2./ Tájékoztató Nyíregyháza Megyei Jogú Város egészségügyi alapellátásáról

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2./ Tájékoztató Nyíregyháza Megyei Jogú Város egészségügyi alapellátásáról"

Átírás

1 1710 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése augusztus 23-án tartott nyílt ülésének jegyzőkönyve a./ tárgysorozata: b./ határozatai: /2010. c./ rendelete: 21/2010. Napirend: 1./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két közgyűlés között történt eseményekről, valamint tájékoztató egyes fontosabb jogszabályokról 2./ Tájékoztató Nyíregyháza Megyei Jogú Város egészségügyi alapellátásáról 3./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Drogstratégiájának évi felülvizsgálatához 4./ Tájékoztató Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról 5./ Előterjesztés a Nyíregyháza-Sóstóhegyi új felnőtt háziorvosi körzet praxisának betöltésére benyújtott pályázatok elbírálására 6./ Előterjesztés a nyíregyházi 19. számú felnőtt háziorvosi körzet praxisának betöltésére vonatkozó pályázat kiírására 7./ Előterjesztés a háziorvosi körzethatárok meghatározásáról szóló 26/2003.(V.29.) KGY rendelet módosítására 8./ Előterjesztés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzattal a 0-6 éves korú gyermekek átmeneti gondozására kötött ellátási szerződés módosítására 9./ Előterjesztés a Gyermekjóléti Központ által a TÁMOP A-10/2 kódjelű gyermekek és fiatalok integrációját segítő programok megvalósítására irányuló pályázat támogatására 10./ Előterjesztés a Human-Net Szatmár-Bereg Megyei Humán Erőforrás Fejlesztési Alapítvány által, az ÉAOP A régiós civil szervezetek infrastrukturális feltételeinek fejlesztése című kiírás keretében történő pályázat benyújtásának támogatására és a megvalósításához szükséges ingatlan biztosításáról szóló szándéknyilatkozat aláírására

2 / Előterjesztés a Zay Anna Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium használatában lévő szolgálati lakás Szociális Gondozási Központ részére történő átadására 12./ Előterjesztés az Egészségügyi, Szociális és Bölcsődei Igazgatóság alapító okiratának módosítására 13./ Előterjesztés a Belvárosi terek integrált funkcióbővítő fejlesztése Nyíregyházán című pályázati program módosítására 14./ Előterjesztés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladékgazdálkodási Társulás társulási megállapodása módosításának elfogadására 15./ Előterjesztés a Nyírségi Ivóvízminőség-javító Program pályázatra történő beadásáról és a Program megvalósításához szükséges saját erő biztosításáról 16./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata számára megújuló energia audit és megújuló energia alapú pályázatok előkészítésére 17./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata évi Közbeszerzési Tervének elfogadásáról szóló 73/2010.(III.29.) számú határozat módosítására 18./ Előterjesztés Malomkert városrész csapadékvízzel veszélyeztetett területeinek csatornázása beruházás önkormányzati saját erőből történő megvalósítására 19./ Előterjesztés a Nyírtávhő Kft. által a Távhő-szektor energetikai korszerűsítése című, KEOP kódszámú pályázati felhívásra benyújtandó pályázathoz szükséges közgyűlési nyilatkozatok megadására, illetve jóváhagyására 20./ Előterjesztés az Állatbarát Alapítvány részére az ÉAOP pályázat benyújtásához szükséges tulajdonosi hozzájárulás kiadására 21./ Előterjesztés a Magyar Sclerosis Multiplexes Betegért Alapítvánnyal kötendő használati szerződés módosításának jóváhagyására és a pályázathoz szükséges nyilatkozatok kiadására 22./ Előterjesztés a Down Egyesület által, az ÉAOP A régiós civil szervezetek infrastrukturális feltételeinek fejlesztése című kiírás, valamint a Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI CBC Program keretében történő pályázat benyújtásának támogatására, és a megvalósításához szükséges ingatlan biztosításáról szóló szándéknyilatkozatok aláírására

3 / Előterjesztés a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. használatában lévő önkormányzati tulajdonú területen 25 méteres fedett medence megvalósításához történő hozzájárulásra 24./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Mandala Dalszínház Egyesület közötti közszolgáltatási szerződés megkötésére 25/a. Előterjesztés az önkormányzati alapítású gazdasági társaságok felügyelő bizottsága ügyrendjének jóváhagyására 25/b. Előterjesztés az önkormányzati alapítású gazdasági társaságok felügyelő bizottsági tagjai díjazásának megállapításáról szóló 86/2003.(IV.9.) számú határozat egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezésére 26./ Előterjesztés a Nyíregyháza, Makay István út részét képező hrsz-ú, közút megnevezésű állami tulajdonú ingatlan térítésmentes önkormányzati tulajdonba adására 27./ Előterjesztés az INNOHÍD Innovációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatósága tagjának megválasztására 28./ Előterjesztés a évi júliusi folyamatos esőzés miatt bekövetkezett vis maior támogatás igényléséhez 29./ Előterjesztés névjegyzéken kívüli bérlő kijelölésre 30./ Úti beszámoló Nyíregyháza Megyei Jogú Város hivatalos delegációjának június közötti St. Albans-i látogatásáról Nyíregyháza, augusztus 23. Csabai Lászlóné polgármester

4 1713 JEGYZŐKÖNYV Készült: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének augusztus 23-án tartott nyílt üléséről Jelen voltak: Csabai Lászlóné polgármester, Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző, Nagy László alpolgármester, Giba Tamás alpolgármester, Dr. Ajtay- Horváth Magda, Aranyos Gábor, Dévényi József, Dr. Farkas Csilla, Felbermann Endre, Fesztóry Sándor, Földesi István, Jászai Menyhért, Jánócsik Csaba, Dr. Jeney István, Jeszenszki András, Lengyel Károly, Lőrincz Tamás, Nagy Károly, Marinka Viktor, Márföldi István, Mikó Dániel, Dr. Moskovits Károly, Dr. Olajos Judit, Palicz György, Szabó Attila, Szabóné Dr. Csiszár Gabriella, Dr. Szilvai Mária, Dr. Szilassy Géza, Szokol Tibor, Dr. Tirpák György, Tormássi Géza, Urbán Judit, Dr. Veréb József, Dr. Vinnai Győző képviselők. Hiányzott:, bejelentették) Dr. Hajzer László, Turcsik László képviselők (távolmaradásukat Meghívottként részt vettek: Dr. Freidinger Renáta, Dr. Grósz Péter, Dr. Ráczné Dr. Kassy Erzsébet, Hajzer Gábor, Kemenes Erika, Markovics Attila, Váradi István osztályvezetők, Virók Csilla Hajnalka, Dr. Groncsák Andrea, Patóné nagy Magdolna osztályvezető-helyettesek, Veres István városi főépítész, Gerda István Nyírtávhő Kft. ügyvezetője, Szuhai Júlia sajtóreferens, Hámoriné Rudolf Irén Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Kft. ügyvezetője, Petró Árpád Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft. ügyvezetője, Pintye Zsolt újságíró, Dr. Szendrői Jenő könyvvizsgáló, Faragóné Széles Andrea közgyűlési referens, Dr. Béres József Attiláné jegyzőkönyvvezető. Csabai Lászlóné:(polgármester) Tisztelettel köszöntöm a testület tagjait, a kisebbségi és részönkormányzat megjelent képviselőit, az irodavezetőket, intézményvezetőket, osztályvezetőket, a sajtó képviselőit és minden kedves érdeklődőt, aki megtisztel bennünket figyelmével. A mai ülést a napirendeknek megfelelően javaslom megtárgyalni azzal a kiegészítéssel, hogy a Veterán Atlétikai bajnokságra én aláírtam egy előterjesztést az utolsó pillanatban pénteken, amiben nem voltam nyugodt, mert nem olyan volt az elszámolás, ami mellé igazán mellé tudtam volna állni. Kértük a Gazdasági Bizottságot, hogy tárgyalja meg és hozzon döntést, a Gazdasági Bizottság azt javasolja, hogy ne tárgyalja most a közgyűlés ezt csak akkor, ha a részletes elszámolást a testület megkapja. Ezért a Gazdasági Bizottság javaslata alapján én nem javaslom ezt a napirendet a tárgyalásra. A többi az változatlan és nincsen pótnapirend. Tudtommal minden napirendhez az előterjesztéseket a képviselő-testület tagjai megkapták. Kérdezem, hogy a mai ülés menetével kapcsolatban van-e kérdés?

5 1714 Kíván-e valaki véleményt megfogalmazni? Kérem, aki elfogadja a napirendeket szíveskedjen igennel szavazni. Szavazáskor jelen volt 25 képviselő. A Közgyűlés 25 szavazattal elfogadta. 1./ napirend: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két közgyűlés között történt eseményekről, valamint tájékoztató egyes fontosabb jogszabályokról Előadó: Csabai Lászlóné polgármester Csabai Lászlóné:(polgármester) Egy nagyon egymondatos tájékoztatást szeretnék mondani, hogy mi történt az előző közgyűlés óta. A Nyírség Fejlesztési Társasággal ausztriai tanulmányi úton vettem részt. Ők 3 napig, én 1 napig voltam ott. Gyakorlatilag energiai megtakarítási, energia beruházási téma volt a program. Roma holokauszt emlékművet koszorúztunk meg az Északi Temetőben július 2- án, főiskolai kézilabda világbajnokság volt a városban. A magyar csapat férfiban és a nőiben is nyert, ez egy sikeres rendezvény volt, azt gondolom, hogy kicsit megmozgatta a megye kézilabdát szerető közönségét is. Fucsovics Mártont köszöntöttük wimbledoni győzelme kapcsán, azóta kint van az ifjúsági olimpián, őszintén szólva nem tudom, hogy hogy áll. Azt tudom, hogy párosban továbbjutott. Nagyon szimpatikus volt a Márton és jó kis lelkes közönség köszöntötte őt. Július 14-én a Veterán Európai Bajnokság megnyitója volt, majd ennek a zárása, illetve a 2 hetes időtartam alatt ez a rendezvény zajlott. Eléggé megmozgatta a várost ez a rendezvény. De az előzetes elképzelésekhez képest a versenyeken sokkal kevesebben vettek részt, mint ahogy gondoltuk. Én ezt azért nagyon sajnálom, mert példát tudtak volna mutatni kitartásból, szolidaritásból, hogy hogy tudtak egymásnak örülni. Szóval ez egy különlegesen szép élmény volt. Július 26-án a Hősök tere átépítéséről a városvitában résztvevőkkel tartottunk egy egyeztetést, aminek az egyik következménye itt van most a közgyűlés asztalán. Őszintén szólva, ha nem lett volna ez a városvita, akkor is körül-belül ugyanerre a következtetésre jutottunk volna. Felállt az a bizottság, amelyiket létrehoztunk az ivóvíz-minőségi program változásáról. Ennek kapcsán két ízben tartottam ivóvíz-minőségi társulási ülést. Aminek az eredménye szintén itt van a közgyűlési anyagok között. Ökölvívó Sóstó-kupa zajlott a stadionban, jó kis közönség volt. Ez egy sikeres rendezvény volt. Megye-Város egyeztetést tartottunk. Nem volt nagy jelentőségű ügy, sok kis apróságot beszéltünk meg. Ugyanezen a napon Babicz János sportlövő köszöntése volt még. Elbúcsúztattuk az ukrán főkonzulunkat Iván Ivancsó urat, akit majd a szeptemberi közgyűlésre szeretnénk meghívni, hogy a képviselő-testület is megköszönje a munkáját. A Jósavárosi napok voltak, határ menti művészeti találkozó, Nyíregyháza kupa kerékpár verseny. Szatmárnémeti együttműködési rendezvény. Cantemus Kórus fesztivál. Egy csomó előadás a szabadtéri színpadon a Barbizonban, a szabadtéri színpadon és a Városháza udvarán. Gyakorlatilag ezek voltak azok a

6 1715 rendezvények, amiken részt vettünk. Ezenkívül szeretném önöket tájékoztatni egy kötelezettségemről, amit a Megyei Bíróság írt elő. Amit Marinka Viktor kérdezett egyszer, hogy milyen peres ügyem van Pesti Tiborral. Én azt válaszoltam, hogy az egyikben én pereltem Pesti Tibort, a Fővárosi Bíróság elítélte kártérítésre a Napi Ászt, illetve megrovásban részesítette Pesti Tibort. Pesti Tibor fellebbezet, a II. fok megszüntette Pesti Tiborral szemben a megrovást, a Legfelsőbb Ügyészség hivatalból megfellebbezte, mert úgy ítélte meg, hogy a Fővárosi Bíróság nem megfelelő körültekintéssel hozta meg a a döntést. A valóság ezzel szemben az, hogy a nem Pesti Tibort pereltük, hanem a Napi Ász cikkével szemben jelent meg a bűntető eljárás, aminek az egyik vádlottja, ha így lehet fogalmazni Pesti Tibor. A budapesti VI.-VII. kerületi ügyészség B6VI.VII.3754/2004/14 számú határozatával a felperest, a Napi Ász újságíróját és hírszerkesztőjét mint gyanúsítottakat megrovásban részesítette, és egyidejűleg a nyomozást is megszüntette. A felperes mint vádlott a határozat ellen panasszal élt, ezért az ügyészség rágalmazás vétsége miatt emelt vádat a felperessel szemben. A helyzet az; hogy a megrovást nem a bíróság, hanem az ügyészség rótta ki és én ezt nem helyesen mondtam el. A Pesti Központi Kerületi Bíróság június 3. napján meghozott ítéletével, mivel nem nyert minden kétséget kizárólag bizonyítást, hogy a Napi Ászban megjelenteket Pesti Tibor vádlott mondta el az újságíróknak, ezért a rágalmazás vétsége alól felmentette. Ezt a határozatot a Fővárosi Bíróság jóváhagyta. Azt szeretném még elmondani, hogy az egyéb vagyoni kártérítésre vonatkozó igényét Pesti Tibornak a Táblabíróság elutasította. Csak a továbbiak miatt szeretném kérni a képviselő-testület tagjait, hogy peres ügyben ne kérjenek sem a polgármestertől, se mástól felvilágosítást, mert a törvény értelmében nyilvánosan ilyen dolgokat nem lehet elmondani. Tehát én igazán ott követtem el a hibát, hogy válaszoltam a feltett kérdésre. Kérdezem, hogy az első napirendi pontot illetően van-e kérdés? Kíván-e valaki véleményt nyilvánítani? Vinnai Győző. Dr. Vinnai Győző:(képviselő) Köszönöm a szót. Polgármester asszony, egy aktuális ügyről kérdezném a jegyző urat, meg egy régebben húzódó ügyről kérnék egy tájékoztatást, ami ugyan nem önkormányzati beruházás, de elég sokat járok arra és mivel parlamenti képviselőként a körzetemhez tartozik ezért azt látom, hogy nincs túl nagy mozgás ott. Az első kérdésem, Június 28-a előtti oktatási bizottsági ülésen az intézményvezetők kinevezésére került sor, pontosabban a közgyűlésen került, de a bizottság szakmai véleményt fogalmazott meg. Akkor a bizottság megszavazta, hogy egy vizsgálat legyen a Zeneiskolával kapcsolatban 3 témában. Az egyik, kaptunk egy jegyzőkönyvet, amely a rövidített jegyzőkönyvnek nem felelt meg. Tehát meg kellett vizsgálni azt, és a bizottság úgy döntött, hogy a jegyző úr ezt vizsgálja meg. Ez megfelel-e a szószerinti jegyzőkönyv a rövidített jegyzőkönyvnek mert ott a zeneiskolai tanárok sérelmezték, hogy a kettő között lényeges különbség van. A második bizonyos plágiumra vonatkozik az egyik pályázó pályázatában, most nem térnék ki erre, mert nem tartom etikusnak, hanem ezt is vizsgálat tárgyává tettük, illetve a harmadik, hogy a pályázat benyújtásakor vita volt, hogy meg volt-e a megfelelő végzettsége az egyik jelöltnek

7 1716 és itt megint vita volt ezen. Volt aki azt mondta, hogy igen. Volt aki azt mondta, hogy nem. Mert az tény, hogy később szerezte meg azt a bizonyos közoktatás vezetőit, mint ahogy a pályázatot be kellett nyújtani. Kérdezem a jegyző urat, hogy milyen vizsgálat történt, mert én június 28-án parlamenti elfoglaltságom miatt nem tudtam jelen lenni a közgyűlésen. A második kérdésem az örökösföldi pályára vonatkozik. Tudom, nem önkormányzati beruházás, legutóbbi információm az, hogy a műszaki ellenőr nem vette át. Szeretném kérdezni Giba Tamás alpolgármester urat, hogy mi történt ebben az ügyben, vagy az önkormányzatnak van-e információja, hogy mikor adják át ezt a pályát vagy kijavították-e azokat a műszaki paramétereket? Én elég sokat járok arra, és néha látok ott autókat, de indul a fociakadémia, indul a kosárakadémia, indul az utánpótlás nevelés. Szeretném tudni akár városlakóként is, hogy mi várható ezen a területen? Dr. Szemán Sándor:(címzetes főjegyző) Tisztelt Polgármester asszony, tisztelt Képviselő-testület! Rövid válaszom a feltett kérdésre a következő. Én magam sem voltam jelen a legutóbbi testületi ülésen. Ezt megelőzően kifejtettem az álláspontomat a feltett három kérdés közül kettőben, ami jogi kérdés. Az én szakmai véleményem szerint semmilyen plágiumról nem eshetett szó a pályázat kapcsán. Másrészt pedig az érintett pályázónak, akinek itt a nevét nem szeretném elmondani, frakcióvezető úr sem mondta, szerintem minden szempontból megfelelő volt a pályázata. Arra vonatkozóan, hogy indult-e vizsgálat? Én erről annyit tudok, hogy távollétemben aljegyző úr a polgármester asszonnyal egyeztetett és ők úgy tartották szükségesnek, mivel minden olyan kérdést a közgyűlésen a döntéssel tisztáztak, amely a vizsgálat tárgyát képezte volna, ezért én úgy tudom, hogy nem indítottak vizsgálatot. Azt viszont el kell mondanom, hogy az egyik jelölt a Közigazgatási Hivatalnál és itt is felülvizsgálatot kezdeményezett, mind a Közigazgatási Hivatal mind mi ezt a felülvizsgálatot nem támogattuk, tehát jelenleg ezt a döntést tartjuk végrehajthatónak, amit a közgyűlés a legutóbbi ülésén döntött. Köszönöm szépen. Csabai Lászlóné:(polgármester) Alpolgármesteré a szó. Giba Tamás:(alpolgármester) Napi aktuális információm nincsen a felvetett kérdésben. Körül-belül ezelőtt kértem az iroda munkatársát, hogy adjon nekem tájékoztatást, hogy milyen stádiumban van, amit akkor kaptam válaszul azt tudom most mondani, hogy 4-5 napos munka van hátra. Ez volt akkor a válasz, amiből 1-2 nap kell a földmunkának az utolsó simításait elvégezni, és a maradék durván a vetési munkálatokhoz szükséges. Én úgy gondolom, hogy az időjárás az megfelelő volt ahhoz, hogy ezek a munkálatok megtörténjenek. Azt kérem az iroda munkatársától, hogy szerezzük be a szükséges információkat, hogy legkésőbb 4 óráig a pontos napi helyzetről tudjunk majd képviselő úrnak napi szintű információt adni.

8 1717 Csabai Lászlóné:(polgármester) Köszönöm szépen. Annyival szeretném kiegészíteni, hogy az alépítményeket mindenki elfogadta, a műszaki ellenőr és az üzemeltető is elfogadta. Tehát gyakorlatilag a fűnek a vetése, amit júniusban nem akartak elvégezni az időjárás miatt, nem azért mert nem tudták, hanem azért, mert nem akarták, úgy ítélték meg, hogy 30 0 C-os fokos melegben nem szabad füvet vetni. Tirpák György és Vinnai Győző kért szót. Kérdezem, hogy ez még mindig kérdés? Vagy vélemény? Nem kérdés, akkor a kérdéseket lezártam vissza fogom adni természetesen. Tirpák Györgyé a szó őt követi Vinnai Győző. Dr. Tirpák György:(képviselő) Tisztelt Polgármester asszony, tisztelt Közgyűlés! Elkezdődött az önkormányzati kampány. Éljen Nyíregyháza Független Mozgalom, amelyet Lengyel Károly képviselőtársunk alapított, 5 pontban közzé is tette a rövid programját Oroson is kihordásra került egy bizonyos szórólap. Nekem az első pontjával kapcsolatosan lenne kérdésem. Az első pont az a következőket tartalmazza: Nyíregyháza Város Közgyűlésének leendő tagjaiként nem kérünk az önkormányzat által elosztandó fejlesztési, pályázati stb. pénzek visszaosztásából. Az Éljen Nyíregyháza Független Mozgalom és politikusai nem ebből élnek. Én az olvasatomban ezt csak úgy tudom értelmezni, hogy az Éljen Nyíregyháza Független Mozgalom leendő tagjai ha nem kérnek a pénzek visszaosztásából, akkor a jelenlegi közgyűlésnél ezeknek a pénzeknek a visszaosztása folyik. Ez más, ha az ellentétből próbálunk következtetni, más olvasata ennek nem létezik, a FIDESZ-KDNP frakció nevében mi, hogy bármiféle visszaosztás lenne, ezt határozottan visszautasítjuk. Én arra kérem a képviselőtársamat, hogy kövesse meg a frakció tagjait és a következő szórólapon legyen szíves ezt pontosítani, illetve helyesbíteni. Mert én úgy gondolom és ezt bátran kimondhatom a városvezetés nevében, és a városvezető koalíció tagjainak sem kerülnek visszaosztásra pénzek a pályázati pénzekből. Úgy hogy én ezt kérném a képviselő úrtól, hogy legyen szíves ezt majd megfelelő módon helyesbíteni. Amennyiben erre nem fog sor kerülni, abban az esetben a szükséges jogi lépéseket meg fogom tenni. Csabai Lászlóné:(polgármester) Vinnai Győző, Fesztóry Sándor, a végén reagálunk mindenre. Dr. Vinnai Győző:(képviselő) Szeretnék reagálni nagyon röviden arra, amit jegyző úr és alpolgármester úr mondott. Alpolgármester úr válaszát elfogadom, de akkor a mai nap folyamán kapjunk egy tájékoztatót, hogy hol tart ez az ügy. Sikerül-e végre átadni azt a pályát, amelyet ismerünk, hogy a bujtosi pálya kiváltásaként, ha lehet röviden így fogalmazni építenek meg. Azért, mert ez egy vállalás volt, nem tudom, hogy miért nem került határidőben készen? Ez elég furcsa számomra, akkor a tájékoztatást köszönettel vesszük. Jegyző úr amit mondott az számomra azért furcsa, mert ő ismeri a Szervezeti Működési Szabályzatot, ha egy bizottság megszavaz egy vizsgálatot, akkor ezt a vizsgálatot le kellene folytatni, és a bizottságot vagy a bizottság elnökét értesíteni kell arról akár írásban, akár szóban,

9 1718 hogy mi volt ennek a vizsgálatnak az eredménye. Hiszen ott azt hiszem, hogy majdnem egyhangúlag vagy legalábbis a többség megszavazta ezt a vizsgálatot, és semmilyen információja nem volt a bizottságnak arról, hogy ezek a feltételek állnak, nem állnak. A lefolytatott vizsgálat mit állapított meg. Írásban én nem láttam semmit, erről a dologról. Jegyző úr, én ezt a választ nem tudom elfogadni. Fesztóry Sándor:(képviselő) Tisztelt Polgármester asszony, tisztelt Közgyűlés! Egy választásokkal kapcsolatos anomáliára szeretném felhívni a tisztelt Közgyűlés figyelmét mint képviselő, mint képviselőjelölt teszem ezt. Hiszen pont az én választókörzetemben történt az a sajátos eset, amikor a helyben lakó kopogtató, illetve ajánlószelvényt gyűjtő személyt sikerült tetten érni, aki a FIDESZ-KDNP nevében gyűjtötte a kopogtató, illetve ajánlószelvényeket. Tette ezt anélkül, hogy erre felkérést, illetve megbízást kapott volna, és mint az elszámolásnál kiderült, hogy egy másik jelölt, illetve jelölőszervezet részére gyűjtötte a cédulákat. Az intézkedő rendőrök 5 olyan ajánlószelvényt foglaltak le ettől a hölgytől, amin sem a jelölt megnevezése, sem pedig a jelölőszervezet nem szerepel. Ezért szeretném azt kérni a tisztelt Közgyűléstől, és a jelölőszervezetektől, hogy a kampányt a továbbiakban legyen szívesek a tisztességes kampány keretein belül bonyolítani és ne adjanak teret az ilyen megnyilvánulásoknak, hogy más nevében szedhessenek ajánlószelvényeket, vagy egyéb választással kapcsolatos visszaéléseket kövessenek el. Úgy gondolom, hogy értette, hogy kire gondoltam. Csabai Lászlóné:(polgármester) Fesztóry Sándor eltévesztette, mert azt gondolom, hogy ezt a Választási Bizottságnak lehetne és nem a testületnek címezni, de köszönjük szépen a jelzését. Lengyel Károly, Szokol Tibor, Nagy Károly, Dévényi József. Lengyel Károly:(képviselő) Köszönöm szépen. Tisztelt Polgármester asszony, tisztelt Közgyűlés! Két részre szeretném bontani a válaszomat. Kezdeném gyakorlatilag Tirpák úrral, - ezt is csak azért mert megszólíttattam - én nagyon fontosnak tartom azt, a sajtótájékoztatón is a programunkkal kapcsolatban két kérdést is kaptam az újságíróktól. Mind a két kérdésre egyetlen egy választ tudtam mondani, hogy mi semmilyen konkrétumra nem utaltunk és nem is tudunk ilyen dolgokról, speciel lopásokról, visszaosztásokról, hogy Nyíregyházán történtek volna ilyenek. De azt gondolom, hogy Tirpák úr akkor nem Magyarországon él, élt az elmúlt 4 évben, hogy ha azt mondja, és azt állítja, hogy Magyarországon ez a rosszízű politikai gyakorlat bármelyik párt oldaláról, a vezetésekben nem merült volna fel. Nagyon jól tudjuk és nagyon jól tudják a nézők is, a városlakók és mindenki ebben az országban, hogy ez a rosszízű politikai gyakorlat mindenféle pártállástól függetlenül igenis létezik. Az, hogy Nyíregyházán létezik-e? Én nem tudok ilyenekről. Én és az Éljen Nyíregyháza Független Mozgalom azt írtuk le, hogy mi, ha a következő választások után a városlakók jóvoltából bekerülünk a nyíregyházi közgyűlésbe, és beleszólásunk lesz a nyíregyházi költségvetés elosztásában, mit nem fogunk csinálni. Nem fogunk a pályázati pénzekből

10 1719 visszaosztásokat elkérni, nem fogunk ilyen rosszízű politikai gyakorlatokkal élni. Mi erről beszéltünk, hogy mi mit nem fogunk csinálni. Ez nem tudom, hogy érthető-e így? És ezért nem gondolom, hogy bárkit meg kellene követnem. Hiszen én senkit nem minősítettem, sem az MSZP-t, sem a FIDESZ-t, sem a Függetlenek Egyesületét, sem az SZDSZ-t, senkit. Mi azt mondtuk el ezen a szórólapon és a jövőben is azt szeretnénk elmondani, hogy abban az esetben, ha mi vagyunk azok a személyek, mi milyen politikát fogunk folytatni. Köszönöm szépen. Szokol Tibor:(képviselő) Azt gondolom, hogy az idei év, idei nyár az egyik legnagyobb, legsikeresebb rendezvénye volt a Veterán Európa Bajnokság és én azt hiszem, hogy Nyíregyháza város büszke is erre. Magam is részt vettem a rendezvényeken. Polgármester asszony egy mondata inspirált és ezért beszéljünk erről. Csak ennyit tulajdonképpen, hogy én úgy értékelem és akivel érintkeztem ez idő alatt is, úgy értékelte, hogy a lakosság irányában történő tájékoztatás a médiumok részéről nem kényeztetett el bennünket. Én magam is sokáig kerestem, hogy ha most kimegyek a stadionban akkor mit találok? A vége az volt, hogy kimentem és láttam valamit és nem tudtam, hogy mire és mikor megyek tehát nem találkoztam olyan szórólappal, tájékoztató anyaggal, amire célzatosan tudtam volna menni. Ezt csak azért fogalmaztam meg, mert a nagyszerűsége mellett ebben a későbbiekben van javítani való. Köszönöm szépen. Nagy Károly:(képviselő) Csak Polgármester asszonyhoz szeretnék szólni a sóstói megrongált bronzszobor ügyében. Rendőrségi feljelentés után a rendőrség Budapestről a lektorátustól kért véleményt a rongálás mértékére. Nagyon régen húzódik ez az ügy. Nagyon furcsállom azt, hogy a 3 tagú lektorátus vezetője írt Polgármester asszonynak egy levelet, amiben megírja, hogy a javítás mértéke 2,2 millió forint, 8-10 cm-es fűrésszel, egyértelműen vasfűrésszel történt vágás van a szobron. A 3 tagú bizottság egyik tagja később tudomásom szerint - a másik ajánlatot nem láttam de tudok róla forintért csinálná meg. A dologban tulajdonképpen ma sem történt előbbre lépés, hol van pénz, hol nem. Ezt a szobrot a fagyok beálltáig feltétlenül meg kell csinálni. Üreges bronzötvény ez, nagyon szép, nem tudom, hogy miért kellett ezt a szigetre vinni. A csuklónál be van fűrészelve és ez telemegy vízzel, azt a fagy szét fogja vinni. Nem szükséges hozzá pl. speciális daru, ami majd átemeli, egyszerű módon is ki lehet szállítani és volt már rá jelentkező, aki vállalta volna ennek a töredékért ennek az elszállítását, megjavítását, garanciával. Nagyon kérem polgármester asszonyt, hogy legyen már pénz arra, hogy mielőbb csinálják meg ezt szobrot. Köszönöm szépen. Dévényi József:(képviselő) Tisztelt Polgármester asszony, tisztelt Közgyűlés! Fesztóry Sándor hozzászólása késztetett arra, hogy nyomjak egy gombot, ugyanis úgy fogalmazott Fesztóry képviselő úr, hogy felkéri a közgyűlést és a jelölő szervezeteket. Ezzel gyakorlatilag a Fideszen kívül minden olyan szervezetet összemosott, akik ebben a kampányban indulnak és igazán nem is tudjuk, hogy

11 1720 kiről, miről beszélt, nem fogalmazott világosan Fesztóry úr. Arra szeretném kérni, hogy mondja meg világosan, hogy kik voltak ezek. Ne nézegessünk mi egymásra, hogy vajon ki csinálta, azt sem tartom kizártnak, hogy valaki a mi köreinkből volt, hogy valaki önjáróvá vált és elkezdett szerepelni a körzetben és egyébként egyetlen jelölőszervezetnek nincs hozzá semmi köze. Tehát kérlek Sándor világosan fogalmazzál! Dr. Tirpák György:(képviselő) Tisztelt Polgármester asszony, tisztelt Közgyűlés! Nem tudom elfogadni Lengyel Károlynak a válaszát, semmilyen tekintetben. Mert itt nem országos problémáról írnak ezen a szórólapon, nem arról írnak, hogy van ilyen kialakult gyakorlat, mint a korrupció létezik meg burjánzik. Itt konkrétan arról írnak, hogy Nyíregyháza város közgyűlésének leendő tagjaiként mi nem kérünk majd az önkormányzat által elosztandó pályázati pénzek visszaosztásából, mert mi nem ebből élünk. Úgy gondolom, hogy ez a kijelentés, ha értelmezzük a logikai értelmezés szabályai szerint nem jelenthet mást, mint azt, hogy majd a leendő közgyűlésben ilyen tagok leszünk, a mostani közgyűlés meg korrupt, ez nem jelenthet más kijelentés. Azt kérem a városvezető koalíciótól és a polgármester asszonytól is, hogy ezt a programpontot tulajdonképpen utasítsa vissza és közösen kérjük fel Lengyel Károlyt ennek a helyesbítésére és kövesse meg a közgyűlést, illetve a következő szórólapon megfelelő módon nyilvánítsa ki, pontosítsa ezt, hogy ő pontosan mire gondolt. Mert úgy gondolom, hogy mindannyiunknak sérti ez az emberi méltóságát és az érdekét. Ez egy nagy nyilvánosság előtt elkövetett rágalmazás, annak ítélem meg és annak is tekintem és megteszem a szükséges jogi lépéseket, amennyiben erre nem fog sor kerülni. De várom a Polgármester asszony, illetve a városvezető koalíció tagjainak is a nyilatkozatát e tekintetben. Fesztóry Sándor:(képviselő) Nem akartam megnevezni, hogy konkrétan miről van szó, hiszen jelenleg a rendőrség vizsgálja. Csabai Lászlóné:(polgármester) Akkor nem is kell. Fesztóry Sándor:(képviselő) Ezért nem teszem meg. Hagy indokoljam annyival a hozzászólásomat, hogy pont polgármester asszonytól olvastam azt a Nyíregyházi Naplóban, hogy tisztességes kampányt kér és közgyűléshez azért szóltam, mert a közgyűlésben ülnek azok a jelölő szervezetek zömében, akik a jelenlegi kampányban is érintettek és ül itt a teremben is olyan képviselő, aki abban az ominózus ügyben gondolom érintett lehet, illetve nem ő, hanem a jelölő szervezete, amiről most itt szó van. Fogok erről referálni ha lesz rá alkalom és a rendőrségi vizsgálat lezárult. Köszönöm szépen. Csabai Lászlóné:(polgármester) Az én bírósági ügyemen tanulva nem kell többet mondani, mint ami feltétlenül szükséges. Tisztelt képviselők, van konkrét

12 1721 információnk az örökösföldi pályával kapcsolatban, Giba Tamás fogja elmondani, alpolgármesteré a szó. Giba Tamás: (alpolgármester) A mai nap folyamán folytak a földmunkának az utolsó simításai, holnap reggel kezdik a fűnek a vetését, remélhetőleg ez szerda délre elkészül, ez a legfrissebb információ. A Fesztóry Sándor által felvetett kérdésre én nem nagyon akartam reagálni, szeretném elmondani, hogy egyébként nem logikus az a felvetés, amit ő tett. Ugyanis az október 3-ai választáson nem az ajánlószelvényeket fogják összeszámolni, hanem a szavazatokat, és ha valaki a Fidesz nevében szedi az ajánlószelvényt, akkor annak a saját jelölő szervezetére hogy lesz szavazata, azt én nehezen tudom megérteni. Nagyon fontos az, hogy rendőrök vizsgálódjanak ebben a kérdésben, mert ez nyílván a választás tisztaságát segíti, hogy rendőrt hívunk, hogy nem a választási bizottsághoz fordulunk, rendőrt hívunk, megfélemlítünk embereket, ez valószínűleg a választás tisztaságának a megőrzése érdekében történik. Ezt csak azért mondom, mert nyílván ahogy itt már valakitől na ezt a mondatot nem mondom - szóval egy másik választókerületben is hallottunk hasonló szintű észrevételeket a jelöltekkel kapcsolatban. Tehát semmiképpen nem logikus, én nagyon sajnálom, hogy a nyíregyházi rendőrségnek 4 rendőre 1 autóval ilyen kérdéssel foglalkozik. Én tudnék adni nekik más tippet is, hogy mit kellene végezni. Csabai Lászlóné:(polgármester) Az előbb lezártam a hozzászólásokat, most még van 2 hozzászóló, akkor a 2 hozzászólónak megadom a szót és utána lezárom. Mikó Dániel. Mikó Dániel:(képviselő) Polgármester asszony, tisztelt Közgyűlés! Először is szeretnék köszönetet mondani Tirpák György képviselőtársamnak, hogy ezt a dolgot szóba hozta. Sajnálom azt, hogy nem a koalíciós oldalról tette meg ezt őt megelőzően valaki. Én tegnap este 10-ig még azon törtem a fejemet, hogy napirend előtt kérek szót, és elmondom ezt a történetet. De ez korábban kezdődött, hiszen a Kelet-Magyarországban amikor ez a cikk megjelent, hogy meghirdette a programot a szervezet, azonnal bementem Polgármester asszonyhoz, és kifejeztem felháborodásomat és kértem, hogy erre a megfelelő reakció megtörténjen. Sajnos nem történt meg. Aztán ma délben elálltam attól, hogy napirend előtt szót kérjek. Egy dolgot szeretnék azért megjegyezni, hogy Lengyel Károly képviselőtársam arról feledkezik el, hogy ő a koalíciónak a tagja volt ebben a ciklusban és tagja mai is. Sőt, a szűk vezetésnek is tagja. Én napirend előtt azt akartam elmondani, hogy nem kívánok vele a jövőben egy koalícióban dolgozni. Lengyel Károly:(képviselő) Az Éljen Nyíregyháza Független Mozgalom nem megélhetési politikusokból áll. Ezt a mozgalom és annak a vezetője büszkén vállalja. Ha önök megmutatják nekem, hogy hol van leírva, hogy az Éljen Nyíregyháza Mozgalom bármelyik szervezetet és politikust megvádolta a

13 1722 korrupcióval, csalással, lopással, stb-vel, akkor bátran elkezdhet bármiféle eljárást Tirpák úr. Én azt szeretném elmondani, hogy szerintem Gyurikám te is nagyon jól tudod, hogy miről beszélek, hogy mi büszkék vagyunk arra, személyesen az elmúlt 4 évben is büszke vagyok arra, hogy az én munkám mellett úgy tudtam az embereknek az adófizetők pénzével bánni, hogy az a megfelelő helyére, a körzetbe a fejlesztésekre jutott. Azt gondolom, hogy az Éljen Nyíregyháza Mozgalom, szeretném kihangsúlyozni, a jövőben is elvállalja ezt a történetet, hogy nem megélhetési politikusokból és jelöltekből áll, függetlenként dolgozik önért, ez van a szórólapunkon. Minekünk ez egy nagyon fontos programpont. Néhányan itt ezt magukra vették, arról én nem tehetek, már elnézést kérek. Ez nem engem minősít Tirpák úr, senkit nem vádoltam meg, ismét elmondom, és én a magam részéről lezárom ezt az egész ügyet. Az Éljen Nyíregyháza Független Mozgalom büszkén vállalja, hogy olyan politikusok vannak benne és olyan politikusok lesznek benne, akik az adófizetők pénzét soha nem fogják ellopni. Köszönöm szépen. Csabai Lászlóné:(polgármester) Én most felállok és úgy fogok szólni. Tisztelt Képviselők! Ami ebben az országban történik, az több mint ország rombolás. Ez több mint ország rombolás. A pártok olyan mértékig mocskolják be magukat és társaikat, ami az ország megítélésénél borzasztó rossz. És ennek az a következménye, hogy bizonyos területeken már nem lehet dolgozni. Mondok rá konkrét példát. A 2002-es kampányban az egyik párt azzal jött ki, hogy lop-stop, nem mondom a pártnak a nevét, csak emlékeztetni szeretnék rá. Aztán az én párttársam azzal foglalatoskodott, hogy az igazságszolgáltatás helyett hogy lehet nyomozóhatóság lenni. Természetesen semmit nem tudott, mert az akkori ügyészség egyetlen egy feljelentését nem fogadta el. Az elmúlt 4 év nem szólt másról, mint arról, hogy a szocialisták lopnak, csalnak és hazudnak. Ennek az a következménye, olyan közbeszerzési törvény működik ma az országban, ami lehetetlenné teszi a működést, mert ezer szállal korlátozzuk magunkat. Ennyit elöljáróban, és ebbe a sorba sorolom Lengyel Károlynak a számomra is elfogadhatatlan megfogalmazását. És én ezt neki ki is fejtettem és volt egy nagyon kemény és nagyon, szerintem érzelemmel is gazdag beszélgetés. A kollegáim azt mondták, hogy próbáljak megnyugodni ebben a dologban és csak utána gondoljam végig, hogy csináljak vagy nem csináljak valamit. Azt gondolom, hogy a megfogalmazás arra utal, hogy itt minden közbeszerzésnél visszaosztás van. Én azt gondolom, hogy közbeszerzés nagyon kevés városban van úgy mint nálunk, hogy legalább 20 embernek megy át a kezén. Hiszen bizottságok döntenek ezekben a dolgokban és gyakorlatilag mire a polgármesterhez kerül, nincs választási lehetősége, csak szeretném elmondani. Ide hoztam a szennyvízprogramot és mondtam, hogy nem lesz jó, gond van vele, érzem a feszültséget a szennyvízben, hogy más döntést kellett hozni. Mi volt a testületnek a véleménye? Döntött a bizottság, döntött a Városfejlesztési Bizottság, vagy változtassa meg a polgármester, vagy hajtsa végre a döntéseket, a Városfejlesztési Bizottság döntéseit. Ez volt a vélemény, itt, ezen a közgyűlésen csináltuk meg. Igen, azt gondolom, hogy szükség lenne arra, hogy Lengyel Károly

14 1723 ezt a félreérthető kifejezését korrigálja, és én nem akarok feljelentéseket tenni, mert számomra nincsen különbség aközött, hogy Lengyel Károly a szórólapjára mit ír, meg aközött, hogy Kósa Lajos a múltkori televíziós műsorában azt mondta, hogy minden szocialista lop. Nincs különbség, mind a kettőt egy hogy oldalra teszem és elfogadhatatlanak tartom. Elfogadhatatlannak tartom. És azt gondolom, hogy aki ennek a városnak az élére fog kerülni, azt nagy meglepetések fogják érni, mert a nyíregyházi vállalkozók nem fizetnek és majd akkor fognak rádöbbeni, hogy a igények ellenére nem lesz aki majd fizessen, mert nincsenek hozzászokva, hogy én is csak sértegessek valaki csak ezért mondtam el szóval visszavonva ezt az utolsó megjegyzést tehát tartózkodni kellene ettől. Elmondja nekem Nagyvárad polgármestere, hogy egy külföldi vendég elmegy Bukarestbe és akkor mikor beszélnek Bukarestről, akkor azt mondják, hogy minden szinten meg kellene szüntetni a korrupciót. Mert, hogy egymásra mondják, hogy korrupció, és az egész ország mintha korrupció lenne. És az utolsó gondolatom, hogy nem segíti ezt a dolgot az, ami most történik, hogy minden nap bejelentek valamit. És egyébként meg semmiből semmi nem lesz. Kíváncsian várom azokat a fejleményeket, amiket itt minden nap bejelentenek, hogy mi van. Szóval őrizzük meg ezt a várost ettől! Karcsi, téged is arra kérlek, hogy korrigáld ezt a kifejezésedet, lehet, hogy a szándékod nem volt rossz, de a kifejezésed kifejezetten rossz. És igenis magyarázkodásra kényszerit bennünket. Nem gondolom hogy ebben a testületben bárkinek magyarázkodni kellene. Lengyel Károly kért még szót. Lengyel Károly:(képviselő) Köszönöm szépen. Tisztelt közgyűlés, harmadjára is mosolyogva, tisztelettel és szeretettel, megbecsüléssel az elmúlt 4 év koalíciós és ellenzéki munkája iránt továbbra is azt szeretném közölni, hogy az Éljen Nyíregyháza Független Mozgalom a városvezetésbe bekerültekkor a maga részéről biztos, hogy mindig olyan politikát fog folytatni, amely a korrupció ellen harcol. Ha én ezzel bárkit megsértettem, akkor én ezzel a történettel nem tudok mit kezdeni. Senkit nem vádoltunk, senkit nem vádolunk. Mi így akarunk politizálni, arról beszéltünk, nagyon szépen köszönöm még egyszer tisztelettel és szeretettel. Csabai Lászlóné:(polgármester) Akik az első napirendet elfogadják és a felmerült kérdésekre a választ tudomásul veszik, szíveskedjenek igennel szavazni. Szavazáskor jelen volt 31 képviselő. A Közgyűlés 19 szavazattal, 2 ellenszavazattal, 10 tartózkodással meghozta az alábbi határozatot: 173/2010.(VIII.23.) számú h a t á r o z a t a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két közgyűlés között történt eseményekről szóló beszámoló elfogadásáról, valamint az egyes fontosabb jogszabályokról szóló tájékoztató tudomásul vételéről

15 1724 A Közgyűlés a polgármester által - a felelősök jelentései alapján - adott előterjesztés szerint: 1/A. - a 128/2010.(VI.28.) számú határozat, - a 149/2010.(VI.28.) számú határozat végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 1/B. - a Sóstóhegyi háziorvosi praxis fejlesztéséről szóló 156/2010.(VI.28.) számú határozat mellékletét képező pályázati felhívásban a pályázati elbírálásnál előnyt jelent című rész a következők szerint kerül módosításra: A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: legalább 3 év háziorvosi szakmai tapasztalat az orvosi rendelő minimum-felszereltségén felüli, az orvoslást elősegítő gépek, berendezések megléte egyéb szakvizsga megléte 4481 Nyíregyháza-Sóstóhegy, Fácán utcai önkormányzati tulajdonú orvosi rendelőben történő rendelés, a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjáról szóló önkormányzati határozatban meghatározott bérleti díjfizetés ellenében, legalább 6 éven keresztül (ezen időszak alatt a működtetési jog nem elidegeníthető) 2./ a két közgyűlés között történt eseményekről szóló beszámolót elfogadja. 3./ Az egyes fontosabb jogszabályokról szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 2./ napirend: Tájékoztató Nyíregyháza Megyei Jogú Város egészségügyi alapellátásáról Előadó: Dr. Együtt Mihály, Egészségügyi, Szociális és Bölcsődei Igazgatóság igazgató főorvosa Csabai Lászlóné:(polgármester) Nagy László alpolgármester és Dr. Együtt Mihály az intézet vezetője az előadó. Kérdezem, hogy van-e szóbeli kiegészítés? Nincsen. Bizottsági véleményt kérem. Az Egészségügy, Szociális Lakásügyi Bizottság és Idősügyi Bizottság véleményét, Szilassy Géza.

16 1725 Dr. Szilassy Géza:(Szociális, Egészségügyi, Lakásügyi és Idősügyi Bizottság elnöke) A bizottságunk megtárgyalta és elfogadásra ajánlja az előterjesztést. Csabai Lászlóné:(polgármester) Kérdezem, hogy van-e kérdés? Vinnai Győző. Dr. Vinnai Győző:(képviselő) Köszönöm a szót polgármester asszony, tisztelt Közgyűlés, tisztelt előterjesztők. Egy kérdésem van csak. Itt a háziorvosi ellátásról a beszámoló vagy a tájékoztató anyag 44 körzetről ír, és aránytalanságokról, a lakosságszám tekintetében. Ugye van olyan körzet, ahol 1200 fő, van a hol 4100 fő a lakosságszám. Az lenne a kérdésem, hogy a következő testületnek milyen gyorsan kell áttekinteni ezt az egész körzetbeosztást hogy arányosabb legyen, hiszen Sóstóhegynél is láttuk, hogy most egy új praxist kellett kialakítani, illetve vannak olyan utalások az anyagban, amelyek azt mutatják, hogy vannak új utcák Nyíregyházán, sőt a Tiszavasvári út mellett egy új kis kertes rész is kinőtt az elmúlt években a földből. Milyen gyorsan, tehát időhatárra lennék kíváncsi, hogy 1 éven, 2 éven belül vagy vagy hogyan? Csabai Lászlóné:(polgármester) Kérdezem, hogy kíván-e még valaki kérdést feltenni? Akkor választ várok. Dr. Együtt Mihály:(Egészségügyi, Szociális és Bölcsődei Igazgatóság igazgató főorvosa) Valóban, jelenleg 44 felnőtt háziorvosi körzet van, illetve a 45. a Sóstóhegyen kialakítandó körzet. Ez a körzetszám elég a lakosságszámhoz. A különböző területek ezek valóban 1200 és 4100 közé esnek, a legnagyobb terület az 4100 fős, s ez különböző tanyákat ölel fel önmagában. Felhívnám a figyelmet arra, hogy a felnőtt háziorvosok esetében a terhelést, tehát a szakmai terhelést, illetve a finanszírozást sem a hozzárendelt utcák, illetve lakosságszám jelzi, hanem a leadott TAJ kártya szám alapján történik. Tehát ott már sokkal kiegyensúlyozottabb ez az arány, hogyha ezt vesszük figyelembe. Én úgy gondolom, hogy jelenleg ez a 45 kialakított körzet elég a jelenlegi finanszírozási rendszer mellett. Ugyanis ha több finanszírozandó egységet hozunk létre, miután egységes, egy közös alapból történik, tehát a finanszírozási alap nem lesz nagyobb, akkor rontanánk a jelenleg dolgozók arányát, ezt elégnek találom feltétlenül. Második kérdésre a válasz, minden év március 31-éig kell lejelentenünk a december 31-én aktuális állapotot, a finanszírozó a MEP, REP felé. Tehát akkut teendők ezzel nincs. Csabai Lászlóné:(polgármester) Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy ki kíván véleményt nyilvánítani? Felbermann Endre. Felbermann Endre:(képviselő) Gyakorlatilag csak azért kívántam szót kérni, mert az anyagban ugye visszautalások vannak az elmúlt időszakra a háziorvosi ellátás rendszerének újszerű kialakítására és a statisztikai számok igazolják, hogy az 1990-es évek elején meghozott döntések helyes voltak és ez alapján a háziorvoslás gyakorlatilag magántulajdoni rendszerben működik ma Nyíregyházán zömében. Ez azt jelenti, hogy a háziorvosok jelentős része saját tulajdonú ingatlanban végzi az önkormányzat által rábízott kötelező feladat ellátást, megállapodás alapján. Némelyek még ugyan önkormányzati bérleményben bérlőként, némelyek pedig más formában, de zömében mindenki praxisjoggal rendelkezik és a praxisjog az orvos tulajdona, az épület zömében az orvos

17 1726 tulajdona, az eszközök zömében az orvos tulajdonában vannak. Én azt gondolom, hogy érdemes ezt 20 év távlatából visszatekintve végiggondolni és büszkélkedni azzal, hogy Nyíregyháza ezen a területen élenjárt, és egy olyan megbízható háziorvosi ellátási rendszer alakult ki mind a fogászat, mind a háziorvoslás, gyermek háziorvoslás, felnőtt ellátás területén és a védőnői ellátás területén, amire ez a testület, illetve az elmúlt testületek is büszkék lehetnek. Hisz ez országos értékű hálózat, amely stabilitást ad a betegellátásban és jobb színvonalú, komfortosabb ellátást biztosít mindenki számára. Én ezt szerettem volna hangsúlyozni, mert ebből az előterjesztésből ez kiolvasható. Természetesen úgy olvasható ki, hogy az ember az előzményeit is ismeri és azt hiszem, hogy ezt a rendszert a jövőben továbbfejlesztik a háziorvosok akár saját eszközükkel is, gondolok itt a szolgáltatás színvonalának további növelésére, a műszerezettség fokozására, akkor Nyíregyházán hosszú távon biztosítva van a tisztességes, komplex és magas színvonalú háziorvosi ellátás. Köszönöm szépen. Csabai Lászlóné:(polgármester) Köszönöm szépen. Lengyel Károly és Földesi István jelentkezett. Lengyel Károly:(képviselő) Köszönöm szépen, tisztelt polgármester asszony, tisztelt Közgyűlés, tisztelt előterjesztők. Megjegyzésem lenne a 14-es választókerület a jelenlegi 14-es, ami a Butyka, Rozsrét, Manda, Felsősima körzeteket foglalja magába, természetesen a hozzákapcsolódó kisebb településrészeket. Három praxisnak a működési területe, ebből a rozsréti az azt gondolom, hogy kielégítően működik, ámde van egy-két olyan praxis és olyan helyzet, ami a részemről jelzéseket igényel. Az ott élő háziorvos, vagy az ott dolgozó, praktizáló háziorvos nagyon sok esetben bizonyos okokra hivatkozva behívja inkább a benti rendelőibe a betegeket és nem megy ki rendelni, most nagyon sokféle szempont lehet, de az én véleményem az, hogy ez inkább elsősorban az orvos kényelmi szempontja, márpedig neki ki kellene menni és ott kellene biztosítani a rendelési időpontban a betegeknek a vizsgálatát. Van olyan, ahol elmondása szerint nem tud gyógyszert írni a doktor úr, Mandabokorban például ezért nem működik kielégítően a történet, mert ott ő nem tud gyógyszert írni, de én azt gondolom, hogy ma a vezeték nélküli internet és a különböző ilyen megoldások, laptopok és hordozható nyomtatók időszakában ez nem kérdés. Tehát mindenképpen szeretnénk azt, hogy ha az érintett településrészeken folyamatosan és elérhető módon működnének a háziorvosi szolgálatok. Köszönöm szépen. Csabai Lászlóné:(polgármester) Köszönöm szépen. Földesi Istváné a szó. Földesi István:(képviselő) Nyíregyháza egészségügyi alapellátásának a feladata tudjuk, az önkormányzat feladatkörébe tartozik. Egyik legfontosabb feladatkörébe és a beszámoló jól tükrözi a valós helyzetet, a gondokról sem tereli el a figyelmet, de az eredményeinkről is szól. Engedtessék meg nekem, hogy én inkább most az eredményekről szóljak. A Nyíregyháza egészségügyi alapellátása országos viszonylatban is elismerést remél, tavaly is többször hallottunk országos hírekben erről, különös tekintettel, amit Felbermann képviselőtársam is mondott, a praxisok magánosítása, az orvosi rendelők felépítése, karbantartása, felszerelése terén és a maga a személyi ellátás terén is Nyíregyháza jó példát mutat és a lakosságot szolgálja. Itt szeretném a frakcióm nevében elmondani, hogy mind az

18 1727 egészségügy szervezésében résztvevő vezetőket, mind a szakdolgozókat, orvosokat és szakápolókat elismerésben részesítjük és köszönjük az odaadó munkájukat. Ez nagy felelősség az ő részükről is, igyekeznek a legjobb szaktudásuknak megfelelően ellátni ezt. Van feszültség is, kiolvasható a feszültség az előterjesztésből. Az első, amiről nem szólt főorvos úr, hogy az egészségügyben dolgozóknak bizony a bérezése, illetve a szakmai díjazás nincs megoldva, de ez elsősorban nem az önkormányzattól függő dolog, de érdemes megemlíteni, ezzel tartozunk az egészségügyben dolgozóknak. Ez a kormányzatra vár. A másik feszültségről, ami oldódni látszik, had szóljak, személyes jellegű, sóstóhegyi képviselőként 16 éve terjesztettem be a Közgyűlés elé először azt a lakossági igényt, amiben felnőtt háziorvosi ellátást kért a vasúttól keletre fekvő lakosság. Gyermekorvost, patikát és így tovább. Ebből megvalósult a fogorvosi ellátás, jól felszerelt rendelőben megvalósult a védőnői és a gyermekorvosi ellátás, és a gyógyszertár is megépült igen sok keserves jaj után. Ami nincs, de reméljük, hogy a mai közgyűlésen az a gond is megoldódik, hogy lesz harmadik felnőtt orvosa Sóstóhegynek, hisz ez volt az idősebb, különösen az idős embereknek és az ott lakóknak régi vágya. Köszönöm. Csabai Lászlóné:(polgármester) Köszönöm szépen. Csak azért szólok hozzá, mert szeretném a nyilvánosság előtt is elmondani. Én azt gondolom, hogy tiszteletben tartva, hogy az ember úgy gondolja, hogy az élete egy idősebbik szakaszában is munkaképes, én nagyon szeretném, ha 70 év után már a praxist visszaadnák az orvosok, mert borzasztó nagy felelősség alapellátásban orvosként dolgozni. Hiszen egy orvosnak a munkája életeket menthet, vagy vagy életeket kockáztathat és a emberi természetnek a sajátossága, hogy egy életkor után már nem tud olyan gyorsan reagálni a körülményekre. Ezt elmondtam már négyszemközt is főorvos úrnak. Most azért mondom el a nyilvánosság előtt, mert én ezt a véleményemet a nyilvánosság előtt is vállalom, hogy fontos lenne, hogy békességben és szépen szülessenek meg azok a döntések, hogy ugye 65 év lesz majd a nyugdíjkorhatár, tehát 70 év után már vegyék tudomásul azok az orvosok, hogy nem kell és nem szabad ezt a nagyon nagy megterhelő munkát vállalniuk. Az lenne jó, ha ez nem úgy történne, mint néhány orvosunknál, hogy a végén már nem volt kártyája és a praxist tette tönkre az orvos és nem tudtunk semmit tenni. Ha ennek lehetnek törvényi megoldásai, akkor Győzőt arra kérem, hogy figyeljenek rá, mert nem jó, ami most van. Ez egy szerzett vagyoni jog, nem gondoltuk akkor, amikor ez a praxis volt, hogy ennek ez lesz a következménye. Azt gondoltuk, hogy érdemes lesz majd eladni a praxist, és úgy látszik, hogy vannak ilyen következményei és ez nem jó tendencia. Úgy gondoljuk, hogy ezen változtatni kellene. Főorvos urat kérdezem, hogy kíván-e valamire reagálni? Dr. Együtt Mihály:(Egészségügyi, Szociális és Bölcsődei Igazgatóság igazgató főorvosa) Először polgármester asszony szavaira válaszolnék. Tehát lehetőségünk városon belül nincsen bárkit korban korlátozni, hogy meddig látja el a feladatát. Egyébként nem csak korhoz, hanem egészségi állapothoz is kellene ezt kötni, tehát nem feltétlenül a kor, ami meghatározza. Ameddig valaki egészségügyi alkalmasságot kap, illetve részt vesz a szükségesen előírt továbbképzéseken, tehát a kreditpontjait előteremti, addig működési engedélyt kap az ÁNTSZ-től. Későbbiekben helyi szinten annyit lehetne ebben lépni, Vinnai képviselő úrnak válaszolom, hogy módosítani lehet a város és a praxis tulajdonosa közötti megállapodást, közgyűlési határozat lesz szükséges a

19 1728 későbbiekben. Lengyel Károly képviselő úr kérdéseire szeretnék reagálni, vagy észrevételeire. Hozzám az elmúlt négy év alatt semmilyen panasz sem írásban, sem telefonon, semmilyen módon nem érkezett arról a területről. Ennek ellenére nem vonom kétségbe szavait. Személyesen fogok utánajárni, beszélni az illető kollégával, személyesen fogok utána járni a problémának, de hozzám semmilyen megjegyzés nem érkezett. És végül én úgy érzem, hogy az alapellátásban résztvevő valamennyi kollégám, egészségügyi dolgozók, technikai személyzet nevében köszönetet kell, hogy mondjak a közgyűlés észrevételeiért és tulajdonképpen elégedettségéért. Csabai Lászlóné:(polgármester) Köszönöm szépen. Kérem, aki a tájékoztatót tudomásul veszi, szíveskedjen igennel szavazni. Szavazáskor jelen volt 33 képviselő. A Közgyűlés 33 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 174/2010. (VIII.23.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város egészségügyi alapellátásáról szóló tájékoztató tudomásul vételéről A Közgyűlés Nyíregyháza Megyei Jogú Város egészségügyi alapellátásáról szóló tájékoztatót megtárgyalta, és az abban foglaltakat tudomásul vette. Csabai Lászlóné:(polgármester) Köszönjük az előterjesztést. 3./ napirend: Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Drogstratégiájának évi felülvizsgálatához Előadó: Nagy László alpolgármester Meghívott: Szilvásiné Bojda Márta Kábítószerügyi Egyeztető Fórum szakmai elnöke Csabai Lászlóné:(polgármester) Nagy László alpolgármester az előterjesztő. Van-e szóbeli kiegészítés? Nagy Lászlóné:(alpolgármester) Nincsen. Szilvásiné Bojda Márta is itt van. Csabai Lászlóné:(polgármester) Köszöntöm Szilvásiné Bojda Mártát, az Egyeztető Fórum szakmai elnökét. Van-e szóbeli kiegészítés Márta? Nincsen. Köszönöm szépen. Bizottság véleményét kérem Szilassy Gézától.

20 1729 Dr. Szilassy Géza:(Szociális, Egészségügyi, Lakásügyi és Idősügyi Bizottság elnöke) A bizottságunk megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra ajánlja. Köszönöm. Csabai Lászlóné:(polgármester) Gyermek, Ifjúsági és Sportbizottság véleményét kérdezem. Fesztóry Sándor:(Gyermek, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke) A bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztést. Csabai Lászlóné:(polgármester) Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy van-e kérdés? Kíván-e valaki véleményét nyilvánítani? Vinnai győző. Dr. Vinnai Győző:(képviselő) Köszönöm szépen. Tisztelt polgármester asszony tisztelt képviselő-testület. A drogstratégiát, ahogy az előterjesztés is tartalmazza, mindannyian tudjuk, 2002-ben fogadta el még egy korábbi testület és 2006-ban, ha jó emlékszem volt egy általános felülvizsgálata, amire az anyag is utal. Nem tettem föl kérdésként, de azt gondolom, hogy talán abban egyetérthetünk, hogy megérett az idő arra, hogy kell készíteni egy újat az éves beszámolók mellett, mert változott a család és a társadalom is és nem mindig pozitív irányban. Tehát kellene egy olyan stratégia, amely a szülők, a gyerekek, a civil szervezetek és az önkormányzat meg talán a rendőrség munkáját is összehangolja, hiszen itt az anyagban is hallhatunk arról, vagy olvashatunk arról, hogy a rendőrségen is vannak megelőző programok, a dadaprogram viszonylag jól működött. Azért kértem szót, mert társadalmi jelenségként véleményem szerint a gyökerét ott lehetne ennek az egész stratégiának megfogni, szerényen csak egy mondatot vagy egy javaslatot teszek le az asztalra, hogy ugye valahogy a gyerekkor egy kicsit lerövidült, az akceleráció fölgyorsult és hogyha végigmegyünk a városban pénteken vagy szombaton, nagyon sok fiatal elmegy szórakozni. A szülők nem tudják, hogy kivel, mikor érkezik haza, tehát valahol korábban kellene kezdeni, hogy kivel szórakozik és pontosan mikor érkezik haza, mert később mennek el most a fiatalok. Nekem is van egy kamasz fiam és később kezdődnek ezek a rendezvények, mint amikor én voltam fiatal. Tehát nem 8 órakor, hanem este 11- kor kezdődnek, tehát itt kellene megfogni, éves korban, vagy a szülőkkel elbeszélgetve, hogy a gyerekek életmódjában hogyan lehetne egy normális, tartalmas kikapcsolódást, tartalmas szórakozást biztosítani, mert szórakozásra szükség van. Egyébként a beszámolóból kiderül az is, hogy milyenek a kezelések, hogy a drogambulancia mellett addiktológiai ellátás is van. Én azt gondolom, hogy ezzel a problémával a gyökerénél kell foglalkozni, egy új stratégiát kell készíteni és talán a megelőzést még hangsúlyosabbá tenni, nekem ez vesszőparipám, hogy soha ne próbálják ki a könnyű drogokat se a fiatalok. Lehetőleg olyan magatartást kell a szülőknek vagy olyan nevelési módszert kell kidolgozni az intézményeknek, az önkormányzati intézményeknek, hogy ne próbálják ki ezeket az úgynevezett könnyű drogokat sem, ez probléma, de azt hiszem, hogy összefogással kellene egy újat készíteni. Csabai Lászlóné:(polgármester) Tisztelt képviselők, nem látok más jelentkezőt. Nagy László kért szólni, reagál az elmondottakra vagy, mint előterjesztő szeretné lezárni az ügyet?

21 1730 Nagy László:(alpolgármester) Tisztelt polgármester asszony, tisztelt Közgyűlés. Azért gondoltam, hogy pár gondolatot elmondjak, mert Vinnai Győző arról beszélt, amit én is fontosnak tartok, hogy hogyan lehetne, ez a szó mostanában divatos volt az elmúlt héten főleg összefogással előrébb lépni ezen a területen. A nemzeti stratégia, a drogstratégia pontosan azokra az elemekre épül, amelyekről az imént szólt képviselő úr. Közösségről, megelőzésről, szociális munkáról, gyógyításról, rehabilitációról és a kínálat csökkentésről. Azt gondolom egyébként, hogy pontosan az a jelenség, amelyik az utóbbi években vagy az utóbbi, azt gondolom, hogy inkább két évtizedben folyamatosan erősödik és átalakulni látszik a mi fiatalkorunkhoz képest, az a szülői felelősséget helyezi előtérbe. Az, hogy manapság, persze már azok a programok, amelyek a fiataloknak szólnak, azok 11 órakor vagy esetleg még később kezdődnek, az azt is felveti, hogy a szülők azok milyen felelősséggel engedik el és várják haza a gyerekeiket, de erről azt hiszem, hogy már korábban a rendőrségi beszámoló kapcsán is többször tettünk említést. Én sokkal inkább azt gondolom, hogy azt az együttműködést és annak a együttműködésnek a kereteit kellene megteremteni, ami akár a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumnak a munkáját jelenti, hiszen önmagában egyetlen szervezet sem lesz képes, sem a rendőrség, sem más szervezet arra, hogy ezen a problémán felülemelkedjen. Azt az együttműködést kell erősíteni, amik ezeket a problémákat célozzák meg és ennek a megelőző munkának lehetnek a részesei. Természetesen ez a stratégia, amely elkészült és ennek a felülvizsgálatát most reményeink szerint el fogja fogadni a Közgyűlés, lehetőséget ad arra, hogy ennek az együttműködésnek a kereteit szélesítse a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum, hiszen ha csak annak a 45 társult szervezetnek a munkáját komolyan vennénk, vagy komolyan fogjuk venni a következő időszakban, akkor azt gondolom, hogy reményteljes lehet az a jövő, amelyet mondjuk ezen a területen meg lehet fogalmazni. A prevencióra lehet fektetni a hangsúlyt, mert azt gondolom minden más az már csak utána követés. Ha már a baj megtörtént, vagy ha már a fiatalok bármilyen módon hozzányúltak valamilyen szerhez, akár kábítószerhez, akár más káros szenvedélyt kipróbáltak már, akkor az késő, vagy legalábbis már utána csak azon lehet gondolkodni és azon lehet morfondírozni, hogy hogyan lehet megóvni őket ezektől, de a prevencióra szeretném a hangsúlyt fektetni, illetve arra az együttműködésre, ami a jelenlegi keretek között lehetőséget ad arra, hogy ezek a formák valóban működjenek. Csabai Lászlóné:(polgármester) Köszönöm szépen. Tisztelt képviselők, aki elfogadja ezt a beszámolót, szíveskedjen igennel szavazni. Szavazáskor jelen volt 33 képviselő. A Közgyűlés 33 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 175/2010.(VIII.23.) számú h a t á r o z a t Nyíregyháza Megyei Jogú Város Drogstratégiájának évi felülvizsgálatáról A Közgyűlés

22 az előterjesztést megtárgyalta és jóváhagyja. 2. a határozat mellékletében szereplő Nyíregyháza Megyei Jogú Város Drogstratégiáját és a hozzá kapcsolódó cselekvési tervet elfogadja. Felelős: Szilvásiné Bojda Márta a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum elnöke Melléklet a 175/2010.(VIII.23.) számú határozathoz: A DROGPROBLÉMA VISSZASZORÍTÁSA ÉRDEKÉBEN TETT STRATÉGIAI LÉPÉSEK NYÍREGYHÁZÁN STRATÉGIAELEMZÉS A ÉVRŐL Előzmény: Nyíregyháza város stratégiája a drogprobléma visszaszorítása érdekében, széleskörű társadalmi vitán keresztül jött létre. Elkészítése, menedzselése, monitorozás, értékelése a Nyíregyházi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum feladata, melynek jelenleg már 45 szervezet a tagja. A stratégia szemléleti kereteit a Nemzeti stratégia a kábítószer-fogyasztás visszaszorítása érdekében című dokumentum határozta meg, mely a stratégia 4 pillérjére támaszkodik:

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. január 18-án tartott nyílt ülésének jegyzőkönyve. Napirend:

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. január 18-án tartott nyílt ülésének jegyzőkönyve. Napirend: 18 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. január 18-án tartott nyílt ülésének jegyzőkönyve a./ tárgysorozata: b./ határozatai:4-12/2010. c./ rendeletei: 1-2/2010. Napirend: 4./ Előterjesztés a

Részletesebben

Ügyiratszám: JKAB/74-4/2015. Ügyintéző: Faragóné/Bné M E G H Í V Ó. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését

Ügyiratszám: JKAB/74-4/2015. Ügyintéző: Faragóné/Bné M E G H Í V Ó. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: JKAB/74-4/2015. Ügyintéző:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Képviselő-testület Szigliget J e g y z ő k ö n y v Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Jelen vannak:

Részletesebben

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

Ügyiratszám: /2013.XIII. Ügyintéző: Faragóné/Bné M E G H Í V Ó. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését

Ügyiratszám: /2013.XIII. Ügyintéző: Faragóné/Bné M E G H Í V Ó. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 1.986-2/2013.XIII. Ügyintéző:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Szám:600/4/2015. 4. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 16:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének június 30-án megtartott nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének június 30-án megtartott nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 30-án megtartott nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 99 101 / 2011. (VI. 15.) számú határozatok d. rendeletek:

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-500 Fax: (42) 524-501 Ügyiratszám: 355-3/2012.XIII. Ügyintéző: Faragóné/Sné MEGHívó Nyíregyháza Megyei

Részletesebben

Előadó: Seszták Oszkár a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés elnöke

Előadó: Seszták Oszkár a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés elnöke Nyíregyháza Közgyűlése március 27-én (pénteken) 10 órai kezdettel tartja soron következő ülését a városháza Krúdy Termében. A testület napirendjén egyebek mellett szerepel a megyei fenntartású kórházak

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. szeptember 27-én 9.30 órakor a Humán és Népjóléti Bizottság rendkívüli ülésén. Dorner László

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. szeptember 27-én 9.30 órakor a Humán és Népjóléti Bizottság rendkívüli ülésén. Dorner László A J K A V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A HUMÁN ÉS NÉPJÓLÉTI BIZOTTSÁG 8401 AJKA, Városháza Szabadság tér 12. (88) 521-111 fax:(88) 212-794 Ügyszám: 1/50-13/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013.

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága

Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 2012. szeptember 26-i soron kívüli ülésének jegyzőkönyve 67/2012. (IX.26.) sz. Városfejlesztési, Környezetvédelmi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. október 8-ai I. rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. október 8-ai I. rendkívüli üléséről. 40.145-21/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. október 8-ai I. rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Képviselők, jegyző, aljegyző és köztisztviselők a mellékelt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről 14 / 2007. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne:

Részletesebben

Ügyiratszám: JKAB/60-11/2016. Ügyintéző: Faragóné/Bné M E G H Í V Ó. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését

Ügyiratszám: JKAB/60-11/2016. Ügyintéző: Faragóné/Bné M E G H Í V Ó. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: JKAB/60-11/2016. Ügyintéző:

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. augusztus 28-án a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. településfejlesztési és pályázati osztályvezető jegyzőkönyvvezető

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. településfejlesztési és pályázati osztályvezető jegyzőkönyvvezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2013. július 10-én a Városháza emeleti ovális termében 8 30 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes (később érkezett) számviteli, vagyonnyilvántartási- és kezelési osztályvezető.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes (később érkezett) számviteli, vagyonnyilvántartási- és kezelési osztályvezető. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2014. szeptember 8-án a Városháza emeleti kistermében 9 00 órai kezdettel megtartott nyílt

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület január 29-én tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület január 29-én tartandó ülésére Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. január 29-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Képviselő-testület 2015. évi munkatervére Előterjesztő: Tóth József polgármester Előkészítő: dr. Váliné Antal Mária

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: IV.56-7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2015. május 7-én (csütörtökön) 15 órakor a Vármegyeháza dísztermében (Szekszárd, Béla király tér

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1/2013/JT. 2/2013. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

Részletesebben

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015.október 21-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015.október 21-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015.október 21-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 228/2015.(X.21.) határozat az önkormányzati tulajdonú tornateremben természeti eredetű

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 120-27/2011. Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. április 5-én 18,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Önkormányzati

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 61/2014. (VI. 19.) Kt. határozat

Jegyzőkönyv. 61/2014. (VI. 19.) Kt. határozat Jegyzőkönyv Készült: Gamás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 19-én, 13:30 órai kezdettel, a gamási Önkormányzat tanácstermében megtartott soron következő Képviselő-testületi üléséről.

Részletesebben

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e A L S Ó N E M E S A P Á T I Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 149-7/2013/ANA. Tartalom: HATÁROZATOK KÓD 60/2013.(VI.28.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Helyszín: Kaba Város Önkormányzat (4183 Kaba, Szabadság tér 1.) emeleti tanácskozó terem

JEGYZŐKÖNYV. Helyszín: Kaba Város Önkormányzat (4183 Kaba, Szabadság tér 1.) emeleti tanácskozó terem 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. január 16-án 14,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Helyszín: Kaba Város Önkormányzat (4183 Kaba, Szabadság tér 1.) emeleti tanácskozó

Részletesebben

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Monor Város Alpolgármestere 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 78-80. Telefon: 06/29/612-310 Szám: 27-83-15/2014 MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. SZEPTEMBER 25-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. nem képviselő, a bizottság tagja

JEGYZŐKÖNYV. nem képviselő, a bizottság tagja JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő- testületének Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2010. december 14-én tartott üléséről. Jelen vannak: Zrinszki István B.Tóth Attila

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT OKTATÁSI, KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁG J E G Y Z Ő K Ö N Y V

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT OKTATÁSI, KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 3/2015 OKSB BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT OKTATÁSI, KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁG J E G Y Z Ő K Ö N Y V az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 2015. március 24-én, (kedden) 15:00 órakor megtartott

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: KTB/118-1/2012. KTB/59/2012. sz. ülés (KTB/169/ sz. ülés)

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: KTB/118-1/2012. KTB/59/2012. sz. ülés (KTB/169/ sz. ülés) Ikt. sz.: KTB/118-1/2012. KTB/59/2012. sz. ülés (KTB/169/2010-2014. sz. ülés) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Számvevőszéki és költségvetési bizottságának 2012. november 26-án, hétfőn, 20 óra 22 perckor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2010. november 11-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme Jelen vannak: Kovács Mihály polgármester,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének augusztus 31-én 14 órától megtartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének augusztus 31-én 14 órától megtartott rendkívüli üléséről. Jegyzőkönyv Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 31-én 14 órától megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Dr. Lakos Roland polgármester, Bögös István, Gáspár János,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. július 15-én 8,30 órakor Apc község Önkormányzatának a polgármesteri hivatal tanácstermében megtartott - rendkívüli képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: jelenléti

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Szilassy Géza: Tisztelettel köszöntöm Bodnár Adriennt a Jegyzői munkatársát. Kívánja-e szóban kiegészíteni az előterjesztést?

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Szilassy Géza: Tisztelettel köszöntöm Bodnár Adriennt a Jegyzői munkatársát. Kívánja-e szóban kiegészíteni az előterjesztést? JEGYZŐKÖNYV Mely készült Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése, Szociális, Egészségügyi, Ifjúsági Bizottságának 2012. június 26-ai nyílt üléséről. Jelen vannak a jegyzőkőnyvhőz mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 28/2012. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. szeptember 12. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v Készült az Egészségügyi, Szociális Bizottság május 18-án tartott ülésén. Jelen vannak: Dr. Felszeghy Szabolcs bizottsági e

J e g y z ő k ö n y v Készült az Egészségügyi, Szociális Bizottság május 18-án tartott ülésén. Jelen vannak: Dr. Felszeghy Szabolcs bizottsági e JEGYZŐKÖNYV Az Egészségügyi, Szociális Bizottság 2011. május 18-án tartott üléséről 1) 15/2011. (V. 18.) Előterjesztés a Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2011. évi üzleti tervének

Részletesebben

Az ülés helye: VMJV Polgármesteri Hivatalának (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti Komjáthy-terme.

Az ülés helye: VMJV Polgármesteri Hivatalának (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti Komjáthy-terme. J E GY Z Ő K Ö NY V 2016. november 21-én 15,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről Szám: KOZP/1264-19/2016. Az ülés helye: VMJV Polgármesteri Hivatalának (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Önkormányzat hivatali helyisége Halimba

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Önkormányzat hivatali helyisége Halimba Ügyszám: 11/1-3/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. április 11-én 16.00 órakor megtartott üléséről Ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült 2011. augusztus 16. napján 18 00 órakor, Sződ Község Faluházában megtartott Sződ Község Képviselő-testületének, Keszeg Község Képviselő-testületének és Csörög Község

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat Képviselő- testületének december 13- án tartandó soron kívüli üléséről.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat Képviselő- testületének december 13- án tartandó soron kívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat Képviselő- testületének 2012. december 13- án tartandó soron kívüli üléséről. Jelen vannak: Bejelentéssel vannak: Meghívottak: távol Dr. Sütő

Részletesebben

Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.:

Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101 Ónod Képviselő-testülete 2008. november 5-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésén Meghozott határozatok: 93/2008. (XI. 5.) határozat:

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Ikt.sz.: ABB/1-1/2013. ABB-1/2013. (ABB-7/ )

J e g y zőkönyv. Ikt.sz.: ABB/1-1/2013. ABB-1/2013. (ABB-7/ ) Ikt.sz.: ABB/1-1/2013. ABB-1/2013. (ABB-7/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Alkotmánybíróság elnökét és tagjait jelölő eseti bizottságának 2013. március 19-én, kedden, 11 óra 3 perckor az Országház

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2011. december 15-én tartott nyílt üléséről. Jelen voltak: Gémes

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2010. december 21-én megtartott soron kívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2010. december 21-én megtartott soron kívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2010. december 21-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Emeleti tanácskozó terme. Jelen vannak:

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése.

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése. NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2013.február 13.-án megtartott Képviselő-testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Helyi Építési Szabályzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 211-7/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 2-án, 14 00 órakor tartott rendkívüli

Részletesebben

KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs község Önkormányzata Képviselőtestületének

KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs község Önkormányzata Képviselőtestületének KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV Mely készült Kisbajcs község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. június. 30.-án (csütörtök) 19.00 órai kezdettel tartott ülésén. HATÁROZATOK:

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a 1 Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 30-án megtartott rendes ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 39/2011.(V. 30.) d, rendeletei: Iktatószáma: 1-30/2011.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Berhida Roma Nemzetiségi Önkormányzat ülésén a Berhidai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében 2013. június 25-én 15,00 órai kezdettel. Jelen vannak: Babai János

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 16-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 16-i nyilvános ülésére 10. NAPIREND Ügyiratszám: 1/563-12/2016. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2016. december 16-i nyilvános ülésére Tárgy: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testülete 2017.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 18-án tartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 18-án tartott rendkívüli üléséről. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Szakáld-Hejőkeresztúr községek Képviselő-testületei. Jegyzőkönyv

Szakáld-Hejőkeresztúr községek Képviselő-testületei. Jegyzőkönyv Szakáld-Hejőkeresztúr községek Képviselő-testületei Jegyzőkönyv Készült: Szakáld községben 2014. július 09. napján Szakáld Község Önkormányzata testületének, valamint Hejőkeresztúr Község Önkormányzata

Részletesebben

JEGYZŐKÖNV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 112/2014.(VI.17.) számú határozata a Képviselő-testület 2014. június 17-i ülés hitelesítőiről

JEGYZŐKÖNV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 112/2014.(VI.17.) számú határozata a Képviselő-testület 2014. június 17-i ülés hitelesítőiről JEGYZŐKÖNV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. június 17-i rendkívüli üléséről Az ülés helye: Váli Közös Önkormányzati Hivatal emeleti díszterme Jelen vannak:bechtold Tamás polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: EPL/36/3/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 17,30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v (hangszalagos rögzítéssel) Készült: Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének és Nagylók Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 10-én a Sárbogárdi Polgármesteri

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-500 Fax: (42) 524-501 Ügyiratszám: 285-16/2011.XIII. Ügyintéző: Faragóné/Bné MEGHívó Nyíregyháza

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 145/4/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 20-án délután

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülésen megjelentek: - képviselők: Preklerné Marton Ilona dr. Kolosi Ferenc László István Mikó Imre

JEGYZŐKÖNYV. Az ülésen megjelentek: - képviselők: Preklerné Marton Ilona dr. Kolosi Ferenc László István Mikó Imre JEGYZŐKÖNYV amely készült Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Közbeszerzési Bizottsága 2014. év február hó 3. napján 15 óra 11 perckor a Polgármesteri

Részletesebben

Ügyiratszám: JKAB/74-11/2015. Ügyintéző: Faragóné/Bné M E G H Í V Ó. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését

Ügyiratszám: JKAB/74-11/2015. Ügyintéző: Faragóné/Bné M E G H Í V Ó. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: JKAB/74-11/2015. Ügyintéző:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 1 J e g y z ő k ö n y v Készült: Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014.08.05.-én, du. 14.00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyílt testületi üléséről. Az ülés helye: Városi Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az Egészségügyi és Szociális Bizottság november 19-ei munkaterv szerinti nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Az Egészségügyi és Szociális Bizottság november 19-ei munkaterv szerinti nyílt üléséről Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő testületének Egészségügyi és Szociális Bizottsága 14/2015. ESZB JEGYZŐKÖNYV Készült: Az ülés helye: Jelen voltak: Távol voltak: Meghívottak: Az Egészségügyi és Szociális

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 3-án megtartott soron következő üléséről. Az ülés helye: Mártírok u.

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 12. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös

Részletesebben

Jegyző könyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén

Jegyző könyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén 113-2/2008. Jegyző könyv Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén Határozat száma: Tárgya: 8/2008.(I.30.) Családsegítési és gyermekjóléti feladatok ellátására

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 10.416-3/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17-3/12/2011.

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17-3/12/2011. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17-3/12/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente

Részletesebben

CSEPREG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA június 16-án megtartott rendkívüli ülésének JEGYZŐKÖNYVE

CSEPREG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA június 16-án megtartott rendkívüli ülésének JEGYZŐKÖNYVE CSEPREG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 2015. június 16-án megtartott rendkívüli ülésének JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 99/2015. (06.16.) számú határozat Jegyzőkönyv hitelesítő elfogadása

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről.

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. tárgysorozata: határozata: 34-36 rendelete: TÁRGYSOROZAT 1. Döntéshozatal közbeszerzésekkel

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. július 24-én (szerda) 18 órakor megtartott rendkívüli ülésén, a Varsányi Közös Önkormányzati Hivatalban. Jelen vannak: Pintérné Kanyó Judit polgármester Bárány Erzsébet

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság június 16-án tartott rendkívüli ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság június 16-án tartott rendkívüli ülésén. Jegyzőkönyv Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2015. június 16-án tartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság részéről:

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 5-én tartott nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 5-én tartott nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. február 5-én tartott nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 17/2013. (II. 05.) 18/2013. (II. 05.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. augusztus 12-én 15,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. augusztus 12-én 15,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. augusztus 12-én 15,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Zajk Zajk, Iskola utca 1. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2015. (I.27.) számú határozata a 2015. január 27-i együttes ülés jegyzőkönyv hitelesítőiről

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2015. (I.27.) számú határozata a 2015. január 27-i együttes ülés jegyzőkönyv hitelesítőiről JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Kajászó Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 27-i együttes üléséről

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Bordás Géza elnök köszönti a meghívott vendégeket, a megyei önkormányzat munkatársait és a képviselőket.

Jegyzőkönyv. Bordás Géza elnök köszönti a meghívott vendégeket, a megyei önkormányzat munkatársait és a képviselőket. Jegyzőkönyv Készült a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Cigány Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat 2008. július 3-i ülésén, melyre a Megyeháza Rákóczi termében került sor. Jelen vannak: A testület tagjai

Részletesebben

(/I,. (2 ELŐTERJESZTÉS. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE

(/I,. (2 ELŐTERJESZTÉS. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Ügyiratszám: 20037-8/2012/05. Ügyintéző: dr. Krizsai Anita NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-500 Fax: (42) 524-501 E-maii: polgbrmester@nyiregvhbzb.hu

Részletesebben

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Szám: Svh/62-6/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ki az, aki egyetért a meghívóban szereplő napirendi pontokkal?

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ki az, aki egyetért a meghívóban szereplő napirendi pontokkal? J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozótermében (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) Balmazújváros Város Önkormányzat Ügyrendi és Jogi Bizottságának 2015.

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3/2013./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1/5 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 9-1/26/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2009. december 14-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyve. Napirend:

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2009. december 14-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyve. Napirend: 2634 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2009. december 14-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyve a./ tárgysorozata: b./ határozatai:273-294/2009. c./ rendeletei: 43-52/2009. Napirend: 1./ Beszámoló

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. február 5-én 9,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. február 5-én 9,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről 3 / 2010. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 5-én 9,15 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne:

Részletesebben

1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat

1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 30-i rendkívüli

Részletesebben

ÜGYRENDI-JOGI-SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA

ÜGYRENDI-JOGI-SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA III. Iktatószám: 280-2/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete ÜGYRENDI-JOGI-SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA 2016. január 28-i n y í l t s o r o n k í v ü l i k i b ő v

Részletesebben

HEVES MEGYE FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

HEVES MEGYE FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT HEVES MEGYE FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Füzesabony Város Önkormányzat rendkívüli, nyilvános képviselő-testületi üléséről. Ideje: 2015. július 20-án 16:05 óra. N A P I R

Részletesebben

Ikt.sz.: 33-80/2014. NÓGRÁD MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV

Ikt.sz.: 33-80/2014. NÓGRÁD MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV Ikt.sz.: 33-80/2014. NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV Készült: a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. november 20-án, Salgótarjánban, a Megyeháza Hadady-Hargitay termében megtartott ülésén.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 145/13/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Baks Községi Önkormányzat Képviselő testületének január 29. napján megtartott soros, nyilvános testületi üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Baks Községi Önkormányzat Képviselő testületének január 29. napján megtartott soros, nyilvános testületi üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Baks Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2014. január 29. napján megtartott soros, nyilvános testületi üléséről. Jelen voltak: Búza Zsolt polgármester Lépné Soós Anita Kecskeméti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8481. Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Szám: 317-1/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

14. Jegyzőkönyv HATÁROZATOK:

14. Jegyzőkönyv HATÁROZATOK: Oldal 1 / 7 Csomád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2161 Csomád, Kossuth Lajos út 69. Szám: 14/2013. 14. Jegyzőkönyv Készült: A Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Csomádi Kirendeltség (2161 Csomád,

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK VÁROSFEJLESZTÉSI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS MŰSZAKI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK VÁROSFEJLESZTÉSI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS MŰSZAKI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK VÁROSFEJLESZTÉSI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS MŰSZAKI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki

Részletesebben

Ügyiratszám: JKAB/60-7/2016. Ügyintéző: Faragóné/Bné M E G H Í V Ó. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését

Ügyiratszám: JKAB/60-7/2016. Ügyintéző: Faragóné/Bné M E G H Í V Ó. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: JKAB/60-7/2016. Ügyintéző:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 407-4/2014.ikt.sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2014. március 25-én (kedden) 14 00 órakor megtartott nyilvános üléséről R E N D E L E T: 3/2014.(III.26.)

Részletesebben