1 Kivételes tehetségek. Két könyv: Oliver Sacks: Antropológus a Marson / StanislasDeaene: A számérzék

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1 Kivételes tehetségek. Két könyv: Oliver Sacks: Antropológus a Marson / StanislasDeaene: A számérzék"

Átírás

1 1 Kivételes tehetségek. Kivételes tehetségek és fogyatékkal élők - és ami közötte van Közhelyes igazságként gyakran hangzik el átlagos beszélgetéseinkben is a következő mondat: az őrültet és a zsenit csak egy hajszál választja el egymástól. Ha végigtekintünk az emberiség kultúrtörténetén, számtalan olyan írót, festőt, művészt, tudóst tudnánk említeni, akiknek személyes sorsa is ezt a közhelynek tűnő igazságot igazolja. Gondolhatunk akár a francia költők közül Verlaine-re, Baudelaire-re, Rimbaud, a kölyökzseni, vagy akár a magyarok közül a Karinthy család tagjainak különös sorsára. Oliver Sacks, a neves ideggyógyász Antropológus a Marson illetve Stanislas Deaene A számérzék című könyvében több érdekes esetet említ a tehetség és a fogyatékosság különleges, sajátos keverékéről, e két dimenzió egy-egy emberben jellemző együttéléséről. Oliver Sacks esetleírásaiban kitér arra is, hogy bizonyos különleges emberi jellemzők hátterében, milyen agyi, idegrendszeri változások állnak. Könyvének egyik érdekes fejezete Egy orvos élete - bemutatja azt a különleges sorsú orvost, akinek Tourette-szindrómája van, s emellett szakmájának kiváló művelője, mert megtanult együtt élni különleges, furcsa rángatózásaival, végtagjainak kontrolálatlan irányíthatatlannak tűnő furcsa kilengéseivel. E betegség klinikai képének leírására először 1885-ben került sor Georges Gilles de la Tourette, francia neorológus jóvoltából, amikor összehasonlította a saját betegei körében tapasztalt tüneteket az ókori Aretaiosz, kétezer évvel korábbi anekdotikus leírásaival. Erre a betegségre is jellemző a kettősség élménye abban az értelemben, hogy egyrészt a betegség korlátokat állít az egyén elé, másrészt azonban állandóan ott áll a személyiség hátterében egy énidegen, folyamatos cselekvésre kényszerítő erő. S e kettő folyamatos harca jellemzi az egyén életét. Ahogy Sacks fogalmaz: A betegség és a személyiség, az énidegen tényező és az én viszonya igen bonyolult lehet a Touretteszidróma esetében. (Sacks, 99. oldal) Ezt a betegséget az 1920-as évektől a 60-as évekig inkább pszichiátriai betegségnek tartották, amelyet pszichoanalízissel és pszichoterápiával kezeltek. Majd egy hirtelen fordulattal kémiai betegségnek kiáltották ki, amely arra vezethető vissza, hogy a dopamin nevű neurotranszmitter aránya nem megfelelő az agyban. De ezek mind túlzottan leegyszerűsítő magyarázatnak bizonyultak. Sacks szerint a betegség értelmezéséhez nem elegendő sem a kizárólag biológiai, sem a kizárólag pszichológiai és társadalmi-erkölcsi megközelítés, emellett szükséges még a beteg belső, egzisztenciális nézőpontjának vizsgálata is. Hiszen azt gondolhatjuk, hogy ezek a különleges rángatózások sokféle szakma művelését eleve

2 2 Kivételes tehetségek. lehetetlenné teszik, de a valóságban az élet számos területén tevékenykednek Touretteszindrómások. Ez a betegség körülbelül ezer emberből egyet érint. A könyv eme fejezetében bemutatott Carl Benett például egy különleges pontosságot igénylő szakma művelője: sebész. Sacks személyes megismerkedésük után meghívást kapott tőle, miután kételkedett abban, hogy miként képes túlmozgásos tüneteivel egy ilyen, nagy pontosságot igénylő hivatás művelésére, hogy nézze meg őt munka közben otthon, Kanada Branford nevű városának kórházában. Látogatásának, személyes megfigyelésének részleteit rögzíti leírásában. Amúgy is jellemző Sacks-ra, hogy esetleírásai nagyon szuggesztívek és személyesek. Maga sok időt, energiát áldoz arra, hogy egy-egy különleges beteget a saját környezetében, mindennapi, megszokott élettevékenysége közepette figyeljen meg. Ez egyik titka annak, könyve mindenki számára lebilincselő és érdekes olvasmány lehet. Érdekesek ama megjegyzései, hogy minden Tourette-szindrómás betegnek megvan a maga sajátos mozgás-koreográfiája, szertartásosan, mindig ugyanúgy visszaköszönő mozdulatsora, amelyben személyes élettörténetének meghatározó, korábbi eseményei térnek vissza, mintegy lerövidített önéletrajzként. Bennett maga, aki kiváló elemzője, örökkön nyugtalan, mindenre magyarázatot kereső, átlag feletti intelligenciájánál fogva saját betegségének is, betegségét a gátolatlanság betegségének nevezi. Hisz mindannyiunk agyán átfutnak olyan kósza gondolatok, amelyek nem illőek, vagy éppen szokatlanul hatnának egy adott élethelyzetben, ha kiviteleznénk azokat, ezért rögtön gátlás alá is kerülnek. Ez a gátló erő azonban nem működik a Touretteszindrómásoknál. De aztán az írásból az is kiderül, hogy ez a kérdés sem ilyen egyszerű, hiszen Bennett munka közben tudattalanul mégis gátolja kapálózó mozdulatait, s képes egy több órán át tartó műtétet csak a feladatra koncentrálva, hihetetlenül precízen végrehajtani. ( Amikor operálok, akkor az idő legnagyobb részében eszembe se jut, hogy Touretteszindrómám van. (Sacks 118. oldal)). Még a verbális gátlás is megfigyelhető volt nála, amikor egy betege, akinek hatalmas méretű, barnás bőrlebenyeit kezelte, megjelent a rendelőjében, s miközben vizsgálta, elharapta az adott pillanatban sértő, a száján máskor, az életében gyakran visszatérő förtelmes szó befejezését. Amikor Bennett dolgozik, teljesen eggyé válik a munkájával, felölti a sebészköpenyt, azonosul a sebészszereppel, és igazán önmaga lehet, kiléphet betegségének börtönéből, az én azonossá válhat önmagával. A jelenség hátterében még ma is kevéssé ismert magasabb szintű idegrendszeri folyamatok állnak. Ezek az átalakulások, a bonyolult neurális engramok közötti váltások jellegzetesen az emlékezés illetve felejtés élményével járnak így

3 3 Kivételes tehetségek. például műtét közben Bennett egyszerűen elfelejti, hogy Tourette-szindrómája van, de azonnal eszébe jut, ha megzavarják. S az emlékezés pillanatában rögtön beteggé is válik, ezen a szinten ugyanis nem különül el egymástól emlék, tudás, késztetés és viselkedés, hanem mindez összemosódik és együtt változik. (Sacks, 121. oldal) Bennett még repülőgépet is vezet, s megbízható pilótának tartják pilótatársai. Élete, sorsa azt példázza, hogy aki megtanul együtt élni fogyatékosságaival, az teljes emberként kiteljesítheti önmagát, személyiségét. Persze Bennett esetében a Touretteszindróma tüneteihez átlagon felüli intellektus is társult. Ugyanez az átlagon felüli képesség jellemzi egy-egy területen az autistákat is. A csodagyerekek című fejezetben közülük egyet mutat be részletesen a szerző, Stephen Wiltshire Londonban élő autista művészt, aki 1974-ben született, csecsemőkori mozgásfejlődése elmaradt kortársaiétól, két-három éves korában nem akart társaival játszani, nem vett fel szemkontaktust sem szüleivel, sem másokkal, a hangokra sem reagált, és édesapja tragikus halála állapotát tovább súlyosbította. Három éves korában nem beszélt, s ekkor diagnosztizálták nála az infantilis autizmust. Négy éves korában került iskolába, s bár úgy tűnt nincs tudatában környezetének, s gyakran az iskolában is csak céltalanul kóborolt, kezdtek megmutatkozni vizuális érdeklődésének és rajztehetségének első jelei. Figyelmesen szemlélte a fény és árnyék különleges játékait, s hosszan elidőzött egy számára valamiért fontos rajznál, képnél. Rajzolni, firkálni kezdett, e tevékenység alkalmanként sokáig lekötötte, rajzain elmélyült figyelemmel dolgozott, míg más tevékenységre nem volt hajlandó. Az autistáknál nagyon gyakori ez a típusú fixáció. E korai időszakban a nagyméretű épületek nyűgözték le, hétévesen szenvedélyesen érdekelték a földrengések, a természeti csapások. Ha ilyesmiket látott vagy rajzolt, mindig különleges módon izgatott lett. A rajzfogásokat, perspektívákat saját magától dolgozta ki, veleszületett érzéke volt a felfedezésükhöz. Egy- egy épület részleteit emlékezetében egy rövid pillantás után hibátlanul rögzítette, majd teljes hűséggel rajzolta le. Emellett nagyon jó zenei memóriája is volt, pontosan reprodukált dallamokat, nyolc éves korára képes volt nagyon komplex, összetett vizuális, akusztikus és verbális mintázatokat felfogni, megtartani és utánozni, anélkül, hogy figyelembe vette volna azok kontextusát, jelentését. Ez általános jellemzője az ún. savant memóriának : alaposan megőrzi a részleteket. De ezekből a részletekből nem képes általánosítani, s nem épít fel az élmények között ok-okozati, történeti, időrendi összefüggést.

4 4 Kivételes tehetségek. Stephen beszélni is a rajzolással összefüggésben kezdett, megtanult papírt kérni, és kimondani azon jellegzetes londoni épületeknek a nevét, amelyeket ismert, és memóriájában első ránézésre minden apró részletében megőrzött. A későbbi években Stephen pártfogói segítségével sokat utazott különböző országokban (Amerika, Olaszország, Hollandia, Oroszország), rajzaival könyvei jelentek meg. Sacks new yorki házában is vendégül látta őt, s személyesen elkísérte oroszországi útjára is. Sacks több módon megvizsgálta Stephen-t, maga is küzdött a fiúra jellemző kettősséggel, hisz egyik oldalon nagyon tehetségesnek tűnt, a másik oldalról pedig szélsőségesen fogyatékosnak látszott. Rá is jellemző volt, ami más autistákra is, a szélsőséges hangulatingadozás, a fiziológiai törékenység, néha eluralkodott rajta a teljes közöny és apátia. Különleges emlékezete úgy működött, mint egy óriási raktár vagy archívum, amelyben együtt élt a sok információ, de nem kötötte össze őket asszociációk sora, de mégis pillanatok alatt előkereshető volt belőle random keresésessel egy-egy régen látott kép, úgy, mint egy számítógép memóriájából: átereszti magán a benyomásokat, de azok nem változtatják meg, énjét, személyiségét nem táplálják az élmények. De a savant -ok arra nyújtanak bizonyítékot, hogy különféle intelligenciák léteznek, létezhetnek, amelyek teljesen függetlenek lehetnek egymástól. A különböző vizsgálatok bebizonyították, hogy létezik több, egymástól elkülönülő, autonóm, kognitív képesség vagy intelligencia, amelyek mindegyike saját szabályokkal rendelkezik, és csak izoláltságukban és nagyon magas színvonalukban különböznek a hétköznapi képességektől. Általában fejlődésükben is eltérnek az átlagostól, egy-egy fejlődési szakaszt átugranak, bizonyos képességeikben koraérettek. Stephen képességei, rajztehetsége életkorához képest hétéves korában kiemelkedően egyedinek tűnt, de tizenkilenc éves korára már nem fejlődött tovább, bár személyiségének alakulása mutatott némi fejlődést. Gardner véleménye szerint az autisták elméje a következőképpen működhet: Tételezzük fel, hogy az emberi elme számos, finoman hangolt komputációs szerkezetet tartalmaz.és mi nagy mértékben különbözünk egymástól abban a tekintetben, hogy mely szerkezeteknek van elsőbbségük a működésben. (Sacks 246. oldal) A savant képességek a normálisnál autonómabb módon működnek, nem kötik le teljesen a személy figyelmét, a tevékenység végzése közben mással is képes foglalkozni. (S ezek a különleges képességek, amilyen váratlanul jelentkeztek, olyan váratlanul ki is hunyhatnak egyik pillanatról a másikra, ahogy ezt több egyéni élet-és sorstörténet is bizonyítja) Stephen fejlődése tehát kezdettől fogva

5 5 Kivételes tehetségek. különleges és egyedi volt, s amikor magas színvonalú zenei képességei is megmutatkoztak, egy-egy zenemű előadásakor, mintha autizmusa is eltűnt volna. A világot teljesen egyedi módon, sajátosan tükrözi vissza, konstruálja meg, de hiányzik belőle a szimbolikus és absztrakt reprezentáció képessége. S ez adja művészetének egyediségét is: a világ közvetlen, kategorizálatlan képét közvetíti. Az ő élete is azt példázza, hogy a zseni, a tehetséges és különleges kategóriák nagyon közel állhatnak egymáshoz. Már Leo Kanner és Hans Asperger is hangsúlyozták az autizmusról szóló első leírásukban, hogy ennek a jelenségnek számtalan színe, jellemzője létezik. Majd Beate Hermelin,Neil O Connor és londoni munkatársai a 70-es években kezdtek az autizmus mögött meghúzódó mentális struktúra szisztematikus vizsgálatával foglalkozni. Az ő munkájuk nyomán bontakozott ki az a kép, hogy az autistáknál egy károsodási triász jelenti a központi problémát: a szociális interakció, a verbális és nonverbális kommunikáció, valamint a játék és a képzeleti tevékenység károsodása. Az autizmus az agy és az elme radikálisan eltérő fejlődését produkálja, s létünk legmélyebb kérdését érinti. S végleges megértéséhez még további technikai fejlődésre és kutatómunkára van szükség. Az autizmus skálája széles, a szélsőséges infantilizmustól a különleges képességű, zsenihez közeli tehetségig terjed, ez utóbbiak megkülünböztetésére egyre inkább az Asperger-szindrómás elnevezés szolgál. Az utóbbi csoport ismert képviselője Temple Grandin, akinek önéletrajzi írása Kiemelkedés: autistának bélyegezve sok mindent elmond erről a betegségről, sajátos állapotról. Úgy tanulmányoz bennünket, embereket, mintha egy antropológus lenne a Marson, hisz a legnehezebb számára megérteni érzelmi megnyilvánulásainkat és hétköznapi kommunikációinknak szavaink, mozdulataink mögé rejtett másodlagos üzenetét:.képes megérteni az egyszerű, határozott, univerzális érzelmeket, de teljesen értetlenül áll a bonyolult érzelmek és emberi játszmák előtt. ( Sacks: 281. oldal) A tudomány feladata, hogy akár az autizmus, akár egyéb különleges állapotok és betegségek hátterében álló idegrendszeri folyamatokat tovább kutassa.

6 6 Kivételes tehetségek.

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan?

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? 2011 Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni

Részletesebben

David R. Hawkins. A valódi Én hatalma

David R. Hawkins. A valódi Én hatalma David R. Hawkins A valódi Én hatalma A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: David R. Hawkins / The Eye of the I Veritas Publishing, Sedona, Arizona, USA, 2001 Fordította Újhelyi Bálint Szerkesztette

Részletesebben

Áttekintés. Az agy megértése: útban egy új tanulástudomány felé

Áttekintés. Az agy megértése: útban egy új tanulástudomány felé Áttekintés Az agy megértése: útban egy új tanulástudomány felé Overview Understanding the Brain: Towards a New Learning Science Az Áttekintések az OECD kiadványok kivonatos fordításai. Az Online Könyvesboltban

Részletesebben

Ré az Egység Törvényének szerény hírnöke AZ EGYSÉG TÖRVÉNYE. Első könyv. L/L Research

Ré az Egység Törvényének szerény hírnöke AZ EGYSÉG TÖRVÉNYE. Első könyv. L/L Research Ré az Egység Törvényének szerény hírnöke AZ EGYSÉG TÖRVÉNYE Első könyv L/L Research A fordítás az alábbi elektronikus kiadások alapján készült: The Law Of One Book I The Ra Material by Ra, An Humble Messenger

Részletesebben

3 ÉVES KOR UTÁN MÁR KÉSŐ

3 ÉVES KOR UTÁN MÁR KÉSŐ NÉPSZERŰ PSZICHOLÓGIA MASARU IBUKA 3 ÉVES KOR UTÁN MÁR KÉSŐ TARTALOMJEGYZÉK Budapest Víztérítő Kiadó 2001 Előszó... 3. A szerző előszava... 6. I. rész - A GYERMEK POTENCIÁLIS LEHETŐSÉGEI... 8. 1. Az óvodában

Részletesebben

BEVEZETŐ. Peter Senge

BEVEZETŐ. Peter Senge BEVEZETŐ Peter Senge Örömmel tettem eleget annak a felkérésnek, hogy felfrissítsem az előszót barátom és kollégám, J. Jaworski Szinkronicitás, A vezetés belső útja című könyvének magyar kiadásához. 2004

Részletesebben

Modellprogram az autizmussal élő gyerekek óvodai integrációjának elősegítéséhez

Modellprogram az autizmussal élő gyerekek óvodai integrációjának elősegítéséhez Modellprogram az autizmussal élő gyerekek óvodai integrációjának elősegítéséhez Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., Budapest 2011 Írta Rácz Zsuzsanna Közreműködtek Gelencsérné Tamási Márta

Részletesebben

TANULÁSI STRATÉGIÁK ÉS STÍLUSOK, A FEJLESZTÉS PSZICHOLÓGIAI ALAPJAI

TANULÁSI STRATÉGIÁK ÉS STÍLUSOK, A FEJLESZTÉS PSZICHOLÓGIAI ALAPJAI KOSSUTH LAJOS TUDOMÁNYEGYETEM Dr. Balogh László TANULÁSI STRATÉGIÁK ÉS STÍLUSOK, A FEJLESZTÉS PSZICHOLÓGIAI ALAPJAI Debrecen, 1995 A kéziratot lektorálta: Dr. Madácsi Mária tanszékvezetõ fõiskolai tanár

Részletesebben

Csíkszentmihályi Mihály: FLOW. Az áramlat. A tökéletes élmény pszichológiája. Akadémiai Kiadó, Budapest

Csíkszentmihályi Mihály: FLOW. Az áramlat. A tökéletes élmény pszichológiája. Akadémiai Kiadó, Budapest Csíkszentmihályi Mihály: FLOW Az áramlat A tökéletes élmény pszichológiája Akadémiai Kiadó, Budapest 1 A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Mihaly Csikszentmihalyi: Flow The Psychology of Optimal

Részletesebben

Az intelligencia amit tudunk róla és amit nem *

Az intelligencia amit tudunk róla és amit nem * Az intelligencia amit tudunk róla és amit nem * Ulric Neisser (elnök) Gwyneth Boodoo Thomas J. Bouchard, Jr. A. Wade Boykin Nathan Brody Stephen J. Ceci Diane F. Halpern John C. Loehlin Robert Perloff

Részletesebben

A magyarázat. Lars Adelskogh

A magyarázat. Lars Adelskogh Viszont azok számára, akiket egyszer beavatak és ezért megmaradtak a meser elveszet szava vagy a bölcsek köve keresőjeként, a műve kinyilatkoztatásként jöt. Elég sokan felismerték, hogy ismerték azt, amit

Részletesebben

KÖNYV AZ INTEGRÁCIÓRÓL

KÖNYV AZ INTEGRÁCIÓRÓL Kókayné Lányi Marietta KÖNYV AZ INTEGRÁCIÓRÓL Sajátos nevelési igényű gyerekek együttnevelése a Gyermekek Házában Kókayné Lányi Marietta KÖNYV AZ INTEGRÁCIÓRÓL Sajátos nevelési igényű gyerekek együttnevelése

Részletesebben

SZÜLETIK-E A MÛVÉSZ, VAGY AZZÁ LESZ?

SZÜLETIK-E A MÛVÉSZ, VAGY AZZÁ LESZ? 1 VERA L. ZOLBERG SZÜLETIK-E A MÛVÉSZ, VAGY AZZÁ LESZ? Sajnos, az analízisnek le kell tennie a fegyvert a költõ problémája elõtt. SIGMUND FREUD: DOSZTOJEVSZKIJ ÉS AZ APAGYILKOSSÁG Nem hiszek a szabályokban

Részletesebben

Ezredeleji beszélgetés Halász Anna pszichológussal

Ezredeleji beszélgetés Halász Anna pszichológussal 1 Ezredeleji beszélgetés Halász Anna pszichológussal A GYEREK VÁLTOZOTT MEG AZ UTÓBBI ÉVSZÁZAD SORÁN, VAGY CSAK A GYEREKRŐL ALKOTOTT FELFOGÁSUNK? Bizonyos jelek arra utalnak, hogy a gyerek maga is változott,

Részletesebben

Van ott valaki? Válogatott írások. Csányi Vilmos

Van ott valaki? Válogatott írások. Csányi Vilmos Van ott valaki? Van ott valaki? Válogatott írások Csányi Vilmos TYPOTEX KIADÓ 2000 A könyv megjelenését a Nemzeti Kulturális Alap támogatta c Csányi Vilmos; Typotex, 2000 ISBN 963 9132 81 0 Kiadja a Typotex

Részletesebben

Kommunikációs tevékenység gyakorlása. oktatási segédanyag

Kommunikációs tevékenység gyakorlása. oktatási segédanyag Kommunikációs tevékenység gyakorlása oktatási segédanyag Szerkesztette az Atalanta oktatói munkaközösség 2007 2 T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. KOMMUNIKÁCIÓELMÉLET...5 1.1 A kommunikáció fogalma és jelentősége...5

Részletesebben

is ko la kul tú ra 2010/1 tanulmány kritika szemle melléklet Csányi Vilmos Oktatáspolitikai problémák egy humánetológiai rendszerszemlélet tükrében 3

is ko la kul tú ra 2010/1 tanulmány kritika szemle melléklet Csányi Vilmos Oktatáspolitikai problémák egy humánetológiai rendszerszemlélet tükrében 3 tanulmány Csányi Vilmos Oktatáspolitikai problémák egy humánetológiai rendszerszemlélet tükrében 3 Mészáros György Új episztemológiák kihívása a neveléstudományban 14 Dávid János Horváth Gergely Munkaerőpiaci

Részletesebben

Szüleimnek és gyermekeimnek. Amikor egy mítosz megérint bennünket, a mítosz igazán keresztül felfogunk egy igazságot, mely rólunk szól

Szüleimnek és gyermekeimnek. Amikor egy mítosz megérint bennünket, a mítosz igazán keresztül felfogunk egy igazságot, mely rólunk szól Szüleimnek és gyermekeimnek Amikor egy mítosz megérint bennünket, a mítosz igazán keresztül felfogunk egy igazságot, mely rólunk szól A téma felvezetése - bevezető gondolatok 1. Női szerep a nő szerepe

Részletesebben

fizikai hatások kölcsönhatásának tekinthető. Arról is meg voltam győződve, hogy a fizika, a kémia és a biológia törvényei mindenre magyarázattal

fizikai hatások kölcsönhatásának tekinthető. Arról is meg voltam győződve, hogy a fizika, a kémia és a biológia törvényei mindenre magyarázattal ELŐSZÓ Nagy titok az, hogy bár az emberi szív vágyódik, az után az Igazság után, amiben tisztán megtalálja a szabadságot és az örömet, mégis az emberek első reakciója erre az Igazságra gyűlölet és félelem."

Részletesebben

Az énekes, mozgásos, ritmusos népi- és gyermekjátékok fejlesztő hatása óvodáskorban

Az énekes, mozgásos, ritmusos népi- és gyermekjátékok fejlesztő hatása óvodáskorban Eszterházy Károly Főiskola Tanárképzési és Tudástechnológiai Kar Szociálpedagógia Tanszék Az énekes, mozgásos, ritmusos népi- és gyermekjátékok fejlesztő hatása óvodáskorban Konzulens: Kolozsvári Csaba

Részletesebben

Takács Zsuzsanna Mária. Falusi néptanítók élete a 20. század első felében emlékirataik és naplóik tükrében

Takács Zsuzsanna Mária. Falusi néptanítók élete a 20. század első felében emlékirataik és naplóik tükrében Pécsi Tudományegyetem Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Takács Zsuzsanna Mária Falusi néptanítók élete a 20. század első felében emlékirataik és naplóik tükrében Doktori (PhD) értekezés

Részletesebben

Hitek és tévhitek a hiperaktivitás körül Dr. Gádoros Júlia

Hitek és tévhitek a hiperaktivitás körül Dr. Gádoros Júlia Hitek és tévhitek a hiperaktivitás körül Dr. Gádoros Júlia Először is szeretném megköszönni a meghívást. Pedagógus napon mit is keres itt a gyermekpszichiáter? Leginkább hitek és tévhitek kapcsán, méghozzá

Részletesebben

Az orvos - beteg kapcsolat javításának lélektani lehetőségei A complience összetevői. Süle Ferenc dr.

Az orvos - beteg kapcsolat javításának lélektani lehetőségei A complience összetevői. Süle Ferenc dr. 1 1Kamara/090816/ Az orvos - beteg kapcsolat javításának lélektani lehetőségei A complience összetevői. Süle Ferenc dr. 1. Az egészségügy mai, hazai, romló helyzetében az orvos és betege között egyre több

Részletesebben

12 TUDÓS A 21. SZÁZADRÓL

12 TUDÓS A 21. SZÁZADRÓL 12 TUDÓS A 21. SZÁZADRÓL 1 2 3 12 TUDÓS A 21. SZÁZADRÓL TINTA KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2009 4 A kötet a Miniszterelnöki Hivatal és a Magyar Tudományos Akadémia 2008 2009. évi stratégiai kutatási programja

Részletesebben

EMBER INFORMÁCIÓ RENDSZER

EMBER INFORMÁCIÓ RENDSZER EMBER INFORMÁCIÓ RENDSZER Avagy mit kell tudni az információs rendszerekről? HALASSY BÉLA Budapest, 1996. A szerkesztést a szerző végezte. Az ábrák és a fedőlap megrajzolásában közreműködött Sajben Gábor.

Részletesebben

A nevelés fogalma. A nevelés

A nevelés fogalma. A nevelés A nevelés fogalma A nevelés olyan tipikusan emberi megnyilvánulás, amely egyetlen más élőlénynél sem tapasztalható. Jellegzetes tevékenységforma az emberi társadalmakban - az őskortól a modern ipari társadalmakig

Részletesebben

A digitális kor és a sajátos nevelési igényû tehetség

A digitális kor és a sajátos nevelési igényû tehetség Gyarmathy_DigitalSNItehet.qxd 2011.03.03. 12:05 Page 79 GYARMATHY ÉVA A digitális kor és a sajátos nevelési igényû tehetség A digitális kor újrarendezi a képességeket, és megváltoztatja az értékek egy

Részletesebben

Egy hamis próféta különös története

Egy hamis próféta különös története Egy hamis próféta különös története Bruno Bettelheim a huszadik század második felének egyik legnépszerűbb, legnagyobb hatású gyermekpszichológusa volt. Fiatal korát szülővárosában, Bécsben töltötte, ahol

Részletesebben

Kovács Győző: A segítő kapcsolatok pszichológiája

Kovács Győző: A segítő kapcsolatok pszichológiája Kovács Győző: A segítő kapcsolatok pszichológiája E munka megírásáért köszönettel tartozom mindazoknak, akikhez társul szegődhettem, akik megtiszteltek bizalmukkal, és a kölcsönös tanulás segítése által

Részletesebben