MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOKRA ÉS ÖNKORMÁNYZATI ENERGIASTRATÉGIÁKRA ÉPÜLŐ ÖNELLÁTÓ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOKRA ÉS ÖNKORMÁNYZATI ENERGIASTRATÉGIÁKRA ÉPÜLŐ ÖNELLÁTÓ"

Átírás

1 @ RegionalmanagementOststeiermark MÚJULÓ NRIAORRÁSOKRA ÉS ÖNKORMÁNYZATI NRIASTRATÉIÁKRA ÉPÜLŐ ÖNLLÁTÓ regionális energiaellátási modellek kidolgozásának el segítése Paving the way for self-sufficient regional energy supply based on sustainable concepts and renewable energy sources urópai Regionális ejlesztési Alap által támogatott projekt Project co-financed by the uropean Regional evelopment und

2 A PROJKT TH PROJT A Kyoto-i elvek, az U stratégiája, és számos egyéb politika utasítja a tagállamokat energiafogyasztásuk racionalizálására és a fosszilis energiaforrások arányának csökkentésére. A MANRY projekt ezeknek a céloknak az elérését támogatja, mivel célja: Közép-urópa természeti erőforrásainak védelme és energiafogyasztásának mérséklése a környezetbarát energiaszolgáltatási és energiafogyasztási formák ösztönzése, az energiahatékonyság növelése, a O2 kibocsátás csökkenése és a megújuló energiaforrások nagyobb arányú alkalmazása révén Mivel a városi térségek energiafogyasztása az Unió energiafelhasználásának több mint kétharmadát jelenti, a helyi önkormányzatok energiatudatos gondolkodása kulcsfontosságú a célok eléréséhez. A projekt az önkormányzatok energiahatékonyságának növelését személyre szabott, hosszú távú energiastratégiák kidolgozásával segíti. A partnerrégiók energiaellátási jellemzőinek közös vonásaiból adódóan a transznacionális együttműködés lehetőséget biztosít egymás jó gyakorlatainak átvételére, valamint azok terjesztésére a közép-európai térség további települései számára. Javaslataival hozzá kíván járulni emellett az érintett országok és az urópai Unió energiastratégiáinak formálásához. A nemzetközi együttműködés lehetőséget biztosít a helyi önkormányzatok számára a számunkra leghatékonyabb és leggazdaságosabb energetikai technológiák megismerésére. A partnerek ennek érdekében számos szakmai intézményt, önkormányzatot és önkormányzati társulást vonnak be a megvalósításba.

3 The Kyoto protocol, the U strategy and several further commitments force the states of entral urope () to rationalize their energy consumption and reduce the fossil energy sources in their energy mix in favor of renewables. Manergy assists the area in achieving these goals by setting its general objective: supporting the responsible use of the environmental potentials of by promoting sustainable approaches to environment friendly energy source management, including an increase in renewable energy use and significant reduction in energy consumption and O2 emissions. As urban areas represent more than two thirds of the energy consumption of the U, the role of local authorities in energy saving is significant. Manergy partners will aid local authorities to answer this challenge and pave the way for the self sufficient regional energy supply. ased on the similarities in the energy supply of the partners, transnational cooperation offers the opportunity for direct exchange on the needs and future aspirations related to these topics. y its transnational approach the project will transfer its results to other cities and also support the forming of the U s energy policy. esides, transnational cooperation will give that chance for local authorities - which would not have otherwise the possibility to access to a wide range of know-how - to improve their energy management by benefiting from best practices of other countries. Manergy involves institutions with the competence and capacity to the specific objectives.

4 A PROJKT ÉLJA TH OJTIVS A projekt az alábbi célokat kívánja elérni három éves futamideje alatt: felméri az érintett régiók önkormányzatainak hő- és áramellátása szempontjából releváns helyi megújuló energiaforrásokat, figyelembe véve azok alkalmazásának negatív hatásait is; valamint módszertant dolgoz ki az önkormányzati energiafogyasztás racionalizálásához; nemzetközi és regionális hálózatokat alakít ki a hatékony energiamenedzsment módszerek alkalmazása érdekében, és megvizsgálja a hálózatok koordinációs feladatait ellátó energiaügynökségek felállításának feltételeit; a projekt során kidolgozott regionális energiastratégiák javaslatait beépíti a helyi és regionális politikákba, előkészítve ezzel a helyi pilóta akciók azaz önkormányzati energiastratégiák felállításának végrehajtását és a kapcsolódó energetikai pályázatok összeállítását; helyi döntéshozók számára átfogó képet biztosít a középeurópai térség megújuló energia potenciáljáról és önkormányzati energiaszükségletéről, összevetve azokat a helyi igényekkel és lehetőségekkel; népszerűsíti a megújuló energiák alkalmazását és a hatékony energiafogyasztást; Miben segíthet Önnek a MANRY? Helyi önkormányzatok: a projekt az energiamix elemzésén alapuló támogatást nyújt az önkormányzati intézmények hatékony energiamenedzsmentjének kialakításához Megújuló energia szektor vállalkozásai: a projekt tájékoztatja a régióban található közintézmények energiaszükségletéről, mely alapján a vállalkozás kínálatát, üzletpolitikáját fejlesztheti Politikai döntéshozók: a projekt elősegíti a megfelelő energiaellátási módszereket és technológiákat tartalmazó helyi energiastratégia kiválasztását Az érintett régiók lakossága és egyéb vállalkozásai: a MANRY hosszú távú célja, hogy hozzájáruljon a résztvevő régiók minél magasabb fokú energiafüggetlenségének megvalósításához, amely az Ön számára alacsonyabb energiaárakat, magasabb fokú energiabiztonságot, új munkahelyeket így végső soron magasabb életszínvonalat eredményez

5 Specific objectives of the project are: elaborating innovative transnational method for local authorities of the entire area - with active involvement of decision makers and stakeholders - to raise their efficiency of energy consumption and increase the use of renewable sources, while also considering the negative effects of renewables; setting up transnational network of energy management in order to assist the improvement of energy efficiency, renewable energy utilization of local authorities in the area by proposing efficient energy supply management methods; transferring the elaborated tools for enhanced renewable energy use and energy efficiency to regional, local levels by pilot actions to support preparations of practical energy applications; providing a clearer and applicable picture for decision makers on the local renewable energy sources and the energy demand of the regions; transfering the energy concepts to regional/national policies; raising awareness on the benefits of renewable energy supply and energy savings; How can you benefit from Manergy? Local authorities: you can get support to achieve sustainable, efficient energy management based on detailed analyses of your energy mix and woth the guidance of energy agencies Potential renewable energy operators, other actors of the renewable energy sector: guidance is provided for you regarding your objectives, functions and legal, financial, organizational background; you can get acquainted with the energy demand of the public sector in your region Political decision makers: you will be supported in defining your adequate energy supply strategies Inhabitants and companies of the involved regions: we are working in Manergy to contribute to the establishment of the grounds of self-sufficient regions, which can provide you lower energy prices, improved energy safety, new working places - resulting in better living and production standards.

6 A PROJKT LAATAI MAIN OUTPUTS Kommunikáció: Weboldal, 3 konferencia, projekt bemutatása az U SW 2013 és Open ays 2013 rendezvényeken rüsszelben. Regionális energia stratégiák: A regionális stratégiák az energiakínálatot és az önkormányzatok energiaszükségletét egyeztetik össze az energiaforrások megfelelő arányú felhasználásának felvázolásával; ösztönözve a megújuló energiaforrások minél nagyobb mértékű bevonását; megvizsgálva azok alkalmazásához ajánlott mikro hálózatok kialakításának lehetőségét; a helyi energia előállításhoz és takarékos energiafogyasztáshoz megfelelő technológiákat javasolva. nergiastratégiák kidolgozásának nemzetközi módszertana: a kidolgozott energiastratégiák összehasonlításának következtetései alapján a partnerek kézikönyvet készítenek, mely segítségével a helyi önkormányzatok költséghatékony módon, maguk dolgozhatják ki helyi energiastratégiájukat. Regionális Munkacsoportok: A projekt megfelelő szakmaisággal történő végrehajtásának érdekében a partnerek gondoskodnak a helyi szakértők és érintett intézmények, önkormányzatok véleményének megjelenítéséről, javaslatokba történő beépítéséről. nergia Ügynökségeket vizsgáló nemzetközi tanulmány: A közép-európai térség régióinak eltérő gazdasági, természeti és szabályozási sajátosságainak figyelembe vételével a projekt felméri azokat a tényezőket, amelyeket számításba kell venni az energia ügynökségek felállításánál. lemzi a jogszabályi hátteret, finanszírozási lehetőségeket, szervezeti formákat, együttműködéseket, emberi erőforrás szükségletet. nergia Ügynökségek üzleti terve: Az energiaügynökségek felállításának elősegítése érdekében a partnerek elkészítik azok üzleti tervét. Helyi pilóta akciók: A MANRY eredményeinek gyakorlatba ültetéséről a pilóta akciók gondoskodnak. A Szakmai izottság minden régióban kiválaszt három céltérséget, amely lehet kistérség, település, vagy akár annak csak egy kerülete, épületcsoportja. A regionális energia stratégiák megállapításait helyi szintre lebontva elvégzik a céltérség energiakeresleti és kínálati elemzését, majd a szükséges beruházások előkészítéseként helyi energiastratégiákat és a végrehajtandó lépéseket részletesen leíró akcióterveket készítenek.

7 ommunication tools: Media list, project website, 3 conferences, introducing the project at U SW 2013 and, Open ays 2013 events. Regional energy concepts: Regional concepts will analyse how the supply can be matched more efficiently with the demand of the public authorities by the mixed conversion of the resources into energy (heating, electricity, fuel); fostering the use of renewable energy sources instead of fossils; establishing micro grids of alternative energy; applying innovative equipments for small-scale on the spot energy production and energyefficient equipments on consumer side. Transnational strategy for defining energy concepts: the project partners will draw the conclusions of the comparative study and the experiences of elaboration of the regional concepts, and on these grounds they will prepare a handbook for local authorities that will define the steps of creating a local energy concept without heavy expenses. Setting up Regional Working roups: To ensure the professional and adequate implementation of the project, the partners intend to embed the local stakeholders and experts suggestions into the implementation of the activities. Transnational study on nergy Agencies: As economic, environmental and legal backgrounds of different NTRAL regions differ, partners will map the conditions that an A should fulfill for sound establishment and functioning by analyzing the legal background, solutions for financing, organizational structures, co-operations, communication tools, human resources and their desirable qualifications, etc. in a transnational study. usiness plans for energy agencies: The business plans will provide a guideline for setting up As in the area with analyzing the financial, environmental, social, legal and technological environment. Local pilot actions: Local pilot actions will put into practice all results of Manergy. The Technical oard will select 3-3 target areas in each partner region, which can be a settlement, micro region, district or a group of buildings. y using the transnational strategy of defining energy concepts, partners will break down the regional energy concepts and define local concepts for the target areas including local demand and supply analyses. On this basis - as a pre-investment activity - they will define local action plans for all target areas, describing how to amend their energy mix, improve their energy efficiency, reduce negative impacts on environment and what financial sources can be used to achieve these goals.

8 PARTNRSÉ TH PARTNRSHIP él-unántúli Regionális ejlesztési Ügynökség (HU) A RÜ Nonprofit Kft Magyarország elsőként megalakult regionális fejlesztési ügynöksége, amely felelős a regionális szintű stratégiai- és operatív tervezésért, a él-unántúli Operatív Program közreműködő szervezeti feladatainak ellátásáért, fejlesztési ötletek projektekbe illesztésért, uniós forrásokból finanszírozott projektek generálásáért és menedzseléséért. A projekt Vezető Partnerekét felel a tevékenységek megfelelő végrehajtásáért, a határidők betartásáért, a partnerszervezetek irányításáért és elszámolási kötelezettségek teljesítéséért az U felé. Összegyűjti a projektpartnerek javaslatait és biztosítja azok megjelenését a közös, nemzetközi tanulmányokban és kutatásokban, gondoskodva ezáltal a projekt transznacionális jellegének megőrzéséről. Az Ügynökség célja, hogy a helyi döntéshozók számára átfogó képet nyújtson a régió megújuló energiaforrás potenciáljáról, segítve őket a helyi önkormányzatok energiaszükségletét leghatékonyabban kielégítő energiamenedzsment módszerek kiválasztásában. nnek érdekében kidolgozza a régió energiastratégiáját és megalapozza egy regionális energiaügynökség felállítását. Maribori gyetem (SI) Az egyetem komoly tapasztalatokkal rendelkezik technológia fejlesztési kutatások terén. Az innovatív kisvállalkozások támogatása érdekében az egyetem minden évben innovációs konferenciát rendez; emellett létrehozta Technocenter nevű szervezetét, amely iparjogvédelmi tanácsadást és egyéb vállalkozásfejlesztési segítséget nyújt az új technológiákat, termékeket bevezető cégeknek. bben az innovatív légkörben működik az nergetikai Kar, amely újszerű víz-, termál-, nukleáris- és egyéb megújuló energetikai technológiákat kutat.

9 South Transdanubian Regional evelopment Agency The South Transdanubian Regional evelopment Agency is one of the leading regional development agencies of Hungary, which is responsible for strategic and operational planning on regional and sub-regional level, management of grant schemes (national and R funded), management of project pipeline on regional and sub-regional level, generating projects to U grant programmes and management of territorial cooperation projects. As the Lead Partner of the project, STRA is responsible for the sound implementation of all activities, keeping the set deadlines, ensuring the involvement of all partners, reporting and keeping contact with the monitoring bodies of the U. It has to collect the ideas of the partnership and ensure that they will appear in the studies and researches in order to exploit the synergies of the transnational cooperation. STRA intends to provide an overall view for local decision-makers on the RS potential of the region in order to assist them in defining the most efficient energy supply and management method for satisfying the energy demand of local authorities. To support this process the region s energy strategy - as a key document - will be elaborated and establishment of a regional energy agency will be prepared. University of Maribor The University has deep experiences in technology research and development of technical innovations. To support the innovative SMs, the university organizes an innovation conference each year, and it has established the Technocenter to provide guidance for those enterprises who intend to register patents, develop new technologies, improve processes. The aculty of nergy Technology is operated in this innovative atmosphere. Its main foci are conducting researches on the field of innovative hydro energy, thermal energy, nuclear energy and renewable energy technologies.

10 PARTNRSÉ TH PARTNRSHIP Az egyetem tudományos hátteret biztosít a megújuló energiaforrások hasznosításával kapcsolatos kutatásokhoz, és tanácsokkal látja el a partnerséget a pilot akciókra vonatkozóan a legmegfelelőbb technológiák alkalmazása kapcsán. A regionális energiastratégiák kidolgozásának irányítása során hasznosítania fogja az Intelligent nergy urope programban kidolgozott hatékonysági javaslatait és szakértői bázisát. A projektben az gyetem az energiafelhasználással és megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos kutatásait szeretné bővíteni; az energiastratégia kidolgozása során nyert tapasztalatokat pedig a későbbiekben oktatási tevékenysége során is felhasználja. SANA () A Sächsischenergieagentur - SANA mbh szász energiaügynökség a Szász Tartományi Kormány és a SächsischeAufbaubank örderbank tulajdona. Pilóta projektek, rendezvények és kampányok segítségével független információszolgáltatást és tanácsadást biztosítanak energiahatékonysági és megújuló energetikai kérdésekben. Szakmai koordinációs szervezetként segítik az energetikai szakértők és vállalkozások együttműködését és tanácsadást folytatnak a Német Parlament és a Szász Tartományi Kormány részére. ővebb információ: Számos önkormányzat és régió igényli az energiafüggetlenséggel kapcsolatos tapasztalatcserét más európai régiókkal. A MANRY az energetikai kutatások során képződött know-how terjesztésével segíti a céltérségeket energiahatékonysági és önellátási fejlesztéseik véghezvitelében. A projekt folyamán konferenciák és munkacsoport megbeszélések szervezésére kerül sor, kézikönyveket és nemzetközi tanulmányokat állítanak össze a partnerek, amelyek mind a tapasztalatcserét szolgálják.

11 The aculty will provide a scientific framework for the analyses of the utilization of potential local renewable energy sources, and inform the partnership about the most adequate technologies that can be suggested for utilization in the pilot actions. It will be exploiting its Intelligent nergy urope experiences (energy sustainability, expert system for intelligent energy) when coordinating the elaboration of regional energy strategies. In the project the University intends to upgrade the existing researches on the energy consumption and on the renewable energy resources; elaborate the energy concept; transfer of the project results into the pedagogic process. SANA The Sächsischenergieagentur - SANA mbh is a company of the ree state of Saxony and the SächsischeAufbaubank - örderbank. Through pilot projects, specialist events, ad campaigns etc., we provide independent information and professional initial advice on energy efficiency and the use of renewable energies in Saxony. We also act as a think tank - we bring together energy experts and business specialists in the field of sustainable and innovative energies and play an advisory role for both the erman Parliament and Saxon State overnment. or more information please visit MANRY will transfer the existing know-how in the field of RS and can therefore help the target groups to start or proceed their development toward energy self-sufficiency. Many municipalities and regions seek for an exchange of experiences, best practice examples in terms of energy autarky with other uropean regions. In the different MANRY work packages conferences and working group meetings will be organized and furthermore guidelines and manuals e.g. case study booklet, transnational studies and exchange of experiences will be developed and triggered. SANA helps local authorities and municipalities in Saxony to increase

12 PARTNRSÉ TH PARTNRSHIP A MANRY keretében két szász régió (Muldenland és Oberlausitz/ Niederschlesien) bevonására kerül sor a regionális energiastratégiák és a helyi akciótervek kidolgozása kapcsán. SANA felelős ezen felül az energiaügynökségek felállításának vizsgálatával foglalkozó feladatok koordinálásáért, melynek során segít a hosszútávon fenntartható finanszírozási megoldások meghatározásában és az üzleti tervek kidolgozásában is. ARL Regionális ejlesztési Ügynökség (PL) Az ARL egy húsz éves tapasztalattal rendelkező tanácsadó szervezet, amely a helyi gazdaság fejlesztésében vesz részt kis- és középvállalkozásoknak, valamint a helyi önkormányzatoknak nyújtott szolgáltatásaival, hozzájárulva a munkanélküliség csökkentéséhez és a vállalkozói tevékenységek ösztönzéséhez. Tulajdonosi körében legnagyobb részarányt az Alsó-Sziléziai Vajdaság helyi önkormányzata képviseli (Marshall Office). Az ARL részt vesz az energiahatékonysági lehetőségeket feltáró elemzések készítésében, a megújuló energiaforrások alkalmazásának népszerűsítésében, és energiamenedzsmenttel kapcsolatos tanácsadói tevékenysége során alkalmazni fogja a partnerek által közösen kidolgozott módszertanokat, javaslatokat. Innovációs és projekt menedzsment tapasztalatai teszik a fejlesztési ügynökséget alkalmassá a projekt eredményeinek megfelelő hasznosítására. Az energiastratégiák kidolgozása során az ügynökség gyarapíthatja ismereteit megújuló energiaforrások terén. Az ARL célja, hogy régiójában a helyi önkormányzatok sikeresen hajtsanak végre energiaracionalizálási intézkedéseket, az ehhez szükséges tapasztalatcserét és a máshol már bevált jó gyakorlatok átvételét teszi lehetővé számára a nemzetközi együttműködés.

13 the use of renewable energies. With MANRY we support and accompany two Saxon target regions (Muldenland and Oberlausitz/ Niederschlesien) during the elaboration of their regional energy concepts (WP3) and help to prepare the implementation of local projects of these two energy concepts (WP5). SANA also coordinates WP4 and contributes a study on necessary requirements for the establishment of regional energy agencies with focus on a longterm sustainable financing as well as a business plan proposal. Regional evelopment Agency ARL S.A. Is a consulting organization with well-established market position which for 20 years has participated in the transformation of the local economy by supporting the activities of small and medium enterprises and local governments, as well as leading efforts to actively fight against unemployment and promote entrepreneurship among the region s inhabitants. It s a joint Stock company and the hief Owner is Local overnment of Lower Silesian Voivodeship (Marshall Office). ARL will participate in creation of concepts for the improvement of energy efficiency in the region, raising awareness on renewable energy utilization, gaining experience and know-how on the field of energy management. ARL will deliver its regional studies and concepts and introduce the best practices of their regions on the field of energy management. xperiences on the field of innovation and project implementation makes ARL capable to learn from the results of MANRY. laborating concepts and strategies will enable us to gain more experience and knowledge on the field of renewable energy sources. International cooperation can show good practice of use renewable energy sources and the rationalization of energy supply. ARL want to assist the improvement of energy efficiency, renewable energy utilization of local authorities in region, by proposing efficient energy supply management methods.

14 PARTNRSÉ TH PARTNRSHIP Treviso Megye (IT) Treviso Megye összekötő szerepet tölt be Veneto Régió és a helyi önkormányzatok között. Illetékességi területén mely magában foglalja a megye területén található önkormányzatok közigazgatási területét és az azokon felüli megyén belüli területeket - promóciós és koordinációs feladatokat lát el. A helyi önkormányzatokkal együttműködve vállalkozás-ösztönzési, kereskedelem-támogatási, turisztikai marketing, szociális, kulturális és sportszervezői tevékenységet végez. A megye a projekt keretében gondoskodik a helyi döntéshozók és szakemberek bevonásáról az energiastratégiák kidolgozása és a megújuló energiaforrások alkalmazásának ösztönzése során. Összekötő szerepet lát el a nemzetközi partneri kör és a helyi munkacsoportok között, valamint bemutatja az innovációs és energetikai fejlesztések és kapcsolódó szakpolitika formálás terén szerzett korábbi tapasztalatait. A projekt a megye számára jó lehetőséget biztosít megfelelő regionális energiastratégia kialakításához, valamint a különböző európai országok szakértői közötti tapasztalatcseréhez. Az energiastratégiák és az energiaügynökség üzleti terve meghatározza a szükséges helyi energetikai fejlesztések irányvonalát. U-Regionális Menedzsment Kelet-Stájerország (AT) Az U-Regional Management ast Styria nonprofit szervezet, amelyik Kelet-Stájerország integrált fenntartható regionális fejlesztéséért felelős gazdasági, energetikai különösen megújuló energiák és energiahatékonyság terén -, szociális háló fejlesztés és foglalkoztatás terén. A szervezet 1999 óta működteti az nergieregionoststeiermark (Kelet-Stájerországi nergiarégió) hálózatot és regionális programot, amely megújuló-energia hasznosítási és energiahatékonysági fejlesztéseket koordinál különböző partnerekkel együttműködve.

15 Province of Treviso The Province of Treviso is an intermediary body between the Municipalities and the Veneto Region. It represents the community whose development is promoting and coordinating. The Province is in charge of specific tasks related to the management of the inter-municipalities territory and of the whole province territory. In collaboration with the Municipalities, the Province promotes, coordinates and implements specific actions in different sectors such as economic, productive, commercial and tourism as well as social, cultural and sports. The Province of Treviso will contribute to the project implementation ensuring the involvement of the local stakeholders for the definition of innovative strategies and tools for the promotion of renewable energy sources boosting at local level. It will operate as hubs between the international dimension of the partners and the regional working groups. The Province will share with the partners its experience in adopting strategies supporting renewable energies sources and the definition of innovative policies. MANRY will provide a set of inputs for the adoption of the renewable energy resources strategies by the Province and the share of expertise with the international partners. The regional concepts and the energy agency business plan will contribute to the definition of new actions at local level for the adoption of renewable energy resources. U-Regional Management ast Styria The U-Regional Management ast Styria is a no-profit association, which works for the region ast Styria in the field of integrated sustainable regional development (in conomy, cology especially Renewable nergy and nergy fficiency, Social Networking and mployment ). Since 1999, the U-Regional Management ast Styria builds up and administrates a network and regional program for renewable energy and efficiency in the so called nergieregionoststeiermark (nergy Region ast Styria) with different partners. The U-Regional Management ast Syria is the responsible partner

16 PARTNRSÉ TH PARTNRSHIP A regionális menedzsment szervezet felel a projektben az ötödik munkacsomag végrehajtásáért, melynek során a partnerek kidolgozzák a helyi energiastratégiákat és akcióterveket. zen felül akárcsak a többi partner a többi munkacsomagban is közreműködik. A szervezet a MANRY keretében regionális és helyi energiastratégiák kidolgozásával biztosítja a helyi önkormányzatok energetikai beruházásainak előkészítését, valamint felméri egy önálló vállalatként működő regionális energiaügynökség felállításának lehetőségét.

17 for WP5 Pilot actions: elaboration local energy concepts and action plans. It also cooperates and participates in all the work packages and all activities. The U-Regional Management ast Styria expects from the project MANRY that due to the elaboration of regional and local energy concepts many implementations in the municipalities will follow and to get important experiences about the establishment of energy agencies for building up an own company.

18 PROJKT MUNKASOMAOK (WP-k) PROJT ATIVITIS WP1 biztosítja a gördülékeny együttműködést és felügyeli az összes projekt-tevékenységet WP2 a projekt eredményeit terjeszti 3 nemzetközi konferencián, 2 uniós rendezvényen, 1 weboldal kialakításával, 2 kiadvány és 6 hírlevél, valamint számos cikk megjelentetésével. A WP3 keretében a partnerek megvizsgálják a helyi önkormányzatok energiafogyasztási jellemzőit és a rendelkezésre álló megújuló energiaforrásokat, utóbbit egy digitális térképen is szemléltetve. A regionális energiastratégiák a kereslet és kínálat összehangolására tesznek javaslatot; az energiastratégiák kidolgozásának lépéseit ismertető kézikönyv melynek illusztrálására egy esettanulmánykötet szolgál segítséget nyújt az önkormányzatoknak saját helyi koncepcióik kidolgozásához. Az energiastratégiák megvalósításához szükséges megfelelő szervezeti háttér biztosítása érdekében a WP4 meghatározza a regionális energiaügynökségek felállításával kapcsolatos követelményeket. A partnerek ennek keretében kidolgozzák az ügynökségek üzleti tervét is. WP5 felelős a kézikönyv teszteléséért és a regionális energiastratégiák helyi szintre történő lebontásáért pilóta akciók formájában. A NTRAL UROP program az uropean Unió egyik területi együttműködési programja, amely Közép-urópa országainak együttműködését ösztönzi az innováció, az elérhetőség javítása, a környezet felelősségteljes használata és a városok és régiók versenyképességének és vonzerejének növelése terén. A program 231 millió eurót biztosít az Ausztria, sehország, Németország, Magyarország, Olaszország, Lengyelország, Szlovákia és Szlovénia területén működő szervezetek együttműködéséhez. A program az urópai Regionális ejlesztési Alap finanszírozásával valósul meg között. További információ:

19 WP1 ensures the smooth cooperation and manage all project activities WP2 spreads the results at 3 interregional conferences, 2 U events, 1 website, 2 brochures, 6 newsletters and several media appearances. In WP3 energy consumption of local authorities and the renewable energy sources is mapped and supported by digital maps. Regional energy concepts will match the demand and supply optimally, a comparative study and a transnational tool of defining energy concepts will be worked out and illustrated by a case study booklet. To amend the organisational structure of implementing the concepts WP4 analyses the requirements of setting up energy agencies that will be compared in a transnational study. Partners also deliver business plans for the As WP5 will test the transnational tool and implement regional concepts in practice by local concepts and action plans. NTRAL UROP is a uropean Union programme that encourages cooperation among the countries of entral urope to improve innovation, accessibility and the environment and to enhance the competitiveness and attractiveness of their cities and regions. NTRAL UROP invests 231 million to provide funding to transnational cooperation projects involving public and private organisations from Austria, the zech Republic, ermany, Hungary, Italy, Poland, the Slovak Republic and Slovenia. The programme is financed by the uropean Regional evelopment und and runs from 2007 to

20 w w w. m a n e r g y p r o j e c t. e u

MANERGY Megújuló energiaforrásokra épülő önellátó regionális energiaellátási modellek és helyi energiastratégiák kidolgozása

MANERGY Megújuló energiaforrásokra épülő önellátó regionális energiaellátási modellek és helyi energiastratégiák kidolgozása MANERGY Megújuló energiaforrásokra épülő önellátó regionális energiaellátási modellek és helyi energiastratégiák kidolgozása A MANERGY egy közép-európai országokat lefedő nemzetközi projekt, amelyet az

Részletesebben

Ister-Granum EGTC. Istvan FERENCSIK Project manager. The Local Action Plans to improve project partners crossborder

Ister-Granum EGTC. Istvan FERENCSIK Project manager. The Local Action Plans to improve project partners crossborder Expertising Governance for Transfrontier Conurbations Ister-Granum EGTC Istvan FERENCSIK Project manager The Local Action Plans to improve project partners crossborder governance «EGTC» URBACT Final conference

Részletesebben

Válasz az Éghajlatváltozás hatásaira az. integrált városfejlesztésen keresztül

Válasz az Éghajlatváltozás hatásaira az. integrált városfejlesztésen keresztül Válasz az Éghajlatváltozás hatásaira az integrált városfejlesztésen keresztül Climate Change Response through integrated urban management Egerszegi Zita Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. Balatoni

Részletesebben

Eco-innovation in Észak- Alföld Region (focusing on energy) ENEREA Észak-Alföld Regional Energy Agency

Eco-innovation in Észak- Alföld Region (focusing on energy) ENEREA Észak-Alföld Regional Energy Agency Eco-innovation in Észak- Alföld Region (focusing on energy) ENEREA Észak-Alföld Regional Energy Agency Gábor Vámosi Managing director Establishment of our Agency Established by the support of Intelligent

Részletesebben

Társadalmi-gazdasági szempontok Az ipari termelési folyamatok kedvezőbbé tétele és az ipari együttműködési láncok sűrűsége pozitív társadalmi és gazdasági eredmények létrejöttéhez is hozzájárul. A társadalmi

Részletesebben

Rotary District 1911 DISTRICT TÁMOGATÁS IGÉNYLŐ LAP District Grants Application Form

Rotary District 1911 DISTRICT TÁMOGATÁS IGÉNYLŐ LAP District Grants Application Form 1 A Future Vision pilot célja a Future Vision Plan (Jövőkép terv) egyszerűsített támogatási modelljének tesztelése, és a Rotaristák részvételének növelése a segélyezési folyamatokban. A teszt során a districteknek

Részletesebben

A WHO HRH támogató tevékenysége és prioritásai A WHO és a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központja közötti együttműködés

A WHO HRH támogató tevékenysége és prioritásai A WHO és a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központja közötti együttműködés A WHO HRH támogató tevékenysége és prioritásai A WHO és a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központja közötti együttműködés WHO ~ HRH Millenium Development Goals (Achieving the health related

Részletesebben

INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD. Quality label system

INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD. Quality label system INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD WP4: Deliverable 4.5 Development of voluntary qualification system Quality label system 1 INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS

Részletesebben

E E Pannonia. Nyitókonferencia Opening conference 2014. 01. 23, Pécs

E E Pannonia. Nyitókonferencia Opening conference 2014. 01. 23, Pécs E E Pannonia Nyitókonferencia Opening conference 2014. 01. 23, Pécs Izrada zajedničkog akcijskog plana energetske učinkovitosti za pograničnu regiju EE Pannonia EE Pannonia Elaboration of joint energy

Részletesebben

A SYMBI projekt általános bemutatása

A SYMBI projekt általános bemutatása A SYMBI projekt általános bemutatása Kalcsú Zoltán Projektmenedzser zoltan.kalcsu@pannonnovum.hu Regionális Stakeholder Csoportülés, Győr, 2016.09.08 SYMBI proposal Industrial Symbiosis for Regional Sustainable

Részletesebben

ÉLETCIKLUS SZEMLÉLET ÉS ÖKOINNOVÁCIÓ A NEMZETKÖZI GYAKORLATBAN. Buday-Malik Adrienn, 2014.12.02, Miskolc

ÉLETCIKLUS SZEMLÉLET ÉS ÖKOINNOVÁCIÓ A NEMZETKÖZI GYAKORLATBAN. Buday-Malik Adrienn, 2014.12.02, Miskolc ÉLETCIKLUS SZEMLÉLET ÉS ÖKOINNOVÁCIÓ A NEMZETKÖZI GYAKORLATBAN Buday-Malik Adrienn, 2014.12.02, Miskolc RÖVIDEN - LCA ÉS ÖKOINNOVÁCIÓ EURÓPÁBAN - NEMZETKÖZI PROGRAM-LEHETŐSÉGEK - JÓ GYAKORLATOK partnerségben

Részletesebben

Transznacionális együttmőködés és a Balkán a Délkelet-európai Transznacionális Együttmőködési Program

Transznacionális együttmőködés és a Balkán a Délkelet-európai Transznacionális Együttmőködési Program Transznacionális együttmőködés és a Balkán a Délkelet-európai Transznacionális Együttmőködési Program SEE Joint Technical Secretariat Közös Szakmai Titkárság Tartalom Bevezetés Transznacionális együttmőködés

Részletesebben

Skills Development at the National University of Public Service

Skills Development at the National University of Public Service Skills Development at the National University of Public Service Presented by Ágnes Jenei National University of Public Service Faculty of Public Administration Public Ethics and Communication 13. 12. 2013

Részletesebben

Elbírálás alatt álló pályázatok

Elbírálás alatt álló pályázatok Elbírálás alatt álló pályázatok 1 Cooperation projects to support transnational tourism based on European Visiting Our Mother cultural and industrial heritage 127-G-ENT- PPA-14-7722 2 Erasmus+ 3 Erasmus+

Részletesebben

Zalaegerszeg, 2014.10.29. Innotech konferencia

Zalaegerszeg, 2014.10.29. Innotech konferencia Funded by Angster Tamás, innovációs menedzser - Pannon Novum Nonprofit Kft. Zalaegerszeg, 2014.10.29. Innotech konferencia Electromobility Solutions for Cities and Regions E-mobility projektjeink (www.pannonnovum.hu)

Részletesebben

Budapest Innopolis Programme. Éva Beleznay, Chief Architect/Planner, City of Budapest CLUSNET Budapest, 3 March 2010

Budapest Innopolis Programme. Éva Beleznay, Chief Architect/Planner, City of Budapest CLUSNET Budapest, 3 March 2010 Budapest Innopolis Programme Éva Beleznay, Chief Architect/Planner, City of Budapest CLUSNET Budapest, 3 March 2010 HISTORICAL CAPITAL Living settlement since the age of Roman Empire Photo: Cultural Capital

Részletesebben

Szent László TISZK (SZLTISZK) Kocsis Ibolya

Szent László TISZK (SZLTISZK) Kocsis Ibolya Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma (TISZK) Szent László TISZK (SZLTISZK) Kocsis Ibolya deputy general director Leonardo Partnerships S.O.S. project coordinator Leonardo

Részletesebben

Hasznos és kártevő rovarok monitorozása innovatív szenzorokkal (LIFE13 ENV/HU/001092)

Hasznos és kártevő rovarok monitorozása innovatív szenzorokkal (LIFE13 ENV/HU/001092) Hasznos és kártevő rovarok monitorozása innovatív szenzorokkal (LIFE13 ENV/HU/001092) www.zoolog.hu Dr. Dombos Miklós Tudományos főmunkatárs MTA ATK TAKI Innovative Real-time Monitoring and Pest control

Részletesebben

MANERGY: Miként segítheti a projekt a települési önkormányzatok energetikai tervezési folyamatát?

MANERGY: Miként segítheti a projekt a települési önkormányzatok energetikai tervezési folyamatát? Paving the way for self sufficient regional Energy supply based on sustainable concepts and renewable energy sources MANERGY: Miként segítheti a projekt a települési önkormányzatok energetikai tervezési

Részletesebben

Innovative Drug Research Initiative: a Hungarian National Technological Platform. Adam Vas MD PhD Platform Leader

Innovative Drug Research Initiative: a Hungarian National Technological Platform. Adam Vas MD PhD Platform Leader Innovative Drug Research Initiative: a Hungarian National Technological Adam Vas MD PhD Leader The beginning The National Research and Technology Office launches its initiative with the title: Support

Részletesebben

CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS. WP 5 Del 5.

CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS. WP 5 Del 5. CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS WP 5 Del 5.14 1 st period Szentendre Papers and articles in specialist

Részletesebben

Robinwood Plus PÁLYÁZATI KIíRÁS

Robinwood Plus PÁLYÁZATI KIíRÁS Robinwood Plus PÁLYÁZATI KIíRÁS Robinwood Plus Alprojektek A finanszírozott nemzetközi alprojektek száma 10, minden alprojekt r illetve a nemzeti partnerek által képviselt földrajzi régiókban kell tevékenykedjenek.

Részletesebben

24th October, 2005 Budapest, Hungary. With Equal Opportunities on the Labour Market

24th October, 2005 Budapest, Hungary. With Equal Opportunities on the Labour Market 24th October, 2005 Budapest, Hungary Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok With Equal Opportunities on the Labour Market Equal Opportunities for the Roma Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok The government

Részletesebben

Települési önkormányzatok energetikai tervezésének támogatása: MANERGY és V-Educa projektek

Települési önkormányzatok energetikai tervezésének támogatása: MANERGY és V-Educa projektek Paving the way for self sufficient regional Energy supply based on sustainable concepts and renewable energy sources Települési önkormányzatok energetikai tervezésének támogatása: MANERGY és V-Educa projektek

Részletesebben

WP2: Deliverable 2.1

WP2: Deliverable 2.1 INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD WP2: Deliverable 2.1 European benchmark study on mutual recognition Q-BICON PROJECT INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD

Részletesebben

OLYMPICS! SUMMER CAMP

OLYMPICS! SUMMER CAMP OLYMPICS! SUMMER CAMP YOUNG BUSINESS CAMP 3D DESIGN CAMP OLYMPICS SUMMER CAMP 20 24 JUNE AND 27 JUNE 1 JULY AGE: 6-14 Our ESB native-speaking teachers will provide a strong English learning content throughout

Részletesebben

Discovering cleantech incubation possibilities Conference and stakeholder meeting MEGHÍVÓ/ INVITATION

Discovering cleantech incubation possibilities Conference and stakeholder meeting MEGHÍVÓ/ INVITATION Discovering cleantech incubation possibilities Conference and stakeholder meeting 02-03-04. November 2014 MEGHÍVÓ/ INVITATION 1 2014 November 3 (Hétfő). Gödöllő Helyszín: Szent István Egyetem: 2100 Gödöllő,

Részletesebben

COOPERATION IN THE CEREAL SECTOR OF THE SOUTH PLAINS REGIONS STRÉN, BERTALAN. Keywords: cooperation, competitiveness, cereal sector, region, market.

COOPERATION IN THE CEREAL SECTOR OF THE SOUTH PLAINS REGIONS STRÉN, BERTALAN. Keywords: cooperation, competitiveness, cereal sector, region, market. COOPERATION IN THE CEREAL SECTOR OF THE SOUTH PLAINS REGIONS STRÉN, BERTALAN Keywords: cooperation, competitiveness, cereal sector, region, market. Using a questionnaire, we determined the nature and strength

Részletesebben

CENTRAL EUROPE Program TRANSENERGY: Termálvizek az Alpok és a Kárpátok ölelésében. TRANSENERGY Konferencia Budapest, szeptember 13.

CENTRAL EUROPE Program TRANSENERGY: Termálvizek az Alpok és a Kárpátok ölelésében. TRANSENERGY Konferencia Budapest, szeptember 13. CENTRAL EUROPE Program 2007-2013 TRANSENERGY Konferencia Budapest, 2012. szeptember 13. TRANSENERGY: Termálvizek az Alpok és a Kárpátok ölelésében Lubor Jusko JTS CENTRAL EUROPE PROGRAMME CENTRAL EUROPE

Részletesebben

Újraszabni Európa egészségügyét II. rész

Újraszabni Európa egészségügyét II. rész Újraszabni Európa egészségügyét II. rész A dokumentum első részét lapunk előző számában olvashatják Tisztelt Olvasóink! Ezzel a jelszóval indítja programdokumentumát a European ehealth Task Force munkacsoport

Részletesebben

Jelentés a textilipari energiahatékonyság

Jelentés a textilipari energiahatékonyság Jelentés a textilipari energiahatékonyság jogi vonatkozásairól Áttekintés a textilipart érintő energiahatékonysági jogszabályokról Magyarországon. Témaveztők: ATOK, CENTEXBEL, IVGT, TMTE, ENEA, CITEVE,

Részletesebben

Smart City strategy in Hungary

Smart City strategy in Hungary Smart City strategy in Hungary Dr. Kálmán Kovács Director, Federated Innovation and Knowledge Centre of Budapest University of Technology, Hungary 9th IT STAR, Warsawa, 8-9 October 2015 Topic I - National

Részletesebben

Felnőttképzés Európában

Felnőttképzés Európában Felnőttképzés Európában Nincs szükség annyi diplomásra, amennyit képeznek Helyettük szakképzett emberekre lenne kereslet Az itthon OKJ-s képzés európai hagyományában két vonal érvényesül: - dán - német

Részletesebben

RURENER. Energia-semlegességet célzó kis vidéki közösségek hálózata www.rurener.eu info@rurener.eu

RURENER. Energia-semlegességet célzó kis vidéki közösségek hálózata www.rurener.eu info@rurener.eu RURENER Energia-semlegességet célzó kis vidéki közösségek hálózata www.rurener.eu info@rurener.eu A jelen kiadvány tartalmáért a felelősség kizárólag a szerzőket terheli. Nem feltétlenül tükrözi az Európai

Részletesebben

Technopolisz Program Technopolisz Iroda Miskolc. Technopolis Programme Technopolis Office Miskolc. www.technopolisz.hu

Technopolisz Program Technopolisz Iroda Miskolc. Technopolis Programme Technopolis Office Miskolc. www.technopolisz.hu Technopolisz Program Technopolisz Iroda Miskolc Technopolis Programme Technopolis Office Miskolc www.technopolisz.hu A TECHNOPOLISZ program THE TECHNOPOLIS PROGRAMME HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS LOCAL ECONOMIC

Részletesebben

Decision where Process Based OpRisk Management. made the difference. Norbert Kozma Head of Operational Risk Control. Erste Bank Hungary

Decision where Process Based OpRisk Management. made the difference. Norbert Kozma Head of Operational Risk Control. Erste Bank Hungary Decision where Process Based OpRisk Management made the difference Norbert Kozma Head of Operational Risk Control Erste Bank Hungary About Erste Group 2010. 09. 30. 2 Erste Bank Hungary Erste Group entered

Részletesebben

EEA HU04 PROGRAMME EGT HU04 Program

EEA HU04 PROGRAMME EGT HU04 Program EEA HU04 PROGRAMME EGT HU04 Program EEA C12-13 Judit Bálint, Zsuzsanna Iványi-REC December 7, 2015 EEA Grant financial mechanisms established by Iceland, Liechtenstein and Norway. the donor states are

Részletesebben

Discovering cleantech incubation possibilities Conference and stakeholder meeting MEGHÍVÓ/ INVITATION

Discovering cleantech incubation possibilities Conference and stakeholder meeting MEGHÍVÓ/ INVITATION Discovering cleantech incubation possibilities Conference and stakeholder meeting 02-03-04. November 2014 MEGHÍVÓ/ INVITATION 1 2014 November 3 (Hétfő) Gödöllő Helyszín: Szent István Egyetem: 2100 Gödöllő,

Részletesebben

airled Helyi gazdaságfejlesztés repülőterek térségében Közép-Európában

airled Helyi gazdaságfejlesztés repülőterek térségében Közép-Európában 1 airled Helyi gazdaságfejlesztés repülőterek térségében Közép-Európában From airfield 2 3 Airport City airled program alap információk 5 Futamidő: 2012 július 1. 2014 december 31. (30 hónap) Central Europe

Részletesebben

HBONE+ projekt - campus best practices

HBONE+ projekt - campus best practices HBONE+ projekt - campus best practices 2011. Június 9. Mohácsi János NIIF Intézet A slide-ok GN3 projekt NA3T4 munkacsoportjának vezetőjétől Gunnar Bøe-től származnak a TNC2011 konferencián elhangzott

Részletesebben

GreenLabelsPurchase making a greener procurement with energy labels. GreenLabelsPurchase projekt. Szakmai Fórum a zöld beszerzésről

GreenLabelsPurchase making a greener procurement with energy labels. GreenLabelsPurchase projekt. Szakmai Fórum a zöld beszerzésről GreenLabelsPurchase projekt Szakmai Fórum a zöld beszerzésről Budapest, 2008. február 14. Tartalom GLP projekt bemutatása Célkitűzések és munkaprogram Eredmények Projekt partnerek 1 Berliner Energieagentur

Részletesebben

A Nanotudományi Kiválósági Központok Magyar Hálózata

A Nanotudományi Kiválósági Központok Magyar Hálózata A Nanotudományi Kiválósági Központok Magyar Hálózata Hungarian Network of Excellent Centers on Nanosciences c. FP6-os projekt (2004-2007) koordinációja során szerzett tapasztalatok Dr. Kálmán Erika MTA

Részletesebben

INNONET Innovációs és Technológiai Központ

INNONET Innovációs és Technológiai Központ TECHNONET Autóipari Technológia Kompetencia Központ INNONET Innovációs és Technológiai Központ Vasvári Bálint - projektmenedzser ismertető / INNONET INNONET Innovációs és Technológiai Központ Kedvezményes

Részletesebben

FOLYAMATMÉRNÖK FRÖCCSÖNTÉSI TERÜLETRE

FOLYAMATMÉRNÖK FRÖCCSÖNTÉSI TERÜLETRE A Delphi Connection Systems Hungary Kft. autóipari csatlakozókat gyártó vállalat. A termelést Tatabányán 2000 januárjában indítottuk be és folyamatos fejlesztések révén jelenleg az ipari park egyik legnagyobb

Részletesebben

NEMZETKÖZI KONFERENCIA

NEMZETKÖZI KONFERENCIA NEMZETKÖZI KONFERENCIA Pécs, Hotel Palatinus City Center Nádor Terem 2012. október 24. - délelőtt APP4INNO projekt nyitókonferencia Új megközelítések és eszközök létrehozása és támogatása a primer szektor

Részletesebben

Climate action, environment, resource efficiency and raw materials

Climate action, environment, resource efficiency and raw materials Climate action, environment, resource efficiency and raw materials Tóth Orsolya NCP NIH, Külkapcsolatok Főosztálya 2014. február 11. Célok Erőforrás-hatékony, éghajlatváltozásnak ellenálló gazdaság és

Részletesebben

Horizont 2020 Éghajlatváltozás, környezet, erőforráshatékonyság. Climate action, environment, resource efficiency and raw materials

Horizont 2020 Éghajlatváltozás, környezet, erőforráshatékonyság. Climate action, environment, resource efficiency and raw materials Horizont 2020 Éghajlatváltozás, környezet, erőforráshatékonyság és nyersanyagok Climate action, environment, resource efficiency and raw materials Tóth Orsolya EU referens NKFI Hivatal Nemzetközi Kapcsolatok

Részletesebben

Vision & Values. Jövôképünk & Értékeink. Team-munka és vezetési irányelvek. Code of Teamwork and Leadership

Vision & Values. Jövôképünk & Értékeink. Team-munka és vezetési irányelvek. Code of Teamwork and Leadership Vision & Values Jövôképünk & Értékeink Team-munka és vezetési irányelvek Code of Teamwork and Leadership Team-munka és vezetési irányelvek Jövôképünk & Értékeink címen ismert normáink szabják meg a vállalaton

Részletesebben

ADAPTYKES A FINN MUNKAHELY-FEJLESZTÉSI PROGRAMRA ALAPOZOTT KÉPZÉSEK ADAPTÁCIÓJA 2012-2015

ADAPTYKES A FINN MUNKAHELY-FEJLESZTÉSI PROGRAMRA ALAPOZOTT KÉPZÉSEK ADAPTÁCIÓJA 2012-2015 ADAPTYKES A FINN MUNKAHELY-FEJLESZTÉSI PROGRAMRA ALAPOZOTT KÉPZÉSEK ADAPTÁCIÓJA 2012-2015 Csillag Sára PhD (tanszékvezető, BGF) Ordódy Viktória (értékesítési és marketing vezető, Főnix-MED Zrt) Együtt

Részletesebben

NEMZETKÖZI KLASZTERPROGRAMOK TAPASZTALATAI, ÚJ KEZDEMÉNYEZÉSEK KELLER PÉTER

NEMZETKÖZI KLASZTERPROGRAMOK TAPASZTALATAI, ÚJ KEZDEMÉNYEZÉSEK KELLER PÉTER NEMZETKÖZI KLASZTERPROGRAMOK TAPASZTALATAI, ÚJ KEZDEMÉNYEZÉSEK KELLER PÉTER INTÉZMÉNYRENDSZER -2011 2011-2014 2014- LEGFONTOSABB PROJEKTEK Hazai projekt Nemzetközi projektek 2011-16 Klaszterfejlesztés

Részletesebben

építészet & design ipari alkalmazás teherautó felépítmény

építészet & design ipari alkalmazás teherautó felépítmény A Design-Composit egy kompozitpaneleket gyártó vállalat, mely teherautó felépítményekhez, az építészet számára és design termékekhez készít paneleket. We are an innovative manufacturer of composite panels

Részletesebben

Helyi gazdaságfejlesztési projektek uniós támogatásból

Helyi gazdaságfejlesztési projektek uniós támogatásból Helyi gazdaságfejlesztési projektek uniós támogatásból Márton György területfejlesztési szakértő Logframe Tanácsadó Iroda Budapest, 2014.10.16. HGF kezdeményezések támogatási problematikája Komplex, sokrétű

Részletesebben

Piackutatás, marketingelemzés, szegmentálás, megcélzás, pozicionálás

Piackutatás, marketingelemzés, szegmentálás, megcélzás, pozicionálás Piackutatás, marketingelemzés, szegmentálás, megcélzás, pozicionálás Mi a marketing? Piacelemzés A piacelemzés beazonosítja a piacot ahhoz, hogy pozicionálni tudják a saját üzletüket, ahhoz, hogy részesedjenek

Részletesebben

The IPCC SpecialReportonRenewableEnergy Sourcesand ClimateChangeMitigation IPCC WorkingGroup III Mitigationof ClimateChange.

The IPCC SpecialReportonRenewableEnergy Sourcesand ClimateChangeMitigation IPCC WorkingGroup III Mitigationof ClimateChange. The IPCC SpecialReportonRenewableEnergy Sourcesand ClimateChangeMitigation IPCC WorkingGroup III Mitigationof ClimateChange Bioenergia Fejezetek felépítése 1. Rendelkezésre álló kihasználható energiamennyiség

Részletesebben

JORDES+ REPORT - HUNGARY

JORDES+ REPORT - HUNGARY JORDES+ REPORT - HUNGARY Dr. Mihály Lados MTA RKK NYUTI, Gyor Rust 21-22 November, 2002 JORDES+ MAGYARORSZÁG PROJEKT MENEDZSMENT JORDES+ HUNGARY PROJECT MANAGEMENT Projekt vezetés MTA RKK NYUTI Dr. Lados

Részletesebben

OLAJOS Péter Európai parlamenti képviselõ (EPP-ED / MDF) Uniós Energiapolitika, közvetlen támogatások a geotermikus energia

OLAJOS Péter Európai parlamenti képviselõ (EPP-ED / MDF) Uniós Energiapolitika, közvetlen támogatások a geotermikus energia OLAJOS Péter Európai parlamenti képviselõ (EPP-ED / MDF) Környezetvédelmi Bizottság / Költségvetési Bizottság Éghajlatváltozással foglalkozó Bizottság Fenntartható Fejlõdés Intergroup Energia- és Közlekedési

Részletesebben

2. Local communities involved in landscape architecture in Óbuda

2. Local communities involved in landscape architecture in Óbuda Év Tájépítésze pályázat - Wallner Krisztina 2. Közösségi tervezés Óbudán Óbuda jelmondata: Közösséget építünk, ennek megfelelően a formálódó helyi közösségeket bevonva fejlesztik a közterületeket. Békásmegyer-Ófaluban

Részletesebben

Éghajlatváltozással kapcsolatos akció, környezet, erőforrás-hatékonyság és nyersanyagok

Éghajlatváltozással kapcsolatos akció, környezet, erőforrás-hatékonyság és nyersanyagok Éghajlatváltozással kapcsolatos akció, környezet, erőforrás-hatékonyság és nyersanyagok Tóth Orsolya NCP NIH, Külkapcsolatok Főosztálya 2014. január 24. Célok Erőforrás-hatékony, éghajlatváltozásnak ellenálló

Részletesebben

MEGÚJULÓ ENERGIÁK HASZNOSÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI HAJDÚ-BIHAR ÉS SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYÉKBEN

MEGÚJULÓ ENERGIÁK HASZNOSÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI HAJDÚ-BIHAR ÉS SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYÉKBEN MEGÚJULÓ ENERGIÁK HASZNOSÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI HAJDÚ-BIHAR ÉS SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYÉKBEN OPPORTUNITIES OF RENEWABLE ENERGY USE IN HAJDU-BIHAR AND SZABOLCS- SZATMAR-BEREG COUNTIES TAMÁS András PhD

Részletesebben

Cloud computing. Cloud computing. Dr. Bakonyi Péter.

Cloud computing. Cloud computing. Dr. Bakonyi Péter. Cloud computing Cloud computing Dr. Bakonyi Péter. 1/24/2011 1/24/2011 Cloud computing 2 Cloud definició A cloud vagy felhő egy platform vagy infrastruktúra Az alkalmazások és szolgáltatások végrehajtására

Részletesebben

- tools. Zsolt Mogyorósi, Mária Nagy, György Mészáros. 12.12.2008, Győr

- tools. Zsolt Mogyorósi, Mária Nagy, György Mészáros. 12.12.2008, Győr Enrichment of a(n existing) Curriculum by adopting TICKLE - tools Zsolt Mogyorósi, Mária Nagy, György Mészáros 12.12.2008, Győr First steps of enrichment 1. Give a short review of the main features of

Részletesebben

A Continental Automotive Hungary beszállítói stratégiája Beszállítók kiválasztása és fejlesztése helyben és globálisan

A Continental Automotive Hungary beszállítói stratégiája Beszállítók kiválasztása és fejlesztése helyben és globálisan A Continental Automotive Hungary beszállítói stratégiája Beszállítók kiválasztása és fejlesztése helyben és globálisan Business Unit Passive Safety & Sensorics Continental Corporation A Continental világszerte

Részletesebben

2014. üzleti évben futó pályázatok Bay Zoltán Közhasznú Nonprofit Kft.

2014. üzleti évben futó pályázatok Bay Zoltán Közhasznú Nonprofit Kft. 2014. üzleti évben futó pályázatok Bay Zoltán Közhasznú Nonprofit Kft. Sor szám Projekt témája/címe Futamidő Összköltségvetés - Bay Kft. Pályázati program 1. 2. 3. 4. Fáradt olajok és hulladékká vált szénhidrogén-

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 201. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Partnervárosi együttmőködés aláírása E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2013. június 27-i ÜLÉSÉRE

Részletesebben

G E overn E EE j pro ekt kt

G E overn E EE j pro ekt kt GovernEE projekt A projekt háttere, előzmény A Good Governance in Energy Efficiency Jó kormányzás az energiahatékonyság területén! - Energiabiztonság és a klímaváltozás problémája - Energia hatékonyság

Részletesebben

INFO-CAPITALISM IN CENTRAL EUROPE: THE VISEGRAD STRATEGY. By Pál TAMÁS [Institute of Sociology, HAS, Budapest]

INFO-CAPITALISM IN CENTRAL EUROPE: THE VISEGRAD STRATEGY. By Pál TAMÁS [Institute of Sociology, HAS, Budapest] INFO-CAPITALISM IN CENTRAL EUROPE: THE VISEGRAD STRATEGY By Pál TAMÁS [Institute of Sociology, HAS, Budapest] A typology of FUAs, based on 5 functions: - population - transport - manufacturing GVA - no

Részletesebben

Geotermikus oktatás, továbbképzés nem csak magyarul!

Geotermikus oktatás, továbbképzés nem csak magyarul! Geotermikus oktatás, továbbképzés nem csak magyarul! Dr. Tóth Anikó Nóra Miskolci Egyetem Kőolaj és Földgáz Intézet Magyar Mérnöki Kamara Geotermikus Szakosztálya Budapest, 2014. május 29. Geotermikus

Részletesebben

Interreg IVC tapasztalatok és a DIFASS projekt eredményei. Németh Róbert Pannon Gazdasági Hálózat Egyesület

Interreg IVC tapasztalatok és a DIFASS projekt eredményei. Németh Róbert Pannon Gazdasági Hálózat Egyesület Interreg IVC tapasztalatok és a DIFASS projekt eredményei Németh Róbert Pannon Gazdasági Hálózat Egyesület Pannon Gazdasági Hálózat Egyesület Pannon Business Network Földrajzi helyzet Austria, Slovakia,

Részletesebben

Results of the project Sky-high schoolroom SH/4/10

Results of the project Sky-high schoolroom SH/4/10 Results of the project Sky-high schoolroom SH/4/10 Éva Mihácsy National Association of Environmental and Nature Conservation Training Centres (KOKOSZ) Project assistant 15th May 2015 Gödöllő Sky-high schoolroom,

Részletesebben

A CORONA Projekt két részből áll: 1. CORONA ( ) EU FP-7-es projekt, 2. CORONA II ( ) EU H2020-as projekt (azonosító száma: ).

A CORONA Projekt két részből áll: 1. CORONA ( ) EU FP-7-es projekt, 2. CORONA II ( ) EU H2020-as projekt (azonosító száma: ). Bevezetés A CORONA Projekt két részből áll: 1. CORONA (2011-2014) EU FP-7-es projekt, 2. CORONA II (2015-2018) EU H2020-as projekt (azonosító száma: 662125). CORONA II: o Koordinációs és támogató (CSA)

Részletesebben

Cloud computing Dr. Bakonyi Péter.

Cloud computing Dr. Bakonyi Péter. Cloud computing Dr. Bakonyi Péter. 1/24/2011 Cloud computing 1/24/2011 Cloud computing 2 Cloud definició A cloud vagy felhő egy platform vagy infrastruktúra Az alkalmazások és szolgáltatások végrehajtására

Részletesebben

EEA HU04 PROGRAMME EGT HU04 Program

EEA HU04 PROGRAMME EGT HU04 Program EEA HU04 PROGRAMME EGT HU04 Program EEA C12-11 project kick off event EEA C12-11 nyitó rendezvény Judit Bálint, Zsuzsanna Iványi-REC 23 June, 2015 Alap információk / Basic information A Program: Az éghajlatváltozás

Részletesebben

From Research to Enterprise

From Research to Enterprise From Research to Enterprise Bene Tamás Debreceni Egyetem Innováció menedzsment képzés 2011.10.20. Debrecen A pályázati konstrukció INTERREG IVB, Central Europe Program, 1st call A projekt kezdete: 2008.

Részletesebben

Tüzelıanyag cellák befektetıi piaca. Magyar Energetikai Társaság Hidrogén Tagozat www.met.mtesz.hu Dr. Kovács Antal Ferenc 2009. Március 3.

Tüzelıanyag cellák befektetıi piaca. Magyar Energetikai Társaság Hidrogén Tagozat www.met.mtesz.hu Dr. Kovács Antal Ferenc 2009. Március 3. Tüzelıanyag cellák befektetıi piaca Magyar Energetikai Társaság Hidrogén Tagozat www.met.mtesz.hu Dr. Kovács Antal Ferenc 2009. Március 3. Az elıadás témái 1 Napi hír bevezetı gondolatok 2 3 4 5 Piaci

Részletesebben

Nagy László Ügyvezető

Nagy László Ügyvezető Nagy László Ügyvezető Bajai Országos Közforgalmú Kikötőműködtető Kft. / Baja Public Port Ltd. H - 6500 Baja, Szentjánosi utca 12. Tel/Fax: +36 79/422-502 info@portofbaja.hu, www.portofbaja.hu 2015.02.19.

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI KISVÁLLALKOZÁSOK TÁMOGATÁSI FORMÁI. KOCSISNÉ ANDRÁSIK ÁGOTA - TENK ANTAL dr. - MOLNÁR BARNA dr. ÖSSZEFOGLALÁS

MEZŐGAZDASÁGI KISVÁLLALKOZÁSOK TÁMOGATÁSI FORMÁI. KOCSISNÉ ANDRÁSIK ÁGOTA - TENK ANTAL dr. - MOLNÁR BARNA dr. ÖSSZEFOGLALÁS MEZŐGAZDASÁGI KISVÁLLALKOZÁSOK TÁMOGATÁSI FORMÁI KOCSISNÉ ANDRÁSIK ÁGOTA - TENK ANTAL dr. - MOLNÁR BARNA dr. ÖSSZEFOGLALÁS A garanciarendszerek önmagukban nem vizsgálhatók, csakis a mindenkori gazdaságpolitikai

Részletesebben

E-CONOM. Online tudományos folyóirat I Online Scientific Journal ISSN 2063-644X

E-CONOM. Online tudományos folyóirat I Online Scientific Journal ISSN 2063-644X E-CONOM Online tudományos folyóirat I Online Scientific Journal Főszerkesztő I Editor-in-Chief JUHÁSZ Lajos Kiadja I Publisher Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó I University of West Hungary Press A szerkesztőség

Részletesebben

Előterjesztés a Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. részvételével benyújtott nemzetközi projektekről

Előterjesztés a Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. részvételével benyújtott nemzetközi projektekről Előterjesztés a Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. részvételével benyújtott nemzetközi projektekről A 72/2004 (XII.14.) BFT számú határozatában a Balaton Fejlesztési Tanács felhatalmazta a Balatoni

Részletesebben

Egyidejûleg a nemzeti delegációk titkárainak tanácskozása a CLRAE Titkárságával, majd ezt követõen. PLENÁRIS ÜLÉS(Hemicycle- Körterem)

Egyidejûleg a nemzeti delegációk titkárainak tanácskozása a CLRAE Titkárságával, majd ezt követõen. PLENÁRIS ÜLÉS(Hemicycle- Körterem) 3. számú melléklet Az Európa Tanács Helyi és Regionális Hatóságok Kongresszusa 11. plenáris ülésszakának(, 2004 május 25-27) napirend-tervezetének (2004. 05 20 -.ai verzió)magyar nyelvü összefoglalója

Részletesebben

Magyar Telekom Csoport 2004-es eredmények

Magyar Telekom Csoport 2004-es eredmények Fenntarthatósági Megközelítés Magyar Telekom Csoport 2004-es eredmények Fenntarthatósági Megközelítés Magyar Telekom Group Results of 2004 Approach of Sustainability Tartalom / Content 1. Magyar Telekom

Részletesebben

Expansion of Red Deer and afforestation in Hungary

Expansion of Red Deer and afforestation in Hungary Expansion of Red Deer and afforestation in Hungary László Szemethy, Róbert Lehoczki, Krisztián Katona, Norbert Bleier, Sándor Csányi www.vmi.szie.hu Background and importance large herbivores are overpopulated

Részletesebben

EUSDR 5. Prioritásterület: Környezeti kockázatok kezelése Bakonyi Péter & Olimpia Negru Magyarország Románia

EUSDR 5. Prioritásterület: Környezeti kockázatok kezelése Bakonyi Péter & Olimpia Negru Magyarország Románia EUSDR 5. Prioritásterület: Környezeti kockázatok kezelése Bakonyi Péter & Olimpia Negru Magyarország Románia Vázlat Mi történt az elmúlt évben? Az 5. prioritásterület Előrehaladás Mi várható? Vázlat Mi

Részletesebben

Dr. Sasvári Péter Egyetemi docens

Dr. Sasvári Péter Egyetemi docens A KKV-k Informatikai Infrastruktúrájának vizsgálata a Visegrádi országokban The Analysis Of The IT Infrastructure Among SMEs In The Visegrád Group Of Countries Dr. Sasvári Péter Egyetemi docens MultiScience

Részletesebben

Energy analyses of 16 public buildings and recommendations for development possibilities

Energy analyses of 16 public buildings and recommendations for development possibilities Energy analyses of 16 public buildings and recommendations for development possibilities György MÁRTON 27.03.2015. METHODOLOGY OF ENERGY ANALYSIS Tasks to be elaborated: 1. Compiling the set of operative

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ EVK SZAKKOLLÉGIUM. BESZÁMOLÓ: A 2014/2015 A Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány pályázatára 2014/2015-ÖS TANÉV

SZAKMAI BESZÁMOLÓ EVK SZAKKOLLÉGIUM. BESZÁMOLÓ: A 2014/2015 A Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány pályázatára 2014/2015-ÖS TANÉV SZAKMAI BESZÁMOLÓ EVK SZAKKOLLÉGIUM BESZÁMOLÓ: A 2014/2015 A Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány pályázatára 2014/2015-ÖS TANÉV 1 Tőzsdekurzus A kurzus fókuszában - az elméleti bevezetőt követően

Részletesebben

InterregIVC tapasztalatok és a DIFASS projekt eredményei. Németh Róbert Pannon Gazdasági Hálózat Egyesület

InterregIVC tapasztalatok és a DIFASS projekt eredményei. Németh Róbert Pannon Gazdasági Hálózat Egyesület InterregIVC tapasztalatok és a DIFASS projekt eredményei Németh Róbert Pannon Gazdasági Hálózat Egyesület Pannon Gazdasági Hálózat Egyesület Pannon Business Network Földrajzi helyzet Austria, Slovakia,

Részletesebben

Versenyképesség és innováció a magyar gazdaságban nemzeti és vállalati szempontok

Versenyképesség és innováció a magyar gazdaságban nemzeti és vállalati szempontok Innováció 2012-ben Lehetőségek és finanszírozási források a hazai közép- és nagyvállalatok számára Joint Venture Szövetség Versenyképesség és innováció a magyar gazdaságban nemzeti és vállalati szempontok

Részletesebben

Az egészségügyi munkaerő toborzása és megtartása Európában

Az egészségügyi munkaerő toborzása és megtartása Európában Az egészségügyi munkaerő toborzása és megtartása Európában Vezetői összefoglaló Európai Egészségügyi Menedzsment Társaság. április Fogyasztó-, Egészség-, Élelmiszerügyi és Mezőgazdasági Végrehajtó Ügynökség

Részletesebben

The Renewable Energy Resource s role in Rural Development

The Renewable Energy Resource s role in Rural Development The Renewable Energy Resource s role in Rural Development Tamás Chlepkó Head of Department Department of Energetics The field of interest of the department Department of measurement Department of Informatics

Részletesebben

program 1. nap / 1st day (április 15. / 15 april)

program 1. nap / 1st day (április 15. / 15 april) 1. nap / 1st day (április 15. / 15 april) 9:45 Dr. Király Mária a Ringier Axel Springer Magyarország COO-jának és Maróy Krisztina a Digital Media Campus vezetőjének nyitóbeszéde / Welcome by Dr. Mária

Részletesebben

One of the economical and political aims of the Hungarian government and the European Union (EU) is improving and supporting the micro, small and

One of the economical and political aims of the Hungarian government and the European Union (EU) is improving and supporting the micro, small and Közgazdász Fórum Forum on Economics and Business 16 (1), 21 35. 2013/1 7 The activity of chambers of commerce an international perspective ERIKA SZILÁGYINÉ DR. FÜLÖP One of the economical and political

Részletesebben

Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian

Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian PERSONAL INFORMATION Dr. János Szlávik 3300 Eger, Tompa Mihály u. 8. +36-36-520-400/3082 +36-30-4365-541 szlavik@ektf.hu www.gti.ektf.hu Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian WORK

Részletesebben

NYOMÁSOS ÖNTÉS KÖZBEN ÉBREDŐ NYOMÁSVISZONYOK MÉRÉTECHNOLÓGIAI TERVEZÉSE DEVELOPMENT OF CAVITY PRESSURE MEASUREMENT FOR HIGH PRESURE DIE CASTING

NYOMÁSOS ÖNTÉS KÖZBEN ÉBREDŐ NYOMÁSVISZONYOK MÉRÉTECHNOLÓGIAI TERVEZÉSE DEVELOPMENT OF CAVITY PRESSURE MEASUREMENT FOR HIGH PRESURE DIE CASTING Anyagmérnöki Tudományok, 39/1 (2016) pp. 82 86. NYOMÁSOS ÖNTÉS KÖZBEN ÉBREDŐ NYOMÁSVISZONYOK MÉRÉTECHNOLÓGIAI TERVEZÉSE DEVELOPMENT OF CAVITY PRESSURE MEASUREMENT FOR HIGH PRESURE DIE CASTING LEDNICZKY

Részletesebben

Pálhalmai Biogáz Üzem Pálhalma Biogas Plant

Pálhalmai Biogáz Üzem Pálhalma Biogas Plant Pálhalmai Biogáz Üzem Pálhalma Biogas Plant Megújuló energiák a megújuló mezőgazdaságban Renewable energy sources in a renewing agriculture Szárszó Tibor környezetgazdálkodási osztályvezető Head, Department

Részletesebben

Az EuroGeoSource projekt ismertetése. Scharek Péter

Az EuroGeoSource projekt ismertetése. Scharek Péter Az EuroGeoSource projekt ismertetése Scharek Péter A kutatás célja: Az EU által finanszírozott, 250532 számú, és " EU Information and Policy Support System for Sustainable Supply of Europe with Energy

Részletesebben

4. napirendi pont - melléklet Tájékoztató a Balaton Fejlesztési Tanács 2015. évi tevékenységéről

4. napirendi pont - melléklet Tájékoztató a Balaton Fejlesztési Tanács 2015. évi tevékenységéről Tájékoztató a Balaton Fejlesztési Tanács 2015. évi tevékenységéről 1 Tartalomjegyzék 1. A Balaton Fejlesztési Tanács tagjai... 3 2. A BFT és munkaszervezete 2015. évi tevékenységének kiemelt területei...

Részletesebben

R&D a perspective: What are the required abilities of a future oriented engineer?

R&D a perspective: What are the required abilities of a future oriented engineer? R&D a perspective: What are the required abilities of a future oriented engineer? K+F nézőpont: Milyen elvárásoknak kell megfelelni a jövő tervezőmérnökeinek? XVI. CLAAS Symposium Gödöllő, March 26, 2014

Részletesebben

Közbeszerzés és innováció

Közbeszerzés és innováció Új közbeszerzési törvény közbeszerzési irányelvek átültetése Budapest, 2015. november 11. Közbeszerzés és innováció Szuppinger Péter Regionális Környezetvédelmi Központ - REC Közép- és Kelet-Európai Regionális

Részletesebben

This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL).

This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL). This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL). ICNL is the leading source for information on the legal environment for civil society and public participation.

Részletesebben

Kulcs a helyi önkormányzatok számára az éghajlatváltozáshoz való eredményes alkalmazkodás érdekében

Kulcs a helyi önkormányzatok számára az éghajlatváltozáshoz való eredményes alkalmazkodás érdekében Welcome! This is an online publication within the CHAMP-project with virtual pages that can be turned with the mouse or by clicking on the navigation bar Az éghajlatváltozáshoz való hatékony alkalmazkodáshoz

Részletesebben