Helyzet Probléma Megoldás Várható Eredmény. szerkezet erősödik. szolgáltatások kialakításához is.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Helyzet Probléma Megoldás Várható Eredmény. szerkezet erősödik. szolgáltatások kialakításához is."

Átírás

1 HPMKód Helyzet Probléma Megold Várható Eredmény A-05 A-04 A kistérségben a mezőgazdasági, valamint ipari, A mikrovállalkozok fejletlensége meghatározza A kibővítésével, új vállakozi ággal A régióban az új mikrovállalkozok létrehozával, építőipari vállalkozok aránya a régió átlagánál fejlődési potenciáljukat. Nehezíti az állandó bővíthetőek az eddigi. Nő a vállalkozói illetve a működő mikrovállalkozok beruházainak, kisebb, az idegenforgalommal és vendéglátsal munkaerő alkalmazt, a szabályos foglalkoztatt. foglalkozóké viszont a térség üdülőterületi jellege aktivít, a vállalkozok versenyképessége, munkahelyek műszaki technológiai fejlesztésének eredményeképpen a megtarta és újak létrehoza, a jelenlegi gazdasági gazdaságon kívül végzett tevékenységgel fenntarthatóvá miatt több annál. A kistérségben, 2005-ben 30 külföldi érdekeltségű vállalkoz működött, közel 8 milliárd Ft saját tőkével, melynek77%-a külföldi részesedés. A helyi vállalkozok nagy része 1-9 főt foglalkoztató mikrovállalkoz. szerkezet erősödik. válnak a vállalkozok. A regisztrált aktív vállalkozok száma a Kevés a helyi munkalehetőség, magas az ingázók A vállalkozok életképességéhez szükséges a háttér A meglévő vállalkozok megerősödésével növekedhet a kistérségben, 2006-ban 3121 volt, ebből 1089 a aránya. A munkaképes lakosság körében magas az infrastruktúrák. A meglévő vállalkozok eszköz helyben foglalkoztat(nők munkaerőpiacra történő társas és 1939 az egyéni vállalkoz. Az inaktívak és az ingázók (Budapest, Székesfehérvár) és ingatlanfejlesztésének támogata. Megkezdett, vagy visszatérésének növekedési esélye, az újonnan induló ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltat száma. Főleg a nők munkába való visszatérése a tervezett gazdasági hez követlenül vállalkozok növelik a különböző szektorok kibővülését, szektorban működik a legtöbb vállalkoz 24%, család és a közlekedés nehézségei, drágasága kapcsolódó, mezőgazdaságon kívül végzett elérhetővé teszik a helyben élők és az ezt követően a kereskedelem, javít szektorban miatt nehézkes. Helyben több munkahelyre lenne fenntarthatóságának elősegítése. induló mikrovállalkozok idegenforgalommal megnövekedett igényeinek 21 %, jelentős még az építőipari vállalkozok szükség. A térségben alacsony a képzési életképességének megteremtésével. Minőségbiztosíti és kielégítését. száma 16 %.A vállalkozok 8%-a szállhely hajlandóság. A mikrovállalkozok száma környezetirányíti rendszerek, szabvány elterjesztése, szolgáltat, és vendéglát területén meghatározó. Az GOP-ban nem tudnak pályázni. bevezetése. tevékenykedik,ami igen alacsony a turizmus jelentőségét tekintve A-03 A bortermelés hagyománya az Árpád korig nyúlik A borok minősége kíváló, de ismertségük alacsony, A helyi vendéglátóhelyek, panziók, szállodák, turisztikai A minőségi bortermelés és értékesítés 25%-al nő, új táji vissza az Etyek-Budai borvidéken ahova Velencei a helyi borok várlára lenne kereslet, de a helyek bevona a helyi borok, és egyéb helyi termékek értéket képviselő présházak bemutathatóvá vállnak a Hegyközség is tartozik. várli lehetőségek nem kialakultak, a présházak, értékesítésébe, és népszerűsítésébe. A présházak háttér településeken is, a turizmus szolgáltatai pincék felújítra szorulnak, a helyi gasztronómiai felújítával, korszerűsítésével bemutathatóvá válhatnak a bővülnek, a borpincékre, présházakra mint turisztikai különlegességek nincsenek összegyűjtve, kiváló borok, a Velencei borutak ismertsége is nő. A vonzerőkre épülő új szolgáltatok új elemeket publikáluk nem megoldott. A borturisztikai települések adottságaira, kulturális és gasztronómiai biztosítanak a szolgáltati palettán, a már működő szolgáltatok kihasználtsága alacsony, a falusi hagyományaira, borpincékre, borutakra mint vonzerőre épülő szolgáltatok korszerűsödnek, a térség magánszállhelyek és kapcsolódó szolgáltatok minőségi szolgáltatok, korszerűsítése. A hagyományain,megújulva, felerősítve elősegítik a térség minősége nem elégséges a térség adottságaihoz borturisztikai szolgáltatok, foglalkoztatt imázsának növelését, és ezáltal új látogatói célcsoport képest. elősegítő módon. A k kapcsolódnak a falusi elérését teszik lehetővé, a térségbeli együttműködést turizmus minőségi magánszállhelyek és kapcsolódó pedig jelentősen elősegítik. A minőségi szolgáltatok kialakítához is. magánszállhelyek és kapcsolódó szolgáltatok kialakíta növeli a térség turisztikai vonzerejét. A-01 A k intenzita az ország mindenkori Bár a térségben feltalálhatóak magán A k célja vidéki munkahelyek létrehoza vagy A gazdasági fejlesztési célkitűzések megvalósíta gazdasági helyzetével párhuzamosan alakult a szállhelyszolgáltatók, de infrastruktutális megőrzése érdekében a vidéki turizmusformák közül a megalapozza a turisztikai ket, a szolgáltatói térségben. A 80-as évek közepéig erőteljesebb ellátottságuk egy részénél nem korszerű, emellett a fenntartható falusi-, agro-, és ökoturisztikai k, háttér biztosítával, így a községekben élők új irányokat k voltak, melyek határa a Velencei-tó háttértelepüléseken hiányos a szolgáltat vagy beruházok infrastrukturális és szolgáltati feltételeinek, találhatnak. Az irányított turizmus a táj, a természet, és az ország modik legjelentősebb vízparti egyáltalán nem létezik. A magánszállhelyekhez marketingjének támogata, a falusi turizmushoz kapcsolódó az épített örökség védelmét is szolgálja.. A gazdasági üdülőkörzetévé fejlődött.. A nyolcvanas évek kapcsolódó szolgáltatok szegényesek, a minőségi magánszállhelyek és kapcsolódó szolgáltatok szereplők célterület orientált ivel növelhető a modik felétől a k dinamikája természeti erőforrokra épülő kínálat nem kialakíta, már működő szállhelyek bővítése, szolgáltatok színvonala, és az idegenforgalomból, visszaesett, miközben a tó turisztikai kielégítő. Az új különböző típusú szállhelyek korszerűsítése, akadálymentesítése, szolgáltatainak turizmusból származó bevételek helyben maradnának. igénybevétele megmaradt, így az ellát megteremtésével növelhető a térségbe érkező. Szállhelyhez nem feltétlenül kötött - a vidéki Rekreációs és egészségturisztikai innovativ szolgáltató színvonala és a környezet állapota folyamatosan turisták száma, és az eddig háttérbe szoruló települések természeti erőforraira, mint vonzerőre épülő - programcsomagok bevezetésével 5 éven belül 30% romlott, az elért eredmények veszélybe kerültek. kevéssé ismert idegenforgalmi látványosságok is minőségi és komplex agro- és ökoturisztikai szolgáltatok nőhetnek a bevételek. bekerülhetnek a turisztikai kínálatba. Innovatív kiépítése, már működő szolgáltatok bővítése, szolgáltatok hiánya, vonzerők, természeti korszerűsítése, és marketingje. erőforrok kihasználatlansága gátolja a helyi turizmus fellendülését. Velencei-tó HVS-III.tengely oldal, összesen: 6

2 A megoldi javaslathoz kapcsolódó egyéb részletes feltételek Forr Project Intézkedés Priorit Kedvezménye Támogati Támogatandó felsorola Ütemezés, időtáv jogcím zettek intenzit 312 Mikrovállalkozok létrehozának és fejlesztésének támogata ÚMVP, de Információhoz, Gazdaságfejlesztés: nem tudhoz vállalkozok megerősítése, LEADER szolgáltatok hálózat fejlesztés, a mikrovállalkozok fennmaradáért hoz való hozzájut és megújuláért támogata Támogat ni kívánt kedvezm ényezette k száma Minimális projektmé ret (támogatá s vállalkozok 60%% meghatározott eszközbeszerzés, október minőségbiztosít,építés, épületfelújít, -korszerűsítés, november 30. épületgépészet kialakít, -felújít, között, majd -korszerűsítés Maximális projektméret (támogat Megoldi javaslathoz társított fejlesztési forr mennyisége (Euro) 312 Mikrovállalkozok létrehozának és fejlesztésének támogata ÚMVP, de A nem LEADER célkitűzéseihe z alkalmazkodó vállalkozfejle sztés elősegítése térség Gazdaságfejlesztés: vállalkozok 60%% vállalkozok megerősítése, hálózat fejlesztés, a mikrovállalkozok fennmaradáért és megújuláért ÚMVP, de Rekreációs, Modell értékű turizmus természetes 60% nem szabadidős fejlesztés, innovatív turisztikai, LEADER szolgáltatokr szolgáltatokkal: a rekreációs mikro,kis,és a épülő és egészség turizmus középvállalkoz. turizmus megteremtésével, 100%, ÚMVP, de Rekreációs, Modell értékű turizmus természetes 60% nem szabadidős fejlesztés, innovatív turisztikai, LEADER szolgáltatokr szolgáltatokkal: a rekreációs mikro,kis,és a épülő és egészség turizmus középvállalkoz. turizmus megteremtésével, 100%, meghatározott eszközbeszerzés, kisléptékű infrastruktúra fejlesztés, minőségbiztosít, október 15 november 30. között, majd szállhelyhez nem feltétlenül kötött - a vidéki települések természeti erőforraira, mezőgazdasági, erdő-, vad-, és halgazdálkodi adottságaira, közösségi-kulturális és gasztronómiai örökségére, nemzeti tájházakra, skanzenekre, borpincékre, mint vonzerőre épülő - minőségi és komplex agro- és ökoturisztikai szolgáltatok október 15 kiépítése, már működő szolgáltatok bővítése, november 30. korszerűsítése, és között, majd marketingje, a foglalkoztatt előmozdító október 15 november 30. között, majd Velencei-tó HVS-III.tengely oldal, összesen: 6

3 HPMKód Helyzet Probléma Megold Várható Eredmény A-11 KD-19- SzF-A-09 A térség gazdasági mutatói alapján az országos A rekreációs és szabadidős iránti A minőségi rekreációs és egészség turizmus kialakíta és A már működő szolgáltatok kiszélesítése, bővítése, átlagnál jobb arányokat mutat. Azonban igény növekvő tendenciát mutat, mely a lakóhelyen megteremtése, helyi szolgáltatok kiszélesítése több innovatív szolgáltatok megteremtése a rekreációs, figyelembe véve az adottságokat, természeti táj, a és az azon kívüli területek irányában egyaránt munkahelyet teremthet. Az ifjúsági üdülési lehetőségek egészség turizmus specialitainak megfelelően kialakul. tó, az épített környezet, az egyedi madárvilág, és megmutatkozik. Ma az emberek számára egyre bővítése, a rekreációs sportok feltételeinek javíta: vízi Színvonalas szolgáltatok, programlehetőségek a környezetben rejlő lehetőségeket egyértelmű, fontosabbá válik a szabadidő hasznos eltöltése, az sportol infrastruktúráinak (evezés, vitorláz, alakulnak ki, amely az idegenforgalom hogy a fejlődés a kistérségen is túl mutat mind egészség megőrzése, a munkavégzéshez szörfözés, úsz); természetjár, lovas turizmus szezonhosszabbíti törekvéseit segítheti. A minőségi foglalkoztatottságot, mind a jövedelemtermelő nélkülözhetetlen mentális és fizikai rekreáció. A feltételeinek javíta (gyalogos, lovas természetjár, rekreációs turizmus hozzáférhetősége,modell képességet tekintve. Az elmúlt években térség adottságai adottak a rekreációs turizmus tájfut); kerékpáros turizmus feltételeinek javíta; téli értékűsége megvalósítható. A terület kíváló adottságai jelentősen visszaesett az idegenforgalomból modell értékű megteremtésére sportok feltételeinek javíta, sporthorgzat érvényesülnek, a program lehetőségek bővülnek, több származó bevétel, jelentősen csökkent a infrastruktúrájának, vadgazdálkodhoz, célcsoport elérhetővé válik mint potenciális idelátogató, a vendégéjszakák száma, ami a legfontosabb megélhetési forr a kistérségben. vadzathoz kapcsolódó infrastruktúra. átutazó turizmus csökken, a vendégéjszakák száma nő. A-02 A Velencei-tó környéki települések esetében A turisztikai vonzerőkhöz kapcsolódó (pl.bor, lovas, A kiegészítő szolgáltatok nyújta, étkezés, természeti és A természeti adottságokkal és helyi hagyományokkal kiemelkedő jelentőségű a térség adottságai miatt, horgzati, vadzati, vizi)szállhelyek és kulturális érték bemutati programok pl. a térség szinergikus vendégházak, fogadóhelyek, szolgáltatok és mint legnagyobb fejlesztési potenciált hordozó vendéglátó helyek minősége nem megfelelő, kiemelkedő irodalmi, történelmi,hagyományaira épülő kialakítával az érintett területekre érkező turisták lehetőség is a kereskedelem, vendéglát idényjellegűek, nincs arculatuk, hogy a visszatérő (huszárhagyományok, Vörösmarty, Gárdonyi irodalmi értékei, számának 20%os, a vendégéjszakák 25%-os szektor. Jelenleg 364 vendéglátóhely működik a vendégforgalmat generálják, és hosszabb egyedi táji értékek(gyapjas zsák), túrázi lehetőségek, aktív növekedése várható. településeken, ebből 303 étterem, cukrzda. A tartózkodra ösztönözzék az idelátogatókat. kereskedelmi szállhelyek férőhelye 8322, ebből turizmusra épülő szolgáltatok, kisléptékű infrastrukurális és rekreációs khez, szolgáltatfejlesztéshez a magánszállhelyek száma 3042, ez összesen kapcsolódó k megvalósítával, ezen és vendégéjszakát a tevékenységhez alkalmazott rendelet alapján magánszállhelyeken jelent a térségben, megvalósítható, tájékoztató kiadványok, ismertető anyagok átlagosan 2,7 nap tartózkodi időtartammal. melléklésével. Ennek nagy része a két városban realizálódik. A-14 KD-19- SzF-A-12 A-10 KD-19- SzF-A-08 A helyi közösség települései karakterisztikusan Zichyújfalu település közlekedési elszigeteltsége, az A vidéki lakókörnyezet és közösségi terek állapotának A települések fejlesztésével biztosíthatják a m elkülöníthetők egymtól, változatos, egyedi infrastrukturális hiányosságok, az elmaradott javíta, nem helyi-és országos védelem alá tartozó kistérségbe történő átjárt, így bekerülve országos szolgáltatokat nyújtó mégis szinergikusan életkörülmények gátolja a foglalkoztatottságot, és a területek, épületek felújíta. Védelem alatt nem álló túraútvonalak, kerékpár utak, bakancsos turizmus, lovas együttműködőek. Vereb a zöld völgy az ifjúsági helyben foglalkoztatt, csökkenti a felzárkóztat közparkok, pihenőhelyek, sétautak, látvány és használati turizmus már jól működő véráramába. A térségi helyi turizmustól a senior programokig, Velence a esélyeit.vereb esetében Infrastrukturális térelemek kialakíta. A nyugodt, csendes környezet, terület idegenfogalmi kínálatot kibővítve, felzárkózhatnak a Tó Virágos fürdőváros, Sukoró az üdülőfalu, hiányosságok, mint a szennyvízelvezetés,a járdák hasznosítával rekreációs parkok létrehozára, ifjúsági központi idegenforgalmi kínálatába, új program Zichyyújfalu az ifjúság parkja, Pákozd a Huszár utak állapota, a közlekedés hata a turizmus lehetőségeinek kiszélesítése,a térség és az ország lehetőséget kínálva a rekreációs- egészség turizmus mente, Kápolnnyék a szolgáltató település, foglalkoztatottságra.pázmánd is kevésbé ismert a fiataljainak részére, a meglévő adottságokra épülve, helybeni megvalósítához. Új műemlékvédelmi, táji, természeti Nadap a pihenés tere, Gárdony a négy évszakos velencei idegenforgalom kínálatában munkahelyteremtés lehetőségével az egyedi elemek, tehetők bemutathatóvá és elérhetővé. üdülőváros, Pázmánd a természetes bor kultúra arculat,megőrzésével, a vidéki természetes életmód Szolgáltatok bővülésével pedig vendégforgalmat megújítója. fenntarta és a helyi termékek megteremtése a helyi generálhatnak. 10%-os vendégforgalom növekedés foglalkoztat és az idegenforgalmi célok megvalósíta várható. érdekében, a velencei-tó idegenforgalmi folyosó kiszélesítése. A minőségi turizmus és a modell értékű Az infrastrukturálisan leromlott épületek számba A helyi vagy országos védelem alatt nem álló, a település Az itt élők komfortfokozat nő, a minőségi turizmus rekreációs és egészségturizmus alapfeltételei vétele, és hasznosíthatósága és megőrzése kiemelt megjelenésében szereppel bíró nem megfelelően kiépített, adottságaihoz nagyban hozzájárulnak a k, és adottak a térségben. Itt található a Közép- feladat, befolyolja a települési összképe. és fenntartott épületek felújíta, a települési központok és nő a turizmusból származó bevétel. Az új közparkok, Dunántúli régió 6 kiemelt fürdőjéből kettő, az Felújítuk, karbantartuk innovatív környeztük megújíta, a közparkok, pihenőhelyek sétalóutak, zöld felületek hozzájárulnak rekreációs célok agárdi Gyógyfürdő és a Velencei Termálpart. hasznosíthatóságuk javíthatja az itt élők kialakíta a meglévő területek használhatóvá tétele javítja a megvalósítához, a bemutathatóvá tett épületek növelik Ehhez kapcsolódóan szükséges az igényes életminőségét, és jelentősen hozzájárulhat a települések összképét. A településkép, a vidéki a települési identit tudatot. A települési hagyományok éllettér megteremtése és biztosíta. Az turisztikai célok megvalósítához. lakókörnyezet és a közösségi terek, közterületek állapotának megőrizhetők, fenntarthatók és új elemekkel bővíthetők, idelátogató turistákat kiegyensúlyozott települési javíta, valamint a helyi piacok létrehozának és a kkel a környezet általános javíta nő, és a arculat, jól megközelíthető látnivalók kell, hogy fogadják. fejlesztésének támogata a cél. A sétautak, pihenőhelyek a fenntarthatóság biztosított. zöld felületek látvány és használati elemek kialakíta, elengedhetetlen a minőségi turizmus és az itt élő életminőségének érdekében. A térség turisztikai versenypotenciáljának megőrzése megkívánja, hogy a települési környezet színvonala emelkedjen. Velencei-tó HVS-III.tengely oldal, összesen: 6

4 Forr Project Intézkedés Priorit Kedvezménye Támogati Támogatandó felsorola Ütemezés, időtáv jogcím zettek intenzit ÚMVP, de Rekreációs és Modell értékű turizmus természetes 60% nem egészség fejlesztés, innovatív turisztikai, LEADER turizmus szolgáltatokkal: a rekreációs mikro,kis,és elterjesztése és egészség turizmus középvállalkoz. megteremtésével, 100%, a vidéki térségekben az ifjúsági október 1. turizmushoz kapcsolódó minőségi október szállhelyek és kapcsolódó 31. között, majd szolgáltatok kialakíta, már évente, február működő egységek bővítése, 1.- február 28.; június 1.-június korszerűsítése, akadálymentesítése, 30.;október 1. és szolgáltatainak október 31. Támogat ni kívánt kedvezm ényezette k száma Minimális projektmé ret (támogatá s Maximális projektméret (támogat Megoldi javaslathoz társított fejlesztési forr mennyisége (Euro) ÚMVP, de Rekreációs és Modell értékű turizmus természetes 60% nem egészség fejlesztés, innovatív turisztikai, LEADER turizmus szolgáltatokkal: a rekreációs mikro,kis,és elterjesztése és egészség turizmus középvállalkoz. megteremtésével, 100%, a falusi turizmushoz kapcsolódó minőségi magánszállhelyek és, a kereskedelmi és a fizetővendéglátó szállhelyek, és kapcsolódó szolgáltatok kialakíta, már működő szállhelyek bővítése, korszerűsítése, akadálymentesítése, szolgáltatainak, vidéki települések természeti erőforraira, mint vonzerőre épülő - minőségi és komplex agro- és ökoturisztikai szolgáltatok kiépítése, már működő szolgáltatok bővítése, foglalkoztatt előmozdító október 1. október 31. között, majd évente, február 1.- február 28.; június 1.-június 30.;október 1. október Falumegújít és -fejlesztés ÚMVP, de Kulturális nem LEADER szabadidős szolgáltatok és Életminőség fejlesztés: Igényes élettér kialakíta alapvető szolgáltatokhoz való hozzáférés elérhetőségével és javítával.. 3.célterület...8 0% helyi vagy országos védelem alatt nem október 15 álló, a település megjelenésében szereppel bíró alábbi épületek külső november 30. felújítára, a település környezetét és között, majd megjelenését javító kisléptékű infrastruktúra-k,védelem alatt nem álló közparkok; pihenőhelyek; sétautak, meghatározott útvonalak mentén zöld felületek; látvány és használati térelemek kialakítára, meglévők fejlesztésére Falumegújít és -fejlesztés ÚMVP, de Rekreációs, Modell értékű turizmus nem szabadidős fejlesztés, innovatív turisztikai LEADER szolgáltatokr szolgáltatokkal: a rekreációs a épülő és egészség turizmus turizmus megteremtésével.. 3.célterület...7 0%...60% a település környezetét október 15 megjelenését javító kisléptékű infrastruktúra-k,védelem alatt november 30. nem álló közparkok; pihenőhelyek; között, majd sétautak, meghatározott útvonalak mentén zöld felületek; látvány és használati térelemek kialakítára, meglévők fejlesztésére Velencei-tó HVS-III.tengely oldal, összesen: 6

5 HPMKód Helyzet Probléma Megold Várható Eredmény A-08 KD-19- SzF-A-07 A térségben lévő településeken élők identit A kulturális értékek védelme és ismertségének A kulturális, épített értékek megőrzése a településen élők A minőségi turizmus adottságaihoz nagyban tudat erősítéséhez hozzá tartozik egy bizonyos elősegítése az elmúlt időszakban háttérbe szorult számára is fontos, hiszen a helyi identittudat hozzájárulnak a k, és nő a turizmusból magukkal hozott kulturális értékek megtart és és félő, megőrzéshez feledésbe is merül. A térség megőrzésével és megújítával a települések vonzerejének származó bevétel. Az országosan több mint 30. A térségben számos kulturális érték adottságai nem kellőképpen reprezentáltak a növelését lehetne eredményezni. A támogat célja a vidéki műemlékvédelem alatt álló épületek, helyi védettség alatt fellelhető, mely egy részt a nemzetiségi nemzetközi és országos idegenforgalmi kínálatban. térség településein a kulturális örökség fenntarta, álló épületek, szobrok egy része felújítható, állagromla hagyományok ápolából tevődik össze, mrészt Sokszor a helyben élők sem ismerik saját értékeiket. helyreállíta, korszerűsítése, ezen belül a településkép és a megállítható, ezáltal a környezet megújul és elérhetővé, a terület történelmi, kulturális örökségéből, a táji, A kulturális örökségekről, természeti, táji értékekről környezet állapotának javíta, az épített, természeti és bemutathatóvá válik. Fenntarthatóságuk a következő természeti adottságokból. un. vonzerő leltár készítése szükséges. kulturális örökség és helyi identit megőrzése, megújíta, nemzedék számára is biztosítható. A helyi identit és ezáltal a települések vonzerejének növelése. erősödik, a térség vonzerőinek ismertsége növelhető. A-16 KD-19- SzF-A-13 A Velencei-tó Vértes kiemelt üdülőkörzetben A területen kevés a tanösvény és pihenőhely, vagy A kiemelt üdülőkörzet legnagyobb vonzerejét a természeti-, A természeti, történelmi tájkép, látnivalók bemutathatóvá olyan természeti, táji, kulturális értékek és egyben állaguk nem megfelelő, leromlott, nem jól táji és kulturális értékek adják. A kiváló adottságok, a tételével új tanösvények (történelmi, kulturális) turisztikai vonzerők koncentrálódnak, amelyek megközelíthető. A terület nagyságához képest nagy történelmi és kulturális emlékhelyek, az Európában alakíthatók, a különleges egyedi attrakciók pihenőhelyek megóvának, ill. fennmaradának biztosíta számú természeti, táji, épített örökség nem kellően egyedülálló, sajátos karakterű, változatos és vonzó táj és létesítésével, információs táblarendszerek, kiadványok országos és nemzetközi érdek. A fenntartható reprezentált az országos idegenforgalmi kínálatban, egészséges környezet. A k egyik alapvető célja e meglétével növelik a turisztikai és rekreációs kínálatot, fejlődés elve szerint el kell érni, hogy a Velenceitó Vértes térség egyrészt, mint biológiai vonzerők nem kellően feltérképezettek természetvédelmi érdekekkel összehangolt turisztikai célú generálnak. A vonzó értékek megőrzése, és a ismertségük alacsony. A természeti táji értékek, vonzó értékek megőrzése, és a környezet-, valamint a elősegítik a tájékozódt, környezettudatosságot sokféleséget reprezentáló természeti, táji bemutathatósági szintjük alacsony. rehabilitála és a vonzi értékek erősítése,. A környezet-, valamint a természetvédelmi érdekekkel környezet, mrészt, mint turizmust befogadó és kommunikációjuk alul reprezentált térség kiemelt jelentőségű természeti és történelmi összehangolt turisztikai célú rehabilitála és a vonzi magas szinten kiszolgáló kiemelt régió mindkét tájképeinek, az ezt alkotó táji elemek, és a látnivalók értékek erősítése, hozzájárul a követelménynek maradéktalanul megfeleljen. közvetlen környezetének rahabilitációjával, új turisztikai fenntarthatósághoz. elemek biztosítával: tanösvények, pihenőhelyek, innovatív bemutathatósággal megfelelő marketing tevékenységgel vonzóak és A-07 KD-19- SzF-A-06 A-12 KD-19- SzF-A-10 A Velencei-tó térségében több mint 30 országos A különleges természeti táji értékek, a térség A térség területén megtalálható országos védelem alatt álló A térség örökségvédelmi értékei megújulnak, műemlékvédelem alatt álló épület található, több szellemi és kulturális örökségének megőrzéséhez kulturális és tárgyi örökséget képviselő értékek felkutata, a bekapcsolóduk, bemutathatóságuk jelentősen településen római, és református templomok, népi elengedhetetlen a fenntartható állagmegóv és romlott állapotú épületek megújíta a történelmi hozzájárul a turisztikai kínálat bővítéséhez, a lakóházak. Emellett országos jelentőségű védett karbantart, régi megrongálódott tárgyi műemlékek emlékhelyek, a települések építészeti örökségének a célzott gazdaságfejlesztésben meghatározott természeti területek, tájak, pl Pákozdi ingókövek, felújíta, elérhetővé tétele. védelme, felújíta, külső felújítára; rendszeres szezonhosszabbít céljait elősegítik, megvalósul a dinnyési Fertő, helyi jelentőségű védett természeti látogathatóságának biztosíta, belső felújíta, megörökítés és átmentés a következő nemzedékek területek száma is jelentős, pázmándi korszerűsítése. Pihenőhelyek létesítése, természeti, számára, templomok, táji örökséget képviselő épületek, kvarcsziklák egyedi táji különlegesség. A helyi történelmi látnivalók környezetének rehabilitációja. A történelmi, kulturális jelentőségű épületek felújítával, védettségű épületek és területek számai is igen vonzerőkről táblák elkészítése, elhelyezése a érték mentésével fenntarthatóságuk biztosítva lehet. A magas a történelmi, táji, természetvédelmi bemutathatóság és fenntarthatóság és a térség fenntartható fejlődés elve szerint a térség területfelhasználában hagyományok és a terület adottságai miatt. idegenforgalmi kínálatának megfelelő az ökonómiai és ökológiai egyensúlyt bemutathatósága érdekében. biztosítja. A térségben számos olyan település van, ahol a Jelenleg a térségben csak egy-két településén A meglévő épületek és létesítmények felújíta, új A térségben kialakulnak a szabadidős rekreációs szabadidő hasznos eltöltéséhez szükséges biztosított a megfelelő háttér ahhoz, hogy a létesítmények építése a kor elvárainak megfelelően. hez kapcsolódóan különböző közösség terek nem állnak rendelkezésre, vagy lakosság az igényeinek és elvárainak megfelelő Térségi szinten gondolkodva megoldani és berendezkedni létesítmények, amelyek minden korosztály igényeit olyan állapotban vannak, melyek felújítra módon tudjon kikapcsolódni. A sport és kulturális egy-egy szabadidős tevékenységre, mely jelenleg is dominál lefedik az idős korosztálytól a legkisebbekig. A fiatalok szorulnak. Az igény a lakosság részéről szolgáltatt nyújtó épületek és létesítmények a településen és azt fejlesztené tovább az adottságoknak helyben tarti esélyei növelhetők a fiatal felnőttek biztosított, hiszen a szabadidejükben nem leromlott állapotban vannak, illetve már nem felelnek megfelelően. Fontos az, hogy minden korcsoport megtalálja igényeinek megfelelő létesítmények, infrastruktúrák akarnak utazni órákat azért, hogy megfelelő meg a mai kor elvárának. Lehetőségként merül fel egy településen a számára kikapcsolódt nyújtó biztosítával. A szabadidő, rekreáció, sport és kulturális környezetben tudjanak estlegesen sportolni vagy település szintjén, hogy ezen kre szükség szolgáltatt. Az iskolai sport létesítmények kiegészítőjeként, szolgáltatokhoz való hozzáférés aránya nő. A kikapcsolódni. Az adottságok jók, az van és igény mutatkozik sport és rekrációs, elérhetőség biztosíta települések egyedi igényeiknek megfelelően de a térségi infrastrukturális háttér megfelelően biztosított, de mindenki számára hozzáférhetően. stratégiában meghatározott elvek mentén számos természetesen fejleszteni kell a mai kor elvárai területen megújulhatnak. szerint. Velencei-tó HVS-III.tengely oldal, összesen: 6

6 Forr Project Intézkedés Priorit Kedvezménye Támogati Támogatandó felsorola Ütemezés, időtáv jogcím zettek intenzit 323A A kulturális örökség megőrzése ÚMVP, de Természeti és Fenntarthatóság. A táji és épített, nem kulturális természeti és kulturális örökség LEADER örökségek és helyi identit védelme, megőrzése, megőrzése, megújíta, környezettudat fenntarthatóság biztosítával osság % tanösvény, tematikus út, túraútvonalak október 15 kialakíta,tájékoztató kiadványok készítése a helyi természeti és november 30. történelmi értékekről, a környezet között, majd védelméről; táblák készítésére és elhelyezésére. Támogat ni kívánt kedvezm ényezette k száma Minimális projektmé ret (támogatá s Maximális projektméret (támogat Megoldi javaslathoz társított fejlesztési forr mennyisége (Euro) A A kulturális örökség megőrzése ÚMVP, de Természeti és Fenntarthatóság. A táji és épített, nem kulturális természeti és kulturális örökség LEADER örökségek és helyi identit védelme, megőrzése, megőrzése, megújíta, környezettudat fenntarthatóság biztosítával osság % külső felújítára; belső felújítára, október 15 korszerűsítés, kapcsolódó zöld felületek létrehozára, felújítára, november 30. megközelítését szolgáló gyalogutak között, majd kialakítára, parkoló kialakítára; A A kulturális örökség megőrzése ÚMVP, de Épített nem örökségek LEADER védelme,, elérhetővé tétele Fenntarthatóság. A táji és épített, természeti és kulturális örökség és helyi identit védelme, megőrzése, megújíta, fenntarthatóság biztosítával % külső felújítára; belső felújítára, október 15 korszerűsítés, kapcsolódó zöld felületek létrehozára, felújítára, november 30. megközelítését szolgáló gyalogutak között, majd kialakítára, parkoló kialakítára;a természeti és a történelmi tájkép, valamint az azt alkotó táji elemek állapotának javítára, kialakítára Falumegújít és -fejlesztés ÚMVP, de Szabadidős Életminőség fejlesztés: Igényes természetes nem élettér kialakíta alapvető, LEADER re és szolgáltatokhoz való mikro,kis,és sportolra hozzáférés elérhetőségével és középvállalkoz alkalmas javítával infrastruktúra, 0%,...8 a település környezetét és megjelenését javító kisléptékű infrastruktúra-k,védelem alatt nem álló közparkok; pihenőhelyek; október 15 sétautak, meghatározott útvonalak mentén zöld felületek; látvány és november 30. használati térelemek között, majd kialakítára, meglévők fejlesztésére Velencei-tó HVS-III.tengely oldal, összesen: 6

Velencei-tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület HFS tervezés

Velencei-tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület HFS tervezés Velencei-tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület 2015-HFS tervezés Legfontosabb szükségletek, lehetőségek A Velencei-tó LEADER HACS esetében a települési igények mellett a Velencei-tó, mint meghatározó

Részletesebben

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Helyi Vidékfejlesztési Stratégia A stratégiában elsősorban azok a fejlesztési elképzelések kaptak lehetőséget, amelyek a legrövidebb időszak alatt biztosíthatják a települések identitásának növelését,

Részletesebben

VELENCEI- TÓ A TERMÉSZETES E GÉSZSÉG

VELENCEI- TÓ A TERMÉSZETES E GÉSZSÉG HELYI KÖZÖSSÉG STRATÉGIAI VÁZLAT 13. számú formanyomtatvány A 93/2007. (VIII. 29.) FVM rendelet 6 (1) bekezdéséhez VELENCEI- TÓ A TERMÉSZETES E GÉSZSÉG 1. Helyzetelemzés: A Velencei-tó Helyi Közösség települései

Részletesebben

Helyi Fejlesztési Stratégia (MUNKAANYAG) 1. INTÉZKEDÉS

Helyi Fejlesztési Stratégia (MUNKAANYAG) 1. INTÉZKEDÉS Helyi Fejlesztési Stratégia 2014-2020 (MUNKAANYAG) INTÉZKEDÉSEK 1. INTÉZKEDÉS 1. Intézkedés megnevezése A településeken működő, az ott élők helyben maradását elősegítő szolgáltatások körének bővítése,

Részletesebben

A vidékfejlesztés lehetőségei az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programban

A vidékfejlesztés lehetőségei az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programban A vidékfejlesztés lehetőségei az ban Mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatások részletes feltétele 136/2008. (X.18.) FVM rendelet szerint Támogatás célja: A vidéki térségekben

Részletesebben

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01 Célterület kód: 580a01 Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzésének támogatása adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt fontos a települések fejlődése szempontjából

Részletesebben

AGRÁR-VÁLLALKOZÁSI HITELGARANCIA ALAPÍTVÁNY AVHGA HÍRLEVÉL. II. évfolyam 22. szám október 21.

AGRÁR-VÁLLALKOZÁSI HITELGARANCIA ALAPÍTVÁNY AVHGA HÍRLEVÉL. II. évfolyam 22. szám október 21. AGRÁR-VÁLLALKOZÁSI HITELGARANCIA ALAPÍTVÁNY AVHGA HÍRLEVÉL II. évfolyam 22. szám 2008. október 21. Tartalomjegyzék Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása (ÚMVP)... 2 A turisztikai

Részletesebben

1. Turisztikai szolgáltatások fejlesztése a régiókban DAOP-2.1.1/K-11 DDOP-2.1.1/I-11 ÉAOP-2.1.1/H-11 ÉMOP-2.1.1/C-11 KDOP-2.1.1/G-11 KMOP-3.1.

1. Turisztikai szolgáltatások fejlesztése a régiókban DAOP-2.1.1/K-11 DDOP-2.1.1/I-11 ÉAOP-2.1.1/H-11 ÉMOP-2.1.1/C-11 KDOP-2.1.1/G-11 KMOP-3.1. o ldal 1 Tisztelt Partnerünk! Az alábbiakban szeretném felhívni a figyelmét az Új Széchenyi Terv Gyógyító Magyarország Egészségipari Program pályázati lehetőségeire: 1. Turisztikai szolgáltatások fejlesztése

Részletesebben

A Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Köztisztasági fürdök és mosodák létrehozása, működtetése Célterület azonosító: 1 019 100 1. A projekt

Részletesebben

1.Fórum: Levél, 2014.06.23.

1.Fórum: Levél, 2014.06.23. Emlékeztető Projektötlet gyűjtő fórumokról 1.Fórum: Levél, 2014.06.23. Életminőség fejlesztése: Civil szervezetek rendezvény, eszköz, kiadvány Nem elaprózott pontszerű fejlesztések Átfogó térségi gazdaságfejlesztés,

Részletesebben

Az ökoturizmus szerepe a hazai turizmus 2014-2024 közötti fejlesztésében, a támogatási programok tervezése

Az ökoturizmus szerepe a hazai turizmus 2014-2024 közötti fejlesztésében, a támogatási programok tervezése Az ökoturizmus szerepe a hazai turizmus 2014-2024 közötti fejlesztésében, a támogatási programok tervezése 2013. június 7. Dr. Nemes Andrea főosztályvezető NGM Turisztikai és Vendéglátóipari Főosztály

Részletesebben

JELEN DOKUMENTUM NEM KÉPEZI SEM RENDELET, SEM PÁLYÁZATI KIÍRÁS MELLÉKLETÉT, ÍGY CSUPÁN A HACS ÁLTAL ADOTT TÁJÉKOZTATÁS.

JELEN DOKUMENTUM NEM KÉPEZI SEM RENDELET, SEM PÁLYÁZATI KIÍRÁS MELLÉKLETÉT, ÍGY CSUPÁN A HACS ÁLTAL ADOTT TÁJÉKOZTATÁS. JELEN DOKUMENTUM NEM KÉPEZI SEM RENDELET, SEM PÁLYÁZATI KIÍRÁS MELLÉKLETÉT, ÍGY CSUPÁN A HACS ÁLTAL ADOTT TÁJÉKOZTATÁS. Októberben meghirdetésre kerülő Leader célterületek 1. célterület: Turisztikai tematikus

Részletesebben

Pázmánd Községi Önk.

Pázmánd Községi Önk. Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program januárban beadott pályázatainak elbírálása megtörtént, a Velencei-tó LEADER Helyi Akciócsoport területén a 21 beadott pályázatból 12 pályázat felelt meg a formai,

Részletesebben

Természeti és kulturális örökségünk fenntartható hasznosításának támogatása Célterület azonosító: 1 018 505

Természeti és kulturális örökségünk fenntartható hasznosításának támogatása Célterület azonosító: 1 018 505 A Szigetköz Mosoni-sík Leader Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Természeti és kulturális örökségünk fenntartható hasznosításának támogatása Célterület azonosító:

Részletesebben

Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként LEADER-szerűség az intézkedések, projektjavaslatok vonatkozásában A LEADER program a társadalmi-gazdasági

Részletesebben

Veszprém Megyei TOP. 2015. április 24.

Veszprém Megyei TOP. 2015. április 24. Veszprém Megyei TOP Veszprém Megyei Önkormányzat aktuális területfejlesztési tervezési feladatai, különös tekintettel Veszprém megye Integrált Területi Programjára 2015. április 24. NGM által megadott

Részletesebben

Támogatási lehetőségek a Tisza-Tarna-Rima mentén az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programban

Támogatási lehetőségek a Tisza-Tarna-Rima mentén az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programban Támogatási lehetőségek a Tisza-Tarna-Rima mentén az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programban A New Hungary Rural Development Programme Tisza-Tarna-Rima Mente LEADER Akciócsoport 2007-2013 a Kérelmekkel

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ÚJ MAGYARORSZÁG VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM

TÁJÉKOZTATÓ ÚJ MAGYARORSZÁG VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM TÁJÉKOZTATÓ ÚJ MAGYARORSZÁG VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM III. TENGELY VIDÉKI ÖRÖKSÉG MEGŐRZÉSE 2012. Támogatás tárgya 103/2012. (x. 1.) Helyi/országos védelem alatt álló építmény, építményrész (1.célterület)

Részletesebben

Kerékpáros fejlesztési lehetőségek a Széchenyi 2020 Programban

Kerékpáros fejlesztési lehetőségek a Széchenyi 2020 Programban Kerékpáros fejlesztési lehetőségek a Széchenyi 2020 Programban A kerékpáros turisztikai támogatási lehetőségeket megalapozó fejlesztéspolitikai háttér Zala két keréken záró konferencia 2015. március 12.

Részletesebben

Vidéki örökség megőrzése. 138/2008. (X.18.) FVM rendelete

Vidéki örökség megőrzése. 138/2008. (X.18.) FVM rendelete Vidéki örökség megőrzése 138/2008. (X.18.) FVM rendelete A támogatás célja A támogatás célja a vidéki térség településein a kulturális örökség fenntartása, helyreállítása, korszerűsítése, ezen belül a

Részletesebben

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok A LEADER program a társadalmi-gazdasági szereplők együttműködését ösztönzi az olyan javak és szolgáltatások létrejötte, fejlesztése érdekében, amelyek a lehető legnagyobb hozzáadott értéket biztosítják

Részletesebben

Támogatási lehetőségek a turizmusban

Támogatási lehetőségek a turizmusban Támogatási lehetőségek a turizmusban Hévíz 2015. május 28. Bozzay Andrásné szakmai főtanácsadó Lehetőségek az operatív programokban 2014-2020 1. Gazdaságfejlesztési és innovációs operatív program (GINOP)

Részletesebben

A turizmus fejlesztés részterülete az ÚMVP-ben

A turizmus fejlesztés részterülete az ÚMVP-ben A turizmus fejlesztés részterülete az ÚMVP-ben 4.3.3. A turisztikai tevékenységek ösztönzése a) A támogatás jogalapja: A Tanács 1698/2005/EK rendelete, az 52. cikk a) pontjának iii alpontja és az 55. cikk

Részletesebben

Bábolna, 2013.December 10.

Bábolna, 2013.December 10. Bábolna, 2013.December 10. Bemutatkozás 2007 Kalandra hív a régi vármegye helyi közösség 2008 Duna-Pilis-Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület: dorogi és esztergomi kistérségek önkormányzatai, civil szervezeti,

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ együttgondolkodást indító munkaközi anyag 1. JÖVŐKÉP Mogyoród az agglomeráció egyik kiemelt turisztikai célpontja legyen. Ön milyen települést szeretne?:. Mogyoród egy olyan

Részletesebben

2013. LEADER Intézkedési Terv. LEADER Intézkedések a Velencei-tó LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében 2013.05.14.

2013. LEADER Intézkedési Terv. LEADER Intézkedések a Velencei-tó LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében 2013.05.14. 2013. LEADER Intézkedési Terv LEADER Intézkedések a Velencei-tó LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében VELENCEI-TÓ TÉRSÉGFEJLESZTŐ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET VELENCE 2013.05.14.

Részletesebben

A turizmuspolitika aktuális kérdései

A turizmuspolitika aktuális kérdései A turizmuspolitika aktuális kérdései Jövőkép a Duna mentén, Rajka-Budapest Budapest, 2014. május 30. Fodor Olivér osztályvezető Turisztikai és Vendéglátóipari Főosztály Rekordok és kihívások 2 Vendégforgalom

Részletesebben

Fizikai környezet KOHÉZIÓ

Fizikai környezet KOHÉZIÓ Települési jövőkép Sárszentágota Milyen lesz az élet Sárszentágotán 2010-ben? Vízió/Misszió Sárszentágota újra vonzó, lakosai számára otthont és megélhetést biztosító falu lesz, amely környezetével összhangban,

Részletesebben

GINOP 4. prioritás Természe5 és kulturális erőforrások megőrzése, az örökségi helyszínek hasznosításán és az energiahatékonyság növelésén keresztül

GINOP 4. prioritás Természe5 és kulturális erőforrások megőrzése, az örökségi helyszínek hasznosításán és az energiahatékonyság növelésén keresztül GINOP 4. prioritás Természe5 és kulturális erőforrások megőrzése, az örökségi helyszínek hasznosításán és az energiahatékonyság növelésén keresztül Dr. Horváth Viktória turizmusért felelős helye0es állam3tkár

Részletesebben

A vidékfejlesztés esélyei az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program tükrében. Pásztohy András Miniszteri Biztos. Budapest, 2008. április 14.

A vidékfejlesztés esélyei az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program tükrében. Pásztohy András Miniszteri Biztos. Budapest, 2008. április 14. A vidékfejlesztés esélyei az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program tükrében Pásztohy András Miniszteri Biztos Budapest, 2008. április 14. 1 Példátlan lehetőség 2007-2013 között Mintegy 8000 milliárd

Részletesebben

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja 2015-2019 Bevezetés Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116..-a alapján a helyi önkormányzatoknak Gazdasági programot

Részletesebben

A Dunamellék Leader Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dunamellék Leader Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dunamellék Leader Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Az egyes célterületekhez tartozó kritériumok meghatározásához alapul vett LEADER alapelvek: 1. Terület alapú

Részletesebben

LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a A NYÍRSÉGÉRT LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében

LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a A NYÍRSÉGÉRT LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a A NYÍRSÉGÉRT LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében 1. Számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés megnevezése: Civil szervezetek tevékenységének

Részletesebben

A Völgy Vidék Vidékfejlesztési Közösség Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Völgy Vidék Vidékfejlesztési Közösség Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Völgy Vidék Vidékfejlesztési Közösség Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Helyi népi, kulturális és művészeti értékek alkotó-, bemutató- és rendezvényhelyszíneinek

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritások A prioritás vonatkozó A prioritáshoz kapcsolódó tervezett intézkedések: Intézkedések

Részletesebben

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember Észak-Alföldi Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember I. Prioritás bemutatása: 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés Észak-Alföldi Operatív Program A prioritás támogatást nyújt ipari

Részletesebben

Tervezzük együtt a jövőt!

Tervezzük együtt a jövőt! Tervezzük együtt a jövőt! NÓGRÁD MEGYEI GAZDASÁGFEJLESZTÉSI RÉSZPROGRAMOK TERVEZÉSE (előzetes) ELŐZETES RÉSZPROGRAM TERVEK 1. Vállalkozásfejlesztési és befektetés-ösztönzési program 2. Ipari hagyományokon

Részletesebben

BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél

BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél Szakmai anyag a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájából a Térségi és helyi

Részletesebben

Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 28-29. Dr. Tóthné Igó Zsuzsanna Tanár EKF-GTK Turizmus Tanszék

Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 28-29. Dr. Tóthné Igó Zsuzsanna Tanár EKF-GTK Turizmus Tanszék Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 28-29. Dr. Tóthné Igó Zsuzsanna Tanár EKF-GTK Turizmus Tanszék A vendég Otthon: rokon, barát Üzleti életben: partner, munkatárs

Részletesebben

LEADER célterületek. Szendrői Júlia, irodavezető 2011. május 24. Vál

LEADER célterületek. Szendrői Júlia, irodavezető 2011. május 24. Vál LEADER célterületek Szendrői Júlia, irodavezető 2011. május 24. Vál 1. célterület Helyi népi, kulturális és művészeti értékek alkotó-, bemutató- és rendezvényhelyszíneinek kialakítása és fejlesztése Közösségi

Részletesebben

Támogatási lehetőségek között a turisztikai piaci szereplőknek az Operatív Programokban

Támogatási lehetőségek között a turisztikai piaci szereplőknek az Operatív Programokban Támogatási lehetőségek 2014-2020 között a turisztikai piaci szereplőknek az Operatív Programokban Az alábbi összeállítás a 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó azon támogatási lehetőségeket tartalmazza,

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritás A prioritás vonatkozó specifikus céljai: A prioritáshoz kapcsolódó

Részletesebben

A ZALA ZÖLD SZÍVE LEADER HACS által meghatározott LEADER kritériumok

A ZALA ZÖLD SZÍVE LEADER HACS által meghatározott LEADER kritériumok A ZALA ZÖLD SZÍVE LEADER HACS által meghatározott LEADER kritériumok A Zala Zöld Szíve HACS által meghatározott LEADER célterületek: A1 Helyi vállalkozások eszköz- és infrastrukturális fejlesztése A2 Helyi

Részletesebben

100 éves a hódmezővásárhelyi labdarúgás LEADER rendezvény

100 éves a hódmezővásárhelyi labdarúgás LEADER rendezvény 100 éves a hódmezővásárhelyi labdarúgás LEADER rendezvény A Hódmezővásárhelyi Futball Club 1912-ben alakult meg, és teremtette meg hódmezővásárhelyi alapjait a világ talán legnépszerűbb sportágának. A

Részletesebben

Gárdony-Kápolnásnyék-Nadap-Pákozd-Pázmánd-Sukoró-Velence-Vereb-Zichyújfalu

Gárdony-Kápolnásnyék-Nadap-Pákozd-Pázmánd-Sukoró-Velence-Vereb-Zichyújfalu HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI FELÜLVIZSGÁLAT (HVS) 2013! Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatósága 16/2013. (III.6.) közlemény értelmében elrendelte

Részletesebben

HVS felülvizsgálati űrlapok 2. Jegyzőkönyv

HVS felülvizsgálati űrlapok 2. Jegyzőkönyv Hozzászólások összefoglalója A tervezői csoport tagjait munkaszervezet vezető köszöntötte, majd ismertette az ülés témáit: - stratégia jövőképének, fő célkitűzéseinek megerősítése és konkretizálása - a

Részletesebben

Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata

Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata Integrált Településfejlesztési Stratégia Középtávú célrendszer és projektlista előzetes javaslat Gazdaság munkacsoport Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002

Részletesebben

Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság)

Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság) A fenntarthatóságot segítő regionális támogatási rendszer jelene és jövője ÉMOP - jelen ROP ÁPU Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság) A környezeti fenntarthatóság érvényesítése A környezeti

Részletesebben

TURIZMUS 2014-2020. 2014. május 28. Nyíregyháza. Deák Attila

TURIZMUS 2014-2020. 2014. május 28. Nyíregyháza. Deák Attila A projekt a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Elnökségének értékelése és javaslata alapján, az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában, a Nemzeti Vidékfejlesztési Program Irányító

Részletesebben

halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárásokról

halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárásokról Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 2007-2013 dr. Bodnár Éva FVM Agrár-vidékfejlesztési Főosztály A New Hungary Rural Development Programme 2007-2013 a Támogatásokkal kapcsolatos jogszabályok Európai

Részletesebben

A VAS MEGYE FEJLŐDÉSÉT SZOLGÁLÓ TOP-FORRÁSOK 2014-2020. dr. Balázsy Péter Vas Megye Önkormányzata

A VAS MEGYE FEJLŐDÉSÉT SZOLGÁLÓ TOP-FORRÁSOK 2014-2020. dr. Balázsy Péter Vas Megye Önkormányzata A VAS MEGYE FEJLŐDÉSÉT SZOLGÁLÓ TOP-FORRÁSOK 2014-2020 dr. Balázsy Péter Vas Megye Önkormányzata Szombathely 2015 Megújult a Közgyűlés megújult a hivatal Erős felelősség Vas megye területfejlesztésében

Részletesebben

LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Völgy Vidék LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében

LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Völgy Vidék LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Völgy Vidék LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében 1. Számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés megnevezése Helyi termékek, helyi szolgáltatások

Részletesebben

LEADER INTÉZKEDÉSI TERV

LEADER INTÉZKEDÉSI TERV LEADER INTÉZKEDÉSI TERV Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájából 2013-ban pályázható intézkedések 1. Számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés megnevezése:(kötelező Térségi

Részletesebben

Civil képviselet és érdekegyeztetés a területi tervezésben

Civil képviselet és érdekegyeztetés a területi tervezésben Civil képviselet és érdekegyeztetés a területi tervezésben Balogh Nóra vezető tanácsos Vidékfejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium 2011. június 22. Új Magyarország Vidékfejlesztési Program

Részletesebben

... 51... 51... 52... 52 2

... 51... 51... 52... 52 2 1 ... 51... 51... 52... 52 2 ... 54... 55... 62... 62... 64... 64... 65... 65... 65... 66... 66... 67 3 4 1 Jászfényszaru Város Településfejlesztési Koncepció Jászfényszaru Város Önkormányzata 2002., Integrált

Részletesebben

Turizmus alapjai. tantárgy. helyi programja

Turizmus alapjai. tantárgy. helyi programja Turizmus alapjai tantárgy helyi programja Készült a tantárgy központi programja alapján 2013. A tantárgy tanításának célja: A turizmus alapjai tantárgy oktatásának alapvető célja, hogy a tanulók elsajátítsák

Részletesebben

Turizmuspolitikánk legfőbb céljai a versenyképesség növelése és a turisztikai fejlesztések érdekében

Turizmuspolitikánk legfőbb céljai a versenyképesség növelése és a turisztikai fejlesztések érdekében Turizmuspolitikánk legfőbb céljai a versenyképesség növelése és a turisztikai fejlesztések érdekében 2014. április 16. Dr. Nemes Andrea főosztályvezető Turisztikai és Vendéglátóipari Főosztály Rekord vendégéjszaka-szám

Részletesebben

A kulturális turizmus szerepe az Észak-magyarországi régióban Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 14.

A kulturális turizmus szerepe az Észak-magyarországi régióban Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 14. A kulturális turizmus szerepe az Észak-magyarországi régióban Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 14. Dr. Tóthné Igó Zsuzsanna Tanár Bevezető gondolatok A kultúra

Részletesebben

A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI CÉLKITŰZÉSEI

A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI CÉLKITŰZÉSEI A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI CÉLKITŰZÉSEI Balaton számokban I. A Balaton Régió szálláshely forgalmának alakulása 1998 és 2004 között vendégéjszakák száma 1998. 2004. változás% Kereskedelmi szálláshelyek:

Részletesebben

A KDOP évi Akciótervének pályázati lehetőségei. Kígyóssy Gábor, KDRFÜ vezető tervező Székesfehérvár, március 30.

A KDOP évi Akciótervének pályázati lehetőségei. Kígyóssy Gábor, KDRFÜ vezető tervező Székesfehérvár, március 30. A KDOP 2011-2013. évi Akciótervének pályázati lehetőségei Kígyóssy Gábor, KDRFÜ vezető tervező Székesfehérvár, 2011. március 30. Az ÚSZT legfőbb céljai Az Új Széchenyi Terv középpontjában a foglalkoztatás

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Új Magyarország Fejlesztési Terv 40. lecke Új Magyarország Fejlesztési Terv 2007-2013

Részletesebben

LEADER Intézkedési Terv

LEADER Intézkedési Terv LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Völgy Vidék LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében 1. Számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés megnevezése Helyi termékek, helyi szolgáltatások

Részletesebben

Az Országos Területrendezési Terv és a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terv törvényekből eredő kerékpáros úthálózat aktuális kérdései

Az Országos Területrendezési Terv és a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terv törvényekből eredő kerékpáros úthálózat aktuális kérdései Az Országos Területrendezési Terv és a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terv törvényekből eredő kerékpáros úthálózat aktuális kérdései Jövőkép a Budapest Balaton kerékpáros útvonalon című konferencia

Részletesebben

Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ. Szombathely szerepe és lehetőségei A NYPJMK-ban Szijártó Zsolt ügyvezető igazgató

Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ. Szombathely szerepe és lehetőségei A NYPJMK-ban Szijártó Zsolt ügyvezető igazgató Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ Szombathely szerepe és lehetőségei A NYPJMK-ban 2014-2020 Szijártó Zsolt ügyvezető igazgató Budapest, 2014. március 26. Tartalom 1. Jövőkép 2. Gazdaságfejlesztési

Részletesebben

Üdvözöljük Önöket LEADER tervezési műhelynapunkon! Pannónia Kincse LEADER Egyesület munkaszervezete

Üdvözöljük Önöket LEADER tervezési műhelynapunkon! Pannónia Kincse LEADER Egyesület munkaszervezete Üdvözöljük Önöket LEADER tervezési műhelynapunkon! Pannónia Kincse LEADER Egyesület munkaszervezete A Vidékfejlesztési Program 2014-2020 között A magyarországi vidékfejlesztési program, amelyet az Európai

Részletesebben

1. célterület. Célterület neve: "Zöldút" fejlesztése

1. célterület. Célterület neve: Zöldút fejlesztése 1. célterület Célterület neve: "Zöldút" fejlesztése Vonatkozó HPME azonosítója 670a01 Célterület azonosítója 1018192 Jogcím Közösségi célú fejlesztés UMVP intézkedés Életminőség/diverzifikáció Célterület

Részletesebben

LEADER Program

LEADER Program LEADER Program 2007-2013 Velencei-tó LEADER HACS 2007-2013 Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron Ha egy vadliba kirepül a sorból és egyedül próbál célhoz érni, azonnal

Részletesebben

GÁRDONY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2012. SZEPTEMBER. 1 O l d a l :

GÁRDONY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2012. SZEPTEMBER. 1 O l d a l : GÁRDONY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2012. SZEPTEMBER 1 O l d a l : TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1. A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN... 4 2. A VÁROS EGÉSZÉRE VONATKOZÓ

Részletesebben

Regionális szervezetek közötti együttműködés a Balaton régió egységes turisztikai desztinációként kezelése és pozicionálása során

Regionális szervezetek közötti együttműködés a Balaton régió egységes turisztikai desztinációként kezelése és pozicionálása során Regionális szervezetek közötti együttműködés a Balaton régió egységes turisztikai desztinációként kezelése és pozicionálása során Varga-Dani Barbara Regionális marketing igazgató Országos TDM Konferencia

Részletesebben

Települési energetikai beruházások támogatása a 2014-2020 közötti operatív programokban. Lunk Tamás Szentgotthárd, 2014. augusztus 28.

Települési energetikai beruházások támogatása a 2014-2020 közötti operatív programokban. Lunk Tamás Szentgotthárd, 2014. augusztus 28. Települési energetikai beruházások támogatása a 2014-2020 közötti operatív programokban Lunk Tamás Szentgotthárd, 2014. augusztus 28. EU 2020 célok: Európa (2020) Intelligens ( smart ) Fenntartható ( sustainable

Részletesebben

A turisztikai kis- és középvállalkozások helyzete és lehetőségei Mi van az étlapon?

A turisztikai kis- és középvállalkozások helyzete és lehetőségei Mi van az étlapon? Turizmus törvény Széchenyi Pihenőkártya Utazási irodák Idegenvezetők Éttermek Szakember utánpótlás Dohányzási tilalom Szállodák Kiemelt attrakciók Közterület foglalás Turistabuszok parkolása Információ

Részletesebben

A Baranya Zöldút magyar szakaszának bemutatása

A Baranya Zöldút magyar szakaszának bemutatása A Baranya Zöldút magyar szakaszának bemutatása Gonda Tibor 2014. augusztus 30. Vörösmart/Zmajevac A Baranya Zöldút települései A GoGreen projekt keretében kialakított zöldút által lefedett 19 magyarországi

Részletesebben

Támogatás tárgya. E jogcím keretében 3 célterület támogatható.

Támogatás tárgya. E jogcím keretében 3 célterület támogatható. Turisztikai tevékenységek ösztönzése 137/2008 (X.18.) FVM rendelet Támogatás célja A támogatás célja vidéki munkahelyek létrehozása,vagy megırzése érdekében a vidéki turizmusformák közül a fenntartható

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc ÚMVP I. tengely A minőség és a hozzáadott érték növelése a mezőés erdőgazdaságban,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK VELENCEI-TÓ TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM STRATÉGIAI TERVEZÉS ALAPJAINAK VIZSGÁLATA ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÓ 2009 VELENCEI-TÓ A TERMÉSZETES EGÉSZSÉG ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK A Velencei-tó tó a 1117/2005. (XII.

Részletesebben

Környezettudatos közlekedési módok hálózata Komárom-Esztergom megyében

Környezettudatos közlekedési módok hálózata Komárom-Esztergom megyében Környezettudatos közlekedési módok hálózata Komárom-Esztergom megyében Fogalmak: Környezettudatosság: a bioszféra állapotával és az emberi populáció környezetével kapcsolatos tájékozottság érzékenység

Részletesebben

A turizmus fejlesztésének aktuális kérdései. 2014. november 20. dr. Ruszinkó Ádám helyettes államtitkár

A turizmus fejlesztésének aktuális kérdései. 2014. november 20. dr. Ruszinkó Ádám helyettes államtitkár A turizmus fejlesztésének aktuális kérdései 2014. november 20. dr. Ruszinkó Ádám helyettes államtitkár A turizmus nemzetgazdasági jelentősége A 2009. évi adatokon alapuló turizmus szatellit számla szerint:

Részletesebben

Zöldturizmus Szekció. Natúrparkok - Zöldutak - Geoparkok. Básthy Béla, elnök Magyar Natúrpark Szövetség. Budapest, Kossuth Klub, 2014.04.25.

Zöldturizmus Szekció. Natúrparkok - Zöldutak - Geoparkok. Básthy Béla, elnök Magyar Natúrpark Szövetség. Budapest, Kossuth Klub, 2014.04.25. Básthy Béla, elnök Magyar Natúrpark Szövetség Budapest, Kossuth Klub, 2014.04.25. Zöldturizmus MTZrt.: UNWTO szerint az ökoturizmus a turizmus minden olyan formája, amelyben a turista fő motivációja a

Részletesebben

LEADER vállalkozási alapú

LEADER vállalkozási alapú HPME-hez rendelt forrás HPME HVS célkitűzéshez Helyi termékre épülő bemutató helyek, látványműhelyek kialakítása Versenyképesség (411) LEDER vállalkozási alapú 55 000 000 Ft Míves Térség térség gazdasági

Részletesebben

A Maros-völgyi LEADER Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Maros-völgyi LEADER Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Maros-völgyi LEADER Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Kulturális, sport és szabadidős célú terek kialakítása és fejlesztése Célterület azonosító: 1 021 150 1.

Részletesebben

Turizmusfejlesztés és vállalati összefüggései. Kósa László, HKIK általános alelnöke ügyvezető igazgató Mátra Party Kft.

Turizmusfejlesztés és vállalati összefüggései. Kósa László, HKIK általános alelnöke ügyvezető igazgató Mátra Party Kft. Turizmusfejlesztés és vállalati összefüggései Kósa László, HKIK általános alelnöke ügyvezető igazgató Mátra Party Kft. Érdekek Egyszerűen összegezve: Nemzeti érdek, hogy minél több külföldi turista jöjjön

Részletesebben

2015. április 23. Környezet munkacsoport

2015. április 23. Környezet munkacsoport 2015. április 23. Környezet munkacsoport Újpest középtávú célrendszere Integrált Településfejlesztési Stratégia 1. Versenyképes helyi gazdaság és üzleti környezet 2. Hatékony közösségi infrastruktúrák

Részletesebben

A szürkemarha-szalámitól a fotóstúrákig termékfejlesztési trendek az ökoturizmusban

A szürkemarha-szalámitól a fotóstúrákig termékfejlesztési trendek az ökoturizmusban A szürkemarha-szalámitól a fotóstúrákig termékfejlesztési trendek az ökoturizmusban Pénzes Erzsébet Turizmus Tanszék Pannon Egyetem, Veszprém Magyar Nemzeti Parkok Hete szakmai nap, 2013. június 7. Hortobágy

Részletesebben

Sió-Kanál Fesztivál. A Balaton Régió és a Siócsatorna. versenyképes turizmusáért!

Sió-Kanál Fesztivál. A Balaton Régió és a Siócsatorna. versenyképes turizmusáért! Sió-Kanál Fesztivál A Balaton Régió és a Siócsatorna fenntartható és versenyképes turizmusáért! A Balaton Turisztikai Régió, a Siócsatorna településeinek kulturális bemutatkozási lehetősége, turisztikai

Részletesebben

IV. Az értékelési szempontok alapján mindösszesen elérhető pontszámok

IV. Az értékelési szempontok alapján mindösszesen elérhető pontszámok M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 68. szám 11297 IV. Az értékelési szempontok alapján mindösszesen elérhető ok A B 1 Pénzügyi terv összesen: 2 2 Üzleti terv, működtetési és fenntarthatósági terv max.

Részletesebben

VELENCEI-TÓ A TERMÉSZETES

VELENCEI-TÓ A TERMÉSZETES 2013. LEADER TERV VELENCEI-TÓ A TERMÉSZETES EGÉSZSÉG Velencei tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület Velence 2013.04.09. LEADER TERV 2013 A Velencei-tó LEADER Helyi Akciócsoport Vidékfejlesztési Stratégiájának

Részletesebben

TURISZTIKAI KONFERENCIA Radács Edit Radiant Zrt. Veszprém, 2006. április 7. TURISZTIKAI KONFERENCIA TARTALOM REGIONÁLIS REPÜLŐTEREK JELENTŐSÉGE HAZAI SAJÁTOSSÁGOK REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓK REPÜLŐTÉRHEZ

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése pályázat rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs

Részletesebben

Csongrád Megye Integrált Területi Programja

Csongrád Megye Integrált Területi Programja Csongrád Megye Integrált Területi Programja Csongrád Megye Integrált Területi Programja megyék, MJV-k részére meghatározott forráskeret 7 évre (2014-2020) 1702/2014. (XII.3.) Korm. határozat Csongrád megye:

Részletesebben

Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa

Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 BÉKÉS MEGYE JÖVŐKÉPE az élhető és sikeres megye

Részletesebben

A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület LEADER kritériumrendszere A Nyírség Helyi Akciócsoport

Részletesebben

Célterület megnevezése Térségi sajátosságokhoz igazodó képzés Térségi sajátosságokhoz igazodó képzés Innovatív ifjúsági programok

Célterület megnevezése Térségi sajátosságokhoz igazodó képzés Térségi sajátosságokhoz igazodó képzés Innovatív ifjúsági programok A Z Ú M V P I R Á N Y Í T Ó H A T Ó S Á G Á N A K 8 /2011 (II.8) S Z Á M Ú K Ö Z L E M É N Y E A 1 2 2 / 2 0 0 9 ( I X. 1 7. ) FVM R E N D E L E T K E R E T É B E N B E N Y Ú J T O T T P Á L Y Á Z A T

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2015. (IV.20.) önkormányzati határozata. gazdasági program elfogadásáról

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2015. (IV.20.) önkormányzati határozata. gazdasági program elfogadásáról Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2015. (IV.20.) önkormányzati határozata gazdasági program elfogadásáról A Képviselő-testület a 2014-2019 időszakra vonatkozó gazdasági programját

Részletesebben

VETUSFORG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Építés a Vetusforg Kft-nél

VETUSFORG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Építés a Vetusforg Kft-nél VETUSFORG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Építés a Vetusforg Kft-nél Szakmai anyag a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájából a Térségi és helyi vállalkozások fejlesztése,

Részletesebben

TURISZTIKAI VONZERÕ-FEJLESZTÉS

TURISZTIKAI VONZERÕ-FEJLESZTÉS III. rész TURISZTIKAI VONZERÕ-FEJLESZTÉS A turisztikai vonzerő-fejlesztésbe azon tevékenységeket soroljuk, amelyek a város idegenforgalmát növelik. A turisztikai vonzerő-fejlesztésnek vagy más szóval turisztikai

Részletesebben

FORRÁSKERET ALLOKÁCIÓ 1.

FORRÁSKERET ALLOKÁCIÓ 1. FORRÁSKERET ALLOKÁCIÓ 1. Megye neve: Vas megye Megye ITP neve: Vas megye ITP Megye forráskeret (Mrd Ft): 21,14 TOP prioritások 1. Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére

Részletesebben

Szlovákia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020

Szlovákia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 Szlovákia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 Terület és településfejlesztési programok 2014-2020 között, különös tekintettel a Közép-magyarországi régióra JENEI Gábor Programirányító

Részletesebben