MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOKRA ÉS ÖNKORMÁNYZATI ENERGIASTRATÉGIÁKRA ÉPÜLŐ ÖNELLÁTÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOKRA ÉS ÖNKORMÁNYZATI ENERGIASTRATÉGIÁKRA ÉPÜLŐ ÖNELLÁTÓ"

Átírás

1 @ RegionalmanagementOststeiermark MÚJULÓ NRIAORRÁSOKRA ÉS ÖNKORMÁNYZATI NRIASTRATÉIÁKRA ÉPÜLŐ ÖNLLÁTÓ regionális energiaellátási modellek kidolgozásának el segítése Paving the way for self-sufficient regional energy supply based on sustainable concepts and renewable energy sources urópai Regionális ejlesztési Alap által támogatott projekt Project co-financed by the uropean Regional evelopment und

2 A PROJKT TH PROJT A Kyoto-i elvek, az U stratégiája, és számos egyéb politika utasítja a tagállamokat energiafogyasztásuk racionalizálására és a fosszilis energiaforrások arányának csökkentésére. A MANRY projekt ezeknek a céloknak az elérését támogatja, mivel célja: Közép-urópa természeti erőforrásainak védelme és energiafogyasztásának mérséklése a környezetbarát energiaszolgáltatási és energiafogyasztási formák ösztönzése, az energiahatékonyság növelése, a O2 kibocsátás csökkenése és a megújuló energiaforrások nagyobb arányú alkalmazása révén Mivel a városi térségek energiafogyasztása az Unió energiafelhasználásának több mint kétharmadát jelenti, a helyi önkormányzatok energiatudatos gondolkodása kulcsfontosságú a célok eléréséhez. A projekt az önkormányzatok energiahatékonyságának növelését személyre szabott, hosszú távú energiastratégiák kidolgozásával segíti. A partnerrégiók energiaellátási jellemzőinek közös vonásaiból adódóan a transznacionális együttműködés lehetőséget biztosít egymás jó gyakorlatainak átvételére, valamint azok terjesztésére a közép-európai térség további települései számára. Javaslataival hozzá kíván járulni emellett az érintett országok és az urópai Unió energiastratégiáinak formálásához. A nemzetközi együttműködés lehetőséget biztosít a helyi önkormányzatok számára a számunkra leghatékonyabb és leggazdaságosabb energetikai technológiák megismerésére. A partnerek ennek érdekében számos szakmai intézményt, önkormányzatot és önkormányzati társulást vonnak be a megvalósításba.

3 The Kyoto protocol, the U strategy and several further commitments force the states of entral urope () to rationalize their energy consumption and reduce the fossil energy sources in their energy mix in favor of renewables. Manergy assists the area in achieving these goals by setting its general objective: supporting the responsible use of the environmental potentials of by promoting sustainable approaches to environment friendly energy source management, including an increase in renewable energy use and significant reduction in energy consumption and O2 emissions. As urban areas represent more than two thirds of the energy consumption of the U, the role of local authorities in energy saving is significant. Manergy partners will aid local authorities to answer this challenge and pave the way for the self sufficient regional energy supply. ased on the similarities in the energy supply of the partners, transnational cooperation offers the opportunity for direct exchange on the needs and future aspirations related to these topics. y its transnational approach the project will transfer its results to other cities and also support the forming of the U s energy policy. esides, transnational cooperation will give that chance for local authorities - which would not have otherwise the possibility to access to a wide range of know-how - to improve their energy management by benefiting from best practices of other countries. Manergy involves institutions with the competence and capacity to the specific objectives.

4 A PROJKT ÉLJA TH OJTIVS A projekt az alábbi célokat kívánja elérni három éves futamideje alatt: felméri az érintett régiók önkormányzatainak hő- és áramellátása szempontjából releváns helyi megújuló energiaforrásokat, figyelembe véve azok alkalmazásának negatív hatásait is; valamint módszertant dolgoz ki az önkormányzati energiafogyasztás racionalizálásához; nemzetközi és regionális hálózatokat alakít ki a hatékony energiamenedzsment módszerek alkalmazása érdekében, és megvizsgálja a hálózatok koordinációs feladatait ellátó energiaügynökségek felállításának feltételeit; a projekt során kidolgozott regionális energiastratégiák javaslatait beépíti a helyi és regionális politikákba, előkészítve ezzel a helyi pilóta akciók azaz önkormányzati energiastratégiák felállításának végrehajtását és a kapcsolódó energetikai pályázatok összeállítását; helyi döntéshozók számára átfogó képet biztosít a középeurópai térség megújuló energia potenciáljáról és önkormányzati energiaszükségletéről, összevetve azokat a helyi igényekkel és lehetőségekkel; népszerűsíti a megújuló energiák alkalmazását és a hatékony energiafogyasztást; Miben segíthet Önnek a MANRY? Helyi önkormányzatok: a projekt az energiamix elemzésén alapuló támogatást nyújt az önkormányzati intézmények hatékony energiamenedzsmentjének kialakításához Megújuló energia szektor vállalkozásai: a projekt tájékoztatja a régióban található közintézmények energiaszükségletéről, mely alapján a vállalkozás kínálatát, üzletpolitikáját fejlesztheti Politikai döntéshozók: a projekt elősegíti a megfelelő energiaellátási módszereket és technológiákat tartalmazó helyi energiastratégia kiválasztását Az érintett régiók lakossága és egyéb vállalkozásai: a MANRY hosszú távú célja, hogy hozzájáruljon a résztvevő régiók minél magasabb fokú energiafüggetlenségének megvalósításához, amely az Ön számára alacsonyabb energiaárakat, magasabb fokú energiabiztonságot, új munkahelyeket így végső soron magasabb életszínvonalat eredményez

5 Specific objectives of the project are: elaborating innovative transnational method for local authorities of the entire area - with active involvement of decision makers and stakeholders - to raise their efficiency of energy consumption and increase the use of renewable sources, while also considering the negative effects of renewables; setting up transnational network of energy management in order to assist the improvement of energy efficiency, renewable energy utilization of local authorities in the area by proposing efficient energy supply management methods; transferring the elaborated tools for enhanced renewable energy use and energy efficiency to regional, local levels by pilot actions to support preparations of practical energy applications; providing a clearer and applicable picture for decision makers on the local renewable energy sources and the energy demand of the regions; transfering the energy concepts to regional/national policies; raising awareness on the benefits of renewable energy supply and energy savings; How can you benefit from Manergy? Local authorities: you can get support to achieve sustainable, efficient energy management based on detailed analyses of your energy mix and woth the guidance of energy agencies Potential renewable energy operators, other actors of the renewable energy sector: guidance is provided for you regarding your objectives, functions and legal, financial, organizational background; you can get acquainted with the energy demand of the public sector in your region Political decision makers: you will be supported in defining your adequate energy supply strategies Inhabitants and companies of the involved regions: we are working in Manergy to contribute to the establishment of the grounds of self-sufficient regions, which can provide you lower energy prices, improved energy safety, new working places - resulting in better living and production standards.

6 A PROJKT LAATAI MAIN OUTPUTS Kommunikáció: Weboldal, 3 konferencia, projekt bemutatása az U SW 2013 és Open ays 2013 rendezvényeken rüsszelben. Regionális energia stratégiák: A regionális stratégiák az energiakínálatot és az önkormányzatok energiaszükségletét egyeztetik össze az energiaforrások megfelelő arányú felhasználásának felvázolásával; ösztönözve a megújuló energiaforrások minél nagyobb mértékű bevonását; megvizsgálva azok alkalmazásához ajánlott mikro hálózatok kialakításának lehetőségét; a helyi energia előállításhoz és takarékos energiafogyasztáshoz megfelelő technológiákat javasolva. nergiastratégiák kidolgozásának nemzetközi módszertana: a kidolgozott energiastratégiák összehasonlításának következtetései alapján a partnerek kézikönyvet készítenek, mely segítségével a helyi önkormányzatok költséghatékony módon, maguk dolgozhatják ki helyi energiastratégiájukat. Regionális Munkacsoportok: A projekt megfelelő szakmaisággal történő végrehajtásának érdekében a partnerek gondoskodnak a helyi szakértők és érintett intézmények, önkormányzatok véleményének megjelenítéséről, javaslatokba történő beépítéséről. nergia Ügynökségeket vizsgáló nemzetközi tanulmány: A közép-európai térség régióinak eltérő gazdasági, természeti és szabályozási sajátosságainak figyelembe vételével a projekt felméri azokat a tényezőket, amelyeket számításba kell venni az energia ügynökségek felállításánál. lemzi a jogszabályi hátteret, finanszírozási lehetőségeket, szervezeti formákat, együttműködéseket, emberi erőforrás szükségletet. nergia Ügynökségek üzleti terve: Az energiaügynökségek felállításának elősegítése érdekében a partnerek elkészítik azok üzleti tervét. Helyi pilóta akciók: A MANRY eredményeinek gyakorlatba ültetéséről a pilóta akciók gondoskodnak. A Szakmai izottság minden régióban kiválaszt három céltérséget, amely lehet kistérség, település, vagy akár annak csak egy kerülete, épületcsoportja. A regionális energia stratégiák megállapításait helyi szintre lebontva elvégzik a céltérség energiakeresleti és kínálati elemzését, majd a szükséges beruházások előkészítéseként helyi energiastratégiákat és a végrehajtandó lépéseket részletesen leíró akcióterveket készítenek.

7 ommunication tools: Media list, project website, 3 conferences, introducing the project at U SW 2013 and, Open ays 2013 events. Regional energy concepts: Regional concepts will analyse how the supply can be matched more efficiently with the demand of the public authorities by the mixed conversion of the resources into energy (heating, electricity, fuel); fostering the use of renewable energy sources instead of fossils; establishing micro grids of alternative energy; applying innovative equipments for small-scale on the spot energy production and energyefficient equipments on consumer side. Transnational strategy for defining energy concepts: the project partners will draw the conclusions of the comparative study and the experiences of elaboration of the regional concepts, and on these grounds they will prepare a handbook for local authorities that will define the steps of creating a local energy concept without heavy expenses. Setting up Regional Working roups: To ensure the professional and adequate implementation of the project, the partners intend to embed the local stakeholders and experts suggestions into the implementation of the activities. Transnational study on nergy Agencies: As economic, environmental and legal backgrounds of different NTRAL regions differ, partners will map the conditions that an A should fulfill for sound establishment and functioning by analyzing the legal background, solutions for financing, organizational structures, co-operations, communication tools, human resources and their desirable qualifications, etc. in a transnational study. usiness plans for energy agencies: The business plans will provide a guideline for setting up As in the area with analyzing the financial, environmental, social, legal and technological environment. Local pilot actions: Local pilot actions will put into practice all results of Manergy. The Technical oard will select 3-3 target areas in each partner region, which can be a settlement, micro region, district or a group of buildings. y using the transnational strategy of defining energy concepts, partners will break down the regional energy concepts and define local concepts for the target areas including local demand and supply analyses. On this basis - as a pre-investment activity - they will define local action plans for all target areas, describing how to amend their energy mix, improve their energy efficiency, reduce negative impacts on environment and what financial sources can be used to achieve these goals.

8 PARTNRSÉ TH PARTNRSHIP él-unántúli Regionális ejlesztési Ügynökség (HU) A RÜ Nonprofit Kft Magyarország elsőként megalakult regionális fejlesztési ügynöksége, amely felelős a regionális szintű stratégiai- és operatív tervezésért, a él-unántúli Operatív Program közreműködő szervezeti feladatainak ellátásáért, fejlesztési ötletek projektekbe illesztésért, uniós forrásokból finanszírozott projektek generálásáért és menedzseléséért. A projekt Vezető Partnerekét felel a tevékenységek megfelelő végrehajtásáért, a határidők betartásáért, a partnerszervezetek irányításáért és elszámolási kötelezettségek teljesítéséért az U felé. Összegyűjti a projektpartnerek javaslatait és biztosítja azok megjelenését a közös, nemzetközi tanulmányokban és kutatásokban, gondoskodva ezáltal a projekt transznacionális jellegének megőrzéséről. Az Ügynökség célja, hogy a helyi döntéshozók számára átfogó képet nyújtson a régió megújuló energiaforrás potenciáljáról, segítve őket a helyi önkormányzatok energiaszükségletét leghatékonyabban kielégítő energiamenedzsment módszerek kiválasztásában. nnek érdekében kidolgozza a régió energiastratégiáját és megalapozza egy regionális energiaügynökség felállítását. Maribori gyetem (SI) Az egyetem komoly tapasztalatokkal rendelkezik technológia fejlesztési kutatások terén. Az innovatív kisvállalkozások támogatása érdekében az egyetem minden évben innovációs konferenciát rendez; emellett létrehozta Technocenter nevű szervezetét, amely iparjogvédelmi tanácsadást és egyéb vállalkozásfejlesztési segítséget nyújt az új technológiákat, termékeket bevezető cégeknek. bben az innovatív légkörben működik az nergetikai Kar, amely újszerű víz-, termál-, nukleáris- és egyéb megújuló energetikai technológiákat kutat.

9 South Transdanubian Regional evelopment Agency The South Transdanubian Regional evelopment Agency is one of the leading regional development agencies of Hungary, which is responsible for strategic and operational planning on regional and sub-regional level, management of grant schemes (national and R funded), management of project pipeline on regional and sub-regional level, generating projects to U grant programmes and management of territorial cooperation projects. As the Lead Partner of the project, STRA is responsible for the sound implementation of all activities, keeping the set deadlines, ensuring the involvement of all partners, reporting and keeping contact with the monitoring bodies of the U. It has to collect the ideas of the partnership and ensure that they will appear in the studies and researches in order to exploit the synergies of the transnational cooperation. STRA intends to provide an overall view for local decision-makers on the RS potential of the region in order to assist them in defining the most efficient energy supply and management method for satisfying the energy demand of local authorities. To support this process the region s energy strategy - as a key document - will be elaborated and establishment of a regional energy agency will be prepared. University of Maribor The University has deep experiences in technology research and development of technical innovations. To support the innovative SMs, the university organizes an innovation conference each year, and it has established the Technocenter to provide guidance for those enterprises who intend to register patents, develop new technologies, improve processes. The aculty of nergy Technology is operated in this innovative atmosphere. Its main foci are conducting researches on the field of innovative hydro energy, thermal energy, nuclear energy and renewable energy technologies.

10 PARTNRSÉ TH PARTNRSHIP Az egyetem tudományos hátteret biztosít a megújuló energiaforrások hasznosításával kapcsolatos kutatásokhoz, és tanácsokkal látja el a partnerséget a pilot akciókra vonatkozóan a legmegfelelőbb technológiák alkalmazása kapcsán. A regionális energiastratégiák kidolgozásának irányítása során hasznosítania fogja az Intelligent nergy urope programban kidolgozott hatékonysági javaslatait és szakértői bázisát. A projektben az gyetem az energiafelhasználással és megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos kutatásait szeretné bővíteni; az energiastratégia kidolgozása során nyert tapasztalatokat pedig a későbbiekben oktatási tevékenysége során is felhasználja. SANA () A Sächsischenergieagentur - SANA mbh szász energiaügynökség a Szász Tartományi Kormány és a SächsischeAufbaubank örderbank tulajdona. Pilóta projektek, rendezvények és kampányok segítségével független információszolgáltatást és tanácsadást biztosítanak energiahatékonysági és megújuló energetikai kérdésekben. Szakmai koordinációs szervezetként segítik az energetikai szakértők és vállalkozások együttműködését és tanácsadást folytatnak a Német Parlament és a Szász Tartományi Kormány részére. ővebb információ: Számos önkormányzat és régió igényli az energiafüggetlenséggel kapcsolatos tapasztalatcserét más európai régiókkal. A MANRY az energetikai kutatások során képződött know-how terjesztésével segíti a céltérségeket energiahatékonysági és önellátási fejlesztéseik véghezvitelében. A projekt folyamán konferenciák és munkacsoport megbeszélések szervezésére kerül sor, kézikönyveket és nemzetközi tanulmányokat állítanak össze a partnerek, amelyek mind a tapasztalatcserét szolgálják.

11 The aculty will provide a scientific framework for the analyses of the utilization of potential local renewable energy sources, and inform the partnership about the most adequate technologies that can be suggested for utilization in the pilot actions. It will be exploiting its Intelligent nergy urope experiences (energy sustainability, expert system for intelligent energy) when coordinating the elaboration of regional energy strategies. In the project the University intends to upgrade the existing researches on the energy consumption and on the renewable energy resources; elaborate the energy concept; transfer of the project results into the pedagogic process. SANA The Sächsischenergieagentur - SANA mbh is a company of the ree state of Saxony and the SächsischeAufbaubank - örderbank. Through pilot projects, specialist events, ad campaigns etc., we provide independent information and professional initial advice on energy efficiency and the use of renewable energies in Saxony. We also act as a think tank - we bring together energy experts and business specialists in the field of sustainable and innovative energies and play an advisory role for both the erman Parliament and Saxon State overnment. or more information please visit MANRY will transfer the existing know-how in the field of RS and can therefore help the target groups to start or proceed their development toward energy self-sufficiency. Many municipalities and regions seek for an exchange of experiences, best practice examples in terms of energy autarky with other uropean regions. In the different MANRY work packages conferences and working group meetings will be organized and furthermore guidelines and manuals e.g. case study booklet, transnational studies and exchange of experiences will be developed and triggered. SANA helps local authorities and municipalities in Saxony to increase

12 PARTNRSÉ TH PARTNRSHIP A MANRY keretében két szász régió (Muldenland és Oberlausitz/ Niederschlesien) bevonására kerül sor a regionális energiastratégiák és a helyi akciótervek kidolgozása kapcsán. SANA felelős ezen felül az energiaügynökségek felállításának vizsgálatával foglalkozó feladatok koordinálásáért, melynek során segít a hosszútávon fenntartható finanszírozási megoldások meghatározásában és az üzleti tervek kidolgozásában is. ARL Regionális ejlesztési Ügynökség (PL) Az ARL egy húsz éves tapasztalattal rendelkező tanácsadó szervezet, amely a helyi gazdaság fejlesztésében vesz részt kis- és középvállalkozásoknak, valamint a helyi önkormányzatoknak nyújtott szolgáltatásaival, hozzájárulva a munkanélküliség csökkentéséhez és a vállalkozói tevékenységek ösztönzéséhez. Tulajdonosi körében legnagyobb részarányt az Alsó-Sziléziai Vajdaság helyi önkormányzata képviseli (Marshall Office). Az ARL részt vesz az energiahatékonysági lehetőségeket feltáró elemzések készítésében, a megújuló energiaforrások alkalmazásának népszerűsítésében, és energiamenedzsmenttel kapcsolatos tanácsadói tevékenysége során alkalmazni fogja a partnerek által közösen kidolgozott módszertanokat, javaslatokat. Innovációs és projekt menedzsment tapasztalatai teszik a fejlesztési ügynökséget alkalmassá a projekt eredményeinek megfelelő hasznosítására. Az energiastratégiák kidolgozása során az ügynökség gyarapíthatja ismereteit megújuló energiaforrások terén. Az ARL célja, hogy régiójában a helyi önkormányzatok sikeresen hajtsanak végre energiaracionalizálási intézkedéseket, az ehhez szükséges tapasztalatcserét és a máshol már bevált jó gyakorlatok átvételét teszi lehetővé számára a nemzetközi együttműködés.

13 the use of renewable energies. With MANRY we support and accompany two Saxon target regions (Muldenland and Oberlausitz/ Niederschlesien) during the elaboration of their regional energy concepts (WP3) and help to prepare the implementation of local projects of these two energy concepts (WP5). SANA also coordinates WP4 and contributes a study on necessary requirements for the establishment of regional energy agencies with focus on a longterm sustainable financing as well as a business plan proposal. Regional evelopment Agency ARL S.A. Is a consulting organization with well-established market position which for 20 years has participated in the transformation of the local economy by supporting the activities of small and medium enterprises and local governments, as well as leading efforts to actively fight against unemployment and promote entrepreneurship among the region s inhabitants. It s a joint Stock company and the hief Owner is Local overnment of Lower Silesian Voivodeship (Marshall Office). ARL will participate in creation of concepts for the improvement of energy efficiency in the region, raising awareness on renewable energy utilization, gaining experience and know-how on the field of energy management. ARL will deliver its regional studies and concepts and introduce the best practices of their regions on the field of energy management. xperiences on the field of innovation and project implementation makes ARL capable to learn from the results of MANRY. laborating concepts and strategies will enable us to gain more experience and knowledge on the field of renewable energy sources. International cooperation can show good practice of use renewable energy sources and the rationalization of energy supply. ARL want to assist the improvement of energy efficiency, renewable energy utilization of local authorities in region, by proposing efficient energy supply management methods.

14 PARTNRSÉ TH PARTNRSHIP Treviso Megye (IT) Treviso Megye összekötő szerepet tölt be Veneto Régió és a helyi önkormányzatok között. Illetékességi területén mely magában foglalja a megye területén található önkormányzatok közigazgatási területét és az azokon felüli megyén belüli területeket - promóciós és koordinációs feladatokat lát el. A helyi önkormányzatokkal együttműködve vállalkozás-ösztönzési, kereskedelem-támogatási, turisztikai marketing, szociális, kulturális és sportszervezői tevékenységet végez. A megye a projekt keretében gondoskodik a helyi döntéshozók és szakemberek bevonásáról az energiastratégiák kidolgozása és a megújuló energiaforrások alkalmazásának ösztönzése során. Összekötő szerepet lát el a nemzetközi partneri kör és a helyi munkacsoportok között, valamint bemutatja az innovációs és energetikai fejlesztések és kapcsolódó szakpolitika formálás terén szerzett korábbi tapasztalatait. A projekt a megye számára jó lehetőséget biztosít megfelelő regionális energiastratégia kialakításához, valamint a különböző európai országok szakértői közötti tapasztalatcseréhez. Az energiastratégiák és az energiaügynökség üzleti terve meghatározza a szükséges helyi energetikai fejlesztések irányvonalát. U-Regionális Menedzsment Kelet-Stájerország (AT) Az U-Regional Management ast Styria nonprofit szervezet, amelyik Kelet-Stájerország integrált fenntartható regionális fejlesztéséért felelős gazdasági, energetikai különösen megújuló energiák és energiahatékonyság terén -, szociális háló fejlesztés és foglalkoztatás terén. A szervezet 1999 óta működteti az nergieregionoststeiermark (Kelet-Stájerországi nergiarégió) hálózatot és regionális programot, amely megújuló-energia hasznosítási és energiahatékonysági fejlesztéseket koordinál különböző partnerekkel együttműködve.

15 Province of Treviso The Province of Treviso is an intermediary body between the Municipalities and the Veneto Region. It represents the community whose development is promoting and coordinating. The Province is in charge of specific tasks related to the management of the inter-municipalities territory and of the whole province territory. In collaboration with the Municipalities, the Province promotes, coordinates and implements specific actions in different sectors such as economic, productive, commercial and tourism as well as social, cultural and sports. The Province of Treviso will contribute to the project implementation ensuring the involvement of the local stakeholders for the definition of innovative strategies and tools for the promotion of renewable energy sources boosting at local level. It will operate as hubs between the international dimension of the partners and the regional working groups. The Province will share with the partners its experience in adopting strategies supporting renewable energies sources and the definition of innovative policies. MANRY will provide a set of inputs for the adoption of the renewable energy resources strategies by the Province and the share of expertise with the international partners. The regional concepts and the energy agency business plan will contribute to the definition of new actions at local level for the adoption of renewable energy resources. U-Regional Management ast Styria The U-Regional Management ast Styria is a no-profit association, which works for the region ast Styria in the field of integrated sustainable regional development (in conomy, cology especially Renewable nergy and nergy fficiency, Social Networking and mployment ). Since 1999, the U-Regional Management ast Styria builds up and administrates a network and regional program for renewable energy and efficiency in the so called nergieregionoststeiermark (nergy Region ast Styria) with different partners. The U-Regional Management ast Syria is the responsible partner

16 PARTNRSÉ TH PARTNRSHIP A regionális menedzsment szervezet felel a projektben az ötödik munkacsomag végrehajtásáért, melynek során a partnerek kidolgozzák a helyi energiastratégiákat és akcióterveket. zen felül akárcsak a többi partner a többi munkacsomagban is közreműködik. A szervezet a MANRY keretében regionális és helyi energiastratégiák kidolgozásával biztosítja a helyi önkormányzatok energetikai beruházásainak előkészítését, valamint felméri egy önálló vállalatként működő regionális energiaügynökség felállításának lehetőségét.

17 for WP5 Pilot actions: elaboration local energy concepts and action plans. It also cooperates and participates in all the work packages and all activities. The U-Regional Management ast Styria expects from the project MANRY that due to the elaboration of regional and local energy concepts many implementations in the municipalities will follow and to get important experiences about the establishment of energy agencies for building up an own company.

18 PROJKT MUNKASOMAOK (WP-k) PROJT ATIVITIS WP1 biztosítja a gördülékeny együttműködést és felügyeli az összes projekt-tevékenységet WP2 a projekt eredményeit terjeszti 3 nemzetközi konferencián, 2 uniós rendezvényen, 1 weboldal kialakításával, 2 kiadvány és 6 hírlevél, valamint számos cikk megjelentetésével. A WP3 keretében a partnerek megvizsgálják a helyi önkormányzatok energiafogyasztási jellemzőit és a rendelkezésre álló megújuló energiaforrásokat, utóbbit egy digitális térképen is szemléltetve. A regionális energiastratégiák a kereslet és kínálat összehangolására tesznek javaslatot; az energiastratégiák kidolgozásának lépéseit ismertető kézikönyv melynek illusztrálására egy esettanulmánykötet szolgál segítséget nyújt az önkormányzatoknak saját helyi koncepcióik kidolgozásához. Az energiastratégiák megvalósításához szükséges megfelelő szervezeti háttér biztosítása érdekében a WP4 meghatározza a regionális energiaügynökségek felállításával kapcsolatos követelményeket. A partnerek ennek keretében kidolgozzák az ügynökségek üzleti tervét is. WP5 felelős a kézikönyv teszteléséért és a regionális energiastratégiák helyi szintre történő lebontásáért pilóta akciók formájában. A NTRAL UROP program az uropean Unió egyik területi együttműködési programja, amely Közép-urópa országainak együttműködését ösztönzi az innováció, az elérhetőség javítása, a környezet felelősségteljes használata és a városok és régiók versenyképességének és vonzerejének növelése terén. A program 231 millió eurót biztosít az Ausztria, sehország, Németország, Magyarország, Olaszország, Lengyelország, Szlovákia és Szlovénia területén működő szervezetek együttműködéséhez. A program az urópai Regionális ejlesztési Alap finanszírozásával valósul meg között. További információ:

19 WP1 ensures the smooth cooperation and manage all project activities WP2 spreads the results at 3 interregional conferences, 2 U events, 1 website, 2 brochures, 6 newsletters and several media appearances. In WP3 energy consumption of local authorities and the renewable energy sources is mapped and supported by digital maps. Regional energy concepts will match the demand and supply optimally, a comparative study and a transnational tool of defining energy concepts will be worked out and illustrated by a case study booklet. To amend the organisational structure of implementing the concepts WP4 analyses the requirements of setting up energy agencies that will be compared in a transnational study. Partners also deliver business plans for the As WP5 will test the transnational tool and implement regional concepts in practice by local concepts and action plans. NTRAL UROP is a uropean Union programme that encourages cooperation among the countries of entral urope to improve innovation, accessibility and the environment and to enhance the competitiveness and attractiveness of their cities and regions. NTRAL UROP invests 231 million to provide funding to transnational cooperation projects involving public and private organisations from Austria, the zech Republic, ermany, Hungary, Italy, Poland, the Slovak Republic and Slovenia. The programme is financed by the uropean Regional evelopment und and runs from 2007 to

MANERGY Megújuló energiaforrásokra épülő önellátó regionális energiaellátási modellek és helyi energiastratégiák kidolgozása

MANERGY Megújuló energiaforrásokra épülő önellátó regionális energiaellátási modellek és helyi energiastratégiák kidolgozása MANERGY Megújuló energiaforrásokra épülő önellátó regionális energiaellátási modellek és helyi energiastratégiák kidolgozása A MANERGY egy közép-európai országokat lefedő nemzetközi projekt, amelyet az

Részletesebben

HUNGARY 20 years participation in EUREKA

HUNGARY 20 years participation in EUREKA HUNGARY 20 years participation in EUREKA Tartalom EUREKA: KIHÍVÁSOK ÉS VÁLASZOK...4 AZ EUREKA-RÓL DIÓHÉJBAN...6 AZ EUREKA PROJEKTEK...10 ERDŐ SÁNDOR (EUREKA HLG ELNÖK) A MAGYAR ELNÖKSÉGRŐL...16 A MAGYAR

Részletesebben

CITY SILVER EFFICIENT LOCAL PARTNERSHIPS FOR ELDERLY AND VULNERABLE PEOPLE

CITY SILVER EFFICIENT LOCAL PARTNERSHIPS FOR ELDERLY AND VULNERABLE PEOPLE SILVER CITY EFFICIENT LOCAL PARTNERSHIPS FOR ELDERLY AND VULNERABLE PEOPLE Good practice exchange of transnational cooperation projects funded by the CENTRAL EUROPE and the SOUTH-EAST EUROPE Programmes

Részletesebben

Cross-Border Centre of Expertise in Rural Development. konferencia. Tessedik Sámuel Főiskola, Szarvas. 2006. június 29.

Cross-Border Centre of Expertise in Rural Development. konferencia. Tessedik Sámuel Főiskola, Szarvas. 2006. június 29. Határmenti Vidékfejlesztési Tanácsadó Központ Centrul Transfrontalier de Competenţă în Domeniul Dezvoltării Rurale Cross-Border Centre of Expertise in Rural Development konferencia A partnerség szerepe

Részletesebben

Svájci Hozzájárulás A lehetőségek széles skálája. Swiss Contribution A Broad Range of Opportunities

Svájci Hozzájárulás A lehetőségek széles skálája. Swiss Contribution A Broad Range of Opportunities Svájci Hozzájárulás A lehetőségek széles skálája Swiss Contribution A Broad Range of Opportunities Tartalomjegyzék / Contents Köszöntő / Foreword...5 Petykó Zoltán, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség elnökének

Részletesebben

the eit ict labs budapest associate Partner Group az eit ict labs Magyar nemzeti társult csomópont

the eit ict labs budapest associate Partner Group az eit ict labs Magyar nemzeti társult csomópont e d u c a t i o n - r e s e a r c h - b u s i n e s s o k t a t á s - k u t a t á s - ü z l e t the eit ict labs budapest associate Partner Group az eit ict labs Magyar nemzeti társult csomópont eit ict

Részletesebben

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Kollégák!

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Kollégák! bevezetô Editorial Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Kollégák! Egy rövid szünet után bővített kiadással jelentkezik a Biohulladék Magazin legújabb száma, amelyet szeretettel ajánlok szíves figyelmükbe.

Részletesebben

Európai Duna Régió Stratégia. European Danube Region Strategy. különszám / special edition 2009 / 1.

Európai Duna Régió Stratégia. European Danube Region Strategy. különszám / special edition 2009 / 1. Területfejlesztési és területrendezési szakmai folyóirat Regional and spatial development review különszám / special edition 2009 / 1. Európai Duna Régió Stratégia Duna: múlt-jelen-jövô / Danube: Past-Present-Future

Részletesebben

IN THE FINISHING STRAIGHT CÉLEGYENESBEN HUNGARY S SUCCESSFUL INTEGRATION MAGYARORSZÁG SIKERES INTEGRÁCIÓJA

IN THE FINISHING STRAIGHT CÉLEGYENESBEN HUNGARY S SUCCESSFUL INTEGRATION MAGYARORSZÁG SIKERES INTEGRÁCIÓJA 2003 IN THE FINISHING STRAIGHT HUNGARY S SUCCESSFUL INTEGRATION The recommendations of the Hungarian EU Enlargement Business Council CÉLEGYENESBEN MAGYARORSZÁG SIKERES INTEGRÁCIÓJA A Magyar EU Bôvítési

Részletesebben

Contents. Foreword by John Nichols, British Ambassador... 2. Foreword by István Varga, Chairman of BCCH... 3

Contents. Foreword by John Nichols, British Ambassador... 2. Foreword by István Varga, Chairman of BCCH... 3 Contents Foreword by John Nichols, British Ambassador.......................................................... 2 Foreword by István Varga, Chairman of BCCH..........................................................

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁRI REGIONÁLIS VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁNY

SZÉKESFEHÉRVÁRI REGIONÁLIS VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁNY SZÉKESFEHÉRVÁRI REGIONÁLIS VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁNY FEJÉR ENTERPRISE AGENCY HUNGARY 2012 21 ÉV A MAGYAR VÁLLALKOZÓKÉRT! 21 YEARS IN THE SERVICE OF HUNGARIAN ENTREPRENEURS! Székesfehérvári Regionális

Részletesebben

az Elnök üzenete message from the Chairman

az Elnök üzenete message from the Chairman Fenntarthatósági jelentés / Sustainability Report 2011 az Elnök üzenete message from the Chairman A fenntartható működés egyet jelent azzal, hogy értéket teremtünk az érdekelt felek számára és oly módon

Részletesebben

az Elnök üzenete Ésszerű fogyasztással nemcsak saját jövőnkért, hanem Földünk jövőjéért is sokat tehetünk.

az Elnök üzenete Ésszerű fogyasztással nemcsak saját jövőnkért, hanem Földünk jövőjéért is sokat tehetünk. Fenntarthatósági jelentés / Sustainability Report 2010 az Elnök üzenete Az Eni történetének és kultúrájának mindig meghatározó részét képezte a fenntarthatóság. Ez a hajtóereje a folyamatos haladásnak,

Részletesebben

PATH TO THE EUROZONE ÚT AZ EUROZÓNÁHOZ. The Report of the Hungarian European Business Council. A Magyar Európai Üzleti Tanács jelentése

PATH TO THE EUROZONE ÚT AZ EUROZÓNÁHOZ. The Report of the Hungarian European Business Council. A Magyar Európai Üzleti Tanács jelentése 2005 PATH TO THE EUROZONE The Report of the Hungarian European Business Council ÚT AZ EUROZÓNÁHOZ A Magyar Európai Üzleti Tanács jelentése PATH TO THE EUROZONE The Report of the Hungarian European Business

Részletesebben

Éves Jelentés 2007 Annual report 2007

Éves Jelentés 2007 Annual report 2007 Éves Jelentés 2007 Annual report 2007 Tartalomjegyzék table of content 2 Tartalomjegyzék Table of content 4 Köszöntő Greetings 5 Az Igazgatóság tagjai Members of the Board of Directors A Felügyelô Bizottság

Részletesebben

Városfejlesztés 2.0 A városfejlesztés új európai irányai

Városfejlesztés 2.0 A városfejlesztés új európai irányai Városfejlesztés 2.0 A városfejlesztés új európai irányai Tosics Iván Városkutatás Kft Budapest Szakmai fórum városvezetőknek Budapest 2014. június 4. 1. Városfejlesztési kihívások Európában 2. Az integrációs

Részletesebben

European Danube Region Strategy

European Danube Region Strategy Területfejlesztési és területrendezési szakmai folyóirat Regional and spatial development review különszám / special edition 2009 / 1. Európai Duna Régió Stratégia Duna: múlt-jelen-jövô / Danube: Past-Present-Future

Részletesebben

A k k r e d i t á lt k l a s z t e r e k

A k k r e d i t á lt k l a s z t e r e k A c c r e d i t e d c l u s t e r s A k k r e d i t á lt k l a s z t e r e k A c c r e d i t e d c l u s t e r s A k k r e d i t á lt k l a s z t e r e k A program az Európai Unió támogatásával, az Európai

Részletesebben

LIVING IN EUROPE. The Annual Report of the Hungarian European Business Council. EURÓPÁBAN ÉLÜNK A Magyar Európai Üzleti Tanács éves jelentése.

LIVING IN EUROPE. The Annual Report of the Hungarian European Business Council. EURÓPÁBAN ÉLÜNK A Magyar Európai Üzleti Tanács éves jelentése. 2012 LIVING IN EUROPE The Annual Report of the Hungarian European Business Council EURÓPÁBAN ÉLÜNK A Magyar Európai Üzleti Tanács éves jelentése 14 Years H E B C R E P O R T 2 0 1 2 Hungarian European

Részletesebben

TAYLOR Gazdálkodás- és szervezéstudományi folyóirat

TAYLOR Gazdálkodás- és szervezéstudományi folyóirat TAYLOR Gazdálkodás- és szervezéstudományi folyóirat A Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására Közleményei VI. évfolyam 3 4. szám (No. 16 17.) SZEGED 2014 TAYLOR Gazdálkodás- és szervezéstudományi folyóirat

Részletesebben

Atel Csepeli Vállalatcsoport

Atel Csepeli Vállalatcsoport Atel Csepeli Vállalatcsoport Éves Jelentés Annual Report 2006 Atel Csepel Business Atel Csepeli Vállalatcsoport Az Atel Csepeli Vállalatcsoport tulajdonosa Európa egyik piacvezetõ energiakereskedõ társasága,

Részletesebben

PÉCS A BEFOGADÓ VÁROS

PÉCS A BEFOGADÓ VÁROS PÉCS küzdelem a szegénység és a társadalmi kirekesztés ellen stratégiai koncepció 2014-2020 Készítette: DDRFÜ Nonprofit Kft. 2013 1 PÉCS küzdelem a szegénység és a társadalmi kirekesztés ellen stratégiai

Részletesebben

Report on legal aspects of energy efficiency in the textile industry Hungary

Report on legal aspects of energy efficiency in the textile industry Hungary Report on legal aspects of energy efficiency in the textile industry Hungary Overview of the national legal aspects addressing energy efficiency and which are of interest for the Textile Industry. National

Részletesebben

MAGYARORSZÁG AZ EU-CSATLAKOZÁS FOLYAMATÁBAN HUNGARY ACCESSING THE EU. The win-win business experience of HEBC companies

MAGYARORSZÁG AZ EU-CSATLAKOZÁS FOLYAMATÁBAN HUNGARY ACCESSING THE EU. The win-win business experience of HEBC companies HUNGARY ACCESSING THE EU The win-win business experience of HEBC companies MAGYARORSZÁG AZ EU-CSATLAKOZÁS FOLYAMATÁBAN A Magyar EU Bôvítési Üzleti Tanács tagvállalatainak üzleti tapasztalatai CONTENTS

Részletesebben

Years WAY OUT OF THE CRISIS KIÚT A VÁLSÁGBÓL. The Annual Report of the Hungarian European Business Council

Years WAY OUT OF THE CRISIS KIÚT A VÁLSÁGBÓL. The Annual Report of the Hungarian European Business Council 2009 WAY OUT OF THE CRISIS The Annual Report of the Hungarian European Business Council KIÚT A VÁLSÁGBÓL A Magyar Európai Üzleti Tanács éves jelentése 11 Years R E P O R T / 1 1 Hungarian European Business

Részletesebben

Bevált megoldások a gyakorlatban. Best practices guide

Bevált megoldások a gyakorlatban. Best practices guide Bevált megoldások a gyakorlatban RECO régiók együttműködése az idősödő népesség egészségének és életminőségének javítása céljából Best practices guide RECO regions in collaboration to improve health and

Részletesebben

Improving the Policy Framework for Renewable Heating in Hungary

Improving the Policy Framework for Renewable Heating in Hungary Program Improving the Policy Framework for Renewable Heating in Hungary Workshop for Hungarian stakeholders 20. April 2011, Budapest 9.30-9.45 Welcome + Introduction + Aim of the workshop, Ms Ada Ámon,

Részletesebben

Hungary s International Development Cooperation

Hungary s International Development Cooperation Hungary s International Development Cooperation Magyarország nemzetközi fejlesztési együttműködése 2010 PREFACE International development cooperation is an essential part of Hungary s foreign policy. Its

Részletesebben

Report on financial incentives to support textile companies investments in energy efficiency Hungary

Report on financial incentives to support textile companies investments in energy efficiency Hungary Report on financial incentives to support textile companies investments in energy efficiency Hungary Overview of the national financial incentives addressing energy efficiency and which are of interest

Részletesebben

Külgazdasági lehetőségek Nógrád megyében External Sector possibilities in the county of Nógrád

Külgazdasági lehetőségek Nógrád megyében External Sector possibilities in the county of Nógrád Külgazdasági lehetőségek Nógrád megyében External Sector possibilities in the county of Nógrád A kiadvány megjelenését a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara támogatta. This

Részletesebben