Helyzet Probléma Megoldás Várható Eredmény. szerkezet erősödik. szolgáltatások kialakításához is.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Helyzet Probléma Megoldás Várható Eredmény. szerkezet erősödik. szolgáltatások kialakításához is."

Átírás

1 HPMKód Helyzet Probléma Megold Várható Eredmény A-05 A-04 A kistérségben a mezőgazdasági, valamint ipari, A mikrovállalkozok fejletlensége meghatározza A kibővítésével, új vállakozi ággal A régióban az új mikrovállalkozok létrehozával, építőipari vállalkozok aránya a régió átlagánál fejlődési potenciáljukat. Nehezíti az állandó bővíthetőek az eddigi. Nő a vállalkozói illetve a működő mikrovállalkozok beruházainak, kisebb, az idegenforgalommal és vendéglátsal munkaerő alkalmazt, a szabályos foglalkoztatt. foglalkozóké viszont a térség üdülőterületi jellege aktivít, a vállalkozok versenyképessége, munkahelyek műszaki technológiai fejlesztésének eredményeképpen a megtarta és újak létrehoza, a jelenlegi gazdasági gazdaságon kívül végzett tevékenységgel fenntarthatóvá miatt több annál. A kistérségben, 2005-ben 30 külföldi érdekeltségű vállalkoz működött, közel 8 milliárd Ft saját tőkével, melynek77%-a külföldi részesedés. A helyi vállalkozok nagy része 1-9 főt foglalkoztató mikrovállalkoz. szerkezet erősödik. válnak a vállalkozok. A regisztrált aktív vállalkozok száma a Kevés a helyi munkalehetőség, magas az ingázók A vállalkozok életképességéhez szükséges a háttér A meglévő vállalkozok megerősödésével növekedhet a kistérségben, 2006-ban 3121 volt, ebből 1089 a aránya. A munkaképes lakosság körében magas az infrastruktúrák. A meglévő vállalkozok eszköz helyben foglalkoztat(nők munkaerőpiacra történő társas és 1939 az egyéni vállalkoz. Az inaktívak és az ingázók (Budapest, Székesfehérvár) és ingatlanfejlesztésének támogata. Megkezdett, vagy visszatérésének növekedési esélye, az újonnan induló ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltat száma. Főleg a nők munkába való visszatérése a tervezett gazdasági hez követlenül vállalkozok növelik a különböző szektorok kibővülését, szektorban működik a legtöbb vállalkoz 24%, család és a közlekedés nehézségei, drágasága kapcsolódó, mezőgazdaságon kívül végzett elérhetővé teszik a helyben élők és az ezt követően a kereskedelem, javít szektorban miatt nehézkes. Helyben több munkahelyre lenne fenntarthatóságának elősegítése. induló mikrovállalkozok idegenforgalommal megnövekedett igényeinek 21 %, jelentős még az építőipari vállalkozok szükség. A térségben alacsony a képzési életképességének megteremtésével. Minőségbiztosíti és kielégítését. száma 16 %.A vállalkozok 8%-a szállhely hajlandóság. A mikrovállalkozok száma környezetirányíti rendszerek, szabvány elterjesztése, szolgáltat, és vendéglát területén meghatározó. Az GOP-ban nem tudnak pályázni. bevezetése. tevékenykedik,ami igen alacsony a turizmus jelentőségét tekintve A-03 A bortermelés hagyománya az Árpád korig nyúlik A borok minősége kíváló, de ismertségük alacsony, A helyi vendéglátóhelyek, panziók, szállodák, turisztikai A minőségi bortermelés és értékesítés 25%-al nő, új táji vissza az Etyek-Budai borvidéken ahova Velencei a helyi borok várlára lenne kereslet, de a helyek bevona a helyi borok, és egyéb helyi termékek értéket képviselő présházak bemutathatóvá vállnak a Hegyközség is tartozik. várli lehetőségek nem kialakultak, a présházak, értékesítésébe, és népszerűsítésébe. A présházak háttér településeken is, a turizmus szolgáltatai pincék felújítra szorulnak, a helyi gasztronómiai felújítával, korszerűsítésével bemutathatóvá válhatnak a bővülnek, a borpincékre, présházakra mint turisztikai különlegességek nincsenek összegyűjtve, kiváló borok, a Velencei borutak ismertsége is nő. A vonzerőkre épülő új szolgáltatok új elemeket publikáluk nem megoldott. A borturisztikai települések adottságaira, kulturális és gasztronómiai biztosítanak a szolgáltati palettán, a már működő szolgáltatok kihasználtsága alacsony, a falusi hagyományaira, borpincékre, borutakra mint vonzerőre épülő szolgáltatok korszerűsödnek, a térség magánszállhelyek és kapcsolódó szolgáltatok minőségi szolgáltatok, korszerűsítése. A hagyományain,megújulva, felerősítve elősegítik a térség minősége nem elégséges a térség adottságaihoz borturisztikai szolgáltatok, foglalkoztatt imázsának növelését, és ezáltal új látogatói célcsoport képest. elősegítő módon. A k kapcsolódnak a falusi elérését teszik lehetővé, a térségbeli együttműködést turizmus minőségi magánszállhelyek és kapcsolódó pedig jelentősen elősegítik. A minőségi szolgáltatok kialakítához is. magánszállhelyek és kapcsolódó szolgáltatok kialakíta növeli a térség turisztikai vonzerejét. A-01 A k intenzita az ország mindenkori Bár a térségben feltalálhatóak magán A k célja vidéki munkahelyek létrehoza vagy A gazdasági fejlesztési célkitűzések megvalósíta gazdasági helyzetével párhuzamosan alakult a szállhelyszolgáltatók, de infrastruktutális megőrzése érdekében a vidéki turizmusformák közül a megalapozza a turisztikai ket, a szolgáltatói térségben. A 80-as évek közepéig erőteljesebb ellátottságuk egy részénél nem korszerű, emellett a fenntartható falusi-, agro-, és ökoturisztikai k, háttér biztosítával, így a községekben élők új irányokat k voltak, melyek határa a Velencei-tó háttértelepüléseken hiányos a szolgáltat vagy beruházok infrastrukturális és szolgáltati feltételeinek, találhatnak. Az irányított turizmus a táj, a természet, és az ország modik legjelentősebb vízparti egyáltalán nem létezik. A magánszállhelyekhez marketingjének támogata, a falusi turizmushoz kapcsolódó az épített örökség védelmét is szolgálja.. A gazdasági üdülőkörzetévé fejlődött.. A nyolcvanas évek kapcsolódó szolgáltatok szegényesek, a minőségi magánszállhelyek és kapcsolódó szolgáltatok szereplők célterület orientált ivel növelhető a modik felétől a k dinamikája természeti erőforrokra épülő kínálat nem kialakíta, már működő szállhelyek bővítése, szolgáltatok színvonala, és az idegenforgalomból, visszaesett, miközben a tó turisztikai kielégítő. Az új különböző típusú szállhelyek korszerűsítése, akadálymentesítése, szolgáltatainak turizmusból származó bevételek helyben maradnának. igénybevétele megmaradt, így az ellát megteremtésével növelhető a térségbe érkező. Szállhelyhez nem feltétlenül kötött - a vidéki Rekreációs és egészségturisztikai innovativ szolgáltató színvonala és a környezet állapota folyamatosan turisták száma, és az eddig háttérbe szoruló települések természeti erőforraira, mint vonzerőre épülő - programcsomagok bevezetésével 5 éven belül 30% romlott, az elért eredmények veszélybe kerültek. kevéssé ismert idegenforgalmi látványosságok is minőségi és komplex agro- és ökoturisztikai szolgáltatok nőhetnek a bevételek. bekerülhetnek a turisztikai kínálatba. Innovatív kiépítése, már működő szolgáltatok bővítése, szolgáltatok hiánya, vonzerők, természeti korszerűsítése, és marketingje. erőforrok kihasználatlansága gátolja a helyi turizmus fellendülését. Velencei-tó HVS-III.tengely oldal, összesen: 6

2 A megoldi javaslathoz kapcsolódó egyéb részletes feltételek Forr Project Intézkedés Priorit Kedvezménye Támogati Támogatandó felsorola Ütemezés, időtáv jogcím zettek intenzit 312 Mikrovállalkozok létrehozának és fejlesztésének támogata ÚMVP, de Információhoz, Gazdaságfejlesztés: nem tudhoz vállalkozok megerősítése, LEADER szolgáltatok hálózat fejlesztés, a mikrovállalkozok fennmaradáért hoz való hozzájut és megújuláért támogata Támogat ni kívánt kedvezm ényezette k száma Minimális projektmé ret (támogatá s vállalkozok 60%% meghatározott eszközbeszerzés, október minőségbiztosít,építés, épületfelújít, -korszerűsítés, november 30. épületgépészet kialakít, -felújít, között, majd -korszerűsítés Maximális projektméret (támogat Megoldi javaslathoz társított fejlesztési forr mennyisége (Euro) 312 Mikrovállalkozok létrehozának és fejlesztésének támogata ÚMVP, de A nem LEADER célkitűzéseihe z alkalmazkodó vállalkozfejle sztés elősegítése térség Gazdaságfejlesztés: vállalkozok 60%% vállalkozok megerősítése, hálózat fejlesztés, a mikrovállalkozok fennmaradáért és megújuláért ÚMVP, de Rekreációs, Modell értékű turizmus természetes 60% nem szabadidős fejlesztés, innovatív turisztikai, LEADER szolgáltatokr szolgáltatokkal: a rekreációs mikro,kis,és a épülő és egészség turizmus középvállalkoz. turizmus megteremtésével, 100%, ÚMVP, de Rekreációs, Modell értékű turizmus természetes 60% nem szabadidős fejlesztés, innovatív turisztikai, LEADER szolgáltatokr szolgáltatokkal: a rekreációs mikro,kis,és a épülő és egészség turizmus középvállalkoz. turizmus megteremtésével, 100%, meghatározott eszközbeszerzés, kisléptékű infrastruktúra fejlesztés, minőségbiztosít, október 15 november 30. között, majd szállhelyhez nem feltétlenül kötött - a vidéki települések természeti erőforraira, mezőgazdasági, erdő-, vad-, és halgazdálkodi adottságaira, közösségi-kulturális és gasztronómiai örökségére, nemzeti tájházakra, skanzenekre, borpincékre, mint vonzerőre épülő - minőségi és komplex agro- és ökoturisztikai szolgáltatok október 15 kiépítése, már működő szolgáltatok bővítése, november 30. korszerűsítése, és között, majd marketingje, a foglalkoztatt előmozdító október 15 november 30. között, majd Velencei-tó HVS-III.tengely oldal, összesen: 6

3 HPMKód Helyzet Probléma Megold Várható Eredmény A-11 KD-19- SzF-A-09 A térség gazdasági mutatói alapján az országos A rekreációs és szabadidős iránti A minőségi rekreációs és egészség turizmus kialakíta és A már működő szolgáltatok kiszélesítése, bővítése, átlagnál jobb arányokat mutat. Azonban igény növekvő tendenciát mutat, mely a lakóhelyen megteremtése, helyi szolgáltatok kiszélesítése több innovatív szolgáltatok megteremtése a rekreációs, figyelembe véve az adottságokat, természeti táj, a és az azon kívüli területek irányában egyaránt munkahelyet teremthet. Az ifjúsági üdülési lehetőségek egészség turizmus specialitainak megfelelően kialakul. tó, az épített környezet, az egyedi madárvilág, és megmutatkozik. Ma az emberek számára egyre bővítése, a rekreációs sportok feltételeinek javíta: vízi Színvonalas szolgáltatok, programlehetőségek a környezetben rejlő lehetőségeket egyértelmű, fontosabbá válik a szabadidő hasznos eltöltése, az sportol infrastruktúráinak (evezés, vitorláz, alakulnak ki, amely az idegenforgalom hogy a fejlődés a kistérségen is túl mutat mind egészség megőrzése, a munkavégzéshez szörfözés, úsz); természetjár, lovas turizmus szezonhosszabbíti törekvéseit segítheti. A minőségi foglalkoztatottságot, mind a jövedelemtermelő nélkülözhetetlen mentális és fizikai rekreáció. A feltételeinek javíta (gyalogos, lovas természetjár, rekreációs turizmus hozzáférhetősége,modell képességet tekintve. Az elmúlt években térség adottságai adottak a rekreációs turizmus tájfut); kerékpáros turizmus feltételeinek javíta; téli értékűsége megvalósítható. A terület kíváló adottságai jelentősen visszaesett az idegenforgalomból modell értékű megteremtésére sportok feltételeinek javíta, sporthorgzat érvényesülnek, a program lehetőségek bővülnek, több származó bevétel, jelentősen csökkent a infrastruktúrájának, vadgazdálkodhoz, célcsoport elérhetővé válik mint potenciális idelátogató, a vendégéjszakák száma, ami a legfontosabb megélhetési forr a kistérségben. vadzathoz kapcsolódó infrastruktúra. átutazó turizmus csökken, a vendégéjszakák száma nő. A-02 A Velencei-tó környéki települések esetében A turisztikai vonzerőkhöz kapcsolódó (pl.bor, lovas, A kiegészítő szolgáltatok nyújta, étkezés, természeti és A természeti adottságokkal és helyi hagyományokkal kiemelkedő jelentőségű a térség adottságai miatt, horgzati, vadzati, vizi)szállhelyek és kulturális érték bemutati programok pl. a térség szinergikus vendégházak, fogadóhelyek, szolgáltatok és mint legnagyobb fejlesztési potenciált hordozó vendéglátó helyek minősége nem megfelelő, kiemelkedő irodalmi, történelmi,hagyományaira épülő kialakítával az érintett területekre érkező turisták lehetőség is a kereskedelem, vendéglát idényjellegűek, nincs arculatuk, hogy a visszatérő (huszárhagyományok, Vörösmarty, Gárdonyi irodalmi értékei, számának 20%os, a vendégéjszakák 25%-os szektor. Jelenleg 364 vendéglátóhely működik a vendégforgalmat generálják, és hosszabb egyedi táji értékek(gyapjas zsák), túrázi lehetőségek, aktív növekedése várható. településeken, ebből 303 étterem, cukrzda. A tartózkodra ösztönözzék az idelátogatókat. kereskedelmi szállhelyek férőhelye 8322, ebből turizmusra épülő szolgáltatok, kisléptékű infrastrukurális és rekreációs khez, szolgáltatfejlesztéshez a magánszállhelyek száma 3042, ez összesen kapcsolódó k megvalósítával, ezen és vendégéjszakát a tevékenységhez alkalmazott rendelet alapján magánszállhelyeken jelent a térségben, megvalósítható, tájékoztató kiadványok, ismertető anyagok átlagosan 2,7 nap tartózkodi időtartammal. melléklésével. Ennek nagy része a két városban realizálódik. A-14 KD-19- SzF-A-12 A-10 KD-19- SzF-A-08 A helyi közösség települései karakterisztikusan Zichyújfalu település közlekedési elszigeteltsége, az A vidéki lakókörnyezet és közösségi terek állapotának A települések fejlesztésével biztosíthatják a m elkülöníthetők egymtól, változatos, egyedi infrastrukturális hiányosságok, az elmaradott javíta, nem helyi-és országos védelem alá tartozó kistérségbe történő átjárt, így bekerülve országos szolgáltatokat nyújtó mégis szinergikusan életkörülmények gátolja a foglalkoztatottságot, és a területek, épületek felújíta. Védelem alatt nem álló túraútvonalak, kerékpár utak, bakancsos turizmus, lovas együttműködőek. Vereb a zöld völgy az ifjúsági helyben foglalkoztatt, csökkenti a felzárkóztat közparkok, pihenőhelyek, sétautak, látvány és használati turizmus már jól működő véráramába. A térségi helyi turizmustól a senior programokig, Velence a esélyeit.vereb esetében Infrastrukturális térelemek kialakíta. A nyugodt, csendes környezet, terület idegenfogalmi kínálatot kibővítve, felzárkózhatnak a Tó Virágos fürdőváros, Sukoró az üdülőfalu, hiányosságok, mint a szennyvízelvezetés,a járdák hasznosítával rekreációs parkok létrehozára, ifjúsági központi idegenforgalmi kínálatába, új program Zichyyújfalu az ifjúság parkja, Pákozd a Huszár utak állapota, a közlekedés hata a turizmus lehetőségeinek kiszélesítése,a térség és az ország lehetőséget kínálva a rekreációs- egészség turizmus mente, Kápolnnyék a szolgáltató település, foglalkoztatottságra.pázmánd is kevésbé ismert a fiataljainak részére, a meglévő adottságokra épülve, helybeni megvalósítához. Új műemlékvédelmi, táji, természeti Nadap a pihenés tere, Gárdony a négy évszakos velencei idegenforgalom kínálatában munkahelyteremtés lehetőségével az egyedi elemek, tehetők bemutathatóvá és elérhetővé. üdülőváros, Pázmánd a természetes bor kultúra arculat,megőrzésével, a vidéki természetes életmód Szolgáltatok bővülésével pedig vendégforgalmat megújítója. fenntarta és a helyi termékek megteremtése a helyi generálhatnak. 10%-os vendégforgalom növekedés foglalkoztat és az idegenforgalmi célok megvalósíta várható. érdekében, a velencei-tó idegenforgalmi folyosó kiszélesítése. A minőségi turizmus és a modell értékű Az infrastrukturálisan leromlott épületek számba A helyi vagy országos védelem alatt nem álló, a település Az itt élők komfortfokozat nő, a minőségi turizmus rekreációs és egészségturizmus alapfeltételei vétele, és hasznosíthatósága és megőrzése kiemelt megjelenésében szereppel bíró nem megfelelően kiépített, adottságaihoz nagyban hozzájárulnak a k, és adottak a térségben. Itt található a Közép- feladat, befolyolja a települési összképe. és fenntartott épületek felújíta, a települési központok és nő a turizmusból származó bevétel. Az új közparkok, Dunántúli régió 6 kiemelt fürdőjéből kettő, az Felújítuk, karbantartuk innovatív környeztük megújíta, a közparkok, pihenőhelyek sétalóutak, zöld felületek hozzájárulnak rekreációs célok agárdi Gyógyfürdő és a Velencei Termálpart. hasznosíthatóságuk javíthatja az itt élők kialakíta a meglévő területek használhatóvá tétele javítja a megvalósítához, a bemutathatóvá tett épületek növelik Ehhez kapcsolódóan szükséges az igényes életminőségét, és jelentősen hozzájárulhat a települések összképét. A településkép, a vidéki a települési identit tudatot. A települési hagyományok éllettér megteremtése és biztosíta. Az turisztikai célok megvalósítához. lakókörnyezet és a közösségi terek, közterületek állapotának megőrizhetők, fenntarthatók és új elemekkel bővíthetők, idelátogató turistákat kiegyensúlyozott települési javíta, valamint a helyi piacok létrehozának és a kkel a környezet általános javíta nő, és a arculat, jól megközelíthető látnivalók kell, hogy fogadják. fejlesztésének támogata a cél. A sétautak, pihenőhelyek a fenntarthatóság biztosított. zöld felületek látvány és használati elemek kialakíta, elengedhetetlen a minőségi turizmus és az itt élő életminőségének érdekében. A térség turisztikai versenypotenciáljának megőrzése megkívánja, hogy a települési környezet színvonala emelkedjen. Velencei-tó HVS-III.tengely oldal, összesen: 6

4 Forr Project Intézkedés Priorit Kedvezménye Támogati Támogatandó felsorola Ütemezés, időtáv jogcím zettek intenzit ÚMVP, de Rekreációs és Modell értékű turizmus természetes 60% nem egészség fejlesztés, innovatív turisztikai, LEADER turizmus szolgáltatokkal: a rekreációs mikro,kis,és elterjesztése és egészség turizmus középvállalkoz. megteremtésével, 100%, a vidéki térségekben az ifjúsági október 1. turizmushoz kapcsolódó minőségi október szállhelyek és kapcsolódó 31. között, majd szolgáltatok kialakíta, már évente, február működő egységek bővítése, 1.- február 28.; június 1.-június korszerűsítése, akadálymentesítése, 30.;október 1. és szolgáltatainak október 31. Támogat ni kívánt kedvezm ényezette k száma Minimális projektmé ret (támogatá s Maximális projektméret (támogat Megoldi javaslathoz társított fejlesztési forr mennyisége (Euro) ÚMVP, de Rekreációs és Modell értékű turizmus természetes 60% nem egészség fejlesztés, innovatív turisztikai, LEADER turizmus szolgáltatokkal: a rekreációs mikro,kis,és elterjesztése és egészség turizmus középvállalkoz. megteremtésével, 100%, a falusi turizmushoz kapcsolódó minőségi magánszállhelyek és, a kereskedelmi és a fizetővendéglátó szállhelyek, és kapcsolódó szolgáltatok kialakíta, már működő szállhelyek bővítése, korszerűsítése, akadálymentesítése, szolgáltatainak, vidéki települések természeti erőforraira, mint vonzerőre épülő - minőségi és komplex agro- és ökoturisztikai szolgáltatok kiépítése, már működő szolgáltatok bővítése, foglalkoztatt előmozdító október 1. október 31. között, majd évente, február 1.- február 28.; június 1.-június 30.;október 1. október Falumegújít és -fejlesztés ÚMVP, de Kulturális nem LEADER szabadidős szolgáltatok és Életminőség fejlesztés: Igényes élettér kialakíta alapvető szolgáltatokhoz való hozzáférés elérhetőségével és javítával.. 3.célterület...8 0% helyi vagy országos védelem alatt nem október 15 álló, a település megjelenésében szereppel bíró alábbi épületek külső november 30. felújítára, a település környezetét és között, majd megjelenését javító kisléptékű infrastruktúra-k,védelem alatt nem álló közparkok; pihenőhelyek; sétautak, meghatározott útvonalak mentén zöld felületek; látvány és használati térelemek kialakítára, meglévők fejlesztésére Falumegújít és -fejlesztés ÚMVP, de Rekreációs, Modell értékű turizmus nem szabadidős fejlesztés, innovatív turisztikai LEADER szolgáltatokr szolgáltatokkal: a rekreációs a épülő és egészség turizmus turizmus megteremtésével.. 3.célterület...7 0%...60% a település környezetét október 15 megjelenését javító kisléptékű infrastruktúra-k,védelem alatt november 30. nem álló közparkok; pihenőhelyek; között, majd sétautak, meghatározott útvonalak mentén zöld felületek; látvány és használati térelemek kialakítára, meglévők fejlesztésére Velencei-tó HVS-III.tengely oldal, összesen: 6

5 HPMKód Helyzet Probléma Megold Várható Eredmény A-08 KD-19- SzF-A-07 A térségben lévő településeken élők identit A kulturális értékek védelme és ismertségének A kulturális, épített értékek megőrzése a településen élők A minőségi turizmus adottságaihoz nagyban tudat erősítéséhez hozzá tartozik egy bizonyos elősegítése az elmúlt időszakban háttérbe szorult számára is fontos, hiszen a helyi identittudat hozzájárulnak a k, és nő a turizmusból magukkal hozott kulturális értékek megtart és és félő, megőrzéshez feledésbe is merül. A térség megőrzésével és megújítával a települések vonzerejének származó bevétel. Az országosan több mint 30. A térségben számos kulturális érték adottságai nem kellőképpen reprezentáltak a növelését lehetne eredményezni. A támogat célja a vidéki műemlékvédelem alatt álló épületek, helyi védettség alatt fellelhető, mely egy részt a nemzetiségi nemzetközi és országos idegenforgalmi kínálatban. térség településein a kulturális örökség fenntarta, álló épületek, szobrok egy része felújítható, állagromla hagyományok ápolából tevődik össze, mrészt Sokszor a helyben élők sem ismerik saját értékeiket. helyreállíta, korszerűsítése, ezen belül a településkép és a megállítható, ezáltal a környezet megújul és elérhetővé, a terület történelmi, kulturális örökségéből, a táji, A kulturális örökségekről, természeti, táji értékekről környezet állapotának javíta, az épített, természeti és bemutathatóvá válik. Fenntarthatóságuk a következő természeti adottságokból. un. vonzerő leltár készítése szükséges. kulturális örökség és helyi identit megőrzése, megújíta, nemzedék számára is biztosítható. A helyi identit és ezáltal a települések vonzerejének növelése. erősödik, a térség vonzerőinek ismertsége növelhető. A-16 KD-19- SzF-A-13 A Velencei-tó Vértes kiemelt üdülőkörzetben A területen kevés a tanösvény és pihenőhely, vagy A kiemelt üdülőkörzet legnagyobb vonzerejét a természeti-, A természeti, történelmi tájkép, látnivalók bemutathatóvá olyan természeti, táji, kulturális értékek és egyben állaguk nem megfelelő, leromlott, nem jól táji és kulturális értékek adják. A kiváló adottságok, a tételével új tanösvények (történelmi, kulturális) turisztikai vonzerők koncentrálódnak, amelyek megközelíthető. A terület nagyságához képest nagy történelmi és kulturális emlékhelyek, az Európában alakíthatók, a különleges egyedi attrakciók pihenőhelyek megóvának, ill. fennmaradának biztosíta számú természeti, táji, épített örökség nem kellően egyedülálló, sajátos karakterű, változatos és vonzó táj és létesítésével, információs táblarendszerek, kiadványok országos és nemzetközi érdek. A fenntartható reprezentált az országos idegenforgalmi kínálatban, egészséges környezet. A k egyik alapvető célja e meglétével növelik a turisztikai és rekreációs kínálatot, fejlődés elve szerint el kell érni, hogy a Velenceitó Vértes térség egyrészt, mint biológiai vonzerők nem kellően feltérképezettek természetvédelmi érdekekkel összehangolt turisztikai célú generálnak. A vonzó értékek megőrzése, és a ismertségük alacsony. A természeti táji értékek, vonzó értékek megőrzése, és a környezet-, valamint a elősegítik a tájékozódt, környezettudatosságot sokféleséget reprezentáló természeti, táji bemutathatósági szintjük alacsony. rehabilitála és a vonzi értékek erősítése,. A környezet-, valamint a természetvédelmi érdekekkel környezet, mrészt, mint turizmust befogadó és kommunikációjuk alul reprezentált térség kiemelt jelentőségű természeti és történelmi összehangolt turisztikai célú rehabilitála és a vonzi magas szinten kiszolgáló kiemelt régió mindkét tájképeinek, az ezt alkotó táji elemek, és a látnivalók értékek erősítése, hozzájárul a követelménynek maradéktalanul megfeleljen. közvetlen környezetének rahabilitációjával, új turisztikai fenntarthatósághoz. elemek biztosítával: tanösvények, pihenőhelyek, innovatív bemutathatósággal megfelelő marketing tevékenységgel vonzóak és A-07 KD-19- SzF-A-06 A-12 KD-19- SzF-A-10 A Velencei-tó térségében több mint 30 országos A különleges természeti táji értékek, a térség A térség területén megtalálható országos védelem alatt álló A térség örökségvédelmi értékei megújulnak, műemlékvédelem alatt álló épület található, több szellemi és kulturális örökségének megőrzéséhez kulturális és tárgyi örökséget képviselő értékek felkutata, a bekapcsolóduk, bemutathatóságuk jelentősen településen római, és református templomok, népi elengedhetetlen a fenntartható állagmegóv és romlott állapotú épületek megújíta a történelmi hozzájárul a turisztikai kínálat bővítéséhez, a lakóházak. Emellett országos jelentőségű védett karbantart, régi megrongálódott tárgyi műemlékek emlékhelyek, a települések építészeti örökségének a célzott gazdaságfejlesztésben meghatározott természeti területek, tájak, pl Pákozdi ingókövek, felújíta, elérhetővé tétele. védelme, felújíta, külső felújítára; rendszeres szezonhosszabbít céljait elősegítik, megvalósul a dinnyési Fertő, helyi jelentőségű védett természeti látogathatóságának biztosíta, belső felújíta, megörökítés és átmentés a következő nemzedékek területek száma is jelentős, pázmándi korszerűsítése. Pihenőhelyek létesítése, természeti, számára, templomok, táji örökséget képviselő épületek, kvarcsziklák egyedi táji különlegesség. A helyi történelmi látnivalók környezetének rehabilitációja. A történelmi, kulturális jelentőségű épületek felújítával, védettségű épületek és területek számai is igen vonzerőkről táblák elkészítése, elhelyezése a érték mentésével fenntarthatóságuk biztosítva lehet. A magas a történelmi, táji, természetvédelmi bemutathatóság és fenntarthatóság és a térség fenntartható fejlődés elve szerint a térség területfelhasználában hagyományok és a terület adottságai miatt. idegenforgalmi kínálatának megfelelő az ökonómiai és ökológiai egyensúlyt bemutathatósága érdekében. biztosítja. A térségben számos olyan település van, ahol a Jelenleg a térségben csak egy-két településén A meglévő épületek és létesítmények felújíta, új A térségben kialakulnak a szabadidős rekreációs szabadidő hasznos eltöltéséhez szükséges biztosított a megfelelő háttér ahhoz, hogy a létesítmények építése a kor elvárainak megfelelően. hez kapcsolódóan különböző közösség terek nem állnak rendelkezésre, vagy lakosság az igényeinek és elvárainak megfelelő Térségi szinten gondolkodva megoldani és berendezkedni létesítmények, amelyek minden korosztály igényeit olyan állapotban vannak, melyek felújítra módon tudjon kikapcsolódni. A sport és kulturális egy-egy szabadidős tevékenységre, mely jelenleg is dominál lefedik az idős korosztálytól a legkisebbekig. A fiatalok szorulnak. Az igény a lakosság részéről szolgáltatt nyújtó épületek és létesítmények a településen és azt fejlesztené tovább az adottságoknak helyben tarti esélyei növelhetők a fiatal felnőttek biztosított, hiszen a szabadidejükben nem leromlott állapotban vannak, illetve már nem felelnek megfelelően. Fontos az, hogy minden korcsoport megtalálja igényeinek megfelelő létesítmények, infrastruktúrák akarnak utazni órákat azért, hogy megfelelő meg a mai kor elvárának. Lehetőségként merül fel egy településen a számára kikapcsolódt nyújtó biztosítával. A szabadidő, rekreáció, sport és kulturális környezetben tudjanak estlegesen sportolni vagy település szintjén, hogy ezen kre szükség szolgáltatt. Az iskolai sport létesítmények kiegészítőjeként, szolgáltatokhoz való hozzáférés aránya nő. A kikapcsolódni. Az adottságok jók, az van és igény mutatkozik sport és rekrációs, elérhetőség biztosíta települések egyedi igényeiknek megfelelően de a térségi infrastrukturális háttér megfelelően biztosított, de mindenki számára hozzáférhetően. stratégiában meghatározott elvek mentén számos természetesen fejleszteni kell a mai kor elvárai területen megújulhatnak. szerint. Velencei-tó HVS-III.tengely oldal, összesen: 6

6 Forr Project Intézkedés Priorit Kedvezménye Támogati Támogatandó felsorola Ütemezés, időtáv jogcím zettek intenzit 323A A kulturális örökség megőrzése ÚMVP, de Természeti és Fenntarthatóság. A táji és épített, nem kulturális természeti és kulturális örökség LEADER örökségek és helyi identit védelme, megőrzése, megőrzése, megújíta, környezettudat fenntarthatóság biztosítával osság % tanösvény, tematikus út, túraútvonalak október 15 kialakíta,tájékoztató kiadványok készítése a helyi természeti és november 30. történelmi értékekről, a környezet között, majd védelméről; táblák készítésére és elhelyezésére. Támogat ni kívánt kedvezm ényezette k száma Minimális projektmé ret (támogatá s Maximális projektméret (támogat Megoldi javaslathoz társított fejlesztési forr mennyisége (Euro) A A kulturális örökség megőrzése ÚMVP, de Természeti és Fenntarthatóság. A táji és épített, nem kulturális természeti és kulturális örökség LEADER örökségek és helyi identit védelme, megőrzése, megőrzése, megújíta, környezettudat fenntarthatóság biztosítával osság % külső felújítára; belső felújítára, október 15 korszerűsítés, kapcsolódó zöld felületek létrehozára, felújítára, november 30. megközelítését szolgáló gyalogutak között, majd kialakítára, parkoló kialakítára; A A kulturális örökség megőrzése ÚMVP, de Épített nem örökségek LEADER védelme,, elérhetővé tétele Fenntarthatóság. A táji és épített, természeti és kulturális örökség és helyi identit védelme, megőrzése, megújíta, fenntarthatóság biztosítával % külső felújítára; belső felújítára, október 15 korszerűsítés, kapcsolódó zöld felületek létrehozára, felújítára, november 30. megközelítését szolgáló gyalogutak között, majd kialakítára, parkoló kialakítára;a természeti és a történelmi tájkép, valamint az azt alkotó táji elemek állapotának javítára, kialakítára Falumegújít és -fejlesztés ÚMVP, de Szabadidős Életminőség fejlesztés: Igényes természetes nem élettér kialakíta alapvető, LEADER re és szolgáltatokhoz való mikro,kis,és sportolra hozzáférés elérhetőségével és középvállalkoz alkalmas javítával infrastruktúra, 0%,...8 a település környezetét és megjelenését javító kisléptékű infrastruktúra-k,védelem alatt nem álló közparkok; pihenőhelyek; október 15 sétautak, meghatározott útvonalak mentén zöld felületek; látvány és november 30. használati térelemek között, majd kialakítára, meglévők fejlesztésére Velencei-tó HVS-III.tengely oldal, összesen: 6

A Velencei-tó Térségfejlesztő Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája 2011

A Velencei-tó Térségfejlesztő Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája 2011 Velencei-tó a Természetes Egészség A Velencei-tó Térségfejlesztő Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája 2011 1.oldal Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló... 1 1.1 A Helyi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK VELENCEI-TÓ TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM STRATÉGIAI TERVEZÉS ALAPJAINAK VIZSGÁLATA ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÓ 2009 VELENCEI-TÓ A TERMÉSZETES EGÉSZSÉG ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK A Velencei-tó tó a 1117/2005. (XII.

Részletesebben

2013. LEADER TERV VELENCEI-TÓ A TERMÉSZETES EGÉSZSÉG. Velencei tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület. Velence 2013.04.09. 58.

2013. LEADER TERV VELENCEI-TÓ A TERMÉSZETES EGÉSZSÉG. Velencei tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület. Velence 2013.04.09. 58. 2013. VELENCEI-TÓ TÉRSÉGFEJLESZTŐ EGYESÜLET HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 4.3 LEADER Terv LEADER TERV VELENCEI-TÓ A TERMÉSZETES EGÉSZSÉG Velencei tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület Velence 2013.04.09.

Részletesebben

1. számú melléklet Beszámoló a Velencei-tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület tevékenységéről 2012-ben az 54/2011(VI.10) VM rendelet 4. -a szerint (A beszámoló csak azokat az adatokat tartalmazza, amelyeket

Részletesebben

Velencei-tó, mint regionálisan kiemelt térség cselekvési stratégiája előkészítő tanulmány

Velencei-tó, mint regionálisan kiemelt térség cselekvési stratégiája előkészítő tanulmány Velencei-tó, mint regionálisan kiemelt térség cselekvési stratégiája előkészítő tanulmány Készítette: Pro Régió Nonprofit Közhasznú Kft. 1146 Budapest, Hermina út 17. T.:(1) 471-8955 2012. szeptember Tartalomjegyzék

Részletesebben

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia. Sárköz-Dunavölgye-Siómente Egyesület

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia. Sárköz-Dunavölgye-Siómente Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Sárköz-Dunavölgye-Siómente Egyesület Hagyományaira, értékeire büszke, felelős gondolkodással megújulni és gyarapodni képes, nyitott közösség megteremtése a térségben 2011.május

Részletesebben

LEADER Helyi Akciócsoport

LEADER Helyi Akciócsoport Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégia 2011 Otthonunk a napsugaras Nyugat-Balaton A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia az alábbi településekre

Részletesebben

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia A BAKONYÉRT Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégia 2013 Tiszta forrásból: összefogással a virágzó Bakonyért! 1 Tartalomjegyzék I. Vezetői összefoglaló 4 I.1 A Helyi Vidékfejlesztési

Részletesebben

Határon átnyúló gazdasági, kereskedelmi együttműködések erősítése és harmonizálása a szatmári térségben

Határon átnyúló gazdasági, kereskedelmi együttműködések erősítése és harmonizálása a szatmári térségben Két ország, egy cél, közös siker! Határon átnyúló gazdasági, kereskedelmi együttműködések erősítése és harmonizálása a szatmári térségben KERESKEDELMI TERV www.huro-cbc.eu Kereskedelmi Terv Csengeri Kistérség

Részletesebben

HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI TERVE

HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI TERVE Az AVOP LEADER+ intézkedés keretében A BAKONYALJA Akciócsoport HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI TERVE A KISBÉRI KISTÉRSÉG KOMPLEX FEJLESZTÉSE A BAKONYALJAI BARANGOLÓ ÚTVONALHOZ KAPCSOLÓDÓAN Ácsteszér, 2005. december

Részletesebben

Hódmezővásárhelyi kistérség. Helyi Vidékfejlesztési Stratégia

Hódmezővásárhelyi kistérség. Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Hódmezővásárhelyi kistérség Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Kistérség-település-ember-gondolat +LEADER 1. Vezetői összefoglaló 1.1 Jövőkép A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia megvalósulásával az Akciócsoport

Részletesebben

LEADER Helyi Akciócsoport

LEADER Helyi Akciócsoport Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégia 2013 Otthonunk a napsugaras Nyugat-Balaton A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia az alábbi településekre

Részletesebben

III. kötet: INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

III. kötet: INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA KESZTHELY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA III. kötet: INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Projekt azonosító: NYDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Nyugat-Dunántúli Operatív Program - Fenntartható

Részletesebben

SIÓFOK TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

SIÓFOK TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA í SIÓFOK TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA II. kötet: TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ Készítette: Terra Studió Kft. 1134 Budapest, Szomolnok u. 14. 2 Siófok Településfejlesztési

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/211-9/2014 E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Gyöngyös Város Turisztikai Fejlesztési Koncepciója és Átfogó Stratégiája

Gyöngyös Város Turisztikai Fejlesztési Koncepciója és Átfogó Stratégiája Gyöngyös Város Turisztikai Fejlesztési Koncepciója és Átfogó Stratégiája Gyöngyös 2015. május 28. Tartalom 1. Vezetői összefoglaló... 2 2. Külső környezet elemzése... 4 Turisztikai trendek... 4 Heves megye

Részletesebben

Gyöngyös Város Turisztikai Fejlesztési Koncepciója és Átfogó Stratégiája Gyöngyös, 2015. április 8

Gyöngyös Város Turisztikai Fejlesztési Koncepciója és Átfogó Stratégiája Gyöngyös, 2015. április 8 Gyöngyös Város Turisztikai Fejlesztési Koncepciója és Átfogó Stratégiája Gyöngyös, 2015. április 8 Tartalom 1. Vezetői összefoglaló... 2 2. Külső környezet elemzése... 4 2.1 Turisztikai trendek... 4 Heves

Részletesebben

2014-2020. Tolna Megye Területfejlesztési Koncepciója. Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2013.06.27. Területfejlesztési Osztály

2014-2020. Tolna Megye Területfejlesztési Koncepciója. Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2013.06.27. Területfejlesztési Osztály 2014-2020 Tolna Megye Területfejlesztési Koncepciója Területfejlesztési Osztály Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2013.06.27. Tartalomjegyzék Tartalom I. A megye jövőképe / Itthon Tolnában /...4 I. 1.

Részletesebben

Gárdonyi kistérség. Közművelődési és Közgyűjteményi Koncepció. Tervezet

Gárdonyi kistérség. Közművelődési és Közgyűjteményi Koncepció. Tervezet Gárdonyi kistérség Közművelődési és Közgyűjteményi Koncepció Tervezet 1 1. Bevezetés 2. Oktatási Kulturális Minisztérium 2007-2013. stratégiai munkaanyagából Közművelődés a társadalmi haladás és a nemzet

Részletesebben

SÁTORALJAÚJHELY VÁROS INTEGRTÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

SÁTORALJAÚJHELY VÁROS INTEGRTÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA SÁTORALJAÚJHELY VÁROS INTEGRTÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Projekt azonosító: ÉMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Észak-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban

Részletesebben

A Tisza-Tarna-Rima Mente LEADER Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája (Közgyűlés által elfogadott végleges anyag)

A Tisza-Tarna-Rima Mente LEADER Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája (Közgyűlés által elfogadott végleges anyag) A Tisza-Tarna-Rima Mente LEADER Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája (Közgyűlés által elfogadott végleges anyag) Ezer arc egy törekvés a Tisza-Tarna-Rima mentén 1. Vezetői összefoglaló 1.1 A

Részletesebben

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Balatongyöngye Vidékfejlesztési Egyesület Bármilyen gyönyörű a stratégia, nem árt, ha olykor az eredményére is vetünk egy pillantást. (Sir Winston Churchill) Felülvizsgálva:

Részletesebben

HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIA HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIA VIZEK HÁTÁN, SZELEK SZÁRNYÁN GYERMEKEINK ÉLHETŐ JÖVŐJÉÉRT Készült: 2008. május 28. Frissítés: 2011. május 25. Utolsó frissítés: 2013. április 8. 1 Tartalomjegyzék I. VEZETŐI

Részletesebben

Vásárosnamény fejlesztési irányai a településfejlesztési koncepcióhoz és az ITS-hez kapcsolódóan

Vásárosnamény fejlesztési irányai a településfejlesztési koncepcióhoz és az ITS-hez kapcsolódóan 1 Vásárosnamény fejlesztési irányai a településfejlesztési koncepcióhoz és az ITS-hez kapcsolódóan 1 Jövőkép A város belső adottságait és a külső környezet által befolyásolt lehetőségeit figyelembe vevő

Részletesebben

Balaton kiemelt térség fejlesztési koncepciója

Balaton kiemelt térség fejlesztési koncepciója Balaton Fejlesztési Tanács Balaton kiemelt térség fejlesztési koncepciója Javaslattételi szakasz II. kötet M U N K A A N Y A G 2014. április Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 1. A térség jövőképe... 5 2.

Részletesebben

Regionális Fejlesztés Operatív Program

Regionális Fejlesztés Operatív Program MAGYAR TERÜLET- ÉS REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI HIVATAL Regionális Fejlesztés Operatív Program Programkiegészítő dokumentum 2004-2006 2004. január 28. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 3 I.1 REGIONÁLIS FEJLESZTÉS

Részletesebben

K I V O N A T. A Tolna Megyei Közgyűlés 50/2013. (XII. 20.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Területfejlesztési Koncepció tárgyában:

K I V O N A T. A Tolna Megyei Közgyűlés 50/2013. (XII. 20.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Területfejlesztési Koncepció tárgyában: Szám: 2-15/2013. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. december 20-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 50/2013. (XII. 20.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Területfejlesztési

Részletesebben

VIZEK HÁTÁN, SZELEK SZÁRNYÁN, GYERMEKEINK ÉLHETŐ JÖVŐJÉÉRT

VIZEK HÁTÁN, SZELEK SZÁRNYÁN, GYERMEKEINK ÉLHETŐ JÖVŐJÉÉRT Szigetköz Mosoni-sík LEADER Egyesület Munkaszervezete 9181 Kimle, Fő u. 114., Vízpart u. 6., Pf. 6. +3696/228-667, +3620/972-3733, Fax: +3696/228-667 e-mail: leadergabor@kimle.hu leadervera@kimle.hu leaderanita@kimle.hu

Részletesebben

Panoráma kerékpárút, bringapark és vulkán tanösvény Zánka, Mencshely

Panoráma kerékpárút, bringapark és vulkán tanösvény Zánka, Mencshely Panoráma kerékpárút, bringapark és vulkán tanösvény Zánka, Mencshely MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY 2012. szeptember-október 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 2. A PROJEKTGAZDA TEVÉKENYSÉGEI ÉS KORÁBBI FEJLESZTÉSEI...

Részletesebben

HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIA HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIA VIZEK HÁTÁN, SZELEK SZÁRNYÁN GYERMEKEINK ÉLHETŐ JÖVŐJÉÉRT Készült: 2008. május 28. Frissítés: 2011. május 25. Utolsó frissítés: 2013. április 8. 1 Tartalomjegyzék I. VEZETŐI

Részletesebben