KÖZMŰVELŐDÉSI EGYESÜLET

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZMŰVELŐDÉSI EGYESÜLET"

Átírás

1 KÖZMŰVELŐDÉSI EGYESÜLET 8834 Murakeresztúr, Honvéd u. 3. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010 évről Készítette: Naprakész Egyesület

2 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló 3. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról 4. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 5. A cél szerinti juttatások kimutatása 6. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, és mindezek szerveitől kapott támogatások mértékének kimutatása 7. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének illetve összegének kimutatása 8. A közhasznú tevékenység tartalmi beszámolója

3 1. A szervezet alapadatai 1. Elnevezés: Közművelődési Egyesület 2. Képviselő: Kovácsné Deák Erzsébet 3. Székhely: 8834 Murakeresztúr, Honvéd u Levelezési cím: u. a. 5. Adószám: Közhasznúsági fokozat: Közhasznú szervezet 7. Nyilv. végzés száma, kelte: Pk.60720/1991/2 Zala Megyei Bíróság 9. Közhasznúsági végzés száma: Pk.60720/1991/16 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2010 év KÖZMŰVELŐDÉSI EGYESÜLET egyéb szervezet megnevezése 8834 Murakeresztúr Honvéd u. 3. címe Keltezés: Nagykanizsa

4 az egyéb szervezet vezetője (képviselője) P.H. Az egyéb szervezet megnevezése: KÖZMŰVELŐDÉSI EGYESÜLET Az egyéb szervezet címe: 8834 Murakeresztúr Honvéd u. 3. KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE ÉV adatok E Ft-ban Sor- Előző év(ek) A tétel megnevezése Előző év Tárgyév szám helyesbítései a b c d e 1. A. Befektetett eszközök (2-5. sorok) I. IMMATERIÁLIS JAVAK II. TÁRGYI ESZKÖZÖK III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 0 5. IV. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE 0 6. B. Forgóeszközök (7-10. sorok) I. KÉSZLETEK 8. II. KÖVETELÉSEK 9. III. ÉRTÉKPAPÍROK 10. IV. PÉNZESZKÖZÖK C. Aktív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN ( sor) D. Saját tőke ( sorok) 14. I. INDULÓ TŐKE/JEGYZETT TŐKE 15. II. TŐKEVÁLTOZÁS/EREDMÉNY III. LEKÖTÖTT TARTALÉK IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 18. V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL) 19. VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL E. Céltartalékok F. Kötelezettségek ( sorok) I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK G. Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN ( sor) Keltezés: Nagykanizsa,

5 az egyéb szervezet vezetője (képviselője) Az egyéb szervezet megnevezése: KÖZMŰVELŐDÉSI EGYESÜLET Az egyéb szervezet címe: 8834 Murakeresztúr, Honvéd u. 3. KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA ÉV adatok E Ft-ban Sor- Előző év(ek) Tétel megnevezése Előző év Tárgyév szám helyesbítései a b c d e 1. A. Összes közhasznú tevékenység bevétele ( ) Közhasznú célú működésre kapott támogatás a) alapítótól 4. b) központi költségvetéstől c) helyi önkormányzattól d) társadalombiztosítótól 7. e) egyéb bevétel magánszemélytől kapott támogatás SZJA 1 % Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységből származó bevétel Tagdíjból származó bevétel Egyéb bevétel (kamat) B. Vállalkozási tevékenység bevétele 13. C. Összes bevétel (A.+B.) D. Közhasznú tevékenység ráfordításai ( ) Anyag jellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások igénybevett szolgáltatások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai ( ) Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások 0 0

6 Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások 0 0 Az egyéb szervezet megnevezése: KÖZMŰVELŐDÉSI EGYESÜLET Az egyéb szervezet címe: 8834 Murakeresztúr Honvéd u. 3. KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA ÉV adatok E Ft-ban Sor- Előző év(ek) Tétel megnevezése Előző év szám helyesbítései Tárgyév a b c d e 28. F. Összes ráfordítás (D+E) G. Adózás előtti eredmény (B-E) 30. H. Adófizetési kötelezettség 31. I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H) 32. J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 33. A. Személyi jellegű ráfordítások Bérköltség 35. Ebből: - megbízási díjak tiszteletdíjak Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok B. A szervezet által nyújtott támogatások O 40. C. Továbbutalási céllal kapott támogatás O 41. D. Továbbutalt támogatás O

7 Keltezés: Nagykanizsa, az egyéb szervezet vezetője (képviselője) 3. KIMUTATÁS A KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSÁRÓL A Közművelődési Egyesület 2010-ben 1. a Nemzeti Civil Alaptól a évi pályázati támogatás második részletét ( ,- Ft) ,- Ft-ot Civil szervezetek képzése a Muramentén című projekt megvalósítására, ( a teljes támogatási összeg ,- Ft, de a évben a támogatás első részlete már átutalásra került) A projekt megvalósítás során elsősorban a Mura mentén tevékenykedő civil szervezetek számára szervezett képzéseket az egyesület. A lebonyolítás időszaka: június 01-től május 31-ig szólt. Felhasznált költségelemek a projekt megvalósítás során: nyomtatvány-irodaszer, terembérleti díjak kifizetése, előadók megbízási díjának kifizetése, posta-, telefonköltség elszámolása, az előadók, a könyvelés díjának elszámolása, a rendezvényen résztvevő hallgatók étkezésének biztosítása. A projekten belül 2 fő munkatárs alkalmazására volt lehetőség, akik megbízási jogviszonyban végezték tevékenységüket, a jogviszonyt, illetve a kifizetést terhelő járulékokat szintén a támogatási összegből fedezte az egyesület. Az előadásokra a hallgatók részére üdítőt, és aprósüteményt biztosítottunk, mely szintén a támogatásból került kifizetésre. A Nemzeti Civil Alap ,- Ft-tal a civil szervezet működését támogatta, június 01-től május 31-ig mely összegből szoftver vásárlást, és az asszonykórus fellépő ruháinak költségeit fedeztük 2010-ben, a fennmaradó támogatást 2011-ben a Közművelődési Egyesület megalakulásának 20. évfordulója tiszteletére készülő kiadvány költségeinek fedezésére fordítjuk. Murakeresztúr Község Önkormányzata ,- Ft-tal támogatta az egyesületet. Egyesületünk ,- Ft összegű pályázati támogatáshoz jutott a Muramenti Társulás jóvoltából melyből az ősszeg megrendezésre került Telitál Fesztivál költségeit finanszíroztuk 4. A VAGYON FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS A mellékletként csatolt mérleg alapján: Közhasznú tevékenység bevételének részletezése Az Egyesület összes bevétele: Ft Részletesen: 1.1. Közhasznú alaptevékenység bevétele Ft 1.2. tagdíjbevétel: Ft

8 1.3. NCA pályázaton nyert támogatás: Ft 1.4. Helyi Önkormányzattól kapott támogatás: Ft 1.5. Muramenti Társulás pályázati finanszírozása ,- Ft 1.6. Magánszemélyektől kapott támogatás ,- Ft 1.7. SZJA 1 % ,- Ft 1.8. Kapott kamatok: Ft Közhasznú tevékenység kiadásainak részletezése Összes kiadás: Részletesen: ,- Ft Működési jellegű kiadások: Anyagköltség: (irodaszer, nyomtatvány, nyomtatópatron, stb) Vásárolt anyagok költségei ,- Közhasznú tevékenység anyagköltsége ,- Reprezentációs költség ,- fellépőruha ,- Vásárolt élelmezés ,- Szakkönyvek, folyóiratok 5.000,- Posta költség, telefon ,- Dekoráció költsége ,- Internet előfizetés 7.802,- Szállítási költség ,- Bérleti díjak ,- Karbantartási költség ,- Utazási és kiküldetési költség ,- Könyvelési, számviteli szolgáltatás költsége ,- Honlap-fenntartás költségei ,- Egyéb igénybevett szolgáltatások ,- Műsorszolgáltatási díj ,- Csoportos étkezés ,- Előadói díj ,- Biztosítási díj ,- Bankszámlavezetés költsége ,- tagdíjbefizetés 2.000,- Egyéb költségek(kulturális szolgáltatás, tereprendezés ,-

9 Rendezvényszervezés, sátorépítés ) Személyi jellegű kifizetések Megbízási díj kifizetés ,- Bérjárulékok ,- A Közművelődési Egyesület a évet ,- Ft nyitó pénzkészlettel indította, mely összegből, ,-Ft lekötött betétként szerepelt év végén a pénzkészlet az alábbiak szerint alakult: Készpénzkészlet ,- Ft Bankszámlán szereplő készlet ,- Ft Elkülönített számlán lévő készlet 3.998,- Ft évben befektetett eszközök értéke: ,- Ft o Tárgyi eszköz beszerzés ,- Ft - kamera : ,- - fényképezőgép : ,- - navigáció ,- - sörpad szett ,- o Immateriális javak (szoftver) ,- Ft A készlet állomány 13 %-os csökkenést mutat. Az ingó vagyon a beszerzést követően ,- Ft-tal nőtt. Az egyesületnek kintlévősége, és tartozása december 31-ei állapot szerint nincs. A pénzkészlet állomány csökkenése a befektetés miatt lett jelentős. 5. A CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA A Közművelődési Egyesület 2010-ben pénzbeli cél szerinti juttatást nem nyújtott. Közhasznú tevékenységének szolgáltatásait Murakeresztúr lakossága, vállalkozói felé, a Mura mentén és a régióban tevékenykedő civil szervezetek felé nyújtotta. A Falu TV működtetésével biztosította a médiában való szereplést magánszemélyeknek, és civil szervezeteknek egyaránt közérdekű közlemények és hirdetési lehetőségek formájában.

10 A Nemzeti Civil Alaptól elnyert pályázati támogatások segítségével számos civil szervezetnek lehetővé tette, hogy fórumokon, kerek-asztal találkozókon és nem utolsósorban komplett képzési sorozaton vehettek részt 2009-ben, és még május 31-ig ez a lehetőség adott volt a bekapcsolódott civil szervezeteknek. Az előadásokon a résztvevők ismeretanyagot szerezhettek többek közt az Európai Uniós pályázati lehetőségekről, a pályázatírás gyötrelmeiről, a civil szervezeteket érintő komplex ügyviteli kötelezettségekről, a média fontosságáról, az önkéntesség fogalmáról, és fontosságáról. A Muramenti Társulás támogatásával nagyszabású rendezvényre kerülhetett sor a faluban, ahol részt vett a lakosság szép számmal, és számos civil szervezet a régióból. 6. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, AZ ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, A HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL, ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁSOK MÉRTÉKÉNEK KIMUTATÁSA A Közművelődési Egyesület 2010-ben 2. a Nemzeti Civil Alaptól a évi pályázati támogatás második részletét ( ,- Ft) ,- Ft-ot Civil szervezetek képzése a Muramentén című projekt megvalósítására, ( a teljes támogatási összeg ,- Ft, de a évben a támogatás első részlete már átutalásra került) A projekt megvalósítás során elsősorban a Mura mentén tevékenykedő civil szervezetek számára szervezett képzéseket az egyesület. A lebonyolítás időszaka: június 01-től május 31-ig szólt. Felhasznált költségelemek a projekt megvalósítás során: nyomtatvány-irodaszer, terembérleti díjak kifizetése, előadók megbízási díjának kifizetése, posta-, telefonköltség elszámolása, az előadók, a könyvelés díjának elszámolása, a rendezvényen résztvevő hallgatók étkezésének biztosítása. A projekten belül 2 fő munkatárs alkalmazására volt lehetőség, akik megbízási jogviszonyban végezték tevékenységüket, a jogviszonyt, illetve a kifizetést terhelő járulékokat szintén a támogatási összegből fedezte az egyesület. Az előadásokra a hallgatók részére üdítőt, és aprósüteményt biztosítottunk, mely szintén a támogatásból került kifizetésre. A Nemzeti Civil Alap ,- Ft-tal a civil szervezet működését támogatta, június 01-től május 31-ig mely összegből a könyvelési díjat, szoftver vásárlást, és az asszonykórus fellépő ruháinak költségeit fedezzük. Murakeresztúr Község Önkormányzata ,- Ft-tal támogatta az egyesületet. Egyesületünk ,- Ft összegű pályázati támogatáshoz jutott a Muramenti Társulás jóvoltából melyből az ősszeg megrendezésre került Teli Tál Fesztivál költségeit finanszíroztuk

11 7. A VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐKNEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKÉNEK ILLETVE ÖSSZEGÉNEK KIMUTATÁSA A Közművelődési Egyesület 2010-ben sem pénzbeli, sem természetbeni juttatást nem nyújtott vezető tisztségviselőinek. 8. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG TARTALMI BESZÁMOLÓJA évi tevékenység bemutatása A 2010-es év a Közművelődési Egyesület Murakeresztúr számára eredményes volt án fontos lépésre szánta el magát az új vezetőség: a Közművelődési Egyesület Murakeresztúrt életben kell tartani. Hogy jól döntöttünk arra elődeink hite, tenni akarása és az új vezetőség akarata, kitartása, kapcsolatépítése volt a folytatás. Tudatos szervezés indult el, sok-sok társadalmi munka állt mögötte. Képzéseken, szakmai fejlesztések vettünk részt. Az Elnökség ebben az átalakulási folyamatban aktív szerepet vállalt azzal, hogy biztosította a háttér feladatok megoldását. A pályázatok írása, az anyagi háttér stabil biztosítása, a tagság érdekeinek képviselete, a programok szervezése, lebonyolítása olykor - olykor nehéz próbatételnek bizonyult. Tevékenységeink: 1. Hagyományápoló tevékenységek: - Rozmaring Asszonykórus munkájának segítése - Tamburazenekar fellépéseinek segítése - Hagyományőrző programok segítése, szervezése, lebonyolítása Az Aranypáva díjas Rozmaring Asszonykórusunk Molnár Józsefné, Jucika tanárnővel szervezetünk aktív csoportja. Hihetetlen akaraterővel, embert próbáló kitartással és tenni akarással bizonyítják, érdemes hittel dolgozni. Községünk rendezvényein, meghívásokon képviselik Murakeresztúrt és önmagukat. Munkájukat minősíti, hogy hihetetlen mennyiségű felkérés érkezik számukra. A 2010-es évben többször előfordult, hogy már nem győzték vállalni a fellépést. Rugalmasságukra jellemző, hogy akár 3-4 nap alatt is minőségi fellépéssel állnak elő. A Hevesi színház rendezője is megdicsérte képességüket. Aktív szereplői az idősek napja, falunapok, fesztiválok, borversenyek, szüreti felvonulások, aratóverseny és egyéb rendezvényeknek. Egyesületünk NCA projekt záró rendezvényén gasztronómiai bemutatót tartott a népi hagyományok által megmaradt étkekből, asszonyaink készítették el. A Murakeresztúri tambura zenekar 2008-tól működik, megalapítója Kovácsné Kővágó Anna, oktatója Trojkó Zsolt. A csapat összetétele általános, - közép és főiskolások, tanárok és felnőttek. A népi horvát kultúra zenei képviselete a tambura megszólalásával válik teljessé. Dalaikkal híven őrzik a horvát zenei hagyományokat, értékeket. Fellépéseikkel megörvendeztetik közönségüket, zenéjükkel látványosan a figyelem középpontjába kerülnek.

12 Felléptek: osztálytalálkozókon, könyvbemutatón, szülői bálon, fesztiválon, de részt vettek iskolai ünnepségeken, falunapokon és vidéki felkéréseken. Műsorukban elsősorban mura menti horvát dalokat játszanak. Cél szerinti szolgáltatás, juttatás: - a település programjainak és a működő csoportok fellépéseinek felvétele és a helyi falu tv-n keresztül történő közvetítése. A saját és partner civil szervezetek számára történő képzések, előadások. 2. Dokumentáló tevékenységeink: 3. Közművelődési tevékenység A falu tv Községünk kulturális életét, a partner civil szervezetek bemutatását a falu-tv adta lehetőséggel megfelelő szinten tartjuk. A közhasznú információk közzétételére heti két este sugárzó műsorban helyi és regionális hírek, felvételek láthatók. Honlapunkon is ezt a munkát segítjük. Nemzetiségi község lévén, horvát nemzetiségi műsorokat készítünk. Segítjük a település és a térség kulturális örökségének, hagyományainak (magyar és horvát), épített és természeti környezetének ápolását, megőrzését. Kezdeményeztük a hasonló céllal működő hazai és határon túli civil szervezetekkel a kapcsolatépítést. Közös rendezvények, találkozók, programok szervezése, pályázatok együttműködésben részesei voltunk. Bár a falu-tv technikai felszereltsége elavult, viszont a problémák orvosolása folyamatban. 4. Projektek bonyolítása Pályázati eredményeink, partnerség: 1 évig a Zalai Falvakért Egyesület, a Landorhegy Alapítvány, a Társadalmi Egyesülések Zala Megyei Szövetsége, és a Celodin Zalai Alapítvány által szervezett Civil szervezetfejlesztés Zala megyében TAMOP projekt részesei lettünk. A NCA által támogatott Civil Együttműködés Zala Megyében projekt 2010 évre áthúzódó részként kapcsolatokat építettünk, a Civil szervezetek képzése a Muramentén pályázat által képzéseket tartottunk más civil szervezet tagjainak. Nagyon sokszor éreztük erőn felül teljesítünk, de megpróbáltuk. Esélyt adtunk magunknak. Útvesztőkbe, néha-néha negatív hozzáállásba ütköztünk. De bíztunk önmagunkban. 5. Kapcsolatépítés más civil szervezetekkel Partneri kapcsolatba vagyunk a teljesség igénye nélkül: a Letenyéért Közéleti Egyesülettel, az NCA által támogatott közös rendezvények partneri szervezeteként. A Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület tagjaként Szakmai tanulmányúton vettünk részt Kelet- Stájerországban, Pöllau környékén. Az Almavidék címet kapott utazás központjában a helyi termékek előállítása, feldolgozása és értékesítése állt. Jó példákat láttunk arról, hogy okos gazdálkodással, fejlesztésekkel, a családok saját vállalkozásokba kezdtek. A Zalai Falvakért Egyesülettel szinte már családias a kapcsolatunk. Sokat segítettek a szervezetünk erősítésében. Általuk és a Zalai Hazatérők Egyesület szervezésében szakmai tanulmányúton és tapasztalatcserén vettünk részt Komárom megyében. A Szociális és Munkaügyi Minisztérium által támogatott program célja, az ifjúsági szakmai jó gyakorlatok megismertetése volt. A tanulmányút segítséget nyújt az Integrált Közösségi és Szolgáltató Terek ifjúsági szolgáltatásainak tervezéséhez, az aktív ifjúsági tevékenység munkájához.

13 Zadruga Mura Kotoriba (Horvátország) partneri kapcsolatépítése alakult ki. Közös pályázatot adtunk be a gyerekek egészséges életéért, történelmi értékekkel. A Moldvai Csángó Magyarok Szövetsége által közös pályázatot adtunk be a népi értékek, hagyományok megörökítése céljából. A kulturális örökség megőrzése fontos mindkét szervezet számára. Zrínyi Kadétok Hagyományőrző Egyesület a helyi fiatalokat egyesítő egyesülettel nem titkolt szándékunk, hogy a Mura mente közös horvát-magyar történelmét, hagyományait és a Zrínyi család iránti tiszteletet a fiataloknak is áthagyományozzuk, a fiatalok körében népszerűsítsük. Partneri viszony által a Pressburger Filmstúdió és a TMLC Magyarország Kft műsorkészítő ismeretterjesztő anyagokkal látnak el minket. A regionális Zalai Krónika megyei hírösszefoglalót partner szervezetünktől a Zaláért Közéleti Egyesülettől kaptuk. Itt köszönöm meg mindazoknak a munkáját, akik bármilyen formában segítettek bennünket. Hisszük, hogy lesznek követőink, és várjuk azokat, akik tehetségükkel, tenni akarásukkal ezt az utat velünk együtt folytatni kívánják. Megköszönjük a Murakeresztúr Község Önkormányzatának a 2010-ben nyújtott anyagi és tárgyi (stúdióterem, Internet, fénymásolás, fax) támogatását. a szervezet képviselője P.H. Záradék A Közművelődési Egyesület Közgyűlése a évi Közhasznúsági jelentést a 1/ számú határozat alapján án elfogadta/nem fogadta el

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS GYERMEKVARÁZS ALAPÍTVÁNY 8800 Nagykanizsa, Teleki u. 7/C KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010 évről Készítette: Naprakész Könyvelő és Szolgáltató Egyesület Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló

Részletesebben

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. 01. 01.-2011. 12. 31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerűsített beszámoló) a) Mérleg b) Eredménylevezetés

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám): 18067295913352901 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2010. év Martin György Néptáncszövetség

Részletesebben

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület Közhasznúsági jelentése 2010 Közhasznúsági jelentés 1/9. oldal Közhasznúsági Jelentés az A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület 2010. évi működéséről A szervezet

Részletesebben

Segítőszándék Alapítvány. Kettős Könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerüsített éves beszámolója 2011

Segítőszándék Alapítvány. Kettős Könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerüsített éves beszámolója 2011 Statisztikai számjel: Bejegyzés száma: 1 8 1 1 4 5 1 7 9 4 9 9 5 6 9 1 16.PK.6. 512/24/2.9277 A vállalkozás megnevezése: Segítőszándék Alapítvány A vállalkozás címe: 147. Budapest, Battyhyány utca 11/a.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012 Profilantrop a Kultúrantropológia Társadalmi Hasznosításáért Egyesület székhely: 1137 Budapest, Szent István krt. 26. 3/25. adószám:18125191141 közhasznúsági fokozat: közhasznú

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006 Élményakadémia Közhasznú Egyesület székhely: 1082 Budapest Leonardo Da Vinci u 44/23 adószám: 18188837-1-42 közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet közhasznúsági végzés7.pk.61069/2005/2

Részletesebben

VIDÉKEN ÉLŐK ESÉLYEIÉRT EGYESÜLET

VIDÉKEN ÉLŐK ESÉLYEIÉRT EGYESÜLET K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2009 VIDÉKEN ÉLŐK ESÉLYEIÉRT EGYESÜLET székhely: 8960 Lenti, Vörösmarty Mihály u. 24/d. postacím: 8988 Kozmadombja, Jókai u.20. adószám: 18967669-1-20 közhasznúsági

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2010 MAGYAR LEVÉLTÁROSOK EGYESÜLETE Székhely: 1014 Budapest, Hess András tér 5. Kapcsolattartó: Batalka Krisztina titkár Kelt: Budapest, 2011. április 19. Elfogadta a Magyar Levéltárosok

Részletesebben

NÉZZ JÉZUSRA REFOR MÁTUS HITÉLETI ALAPÍTVÁNY

NÉZZ JÉZUSRA REFOR MÁTUS HITÉLETI ALAPÍTVÁNY NÉZZ JÉZUSRA REFOR MÁTUS HITÉLETI ALAPÍTVÁNY 4633 Lövőpetri Petőfi S. utca 116. sz. 2008. évi KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ Lövőpetri, 2009. május 19. Gonda Béláné Kuratórium elnöke, képviselő NÉZZ

Részletesebben

A Zselici Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület 2010. évi Közhasznúsági jelentése

A Zselici Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület 2010. évi Közhasznúsági jelentése A Zselici Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület 2010. évi Közhasznúsági jelentése Szenna, 2011. február 5. Orbán Balázs Elnök Az egyesület adatai A szervezet neve: A szervezet bejegyzésének ideje, száma:

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011 Segítők Innovatív Közössége Közhasznú Egyesület KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011 Székhely: 4029 Debrecen Víztorony utca 19 Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet Közhasznúsági végzés: TPk.60.214/2006/2

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S Bókay Gyermekklinikáért Kiemelten Közhasznú Alapítvány K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2011.02.23-2011.12.31. Budapest, 2012. 2 T a r t a l o m 1. A Bókay Gyermekklinikáért Kiemelten Közhasznú

Részletesebben

DAMASZKUSZI ÚT ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2011. év

DAMASZKUSZI ÚT ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2011. év DAMASZKUSZI ÚT ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. év Kelt: Veresegyház, 2012. március 26. 1 TARTALOM 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló 3. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról

Részletesebben

Közhasznúsági Jelentés

Közhasznúsági Jelentés Közhasznúsági Jelentés 2007. A Szervezete adatai Elnevezés: Humán Európa Szövetség Képviselő: Baksa József Székhely: 8900. Zalaegerszeg, Kosztolányi tér 2/A Levelezési cím: 8900. Zalaegerszeg, Pf.: 115

Részletesebben

DR. SZAKÁL SÁNDOR ALAPÍTVÁNY

DR. SZAKÁL SÁNDOR ALAPÍTVÁNY 1 1 0 1-4 - - 1 00 PÁPA, MÁRCIUS 1. TÉR. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója Éves zárómérleg 20. január 01. - 20. december 31. 20 Kelt Pápa, 2012. január 31. P. H. Az adatok 0 könyvvizsgálattal

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ALU-SE Alapítvány

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ALU-SE Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ALU-SE Alapítvány 1116 Budapest, Fehérvári út 144. Adószám: 19650218-1-43 Budapest, 2011. március 05. A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ZALAI DOMBSÁG TURIZMUSÁÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. ------------------------------------------ Dr Nagy Árpád Dezsőné Elnök P:h: Kelt: Bázakerettye, 2011.01.31. TARTALOM 1. A szervezet

Részletesebben

Virtuális Plébánia Alapítvány Közhasznúsági jelentés

Virtuális Plébánia Alapítvány Közhasznúsági jelentés Virtuális Plébánia Alapítvány Közhasznúsági jelentés Készítette: Wünsch Kft. 2012.02.18. Virtuális Plébánia Alapítvány 1136 Budapest, Hollán Ernő utca 38/a 2011. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2012.

Részletesebben

V E S Z P R É M I E G Y E T E M C I V I L S Z E R V E Z Ő D É S E I É R T A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú A L A P Í T V Á N Y

V E S Z P R É M I E G Y E T E M C I V I L S Z E R V E Z Ő D É S E I É R T A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú A L A P Í T V Á N Y V E S Z P R É M I E G Y E T E M C I V I L S Z E R V E Z Ő D É S E I É R T A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E 2010. Székhely: 8200 Veszprém,

Részletesebben

Kettős Könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerüsített éves beszámolója. Nagy-Szivárvány Alapítvány. 1149. Budapest, Báróczy utca 15/a.

Kettős Könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerüsített éves beszámolója. Nagy-Szivárvány Alapítvány. 1149. Budapest, Báróczy utca 15/a. 2. Kettős Könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerüsített éves beszámolója Statisztikai számjel: 1 8 0 6 7 5 9 4 9 1 3 3 5 6 9 0 1 Bejegyzés száma: 5222 Nagy-Szivárvány Alapítvány 2011. év

Részletesebben

2012. évi Közhasznúsági jelentés

2012. évi Közhasznúsági jelentés Törökbálinti Városőrség Polgárőr Egyesület, Törökbálint Adószám: 18028049-1-13 Bírósági végzés száma: 13.Pk.60.467/2009/6.sz. Képviselő neve: Géczy Krisztián i Közhasznúsági jelentés Kelt: Törökbálint,

Részletesebben

SM Betegek Gy-M-S M. Egyesülete

SM Betegek Gy-M-S M. Egyesülete 1 2 3 2 2-4 - 5 2-0 0 Töltéstava, Petőfi út 51. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója Éves zárómérleg 2014. január 01. - 2014. december 31. 2014 Kelt Töltéstava, 2015. május 2. P. H.

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 1 év NAGYMAROS VÁROS FEJLESZTÉSÉÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY egyéb szervezet megnevezése 2626 NAGYMAROS, FŐ TÉR

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. évről

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. évről Az egyéb szervezet megnevezése: Az egyéb szervezet címe: 7515. Somogyudvarhely, Hunyadi utca 46. 211. évről TARTALOM 1. 2. 3. 4. 5. 6. A szervezet alapadatai Számviteli beszámoló Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

TÁRSADALMI SZERVEZET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2009 ÉV

TÁRSADALMI SZERVEZET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2009 ÉV TÁRSADALMI SZERVEZET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2009 ÉV 1 8 4 3 9 2 0 5 9 4 9 9 5 2 9 0 5 Statisztikai számjele vagy adószám TÁRSADALMI SZERVEZET, KÖZTESTÜLET MEGNEVEZÉSE: GÖMÖRI KÖRNYEZET ÉS TÁJFEJLESZTŐ

Részletesebben

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 1 8 1 8 7 1 9 7 9 4 9 9 5 6 9 0 1 A FÜVÉSZKERTÉRT ALAPÍTVÁNY 1083 BUDAPEST, ILLÉS U. 25. Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2013 A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. Budapest,

Részletesebben

KOLLÁZS Művészeti Egyesület

KOLLÁZS Művészeti Egyesület KOLLÁZS Művészeti Egyesület 4400 Nyíregyháza, Búza u. 1. Nyíregyháza, 2009. május 20. (formailag módosítva: 2009. június 22.) 2008. évi Közhasznúsági jelentése Dancs Tamásné Elnök TARTALOM 1. A szervezet

Részletesebben

A 3. Szektor Közhasznú Alapítvány 2010. évi Közhasznúsági jelentése

A 3. Szektor Közhasznú Alapítvány 2010. évi Közhasznúsági jelentése A 3. Szektor Közhasznú Alapítvány 2010. évi Közhasznúsági jelentése 1. Számviteli beszámoló A 3. Szektor Közhasznú Alapítvány 2010. évi gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a közhasznúsági törvénynek

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S A T Á M A S Z A L A P Í T V Á N Y 2 0 1 1. É V I T E V É K E N Y S É G É R Ő L

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S A T Á M A S Z A L A P Í T V Á N Y 2 0 1 1. É V I T E V É K E N Y S É G É R Ő L K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S A T Á M A S Z A L A P Í T V Á N Y 2 0 1 1. É V I T E V É K E N Y S É G É R Ő L 1 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló 3. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben