VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS"

Átírás

1 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (továbbiakban NMHH; székhely: 1015 Budapest, Ostrom u ; MÁK pénzforgalmi számla száma: , adószáma: képviseli: dr. Harka Péter BÜV főosztályvezető, valamint Sorbán János gazdasági igazgató,) másrészről a Cullen International SA ( továbbiakban: Cl, székhely: Rue St. Jean 6, B-5000 Namur, Belgium; Cégjegyzékszáma: BE adószáma: BE , bankszámlaszáma: IBAN: BE , IBC: GEBABEBB 07 A, Fortis Banque Namur, képviseli: Valérie Willems ügyvezető) között az alábbi feltételekkel; PREAMBULUM Az Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, mint ajánlatkérő a Cullen International által távközlés- és média-szabályozási témakörben nyújtott támogató szolgáltatások" ^Telecommunications and Media Regulatory Support Services") beszerzése" tárgyú, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást bonyolított le, mely eljárásban a Cullen International SA -t hirdette ki nyertesnek. 1. A szolgáltatás leírása és a szállítandó anyagok Jelen szerződés alapján a Cullen International a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: NMHH") részére stratégiai szintű, rendszeres, érdemi és kellő időben történő tájékoztatási szolgáltatást nyújt. A szolgáltatásnyújtás módjának leírását lásd az alábbiakban. Szállítandó anyagok (az NMHH részére biztosított bizalmas anyagok): 1.1 UNIÓS SZINTŰ TÁ VKÖZLÉS A szolgáltatás tárgya az Európai Unió intézményei (Európai Bizottság, Európai Parlament, a Tanács, Európai Bíróság), valamint a kapcsolódó bizottságok és tanácsadó csoportok (mint például a hírközlési bizottság, a rádióspektrum-bizottság és az európai szabályozók csoportja) felelősségi körébe tartozó távközlési szabályozás terén bekövetkező fejlemények nyomon követése. A szolgáltatás figyelemmel kíséri az EU elektronikus hírközlési szabályozási keretrendszerének végrehajtását, és a versenyjognak a távközlési szektorban való alkalmazását. Gvorsüzenetek - Az uniós szintű távközlési szabályozás legújabb fejleményeit összefoglaló figyelmeztető hírek. Ezeket ben adják ki röviddel az esemény bekövetkezése után. A honlap ügyfélterületén is elérhető. Szabályozási jelentések - Az uniós szintű távközlési szabályozás legújabb fejleményeinek átfogó elemzése. Havonta adják ki ben. Elérhető a honlap ügyfélterületén. Nyomon követő eszközök-áttekintést nyújtó táblázatok, amelyek a távközlést érintő legfontosabb uniós kezdeményezések pillanatnyi állapotát követik nyomon. Havonta frissítik. Nyomtatott változatban küldik meg az ügyfeleknek. A legfrissebb kiadás a honlap ügyfélterületén is elérhető. Piacelemzési adatbázis - Az Európai Bizottsághoz az EU kereti között működő szabályozó hatóságoktól érkező piacelemzési értesítéseket, valamint a Cl által ezekről készített 1

2 összefoglalókat tartalmazó adatbázis. Elérhető a honlap ügyfélterületén. Hozzáférhető országonként vagy érintett piaconként. Havonta frissítik. Nyilvános dokumentumok - A távközlési ágazat szempontjából fontos uniós jogszabályok, hivatalos nyilvános dokumentumok és bírósági határozatok archívuma. Elérhető a honlap ügyfélterületén NYUGAT-EURÓPAI TÁVKÖZLÉS A szolgáltatás tárgya a következő 17 nyugat-európai ország távközlési ágazatában bekövetkező fejlemények figyelemmel kísérése: Ausztria, Belgium, Dánia, az Egyesült Királyság, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Írország, Luxemburg, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Spanyolország, Svájc és Svédország. Big Five" - Jelentések az egyesült királysági, franciaországi, németországi, olaszországi és spanyolországi távközlési szabályozás legfontosabb fejleményeiről. Havonta adják ki ben. Elérhető a honlap ügyfélterületén. Országok közötti elemzés - Meghatározott szabályozási témák mutatóit tartalmazó összehasonlító táblázatok a 17 nyugat-európai ország vonatkozásában. Kéthavonta frissítik. Nyomtatott változatban küldik meg az ügyfeleknek. A legfrissebb kiadás a honlap ügyfélterületén is elérhető KÖZÉP- ÉS KELET-EURÓPAI TÁVKÖZLÉS A szolgáltatás tárgya a következő 15 közép- és kelet-európai ország távközlési ágazatában bekövetkező fejlemények figyelemmel kísérése: Bulgária, Ciprus, a Cseh Köztársaság, Észtország, Horvátország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Macedónia, voltjugoszláv Köztársaság, Magyarország, Málta, Románia, Szlovákia, Szlovénia és Törökország. Negyedéves frissítések - Jelentések az öt legnagyobb közép- és kelet-európai ország - a Cseh Köztársaság, Lengyelország, Magyarország, Románia és Törökország - távközlési szabályozásának legfontosabb fejleményeiről. Háromhavonta adják ki ben. Elérhető a honlap ügyfélterületén. Országok közötti elemzés - Meghatározott szabályozási témák mutatóit tartalmazó összehasonlító táblázatok a 15 közép- és kelet-európai ország vonatkozásában. Háromhavonta frissítik. Nyomtatott változatban küldik meg az ügyfeleknek. A legfrissebb kiadás a honlap ügyfélterületén is elérhető UNIÓS SZINTŰ MÉDIA A szolgáltatás tárgya az Európai Unió intézményei, valamint a kapcsolódó bizottságok és tanácsadó csoportok felelősségi körébe tartozó audiovizuális médiaszabályozás terén bekövetkező fejlemények figyelemmel kísérése. A szolgáltatás mindenfajta audiovizuális médiaszolgáltatás (lineáris és nem lineáris), a tartalom, az átviteli hálózatok és terjesztési csatornák szabályozására kiterjed. Kiterjed továbbá a versenyjognak az audiovizuális médiaágazatban való alkalmazására is. Gyorsüzenetek-Az uniós szintű audiovizuális médiaszabályozás legújabb fejleményeit összefoglaló figyelmeztető hírek. Ezeket ben adják ki röviddel az esemény bekövetkezése után. A honlap ügyfélterületén is elérhető. Szabályozási jelentések - Az uniós szintű audiovizuális médiaszabályozás legújabb fejleményeinek átfogó elemzése. A honlap ügyfélterületén is elérhető.

3 Nyomon követő eszközök-áttekintést nyújtó táblázatok, amelyek az audiovizuális médiát érintő legfontosabb uniós kezdeményezések pillanatnyi állapotát követik nyomon. Havonta frissítik. Nyomtatott változatban küldik meg az ügyfeleknek. A legfrissebb kiadás a honlap ügyfélterületén is elérhető. Nyilvános dokumentumok - Az audiovizuális média ágazat szempontjából fontos uniós jogszabályok, hivatalos nyilvános dokumentumok és bírósági határozatok archívuma. Elérhető a honlap ügyfélterületén NYUGAT-EURÓPAI MÉDIA A szolgáltatás tárgya a következő öt nyugat-európai ország audiovizuális média ágazatában bekövetkező fejlemények figyelemmel kísérése: az Egyesült Királyság, Franciaország, Németország, Olaszország és Spanyolország. Országok szerinti frissítések - Jelentések a fenti öt nyugat-európai ország audiovizuális médiaszabályozásának legfontosabb fejleményeiről: Kéthavonta adják ki ben. A honlap ügyfélterületén is elérhető. Országok közötti elemzés - Meghatározott szabályozási témák mutatóit tartalmazó összehasonlító táblázatok a fenti öt nyugat-európai ország, valamint Finnország és Hollandia tekintetében. Kéthavonta frissítik. Nyomtatott változatban küldik meg az ügyfeleknek. A legfrissebb kiadás a honlap ügyfélterületén is elérhető. Nyilvános dokumentumok - A média ágazat szempontjából fontos legfőbb jogszabályok archívuma az öt nyugat-európai országban. Ha a szöveg rendelkezésre áll, akkor angol nyelven hozzáférhető. Elérhető a honlap ügyfélterületén FOGYASZTÓVÉDELEMI SZOLGÁLAT E szolgálat feladata hét nyugat-európai országban - Franciaországban, Németországban, Olaszországban, Hollandiában, Spanyolországban, Svédországban és az Egyesült Királyságban - nyomon követni a távközlésen belül a kiskereskedelmi szabályozás és fogyasztóvédelem területén történő fejleményeket. Szállítandó anyag: Országok közötti elemzés: a fenti hét nyugat-európai országra vonatkozó legfőbb, szabályozással kapcsolatos témaköröket ismerteti összehasonlító táblázatok formájában. Frissítésére évente négy alkalommal kerül sor SPEKTRUM A szolgáltatás a spektrumszabályozás, a frekvenciaengedélyek és az odaítélési eljárások terén mutatkozó fejleményeket kíséri figyelemmel tizennégy európai országban: Ausztriában, Belgiumban, Csehországban, az Egyesült Királyságban, Franciaországban, Hollandiában, Írországban, Magyarországon, Németországban, Olaszországban, Portugáliában, Spanyolországban, Svájcban és Svédországban. A szolgáltatás keretében leszállítandó anyagok a következők: Gyorsjelentések - Hírekre vonatkozó figyelmeztető üzenetek, amelyek a tizennégy európai országban újonnan megnyílt frekvenciapályázatokkal vagy lezárult frekvencia-odaítélésekkel kapcsolatos bejelentéseket összegzik. Röviddel az adott esemény után bocsátják ki. Jelentések frekvencia-odaítélésekről - Jelentések a tizennégy európai országban 2012 előtt lezajlott nagyobb frekvencia-árverésekről és más frekvencia-odaítélésekről. Frekvencia-adatbázis - A 800 MHz-es, 900 MHz-es, 1800 MHz-es, 2 GHz-es és 2,6 GHz-es sávokon a frekvenciaengedélyekre és frekvencia-odaítélési eljárásokra vonatkozó adatbázis. Hozzáférhető országonként vagy frekvenciasávonként. Havonta frissítik. Országok közötti elemzés: a tizennégy európai országra vonatkozó, szabályozással kapcsolatos témaköröket ismerteti összehasonlító táblázatok formájában. Évente két alkalommal frissítik. 3

4 Frekvencia-frissítés - A frekvencia-irányítással kapcsolatos fejlemények átfogó elemzése uniós szinten, valamint a tizennégy európai országra vonatkozóan. Évente két alkalommal adják ki. A frekvencia-odaítélésekre vonatkozó útmutató - referencia-útmutató az árverések különböző formáiról. Évente két alkalommal frissítik EGYÉB SZÁLLÍTANDÓ ANYAGOK Felvilágosítás nyújtása - Díjmentes válaszadás minden szabályozási kérdésre, amely megfelel a következő feltételeknek: a kérdésnek pontosnak kell lennie, és azt a Cullen International kérésére írásba kell foglalni; a kért adatnak a Cullen International fent említett szabályozási jelentései által felölelt tárgykörbe kell tartoznia; a kért adatnak a Cullen International több ügyfelének potenciális érdeklődésére is számot kell tartania (nem korlátozódhat egyetlen vállalatra vagy szervezetre). A munkatársak mindent megtesznek a méltányos, a kérdés nehézségét figyelembe vételével közösen megállapítandó határidőn belüli helyes és pontos válaszadás érdekében EGYÉB RENDELKEZÉSEK: Cullen International SA opcionálisan vállalja az 1.2 és az 1.8. pontban foglalt szolgáltatásokhoz kapcsolódóan további speciális szakértelmet igénylő tanácsadói szolgáltatások nyújtását egyedi lehívások alapján. Vállalkozó a szerződés hatálya alatt megrendelői igény alapján felhasználási statisztikai jelentéseket küld Megrendelő részére az alábbiak szerint: szolgáltatási szegmens megnevezése / letöltött oldalak száma / login-ok száma 2. Weboldalhoz való hozzáférés Az NMHH által külön kijelölt/kijelölendő felhasználók jelszóval védett hozzáférést kapnak a Cullen International weboldalának ügyfélterületéhez, ahol elérhetőek az előfizetett Cullen International szolgáltatások jelenlegi és korábbi szállítandó anyagai. A hozzáférési azonosítók kiosztásához szüksé ges jelszót a Cullen International a szerződés megkötésének időpontjában átadja az NMHH részére. 3. Szerződéses díjak és fizetési feltételek A fenti rendszeresen nyújtandó, pontok körébe eső szolgáltatások díja 24 hónapra euró, azaz százharmincezer EUR ÁFA nélkül. A Teljesítési igazolás kiállításának feltétele a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges azonosító átadása az NMHH részére. A Teljesítési igazolás kiállítására azon a napon kerül sor, amikor a Cullen International az azonosítót átadja az NMHH részére. Számla benyújtására két alkalommal kerülhet sor: a szerződés aláírását követően, annak első 12 hónapjára vonatkozóan a szolgáltatások 24 hónap jára vonatkozó díj 50 %-a, azaz ötven százaléka erejéig, illetőleg annak elteltével az előbbiek után fennmaradó összeg erejéig, az utolsó 12 hónapra. Cullen International a Teljesítési igazolással alátámasztott számlát a teljesítés igazolását követő 5 napon belül nyújtja be az NMHH részére, mely alapján az NMHH az adott részre vonatkozó díjrészletet a Kbt ának megfelelően utólag, a számla kézhezvételének napjától számított 30 napos fizetési határidővel utalja át Cullen International jelen szerződésben meghatározott bankszámlájára. Ha a határidő utolsó napja munkaszüneti nap, a határidő a következő munkanapon jár le. 4

5 Megrendelő Teljesítési igazolás kiállítására jogosult képviselője: Boksay Tibor. A Megrendelő euróban utalja át az esedékes összegeket a Cullen International jelen szerződésben megjelölt bankszámlájára. A Vállalkozó a nem szerződésszerű teljesítésért kötbérfizetési kötelezettséget vállal az alábbiak szerint: A Vállalkozónak felróható késedelmes teljesítés esetén a kötbér mértéke naponta a késedelemmel érintett részteljesítés nettó vállalkozási díjrészletének 0,5%-a, de legfeljebb annak 15 %-a. A Vállalkozónak felróható hibás teljesítés esetén a kötbér mértéke - ha a Megrendelő kijavítást, vagy újbóli elvégzést igényel, - naponta a hibás teljesítéssel érintett részteljesítés nettó vállalkozási díjrészletének 0,5%-a, de legfeljebb a hibás teljesítéssel érintett nettó vállalkozási díj 10%-a Megrendelőnek jogában áll elállni a szerződéstől, amennyiben Vállalkozó a végteljesítési határidőt 30 nappal túllépi, ebben az esetben Vállalkozó meghiúsulási kötbérre jogosult, melynek összege a teljes nettó vállalkozási díj 20%-a. A Megrendelő kötbérigényének érvényesítése nem jelenti a Megrendelő egyéb igényeinek elvesztését. A Megrendelőnek jogában áll az esedékessé vált kötbért a vállalkozási díjba beszámítani. A Megrendelő a kötbért meghaladó kárt is érvényesítheti az Vállalkozó szemben. 4. Titoktartás és szerzői jogok A Cullen International valamennyi jelentésére, országok közötti összehasonlító táblázatára, nyomon követő eszközére stb. a szokásos szerzői jogi feltételek érvényesek azzal az egyetlen kivétellel, hogy ezekről a NMHH szükség szerint, kizárólag saját használatára másolatot készíthet, és kizárólag saját hálózatán és honlapjain, ugyanazon az országon belül, saját használatra elektronikusan elérhetővé teheti. Minden engedélyezett másolatnak tartalmaznia kell a szerzői jogi figyelmeztetést. Minden egyéb felhasználáshoz és másolathoz a Cullen International előzetes írásbeli engedélye szükséges. Az e jelentésekben, országok közötti összehasonlító táblázatokban, nyomon követő eszközökben stb. foglalt információk az ügyfél saját használatára szolgálnak, és nem fedhetők fel harmadik személyek nek. Ezeket fokozott mértékű titoktartással kell kezelni, ugyanúgy, ahogyan az ügyfél saját bizalmas információit védi (megfelelő címkék, korlátozott hozzáférés, jelszavak stb.). Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy jelen szerződés időtartama alatt, továbbá annak bármely okból történő megszűnését követően - időbeli korlátozás nélkül - bármelyik szerződő fél által üzleti titoknak, vagy bizalmas információnak minősített minden információt és adatot bizalmasan kezelnek és megőriznek, ezeket a másik fél előzetes, írásbeli hozzájárulása nélkül egyik fél sem hozhatja nyilvánosságra, vagy illetéktelen harmadik személy tudomására. Ezen kötelezettség nem vonatkozik azon információra, amely közismert amelyről a fogadó félnek már tudomása volt amelyet harmadik fél részére korlátozás nélkül felfedtek vagy amelynek felfedését jogszabály írja elő. Cullen International e jogviszony fennállása alatt és a jogviszony megszűnését követően is köteles megőrizni a Megrendelő tevékenységével, annak ellátásával kapcsolatban tudomására jutott személyes adatot, szigorúan titkos, titkos, bizalmas, illetve korlátozott terjesztésű adatot, valamint 5

6 minden olyan adatot, tényt vagy körülményt, amelyet a Megrendelő nem köteles törvény előírásai szerint a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tenni. Cullen International a szerződés teljesítése során Megrendelő részéről tudomására, birtokába jutott minden adatot, információt csak e vállalkozási szerződés szerinti kötelezettségeinek teljesítéséhez használhatja fel, a szerződés megszűnését követően ezen adatokat, információkat köteles a Megrendelő részére visszaadni, illetve adathordozóiról törölni, illetve megsemmisíteni. Ezen törlési kötelezettség alól a Cullen International annyiban mentesül, amennyiben az átadott adat, illetve információ ahhoz szükséges, hogy a Cullen International helytállási kötelezettségét teljesíteni tudja, illetve hogy bizonyíthassa, hogy a teljesítése megfelel a törvényes, illetve szerződésben kikötött tulajdonságoknak. A titoktartási kötelezettség megsértése esetén a Felek kártérítési felelősséggel tartoznak. Cullen International tudomásul veszi az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény 1. számú melléklete III. fejezetének 4. pontjában foglaltakat, amely szerint az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezését (típusát), tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, a szerződés értékét, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartamát, valamint az említett adatok változásait közzé kell tenni a szerződés létrejöttét követő hatvan napon belül. Felek tudomásul veszik, hogy: - az Állami Számvevőszék vizsgálhatja a jelen szerződés tartalmát a Vállalkozónál, - a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) 81. értelmében nem minősülhet üzleti titoknak az az adat, amelynek megismerését vagy nyilvánosságra hozatalát külön törvény közérdekből elrendeli, - kérésre a jelen jogviszonnyal összefüggő és a Ptk. 81. (3) bekezdése alapján közérdekből nyilvánosnak minősülő adatokra vonatkozóan kötelesek tájékoztatást adni. 5. A szerződés időtartama Jelen szerződés tárgyát képező időszak a szerződés aláírásától számított 24 hónap határozott időtartamra szól. 6. Felmondás Jelen szerződést bármelyik fél indokolás nélkül felmondhatja olyan módon, hogy szándékáról a másik félnek 30 nappal korábban írásbeli értesítést küld. A Cullen International ilyen esetben arányosan visszatéríti a NMHH-nak azoknak a szolgáltatásoknak az árát, amelyeket már kifizettek, de amelyek teljesítésére már nem kerül sor. 7. Felelősség A Cullen International a tőle elvárható gondossággal jár el annak érdekében, hogy az e szerződés alapján a NMHH rendelkezésére bocsátandó anyagok pontosak legyenek, és a teljesítés határidőre történjen. A szerződő felek tudomásul veszik, hogy a Cullen International semmilyen módon nem vonható felelősségre semmilyen közvetlen, közvetett vagy következményes kárért, amely a NMHH által, e szállítandó anyagok tartalmával kapcsolatban hozott, illetve elmulasztott intézkedésekből 6

7 vagy döntésekből ered. 8. Általános és vegyes rendelkezések Jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban a Felek hatályos jognyilatkozat tételére jogosult képviselői (kapcsolattartók), és értesítési címük: Megrendelő részéről: Boksay Tibor igazgató Budáné Ferenczik Erika értesítési címek postacím tel/fax Budapest, Ostrom u Budapest, Tel: Ostrom u boksay.tibor(snmhh.hu infoszolgáltató és adatbázis koordinátor munktárs Vállalkozó részéről: James Thomson 1015 Budapest, Ostrom u Rue Saint-Jean, 6-B 5000 Namur, Belgium 1015 Budapest, Tel: ferenczik.erika (5) nmhh.hu Ostrom u Rue Saint-Jean, 6-B 5000 Namur, Tel.: Belgium iames.thomson(sculleninternational.com Felek jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos minden közleményeiket (értesítés, nyilatkozat) személyesen, ajánlott levélben, telefaxon, en vagy távbeszélőn juttatják el egymáshoz. A távbeszélőn illetve személyesen közölt közleményt ben, ajánlott levélben vagy telefaxon meg kell erősíteni. A telefaxon továbbított iratokat a Feleknek aláírással kell ellátniuk. Az értesítésben foglaltak akkor lépnek érvénybe, ha azt kézbesítették. Jelen szerződés rendelkezéseinek módosítása kizárólag írásban, a szerződő felek egyetértésével ér vényes. Jelen szerződés kérdéseiben kizárólag a magyar jogszabályok irányadóak; jogvita esetén a felek alávetik magukat a NMHH székhelye szerint hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességének. A szerződés angol és magyar nyelvű változatának eltérése esetén magyar nyelvű változatot tekintik magukra nézve kötelezőnek. A Megrendelő a szerződést további mérlegelés nélkül felmondja - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon - ha - a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amely nem felel meg a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek, vagy - a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságban, amely nem felel meg a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek. A fenti feltételek bekövetkezéséről a Vállalkozó a szerződés teljesítésének időszakában haladéktalanul értesíti a Megrendelőt. A szerződés jelen pont szerinti megszűnése esetén a Vállalkozó a szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult, amellyel a felek legkésőbb 30 napon belül elszámolnak.

8 A Vállalkozó kifejezetten vállalja, hogy nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Szolgáltató adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. 9. Záró rendelkezések Jelen szerződés 4 (négy) eredeti példányban készült és 9 (kilenc) számozott oldalból áll. A szerződés angol és magyar nyelvű változatának eltérése esetén Felek a magyar nyelvű változatot tekintik magukra nézve kötelezőnek. Jelen szerződést a Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag írták alá. (Az aláírásokat a következő oldal tartalmazza.) 8

9 Szerződő fél: Cullen International SA Szerződő fél: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Aláíró: M.lLut± Valérie Willems dr. Harka Péter BUV főosztályvezető Sorbán János gazdasági igazgató Dátum: március 1. Dátum ius 1.. Kapják: 1 példányt a Vállalkozó 3 példányt a Megrendelő

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS AZ NMHH EGYES SZERVEZETI EGYSÉGEI RÉSZÉRE BIZTOSÍTANDÓ SZAKFORDÍTÁSI ÉS LEKTORÁLÁSI FELADATOK ELLÁTÁSA TÁRGYÁBAN

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS AZ NMHH EGYES SZERVEZETI EGYSÉGEI RÉSZÉRE BIZTOSÍTANDÓ SZAKFORDÍTÁSI ÉS LEKTORÁLÁSI FELADATOK ELLÁTÁSA TÁRGYÁBAN 'USF t VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS AZ NMHH EGYES SZERVEZETI EGYSÉGEI RÉSZÉRE BIZTOSÍTANDÓ SZAKFORDÍTÁSI ÉS LEKTORÁLÁSI FELADATOK ELLÁTÁSA TÁRGYÁBAN Amely létrejött egyrészről a Név: Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS I. RÉSZ [A KÖZSZOLGÁLATI MÉDIASZOLGÁLTATÁSOK DIGITÁLIS VÉTELÉNEK BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN VEVŐDEKÓDEREK TELEPÍTÉSE A DIGITÁLIS ÁTÁLLÁST ELŐKÉSZÍTŐ FOLYAMATHOZ KAPCSOLÓDÓ FELADATOK TEUEÍTÉSE

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS T(CT VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS amely a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság székhely: 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.; adószáma: 15775883-2-41 MÁK pénzforgalmi számla száma: 10032000-00300939-00000017

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (székhely: 1015 Budapest, Ostrom utca 23-25.; adószám: 15775883-2- 41; MÁK pénzforgalmi számlaszám: 10032000-00300939-00000017,

Részletesebben

Accor Services Magyarország Kft, mint szállító, a továbbiakban mint Szállító együtt, mint Felek között jött létre.

Accor Services Magyarország Kft, mint szállító, a továbbiakban mint Szállító együtt, mint Felek között jött létre. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS amely a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség (székhely: 6000 Kecskemét, Rákóczi út 7.,) mint megrendelő, a továbbiakban mint Megrendelő, képviseli: Dr. Nánási László főügyész és Accor

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (1015 Budapest, Ostrom utca 23-25.; adószáma: 15775883-2- 41; MÁK pénzforgalmi számlaszáma: 10032000-00300939-00000017)

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS KLÍMAKÉSZÜLÉKEK BESZERZÉSE ÉS FELSZERELÉSE TÁRGYÁBAN ameiy létrejött egyrészt a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (székhelye: 1015 Budapest, Ostrom u. 23-35.; a Hatóság államháztartási

Részletesebben

KIADÓi KERETSZERZODÉS

KIADÓi KERETSZERZODÉS ~. KIADÓi KERETSZERZODÉS amely a NemzetiMédia- és HírközlésiHatóság székhely: 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25. MÁKpénzforgalmi számlaszáma: 10032000-00300939-00000017 adószám: 15775883-2-41 képviseli:.~.;,.....

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. A szélessávú internet szolgáltatások minőségi paramétereit mérő szoftver rendszer kifejlesztése 7 ' tárgyában

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. A szélessávú internet szolgáltatások minőségi paramétereit mérő szoftver rendszer kifejlesztése 7 ' tárgyában VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A szélessávú internet szolgáltatások minőségi paramétereit mérő szoftver rendszer kifejlesztése 7 ' tárgyában amely létrejött egyrészről a: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság székhely:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. [Spektrumgazdálkodás-támogató informatikai rendszerének (STIR) üzemeltetés-támogatása]

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. [Spektrumgazdálkodás-támogató informatikai rendszerének (STIR) üzemeltetés-támogatása] VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS [Spektrumgazdálkodás-támogató informatikai rendszerének (STIR) üzemeltetés-támogatása] mely létrejött egyrészről a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság székhely: 1015 Budapest, Ostrom

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS J^&P- (M-L-. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Ostrom utca 23-25. szám alatti Irodaházának nyílászáró csere és homlokzat felújítás kiviteli munkái tárgyában amely létrejött egyrészről

Részletesebben

Vállalkozási keretszerződés

Vállalkozási keretszerződés Vállalkozási keretszerződés Amely létrejött egyrészről a Fővárosi Bíróságon mint Cégbíróságon Cg.01-10- 042695 cégjegyzékszámon szereplő Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium vállalkozási és felhasználási típusú szerződéseihez

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium vállalkozási és felhasználási típusú szerződéseihez ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium vállalkozási és felhasználási típusú szerződéseihez I. Általános rendelkezések, fogalmak 1. Jelen Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A jelen vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai számjel:

Részletesebben

Szállítási szerződés fittségi mérési-értékelési rendszerhez szükséges mérési eszközcsomag szállítására a TÁMOP 3.1.13-12-2013-0001 projekt keretében

Szállítási szerződés fittségi mérési-értékelési rendszerhez szükséges mérési eszközcsomag szállítására a TÁMOP 3.1.13-12-2013-0001 projekt keretében Szállítási szerződés fittségi mérési-értékelési rendszerhez szükséges mérési eszközcsomag szállítására a TÁMOP 3.1.13-12-2013-0001 projekt keretében DOKUMENTÁCIÓ II. KÖTET SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS mint Megrendelő

Részletesebben

Megbízási szerződés. együttesen a továbbiakban Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: Előzmények

Megbízási szerződés. együttesen a továbbiakban Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: Előzmények Szerződésszám: Megbízási szerződés amely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cím: 1081 Budapest, Csokonai u. 3. Cégjegyzék: Cg. 01-10-041633

Részletesebben

ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Az EGYEDI ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS KERETÉBEN EMELŐGÉPEK, ANYAGMOZGATÓGÉPEK SZÁLLÍTÁSA TÁRGYÚ UNIÓS ÉRTÉKHATÁRT ELÉRŐ NYÍLT

Részletesebben

00CC) - j. Megbízási szerződés

00CC) - j. Megbízási szerződés Szerződésszám: 2 Q ~ amely létrejött egyrészről a 00CC) - j Megbízási szerződés NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cím: 1081 Budapest, Csokonai u. 3. Cégjegyzék:

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Közbeszerzések Tanácsa (a továbbiakban: Megrendelő ) Székhelye: 1024 Budapest, Margit krt. 85. Képviseli: Dr. Bakonyi József elnök Törzsszám: 329190 Bankszámlaszám:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: Balatonfűzfőért Alapítvány levelezési címe: 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. számlázási cím: 8184

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés

Szolgáltatási szerződés Szolgáltatási szerződés amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (ll 02 Budapest, Szent László tér 29., PIR szám: 510008, adószáma: 15510000-2-42, bankszámlaszáma:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Magyar Nemzeti Bank székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9. mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), és másrészről a(z) Hír-Adás Sajtóügynökség

Részletesebben

GD. számú előterjesztés

GD. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere GD. számú előterjesztés Előterjeszt és a Gazdasági Bizottság részére a Kőbányai Hírek önkormányzati lap kiadói tevékenységének ellátása,

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS 1. rész

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS 1. rész Szerzödésszám: 2-048 ~6-0000-20~5 SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS 1. rész amely létrejött - egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság székhelye: 1081 Budapest, Csokonai

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐ ÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐ ÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐ ÉS Amely létrejött egyrészről : Országgyűlés Hivatala Fidesz - Magyar Polgári Szövetség Országgyűlési Képviselőcsoportja 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3., mint Megrendelő (továbbiakban

Részletesebben

CASCO BIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS

CASCO BIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS CASCO BIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Székhely: 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25. Adószám: 15775883-2-41, MÁK Pénzforgalmi számlaszáma: 10032000-00300939-00000017

Részletesebben

BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE

BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE 13. számú melléklet BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE (a továbbiakban: Keretszerződés), amely létrejött egyrészről a Székhely: Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés Legfőbb Ügyészség Ig.. 359/2009. Legf. Ü. sz. Vállalkozási szerződés amely létrejött egyrészről a Magyar Telekom Távközlési Nyrt. mint bejegyzett hírközlési Szolgáltató (a továbbiakban: Vállalkozó), másrészről

Részletesebben

BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS KONSZIGNÁCIÓS KÉSZLET KERETÉBEN FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE

BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS KONSZIGNÁCIÓS KÉSZLET KERETÉBEN FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS KONSZIGNÁCIÓS KÉSZLET KERETÉBEN FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE (a továbbiakban: Keretszerződés), amely létrejött egyrészről a Székhely:

Részletesebben