Helyi Esélyegyenlőségi Program. VERSEG Község Önkormányzata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Helyi Esélyegyenlőségi Program. VERSEG Község Önkormányzata"

Átírás

1 ÁROP Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program VERSEG Község Önkormányzata VERSEG, március 15. Türr István Képző és Kutató Intézet Cím: 1054 Budapest, Széchenyi u. 14. Telefon: web: Felnőttképzési nyilvántartási szám: Intézményi akkreditációs lajstromszám: AL 0008

2 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk Célok...Hiba! A könyvjelző nem létezik. A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE) Jogszabályi háttér bemutatása Stratégiai környezet bemutatása A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénységhiba! A könyvjelző nem létezik. 5. A nők helyzete, esélyegyenlősége Az idősek helyzete, esélyegyenlősége A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége Helyi partnerség, lakossági önszerveződések, civil szervezetek és for-profit szereplők társadalmi felelősségvállalása A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) A HEP IT részletei A helyzetelemzés megállapításainak összegzése A beavatkozások megvalósítói Jövőképünk Az intézkedési területek részletes kifejtése Összegző táblázat - A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) Megvalósítás A megvalósítás előkészítése A megvalósítás folyamata Monitoring és visszacsatolás Nyilvánosság Érvényesülés, módosítás Elfogadás módja és dátuma

3 Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) Bevezetés Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló évi CXXV. törvény, a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet és a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet rendelkezéseivel, Verseg Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programban rögzíti az esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat. Az önkormányzat vállalja, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi Programmal összehangolja a település más dokumentumait 1, valamint az önkormányzat fenntartásában lévő intézmények működtetését. Vállalja továbbá, hogy az Esélyegyenlőségi Program elkészítése során bevonja partneri kapcsolatrendszerét, különös tekintettel a köznevelés állami és nem állami intézményfenntartóira. Jelen helyzetelemzés az Esélyegyenlőségi Program megalapozását szolgálja. A település Aszódtól északkeletre fekvő, mezőgazdasági jellegű település; az Aszódot Kállóval összekötő közúton érhető el. Története Verseg (Versend) Árpád-kori település a Cserhátalján. A község határa a Déli-Cserhát tartozéka, ám a jelzett útvonal egyben két különböző eredetű és formakincsű részre is bontja a területet. Az útvonaltól észak-északnyugatra fekvő, az Ecskendi tömbről lefutó aszimmetrikus, tektonikus völgyekkel a földtörténeti harmad és negyedkor határán feldarabolt térszín, az Aszód-Sziráki dombvidék tartozéka, míg a dél-délkeletre fekvő, csupán a Vanyarci patak által megosztott, lapos, lekoptatott hátaival az Alföld síkjához simuló terület, a hatvani-öblözet része. Az egészet beborította a jégkorszaki lösz, amelyen barna erdei, a déli részeken pedig mezőségi talajféleségek alakultak ki. A község nevének eredete tisztázatlan. Lehet, hogy szláv eredetű személynévből keletkezett magyar névadással, ám a vörsög-verseg vagyis varsa/halfogó eszköz) főnév is számításba jöhet. Nevét ben említette először oklevél Wrsegh néven, ide való nemesek budai szőlejéről szólva. A Szent Miklós tiszteletére szentelt templom köré épül falu nevét 1335-ben Wrseg, Wrsegh, 1386-ban Wersegd alakban írták. Első ismert birokosa 1391-ben László erdélyi, és János egykori orosz vajda között a Versegdi család birtoka volt, melynek férfitagjai mint megyei esküdtek szerepet játszottak Pest vármegye közelében. A török hódoltság idején a pesti náhijéhez tartozott. A században a két fő birtokos a Majthényi és a Podmaniczky család lett. Egykor a településhez tartozott a Heves megyéhez csatolt Kerekharaszt és Varsány puszták is. Verseg és Kartal között találjuk Kiskartalt, amely 1949-ig Verseghez tartozott. A 20. század elején Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye aszódi járásához tartozott. Lakossága 1910-ben 2347 lakosából 2330 magyar volt; 2115 római katolikus, 137 evangélikus, 58 izraelita; 1 Költségvetési koncepció, Gazdasági program, Szolgáltatástervezési koncepció, Településfejlesztési stratégia, Településrendezési terv, Településszerkezeti terv, Településfejlesztési koncepció 3

4 1990-ben 1414 lakosa; 2001-ben 1428 lakosa volt. Nevezetességei A Podmaniczky-kastély légifotója A falumúzeumot (nyitva április 1-jétől október 31-ig) 1974-ben alapította Marton Pálné Homok Erzsébet Versegen élő népi író. A régi lakóházból kialakított kiállítás a paraszti élet eszközeit, tárgyait és a helyi népviseletet mutatja be. A Szent Miklósról nevezett egyhajós római katolikus templomot a 13. században emelték, a 15. században gótikus stílusban átépítették. Alham Károly püspök 1741-ben bővítette, ekkor kapta mostani, csehboltozatos, román és gótikus részleteket is tartalmazó barokk arculatát. A 19. század második felében még egyszer átalakították. A díszítmények között a Báthori-család címere is szerepel. Harangját 1674-ben öntötték. A díszes barokk szószék 1742-ben készült. A Zoltán-kúria klasszicista portikusza (19. század első fele). Kastélyszálló 13 hektáros ősparkkal. A klasszicizáló kastélyt a községhez tartozó Fenyőharaszt pusztán 1868-ban báró Podmaniczky Levente építette. 4

5 Római katolikus templom Az egyhajós római katolikus templomot a 13. században emelték, a 15. században gótikus stílusban átépítették. Alham Károly püspök 1741-ben bővítette, ekkor kapta mostani, csehboltozatos, román és gótikus részleteket is tartalmazó barokk arculatát. A 19. század második felében még egyszer átalakították. A díszítmények között a Báthory család címere is szerepel. Harangját 1674-ben öntötték. A díszes barokk szószék 1742-ben készült. Verseg település 1400 lakost számláló, több száz éve lakott Pest megyei település három megye találkozásánál fekszik, átlag feletti természeti, közlekedési és infrastrukturális adottságokkal. A településtől 10 km-re található M3-as autópályán 40 percen belül elérhető az ország központja Budapest, ideértve annak nemzetközi repülőterét, Ferihegyet is. A településen áthaladó két, országos jelentőségű főutat és hidakat 2009-ben felújították, így azok állapota első osztályú. A településen minden utca aszfaltburkolattal rendelkezik, illetve a településnek saját szennyvíztisztító telepe és szennyvízcsatorna-hálózata van (természetesen kiépült a víz, áram, gáz és internet infrastruktúra is). A fejlődés alapját jelentő jó elérhetőségen kívül a település kiváló természeti adottságokkal rendelkezik. Így például ipari termelés hiányában a levegőminőség kitűnő, a termőföld és az erdők nem szennyezettek, a település alatt pedig nagyon jó minőségű két termálvízbázis található. A térségi gazdaságban nincs hagyománya az ipari termelésnek, a lakosság számára az agrárgazdaság, a falusi turizmus, illetve az ingázók számára a városi (Budapest, Gödöllő) munkahelyek biztosítanak megélhetést. A település turisztikai szempontból legfontosabb vállalkozása jelenleg Magyarország egyik legkorszerűbb lovas központja, illetve a szállodaként funkcionáló Podmaniczky-kastély. Verseg 5

6 közlekedés szempontjából szerencsés adottságokkal rendelkezik, a volánbusz járatok útvonalai keresztülvezetnek a településen, így délelőtt és délután félóránként, napközben óránként járnak. Mindezekre építve a Versegi Képviselő-testület 2004-ben elfogadta a Településfejlesztési Koncepciót, a Településrendezési Tervet és a Helyi Építési Szabályzatot, amelyek már európai uniós előírásokat vesznek figyelembe. 1. számú táblázat - Lakónépesség száma az év végén Fő Változás % % % % % Lakónépesség alatt az adott területen lakóhellyel rendelkező, de másutt tartózkodási hellyel nem rendelkező személyek, valamint az ugyanezen a területen tartózkodási hellyel rendelkező személyek együttes száma értendő. Településünk lakónépesség száma folyamatosan ingadozik 1400 fő körül alakul. Ez a 2007-es adatokkal összehasonlítva 400 fős csökkenést mutat. 6

7 2. számú táblázat - Állandó népesség fő % nők férfiak összesen nők férfiak nő 0 ######## ######## 0-2 évesek 0-14 éves % 49% éves % 51% éves % 49% éves % 47% 65 év feletti % 38% Forrás: TeIR, KSH-TSTAR Az állandó népesség számát úgy értelmezzük, mint a bejelentett állandó népességet. Tehát az adott területen bejelentett lakóhellyel (állandó lakással) rendelkező személyek tartoznak a bejelentett állandó népesség körébe, függetlenül attól, hogy van-e máshol bejelentett tartózkodási helyük (ideiglenes lakásuk), vagy hogy az összeírás eszmei időpontjában jelen voltak-e. Az életkor szerinti bontásban való állandó népesség számossága segít az esélyegyenlőség különböző célcsoportjának beazonosításában. Az alábbi diagramokon látható, hogy az állandó lakónépesség helyzetének előre mozdításában hangsúlyos szerepet kell, hogy kapjanak az idősek, számosságuk okán, valamint különös odafigyelést igényel a 0-14 éves korosztály is. 7

8 3. számú táblázat - Öregedési index 65 év feletti állandó lakosok száma (fő) 0-14 éves korú állandó lakosok száma (fő) Öregedési index (%) 2001 n.a. 222 #ÉRTÉK! ,1% ,5% ,1% ,8% ,0% 8

9 Az öregedési index azt jelzi, hogy 100 fő 14 év alattira mennyi 65 éven felüli fő jut. Az öregedési indexet úgy számítjuk ki, hogy a 65 év felettieket elosztjuk a 0-14 évesekkel, és ezt megszorozzuk százzal. Ez az index megmutatja, hogy az adott település népességére mi a jellemző: amennyiben 100 alatti az index, akkor túlsúlyban vannak a 14 év alattiak, vagyis fiatalos a népességszerkezet. Ha az index 100 felett van, akkor a 65 év felettiek vannak többen, és a település elöregedő. Az elmúlt években nagyjából kiegyenlítődött volt a településen élő 0-14 éves és 65 év feletti korosztály létszáma, a 2012-es és 2013-as évben ez a tendencia romlott, de a védőnői előrejelzések szerint 2014-ben újból 100 alá csökken a mutató. 4. számú táblázat - Belföldi vándorlások állandó jellegű odavándorlás elvándorlás egyenleg

10 Ez az adat az adott település vonzerejét mutatja: ha pozitív az egyenleg, akkor az odaköltözés, ha negatív, akkor az elvándorlás jellemző. Az elmúlt években a településről elvándorlók és bevándorlók száma hasonlóan alakult. Fontosnak tartjuk, hogy a település vonzerejét fenntartsuk, az település lakóinak legyen miért maradniuk, valamint más településekkel szemben növekedjen Verseg vonzása. 5. számú táblázat - Természetes szaporodás élve születések természetes halálozások száma száma szaporodás (fő)

11 A természetes szaporodás értékét úgy számoljuk ki, hogy az élveszületések számából kivonjuk a halálozások számát. A 2012-es évben a természetes szaporodás pozitív egyenleget zárt. A településfejlesztési tervnek, és azzal összhangban lévő programnak a fő célkitűzése a település fejlődése, a lakosságszám növelése, a helyi lakosság életminőségének a javítása, amelyet egy nagyon magas színvonalú komplex szolgáltatói rendszer kiépítésével kíván a település megvalósítani. Az önkormányzat nemcsak az üzleti célú szolgáltatások megtartásában, fejlesztésében gondolkozik, mivel a kívánt célok eléréséhez nélkülözhetetlenek a közszolgáltatások is. A lakosságszám körülbelül 1000 fővel történő növelése esetén a település közszolgáltatásai a jelenlegi finanszírozási rendszer közepette gazdaságosan működtethetőek lesznek, amelyek megléte elengedhetetlen a kívánt településkép létrejöttéhez. A települési adottságoknál bemutatott komparatív előnyökre és közlekedési infrastruktúrára támaszkodva az Önkormányzat egy szakértői csapatra támaszkodva olyan alprojektből felépített településfejlesztési programot alkotott, amely hosszú távon biztosítja a jövedelemtermelés helyi forrásainak a működését, a munkahelyteremtést, a befektetői bizalom erősítését, a rekreációs szolgáltatások színvonalnak folyamatos fejlesztését, azaz egy gazdasági és környezeti értelemben is fenntartható, az itt élők és a különböző céllal ide érkezők számára javuló életminőséget biztosító helyi gazdaság kereteinek a megteremtését. A következőkben röviden ismertetjük az e célok teljesülést elősegítő projekteket. A tervezett fejlesztési programok jelentős részben szociális célúak az alábbiak szerint: db szociális bérlakás megépítése. Ilyen típusú lakások iránt jelentős kereslet van az országban, azonban a piaci hiányt az építőipart és az önkormányzatokat sújtó számtalan negatív tendencia miatt a helyhatóságok eddig nem bírták enyhíteni, illetve megszüntetni. Versegen konkrét területek elő vannak készítve fejlesztésre, amelyeken alacsony bérű lakásokat tervezünk építeni elsősorban kisgyermekes fiatal házaspárok számára. 2. Az öregedő európai társadalomban kiemelt feladat lesz az időskorúak számára megfelelő lakó- és pihenő körülményeket, továbbá egészségügyi szolgáltatásokat biztosítani. Mi e projekt keretében eltérő egzisztenciális helyzetű családok nyugdíjasainak kínálunk majd megoldást a szükségletek kielégítésére, két idősek otthona és egy ápolási ház építésével: Az idős emberek tömegével kapcsolatban álló Katolikus Egyházzal együttműködve a település központjában egy 140 apartmanból álló emelt szintű otthont építünk, amely nyugat-európai 11

12 modelleknek megfelelően fog működni, hasznosítva az egyházi tapasztalatokat és kapcsolatrendszert. Konkrét terület elő van készítve a fejlesztésre. Az előző otthonnál lényegesen nagyobb - 8,5 hektáros területen felépítendő - idősek otthona a szokásos szolgáltatásokon túl rekreációs és gyógyászati központként is funkcionálni fog, ahol szakképzett egészségügyi személyzet áll a lakók vagy vendégek rendelkezésére egészségügyi problémáik kezelése érdekében. A rendszert gyógyfürdő egészíti ki. A kiválasztott terület a településről jól megközelíthető, kitűnő fekvéssel és gyönyörű kilátással rendelkezik, biztosítva a kívánt környezeti adottságokat a vendégek számára. Egy külön ápolási házat tervezünk létrehozni idős és beteg emberek egészségügyi ellátására. Konkrét terület elő van készítve a fejlesztésre. 3. Az Önkormányzat meglévő és működő szociális étkeztetési rendszerét amely jelenleg csak 22 főt képes ellátni szeretnénk tovább fejleszteni valamelyik fenti projekt infrastrukturális hátterének kibővített kapacitásával. Az egyik fő cél az, hogy az idős, otthonlakó embereket nagyobb számban el tudjuk látni rendszeres napi szociális étkeztetéssel. A jelenlegi helyzet szerint felmérésünk alapján idős ember szorulna ilyen ellátásra. Az idős embereken kívül az új rendszer a bölcsődei, az óvodai és az iskolai étkeztetést is megoldaná. A kialakítandó rendszer kiemelten fogja kezelni a szegény családokból származó gyermekek rendszeres étkezési ellátását. 4. Alternatív energia projekt megvalósítása szociális prioritással. Jelenleg a Versegen lakó emberek kb. 40 %-a idős korú, akik egyre kevésbé tudják a magas közüzemi számláikat kifizetni. A Verseg alatt elhelyezkedő két termálvíz bázis hasznosításával ki akarunk alakítani egy helyi távfűtési rendszert, hogy le tudjuk kapcsolni a lakóházakat és közintézményeket a vezetékes gázról. A beruházás fő célja, hogy a mindenkori gázárnál minimum 20 %-kal olcsóbban jussanak a lakosok kiemelten az alacsony jövedelműek és idősek fűtési energiához. 5. A meglévő és működő iskola és óvoda felújítása és bővítése elengedhetetlen. Az általános iskola kb. 140 tanuló számára alkalmassá tehető, az óvoda kb. 50 kisgyerek ellátását biztosíthatja. Új bölcsőde építhető gyermek számára. Folyamatosan figyelemmel kísérjük a szükségletek alakulását és azok mértékében a férőhelyek száma bővítésre kerül. 6. A fejlesztési programok szükségessé teszik a meglévő infrastruktúra fejlesztését, bővítését (utcák, közüzemi kapacitások, szennyvízrendszer, felszíni vízelvezetés, kommunikáció) és működtetését, karbantartását. 7. Környezetvédelmi szempontok, alternatív energiaforrások. A projektek kivitelezése a zöld szemlélet kiemelt figyelembevételével történik, ide értve azt is, hogy az új épületek környékén parkok létesülnek, minden lehetséges helyen erdősávok, zöld övezet kialakítása kerül sor. A bérlakások és az idős otthonok energia rendszerei napkollektorok telepítésével egészülnek ki. 8. Hátrányos helyzetű emberek érdekeinek érvényesítése. A szociális bérlakások és az idős otthonok megépítésénél kiemelt szempont az akadálymentesítés, illetve konkrét felmérések alapján megfelelő számú lakás és apartman kifejezetten mozgáskorlátozottak számára kerül kialakításra. 9. Jogszerűség, átláthatóság. Természetes, de hangsúlyos szempont, hogy a projektek kivitelezése és a működtetés az előírásoknak száz százalékban folyamatosan megfeleljen (felszereltség, személyzet létszáma, képzettsége, stb.) és ez minden időben folyamatosan ellenőrizhető legyen. 10. Helyi munkaerő preferenciája. A fejlesztési munkálatok, kivitelezések során, majd a működtetési fázisban minden lehetséges esetben elsőbbséget élvez a helyi munkaerő alkalmazása, hogy ezzel a helyi munkanélküliség is csökkenthető legyen. Ha a fejlesztési programok megfelelő finanszírozási háttérhez jutnak, akkor belátható időn belül megkezdhetők és megvalósíthatók. Az Önkormányzat kiemelt figyelmet és támogatást szándékozik 12

13 biztosítani a projektek megvalósításához annál is inkább, hogy a fejlesztések rengeteg új munkahelyet teremtenének, és nagyon jelentősen bővülnének az Önkormányzat saját bevételei. A településen áthaladó két, országos jelentőségű főutat és hidakat 2009-ben felújították, így azok állapota első osztályú. A településen minden utca aszfaltburkolattal rendelkezik, illetve a településnek saját szennyvíztisztító telepe és szennyvízcsatorna-hálózata van (természetesen kiépült a víz, áram, gáz és internet infrastruktúra is). A fejlődés alapját jelentő jó elérhetőségen kívül a település kiváló természeti adottságokkal rendelkezik. Így például ipari termelés hiányában a levegőminőség kitűnő, a termőföld és az erdők nem szennyezettek, a település alatt pedig nagyon jó minőségű két termálvízbázis található. Mindezekre építve a Versegi Képviselő-testület 2004-ben elfogadta a Településfejlesztési Koncepciót, a Településrendezési Tervet és a Helyi Építési Szabályzatot, amelyek már európai uniós előírásokat vesznek figyelembe. Értékeink, küldetésünk A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja Verseg település Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni kívánja: az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét, a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét, a diszkriminációmentességet, szegregációmentességet, a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén a helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket. A köznevelési intézményeket az óvoda kivételével érintő intézkedések érdekében együttműködik az intézményfenntartó központ területi szerveivel (tankerülettel). Fontosnak tartjuk, hogy Verseg: legyen a környezetével harmonikusan együtt élő, a környezeti erőforrásokkal jól gazdálkodó település, mely érzékenyen ügyel a környezeti elemek állapotára, az egészséges lakókörnyezet biztosítására, hosszú távra megteremti a korszerű környezethasználat feltételeit, felvállalja a feltárt környezetkárosodások felszámolását, a környezeti állapot javítását, megfelelő életminőséget; ellátást, egészséges, rendezett, igényes települési környezetet és erős humán infrastruktúrát teremt és tart fenn, mellyel lakói és üzleti partnerei azonosulnak, és melyet fenntartó módon használnak, és amelyek ugyanakkor megfelelő vonzást gyakorolnak a befektetőkre és a látogatókra. legyen gazdaságilag, társadalmilag és ökológiailag egyaránt fenntartható (fenntartható fejlődés), emberi léptékű település, amely egyszerre érvényesíti a természeti erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodást a jólét elérését, megtartását elősegítő gazdasági fejlődést és a társadalmi igazságosságot, esélyegyenlőséget. 13

14 A HEP helyzetelemző részének célja Elsődleges célunk számba venni a 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. (2) bekezdésében nevesített, esélyegyenlőségi szempontból fókuszban lévő célcsoportokba tartozók számát és arányát, valamint helyzetét a településen. E mellett célunk a célcsoportba tartozókra vonatkozóan áttekinteni a szolgáltatásokhoz történő hozzáférésük alakulását, valamint feltárni az ezeken a területeken jelentkező problémákat. További célunk meghatározni az e csoportok esélyegyenlőségét elősegítő feladatokat, és azokat a területeket, melyek fejlesztésre szorulnak az egyenlő bánásmód érdekében. A célok megvalósításának lépéseit, azok forrásigényét és végrehajtásuk tervezett ütemezését az HEP IT tartalmazza. A HEP IT célja Célunk a helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek konkrét elmozdulásokat eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének javítása szempontjából. További célunk meghatározni a beavatkozásokhoz kapcsolódó kommunikációt. Szintén célként határozzuk meg annak az együttműködési rendszernek a felállítását, amely a programalkotás és végrehajtás során biztosítja majd a megvalósítás, nyomon követés, ellenőrzésértékelés, kiigazítás támogató strukturális rendszerét, vagyis a HEP Fórumot és a hozzá kapcsolódó tematikus munkacsoportokat. 14

15 A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE) 1. Jogszabályi háttér bemutatása 1.1 A program készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatása A helyi esélyegyenlőségi program elkészítését az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló évi CXXV. törvény (továbbiakban: Ebktv.) előírásai alapján végeztük. A program elkészítésére vonatkozó részletszabályokat a törvény végrehajtási rendeletei, a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII.27.) Korm. rendelet 2. A helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének szempontjai fejezete és a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012 (VI.5.) EMMI rendelet alapján alkalmaztuk, különös figyelmet fordítva a a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvény (továbbiakban: Flt.) a nemzetiségek jogairól szóló évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: nemzetiségi törvény) az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény (továbbiakban: Eütv.) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkntv.) előírásaira. Az alábbiakban röviden meghatározzuk a kapcsolódó stratégiákat, a település esélyegyenlőségi stratégiájának illeszkedik a jogszabályi környezetbe, valamint az EU és hazai releváns stratégiákhoz is. Az EU 2020 stratégia2 Az Európa 2020 az Európai Unió 10 évre szóló növekedési stratégiája, a 2000-ben megkezdett Lisszaboni Stratégia folytatása, annak tapasztalatait beépítő új, közösségi gazdaságpolitikai célrendszer és ahhoz tartozó intézkedésterv. Célja nem csupán a válság leküzdése, a stratégia az uniós növekedési modell hiányosságait hivatott megszüntetni, és az intelligensebb, fenntarthatóbb és befogadóbb növekedés feltételeit kívánja megteremteni. Az esélyegyenlőség szempontjából releváns célkitűzések, melyeket 2020-ra az EU egészének teljesítenie kell két területen is megjelenik. Az oktatásban a lemorzsolódási arányt 10% alá kell csökkenteni. A szegénység/társadalmi kirekesztés ellen ható intézkedések sora pedig azt célozza, hogy legalább 20 millióval csökkenjen azok száma, akik nyomorban és társadalmi kirekesztettségben élnek, illetve akik esetében a szegénység és a kirekesztődés reális veszélyt jelent. 2 A Bizottság közleménye a Európai Parlamentnek, az Európai Tanácsnak, az Európai Központi Banknak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak, a Régiók Bizottságának és az Európai Beruházási Banknak Intézkedések a stabilitás, a növekedés és a munkahelyteremtés érdekében, Brüsszel, május

16 Nemzeti Reform Program3 Az Európa 2020 stratégia megvalósításának legfontosabb eszközét tagállami szinten a nemzeti reformprogramok jelentik, melyeket a tagállamoknak minden év áprilisában, a stabilitási/konvergencia programokkal együtt kell elkészíteniük. A nemzeti reformprogramok rögzítik az uniós kiemelt célok alapján megfogalmazott nemzeti célokat, továbbá ismertetik, hogyan kívánják a kormányok a célokat teljesíteni, illetve a növekedést hátráltató akadályokat leküzdeni. A dokumentumok azt is meghatározzák, hogy kik, mikor, milyen intézkedéseket hoznak majd, s hogy ennek milyen költségvetési vonzatai lesznek.4 A Nemzeti Reform Program az esélyegyenlőségi célcsoportok helyzete javításának szempontjából közvetlen jelentőséggel bíró célkitűzéseket és intézkedéseket tett. Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia5 A Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia (NTFS) az Európai Bizottság által 2011-ben jóváhagyott A nemzeti romaintegrációs stratégiák uniós keretrendszere 2020-ig című dokumentumban foglaltakhoz illeszkedik. Az NTFS a szegénység elleni fellépés érdekében megfogalmazott felzárkózáspolitikát helyezi középpontba, emellett hangsúlyos célja a roma közösségek kirekesztése ellen ható folyamatok megelőzése, felszámolása. A stratégia célja, hogy a szegénység szempontjából meghatározó problématerületek gyermekszegénység, romák helyzete, hátrányos helyzetű térségek hosszú távú elképzeléseinek integrálását, kiegészítését, egységes célrendszerben történő kezelését kívánja előmozdítani, figyelemmel, a többi, a társadalmi felzárkózás szempontjából releváns stratégiára, így a gazdaságfejlesztéssel és foglalkoztatáspolitikára, a vidékfejlesztésre, az egészségügyi, szociálpolitikai, közigazgatási elképzelésekre. Legyen jobb a gyerekeknek! Nemzeti Stratégia6 A Legyen Jobb a Gyerekeknek Nemzeti Stratégia szükségességét elsősorban az indokolta, hogy csökkentse a gyermekek és családjaik nélkülözését, javítsa a gyermekek fejlődési esélyeit. A törvény minden gyerekre kiterjed, de értelemszerűen azoknak a gyerekeknek kell prioritást kapniuk, akiknek érdekei a legjobban sérülnek, akiknél a nélkülözések a legjobban korlátozzák fejlődésüket. A Nemzeti Stratégia másik fontos indoka a szegénységi ciklus megszakításának szükségessége, a gyermekek és a társadalom közös távlati érdeke. Roma Integráció Évtizede Program7 Az Országgyűlés június 25-én fogadta el a Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervről szóló 68/2007. (VI. 28.) OGY határozatot, amely a Kormány feladatául tűzi, hogy a Stratégiai Terv végrehajtására készítsen rövid távú, kétéves időszakokra szóló intézkedési terveket. A Stratégiai Terv négy prioritási területen (oktatás, foglalkoztatás, lakhatás és egészségügy), az egyenlő bánásmód érvényesítésével kapcsolatban, továbbá a kultúra, a média és a sport területén határoz meg átfogó célokat, a célokhoz kapcsolódó konkrét feladatokat, az ezekhez rendelt mutatókat, továbbá a feladatok eléréséhez szükséges intézkedéseket. A nemek közötti esélyegyenlőség megteremtését a 3 A következő lépés A Széll Kálmán terv 2.0, Magyarország Kormánya, április 4 Európai Bizottság, Európa Nemzeti Társadalmi és Felzárkózási Stratégia mélyszegénység, gyermekszegénység, romák ( ) Budapest, november 6 47/2007. (V. 31.) OGY határozat a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégiáról, ; 7 A Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervről szóló 68/2007. (VI. 28.) OGY határozat; Szociális és Munkaügyi Minisztérium,

17 négy prioritási területen megfogalmazottakhoz kapcsolódó feladatokon és intézkedéseken keresztül kívánja megvalósítani. Nemzeti Ifjúsági Stratégia Az Országgyűlés 2009-ben fogadta a Nemzeti Ifjúsági Stratégiáról készült dokumentumot (88/2009. (X. 29.) OGY határozat). A Stratégia az ifjúsági korosztályokkal kapcsolatos állami felelősség összefoglalása a időszakra vonatkozóan. Részletezi az ifjúságpolitika hosszú távú társadalmi céljait, megvalósításukhoz az egyes területeken a horizontális és specifikus célokat, valamint ezekhez kapcsolódó részcélokat határoz meg. A Stratégia megvalósítása kétéves cselekvési tervek mentén történik, a évi cselekvési tervről az 1590/2012. (XII. 27.) Korm. határozat rendelkezik. 1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása. A szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló többször módosított 17/2006. számú rendelete. A rendelet célja, hogy a Képviselő testület eleget tegyen az SZtv. által előírt szabályozási kötelezettségének, és a felnőtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás hatáskörébe tartozó feladatait tekintve megállapítsa az egyes ellátásokra való jogosultság feltételeit, az eljárás és az ellenőrzés rendjét. Verseg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2008 (XI.24) kt. rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról A rendelet célja, hogy Verseg község polgárainak érdekeit szem előtt tartva meghatározza az önkormányzat közművelődési feladatait, azok ellátási formáit, finanszírozásának formáját és mértékét. 2. Stratégiai környezet bemutatása 2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, koncepciókkal, programokkal A település az alábbi a helyi esélyegyenlőséget befolyásoló önkormányzati dokumentumokkal és koncepciókkal rendelkezik: Településfejlesztési Koncepció és Településrendezési Terv Gazdasági Program 2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása A Mötv a értelmében a helyi önkormányzatok képviselő-testületei megállapodhatnak abban, hogy egy vagy több önkormányzati feladat- és hatáskör, valamint a polgármester és a jegyző államigazgatási feladat- és hatáskörének hatékonyabb, célszerűbb ellátására jogi személyiséggel rendelkező társulást hoznak létre. Verseg község az alábbi társulásokban, együttműködésekben vesz részt; Az aszódi Kistérségi Gondozási Központ /2170 Aszód, Petőfi u. 13./ keretében látja el az önkormányzat a szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatokat. Biztosítja településünkön a házi segítségnyújtást, családsegítő szolgálatot, gyermekjóléti szolgálatot, továbbá nappali ellátást biztosító idősek klubját. 17

18 Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat segítséget nyújt a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból vagy más okból származó problémáik megoldásában. A házi segítségnyújtás olyan gondozási forma, amely az igénybe vevő önálló életvitelének fenntartását szükségleteinek megfelelően lakásán, lakókörnyezetében biztosítja. 1 gondozónő látja el az idős embereket. A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítséget igénylő személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás. Nappali ellátást nyújtó intézmény az Idősek Klubja. Az idősellátás nappali formája jelenleg Aszódon működik két telephellyel januárjától a szomszédos településekről is igénybe vehetik az idős emberek a szolgáltatást, mely a következő: a) Az ellátást igénybe vevők részére szociális, egészségi, mentális állapotuknak megfelelő napi életritmust biztosító szolgáltatást nyújt. b) A helyi igényeknek megfelelő közösségi programokat szervez, valamint helyet biztosít a közösségi szervező csoportoknak, c) Biztosítja, hogy a szolgáltatás nyitott formában, az ellátotti kör és a lakosság által egyaránt elérhető módon működjön. Kistérségi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Kartal-Verseg községek szennyvíztisztító telep beruházás - folyamatban 2.3 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából releváns adatok, kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása Az esélyegyenlőség szempontjából releváns adatokat a 2/2012. /VI. 5./ EMMI rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. A rendelet melléklete meghatározza az egységesen rendelkezésre álló statisztikai mutatókat, illetve meghatározza azok forrását is. A jogszabály a mutatók forrásaként az Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszert /TEIR/ jelöli meg. A helyzetelemzés alapján szolgáló statisztika adatokat a TEIR adatbázisából, valamint a helyi nyilvántartásokból gyűjtöttük össze. Az adatszolgáltatásban az intézmények is segítséget nyújtottak. Adathiányok: a) a nők hátrányos megkülönböztetése a foglalkoztatás területén, b) a fogyatékkal élők hátrányos megkülönböztetése a foglalkoztatás területén, c) az idősek hátrányos megkülönböztetése a foglalkoztatás területén, d) a mélyszegénységben élők, romák hátrányos megkülönböztetése a foglalkoztatás területén, e) nőket érő erőszak, családon belüli erőszakra vonatkozó adatok, f) a nőket érő erőszak, családon belüli erőszak miatt indult ügyekben tényleges feljelentések és bírósági ítéletek száma, g) rendőrök riasztása családi viszályhoz. 18

19 A lakosság szélesebb körében települési szinten - szükséges adatgyűjtés: a) lakásállományon belül az elégtelen lakhatási körülményeket biztosító lakások számáról adatok pontosítása, b) egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok felmérése, c) idősek informatikai jártasságáról, d) idősek kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáféréséről, igényéről, e) fogyatékos személyek pénzbeli és természetbeli ellátásáról, kedvezményekről, foglalkoztatóknál akadálymentesítésről. 19

20 3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége Napjainkban egyre gyakrabban használt fogalom a mélyszegénység. Nemcsak tudományos fogalom a szociológiában, hanem a hétköznapi élet jelensége is. Mélyszegénységről akkor beszélünk, amikor valaki vagy valakik tartósan a létminimum szintje alatt élnek és szinte esélyük sincs arra, hogy ebből önerőből kilépjenek. A mélyszegénység összetett jelenség, amelynek okai többek között társadalmi és gazdasági hátrányok, iskolai, képzettségbeli és foglalkoztatottságbeli deficitekben mutatkoznak meg, és súlyos megélhetési zavarokhoz vezetnek. A szegénység kialakulásának okai többek közt a rendszerváltást követően a munkahelyek megszűnésére, a munkanélküliségre, a munkaerő-piaci esélyek szűkülésére nem kis részben az oktatás és képzés hiányosságaira -, a jóléti ellátások által kezelni nem tudott egyéni, családi válsághelyzetekre, a megfelelő ellátásokhoz, szolgáltatásokhoz történi hozzáférés hiányosságaira vezethetők vissza. A mélyszegénység hatása az alapvető létfeltételekben, a lakhatási, táplálkozási körülményekben, az érintettek egészségi állapotában is jelentkezik. A szegénység szempontjából meghatározó társadalmi jellemző a családok gyermekszáma, illetve a gyermekszegénység ( a szegénység fiatal arca : a szegények mintegy 30 százaléka a 0-17 éves korosztályhoz tartozik, valamint a falusi lakókörnyezet /a szegények több mint fele községekben él/. Ez az állapot az érintetteket nagyon gyorsan megbélyegzi és a társadalomból való kirekesztettségüket okozza. A társadalmi leszakadás meghatározó részben tehát a szegénységgel összefüggő körülményekből fakad. A szegregáció mértéke, a társadalmi élet jelentős területeiről való tömeges kizáródás súlyos társadalmi probléma. Ma Magyarországon minden harmadik ember (kb. 3 millióan) a szegénységi küszöb alatt él, közülük 1,2 millióan mélyszegénységben. A szegénységi kockázatok különösen sújtják a gyermekeket és a hátrányos helyzetű térségekben élőket. A romák többsége ehhez az utóbbi csoporthoz tartozik. A gyakorlatban a mélyszegénység fogalmát azonosítják a cigánysággal. Ez nem más, mint az etnikai és szociális dimenzió összemosása, és ezzel a társadalmi kirekesztettségből fakadó összes probléma cigánykérdésként való felfogása. Fontos azonban tudomásul venni, hogy a cigányság és a mélyszegénység két olyan halmazt képez, melynek van ugyan közös metszete, ám a kettő nem fedi teljesen egymást. Nem igaz, hogy minden mélyszegénységben élő ember roma. Az viszont kijelenthető, hogy a cigányok élete a mélyszegénységtől függetlenül is sokkal inkább terhelt az őket érintő diszkrimináció rejtett és nyílt dimenzióinak a kíméletlen érvényesülése miatt. (Cserti-Csapó- Orsós 2012) E terület vonatkozásában a következőkben tekintsük át azokat az alapvető jogszabályi rendelkezéseket, amelyek a foglalkoztatási és szociális, valamint egészségügyi ellátásokhoz történő hozzáférés, a lakhatási körülmények javítását szolgálhatják évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (továbbiakban: Szt.) A törvény meghatározza a pénzbeli, a természetben nyújtott és a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások egyes formáit, a jogosultság feltételeit, annak megállapítását, a szociális ellátás finanszírozásának elveit és intézményrendszerét, a szociális ellátást nyújtó szervezet és a jogosult közötti jogviszony főbb elemeit, továbbá a fenntartónak a szolgáltatóval, illetve intézménnyel kapcsolatos feladat- és jogkörét, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi tevékenységet végző személy adatainak működési nyilvántartására vonatkozó szabályokat. 20

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Csömör Nagyközség Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Csömör Nagyközség Önkormányzata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Csömör Nagyközség Önkormányzata 2013-2018 Türr István Képző és Kutató Intézet

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Gecse Község Önkormányzata 2013-2018.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Gecse Község Önkormányzata 2013-2018. Helyi Esélyegyenlőségi Program Gecse Község Önkormányzata 2013-2018. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Földrajzi fekvése... 3 Értékeink, küldetésünk...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat 2013. -2018. Türr István Képző és Kutató

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. PILISCSÉV Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. PILISCSÉV Község Önkormányzata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program PILISCSÉV Község Önkormányzata Piliscsév, 2013. április Türr István Képző és

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Ózd Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Ózd Város Önkormányzata 1. melléklet a 171/2013 (VI.28.) határozathoz Helyi Esélyegyenlőségi Program Ózd Város Önkormányzata 2013. június 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Fülöpszállás Község Önkormányzata 2013-2018.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Fülöpszállás Község Önkormányzata 2013-2018. Helyi Esélyegyenlőségi Program Fülöpszállás Község Önkormányzata 2013-2018. 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...5 Bevezetés...5 A település bemutatása...5 Értékeink, küldetésünk...9 Célok...9

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Alsónemesapáti Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Alsónemesapáti Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Alsónemesapáti Község Önkormányzata 2013 Tartalom Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 6 Célok... 11 A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dombóvár Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dombóvár Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Dombóvár Város Önkormányzata 2013-2018 Készítette: Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal Közreműködtek: Tigerné Schuller Piroska Zsók Rita Szakmailag ellenőrizte: Türr István

Részletesebben

Nagyesztergár Község Önkormányzatának. Helyi Esélyegyenlőségi Programja

Nagyesztergár Község Önkormányzatának. Helyi Esélyegyenlőségi Programja Nagyesztergár Község Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2013-2018 1 Tartalom HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM (HEP)... 3 BEVEZETÉS... 3 A TELEPÜLÉS BEMUTATÁSA... 3 ÉRTÉKEINK, KÜLDETÉSÜNK...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Tiszaug Község Önkormányzata. 2013. június

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Tiszaug Község Önkormányzata. 2013. június Helyi Esélyegyenlőségi Program Tiszaug Község Önkormányzata 2013. június Tartalom Fogalmak... 3 Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 5 Bevezetés... 5 A település bemutatása... 5 Értékeink, küldetésünk...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Edelény Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Edelény Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Edelény Város Önkormányzata 2013-2018. 2013. június. 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Egeralja Község Önkormányzata. 2013-2018 Döntésre előkészítette: Beck Eszter

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Egeralja Község Önkormányzata. 2013-2018 Döntésre előkészítette: Beck Eszter Helyi Esélyegyenlőségi Program Egeralja Község Önkormányzata 2013-2018 Döntésre előkészítette: Beck Eszter Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 4

Részletesebben

Hetyefő Község Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2013-2018. Hetyefő Község Önkormányzata Hetyefő, 2013. 06. 20.

Hetyefő Község Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2013-2018. Hetyefő Község Önkormányzata Hetyefő, 2013. 06. 20. Hetyefő Község Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2013-2018 Hetyefő Község Önkormányzata Hetyefő, 2013. 06. 20. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Palotabozsok Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Palotabozsok Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Palotabozsok Község Önkormányzata 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 4 Bevezetés... 4 A település bemutatása... 4 Értékeink, küldetésünk... 11 Célok...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Kapolcs Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Kapolcs Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Kapolcs Község Önkormányzata 2013-2018 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Célok... 12 A Helyi Esélyegyenlőségi

Részletesebben

Hatvan Város Önkormányzata

Hatvan Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Hatvan Város Önkormányzata 2013. 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 5 Célok... 5 A Helyi

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Makó Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Makó Város Önkormányzata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Makó Város Önkormányzata 2013. Türr István Képző és Kutató Intézet Cím: 1054

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Csabrendek Község Önkormányzata 2013-2018.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Csabrendek Község Önkormányzata 2013-2018. Helyi Esélyegyenlőségi Program Csabrendek Község Önkormányzata 2013-2018. 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés... 3 A település bemutatása....3 Értékeink, küldetésünk... 8 Célok...

Részletesebben

Előterjesztés 7. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 27-i ülésére

Előterjesztés 7. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 27-i ülésére lőterjesztés 7. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 27-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Helyi sélyegyenlőség Programjának elfogadása Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyi sélyegyenlőségi Program Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: bktv.) 31. (6) bekezdése szerint a települési önkormányzat az államháztartás

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Monostorapáti község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Monostorapáti község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Monostorapáti község Önkormányzata 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 10 Célok...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Csetény Község címere *CÍMER+

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Csetény Község címere *CÍMER+ Helyi Esélyegyenlőségi Program Csetény Község címere *CÍMER+ 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... Hiba! A könyvjelző nem létezik. Bevezetés...Hiba! A könyvjelző nem létezik. A település

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Vigántpetend Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Vigántpetend Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Vigántpetend Község Önkormányzata 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 8 Célok...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Vác Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Vác Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Vác Város Önkormányzata 2013-2018 2 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...4 Bevezetés...4 Vác Város bemutatása...4 Értékeink, küldetésünk...11 Célok...13 A Helyi

Részletesebben

Vácegres Község Önkormányzata

Vácegres Község Önkormányzata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM Vácegres Község Önkormányzata 2014 2019. Türr István Képző és Kutató Intézet

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Pápadereske Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Pápadereske Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Pápadereske Község Önkormányzata 2013-2018 Tartalom Bevezetés... 3 A település bemutatása... 4 Demográfiai jellemzők... 5 A község infastruktúrája... 8 Gazdasága... 8 Értékeink,

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Nyárád Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Nyárád Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Nyárád Község Önkormányzata 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 4 Értékeink, küldetésünk... 9 Célok... 9

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Ősi Község Önkormányzata 2013-2018 Türr István Képző és Kutató Intézet Cím: 1054

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) Beled Város Önkormányzata 2013-2018.

Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) Beled Város Önkormányzata 2013-2018. Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) Beled Város Önkormányzata 2013-2018. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatás... 4 Értékeink, küldetésünk... 9 Célok...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Kartal Nagyközség Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Kartal Nagyközség Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Kartal Nagyközség Önkormányzata 2014 Tartalom Helyi Esélyegyenlıségi Program (HEP)...3 Bevezetés...3 A település bemutatása...3 Értékeink, küldetésünk...9 Célok...9 A Helyi

Részletesebben