JELENTÉS a helyi önkormányzatok tartós szociális ellátási feladatainak ellenőrzéséről az idősek otthonainál

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JELENTÉS a helyi önkormányzatok tartós szociális ellátási feladatainak ellenőrzéséről az idősek otthonainál"

Átírás

1 JELENTÉS a helyi önkormányzatok tartós szociális ellátási feladatainak ellenőrzéséről az idősek otthonainál június

2 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 32. Pénzügyi-szabályszerűségi és Teljesítmény-ellenőrzési Főcsoport Iktatószám: V /2003. Témaszám: 615 Vizsgálat-azonosító szám: V-0048 Az ellenőrzést felügyelte: Dr. Lóránt Zoltán főigazgató Az ellenőrzés végrehajtásáért felelős: Németh Péterné főcsoportfőnök Az ellenőrzést vezette: Dr. Sallai Antal osztályvezető főtanácsos A számvevői jelentések feldolgozásában és a jelentés összeállításában közreműködtek: Berényi Magdolna főtanácsadó Huberné Kuncsik Zsuzsa tanácsadó Valu Tibor tanácsadó Az ellenőrzést végezték: Kéri Péter számvevő tanácsos Baranya megye Kerezsi Pál számvevő tanácsos Borsod-Abaúj-Zemplén megye Huszár Sándorné számvevő tanácsos Nógrád megye Kőrös István számvevő tanácsos Főváros Papp József számvevő Jász-Nagykun Szolnok megye Baloghné Dakó Eszter számvevő Bács-Kiskun megye dr.boda Sándor számvevő tanácsos Csongrád megye Pálfi András számvevő tanácsos Hajdú-Bihar megye Benczik Lászlóné számvevő tanácsos Pest megye Valu Tibor tanácsadó Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Hirka Mihály irodavezető Békés megye Huberné Kuncsik Zsuzsa tanácsadó Fejér megye Nagy Sándorné számvevő tanácsos Heves megye Tománé Ivánfi Irén számvevő tanácsos Somogy megye Berényi Magdolna főtanácsadó Győr-Moson-Sopron megye Jelentéseink az Országgyűlés számítógépes hálózatán és az Interneten a címen is olvashatók.

3 Kántor Ilona tanácsadó Vas megye Komlósiné Bogár Éva számvevő tanácsos Veszprém megye Kopaczné Horváth Zsuzsanna számvevő tanácsos Tolna megye Koltainé Szepesi Zsuzsa irodavezető Komárom-Esztergom megye A témához kapcsolódó eddig készített számvevőszéki jelentések: címe sorszáma Az önkormányzatok felnőtt szociális alapellátási tevékenysége 165/93 A tartós szociális ellátást nyújtó intézmények helyzetének és finanszírozásának vizsgálati tapasztalatai A helyi önkormányzatok által nyújtott pénzbeli és szociális ellátások helyzete A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti szolgáltatási helyzetének vizsgálata 363/ / /99

4 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 3 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 7 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK A tartós bentlakásos szociális ellátásokat nyújtó intézményrendszer irányítási rendszere és annak változása A tartós bentlakásos intézményi ellátásokkal kapcsolatos minisztériumi irányítás szervezete, a szociális ellátások fejlesztésének távlati célkitűzései A tartós bentlakásos intézményi ellátások jogi szabályozása A szolgáltatástervezési koncepció szerepe a szociális ellátások területi koordinációjában A módszertani intézmények tevékenységének koordinálása, a szakmai együttműködés keretei A szakmai feladatellátás ellenőrzési rendszerének kiépítése és működése, a fenntartói feladatok ellátása A szociális intézményi ellátások információs rendszere Tartós szociális intézményi ellátás helyzete Az intézmények működése, az ellátottság jellemzői Az intézményi ellátások feltételei Tárgyi feltételek alakulása Személyi feltételek alakulása Az intézményi ellátási szolgáltatások színvonala A feladatellátás finanszírozása és az információszolgáltatás helyzete Az időseket ellátó intézmények bevételeinek alakulása Időseket ellátó intézmények kiadásainak alakulása 57 1

5 MELLÉKLETEK 1. Szociális alapellátások fajlagos mutatói (1 oldal) 2. A tartós szociális intézményekben ellátottak számának alakulása (1 oldal) ezer lakosra és 10 ezer 60 éven felülire jutó tartós bentlakásos intézményben ellátottak száma évben (1 oldal) 4. A 60 éven felüli lakónépesség időskorúak otthonában történő ellátásának megoszlása (1 oldal) ezer 60 éven felülire jutó idősek otthona férőhelyeinek száma (1 oldal) 6. Időskorúak ápoló-gondozó otthoni férőhelyeinek száma fenntartók szerint és években (1 oldal) 7. Időskorúak ápoló-gondozó otthoni férőhelyeinek aránya fenntartók szerint évben (1 oldal) 8. A vizsgált idősek ápolását-gondozását ellátó intézmények pénzügyi forrásainak alakulása években (1 oldal) 9. A vizsgált idősek ápolását-gondozását ellátó intézmények kiadásainak alakulása években (1 oldal) 10. A vizsgált idősek ápolását-gondozását ellátó intézmények létszám-béradatai években (1 oldal) 11. A vizsgált intézmények 2001 évi ellátási tevékenységét kifejező mutatók (1 oldal) FÜGGELÉK 1. A szociális törvényben meghatározott ellátások rendszere (1 oldal) 2. Vizsgált önkormányzatok, intézmények (3 oldal) 2

6 BEVEZETÉS JELENTÉS a helyi önkormányzatok tartós szociális ellátási feladatainak ellenőrzéséről az idősek otthonainál BEVEZETÉS A társadalomban lezajló gazdasági, demográfiai változások tükrében minden rászorult védelmét és létbiztonságát jelentő szociális háló jelentősége az elmúlt évtizedben felértékelődött. Magyarországon a lakosság szociális biztonságának főbb elemeit a foglalkoztatási lehetőségek, a munkanélküliek ellátása, a társadalombiztosítás és az önállósult szociálpolitika képezik. A szociális szolgáltatások lehetséges alanyai a kedvezőtlen szociális körülmények között élők közül kerülnek ki, közülük is elsősorban az idősek, betegek és fogyatékosok. A népmozgalmi adatok felhívják a figyelmet arra, hogy a nyugati társadalmakhoz hasonlóan nálunk is csökken a születések száma, növekszik a születéskor várható élettartam, ezáltal a gyermekkorúak aránya fokozatosan csökken, az idős (60 éven felüli) korosztályé emelkedik. A társadalomban elindult elöregedési folyamat következtében a demográfusok szerint 2020-ra az öregedéssel összefüggő súlyos társadalmi probléma várható Magyarországon. A 60 éven felüliek aránya 1993-ban 19,3% volt, 2001-ben már elérte 21%-ot. A lakosság korösszetétele, öregedése, az aktív népesség társadalmon belüli csökkenő aránya, jövedelmi viszonyai meghatározzák a szociális szolgáltatások keresletét, ezen belül a tartós bentlakásos elhelyezés iránti igényeket. A tartós bentlakásos intézményi elhelyezésre várók száma évi főhöz képest - a statisztikailag feldolgozott legutolsó évre több mint duplájára főre növekedett és az egy éven túli várakozók száma megötszöröződött. A tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézmények fenntartása évben összességében 65,5 milliárd Ft-ba került. Az egyes társadalmi rétegek megélhetési nehézségei, a szociális problémák, esetenként az alapellátási szolgáltatások kiépítetlensége, a megfelelő családi háttér hiánya, illetve a méltányosságból megállapított kis összegű ápolási díj azt eredményezi, hogy a gondozásra szoruló (idős) emberek szakszerű ellátása általában bentlakásos intézményekben valósítható meg. A szociális igények kielégítésére szolgáló ellátásokat a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról rendelkező többször módosított évi III. törvény (továbbiakban: Szoc. tv.) határozza meg. Egységes rendszerbe foglalja a támogatások, a segítségnyújtás rendszerét, részletesen szabályozza azok elemeit, az igénybevételre vonatkozó szabályokat, az intézményi ellátások feltételeit. A 3

7 Szoc. tv. a szociális ellátások, ezen belül a tartós bentlakásos intézményi elhelyezés biztosítását a fővárosi, megyei önkormányzatok kötelező feladataként fogalmazza meg. A bentlakásos intézmények férőhelyeinek 87%-a tartós elhelyezést biztosít. A differenciált ellátásokat nyújtó intézmények (pszichiátriai-, szenvedélybetegek, fogyatékosok, hajléktalanok otthonai) férőhelyeinek száma az idősek ápológondozó otthonaihoz képest lassan változik. A tartós elhelyezést biztosító intézmények közül az idősek ápoló, gondozó otthonainak működő férőhelyei 1993 és 2001 között al növekedtek, miközben az egyéb tartós bentlakásos intézményeké mindössze 3275-tel. A tartós bentlakást nyújtó intézményekben biztosított férőhelyek túlnyomó többsége (60%-a) az időskorúak ellátását biztosítja. Az időskorúak ápoló-gondozó otthonainak kihasználtsága maximális, ennek ellenére magas a várakozók száma. A terület meghatározó súlya, valamint a pénzügyi és statisztikai adatok összehasonlíthatósága érdekében a vizsgálatot az idősek tartós bentlakásos otthonaira szűkítettük. Az állami intézmények mellett az egyházi, illetve a nem állami fenntartású intézmények száma folyamatosan emelkedik. 1 Az egyházi, illetve nem állami fenntartók leginkább az idősek ápolásából, gondozásából vállalnak át feladatot. Az idősek otthona férőhelyeinek 29%-át egyházi, illetve nem állami fenntartók működtették 2001-ben, míg 1993-ban csak 15%-át üzemeltették. Az ellenőrzés célja annak feltárása volt, hogy: megfelelő intézkedéseket tettek-e az idősek otthonaiban biztosított ellátások fejlesztése, minőségének biztosítása, javítása érdekében, az irányítás minden szintjén megfogalmazódtak-e az elérendő célok, az elérésük érdekében végrehajtandó feladatok, kialakult-e a szakmai irányítás és koordináció, a szakmai munka értékelésének és ellenőrzésének rendszere; az idősek tartós bentlakásos intézményi ellátásának feltételrendszerében (az intézmények működésére vonatkozó jogszabályok, költségvetési források) bekövetkezett változások elősegítették-e az idősek otthonaiban a szakmai munka és az intézményi ellátás feltételeinek javítását; az Állami Számvevőszék évi, a tartós ellátást nyújtó szociális intézmények helyzetének és finanszírozásának vizsgálati tapasztalatairól szóló jelen 1 állami fenntartású intézmény: az államigazgatási szerv, a helyi önkormányzat, a helyi kisebbségi önkormányzat és az egyéb állami szerv által fenntartott intézmény, nem állami fenntartású intézmény: a természetes személy, az egyesület, az alapítvány, a közalapítvány, a gazdasági társaság, a közhasznú társaság által fenntartott intézmény, egyházi fenntartású intézmény: az egyházi jogi személy és egyéb egyházi szervezet által fenntartott intézmény, 4

8 BEVEZETÉS tésének hatására kidolgozott, a szociális intézmények hosszú távú rekonstrukciós programja és annak eddigi megvalósulása kedvező hatást gyakoroltak-e az intézmények tárgyi feltételeire, az ellátások minőségére; a vizsgált években az idősek otthonai fejlesztésére és a szakmai munka feltételeinek javítására rendelkezésre álló többletforrások hozzájárultak-e az ellátás minőségét szolgáló szakmai feltételek kialakulásához. Az ápolást, gondozást nyújtó intézmények közül a vizsgálatba azokat az idősek otthonait választottuk ki, amelyekben más ellátotti kör nem jelenik meg. Az egyprofilú, időskorúak ellátását végző intézmények megyei módszertani intézmények által fenntartónként megadott, többször pontatlanság és hiányos beszámoló adatok miatt megváltoztatott listája alapján 144 állami fenntartású intézmény közül 103 önállóan gazdálkodó adatait tudtuk felhasználni az országos adatbázishoz. Tekintettel arra, hogy az egyházi és a nem állami fenntartású intézmények az állami intézményekkel azonos szakmai előírások alapján, költségvetési támogatással végzik tevékenységüket ebből a körből az ellátásra vonatkozóan információs lapon kértünk be adatokat. A módszertani intézmények által megjelölt egyprofilú 221 intézményből 168 válaszolt pontosan, így az állami fenntartású idősek otthonainak adataival együtt országosan 271 intézmény adataiból képeztünk az idősek ellátására vonatkozóan országos adatbázist. A helyszíni vizsgálat az éveket érintően az Egészségügyi Szociális és Családügyi Minisztériumra, a fővárosi és 18 megyei-, 7 települési önkormányzatra, valamint 5 egyházi, 7 nem állami intézményfenntartóra és összesen 38 intézményre terjedt ki. Az ellenőrzés jogalapja az Állami Számvevőszékről szóló XXXVIII. tv. 2. (5) bekezdése. 5

9 6

10 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK A szociális igények kielégítésére szolgáló ellátásokat a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról rendelkező törvény határozza meg. Egységes rendszerbe foglalja a támogatások, a segítségnyújtás rendszerét. A szociális ellátórendszer és ezen belül az intézményi ellátások fejlesztési irányait magában foglaló hosszú távú koncepció, azt megalapozó hatástanulmány nem készült. Nincs információ, felmérés, számítás arra vonatkozóan, hogy mi lenne az ellátások kívánatos szintje és ez milyen eszközökkel, intézkedésekkel forrásokkal valósítható meg. Nem készültek számítások az ellátottság különböző szintjeinek eléréséhez szükséges anyagi erőforrásokra, azok elérésének alternatíváira. A szociális ellátórendszer és ezen belül a tartós bentlakást biztosító intézmények fejlesztését a tárca közép- és rövid távú szakmapolitikai irányelvei határozzák meg, melyek hosszú távú koncepció és kimunkált, számításokkal alátámasztott elérendő paraméterek hiányában erősen függnek az aktuális társadalmi prioritásoktól. Nem áll a tárca rendelkezésére naprakész információ a szociális ellátásokban részesülőkről, a potenciális igénylőkről, azok szociális körülményeiről, egészségi állapotáról, jövedelmi helyzetéről. Nincs megbízható adat a szociális intézményrendszer épületeinek állapotáról, működésük tárgyi-, személyi feltételeiről. A statisztikai adatszolgáltatás jelenlegi rendszere nem biztosítja az irányítás szintjén szükséges információkat. A Szoc. tv. előírásai, a tárca szakmapolitikai irányelvei és a költségvetési támogatások hatására a tartós bentlakásos intézmények engedélyezett férőhelyei 1993 ról 2001-re vel nőttek. Ezen belül az idősek ápoló gondozó otthonaiban tel lett több a férőhelyek száma. A helyi önkormányzatok mellett az intézmények működtetésében a civil szféra aránya fokozatosan emelkedik. Az egyházi, illetve nem állami fenntartású tartós bentlakásos intézményi férőhelyek száma nagyobb mértékben (9153) emelkedett, mint az állami (5939) fenntartásúaké. Az idősek otthonainál még nagyobb a különbség. A szociális ellátások közül a legnagyobb fejlesztési és működtetési ráfordítást a bentlakásos intézmények igényelnek. Ezen belül is a tartós elhelyezés olyan ellátási forma, melyből az ellátottak szűk körénél a sikeres rehabilitációt kivéve nincs visszaút. A társadalom és az egyén szempontjából is fontos, hogy erre csak végső esetben, az egyéb ellátások minden elemének kimerítése után kerüljön sor. Ennek jelenleg még nem működő feltétele, hogy a szociális ellátórendszer elemei egységes rendszert képezzenek és az egyes ellátások egymásra épüljenek. A szociális ellátórendszer egyes elemeinek összefüggéseit, az azokat befolyásoló tényezők hatásait (ellátást igénylők jövedelmi viszonyai, önkormányzatok pénzügyi helyzete, normatív támogatások alakulása) bemutató elemzés, hatásvizsgálat nem készült. Az alapellátások (étkeztetés, házi segítségnyújtás), melyek szükségszerűen 7

11 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK a szociális ellátások első lépcsőjét jelentik, leépültek, ezeket költségigényesebb ellátásokkal helyettesítik. Így az ellátásban egyszerre van jelen a pazarlás és a hiány. Szociális étkeztetésben 1993-ban minden tízezer lakosból 108-an részesültek, számuk 2001-re 97 főre csökkent. Házi segítségnyújtást 1993-ban tízezer lakosonként 50 fő kapott, míg 2001-ben már csak 41 fő. A bentlakásos intézmények tárgyi- és személyi feltételeinek javítása érdekében szükséges feladatokat kormányhatározatok határozták meg, az előírt tárgyi feltételek biztosítása érdekében kilencéves ( évek között) rekonstrukciós programot dolgoztak ki. A program végrehajtásának feltétele a hároméves ütemezéssel tervezett források biztosítása, amely a mindenkori költségvetések pénzügyi kondicióinak függvénye évben indult el a létszámfejlesztési program megvalósítása, mely az állami, önkormányzati fenntartású bentlakásos intézményekben meglévő 30%- os létszámhiány felszámolását segítette. Az ezzel kapcsolatos feladatokat, a finanszírozás módját kormányhatározat tartalmazta. A program következtében a jogszabályi előírások szerinti létszámellátottság jelentősen javult (2604 fő felvételére került sor). A minisztérium az eredményekre tekintettel évtől a létszámprogram folytatását tervezte, ezt azonban a kormányzat forráshiányra hivatkozva nem támogatta. Az önkormányzatok ellátási kötelezettségének mértéke nincs egyértelműen meghatározva. Nem lehet megállapítani, hogy milyen kritériumoknak (férőhelyek száma), feltételeknek történő megfelelés esetén tesz eleget a fővárosi és a megyei önkormányzat a feladatellátási kötelezettségének. A helyi önkormányzatok számára a rászorultak szakosított ellátáshoz való hozzájutásának biztosítása, az erről való gondoskodás előírása többféleképpen szűken és tágan értelmezhető. A nem állami fenntartók az intézményt tulajdon vagy haszonélvezeti jog hiányában csak a helyi önkormányzattal kötött ellátási szerződés keretében működtethetik. Ellátási szerződést viszont csak a működtetett férőhelyek töredékére kötnek. A működési engedélyekkel kapcsolatosan a közigazgatási hivatalok eljárása sem egységes. A már működő intézményeknél az aktuális jogszabályi feltételeknek történő megfelelés hiánya a közigazgatási hivatalok ellenőrzéseit követően nem jelenti minden esetben a fenntartói intézkedések előírását, illetve szükség esetén a határozatlan idejű működési engedélyek visszavonását. A Szoc. tv. alapján a fővárosi, megyei önkormányzatok számára kötelező a területükön lévő szakosított szociális ellátások összehangolása, melynek az ehhez szükséges hatáskör, jogosultság és információk hiányában azonban e kötelezettségüknek nem tudtak eleget tenni. Emiatt a szolgáltatástervezési koncepció módosított határidőre (2003. december 31.) történő elkészítése és ellátásszervezési hatása is bizonytalan. A szolgáltatástervezési koncepció kidolgozása időigényes és magas szintű szakmai ismereteket igényel. A benne megfogalmazandó fejlesztési irányok, célok, azok időbeli ütemezése és nem utolsó sorban megvalósulásuk számos tényező (igények, pénzügyi lehetőségek, önkormányzati prioritások) függvénye. 8

12 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK A Szoc. tv. rendelkezése szerint a fővárosi és megyei önkormányzatok felelősek a területi módszertani feladatok ellátásáért, a módszertani intézmények kijelöléséért. A módszertani munka erősítése érdekében a tárca kiemelt szerepet szán a módszertani intézményeknek, amelyek közül még a határozatlan idejű működési engedéllyel rendelkezők sem felelnek meg maradéktalanul a miniszteri rendeletben előírt feltételeknek. A módszertani intézetek feladatköre sokrétű, a szerteágazó tevékenységet (jogszabályok előkészítésében való részvétel, továbbképzések szervezése, modellkísérletek), a személyi- és tárgyi feltételek hiánya miatt nem tudják maradéktalanul ellátni. Az önkormányzati fenntartású intézményeket kétévente, az egyházi illetve nem állami intézményeket évente ellenőrzi a közigazgatási hivatal. A közigazgatási hivatalok hatósági ellenőrzése mellett a szakmai munkát módszertani intézmények vizsgálják. Az intézményi ellátásokkal kapcsolatos adminisztrációt a vizsgált időszakban hatályba lépett SZCSM rendelet részletesen szabályozza. A jelenlegi jogi szabályozás nem egységes a fenntartók ellenőrzési feladataival kapcsolatosan, annak ellenére, hogy az intézmények működésére szektor semlegesen azonos előírások vonatkoznak. Az állami intézményfenntartók számára kötelező az intézmények működésének évenkénti ellenőrzése és értékelése. Az önkormányzatok hivatalaiban nem áll rendelkezésre megfelelő létszámú és szakképzettségű apparátus a szakmai ellenőrzések lefolytatására. Az állami fenntartású időskorú otthonok ellátási területe általában szorosan kapcsolódik az intézmény földrajzi elhelyezkedéséhez az adott megyéhez, illetve településhez, ugyanakkor az egyházi és a nem állami fenntartású intézményeknél ez nem jellemző, az egész ország területéről fogadják a gondozottjaikat. Ennek következtében utóbbiaknál nincs összefüggés az adott területen jelentkező igények és azok kielégítése között. A jelenlegi jogszabályi előírások szerint az engedélyező hatóságok csak az előírt követelményeknek való megfelelést vizsgálják az új intézmények létrehozásakor, arra nincs ráhatásuk, hogy azt földrajzilag hol kívánják majd (átlagon felül, vagy alul ellátott térségben) működtetni és az ápoltakat honnan vehetik fel. Ebből következik, hogy a férőhelyek területi eloszlása nem tud igazodni a valós igényekhez. Az időskorú otthonok gondozottjainak létszámösszetétele a kor, az egészségi és mentális állapotuk szerint rendkívül heterogén, ez különösen a kötelező feladatot ellátó megyei, fővárosi intézményekben jelent gondot. Ezekben az intézményekben speciális problémával küzdő személyek (szenvedélybetegek) is élnek, akik rendszeresen megsértik a házirendet, zavarják a többiek nyugalmát, megfelelő elkülönített gondozásuk feltételei nem adottak és áthelyezésük sem oldható meg az ellátási típusoknak megfelelő intézményrendszer kiépítetlensége miatt. Az egészségügyi reform részeként végrehajtott ágyszám-csökkentések hatása legerőteljesebben az időskorú otthonoknál jelentkezik. A gondozottak többsége valamilyen krónikus betegségben szenved, egyre nő azoknak a száma, akik ágyban fekvők, állandó, folyamatos ápolástgondozást igényelnek. A nem állami fenntartásban működő otthonokban jobb 9

13 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK a helyzet, az ott élők nagyobb számban képesek önmagukról gondoskodni, a konkrét ápolási feladatok jobban háttérbe szorulnak emiatt. A tartós szociális ellátást nyújtó intézményekben biztosítandó személyi és tárgyi feltételeket szakmai jogszabályok határozzák meg, ennek fő célja, hogy valamennyi szolgáltatást nyújtó hasonló körülmények mellett végezze tevékenységét. A követelményeknek a már több éve működő intézmények nem felelnek meg, a lassú javulás ellenére az előírt létszámnormák, a speciális tárgyi feltételek még nem teljesülnek. Az intézmények tárgyi feltételei eltérőek, az állami fenntartású intézményekben még mindig jellemzőek a kedvezőtlen adottságú, felújításra váró otthonok, ugyanakkor a nem állami fenntartású intézmények esetenként luxus körülményeket is tudnak biztosítani gondozottjaiknak. A tartós bentlakásos intézmények működési feltételeinek javítását több kormányprogram is segítette. Az elavult, rossz műszaki állapotú bentlakásos szociális intézményekre vonatkozó kilenc éves rekonstrukciós program évben elindult, de nagyon lassan halad, a forráslehetőségek évben beszűkültek, amely a program tervszerű teljesítését is veszélyezteti. Hasonló a helyzet a kastélykiváltásokra irányuló program terén is, emiatt várhatóan még több évig kénytelenek lesznek intézmények feladatellátásra alkalmatlan körülmények között működni. A szakmai létszámok elégtelenségét egyrészt fedezet, másrészt elegendő szakember, illetve a meghirdetett állásokra jelentkezők hiánya okozza. A folyamatos munkarend, az erős pszichikai terhelés, az otthonok földrajzi elhelyezkedése (gyakran kisebb falvakban, városoktól távol találhatók) nem vonzó az álláskeresők számára, a dolgozók jövedelmi helyzete is csak az utóbbi időszakban javult számottevően. A létszámbővítést célzó intézkedések végrehajtása megtorpant, annak ellenére, hogy a minisztérium a program folytatását tervezte. A szakemberek képzését segítették a központi képzési programok, a kötelező továbbképzések előírása pozitívan hatott a szakmai munkavégzésre, javította az ellátási színvonalat. Az ehhez kapcsolódó működési nyilvántartások vezetésének kötelezettsége ugyanakkor nem terjed ki az egyházi intézmények dolgozóira, amely hátrányosan érinti azok szakdolgozói állományát, nem biztosított részükre a korszerű szakmai ismeretek elsajátítása. Az időskorúakat ellátó intézmények gondozottjaik részére biztosítják a teljes körű ellátást. Az egészségügyi ellátás szervezésének különösen hangsúlyos szerepe van ezekben az otthonokban, ugyanakkor a gyógyszerellátásra vonatkozó előírások bonyolultak, a hozzájuk kapcsolódó nyilvántartások vezetése, az alkalmazott finanszírozási rend betartása többletterheket okoz a dolgozók részére. Az időskorúak tartós bentlakásos intézményeinek működési és fejlesztési kiadásaihoz az állam hozzájárul. A finanszírozás feltételei tekintetében a szabályozás szektorsemleges. Ennek következtében az állami, egyházi, illetve a nem állami szervezetek számára (a társas vállalkozásokat kivéve) mű 10

14 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK ködésükhöz azonos összegű fajlagos hozzájárulást folyósítottak. Az egyházi fenntartók ezen felül, évenként változó összegű kiegészítő támogatásban is részesültek. Az intézményi bevételek szerkezetében a normatívákon túlmenően a térítési díjak a meghatározóak. Időskorúak intézményeinél a saját bevétel azért jelentős, mert rendszerint alacsony mértékű a fenntartó önkormányzat egyéb támogatása (előfordult, hogy a normatívát sem folyósította az intézményének). A normatív hozzájárulás a személyi juttatások és járulékok fedezetét sem biztosítja. A fenntartói támogatások a főváros és a nagyközségek által fenntartott intézményekben számottevőek. A működési bevételek ugyanakkor egyetlen állami fenntartású intézményben sem érik el az átlagos szintet. Kiugró értékek a nem állami otthonoknál vannak, ezen belül is a közhasznú társaságoknál, valamint a magánvállalkozásban működtetett intézményekben. A nem állami otthonok fenntartói a forrásaikat több csatornát is igénybe véve jobban tudják növelni, mint az önkormányzatok, mégis az alacsony jövedelmű, rosszabb körülmények között élők tömegesen jelentkező ellátási igényeit az állami fenntartásban működő otthonoknak kell kielégíteni. A jelenlegi finanszírozási rendszer, nem veszi figyelembe sem az ellátottak valós gondozási igényeit (kor, egészségi állapot), sem pedig azok jövedelmi helyzetét, nincs tekintettel az intézmények (fenntartóik) egyéb forrásnövelési lehetőségeire. A feladatot önként vállalók többnyire válogathatnak a felvételre várók közül, a kötelező feladatot ellátók ezt nem tehetik meg, ugyanakkor ebben a körben a legszűkösebbek a rendelkezésre álló források. Ez azt eredményezi, hogy azoknak romlanak a színvonalas, korszerű feltételeknek megfelelő gondozásra az esélyei, akiknek a jövedelmi helyzete nem teszi lehetővé más intézmények igénybevételét. Ez a több éve differenciálatlan pénzügyi rendszer az állami fenntartók számára hátrányos. A különböző fejlesztési forrásokból is egyformán részesülhettek az egyházi és a nem állami fenntartók. A szaktárca évenként különböző szakmai pályázatokon keresztül többletforrásokkal segítette a szociális ellátórendszer fejlesztését, a szakmai, tárgyi feltételek javítását. Az időskorú otthonokat érintően elsősorban a kisebb létszámú intézmények fejlesztésére volt lehetőség. A kötelező feladatot ellátó önkormányzati otthonoknál nem ritka a 200 férőhely feletti intézmény sem, ezért a célok megfogalmazása esetenként a pályázati részvételüket is gátolta. A szakfeladat-rend azonos szakfeladatot ír elő az ápoló-gondozó otthoni és a rehabilitációs intézmények számára, így ezek szakfeladaton elszámolt kiadásai országosan együtt jelennek meg, nem választhatók szét. A tartós bentlakásos intézményi ellátások helyzetével foglalkozó évi számvevőszéki ellenőrzés tapasztalatai alapján több javaslatot fogalmaztunk meg a Kormány, a szakminisztérium és az önkormány 11

15 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK zatok számára. Javaslataink egy része kedvező fogadtatásra talált, hatása az eltelt időszak intézkedéseiben megmutatkozott. A szakmai feladatellátás feltételeinek megteremtése érdekében felmérés készült a szociális intézmények tárgyi feltételeiről, illetve a szükséges beruházási, rekonstrukciós és kastélykiváltási igényekről. A miniszteri rendeletben előírt létszámfeltételek teljesítéséhez több éves program keretében kaptak az állami intézmények és fenntartóik segítséget. A különböző intézményfenntartók ellenőrzési feladatainak jogi szabályozása nem egységes annak ellenére, hogy szektorsemleges előírások vonatkoznak a működésre. Csak az állami intézményfenntartók számára kötelező az intézményeik rendszeres ellenőrzése. Jelen vizsgálatunk során az érintett intézményekben nem találtunk gazdálkodással kapcsolatosan súlyosabb szabálytalanságot. A minisztérium számos szakmai tájékoztatót, módszertani segédletet jelentetett meg, melyek segítséget nyújtanak az egységesebb, hatékonyabb szakmai feladatellátásban. Pontosításra kerültek az intézeti élelmezés, gyógyszer-, és textília ellátás szakmai szabályai. A szociális rászorultság elvének érvényesítése érdekében a Szoc. tv-t módosították és az alkalmazás konkrét módját meghatározó jogszabály tervezete elkészült. A kedvező változások mellett néhány területen azonban nem következett be pozitív elmozdulás. Az intézményhálózat korszerűsítéséhez szükséges pénzügyi forrásokat nem sikerült biztosítani. A tartós intézményi ellátáshoz kapcsolódó normatív állami hozzájárulás értékének felülvizsgálata és a reális szükségletekhez igazítása elmaradt. A megyei önkormányzatok koordinációs feladatainak ellátásához a megfelelő hatáskörök telepítése nem történt meg. Nem került kidolgozásra a megalapozott döntésekhez elengedhetetlen szakmai és pénzügyi információs rendszer. A helyszíni ellenőrzések tapasztalatai alapján több javaslatot fogalmaztunk meg a tartós szociális ellátási feladatot ellátó intézmények fenntartói, illetve vezetői felé, így: az intézmények szervezettségét, szabályozottságát biztosító helyi szintű szabályzatok felülvizsgálata, kiegészítése, pontosítása, továbbá a hiányzó szabályzatok pótlása; a szakmai jogszabályban előírt létszámnorma betartása, a szakképzettségi szint biztosítása; a gondozottak érték- és vagyontárgyainak kezelésére vonatkozó előírásoknak a pénzkezelési szabályzatban történő rögzítése, s azok betartása; az otthonok tárgyi feltételeinek javítása; az önkormányzati fenntartók helyi rendeleteinek felülvizsgálata és a mindenkori jogszabályoknak megfelelő aktualizálása; az intézmények alapító okiratainak felülvizsgálata és szükségszerű módosítása; 12

16 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK a szolgáltatástervezési koncepciók elkészítésével kapcsolatos feladatok ütemezése, a végrehajtás feltételeinek megteremtése; az intézmények működtetésével, finanszírozásával kapcsolatos feladatok teljesítésének prioritása, az ehhez szükséges feltételek biztosítása; az állami fenntartók szakmai ellenőrzéseinek fokozása, a feladatellátás értékelése, s annak eredményeként a szükségszerű intézkedések megtétele. A helyszíni ellenőrzés megállapításának hasznosítása mellett javasoljuk: a Kormánynak: Ösztönözze a kastélyépületek kiváltását a felszabaduló egészségügyi, oktatási intézmények szociális célra történő hasznosításával. 2 az egészségügyi, szociális és családügyi miniszternek: 1. Készítsen a szociális ellátórendszer egészére vonatkozó hosszú távú koncepciót és határozza meg, valamint hatástanulmányokkal támassza alá a céloknak megfelelően elérendő állapot konkrét paramétereit. 2. Készítsen a hosszú távú koncepció alapján - a szakmapolitikai irányelvekben megfogalmazott célok éves megvalósítási ütemeire vonatkozóan - részletes pénzügyi adatokkal is alátámasztott tervet. 3. Fogalmazza meg a prioritásokat és a szakmai pályázati programokat a szociális szolgáltatások feladatellátásának arányában. 4. Módosítsa a statisztikai beszámolási rendszert a szociális törvényhez kapcsolódó ellátási típusoknak megfelelően. 5. Kezdeményezze a szociális intézmények informatikai ellátottságának fejlesztését, melynek alapján naprakész adatok nyerhetők a szociális ellátórendszer tervezéséhez. 6. Tegyen javaslatot a megyei önkormányzatok koordináló feladatainak ellátásához szükséges jogkör és információk biztosítására. 2 A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma fejezet ellenőrzése során is javasoltuk. 13

17 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK 1. A TARTÓS BENTLAKÁSOS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT NYÚJTÓ INTÉZMÉNYRENDSZER IRÁNYÍTÁSI RENDSZERE ÉS ANNAK VÁLTOZÁSA 1.1. A tartós bentlakásos intézményi ellátásokkal kapcsolatos minisztériumi irányítás szervezete, a szociális ellátások fejlesztésének távlati célkitűzései A szociálpolitika legfőbb irányító szerve az ágazatot irányító minisztérium. A évi kormányváltást követően a korábban önálló minisztériumként működő Szociális és Családügyi Minisztérium (a továbbiakban: SZCSM) megszűnt és az egészségügyi tárcával összevonva Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium elnevezéssel (2002. július 1-jétől) új minisztérium jött létre. (a továbbiakban: ESZCSM). A tartós bentlakásos szociális ellátásokat ennek részeként az idősgondozást nyújtó intézményrendszer irányítása, a feltételrendszer és a fejlesztési elképzelések kidolgozása, a kapcsolódó felső szintű szakmai tevékenységek ellátása a Szociális Szolgáltatási Főosztály feladatát képezi. Emellett Nyugdíjbiztosítási és Idősügyi Főosztály elnevezéssel új szervezeti egységet hoztak létre, melynek feladatai között kiemelten szerepel a részvétel a Kormány idősügyi politikájának és cselekvési programjának kidolgozásában, a kapcsolódó feladatok minisztériumon belüli koordinálása, továbbá a Miniszterelnöki Hivatal mellett működő Idősügyi Tanács működésének segítése. Az idősekről való gondoskodás, így igény szerinti tartós ellátásuk, gondozásuk szervezése és biztosítása is része az idősügyi feladatoknak, a két főosztály közötti rendszeres koordináció és együttműködés módját ugyanakkor sem az SZMSZ, sem pedig a Szociális Szolgáltatási Főosztály ügyrendje nem tartalmazza. A főosztályok együttműködése jelenleg konkrét programokhoz kötődik, melynek során alakítják ki az együttműködés, az esetleges munkamegosztás módját. A miniszter a szociális és családpolitikai feladatok részeként meghatározta a szociális intézményi ellátások és szolgáltatások rendszerét, illetve az azokra vonatkozó fejlesztési irányokat, feladatokat. A szociális ellátórendszer és ezen belül az intézményi ellátások fejlesztési irányait magában foglaló hosszú távú koncepció, azt megalapozó hatástanulmány nem készült. Nincs információ, felmérés, számítás arra vonatkozóan, hogy mi lenne az ellátások kívánatos szintje és ez milyen eszközökkel, intézkedésekkel forrásokkal valósítható meg. Hiányzik a hosszabb távra szóló cél és az eléréséhez szükséges az eddigi rövid távú feladatok konkrét meghatározásának további bővítése. A tárca intézkedései hosszú távú koncepció és mozgásteret biztosító alternatívák hiányában kényszerpályán mozognak. A szociális ellátórendszer elemei nem épülnek egymásra, nem képeznek egységes rendszert. A megyei önkormányzatok által fenntartott intézményi 14

18 ellátás iránti igények nagysága nagymértékben függ a települési önkormányzatok által nyújtott szolgáltatásoktól, az alapellátások körétől. A szociális ellátásokra vonatkozó, a tárca által a Szoc. tv évi módosításának időszakában megfogalmazott szakmapolitikai irányelvek meghatározzák a szociális szolgáltatások fejlesztési irányait, melyek között első helyen szerepel a saját környezetben való gondozás, az alapellátás erősítése. Emellett fontos az ellátások bővülése mennyiségben és minőségben egyaránt, valamint a működő intézmények személyi -, tárgyi feltételeinek javítása. A szociális ellátások színvonalának javítására irányuló évekre vonatkozó fejlesztések közül a tartós bentlakásos intézmények tekintetében kiemelendő célkitűzés volt, hogy a fenntartó önkormányzatok bevonásával a négy éves program során legalább a kis létszámú (20 férőhelyes) és az átlagos létszámú intézmények tárgyi feltételei feleljenek meg a jogszabályi előírásoknak. Az időskorúakat ellátó otthonok tárgyi feltételeinek javítása már 1998-ban elkezdődött, ami 1999-ben tovább folytatódott, kiegészítve a pszichiátriai betegek és fogyatékosok otthonaival. A fejlesztési célkitűzések rangsorolása a tárca évenkénti költségvetésében biztosított fejezeti kezelésű pénzeszközök igénybevételével kapcsolatos szakmai pályázati kiírásokban jelenik meg. A programok (egy-két kivételtől eltekintve) szektorsemlegesek, így az önkormányzatok mellett a nem állami intézményfenntartók is azonos eséllyel pályázhatnak. A Szoc. tv. és végrehajtási rendeletei, a tárca szakmapolitikai irányelvei alapján biztosított támogatások hatására a tartós bentlakásos intézmények engedélyezett férőhelyeinek száma és között összességében 29,3%-kal növekedett. Az idősek otthonaiban ugyanezen időszak alatt 39,8%-kal lett több a férőhelyek száma. Ezen belül is meghatározó az egyházi, illetve a nem állami intézmények férőhely-növekedése (174,6%). Az intézményi férőhelyek tekintetében az ellátottság országosan nem egyenletes. Az egyes megyék között az ellátottságot mutató tízezer 60 éven felülire jutó férőhelyek számában jelentős eltérések vannak ben Békés megyében tízezer hatvan éven felülire 296 férőhely jutott, ugyanakkor Vas megyében csupán 119, hoz képest Békés megyében az országos átlagot meghaladóan növekedett az ellátottság, ugyanakkor a legrosszabbul ellátott Vas megyében 8,6%-kal. A férőhelyek száma 1993-hoz képest Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében megduplázódott, így a 60 éven felüliek számának növekedése ellenére az egyik legrosszabb ellátottsággal (113,7) rendelkező megye 2001-ben már a legjobbak közé (211,0) tartozik. Az eltérések, különbségek elemzését a rendelkezésre álló összesített adatok nem teszik lehetővé, így az intézmények területi elhelyezkedése (fővárosban, illetve a megyékben), ellátási területe nem ismert. A vizsgált 38 intézmény közül 2 nem lakott területen helyezkedik el. A főváros által fenntartott 16 intézmény közül 6 az ország különböző településein van. 15

19 A Szoc. tv-ből következően a szociális ellátások első szintjét a lakóhely (tartózkodási hely) szerinti település által nyújtott szociális szolgáltatások (alap és egyes szakosított ellátások) jelentik és amennyiben ezen ellátások már nem elegendőek, akkor kerüljön sor a tartós intézményi elhelyezésre. A statisztikai adatok alapján a települési önkormányzatok alapellátási szolgáltatásai csökkennek ami összefügg a bentlakásos intézményi elhelyezési igények növekedésével. A lakosságon belül egyre nagyobb arányt képeznek az időskorúak, az alapellátásban részesülők száma viszont csökkent. Míg 1993-ban fő részesült étkeztetésben és fő házi segítségnyújtásban, addig évben fő kapott napi egyszeri meleg ételt és fő jutott otthonában segítséghez. Felnőtt hozzátartozó ápolásáért nem jár alanyi jogon ápolási díj, a támogatás megállapítása a képviselőtestület döntésétől függ. Összege nem lehet kevesebb, mint az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%-a, vagyis jelenleg Ft. Ennek következtében a szakmapolitikai célok között továbbra is meghatározó az időskorúak ellátásának strukturális átalakítása, ezen belül az alapellátás fejlesztése, bővítése, a szociális szolgáltatások integrált szervezeti formában történő megoldásainak ösztönzése. (Alap- és nappali ellátások, gondozási központok kialakítása és működtetése.) A vizsgált időszak végén októberében kidolgozták az idősek ellátásához kapcsolódó fejlesztési irányokat. A szakmai anyag megállapítja, hogy a meglévő intézményrendszer korszerűsítése a szabályozás szintjén módosításokat igényel, ezzel összhangban módszertani irányelvek és útmutatók készítésére is szükség van. A tartós bentlakást nyújtó ápoló-gondozó otthonokban a differenciált ellátás biztosítását, a szükségleteknek jobban megfelelő hiányzó ellátások kialakítását, továbbá a tárgyi feltételek javítását célzó hosszú távú rekonstrukciós program következetes végrehajtását határozták meg A tartós bentlakásos intézményi ellátások jogi szabályozása A Szoc. tv. célja, hogy meghatározza az állam által biztosított szociális ellátások formáit, szervezetét, a szociális ellátásokra való jogosultság feltételeit. A Szoc. tv. kidolgozását reális helyzetelemzés, az intézmények helyzetének, körülményeinek felmérése nem előzte meg. Így az elvárások és megvalósításuk határidejének megállapításával egyidejűleg nem került sor a végrehajtásukhoz szükséges anyagi erőforrások biztosítására, illetve a későbbi évekre vonatkozó költségvetési garanciák meghatározására. A Szoc. tv szerint a szociális ellátások pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokat, valamint szociális szolgáltatásokat foglalnak magukban. A szociális szolgáltatások közé a személyes gondoskodást nyújtó alapellátások (étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés) és a szakosított ellátási formák (tartós és átmeneti ellátások) tartoznak. 16

20 Bár a Szoc. tv. 66. (1) bekezdése kimondja, Ha az életkoruk, egészségi állapotuk, valamint szociális helyzetük miatt a rászorult személyekről az alapellátás keretében nem lehet gondoskodni, a rászorultakat állapotuknak és helyzetüknek megfelelő szakosított ellátási formában kell gondozni, a szakosított szociális ellátásokra jogosan igényt tartó lehetséges ellátottakról, számuk várható változásáról nincs információ. A társadalomban elindult folyamatok, (elöregedés, az eltartottak számának növekedése, foglalkoztatottság csökkenése, infláció, az önkormányzatok pénzügyi helyzetének változása, a költségvetés mindenkori pozíciója, a normatív támogatások változása stb.) mind hatással lehet a szociális igényekre, melyekre vonatkozó hatástanulmány nem készült. Az ország öregedési indexe 3 az évi 64,5%-ról 2001-re 91,2%-ra nőtt. A foglalkoztatottak aránya 1990-ben 43,6%, 2001-ben 36,2% volt. A fogyasztói árindex tíz év alatt meghaladta a nominál keresetek növekedését. (1990. évhez képest 2000-re a fogyasztói árindex változása 625,3%, míg az egy keresőre jutó nettó nominál átlagkereseté 556,2%.) Növekvő tendenciát mutat az egyedül élők száma is, és évek között fővel lettek többen. A szakosított ellátások a nappali ellátást, átmeneti elhelyezést és a tartós bentlakást biztosító intézmények szolgáltatásait jelentik. A tartós bentlakásos intézmények közé az ápolást, gondozást nyújtó otthonok és a rehabilitációs intézmények tartoznak. Az ápolást, gondozást nyújtó intézmény az idősek otthona, pszichiátriai betegek otthona, szenvedélybetegek otthona, fogyatékosok otthona, valamint a hajléktalanok otthona. Az idősek otthonában elsősorban azoknak a nyugdíjkorhatárt betöltött személyeknek ápolását, gondozását végzik, akiknek egészségi állapota rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényel, de felvehető az a 18. életévét betöltött személy is, aki betegsége miatt önmagáról nem tud gondoskodni. A szociális ellátások biztosítása az állam központi szervei és a helyi önkormányzatok feladatkörébe tartozik. A törvényi szabályozás szerint a szakosított ellátásnak minősülő tartós ápolás, gondozás megszervezésére és biztosítására a fővárosi és megyei önkormányzatok kötelesek. Mivel az ellátásra kötelezett önkormányzatok a jelentkező igények teljes kielégítésére nem voltak (ma sem) képesek, a szolgáltatások bővítése érdekében a nem állami szervezetek számára is lehetővé vált a bekapcsolódás a szociális ellátásokba. A szektorsemleges finanszírozás (mind a fejlesztések, mind a működés támogatása során) a feladatellátásra kötelezett önkormányzatok viszonylagos háttérbe szorulását eredményezte. Az egyházi, valamint nem állami fenntartók a tartós bentlakásos intézményi férőhelyek 12,9%-át működtették 1993-ban, 2001-re arányuk közel megduplázódott, 23,6% lett. 3 Az öregedési index: az idős népesség a gyermek népesség arányában. 17

Az ápolási díj rendszere

Az ápolási díj rendszere Az ápolási díj rendszere Bódiné Pájer Marianna vezető-tanácsos Szociális és Munkaügyi Minisztérium Pénzbeli Ellátási és Nyugdíjbiztosítási Főosztály Az ellátás szabályozása A szociális igazgatásról és

Részletesebben

(1) Ez a rendelet 2011. november 1-jén lép hatályba. (2) E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

(1) Ez a rendelet 2011. november 1-jén lép hatályba. (2) E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének../2011. (..) önkormányzati rendelet-tervezete a Pápa városban biztosítható személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a

Részletesebben

BIHARI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT

BIHARI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT Adószám: 18549861 2 09 Cégjegyzékszám: 09-09-016888 BIHARI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT 4130 Derecske, Sas u. 1. K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2 0 1 1. Beszámolási időszak: 2011. január

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA Ügyiratszám: 051905/2008/05 Ügyintéző: dr. Krizsai Anita NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42)

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Ügyiratszám: 51.134/2008.05 Ügyintéző: Tóthné Csatlós Ildikó NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42)

Részletesebben

OSAP Bér- és létszámstatisztika. Vezetõi összefoglaló

OSAP Bér- és létszámstatisztika. Vezetõi összefoglaló OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika Vezetõi összefoglaló 2003 Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet Vezetői összefoglaló Az OSAP 1626/02 nyilvántartási számú bérstatisztika adatszolgáltatóinak köre a

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 1 ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 2. A költségvetési szerv székhelye: Pápa, Barát u. 9.

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

A Stratégia rendszerének bemutatása

A Stratégia rendszerének bemutatása A Stratégia rendszerének bemutatása Csicsely Ágnes Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztály A Stratégia elkészítésének indokai a) Jogszabályi kötelezettség A fogyatékos

Részletesebben

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 731/2013. Tárgy: Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának

Részletesebben

JELENTÉS. A központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi és vagyongazdálkodásának. Nemzeti Munkaügyi Hivatal ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. 15092 2015.

JELENTÉS. A központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi és vagyongazdálkodásának. Nemzeti Munkaügyi Hivatal ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. 15092 2015. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS A központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi és vagyongazdálkodásának ellenőrzése Nemzeti Munkaügyi Hivatal 15092 2015. június Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0746-148/2015.

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2007. (II. 28.) rendelete

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2007. (II. 28.) rendelete Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2007. (II. 28.) rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló

Részletesebben

13. Önkormányzati szociális feladatok

13. Önkormányzati szociális feladatok 13. Önkormányzati szociális feladatok Önkormányzati kötelezettségek Kötelező feladatok: Települési önkormányzat: alapszolgáltatások egyes típusai Vállalható feladatok: nem mehet az alapfeladatok rovására

Részletesebben

Újabb gazemberség: államosítás Fidesz módra. Korózs Lajos Szociológus Elnökségi tag

Újabb gazemberség: államosítás Fidesz módra. Korózs Lajos Szociológus Elnökségi tag Újabb gazemberség: államosítás Fidesz módra Korózs Lajos Szociológus Elnökségi tag A Kormány 1106/2012. határozata A megyei intézményfenntartó központok által átvett a szociális intézményekkel kapcsolatos

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. március 1-től jelentős

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. június 30-ai közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Részletesebben

A normatív elszámolás feladatai, az ellenőrzések tapasztalatai, várható jogszabályi változások

A normatív elszámolás feladatai, az ellenőrzések tapasztalatai, várható jogszabályi változások A normatív elszámolás feladatai, az ellenőrzések tapasztalatai, várható jogszabályi változások Előadó: Imre Ildikó referens Magyar Államkincstár Önkormányzati Főosztály Humánszolgáltatások Osztálya Tel:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. február 17-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. február 17-i ülésére 6129/2006. ELŐTERJESZTÉS A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. február 17-i ülésére Tárgy: Javaslat a megye szociális intézményeiben a szakosított szociális ellátások igénybevételének egyes kérdéseiről,

Részletesebben

8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-021 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu

8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-021 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/32-14/2009. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-021 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Egységes szerkezet. 6/2010. (V.07.) önkormányzati rendelete

Egységes szerkezet. 6/2010. (V.07.) önkormányzati rendelete Egységes szerkezet Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (IV.19.) a 18/2011. (XII.16.) a 5/2012. (IV.26.) a 4/2013. (III.29.) és a 3/2015. (III.30.) rendeletekkel módosított

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda Ikt.szám: 5293/2014. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda J a v a s l a t a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó

Részletesebben

PROBLÉMATÉRKÉP 2014 BEMUTATÁSA ÉS JAVASLAT AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA SZÁMÁRA A 2015 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TÖRVÉNY KÉSZÍTÉSÉHEZ

PROBLÉMATÉRKÉP 2014 BEMUTATÁSA ÉS JAVASLAT AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA SZÁMÁRA A 2015 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TÖRVÉNY KÉSZÍTÉSÉHEZ PROBLÉMATÉRKÉP 2014 BEMUTATÁSA ÉS JAVASLAT AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA SZÁMÁRA A 2015 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TÖRVÉNY KÉSZÍTÉSÉHEZ Tárgya: Civil fenntartású értelmi sérültek, és autista lakóotthonok

Részletesebben

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja:

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja: Székkutas Község Önkormányzat egységes szerkezetbe foglalt 8/1993. (VI. 26.) ktr. számú rendelete a szociális törvény alapján biztosított Személyes gondoskodás formáiról Székkutas Község Önkormányzat képviselőtestülete

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 10/1996. (III. 1.) számú. r e n d e l e t e. az intézményi térítési díjak megállapításáról

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 10/1996. (III. 1.) számú. r e n d e l e t e. az intézményi térítési díjak megállapításáról NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK 10/1996. (III. 1.) számú r e n d e l e t e az intézményi térítési díjak megállapításáról Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlése a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére

Részletesebben

1.. 2.. 3.. 4.. 5.. (1) A rendelet 45.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

1.. 2.. 3.. 4.. 5.. (1) A rendelet 45.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának 8/2008 (III.1. ) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 19/2007 (XII.14.) rendelettel módosított 11/2007. (IX.21.) rendelet módosításáról 1..

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 37/2007. (VI. 29.) rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 37/2007. (VI. 29.) rendelete 1 Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2007. (VI. 29.) rendelete 1 a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló

Részletesebben

Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete

Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról 6/2012.(II.29.), 6/2013 (IV.15.) 3/2014. (II.26.)

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 12. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni.

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni. Albertirsa Város Önkormányzata 8/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a Humánszolgáltató Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 6/2012.(III.23.)

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. DECEMBER 8-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. DECEMBER 8-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. DECEMBER 8-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 609-12/2011. MELLÉKLETEK: 2 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Mozsgó-Turbékpusztai Integrált Szociális

Részletesebben

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Bődi Szabolcs Társulás elnöke ALAPÍTÓ OKIRAT A Felső-Kiskunsági

Részletesebben

I. cím A rendelet célja

I. cím A rendelet célja Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igényléséről és a fizetendő térítési díjakról Kiszombor

Részletesebben

A szolgáltatástervezés- és fejlesztés folyamata és a működtetés sajátosságai a Szolnoki kistérségben

A szolgáltatástervezés- és fejlesztés folyamata és a működtetés sajátosságai a Szolnoki kistérségben A szolgáltatástervezés- és fejlesztés folyamata és a működtetés sajátosságai a Szolnoki kistérségben 2008. április 23. Hajdúszoboszló Dr. Versitz Éva Polgármesteri Hivatal, Szolnok Egészségügyi és Szociális

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/154-6/2010. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 58/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 58/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 58/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről, valamint

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 9/2007. (I. 22.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 9/2007. (I. 22.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 9/2007. (I. 22.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város és Nyírpazony Község Önkormányzata között megkötött intézményfenntartói társulási megállapodás

Részletesebben

Térítési díj 1993. évi III. törvény 114. 115.

Térítési díj 1993. évi III. törvény 114. 115. Térítési díj 1993. évi III. törvény 114. (1) Ha e törvény másként nem rendelkezik, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési díjat kell fizetni. (2) A térítési díjat az e törvényben meghatározottak

Részletesebben

113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről

113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről 113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről Az egészségügyi ellátási kötelezettségről és a területi finanszírozási normatívákról szóló 1996.

Részletesebben

11. Szociális igazgatás

11. Szociális igazgatás 11. Szociális igazgatás 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Szociális igazgatás Ügyfelet érintő jog és kötelezettség megállapítása, Szociális ellátásra való jogosultság,

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 15/1995. /V. 25./ sz. RENDELETE

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 15/1995. /V. 25./ sz. RENDELETE SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 15/1995. /V. 25./ sz. RENDELETE a bölcsődés-korú gyermeket nevelő családok szociális támogatásáról (Hatálytalan 2011. május 1-jétől, hatályon kívül helyezte a bölcsődés korú

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Fin áros X. kerület Kőbányai SZIVÁRVÁNY SZOCIÁLIS GONDOSKODÁST NYUJTÖ, P. «stuict uiese KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG ~4 j S2dj /Ior?f_ 1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3. Tel: 434-2150, Fax: 264-3621 onnn

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete a szociális igazgatásról és ellátásról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2003.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselőtestület 2010. június 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselőtestület 2010. június 29-i ülésére PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 98. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2010. június 29-i ülésére Tárgy: Előadó: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének.../2010.

Részletesebben

KŐBÁNYAI SZIVÁRVÁNY NONPROFIT KFT. 2012. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KŐBÁNYAI SZIVÁRVÁNY NONPROFIT KFT. 2012. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KŐBÁNYAI SZIVÁRVÁNY NONPROFIT KFT 2012. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 2. VAGYONI ÉS PÉNZÜGYI HELYZET ELEMZÉSE 2.1. Számviteli beszámoló 2.2. Támogatások felhasználása 2.3.

Részletesebben

:1041 Budapest, István út. 11 :231-3155 Fax: 231-3156 e-mail: NagyI@ujpest.hu

:1041 Budapest, István út. 11 :231-3155 Fax: 231-3156 e-mail: NagyI@ujpest.hu Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat ALPOLGÁRMESTERE :1041 Budapest, István út. 11 :231-3155 Fax: 231-3156 e-mail: NagyI@ujpest.hu Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának Képviselő-testület

Részletesebben

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 90/2013.(IV.25.) számú. határozata

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 90/2013.(IV.25.) számú. határozata NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 90/2013.(IV.25.) számú határozata A Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában levő Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ Alapító Okiratának módosításáról

Részletesebben

Záradék: A rendelet-tervezetet társadalmi egyeztetése március... napjáig az Enyingi Polgármesteri Hivatal honlapján megtörtént.

Záradék: A rendelet-tervezetet társadalmi egyeztetése március... napjáig az Enyingi Polgármesteri Hivatal honlapján megtörtént. RENDELETTERVEZET Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2016. (III..) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodás keretében nyújtott szociális ellátások intézményi térítési díjairól Enying

Részletesebben

JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László

JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 53-73/2011.ikt.sz. 6. sz. napirendi pont Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT a HARMÓNIA Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon

Részletesebben

18. Idősek szociális ellátása

18. Idősek szociális ellátása 18. Idősek szociális ellátása Pénzbeli ellátások időskorúak járadéka Célja: Jövedelem kiegészítése, pótlása Viszonyítási alap: öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege: 2008-tól- 28 500 Ft Időskorúak

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2006.(II.10.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptember 29-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptember 29-i ülésére 8891/2006. ELŐTERJESZTÉS A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptember 29-i ülésére Tárgy: A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Napraforgó Ápoló- Gondozó Otthona (Gara) Alapító Okiratának módosítása Az

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. 2015. október 28-i RENDES ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. 2015. október 28-i RENDES ülésére A NAPIREND SORSZÁMA: 2. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásának felülvizsgálata E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

I. Fejezet. Eljárási szabályok, a törvény hatálya

I. Fejezet. Eljárási szabályok, a törvény hatálya Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Bag Nagyközség

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. január 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. január 26-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 26/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. január 26-i ülésére Tárgy: Módosító indítvány a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros

Részletesebben

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya Takácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Gondozási Központ és Idősek Otthona Alapító Okirata a 2013. szeptember 1-jei hatályú XX. számú módosítással egységes szerkezetben

Gondozási Központ és Idősek Otthona Alapító Okirata a 2013. szeptember 1-jei hatályú XX. számú módosítással egységes szerkezetben Gondozási Központ és Idősek Otthona Alapító Okirata a 2013. szeptember 1-jei hatályú XX. számú módosítással egységes szerkezetben A Csákvári Önkormányzati Társulás, mint irányító szerv a Magyarország helyi

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Megyei Jogú Város Közgyűlésének 17/2012. (III.29.) önkormányzati rendelete a i Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 231/2012. (IX. 27.) számú határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 231/2012. (IX. 27.) számú határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 231/2012. (IX. 27.) számú határozata a Szociális Gondozási Központ Alapító Okiratának módosításáról, egységes szerkezetben történő elfogadásáról A Közgyűlés

Részletesebben

Határozati javaslatok:

Határozati javaslatok: Tárgy: Előkészítésben részt vesz: Szent Lázár Alapítvány kérelmének elbírálása Tárnok Lászlóné jegyző dr. Bimbó Mária osztályvezető, Igazgatási Osztály Holopné dr. Sztrein Beáta osztályvezetőhelyettes,

Részletesebben

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók PSZI-INT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók PSZI-INT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV PSZI-INT PSZICHIÁTRIAI BETEGEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV Készítették: Bugarszki Zsolt Dr. Gárdos Júlia Gordos Erika Marketti Judit PSZI-INT.doc Létrehozás dátuma: 2007.01.13.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2012. november 29-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2012. november 29-i rendes ülésére 5. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 29-i rendes ülésére Tárgy: A szociális szolgáltatásokról szóló 22/2003. (VIII.

Részletesebben

Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról

Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról Készítette: Prorok Mihály intézményvezető. Tartalom 1. Az intézmény békési egységének adatai... 3. 2. Fenntartó adatai...

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Belváros-Lipótváros Önkormányzatának 16/2003. (V.15.) rendelete a 20/2004. (IV.19.) rendelettel és a 15/2008. (III.19.) rendelettel és a 21/2009. (VI. 02.) rendelettel módosított egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTERE. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és hozza meg döntését!

ALPOLGÁRMESTERE. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és hozza meg döntését! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ALPOLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZATÁNAK Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális szolgáltatásokról,

Részletesebben

Szám: 1-53/2015. A rendelet-tervezet elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges! JAVASLAT

Szám: 1-53/2015. A rendelet-tervezet elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges! JAVASLAT Pásztói polgármesteri Hivatal 3060 Pásztó, Kölcsey utca 35. (06-32) *460-155 Fax: (06-32) 460-918 Szám: 1-53/2015. A rendelet-tervezet elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges! JAVASLAT A személyes

Részletesebben

Dorog Város Önkormányzata Dorog Bécsi út 71. 2510. Dorog Város Képviselő-testülete Dr. Tittmann János Polgármester

Dorog Város Önkormányzata Dorog Bécsi út 71. 2510. Dorog Város Képviselő-testülete Dr. Tittmann János Polgármester Baptista Szeretetszolgálat Figyelj Rám! Szociális Szolgáltató Házi Segítségnyújtás Székhely: 2023 Dunabogdány, Kossuth Lajos út. 2. Tel. 06 70 953 53 43.Telephely: 2500 Esztergom, Bánomi ltp. 35. Tel:

Részletesebben

Térítési díj. - Változások 2015.

Térítési díj. - Változások 2015. Térítési díj - Változások 2015. A megismerés térben és időben végtelen. Vedd ki a számot a dolgokból, és minden összeomlik. Sevillai Szent Izidor 2 Alapvető jogszabályok: A szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI FŐIGAZGATÓSÁG STATISZTIKAI ZSEBKÖNYVE

AZ ORSZÁGOS NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI FŐIGAZGATÓSÁG STATISZTIKAI ZSEBKÖNYVE 8 AZ ORSZÁGOS NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI FŐIGAZGATÓSÁG STATISZTIKAI ZSEBKÖNYVE 2008 Kiadja az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Budapest, XIII. Visegrádi u. 49. Postacím: 1392 Bp. Pf. 251. Telefon: 270-8000;

Részletesebben

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 18/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelete (A 2015. március 1-től hatályos, egységes szerkezet) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata a

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

KÉRELEM ÉS ADATLAP. átfogó rehabilitációs alkalmassági vizsgálathoz vagy felülvizsgálathoz (kérjük aláhúzni)

KÉRELEM ÉS ADATLAP. átfogó rehabilitációs alkalmassági vizsgálathoz vagy felülvizsgálathoz (kérjük aláhúzni) KÉRELEM ÉS ADATLAP átfogó rehabilitációs alkalmassági vizsgálathoz vagy felülvizsgálathoz (kérjük aláhúzni) Rehabilitációs intézményben, vagy rehabilitációs célú lakóotthonban elhelyezésre kerülő, illetve

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Alapszolgáltatások I. Étkeztetés Házi Segítségnyújtás Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás Családsegítés Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat

Részletesebben

SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG ELŐTERJESZTÉSE JAVASLAT A HAJLÉKTALANOKAT SEGÍTŐ SZOLGÁLAT IDŐSZAKOS FÉRŐHELYSZÁM BŐVÍTÉSÉRE

SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG ELŐTERJESZTÉSE JAVASLAT A HAJLÉKTALANOKAT SEGÍTŐ SZOLGÁLAT IDŐSZAKOS FÉRŐHELYSZÁM BŐVÍTÉSÉRE ... napirendi pont SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG ELŐTERJESZTÉSE JAVASLAT A HAJLÉKTALANOKAT SEGÍTŐ SZOLGÁLAT IDŐSZAKOS FÉRŐHELYSZÁM BŐVÍTÉSÉRE Győr városában az utcán élő hajléktalanok száma 250-300 fő körüli, közülük

Részletesebben

54 762 02 0010 54 01 Gerontológiai gondozó Szociális szakgondozó

54 762 02 0010 54 01 Gerontológiai gondozó Szociális szakgondozó A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. március 25-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. március 25-i ülésére KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. március 25-i ülésére

Részletesebben

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről.

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. (Egységes szerkezetben a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 4/2006.

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt. sz.: I. 2-460/2006. Üi.: Csomor Ágnes/Szászné Rendelet-tervezet Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló helyi rendelet

Részletesebben

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 25/2000.(04.29.)sz. rendelete

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 25/2000.(04.29.)sz. rendelete Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 25/2000.(04.29.)sz. rendelete az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól és gyermekvédelmi támogatásairól szóló, módosított 50/1999.(11.25.)

Részletesebben

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve 1 A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala 2010. évi munkaterve A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala (továbbiakban: Szociális

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések Neszmély Község Önkormányzata megalkotja 9./2012(II.15.) önkormányzati rendeletét az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. március 29-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. március 29-i ülésére Tárgy: Otthonközeli Szociális Támogató Közhasznú Egyesület hozzájáruló nyilatkozat kiadására irányuló kérelmének elbírálása Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző, Véleményező bizottság: dr. Bimbó Mária

Részletesebben

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (...) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (...) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (...) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk

Részletesebben

153/2011. (VIII. 16.) MÖK

153/2011. (VIII. 16.) MÖK 153/2011. (VIII. 16.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 2/A. (3) bekezdésében és a 93. (1) bekezdésében biztosított jogkörében

Részletesebben

TÁRGY: A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKÉRT FIZETENDŐ INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL SZÓLÓ 4/2012.(II.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

TÁRGY: A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKÉRT FIZETENDŐ INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL SZÓLÓ 4/2012.(II.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL ELŐTERJESZTÉS EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. ÁPRILIS 4-EI RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRE SORSZÁM:. MELLÉKLETEK: 0 db TÁRGY: A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKÉRT FIZETENDŐ INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Részletesebben

Szociális szolgáltatások változásai. Debrecen

Szociális szolgáltatások változásai. Debrecen Szociális szolgáltatások változásai Debrecen Szociális alapszolgáltatások és szakosított ellátások A 2009. január 1-től hatályba lépett Szt. szabályok az irányadók, nincs újabb strukturális változás 2009-től.

Részletesebben

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról 5. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 96.

Részletesebben

Tendenciák a segélyezésben. Hajdúszoboszló 2010. június Kőnig Éva

Tendenciák a segélyezésben. Hajdúszoboszló 2010. június Kőnig Éva Tendenciák a segélyezésben Hajdúszoboszló 2010. június Kőnig Éva Mit is vizsgálunk? időszak: 2004-2008/2009 ebben az időszakban történtek lényeges átalakítások ellátások: nem mindegyik támogatás, csak

Részletesebben

Ebéd térítési díj/adag (Ft)

Ebéd térítési díj/adag (Ft) Bezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Csornai Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Központjában 2010. évben fizetendő térítési díjakról szóló 6/2010. (IX.09.) rendelete Bezi Község Önkormányzata

Részletesebben