JELENTÉS a helyi önkormányzatok tartós szociális ellátási feladatainak ellenőrzéséről az idősek otthonainál

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JELENTÉS a helyi önkormányzatok tartós szociális ellátási feladatainak ellenőrzéséről az idősek otthonainál"

Átírás

1 JELENTÉS a helyi önkormányzatok tartós szociális ellátási feladatainak ellenőrzéséről az idősek otthonainál június

2 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 32. Pénzügyi-szabályszerűségi és Teljesítmény-ellenőrzési Főcsoport Iktatószám: V /2003. Témaszám: 615 Vizsgálat-azonosító szám: V-0048 Az ellenőrzést felügyelte: Dr. Lóránt Zoltán főigazgató Az ellenőrzés végrehajtásáért felelős: Németh Péterné főcsoportfőnök Az ellenőrzést vezette: Dr. Sallai Antal osztályvezető főtanácsos A számvevői jelentések feldolgozásában és a jelentés összeállításában közreműködtek: Berényi Magdolna főtanácsadó Huberné Kuncsik Zsuzsa tanácsadó Valu Tibor tanácsadó Az ellenőrzést végezték: Kéri Péter számvevő tanácsos Baranya megye Kerezsi Pál számvevő tanácsos Borsod-Abaúj-Zemplén megye Huszár Sándorné számvevő tanácsos Nógrád megye Kőrös István számvevő tanácsos Főváros Papp József számvevő Jász-Nagykun Szolnok megye Baloghné Dakó Eszter számvevő Bács-Kiskun megye dr.boda Sándor számvevő tanácsos Csongrád megye Pálfi András számvevő tanácsos Hajdú-Bihar megye Benczik Lászlóné számvevő tanácsos Pest megye Valu Tibor tanácsadó Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Hirka Mihály irodavezető Békés megye Huberné Kuncsik Zsuzsa tanácsadó Fejér megye Nagy Sándorné számvevő tanácsos Heves megye Tománé Ivánfi Irén számvevő tanácsos Somogy megye Berényi Magdolna főtanácsadó Győr-Moson-Sopron megye Jelentéseink az Országgyűlés számítógépes hálózatán és az Interneten a címen is olvashatók.

3 Kántor Ilona tanácsadó Vas megye Komlósiné Bogár Éva számvevő tanácsos Veszprém megye Kopaczné Horváth Zsuzsanna számvevő tanácsos Tolna megye Koltainé Szepesi Zsuzsa irodavezető Komárom-Esztergom megye A témához kapcsolódó eddig készített számvevőszéki jelentések: címe sorszáma Az önkormányzatok felnőtt szociális alapellátási tevékenysége 165/93 A tartós szociális ellátást nyújtó intézmények helyzetének és finanszírozásának vizsgálati tapasztalatai A helyi önkormányzatok által nyújtott pénzbeli és szociális ellátások helyzete A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti szolgáltatási helyzetének vizsgálata 363/ / /99

4 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 3 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 7 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK A tartós bentlakásos szociális ellátásokat nyújtó intézményrendszer irányítási rendszere és annak változása A tartós bentlakásos intézményi ellátásokkal kapcsolatos minisztériumi irányítás szervezete, a szociális ellátások fejlesztésének távlati célkitűzései A tartós bentlakásos intézményi ellátások jogi szabályozása A szolgáltatástervezési koncepció szerepe a szociális ellátások területi koordinációjában A módszertani intézmények tevékenységének koordinálása, a szakmai együttműködés keretei A szakmai feladatellátás ellenőrzési rendszerének kiépítése és működése, a fenntartói feladatok ellátása A szociális intézményi ellátások információs rendszere Tartós szociális intézményi ellátás helyzete Az intézmények működése, az ellátottság jellemzői Az intézményi ellátások feltételei Tárgyi feltételek alakulása Személyi feltételek alakulása Az intézményi ellátási szolgáltatások színvonala A feladatellátás finanszírozása és az információszolgáltatás helyzete Az időseket ellátó intézmények bevételeinek alakulása Időseket ellátó intézmények kiadásainak alakulása 57 1

5 MELLÉKLETEK 1. Szociális alapellátások fajlagos mutatói (1 oldal) 2. A tartós szociális intézményekben ellátottak számának alakulása (1 oldal) ezer lakosra és 10 ezer 60 éven felülire jutó tartós bentlakásos intézményben ellátottak száma évben (1 oldal) 4. A 60 éven felüli lakónépesség időskorúak otthonában történő ellátásának megoszlása (1 oldal) ezer 60 éven felülire jutó idősek otthona férőhelyeinek száma (1 oldal) 6. Időskorúak ápoló-gondozó otthoni férőhelyeinek száma fenntartók szerint és években (1 oldal) 7. Időskorúak ápoló-gondozó otthoni férőhelyeinek aránya fenntartók szerint évben (1 oldal) 8. A vizsgált idősek ápolását-gondozását ellátó intézmények pénzügyi forrásainak alakulása években (1 oldal) 9. A vizsgált idősek ápolását-gondozását ellátó intézmények kiadásainak alakulása években (1 oldal) 10. A vizsgált idősek ápolását-gondozását ellátó intézmények létszám-béradatai években (1 oldal) 11. A vizsgált intézmények 2001 évi ellátási tevékenységét kifejező mutatók (1 oldal) FÜGGELÉK 1. A szociális törvényben meghatározott ellátások rendszere (1 oldal) 2. Vizsgált önkormányzatok, intézmények (3 oldal) 2

6 BEVEZETÉS JELENTÉS a helyi önkormányzatok tartós szociális ellátási feladatainak ellenőrzéséről az idősek otthonainál BEVEZETÉS A társadalomban lezajló gazdasági, demográfiai változások tükrében minden rászorult védelmét és létbiztonságát jelentő szociális háló jelentősége az elmúlt évtizedben felértékelődött. Magyarországon a lakosság szociális biztonságának főbb elemeit a foglalkoztatási lehetőségek, a munkanélküliek ellátása, a társadalombiztosítás és az önállósult szociálpolitika képezik. A szociális szolgáltatások lehetséges alanyai a kedvezőtlen szociális körülmények között élők közül kerülnek ki, közülük is elsősorban az idősek, betegek és fogyatékosok. A népmozgalmi adatok felhívják a figyelmet arra, hogy a nyugati társadalmakhoz hasonlóan nálunk is csökken a születések száma, növekszik a születéskor várható élettartam, ezáltal a gyermekkorúak aránya fokozatosan csökken, az idős (60 éven felüli) korosztályé emelkedik. A társadalomban elindult elöregedési folyamat következtében a demográfusok szerint 2020-ra az öregedéssel összefüggő súlyos társadalmi probléma várható Magyarországon. A 60 éven felüliek aránya 1993-ban 19,3% volt, 2001-ben már elérte 21%-ot. A lakosság korösszetétele, öregedése, az aktív népesség társadalmon belüli csökkenő aránya, jövedelmi viszonyai meghatározzák a szociális szolgáltatások keresletét, ezen belül a tartós bentlakásos elhelyezés iránti igényeket. A tartós bentlakásos intézményi elhelyezésre várók száma évi főhöz képest - a statisztikailag feldolgozott legutolsó évre több mint duplájára főre növekedett és az egy éven túli várakozók száma megötszöröződött. A tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézmények fenntartása évben összességében 65,5 milliárd Ft-ba került. Az egyes társadalmi rétegek megélhetési nehézségei, a szociális problémák, esetenként az alapellátási szolgáltatások kiépítetlensége, a megfelelő családi háttér hiánya, illetve a méltányosságból megállapított kis összegű ápolási díj azt eredményezi, hogy a gondozásra szoruló (idős) emberek szakszerű ellátása általában bentlakásos intézményekben valósítható meg. A szociális igények kielégítésére szolgáló ellátásokat a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról rendelkező többször módosított évi III. törvény (továbbiakban: Szoc. tv.) határozza meg. Egységes rendszerbe foglalja a támogatások, a segítségnyújtás rendszerét, részletesen szabályozza azok elemeit, az igénybevételre vonatkozó szabályokat, az intézményi ellátások feltételeit. A 3

7 Szoc. tv. a szociális ellátások, ezen belül a tartós bentlakásos intézményi elhelyezés biztosítását a fővárosi, megyei önkormányzatok kötelező feladataként fogalmazza meg. A bentlakásos intézmények férőhelyeinek 87%-a tartós elhelyezést biztosít. A differenciált ellátásokat nyújtó intézmények (pszichiátriai-, szenvedélybetegek, fogyatékosok, hajléktalanok otthonai) férőhelyeinek száma az idősek ápológondozó otthonaihoz képest lassan változik. A tartós elhelyezést biztosító intézmények közül az idősek ápoló, gondozó otthonainak működő férőhelyei 1993 és 2001 között al növekedtek, miközben az egyéb tartós bentlakásos intézményeké mindössze 3275-tel. A tartós bentlakást nyújtó intézményekben biztosított férőhelyek túlnyomó többsége (60%-a) az időskorúak ellátását biztosítja. Az időskorúak ápoló-gondozó otthonainak kihasználtsága maximális, ennek ellenére magas a várakozók száma. A terület meghatározó súlya, valamint a pénzügyi és statisztikai adatok összehasonlíthatósága érdekében a vizsgálatot az idősek tartós bentlakásos otthonaira szűkítettük. Az állami intézmények mellett az egyházi, illetve a nem állami fenntartású intézmények száma folyamatosan emelkedik. 1 Az egyházi, illetve nem állami fenntartók leginkább az idősek ápolásából, gondozásából vállalnak át feladatot. Az idősek otthona férőhelyeinek 29%-át egyházi, illetve nem állami fenntartók működtették 2001-ben, míg 1993-ban csak 15%-át üzemeltették. Az ellenőrzés célja annak feltárása volt, hogy: megfelelő intézkedéseket tettek-e az idősek otthonaiban biztosított ellátások fejlesztése, minőségének biztosítása, javítása érdekében, az irányítás minden szintjén megfogalmazódtak-e az elérendő célok, az elérésük érdekében végrehajtandó feladatok, kialakult-e a szakmai irányítás és koordináció, a szakmai munka értékelésének és ellenőrzésének rendszere; az idősek tartós bentlakásos intézményi ellátásának feltételrendszerében (az intézmények működésére vonatkozó jogszabályok, költségvetési források) bekövetkezett változások elősegítették-e az idősek otthonaiban a szakmai munka és az intézményi ellátás feltételeinek javítását; az Állami Számvevőszék évi, a tartós ellátást nyújtó szociális intézmények helyzetének és finanszírozásának vizsgálati tapasztalatairól szóló jelen 1 állami fenntartású intézmény: az államigazgatási szerv, a helyi önkormányzat, a helyi kisebbségi önkormányzat és az egyéb állami szerv által fenntartott intézmény, nem állami fenntartású intézmény: a természetes személy, az egyesület, az alapítvány, a közalapítvány, a gazdasági társaság, a közhasznú társaság által fenntartott intézmény, egyházi fenntartású intézmény: az egyházi jogi személy és egyéb egyházi szervezet által fenntartott intézmény, 4

8 BEVEZETÉS tésének hatására kidolgozott, a szociális intézmények hosszú távú rekonstrukciós programja és annak eddigi megvalósulása kedvező hatást gyakoroltak-e az intézmények tárgyi feltételeire, az ellátások minőségére; a vizsgált években az idősek otthonai fejlesztésére és a szakmai munka feltételeinek javítására rendelkezésre álló többletforrások hozzájárultak-e az ellátás minőségét szolgáló szakmai feltételek kialakulásához. Az ápolást, gondozást nyújtó intézmények közül a vizsgálatba azokat az idősek otthonait választottuk ki, amelyekben más ellátotti kör nem jelenik meg. Az egyprofilú, időskorúak ellátását végző intézmények megyei módszertani intézmények által fenntartónként megadott, többször pontatlanság és hiányos beszámoló adatok miatt megváltoztatott listája alapján 144 állami fenntartású intézmény közül 103 önállóan gazdálkodó adatait tudtuk felhasználni az országos adatbázishoz. Tekintettel arra, hogy az egyházi és a nem állami fenntartású intézmények az állami intézményekkel azonos szakmai előírások alapján, költségvetési támogatással végzik tevékenységüket ebből a körből az ellátásra vonatkozóan információs lapon kértünk be adatokat. A módszertani intézmények által megjelölt egyprofilú 221 intézményből 168 válaszolt pontosan, így az állami fenntartású idősek otthonainak adataival együtt országosan 271 intézmény adataiból képeztünk az idősek ellátására vonatkozóan országos adatbázist. A helyszíni vizsgálat az éveket érintően az Egészségügyi Szociális és Családügyi Minisztériumra, a fővárosi és 18 megyei-, 7 települési önkormányzatra, valamint 5 egyházi, 7 nem állami intézményfenntartóra és összesen 38 intézményre terjedt ki. Az ellenőrzés jogalapja az Állami Számvevőszékről szóló XXXVIII. tv. 2. (5) bekezdése. 5

9 6

10 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK A szociális igények kielégítésére szolgáló ellátásokat a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról rendelkező törvény határozza meg. Egységes rendszerbe foglalja a támogatások, a segítségnyújtás rendszerét. A szociális ellátórendszer és ezen belül az intézményi ellátások fejlesztési irányait magában foglaló hosszú távú koncepció, azt megalapozó hatástanulmány nem készült. Nincs információ, felmérés, számítás arra vonatkozóan, hogy mi lenne az ellátások kívánatos szintje és ez milyen eszközökkel, intézkedésekkel forrásokkal valósítható meg. Nem készültek számítások az ellátottság különböző szintjeinek eléréséhez szükséges anyagi erőforrásokra, azok elérésének alternatíváira. A szociális ellátórendszer és ezen belül a tartós bentlakást biztosító intézmények fejlesztését a tárca közép- és rövid távú szakmapolitikai irányelvei határozzák meg, melyek hosszú távú koncepció és kimunkált, számításokkal alátámasztott elérendő paraméterek hiányában erősen függnek az aktuális társadalmi prioritásoktól. Nem áll a tárca rendelkezésére naprakész információ a szociális ellátásokban részesülőkről, a potenciális igénylőkről, azok szociális körülményeiről, egészségi állapotáról, jövedelmi helyzetéről. Nincs megbízható adat a szociális intézményrendszer épületeinek állapotáról, működésük tárgyi-, személyi feltételeiről. A statisztikai adatszolgáltatás jelenlegi rendszere nem biztosítja az irányítás szintjén szükséges információkat. A Szoc. tv. előírásai, a tárca szakmapolitikai irányelvei és a költségvetési támogatások hatására a tartós bentlakásos intézmények engedélyezett férőhelyei 1993 ról 2001-re vel nőttek. Ezen belül az idősek ápoló gondozó otthonaiban tel lett több a férőhelyek száma. A helyi önkormányzatok mellett az intézmények működtetésében a civil szféra aránya fokozatosan emelkedik. Az egyházi, illetve nem állami fenntartású tartós bentlakásos intézményi férőhelyek száma nagyobb mértékben (9153) emelkedett, mint az állami (5939) fenntartásúaké. Az idősek otthonainál még nagyobb a különbség. A szociális ellátások közül a legnagyobb fejlesztési és működtetési ráfordítást a bentlakásos intézmények igényelnek. Ezen belül is a tartós elhelyezés olyan ellátási forma, melyből az ellátottak szűk körénél a sikeres rehabilitációt kivéve nincs visszaút. A társadalom és az egyén szempontjából is fontos, hogy erre csak végső esetben, az egyéb ellátások minden elemének kimerítése után kerüljön sor. Ennek jelenleg még nem működő feltétele, hogy a szociális ellátórendszer elemei egységes rendszert képezzenek és az egyes ellátások egymásra épüljenek. A szociális ellátórendszer egyes elemeinek összefüggéseit, az azokat befolyásoló tényezők hatásait (ellátást igénylők jövedelmi viszonyai, önkormányzatok pénzügyi helyzete, normatív támogatások alakulása) bemutató elemzés, hatásvizsgálat nem készült. Az alapellátások (étkeztetés, házi segítségnyújtás), melyek szükségszerűen 7

11 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK a szociális ellátások első lépcsőjét jelentik, leépültek, ezeket költségigényesebb ellátásokkal helyettesítik. Így az ellátásban egyszerre van jelen a pazarlás és a hiány. Szociális étkeztetésben 1993-ban minden tízezer lakosból 108-an részesültek, számuk 2001-re 97 főre csökkent. Házi segítségnyújtást 1993-ban tízezer lakosonként 50 fő kapott, míg 2001-ben már csak 41 fő. A bentlakásos intézmények tárgyi- és személyi feltételeinek javítása érdekében szükséges feladatokat kormányhatározatok határozták meg, az előírt tárgyi feltételek biztosítása érdekében kilencéves ( évek között) rekonstrukciós programot dolgoztak ki. A program végrehajtásának feltétele a hároméves ütemezéssel tervezett források biztosítása, amely a mindenkori költségvetések pénzügyi kondicióinak függvénye évben indult el a létszámfejlesztési program megvalósítása, mely az állami, önkormányzati fenntartású bentlakásos intézményekben meglévő 30%- os létszámhiány felszámolását segítette. Az ezzel kapcsolatos feladatokat, a finanszírozás módját kormányhatározat tartalmazta. A program következtében a jogszabályi előírások szerinti létszámellátottság jelentősen javult (2604 fő felvételére került sor). A minisztérium az eredményekre tekintettel évtől a létszámprogram folytatását tervezte, ezt azonban a kormányzat forráshiányra hivatkozva nem támogatta. Az önkormányzatok ellátási kötelezettségének mértéke nincs egyértelműen meghatározva. Nem lehet megállapítani, hogy milyen kritériumoknak (férőhelyek száma), feltételeknek történő megfelelés esetén tesz eleget a fővárosi és a megyei önkormányzat a feladatellátási kötelezettségének. A helyi önkormányzatok számára a rászorultak szakosított ellátáshoz való hozzájutásának biztosítása, az erről való gondoskodás előírása többféleképpen szűken és tágan értelmezhető. A nem állami fenntartók az intézményt tulajdon vagy haszonélvezeti jog hiányában csak a helyi önkormányzattal kötött ellátási szerződés keretében működtethetik. Ellátási szerződést viszont csak a működtetett férőhelyek töredékére kötnek. A működési engedélyekkel kapcsolatosan a közigazgatási hivatalok eljárása sem egységes. A már működő intézményeknél az aktuális jogszabályi feltételeknek történő megfelelés hiánya a közigazgatási hivatalok ellenőrzéseit követően nem jelenti minden esetben a fenntartói intézkedések előírását, illetve szükség esetén a határozatlan idejű működési engedélyek visszavonását. A Szoc. tv. alapján a fővárosi, megyei önkormányzatok számára kötelező a területükön lévő szakosított szociális ellátások összehangolása, melynek az ehhez szükséges hatáskör, jogosultság és információk hiányában azonban e kötelezettségüknek nem tudtak eleget tenni. Emiatt a szolgáltatástervezési koncepció módosított határidőre (2003. december 31.) történő elkészítése és ellátásszervezési hatása is bizonytalan. A szolgáltatástervezési koncepció kidolgozása időigényes és magas szintű szakmai ismereteket igényel. A benne megfogalmazandó fejlesztési irányok, célok, azok időbeli ütemezése és nem utolsó sorban megvalósulásuk számos tényező (igények, pénzügyi lehetőségek, önkormányzati prioritások) függvénye. 8

12 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK A Szoc. tv. rendelkezése szerint a fővárosi és megyei önkormányzatok felelősek a területi módszertani feladatok ellátásáért, a módszertani intézmények kijelöléséért. A módszertani munka erősítése érdekében a tárca kiemelt szerepet szán a módszertani intézményeknek, amelyek közül még a határozatlan idejű működési engedéllyel rendelkezők sem felelnek meg maradéktalanul a miniszteri rendeletben előírt feltételeknek. A módszertani intézetek feladatköre sokrétű, a szerteágazó tevékenységet (jogszabályok előkészítésében való részvétel, továbbképzések szervezése, modellkísérletek), a személyi- és tárgyi feltételek hiánya miatt nem tudják maradéktalanul ellátni. Az önkormányzati fenntartású intézményeket kétévente, az egyházi illetve nem állami intézményeket évente ellenőrzi a közigazgatási hivatal. A közigazgatási hivatalok hatósági ellenőrzése mellett a szakmai munkát módszertani intézmények vizsgálják. Az intézményi ellátásokkal kapcsolatos adminisztrációt a vizsgált időszakban hatályba lépett SZCSM rendelet részletesen szabályozza. A jelenlegi jogi szabályozás nem egységes a fenntartók ellenőrzési feladataival kapcsolatosan, annak ellenére, hogy az intézmények működésére szektor semlegesen azonos előírások vonatkoznak. Az állami intézményfenntartók számára kötelező az intézmények működésének évenkénti ellenőrzése és értékelése. Az önkormányzatok hivatalaiban nem áll rendelkezésre megfelelő létszámú és szakképzettségű apparátus a szakmai ellenőrzések lefolytatására. Az állami fenntartású időskorú otthonok ellátási területe általában szorosan kapcsolódik az intézmény földrajzi elhelyezkedéséhez az adott megyéhez, illetve településhez, ugyanakkor az egyházi és a nem állami fenntartású intézményeknél ez nem jellemző, az egész ország területéről fogadják a gondozottjaikat. Ennek következtében utóbbiaknál nincs összefüggés az adott területen jelentkező igények és azok kielégítése között. A jelenlegi jogszabályi előírások szerint az engedélyező hatóságok csak az előírt követelményeknek való megfelelést vizsgálják az új intézmények létrehozásakor, arra nincs ráhatásuk, hogy azt földrajzilag hol kívánják majd (átlagon felül, vagy alul ellátott térségben) működtetni és az ápoltakat honnan vehetik fel. Ebből következik, hogy a férőhelyek területi eloszlása nem tud igazodni a valós igényekhez. Az időskorú otthonok gondozottjainak létszámösszetétele a kor, az egészségi és mentális állapotuk szerint rendkívül heterogén, ez különösen a kötelező feladatot ellátó megyei, fővárosi intézményekben jelent gondot. Ezekben az intézményekben speciális problémával küzdő személyek (szenvedélybetegek) is élnek, akik rendszeresen megsértik a házirendet, zavarják a többiek nyugalmát, megfelelő elkülönített gondozásuk feltételei nem adottak és áthelyezésük sem oldható meg az ellátási típusoknak megfelelő intézményrendszer kiépítetlensége miatt. Az egészségügyi reform részeként végrehajtott ágyszám-csökkentések hatása legerőteljesebben az időskorú otthonoknál jelentkezik. A gondozottak többsége valamilyen krónikus betegségben szenved, egyre nő azoknak a száma, akik ágyban fekvők, állandó, folyamatos ápolástgondozást igényelnek. A nem állami fenntartásban működő otthonokban jobb 9

13 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK a helyzet, az ott élők nagyobb számban képesek önmagukról gondoskodni, a konkrét ápolási feladatok jobban háttérbe szorulnak emiatt. A tartós szociális ellátást nyújtó intézményekben biztosítandó személyi és tárgyi feltételeket szakmai jogszabályok határozzák meg, ennek fő célja, hogy valamennyi szolgáltatást nyújtó hasonló körülmények mellett végezze tevékenységét. A követelményeknek a már több éve működő intézmények nem felelnek meg, a lassú javulás ellenére az előírt létszámnormák, a speciális tárgyi feltételek még nem teljesülnek. Az intézmények tárgyi feltételei eltérőek, az állami fenntartású intézményekben még mindig jellemzőek a kedvezőtlen adottságú, felújításra váró otthonok, ugyanakkor a nem állami fenntartású intézmények esetenként luxus körülményeket is tudnak biztosítani gondozottjaiknak. A tartós bentlakásos intézmények működési feltételeinek javítását több kormányprogram is segítette. Az elavult, rossz műszaki állapotú bentlakásos szociális intézményekre vonatkozó kilenc éves rekonstrukciós program évben elindult, de nagyon lassan halad, a forráslehetőségek évben beszűkültek, amely a program tervszerű teljesítését is veszélyezteti. Hasonló a helyzet a kastélykiváltásokra irányuló program terén is, emiatt várhatóan még több évig kénytelenek lesznek intézmények feladatellátásra alkalmatlan körülmények között működni. A szakmai létszámok elégtelenségét egyrészt fedezet, másrészt elegendő szakember, illetve a meghirdetett állásokra jelentkezők hiánya okozza. A folyamatos munkarend, az erős pszichikai terhelés, az otthonok földrajzi elhelyezkedése (gyakran kisebb falvakban, városoktól távol találhatók) nem vonzó az álláskeresők számára, a dolgozók jövedelmi helyzete is csak az utóbbi időszakban javult számottevően. A létszámbővítést célzó intézkedések végrehajtása megtorpant, annak ellenére, hogy a minisztérium a program folytatását tervezte. A szakemberek képzését segítették a központi képzési programok, a kötelező továbbképzések előírása pozitívan hatott a szakmai munkavégzésre, javította az ellátási színvonalat. Az ehhez kapcsolódó működési nyilvántartások vezetésének kötelezettsége ugyanakkor nem terjed ki az egyházi intézmények dolgozóira, amely hátrányosan érinti azok szakdolgozói állományát, nem biztosított részükre a korszerű szakmai ismeretek elsajátítása. Az időskorúakat ellátó intézmények gondozottjaik részére biztosítják a teljes körű ellátást. Az egészségügyi ellátás szervezésének különösen hangsúlyos szerepe van ezekben az otthonokban, ugyanakkor a gyógyszerellátásra vonatkozó előírások bonyolultak, a hozzájuk kapcsolódó nyilvántartások vezetése, az alkalmazott finanszírozási rend betartása többletterheket okoz a dolgozók részére. Az időskorúak tartós bentlakásos intézményeinek működési és fejlesztési kiadásaihoz az állam hozzájárul. A finanszírozás feltételei tekintetében a szabályozás szektorsemleges. Ennek következtében az állami, egyházi, illetve a nem állami szervezetek számára (a társas vállalkozásokat kivéve) mű 10

14 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK ködésükhöz azonos összegű fajlagos hozzájárulást folyósítottak. Az egyházi fenntartók ezen felül, évenként változó összegű kiegészítő támogatásban is részesültek. Az intézményi bevételek szerkezetében a normatívákon túlmenően a térítési díjak a meghatározóak. Időskorúak intézményeinél a saját bevétel azért jelentős, mert rendszerint alacsony mértékű a fenntartó önkormányzat egyéb támogatása (előfordult, hogy a normatívát sem folyósította az intézményének). A normatív hozzájárulás a személyi juttatások és járulékok fedezetét sem biztosítja. A fenntartói támogatások a főváros és a nagyközségek által fenntartott intézményekben számottevőek. A működési bevételek ugyanakkor egyetlen állami fenntartású intézményben sem érik el az átlagos szintet. Kiugró értékek a nem állami otthonoknál vannak, ezen belül is a közhasznú társaságoknál, valamint a magánvállalkozásban működtetett intézményekben. A nem állami otthonok fenntartói a forrásaikat több csatornát is igénybe véve jobban tudják növelni, mint az önkormányzatok, mégis az alacsony jövedelmű, rosszabb körülmények között élők tömegesen jelentkező ellátási igényeit az állami fenntartásban működő otthonoknak kell kielégíteni. A jelenlegi finanszírozási rendszer, nem veszi figyelembe sem az ellátottak valós gondozási igényeit (kor, egészségi állapot), sem pedig azok jövedelmi helyzetét, nincs tekintettel az intézmények (fenntartóik) egyéb forrásnövelési lehetőségeire. A feladatot önként vállalók többnyire válogathatnak a felvételre várók közül, a kötelező feladatot ellátók ezt nem tehetik meg, ugyanakkor ebben a körben a legszűkösebbek a rendelkezésre álló források. Ez azt eredményezi, hogy azoknak romlanak a színvonalas, korszerű feltételeknek megfelelő gondozásra az esélyei, akiknek a jövedelmi helyzete nem teszi lehetővé más intézmények igénybevételét. Ez a több éve differenciálatlan pénzügyi rendszer az állami fenntartók számára hátrányos. A különböző fejlesztési forrásokból is egyformán részesülhettek az egyházi és a nem állami fenntartók. A szaktárca évenként különböző szakmai pályázatokon keresztül többletforrásokkal segítette a szociális ellátórendszer fejlesztését, a szakmai, tárgyi feltételek javítását. Az időskorú otthonokat érintően elsősorban a kisebb létszámú intézmények fejlesztésére volt lehetőség. A kötelező feladatot ellátó önkormányzati otthonoknál nem ritka a 200 férőhely feletti intézmény sem, ezért a célok megfogalmazása esetenként a pályázati részvételüket is gátolta. A szakfeladat-rend azonos szakfeladatot ír elő az ápoló-gondozó otthoni és a rehabilitációs intézmények számára, így ezek szakfeladaton elszámolt kiadásai országosan együtt jelennek meg, nem választhatók szét. A tartós bentlakásos intézményi ellátások helyzetével foglalkozó évi számvevőszéki ellenőrzés tapasztalatai alapján több javaslatot fogalmaztunk meg a Kormány, a szakminisztérium és az önkormány 11

15 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK zatok számára. Javaslataink egy része kedvező fogadtatásra talált, hatása az eltelt időszak intézkedéseiben megmutatkozott. A szakmai feladatellátás feltételeinek megteremtése érdekében felmérés készült a szociális intézmények tárgyi feltételeiről, illetve a szükséges beruházási, rekonstrukciós és kastélykiváltási igényekről. A miniszteri rendeletben előírt létszámfeltételek teljesítéséhez több éves program keretében kaptak az állami intézmények és fenntartóik segítséget. A különböző intézményfenntartók ellenőrzési feladatainak jogi szabályozása nem egységes annak ellenére, hogy szektorsemleges előírások vonatkoznak a működésre. Csak az állami intézményfenntartók számára kötelező az intézményeik rendszeres ellenőrzése. Jelen vizsgálatunk során az érintett intézményekben nem találtunk gazdálkodással kapcsolatosan súlyosabb szabálytalanságot. A minisztérium számos szakmai tájékoztatót, módszertani segédletet jelentetett meg, melyek segítséget nyújtanak az egységesebb, hatékonyabb szakmai feladatellátásban. Pontosításra kerültek az intézeti élelmezés, gyógyszer-, és textília ellátás szakmai szabályai. A szociális rászorultság elvének érvényesítése érdekében a Szoc. tv-t módosították és az alkalmazás konkrét módját meghatározó jogszabály tervezete elkészült. A kedvező változások mellett néhány területen azonban nem következett be pozitív elmozdulás. Az intézményhálózat korszerűsítéséhez szükséges pénzügyi forrásokat nem sikerült biztosítani. A tartós intézményi ellátáshoz kapcsolódó normatív állami hozzájárulás értékének felülvizsgálata és a reális szükségletekhez igazítása elmaradt. A megyei önkormányzatok koordinációs feladatainak ellátásához a megfelelő hatáskörök telepítése nem történt meg. Nem került kidolgozásra a megalapozott döntésekhez elengedhetetlen szakmai és pénzügyi információs rendszer. A helyszíni ellenőrzések tapasztalatai alapján több javaslatot fogalmaztunk meg a tartós szociális ellátási feladatot ellátó intézmények fenntartói, illetve vezetői felé, így: az intézmények szervezettségét, szabályozottságát biztosító helyi szintű szabályzatok felülvizsgálata, kiegészítése, pontosítása, továbbá a hiányzó szabályzatok pótlása; a szakmai jogszabályban előírt létszámnorma betartása, a szakképzettségi szint biztosítása; a gondozottak érték- és vagyontárgyainak kezelésére vonatkozó előírásoknak a pénzkezelési szabályzatban történő rögzítése, s azok betartása; az otthonok tárgyi feltételeinek javítása; az önkormányzati fenntartók helyi rendeleteinek felülvizsgálata és a mindenkori jogszabályoknak megfelelő aktualizálása; az intézmények alapító okiratainak felülvizsgálata és szükségszerű módosítása; 12

16 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK a szolgáltatástervezési koncepciók elkészítésével kapcsolatos feladatok ütemezése, a végrehajtás feltételeinek megteremtése; az intézmények működtetésével, finanszírozásával kapcsolatos feladatok teljesítésének prioritása, az ehhez szükséges feltételek biztosítása; az állami fenntartók szakmai ellenőrzéseinek fokozása, a feladatellátás értékelése, s annak eredményeként a szükségszerű intézkedések megtétele. A helyszíni ellenőrzés megállapításának hasznosítása mellett javasoljuk: a Kormánynak: Ösztönözze a kastélyépületek kiváltását a felszabaduló egészségügyi, oktatási intézmények szociális célra történő hasznosításával. 2 az egészségügyi, szociális és családügyi miniszternek: 1. Készítsen a szociális ellátórendszer egészére vonatkozó hosszú távú koncepciót és határozza meg, valamint hatástanulmányokkal támassza alá a céloknak megfelelően elérendő állapot konkrét paramétereit. 2. Készítsen a hosszú távú koncepció alapján - a szakmapolitikai irányelvekben megfogalmazott célok éves megvalósítási ütemeire vonatkozóan - részletes pénzügyi adatokkal is alátámasztott tervet. 3. Fogalmazza meg a prioritásokat és a szakmai pályázati programokat a szociális szolgáltatások feladatellátásának arányában. 4. Módosítsa a statisztikai beszámolási rendszert a szociális törvényhez kapcsolódó ellátási típusoknak megfelelően. 5. Kezdeményezze a szociális intézmények informatikai ellátottságának fejlesztését, melynek alapján naprakész adatok nyerhetők a szociális ellátórendszer tervezéséhez. 6. Tegyen javaslatot a megyei önkormányzatok koordináló feladatainak ellátásához szükséges jogkör és információk biztosítására. 2 A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma fejezet ellenőrzése során is javasoltuk. 13

JELENTÉS. az önkormányzatok szociális alapszolgáltatási tevékenységének ellenőrzéséről. 0719 2007. július

JELENTÉS. az önkormányzatok szociális alapszolgáltatási tevékenységének ellenőrzéséről. 0719 2007. július JELENTÉS az önkormányzatok szociális alapszolgáltatási tevékenységének ellenőrzéséről 0719 2007. július 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.2. Szabályszerűségi és Teljesítményellenőrzési

Részletesebben

JELENTÉS a helyi önkormányzatok gyermekvédelmi szakellátási tevékenységének ellenőrzéséről

JELENTÉS a helyi önkormányzatok gyermekvédelmi szakellátási tevékenységének ellenőrzéséről JELENTÉS a helyi önkormányzatok gyermekvédelmi szakellátási tevékenységének ellenőrzéséről 0430 2004. június 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.2. Pénzügyi-szabályszerűségi és Teljesítmény-ellenőrzési

Részletesebben

JELENTÉS. A hajléktalanokat ellátó intézményrendszer ellenőrzése. 0613 2006. június

JELENTÉS. A hajléktalanokat ellátó intézményrendszer ellenőrzése. 0613 2006. június JELENTÉS A hajléktalanokat ellátó intézményrendszer ellenőrzése 0613 2006. június 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.2. Szabályszerűségi és Teljesítményellenőrzési Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

JELENTÉS. az önkormányzati kórházak és bentlakásos szociális intézmények ápolásra, gondozásra fordított pénzeszközei felhasználásának ellenőrzéséről

JELENTÉS. az önkormányzati kórházak és bentlakásos szociális intézmények ápolásra, gondozásra fordított pénzeszközei felhasználásának ellenőrzéséről JELENTÉS az önkormányzati kórházak és bentlakásos szociális intézmények ápolásra, gondozásra fordított pénzeszközei felhasználásának ellenőrzéséről 0820 2008. július 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési

Részletesebben

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 38/2012. (VI. 21.) TT sz. határozattal elfogadva SARKAD ÉS KÖRNYÉKE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2012. JÚNIUS BEVEZETÉS A Sarkad és környéke

Részletesebben

BÉKÉS MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA

BÉKÉS MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA BÉKÉS MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA BÉKÉSCSABA 2011. SZEPTEMBER 17. KÉSZÍTETTÉK: BÉKÉS MEGYEI SZOCIÁLIS, GYERMEKVÉDELMI, REHABILITÁCIÓS ÉS MÓDSZERTANI KÖZPONT MÓDSZERTANI

Részletesebben

250/2011. (XII. 29.) MÖK

250/2011. (XII. 29.) MÖK 250/2011. (XII. 29.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és elfogadta a Veszprém Megyei Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának 2011. évi felülvizsgálatáról

Részletesebben

Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése

Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése ...napirendi pont Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat szociális szolgáltatástervezési koncepciója felülvizsgálata véleményeztetésének tárgyában Az 1993.

Részletesebben

I. Bevezetés... 3 I. 1. A szociális szolgáltatástervezési koncepció célja... 4 I. 2. A szolgáltatástervezési koncepció feladata... 4 I. 3.

I. Bevezetés... 3 I. 1. A szociális szolgáltatástervezési koncepció célja... 4 I. 2. A szolgáltatástervezési koncepció feladata... 4 I. 3. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés... 3 I. 1. A szociális szolgáltatástervezési koncepció célja... 4 I. 2. A szolgáltatástervezési koncepció feladata... 4 I. 3. A szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata...

Részletesebben

I. Bevezetés...3 I. 1. A szociális szolgáltatástervezési koncepció célja...4 I. 2. A szolgáltatástervezései koncepció feladata...4 II. Helyzetkép...

I. Bevezetés...3 I. 1. A szociális szolgáltatástervezési koncepció célja...4 I. 2. A szolgáltatástervezései koncepció feladata...4 II. Helyzetkép... TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés...3 I. 1. A szociális szolgáltatástervezési koncepció célja...4 I. 2. A szolgáltatástervezései koncepció feladata...4 II. Helyzetkép...5 II. 1. Általános jellemzők...5 II.

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok megye. szociális szolgáltatástervezési koncepciójának. felülvizsgálata 2011.

Jász-Nagykun-Szolnok megye. szociális szolgáltatástervezési koncepciójának. felülvizsgálata 2011. Jász-Nagykun-Szolnok megye szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2011. 2 Készítették: Dr. Györgyi Lajos Urbánné Sőregi Katalin Szerkesztő: Urbánné Sőregi Katalin 3 Tartalomjegyzék

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2007-2008. FELÜLVIZSGÁLATA. 2007. december 14.

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2007-2008. FELÜLVIZSGÁLATA. 2007. december 14. A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2007-2008. 2007. december 14. 2 Tartalom I. A szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálatának szükségessége...

Részletesebben

A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban

A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban Dr. Hazai Istvánné A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban 1. A szolgáltatások jelentősége a szociális ellátásban Amikor szakmai és egyéb fórumokon szociálpolitikáról esik szó, akkor általában

Részletesebben

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ KÖRÖSLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 5516 Körösladány, Dózsa Gy. út 2. Tel.:66/474-012 SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ 2 0 0 7 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS:... 3 I./ A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI

Részletesebben

Budapest, 2007. május

Budapest, 2007. május SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 200-1/2007-SZMM Az ápolási díj, valamint a hozzátartozóikat otthon ápoló személyeket segítő intézményrendszer továbbfejlesztésének lehetőségéről szóló országgyűlési

Részletesebben

Makó Város Szociális Szolgáltatási Koncepciója

Makó Város Szociális Szolgáltatási Koncepciója Makó Város Szociális Szolgáltatási Koncepciója Készítette: a Szakértők: Rácz Attila egyetemi tanársegéd, SZTE Szociológia Tanszék Kádár Zoltán szociológus, Regio-Data Bt. Szeged, 2009 41 Tartalom Bevezetés...

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI KÖZGYŰLÉS ALELNÖKE 6722 Szeged, Rákóczi tér 1. (Telefon: 62/566-007 Telefax: 62/420-080 E-mail: alelnok@csongrad-megye.

CSONGRÁD MEGYEI KÖZGYŰLÉS ALELNÖKE 6722 Szeged, Rákóczi tér 1. (Telefon: 62/566-007 Telefax: 62/420-080 E-mail: alelnok@csongrad-megye. 15 CSONGRÁD MEGYEI KÖZGYŰLÉS ALELNÖKE 6722 Szeged, Rákóczi tér 1. (Telefon: 62/566-007 Telefax: 62/420-080 E-mail: alelnok@csongrad-megye.hu) Ügyiratszám: 1063-11/2010. Témafelelős: Makhult Zoltán Tárgy:

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat szolgáltatástervezési koncepciója. Tartalomjegyzék. Monostorpályi 2014. I. Demográfiai helyzet (Monostorpályi)

Monostorpályi Község Önkormányzat szolgáltatástervezési koncepciója. Tartalomjegyzék. Monostorpályi 2014. I. Demográfiai helyzet (Monostorpályi) Monostorpályi Község Önkormányzat szolgáltatástervezési koncepciója Monostorpályi 2014. I. Demográfiai helyzet (Monostorpályi) Tartalomjegyzék 1 II. Jogszabályi háttér III. A személyes gondoskodás körébe

Részletesebben

JELENTÉS. 0817 2008. július

JELENTÉS. 0817 2008. július JELENTÉS a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásainak a közszolgáltatások és területfejlesztési feladatok ellátásában betöltött szerepének ellenőrzéséről 0817 2008. július 3. Önkormányzati

Részletesebben

JELENTÉS a helyi önkormányzatok közművelődési és könyvtári feladatellátásáról és finanszírozásáról

JELENTÉS a helyi önkormányzatok közművelődési és könyvtári feladatellátásáról és finanszírozásáról JELENTÉS a helyi önkormányzatok közművelődési és könyvtári feladatellátásáról és finanszírozásáról 0521 2005. június 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.2. Szabályszerűségi és Teljesítmény

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Ikt. szám: 2060/2010. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város szociális szolgáltatástervezési koncepciója felülvizsgálatának elfogadására Tisztelt Közgyűlés!

Részletesebben

SOMOGY MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2010.

SOMOGY MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2010. SOMOGY MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2010. Készítette: Nábrádi Csilla szociálpolitikus Jóváhagyta: Somogy Megyei Közgyűlés 29/2010.(V.7.) sz. határozatával 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Szentgotthárd város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010.

Szentgotthárd város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. Szentgotthárd város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. 1 Tartalomjegyzék 1. Szentgotthárd szociális ellátórendszerének megvalósult fejlesztései, eredményei a 2008-as koncepció

Részletesebben

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA VÁRPALOTA KISTÉRSÉG SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2009. Készítette: Lakner Zoltán szociálpolitikus TARTALOM 1. Bevezetés...3 A koncepció célja, funkciója, feladatai...5 2. Helyzetelemzés...7

Részletesebben

Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése

Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése napirendi pont Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése A szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata és aktualizálása Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális szolgáltatási feladataira

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁS- TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

SZOLGÁLTATÁS- TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Mottó: Mindjárt születésünk pillanatában szüleink jóságára, gondoskodására szorulunk. Később, amikor betegségek gyötörnek minket és megöregszünk, megint mások gondoskodására és jóságára leszünk utalva.

Részletesebben

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ FELÜLVIZSGÁLAT

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ FELÜLVIZSGÁLAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ FELÜLVIZSGÁLAT 2011. TARTALOMJEGYZÉK I. A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSI KONCEPCIÓ FELÜLVIZSGÁLATÁNAK SZÜKSÉGESSÉGÉRŐL...2 II. A LEGUTÓBBI FELÜLVIZSGÁLAT ÓTA ELTELT IDŐSZAKBAN

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat szolgáltatástervezési koncepciója

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat szolgáltatástervezési koncepciója Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat szolgáltatástervezési koncepciója DEBRECEN 2013 Tartalomjegyzék I. Demográfiai helyzet (Debrecen) 4 II. Jogszabályi háttér 5 III. A személyes gondoskodás körébe

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2010 2015.

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2010 2015. SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2010 2015. Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Kapuvár Városi Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata 2014.

Kapuvár Városi Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata 2014. Kapuvár Városi Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata 2014. 1 B e v e z e té s A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben