JEGYZŐKÖNYV. Készült: Poroszló Újlőrincfalva Község Önkormányzatai Képviselő-testületeinek február 29-én megtartott nyílt üléséről.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. Készült: Poroszló Újlőrincfalva Község Önkormányzatai Képviselő-testületeinek 2012. február 29-én megtartott nyílt üléséről."

Átírás

1 28 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló Újlőrincfalva Község Önkormányzatai Képviselő-testületeinek február 29-én megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Józsa Gábor alpolgármester, Botos Sándor, Kiss Katalin képviselő, Dr. Rédecsi Árpád képviselő, Varga István képviselő, Szabó Lászlóné körjegyző, Kaloné Csiki Mónika gazd. vez. Újlőirncfalva Önkormányzata részéről: Zsebe Zsolt polgármester, Albertné Forgó Katalin alpolgármester, Paulik Kálmán képviselő Vendégek: Toldiné Diószegi Éva igazgató, Szabó Károlyné óvoda vezető, Nagy Zoltánné Idősek Otthona vezetője Bornemisza János polgármester: Tisztelettel köszönti az ülésen Újlőirncfalva részéről Zsebe Zsolt polgármester urat és a Képviselő-testület tagjait, Intézményvezetőket. Megállapítja, hogy a törvényesen megválasztott poroszlói 7 fős képviselő-testületből az ülésen 6 fő jelen van, az újlőrincfalvai képviselő-testületből az 5 fős képviselő-testületből 3 fő van jelen így az ülés határozatképes, azt megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Poroszló Község Önkormányzata részéről Kiss Katalin képviselőt és Varga István képviselőt, és Újlőirncfalva Önkormányzata részéről Albertné Forgó Katalin alpolgármestert. Poroszló Község Önkormányzata részéről 6 igen szavazattal, 0 nemleges, tartózkodás nélkül, Újlőrincfalva Község Önkormányzata részéről 3 igen szavazattal, 0 nemleges, tartózkodás nélkül elfogadják a jegyzőkönyv hitelesítők személyét. A meghívóban közölt napirendi pontok közé javasolja felvételre az alábbiakat: - Heves Megyei Vízmű Zrt. által benyújtandó pályázathoz önkormányzati nyilatkozatok kiadása - Tisza-tavi Területfejlesztési Önkormányzati Társulás Alapító Okiratának módosítása - Poroszló Fő út 8. sz. alatti iskola épületének felújítása - Tájékoztató a Közmunkaprogram keretén belül anyag-eszköz beszerzésére elnyert támogatásról. Poroszló Község Önkormányzata részéről 6 igen szavazattal, 0 nemleges, tartózkodás nélkül, és Újlőrincfalva Község Önkormányzata részéről 3 igen szavazattal, 0 nemleges, tartózkodás nélkül elfogadják a meghívóban közölt napirendi pontokat az ülésen elhangzott módosításokkal együtt.

2 29 Napirendi pontok: 1.) Körözvény megerősítése ( a határozat a zárt ülés jegyzőkönyvében szerepel) Előadó: Bornemisza János polgármester 2.) Az Önkormányzat és intézményei évi költségvetésének második fordulós tárgyalása (rendelet) Előadó: Bornemisza János polgármester 3.) Poroszló Újlőrincfalva Sarud Önkormányzatai Egyesített Szociális Intézmény Alapító Okiratának módosítása Előadó: Bornemisza János polgármester 4.) Poroszló Újlőrincfalva Sarud Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Alapító Okiratának módosítása. Előadó: Bornemisza János polgármester 5.) Körjegyzőség Alapító Okiratának módosítása Előadó: Bornemisza János polgármester 6.) Füzesabonyi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának módosítása Előadó: Bornemisza János polgármester 7.) Tisza-tavi Területfejlesztési Önkormányzati Társulás Alapító Okiratának módosítása Előadó: Bornemisza János polgármester 8.) Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2011.(IV.01.) önkormányzati rendelet módosítása (rendelet) Előadó: Bornemisza János polgármester 9.) Fizetős parkolóhelyek működtetéséről szóló önkormányzati rendelet tervezet tárgyalása (rendelet) Előadó: Bornemisza János polgármester 10.Egyebek: a.) Az önkormányzat és intézményei vagyonbiztosításának felülvizsgálata Előadó: Bornemisza János polgármester b.) Poroszló település részére defibrillátor beszerzésének kezdeményezése Előadó: Bornemisza János polgármester c.) Heves Megyei Vízmű Zrt. által benyújtandó pályázathoz önkormányzati nyilatkozatok kiadása Előadó: Bornemisza János polgármester d.) Poroszló Fő út 8. sz. alatti iskola épületének felújítása Előadó: Bornemisza János polgármester e.) Tájékoztató a Közmunkaprogram keretén belül anyag-eszköz beszerzéséről Előadó: Bornemisza János polgármester f.) Palota út 4. sz. alatti ingatlan társasházzá nyilvánításának ügye Előadó: Bornemisza János polgármester g.) Idősek otthona fejlesztésével kapcsolatos tájékoztató Előadó: Bornemisza János polgármester h.) Polgármesteri Hivatal épületének felújítása Előadó: Bornemisza János polgármester 11.) Önkormányzati hatósági Ügyek (zárt ülés) Előadó: Bornemisza János polgármester

3 30 Napirendi pontok tárgyalása: 2.) Az Önkormányzat és intézményei évi költségvetésének második fordulós tárgyalása (rendelet) Előadó: Bornemisza János polgármester A napirendi pont tárgyalása írásos előterjesztés alapján történik. Bornemisza János polgármester: Költségvetés tárgyalásához tartozó információként ismerteti, hogy 17 év után az nem aláírója az intézményeknek A nem önálló intézmény önállóvá vált, a jogszabályi változásokat tekintve és a költségvetésüket ki kell venni az önkormányzat költségvetéséből. Az intézmények a pénzügyi finanszírozást hogyan tudják megoldani, hiszen az állami normatíva erre nem elegendő. Az önkormányzat költségvetésén belül még létre kell hozni három költségvetést, ugyanis az önkormányzat azért vesz föl hitelt, hogy az intézmények tudják a működésüket finanszírozni. Az intézmények részére mindig csak a normatíva megérkezését követően tudják átutalni az összeget, mert akkor lehet látni, hogy mennyi pénz szükséges az önkormányzat számlájáról ahhoz, hogy az elegendő legyen az intézménynek, ezért egy-két napos csúszás lehet a fizetéseket illetően. Fizetési keretet nem tudjuk átutalni előre, mivel az önkormányzat is hitelből gazdálkodik. A felelősség a továbbiakban az intézményvezetőké a gazdálkodást illetően. Az iskola költségvetésével kapcsolatban fontos megjegyzés, hogy a felújítás során az energia takarékos kazánok elhelyezésével, illetve azzal, hogy a gyerekek egy intézménybe kerültek elhelyezésre, mintegy 4,5 millió forintos megtakarítást sikerült elérni az energia számlákkal kapcsolatosan. A Közoktatási Intézményi Társulás létrehozása Sarud településsel is kedvezően hatott az önkormányzat költségvetésére. A Társulás kezdetén a diákokkal voltak problémák, de ezeket szakmailag sikerült megoldani. A Művelődési Ház bezárása során is jelentős megtakarítást sikerült elérni, ez olyan 3,5 millió forint nagyságrendet jelentett. A Művelődési ház két alkalommal történő felfűtése kb Ft- ot jelent összesen. Természetesen az olyan iskola rendezvények megtartásához, amit nem lehet az iskolában megtartani (farsang), ahhoz továbbra is biztosítják a Művelődési házat és gondoskodnak a felfűtéséről. Ezt az intézkedés jövőre is meg kell tenni. A költségvetés alapelemei a korábbiakhoz képest nem változtak, azon kívül, hogy a három intézmény költségvetése külön válik az önkormányzat költségvetésétől. Az önkormányzat évi költségvetés egyenlege Ft hiány, amelynek a finanszírozása működési hitel felvétellel történik. A hitelkeretbe be van építve a Tisza-tavi Ökocentrum működéséhez szükséges tagi kölcsön összege is. Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait az Ökocentrum működésével kapcsolatban, hogy február 27-én megkezdődött a próbaüzem, a létesítmény átadásának tervezett időpontja: április 27. Az Ökocentrumba pályázók közül 160 fő meghallgatása után megtörtént a dolgozók kiválasztása, a 24 foglalkoztatandó létszámból 21 fő poroszlói és 3 pedig nem poroszlói lakos lesz. A költségvetéshez visszatérve a mai napon a felhasználható szabad hitelkeret összege az önkormányzat számláján 32 millió forint körüli van. Jelenleg az önkormányzat működése stabilnak mondható. Az önkormányzat a hiány csökkentése érdekében ÖNHIKI támogatáshoz nyújt be pályázatot. Támogatja az Önkormányzat és intézményei költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet elfogadását, az önkormányzati rendeletben lévő összeg azért ilyen magas, mert tartalmazza a Tisza-tavi Ökocentrum befejezéséhez szükséges összeget, illetve a működéséhez egyéb szükséges pénzeket is.

4 31 Kaloné Csiki Mónika gazd.vez: Az intézmények költségvetését külön adószámra kell könyvelni ezután, tehát költségvetés szinten minden dolgozó ahhoz az intézményhez kerül vissza papíron, ahol a foglalkoztatás történik, ez érinti az iskola esetében a konyhai dolgozók, fizikai állományból a karbantartókat. Könyveléstechnikailag sokkal nehezebb lesz a pénzügyesek dolga, hiszen három intézmény költségvetését külön kell könyvelni. Toldiné Diószegi Éva : Az intézmény költségvetéséért a felelősség az övé, de a pénzügyi dolgok intézése hogyan fog történni, hiszen neki ehhez nincs gazdasági szakembere az iskolában. A pénztárat ki és hogyan fogja kezelni? Bornemisza János polgármester: A könyvelés továbbra is a hivatalban történik, a három pénztár kezelését Molnár Lajosné fogja végezni a hivatalban, nem egy hanem három pénztárat kell lezárnia. A feladatok megosztását a pénzügyi dolgozóknak meg kell beszélniük. Zsebe Zsolt Újlőrincfalva polgármestere: Poroszló Község Önkormányzat költségvetési rendeletének Újlőrincfalva önkormányzatát érintő költségvetéssel egyetértenek és elfogadják. Az intézmények költségvetésének finanszírozásával kapcsolatban elmondja, hogy nem látja értelmét az intézmények külön válásának, ha a működésükhöz az önkormányzatnak kell hitelt felvennie. A Kormány által tervezett elvonások (iparűzési adó, gépjárműadó, épület adó 1/5-e) Újlőrincfalva költségvetésére is kihatással lesznek, ugyanis az intézmények költségvetésének a finanszírozásához hozzájárultunk, de ezt nem tudjuk, hogy a jövőben hogyan alakul. Sarud települést érintő Közoktatási Intézményi Társulás kapcsán érdemes lenne végiggondolni azt a lehetőséget, hogy mit jelentene, ha az alsó tagozatos diákok is Poroszló településre járnának iskolába. Bornemisza János polgármester: Javasolja az Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletet elfogadásra, melyben a kiadás és bevételi főösszeg EFt, a költségvetési hiány mértéke Ft, amelynek finanszírozása működési hitel. A Képviselő-testület a Körjegyzőségi Hivatal költségvetési főösszegét Ft-ban határozta meg, az Egyesített Közoktatási Intézmény költségvetését Ft-ban fogadja el, és az Egyesített Szociális intézmény költségvetését Ft-ban állapítja meg. Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 0 nemleges, tartózkodás nélkül, Újlőrincfalva Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 0 nemleges, tartózkodás nélkül elfogadja Poroszló Község Önkormányzat Képviselőtestületének évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletét. Poroszló Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012.(II. 29.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Poroszló Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdése alapján az önkormányzat évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja. 1. Általános rendelkezések

5 32 1. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire. 2. Az önkormányzat összesített évi költségvetése 2. A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét ezer forintban állapítja meg. 3. Az önkormányzat összesített évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás e Ft /a b) pont szerinti kivétellel/ b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel e Ft, amelyből ba) elkülönített állami pénzalapból, bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 5.50 bc) helyi önkormányzattól, 2.90 bd) nemzetiségi önkormányzattól, be) többcélú kistérségi társulástól, e Ft bf) jogi személyiségű társulástól, bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből, e Ft bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből, 4.00 bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából származik, c) közhatalmi bevétel d) intézményi működési bevétel, e) felhalmozási bevétel f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) h) kölcsön e Ft i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/ e Ft 4. (1) Az önkormányzat összesített évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a) működési költségvetés e Ft aa) személyi jellegű kiadások: e Ft ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: e Ft ac) dologi jellegű kiadások: e Ft ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: e Ft ae) egyéb működési célú kiadások: b) felhalmozási költségvetés e Ft ba) intézményi beruházások, e Ft bb) felújítások bc) kormányzati beruházások

6 33 bd) lakástámogatás be) lakásépítés bf) egyéb felhalmozási kiadások c) kölcsönök (2) A helyi önkormányzat nevében végzett a) beruházási kiadások beruházásonként aa) Ökocentrum beruházás e Ft, (3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai: a) Bursa Hungarica ösztöndíj 55 b) Köztemetés 15 c) Közgyógyellátás 10 d) Mozgáskorlátozottak támogatása 4.00 e) Temetési segély 12 f) Átmeneti segély 20 g) Gyógyszersegély 10 (4) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési célja azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. törvény ( a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé. (5) A (4) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege:. 5. (1) A költségvetés egyenlege e Ft hiány. (2) Az önkormányzat évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik a) belső finanszírozással 0. e Ft b) külső finanszírozással e Ft. (3) A külső finanszírozáson belül a) hitel, kölcsön felvétele e Ft ba) működési célú e Ft bb) felhalmozási célú 6. (1) A képviselő-testület az önkormányzat évre összesített közfoglalkoztatottak nélküli létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg a) átlagos statisztikai állományi létszám átlaglétszám 129 fő, b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 143 fő. (2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő. 7. Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat az 3/6. számú melléklet tartalmazza. 8. (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék, a céltartalék e Ft.

7 34 (2) A céltartalék tervezett felhasználási célonkénti felosztását a 3/6. számú melléklet tartalmazza. 3. Az önkormányzat Polgármesteri Hivatalának költségvetése 9. Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal évi költségvetési főösszegét ezer forintban állapítja meg. 11. A Polgármesteri Hivatal évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás e Ft /a b) pont szerinti kivétellel/ b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel amelyből ba) elkülönített állami pénzalapból, bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 5.50 bc) helyi önkormányzattól, 2.90 bd) nemzetiségi önkormányzattól, be) többcélú kistérségi társulástól, bf) jogi személyiségű társulástól, bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből, bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből, 400 bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából származik, c) közhatalmi bevétel d) intézményi működési bevétel, e) felhalmozási bevétel e Ft f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) h) kölcsön e Ft i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/ 11. A Polgármesteri Hivatal évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a) működési költségvetés e Ft aa) személyi jellegű kiadások: e Ft ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 8.470e Ft ac) dologi jellegű kiadások: ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: e Ft ae) egyéb működési célú kiadások: b) felhalmozási költségvetés e Ft ba) intézményi beruházások, e Ft

8 35 bb) felújítások bc) kormányzati beruházások bd) lakástámogatás be) lakásépítés bf) egyéb felhalmozási kiadások c) kölcsönök 12. (1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal évre közfoglalkoztatottak nélküli a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg a) átlagos statisztikai állományi létszám átlaglétszám 14 fő, b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 14 fő. (2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő. 4. Az önkormányzat Körjegyzőségi Hivatal költségvetési szervének költségvetése 13. Az önkormányzat képviselő-testülete a Körjegyzőségi Hivatal költségvetési szerv évi költségvetési főösszegét ezer forintban állapítja meg. 14. A Körjegyzőségi Hivatal költségvetési szerv évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás e Ft /a b) pont szerinti kivétellel/ b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel, amelyből ba) elkülönített állami pénzalapból, bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, bc) helyi önkormányzattól, bd) nemzetiségi önkormányzattól, be) többcélú kistérségi társulástól, bf) jogi személyiségű társulástól, bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből, bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből, bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából származik, c) közhatalmi bevétel d) intézményi működési bevétel, e) felhalmozási bevétel f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) h) kölcsön i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/ 851 e Ft

9 A Körjegyzőségi Hivatal költségvetési szerv évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a) működési költségvetés: e Ft aa) személyi jellegű kiadások: e Ft, ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 7.761e Ft ac) dologi jellegű kiadások: 3.08 ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: ae) egyéb működési célú kiadások: b) felhalmozási költségvetés: ba) intézményi beruházások, bb) felújítások bc) kormányzati beruházások bd) lakástámogatás be) lakásépítés bf) egyéb felhalmozási kiadások c) kölcsönök 16. (1) A képviselő-testület a Körjegyzőségi Hivatal költségvetési szerv évre közfoglalkoztatottak nélküli a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg a) átlagos statisztikai állományi létszám átlaglétszám.15 fő, b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 14 fő. (2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő. 5. Az önkormányzat Egyesített Közoktatási Intézmény költségvetési szervének költségvetése 17. Az önkormányzat képviselő-testülete az Egyesített Közoktatási intézmény költségvetési szerv évi költségvetési főösszegét ezer forintban állapítja meg. 18. A Egyesített Közoktatási intézmény költségvetési szerv évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás e Ft /a b) pont szerinti kivétellel/ b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel e Ft, amelyből ba) elkülönített állami pénzalapból, bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, bc) helyi önkormányzattól, bd) nemzetiségi önkormányzattól, be) többcélú kistérségi társulástól, e Ft bf) jogi személyiségű társulástól, bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből,

10 37 bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából származik, c) közhatalmi bevétel d) intézményi működési bevétel, e Ft e) felhalmozási bevétel f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) h) kölcsön i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/ 19. A. Egyesített Közoktatási intézmény költségvetési szerv évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a) működési költségvetés: e Ft aa) személyi jellegű kiadások: e Ft, ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: e Ft ac) dologi jellegű kiadások: e Ft ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: ae) egyéb működési célú kiadások: 841 b) felhalmozási költségvetés: ba) intézményi beruházások, bb) felújítások bc) kormányzati beruházások bd) lakástámogatás be) lakásépítés bf) egyéb felhalmozási kiadások c) kölcsönök 20. (1) A képviselő-testület a Egyesített Közoktatási intézmény költségvetési szerv évre közfoglalkoztatottak nélküli a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg a) átlagos statisztikai állományi létszám átlaglétszám 74 fő, b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 74 fő. (2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő. 6. Az önkormányzat Egyesített Szociális Intézmény költségvetési szervének költségvetése 21. Az önkormányzat képviselő-testülete az Egyesített szociális intézmény költségvetési szerv évi költségvetési főösszegét ezer forintban állapítja meg. 22. Az Egyesített szociális intézmény költségvetési szerv évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás e Ft /a b) pont szerinti kivétellel/ b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel e Ft,

11 38 amelyből ba) elkülönített állami pénzalapból, bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, bc) helyi önkormányzattól, bd) nemzetiségi önkormányzattól, be) többcélú kistérségi társulástól, e Ft bf) jogi személyiségű társulástól, bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből, bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből, bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából származik, c) közhatalmi bevétel d) intézményi működési bevétel, e Ft e) felhalmozási bevétel f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) h) kölcsön i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/ 23. Az Egyesített szociális intézmény költségvetési szerv évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a) működési költségvetés: e Ft aa) személyi jellegű kiadások: e Ft, ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: e Ft ac) dologi jellegű kiadások: e Ft ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: ae) egyéb működési célú kiadások: b) felhalmozási költségvetés: ba) intézményi beruházások, bb) felújítások bc) kormányzati beruházások bd) lakástámogatás be) lakásépítés bf) egyéb felhalmozási kiadások c) kölcsönök 24. (1) A képviselő-testület az Egyesített szociális intézmény költségvetési szerv évre közfoglalkoztatottak nélküli a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg a) átlagos statisztikai állományi létszám átlaglétszám.26 fő, b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 26 fő. (2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.

12 39 7. A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetése 25 A roma helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetését külön határozattal a nemzetiségi önkormányzat határozza meg. 8. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok 26. (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre, Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni. (2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. (3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet. (4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni. 27. A képviselő-testület évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg a) köztisztviselői illetményalap Ft, b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete Ft/év/fő. c) a felsőfokú végzettségű köztisztviselők illetménykiegészítése évre 10 %. 28. Az önkormányzat környezetvédelmi alapot nem tervez. 29. Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át. 9. Egyéb rendelkezések 30. (1) Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény a alapján az önkormányzat az önkormányzat költségvetési, zárszámadási rendelete előterjesztésekor bemutatandó mérlegek tartalmára vonatkozó rendelkezéseket külön rendeletben határozza meg. (2) Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit az 5 számú mellékletben határozza meg.

13 Záró rendelkezések 31. E rendelet 2012 év 01hó 01 napján lép hatályba. Poroszló, február hó 29. Bornemisza János s.k. polgármester Szabó Lászlóné s.k. körjegyző 3.) Poroszló Újlőrincfalva Sarud Önkormányzatai Egyesített Szociális Intézmény Alapító Okiratának módosítása Előadó: Bornemisza János polgármester A napirendi pont tárgyalása írásos előterjesztés alapján történik. Bornemisza János polgármester: Szabó Lászlóné körjegyző asszony elkészítette Poroszló Újlőirncfalva Sarud Egyesített Szociális Intézménye Alapító Okiratának módosításait az új államháztartási törvény által megfogalmazottaknak megfelelően. Szabó Lászlóné körjegyző: A Magyar Államkincstár Heves Megyei Igazgatósága a Poroszló- Újlőrincfalva- Sarud Önkormányzatai Egyesített Szociális Intézménye törzskönyvi nyilvántartásának módosítása során hiánypótlásra hívta fel az önkormányzat, melynek során az Alapító Okiratban szereplő adatoknak meg kell felelni az új államháztartási törvény által megfogalmazottaknak. Poroszló-Újlőrincfalva- Sarud Önkormányzatai Egyesített Szociális Intézménye Alapító Okiratának módosítását az alábbi pontokban javasolja: pont az intézmény rövidített nevének használatára a beszállítók részéről kiállításra kerülő számlák miatt van szükség, mivel az intézmény teljes neve nagyon hosszú, 2. Az intézmény 4. pont alatti címszó módosítását: 3. Az intézmény szakfeladatának száma és megnevezése, továbbá szakfeladatát kiegészítésre javasoljuk az alábbiakkal a közfoglalkoztatások miatt: Rövid tartamú közfoglalkoztatás, Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása, Egyéb közfoglalkoztatás, 4. Az intézmény 7 pontjában szereplő típus szerinti besorolást az új törvény nem tartalmazza: hatályon kívüli helyezése válik szükségessé pontjában szereplő cím és az intézmény gazdálkodási jogkörének besorolása módosul. Bornemisza János polgármester: Javasolja a Képviselő-testületeknek elfogadásra Poroszló- Újlőirncfalva-Sarud Önkormányzatai Egyesített Szociális Intézmény Alapító Okiratának a módosítását és a módosításokkal Egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot. Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 0 nemleges, tartózkodás nélkül, Újlőirncfalva Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 0 nemleges, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2012.(II. 29.) sz. önkormányzat határozta:

14 41 Poroszló Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar Államkincstár törzskönyvi nyilvántartás hiánypótlási felhívása alapján elfogadja a Poroszló-Újlőirncfalva- Sarud Önkormányzatai Egyesített Szociális Intézménye Alapító Okiratának módosításait és a módosításokkal Egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot. Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény és a végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31) Korm. rendelet, valamint a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III.törvény, és a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló évi. CXXXV. törvény 8. -a alapján Poroszló Község (3388 Poroszló, Fő út 6.) Újlőrincfalva Község (3387 Újlőrincfalva, Kossuth út 26.), valamint Sarud Község (3386 Sarud, Kossuth út 93.) Önkormányzatainak Képviselő-testületei a Poroszló- Újlőrincfalva- Sarud Egyesített Szociális Intézménye december 22-én kelt Alapító Okiratát a következők szerint módosítja: Az alapító okirat 1.1 pontja kiegészül az alábbi szöveggel: - Az intézmény rövidített neve: Szociális Intézmény Az alapító okirat 4. pontjának címszava az alábbiak szerint módosul: - 4. Az intézmény szakfeladatának száma és megnevezése: Az alapító okirat 4. pontja kiegészül az alábbi szakfeladatokkal: Rövid tartamú közfoglalkoztatás, Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása, Egyéb közfoglalkoztatás, Az alapító okirat 7. pontja hatályon kívül helyezésre kerül. Az alapító okirat 11. pontja az alábbiak szerint módosul: 11. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: önállóan működő költségvetési szerv POROSZLÓ_ÚJLŐRINCFALVA_SARUD ÖNKORMÁNYZATAI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA (Egységes szerkezetben a módosításokkal) Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete (székhelye: 3388 Poroszló, Fő út 6. képviseli: Bornemisza János polgármester, Újlőrincfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete (székhelye: 3387 Újlőrincfalva, Kossuth út 26. képviseli: Zsebe Zsolt polgármester 1 ) Sarud Község Önkormányzat Képviselő-testülete (székhelye: 3386 Sarud Kossuth út 93. képviseli: Dr. Petrovics János 2 polgármester) az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény és a végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányszámú rendelet, a szociális igazgatásról szóló és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény, valamint a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló évi CXXXV. törvény 8. -a alapján szociális szolgáltatásainak nyújtására alapító okiratát az alábbiak szerint alkotja meg: 1. Az intézmény adatai: 1.1. A költségvetési szerv (intézmény) megnevezése: Poroszló- Újlőrincfalva - Sarud Önkormányzatai Egyesített Szociális Intézménye Az intézmény rövidített neve: Szociális Intézmény 3 A fenntartó székhelye: 3388 Poroszló Fő út 6. A fenntartó gesztor település adószáma: A költségvetési szerv (intézmény )székhelye: 3388 Poroszló Alkotmány út 7. (559 hrsz.) 1 Módosította: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 99/2010. (XII.22.) határozata. 2 Módosította: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 99/2010. (XII.22.) határozata. 3 Módosította: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2012. (II.29) határozat

15 Az intézmény telephelyei és címei: Sarud, Szabadság út 50. (rendelkezésre álló helyiség) Ideiglenesen: Sarud Kossuth út Újlőrincfalva, Fő út 36. (rendelkezésre álló helyiség) 1.4. Az intézmény ágazati azonosítója: S Az intézmény alapítók megnevezése és címei: Poroszló Község Önkormányzata 3388 Poroszló Fő út 6. Újlőrincfalva Község Önkormányzata 3387 Újlőrincfalva Kossuth út 26. Sarud Község Önkormányzata 336 Sarud Kossuth út Létrehozásáról rendelkező határozat: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 93/2008. (I.25) sz. határozata, Újlőrincfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2008. (VIII.26), határozata, Sarud Község Önkormányzat Képviselő-testületének 100/2008. (X.2) sz. határozata, 3. Az intézmény felügyeleti szervének neve, címe: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete Poroszló, Fő út Az intézmény szakfeladatának száma és megnevezése: Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása, Demens betegek bentlakásos ellátása, Szociális étkeztetése, Házi segítségnyújtás, Családsegítés, Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás, Rövid tartamú közfoglalkoztatás, Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása, Egyéb közfoglalkoztatás, 9 5. Illetékességi területe: Poroszló, Újlőrincfalva, Sarud települések közigazgatási területei. 6. Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye: Neve: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete Székhelye: 3388 Poroszló Fő út 6. 4 Módosította: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 140/2009. (XII.21) határozata. 5 Módosította: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 65/2011. (VI.29) határozat 6 Módosította: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2012. (II.29) határozat 7 Módosította: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2012. (II.29) határozata 8 Módosította: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2012. (II.29) határozata 9 Módosította: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2012. (II.29) határozata

16 43 Jogelődje: Poroszló Község Önkormányzat Idősek Otthona (székhelye: 3388 Poroszló Alkotmány út 7.) 7. Hatályon kívül A költségvetési szerv törzsadatai: Új törzsszáma: Új szakágazata: TEÁOR KSH törzsszáma: ) Állami feladatként ellátott szakosított ellátási forma: 9.1 ) Ápolást, gondozást nyújtó intézményi ellátás (Szt. 67..) TEÁOR: , Ellátási területe: Poroszló község közigazgatási területe, 10. ) Önkormányzati hatáskörben Intézményfenntartói Társulás keretében ellátott alapszolgáltatások: ) Szociális étkeztetés (Szt. 62. ) TEÁOR: Ellátási területe: Poroszló Község közigazgatási területe, Újlőrincfalva Község közigazgatási területe, Sarud Község közigazgatási területe, 10.2.) Házi segítségnyújtás (Szt. 63. ). TEÁOR: Ellátási területe: Poroszló Község közigazgatási területe, ) Családsegítés (Szt. 64..) TEÁOR: Újlőrincfalva Község közigazgatási területe, Sarud Község közigazgatási területe, Ellátási területe: Poroszló Község közigazgatási területe, Újlőrincfalva Község közigazgatási területe, Sarud Község közigazgatási területe, 11. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: önállóan működő költségvetési szerv 11 Az intézmény részére a feladatellátáshoz biztosított vagyon megnevezése: Ingatlanok: Poroszló, Alkotmány út 7. sz. alatti épület, Újlőrincfalva, Fő út 36. sz. alatti épület, Sarud, Szabadság út 50. Ideiglenesen: Sarud Kossuth út A feladatellátáshoz szükséges tárgyi eszközök, berendezések, felszerelések egyéb készletek a vagyonleltár alapján. 10 Módosította: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2012. (II.29) határozata 11 Módosította Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2012. (II.29) határozata 12 Módosította Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 65/2011. (VI.29) számú határozat

17 44 Vagyontárgyak: Az intézmény székhelyén és telephelyein a leltárban szereplő vagyontárgyak, melyek január 1-én kerültek átadásra a Társulásnak, mely továbbra is a társult önkormányzatok vagyona marad, melyet a Társulás üzemeltet és állagmegóvásáról gondoskodik. A vagyonnal kapcsolatos rendelkezési jogok: Az előző pontban felsorolt vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogokat azok a társulásban résztvevő önkormányzat képviselő-testületei gyakorolják, akinek az ingatlan a feladatellátását szolgálja. Az intézmény a rendelkezésre bocsátott vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetőleg biztosítékként felhasználni. 12. A feladatellátáshoz szükséges költségvetés meghatározásának rendje: Az intézmény költségvetési keretét Poroszló Község Önkormányzat adott évi költségvetési rendelete tartalmazza. Az előirányzatok felett részjogkörrel rendelkezik. Pénzügyi, gazdálkodási feladatait Poroszló Község Önkormányzat, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv hivatala látja el. A részjogkörű költségvetési egység a gazdálkodásra kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, éves költségvetésében a jóváhagyott előirányzatok közül a részjogkörű költségvetési egységre vonatkozóan a személyi jellegű kiadások és járulékai, valamint a szakmai eszközök beszerzése előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezik. Az intézményi saját bevételek típusainak megnevezése: -térítési díj, -gondozási díj, 13. Vállalkozási tevékenység meghatározása: vállalkozói tevékenységet nem végezhet 14. Az intézményvezető kinevezési rendje: Pályázat útján a gesztor önkormányzat Képviselő-testülete nevezi ki ötéves időtartamra a társult önkormányzatok véleményezésével. Az intézmény vezetője felett az egyéb munkáltatói jogokat Poroszló Község polgármestere gyakorolja. Vezetői minősítések: a. magasabb vezető: intézményvezető, b. vezetők: intézeti főnővér, intézményegység vezető, 15. Speciális egyedi rendelkezések: - Az alap és kiegészítő normatívákat, egyéb kiegészítő támogatásokat Poroszló Község Önkormányzata hívja le és a tényeges létszámhoz a törvényes feltételeket biztosítja. - A Társulás által ellátott szociális alapellátási feladatokat befogadta a Füzesabonyi Kistérség Többcélú Társulása. Törvényességi ellenőrző szerv: Poroszló-Újlőrincfalva Önkormányzatok Körjegyzője Az intézmény hosszú és körbélyegzőjének hivatalos szövege: Hosszú bélyegző hivatalos szövege: POROSZLÓ-ÚJLŐRINCFALVA-SARUD ÖNKORMÁNYZATAI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE Székhelye: 3388 Poroszló, Alkotmány út 7. Adószám: Tel: 36/ , 36/ Vásárlásokhoz az intézmény téglalap alakú bélyegzőt használ, mely tartalmazza az intézmény nevét, címét, adószámát és az intézmény telefonszámát. Az intézmény kör alakú bélyegzőt használ. A kör alakú bélyegző hivatalos szövege: Poroszló-Újlőrincfalva- Sarud Önkormányzatai

18 45 Egyesített Szociális Intézménye Székhelye: 3388 Poroszló Alkotmány út 7. 1-es sorszámmal: Poroszló, Alkotmány út es sorszámmal: Poroszló, Polgármesteri Hivatal, Fő út 6. 3-as sorszámmal: Újlőrincfalva, Fő út es sorszámmal: Sarud, Szabadság út 50. Az intézmény létszámának meghatározása: Bentlakásos intézmény: Poroszló : 1 fő intézményvezető, 6 fő szociális ápoló, gondozó, 2 fő kisegítő dolgozó, 1 fő Heti 4 órás foglalkozás szervező, 1 fő családgondozó 1 fő szociális mentál higiénes munkatárs, Az orvosi ellátás külön szerződésben rögzítve. Alapszolgáltatás tekintetében Poroszló: Szociális étkeztetés és Házi segítség nyújtás 13 1 fő vezető gondozó + 6 fő házi segítségnyújtó Összesen: 7 fő házi segítségnyújtó Újlőrincfalva: 4 fő 14 házi segítségnyújtó Összesen: 4 fő házi segítségnyújtó 15 Sarud 5 fő házi segítségnyújtó Összesen: 5 fő házi segítségnyújtó Az Észak-Magyarországi Szociális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatal által kiadott H-GYA/75-6/2010. számú működési engedélye alapján az intézmény által ellátható személyek száma: Házi segítségnyújtás tekintetében összesen 153 fő 17 fő házi segítségnyújtó alkalmazása, és 50 %-os szakképzettségi arány mellett, Idősek otthona 20 férőhely Az intézmény által ellátott feladatok mutatószámai településenként: 16 Poroszló Idősek Otthona Ápolást, gondozás nyújtó szakosított ellátás: Szociális étkeztetés: 70 fő, Házi segítségnyújtás 73 fő Családsegítés: (lakosságszám 2960 fő) 20 fő, Újlőrincfalva: 13 Módosította: Poroszló Község Önkormányzata 99/2010. (XII.22) határozata. 14 Módosította: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 140/2009. (XII.21) határozata 15 Módosította: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 99/2010. (XII.22) határozata. 16 Módosította: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 99/2010. (XII.22) határozata.

19 46 Házi segítségnyújtás : 17 Szociális étkeztetés: Családsegítés: (lakosságszám 265 fő) 40 fő, 25 fő, Sarud: Házi segítségnyújtás: Szociális étkeztetés: Családsegítés: (lakosságszám 1299 fő) 40 fő, 40 fő, 16. Záró rendelkezések: Az intézményi SZMSZ elkészítésének és módosításának rendje: Jóváhagyva: november 20. Felülvizsgálata: hatályos jogszabályok alapján. Az alapító okiratot jóváhagyó határozat kelte és módosításai: Poroszló Község Önkormányzat képviselő- testülete: 93/2008. (IX.25) sz., Módosítása és egységes szerkezetbe foglalása jóváhagyva a 68/2009. V.28) sz. határozattal, Újlőrincfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete: 29/2008. (VIII.26) sz. Módosítása és egységes szerkezetbe foglalása jóváhagyva a 28/2009. V.27) számú határozattal. Sarud Község Önkormányzat Képviselő-testülete: 100/2008. (X.2) számú határozataival jóváhagyta. Módosítása és egységes szerkezetbe foglalása jóváhagyva számú határozattal. 48/2009. (V.28) Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete a december 21-én megtartott ülésén hozott 140/2009. (XII.21) határozatával, Újlőrincfalva- Sarud Önkormányzatai egyetértésével az alapító okiratot módosította. Az alapító okirat módosítáaa: Az Alapító Okiratot módosította egységes szerkezetbe foglalta Poroszló Község Önkormányzat a 99/2010. (XII.22.) határozatával. (Egyetértő határozatok Sarud Község Önkormányzat Képviselő-testületének 102/2010. (XII.16) hat., Újlőrincfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 48/2010. (XI.30) hat.). Az Alapító okirat módosítása: Poroszló Község Önkormányzatának képviselő-testületének 7/2012. (I.25) önkormányzati határozat. Újlőrincfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2012. (I.26) önkormányzati határozat. Sarud Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2012. (I.26) önkormányzati határozati. Poroszló, december 22. Bornemisza János sk. Zsebe Zsolt.sk. Dr. Petrovics János sk. polgármester polgármester polgármester Kiegészítő záradék: 17 Módosította: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 140/2009. (XII.21) határozata

20 47 A Módosító okiratot jóváhagyott határozatok száma, kelte: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2012. (II.29) határozata, Újlőrincfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2012. (II.29) határozat, Sarud Község Önkormányzat Képviselő-testületének 24 /2012. (II.29) határozat, Poroszló, február 29. Bornemisza János s.k. Zsebe Zsolt s.k Dr. Petrovics János s.k. polgármester polgármester polgármester Határidő: azonnal, Felelős: Bornemisza János polgármester Szabó Lászlóné körjegyző Újlőrincfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2012.(II. 29.) sz. önkormányzat határozta: Újlőrincfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar Államkincstár törzskönyvi nyilvántartás hiánypótlási felhívása alapján elfogadja a Poroszló-Újlőirncfalva- Sarud Önkormányzatai Egyesített Szociális Intézménye Alapító Okiratának módosításait és a módosításokkal Egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot. Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény és a végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31) Korm. rendelet, valamint a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III.törvény, és a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló évi. CXXXV. törvény 8. -a alapján Poroszló Község (3388 Poroszló, Fő út 6.) Újlőrincfalva Község (3387 Újlőrincfalva, Kossuth út 26.), valamint Sarud Község (3386 Sarud, Kossuth út 93.) Önkormányzatainak Képviselő-testületei a Poroszló- Újlőrincfalva- Sarud Egyesített Szociális Intézménye december 22-én kelt Alapító Okiratát a következők szerint módosítja: Az alapító okirat 1.1 pontja kiegészül az alábbi szöveggel: - Az intézmény rövidített neve: Szociális Intézmény Az alapító okirat 4. pontjának címszava az alábbiak szerint módosul: - 4. Az intézmény szakfeladatának száma és megnevezése: Az alapító okirat 4. pontja kiegészül az alábbi szakfeladatokkal: Rövid tartamú közfoglalkoztatás, Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása, Egyéb közfoglalkoztatás, Az alapító okirat 7. pontja hatályon kívül helyezésre kerül. Az alapító okirat 11. pontja az alábbiak szerint módosul: 11. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: önállóan működő költségvetési szerv POROSZLÓ_ÚJLŐRINCFALVA_SARUD ÖNKORMÁNYZATAI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA (Egységes szerkezetben a módosításokkal)

JEGYZŐKÖNYV. Bornemisza János polgármester: Tisztelettel köszönti az ülésen megjelent Intézményvezetőket, Vendégeket és a Képviselő-testület tagjait.

JEGYZŐKÖNYV. Bornemisza János polgármester: Tisztelettel köszönti az ülésen megjelent Intézményvezetőket, Vendégeket és a Képviselő-testület tagjait. 322 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 28-án (szerdán) megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló Jelen lévők: Meghívott,

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. szeptember 17 (kedd) 17 órai kezdettel. megtartandó képviselő-testületi ülésére

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. szeptember 17 (kedd) 17 órai kezdettel. megtartandó képviselő-testületi ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. szeptember 17 (kedd) 17 órai kezdettel megtartandó képviselő-testületi ülésére 2. napirendhez. Tárgy: Önkormányzat

Részletesebben

A rendelet hatálya. 1. (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervre.

A rendelet hatálya. 1. (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervre. Salomvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013. (II.18.) önkormányzati rendelete Salomvár Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről egységes szerkezetben Salomvár Község Önkormányzati

Részletesebben

Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2013. (III.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2013. (III.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2013. (III.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015 (II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015 (II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015 (II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról

Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Alap Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések

I. FEJEZET Általános rendelkezések Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015. (II.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetéséről Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7./2013.(III.25.) önkormányzati rendelete Balatonudvari Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről Balatonudvari Község Önkormányzatának

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kóka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott soros képviselő-testületi üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kóka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott soros képviselő-testületi üléséről. Kóka Község Önkormányzat Képviselő testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Kóka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott soros képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő testületének 2015. február 16-án (hétfő) 18 00 órai kezdettel megtartott testületi üléséről.

Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő testületének 2015. február 16-án (hétfő) 18 00 órai kezdettel megtartott testületi üléséről. Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 1/2015. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő testületének 2015. február 16-án (hétfő) 18 00 órai kezdettel

Részletesebben

Előterjesztés Az önkormányzat 2015. évi költségvetésére

Előterjesztés Az önkormányzat 2015. évi költségvetésére Előterjesztés Az önkormányzat 2015. évi költségvetésére A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991.

Részletesebben

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl:

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl: Rendelet Kivonat Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl: 16-án Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2013. ( II.12.) Önkormányzati

Részletesebben

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 3-án megtartott nyílt testületi üléséről. Hat. Rend.

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 3-án megtartott nyílt testületi üléséről. Hat. Rend. MUTATÓ Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 3-án megtartott nyílt testületi üléséről Tárgy: Hat. Rend. száma: Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. február

Részletesebben

A rendelet hatálya az önkormányzatra, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki.

A rendelet hatálya az önkormányzatra, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki. Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének /215.(II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 215. évi költségvetéséről Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Csömödér. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2014. év február hó 5. napján. Határozatok:

JEGYZŐKÖNYV. Csömödér. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2014. év február hó 5. napján. Határozatok: JEGYZŐKÖNYV Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. év február hó 5. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: 1/2014.(11.05.) Z\ 2/2014.(11.05.) Z1 3/2014.(11.05.) A15 4/2014.(11.05.)

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Tiszasas Község Önkormányzata 2012.

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Tiszasas Község Önkormányzata 2012. Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 4/2012.(II.28.)

Részletesebben

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (III.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (III.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (III.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Jászkisér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

MEGHIVO. Nemesszalok, Kulsovat, Marcalserselyi, Mihdlyhdza* Vindr kozsesek Keyviselotestiileteinek

MEGHIVO. Nemesszalok, Kulsovat, Marcalserselyi, Mihdlyhdza* Vindr kozsesek Keyviselotestiileteinek Ko zs e $ Oak o i m n ivyzata 9534 Marcalserselyi, Kossuth u. 52. S\. --'. [.vvvvvw «: 89 342-032 Kepviselo-testiilet Tagjainak Hel vben MEGHIVO Ertesitem, hogy a Kepviselo-testiilet 2014. februar 6-an

Részletesebben

JÁSZKISÉR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS

JÁSZKISÉR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS JÁSZKISÉR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS 2012. Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2012. (III.09.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Jászkisér Város

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 102-4/2014. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (II.4.) önkormányzati határozata

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. ( II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. ( II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. ( II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete figyelemmel Magyarország

Részletesebben

N a p i r e n d i p o n t o k

N a p i r e n d i p o n t o k Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselőtestületének 2013. március 28-án megtartott ülésének: a.) jegyzőkönyve b.) tárgysorozata c.) határozatai: 13-17. d.) rendeletei: 3-4/2013. e.) mellékletei

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2010.február 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2010.február 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010.február 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Az ülés helye: Tanácsterem. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Medve Éva, Meggyes

Részletesebben

1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete

1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/215. (II.25.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 215. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL 2 Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/215.(II.25.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő testület a napirendi javaslatot 4 fő igen szavazatával elfogad az alábbiak szerint: NAPIREND

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő testület a napirendi javaslatot 4 fő igen szavazatával elfogad az alábbiak szerint: NAPIREND JEGYZŐKÖNYV Száma: - 2./2012 Készült: Tard Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 6.-án 17 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében megtartott nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

Bucsa Község Önkormányzat POLGÁRMESTERE 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. E-mail: titkarsag@bucsa.hu M E G H Í V Ó

Bucsa Község Önkormányzat POLGÁRMESTERE 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. E-mail: titkarsag@bucsa.hu M E G H Í V Ó Bucsa Község Önkormányzat POLGÁRMESTERE 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. E-mail: titkarsag@bucsa.hu M E G H Í V Ó Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-én (kedden) délután 15,30

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület február 18-i ülésére Nyílt ülésen tárgyalandó Tárgy:

Részletesebben