AZ EDELÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIÁJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ EDELÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIÁJA"

Átírás

1 AZ EDELÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIÁJA Térségi partnerségben a foglalkoztatásért Készítette: Hatvani Területfejlesztési Iroda (www.hatvani.hu) Az Edelényi kistérség foglalkoztatási stratégiája a Regionális Fejlesztés Operatív Program A foglalkoztatást elősegítő tevékenységek helyi koordinációjának elősegítése (ROP 3.2.1) intézkedés keretében támogatásban részesített, Az Edelényi kistérség foglalkoztatási stratégiájának kialakítása, Foglalkozatási paktum létrehozása című projekt keretében valósult meg. 1

2 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés...3 Vezetői összefoglaló...5 I. Tervezési előzmények...8 II. A foglalkoztatás stratégiája A kistérség A jelen állapot A kistérség lakosságának jövőképe A stratégiai célok Fejlesztési prioritások és intézkedések Prioritás: Fejlett gazdasági környezet létrehozása Térség marketing A térség infrastruktúrájának fejlesztése Új vállalkozások létesítésének és a működő vállalkozások versenyképességének támogatása A vállalatok igényeinek megfelelő képzési programok Prioritás: A tanuló kistérség megteremtése Felnőttképzési stratégia A tanulást, a művelődést népszerűsítő programok szervezése Prioritás: A hátrányos helyzetű rétegek esélyegyenlőségének megteremtése a munka világába vezető és visszavezető programok futtatása A szociális gazdaság fejlesztése Az esélyegyenlőség elvének tudatosítása és népszerűsítése Prioritás: A térségi és térségek közötti partneri kapcsolatok létrehozása és működése Közösségfejlesztés Foglalkoztatási partnerség-építés A foglalkoztatási paktum szervezeti és infrastrukturális hátterének megteremtése és működtetése Monitoring és értékelés A fejlesztési intézkedések tervezett projektjei Források

3 BEVEZETÉS Az Edelényi kistérség súlyos foglalkoztatási helyzetétől késztetve, Edelény város Önkormányzata elhatározta, hogy foglalkoztatási stratégiát készít a város és a kistérség válság helyzetű munkanélküliségének csökkentésére. Elnyert ROP intézkedés támogatás birtokában szakértő vállalkozást a HATVANI Területfejlesztési Irodát bízott meg Foglalkoztatási stratégia kidolgozásával, és a stratégia megvalósításához partneri együttműködésre vonatkozó Paktum előkészítésével, tevékenységének megszervezésével. A stratégia kritériumául támasztotta a megbízó, hogy az egyrészt a helyi szereplők szoros együttműködésének eredményeképpen jöjjön létre, másrészt célrendszere alapját szolgáltassa egy széles körű partnerségi hálózat kialakításának és működtetésének. Fontos követelmény volt a foglalkoztatási stratégiaalkotás folyamatával szemben, hogy alulról jövő kezdeményezésekre építsen, annak érdekében, hogy a létrejövő dokumentum minél szélesebb körben elfogadott és így megvalósítható legyen. Kiemelt jelentőséget kapott továbbá az az elvárás is, hogy a térségi stratégia célrendszerének illeszkednie kell a magasabb tervezési szintű (Uniós, nemzeti, régiós) foglalkoztatási elemeket tartalmazó stratégiai dokumentumokhoz. A Stratégiát megelőzően elkészült a: HELYZETFELMÉRÉS c. dokumentum. A munkamódszert tekintve, a Stratégia 40-60%-os arányban terepen, illetve irodában készült. A rendelkezésre álló adatbázisok (ld. Forrás jegyzék) és kérdőívek adatai alapján végzett helyzetfeltárás, értékelés és elemzés, majd a két alkalommal rendezett munkaértekezleten és a több alkalommal folytatott kétoldalú eszmecseréken szerzett információk alapján készült el a dokumentum. A megbízott szakértővel együtt dolgoztak a Város Polgármesteri Hivatalának, a Megyei Munkaügyi Központ Edelényi Kirendeltségének és a Többcélú Kistérségi Társulás Irodájának munkatársai, valamint a szakértő által megbízott külső szakemberek. A Foglalkoztatási Paktum megalakulásának előkészítését Edelény Város polgármestere, az általa megbízott munkatársak és a szakértő vállalkozás menedzsere közösen végezték. 3

4 2004. november 3-án a térségi foglalkoztatás meghatározó szereplői együttműködési megállapodást írtak alá partneri együttműködésről, a térségi foglakoztatási helyzet javításáért. Az együttműködési megállapodást a következő szervezetek képviselői írták alá: Edelény Város Önkormányzata, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, az Edelényi Kistérség Többcélú Társulása, az Izsó Miklós Gimnázium és Szakképző Iskola, az Újra Dolgozom Program, az OTP Bank Zrt. Edelényi Fiókja, a Borsodi Közszolgáltató Kht., a Linga Csoki Kft., a Neptunecht Kft., a Mátrai Műhely Kft., az Orszak Borsod Kft. II. Ép. Vez., a Borsodi Víz Kft. és a Bódva-Coop Kereskedelmi Zrt. Az Edelényi kistérség Foglalkoztatási Stratégiája június 27-án kerül bemutatásra az edelényi Cobourg kastély nagy termében tartandó Foglalkoztatási Konferencián. Ugyan itt és akkor kerül sor a Foglalkoztatási Paktum aláírására is. 4

5 A megvalósításban közreműködtek: Szakmai közreműködők: Szerződő hatóság: Közreműködő szervezet: Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság (www.oth.hu); VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társaság (VÁTI Kht.) (www.vati.hu) Főkedvezményezett: Edelény Város Önkormányzata (www.edeleny.hu); Támogatásban részesülő partner: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ (www.bazmmk.hu); Támogatásban részesülő partner: Projektmenedzser: Szakmai megvalósító: Edelényi Kistérség Többcélú Társulása (www.szikszo.hu) Hatvani Viktor (www.hatvani.hu); Hatvani Területfejlesztési Iroda Kft. (www.hatvani.hu); Marketing tanácsadó: Rosvig Reklámügynökség (www.rosvig.hu) A projekt hivatalos honlapja: Az Edelényi kistérség foglalkoztatási stratégiáját készítő szakértői csoport: Programvezető: dr. Hatvani Zoltán, Hatvani Területfejlesztési Iroda, vezető tanácsadó Közreműködő szakértők: Budai Sándor, a B-A-Z Megyei Munkaügyi Központ Edelényi Kirendeltségének vezetője, Gombás József, Zala Megyei Munkaügyi Központ, osztályvezető, OFA-ROP Hálózat kulcsszakértője Hahn Csaba, OTH, PIK, osztályvezető, Hatvani Gábor, Hatvani Területfejlesztési Iroda, tanácsadó Hudák Éva, műszaki-földtudományi mérnök, doktor jelölt, Kacser Ferenc, a B-A-Z Megyei Munkaügyi Központ szakértője. 5

6 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Edelény Városának és a kistérséghez tartozó 46 településnek e dokumentum készülésekor egyik legsúlyosabb problémája a munkanélküliség. Megyei és országos viszonylatban is a legnagyobb munkanélküliséggel sújtott térség ez. A kistérség népessége jövedelmi, szociális, demográfiai és foglalkoztatási helyzeténél fogva hátrányos helyzetű. Az aktív korú lakosság több mint felének nincs munkaviszonya. Különösen hátrányos helyzetű csoportokat képeznek a éves korosztályú szakképzetlen, alacsony iskolázottságú munkanélküliek, ezeken belül is elsősorban a nők, a romák és a pályakezdő fiatalok. A lakosság és elsősorban az innovatív fiatalok elvándorlása, tovább súlyosbítja a jelenlegi helyzetet. A munkaerő kínálat alacsony képzettségi szintjénél fogva nagyobb részt segéd, illetve betanított jellegű munkakörök betöltésére alkalmas. Az Edelényi kistérségben a működő gazdasági szervezetek száma 2004-ben 1624 db volt, ebből 1280 db a működő vállalkozás, és ebből 876 db az egyéni vállalkozás. A gazdasági szervezetek közül 637 működik Edelényben, és közel 170 db Szendrőn. Gyakorlatilag alig van gazdasági aktivitás Tornakápolnán, ahol a gazdasági szervezetek száma 1 darab. Területi eloszlásukat tekintve a vállalkozások döntően a Bódva völgyében, azon belül is elsősorban Szendrőn és Edelényben működnek. A 125 gazdálkodó szervezet 81 %-a kisvállalkozás Az 1000 főre jutó vállalkozások száma 44,7 ami sokkal alacsonyabb, mint a megyei 65,8-as átlag. Az Edelényi Kistérség gazdaságának összteljesítménye alacsony. Az ipari vállalkozások kb. 50%-a kapacitásait teljes egészében kihasználja, de tőkehiány miatt nem tud terjeszkedni, a többiek piaci nehézségeik miatt kapacitásuk mintegy felét használják ki. Méreteiket tekintve kis és középvállalatok, döntő többségükben 50 fő alatti foglalkoztatott létszámmal. A mezőgazdasági üzemek kapacitásaikat szintén teljesen kihasználják, de a bővítéshez ők sem rendelkeznek tőkével. A térség mezőgazdasági termelését néhány nagyüzem kivételével őstermelők és a néhány főt foglalkoztató mikro vállalkozások adják. A kereskedelmi és vendéglátó szolgáltatásokat nagyszámú egyéni vállalkozó nyújtja. A szolgáltatók nem jelentenek nagy súlyú foglalkoztatási tényezőt. A viszonylag nagy számú kereskedelmi szálláshely kihasználtsági szintje alacsony. 6

7 Az Edelényi kistérség infrastrukturális helyzete úgy jellemezhető, hogy a mikrotérségenként és településenként változó, de sehol sem elégséges színvonalú és sehol sem teljes körű. A kistérséget a megyeközponttal és a szomszédos kistérségekkel összekötő közutak zsúfoltak és általában rossz minőségűek. Az egyetlen vasútvonalat alacsony kihasználatlansága miatt nem fejlesztik. A települések többsége csak alacsonyabb rendű közúton érhető el. Az ivóvízzel ellátott lakások aránya a kistérségben 72%, ami jóval alatta marad a megyei 86%-os aránynak. A csatornázott lakások aránya a kistérségben 37%-os, ami szintén a jóval a megyei átlag (57%) alatt marad. A lakossági derítőkbe, szennyvízaknákba kerülő folyékony hulladék jelentős része a vízkészletet szennyezi. A gázzal ellátott lakások aránya a kistérségben 49%, ami ugyan csak alatta marad a megyei 69%-nak. A villamos energiát fogyasztó lakások aránya a kistérségben szintén jóval alatta marad a megyei átlagnak. Megállapítható tehát, hogy a térség infrastrukturális ellátottsága minden vonatkozásban rosszabb, mint az ugyan csak alacsony megyei átlag. A térségben jelenleg működő tőke munkahely teremtő beruházásokra nem képes vállalkozni, figyelemre méltó külső tőke pedig nem érdeklődik itteni lehetőségek iránt. Az állam a térségfejlesztés, a gazdaságfejlesztés támogatási rendszerével és az aktív foglalkoztatáspolitikai eszközökkel avatkozik be. Ez eszközök hatása a munkanélküliségre és foglalkoztatásra, változó hatású. Úgy tűnik nincsenek versenyképes, előkészített fejlesztési projektjei a vállalkozóknak. A Munkaügyi Központ által kezelt aktív foglalkoztatáspolitikai eszközök végleges megoldást nem jelentenek, de átmenetileg enyhítik a válságot. A civil szervezetek közül, a Csereháti Településszövetség elsősorban a kis települések lakosságát érintő több kézműves foglalkoztatási projektet működtetett az elmúlt években. E projektek tapasztalatainak értékelése hasznos információkkal szolgálhat a kistérség foglalkoztatási stratégiájának kidolgozásához. A város és a térség népességének mai helyzetéből következő vágya, hogy a térség, ahol él, legyen: Legyen dinamikusan fejlődő, az ország fejlett régióihoz felzárkózó, lakosai számára, minőségi életkörülményeket, a foglalkoztatás lehetőségét nyújtó és a környezeti értékeit megőrző kistérsége az országnak.. Ez a jövőkép ma még vízió, de mert máshol már megvalósult, ezért megvalósítása stratégiai távlatokban nem lehetetlen. 7

8 A jövőkép konkrétabb, közelebb mutató, reális stratégiai célokon keresztül valósulhat meg, talán év múlva. A problémák elemzése a következő prioritást élvezhető stratégiai célok, kitűzéséhez vezet: Versenyképes térségi gazdaság létrehozása A tanuló kistérség megteremtése A hátrányos helyzetű rétegek esélyegyenlőségének megteremtése A térségi és térségek közötti partneri kapcsolatok létrehozása és működtetése Ezek a stratégiai célok, prioritások, a mai problémák felszámolása és a felvázolt jövőkép irányába mutatnak. A prioritásokhoz intézkedések tartoznak, az intézkedések pedig projektek által valósulnak meg. Az intézkedések az egyes prioritásokhoz tartozó, egy-egy rész cél megvalósítását célozzák Az intézkedések tervezése része volt a stratégia tervezésének, a projektek a megvalósítás során kerülnek megtervezésre. Az intézkedések a végrehajtás során módosíthatók és változtathatóak, a monitoring jelzéseitől függően. A projektek tervezése döntően a stratégia és tervezett intézkedéseinek a nyilvánosság elé kerülését követően történik. Természetesen vannak a tervezéskor már ismert, és akár azonnal is indítható projektek is, ezeket a Stratégia 7. Fejezete tartalmazza. A projektek megvalósításának forrásai 90-95%-ban támogatási források lehetnek, hiszen a térségben saját fejlesztési célú felhalmozás sem az önkormányzatoknál, sem a vállalkozásoknál nem áll rendelkezésre. A Paktum menedzsmentjének lehet majd feladata a megvalósításhoz igénybe vehető források feltárása. 8

9 I. TERVEZÉSI ELŐZMÉNYEK Az Edelényi kistérségben csakúgy, mint más térségekben az elmúlt években számos térségfejlesztéssel kapcsolatos koncepció, terv és program készült: Gazdaságfejlesztési kezdeményezés (Gyors reagálás, Budai Sándor, Hadobás Pál, 1998.); A Bódva-vidék kistérség komplex fejlesztési stratégiája (MTA RKK Északmagyarországi osztály, 2001.); Kistérségi szociális felzárkóztatási program. (MTA RKK Északmagyarországi osztály, 2003.); A Bódva-vidék gazdasági szerkezetátalakítási programja (MTA RKK Északmagyarországi osztály, 2005.); Az Edelényi Kistérség Komplex Fejlesztési Stratégiája (Megyei Fejlesztési Ügynökség, 2005.); E terv anyagok mindegyikének közvetve, vagy közvetlenül kiemelkedően fontos eleme a foglalkoztatás térségi problémája, illetve az annak növelése, a munkanélküliség csökkentése érdekébe teendő (javasolt) intézkedések. A munkanélküliség a térség legsúlyosabb problémája, illetve sok más problémájának okozója, ezért Edelény Város Önkormányzata 2005-ben a foglalkoztatási helyzet növelése érdekében, Foglalkoztatási Stratégia készítését és végrehajtását határozta el. A ROP intézkedésre benyújtott pályázattal nyert támogatás segítségével, a helyi munkaerőpiaci szereplők, együttműködését kezdeményezte és Foglakoztatási Stratégia készítésére adott megbízást. Az Edelényi Kistérségnek a helyi foglalkoztatás növelésére irányuló tervei összhangban vannak Borsod-Abaúj-Zemplén megye, az Észak-Magyarországi régió, a Magyar Köztársaság Kormánya, és az Európai Unió fejlesztési koncepcióival, terveivel és programjaival is. A területfejlesztés minden szintű koncepciójának. Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Területfejlesztési Koncepciója, az Észak-magyarországi régió Területfejlesztési Koncepciója 1999, az Országos Területfejlesztési Koncepció kiemelt fejezetei foglakoznak a foglalkoztatás növelésének jelentőségével és követelményével 9

10 OGY határozat az Országos Fejlesztéspolitikai Koncepcióról (96/2005. (XII. 25.)) [ ]Magyarország 2020-ra Európa legdinamikusabban fejlődő, az uniós átlagot meghaladó fejlettséggel rendelkező, a fenntartható fejlődés szempontjait is követő országai közé tartozzon, ahol ennek eredményeként a jelenleginél a) több a munkahely, b) magasabbak a jövedelmek, c) biztonságos, tiszta és jó minőségű a környezet, d) egészséges és hosszabb az élet.[ ] [ ] b) a foglalkoztatás bővülése, amelynek révén biztosítható, a stabil és kiszámítható társadalom megteremtése, és amely révén elérhető egy kiegyensúlyozott társadalmi felelősség megosztás kialakulása; c) a versenyképes tudás és műveltség növekedése, amely feltétele a tudáson alapul d) a foglalkoztatás növelése, ezért a foglalkoztatás bővítésének szempontját valamennyi fejlesztéspolitikai beavatkozás megtervezésekor meg kell vizsgálni. [ ] Az Észak magyarországi Régió fejlesztési stratégiája ( ) [ ] A vállalkozások fejlesztése a régió nem minden térségben merül fel egyformán hatékonysági kérdésként, ugyanis a vidéki térségekben, ezen belül is a periférikus elhelyezkedésű és többségében képzetlen lakossággal rendelkező társadalmi-gazdasági szempontból elmaradott térségekben, településeken kulcskérdés a munkahelyek megőrzésének és új munkahelyek teremtésének támogatása. Ez sajátos, a foglalkoztatás javítását, mint elsődleges cél javítását szem előtt tartó beavatkozásokat igényel. Ezért szükséges a vidéki térségekben a kis- és mikro-vállalkozások munkahelyteremtést, megőrzést szolgáló, illetve a térségi alapszolgáltatások megfelelő színvonalát biztosító beruházásainak, fejlesztéseinek támogatása. A meglévő vállalkozások fejlesztése mellett szükséges új vállalkozások indulásának a támogatása is. A vállalkozások által létrehozott új munkahelyek legalább öt éves fenntarthatóságát biztosítani kell. [ ] 10

11 A Kormány programból: AZ EDELÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIÁJA [ ] A jólétet, a biztonságot, az ország gyarapodását a foglalkoztatás, méghozzá a legális foglalkoztatás növekedése alapozza meg. A kormány foglalkoztatásbarát gazdaságpolitikával biztosítani kívánja, hogy az elkövetkező évek gazdasági fejlődése, a hatalmas fejlesztések eredményeképpen növekedjen azoknak a száma, akik munkájukból tudják eltartani családjukat. Támogatni és ösztönözni fogjuk, hogy döntően a hazai vállalkozások megerősödése, fejlődése több százezer új munkahelyet hozzon létre, ami az elkövetkező évek struktúraváltása, az üzleti és állami szektorban is felgyorsuló munkahelyváltások, munkahely-megszűnések mellett is biztosítja a foglalkoztatottság mai alacsony szintjének növekedését. A Kormány foglalkoztatáspolitikájának központi eleme, hogy segítse, ösztönözze az elhelyezkedést, az álláskeresést, segítsen a fejleszteni kívánó cégeknek, intézményeknek, hogy találjanak megfelelően képzett, felkészült munkaerőt. Csak így lehet kihasználni a példátlan mértékű fejlesztési lehetőségeket, esélyt teremteni a leghátrányosabb helyzetű térségek, rétegek számára is. [ ] A program szerint a vállalkozások támogatásának fontos elbírálási szempontja lesz a létrehozott munkahelyek száma és a hátrányos helyzetű rétegek foglalkoztatásának bővítése: [ ] Célzott támogatásokkal ösztönözzük a munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévők foglalkoztatását, és a hátrányos helyzetű térségekben lévő vállalkozások munkahely bővítését. Tovább mérsékeljük azoknak a munkáltatóknak a terheit, akik a legnehezebb helyzetben lévőket alkalmazzák: Kiterjesztjük a pályakezdők START programját. Hasonló járulékkedvezményt biztosítunk azoknak, akik kisgyermekük gondozása után, vagy tartós munkanélküliségből térnek vissza, helyezkednek el. Elindítjuk a START EXTRA programot. A leghátrányosabb helyzetben lévők, az 50 évesnél idősebb és az ország legelmaradottabb településein élő tartósan munkanélkülieket alkalmazóknak első évben nem kell járulékot fizetniük, második évben is csak 15 százalékot. Folytatjuk az elkezdett programot a kis- és középvállalkozások, civil szervezetek foglalkoztatási képességének növelése érdekében. A helyi szereplők összefogása, erőforrásaik mozgósítása érdekében ösztönözzük a térségi foglalkoztatási partnerségeket, támogatjuk megerősödésüket, illeszkedésüket a térségi fejlesztési-döntési centrumokhoz. Kiemelten támogatjuk azokat a beruházásokat, amelyek a nem foglalkoztatott embereknek teremtenek 11

12 munkalehetőséget, különösen a hátrányos helyzetű térségekben. Nemzeti közfoglalkoztatási programot indítunk, amely évente legalább 50 ezer olyan embernek biztosít munkát és tisztes megélhetést, akik más módon nem tudnak foglalkoztatási lehetőséghez jutni. [ ] [ ] Elő kell segíteni a romák munkaerőpiaci elhelyezkedését, és ezen területen is lépéseket kell tenni a gazdasági tevékenység legalizálására. Törekedni kell arra, hogy a felnőtt roma népesség tagjai a közmunka programok keretében ne csak fizikai munkát igénylő feladatokat, hanem adminisztratív, kereskedelmi, szociális és kulturális munkát is végezhessenek. Támogatni kell a hasonló típusú munkák ellátását biztosító vállalkozásokat. [ ] Az EU-hoz szeptemberben benyújtandó II. Nemzeti Fejlesztési Tervnek is központi eleme a foglalkoztatás, ahogy azt címében is Foglalkoztatás és növekedés kifejezésre juttatja. Az Edelényi kistérségi Foglalkoztatási Stratégiája olyan környezetbe készül tehát és olyan célrendszerbe helyezendő el, ahol a foglalkoztatás ügye európai léptékű. Ennek a Foglalkoztatási Stratégiának a készítését és a végrehajtását partneri együttműködéssel tervezik a kistérség meghatározó munkaerő-piaci szereplői. A súlyos térségi probléma ilyen módon való megoldására a ROP intézkedés hívta fel a figyelmét a döntésthozóknak, de a felkészülés során tapasztalták, hogy ezt a társadalmi tőkét az EU több országában évek óta sikeresen alkalmazzák, de már Magyarországon is vannak eredményes kezdeményezések. A kitörési pontokat az EU-ban az un. esseni prioritások jelentették: 1. A munkaerő foglalkoztatási lehetőségének javítása a szakképzés fejlesztésével 2. A foglalkoztatás intenzivitásának erősítése és növekedése 3. A közvetett munkaerő-költségek csökkentése 4. A munkaerő-piaci politikák hatékonyságának növelése 5. A munkanélküliség által különösen sújtott rétegeket támogató intézkedések javítása Áttörés a közösségi szintű foglalkoztatáspolitika megteremtésében, Amszterdami Szerződés. A Római Szerződés kiegészül a foglalkozatási fejezettel, a foglalkoztatáspolitika közösségi szintre emelkedik, az EK Tanácsa foglalkozatási 12

13 irányvonalakat fogad el, amelyek mentén összehangolják a nemzeti foglalkoztatási stratégiákat. Európai Foglalkozatási Stratégia Luxemburgi Foglalkoztatási Csúcs, Európai Foglalkozatási Paktum, Kölni Csúcs Foglalkozathatóság növelése (fiatalok és tartósan munkanélküliek) Vállalkozói készség erősítése (kkv és adórendszer) Alkalmazkodó képesség fejlesztése (atipikus foglalkoztatás) Esélyegyenlőség biztosítása (nemek közti diszkrimináció felszámolása) A foglalkoztatás nemzeti és helyi ügyének partneri együttműködéssel való kezelése, az Uniós tapasztalatok hatására Magyarországon is kormányzati támogatást nyert. A kormányprogramból (): A partnerség és a párbeszéd erősítése: [ ] A partnerekkel közösen megteremtjük a hazai párbeszéd több szintű rendszerének törvényi feltételeit, annak érdekében, hogy a közös döntések valóban tükrözzék az érintett emberek érdekeit, garantált legyen a megvalósulásuk. Ennek keretében: Befejezzük az érdekegyeztetés és a szociális párbeszéd intézményei működésének jogi felülvizsgálatát és szabályozását. Törvényben szabályozzuk az Országos Érdekegyeztető Tanács működését, ezáltal is kifejezve és erősítve az ott születő megállapodások súlyát, jogi legitimációt adva a tanács tagjainak és döntéseinek. Megszilárdítjuk a középszintű szociális párbeszéd, az ágazati párbeszéd bizottsági rendszerének jogi kereteit, annak érdekében, hogy a szociális partnerek maguk alakítsák ki kollektív döntésükkel az ágazatra jellemző munkafeltételeket, kapcsolatokat. Kezdeményezzük a munkaerő-piaci érdekegyeztetés rendszerének felülvizsgálatát is, hogy az egyaránt igazodjék az érdekegyeztetési rendszer szabályaihoz, és a korszerű, egységes foglalkoztatási támogatási rendszerhez, munkaerőpiaci tervezéshez. [ ] 13

14 Az Észak-Magyarországi Régió programjából: A foglalkoztatás bővítése érdekében szükséges továbbá a helyi, kistérségi foglalkoztatási paktumok kidolgozása, majd megvalósítása. A foglalkoztatási paktumok keretében kell feltárni az adott kistérségben rendelkezésre álló potenciális munkaerő sokszor sajátos igényeit, a munkaadók foglalkoztatási bővítési lehetőségeit, valamint a képzési igényeket. Nem elégséges a foglalkoztatási paktumok kidolgozása és az ahhoz kapcsolódó kötelezettségvállalás, szükséges a paktumok megvalósítása is, így egyedi programok esetében a vállalkozások foglalkoztatást bővítő fejlesztéseinek, a szakmai ismeretek és egyéb készségek elsajátításának a támogatása. Támogatandó tevékenységek: Vidéki térségekben és ezen belül elsősorban a társadalmi-gazdasági szempontból hátrányos helyzetű kistérségekben a kis- és mikro-vállalkozások munkahelyteremtést, illetve megtartást szolgáló beruházásainak támogatása; Non-profit szociális vállalkozások támogatása; A támogatások során preferált a vállalkozások közti együttműködések, közös beruházások megvalósítása; Induló vállalkozások támogatása elsősorban a társadalmi-gazdasági szempontból elmaradott kistérségekben (pl. inkubátorház kialakítása); Példa jellegű (pilot) programok keretében a foglalkoztatási szempontból legrosszabb helyzetű térségekben a foglalkoztatási paktumok megvalósítása, ezen belül a vállalkozások, szociális célú foglalkoztatást végző szervezetek munkahelyteremtéshez szükséges beruházásainak támogatása, valamint a foglalkoztatásban résztvevők képzési programjainak támogatása; 14

15 Összességében, a tervezés előzményei alátámasztják a kistérségi foglalkoztatási stratégia készítésének fontosságát és annak helyi partnerségi együttműködésben való megvalósítását. A tervezés előzményei, a probléma megoldásának uniós szintű tapasztalatai, valamint a nemzeti és régiófejlesztési irányzatok felhívják a figyelmet arra, hogy: a munkanélküliség csökkentése érdekében a vállalkozások fejlesztése útján. növelni kell a foglalkoztatást, de különösen figyelmet kell fordítani a hátrányos helyzetű munkanélküliekre, így a romákra, a szakképzetlenekre, az idősebbekre, és a megváltozott munkaképességűekre, növelni kell a népesség tudásszintjét, ösztönözni a tovább tanulást, a felnőttek tanulásár, a folyamatosan tanuló és művelődő társadalom létrejöttét és a munkanélküliség problémájának társadalmi összefogással való kezelését. 15

16 II. A FOGLALKOZTATÁS STRATÉGIÁJA 1. A kistérség Az Edelényi kistérség Borsod-Abaúj-Zemplén megye területén helyezkedik el. A kistérség 46 települése természet földrajzi csoportosítás alapján a megye 11 kistáján található: 1. térkép Az Edelényi kistérség 16

17 2. térkép Az Edelényi kistérség kistájai és mikro-körzetei Tornai medence Galyaság Tókörnyéke Alsó-Bódva völgy Forrás: A Bódva-vidék kistérség Területi adatbázisa, MTA RKK EMO 1. Sajó-Hernád-sík: Boldva; 2. Sajó-völgy: Borsodszirák, Edelény; 3. Nyugati-Cserehát: Abod, Balajt, Damak, Hangács, Hegymeg, Irota, Lak, Ládbesenyő, Nyomár, Szakácsi, Tomor, Zilíz; 4. Bódva-völgy: Bódvalenke, Bódvarákó, Bódvaszilas, Komjáti, Perkupa, Szalonna, Szendrő, Szendrőlád, Tornanádaska, Tornaszentandrás; 5. Szalonnai-hegység: Becskeháza; 6. Tornai-dombság: Debréte, Hidvégardó, Tornabarakony, Tornaszentjakab, Viszló; 7. Rakacai-völgymedence: Martonyi, Meszes, Rakaca, Rakacaszend; 8. Szendrői- rögvidék: Galvács; 9. Putnoki-dombság: Égerszög, Szőlősardó, Szuhogy, Teresztenye; 10. Aggteleki-hegység: Jósvafő, Szín, Szinpetri, Tornakápolna, Varbóc; 11. Alsó-hegy: Szögliget. Az Edelényi Kistérség természetföldrajzi adottságai kistájanként nagyon változó képet jelenítenek meg. Vannak jól megközelíthető és kevésbé megközelíthető települései a térségnek. Éghajlata alkalmas egyes mezőgazdasági kultúrák termelésére. Talaja nagyobbrészt alkalmas mezőgazdasági művelésre, de vannak nem művelhető területei is. Erdősített területei jelentősek, vadállományban gazdagok. Ásvány vagyonát jó minőségű barnaszén telepek és építőanyagok képezik. Vízkészletei jó minőségűek és bőségesek. A természeti környezet állapota általában jó, a táj változatos és alkalmas a 17

18 turizmus művelésére. Különös értéke a térségnek az Aggteleki Nemzeti Park, a Cseppkőbarlang és a szomszédos, határ menti Szlovák Nemzeti Paradicsom. 1. táblázat A térség legfontosabb számadatai és helyzet minősítő jelzői Terület (km 2 ) 739 Lakónépesség (fő, dec. 31.) Területfejlesztési szempontból kedvezményezett térség (64/2004. Kormányrendelet szerint) Típus szerint Mérték szerint Társadalmi-gazdasági szempontból elmaradott térség Ipari szerkezetátalakítási térség Vidékfejlesztési térség Hátrányos helyzetű Leghátrányosabb helyzetű Települések száma 46 Jogállás szerint Város 2 Község 44 Területfejlesztési szempontból kedvezményezett települések száma (7/2003. Kormányrendelet szerint) Típus szerint Társadalmi-gazdasági szempontból elmaradott település 40 Országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott település Leghátrányosabb kistérséghez nem tartozó leghátrányosabb helyzetű település I I N I N I

19 2. A jelen állapot AZ EDELÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIÁJA A kistérség foglalkoztatási stratégiájának alkotását széleskörű helyzetfeltárás és elemzés előzte meg. A helyzetfeltárás teljes dokumentuma megtalálható a honlapon. A helyzetelemzés hatásos eszköze a SWOT analízis, amely mintegy leltárba veszi a térség erősségeit, gyengeségeit, lehetőségeit és veszélyeit. AZ EDELÉNYI KISTÉRSÉG SWOT ELEMZÉSE ERŐSSÉGEK van kistérségi akarat, közös fejlesztési szándék, stratégia, intézményi háttér Területének egy része különösen védett: Aggteleki Nemzeti Park A barlangrendszer a világörökség része Gazdag és védett növény és állatvilág Iparilag és egyéb módon sem szennyezett vidék Megőrzött épített örökség (kastélyok, kúriák, népi építészeti emlékek, mű-emlék templomok, kopjafás temetők) Hasznosítható önkormányzati és magán ingatlanok Országos gótikus túra útvonal része A két régió központhoz Miskolchoz és Kassához fűződő történelmi, kulturális és gazdasági kapcsolatok Élő hagyományok (történelmi, mesterségbeli, kulturális, sport) Vadgazdálkodás, vadászturizmus A határ menti kapcsolatok, együtt-működés alapjai megvannak Tornanádaska, Hídvégardó határ át-kelőhely Kassai repülőtér közelsége Vannak fejlesztési tervek Változatos, szép táj GYENGESÉGEK A közlekedési infrastruktúra rossz állapota Hiányos közüzemi ellátás (gáz, szennyvíz); Településrendezési tervek, környezetvédelmi programok hiánya; Aprófalvas településszerkezet, zsák-települések Együttműködés, partnerség zavarai A kistérség két városának rivalizálása A népesség elöregedése, csökkenése, elvándorlás, erősödő település erózió A cigány lakosság számának növekedése, helyenként etnikai feszültségek, megélhetési bűnözés Hiányos lakossági szolgáltatások Kevés a minőségi szálláshely Tőke és forráshiány Hagyományos szakmák és mesterségek, képzett munkaerő hiánya Kevés a piacképes vállalkozás és jövedelmező munkahely Információs, kommunikációs zavarok Elaprózódott birtokszerkezet, a kis birtokok túlsúlya Tartósan leszakadók nagy száma: szegénység, munkanélküliség Hiányos és elégtelen települési és kistérségi marketing Fizetőképes kereslet hiánya A határ korlátozott átjárhatósága 19

20 LEHETŐSÉGEK Épített örökség további felújítása, megóvása A turisztikai szolgáltatások magasabb színvonalra emelése Fokozottan környezetbarát gazdálkodás Határon átnyúló együttműködés, partnerség erősödése, További erdősítések, fafeldolgozó üzemek telepítése Vadaspark, erdei iskolák, tanösvény hálózat kiterjesztése Kerékpárút építése, hálózati kapcsolódása Határmenti közúti és vasúti logisztikai központ létesítése Bódvaszilas térségi központtá szerveződése Gyümölcstermesztés, állattartás hagyományainak megőrzése Biotermékek előállítása Méhészkedés, galambászat, kisállattenyésztés fejlesztése Szőlő és bortermelés hagyományainak felélesztése (borút program) Bódva-ökofolyosó és a Rakacai tó kiemelt idegenforgalmi központtá fejlesztése A horgász- és vízi turizmus feltételeinek javítása Rekreációs lehetőségek, üdülőfalvak kialakítása Új gazdasági lehetőségek kezdeményezése Pályázati tőke bevonása Kistérségi összefogás erősödése VESZÉLYEK Erősödik a leszakadási tendencia Az épített és természeti örökség pusztulása A közüzemi infrastruktúra fejlesztése nélkül a környezet állapota romlik Intézményi és lakossági elszegényedés Nő a települések elöregedése, elnéptelenedése Önkormányzati források csökkenése, a forrásokhoz való hozzájutás feltételeinek szigorodása A humánerőforrások fejlesztésének elmaradása A minőségi követelményeknek való megfelelés hiánya tovább csökkenti a piacra jutás esélyét A mikro-gazdaságok ellehetetlenülése A lemaradás fokozódása 20

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritás A prioritás vonatkozó specifikus céljai: A prioritáshoz kapcsolódó

Részletesebben

Helyzetkép a foglalkoztatási együttműködésekről a 2015. évi adatfelvétel alapján

Helyzetkép a foglalkoztatási együttműködésekről a 2015. évi adatfelvétel alapján Hétfa Kutatóintézet Nyugat-Pannon Terület- és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. Helyzetkép a foglalkoztatási együttműködésekről a 2015. évi adatfelvétel alapján A TÁMOP 1.4.7.-12/1-2012-0001 FoglalkoztaTárs

Részletesebben

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról - 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ i Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról, 2006. május 31. Napjaink gyorsan változó világában a munkahely megszerzése

Részletesebben

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége. Kérdőív

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége. Kérdőív Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége Kérdőív Foglalkoztatási stratégia kidolgozása Abaújban, a helyi foglalkoztatási kezdeményezések

Részletesebben

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus 10. A mai magyar társadalom helyzete Kovács Ibolya szociálpolitikus Népességi adatok Magyarország népessége 2014. január 1-jén 9 877 365 fő volt, amely 1981 óta a születések alacsony, és a halálozások

Részletesebben

A térségfejlesztés modellje

A térségfejlesztés modellje Szereplők beazonosítása a domináns szervezetek Közigazgatás, önkormányzatok Szakmai érdekképviseletek (területi szervezetei) Vállalkozók Civil szervezetek Szakértők, falugazdászok A térségfejlesztés modellje

Részletesebben

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN DR. CZOMBA SÁNDOR államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 76,3 74,1 72,9 71,4 71,0 Forrás: Eurostat TARTÓS LEMARADÁS

Részletesebben

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése FÖK: A program egyike a legjobban kidolgozott anyagoknak. Tekintve az EU-források felhasználásában rejlő kockázatokat, az operatív program hangsúlyát

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritások A prioritás vonatkozó A prioritáshoz kapcsolódó tervezett intézkedések: Intézkedések

Részletesebben

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01 Célterület kód: 580a01 Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzésének támogatása adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt fontos a települések fejlődése szempontjából

Részletesebben

Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program 2007-2013

Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program 2007-2013 Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program 2007-2013 Emberi erőforr források közös k s használata és s fejlesztése se Munkaerő-piaci együttm ttműködési kezdeményez nyezések HU-SK 2008/01/1.6.2/0156

Részletesebben

A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület LEADER kritériumrendszere A Nyírség Helyi Akciócsoport

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS Az ember a megszerzett földdarabon igyekszik megfelelő körülményeket teremteni magának, családjának, közösségének. Amíg az építési szándékát megvalósítja, számos feltételt

Részletesebben

Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008)

Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008) Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008) Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu A tartós álláskeresők aránya nő 2005: 24,5%, 2007: 28,3% a tartósan álláskeresők

Részletesebben

Mária Út Közhasznú Egyesület önkormányzati munkatalálkozó Hogyan tudjuk megsokszorozni a Mária út helyi szintű kiteljesedéséhez a forrásainkat?

Mária Út Közhasznú Egyesület önkormányzati munkatalálkozó Hogyan tudjuk megsokszorozni a Mária út helyi szintű kiteljesedéséhez a forrásainkat? Mária Út Közhasznú Egyesület önkormányzati munkatalálkozó Hogyan tudjuk megsokszorozni a Mária út helyi szintű kiteljesedéséhez a forrásainkat? Esztergom, 2015. november 26-27. Feladat megosztás - stratégiai

Részletesebben

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Nemzeti Vidékfejlesztési Stratégia 2020-ig Stratégiai célkitűzések a vidéki munkahelyek

Részletesebben

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember Észak-Alföldi Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember I. Prioritás bemutatása: 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés Észak-Alföldi Operatív Program A prioritás támogatást nyújt ipari

Részletesebben

Veszprém Megyei TOP. 2015. április 24.

Veszprém Megyei TOP. 2015. április 24. Veszprém Megyei TOP Veszprém Megyei Önkormányzat aktuális területfejlesztési tervezési feladatai, különös tekintettel Veszprém megye Integrált Területi Programjára 2015. április 24. NGM által megadott

Részletesebben

A Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Köztisztasági fürdök és mosodák létrehozása, működtetése Célterület azonosító: 1 019 100 1. A projekt

Részletesebben

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok A LEADER program a társadalmi-gazdasági szereplők együttműködését ösztönzi az olyan javak és szolgáltatások létrejötte, fejlesztése érdekében, amelyek a lehető legnagyobb hozzáadott értéket biztosítják

Részletesebben

KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok

KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok TERVDOKUMENTUMOK HIERARCHIÁJA FELADATOK, ÜTEMTERV 2012 2013 társadalmasítás

Részletesebben

Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala. Zala megye gazdaságfejlesztési irányai

Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala. Zala megye gazdaságfejlesztési irányai Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala Zala megye gazdaságfejlesztési irányai Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 A megyei

Részletesebben

Határon átnyúló foglalkoztatási együttműködések Győr-Moson-Sopron megyében

Határon átnyúló foglalkoztatási együttműködések Győr-Moson-Sopron megyében Határon átnyúló foglalkoztatási együttműködések Győr-Moson-Sopron megyében A munkaerőpiac jellemzői 2010. IV. negyedév Megnevezés Országos Gy-M-S megye Foglalkoztatottak száma (fő)* Vas megye Zala megye

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

Melléklet. Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság illetékességi területén található kiemelt jelentoségu különleges természet-megorzési területek

Melléklet. Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság illetékességi területén található kiemelt jelentoségu különleges természet-megorzési területek Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság illetékességi területén található kiemelt jelentoségu különleges természet-megorzési területek Aggteleki-karszt és peremterületei (HUAN20001) Aggtelek 02, 03, 04, 05,

Részletesebben

Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról

Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról KEREKASZTAL BESZÉLGETÉSEK ÖSSZEFOGLALÁSA 2010. március 9. Kistérségi együttműködés a helyi gazdasági és foglalkoztatási potenciál erősítésére Projektazonosító:

Részletesebben

Regionális jó gyakorlatok az innovatív foglalkoztatás terén

Regionális jó gyakorlatok az innovatív foglalkoztatás terén Regionális jó gyakorlatok az innovatív foglalkoztatás terén Surányi Beatrix projekt menedzser Miskolc, 2010. október 21. Tel.: +36 46 503 770, Fax: +36 46503779 E-mail: eminnov@eminnov.huweblap: www.norria.hu

Részletesebben

Azon kistérségek, amelyek a rendelet hatályba lépése előtt szereztek kedvezményezettséget, de e rendelet alapján már nem jogosultak kedvezményre,

Azon kistérségek, amelyek a rendelet hatályba lépése előtt szereztek kedvezményezettséget, de e rendelet alapján már nem jogosultak kedvezményre, ÚTMUTATÓ AZ NYDOP-2007-5.3.1 KONSTRUKCIÓ KERETÉBEN BEÉRKEZETT PÁLYÁZATOK SZAKMAI ÉRTÉKELÉSÉHEZ u u 3. A projekt céljának értékelése A pályázatban megfogalmazott célok, műszaki megoldások mennyire felelnek

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

Természeti és kulturális örökségünk fenntartható hasznosításának támogatása Célterület azonosító: 1 018 505

Természeti és kulturális örökségünk fenntartható hasznosításának támogatása Célterület azonosító: 1 018 505 A Szigetköz Mosoni-sík Leader Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Természeti és kulturális örökségünk fenntartható hasznosításának támogatása Célterület azonosító:

Részletesebben

GINOP 1. prioritás A vállalkozások versenyképességének javítása

GINOP 1. prioritás A vállalkozások versenyképességének javítása GINOP 1. prioritás A vállalkozások versenyképességének javítása KKV ka fókuszban GINOP szakmai konzultáció Pogácsás Péter Regionális és Kárpát medencei Vállalkozásfejlesztési Főosztály KKV ksúlya a gazdaságban

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ADALÉKOK A VÁROSFEJLESZTÉS XXI. SZÁZADI GYAKORLATÁHOZ Dr.

Részletesebben

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK 2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK Róka László területfejlesztési szakértő Téglás, 2014.09.24. www.megakom.hu Európai Uniós keretek EU 2020 stratégia: intelligens, fenntartható és befogadó növekedés feltételeinek

Részletesebben

Területi tervezés tájékoztató. Pécs. 2012.december.

Területi tervezés tájékoztató. Pécs. 2012.december. Területi tervezés tájékoztató Pécs. 2012.december. Újszerű megyei területfejlesztési tervezés 1. A területfejlesztés a megyék (megyei önkormányzatok) egyik legfontosabb feladata. 2011. évi CLXXXIX. Törvény

Részletesebben

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Az Európai Unió kohéziós politikája Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Kohéziós politika az elnevezés néhány év óta használatos korábban: regionális politika, strukturális politika

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk PRIORITÁSTENGELY 1. Térségi a foglalkoztatási helyzet javítása

Részletesebben

MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ A 2007-2013-as programozási időszak eredményei, tapasztalatai, előretekintés Müller Ádám, SA Pénzügyi és Monitoring igazgató-helyettes Szombathely,2014.04.10. Felülről

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája (ÉFS)

Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája (ÉFS) Előzmények 2010: Az élelmiszeripar fejlesztésére vonatkozó Tézisek kidolgozása 2011: Nemzeti Vidékstratégia Élelmiszer-feldolgozási részstratégia 2011: Kormányzati kezdeményezésre Élelmiszeripar-fejlesztési

Részletesebben

Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái.

Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái. Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái. Szalka Anita 2011. November 15. 2011.12.02. 1 A közösségi

Részletesebben

A befektetőbarát önkormányzat. 2011 szeptember 23. Lunk Tamás

A befektetőbarát önkormányzat. 2011 szeptember 23. Lunk Tamás A befektetőbarát önkormányzat 2011 szeptember 23. Lunk Tamás Témakörök A befektetésösztönzési stratégia A stratégiakészítés folyamata és tartalma Beavatkozások, kulcsprojektek Gyakorlati teendők a befektetők

Részletesebben

Mérés módja szerint: Időtáv szerint. A szegénység okai szerint

Mérés módja szerint: Időtáv szerint. A szegénység okai szerint Szegénység Fogalma: Az alacsony jövedelem és az ebből fakadó hátrányok HIÁNY (tárgyi, információs, pszichés, szociális következmények) Mérés módja szerint: Abszolút szegénység létminimum (35-45 e Ft) Relatív

Részletesebben

ReGenerál magyar szerb foglalkoztatási partnerség projektjavaslatainak megvalósítása a helyi foglalkoztatás bővítése érdekében címmel, TÁMOP

ReGenerál magyar szerb foglalkoztatási partnerség projektjavaslatainak megvalósítása a helyi foglalkoztatás bővítése érdekében címmel, TÁMOP ReGenerál magyar szerb foglalkoztatási partnerség projektjavaslatainak megvalósítása a helyi foglalkoztatás bővítése érdekében címmel, TÁMOP 1.4.5-12/1-2012-0011 azonosítószámon. Kedves Olvasó! A kiadvány,

Részletesebben

A szakképz lat rben. Hajdúszoboszl. szoboszló,2007.december 14

A szakképz lat rben. Hajdúszoboszl. szoboszló,2007.december 14 A szakképz pzés és s felnőttk ttképzés s hatása a foglalkoztatásra, az Állami Foglalkoztatási Szolgálat lat új j szerepkörben rben Hajdúszoboszl szoboszló,2007.december 14 1 A képzés és foglalkoztatás

Részletesebben

A vidékfejlesztés esélyei az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program tükrében. Pásztohy András Miniszteri Biztos. Budapest, 2008. április 14.

A vidékfejlesztés esélyei az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program tükrében. Pásztohy András Miniszteri Biztos. Budapest, 2008. április 14. A vidékfejlesztés esélyei az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program tükrében Pásztohy András Miniszteri Biztos Budapest, 2008. április 14. 1 Példátlan lehetőség 2007-2013 között Mintegy 8000 milliárd

Részletesebben

A PROJEKTRŐL. www.mind-rural.ro

A PROJEKTRŐL. www.mind-rural.ro A PROJEKTRŐL Integrált turisztikai humánerőforrás-fejlesztés a vidéki foglalkoztatás növelése érdekében című projektünk a Humánerőforrás-fejlesztési Szektoriális Operatív Program 2007-2013 keretében valósul

Részletesebben

Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály A hazai élelmiszer-feldolgozás jelentősége Miért stratégiai ágazat a magyar élelmiszer-feldolgozás? A lakosság

Részletesebben

MUNKAERŐ-PIACIÉS MIGRÁCIÓSVÁLTOZÁSOK

MUNKAERŐ-PIACIÉS MIGRÁCIÓSVÁLTOZÁSOK MUNKAERŐ-PIACIÉS MIGRÁCIÓSVÁLTOZÁSOK A SZLOVÁK-MAGYAR HATÁR MENTI RÉGIÓ MAGYAROLDALÁN(2007ÉS2014 KÖZÖTT) LIII. KÖZGAZDÁSZ VÁNDORGYŰLÉS MISKOLC, 2015. SZEPTEMBER 4. A szlovák-magyar határmenti migráció/slovensko-maďarská

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BENYÚJTOTT VERZIÓ Összefoglaló

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BENYÚJTOTT VERZIÓ Összefoglaló Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BENYÚJTOTT VERZIÓ Összefoglaló Prioritás A prioritás egyedi célkitűzései: A prioritáshoz kapcsolódó tervezett

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2013. április 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban

Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban Az EU célrendszere 2007-2013 Kevésbé fejlett országok és régiók segítése a strukturális és kohéziós alapokból 2014 2020 EU versenyképességének

Részletesebben

A tudásipar, tudáshasználat helyzete és lehetséges jövőbeli trendjei a Nyugat-dunántúli régióban

A tudásipar, tudáshasználat helyzete és lehetséges jövőbeli trendjei a Nyugat-dunántúli régióban MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet A Nyugat-dunántúli technológiai régió jövőképe és operatív programja Győr, 2004. szeptember 30. A tudásipar, tudáshasználat helyzete és lehetséges jövőbeli

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0068

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0068 KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése 1. Helyzetelemzés Tét Város Önkormányzatának legfontosabb szerve a képviselő-testület, amely az önkormányzat működésével,

Részletesebben

Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa

Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 BÉKÉS MEGYE JÖVŐKÉPE az élhető és sikeres megye

Részletesebben

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája Magyar Műszaki Értelmiség Napja 2009. Dr. Szépvölgyi Ákos KDRIÜ Nonprofit Kft. 2009.05.14. A Közép-Dunántúl hosszú távú területfejlesztési koncepciója (1999)

Részletesebben

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ESÉLYT MINDENKINEK SZAKMAI PROGRAM MARCALI, 2015.05.08.

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA 2013 Figyelem!!! A szakdolgozat készítésére vonatkozó szabályokat a hallgatónak a témát kijelölő kari sajátosságok figyelembe

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program

Társadalmi Megújulás Operatív Program Kiemelt projekt tervezési felhívás a Társadalmi Megújulás Operatív Program A hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci integrációjának szakmai és módszertani megalapozása című tervezési felhíváshoz

Részletesebben

Nők a foglalkoztatásban

Nők a foglalkoztatásban projekt Munkáltatói fórum 2011. 10.11. Budapest Nők a foglalkoztatásban Kőrösi Regina Nők foglalkoztatásban az UNIÓ-ban A nők és férfiak közötti esélyegyenlőség alapvető jog és az Európai Unió közös alapelve

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében 2013. augusztus - 2015. augusztus

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében 2013. augusztus - 2015. augusztus A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2015. AUGUSZTUS 2015. augusztus 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.581 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25. J a v a s l a t Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című ÁROP-1.A.3.- 2014. pályázat benyújtására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH.

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 ÉLELMISZER-FELDOLGOZÁS NÉLKÜL NINCS ÉLETKÉPES MEZŐGAZDASÁG; MEZŐGAZDASÁG NÉLKÜL NINCS ÉLHETŐ VIDÉK Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 Dr. Bognár Lajos helyettes

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó T Á J É K O Z T A T Ó 2013. január 1-jétől megkezdte működését a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Edelényi Járási Hivatala Székhelye: 3870 Edelény, Borsodi út 26. Szervezeti felépítése és címe:

Részletesebben

A munkaerő-piac fontosabb jelzőszámai a Közép-magyarországi régióban 2010. május

A munkaerő-piac fontosabb jelzőszámai a Közép-magyarországi régióban 2010. május Pályázathoz anyagok a TÁMOP 4.1.1/AKONV2010-2019 Munkaerőpiaci alkalmazkodás fejlesztése 1/b képzéskorszerűsítési alprojekt Munkaerőpiaci helyzetkép II. negyedév Negyed adatok régiókra bontva 2010. 1.

Részletesebben

Csurgói járás fejlesztési programjának bemutatása

Csurgói járás fejlesztési programjának bemutatása ÁROP-1.2.11-2013 Megyei Tervezés Koordinációja Somogy Megyei Területfejlesztési Konferencia Csurgói járás fejlesztési programjának bemutatása Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs

Részletesebben

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013 Mintaprojekt az elérhető Európai Uniós források felhasználásának elősegítéséért a hátrányos helyzetű lakosság fenntartható lakhatási körülményeinek és szociális helyzetének javítása érdekében Pécsett 2013.

Részletesebben

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban Döbrönte Katalin Európai Uniós Források Felhasználásáért Felelős Államtitkárság Gazdaságtervezési Főosztály

Részletesebben

Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak.

Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak. Horizon 2020 Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak. Munkatársainkkal a kis- és középvállalkozások, önkormányzatok, érdekképviseleti

Részletesebben

Területi különbségek kialakulásának főbb összefüggései

Területi különbségek kialakulásának főbb összefüggései Területi különbségek kialakulásának főbb összefüggései,,a siker fenntartásáért nap, mint nap meg kell küzdeni csak a hanyatlás megy magától (Enyedi, 1998) Dr. Káposzta József A TERÜLETI KÜLÖNBSÉG TEOLÓGIAI

Részletesebben

Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala. Zala megye gazdaságfejlesztési irányai

Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala. Zala megye gazdaságfejlesztési irányai Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala Zala megye gazdaságfejlesztési irányai Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 A megyei

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E-TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E-TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E-TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA Előadás címe: Településfejlesztés a gyakorlatban Előadó neve:

Részletesebben

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001. Bernáth Ildikó elnök Szakmapolitikai Koordinációs Testület. 2015. szeptember 28.

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001. Bernáth Ildikó elnök Szakmapolitikai Koordinációs Testület. 2015. szeptember 28. Rehabilitáció - Érték - Változás (RÉV): Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci helyzetének elősegítése érdekében történő rendszerszintű képzési és szolgáltatásfejlesztési modellprogram Bernáth

Részletesebben

A Maros-völgyi LEADER Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Maros-völgyi LEADER Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Maros-völgyi LEADER Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Kulturális, sport és szabadidős célú terek kialakítása és fejlesztése Célterület azonosító: 1 021 150 1.

Részletesebben

Az ÉAOP végrehajtásának tapasztalatai, eredményei. Dr. habil. Mező Ferenc Ügyvezető ÉARFÜ Nonprofit Kft.

Az ÉAOP végrehajtásának tapasztalatai, eredményei. Dr. habil. Mező Ferenc Ügyvezető ÉARFÜ Nonprofit Kft. Az ÉAOP végrehajtásának tapasztalatai, eredményei Dr. habil. Mező Ferenc Ügyvezető ÉARFÜ Nonprofit Kft. Az Észak-Alföldi Operatív Program keretszámai Eredeti OP keret Prioritás OP forrás M EUR Mrd HUF

Részletesebben

Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés

Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés A vidékfejlesztés koncepciója és a fejlesztésekhez rendelhető források Gáti Attila Egy kis történelem avagy a KAP kialakulása Mezőgazdaság Élelmiszerellátás Önellátás

Részletesebben

A közoktatási és szakképzési feladatok a közfoglalkoztatás tükrében. Dr. Köpeczi-Bócz Tamás Türr István Képző és Kutató Intézet

A közoktatási és szakképzési feladatok a közfoglalkoztatás tükrében. Dr. Köpeczi-Bócz Tamás Türr István Képző és Kutató Intézet A közoktatási és szakképzési feladatok a közfoglalkoztatás tükrében Dr. Köpeczi-Bócz Tamás Türr István Képző és Kutató Intézet A TKKI szakmai feladatai a 3/2011. KIM rendelet hátrányos helyzetűek képzettségének,

Részletesebben

Tájékoztató a programról

Tájékoztató a programról Tájékoztató a programról NYITOK HÁLÓZAT A TÁRSADALMI BEFOGADÁSÉRT TÁMOP-5.3.9-11/1-2012-0001 A program keretei, előzményei A szegénység, a társadalmi és a munkaerő-piaci hátrányok újratermelődésnek megakadályozása

Részletesebben

A Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Nonprofit Kft. és a Centar za

A Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Nonprofit Kft. és a Centar za HÍREK GPS- Alternatív munkaerő-piaci i program a Dráva mentén A projekt leírása A GPS projekt hivatalos nyitókonferenciájára 2013. április 25-én került sor, Pécsett a Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési

Részletesebben

A turisztikai kis- és középvállalkozások helyzete és lehetőségei Mi van az étlapon?

A turisztikai kis- és középvállalkozások helyzete és lehetőségei Mi van az étlapon? Turizmus törvény Széchenyi Pihenőkártya Utazási irodák Idegenvezetők Éttermek Szakember utánpótlás Dohányzási tilalom Szállodák Kiemelt attrakciók Közterület foglalás Turistabuszok parkolása Információ

Részletesebben

2008. évi közhasznúsági jelentés

2008. évi közhasznúsági jelentés Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. 2008. évi közhasznúsági jelentés Ózd, 2009. május 19.. Dr. Török Béla ügyvezető PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSÚ KOMPLEX MUNKAERŐPIACI PROGRAMOK 1. Borsod-Gömör-Abaúj

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2013. március 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban

Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban Németh Mónika Miniszterelnökség Nemzetközi Főosztály 1 2012 Partnerségi

Részletesebben

Civil képviselet és érdekegyeztetés a területi tervezésben

Civil képviselet és érdekegyeztetés a területi tervezésben Civil képviselet és érdekegyeztetés a területi tervezésben Balogh Nóra vezető tanácsos Vidékfejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium 2011. június 22. Új Magyarország Vidékfejlesztési Program

Részletesebben

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Az információs társadalom európai jövőképe Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Tartalom Lisszaboni célok és az információs társadalom Az eeurope program félidős értékelése SWOT elemzés Az információs

Részletesebben

Munkaerőpiaci alkalmazkodás fejlesztése alprojekt

Munkaerőpiaci alkalmazkodás fejlesztése alprojekt Munkaerőpiaci alkalmazkodás fejlesztése alprojekt Működőképesség fejlesztése Versenyképességének fejlesztése Képzés Szolgáltatás Szervezet Alprojekt neve Alprojekt vezető Munkaerőpiaci alkalmazkodás fejlesztése

Részletesebben

A területfejlesztés finanszírozása

A területfejlesztés finanszírozása A területfejlesztés finanszírozása 9. elıadás Regionális politika egyetemi tanár A területfejlesztés szereplıi és finanszírozása 1 A területfejlesztés közvetlen eszközei I. Területfejlesztési célelıirányzat

Részletesebben

A B C 1 Értékelési szempont megnevezése Értékelés alapját képezõ dokumentumok Értékeléshez rendelhetõ pontszám

A B C 1 Értékelési szempont megnevezése Értékelés alapját képezõ dokumentumok Értékeléshez rendelhetõ pontszám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 57. szám 9609 4 3. Tervadatok értékelése II. A vállalkozás 1 fõre jutó árbevételének a vizsgálata 5 4. Pénzügyi terv üzemeltetésihatékonysági vizsgálata Ha a vállalkozás

Részletesebben

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27.

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27. A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása 2013. november 27. 1. Keretek - ORÖ megállapodás, Nemzeti Társadalmi Felzárkózási stratégia 2. Keretek - EU 2007-2013 - EU 2020,

Részletesebben

Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései. Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26.

Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései. Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26. Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26. Innovációs tevékenység célja Magasabb hozzáadott érték Versenyelőny Piacbővítés CSOMIÉP Kft. Legrand Zrt.

Részletesebben

MAGYARORSZÁG- SZLOVÁKIA HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTM

MAGYARORSZÁG- SZLOVÁKIA HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTM PÁLYÁZATI FELHÍVÁS MAGYARORSZÁG- SZLOVÁKIA HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM 2007-2013 Közzététel dátuma: 2008. október 15. A pályázati felhívás hivatkozási száma: 2008/01 1 Pályázati felhívás hivatkozási

Részletesebben

ESZA Kht. Dr. Tátrai Ferenc Ügyvezető igazgató

ESZA Kht. Dr. Tátrai Ferenc Ügyvezető igazgató ESZA Kht. Dr. Tátrai Ferenc Ügyvezető igazgató Alapítás: 2179/2000 (VIII. 19) korm. hat. Társasági Szerződés: 2000. október 16. Bejegyzés: 2001. február 26. Munkaszervezet felállítása: 2001. április 3.

Részletesebben

Támogatási lehetőségek a turizmusban

Támogatási lehetőségek a turizmusban Támogatási lehetőségek a turizmusban Hévíz 2015. május 28. Bozzay Andrásné szakmai főtanácsadó Lehetőségek az operatív programokban 2014-2020 1. Gazdaságfejlesztési és innovációs operatív program (GINOP)

Részletesebben

ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEZETEK ÉS KAMARÁK LEHETŐSÉGTÁRA

ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEZETEK ÉS KAMARÁK LEHETŐSÉGTÁRA ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEZETEK ÉS KAMARÁK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020 Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu Tartalomjegyzék Bevezető 2 Az Operatív Programok szerkezete 3 Érdekképviseleti szervezeteknek

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Foglalkoztatás Versenyképes munkaerő Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5-6. prioritás Nemzetgazdasági Minisztérium Munkaerőpiaci Programok Főosztály Foglalkoztatáspolitikai

Részletesebben

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja 2015-2019 Bevezetés Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116..-a alapján a helyi önkormányzatoknak Gazdasági programot

Részletesebben

Lisszaboni folyamat. 2005- részjelentés: nem sikerült, új célok

Lisszaboni folyamat. 2005- részjelentés: nem sikerült, új célok Gyermekszegénység EU szociális modell célok, értékek, közös tradíció közös érdekek a gazdaságpolitikát és szociálpolitikát egységes keretben kezeli társadalmi biztonság szociális jogok létbiztonság garantálása

Részletesebben

Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton...

Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton... Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton... emagyarország Hálózat Az emagyarország Pontok hálózata: Közel 2000 emagyarország Ponttal, ahol az eközszolgáltatások igénybevételéhez az internet

Részletesebben

BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél

BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél Szakmai anyag a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájából a Térségi és helyi

Részletesebben

A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI CIKLUS

A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI CIKLUS A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI CIKLUS Dr. Bene Ildikó Szolnok, 2015.11.24. ÚMFT-ÚSZT projektek projektgazdák szerinti megoszlása JNSZ megyében 2007-2013 között JNSZ megye uniós támogatásai 2007-2013 ÖSSZESEN:

Részletesebben