SZERETET FÉNYE KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZERETET FÉNYE KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY"

Átírás

1 SZERETET FÉNYE KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY Közhasznúsági jelentés év

2 oldal Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) 2010 ÉV EREDMÉNYLEVEZETÉS Sorszá m A tétel megnevezése Elız ı év Elızı év(ek) helyesbí -tései adatok E Ft-ban Tárgyév a b c d e 1 A. ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE (I.+II.) I. Pénzügyileg rendezett bevételek ( ) Közhasznú célú mőködésre kapott támogatás a) alapítótól 5 b) központi költségvetéstıl c) helyi önkormányzattól 7 d) társadalombiztosítási 8 e) továbbutalási céllal kapott 9 f) egyéb támogatás Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységbıl származó bevétel Tagdíjból származó bevétel Egyéb bevétel II. Pénzbevételt nem jelentı bevételek 14 B. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE (1.+2.) Pénzügyileg rendezett bevételek Pénzbevételt nem jelentı bevételek TÉNYLEGES PÉNZBEVÉTELEK 17 C. (A./I.+B./1.) PÉNZBEVÉTELT NEM JELENTİ BEVÉTELEK (A./II.+B./2.) D. 19 E. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI ( ) Ráfordításként érvényesíthetı kiadások ebbıl: továbbutalt támogatások Ráfordítást jelentı eszközváltozások Ráfordítást jelentı elszámolások Ráfordításként nem érvényesíthetı kiadások F. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI ( ) Ráfordításként érvényesíthetı kiadások Ráfordítást jelentı eszközváltozások

3 28 3. Ráfordítást jelentı elszámolások Ráfordításként nem érvényesíthetı kiadások Keltezés: 2011.MÁJUS 27 P.H. az alapítvány vezetıje (képviselıje) A) Számviteli beszámoló Adószám: Alapítvány megnevezése: Szeretet Fénye Közhasznú Alapítvány Alapítvány címe: 1103., Bp., Csombor u. 5. II/6. B) Költségvetési támogatás felhasználása Költségvetési támogatást az Alapítvány közhasznú jellegénél fogva az adófizetı magánszemélyek személyi jövedelemadója 1 %-ának felajánlásából kapott, amely ,- Ft volt. C) Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás Az Alapítvány pénzeszközei nıttek az év során. A pénztárban lévı összeg 879 ezer Ft. Az elızı évhez viszonyítva a közhasznú tevékenységünk bevétele (támogatások és az APEH szja. 1% felajánlások) csökkentek (7.949 e Ft), ugyanakkor költségeink nıttek (9.841 e Ft). Mivel alapítványunk nonprofit közhasznú, ezért a bevételeket teljes egészében az alapító okiratban meghatározott tevékenységünkre fordítottuk. Ennek következtében karitatív jellegő tevékenységünket az elızı években megszokott szinten tudtuk végezni, azonban az egyre bıvülı igényeknek így is csak kisebb részét tudtuk kielégíteni. Az Alapítvány tárgyi eszközeibıl, immateriális javaiból értékesítés nem történt. Beszerzésre kerültek ezer Ft értékben olyan tárgyi eszközök, amelyek hétköznapokon budapesti és vidéki helyszíneken folyó egészségjavító tevékenységünket segítik (érintı-frissítı masszázs), egészségnapjaink valamint kulturális elıadásaink lebonyolításához szükségesek, valamint a királdi pihenıtelep/egészségközpont fejlesztéséhez, karbantartásához voltak szükségesek. Összességében az Alapítvány vagyona évben csökkent. Az Alapítvány mőködésének, programjainak forrását a tárgyévi források fedezték. D) Cél szerinti juttatások kimutatása Alapítványunk normatív állami támogatásban nem részesül.

4 Alapítványunkat számos cég, illetve magánszemély támogatja. Ennek mértéke a tárgyévben ezer Ft-ot tett ki. E) i költségvetési szervtıl, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitıl kapott támogatás Nemzeti Civil Alap pályázat Mőködési célú támogatás Adófizetı magánszemélyek személyi Jövedelemadója 1 %-ának felajánlásából ,- Ft F) Közhasznú szervezet vezetı tisztségviselıinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege Vezetı tisztségviselıink feladatukat anyagi juttatások nélkül, önkéntes alapon látják el. Tárgyévben a kuratórium összetételében valamint az elnöki poszton változás történt. A Jász- Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság Pk /1997/46. számú, január 25-én jogerıre emelkedett végzése alapján az alapítvány új képviselıje: Csöndes Zoltán (2092 Budakeszi, Avar u. 41.). Tagok: Tóth Éva, Burghardt Péter, Tuzáné Czanka Valéria, Tas Kornél. G) Közhasznú tevékenységrıl szóló rövid tartalmi beszámoló évben budapesti központunkban db, egészségnapokon db frissítı masszázst hajtottak végre önkénteseink. Az egyes megyékben lévı alközpontjainkban ~ db frissítı masszázs történt. Ez évben összesen db regisztrált ingyenes frissítı masszázst jelentett évben a rendes alaptevékenységen kívül (Országos központ, illetve vidéki alközpontokban rendereszen végzett tevékenységek) alkalmi jelleggel rendezett egészségnapokon, vagy külön felkérésre az alábbi helyeken fejtettük ki ingyenes frissítı masszázsunkat: EGÉSZSÉGNAPOK ORSZÁGSZERTE dátum helység szervezı rendezvény neve kezelés Baja Mővelıdési Ház Városi Balatonalmádi Magyar-angol Tannyelvő Gimnázium 34 iskola

5 Balatonfövenyes Ifjú Vesebetegek és Barátaik Egyesülete Tábor vesebetegeknek 16 civil Balatonvilágos Transzplantációs Alapítvány Mi is nyaralunk tábor gyerekeknek 54 civil Bösztörpuszta Magyarok Szövetsége Magyarok Országos Győlése 144 civil Budaörs ANTSZ Középmagyarországi Egészségnevelı Intézet az Illyés Gimáziumban ANTSZ Budapest Magyar Telekom Budapest Magyar Telekom Budapest Magyarok Szövetsége Gyógyító Nap 22 civil Budapest Szabó Gergely egészségnap 6 magánszemély Budapest Magyar Telekom Budapest Magyarok Szövetsége Gyógyító Nap 20 civil Budapest Magyar Telekom Budapest Pszihodiák Alapítváy Pszinapszis 90 civil Budapest Közösségi ház és Faragó Márta 29 magánszemély

6 Budapest ANTSZ Középmagyarországi Egészségnevelı Intézet a Mőszaki Egyetemen 29 ANTSZ Budapest ANTSZ VIII-IX ker. intézete 28 ANTSZ Budapest Szabó Gergely 10 magánszemély Budapest Euro Stop Studio Egészségfesztivál 20 magánszemély Budapest Magyar Telekom Budapest Magyar Telekom Budapest Magyar Telekom Budapest ANTSZ VIII-IX. ker. Intézete Sport és, Kihívás Napja a II. kerületben 70 ANTSZ Budapest Fıvárosi Önk. Idısek és Pszichiátriai betegek Otthona 49 állami Budapest Euro Stop Studio Egészségfesztivál 44 magánszemély Budapest Posta Biztosító Családi nap 29 céges Budapest Euro Stop Studio Egészségfesztivál 35 magánszemély

7 Budapest Magyar Telekom Budapest Magyar Telekom Budapest Magyar Telekom Budapest Magyar Telekom Budapest ANTSZ I, II, XII. kerületi Intézete Kaptató Sport és 38 ANTSZ Budapest Faragó Márta Minden nap jó nap 17 magánszemély Budapest Csepeli Gyermekbarátok Mozgalma Legyen jobb a gyermekeknek 50 civil Budapest Kispesti Védınık és ÁNTSZ Kispest kerületi családi egészségnap ANTSZ Budapest Kondor Béla Közösségi Ház Gyógyító nap Budapest Magyar Telekom Budapest Óvoda Budapest Magyar Telekom 22

8 Budapest ANTSZ Középmagyarországi Egészségnevelı Intézete és III. ker. Intézete a Zsigmond Király Fıiskolán ANTSZ Budapest Magyar Telekom Budapest ANTSZ Középmagyarországi Egészségnevelı Intézet a Magyar Írószövetségben ANTSZ Budapest Szabó Gergely Gyógyító Nap magánszemély Budapest Magyar Telekom Csömör Egyenlı esélyért alapítvány otthona egészségnap 43 civil Dány Önkormányzat Falunap Eger Bóta Veronika Születés hete 8 magánszemély Eger Egri Jóga Klub Jógával az Egészségért civil Eger Pásztorvölgyi Gimnázium Diáknapok 70 iskola Eger Magyar Telekom Eger-Felnémet ÁNTSZ Heves Megyei Intézete egészségnap 4 ANTSZ Eger-Felnémet ANTSZ Heves Megyei Intézete 14 ANTSZ

9 Foktı Önkormányzat Falunap 16 önkormányzat Fonyód Feng-shui galéria, Fonyód VII. Országos Fengshui és Ezoterikus találkozó 60 magánszemély Gyöngyös Gyöngyösi Kulturális és Közgyőjteményi Natura Nap Gyöngyös nyugdjas klub klubnap 32 civil Gyöngyös Gyöngyösi Kulturális és Közgyőjteményi Natura Nap Hatvan Önkormányzat Futófesztivál 57 önkormányzat Hatvan Hatvaniak Hatvanért Egysület Egészség, divat, szépség, trenad expo 47 civil Hernád Önkormányzat Falunap 47 önkormányzat Hernádnémeti Önkormányzat Egészségmegırzı nap 42 önkormányzat Hernádnémeti Önkormányzat Egészségmegırzı nap 28 önkormányzat Hernádnémeti Önkormányzat Egészségmegırzı nap 64 önkormányzat Heves Heves Városi Mővelıdési Gyógyító Nap Heves Heves Városi Mővelıdési Gyógyító Nap 41

10 Heves Heves Városi Mővelıdési Gyógyító Nap Heves Heves Városi Mővelıdési Gyógyító Nap Heves Heves Városi Mővelıdési Gyógyító Nap Heves Heves Városi Mővelıdési Gyógyító Nap Jászberény Jászberényi Asztma Klub Asztma Világnapja 12 civil Jászberény Szfka 60 Saját Jászberény Déryné Szabadidıközpont Jászberény Electrolux Lehel Kft 27 céges Jászberény Electrolux Lehel Kft 42 céges Jászberény Déryné Szabadidıközpont Natura Nap Jászberény Olajág-Jász Mozgássérültek Közhasznú Egyesülete évzáró rendezvény civil Kál Könyvtári napok 20 civil Kalocsa Magyarok Szövetsége, Kalocsai csoport Kalocsai Repülı Napok 50 civil

11 Karva (Szlovákia) Önkormányzat Hídverı Ünnep 12 önkormányzat Keszthely Balaton Kongresszusi, és Színház egészségnap Kiskunhalas Magyarok Szövetsége Kiskunhalasi szüret 5 civil Kismaros Burik Éva Ezoterikus nap 42 magánszemély Leányfalu Lélekstúdió 31 magánszemély Lovas Önkormányzat Lovasi Napok 35 önkormányzat Maklár magánszemélyek 24 magánszemély Mátételke Önkormányzat Falunap 21 önkormányzat Mátraderecske Mátraderecske- Mátraballa Óvoda és általános Iskola 22 iskola Mátrafüred Nyugdíjas Klub Egyesület 17 civil Mátrafüred Idısek Otthona 19 önkormányzat Mátrafüred Nyugdijas Klub Egyesület Mezıtúr Jakab Attila 32 magánszemély 34 civil Mikófalva ANTSZ Heves Megyei Intézete 10 ANTSZ Mosonmagyaróvár Flesh károly Mővelıdési 33

12 Mosonmagyaróvár Flesh károly Mővelıdési nınapi meglepetés a Mosonmagyaróvár Moson Megyei Nık Egyesülete Férfi egészségnap 58 civil Nádújfalu Újfalusi Vendégség és Palacsintafesztivál, egészségnap 12 önkormányzat Nagykanizsa Honeywell Családi nap 25 céges Nagyvisnyó ANTSZ Heves Megyei Intézete 11 ANTSZ Nyíregyháza Magyar Telekom Nyíregyháza Magyar Telekom Nyíregyháza Magyar Telekom Örkény Önkormányzat Nyugdíjas találkozó 74 önkormányzat Parád Parádi Egészség és Otthonvédık Köre 12 civil Pécs Magyar Telekom Sajóbábony Déryné Szabadidıközpont Egészségügyi Nap 10

13 Sajóecseg Alternatíva Általános Iskola, Gimnázium, és Szakképzı Iskola 28 civil Sopron Magyar Telekom Sopron Magyar Telekom Szeged Magyar Telekom Szeged Dél-alföldi Ifjúsági Életmód és Szabadidı Alapítvány Egyetemi Egészség és Sportnap 32 civil Szeged Szegedi Tudományegyetem Fővészkertje III. Lotusz nap 130 civil Szeged Szegedi Tudományegyetem Pszihológus hallgatók 19 iskola Szeged Magyar Telekom Szőcsi Nyugdíjas Klub Egyesület Masszázsnap 16 civil Szőcsi Önkormányzat Gyereknap 29 önkormányzat Szőcsi Szőcsi Nyugdíjas Klub Egyesület Nyugdíjas találkozó civil Tápiószele Mővelıdési Ház Város Nap 67 39

14 Tapolca Tapolca Városi sportcsarnok XIV. Egészség és Aerobic Nap Tapolca Tapolca Városi sportcsarnok XV. Egészség és Aerobic Nap Tataháza Önkormányzat Falunap 37 önkormányzat Vác Vác Csákiné Králik Andrea Csákiné Králik Andrea Út Önmagunkhoz 38 magánszemély Lélek Wellness 3 27 magánszemély Veszprém Magyar Telekom Veszprém Mővelıdési Ház Natura Nap Zagyvaszántó X-Tét civil szervezet és Magyar Rákellenes Liga Zagyvaszántói Szervezete Egészségvédelmi nap 42 civil Zalaegerszeg Schneider Electric kft Családi nap 46 céges Zirc céges Családi nap 46 céges Összesen egészségnapokon KEZELÉSEK ORSZÁGSZERTE ÖSSZESÍTŐ Budapest 1750 Baja 714 Bácsalmás 19 Mátételke 47 Tataháza 94 Kalocsa 85 Tompa 150

15 Csikéria 50 Csátalja 150 Dunafalva 96 Eger 583 Ózd 400 Mosonmagyaróvár 900 Máriakálnok 150 Debrecen 700 Jászberény 249 Gyöngyös 488 Veszprém 122 Tapolca 121 Alsózsolca 250 okon (részletesen ld. fent) 4224 Összes kezelés 2010-ben Tárgyi évben végzett tevékenységek Frissítı hátmasszázs (amely finom érintésekbıl álló, nem erıs fizikai beavatkozás, relaxáló céllal, a gerincet nem érintve), illetve kéz vagy a talp frissítése: betegeknek, rászorulóknak, pl.: a mozgásszervi megbetegedésekben szenvedı gyermekek és a szüleik számára, akik ellátásuk közben gyakran és nagy súlyt emelnek, illetve mindenkinek, aki kéri. Az említett masszás ingyenesen kérhetı Budapesti országos központban minden hétköznap óráig, és vidéken 8 helyszínen, valamint egészségnapokon - amely egészségnapokból tárgyi évben az ország különbözı pontjain, saját szervezésben többet tartottunk, valamint meghívottként is számos alkalommal vettünk részt. Meghívóink között vannak Önkormányzatok, Civil szervezetek és cégek is (lásd: fentebb lévı táblázatok). Tartás,- és gerincjavító torna: gyógytornász szakembereink segítségével mozgásterápia alkalmazása és otthoni gyakorlás céljából oktatás végzése. Segítı beszélgetések: mentálhigiénés, pszichológus szakemberek segítségével. (Rogers-i - vagyis személyközpontú - terápiás környezet kialakítása, az egyén problémamegoldásának aktív módon való segítése). Csoportfoglalkozások:, önismereti, tematikusan felépített, valamint szabad interakciós, kis fıs csoportok tartása, melyek célja a személyiségépítı, és problémamegoldó technikák alkalmazása, elsajátítása. Az önkéntes segítık számának növelése: képzést frissítı masszázs, mozgásterápia, relaxáció - követıen a hallgatók az Alapítvány vizsgabizottsága elıtt vizsgát tesznek, amely feljogosítja a hallgatót az alapítványon belüli - szakember felügyeletével - végzett segítı tevékenységre. Elıadások tartása: Meghívott elıadókkal az életmód és az egészség témakörben. Országos találkozónkat tárgyi évben Debrecenben, a Lovarda kulturális központban tartottuk, amelyen a meghívott települések polgármesterei, civil szervezetek képviselıi, mővészek, egyházi képviselık is részt vett. Fény-Híd nevő alapítványi hírmondónkat a tárgyi évben is havi rendszerességgel jelentettük meg.

16 -J- Tdrgyi 6vben tov6bb folytat6dott a kir6ldi eggszsiekdzpontunk fejleszt6se azlrintelt hat6s6gi k<ivetelm6nyeknek megfelel6 6pitdsi enged6lyben meghatilrozottak szerint. Ezek r6v6n szeretn6nk egy multifunkci6s (els6sorban eg6szs6gmegorzo, illetve kultur6lis, 6s idegenforgalmi) fi6ktelepet kialakitani, amellyel tov6bbi pillyiu:ati fonssokat koncentr6lva v6gs6 c6lk6nt, egy karitativ c6lokat szolg5l6 t<tbb funkci6s kcizpontot kialakitani. Budapest, Szeretet F6nye SZERETET FENYE KOZHASZNU ALAPiTVANY I103 Budapest, Csombor u. 5. II/6. Adosz6m : Bsz.: I 0l

SZERETET FÉNYE KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

SZERETET FÉNYE KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY SZERETET FÉNYE KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY Közhasznúsági jelentés 2009. év A) Számviteli beszámoló Adószám: 18828966-1-42 Alapítvány megnevezése: Szeretet Fénye Közhasznú Alapítvány Alapítvány címe: 1103., Bp.,

Részletesebben

SZERETET FÉNYE KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

SZERETET FÉNYE KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY SZERETET FÉNYE KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY Közhasznúsági jelentés 2006. év A) Számviteli beszámoló Adószám: 18828966-1-42 Alapítvány megnevezése: Szeretet Fénye Közhasznú Alapítvány Alapítvány címe: 1103., Bp.,

Részletesebben

SZERETET FÉNYE KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

SZERETET FÉNYE KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY SZERETET FÉNYE KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY Közhasznúsági jelentés 2006. év A) Számviteli beszámoló Adószám: 18828966-1-42 Alapítvány megnevezése: Szeretet Fénye Közhasznú Alapítvány Alapítvány címe: 1103., Bp.,

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E A K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E 2010 Elfogadta a Kuratórium 2011. május 21-i ülésén. Pécs, 2011. május 21. T a r t a l o m 1. A szervezet alapadatai 3. oldal 2. Összefoglaló 5. oldal 3. Számviteli

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE. TelePont Közhasznú Információs Egyesület. 2008. évi tevékenységérıl

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE. TelePont Közhasznú Információs Egyesület. 2008. évi tevékenységérıl KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2. sz. melléklet TelePont Közhasznú Információs Egyesület 2008. évi tevékenységérıl Készült a TelePont Közhasznú Információs Egyesület 2008. évi mőködésérıl A közhasznú szervezetekrıl

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A JÁSZBERÉNYI BARÁTOK TEMPLOMA KÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTVÁNYA az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe, telefonszáma 2011 évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. 01. 01. - 2011. 12. 31. 1. Számviteli beszámoló

Részletesebben

A Mezőtúri Hallgatókért Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2013. év

A Mezőtúri Hallgatókért Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2013. év A Mezőtúri Hallgatókért Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2013. év Székhely: 5400 Mezőtúr Petőfi tér 1. Adószám: 19223261-1-16 Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet Közhasznúsági végzés: A Jász-Nagykun-Szolnok

Részletesebben

3399 Andornaktálya, Kossuth u. 2/2. 2011. évi Közhasznúsági jelentés

3399 Andornaktálya, Kossuth u. 2/2. 2011. évi Közhasznúsági jelentés Kurul dobosok Kulturális és Hagyományırzı Közhasznú Egyesület 3399 Andornaktálya, Kossuth u. 2/2. 2011. évi Közhasznúsági jelentés Andornaktálya, 2012. május 25. Barczi Zsolt elnök A Kurul dobosok Kulturális

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011. év

Közhasznúsági jelentés 2011. év Egyesület megnevezése: Csányi Dinnye- és zöldségtermelı Védegylet Egyesület címe: 3015 Csány, Szövetkezet út 2. Adószám: 18580583-1-10 Közhasznúsági jelentés 2011. év Csány, 2012. május 21. 1 Tartalom:

Részletesebben

HÉREGI KÁLVIN ALAPÍTVÁNY 2832 Héreg, Fő u. 151. Adószám: 18615537-1-11 Bankszámla szám: 63200250-11037204. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011.

HÉREGI KÁLVIN ALAPÍTVÁNY 2832 Héreg, Fő u. 151. Adószám: 18615537-1-11 Bankszámla szám: 63200250-11037204. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. HÉREGI KÁLVIN ALAPÍTVÁNY 2832 Héreg, Fő u. 151. Adószám: 18615537-1-11 Bankszámla szám: 63200250-11037204 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. évi 1 Tartalom 1. Számviteli beszámoló - egyéb szervezetek közhasznú

Részletesebben

Orosháza, 2012.május 30... vállalkozás vezetıje (képviselıje)

Orosháza, 2012.május 30... vállalkozás vezetıje (képviselıje) Lurkó Családi Napközi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelısségő Társaság 5900 Orosháza, Szılı krt.34. Adóig. szám: 23277201-1-04 Cégjegyzék szám: 04-09-010615 Stat.sz: 23277201-8891-572-04 2011. évi közhasznúsági

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület 2 0 0 8. évi gazdálkodásáról

Közhasznúsági jelentés az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület 2 0 0 8. évi gazdálkodásáról ORSZÁGOS FOGYASZTÓVÉDELMI EGYESÜLET 1012 Budapest, Logodi utca 22-24. Adószáma: 19012470-1-41 A Fıvárosi Bíróság 13.Pk. 60.519/1. számú végzésével 1989.10.26-án 467 sorszám alatt vette nyilvántartásba.

Részletesebben

V E S Z P R É M I E G Y E T E M C I V I L S Z E R V E Z Ő D É S E I É R T A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú A L A P Í T V Á N Y

V E S Z P R É M I E G Y E T E M C I V I L S Z E R V E Z Ő D É S E I É R T A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú A L A P Í T V Á N Y V E S Z P R É M I E G Y E T E M C I V I L S Z E R V E Z Ő D É S E I É R T A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E 2010. Székhely: 8200 Veszprém,

Részletesebben

AZ EMBERBARÁT ALAPÍTVÁNY 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

AZ EMBERBARÁT ALAPÍTVÁNY 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE AZ EMBERBARÁT ALAPÍTVÁNY 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A közhasznú szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI. tv. 19. rendelkezésének értelmében az Emberbarát Alapítvány (1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9.)

Részletesebben

Mozdulj! Lellei Diáksport Egyesület

Mozdulj! Lellei Diáksport Egyesület 1 8 7 7 6 4 2 9-9 3 1 2-5 2 1-1 4 Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerősített Beszámolója Éves zárómérleg 2011. január 01. - 2011. december 31. Kelt Balatonlelle, 2012. március 12. P. H. 1 8 7 7 6 4 2 9-9

Részletesebben

KOLLÁZS Művészeti Egyesület

KOLLÁZS Művészeti Egyesület KOLLÁZS Művészeti Egyesület 4400 Nyíregyháza, Búza u. 1. Nyíregyháza, 2009. május 20. (formailag módosítva: 2009. június 22.) 2008. évi Közhasznúsági jelentése Dancs Tamásné Elnök TARTALOM 1. A szervezet

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám): 18818716949952915 Cg:2914 (PK 60018/2008/2-2914) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 2009 év Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

Búzavirág Alapítvány

Búzavirág Alapítvány Búzavirág Alapítvány 3941 Vámosújfalu, Kossuth u 42/A 2011. évi Közhasznúsági jelentés.... Egyéb szervezet vezetıje (képviselıje) Vámosújfalu, 2012. március 31 Alapadatok Név: Búzavirág Alapítvány Székhely:

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011

Közhasznúsági jelentés 2011 Adószám: 19265836-1-19 Bejegyzı szerv: Veszprém Megyei Bíróság Regisztrációs szám: Pk.60074/1992/2 Családok a Családért Házas-és Családpedagógiai Egyesület 8272 Óbudavár, Kistelek utca 2. 2011 Fordulónap:

Részletesebben

A Szeged-Csanádi Egyházmegye Szent Gellért Karitász Alapítvány 2010. évi közhasznúsági jelentése

A Szeged-Csanádi Egyházmegye Szent Gellért Karitász Alapítvány 2010. évi közhasznúsági jelentése A Szeged-Csanádi Egyházmegye Szent Gellért Karitász Alapítvány 2010. évi közhasznúsági jelentése Általános információk: Szeged-Csanádi Egyházmegye Szent Gellért Karitász Alapítvány bírósági nyilvántartásba

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2014. év. Kelt: Hódmezővásárhely, 2015. február 17.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2014. év. Kelt: Hódmezővásárhely, 2015. február 17. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2014. év Kelt: Hódmezővásárhely, 2015. február 17. 1 A SZERVEZET ALAPADATAI 1 Elnevezés: Aranyossy Ágoston Általános Iskola Alapítvány 2 Képviselő: Nagyné Laskai Nóra 3.Székhely:

Részletesebben

Küldetés az Emberért Közhasznú Alapítvány 2112 Veresegyház, Hajnal u. 2.

Küldetés az Emberért Közhasznú Alapítvány 2112 Veresegyház, Hajnal u. 2. Küldetés az Emberért Közhasznú Alapítvány 2112 Veresegyház, Hajnal u. 2. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Veresegyház, 2011. május 30... elnök 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Küldetés az Emberért Közhasznú Alapítvány

Részletesebben

KELET-MAGYARORSZÁGI FIATALOKÉRT ALAPÍTVÁNY 4400 Nyíregyháza, Bethlen G. u. 5. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

KELET-MAGYARORSZÁGI FIATALOKÉRT ALAPÍTVÁNY 4400 Nyíregyháza, Bethlen G. u. 5. 2011. évi Közhasznúsági jelentése KELET-MAGYARORSZÁGI FIATALOKÉRT ALAPÍTVÁNY 4400 Nyíregyháza, Bethlen G. u. 5. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Nyíregyháza, 2012. május 08. Dr. Seszták István kuratóriumi elnök A Kelet-Magyarországi Fiatalokért

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. Országos KID Egyesület 4025 Debrecen, Arany János u. 2. fsz.2. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. TARTALOM A szervezet alapadatai 1. Számviteli beszámoló, 2. a költségvetési támogatás felhasználása, 3. a vagyonfelhasználásával

Részletesebben

2011.évi K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

2011.évi K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S PACI DOKI ALAPÍTVÁNY 2011.évi K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S Csemő, 2012. február 29.. Fridrik Dóra elnök T a r t a l o m 1. A Paci-Doki Alapítvány t számviteli beszámolója 2. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

Szórakaténusz Európai Játékközpont Alapítvány 6000 Kecskemét, Gáspár András utca 11. Közhasznú alapítványok közhasznú egyszerűsített beszámolója

Szórakaténusz Európai Játékközpont Alapítvány 6000 Kecskemét, Gáspár András utca 11. Közhasznú alapítványok közhasznú egyszerűsített beszámolója Szórakaténusz Európai Játékközpont Alapítvány 6000 Kecskemét, Gáspár András utca 11. Közhasznú alapítványok közhasznú egyszerűsített beszámolója 2010 A Szórakaténusz Európai Játékközpont Alapítványt a

Részletesebben

IFELORE. 2012. évi Közhasznúsági jelentés

IFELORE. 2012. évi Közhasznúsági jelentés KSH: 18079052-9499-529-01 Adószám: 18079052-1-42 Bejegyezve: 1995.11.28. 9.Pk.61407/95 Közhasznú: 2001.05.11. Nytsz: 6761 IFELORE Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesülete 1105 Budapest, Előd utca

Részletesebben

A BEDEKOVICH LİRINC NÉPFİISKOLAI TÁRSASÁG 2005. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE. Legfontosabb adatok. Bedekovich Lırinc Népfıiskolai Társaság

A BEDEKOVICH LİRINC NÉPFİISKOLAI TÁRSASÁG 2005. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE. Legfontosabb adatok. Bedekovich Lırinc Népfıiskolai Társaság Legfontosabb adatok A BEDEKOVICH LİRINC NÉPFİISKOLAI TÁRSASÁG 2005. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Neve: Bedekovich Lırinc Népfıiskolai Társaság Székhelye: 5126 Jászfényszaru, Fürst Sándor u. 1. Adószáma:

Részletesebben

KÖZHAZNÚSÁGI JELENTÉS. 2010. évről

KÖZHAZNÚSÁGI JELENTÉS. 2010. évről KÖZHAZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. évről NYITNIKÉK ALAPÍTVÁNY Sóstóhegy, Jázmin út 10. Adószám: 18801600-1-15 Bírósági bejegyzés szám: Pk. 60.139/1998 Készítette: Ajler Ferencné Az alapítvány elnöke Elfogadta:

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ALU-SE Alapítvány

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ALU-SE Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ALU-SE Alapítvány 1116 Budapest, Fehérvári út 144. Adószám: 19650218-1-43 Budapest, 2011. március 05. A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített

Részletesebben