2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS"

Átírás

1 R e g i o n á l i s J ó g a a M i n d e n n a p i É l e t b e n E g y e s ü l e t É r d ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Budapest, február 06. Kaderják Gyula elnök 1.

2 A Regionális Jóga a Mindennapi Életben Egyesület Érd közhasznú szervezetként óta működik évi gazdálkodásáról, valamint vagyoni-, pénzügyi-, és jövedelmi helyzetéről december 31-i fordulónappal köteles közhasznúsági jelentést készíteni, melynek elfogadása a legfőbb szerv hatáskörébe tartozik. I. Számviteli beszámoló A Jógaegyesület Érd jogállásának illetve könyvvitelének megfelelően Közhasznú egyszerűsített beszámolót készít, melynek részei az egyszerűsített mérleg, a közhasznú eredmény-levezetés és a tájékoztató adatok ismertetése (jelentésünk 1. és 2. számú melléklete). Előző évek adatainak helyesbítése az egyeztetés, és az egyszeres könyvvezetés előírásainak figyelembevétele alapján szükséges volt. A mérleg főösszege ezer Ft, a saját tőke ezer Ft. A mérleg alapja a december 31-i leltár, Eszköz oldala tartalmazza a befektetett és forgóeszközöket, míg Forrás oldalán a saját tőke, azaz a saját vagyon, és a kötelezettségek összege találhatók. Befektetett eszközök mérlegsorában a 100 ezer Ft beszerzési érték feletti eszközök év végi nettó értéke Ft mutatkozik. Forgóeszközök mérlegsoraiban készleten az értékesítésre szánt könyvek és CD-k leltározott értéke ( Ft), a vásárolt ERSTE értékpapírok egyeztetés szerint ( db, beszerzési értéke Ft), és a pénzkészletek (bankszámlákon és házipénztárban) értéke, összesen Ft került. Saját tőke elemei: az induló tőke (az január 1-i tőke 489 ezer forint), - az előző évek eredményei szerinti tőke növekedés: ezer Ft mellett, - a tárgyévi eredmény közhasznú tevékenységből -902 ezer Ft csökkenést, - vállalkozási tevékenységből ezer Ft növekedést eredményez. Kötelezettségként a Társasági adó törvény által vállalkozási tevékenységnek minősített tevékenységből származó jövedelem alapján fizetendő adó (112 ezer Ft )szerepel. Cél szerinti bevétel tagdíjból, jóga tanfolyamok és rendezvények részvételi díjából, és az SZJA 1 %-ból származott (részletezése az eredmény-levezetésben). Vállalkozási bevétel a közhasznú tevékenységhez kapcsolódó - SANGAM által kiadott könyvek és CD-n rögzített hanganyagok - rendszeres értékesítése, valamint az ERSTE értékpapír csere alkalmával szerzett árfolyamnyereség. 2.

3 II. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA évben az Egyesület költségvetési, államháztartási, illetve gazdálkodó szervektől közvetlen támogatást nem kapott. Az SZJA 1%-ából kapott sajátos költségvetési támogatást közhasznú működési célra és azt teljes egészében felhasználta ( 3. sz melléklet): - a 2009 évi rendelkező nyilatkozatok alapján, utólag 379 ezer forintot, - a 2010 évi rendelkező nyilatkozatok alapján 297 ezer forintot. III. VAGYON FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS Az előző évhez képest az Egyesület vagyona 648 ezer Ft-tal növekedett. A vagyon felhasználását részleteiben a 4. sz melléklet tartalmazza. A közhasznú tevékenység céljaira többet használtunk fel, mint a tárgyévben kapott bevételek összege. Az elszámolt ráforditások között adományt nyújtottunk a Magyar Országos Jóga Unión keresztül (500 ezer Ft). IV. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA Az Egyesület nem nyújtott cél szerinti juttatást, ezen a jogcímen kifizetések nem történtek. V. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE. Az Egyesület 2011-ben összesen Ft támogatást kapott elszámolása alapján az ÉRD MJV Önkormányzatától (2009 évben elnyert pályázat). Tárgyévben pályázatunk nem kapott támogatást. A támogatások részletes bemutatását az 5. számú melléklet tartalmazza. 3.

4 VI. VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐKNEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK MÉRTÉKE A vezető tisztségviselők részére juttatás nem történt. Az Egyesület személyi jellegű kifizetést reprezentációs költségekre, adómentes természetbeni juttatásokra teljesített. VII. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ TARTALMI BESZÁMOLÓ A 2011-re meghatározott céljaink: - Swamiji humanitárius projektjeinek lehetőségeinkhez mért maximális támogatása - Továbbra is cél a helyi és országos központ jellegű ingatlanszerzés. - Pályázati tevékenység folytatása. - Tanfolyami csoportok erősítése, bővítése. - Oktatói utánpótlás erősítése. - Legalább egy nemzetközi program szervezése - Saját hétvégi jógaprogramok, nyílt nap(ok), táborok szervezése - Shanka Prakshalan - Kiadványi tevékenység folytatása, legalább a Mantra könyv megjelentetése - Szakmai Műhelyek folytatása - Szatszangok hetente - Vezetőségi ülések 6 hetente - Társszervezeti kapcsolatok és országos együttműködés erősítése A 2011-re meghatározott céljainkat a tervezetten felül teljesítettük. Ingatlanhelyzet Helyi központ (Kutyavári u. 34. bérelt ingatlan) Hosszú távon az önálló ingatlantulajdonként működő jógaközpont jelenthetne egy jó megoldást, de ebben 2011-ben sem sikerült előre lépnünk. Jelenlegi központunk bérleti szerződése (Kutyavári u. 34) 2012 dec. 31-ig érvényes. A bérleti díj nem változott ben az ingatlan tulajdonosa a bérelt ingatlanrészünkön is felújítást végzett ( ), A felújítás alapvetően a falak külső szigetelését és a nyílászárók cseréjét jelentette. Ez alatt az idő alatt az oktatás szünetelt. A felújítás révén bérelt területünkön belül kialakításra került egy önálló mosdóblokk, egy mosdó+wc+zuhanyozó, valamint egy külön WC+mosdó helyiséggel. Az átalakítás lehetővé tette egy melegítő-konyha kialakítását is. A fűtési rendszer korszerűsítésével megszűntek a gázkonvektorok és lecserélésre kerültek a régi radiátorok. A közös használatú udvar komfortfokozatát javítja az elektromos kapunyitó, az autóbeálló új világítása, a felújított teraszburkolat is. A kert gondozásáért cserébe egy 5 m2-es pincehelyiséget is megkaptunk tárolás céljára, valamint ingyenes Internet használati lehetőség is biztosított. Kocséri iskola projekt Egyesületünk kezdeményezésével, Swamiji tudomásával, felügyelete mellett és instrukciói alapján, több magyar JMÉ szervezet összefogásával, a MOJU koordinálásával és neve alatt, egy leendő faluközösség csírájaként, elindult egy Közös Ház -project Kocséron. A MOJU a tagszervezetek képviseletében egy EU-s pályázatot indított útjára, melynek célja a település megüresedett iskolaépületének zöld-technológiás felújítása 4.

5 (öko-házzá alakítása), formálisan turisztikai szálláshelyként, a gyakorlatban országos oktatási-rekreációs központként való üzemeltetése. A projekthez eddig csatlakozott szervezetek (ábécé rendben: MOJU, Ganga Baráti Kör, az Érdi Egyesület, Tatai Egyesület, Szegedi Egyesület, Sadhana Stúdió) Egyesületünk az összességében 3 millió Ft-nyi pályázati költséghez Ft-tal járult hozzá. Az év során: Sikerült szerződnie a MOJU-nak egy ceglédi céggel a pályázat kezelésére és a teljes kivitelezésre. Sikerült megállapodásra jutni a MOJU-nak a helyi önkormányzat vezetőivel az ingatlan hosszú távú ( év), gyakorlatilag ingyenes bérletére vonatkozóan. Sikerült elkészíteni az épület felmérési terveit. Az ingatlan hosszú távú fenntartási és üzemeltetési rendjének kidolgozása a csatlakozó szervezetek közös feladata, mely jelenleg folyamatban van. Sikerült számos költségkímélő munkálatot elvégezni (téliesítés, ivóvíz vezeték átépítés). Képvisletük a szervezetet a Kocséri vágtán. Közreműködtünk két nyári tábor szervezésében és lebonyolításában. Több alkalommal is szerveztünk közös programot, hogy mindenki számára nyilvánvalóvá váljanak a helyi adottságok és lehetőségek (szilvalekvár főzés, bio-farm látogatás, vezetőségi ülések). Jelenleg a pályázat elfogadását várjuk és reméljük, hiszen ez a továbblépés záloga. Mucsi-i faluház projekt Egy osztrák jógás társunk felajánlotta Mucsiban megüresedett családi parasztházukat szabad használatra, tetszőleges időtartamú jóga programokra, egyéni, családos, csoportos pihenésre, elvonulásokra, illetve akár hosszabb távú bérletre is. A házhoz tartozó igényesen felszerelt ipari jellegű műhely teljes felszerelését felajánlotta jelképes áron megvételre, mellyel egyesületünk élt is. A gépeket, berendezéseket elszállítottuk, és a leendő kocséri projekt aportjaként kezeljük. Szervezeti ügyek Fiókszervezetünk a Sadhana Stúdió aktivitása folyamatosan bővül, programja gazdagszik. Működése tekintetében továbbra is teljesen önálló. A tervek szerint a Stúdió önálló JMÉ szervezetként való működése 2012-be megvalósulhat. Rendkívüli közgyűlés én az alapszabály módosítása végett. o A tevékenységi köröket kibővítettük olyan módon, hogy az alkalmas legyen a kocséri pályázat, illetve egyéb rekreációs jellegű pályázatok benyújtásához is. A módosított alapszabály tól hatályos. Rendes éves közgyűlés én. Év közepétől visszatérünk régi könyvelőnkhöz. Befizettünk a városközponti térképes hirdetőn való megjelenésre. Gyan putra projekt felelőse lett Érden Szeilerné Bana Tünde. Swamiji kérésére csatlakoztunk az Európai Ifjúsági Kártyához. Oktatás tanfolyamok: A tagok száma 2011-ben: 32 fő ben az oktatói létszámok és statisztikák nem változtak jelentősen az előző évhez képest. A MOJU által szervezett oktatóképzésen részt vevő két asszisztensünk sikeres vizsgát tett. Ősztől egy új asszisztensünk indult a képzésben. Az asszisztensek képzését az egyesület anyagilag is támogatja, mivel rendszeresen tartanak felajánlásból órákat a jógaközpontban, s hosszú távon 5.

6 Regionális Jóga a Mindennapi Életben Egyesület Érd számítunk munkájukra. A központunk több alkalommal is helyt adott az országos képzés hétvégi programjai számára ben az egyesületi szervezésű, felajánlásból végzett oktatásban részt vállaló oktatóink illetve asszisztenseink száma a helyi központban 10 fő. A tanfolyamok stabilitása 2011-ben jó volt, a tanfolyami részvevők száma némileg növekedett az előző évhez képest. Díjaink az év során nem változtak ben 16 egyesületi szervezésű csoport működik a Kutyavári u 34. sz. alatt ben két új érdi mantra tanítványt avattak. További programjaink Pályázatok Egyesületünk a MOJU és a Sadhana Stúdióval közösen nemzetközi hétvégi jógaszemináriumot szervezett Swami Vivekpuri vezetésével április elején. Május elején Swami Gajanad vezetett jógaprogramot és szatszangot Érden. Július elején egyesületünk szervezésében, a Paloznaki Civil Egyesülettel együttműködve került ismét megrendezésre a paloznaki jóga hétvége, ahol díszvendég előadó volt Bhakti Kamala Tirha vaishnava szerzetes. Szeptembereben Pandit Vishnu Panigrahi a Himalájai Jóga Tradíció indiai tanítója vezetett nálunk jógaprogramot. Szeptemberben Balatonfüreden JMÉ bemutató az Indiai Napok keretében Az oktatók önképzése, illetve nyitott szakmai fórum céljából létrejött Szakmai Műhely folytatta munkáját 2011-ben is oktatók és külső érdeklődők számára. Ezekre az összejövetelekre továbbra is fokozott érdeklődés volt jellemző. Témák: Belső erőforrásaink mozgósítása Belső erőforrásaink mozgósítása II Mindennapi kríziseink + Indiai zarándoklat A légzés anatómiája A JMÉ magyarországi kezdete Tibeti Jóga Filmvetítés (Lagaan) és beszélgetés Diváli előadás és púdzsa Raman Sundaram vezetésével Tapasztalatcsere és gyakorlás Swami Gajanand óratervei alapján I Tapasztalatcsere és gyakorlás Swami Gajanand óratervei alapján II. Csaknem minden hétvégén szatszangot tartottunk, sok ünnepléssel, születésnapokkal. December 17-én karácsonyi Skype szatszang volt Swamijivel. Jógatábor Máriahalmon egyesületi oktatók szervezésében. Shanka Prakshalan a saját központunkban (4 fő) október elején. Februárban helyet adtunk egy Kencekeverde tanfolyam részére. Szeptember végén két napos vegán főzőtanfolyam. Ősszel ismét kedvezményes gyümölcsvásárlási akciót szerveztünk gyakorlóink számára (Arjunpuri). A nyári időszakban ingyenes masszázs lehetőségnek adtunk helyet heti egy alkalommal ben kifizették az előző évre benyújtott helyi önkormányzati pályázataink maradék részét és elfogadták azok elszámolásait. Mivel ebben az évben működési kerete már nem lehetett pályázni, így csak Egészségügyi pályázatot nyújtottunk be 60 eft igénnyel, de forráshiány miatt azt is elutasították. 6.

7 Kiadványok Egyéb aktivitások Regionális Jóga a Mindennapi Életben Egyesület Érd Az egyesületünk kiadásában 500 példányban megjelent első, Swamiji által jóváhagyott kiadványunk Mantrák címen. A Swamiji tévé részére elkészítettük a battai békeima vágott videó anyagát, melyet január-február időszakban több alkalommal is lejátszottak. Magyar felirattal láttunk el és tettünk közzé az interneten 16 youtube-os Swamiji videót. Folytattuk a SANGAM által kiadott könyvek és hanganyagok értékesítését. Az oktatók e tevékenységet szintén társadalmi munkaként végzik. Könyvtárunk új könyvekkel és kiadványokkal gyarapodott. Elkészítettük és folyamatosan naprakészen tartjuk teljes video és audió tárunkat, mely több új, saját készítésű DVD-vel is bővült (pl. egyesületi jubileumi szülinap). Külső tárolónkon elhelyezett elektronikus szöveg, kép és hanganyagtárunkat napra készen tartjuk.. Készült:Érd, február 05. Kaderják Gyula az egyesület elnöke Záradék: A évi beszámoló jelentést a Regionális Jóga a Mindennapi Életben Egyesület Érd jóváhagyásra jogosult szerve, a Közgyűlés feburár 11-i ülésén jóváhagyta és elfogadta. 7.

8 Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklete 8.

9 9.

10 Közhasznúsági jelentés 2. számú melléklete/1. 10.

11 Közhasznúsági jelentés 2. számú melléklete/2. 11.

12 Közhasznúsági jelentés 3. számú melléklete Támogató neve SZJA 1%-os támogatás SZJA 1%-os támogatás SZJA 1%-os támogatás SZJA 1%-os támogatás Támogatás Összege Időpontja (Ft) Kimutatás Költségvetési támogatások felhasználásáról Felhasználás célja Közhasznú tevékenységek támogatása Közhasznú tevékenységek támogatása Közhasznú tevékenységek támogatása Közhasznú tevékenységek támogatása Felhasználás összege Előző évi Tárgyévi Átvitel Összege Elszámolás határideje Összesen: Kaderják Gyula elnök 12.

13 Közhasznúsági jelentés 4. számú melléklete Kimutatás A vagyon felhasználásáról Megnevezés Előző évi összeg (eft) Tárgyévi összeg (eft) Változás % eft Induló tőke % - Tőkeváltozás/Eredmény % Lekötött tartalék Értékelési tartalék Tárgyévi eredmény % -600 Közhasznú tevékenységből % -148 Vállalkozási tevékenységből Egyéb Kaderják Gyula elnök 13.

14 Közhasznúsági jelentés 5. számú melléklete Kimutatás A kapott támogatásokról Juttatás megnevezése Támogatott cél Támogatás összege Változás Előző év Tárgyév % Ft Helyi önkormányzat és szervei ÉRD MJV Önkormányzat Működési támogatás Magánszemélyektől Jogi személyektől Nemzeti Civil Alprogram Összesen: % Kaderják Gyula elnök 14.

VESEBETEGEK EGYESÜLETEINEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE. 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

VESEBETEGEK EGYESÜLETEINEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE. 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE VESEBETEGEK EGYESÜLETEINEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Budapest, 2012. május 06. Ádám Aurél elnök A közhasznúsági jelentés 12 számozott oldalt tartalmaz, a Vesebetegek Egyesületeinek

Részletesebben

IFELORE. 2012. évi Közhasznúsági jelentés

IFELORE. 2012. évi Közhasznúsági jelentés KSH: 18079052-9499-529-01 Adószám: 18079052-1-42 Bejegyezve: 1995.11.28. 9.Pk.61407/95 Közhasznú: 2001.05.11. Nytsz: 6761 IFELORE Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesülete 1105 Budapest, Előd utca

Részletesebben

NÉZZ JÉZUSRA REFOR MÁTUS HITÉLETI ALAPÍTVÁNY

NÉZZ JÉZUSRA REFOR MÁTUS HITÉLETI ALAPÍTVÁNY NÉZZ JÉZUSRA REFOR MÁTUS HITÉLETI ALAPÍTVÁNY 4633 Lövőpetri Petőfi S. utca 116. sz. 2008. évi KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ Lövőpetri, 2009. május 19. Gonda Béláné Kuratórium elnöke, képviselő NÉZZ

Részletesebben

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. április 09. Kállay Kristóf elnök A Napsárkányok Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Tíz Gira Kft 2010. március 1. TEVAN Alapítvány 1146 Budapest, Cházár András u. 15. 2009. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2010. március 1. WOLNER KRISZTINA elnök

Részletesebben

Pilis-Budai Kutyamentők Közhasznú Egyesület 2086 Tinnye, Ady Endre u. 48. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Pilis-Budai Kutyamentők Közhasznú Egyesület 2086 Tinnye, Ady Endre u. 48. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Pilis-Budai Kutyamentők Közhasznú Egyesület 2086 Tinnye, Ady Endre u. 48. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. május 10. Szabó Csilla elnök Pilis Budai Kutyamentők Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

Okányi Horgász Egyesület 5534, Okány, Rákóczi u. 55. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

Okányi Horgász Egyesület 5534, Okány, Rákóczi u. 55. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Okányi Horgász Egyesület 5534, Okány, Rákóczi u. 55. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Okány, 2012. február 18. Petri László elnök A Okányi Horgász Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről

Részletesebben

ROTARY CLUB BAJA Közhasznú Társadalmi Szervezet Közhasznúsági jelentése a 2011. évről

ROTARY CLUB BAJA Közhasznú Társadalmi Szervezet Közhasznúsági jelentése a 2011. évről ROTARY CLUB BAJA Közhasznú Társadalmi Szervezet Közhasznúsági jelentése a 2011. évről Egyesület rövid bemutatása A közhasznú egyesület (Székhelye: 6500 Baja, Rövid u. 3., Adószáma: 18360945-1-03) 2001.

Részletesebben

Zsámbék Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület. 2072. Zsámbék Petőfi S.út 110

Zsámbék Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület. 2072. Zsámbék Petőfi S.út 110 Zsámbék Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2072 Zsámbék Petőfi S. u. 110. Tel: +36 / 303-111-505 +36 / 309-660-704 fax: +36/23 342-120 e-mail: ote-zsambek@freemail.hu www.tuzoltosagzsambek.hu adószám: 18668621-1-13

Részletesebben

KELET-MAGYARORSZÁGI FIATALOKÉRT ALAPÍTVÁNY 4400 Nyíregyháza, Bethlen G. u. 5. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

KELET-MAGYARORSZÁGI FIATALOKÉRT ALAPÍTVÁNY 4400 Nyíregyháza, Bethlen G. u. 5. 2011. évi Közhasznúsági jelentése KELET-MAGYARORSZÁGI FIATALOKÉRT ALAPÍTVÁNY 4400 Nyíregyháza, Bethlen G. u. 5. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Nyíregyháza, 2012. május 08. Dr. Seszták István kuratóriumi elnök A Kelet-Magyarországi Fiatalokért

Részletesebben

MAGYAR BOHÓCOK A BETEGEKÉRT ALAPÍTVÁNY 1222 Budapest, Mező u. 17.

MAGYAR BOHÓCOK A BETEGEKÉRT ALAPÍTVÁNY 1222 Budapest, Mező u. 17. MAGYAR BOHÓCOK A BETEGEKÉRT ALAPÍTVÁNY 1222 Budapest, Mező u. 17. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Tartalma: 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ / 1sz. melléklet/ 2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA / 2sz. melléklet/

Részletesebben

Küldetés az Emberért Közhasznú Alapítvány 2112 Veresegyház, Hajnal u. 2.

Küldetés az Emberért Közhasznú Alapítvány 2112 Veresegyház, Hajnal u. 2. Küldetés az Emberért Közhasznú Alapítvány 2112 Veresegyház, Hajnal u. 2. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Veresegyház, 2011. május 30... elnök 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Küldetés az Emberért Közhasznú Alapítvány

Részletesebben

Pilis-Budai Kutyamentők Közhasznú Egyesület 2086 Tinnye, Ady Endre u. 48. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

Pilis-Budai Kutyamentők Közhasznú Egyesület 2086 Tinnye, Ady Endre u. 48. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Pilis-Budai Kutyamentők Közhasznú Egyesület 2086 Tinnye, Ady Endre u. 48. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2012. április 20. Szabó Csilla elnök Pilis Budai Kutyamentők Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

Kutyával Egy Mosolyért Alapítvány 6000 Kecskemét, Petur bán u. 2/a. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Kutyával Egy Mosolyért Alapítvány 6000 Kecskemét, Petur bán u. 2/a. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Kutyával Egy Mosolyért Alapítvány 6000 Kecskemét, Petur bán u. 2/a. Pk. 60. 156/2011 2012. évi Közhasznúsági jelentése Kecskemét, 2013. március 21. Dr. Lestárné dr. Juharos Ágota képviseletre jogosult

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés KÁRPÁT EGYESÜLET 3300 EGER GALAGONYÁS ÚT 12/A. 2012 évi. Közhasznúsági jelentése Eger, 2013. április 30.. KÖVES GYULA elnök A Kárpát Egyesület, Eger 2012. évi Közhasznú jelentése

Részletesebben

Mű Hely Líceum Alapítvány

Mű Hely Líceum Alapítvány Mű Hely Líceum Alapítvány 1055 Budapest Bihari utca 18 2010. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2011. április 30. Braun József elnök Mű Hely Líceum Alapítvány Közhasznúsági jelentése a 2010-es esztendőről

Részletesebben

A KOSSUTH ÚTI ÓVODÁÉRT ALAPÍTVÁNY. Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről

A KOSSUTH ÚTI ÓVODÁÉRT ALAPÍTVÁNY. Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről A KOSSUTH ÚTI ÓVODÁÉRT ALAPÍTVÁNY Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Az alapítvány 2011. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve

Részletesebben

Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft 8000 Székesfehérvár, Oskola u. 2-4.

Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft 8000 Székesfehérvár, Oskola u. 2-4. Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft 8000 Székesfehérvár, Oskola u. 2-4. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Székesfehérvár, 2012. május 15. Farkasné Szegő Krisztina Ügyvezető igazgató Székesfehérvári

Részletesebben

V E S Z P R É M I E G Y E T E M C I V I L S Z E R V E Z Ő D É S E I É R T A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú A L A P Í T V Á N Y

V E S Z P R É M I E G Y E T E M C I V I L S Z E R V E Z Ő D É S E I É R T A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú A L A P Í T V Á N Y V E S Z P R É M I E G Y E T E M C I V I L S Z E R V E Z Ő D É S E I É R T A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E 2010. Székhely: 8200 Veszprém,

Részletesebben

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Bakonycsernye 2014..május 14. Szabó János elnök Közhasznúsági jelentése a 2013-as esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

2013. évi BESZÁMOLÓ. Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04

2013. évi BESZÁMOLÓ. Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04 2013. évi BESZÁMOLÓ Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04 Békéscsaba,2014-05-24 Lőrincz Frigyes elnök Az Orosházi Sakk Egyesület

Részletesebben

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2012. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2012. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése Király Dávid elnök A Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentése a 2012-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Magyar Anime Társaság a 2012.

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 1 Egri Törvényszék 2 1 4 215.6.19 11:29:43 Szervezet székhelye: Irányítószám: 3 Település: Hatvan Közterület neve: Kossuth Közterület jellege: tér Házszám: 2 Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Részletesebben

KOLLÁZS Művészeti Egyesület

KOLLÁZS Művészeti Egyesület KOLLÁZS Művészeti Egyesület 4400 Nyíregyháza, Búza u. 1. Nyíregyháza, 2009. május 20. (formailag módosítva: 2009. június 22.) 2008. évi Közhasznúsági jelentése Dancs Tamásné Elnök TARTALOM 1. A szervezet

Részletesebben

TÁRSADALMI SZERVEZET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2009 ÉV

TÁRSADALMI SZERVEZET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2009 ÉV TÁRSADALMI SZERVEZET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2009 ÉV 1 8 4 3 9 2 0 5 9 4 9 9 5 2 9 0 5 Statisztikai számjele vagy adószám TÁRSADALMI SZERVEZET, KÖZTESTÜLET MEGNEVEZÉSE: GÖMÖRI KÖRNYEZET ÉS TÁJFEJLESZTŐ

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2009.

Közhasznúsági jelentés 2009. Adószám: 18013629-2-41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 1691 Magyar Protestáns Tanulmányi Alapítvány 1121 Budapest, Eötvös út 35. Közhasznúsági jelentés 2009. Budapest, 2010. április

Részletesebben

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2013. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2013. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése Király Dávid elnök A Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentése a 2013-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Magyar Anime Társaság a 2013.

Részletesebben

Egészség és Egység a Természettel Egyesület Veszprém, Diófa u. 5. 2010. közhasznúsági jelentés

Egészség és Egység a Természettel Egyesület Veszprém, Diófa u. 5. 2010. közhasznúsági jelentés Egészség és Egység a Természettel Egyesület Egészség és Egység a Természettel Egyesület 8200 2010. évi Közhasznúsági jelentéssel azonos tartalmú jelentése 2011. február 17. Stéger Ildikó A 2010. évi pénzügyi

Részletesebben

2012. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2012. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Csillagjáró Fejlesztőház Nonprofit Közhasznú Kft 2040 Budaörs, Csillag u. 1. Statisztikai számjel: 22962227-8891-572-13 Cégjegyzékszám: 13-09-140849 2012. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Budaörs, 2013. február

Részletesebben

2012. évi Közhasznúsági jelentés

2012. évi Közhasznúsági jelentés Törökbálinti Városőrség Polgárőr Egyesület, Törökbálint Adószám: 18028049-1-13 Bírósági végzés száma: 13.Pk.60.467/2009/6.sz. Képviselő neve: Géczy Krisztián i Közhasznúsági jelentés Kelt: Törökbálint,

Részletesebben