uzsai Bodnár Éva: Együttérzés /részlet/

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "uzsai Bodnár Éva: Együttérzés /részlet/"

Átírás

1 R uzsai H írek RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS Mindenkit szeretettel várunk 15-én órakor a Kopjafánál tartandó ünnepi megemlékezésre Program: ź órától szentmise a templomban ź ünnepi műsor Ezt a földet választottam, ezt a Napot úgy akartam... címmel Mindenkit szeretettel vár Ruzsa Község Önkormányzata ÚJ ROVAT INDUL... A POLGÁRMESTER VÁLASZOL XXIII. évfolyam MÁRCIUS NÕNAPI KÖSZÖNTÕ Bodnár Éva: Együttérzés /részlet/...tisztelet jár az asszonyoknak! Gyönge testben, igaz harcosoknak. Bár nem írnak törvényt: velük betartatják s cipelik a világ összegyűjtött kínját! Tisztelet jár az asszonyoknak! Mindenütt, hol fegyverek ropognak. Hol romba dől otthon, sors csapása végett... de mégsem szűnik meg az asszonyi ének! Tisztelet jár az asszonyoknak... Mindazért, mit egész lényükben hordoznak! Mert nélkülük sokkal Március hónaptól kezdődően szegényebb a világ, - amennyiben igény van rá - új rovat indul a Adassék hát nekik hasábjain. Várok minden olyan kérdést, véleményt amit mindig egy szál virág... szívesen elmondanának, megkérdeznének, csak...és tisztelet, mert olyan sokat adnak! esetleg nincs rá mód vagy alkalom. Még ha szívük fáj is: mindig mosolyognak! A levelekre a soron következő lapszámban válaszolok. Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő- testületének férfi tagjai Az észrevételeket a művelődési ház előterében szeretettel elhelyezett gyűjtobozba várom. várnak minden hölgyet Névvel nem szükséges őket ellátni. Kedves ruzsaiak! 6-án /péntek/ 16 órától Bármi is foglalkoztatja Önöket, kérdezzenek bátran! Sánta Gizella - polgármester az Alkotmány téri parkban Nőnapi köszöntésre.

2 2. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete január 28-án rendes ülést tartott, melyen Sánta Gizella polgármester megállapította a határozatképességet, köszöntötte Dr. Szántó Máriát a Csongrád Megyei Kormányhivatal Mórahalmi Járási Hivatalának hivatalvezetőjét, valamint a megjelenteket. A napirend elfogadását követően az első napirendi pont keretében Sánta Gizella polgármester beszámolt a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, melyet egyhangúlag elfogadott a képviselő-testület. Második napirendi pontként tárgyalta a Képviselő-testület a helyi civil szervezetek évi támogatás-elszámolását, a évi támogatásra benyújtott pályázataikat, valamint a civil támogatási keret meghatározását. Az előterjesztés mellékletében szereplő évi elszámolásokat változtatás nélkül, a évi támogatási igényeket a Pénzügyi Bizottság által javasolt módosításokkal 7 igen szavazattal elfogadta a Képviselőtestület, és ezzel egyidejűleg Ft civil támogatási keretet állapított meg. Harmadik napirendi pont keretében módosításra került a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 7/2012. (II.29.) önkormányzati rendelet, mely 7 igen szavazattal elfogadásra került. A Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és B ö l c s ő d e P u s z t a m é r g e s i Ta g i n t é z m é n y é n e k vonatkozásában módosultak a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjai. Negyedik napirendi pontként szerepelt a Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítása, mely 7 igen szavazattal elfogadásra került. Ötödik napirendi pontként a Képviselő-testület egyeztetett a Gazdasági program koncepciójáról, mely a beérkezett javaslatok megvitatását követően a Képviselő-testület márciusi ülésére kerül beterjesztésre. Hatodik napirendi pontként szerepelt a Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 162/2013. (IX.11.) Kt. számú határozatának módosítása a Környezet és Energia Program KEOP-1.1.1/C/ SZ. Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése tárgyú pályázat önerejének biztosításáról. A módosítás 7 igen szavazattal elfogadásra került. Hetedik napirendi pont keretében 7 igen szavazattal elfogadásra került Ruzsa Község Önkormányzata évekre vonatkozó közművelődési stratégiai koncepciója. Nyolcadik napirendként a évi közművelődési munka-és rendezvényterv került jóváhagyásra 7 igen szavazattal. A kilencedik napirenden belül 7 igen szavazattal elfogadta a Képviselő-testület az Önkormányzat tulajdonát képező Ruzsa, Üllési út 4. szám alatti ingatlan bérleti díjának módosítását. A tizedik napirendi pont keretében 7 igen szavazattal meghatározásra került a Volkswagen Transporter Kombi kisbusz bérleti díja. A továbbiakban 7 igen szavazattal döntött a Képviselőtestület a 87/2 hrsz-ú Tömörkény tér körüli belterületi út egyirányúvá tételéről. Ezt követően Szántó Mária a Csongrád Megyei Kormányhivatal Mórahalmi Járási Hivatalának hivatalvezetője köszönetét fejezte ki Ruzsa Község Önkormányzatának az eddigi jó együttműködésért és bízik abban, hogy ez a jövőben is fennmarad. A képviselő-testület zárt ülésének keretében a polgármester által átruházott hatáskörben, szociális ügyekben hozott döntésekről szóló beszámolót vitatták meg a képviselők. Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete következő soros ülésére február 11-én került sor, melyen Sánta Gizella polgármester 1 képviselő távolléte mellett állapította meg a határozatképességet. A napirend módosításának elfogadását követően, az első napirendi pont keretében Sánta Gizella polgármester beszámolt a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, melyet egyhangúlag elfogadott a képviselő-testület. A második napirendi pont keretében került tárgyalásra az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet, amelyet 6 nem szavazattal nem fogadott el a Képviselő-testület, felkérte a jegyzőt annak további kidolgozását követő beterjesztésére. Harmadik napirendi pontként szerepelt az Önkormányzat évekre vonatkozó gazdasági program koncepcióját vitatták meg a képviselők. A negyedik napirendi pontban tárgyalta a képviselőtestület a települési támogatások rendszeréről és a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet tervezetét, amelyet 6 igen szavazattal elfogadott. A rendelet megalkotását a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszerében bekövetkezett jogszabály-módosítások tették szükségessé, mely jelentősen érinti az Önkormányzat rendeletalkotási kötelezettségét és hatásköreit. Erről a későbbiekben részletes tájékoztatást nyújtunk. Az ötödik napirendi pont alapján 6 igen szavazattal elfogadta a Képviselő-testület a polgármester évi szabadságütemezését. A hatodik napirendi pont keretében kerültek megtárgyalásra az Önkormányzat által kiírt általános ápolói álláshelyre benyújtott pályázatok. Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal Csorba Róbertné pályázatát fogadta el és február 23-ai hatállyal határozatlan időre kinevezte az álláshelyre. Hetedik napirendként szerepelt a Ruzsai Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására irányuló megállapodás 3. számú módosításának jóváhagyása, mely 6 igen szavazattal elfogadásra került. A további napirendi pontok keretében 6 igen szavazattal döntött a képviselő-testület, a Homokháti Kistérség Többcélú Társulásának, a Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulásának, a Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulásának, a Térségi Vízműüzemeltetési Intézmény Társulásának, valamint a Homokháti Kistérség Belső Ellenőrzési Társulásának társulási megállapodásainak módosításáról. Ezt követően a képviselő-testület zárt ülésének keretében a polgármester által átruházott hatáskörben, szociális ügyekben hozott döntésekről szóló beszámolót vitatták meg a képviselők.

3 3. Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete következő soros ülésére február 11-én került sor, melyen Sánta Gizella polgármester 1 képviselő távolléte mellett állapította meg a határozatképességet. A napirend módosításának elfogadását követően, az első napirendi pont keretében Sánta Gizella polgármester beszámolt a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, melyet egyhangúlag elfogadott a képviselő-testület. A második napirendi pont keretében került tárgyalásra az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet, amelyet 6 nem szavazattal nem fogadott el a Képviselő-testület, felkérte a jegyzőt annak további kidolgozását követő beterjesztésére. Harmadik napirendi pontként szerepelt az Önkormányzat évekre vonatkozó gazdasági program koncepcióját vitatták meg a képviselők. A negyedik napirendi pontban tárgyalta a képviselőtestület a települési támogatások rendszeréről és a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet tervezetét, amelyet 6 igen szavazattal elfogadott. A rendelet megalkotását a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszerében bekövetkezett jogszabály-módosítások tették szükségessé, mely jelentősen érinti az Önkormányzat rendeletalkotási kötelezettségét és hatásköreit. Erről a későbbiekben részletes tájékoztatást nyújtunk. Az ötödik napirendi pont alapján 6 igen szavazattal elfogadta a Képviselő-testület a polgármester évi szabadságütemezését. A hatodik napirendi pont keretében kerültek megtárgyalásra az Önkormányzat által kiírt általános ápolói álláshelyre benyújtott pályázatok. Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal Csorba Róbertné pályázatát fogadta el és február 23-ai hatállyal határozatlan időre kinevezte az álláshelyre. Hetedik napirendként szerepelt a Ruzsai Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására irányuló megállapodás 3. számú módosításának jóváhagyása, mely 6 igen szavazattal elfogadásra került. A további napirendi pontok keretében 6 igen szavazattal döntött a képviselő-testület, a Homokháti Kistérség Többcélú Társulásának, a Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulásának, a Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulásának, a Térségi Vízműüzemeltetési Intézmény Társulásának, valamint a Homokháti Kistérség Belső Ellenőrzési Társulásának társulási megállapodásainak módosításáról. Ezt követően a képviselő-testület zárt ülésének keretében a polgármester által átruházott hatáskörben, szociális ügyekben hozott döntésekről szóló beszámolót vitatták meg a képviselők. Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete február 23-án rendkívüli ülést tartott, melyen Sánta Gizella polgármester 1 képviselő távolléte mellett állapította meg a határozatképességet. A Napirend elfogadását követően az első napirendi pont keretében került elfogadásra 6 igen szavazattal az önkormányzati saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő kötelezettségekről szóló előterjesztés. Ezt követően tárgyalta a Képviselő- testület az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletet, amelyet 6 igen szavazattal elfogadott. A képviselő-testület Ruzsa Község Önkormányzata évi költségvetésének kiadási főösszegét az Önkormányzat által az irányítása alá tartozó költségvetési szervek részére folyósítandó irányítószervi támogatás kiadási előirányzata nélkül ezer Ft-ban, bevételi főösszegét az önkormányzat által irányítása alá tartozó költségvetési szervek részére folyósítandó támogatás bevételi előirányzata nélkül ezer Ft-ban állapította meg. Az egyéb előterjesztések közül elsőként az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítása került megtárgyalásra, melyet a Képviselő-testület 6 igen szavazattal fogadott el. Elfogadásra került 6 igen szavazattal a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2014.(XI.27) önkormányzati rendelet módosítása, melyet az új jogszabályi rendelkezéseknek való megfelelés tett szükségessé a rendeletben szabályozott átruházott hatáskörök tekintetében. A továbbiakban 5 igen szavazattal és 1 tartózkodással került elfogadásra a Képviselő-testület 124/2014. (X.21.) Kt. számú határozatának módosítása, 6 igen szavazattal került elfogadásra a TVI Kft. fennálló követelésállományából a Ruzsa község lakossági és közületi vízdíjtartozás Ruzsa Község Önkormányzatára történő engedményezése, valamint a Ruzsa, Tömörkény tér 8-9.szám alatti üres lakás bérleti ügye. Utolsóként 6 igen szavazattal Gazdaságfejlesztési Kft. létrehozásának lehetőségének kidolgozásával bízta meg a polgármestert a Képviselő-testület. A Képviselő-testület következő soros ülését március 25-én 15 óra 30 perckor tartja Ruzsa Község Önkormányzata hivatalának (6786 Ruzsa, Alkotmány tér 2.) tanácstermében. Napirend: 1) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről Előadó: Sánta Gizella polgármester 2) Tájékoztató a település közbiztonságának helyzetéről Előadó: dr. Zélity László r. ezredes, Szegedi Rendőrkapitányság vezetője 3) Ruzsa Község Önkormányzata Gazdasági Programja Előadó: Sánta Gizella polgármester 4) A szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata Előadó: Sánta Gizella polgármester 5) Éves összesített közbeszerzési terv megalkotása Előadó: Sánta Gizella polgármester 6) Egyéb előterjesztések Az előterjesztések előzetesen megtekinthetőek munkaidőben a Ruzsai Közös Önkormányzati Hivatal jegyzői irodájában, valamint a község honlapján (www.ruzsa.hu) A Képviselő-testület ülése nyilvános. Ábrahámné Tanács Edina - jegyzőkönyvvezető

4 4. ÁTALAKULT A SZOCIÁLIS ELLÁTÓRENDSZER Tájékoztató a kormányzati intézkedések eredményeként 1. napjától bekövetkező változásokról, Ruzsa Község Önkormányzata települési támogatások rendszeréről és a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendeletéről Általános információk A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 1. napjától jelentős mértékben átalakult. Egyrészt élesen elválasztásra kerültek az állam és az önkormányzatok segélyezéssel kapcsolatos feladatai, másrészt átalakult a finanszírozás rendszere. A legjelentősebb változás a hatáskörök tekintetében, hogy 1. napjától az aktív korúak ellátásával kapcsolatos feladat- és hatáskörök a járási hivatalhoz kerültek, melynek keretében foglalkoztatást helyettesítő támogatás, valamint egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás állapítható meg. A hatályos jogi szabályozás alapján az alábbiakban foglaljuk össze a szociális ellátásokra vonatkozó hatásköröket: 1. napjától a járási hivatal hatáskörébe tartozik: - aktív korúak ellátása (foglalkoztatást helyettesítő támogatás/egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás) - alanyi ápolási díj - időskorúak járadéka - alanyi és normatív jogcímen megállapított közgyógyellátás - egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság. 1. napjától megszűnő ellátások: - lakásfenntartási támogatás - adósságkezelési szolgáltatás - méltányossági ápolási díj - méltányossági közgyógyellátás - rendszeres szociális segély (ezen formájában megszűnik, a járási hivatal hatáskörében más ellátásra válhat jogosulttá) szeptember 1. napjától az óvodáztatási támogatás. 1. napjától az Önkormányzat hatáskörébe tartozik: - települési támogatás - rendkívüli települési támogatás. Fenti ellátásokat az önkormányzatok pénzügyi lehetőségeik és a finanszírozási adatok figyelembevételével mérlegelési jogkörükben eljárva önkormányzati rendeletben szabályozzák február 28. napjáig. Annak eldöntése, hogy e támogatás keretében milyen célokra, mely feltételek mellett és milyen összegben nyújtanak támogatást nincs központi szabályozás. Egyetlen kötelezettsége az önkormányzatoknak az, hogy a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került személy részére rendkívüli települési támogatást nyújtson, ennek lehetőségét biztosítsa. Egyéb kötelezettsége központi jogszabályi rendelkezések alapján nincs. Az önkormányzati rendelet az előírásoknak megfelelően február 28-ig elfogadásra került, melyről a cikk további részében olvashatnak részletes tájékoztatást. Egyes ellátásokat 1. napjától érintő változások Aktív korúak ellátása A foglalkoztatást helyettesítő támogatás szabályaiban hatáskör megváltozásán túlmenően nem várható változás. A február hóra járó ellátásokat még az Önkormányzat folyósítja 5. napjáig, ezt követően a folyósításról a járási hivatal gondoskodik. A rendszeres szociális segély ezen formájában megszűnik, a jogosultak más ellátásokra válhatnak jogosulttá, melyet a járási hivatal állapíthat meg március 1. napjától. Azon személyek ügyében, akik részére 1-jét megelőzően rendszeres szociális segélyre való jogosultság került megállapításra, felülvizsgálati kötelezettséget írt elő a jogszabály, melyet a jegyzőnek kellett végrehajtania a jogszabályi előírásoknak megfelelően. Ezen eljárással kapcsolatban az érintettek értesültek a bekövetkező változásokról és ellátásuk átalakulásáról. Lakásfenntartási támogatás A lakásfenntartási támogatás 1. napjával, mint ellátási forma megszűnik. A december 31-ét követően lakásfenntartási támogatás megállapítása iránt benyújtott kérelem alapján indult ügyekben az ellátást egy év helyett maximum február 28-ig terjedő időtartamra lehetett megállapítani. Az ezt megelőzően megállapított ellátás vonatkozásában a jogosultság a határozatban megállapított időtartamra, vagy annak megszüntetéséig szól. Méltányossági közgyógyellátás A 1. napját megelőzően megállapított ellátás tekintetében a folyamatban lévő ügyekben, valamint az ezt megelőzően megállapított ellátás vonatkozásában a jogosultság a határozatban megállapított időtartamra, vagy annak megszüntetéséig szól. Méltányossági ápolási díj A jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezésre kerültek, az ellátás megszüntethető. Óvodáztatási támogatás Az óvodáztatási támogatásra vonatkozó rendelkezések a kötelező óvodáztatás bevezetésével összefüggésben szeptember 1. napjától hatályon kívül helyezésre kerülnek a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényből. Erre vonatkozóan kérelmet június 4. napja után nem lehet benyújtani, az utolsó folyósításra júniusában kerül sor. A június 5. napját megelőzően megállapított ellátást október 31.-ével meg kell szüntetni. Önkormányzati segély Megszűnik, az önkormányzatok által biztosítható ellátások neve egységesen települési támogatás. Annak eldöntése, hogy a támogatás keretében milyen célra, milyen feltételek mellett, milyen összegben és milyen formában kerül megállapításra, teljes mértékben az önkormányzatok mérlegelési jogkörébe tartozik. A törvényi szabályozás egyetlen kötelezettséget állapít meg, hogy a Képviselőtestület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került személy részére rendkívüli települési támogatást köteles biztosítani. A rendeletalkotási kötelezettség teljesítésének határideje február 28. volt, melyről részletes tájékoztatást a következő alcím alatt nyújtunk. Ruzsa Község Önkormányzata 2/2015. (II.12.) önkormányzati rendelete a települési támogatások rendszeréről és a szociális ellátásokról Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az előzetes egyeztetéseket követően február 11.-i rendes ülésén tárgyalta és fogadta el önkormányzati rendeletét a települési támogatások rendszeréről és a szociális ellátásokról (a továbbiakban: Rendelet).

5 5. A Képviselő-testület áttekintve a szociális ellátásokhoz készített előzetes kalkulációt, valamint a évi költségvetés tervezetét kifejezte azon álláspontját, miszerint a lakhatással kapcsolatos költségek viseléséhez települési támogatást kíván nyújtani, pótolva ezzel a lakásfenntartási támogatás megszűnésével kieső bevételt. E rendszeres ellátási forma mellett különböző eseti támogatások jogosultsági feltételeiről és igénylési rendjéről alkotott szabályozást az alábbiak szerint: Rendkívüli települési támogatás nyújtható különösen: temetési célra, gyermek fogadásának előkészítésére, iskoláztatási célra, valamint általános krízishelyzet kezelésére. Egyéb települési támogatás keretében lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtható települési támogatás, óvodai nevelési támogatás, idősek élethelyzetének javítására vonatkozó települési támogatás. A támogatások igénybevételének részletes feltételeit az önkormányzati rendelet tartalmazza. A Képviselő-testület a támogatások megállapításával kapcsolatos hatáskörök gyakorlását a polgármesterre, az ISMÉT RUHAAKCIÓ! A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat tájékoztatja az érdeklődőket, hogy márciustól minden hónap utolsó szerdáján szervezi a RUHA AKCIÓT. Helye: Egészségügyi és Családgondozó Központ Ruzsa, Szegedi u. 8. szám Eső esetén elmarad. Ruha, játék, bútor, stb. adományaikat továbbra is örömmel fogadjuk. Lehetőség szerint a ruhaakciót megelőző napon ill. azon a reggelen tudjuk adományaikat fogadni tárolási nehézségek miatt. Dóczi Éva - családgondozó DÍSZPOLGÁRI CÍM ADOMÁNYOZÁSA Ruzsa község Díszpolgári cím adományozására minden évben a falunap alkalmával kerül sor. Idén május 16-án rendezzük meg a XVII. falunapot, amikor ismét szeretnénk ezzel a lehetőséggel élni, és ehhez kérjük az Önök segítségét. A képviselő-testület rendelete értelmében: Díszpolgári cím annak a magyar állampolgárnak adományozható, aki Ruzsa község és lakossága számára, a község fejlődése, gyarapodása és hírnevének öregbítése érdekében kiemelkedő tevékenységet végzett. Ezek figyelembe vételével bárki írásban tehet javaslatot, amelyet legalább 3 megválasztott Képviselő-testületi tagnak alá kell írnia. Az ajánláshoz mellékelni kell írásos /minimum egy oldalas/ indokolást. E két dokumentumot április 10-ig juttassák el a Polgármesteri Hivatalba a polgármester részére, aki a képviselő-testület elé terjeszti a javaslatot, majd zárt ülés keretében születik döntés a cím esetleges adományozásáról. Ruzsa község Képviselő-testülete ellenőrzéshez és felülvizsgálathoz, valamint a jogosulatlanul felvett támogatások megtérítési kötelezettségének hatáskörét a jegyzőre ruházta át. A Rendelet 1. napján lép hatályba. Az ellátások igénylésével, szabályaival kapcsolatosan érdeklődni, kérelmet benyújtani a Ruzsai Közös Önkormányzati Hivatal 4. számú irodájában, Horváth Ilona szociális ügyintézőnél lehet. Az önkormányzati rendelet és a vonatkozó nyomtatványok, tájékoztatók megtalálhatóak és letölthetőek a honlapról, valamint igényelhetőek a Hivatal 4. számú irodájában. Fontos kiemelni, hogy a Képviselő-testület a rendelet megalkotása során a jelenleg rendelkezésre álló információk alapján hozta meg döntéseit, mely az idei évben finanszírozási problémát nem eredményez. A Képviselő-testület a rendelet módosítását bármikor napirendjére tűzheti, melyről minden esetben tájékoztatni fogjuk a lakosságot. Fődi Anita - jegyző OLVASÓINK TOLLÁBÓL... Örömmel vettük, hogy az utóbbi hónapokban egyre több Olvasó kéri, hogy egy-egy általa írt verset jelentessünk meg az újság hasábjain. A szebbnél szebb művek kapcsán olyan ötletünk támadt, hogy elindítjuk az OLVASÓINK TOLLÁBÓL...rovatot, amelyben minden hónapban közlünk egy-egy verset, novellát az önök kérésére. Kérjük, hogy mindenki vegye elő az íróasztala fiókjának mélyéről saját írásait és bátran vigye be a könyvtárba lapzártáig. Ebben a hónapban Fodor Antal köszönti versével a hölgyeket! NŐNAPRA Amikor a Teremtő megalkotta ÉVÁT, Ő volt, ki bűnre csábította a teremtés koronáját. Utódai az ősanyának, kacérak, üdék, derűsek, és kiderült, hogy csábításban lettek Ők igen erősek. Születéskor dupla öröm, éljen! éljen! kislány lett! Főhet a feje az édesapának, hogy férjhez adni miből lehet. Telt az idő, nagyon gyorsan, a kislányból nagylány lett, férjhez menni, ez a fő cél! s aztán jöhet majd a gyermek! Kettő - három gyermek után, egy rohanás lett az élet, munka, bevásárlás, mosás, főzés, utána fáradtan lerogysz, de nehéz is ez az élet. Apucika karja között megnyugodva gondolod, de jó, hogy ezt választottam, mert egyedül se lenne jobb. Másnap reggel újra elkezd forogni a nagy kerék, míg óvodába, iskolába s a munkába odaérsz. Ha nem lenne NŐ, mi is lenne, kihalna az emberiség, nem lenne semmi értelme, mert NŐ nélkül nem lenne cél! Mi férfiak értékeljük mindazt amit egy NŐ adott, minden asszony megérdemel minálunk egy NŐNAPOT!! Fodor Antal - Ruzsa

6 6. XX. JÓTÉKONYSÁGI BÁL AZ ÓVODÁSOKÉRT H úsz évvel ezelőtti lelkes óvodai kollektívánk egy még lelkesebb szülői csapattal együtt elhatározta, hogy az addigi gyermekfarsangból kiindulva jótékonysági bált rendez az óvodás gyermekek javára. Már akkor nagyon fontosnak tartottuk azt, hogy gyermekeink a kor elvárásainak megfelelő tárgyi környezetben nevelkedjenek és korszerű ismeretekkel, élményekkel gazdagodjanak. Aki nem hisz abban, hogy mennyi jó ember van, az kezdjen el valami jót tenni, és meglátja, milyen sokan odaállnak mellé." /Böjte Csaba/ Mi elkezdtük 20 évvel ezelőtt és valóban nagyon sokan odaálltak mellénk, támogattak bennünket. Támogatóink voltak: Bagány Regina és Lasanc Róbert Bálint Mátyás Balla Nárcisz Balla Sándorné Baráth Ágnes Bock Zsuzsi és Bakos József Bókáné Csiszár Tünde Börcsök István Börcsök Szilvia és Kispál István Böröcz Attila Christen Oliver Csányi Eszter Császár Ágota Dobó Erika Dóczi Attila Edit és Henz Kilches Ézsiás Anita és Szabó Tamás Farkas Ferencné Farkas Jánosné Fodor Szabolcs Fődi Anita Jegyző Fődi Brigitta Fődiné Szabó Mária Gajdacsi Mónika Húsz év azonban nagy idő, nehéz ilyen sokáig életben tartani, tartalommal megtölteni egy rendezvényt. Az idők folyamán változtak a műsorszámok, a szereplők, a díszítés, a vacsora összeállítása. Állandó elem a közösség megtisztelő támogatása, szeretete. Ez mit sem változott az évek alatt. Most is ugyanolyan lelkesek a szülők és lelkes a falu közössége. Hívó szavunkra nemcsak a szülők többségétől, hanem olyan emberektől is kapunk felajánlást, segítséget, akik közvetlenül nem érintettek. Ezek az emberek örömmel szolgálják a közös célt, bízva abban, hogy ez által nem csak ők lesznek gazdagabbak, hanem a jövő generációja és településünk egész közössége. Gárgyán Imre Gercsó Gábor Gyuris Attila Halász Józsefné Hambalkó Ferencné Horváth Péter Hovanyecz Aranka és Böröcz József Ifj. Majoros Imre Kerekes Edit Kispéter Erika és Joó Rudolf Kispéter Imréné Kiss Ferenc Kolonics Tímea és Tikviczki Imre Kormos Brigitta Krisztin Éva és Buzdorján László Makra Ágnes Makra Józsefné Malatinszkiné Vetró Erika Masa Gézáné Nagy Béla és neje Nagy István Nógrádi Zoltán Polgármester Mórahalom Ördögh Klára Pál Andrea Papp Gabriella Papp Szilveszterné Répási Zoltánné Sádt Eszter és Bertalan Domonkos Sádt Nóra Sánta Gizella Polgármester Sánta Jánosné Seres Viktor Siposné Szabó Anna Szekeres Katinka és Katona István Székesi Istvánné Széll Gergő Széll Zoltánné Szögi Antal és neje Szöginé Papp Mária Takács Ilona és Papp Tibor Tanács Józsefné Tímár Géza Török Bálintné Vadnay Anasztázia Varróné Bernáth Etelka Vassné Bata Ibolya Veresné Papp Zsuzsanna Vincze Sándorné Zádori Martin

7 7. Támogató családok: Ábrahám F. István Ábrahámné Tanács Edina Bálint István Balogh Imre Balogh Tibor Barbócz Ferenc Bernáth József Bertalan Gábor Bóka Zoltán Börcsök Miklós Börcsök Zoltán Chiliciuc Valentin Csamangó Zoltán Csókási István Csorba Róbert Daka Zoltán Deák József Dóczi Antal Dóczi Tibor Dr. Papp Sándor Fodor Zoltán Frank Szilveszter Gyuris Imre Hambalkó Róbert Horváth Zoltán Ifj. Szűcs Béla Jakus Gábor Jójárt Jenő Támogató vállalkozások: 50 felettiek klubja Agro És Műszaki Kisáruház LANAH Kft. Annus Virágkertészet Szeged Antawebshop- Dóczi Anita Aranka Vegyeskereskedés Az Intelligens Faluért Egyesület Ruzsa BA-HA-MA-S- Farkas Tibor üzletkötő Bali 23 Étterem Üllés Bernáth Laura Kozmetikus Bölcsőde dolgozói Börcsök Tiborné Fodrász Csongrád Megyei Kegyeleti Kft. Hódmezővásárhely Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. Dél- Gasztro Kft. Szeged Delta Clean Hódmezővásárhely Dr. Balogh Piroska Gyermekorvos Dr. Bánfi György Háziorvos Dr. Gál Klára Fogorvos Dr. Hézsai Klára háziorvos Dr. Szanka János Állatorvos Egészségügyi és Családgondozó Központ Fakukac Plusz Kft Balogh Tibor Farkas Testvérek Pincészet Pusztamérges Geri Video Szeged Nagy Gergely Goods Market Ruzsa Greenfield-Credit Kft. Trója Étterem Hárs Gyógyszertár Kispál Attila Kúra István Kúra Zsolt Kügler Frank Mészárosné Póka Tímea Módra László Molnár Csaba Nagyiván Ferenc Németh Ferenc Ollmann Attila Orbán József Pálinkás Zoltán Papp János Papp Szilveszter Sádt Ede Hétszínvirág Óvoda dolgozói Hungaro Chamicals Iparcikk bolt Gora Mónika Juhászné féle száraztészta üzem Kalmár Pékség Kiskunhalas Kati Vegyes Bolt Szalainé KLA-MAN FARM KNORR-Nové Szabolcs üzletkötő Konyha és ebédlő telephely dolgozói Kövér Béla Bábszínház Krabótné Tanács Anita Mézeskalácskészítő LAPCOM Délmagyarország Lapkiadó Magenta Dekor Vetró Klára és Szűcs Nagy Zsuzsanna Makra Lángos Maróti Heg-Szi Kft. Üllés MICRO MEAT Molnár Büfé Molnár Pékség Móra Ferenc Művelődési Ház dolgozói Napsugár Otthon Nemzeti Dohánybolt- Maróti Józsefné Népszabadság Szövetkezet Ruzsa OTP Bank Mórahalmi Fiók PARTISCUM XI Takarékszövetkezet Pusztamérgesi Óvoda Dolgozói Renáta Butik-Péter Renáta Ruzsa és Környéke Földtulajdonosok Vadásztársasága Ruzsa Presszó Sánta Csaba Sárközi Zsolt Seller Attila Sólya József Sprokk Zsolt Sutus Tamás Szabó Mihály Szabó-Balog József Szalai Jenő Szalai Tamás Szekeres János Tanács István Varga Dániel Varga Károly Varga Zsolt Ruzsai COOP ABC Ruzsai focicsapat Ruzsai Község Önkormányzata Sebőkné Péter Renáta Fodrász Seffer Orsolya Fodrász Selymes Lajos - Asztalos Simhercz Zoltánné - Virágüzlet Sólya Zoltán -UPC Antennaszerelő Ruzsa Szabó-Balogné Tóth Bernadett Fodrász Szegedi Nemzeti Színház Szegedi Sütödék Kft Szegedi Vadaspark Szekeres József Autószerelő mester Szőke és Társai Kft. Békéscsaba Szt. Erzsébet Gyógyfürdő Mórahalom Szűcs Béla és Szűcs Imre Villanyszerelő Tappancs Kiadó Torpedó-Varga Kft. Weöres Sándor Általános Iskola dolgozói Zelena Most Kft. Lasancz Barbara Zsolnainé Seffer Mónika- Fodrász Köszönjük a én megrendezett jótékonysági bálunk támogatását! Sádtné Papp Ibolya - Óvodavezető

8 8. SZÜLŐI SZEMMEL... XX. JÓTÉKONYSÁGI BÁL AZ ÓVODÁSOKÉRT A Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde február 7-én tartotta XX. Jótékonysági bálját, amelynek bevétele az idén is, úgy mint az elmúlt 19 éven keresztül mindig az óvodába járó gyermekek óvodai körülményeinek jobbítását, a nevelő munkához szükséges tárgyi feltételek javítását és a gyermekek személyiségfejlődését elősegítő programok megszervezését hivatott elősegíteni. Orbán József ovis szülő szavait idézve: A régmúlt időkben a közösség összetartó ereje volt az életben maradás feltétele, ami a mai nap is igaz, akkor tudunk erősek lenni, ha kiállunk egymásért, és az, hogy itt összegyűltünk ezt kívánja erősíteni. Ez a mondás a rendezvényt tekintve megállja a helyét, hiszen a bálra nagyon sokan eljöttek, olyan emberek, akik a megfogalmazott célt fontosnak tartják, és olyanok is, akik egy színvonalas, sokrétű rendezvényen szerettek volna részt venni, kikapcsolódni. Maximálisan kihasználásra került a művelődési ház befogadóképessége, meglepetésként hatott a gyönyörű színes dekoráció a teremben, az asztalokon és székeken egyaránt, amelyet Vetró Klárának és Szűcs Nagy Zsuzsannának köszönhettünk. Az óvodai dolgozók kedves fogadtatását követően, miután a vendégek helyet foglaltak, az óvodavezető Sádtné Papp Ibolya megható szavaival megnyitotta a rendezvényt. Köszöntötte a meghívott vendégeket, majd Sánta Gizella polgármester asszony elismerő és köszönő szavakkal illette azt a munkát, amelyet most is és az elmúlt években is a jótékonysági bál megszervezésével és lebonyolításával az óvodai dolgozók végeztek. A hagyományokat követve az óvodások műsorával indult az est, amely egy jelbeszéddel kombinált szép, intelligens és megható előadás volt, könnyeket csalt sokunk szemébe. Másodikként az óvodás szülők műsora következett Vadászat címmel. Egy olyan alkotást láthattak a jelenlevők, amely mind a történetet, mind a résztvevők számát és előadásmódját, mind pedig a technikai megoldásokat nézve egyedinek tekinthető. A szülők műsorát négy ifjú country táncos műsora követte, amely nagyon ötletes és szívderítő látvány volt, azonban a kilétük többek számára talány maradt. Záró számként a meglepetésvendéggel Sánta Gizella polgármester asszonnyal kiegészült óvodai dolgozói tánckar karneváli hangulatot varázsolt a terembe. Nagyon érdekes és megható volt az elmúlt húsz év alatt megrendezett óvodás jótékonysági bálakról készített összeállítás, amelyet a teremben elhelyezett kivetítőkön láthattak a vendégek. Ezt követően megízlelhettük az óvoda konyha dolgozói által készített bőséges sültes tálakon felszolgált finomságokat, és az óvodás szülők által készített finomnál finomabb süteményeket. A meglepetések sorát gazdagította Daka Zoltán és Dakáné Papp Erika szülők által elkészített háromszáz szeletes színes, díszes emeletes torta, amelynek behozatala volt a jubileumi rendezvény fénypontja. Fergeteges hangulatban folytatódott a bál, amelyről a Gera Fivérek gondoskodtak. A résztvevők az est folyamán a Molnár Büfé széles italkínálatából válogathattak igényüknek, kedvüknek megfelelőt. Éjfél után az előtérben felszolgált virslivel csillapíthatták éhségüket a vendégek. Köszönjük; Orbán Józsefnek, hogy a szülők műsorát megálmodta, koordinálta; az ismeretlen ismerős country táncosoknak, hogy elhozták nekünk produkciójukat; Molnárné Gizikének és az óvodai dolgozóknak, a meglepetésvendéggel kiegészült karneváli hangulatot idéző táncos műsort. Köszönjük az intézmény dolgozóinak a hosszas szervező munkát, továbbá köszönet mindenkinek, aki valamilyen formában hozzájárult a rendezvény sikerességéhez, felejthetetlenné tételéhez. Bízunk abban, hogy a lelkesedés nem hagy alább és még hosszú évekig részt vehetünk a rendezvényen a gyermekeink jövőjét szem előtt tartva. Az óvodás szülők nevében: Ábrahámné Tanács Edina az Óvoda Szülői Szervezetének elnöke FARSANG NAPJA ELJÖTT MÁR, KEZDŐDIK A JELMEZBÁL február 13-án rendezte a Ruzsai Hétszínvirág Óvoda a hagyományőrző télűző farsangi mulatságát. Az óvodások nagy izgalommal érkeztek meg a Művelődési Házba, hogy mielőbb magukra ölthessék kreatív jelmezeiket. Szülők, nagyszülők, testvérek, rokonok, barátok segítették az átváltozást. A Tavasztündér Ibolya óvó néni köszöntötte az egybegyűlteket majd Tavasztündér Piroska óvó néni konferálta a vidám mulatság eseményeit. Az óvodások csoportonként télűző dalokkal és mondókákkal hangolódtak a maszkabálra. Ezután elérkezett a várva várt pillanat, minden óvodás a színpadon felvonulva megmutathatta magát és jelmezét. A teljesség igénye nélkül találkozhattunk: tündérekkel, angyallal, pillangóval, szorgos méhecskével, katicabogarakkal, indiánokkal, balerinával, különböző állatokkal, orvossal, kalózokkal, szerelővel, szuperhősökkel, virágcseréppel, szőlővel, Spongya Bobbal, margarétával, Bogyóval és Babócával, és még számtalan színes, ötletes jelmezessel. A felvonulás után szorgos anyukák és nagymamák által készített sütemények várták a kicsiket és nagyokat egyaránt, s mindenki csemegézhetett a rengeteg finomságból és kortyolgathatott a finom szörpből. Egy kicsit meg is kellett pihennünk. Ez idő alatt a Művelődési Ház Mini Manó Modern tánc csoportja Molnárné Gizike segítségével szórakoztatott bennünket egy szuper produkcióval. Ezután a gyerekek farsangi álarcot készíthettek maguknak, vagy a szülőkkel és az óvó nénikkel együtt tánccal és énekléssel múlathatták az időt. Közben újabb meglepetés készülődött. Péter és Pán fergeteges gyermekkoncertje zárta a programot. Együtt énekelt mindenki az előadókkal, s még utoljára táncra perdültek a bátor hősöknek öltözött kisfiúk, és a gyönyörűséges jelmezbe öltözött kislányok. Köszönjük a Hétszínvirág Óvoda Nevelőtestületének ezt a felejthetetlen csodás délelőttöt, ami nekünk szülőknek is nagy öröm volt. Köszönjük a szülőknek, akik segítségükkel hozzájárultak a gyermekek öröméhez. Úgy gondolom mindent megtettünk annak érdekében, hogy messzire űzzük a telet!!! Sólyáné Farkas Anikó - Szülői Szervezet

9 9. BONTSUK LE A FALAKAT MAGUNK KÖRÜL... ez is lehetne az üzenete annak a programnak, amely a TÁMOP /B-12/1C projekt keretein belül valósult meg Ruzsán. Mint arról korábban beszámoltunk, a ruzsai IKSZT a felnőtt tankör szolgáltatásfejlesztési modellt adaptálja. Mivel Ruzsán évek óta megrendezik a Hagyományőrző Lakodalmas Fesztivált és még egy hölgyekből álló klubot is működtetnek, mely a Femina Kör nevet viseli, úgy gondoltuk, összekapcsoljuk a kettőt és egy-egy alkalommal feldolgozzuk a XX. század második felének valamennyi évtizedét. Február 19-én délután az '50-es évek szokásairól, kultúrájáról, kiváltképp a ruzsai sajátosságokról esett szó. Meghívott előadónk, a helybéli Irma néni volt, aki túl a nyolcvanon boldogan érkezett hozzánk, hogy elmesélje, mi is történt vele cirka 60 évvel ezelőtt. Csatlakoztak hozzá további előadók is Piroska néni és Irénke néni személyében. Megtudhattuk mi is az a kárlátó és milyen volt régen egy emberbál, vagy éppen mennyire vágyakoztak előadóink gyermekként a mérgesi vásárba, hogy mézeskalácsot kapjanak. Irma néni töredelmes bevallotta azt is, hogy sosem szerette a saját nevét, már kiskorában is bosszantotta, hogy miért is lett ő Irma. A hallgatóságból sok-sok érdekes történettel csatlakoztak a témához. Albina néni arról mesélt, hogy 13-an vannak testvérek, édesapja pedig ragaszkodott hozzá, hogy mindenkinek a betűvel kezdődjön a neve. Leleményességének köszönhetően így is lett Hallhattunk egy lakodalom előtt elveszett jegygyűrű történetéről is, melynek alighanem szétválás lett volna a vége akkoriban, de addig kutakodott a 20 cm-es hóban a fiatal legény, még meg nem találta, és ma is boldogságban élnek feleségével, aki e történetet megosztotta velünk. A fiatalabbak csodálkozó tekintettel figyeltek arra a történetre, mely szerint a napszámban a férfiaknak 25 Ft járt, míg a nőknek csak 20 Ft. Kérdésünkre, hogy ez óradíj volt-e, jót kacagtak az idős nénik, és világossá vált, hogy ez az összeg egy napi kemény munka díja volt. Sorolhatnánk még, annyi szépet hallottunk, a ruzsai IKSZT-ben azonban mindezt kamerával is rögzítették. Igaz, a tervezett 45 perc több, mint 2 órásra nyúlt, de éppen ez a szép benne. A legnagyobb súlya mindenképp annak a mondatnak volt, ami az egyik kedves néni szájából hangzott el: Bontsuk le a falakat magunk körül, és beszélgessünk egymással többször, többet! Talán érdemes lenne megfogadni. Meghatódva búcsúztunk el a lelkes közönségtől, akik úgy köszöntek el tőlünk, hogy: kedveskéim, ugye jönnek legközelebb is? Magné Szaitz Éva - Nemzeti Művelődési Intézet munkatársa

10 10. ELSŐ BÁLOZÓK VOLTUNK... E gyesületünk január végén egy pótszilveszteri mulatságot rendezett, melyet Batyus bál néven indítottunk. A sokak által feledésbe merült kifejezést újra életre keltettük. Eltérően a megszokott báli rendektől, nem szolgáltunk fel vacsorát, tarisznyából, kosarakból került elő az otthonról hozott elemózsia. Helyi tánccsoportok adtak elő színvonalas műsort, a szünetben egy tanulságos mesét hallgattunk. Zenefelelőseink mindent megtettek a jó hangulat érdekében. Egy jótékonysági bálnak a szórakozáson kívül mindig van egy másik célja is. Mi a bevételünkből a nyári családi napunkat szeretnénk színvonalasabbá tenni. Egyesületünk vezetősége nevében ezúton is köszönöm a sok felajánlást, nélküle nem lett volna ilyen sikeres estünk. Adományozóink voltak: Ruzsa Polgármesteri Hivatal Papp Józsefné Aranka Vegyes Kereskedés Papp Olivér Az Intelligens Faluért Egyesület Renáta Butik Börcsök Hajnalka és családja Sádt Ede és családja Börcsök Tiborné és családja Sánta Gizella és családja Dohánybolt Sebőkné Péter Renáta és családja Farkas Nikoletta és családja Seffer Orsolya és családja Farkas Sándor Simhercz Zoltán és családja Goods Market Szabó-Baloghné Tóth Bernadett és Gora Mónika családja Hárs Gyógyszertár Szalai Jenő és családja Kispál Attila és családja Szekeres János és családja Kügler Frank és családja Sztarek Sándor és zenekara Lasancz József Teleház Marótiné Bozsó Natália Torpedó-Varga Bt. Molnár Büfé Tündérkert Csomagoló Üzem Molnár Pékség Tűzoltó Egyesület Ruzsa Napsugár Otthon Ruzsa Köszönöm még a táncosok, a felkészítők munkáját is, valamint a szülők fáradozását, akik elkísérték a gyerekeket az előadásra. Sikeres szép tavaszt kívánok mindenkinek: Szalai Jenőné Nagycsaládosok Ruzsai Egyesülete ELADÓ SERTÉSEK! Ruzsa község Önkormányzatának közfoglaltatásban nevelt sertéseiből továbbra is van még eladó! A kb kg-os állatok ára 350Ft/kg. Érdeklődni: telefonon: 30/ es számon vagy személyesen a Polgármesteri Hivatalban: Sánta Gizella polgármesternél A NAGY ÁTVERÉS ÁLDOZATAIRA EMLÉKEZTÜNK! Egy esztendő elteltével ismételten kegyelettel emlékeztünk a Kommunizmus Áldozatainak Emléknapján (február 25.) a téves eszme áldozataira, az elmúlt évszázadban hősi halált halt katonáinkra, honfitársainkra. A kommunista ideológia prominens képviselői fennkölten hirdették idealizált nézeteiket a SZABADSÁG EGYENLŐSÉG TESTVÉRISÉG jelszavakkal. A kommunista KÁNAÁN idejének eljövetelét azzal vizionálták, hogy majd mindannyian egyaránt vehetünk a bőség kosarából és a kommunista erkölcs oly tisztává válik, hogy a szükségletünk szerint juthatunk az anyagi javakhoz. Ezen eszmeiség nevében, ezen célok elérése érdekében emberek százezreit hurcolták meg, államosították vagyonaikat. Családokat tettek tönkre a kitelepítésekkel, Málenkij robotra internálták az ellenszegülőket. Az 1956-os Forradalom és Szabadságharc megtorlásaként ártatlan embereket ítéltek halálra. A vélhető büntetések elől sokan menekültek külföldre és maradtak is ott, hazájuktól távol, megalázva magyarságukban és hitükben. A négy évtizedes uralmukkal félelmetes testi l e l k i D I K TAT Ú R Á T k é n y s z e r í t e t t e k Nemzetünkre, óriási károkat okoztak népünknek. Gazdaságilag elszigetelték hazánkat a fejlett társadalmaktól, az elmaradásunk, eladósodottságunk szinte behozhatatlan a civilizált nyugati országokkal szemben. A rendszerváltás idején a hatalmukkal és az erkölcsi normákkal is visszaélve működtették és privatizálták a közösségi tulajdonban lévő gazdasági egységeket, majd azok nagy részét a magántulajdonukba véve használták vagy elkótyavetyélték. Mindeközben a tönkre tett életekért, a súlyos bűnökért a mai napig sem kértek bocsánatot a Nemzettől! Történelmi távlatba tekintve a bukott rendszer által okozott károk illetve azok helyreállítása hatalmas erőfeszítéseket igényelnek az új Nemzedékektől, Demokratáktól! A kommunizmus mint eszmeiség súlyos bűnei és hibái remélhetőleg többé már nem fordulnak elő egy új Demokratikus és gazdaságilag is fejlett Magyarország újjáépítésében, átalakításában! Tanács Vilmos Politikai Foglyok Szövetsége, Ruzsa

11 11. A FALUGAZDÁSZ HÍREI Aktualitások Az őstermelői igazolványok érvényesítésével amennyiben lehetséges március 20-ig keressenek fel. Gázolaj jövedéki adó visszaigényléssel kapcsolatos teendőket is március hónapban végzek illetve a területalapú támogatást követően. Belvízkárok jelentése: MVH honlapján elérhető elektronikus kárbejelentő felületen történik a káresemény bekövetkezésétől számított 15 napon belül. Belvíz szempontjából káresemény időpontjának azt az időpontot kell tekinteni, amikor a növénykultúrán a káresemény első alkalommal észlelhetővé válik. A 2015-ös területalapú támogatás röviden: Legalább 1 ha bejelentett földhasználat megléte esetén igényelhető a támogatás- zöldség-gyümölcs ültetvények esetén is, kivétel: termeléshez kötött állatos jogcímek: anyatehén, hízott bika, tejhasznú tehén, anyajuh támogatás. Az új támogatásban lehetőség van kisgazdaságok számára igényelhető egyszerűsített támogatásra (1.) vagy a nagyobb területen gazdálkodóknak az alaptámogatásra (2.) ź 1.Kisgazdaságok egyszerűsített támogatása:16 hektáron gazdálkodóknak igényelhető egyösszegű támogatás, melynek gazdálkodónkénti éves mértéke euro közötti összeg. Ebbe a rendszerbe 2015-ben lehet belépni. Minden közvetlen kifizetést helyettesít, kötelezettség nincs. ź 2, Egységes Területalapú Támogatás (SAPS) Az adott tárgyévben a termőföld tényleges használója igényelheti ezt az alaptámogatást ami mellé társul egy új kötelező elem: a zöldítés. ź Zöldítés- hivatalosan a környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatra nyújtott támogatás. 3 gyakorlati feltételt kell teljesíteni a zöldítés kifizetéséhez: ź 1.növény termesztés diverzifikálása: 10-30ha-os szántón gazdálkodóknak minimum 2 féle növénykultúrát kell termeszteni és a legnagyobb felületen termesztett növény a szántó terület 75%-át foglalhatja el ha fölött gazdálkodóknál minimum 3 féle kultúrát kell termeszteni-2 fő kultúra együttesen a szántóterület 95%-a lehet max. ź 2. ökológiai célterület: 15 ha felett gazdálkodóknak szántóterületük 5%-nak megfelelő kiterjedésű ökológiai célterülettel kell rendelkezniük. Ökológiai célterületként elszámolható a parlagon hagyott föld, gémeskút, kunhalom, fasor, fa-és bokorcsoport, tavak, fehérjenövények. ź 3. állandó gyepterület fenntartása: országosan meg kell őrizni az állandó gyepterületek arányát a 2012-es referenciához képest, legfeljebb 5%-os csökkenést megengedve. Gyepkategóriák: Natura 2000-es, állandó gyep és ideiglenes gyep. A SAPS és zöldítés együttesen adja ki a jelenlegi területalapú támogatás összegét ( kb. 224 euro/ha ) A zöldítés részleteiről a Zöldítés Gazdálkodói Kézikönyvből tájékozódhatnak a gazdák,amit hamarosan megkapnak illetve falugazdászoktól átvehetnek. Fiatal mezőgazdasági termelőket is támogatja az új rendszer. Támogatás igénybevételére jogosult lesz minden olyan 40 évnél fiatalabb termelő, aki most kezd mezőgazdasági tevékenységbe vagy gazdaságát az első támogatási kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül hozta létre, megfelel a földműves képzettségi feltételnek, a támogatás 90 ha-ig kérhető, és hektáronként eurót jelent. Termeléshez kötött támogatások a következő jogcímekre igényelhető: anyatehén tartás, hízott bikatartás, tejhasznú tehéntartás,anyajuhtartás, rizs, cukorrépa, zöldségnövények, ipari zöldségek, gyümölcsültetvények és bogyósok, szemes és szálas fehérjenövények termesztéséhez. Átmeneti nemzeti támogatás keretében lehetőség van : Anyatehén támogatás (termeléshez kötött), hízott bikatartás (történelmi bázis jogosultág alapján) tejhasznú tejtámogatás (termeléstől elválasztott történelmi bázis jogosultság alapján), extenzifikációs szarvasmarha támogatás( történelmi bázis jogosultság alapján), anyajuhtartás támogatás( termeléshez kötött), Burley- és Virginia dohány termesztés támogatás( termeléstől elválasztott) igénylésére. A támogatási kérelem benyújtásának ideje várhatóan: április1- május 15. között lesz. A pontosítás végett március 20. után érdeklődjenek. A kamara honlapján letölthető a Kölcsönös megfeleltetés valamint a Nitrát kézikönyv, amely hasznos információkat nyújt a gazdák számára. A kamarai tagdíj befizetések folyószámla egyenlegére is érdemes egy pillantást vetni és az esetleges elmaradásokat pótolni( csekket tudok adni), további információval kapcsolatban keressenek ügyfélszolgálati időben. Czakóné Dudás Mónika 70/

12 12. FOCIS HÍREK 10. helyen telelő Ruzsa Közösségi Sport Egyesület 2 hónapos szünet után február 1. től megkezdte a felkészülést a tavaszi fordulóra. 3 új igazolással vágnak neki a bajnokság folytatásának, név szerint Bagi Tamás (Szegedi VSE), Tóth Tivadar (Szeged 2011 utánpótlás) és még az őszi szezonban csatlakozott a kerethez Varga Gergő a ruzsai utánpótlásból. A felkészülési idő alatt 3 meccset, - 2 barátságosat (Szegedi VSE II én és a Bordány SK II én) és 1 Magyar Kupa mérkőzést - játszottak. Barátságos meccs: RUZSA KSE Szegedi VSE II.(megye III.) 1-1 (1-0) Gólszerző: Varga R. Szegedma.hu Magyar kupa 2. forduló RUZSA KSE - Mindszent Se(megye I.) 3-4 (1-3) Gólszerzők: Bagi T., Masa R., Varga R. Horváth István:"Felvettük a versenyt a nálunk 2 osztállyal magasabban jegyzett csapattal!! Emelt fővel jöttünk le a pályáról!! 16. Forduló: vasárnap 14:30-kor RUZSA KSE(10.) Csanytelek Sc (3.) 17. Forduló szombat 14:30-kor Mórahalom Vse II RUZSA KSE 18. Forduló vasárnap 15:00-kor RUZSA KSE Balota Tfc 19.Forduló szombat 15:00-kor Kisteleki Te II. RUZSA KSE 20. Forduló vasárnap 16:30-kor RUZSA KSE Zákányszék Ksk AdÓ 1% FIGYELEM! Kérem, ajánlja adója 1%-át a ruzsai Teleházat működtető Intelligens Faluért Egyesület részére, hogy minél korszerűbb eszközöket tudjuk ügyfeleink részére bocsátani! Kedves szülők, kedves helyi lakosok! Az Intelligens Faluért Egyesület Óvodák Kistérségi Egyesületének szíveskedjenek felajánlani, mert ezzel a helyi óvodásokat is támogatják. Köszönjük! Bóka Zoltánné - egyesületi elnök Kérem Önöket, hogy adójuk 1%-át az Adószámunk: Köszönettel: Sádtné Papp Ibolya OKE elnöke Ruzsa Község Önkormányzata bérbeadásra meghirdeti az Alkotmány tér 3. sz. alatti /volt OTP fiók/ ingatlanát, vállalkozási tevékenységre. Érd.: Sánta Gizella 0630/

13 13. JÁRÓBETEG ELLÁTÁS RUZSÁN Szakrendelés neve Orvos neve Rendelés helye Rendelés ideje Szent István út 2. Hétfő 9-13 óra, Csütörtök 9-14 óra Terhes tanácsadás: Csütörtök ó Nőgyógyászat Dr Nyirati Ildikó Fül - orr - gégészet Dr Molnár G. Etelka Napsugár Otthon, Pipacs tér 9. Szerda óra Rendelési időben: 0662/ Reumatológia Dr Ocskó Marica Szent István út / Pszichiátria Dr Rekecki Erika Napsugár Otthon, Pipacs tér 2. Időpont kérés: hétköznap d.u. 30/ vagy rendelési időben az es számon ó között Kedd 8-13 óra Fizioterápia: hétfő - Péntek 8-12 óra Hétfő: óra. Laboratórium Dr Sümeginé Dr Pap Éva Tömörkény tér / / 15-ös mellék Kedd, Csütörtök vérvétel Péntek vérvételi eredmény kiadás Bőrgyógyászat Dr Fárk Marianna Napsugár Otthon, Pipacs tér 9. Rendelési időben: 0662/ Hétfő és Csütörtök 9-14 óra Szemészet Változó! Napsugár Otthon, Pipacs tér 9. Március: 5., 19. Április: 02. Fogászat Dr. Gál Klára Tömörkény tér 8-9. Hétfő, Péntek: 8-12 óra Szerda: óra ALKOHOLIZMUS - PUSZTÁN AZ AKARATERŐ HIÁNYA? A közgondolkodás szerint igen. A legtöbb ember úgy véli, hogy azoknak, akiknek alkoholproblémájuk van, egyszerűen el kellene dönteniük, hogy nem isznak, és már meg is oldódna a dolog. Pedig ez a kérdés sokkal összetettebb. Az elmúlt évtizedekben szemléletváltás történt az alkoholizmus kezelését illetően. A Homokháti Kistérségben a mórahalmi Szenvedélybetegek Nappali Intézményében már 6 éve alkalmazzák az ún. Minnesotamodellt, mely szerint az alkoholizmus és a drogfüggőség egyaránt betegségnek számít. Tény, hogy az egyén maga tehet a kialakulásáról, de egy bizonyos szinten túl az érintett teljesen elveszti a kontrollt a betegség fölött, és segítség nélkül nem tud kijönni belőle. Különböző utak vezetnek az ártalmatlan poharazgatástól az alkoholbetegség kialakulásáig, ez függ a genetikától, kortól, nemtől és persze az ivási szokásoktól. A függőség nincs ráírva az emberre, sok alkoholista látszólag hétköznapi életet él, dolgozik, családja van, nincs fizikailag leépülve. Vannak, akiken már látszanak az egyértelmű jelek: ez azon múlik, hogy betegsége mely fázisában van, mióta áll fenn a függőség.az alkoholizmus jellemző tünetei: - Sóvárgás: leküzdhetetlen, kínzó vágy az ital után - Kontrollvesztés: ha elkezdi, nem tudja abbahagyni (nem tud keveset inni) - Tolerancia: az alkoholhoz hozzászokik a szervezet, egyre többet kell inni azonos hatás eléréséhez - Megvonás: az ivás felfüggesztését követő órákban-napokban heves testi tünetek alakulnak ki (remegés, izzadás, szapora szívverés, hányinger) A felsorolt tünetek közül egynek a megléte is jelzi a függőség kialakulását. Ha nem tudja eldönteni, hogy Ön vagy hozzátartozója rabja-e már az alkoholnak, az alábbi kérdések őszinte megválaszolása segít eldönteni a kérdést: 1. Érezte már valaha, hogy sokat iszik, és abba kellene hagynia az ivást? 2. Aggódott már valamelyik barátja, családtagja amiatt, hogy Ön túl sok alkoholt fogyaszt? 3. Volt már bűntudata az elfogyasztott alkohol miatt? 4. Fogyaszt-e reggel alkoholt idegerősítőként vagy rossz közérzete elmulasztására? Ha csak egy kérdésre is igennel válaszolt, akkor Önnek vagy ismerősének gondja van az ivással, és érdemes segítséget kérnie. A mórahalmi Szenvedélybetegek Nappali Intézményének munkatársai várják a Dél-Alföldi régióban lakó érintetteket, akiknek ingyenes pszichológiai tanácsadással, különböző gyógyszermentes terápiás módszerekkel segítenek betegségük leküzdésében. Elérhetőségek: Cím: Mórahalom, Bercsényi u. 564/17. (a zákányszéki úton az első földút balra) Telefonszám: 62/ ; mobil: 30/ Anonim pszichológiai tanácsadás: Web: ORTOPÉDIAI SZAKRENDELÉS 18-án 16 órától ortopédiai szakrendelés lesz az Idősek Otthonában. Rendel: Dr. Sohár Gellért Érd.: Csécsei Hajnalka 30/ TAJ kártyát mindenki hozzon magával!

14 14. HIRDETÉSEK, KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK Lakossági Apró Ruki erdőnél 11 ha + 2,5 ha szántó tartós művelésre kiadó. Érd.: Farkas Viktor, tel.:30/ Őstermelők és magánszemélyek részére SZJA bevallás készítését vállalom. Lasancz Imréné, Ruzsa, Öttömösi u. 38., tel.: ; 30/ Ruzsa központjában vállalkozásra alkalmas családi ház eladó vagy szegedi lakásra cserélhető. Érd.: 0034/ ANYAKÖNYVI HÍREK HALÁLOZÁS RUZSA KÖZSÉG KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN Huszta Andrásné szül.: Mészáros Rozália Hajdu Józsefné szül.: Fődi Julianna Katona Antalné szül.: Engi Terézia Gregus Lajosné szül.: Krisztin Mária Horváth Antalné szül: Makra Ilona elhunyt. Őszinte részvétünk a családoknak! LCD monitor - és TV JAVÍTÁS Megkezdtük a tavaszi vetőmagok árusítását és rendelésfelvételét. ź ź ź ź ź tritikálé, árpa, zab, lucerna, vetőmag kukorica (Szarvasmarha, sertés, broiler csirke, kutyatáp is kapható!) Nyitva tartás: H-Cs: 07:30-16:00 P: 07:30-15:00 1 év garanciával minden szerdán és pénteken a helyszínen ( Komlós Zsolt: 0630/ Villámcsapás esetén biztosítási tanácsadás és szakvélemény készítése KÜLTERÜLETI SZEMÉTSZÁLLÍTÁS Déli-Farm Kft Szeged, Kettőshatári út 6. Telefon: +3662/ KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Ezúton köszönjük Hézsai Klára doktornőnek, hogy gyógyította édesanyánkat, Huszta Andrásnét. Köszönjük a Pipacs téri otthon ápoló nővéreinek, dolgozóinak, hogy fáradtságukat nem kímélve gondozták és ápolták édesanyánkat. Tisztelettel: családjai A külterületi szemétszállítás időpontjai: MÁRCIUS 06., MÁRCIUS 20. ÁPRILIS 03. (A szemetet reggel 6.00-ig kell kihelyezni. Csak az emblémával ellátott szemeteszsákok kerülnek elszállításra.) RUZSAI HÍREK Megjelenik 1000 példányban Lapzárta: a megjelenést megelőző hónap 20.-a, ha ez munkaszüneti nap, akkor az azt megelőző utolsó munkanap. SZERKESZTŐSÉG: 6786 Ruzsa, Tömörkény tér 1. Tel.: 62/ , 62/ Fax: 62/ , KIADÓ: Az Intelligens Faluért Egyesület SZERKESZTŐ: Császár Ágota NYOMDAI MUNKÁLATOK: s - Paw Kereskedelmi és Szolgáltató Bt., Üllés, Felszabadulás u. 42. Tel.: ; Fax:

XV. falunap és fõzõverseny. A nap folyamán ugrálóvár, lovaskocsikázás, délután kulturális műsor várja az érdeklődőket.

XV. falunap és fõzõverseny. A nap folyamán ugrálóvár, lovaskocsikázás, délután kulturális műsor várja az érdeklődőket. XXI. évfolyam 2013. ÁPRILIS RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA www.ruzsa.hu XV. falunap és fõzõverseny 2013. 05. 18. nevezési kategóriák 1. Halászléfőző verseny: 4.500,- Ft/csapat. A nevezési díjért a csapat

Részletesebben

áprilisban folytatódnak és a nyár közepén már birtokba vehetõ és használható a biztonságos közlekedést

áprilisban folytatódnak és a nyár közepén már birtokba vehetõ és használható a biztonságos közlekedést XXV. FRISS HIREK EGY ÚJ 1-2. SZÁM 2015. március ÉVFOLYAM ÖNKORMÁNYZATI CIKLUS KEZDETÉRÕL Az elmúlt év õszén megválasztott képviselõ-testület lezárta a 2014-es évet és megkezdte az újat. Elkészíti az öt

Részletesebben

uzsai írek BIANKA MOSOLYA... A

uzsai írek BIANKA MOSOLYA... A XXII. évfolyam R H uzsai írek RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA 2014. DECEMBER www.ruzsa.hu BIANKA MOSOLYA... A z idei év során többször is összefogott településünk a veleszületett szívizom rendellenességgel

Részletesebben

XIV. FALUNAP ÉS FŐZŐVERSENY

XIV. FALUNAP ÉS FŐZŐVERSENY XX. évfolyam 2012. ÁPRILIS RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA www.ruzsa.hu XIV. FALUNAP ÉS FŐZŐVERSENY MEGHÍVÓ 2012. 05. 19. FALUGYŰLÉSRE A NEVEZÉSI KATEGÓRIÁK: 1. Halászléfőző verseny: 4.500,- Ft/csapat.

Részletesebben

18 órakor kezdődő Virág bálra,

18 órakor kezdődő Virág bálra, XX. évfolyam 201 NOVEMBER RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA Virág bál Tisztelettel meghívjuk a 201 november 17-én, szombaton 18 órakor kezdődő Virág bálra, valamint az azt követő vacsorára. A bálon kerülnek

Részletesebben

XXIII. évfolyam írek. uzsai 2015. JÚLIUS - AUGUSZTUS RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA. www.ruzsa.hu

XXIII. évfolyam írek. uzsai 2015. JÚLIUS - AUGUSZTUS RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA. www.ruzsa.hu R uzsai H XXIII. évfolyam írek RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA 2015. JÚLIUS - AUGUSZTUS www.ruzsa.hu 2. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. május 27-én rendes ülést

Részletesebben

uzsai XIX. Jótékonysági bálját A vásárra menőket Sehol ki ne fosszák.

uzsai XIX. Jótékonysági bálját A vásárra menőket Sehol ki ne fosszák. R uzsai XXII. évfolyam H írek RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA JANUÁR www.ruzsa.hu BÚÉK MEGHÍVÓ A ruzsai Hétszínvirág Óvoda február 15-én 1830 órai kezdettel a Móra Ferenc Művelődési Házban tartja Kívül,

Részletesebben

2010. Minden kedves Olvasónak Kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánok!

2010. Minden kedves Olvasónak Kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánok! XVIII. évfolyam 4. szám 2010. Á P R I L I S Minden kedves Olvasónak Kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánok! Sánta Gizella - polgármester Tisztelettel meghívom Ruzsa Község Lakosságát a 2010. április 19-én

Részletesebben

ANDÓK VERONIKA VAKÁCIÓ

ANDÓK VERONIKA VAKÁCIÓ XXI. évfolyam 2013. JÚNIUS RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA ANDÓK VERONIKA VAKÁCIÓ Láttam a napot, súgta a szélnek: Várnak a tavak, csónakok, stégek. És tényleg a táblán virul egy szó, Csupaszín betűkkel:

Részletesebben

MEGHÍVÓ ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. 2013. február 16-án 2013.

MEGHÍVÓ ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. 2013. február 16-án 2013. XXI. évfolyam 2013. FEBRUÁR RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA www.ruzsa.hu ÖNKORMÁNYZATI HÍREK MEGHÍVÓ A ruzsai Hétszínvirág Óvoda 2013. február 16-án 30 18 órai kezdettel a Móra Ferenc Művelődési Házban

Részletesebben

XXI. évfolyam 2013. MÁJUS RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA. www.ruzsa.hu

XXI. évfolyam 2013. MÁJUS RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA. www.ruzsa.hu XXI. évfolyam 2013. MÁJUS RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA www.ruzsa.hu ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. március 27-én tartotta soron következő rendes ülését, melyen

Részletesebben

Minden kedves Olvasónak és családjának békés, szeretetteljes karácsonyi ünnepeket kívánok magam és Ruzsa község Képviselő-testülete nevében:

Minden kedves Olvasónak és családjának békés, szeretetteljes karácsonyi ünnepeket kívánok magam és Ruzsa község Képviselő-testülete nevében: XXI. évfolyam 2013. DECEMBER RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA www.ruzsa.hu KARÁCSONYVÁRÁS... Legyen veled Karácsony Angyala, legyen áldás és ünnep az Ünnep, szeretet simítsa lelkedet, mikor a csengők megcsendülnek...

Részletesebben

XVI. évfolyam. 3. szám

XVI. évfolyam. 3. szám XVI. évfolyam 3. szám 2008. M Á R C I U S NŐNAPI KÖSZÖNTÉS Ruzsa Község Képviselő-testületének férfi tagjai nevében minden ruzsai hölgynek NAGYON BOLDOG NŐNAPOT kívánok! Gárgyán Imre alpolgármester Minden

Részletesebben

Virág bál 2011. RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA. www.ruzsa.hu. Önkormányzati Hírek. Adventi vasárnapok. Mikulásváró ünnepség. XIX.

Virág bál 2011. RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA. www.ruzsa.hu. Önkormányzati Hírek. Adventi vasárnapok. Mikulásváró ünnepség. XIX. XIX. évfolyam 2011. NOVEMBER RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA www.ruzsa.hu Önkormányzati Hírek Állampolgársági eskütétel Magyarnak lenni: büszke gyönyörűség! Magyarnak lenni nagy szent akarat, Mely itt

Részletesebben

uzsai írek ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE BEFEJEZŐDÖTT AZ EGÉSZSÉGHÁZ ITT VAN AZ ŐSZ, ITT VAN ÚJRA... KEZDŐDIK AZ ISKOLA MEGHÍVÓ Megemlékezést tartunk

uzsai írek ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE BEFEJEZŐDÖTT AZ EGÉSZSÉGHÁZ ITT VAN AZ ŐSZ, ITT VAN ÚJRA... KEZDŐDIK AZ ISKOLA MEGHÍVÓ Megemlékezést tartunk R uzsai XXII. évfolyam H írek RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA BEFEJEZŐDÖTT AZ EGÉSZSÉGHÁZ ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE 2014. SZEPTEMBER www.ruzsa.hu ITT VAN AZ ŐSZ, ITT VAN ÚJRA... KEZDŐDIK AZ ISKOLA Szalai

Részletesebben

2010. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

2010. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK XVIII. évfolyam 3. szám 2010. M Á R C I U S Szeretettel hoztam e szép csokrom, s köszöntőmet mindenkinek mondom. Nőket köszönt most az egész világ, hát nyíljon nékik a sok színes virág. Az életet, szerelmet

Részletesebben

Hírmondó. Zsombói A TARTALOMBÓL. Téltemető farsangi mulatság 3. oldal. Futamidők vége. Nálunk így zajlik

Hírmondó. Zsombói A TARTALOMBÓL. Téltemető farsangi mulatság 3. oldal. Futamidők vége. Nálunk így zajlik Zsombói Hírmondó XIII. évf. 2. szám 2015. február - március Zsombó Nagyközség Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa A TARTALOMBÓL Téltemető farsangi mulatság 3. oldal Futamidők

Részletesebben

XV. évfolyam. 6. szám 2007. J Ú N I U S

XV. évfolyam. 6. szám 2007. J Ú N I U S 1 XV. évfolyam 6. szám 2007. J Ú N I U S Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2007. április 18-án rendes ülést tartott, amelynek 1. főnapirendi pontja az önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról

Részletesebben

VAN JÁTSZÓTERÜNK!!! A Ruzsai Gazdakör is jelen volt

VAN JÁTSZÓTERÜNK!!! A Ruzsai Gazdakör is jelen volt Ruzsai Hírek 1. oldal 2010. június Ruzsai Hírek 2. oldal 2010. június VAN JÁTSZÓTERÜNK!!! Hatalmas örömnek lehettünk tanúi és részesei a Falunap előestéjén. Játszóteret avathattunk, amire már nagyon régóta

Részletesebben

XXI. évfolyam 2013. JÚLIUS RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA. www.ruzsa.hu. Hestia Tűzzsonglőrök showműsora

XXI. évfolyam 2013. JÚLIUS RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA. www.ruzsa.hu. Hestia Tűzzsonglőrök showműsora XXI. évfolyam 2013. JÚLIUS RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA Hestia Tűzzsonglőrök showműsora www.ruzsa.hu ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. május 29-én tartotta soron

Részletesebben

Milliós belügyminisztériumi támogatás a fenyegetett településeknek súlyos probléma a migráció

Milliós belügyminisztériumi támogatás a fenyegetett településeknek súlyos probléma a migráció XXVI. évf. 2015. február Milliós belügyminisztériumi támogatás a fenyegetett településeknek súlyos probléma a migráció Az elmúlt 5 évben megtöbbszöröződött az illegális migránsok száma hazánkban. Tavaly

Részletesebben

B U É K 2 0 1 3! Szép napokat, kevés szelet, álmodozó kék egeket. Kacaj gyöngyöt egy füzérrel, jó kedvet sok-sok szekérrel.

B U É K 2 0 1 3! Szép napokat, kevés szelet, álmodozó kék egeket. Kacaj gyöngyöt egy füzérrel, jó kedvet sok-sok szekérrel. XXI. évfolyam 2013. JAN U ÁR RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA www.ruzsa.hu B U É K 2 0 1 3! Szép napokat, kevés szelet, álmodozó kék egeket. Kacaj gyöngyöt egy füzérrel, jó kedvet sok-sok szekérrel. Három

Részletesebben

2011. RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA. www.ruzsa.hu. Önkormányzati Hírek. XIX. évfolyam

2011. RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA. www.ruzsa.hu. Önkormányzati Hírek. XIX. évfolyam XIX. évfolyam 2011. JÚLIUS RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA www.ruzsa.hu Önkormányzati Hírek Ruzsa Község Önkormányzata t á r s u l á s k e r e t é b e n e l l á t o t t Képviselő-testület a pályázatot

Részletesebben

HELYSZÍN: SPORTPÁLYA FŐZŐVERSENY

HELYSZÍN: SPORTPÁLYA FŐZŐVERSENY 1 XV. évfolyam 5. szám 2007. M Á J U S Anyák Napja alkalmából minden kedves Édesanyát köszöntünk magam és Ruzsa Község Képviselô--testülete nevében. Sánta Gizella- polgármester Anyák napjára Sebesen suhanó

Részletesebben

uzsai írek A FARSANG SZÜLETÉSE TISZTELT ÜGYFELEINK! 2015. RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA www.ruzsa.hu XXIII. évfolyam FEBRUÁR

uzsai írek A FARSANG SZÜLETÉSE TISZTELT ÜGYFELEINK! 2015. RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA www.ruzsa.hu XXIII. évfolyam FEBRUÁR R uzsai H írek RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA A FARSANG SZÜLETÉSE A farsang egy zajos nevetéssel teli mulatság, amelyet ősi hiedelmek, babonák hívtak életre. A középkori hiedelmek szerint a tél utolsó

Részletesebben

HÍRLAP. Színes programokkal emlékeztünk. Tíz év szolgálat

HÍRLAP. Színes programokkal emlékeztünk. Tíz év szolgálat Értéket teremtünk Sámsoni HÍRLAP HAJDÚSÁMSON VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA Március 12-én 1848 a térség életében címmel Korompai Balázs történész-muzeológus tartott előadást a helytörténeti sorozatban. Az

Részletesebben

ZÁKÁNYSZÉKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT KIALAKÍTÁSA

ZÁKÁNYSZÉKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT KIALAKÍTÁSA XXII. 5. SZÁM 2012. június ÉVFOLYAM ZÁKÁNYSZÉKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT KIALAKÍTÁSA 2011. október 7-én kezdõdtek el az építési munkálatok a DAOP-4.1.3/D-2F-2009-0014 azonosítási számú "Zákányszéki

Részletesebben

UDVAR I HÍREK. Áldott húsvéti ünnepet kívánunk Sárrétudvari minden lakójának! AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA. Az önkormányzat munkájáról

UDVAR I HÍREK. Áldott húsvéti ünnepet kívánunk Sárrétudvari minden lakójának! AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA. Az önkormányzat munkájáról UDVAR I HÍREK AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA Áldott húsvéti ünnepet kívánunk Sárrétudvari minden lakójának! Az önkormányzat munkájáról XX. évfolyam 1. szám 2015. március Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

2012. HULLADÉK LERAKÓK ÁTHELYEZÉSE HA NOVEMBER, AKKOR VIRÁG BÁL ÖNKORMÁNYZATI HÍREK RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA. www.ruzsa.hu. XX.

2012. HULLADÉK LERAKÓK ÁTHELYEZÉSE HA NOVEMBER, AKKOR VIRÁG BÁL ÖNKORMÁNYZATI HÍREK RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA. www.ruzsa.hu. XX. XX. évfolyam 2012. OKTÓBER RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA Megjött az Ősz, s ecsetét elővette, Tarka színeket festett a falevelekre. Sárgát kavart, hol gyönyörű vöröset Rajzolt sok-sok apró narancsos köröket.

Részletesebben

TOVÁBBRA IS INGYENES AZ ÁLLATI HULLADÉKLERAKÓ

TOVÁBBRA IS INGYENES AZ ÁLLATI HULLADÉKLERAKÓ TOVÁBBRA IS INGYENES AZ ÁLLATI HULLADÉKLERAKÓ Meghosszabbították a díjmentességet KÖZÉLET KULTÚRA SPORT TÁRSADALOM OKTATÁS (2. oldal) Ára: 99Ft A DZSUNGEL ELEVENEDETT MEG A FARSANGON (4.OLDAL) RÖVIDESEN

Részletesebben