Pásztói Kistérség Turizmusfejlesztési Programja. Dátum: április Készítette: Lőrik Andrea Módszertan: Mészáros Sándor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pásztói Kistérség Turizmusfejlesztési Programja. Dátum: 2011. április Készítette: Lőrik Andrea Módszertan: Mészáros Sándor"

Átírás

1 Pásztói Kistérség Turizmusfejlesztési Programja Dátum: április Készítette: Lőrik Andrea Módszertan: Mészáros Sándor

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés Anyag és módszer Pásztói kistérség általános bemutatása Elhelyezkedés, földrajzi fekvés Népesség, társadalmi helyzet Gazdasági helyzet Infrastruktúra A Pásztói kistérség turizmusfejlesztési koncepciójának megalapozása SWOT * analízis Problémafa Célfa A Pásztói kistérség turisztikai kínálata, turisztikai attrakciók Természet adta, ember alkotta vonzerők Nógrád Novohard Geopark értékeink Szálláshelyek Vendéglátóhelyek, egyéb szolgáltatások A települések jellemző turizmustípusai, fejlesztési lehetőségek Turisztikai Desztináció Menedzsment a kistérségben Testvértelepülések, nemzetközi kapcsolatok A Pásztói kistérség turisztikai kereslete Pásztói Kistérség turizmusfejlesztési stratégiájának főbb irányvonalai Rövid-, közép-, hosszú távú tervek Összegzés Ábrák jegyzéke Táblázatok jegyzéke Források... 56

3 1. Bevezetés A Pásztói kistérség önkormányzatai - a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. sz. 41. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás, valamint a helyi önkormányzatok társulásáról és együttműködéséről szóló évi CXXXV. tv a alapján - abból a célból, hogy a kistérség lakói az önkormányzati közszolgáltatásokhoz minél teljesebb körben jussanak hozzá, és az önkormányzatok e megállapodás keretében történő együttműködéssel minél teljesebben, forrásaik célszerű és optimális felhasználásával biztosítsák a mind magasabb szintű ellátást és szolgáltatást, testületeik döntése alapján társulási megállapodást kötöttek. A Pásztó Kistérség Többcélú Társulása átalakult a IV. évi CVII. törvényben meghatározott Többcélú Kistérségi Társulássá. Jogutódja a Pásztói Kistérség Többcélú Társulásának. A Pásztói Társulásban résztvevő önkormányzatok képviselő-testületei a közös céloknak megfelelő hatékony és eredményes tevékenység érdekében a évi megállapodásban rögzített eljárásban és módon szervezik és oldják meg, hangolják össze a települési önkormányzatok feladatait (hatásköreit). A legtöbb településen, kistérségben, megyében, régióban és az országban is készült turizmusfejlesztési program, melyek közösen, egymásra támaszkodva segítik elő a turizmus szektor fejlődését évek óta. A turizmus összehangolása, fejlesztése a kistérségen belül, a hatáskörök több feladatainak elősegítő elemévé válhat. E mellett a kistérségi turizmus elemzése és a fejlesztési lehetőségek tervezése, majd azok megvalósítása is elősegítheti a települések fenntartható fejlesztését. Ezért szükséges a Pásztói Kistérségi Turizmusfejlesztési Programjának, gyakorlati megvalósításra alapozott elkészítése és hasznosítása. A turisztikai programot a társulás szakemberei készítik el, melyhez a társulás önkormányzatainak szakmai támogatásai is elengedhetetlenül szükséges. A legtöbb pályázati folyamatban csak előnyt jelent egy fejlesztési program megléte, de a nagyobb támogatottsággal bíró pályázatok esetében ez már kötelező elemként jelenik meg. Mindezek függvényében Pásztó Kistérség Többcélú Társulása Tanácsa a 41/2009. (XII. 04.) sz. határozatával úgy döntött, hogy együttműködve a Pásztó Kistérség Többcélú 2

4 Társulása munkaszervezetének szakterületi munkatársaival elkészíti a Pásztó kistérség Turizmusfejlesztési Programját Anyag és módszer A Turizmusfejlesztési program elkészítéséhez elsődleges (későbbiekben primer), illetve másodlagos (későbbiekben szekunder) forrásokat használtunk fel az adatgyűjtésünk során. A rövid-, közép-, és hosszú távú célok meghatározása primer forrásokkal, a települések egyeztetésével történt. A megalapozó felméréseket pedig szekunder forrásokból táplálkozva készítettük el. Ide tartoznak a különböző fejlesztési dokumentumok, adatbázis rendszerek, statisztikai adatszolgáltató oldalak, illetve az egyéni adatszolgáltatók, mint az érintett települések polgármesterei, a polgármesteri hivatalok munkatársai, az érintett kulturális intézmények, szervezetek, egyesületek munkatársai. Az elemzés módszerei közül meghatározó fontossággal bír a SWOT analízis, amely jó kiinduló pont a további elemzési módszereknek. Analízisünk gyengeségeiből táplálkozva könnyen elkészíthetővé vált a problémafa, illetve a célfa kialakítása, melyek segítségével a kistérség központi turisztikai problémájának elméleti megoldásával egységes, komplex kistérségi stratégiai és operatív célokat tudtunk meghatározni. A program kidolgozása során ügyeltünk arra, hogy a témához kapcsolódó helyi- (Kistérségi Fejlesztési Program, Agrárstruktúra és Vidékfejlesztési program), regionális (Észak-magyarországi Turizmusfejlesztési Stratégia), és országos (Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia) fejlesztési dokumentumokhoz illeszkedjen az elemzésünk. 3

5 2. Pásztói kistérség általános bemutatása A térség általános bemutatásával, adattokkal alátámasztva levonhatóak következtetések, hogy a problémák feltárására, és azokból célok leképezésére miért is van nagy szükség a térségben Elhelyezkedés, földrajzi fekvés A pásztói kistérség Nógrád megye déli részén fekszik, 552 km 2 a területe, a megye legnagyobb kistérsége. A legnagyobb területén a Cserhát hegység terül el, a keleti oldalon pedig a Mátra vonulatai húzzák meg a határt. A két hegység között a Zagyva völgye található, és nyugaton, a kistérség határain túl a Galga völgye terül el. A Cserhát fokozatosan, déli irányban haladva alakul át dombsággá. Közvetlenül határos a kistérség Heves és Pest megyékkel, és észak felé Salgótarjánon keresztül elérhető a Szlovák Köztársaság. 2. ábra: A Pásztói kistérség elhelyezkedése, Forrás: [8] A kistérség 26 településének (Alsótold, Bér, Bokor, Buják, Csécse, Cserhátszentiván, Ecseg, Egyházasdengeleg, Erdőkürt, Erdőtarcsa, Felsőtold, Garáb, Héhalom, Jobbágyi, Kálló, Kisbágyon, Kozárd, Kutasó, Mátraszőlős, Palotás, Pásztó, 4

6 Szarvasgede, Szirák, Szurdokpüspöki, Tar, Vanyarc) népességszáma fő. Hatvannal és a Szlovák Köztársasággal a 21-es számú főút és a 81-es számú vasúti út köti össze. Pásztó földrajzi fekvése igen jó, ugyanis viszonylag közel, 30 km-re helyezkedik el a megyeszékhelytől, Salgótarjántól, illetve a környező városok (Hatvan, Gyöngyös, Szécsény) is hasonló távolságra helyezkednek el, míg Budapest a kistérségi központtól 70 km-re található, amely az M3-as autópályán haladva 1órán belül érhető el. [1.] 2.2. Népesség, társadalmi helyzet A települések számát tekintve, a legnagyobb számban a nagyobb falvak ( fő között) vannak jelen, ez összesen 15 darab települést jelent. A kistelepülések száma is jelentős (500 fő alatt), amely 10 darab települést tesz ki. A 9 ezer főt csak Pásztó éri el (9784 fővel), az egyetlen város a kistérségben, amely egyben a központi szerepet is betölti a térségben. 3,85 % 3,85 % 57,69 % 57,69 % 38,46 % 38,46 % 500 fő és alatta fő és alatta fő között ezer fő fő között között 9-50 ezer fő között 3. ábra: Településtípusok megoszlása 2009., Forrás: [1] Saját készítés A kistérségben szlovák és cigány kisebbség él. Szlovák nemzetiségű lakosok két településen (Vanyarcon és Egyházasdengelegen) élnek, a cigány lakosság leginkább Kálló, Ecseg és Jobbágyi községekben jelentős. A következő diagramm az oda- és elvándorlási adatokat mutatja, az ezelőtti évekre vonatkozóan. 5

7 4. ábra: Vándorlási egyenleg ( ), Forrás: [2] A kistérségbe való bevándorlás aránya elég csekély, megyei és regionális szinten pedig az elvándorlás aránya meglehetősen nagy. Amint az ábra is mutatja, a térségből elvándorlók száma kistérségi szinten is nagyobb, mint az bevándorlók aránya. Évről évre sajnos nem fordult meg az irány a pozitív tendencia felé, tehát az idevándorlás esélye is folyamatosan csökken. A térségben a lakónépesség száma folyamatos csökkenést mutat, ezzel párhuzamosan alakult a gazdaságilag aktív népességszám is Lakónépesség Gazdaságilag aktív népesség 5. ábra: A lakónépesség és a gazdaságilag aktív népesség száma 2005 és 2009 között a Pásztói kistérségben, Forrás: [3] Saját készítés 6

8 A kistérségben a lakónépesség száma január 1-jén fő, és ebből a gazdaságilag aktív népességszám ennek csak az egyharmada, ami azt sejteti, hogy a térség lakosai elöregednek, illetve az aktívkorúak közül sokan a kistérség területén kívül vállalnak munkát Gazdasági helyzet 1. táblázat: Regisztrált vállalkozások számának alakulása (db) a pásztói kistérségben Megnevezés Társas vállalkozás Egyéni vállalkozás Összesen lakosra jutó Forrás: [13] Mint ahogyan a táblázatból is kiderül, 2006 és 2008 között a regisztrált társas vállalkozások számában kisebb növekedés, az egyéni vállalkozások számában pedig jóval intenzívebb növekedés következett be. Összességében a regisztrált vállalkozások számukat tekintve évről-évre növekedtek 2008-ig, viszont 2009-től a működőképességük folyamatosan gyengül a kistérségben. Ez a negatív irány a globális eredetű gazdasági válság hatásának is elkönyvelhető, amely az összes térséget sújtja Európa és világszerte. A KSH különböző jellemzők figyelembevételével besorolja a kistérségeket. Pásztó kistérsége meghatározó ágazati karakterrel nem rendelkezik a KSH szerint, nincs nagy munkaerő felszívó képessége, és válságágazatban sem foglalkoztatnak átlag felett. Ebben a kategóriában stagnáló térségnek ítélik. Egyéb gazdasági jellemzők alapján a KSH, a kistérséget felzárkózónak minősítette. [3] Nógrád megyében jelenleg 4 ipari park található, amelyek a salgótarjáni, a bátonyterenyei, a rétsági és balassagyarmati kistérség területén helyezkednek el. A megye maradék két kistérségében (Szécsényi, Pásztói) nincs ipari park, ami azt jelenti, hogy ezek a térségek fejletlenebbek a gazdaság terén. Legfontosabb szerepe az ipari parkoknak lenne, hogy elősegítsék az új vállalkozások betelepülését a térségbe, és hogy az infrastruktúra fejlesztésével új, korszerű, környezetbarát technológiákat honosítsanak meg. Elősegítve a munkanélküliség csökkentését, az ipari termelés növekedését, az adott térségben élők életszínvonalának emelkedését. Tehát a pásztói kistérség gazdasági fejlődésének egyik kiindu- 7

9 lópontja egy ipari park létrehozása lehet [4], melyet más kistérségi munkahelyteremtés is elősegíthet. A mezőgazdaság területén a pásztói kistérség a megyei átlagnál jobb termőföldi adottsággal rendelkezik, de domborzati viszonyai és a termeltetési hagyományai, technológia adottságai átlagban elmaradnak a versenyképes helyzettől. Megállapítható, hogy a mezőgazdasági termelési-, tenyésztési adottságok egy-két kivételtől eltekintve az elmúlt évtizedben nem fejlődtek kellőképpen. A legnagyobb vállalkozásokat követően igen nagy különbség érezhető az őstermelői, egyéni és társas vállalkozások szervezettsége, működése és eredményessége között. A kistérségben beszerzési, termeltetési és értékesítési szövetségek csak itt-ott lelhetők fel. Követendő jó példa elsősorban a gyümölcstermesztés területén látható. A mikro térségek közül a pásztóiban található az Agro-Produkt Kft., amely a megyében egyedüli vállalkozásként teljes termeltetési és sertés tenyésztési vertikummal rendelkezik. Ők árbevételük és foglalkoztatotti létszámukat tekintve is a megye-kistérség legnagyobb vállalkozást működtetik. Az elmúlt években fejlesztéseik kivitelezésével megalapozták összetett tevékenységük jó színvonalú folytatását. Hasonló szervezett növény és gyümölcstermelési tevékenységgel a kozárdi és a palotási mikro térségben találkozhatunk, ahol közel 260 hektáron folyik gyümölcstermesztés és több ezer hektáron szántóföldi növénytermesztés. Az Agroservice Kft., valamint a Páltelek Kft. tevékenységeinek bővítésével igyekszik stabilizálni helyzetét, biztosítani fontos mikro térségi szerepkörét. A 21-es főútvonal mellé tervezett mezőgazdasági park létrehozása segítheti a termelés-értékesítés koordinálását, hozzájárulva egy gazdaságosabb tevékenység hátterének megteremtéséhez. A pásztói piac folyamatban lévő korszerűsítése elősegítheti a helyi termékek értékesítését és a vásárlók, látogatók magasabb színvonalon történő kiszolgálását Munkaerő-piaci helyzet Pásztó és térsége a megyei átlagnál folyamatosan kedvezőbb munkaerő-piaci pozícióval rendelkezik, annak ellenére, hogy a statisztikai besorolás szerint a pásztói kistérség a stagnáló térségek egyike. A térségben működő külföldi érdekeltségű vállalkozások száma és azok foglalkoztatási aránya elmarad az ideális, igényelt mértéktől. E vállalkozások Pásztóra koncentrálódnak és e mellett csak Kállón található jelentősebb ipari üzem. 8

10 Pásztón stabil gazdasági háttérrel és foglalkoztatotti létszámmal rendelkezve működik a külföldi érdekeltségű EGLO Magyarország Termelő Kft., a Polytechnik Hungária Kft., valamint a SIC HUNGARY Kft. Ezen vállalkozások közel 500 dolgozónak biztosítanak munkát. Rajtuk kívül több hazai vállalkozás is működik Pásztón, közülük a legnagyobb foglalkoztatók közé tartozik az Állami Nyomda Nyrt. és a Kézmű Kht. Bőrdíszmű Részlege. Egyedülálló, hogy a magyar innovációt és termelési hagyományokat felhasználva Pásztón vásárolt telephelyet és folytat magas színvonalú termelést a Dension Audio System Kft. és beszállítója az Elektromont Kft. Természetesen a magas arányú ingázók és álláskeresők számát vizsgálva megállapítható, hogy több száz fő helyben történő foglalkoztatására volna igény. A nagymértékben megváltozott gazdasági helyzetben új befektetők területre való vonzásához rövidtávon igen kicsi az esély. A térségben a regisztrált álláskeresők aránya ingadozó mértékben ugyan, de a vizsgált időszak minden évében a megyei arány alatt volt 3-4 % ponttal. Számuk a vizsgált időszakban folyamatosan növekedett majd 2006-ban 0,7%-kal csökkent 2005-höz képest. Ezt követő években folyamatos növekedés állt be az álláskeresők számában. A gazdasági világválság hatása a éves adatokban jól kimutatható. 6. ábra: Az álláskeresők számának változása, Forrás: [15.] A Pásztói kistérség júniusában érte el a maximumot az álláskeresők számában az elmúlt időszakban, amely negatív értelemben messze túlszárnyalja az országos, az Észak- 9

11 magyarországi régiót, illetve Nógrád megyét első negyedév végére nagyarányú, az előzőekhez képest ellentétes pozitív változás következett be a kistérségben, amely még mindig a megyei és régiós adatok fölött áll, viszont az országos viszonylathoz képest javulás figyelhető meg az álláskeresők számának tekintetében. Az álláskeresők száma sajnálatos módon a legdinamikusabban a pásztói kistérségben növekedett a kistérségek között. Az a tény sem elhanyagolandó, hogy sokan csak azért regisztrálnak, mert feketén vállalnak olyan munkát, ahol a munkáltatója nem jelenti be őket. Ezek olyan tények, amelyeket nem lehet számokkal alátámasztani. 2. táblázat: Álláskeresők átlagos számának alakulása a pásztói kistérségben Munkanélküliségi ráta (%) 9, ,89 12,92 12,52 13,0 14,9 18,8 Megyei ráta (%) 13,83 14,6 14,55 16,0 16,1 17,1 18,6 22,5 Regisztrált álláskeresők (fő) Forrás: [9] Saját készítés Regisztrált álláskeresők (fő) ábra: A regisztrált munkanélküliek, álláskeresők számának változása a Pásztói kistérségben, Forrás: [6], [9] Saját készítés A térségben élők munkaerő-piaci helyzetét a főváros és a szomszédos megyék jelentősen befolyásolják, ugyanis az aktív keresők nagy része megyén kívül dolgozik. Magas az ingázók aránya. Az építőiparban dolgoztató vállalkozók, cégek szinte az egész or- 10

12 szág területén dolgoznak, de főképpen a főváros és környékén. Sok munkavállaló személygépjárművel, kisbusszal naponta utazik a körzeten kívüli munkahelyekre. Jellemzővé vált a nagyobb cégek részéről pl. LEAR, BOSCH, hogy a munkavállalókat saját buszaikkal szállítják a munkahelyre. Ezáltal a távolabbi helyekről is lehetőség nyílik az elhelyezkedésre. Az állást találók rendszerint a gép-elektronikai iparban, valamint az építőiparban helyezkednek el, de az utóbbi években a közeli Heves megyei városok nagy munkáltatói is szívesen látják a nógrádi munkavállalókat. A helyben alkalmazottak nagy részének a bőráruk és a világítás-technikai eszközök gyártása, az egészségügy, az oktatás és a közigazgatás biztosítja a megélhetést. Pásztón a legnagyobb foglalkoztató a városi önkormányzat. Az újonnan alakult kisvállalkozások mellett folyamatosan váltak működésképtelenné kisebb-nagyobb munkáltatók. Főként nehéz gazdasági helyzetbe került cégek végeztek létszám-leépítést, egyrészt telephely megszüntetése, másrészt felszámolás miatt. A térség korábban meghatározó munkáltatója (SOLE Hungária Rt) felszámolta pásztói telephelyét, ahol 112 fő munkaviszonya szűnt meg 2004-ben ben a haderőreform következtében 195 fő jogviszonya szűnt meg, továbbá iskolabezárás miatt 14 fő veszítette el munkahelyét ban nem történt csoportos létszámleépítés májusáig nem jeleztek elbocsátást, de az egészségügyi reform hatása kedvezőtlenül érintette a helyi kórházat, a több mint 100 fős létszámleépítéssel. Az elmúlt időszakban jelentős létszámbővítés a térség munkáltatóinál nem történt. Nagy beruházások évek óta nem történnek, a gazdaságilag fejletlen kistelepüléseken pedig alig akad új munkavégzési lehetőség. [9] A pásztói kistérség önkormányzatai sikeresen pályáztak a Küzdelem a munkavilágából történő kirekesztődés ellen Phare pályázatra 2004-ben, melyre két év alatt közel 240 M Ft-ot használtak fel. Ezen pályázat keretében a helyi, térségi szociális szolgáltatások kapacitásbővítése valósult meg. A program célcsoportját a pályázat által érintett településeken állandó, vagy tartózkodási hellyel rendelkező aktív korú, tartós munkanélküliek alkották. E program keretében 57 fő részére sikerült munkalehetőséget biztosítani. A programban résztvevők szociális segítő képzésben illetve szociális gondozó és ápoló képzésben is részt vettek. A program résztvevői közül 38 fő a mai napig is munkaviszonyban áll. [8] Pásztó Kistérség Többcélú Társulása szeptemberében pályázatot nyújtott be az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány (OFA) felé, Minősített foglalkoztatási paktumok működésének támogatása című kiírásra. Az OFA e Ft vissza nem térítendő 11

13 támogatást ítélt meg a pályázatban jelzett 15 hónapos program kivitelezésére, ( ) melyhez a Társulás eFt (15%) saját forrást biztosított. Pályaválasztási fórumok, pályázati tanácsadások mellett 149 fő elhelyezkedését segítették a projektben résztvevők, amelyből 61 fő támogatott, 90 fő pedig támogatás nélküli új munkahelyen helyezkedett el. Megállapítható, hogy a pásztói kistérségben a környezetet károsító ipari tevékenységet nem végeznek és ilyen típusú ipar telepítését nem is támogatjuk Infrastruktúra A közúti közlekedés fő eleme - a megyében és a kistérségben egyaránt a 21-es számú főközlekedési út, illetve a 81-es számú vasútvonal. A főút az M3-as autópályát köti össze Salgótarjánon keresztül Szlovákiával. Ez teszi lehetővé, hogy személygépkocsival Pest megye, illetve Budapest percen belül elérhető. A Pásztói kistérséget a 21-es számú főközlekedési útvonal észak-déli irányban keresztezi, Hatvannál becsatlakozva az M3-as autópályához. A kistérség elérhetőségében kulcsszerepet játszó főút jelenlegi állapota több helyen nem kielégítő, az úttesten található számos kátyú következtében rendkívül balesetveszélyessé vált, lassítva ezzel az egyébként is zsúfolt forgalmat. A főúton ban elkezdték kiépíteni a különböző hosszúságú előzési szakaszok négysávosítását, mely Salgótarján, Vizslás, Mátraverebély, Tar, Pásztó és Szurdokpüspöki határában 2009-re elkészült. Az igen zsúfolt forgalom valamelyest csökkent, viszont az új utak minősége kifogásolható. A továbbiakban tervbe van véve az egész főút négysávosítása. Jelenleg Heves megyében több szakaszon folyik a négy sáv kiépítése. A tervek szerint 2012-re négysávos lesz a 21-es főút Salgótarján és az M3-as autópálya hatvani csomópontja között. A Pásztói kistérség településeit összekötő alsóbbrendű utak állapota sok helyen kritikusnak mondható, számos útszakaszon az úttestet teljes mértékben kátyúk borítják, előfordul, hogy gyakorlatilag megszűnik az úttest. A zsáktelepülések élhetőségét szolgáló összekötő utak elkészítése több mint 20 éve csak terv maradt. Kerékpáros közlekedés tekintetében, mivel az egész kistérség területén jelenleg csak Pásztón, egy mindössze 686 m-es kerékpárút szakasz található, ezért azt lehet megállapítani, hogy a kerékpáros közlekedés infrastrukturális feltételei, annak ellenére, hogy a térség a kerékpáros-turizmus szempontjából kitűnő domborzati és tájképi adottságokkal rendelkezik, nem túl kedvezőek a kistérség területén. A kiépített kerékpárutak hiányában főleg 12

14 Pásztón jelentkezik fokozott balesetveszély, de a kistérség rendkívül elhasználódott közútjai is meglehetősen megnehezítik a kerékpárral való közlekedést a térségben. Az Országos Területfejlesztési Koncepcióban meghatározott kerékpárút-hálózat fejlesztési javaslat országos törzshálózata a kistérség déli részét érinti. A Jobbágyit Vanyarccal összekötő es jelű közút mentén (Szarvasgede, Kisbágyon és Szirák településeket felfűzve) fut a kijelölt országos törzshálózat nyomvonala. A fenti dokumentum alapján pedig a kiemelt regionális kapcsolati elemek közé tartozik a Jobbágyitól induló és északi irányba tartó, a 21. sz. főút mentén futó nyomvonal. [11] 8. ábra: A Pásztói kistérség úthálózata, Forrás: [10] A kistérségben hiányzó, kiépítendő utak kategóriájába tartozik többek között a három települést, Bért-Bujákot-Ecseget összekötő út megépítése, amely útfejlesztés Bér község zsáktelepülés jellegének megszűntetésével függ leginkább össze. Emellett ugyanakkor Ecseg és Buják egymástól alig 5 km-re lévő községek, ennek ellenére 25 km-t kell utazni ahhoz, hogy kiépített úton Ecsegről Bujákra, vagy közel 30 km-t, hogy Ecsegről Bérre jusson az ember. A beruházás megvalósulása tehát több évtizedes probléma megoldását jelentené. A műszaki tervdokumentációk már elkészültek, építési engedéllyel azonban egyelőre még csak az Ecseg-Buják összekötő út rendelkezik, a Bér-Buják közötti szakasz engedé- 13

15 lyeztetése jelenleg folyamatban van. Várható, hogy ez is hamarosan megszületik, a kiépítés forrására azonban még pályáznia kell az érintett településeknek. [9] A vonalas infrastruktúrát tekintve a Pásztói kistérség elmaradottabb, mint a megyén belüli térségek. Legkritikusabb adatok a csatornahálózat hiányára vonatkozóan emelkednek ki a 2008-as adatok alapján. Itt látható, hogy a közcsatorna csak 1/3 részben van kiépítve a kistérségben, melyet a kb:80 %-os rákötési arány tovább ront. Az ábrán lévő adatok a bekötött lakásállományt százalékában ábrázolja. Megállapítható, hogy a vezetékes ivóvíz és a vezetékes gáz bekötési arány meghaladja a megyei átlagot, sőt a salgótarjáni adatokat is. Ezen közművek rákötési aránya jobb, mint a közcsatorna esetében volt. Tehát ebből arra tudunk következtetni, hogy számos településen, nincsenek az emberek olyan anyagi helyzetben, hogy a házukhoz kapcsolható infrastruktúra beköttetést finanszírozni tudják. Ma már gondot jelent a szolgáltatások árának finanszírozása is Salgótarjáni Szécsényi Balassagyarmati Rétsági Bátonyterenyei Pásztói közcsatorna (%) vezetékes gáz (%) vezetékes víz (%) 9. ábra: Nógrád megye kistérségeinek a vonalas infrastruktúra kiépítettsége, 2008., Forrás: [7] Saját készítés A vezetékes gázt fogyasztó háztartások száma a Salgótarjáni kistérségben a legkevesebb, viszont ebben a térségben jellemző a távfűtéses ellátás. A vezetékes víz a térség legtöbb részén ki van építve. Ahová nem jut el a vezetékes víz, ott saját forrás-kutakkal pótolják az ivóvízellátást, amelynek ugyanolyan jó a vízminősége, mint a vezetékesnek. A kistérség településeiről az elektromos energia ellátás tekintetében összességében elmondható, hogy az igényeknek és a mai kor követelményeinek megfelelő. Az elektromos hálózatra minden település rá van csatlakoztatva, kiépítettség problémák ezen a téren nem jellemzőek. A közvilágítás minden településen kiépült. A Pásztói kistérség vízrendezési megvalósíthatósági tanulmányának és vízkárelhárítási tervének rövid, illetve középtávú célként való megfogalmazása a települések 14

16 általi egyetértéssel megtörtént. Megállapítható, hogy a vonalas infrastruktúra kiépítettsége kisebb, az úthálózat részleges hiánya, a meglévők rossz állapota viszont jelentős mértékben rontják a turizmus adottságainak kihasználását. A kommunális szilárd és folyékony hulladék kezelés területén igen komoly hiányosságok fedezhetők fel a kistérségben. A turisztikai vonzerő fejlesztését sok esetben rontják az illegális hulladék lerakók és a nem megfelelően fenntartott lakókörnyezet. 15

17 3. A Pásztói kistérség turizmusfejlesztési koncepciójának megalapozása A SWOT * analízis egy rendkívül megfelelő összehasonlító módszer arra vonatkozóan, hogy az erősségeink és gyengeségeink, mint belső saját, illetve a lehetőségeink és veszélyeink, mint külső befolyásoló tényezők hogyan viszonyulnak egymáshoz, illetve hogyan befolyásolják a turizmus fejlődését. A gyengeségeink egy jó kiindulási pont a problémáink kiszűrésére, amely segítséget nyújt egy problémafa elkészítéséhez. A problémafa ellenkezője, illetve a problémák leképezése célokká arra alkalmas, hogy célfánkat elkészítsük. Ezt a folyamatot levezetve bizonyosodhatunk meg tényekkel alátámasztva arról, hogy miért is megalapozott a turizmusfejlesztési koncepció SWOT * analízis SWOT - analízis BELSŐ Erősségek Strengths Gyengeségek weaknesses KÜLSŐ Lehetőségek opportunities Veszélyek Threats ERŐFORRÁSOK KORLÁTOK ábra: SWOT-analízis, Forrás: [17] Ez az ábra bemutatja és értelmezi a SWOT elemzés módszertanát, amelyet helyesen alkalmazva kell elkészíteni saját elemzésünk során. * angol eredetű mozaikszó 16

18 ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK a kistérség közel helyezkedik el az M3- as autópályához, és Budapesthez a térség a turisztikailag hasznosítható természeti, épített, és kulturális értékekben gazdag a Mátra és a Cserhát jóvoltából a kistérség lakossága kiváló munkakultúrával rendelkezik, és jelentős számú munkaerő áll rendelkezésre szabad ipari ingatlanok állnak rendelkezésre a kistérség területén a megye egyetlen gyógyvizű strandja a Pásztói kistérség központjában található az alapvető üzleti szolgáltatások, és a szociális ellátórendszer adott a kistérségben francia két-tannyelvű oktatás folyik a Pásztói kistérség központjában a közművelődés érdekeltjei, a civil szerveztek fejlődést mutatnak, érvényesítik közös céljaikat Pásztói kistérség weblapján bővelkedünk a települések turisztikai információival (www.paszto-kisterseg.hu ) Hollókő közelségének köszönhetően, a turisták hamarabb észreveszik a kistérség adta lehetőségeket A rekreációs lehetőségek adottságaival rendelkezik a térség Szlovákia közelsége különböző kereskedelmi és turisztikai lehetőségeket teremt a térség számára A TDM (Turisztikai Desztináció menedzsment) fejletlen, mivel nem kap elég hangsúlyt a kistérségben A meglévő pályázati lehetőségekre a fogadókészség gyenge a vállalkozók részéről: hiányzik a pályázatírói gyakorlat, illetve a pályázatokhoz szükséges aktivitás, bátorság Pályázati önerő, előfinanszírozás problémái A helyenkénti infrastrukturális, és közlekedési viszonyok, a tömegközlekedés adta kifogásolható lehetőségek nehezítik a térség megközelíthetőségét A kistérségi szemlélet, és az együttműködés a turizmus terén sem kifejlett, elszigeteltek a pályázók A szakképzett turisztikai szakemberek hiánya a kistérségben A szakemberek gyenge nyelvtudása hátrányt jelent A saját PR munka kezdetleges, esetleges, nem szakszerű és nem összehangolt Hiányos a kistérség turisztikai marketing kiadványainak készlete Kistérségi közös rendezvény hiánya A lakosság fizetőképes kereslete csökkent, mely kihat a turizmus iránti motiváltságra is Nem működik a kistérségben Tourinform iroda 5

19 LEHETŐSÉGEK VESZÉLYEK Az Európai Unióhoz való csatlakozással megnőttek a turisztikai tevékenységek pályázati forrásai, lehetőségei A kistérségeken belüli partnerépítés erősítése A turisztikai szereplők közötti kommunikáció fejlesztése Olyan rendezvényi formák erősítése, bevezetése, amelyek alkalmasak az adott település lakosságának bevonására, a mikrotérségi rendezvényturizmus együttműködés erősítésére A falunapok és fesztiválok időpontjának és tematikájának koordinációjával megerősödik az együttműködés lehetősége: hosszabb távú célként egy, a településeket összefogó nagyobb rendezvény létrehozása is lehetséges A felnőttképzési lehetőségek kihasználása A területfejlesztés, a humán-erőforrás fejlesztés, a kulturális turizmus, a szociális munka, a helyi tömegkommunikáció szektorok kapcsolatainak megerősítésével történő erősebb összefogás elősegítheti a turizmus magasabb pozícióját A recesszióval sújtott gazdasági folyamatok kedvezőtlenül alakulnak több éves távlatban Turisztikai kereslet csökkenés Infrastrukturális fejlesztések stagnálása A környező országok kínálatának erősödése, régiók versenyképességének növekedése A nagyfokú tőkehiány nem változik, a befektetők érdeklődése alacsonyabb szinten marad A környezetszennyezés, megóvás, állapotjavítás terén nem történik pozitív változás Fenntartható fejlődés elvének sérülése. Ár-érték arány romlása Országon belüli turizmusfejlesztési aránytalanságok fennmaradása Hatékony desztináció-menedzsment feltételei nem értek be, elmaradás a versenytől Nemzetközi terrorizmus negatív hatásai. 6

20 3.2. Problémafa Gyenge turisztikai termék Fejletlen turisztikai kínálat Gyenge, fejletlen marketing Gyenge turisztikai kereslet Kistérségi közös rendezvény hiánya, kevés és rendezetlen attrakció Szakember, Tourinform iroda hiány a kistérségben Gyenge vállalkozói, önkormányzati, civil aktivitás, pályázati kihasználatlanság Kezdetleges PR munka, nem szakszerű, összehangolt Kevés kistérségi marketing kiadvány A digitális turisztikai reklámokkal nem veszi föl a versenyt a kistérség szereplői A lakosság fizetőképes kereslete csökkent, kevés beruházó Motivációs szegénység a turistákban, látogatókban Potenciális turisták, látogatók szabadidejének kihasználatlansága 7

Szálláshely-üzemeltetési engedély iránti kérelem (a 239/2009.(X. 20.)Korm. rendelet alapján) 1.2. Neve:... 1.3. Rövid neve:.. ...helység...

Szálláshely-üzemeltetési engedély iránti kérelem (a 239/2009.(X. 20.)Korm. rendelet alapján) 1.2. Neve:... 1.3. Rövid neve:.. ...helység... Szálláshely-üzemeltetési engedély iránti kérelem (a 239/2009.(X. 20.)Korm. rendelet alapján) 3000.- Ft. Illeték 1. A szálláshely szolgáltató adatai 1.1. Jogállása: 1. Jogi személy (Kft. Rt. Kht. stb.)

Részletesebben

A város Budapesttől és Kecskeméttől is félórányi autózásra, mintegy 40 km-re, az ország földrajzi középpontjától - Pusztavacstól - 20 km-re

A város Budapesttől és Kecskeméttől is félórányi autózásra, mintegy 40 km-re, az ország földrajzi középpontjától - Pusztavacstól - 20 km-re Dabas a Gödöllői dombvidék déli nyúlványai és az Alföld találkozási pontjain terül el. Az Alföld három kisebb tájegységének, a pesti síkság déli részének, a kiskunsági homokbuckák északi peremének, valamint

Részletesebben

Hévíz Az élet forrása. A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai

Hévíz Az élet forrása. A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai Hévíz Az élet forrása A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai Hévízi turizmusa számokban Magánszállás 812 ház 2240 szoba 4692 ágy Kereskedelmi szállás 20 Hotel (3-5 * ) 2078 szoba 5814 ágy Összesen

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ együttgondolkodást indító munkaközi anyag 1. JÖVŐKÉP Mogyoród az agglomeráció egyik kiemelt turisztikai célpontja legyen. Ön milyen települést szeretne?:. Mogyoród egy olyan

Részletesebben

A turizmus szerepe a Mátravidéken

A turizmus szerepe a Mátravidéken gazdálkodás 53. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 460 A turizmus szerepe a vidéken DÁVID LÓRÁNT TÓTH GÉZA Kulcsszavak: turizmus,, idegenforgalmi statisztika. ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK A településeinek

Részletesebben

Települési jövőkép. Sárosd

Települési jövőkép. Sárosd Települési jövőkép Sárosd Problémák Szociális struktúra Kisebbség (10%) Bölcsőde hiánya Gyógyszertár szolgáltatása Hagyományőrzés, nem óvjuk történelmi értékeinket. Képzetlen munkaerő Helyi járatos busz

Részletesebben

Az ökoturizmus szerepe a hazai turizmus 2014-2024 közötti fejlesztésében, a támogatási programok tervezése

Az ökoturizmus szerepe a hazai turizmus 2014-2024 közötti fejlesztésében, a támogatási programok tervezése Az ökoturizmus szerepe a hazai turizmus 2014-2024 közötti fejlesztésében, a támogatási programok tervezése 2013. június 7. Dr. Nemes Andrea főosztályvezető NGM Turisztikai és Vendéglátóipari Főosztály

Részletesebben

Nógrád megye munkaerő-piaci helyzete napjainkban

Nógrád megye munkaerő-piaci helyzete napjainkban Nógrád megye munkaerő-piaci helyzete napjainkban Előadó: Zagyiné Honti Éva Igazgató-helyettes Szervezetünkről Nemzetgazdasági Minisztérium Közigazgatási Minisztérium Foglalkoztatási Hivatal Kormányhivatal

Részletesebben

1.Fórum: Levél, 2014.06.23.

1.Fórum: Levél, 2014.06.23. Emlékeztető Projektötlet gyűjtő fórumokról 1.Fórum: Levél, 2014.06.23. Életminőség fejlesztése: Civil szervezetek rendezvény, eszköz, kiadvány Nem elaprózott pontszerű fejlesztések Átfogó térségi gazdaságfejlesztés,

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárásokról

halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárásokról Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 2007-2013 dr. Bodnár Éva FVM Agrár-vidékfejlesztési Főosztály A New Hungary Rural Development Programme 2007-2013 a Támogatásokkal kapcsolatos jogszabályok Európai

Részletesebben

A turisztikai kis- és középvállalkozások helyzete és lehetőségei Mi van az étlapon?

A turisztikai kis- és középvállalkozások helyzete és lehetőségei Mi van az étlapon? Turizmus törvény Széchenyi Pihenőkártya Utazási irodák Idegenvezetők Éttermek Szakember utánpótlás Dohányzási tilalom Szállodák Kiemelt attrakciók Közterület foglalás Turistabuszok parkolása Információ

Részletesebben

LEADER vállalkozási alapú

LEADER vállalkozási alapú HPME-hez rendelt forrás HPME HVS célkitűzéshez Helyi termékre épülő bemutató helyek, látványműhelyek kialakítása Versenyképesség (411) LEDER vállalkozási alapú 55 000 000 Ft Míves Térség térség gazdasági

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

TURISZTIKAI KONFERENCIA Radács Edit Radiant Zrt. Veszprém, 2006. április 7. TURISZTIKAI KONFERENCIA TARTALOM REGIONÁLIS REPÜLŐTEREK JELENTŐSÉGE HAZAI SAJÁTOSSÁGOK REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓK REPÜLŐTÉRHEZ

Részletesebben

Helyi Választási Iroda Vezetője 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. Szám: /2013. Határozat

Helyi Választási Iroda Vezetője 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. Szám: /2013. Határozat Helyi Választási Iroda Vezetője 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. Szám: 4554-6/2013. Határozat A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI.. törvény /a továbbiakban: Ve./ 77. /1/ bekezdésében biztosított

Részletesebben

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember Észak-Alföldi Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember I. Prioritás bemutatása: 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés Észak-Alföldi Operatív Program A prioritás támogatást nyújt ipari

Részletesebben

A turizmuspolitika aktuális kérdései

A turizmuspolitika aktuális kérdései A turizmuspolitika aktuális kérdései Jövőkép a Duna mentén, Rajka-Budapest Budapest, 2014. május 30. Fodor Olivér osztályvezető Turisztikai és Vendéglátóipari Főosztály Rekordok és kihívások 2 Vendégforgalom

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP kódszámú pályázaton való pályázati részvételről

ELŐTERJESZTÉS. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP kódszámú pályázaton való pályázati részvételről Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Oláh Károly ELŐTERJESZTÉS A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP-1.1.1-15 kódszámú pályázaton való pályázati

Részletesebben

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM Preambulum Az aláíró felek fontos feladatnak tartják a Szécsényi kistérség társadalmi-gazdasági fejlődésének támogatását a humánerőforrás fejlesztésével és a

Részletesebben

Szavazókör sorszáma Szavazókör területe Szavazókör helye, címe Akácfa utca 1. VÍZMŰ KLUBTERME Dózsa György utca

Szavazókör sorszáma Szavazókör területe Szavazókör helye, címe Akácfa utca 1. VÍZMŰ KLUBTERME Dózsa György utca Helyi Választási Iroda Vezetője 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. Szám: /2008. A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 10. /1/-/2/ bekezdésében biztosított hatáskörömben eljárva Pásztó városban

Részletesebben

Kovászna megye Turizmus Fejlesztési stratégiája. 6.sz.melléklet. Swot analízis

Kovászna megye Turizmus Fejlesztési stratégiája. 6.sz.melléklet. Swot analízis Kovászna megye Turizmus Fejlesztési stratégiája 6.sz.melléklet Swot analízis Erősségek Strengths A természeti környezet, a növény és állatvilág sokszínűsége borvizek gazdagsága, élő hagyományok, népszokások,

Részletesebben

A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI CÉLKITŰZÉSEI

A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI CÉLKITŰZÉSEI A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI CÉLKITŰZÉSEI Balaton számokban I. A Balaton Régió szálláshely forgalmának alakulása 1998 és 2004 között vendégéjszakák száma 1998. 2004. változás% Kereskedelmi szálláshelyek:

Részletesebben

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus 10. A mai magyar társadalom helyzete Kovács Ibolya szociálpolitikus Népességi adatok Magyarország népessége 2014. január 1-jén 9 877 365 fő volt, amely 1981 óta a születések alacsony, és a halálozások

Részletesebben

POGÁNYVÖLGYI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI INTÉZKEDÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLATA

POGÁNYVÖLGYI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI INTÉZKEDÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLATA POGÁNYVÖLGYI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI INTÉZKEDÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLATA 2011 Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási Fejlesztési Terv felülvizsgálata 2011 TARTALOMJEGYZÉK 1

Részletesebben

Előz et es t ájékoztat ási d okumen táció

Előz et es t ájékoztat ási d okumen táció K á n t o r j á n o s i K ö z s é g T e l e p ü l é s f e j l e s z t é s i k o n c e p c i ó j á n a k k é s z í t é s é h e z Előz et es t ájékoztat ási d okumen táció Kon cepció készít éséről Tervező:

Részletesebben

A kulturális turizmus szerepe az Észak-magyarországi régióban Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 14.

A kulturális turizmus szerepe az Észak-magyarországi régióban Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 14. A kulturális turizmus szerepe az Észak-magyarországi régióban Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 14. Dr. Tóthné Igó Zsuzsanna Tanár Bevezető gondolatok A kultúra

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritás A prioritás vonatkozó specifikus céljai: A prioritáshoz kapcsolódó

Részletesebben

Gyöngyös város turizmusfejlesztési koncepciójának területfejlesztési vonatkozásai

Gyöngyös város turizmusfejlesztési koncepciójának területfejlesztési vonatkozásai Gyöngyös város turizmusfejlesztési koncepciójának területfejlesztési vonatkozásai Domjánné Nyizsalovszki Rita 1 -Kovács Gyöngyi 1 - Szűcs Csaba 1 -Dávid Lóránt 2 1 Károly Róbert Főiskola, Turizmus, Területfejlesztési

Részletesebben

A Cserhátalja és a Nyugat-Mátra Európában

A Cserhátalja és a Nyugat-Mátra Európában A Cserhátalja és a Nyugat-Mátra Európában 1 A Cserhátalja LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának LEADER INTÉZKEDÉSI TERVE 2013. Cserhátalja Vidékfejlesztési Egyesület 3053 Kozárd,

Részletesebben

A javaslat elfogadása minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Pásztó város 2014. évi rendezvénytervére

A javaslat elfogadása minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Pásztó város 2014. évi rendezvénytervére VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-4 /2014. A javaslat elfogadása minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Pásztó város 2014.

Részletesebben

Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata

Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata Integrált Településfejlesztési Stratégia Középtávú célrendszer és projektlista előzetes javaslat Gazdaság munkacsoport Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002

Részletesebben

Turizmusfejlesztés és vállalati összefüggései. Kósa László, HKIK általános alelnöke ügyvezető igazgató Mátra Party Kft.

Turizmusfejlesztés és vállalati összefüggései. Kósa László, HKIK általános alelnöke ügyvezető igazgató Mátra Party Kft. Turizmusfejlesztés és vállalati összefüggései Kósa László, HKIK általános alelnöke ügyvezető igazgató Mátra Party Kft. Érdekek Egyszerűen összegezve: Nemzeti érdek, hogy minél több külföldi turista jöjjön

Részletesebben

Kereskedelmi ingatlan vagyonértékelése. Készítette: Kozári Karina Mária Témavezető: Mizseiné Dr. Nyíri Judit

Kereskedelmi ingatlan vagyonértékelése. Készítette: Kozári Karina Mária Témavezető: Mizseiné Dr. Nyíri Judit Kereskedelmi ingatlan vagyonértékelése Készítette: Kozári Karina Mária Témavezető: Mizseiné Dr. Nyíri Judit A feladat leírása Készítse el a Forrás Hotel Komárom ingatlan értékelési szakvéleményét. Ismertesse

Részletesebben

Bábolna, 2013.December 10.

Bábolna, 2013.December 10. Bábolna, 2013.December 10. Bemutatkozás 2007 Kalandra hív a régi vármegye helyi közösség 2008 Duna-Pilis-Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület: dorogi és esztergomi kistérségek önkormányzatai, civil szervezeti,

Részletesebben

a) A turizmus fogalma. A turizmus jelentősége napjainkban Magyarországon és nemzetközi viszonylatban.

a) A turizmus fogalma. A turizmus jelentősége napjainkban Magyarországon és nemzetközi viszonylatban. a) A turizmus fogalma. A turizmus jelentősége napjainkban Magyarországon és nemzetközi viszonylatban. b) A menedzsment fogalma és feladata a turizmusban. c) A kultúrák különbözőségének jelentősége a turizmusban.

Részletesebben

Budapest, Február 7-9. Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest

Budapest, Február 7-9. Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest Desztinációs Menedzsment Nemzetközi Konferencia Budapest, 2007. Február 7-9. Desztinációs Menedzsment Koncepció és Magyarország esete Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest Koncepció Desztinációs

Részletesebben

1. Turisztikai szolgáltatások fejlesztése a régiókban DAOP-2.1.1/K-11 DDOP-2.1.1/I-11 ÉAOP-2.1.1/H-11 ÉMOP-2.1.1/C-11 KDOP-2.1.1/G-11 KMOP-3.1.

1. Turisztikai szolgáltatások fejlesztése a régiókban DAOP-2.1.1/K-11 DDOP-2.1.1/I-11 ÉAOP-2.1.1/H-11 ÉMOP-2.1.1/C-11 KDOP-2.1.1/G-11 KMOP-3.1. o ldal 1 Tisztelt Partnerünk! Az alábbiakban szeretném felhívni a figyelmét az Új Széchenyi Terv Gyógyító Magyarország Egészségipari Program pályázati lehetőségeire: 1. Turisztikai szolgáltatások fejlesztése

Részletesebben

Fizikai környezet KOHÉZIÓ

Fizikai környezet KOHÉZIÓ Települési jövőkép Sárszentágota Milyen lesz az élet Sárszentágotán 2010-ben? Vízió/Misszió Sárszentágota újra vonzó, lakosai számára otthont és megélhetést biztosító falu lesz, amely környezetével összhangban,

Részletesebben

Bevezetett helyi adók Nógrád megye január 1-jei állapot

Bevezetett helyi adók Nógrád megye január 1-jei állapot Bevezetett helyi adók Nógrád megye 2009. január 1-jei állapot Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó 1 Alsópetény 80 300 ipari ter.lévő 1,4 1000 piaci és vás. építmény 5000 egyéb

Részletesebben

Beszámoló. Tisztelt Képviselő-testület!

Beszámoló. Tisztelt Képviselő-testület! Beszámoló Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21. december 9-ei ülésére a foglalkoztatás helyzetéről, munkahely-teremtési és megtartási pályázatokról Tisztelt Képviselő-testület! A képviselő-testület

Részletesebben

Mária Út Közhasznú Egyesület önkormányzati munkatalálkozó Hogyan tudjuk megsokszorozni a Mária út helyi szintű kiteljesedéséhez a forrásainkat?

Mária Út Közhasznú Egyesület önkormányzati munkatalálkozó Hogyan tudjuk megsokszorozni a Mária út helyi szintű kiteljesedéséhez a forrásainkat? Mária Út Közhasznú Egyesület önkormányzati munkatalálkozó Hogyan tudjuk megsokszorozni a Mária út helyi szintű kiteljesedéséhez a forrásainkat? Esztergom, 2015. november 26-27. Feladat megosztás - stratégiai

Részletesebben

NYÍRMADA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV KÉSZÍTÉSE

NYÍRMADA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV KÉSZÍTÉSE 2014. URBAN Linea Tervező és Szolgáltató Kft. NYÍRMADA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV KÉSZÍTÉSE KÜLZETLAP Nyírmada Város Településrendezési Tervének - készítéséhez - Településrendező tervező: ügyvezető.

Részletesebben

Támogatási lehetőségek között a turisztikai piaci szereplőknek az Operatív Programokban

Támogatási lehetőségek között a turisztikai piaci szereplőknek az Operatív Programokban Támogatási lehetőségek 2014-2020 között a turisztikai piaci szereplőknek az Operatív Programokban Az alábbi összeállítás a 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó azon támogatási lehetőségeket tartalmazza,

Részletesebben

Balatonfüred és környéke gyöngyszemei

Balatonfüred és környéke gyöngyszemei Balatonfüred és környéke gyöngyszemei azaz Balatonfüred és a Kelet-balatoni Kistérség mikro-régiójának összefogása az egész éves kulturális, egészség- és borturizmus fenntartható fejlôdéséért. Balatonfüred

Részletesebben

TURIZMUS 2014-2020. 2014. május 28. Nyíregyháza. Deák Attila

TURIZMUS 2014-2020. 2014. május 28. Nyíregyháza. Deák Attila A projekt a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Elnökségének értékelése és javaslata alapján, az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában, a Nemzeti Vidékfejlesztési Program Irányító

Részletesebben

SIÓAGÁRD KÖZLEKEDÉS. 1. Előzmények

SIÓAGÁRD KÖZLEKEDÉS. 1. Előzmények SIÓAGÁRD KÖZLEKEDÉS 1. Előzmények Közlekedési szempontból az alábbi tervelőzményeket vettük figyelembe: Országos területrendezési terv (2003. évi XXVI. Tv.) Tolna M. területrendezési terve (VÁTI) Tolna

Részletesebben

Helyi Fejlesztési Stratégia (MUNKAANYAG) 1. INTÉZKEDÉS

Helyi Fejlesztési Stratégia (MUNKAANYAG) 1. INTÉZKEDÉS Helyi Fejlesztési Stratégia 2014-2020 (MUNKAANYAG) INTÉZKEDÉSEK 1. INTÉZKEDÉS 1. Intézkedés megnevezése A településeken működő, az ott élők helyben maradását elősegítő szolgáltatások körének bővítése,

Részletesebben

Környezettudatos közlekedési módok hálózata Komárom-Esztergom megyében

Környezettudatos közlekedési módok hálózata Komárom-Esztergom megyében Környezettudatos közlekedési módok hálózata Komárom-Esztergom megyében Fogalmak: Környezettudatosság: a bioszféra állapotával és az emberi populáció környezetével kapcsolatos tájékozottság érzékenység

Részletesebben

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 13/2016. (XII. 1.) önkormányzati rendelete. az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 13/2016. (XII. 1.) önkormányzati rendelete. az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2016. (XII. 1.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

Innovatív Dél Zala Vidékfejlesztési Egyesület beérkezett projektötletek rendszerezve 2011.03.16.

Innovatív Dél Zala Vidékfejlesztési Egyesület beérkezett projektötletek rendszerezve 2011.03.16. A projektötlet-gyűjtés eredményei A projektötlet-gyűjtést honlapon és e-mailben is népszerűsítettük. A 70 projektötlet-adatlapból 19 érkezett e-mailben, 11-et adtak fel postai úton vagy faxon, és 40 készült

Részletesebben

Társadalmi folyamatok Újpesten

Társadalmi folyamatok Újpesten 2015. március 10 Társadalmi folyamatok Újpesten Lakónépesség 2004 óta növekszik, 2011-ben megelőzte az állandó lakónépességet Állandó népesség 2013-ban újra nőtt A népesség növekedés hátterében az átlagtól

Részletesebben

CSERHÁTALJA VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLET

CSERHÁTALJA VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLET CSERHÁTALJA VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLET 1 CSERHÁTALJI TÉNYEK, ESÉLYEK, TEENDŐK 2014-2020-BAN HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2016. május Tartalom Vezetői összefoglaló... 3 1. A Helyi Fejlesztési Stratégia hozzájárulása

Részletesebben

Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala. Zala megye gazdaságfejlesztési irányai

Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala. Zala megye gazdaságfejlesztési irányai Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala Zala megye gazdaságfejlesztési irányai Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 A megyei

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritások A prioritás vonatkozó A prioritáshoz kapcsolódó tervezett intézkedések: Intézkedések

Részletesebben

A KERÉKPÁROS TURIZMUS EURÓPÁBAN. A kerékpáros turizmus lehetőségei az EV14 nyomvonal előkészítése kapcsán Békéscsaba 2014.

A KERÉKPÁROS TURIZMUS EURÓPÁBAN. A kerékpáros turizmus lehetőségei az EV14 nyomvonal előkészítése kapcsán Békéscsaba 2014. A KERÉKPÁROS TURIZMUS EURÓPÁBAN A kerékpáros turizmus lehetőségei az EV14 nyomvonal előkészítése kapcsán Békéscsaba 2014. Kerékpáros Magyarország Szövetség Alapítva: 2008 Tagjai lehetnek: olyan szervezetek,

Részletesebben

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01 Célterület kód: 580a01 Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzésének támogatása adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt fontos a települések fejlődése szempontjából

Részletesebben

BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél

BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél Szakmai anyag a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájából a Térségi és helyi

Részletesebben

A vidékfejlesztés esélyei az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program tükrében. Pásztohy András Miniszteri Biztos. Budapest, 2008. április 14.

A vidékfejlesztés esélyei az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program tükrében. Pásztohy András Miniszteri Biztos. Budapest, 2008. április 14. A vidékfejlesztés esélyei az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program tükrében Pásztohy András Miniszteri Biztos Budapest, 2008. április 14. 1 Példátlan lehetőség 2007-2013 között Mintegy 8000 milliárd

Részletesebben

Egy speciális szlavóniai eset - Gorjani, mint az UNESCO szellemi kulturális világörökség része

Egy speciális szlavóniai eset - Gorjani, mint az UNESCO szellemi kulturális világörökség része Egy speciális szlavóniai eset - Gorjani, mint az UNESCO szellemi kulturális világörökség része Lović Ivan Gorjani - Općinski načelnik, közösségi polgármester Végh Andor PTE Földrajzi Intézet Szlavónia,

Részletesebben

2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08.

2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08. 2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben

Részletesebben

Támogatási lehetőségek a turizmusban

Támogatási lehetőségek a turizmusban Támogatási lehetőségek a turizmusban Hévíz 2015. május 28. Bozzay Andrásné szakmai főtanácsadó Lehetőségek az operatív programokban 2014-2020 1. Gazdaságfejlesztési és innovációs operatív program (GINOP)

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a 35/2013. (V.22.) VM rendelet támogatásával megvalósult beruházásról

BESZÁMOLÓ a 35/2013. (V.22.) VM rendelet támogatásával megvalósult beruházásról BESZÁMOLÓ a 35/2013. (V.22.) VM rendelet támogatásával megvalósult beruházásról Pályázó neve: Alsótold Község Önkormányzata Pályázó címe: 3069 Alsótold, Szabadság út 6. Ügyfél-azonosító: 1003278040 Támogatási

Részletesebben

FÜLÖP. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter

FÜLÖP. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter FÜLÖP Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter Elérhetőség: Fülöp Község Önkormányzata 4266 Fülöp, Arany J. u. 19. Tel./Fax: 52/208-490 Fülöp község címere Elhelyezkedés Fülöp

Részletesebben

PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY

PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY 1. PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ a.) Térségi összefogás résztvevőinek bemutatása (pályázó és partnerei): Szervezet neve Szervezet célkitűzése, tevékenységei, konkrét eredményei (pályázat

Részletesebben

ENSZ TURISZTIKAI VILÁGSZERVEZET (UNWTO)

ENSZ TURISZTIKAI VILÁGSZERVEZET (UNWTO) A TDM RENDSZER FEJLŐDÉSE ÉS ALAPVETŐ IRÁNYELVEI ? TDM ENSZ TURISZTIKAI VILÁGSZERVEZET (UNWTO) Mi a desztináció? A desztináció egy olyan földrajzi terület, ahol a turista legalább egy vendégéjszakát eltölt.

Részletesebben

Turizmusgazdaság a Balaton kiemelt üdülőkörzetben. Szántó Balázs KSH Veszprémi főosztály

Turizmusgazdaság a Balaton kiemelt üdülőkörzetben. Szántó Balázs KSH Veszprémi főosztály Turizmusgazdaság a Balaton kiemelt üdülőkörzetben Szántó Balázs KSH Veszprémi főosztály Kérdések Nemzetgazdasági értelemben mit értünk turizmus alatt? Kik alkotják a turizmus gazdaságát? Balaton kiemelt

Részletesebben

MANNINGER JENŐ Zala megyei fejlesztésekért felelős miniszteri biztos

MANNINGER JENŐ Zala megyei fejlesztésekért felelős miniszteri biztos MANNINGER JENŐ Zala megyei fejlesztésekért felelős miniszteri biztos Stratégiai fejlesztési irányok Stratégiai fejlesztési irányok húzó projektjei Támogatási keret (Mrd Ft) Forrás Finanszírozás

Részletesebben

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542 Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

TURIZMUS ÉS REGIONALITÁS

TURIZMUS ÉS REGIONALITÁS A magyarországi turisztikai régiók vendégforgalma 2002-ben 1 Kiss Kornélia Sulyok Judit kapacitása 2002-ben 2 Magyarországon 3377 kereskedelmi szálláshely mûködött, összesen 77 155 szobával és 335 163

Részletesebben

AZ ÉLHETŐSÉG ÉS ELÉRHETŐSÉG ÖSSZEFÜGGÉSEI ÁTÁNY FALU PÉLDÁJÁN. Topa Zoltán PhD-hallgató, SZIE-GTK-EGyRTDI topa.zoltan.szie@gmail.

AZ ÉLHETŐSÉG ÉS ELÉRHETŐSÉG ÖSSZEFÜGGÉSEI ÁTÁNY FALU PÉLDÁJÁN. Topa Zoltán PhD-hallgató, SZIE-GTK-EGyRTDI topa.zoltan.szie@gmail. AZ ÉLHETŐSÉG ÉS ELÉRHETŐSÉG ÖSSZEFÜGGÉSEI ÁTÁNY FALU PÉLDÁJÁN Topa Zoltán PhD-hallgató, SZIE-GTK-EGyRTDI topa.zoltan.szie@gmail.com Fogalmi meghatározások Élhetőség Elérhetőség E két fogalom kapcsolata

Részletesebben

Munkaerőpiaci mutatók összehasonlítása székelyföldi viszonylatban

Munkaerőpiaci mutatók összehasonlítása székelyföldi viszonylatban HARGITA MEGYE TANÁCSA ELEMZŐ CSOPORT RO 530140, Csíkszereda, Szabadság Tér 5. szám Tel.: +4 0266 207700/1120, Fax.: +4 0266 207703 e-mail: elemzo@hargitamegye.ro web: elemzo.hargitamegye.ro Munkaerőpiaci

Részletesebben

PÁSZTÓ KISTÉRSÉGI KÖZPONT REHABILITÁCIÓJA AKCIÓTERÜLETI TERV. Készítette: Terra Studio Kft. 4 plusz Építész Stúdió Kft. 2009.

PÁSZTÓ KISTÉRSÉGI KÖZPONT REHABILITÁCIÓJA AKCIÓTERÜLETI TERV. Készítette: Terra Studio Kft. 4 plusz Építész Stúdió Kft. 2009. PÁSZTÓ KISTÉRSÉGI KÖZPONT REHABILITÁCIÓJA AKCIÓTERÜLETI TERV Készítette: Terra Studio Kft. 4 plusz Építész Stúdió Kft. 2009. május PÁSZTÓ KISTÉRSÉGI KÖZPONT REHABILITÁCIÓJA AKCIÓTERÜLETI TERV Készítette:

Részletesebben

Sió-Kanál Fesztivál. A Balaton Régió és a Siócsatorna. versenyképes turizmusáért!

Sió-Kanál Fesztivál. A Balaton Régió és a Siócsatorna. versenyképes turizmusáért! Sió-Kanál Fesztivál A Balaton Régió és a Siócsatorna fenntartható és versenyképes turizmusáért! A Balaton Turisztikai Régió, a Siócsatorna településeinek kulturális bemutatkozási lehetősége, turisztikai

Részletesebben

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Beruházási pályázati lehetőségek 2014-2020 Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály TÁMOGATÓ VÁLLALKOZÁSI KÖRNYEZET Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája A STRATÉGIA

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

A Duna Stratégia közlekedési

A Duna Stratégia közlekedési Dr. Pál Ernő A Duna Stratégia közlekedési vonatkozásai Közlekedéstudományi Konferencia Széchenyi Egyetem, Győr 2011 március 24-25 Tartalom Bevezetés Kiemelt témakörök A Duna, mint vízi út jelentősége Európában

Részletesebben

Civil képviselet és érdekegyeztetés a területi tervezésben

Civil képviselet és érdekegyeztetés a területi tervezésben Civil képviselet és érdekegyeztetés a területi tervezésben Balogh Nóra vezető tanácsos Vidékfejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium 2011. június 22. Új Magyarország Vidékfejlesztési Program

Részletesebben

A nyilvántartás adattartalma és magyarázata, megjegyzések

A nyilvántartás adattartalma és magyarázata, megjegyzések NYILVÁNTARTÁS A KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGEKRŐL a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009.(X.20.)

Részletesebben

Kerékpáros fejlesztési lehetőségek a Széchenyi 2020 Programban

Kerékpáros fejlesztési lehetőségek a Széchenyi 2020 Programban Kerékpáros fejlesztési lehetőségek a Széchenyi 2020 Programban A kerékpáros turisztikai támogatási lehetőségeket megalapozó fejlesztéspolitikai háttér Zala két keréken záró konferencia 2015. március 12.

Részletesebben

A vidékfejlesztés területi és közigazgatási aspektusai a magyar és a svájci tapasztalatok tükrében

A vidékfejlesztés területi és közigazgatási aspektusai a magyar és a svájci tapasztalatok tükrében A vidékfejlesztés területi és közigazgatási aspektusai a magyar és a svájci tapasztalatok tükrében Finta István Ph.D. MTA KRTK Vidékfejlesztési sajátosságok, adaptálható megoldások a svájci vidékfejlesztési

Részletesebben

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja 2015-2019 Bevezetés Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116..-a alapján a helyi önkormányzatoknak Gazdasági programot

Részletesebben

Pomáz, Nagykovácsi puszta

Pomáz, Nagykovácsi puszta Pomáz, Nagykovácsi puszta A Pomáz és Pilisszentkereszt között elhelyezkedő majorság a Pilis védett természeti értékeinek területén fekszik és egyben egy jelentős középkori romegyüttes helyszíne is. Az

Részletesebben

Pályázati figyelő 2011. június

Pályázati figyelő 2011. június 1 A) Magyar pályázatok ot i mértéke NEFMI önkormányzati múzeumok támogatására Önkormányzatoknak, általuk fenntartott muzeális intézmények új, állandó kiállításaira, illetve Pest megyében és Budapesten

Részletesebben

Egyenlő Bánásmód Hatóság Ügyiratszám: EBH/10245/ /2006 HÍRDETMÉNY

Egyenlő Bánásmód Hatóság Ügyiratszám: EBH/10245/ /2006 HÍRDETMÉNY Egyenlő Bánásmód Hatóság Ügyiratszám: EBH/10245/ /2006 HÍRDETMÉNY A MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR (Nógrád Megyei Területi Igazgatóság Állampénztári Iroda) kérelmére kiadott hatósági bizonyítványokról Az ügy tárgya:

Részletesebben

3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK. 3.0.1 Előzmények

3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK. 3.0.1 Előzmények I.4.2. KÖZLEKEDÉS 3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK 3.0.1 Előzmények Közlekedési szempontból az alábbi tervelőzményeket vettük figyelembe: Országos területrendezési terv (2008. VÁTI) Bács-Kiskun M. területrendezési

Részletesebben

A TDM Szervezetek szerepe a Közép- dunántúli Régió turizmusában

A TDM Szervezetek szerepe a Közép- dunántúli Régió turizmusában A TDM Szervezetek szerepe a Közép- dunántúli Régió turizmusában A Magyar Regionális Tudományi Társaság XII. Vándorgyűlése Veszprém, 2014. 11. 27-28. A turizmus, mint helyi fejlesztés eszköze szekció Vargáné

Részletesebben

ABAÚJ KIVIRUL HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2013.

ABAÚJ KIVIRUL HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2013. Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa ABAÚJ KIVIRUL HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2013. ABAÚJ LEADER HACS ABAÚJ LEADER EGYESÜLET 3860. ENCS, PETÖFI ÚT 62.

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

Zöldturizmus Szekció. Natúrparkok - Zöldutak - Geoparkok. Básthy Béla, elnök Magyar Natúrpark Szövetség. Budapest, Kossuth Klub, 2014.04.25.

Zöldturizmus Szekció. Natúrparkok - Zöldutak - Geoparkok. Básthy Béla, elnök Magyar Natúrpark Szövetség. Budapest, Kossuth Klub, 2014.04.25. Básthy Béla, elnök Magyar Natúrpark Szövetség Budapest, Kossuth Klub, 2014.04.25. Zöldturizmus MTZrt.: UNWTO szerint az ökoturizmus a turizmus minden olyan formája, amelyben a turista fő motivációja a

Részletesebben

BAKTALÓRÁNTHÁZAI KISTÉRSÉG LHH TERVDOKUMENTUM ÉS PROJEKTCSOMAG

BAKTALÓRÁNTHÁZAI KISTÉRSÉG LHH TERVDOKUMENTUM ÉS PROJEKTCSOMAG BAKTALÓRÁNTHÁZAI KISTÉRSÉG LHH TERVDOKUMENTUM ÉS PROJEKTCSOMAG 1. verzió módosításai A Baktalórántházai TKT Tanácsa 2008. november 26.-i ülésén megtárgyalta a Baktalórántházai Kistérség által az LHH program

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája (ÉFS)

Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája (ÉFS) Előzmények 2010: Az élelmiszeripar fejlesztésére vonatkozó Tézisek kidolgozása 2011: Nemzeti Vidékstratégia Élelmiszer-feldolgozási részstratégia 2011: Kormányzati kezdeményezésre Élelmiszeripar-fejlesztési

Részletesebben

MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci adatok

MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci adatok MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci adatok Regisztrált álláskeresők száma Győr-Moson-Sopron megyében 2010 2014 20 000 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 - j a n. f e b r. m á r c.

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 12.A területfejlesztés és területrendezés jogintézményei és szervei /A területfejlesztés és területrendezés célja és feladata/ Szabályozás: 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről

Részletesebben

Hajdúhadház Város Polgármesterétől

Hajdúhadház Város Polgármesterétől Hajdúhadház Város Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Tisztelt Képviselő-testület! Hajdúhadházi

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április. júni. júli. máj. ápr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április. júni. júli. máj. ápr. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2013. ÁPRILIS 2013. április 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.842 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

A Kormány. /2007. ( ) Korm. rendelete. a falusi- és agroturisztikai szolgáltató tevékenységről

A Kormány. /2007. ( ) Korm. rendelete. a falusi- és agroturisztikai szolgáltató tevékenységről A Kormány /2007. ( ) Korm. rendelete a falusi- és agroturisztikai szolgáltató tevékenységről A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. -a (1) bekezdésének k) pontjában kapott felhatalmazás alapján

Részletesebben

Fejlődő városunk Előadó : Tóth Ivett osztályvezető

Fejlődő városunk Előadó : Tóth Ivett osztályvezető Fejlődő városunk Előadó : Tóth Ivett osztályvezető Hatvani utak, közterületek, parkok fejlesztése Vasúti felüljáró híd építése 10,3 milliárd Ft átadás: 2015. nyár Hatvani utak, közterületek, parkok fejlesztése

Részletesebben

A VAS MEGYE FEJLŐDÉSÉT SZOLGÁLÓ TOP-FORRÁSOK 2014-2020. dr. Balázsy Péter Vas Megye Önkormányzata

A VAS MEGYE FEJLŐDÉSÉT SZOLGÁLÓ TOP-FORRÁSOK 2014-2020. dr. Balázsy Péter Vas Megye Önkormányzata A VAS MEGYE FEJLŐDÉSÉT SZOLGÁLÓ TOP-FORRÁSOK 2014-2020 dr. Balázsy Péter Vas Megye Önkormányzata Szombathely 2015 Megújult a Közgyűlés megújult a hivatal Erős felelősség Vas megye területfejlesztésében

Részletesebben