TAVASZI CSENGŐKÖN, az elárvult partok között, a leroskadó hidak pillérein, a fájdalomban vonagló hegyek tövén, zarándokoljunk, EGYÜTT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TAVASZI CSENGŐKÖN, 1922. az elárvult partok között, a leroskadó hidak pillérein, a fájdalomban vonagló hegyek tövén, zarándokoljunk, EGYÜTT"

Átírás

1 ÚT

2

3 CSUKA ZOLTÁN TAVASZI CSENGŐKÖN, 1922 (Csodálatosan lezuhantak a fényeskedő [csillagok, és minden fényt elfújt valami rettenetes zivatar) Testvér megfogom kezedet. EGYÜTT az elárvult partok között, a leroskadó hidak pillérein, a fájdalomban vonagló hegyek tövén, zarándokoljunk, EGYÜTT ÉS ÉNEKELJÜNK Jaj, testvér kibuggyan a hangod TAVASZI és most csengők röpítik a kacagásunk: ÉLETI és ládd: a fák felnyújtják friss tenyereiket, a folyók gyulladnak, örömmel hasadnak a bozót zsengéi Erdők egymásba borulnak Hegyek válla összenő Utak összecsókolóznak Ormok felütik a fejüket és magasságokat zsoltároznak,

4 EMBEREK! Tegyetek most kezet a kézbe Processziósan vándoroljuk meg a szomjúhozó [országutakat A nap pirosan koccintott a mámoros földdel Aranyló sebben lázadozik a hajnal És mi most friss énekre gyújtjuk a torkunk: Dicséret neked ÉLET! ÉLET! TÉL Mezők feketén ravataloskodnak, megfojtott kormos fáklyák a jegenyék, börtönükben imát mornolmak a folyók. TÉL! TÉL! Éjszaka. Kövérre hízott zivatarok settenkednek az égen, de a felhők közül nyitott szemekkel [kibámészkodnak a csillagok. És a lenn domináló feketéből is: fölkuncognak a fehér házak és a sápadt, karcsú tornyok fölintenek. Csöndesség! CSÖNDESSÉG!! CSÖNDESSÉG! Csak a kakaskukorékolások, csak a tömbös hegyek,

5 csak a rétek, csak az erdők, csak az állatok, csak az EMBEREK: ZOKOGNAK! mert bennük égő sebeket ordít föl a Tavasz!! Lány! Lány! HÍVLAK! Megláttad-e már a vérző reggeleket, a pirosan zápozoró napot, a pitymallatkor fölfeszülő napsugarakat az ég [harangján? Amikor a mezők szilajon kidobbantják széles [mellüket, hegyek fölpúposodnak, tornyok nevetve a magasba nőnek, patakok aranykarikákat görgetnek, meghallottad-e, amikor a folyók fényoszlopokat énekelnek, vizezések ívelő erejüket zuhogtatják, erdők örömöt litániáznak s házak vígsággal átkiáltanak? ÉS EMBER ÁLLAT megtalálja a párját a megtermékenyítő reggelben. Szarvasok az erdőségeket a hangjukra emelték! Szerelem. SZERELEM!

6 és karjaim ölelésbe lombosodtak, szemeim fölhasítják a messzeségek kulisszáit HÍVLAK!1 Hogy vágtató vérünkből kicsattanjon az új [életi LÁNYI SZERELEM! SZERELEM! SZERELEM! KIÁLTÁS EMBERTESTVÉREIM I Irányok teste végleg összebogozódott. Célok pohos ködökbe merültek. Ki tömé most a sziklákat engedelmes kockákba? Ki nyújtaná egyenesbe a fájdalomban meggörbedt [utakat, s a nyekkent igéket ki kovácsolná zengőre? Ki kötne hidakat a vágyban összekiáltó partok közé s ki pántolná meg a Föld derekát fényeskedő sínekkel? Ki emelné szemére a végtelen erdőket s kiben döbbennének föl a nehéz testű hegyek és a források dicséretit is ki csorgatná a szájából???

7 IMMÁRON: DE!!!! összecsendültek a messzi harangok, kőművesek tiszta szemében megfészkelték magukat a holnapok. A keshedt útszéleken csak papok és lelki szegények tarisznyáznak életet [maguknak és bélpoklos-agyú kóklerek igézik mellverő [meakulpára a tömegeket zilált sorokat csapnak rendbe, mellüket a szélesen kacagó nap elé tárják, tiszta homlokukat, a végtelen mennyboltra [feltükrözik és a felharsant szemű pitymallatot himnuszozzák AKIK HISZNEK ÉS ÉNEKELNEK: EMBEREK PITYMALLIK ÉPÍTENI ÉPÍTENI ÉPÍTENI KELL! ÚJ KÖLTŐKNEK Bennünket, egytestvér, százszorosan egybekovácsolt az idők zivatarja, mi dolgozunk, mint a bányász vájja a földet,

8 mint a favágó a maga rönkjeit fejszézi: mi az új igéket faragjuk Mi kiáltunk a kiáltók fáradhatatlanságával és hirdetjük az új igék prédikátorainak buzgalmával az embert, akinek el kell jönnie a tömegekben. Mi a leghisztériásabb és legembertelenebb időkben nekivágtunk a sorvasztó új utaknak, mi a ma dőlő templomtornyait daloljuk és az új épületek emelkedő tömbjeit énekeljük, bennünk a félrevert harangok jajveszékelése őrjöng, mi lángoló daccal, új fákljákat cipelünk a fejünkben a holnap elé, minket az idők teljességének a kényszere hajított [ki magából, bennünk a márciusi erdők nyugtalansága tombol, tavaszi földek ereje pattan, új, százszor is új dalok születnek véres vajúdásban, mi nem nyavalygunk meghalt őseink sírhantjainál, és tenyerünk egyszerű síkján mutatjuk föl a hitünk. Most, a széthullás és nagy leroskadások napjaiban, nézzünk újra egymás szemébe, egytestvérek: kiben ég, kiben aludtak el már a szikrák, a mindennap apróka kenyérgondjain túl ha szét is szórtuk hitünk fölösét az utak veszejtőin és ha úgy látszik is, hogy mindent elszippant előlünk [a kimarjult idő; ne féljetek, mi benn élünk a városok mély gyökereiben, mi vagyunk a tavaszi erdők zsendülésében, vízesések harsogásában, erdők orgonájában, az égető napfény lángkohóiban és mi vagyunk ahol növekvőben a nappal, a fény,

9 az erő, és mi kiáltjuk a többieknek újból, százszor is, [boldogan: Emberek! Evőé élet, élet!... A VÁROSOK ÖLÉBE LETELEPEDETT AZ ESTI CSEND naponta eljátsszák rajtunk a régi skálákat a genfi konferencián virágos beszédekben vonaglik a jövendő tíz esztendő eredményei tömegsírokban erjednek és felkapaszkodnak a növények és állatok sarjadó életébe konszolidációt és leszerelést cikkeznek az újságok átrepülünk a felhők felett hegyláncok hátán futunk mindenütt elér a gyümölcstelen tanácskozások és népáradások morajlása jó lenne ha megtanulnánk egyszer a kézfogás egyszerű jóságát is

10 A FÉNYESSÉG SZELÍDEN ÁTHAJOLT A TELEFONDRÓTOK FÖLÖTT lenézett ránk átkúszott a házakon ferdén lemosolygott az emberek azt mondják reggel a forradalmárok és a kispolgárok most előszedik tejescsészéiket kenyeret esznek a fehér italhoz és hivatalba vagy üzletbe mennek vékony fonalain leereszkedik az eső aki jobb a másiknál nézzen merészen minden dolgok szemébe és higgye el hogy ő a világcentrum magva ÉNEKELJÉTEK A MŰHELYEK SÓS VEREJTÉKÉT a kovács tüzében elemésztődő könnycseppeket a lendítőkerék alól szétfröccsenő vért a ma véres és verejtékes malterját kövérre hízott napilapok kiadói az öregség pápaszeme mögött vakoskodó [szerkesztő húzzák meg maguk körül a tehetetlenség [sáncait a romantika rímes harangjait

11 kongassák csak az avult poéták mi jövünk a föld végtelen ereje a munka hatalma és jövendők gyárszirénái egyetlen és mindenek felett álló harmóniába szaladnak ha megszólalunk LEGYETEK SZERÉNYEK felhők zengő vonatjai száguldanak röntgenkészülékek mellett új hősök [növekszenek a villamosvasutak motorjában búgnak az érlődő legendák bízzatok magatokban a kétszáz kilométerrel száguldó gépeitekben mező teste törik új rögbe a szán tógépek alatt derekunkat átölelik a rétek virágai csavarjátok le a hangotok lámpását az egyszerűség zsoltárai fakadjanak belőletek oh mert a mennybolt a terhes asszony hasa és benne boldog kilencedik hónapjába jutott az új világ érlődő teste

12 MOSTI KÉNKÖVES ÉLETÜNK ÁLDOTT áldottságunkkal bolyongunk éjszakák folyóiban mámorok örvénylenek sírunk és kacagunk és lehajtott fejjel már új testvérkezet nem várunk az éjszaka konflislova áll tán hozzánk legközelebb vagy a rakparti munkás az örökbohém csillagok lenevetnek házak ormai belefúrják bozontos fejüket az égbe telefondrótok hárfáznak és fülünkbe zengik a város kőtömegeinek csodálatos és szomorú titkait RITKÁN ISZTOK AZ ÖRÖM KANCSÓJÁBÓL a keserűség felhői sűrűn záporoznak rátok elsápadtak a házak ablakai elfonnyadnak a csillagok bokrétái felettetek szerelmetek ágyasházába viperák törtek és közösüléstek forrójából nem rügyezik új gyermek kettétörött a mosolyotok szívetek kihalt kráterjei mellé rossz szagú virágokat tűzdeltek és külvárosi kiskorcsmák savanyú borából rikkannak fel irtózatosan megrokkant himnuszaitok

13 ARANYMŰVES JÁNOS LAJOS TESTVÉREIMHEZ Én ambíciókat növesztettem szépen épített [tornyokba és fényesre csiszolgattam őket. Azelőtt áttetsző rongyokon bámultam a világba, ködök fátyoloztak! De a kispolgárok bepatinásodott házain és a pilléres hidakon át a keresett fórumig tarajosodott a hitem! S MOST A TEGNAP KULIJAITÓL FELÉTEK LASSZÓZOM AZ ÖLELÉSEM!!! Mert bennem felbimbózott a ti meggyúlt széles [tribüntök és ha eddig vaksi szemmel néztem az embert most: szét akarom tépni a kulisszákat! Testvérek! Ne hagyjatok engem! Mert bennetek az én utaim ölelkeznek a ti büszke barikádaitokkal.

14 ÜJ ISTENEK HARANGOZNAK Mert ha néztük is a háztetőket és nagy épületeket raktunk a kezeink alá, futó galambcsordával etettük a szemeinket, akik fehérek voltak a békétől és az emberek egybeforrasztásától. Még éneket is mondtunk egymásnak, városi éneket, a sápadt tornyokról és a nagyhasú nőkről, így most elhabzott a szánk, mert keresztülfolytak rajta az összelőtt falvak heverő téglái. Mi nem ijeszteni akarjuk a másikat, kívánjuk, legyenek ők is akadálynélküli lovasok a szagos füvön, úgy mint sokan a macedón széltől rendezett fellegekben, melyek tiszták, alacsonyak, hogy majd mindennap közébük vágjuk a fejünket. Es akkor ébrednek, ha a tájak elfurulyázták a halottak imáját, mert ők szögesdrótokon nyugosznak épp úgy, mint az őseink, akik visszajátszottak magukat a gyerekek közé. Valaki az égre emelte az arcát, és szemeiről lemosta a távolságokat. Most hangjából eső gyülekszik, szavaiból mondatok szakadoznak, és épülnek, a lábai alól pedig hatalmas szigetek futnak a part elé. A tornyok acélozódásának idejében a házak penészes odúi elolvadnak a nap tüzében és odakünn azt mondják: ÜJ ISTENEK HARANGOZNAK. Erők születnek szakadatlanul, mert acélkorbáccsal jönnek most az új istenek. Egészen mások mint az elringatott városok bölcsőjében. Mert ezek az idő összeforrásánál selejteznek, és legyenek ők kiválasztott parancsolói a parancsolóknak; ha minden istenek harangozni fognak. És ezek arcáról a természet nem örököl semmit.

15 Kiáltjuk; Mert új Messiások jönnek és már mi is halljuk a harangszót. KÖZKATONA CSUKÁNAK HÍVNAK I. Homokkenyeret eszem és maláriát hozó vízzel tengetem életem naponként átszállók a várablakon a városban párizsi divat után futkosnak a hölgyek nekem páratlan bakancs van a lábamon az alsó ruhám megkülönbözhetetlen a fekete földtől és apránként felesznek a tetvek a fellebbvalóim tisztelik bennem a messzi haragos embert aki nincsen megelégedve egyszer már mondottam kilépünk a vágányok közül és akkor nem bánom nevethetnek rajtam jó bolondokat ha az én kezemben lesz a búza a kenyér a mező kulcsa megetetem az éheseket és a csillagszemű kutyákra vizeskötelet engedek a mérgesek szemeiben becsukódtak a nyitott kapuk a jóság kenyeréből szeretnék ajándékot osztogatni de bizony nekem is csak a tiszta szívem és az önálló gondolataim maradtak meg és ezekből is oly kevés vagy oly sok van hogy magamnak kell bajlódnom velük káromkodnak velem és közkatona Csukának hívnak ha nevemet kiáltják társaim kíváncsian kidugják fejüket a homokból de én számontórtom az embereimet különben nem tudom mi lenne velem cementből van a vánkosom

16 a ruháimmal takaródzom odakint hideg van és én fázom de ki is törődik azzal hogy a kormos irodában valaki darabos tüdejét köpködi széjjel nagyon öregszem és senki sem mondaná hogy mindössze huszonegy véres esztendőt hajítottam el mögöttem II. Ma bolondul felgyulladtak bennem a tavaszi hegyek katonák között mentem a roskatag hidak alatt a mezők karjaiba új erőt leheltek a messzi hegyek vérző kicsiny lányszívek kongattak a távoli virágok között és ekkor az én elkopott jóságom közelebb ért a katonák asztalaihoz mert mi egy kenyeret ettünk és ha mégis álltunk az utak útvesztőiben de egymásnak adtuk a továbbot ma ezerarcú emberek égtek az elcsodálkozásban amikor a mi nótánkat verte ezer dühös dobos ma százan emelték meg kalapjaikat a processziónk előtt voltak akik felfedezték magukban az örök kiabálót voltak akik haragot öntöttek az emberek szívéből én az egyszerű ember hitével fiatal gyerekekkel jártam messzi és ismeretlen emberek között mondtam hogy értelmetlenül elkerüljük egymást mert bennem nem holmi tegnapi megtalált érdekek viaskodnak én igazán és egészen folytonos ember vagyok olyan mint a favágó a napszámos a munkás és minden teljes napon erdőket és városokat indulok dönteni aki értelmes tud lenni az megérti miért utálom azokat akiknek valamijük van és mért szeretem azokat akiknek nem jutott semmi mondom ma egészen tavasz volt és én úgy tudom a processziónkkal ezer új embert hoztunk be mellénk

17 Lehámlott hetek vésztjóslóan domborodtak [a perspektíván Mikor egy kivilágított napon Meggyónt testemmel Temelléd lapultam... Rózsák köréd hímezték illatukat A megtalált estén Neked! Zengtem halk melódiát Néked Rólam! Rólad! Míg felszökken a ritmus, a sugáros ív, [a tónusos szivárvány, Dacon! Hiten! mindenen keresztül, Teérted TAVASZODIK! Lezárt ajtók mögül érik a szíved. Míg az éjbe nyúló átvirrasztott szerelmeink Egymásért glóriáznak a hegemonált káoszban. IV. Hozzátok nyúlok emberek Kik természetfölöttiek vagytok az egyszerűsített [világ horizontján Mondjátok miért!? Falják kilométerek egymást, mikor rohanó vasúti lokomotívok éhes kazánjaiból bámultok:

18 A MEZŐKRE, A PUSZTÁKRA, [A MTNDENSÉGBE Miért hiszed, hogy azok kik híresek arról, hogy ők voltak [a genuai kongresszuson Egyek veled velünk Nem tudjátok hogy mindnyájan egyszerű [malomkerekei vagytok az oldalt nyargaló földtömbnek, Polgároki Fiatalok 1 Emberek 1 Testvérek 1 TAVASZ VAN És a megértés csúnya mosogató dézsákba esett. Ne higgyetek a pártokat, osztályokat, hiteket palástoló [beteg embereknek Nézzetek rám! A kollektivitás ordít belőlem Mondom nektek EMBEREK VANNAK, EMBEREK, [EMBEREK 1 Kik szomj úznak! Kik éheznek... Ki az ózonzöld pusztákra Gyertek velünk Mi kifutottunk a lövészárkokból A folyók mellől, a templomok közül, A MTNDENSÉGBE Az emberi képzeletek mérlegeihez ledobtuk [magunkat 1 A május napja kibújt a horizonton EMBEREK EMBEREK EMBEREK!

19 VERS 5 Harangok estét énekelnek kigyulladt a hangunk a csillagok aranylépcsőjén megindult valaki és rózsákat kötözget Testvér tegyük le szívünket deó izmos lányok nőnek körénk az ég csillagot osztogat induljunk és örömtől duzzadt arccal hajlítjuk merszünk most már kristálytiszta levegő csavarog a [völgyeken az éjszakák hajnalt sírnak és a hegyekről megfutottak a hitetlenek VERS 6 Ó jaj szívembe beszökött a nyár és kicsurog a kedvem Leányi nyújtsd ki magad hogy átfogjam a nappalokat a puszták hangosak a mezők fölött elrepültek a szerelemmadarak a partok végtelen zajban fürödnek arcuk kigyulladt és most csintalan életüket hangolják éjszaka

20 a hold megmászására indulnak az emberek végtelen csigalépcsők vándorolnak és az óceánok mormoló imái vezekelnek a [partokon Nyújtózkodj unk testünk a melegtől jajdul kacéran átálmodjuk [a látóhatárt most egyedül te én és a végtelen perspektíván úszó bárka az élet Élet! ÉLET!!! VERS 7 Körülötte megnőttek a homokbuckák cs [felkapaszkodtak a fák de nem bírta tovább a menetelést feje a leányok [közé pottyant és azok eldobták terhüket Ó LEÁNY! SZERELEM! ÉLET! tizenhat éves leányok arca tüzesen éget felfűrészelte testét! Kicsúcsosodott az emberek közül és az élet elé hajlongott ezeken az utakon ó mily jólesnék most valaki és letette a ceruzát egy valaki VALAKI! EGY! SOK! MINDEN!!!

21 De ők ablakok mélyén álmodoztak és a vérző nap hangra ébresztette a torkuk egynéhányan elindultak A nyári ég szivárványt kötözött eléjük megnémult harangok kísérték őket felhantolták az utat és mégis a hold a tengerek fölé kérődzött és ó hangosabbak lettek az éjszakák és valaki meglátta az utat VERS 8 Mondjátok hogy verekedtem és elhordtam a részem de én tudom még nagyon kihaltak az utak és azok [akik mellém verekedtek magukat ma már összekeverték az ösvényeket és felkúsztak az éneklő fákra nagyokat rúgnak rajtunk fáj is de mi tudjuk megbokrosodott állatokkal találkozunk és kinyújtjuk testünk erős várunk emelkedik és fejünk kibiceg a jelzőállomásokon igaz mi elhaladtunk a csengő patakok mellől megnőtt karjaink irányítják a kőszirteket alatta [próbára várjuk a csiszolatlan hidakat a sokágú csillagok pásztora a mi dalunkkal

22 és a reggelek is velünk ÉBREDNEK ÉS [MENETELNEK büszkén hajlítjuk az országhatárokat mert a létrák is fölfelé nőttek és a térképek is tapogatódznak emberek mi fénylünk és robogunk HARC! HARC! HARC!

23 MIKES FLÓRIS MÍNUSZ 1 Akkor még a körmeit szagolta mert nő volt benne az éjjel csak a marhacsordák közt evickélt mint akinek jobb dolga nincsen a hőhullám más zuhatagba hegedült - ki stimmelte fel a Rend Harmonikást éjszaka stramm kis kutyák potyognak az ég [szalmazsákjaiból bé-la-lu-ka-fog-hagy-ma neki is mindegy hogy hívják a karácsonyfák [patináját ha a kirakatból beszedik a holdat hámozott mogyorót és csillagokat behörpint egy slukkot a szénák gőzéből háromszor rúg maga körül hogy semmi múlt [ne ragadjon hozzá ő is olybá számítódik vállán panyókára veti a Napot és tovább pörög a destrukció vonalán.

24 HARASZTI SÁNDOR ASSZONYDICSÉRET Ma 921-ben őszén a vérbegázultan lázárkodó időnek amikor Mont Blanc szikláin tapsolnak a riadó [gyárkémények és a fekete óceánok az orosz pusztákkal vándorolnak a föld borotvaéles gerincén amikor minden stációnál befűtve vesztegelnek már a lokomotívok de azért papok, bankárok, ébredő diákok és kakastollasok feszengnek mégis! a tribünökön és veszett aranyhiénák bitangolnak a városokban én fölemelem szerető szavam hozzátok asszonyok!! és dicsérlek benneteket kokottok - Parisban és Budapesten bűnbánó kezeitekben fehér liliomokkal cselédlányok apácák és hazátlan frauleinok kik a meddőség szamaritánusai vagytok és peckes kamaszok olcsó vágyaival dajkáljátok [magatokban az esztendőket

25 ti is dámák, nagyságos asszonyok kik azt hiszitek hogy [különbek vagytok a bordélyházi örömlányoknál asszonyok ott kint a külvárosokban kik gyárakban boltokban és mosóteknők mellett [robotoltok és titeket is lányok kik az irodákban havi kétezer koronáért hervadtok és imakönyvből vagy rossz Jókai-regényből pislogtok föl olykor-olykor a Napra dicsérlek benneteket! mert én tudom, hogy szüzek vagytok valamennyien és azt is tudom, hogy a ti testetek aranyhídján énekelve! vonul túlsó partokra az Élet 921-ben halleluja!! szakadatlan

26 EMBER ZOLTÁN X. Láthatatlanságokba kapaszkodó kitenyésztett energia kiajzott pilléreken suhintó idő a hatalmasan dörrenő szózatokban utat vágó ész a mindenség céljáig tülekedő erő lángoló palástokat szőnek a rohanó távlatokba. Pedig a várandósak taréjas trombitákon nyargalják [a maguk életét betegek ereiben búgó szirénák fáklyázzák a holtakat katedráikon kimúlt üstökösökkel ámítják az alvást mert sehol a kinyíló szemek szemaforja. Holott a kiszabadított gondolatokat építők utat lövellenék [a végtelen célig hiszen Buddhán, Krisztuson, Marxon, Einsteinen [keresztül kiizmosodott gépek lendítőkerekei teremtik a valóságot az örökké mozgást, a minden idők cselekvő valóságát és kovácsolt ekékkel szántják nékik az utat... Megkötött pihenés nélküli méhrajokat szabadítanak a [kertekbe a repülés hídjain állandóan építik a gondolatokat mert a pszichoanalitika már régen a hegyekbe terjedt és ma az emberek embere, minden hús, és minden anyag elébe állt az acélos útnak.

27 Ezért ti kik lobogó fénnyel emelitek fejeteket az élet [irányába és testvérekké pántolt érzésekkel kötitek össze a [végtelenséget a haladó művészetben termelő újjászületést harsonázom néktek a fájdalmak és örömök egy útján. OPUS Ma feliszom a távolságokat és rózsákat hintek vésőket is teszek a szivekbe mert ma van a szentelt hozsannák haragos feltámadása HEGYEK RÉTEK ÉS ERDŐK kiszivattyúzott forrásaiba MA csilingelik vissza az EGÉSZ újjászületését MERT TAVASZ IS VAN és a békegondolatokat falazó apostolok Világimádást rügyeznek 1DŐK=IDŐ Bordát mutató paripák és kérges emberek vasban egyesülve élesztik a mezőt. Porzik a göröngy és a bőrtalpak és paták alatt némán egy új élet vajúdik.

28 A FÖLD: A rohanásban én vagyok a szemsugaras mozdulatlanság. A mozgásban a tompa pihentség és az évezredekből új és újabb szfinxeket hurcolok. Magamon termelem az oxigént adó flórát és a perpetuum mobilébe kapaszkodó állatokat. Alapja vagyok minden életnek. Az idők idejébe nyúló történések élesztőjét én adom. Forgásom a jelenés, minden a máért történik. Építem a holnapot. Ma újra megállapítom a nálam nagyobb testekhez való viszonyomat, mert utam egyetemleges az ő útjukkal. Fényzuhatagos világításukért útjelző erejükért fáradhatatlan mozgásomat adom. Földnek neveznek és azokat, kik úgy ismernek gazdagságommal elkápráztatom. Testemnek részei gombolyítják az életet. Tömegem ereje a víz, a kő, a fény, a tűz az anyag... a vas. AZ ELEMEK: Az újrateremtődésben izmokat adunk a karoknak és az eddig vakoknak látóvá tesszük a jövőt. Univerzális hatalmunkkal új világokat alapítunk és az élőknek új tápot adunk az örökös fejlődésre. A KÖRNYEZET: Önállója vagyunk az Egésznek. Egymást kiegészítjük és színeinkben, vibráló csendességben mormoljuk az időt. AZ EMBER: Tántoríthatatlanul tapadok a végtelenségek elől a kézzelfogható szilárdsághoz. Nem gúnyolódom, nem emelem őszinteségre a szellemem, de meghatározom az engem övező környezetem helyét, hogy uralkodni tudjak a rajtam keresztül néző összességen. Gyengeségemben egyedül fenntartani magamat nem tudom és így társaimra támaszkodva kaparintom meg az agyamnak és gyomromnak szükséges táplálékot. Szaporodásom betölt. Érdekel a növény, a többi élőlény, az anyag, az éter, a mozgás, a mozdulatlanság, de

29 főképpen a nemiség. Szükséges hivatottságomban a különbözőségek között harmóniákat építek. AZ EKE: Segítem az ő életét. Utat nyitok a termékenységnek. Eszköze vagyok a létnek. Felmorzsolódom, hogy újra gyártsanak. A ló, a lószerszám, az értelem, az értelmetlenség felissza az izzadságot. Csend. AZ ERÖ: A makrokozmosz összetettségének élete én vagyok. Indítom, tartom az akarást. Az atomok tömegének variációját definiálom. Nincs érzelmem, nincs agyam, nincs testem, de van szükségszerűségem és jogom a terjeszkedés határtalanságára. Vagyok és hiányzom mindenütt; lendítőkereke minden testnek és szellemnek. AZ ÖSSZESSÉG: Hűen abrincsolt képe vagyunk a múltból örökölt életnek. Kiegészítjük egymást. Alátámasztjuk egymásrautaltságunkat és várjuk a felbukkanó lehetőségek új formáit. Színeink kék, zöld, fehér, fekete, vörös, sárga és ezeknek termékeny sokfélesége. Alakunk elosztott tömegünk egyenes aránya. Hangunk a tömegek és színek zengése. Egészségünk az élet. Eredményünk a sok százezer és év annak megállapítása. AZ EMBER: Hangokba öntöm álmaimat. Öntudatom felfogásokba szorítja életemet. Szántok, magamért. dolgozom, hogy holnap másképpen jelenítsem a földet, az elemeket, az erőt, az anyagot; az óriási fegyház egy újabb napján.

30 A KÖRNYEZET: Fürdessük meg a kiforrott időket, hogy helyet adhassunk a sötétségből születő nagy hajnalnak. (TÖVISKORONÁKBAN DERENGŐ HAJNALOKAT...) Töviskoronákban derengő hajnalokat sziporkáznak kialvó tüzek mellé a gnómtestű agyonkínzottak mert a keresztre szögelt viaszember nemesérceket fejtett az évezredekbe és én magamban állok a burnuszba rejtett kaszákatcsördítő suhogások előtt Hiszen minden atomba békét bizsergetett az istenek embere: Krisztusi A ványadtan vonszoló szomorú erődítmények ma már penészes sírokba kívánkoznak mert már mindenütt gyárgépekkel versenyeznek a távírók, repülőgépek és a hatalmas gránittömbök szobrokat ujjonganak a világnak. Harangzúgásos hiteket álmodtak a csukottszeműek és ezüstveretű kalickákba zárták az IGAZSÁGOT hiszen fogaikba tompult a szó: Krisztus Selymes mezőkön, árvalányhajas délibáb időkben még-még felcsillámlottak a glóriás szavak Bensejükben még kibimbóztak a kristályos akaratok De az államszervezetek csuhákat borítottak a víziós jövőbe... És némán magukba roskadtak a Robinzonok. Végre kiegyenesedtek az emberek és belőlem is tüdők pántolnak hangokat

31 Einstein-tornyokat formálunk, hogy így öljük csiránként a káoszt. Vészes akkordokat semmisítenek a barázdabillegetők és pacsirták közé Mezei ürgék mosolyogják a Kronoszt Mert gondolatok szent célokért tettekben egy emberben variáltak KRISZTUS 111 KRISZTUS!! 1 ŐSRENGETEGBE HAJLÓ HANGOKAT [FEJTENEK EZERÉVEKEN KERESZTÜL A CSODÁK HISZÉKENYEINEK. Ti Fáraók néma piramisaitokban és pagodák misztikus mélyén szobrokba bűvölt istenek és tűzimádók a teheráni sikátorokban és Te a tibeti hegyekbe burkolt megközelíthetetlen Láma viharos széllel hajtott imakeréken kérdezem tőletek az örökkévalóságban innen miért hordozzátok lelketekben az izzadságban tengődő ember képét a milliók halódó testeiből és Ti Amerika madártollas bronzfényű despotái az erdőknek és Ti Afrika számumba burkolt villogó szemű fanatikusai a végtelen térnek egy torokból kiáltom hozzátok bosszúban szeretetben miért töritek a tudatlan életet a magatok formáiba és Te megtestesítője a monoteizmusnak és Ti mindannyian kik kocsisai vagytok a fejlődés szekerének

32 a beosztott öt világrészben hozzátok kiáltom a dicsőségben és iszapban miért nyeltétek a fantáziát gyermeki csodákba pedig a városok utcáiban, falvak földjein falakba zártan szoknyáikba sírják a holnapi kenyeret, a holnapi munkát az emberek. A gyöngyök küzdéseit évek ráncai foglalják az értelem színeibe és a szürkeségből csipkékkel ékesítik az égboltozatot a magasban a mélyben letépett virágokon nyugodnak az illúziók! Óh testvéreim az életnek nézzétek a mulandóság lendítőkerekét a hitnek, az igazságnak mások dirigálják a halotti indulót, kik a távolság olajfestményein rögzítik a romantikát. Ne higgyetek a fényözönös kabaláknak ti meghajszoltjai a mocsaraknak én mondom néktek a Ti összetartástokban roppan össze minden vérnek könnye és márványtisztán emelitek az akarást trónjához az életnek.

33 MESTER JÁNOS DADA 2 Gerendák fölött összerogytak a há2ak nem illik többet illemet vonítani nem fér be a kulcs a zárba de feleségére és a kövér pénztárcára féltékeny a hasú kereskedő ki bírja tovább? pedig már a vajat is malternak kenik mégsem akarnak összébb csúszni a házak nincsenek csodák bedöglöttek a holdkóros tesvéri szózatok és sóhaj nélkül futnak a síntelen terekre a mozdonyok DADA 3 Homokbadugott fejjel Vacsoráznak strucctojást a bankárok szőkére ondolálták a kitalicskázott hiúságokat a borbélyok csónakázni volna jó és az erdőben elvesztették copfjukat a lovak hej 26 éves lányok kik az összes férjhezmenési lehetőségeket vesztették el hajatok már hiába lángol fájdalmasan énekeltek

34 cél dél él ef! gé! á! hál cé! előtelek anyja köténye mögé bújt minden legény. PÁRTALAN FÉRFIAK Kereséssel telítjük a reggel szagát: egy egészbe omlaszthassuk magunk mi pártalan és otthontalan, kivert férfiak. Béna éjszakák és árva hajnalok csöndje sír szemünkből és a boldog társak párzó ölelkezése csak homlokunk mögött él. Tűzhúsú lányok, érett asszonyok hová mentetek? felétek kiáltó karral oszloposodunk: jöjjetek hozzánk! Erős ínnal nyúlunk utánatok mi pártalan és otthontalan, kivert férfiak: asszonyok jöjjetek 1 >j! Sükitő erővel búg a csönd, ők vérző tüdővel némán fenyőfák alatt fekszenek.

35 DÉL Felkötötte magát a harangozó és nyelve gyászosan kong: bimbam, bimbam, dél van, ismét dél és felénkslrnak az üresszájú fazekak. Vegetációt injekcióztak megint a hasunkba, testünk zörgő tepsi és a diák tudását hiába göndörítette tanárja elé, hiába ostorozta agyon girhes táltosát a kocsis, a nénike hiába vitte piacra a fonnyadt zöldséget és jaj ingyen szimulálnak Krisztust a költők: mindenki fogát megette a rozsda. Csak a kőművesek tudják biztosra egy nagyszerű épület alapját.

36 LÁNG ÁRPÁD V. Énekek felhőket kovácsolnak Ez lesz a legjobb versem mert: a pincebogarak a szalamandrákkal antantot játszanak vannak akik arra büszkék, hogy ők voltak a hottentotta [kongresszuson a legbutábbak pedig európaiak kebelezték ki magukból. a medvék talpát méhek birizgatják az egyiptomi szfinx [orrára ráült a homokból sarjadzott strucc s most éppoly érthetetlen mint a szocdem [magatartás minden gradhalter nélkül mert tud egyenesen állni a strucc orrával a kloakában ezt [talán nem is Bölschénél olvastam a tengeri rák rajza alatt jaj dadaisták és merzfestők újra Ieszemtelenkedték a [szarvakat a civilizációra pedig a szarvról a civis is marhát lát benne. jaj 50%-os megegyezés most árverezik a tetűpiacon a százlábúakat jó pecsenye kövér asztalokról máshova villantva. jégeső kopogás a vasredőnyöket lehúzták a kereskedő [kulik szervusz világ! Én maradok!!!

37 kakasok trombitái ájulnak a bulvárokra igen nem szelek [virítnak és két ember egymásra nevet és ami a legérdekesebb egyik [sem hazudik csak ugranak az akadályok fölé így! Ha mi [egyesek tudnánk végleg letenni a tollat kopasztott kakasok néha kinyílik [a bicska a hátulsó zsebben és ilyenkor a villamos megállt és mi [becsukjuk a bicskát Általános leszerelés mozgósítás előjáték hopp! [virít a hordár csákója és zsebredugja a kezét az asszony már [tőle úgyis hiába vár intrika virul ki a havasok utakba simulnak [és Japán demonstrál a 8 óra mellett de a söröskocsik azért szállítják az adókat a városi pénztárba és ettől talán nem is [függetlenül felrobbant a Mississippi part és Vlagyivosztokban hasra estek az [emberek a nősténymacska egy nyávogására 5 métert ugrott a kan [az emeletig ezt csináljátok meg testvérek és mi bátran [megdögölhetünk. Pécs, június 15.

38 2ARKO VASILJEV3C TÁNC - HALÁLTÁNC Duzzadó vitorlák - telt asszonymellek, amelyekből a kisded lopja fehér életét Duzzadó vitorlák - jajgatva hasítják a fehérhúsú habokat, hisztérikusan kacagják az őrült szelek ölelését véresre karcolják az éjszakát. Hajrá hajó Sebesség I Hajrá hajó ' Sebesség s a fenéken kékre tetovált emberek izzadsága Tánc leláncolt aggok utolsó lehelete Haláltánc és a recsegő vitorlarúd örömüvöltése És fenn villámok zegzugai Tánc vörös hieroglifek Haláltánc rézkarcolások évezredek száguldása a percekben Hajrá hajó Hajrá hajó Fordította Sz. V.

39 FAJDALOM Ez éjjel minden csenden keresztül, csillag halad át az égen. Ez éjjel minden messzin keresztül, csillag halad át az égen. Minden magasságon keresztül, minden mélységen keresztül, minden szeleken keresztül, csillag halad át az égen. És mikor áthaladt az ég szegélyén, mint az első jaj, villanással villan fel egy csöpp vér. Rólad mesélek éjjel magamnak halk mesét. Mágusként hívlak, széltében a csendnek, széltében a messzinek, széltében a magasnak széltében a mélynek aki démonod voltam, mágusként hívlak. És árnyékod a fenséges pillanatban rám hull.

40 És ekkor: az ég szegélyén villanással villan fel egy csöpp vér, mint utolsó jaj, mint első sikoly. TÁNC Duzzadó vitorlák: telt asszonymellek, melyekből ugatva lopja a kisded fehér életét. Duzzadó vitorlák: jajgatva hasítják a fehérhúsú habokat, ölelve kacagják az őrült szelek ölelését, véresre karcolják az éjt. Hajrá hajó Sebesség Hajrá hajó Sebesség Mélységben: tetovált emberek izzadsága. Leláncolt aggok utolsó lehelete, recsegő vitorlarúd örömkacagása. Tánc Haláltán

OTTHON A VILÁGBAN Honismereti könyvsorozat. Szerkeszti: Fogarasy Attila

OTTHON A VILÁGBAN Honismereti könyvsorozat. Szerkeszti: Fogarasy Attila OTTHON A VILÁGBAN Honismereti könyvsorozat Szerkeszti: Fogarasy Attila DR. RÉTHY ZOLTÁN ÉN ÍGY IMÁDKOZOM ÖSSZEGYÛJTÖTT VERSEK Pilisi Alkotó Kaptár Egyesület Pilisvörösvár Város Önkormányzata Pilisvörösvár

Részletesebben

sirat vagy szidalmaz, rút pogányt, ma még házakat látok, mosolyt, fákat, kék eget, és világítótornyom maga az élet, amely, tudom, engem is elveszít

sirat vagy szidalmaz, rút pogányt, ma még házakat látok, mosolyt, fákat, kék eget, és világítótornyom maga az élet, amely, tudom, engem is elveszít TAMÁS ISTVÁN Ó, UNDOK OLVASÓ aki most a költőt várod, hogy kilépjen a verslégiók élére és elmasírozzon előtted ezer grimasszal a nagyszívű kapitány, látod milyen sokféle vagyok én? Egyszerre sírok és

Részletesebben

IV. Az avantgárd irodalmából. 344 Apollinaire 354 Marinetti 357 Majakovszkij 358 Éluard 359 Tzara 359 Breton 361 T. S. Eliot 362 Kassák Lajos

IV. Az avantgárd irodalmából. 344 Apollinaire 354 Marinetti 357 Majakovszkij 358 Éluard 359 Tzara 359 Breton 361 T. S. Eliot 362 Kassák Lajos IV. Az avantgárd irodalmából 344 Apollinaire 354 Marinetti 357 Majakovszkij 358 Éluard 359 Tzara 359 Breton 361 T. S. Eliot 362 Kassák Lajos GUILLAUME APOLLINAIRE (1880 1918) Kikericsek Most mérget hajt

Részletesebben

A TEREMTMÉNYEK ARCA A huszadik század legszebb magyar versei

A TEREMTMÉNYEK ARCA A huszadik század legszebb magyar versei A TEREMTMÉNYEK ARCA A huszadik század legszebb magyar versei 5 A TEREMTMÉNYEK ARCA A huszadik század legszebb magyar versei A Korunk ankétja KORUNK BARÁTI TÁRSASÁG KOMP-PRESS KIADÓ Kolozsvár, 2002 6 Megjelent

Részletesebben

BIELICZKY JOÓ SÁNDOR VERSEI

BIELICZKY JOÓ SÁNDOR VERSEI BIELICZKY JOÓ SÁNDOR VERSEI 2. rész: 1962 1983. Összegyűjtötte: Bieliczkyné Buzás Éva Szövegszerkesztő: Elek Sándor Bieliczky Joó Sándor fényképe 1956-ban megismerkedésünk idején és 1983-ban halála előtt

Részletesebben

Király László. Válogatott versek

Király László. Válogatott versek Király László Válogatott versek Szerkesztõbizottság: Fekete Vince Ferenczes István György Attila Lövétei Lázár László Mirk Szidónia-Kata Molnár Vilmos Király László VÁLOGATOTT VERSEK Hargita Kiadóhivatal

Részletesebben

TARTALOM. Októberi tűzvirág. Szerkesztette: Kósa Csaba BÖRTÖNÖK MÉLYÉN

TARTALOM. Októberi tűzvirág. Szerkesztette: Kósa Csaba BÖRTÖNÖK MÉLYÉN OKTÓBERI TŰZVIRÁG Októberi tűzvirág TARTALOM Szerkesztette: Kósa Csaba ISBN BÖRTÖNÖK MÉLYÉN Gérecz Attila: Az ítélet... Gérecz Attila: Kenyéren és vízen... Gérecz Attila: Örök arcunk... Gérecz Attila:

Részletesebben

Szathmáry György. Sejtések könyve. Versek és műfordítások

Szathmáry György. Sejtések könyve. Versek és műfordítások Szathmáry György Sejtések könyve Versek és műfordítások Stádium Kiadó és Szolnok Városa 1998 Szerkesztette Rékasy Ildikó Kötetünket Edward Burne-Jones rajzaival díszítettük Szathmáry György örökösei: Szathmáry

Részletesebben

József Attila. összes költeménye (1905-1937)

József Attila. összes költeménye (1905-1937) József Attila összes költeménye (1905-1937) TARTALOM - 1920 KEDVES JOCÓ! A SZOLNOKI HÍDON 1921 HOMÁLY BORULT AZ ERDŐRE... ÖSSZETÖRT SZÍVEM... A SZÍV S A SZEM HOZZÁ! AMIÓTA... CSÓKOLJ, CSÓKOLJ... A HALÁLRÓL

Részletesebben

HÍD IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT ALAPÍTÁSI ÉV: 1934 XXXVII. ÉVFOLYAM

HÍD IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT ALAPÍTÁSI ÉV: 1934 XXXVII. ÉVFOLYAM 6 1973 JÜNIUS HÍD IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT ALAPÍTÁSI ÉV: 1934 XXXVII. ÉVFOLYAM SZERKESZTŐ BIZOTTSÁG: ÁCS KAROLY (FO- ÉS FELELŐS SZERKESZTŐ) BORI IMRE MAJOR NArrooR VUKOVICS GÉZA

Részletesebben

SZELLŐ, MELY SIMOGAT. Kenéz Heka Etelka válogatott költeményei

SZELLŐ, MELY SIMOGAT. Kenéz Heka Etelka válogatott költeményei SZELLŐ, MELY SIMOGAT Kenéz Heka Etelka válogatott költeményei SZELLŐ, MELY SIMOGAT Kenéz Heka Etelka válogatott költeményei részben saját illusztrációival Felelős kiadó: Kenéz Heka Etelka Nyomdai munkák:

Részletesebben

Kovács Zsuzsanna ÜNNEPELJÜNK Iskolai műsorok az év ünnepnapjaira az alapiskolák és középiskolák tanulói számára

Kovács Zsuzsanna ÜNNEPELJÜNK Iskolai műsorok az év ünnepnapjaira az alapiskolák és középiskolák tanulói számára Kovács Zsuzsanna ÜNNEPELJÜNK Iskolai műsorok az év ünnepnapjaira az alapiskolák és középiskolák tanulói számára 1 A kiadvány megjelenését támogtták: a Szlovák Köztársaság Kormányhivatala, Kisebbségi kultúrák

Részletesebben

Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője. Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 978-963-607-623-8. Mercator Stúdió, 2009

Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője. Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 978-963-607-623-8. Mercator Stúdió, 2009 Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője. Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 978-963-607-623-8 Mercator Stúdió, 2009 Mercator Stúdió Elektronikus Könyvkiadó 2000 Szentendre, Harkály

Részletesebben

Botos László olvasókönyve Fiatalok és felnőttek részére I. rész: A fiatalokhoz

Botos László olvasókönyve Fiatalok és felnőttek részére I. rész: A fiatalokhoz Fiatalok és felnőttek részére I. rész: A fiatalokhoz Fiatalok és felnőttek részére I. rész: A fiatalokhoz Szerkesztette Botos László Magyarságtudományi Intézet Groton, NY 2014 Botos László, 2014 Magyarságtudományi

Részletesebben

VÉGH GYÖRGY MODERN ORFEUSZ

VÉGH GYÖRGY MODERN ORFEUSZ VÉGH GYÖRGY MODERN ORFEUSZ Válogatott műfordítások TARTALOM SZÉTHULL A VÉN VILÁG CHARLES CROS SZONETT A FÜSTÖLT HÉRING HIEROGLIFA PAUL VERLAINE ŐSZI DAL FEHÉR A HOLD MA ÉRZELMES PÁRBESZÉD MAX JACOB RÉGI-RÉGI

Részletesebben

A szellem bűvöletében

A szellem bűvöletében KENÉZ HEKA ETELKA A szellem bűvöletében 2015. KENÉZ HEKA ETELKA A szellem bűvöletében Felelős kiadó: Kenéz Heka Etelka Nyomdai munkák: Norma Nyomdász Kft. Hódmezővásárhely ISBN: 978-963-89910-2-7 Szeretet

Részletesebben

Mécs László: Anya kell! Versek lányokról és anyákról

Mécs László: Anya kell! Versek lányokról és anyákról PPEK 742 Mécs László: Anya kell! Versek lányokról és anyákról Mécs László Anya kell! Versek lányokról és anyákról mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza

Részletesebben

KENÉZ HEKA ETELKA ÁRNY ÉS FÉNY KÖZÖTT A LÉT

KENÉZ HEKA ETELKA ÁRNY ÉS FÉNY KÖZÖTT A LÉT KENÉZ HEKA ETELKA ÁRNY ÉS FÉNY KÖZÖTT A LÉT című költeményei KENÉZ HEKA ETELKA ÁRNY ÉS FÉNY KÖZÖTT A LÉT című költeményei Felelős kiadó: Kenéz Heka Etelka Nyomdai munkák: Norma Nyomdász Kft. Hódmezővásárhely

Részletesebben

Vártam, hogy végre szóljak, azt, hogy elmondjam, mit is gondolok. Hallgasd, hallgasd meg kérlek, azt, mi számomra a legszentebb dolog!

Vártam, hogy végre szóljak, azt, hogy elmondjam, mit is gondolok. Hallgasd, hallgasd meg kérlek, azt, mi számomra a legszentebb dolog! FEB tábori dalgyűjtemény - 1 - készült:1997 augusztus-szeptember 1. SZÁLLJ FEL C dm E7 am F G C Szállj, szállj, szállj fel magasra, dalom hódítsd meg most a kék eget. C dm E 7 am F G C Jöjj, jöjj, kérlek

Részletesebben

Hajnal Könyvek 07. í Z E K

Hajnal Könyvek 07. í Z E K Hajnal Könyvek 07. í Z E K 2009 Hajnal Könyvek 07. Tízek 2009 Sorozatszerkesztő: Baranyai Attila A kötet szerzői: Bodó Csiba Gizella Csontos Márta Dobler Anita Geisz László Hajdu Mária Jeles Erzsébet M.

Részletesebben

ADY ENDRE KRISZTUS-KERESZT AZ ERDŐN

ADY ENDRE KRISZTUS-KERESZT AZ ERDŐN ADY ENDRE KARÁCSONY I. Harang csendül, Ének zendül, Messze zsong a hálaének, Az én kedves kis falumban Karácsonykor Magába száll minden lélek. Minden ember Szeretettel Borul földre imádkozni, Az én kedves

Részletesebben

A GYERMEKHEZ, AKI LEERESZKEDETT HOZZÁM

A GYERMEKHEZ, AKI LEERESZKEDETT HOZZÁM A GYERMEK DICSÉRETE (Kalendárium szonettekben - December) Ti már nem hozhattok jó hírt nekem. filmi jó van, magamtól megtaláltam az erdőkben, hol sok-sok este háltam - s keresztelő Jánosként hírdetem.

Részletesebben

Gertrud von le Fort: Himnuszok az Egyházhoz

Gertrud von le Fort: Himnuszok az Egyházhoz PPEK 394 Gertrud von le Fort: Himnuszok az Egyházhoz Gertrud von le Fort Himnuszok az Egyházhoz mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Részletesebben

Slágerek. Kenéz Heka Etelka

Slágerek. Kenéz Heka Etelka Slágerek Kenéz Heka Etelka Kenéz Heka Etelka Slágerek és saját versek Felelős kiadó: Kenéz Heka Etelka Nyomdai munkák: Norma Nyomdász Kft. Hódmezővásárhely ISBN: 963 460 975 9 Régi idők dalai versekben

Részletesebben

Kráter Műhely Egyesület Wass Albert Életműve 15. kötet (bővített kiadás) kemény kötésben 1. kötet (bővített kiadás) Szerkesztette: Turcsány Péter

Kráter Műhely Egyesület Wass Albert Életműve 15. kötet (bővített kiadás) kemény kötésben 1. kötet (bővített kiadás) Szerkesztette: Turcsány Péter Kráter Műhely Egyesület Wass Albert Életműve 15. kötet (bővített kiadás) kemény kötésben 1. kötet (bővített kiadás) Szerkesztette: Turcsány Péter Az Összegyűjtött versek második, bővített kiadása Pomáz,

Részletesebben

Kolozsvár, 1968 tavaszán. BARTALIS JÁNOS

Kolozsvár, 1968 tavaszán. BARTALIS JÁNOS ELŐSZÓ HELYETT Ez a versgyűjtemény kiegészítő része az 1963-ban megjelent V e r s e k című nagy kötetnek. Mint fogaskerék fogai, kapcsolódnak egybe a két könyv versei. A 63-as kötet első verse 1914 januári

Részletesebben

Életbátorságra vezető kalauz

Életbátorságra vezető kalauz PPEK 470 Perlaky Lajos: Életbátorságra vezető kalauz Perlaky Lajos Életbátorságra vezető kalauz mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Részletesebben

56 után. Isten- és tücsök-hangra

56 után. Isten- és tücsök-hangra 56 után Isten- és tücsök-hangra Turcsány Péter verseibôl, 2003-2006 TURCSÁNY PÉTER költô, mûfordító, a Kráter Mûhely Egyesület kiadóvezetôje és a PoLíSz címû irodalmi lap fôszerkesztôje, közel félszáz

Részletesebben

[Erdélyi Magyar Adatbank] SZERELMEK TÁNCA 1965

[Erdélyi Magyar Adatbank] SZERELMEK TÁNCA 1965 SZERELMEK TÁNCA 1965 LÁTOMÁSOK profán himnusz Vele küzdöttem, soha mással: valósággal s nem látomással; maradtam a pucér világnál: szebb s csúnyább minden látomásnál, és borzasztóbb és kedvesebb a megtestesült

Részletesebben

IRODALMI-KULTURÁLIS FOLYÓIRAT V. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2015. MÁRCIUS 250 Ft

IRODALMI-KULTURÁLIS FOLYÓIRAT V. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2015. MÁRCIUS 250 Ft IRODALMI-KULTURÁLIS FOLYÓIRAT V. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2015. MÁRCIUS 250 Ft TEMESI ÉVA TAVASZI ESŐ Esett az eső, úgy bandukoltam hazafelé. Rossz volt a kedvem. Nyomomban bú. Seholsem leltem tavaszi napfényt,

Részletesebben