Általános tájékoztató az uniós pályázatokról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Általános tájékoztató az uniós pályázatokról"

Átírás

1 1053 Budapest, Kossuth Lajos u. 1. Telefon: +36 (1) Általános tájékoztató az uniós pályázatokról Mitől uniós a pályázat? A Magyar Köztársaság az Európai Unió tagjaként jogosult azokra a támogatásokra, amelyeket az Unió olyan területekre folyósít, ahol a fejlettség nem éri el az EU-átlag egy meghatározott (50-75) százalékát. Ez Magyarország esetében a Központi Régiót (Budapestet és Pest Megyét) leszámítva az egész országra igaz. Az unió különböző fejlesztési forrásaiból (jórészt a Strukturális és a Kohéziós Alapból) finanszírozott támogatások pályázati formában jutnak el a gazdasági szereplőkhöz. A kifizetett támogatás 75%-át az Európai Unió, 25%-át a magyar költségvetés állja. Ki pályázhat? Gazdasági szervezetek, önkormányzatok és civil szervezetek pályázhatnak, magánszemélyek nem. Valamennyi pályázóval szemben vannak bizonyos elvárások, melyek pályázati kiírásonként változnak. Az önkormányzatok első sorban elhelyezkedésük és a pályázati projekt alapján számítanak jogosultnak egy-egy pályázaton való indulásra, a gazdasági szervezetektől ezen túlmenően a pályázatok legtöbbjénél - megkövetelik, hogy legalább két éve nyereségesen működjenek, és ne legyen semmilyen köztartozásuk a pályázatok leadásának pillanatában. Az egyes pályázati kiírások ettől eltérő feltételeket tartalmazhatnak, illetve előírnak egyéb további feltételeket is. Mikor érdemes pályázni? A pályázati támogatás egyik alapelve a kiegészítő jelleg. Az önkormányzatok esetében ez egyre kevéssé érvenyesül, mivel egyéb fejlesztési forráshoz nem jutnak, mint a pályázati pénzek. A gazdasági szervezetektől azonban a pályázati rendszer igen komoly, akár százalékos önrész meglétét is elvárja. Először tehát azt kell tisztázni, hogy milyen nagyságú fejlesztést kíván végrehajtani, és ehhez rendelkezik-e a megfelelő forrással? A pályázati támogatás másik alapelve az utólagos finanszírozás, ami azt jelenti, hogy a már kifizetett számlák benyújtását követően lehet csak hozzájutni a pályázati támogatáshoz. Pályázaton részt venni tehát csak a beruházás teljes összegének rendelkezésre állásával, vagy ilyen irányú banki háttérrel lehetséges. Minősített pályázatmenedzseri katalogizált jegyzékszám: 125 H 1 /05

2 A pályázati támogatás következő alapelve, hogy csak új projektre kérhető támogatás, már folyamatban lévő beruházást, beszerzést nem támogat. Megkezdettnek egy beruházás, projekt akkor minősül, ha az első számla kiállításra került, de építési beruházásoknál például a helyszíni ellenőrzések során már észlelt munkák is annak számítanak. A pályázat formai befogadásáig később lesz róla szó a pályázati projektet nem szabad megkezdeni. Amennyiben megvan, hogy pontosan mit, mennyiért és milyen forrásból kívánunk fejleszteni, abban az esetben lehetséges megnézni, hogy a fejlesztés támogatására létezik-e pályázati kiírás? A pályázati kiírások és a feltételek megtalálhatók a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (www.nfu.hu) honlapján. Ezek a tapasztalat szerint túl részletesek, az azokon való kiigazodáshoz már érdemes pályázati tanácsadó segítségét igénybe venni. Irodánk például díjmentesen biztosítja a pályázati kiírás rövid összefoglalóját, és munkatársunk első alkalommal díjmentesen tájékoztatja arról, hogy projektje, tervezett fejlesztése megfelel-e valamelyik pályázati kiírásnak. Amennyiben találunk olyan pályázatot, amely a céljainknak megfelelőnek tűnik, fontos megvizsgálni az alkalmassági kritériumokat a tervezett fejlesztés volumene, célja, a megvalósulás helyszíne, stb. -, valamint a támogatható költségek körét (pl. egy új üzemcsarnok létesítése esetén az épület építése és a gépek beszerzése támogatott, de a közművek fejlesztése nem), hogy eldönthessük, tudunk-e indulni a pályázaton. Biztos választ vagy az NFÜ munkatársai, vagy egy pályázati tanácsadó tud adni. Olyan pályázaton, amely nem egészen biztos, hogy megfelelő nem érdemes elindulni, mert maga a pályázás is költségekkel, és időráfordítással jár, amennyiben a pályázat beadása előtt, vagy utána derül ki a jogosulatlanság, a munka feleslegessé válik. Jobb ezt megelőzni! Hogyan érdemes pályázni? A pályázati formanyomtatványok az internetről letölthető kitöltőprogramok kitöltésével, kinyomtatásával és aláírásával elkészíthetőek. Az egyes pályázatok különböző egyéb csatolandó mellékleteket írnak elő, így pl. cégkivonat, aláírási címpéldány, engedélyes tervdokumentáció, stb. becsatolását. E dokumentáció az egyetlen eszközünk, hogy a bírálást végző 2-5 fős bizottságokat meggyőzzük, hogy az általunk végrehajtani kívánt fejlesztés megfelel azoknak a céloknak, amelyek elérése érdekében a pályázatot kiírták. Pályázati tanácsadót azért is érdemes igénybe venni, mert a pályázati rendszer valamennyi elemét leginkább a tanácsadók ismerik, az egészen máshol leírt célok és a pályázati dokumentációban kifejtettek közötti összhang megteremtését és annak előzetes vizsgálatát is ők tudják biztosítani. Hová kell a pályázatot benyújtani? A pályázatokat általában a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséghez, vagy a Regionális Fejlesztési Ügynökségekhez kell benyújtani. Valamennyi pályázat kitöltési útmutatójában ott van a benyújtás határ- Minősített pályázatmenedzseri katalogizált jegyzékszám: 125/ oldal az összesen 6 oldalból

3 ideje, és helye. A pályázatokat általában postán lehet benyújtani, ajánlott, tértivevényes küldeményként. A pályázatokat kivétel nélkül Magyarországon bírálják el magyar szakértők. Hány példányban kell elkészíteni a pályázati dokumentációt? A pályázatokat mivel bizottság bírálja általában egy eredeti és 2-5 másolati példányban kell elkészíteni. Azért van erre szükség, hogy a bíráló bizottság tagjai egymástól függetlenül egy időben egyszerre tudjanak foglalkozni a pályázattal. A pályázati dokumentációt általában egy elektronikus adathordozón CD lemezen is szükséges benyújtani. A pályázat előkészítése a támogatni kívánt beruházás jellegétől függően akár több hónap is lehet pl. engedélyes tervek megszerzése -, a pályázat elkészítése 2-4 hét időt vesz igénybe. Mi történik a pályázat benyújtása után? Miután benyújtottuk a pályázatot, először a formai értékelés következik. Ennek során ellenőrzik: az adatlap kitöltésének helyességét; valamennyi melléklet meglétét; a mellékletek és az adatok megfelelőségét. Amennyiben ezek valamelyike nem helyes, akkor vagy hiánypótlásra hív fel az irányító hatóság, vagy formai hiba miatt elutasítja a pályázatot. Ez utóbbi esetben nincs jogorvoslati lehetőség, érdemes ezt a hibalehetőséget is kizárni. Hiánypótlásra általában megfelelő 10 napos, néhány hetes határidő áll rendelkezésre, és vannak olyan dokumentumok is pl. engedélyek -, amelyek benyújtása történhet a pályázat benyújtását követően is. Amennyiben pályázatunk formailag megfelelő, erről igazolást kapunk. Ezen igazolás birtokában megkezdhető a pályázati projekt végrehajtása ez előtt nem. A formailag befogadott pályázat tartalmi értékelését egy bizottság végzi, amelynek tagjai különkülön alakítják ki álláspontukat egy-egy pályázatról, amelyet a megadott a pályázati útmutatóban feltüntetett szempontrendszer szerint önállóan pontoznak. Az egyes bizottsági tagok által adott pontszámok átlagát veszik figyelembe a végső pontozásnál, amelyet a bizottsági tagokból álló bizottság végez. Egy bizottsági ülésen lehetőség van figyelembe venni egyéb szakmai szempontokat, és sor kerülhet plusz pontok megadására, az addigi pontozás korrigálására is. A pályázatok elbírálása 1-6 hónapot vesz igénybe, ennél ritkábban rövidebb, néha hosszabb elbírálási határidő is előfordult. Minősített pályázatmenedzseri katalogizált jegyzékszám: 125/ oldal az összesen 6 oldalból

4 A tartalmi értékelés eredménye lehet pozitív amennyiben a megadott pontszámot a pályázat eléri és negatív, amennyiben nem. A nyertes pályázattal kapcsolatos teendők Amennyiben a pályázat nyert, ezt a tényt levélben közlik a nyertessel, akinek megnevezése ettől a pillanattól: támogatott. A nyerésről szóló közlést követően általában egy hónapon belül - kiküldésre kerül a támogatási szerződés, valamint egy újabb adatkérés - a támogatási szerződés adataihoz, mellékleteihez szükséges adatokról. A támogatási szerződés az a végleges dokumentum, amely rögzíti a támogatott és a támogató jogait és kötelezettségeit, a támogatás végső összegét, a projekt ütemezését és az elszámolás legkésőbbi időpontját. Ekkor van lehetőség utoljára a projekt újraütemezésére, kisebb változtatásokra. Bár a támogatási szerződés nincs kőbe vésve, az abban foglaltak későbbi megváltoztatására csak nagyon ritka esetekben és nagyon alapos indokkal kerülhet sor. A pályázati döntés és a támogatási szerződés aláírása között általában 1-2 hónap telik el. A támogatási szerződés megkötése után Nagyobb, összetett projektek esetén lehetség van előleg lehívására, amely bizonyos előkészítő költségek, a projekt elindításának fedezésére fordítható. A nagyobb projektek általában több szakaszban kerülnek elszámolásra és kifizetésre is. Az egyes projektszakaszokat Projekt Előrehaladási Jelentések és pénzügyi elszámolások készítésével és az elszámolást végző közreműködő szervezethez való elküldéssel lehet lezárni. Ez a pályázathoz hasonló, de bizonylatokat, jelentéseket tartalmazó dokumentáció, amelyet a pályázathoz hasonlóan vagy elfogad, vagy hiánypótlásra visszaküld a közreműködő szervezet. Amennyiben elutasításra kerül sor, az a támogatási szerződés felbontásához vezet, amelynek a legsúlyosabb következménye, hogy a támogatott elesik a támogatástól, és az összes addig már kifizetett támogatást vissza kell fizetnie, valamint több évig nem jogosult újból pályázni. A pályázati támogatás ugyanis mindaddig, amíg a teljes projektelszámolás nincs elfogadva, amíg a fenntartási időszak a projekt lezárultát követő 2-5 év nem telik el eredményesen csak feltételes, a visszafizetés veszélye fennáll. A projekt lezárása Amennyiben valamennyi projektszakaszt lezártuk, egy zárójelentést és egy záró elszámolást kell készíteni, mely tartalmazza a projekt valamennyi elemét, és melyet az előbbiekhez hasonlóan megvizsgál a közreműködő szervezet. Az egyszerűbb projektek támogatása ezután kerül kifizetésre, a nagyobb, több részből álló projekteknél ilyenkor történik meg az utolsó részteljesítés. Megkezdődik a fenntartási időszak. Minősített pályázatmenedzseri katalogizált jegyzékszám: 125/ oldal az összesen 6 oldalból

5 A fenntartási időszak Annak érdekében, hogy támogatást kapjunk, bizonyos vállalásokat kellett tenni a pályázati dokumentációban. Például, hogy az új üzemcsarnok az elkövetkező öt évben legalább 5 új munkahelyet teremt. A fenntartási időszakban évente általában egy fenntartási jelentés formájában igazolni kell, hogy a beruházással létrejött új érték nem került elidegenítésre (pl. az üzemcsarnokot nem adtuk el), a bevállalt új munkahelyek be vannak töltve, stb., tehát a pályázati támogatás elérte célját. Amennyiben a fenntartási időszakban valamelyik mutató a pályázatokban indikátorként szerepel nem teljesül, az a pályázati támogatás visszafizetésével járhat. A fenntartási időszak eredményes letelte után igazolást kapunk, amely szerint az előírásoknak megfelelően hajtottuk végre a projektet, használtuk fel a kapott támogatást. Ajánljuk magunkat Kérem, fontolja meg alaposan a fentieket, és csak akkor vágjon bele egy pályázat elkészítésébe, ha úgy érzi, az Ön által tervezett fejlesztés, elképzelés kiállja a fentiek próbáját. Úgy gondoljuk a 2004 az uniós pályázás magyarországi kezdete óta eltelt idő elegendő arra, hogy kijelenthessük: érdemes pályázati szakértelemmel rendelkező tanácsadót akár belső munkaszervezetben, akár külső megbízással igénybe venni egy pályázat elkészítéséhez és lebonyolításához. A pályázati szakértők díját egyre több pályázatba lehet beépíteni, így a támogatás részeként elszámolható költségük. Irodánk a pályázatok megírását egységes iratkezelési díjért vállalja ennek mértéke egy-két horribilis adminisztrációs igényű pályázatot leszámítva ,- forint + ÁFA. A pályázati tanácsadók sikerdíjért dolgoznak. A sikerdíj alapja az a szakmai munka, amely azon túl, hogy a pályázattal támogatni kívánt beruházás, fejlesztés megfelelő a pályázati projekt megfelelőségét a pályázatot elbíráló szakemberek szempontjai szerint bizonyítja. A pályázatok körül igen sok kétséges és ellentmondásos hír látott már napvilágot, sok lobbista bizonygatja magáról, hogy kapcsolatai révén el tudja intézni egy-egy pályázat nyertességét. Ezen állítások valóságalapja egyrészt kérdéses, nehezen ellenőrizhető, másrészt mint azt töb esetben is láthattuk - a büntetőjog egyes előírásaiba is ütközik. Mi azt állítjuk, hogy olyan szakmai színvonalon tudunk elkészíteni egy pályázatot, amelynek a nyertességéhez szükségtelen bármilyen további lobbitevékenység. A szakmai színvonal megfelelősége esetén ugyanis a pályázatban megadott pontszám elérésével feleslegessé és értelmezhetetlenné válik a döntéshozók megkörnyékezése. A mi sikerdíjunk az alábbi táblázat szerint alakul. Minősített pályázatmenedzseri katalogizált jegyzékszám: 125/ oldal az összesen 6 oldalból

6 Pályázaton elnyert támogatás Sikerdíj 0,- Ft-tól ,- Ft-ig egyedi megállapodás keretében ,- Ft-tól ,- Ft-ig 6% + ÁFA ,- Ft-tól ,- Ft-ig 5% + ÁFA ,- Ft-tól ,- Ft-ig 4% + ÁFA ,- Ft-tól ,- Ft-ig 3% + ÁFA ,- Ft-tól 2% + ÁFA Mivel ahogy az előző leírásból látható volt egy pályázati projekt ténylegesen csak a fenntartási időszak letelte után tekinthető véglegesen támogatottnak, mi csak a teljes projektfolyamatra szerződünk. A lebonyolítói tevékenységet szinte valamennyi pályázat a teljes projektérték 6-8%- ban meghatározott mértékben támogatja, ezért sikerdíjunkat beszámítjuk a lebonyolítói díjba. A mi munkánk Önnek az iratkezelési költséget leszámítva nem kerül pénzébe! Kérjük, gondolja meg fentieket, és amennyiben további kérdése van, forduljon hozzánk bizalommal! Körics Euroconsulting 5 éve pályán vagyunk! Minősített pályázatmenedzseri katalogizált jegyzékszám: 125/ oldal az összesen 6 oldalból

GVOP-2005-4.1.1. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ II A TÁMOGATÁSRA RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS MÉRTÉKE... 5

GVOP-2005-4.1.1. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ II A TÁMOGATÁSRA RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS MÉRTÉKE... 5 TARTALOMJEGYZÉK I A TÁMOGATÁS HÁTTERE, CÉLJA... 3 II A TÁMOGATÁSRA RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS MÉRTÉKE... 5 III A TÁMOGATOTT PÁLYÁZATOK VÁRHATÓ SZÁMA... 5 IV A PÁLYÁZÓK KÖRE (TÁMOGATÁSRA JOGOSULTAK)... 5

Részletesebben

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében Agrártámogatások kölcsönös megfeleltetési rendszere című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: EKOP-1.2.5 A projekt

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítő szervezet:

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítő szervezet: PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Az EGT/ Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében a magyar környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek támogatása, a Második Nemzeti Környezetvédelmi Program

Részletesebben

Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2006 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2006 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2006 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Szociális és Munkaügyi Minisztérium megbízásából a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány által meghirdetett P26/2 kódjelű Új lakóotthonok létesítése

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program Innovációs eredmények hasznosításának támogatása mikro-, kisés középvállalkozások részére tárgyú pályázathoz

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.1/M KMOP-2011-1.2.1/M 1 A. ALAPVETŐ

Részletesebben

2007. november 29-én elhangzott előadás 2. számú hírlevél 4. cikk - 2007. december. dr. Dietz Henrietta

2007. november 29-én elhangzott előadás 2. számú hírlevél 4. cikk - 2007. december. dr. Dietz Henrietta dr. Dietz Henrietta A pályázatírás, mint forrásszerzési lehetőség gyakorlati vonatkozásai civil szervezetek számára avagy a pénz tényleg a lábunk előtt hever? I. ALAPVETŐ KRITÉRIUMOK...2 A CÉL MEGFOGALMAZÁSA...2

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program Komplex vállalati technológia-fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára (KHG) tárgyú pályázathoz

Részletesebben

Melléklet: 1. Dr. Koncz Erika kérelme

Melléklet: 1. Dr. Koncz Erika kérelme Előterjesztés Dr. Koncz Erika kérelméről Foglalkozás-egészségügyi ellátás folytatására Dr. Koncz Erika kérelmet nyújtott be Foglalkozás-egészségügyi ellátás folytatására az Önkormányzat 2051 Biatorbágy

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Kis- és középvállalkozások műszaki-technológiai hátterének. (Kódszám: GVOP-2005-2.1.1.)

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Kis- és középvállalkozások műszaki-technológiai hátterének. (Kódszám: GVOP-2005-2.1.1.) Tartalomjegyzék I. A támogatás célja...3 II. A támogatásra rendelkezésre álló forrás mértéke...3 III. A támogatott pályázatok várható száma...3 IV. Pályázók köre (Támogatásra jogosultak)...3 V. Támogatás

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása az agrár-, élelmiszeriparban tárgyú pályázathoz Kódszám: AGR_PIAC_13 1 Tartalom A.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében. Romák foglalkoztatása a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében. Romák foglalkoztatása a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Államreform operatív program keretében Romák foglalkoztatása a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban című normatív pályázati felhíváshoz Kódszám: ÁROP-229/A-2010

Részletesebben

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai Pénzügyi elszámolás részletes szabályai Készült: 2011. június 1. Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 1. Általános feltételek... 5 2. Kifizetési igénylések típusai: előleg, időközi, záró... 7 2.1. Normál előleg...

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai fejlesztése tárgyú pályázathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai fejlesztése tárgyú pályázathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai fejlesztése tárgyú pályázathoz Kódszám: KMOP-2013-1.2.1/A 1 A. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK A.1. A PÁLYÁZATI

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ az ÉAOP 5.1.1/B1-12-k-2012-0001 Debrecen Belváros funkcióbővítő város rehabilitációja II. ütem projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai fejlesztése tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.1/A

Részletesebben

HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal : Ajánlati felhívás, EUHL

HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal : Ajánlati felhívás, EUHL HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal : Ajánlati felhívás, EUHL Közzététel dátuma: 09.01.2012 Szerződés típusa: Szolgáltatásmegrendelés Jelentkezési határidő: 13.02.2012 Dokumentáció beszerzésének - határideje

Részletesebben

Zalaegerszeg MJV Önkormányzata (8901 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos utca 17-19) PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Zalaegerszeg MJV Önkormányzata (8901 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos utca 17-19) PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Zalaegerszeg MJV Önkormányzata (8901 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos utca 17-19) PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Komplex belváros rehabilitációs program Zalaegerszegen - NYDOP-3.1.1/B1-13-k- 2013-0005 városrehabilitációs

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása. tárgyú pályázathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása. tárgyú pályázathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.3 A. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK A.1. A PÁLYÁZATI

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Kiskálló szociális célú városrehabilitációja városrehabilitációs projekt

Nagykálló Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Kiskálló szociális célú városrehabilitációja városrehabilitációs projekt Nagykálló Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Kiskálló szociális célú városrehabilitációja városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló mini-projektek

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közösségi Akciók

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közösségi Akciók MNP-III-PA/01/2 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Közösségi Akciók Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat, mint Közvetítő Szervezet pályázatot hirdet a Budapest-Józsefváros, Magdolna Negyed Program

Részletesebben

Pályázati útmutató. a 2015. Dr. Szász Pál ösztöndíj programhoz. Budapest, 2015. március 31.

Pályázati útmutató. a 2015. Dr. Szász Pál ösztöndíj programhoz. Budapest, 2015. március 31. Pályázati útmutató a 2015. Dr. Szász Pál ösztöndíj programhoz Budapest, 2015. március 31. 1 Tartalomjegyzék 1 A pályázat célja... 4 1.1 Alapvető cél és háttér-információ... 4 1.2 Pályázati felhívás tárgya...

Részletesebben

Miskolc- Avas- dél akcióterületen nonprofit szervezet mini projektjeinek támogatása

Miskolc- Avas- dél akcióterületen nonprofit szervezet mini projektjeinek támogatása Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Miskolc- Avas- dél akcióterületen nonprofit szervezet mini projektjeinek támogatása a Szociális célú városrehabilitáció - Miskolc- Avas- dél akcióterületen

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztése tárgyú pályázathoz.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztése tárgyú pályázathoz. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztése tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-3.2.1 A. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK A.1. A PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Részletesebben

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Szociális városrehabilitáció Győr-Újváros területén című

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Szociális városrehabilitáció Győr-Újváros területén című Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Szociális városrehabilitáció Győr-Újváros területén című városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló

Részletesebben

MINI PROJEKT MŰKÖDÉSI KÉZIKÖNYV. az NYDOP-3.1.1/B-09-1f-2011-0001 azonosító számú, Szociális városrehabilitáció Győr-Újváros területén című

MINI PROJEKT MŰKÖDÉSI KÉZIKÖNYV. az NYDOP-3.1.1/B-09-1f-2011-0001 azonosító számú, Szociális városrehabilitáció Győr-Újváros területén című MINI PROJEKT MŰKÖDÉSI KÉZIKÖNYV az NYDOP-3.1.1/B-09-1f-2011-0001 azonosító számú, Szociális városrehabilitáció Győr-Újváros területén című városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap

Részletesebben

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Szociális városrehabilitáció Győr-Újváros területén című városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló

Részletesebben

II. KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett

II. KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett II. KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett A Komplex rehabilitáció szakmai hátterének megerősítése című tervezési felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.4.8/08/1

Részletesebben