Az Európai Unió támogatásával finanszírozott projektekre vonatkozó szerződések

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Európai Unió támogatásával finanszírozott projektekre vonatkozó szerződések"

Átírás

1 adatok: forintban tárgya t kötő fél megnevezése Projekt célkitűzése értéke kötés 1. Támogatási OVK projekt elszámolható költségeinek Kohéziós Alapból és hazai központi i előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása Nemzeti Fejlesztési Ügynökség A projekt célja a magyarországi vasúti törzshálózat hosszú távú fejlesztési stratégiájának kidolgozása az Egységes Közlekedésfejlesztési Stratégia alapelveivel, a párhuzamosan készülő Nemzeti Közlekedési Stratégia, valamint az EU közlekedéspolitikai célkitűzéseivel összhangban a következő főbb alapelvek és paraméterek figyelembevételével án Megállapodás született a TSZ felbontásáról, a projekt nem önálló feladatként, hanem Nemzeti Közlekedési Stratégia részeként fog megvalósulni KÖZOP Támogatási vizsgálata a magyar-román határszakaszon KÖZOP szerződés keretében a KÖZOP-hoz illeszkedő projektek határmetszési szakaszainak megvalósíthatósági tanulmány szintű feltárása, azok hálózati hatásainak vizsgálata a magyar-román határszakaszon című, a KÖZOP azonosítószámú projekt kapcsán főutak forgalmi viszonyaira a magyarromán határ menti térségben a valaha működő közlekedési vonalak helyreállítása, valamint az igényként felmerülő, új határmenti infrastruktúra kapcsolatok létrehozása UTIBER-FŐMTERV Konzorcium sz. módosítás ( ): hosszabbítása ig 2. sz. módosítás ( ): hosszabítása ig 1. sz. módosítás ( ): 1. sz. mérföldkő szétválasztása, további mérföldkövek teljesítési határidejének módosítása KÖZOP Támogatási vizsgálata a magyar-szlovák határszakaszon KÖZOP főutak forgalmi viszonyaira a magyarszlovák határ menti térségben a valaha működő közlekedési vonalak helyreállítása, valamint az igényként felmerülő, új határmenti infrastruktúra kapcsolatok létrehozása sz. módosítás ( ): hosszabbítása ig 2. sz. módosítás ( ): hosszabítása ig 3. sz. módosítás ( ): hosszabítása ig szerződés keretében a KÖZOP-hoz illeszkedő projektek határmetszési szakaszainak megvalósíthatósági tanulmány szintű feltárása, azok hálózati hatásainak vizsgálata a magyar-szlovák határszakaszon című, a KÖZOP azonosítószámú projekt kapcsán HATÁROK NÉLKÜL Konzorcium sz. módosítás ( ): fórumok és egyéb tájékoztató anyagok készítésének átcsoportosítása az 1.mfkőből a 3.mfkőbe 2. sz. módosítás ( ): a feladat teljesítési határidejének meghosszabbítása V2 ben megnevezett konferencia sorozat megszervezéséhez és lebonyolításához a szerződésben foglalt szolgáltatások megrendelése Részletes és átfogó megvalósíthatósági tanulmányok szakfordítása magyar nyelvről szlovák nyelvre, lektorálással Thermal Hotel Visegrád Zrt Fordítunk Kft A szerződés projektre elszámolható értéke nettó Ft. 1. sz. módosítás ( ): rendezvények számának módosítása, keretösszeg módosítása

2 KÖZOP Támogatási tárgya t kötő fél megnevezése Projekt célkitűzése vizsgálata magyar-szlovén határszakaszon KÖZOP szerződés keretében a KÖZOP-hoz illeszkedő projektek határmetszési szakaszainak megvalósíthatósági tanulmány szintű feltárása, azok hálózati hatásainak vizsgálata a magyar-szlovén határszakaszon című, a KÖZOP azonosítószámú projekt kapcsán főutak forgalmi viszonyaira a magyarszlovén határ menti térségben a valaha működő közlekedési vonalak helyreállítása, valamint az igényként felmerülő, új határmenti infrastruktúra kapcsolatok létrehozása. értéke kötés Via Futura - Pannonway Konzorcium sz. módosítás ( ): hosszabítása ig M1 szerződés keretében a magyar-szlovén (KÖZOP ) határszakasz megvalósíthatósági tanulmány szintű feltárásával kapcsolatos hálózat- és területfejlesztési műszaki tervek egyeztetése, műszaki opponensi szakértői feladatok ellátása Linakron Kft KÖZOP Támogatási vizsgálata magyar-horvát határszakaszon KÖZOP főutak forgalmi viszonyaira a magyarhorvát határ menti térségben a valaha működő közlekedési vonalak helyreállítása, valamint az igényként felmerülő, új határmenti infrastruktúra kapcsolatok létrehozása sz. módosítás ( ): hosszabítása ig szerződés keretében a KÖZOP-hoz illeszkedő projektek határmetszési szakaszainak megvalósíthatósági tanulmány szintű feltárása, azok hálózati hatásainak vizsgálata a magyar-horvát határszakaszon című, a KÖZOP azonosítószámú projekt kapcsán TRENECON COWI Tanácsadó és Tervező Kft M1 szerződés keretében a magyar-horvát (KÖZOP ) határszakasz megvalósíthatósági tanulmány szintű feltárásával kapcsolatos hálózat- és területfejlesztési műszaki tervek egyeztetése, műszaki opponensi szakértői feladatok ellátása Hegymagas Kft KÖZOP Támogatási vizsgálata magyar-szerb határszakaszon KÖZOP főutak forgalmi viszonyaira a magyar-szerb határ menti térségben a valaha működő közlekedési vonalak helyreállítása, valamint az igényként felmerülő, új határmenti infrastruktúra kapcsolatok létrehozása sz. módosítás ( ): hosszabítása ig szerződés keretében a KÖZOP-hoz illeszkedő projektek határmetszési szakaszainak megvalósíthatósági tanulmány szintű feltárása, azok hálózati hatásainak vizsgálata a magyar-szerb határszakaszon című, a KÖZOP azonosítószámú projekt kapcsán HATÁRTALANUL Konzorcium

3 tárgya t kötő fél megnevezése Projekt célkitűzése értéke kötés M1 szerződés keretében a magyar-szerb (KÖZOP ) határszakasz megvalósíthatósági tanulmány szintű feltárásával kapcsolatos hálózat- és területfejlesztési műszaki tervek egyeztetése, műszaki opponensi szakértői feladatok ellátása Dunatáj-kép Bt KÖZOP Támogatási vizsgálata a magyar-ukrán határszakaszon KÖZOP főutak forgalmi viszonyaira a magyar-ukrán határ menti térségben a valaha működő közlekedési vonalak helyreállítása, valamint az igényként felmerülő, új határmenti infrastruktúra kapcsolatok létrehozása szerződés keretében a KÖZOP-hoz illeszkedő projektek határmetszési szakaszainak megvalósíthatósági tanulmány szintű feltárása, azok hálózati hatásainak vizsgálata a magyar-ukrán határszakaszon című, a KÖZOP azonosítósz Határon Innen és Túl Konzorcium sz. módosítás ( ): mérföldkövek határidejének módosítása M1 szerződés keretében a magyar-ukrán (KÖZOP ) határszakasz megvalósíthatósági tanulmány szintű feltárásával kapcsolatos hálózat- és területfejlesztési műszaki tervek egyeztetése, műszaki opponensi szakértői feladatok ellátása Hegymagas Kft KÖZOP Támogatási vizsgálata magyar-osztrák határszakaszon KÖZOP főutak forgalmi viszonyaira a magyarosztrák határ menti térségben a valaha működő közlekedési vonalak helyreállítása, valamint az igényként felmerülő, új határmenti infrastruktúra kapcsolatok létrehozása vizsgálata magyar-osztrák határszakaszon KÖZOP Főmterv Zrt. A megvalósíthatósági tanulmányok elkészítése sz. módosítás (2014. szept. 29.)a kommunikációs feladatok egy részének átcsoportosítása külső körülmények miatt) M1 szerződés keretében a magyar-osztrák (KÖZOP ) határszakasz megvalósíthatósági tanulmány szintű feltárásával kapcsolatos hálózat- és területfejlesztési műszaki tervek egyeztetése, műszaki opponensi szakértői feladatok ellátása Borostyánkő Út Kft. A megvalósíthatósági tanulmányok opponensi vizsgálata, véleményezése

4 tárgya t kötő fél megnevezése Projekt célkitűzése értéke kötés KÖZOP Támogatási Hivatásforgalmi, hálózatba illeszthető kerékpárutak fejlesztésének előkészítése KÖZOP A projekt fő célja a KÖZOP célkitűzéseivel összhangban, annak felmérése és meghatározása, hogy milyen műszaki paraméterekkel szükséges kiépíteni és megvalósítani, a gazdasági és társadalmi igényeket egyaránt figyelembe vevő, érintett /Balaton Budapest /bel-külterületi szakaszai/; EuroVelo6 Rajkától Budapest közigazgatási határig, Budapest belterületi szakasza déli városhatárig; balatoni régió;/ kerékpárút hálózati elemeket sz. módosítás ( ): hosszabítása ig 2. sz. módosítás ( ): többlet műszaki tartalom 3. sz. módosítás ( ): hosszabítása ig KENYI rendszer fejlesztéséhez szükséges szakmai feladatok elvégzése, valamint a kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások nyújtása CData Térképtár Informatikai Fejlesztő és Tanácsadó Kft sz. módosítás ( ) szerződés tárgyának módosítása, teljesítési határidő módosítása, részfeladatok vállalkozói díjának módosítása V2 V3 Stratégiai Környezeti Vizsgálat (SKV) és megvalósíthatósági tanulmány készítésére vonatkozó közbeszerzési eljárás műszaki dokumentációjának összeállítása; Kizárólagos felhasználói jog megszerzése 2 db EuroVelo és országos koordinációs egyeztetés előkészítése és lebonyolítása a KÖZOP azonosítószámú projekt keretében Partner Mérnöki Iroda Kft Rural-development Kft. Módszertani cél: workshopok szervezetfejlesztői szemléletű kidolgozása, lebonyolítása, értékelése Szakmai cél: a területet érintő főbb kérdéskörök beazonosításával és csoportos kidolgozásával javaslati anyag összeállítása V4 szerződés keretében hivatásforgalmi, hálózatba illeszthető kerékpárutak fejlesztésének előkészítése Budapest-Balaton kerékpárútvonal esetén tanulmányterv, megvalósíthatósági tanulmány, környezeti vizsgálatok, Cselekvési Terv készítése a KÖZOP azonosítószámú projekt keretében FŐMTERV-UTIBER Konzorcium Az OP célkitűzéseivel összhangban, annak felmérése, és meghatározása, hogy milyen nyomvonalon, milyen műszaki paraméterekkel, milyen ütemezéssel szükséges megvalósítani a gazdasági, és társadalmi igényeket egyaránt figyelembevevő a Budapest-Balaton kerékpárútvonal hálózati elemeket sz. módosítás ( ) teljesítésigazoló személyének változása V5 szerződés keretében hivatásforgalmi, hálózatba illeszthető kerékpárutak fejlesztésének előkészítése EuroVelo6 kerékpárútvonal északi szakaszán (Rajka-Budapest közig.határ), illetve az EuroVelo Budapest déli határától a fővárosi agglomerációban tanulmányterv, megvalósíthatósági tanulmány, környezeti vizsgálatok, Cselekvési Terv készítése a KÖZOP azonosítószámú projekt keretében HEGYEN-VÖLGYÖN Konzorcium Az OP célkitűzéseivel összhangban, annak felmérése, és meghatározása, hogy milyen nyomvonalon, milyen műszaki paraméterekkel, milyen ütemezéssel szükséges megvalósítani a gazdasági, és társadalmi igényeket egyaránt figyelembevevő, az EuroVelo kerékpárútvonal Rajkától-Budapest közigazgatási határáig tartó szakasza kerékpárforgalmi hálózati elemeket sz. módosítás ( ) teljesítésigazoló személyének változása 2. sz. módosítás ( ) teljesítési határidő módosítása V6 szerződés keretében hivatásforgalmi, hálózatba illeszthető kerékpárutak fejlesztésének előkészítése a Balatoni Bringakör esetén tanulmányterv, megvalósíthatósági tanulmány, környezeti vizsgálatok, Cselekvési Terv készítése a KÖZOP azonosítószámú projekt keretében HEGYEN-VÖLGYÖN Konzorcium Az OP célkitűzéseivel összhangban, annak felmérése, és meghatározása, hogy milyen nyomvonalon, milyen műszaki paraméterekkel, milyen ütemezéssel szükséges megvalósítani a gazdasági és társadalmi igényeket egyaránt figyelembevevő a Balatoni Bringakör kerékpárforgalmi hálózati elemeket sz. módosítás ( ) teljesítésigazoló személyének változása

5 tárgya t kötő fél megnevezése Projekt célkitűzése értéke kötés V7 V8 V9 0 Tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos feladatok ellátása a KÖZOP azonosító számú Hivatásforgalmi, hálózatba illeszthető kerékpárutak fejlesztésének előkészítése" tárgyú projekt keretében szerződés keretében hivatásforgalmi, hálózatba illeszthető kerékpárutak fejlesztésének előkészítése EuroVelo 6 kerékpáros útvonal fővárosi átvezetése illetve Budapest-Balaton kerékpárútvonalhoz kapcsolódó fővárosi kerékpárforgalmi hálózat fejlesztések, tanulmányterv és megvalósíthatósági tanulmány, környezeti vizsgálatok, Cselekvési Terv készítése KÖZOP-[ ] azonosítószámú projekt keretében Térinformatikai alapú Kerékpárút Nyilvántartó (KENYI) rendszer fejlesztése a KÖZOP sz. Hivatásforgalmi, hálózatba illeszthető kerékpárutak fejlesztésének előkészítése c. kiemelt projekt keretében as időszakra vonatkozó Komplex Kerékpáros Program kidolgozására a Partnerségi Megállapodás megkötése és az ahhoz kapcsolódó Operatív Programok kidolgozásának elősegítésére, a KÖZOP sz. Hivatásforgalmi, hálózatba illeszthető kerékpárutak fejlesztésének előkészítése c. kiemelt projekt keretében Poligon-Csoport Pro Urbe-Közlekedés-Terra-Tandem Konzorcium Cartosoft Számítástechnikai és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság Terra Studio Kft. A projekt feladataihoz kapcsolódó kommunikációs tevékenységek ellátása a keretszerződésben megjelölt eszközökkel és célokkal, a műszaki megvalósítás mérföldköveihez igazodva. Vállalkozó feladata, az OP célkitűzéseivel összhangban, annak felmérése, és meghatározása, hogy milyen nyomvonalon, milyen műszaki paraméterekkel, milyen ütemezéssel szükséges megvalósítani a gazdasági, és társadalmi igényeket egyaránt figyelembevevő EuroVelo 6 kerékpárúthálózat fővárosi átvezetése, illetve Budapest-Balaton kerékpárútvonalhoz kapcsolódó fővárosi kerékpárforgalmi hálózati elemeket A EU pénzügyi ciklus forrásaihoz kapcsolódó fejlesztési program kidolgozása, amely konkrét célrendszert, tevékenységeket, intézkedéseket, indikátorokat, finanszírozási forrásokat határoz meg hónap Hosszú távon működőképes kerékpárforgalmi létesítmény üzemeltetési és fenntartási rendszerének kidolgozására, a KÖZOP sz. Hivatásforgalmi, hálózatba illeszthető kerékpárutak fejlesztésének előkészítése c. kiemelt projekt keretében TANDEM Mérnökiroda Kft. A tanulmány keretében kidolgozásra kerül a kerékpáros létesítmények fenntartására és üzemeltetésére egy hosszú távon működőképes, pénzügyileg fenntartható rendszer, amely tartalmazni fogja a különböző hálózati szerepű kerékpáros létesítmények esetében a kezelők lehetséges körét, a szükséges jogi, finanszírozási, szabályozási kérdéseket, valamint a létesítményekre vonatkozó kezelési és üzemeltetési szabályzatot A kerékpározás, mint horizontális szempont különböző fejlesztési területekbe történő integrálását definiáló szakmai útmutató készítésére, a KÖZOP sz. Hivatásforgalmi, hálózatba illeszthető kerékpárutak fejlesztésének előkészítése c. kiemelt projekt keretében TRENECON COWI Tanácsadó és Tervező Kft. A as fejlesztésekhez kapcsolódó szakmai útmutató készíttetése, amely segítséget nyújt a pályázati követelményrendszer és a pályázati kiírások készítése során, többek között a párhuzamosságok elkerülésével a turisztika, terület- és településfejlesztés, közlekedés, mezőgazdaság és vidékfejlesztés, gazdaságfejlesztés, környezetvédelem, energetika, emberi erőforrás-fejlesztés területén

6 tárgya t kötő fél megnevezése Projekt célkitűzése értéke kötés 3 Döntés-előkészítő javaslat kidolgozása a kerékpározással kapcsolatos feladatok (infrastruktúra, szolgáltatás, marketing és kommunikáció, felhasználói monitoring, szervezeti koordináció) koordinációját ellátó központi szervezet létrehozására, a KÖZOP sz. Hivatásforgalmi, hálózatba illeszthető kerékpárutak fejlesztésének előkészítése c. kiemelt projekt keretében TRENECON COWI Tanácsadó és Tervező Kft. Javaslattétel a koordinációs feladatok és lehetséges szervezeti megoldások kialakítására a kerékpározás területén keretszerződés keretében kerékpáros létesítmények (Dél-alföldi régió) DIGI-Map Földmérő, Térképészeti és Térinformatikai Szolgáltató Kft keretszerződés keretében kerékpáros létesítmények (Dél-dunántúli régió) keretszerződés keretében kerékpáros létesítmények (Észak-alföldi régió) keretszerződés keretében kerékpáros létesítmények (Észak-magyarországi régió) keretszerződés keretében kerékpáros létesítmények (Közép-dunántúli régió) keretszerződés keretében kerékpáros létesítmények (Közép-magyarországi régió, Pest megye) V20 keretszerződés keretében kerékpáros létesítmények (Budapest)

7 tárgya t kötő fél megnevezése Projekt célkitűzése értéke kötés V21 keretszerződés keretében kerékpáros létesítmények (Nyugat-dunántúli régió) KÖZOP /K Támogatási Nemzeti Közlekedési Stratégia elkészítése (NKS) KÖZOP /K Nemzeti Fejlesztési Ügynökség A KÖZOP célkitűzéseivel összhangban, a projekt célja a magyarországi közlekedési infrastruktúra három ütemű (nagy, hosszú és középtávú), összközlekedési szemléletű fejlesztési stratégiájának kidolgozása sz. változásbejelentő (elfogadva én): véghatáridő módsosítás Nemzeti Közlekedési Stratégia elkészítése STRATÉGIA Konzorcium sz. módosítás ( ) véghatáridő módosítása és mérföldkő megbontása 2. sz. módosítás ( ) M1 NKS téziseinek, tematikájának és módszertanának kidolgozása, NKS tender szakmai értékelés BME Közlekedésüzemi Tanszék sz. módosítás ( ): határidő módosítás, részteljesítések tartalmának módosítása, számlázási ütemterv módosítása M2 NKS előkészítő munkái, szerkesztési tevékenység BF-Infocon Kft V2 NKS koncepció tervezetek kidolgozása, szakértői közreműködés BF-Infocon Kft V3 NKS Kommunikációs feladatok ellátása MEDIA FACTORY Korlátolt Felelősségű Társaság sz. módosítás ( ) véghatáridő módosítása 2. sz. módosítás ( ): véghatáridő módosítása a projekt lezárásáig, de legfeljebb ig Több projekthez köthető szerződések Hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenység CEU Tender Tanácsadó és Szolgáltató Kft Hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenység Biczi és Turi Ügyvédi Iroda Projektek: OVK, RO, SK, SLO, HR, SRB, NKS, Kerékpár Projektek: RO, SK, SLO, HR, SRB, UKR, AT, NKS, Kerékpár 1. sz. módosítás ( ): teljesítési határidő hosszabbítása 2. sz. módosítás ( ): teljesítési határidő hosszabbítása 1. sz. módosítás ( ): teljesítési határidő módosítás 2. sz. módosítás ( ): változás kapcsolattartásra kijelölt személyek vonatkozásában, illetve határidő hosszabbítás 3. sz. módosítás ( ): szerződés határidejének módosítása Névváltozás bejelentése

8 tárgya t kötő fél megnevezése Projekt célkitűzése értéke kötés Kormányzati kommunikációs koordinációs szakértő PG UP Kommunikációs és PR Iroda Kft Projektek: RO, SK 1. sz. módosítás ( ): feladatok és keretösszeg modosítása, teljesítési határidő hosszabbítása 2. sz. módosítás ( ): teljesítési határidő hosszabbítása Önkormányzati szintű, műszaki koordinációs szakértő Sztrádaline Kft Műszaki terv-opponensi szakérői feladatok ellátása Dunatáj-Kép Területfejlesztési Bt ,06.30 (SK) (RO) 2014,06.30 (SK) (RO) Projektek: RO, SK Projektek: RO, SK 1. sz. módosítás ( ): teljesítési határidő hosszabbítása 1. sz. módosítás ( ): teljesítési határidő hosszabbítása

9 adatok: forintban tárgya t kötő fél megnevezése Projekt célkitűzése értéke kötés 1 Támogatási EasyWay II NFM Az érintett Megvalósítók /MK, BKK, ÁAK, KKK/ üzemeltetésében levő úthálózati elemek forgalomirányítási rendszereinek, közlekedésbiztonsági elemeinek fejlesztése. Közbeszerzések folyamatba vannak a Megvalósítók részéről értéke ,00 az MNB hivatalos napi árfolyamán 299,89 1. sz. módosítás ( ) V2 V3 V4 V5 V6 V7 Megrendelés Megrendelés Adatfeltöltés (szerződéses munka) Hardver eszközök (szerver) Arculat, projekt honlap készítése KIRA szoftvverrendszer fejleszése számtech.eszköz beszerzés a KIRA rendszerhez számtech.eszköz beszerzés a KIRA rendszerhez KIRA rendszer minőségbíztosítási feladatok ellátása CadMap Kft. Nádor Rendszerház Communication Technologies Kft. Daten-Kontor Kft. Rufusz Computer Rufusz Computer WSH Számítástechnikai, Oktató és Szolgáltató Kft. A készülő KIRA rendszer fejlesztéséhez szükséges kisegítő térinformatikai feladatok elvégzése 2500 munkaórában EW II keretében megvalósuló KIRA hardver beszerzés KEF-ből EW II keretében megvalósuló KIRA arculat tervezése (logó, ikon figura, prezentációs sablon), valamint részben publikus web portál kialakítása a projekt követéséhez Közlekedési hálózatok egységes nyilvántartására alkalmas szoftverrendszer fejlesztése (KIRA) 3 db laptop (HP 8540W) beszerzése 3 db dokkoló egység (HP 230V) a laptopokhoz és 3 db Dell U2711 H- IPS monitor beszerzése KIRA fejlesztéshez minőségbiztosítás és szakértői közreműködés a pályáztatás és fejlesztés ideje alatt Ft EUR árf.

10 , ,00 299,89

11 adatok: forintban tárgya t kötő fél megnevezése Projekt célkitűzése értéke kö tés időpontja) (tárgya, SEE-ITS 1 Támogatási SEE- ITS/SEE/D/0099/3.2/X Délkelet-Európai Transznacionális Együttműködési Program VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. A Délkelet-Európai Nemzetközi Együttműködési Program célja az érintett országok együttműködésének fokozása a stratégiailag fontos kérdésekben, így pl. a területi, gazdasági és társadalmi integrációs folyamatok, valamint a kohézió, a stabilitás és a térség versenyképességének javítása. Projekt tartalma: Hazai ITS rendszerek számbavétele, ránk vonatkozó EU ITS előírások összegyűjtése EU ITS előírások adaptálási tanulmányok készítése, javaslatok kidolgozása a SEE régió ITS rendszereivel kapcsolatban EuroVelo6 hazai szakaszára ITS szolgáltatások a KIRA alapján: útadatok, POI-k (turisztikai szempontból érdekes helyek), komp és vasúti menetrendek, illetve minden egyéb ahová fel lehet szállni biciklivel. A szolgáltatások webes és mobil eszközökre készülnek el. régióban együttműködő ITS rendszerek regionális hatásvizsgálata, és a közös specifikációk vizsgálata értéke ,00 az MNB hivatalos napi árfolyamán ( ) 305,52 A támogatási szerződés a projekt meghosszabítása miatt módosult. Új befejezési határidő: Mobil eszközön működő intermodális útvonaltervező pilotalkalmazás és az azt kiszolgáló adatbázis + interfész kifejlesztése Cartosoft Számítástechnikai és Tanácsadó Kft. EuroVelo6 hazai szakaszára ITS szolgáltatások a KIRA alapján: útadatok, POI-k (turisztikai szempontból érdekes helyek), komp és vasúti menetrendek, illetve minden egyéb ahová fel lehet szállni biciklivel. A szolgáltatások webes és mobil eszközökre készülnek el A szerződés értéke (bruttó): EUR, az MNB hivatalos napi árfolyamán ( ) 298,20 V2 A projekt feladatait képező jelentések elkészítése Trenecon Cowi Kft. EuroVelo6 hazai szakaszára ITS szolgáltatások a KIRA alapján: útadatok, POI-k (turisztikai szempontból érdekes helyek), komp és vasúti menetrendek, illetve minden egyéb ahová fel lehet szállni biciklivel. A szolgáltatások webes és mobil eszközökre készülnek el A szerződés értéke (bruttó): EUR, az MNB hivatalos napi árfolyamán ( ) 307,89 A projekt meghosszabítása miatt a TRENECON szerződést szintén módosítottuk. Új szerződés : EDITS 2 Támogatási EDITS/4CE433P2 projekt Közép Európa Operatív program VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. A közép-európai polgárok mobilitásának elősegítése egy olyan interoperábilis, intermodális utas-tájékoztató rendszer kiépítésével, amely egy összehangolt közlekedési adatbázison alapul. Ez a közép-európai közös utas-tájékoztató rendszer a tagországok közlekedési adatbázisainak összehangolásával hozható létre. Amelyik tagország nem rendelkezik az összes közlekedési ágra kiterjedő adatbázissal és információs rendszerrel, annak a közös rendszer létrehozása érdekében fel kell építenie a saját nemzeti rendszerét értéke ,55 az MNB hivatalos napi árfolyamán ( ) 299,67

12 Central Europe Programme EDITS/4CE433P2 keretében megvalósuló fejlesztés Megvalósíthatósági tanulmánya és Minőségbiztosítása Viamap Térinformatikai Szolg. Kft. 1. A pénzügyi, műszaki projektdokumentációnak és kapcsolódó előírásoknak, szabályzatoknak, feltételeknek, meglévő rendszerelemeknek a megismerése. 2. Egyeztetések lefolytatása a Megrendelő Közlekedési Információs Osztályával és a Szolgáltatási Önálló Osztályával (IT), illetve a munka során rendszeres további szükséges egyeztetések. 3. A megvalósíthatósági tanulmány elkészítése a következő tartalommal: a beszerezni szükséges hardver eszközök meghatározása, a kifejlesztésre kerülő KIRA-EDITS-GIP interfész, valamint a menetrendi és útvonaltervező modul műszaki követelményeinek és funkciókészletének meghatározása,költség és ütemezés meghatározása. 4. A rendszerfejlesztő által leszállított tételek vizsgálata után minőségellenőrzési dokumentáció készítése a következő tartalommal: az átadott dokumentációk formai és tartalmi megfelelősége, forráskód és adatbázis formai megfelelősége, a rendszer telepítésének és funkcióinak tesztelési eredménye A szerződés értéke (bruttó): EUR, az MNB hivatalos napi árfolyamán ( ) 298,30 V2 A Central Europe Programme (CE) EDITS rövid című 4CE433P2 számú Európai Uniós projekt keretében megvalósuló informatikai fejlesztéshez szaktanácsadói feladatok ellátása KTI Közlekedéstudomá nyi Intézet Nonprofit Kft. 1. feladat: Megbízott elkészíti jelen az EDITS PT modul fejlesztési műszaki specifikációt. 2. feladat: Megbízott informatikai szakértői közreműködést biztosít Megbízó által indított EDITS-projekt keretében történő KIRA fejlesztésének közbeszerzési eljárásában, valamint szakmai támogatást nyújt az ajánlatok értékelésénél. 3. feladat: Megbízott vállalja, a projekt haladásához elengedhetetlen tömegközlekedési adatok (közösségi közlekedési autóbusz és vonat menetrendi adatainak és a közösségi közlekedési autóbusz járatokhoz kapcsolódó megállók georeferált adatainak) intergációját (KIRA rendszerbe illesztését) elősegítő szakértői tevékenység biztosítását ig A szerződés értéke (bruttó): EUR, az MNB hivatalos napi árfolyamán ( ) 311,15

13 V3 Az EDITS projekttel és az együttműködési program célkitűzéseivel összhangban a KIRArendszer menetrendi információkkal és intermodális utazástervező funkciókkal való bővítése, valamint az EDITS-GIP interfész KIRAhoz kapcsolódó kialakítása, továbbá a KIRA jelenlegi (kira.gov.hu/kira) web-es felületének módosítása. CData Térképtár Kft. 1. feladat: KIRA-rendszer menetrendi információkkal és intermodális utazástervező funkciókkal való bővítése (adatbázisok kialakítása)- KIRA- EDITS menetrendi modulhoz adatbázis kialakítása;- Intermodális utazástervező webservice funkció(k) beépítése a KIRA-EDITS modulba;- Megállóhely-lekérő webservice funkció(k) beépítése a KIRA-EDITS modulba;- EDITS-GIP betöltő funkció kialakítása;- KIRA-EDITS modul karbantartó felület kialakítása;- Események logolása, naplózása; KIRA- EDITS modul utca-házszámos helyazonosítás kialakítása.2. feladat: KIRAhoz kapcsolódó interfészek kialakítása, ezáltal lehetővé válik az osztrák GIP rendszerrel és EDITS CENTROPE (2.melléklet) partnerekkel való adatcsere (adatbázisok együttműködése interoperabilitás)- TransXChange interfész kialakítása (KTI-től érkező menetrendi adatok fogadására);- EDITS-GIP interfész kialakítása (EDITS partnerektől érkező GIS adatok fogadására);- EDITS-PT interfész kialakítása (EDITS partnerektől érkező menetrendi adatok fogadására).3. feladat: KIRA webes felület módosításainak funkciólistában rögzítetteknek megfelelő végrehajtása- Tömegközlekedési hálózat térképi megjelenítése;- Utcaházszámos helyazonosítás funkció megjelenítése a térkép és helyazonosítás-lista kezelő felületekhez a jelenlegi strukturális és megjelenítési logikát figyelembe véve és megtartva;- Mappasorrend adminisztrátor által történő megadása (térképi rétegek, különféle riportok, helyazonosítási listák);- Google maps háttértérképként való működésének kialakítása;- Helyazonosítás: fő kezelőfelületen lévő keresőfunkció kibővítése;- Az utazástervezés-keresés eredménye jelenjen meg térképi formában. Legyen listából kiválasztható a megtörtént keresés, időpontra, dátumra szűrő opcióval.- A felső menüsorban egy új menüpontban legyen elérhető a GYSEV által készített utazástervező felülete, link mutasson oda. A felsorolt feladatokat Vállalkozó a szerződésben rögzített feltételeknek és Megrendelő utasításainak, továbbá a szerződés elválaszthatatlan mellékletét képező Ajánlati Felhívásban és Ajánlati Dokumentációban foglaltaknak megfelelően köteles elvégezni A szerződés értéke (bruttó): EUR, az MNB hivatalos napi árfolyamán ( ) 309,30

Az Európai Unió támogatásával finanszírozott projektekre vonatkozó szerződések

Az Európai Unió támogatásával finanszírozott projektekre vonatkozó szerződések Sorszám típusa tárgya t kötő fél megnevezése Projekt célkitűzése értéke (nettó) kötés dátuma időtartama 1. Támogatási OVK projekt elszámolható költségeinek Kohéziós Alapból és hazai központi költségvetési

Részletesebben

Projekt általános bemutatása. Berencsi Miklós KKK

Projekt általános bemutatása. Berencsi Miklós KKK Projekt általános bemutatása Berencsi Miklós KKK Tartalom Előzmények Projekt adatai Projekt tartalma Megvalósítás - ütemezés ELŐZMÉNYEK Kerékpározás Növekvő népszerűség Hivatásforgalmi/közlekedési és turisztikai/szabadidős

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 2. sz melléklet az 5. napirendi ponthoz A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2011. évi üzleti terve 2011. május 5. TARTALOMJEGYZÉK Kapacitások...

Részletesebben

JELENTÉS. a kerékpárút hálózat fejlesztésére fordított pénzeszközök felhasználásának ellenőrzéséről (párhuzamos ellenőrzés a Szlovák Számvevőszékkel)

JELENTÉS. a kerékpárút hálózat fejlesztésére fordított pénzeszközök felhasználásának ellenőrzéséről (párhuzamos ellenőrzés a Szlovák Számvevőszékkel) JELENTÉS a kerékpárút hálózat fejlesztésére fordított pénzeszközök felhasználásának ellenőrzéséről (párhuzamos ellenőrzés a Szlovák Számvevőszékkel) 13006 2013. február Állami Számvevőszék Iktatószám:

Részletesebben

Berg Tamás KKK. Tájékoztatás a készülő Nemzeti Közlekedési Stratégia (NKS) állásáról

Berg Tamás KKK. Tájékoztatás a készülő Nemzeti Közlekedési Stratégia (NKS) állásáról Tájékoztatás a készülő Nemzeti Közlekedési Stratégia (NKS) állásáról www.hg.hu Közlekedésfejlesztés Magyarországon, Aktualitások c. konferencia Balatonföldvár, 2012. május 15-17. Berg Tamás osztályvezető

Részletesebben

FELHÍVÁS. Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és kompetenciafejlesztő program kkv-knak GINOP-3.2.1

FELHÍVÁS. Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és kompetenciafejlesztő program kkv-knak GINOP-3.2.1 FELHÍVÁS Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és kompetenciafejlesztő program kkv-knak GINOP-3.2.1 Magyarország Kormányának felhívása a hazai, kevésbé fejlett régiókban működő mikro-, kis- és

Részletesebben

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI STRATÉGIA (NKS)

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI STRATÉGIA (NKS) NEMZETI KÖZLEKEDÉSI STRATÉGIA (NKS) Stratégiai Környezeti Vizsgálat (Jelen dokumentáció az NKS társadalmi megvitatásra került verziójára (2013. október) készült, továbbá tartalmazza a társadalmi egyeztetés

Részletesebben

Az ajánlatokat vagy részvételi ajánlatokat a következő címre kell benyújtani

Az ajánlatokat vagy részvételi ajánlatokat a következő címre kell benyújtani I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ II. MELLÉKLET EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670 E-mail:ojs@publications.europa.eu

Részletesebben

FELHÍVÁS. Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és kompetenciafejlesztő program kkv-knak GINOP-3.2.1

FELHÍVÁS. Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és kompetenciafejlesztő program kkv-knak GINOP-3.2.1 FELHÍVÁS Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és kompetenciafejlesztő program kkv-knak GINOP-3.2.1 Magyarország Kormányának felhívása a hazai, kevésbé fejlett régiókban működő mikro-, kis- és

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Regionális és ágazati felsőoktatási együttműködés támogatása, vidéki felsőoktatási integráció elősegítése c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP

Részletesebben

27/2013. (VI. 12.) NFM rendelet. a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól

27/2013. (VI. 12.) NFM rendelet. a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól 27/2013. (VI. 12.) NFM rendelet a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

BESZÁMOLÓ AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KHT. SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

BESZÁMOLÓ AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KHT. SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL BESZÁMOLÓ AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KHT. SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 2007 KÉSZÜLT: DEBRECEN, 2008. JANUÁR TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KHT. PÁLYÁZATI TEVÉKENYÉSÉGE ÉS PROJEKTMENEDZSMENT... 3 1.1 Saját lezárt

Részletesebben

Magyarország jelentése

Magyarország jelentése NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Magyarország jelentése az elkövetkezendő ötéves időszakra szóló nemzeti ITS-intézkedésekről, a 2010/40. sz. ITS Direktíva 17. cikk (2) bekezdés előírásának megfelelően,

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1225/2007. MELLÉKLETEK: 4 DB TÁRGY: Tájékoztató a Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT II.) előkészítésének állásáról,

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. április 25.-i ü l é s é r e

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. április 25.-i ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE VI-../2013 ELŐTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. április 25.-i ü l é s é r e Tárgy: A Komárom-Esztergom megyei kerékpárút-hálózat áttekintése,

Részletesebben

XIX. Uniós Fejlesztések

XIX. Uniós Fejlesztések XIX. Uniós Fejlesztések I. A célok meghatározása, felsorolása Az Európai Unió regionális politikája alapvető célként a fejlődésben elmaradott területek felzárkóztatását, illetve strukturális átalakítását

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám:02/193-8/2013. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT FELHÍVÁS. a NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM

KIEMELT PROJEKT FELHÍVÁS. a NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM KIEMELT PROJEKT FELHÍVÁS a NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM A régió kulturális helyszíneinek fenntartható turisztikai célú hasznosítása c. komponenséhez Kódszám: NYDOP-2.1.1/A-13 1 Tartalomjegyzék A.

Részletesebben

STRATÉGIAI KÖRNYEZET VIZSGÁLAT GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM ÉS A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMOK

STRATÉGIAI KÖRNYEZET VIZSGÁLAT GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM ÉS A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMOK STRATÉGIAI KÖRNYEZET VIZSGÁLAT A GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM ÉS A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMOK MODERN ÜZLETI KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSÁT ÉS ERŐSÍTÉSÉT CÉLZÓ BEAVATKOZÁSAIHOZ Tartalomjegyzék 1. Bevezető...3

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Gazdasági és társadalmi együttműködés erősítése A társadalmi partnerek kapacitásfejlesztése c. pályázati felhívásaihoz Kódszámok: TÁMOP 2.5.3.A-13/1

Részletesebben

Módszertani útmutató az uniós támogatások könyvvizsgálói ellenőrzéséhez

Módszertani útmutató az uniós támogatások könyvvizsgálói ellenőrzéséhez Módszertani útmutató az uniós támogatások könyvvizsgálói ellenőrzéséhez 1 Szerzők: Fortvingler Judit (1. fejezet) Pappné dr. Nagy Ilona (2. fejezet) (1.sz. melléklet esettanulmány) Dr. Serényi Iván (3.

Részletesebben

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társadalmi Megújulás Operatív Program. Központi szociális információs fejlesztések c. Kiemelt Pályázati Felhívásához

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társadalmi Megújulás Operatív Program. Központi szociális információs fejlesztések c. Kiemelt Pályázati Felhívásához KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társadalmi Megújulás Operatív Program Központi szociális információs fejlesztések c. Kiemelt Pályázati Felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.4.2-12/1 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA

Részletesebben

1422/2012. (X. 4.) Korm. határozat

1422/2012. (X. 4.) Korm. határozat 1422/2012. (X. 4.) Korm. határozat az 2011-2013. közötti időszakra szóló akciótervének elfogadásáról, az 2009-2010. közötti időszakra szóló akciótervében szereplő egyes konstrukciók törléséről, és egyes

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Nemzeti Egészségügyi Informatikai (e-egészségügy) Rendszer Központi, intézményközi adatáramlást biztosító informatikai rendszerek fejlesztése,

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben. c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben. c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.2.15-15 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Foglalkoztatási programok megvalósításának szakmai támogatása c. Kiemelt Pályázati Felhívásához Kódszám: TÁMOP-1.4.7-12/1 1 Tartalom A.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KHT. SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

BESZÁMOLÓ AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KHT. SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL BESZÁMOLÓ AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KHT. SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 2008 KÉSZÜLT: DEBRECEN, 2009. FEBRUÁR TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KHT. PÁLYÁZATI TEVÉKENYÉSÉGE ÉS PROJEKTMENEDZSMENT... 4 1.1 Az Euro-Régió

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Gazdasági és társadalmi együttműködés erősítése A társadalmi partnerek kapacitásfejlesztése c. pályázati felhívásaihoz Kódszámok: TÁMOP 2.5.3.A-13/1

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben. c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben. c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.2.15-15 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft 2014. szeptember

Részletesebben