MEGJELENIK: Békés, Bélmegyer, Kamut, Murony, Tarhos településeken

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MEGJELENIK: Békés, Bélmegyer, Kamut, Murony, Tarhos településeken"

Átírás

1 Az ünnepélyes megnyitón Erdős Norbert országgyűlési képviselő felvázolta az épület történetét, kiemelve, hogy az igen korán lett a Kisgazdák Otthona mint ezt egykor tábla is hirdette. Kitért arra, hogy a Békési Kisgazdakör 1992-es újjáalakulásakor egy lepusztult épületet kapott vissza, mely átalakításra szorult. A tervezési munkák csak 2004-ben kezdődtek, és A tanácskozás elején az önkéntes állatvédők nevében Pap Zsolt kért szót. Arra kérte a grémiumot, hogy biztosítsanak számukra korlátlan bejárási lehetőséget a gyepmesteri telepre, hiszen a jelenlegi napi egy óra időtartam nagyon kevés a minőségi munkához. A kutyákkal foglalkozni kell, biztosítani számukra mozgásigényük kielégítését, hi - szen csak így találhatnak november 6. XV. évfolyam 22. szám KÉTHETENTE MEGJELENÕ, INGYENES KÖZÉLETI FOLYÓIRAT MEGJELENIK: Békés, Bélmegyer, Kamut, Murony, Tarhos településeken Végre átadták! A GAZDÁLKODÓK OTTHONA LESZ AZ AGRÁRKÖZPONT Október 27-én megnyitott az Agrárinnovációs Központ a lebontott Tulipán-Korona helyén. Az épületben a mezőgazdasággal foglalkozó civil szervezetek és hivatalos szervek találnak majdan otthonra. később új gazdára érvelt Pap Zsolt. Izsó Gábor polgármester elmondta, hogy megfelelő előkészítés után tárgyalnak majd a kérdésről. A két testületi ülés között elhangzott beszámoló kapcsán Mucsi András (Fidesz - Jobboldali Összefogás) kért szót, majd arról tájékoztatta a testület tagjait, hogy hálaadó Istentiszteletet tartottak a megújult, megszépült békési református templomban. számos viszontagság után mostanra sikerült a kivitelezést befejezni. A 345 négyzetméteres objektum két szintjén összesen hét iroda, valamint egy nyolcvan férőhelyes nagyterem lett kialakítva. A beruházás végösszege 92,5 millió forint. Ide költözik a falugazdász iroda (az ügyfélfogadás ezen a helyszínen november 12-én indul), elhelyezik az agrárkamara képviselőjét, továbbá a mezőgazdasággal foglalkozó civil szervezeteket: a biokultúra egyesületet, a kertbarát kört, és természetesen ez lesz a Kisgazdakör székhelye is. Kerekes József korábbi bé kési falugazdász, jelenleg a Békés Megyei Mezőgazdasági Szak - igaz gatási Hivatal földművelésügyi osztályának ve zetője an - nak a reményének adott hangot, hogy a központ működése a gazdálkodók érdekeit fogja szolgálni. Tóth Attila önkormányzati képviselő, a Békési Kisgazdakör örökös tiszteletbeli elnöke pedig arra tett ígéretet, hogy élettel és tartalommal töltik meg a helyet. Olyan közösségi életet szeretnének megszervezni, ahova a gazdák az összetartozás érzése miatt szeretnek jönni, mint egykor. A megnyitó, melyet a Bé - kési Citerakör, a Nyugdíjas Dalkör fellépése és a Belen - céres Néptáncegyüttes fellépése színesített, állófogadással ért véget. Sz. K. TUDÓSÍTÁS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET OKTÓBERI ÜLÉSÉRŐL Új munkahelyek a láthatáron A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÉRTÉKELTE A MADZAGFALVAI NAPOKAT Új munkahelyek Békésen, augusztusra kerülhetnek előbbre a Madzagfalvi Napok, koncepció készül a város parkolási helyzetéről. Egyebek mellett ezekről a kérdésekről döntött október utolsó napján megtartott ülésén a békési képviselő-testület. Mint az egyházközség világi vezetőségének tagja jelezte, a későbbiekben szeretnék felújítani a templomi orgonát, és új harangokat öntetni. Erdős Norbert, Békés és térsége országgyűlési képviselője, a város alpolgármestere arról számolt be, hogy tovább folynak tárgyalások arról, hogy a békési önkéntest tűzoltó egyesület mikor kaphat működési területet. Mint ismert, az ÖTE köztestületté alakult, ám a várt működési területet nem kapta meg. A képviselő szerint idén ez még biztosan nem, jövőre vi - szont mindenképpen megtörténhet. Folytatás a 3. oldalon Próbálják őrizni a német nyelvet BÁJOS ÓVODÁSOK ÉS A BELENCÉRES KALAPOS TÁNCA KÉPVISELTE BÉKÉST Gyulán, ezek közül a helyi kisebbségi önkormányzat min den évben néhányat felújíttat, az emlékhely megszentelésére került sor ezúttal. Az anyanyelvi nap ezt követően Gyula Németvárosi ré - szének megismerésével, majd kulturális programmal folytatódott. A műsorban minden olyan település művészeti és gyermekcsoportja szerepet kapott, ahol német kisebbségi önkormányzat működik. A megyében nyolc ilyen település van: Almás kamarás, Bé kés, Elek, Gyomaendrőd, Gyu la, Kétegyháza, Mező berény és A Békési Német Ki - sebb ségi Önkor mány - zat delegációja is részt vett a Békés Megyei Németek 16. Anyanyel - vi és Kulturális Napján Gyulán. A tízfős delegáció valamennyi programra elfogadta a vendéglátók invitálását, így a kora reggeli kétnyelvű római katolikus szentmisére, és a Német Temetőben sorra került sírkeresztszentelésre is. Az itt elmondott visszaemlékezésből kiderült, hogy Békés megyébe 1724-től több hullámban érkeztek német területekről betelepülők. Gyulán egészen a 20. század elejéig zárt közösségben éltek, sőt 1847-ig önálló településük volt Németgyula néven, amely ekkor egyesült Ma - gyargyulával. Zárt közösségi életük ellenére több kiemelkedő személyiséget adtak. Elég csak a Wencheimeket, a Dürereket, Erkel Ferencet vagy Scherer Ferencet megemlíteni, utóbbi történész volt, és megírta Gyula mono gráfiáját, nevét ma utca őrzi. A németek figyelemre máltó építészeti örökséget, közte gótfeliratos sírkereszteket hagytak örökül Másfélezer aláírást gyűjtött a Fidesz A párttól kapott tájékoztatás szerint a közelmúltban lezajlott aláírásgyűjtéskor több mint másfélezer aláírást gyűjtött Békésen a Fidesz - Magyar Polgári Szövetség. A legtöbben személyesen jelentek meg a párt Nyíri utcai irodájánál és ott írták alá az íveket, melyekkel a vizitdíj, a kórházi napidíj és a tandíj eltörlését célzó ellenzéki úgynevezett szociális népszavazást támogatták. Orosháza. Váro sunkat a német óvoda bájos fellépői, két versmondó gyermek és a Be len - céres Nép táncegyüttes képviselte. Utób bi az egész kultúrműsor legszínvonalasabb produkcióját nyújtotta német kalapos tán cával. A békési delegációt Bárdiné Békési Mária, a kisebbségi önkormányzat elnöke vezette. Az évenként mindig más helyszínen sorra kerülő Anyanyelvi és Kulturális Nap Gyulán közös ebéddel ért véget. Megállapítható volt, hogy a nyolc településről érkező mintegy 200 delegált erősen kötődik egymáshoz, élénk közösségi életet élnek saját településeiken és együtt, A Békési Német Kisebbségi Önkormányzat küldöttsége a Hazatérés Emlékművénél. A harang annak állít emléket, hogy 1945-ben mintegy ötszáz gyulai németet vittek orosz munkatáborokba, sokan csak négy év után tértek haza a bányákból ugyanakkor a legtöbben már elveszítették anyanyelvüket, identitásuk kettős. Sz. K.

2 november 6. Békésiek a világhálón (43. rész) A CSAVARGÓ TURSZ HONLAPJA Ismét egy békési vállalkozás honlapját szeretném bemutatni. Az autóbuszok üzemeltetésével foglalkozó Csavargó Tursz neve ne helyesírási hiba, hanem szándékosan ilyen magyaros fordulattal próbálja magát megkülönböztetni a rengeteg Tours-ra végződő név között. Baji Csaba vállalkozása pár éve üzemel és ebben az évben döntött úgy, hogy megjelenik a világhálón is szolgáltatásaival. A honlap már.hu -s bejegyzéssel működik, túra és kirándulászszervezéshez szinte minden adatot megad, amire szükség lehet. Külön galériában tekinthető meg a 12 busztípusra, szolgáltatásra bontva, kicsitől a nagy 55 személyesig. Az oldal tartalmazza a referenciákat is, amelyek igazolják a vállalkozás megbízhatóságát. A most bemutatott oldal címe: Ez az oldal is elérhető a webportálról, ahol a Békési Újság legfrissebb számai is letölthetők. Vad Péter BÉKÉSI ÚJSÁG Kalendárium November végén megjelenik! Családi életre készítene fel az iskola Több évvel ezelőtt Dr. Czeizel Endre genetikus elhatározta, hogy többet tesz a felnövekvő generációk egészségneveléséért. A Nemzeti Egész - ségvédelmi Intézet főigazgatójaként kidolgozta a Felkészítés a családi életre tantárgy koncepcióját. A kezdeményezés azonban szép lassan kihunyt. Kmetykó András A kilencvenes évek végére számos iskolában igen rövid ideig működött a program, amelynek lényege, hogy az egészséges életmódról, ezen belül az egészséges nemiségről, továbbá a családtervezésről ad hiteles információkat a éves középiskolásoknak. Az ötletgazda úgy véli, hogy az emberi boldogság a magánélet sikerességén áll vagy bu - kik, ehhez útmutatást kell ad - ni a következő generációknak. Most úgy tűnik, hogy rövidesen újra indulhat a program, mégpedig kísérleti jelleggel Békés megyében tájékoztatta a Békési Újságot Kmetykó András békéscsabai tanár, koordinátor. Az első lépés olyan pedagógusok, védőnők és orvosok bevonása, nekik felkészítések megszervezése, akik majdan továbbadják az ismereteket a diákoknak. Ez az előkészítő munka jelenleg is tart, az érdeklődő egészségnevelők telefonon kaphatnak tájékoztatást esténként a as számon. Ha sikerülne a Felkészülés a családi életre tantárgy ismereteit önállóan vagy osztályfőnöki órák keretében a tizenévesek körében általánossá ten ni, az abortuszok arányát ki lencven, a koraszülések gyakoriságát hatvan százalékkal le hetne csökkenteni. Ezzel kezdetét vehetné a magyarság hatékony egészségvédelme vé li Dr. Czeizel Endre, akinek partnere a program erkölcsi vo natkozásaiban Dr. Reisinger Já nos irodalomtörténész. Sz. K. Újra erősödnének a kereszténydemokraták Az október 26-ai fórum résztvevői voltak: Harrach Péter, a Magyar Országgyűlés alelnöke, a KDNP alelnöke, Hoffmann Rózsa a Parlament Oktatási Bizottságának tagja, Szászfalvi László a Parlament Ember jogi, kisebbségi, civilés vallásügyi bizottságának alelnöke, valamint aki a be - szélgetést vezetette Lanc - zen dorfer Erzsébet a KÉSZ győri elnöke, a Parlament KEREKASZTAL-BESZÉLGETÉS A BELPOLITIKÁRÓL A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ) békési szervezete hívására városunkba érkezett az az országjáró körút, melynek során négy Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) országgyűlési képviselő tartott kerekasztal-beszélgetést időszerű politikai témákról. Saját hatáskörében négymillió forintot csoportosíttat át az önkormányzat költségvetéséből a békési férfi kézilabda club számára Izsó Gá - bor polgármester. A Fi deszes településvezető minap megtartott sajtótájékoztatóján el - mondta, hogy a kérdésben a képviselő-testület többségét al kotó jobboldali frakció sem volt egységes, ezért határozott úgy, hogy egyedül hozza meg Ifjúsági, szociális és családügyi bizottságának tagja. Megtudhattuk, hogy or - szág járó körútjukat azért tervezték e békési alkalom a százhuszonharmadik volt -, hogy a KDNP újra lábra álljon, hogy erős párt legyen, ismét 7,5 százalékos támogatottságot érjenek el a választásokon mint a kilencvenes években, végső soron hogy majdan a Fidesz nélkül is erős párt legyen az Ország gyűlés - ben. Lanczendorfer Erzsébet kérte is a jelenlévőket, lépjenek be a KDNP-be, támogassák a párt megerősödését. A szakpolitikusok közül elsőként Hoffmann Rózsa a magyar oktatás helyzetét vázolta. Hangsúlyozta, hogy az oktatás a magyar belpolitikai élet mostohagyereke. A legnagyobb baj, hogy az oktatásügy átpolitizált, elszegényedett tárgyi környezet jellemzi, nincs pénz iskolák felújítására, a pedagógusok bérének emelésére, s ami szintén nagyon fontos, nincs meg a feltétele annak, hogy a nemzet lélekben és testben egészséges legyen. az említett döntést. Kifejtette, a csapat szakmailag folyamatosan fejlődik, ám az anyagi gondok is állandósultak. Em lé kez - tetett arra, hogy az önkormány zat 2006-ban támogatásként több mint 31 millió fo - rintot és hosszú lejáratú kölcsön ként 10 millió forintot biztosított a gárdát működtető kft. részére. Idén ugyanakkor előbb 24 millió, majd újabb 5 millió forintot adtak a társaság nak, ám most újabb pénzügyi gondok jelentkeztek. A jobboldali frakció is tárgyalt a csapat helyzetéről, ám ott nem alakult ki konszenzus, így félő volt, hogy egy újabb támogatásról szóló előterjesztés nem kapná meg a képviselő-testület ülésén sem a többséget. A polgármester ezért úgy döntött, saját hatáskörében négymillió forintot csoportosíttat át az NBI-ben kiválóan szereplő, Szászfalvi László a vallásügyről, az egyházpolitikáról szólva kifejtette, hogy a kormány valójában az egyházi finanszírozás korszerűsítésén azt érti, hogy minél több pénzt vonjanak el az egyházaktól, miközben egyházpolitikája nincsen. Harrach Péter átfogóan szólt az utóbbi időszak belpolitikai helyzetéről, a nemzeti vitanapról, a szabad vasárnap mozgalomról, a családi adókedvezmény megszűntetéséről, a nyugdíjkorhatár tervezett megemeléséről, a társadalombiztosítás rendszerének átalakításáról, a kormány által tervezett ötven százalékos parlamenti női kvóta bevezetéséről. A nemi hovatartozás, a melegházasság kérdésében a politikus megállapította, hogy előretört a magányos életforma, míg ezzel párhuzamosan nem csak a házasságok, hanem ma már az élettársi közösségek száma is csökken. A belpolitikai helyzetről összességében Harrach Péter kijelentette: míg a diktatúrában a szocialisták a terror eszközével dolgoznak, a demokráciában a manipuláció eszközével. Zsombok Imre Saját hatáskörében segít a polgármester Fotó: Apáti-Nagy Lajos tavaly például a roppant előkelő hatodik helyet megszerző csapat számára, hogy a gárda befejezhesse a 2007-es naptári évet. Jövőre újabb költségvetési év kezdődik, ami ismét lehetőséget ad a financiális kérdések tárgyalására hangsúlyozta Izsó Gábor, aki saját fizetéséből 200 ezer forintot ajánlott fel a csapatnak, ezzel is ösztönözve az összefogást a gárda érdekében. Papp Gábor

3 2007. november 6. Borongós, csendes ünnep Borongós, esőre álló időben kezdődött az 1956-os Forradalom és Szabadságharc 51. évfordulójáról való városi megemlékezés. Talán éppen a kedvezőtlen időjárás miatt, talán más okból, elsősorban az azokban a napokban forrongó belpolitikától való viszolygás miatt a korábbi egy-két hasonló ünnepséghez képest kevesebb érdeklődő jelent meg a Széchenyi téri Forradalmi Emlékműnél. Számukat háromszázra lehet becsülni. Az ünnepi beszédet Erdős Norbert országgyűlési képviselő, Békés alpolgármestere mondta. Beszéde váratlanul teljesen nélkülözte az aktuálpolitikai utalásokat. Nem utalt a tavaly október 23-i fővárosi történésekre sem. Ellenben felidézte október 23-ának történéseit, szólt arról, hogy a Békésen az első tömegmozdulásra október 27-én került sor. Forradalmi bizottságot választottak meg, felállították a nemzetőrséget. S hogy a város lakói mennyire meg akarták védeni a forradalom eredményeit, jelzi, hogy még decemberben is volt ellenállás, sőt még 1957 márciusában is készültek röplapok. mondta a szónok ban a régen elveszettnek hitt korok mitikus világa elevenedett meg, történelmünk zivataros századainak minden öröme és bánata, sikere és kudarca. Együtt voltunk ismét, mi magyarok. Az utcákon harcoló bátrak, a rádiókészülékek mellett imádkozók, a tűzvonalban helyt álló pesti srácok, munkások, és az élelmet szállító vidéki parasztemberek hangzott el. Erdős Norbert szónoklatában kitért még arra, hogy a szabad Magyarország vágyának erejéből a mai korok emberei tanulhatunk, hiszen minden emlékezés önvizsgálatra kötelez. Az ünnepi műsorban Szabadság születése címmel emlékképek, dallamok, korabeli hangdokumentumok segítségével idézték fel a történelmi kort a Theátrum Hungaricum főváros társulatának tagjai. A Forradalmi Emlékműnél a város nevében Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyző, Izsó Gábor polgármester, és Erdős Norbert koszorúzott. Az emlékezés virágait iskolai és civil szervezetek, pártok is elhelyezték. Koszorú került a Bérház falán tavaly elhelyezett emléktáblára is. Az ünnepség csepergő esőben mindenféle atrocitás nélkül békésen ért véget. Szegfű Katalin Bemutatták a Békés megyei 56-ról szóló könyvet A Könyvtári Napok egyik jeles eseménye volt Dr. Dányi László A Kazinczy utcai fiúk. Forradalom és megtorlás Békés megyében 1956 című köny - vének bemutatója. A szerzővel Erdős Norbert országgyűlési képviselő beszélgetett. Dr. Dányi László röviden szólt magáról is. Csongrádon született 1956-ban, az egyetemen történelem-filozófia szakos tanárnak tanult. A nyolcvanas években rövid ideig Békésen, a Szegedi Kis István Gimnáziumban is tanított. Itt ismerték meg egymást Erdős Norberttel, aki ekkor ebben az intézményben folytatta középiskolai tanulmányait. Kérdezz-felelek formában beszélgettek a könyvről, amely ben három fő fejezetben tárja a szerző az olvasók elé a történteket. Az első száz oldal Békés megye, ezen belül főleg közép és észak Békés megye eseményeivel foglalkozik. Szó van benne többek között az itteni kisgazda hagyományokról, a os választásokról, valamint a hírhedt negyvenhetes úgynevezett kékcédulás választásokról, és így az MKP és a kommunisták előretöréséről, továbbá az 56-os forradalom előzményeiről, kiváltó okairól. A következő száz oldal az október 23-a és TUDÓSÍTÁS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET OKTÓBERI ÜLÉSÉRŐL Új munkahelyek a láthatáron A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÉRTÉKELTE A MADZAGFALVAI NAPOKAT Folytatás a címoldalról Következő napirendként a grémium a Szent Lázár Alapít vánnyal már létező szerződését módosította, miután a szervezet januárjától a Hunyadi tér 1/1 szám alatt is tevékenykedik majd. A változással az alapítvány hosszútávon 30 új munkahelyet teremt az ellátottak részére. Ezután a város közoktatási minőségirányítási programja került górcső alá. Magáról a szakmai anyagról mindenki elismerően szólt, ellenben dr. Farkas István arra hívta fel a figyelmet, hogy nagyon magas a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek aránya az iskolákban. Sápi András, az igazgatási osztály szakembere válaszában jelezte, társadalmi és nem oktatási problémáról van szó. Ám az iskolák falai között igyekeznek mindent megtenni, hogy mérsékeljék a különbségeket. A polgármesteri hivatal szakemberei értékelték a város parkolási helyzetét, a testület pedig arról döntött, hogy el kell készülnie Békés parkolási koncepciójának, amely feltárja a problémákat és megoldási javaslatokat tesz le az asztalra a gondokkal kapcsolatban. A képviselők ezután értékelték a Madzagfalvai Napok és az I. Békési Szilvapálinka Ünnep rendezvényeit. Az előterjesztéssel kapcsolatban számos javaslat is elhangzott. Dr. Pálmai Tamás például a helyi jelleg erőteljesebb ki - domborítását, a rendezvény A Békési Nemzetőrség szeretné felkutatni azokat az idős embereket, akik 1956-ban voltak nemzetőrök Békésen vagy a környező településeken. Hucz András, a békési és Békés megyei nemzetőrök parancsnoka várja az egykori nemzetőrök jelentkezését, vagy a hozzátartozók jelzéseit a 30/ es telefonszámon. két napra összpontosítását kezdeményezte, illetve kérte, hogy a tűzijátékot ne az iskolai nap előtti estére tegyék. Hasonlóan vélekedett a kérdésben Erdős Norbert is, aki ugyanakkor Vámos Lász - lóhoz, a kulturális bizottság elnökéhez hasonlóan jelezte, lehet, hogy szerencsésebb lenne augusztusra előrehozni a Madzagfalvi Napokat. El - hangzott, hogy Békési Zol - tán, a Békési Pálinka Zrt. vezérigazgatója júniusra kí - vánja előrehozni a békési pálinkaünnepet. A testület később elfogadta Békés város fejlesztési programjának rövidtávú fejlesztési tervét. (Erről a későbbiekben bővebben beszámolunk majd.) Papp Gábor november 4-e közötti eseményeket mutatja be. Itt olvas hatunk röviden a békési október 27-én zajlott történésekről. A harmadik fejezete a könyvnek a forradalom és szabadságharc utáni megtorlásokról ad tudósítást, kiemelve két gyulai mártírt, a 20 éves Mányi Erzsébetet és Farkas Mihályt (aki 28 éves volt kivégzésekor). A könyvbemutató végén kérdésekre válaszolt a szerző, valamint könyvvásárlásra volt lehetőség. Zs. I. Békési Mentálhigiénés Szolgálat Iszákosok, drogosok részére foglalkoztatási rehabilitáció, internetes névtelen tanácsadás: Játékgépezõk, gyógyszerfüggõk, dohányosok sóvárgás és agresszió kezelése. Múzeum köz 1. I/4. Civil Ház BÉKÉSI ÚJSÁG Békés és környéke legolvasottabb magazinja Jegyzet Gyöngysor Pálmai Tamás Ki érdemes a gondtalan életre, az, valószínű mire azt elérné, rég kiérdemesül, és lehet hogy gondja már nem lesz, de erről már tudni sem fog. Így lészen a mosolya bárgyú, és léte pihe tárgyú, könnyed. Ő nevet, te nézed, hisz szeretted, szereted, és közben csendesen folyik a könnyed. A könnyed, ha jó színész vagy, vagy lelki inkontinens, könnyedén elered. Mint az eső ősszel, ez az olykor oly könnyedén földre eső égi víz, máskor annyira várt, éltető nedű. Éltető. Él tető. Él tetű. Hát él még a tetű? Tető élénél magasabban csücsülök éppen, s csak remélem, hogy ír sör képében gondűz majd a földi nedv eme elmés termése. Egy repülő repülőn vagyok, és csak reménylem, hogy suta földi gépezetként is bemutatkozik majdan, és révbe érek. Most révedezem csak, értsd elrévedek, az idő telik, én lassan felnőtté érek, gondolván közben arra, hogy sógor meghív egy pohár italra, s én csak nézem, míg kelyhem telik. Remélem jól telik. Mint a következőnek. Min takö - vetkezőnek. Vetkezőnek. Hancz úr a szomszédom. Mondhatnám mellettem lakik, csaknem együtt élünk, hisz vékony fal, mi elválaszt csupán. Néha hangos hancúr zaja neszel át, ily időkben bennem lángra gyúl a képzelet, és falom falam fülemmel, az átsejlő hangokat. Karcsú éji sellő, rég úgy mondták kokott, ki felbukkant H. úrnál, ha az épp ráért, és telefonozott. Vagy telefonált, mondják ma inkább, hisz a Házasságot kötöttek: Öreg Péter és Fekete Krisztina. Elhunytak: Borbély Mi - hály (84 évesen), Lagzi Julianna (47), Szurovecz István (52, Kamut), Balázs László (63), özv. id. Szat - mári Péterné (85), Szalkai 3 készülék már nem áll, hanem akár zsebben csücsül, és különben is, egy randihoz nem a telefonnak kell állnia. Ejnye barátom! Hát mi beszél belőlem? Talán irigység? Vagy nosztalgia? Le - targia. Lét argó. Élet szleng. Táj szó. Ha az, azaz ez utóbbi, akkor pá. Sőt ágyő, viszlát. Hisz ezek táj-szavak. S a többi érintkező betűegyveleg is elköszön. És el dorádó. Eldorádó. Lám, ismét a gondtalan élet. Mivé lett? Létté korcsosult. Mosolygó múlt, komor jelen. Derűs jövő? Úgy legyen. Legyen úgy. Mint régen volt. Mikor Reagan elnök volt. És az áram ezer volt. Volt. S az én áram sem volt oly könnyen megfizethető. Villanydrót, az áramvonal? Szikrahuzal? Áram - vonalas rég nem vagyok, sőt vonalas sem. Inkább örök ellenzéki, kit az őrök sandán néznek, s csak azt lesik, főnökeik ellenzik-e, hogyha szépen szájba csapnak. Nem be csapnak, csak bele, a pofám a profán közepibe. Csak izibe! Minden ízemben hadd reszkessek. Úgy kell nekem. Úgy kell, káposztába hús kell, a szájamra meg kuss kell. Burkuss. Burkus kutya. Bozontos eb, kinél csak elmém bozontosabb. Kusza szálú kósza gondolat, mint gondola, ha lagúnák viharos vizében össze-vissza tolat. Ím mivé lett a kezdő elméncség, ha elragadta a hév, s volt hozzá toll és íráskészség. Azaz írhatnék. Mert én vagyok az írhatnám polgár, ki Dublinba is azért megyek, mert hát írhatnékom van. Nejem velem, így írmagom zabolázva. Még rágondolni se merek, mit csinál a francia ha Párizsba megy? És mit csinálok én Budapesten? Ott magyarhatnék? Vagy csak magyarkodom? De szabad-e, lehet-e ott még magyarnak lenni? Anyakönyvi hírek János (82), Szalai Béláné (84), Czinanó Jenőné (66), Morva Béla (71, Kamut), Korcsok Pál (62).

4 november 6. Olvasóink mondták MILYEN NEHÉZ MUNKÁT TALÁLNI BÉKÉS MEGYÉBEN? CZINANÓ BÉLÁNÉ betanított munkás Akadt olyan időszak az életemben, amikor négy éven keresztül nem találtam munkát, s azelőtt is csak a piacon dolgozhattam egy pályázati program segítségével takarítóként. Nagyon nehéz volt átvészelni ezeket az éveket, négy gyermekem van, miközben nyakig úsztunk az adóságban. Ritkán el tudtunk menni napszámba, de igazán hosszú távú megoldást ez sem jelentett a problémáinkra. Tavaly december 10-e körül azután sikerült elhelyezkednem Békésen, a Kreatív Házban, ahol megtanultam varrni, most éppen a szabászattal foglalkozom. Jól érzem itt magam. SZELEZSÁN ANGÉLA szociális munkás Azt gondolom, hogy viszonylag szerencsés helyzetben vagyok, hiszen csak egy hónapig voltam munkanélküli. Tavaly szeptemberben szűnt meg a munkahelyem, de né - hány hét múlva már ismét el tudtam elhelyezkedni. A munkaerő-piac azonban egyre szűkebb: az ötven év feletti kor, az aluliskolázottság és a betegségek sokakat hátráltatnak és sodornak szinte lehetetlen helyzetbe. Az alkalmi munkák pedig nagyon gyakran kiszolgáltatott körülményeket jelentenek az állástalanok számára órát kell dolgozniuk szinte éhbérért. LABANC KÁROLY burkoló Manapság szinte lehetetlen elhelyezkedni. Sajnos nálam további hátrányt jelent a korom - negyvenhárom éves vagyok - és a roma származásom. Nem beszélve arról, hogy az állandó bizonytalanság, a mindennapok egyre komolyabb gondjai szintén súlyos pszichés terhet jelentenek számomra és azok számára, akik hasonló cipőben járnak. Az alkalmai munka is egyre kevesebb. A mezőgazdaságban is mindent gépesítenek, az emberekre egyre kevesebb szükség van. Sajnos a megélhetés is igen komoly gondot jelent, én magam sem gondoltam volna, hogy ennyire nehéz lesz. Nincs jövőkép. GYETVAI GELLÉRT igazgató Nekem szerencsém volt, hiszen ebben a roppant nehéz helyzetben könnyen sikerült elhelyezkednem. Fél évvel ezelőtt költöztünk Székesfehérvárról Békésre. Bár a régió körülményei rosszabbak, a nyugalom itt kézzel fogható, minden egész más, mint a rohanó, gyakran embertelen nagyvárosokban. Sajnos azonban nem mindenki ilyen szerencsés: sokan hiába keresgélnek évekig, mégsem sikerül elhelyezked niük. Az ilyen helyzetekből nagyon nehéz kikecmeregni, s azt gondolom, hogy ha nem lett volna munkám, én is sokkal görcsösebben és nehezebben találtam volna állást. Hírek Békés környéki kistelepülésekről KAMUT Legutóbbi ülésén a hattagú kamuti képviselő-testület foglalkozott a település foglalkoztatási helyzetével, továbbá tárgyalta a évi belső ellenőrzési munkatervezetet. Az első téma kapcsán elhangzott, hogy a községben is jelen van a munkanélküliség, a nyilvántartott regisztrált álláskeresők száma idén augusztusi adatokat vizsgálva 62 fő volt. Ez az adat az egy évvel ezelőttihez képest 13 százalékos növekedést jelent (55 fő). A nyilvántartott álláskeresők 60 százaléka nő. A tartós munkanélküliek aránya magas, 28 százalékos, igaz ez a tavalyi aránynál kicsit kedvezőbb. A bejelentések között Balog Imréné polgármester el - mondta, hogy a belterületi úthálózat fejlesztésre az önkormányzat pályázatot kíván benyújtani. A tervezési szerződés aláírását követően a tervek és a költségvetés elkészült szeptember 12-én megalakult a Körösök Völgye Akciócsoport Helyi Közössége. Tagok lehetnek érvényes vállalkozói engedéllyel rendelkező egyéni vállalkozók, cégbíróságon bejegyzett gazdálkodó szervezetek, települési önkormányzatok, megyei regionális vagy országos hatáskörű társadalmi szervezetek, köztestületek. Módosult az autóbuszok menetrendje október 1-jétől. A Mezőberényből, Békéscsabára korábban 7.05 órakor induló járat korábban, 6.55 órakor indul, és 7.10-kor érkezik Kamut Községházához. A változtatással biztosította Körös Volán a Békéscsabán tanulók időben történő megérkezését. A községben szeptember 29-én került megrendezésre a IV. Falunap. Az önkormányzat köszönetét fejezi ki a szervezésben résztvevőknek. Az Idősek Világnapját október 2-án tartották meg, ahol az önkormányzat vendégül látta szépkorú lakosait. Az október 23-ai megemlékezés a Művelődési Ház előtti parkban volt A koszorúzásnál az önkormányzat és a civil szervezetek képviseltették magukat. November 1-jétől a 80 kg feletti elhullott állati tetemeket a tulajdonosnak saját költségén kell elszállítatnia a Békés területén lévő Krisztinazugi telepre. Az ártalmatlanítás költsége az önkormányzatot terheli. Adó 1 százalék A Korona Utcai Óvoda Gyermekeiért Alapítvány köszönetet mond azoknak, akik személyi jövedelemadójuk egy százalékát felajánlották. A 2006-ban befolyt Ft-ot udvari mozgásfejlesztő játék vásárlására különítettük el. A Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola Diáksport jáért Alapítvány köszönetét fejezi ki az 2006-ban őket segítő adózóknak. A felajánlott egy százalékokból befolyt Ft-ot sakkozók diákolimpiai részvételére, olimpiai tábor részvételi díjának csökkentésére és a sítáborra fordítottuk. Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik ban személyi jövedelemadójuk 1 százalékát a Békési Ne - bulók Alapítványa részére felajánlották. A Ft támogatást számítástechnikai eszközök vásárlására fordítottuk. Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik ban személyi jövedelemadójuk 1 szá zalékát a Kál lai Jenő Ala pítvány részére ajánlották fel. A Ft tá - mo gatást sporteszközök vásárlására fordítottuk. MINDENT A HÁZRÓL: Teljesen elkészült a Zsinóros Étterem és Pizzéria honlapja. Mint arról korábban lapunkban is beszámoltunk, a weblapon az érdeklődők képet kaphatnak a Békés frekventált helyén található népszerű vendéglátóhely szolgáltatásairól. Az étterem menü pont alatt az érdeklődők megtudhatják, hogy éppen aznap milyen menükkel várja vendégeit a Zsinóros, sőt internetes rendelésre is lehetőség nyílik. A Pizzériában ugyanakkor 36- féle különböző pizza és számos kiváló hamburgerből választhatnak az érdeklődők, sőt kiderül az is, hogy a ház most minden nagy pizza rendelése esetén gesztenyepürét ad ajándékba. Nem szabad ugyanakkor megfeledkezni arról sem, hogy a Zsinóros szakemberei állófogadások, bankettek, konferenciák, esküvői ebédek és vacsorák megszervezését is vállalja. Pszichiátriai betegséggel és értelmi akadályozottsággal élők vettek részt azon a fotópályázaton, melyre 800 pályamunka érkezett Magyarországról, Szlovákiából, Kínából. Drégely Imre, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Balogh Rudolf díjas adjunktusa és Szamódy Zsolt, a Magyar Fotóművész Szövetség elnöke vállalta fényképek minősítését, válogatását. A legjobb alkotásokból vándorkiállítás járja az ország területeit. Ez a tárlat érkezik november 16-án, pénteken Békésre a Szent Lázár Alapítvány és a Mégis Van Remény Egyesület szervezésében. 14 órakor Veress Erzsi fotóriporter nyitja meg a tárlatot a Zsinóros Közösségi Ház emeleti galériáján. Közreműködik Pocsai Ildikó tanár, a békési amatőr színjátszók vezetője. A kiállítás december elsejéig díjtalanul megtekinthető. November 4-én a békési református templomban közös is - ten tiszteletet tartottak a helyi protestáns gyülekezetek, me - lyen a reformáció 490. évfordulójáról emlékeztek meg. Ige hir - detésében Merényi Zoltán baptista lelkipásztor arra emlékeztette hallgatóságát, hogy a reformáció legfontosabb üzenete a különféle korokban élő emberek, így a ma embere számára is a megtérés, a krisztusi alapokon nyugvó élet. Az ünnepi istentiszteleten közreműködött a református, a baptista és a pünkösdi gyülekezetek összevont énekkara.

MEGJELENIK: Békés, Bélmegyer, Kamut, Murony, Tarhos településeken M E G H Í V Ó. (annak ellenére, hogy a kormányzati

MEGJELENIK: Békés, Bélmegyer, Kamut, Murony, Tarhos településeken M E G H Í V Ó. (annak ellenére, hogy a kormányzati 2007. november 20. XV. évfolyam 23. szám KÉTHETENTE MEGJELENÕ, INGYENES KÖZÉLETI FOLYÓIRAT MEGJELENIK: Békés, Bélmegyer, Kamut, Murony, Tarhos településeken Két pártelnök járt egy napon Békésen November

Részletesebben

Már kapható a 2008-as Kalendárium. Áll a város karácsonyfája TUDÓSÍTÁS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET NOVEMBERI ÜLÉSÉRŐL

Már kapható a 2008-as Kalendárium. Áll a város karácsonyfája TUDÓSÍTÁS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET NOVEMBERI ÜLÉSÉRŐL 2007. december 4. XV. évfolyam 24. szám KÉTHETENTE MEGJELENÕ, INGYENES KÖZÉLETI FOLYÓIRAT MEGJELENIK: Békés, Bélmegyer, Kamut, Murony, Tarhos településeken Már kapható a 2008-as Kalendárium Nagy érdeklődés

Részletesebben

Gyertyagyújtás. Sztrájk Békésen is. 2007. december 18. XV. évfolyam 25. szám KÉTHETENTE MEGJELENÕ, INGYENES KÖZÉLETI FOLYÓIRAT

Gyertyagyújtás. Sztrájk Békésen is. 2007. december 18. XV. évfolyam 25. szám KÉTHETENTE MEGJELENÕ, INGYENES KÖZÉLETI FOLYÓIRAT 2007. december 18. XV. évfolyam 25. szám KÉTHETENTE MEGJELENÕ, INGYENES KÖZÉLETI FOLYÓIRAT Gyertyagyújtás Városunkban idén először rendeznek olyan adventi programsorozatot, melynek során egyházak képviselői

Részletesebben

2007. s zeptember 11. XV. évfolyam 18. s zám KÉTHETENTE MEGJELENÕ, INGYENES KÖZÉLETI FOLYÓIRAT

2007. s zeptember 11. XV. évfolyam 18. s zám KÉTHETENTE MEGJELENÕ, INGYENES KÖZÉLETI FOLYÓIRAT 2007. s zeptember 11. XV. évfolyam 18. s zám KÉTHETENTE MEGJELENÕ, INGYENES KÖZÉLETI FOLYÓIRAT Újabb testvértelepülése van Békésnek A MEGYE LEGNAGYOBB BOGRÁCSÁBAN FŐTT A GULYÁS A LIGETNÉL A Békés és szerbiai

Részletesebben

Harangszentelés HATVANNÉGY ÉV UTÁN ISMÉT NÉGY HARANG SZÓL A REFORMÁTUS TEMPLOMBÓL

Harangszentelés HATVANNÉGY ÉV UTÁN ISMÉT NÉGY HARANG SZÓL A REFORMÁTUS TEMPLOMBÓL 2008. november 18. XVI. évfolyam 23. szám KÉTHETENTE MEGJELENÕ, INGYENES KÖZÉLETI FOLYÓIRAT Lapunk tartalmából A művészet tragikus Isten-keresés 2. oldal Békésen ünnepelt no - vember 7-én a Mun - kás párt

Részletesebben

2007. július 17. XV. évfolyam 14. szám KÉTHETENTE MEGJELENÕ, INGYENES KÖZÉLETI FOLYÓIRAT

2007. július 17. XV. évfolyam 14. szám KÉTHETENTE MEGJELENÕ, INGYENES KÖZÉLETI FOLYÓIRAT A Galéria kisterme zsúfolásig megtelt a szépszámú ér - deklődővel, a látogatók között lehetett látni a polgármestert és a jegyzőt is. Sokan jöttek a Szép magyar beszéd továbbképző tanfolyam határon túlról

Részletesebben

MEGJELENIK: Békés, Bélmegyer, Kamut, Murony, Tarhos településeken

MEGJELENIK: Békés, Bélmegyer, Kamut, Murony, Tarhos településeken 2009. május 6. XVII. évfolyam 9. szám KÉTHETENTE MEGJELENÕ, INGYENES KÖZÉLETI FOLYÓIRAT Lapunk tartalmából MEGJELENIK: Békés, Bélmegyer, Kamut, Murony, Tarhos településeken Elballagtak Épül az uszoda Tisztújítás

Részletesebben

Emléktábla az egykori patika helyén

Emléktábla az egykori patika helyén 2011. október 19. XIX. évfolyam 21. szám KÉTHETENTE MEGJELENÕ, INGYENES KÖZÉLETI FOLYÓIRAT Ön bízik a kormány devizahiteleseket megsegítô terveiben? 16% Nem tudom. /Nem vagyok érintett. 7% Igen. 77% Nem.

Részletesebben

Újra rendben megy a tanítás

Újra rendben megy a tanítás Örül a télnek, havazásnak? 50% Nem. Szavazzon ön is! www.bekesiujsag.hu USZODA NYITVA TARTÁSA Hétköznap 6-20 óra között, Hétvégén 8-20 óra között. Gyógyszertári ügyeleti rend FEBRUÁR 18-25. Jázmin Patika

Részletesebben

Kánikulában húzták vízi túra

Kánikulában húzták vízi túra 2008. július 1. XVI. évfolyam 13. szám KÉTHETENTE MEGJELENÕ, INGYENES KÖZÉLETI FOLYÓIRAT Lapunk tartalmából A tarhosi falunap programja 2. oldal Mézeskalácsos mesterek remekei a vitrinekben 5. oldal A

Részletesebben

MEGJELENIK: Békés, Bélmegyer, Kamut, Murony, Tarhos településeken

MEGJELENIK: Békés, Bélmegyer, Kamut, Murony, Tarhos településeken 2009. február 25. XVII. évfolyam 4. szám KÉTHETENTE MEGJELENÕ, INGYENES KÖZÉLETI FOLYÓIRAT Lapunk tartalmából A kommunizmus áldozataira emlékezünk 2. oldal A siker kulcsa interjú Vas Zoltán kvízkönyv íróval

Részletesebben

KÉTHETENTE MEGJELENÕ, INGYENES KÖZÉLETI FOLYÓIRAT MEGJELENIK: Békés, Bélmegyer, Kamut, Murony, Tarhos településeken

KÉTHETENTE MEGJELENÕ, INGYENES KÖZÉLETI FOLYÓIRAT MEGJELENIK: Békés, Bélmegyer, Kamut, Murony, Tarhos településeken 2009. november 18. XVII. évfolyam 22. szám KÉTHETENTE MEGJELENÕ, INGYENES KÖZÉLETI FOLYÓIRAT MEGJELENIK: Békés, Bélmegyer, Kamut, Murony, Tarhos településeken Lapunk tartalmából A szünet után az Eötvösbe

Részletesebben

MEGJELENIK: Békés, Bélmegyer, Kamut, Murony, Tarhos településeken. További fotók az aratónapról: www.bekesiujsag.hu.

MEGJELENIK: Békés, Bélmegyer, Kamut, Murony, Tarhos településeken. További fotók az aratónapról: www.bekesiujsag.hu. Lapunk tartalmából Valamit tenni kell a kábítószer ellen 3. oldal Anyám balladát táncol 5. oldal Békési bokszolónő a magyar válogatottban 8. oldal USZODA NYITVA TARTÁSA: hétfô-péntek: 6-20 óra szombat:

Részletesebben

MEGJELENIK: Békés, Bélmegyer, Kamut, Murony, Tarhos településeken

MEGJELENIK: Békés, Bélmegyer, Kamut, Murony, Tarhos településeken 1 2008. december 2. XVI. évfolyam 24. szám KÉTHETENTE MEGJELENÕ, INGYENES KÖZÉLETI FOLYÓIRAT Lapunk tartalmából Elkezdődött a báli szezon 2. oldal Szabad vasárnapot akarunk! 3. oldal A gyerekek szeretik

Részletesebben

MEGJELENIK: Békés, Bélmegyer, Kamut, Murony, Tarhos településeken

MEGJELENIK: Békés, Bélmegyer, Kamut, Murony, Tarhos településeken 2010. március 10. XVIII. évfolyam 5. szám KÉTHETENTE MEGJELENÕ, INGYENES KÖZÉLETI FOLYÓIRAT Lapunk tartalmából Méltónak lenni Irányi örökségéhez 2. o. Sonkaparádé is lesz a Vigalmon 3. o. Nyerjen Kárpátia

Részletesebben

MEGJELENIK: Békés, Bélmegyer, Kamut, Murony, Tarhos településeken

MEGJELENIK: Békés, Bélmegyer, Kamut, Murony, Tarhos településeken 2010. június 2. XVIII. évfolyam 11. szám KÉTHETENTE MEGJELENÕ, INGYENES KÖZÉLETI FOLYÓIRAT Lapunk tartalmából Horváth Elek a KÉSZ díjazottja 3. oldal Vizek veszélyei 4. oldal Elhunyt Nemes Dénes 5. oldal

Részletesebben

Itt az ideje jót tenni - mindenkinek

Itt az ideje jót tenni - mindenkinek 1 2008. december 16. XVI. évfolyam 25. szám KÉTHETENTE MEGJELENÕ, INGYENES KÖZÉLETI FOLYÓIRAT Gyógyszertári ügyeleti rend DECEMBER 13-20. Oroszlán Patika (Kossuth u.) DECEMBER 20-27. Levendula Patika (Csabai

Részletesebben

MEGJELENIK: Békés, Bélmegyer, Kamut, Murony, Tarhos településeken. Nálunk zajlott a pünkösdiek világtalálkozója

MEGJELENIK: Békés, Bélmegyer, Kamut, Murony, Tarhos településeken. Nálunk zajlott a pünkösdiek világtalálkozója 2012. szeptember 19. XX. évfolyam 19. szám KÉTHETENTE MEGJELENÕ, INGYENES KÖZÉLETI FOLYÓIRAT Melyik koncert tetszett a legjobban a Madzagfalvin? 6% Mindegyik. 9% Egyik sem. 9% Torony Band 5% Anti Fitnes

Részletesebben

MEGJELENIK: Békés, Bélmegyer, Kamut, Murony, Tarhos településeken

MEGJELENIK: Békés, Bélmegyer, Kamut, Murony, Tarhos településeken 2010. december 15. XVIII. évfolyam 25. szám KÉTHETENTE MEGJELENÕ, INGYENES KÖZÉLETI FOLYÓIRAT Fog-e a szezonban bálozni? 12% Már voltam. 9% Tervezek egyet-kettôt. MEGJELENIK: Békés, Bélmegyer, Kamut, Murony,

Részletesebben

MEGJELENIK: Békés, Bélmegyer, Kamut, Murony, Tarhos településeken. mondta el igehirdetésében Katona Gyula, a református egyházközség vezető lelkipász

MEGJELENIK: Békés, Bélmegyer, Kamut, Murony, Tarhos településeken. mondta el igehirdetésében Katona Gyula, a református egyházközség vezető lelkipász 2012. január 11. XX. évfolyam 1. szám KÉTHETENTE MEGJELENÕ, INGYENES KÖZÉLETI FOLYÓIRAT Ön szerint milyen év lesz gazdaságilag 2012? 12% Ugyanolyan, mint tavaly. 7% Gazdagabb, mint tavaly. 81% Szegényebb,

Részletesebben

Sportvezetők és sportolók emlékműve

Sportvezetők és sportolók emlékműve 2012. augusztus 22. XX. évfolyam 17. szám KÉTHETENTE MEGJELENÕ, INGYENES KÖZÉLETI FOLYÓIRAT MEGJELENIK: Békés, Bélmegyer, Kamut, Murony, Tarhos településeken Hogy telt a nyara? 16% Nehezen viseltem a hőséget.

Részletesebben

MEGJELENIK: Békés, Bélmegyer, Kamut, Murony, Tarhos településeken

MEGJELENIK: Békés, Bélmegyer, Kamut, Murony, Tarhos településeken 2009. május 20. XVII. évfolyam 10. szám KÉTHETENTE MEGJELENÕ, INGYENES KÖZÉLETI FOLYÓIRAT Lapunk tartalmából Átfogó kutatás a ro - mák életéről 2. oldal Békésiek is segítik a dévai árvákat 3. oldal III.

Részletesebben

MEGJELENIK: Békés, Bélmegyer, Kamut, Murony, Tarhos településeken

MEGJELENIK: Békés, Bélmegyer, Kamut, Murony, Tarhos településeken 2010. április 21. XVIII. évfolyam 8. szám KÉTHETENTE MEGJELENÕ, INGYENES KÖZÉLETI FOLYÓIRAT Lapunk tartalmából Ica néni és Csocsi ku - tya története 2. oldal Parkot építettek maguknak 3. oldal Átadták

Részletesebben

További támogatást várnak

További támogatást várnak Melyik nagy sporteseményt várja jobban? 18% Mindkettőt. 21% Lengyel-ukrán foci EB. Szavazzon ön is! www.bekesiujsag.hu Gyógyszertári ügyeleti rend MÁRCIUS 3-10. Oroszlán Patika (Kossuth u.) MÁRCIUS 10-17.

Részletesebben

Az Összefogás együtt, tovább, a városért!

Az Összefogás együtt, tovább, a városért! 2010. augusztus 11. XVIII. évfolyam 16. szám KÉTHETENTE MEGJELENÕ, INGYENES KÖZÉLETI FOLYÓIRAT Melyik a legszebb békési középület? 10% Városháza 9% Gimnázium 12% Tájház 21% Református templom 6% Római

Részletesebben

Készülnek a dánfoki tervek TÖBB MINT HETVEN HAJÓT FOGADHAT A BÉKÉSI KIKÖTÕ

Készülnek a dánfoki tervek TÖBB MINT HETVEN HAJÓT FOGADHAT A BÉKÉSI KIKÖTÕ 2007. május 22. V. évfolyam 0. szám KÉTHETENTE MEGJELENÕ, INGYENES KÖZÉLETI FOLYÓIRAT Hégely László a KÉSZ kitüntetettje A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ) békési szervezetének egyhangú szavazással

Részletesebben

MEGJELENIK: Békés, Bélmegyer, Kamut, Murony, Tarhos településeken. Békés a kolbászfesztivál fókuszában

MEGJELENIK: Békés, Bélmegyer, Kamut, Murony, Tarhos településeken. Békés a kolbászfesztivál fókuszában 2013. október 22. XXI. évfolyam 21. szám KÉTHETENTE MEGJELENÕ, INGYENES KÖZÉLETI FOLYÓIRAT MEGJELENIK: Békés, Bélmegyer, Kamut, Murony, Tarhos településeken Figyeli a tévés tehetségkutatókat? 15% Mindig.

Részletesebben

Szinte ugyanannyi első osztályos Békésen

Szinte ugyanannyi első osztályos Békésen 2015. augusztus 25. XXIII. évfolyam 17. szám kéthetente megjelenő ingyenes közéleti folyóirat megjelenik: Békés, Bélmegyer, Kamut, Murony, Tarhos településeken Madzagfalvi Napok a tizenhetedik Az idei

Részletesebben

Átadták a Fábián utcai új bölcsődét

Átadták a Fábián utcai új bölcsődét 2011. június 1. XIX. évfolyam 11. szám KÉTHETENTE MEGJELENÕ, INGYENES KÖZÉLETI FOLYÓIRAT Mikor lábal ki az ország a válságból? 22% 3-5 év kell hozzá 6% Egy éven belül. MEGJELENIK: Békés, Bélmegyer, Kamut,

Részletesebben

A trianoni heg el nem tûnik SOK EMLÉKEZÕ TRIANON GYÁSZNAPJÁN

A trianoni heg el nem tûnik SOK EMLÉKEZÕ TRIANON GYÁSZNAPJÁN 007. június 9. V. évfolyam. szám KÉTHETENTE MEGJELENÕ, INGYENES KÖZÉLETI FOLYÓIRAT A trianoni heg el nem tûnik SOK EMLÉKEZÕ TRIANON GYÁSZNAPJÁN Száz-százötven érdeklõdõ elõtt rendezte meg a Kereszténydemokrata

Részletesebben