Felhasználói elégedettség vizsgálata a Petz Aladár Megyei Oktató Kórházban Dr. Hetyésy Katalin (Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Felhasználói elégedettség vizsgálata a Petz Aladár Megyei Oktató Kórházban Dr. Hetyésy Katalin (Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr)"

Átírás

1 Felhasználói elégedettség vizsgálata a Petz Aladár Megyei Oktató Kórházban Dr. Hetyésy Katalin (Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr) I. Szempontok a minőségről, különböző nézőpontok A páciens a szolgáltatásban részesülő beteg mennyire érzi, azt kapja, amire szüksége van. A szakemberek ellátás megfelel-e a szakma által meghatározott követelményeknek, valamint a betegek érdekeit szolgáló technológiák és eljárások kivitelezése helyes módon történt-e. A menedzsment az erőforrások leghatékonyabb produktívabb hasznosítása a páciens szükségleteinek kielégítése céljából az érvényes rendelkezések korlátai között. A minőség tulajdonképpen az, amiről az igénybevevő azt állítja, hogy számára az. (Davis és Adams-Greenly [1994]) Az elégedettség mérése az egészségügyben nem csak a betegek igényeinek felmérése, hanem többek között a támogató szolgáltatások igénybe vevőinek az elégedettségének vizsgálata is. II. Elégedettség? az elégedettség mérése az egyik fontos célja az egészségügyi ellátásnak a vevő bevonása a gyógyítás folyamatába nélkülözhetetlen ahhoz, hogy a legfontosabb cél, a hatékonyság követelménye teljesülhessen. 185

2 a vevők tapasztalata nélkülözhetetlen információforrás és feed-back lehetőség a vevő véleménye a minőség megbízható indikátora III. A szabvány előírásai 8.2 Figyelemmel kísérés és mérés Vevői elégedettség A minőségirányítási rendszer működésének egyik mértékeként a szervezetnek figyelemmel kell kísérnie a vevő benyomásaira vonatkozó információkat arról, hogy a szervezet teljesítette-e a vevői követelményeket. Az ilyen információk megszerzésének és felhasználásának módszereit meg kell határozni. IV. Az elégedettségi vizsgálatok végzésének alaptételei Tökéletes elégedettség nincs, de nem is lehet az a cél Minden ügyfél egyedi, így elégedettségét is részben egyedi elvárások alakítják Az elégedettség nem egy állandó jellemző, hanem időtől, tértől, szolgáltatótól, terméktől függően változik, alakul Csak abban az esetben beszélhetünk elégedettségről, ha a termék/szolgáltatás a vele szemben támasztott alapvető elvárásoknak megfelel, azaz a termék, szolgáltatás alkalmas a vevői igények kielégítésére V. PAMOK elégedettségi vizsgálatok Az egészségügyben az elégedettségi vizsgálatokat sokan a betegelégedettségi vizsgálatokkal azonosítják. A PAMOK minőségirányítási rendszere a támogató 186

3 szolgáltatást nyújtó szervezeti egységekkel való elégedettség mérését is célul jelöli ki. Beteg elégedettség (fekvő, hozzátartozói, járó) Dolgozói elégedettség Saját szervezésű továbbképzések, gyakorlatok hallgatói értékelése Támogató szolgáltatást nyújtó egységek, felhasználói elégedettség VI. Kitűzött célok Képet kapni az intézmény diagnosztikai (laboratóriumi diagnosztika, radiológia) és támogató szolgáltatásokat nyújtó szervezeti egységeket (Központi Gyógyszertár) érintő minőségi szolgáltatás felmérésének lehetőségéről A támogató szolgáltatást nyújtó egységek elégedettségi vizsgálatokra vonatkozó kérdései mennyire reprodukálhatóak, milyen a validitásuk. Célok, melyeket szolgálhatnak általános felmérés, intézményi információ, PR célok Feed back, javító tevékenységek (PDCA) VII. Alapvető megfontolások A diagnosztikai (laboratóriumi diagnosztika, radiológia) és támogató szolgáltatásokat nyújtó szervezeti egységek (Központi Gyógyszertár) tevékenysége alapvető fontosságú a betegellátásban. Szükséges, hogy kielégítse a páciensek, a betegek és azoknak a szervezeti egységeknek, orvosoknak, szolgáltatóknak a szükségleteit, akik felelősek a betegek ellátásáért. Elégedettség mérések 2011-től folyamatosan történnek intézményünkben 187

4 In vitro laboratóriumi diagnosztika, Központi Laboratórium In vivo képalkotó diagnosztika, Radiológiai Osztály Gyógyszerészeti Osztály Előkészületben: Laboratóriumi diagnosztika alapellátás Gyógyszerészet klinikai farmakológia Patológiai Osztály Foglalkozás egészségügyi ellátás külső igénybevevők VIII. Az elégedettségi vizsgálatok technikai kivitelezése A kérdőívek Szakmai összeállítást a vizsgált szervezeti egység vezető főorvosa készítette el, konzultálva a minőségirányítás munkatársaival Szerkezetileg tartalmazott egyszerű, eldöntendő kérdéseket (igen, nem, részben, nem válaszol), 1-5-ig terjedő skálás értékelést saját vélemény kifejtése. A Minőségirányítási Osztály végezte el a dokumentum minőségirányítási követelményeknek való adaptálását (dokumentum azonosítása). IX. Kipróbálási fázis A kérdőív kipróbálására, tesztelésére véletlenszerűen kiválasztott, eltérő profilú szervezeti egységben került sor. A kipróbálás során a következőkre kerestük a választ egyértelmű-e a kérdőív, érthetőek-e a kérdések? milyen fogadtatásra számíthat a kérdőív a szolgáltatást igénybe vevők körében? 188

5 átlagosan mennyi időt vesz igénybe egy kérdőív kitöltése? A tesztelésre kiküldött összes kérdőív 10 napon belül visszaérkezett. Az észrevételek, javaslatok alapján megtörtént a kérdőív korrekciója. X. Az eredmények kiértékelése elektronikus feldolgozás a kitöltés hatékonysága visszajelzés XI. Miért is az in vitro orvosi laboratóriumi diagnosztika? Az USA-ban rossz egészségügyi ellátás miatt több ember hal meg évente, mint baleset miatt emlőrák következtében AIDS-ben. Becslések szerint: évi ezer áldozat. A nem megfelelő egészségügyi ellátás a 8. helyen áll a vezető halálokok között. Esetek jelentős hányada (10-30%) : diagnosztikus tévedés. A diagnosztikus vizsgálatok 70%-át a laboratórium, patológia végzi. Hibás laboreredmények gyakorisága: 0,33-0,61 % Hibákért az esetek 55-75%-ában a preanalitikai szakasz a felelős. 189

6 XII. Laboratóriumi tevékenységek fázisai XIII. A Központi Laboratórium az alábbi területekről fogad vizsgálati kéréseket és mintákat saját kórház fekvőbeteg osztályai kórház szervezeti és működési szabályzatában szereplő szakrendelők szakambulanciák, gondozók a kórházzal szerződéses jogviszonyban álló intézmények az alapellátás felnőtt és gyermek háziorvosai külső kórházak fekvőbeteg osztályairól, azok laboratóriumainak közreműködésével, melyekkel erre szerződést kötött saját egészségi állapotuk megítélése céljából jelentkező betegektől térítés ellenében mindazon kutató/fejlesztő munkahelyektől, melyekkel érvényes szerződése van külső minőségellenőrző szervezetektől. 190

7 XIV. Értékelés A visszajutatott kérdőíveket a Minőségirányítási Osztály gyűjtötte össze, és az Informatikai Osztály által készített program segítségével dolgozta fel. A 42 db kiosztott kérdőívből 32 db érkezett vissza feldolgozásra képes állapotban (hiányos, olvashatatlan kitöltés, több válasz megjelölése). A kitöltés hatékonysága: 76,19 %. A válaszolók 93,8%-a rendszeresen igénybe veszi a Központi Laboratórium által végzett vizsgálatokat. A válaszolók 84,4%-a vizsgálatokat kizárólag a Központi Laboratóriummal végezteti el a laboratóriumi vizsgálatokat. 9,4% (3 szervezeti egység), akik csak részben, de más külső laboratórium szolgáltatásait is igénybe veszik. Helyben elérhető vizsgálatok esetében 3,1% nyilatkozott úgy, hogy nem kizárólag a Központi Laboratórium szolgáltatásait veszi igénybe. XV. A vizsgálati panel kínálatának megfelelőssége 191

8 XVI. Összefoglaló ábra a vizsgálati eredmények rugalmasságáról, gyorsaságáról XVII. Összefoglaló ábra a laboratóriumi leletekkel kapcsolatos konzultációról 192

9 XVIII. Összefoglaló ábra a felhasználók in vitro diagnosztikai ismereteinek megítéléséről (önbevallás) XIX. Összefoglaló ábra az in vitro diagnosztikai tájékoztatóról (Központi Laboratórium Felhasználói Kézikönyve) 193

10 XX. Az orvosi laboratóriumi diagnosztika minősítési szempontjairól fontosság szerint XXI. Saját vélemény kifejtése, szöveges javaslatok Javaslat érkezett az adott szakterületek korszerű, európai színvonalú támogatottságú panelok beépítésére. - SBO paneleket kidolgoztuk Hiányzó hormonvizsgálatok pótlása helyben, vagy más labor igénybevételével Renin, Aldosteron, SHBG, calcitonin, IGF1, Chromogranin A, Adrenalin, Noradrenalin, 17-OH progesteron, DHEA-S, Dihidrotesztoszteron, (11)-DOC, 18-OH DOC; VMA, Macroprolactin; - Szabályozott, intézményi szintű szerződéskötések megtörténtek A Zrínyi telephelyen ügyeleti időben, a sürgős laborvizsgálat nem teljesen rendezett - Telephely megszüntetésre került Élelmiszer specifikus IgE panelvizsgálat (nutritív allergének) - Orvos szakmai indokok alapján elutasítva Western Blotting technika - Indexált OENO - kompetencia 194

11 Porphyria vizsgálati panel biztosítása - Indexált OENO - kompetencia Pajzsmirigy hormonok vizsgálati algoritmusát bevezetni- Bevezetés megtörtént Vizelet 5-HIA, széklet elastase, széklet calprotectin, IgG típusú szöveti TgA elleni antitest, HBV-HCV (PCR-molekuláris diagnosztika) - Indexált OENO-k kompetencia szabályozott, intézményi szintű szerződéskötések megtörténtek XXII. Visszajelzése A kiértékelés után a vizsgálatban résztvevő szervezeti egységek vezetőinek írásban köszöntük meg, hogy intézményünk in vitro orvosi laboratóriumi szolgáltatására vonatkozó elégetettségének felmérésében megosztották velünk a véleményüket, tapasztalatukat. Az összefoglaló értékelését a belső internet hálózaton mindenki számára elérhetővé tettük. XXIII. Tanulságok A vizsgálat eredménye rámutatott azokra a hiányosságokra, (pl. a teljes diagnosztikai paletta ismeretének hiánya, telefonos konzultációs kérési lehetőség igénybevételének alacsony száma) melyeket a nagyobb hatékonyság biztosítása érdekében fejleszteni szükséges, mind a laboratóriumi diagnosztika, mind a betegellátó szervezeti egységek számára. A visszajelzések elősegítik a hatékonyabb betegellátást, jobbítják együttműködést, valamint kijelölik a fejlesztési irányt mind a minőségi ellátás, mind a hibajavító tevékenységek területén 195

12 XXIV. In vivo képalkotó diagnosztika, Radiológiai Osztály Módszere A vizsgálatkérők elégedettségét kérdőíves módszerrel végeztük, az intézményünk valamennyi betegosztályának, részlegének lehetősége volt válaszolni a kérdésekre. XXV. A képalkotó diagnosztika szerepe a betegek kivizsgálásában és kezelésében XXVI. A radiológiai leletek szerkezeti felépítése A radiológiai leletek szerkezeti felépítését a vizsgálatkérők 86,67%-a megfelelőnek tartja, 11,11%-a nemleges választ adott, egy esetben nem válaszoltak a kérdésre 196

13 XXVII. A sürgős vizsgálati kérések fogadásának rendje, a vizsgálatok gyors elvégzése XXVIII. Konzultáció. Szükséges, rendszeres? Klinikus megadja-e a korrekt információkat a konzultációhoz? (önbevallás) 197

14 XXIX. Radiológus rendszeres érdeklődése a lelet helytállóságáról, visszajelzés a betegek további sorsáról XXX. A radiológiai leletekkel, véleményekkel kapcsolatos javaslatok, főként nem egyértelmű képi eltéréseket tartalmazó eredményeknél 198

15 XXXI. A tervezett vizsgálatok előjegyzési rendszere XXXII. Tájékoztatás a Radiológiai Osztály munkaszervezésében bekövetkezett változásokról 199

16 XXXIII. Igény a vizsgálatok lefolyásának, menetének pontos megismeréséről, a beteg tájékoztatásáról, a vizsgálatra való alkalmasságának XXXIV. Osztályos referálón, a radiológus konzultációs céllal történő részvételének igénye 200

17 XXXV. A kórházi PACS rendszer működése, képek minősége XXXVI. A szervezeti egységek javítási, módosítási javaslatai Számítógépes park cseréje forrás? Izületi UH vizsgálatok várakozási idejének lerövidítése -? A Radiológiai Osztály munkaszervezéséről, a változásokról az osztályos szakrendelő, semmiféle tájékoztatást nem kap. Az írásos leletek igen nagyvonalúak, nem igazán segítik a munkát tájékoztatás javítása, intranet A PACS rendszer működése gyenge. A régebbi felvételekkel való összehasonlítás elengedhetetlen, ezek nem elérhetők Az IMC leletei CT és MR nem érthető el az IMPAX-on! külső szolgáltató Több UH kontingensre van szükség elemzések a betegellátási adatok tükrében, hozzáigazítás A szívműtét előtt álló betegek soron kívüli carotis UH vizsgálata nem megoldott humán erőforrás A 20. pontban említett röntgenes referálót hasznos irányvonal 201

18 Gyermekradiológiára vonatkozó képzések elősegítése TÁMOP? Sürgős S kategória mellett azonnali A kategória Újabb angiographiás készülék beállítása Forrás? A betegek kapjanak képes írásos tájékoztatót az invazív vizsgálatokról - átgondolandó A kontraszt anyag adását igénylő vizsgálatoknál a beadott anyag neve, mennyisége szerepeljen a leleten, az allergiás esetek kivédhetősége céljából Köszönjük a radiológus kollegák áldozatos munkáját! XXXVII. Gyógyszerészeti Osztály, infúzió-, kötszer-, és gyógyszerellátás Módszer A vizsgálatot kérdőíves módszerrel végeztük, az intézményünk valamennyi osztályának, részlegének a április 17.-n a Főnővéri Értekezlet során, lehetősége volt válaszolni a kérdésekre. Feldolgozott kérdőívek száma: 50 db XXXVIII. A magisztrális készítmény-ellátás gyakorisága és módja 202

19 XXXIX. A gyári gyógyszerek ellátásának gyakorisága és az ellátás módja XL. A kötszer-ellátás gyakorisága, az ellátás módja 203

20 XLI. Az infúzió-ellátás gyakorisága, az ellátás módja XLII. Gyógyszerészeti Osztály Az összesített adatok alapján megállapítható, hogy a betegosztályok és részlegek jelentős százalékban elégedettek, az infúzió-, kötszer- és gyógyszer-ellátással. Gyógyszerészi, szakgyógyszerészi konzultációs tevékenységre, klinikofarmakológiára a jelen felmérés nem terjedt ki! Központi Citosztatikus Laboratórium áprilisától tervezett elégedettségi vizsgálat fél év elteltével. XLIII. Összefoglalás Az Intézményünkben működő minőségirányítási rendszerek belső és felülvizsgáló külső auditja során felmerült, hogy mérjük háttérszolgáltatást nyújtó szervezeti egységeinkkel kapcsolatosan a szolgáltatását igénybe vevők elégedettségét. 204

21 Várható, hogy a visszajelzések mind a támogató szolgáltatást nyújtó szakmai egységek, mind a klinikum számára fontos információkkal bírnak, elősegítik a hatékonyabb betegellátást, jobbítják az együttműködést, kijelölik a fejlesztési irányt mind a minőségi ellátás, mind a hibajavító tevékenységek területén. A diagnosztikai és támogató szolgáltatások alapvető fontosságúak a betegellátásban Szükséges, hogy ezen a szakterületek is kielégítsék a páciensek, a betegek és azoknak az orvosoknak, szakmai partnereknek, szolgáltatóknak a szükségleteit, akik felelősek a betegek ellátásáért Kérdőíves módszerrel történő felmérés céljai között szerepelt képet kapjunk a szervezeti egységek igényeiről, ismereteiről, problémáiról, információt szolgáltasson az intézmény vezetésének. segítséget adjanak a folyamatos javító tevékenység tervezéséhez. Az értékelés igazolta, hogy a minőségi betegellátáshoz nélkülözhetetlen szakmai tudás és megbízhatóság az érdelelt felek számára egyaránt a legfontosabb, de felszínre kerültek azok a nehézségek is, melyeket az objektív körülmények miatt nem lehet megoldani. 205

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYVE

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYVE SE ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR II. sz. Belgyógyászati Klinika 1088 Budapest, Szentkirályi utca 46. II. SZ. BELGYÓGYÁSZATI KLINIKA az MSZ EN ISO 9001:2001 és az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány szerinti

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A MARGIT KÓRHÁZ MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ A MARGIT KÓRHÁZ MUNKÁJÁRÓL 3060 Pásztó Semmelweis u. 15-17 Igazgató főorvos: Dr. Boczek Tibor Tel.: 32/561-000 Fax.:32/460-404 E-mail:margitkp@invitel.hu www.pkorhaz.hu Szám: 1-114/2011. A határozat meghozatalához egyszerű szavazattöbbség

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI KÉZIKÖNYVE

DEBRECENI EGYETEM MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI KÉZIKÖNYVE DEBRECENI EGYETEM MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI KÉZIKÖNYVE 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Jóváhagyta: Szenátus Prof. Dr. Szilvássy Zoltán rektor Kiadás: 7. Dátum: 2014.12.11. Készítette: minőségbiztosítási rektori

Részletesebben

Szent Pantaleon Kórház- Rendelőintézet Dunaújváros Dunaújváros, Korányi Sándor utca 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT.

Szent Pantaleon Kórház- Rendelőintézet Dunaújváros Dunaújváros, Korányi Sándor utca 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szent Pantaleon Kórház- Rendelőintézet Dunaújváros Dunaújváros, Korányi Sándor utca 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette:... Dr. Mészáros Lajos főigazgató Szakmai ellenőrzést végezte:... Posch

Részletesebben

Minőségiránytási kézikönyv

Minőségiránytási kézikönyv Sarkad Város Önkormányzata Bartók Béla Művelődési Központ és Könyvtár Sarkad Vár u. 2/b Tel.: 66/375-300 Fax:66/375-380 Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00494-2009 Minőségiránytási kézikönyv Jóváhagyta:

Részletesebben

Magyar Egészségügyi Ellátási Standardok. k é z i k ö n y v (MEES) 1.0 változat

Magyar Egészségügyi Ellátási Standardok. k é z i k ö n y v (MEES) 1.0 változat Magyar Egészségügyi Ellátási Standardok k é z i k ö n y v (MEES) 1.0 változat EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 2007. 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 RÖVIDÍTÉSEK... 4 I. BETEGELLÁTÁSI FOLYAMATOK... 5 I./1. ELLÁTÁSI

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV ISO 9001:2000 SZERINT Kiadta:... Hajós Éva igazgató A második kiadás dátuma: 2004. március 1. Nyilvántartott példány, folyamatos módosításokkal Csak tájékoztatásra szolgáló, nem felülvizsgált példány A

Részletesebben

ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2007. április 16. Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma: 2007. április 19. Fenntartói jóváhagyás

Részletesebben

FEJLŐDÉSI LEHETŐSÉGEK A BUDAPESTI KÖZPONTI HONVÉD KÓRHÁZ LOGISZTIKAI RENDSZERÉNEK GYAKORLATÁBAN

FEJLŐDÉSI LEHETŐSÉGEK A BUDAPESTI KÖZPONTI HONVÉD KÓRHÁZ LOGISZTIKAI RENDSZERÉNEK GYAKORLATÁBAN Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK LEVELEZŐ tagozat LOGISZTIKA szakirány FEJLŐDÉSI LEHETŐSÉGEK A BUDAPESTI KÖZPONTI HONVÉD KÓRHÁZ LOGISZTIKAI RENDSZERÉNEK GYAKORLATÁBAN

Részletesebben

OLDALAK SZÁMA: 1/20 VERZIÓ: 05 MINDEN SZERVEZETI EGYSÉG. Petz Aladár Megyei Oktató Kórház 9002 Győr, Vasvári Pál. u. 2-4. Tel.

OLDALAK SZÁMA: 1/20 VERZIÓ: 05 MINDEN SZERVEZETI EGYSÉG. Petz Aladár Megyei Oktató Kórház 9002 Győr, Vasvári Pál. u. 2-4. Tel. OLDALAK SZÁMA: 1/20 VERZIÓ: 05 OLDALAK SZÁMA: 2/20 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA... 4 2. A SZABÁLYZAT ÉRVÉNYESSÉGI TERÜLETE... 4 3. ILLETÉKESSÉG ÉS FELELŐSSÉG MEGHATÁROZÁSA... 4 4. FOGALMAK MEGHATÁROZÁSA...

Részletesebben

Minőségirányítási kézikönyv 6. kiadás, verzió 1.0 (2010. január 1.)

Minőségirányítási kézikönyv 6. kiadás, verzió 1.0 (2010. január 1.) Minőségirányítási kézikönyv kiadás, verzió (2010. január 1.) Nr. Dátum Rövid leírás Módosítás 1. 2003. 10. 01. Az IQ ConsultinG Kft. címei megváltoztak. 2. 2003. 10. 01. Az IQ ConsultinG Kft. bemutatásának

Részletesebben

A PRIZMA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY (1134 BUDAPEST, VÁCI ÚT 57.) MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

A PRIZMA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY (1134 BUDAPEST, VÁCI ÚT 57.) MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A PRIZMA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY (1134 BUDAPEST, VÁCI ÚT 57.) MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Verzió: 1.0 Tartalomjegyzék: 1. Általános rész... 3 1.1. Az Intézményi

Részletesebben

VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY 5500 GYOMAENDRŐD HŐSÖK ÚTJA 57.

VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY 5500 GYOMAENDRŐD HŐSÖK ÚTJA 57. VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY 5500 GYOMAENDRŐD HŐSÖK ÚTJA 57. Szervezeti és Működési Szabályzat Készült : 2009.07.01. I. fejezet Általános működési elemek I./1. Az intézet adatai: Megnevezés: Városi Egészségügyi

Részletesebben

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZATA

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZATA A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 9. SZ. MELLÉKLETE Ikt. szám: 1317/1300/17-2/2013. A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Mecsekaljai Óvoda és Általános Iskola MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2011. 1 1. TARTALOM 1. TARTALOM 2 2. BEVEZETÉS 7 2.1. AZ INTÉZMÉNY ADATAI 7 2.2. AZ INTÉZMÉNY RÖVID BEMUTATÁSA 7 2.3. AZ INTÉZMÉNYEGYSÉGEK

Részletesebben

ÁPOLÁS GONDOZÁS FEJLESZTÉS

ÁPOLÁS GONDOZÁS FEJLESZTÉS ÁGF ÁPOLÁS GONDOZÁS FEJLESZTÉS STANDARD Készítették: Apostol Éva Szabóné Berta Irén Tóth Árpádné Varga Melinda ÁGF.doc Létrehozás dátuma: 2007.03.11. 21/1. oldal Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. Cél, koncepció...

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV ISO 9001:2008 (MSZ EN ISO 9001:2009) TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0005 Oldalak száma: 1/32 Fájl neve: MK-Gundel TISZK-2010-1.vált A kézikönyvet készítette és karbantartja: A kézikönyv végrehajtásáért felelős:

Részletesebben

A minőségirányítási rendszer követelményei az ISO 9001 szerint

A minőségirányítási rendszer követelményei az ISO 9001 szerint A minőségirányítási rendszer követelményei az ISO 9001 szerint Az ISO 9001-es szabvány 4. fejezete: általános követelménye, hogy a szervezetnek meg kell határoznia, milyen folyamatokra van szükség a minőségirányítási

Részletesebben

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók MIN GYERMEKVÉDELMI SZOLGÁLTATÁSOKBAN. Készítették: Hegyesi Gábor Komár Mária Pál Tibor Póti Viktória

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók MIN GYERMEKVÉDELMI SZOLGÁLTATÁSOKBAN. Készítették: Hegyesi Gábor Komár Mária Pál Tibor Póti Viktória MIN MINŐSÉGFEJLESZTÉS STANDARDJAI A SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI SZOLGÁLTATÁSOKBAN Készítették: Hegyesi Gábor Komár Mária Pál Tibor Póti Viktória MIN.doc Létrehozás dátuma: 2007.01.13. 25/1. oldal 1. Tartalomjegyzék

Részletesebben

EPRESKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. Intézmény neve: EPRESKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Intézmény címe: 4030 Debrecen, Epreskert u. 80.

EPRESKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. Intézmény neve: EPRESKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Intézmény címe: 4030 Debrecen, Epreskert u. 80. EPRESKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Intézmény neve: EPRESKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Intézmény címe: 4030 Debrecen, Epreskert u. 80. OM azonosító: 200020 Készítette: Szabó Gyula Alkalmazotti

Részletesebben

Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium. s z a k m a i i r á n y e l v e. A bizonyítékokon alapuló szakmai irányelvek fejlesztéséhez

Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium. s z a k m a i i r á n y e l v e. A bizonyítékokon alapuló szakmai irányelvek fejlesztéséhez Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium s z a k m a i i r á n y e l v e A bizonyítékokon alapuló szakmai irányelvek fejlesztéséhez 1 TARTALOM Bevezetés... 4 1. Az irányelv célja és célcsoportjai...

Részletesebben

kézikönyv az üzemi gyakorlatok és a munkaerő-piaci elhelyezkedést szolgáló képzések szervezéséhez 2007. Készült a ROP-3.3.1-05/1.

kézikönyv az üzemi gyakorlatok és a munkaerő-piaci elhelyezkedést szolgáló képzések szervezéséhez 2007. Készült a ROP-3.3.1-05/1. Minőségbiztosítási kézikönyv az üzemi gyakorlatok és a munkaerő-piaci elhelyezkedést szolgáló képzések szervezéséhez 2007. Készült a ROP-3.3.1-05/1.-2006-04-0003/36 pályázat keretében Összeállította: Preventio-Sport

Részletesebben

Természeti erőforrás és környezetgazdálkodás 8.

Természeti erőforrás és környezetgazdálkodás 8. Természeti erőforrás és környezetgazdálkodás 8. KÖRNYEZETMENEDZSMENT- Dr. Tenk, Antal Természeti erőforrás és környezetgazdálkodás 8.: KÖRNYEZETMENEDZSMENT- Dr. Tenk, Antal Lektor: Dr. Héjj, Botond Ez

Részletesebben

12/2013. (III. 14.) KIM utasítás a közszolgálati tisztviselők továbbképzésének minőségirányítási szabályzatáról

12/2013. (III. 14.) KIM utasítás a közszolgálati tisztviselők továbbképzésének minőségirányítási szabályzatáról 12/2013. (III. 14.) KIM utasítás a közszolgálati tisztviselők továbbképzésének minőségirányítási szabályzatáról A közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet 3.

Részletesebben

Minőségirányítási Kézikönyv

Minőségirányítási Kézikönyv Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1095 Budapest, Soroksári út 48. Tel.: +36 1 215 6440 / 178 Fax: +36 1 215 6440 / 178 Honlap: www@itlogicom.hu E-mail: sales@itlogicom.hu Minőségirányítási Kézikönyv MSZ

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Módszertani és Oktatási Központ Felnőttképzési nyilvántartási szám: 21088-2007 Cím: 1447 Budapest Pf. 510. Tel/Fax.: (06-1-) 303-8973; (06-1-) 314-4998 mail: info@neki.hu www.mamoka.hu MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A Magyarszerdahelyi Napközi Otthonos Óvoda MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2009 ( módosított program) Készítette: Szatai Zoltánné 1 Tartalom 1. Általános rész 1.1. Az intézmény rövid bemutatása 1.2. Óvodánk

Részletesebben

A klinikai hatékonyság fejlesztése az egészségügyben. szerkesztette: Gôdény Sándor

A klinikai hatékonyság fejlesztése az egészségügyben. szerkesztette: Gôdény Sándor A klinikai hatékonyság fejlesztése az egészségügyben szerkesztette: Gôdény Sándor A klinikai hatékonyság fejlesztése az egészségügyben szerkesztette: Gôdény Sándor Bevezetés Gôdény Sándor Ha hajót akarsz

Részletesebben

A Sashalmi Tanoda Általános Iskola Minőségirányítási Programja

A Sashalmi Tanoda Általános Iskola Minőségirányítási Programja A Sashalmi Tanoda Általános Iskola Minőségirányítási Programja Készítette: Olgyai Andrásné vezetésével Csőváriné Gurubi Judit és Forsthoffer Norbert Tartalomjegyzék 1. Az intézményi minőségirányítás alapjai

Részletesebben

Az autizmus spektrum zavarokban érintett személyek életútját kísérő dokumentációs rendszer modellje

Az autizmus spektrum zavarokban érintett személyek életútját kísérő dokumentációs rendszer modellje Az autizmus spektrum zavarokban érintett személyek életútját kísérő dokumentációs rendszer modellje 2010-04-22 Fogyatékos Személyek Esélyegyenlősége Közalapítvány Autizmus Stratégiai Munkacsoport szerzők:

Részletesebben