JEGYZŐKÖNYV. Készült: Poroszló Újlőrincfalva Község Önkormányzatai Képviselő-testületeinek február 29-én megtartott nyílt üléséről.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. Készült: Poroszló Újlőrincfalva Község Önkormányzatai Képviselő-testületeinek 2012. február 29-én megtartott nyílt üléséről."

Átírás

1 28 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló Újlőrincfalva Község Önkormányzatai Képviselő-testületeinek február 29-én megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Józsa Gábor alpolgármester, Botos Sándor, Kiss Katalin képviselő, Dr. Rédecsi Árpád képviselő, Varga István képviselő, Szabó Lászlóné körjegyző, Kaloné Csiki Mónika gazd. vez. Újlőirncfalva Önkormányzata részéről: Zsebe Zsolt polgármester, Albertné Forgó Katalin alpolgármester, Paulik Kálmán képviselő Vendégek: Toldiné Diószegi Éva igazgató, Szabó Károlyné óvoda vezető, Nagy Zoltánné Idősek Otthona vezetője Bornemisza János polgármester: Tisztelettel köszönti az ülésen Újlőirncfalva részéről Zsebe Zsolt polgármester urat és a Képviselő-testület tagjait, Intézményvezetőket. Megállapítja, hogy a törvényesen megválasztott poroszlói 7 fős képviselő-testületből az ülésen 6 fő jelen van, az újlőrincfalvai képviselő-testületből az 5 fős képviselő-testületből 3 fő van jelen így az ülés határozatképes, azt megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Poroszló Község Önkormányzata részéről Kiss Katalin képviselőt és Varga István képviselőt, és Újlőirncfalva Önkormányzata részéről Albertné Forgó Katalin alpolgármestert. Poroszló Község Önkormányzata részéről 6 igen szavazattal, 0 nemleges, tartózkodás nélkül, Újlőrincfalva Község Önkormányzata részéről 3 igen szavazattal, 0 nemleges, tartózkodás nélkül elfogadják a jegyzőkönyv hitelesítők személyét. A meghívóban közölt napirendi pontok közé javasolja felvételre az alábbiakat: - Heves Megyei Vízmű Zrt. által benyújtandó pályázathoz önkormányzati nyilatkozatok kiadása - Tisza-tavi Területfejlesztési Önkormányzati Társulás Alapító Okiratának módosítása - Poroszló Fő út 8. sz. alatti iskola épületének felújítása - Tájékoztató a Közmunkaprogram keretén belül anyag-eszköz beszerzésére elnyert támogatásról. Poroszló Község Önkormányzata részéről 6 igen szavazattal, 0 nemleges, tartózkodás nélkül, és Újlőrincfalva Község Önkormányzata részéről 3 igen szavazattal, 0 nemleges, tartózkodás nélkül elfogadják a meghívóban közölt napirendi pontokat az ülésen elhangzott módosításokkal együtt.

2 29 Napirendi pontok: 1.) Körözvény megerősítése ( a határozat a zárt ülés jegyzőkönyvében szerepel) Előadó: Bornemisza János polgármester 2.) Az Önkormányzat és intézményei évi költségvetésének második fordulós tárgyalása (rendelet) Előadó: Bornemisza János polgármester 3.) Poroszló Újlőrincfalva Sarud Önkormányzatai Egyesített Szociális Intézmény Alapító Okiratának módosítása Előadó: Bornemisza János polgármester 4.) Poroszló Újlőrincfalva Sarud Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Alapító Okiratának módosítása. Előadó: Bornemisza János polgármester 5.) Körjegyzőség Alapító Okiratának módosítása Előadó: Bornemisza János polgármester 6.) Füzesabonyi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának módosítása Előadó: Bornemisza János polgármester 7.) Tisza-tavi Területfejlesztési Önkormányzati Társulás Alapító Okiratának módosítása Előadó: Bornemisza János polgármester 8.) Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2011.(IV.01.) önkormányzati rendelet módosítása (rendelet) Előadó: Bornemisza János polgármester 9.) Fizetős parkolóhelyek működtetéséről szóló önkormányzati rendelet tervezet tárgyalása (rendelet) Előadó: Bornemisza János polgármester 10.Egyebek: a.) Az önkormányzat és intézményei vagyonbiztosításának felülvizsgálata Előadó: Bornemisza János polgármester b.) Poroszló település részére defibrillátor beszerzésének kezdeményezése Előadó: Bornemisza János polgármester c.) Heves Megyei Vízmű Zrt. által benyújtandó pályázathoz önkormányzati nyilatkozatok kiadása Előadó: Bornemisza János polgármester d.) Poroszló Fő út 8. sz. alatti iskola épületének felújítása Előadó: Bornemisza János polgármester e.) Tájékoztató a Közmunkaprogram keretén belül anyag-eszköz beszerzéséről Előadó: Bornemisza János polgármester f.) Palota út 4. sz. alatti ingatlan társasházzá nyilvánításának ügye Előadó: Bornemisza János polgármester g.) Idősek otthona fejlesztésével kapcsolatos tájékoztató Előadó: Bornemisza János polgármester h.) Polgármesteri Hivatal épületének felújítása Előadó: Bornemisza János polgármester 11.) Önkormányzati hatósági Ügyek (zárt ülés) Előadó: Bornemisza János polgármester

3 30 Napirendi pontok tárgyalása: 2.) Az Önkormányzat és intézményei évi költségvetésének második fordulós tárgyalása (rendelet) Előadó: Bornemisza János polgármester A napirendi pont tárgyalása írásos előterjesztés alapján történik. Bornemisza János polgármester: Költségvetés tárgyalásához tartozó információként ismerteti, hogy 17 év után az nem aláírója az intézményeknek A nem önálló intézmény önállóvá vált, a jogszabályi változásokat tekintve és a költségvetésüket ki kell venni az önkormányzat költségvetéséből. Az intézmények a pénzügyi finanszírozást hogyan tudják megoldani, hiszen az állami normatíva erre nem elegendő. Az önkormányzat költségvetésén belül még létre kell hozni három költségvetést, ugyanis az önkormányzat azért vesz föl hitelt, hogy az intézmények tudják a működésüket finanszírozni. Az intézmények részére mindig csak a normatíva megérkezését követően tudják átutalni az összeget, mert akkor lehet látni, hogy mennyi pénz szükséges az önkormányzat számlájáról ahhoz, hogy az elegendő legyen az intézménynek, ezért egy-két napos csúszás lehet a fizetéseket illetően. Fizetési keretet nem tudjuk átutalni előre, mivel az önkormányzat is hitelből gazdálkodik. A felelősség a továbbiakban az intézményvezetőké a gazdálkodást illetően. Az iskola költségvetésével kapcsolatban fontos megjegyzés, hogy a felújítás során az energia takarékos kazánok elhelyezésével, illetve azzal, hogy a gyerekek egy intézménybe kerültek elhelyezésre, mintegy 4,5 millió forintos megtakarítást sikerült elérni az energia számlákkal kapcsolatosan. A Közoktatási Intézményi Társulás létrehozása Sarud településsel is kedvezően hatott az önkormányzat költségvetésére. A Társulás kezdetén a diákokkal voltak problémák, de ezeket szakmailag sikerült megoldani. A Művelődési Ház bezárása során is jelentős megtakarítást sikerült elérni, ez olyan 3,5 millió forint nagyságrendet jelentett. A Művelődési ház két alkalommal történő felfűtése kb Ft- ot jelent összesen. Természetesen az olyan iskola rendezvények megtartásához, amit nem lehet az iskolában megtartani (farsang), ahhoz továbbra is biztosítják a Művelődési házat és gondoskodnak a felfűtéséről. Ezt az intézkedés jövőre is meg kell tenni. A költségvetés alapelemei a korábbiakhoz képest nem változtak, azon kívül, hogy a három intézmény költségvetése külön válik az önkormányzat költségvetésétől. Az önkormányzat évi költségvetés egyenlege Ft hiány, amelynek a finanszírozása működési hitel felvétellel történik. A hitelkeretbe be van építve a Tisza-tavi Ökocentrum működéséhez szükséges tagi kölcsön összege is. Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait az Ökocentrum működésével kapcsolatban, hogy február 27-én megkezdődött a próbaüzem, a létesítmény átadásának tervezett időpontja: április 27. Az Ökocentrumba pályázók közül 160 fő meghallgatása után megtörtént a dolgozók kiválasztása, a 24 foglalkoztatandó létszámból 21 fő poroszlói és 3 pedig nem poroszlói lakos lesz. A költségvetéshez visszatérve a mai napon a felhasználható szabad hitelkeret összege az önkormányzat számláján 32 millió forint körüli van. Jelenleg az önkormányzat működése stabilnak mondható. Az önkormányzat a hiány csökkentése érdekében ÖNHIKI támogatáshoz nyújt be pályázatot. Támogatja az Önkormányzat és intézményei költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet elfogadását, az önkormányzati rendeletben lévő összeg azért ilyen magas, mert tartalmazza a Tisza-tavi Ökocentrum befejezéséhez szükséges összeget, illetve a működéséhez egyéb szükséges pénzeket is.

4 31 Kaloné Csiki Mónika gazd.vez: Az intézmények költségvetését külön adószámra kell könyvelni ezután, tehát költségvetés szinten minden dolgozó ahhoz az intézményhez kerül vissza papíron, ahol a foglalkoztatás történik, ez érinti az iskola esetében a konyhai dolgozók, fizikai állományból a karbantartókat. Könyveléstechnikailag sokkal nehezebb lesz a pénzügyesek dolga, hiszen három intézmény költségvetését külön kell könyvelni. Toldiné Diószegi Éva : Az intézmény költségvetéséért a felelősség az övé, de a pénzügyi dolgok intézése hogyan fog történni, hiszen neki ehhez nincs gazdasági szakembere az iskolában. A pénztárat ki és hogyan fogja kezelni? Bornemisza János polgármester: A könyvelés továbbra is a hivatalban történik, a három pénztár kezelését Molnár Lajosné fogja végezni a hivatalban, nem egy hanem három pénztárat kell lezárnia. A feladatok megosztását a pénzügyi dolgozóknak meg kell beszélniük. Zsebe Zsolt Újlőrincfalva polgármestere: Poroszló Község Önkormányzat költségvetési rendeletének Újlőrincfalva önkormányzatát érintő költségvetéssel egyetértenek és elfogadják. Az intézmények költségvetésének finanszírozásával kapcsolatban elmondja, hogy nem látja értelmét az intézmények külön válásának, ha a működésükhöz az önkormányzatnak kell hitelt felvennie. A Kormány által tervezett elvonások (iparűzési adó, gépjárműadó, épület adó 1/5-e) Újlőrincfalva költségvetésére is kihatással lesznek, ugyanis az intézmények költségvetésének a finanszírozásához hozzájárultunk, de ezt nem tudjuk, hogy a jövőben hogyan alakul. Sarud települést érintő Közoktatási Intézményi Társulás kapcsán érdemes lenne végiggondolni azt a lehetőséget, hogy mit jelentene, ha az alsó tagozatos diákok is Poroszló településre járnának iskolába. Bornemisza János polgármester: Javasolja az Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletet elfogadásra, melyben a kiadás és bevételi főösszeg EFt, a költségvetési hiány mértéke Ft, amelynek finanszírozása működési hitel. A Képviselő-testület a Körjegyzőségi Hivatal költségvetési főösszegét Ft-ban határozta meg, az Egyesített Közoktatási Intézmény költségvetését Ft-ban fogadja el, és az Egyesített Szociális intézmény költségvetését Ft-ban állapítja meg. Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 0 nemleges, tartózkodás nélkül, Újlőrincfalva Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 0 nemleges, tartózkodás nélkül elfogadja Poroszló Község Önkormányzat Képviselőtestületének évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletét. Poroszló Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012.(II. 29.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Poroszló Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdése alapján az önkormányzat évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja. 1. Általános rendelkezések

5 32 1. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire. 2. Az önkormányzat összesített évi költségvetése 2. A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét ezer forintban állapítja meg. 3. Az önkormányzat összesített évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás e Ft /a b) pont szerinti kivétellel/ b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel e Ft, amelyből ba) elkülönített állami pénzalapból, bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 5.50 bc) helyi önkormányzattól, 2.90 bd) nemzetiségi önkormányzattól, be) többcélú kistérségi társulástól, e Ft bf) jogi személyiségű társulástól, bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből, e Ft bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből, 4.00 bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából származik, c) közhatalmi bevétel d) intézményi működési bevétel, e) felhalmozási bevétel f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) h) kölcsön e Ft i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/ e Ft 4. (1) Az önkormányzat összesített évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a) működési költségvetés e Ft aa) személyi jellegű kiadások: e Ft ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: e Ft ac) dologi jellegű kiadások: e Ft ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: e Ft ae) egyéb működési célú kiadások: b) felhalmozási költségvetés e Ft ba) intézményi beruházások, e Ft bb) felújítások bc) kormányzati beruházások

6 33 bd) lakástámogatás be) lakásépítés bf) egyéb felhalmozási kiadások c) kölcsönök (2) A helyi önkormányzat nevében végzett a) beruházási kiadások beruházásonként aa) Ökocentrum beruházás e Ft, (3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai: a) Bursa Hungarica ösztöndíj 55 b) Köztemetés 15 c) Közgyógyellátás 10 d) Mozgáskorlátozottak támogatása 4.00 e) Temetési segély 12 f) Átmeneti segély 20 g) Gyógyszersegély 10 (4) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési célja azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. törvény ( a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé. (5) A (4) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege:. 5. (1) A költségvetés egyenlege e Ft hiány. (2) Az önkormányzat évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik a) belső finanszírozással 0. e Ft b) külső finanszírozással e Ft. (3) A külső finanszírozáson belül a) hitel, kölcsön felvétele e Ft ba) működési célú e Ft bb) felhalmozási célú 6. (1) A képviselő-testület az önkormányzat évre összesített közfoglalkoztatottak nélküli létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg a) átlagos statisztikai állományi létszám átlaglétszám 129 fő, b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 143 fő. (2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő. 7. Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat az 3/6. számú melléklet tartalmazza. 8. (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék, a céltartalék e Ft.

7 34 (2) A céltartalék tervezett felhasználási célonkénti felosztását a 3/6. számú melléklet tartalmazza. 3. Az önkormányzat Polgármesteri Hivatalának költségvetése 9. Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal évi költségvetési főösszegét ezer forintban állapítja meg. 11. A Polgármesteri Hivatal évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás e Ft /a b) pont szerinti kivétellel/ b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel amelyből ba) elkülönített állami pénzalapból, bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 5.50 bc) helyi önkormányzattól, 2.90 bd) nemzetiségi önkormányzattól, be) többcélú kistérségi társulástól, bf) jogi személyiségű társulástól, bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből, bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből, 400 bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából származik, c) közhatalmi bevétel d) intézményi működési bevétel, e) felhalmozási bevétel e Ft f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) h) kölcsön e Ft i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/ 11. A Polgármesteri Hivatal évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a) működési költségvetés e Ft aa) személyi jellegű kiadások: e Ft ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 8.470e Ft ac) dologi jellegű kiadások: ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: e Ft ae) egyéb működési célú kiadások: b) felhalmozási költségvetés e Ft ba) intézményi beruházások, e Ft

8 35 bb) felújítások bc) kormányzati beruházások bd) lakástámogatás be) lakásépítés bf) egyéb felhalmozási kiadások c) kölcsönök 12. (1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal évre közfoglalkoztatottak nélküli a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg a) átlagos statisztikai állományi létszám átlaglétszám 14 fő, b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 14 fő. (2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő. 4. Az önkormányzat Körjegyzőségi Hivatal költségvetési szervének költségvetése 13. Az önkormányzat képviselő-testülete a Körjegyzőségi Hivatal költségvetési szerv évi költségvetési főösszegét ezer forintban állapítja meg. 14. A Körjegyzőségi Hivatal költségvetési szerv évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás e Ft /a b) pont szerinti kivétellel/ b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel, amelyből ba) elkülönített állami pénzalapból, bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, bc) helyi önkormányzattól, bd) nemzetiségi önkormányzattól, be) többcélú kistérségi társulástól, bf) jogi személyiségű társulástól, bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből, bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből, bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából származik, c) közhatalmi bevétel d) intézményi működési bevétel, e) felhalmozási bevétel f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) h) kölcsön i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/ 851 e Ft

9 A Körjegyzőségi Hivatal költségvetési szerv évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a) működési költségvetés: e Ft aa) személyi jellegű kiadások: e Ft, ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 7.761e Ft ac) dologi jellegű kiadások: 3.08 ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: ae) egyéb működési célú kiadások: b) felhalmozási költségvetés: ba) intézményi beruházások, bb) felújítások bc) kormányzati beruházások bd) lakástámogatás be) lakásépítés bf) egyéb felhalmozási kiadások c) kölcsönök 16. (1) A képviselő-testület a Körjegyzőségi Hivatal költségvetési szerv évre közfoglalkoztatottak nélküli a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg a) átlagos statisztikai állományi létszám átlaglétszám.15 fő, b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 14 fő. (2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő. 5. Az önkormányzat Egyesített Közoktatási Intézmény költségvetési szervének költségvetése 17. Az önkormányzat képviselő-testülete az Egyesített Közoktatási intézmény költségvetési szerv évi költségvetési főösszegét ezer forintban állapítja meg. 18. A Egyesített Közoktatási intézmény költségvetési szerv évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás e Ft /a b) pont szerinti kivétellel/ b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel e Ft, amelyből ba) elkülönített állami pénzalapból, bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, bc) helyi önkormányzattól, bd) nemzetiségi önkormányzattól, be) többcélú kistérségi társulástól, e Ft bf) jogi személyiségű társulástól, bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből,

10 37 bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából származik, c) közhatalmi bevétel d) intézményi működési bevétel, e Ft e) felhalmozási bevétel f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) h) kölcsön i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/ 19. A. Egyesített Közoktatási intézmény költségvetési szerv évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a) működési költségvetés: e Ft aa) személyi jellegű kiadások: e Ft, ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: e Ft ac) dologi jellegű kiadások: e Ft ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: ae) egyéb működési célú kiadások: 841 b) felhalmozási költségvetés: ba) intézményi beruházások, bb) felújítások bc) kormányzati beruházások bd) lakástámogatás be) lakásépítés bf) egyéb felhalmozási kiadások c) kölcsönök 20. (1) A képviselő-testület a Egyesített Közoktatási intézmény költségvetési szerv évre közfoglalkoztatottak nélküli a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg a) átlagos statisztikai állományi létszám átlaglétszám 74 fő, b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 74 fő. (2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő. 6. Az önkormányzat Egyesített Szociális Intézmény költségvetési szervének költségvetése 21. Az önkormányzat képviselő-testülete az Egyesített szociális intézmény költségvetési szerv évi költségvetési főösszegét ezer forintban állapítja meg. 22. Az Egyesített szociális intézmény költségvetési szerv évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás e Ft /a b) pont szerinti kivétellel/ b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel e Ft,

11 38 amelyből ba) elkülönített állami pénzalapból, bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, bc) helyi önkormányzattól, bd) nemzetiségi önkormányzattól, be) többcélú kistérségi társulástól, e Ft bf) jogi személyiségű társulástól, bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből, bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből, bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából származik, c) közhatalmi bevétel d) intézményi működési bevétel, e Ft e) felhalmozási bevétel f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) h) kölcsön i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/ 23. Az Egyesített szociális intézmény költségvetési szerv évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a) működési költségvetés: e Ft aa) személyi jellegű kiadások: e Ft, ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: e Ft ac) dologi jellegű kiadások: e Ft ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: ae) egyéb működési célú kiadások: b) felhalmozási költségvetés: ba) intézményi beruházások, bb) felújítások bc) kormányzati beruházások bd) lakástámogatás be) lakásépítés bf) egyéb felhalmozási kiadások c) kölcsönök 24. (1) A képviselő-testület az Egyesített szociális intézmény költségvetési szerv évre közfoglalkoztatottak nélküli a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg a) átlagos statisztikai állományi létszám átlaglétszám.26 fő, b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 26 fő. (2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.

12 39 7. A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetése 25 A roma helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetését külön határozattal a nemzetiségi önkormányzat határozza meg. 8. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok 26. (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre, Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni. (2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. (3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet. (4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni. 27. A képviselő-testület évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg a) köztisztviselői illetményalap Ft, b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete Ft/év/fő. c) a felsőfokú végzettségű köztisztviselők illetménykiegészítése évre 10 %. 28. Az önkormányzat környezetvédelmi alapot nem tervez. 29. Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át. 9. Egyéb rendelkezések 30. (1) Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény a alapján az önkormányzat az önkormányzat költségvetési, zárszámadási rendelete előterjesztésekor bemutatandó mérlegek tartalmára vonatkozó rendelkezéseket külön rendeletben határozza meg. (2) Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit az 5 számú mellékletben határozza meg.

13 Záró rendelkezések 31. E rendelet 2012 év 01hó 01 napján lép hatályba. Poroszló, február hó 29. Bornemisza János s.k. polgármester Szabó Lászlóné s.k. körjegyző 3.) Poroszló Újlőrincfalva Sarud Önkormányzatai Egyesített Szociális Intézmény Alapító Okiratának módosítása Előadó: Bornemisza János polgármester A napirendi pont tárgyalása írásos előterjesztés alapján történik. Bornemisza János polgármester: Szabó Lászlóné körjegyző asszony elkészítette Poroszló Újlőirncfalva Sarud Egyesített Szociális Intézménye Alapító Okiratának módosításait az új államháztartási törvény által megfogalmazottaknak megfelelően. Szabó Lászlóné körjegyző: A Magyar Államkincstár Heves Megyei Igazgatósága a Poroszló- Újlőrincfalva- Sarud Önkormányzatai Egyesített Szociális Intézménye törzskönyvi nyilvántartásának módosítása során hiánypótlásra hívta fel az önkormányzat, melynek során az Alapító Okiratban szereplő adatoknak meg kell felelni az új államháztartási törvény által megfogalmazottaknak. Poroszló-Újlőrincfalva- Sarud Önkormányzatai Egyesített Szociális Intézménye Alapító Okiratának módosítását az alábbi pontokban javasolja: pont az intézmény rövidített nevének használatára a beszállítók részéről kiállításra kerülő számlák miatt van szükség, mivel az intézmény teljes neve nagyon hosszú, 2. Az intézmény 4. pont alatti címszó módosítását: 3. Az intézmény szakfeladatának száma és megnevezése, továbbá szakfeladatát kiegészítésre javasoljuk az alábbiakkal a közfoglalkoztatások miatt: Rövid tartamú közfoglalkoztatás, Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása, Egyéb közfoglalkoztatás, 4. Az intézmény 7 pontjában szereplő típus szerinti besorolást az új törvény nem tartalmazza: hatályon kívüli helyezése válik szükségessé pontjában szereplő cím és az intézmény gazdálkodási jogkörének besorolása módosul. Bornemisza János polgármester: Javasolja a Képviselő-testületeknek elfogadásra Poroszló- Újlőirncfalva-Sarud Önkormányzatai Egyesített Szociális Intézmény Alapító Okiratának a módosítását és a módosításokkal Egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot. Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 0 nemleges, tartózkodás nélkül, Újlőirncfalva Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 0 nemleges, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2012.(II. 29.) sz. önkormányzat határozta:

14 41 Poroszló Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar Államkincstár törzskönyvi nyilvántartás hiánypótlási felhívása alapján elfogadja a Poroszló-Újlőirncfalva- Sarud Önkormányzatai Egyesített Szociális Intézménye Alapító Okiratának módosításait és a módosításokkal Egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot. Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény és a végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31) Korm. rendelet, valamint a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III.törvény, és a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló évi. CXXXV. törvény 8. -a alapján Poroszló Község (3388 Poroszló, Fő út 6.) Újlőrincfalva Község (3387 Újlőrincfalva, Kossuth út 26.), valamint Sarud Község (3386 Sarud, Kossuth út 93.) Önkormányzatainak Képviselő-testületei a Poroszló- Újlőrincfalva- Sarud Egyesített Szociális Intézménye december 22-én kelt Alapító Okiratát a következők szerint módosítja: Az alapító okirat 1.1 pontja kiegészül az alábbi szöveggel: - Az intézmény rövidített neve: Szociális Intézmény Az alapító okirat 4. pontjának címszava az alábbiak szerint módosul: - 4. Az intézmény szakfeladatának száma és megnevezése: Az alapító okirat 4. pontja kiegészül az alábbi szakfeladatokkal: Rövid tartamú közfoglalkoztatás, Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása, Egyéb közfoglalkoztatás, Az alapító okirat 7. pontja hatályon kívül helyezésre kerül. Az alapító okirat 11. pontja az alábbiak szerint módosul: 11. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: önállóan működő költségvetési szerv POROSZLÓ_ÚJLŐRINCFALVA_SARUD ÖNKORMÁNYZATAI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA (Egységes szerkezetben a módosításokkal) Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete (székhelye: 3388 Poroszló, Fő út 6. képviseli: Bornemisza János polgármester, Újlőrincfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete (székhelye: 3387 Újlőrincfalva, Kossuth út 26. képviseli: Zsebe Zsolt polgármester 1 ) Sarud Község Önkormányzat Képviselő-testülete (székhelye: 3386 Sarud Kossuth út 93. képviseli: Dr. Petrovics János 2 polgármester) az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény és a végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányszámú rendelet, a szociális igazgatásról szóló és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény, valamint a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló évi CXXXV. törvény 8. -a alapján szociális szolgáltatásainak nyújtására alapító okiratát az alábbiak szerint alkotja meg: 1. Az intézmény adatai: 1.1. A költségvetési szerv (intézmény) megnevezése: Poroszló- Újlőrincfalva - Sarud Önkormányzatai Egyesített Szociális Intézménye Az intézmény rövidített neve: Szociális Intézmény 3 A fenntartó székhelye: 3388 Poroszló Fő út 6. A fenntartó gesztor település adószáma: A költségvetési szerv (intézmény )székhelye: 3388 Poroszló Alkotmány út 7. (559 hrsz.) 1 Módosította: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 99/2010. (XII.22.) határozata. 2 Módosította: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 99/2010. (XII.22.) határozata. 3 Módosította: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2012. (II.29) határozat

15 Az intézmény telephelyei és címei: Sarud, Szabadság út 50. (rendelkezésre álló helyiség) Ideiglenesen: Sarud Kossuth út Újlőrincfalva, Fő út 36. (rendelkezésre álló helyiség) 1.4. Az intézmény ágazati azonosítója: S Az intézmény alapítók megnevezése és címei: Poroszló Község Önkormányzata 3388 Poroszló Fő út 6. Újlőrincfalva Község Önkormányzata 3387 Újlőrincfalva Kossuth út 26. Sarud Község Önkormányzata 336 Sarud Kossuth út Létrehozásáról rendelkező határozat: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 93/2008. (I.25) sz. határozata, Újlőrincfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2008. (VIII.26), határozata, Sarud Község Önkormányzat Képviselő-testületének 100/2008. (X.2) sz. határozata, 3. Az intézmény felügyeleti szervének neve, címe: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete Poroszló, Fő út Az intézmény szakfeladatának száma és megnevezése: Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása, Demens betegek bentlakásos ellátása, Szociális étkeztetése, Házi segítségnyújtás, Családsegítés, Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás, Rövid tartamú közfoglalkoztatás, Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása, Egyéb közfoglalkoztatás, 9 5. Illetékességi területe: Poroszló, Újlőrincfalva, Sarud települések közigazgatási területei. 6. Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye: Neve: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete Székhelye: 3388 Poroszló Fő út 6. 4 Módosította: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 140/2009. (XII.21) határozata. 5 Módosította: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 65/2011. (VI.29) határozat 6 Módosította: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2012. (II.29) határozat 7 Módosította: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2012. (II.29) határozata 8 Módosította: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2012. (II.29) határozata 9 Módosította: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2012. (II.29) határozata

16 43 Jogelődje: Poroszló Község Önkormányzat Idősek Otthona (székhelye: 3388 Poroszló Alkotmány út 7.) 7. Hatályon kívül A költségvetési szerv törzsadatai: Új törzsszáma: Új szakágazata: TEÁOR KSH törzsszáma: ) Állami feladatként ellátott szakosított ellátási forma: 9.1 ) Ápolást, gondozást nyújtó intézményi ellátás (Szt. 67..) TEÁOR: , Ellátási területe: Poroszló község közigazgatási területe, 10. ) Önkormányzati hatáskörben Intézményfenntartói Társulás keretében ellátott alapszolgáltatások: ) Szociális étkeztetés (Szt. 62. ) TEÁOR: Ellátási területe: Poroszló Község közigazgatási területe, Újlőrincfalva Község közigazgatási területe, Sarud Község közigazgatási területe, 10.2.) Házi segítségnyújtás (Szt. 63. ). TEÁOR: Ellátási területe: Poroszló Község közigazgatási területe, ) Családsegítés (Szt. 64..) TEÁOR: Újlőrincfalva Község közigazgatási területe, Sarud Község közigazgatási területe, Ellátási területe: Poroszló Község közigazgatási területe, Újlőrincfalva Község közigazgatási területe, Sarud Község közigazgatási területe, 11. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: önállóan működő költségvetési szerv 11 Az intézmény részére a feladatellátáshoz biztosított vagyon megnevezése: Ingatlanok: Poroszló, Alkotmány út 7. sz. alatti épület, Újlőrincfalva, Fő út 36. sz. alatti épület, Sarud, Szabadság út 50. Ideiglenesen: Sarud Kossuth út A feladatellátáshoz szükséges tárgyi eszközök, berendezések, felszerelések egyéb készletek a vagyonleltár alapján. 10 Módosította: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2012. (II.29) határozata 11 Módosította Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2012. (II.29) határozata 12 Módosította Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 65/2011. (VI.29) számú határozat

17 44 Vagyontárgyak: Az intézmény székhelyén és telephelyein a leltárban szereplő vagyontárgyak, melyek január 1-én kerültek átadásra a Társulásnak, mely továbbra is a társult önkormányzatok vagyona marad, melyet a Társulás üzemeltet és állagmegóvásáról gondoskodik. A vagyonnal kapcsolatos rendelkezési jogok: Az előző pontban felsorolt vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogokat azok a társulásban résztvevő önkormányzat képviselő-testületei gyakorolják, akinek az ingatlan a feladatellátását szolgálja. Az intézmény a rendelkezésre bocsátott vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetőleg biztosítékként felhasználni. 12. A feladatellátáshoz szükséges költségvetés meghatározásának rendje: Az intézmény költségvetési keretét Poroszló Község Önkormányzat adott évi költségvetési rendelete tartalmazza. Az előirányzatok felett részjogkörrel rendelkezik. Pénzügyi, gazdálkodási feladatait Poroszló Község Önkormányzat, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv hivatala látja el. A részjogkörű költségvetési egység a gazdálkodásra kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, éves költségvetésében a jóváhagyott előirányzatok közül a részjogkörű költségvetési egységre vonatkozóan a személyi jellegű kiadások és járulékai, valamint a szakmai eszközök beszerzése előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezik. Az intézményi saját bevételek típusainak megnevezése: -térítési díj, -gondozási díj, 13. Vállalkozási tevékenység meghatározása: vállalkozói tevékenységet nem végezhet 14. Az intézményvezető kinevezési rendje: Pályázat útján a gesztor önkormányzat Képviselő-testülete nevezi ki ötéves időtartamra a társult önkormányzatok véleményezésével. Az intézmény vezetője felett az egyéb munkáltatói jogokat Poroszló Község polgármestere gyakorolja. Vezetői minősítések: a. magasabb vezető: intézményvezető, b. vezetők: intézeti főnővér, intézményegység vezető, 15. Speciális egyedi rendelkezések: - Az alap és kiegészítő normatívákat, egyéb kiegészítő támogatásokat Poroszló Község Önkormányzata hívja le és a tényeges létszámhoz a törvényes feltételeket biztosítja. - A Társulás által ellátott szociális alapellátási feladatokat befogadta a Füzesabonyi Kistérség Többcélú Társulása. Törvényességi ellenőrző szerv: Poroszló-Újlőrincfalva Önkormányzatok Körjegyzője Az intézmény hosszú és körbélyegzőjének hivatalos szövege: Hosszú bélyegző hivatalos szövege: POROSZLÓ-ÚJLŐRINCFALVA-SARUD ÖNKORMÁNYZATAI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE Székhelye: 3388 Poroszló, Alkotmány út 7. Adószám: Tel: 36/ , 36/ Vásárlásokhoz az intézmény téglalap alakú bélyegzőt használ, mely tartalmazza az intézmény nevét, címét, adószámát és az intézmény telefonszámát. Az intézmény kör alakú bélyegzőt használ. A kör alakú bélyegző hivatalos szövege: Poroszló-Újlőrincfalva- Sarud Önkormányzatai

18 45 Egyesített Szociális Intézménye Székhelye: 3388 Poroszló Alkotmány út 7. 1-es sorszámmal: Poroszló, Alkotmány út es sorszámmal: Poroszló, Polgármesteri Hivatal, Fő út 6. 3-as sorszámmal: Újlőrincfalva, Fő út es sorszámmal: Sarud, Szabadság út 50. Az intézmény létszámának meghatározása: Bentlakásos intézmény: Poroszló : 1 fő intézményvezető, 6 fő szociális ápoló, gondozó, 2 fő kisegítő dolgozó, 1 fő Heti 4 órás foglalkozás szervező, 1 fő családgondozó 1 fő szociális mentál higiénes munkatárs, Az orvosi ellátás külön szerződésben rögzítve. Alapszolgáltatás tekintetében Poroszló: Szociális étkeztetés és Házi segítség nyújtás 13 1 fő vezető gondozó + 6 fő házi segítségnyújtó Összesen: 7 fő házi segítségnyújtó Újlőrincfalva: 4 fő 14 házi segítségnyújtó Összesen: 4 fő házi segítségnyújtó 15 Sarud 5 fő házi segítségnyújtó Összesen: 5 fő házi segítségnyújtó Az Észak-Magyarországi Szociális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatal által kiadott H-GYA/75-6/2010. számú működési engedélye alapján az intézmény által ellátható személyek száma: Házi segítségnyújtás tekintetében összesen 153 fő 17 fő házi segítségnyújtó alkalmazása, és 50 %-os szakképzettségi arány mellett, Idősek otthona 20 férőhely Az intézmény által ellátott feladatok mutatószámai településenként: 16 Poroszló Idősek Otthona Ápolást, gondozás nyújtó szakosított ellátás: Szociális étkeztetés: 70 fő, Házi segítségnyújtás 73 fő Családsegítés: (lakosságszám 2960 fő) 20 fő, Újlőrincfalva: 13 Módosította: Poroszló Község Önkormányzata 99/2010. (XII.22) határozata. 14 Módosította: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 140/2009. (XII.21) határozata 15 Módosította: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 99/2010. (XII.22) határozata. 16 Módosította: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 99/2010. (XII.22) határozata.

19 46 Házi segítségnyújtás : 17 Szociális étkeztetés: Családsegítés: (lakosságszám 265 fő) 40 fő, 25 fő, Sarud: Házi segítségnyújtás: Szociális étkeztetés: Családsegítés: (lakosságszám 1299 fő) 40 fő, 40 fő, 16. Záró rendelkezések: Az intézményi SZMSZ elkészítésének és módosításának rendje: Jóváhagyva: november 20. Felülvizsgálata: hatályos jogszabályok alapján. Az alapító okiratot jóváhagyó határozat kelte és módosításai: Poroszló Község Önkormányzat képviselő- testülete: 93/2008. (IX.25) sz., Módosítása és egységes szerkezetbe foglalása jóváhagyva a 68/2009. V.28) sz. határozattal, Újlőrincfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete: 29/2008. (VIII.26) sz. Módosítása és egységes szerkezetbe foglalása jóváhagyva a 28/2009. V.27) számú határozattal. Sarud Község Önkormányzat Képviselő-testülete: 100/2008. (X.2) számú határozataival jóváhagyta. Módosítása és egységes szerkezetbe foglalása jóváhagyva számú határozattal. 48/2009. (V.28) Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete a december 21-én megtartott ülésén hozott 140/2009. (XII.21) határozatával, Újlőrincfalva- Sarud Önkormányzatai egyetértésével az alapító okiratot módosította. Az alapító okirat módosítáaa: Az Alapító Okiratot módosította egységes szerkezetbe foglalta Poroszló Község Önkormányzat a 99/2010. (XII.22.) határozatával. (Egyetértő határozatok Sarud Község Önkormányzat Képviselő-testületének 102/2010. (XII.16) hat., Újlőrincfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 48/2010. (XI.30) hat.). Az Alapító okirat módosítása: Poroszló Község Önkormányzatának képviselő-testületének 7/2012. (I.25) önkormányzati határozat. Újlőrincfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2012. (I.26) önkormányzati határozat. Sarud Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2012. (I.26) önkormányzati határozati. Poroszló, december 22. Bornemisza János sk. Zsebe Zsolt.sk. Dr. Petrovics János sk. polgármester polgármester polgármester Kiegészítő záradék: 17 Módosította: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 140/2009. (XII.21) határozata

20 47 A Módosító okiratot jóváhagyott határozatok száma, kelte: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2012. (II.29) határozata, Újlőrincfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2012. (II.29) határozat, Sarud Község Önkormányzat Képviselő-testületének 24 /2012. (II.29) határozat, Poroszló, február 29. Bornemisza János s.k. Zsebe Zsolt s.k Dr. Petrovics János s.k. polgármester polgármester polgármester Határidő: azonnal, Felelős: Bornemisza János polgármester Szabó Lászlóné körjegyző Újlőrincfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2012.(II. 29.) sz. önkormányzat határozta: Újlőrincfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar Államkincstár törzskönyvi nyilvántartás hiánypótlási felhívása alapján elfogadja a Poroszló-Újlőirncfalva- Sarud Önkormányzatai Egyesített Szociális Intézménye Alapító Okiratának módosításait és a módosításokkal Egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot. Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény és a végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31) Korm. rendelet, valamint a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III.törvény, és a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló évi. CXXXV. törvény 8. -a alapján Poroszló Község (3388 Poroszló, Fő út 6.) Újlőrincfalva Község (3387 Újlőrincfalva, Kossuth út 26.), valamint Sarud Község (3386 Sarud, Kossuth út 93.) Önkormányzatainak Képviselő-testületei a Poroszló- Újlőrincfalva- Sarud Egyesített Szociális Intézménye december 22-én kelt Alapító Okiratát a következők szerint módosítja: Az alapító okirat 1.1 pontja kiegészül az alábbi szöveggel: - Az intézmény rövidített neve: Szociális Intézmény Az alapító okirat 4. pontjának címszava az alábbiak szerint módosul: - 4. Az intézmény szakfeladatának száma és megnevezése: Az alapító okirat 4. pontja kiegészül az alábbi szakfeladatokkal: Rövid tartamú közfoglalkoztatás, Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása, Egyéb közfoglalkoztatás, Az alapító okirat 7. pontja hatályon kívül helyezésre kerül. Az alapító okirat 11. pontja az alábbiak szerint módosul: 11. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: önállóan működő költségvetési szerv POROSZLÓ_ÚJLŐRINCFALVA_SARUD ÖNKORMÁNYZATAI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA (Egységes szerkezetben a módosításokkal)

Legénd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (II.27.) önk. rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Legénd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (II.27.) önk. rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Legénd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (II.27.) önk. rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Legénd Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013.(II. 15.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013.(II. 15.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013.(II. 15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

1. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

1. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire. Rendelet szövege Sárkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2012 (XI. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének harmadik negyedévi módosításáról Sárkeresztúr

Részletesebben

1. A rendelet hatálya az Önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire terjed ki. Az Önkormányzat 2012. évi költségvetése

1. A rendelet hatálya az Önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire terjed ki. Az Önkormányzat 2012. évi költségvetése Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelete (a háromnegyed éves módosításokkal egységes szerkezetben)

Részletesebben

Rábacsanak Község Önkormányzata képviselő-testületének 3 /2013.(III.8.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Rábacsanak Község Önkormányzata képviselő-testületének 3 /2013.(III.8.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Rábacsanak Község Önkormányzata képviselő-testületének 3 /2013.(III.8.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Rábacsanak Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Nemti Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2013 (II.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Nemti Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2013 (II.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Nemti Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2013 (II.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Nemti Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

A költségvetés bevételei és kiadásai

A költségvetés bevételei és kiadásai Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013. (III. 11.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról Felcsút

Részletesebben

I. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

I. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire. Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének 2/2014. (II.08.) Önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetéséről (egységes szerkezetben a 11/2014.(VI.27.) Önkormányzati

Részletesebben

Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. -a helyébe

Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. -a helyébe Alsómocsolád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013 (IV. 23.) önkormányzati rendelte az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012 (II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról Alsómocsolád

Részletesebben

Önkormányzati Rendelet

Önkormányzati Rendelet Önkormányzati Rendelet Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: ALAP Módosító rendeletek száma: Rendelet címe: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: Kihirdetés dátuma: Hatályba lépés dátuma:

Részletesebben

Tömörd Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2013 (II.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Tömörd Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2013 (II.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Tömörd Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2013 (II.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Tömörd Község Önkormányzat képviselő-testülete (továbbiakban Képviselő-testület)

Részletesebben

Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2014. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2014. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2014. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2014. (IV. 14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról

Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2014. (IV. 14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2014. (IV. 14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

eft bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből,

eft bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből, Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014. (III.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről 2/2013. (II.12.) Önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról

Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Alap Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a Kozármisleny Város Önkormányzat és intézményei költségvetéséről szóló 2/2014. (II.08.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én 18:15 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én 18:15 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én 18:15 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Rendelete: 1 Határozata: 18 T á r g y s

Részletesebben

Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2013. (III.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2013. (III.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2013. (III.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012 (II. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012 (II. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012 (II. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Kerepes Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 5/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Kerepes Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 5/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Kerepes Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 5/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Kerepes Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzat képviselő-testületének 5/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelete

Tarnaméra Község Önkormányzat képviselő-testületének 5/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelete Tarnaméra Község Önkormányzat képviselő-testületének 5/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012.(III.08.) önkormányzati rendelet módosításáról Tarnaméra

Részletesebben

17/2014 (XII. 18.) Újhartyán Város Önkormányzat rendelete

17/2014 (XII. 18.) Újhartyán Város Önkormányzat rendelete 17/2014 (XII. 18.) Újhartyán Város Önkormányzat rendelete az Újhartyán Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014. (II.06.) számú önkormányzati rendeletének módosítása 1.. A rendelet 3.

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal 2012. évi költségvetése 2.sz. melléklet

A Polgármesteri Hivatal 2012. évi költségvetése 2.sz. melléklet A Polgármesteri Hivatal 2012. évi költségvetése 2.sz. melléklet Bevételi Jogcímek Bevételi előirányzat eft Kiadási jogcímek Kiadási előirányzat eft Létszám a; Irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás

Részletesebben

Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetése

Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetése Salomvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2013. (IX.20.) önkormányzati rendelete Salomvár Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.18.) rendelet módosításáról Salomvár

Részletesebben

Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról

Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések

I. FEJEZET Általános rendelkezések Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015. (II.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetéséről (egységes szerkezetben a 20/2015.(VIII.17.) önkormányzati

Részletesebben

Endrefalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2013. (III.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Endrefalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2013. (III.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Endrefalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2013. (III.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Endrefalva Község Önkormányzata képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések

I. FEJEZET Általános rendelkezések Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015. (II.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetéséről Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat évi 1. sz. jegyzőkönyve. a február 14-én megtartott rendes, nyílt üléséről.

Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat évi 1. sz. jegyzőkönyve. a február 14-én megtartott rendes, nyílt üléséről. Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi 1. sz. jegyzőkönyve a 2013. február 14-én megtartott rendes, nyílt üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült a Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Részletesebben

MÁTRAMINDSZENT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (III.07) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

MÁTRAMINDSZENT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (III.07) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE MÁTRAMINDSZENT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (III.07) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Mátramindszent Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Tiszasas Község Önkormányzata 2014.

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Tiszasas Község Önkormányzata 2014. Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 2/2014.(II.05.)

Részletesebben

Az R 2. -a az alábbiak szerint módosul:

Az R 2. -a az alábbiak szerint módosul: Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2012. (IX.07.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről 6/2012 (II.13.) Önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Pörböly Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015(III.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Pörböly Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015(III.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Pörböly Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015(III.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Pörböly Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Tiszasas Község Önkormányzata 2012.

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Tiszasas Község Önkormányzata 2012. Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 4/2012.(II.28.)

Részletesebben

Felsőszölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Felsőszölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Felsőszölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Módosítva a 6/2016.(X.29.) önkormányzati rendelettel. (Egységes

Részletesebben

Zebegény Község Önkormányzat képviselő-testületének 4/ 2013. (III. 04.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Zebegény Község Önkormányzat képviselő-testületének 4/ 2013. (III. 04.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Zebegény Község Önkormányzat képviselő-testületének 4/ 2013. (III. 04.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Zebegény Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Az Önkormányzat 2012.évi költségvetési rendeletének módosítására

E L Ő T E R J E S Z T É S. Az Önkormányzat 2012.évi költségvetési rendeletének módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S Az Önkormányzat 2012.évi költségvetési rendeletének módosítására Tisztelt Képviselő-testület! Az Önkormányzat 2012.évi költségvetését a 2/2012. (II.06.) számú rendeletével hagyta

Részletesebben

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Úri Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2012 (II.06.)) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Úri Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2012 (II.06.)) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Úri Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2012 (II.06.)) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Úri Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)

Részletesebben

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki.

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki. NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (III. 29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 1/2012. (II. 16.) ÖR RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Részletesebben

Szakonyfalu Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2016. (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Szakonyfalu Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2016. (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Szakonyfalu Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/016. (II.4.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 016. évi költségvetéséről Módosítva a 9/016.(XI.3.) önkormányzati rendelettel. (Egységes szerkezetbe

Részletesebben

2. A Rendelet 3. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

2. A Rendelet 3. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 1 Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2012. (IX. 20.) számú önkormányzati rendelete Kakucs Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 15.) számú önkormányzati

Részletesebben

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

A rendelet hatálya. 1. (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervre.

A rendelet hatálya. 1. (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervre. Salomvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013. (II.18.) önkormányzati rendelete Salomvár Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről egységes szerkezetben Salomvár Község Önkormányzati

Részletesebben

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. 2014. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. 2014. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1 /2014.(II.4.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az Önkormányzat 2014. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL 2 Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012.(II.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az Önkormányzat 2012. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL 2 Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

3. A költségvetés bevételei és kiadásai Ft bevétellel Ft kiadással

3. A költségvetés bevételei és kiadásai Ft bevétellel Ft kiadással 14./2016 (IX.27.) Újhartyán Város Önkormányzat rendelete az Újhartyán Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.12.) számú önkormányzati rendeletének módosítása 1.. A rendelet 3.

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 26-i ülésére 8. napirend:

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 26-i ülésére 8. napirend: E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. szeptember 26-i ülésére 8. napirend: Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: 2016. évi költségvetési rendelet

Részletesebben

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (II. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (II. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (II. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről (Egységes szerkezetben a 21/2015. (XI. 6.) és a 4/2016. (IV.28.)

Részletesebben

3. A költségvetés bevételei és kiadásai. 3 954 951 000.- Ft bevétellel 3 954 951 000.- Ft kiadással

3. A költségvetés bevételei és kiadásai. 3 954 951 000.- Ft bevétellel 3 954 951 000.- Ft kiadással 15/2015 (IX.17.) Újhartyán Város Önkormányzat rendelete az Újhartyán Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.19.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról 1.. A rendelet 3.

Részletesebben

Orfalu Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Orfalu Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Orfalu Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Módosítva a 7/2015. (IX.30.) és az 1/2016. (II.21.) önkormányzati

Részletesebben

Kétvölgy Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II.16) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Kétvölgy Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II.16) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Kétvölgy Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II.16) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Módosítva a 7/2015. (IX.30.) és az 1/2016. (II.18.) önkormányzati

Részletesebben

Mátraszentimre Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Mátraszentimre Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Mátraszentimre Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Magyarország központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX.

Részletesebben

A rendelet hatálya. A költségvetés címrendje

A rendelet hatálya. A költségvetés címrendje 1 Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2012. (II. 15.) számú önkormányzati rendelete Kakucs Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014 (II.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014 (II.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014 (II.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról

Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Mucsony Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 1/2014. (II.04.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Mucsony Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 1/2014. (II.04.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Mucsony Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 1/2014. (II.04.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Mucsony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Alsószölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Alsószölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Alsószölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Módosítva a 6/2016.(X.17.) önkormányzati rendelettel. (Egységes

Részletesebben

1. napirendi pont: Döntés Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő testületének 3/2013. (III.25.)

1. napirendi pont: Döntés Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő testületének 3/2013. (III.25.) JEGYZŐKÖNYV Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 17-én, 9.00 órakor kezdődő rendkívüli, nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal 2230 Gyömrő, Szabadság út 1. sz. alatt, az

Részletesebben

1. melléklet a.../2014 (II.05.) önkormányzati rendelethez Felcsút Községi Önkormányzat 2013. évi összevont költségvetési mérlege

1. melléklet a.../2014 (II.05.) önkormányzati rendelethez Felcsút Községi Önkormányzat 2013. évi összevont költségvetési mérlege 1. melléklet a.../2014 (II.05.) önkormányzati rendelethez Felcsút Községi Önkormányzat 2013. évi összevont költségvetési mérlege e Ft-ban BEVÉTEL E M T Költségvetési bevételi kiemelt előirányzatok 580

Részletesebben

3. melléklet a 3/2014.(V.16.) önkormányzati rendelethez Tömörd Község Önkormányzatának 2013. év kiadásai és bevételei (ezer Ft-ban) közhatalmi bevételek intézményi működési bevételek 1055 1055 működési

Részletesebben

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének /206. (II.9.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 206. évi költségvetéséről Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

3. melléklet a 3/2014.(V.16.) önkormányzati rendelethez Lócs Község Önkormányzatának 2013. év kiadásai és bevételei (ezer Ft-ban) közhatalmi bevételek intézményi működési bevételek 1171 1171 működési célú

Részletesebben

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

Előterjesztés Az önkormányzat 2015. évi költségvetésére

Előterjesztés Az önkormányzat 2015. évi költségvetésére Előterjesztés Az önkormányzat 2015. évi költségvetésére A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991.

Részletesebben

2. A rendelet 4. (1) helyébe a következő rendelkezés lép:

2. A rendelet 4. (1) helyébe a következő rendelkezés lép: GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 23/2012. (XI. 30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 1/2012. (II.3.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 2 GYÖNGYÖSTARJÁN

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló- Újlőrincfalva - Sarud Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én (szerdán) 13.30 órai kezdettel tartott együttes üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

Mucsony Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének

Mucsony Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének Mucsony Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 10/2013.(III.01.)rendelete a 17/2012./XI.29./, 16/2012./XI.15./ és a 13/2012. (VI.25.) rendelettel módosított az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Részletesebben

Tiszasziget Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Tiszasziget Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tiszasziget Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tiszasziget Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Bakonyjákó Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Bakonyjákó Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Bakonyjákó Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 2 Bakonyjákó Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

1/2013. (II.15.) rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról

1/2013. (II.15.) rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról 1/2013. (II.15.) rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról Pusztaottlaka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2012. (III. 28.) önkormányzati rendelete

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2012. (III. 28.) önkormányzati rendelete A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2012. (III. 28.) önkormányzati rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról A Baranya

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Maglóca Község Önkormányzatának

Részletesebben

~ 1 ~ Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015 (II. 12.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

~ 1 ~ Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015 (II. 12.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről ~ 1 ~ Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015 (II. 12.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a R. 6.2. melléklete. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a R. 6.2. melléklete. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 4/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány Nagyközség

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Badacsonytördemic Község Önkormányzat képviselő-testületének 4/2012.(II. 14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Badacsonytördemic Község Önkormányzat képviselő-testületének 4/2012.(II. 14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Badacsonytördemic Község Önkormányzat képviselő-testületének 4/2012.(II. 14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Badacsonytördemic Község Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

SZUHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET TERVEZETE

SZUHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET TERVEZETE SZUHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET TERVEZETE az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól Szuha Község Önkormányzata

Részletesebben

Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelete Told Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről

Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelete Told Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelete Told Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

1. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

1. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire. Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2015. (III.13.) számú rendelete Tiszasas Község Önkormányzata 2015. évi költségvetése Tiszasas Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű) SZIGETHALOM ÉS KÖRNYÉKE EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű) 2012. április 1-jétől 1 SZIGETHALOM ÉS KÖRNYÉKE EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű)

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2014.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti Község

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.13.) számú önkormányzati rendelete EGYSÉGES SZERKEZETBEN

Újhartyán Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.13.) számú önkormányzati rendelete EGYSÉGES SZERKEZETBEN Újhartyán Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.13.) számú önkormányzati rendelete EGYSÉGES SZERKEZETBEN Újhartyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Milota Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K

Milota Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K Milota Önkormányzat 1. melléklet a 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím 2013.

Részletesebben

Bodrog Község Képviselőtestületének 1/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete

Bodrog Község Képviselőtestületének 1/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete Bodrog Község Képviselőtestületének 1/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete 2014.évi költségvetéséről szóló 3/2014.(III.04.) önkormányzati rendelet módosításáról. Bodrog Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 230 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 22-én 14 óra 20 perckor megtartott üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló Fő

Részletesebben

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám B E V É T E L E K 1. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez 1.1. sz. táblázat Csatka község Önkormányzat Ezer forintban 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím 1 2

Részletesebben

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2014. (III. 12.) önkormányzati rendelete

Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2014. (III. 12.) önkormányzati rendelete Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Hatályos:2014-03-17 -tól Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Bánhorváti Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Bánhorváti Községi

Részletesebben

Márianosztra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012./II.16./ számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012.évi költségvetéséről

Márianosztra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012./II.16./ számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012.évi költségvetéséről Márianosztra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012./II.16./ számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012.évi költségvetéséről Márianosztra Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 10/2015.(V. 5.) önkormányzati rendelete

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 10/2015.(V. 5.) önkormányzati rendelete Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015.(V. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben