M U N K A T E R V

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "M U N K A T E R V 2014-2015"

Átírás

1 M U N K A T E R V Verpeléti Arany János Általános Iskola és Reményi Ede Alapfokú Művészeti Iskola OM azonosító:

2 Tartalom Bevezető... 5 Jogszabályi hivatkozások... 5 I. A 2014/2015. tanév helyi rendje... 5 I. 1. A tanév, a tanítási év... 5 I.1.1. Tanítási szünet a tanítási évben, a tanítás nélküli munkanapok... 6 I.2. Nemzeti ünnepek, egyéb emléknapok, megemlékezések... 8 I.3. Az iskolai élethez kapcsolódó ünnepek és rendezvények... 8 I.4. Nevelőtestületi értekezletek, szülői értekezletek, nyílt napok I.5. Fogadóórák I.6. A tanulók fizikai állapotát felmérő vizsgálat időpontjai I.7. Vizsgák rendje I.7.1. Osztályozó vizsgák I.7.2. Két tanítási nyelvű osztályokban félévi és év végi angol nyelvi vizsgák I.7.3. Reményi Ede Alapfokú Művészeti Iskola vizsgarendje I.8. Hit- és erkölcstanórák ideje és helye I.9. Fakultatív hit- és vallásoktatás ideje, helye II. A nevelő oktatómunkához kapcsolódó tevékenységek II.1. Nevelési értekezletek II.2. Továbbképzések II.3. A szakmai munkaközösségek munkájának tervezése II.3.1. Alsós munkaközösség (1. sz. melléklet) II.3.2. Felsős munkaközösség (2. sz. melléklet) II.3.3. Angol nyelvi munkaközösség (3. sz. melléklet) II.4. A pedagógusok szakmai munkájának ellenőrzése, értékelése II.5. Az általános iskolai beiratkozással kapcsolatos feladatok tervezése, beiskolázási program II.6. Az intézményi esélyegyenlőségi intézkedési tervben megfogalmazott rövid távú célok, intézkedések megvalósulásának tervezése

3 II.7. Kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal való foglalkozások megszervezése II.8. Hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekkel való foglalkozások szervezése, egyéni fejlesztések megvalósulása II.9. Tanulmányi versenyek tervezése II.10. Mérés-értékelési feladatok tervezése II Első évfolyamosok DIFER mérése II Negyedik évfolyamos tanulók alapkészségének és képességeinek felmérése II Az országos kompetenciaméréssel kapcsolatos feladatok tervezése II A célnyelvi méréssel kapcsolatos feladatok tervezése II A 2012/2013. tanévben lefolytatott országos mérés, értékelések eredményeinek intézményi feldolgozása, kiértékelése, fejlesztési tervek készítése, az eredmények használásának tervezése II Egyéb mérési feladatok bemutatása a belső értékelési rend alapján II.11. Az intézmény sporttevékenységének a tervezése II A mindennapos testnevelés megszervezése II Egyéb intézményi sporttevékenységek II.12. Az iskolai könyvtár működése II.13. Pályaválasztással kapcsolatos tevékenységek tervezése II.14. Az iskola partnerkapcsolatainak tervezése II Szülőkkel II Szakmai szervezetekkel II Egyéb szervezetekkel II.15. A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok II.16. Diákönkormányzati munka tervezése (4. sz. melléklet) II.17. Egyéb információk II Szakkörök II Részvétel a városi rendezvényeken II Színház- és mozi látogatások sz. melléklet: Alsós Munkaközösség Munkaterve

4 2. sz. melléklet: Felsős Munkaközösség Munkaterve sz. melléklet: Angol Nyelvi Munkaközösség Munkaterve sz. melléklet: Diákönkormányzat Munkaterve

5 Bevezető A 2014/2015-ös tanév Munkaterve a Verpeléti Arany János Általános Iskola és Reményi Ede Alapfokú Művészeti Iskola hagyományaira, értékeire építve; a nevelőtestület, a Szülői Munkaközösség és a Diákönkormányzat erre a tanévre vonatkozó elképzeléseivel, valamint a törvényi változások összehangolásával szab irányt munkánknak, éves teendőinknek. Célunk, hogy egységesen továbbra is jó színvonalon végezzük munkánkat; a teljességre törekedve vegyük figyelembe a szülői és fenntartói igényeket, elvárásokat. Nevelő-oktató tevékenységünkkel, diákjaink tanulmányi teljesítményével, iskolai és iskolán kívüli viselkedésével, sokszínű programjainkkal tegyük vonzóvá intézményünket a szülők, a társadalmi környezet számára. Fontos, hogy Nevelőtestületünk az elvekben és a megvalósításban is egységes legyen, személyes kapcsolatokra épülő közösségként dolgozhasson. Lényeges, hogy mindenki lehetőséget kapjon képességei kibontakoztatására, hiszen mindenki formálja, alakítja az iskola életét. Jogszabályi hivatkozások, melyek meghatározzák munkatervünk felépítését: a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a 2014/2015. tanév rendjéről szóló 35/2014. (IV.30.) EMMI rendelet I. A 2014/2015. tanév helyi rendje I. 1. A tanév, a tanítási év (Az emberi erőforrások minisztere 35/2014. (IV.30.) EMMI rendelete) 2. (1) A nevelési-oktatási intézményekben a munkát a tanév, ezen belül a tanítási év keretei között kell megszervezni. a) (2) Ha e rendelet másképp nem rendelkezik, a 2014/2015. tanévben a tanítási év első tanítási napja szeptember 1. (hétfő) és utolsó tanítási napja június 15. (hétfő). b) A tanítási napok száma ha e rendelet másképp nem rendelkezik száznyolcvanegy nap. (4) A tanítási év lezárásának, a tanuló minősítésének, a magasabb évfolyamra lépésnek nem akadálya, ha az iskola a rendkívüli tanítási szünet elrendelése miatt kieső tanítási napokat a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény (a továbbiakban: köznevelésről szóló törvény) 30. -ában 5

6 meghatározottak szerint nem tudja teljes egészében pótolni. Az iskola indokolt esetben gondoskodik az elmaradt tananyag 2015/2016. tanítási évben történő feldolgozásáról. (5) A tanítási év lezárását követően az iskola amennyiben az iskola fenntartója azzal egyetért és az ahhoz szükséges feltételeket biztosítja a tanulói részére pedagógiai célú foglalkozásokat szervezhet, amelyeken a részvételt a tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő az iskola igazgatójához benyújtott kérelemében kezdeményezheti. c) 3. (1) Az alapfokú művészeti iskolákban a tanítási év első és utolsó napját a tanítási év első és utolsó hetének keretében az igazgató határozza meg. d) (3) A tanítási év első féléve január 16-ig tart. Az iskolák január 23-ig értesítik a tanulókat, kiskorú tanuló esetén a szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről. Az alapfokú művészeti iskolákban az első félév utolsó napját az igazgató állapítja meg. Az értesítést ettől a naptól számított öt munkanapon belül kell megküldeni. (4) Az első és a második félév (a tanítási év utolsó napja) lezárását követő tizenöt napon belül az iskoláknak nevelőtestületi értekezleten el kell végezniük a pedagógiai munka elemzését, értékelését, hatékonyságának vizsgálatát. A nevelőtestületi értekezletről készített jegyzőkönyvet tájékoztatás céljából meg kell küldeni az intézményi tanácsnak és a fenntartónak. I.1.1. Tanítási szünet a tanítási évben, a tanítás nélküli munkanapok 4. A tanítási évben a tanítási napokon felül a nevelőtestület a tanév helyi rendjében meghatározott pedagógiai célra az általános iskolában öt munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat fel, amelyből egy tanítás nélküli munkanap programjáról a nevelőtestület véleményének kikérésével az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni 6

7 . Sorszám Program Időpontja 1. nap Nevelési értekezlet december 13. (szombat) 2. nap Nevelési értekezlet 3. nap Arany-nap (DÖK) 4. nap Osztálykirándulás 5. nap Tantestületi kirándulás február 23. (hétfő) március 20. (péntek) június 5. (péntek) június 15. (hétfő) 5. (1) Az őszi szünet október 27-től október 31-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap október 22. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap november 3. (hétfő). (2) A téli szünet december 22-től január 2-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap december 19. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap január 5. (hétfő). (3) A tavaszi szünet április 2-től április 7-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap április 1. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap április 8. (szerda). (4) Az iskola az (1) (3) bekezdésben meghatározott szünetek mellett a tanítási év kezdő és befejező napjának változatlanul hagyásával más időpontban is adhat a tanulóknak szünetet, valamint a szünetek kezdő és befejező napját módosíthatja, ha a köznevelésről szóló törvény 30. (2) (3) bekezdésében meghatározottak megtartásával a heti pihenőnapon tartott tanítási nappal ehhez a szükséges feltételeket megteremti. (6) Az (1) (5) bekezdésben szabályozott szünetek napjain, ha azok munkanapra esnek, az iskolának szükség esetén gondoskodnia kell a tanulók felügyeletéről. A felügyelet megszervezéséről több iskola közösen is gondoskodhat. (7) Az egyéb jogszabály által országosan egységesen elrendelt munkanap-áthelyezést a köznevelésről szóló törvény 30. (1) bekezdése értelmében a nevelési-oktatási intézményekben is alkalmazni kell. Munkanap áthelyezések a 33/2013. (VIII.30.) rendelet szerint: október 18. szombat munkanap (október 24. ledolgozása) december 13. szombat munkanap (dec. 24. ledolgozása) 7

8 I.2. Nemzeti ünnepek, egyéb emléknapok, megemlékezések Ünnepnap Időpontja Közösségi szint Felelősök Dekoráció Az aradi vértanúk napja október 6. Október 6. hétfő iskolai megemlékezés történelemtanárok 6. osztályosok október 23. Október 23. csütörtök Városi ünnepély Molnár Zoltánné 7-8. o. osztályfőnökei 7-8. osztályosok Diktatúrák áldozatainak napja február 25. adott héten Témanap Osztályfőnöki órák Osztályfőnökök történelemtanárok, pedagógiai munkát segítők évi forradalom és szabadságharc Március 15. vasárnap Városi ünnepély magyar szakosok 3. osztályosok A holokauszt áldozatainak napja április 16. adott héten Témanap Osztályfőnöki órák Osztályfőnökök történelemtanárok, pedagógiai munkát segítők A Nemzeti Összetartozás napja június 4. június 4. szerda Megemlékezés koszorúzással 8. osztály osztályfőnökei 8. osztályosok I.3. Az iskolai élethez kapcsolódó ünnepek és rendezvények Ünnepnap Időpontja Közösségi szint Felelősök Dekoráció Tanévnyitó ünnepség hétfő Iskolai ünnepély intézményvezető, Égetőné Alakszai Katalin, elsős osztályfőnökök elsős osztályfőnökök, pedagógiai munkát segítők A zene világnapja szerda Iskolai kiskoncert AMI intézményegységvezető AMI 8

9 Ünnepnap Időpontja Közösségi szint Felelősök Dekoráció Az idősek napja szerda Városi ünnepély intézményvezetőhelyettesek, intézményegységvezető pedagógiai munkát segítők Állatok világnapja péntek osztályfőnökök, szaktanárok 2. osztályosok Magyar Diáksport Napja péntek testnevelés tanárok pedagógiai asszisztensek Tök jó nap Halloween-party Adventi gyertyagyújtások szerda nov. 28. dec. 05. dec. 12. dec. 19. Iskolai rendezvény délután Iskolai ünnepély Laskovicsné Tóth Mária Berkes Helga, Nagyné Barta Beatrix intézményvezető és helyettesei DÖK, pedagógiai munkát segítők 7. osztályosok Mikulásparty osztályszintű osztályfőnökök 4. osztályosok Iskolai karácsony Magyar kultúra napja Vár az iskola óvodások iskolacsalogatója péntek csütörtök szombat Iskolai ünnepély, Idősek otthona Iskolai rendezvény, Vers- és prózamondó verseny Leendő első osztályosok és szüleik Semeginé Jánoss Izabella, Gutléber Istvánné Magyartanárok Leendő elsős osztályfőnökök, intézményegységvezető, angol nyelvi munkaközösség 5. osztályosok 6. osztályosok 4. osztályosok, AMI Farsang péntek Iskolai rendezvény Laskovicsné Tóth Mária, Kovács Lászlóné DÖK 9

10 Ünnepnap Időpontja Közösségi szint Felelősök Dekoráció Reményi Ede Emlékverseny péntek megyei szintű AMI intézményegységvezető pedagógiai munkát segítők Arany-napok csütörtök, péntek elsősök avatása DÖK, elsős és nyolcadikos osztályfőnökök DÖK, pedagógiai asszisztensek Arany-bál szombat szülők, pedagógusok, városi szint Szülői munkaközösség, intézményvezető és helyettesei, pedagógiai munkát segítők Költészet napja péntek Iskolai rendezvény magyartanárok 6. osztályosok A Föld napja szerda Iskolai rendezvény Kiss Tamás, Szabó Norbert 3. osztályosok Anyák napja hétfő osztályszintű osztályfőnökök 2. osztály Madarak és fák napja osztályszinten osztályfőnökök 1. osztályosok Projektnap- Egészségnap hétfő iskolai szintű tantestület tagjai 5. osztály Ballagás szombat Iskolai rendezvény intézményvezető, 7-8. osztályos osztályfőnökök 7. osztályosok Évzáró szerda Iskolai rendezvény 4. osztályos osztályfőnökök 4. osztály 10

11 I.4. Nevelőtestületi értekezletek, szülői értekezletek, nyílt napok Értekezletek Időpontjai Alakuló értekezlet: óra Tanévnyitó értekezlet: péntek 10:00 óra Félévi osztályozó értekezlet: péntek felsősöknek óra alsósoknak óra Nevelőtestületi értekezletek Félévi tantestületi értekezlet: hétfő 16:00 óra Év végi osztályozó értekezlet: szerda felsősöknek óra alsósoknak óra Év végi tantestületi értekezlet: péntek 9:00 óra Munkaértekezletek Minden hónap első hete 16:00 17:00 óra Első félévi: hétfő: első osztályosok kedd: osztályok szerda: osztályok Szülői értekezletek Pályaválasztási: hétfő Félévi értékelő: hétfő 1-4. osztálynak kedd 5-8. osztálynak SZMK: szeptember 18. csütörtök február 12. csütörtök Nyílt nap kedd hétfő 11

12 Tanszaki hangversenyek Őszi: Tavaszi: I.5. Fogadóórák Tanító/Tanár neve Fogadóórák időpontja A hét B hét Ádámné Herczeg Gizella hétfő 5. óra hétfő 5. óra Bánhegyi Viktória kedd 4. óra kedd 5. óra Baran Grzegorz szerda 4. óra szerda 4. óra Belkovicsné Tóth Gabriella kedd óra kedd óra Berkes Helga kedd 5. óra kedd 5. óra Csorba Gáborné péntek 4. óra péntek 2. óra Czipó Tamásné szerda 3. óra szerda 3. óra Dusekné Gombaszegi Judit hétfő 3. óra hétfő 3. óra Égetőné Alakszai Katalin kedd 7. óra kedd 7. óra Gutléber Istvánné szerda 3. óra szerda 2. óra Gyóni Annamária péntek 4. óra csütörtök 5. óra Juhász Ferencné hétfő 4. óra hétfő 4. óra Kerékgyártó Alida kedd 3. óra kedd 3. óra Kiss Tamás kedd 5. óra kedd 5. óra Kiss Zoltán péntek4. óra péntek4. óra Kovács Lászlóné csütörtök 2. óra csütörtök 2. óra Kovács Sándorné kedd 7. óra kedd 7. óra Laskovicsné Tóth Mária hétfő 13:30-14:15 hétfő 13:30-14:15 Maszlagné Sós Tímea hétfő 3. óra hétfő 3. óra Molnár Zoltánné hétfő 3. óra hétfő 3. óra 12

13 Tanító/Tanár neve Fogadóórák időpontja A hét B hét Nagy Róbertné szerda 5. óra hétfő 4. óra Nagyné Barta Beatrix péntek 3. óra péntek 3. óra Nagyné Gyöngyösi Mária kedd 3. óra kedd 3. óra Prokai Dalma Virág csütörtök 13:45-14:30 csütörtök 13:45-14:30 Prokai Sándorné szerda 3. óra szerda 3. óra Semeginé Jánoss Izabella kedd 5. óra csütörtök 2. óra Somogyi Józsefné szerda 5. óra szerda 4. óra Szabó Norbert péntek 3. óra péntek 3. óra Szabóné Csőke Tünde szerda 4. óra szerda 4. óra Szórád Erzsébet kedd 4. óra kedd 4. óra Takácsné Kovács Zsuzsanna péntek 3. óra péntek 4. óra Tóthné Molnár Mária csütörtök 4. óra csütörtök 4. óra Tuzáné Szabó Andrea szerda 4. óra szerda 4. óra I.6. A tanulók fizikai állapotát felmérő vizsgálat időpontjai Az Nkt. 80. (9) bekezdése alapján a 014/2015. tanévben országos mérés, értékelés keretében gondoskodni kell a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatáról. A vizsgálatot az 1-4. évfolyamon tanulók kivételével a nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő tanulók esetében január 5. és május 27. között kell megszervezniük. Felelősök: testnevelést tanító tanárok I.7. Vizsgák rendje I.7.1. Osztályozó vizsgák Félévi: csütörtök Év végi: kedd Felelős: Dusekné Gombaszegi Judit intézményvezető-helyettes 13

14 I.7.2. Két tanítási nyelvű osztályokban félévi és év végi angol nyelvi vizsgák Első félévi: január 12. hétfő Második félévi: május 18. hétfő Felelősök: az angol nyelvi munkaközösség tagjai I.7.3. Reményi Ede Alapfokú Művészeti Iskola vizsgarendje Félévi hangszeres vizsgák: szerda Év végi hangszeres vizsgák: szerda Felelős: Belkovicsné Tóth Gabriella intézményegység-vezető I.8. Hit- és erkölcstanórák ideje és helye Erkölcstan 1.a 1.k 2.a 2.k 5.a 5.k 6.a 6.b 6.k A hét kedd 6. óra kedd 5. óra szerda 6. óra szerda 7. óra kedd 7. óra kedd 6. óra csütörtök 6. óra hétfő 6. óra hétfő 7. óra Ideje B hét kedd 6. óra kedd 5. óra szerda 6. óra szerda 7. óra kedd 7. óra kedd 6. óra csütörtök 6. óra hétfő 6. óra hétfő 7. óra Helye Osztályterem Közösségi Ház Osztályterem Közösségi Ház Osztályterem Osztályterem Osztályterem 6.a osztály tanterme Osztályterem 14

15 Hit- és erkölcstan Római Katolikus Egyház 1.a 1.k 2.a 2.k 5.a+ 5.k 6.a+6.b+6.k A hét kedd 6. óra kedd 5. óra szerda 6. óra szerda 5. óra szerda 7. óra kedd 7. óra Ideje B hét kedd 6. óra kedd 5. óra szerda 6. óra szerda 5. óra szerda 7. óra kedd 7. óra Helye Közösségi Ház Osztályterem Közösségi Ház Osztályterem 5.a tanterme 6.a tanterme Hit- és erkölcstan Hit Gyülekezete Egyház osztály osztály A hét kedd 6. óra kedd 7. óra Ideje B hét kedd 6. óra kedd 7. óra Helye Főépület csoportszoba Főépület csoportszoba I.9. Fakultatív hit- és vallásoktatás ideje, helye Római Katolikus Egyház osztály 7. osztály A hét kedd 14:50-15:35 szerda 14:50-15:35 Ideje B hét kedd 14:50-15:35 szerda 14:50-15:35 Helye osztályterem osztályterem 15

16 II. A nevelő oktatómunkához kapcsolódó tevékenységek II.1. Nevelési értekezletek Első félév: december 13. szombat 9:00 óra Témája: Korszerű tanulásszervezés az iskolában: A projektoktatás elmélete és gyakorlata Az előadás megszervezésének felelőse: Molnár Zoltánné intézményvezető Második félév: február 23. hétfő Témája: Agresszió csökkentése, konfliktuskezelés az iskolában - Külső előadó Az előadás megszervezésének felelőse: Molnár Zoltánné intézményvezető II.2. Továbbképzések Jogszabályi háttér: évi LXXIX. törvény a közoktatásról 19. Köznevelési törvény /1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és Kedvezményeiről. Beiskolázási terv A továbbképzésre vonatkozó alprogramban kell megtervezni, hogy tantárgyanként, munkakörönként hány személy és milyen időkeretben vehet részt a továbbképzésben. A munkáltató a továbbképzési program elfogadása után írásban értesíti azt a pedagógust, aki az érvényes jogszabályok alapján részt vehet a hétévenkénti továbbképzésben. A beiskolázási terv tartalmazza azoknak a nevét, munkakörét, akiknek a részvételét betervezték, a továbbképzés megjelölését, a várható kezdő és befejező időpontját, a várható távollét idejét, a helyettesítés rendjét. A beiskolázási terv elkészítésénél előnyben kell részesíteni azt: akinek a hétévenkénti továbbképzés teljesítéséhez kevesebb ideje van hátra, akinek a hétévenkénti továbbképzésben való részvételét a munkáltató elrendelte, 16

17 aki a szakvizsgába beszámítható továbbképzésre jelentkezik. A beiskolázási tervbe az vehető fel, aki írásban kérte felvételét, és megfelel a továbbképzés felvételi (részvételi) követelményének. A feltételek megléte esetén nem tagadható meg a felvétele annak, akinek két évnél kevesebb idő áll rendelkezésre a hétévenkénti továbbképzés teljesítéséhez. A közoktatási intézmény vezetője a beiskolázási tervbe történő felvételről, illetve az abból való kihagyásról írásban értesíti az érintettet. A meghatározott eljárási rend mellőzésével, közvetlenül is jelentkezhet a továbbképzésbe az, aki nem tart igényt a meghatározott kedvezményekre, juttatásokra. 17

18 Beiskolázási terv A pedagógus neve Belkovicsné Tóth Gabriella Munkaköre hegedűtanár, intézményegység vezető helyettes A továbbképzés megnevezése közoktatási vezető szakvizsga Czipó Tamásné tanító Az IKT eszközök hatékony használata a nevelő oktató munkában Szórád Erzsébet tanító Az IKT eszközök hatékony használata a nevelő oktató munkában Juhász Ferencné tanító Az óvoda-iskola átmenet megkönnyítése a hátrányos helyzetű gyermekek érdekében Juhász Ferencné tanító A projektpedagógia alkalmazása a hátrányos helyzetű gyermekek integrált nevelésében Nagyné Barta Beatrix Kerékgyártó Alida tanító földrajztestnevelés szakos tanár Az IKT eszközök hatékony használata a nevelő oktató munkában Kölyökatlétika továbbképzés A továbbképzés helye A kezdés időpontja EKF. Eger 2013 szeptember Heves megyei Pedagógiai Intézet Heves megyei Pedagógiai Intézet Heves megyei Pedagógiai Intézet Heves megyei Pedagógiai Intézet Heves megyei Pedagógiai Intézet Kovács Lászlóné tanító Pedagógia tanár EKF Eger 2014 szeptember A befejezés várható időpontja A helyettesítés rendje július nem igényel 2014 április nem igényel 2014 április Nem igényel 2014 április nem igényel 2014 április nem igényel 2014 április Nem igényel Budapest 2014 tavasza Nem igényel tavasza Nem igényel Hétévenként kötelező nem igen igen igen igen igen nem nem Hétévenként kötelező teljesítése utáni nem nem igen nem nem nem nem igen

19 A 2014/2015. tanévre vonatkozó beiskolázási tervet a nevelőtestület és a fenntartó elfogadta április 30-án, melyet módosítottunk, miután intézményünk bekerült a TÁMOP B-13/ Köznevelés az iskolában pályázat kiválasztott iskolái közé. A pályázat képzési lehetőségei közül az alábbi igényeket adta le intézményünk: A pedagógiai intézet által szerevezett továbbképzések pontos, PedAkkred rendszerében nyilvántartott megnevezése Témakör Tantestületi képzésként kívánja igénybe venni? (Igen/Nem) Egyéni képzésként kívánja igénybe venni (Igen válasz esetén létszám meghatározása) A képzés időpontja (kéthetes intervallum) Kooperatív tanulás a hátrányos helyzetű gyermekek integrált nevelésének elősegítésére Kooperatív igen szept A differenciálás megvalósításának lehetőségei a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók integrált oktatásában SNI nem 2 fő november A kompetencia alapú oktatási programcsomagok alkalmazása matematika az 5 8. évfolyam számára Kompetencia al.pr. nem 4 fő november DIFER (Diagnosztikus Fejlődésvizsgáló Rendszer) Programcsomagra alapozott fejlesztés 4-8 éves korban DIFER nem 1 fő november A környezeti nevelés módszertana Módszertan nem 2 fő november

20 A pedagógiai intézet által szerevezett továbbképzések pontos, PedAkkred rendszerében nyilvántartott megnevezése "Számítógép-kezelői és szoftverüzemeltető ismeretek haladó szinten" Témakör Tantestületi képzésként kívánja igénybe venni? (Igen/Nem) Egyéni képzésként kívánja igénybe venni (Igen válasz esetén létszám meghatározása) A képzés időpontja (kéthetes intervallum) Számítógép nem 3 fő november Az IKT eszközök hatékony használata a nevelő oktató munkában IKT igen február 17- márc.3 A konfliktuskezelés módszertana konfliktuskezelés az iskolában. Elméleti és gyakorlati ismeretek elsajátítását segítő tréningjellegű továbbképzés gyakorló pedagógusok részére Intézményi önértékelés módszertana (tréning jellegű továbbképzés) Konfliktuskezelés igen október Mérés nem 2 fő november A kompetencia alapú oktatási programcsomagok alkalmazása idegen nyelvi (angol, német, francia) műveltségterület évfolyamon. Kompetencia al.pr. nem 3 fő október A kompetencia alapú oktatási programcsomagok alkalmazása szövegértésszövegalkotás az 5-8. évfolyamon A tevékenységközpontú pedagógiák alkalmazásába való bevezetés, - olyan pedagógiai elvek, módszertani és tanulásszervezési eljárások megismertetése, Kompetencia al.pr. nem 1 fő november Együttnevelés nem 4 fő március

21 amelyek a hatékony együttnevelést szolgálják A pedagógiai intézet által szerevezett továbbképzések pontos, PedAkkred rendszerében nyilvántartott megnevezése Tanórai differenciálás a gyakorlatban - az egyéni fejlődési különbségeknek, szükségleteknek megfelelő fejlesztés módszerei, mint a sikeres integráció egyik feltétele "Örömmozgó" A sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, magatartási és tanulási zavarokkal küzdő gyermekek differenciált mozgásfejlesztése, valamint kognitív és szociális kompetenciák fejlesztése mozgáson keresztül az integrált csoportban. Kézműves tanfolyam - népi kismesterségek alaptechnikái, tárgyalkotás tanória és tanórán kívüli foglalkozások keretében Az országos kompetenciamérés eredményeinek értelmezése és intézményi hasznosítása /30 óra/ Témakör Tantestületi képzésként kívánja igénybe venni? (Igen/Nem) Egyéni képzésként kívánja igénybe venni (Igen válasz esetén létszám meghatározása) A képzés időpontja (kéthetes intervallum) differenciálás nem 1 fő október SNI nem 2 fő március Népi ismeretek nem 1 fő október Mérés nem 2 fő május

22 II.3. A szakmai munkaközösségek munkájának tervezése A munkaközösségek munkatervét a Melléklet tartalmazza. II.3.1. Alsós munkaközösség (1. sz. melléklet) II.3.2. Felsős munkaközösség (2. sz. melléklet) II.3.3. Angol nyelvi munkaközösség (3. sz. melléklet) II.4. A pedagógusok szakmai munkájának ellenőrzése, értékelése Óralátogatások Az iskolavezetés a lehetőségek figyelembevételével minden osztályt, napközis csoportot és minden nevelőt meglátogat az év folyamán, de kiemelt feladat az Osztályfőnöki munka, közösségfejlesztés feladatainak ellenőrzése Iskolai rendezvények látogatása, a vállalt és kiosztott feladatok és a teljesítés összehasonlítása Adminisztrációs tevékenység folyamatos ellenőrzése Az ellenőrzést végző személyek: Az intézményvezető Az intézményvezető-helyettesek Intézményegység-vezető Munkaközösség vezetők Az óralátogatás szempontjai: Az osztályok magatartási és tanulmányi helyzete. Alapkészségek és képességek fejlesztése a tanórákon: matematika, logika, szövegértés. Differenciált óraszervezés A füzetek, munkafüzetek külalakja, esztétikája, ellenőrzöttsége minden évfolyamon. Házi feladatok és füzetek ellenőrzöttsége, javítása. A nevelők, a tanulók együttműködő készsége. Az órán alkalmazott módszerek, szemléltető eszközök használata Az óra felépítése és szervezése az életkori sajátosságok figyelembevételével. Ellenőrzés, értékelés folyamatossága, realitása, azok típusai. Szakértői véleménnyel rendelkező tanulókkal való differenciálás.

23 Osztályfőnöki munka a folyamatos pedagógiai munka ellenőrzése kiterjed az osztályfőnöki órákra, a tanulókkal folytatott kommunikációra, az iskola nevelési feladatainak megvalósítására, különös tekintettel a tanulók viselkedéskultúrájának javítására tett pedagógiai tevékenységre, a tanórán kívüli szabadidős tevékenységekre, az osztályfőnök adminisztrációs tevékenységének pontosságára, igényességére. Az adminisztráció pontossága, folyamatossága: A napló hivatalos dokumentum, melynek tartalma egyezzen meg a tájékoztató füzetben foglaltakkal. Az intézményben dolgozó valamennyi közalkalmazott: pontos precíz munkavégzésének ellenőrzése, különös tekintettel a munkaköri leírásban foglalt pontos munkakezdés, órakezdés betartására. Érjük el, hogy a tantestület tagjai példát mutassanak tanítványaiknak a pontosság, a fegyelmezettség, a munkához való viszony kapcsolatában. A pedagógusok munkájának értékelése Minden pedagógus munkáját havonta értékeli az erre a célra közösen kidolgozott értékelőlapon, a munkaidő nyilvántartással együtt. Az intézményvezetés a kitöltött értékelő lapokat összesíti és a minősítések alkalmával alapul veszi. II.5. Az általános iskolai beiratkozással kapcsolatos feladatok tervezése, beiskolázási program Iskolánk évek óta együttműködik a verpeléti Gyöngyszem óvodával, amely közös programok szervezését és megvalósítását jelenti. Arra törekszünk, hogy a leendő első osztályosok megismerkedjenek az iskolai élettel, az átmenet ne okozzon problémát a gyerekek számára. Igyekszünk a szülőkkel is megismertetni az intézményünkben folyó munkát, hogy lehetőségük legyen a honlapunk mellett betekinteni a nevelő-oktató munkába. A leendő elsős osztályfőnökök hospitálnak az óvodai csoportokban és figyelembe veszik a látottakat, valamint kikérik az óvónők véleményét az iskolai csoportok szervezésénél. II.6. Az intézményi esélyegyenlőségi intézkedési tervben megfogalmazott rövid távú célok, intézkedések megvalósulásának tervezése Fontos, hogy olyan oktatási-művelődési kínálatot biztosítson az intézmény, melyet egy átlagos település nyújt a lakóinak. 23

24 A következő elvek szerint adottak a nevelő-oktató munka feltételei: - kulcskompetenciák megalapozása, megszilárdítása az 1 6. évfolyamon, folyamatos, egyénhez igazodó fejlesztés, a kulcskompetenciák bővítése az iskolázás további szakaszain - a tanulók tanulási nehézségeinek feltárása, problémái megoldásának segítése az iskolai nevelésoktatás egész folyamatában és valamennyi területén - a tanulási esélyegyenlőség eredményes segítésének egyik alapvető feltétele a tanulók személyiségének megismerése, az ahhoz illeszkedő pedagógiai módszerek alkalmazása - a tanulók önmagukhoz és másokhoz viszonyított kiemelkedő teljesítményeinek, tehetségjegyeinek feltárása, fejlesztése a tanórákon, más iskolai foglalkozásokon és e tevékenység támogatása az iskolán kívül - adaptív tanulásszervezési eljárások alkalmazása - egységes, differenciált és egyénre szabott tanulási követelmények, ellenőrzési értékelési eljárások alkalmazása. II.7. Kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal való foglalkozások megszervezése Intézményünk egyik legfontosabb célkitűzése, hogy oktató - nevelő munkánk eredményeként minden tanuló teljesítsen képességei szerint, tanulmányi eredménye érje el képességei maximumát, váljék erkölcsi normakövető, harmonikus személyiséggé. A pedagógus munkáját megértő odafigyelés, segítő szándék jellemezze. Nevelési módszereiben domináljon a motiváció, a tanulói erőfeszítést értékelő magatartás, az elismerés. A tanulási kudarc, magatartási probléma forrása lehet részképesség zavar, de gyökerezhet kulturális hátrányokban, szociális körülményekben. A pedagógus feladata a kudarc forrásának feltárása, melynek eszközei: - családlátogatás, a tanuló otthoni körülményeinek megismerése, kapcsolattartás a szülőkkel - egyéni foglalkozás - pedagógiai szakszolgálat igénybe vétele 24

A tanév helyi rendje (Általános iskola)

A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. számú melléklet A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. A szorgalmi idő / a 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet 1. és 3. -a alapján/ 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő

Részletesebben

A tanév helyi rendje (Általános iskola)

A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. számú melléklet A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. A szorgalmi idő 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő keretei között kell megszerveznünk. Az első és utolsó tanítási

Részletesebben

A os tanév helyi rendje

A os tanév helyi rendje Bocskai István Magyar Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 2071 Páty, Bocskai utca 9. Telefon/Fax: 23/343-537 e-mail: bocskai9@freestart.hu OM azonosító: 032447 A 2015-16-os tanév helyi rendje Jogszabályi

Részletesebben

Alsó tagozatos munkaközösség M U N K A T E R V E 2013 2014. tanév

Alsó tagozatos munkaközösség M U N K A T E R V E 2013 2014. tanév VERPELÉTI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS REMÉNYI EDE ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Alsó tagozatos munkaközösség M U N K A T E R V E 2013 2014. tanév Verpelét, 2013. aug. 26. Készítette: A m u n k a k ö z

Részletesebben

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről alapján. 1. A TANÉV A tanítási év első tanítási napja 2015. szeptember 1. A tanítási év első féléve

Részletesebben

Felsős Munkaközösség

Felsős Munkaközösség Arany János Általános Iskola és Reményi Ede Alapfokú Művészeti Iskola VERPELÉT Felsős Munkaközösség MUNKATERV 2016/2017. tanév A Felsős Munkaközösség tagjai: A pedagógus neve: Tantárgyai, feladata: Osztályok:

Részletesebben

ZENEOKTATÁSI MUNKATERVE

ZENEOKTATÁSI MUNKATERVE Kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egykettőre elpárolog, ha minden nemzedék újra meg újra meg nem szerzi magának. (Kodály Zoltán) OM azonosító: 031528 VERPELÉTI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

Részletesebben

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2012. augusztus 21. kedd 9 00 Alakuló értekezlet 2012. augusztus 22-24. szerda-péntek Gólyatábor ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2012. augusztus 24. péntek 9 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

Felsős Munkaközösség

Felsős Munkaközösség Verpeléti Arany János Általános Iskola és Reményi Ede Alapfokú Művészeti Iskola Felsős Munkaközösség MUNKATERV 2013/2014. tanév A Felsős Munkaközösség tagjai: A pedagógus neve: Tantárgyai, feladata: Osztályok:

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

M U N K A T E R V 2014-2015

M U N K A T E R V 2014-2015 M U N K A T E R V 2014-2015 Verpeléti Arany János Általános Iskola és Reményi Ede Alapfokú Művészeti Iskola OM azonosító: 031528 Tartalom Bevezető... 5 Jogszabályi hivatkozások... 5 I. A 2014/2015. tanév

Részletesebben

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató MUNKATERV Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév Készítette: Kissné Unatényi Katalin igazgató Bevezető gondolatok Nevelő-oktató munkánkat az iskola alapdokumentumai, valamint az azokban megnevezett

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2011/2012. tanév 2 I. A 2011/2012. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása - nem

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Lucfalvi Általános Iskola 116002, 3129 Lucfalva Rákóczi út 36. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógus

Részletesebben

A 2013/2014. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2013/2014. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) be. IDŐPONTOK ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2013. augusztus 21. szerda 9 00 Együttes alakuló értekezlet 2013. augusztus 23-24. péntek-szombat TÁMOP 3.1.7 képzés / Hajdúszoboszló 2013. augusztus 23. péntek 9 00

Részletesebben

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2.

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2. Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola Pakod, Csány László u. 2. MUNKATERV 2014/2015. tanévre Készítette: Ódorné Marton Edit tagintézmény vezető Pakod, 2014. augusztus 25. A 2014-2015 tanév rendje:

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára A 2009. augusztus 31-én életbe lépő 32/2008. XI.24. OKM rendelet értelmében, minden nevelési-oktatási intézmény köteles az interneten is

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2010/2011. tanév 2 I. A 2010/2011. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása Pedagógiai

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára A 2009. augusztus 31-én életbe lépő 32/2008. XI.24. OKM rendelet értelmében, minden nevelési-oktatási intézmény köteles az interneten is

Részletesebben

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák A 2012/2013-as tanév helyi rendje 2012. augusztus augusztus 22-24. augusztus 27. augusztus 28. augusztus 29. Gólyatábor 9. évfolyam Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító-

Részletesebben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben 6.1 A tanév rendje: 6.1.2. A szorgalmi idő az általános iskolában és a művészeti oktatásban: 2014. szeptember 1. (hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Az első tanítási

Részletesebben

es tanév helyi rendje

es tanév helyi rendje 2016-2017-es tanév helyi rendje Dátum Esemény Tanítási nap 22 hétfő 23 kedd 24 szerda Javítóvizsga 09:00 óra Tankönyvek kiosztása 5-8. évf. 12.00-18.00 25 csütörtök Tankönyvek kiosztása 5-8. évf. 08.00-12.00

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

Mezőkeresztesi Kossuth Lajos Általános Iskola Alsó tagozatos munkaközösség MUNKATERV tanév

Mezőkeresztesi Kossuth Lajos Általános Iskola Alsó tagozatos munkaközösség MUNKATERV tanév Mezőkeresztesi Kossuth Lajos Általános Iskola Alsó tagozatos munkaközösség MUNKATERV 2016-2017. tanév A jó tanító nem saját tudásának gyümölcsét osztja meg a tanítványaival, hanem megmutatja nekik, hogyan

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Besnyői Arany

Részletesebben

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény 4150 Püspökladány Bajcsy-Zs.u.3-5. MUNKATERVI

Részletesebben

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné Az éves munkaterv fő részei: I. Iskolai munkaterv 1. A 2014/2015. tanév kiemelt céljai

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

M U N K A T E R V 2013-2014

M U N K A T E R V 2013-2014 M U N K A T E R V 2013-2014 Verpeléti Arany János Általános Iskola és Reményi Ede Alapfokú Művészeti Iskola OM azonosító: 031528 Tartalom Bevezető... 4 Jogszabályi hivatkozások... 4 I. A 2013/2014. tanév

Részletesebben

Petőfiszállás 1. oldal, összesen: 7. A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E. a 2012/2013-as tanévre. Petőfiszállás, 2012.

Petőfiszállás 1. oldal, összesen: 7. A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E. a 2012/2013-as tanévre. Petőfiszállás, 2012. A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E a 2012/2013-as tanévre Petőfiszállás, 2012. augusztus A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. A közoktatásról

Részletesebben

PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA. 2014/2015. évi munkaterve

PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA. 2014/2015. évi munkaterve A SZEGEDI ÉS TÉRSÉGE EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA 2014/2015. évi munkaterve Feladat Határidő Alakuló éretekezlet 2014. augusztus 21. 08.30 Javítóvizsga 2014. augusztus

Részletesebben

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről K L I K 0 9 1 0 2 1 N O S Z V A J I F I G E D Y J Á N O S Á L T A L Á N O S I S K O L A ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI IS K O L A GÁRDONYI GÉZA TAGISKO L Á J A 3327 Novaj, Hősök tere 2. és 3327 Novaj, István út

Részletesebben

M U N K A T E R V

M U N K A T E R V M U N K A T E R V 2015-2016 Verpeléti Arany János Általános Iskola és Reményi Ede Alapfokú Művészeti Iskola OM azonosító: 031528 Tartalom Bevezető... 5 Jogszabályi hivatkozások... 5 I. A 2015/2016. tanév

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013.

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS augusztus 22. 9 óra bejelentkezés tanév rendje személyi változások tárgyi feltételek alakulása pályázatok tantárgyfelosztás pedagógiai program módosítása

Részletesebben

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján

Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Végzettség Szakok Munkaköre

Részletesebben

28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről

28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. (1) bekezdés a), b), p) és r) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak

Részletesebben

1.3. A szorgalmi idő második féléve a szorgalmi idő utolsó napja, azaz június 13.

1.3. A szorgalmi idő második féléve a szorgalmi idő utolsó napja, azaz június 13. 1. számú melléklet A tanév helyi rendje 1. A szorgalmi idő 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő keretei között kell megszerveznünk. Az első és utolsó tanítási nap által meghatározott

Részletesebben

Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium

Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Munkaterve a 2013/2014. tanévre Fehérgyarmat, 2013. szeptember 2. 1 Készült az emberi erőforrások minisztere 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelete

Részletesebben

A TÓPARTI GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKGIMNÁZIUM MUNKATERVE ALAPJÁN

A TÓPARTI GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKGIMNÁZIUM MUNKATERVE ALAPJÁN A 2016/2017-es tanévre tervezett rendezvények, események A TÓPARTI GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKGIMNÁZIUM 2016/2017. TANÉV MUNKATERVE ALAPJÁN 1 1. A szorgalmi idő 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet 2. alapján:

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

Alsós - munkaközösség munkaterve 2014/15. Készítette:Sósfalviné Horváth Erzsébet Alsós - munkaközösség vezető

Alsós - munkaközösség munkaterve 2014/15. Készítette:Sósfalviné Horváth Erzsébet Alsós - munkaközösség vezető Alsós - munkaközösség munkaterve 2014/15 Készítette:Sósfalviné Horváth Erzsébet Alsós - munkaközösség vezető "A jó tanító nem saját tudásának gyümölcsét osztja meg a tanítványaival, hanem megmutatja nekik,

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Petőfi Sándor Tagiskola Komoró Közzétételi Lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Tanító Fejlesztő pedagógus /szakvizsga/

Részletesebben

Berentei Általános Művelődési Központ Iskola intézményegység. A TANÉV RENDJE MUNKA- ÉS FELADATTERV a 2012/2013-es tanévre

Berentei Általános Művelődési Központ Iskola intézményegység. A TANÉV RENDJE MUNKA- ÉS FELADATTERV a 2012/2013-es tanévre Berentei Általános Művelődési Központ Iskola intézményegység A TANÉV RENDJE MUNKA- ÉS FELADATTERV a 2012/2013-es tanévre Berente, 2012. augusztus 21. Jóváhagyta a Berentei Általános Művelődési Központ

Részletesebben

A ös tanév ütemterve

A ös tanév ütemterve Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu 2014/2015-ös tanév

Részletesebben

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A tanév indításával kapcsolatos feladatok: 1. Nevelőtestületi alakuló értekezlet Ideje: 2016. augusztus 22. /hétfő / 9 óra A tankerületi

Részletesebben

A tanév rendje 2016/2017

A tanév rendje 2016/2017 A tanév rendje 2015/2016 8:00 alakuló értekezlet Szakgimnázium (180 tanítási nap + 7 tanítás nélküli munkanap) Tanítási nap Szakközépiskola (181 tanítási nap + 6 tanítás nélküli munkanap) Tanítási nap

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Verebi Végh János Tagiskolája 2477 Vereb, Berényi u.4.. OM: 030175 2015/2016. tanév 1.

Részletesebben

NAPTÁRI ÜTEMTERV. 2015/2016-os tanévre. Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola. Augusztus

NAPTÁRI ÜTEMTERV. 2015/2016-os tanévre. Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola. Augusztus NAPTÁRI ÜTEMTERV 2015/2016-os tanévre Augusztus Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola Tantestületi alakuló értekezlet Határidő: augusztus 24. (hétfő) 8.00 óra Helye: Trefort Ágoston

Részletesebben

2013 / tanév programjai

2013 / tanév programjai 2013 / 2014. tanév programjai Augusztus 26. hétfő Alakuló értekezlet 27. kedd Munkaközösségi értekezletek 29. csütörtök Osztályfőnöki értekezlet 30. péntek Nevelőtestületi értekezlet Szeptember 01. vasárnap

Részletesebben

A 2015/2016-os tanév ütemterve

A 2015/2016-os tanév ütemterve A 2015/2016-os tanév ütemterve Augusztus: - nyári gyakorlat szervezése a 12.évfolyam számára - KÖSSZ- tábor - javító-osztályozó vizsgák szervezése - Kollégiumi szokásrend kialakítása, szülői értekezlet,

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára A 2009. augusztus 31-én életbe lépő 32/2008. XI.24. OKM rendelet értelmében, minden nevelési-oktatási intézmény köteles az interneten is

Részletesebben

1043 Budapest, Erzsébet u. 31. OM: web: 36(1) ;

1043 Budapest, Erzsébet u. 31. OM: web:  36(1) ; LÁZÁR ERVIN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1043 Budapest, Erzsébet u. 31. OM:034862 web: http://www.lazaraltisk.hu/, 36(1)369-3180; e-mail: lazaraltisk@gmail.com A 2016/2017-es tanév munkarendje A 2016/17-es tanév rendje

Részletesebben

A 2016/2017. tanév rendjét a 12/2016. (VI.27.) EMMI rendelet határozza meg.

A 2016/2017. tanév rendjét a 12/2016. (VI.27.) EMMI rendelet határozza meg. A 2016/2017. tanév rendjét a 12/2016. (VI.27.) EMMI rendelet határozza meg. 2. (2) A 2016/2017. tanévben a szorgalmi idő első tanítási napja 2016. szept. 1. (csütörtök), utolsó tanítási napja 2017. június

Részletesebben

2016/17. aug. 23. szerda Alakuló nevelőtestületi értekezlet Grúber György Tanév előkészítése. aug. 30. kedd Tanévnyitó értekezlet Grúber György

2016/17. aug. 23. szerda Alakuló nevelőtestületi értekezlet Grúber György Tanév előkészítése. aug. 30. kedd Tanévnyitó értekezlet Grúber György 2016/17. tanév Augusztus Napló sorszám Időpontok nap óra 2016/17. RENDEZVÉNYEK 2016 FELELŐS Téma / Szervező / Egyéb aug. 23. szerda 10.00 Alakuló nevelőtestületi értekezlet Tanév előkészítése aug. 27.

Részletesebben

A tanév szervezési feladatai

A tanév szervezési feladatai 1. Szorgalmi idő A tanév szervezési feladatai Esemény Időpont Felelős a befejező évfolyamon A tanév utolsó napja Első félév vége Szülők értesítése a tanulmányi eredményekről 2. Rendkívüli munkanapok Munkanap

Részletesebben

JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 2013/2014. tanév munkaterve. Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum:

JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 2013/2014. tanév munkaterve. Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum: JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2013/2014. tanév munkaterve Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum: 2013.09.02. Bevezetés Az idei lesz az első olyan tanév, amely a köznevelési törvény és a hozzá

Részletesebben

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2010/2011-es tanévre. Petőfiszállás, 2010. szeptember M U N K A T E R V E

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2010/2011-es tanévre. Petőfiszállás, 2010. szeptember M U N K A T E R V E A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E a 2010/2011-es tanévre Petőfiszállás, 2010. szeptember Petőfiszállás 2. oldal, összesen: 8 A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A közoktatásról

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség, egyetem Szak megnevezése Egyéb szakképesítés Tanított tárgyak,, tanár, pedagógiaangol

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista Általános iskola

Különös Közzétételi Lista Általános iskola Különös Közzétételi Lista Általános iskola 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Sorszám Pedagógus azonosító száma Végzettsége Szakképzettsége

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

5. A szorgalmi idő rendje

5. A szorgalmi idő rendje 5. A szorgalmi idő rendje A 2013/14. tanév első tanítási napja: utolsó tanítási napja: az iskola utolsó, befejező évfolyamán az utolsó tanítási nap: az I. félév: a félévi értesítők kiosztása: 2013. szeptember

Részletesebben

Általános Iskola Pereszteg MUNKATERV 2012-2013

Általános Iskola Pereszteg MUNKATERV 2012-2013 Általános Iskola Pereszteg MUNKATERV 2012-2013 Készítette: Koloszárné Varga Elvira ig. A tanév rendje - Első tanítási nap: 2012. szept. 03. - Utolsó tanítási nap: 2013. június 14. Szünetek: - Őszi szünet:

Részletesebben

A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása. Dátum Esemény Felelős

A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása. Dátum Esemény Felelős A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet a 2016/2017. tanév rendjéről alapján Dátum Esemény Felelős 2016. Augusztus 24. (szerda) 9:00 óra 26. (péntek); 29. (hétfő)

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2016/17.

A tanév helyi rendje 2016/17. A tanév helyi rendje 2016/17. Az énekkari próbák rendje: : 13.50-14-30 : 13.50-14.30. Szeptember 1. 7. 6. 5-8. 12. 17. 24. 26. Tanévnyitó ünnepély: 8.00 1. évfolyam szülői értekezletek:17.00 Tűzriadó próba

Részletesebben

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában.

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. A 2016-2017. tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Időpont Esemény 2016. 08.31. Tanévnyitó értekezlet. (nevelőtestület) 2016. 09. 01. Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. 2016. 09. 05-ig Jelentkezés

Részletesebben

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV HELYZETELEMZÉS Tanulói létszám: Oszt. Létszám SNI BTM Bejáró Napközi Tanulószoba 1-2. 16 2 2 6 11 4. 15

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

értekezlet a tanév feladatai

értekezlet a tanév feladatai dátum Augusztus 24. Augusztus 25. esemény Nevelőtestületi alakuló Javítóvizsgák (külön kiírás szerint) Augusztus 25.- 27. Munkaközösségi ek a tanév feladatai Augusztus 26. szerda 10.00 Előadás munka- és

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve

Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve Szerepi Kelemen János Általános Iskola Szerep Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve Egri Zsuzsanna munkaközösség-vezető A munkaközösség tagja: Osztályfőnökök: 5. osztály: Kucska Erika 6. osztály:

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2014/2015 Zalaszentgrót, 2014. augusztus 27. Készítette:

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE Szalkszentmártoni Petőfi Sándor Általános Iskola OM:027935 KLIK 030009 6086 Szalkszentmárton, Petőfi tér 12. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE 10. sz. melléklet a 11/1994.

Részletesebben

MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2016/2017.

MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2016/2017. MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2016/2017. IDŐ MUNKATERVI PROGRAMOK SZERVEZÉSI KOORDINÁTOR AUGUSZTUS VIII. 22. 9:00 Alakuló értekezlet VII. 23. Tűz-és balesetvédelmi oktatás VIII.22.-31.

Részletesebben

RENDEZVÉNY. 2016/ szeptember 1 (csütörtök) június 15 (csütörtök) 182 tanítási nap

RENDEZVÉNY. 2016/ szeptember 1 (csütörtök) június 15 (csütörtök) 182 tanítási nap RENDEZVÉNYTERV 2016/2017. 2016.szeptember 1 (csütörtök) - 2017 június 15 (csütörtök) 182 tanítási nap aug. 5. 11. IDŐPONT RENDEZVÉNY Tankönyvek átvétele FELELŐS/ RÉSZTVEVŐ Nagyné Szabó Cecília aug. 22.

Részletesebben

Programterv. 2016/2017. tanév kiemelt feladatai

Programterv. 2016/2017. tanév kiemelt feladatai Programterv 2016/2017. tanév kiemelt feladatai Szorgalmi idő: 2016. IX. 1.(csütörtök)- 2017. VI.15.(csütörtök) Tanítási napok száma: 182 nap Tanítás nélküli munkanap: 5 nap I. félév: 2017. I. 20-ig tart.

Részletesebben

2015/2016. tanév rendje

2015/2016. tanév rendje 2. sz. melléklet: 2015/2016. tanév rendje 2015/2016. tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) SZEPTEMBER 8.00 Ünnepélyes tanévnyitó (szakközépiskola

Részletesebben

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE 1. Tanév előkészítése: 2015. augusztus 21-től augusztus 31-ig 2. Alakuló-értekezlet: 2015. augusztus 25. 8.00 óra (kedd) 3. Iskolai javítóvizsgák lebonyolítása 2015. augusztus

Részletesebben

Tanítási év helyi rendje 2015/2016

Tanítási év helyi rendje 2015/2016 Tanítási év helyi rendje 2015/2016 jogszabályi háttér: az emberi erőforrások minisztere 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelete a 2015/2016. tanév rendjéről tanítási napok száma: 181 nap tanítás nélküli munkanapok

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre Hét Hónap, nap Eseménytervezet szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. hétfő Első tanítási nap: munkavédelmi oktatás a 9.évfolyam számára 2. 2. kedd 3. 3. szerda Tanévnyitó

Részletesebben

II. 2. Tanév helyi rendje

II. 2. Tanév helyi rendje II. 2. Tanév helyi rendje Idő, időpont Esemény Felelős Keletkezett dokumentumok 2013. szeptember 2 - június Szorgalmi idő: 180 tanítási nap 13. 2013. szeptember 2-2014. Első félév január 17. 2014. január

Részletesebben

Különös közzétételi lista Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127.

Különös közzétételi lista Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127. Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127. Tel: 06-36-490-005 E-mail: mezisko@gmail.hu Ikt.sz:1074/2013.12.02. Ügyintéző: Bartók István ig. Különös közzétételi lista Mezőszemerei

Részletesebben

A 2016/17-ES TANÉV MUNKARENDJE

A 2016/17-ES TANÉV MUNKARENDJE FELADATOK A 2016/17-ES TANÉV MUNKARENDJE ISKOLAI RENDEZVÉNYEK - KIEMELT FELADATOK ELSŐ FÉLÉV HATÁRIDŐ Javító vizsgák szaktanári konzultációs lehetőség 2016. augusztus 24-26. konzultáció biztosítása augusztus

Részletesebben

Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakgimnázium

Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakgimnázium Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakgimnázium 5123 Jászárokszállás, Deák Ferenc u. 59. Tel.: 57/433-313 Fax.: 57/433-314, e-mail: jaszdeak@gmail.com Éves munkaterv a 2016/17-es tanévre

Részletesebben

IDŐTERV A KÁLVIN TÉRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVÉHEZ ÖS TANÉV

IDŐTERV A KÁLVIN TÉRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVÉHEZ ÖS TANÉV IDŐTERV A KÁLVIN TÉRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVÉHEZ 2014-15-ÖS TANÉV KÉSZÍTETTE: FUKÁSZ LÁSZLÓNÉ ELFOGADTA: A NEVELŐTESTÜLET 20 augusztus 29-én 20 AUGUSZTUS 2014-2015-ös tanév -181 tanítási

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve

2014/2015. tanév munkaterve KT ÁLTALÁNOS -ÉS KÖZÉPISKOLA BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA TELEPHELYE KASKANTYÚ 2014/2015. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves telephelyi feladatok Ütemterv Munkaterv csatolt részei:

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre A Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium eseménynaptára a 2015-2016. tanévre Eseménynaptár 2015-2016. tanév Augusztus Aug. 17. 9 h Dátum Esemény Tantárgyfelosztás,

Részletesebben

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva.

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola nyitvatartása: Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola szombaton, vasárnap és egyéb munkaszüneti napokon zárva tart, kivételt képez

Részletesebben