E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK SZEPTEMBER 18-I ÜLÉSÉRE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. SZEPTEMBER 18-I ÜLÉSÉRE"

Átírás

1 E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK SZEPTEMBER 18-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1106/2008. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzat európai uniós forrásból támogatott projektek előkészítésének és végrehajtásának aktuális helyzetéről (unios) ELŐTERJESZTŐ: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: A Fejlesztési és Közgazdasági Főosztály Beck Ferencné vezető-főtanácsos Heidecker Pálné vezető-főtanácsos Jánosiné Balázs Sarolta csoportvezető Nórántné dr. Hajós Klára vezető-főtanácsos Paizs Adrienn tanácsos Póla Gábor vezető-tanácsos Szekeres Krisztina tanácsos dr. Szilágyi András tanácsos dr. Tótsimon Péter területfejlesztési tanácsadó MEGTÁRGYALTA: a közgyűlés valamennyi állandó bizottsága VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: A Jogi és Ügyrendi Bizottság FEJLESZTÉSI ÉS KÖZGAZDASÁGI FŐOSZTÁLLYAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: szeptember 05. TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: szeptember 05. FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke Az SZMSZ-ben meghatározott terjedelemtől való eltérést a Közgyűlés elnöke engedélyezte!

2 II. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése kiemelten fontosnak tartotta, tartja a megyei önkormányzat részvételét a megye fejlesztését szolgáló különböző projektekben. A projektek érintik a megyei önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak jobb és hatékonyabb ellátását. A pályázatok, projektek állásáról folyamatos tájékoztató került a közgyűlés elé. A jelen előterjesztés az európai uniós pályázatokhoz kötődő megyei önkormányzati és intézményi partnerségben megvalósuló, folyamatban lévő és tervezett jelentősebb projektekre terjed ki, melyek költségvetése legalább Ft-ot tesz ki. Nem érinti a nem európai uniós pályázatokat (TEKI, CEDE, OMAI, stb.), illetve nem érinti a megyei önkormányzat által a pályázatok saját erejéhez nyújtott támogatásból megvalósuló projekteket (egy települési önkormányzat, civil szervezet számára alapátadásként megjelenő saját erőt biztosító támogatás). Az előterjesztés csak felvázolja a projekteket, a legfontosabb projektekről a részletes tájékoztatót a projektek végrehajtásának jelenlegi állásáról az előterjesztés melléklete tartalmazza. A. FOLYAMATBAN LÉVŐ, KÖZEL MÚLTBAN BEFEJEZETT PROJEKTEK, PROGRAMOK A/I. A Baranyai Megyei Önkormányzat gesztorálásával, partnerségével megvalósuló projektek: A/I.1. Dráva-medence komplex ökoturisztikai fejlesztése Dráva I., II., III. című projekt (A projektek befejeződtek.) A projekt vezetője: Nórántné Dr. Hajós Klára A projekt időintervalluma: március március 27. A projektek költségvetése: Dráva-medence komplex ökoturisztikai fejlesztése Dráva I. Dráva-medence komplex ökoturisztikai fejlesztése Dráva II. Dráva-medence komplex ökoturisztikai fejlesztése Dráva III e Ft e Ft e Ft A projektek tartalma: A Dráva I. projekt tervezett bevételi előirányzata 539,1 millió forint, ebből a támogatás 525,6 millió forint, a pénzbeli saját erő 5,3 millió forint, a BM EU Önerő Alap támogatás pedig 8,2 millió forint. Megállapítható, hogy az érintett 11 önkormányzat olyan fejlesztési forráshoz jutott, amelynek igénybevételéhez átlagosan 1%-nál kevesebb önerő elég volt. Dráva I. projektben a Baranya Megyei Önkormányzat Ft önerőt biztosított. A Dráva II. projekt tervezett bevételi előirányzata 345,6 millió forint, ebből a támogatás 337,0 millió forint, a pénzbeli saját erő 4,4 millió forint, a BM EU Önerő Alap támogatás pedig 4,2 millió forint. Az itt érintett 14 önkormányzat helyzete sem rosszabb a támogatási arányt illetően, mint a Dráva I. projektben. Itt torzít az a tény, hogy a partnerek között szerepel a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság, amely költségvetési szerv nem részesülhetett BM EU Önerő Alap támogatásban, a pénzbeli saját forrása 2,6 millió forint. Dráva II. projektben a Baranya Megyei Önkormányzat Ft önerőt biztosított. 2

3 A Dráva III. projekt tervezett bevételi előirányzata 166,7 millió forint, ebből a támogatás 162,6 millió forint, a pénzbeli saját erő 1,7 millió forint, a BM EU Önerő Alap támogatás pedig 2,4 millió forint. Ebben a projektben az érintett 10 önkormányzatnak átlagosan 1% pénzbeli saját forrást kellett biztosítani fejlesztési elképzelései megvalósításához. Dráva III. projektben a Baranya Megyei Önkormányzat Ft önerőt biztosított. A Dráva-medence komplex ökoturisztikai fejlesztése Dráva I., II., III. című projekt egy nemzetközi és regionális jelentőségű ökoturisztikai fejlesztés, amely hazánk legérintetlenebb folyójának, a Drávának és természeti értékekben gazdag környezetének a környezet értékeit védő, azt nem károsító turizmusba integrálását célozza meg. A projekt földrajzilag és kulturálisan már létező, azonban funkcionálisan új, egyúttal a többi turisztikai régióhoz, szolgáltatásaihoz illeszkedő, azokkal nem rivalizáló régiót fog egybe. A Dráva I. projektben 11 önkormányzat, a Dráva II. projektben 14 önkormányzat és a Duna- Dráva Nemzeti Park, a Dráva III. projektben 10 önkormányzat vesz részt partnerként. A Dráva I, II, III, címen futó mintegy 1.1 milliárd összköltségvetésű projektek megvalósítása március 27-én kezdődött és március 27-én fejeződött be. Fontosnak tartjuk, hogy az egységes turisztikai régióként, Dél-Dunántúl turisztikai magterületeként számon tartott térség, a projektek során megvalósult létesítmények, olyan egységes kínálatot tudjanak megjeleníteni, amelyek jelentős gazdaságélénkítő hatással bírnak a Dráva mente életére. Ehhez ki kell használni a Kormány Zászlóshajó programjának, a DDOP-nak, a LEADER programnak, valamint a határ menti térség együttműködését, felzárkóztatását elősegítő programoknak a pályázati lehetőségeit. Ebben jelentős szerepet kellene a Baranya Megyei Önkormányzatnak is felvállalnia. A/I.2. Mecsek Gyöngyszemei a Jakab hegytől a Völgységi patakig című projekt (A Baranya Megyei Önkormányzat partner, a projekt befejeződött.) A projekt vezetője: Kerécz Tamás A projekt időintervalluma: március november 30. A projekt teljes költségvetése: Ft., ebből önerő: Ft A Baranya Megyei Önkormányzat önereje: Ft (A kapcsolódó beruházásként további Ft értékű fejlesztés valósult meg.) A projekt célja: A projekt helyszíne: Orfű, a projekt gesztora: Orfű- Pécsi tó Kht. Látogató központok kialakítása jelenleg elhanyagolt, funkció nélküli épületekben. A látogató központok a helyi természeti értékek (flóra és fauna), népi és nemzeti jellegzetességek bemutatására szolgálnak. Hozzájárulnak a fiatalok oktatásához, az idősebb korosztály számára a természet szélesebb mértékben történő bemutatását segíti elő. Erdei iskola működtetése: egyértelmű célja az iskolás korosztály természet tudatos nevelése, a természeti környezet megismertetése. A célcsoport kedvenc időtöltése közé tartoznak a vízisportok. E tevékenységet kívánják biztosítani a projektben bemutatott tavak látogathatóvá és megközelíthetővé tétele. A természeti értékek bemutatását szolgálják a barlangok látogathatóvá tétele, környezetük kultúrált kialakítása, a barlangok keletkezésének életvilágának bemutatása. A túrázók tevékenységét szolgálja a tanösvények, kerékpáros utak kialakítása, rendbetétele. 3

4 A/I.3. Az ezeréves Pécsi Püspökség kulturális és történelmi örökségének megőrzé se című projekt (Norvég Alap) (A Baranya Megyei Önkormányzat partner.) A projekt vezetője: Duczon Árpád A projekt időintervalluma: szeptember (várhatóan) május 31. A projekt helyszíne: 7624 Pécs, Szent István tér A projekt teljes költségvetése: EUR A Baranya Megyei Önkormányzat önereje: EUR Megnevezés Bruttó összeg Forintban (275 Ft/EURO árfolyamon) Bruttó összeg EURO-ban Támogatás (84, %) Önerő (15, %) Összesen A projekt keretében felújításra kerülnek a Pécsi Bazilika homlokzatai, a Püspöki Levéltár és Plébánia épülete, valamint a Püspöki Palota keleti és nyugati oldala. A projekt várhatóan 2008 szeptemberében indul, jelenleg a szaktárcával a támogatási szerződéshez szükséges dokumentumoknak begyűjtése, a szerződés aláírásának előkészítése, a közbeszerzéshez szükséges dokumentumok összeállítása, ellenőriztetése folyik. Októbernovemberben várható az első állványozások megkezdése, majd a felújítási munkálatok kivitelezésének megindulása. A/I.4. Idősellátás az Európai Unóban című projekt A projekt vezetője: Dr. Szilágyi András A projekt időintervalluma: április március 31. A projekt teljes költségvetése: Ft A Baranya Megyei Önkormányzat önereje:: Ft A projekt célja: A Baranya Megyei Önkormányzat által kezdeményezett projekt alapvető célja, hogy fórumot teremtsen az EU különböző tagállamainak idősellátással foglalkozó szakemberei számára a tapasztalatcserére, egymás tevékenységének megismerésére, illetve a jövőbeni együttműködés lehetőségeinek feltárására. A projektpartnerek (Kovászna, Kolozs, Paijät-Häme, Olomouc, Rems-Murr, Észak-megye) mind Baranya megye testvérmegyéi. A projektet az Európa a Polgárokért program támogatja. A projekt megvalósulásának helyszíne: Pécs, Kolozsvár. A projekt két találkozóból és egy honlap elkészítéséből áll tavaszán Pécsett megvalósult az első találkozó. A második találkozóra Kolozs megyében kerül sor szeptember között. Ekkor véglegesítik a partnerek a honlap tervét is, ami 2008 októberére fog elkészülni. (Várhatóan: A/I.5. Baranya Paktum Partnerség a baranyai foglalkoztatási helyzet javításáért című projekt A projekt vezetője: Dr. Tótsimon Péter A projekt időintervalluma: április május 31. A projekt teljes költségvetése: Ft A Baranya Megyei Önkormányzat önereje: Ft 4

5 A Baranya Paktum átfogó célkitűzése Baranya megye foglalkoztatási szintjének növelése és a munkanélküliség mérséklése. Ezen belül közvetlen cél: a Paktum partneri hálózatának működési feltételeinek a biztosítása. Továbbá célul tűzte ki a térségi szereplők gazdasági és humánerőforrás fejlesztési elképzeléseinek összehangolását, konkrét programok szervezését a munkaerő-piaci problémák megoldása érdekében, a térségi szereplők közötti folyamatos információ csere és kommunikáció kialakítását, valamint a helyi széles körű partnerségi együttműködés kialakításával elősegíteni a munkaerő általános helyzetének és képzettségének javítását. A Baranya Megye Foglalkoztatási Stratégiája, valamint a Baranya Megye Képzési Stratégiája keretében a helyzetfelmérés vizsgálta a megye munkaerő-piaci helyzetét. Az elemzés eredményeként feltárta, hogy a probléma a koncentrált fejlesztés hiánya, az erőforrások szétforgácsoltsága. A helyzet megváltozása érdekében határozta meg a fent felsorolt közvetlen célokat. A program a szakmai megvalósítás során kiemelt figyelmet fordít, az 50 év feletti munkanélküliekre, az alacsony iskolai végzettségű nőkre, a roma származásúakra, megváltozott munkaképességű és fogyatékkal élő személyekre és a pályakezdőkre. A fenti célok elérése érdekében négy alprojekt kerül megvalósításra Baranya Megye Foglalkoztatási Stratégiája alapján: 1. A területi kohézió erősítése (kistérségi alpaktumok). 2. A megyei önkormányzat intézményrendszerének, a megye intézményrendszerének bekapcsolódása a Paktum tevékenységébe. 3. Megváltozott munkaképességű, fogyatékossággal élő emberek munkaerőpiacra jutásának elősegítése. 4. A szakképzés térségi koordinációja. A/I.6. Támasz-pont : hajléktalan személyek nappali ellátó rendszerének fejlesztése című projekt (A projekt befejeződött.) A projekt vezetője: Göndöcs Gábor A projekt időintervalluma: A projekt helyszíne: Pécs, Dugonics u. 26. A projekt teljes költségvetése: Ft A Baranya Megyei Önkormányzat önereje: Ft, melyből minisztériumi önerő hozzájárulás 50 %, azaz Ft Támasz Alapítvány által biztosított önerő (természetbeni): Ft - ingatlan (Előleg: Ft - leutalva: szeptember 19.) A projekt célja: Általános (távlatos) cél: a gazdasági-társadalmi és szociális egyenlőtlenségek csökkentése a Dél-Dunántúli régióban a hajléktalan populáció szegregációjának mérséklésével, a célcsoport munkaerő piaci re-integrációjának és társadalmi integrációjának segítésével Közvetlen cél: a konzorciumi partner tulajdonában lévő, leromlott állapotú ingatlan lebontásával, új épület létesítésével a kor színvonalának megfelelő infrastruktúrafejlesztés, annak érdekében, hogy megfelelő intézményi keretek között olyan minőségi szolgáltatási kínálat kialakítására és biztosítására kerüljön sor, mely nélkülözhetetlen a célcsoport életkörülményeinek, fizikai és mentális állapotának javulásához és a munkaerő piaci re-integrációjához. E feltételek biztosítása nélkül a hajléktalanok esélytelenek maradnak a tartós társadalmi integrációra. A Dugonics utcai TÁMASZ-Pont Nappali Centrum én átadásra került. A projekt én lezárult. A záró projekt előrehaladási jelentés én leadásra került. 5

6 A/I.7. CAENTI című projekt (A Baranya Megyei Önkormányzat partner.) A projekt vezetője: Póla Gábor A projekt időintervalluma:2006. március február A projekt gesztora: Université de Franche-Comté A projekt teljes költségvetése: Ft ( , EUR) (ebből Baranyára eső: EUR) 250 Ft/ EUR A Baranya Megyei Önkormányzat önereje: - A CAENTI projekt tartalma és célja, olyan, több tudományágat érintő ismeret-együttes fejlesztése, amelyek a területi dinamikák, ezt ösztönző térségi struktúrák megértését segítik. Olyan, a térségi szereplők számára hasznos eszközök fejlesztése, kikísérletezése, amelyek a fenntartható fejlődést érintő politikák és konkrét tevékenységek tervezését, megvalósítását, nyomon követését, értékelését segítik. A REIT elsődleges célja a hálózat megerősítése, a hálózat keretében együttműködő intézmények, térségek közötti munkakapcsolatok fejlesztése, mindeközben tapasztalatcserék, információk, kutatási eredmények közössé tétele virtuális kutatóhely létrehozásán keresztül. Konkrétan: - virtuális együttműködési tér kialakítása - koordinációs találkozók, work shop-ok szervezése - éves konferenciák megszervezése (2006.: Gyulafehérvár, 2007.: Huelva, 2008.: Besancon) A projekt eddigi mérföldkövei teljesültek, a záró konferenciára október kerül sor. A pénzügyi elszámolások rendben, kisebb nem érdemi csúszásokkal rendben haladnak. A/I.8. Társadalmi változás=esély (EQUAL /1.0) EQUAL projekt (A Baranya Megyei Önkormányzat partner, a projekt befejeződött.) A projekt vezetője: Csender Gézáné (UWYTA Kht.), A projekt szakmai összekötője: Heidecker Pálné A projekt időintervalluma: július június 30. A projekt teljes költségvetése: Ft A Baranya Megyei Önkormányzat költségvetése: Ft A Baranya Megyei Önkormányzat önereje: - A projekt célja megváltozott munkaképességű személyek, fogyatékos emberek nyílt munkaerőpiaci reintegrációja gyakorlati készségfejlesztés és képességfejlesztő gyakorlatok, valamint személyes segítő tevékenységeket alkalmazó új módszertan kialakításával és kipróbálásával. A program másik fontos eleme a foglalkoztatók befogadó szemléletének alakítása, a munkahelyi befogadó gyakorlat ösztönzése. A projekt befejeződött. A projekt zárását illetően egyeztetések folynak az irányító, illetve közreműködő hatóságokkal. A/I.9. HealthClusterNet Egészségügyi KlaszterHálózat Interreg III C. projekt (A Baranya Megyei Önkormányzat partner, a projekt befejeződött.) A projekt vezetője: dr. Szekeres Péter A projekt időintervalluma: év április december 31. A projekt teljes költségvetése: ezer Ft A Baranya Megyei Önkormányzat önereje: A Támogatási szerződés szerint 25 %, de a vezető partner költségeihez történő hozzájárulás miatt 40 % körüli is lehet. 6

7 A projekt célja az egészségügyi ágazat hatékonyabb működtetése céljából a 13 partner tapasztalatainak, tudásának kicserélése szakpolitikusok közreműködésével. A projekt szakmai feladatainak megvalósítása december 31-vel befejeződött, de a pénzügyi szempontból még nem zárult le, a II. félévi támogatás még nem érkezett meg. A projekt teljes futamideje alatt a Baranya Megyei Önkormányzat ezer forint összegű kiadást teljesített, amely kiadáshoz a finanszírozási szerződés szerint 75 %-os ezer forint összegű támogatás társult. A partnerségi megállapodás alapján azonban a támogatás egy részét (a központi menedzsment költség 25 %-át) a vezető angol partner kapta meg. Így a Baranya Megyei Önkormányzat tényleges támogatási összege ezer forint körül alakul(a II. félévi központi menedzsment költség még mindig nem pontosan ismert), amely azt jelenti, hogy ezen projekt tényleges támogatási aránya 58, 7 %- os, az. önrész % körüli lesz,. A/I.10. MATRIOSCA-AAP (Menedzsment eszközök és hatékony nemzetközi kapcsolatok kialakítása egy új interregionális szervezet létrehozása érdekében, erősítendő az Alpok Adria Pannónia térség régióinak együttműködését) című projekt (A Baranya Megyei Önkormányzat partner, a projekt bejeződött.) A projekt vezetője: Kerner Barbara A projekt időintervalluma: június december (30 hónap) A projekt teljes költségvetése: euró / euró ERDF forrás euró saját forrás (projekt partnerek) A Baranya Megyei Önkormányzat önereje: euró A projekt főbb céljai: Integrált, valamint koordinált fejlődés elősegítése az Adria-Alpok-Pannónia (AAP) együttműködési térségen belül. Ezen régiók egy jelenleg 17 millió lakossal rendelkező, összefüggő térség részei, amely a mostani és jövőbeli EU tagországok határain található. Európai szemszögből nézve ez a térség nem tartozik a gazdaságilag dinamikusan fejlődő övezetekhez, ezért szükséges, hogy a partnerrégiók, erőiket egyesítve elérjék azon kritikus tömeget, amely helyzetük javítását lehetővé teszi. Határokon átnyúló, politikai konszenzusra épülő együttműködési térség, illetve az új európai törvényhozás adta lehetőségek megragadására is alkalmas intézményi struktúra létrehozása a kölcsönös előnyök kihasználása, valamint a versenyképesség fokozása érdekében. Az új programozási időszakra vonatkozó stratégiai együttműködési projektek közös előkészítése a teljes kooperációs térségből származó fontosabb partnerek bevonásával. A projekt december 31-én lezárult. A/I.11. Baross Pikkelysömör-ellenes termálvíz című projekt (A Baranya Megyei Önkormányzat támogató partner.) A projekt vezetője: Dr. Sebők Béla A projekt időintervalluma: A projekt helyszíne:zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Kht. A projekt teljes költségvetése: eft A Baranya Megyei Önkormányzat önereje: - A projekt tartalma: A projekt a gyógyvíz vizsgálatát végzi, mint pikkelysömör-ellenes gyógytényező. 7

8 A projekt célcsoportját képezik a hazai és külföldi, enyhe és középsúlyos pikkelysömörös betegek, akiknek állapot javulásához a harkányi gyógyvíz és kezelések hozzájárulnak. A pályázat két részből áll a hatásmechanizmus és a hatékonysági vizsgálatokból. A hatásmechanizmus vizsgálatot elvégettük, jelenleg a hatékonysági vizsgálatok folynak. A/I.12. Gyógyulás és rekreáció-természetesen című projekt (A Baranya Megyei Önkormányzat támogató partner.) A projekt vezetője :Zelenák Ivett A projekt időintervalluma: A projekt helyszíne:zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Kht. A projekt teljes költségvetése: eft A Baranya Megyei Önkormányzat: - A pályázat tartalma egy honlap kialakítása, illetve egy nyomtatott kiadvány elkészíttetése három nyelven 6000 példányszámban. A pályázat szerződés előkészítés alatt. A/I.13. Pályázat 50 ágy átvételéhez kapcsolódó személyi és tárgyi feltételek biztosítása című projekt (A Baranya Megyei Önkormányzat támogató partner.) A projekt vezetője: Müllerné Horváth Tünde A projekt időtartama: A projekt helyszíne: Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Kht. A projekt teljes költségvetése: eft A Baranya Megyei Önkormányzat önereje: - A projekt tartalma: A Baranya Megyei Kórháztól átvett 50 rehabilitációs ágyhoz kapcsolódó eszközbeszerzések megvalósítása történik a pályázat keretén belül. Jelenleg a pályázat szerződéskötési szakaszban van. A/II. A Baranyai Megyei Önkormányzat intézményei gesztorálásával, partnerségével megvalósuló projektek: A/II.1. Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ projektjei: A/II.1/1. A projekt címe: A kompetencia alapú oktatás elterjesztése Érdekeltségnövelő pályázat A projekt vezetője: Flamann István A projekt időintervalluma: A projekt teljes költségvetése: Ft A Baranya Megyei Önkormányzat önereje: Ft A projekt célja: A helyi önkormányzatok könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatásáról szóló 15/1998. (III. 31.) MKM rendelet alapján nyújtottuk be pályázatunkat a Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ műszaki felszereltségének fejlesztésére. A pályázat forrásaiból kültéri hangtechnikai eszközeink, rendezvénytechnikai felszereltségünk valamint kiadványkészítő, tájékoztatási és prezentációs eszközeink fejlesztését tervezzük. Jelenleg az árajánlatok beszerzése folyik. Hátralévő feladatok: szerződéskötések, beszerzések, gyártatások, kivitelezések, elszámolás. 8

9 A/II.1/2. A projekt címe: SZÍNHÁZ-ZENE-TÁNC - művészettel a baranyai kistelepülések kultúrájáért A projekt vezetője: Pajor Zsófia A projekt időintervalluma: szeptember május 31 A projekt teljes. költségvetése: Ft A Baranya Megyei Önkormányzat önereje: - A projekt célja: Jelen pályázattal folytatjuk az előző években elindított programsorozatot, amellyel a hátrányos helyzetű települések kulturális ellátottságán szeretnénk javítani. Célunk, hogy a baranyai kistelepüléseken olyan programokat, zenei, színházi esteket szervezzünk, amelyek hatására az ott élők kedvet, bátorságot kapjanak, illetve erőt merítsenek a helyi hagyományok gyűjtéséhez, zenei műveltségük fejlesztéséhez. A program megvalósításában közreműködő partnereink a Siklósi Dolce Hegedűegyüttes, a Misina Néptáncegyüttes, Füsti Molnár Éva és Sólyom Katalin színművészek. A projektben megjelölt településeket és a fellépőket értesítettük a pályázat pozitív elbírálásáról, és egyeztető értekezéseket folytatunk a fellépések időpontjaival és a fellépők igényeivel kapcsolatban. Hátralevő feladatunk az időpontok végleges egyeztetése, a településeken a fellépések szervezésében szakmai segítségnyújtás. A/II.1/3. A projekt címe: A Diskurzus című folyóirat évi 10 lapszámának megjelentetése A projekt vezetője: Simon Márta A projekt időintervalluma: A projekt teljes költségvetése: Ft A Baranya Megyei Önkormányzat önereje: Ft A projekt célja: A tizenhetedik éve megjelenő Diskurzus című szakmai folyóirat Baranya közművelődési és önkormányzati híreit kíséri figyelemmel, első sorban a kisebb települések és kistérségeik igényeit kielégítve. A lap beszámol a megye kulturális eseményeiről, a megyei önkormányzat munkájáról, pályázatairól, bemutatja a kulturális és művészeti élet szereplőit és programajánlót közöl, ezzel is segítve a művelődésszervezők és az önkormányzatok tevékenységét. A lap terjesztése postai úton történik, eljut minden baranyai önkormányzathoz, kulturális intézményhez és sok civil szervezethez. A pályázati ütemezésnek megfelelően eddig megjelent a Diskurzus hat száma, a következő négy szám szeptember-december között fog megjelenni. A/II.1/4. A projekt címe: Amatőr művészeti és szakmai rendezvények november 2. és április 30. között (3 rendezvény) A projekt vezetője: Lászlóné Bauer Nóra A projekt időintervalluma: szeptember április A projekt teljes költségvetése: Ft A Baranya Megyei Önkormányzat önereje: Ft A projekt tartalma: Szakmai konferencia - A Dél-Dunántúli Régió kistérségeinek kulturális stratégiái, megyei koncepciói, térségi szakmai hálózatok fejlesztése A Magyar Kultúra Napja (2009. január 22.) megrendezése Szakmai konferencia Szellemi örökségünk Baranyában hagyományok kutatói, őrzői, alkotó-közvetítő közösségek és személyiségek 9

10 A/II.1/5. A projekt címe: Határon Túli Magyarok XVII. Fesztiválja Nemzetközi Néptánc Gálája A projekt vezetője: Lászlóné Bauer Nóra A projekt időintervalluma: október október 13. A projekt teljes költségvetése: Ft A Baranya Megyei Önkormányzat önereje Ft A projekt célja: A Fesztivál kiemelkedő rendezvénye a Néptánc Gálaest, amelyre a Kárpát-medence valamennyi magyarlakta régiójából érkeznek néptánccsoportok, illetve fellépnek a Magyarországon élő kisebbségeket képviselő csoportok is. Folyamatban van a határon túli tánccsoportokkal a műsoregyeztetés, a fogadótelepülésekkel a programok egyeztetése, programfüzet, meghívó elkészítése A/II.1/6. A projekt címe: évi Dél-Dunántúli Regionális Kulturális Turisztikai Programajánló A projekt vezetője: Váradi Judit A projekt időintervalluma: október február 28. A projekt teljes költségvetése: Ft A Baranya Megyei Önkormányzat önereje: Ft A projekt célja: A Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ összegyűjti, egységes keretbe foglalja és kiadja magyar- angol- német nyelven - a Dél-dunántúli régió, Baranya Somogy és Tolna megye, évi programjait, kulturális, turisztikai, gasztronómiai rendezvényeit, hogy kiadványunkkal is hozzájáruljunk a Kulturális Turizmus Éve kampányév sikeréhez. A/II.1/7. A projekt címe: Pannon Mediterrán Ősz Dél-dunántúli regionális fesztiválsorozat A projekt vezetője: Váradi Judit A projekt időintervalluma: szeptember október 26. A projekt teljes költségvetése: Ft A Baranya Megyei Önkormányzat önereje: Ft A projekt célja: A Pannon Mediterrán Ősz fesztiválsorozat a Dél dunántúli Régió egyik kiemelt rendezvénysorozata, amely szeptember 6. és október 26. között a régió (Baranya, Somogy és Tolna megye) őszi kulturális és turisztikai programjait fogja össze. A fesztiválsorozat megszervezésével hozzájárulunk a térség turisztikai attrakcióinak, látnivalóinak mind jobb bemutatásához. Az egyedi programokkal megismertetjük a nemzeti, nemzetiségi és etnikai kulturális hagyományokat, segítjük és ösztönözzük a kulturális turizmust. A projekt megvalósításának jelenlegi helyzete, hátralévő feladatok: A Pannon Mediterrán Ősz fesztiválsorozat műsorfüzet elkészítésének határideje: aug. 20. ( szerkesztés, fordítás, tördelés, tervezés, nyomdai sokszorosítás) A fesztiválsorozat nyitó rendezvényének egyeztetése, pontosítása ( szeptember 7. Zrínyi Napok Szigetvár A Szőlő és Bor Ünnepének ( Pécs, szeptember 28) szervezése, lebonyolítása. Projekt szakmai és költségvetési elszámolása 10

11 A/II.1/8. A projekt címe: Magyarok Európai Fesztiválja 2008 (Nemzeti Kulturális Alap, Nagyrendezvények) A projekt vezetője: Váradi Judit A projekt időintervalluma: július (előkészítés) szept. 28 okt.13 nov. 30. A projekt teljes költségvetése: Ft A Baranya Megyei Önkormányzat önereje: Ft A projekt célja: Magyarok Európai Fesztiválja (Határon Túli Magyarok Fesztiválja) a Dél-Dunántúlon egyedülálló, elismert és hagyományokkal rendelkező összművészeti fesztivál, amely sikerrel kombinálja a tradicionális művészeti irányzatokat (népzene, népművészet, néptánc, folkór, irodalom) az új irányzatokkal, és közvetve Baranya természeti-kulturális örökségeire is felhívja a figyelmet. A Fesztiválja célja elősegíteni a határokon túl élő magyarsággal való kapcsolattartást, kulturális önazonosságuk megőrzését, egyben bővíteni és színesíteni Baranya megye és a Dél- Dunántúli régió kulturális kínálatát. A programsorozat törekvése bemutatni a határainkon túl élő, működő, a helyi értékeket képviselő amatőr művészeti csoportokat, előadóművészeket, különös tekintettel a magyar folklór, a komolyzene, tánc, irodalom képző és iparművészet területére. Ugyanakkor kiemelt célunk A/II.2. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács projektje: A projekt címe: Munkaerő-piaci Alap képzési alaprész évi decentralizált Déldunántúli regionális keretének felhasználására, a szakképzés tárgyi feltételeinek fejlesztésére irányuló beruházás támogatására A projekt vezetője: Csala Nándor A projekt időintervalluma: szeptember december A projekt teljes költségvetése: Ft A Baranya Megyei Önkormányzat önereje: Ft A projekt célja: Baranya megyében, Mohács kistérségben km-es körzetben biztosítjuk a sajátos nevelési igényű tanulók speciális szakiskolai oktatását. Intézményünk a gyakorlati és elméleti oktatás tárgyi feltételeinek fejlesztésére, korszerűsítésére kívánja felhasználni a megpályázott összeget. A pályázott eszközök közül a géppark fejlesztése, szinten tartása az elsődleges célunk. A meglévő eszközeink naponta használatban vannak, képzésben használatosak, így állaguk gyorsan romlik. A gondozott területek egy része az intézménytől távolabb helyezkednek el, így az eszközök megfelelő szállítása is kiemelt feladatunk. A/II.3. Baranya Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja projektjei: A/II.3/1. A projekt címe: Felkészítés a kompetencia-alapú oktatásra informatikai továbbképzései (A projekt befejeződött.) A projekt vezetője: Fehér Péter A projekt időintervalluma: október május A projekt teljes költségvetése: Ft A Baranya Megyei Önkormányzat önereje: - 11

12 A projekt célja: A projekt célja a HEFOP Felkészítés a kompetencia-alapú pályázaton részt vett intézmények pedagógusainak informatikai képzése a digitális taneszközök alkalmazására a különböző műveltségterületen, illetve tantárgyakban: szakterületenként 30 órás tanfolyami oktatás. A projekt megvalósult, a pályázati szakasz lezárult, a tanfolyamok indítási jogát az Educatio Kht átadta a pedagógus-továbbképzés szokásos felvételeivel. A/II.3/2. A projekt címe: A Kompetencia alapú oktatás elterjesztése: Tanulva taníts HEFOP /05/ /1.0 (A projekt befejeződött.) A projekt vezetője: Márton Judit A projekt időintervalluma: március május 31. A projekt teljes költségvetése: Ft A Baranya Megyei Önkormányzat önereje: - A projekt célja: Tanulva taníts projektünk fő eleme a tanulói és pedagógusi kompetenciák fejlesztése, továbbképzések, pedagógiai műhelymunka, szakmai szolgáltatás keretében. A projekt komplex módon a pedagógus szemléletváltásának, módszertani kultúrájának gazdagításával a gyermekek, a tanulók élethosszig tartó tanulásához szükséges készségek, képességek, kompetenciák megszerzésével, a szülői támogató attitűd kialakításával segíti az esélyteremtés és tehetségfejlesztést. A projektet május 31-én zártuk, jelenleg a záró projekt előrehaladási jelentés készítése folyik. A/II.4. Művészetek és Irodalom Háza projektjei: A/II.4/1. A projekt címe: Bárka Kikötő Pécsen A projekt vezetője: Kiss Mónika A projekt időintervalluma: szeptember A projekt teljes költségvetése: Ft ( EKF támogatás + szponzori hozzájárulások) A Művészetek és Irodalom Háza önereje: a szponzori pénzek kb forint értében A projekt tartalma: Az összművészeti "Bárka-napok" a Művészetek és Irodalom Háza és a budapesti Bárka Színház hosszú távú együttműködésének jegyében kerül megrendezésre. A tavalyi nagy sikerre való tekintettel idén 3 napra horgonyoz le nálunk a Bárka Színház, mely lehetőséget ad arra, hogy az általuk képviselt értékgazdagságot és sokszínűséget árnyaltabban bemutathassuk a pécsi közönségnek. Kommunikáció és PR : sajtó- és közönség tájékoztatása hírlevél formában oktatási intézmények tájékoztatása a programról (szeptember 1. hete) a program előtti napon a kiállítások előkészítésében, installálásában való segítség színházakkal való folyamatos kapcsolattartás a jegy- és bérleteladásokkal kapcsolatban, valamint az összehangolt kommunikáció érdekében A/II.4/2. A projekt címe: Baranya-bérlet - művészeti programok tájoltatása a Pécsi Kistérségben A projekt vezetője: Kőhalmi Andrea A projekt időintervalluma: szeptember november 12

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. DECEMBER 3-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. DECEMBER 3-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. DECEMBER 3-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1368-16/2009. MELLÉKLETEK: 3 DB TÁRGY: Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzat és a megyében működő

Részletesebben

Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ

Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának 2005. február 7-i ülésére TÁRGY: A BARANYA MEGYEI KULTURÁLIS ÉS IDEGENFORGALMI

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 334-5 /2006. MELLÉKLETEK: 5 DB TÁRGY: Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzat és a civil szervezetek

Részletesebben

M EGHÍVÓ. b) Kisebbségkutató Közalapítvány alapító okiratának módosítása (kisebb)* Előterjesztő: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

M EGHÍVÓ. b) Kisebbségkutató Közalapítvány alapító okiratának módosítása (kisebb)* Előterjesztő: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK E LNÖKE M EGHÍVÓ Szám: 1416-3/2007 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Pécs, Papnövelde utca 5. szám alatti Dísztermében 2007. szeptember 20-án (csütörtökön)

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1225/2007. MELLÉKLETEK: 4 DB TÁRGY: Tájékoztató a Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT II.) előkészítésének állásáról,

Részletesebben

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM Kódszám: ÉAOP-27-2.1.1.A.B.C.D - Versenyképes turisztikai termék- és attrakció fejlesztés Kulturális és örökségturizmus infrastrukturális fejlesztése C komponens MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI

Részletesebben

M EGHÍVÓ. Az előterjesztés és mellékletei a www.baranya.hu oldalról a hivatkozott vezérszóval érhető el

M EGHÍVÓ. Az előterjesztés és mellékletei a www.baranya.hu oldalról a hivatkozott vezérszóval érhető el BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK E LNÖKE M EGHÍVÓ Szám: 555-4/2007 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Pécs, Papnövelde utca 5. szám alatti Dísztermében 2007. március 22-én (csütörtökön)

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. MÁRCIUS 22-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. MÁRCIUS 22-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. MÁRCIUS 22-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 131-6/2007. MELLÉKLETEK: - DB TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehjatásáról,

Részletesebben

A DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI TANÁCS BESZÁMOLÓJA 2010.

A DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI TANÁCS BESZÁMOLÓJA 2010. A DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI TANÁCS BESZÁMOLÓJA 2010. Pécs, 2010. 1 Tartalom 1.) pont A regionális fejlesztési tanács együttműködésének értékelése a kistérségi fejlesztési tanácsok, a megyei

Részletesebben

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. március 22-i ülésére

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. március 22-i ülésére Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. március 22-i ülésére 4. Tárgy: Polgármesteri beszámoló a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás, illetve annak munkaszervezetében

Részletesebben

J E L E N T É S A 2008-2009. 1105/2007. (XII.

J E L E N T É S A 2008-2009. 1105/2007. (XII. 3. Konkrét észrevételek és javaslatok a beszámoló rendszerét követve kék szín jelöléssel (Mo-i Roma Parlament) (Piros jelöléssel a beszámolónak az észrevételek szempontjából lényeges részei.) J E L E N

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 30-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 30-i ülésére 195-12/2011. ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 30-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata polgármesterének beszámolója a Kecskemét és Térsége

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Szám: 458-4/2006. ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Szám: 314-7/2007. ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági

Részletesebben

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának ALPOLGÁRMESTERE. ELŐTERJESZTÉS Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2015. március 26-i Közgyűlésére

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának ALPOLGÁRMESTERE. ELŐTERJESZTÉS Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2015. március 26-i Közgyűlésére Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának ALPOLGÁRMESTERE Szám: KOZP/1-3/2015. ELŐTERJESZTÉS Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2015. március 26-i Közgyűlésére Tárgy: Tájékoztató Veszprém Megyei

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 29-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 29-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 29-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Zirc Kistérség Többcélú Társulása Tanács munkájáról Előadó: Fiskál János polgármester Az előterjesztés

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/593-1/2010/I. Üi.: dr. Dobó A. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete MAKÓ TÁJÉKOZTATÓ Tárgy: Tájékoztató Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 105-8/2010. MELLÉKLETEK: 2 DB TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról,

Részletesebben

FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY (1134 BUDAPEST, TÜZÉR U. 33-35.)

FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY (1134 BUDAPEST, TÜZÉR U. 33-35.) FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY (1134 BUDAPEST, TÜZÉR U. 33-35.) KURATÓRIUMÁNAK HATÁROZATAI 2008. MÁJUS 29. 174/2008. (V.29.) sz. határozat döntés az FSZK 2007. évi pénzügyi beszámolójáról

Részletesebben

BEVEZETÕ HU 011002 MAGYARORSZÁG-SZLOVÉNIA PHARE CBS KISPROJEKT ALAP 2001

BEVEZETÕ HU 011002 MAGYARORSZÁG-SZLOVÉNIA PHARE CBS KISPROJEKT ALAP 2001 BEVEZETÕ Az Európai Bizottság elõször 1994-ben hirdette meg a csatlakozásra váró országok számára a Phare CBC programot. Az Unió által támogatott határ menti együttmûködési programok jelentõsége egész

Részletesebben

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft 2014. június

Részletesebben

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft 2014. szeptember

Részletesebben

NAGYATÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI PROGRAMJÁNAK MEGVALÓSÍTÁSA 2007 2010.

NAGYATÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI PROGRAMJÁNAK MEGVALÓSÍTÁSA 2007 2010. NAGYATÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI PROGRAMJÁNAK MEGVALÓSÍTÁSA 2007 2010. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS.4 1. GAZDASÁGI PROGRAM GAZDASÁGI, GAZDÁLKODÁSI FELADATOK... 5 1.1. Vagyongazdálkodás...

Részletesebben

2013. évi 4. szám Tartalom

2013. évi 4. szám Tartalom 2013. évi 4. szám Tartalom Közbeszerzési Hatóság Elnöki tájékoztató a közzétételi kötelezettségről... 2 Helyzetfelmérés az európai uniós kötelezettségvállalások teljesítéséről... 4 Határon Átnyúló Területi

Részletesebben

BEVEZETÕ HU 010803 MAGYARORSZÁG-AUSZTRIA PHARE CBC KISPROJEKT ALAP 2001

BEVEZETÕ HU 010803 MAGYARORSZÁG-AUSZTRIA PHARE CBC KISPROJEKT ALAP 2001 BEVEZETÕ Az Európai Bizottság elõször 1994-ben hirdette meg a csatlakozásra váró országok számára a Phare CBC programot. Az Unió által támogatott határ menti együttmûködési programok jelentõsége egész

Részletesebben

Fejlesztési esettanulmány CROSSEDU képzésekhez

Fejlesztési esettanulmány CROSSEDU képzésekhez Fejlesztési esettanulmány CROSSEDU képzésekhez Projekt neve: * Kulcsszavak: * Inkubátorházak hálózata a Bódvaés a Hernád-völgy fejlődése érdekében I. Alapinformációk A képzés során mely témakörökhöz használható

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat civil stratégiája. Bevezető

A Baranya Megyei Önkormányzat civil stratégiája. Bevezető A Baranya Megyei Önkormányzat civil stratégiája Bevezető A Baranya Megyei Önkormányzat és a megyében működő civil szervezetek közötti kapcsolati háló létrehozása az Európai Unióhoz való csatlakozás küszöbén

Részletesebben

J E L E N T É S. a Kormány részére

J E L E N T É S. a Kormány részére TERVEZET- A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Szociális és Munkaügyi Minisztérium Szám: 17.041-1/2007-SZMM J E L E N T É S a Kormány részére a romák társadalmi integrációját elősegítő kormányzati programról

Részletesebben

BESZÁMOLÓ AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KHT. SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

BESZÁMOLÓ AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KHT. SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL BESZÁMOLÓ AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KHT. SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 2008 KÉSZÜLT: DEBRECEN, 2009. FEBRUÁR TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KHT. PÁLYÁZATI TEVÉKENYÉSÉGE ÉS PROJEKTMENEDZSMENT... 4 1.1 Az Euro-Régió

Részletesebben

A Megyeháza négy éve. Tizedik KultúrhétK. Buszpályaudvar Pécsett. Üzlet a hálón. Pusztakisfalu 2006. www.baranyanet.hu

A Megyeháza négy éve. Tizedik KultúrhétK. Buszpályaudvar Pécsett. Üzlet a hálón. Pusztakisfalu 2006. www.baranyanet.hu www.baranyanet.hu A Megyeháza négy éve Tizedik KultúrhétK Buszpályaudvar Pécsett Üzlet a hálón Pusztakisfalu 2006 Közéleti és Társasági Magazin VI. évf.. 2006. 4. Pécs új autóbuszpályaudvara Tartalom

Részletesebben