 December 24.-én, délután a Támasz alapítvány hajléktalan szállóján szolgálunk December 25.-én Karácsonyi Istentisztelet lesz 10 órakor. December 29.-én vasárnap 10 órakor Istentisztelet. Textus: János 3,16. December 31.-én kedden, 18 órakor Évzáró Istentisztelet. Textus: János 12, E l ő z e t e s p r o g r a m o k Január 1.-én 14 órakor. Újévi jelige olvasás. Január 5.-én. 10 órakor Szövetségmegújító Úrvacsorai Istentisztelet. R e n d s z e r e s p r o g r a m j a i n k : Kedden 17 órakor bibliaórát tartunk Hidason Szerdán Ifjúsági óra Csütörtökön Bicsérden 18 órakor házi istentisztelet lesz Pénteken 17 órakor házicsoport lesz (változó helyszínnel) Vasárnap 9 30 imaóra, és órakor istentisztelet van Pécsett, órakor Hidason. Első vasárnapokon Úrvacsorai istentisztelet van. Minden harmadik vasárnap Siklóson órakor istentiszteletünk van Az esetenkénti időpontváltozásokról lelkészünknél lehet érdeklődni. S z ü l e t é s n a p j u k a t e b b e n a h ó n a p b a n ü n n e p l i k : Dr. Ritter Boglárka án Gyurkó Balázs én Dr. Vas Bence én Schauemann Barnabás án Sziliné Gáll Anna án Dóczi Győzőné én Siptár Gergő án Kívánjuk, hogy Isten áldja meg minden születésnapos életét! 3

4 D e c e m b e r Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. (János 1,4.) Búcsúzik tőlünk a év, és itt van a küszöbünkön Egy év eseményei örömei és bánatai vannak mögöttünk. Emlékképek sokasága villan fel gondolataink adattárából, vannak közöttük mély barázdákat szántóak, és vannak közöttük meghalványuló, színét vesztett, már-már a feledésbe merülő, megsárgult képek. Közben az idő, mint egy könyörtelen hatalom lendít bennünket tovább és tovább. Pedig nagyon szerettünk volna időzni még akkor és ott. De kár, hogy elmúlt! mondjuk. Ismerjük a másik végletett is, amikor az akkor és ott, nagyon lassan, szinte csigalassúsággal, múlni nem akaró perceivel kellett birkózni. Csak legyen már vége! mondtuk, vagy csak gondoltuk. Tudatosan, vagy tudattalanul működtetünk magunkban egy olyan mechanizmust, amellyel törlünk megtörtént eseményből képeket. A számítógépes szaknyelven delete funkciót léptetünk életbe. Nem régen mesélte egy számítógép szerelő ismerősöm, hogy nincs totálisan kitörölt adat, csak a rendszer számára olvashatatlan. Minden megvan valahol, csak program kell hozzá, és elő hozható, és újra olvasható. Minden embernek van egy adattára, amely két részre van osztva, a tudatos és a tudattalan. A tudatos adatbázis az, amelyet kezelünk, amikor kell, elővesszük, ha kell, lecseréljük, szükség esetén hozzá teszünk, vagy átírjuk. A tudatalatti memória, amelyben azokat az eseményeket tároljuk, - néha teljesen tudatosan - amikről nem akarunk tudni. Nem akarunk rá emlékezni, nem akarunk róla tudni! Azért írtam le ezeket, mert a Biblia arról tanúskodik, hogy pontosan ez történik egyszer minden emberrel. Jön egy esemény, amely rátör az életünkre. Keresztezi az utunkat, és akkor ellenállást nem tűrően megjelennek a tudatunkban azok az elnyomott, nem akarok tudomást venni róla, soha ki nem mondom többet a nevét, sorolhatnám ezeket a tudattalanba elrejtett döntéseinket. Isten mondja: Eléd adtam az életet 4

5 és a halált, ez egy döntés kényszer! Helyzetbe hoz bennünket a Szerető, Gondoskodó, Kegyelem Királya. Ezt okozhatja egy betegség, egy váratlan lelki krízis. Egy kegyelmi állapot, amely bármi is lehet. Azt fontos tudnunk, hogy nem az Isten tudta nélkül történnek ezek, tervszerűen és céltudatosan, a lelki üdvösségünk érdekében. Mindig szeretetbe ágyazva ad rá engedélyt Teremtő édes Atyánk. A decemberi jeligénk az mondja: Benne élet volt Bennünk halál van. Benne az élet és a világosság működik, bennünk a halál és a sötétség. Amikor az Élet bennünket szeretetével körülvesz, akkor a Világosság beragyog az életünkbe. Világossága átvilágítja egész létünket, múltunkat, jelenünket és jövőnket. Az egész embert mindenestől. Nincs előtte semmi, ami elrejthető volna. Ez a tény örömmel, vagy félelemmel tölt el bennünket. Isten nem ijesztgetésnek szánja, hanem öröm forrásának, mert ezzel mindig együtt jár, hogy kegyelmes jobbjával körülvesz bennünket. Javunkra teszi ezt. A halál megnyomorító helyzetét tárja fel, de lehetőségül oda teszi az Élet diadalát kegyelemből. Isten az embert csodálatos világosságba teremtette úgy, hogy mindent látott. Látta Istent is. Tudta, hogy kicsoda Ő, éppen azért bízott benne és szerette. Látták az emberek egymást, éppen ezért nem mentek neki egymásnak, hanem tisztelték egymást és szerették. Látták önmagukat, és nem ismerték félre magukat. Nem gondoltak magukról sem többet, sem kevesebbet. Tudtak tájékozódni az élet kérdéseiben. Ebben a csodálatos világosságban élt az ember az Édenkertben, amikor Isten megteremtette. Egyszer csak hirtelen sötét lett. Megszakadt a vezeték. Elszakadt az ember Istentől akkor, amikor azt mondta: Isten nélkül is tudok élni. Ne szóljon bele a dolgaimba! Majd én, egyedül! Ez a büszkeségünk a mai napig megmaradt mélyen bennünk. Attól kezdve nem látjuk Istent, ezért mondják sokan, hogy nincs is, mert nem látják. Ettől kezdve nem vagyunk tekintettel egymásra. Rengeteg karambol van az emberek között. Összeütközünk, nekiesünk egymásnak. Az ünnep előtti idegességben ez tipikus. A legtöbb családban ez nap, mint nap előfordul. Ettől kezdve nem látjuk a feladatainkat. Nem tudjuk, mi végre lennénk itt. Azt hisszük nekünk kell a világot megváltani, vagy nekünk kell 5

6 itt uralkodni, holott az Isten feladata lenne. Sokszor még a láthatókat sem látjuk, nem beszélve a láthatatlanokról, Isten csodálatos ígéreteiről. Sötét lett a világon. De A világosság a sötétségben fénylik,.. Az Ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert: ő jött el a világba. Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. Tudjuk, hogy ebben a hónapban van a természet törvénye szerint az év leghosszabb éjszakája, de emlékeztet bennünket a szeretet ünnepe arra, hogy ebbe a sötétségbe született a világ Világossága, az Isten Fia emberi testben. Isten ezzel a tettével elindította Világ Világosságát hódító útjára, és az Ő dicsősége feltartóztathatatlanul halad a teljes délig. G y u r k ó J ó z s e f K ö s z ö n t é s Október 27.-én, a vasárnap délelőtti Istentiszteleten a 90. Zsoltár verseivel köszöntötte a pécsi gyülekezet Schauermann Menyhértné Lizi nénit a 90. születésnapja alkalmából. Köszönjük az Úrnak, hogy hosszú élete során megtartotta, és gyakran nehéz útszakaszain is átsegítette. Köszönjük az Úrnak, hogy hosszú évtizedek óta a hidasi, majd a pécsi gyülekezet munkájában is fel tudta használni sokrétű szolgálatait. Az ünnep fényét szó szerint emelte Kozma János testvérünk által készített gyertyatartó, amelyen 9 gyertya lángja fénylett. Kérjük, hogy az Úr továbbra is kísérje útját, egészen a hazaérkezésig. Életünk ideje hetven esztendő, vagy ha több, nyolcvan esztendő, és nagyobb részük hiábavaló fáradság, olyan gyorsan eltűnik, mintha repülnénk. Taníts úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk! 90. Zsoltár 10. és 12. verse 6

7 L á b n y o m o k a h o m o k b a n Egyszer egy éjszaka azt álmodtam, hogy Urammal együtt mentem végig a tengerparton. A sötét éjszakai égbolt előtt fénycsóvákként ragyogtak fel életem képei. És minden alkalommal két pár lábnyomot láttam a homokban, a sajátomat és az Uramét. Amint az utolsó kép is elvonult szemeim előtt, visszatekintettem. Megijedtem, amikor felfedeztem, hogy életem útjának sok szakaszán csak egy pár lábnyom volt látható. És ezek éppen életem legnehezebb időszakai voltak. Aggódva kérdeztem az Urat: Uram, amikor elkezdtelek követni, akkor azt ígérted nekem, hogy mindenkor velem leszel. Most azonban azt kellett felfedeznem, hogy életem legnehezebb időszakaiban a homokban csak egy pár lábnyom látható. Miért hagytál magamra, amikor a legnagyobb szükségem lett volna Rád? Ekkor azt felelte: Kedves gyermekem, én szeretlek téged, és sohasem foglak magadra hagyni, különösen nem szorongattatásokban és nehézségekben. Ott, ahol csak egy pár lábnyomot láttál, ott én hordoztalak téged. M a r g a r e t F i s h b a c k P o w e r s ( o k t ó b e r K a n a d a ) - F o r d í t o t t a S c h a u e r m a n n H e n r i k Ez a gyönyörű, nagyon fontos üzenetet hordozó költemény Margaret Fishback Powers lelkéből-tollából származik. A költemény kézirata

8 október 10-i megírása után 1980-ban egy Torontóból Vancouverbe való költözés alatt - egyéb családi iratokkal együtt - eltűnt. Valaki(k) a szerzői jogok figyelmen kívül hagyásával a költeményt ismeretlen szerző műveként sokféle formában, keresztyén szórólapok és ajándéktárgyak felirataként kiadták. Magyar nyelven Túrmezei Erzsébet művészi fordításában is találkozhatunk a költeménnyel, ismeretlen szerző forrás-megjelöléssel, Lábnyomok címmel. A Fishback család a költeményt Washington államban 1983-ban fedezte fel egy keresztyén könyvesboltban, ott egy díszes képeslapra nyomtatva árusították, a hátoldalán egy nő nevét és címét közölték a költemény szerzőjeként. Írásos megkeresésükre a nő férje visszautasította a gyanúsítást, mondván, hogy ez a verset a felesége írta. A szerzői jogukat nem tudták bizonyítani, mert az elveszett eredeti példányon kívül nem találtak hiteles másolatot. Egy másik alkalommal a szerző férje, Paul Powers feküdt az intenzív osztályon, ahol egy hívő ápolónő adta át neki vigasztalásul egy ismeretlen költőtől származónak mondott kinyomtatott költeményt. Az éveken át tartó eredménytelen szerzői jogi küzdelem közben a költemény 1985-ben jelent meg M. Fishback verseskötetében a bermudai Hamiltonban Volt egy álmom címmel. Végül 1987-ben került elő egy másik hiteles kézirat a családi albumból, és ettől kezdve ismerték el jogilag is M. Fishback Power szerzőségét. A szerzőről és családjáról, valamint a költemény keletkezéséről szóló könyv angol nyelven, Kanadában jelent meg 1993-ban a Harper Collins Publishers-nél, Foodprints címmel. Német nyelven pedig Spuren im Sand címmel 1996-ban, már 2. kiadásként Brunnen Verlag Giessen-nél. A továbbiakban néhány sorban szeretném visszaadni a nagyon épületes és élvezetes olvasmány egy-egy részletét. A szerző egy kanadai német bevándorló (eredetileg Fischbach nevű) férj és ír 8

9 származású feleség unokája. A szerző (Margaret) áldott-, szolgáló életét, ugyanakkor sok súlyos megpróbáltatást és csodálatos szabadulást tartalmazó személyes bizonyságtételét, megtapasztalásait fejezi ki a fenti költemény. A költőnő képzettsége szerint tanítónő, filigrán alkatú, alacsony teremtés volt. Lakhelye egy nagyon viharjárta országrész volt, gyakori villámcsapásokkal. Egy alkalommal az osztályterembe is becsapott a villám, egy gyermek meghalt, ő pedig súlyosan megsérült. Hosszabb kórházi ápolásra szorult, de egészsége sohasem állt helyre teljesen. Férje nevelőszülőknél nevelkedett, majd nagy mélységeket megjárva fogadta el Jézus Krisztust élete Urának. Jegyességük idején egy tengerparti keresztyén ifjúsági táborban voltak. Itt álmodta a versben leírt jelenetet. Szokásához híven az ágya mellett volt most is jegyzettömbje és tolla, ebbe írta be ébredése után azonnal a sorokat. Férjével együtt teljes életüket a missziós szolgálatnak szentelték. Keresztyén irodalmat, filmeket terjesztettek, és ifjúsági színdarabokat, bábjátékokat mutattak be különböző rendezvényeken. Ebbe a munkába két lányuk is bekapcsolódott. Életükben több súlyos helyzetben tapasztalhatták meg Isten csodálatos segítségét: Az egyik kislányra rádőlt egy motorkerékpár, és a koponyába fúródó alkatrész néhány milliméterrel kerülte el a létfontosságú agyi szöveteket. A férj súlyos lábzúzódása teljesen rendbejött, mire a baleseti sebészetre értek. A baleset után - amíg a szülők a kórházba utaztak - kislányuk mély hittel imádkozott apja gyógyulásáért. Teljes természetességgel vette tudomásul, hogy apja lábán a kórházban már nem láttak semmi elváltozást. A nagyobbik lány felnőtt korában lezuhant egy szikláról, kisebb sérüléssel úszta meg a majdnem halálos esést. Édesapjánál az izgalom súlyos szívrohamot váltott ki, csodával határos módon az ott lévő idegen kirándulók között szakápoló is volt, aki biztosította a szükséges egészségügyi segítséget. Ennek a szívrohamnak a kórházi ellátása közben adta át a férjnek az ápolónő a felesége által írt költeményt, mint ismeretlen szerző művét. Ez a vers sok embernek szerzett vigasztalást, bíztatást, de szerzőjének éveken keresztül tartó harcot és megkeseredést is okozott a szerzői jog elorozása miatt. Egy rokona bíztatására értette meg, hogy el kell engednie az ügyet, különben lelki élete tönkremegy. Miután ezt megtette, nyerte vissza lelki békéjét és örömét az Úrban. S c h a u e r m a n n H e n r i k 9

10 I s t e n n e l ö s s z h a n g b a k e r ü l n i Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. János 1.14 Egy öreg kastélyban évtizedek óta állt egy porlepte hárfa. Régi időkben pompás volt a hangzása. Egyszer aztán megrongálódott, senki sem tudta megjavítani, és régi zengését visszahozni. Egyik este egy ősz hajú férfi kopogtatott a kastély bejárati ajtaján, hogy éjjeli szállást kérjen. Amikor a hárfáról meséltek neki, kérte, hogy megnézhesse. Azt ígérte, hogy meg fogja javítani a hangszert. Kis idő múlva megtisztította, szakértő szemmel megvizsgálta, és ügyes kézzel megjavította azt. Nos, újrahangolta a hárfát, és elkezdett rajta játszani. Olyan gyönyörűen zengtek a húrok, mint a régi időkben. Arra a kérdésre, hogy hogy tudta a hárfát olyan gyorsan és jól megjavítani, azt felelte az ősz hajú idős ember, hogy sok évvel ezelőtt ő készítette el ezt a hangszert. Ő tudta, hogy mi módon lehet ismét helyrehozni. Talán úgy gondolnánk, hogy ez egy szép történet. Azonban hogy függ ez össze a mi életünkkel? Isten a teremtő, Ő teremtett minket. És Ő nagyon jól végezte a munkáját. Az ember Istentől való eltávozása révén egy óriási szakadás állt elő életünkben. Az Isten által jól tervezett életet azóta diszharmóniák, zavaró hangzások kísérik. Csak a teremtő maga képes a teremtményét meggyógyítani. Ezért lett Isten emberré, és lakozott közöttünk. Jézus a mi diszharmóniánkat ismét összhangba akarja hozni Istennel. Életünket meg szeretné tisztítani, javítani, és teljesen újjá teremteni. Ha életünket Jézus Krisztusra bízzuk, számolhatunk azzal, hogy Isten minket rá szeretne hangolni saját dallamára, az életnek általa szer- 10

11 zett művére (kompozíciójára). Segíteni szeretne, hogy életünk az Ő minőségében, és az Ő védelmében, gondoskodásában folyhasson. Isten emberré lett, hogy ismét olyan emberekké váljunk, amilyeneknek eredetileg elképzelt minket. Csak egy imányira van tőlünk. A n d r e a s E n g e l b e r t l e l k é s z ( E v a n g é l i u m i k ö z ö s s é g M ü n c h e n / É s z a k ) - f o r d í t o t t a S c h a u e r m a n n H e n r i k L é g y k é s z Légy kész meghallani az Úr hangját, Ha szólít csendes éjszakán! És mondd, mint mondta egykor Sámuel, Csak szólj, figyelek, Atyám! Légy kész meghallani az ÚR hangját, Ha lázas munkában talál. És kér idődből csak egy fél órát, Légy kész mondani: Itt vagyok, Atyám! És légy csendesen, míg beszél! Légy kész megtenni, amit kér! Mert nemsokára jő a vég, S nem lesz rá időd elég. A l m á s i M i h á l y n é I s t e n j ó h a r c o s a i Amikor azonban ezt végiggondolta magában, íme, az Úr angyala megjelent neki álmában, és ezt mondta: József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni feleségedet, Máriát, mert ami benne fogant, az a Szentlélektől van. Máté 1.20 Hisz ön az angyalok létezésében? Az angyaloknak nagy az árfolyama ; a keresztelést megelőző minden beszélgetéskor válik ez nyilvánvalóvá számomra. Az élet ugyanis veszélyes. Így az oldalunkon álló védőangyal elképzelése nagyon megnyugtató számunkra. A Biblia valóban számol az angyalok valóságos létezésével. Isten állandó dicsőítésén 11

12 kívül szolgálatuk abban is áll, hogy ebben a félelem és halál által alakított világban megvívják a hit jó harcát a gonosz hatalmak ellen, amelyeket - ahogyan a János Jelenések könyvében olvashatjuk - már rég kihajítottak a mennyországból, legyőzettek, de úgy gondolják, hogy a földön még kitombolhatják magukat (lásd. Jelenések 12:7 és következő verseket). Azonban hála Istennek valóságos esély nélkül. Mert ahol 20 ördög van, ott 100 angyal is jelen van; ha ez nem így lenne, akkor már régen tönkrementünk volna. (Luther Márton) Ahol tehát Isten megbízásából angyalok óvnak és védelmeznek engem, ott nyilvánvalóan abból válik valami érzékelhetővé, ahogy a mennyországot elképzelhetem magamnak: a végtelen megóvásnak és boldog megőrzöttségnek a helye. És hallhatóvá válik, hogy mit jelent a menthetetlen halálfélelemmel teli világban Istenben elrejtett állapotban lenni: Ne féljetek! - ez az angyalok üzenete, amely a mezőn hangzott el a pásztorok számára, amikor a világ megváltója megszületik; és az az angyal üdvözlete a feltámadás reggelén. Ez a világ legjobb híre! És ennek neve is van: Jézus Krisztus - az Isten velünk van. Ő az egyedüli menedékünk mindörökké. G e o r g K r a u e r e v a n g é l i k u s l e l k é s z ( H a m b u r g - E p p e n d o r f ) - F o r d í t o t t a S c h a u e r m a n n H e n r i k E g y t é l i t ö l g y l e v é l r e 12 Árkosy Lajosnénak E levelet a hegytetőn találtam, Hóban feküdt, az erdőhöz közel, Fákról hullt gyémántporral beszitáltan. Míg zöld volt, írni rá nem lehetett. De hogy megbarnult, megkeményedett: Az írás felcsillámlik rajta, S tűnődvén, lelkem elsóhajtja: Kellett a dér, a tél, a hóvihar, S a zúzmara, a zordfényű palást, Hogy egy Kéz azt írhassa ránk, amit akar. R e m é n y i k S á n d o r - K o l o z s v á r, H ó j a, K a r á c s o n y

13 E l l e n s é g Szeressétek ellenségeiteket, jól tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek, áldjátok azokat, akik titeket átkoznak, és imádkozzatok azokért, akik titeket háborgatnak. Aki egyik orcádat megüti, fordítsd néki a másikat is; és attól, aki felső ruhádat elveszi, ne vond meg alsó ruhádat se. Mindennek pedig, aki tőled kér, adj; és attól, aki elveszi a tiédet, ne kérd vissza. Lukács 6,27-30 Egyszer egy nagy császár magához hívatta az alattvalóit és ezt mondta nekik: -Ma az összes ellenségem megsemmisül. Néhány órával később a szolgák karon fogva látták a császárt az ellenségeivel sétálni, miközben azok nagyokat nevettek együtt. Meg is kérdezték urukat: -Császárunk, hát nem azt mondtad, hogy végzel az ellenségeiddel? A császár jóságosan elmosolyodott: -De hiszen így is tettem, a barátaimmá fogadtam őket. I n t e r n e t K e r e s z t é n y n e k l e n n i, m i é r t? Egy ember almafajok nemesítésével foglalkozott. Mindenkinek örömmel mutogatta pompás almafáit: boldog volt, ha valaki almáját megízlelte. Egyik szomszédját - noha többször hívta -, semmiképpen sem tudta rábírni, hogy bemenjen hozzá almakóstolóra. Mikor egyszer újra hívta, megszólalt a szomszéd: - Be kell vallanom, hogy a múltkor, kertje mellett elmenve, kíváncsiságból felvettem egy lehullott almát. Beleharaptam, de én életemben 13

14 olyan savanyú almát még nem ettem. Köszönöm, nem kérek az almájából. Az az egy, egész életemre elég... - No ez igazán nem mérvadó - szólt mosolyogva a kerttulajdonos - messze földet bejártam, míg ahhoz a savanyú almához jutottam. Azért ültettem a kerítés mellé, hogy egyszer s mindenkorra elvegyék a tolvajok kedvét az almalopástól. És bevált a számításom. De jöjjön velem a kert belsejébe! A második, harmadik sorban olyan jóízű, zamatos fajtákat talál, amilyet nem is álmodott. - Ha így áll a dolog, az más - szólt elgondolkozva a szomszéd és bement a kertbe. * * * Sokan így vannak a hívő élettel. A kívülállók csak a tilalmak, a bűnbánat és önmegtagadás savanyú almáiról tudnak. Ne a kerítésen bemászott tolvaj módjára ítélj, hanem menj be a kert Urával az ajtón, és meglátod, hogy mily édes az Úrral ápolt közösség minden gyümölcse. I n t e r n e t K a r á c s o n y i t ö r t é n e t A múlt század elején történt. Magányos férfi utazott le egy vidéki kisvárosba. Barátai hívták, hogy ne töltse egyedül a szentestét. Az utolsó vonattal érkezett. Már erősen szürkült, alig járt valaki az utcákon. Az egyik kirakat előtt észrevett egy kopott ruhás kisfiút. Nagy, vágyódó szemei egy kis betlehemre szegeződtek. A férfi megszólította: Ezt szeretnéd megvenni? A fiú bólintott, de nem vette le szemeit a kirakatról. Nem is lehet drága - folytatta a férfi. A kisfiú kihúzta kezét a zsebéből, tíz krajcáros csillogott benne. Ezt az előbb találtam, de ezért nem adnak semmit. A férfi elkérte a pénzt, s 14

15 a fény felé tartotta. Hallod-e, ez nem közönséges pénz, bizonyára az angyalok ejtették el. A gyerek csodálkozva nézett a férfira. Gyere, menjünk be az üzletbe - és megfogta a hideg kis kezét. Bent már senki sem volt, csak az idős kereskedő. Udvarias mosollyal szólt: Éppen zárni készülök. A férfi hunyorított a szemével: Akkor a legjobbkor jöttünk. Kis barátom egy rendkívüli pénzt talált. Az angyalok vesztették el. Azt veheti rajta, amit csak akar. Ezzel ismét ráhunyorított a kereskedőre, és az megértette. Kezébe vette, megvizsgálta a pénzt. Aztán sugárzó arccal mondta: Micsoda szerencse, te aztán jó fiú lehetsz. Válaszd ki hát, amit szeretnél. A gyerek először a kereskedőre, azután az ismeretlen férfira nézett. Mindkettő tekintetéből biztatást olvasott ki. Erre rámutatott a kirakatban csillogó betlehemre: Ezt szeretném. A kereskedő szépen becsomagolta, szaloncukrot is adott hozzá. A gyermek boldogan hagyta el a boltot. Az ismeretlen férfi ekkor elővette pénztárcáját, s fizetni akart. Szó sincs róla, uram, szólt a kereskedő. Ma este nekem is karácsonyom van. Az a Jézus, akit ma ünnepelünk, figyelmeztetett bennünket: Amit egynek tesztek a legkisebbek közül, azt nekem teszitek. A két férfi egymás szemébe nézett és kezet szorított. Mindketten tudták, hogy ebben a pillanatban született meg a szívükben a kis Jézus. I n t e r n e t H o g y a n h a l t m e g h e l y e t t e m? Egy hívő ember egyszer megkérdezett egy fiatalembert, mióta ismeri Megváltóját, és tudja-e bizonyosan, hogy bűnei meg vannak bocsátva. A fiatalember így válaszolt: - Bűneim meg vannak bocsátva, ezt biztosan tudom. - Mikor tudta ezt először? kérdezte a hívő ember. - Amikor édesanyámat megszúrta a méh. - Amikor édesanyát megszúrta a méh? Hogy érti ezt? Mondja el! - Édesanyám hívő asszony volt kezdte a fiatalember a történetet. - Gyermekkoromban gyakran elmondta nekem, mit tett értem Jézus Krisztus, de soha nem értettem egészen, nem tudtam elképzelni, hogyan halt meg helyettem. És ekkor, egy délután a kapunk előtt játszottam. Édesanyám a konyhaajtó közelében feltűrt ruhaujjal vasalt. Hirtelen egy dühös méh repült felém, és keringeni kezdett a fejem körül. Nyilván meg 15

16 akart szúrni. Megijedtem, és megpróbáltam a zsebkendőmmel elhessegetni. De csak egyre ott körözött, és mindig közelebb jött. Végül kétségbeesve rohantam be a házba, hogy megszabaduljak szúrós ellenségemtől. Anyámhoz futottam, aki egész idő alatt szemmel tartott, és most betakart a kötényével. Bár mosolygott az ijedtségemen, mégis anyai gondossággal átölelt, mintha csak ezt mondaná: - Nálam biztonságban vagy. Alighogy ezt tette, a méh a karjára szállt és hirtelen megszúrta. Anyám összerázkódott, azután a méhre nézett, nekem pedig azt mondta: - Nyugodtan előjöhetsz, a méh édesanyát szúrta meg helyetted, nézd csak, hogyan mászik a karomon. Most már nem árthat, mert a méh csak egyszer tud szúrni. Még mindig féltem egy kicsit, meg aztán sajnáltam édesanyámat is. De meg mertem nézni a fullánkot, míg anyám okosan felhasználta ezt az eseményt. Elmondta ugyanis: - Látod, ez szépen kiábrázolja azt a csodát, amelyről már oly sokszor beszéltem neked: Krisztus a helyedbe állt és helyetted halt meg. Megtanultam, és sokszor ismételgetem a bibliai mondást: bűneinket maga vitte fel testében a fára, Akinek sebeivel gyógyultatok meg. de mindaddig soha nem értettem, hogy Jézus Krisztus valójában önként vállalta helyettünk a büntetést. Most, hogy láttam a méhet és a fullánkját, egyszerre világos lett előttem minden. Isten nem kéri számon kétszer az adósságot engem sem hív már többé ítéletre hiszen Jézus Krisztus a vérével fizetett értem. I n t e r n e t K a r á c s o n y i k é r é s e k 16 A pásztoroknak lábát add nekem, hogy Hozzád siethessek sebesen! És a napkeleti bölcsek kezét, hogy szívem, kincsem letegyem eléd! Angyalok hangját, hogy mindenkinek örömhírt és békességet vigyek! S Mária Igét megőrző szívét: hadd legyek, Jézus, örökre Tiéd! T ú r m e z e i E r z s é b e t N é m e t b ő l f o r d í t o t t a

17 H a j ó t ö r ö t t Hagyd az Úrra a te útjaidat, és bízzál benne, majd Ő teljesíti. (Zsoltár 37,5) Egy szerencsétlen hajótörött, deszkába kapaszkodva kivetődött egy lakatlan szigetre. Alig talált magának megélhetést: kevés volt az erdő és a bokor, viszont annál több a szikla. Buzgó imádságban kérte Istent, hogy mentse meg. Minden nap figyelte a horizontot, hátha megérkezik a kért segítség. Ez így ment hosszú ideig, de nem történt semmi. Kissé kezdett magához térni, s megpróbálta megszervezni életét. Kövekből szerszámokat készített, vadászott, és művelte a földet. Hosszú fáradtság után még tüzet is sikerült gyújtania. Épített magának egy kunyhót és egy raktárfélét. Hónapok teltek el. Naponta imádkozott, de nem jött a segítség, pedig nagyon várta. Egy nap a szellő fölkapta az égő lángot és a kunyhó oldala lángba borult. Sötét füstfelhő szállt az ég felé. Kétségbeesve küzdött a tűz ellen, mert tudta, hogy hónapok munkája forog kockán. De hiába volt minden igyekezete, csak egy vödör hamu maradt egész munkájából. A hajótörött, aki erején felül igyekezett valamit megmenteni, levetette magát a homokba és keservesen sírt: Uram! Miért???? Miért tetted ezt velem???... Pár óra múlva egy hajó kötött ki a kis sziget közelében. Néhányan átszálltak a mentőcsónakba, és azzal jöttek a szigetre. - Honnan tudtátok, hogy itt vagyok? - kérdezte nagy boldogan a hajótörött. - Megláttuk a füstjeleidet! - hangzott a válasz. B r u n o F e r r e r o J é z u s é s a z e m b e r e k A názáreti Jézust felkente az Isten Szentlélekkel és hatalommal, és ő szertejárt, jót tett, és meggyógyított mindenkit, akik az ördög igájában vergődtek, mert az Isten volt vele. (ApCsel 10:38) Milyen hatásos leírása ez az Úr Jézus emberként, a földön leélt életének! Az Úr Jézus Isten, de Ő emberré lett, hogy itt Isten tetszésére és dicsőségére éljen. Ezért felkente az Isten Szentlélekkel és hatalommal, és ő szertejárt, jót tett. 17

18 Isten Fia földi útját mennyei látogatóként, alázatos idegenként, igaz emberként járta, de gondolkodásmódjában mégis teljesen különbözött minden más embertől. Életmódja páratlan volt, szavai tele voltak hatalommal, és ugyanakkor kegyelemmel, olyan szavak voltak, amelyeket korábban soha nem hallottak az emberek. Vele, aki így szertejárt, gyűlölettel és megvetéssel bántak az emberek: Heródes pedig katonai kíséretével együtt megvetően bánt vele, kigúnyolta, és fényes ruhába öltöztetve visszaküldte Pilátushoz. (Lk 23:11) Ennek ellenére szertejárt, jót tett, gyógyított. Csodálatos, imádatra méltó Úr! Szertejárt ismeretlenül, észrevétlenül, nemkívánatos személyként, hazátlan idegenként a világban, amelyet kezeivel teremtett. Nem kereste az emberek tetszését vagy jóindulatát, hanem szertejárt, jót tett, gyógyított. A kisgyermekek otthon voltak a karjaiban, a kitaszított bűnösöket örömmel fogadta, mikor leültek a lábainál, gondterhes emberek vigasztalást találtak a Vele való közösségben, betegek gyógyulást találtak a szavain keresztül, és a tanítványok együttérzést a közelében. Kész volt arra, hogy mindenkinek szolgáljon, és az Isten volt vele. Az emberek megtagadták Isten elismerte; az emberek gyűlölték Isten szerette; az emberek elhagyták de Isten volt vele. Magányos útján az Atya jelenléte volt hazája. D e r H e r r i s t n a h e ( ) - F o r d í t o t t a F ö l d e s i K a t a l i n Ü n n e p u t á n Oly szép ünnep a karácsony! Készülünk rá jó előre. De ha elmúlik az ünnep, vajon mi marad belőle? Finom falatok emléke, néhány gyorsan romló játék? Földre hulló tűlevelek, elfelejtett pár ajándék? Maradjon szívünkben Jézus! Az az öröm, az a béke, amit Ő hozott magával, s annak nem lesz soha vége! S i k l ó s J ó z s e f 18

19 A z i d ő e l s z á l l Így rendelte Isten! Az idő elszáll. Elmúlik egy év, és új kezdődik már. Az idő nem áll csendben. Semminek nincs itt állandósága, keresi minden, hogy hol a hazája. Így akarja Isten. Amikor mi is évből évbe lépünk, egyedül Isten a mi menedékünk nappal és éjszaka. Nincs helye holnapi aggodalmaknak. Elég, hogy megvan minden napnak a maga baja. Mulandó minden, mint hulló levél. Az örökélet az alap, a cél. Isten nevében merjünk indulni, előrelépni, mindenért hálát adni, Őt dicsérni ebben az évben! N é m e t b ő l f o r d í t o t t a T ú r m e z e i E r z s é b e t H o n l a p Ajánljuk a pécsi gyülekezet honlapját, korábbi hírlevelek is olvashatók ott, egyéb információkkal, hírekkel és képekkel. Címe: A honlapra, vagy a hírlevélbe küldendő anyagot a címre lehet eljuttatni. Tá m o g a t á s Amennyiben adományával támogatni szeretné a Magyarországi Metodista Egyház Pécsi Gyülekezetét, ezen a számlaszámon megteheti:

20 20 O k t ó b e r 6. - á n A r a t á s i h á l a a d ó i s t e n t i s z t e l e t ü n k v e n d é g i g e h i r d e t ő j e V í g B e n c e t e o l ó g u s v o l t.

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I.

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I. HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 4. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Elérhető pontszám: 70p. 2015. január 9. 1. Fejtsd meg a

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT Szent Claret Mária Antal (1807 1870) gondolatai alapján Szeretett gyermekem! Látogass meg engem gyakran az Oltáriszentségben! Nem szükséges hosszasan maradnod és sokat

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja

A Biblia gyermekeknek. bemutatja A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Lázár Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt.

Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt. Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt. A kis Kételkedő ezt kérdezte: Tényleg hiszel abban, hogy van élet a születés után? A kis Hívő így válaszolt:

Részletesebben

Aki nélkül nem lehetne Karácsony

Aki nélkül nem lehetne Karácsony III. évf. 4. szám 2014. december A Budapest-Nagytétényi Református Egyházközség időszakos kiadványa Aki nélkül nem lehetne Karácsony Bármikor, bárhol végbemehet egy ilyen kérdezz-felelek: - Mi kell a Karácsonyhoz?

Részletesebben

NYILVÁNVALÓ SZERETET

NYILVÁNVALÓ SZERETET Pasarét, 2015. december 25. (péntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza NYILVÁNVALÓ SZERETET Énekek: 182; 321,1-3. 4. 6-7; 447 Lekció: Lukács 2,1-14 Alapige: 1János 4,9-10 Azáltal lett nyilvánvalóvá

Részletesebben

Utánzás, engedmények és válság

Utánzás, engedmények és válság 8. tanulmány augusztus 13 19. Utánzás, engedmények és válság SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 6:5; 5Mózes 12:8; 13:18; 1Királyok 11:1-13; 18; Jeremiás 17:5; Malakiás 3:16 4:6 Az érettkorúaknak

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 2. évfolyam 3. szám

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 2. évfolyam 3. szám IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 2. évfolyam 3. szám Mert született néktek ma Megtartó, ki az Úr Krisztus, a Dávid városában. Lk 2,11 Kedves Testvéreim! Karácsony számomra

Részletesebben

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN 1 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 02. Juhász Emília Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN Olvasandó (lectio): 2 Móz 13,1-10 Alapige (textus): 2 Móz 13,8-9 És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik

Részletesebben

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak.

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. 1 2 'Abdu'l-Bahá sok évet töltött a Szentföldön, Akkó városában. Éveken keresztül fogoly volt, és

Részletesebben

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3.

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3. 10. tanulmány Jézus Jeruzsálemben május 28 június 3. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Zakariás 9:9; Máté 21:1-46; 22:1-15; Apostolok cselekedetei 6:7; Róma 4:13-16; Jelenések 14:7-12 Sohasem olvastátok

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

Mi az, hogy reméled? Nem t om, nincs túl nagy praxisom, még sohasem fogyasztottak el erdei manók. Pedig anyám sokszor mondta, hogy vigyen el a manó,

Mi az, hogy reméled? Nem t om, nincs túl nagy praxisom, még sohasem fogyasztottak el erdei manók. Pedig anyám sokszor mondta, hogy vigyen el a manó, Manó úr Hát, ha éppen tudni akarod, arról a magas hegyről származom mondta, mielőtt bármit is kérdezhettem volna. Hogy miért jöttem le erre az alacsonyabb hegyre? folytatta, még mindig kérdés nélkül nos,

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Hamis és igaz békesség

Hamis és igaz békesség Hamis és igaz békesség Lectio: Jer 1,1-15 Textus: Jer 1,14 A lelkipásztor így szólt egy asszonyhoz: - Asszonyom, szokta önt kínozni a Sátán? - Engem? Soha! - No, akkor ez annak a jele, hogy ön még a Sátáné,

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

Az aratás és az aratók

Az aratás és az aratók 12. tanulmány Az aratás és az aratók március 15 21. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Máté 9:36-38; Lukács 15; 24:4-53; János 1:40-46; 4:28-30; Apostolok cselekedeti 1:6-8 Abban dicsőíttetik meg az

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

Örökség - dalszövegek. Virágom, virágom. Szép szál legény van egy pár, Ha okos az ráadás. Utánam jár mindahány, Jaj, ne legyen csapodár!

Örökség - dalszövegek. Virágom, virágom. Szép szál legény van egy pár, Ha okos az ráadás. Utánam jár mindahány, Jaj, ne legyen csapodár! Virágom, virágom Szép szál legény van egy pár, Ha okos az ráadás. Utánam jár mindahány, Jaj, ne legyen csapodár! Szép szál legény gyere át, Szívemben a bánat jár. Hozzál egy kis pálinkát, Hogy legyen egy

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk?

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? Vetélkedő kérdések és válaszok 1. feladat A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? 1. Jézus születése, a napkeleti bölcsek látogatása 2. Menekülés

Részletesebben

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL?

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes (Róm

Részletesebben

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad:,,ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük.'' És az egyház így énekel:,,ahol

Részletesebben

bibliai felfedező B12 Ajánlott további olvasásra: Ézsaiás 7:14 és 9:6 János 1:6-14 2. Korinthus 8:9 1. RÉSz: Egy Fiú születik

bibliai felfedező B12 Ajánlott további olvasásra: Ézsaiás 7:14 és 9:6 János 1:6-14 2. Korinthus 8:9 1. RÉSz: Egy Fiú születik Írd ide az adataidat! Neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. RÉSz: Egy Fiú születik Olvasd el: Lukács 1:26-38;

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus csodái

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus csodái A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus csodái Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

KERESZTREFESZÍTÉS. Újpest-Belsőváros. 2008. 03. 21. Nagypéntek. Loránt Gábor. Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56

KERESZTREFESZÍTÉS. Újpest-Belsőváros. 2008. 03. 21. Nagypéntek. Loránt Gábor. Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 21. Nagypéntek Loránt Gábor KERESZTREFESZÍTÉS Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56 Miután kigúnyolták mármint Jézust levették róla a köpenyt, felöltöztették a saját ruhájába, és

Részletesebben

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11.

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11. 2. tanulmány A Fiú július 5 11. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 7:13-14; Máté 11:27; 20:28; 24:30; Lukács 5:17-26; János 8:58 Mert az embernek Fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem

Részletesebben

Három égi lovag Ó, ti Istentől származó égi lovagok az úrnak mennyi szépet adtatok, a művész lelketektől megremegtek a csillagok súlyos szárnyú képzeletem bennetek az égen ás, mint őrült égi vadász a művészettek

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA. * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja.

HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA. * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja. 1 HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja. MEGHÍVÁS A lelkész az Úr asztala mögött áll. Krisztus,

Részletesebben

Ez a könyv számos, Istennel megtapasztalt valóságos

Ez a könyv számos, Istennel megtapasztalt valóságos Bevezetés Ez a könyv számos, Istennel megtapasztalt valóságos élményem eredményeként született. Nem egy olyan személy túlfûtött képzeletének vagy ábrándozásának terméke, aki valami jobb után vágyódik,

Részletesebben

"Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?"

Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak? "Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?" 1 Krón 29,5 Gyógyulásunk és megerősödésünk akkor történik, amikor fenntartás nélkül átadjuk magunkat Jézusnak. Minél jobban megnyílunk, és engedjük, hogy

Részletesebben

Deborah Hedstrom: Gábriel vagyok Fedezzük fel újra a karácsonyi történetet! Uram, kérlek, tedd újra elevenné történetedet!" Amikor először tanítottam

Deborah Hedstrom: Gábriel vagyok Fedezzük fel újra a karácsonyi történetet! Uram, kérlek, tedd újra elevenné történetedet! Amikor először tanítottam Deborah Hedstrom: Gábriel vagyok Fedezzük fel újra a karácsonyi történetet! Uram, kérlek, tedd újra elevenné történetedet!" Amikor először tanítottam a karácsonyi történetet, tágas tornácunkon álltam,

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

aki őszintén, igazán rám figyel. Aki számára fontos vagyok én magam.

aki őszintén, igazán rám figyel. Aki számára fontos vagyok én magam. 2014. 11. 16. Vasárnap. Vancouver. C: Segít a Lélek 16. Krisztus keze, lába, szeme, szája, füle lenni. 1. Aki kegyelemből él. Lekció: Róma 12: 9-16 2. Akiben a kegyelem dolgozik. 3. Kegyelemhez segíteni!

Részletesebben

Levelező Klub FELFEDEZŐK 1. 1. LECKE

Levelező Klub FELFEDEZŐK 1. 1. LECKE Levelező Klub FELFEDEZŐK 1. 1. LECKE 1. rész Kedves Barátunk! Gondolkoztál már azon, milyen lehet Isten? Isten annyira hatalmas, annyira csodálatos, hogy soha nem tudhatunk meg mindent róla. Isten azonban

Részletesebben

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50 Újpest-Belsőváros 2008. 09. 07. Juhász Emília TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS Alapige (textus): Mk 6,50 Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52 Ezután azonnal megparancsolta tanítványainak, hogy szálljanak hajóba, és menjenek

Részletesebben

A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE

A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE IV. évfolyam 1. szám 2011. január Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Őszinte téli fák Bódás János Hazug a nyár

Részletesebben

ÁDVENTI GYERTYAGYÚJTÁS A CSALÁDBAN

ÁDVENTI GYERTYAGYÚJTÁS A CSALÁDBAN ÁDVENTI GYERTYAGYÚJTÁS A CSALÁDBAN Ádvent 1. vasárnapja (A család állja körül minden alkalommal az ádventi koszorút.) 1. Ó jöjj, ó jöjj Üdvözítő, - beteljesült már az idő; -törd át az Ég zárt ajtaját,

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL Az Avas-Déli Református Gyülekezet kiadványa 2015. Május "Az utolsó napokban, így szól az Isten, kitöltök Lelkemből minden halandóra. ApCsel 2, 17. ÁLDOTT PÜNKÖSDI ÜNNEPEKET

Részletesebben

A Szent Kereszt templom tájékoztatója - 2007. Karácsony

A Szent Kereszt templom tájékoztatója - 2007. Karácsony Sosem láttam oly termőfát, Mint Krisztusnak keresztfáját. Piros vérrel virágozik, Szentlélekkel illatozik. (Erdélyi népének) É letfa A Szent Kereszt templom tájékoztatója - 2007. Karácsony Minden kedves

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Általános iskola Református hittan Évfolyam: 1. _ Heti óraszámú csoport Vizsga típusa: írásbeli Követelmények, témakörök: a szóbeli vizsga tananyaga

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van.

ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van. V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Részletesebben

Szarvas Viktória: Tudatos készület a gyermek jövetelének váratlanságára. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Szarvas Viktória: Tudatos készület a gyermek jövetelének váratlanságára. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szarvas Viktória: Tudatos készület a gyermek jövetelének váratlanságára Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szarvas Viktória vagyok. 25 éves négygyermekes édesanya. A legnagyobb 5 és fél éves, a legkisebb 3

Részletesebben

Nők és bor. 13. tanulmány. március 21 27.

Nők és bor. 13. tanulmány. március 21 27. 13. tanulmány Nők és bor március 21 27. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Jób 29:15; Példabeszédek 8; 31; 1Korinthus 1:21; Jelenések 14:13 Ne add asszonyoknak a te erődet, és a te útaidat a királyok

Részletesebben

Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget.

Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget. 5 PERCES MENEDZSMENT TANFOLYAM 1. lecke Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget. A feleség gyorsan maga köré csavar egy törölközőt, és

Részletesebben

Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja

Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja Írnod kell kislányom, erre születtél! Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja Tudom Édes, írnom kellene, de bajban vagyok. Talán azt a témát kéne papírra vetnem, amit

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília Újpest-Belsőváros 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja Juhász Emília TANÉVZÁRÓ Alapige (textus): Ef 6,1-4; 6,10 Olvasandó (lectio): Péld 3,1-18 Heidelbergi Káté*: XXI. ÚRNAP (*Olvasható a szolgálat végén)

Részletesebben

Zsolt 1,1-3 A boldogság titka

Zsolt 1,1-3 A boldogság titka Zsolt 1,1-3 A boldogság titka Boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, nem áll a vétkesek útjára, és nem ül a csúfolódók székére, hanem az Úr törvényében gyönyörködik, és az Ő törvényéről

Részletesebben

TORNYOSPÁLCAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÁLDÁS REFORMÁTUS DIAKÓNIAI KÖZPONT IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA PROGRAMFÜZET 2015/5. SZÁM

TORNYOSPÁLCAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÁLDÁS REFORMÁTUS DIAKÓNIAI KÖZPONT IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA PROGRAMFÜZET 2015/5. SZÁM 19.hét május4-8. Május hónap - tervezett programok Hétfő Anyáknapi köszöntő Mónika,Flórián Kedd Egészségmegőrző nap Györgyi,Gotthárd Szerda Piac Ívett,Frida Csütörtök Kéz és körömápolás Gizella,Bendegúz

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

Aranycsengettyû. Az Úr legyen veletek! Jenei Zoltán

Aranycsengettyû. Az Úr legyen veletek! Jenei Zoltán Aranycsengettyû A Debrecen-Széchenyi kerti Református Egyházközség lapja XII. évfolyam 3. szám 2010. Május, Pünkösd Az Úr legyen veletek! (Ruth könyve 2. rész 4. vers) Egyszerûen szép bibliai köszöntés

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele 2014. Március 23. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Plébánia hírlevele II/12. szám Jöjjetek, lássátok meg azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem: nem ez-e a Krisztus? Az evangélium

Részletesebben

Szeretet volt minden kincsünk

Szeretet volt minden kincsünk Szeretet volt minden kincsünk Azt mondják, mindenkinek meg van írva a sorskönyvében az élete. Mindenkinek ki van jelölve z út, mint a kerti ösvény, szélekkel, jelekkel, hogy ne lehessen letérni róla. Van

Részletesebben

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Forrás: Gyurcsó István Alapítvány Füzetek 14., Dunaszerdahely, 1999

Részletesebben

AZ AJÁNDÉK. Alapige: 2. Korinthus 9,15 Hála legyen Istennek az Ő kimondhatatlan ajándékáért!

AZ AJÁNDÉK. Alapige: 2. Korinthus 9,15 Hála legyen Istennek az Ő kimondhatatlan ajándékáért! Pasarét, 2012. december 25. (karácsony) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza AZ AJÁNDÉK Lekció: Máté 2,1-12 Alapige: 2. Korinthus 9,15 Hála legyen Istennek az Ő kimondhatatlan ajándékáért! Imádkozzunk! Mennyei

Részletesebben

Advent 3. vasárnapja 2015. december 13. VÁRAKOZÁS

Advent 3. vasárnapja 2015. december 13. VÁRAKOZÁS Advent 3. vasárnapja 2015. december 13. VÁRAKOZÁS Simeon várakozása (LK 2,21-40) 21Amikor elérkezett a nyolcadik nap, hogy körülmetéljék a gyermeket, a Jézus nevet adták neki, úgy, amint az angyal nevezte,

Részletesebben

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET!

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Pasarét, 2012. augusztus 30. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Alapige: 1János 4,1 Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket,

Részletesebben

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Pasarét, 2011. november 17. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Alapige: 2Korinthus 5,10 Mert nékünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt,

Részletesebben

Drága Gyülekezet! 2014. június 15. Mandabokor, Kálmánháza, Felsősima Istentisztelet. 3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki

Drága Gyülekezet! 2014. június 15. Mandabokor, Kálmánháza, Felsősima Istentisztelet. 3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki 2014. június 15. Mandabokor, Kálmánháza, Felsősima Istentisztelet 3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával a Krisztusban. 4 Mert

Részletesebben

Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e?

Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e? Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e? Jézust szelídnek tartjuk. Ilyennek mutatja a házasságtörő asszonynak az esete. Meg akarják kövezni, de Jézus megmentette ettől. A keresztfán kéri az Atyát,

Részletesebben

Oltár az ismeretlen istennek

Oltár az ismeretlen istennek 1 Textus: Ap.Csel. 17, 16-23. Bevezetés: 1. ATHÉN: Pál korában ünnepelte fennállásának 1000 éves évfordulóját. A demokrácia miatt roppant büszke volt. Még a rómaiak is meghagyták a függetlenségét. A kultúra

Részletesebben

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le 1. Adventi Hírnök 1. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog az első gyertya láng! Karácsonyt várva lázban a föld, Isteni gyermeket köszönt. 2. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog már két kis gyertya láng!

Részletesebben

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország REFORMÁCIÓ Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország Szolgál: Johannes Wöhr apostol info: www.nagykovetseg.com www.fegyvertar.com www.km-null.de Felhasználási feltételek: A blogon található tartalmak

Részletesebben

Jézus, a tanítómester

Jézus, a tanítómester 9. tanulmány Jézus, a tanítómester május 23 29. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 5Mózes 6:5; Lukács 4:31-37; 6:20-49; 8:19-21, 22-25; 10:25-37 Mindenkit ámulatba ejtett tanítása, mert szavának ereje

Részletesebben

bibliai felfedező 1. TörTéNET: Jézus segít egy beteg férfinak Bibliatanulmányozó Feladatlap

bibliai felfedező 1. TörTéNET: Jézus segít egy beteg férfinak Bibliatanulmányozó Feladatlap Írd ide az adataidat! Neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTéNET: Jézus segít egy beteg férfinak Olvasd

Részletesebben

"Soha nem érzem, hogy itt a plafon" - Interjú Bánsági Ildikóval

Soha nem érzem, hogy itt a plafon - Interjú Bánsági Ildikóval "Soha nem érzem, hogy itt a plafon" - Interjú Bánsági Ildikóval 2014. augusztus 26. kedd, 07:00 "Mindig büszke voltam, ha valami újra hívtak. Soha nem érzem, hogy itt a plafon, hanem inkább azt, hogy szeretnék

Részletesebben

bibliai felfedező B2 Ajánlott további olvasásra: Zsoltárok 86:1-12 Lukács 11:1-13 János 15:9-14 1. rész: Az Úr Jézus csodái A vízből bor lesz

bibliai felfedező B2 Ajánlott további olvasásra: Zsoltárok 86:1-12 Lukács 11:1-13 János 15:9-14 1. rész: Az Úr Jézus csodái A vízből bor lesz Írd ide az adataidat! neved: Korod: születésnapod: Címed: telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. rész: Az Úr Jézus csodái A vízből bor lesz

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett

Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett 16 Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett mást is felfedezni vélt. Dühöt, talán. Kétségbeesést.

Részletesebben

Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva

Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva Olcsó krumpli Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva ment ajtót nyitni. Nagy örömére, az édesanyja állt az ajtó előtt. Anyukám, de jó, hogy jössz. Alig állok a lábamon, olyan álmos vagyok. Kislányom! Csak

Részletesebben

Hit és erkölcstan 1-4. osztály

Hit és erkölcstan 1-4. osztály Hit és erkölcstan 1-4. osztály 1. évfolyam Tankönyv: Lacknerné Puskás Sára: Isten hozott 1. félév Tudja, hogy Isten, teremtő ereje által, minden, ami a világ része, Isten munkája során jött létre. A Teremtéstörténet

Részletesebben

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP TAKI! (Találd ki!) 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP Keresd meg a megadott szavakat a táblázatban és húzd ki: ÁCSORGÓ, MUNKÁS, DÉNÁR, SZŐLŐ, PIAC, INTÉZŐ, BÉR, GAZDA, UTOLSÓ, ELSŐ, BARÁTOM, ROSSZ, SZEM A

Részletesebben

AZ ÚR TÚLÁRADÓ KEGYELME

AZ ÚR TÚLÁRADÓ KEGYELME Pasarét, 2014. július 20. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Földvári Tibor AZ ÚR TÚLÁRADÓ KEGYELME Lekció: Zsidók 3,7-19 Alapige: 4 Mózes 15,1-7 Azután így szólt az ÚR Mózeshez: Szólj Izráel

Részletesebben

Bányai Tamás. A Jóság völgye

Bányai Tamás. A Jóság völgye Bányai Tamás A Jóság völgye - Nem sikerült - suttogta Ria alig hallhatóan. - Azt hiszem senkinek sem fog sikerülni. Gézu értetlenül és csodálkozva nézett rá. A kötés alatt mintha kikerekedett volna egy

Részletesebben

AZ ÉLET KENYERE. Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328

AZ ÉLET KENYERE. Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328 Pasarét, 2015. december 20. (vasárnap) családi karácsony PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Takaró János AZ ÉLET KENYERE Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328 Alapige: János 6,32-35 Jézus pedig így válaszolt nekik:

Részletesebben

ADVENT ESTI DICSÉRET

ADVENT ESTI DICSÉRET ADVENT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Megszánva árva népedet, hogy

Részletesebben

CSELEKEDJ! Bevezetés. 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála,

CSELEKEDJ! Bevezetés. 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála, CSELEKEDJ! 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála, hogy eltékozolja a vagyonát. 2 Ezért előhívatta, és így szólt hozzá: Mit hallok rólad? Adj

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET I. évfolyam 3. szám szeptember, október Akarod hallani a jó hírt? Mindennek Királya Mindennek Királya, az Istennek Fia, égnek, földnek Ura Akinek véd minket a karja tőlünk

Részletesebben

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj!

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj! E L Ő S Z Ó XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét,

Részletesebben

Tudom az én megváltóm él Jób 19,25

Tudom az én megváltóm él Jób 19,25 XV I. é vfo l ya m 1. s z á m - 2 0 1 4. á p r i l i s Tudom az én megváltóm él Jób 19,25 Jób könyvét olvasva sok kérdés merül fel bennünk. Az egész történet olyan igazságtalannak tűnik. Isten miért egyezkedik

Részletesebben

Pasarét, 2008. március 16. (virágvasárnap) Cseri Kálmán SIRÁNKOZUNK VAGY SÍRUNK?

Pasarét, 2008. március 16. (virágvasárnap) Cseri Kálmán SIRÁNKOZUNK VAGY SÍRUNK? Pasarét, 2008. március 16. (virágvasárnap) Cseri Kálmán SIRÁNKOZUNK VAGY SÍRUNK? Alapige: Lk 19, 41-48 Amikor közelebb ért Jézus, és meglátta a várost, sírt. Így szólt: "Bár felismerted volna ezen a napon

Részletesebben