MEGHÍVÓ. Tisztelt Csanádapácai Lakosok!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MEGHÍVÓ. Tisztelt Csanádapácai Lakosok!"

Átírás

1 Tisztelt Csanádapácai Lakosok! Örömmel értesítem a tisztelt lakosságot, hogy az előző Csanádapácai Új Szóban feltételesen írt évi Start Mintaprogramunkat a Belügyminisztérium változtatás nélkül fogadta el. Ez számunkra annyit jelent, hogy mind a négy programunkat meg tudjuk valósítani, és így 88 főt tudunk foglalkoztatni 12; 10; 8; és 3 hónap időtartamra. Összességében ez ,- Ft-ot jelent Csanádapácának. Ebből ,- Ft bér és járulékra, míg ,- Ft eszközbeszerzésre fordítható. A minisztérium döntése értelmében Önkormányzatunknak lehetősége nyílt járdáinak, közútjaink, szociális lakásaink felújítására. Több esetben meg lettem szólítva, hogy nagyon rossz állapotban vannak az utcák burkolatai. Sajnos anyagi lehetőségeink korlátozottak, teljes úthálózat felújítást csak akkor tudunk realizálni, ha pályázati forráshoz jutunk. Reményeim szerint a kátyúzást mihamarabb el tudjuk végezni a teljes településen. A márciusi tél után hirtelen nyár köszöntött ránk. Minden csanádapácai ingatlantulajdonost arra kérek, hogy a lakókörnyezetét tegye rendbe. Sajnos a falut MEGHÍVÓ Csanádapáca Községi Önkormányzat Képviselő-testülete nevében tisztelettel meghívom Önt a április 30-án (kedden) 16 órai kezdettel tartandó KÖZMEGHALLGATÁSSAL egybekötött FALUGYŰLÉSRE és LAKOSSÁGI FÓRUMRA, mely a Községháza dísztermében kerül megrendezésre. Napirendek: 1./ Új víziközmű szolgáltató Csanádapácán, június 1. naptól Előadó: Oláh Kálmán polgármester Meghívott: dr. Csák Gyula vezérigazgató (Alföldvíz Zrt.) 2./ Lakossági hozzászólások, kérdések Előadó: Oláh Kálmán polgármester Oláh Kálmán sk. polgármester járva, sok elhanyagolt portát látok. Nagyon sok kérés érkezik az önkormányzathoz, hogy segítsünk eszközökkel és munkással a porta előtti közterület karbantartásában. (fűnyírás, kaszálás) Az igazság az, hogy csak indokolt esetben tudunk segíteni a szociálisan rászorult személyeknek, minden egyéb esetben a KIS- Csanád Kft. ügyvezetője tud tájékoztatást adni. A Guzsalyos napok az idén a Csongrád megyei Apátfalván lesznek megrendezve, június 21. és 23. között. A részletes programról később tudunk tájékoztatást adni. Bizonyára sokan értesültek a médiából, hogy az új vízi-közmű törvény értelmében a Csanádapácai Vízmű Kft május 31-ig működhet önállóan. Arra kérek minden vízfogyasztót, akinek vízdíj hátraléka van, próbálja meg mihamarabb rendezni azt, mert a díjbeszedéstől a Kft. nem tud eltekinteni. Oláh Kálmán polgármester A Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal évi munkarendjében a nyári igazgatási szünet július 22. (hétfő) naptól július 26. (péntek) napig tart augusztus 19. (hétfő) naptól augusztus 23. (péntek) napig tart. A Hivatal évi munkarendjében a téli igazgatási szünet december 23. (hétfő) napjától január 3. (péntek) napjáig tart. Az igazgatási szünet időtartama alatt a Hivatalban az ügyfélfogadás az alábbiak szerint történik: - A nyári igazgatási szünetben július 24. (szerda) napján és augusztus 21. (szerda) napján 9.00 órától óráig a hagyatéki és az anyakönyvi ügyintézés teljes körűen történik. - A téli igazgatási szünetben a hagyatéki és anyakönyvi ügyintézés december 27-én (péntek) napján 8.00 órától óráig tart.

2 Képviselő-testületi hírek A Gyöngyfüzér Szociális Szolgáltató Központ Idősek Otthona és Idősek klubja április 1. naptól megállapított intézményi térítési díja: Idősek Otthona: ,- Ft/hó Idősek Klubja: 30,- Ft/nap, mely összeg a Csanádapácáért Közalapítvány támogatásával kerül kifizetésre. Házi segítségnyújtás: 0,- Ft/óra A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások intézményi térítési díjai: Szociális étkeztetés térítési díja: bruttó 525,- Ft/adag Étkezés kiszállítása: házi segítségnyújtás keretében történő étkeztetés kiszállítása 0,- Ft/adag/nap A napközis konyhán a 67/2007.(VII.10) GKM- EüM-FVM-SZMM együttes rendelet 2. számú mellékletének ajánlásai alapján kialakított nyersanyagnormák alapul vételével számított étkezési térítési díjak, április 1. naptól: 1. Külső étkezők: ebéd: Ft 2. Szociális otthon bennlakói: -napi háromszori étkezés: reggeli: Ft, ebéd: Ft, vacsora: Ft. Mindösszesen: Ft. -napi ötszöri étkezés: reggeli: Ft, tízórai : Ft, ebéd : Ft, uzsonna : Ft, vacsora:173.- Ft. Mindösszesen: Ft. Az árak nettó árak, az ÁFA-t nem tartalmazzák. Csanádapáca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárulását adja a Csanádapáca II. számú háziorvosi körzet, (Dr. Brandt Izabella körzete) tartós helyettesítéssel történő ellátásához április 1-jétől augusztus 31-ig terjedő időszakban. A tartós helyettesítési feladatokat Dr. Zsengellér Lajos és Dr. Gogucz Erzsébet Mónika háziorvosok felváltva látják el. Tisztelt Gépjármű Tulajdonosok! február 1-jétől változott a gépjármű adásvételi szerződés kötelező adattartalma a 304/2009 (XII.22). Kormányrendelet 2 és 3 szerint: a) a jogügylet ingyenes vagy visszterhes jellegének meghatározása b) a jogügylet tárgyát képező jármű azonosító (rendszáma, alvázszám) és gyártmány adatai c) a felek természetes személyazonosító adatai (családi és utóneve, születési helye és ideje, anyja születési családi és utóneve) állampolgársága (hontalansága) a személy-azonosságát igazoló okmány típusa, sorszáma, lakcíme, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetesetében a szervezet megnevezése, képviselőjének neve, székhelyének (telephelyének) címe, cégjegyzék-, illetőleg nyilvántartási száma; d) a járműhöz tartozó okmányok (forgalmi engedély és törzskönyv) sorszáma, az okmányok átadásának-átvételének ténye, időpontja; e) a járműnek a vevő birtokába kerülési időpontja, valamint a birtokba vételkor a kilométer-számláló műszer által jelzett érték (km-óra állás); f) a tulajdonjog változás hatálybalépésének napja; g) a felek nyilatkozata, mely szerint mindkét fél teljesíti bejelentési kötelezettségét a közlekedési igazgatási hatóságnál a tulajdonjog változás hatálybalépését követő, jogszabályban meghatározott határidőn belül; h) a felek nyilatkozata arról, hogy ismerik a bejelentés nyilvántartásba történő bejegyzéséhez fűződő joghatásokat, valamint a bejelentés elmaradásának, illetve bejelentési kötelezettség késedelmes teljesítésének jogkövetkezményeit. Az eladó 8 napon belül, köteles az okmányirodában jelenteni a változást. Az új tulajdonos 15 napon belül köteles a nevére átíratni a vásárolt gépjárművet. Kérem a fentiek figyelembevételével járjanak el gépjármű vásárlás és eladás alkalmával május 02-től (csütörtök) május 10-ig (péntek) a szociális ügyintézés szabadság miatt szünetel! Zsibrita Andrásné

3 Tisztelt Adózók! Sok ingatlan tulajdonosi szerkezete az utóbbi időben megváltozott. Kérjük az örökösöket vagy az ingatlan új tulajdonosát a változást jelentse be. Aki eddig elmulasztotta bejelentési kötelezettségét, mielőbb pótolja (kérjük a tulajdonjogot igazoló iratokat is behozni). Kiskorú tulajdonos esetében a szülő köteles ügyintézőként eljárni és a magánszemélyek kommunális adóját megfizetni. Bejelentési kötelezettség elmaradása esetében mulasztási bírság kiszabására kerül sor. Felhívjuk az érintettek figyelmét, hogy a változást követő 30 napon belül bejelentési kötelezettségük van, bevallási nyomtatvány az adócsoportnál kérhető, illetve letölthető az Önkormányzat honlapjáról: Adóazonosító jelüket hozzák magukkal. Az értesítők küldésekor nagy problémát jelent, hogy az ingatlanok sok esetben nincsenek házszámmal ellátva. A pontosabb kézbesítés miatt, megkérjük az ingatlan tulajdonosokat, hogy az ingatlanukon jól láthatóan tüntessék fel a házszámot. Segítségüket előre is köszönjük! A helyi adók befizetési határideje március 18. napján lejárt, áprilistól megkezdtük a hátralékok behajtását. Adócsoport Gazdálkodók figyelem! Megkezdődött a évi egységes TERÜLETALAPÚ TÁMOGATÁS elektronikus beadásának időszaka! A kérelem beadásának határideje május 15. Az előző évekhez hasonlóan az Agrárkamara ingyenes segítséget nyújt a kérelem beadásához. Időpont egyeztetés: személyesen az Agárkamara Ügyfélszolgálati Irodájában: Művelődési Ház, Könyvtár; vagy telefonon: a Gazdák figyelem! Hévvíziné Hadabás Rita tanácsadó A vadkár csökkentése érdekében már a vadkár megjelenésekor keressék telefonon vagy személyesen a helyi Vadásztársaságot, Horváth Arnold hivatásos vadászt! Telefon: Cím: Csanádapáca, Szent Gellért út 107. Csanádapácai Kittenberger Vadásztársaság A Nagyboldogasszony Katolikus Általános Iskola és Óvoda hírei Megérkezett a várva várt tavasz. Aki csak teheti, a szabadban tölti a napot. Virágot ültet, fákat metsz, veteményez. Bizony nehéz is ilyenkor a négy fal közt tartani a gyerekeket. A fákon csicsergő madarak sokkal érdekesebbek, mint egy bonyolult számítási feladat, a világháborúk története vagy a melléknévfokozás rejtelmei. A délelőtti agytorna után otthon érdemes őket is befogni a kinti munkákba, érezzék, hogy felelősséggel tartoznak azért, hogy milyen környezet veszi őket körül. Az elmúlt két hónapban nem sok idő volt a pihenésre. A tanulás mellett különböző programok, versenyek, ünnepségek váltották egymást. Március 1-jén IQ bajnokságot szervezett az alsós munkaközösség a negyedikes korosztály számára. Náfrádi Sándorné köszöntője után négy csapat kezdte meg a versenyzést. A résztvevők Kaszaperről, Pusztaföldvárról és iskolánkból érkeztek. A gyerekek forgószínpad-szerűen oldották meg a feladatokat. Egyéni versenyben I. Megyik Karina (Kaszaper), II. Véró Petra, III. Krizsán Szonja (iskolánk tanulói). Csapatversenyben a csanádapácai 4.b végzett az első helyen Hajdú Balázs, Krizsán Szonja, Mázik Flóra, és Véró Petra részvételével. 6-án az érdeklődők a Robin, a hód című természetvédelmi mesejátékot tekintették meg Orosházán. 9-én Szegedre látogattunk, ahol részt vettünk a cserkészek által megszervezett Árvízi emléknapon, melynek idén is a Dóm tér adott otthont. Laurinyecz Mihály atya megnyitóját a cserkészek himnusza követte, majd számtalan kézműves-feladat várt a résztvevőkre. Ki lehetett próbálni az ostorcsattogtatást, lehetett hidat építeni a mesterséges tó fölé, a bátrak pedig a Dóm tornyába is felmehettek. A napot mise zárta, ahol hálát adtunk a szép napért, a jó időért. Ministránsaink ezúton is köszönik a Nagyboldogasszony Plébánia támogatását. Szintén köszönet illeti azokat a szülőket, akik gondoskodtak a gyerekek utaztatásáról. 11-én az otthon szépkorú lakóinak kedveskedtek az 5. osztályosok, akik felelevenítették a szabadságharc néhány pillanatát. Annus Luca mazsorettje színesítette a dalokból és versekből álló csokrot. Sajnos az időjárás közbeszólt, így a hagyományos fáklyás felvonulás elmaradt. 15-én az iskola díszterme adott otthont a községi ünnepségnek. A műsort ebben a tanévben a hetedik osztályosok előadásában láthatták a vendégek. A gyerekeket Rostásné Juhász-Nagy Edit tanárnő és Szokodi László tanár úr készítették fel. 21-én kistérségi angol versenyen vett részt két tanulónk az Orosházi Református Két Tanítási Nyelvű Általános iskolában.

4 Vígh Roland 5. osztályos tanuló V., míg Bereczki Dávid (6.a) az előkelő I. helyen végzett, maga mögé utasítva számos városi és környező településről érkező társát.. Mindkettejüknek további sikereket kívánok. 22-én Pusztaföldváron rendezték meg a Bartók Béla népdaléneklő versenyt. Csanádapácát Rakonczai Bíborka (1.a), Mócz Vivien (3.b), Bohus Valéria (5.o) és Annus Roland (5.o) képviselték. Vivien III. helyezést ért el, Bíborka és Valika különdíjat kaptak. Bár Roland most nem ért el helyezést, de mi anélkül is nagyon büszkék vagyunk rá. Valamennyiüknek további sikereket kívánnak az iskola pedagógusai. Szintén ezen a napon csatlakoztunk a Katolikus Ifjúsági Alapítvány által életre hívott TESZ-VESZ tavasz mozgalomhoz. Az időjárás miatt nem lehetett a szabadba menni, így az iskola apraja-nagyja azon tüsténkedett, hogy az épületen belüli rendet és tisztaságot megteremtse. Voltak, akik ablakot díszítettek, a legkisebbek pedig a könyveket rakták rendbe. 25-én a rendhagyó óráké volt a főszerep. Tomanek Gábor színművész a mondák világába kalauzolta el a gyerekeket. Később pedig a rendőrség tartott órát felhívva a figyelmet az internet, a Facebook veszélyeire. 26-án húsvéti kézműveskedés folyt a 2. osztály termében. Szebbnél szebb barik és nyuszik láttak napvilágot a szorgos kezeknek és a türelmes tanítóknak köszönhetően. 27-én Hagyományteremtő céllal Húsvét kupára hívtuk Kaszaper és Pusztaföldvár katolikus iskoláinak focistáit. Szikora Pál köszöntőjét követően két korcsoportban zajlottak a sportszerű mérkőzések. A helyiek végig jeleskedtek és mindkét kupát elnyerték. Ezen kívül több díj is kiosztásra került. II. korcsoport: Gólkirály: Csáki Tamás. Legjobb mezőnyjátékos: Ilyés Brúnó IV. korcsoport: Gólkirály: Rakonczai Mihály Legjobb kapus: Salka Olivér Április 11-én az iskolarádión keresztül emlékezett meg Szokodi László tanár úr a költészet napjáról a gyerekek közreműködésével. 15-én ismét színházba látogathattak az érdeklődők. Jankóné Fekete Valéria tanárnő szervezésében mintegy 50 gyermek és kísérőik nézték meg Orosházán a Tavaszi Művészeti Fesztivál keretében megrendezett Szépség és a Szörnyeteg című musicalt, melyet a Liszt Ferenc művészeti iskola egykori és jelenlegi magánének tanszakos és társastánc szakos növendékei vittek színpadra. 16-án az Eötvösben rúgták a bőrt focistáink a katolikus labdarúgó tornán. 15 település katolikus iskoláinak csapatai mérhették össze tudásukat. A diákok mellett megmérkőztek a plébánosok és a tanárok is. Bár dobogós helyet ezúttal nem sikerült elérni, jó hangulatban érkezett haza a csapat. 17-én Medgyesegyházán rendeztek matematika versenyt a negyedikeseknek. Iskolánkat hat diák, Horváth Diána (4.b) és Zsikai Péter (4.a) tanítványai, képviselték. 34 diákból Farkas Ádám (4.b) a IX., Salka Olivér (4.a) és Véró Petra (4.b) a VIII., Krizsán Szonja (4.b) a VII. helyen végeztek. Ezúton is gratulálok nekik és felkészítőiknek. 19-én Pusztaföldváron rendezték meg a Szépolvasó és helyesíró versenyt. 2.-osok, 3.-osok és 4.-esek versenyeztek. Szép eredmények születtek. Szépolvasás: Duda Dominika II. hely (2.o), Zsíros Fanni I. hely (3.a), Szelezsán Szabina II. hely (3.a) Mázik Flóra I. hely (4.b), Véró Petra II. hely (4.b) Helyesírás: Zsikai Kristóf I.hely (2.o), Duda Dominika II. hely (2.o) Szelezsán Szabina I. hely (3.a), Toldi Alexandra III. hely (3.b), Véró Petra I. hely (4.b) Felkészítő pedagógusaik: Martonné Erdei Gabriella (2.o), Liptákné Palacsik Renáta (3.a), Kosztné Madai Erika (3.b), Horváth Diána (4.b). További szép sikereket kívánok nekik. Azok a diákok, akik most nem értek el helyezést, ne csüggedjenek, hisz itthon ők is a legjobbak között vannak! A fent említett versennyel egy időben Orosházán a Vörösmarty általános iskolában környezetismereti vetélkedő zajlott. Krizsán Szonja, Farkas Ádám, Drahota Martin és Mihálik Márk képviselte iskolánkat. A legeredményesebben Drahota Martin szerepelt, V. helyen végzett. Felkészítő pedagógusa Liptákné Palacsik Renáta. Levelező versenyeken is jeleskednek azok, akik lelkiismeretesen készülnek hétről hétre. Frank Hanna (6.b) osztályos tanuló rengeteget készült Jankóné Fekete Valériával, melynek megyei V. helyezés lett az eredménye a Kaán Károly XXI. Országos Természet és Környezetismereti versenyen. Domján Melinda (5.o), Szikora Dóra (5.o) és Annus Roland (5.o), Kutasi Józsefné tanítványai, is kiválóan szerepeltek, így bejutottak a Kálti Márk történelemverseny országos döntőjébe. Sok-sok év után ismét jótékonysági bálat rendeztünk, melynek bevételéből az udvaron lévő játékkészletet szeretnénk bővíteni. Isten áldja mindazokat, akik áldozatos munkájukkal, adományaikkal hozzájárultak ahhoz, hogy ez a bál létrejöjjön. Külön köszönet a Dohánylevél Hagyományőrző és Hagyományteremtő Egyesület színjátszó csoportjának, akik nem csak a műsort színesítették, de az est hangulatát is emelték. Közeleg május, a hónap, amelyben az édesanyákat és a gyermekeket ünnepeljük. <><><><><><><><><><><><><><><><><><> Kedves Édesanyák, Nagymamák, Keresztanyukák Ajándékul adott téged az Isten, Ahogy földnek adta a napot; Aranynál is drágább vagy nékem, Az Úrnak érted hálát adok.

5 Szeretettel várjuk Önöket a Római Katolikus Templomban tartandó Anyák napi ünnepségünkre, melyet május 5-én, délelőtt 10 órakor tartunk. <><><><><><><><><><><><><><><><><><> Az édesanyák után a gyerekeknek szeretnénk egy újabb felejthetetlen napot szervezni. Ebben a tanévben május 24-én, pénteken tartjuk Családi napunkat. Lesz osztálybajnokság, tájfutás, színház, méta-tanoda, tanár-diák meccs, Kis csillag születik és még sok meglepetés. Szeretettel várunk minden kikapcsolódni vágyó szülőt és kistestvért is. Töltsünk együtt egy szép napot. A gyereknaphoz bármilyen felajánlást hálásan fogadunk. Minden kedves olvasónak kívánok erőt, egészséget a tavaszi munkálatokhoz. Véróné Erzsiák Beáta Óvodai hírek A tavaszi szünet elmúltával visszatérünk a dolgos mindennapokhoz. Április 9-én három kisgyermek Pusztaföldváron mesemondó versenyen vett részt. Mindhárman oklevéllel tértek haza. Ezúton is gratulálunk nekik, köszönet az őket felkészítő óvónéniknek és a szülőknek. Áprilisban lezajlottak a Biga-csiga nagycsoportban a nyílt napok, ahol a gyerekek megmutathatták tudásuk egy részét az érdeklődő tanítóknak, igazgató néninek, a szülőknek. Április 15-én fényképész érkezett óvodánkba, az óvónénik megkezdték az év végi kirándulások szervezését. A két nagyobb csoportban (Biga-csiga és Maci csoport) lezajlottak az évvégi szülői értekezletek, a két kisebb: Cica és Pillangó csoportokban májusban lesznek a szülői értekezletek megtartva. Május első vasárnapján ünnepeljük az édesanyákat, nagymamákat. Április 30-án a Pillangó csoport, május 3-án a Maci csoport, május 7-én a Cica csoport és május 8-án a Biga-csiga csoport várja ünnepi műsorral az édesanyákat, nagymamákat. Május 5-én vasárnap a Pillangó csoport az ünnepi szentmise keretén belül a templomban is köszönti a kedves anyukákat. Várunk minden szülőt, nagyszülőt erre az alkalomra. Családi gyereknapunk május 17-én, pénteken kerül megrendezésre. A tervezett programok között szerepel: ugrálóvár, trambulin, játszóház, arcfestés, a nap zárásaként pedig a Dohánylevél Hagyományőrző és Hagyományteremtő Egyesületnek köszönhetően táncház szervezésével szeretnénk meglepni az óvodás gyermekeket és szüleiket. Ezúton is szeretném megköszönni a szülői munkaközösség tagjainak és A Világharmónia Futás az emberiség legnagyobb civil kezdeményezése a békéért, amely máig több mint 140 országba jutott el. A Világharmónia Futás olimpiai stílusú váltófutás, amelyhez bárki csatlakozhat. A harmóniát jelképező fáklyát egy nemzetközi futócsapat viszi országról országra. Ehhez a váltóhoz lakóhelyéhez közel bárki csatlakozhat egy pár lépésre, néhány utcahosszra, vagy akár kilométerekre is. A Világharmónia Futás ugyanakkor jóval több, mint egy sportrendezvény. A futókat minden településen ünnepséggel köszöntik. Csanádapácára május 5-én, délután 13:40- kor érkeznek a futók és mintegy 45 percet töltenek községünkben. Jöjjön el Ön is! A futókat a Polgármesteri Hivatal melletti parkban köszöntjük. Tudjon meg többet: minden kedves szülőnek az aktív hozzáállást, a lelkes segítségét, amit a szervezés során tapasztalunk. Június 8-án szombaton 9 órától kerül sor a 2012/2013-as óvodai tanévet záró ünnepségünkre és a nagycsoportosok ballagására. Továbbra is gyűjtjük a PET-palackokat, kupakokat, papírhulladékot, fémdobozokat. Köszönjük a gyerekek nevében is az eddigi gyűjtőmunkát. A magam és az óvoda dolgozói és óvodásai nevében a következő verssel köszöntöm az életet adó édesanyákat: Édes jó Istenem, hallgasd meg imáimat, Áldd meg minden jóval édes jó anyámat. Áldó két kezedet tartsad mindig rajta, Mosolyogj rá szeretettel: ne legyen bús napja. Szekeresné Horváth Zsuzsanna Megbízott óvodavezető

6 A Gyöngyfüzér Szociális Szolgáltató Központ hírei Bár az elmúlt két hónap szeszélyes időjárása borús hangulatot keltett sok emberben, mi mégis szívesen gondolunk vissza az otthon lakóival együtt az utóbbi hetekre. Számos olyan esemény történt, amely emlékezetessé tette ezt az időszakot. Március első hetében a Dalkör tagjai szereztek nagy örömet az időseknek szívhez szóló nőnapi köszöntőjükkel. Nóta kívánságokat is teljesítettek, sőt a közönség tagjai is együtt énekeltek velük. Sokaknak könnyet csaltak a szemükbe a rég nem hallott kedves nóták, dalok. Az idősek gondolatait összefoglalva: szeretnék, ha minél több hasonló zenés rendezvényre lenne lehetőség a közeljövőben. Szerencsés lenne ez azért is, mert a muzsika és a dal jótékony hatással van a lélekre, oldja a mindennapok egyhangúságát, a stresszt, a közösség ereje és a jó hangulat enyhíti a magányosság érzését. Március 10-én szép kerek évfordulót ünnepeltünk az otthon falai között. Stefanidesz Pálné Vicuska nénit köszöntöttük 90. születésnapja alkalmából. Kívánunk neki további jó egészséget, boldogságot és számos örömteli évet körünkben. Március 15. alkalmából a Nagyboldogasszony Katolikus Általános Iskola diákjainak lelkes, műsorát tekinthették meg az otthonban élők. Az iskolásokat Véróné Erzsiák Beáta igazgatóhelyettes készítette fel és kísérte el intézményünkbe. Foglalkozások A húsvét előtti nagyhét alkalmat adott az otthon lakói számára, hogy lélekben felkészüljenek a kereszténység legnagyobb ünnepére. Felelevenítettük az ünnephez kapcsolódó hagyományokat és tevékenységeinkben is megjelentek a húsvéti szokások a kézműves foglalkozásokon. Többen részt vettek a tojásfestésben, tojásfa készítésében. A hölgyek sóliszt tésztából formáztak szebbnél szebb hímes tojás kompozíciókat. Színes anyagokból varrtak kismadarakat, amelyek a barkaágakra téve a tavaszt jelképezték. Búzát ültettünk festett tojások héjába, ami húsvétra kikelt. Élővirág kosarakat állítottunk össze, s ezeket a búzával, kakasokkal és csibékkel színesítettük. Minden szép díszben benne volt az itt élők munkája. Egy-egy mézeskalács hímes tojást és bárányt kaptak az idősek ajándékba, sokan közülük a szobájukban helyezték el a süteményeket az ünnepi hangulat jeléül. Április 9-én az egészségügyi világnap alkalmából egészségnapot tartottunk, ahol az egészséges öregedés, az egészséges életmód volt a fő téma. A vitamindús táplálkozásra hívtuk fel a figyelmet

7 azzal, hogy különféle gyümölcsöket és zöldségféléket kínáltunk a résztvevőknek ezen a napon. Az idős nénik is szívükön viselik a virágok, növények sorsát és hasznos tanácsokkal, de tevékenyen is részt vettek a munkálatokban. Hírek a szociális alapszolgáltatás területéről: Nappali ellátás Április második hetében palacsintát sütöttünk, s ennek azért is nagyon örültek lakóink, mert ez az otthoni ízeket idéző étel, amit mindenki kedvel, ritkán kerül terítékre. Nem biztos, hogy a diétának kedveztünk, de mértékkel mindenki fogyaszthatott a csemegéből. Az intézményünk ellátotti köre számára áprilisban a legnagyobb örömet az első igazi tavaszi napok jelentették, mindenki várta már az idősek közül ezeket a langyosan simogató napsugarakat, a virágillatú, kellemes, madárfüttyel teli délutánokat, amelyeken mind több időt tölthetnek a szabadban. A hosszú tél után fontosnak tartjuk az egészségi állapot rendszeres kontrollálását. A nappali klubban kollégáink rendszeresen vérnyomás mérést és vércukor szint mérést végeznek. Szükség esetén az orvosi vizsgálatokra való eljutást is segítjük. Köszönettel tartozunk a nappali klub tagjaitól kapott virágmagokért és gumókért. Házi segítségnyújtás A szolgáltatás vezetője elkészítette a helyettesítési rendet, annak érdekében, hogy a szabadságolások idején mindig állandó helyettes lássa el az adott körzetet. Ezen kívül a dolgozóink fényképes hatósági igazolvánnyal is rendelkeznek. Tisztelettel kérjük a szolgáltatást igénybe vevőket, hogy idegeneket ne engedjenek be az otthonukba akkor sem, ha jótékonysági gyűjtésre vagy szolgáltatás nyújtásra hivatkoznak a látogatók. Szociális foglakoztatás keretében elkészültek az új kerti garnitúra textil kollekciók és asztali díszek, melyek kedvező áron megvásárolhatók a Gyöngyfüzér boltban munkanapokon 8-12 óra között. Az elmúlt héten udvar és kert rendezési munkálatok zajlottak intézményünk területén. Megújult a virágoskert és a balkonládákba is különféle gyönyörű virágok kerültek. Vörösmarty Mihály versének részletével köszönjük a civil szervezetek, az iskolások és a magánemberek segítségét: Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett tiszta tükörként fog visszamosolyogni rád. Az idén is meg fogjuk rendezni a szociális otthonban a majálist, melynek időpontjáról hamarosan értesítjük Önöket! Elérhetőségeink: Cím: 5662 Csanádapáca, Horváth Lajos tér 5. Tel: 0668/ Intézményvezető: Pepó Jánosné Mobil:

8 A katolikus Egyházközség rovata Május a Szűzanya hónapja Maja a latin mitológiában istennő, mellékneve: Fauna. Maja az erdők és nyájak istennője, a latinok számára a természet tavaszi ébredését személyesítette meg. Innen kapta a nevét a május hónap. A latinok számára a természet tavaszi újjászületését személyesítette meg. - A katolikus Egyház tagjainak számára május a Szűzanya hónapja, Ő minden megújulás és szépség forrása, az igazi Fauna. Régen vasárnapjai Mária-ünnepek voltak. A 18. századtól kezdve fennmaradt az úgynevezett májusi litánia, májusi Szűz Mária-ájtatosság. Május estéin a Szűzanya tiszteletére: egy Őt ábrázoló kép vagy szobor közelében végzett: imádságok és énekek. K ö z ö s s é g i l e g Csanádapácán a templomban szoktuk naponta, de otthon is imádkozhatjuk. Május elsején van Szent József a munkás ünnepe. A szenthagyományból tudjuk, hogy Jézus nevelő atyja ács volt, azaz munkásember. A munka értékére hívja fel figyelmünket az ünnep. A munkát lelkiismeretesen kell végeznünk és meg is, kell becsülnünk azt, aki végzi. Szent József ebben példaképünk, hisz a gyermek Jézust is megtanította dolgozni. Anyák napja(idén május 5) a különböző országokban más és más napokon ünneplik, Magyarországon május első vasárnapján. Az édesanyai hivatás legszebb példája maga Szűz Mária, égi édesanyánk. Édes jó anyánkként tiszteljük őt. Az édesanyák rá tekintenek, közbenjárását kérik és az ő lelkületével szeretnék gyermekeiket nevelni. Urunk mennybemenetele(idén május 9): Az Úr Krisztus mennybe menetelének ünnepe. Húsvét után 40 napra. 8De megkapjátok a Szentlélek rátok leszálló erejét, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, s egész Júdeában és Szamariában, sőt egészen a föld végső határáig. 9Azután, hogy ezeket mondta, a szemük láttára fölemelkedett, és felhő takarta el szemük elől. (Szentírás, Apostolok Cselekedetei: 1, 8-9) Pünkösd(idén, május 19.) elnevezése az ógörög pentekoszté, 'ötvenedik' szóból: a Szentlélek eljövetelének ünnepe a húsvét utáni 50. napon. Ekkor áradt ki a Szentlélek az apostolokra és kapták különleges küldetésüket az emberek megtérítésére. 1Amikor elérkezett pünkösd napja, ugyanazon a helyen mindnyájan együtt voltak. 2Egyszerre olyan zúgás támadt az égből, mintha csak heves szélvész közeledett volna, és egészen betöltötte a házat, ahol ültek. 3Majd lángnyelvek jelentek meg nekik szétoszolva, és leereszkedtek mindegyikükre. 4Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek. (Szentírás, Apostolok Cselekedetei: 2, 1-4) Úrnapja(idén, június 2-án) ben: Lüttichi Szent Julianna látomásokban kapott felszólítást az Oltáriszentség/Eucharisztia külön ünneppel való ünneplésére. Ennek nyomán alakult ki ez a szép ünnep, amelyben Krisztus, Szentostyában való valóságos jelenlétét tiszteljük. Ilyenkor ünnepélyes körmenetet tartunk és a hívek külön, kinti oltárokat állítanak, és virágokkal díszítik föl. Törekedjünk bekapcsolódni templomi ünnepeinkbe részvételünkkel. A mi érdekünket szolgálja elsősorban. Mindig jó tudni, hogy valahová tartozunk. Isten mindannyiunkat vár! A templomba járó emberek, nem vagyunk mind tökéletesek. De előttünk van Krisztus, Szűz Mária és a szentek jó példája! Blősz Attila Plébános

9 Dohánylevél Hagyományőrző és Hagyományteremtő Egyesület Egyesületünk mindennapjai igazán mozgalmasak, hiszen tagságunk nagyon aktív, rendszeresen fellépünk a községi rendezvényeken és a környező településeken is, szakmai versenyekre is szívesen nevezünk, hiszen a megmérettetésen túl, ilyenkor tapasztalatokat is gyűjtünk és barátokra is lelünk. Ami a legjobban motivál Bennünket az a közösségünk szeretete és az, hogy tenni szeretnénk a településünkért és hagyományaink fennmaradásáért március 12.-i taggyűlésünk egyben tisztújító közgyűlés is volt. Egyesületünk vezetésében régi és új tagok is bizalmat kaptak. Víghné Békési Katalin elnöki, Mórocz Ildikó és Oravecz István alelnöki, Radics Károlyné titkári, még a pénztárosi pozíciót továbbra is Sziveri Andrásné tölti be. Köszönjük az előző vezetés önzetlen munkáját. Az új vezetés, a szervezet célkitűzéseit szem előtt tartva igyekszik tovább vinni az elkezdett feladatokat, szeretnénk, ha összetartó kis csapatunk továbbra is sok-sok örömteli percet szerezne a csanádapácaiaknak és másoknak is. Hagyományaink megőrzése fontos feladatunk, rendezvényeink jellegében ezt is fellelhetjük. Szeretnénk minden szekciónk munkáját kicsit bemutatni. Deák János vezetésével a Dalkör életébe pillanthatunk bele: Dalkörünk már évek óta szerepel a községi és intézményi ünnepségeken. 18 felnőtt tagunk mellett két kislány teszi kortalanná csapatunkat. Nemcsak a dal, az éneklés szeretete tart össze minket, hanem az egymás iránt érzet szeretet és barátság, a közös élmények is, melyek igazi közösségé formálták a dalkörünket január 15-én Medgyesegyházán, az Idősek Otthonába kaptunk meghívást. Egy 100 éves lakót köszöntöttünk születése napján a dalainkkal. Az egyesület Farsangi bálján is szerepelt a Dalkör február 12-én Gerendás Község Egyházi Idősek Otthonába kaptunk meghívást a farsangi mulatságra. Február 16-án a Csabacsűdi Hagyományőrzők Farsangi Bálra hívták meg az egyesület tagjait. Március 02-án meghívást kaptunk a XI. Gádorosi Nemzetközi Disznótoros Napra. Március 07-én a helyi Gyöngyfüzér Szociális Szolgáltató Központtól kaptunk felkérést, hogy nőnap alkalmából egy kis vidám műsorral kedveskedjünk a bentlakóknak. Március 09-én az egyesületünk Nő- és Férfinapot tartott. A fiúk a Nőnapra írt csasztuskával köszöntötték a nőket. A nők is vidám, férfiköszöntő verseket, jeleneteket adtak elő. Március 15-i ünnepségen egy dalcsokorral emlékeztünk hősi halottainkra és a es eseményekre, előadásunk szívmelengető pontja volt Rakonczai Bíborka előadása. Március 23-án Dalkörünk Biharugrára, batyus bálra kapott meghívást. Kocsmás, vidám felelgetős dalainkat adtuk elő, melynek nagy sikere volt. Április 18.-án került megrendezésre a Csanádapáca - Kardoskút - Pusztaföldvár "Barátok egymás között" kulturális program. Az este folyamán műsorával fellépett a Pusztaföldvári népdalkör és a Csanádapácai dalkör valamint a FŐNIX - Kardoskúti Amatőr Színjátszó Társulat. Emlékezetes este volt! Folyamatosan készülünk a Mutasd magad Dél- Békés rendezvénysorozatra is. Silló Gyuláné vezetésével a színkör tevékenységébe tekinthetünk bele: Csoportunk közel 20 fő részvételével működik. Az idei évben először a farsangi bálon mutatkoztunk be egy vidám kis jelenettel, amivel a csabacsűdi farsangon is nagy sikerünk volt. Meghívást kaptunk az Iskolabálba és a Kistérségi Társulás ebédjére is, ahol vidám kis történetekkel szórakoztattuk a megjelenteket. Beneveztünk a Mutasd magad Dél-Békés amatőr művészeti rendezvénysorozatra. Közeledik a Guzsalyos találkozó, ahol a néptánccsoport, a dalkör és a színkör összefogva megpróbál Rózsa Sándor életébe pillantani, ez is bizonyítja egységben az erő. Persze nem szabad elfelejteni, hogy a fellépéseink mögött kemény munka van és mindezt család és munkahely mellett végezzük, de ami lényeg, hogy ezt mindig vidáman és jókedvűen tesszük. Mert az élet egy színpad,ahol játszani kell, ha könnyes a szem, akkor is nevetni kell. Hegedűs Kitti vezetésével a Cinege néptánc csoport mutatkozik be: A néptánc csoport 2012 januárjában alakult, célja a Guzsalyos Fesztiválon való bemutatkozás. A fesztivál után viszont a táncosok motiváltak lettek a további tanulásra, s az óta is működik a csoport. Több, mint 1 évig névtelenül működtek, s egyik alkalommal, mikor egy jelentkezési lapon fel kellett tüntetni a csoport nevét, elhatározták, hogy Cinege néptánc csoportként folytatják a tevékenységüket. Jelenleg elsősorban a Mutasd Magad Dél-Békés című műsorra készülnek, mely április 27-én lesz a medgyesegyházi Művelődési Házban. Továbbá idén is készülnek a Guzsalyos Fesztiválra, mely Apátfalván kerül megrendezésre. Folyamatosan részt vesznek a környékbeli kis települések rendezvényein, ahol nagy sikereket érnek el. Néptánc pedagógusként tapasztalataim: eleinte igazán nagy megmérettetésnek éreztem a csoport vezetését, hiszen addig még nem volt alkalmam

10 felnőtt korosztály tanításához. Azóta viszont minden alkalommal feltöltődöm, amikor Csanádapácáról haza megyek. Rengeteg pozitív tapasztalattal és érzéssel gazdagodtam általuk. Kívánom, hogy mindenki olyan nagy lelkesedéssel és szeretettel fogjon bele bármilyen foglalkozásba, mint ennek a csoportnak a tagjai. Egyesületünk, Csanádapácáért Közalapítvánnyal, Csanádapáca Község Önkormányzatával és a Nagyboldogasszony Katolikus Általános Iskola és Óvodával közösen április 13.-án Kikeleti vásárt tartott. Régi idők, de ma is egyre ismertebb bolhapiaci hangulatát idézte a zsibvásár, mely reméljük egyre népszerűbb és keresettebb lesz a lakosság között. A védőnők szervezésében a bababörze már ismert program volt, a kisgyermekes anyukák szívesen jönnek nézelődni, vásárolni, hiszen sok mindent, helyben, jó áron megvehetnek vagy eladhatnak. A 0-3 éves korosztályt játszószoba várta sok - sok játékkal és Ifj. Pavló Pál családjának köszönhetően hinta és csúszda tette színesebbé a délelőtt programját. Az óvodás és iskolás gyerekeket játszóházzal vártuk, készült itt ablakdísz, hűtőmágnes és sok- sok rajz. Még a szülők nézelődtek, addig a gyerekek Bunzel Lívia jóvoltából a trambulinon ugrálhattak. Barta Katalin egész délelőtt lufi hajtogatással várta a gyerekeket. Köszönjük a Családsegítő Szolgálat számára felajánlott ruhákat is. Úgy érzem nem csak vásárt szerveztünk, aki eljött igazi kis közösségi programon vehetett rész. A mindennapok forgatagában jó egy kicsit megállni, beszélgetni az ismerősökkel és a gyerekek számára is fontos a korosztályukkal való találkozás a játék, a felfedezések öröme. Felajánlását, segítségét köszönjük: Arany János Művelődési Ház, Barta Katalin, Bereczkiné Benkő Katalin, Bozóki Ágnes, Bunzel Lívia, Csanádapáca Község Önkormányzata, Csanádapácáért Közalapítvány, Csepregi Csilla, Csepreginé Csiaki Éva, Elekesné Rozs Ibolya, Erzsiák Ferencné, Ifj. Pavló Pál és családja, Kormányos Béláné, Frank Zsuzsanna, Mórocz Józsefné, Szekeresné Horváth Zsuzsanna, Mihálikné Mogyorós Márta, Griecs Györgyné, Gábriel Polgárőr Egyesület, Furák György, Hegedűs Kitti, Harangozó Zoltán, Kiss Ferencné, Kiss Béláné,Hajdúné Rostás Ilona, Mag Katalin, Mag Jánosné, Nagyboldogasszony Katolikus Általános Iskola és Óvoda, Pauló Alexandra, Rakonczai Fanni, Oláh Kálmánné, Oravecz István, Radics Zénó, Szabó Zoltán, Szegedi Péter, Sziveri Enikő, Sziveri Andrásné,Víghné Békési Katalin, Viplakné Molnár Szidónia, Zsibrita Andrásné, Zsuzsa Mihály és még sokan mások Május elseje a faállításon kívül a mezőgazdaságban is fontos dátum volt. Úgy tartotta a hiedelem, hogy ha május elseje előtti éjjel esik az eső, nagy termés lesz, ha hideg van vagy fagy, akkor nem lesz termés. Az idősek szerint azt is ki lehetett következtetni, hogy milyen lesz a jövő tél. A tavasz, a termékenység, a zöld ág, a fák, a madarak ünnepe e nap. Már a XV. századból van adatunk arra a sok helyen még ma is élő szokásra, hogy e nap reggelén zöld lombokkal, bodzaággal díszítik a kerítéseket, a házak kapuját, bejáratát. Sok helyen, ha még állítanak is májusfát, májfát, akkor az egész falu népe számára állítják a helyi közösség helyisége vagy a művelődési ház előtt. A Májusfát Pünkösdkor kell lebontani április 30-án kedden, 18 órakor Májusfaállítással és közös énekléssel várunk minden érdeklődőt a Horváth Lajos téri buszmegállónál. Ezt követően a vadászház udvarán (régi TSZ iroda) közös szalonnasütésre készülünk. Szalonnát és a sütéshez szükséges eszközöket mindenki hozza magával. A jó hangulatról az egyesület gondoskodik. Henry Ford szavai úgy gondolom, jól jelképezi egyesületünket: "Összejönni - jó kezdés. Együtt maradni - haladás. Együtt is dolgozni - siker." Mindenkit szeretettel várunk rendezvényeinkre és az egyesület soraiba is. POLGÁRŐRSÉG a vezetőség nevében: Mórocz Ildikó Az anyagi válság sajnos egyesületünket is utolérte, de reméljük működésünket nem kell abbahagynunk. Várjuk az adók 1%-át és a pénzbeli átutalásokat is szívesen fogadjuk! Bankszámlaszámunk: Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet Csanádapácai Gabriel Polgárőr Egyesület A ránk bízott feladatokat elvégezzük. A húsvéti ünnepségen is részt vettek az ügyeletes polgárőrök. Czikó Pálné titkár

11 HELYTÖRTÉNETI SOROK Az alábbiakban részletet olvashatnak Molnár Mihály: Csanádapácai emlékek című munkájából, amit a szerző 1987-ben írt a Békés Megyei Múzeumok Igazgatósága által meghirdetett néprajzi pályázatra, és melyben saját gyermek- és fiatalkorára, a Csanádapácán eltöltött közötti évekre emlékszik vissza. Az iskoláról Csanádapáca eredeti lakossága római katolikus vallású volt. A betelepültek jórészt Orosházáról és Pusztaföldvárról jöttek, akik nagyrészt evangélikusok és reformátusok voltak. Mivel a két protestáns vallás kevés lelket számlált, nem volt elegendő pénzük ahhoz, hogy templomot építsenek. Így csak egy iskolát építettek, mely egyben imaházul is szolgált. A haranglábat a padlásra építették, melyben egy kis és egy nagyobb harang állt. A harangokat az előszobába lelógó kötelekkel lehetett megszólaltatni. Az épület 3 helyiségből állt: előszoba, iroda és a nagy terem. Ez utóbbiban az ajtó mellett jobbról állt az oltár, felette a szószék. Az egész deszka mellvéddel volt körülkerítve. A szószék alatt egy kis szekrényrészt alakítottak ki. Ebben helyezték el a kegyszereket, oltárterítőket, zászlókat. A szószék mellett az ablak felől állt a csigás rendszerű nagytábla, előtte a dobogó, rajta a tanító asztala. Előtte az ablak alatt a harmónium. Szemben mindezzel a két hoszszú pad. Ezek olyan hosszúak voltak, hogy hatan ültünk egy-egy padban. Jó vastag fenyődeszkából készültek. Mindegyik írólapjában 3-3 lyuk a tintatartók részére. 14 db ilyen pad állt a teremben osztály összevont tanulócsoportban tanultunk egy tanító vezetésével. Három felekezet tanulói jártunk ide, néha ötvenen is. Zömmel evangélikusok, kevesebb református és néhány zsidó tanulóból tevődtünk össze fiúk, lányok vegyesen. Az ülésrend a következő volt. Mivel a padok hátrafelé fokozatosan magasodtak, az első padban az elsősök, a másodikban a másodikosok és így tovább foglaltak helyet. A katedrával szemben jobbról való sorban a fiúk, balról a lányok padjai álltak. (Ez volt vasárnap a felnőttek ülésrendje is a templomban) Az ülésrenden belül volt egy megkülönböztető rendszere is a tanítónak. A padsorok belső végén ültek a kitűnők, azután mellettük a jelesek és így tovább. Ezek a sorrendiségek azonban nem voltak állandóak. Attól függött, ki hogyan tanult. Ha fejlődött, előbbre került a sorban, ha csökkent a szorgalma, úgy hátrább ültette a tanító. Sőt büntetés és jutalmazás eszköze is volt az ülésrend. Pl. ha valaki a felsőbb osztályosok közül nem tudott valamit, és az alsóbb osztályból ezt valamelyik megmondta, akkor helyet cseréltetett velük. Tanítónk Konyecsni Sámuel csorvási származású levita Konyecsni Sámuel 1883-ban született Csorváson. Középiskoláit, majd a tanítóképzőt Szarvason végezte, tanítói pályafutását 1906-ban kezdte meg Tápiószentmártonban és ben került Csanádapácára, ahol 1942-ig működött az evangélikus egyháznál mint levita tanító. Aktívan részt vett a község társadalmi életében, tagja volt a község képviselő testületének, jegyzője a Csanádapácai Gazdakörnek, ezen kívül helyettes levente-főoktató. tanító volt. A levita akkor azt jelentette, hogy kántori és papi teendőket is elvégezhetett. Az egyházközség leányegyház volt. Az evangélikusok Pusztaföldvárhoz, a reformátusok Református Kovácsházához tartoztak. Ott voltak papjaink is. A hónap első és harmadik vasárnapján a tanító tartotta az istentiszteletet is. A második vasárnap az evangélikus pap a negyediken a református pap vezette a szertartást. Ha közbejött valami, akkor a tanító helyettesítette őket. Kettős ünnepen az első nap evangélikus, másodnap református istentisztelet került sorra. A templomba járás a gyerekeknek kötelező volt. Iskolánk felszereltsége megfelelőnek mondható az akkori viszonyokhoz képest. Igen sok fali kép, írást-olvasást szemléltető táblák, térképek, történelmi képek. Amire igen büszkék voltunk, az az iskolaudvar tornafelszerelése. Ugyanis az udvaron földbeásott magas állványon 3 mászórúd, 1 mászókötél és egy pár gyűrű függött. Az állványon kívül, de az állvány egyik végéhez csatlakozva nyújtó állt. Ennek az alját egy homokgödör képezte, amit távol és magasugráshoz is használtunk a nyújtót levéve. Ezen kívül ugyancsak földbeásott oszlopokon egy korlát is rendelkezésünkre állt. Így ha az idő engedte, gyakorolhattunk ezeken a tornaszereken. Tanítónk igen nagy gondot fordított a tanításra, fegyelemre. Igen szigorú, magas, testes ember volt. Tekintélyét jó nagy pálcával még növelte is. Ezt a pálcát gyakran használta. Osztogatta a körmöst, a pacsit és a fiúknak a fenekest. Az iskolai tanítás rendje a következő volt: reggel 8-tól 12-ig tanítás. 12-től 13 óráig ebédszünet, majd ismét tanítás 16 óráig. Délelőtt az elméleti tárgyak óráit tartottuk, délután pedig a készségtárgyak kerültek sorra: rajz, ének, kézimunka, testnevelés és a vallás órák is délután voltak külön a felekezeteknek. Mint említettem, az ebédidő egy órás volt. A tanyasi gyerekek, akik ide jártunk, nem mentünk haza ebédre, hiszen nem tudtuk megjárni az utat ennyi idő alatt, mindig vittünk magunkkal valamit ebédre. Mivel mi szegények voltunk, szegényes volt az ebéd is. Megpróbálom felsorolni mit tudott édesanyám a tarisznyába csomagolni. Általában kenyér volt az ebéd, amit leggyakrabban lekvárral kent meg. Ritkábban tett be mézes kenyeret. Aztán a kenyér mellé néha akadt egy kis szalonna, kolbász, tepertő vagy sajt. Jól emlékszem, zsíros kenyeret soha nem kaptunk. Legfeljebb olajos pirítóst. Aztán főtt tojás és ősszel sült tök került a kenyér mellé. Persze az is gyakran előfordult, hogy csak egy szelet kenyér került a tarisznyába semmi más. Télen azért mindig akadt egy kis aszalt gyümölcs. Ezt mi magunk aszaltuk. Elő-előfordult, hogy a gazdagyerekekkel cseréltem kenyérhezvalót sült tökért, aszalt gyümölcsért. A csere tárgya szalonna, kolbász volt. Az iskola udvara L alakú volt. A rövid szárny végén az árnyékszék, ahova az iskola ajtóból nem lehetett ellátni, mert az iskolaszolga szolgálati lakásának mellékhelyisége eltakarta. Mi ezt ki is használtuk. Ha valami csintalanságot akartunk elkövetni, erre a részre mentünk. (Forrás: Molnár Mihály-Csanádapácai emlékek) ZSRP

12 Születés: Brumár Dávid János és Kállai Mária fia Máriusz Dávid, Kiss Gábor és Botos Zsuzsanna fia Dávid, Bozsó Gábor és Kálmán Krisztina fia Bence, Tóth Gergely és Gál Klára leánya Franciska Házasságkötés: Benkovics László és Hegyi Krisztina Ilona Halálozások: Zsíros-Szabó Lajos András (1957), Annus István (1953), Czene Mihály (1924), Vámos Istvánné Nyiri Ilona Erzsébet (1920), Sziveri Ferencné Káli Anna (1924), Szűcs István (1939), Duda Sándor (1959), Szabó Istvánné Karsai Anna (1928) Tájékoztató a kábeltelevízió és internet szolgáltatásról Július hónapban az analóg földfelszíni adás a szentesi adó vételkörzetében is lekapcsolásra kerül, ez az MTV1 az RTL KLUB és a TV2 műsorát érinti. Ezután már a korábban megszokott módon nem tud televíziózni az, aki hagyományos tetőantennával csak ezt a három műsort nézte. Természetesen ez a probléma a kábeltelevízió előfizetők számára észrevétlen marad, hiszen a szolgáltató, a Primcom Kft gondoskodik az átállásról. Ez már meg is történt és az analóg szolgáltatást előfizetők még évekig tudják nézni a televízió műsorokat hagyományos készülékeik segítségével. Ugyanakkor lehet sokak családjában olyan rokon, hozzátartozó, aki érintett a digitális átállással kapcsolatban, nekik lehet ajánlani a kábeltelevíziós szolgáltatást, hiszen Csanádapáca területén minden ingatlan beköthető a szolgáltatásba. Aki viszont már rendelkezik digitális adásokat is feldolgozni képes készülékkel (lapos TV), annak a Primcom Digital szolgáltatást tudjuk ajánlani, amely minden analóg csatornát tartalmaz digitálisan, illetve azokon túl is vannak más csatornák, pl.: RTL II, valamint tartalmaz nagyfelbontású HD csatornát 7 db-t. Ennek a csomagnak ugyanakkor része a teljes analóg szolgáltatás is, tehát az új készüléken digitálisan, jobb minőségben nézhetőek a műsorok, a régi megmaradt készüléken pedig analóg formában egy másik családtag nézhet egyidejűleg valami mást. A közeljövő újdonságai: A Sport 1 műsora május 1-jétől az analóg és digitális szolgáltatásban is megjelenik. A digitális csomagban még az első félévben megjelenik egy 3D csatorna. Kísérleti jelleggel a Csaba TV műsorát is kínáljuk az analóg csatornák között. Az internet szolgáltatás sebessége július 1.-től megduplázódik, azaz a legkisebb csomagunk 20/1,5Mbitsec sebességű lesz. Akcióinkért keressen bennünket: 0666/ Primcom Kft, az Önök szolgáltatója Hálás Köszönet! Nagy Zoltánné MAGDIKÁNAK az önfeláldozó munkájáért, amit értünk, a falu lakosaiért tett és tesz. Jó egészséget kívánunk neki, hogy még sokáig tudjon a beteg emberekkel, ilyen szeretettel foglalkozni. A falu lakói nevében: Oláhné Csanádapácai Új Szó. Csanádapáca község önkormányzati lapja. Megjelenik kéthavonta. Felelős kiadó: Csanádapáca Község Önkormányzata. Felelős szerkesztő: Szikora Pál. Nyomdai kivitelezés: Index Média Kft. Orosháza Készült 1200 példányban. Az ingyenes kiadványt a kiadó megbízásából a Magyar Posta terjeszti.

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 203/2013.(XII. 18.) KT. számú HATÁROZAT: Képviselő testülete úgy határoz, hogy a 2014. évi városi

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február 09. Terápiás foglalkozás (kutyával) Alapítványi Ház 09. Katolikus bál 13. Hamvazószerda Katolikus templom 16. KISZE

Részletesebben

Kedves Fesztivállátogató!

Kedves Fesztivállátogató! Kedves Fesztivállátogató! Szeretettel köszöntjük Önöket a tavaszi fesztiválok megrendezése alkalmából és örömmel invitáljuk programjainkra a siófoki Hajókikötőbe. Reményeink szerint olyan színvonalas programot

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi készülődés Dohóczki Mónika

Részletesebben

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE AUGUSZTUS 22. alakuló értekezlet 22-23. DIFER mérés 23-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 25. szakmai továbbképzés: Lovasberény 29. tankönyvek átvétele

Részletesebben

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014/2015. munkaterve 1 2014/2015. tanév helyi rendje és munkaterve A tanév szorgalmi rendje: 2014.szeptember 1.(hétfő) - 2015. június

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN SZEPTEMBER 1. a 2014/2015-ös tanév első tanítási napja Tankönyvosztás 3-5. Erdei iskola (Tihany) 8. naplók, ellenőrzők, anyakönyvek, adminisztrációs feladatok befejezése

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben

Képek a Gondozási Központ életéből

Képek a Gondozási Központ életéből 2010. május 5 Képek a Gondozási Központ életéből Várják az ebédet! Mini ló - mini lovas A gyerekek táncoltak az időseknek A Népdalkör Anyák Napi műsora MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt 2010. május 30-án

Részletesebben

Munkaterv kivonat 2016/2017 tanév

Munkaterv kivonat 2016/2017 tanév I. A tanév időbeosztása Tanévnyitás Munkaterv kivonat 2016/2017 tanév 1. Tanévnyitó munkaértekezlet 2016. augusztus 26. (péntek) 09 00 óra nevelői szoba Résztvevő: minden tanító és tanár, 2. Tankönyvosztás

Részletesebben

6.1. Tanítási napok és szünetek

6.1. Tanítási napok és szünetek 6. A TANÉV RENDJE 6.1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2016. szeptember 1. (csütörtök) A tanév első féléve: 2017. január 20. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2017. január

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31.

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31. A tanév rendje 1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2015. szeptember 1. (kedd) A tanév első féléve: 2016. január 22. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek)

Részletesebben

Települési Rendezvény Naptár 2009.

Települési Rendezvény Naptár 2009. Települési Rendezvény Naptár Időpont Rendezvény megnevezése A rendezvény helyszíne február 14. február 21. március 15. 18 órakor március 21. április 4. 10 órától Iskolai farsangi bál A rendezvényszervező

Részletesebben

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja ek 2011-ben Mezőszilas községben időpontja címe/elnevezése tervezett programja helyszíne szervezője/felelőse 2011. február 25. 9 órától 12 óráig Óvoda nyitogató A leendő ovisok fogadása az óvodában, ismerkedés

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG 2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG JANUÁR Település Időpont Rendezvény Zalalövő Január 15. Informatikai és családi nap Nagylengyel Január 22. Asztalitenisz bajnokság Nagylengyel Január

Részletesebben

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége Különös közzétételi lista A Szeghalmi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde - 1. Óvoda, ainak száma három Tagintézményben: 22 fő A 2011. évi CXC. Törvény 2. számú melléklete értelmében a nevelő- és oktatómunkát

Részletesebben

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA)

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) ALAPÍTÁSA 100. ÉVFORDULÓJÁT ÜNNEPLTE 2006.09.02-án szombaton. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Intézményünk

Részletesebben

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító:

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: 029 524 1 A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

MUNKATERVE ÖREGLAK KÖZSÉG ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI. Készítette: Buzsáki Mónika Kulturális referens

MUNKATERVE ÖREGLAK KÖZSÉG ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI. Készítette: Buzsáki Mónika Kulturális referens ÖREGLAK KÖZSÉG 2010. ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI MUNKATERVE Készítette: Buzsáki Mónika Készült a 2009. november 30-án tartandó Képviselő-testületi ülésre 2010. évi Közművelődési munkaterv 2 Öreglak község 2010.

Részletesebben

Endrefalvai Móra Ferenc Általános Iskola. A 2016/2017. tanév munkarendje

Endrefalvai Móra Ferenc Általános Iskola. A 2016/2017. tanév munkarendje Endrefalvai Móra Ferenc Általános Iskola A 2016/2017. tanév munkarendje 1. Ünnepélyek: Felelősök: Ünnepélyes tanévnyitó 2016. szeptember 1. (csütörtök) 8 óra Endrefalva 2016. augusztus 31. (szerda) Homoki

Részletesebben

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015.

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015. A tanév tervezett ütemterve A 2014/2015. tanév rendje A tanév első tanítási napja általános iskola művészeti iskola 2014. szeptember 1. A tanév utolsó tanítási napja általános iskola művészeti iskola Az

Részletesebben

Budapest XIII. Kerületi Számítástechnikai Általános Iskola

Budapest XIII. Kerületi Számítástechnikai Általános Iskola 2016-2017 Budapest XIII. Kerületi Számítástechnikai Általános Iskola 1138 Budapest, Gyöngyösi sétány 7. Telefon/telefax: 340-2556 Email: gyongyosi@chello.hu Web: www.gyongyosisk.hu OM 035022 Iskolai szünetek:

Részletesebben

2012. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR DÖBRÖKÖZ

2012. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR DÖBRÖKÖZ 2012. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR DÖBRÖKÖZ február március Időpont Rendezvény megnevezése Szervező Helyszín 2012. február 16. vagy 23. 2012. február 25. Könyvtárhasználat - Nemzetközi energiahatékonysági nap

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A tanév indításával kapcsolatos feladatok: 1. Nevelőtestületi alakuló értekezlet Ideje: 2016. augusztus 22. /hétfő / 9 óra A tankerületi

Részletesebben

Tanítási év helyi rendje 2015/2016

Tanítási év helyi rendje 2015/2016 Tanítási év helyi rendje 2015/2016 jogszabályi háttér: az emberi erőforrások minisztere 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelete a 2015/2016. tanév rendjéről tanítási napok száma: 181 nap tanítás nélküli munkanapok

Részletesebben

Január. Február. 02. szombat 18 óra. 15. péntek 18 óra. 19. kedd 17 óra 22. péntek 17 óra

Január. Február. 02. szombat 18 óra. 15. péntek 18 óra. 19. kedd 17 óra 22. péntek 17 óra Január 02. 15. 19. kedd 22. 23. 30. 01. hétfő 06. 16:30 12. Újévi koncert R: Jánossomorjai Fúvós Egyesület tel.: 20/435-8431 www.jfe.hu Megemlékezés a doni áttörés 67. évfordulója alkalmából H: Kalafszky

Részletesebben

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának Október első napján Énekel az iskola, elnevezésű programmal emlékeztünk meg a zenei világnapról. Elsősorban Bodoki Györgyné Betti néni volt segítségünkre ebben, ő volt az, aki megénekeltette az iskola

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2012.

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2012. KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2012. Január: 08. Vízszentelés Helye: Római Katolikus templom 10. Bábszínház: A három kismalac 20. Megemlékezés a Magyar Kultúra Napjáról 22. Vince napi borszentelés

Részletesebben

NKI Egyesített Óvoda Programterve 2011/12 nevelési évre. Szeptember

NKI Egyesített Óvoda Programterve 2011/12 nevelési évre. Szeptember NKI Egyesített Óvoda Programterve 2011/12 nevelési évre Szeptember Programok Befogadási terv alapján új gyerekek fogadása, folyamatosan Telephelyvezetői megbeszélés Nevelési Tanácsadó részképesség felmérés

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / NEVELÉSI ÉVRE

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / NEVELÉSI ÉVRE KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / 20167 NEVELÉSI ÉVRE Készült: A Nemzeti Köznevelési Törvény végrehajtásáról szóló 229./2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23. (1) (2) alapján Az intézmény adatai: Székhely óvoda:

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS

RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS 2014. JANUÁR 01.01. Újévi koncert Városi Sportcsarnok, Ritmus művészeti 01.15. Ökumenikus istentisztelet - Szeretetvendégség 01.18. Magyar Kultúra Napja Légy jó mindhalálig c. musical,

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

-1- A TANÉV RENDJE. Az I. félév vége: január 14. A tanulók értesítése a félévi eredményeikről: január 21.

-1- A TANÉV RENDJE. Az I. félév vége: január 14. A tanulók értesítése a félévi eredményeikről: január 21. -1- A TANÉV RENDJE A 2010/2011. tanévben 183 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2010. szeptember 1. (szerda) Utolsó tanítási nap: 2011. június 15. (szerda) Az I. félév vége: 2011. január 14. A tanulók

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia 2015.12.27. Szent Család vasárnapja Egyházközségi programok A hét ünnepei, szentjei hétfő: Aprószentek péntek: Szűz Mária, Istenanyja vasárnap: karácsony 2. vasárnapja 31,

Részletesebben

PROGRAMOK - 2014 - Designed By: Pmen

PROGRAMOK - 2014 - Designed By: Pmen PROGRAMOK - 2014 - Designed By: Pmen Január 10-18. Kilenced Árpád-házi Szent Margit tiszteletére szent mise. Január 27. Kávé és gyógy gomba bemutató a Múzeum és Könyvtárban. JANUÁR FEBRUÁR Február 8. Hagyományőrző

Részletesebben

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai 1/2015. (II.25.) SZKT határozat 3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének jegyzőkönyv

Részletesebben

Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről

Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről Oldal: 2 / 7 Székhelyünk: 2085 Pilisvörösvár, Fő utca 134. Telefon: (26) 374 457 (26) 611-477 Iskolaigazgató: Szakmai vezető: Iskolatitkár: Gazdasági vezető: Gazdasági

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

Lecsó fesztivál a Szt. István Általános Iskolában

Lecsó fesztivál a Szt. István Általános Iskolában 1. 1. Hétfő 2. 2. Kedd 3. 3. Szerda 4. 4. Csütörtök 5. 5. Péntek 6. Szombat 7. Vasárnap 6. 8. Hétfő 7. 9. Kedd 8. 10. Szerda 9. 11. Csütörtök 10. 12. Péntek 13. Szombat 14. Vasárnap 11. 15. Hétfő 12. 16.

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk

Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk Intézményünk, az Arany János Református Általános Iskola és Óvoda augusztus 30- án, vasárnap délelőtt 10 órai kezdettel, ünnepi istentisztelet keretében nyitotta meg

Részletesebben

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4.

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.)

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve időpont program felelős Augusztus 24. Alakuló értekezlet 25. 8 00 Osztályozóvizsga Dr. Kapusiné Szigethi Emese 26. Szakalkalmazotti értekezlet 27.

Részletesebben

Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015

Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015 Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015 2014. SZEPTEMBER 1. h. 8.00 Tanévnyitó, szülői ért. 1. osztályok, (pótbeiratkozás műv. isk.)

Részletesebben

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda Különös közzétételi lista A kormány 229/2012 (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat

Részletesebben

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. (1) szerint

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. (1) szerint D-B-M Mikrotérségi Általános Iskola, Gimnázium és Szakiskola, Eszterlánc Óvoda Tagintézménye Dunaföldvár 7020 Dunaföldvár, Jókai u. 5.-7., Tel.: 75/541-559 OM: 201167 Közzétételi lista A Nkt. végrehajtásáról

Részletesebben

forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március

forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptárja

Részletesebben

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai:

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai: KAPCSOLATAINK Számomra minden kisgyermek csoda. És mindegy, hogy szép vagy eláll a kisfüle, mindegy, hogy csillagszemű vagy kancsal egy picit kisgyermek, tehát csoda. Esendő és kiszolgáltatott. Óvjuk és

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

VESZPRÉMI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM GÖNCZY PÁL SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA MUNKATERV TANÉV

VESZPRÉMI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM GÖNCZY PÁL SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA MUNKATERV TANÉV VESZPRÉMI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM GÖNCZY PÁL SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA MUNKATERV 2016-17 TANÉV 2016-17-es tanév rendje Első tanítási nap: 2016. szeptember 01. (csütörtök) Utolsó tanítási nap: 2017.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. március 27. napján megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. március 27. napján megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. március 27. napján megtartott üléséről DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

Györteleki Napsugár Óvoda OM: Györtelek, Kossuth út 133/c Tel/fax:

Györteleki Napsugár Óvoda OM: Györtelek, Kossuth út 133/c Tel/fax: Különös Közzétételi Lista 2016/2017-es nevelési év Óvoda Az alábbi adatokat tesszük közzé a Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 10. fejezet 23 -a értelmében. SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

MÁJUSI ELÕZETES Május 1. Majális a Sárostói Sportpályán tervezett program

MÁJUSI ELÕZETES Május 1. Majális a Sárostói Sportpályán tervezett program ÁPRILIS 1-3. (csütörtök-szombat) III. Bihar-Bihor Amatõr Diákszínjátszó Fesztivál színházterme ÁPRILIS 8. (csütörtök) 17 óra A GOBLEIN kör gyûlést tart Szõllõsi Imréné vezetésével Munkákat lehet hozni

Részletesebben

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned Iskolánk felsős énekkara és gregorián kórusa az őszi szünetben (2014.10.24 10.30-ig) egy hetet töltött Lengyelországban a prezentációs nővérek által fenntartott

Részletesebben

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév Mottó: Ez az én sulim, legyen a tied is! Jól érzed majd magad, mert itt jó a hangulat, sok barátom van, érdekes programok várnak bennünket. KUKUCSKÁLÓ PROGRAM Hevesi József Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (...) Öh. sz. határozata

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (...) Öh. sz. határozata Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (...) Öh. sz. határozata Biatorbágy Város Önkormányzata és intézményei, valamint a lakosság civil szerveződéseinek 2012. évi kulturális és rendezvényi

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI

2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI 2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI Horvát nyelv, kulturális élet A tanévet megelőző nyári programok: 1) 2014.Június 22-29.- Pag (Horvátország)- Horvát nyelvi tábor 6 tanuló vett részt az egy hetes horvátországi

Részletesebben

A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása. Dátum Esemény Felelős

A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása. Dátum Esemény Felelős A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet a 2016/2017. tanév rendjéről alapján Dátum Esemény Felelős 2016. Augusztus 24. (szerda) 9:00 óra 26. (péntek); 29. (hétfő)

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

JANUÁR 9. HULLADÉK-JÁTSZÓHÁZ SZENTESEN

JANUÁR 9. HULLADÉK-JÁTSZÓHÁZ SZENTESEN JANUÁR 9. Január 9-én a Vörösmarty Mihály Tagintézmény 3.a, 4.a és 5.b osztályos tanulói közös tanulmányi kiránduláson vettek részt. Szentesre látogattak el január 9-én egy országos rendezvényre. A projekt

Részletesebben

A Kürti Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 2006/2007

A Kürti Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 2006/2007 A Kürti Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 2006/2007 2006-2007 2005-2006 2004-2005 2003-2004 2002-2003 2001-2002 2000-2001 A tanulók száma 300 250 200 150 100 50 0 257 267 267 243 225 213 199 Osztályok

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: január 23-ig (péntek) Őszi szünet: október

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: január 23-ig (péntek) Őszi szünet: október A tanév rendje 6.1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2014. szeptember 1. (hétfő) A tanév első féléve: 2015. január 16-ig (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2015. január

Részletesebben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben 6.1 A tanév rendje: 6.1.2. A szorgalmi idő az általános iskolában és a művészeti oktatásban: 2014. szeptember 1. (hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Az első tanítási

Részletesebben

ÜTEMTERV tanév

ÜTEMTERV tanév ÜTEMTERV 2013 2014. tanév SZEPTEMBER 2. h Az első tanítási nap 8.00 Ünnepélyes tanévnyitó Iskolai Sportkör gyűlés Alsó tagozat: 1-4.óra: osztályfőnöki óra Felső tagozat: 1-5.óra: osztályfőnöki óra Ebéd

Részletesebben

A Csömöri Mátyás Király Általános Iskola munkaterve

A Csömöri Mátyás Király Általános Iskola munkaterve A Csömöri Mátyás Király Általános Iskola munkaterve Szeptember 1. 1. csütörtök A hét 8.00 Tanévnyitó ünnepély. Első tanítási nap: 1. 3 óra; 2-8. 4 óra. Szülői értekezlet 1. évfolyam. 2. 2. péntek ----

Részletesebben

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS 17. (hétfő) 9:00 alakuló értekezlet 18-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 24-26. DIFER mérés 26. tankönyvek átvétele 27. 7:00 szakmai

Részletesebben

es tanév helyi rendje

es tanév helyi rendje 2016-2017-es tanév helyi rendje Dátum Esemény Tanítási nap 22 hétfő 23 kedd 24 szerda Javítóvizsga 09:00 óra Tankönyvek kiosztása 5-8. évf. 12.00-18.00 25 csütörtök Tankönyvek kiosztása 5-8. évf. 08.00-12.00

Részletesebben

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE Öttömös Község Képviselő-testületének 2012. évi MUNKATERVE A KÉPVISELŐTESTÜLET ÜLÉSEINEK HELYE, IDEJE, NAPIRENDJEI A Képviselő-testület üléseire meghívottak a képviselőkön kívül a Szervezeti és Működési

Részletesebben

5. A tanév tervezett ütemterve

5. A tanév tervezett ütemterve 5. A tanév tervezett ütemterve A 2011/2012. tanév rendje A tanév első tanítási napja iskola művészeti iskola A tanév utolsó tanítási napja iskola - művészeti iskola Az első félév vége Az első félévi értesítő

Részletesebben

A 2015/2016 tanév helyi rendje

A 2015/2016 tanév helyi rendje Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jó Pásztor Óvoda A 2015/2016 tanév helyi rendje Szeptemberi programok Dátum, időpont Esemény, rendezvény Felelős(ök) Szeptember 1. 8 óra Szeptember 2. 16.30 óra

Részletesebben

Lajos polgármester. Ezután az óvodások zenés, ötletes, hangulatos műsora következett Németh

Lajos polgármester. Ezután az óvodások zenés, ötletes, hangulatos műsora következett Németh XI. évf. 6. sz. 2014. december www.kiralyhegyes.hu "Áldás szálljon házatokra, meghitt béke lengje be, boldogságnak légy forrása, szóljon errõl Szenteste!" Jégvirág költözzön mindegyik ablakba, gőzölgő

Részletesebben

A tanév helyi rendje

A tanév helyi rendje A tanév helyi rendje 2016/2017 Megnevezés Időpont Felelős/program Tanév kezdő napja 2016. szeptember 1. Tanévzáró napja Szorgalmi idő 2016. szeptember 1. Az első félév vége 2017. január 20. Értesítés az

Részletesebben

Marcalgergelyi. Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2009.(III.18.) rendelete. falugondnoki szolgálatról

Marcalgergelyi. Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2009.(III.18.) rendelete. falugondnoki szolgálatról Marcalgergelyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009.(III.18.) rendelete falugondnoki szolgálatról (A 2/2010. (II.24.) rendelettel módosított szöveg.) Kihirdetve: 2009. március 18. Vadas László

Részletesebben

A TANÉV HELYI RENDJE ügyelet (síszünet. ügyelet (síszünet 02. ügyelet munkanap

A TANÉV HELYI RENDJE ügyelet (síszünet. ügyelet (síszünet 02. ügyelet munkanap A TANÉV HELYI RENDJE A ok jai, felhasználása sz. esemény / téma tanulók felének ellátása 1. (szombat) 2016. 10. 15. 2. (szerda) 2016. 12. 21. 2017. 3. 02. (síszünet 24. péntek) 2017. 4. 02. (síszünet 27.

Részletesebben

Idő és feladatterv a 2015-2016. tanévre

Idő és feladatterv a 2015-2016. tanévre Idő és feladatterv a 2015-2016. tanévre Időpont Esemény Felelős Szept. 1. 08 30 Tanévnyitó ünnepség Varga Márta ig. Szept. 1. 17 00 Szülői értekezletek az első évfolyamon Elsős Szept. 7. 14 15 Tanévnyitó

Részletesebben

ÜTEMTERV A 2014/2015. TANÉVRE Felelős: Kovács Istvánné igazgató

ÜTEMTERV A 2014/2015. TANÉVRE Felelős: Kovács Istvánné igazgató ÜTEMTERV A 2014/2015. TANÉVRE Felelős: Kovács Istvánné igazgató SZEPTEMBER 1. h Az első tanítási nap 8.00 - Ünnepélyes tanévnyitó. utána: Iskolai Sportkör gyűlés Alsó tagozat: 1-4.óra: osztályfőnöki óra

Részletesebben

December 6-kán Fogyatékkal élők világnapja alkalmából tartott ünnepségen a Művelődési Házban az 6-7. osztály tanulói Németh Lászlóné által

December 6-kán Fogyatékkal élők világnapja alkalmából tartott ünnepségen a Művelődési Házban az 6-7. osztály tanulói Németh Lászlóné által Kossuth Morzsák November 11.: Márton nap alkalmából ismét összegyűlt az iskola apraja-nagyja. A 4. osztály már a délelőtt folyamán is szorgoskodott a konyhában, hogy vendégül láthassák társaikat. Mert

Részletesebben

Január. Február. 03. szombat, 18 óra. 12. hétfő, 18 óra. 22. csütörtök, 17 óra. 24. szombat

Január. Február. 03. szombat, 18 óra. 12. hétfő, 18 óra. 22. csütörtök, 17 óra. 24. szombat Január 03., 18 óra 12. hétfő, 18 óra 22. csütörtök, 17 óra 24. Újévi koncert R: Jánossomorjai Fúvós Egyesület Info: Wennesz József Károly tel.: 20/435-8431 www.jfe.hu Megemlékezés a doni áttörés 66. évfordulója

Részletesebben

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2012. augusztus 21. kedd 9 00 Alakuló értekezlet 2012. augusztus 22-24. szerda-péntek Gólyatábor ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2012. augusztus 24. péntek 9 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2011.

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2011. KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2011. Január: 23. Vince napi borszentelés 24. Magyar Kultúra Napja Megemlékezés osztályonként 24-28. Ökomenikus imahét Helye: a községi templomok 29. Előadássorozat

Részletesebben

Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola. Ökomunkaterv. (2013/2014-es tanév) Készítette: Ökomunkacsoport

Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola. Ökomunkaterv. (2013/2014-es tanév) Készítette: Ökomunkacsoport Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola Ökomunkaterv Készítette: Ökomunkacsoport Szeptember - Osztályok őszi túrái - gyalogtúrák, kerékpártúrák - buszos kirándulások Ökomunkaterv Szeptember 14. TeSzedd!

Részletesebben

8. ISKOLAI TANÉV HELYI RENDJE

8. ISKOLAI TANÉV HELYI RENDJE 8. ISKOLAI TANÉV HELYI RENDJE A tanév rendje Első tanítási nap 2011.szeptember 1. Őszi szünet Téli szünet Az őszi szünet 2011. november 2-tõl november 5-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap október

Részletesebben

KRÓNIKA. Nyékládháza Város Önkormányzatának Hivatalos Információs Lapj. XXII. évfolyam 2013. május

KRÓNIKA. Nyékládháza Város Önkormányzatának Hivatalos Információs Lapj. XXII. évfolyam 2013. május Nyékládházi XXII. évfolyam 2013. május KRÓNIKA Nyékládháza Város Önkormányzatának Hivatalos Információs Lapj Május első vasárnapja Anyák Napja, a hónap utolsó vasárnapja pedig Gyermeknap. Gyermek és anya

Részletesebben

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről K L I K 0 9 1 0 2 1 N O S Z V A J I F I G E D Y J Á N O S Á L T A L Á N O S I S K O L A ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI IS K O L A GÁRDONYI GÉZA TAGISKO L Á J A 3327 Novaj, Hősök tere 2. és 3327 Novaj, István út

Részletesebben

PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA. 2014/2015. évi munkaterve

PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA. 2014/2015. évi munkaterve A SZEGEDI ÉS TÉRSÉGE EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA 2014/2015. évi munkaterve Feladat Határidő Alakuló éretekezlet 2014. augusztus 21. 08.30 Javítóvizsga 2014. augusztus

Részletesebben

Jeles napok, tanösvények megyei környezetvédelmi verseny DOBAI ESZTER MOLNÁR HELGA CSEH NOÉMI. megyei 10. helyezés

Jeles napok, tanösvények megyei környezetvédelmi verseny DOBAI ESZTER MOLNÁR HELGA CSEH NOÉMI. megyei 10. helyezés DOBAI ESZTER MOLNÁR HELGA CSEH NOÉMI Jeles napok, tanösvények megyei környezetvédelmi megyei 10. helyezés BOROS NÓRA MENSCHIK IVETT DEMJÉN BOGLÁRKA Jeles napok, tanösvények megyei környezetvédelmi megyei7.

Részletesebben

Endrefalvai Móra Ferenc Általános Iskola. A 2015/2016. tanév munkarendje

Endrefalvai Móra Ferenc Általános Iskola. A 2015/2016. tanév munkarendje Endrefalvai Móra Ferenc Általános Iskola A 2015/2016. tanév munkarendje 1. Ünnepélyek: Felelősök: Ünnepélyes tanévnyitó 2015. szeptember 1. (kedd) 8 óra Kovács Csilla Endrefalva Pálmány Márta 2015. augusztus

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ Vámosgálfalva Önkormányzata tisztelettel meghívja a Vámos Települések Szövetségének tag önkormányzatait és minden kedves érdeklődőt a 2010. június 4 6 án megrendezésre kerülő Vámos Települések

Részletesebben