TAVASZI CSENGŐKÖN, az elárvult partok között, a leroskadó hidak pillérein, a fájdalomban vonagló hegyek tövén, zarándokoljunk, EGYÜTT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TAVASZI CSENGŐKÖN, 1922. az elárvult partok között, a leroskadó hidak pillérein, a fájdalomban vonagló hegyek tövén, zarándokoljunk, EGYÜTT"

Átírás

1 ÚT

2

3 CSUKA ZOLTÁN TAVASZI CSENGŐKÖN, 1922 (Csodálatosan lezuhantak a fényeskedő [csillagok, és minden fényt elfújt valami rettenetes zivatar) Testvér megfogom kezedet. EGYÜTT az elárvult partok között, a leroskadó hidak pillérein, a fájdalomban vonagló hegyek tövén, zarándokoljunk, EGYÜTT ÉS ÉNEKELJÜNK Jaj, testvér kibuggyan a hangod TAVASZI és most csengők röpítik a kacagásunk: ÉLETI és ládd: a fák felnyújtják friss tenyereiket, a folyók gyulladnak, örömmel hasadnak a bozót zsengéi Erdők egymásba borulnak Hegyek válla összenő Utak összecsókolóznak Ormok felütik a fejüket és magasságokat zsoltároznak,

4 EMBEREK! Tegyetek most kezet a kézbe Processziósan vándoroljuk meg a szomjúhozó [országutakat A nap pirosan koccintott a mámoros földdel Aranyló sebben lázadozik a hajnal És mi most friss énekre gyújtjuk a torkunk: Dicséret neked ÉLET! ÉLET! TÉL Mezők feketén ravataloskodnak, megfojtott kormos fáklyák a jegenyék, börtönükben imát mornolmak a folyók. TÉL! TÉL! Éjszaka. Kövérre hízott zivatarok settenkednek az égen, de a felhők közül nyitott szemekkel [kibámészkodnak a csillagok. És a lenn domináló feketéből is: fölkuncognak a fehér házak és a sápadt, karcsú tornyok fölintenek. Csöndesség! CSÖNDESSÉG!! CSÖNDESSÉG! Csak a kakaskukorékolások, csak a tömbös hegyek,

5 csak a rétek, csak az erdők, csak az állatok, csak az EMBEREK: ZOKOGNAK! mert bennük égő sebeket ordít föl a Tavasz!! Lány! Lány! HÍVLAK! Megláttad-e már a vérző reggeleket, a pirosan zápozoró napot, a pitymallatkor fölfeszülő napsugarakat az ég [harangján? Amikor a mezők szilajon kidobbantják széles [mellüket, hegyek fölpúposodnak, tornyok nevetve a magasba nőnek, patakok aranykarikákat görgetnek, meghallottad-e, amikor a folyók fényoszlopokat énekelnek, vizezések ívelő erejüket zuhogtatják, erdők örömöt litániáznak s házak vígsággal átkiáltanak? ÉS EMBER ÁLLAT megtalálja a párját a megtermékenyítő reggelben. Szarvasok az erdőségeket a hangjukra emelték! Szerelem. SZERELEM!

6 és karjaim ölelésbe lombosodtak, szemeim fölhasítják a messzeségek kulisszáit HÍVLAK!1 Hogy vágtató vérünkből kicsattanjon az új [életi LÁNYI SZERELEM! SZERELEM! SZERELEM! KIÁLTÁS EMBERTESTVÉREIM I Irányok teste végleg összebogozódott. Célok pohos ködökbe merültek. Ki tömé most a sziklákat engedelmes kockákba? Ki nyújtaná egyenesbe a fájdalomban meggörbedt [utakat, s a nyekkent igéket ki kovácsolná zengőre? Ki kötne hidakat a vágyban összekiáltó partok közé s ki pántolná meg a Föld derekát fényeskedő sínekkel? Ki emelné szemére a végtelen erdőket s kiben döbbennének föl a nehéz testű hegyek és a források dicséretit is ki csorgatná a szájából???

7 IMMÁRON: DE!!!! összecsendültek a messzi harangok, kőművesek tiszta szemében megfészkelték magukat a holnapok. A keshedt útszéleken csak papok és lelki szegények tarisznyáznak életet [maguknak és bélpoklos-agyú kóklerek igézik mellverő [meakulpára a tömegeket zilált sorokat csapnak rendbe, mellüket a szélesen kacagó nap elé tárják, tiszta homlokukat, a végtelen mennyboltra [feltükrözik és a felharsant szemű pitymallatot himnuszozzák AKIK HISZNEK ÉS ÉNEKELNEK: EMBEREK PITYMALLIK ÉPÍTENI ÉPÍTENI ÉPÍTENI KELL! ÚJ KÖLTŐKNEK Bennünket, egytestvér, százszorosan egybekovácsolt az idők zivatarja, mi dolgozunk, mint a bányász vájja a földet,

8 mint a favágó a maga rönkjeit fejszézi: mi az új igéket faragjuk Mi kiáltunk a kiáltók fáradhatatlanságával és hirdetjük az új igék prédikátorainak buzgalmával az embert, akinek el kell jönnie a tömegekben. Mi a leghisztériásabb és legembertelenebb időkben nekivágtunk a sorvasztó új utaknak, mi a ma dőlő templomtornyait daloljuk és az új épületek emelkedő tömbjeit énekeljük, bennünk a félrevert harangok jajveszékelése őrjöng, mi lángoló daccal, új fákljákat cipelünk a fejünkben a holnap elé, minket az idők teljességének a kényszere hajított [ki magából, bennünk a márciusi erdők nyugtalansága tombol, tavaszi földek ereje pattan, új, százszor is új dalok születnek véres vajúdásban, mi nem nyavalygunk meghalt őseink sírhantjainál, és tenyerünk egyszerű síkján mutatjuk föl a hitünk. Most, a széthullás és nagy leroskadások napjaiban, nézzünk újra egymás szemébe, egytestvérek: kiben ég, kiben aludtak el már a szikrák, a mindennap apróka kenyérgondjain túl ha szét is szórtuk hitünk fölösét az utak veszejtőin és ha úgy látszik is, hogy mindent elszippant előlünk [a kimarjult idő; ne féljetek, mi benn élünk a városok mély gyökereiben, mi vagyunk a tavaszi erdők zsendülésében, vízesések harsogásában, erdők orgonájában, az égető napfény lángkohóiban és mi vagyunk ahol növekvőben a nappal, a fény,

9 az erő, és mi kiáltjuk a többieknek újból, százszor is, [boldogan: Emberek! Evőé élet, élet!... A VÁROSOK ÖLÉBE LETELEPEDETT AZ ESTI CSEND naponta eljátsszák rajtunk a régi skálákat a genfi konferencián virágos beszédekben vonaglik a jövendő tíz esztendő eredményei tömegsírokban erjednek és felkapaszkodnak a növények és állatok sarjadó életébe konszolidációt és leszerelést cikkeznek az újságok átrepülünk a felhők felett hegyláncok hátán futunk mindenütt elér a gyümölcstelen tanácskozások és népáradások morajlása jó lenne ha megtanulnánk egyszer a kézfogás egyszerű jóságát is

10 A FÉNYESSÉG SZELÍDEN ÁTHAJOLT A TELEFONDRÓTOK FÖLÖTT lenézett ránk átkúszott a házakon ferdén lemosolygott az emberek azt mondják reggel a forradalmárok és a kispolgárok most előszedik tejescsészéiket kenyeret esznek a fehér italhoz és hivatalba vagy üzletbe mennek vékony fonalain leereszkedik az eső aki jobb a másiknál nézzen merészen minden dolgok szemébe és higgye el hogy ő a világcentrum magva ÉNEKELJÉTEK A MŰHELYEK SÓS VEREJTÉKÉT a kovács tüzében elemésztődő könnycseppeket a lendítőkerék alól szétfröccsenő vért a ma véres és verejtékes malterját kövérre hízott napilapok kiadói az öregség pápaszeme mögött vakoskodó [szerkesztő húzzák meg maguk körül a tehetetlenség [sáncait a romantika rímes harangjait

11 kongassák csak az avult poéták mi jövünk a föld végtelen ereje a munka hatalma és jövendők gyárszirénái egyetlen és mindenek felett álló harmóniába szaladnak ha megszólalunk LEGYETEK SZERÉNYEK felhők zengő vonatjai száguldanak röntgenkészülékek mellett új hősök [növekszenek a villamosvasutak motorjában búgnak az érlődő legendák bízzatok magatokban a kétszáz kilométerrel száguldó gépeitekben mező teste törik új rögbe a szán tógépek alatt derekunkat átölelik a rétek virágai csavarjátok le a hangotok lámpását az egyszerűség zsoltárai fakadjanak belőletek oh mert a mennybolt a terhes asszony hasa és benne boldog kilencedik hónapjába jutott az új világ érlődő teste

12 MOSTI KÉNKÖVES ÉLETÜNK ÁLDOTT áldottságunkkal bolyongunk éjszakák folyóiban mámorok örvénylenek sírunk és kacagunk és lehajtott fejjel már új testvérkezet nem várunk az éjszaka konflislova áll tán hozzánk legközelebb vagy a rakparti munkás az örökbohém csillagok lenevetnek házak ormai belefúrják bozontos fejüket az égbe telefondrótok hárfáznak és fülünkbe zengik a város kőtömegeinek csodálatos és szomorú titkait RITKÁN ISZTOK AZ ÖRÖM KANCSÓJÁBÓL a keserűség felhői sűrűn záporoznak rátok elsápadtak a házak ablakai elfonnyadnak a csillagok bokrétái felettetek szerelmetek ágyasházába viperák törtek és közösüléstek forrójából nem rügyezik új gyermek kettétörött a mosolyotok szívetek kihalt kráterjei mellé rossz szagú virágokat tűzdeltek és külvárosi kiskorcsmák savanyú borából rikkannak fel irtózatosan megrokkant himnuszaitok

13 ARANYMŰVES JÁNOS LAJOS TESTVÉREIMHEZ Én ambíciókat növesztettem szépen épített [tornyokba és fényesre csiszolgattam őket. Azelőtt áttetsző rongyokon bámultam a világba, ködök fátyoloztak! De a kispolgárok bepatinásodott házain és a pilléres hidakon át a keresett fórumig tarajosodott a hitem! S MOST A TEGNAP KULIJAITÓL FELÉTEK LASSZÓZOM AZ ÖLELÉSEM!!! Mert bennem felbimbózott a ti meggyúlt széles [tribüntök és ha eddig vaksi szemmel néztem az embert most: szét akarom tépni a kulisszákat! Testvérek! Ne hagyjatok engem! Mert bennetek az én utaim ölelkeznek a ti büszke barikádaitokkal.

14 ÜJ ISTENEK HARANGOZNAK Mert ha néztük is a háztetőket és nagy épületeket raktunk a kezeink alá, futó galambcsordával etettük a szemeinket, akik fehérek voltak a békétől és az emberek egybeforrasztásától. Még éneket is mondtunk egymásnak, városi éneket, a sápadt tornyokról és a nagyhasú nőkről, így most elhabzott a szánk, mert keresztülfolytak rajta az összelőtt falvak heverő téglái. Mi nem ijeszteni akarjuk a másikat, kívánjuk, legyenek ők is akadálynélküli lovasok a szagos füvön, úgy mint sokan a macedón széltől rendezett fellegekben, melyek tiszták, alacsonyak, hogy majd mindennap közébük vágjuk a fejünket. Es akkor ébrednek, ha a tájak elfurulyázták a halottak imáját, mert ők szögesdrótokon nyugosznak épp úgy, mint az őseink, akik visszajátszottak magukat a gyerekek közé. Valaki az égre emelte az arcát, és szemeiről lemosta a távolságokat. Most hangjából eső gyülekszik, szavaiból mondatok szakadoznak, és épülnek, a lábai alól pedig hatalmas szigetek futnak a part elé. A tornyok acélozódásának idejében a házak penészes odúi elolvadnak a nap tüzében és odakünn azt mondják: ÜJ ISTENEK HARANGOZNAK. Erők születnek szakadatlanul, mert acélkorbáccsal jönnek most az új istenek. Egészen mások mint az elringatott városok bölcsőjében. Mert ezek az idő összeforrásánál selejteznek, és legyenek ők kiválasztott parancsolói a parancsolóknak; ha minden istenek harangozni fognak. És ezek arcáról a természet nem örököl semmit.

15 Kiáltjuk; Mert új Messiások jönnek és már mi is halljuk a harangszót. KÖZKATONA CSUKÁNAK HÍVNAK I. Homokkenyeret eszem és maláriát hozó vízzel tengetem életem naponként átszállók a várablakon a városban párizsi divat után futkosnak a hölgyek nekem páratlan bakancs van a lábamon az alsó ruhám megkülönbözhetetlen a fekete földtől és apránként felesznek a tetvek a fellebbvalóim tisztelik bennem a messzi haragos embert aki nincsen megelégedve egyszer már mondottam kilépünk a vágányok közül és akkor nem bánom nevethetnek rajtam jó bolondokat ha az én kezemben lesz a búza a kenyér a mező kulcsa megetetem az éheseket és a csillagszemű kutyákra vizeskötelet engedek a mérgesek szemeiben becsukódtak a nyitott kapuk a jóság kenyeréből szeretnék ajándékot osztogatni de bizony nekem is csak a tiszta szívem és az önálló gondolataim maradtak meg és ezekből is oly kevés vagy oly sok van hogy magamnak kell bajlódnom velük káromkodnak velem és közkatona Csukának hívnak ha nevemet kiáltják társaim kíváncsian kidugják fejüket a homokból de én számontórtom az embereimet különben nem tudom mi lenne velem cementből van a vánkosom

16 a ruháimmal takaródzom odakint hideg van és én fázom de ki is törődik azzal hogy a kormos irodában valaki darabos tüdejét köpködi széjjel nagyon öregszem és senki sem mondaná hogy mindössze huszonegy véres esztendőt hajítottam el mögöttem II. Ma bolondul felgyulladtak bennem a tavaszi hegyek katonák között mentem a roskatag hidak alatt a mezők karjaiba új erőt leheltek a messzi hegyek vérző kicsiny lányszívek kongattak a távoli virágok között és ekkor az én elkopott jóságom közelebb ért a katonák asztalaihoz mert mi egy kenyeret ettünk és ha mégis álltunk az utak útvesztőiben de egymásnak adtuk a továbbot ma ezerarcú emberek égtek az elcsodálkozásban amikor a mi nótánkat verte ezer dühös dobos ma százan emelték meg kalapjaikat a processziónk előtt voltak akik felfedezték magukban az örök kiabálót voltak akik haragot öntöttek az emberek szívéből én az egyszerű ember hitével fiatal gyerekekkel jártam messzi és ismeretlen emberek között mondtam hogy értelmetlenül elkerüljük egymást mert bennem nem holmi tegnapi megtalált érdekek viaskodnak én igazán és egészen folytonos ember vagyok olyan mint a favágó a napszámos a munkás és minden teljes napon erdőket és városokat indulok dönteni aki értelmes tud lenni az megérti miért utálom azokat akiknek valamijük van és mért szeretem azokat akiknek nem jutott semmi mondom ma egészen tavasz volt és én úgy tudom a processziónkkal ezer új embert hoztunk be mellénk

17 Lehámlott hetek vésztjóslóan domborodtak [a perspektíván Mikor egy kivilágított napon Meggyónt testemmel Temelléd lapultam... Rózsák köréd hímezték illatukat A megtalált estén Neked! Zengtem halk melódiát Néked Rólam! Rólad! Míg felszökken a ritmus, a sugáros ív, [a tónusos szivárvány, Dacon! Hiten! mindenen keresztül, Teérted TAVASZODIK! Lezárt ajtók mögül érik a szíved. Míg az éjbe nyúló átvirrasztott szerelmeink Egymásért glóriáznak a hegemonált káoszban. IV. Hozzátok nyúlok emberek Kik természetfölöttiek vagytok az egyszerűsített [világ horizontján Mondjátok miért!? Falják kilométerek egymást, mikor rohanó vasúti lokomotívok éhes kazánjaiból bámultok:

18 A MEZŐKRE, A PUSZTÁKRA, [A MTNDENSÉGBE Miért hiszed, hogy azok kik híresek arról, hogy ők voltak [a genuai kongresszuson Egyek veled velünk Nem tudjátok hogy mindnyájan egyszerű [malomkerekei vagytok az oldalt nyargaló földtömbnek, Polgároki Fiatalok 1 Emberek 1 Testvérek 1 TAVASZ VAN És a megértés csúnya mosogató dézsákba esett. Ne higgyetek a pártokat, osztályokat, hiteket palástoló [beteg embereknek Nézzetek rám! A kollektivitás ordít belőlem Mondom nektek EMBEREK VANNAK, EMBEREK, [EMBEREK 1 Kik szomj úznak! Kik éheznek... Ki az ózonzöld pusztákra Gyertek velünk Mi kifutottunk a lövészárkokból A folyók mellől, a templomok közül, A MTNDENSÉGBE Az emberi képzeletek mérlegeihez ledobtuk [magunkat 1 A május napja kibújt a horizonton EMBEREK EMBEREK EMBEREK!

19 VERS 5 Harangok estét énekelnek kigyulladt a hangunk a csillagok aranylépcsőjén megindult valaki és rózsákat kötözget Testvér tegyük le szívünket deó izmos lányok nőnek körénk az ég csillagot osztogat induljunk és örömtől duzzadt arccal hajlítjuk merszünk most már kristálytiszta levegő csavarog a [völgyeken az éjszakák hajnalt sírnak és a hegyekről megfutottak a hitetlenek VERS 6 Ó jaj szívembe beszökött a nyár és kicsurog a kedvem Leányi nyújtsd ki magad hogy átfogjam a nappalokat a puszták hangosak a mezők fölött elrepültek a szerelemmadarak a partok végtelen zajban fürödnek arcuk kigyulladt és most csintalan életüket hangolják éjszaka

20 a hold megmászására indulnak az emberek végtelen csigalépcsők vándorolnak és az óceánok mormoló imái vezekelnek a [partokon Nyújtózkodj unk testünk a melegtől jajdul kacéran átálmodjuk [a látóhatárt most egyedül te én és a végtelen perspektíván úszó bárka az élet Élet! ÉLET!!! VERS 7 Körülötte megnőttek a homokbuckák cs [felkapaszkodtak a fák de nem bírta tovább a menetelést feje a leányok [közé pottyant és azok eldobták terhüket Ó LEÁNY! SZERELEM! ÉLET! tizenhat éves leányok arca tüzesen éget felfűrészelte testét! Kicsúcsosodott az emberek közül és az élet elé hajlongott ezeken az utakon ó mily jólesnék most valaki és letette a ceruzát egy valaki VALAKI! EGY! SOK! MINDEN!!!

21 De ők ablakok mélyén álmodoztak és a vérző nap hangra ébresztette a torkuk egynéhányan elindultak A nyári ég szivárványt kötözött eléjük megnémult harangok kísérték őket felhantolták az utat és mégis a hold a tengerek fölé kérődzött és ó hangosabbak lettek az éjszakák és valaki meglátta az utat VERS 8 Mondjátok hogy verekedtem és elhordtam a részem de én tudom még nagyon kihaltak az utak és azok [akik mellém verekedtek magukat ma már összekeverték az ösvényeket és felkúsztak az éneklő fákra nagyokat rúgnak rajtunk fáj is de mi tudjuk megbokrosodott állatokkal találkozunk és kinyújtjuk testünk erős várunk emelkedik és fejünk kibiceg a jelzőállomásokon igaz mi elhaladtunk a csengő patakok mellől megnőtt karjaink irányítják a kőszirteket alatta [próbára várjuk a csiszolatlan hidakat a sokágú csillagok pásztora a mi dalunkkal

22 és a reggelek is velünk ÉBREDNEK ÉS [MENETELNEK büszkén hajlítjuk az országhatárokat mert a létrák is fölfelé nőttek és a térképek is tapogatódznak emberek mi fénylünk és robogunk HARC! HARC! HARC!

23 MIKES FLÓRIS MÍNUSZ 1 Akkor még a körmeit szagolta mert nő volt benne az éjjel csak a marhacsordák közt evickélt mint akinek jobb dolga nincsen a hőhullám más zuhatagba hegedült - ki stimmelte fel a Rend Harmonikást éjszaka stramm kis kutyák potyognak az ég [szalmazsákjaiból bé-la-lu-ka-fog-hagy-ma neki is mindegy hogy hívják a karácsonyfák [patináját ha a kirakatból beszedik a holdat hámozott mogyorót és csillagokat behörpint egy slukkot a szénák gőzéből háromszor rúg maga körül hogy semmi múlt [ne ragadjon hozzá ő is olybá számítódik vállán panyókára veti a Napot és tovább pörög a destrukció vonalán.

24 HARASZTI SÁNDOR ASSZONYDICSÉRET Ma 921-ben őszén a vérbegázultan lázárkodó időnek amikor Mont Blanc szikláin tapsolnak a riadó [gyárkémények és a fekete óceánok az orosz pusztákkal vándorolnak a föld borotvaéles gerincén amikor minden stációnál befűtve vesztegelnek már a lokomotívok de azért papok, bankárok, ébredő diákok és kakastollasok feszengnek mégis! a tribünökön és veszett aranyhiénák bitangolnak a városokban én fölemelem szerető szavam hozzátok asszonyok!! és dicsérlek benneteket kokottok - Parisban és Budapesten bűnbánó kezeitekben fehér liliomokkal cselédlányok apácák és hazátlan frauleinok kik a meddőség szamaritánusai vagytok és peckes kamaszok olcsó vágyaival dajkáljátok [magatokban az esztendőket

25 ti is dámák, nagyságos asszonyok kik azt hiszitek hogy [különbek vagytok a bordélyházi örömlányoknál asszonyok ott kint a külvárosokban kik gyárakban boltokban és mosóteknők mellett [robotoltok és titeket is lányok kik az irodákban havi kétezer koronáért hervadtok és imakönyvből vagy rossz Jókai-regényből pislogtok föl olykor-olykor a Napra dicsérlek benneteket! mert én tudom, hogy szüzek vagytok valamennyien és azt is tudom, hogy a ti testetek aranyhídján énekelve! vonul túlsó partokra az Élet 921-ben halleluja!! szakadatlan

26 EMBER ZOLTÁN X. Láthatatlanságokba kapaszkodó kitenyésztett energia kiajzott pilléreken suhintó idő a hatalmasan dörrenő szózatokban utat vágó ész a mindenség céljáig tülekedő erő lángoló palástokat szőnek a rohanó távlatokba. Pedig a várandósak taréjas trombitákon nyargalják [a maguk életét betegek ereiben búgó szirénák fáklyázzák a holtakat katedráikon kimúlt üstökösökkel ámítják az alvást mert sehol a kinyíló szemek szemaforja. Holott a kiszabadított gondolatokat építők utat lövellenék [a végtelen célig hiszen Buddhán, Krisztuson, Marxon, Einsteinen [keresztül kiizmosodott gépek lendítőkerekei teremtik a valóságot az örökké mozgást, a minden idők cselekvő valóságát és kovácsolt ekékkel szántják nékik az utat... Megkötött pihenés nélküli méhrajokat szabadítanak a [kertekbe a repülés hídjain állandóan építik a gondolatokat mert a pszichoanalitika már régen a hegyekbe terjedt és ma az emberek embere, minden hús, és minden anyag elébe állt az acélos útnak.

27 Ezért ti kik lobogó fénnyel emelitek fejeteket az élet [irányába és testvérekké pántolt érzésekkel kötitek össze a [végtelenséget a haladó művészetben termelő újjászületést harsonázom néktek a fájdalmak és örömök egy útján. OPUS Ma feliszom a távolságokat és rózsákat hintek vésőket is teszek a szivekbe mert ma van a szentelt hozsannák haragos feltámadása HEGYEK RÉTEK ÉS ERDŐK kiszivattyúzott forrásaiba MA csilingelik vissza az EGÉSZ újjászületését MERT TAVASZ IS VAN és a békegondolatokat falazó apostolok Világimádást rügyeznek 1DŐK=IDŐ Bordát mutató paripák és kérges emberek vasban egyesülve élesztik a mezőt. Porzik a göröngy és a bőrtalpak és paták alatt némán egy új élet vajúdik.

28 A FÖLD: A rohanásban én vagyok a szemsugaras mozdulatlanság. A mozgásban a tompa pihentség és az évezredekből új és újabb szfinxeket hurcolok. Magamon termelem az oxigént adó flórát és a perpetuum mobilébe kapaszkodó állatokat. Alapja vagyok minden életnek. Az idők idejébe nyúló történések élesztőjét én adom. Forgásom a jelenés, minden a máért történik. Építem a holnapot. Ma újra megállapítom a nálam nagyobb testekhez való viszonyomat, mert utam egyetemleges az ő útjukkal. Fényzuhatagos világításukért útjelző erejükért fáradhatatlan mozgásomat adom. Földnek neveznek és azokat, kik úgy ismernek gazdagságommal elkápráztatom. Testemnek részei gombolyítják az életet. Tömegem ereje a víz, a kő, a fény, a tűz az anyag... a vas. AZ ELEMEK: Az újrateremtődésben izmokat adunk a karoknak és az eddig vakoknak látóvá tesszük a jövőt. Univerzális hatalmunkkal új világokat alapítunk és az élőknek új tápot adunk az örökös fejlődésre. A KÖRNYEZET: Önállója vagyunk az Egésznek. Egymást kiegészítjük és színeinkben, vibráló csendességben mormoljuk az időt. AZ EMBER: Tántoríthatatlanul tapadok a végtelenségek elől a kézzelfogható szilárdsághoz. Nem gúnyolódom, nem emelem őszinteségre a szellemem, de meghatározom az engem övező környezetem helyét, hogy uralkodni tudjak a rajtam keresztül néző összességen. Gyengeségemben egyedül fenntartani magamat nem tudom és így társaimra támaszkodva kaparintom meg az agyamnak és gyomromnak szükséges táplálékot. Szaporodásom betölt. Érdekel a növény, a többi élőlény, az anyag, az éter, a mozgás, a mozdulatlanság, de

29 főképpen a nemiség. Szükséges hivatottságomban a különbözőségek között harmóniákat építek. AZ EKE: Segítem az ő életét. Utat nyitok a termékenységnek. Eszköze vagyok a létnek. Felmorzsolódom, hogy újra gyártsanak. A ló, a lószerszám, az értelem, az értelmetlenség felissza az izzadságot. Csend. AZ ERÖ: A makrokozmosz összetettségének élete én vagyok. Indítom, tartom az akarást. Az atomok tömegének variációját definiálom. Nincs érzelmem, nincs agyam, nincs testem, de van szükségszerűségem és jogom a terjeszkedés határtalanságára. Vagyok és hiányzom mindenütt; lendítőkereke minden testnek és szellemnek. AZ ÖSSZESSÉG: Hűen abrincsolt képe vagyunk a múltból örökölt életnek. Kiegészítjük egymást. Alátámasztjuk egymásrautaltságunkat és várjuk a felbukkanó lehetőségek új formáit. Színeink kék, zöld, fehér, fekete, vörös, sárga és ezeknek termékeny sokfélesége. Alakunk elosztott tömegünk egyenes aránya. Hangunk a tömegek és színek zengése. Egészségünk az élet. Eredményünk a sok százezer és év annak megállapítása. AZ EMBER: Hangokba öntöm álmaimat. Öntudatom felfogásokba szorítja életemet. Szántok, magamért. dolgozom, hogy holnap másképpen jelenítsem a földet, az elemeket, az erőt, az anyagot; az óriási fegyház egy újabb napján.

30 A KÖRNYEZET: Fürdessük meg a kiforrott időket, hogy helyet adhassunk a sötétségből születő nagy hajnalnak. (TÖVISKORONÁKBAN DERENGŐ HAJNALOKAT...) Töviskoronákban derengő hajnalokat sziporkáznak kialvó tüzek mellé a gnómtestű agyonkínzottak mert a keresztre szögelt viaszember nemesérceket fejtett az évezredekbe és én magamban állok a burnuszba rejtett kaszákatcsördítő suhogások előtt Hiszen minden atomba békét bizsergetett az istenek embere: Krisztusi A ványadtan vonszoló szomorú erődítmények ma már penészes sírokba kívánkoznak mert már mindenütt gyárgépekkel versenyeznek a távírók, repülőgépek és a hatalmas gránittömbök szobrokat ujjonganak a világnak. Harangzúgásos hiteket álmodtak a csukottszeműek és ezüstveretű kalickákba zárták az IGAZSÁGOT hiszen fogaikba tompult a szó: Krisztus Selymes mezőkön, árvalányhajas délibáb időkben még-még felcsillámlottak a glóriás szavak Bensejükben még kibimbóztak a kristályos akaratok De az államszervezetek csuhákat borítottak a víziós jövőbe... És némán magukba roskadtak a Robinzonok. Végre kiegyenesedtek az emberek és belőlem is tüdők pántolnak hangokat

31 Einstein-tornyokat formálunk, hogy így öljük csiránként a káoszt. Vészes akkordokat semmisítenek a barázdabillegetők és pacsirták közé Mezei ürgék mosolyogják a Kronoszt Mert gondolatok szent célokért tettekben egy emberben variáltak KRISZTUS 111 KRISZTUS!! 1 ŐSRENGETEGBE HAJLÓ HANGOKAT [FEJTENEK EZERÉVEKEN KERESZTÜL A CSODÁK HISZÉKENYEINEK. Ti Fáraók néma piramisaitokban és pagodák misztikus mélyén szobrokba bűvölt istenek és tűzimádók a teheráni sikátorokban és Te a tibeti hegyekbe burkolt megközelíthetetlen Láma viharos széllel hajtott imakeréken kérdezem tőletek az örökkévalóságban innen miért hordozzátok lelketekben az izzadságban tengődő ember képét a milliók halódó testeiből és Ti Amerika madártollas bronzfényű despotái az erdőknek és Ti Afrika számumba burkolt villogó szemű fanatikusai a végtelen térnek egy torokból kiáltom hozzátok bosszúban szeretetben miért töritek a tudatlan életet a magatok formáiba és Te megtestesítője a monoteizmusnak és Ti mindannyian kik kocsisai vagytok a fejlődés szekerének

32 a beosztott öt világrészben hozzátok kiáltom a dicsőségben és iszapban miért nyeltétek a fantáziát gyermeki csodákba pedig a városok utcáiban, falvak földjein falakba zártan szoknyáikba sírják a holnapi kenyeret, a holnapi munkát az emberek. A gyöngyök küzdéseit évek ráncai foglalják az értelem színeibe és a szürkeségből csipkékkel ékesítik az égboltozatot a magasban a mélyben letépett virágokon nyugodnak az illúziók! Óh testvéreim az életnek nézzétek a mulandóság lendítőkerekét a hitnek, az igazságnak mások dirigálják a halotti indulót, kik a távolság olajfestményein rögzítik a romantikát. Ne higgyetek a fényözönös kabaláknak ti meghajszoltjai a mocsaraknak én mondom néktek a Ti összetartástokban roppan össze minden vérnek könnye és márványtisztán emelitek az akarást trónjához az életnek.

33 MESTER JÁNOS DADA 2 Gerendák fölött összerogytak a há2ak nem illik többet illemet vonítani nem fér be a kulcs a zárba de feleségére és a kövér pénztárcára féltékeny a hasú kereskedő ki bírja tovább? pedig már a vajat is malternak kenik mégsem akarnak összébb csúszni a házak nincsenek csodák bedöglöttek a holdkóros tesvéri szózatok és sóhaj nélkül futnak a síntelen terekre a mozdonyok DADA 3 Homokbadugott fejjel Vacsoráznak strucctojást a bankárok szőkére ondolálták a kitalicskázott hiúságokat a borbélyok csónakázni volna jó és az erdőben elvesztették copfjukat a lovak hej 26 éves lányok kik az összes férjhezmenési lehetőségeket vesztették el hajatok már hiába lángol fájdalmasan énekeltek

34 cél dél él ef! gé! á! hál cé! előtelek anyja köténye mögé bújt minden legény. PÁRTALAN FÉRFIAK Kereséssel telítjük a reggel szagát: egy egészbe omlaszthassuk magunk mi pártalan és otthontalan, kivert férfiak. Béna éjszakák és árva hajnalok csöndje sír szemünkből és a boldog társak párzó ölelkezése csak homlokunk mögött él. Tűzhúsú lányok, érett asszonyok hová mentetek? felétek kiáltó karral oszloposodunk: jöjjetek hozzánk! Erős ínnal nyúlunk utánatok mi pártalan és otthontalan, kivert férfiak: asszonyok jöjjetek 1 >j! Sükitő erővel búg a csönd, ők vérző tüdővel némán fenyőfák alatt fekszenek.

35 DÉL Felkötötte magát a harangozó és nyelve gyászosan kong: bimbam, bimbam, dél van, ismét dél és felénkslrnak az üresszájú fazekak. Vegetációt injekcióztak megint a hasunkba, testünk zörgő tepsi és a diák tudását hiába göndörítette tanárja elé, hiába ostorozta agyon girhes táltosát a kocsis, a nénike hiába vitte piacra a fonnyadt zöldséget és jaj ingyen szimulálnak Krisztust a költők: mindenki fogát megette a rozsda. Csak a kőművesek tudják biztosra egy nagyszerű épület alapját.

36 LÁNG ÁRPÁD V. Énekek felhőket kovácsolnak Ez lesz a legjobb versem mert: a pincebogarak a szalamandrákkal antantot játszanak vannak akik arra büszkék, hogy ők voltak a hottentotta [kongresszuson a legbutábbak pedig európaiak kebelezték ki magukból. a medvék talpát méhek birizgatják az egyiptomi szfinx [orrára ráült a homokból sarjadzott strucc s most éppoly érthetetlen mint a szocdem [magatartás minden gradhalter nélkül mert tud egyenesen állni a strucc orrával a kloakában ezt [talán nem is Bölschénél olvastam a tengeri rák rajza alatt jaj dadaisták és merzfestők újra Ieszemtelenkedték a [szarvakat a civilizációra pedig a szarvról a civis is marhát lát benne. jaj 50%-os megegyezés most árverezik a tetűpiacon a százlábúakat jó pecsenye kövér asztalokról máshova villantva. jégeső kopogás a vasredőnyöket lehúzták a kereskedő [kulik szervusz világ! Én maradok!!!

37 kakasok trombitái ájulnak a bulvárokra igen nem szelek [virítnak és két ember egymásra nevet és ami a legérdekesebb egyik [sem hazudik csak ugranak az akadályok fölé így! Ha mi [egyesek tudnánk végleg letenni a tollat kopasztott kakasok néha kinyílik [a bicska a hátulsó zsebben és ilyenkor a villamos megállt és mi [becsukjuk a bicskát Általános leszerelés mozgósítás előjáték hopp! [virít a hordár csákója és zsebredugja a kezét az asszony már [tőle úgyis hiába vár intrika virul ki a havasok utakba simulnak [és Japán demonstrál a 8 óra mellett de a söröskocsik azért szállítják az adókat a városi pénztárba és ettől talán nem is [függetlenül felrobbant a Mississippi part és Vlagyivosztokban hasra estek az [emberek a nősténymacska egy nyávogására 5 métert ugrott a kan [az emeletig ezt csináljátok meg testvérek és mi bátran [megdögölhetünk. Pécs, június 15.

38 2ARKO VASILJEV3C TÁNC - HALÁLTÁNC Duzzadó vitorlák - telt asszonymellek, amelyekből a kisded lopja fehér életét Duzzadó vitorlák - jajgatva hasítják a fehérhúsú habokat, hisztérikusan kacagják az őrült szelek ölelését véresre karcolják az éjszakát. Hajrá hajó Sebesség I Hajrá hajó ' Sebesség s a fenéken kékre tetovált emberek izzadsága Tánc leláncolt aggok utolsó lehelete Haláltánc és a recsegő vitorlarúd örömüvöltése És fenn villámok zegzugai Tánc vörös hieroglifek Haláltánc rézkarcolások évezredek száguldása a percekben Hajrá hajó Hajrá hajó Fordította Sz. V.

39 FAJDALOM Ez éjjel minden csenden keresztül, csillag halad át az égen. Ez éjjel minden messzin keresztül, csillag halad át az égen. Minden magasságon keresztül, minden mélységen keresztül, minden szeleken keresztül, csillag halad át az égen. És mikor áthaladt az ég szegélyén, mint az első jaj, villanással villan fel egy csöpp vér. Rólad mesélek éjjel magamnak halk mesét. Mágusként hívlak, széltében a csendnek, széltében a messzinek, széltében a magasnak széltében a mélynek aki démonod voltam, mágusként hívlak. És árnyékod a fenséges pillanatban rám hull.

40 És ekkor: az ég szegélyén villanással villan fel egy csöpp vér, mint utolsó jaj, mint első sikoly. TÁNC Duzzadó vitorlák: telt asszonymellek, melyekből ugatva lopja a kisded fehér életét. Duzzadó vitorlák: jajgatva hasítják a fehérhúsú habokat, ölelve kacagják az őrült szelek ölelését, véresre karcolják az éjt. Hajrá hajó Sebesség Hajrá hajó Sebesség Mélységben: tetovált emberek izzadsága. Leláncolt aggok utolsó lehelete, recsegő vitorlarúd örömkacagása. Tánc Haláltán

Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 978-963-607-615-3. Mercator Stúdió, 2009

Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 978-963-607-615-3. Mercator Stúdió, 2009 A magyar irodalom és kultúra örökbecsű értékeinek ápolása, terjesztése érdekében az Országos Széchenyi Könyvtárral együttműködve kiadja a Mercator Stúdió. Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Műszaki

Részletesebben

Héra Jeges öle tüskés hópelyhekt ől duzzadó felh đ Héra szeme eső eső eső esđ eső esđ esđ

Héra Jeges öle tüskés hópelyhekt ől duzzadó felh đ Héra szeme eső eső eső esđ eső esđ esđ Héra Jeges öle tüskés hópelyhekt ől duzzadó felh đ Héra szeme eső eső eső esđ eső esđ esđ a gyémántgolyó ' vígan szaladgál a fekete lemez serceg ő ereiben a gumifal nélküli fekete biliárdasztalon Vétkek

Részletesebben

úgy matematikával és geometriával építik, mint a gótika kisebb csodáit. Két nyitott szem, két nyugodt kéz, egy emberi szív: ez a művészet. Hohó!

úgy matematikával és geometriával építik, mint a gótika kisebb csodáit. Két nyitott szem, két nyugodt kéz, egy emberi szív: ez a művészet. Hohó! ELŐSZÓ Íme, megint folytatom az egyetlen művet, új hullámban verem felétek a végtelen titkú tengert. Élnék ezer esztendeig: nem mondhatnám meg minden titkát. Írnék ezer esztendeig: nem mutathatnám meg

Részletesebben

Örökség - dalszövegek. Virágom, virágom. Szép szál legény van egy pár, Ha okos az ráadás. Utánam jár mindahány, Jaj, ne legyen csapodár!

Örökség - dalszövegek. Virágom, virágom. Szép szál legény van egy pár, Ha okos az ráadás. Utánam jár mindahány, Jaj, ne legyen csapodár! Virágom, virágom Szép szál legény van egy pár, Ha okos az ráadás. Utánam jár mindahány, Jaj, ne legyen csapodár! Szép szál legény gyere át, Szívemben a bánat jár. Hozzál egy kis pálinkát, Hogy legyen egy

Részletesebben

DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23.

DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23. DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23. Van olyan ember Tartalomjegyzék 67-es út (Republic)... 18 A széllel szemben járok (Fonográf)... 13 Az ünnep (Zorán)... 17 Élsz valahol (Fonográf)... 11 Elvonult a

Részletesebben

1. Jaj, most vagyok csak igazán árva, sárgaház sahja, kékség királya, most vagyok én csak igazán árva: görbe fának is egyenes lángja!

1. Jaj, most vagyok csak igazán árva, sárgaház sahja, kékség királya, most vagyok én csak igazán árva: görbe fának is egyenes lángja! Utassy József Mikor az agyban téboly trónol Holtpont 1. Jaj, most vagyok csak igazán árva, sárgaház sahja, kékség királya, most vagyok én csak igazán árva: görbe fának is egyenes lángja! 2. Mint ama nagy,

Részletesebben

Hallottalak sírni téged

Hallottalak sírni téged Haza melyik út vezet A szívem égtıl elzárt madár De érzem egyszer hazatalál Karodon vittél évekig És most is énrám vársz Már érzem haza melyik út vezet Nélküled minden nagyvárosban Az utcán kígyók közt

Részletesebben

Hallani akarom a robbanás zaját. Én nem a szememmel, az ujjaimmal látok. Amit megérintek, rögtön a testembe hatol, és mielőtt megtudnám,

Hallani akarom a robbanás zaját. Én nem a szememmel, az ujjaimmal látok. Amit megérintek, rögtön a testembe hatol, és mielőtt megtudnám, Ott vess ki! Hallani akarom a robbanás zaját. Én nem a szememmel, az ujjaimmal látok. Amit megérintek, rögtön a testembe hatol, és mielőtt megtudnám, mi az, felrobban az idegek pályáin. Szépek a rózsák,

Részletesebben

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

Általános iskolás kategória

Általános iskolás kategória Általános iskolás kategória I. helyezett Implom Renáta: Ki ül ott? A nap vacogva lement, S a jégfelhők mögött Még mindig fény bágyad. Talán a felhők fölött, Az ég tetején Ül a Teremtőnk? S egy óriás lámpával

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 2. Az iskola kódja: H- A versenyző neve: Elérhető

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

Versajánló a Márciusi ifjak című szavalóversenyre

Versajánló a Márciusi ifjak című szavalóversenyre Versajánló a Márciusi ifjak című szavalóversenyre Juhász Gyula: Petőfi ünnepére Petőfi ünnepére, fel, A munka véle ünnepel, Dalában él múlt és jelen És a jövő, a végtelen. Átzeng az bércen és folyón Virrasztva

Részletesebben

SCHUMANN CHAMISSO. Frauenliebe und Leben. Asszonyszerelem, asszonysors

SCHUMANN CHAMISSO. Frauenliebe und Leben. Asszonyszerelem, asszonysors SCHUMANN CHAMISSO Frauenliebe und Leben Op. 42 Asszonyszerelem, asszonysors Frauenliebe und leben Asszonyszerelem, asszonysors Op.42 1. Mióta láttam őt, vaknak hiszem magam, Bárhová is nézek, csak őt látom;

Részletesebben

Gulyás Pál versei. Mutatvány a Napkelet verspályázatából.*

Gulyás Pál versei. Mutatvány a Napkelet verspályázatából.* HÚZD A KUTAT. Gulyás Pál versei. Mutatvány a Napkelet verspályázatából.* Húzd a kutat és idézd föl bátran tiszta szellemét, hadd merüljön fel a mélyből, hol aludta szenderét! Csillogjon ezüstruhája, hömpölyögjön

Részletesebben

e-book BORÍTÓ: Arts Factor Design Stúdió

e-book BORÍTÓ: Arts Factor Design Stúdió e-book BORÍTÓ: Arts Factor Design Stúdió ALL RIGHTS RESERVED CyberBooks Kiadó 2004 2 L. B. Paul AGYHANG posztmodern megavers 3 agyhang 4 Hol vagytok percek? Hol vagytok órák? Hol vagytok napok? Hol vagytok

Részletesebben

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi együtt vagyunk 126 A tisztelet csak Istené 48 A végtelenhez

Részletesebben

Batsányi János: A látó

Batsányi János: A látó Batsányi János: A látó Vídulj, gyászos elme! megújul a világ, S előbb, mint e század végső pontjára hág. Zengj, hárfa! Hallgasson ma minden reája, Valakinek kedves nemzete s hazája; S valaki a magyar változó

Részletesebben

Krúdy Gyula. Magyar tükör (1921)

Krúdy Gyula. Magyar tükör (1921) Krúdy Gyula Magyar tükör (1921) 2011 AZ ÉGETT EMBERHEZ Ne hajtsd búbánatnak fejed, jó magyarom; amit elvettek tőled a hegyszorosban, ahová bekergettek a viszontagságok, balsorsok: amit elvett a rossz szomszéd,

Részletesebben

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Forrás: Gyurcsó István Alapítvány Füzetek 14., Dunaszerdahely, 1999

Részletesebben

Hét este, hét reggel. Kiscsoport. Sötét van, semmit sem látok! Teremtek világosságot! És lett este, és lett reggel,

Hét este, hét reggel. Kiscsoport. Sötét van, semmit sem látok! Teremtek világosságot! És lett este, és lett reggel, Kiscsoport Hét este, hét reggel 1. Sötét van, semmit sem látok! Teremtek világosságot! az első nap ezzel telt el. 5. Égben madár, vízben halak, röpködjenek, pancsoljanak! ötödik nap ezzel telt el. 2. Hát

Részletesebben

PROGRAMFORGATÓKÖNYV. Egyenlő esélyt minden diáknak. Megbízó: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 32.

PROGRAMFORGATÓKÖNYV. Egyenlő esélyt minden diáknak. Megbízó: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 32. PROGRAMFORGATÓKÖNYV Megbízó: Székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 32. Megbízott: Csutorás Antalné, Hodosi Ibolya Tevékenység: Szülői együttműködési programok megszervezésében résztvevő pedagógus Munkaidőkeret:

Részletesebben

Wass Albert - Kicsi Anna sírkeresztje

Wass Albert - Kicsi Anna sírkeresztje Wass Albert - Kicsi Anna sírkeresztje Elmondom, hadd tudja meg végre a világ kicsi Anna igaz történetét. A falu neve, ahol mindez történt, Mezőbölkény, és a falu szélén van egy ócska, düledező gabonás,

Részletesebben

Erskine Angelika: Lélekmadár

Erskine Angelika: Lélekmadár A vers- és prózaíró pályázat díjazott alkotói a 2011-12-es tanévben: Erskine Angelika 1.a Ring Dóra 1.b Robotka Ádám 2.b Both Noémi 3.a Miletics Maya 4.b Bonecz Bendegúz 5.b Bodóczy Iliáná 8.b Török Anna

Részletesebben

ERDŐS VERONIKA Ha rád nézek, megy a hasam

ERDŐS VERONIKA Ha rád nézek, megy a hasam ERDŐS VERONIKA Ha rád nézek, megy a hasam Szerelmes versfüzér 1. Nyolcvan sor a fáról, amire rádőlnél Ha most rádőlsz arra a fára, Ki fog dőlni és pont telibe talál- Na. Én állok a fa másik oldalán Pont

Részletesebben

Könnyek útja. Versválogatás

Könnyek útja. Versválogatás Könnyek útja Versválogatás Szerző: Nemes Kiss Kata Minden jog fenntartva Borítóterv és kivitelezés: Boris Vanessza Szerkesztette: Lélek Sándorné 2014. Előszó a Könnyek útjához: A szépség: álom. Az álom

Részletesebben

Január, a polgári év elsõ hónapja tehát a Vízöntõ csillagkép nevét viseli. A régi magyar neve pedig Boldogasszony hava, mert eleink az év elsõ hónapját Szûz Máriának szentelték. A keresztény (katolikus)

Részletesebben

SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve

SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve Csapat/iskola: Beadás ideje: Tudnivalók A teszt 100 kérdésből áll. Minden kérdésnél felsoroltunk 3 lehetséges választ, amelyek közül a Példabeszédek

Részletesebben

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le 1. Adventi Hírnök 1. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog az első gyertya láng! Karácsonyt várva lázban a föld, Isteni gyermeket köszönt. 2. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog már két kis gyertya láng!

Részletesebben

Kiss Ottó. Csillagszedő Márió. Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival

Kiss Ottó. Csillagszedő Márió. Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival Kiss Ottó Csillagszedő Márió Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival Az ember jóból és rosszból van összegyúrva. Fehérből meg feketéből. Ezért van az, ha rajtakapsz valami rossz dolgon, mindig

Részletesebben

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima www.scriptural-truth.com Az ima Azariah A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó A dal, a három zsidók és Azariah ima 1:1 és mentek a tűz közepén dicsérő Isten, és az áldás az

Részletesebben

Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 978-963-607-611-5. Mercator Stúdió, 2009

Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 978-963-607-611-5. Mercator Stúdió, 2009 A magyar irodalom és kultúra örökbecsű értékeinek ápolása, terjesztése érdekében az Országos Széchenyi Könyvtárral együttműködve kiadja a Mercator Stúdió. Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Műszaki

Részletesebben

Kötelező versek. 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN. Varázskréta

Kötelező versek. 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN. Varázskréta Kötelező versek 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN Varázskréta Ismerek egy öregasszonyt, - igazat mondok, nem tréfát - aki egyszer a tavasztól elkérte a varázskrétát. És azóta, mint a tavasz, hegyre dombra és mezőre,

Részletesebben

BALLADA A GERINC- TELENEKRÕL

BALLADA A GERINC- TELENEKRÕL NÉMETH DEZSÕ BALLADA A GERINC- (ÚT) TELENEKRÕL LANT Bár füllentetlen verseim rímel- csengõvel nem szerszámozott ír-dongók, mégis a panorámával keretezett anyád, aki paradicsomót kötve gorniuszozott a kecskekörmös

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66 TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 6 1. Ismerjük meg egymást!... 8 2. Magyar reformátusok vagyunk... 10 3. Ismerkedés a Bibliával... 12 4. Isten teremtette a világot... 14 5. Isten teremtette az embert... 18 6.

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

Ady Endre magyarság versei. Az Ugar-versek

Ady Endre magyarság versei. Az Ugar-versek Ady Endre magyarság versei. Az Ugar-versek MIT ÉR AZ EMBER, HA MAGYAR? Javasolt feldolgozási idő: 120 perc 1. feladat Olvasd el Ady Endre Vér és arany című kötetéből Az ős Kaján című verset, majd válaszolj

Részletesebben

Fordította: Szedő Dénes. Carmina Burana (részletek) Ó, FORTUNA (O Fortuna) A KIS PARASZTLEÁNYKA (Exiit diluculo)

Fordította: Szedő Dénes. Carmina Burana (részletek) Ó, FORTUNA (O Fortuna) A KIS PARASZTLEÁNYKA (Exiit diluculo) Carmina Burana (részletek) Ó, FORTUNA (O Fortuna) Ó, Fortuna, mint a Luna egyre-másra változol: majd nagyobbodsz, majd meg elfogysz; hej, az élet ronda sor: gabalyítja s igazítja játszva az ember fejét:

Részletesebben

Csillag-csoport 10 parancsolata

Csillag-csoport 10 parancsolata Csillag-csoport 10 parancsolata 1. Nagyon jól érezd magad mindig, mert ilyen hely nem lesz több a világon. (Panka) 2. Próbálj meg normálisan viselkedni, hogy ne legyenek rád dühösek. (Vince) 3. Kitartóan

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

GÖRÖG ILONA BALLADÁJA Színpadra állította Magerusan Katalin tanítónő, 1981-ben Besztercén.

GÖRÖG ILONA BALLADÁJA Színpadra állította Magerusan Katalin tanítónő, 1981-ben Besztercén. GÖRÖG ILONA BALLADÁJA Színpadra állította Magerusan Katalin tanítónő, 1981-ben Besztercén. A színpad közepén lányok, fiúk körben állnak, arccal a kör közepe felé. Elől, a színpad bal oldalán, Bertalaki

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

E l é g i á k (2002-2012)

E l é g i á k (2002-2012) E l é g i á k (2002-2012) Ébredés Ordít a pillanat, gerince törik, édes hajnal tesz pontot éjszakára, s repít el fejemtől forró párnámra. Képei sem kísértek, csak a hídig, melyen még átérek a valóságba,

Részletesebben

Franz Schubert: Winterreise D 911 Téli utazás

Franz Schubert: Winterreise D 911 Téli utazás Franz Schubert: Winterreise D 911 Téli utazás 1. Gute Nacht - Jó éjt Idegenként jöttem, Idegenként is távozom. A május kedves volt hozzám Számos virágcsokrával. A lány szerelemről beszélt, Az anyja egyenest

Részletesebben

MAHLER. Lieder aus Des Knaben Wunderhorn. A fiú csodakürtje

MAHLER. Lieder aus Des Knaben Wunderhorn. A fiú csodakürtje MAHLER Lieder aus Des Knaben Wunderhorn A fiú csodakürtje GÁDOR ÁGNES nyersfordítása 2007 Lieder aus Des Knaben Wunderhorn Der Schildwache Nachtlied Az őrszem éji dala Nem tudok, nem szeretek vidám lenni;

Részletesebben

Morajló tenger. Bíró Krisztina. Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

Morajló tenger. Bíró Krisztina. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Morajló tenger Bíró Krisztina 2015 Publio kiadó Minden jog fenntartva! 1. rész - Úttalan utakon (2006-2008) HA MEGLÁTOM... Ha meglátom sötét árnyak Heves táncát bennem, Nyögve kiáltok távolba De senki

Részletesebben

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad:,,ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük.'' És az egyház így énekel:,,ahol

Részletesebben

A Székelyföld geográfiája dióhéjban

A Székelyföld geográfiája dióhéjban Hankó Vilmos Dr. A Székelyföld geográfiája dióhéjban Az erdélyi felföld keleti részén nagy kiterjedésű, hegyekkel sűrűn behálózott hegyes vidék emelkedik. A hegyek hatalmas tömegéből különösen két hegylánc

Részletesebben

A Mennyország, Isten gyönyör otthona

A Mennyország, Isten gyönyör otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyör otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Sarah S. 60/60. Történet www.m1914.org Bible

Részletesebben

Tolcsvay László Tolcsvay Béla: Magyar Mise Szövegkönyv

Tolcsvay László Tolcsvay Béla: Magyar Mise Szövegkönyv Tolcsvay László Tolcsvay Béla: Magyar Mise Szövegkönyv INTROITUS - Bevezetés Egyedül vagyok, állj mellém, egyedül vagyok, állj mellém, egyedül vagyok, állj mellém, légy velem! Nem mondja senki, hogy mit

Részletesebben

TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4

TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4 TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4 ŐRZÖM AZ ÁLMODAT 5 AZ IGAZ SZERETET 5 MA EGY VERSEM KAPCSÁN 6 BIZONY! 7 A HÁRSFAILLATÚ ESTÉKEN 7 A MI VERSÜNK

Részletesebben

TARTALOM GYÖRGY MÁTYÁS

TARTALOM GYÖRGY MÁTYÁS TARTALOM GYÖRGY MÁTYÁS Révedt ács példája 7 Szonett a verste 9 Városi tavasz 10 Korom, zaj H Kryptographé 12 Mesterséges álmok 13 Város 13 Plakát 14 Az ősz színei 14 Sárga gyümölcsök 14 Öszi piktúra 16

Részletesebben

Az Isten lélek, ezért akik imádják, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk

Az Isten lélek, ezért akik imádják, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk Az Isten lélek, ezért akik imádják, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk (Jn. 4,24) Az Isten lélek, ezért akik imádják, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk (Jn. 4,24) www.eletalelekben.ro

Részletesebben

1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek?

1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek? 1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek? a). b) 2.) Az 1956 os forradalom és szabadságharc miniszterelnöke látható a képen. Ki ő? Életrajzi adatainak nézzetek utána! Neve Születési helye,

Részletesebben

KOVÁCS GÁBOR PIROS BÁBU. 100 homokszem-vers

KOVÁCS GÁBOR PIROS BÁBU. 100 homokszem-vers KOVÁCS GÁBOR PIROS BÁBU 100 homokszem-vers KOVÁCS GÁBOR PIROS BÁBU Elektronikus változat Fedélterv és grafika: Kovács Gábor KOVÁCS GÁBOR PIROS BÁBU 100 homokszem-vers Kovács Gábor, 2012 ELŐSZÓ A Piros

Részletesebben

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Pasarét, 2011. szeptember 4. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Alapige: 1Sámuel 26,23-25 Az Úr mindenkinek megfizet a maga igazsága és hűsége szerint, mert

Részletesebben

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Horváth Szabolcs Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Lenni Egy kis tréning sosem árthat meg, Így egy rossz papíron nevezlek, Téged, kit oly nagyon kedvellek, S el nem engedlek. De látod, így néz ki szobám,

Részletesebben

MÉG EGYSZER DIDÓ ÉS AENEAS

MÉG EGYSZER DIDÓ ÉS AENEAS MÉG EGYSZER DIDÓ ÉS AENEAS a cafatokat megszerezve ahogy a levegőn észrevehetetlen hogy egy madár repült rajta keresztül ahogy a létra arcunkba zuhan kék karikák a szem alatt ahogy hanyatlik a nap a szőke

Részletesebben

Jusztin a szobába lép, sürgősen és kíváncsian, körülnéz, három lépést tesz előre, aztán megáll és csodálkozik.

Jusztin a szobába lép, sürgősen és kíváncsian, körülnéz, három lépést tesz előre, aztán megáll és csodálkozik. Jusztin a szobába lép, sürgősen és kíváncsian, körülnéz, három lépést tesz előre, aztán megáll és csodálkozik. Mi az? Kit keres? kérdi Csiba. Az asztal mellől feláll, és kezét fölemeli. Jusztin mereven

Részletesebben

Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e?

Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e? Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e? Jézust szelídnek tartjuk. Ilyennek mutatja a házasságtörő asszonynak az esete. Meg akarják kövezni, de Jézus megmentette ettől. A keresztfán kéri az Atyát,

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Pasarét, 2011. november 17. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Alapige: 2Korinthus 5,10 Mert nékünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt,

Részletesebben

- De nem, a film szemmel láthatólag megtette a magáét. - Először nálunk, aztán meg itt. A buta nyugatiak azt hitték, hogy elég, ha egy francia

- De nem, a film szemmel láthatólag megtette a magáét. - Először nálunk, aztán meg itt. A buta nyugatiak azt hitték, hogy elég, ha egy francia dem az árnyékot, az árnyékot, amely a megperzselődéstől véd. Belebújok, bele az árnyékba, újra felfedezem őt a képeimen. Az én nyelvemen szólítom meg. A szemeimből Ő néz rám. A fejemben van. A véremben

Részletesebben

Noszlopi Botond: Éjszakai sanzon. A létezés sovány mezsgyéjén ülök s egy etűd panaszosan ringat.

Noszlopi Botond: Éjszakai sanzon. A létezés sovány mezsgyéjén ülök s egy etűd panaszosan ringat. Noszlopi Botond: Éjszakai sanzon A létezés sovány mezsgyéjén ülök s egy etűd panaszosan ringat. Emléked eleven, érzem parfümöd. Szememmel kikapcsolom a Holdat. A sötétben még tisztábban látom, hogy oly

Részletesebben

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve PPEK 904 Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina Kis Boldogasszony képeskönyve mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár

Részletesebben

Tatay Sándor HÚSHAGYÓKEDD

Tatay Sándor HÚSHAGYÓKEDD Tatay Sándor HÚSHAGYÓKEDD TATAY SÁNDOR Húshagyókedd Regény 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. Tatay Sándor jogutódja Barabás már kilencedik napja kerülgette a várost. S e kilenc napot megelőző kilenc hónapig vándorolt.

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Lektorálatlan összegyűjtött változat A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA Farkas Mayer Zsó: Torkos (Fotó: Fetykó Judit) Farkas koma nem volt rest Piroska mamájához

Részletesebben

Válogatott verseim. Christin Dor. Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

Válogatott verseim. Christin Dor. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Válogatott verseim Christin Dor 2015 Publio kiadó Minden jog fenntartva! Valami Valami váratlan, Valami ismeretlen, Valami, ami magához vonz. Valami érzéki, Valami felülmúlhatatlan, Valami, ami megbabonáz.

Részletesebben

2009. évi SDG Bibliaismereti verseny: Jelenések könyve

2009. évi SDG Bibliaismereti verseny: Jelenések könyve Csapat/iskola: 2009. évi SDG Bibliaismereti verseny: Jelenések könyve Tudnivalók A teszt 130 kérdésből áll. Minden kérdésnél felsoroltunk 3 lehetséges választ, amelyek közül mindig egy és csak egy helyes

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

Én Istenem! Miért hagytál el engem?

Én Istenem! Miért hagytál el engem? Édes Illat Én Istenem! Miért hagytál el engem? Sóhajtotta Jézus, miközben a fakereszten felfüggesztve, vércseppek csöpögtek végig a testén. És akkor, nem lélegzett többet. Nem, te voltál minden reményem!

Részletesebben

Verseink könyve EGYEBFOG/verskony.doc

Verseink könyve EGYEBFOG/verskony.doc Verseink könyve EGYEBFOG/verskony.doc Montázs szövegek montázs metszetekkel. Széchenyi krt.-i Általános Iskola, Szolnok, 1995 (Vissza a tartalomjegyzékhez:..\tartalomjegyzék.doc - Verseink könyve ) (Vissza

Részletesebben

Szerző Szauer Ágoston. Illusztráció Papp Eszter

Szerző Szauer Ágoston. Illusztráció Papp Eszter Szerző Szauer Ágoston Illusztráció Papp Eszter Kiadja Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. Telefon: 94/513-191, 30/864-5605 E-mail: info@martinuskiado.hu Internet:

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Naplemente (60x40 cm, vászon, akril) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA VILÁGOSSÁG és SÖTÉTSÉG Régi bölcsesség; amikor a legmélyebb a sötétség,

Részletesebben

Ballagási ünnepség

Ballagási ünnepség Felelős szerkesztő: Breznay Gáborné Írta és szerkesztette: Molnár Máté Fotókat készítette: Lajos Abigél és Róka Zsófia Ballagási ünnepség 2016.04.29. Igen, elballagtak a SZISZKI végzős diákjai is. Könny,

Részletesebben

A Szent Kereszt templom tájékoztatója - 2007. Karácsony

A Szent Kereszt templom tájékoztatója - 2007. Karácsony Sosem láttam oly termőfát, Mint Krisztusnak keresztfáját. Piros vérrel virágozik, Szentlélekkel illatozik. (Erdélyi népének) É letfa A Szent Kereszt templom tájékoztatója - 2007. Karácsony Minden kedves

Részletesebben

Csorda pásztorok midőn Betlehemben /: csordát őriztek éjjel a mezőben. :/ Isten angyali jövének melléjük, /: Nagy félelemmel telik meg ő szívük.

Csorda pásztorok midőn Betlehemben /: csordát őriztek éjjel a mezőben. :/ Isten angyali jövének melléjük, /: Nagy félelemmel telik meg ő szívük. Betlehemes játék 2. Vezető: /csenget/ Gyerekek! Bejöhetnek a betlehemesek? Gyerekek: Igen!!! Mind: Adjon az Úristen szerencsés jó estét, A kicsi Jézuska neve dicsértessék. Eljöttünk, eljöttünk, Róla jó

Részletesebben

1. Kosztolányi Dezső: Édes Anna Feladat: 2. Móricz Zsigmond novellái Feladat: 3. Mikszáth Kálmán: Beszterce ostroma Feladat:

1. Kosztolányi Dezső: Édes Anna Feladat: 2. Móricz Zsigmond novellái Feladat: 3. Mikszáth Kálmán: Beszterce ostroma Feladat: 1. Kosztolányi Dezső: Édes Anna Feladat: Ez a kancsal fény már a lélekben készülődő robbanás felé utal, annak közelségét jelzi (Kiss Ferenc) Mutassa be az öntudatlan lázadás gesztusát Kosztolányi Dezső

Részletesebben

Miklya Luzsányi Mónika

Miklya Luzsányi Mónika Miklya Luzsányi Mónika Farkasidő Nem kell ma a húsokat jégverembe tenni. Csikorog a hó, foga van a szélnek, süt át a hideg a falakon. Akkor is egész éjjel vonított a szél, mint a csikaszok a nádasban.

Részletesebben

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... *****

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ezüst gyertyatartók fénye mellet egy fiatal férfi hajol íróasztala fölé. Az arca márványfehér,

Részletesebben

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába.

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. A tanító néni kedves mosolya bátorított minket, az első "o" betűnél még ő

Részletesebben

konyhába, beletörlöm a kezem abba a nedves törülközőbe, amelyik ott lóg a vízcsap fölött, a szegen. A kályhán már felforrt a víz a fazékban, előhúzom

konyhába, beletörlöm a kezem abba a nedves törülközőbe, amelyik ott lóg a vízcsap fölött, a szegen. A kályhán már felforrt a víz a fazékban, előhúzom NAGYTAKARÍTÁS Én csak egy szegény asszony vagyok. Asszonyiságom utolsó éveit számlálgatom már, a fejemen tincsekké duzzadtak a fehér hajszálak, az arcomon, a szám körül megszaporodtak a ráncok, lekúsznak

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

A mi fánk. "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap,

A mi fánk. Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, A mi fánk "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, Ha nem lennének fák és madarak." (Horváth Imre) 2013.04.30. 1-2. óra Magyar nyelv és

Részletesebben

hang Példamondatok: hang hang hang hang Feladatok: hang

hang Példamondatok: hang hang hang hang Feladatok: hang hang A hangokat a fülünkkel érzékeljük. Nyelvtanórán a hang szónak a beszédhang jelentését használjuk. Amikor kimondunk egy betűt, az a hang. A beszédhangokat mi hozzuk létre a szánkkal és a nyelvünkkel.

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

Karácsony. Ismét itt van a Karácsony, Szeretetünk szinte lángol. A szeretet ünnepére, Tegyünk egymás örömére. Ha így élünk szeretetben,

Karácsony. Ismét itt van a Karácsony, Szeretetünk szinte lángol. A szeretet ünnepére, Tegyünk egymás örömére. Ha így élünk szeretetben, Karácsony Ismét itt van a Karácsony, Szeretetünk szinte lángol. A szeretet ünnepére, Tegyünk egymás örömére. Ha így élünk szeretetben, Boldogabb lesz minden ember. Ha szeretetem szívből adom, Ez a legnagyobb

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

Kós Károly. Kovács László

Kós Károly. Kovács László Kovács László Kós Károly Az a köves hegy, velünk szemben éppen: az a Tâlharu; ez itt a Piatra Calului. Ott messze pedig, a völgyhajlásból szürkén, fátyolosan, ide látszik a vénséges, kopasz Vlegyásza.

Részletesebben

Shy: Napfoltjaim. Publio Kiadó ISBN: 978-1-4709-4308-0

Shy: Napfoltjaim. Publio Kiadó ISBN: 978-1-4709-4308-0 Shy: Napfoltjaim Publio Kiadó ISBN: 978-1-4709-4308-0 2011 "A világ nem attól szép, hogy süt a NAP, hanem attól, hogy ezt nem csak a szemünkkel láthatjuk." Előrevetített árnyék Előszó Dragon György tollából...

Részletesebben

TERÉZ ANYA. Ne várjatok vezetőkre; tegyétek meg magatok, ember az embernek. SAJÁT SZAVAIVAL

TERÉZ ANYA. Ne várjatok vezetőkre; tegyétek meg magatok, ember az embernek. SAJÁT SZAVAIVAL TERÉZ ANYA SAJÁT SZAVAIVAL Ne várjatok vezetőkre; tegyétek meg magatok, ember az embernek. Teréz Anya saját példáján tanított meg minket, mit jelent valójában élni az evangéliumot. Azt gondolom, hogy a

Részletesebben

George Varga: Az öregember és a farkas (részlet)

George Varga: Az öregember és a farkas (részlet) Angyalka élményei B. Kis János, Orosz T. Csaba, Gwendoline Welsh, Poczai Péter, George Varga, J. Simon Aranka 2013 Publio kiadó Minden jog fenntartva Szerkesztette: Publio Kiadó Kft. George Varga: Az öregember

Részletesebben

Diana Soto. Nézz fel a Holdra

Diana Soto. Nézz fel a Holdra Diana Soto Nézz fel a Holdra A harcos Nevető szellő, kuncogó orkán. Megtördelt búzaszál a forgószél útján. Jaj és kiáltás, öröm és szenvedés. Bősz hadon egy csendes felkelés. Ilyen egy nő. Titkot rejt

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM PRÓBAÉRETTSÉGI 2004. május MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM KÖZÉPSZINT SZÖVEGALKOTÁS 180 perc SZÖVEGALKOTÁS Figyelem! Az alábbi feladatok közül csak egyet kell megoldania. Kérjük, húzza alá, melyik feladatot választotta!

Részletesebben

Idézetek a gyermekről. "Lehet, hogy csak egy ember vagy ezen a világon, de valakinek te jelented magát a világot!"

Idézetek a gyermekről. Lehet, hogy csak egy ember vagy ezen a világon, de valakinek te jelented magát a világot! Idézetek a gyermekről "Lehet, hogy csak egy ember vagy ezen a világon, de valakinek te jelented magát a világot!" "A gyermek állandóan szembesül a kérdéssel: -Mi leszel, ha nagy leszel? Nagy bátorságot

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA 1 BODÓ CSIBA GIZELLA: GONDOLATOK FÁJDALOMRÓL-SZERETETRŐL 2 A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA A szeretet gyökerei a fájdalom gumóiból

Részletesebben

Számoltam a csöngetéseket, Ahogy vártam a betegszobán, Míg kettőkor a szomszéd haza nem vitt.

Számoltam a csöngetéseket, Ahogy vártam a betegszobán, Míg kettőkor a szomszéd haza nem vitt. TAVASZI SZÜNET (Mid Term Break) Számoltam a csöngetéseket, Ahogy vártam a betegszobán, Míg kettőkor a szomszéd haza nem vitt. Az ajtóban apám várt könnyes szemmel, Ő át tudta élni mélyen a gyászt, Szegény

Részletesebben

Királyerdői Harangszó

Királyerdői Harangszó Királyerdői Harangszó A Csepel-Királyerdői Református Egyházközség lapja, megjelenik évente 5 alkalommal V. évf. 4. szám - 2014 Reformáció -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három...

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három... A SÓ (népmese) Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy öreg király s volt három szép lánya. Volt néki három dúsgazdag országa, mindhárom lányának jutott egy-egy ország. Hanem ahogy mondják: nincs három

Részletesebben

Csak az Isten kegyelme segíthet

Csak az Isten kegyelme segíthet Csak az Isten kegyelme segíthet Lectio: Ef 2,1-13 Textus: Ef 2,4-10 Kedves Testvéreim! Róm 1,18-ban ezt olvassuk: Mert nyilván van az Istennek haragja mennyekből, az embereknek minden hitetlensége és hamissága

Részletesebben