CSALÁDI ÉS IFJÚSÁGI. -mûsor aug. 31-szept. 6. Szilvafesztivál Újakliban. 4. oldal. 5. oldal. Falunapról falunapra. számos településen szerveztek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CSALÁDI ÉS IFJÚSÁGI. -mûsor aug. 31-szept. 6. Szilvafesztivál Újakliban. 4. oldal. 5. oldal. Falunapról falunapra. számos településen szerveztek"

Átírás

1 2. oldal évf. 34. szám Új szelek fújnak Oroszország felõl Ára: 1,50 hrivnya CSALÁDI ÉS IFJÚSÁGI HETILAP 4. oldal Környezetvédelem: létünk a tét 4. oldal Tv -mûsor aug. 31-szept. 6. Szilvafesztivál Újakliban 5. oldal Ifjúsági Üzleti Programhét... Részletek lapunk következõ számában Falunap Asztélyban 6. oldal Kárpátaljaiak a fogyatékosok táborában BIZTOS EGZISZTENCIA CSALÁDORVOSKÉNT MAGYARORSZÁGON! Kialakított háziorvosi hálózatunkat Magyarország egész területén tovább bõvítjük. Háziorvosi szakvizsgával és háziorvosi szakvizsga nélkül, bármely szakirányban végzett orvos kollégák jelentkezését várjuk. A háziorvosi szakvizsga nélkül jelentkezõ orvosoknak is azonnali álláslehetõséget kínálunk, egyidejûleg szakirányú speciális továbbképzését vállaljuk. Rendelõt, asszisztenst és szolgálati lakást biztosítunk. Magyar nyelvtudás elõny! Fényképes szakmai önéletrajzát az alábbi címre várjuk: Telefon: AJÁNLÓ Tégy, Uram, engem áldássá! Falunapról falunapra Az új kenyér ünnepe Ünnepi istentiszteletre gyülekeztek vasárnap Borzsova református hívei: hálát adtak az új kenyérért, és ezen a napon tizennégy felnõtt állt az úrasztala köré, hogy vallást tegyen Isten és a gyülekezet elõtt. Szanyi György lelkipásztor a Mt 6, alapján hirdette Istennek igéjét, arra figyelmeztetve a híveket, hogy ne aggodalmaskodjanak, mert az Úrnak gondja van reánk. Idén is megáldotta kezünk munkáját, megadta a mindennapi Folytatás az 5. oldalon Ökumenikus istentisztelet az ungvári várban A téglási ifjúsági kórus Néhány évvel ezelõtt igencsak dicséretre méltó kezdeményezéssel állt elõ a Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közössége. Aktivistái kezdeményezték, hogy a Szent István-napi megemlékezést ezentúl az ódon ungvári vár belsõ udvarában tartsák meg, ahol ebbõl az alkalomból ökumenikus istentiszteletre kerüljön sor. Az ötlet annyira megtetszett a megyei székváros magyarjainak, hogy azóta államalapító királyunk ünnepén minden esztendõben igen sokan tiszteletüket teszik ezen a rendezvényen. Az egybegyûlteket az UMDSZ ifjúsági szervezetének részérõl Dupka Zsolt köszöntötte. Majd az ünnepi beszéd elmondására felkérte Nagy Attilát, az ungvári magyar fõkonzulátus vezetõ konzulját. Minden ország vezetõinek a felelõssége, Folytatás a 6. oldalon Az elmúlt vasárnapra számos településen szerveztek népünnepélyt. Ennek több apropója is volt: az új kenyeret ünnepelték, illetve államalapító Szent István királyunkra emlékeztek, emellett a szónokok Ukrajna függetlenségének 18. évfordulóját is méltatták. Szinte mindenütt idézeteket hallhat- István, az államalapító tunk Szent István király fiához, Imre herceghez írott intelmeibõl. Álljon itt ezekbõl néhány, a mai kor emberének tanulságul: Az egy nyelvû és egy szokású ország gyenge és esendõ. Ennélfogva megparancsolom neked, fiam, hogy a jövevényeket jóakaratúan gyámolítsad és becsben tartsad, hogy nálad szívesebben tartózkodjanak, mintsem másutt lakjanak Légy irgalmas minden erõszakot szenvedõhöz, õrizd szívedben mindig az isteni intést: Irgalmasságot akarok, nem áldozatot. Légy türelmes mindenekhez, nemcsak a hatalmasokhoz, hanem azokhoz, akik nem férnek a hatalomhoz. Azután légy erõs, nehogy a szerencse túlságosan felvessen, vagy a balsors letaszítson. Légy alázatos is, hogy Isten felmagasztaljon most és a jövõben. Légy majd mértékletes, hogy mértéken túl senkit se büntess vagy kárhoztass. Légy szelíd, hogy sohase harcolj az igazság ellen. Légy becsületes, hogy szándékosan soha senkit gyalázattal ne illess Nyolc esztendeje, mióta a beregszászi római katolikus templom elõtti téren leleplezték Szent István mellszobrát, államalapító királyunk ünnepének elõestéjén minden alkalommal bensõséges megemlékezésre kerül sor. Így történt ezúttal is. A szervezõk nevében Pirigyi Béla, a BMKSZ elnöke köszöntötte az egybegyûlteket. Majd Majoros Alexandra tanuló elszavalta Faludy Ferenc Szent István királyhoz címû költeményét. Minden nemzet jövõjének kulcsa a múltjában van. Ha azt elveszti, elfelejti, õ maga is pusztulásra, feledésre van ítélve, kezdte ünnepi beszédét Csobolya József, az UMDSZ országos elnökségének tagja. Aki a továbbiakban arra emlékeztetett, hogy István király volt az, aki Európa közepén olyan államot hozott létre, amely több mint ezer esztendõ elmúltával is fennáll. Hogy mi tette ezt lehetõvé? Elsõsorban az ország Folytatás a 3. oldalon

2 2 Heti körkép BEREG Ünnepség az ungvári fõkonzulátuson Kitüntetések átadása Nemzeti ünnepünk alkalmából a kárpátaljai érdekvédelmi és egyházi szervezetek képviselõi valamint közéleti személyiségek és újságírók jelenlétében az ungvári magyar fõkonzulátuson kitüntetések átadására került sor. A magyar-ukrán kétoldalú kapcsolatok ápolása és fejlesztése érdekében kifejtett sokirányú tevékenysége elismeréseként a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztjével tüntették ki Oleg Havasit, a Csizmár Béla köszönetet mond... megyei állami közigazgatás elnökét. A kárpátaljai magyarság fennmaradása, identitásának megõrzése érdekében végzett munkájáért hasonló kitüntetésben részesült Majnek Antal római katolikus megyéspüspök. Szintén a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztjét kapta Csizmár Béla, a beregszászi járási tanács elnöke a Kárpátalján élõ magyarság és az anyaország közötti kapcsolatok ápolása, fejlesztése terén végzett kimagasló tevékenységéért. A kitüntetéseket Sziklavári Vilmos, ungvári és Bacskai József beregszászi fõkonzul jelenlétében Bársony András, Magyarország budapesti nagykövete adta át. Megyénket sajátos földrajzi helyzete, az itt élõ lakosság nemzetiségi összetétele arra a történelmi szerepre predesztinálta, hogy betöltse a híd szerepén Ukrajna és a velünk szomszédos országok között, hangsúlyozta a rendezvényen Oleg Havasi kormányzó, aki az ukrán-magyar gazdasági és kulturális kapcsolatok elmélyítése mellett foglalt állást. A jövõben is Kárpátalja lehet a példa arra, hogy a közép-kelet-európai népek miként tudnak egymással békességben, egymást becsülve és tisztelve élni, mondotta a kitüntetés átvételét követõen Csizmár Béla. Valamennyiünk felelõssége tehát óriási. Majnek Antal római katolikus püspök az elesettek és szegények megsegítését tartja továbbra is egyik fontos céljának. A püspök megígérte, munkatársaival továbbra is ennek a feladatnak kíván eleget tenni. -eszenyi- Az idén is népszerû volt a,,meducsi A korábbi évekhez hasonlóan az idén is népszerû volt a felvételizni vágyó gyerekek között a beregszászi egészségügyi szakközépiskola (college). Mint kérdésünkre Magdalina Pliszka, az intézményt immáron több mint 25 éve irányító igazgatónõ elmondta, az idei esztendõben az összesen 160 helyre (amelybõl 80 államilag finanszírozott) összesen 234 jelentkezõ volt. Így ha csak az államilag támogatott helyeket vesszük figyelembe közel három diák próbálkozott egy hely megszerzésével. A felcseri szakon idén is indítanak magyar csoportot, ahová 31-en jelentkeztek, közülük 20-an nyertek besorolást felvételi eredményeik alapján. Az idén egyébként elsõként tesztkérdésekbõl állították össze a felvételi vizsgákat. Egy vizsgatételben 55 biológia és 15 ukrán nyelv kérdés szerepelt, melyek megválaszolására másfél óra állt rendelkezésre. A magyar csoport számára jelentõs könnyítést jelentett, hogy a biológia kérdések magyar nyelvre lettek lefordítva. (jakab) Regisztrálási szám: ZT 301 Kelt: Lapalapító-fõszerkesztõ: Szoboszlai István Felelõs szerkesztõ: Kovács Erzsébet Fõmunkatárs: Kovács Elemér Tördelõszerkesztõ: Turóczy Erzsébet Cím : Beregszász, Kossuth tér 4. Tel./fax: , tel.: Készült: Beregszász, II. Rákóczi Ferenc tér 1. Rendelésszám. Példányszám Lapunk a Szülõföld Alap támogatásával jelenik meg. A reklámokban és a cikkekben közöltekért a hirdetõé, illetve a szerzõé a felelõsség Çàñíîâíèê-ðåäàêòîð: Ñàáîñëàé Ñòåïàí Êàðëîâè Àäðåñà : ïë. Êîøóòà 4. ì. Áåðåãîâî, Çàêàðïàòñüêî îáë., Óêðà íà Òåë Nyelv és/vagy politika Új szelek fújnak Oroszország felõl Újlaki László Nemrégiben leköszönt posztjáról Oroszország ukrajnai nagykövete Viktor Csernomirgyin, utódaként pedig a nem hivatalos információk szerint Mihail Zurabovot nevezte ki Dmitrij Medvegyev orosz államfõ. A nem hivatalos információ újabban már biztosnak mondható, hiszen az orosz elnök rendeletében valóban Zurabovot nevezte ki nagykövetnek, csakhogy nem Ukrajnában, hanem Ukrajnán. Az eredeti orosz nyelvû elnöki rendeletben ugyanis Medvegyev eltért elõdei szóhasználatától, és egyben a hivatalos orosz nyelvben helyesnek számító formától. Ezzel Ukrajnát gyakorlatilag nem egy önálló országként lehet értelmezni, hanem egy másik ország részeként. Medvegyev nemrég egy video-üzenettel haragította magára a fél Ukrajnát, amelyben azt állította, hogy a jelenlegi ukrán vezetéssel képtelenség normális államközi viszonyt kialakítani. Zurabov kinevezése szintén arra volt bizonyíték, hogy Moszkva nem akar békülni. Erre a tortára már csak habként érkezett a kis nyelvi utalás arra vonatkozóan, hogy az orosz birodalmi törekvések még mindig nem csillapodtak. Korábban Borisz Jelcin és Vlagyimir Putyin orosz elnökök mindig Ukrajnába neveztek ki nagyköveteket, nem pedig Ukrajnára, hiszen mégiscsak egy 1991 óta független államról van szó. Az egyik orosz lap az üggyel kapcsolatosan filológusokat kért fel az eset kommentálására, hogy mennyire helyénvaló a na Ukrajinu (Ukrajnára) kifejezés használata a v Felnõtté vált Ukrajna A 18 éves függetlenség ára Ukrajna immáron felnõtté vált, hiszen a 18. életév fordulópont mindenki életében. A felnõtt állampolgár új jogokkal rendelkezik, például dönthet a jövõjérõl. Ukrajna 1991-ben döntött arról, hogy elhagyja a nagy Szovjetuniót, hogy a jövõben önállóan építse a jólétet. Sokan emlékeznek még a múlt század kilencvenes éveire, amikor jólétrõl csak a társadalom csupánk egy igen szûk rétege beszélhetett. Ez volt az a réteg, amely a kommunista idõszak alatt jó idõben, jó helyen volt. De ide tartoztak azok is, akik az új és egyben zûrzavaros idõk történéseit a saját javukra tudták fordítani. Megjelent az újgazdagok kifejezés, amely napjainkban már egyre kevesebbszer jelenik meg a mindennapi szóhasználatban. Ukrajna tehát felnõtt lett, ami egyben azt is jelenthetné, hogy elkezdhetne önmaga lábán állni. Eddig vigyáztak rá keletrõl, nyugatról, és talán máshonnan is. Éppen ezért sokszor nem is tudta, hogy merre forduljon. Újabban egyre inkább a nyugati irány látszik rugalmasabbnak, de a valóság újra és újra visszahúzza Ukrajnát. A döntésképtelenség nem jelent megoldást igaz ez a mindennapi életre és a nagypolitikára egyaránt augusztus 24-én az USZSZK parlamentje elfogadta az ország függetlenségérõl szóló dokumentumot és egyben döntöttek arról is, hogy december elsején népi referendumon erõsítik majd meg ezt a döntést. Azon a téli napon a felnõtt ukrán lakosság 76,1 százaléka ment el szavazni, közülük 90,3 százalék Ukrajna függetlenségéért voksolt. A Szovjetunió megszûnt létezni, az újonnan létrejött Ukrajna elsõ elnöke pedig Leonyid Kravcsuk lett. Az ország életében ezután nehéz idõk jöttek, hiszen a történelmi, gazdasági, szociális és egy sor más kapcsolatrendszerre épülõ folyamatok gyakorlatilag leálltak. Sok mindent az alapoktól kellett felépíteni, miközben nem volt stabil nemzeti valuta, a nagyhatalmak pedig a befolyási övezetekért harcoltak. A következõ nagy fordulópont a hrivnya bevezetése, majd pedig a narancsos forradalom volt. A következõ nagy esemény talán a 2010-es elnökválasztás lesz, de az még elõttünk van. Visszatérve a 90-es évekre, több forrásból is az derül ki, hogy az emberek nem voltak megelégedve az életszínvonallal. Nemrégiben az interneten megjelent egy statisztika, miszerint 1991 óta összesen 675 olyan személy hagyta el az országot és telepedett le külföldön, aki nagydoktori fokozattal rendelkezett valamely tudományból. Az elvándoroltak legnagyobb része a 90-es években hagyta el Ukrajnát tól összesen 1151 kandidátusi (kisdoktori) fokozattal rendelkezõ személy emigrált az országból. A legtöbb tudós az Amerikai Egyesült Államokban, Oroszországban, Németországban, Izraelben és Kanadában talált új hazára. Az utóbbi években viszont jelentõen csökkent ez a hatalmas kivándorlási hullám. A töréspont 2004-ben következett be, 2007-ben mindössze 4, ban pedig 8 doktor költözött el Ukrajnából. A függetlenség következtében kialakult új viszonyok nemcsak a mindennapi életben mutatkoztak meg, komoly következményekkel jártak az ország gazdasági életében. Ahhoz, hogy az új, független állam létezni tudjon, kölcsönöket kellett felvennie. A 90-es években Ukrajna még rendkívül alacsony Ukrajinu (Ukrajnába) helyett. A szakember szerint történelmileg alakult ki az a helyzet, amely napjainkban félreértésekre ad okot. Elõször is: az Ukrajna szó az okrajina vagyis határvidék adott esetben Oroszország határvidéke szóból alakult ki. Ennek megfelelõen az oroszban az Ukrajnára formát használják, még most is, amikor az ország már független éveit éli magyarázta a filológus, majd hozzátette, hogy az orosz külügyminisztériumban (MID) a nyelvészek javaslatai ellenére olyan formában használják a földrajzi neveket és egyéb kifejezéseket, ahogy azt a nemzetközi kapcsolatok megkövetelik. A MID sajtószolgálatában hivatalosan is kijelentették, hogy a helyes szóhasználat az Ukrajnába lenne, ezt a formát használják minden hivatalos dokumentumban, csakhogy az adott elnöki rendeletbe a történelmileg kialakult fogalom került bele. A sajtóreferens azt is elmondta, hogy maga a külügyminisztérium és Vlagyimir Putyin kormányfõ is a hivatalos formát használja, míg Medvegyev a történelmit, annak ellenére, hogy korábban az Ukrajnába szót használta hivatalos dokumentumokban. Mégis, mi lehet az oka annak, hogy az orosz elnök ilyen hirtelen változtatta meg a hivatalos nyelv formáját? Vlagyimir Zsarihin, a FÁK Országok Intézetének igazgató-helyettese, aki az ukrajnai kérdésekkel foglalkozik, sajátos magyarázatot adott a kérdésre. Véleménye szerint Oroszország és Ukrajna már majdnem 20 éve külön országként élnek és éppen ezért két különbözõ orosz nyelvet használnak. Létezik az oroszországi orosz és az ukrajnai orosz nyelv. Ugyanaz a helyzet, mint az amerikai és a brit angollal. Az ukrajnai oroszban az Ukrajnában, míg az oroszországiban az Ukrajnára formát használják mondta Zsarihin. A problémában nem kell semmiféle politikai indítékot keresni, korábban egyszerûen helytelenül használták az orosz diplomaták és politikusok az Ukrajnába kifejezést. Zsarihin szerint egyedül Ukrajna próbál ebbe valamilyen politikai motívumot belevinni, miközben csak az orosz nyelv normális fejlõdésével állunk szemben. Nagy kérdésekre nagy válaszokat egyhamar nem kapunk. A jövõ évi elnökválasztásokat még mindenképp meg kell várnunk. Addig Zurabov is megérkezik hivatalosan Ukrajnába, Medvegyev szerint pedig Ukrajnára. államadóssággal büszkélkedhetett, de a 18 év alatt ennek az összegnek a mértéke megtízszerezõdött! Jelenleg az államadósság eléri a 270 milliárd hrivnyát, vagyis közel 35 milliárd dollárt. Közel tíz éven keresztül stabil és lassú volt az államadósság növekedése, viszont az utóbbi tíz hónapban az államadósság megháromszorozódott. Ennek egyik legfõbb oka az volt, hogy Ukrajna óriási kölcsönt vett fel a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF), amelynek már több részletét is felhasználta. Állítólag az teljesen normális eljárás, amikor a felvett kölcsönökbõl fizetik ki az államadósság egy részét. Csakhogy így a kölcsön kölcsönt szül, amelynek a kamatait a következõ nemzedékek fogják fizetni. Akárhogy is nézzük, Ukrajna a szélsõségek országa. Így volt ez a függetlenség elsõ éveiben és így van ez most is. Bizonyítékul íme egy statisztikai adat az ukrajnai nyugdíjakról. A minimális nyugdíj mértéke Ukrajnában 544 hrivnya, az átlag 874 UAH. A Miniszteri Kabinet egykori munkatársai átlagosan hrivnyás nyugdíjat kapnak, az egykori parlamenti képviselõk pedig at! És ha ez még nem volt elég, akkor említsük meg, hogy a maximális nyugdíj össze Ukrajnában hrivnya, ami a minimális nyugdíj 84,6-szorosa! Ú.L.

3 3 Esõmosta ünnepség Bátyúban A falunapok, a közösségi alkalmak erõsítik az összefogást, és újabb célok elérésére, további munkára serkentik a lakosságot, fogalmazott köszöntõjében Beregszászi Ferenc, Bátyú polgármestere. Aki arról is beszámolt, hogy az elmúlt évben több mint egymillió hrivnya értékû beruházást végeztek a nagyközségben. Tavasszal átadták a mentõállomást, jelentõs felújításokat végeztek az ukrán iskola és az óvoda épületén, és néhány utca burkolatának minõségén is sikerült javítani. De még mindig igen sok feladat vár a település vezetésére és lakosságára, s ezek nagy része elsõsorban összefogással oldható meg. Nagyra értékelte a nagyközségben folyó munkát Sin József, a Beregszászi Járási Állami Közigazgatás elnökének helyettese, a KMKSZ Beregszászi Járási Szervezetének elnöke, aki a Szent Ist- váni-hagyatékként azt kérte a lakosságtól, hogy legyenek igaz lokálpatrióták, akiknek fontos a szülõföldön való megmaradás, és tesznek is az anyanyelv megõrzéséért, az utókor jövõjének biztosításáért. Köszöntötte a megjelenteket Kosztik Jurij, a Kárpáti Terminál igazgatóhelyettese, Ember István, a KMKSZ bátyúi alapszervezetének elnöke, Tuba Vira tanácsi dolgozó, Kovács Jaroszlava, az óvoda-iskola vezetõje. Az ünnepséget megtisztelte jelenlétével Bacskai József beregszászi fõkonzul. Ezután szakadó esõben egyre kisebb színpadon, mert a fedett térbe húzódott be a közönség is mutatták be produkciójukat az óvodások, az iskolások, a mûvelõdési ház tánccsoportja, és a mindig tettrekész, örökifjú nyugdíjasok. Nagy sikert arattak a legkisebbek, akik olyan rátermetten álltak közönség elé, hogy az mindenkit felüdített. Végig tapsolta a közönség a táncosok, az énekesek produkcióit. Itt külön meg kell említeni a Gutról érkezõ Peres Dórát, aki hangjával meghódította Bátyú lakosságát. No és le a kalappal az idõsebbek elõtt: az Együtt Nyugdíjasklub tagjai ezúttal is példát mutattak. Lélekhez szóló verseikkel, dalaikkal megdobogtatták a hallgatóság szívét. Nem véletlen, hogy a közelmúltban megrendezett Záhonyi Népdalkórusok II. fesztiváljáról is elismeréssel és emlékplakettel térhettek haza. Gratulálunk! Nem zavarta az esõ a futball szerelmeseit sem. Már délelõtt megkezdõdtek a mérkõzések, és a benevezett tíz csapat a szakadó esõ ellenére folytatta a küzdelmet: az utcák csapatai mellett beneveztek a Kárpáti Terminál, a határõrség és Bakos focistái is. A tornát Kisbakos és Bátyú öregfiúinak összecsapása zárta. A résztvevõk egy forró bográcsgulyás mellett melegedhettek meg. Akárcsak a falunap résztvevõi, akik a sátrak alatti asztalok mellett folytatták a beszélgetést. Kovács Erzsébet Esõs falunap Dercenben Augusztus 23-án, kissé borongós, esõs idõjárási körülmények között rendeztek Dercenben falunapot a község focipályáján. A mindig nagy sikerû és nagy népszerûségnek örvendõ rendezvényt Máté Gyula polgármester köszöntõje nyitotta meg, aki köszönetet mondott a támogatásért a helyi vállalkozóknak, önkéntes segítõknek, az UMDSZ-nek és a beregszászi Diakóniai Központnak. Az UMDSZ és a Kárpátaljai Magyar Szervezetek elnökségének üdvözletét Kincs Gábor tolmácsolta. A beregszászi alpolgármester köszönetét fejezte ki a falu lakosságának a Kápolna hegyen létesítendõ honvédsírkert tá- A Korolovics Zsolt és felesége, Valéria által felkészített Gyöngyösbokréta népi együttes kalocsai karikázóval, dél-alföldi oláhossal, beregi csárdással, szatmári és szüreti táncokkal szórakoztatták a publikumot. A néptáncokat a beregszászi Atasz tánccsoport által elõadott mûsorok váltották. A programot rövid színi elõadások és népdalok színesítették. A bátor jelentkezõk dal- és táncversenyben is kipróbálhatták magukat, az erõsebb nem képviselõi számára pedig 11-es rúgó versenyt rendeztek. A falu legfiatalabb szépségei számára két korcsoportban rendeztek szépségversenyt. A tombo- Ünnepség Beregszászon István, az államalapító Elejét lásd az 1. oldalon népének és mindenkori vezetõinek erõs akarata, munkabírása, önfeláldozása, küzdeni tudása. És nem utolsósorban szabadságszeretete. Ezeknek a tulajdonságoknak a gyakorlása szükséges ahhoz, hogy a magyarság, benne a kárpátaljai nemzetrész, fennmaradjon. Az ilyen és az ehhez hasonló bensõséges ünnepek és együttlétek, valamint az anyaországtól kapott különbözõ támogatások jelzik, hogy Magyarország nem feledkezett meg a határon túli nemzetrészekrõl, velük sorsközösséget vállal, hangsúlyozta beszédében Bacskai József beregszászi magyar fõkonzul. Ukrajna és Magyarország értékrendje és érdekei közösek. Magyarország ezért is támogatja Ukrajna euroatlanti integrációját, emlékeztetett rá a diplomata. Svec Okszana, a beregszászi járási roma nõszövetség képviselõje István királynak a fiához intézett intelmeibõl idézett, kiemelve azt a részt, melyben elsõ királyunk az idegenek, a más nemzetiségûek megbecsülésére szólított. Ez az útmutatás ma is minden ország számára követésre méltó, állapította meg a felszólaló. Bohán Béla beregszászi plébános nemzeti ereklyéinknek a szent koronának és a szent jobbnak a nemzettudat erõsítésében játszott szerepét emelte ki. Csalóka ábránd volt azt hinni, hogy a ma élõ nemzedékeknek könnyû sors jut osztályrészül, hogy nekünk már egyszerû feladat lesz nemzeti önazonosságunk megõrzése. Így kezdte ünnepi beszédét Gajdos István, Beregszász polgármestere, az UMDSZ elnöke. Az alattomban õrlõ szú, és idõnként hatalmas sebeket ejtõ láncfûrész is pusztítja közösségeink fáját, melynek lombkoronája alatt csak úgy tudunk megmaradni, ha szorosabbra zárjuk sorainkat és egységbe tömörülünk. A koszorúzás ideje alatt a Beregvidéki Petõfi Sándor Nyugdíjas Egyesület énekkara az alkalomhoz illõ dalokat adott elõ. Kovács Elemér A szeretet és összefogás erejével Az elmúlt vasárnap Kárpátalja több településéhez hasonlóan a munkácsi járási Fornoson is falunapot tartottak, amire a borongós idõ ellenére a falu apraja-nagyja kíváncsi volt. Az ünnepséget a hagyományoknak megfelelõen a község központi részén található kis halmon rendezték meg. A jelenlévõket Himinec György polgármester köszöntötte. Elmondta: ez a hétvége egész Ukrajnában nagy jelentõséggel bír, hisz augusztus 23-a az Ukrán Nemzeti Zászló Napja, 24-e pedig az állam függetlenségéé. Az önkormányzat vezetõje köszönetét fejezte ki a helyi vállalkozóknak a falunap szervezésében nyújtott segítségért, és sok szeretettel köszöntötte a magyarországi Baktakék község küldöttségének tagjait, akikkel a falu vezetõi a testvértelepülési kapcsolatok felvételérõl egyeztetnek. Gergely Szabolcs helyi lelkipásztor a 27. zsoltárral köszöntötte a helyieket és a vendégeket. Az ige szavaiból merítve fel tette a kérdést a jelenlévõknek: ha egy dolgot kérhetnél az Úrtól, mi lenne az? Mi lenne az a falu számára? Az Isten szerint csak egy valóban értékes dolgot kérhetünk tõle, amit az Újszövetség a legnagyobb parancsolatként nevez meg: szeresd Jézust és a körülötted élõ embereket. A szeretet a legértékesebb ajándék, amit Isten adhat nekünk. Csak akkor lehet boldog az ember, ha megtanul szeretni mondta a lelkipásztor. Az ünnepélyes megnyitó után az óvodások, majd õket követve a helybéli iskola tanulói vették birtokba a színpadot. Énekszámok, versek, disco-, népi- és versenytáncok szórakoztatták a közönséget. A nap várva várt eseménye a szépségverseny volt, melyet a szervezõk két korcsoportban 6 éves korig, 6 10 éves korig hirdettek meg. A sportemberek a röplabdabajnokságban próbálhatták ki ügyességüket és állóképességüket, a legfiatalabbak pedig a körhintában töltötték legszívesebben az idõt. Aki közben megéhezett, az megkóstolhatta a bográcsversenybe benevezett falubeliek finom fõztjét is, a tombolán pedig sok értékes nyereményt sorsoltak ki. A polgármester kérdésünkre elmondta, a falunap létrejötte teljes mértékben a falu közösségének köszönhetõ. A helybeliek mindig nagyon várják ezt a napot. Az itt élõk összefogásának, a helyi vállalkozóknak és az önkormányzat szervezõmunkájának köszönhetõ, hogy ebben az évben immár ötödik alkalommal rendezték meg a fornosi falunapot. A jól sikerült ünnepség tûzijátékkal, és késõ éjszakába nyúló táncmulatsággal ért véget. H. A. mogatásáért. Elmondta: augusztus 22-én elhelyezték a 24 m magas központi keresztet a temetõben. Az emlékhely ide helyezése azonban olyan kötelességekkel is jár, melyekkel Dercennek és az itt élõknek jó gazdaként meg kell birkózniuk. A köszöntések és jókívánságok után kezdetét vette az ünnepi mûsor, melyben a legnagyobb szerep a fiataloknak jutott. A helyi kultúrház, óvoda és iskola munkájának köszönhetõen nagyon színes és élvezetes volt a program. lasorsolás szerencsés gyõztese egy 53 darabos étkészletet vihetett haza, de több más értékes nyeremény is gazdára talált. A délután folyamán a falu közösségének két megbecsült tagja, Orosz Gyula és Szabó Gyula nótacsokorral szórakoztatta a jelenlévõket, az esti órákban pedig derceni zenészek húzták a talpalávalót egészen éjfélig. A legkitartóbbak a hajnalig tartó diszkót is végigmulatták. Harsányi Andrea FELHÍVÁS, TANFOLYAM INDUL! Falusi turizmus, falusi vendéglátás a gyakorlatban A Falusi Turizmus Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezete, a Nyíregyházi Fõiskola Turizmus és Földrajztudományi Intézete, a budapesti Gazdasági Fõiskola Idegenforgalmi Intézete, a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium a Kárpátaljai Vállalkozásfejlesztési Központ közremûködésével Kárpátalja 11 magyarlakta települése (Visk, Técsõ, Nagydobrony, Csetfalva, Mezõvári, Jánosi, Bene, Péterfalva, Beregdéda, Dercen, Eszeny) után folytatja a,,jó gyakorlat a falusi turizmusban c. project keretében a falusi turizmus és vendéglátói képzést, melyre Nagyszõlõsön, a járási könyvtár olvasótermében kerül sor. A résztvevõk a program elvégzése után a falusi vendéglátás helyi megszervezésében, turisták fogadásában és ellátásában kamatoztathatják megszerzett tudásukat. A tanfolyam sikeres elvégzése és a vizsga sikeres letétele után megkapják a Budapesti Gazdasági Fõiskola Idegenforgalmi Intézete OKJ bizonyítványát. A turisztikai tanfolyam szervezését, oktatását és vizsgáztatását dr. Hanusz Árpád, nyíregyházi tanszékvezetõ professzor által vezetett magyarországi fõiskolai tanárok bonyolítják le. A tanfolyam ingyenes. A jelentkezési és beiratkozási cím: Nagyszõlõsi rmációs Iroda, Béke u. 53., Dánics Éva irodavezetõ, tel./fax: További koordinátorok: Grigora Éva, a Nagyszõlõsi Járási Közigazgatási Hivatal Mûvelõdési és Turisztikai osztályának módszerésze (tele/fax: 8-/231/ , mobil: ) és Bokotej Olga turisztikai szakértõ tele/fax: 8-/231/ , mobil: ). Jelentkezési határidõ: szeptember 6. A tanfolyam helyszíne: Nagyszõlõs, a járási könyvtár olvasóterme. A tanfolyam kezdete: szeptember 6., (helyi idõ szerint), záróvizsga novembere. A tanfolyam 192 órában kerül lebonyolításra, hétvégéken (péntek szombat vasárnap). Bõvebb információkkal és a jelentkezéssel kapcsolatban keressék irodánkat: Kárpátaljai Vállalkozásfejlesztési Központ (Ungvár, Babuskin tér 5/a.) Koordinátor: Fuchs Andrea Tel/fax.: , A program a magyarországi Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium támogatásával jött létre.

4 4 Közélet BEREG Kétnapos népünnepély Zápszonyban A zápszonyiak méltán büszkék rá, hogy 18 esztendõvel ezelõtt a megyében az elsõk között tartottak falunapot. Akkor rendezvényüket az új kenyér ünnepe jegyében szervezték. A mostani ünnepet államalapító Szent István királyunknak szenteljük, ám nem feledkezünk meg országunk, Ukrajna függetlensége kikiáltásának évfordulójáról sem, mint ahogy nem hagyhatjuk figyelmen kívül földmûveseink egész évi fáradozását, melynek eredményeként minden nap kerül kenyér az asztalunkra, hangsúlyozta köszöntõjében Bocskai László, helyi polgármester. Aki örömmel számolt be arról, hogy tovább fejlõdik, csinosodik a falu: tavaly sikerült bevezetni a földgázt, idén hozzákezdtek a fõút felújításához. Az ember mindig többre vágyik, mint amennyire lehetõségei engedik, kezdte köszöntõjét Csizmár Béla, a beregszászi járási tanács elnöke. Az állandóan szebbre, jobbra való törekvés becsülendõ emberi ta Medvigy István, megyei képviselõ, aki mindehhez hozzátette: a megfelelõ szakmai tudás mellett a közösségi szellem és akarat kell, hogy mûködtesse ezeket az intézményeket. Ünnepélyes pillanatok következnek: Bocskai László és Nagy Kasza Dániel, baptista lelkész megszentelte az új kenyeret. Az embernek mindig lesz hiányérzete. De ne azt nézzük, amit nem tudtunk megszerezni, hanem annak örüljünk, amink van, hangsúlyozta a baptista prédikátor. Ez tanúsítja majd bölcsességünket. A lassan eleredõ esõ sem tudta kedvét szegni a fellépõknek, kitartott a közönség is, õk az ernyõk és a színpadra nyíló sátrakba húzódtak. Láthattunk ezen a délutánon táncot minden mennyiségben. A helybeli kultúrosok többek közt ropogós csárdást, tüzes szambát adtak elõ, a kaszonyiak karikázót, twistet, stb., a rafajnaújfaluiak pedig a modern táncok mellett egy klezmer muzsikával kísért zsidó táncot is. Hatalamas ováció fogadta Környezetvédelem: létünk a tét Idén tavasszal a Bereg Camp Társadalmi Szervezet és a Genea Egyesület pályázatot hirdetett Környezettudatosság növelése az iskoláskorúak gondolkodásában címmel. A nyertesek két korcsoportban, egyhetes jutalomtáborban vehettek részt a magyarországi Petneházán. Az elsõ turnus lezárulása után beszélgettünk Barta Andrással, a Gyermek-evangelizációs Közösség fõállású munkatársával, a Bereg Camp Társadalmi Szervezet (Bereg Tábor) elnökével, a projekt kárpátaljai vezetõjével. Mint megtudtuk, a pályázat norvég alapú, de több európai ország is finanszírozza. A fõ cél az iskoláskorúak környezettudatosságának növelése. Kárpátalja több mint 500 iskolájába küldtük ki a pályázattal kapcsolatos információs lapokat mondja Barta András. Sajnos igen kevesen jeleztek viszsza, mindössze mintegy tíz iskola vett részt a programban. Ami ennél is szomorúbb: voltak olyan iskolák is, amelyek nem vették elég komolyan a pályázatot: beregisztráltak, de nem küldték be az elkészített munkát. Vagy azt mondták: õket ez nem érdekli Hála Istennek, voltak oktatási intézmények, ahonnan több csapat is nevezett, például Csongorról és Fornosról. Sajnos a nyertes csapatok közül is ezek egyhetes magyarországi táborozást nyertek Barta András sokan lemorzsolódtak. Elsõsorban útlevélproblémák miatt. Itt szeretném elmondani: felháborítónak tartom, hogy éppen nyáron, amikor a gyerekek utazhatnának, táborozhatnának, akkor szigorít az útlevélosztály. Ilyenkor több idõbe telik a gyermekútlevél megszerzése, mint a felnõtté. S a sürgetés ezt pedig bármilyen okkal ki lehet eszközölni tarifája is igen magas! De az utazással kellemes meglepetésben is volt részünk: a Magyar Köztársaság Beregszászi Konzulátusán igen segítõkész emberekkel találkoztunk, akik minden tõlük telhetõt megtettek annak érdekében, hogy mindenki idejében megkapja a vízumot. Miért pont a természetvédelemre helyezik a fõ hangsúlyt? Mert a környezetszennyezés mindannyiunkat érint. Halmozzuk a szemetet, és azzal pusztítjuk a természetet. Ékes példa erre lakóhelyem, a munkácsi járási Fornos. Tõlünk mintegy másfél kilométerre pakolják le Munkács egész szemetét egy dombra, ahonnan esõ idején a víz a hulladékot a fornosi halastóba viszi És mi hulladék úszik le a Tiszán egyegy áradáskor! Ezt a földet õseinktõl örökül, de egyben kölcsönbe kaptuk: gyermekeink számára kell megõrizni azt. Mit tehetünk környezetünk megóvása érdekében? A tudatos természetszeretetre való nevelést még gyerekkorban el kell kezdeni. Emlékszem, gyerekkoromban egy Fornos környéki nárciszfajtát igyekeztünk megóvni egy kis társasággal. De gyûjtöttünk szemetet, óvtuk a természetet s mindezt önmagunktól. Nem volt tanár vagy felnõtt, aki mondta volna, hogy erre figyeljünk oda. Most viszont van erre lehetõség. A média is olyan hatalommal rendelkezik, amely tudná ezt hirdetni, fölhívhatná rá a figyelmet. Ez a jelenlegi projekt is ezt szolgálná, hogy a jövõben ráhangoljuk a gyerekeket arra, mit jelent megóvni a természetet. A létrehozott honlapunk (http:// is ebben szeretne segítséget nyújtani. A táborban nagy hangsúlyt fektettetek a lelki épülésre is... A Bereg Tábor szervezet tagjai keresztyének. Mi fontosnak tartjuk, hogy a természetvédelem mellett elmondjuk: az embernek a lelki támasz is fontos. Ahogy szükséges a természet gondozása, ugyanúgy szükség van a lélek gondozására is. Ennek érdekében a táborban minden este áhítatot, evangelizációs alkalmakat tartottunk. Azt tapasztaltuk, hogy a fiatalok vágytak ezekre az alkalmakra. Lesz-e folytatás? Bízunk benne, hogy igen! Megtapasztaltuk: ez a misszió egész embert követel meg, de sok segítõre is szükség van. Szeretnénk olyan embereket keresni, akik ebben segítségünkre lesznek. Úgy látom, hogy ez a bázis kialakulóban van. Ferkó Csaba tulajdonság. Alapvetõ emberi elvárás az is, hogy egyegy korszak lezárása után szeretünk mérleget vonni, mit értünk el, mi a legközelebbi feladatunk. Az itt élõknek a gáz bevezetése és a fõút felújítása után bizonyára a település központi ivóvízzel való ellátása lesz a következõ nagyszabású feladata. Ehhez szintén komoly összefogásra lesz majd szükség. Nincs jövõje annak a népnek, amelyik nem ismeri és nem becsüli a múltját, hangsúlyozta Hoblik Vlagyiszlav a beregszászi járási közigazgatás elnökének helyettese, aki a továbbiakban a hagyományápolás fontosságáról szólt. Templom, iskola, óvoda, egyéb közintézmények. Egy település normális mûködéséhez bizony sok mindenre szükség van, mond- a járási mûvelõdési osztály koreográfusaiból alakult Ladies tánccsoportot. A falunapon kiderült, hogy igen sok tehetséges fiatal él ebben a községben is. Ezúttal Tóth Anita, Gerzsenyi Tünde, Iván Vivien és Lõrinc Katalin énekhangjában gyönyörködhetett a közönség. Nagy tapssal jutalmazták a guti Peres Dóra fellépését is, aki a produkciónak megfelelõ ruhában egy mai cigánydalt adott elõ. A zápszonyi ünnepség elsõsorban az esõ miatt másnap, hétfõn is folytatódott: akkor került sor számos ügyességi vetélkedõre és a mini labdarúgó bajnokság döntõjére. A tombola sorsolás boldog nyertese egy színes televíziót vihetett haza. Kovács Elemér Szilvafesztivál Újakliban Újakli rendhagyó falva nemcsak a Nagyszõlõsi járásnak, de egész Kárpátaljának is, lévén, hogy az eredetileg ruszin-ukrán telepes községként megalapított helységben az utóbbi évtizedek során többségbe került a magyarság, ami egyedülálló jelenség kies szülõföldünkön. Augusztus 23- án, vasárnap, pedig e kétnyelvû településen rendezték meg a dél-ugocsai szilvából készült gasztronómiai finomságok 2. járási fesztiválját a Délugocsai Falusi Zöld Turizmus és Agroturizmus Egyesület, illetve a falu aktív lakosságának szervezésében. A fesztivált Jáger Katalin, a Dél-ugocsai Falusi Zöld Turizmus és Agroturizmus Egyesület elnöke, a rendezvény háziasszonya nyitotta meg, rávilágítva, hogy bár a község lakói két nyelvet beszélnek, mégis egységes faluközösséggé kovácsolódtak össze. S mint kifejtette, a jövõben szeretnék kibõvíteni a fesztivált, bevonva abba a környezõ településeket, hogy azok is mutassák be gasztronómiai hagyományaikat. Dr. Oroszi József, Nevetlenfalu, Akli, Aklihegy, Újakli és Batár polgármestere abbéli örömének adott hangot, hogy egy ilyen kis faluban ilyen jól megszervezett fesztivált képesek lebonyolítani a helybeliek. Barta József, a Nagyszõlõsi Járási Tanács elnökhelyettese arra hívta fel a figyelmet, hogy ez a rendezvény szép példa rá: az embereket megnyomorító válság közepette is jó rendezvényt lehet szervezni, ha összefognak a közösség tagjai. Vaszil Juhasz, a Nagyszõlõsi Járási Állami Közigazgatás mûvelõdési osztályának a vezetõje az ilyen hagyományõrzõ fesztiválok jelentõségére hívta fel a figyelmet. A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Bacskai József beregszászi fõkonzul. A beszédek elhangzását követõen Jáger Katalin ajándékcsomaggal köszöntötte fel Újakli legidõsebb lakóját, a 86 éves Héder Annát. Majd kezdetét vette a kulturális program, melynek keretében magyar és ukrán néptáncot mutattak be a Nevetleni Mûvészeti Iskola táncosai, erdélyi magyar népdalokat adott elõ Sztojka Vanessza, s ugyancsak egy énekcsokrot nyújtott át a hallgatóságnak Inna Téremta, a Nagypaládi Mûvészeti Iskola igazgatója. Fellépett továbbá az Újakli Mûvelõdési Ház tánccsoportja. A résztvevõk gyönyörködhettek Antal Alex szaxofonés ifj. Csetneki Ferenc furulyajátékában, Paládi Krisztina tolmácsolásában pedig meghallgathatták a Honfoglalás c. film népszerû betétdalát. Ugyancsak maradandó élményt nyújtott újakli nõi énekkarának fellépése, valamint az idõsebb korosztályt képviselõ Héder Anna és a kis Ablonci Janka népdaléneklése is. A kulturális program mellett, persze, a gyomrok sem maradtak üresen. A falunap résztvevõi megkóstolhatták a bográcsokban fövõ gulyáslevest, illetve a standokon kiállított szilvát, a szilvalekvárral és aszalt szilvával készült süteményeket, a szilvalekvárral töltött palacsintát, a szilvás gombócot, s mindemellett szilvalekvárt is vásárolhattak. Természetesen a tombola sem maradt el, s végezetül utcabál zárta a rendezvénysorozatot. Lajos Mihály

5 5 Ifjúsági Üzleti Programhét a Rákóczi Fõiskolán Hasznosítható tudás, gyakorlati tanácsok és csapatmunka 16 év, 21 partnerintézmény, 146 az Egyesült Államokban tanulmányait folytató diák, 378 középiskolás az ifjúsági üzleti programon, repült kilométer, Ft értékû amerikai ösztöndíj ez a Calasanctius Traning Program (CTP) 2009-ig folytatott munkájának mérlege a Kárpát-medencében. Tekintélyt parancsoló adatok ezek, és tiszteletre méltó eredmények. De hogy mi köze ehhez kis régiónknak, Kárpátaljának? Az, hogy ennek a programnak a vezetõi valóban Kárpát-medencei magyarságban gondolkodnak, s nem szab gátat kezdeményezésük terjesztésének és kivitelezésének az országok között húzódó határvonal. A Calasanctius Alapítvány alapítója Dr. Forgách Péter magyar származású, Amerikában élõ elismert retinasebész, aki 1994-ben néhány magyar diákot egyetemi képzési lehetõséghez segített az Egyesült Államokban, s ezzel megalapozta a késõbb létrehozott alapítvány munkáját tudtam meg a szervezet honlapjáról augusztus e között immár második alkalommal adott otthont a beregszászi fõiskola a CTP Ifjúsági Üzleti Programjának (IÜP), melyre ebben az évben régiónkból 26 fiatal jelentkezett. A Calasanctius Alapítvány múltjáról, tevékenységérõl és a beregszászi táborban zajló munkáról Tóth Zoltánnal, az IÜP programigazgatójával beszélgettem. A Calasanctius elnevezés Kalazanci Szent Józsefre, a piarista rend alapítójára Elejét lásd az 1. oldalon imánkban elkért kenyeret. Az aggodalmaskodás a bizalom hiányát mutatja: nem merjük Istenre bízni életünket. Mindig félünk valamitõl, félünk a jövõtõl, a bajtól, pedig a hívõ embernek tudnia kellene, hogy minden, ami velünk történik, a javunkat szolgálja. Istennek gondja van reánk. Nem csak itt, a földi életben, hisz mennyei otthont készít számunkra. Hogy elnyerjük azt, s megkapjuk mindazt, amire vágyunk, amit kérünk Tõle, keresnünk kell elõször Istennek országát, és az Õ igazságát, s ezek mind megadatnak nekünk. Merjük Istenre bízni életünket! Az új kenyérért mondott hálaadást követõen az ünnepi istentisztelet felnõtt konfirmációval folytatódott. Vallást tenni Isten és utal magyarázza beszélgetésünk elején a megnyerõ külsejû, magabiztos fellépésû Tóth Zoltán. Ez már önmagában utal arra a szellemi háttérre, ami az egész szervezet mögött áll. A hit nálunk a fõ alapérték, a tiszta és etikus élet és magatartás szinte nélkülözhetetlen kiegészítõje. Alapszövet, ami átjár mindent, beleértve azt is, hogy hiszünk abban, hogy amit csinálunk, valóban fontos. Mit lehet tudni az Ifjúsági Üzleti Programról? A program gondolata még az 1990-es évek végén született meg. Az alapötlet onnan fakadt, hogy az amerikai egyetemi ösztöndíjas program mellett tanulási lehetõséget biztosítson egy fiatalabb és ezáltal nyitottabb és befogadó képesebb középiskolás korosztály számára. Az elsõ képzés lebonyolítására 2000-ben került sor Budapesten, és mára már a magyarországi helyszínek mellett Dunaszerdahelyen (Felvidék), Csíkszeredán (Erdély) és két éve már Beregszászban is évrõl évre megrendezzük az IÜP-t. A beregszászi képzés azonban kicsit különbözik a többitõl. Leginkább abban, hogy a többi régiótól eltérõen itt nem középiskolásokkal, hanem frissen érettségizettekkel és fõiskolai hallgatókkal foglalkozunk. Felnõtt konfirmáció Borzsován Tégy, Uram, engem áldássá! a gyülekezet elõtt kiváltság, nem mindenkinek adatik meg ez a lehetõség, mondta Szanyi György. Az elmúlt rendszerben sokan voltak, akik nem vallhatták meg hitüket nyilvánosan, akik nem konfirmálhattak, csupán titokban, a lelkésznek mondták fel a Kátét, s legfeljebb az Egyébként a 2008-ban itt megrendezett egy hét volt a program majd tízéves fennállásának egyik legkeményebb erõpróbája. De hála Istennek ezzel is sikeresen megbirkóztunk. Ki finanszírozza a program munkáját? Az IÜP munkája teljes egészében önkéntes alapon folyik. Azokra az öregdiákokra építünk, akik az alapítványi ösztöndíjon keresztül valóban olyan tudást szereztek az üzleti világban, ami mindenki számára elfogadható. Ezeknek az öregdiákoknak a támogatásából mûködhet az Ifjúsági Üzleti Program. Beszéljünk egy kicsit a beregszászi táborról... Az egy hét alatt a jelentkezõk négy csoportban dolgoznak. Még az elsõ napon ötletbörzén gyûjtjük össze azokat a lehetséges üzleti, vállalkozási terveket, amelyek közül a négy elsõ úrvacsoravételnél állhatták körül az úrasztalát. Bátorságra, kitartásra, és elsõsorban igaz hitre van szükség ahhoz, hogy felnõttek pótolják azt, ami kimaradt az életükbõl, s odaálljanak az Úr és a gyülekezet elé, hogy nyilvánosan is megvallják hitüket, hogy fogadalmat tegyenek. Nos, Borzsován ezúttal csapatnak választania kell, s aminek kivitelezésén egész héten dolgoznak. Ehhez virtuláisan USD áll rendelkezésükre. Délelõttönként az üzleti és pénzügyi tervezés alapjaival, a vállalati mûködés kulcsfogalmaival, a vállalkozások helyi sajátosságaival, projekt menedzsmenttel, a jó marketing alapjaival, prezentációs technikákkal és vállalkozási formákkal ismerkedhetnek meg a résztvevõk. Délután folyik a mûhelymunka, amikor minden csapat a kiválasztott projektjén dolgozik. Igyekszünk valóban használható és gyakorlati tanácsokkal szolgálni a program résztvevõinek. Célunk, hogy a hét végére világos információkat szerezzenek mindarról, hogy mire van szükség egy vállalkozás elindításához, hogy hogyan kell üzleti tervet készíteni, és csapatban dolgozni. Ahogy az egyik elõadónk mondta: az egység több mint a részek összege. A csapatok munkáját a hét végén, szombaton helyi üzletemberekbõl álló független szakmai zsûri értékeli, s õk választják ki a négy projekt közül a legjobbat. Egy másik fontos dolog, hogy ezen a héten arra is nagy hangsúlyt fektetünk, hogy bemutassuk, az üzleti élet résztvevõiként nem kell gyanús mûveletekbe bocsátkoznunk ahhoz, hogy valóban sikeresek legyünk. Én magam több évtizede dolgozom tanácsadóként ebben a szférában, de eddig még soha nem kellett ezzel a kérdéssel szembesülnöm. Miért tartották fontosnak, hogy Kárpátaljára is kiterjesszék a tevékenységüket? A CTP fõ missziós területe Magyarország és a magyarlakta vidékek, s ebbe beletartozik Kárpátalja is. Jelenleg ha jól tudom három kárpátaljai diák tanul az ösztöndíjprogramunknak köszönhetõen valamelyik amerikai felsõoktatási intézményben. Az IÜP-program beregszászi megindításával is ezt a missziós tervet valósítjuk meg, illetve szeretnénk itt meghonosítani a CTP mottóját, mely szerint Make a lot, save a lot, give a lot!, azaz Keress jól, élj mértékletesen, takarékosan, és adj vissza a környezetednek! A Calasanctius Training Program küldetése, hogy hozzájáruljon a felelõsen gondolkodó magyar fiatalok szakmai és erkölcsi neveléséhez, akik a jövõ társadalmi és gazdasági vezetõi lehetnek. Szeretnénk, ha ez a misszió Kárpátalján is megvalósulna. Köszönöm a beszélgetést, és további jó munkát kívánok! Harsányi Andrea tizennégyen mondták együtt: Hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Legyetek tanítványokká, és hirdessétek az evangéliumot alkalmas és alkalmatlan idõben! Jézus Krisztus maga mondja tanítványainak: Aki vallást tesz rólam az emberek elõtt, arról majd én is vallást teszek mennyei Atyám elõtt hangzott mindenki felé a figyelmeztetés. Ehhez kérték énekükben is Isten segítségét a konfirmálók: Szívemet töltse be kegyelmed ereje buzgósággal! Meghaltál érettem. Add: szívem s életem Teérted éghessen forró lánggal. Ha elfog utamon félelem s fájdalom: fogd kezemet! Derítsd fel éjemet, szárítsd fel könnyemet: tévelygésben ne hagyd én lelkemet! A Borzsován most vallást tevõk között voltak idõsek, középkorúak és fiatal házasok egyaránt. Akik bátran és hittel vallották meg hitüket, tettek fogadalmat ezen a napon. Akik énekükben is megfogalmazták vágyukat: Tégy, Uram, engem áldássá Adja Isten, hogy így legyen! Marton Erzsébet Amirõl beszélnek Keresetünk több mint felét élelmiszerekre, kommunális szolgáltatásokra költjük Az Állami Statisztikai Hivatal közleménye szerint az elsõ negyedévben Ukrajnában közel 132 milliárd hrivnyát költöttek el a háztartásokban, ebbõl 38 százalékot élelmiszerekre, 14,2 százalékot lakbére, gázra, áramra, vízre, egyéb kommunális díjakra. Közlekedésre a bérek 9,9, italokra, dohánytermékekre 5,7, ruhára, cipõre 5,7, gyógyszerekre 5,2, pihenésre, szórakozásra 4,7, háztartási eszközökre, gépekre 4,2, tanulásra 2,1 százalékát költöttek. A lakosság reális jövedelme az árak emelkedésének figyelembe vételével a múlt év ugyanezen idõszakához viszonyítva 12,9 százalékkal csökkent, ennek ellenére a megkérdezettek 78,9 százaléka nem az anyagi jólétet helyezte elõtérbe, hanem az egészséget. Vagyis bebizonyosodik az a mondás, hogy a pénz nem boldogít? Viszont akinek nincs elegendõ pénze élelmiszerre, aligha fogja boldognak érezni magát. Hogyan értékelik az ukránok jövedelmüket? Menynyi pénzre volna szüksége egy átlagembernek ahhoz, hogy ne érezze szegénynek magát? Mire költenének az emberek, ha valamilyen véletlen esemény folytán jelentõs összegû, váratlan bevételhez jutnának? Az Állami Statisztikai Bizottság felmérése szerint az ezekre a kérdésekre kapott feleleteket egyáltalán nem lehet megnyugtatóknak tartani eredményei alapján a családok közel egyharmada kénytelen volt lemondani még a legszükségesebbekrõl is, keresetük csak az élelmiszerekre volt elegendõ, minden negyvenedik család nem tudja ellátni magát még a legszükségesebb ennivalóval sem. Mindössze a családok fele tartja elegendõnek keresetét. A falusi lakosság jobb módban él, mint a városi, igaz igényei is alacsonyabbak, mint a városiaké. A szociológusok megkérdezték az embereket arról is, mennyire hatott életükre a pénzügyi világválság? A Razumkov Közvélemény Kutató Központ felmérései szerint 2009-ben ezen a téren jelentõs rosszabbodás tapasztalható decemberében még csak a megkérdezettek 63,5 százaléka érezte a válság hatását, 2009 márciusában már 68,5 százalékuk. A lakosság több mint 44 százalékának csökkent a reálkeresete, 43 százalékuk nem bízik a gazdasági helyzet javulásában, a lakosság 39,45 százaléka gyengébben táplálkozik, mint ne- gyedévvel ezelõtt. A múlt év decemberében a lakosság 0,2 százaléka még azt állította, hogy nem érzi a pénzügyi világválság hatását, ma ilyenek egyáltalán nem voltak! Az Állami Statisztikai Bizottság közleménye szerint a lakosság mindössze 4,8 százaléka bízik abban, hogy 2009 végéig javulni fog anyagi helyzete, több mint fele pedig biztos abban, hogy a közeljövõben tovább fog romlani anyagi helyzete. Hasonló az emberek véleménye a gazdasági helyzet javulását illetõen, csak minden kétszázadik (!) megkérdezett reménykedett abban, hogy ez az év gazdaságilag sikeresebb lesz Ukrajna számára, mint a tavalyi. Az emberek 47,3 százaléka úgy véli, hogy ez az év minden vonatkozásban kedvezõtlen lesz. Ha a pótlólagos jövedelemre tennének szert, a megkérdezettek többsége azt gyógykezelésre, pihenésre, lakásviszonyai javítására, ruházati cikkek, lábbeli, háztartási gépek vásárlására fordítaná hez viszonyítva csökkent azon családok száma, akik felesleges pénzüket takarékbetétekbe, gépkocsik vásárlásába fektetnék. A megkérdezettek 28 százaléka étkezésének javítására használná fel pótlólagos bevételeit. Furcsa, hogy a takarékbetétekbe fektetés a gyermektelen családokra jellemzõ inkább. A közvélemény kutatás során megkérdezték az embereket arról is, milyen fizetést tartanának elfogadhatónak. A családok közel fele (42,5 százaléka) fejenként havi 2700 hrivnyás fizetést tart elegendõnek. A fentiek alapján az ukrán családok 57 százaléka szegénynek tartja magát. Több mint felük úgy véli, hogy jólétükért az állam és õk maguk fele-fele részben felelõsek, egyötödük szerint azonban a felelõsség csak az államot terheli. A hrivnya folyamatos leértékelõdése, az árak, a kommunális szolgáltatási díjak emelkedése, a gáz-, a villany-, a vízszolgáltatás várható további drágulása nem kedvez az emberek biztonságérzetének. Várható, hogy a közelgõ elnökválasztási kampány során a jelöltek nagy hangsúlyt fektetnek majd a lakosság anyagi jóléte emelésére, a gazdasági helyzet javítására, hangzatos ígéretekkel próbálják majd elnyerni a választók bizalmát. Csakhogy az emberek már sokszor csalódtak a politikusokban, félõ, hogy többé már nem nagyon fognak hinni nekik. -i-gy kárpátalja hírforrása

6 6 Esõs-fáklyás sokadalom Csapon Hármas ünnepnek adott helyet Csap az elmúlt vasárnap: az állami zászló és az ország függetlensége mellett a város napját is megünnepelte a lakosság. Az egész napos rendezvénysorozat reggel kilenc órakor kezdõdött, hogy egészen másnap hajnali kettõig kitartson. Az események fõ helyszínéül természetesen az Európa tér és a városháza elõtti térség szolgált, de különbözõ sportversenyek zajlottak a Lokomotív stadionban, a Széchenyi István Középiskola tornatermében és a városházán is. A kis- és nagygyermekes anyukák, apukák a körhinta és a sétalovaglás örömei mellett megtekinthették a helyi kézmûvesek, fafaragók, szövõmesterek és festõmûvészek kiállítását, illetve a kovácsok munkáját. Rendkívül népszerûek voltak az arcfestõk is, akiknél sorban álltak a kis- és nagylányok. A sûrûn szemerkélõ esõ ellenére egyre bõvülõ sokadalom étvágyának és szomjának enyhítésére sörsátrak sokasága kínálta ínyencségeit. Mindeközben a fedett színpadon egymást váltották a város mûkedvelõ együttesei. A nézõsereg vállalkozóbb szellemû tagjai különféle versenyeken mérhették össze képességeiket. Versenyeztek a divatkreációk, sorompóba álltak a hímes ingek viselõi, de látványos attrakció volt a sörivó verseny is, amelynek gyõztese 7 másodperces rekorddal minden ellenfelét a padlóra küldte. A délutáni órákban a színpadon a csapi rockbandák mérték össze tudásukat. A Nord Horizont, a Bambula Bee, a Neonbirds, a Granula vagy a Bomba zenekarok nevei már megyeszerte ismertek és méltán. A 728 éves város napjának hivatalos megnyitójára kora este került sor, amelyet felvonulás követett. A fúvószenekar felvezetésével bemutatták a nézõseregnek a hatalmas országzászlót. A menetben helyet kaptak továbbá a kisgyermekes anyukák képviselõi, akiket nemzeti viseletet öltött óvodások és a két középiskola tanulói követtek. Mindegyik csoport bemutatott egy rövid táncot. A széchenyisek például az új kenyér ünnepének megfelelõ mûsorszámmal emlékeztették az egybegyûlteket a hétvégi ünnepségsorozat magyar vonatkozására. Az est egyik leglátványosabb eseménye a fáklyás felvonulás volt, amelyben bárki részt vehetett, akinek jutott a fáklyákból. A tûzvivõk rövid menetben a helyi parkba vonultak, ahol lángra lobbantottak egy hatalmas máglyarakást, amelynek fénykörében fergeteges cigánytáncokban gyönyörködhetett a népes közönség. A város napjára pontban 22 órakor látványos tûzijáték tette fel a koronát, amelyet dacára a záporrá erõsödõ esõnek, hatalmas tömeg részvételével hajnalig tartó utcabál követett. Palkó István Tiszaújlakon augusztus 26-án ünnepelte 8. születésnapját Sipos Eszter. Ebbõl az alkalomból köszöntik szülei és keresztszülei a következõ igével: Minden féltve õrzött dolognál jobban óvd szívedet, mert onnan indul ki az élet!... Ügyelj, hogy merre tart a lábad, akkor minden utad biztos lesz. Ne térj le se jobbra, se balra, tartsd távol lábadat a rossztól! (Péld 4,23,26 27) Nagyszülei (Ibolya mami, Ira mama és Györgyi papi) a következõ verssel köszöntik: Nyolc éve már, hogy megszülettél, a mi drága kincsünk akkor lettél. Minden napunkat bearanyoztad, családunkba a fényt, a napsugarat hoztad. Mi, a nagyszülõk, még a percet is áldjuk, mikor téged karjainkba zárunk. Szemed csillogása, arcod mosolya, legyen nagyszüleidnek fénylõ csillaga. Isten féltõ keze vezéreljen téged, mi összetett kezekkel imádkozunk érted. Tükör Gyermek- és ifjúsági nap Macsolán A megpróbáltatások után is tudnunk kell örülni, hangsúlyozta a település központjában megtartott gyermeknapi rendezvény megnyitóján Balogh János, Macsola polgármestere, arra utalva, hogy július elején a vidékünkön végigsöprõ, jéggel kísért vihar tetemes károkat okozott ezen a településen. Azóta a megrongálódott otthonok tetõszerkezetét sikerült kijavítani, s nemrég adták át a falu megújult orvosi rendelõjét is. A nehéz helyzetbõl van tehát kilábalás. A gyermek a szemünk fénye, a róluk való gondoskodás mindig megtérül, mondotta köszöntõjében Biriki Erzsébet, helyi UMDSZ-elnök. Bicikliverseny, kispályás Élõ nyelv, élõ irodalom Hagyomány és kihívás címmel augusztus között rendezték meg a 37. Tokaji Írótábort, amelynek résztvevõi idén Kazinczy Ferencre és Radnóti Miklósra is emlékeztek. Mintegy kétszáz résztvevõje volt a kárpát-medencei alkotók fórumának. Aktuális irodalompolitikai kérdésekrõl cseréltek eszmét a szakmai érdeklõdõk, pályatársak, írók, költõk, esszéírók, esztéták, irodalomtörténészek. A Magyar Írószövetség Kárpátaljai Írócsoportját és az Együtt címû folyóiratot Vári Fábián László József Attila díjas költõ és Dupka György kiadói fõszerkesztõ képviselte. A tanácskozásoknak és a kiállításoknak hagyományosan idén is a borok fõvárosa, azaz Tokaj adott otthont, ám alkalmi helyszíne is volt a rendezvénynek, ugyanis Kazinczy Ferenc születésének 250. évfordulója alkalmából Széphalomban is tanácskoztak a Magyar Nyelv Múzeumában. Megkoszorúzták Kazinczy Ferenc sírját. A határon túli, illetve a kárpátaljai magyar írók nevében Vári Fábián László is elhelyezte a kegyelet virágcsokrát. A három napos rendezvény fõ témája a magyar nyelv évében a magyar nyelv volt. Ennek megfelelõen a szakemberek a nyelv általános helyzetérõl, sorsáról, megújításáról is tanácskoztak. A magyar kortárs irodalom képviselõi fõleg munkacsoportokban vitatták meg a nyelvõrzés, nyelvújítás kérdéseit. Az írótábor utolsó napján Kazinczy Ferenc, Radnóti Miklós emléktáblájának avatásával zárult a rangos találkozó. Kárpátaljai vonatkozású eseménynek számít az is, labdarúgótorna, ügyességi vetélkedõk, aszfaltrajz-verseny: mint a fentiekbõl is kitûnik, a szervezõk egész napi érdekes és hasznos elfoglaltságot biztosítottak a gyerekeknek, akik számára emellett a körhinta ugyanúgy rendelkezésre állt, mint például a légvár. Színesre sikeredett az ünnepi mûsor is. Igencsak bájosak és talpraesettek voltak a fellépésük során a helyi óvodások. A macsolai és a hunyadi mûkedvelõ csoportnak a rögtönzött színpadon bemutatott produkcióját táncokat, énekszámokat a közönség igen sok tapssal jutalmazta. A rendezvény tûzijátékkal és diszkóval ért véget. -ardai- Lezajlott a XXXVII. Tokaji Írótábor hogy a Rím Könyvkiadó gondozásában erre az alkalomra megjelentetett Madár János szerkesztésében az Arcok és énekek verses antológia 2009 ben, melyben olvashatjuk Füzesi Magda és Vári Fábián László verseit. A Tokaji Írótábor lapja pedig leközölte Dupka György Kazinczy Ferenc nyomában Kárpátalján címû helytörténeti dolgozatát. Találkozó és megbeszélés volt az Együtt magyarországi szerzõivel, támogatóival, így dr. Botlik Józseffel, Pomogáts Bélával, Finta Évával, Szabó István Kevével, Bertha Zoltánnal, Sarusi Mihállyal, Mankovits Tamással és másokkal. A baráti találkozók keretében elismerõen értékelték az Együtt címû folyóiratot és mûhelymunkáját. Ezt megerõsíti a Tokaji Írótábor Évkönyve XVII is (Irodalmi értékrendek, pályakezdés, érvényesülés. Bíbor Kiadó, Miskolc, oldal), amely leközli a augusztus 14-én lezajlott folyóirat-bemutatón felvett tanácskozás anyagát, amelyben többek között Antall István irodalmi riporter S. Benedek Andrással, Vári Fábián Lászlóval és Dupka Györggyel készített interjút, akik az Együtt c. folyóiratot mutatták be. A szakma képviselõi elismerõen nyilatkoztak a Nagy Zoltán Mihály összeállításában az Intermix Kiadónál megjelent Viszontlátás. Versek és novellák az Együtt címû folyóirat hét évfolyamának ( ) lapszámaiból címû antológiáról is. Mindkét kiadvány hozzájárul az egymás iránti megbecsülés, a szülõföld és az egyetemes magyar irodalom értékeinek megõrzéséhez és további gazdagításához. F. A. Szegeden idén július 29. és augusztus 3. között újra megrendezték immáron 7-ik alkalommal a fogyatékosok hetét. A rendezvényre meghívták Erdély, a Vajdaság és Kárpátalja fogyatékkal élõ néhány tagját. Beregszászt ketten képviseltük. Ezúttal is szeretnénk köszönetet mondani Fekete Albertnénak (Márta), az SZMAE elnökének a meghívásért és a szívélyes vendéglátását. A program nagyon változatos volt. Több kulturális rendezvényen is részt vettünk. A sportversenyeken Beregszász képviselõi igen sikeresen szerepeltek. Kota István BEREG Ökumenikus istentisztelet az ungvári várban Elejét lásd az 1. oldalon hogy minként bánik kisebbségeivel, hangsúlyozta a diplomata, utalva az ukrán oktatási miniszter azon rendeletére, amely el kívánja lehetetleníteni a kárpátaljai magyar oktatási rendszert. Ez ellen a diszkriminatív rendelkezés ellen Magyarország minden nemzetközi fórumon fellép, ám a leghatékonyabb tiltakozás mégis az, ha a kárpátaljai szülõk a gyermekeiket továbbra is a magyar iskolákba adják. Szent István nem csupán a magyarok számára kiemelkedõ történelmi személyiség, hanem valamennyi kelet-közép európai nemzet fiainak példát mutat, hangsúlyozta ünnepi köszöntõjében Ljáh Erzsébet, az UMDSZ ungvári szervezetének elnöke. Hisz elsõ királyunk tette példamutató: olyan szilárd államot hozott létre, amely több mint ezer esztendeje áll fenn és remélhetõleg még sokáig fennmarad. Kisebbségben élni nem könnyû, ám ha ezt a szerepet szánta nekünk a sors, azt bátran vállalni kell. Ezután Filep Anita és Csernyenkó Beáta énekhangjában gyönyörködhetett a közönség, õket követték a téglási ifjúsági kórus fiataljai, akik az ökumenikus istentisztelet elõtt egyházi énekeket adtak elõ. A haza nem egy üres, elcsépelt frázis. A nemzet mi vagyunk, a ma élõ valamennyi nemzedék képviselõi, mondotta prédikációjában Héder János ungvári református lelkész. Nem szabad, hogy megszakadjon a folytonosság, ezért minden nemzedéknek kötelessége van Isten és a nemzet elõtt. Az erkölcsét vesztett nemzet, ahonnan a testvéri szeretet hiányzik, vesztésre van ítélve, figyelmeztetett Péter atya, aki ezzel a megállapításával kijelölte a ránk háruló feladatokat is: Istennel szívünkben õrizni kell István királyunk örökségét. -szilágyi- Kárpátaljaiak a fogyatékosok táborában elsõ helyezett lett a riksa versenyben, és második a handecycle kategóriában. Jómagam is a kerekes székes akadályverseny gyõztese lehettem. Ugyancsak elsõk lettünk Beregszász néven az ülõröplabda csapatversenyében. Az elsõ helyezettek kupát, a dobogósok érmeket, és a többiek is értékes ajándékokat vehettek át. A legnagyobb jutalom viszont az volt, hogy ismét együtt tölthettünk egy hetet a sorstársainkkal. Külön köszönjük Kopasz Mártonnak és feleségének, Icának, hogy annyit fáradoztak a részvételünk érdekében. Szek Ferenc, résztvevõ

7 7 Fóliás zöldségtermesztés Á-tól Z-ig A paradicsom klavibakteres betegsége segítségével az ember viszi át a betegséget egyik növényrõl a másikra, ezért tapasztalható soronként a betegség megjelenése. A kórokozó ma- Azokban a termesztõ berendezésekben, ahol már korábban jelentkezett a paradicsom klavibakteres betegsége, indokolt a totális Idejében szólunk A vírusos és gombás fertõzések után a fóliás paradicsomtermesztést egy újabb, súlyos következményekkel járó fertõzés veszélyezteti. Ez a baktériumos fertõzés sajnos Kárpátalján is megjelent helyenként súlyos károkat okozva. Elterjedésének megakadályozására, megelõzésére komolyabb hangsúlyt kell ezek után fordítaniuk a fóliás paradicsomtermesztõknek. Magyarországon a baktérium az 1960-as évek elejétõl okozott súlyos gondokat, ami a külföldi intenzív fajták megjelenésével hozható összefüggésbe. A betegség futótûzként terjedve jelentõs károkat képes elõidézni és a megjelenése esetén szinte lehetetlen teljes mértékben mentesíteni az állományt. Hogyan ismerjük fel? A bakteriózis a tipikus hervadásos betegségek közzé sorolható. A betegség tünetét kezdetben a növény hervadása jelzi. Néhány nap elteltével a száron és a levélnyélen a hosszanti, bemélyedõ sötétbarna csíkok, elhalások Tel.: jelennek meg. A szárat felvágva szembetûnik, hogy az edénynyalábok, majd a belsõ szövetek barnák, elõrehaladott állapotban üregesek. A szárat és a levélnyelet megnyomva világosbarna baktériumnyálka törhet elõ. Ha a bogyó fertõzõdik, annak felületén 1-4 mm nagyságú sötét közepû fehér udvarral szegélyezett foltok láthatók. Hogyan támad? A baktérium elsõdleges fertõzési forrásául a talajra hullott növénymaradványok és a vetõmag szolgál. A talajba került növényrészeken a kórokozó akár 5 évig is életképes marad. A vetõmag belsejében és felületén egyaránt megtalálható a kórokozó, így az abból nevelt palánták magukban hordozzák a betegséget. A talajból a baktérium a növénybe a gyökéren át jut be, majd az edénynyalábokban ( erekben ) terjed rendkívüli gyorsasággal. A kórokozó a levelekbe és a termésbe is behatol és fertõzi a magot. Az egészséges növények mechanikai úton fertõzõdhetnek, például a zöldmunkák folyamán (koccsolás, levelezés) ejtett sebzéseken át. Mivel ilyenkor a fertõzött növényrõl származó szövetnedv gas, o C léghõmérséklet esetén terjed a leggyorsabban. Hogyan védekezzünk? Nagy különbségek vannak a fajták között a betegségre való fogékonyság terén. Az új külföldi és hazai paradicsomfajták egyik legfontosabb értékmérõ tulajdonsága e betegséggel szembeni ellenállósága. Sajnos, a tapasztalatom szerint a jelenleg nagy sláger Plausz fajta fogékony erre a betegségre. talajfertõtlenítés. A tünetek megjelenése esetén el kell távolítani a beteg töveket, a szomszédos egészségesekkel együtt. Az állománypermetezés Kasuminnal, valamint rézszulfát, rézhidroxid és rézoxiklorid hatóanyagtartalmú szerrel a kórokozó továbbterjedését mérsékli, valamint a bogyófertõzést akadályozza meg. Gál István szaktanácsadó, Terra Dei A burgonya betakarítása A krumplivájás ideje vidékünkön általában a szeptember elsõ dekádját felölelõ idõszak. Ám az idei idõjárás mintegy két héttel elõbbre hozta ezt a teendõt is. Az idõsebbek közül sokan azt vallják, hogy a burgonyának jót tesz, ha a szár elszáradása után egy darabig még a földben marad a gumó, mivel így a héja jobban megerõsödik. Mindez valóban igaz, ám azzal is számolni kell, hogy ha a vártnál hamarabb köszönt be az esõs idõszak, akkor gyom levágására akkor kerül sor, amikor a burgonya fája még valamelyest zöld. Hogy miért kell még zölden levágni a burgonya fáját? A szakemberek állítása szerint erre azért van szükség, mivel a száron megtelepedõ kórokozók így nem tudnak lejutni a gumókig. Márpedig a burgonyának számos baktériumos, vírusos betegsége van. Ezek jelentõs része ugyancsak le tudja rontani a betakarított gumók eltarthatóságát. Az eltarthatóság amúgy is az egyik legfontosabb szem- Mit tud a földlabdás gyökres szõlõ? Vágyhat-e ennél többre a portáját örökösen megújítani, csinosítani vágyó kiskerttulajdonos? Már hogy mire is? Hát arra, hogy az elé tálalt friss gyümölcsöt megkóstolva ezt mondja: igen, szeretnék a kertembe ilyen gyümölcsfát, szõlõt. Aki mostanság a beregszászi piacon jár, annak teljesülhet ez a kívánsága. Dumnics Vaszil, az ilosvai járási Iloncáról érkezett kertész ugyanis közel negyven fajta csemegeszõlõ gyökres hajtását kínálja megvételre, méghozzá úgy, hogy az érdeklõdõk megkóstolhatják az éppen érõ csemegeszõlõk ízét. Márpedig ilyenkor, augusztus második dekádjában igen sok csemegeszõlõ zsendül. Elsõként a nagybogyójú, magnélküli Kesa tûnik szemünkbe, mellette erõsen kívántatja magát a Lora, a Néró, a Favorit, a rózsaszín Alij. A késõbbiekben ugyanígy kipróbálható lesz a Gála, az Arkagyija, a magyar nemesítõk által létrehozott Millennium stb. Viktor Volovikkal, a Dnyepropetrovszk megyei Nyikopol városában élõ szõlõnemesítõvel vagyok állandó kapcsolatban magyarázza az ilosvai gazda. Õ kifejezetten fagytûrõ fajtákat állít elõ. Ezt úgy éri el, hogy az egyik szülõként a távol-keleti Vitis Amurensis fajtát használja, amely átvészeli az ottani harmincöt-negyven fokos teleket is. Amúgy pedig arra törekszik, hogy az általa nemesített fajták ezen kívül ellenállóak legyenek a különbözõ betegségekkel szemben. Mit kell tenni az ön kezében tartott gyökres szõlõvel? Nos, mivel nálam a tápkocka egy levágott ásványvizes mûanyagflakonban van, a vásárlónak nincs más dolga, mint hogy ültetés elõtt óvatosan kettévágja azt, és a gyökres szõlõt a földlabdával együtt elhelyezze az ültetõ gödörbe. Ajánlatos a mûveletet estére idõzíteni, amikor a nagy hõség már elmúlt. Természetesen a beöntözésrõl se feledkezzünk meg. Tapasztalatom szerint a néhány hetes árnyékolást is meghálálja friss szerzeményünk, különösen akkor, ha a telepítés után forró napok következnek. Ha már beszereztük az általunk perspektivikusnak ítélt szõlõfajtát, akkor azt az ön módszerével tovább is szaporíthatjuk? Természetesen az mindenkinek szíve joga, hogy ezzel próbálkozzon. Amit jó tanácsként elmondhatok: márciusban kezdem a vesszõk hajtatását, méghozzá úgy, hogy zárt, világos helyiségben a gyökérrészt próbálom melegen tartani. A tapasztalat azt mutatja, hogy a foganás sok esetben azért nem sikerült, mert a felsõ zöld hajtások intenzív növekedésnek indulnak, miközben a vesszõ alsó részén csak igen lassan fejlõdnek ki a gyökerek. Az egyensúly felbomlása természetszerûleg magával hozza a gyökereztetendõ vesszõ pusztulását. -ardai- nem csupán burgonya-betakarítás amúgy sem könnyû folyamata válik még nehezebbé, emellett fennáll annak is a veszélye, hogy a termés egy része elrohad. A bõséges nyári csapadék hatására a krumpliföldeket mostanra derékig érõ gaz nõtte fel. Igyekezzünk minél hamarabb lekaszálni a gyomot. Ideális az, ha a pont: ennek érdekében nem csupán arra ügyeljünk, hogy a burgonya szárazon kerüljön betárolásra, hanem arra is legyen gondunk, hogy egy-két napig napfürdõztessük a gumókat. Ezzel is nagymértékben hozzájárulva ahhoz, hogy burgonyatermésünk a tél folyamán egészséges maradjon. János gazda Nyereményjáték E heti kérdésünk: Milyen léghõmérséklet mellett terjed a leggyorsabban a paradicsom klavibakteres betegsége? fokos hõmérsékleten fokos hõmérsékleten fokos hõmérsékleten A helyes válasz sorszámát karikázza be, a szelvényt vágja ki, (a kérdést és a válaszokat) ragassza fel a terjesztõinknél kapható szelvényre és küldje be terjesztõinkkel, illetve dobja be szerkesztõségünk postaládájába. Beküldési határidõ: szeptember 6. A Kárpát számában megjelent feladvány helyes megfejtése: Minimum hat hónapra van szükségünk ahhoz, hogy érett istállótrágyat kapjunk. (3. válasz) Nyertesünk: Béres Mária (Bátyú, Sevcsenko út 6/58.) Nyeremény: növényvédõ szerek

8 8 Hétfõ, 05:23 Kárpát Expressz 05:50 Nap-kelte 09:00 Bezzeg a Töhötöm (magyar ifj. film) 09:50 Szomszédok rész) 11:00 Fõtér - Csongrád és térsége 11:40 Sokszínû vallás A kisegyházak hírei 12:00 Déli harangszó 12:01 délben 12:10 Sporthírek 12:15 Família Kft. (magyar vígj. sor.) 13:15 Roma Magazin 13:45 Domovina 14:20 Átjáró 14:50 Pénz-vidék 15:20 Csináljuk a fesztivált válogatás 16:10 Tanévnyitó :00 Az ajtó (magyar játék) 17:30 Hírek 17:35 Körzeti híradó 17:45 Bûvölet (olasz tévéfilm sor., rész) 18:45 Életképek (sor., 102. rész) 19:28 Föld TV 19:30 este 19:55 Sporthírek 20:00 Idõjárás-jelentés 20:10 Beugró 21:10 Árulkodó nyomok (olasz sor., 5. rész) 22:05 Az Este - Hétfõ Benne: 22:40 Memento 89 22:50 Visszajátszás 23:20 24 (am. sor., 10. rész) 00:10 Telesport - Motorsport 00:41 Mûsorszünet Heti mûsor Köszöntjük Erika, Bella augusztus 31. nevû olvasóinkat! szeptember 1. 05:30 Top Shop 06:00 Reggeli Ébresztõshow 10:05 Top Shop 11:25 Kis tini hõs (am. anim. sor.) 12:00 RTL Klub 12: Hívjon! Játsszon! Nyerjen! 13:30 Fél kettõ Magazin a legjobb történetekkel 14:20 Az elnök emberei (am. sor., rész) 16:15 Második esély (am.-mex.-kol. sor., 77. rész) 17:20 Mónika A kibeszélõshow 18:30 RTL Klub 19:05 Vacsoracsata - A Heti Hetes sztárjaival Gasztroreality 20:05 Fókusz Közszolgálati magazin 20:40 Barátok közt (magyar sor.) 21:20 CSI: New York-i helyszínelõk (am.-kan. krimisor., 1. rész) 22:20 A szökés (am. akciófilmsor., 13. rész) Utána: RTLhírek 23:25 A suttyó család (holland vígj.) 01:40 Reflektor Sztármagazin 02:00 Mûsorszünet 05:25 Teleshop 06:00 Magellán 06:25 Tények Reggel 07:00 Mokka A TV2 reggeli magazinmûsora 09:00 Babapercek 09:10 Telekvíz Telefonos játék 10:30 Teleshop 11:40 Siegfried, a baromarcú lovag (német vígj.) 13:20 Kvízió Telefonos játék 14:20 Mentõhelikopter (sor., 54. rész) 15:20 Partinyomozók (sor., 22. rész) 16:20 Az elveszett ereklyék fosztogatói (sor., 42. rész) 17:20 Joshi Bharat (talk show) 18:30 Tények 19:05 Párbaj - Játssz agyban, játssz nagyban! (magyar showmûsor) 20:15 Jóban Rosszban (sor., 995. rész) 20:50 Celebmûszak (reality show) 21:25 NCIS (am. sor., 60. rész) 22:25 Gyilkos számok (am. sor., 49. rész) Közben: Kenósorsolás 23:25 Különleges ügyosztály (am. krimisor., 36. rész) 00: Csoda (magyar ism. sor.) 00:25 Tények Este 00:55 Cheech és Chong - Újra bevetésen (am. vígj.) 02:30 A Küszöb (sor., 13. rész) 03:20 Mûsorszünet M1 21:10 Árulkodó nyomok (olasz sor., 5. rész) RTL KLUB 23:25 A suttyó család (holland vígj.) A Flodder család a maga módján békésen élt a mérgezõ vegyi anyagok szomszédságában egészen addig, míg a város vezetése el nem szégyellte magát. A legpuccosabb környékre költöztetik õket, ahol nincs más dolguk, mint beilleszkedni. Csakhogy a szemétdombon kupálódott társaság a rend és a tisztaság fogalmát még hírbõl sem ismeri... TV2 11:40 Siegfried, a baromarcú lovag (német vígj.) Az idõk homályában, amikor a Rajna vértõl volt iszapos, öldöklõ háborúkat vívtak a Niebelung-ok kincseiért. A hõsök kora volt ez, de még közülük is kiemelkedett egy, kinek nem volt párja sem erõben, sem merészségben. Siegfried volt õ, aki a pórnép között nevelkedett, s szót értett az állatokkal is... Kedd, 05:23 Kárpát Expressz 05:50 Nap-kelte 09:00 Csutak a mikrofon elõtt (magyar ifj. sor., 1. rész) 09:55 Szomszédok rész) 11:05 Fõtér - Börzsönyi túra 12:00 Déli harangszó 12:01 délben 12:10 Sporthírek 12:15 Família Kft. (magyar vígj. sor.) 13:15 Srpski Ekran 13:45 Unser Bildschirm 14:20 Átjáró 14:50 Sírjaik hol domborulnak... 15:20 Csináljuk a fesztivált válogatás 16:10 Kisváros rész) 17:30 Hírek 17:35 Körzeti híradó 17:45 Bûvölet (olasz tévéfilm sor., rész) 18:45 Életképek (magyar tévéfilm sor., 103. rész) 19:28 Föld TV 19:30 este 19:55 Sporthírek 20:00 Idõjárás-jelentés 20:10 Önök kérték! 21:10 Árulkodó nyomok (olasz sor., 6. rész) 22:05 Az Este - Kedd Benne: 22:40 Memento 89 22:50 24 (am. sor., 11. rész) 23:40 Koncertek az A38 hajón 00:36 Mûsorszünet 05:30 Top Shop 06:00 Reggeli Ébresztõshow 10:05 Top Shop 11:25 Disneyrajzfilmsorozat: Barátaid - Tigris és Micimackó 12:00 RTL Klub 12: Hívjon! Játsszon! Nyerjen! 13:30 Fél kettõ Magazin a legjobb történetekkel 14:25 Protokoll (am. vígj.) 16:15 Második esély (am.-mex.-kol. sor., 78. rész) 17:20 Mónika A kibeszélõshow 18:30 RTL Klub 19:05 Vacsoracsata Gasztroreality 20:05 Fókusz Közszolgálati magazin 20:40 Barátok közt (magyar sor.) 21:20 A hatodik napon (am.-kan. akciófilm) Utána: RTLhírek 23:50 Reflektor Sztármagazin 00:10 Magic Moments of Poker (4. rész) 01:10 Mûsorszünet BEREG Köszöntjük Egyed, Egon nevû olvasóinkat! 05:25 Teleshop 06:00 Babavilág 06:25 Tények Reggel 07:00 Mokka A TV2 reggeli magazinmûsora 09:00 Babapercek 09:10 Telekvíz 10:25 Teleshop 11:35 Ki jön az én ágyamba? (német vígj.) 13:20 Kvízió Telefonos játék 14:20 Mentõhelikopter (német akciófilm-sor., 55. rész) 15:20 Partinyomozók (am. akciófilmsor., 23. rész) 16:20 Az elveszett ereklyék fosztogatói (sor., 43. rész) 17:20 Joshi Bharat (talk show) 18:30 Tények 19:10 Párbaj - Játssz agyban, játssz nagyban! (magyar showmûsor) 20:15 Jóban Rosszban 996. rész) 20:50 Celebmûszak (magyar reality show) 21:25 Keleti harc (am. akciófilm) Közben: Kenósorsolás 23:00 Húsz év - Beszélgetések Bárdos Andrással 23: Csoda (magyar ism. sor.) 23:40 Tények Este 00:45 A titkos háború (kalandfilm) 03:20 Mûsorszünet M1 17:45 Bûvölet (olasz tévéfilm sor., rész) Renato úgy dönt, az apjával fog élni és csatlakozik hozzá csapattársként is a jótékonysági meccsen. Albertónak nagyon hiányoznak gyerekei és nem hagyja nyugodni a gondolat, hogy Davide akar az apjuk lenni. Mialatt megpróbálja lerázni Rossellit Tilly, féltékenyen szemléli Rebecca érkezését... RTL KLUB 21:20 A hatodik napon (am.-kan. akciófilm) Adam Gibson (Arnold Schwarzenegger) egy este arra ér haza, hogy valaki, egy tökéletes hasonmás csókolgatja a feleségét és eszi a születésnapi tortáját. Szörnyû igazságra kell rájönnie: véletlenül hagyták életben, a klónja pedig elfoglalta jól berendezett, nyugalmas életét... TV2 21:25 Keleti harc (am. akciófilm) Szerda, 05:23 Kárpát Expressz 05:50 Nap-kelte 09:00 Csutak a mikrofon elõtt (magyar ifj. sor., 2. rész) 09:55 Szomszédok rész) 11:05 Fõtér - A Szamos- Tisza köze 12:00 Déli harangszó 12:01 délben 12:10 Sporthírek 12:20 Família Kft. (magyar vígj. sor.) 13:15 Hrvatska kronika 13:50 Ecranul nostru 14:20 Átjáró 14:50 Kormányváró 15:20 Csináljuk a fesztivált válogatás 16:10 Kisváros rész) 17:30 Hírek 17:35 Körzeti híradó 17:45 Bûvölet (olasz sor., rész) 18:45 Életképek (magyar tévéfilm sor., 104. rész) 19:28 Föld TV 19:30 este 19:55 Sporthírek 20:00 Idõjárás-jelentés 20:10 Üdítõ Szilágyi Tibor mûsora 21:10 Árulkodó nyomok (olasz sor., 7. rész) 22:05 Az Este - Szerda Benne: 22:40 Memento 22:50 24 (am. sor., 12. rész) 23:40 Madárerdõ (magyar ismerett. film, 2. rész) 00:32 Mûsorszünet Köszöntjük Rebeka, Dorina szeptember 2. nevû olvasóinkat! szeptember 3. 05:30 Top Shop 06:00 Reggeli Ébresztõshow 10:05 Top Shop 11:25 Disneyrajzfilmsorozat: Barátaid - Tigris és Micimackó 12:00 RTL Klub 12: Hívjon! Játsszon! Nyerjen! 13:30 Fél kettõ Magazin a legjobb történetekkel 14:35 Az aranypolgár születése (am.-angol életr. drám.) 16:15 Második esély (am.-mex.-kol. sor., 79. rész) 17:20 Mónika A kibeszélõshow 18:30 RTL Klub 19:05 Vacsoracsata - A Heti Hetes sztárjaival Gasztroreality 20:05 Fókusz Közszolgálati magazin 20:40 Barátok közt (magyar sor.) 21:20 Úszó erõd (francia-am. akciófilm) Utána: RTLhírek 23:35 Ház a Kísértethegyen (am. thriller) 01:15 Reflektor Sztármagazin 01:35 Mûsorszünet 05:25 Teleshop 06:00 Két TestÕr Életmódmagazin 06:25 Tények Reggel 07:00 Mokka A TV2 reggeli magazinmûsora 09:00 Babapercek 09:10 Telekvíz 10:30 Teleshop 11:40 Perlekedõ szerelem (angol rom. vígj.) 13:20 Kvízió Telefonos játék 14:20 Mentõhelikopter (sor., 56. rész) 15:20 Partinyomozók (sor., 24. rész) 16:20 Az elveszett ereklyék fosztogatói (sor., 44. rész) 17:20 Joshi Bharat 18:30 Tények 19:05 Párbaj - Játssz agyban, játssz nagyban! (magyar showmûsor) Utána: Skandinávlottó sorsolás 20:15 Jóban Rosszban 997. rész) 20:50 Celebmûszak (magyar reality show) 21:25 Doktor House (am. sor., 46. rész) 22:25 Szellemekkel suttogó (am. sor., 26. rész) Közben: Kenósorsolás 23:25 A médium (am. sor., 59. rész) 00: Csoda (magyar ism. sor.) 00:25 Tények Este 00:55 Ha ölni kell (am. filmdráma) 03:25 Mûsorszünet M1 16:10 Kisváros rész) A híres múzeumban egy éve különös gyilkosság történt, melynek áldozatát a videokamera is rögzítette. Kiállítási tárgy nem tûnt el, indíték láthatóan nem volt, a nyomozás eredménytelen. A biztosító újbóli felmérésébõl azonban kiderül, három kép helyén különlegesen jó minõségû hamisítványok lógnak... RTL KLUB 21:20 Úszó erõd (fr.-am. akciófilm) TV2 11:40 Perlekedõ szerelem (angol rom. vígj.) Jack rendkívül tehetséges jogász. Fiatalkora ellenére egyre nagyobb elismerésnek örvend, mivel még sose veszített el egyetlen ügyet sem. Egy nap elvállal egy bonyolult örökösödési esetet. A bíróságon megismerkedik a csinos Kate-tel. Kiderül, hogy a nõ a másik oldal érdekeit képviseli... Csütörtök, 05:23 Kárpát Expressz 05:50 Nap-kelte 09:00 Utolsó padban (magyar ifj. film) 09:55 Szomszédok rész) 11:05 Fõtér - Cserehát 12:00 Déli harangszó 12:01 délben 12:10 Sporthírek 12:20 Família Kft. (magyar vígj. sor.) 13:15 Slovenski Utrinki 13:45 Rondó 14:20 Átjáró 14:50 Múlt-kor Történelmi mag. 15:20 Csináljuk a fesztivált válogatás 16:10 Kisváros rész) 17:30 Hírek 17:35 Körzeti híradó 17:45 Bûvölet (olasz sor., rész) 18:45 Életképek (magyar tévéfilm sor., 105. rész) 19:28 Föld TV 19:30 este 19:55 Sporthírek 20:00 Idõjárás-jelentés 20:10 A csodálatos Mrs. Pritchard (angol vígj. sor., 1. rész) 21:10 Árulkodó nyomok (olasz sor., 8. rész) 22:10 Az Este - Csütörtök Benne: 22:45 Memento 22:50 Számlával milliókért 23:00 24 (am. sor., 13. rész) 23:50 Koncertek az A38 hajón 00:46 Mûsorszünet 05:30 Top Shop 06:00 Reggeli Ébresztõshow 10:05 Top Shop 11:25 Disneyrajzfilmsorozat: Barátaid - Tigris és Micimackó 12:00 RTL Klub 12: Hívjon! Játsszon! Nyerjen! 13:30 Fél kettõ Magazin a legjobb történetekkel 14:30 Pajkos szellem kalandjai (am. vígj.) 16:15 Második esély (sor., 80. rész) 17:20 Mónika A kibeszélõshow 18:30 RTL Klub 19:05 Vacsoracsata Gasztroreality 20:05 Fókusz Közszolgálati magazin 20:40 Barátok közt (magyar sor.) 21:20 Gálvölgyi-show - Szeptember 22:00 Kész Átverés! Utána: RTLhírek 23:15 Európai idõ EU-magazin 23:30 Alias (sor., 1. rész) 00:25 Reflektor Sztármagazin 00:45 mánia Multimédia mag. 01:15 Miért ne Emily? (am. vígj. sor., 1. rész) 01:45 Mûsorszünet Köszöntjük Hilda, Gergely nevû olvasóinkat! 05:25 Teleshop 06:00 Segíts magadon! 06:25 Tények Reggel 07:00 Mokka A TV2 reggeli magazinmûsora 09:00 Babapercek 09:10 Telekvíz 10:25 Teleshop 11:35 Tizenhat szál gyertya (am. vígj.) 13:20 Kvízió Telefonos játék 14:20 Mentõhelikopter (német akciófilm-sor., 57. rész) 15:20 Partinyomozók (am. akciófilmsor., 25. rész) 16:20 Az elveszett ereklyék fosztogatói (német-fr.-am. sor., 45. rész) 17:20 Joshi Bharat (talk show) 18:30 Tények 19:05 Párbaj - Játssz agyban, játssz nagyban! (magyar showmûsor) 20:15 Jóban Rosszban 998. rész) 20:50 Celebmûszak (reality show) 21:25 Szerepcsere (am. vígj.) Közben: Kenósorsolás 23:40 Jericho (am. sor., 11. rész) 00: Csoda (magyar ism. sor.) 00:45 Tények Este 01:15 Csillagkapu: Atlantisz (kan.-am. tévéfilm sor., rész) 03:00 Mûsorszünet M1 20:10 A csodálatos Mrs. Pritchard (angol vígj. sor., 1. rész) Mrs. Ros Pritchard egy yorkshire-i városkában, Eatanswillben él, ahol a helyi szupermarket vezetõje. Alkalmazottai és az áruházlánc tulajdonosa, Kitty egyaránt feltétlen bizalommal viseltetnek iránta, tisztelik és szeretik... RTL KLUB 14:30 Pajkos szellem kalandjai (am. vígj.) Jeannie nem szokványos szõke szépség, egy dzsin, aki csodákra képes, olyanokra, amire földi halandó nem. Most szüksége is volna egy varázslatra, ugyanis sürgõsen meg kell találnia Nelsont, aki szupertitkos küldetésen van az ûrben. Jeannie minden követ megmozgat, de a küldetésért felelõs tábornok nem segít... TV2 21:25 Szerepcsere (am. vígj.)

9 BEREG Péntek, 05:23 Kárpát Expressz 05:50 Nap-kelte 09:00 Kölyökidõ - Tükrömtükröm 10:00 Szomszédok rész) 11:05 Fõtér - Zenélõ városok - Salzburg, Fertõd, Martonvásár 12:00 Déli harangszó 12:01 délben 12:10 Sporthírek 12:15 Öregberény (magyar film sor., 1-2. rész) 13:25 Körzeti magazin 14:20 Átjáró 14:50 Záróra - Szathmáry Eõrs 15:40 Hal a vízben 16:10 Kisváros rész) 17:30 Hírek 17:35 Körzeti híradó 17:45 Szezon 2009 Kapcsolódjunk ki! 18:15 Bûvölet (olasz film sor., 180) 18:45 Életképek (sor., 106. rész) 19:28 Föld TV 19:30 este 19:55 Sporthírek 20:00 Idõjárás-jelentés 20:10 A csodálatos Mrs. Pritchard (angol vígj. sor., 2. rész) 21:10 Árulkodó nyomok (olasz sor., 9. rész) 22:10 Az Este - Péntek Benne: 22:45 Memento 22:55 24 (am. sor., 14. rész) 23:40 Harakiri (japán dráma) 01:56 Mûsorszünet Köszöntjük Rozália nevû olvasóinkat! Heti mûsor Szombat, szeptember 4. szeptember 5. 05:30 Top Shop 06:00 Reggeli Ébresztõshow 10:05 Top Shop 11:25 Disneyrajzfilmsorozat: Barátaid - Tigris és Micimackó 12:00 RTL Klub 12: Hívjon! Játsszon! Nyerjen! 13:30 Fél kettõ Magazin a legjobb történetekkel 14:15 A kincses sziget gyermekei 1.: Az ütközet (új-zél. családi kalandf.) 16:15 Második esély (am.-mex.-kol. sor., 81. rész) 17:20 Mónika A kibeszélõshow 18:30 RTL Klub 19:05 Vacsoracsata Gasztroreality 20:05 Fókusz 20:40 Barátok közt (magyar sor.) 21:20 Hazudj, ha tudsz! (am. sor., 7. rész) 22:20 Minden lében négy kanál (am. sor., 7. rész) Utána: RTLhírek 23:20 A fõnök (am. sor., 4. rész) 00:20 Reflektor Sztármagazin 00:40 itthon Belföldi utazási magazin 01:00 Autómánia Autósmagazin 01:40 Mûsorszünet 05:25 Teleshop 06:00 Alexandra Pódium 06:25 Tények Reggel 07:00 Mokka A TV2 reggeli magazinmûsora 09:00 Babapercek 09:10 Telekvíz 10:20 Teleshop 11:30 A Wendell Baker balhé (am. vígj.) 13:20 Kvízió Telefonos játék 14:20 Mentõhelikopter (sor., 58. rész) 15:20 Partinyomozók (sor., 26. rész) 16:20 Az elveszett ereklyék fosztogatói (sor., 46. rész) 17:20 Joshi Bharat (talk show) 18:30 Tények 19:05 Párbaj - Játssz agyban, játssz nagyban! 20:15 Jóban Rosszban 999. rész) 20:50 Celebmûszak (magyar reality show) 21:25 Crusoe (sor., rész) Közben: Kenósorsolás 23: Csoda (magyar ism. sor.) 23:30 Tények Este 00:00 Különös kegyetlenséggel (am. akcióf.) 01:50 8 nap - Végzetes emlékek (német sor., 7. rész) 02:40 Drága testek (am. krimisor., 123. rész) 03:25 Mûsorszünet M1 12:15 Öregberény (magyar film sor.) Az elsõ részben bemutatkoznak a szereplõk: a hajdani nagygazda, a kocsmáros, a pék, a fõagronómusból lett vállalkozó, a minden lében kanál Kisfröccs és a többiek. Deli József, a volt kulák úgy érzi, ott folytathatja az életét, ahol 40 éve abbahagyta. A városba szakadt mérnök fiát is hazahívja gazdálkodni. RTL KLUB 14:15 A kincses sziget gyermekei 1.: Az ütközet (új-zél. családi kalandf.) TV2 11:30 A Wendell Baker balhé (am. vígj.) Wendell Baker egy álmodozó alkat, és nem utolsó sorban egy kispályás bûnözõ, aki legutóbbi csalása miatt a börtönben landol. Emiatt a szerelme és a legjobb barátja is elhidegül tõle. Wendell megfogadja, hogy megjavul és új életet kezd, amint kikerül a rácsok mögül... 05:50 Nap-kelte 09:00 Hétmérföld - Sepsiszentgyörgy környéke 09:35 Delta 10:05 Élni tudni kell! 10:35 KészPénz 11:00 AutóVízió 11:30 Most a Buday! 12:00 Déli harangszó 12:01 Hírek 12:05 EgészségABC 12: év - Játék a színház (15. rész) 13:25 Dr. Syn kettõs élete (angol kalandf.) 15:05 Gyermekszínház 15:45 Teknõc a láthatáron - Teleregény 16:15 Géniusz 16:45 Unokáink sem fogják látni - A Zeneakadémia 17:15 Therese nõvér.com (fr. film, rész) 19:00 Luxor sorsolás 19:28 Föld TV 19:30 este 19:50 Sporthírek 19:55 Idõjárás-jelentés 20:00 Ötöslottó számsorsolás 20:15 Szeretõk (angol drámasor., 11. rész) 21:15 Diana igaz története (angol filmdráma, 2. rész) 22:50 Hírek Idõjárás-jelentés 22:55 Sporthírek 23:10 Early Music (koncertf., 2. rész) 00:05 Koncertek az A38 hajón 01:02 Mûsorszünet 05:30 Top Shop 06:00 mánia Multimédia magazin 06:25 Tini nindzsa teknõcök új kalandjai (japán anim. sor.) 06:45 Kölyökklub 09:05 Disneyrajzfilmek 10: Hívjon! Játsszon! Nyerjen! 11:25 A dadus (am. vígj. sor., 6. rész) 12:00 RTL Klub 12:10 Autómánia Autósmagazin 12:45 Miss Universe :45 Míg a halál el nem választ (am. vígj. sor., 2. rész) 15:10 Pasifaló (am. vígj. sor., 13. rész) 15:40 Rejtélyek városa (sor., 9. rész) 16:30 Piszkos tizenkettõ: A második küldetés (am. akcióf.) 18:30 RTL Klub 19:00 Fókusz Plusz Magazin 19:30 Magyarország- Svédország Vb-selejtezõ válogatott labdarúgómérkõzés Utána: RTLhírek 22:15 A csontember (am. akcióthriller) 00:30 Eltûntnek nyilvánítva (am.-kan. akciófilm-sor., 1. rész) 01:25 Fókusz Plusz 01:55 Mûsorszünet 9 Köszöntjük Viktor, Lõrinc nevû olvasóinkat! 06:00 Tv2 matiné 09: es küldetés (fr. ism. sor.) 10:10 Szurikáták udvarháza (angol dok. sor., 26. rész) 10:40 Babavilág 11:15 Kalandjárat Az útitárs Kandász Andrea 11:50 Charly, majom a családban (német filmsor., 76. rész) 12:50 Hegylakó (kan.-fr. kalandfilmsor., 44. rész) 13:50 Bajnokok Ligája magazin 14:25 A kiválasztott - Az amerikai látnok (am. filmsor., 15. rész) 15: (am. sor., 8. rész) 16:20 Sommersby (am.-fr. rom. dráma) 18:30 Tények 19:05 Magellán A TV2 tudományos és ismeretterjesztõ magazinja 20:05 Dr. T és a nõk (am.-német rom. vígj.) 22:25 Szigorúan bizalmas (am. krimi) Közben: Kenósorsolás 00:35 Mélytengeri szörnyeteg (am. thriller) 02:40 Drága testek (am. krimisor., 124. rész) 03:25 Kalandjárat Az útitárs Kandász Andrea 03:55 Teleshop M1 13:25 Dr. Syn kettõs élete (angol kalandf.) Dr. Syn egy vidéki lelkész, aki szívén viseli hívei sorsát. Nemcsak lelküket ápolja, de segít igazságot tenni a vidéken, és segít az adók befizetésében. Bár ez utóbbit csak néhány bizalmas barátja tudja, a többiek a Madárijesztõ nevû álarcosnak tartoznak hálával... RTL KLUB 22:15 A csontember (am. akcióthriller) A tökéletes rendõr gyors, mozgékony, biztos kezû: Lincoln Rhyme felügyelõ viszont egy tragikus baleset következtében mozdulni se tud. Az egykori rendõr úgy érzi, véget ért számára az élet. Mindaddig, míg fel nem bukkan a városban egy õrült sorozatgyilkos, aki különös ravaszsággal bánik el áldozataival... TV2 20:05 Dr. T és a nõk (am.-német rom. vígj.) Vasárnap, 09:00 Katolikus krónika 09:30 Egyházi naptár 10:00 Református magazin 10:30 Az utódok reménysége 11:00 Katolikus mise 12:00 Telesport - Moto GP 13:00 Telesport - Moto GP 14:00 Telesport - Moto GP 15:00 Retrock 15:30 Szabadlábon Erdélyben 16:00 Mihail Bulgakov: Õfelsége komédiása (színházi felvétel) 18:00 Több, mint Mozi 18:30 Filmsztárok a vadonban (angol természetfilm) 19:30 este 21:00 A szólás szabadsága 22:00 Sporthírek 22:30 A csengõ (magyar tévéfilm) 01:00 A szólás szabadsága 02:00 Mûsorszünet szeptember 6. 00:00 A csontember (am. akcióthriller) 00:30 Eltûntnek nyilvánítva (am.-kanadai akciófilm-sor., - 1.) 01:30 Fókusz Plusz 05:30 Top Shop 06:00 Jackie Chan legújabb kalandjai (japán animációs sor.) 06:30 Kölyökklub 10:00 Recept Klub 10: :00 Doki (am. filmsor ) 13:00 Magyar autósportmagazin 13:30 Forma-1 14:00 A dadus (am. vígjátéksor. - 7.) 14:30 Szívek szállodája (am. filmsor ) 15:30 Titkos küldetés (am. akciófilmsor. - 3.) 18:30 RTL Klub 19:00 Vacsoracsata - A Heti Hetes sztárjaival 20:00 Én, a kém (am. akcióvígjáték) 22:00 Heti hetes születésnapi adás 00:00 Maffiózók (am. filmsor. - 8.) 01:00 Õslények kalandorai (angol kalandfilmsor. - 6/6.) 02:00 Mûsorszünet Köszöntjük Zakariás nevû olvasóinkat! 00:00 Szigorúan bizalmas (am. krimi) 00:30 Mélytengeri szörnyeteg (am. thriller) 02:30 Drága testek (am. krimisor., ) 03:30 Kalandjárat 04:00 Teleshop 05:30 Mûsorszünet 06:00 Reggeli gondolatok 06:30 Látlelet a Földrõl (magyar ismeretterjesztõ sor ) 09:30 Dokik (am. filmsor ) 10:00 Két TestÕr 10:30 Stahl konyhája 11:30 GSG 9 - Az elit kommandó (német akciófilm-sor ) 12:30 Száguldó vipera (am.-német akciófilm-sor ) 13:30 Psych - Dilis detektívek (am. krimisor ) 14:30 Smallville (am. akciófilmsor ) 16:00 Michou története (francia vígjáték) 18:30 Tények 19:00 Napló 20:00 Amerika kedvencei (am. romantikus vígjáték) 22:00 48 óra (am. akcióvígjáték) 00:00 A mások élete (német dráma) 02:30 Napló 03:30 Mûsorszünet M1 16:00 Mihail Bulgakov: Õfelsége komédiása (színházi felvétel) Bulgakov Moliére életének utolsó, nagy kalandjába csomagolta saját írói-mûvészi kálváriáját. A drámaíró-színigazgató élvezi XIV. Lajos, a Napkirály kegyét, ám a Tartuffe bemutatója után sötét intrikák következtében imádott felesége elhagyja, a király elfordul tõle, sõt életére is törnek. RTL KLUB 20:00 Én, a kém (am. akció-vígjáték) Alex Scott, a titkos ügynökök James Bondja új bevetésre indul. Vissza kell szereznie azt a szuperfegyvert, amelyet egy gátlástalan bûnözõ, Arnold Gundars lopott el az amerikai kormánytól... TV2 20:00 Amerika kedvencei (am. rom. vígjáték) Gwen és Eddie egy nemzet álmait váltja valóra. Szépek, gazdagok, szeretik egymást, mellékesen pedig mozisztárok és közös filmjeik mindig boldog happy enddel végzõdnek. De a rajongók nem tudják, mennyire utálják egymást. Legújabb filmjük premierje elõtt azonban végképp betelik a pohár, a színésznõ latin szeretõjéhez költözne, férje kiszaladna a világból... Önnek nem kell mást tennie, mint SMS-t küldeni a mobilszámra; felhívni a es telefonszámot és lediktálni a hirdetés szövegét; az címre elküldeni a szöveget pontosan kitölteni a hirdetési szelvényünket, s beküldeni a címünkre (90202, Beregszász, Kossuth tér 2.). Az ingyenes hirdetés maximum 3-szor jelenik meg, utána megint fel kell adni! FIZETETT hirdetés az összes fizikai és jogi személytõl beérkezett hirdetés kereskedelmi hirdetésnek számít, akik kereskedelmi tevékenységet folytatnak; különbözõ szolgáltatások nyújtása; haszongépjármûvek eladása, vétele; munkások felvétele; ipari és kereskedelmi területekkel, berendezésekkel és alapanyagokkal történõ mûveletek. Továbbá FIZETETT hirdetésnek számítanak: keretes, kiemelt hirdetések; elveszett iratokról szóló hirdetés; ha egynél több ugyanabba a kategóriába tartozó tárgyat/eszközt szeretne meghirdetni; köszöntõk, képes hirdetések; részvétnyilvánítás. Figyelem! A hirdetés szövegét figyelmesen, hibák és javítások nélkül írják meg. Egy szelvényen mindössze egy hirdetés szerepelhet. Az elveszett dokumentumokról, pecsétekrõl, továbbá a vállalkozások megszüntetésérõl szóló Hirdessen nálunk, itt megéri! hirdetéseket csak a szerkesztõségben lehet feladni a megfelelõ dokumentumok felmutatásával. Olyan tevékenységek hirdetése és reklámozása, amelyek licenzet igényelnek, csak akkor valósulhat meg, ha az ukrán törvényeknek megfelelõen a szerkesztõségben felmutatják a szükséges engedélyt. A szerkesztõség fenntartja a jogot, hogy egyes anyagokat nem közöl az újságban. Nem közölhetõek azok a hirdetések, amelyek ellentmondanak a szerkesztõségi feltételeknek és az ukrán törvényeknek. Egyes hirdetésfeladók rosszindulatúak lehetnek, éppen ezért legyenek óvatosak. Szükség esetén konzultáljanak szakemberrel. A hirdetésekkel és reklámokkal kapcsolatos reklamációkat a szerkesztõség a lap megjelenése után 3 napig fogadja. A szerkesztõség nem vállal felelõsséget a hirdetés tartalmáért, a megadott információk, telefonszámok és címek pontosságáért. Kiemelt hirdetések mintája Keretes hirdetés HÁROMSZOBÁS LAKÁS (nagy pince, konvektoros fûtés) eladó Beregszászban a Kossuth tér 341/555. szám alatt. Tel.: Egyszeri hirdetés: 5 hrivnya Kiemelt hirdetés Háromszobás lakás (nagy pince, konvektoros fûtés) eladó Beregszászban a Kossuth tér 341/555. szám alatt. Tel.: Egyszeri hirdetés: 3 hrivnya Lakossági hirdetések: keretes hirdetés 5 hr.; kiemelt hirdetés 3 hr.; elveszett iratok 10 hr.; részvétnyilvánítás 10 hr.; köszöntõ 6 hr.; 4 sor vers+köszöntõ 12 hr.; képes köszöntõ 12 hr.; kép+4 sor vers 15 hr.; 4 sor vers felett soronként 1 hr.; Lakossági hirdetés árának kiszámolása: egy keretes, kiemelt hirdetés ára 20 szóig: 0 hr.+ 3 hr. +5 hr. = 8 hr szó között: 5 hr. + 6 hr. +10 hr. = 21 hr. Kereskedelmi hirdetés 20 szóig 5 hr. Példa az ár kiszámolására: egy keretes, kiemelt kereskedelmi hirdetés ára 20 szóig: 5 hr. + 3 hr. +5 hr. = 13 hr szó között: 10 hr. + 6 hr. +10 hr. = 26 hr.

10 10 Heti mûsor BEREG Hétfõ, augusztus 31. Kedd, szeptember 1. Szerda, szeptember 2. Csütörtök, szeptember 3. M2 05:30 Kárpát Expressz 09:00 Rondó 10:00 Jutalomjáték Felkai Eszterrel 11:00 Kárpát Expressz 11:30 Átjáró 12:00 Záróra - Konc János 13:00 Nem csoda! - Mérnök! 13:30 Mindenki iskolája 14:00 Vigyázz! Kész! Jazz! 14:30 Petõfi (magyar sor. - 5.) 15:30 Nap-nyugta 18:00 Az én világom 18:30 A holnap munkája 19:00 Nils Holgersson csodálatos utazása a vadludakkal (sor ) 19:30 Elisa di Rivombrosa (olasz sor ) 20:30 este 21:00 Idegen közöttünk (am.-kanadai filmdráma) 22:30 A csillagos ember (olasz filmdráma) 00:30 Záróra - Wilhelm Droste 01:30 Idegen közöttünk (am.-kanadai filmdráma) 03:30 Petõfi (magyar sor. - 5.) TELEVÍZIÓ M2 TV 05:30 Gazdakör 06:00 Dunasport 06:30 Heti Hírmondó 07:30 A festõ Hamza 08:00 Felelet az életnek 08:30 Csodafa 09:30 A rút kiskacsa kalandjai 10:00 Marsupilami 10:30 Család-barát 11:30 Kívánságkosár 14:00 Térkép 14:30 Irány a strand! (fr. ismerett. sor.) 15:00 A mediterrán ízek (sor. - 18/11.) 15:30 Mestermûvek a századforduló magyar építészetébõl (sor. - 5.) 16:00 Halld Izrael! 16:30 Heuréka! Megtaláltam! 17:00 Szülõszoba (olasz sor ) 18:00 HÍRÓRA 18:00 18:30 Mese 19:00 Frank Riva (fr. minisor. - 2.) 20:00 Közbeszéd 20:30 Sportaréna 21:00 Matuska 22:00 Nagyezsda, Sztálin felesége 23:00 Múlt idõ 89 23:30 Kézjegy - Sebõ Ferenc 00:30 HÍRÓRA 18:00 01:00 Térkép 01:30 Sportaréna 02:00 Kívánságkosár 04:00 Különvélemény 05:30 Kárpát Expressz 09:00 Pódium 09:30 Vigyázz, kész, rajt! 10:00 Szülõföldünk Békés megye 11:00 Kárpát Expressz 11:30 Átjáró 12:00 Záróra - Németh Gábor 13:00 Nem csoda! - Mérnök! 13:30 Mindenki iskolája 14:00 A múzsa csókja 14:30 Petõfi (sor. - 6.) 15:30 Nap-nyugta 18:00 Bolondos ötletek 18:30 Neveletlenek, avagy az állatok nyelvén 19:00 Nils Holgersson csodálatos utazása a vadludakkal 19:30 Elisa di Rivombrosa (olasz sor ) 20:30 este 21:00 Az életed sem drága (am.- kanadai thriller) 22:30 A világ legjobb tanára (német vígjáték) 00:00 Záróra - Kézdy György 01:00 Az életed sem drága (am.- kanadai thriller) 03:00 Az étel orvosság - Gyógyító étkek 03:30 Petõfi (magyar sor. - 6.) M2 TELEVÍZIÓ TV 05:30 Gazdakör 06:00, sport, idõjárás-jelentés 06:30 Térkép 07:00 Sportaréna 07:30 Magyar történelmi arcképcsarnok 08:00 Élõ népzene 09:00 A szabadkai villamos történeti, irodalmi és képzõmûvészeti megközelítései 9:30 Promenade - Király Ernõ portréfilm 10:30 Család-barát 11:30 Kívánságkosár 14:00 Térkép 14:30 Talpalatnyi zöld 15:00 Szép magyar novella 15:30 Arcélek 16:00 Cimbora Színház 17:00 Szülõszoba (olasz sor ) 18:00 HÍRÓRA 18:00 18:30 Mese 19:00 Bûvölet (olasz sor ) 20:00 Közbeszéd 21:00 Blue Moon - Záróra (magyar tévéfilm) 22:30 Divathét 23:00 Örömkoncert :00-18:00 01:30 Szép magyar novella 02:00 Labdarúgómérkõzés 03:30 Kívánságkosár 05:30 Kárpát Expressz 09:00 Roma Magazin 09:30 Domovina 10:00 Mesélõ cégtáblák 10:30 Mombasa a meg nem értett város 11:00 Kárpát Expressz 11:30 Átjáró 12:00 Záróra - Kézdy György 13:00 A kölcsönkapott Föld 13:30 Mindenki iskolája 14:00 Kerekek és lépések 15:00 Sorstársak 15:30 Nap-nyugta 18:00 Árak és energia 18:30 Gyógyvizek országa 19:00 Nils Holgersson csodálatos utazása a vadludakkal 19:30 Elisa di Rivombrosa (olasz sor ) 20:30 este 21:00 A halál hullámhosszán (kanadai thriller) 22:30 Téli álom (szerb-jugoszláv filmdráma) 00:00 Záróra - Horányi Özséb 01:00 A halál hullámhosszán (kanadai thriller) 02:30 Vezérlõ fény (am. sor., - 1.) 03:00 Árak és energia 03:30 Mesélõ cégtáblák M2 TELEVÍZIÓ TV 05:30 Gazdakör 06:00, sport, idõjárás-jelentés 06:30 Térkép 07:00 Carlo és vendégei 07:30 A lovagok szigete 08:00 A világörökség kincsei 09:30 Bûvölet (sor., ism., ) 10:30 Család-barát 11:30 Kívánságkosár 14:00 Térkép 14:30 Európa csodái madártávlatból (francia ismeretterjesztõ filmsor.) 15:00 A mediterrán ízek (sor. - 18/12.) 15:30 Menj a labdára! (dán vígjáték) 17:00 Szülõszoba (olasz sor ) 18:00 HÍRÓRA 18:00 18:30 Mese 19:00 Bûvölet (olasz sor ) 20:00 Közbeszéd 20:30 Kutyaélet (fr. anim. sor. - 6.) 21:00 Tiszta Amerika (magyar dráma) 23:00 A Kodály vonósnégyes hangversenye a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében 00:00 Adjon Isten! (magyar dok.-film) 01:00-18:00 01:30 Térkép 04:00 A semmibõl egy új, más világot teremtettem TELEVÍZIÓ TV 05:30 Kárpát Expressz 09:00 Srpski Ekran 09:30 Unser Bildschirm 10:00 Bugac, avagy romantika a pusztán 11:00 Kárpát Expressz 11:30 Átjáró 12:00 Záróra - Horányi Özséb 13:00 Zöld Egyetem 13:30 Mindenki iskolája 14:00 Tanuljunk szakmát 14:30 Segítünk - Munkaügyi körkép 15:30 Egészségszervíz 16:00 Nap-nyugta 18:30 Épített szépségek - Komárom 19:00 Nils Holgersson csodálatos utazása a vadludakkal (sor ) 19:30 Elisa di Rivombrosa (olasz sor ) 20:30 este 21:00 A mintaférj (kanadai thriller) 22:30 Tizenötezer pengõ jutalom (játékfilm) 00:30 A mintaférj (kanadai thriller) 02:00 Vezérlõ fény (am. sor., - 2.) 03:00 Segítünk - Munkaügyi körkép 03:30 Tanuljunk szakmát 05:30 Gazdakör 06:00, sport, idõjárás-jelentés 06:30 Térkép 07:00 Élõ egyház 08:00 A világörökség kincsei (német ismeretterjesztõ filmsor.) 09:30 Bûvölet (olasz sor., ism ) 10:30 Család-barát 11:30 Kívánságkosár 14:00 Térkép 14:30 Gorontalo - Elrejtett éden (magyar ismeretterjesztõ sor. - 2.) 15:00 A mediterrán ízek 15:30 A bosszú völgye (am. western) 17:00 Szülõszoba (olasz sor ) 18:00 HÍRÓRA 18:00 18:30 Mese 19:00 Bûvölet (olasz sor ) 20:00 Közbeszéd 20:30 A GEO bemutatja 21:00 Õszi kertek (olasz-franciaorosz vígjáték) 23:00 Külvárosi rendõrök (olasz sor ) 00:00 Különvélemény 01:00 Chaplin szereti a zenét (magyar zenés film) 01:30-18:00 02:00 Térkép 03:00 Kívánságkosár Péntek, szeptember 4. Szombat, szeptember 5. Vasárnap, szeptember 6. M2 05:30 Kárpát Expressz 09:00 Hrvatska kronika 09:30 Ecranul nostru 10:00 Egy világfi Szegeden 11:00 Kárpát Expressz 11:30 Átjáró 12:00 Záróra - Esterházy Marcell 13:00.generáció :30 A vándor rézkaroló 14:00 Örökzöld dallamok - Randevú a Tico-Tico Bárban 14:30 Testi mesék - Érintés és kéz 15:30 Nap-nyugta 18:00 Tekints mindig erre a házra... 19:00 Nils Holgersson csodálatos utazása a vadludakkal (japán-svédszlovák rajzfilm sor. - 52/33.) 19:30 Elisa di Rivombrosa (olasz sor ) 20:30 este 21:00 Arkangyal (angol thriller - 3.) 22:00 Bányató (magyar játékfilm) 23:00 Felkavar a szél (ír-angol-németolasz-spanyol-fr. háborús dráma) 01:00 Ég veled! (magyar-kanadai-olasz dráma) 02:30 Bányató (magyar játékfilm) 03:30 Vezérlõ fény (am. sor., - 3.) TELEVÍZIÓ M2 TV 05:30 Gazdakör 06:00, sport, idõjárás-jelentés 06:30 Térkép 07:00 Heuréka! Megtaláltam! 08:00 A Káli-medence kincsei 09:30 Bûvölet (olasz sor., ism ) 10:30 Család-barát 11:30 Kívánságkosár 14:00 Térkép 14:30 Mi vagyunk az unió (magyar ismerett. sor ) 15:00 Az egyházi mûvészet kincsei - Barangolások Toscanában (olasz ismeretterjesztõ sor ) 15:30 Hegyen-völgyön Karintia (magyar ismeretterjesztõ film) 16:30 A mediterrán ízek (spanyol ismeretterjesztõ filmsor. - 18/9.) 17:00 A Tiszántúl szépségei (magyar ismeretterjesztõ film) 18:00 HÍRÓRA 18:00 18:30 Mese 19:00 Elvarázsolt április (angol dráma) 20:30 Vakáció (kisjátékfilm) 21:00 Kikötõ 22:00 A belváros mélyén (kanadai vígjáték) 23:30 A bosszú ura (dél-koreai krimi) 01:30-18:00 02:00 Térkép 02:30 Kívánságkosár 05:00 A vándor rézkaroló 05:30 Natúra 09:00 Inuk (sor ) 09:30 Slapaj (sor., - 22.) 10:00 Ötösfogat (sor ) 10:30 Napfényes Kythera 11:00 Harisnyás Pippi (sor. - 26/18.) 11:30 Nóta 12:00 Szabadlábon Nógrádban 12:30 Nekem ne lenne hazám? (ismeretterjesztõ filmsor.) 13:30 Taljánok Csizmaországban (magyar riportfilm - 7.) 14:00 Kézfogás 14:30 Ízes életek - Bossányi László 15:30 Zrínyi - 1.) 16:30 Csoda Milánóban (olasz filmdráma) 18:00 Pecatúra 18:30 Zene az életem (sor. - 3.) 19:00 Nils Holgersson csodálatos utazása a vadludakkal (sor. - 52/34.) 20:30 este 21:00 Békés családi tûzfészek (am. vígjáték) 22:30 Esküvõ (oroszfr.-német vígjáték) 00:30 Nap-nyugta 03:00 Nyolc évszak - 1.) 04:00 Zrínyi - 1.) M2 TELEVÍZIÓ TV 06:00 Gazdakör 07:00 Cimbora 07:30 Pirkadat (magyar sor. - 2.) 08:00 Nyelvõrzõ 08:30 Goya, az ébren álmodó (kanadai családi film) 09:30 Diákcsemege 10:00 Töredékek (2004) 10:30 Divathét 11:30 Talpalatnyi zöld 12:00 Isten kezében 12:30 Élõ népzene 13:00 Szõke Duna - Van élet a városon túl 14:00 Állomás (magyar sor. - 8.) 14:30 A világörökség kincsei 15:00 Vándormadarak (fr.-olasz-németspanyol-svájci természetfilm) 16:30 Thermália - A gyógyító víz 17:00 A Vatikán titkai 18:00 HÍRÓRA 18:00 18:30 Kirakat 19:00 Don Camillo elvtárs (olasz vígjáték) 21:00 Petrovics Emil: III. vonósnégyes 21:30 Martha Ivers furcsa szerelme (am. filmdráma) 23:30 Titkos világ (angol thriller) 01:00 Chaplin szereti a zenét (magyar zenés film) 01:30-18:00 02:00 Kirakat 03:30 Dunasport 04:00 A lélek rangjelzései (magyar dok.-film) 05:00 Nekem ne lenne hazám? (ismeretterjesztõ filmsor.) 05:30 Natúra 09:00 Pizsama-parti (ausztrál ifjúsági filmsor. - 1.) 09:30 Harisnyás Pippi (sor ) 10:00 Dogstar, az eb-busz (ausztrál rajzfilm sor. - 26/2.) 12:00 Így szól az Úr! 12:30 Katolikus krónika 13:00 Az utódok reménysége 13:30 Református magazin 14:00 Katolikus mise 15:30 Festõi tájak, bohém utazók (fr. útifilm - 8.) 17:00 Sárga rózsa (magyar dráma) 18:30 Zene az életem (angol dok.-film sor. - 4.) 19:00 Nils Holgersson csodálatos utazása a vadludakkal (sor. - 52/35.) 20:30 este 21:00 A halál keresztútján (am. filmdráma) 23:00 Magánbeszélgetések 00:00 Pók (kanadaiangol thriller) 01:30 Nap-nyugta 04:00 Nyolc évszak - 2.) TELEVÍZIÓ TV 05:30 Gazdakör 07:00 Traktor Tom (angol anim. sor.) 07:30 A rút kiskacsa kalandjai (sp. anim. sor.) 08:00 Ördögfióka (indiai-kanadai filmdráma) 09:30 Cimbora 10:00 Istentisztelet az 50 éves Ontariói Független Magyar Református Egyházból 11:00 Kalandozó 12:00 Élõ egyház 12:30 Élõ népzene 13:00 Csellengõk 13:30 Házassággal kezdõdik (magyar vígj.) 15:00 A világ konyhái 15:30 Univerzum 17:00 Lélek Boulevard 17:30 Arcélek 18:00 HÍRÓRA 18:00 18:30 Mese 19:00 Misztika 20:00 Heti Hírmondó 21:00 Egy asszony élete (francia filmdráma) 22:30 Cseresznyefák és meggyfaligetek királynõje (német sor. - 1.) 00:00 Füstös képek (portréfilm) 01:00 Énekelt versek 01:30-18:00 02:30 Bajnokok Gálája - Látványtánc Show - Százhalombatta 03:30 Dunasport 04:00 Kikötõ A mûsor és a kezdési idõpont megváltoztatásának jogát minden tévéadó fenntartja! Vicc - vicc - vicc Estélyen Az elõkelõ társaság estélyt rendez, és a vacsora után Arisztid rémülten konstatálja hogy rettenetes szélgörcsök gyötrik. A kellemetlen helyzetbõl egy ötlettel próbálja kivágni magát, és így szól: Hölgyeim és uraim! Engedjék meg, hogy eljátsszam önöknek zongorán saját szerzeményemet, amelynek címe: Vihar a Balatonon. Nyomban a zongorához ül, és a dübörgõ futamok alatt hatalmas hangerõvel könnyít háborgó belein. A koncertet követõ taps nem nyugtatja meg, mert érzi: újabb hatalmas szélrohamokra számíthat. Tisztelt társaság szól könnyedén, a rendkívüli sikerre való tekintettel engedjék meg, hogy megismételjem Vihar a Balatonon címû kompozíciómat. Nagyszerû, kedves Arisztid szólal meg Aglája grófnõ, csupán arra szeretnénk megkérni, hogy azokat a részeket hagyja ki a darabból, amikor a villám belevág a budiba Esernyõ Arisztid hazaérkezve veszi észre, hogy elvesztette az esernyõjét. Aprólékosan végiggondolja, merre járt aznap, és sorra visszatér az üzletekbe. Bocsánatot kérek, nem találtak egy fekete férfiernyõt ma délelõtt? Sajnos nem, uram. A tizedik boltban a tulajdonos boldog mosollyal nyújtja át neki az elveszett ernyõt. Arisztid leereszkedõ nyájassággal veregeti meg a vállát: Nos, kedves barátom, maga a legderekabb boltos az egész belvárosban. Eddig kilenc kereskedõnél jártam, és mindegyik letagadta!

11 BEREG Turmix Beregszászban augusztus 22-én ünnepelte 50. születésnapját Bunyi István. Ebbõl az alkalomból nagyon sok szeretettel kíván számára erõt, egészséget, boldogságot az elkövetkezõ években testvére, Miklós és családja. Születésnapodon kívánok neked sok szépet, legyen vidám, derûs számodra az élet! Szerencse galambja mindig feléd szálljon, légy boldog sokáig ezen a világon. Beregardóban a napokban ünnepelte házasságkötésük 30. évfordulóját Karafa András és Karafa Katalin. E jubileum alkalmából - Isten áldását kérve életükre köszönti õket fia: Andris, menye: Zsuzsa, és unokáik: Andriska és Emília. Házasságkötésetek 30. évfordulóján azt kívánjuk néktek, hogy éltessen az Isten soksok évig titeket. Szívetekben legyen béke, lelketekben nyugalom, legyetek boldogok ezen a szép napon. Amit mi adhatunk, az a gyermeki, hálás szeretet. Szívünk teljes szeretetével köszöntjük Beregardóban Karafa Andrást és feleségét, Katalint, akik a napokban ünnepelték házasságkötésük 30. évfordulóját. A harminc év elszállt, mint a legszebb álom. A küzdés nem könnyû, de szívetek sose fájjon. Ne bánkódjatok, hogy múlnak az évek: eddig szép volt, s kívánjuk, ezután is békességtek légyen. Azt, hogy szeretünk, jól tudjátok, szereteteket ti is mutatjátok. Adjon Isten békességet, szeretetet, egészséget néktek, hogy számos évig még velünk együtt lehessetek. Ezt kívánja lányotok, Katica, vejetek, Gábor és kis unokátok, Gáborka. Harmincadik házassági évfordulójuk alkalmából nagyon sok szeretettel köszöntjük Beregardóban Karafa Bandit és feleségét, Katicát. Az Úr legyen elõttetek, hogy a jó utat mutassa nektek. Az Úr legyen mellettetek, hogy karjába zárjon és megvédjen. Az Úr legyen mögöttetek, hogy megvédjen a gonosz cselvetésétõl. Az Úr legyen alattatok, hogy felfogjon, ha leestek. Az Úr legyen bennetek, hogy megvigasztaljon, ha szomorúak vagytok. Az Úr legyen körülöttetek, hogy megvédjen, ha mások rátok rontanak. Az Úr legyen fölöttetek, hogy megáldjon titeket. Isten gazdag áldását kérjük életetekre. Barátaitok Nyíregyházán szeptember 2-án ünnepli 1. születésnapját Koi Gábor. Ebbõl az örömteli alkalomból köszönti õt édesapja, édesanyja, a nyíregyházi és az asztélyi nagyszülõk, az asztélyi dédmama és az asztélyi keresztapa. Egy éve már, hogy világra jöttél, a mi drága kincsünk, mindenünk te lettél. Családunkba a fényt, a boldogságot hoztad, megvigasztalod minden napunkat. Szeme fénye lettél édesanyádnak, szíve büszkesége édesapádnak. Mi, nagyszülõk, a napot is áldjuk, mikor téged, kis unokánk, a karjainkba zárunk. A jó Isten óvjon, védjen téged, hogy te legyél a földön a legboldogabb gyermek. Augusztus 22-én fogadott egymásnak örök hûséget Beregrákoson Bara Renáta és Mészár István. Ez alkalomból kívánnak számukra sok boldogságot keresztszülei illetve unokatestvérei: Zsanett és Henrietta. A földön senki nincsen, kinek lekötném szívemet. Ezt így rendelte fenn az Isten Tied szívem, téged szeret! Ó, tudtam én, el fogsz te jönni, zálog volt erre életem. Az égieknek kell köszönni, hogy sírig õrizõm vagy nekem Asztélyban augusztus 30-án ünnepli 10-ik születésnapját Fekete Henrietta. Szívük minden szeretetével köszöntik és kívánnak számára egészséget, örömet és felhõtlen gyermekkort: szülei, testvére Sándor és nagyszülei. Születésed alkalmából azt kívánjuk néked, teljesüljön minden vágyad, minden reménységed. Mosolygó két szemed sose lásson könnyet, amerre lépsz, ezer virág borítsa a földet. 11 Csongoron augusztus 14-én ünnepelte 2-ik születésnapját és 23-án névnapját Kelemen Bence Balázs. Ebbõl az alkalomból nagyon sok szeretettel köszöntik õt szülei, nagyszülei és keresztszülei. Olyan legyen életed, mint a friss virág, boldogság kísérje egy életen át. Légy az, ami szeretnél lenni, ne feledd, mi mindig fogunk szeretni! Dercenben augusztus 21-én ünnepelte 3-ik születésnapját Tar Boglárka. Ebbõl az alkalomból, egy kicsit megkésve, köszönti õt anyukája, apukája, testvére Istvánka, nagyszülei és a Bakos család. Kívánunk drága kis Bogicánknak nagyon boldog születésnapot. Születésnapodon kívánunk sok szépet, legyen vidám, derûs számodra az élet. A nagy szavak nem érnek semmit, elszállnak, mint az õszi szél. A szerencse galambja mindig feléd szálljon, légy boldog sokáig ezen a világon. Dédában augusztus 31-én ünnepli születésnapját Bence Vivien, valamint szeptember 1-jén testvére, Richárd. Szívük teljes szeretetével köszöntik õket Beregszászból a Bence nagyszülõk. Felragyog egy csillag egy fénylõ hajnalon, fehér rózsaszál nyílt a domboldalon. Ez a rózsaszál nektek nyílik szépen, mivel születésetek napját ünneplitek éppen. Úgy szálljon rátok az Isten áldása, mint nyári harmat a fehér rózsára. Legyetek mindig vidámak, örüljetek minden szépnek, nagyon sok boldog születésnapot kívánunk néktek! Csetfalván augusztus 25-én ünnepli 5. születésnapját Karmacsi Dominika. Ebbõl az alkalomból köszönti õt anyukája, Brigitta és apukája, Krisztián. Mikor magányos vagyok, nem vagy itt velem, akkor érzem, mit jelentesz nekem. Nem vágyom másra, csak hogy átöleljelek, s a füledbe súgjam: te vagy az életem. Ha szemed könnyben, és senki nincs veled, van, aki gondol rád, aki szeret. Fontold meg jól, mit miért teszel, mert van akinek öröm, hogy létezel. Nagypaládon augusztus 24-én ünnepli 4. születésnapját Diószegi Tamás. Ebbõl az alkalomból köszöntik õt nagyszülei: Irmus mama és Lajos nagyapa. Felragyog egy csillag egy fénylõ hajnalon, fehér rózsaszál nyílik a domboldalon. Ez a fehér rózsa neked nyílik szépen, mert születésed napját ünnepeled éppen. Nem kérünk Istentõl kincset, gazdagságot, csak néked egészséget és boldogságot. Isten járjon veled, s õrizze léptedet, hogy még sokáig élvezd az elkövetkezõ éveket. Borzsován augusztus 28-án ünnepli 65. születésnapját id. Gaál Sándor. Ez alkalomból Isten gazdag áldását kérve további életére köszöntik õt szerettei: felesége, Vali; fia Sándor és menye, Ágica; lánya, Tímea és veje, Gyuri, valamint az unokák: Sanyika, Ricsike, Gyurika és Rómeó. Hatvanöt év elszállt, mint a legszebb álom, a küzdés nem könnyû, de szíved sose fájjon. Soha ne bánkódj, ha múlnak az évek, mi mindenkor nagyon szeretünk téged. Isten járjon veled, és õrizze léptedet, hogy még sokáig élvezhesd a családoddal együtt töltött éveket. Áldjon meg téged az Úr, és õrizzen meg tégedet! (4Móz 6-24) akció -20 %! Minõségi nyílászárók Tel.: Beregszász, Zrínyi u. 3. KOS ( ) Ezt a hetet érzelmes hangulatban indítod. Nosztalgiával emlegeted a gyerekkorodat. Barátnõid talán meg is unják, hogy jelenleg nincs más témád, mint például a nagymama süteménye. A hét közepétõl változik a hangulatod. Elég egy buli híre, és máris emelkedik az adrenalinszinted. Várható, hogy a nyárbúcsúztató parti megrendezését és költségeit is magadra vállalod. BIKA ( ) Az óvatosság még akkor sem árt, ha mostanában a munkában és a magánéletben is jól alakulnak a dolgaid. A csillagok most könnyelmû megjegyzésekre hajlamosítanak. Addig nincs is baj, amíg a fõnököd fülébe nem jutnak. Különösen a hét elsõ két napján lehetsz veszélyesen fecsegõs. Ezekben a napokban lehetõséged adódik plusz pénzhez jutni és azt félretenni. IKREK ( ) Rád nem jellemzõ módon dühöngéssel, felkorbácsolt indulatokkal kezded a hetet. Elképzelhetõ, hogy ezt a harapós hangulatot anyagi természetû dolog okozza. Nincs az a pénz, amiért érdemes lenne felhúznod magad! Koncentrálj a hét második felére, amikor kisebb utazásra indulhatsz. Hosszú hétvégére a barátokkal, de családlátogatás is belefér. RÁK ( ) A Hold éppen a te jegyedben halad, így a szokásosnál is érzékenyebbé válhatsz. Nálad szinte lehetetlen gátat szabni az érzelmeknek. Eleinte olyan dolgokon is fennakadsz, amik normál esetben szóba sem jönnének. Anyagi dolgokkal semmiképpen ne foglalkozz, mert félrevezethetnek. A hét vége felé érdemes rendszerezõ tevékenységbe fognod. OROSZLÁN ( ) Könnyelmûséggel és érzelmi zavarokkal teli, de egyben nagyon jó hangulatú hét vár. Annyira szeretnél mindent egy húzásból elintézni, és annyira vágysz arra, hogy te legyél a társaság, a munkahely vagy bármilyen más csoportosulás motorja, hogy alig akarod megérteni, elég! Mások is szeretnének szóhoz és lehetõséghez jutni. SZÛZ ( ) Ha erre a hétre terveztétek az osztály-, csoport- vagy bármilyen más találkozót, hát a legjobban választottatok. Amennyire azt visszafogott éned megengedi, hatalmasat bulizol. Még azt is megbocsátod magadnak, ha a régen nem látott barátnõknek kissé kiszínezed az élettörténetedet. Annyi emlékre bukkansz, hogy szinte képtelenné válsz a rendezésükre. MÉRLEG ( ) Munkahelyeden még a hátadon is legyen szemed. A hét elején ugyanis képmutató kollégák bevihetnek az erdõbe. Legegyszerûbb, ha bízol a saját képességeidben, és legjobb belátásod szerint cselekszel. Szerelmeddel kisebb konfliktus várható, bár ezen a nézeteltérésen nagyon hamar túlteszed magad. Könnyen megtalálod a közös nevezõt. SKORPIÓ ( ) A hét közepén spontán buliba bonyolódhatsz a kollégákkal. Már megint úrrá lesz rajtad a költekezési vágy, mindenképpen te akarod állni a számlát. Rendkívül fontos számodra a munkád, és egy elérni vágyott pozíció. Az sem lehetetlen, hogy egy pályázaton is elindulsz. Családod kevésnek tartja azt az idõt, amit rájuk szánsz. NYILAS ( ) Lehet, hogy néhányan érzéketlennek tartanak, de te fel sem veszed a célzásokat. Jelenleg semmi más nem érdekel, mint hogy csípõseket odamondogass azoknak, akikkel nem értesz egyet. Érdemes lenne azért kicsit lehiggadni, mivel közeli rokonaid és néhány jó ismerõsöd is a nyilaid útjába kerülhet. A jegy szülöttei közül számosan külföldön töltik a hetet. BAK ( ) Érzelmileg abszolút a csúcson vagy. A hét elsõ napjaiban csak irigyelni lehet azt, aki a te partnered. Hatalmas szeretettel, szerelemmel és rajongással veszed õt körül. Remélhetõleg ez neki is kedvére való, és nem tartja túlzásnak ezt a váratlanul érkezõ érzelmi kitörést. A hét közepétõl nagyon meggondolod, hogy mire adsz ki pénzt. VÍZÖNTÕ ( ) Valószínûleg a nyári hangulat teszi, de te alig-alig akarsz részt venni a munkában. Igyekszel kibúvókat találni, és inkább internetezéssel, játékokkal tölteni az idõdet. Ha találkozol a barátnõkkel, igyekszel kitûnni közülük. Extravagáns szerelésben, hatalmas új bizsukkal nem csak õk bámulnak meg. Ha ismerkedni szeretnél, annak semmi akadálya. HALAK ( ) Te, aki imádod a romantikát, ezen a héten a teljes eszköztáradat bevetheted. Ha van partnered, akkor ajándékkal lep meg. Amennyiben pedig csak most szeretnél párra találni, legjobb, ha nem rejted el a vágyaidat. A mértékre azért legyél tekintettel. Bizonyos emberek számára ugyanis terhelõ lehet, ha valakibõl megállíthatatlanul törnek felszínre az érzelmek.

12 12 Hirdetések BEREG Bútor Használt hálóbútor a 60-as évekbõl eladó (egy ikerágy, egy kétajtós szekrény és egy háromajtós szekrény). Telefon: Íróasztal eladó bükk színben. Ár: 200 hrivnya. Mob.: Eladó hófehér elõszobai fogas, kitûnõ állapotban. Ár: 400 hrivnya. Mob.: Elõre kihúzható rekamié eladó. Ár: 500 hrivnya. Mob.: Gyerekágy eladó jó állapotban, baldachinnal, szivaccsal. Mob.: Tel.: Gépkocsi 1987-ben gyártott felújított LADA 2105-ös személygépkocsi eladó. Ár megegyezés szerint. Mobil: Sürgõsen eladó egy Lada Samara 2109-es, szürke színben, 1500 köbcentiméteres motorral. Mob.: Eladó egy 2005-ös gyártmányú Lada 2107-es személygépkocsi km-rel, sötétzöld színû, enyhén sötétített ablakok, rádiós magnó. Ár megegyezés szerint. Mob.: Eladó egy szürke színû Lada 2108-as személygépkocsi. (1,5- ös motor, 5-ös váltó, sötétített ablakok, 14-es gumik, elsõ gazdától, 140,000 km-rel es gyártmány. Új akku Ár megegyezés szerint Sürgõsen eladó egy Lada es személygépkocsi 2010-ig érvényes mûszakival, új rendszámmal, nagyon jó állapotban. Ár megegyezés szerint. Mob.: , es évjáratú, fehér színû VAZ-2107-es eladó kitûnõ állapotban. Ár megegyezés szerint. Mob.: Eladó egy Lada es személygépkocsi felújított állapotban, piros színben. Mob.: Eladó egy szürke színû 1988-as kibocsátású BMW 520i, 2.0 motorral. Mobil: Kék színû Moszkvics eladó 2008-ig érvényes mûszakival. Mob.: Eladó egy bézs színû Lada 2101-es személygépkocsi os gyártmány. Mob.: Opel Combo személygépkocsi 1994-es kibocsátású, fehér színû, 1,4-es benzines motorral eladó. Irányár 3500 USD. Mob.: Eladó egy Lada 2106-os személygépkocsi ös gyártmány, kék szín, CD-lejátszó, 2011-ig érvényes mûszaki. Ár: 2200 USD. Mob.: Eladó egy 1986-ban gyártott (átmeneti) Audi 80-as diesel motorral fehér színben. Mob: os évjáratú, szürke-metál átmeneti Audi-80-as 1,6-os diesel autó eladó. Telefon: Mob.: Eladó egy 1985-ös metálfekete átmeneti Audi 80-as személygépkocsi, teljesen felújított motorral, alufelnikkel. Mob.: Eladó egy fehér, 1980-as évjáratú VAZ es személygépkocsi. Ár megegyezés szerint. Mob.: Zöld színû Lada (VAZ 2106) eladó (1986-os kibocsátás, elsõ gazda), jó állapotban. Mob.: Volkswagen Golf 2 (1987-es kibocsátás, MP3 CD-lejátszó, 1.3 benzines motor, metálzöld, 3 ajtós, szép felni, új akkumulátor, négy új gumi) személygépkocsi jó állapotban eladó. Irányár: 3700 USD. Mob.: Lada 2106 személygépkocsi 2012-ig érvényes mûszakival, fehér színben, felújított állapotban. Mob.: Eladó egy 1963-as évjáratú 21- es Volga felújításra váró állapotban. Irányár: 5500 hrivnya. Mob.: Lada 2101 jó állapotban, sárga színben sötétített hátsó ablakokkal eladó. Mob.: Sürgõsen eladó egy fehér színû Lada as személygépkocsi ös kibocsátású, 2011-ig érvényes mûszakival. Irányár: 1350 USD. Mobil: Borzsován 2106 Lada személygépkocsi eladó. Mobil: Eladó egy Lada 2109-es személygépkocsi jó állapotban 1993-as évjárat, ezüstszín, jó zene, külsõ-belsõ tunning, központi zár, riasztó. Ár: 3400 USD. Mob.: Dercenben eladó egy 2105-ös Lada fehér színben, 1985-ös kibocsátású. Ár megegyezés szerint. Tel.: Mob.: Eladó egy Mercedes 123-as személygépkocsi 2000-es dízel motorral, nagyon jó állapotban, nagyon sok alkatrésszel. Ár: 3000 USD. Mob.: Borzsován eladó egy Audi 100 személygépkocsi. Ár megegyezés szerint. Mob.: Eladó 1984-es Ford Sierra 2.0- ás benzines személygépkocsi, 2010-ig érvényes mûszakival, plusz alkatrészekkel Mob.: Eladó egy piros színû 6-os Zsiguli 1980-as kibocsátású. Ára 1800 USD. Mob.: , Eladó egy teljesen felújított állapotban lévõ Lada 2101-es személygépkocsi, 2010-ig érvényes mûszakival. Ár megegyezés szerint. Tel: , Mobil: , Eladó egy 2106-os Lada bordó színben 2011-ig érvényes mûszakival, 1981-es kibocsátású. Ára 1200 USD. Mob.: Gépkocsi tartozékok Moszkvics Aleko alkatrészek eladók (mindenféle). Mob.: Eladó egy komplett 1,3-as injektoros motor, automata váltóval. Elsõ kerék meghajtású autóhoz cseremotorként beszerelhetõ. Ár megegyezés szerint. Mob.: Vásárolnék Mazda 323, E5, 1,5 benzinesre karburátort. Mob.: Hangszer Verbõcön eladó egy E403 Jamaha szintetizátor megkímélt állapotban. Mob.: Eladó az 1800-as évekbõl egy Rösler páncéltõkés koncertzongora. Mob.: Ukrajna zongora eladó világos színben. Ár megegyezés szerint. Mob.: Eladó egy Korg PA-50 szintetizátor beépített memóriakártyával, floppymeghajtóval. Mob.: Haszongépjármû GAZ 53A tehergépkocsi eladó. Irányár 2000 USD. Mob.: Eladó egy Renault Trafic 2.1 dízel 1996-os kibocsátású teherszállító mikrobusz. Mobil: MTZ-82-es traktor és Don 1500-as kombájn eladó. Mob.: Eladó egy kínai három hengeres traktor. Mobil: Eladó egy tárcsa és egy rendforgató. Mob.: Feketepatakon P-40-es elsõ hidas traktor sürgõsen eladó. Mob.: Beregardóban eladó egy nagy kabinú, kifogástalan állapotban levõ JuMZ traktor a hozzá való ekével, tárcsával, boronával, utánfutóval (priceppel), valamint egy szintén jó állapotban levõ Niva SZK 5-ös kombájn, megfelelõ okmányokkal. Mob.: Salánkon MTZ-80-as traktor eladó. Mob.: Eladom felújított POY-6-s szervestrágya-terítõmet. Érdeklõdni (oroszul v. ukránul) /8-22/ s telefonon, vagy Rát, Rákóczi u. 82. címen. Ingatlan Beregszász központjában kétszobás házrész eladó. Tel.: Muzsalyban a Keskeny u. 31. szám alatt ház eladó. Ár megegyezés szerint. Mob.: Öt szoba eladó egy társasházban Beregszászban a Sevcsenko út 124. szám alatt. Mob.: Beregszászban családi ház eladó. Van két szoba, kicsi fõzõ konyha, fürdõszoba, gáz, víz, kiskert és virágos udvar. Mobil: Beregújfaluban összkomfortos családi ház eladó nagy telekkel. Mobil: Muzsalyban a Tereskova u. 34. szám alatt ház eladó. Ár megegyezés szerint. Mob.: Háromszobás összkomfortos családi ház eladó Nagymuzsalyban. Mob.: Nagyberegen a Fõ úton családi ház eladó berendezéssel együtt. Mob.: Összkomfortos házrész eladó (két szoba, fürdõ szoba, spájz, konyha, pince, garázs, kamara, pici kert) az Ivan Franko 13/3. szám alatt, a város szívében. Telefon: Mob.: Eladó a beregszászi járási Mezõvári központjában Kossuth u. 4. egy 160 négyzetméteres kétszintes ház melléképületekkel, kis kerttel. Irányár: USD. Érdeklõdni Erdei Mihálynál a telefonszámon. Beregszászban a Komarov (Csigaszúg) út 23. szám alatt kétemeletes családi ház eladó. Tel.: óra után. Családi ház eladó Mezõváriban a Vadász u. 15. szám alatt. Mob.: , Beregszászban a Füzes út 40/ 1. szám alatt eladó komfort nélküli ház szoba, konyha, kamra, fél kert. Üzletnek is megfelel. Tel.: Beregszászban a Bolugyanszkij úton eladó egy kétszobás teljesen felújított lakás a harmadik emeleten. Mobil: Beregszászban a Szõlõhegy u. 39. szám alatt a nyári színház (Amfiteátrum) mellett ház eladó. Nagy telek, építkezésre is alkalmas. Mob.: Félkész, kétemeletes családi ház eladó Beregszász központjában. Mob.: Beregszászban régi típusú tornácos ház eladó. Érdeklõdni az esti órákban (20 00 után) a es telefonszámon lehet. Beregszászban kétszobás lakás eladó vagy elcserélendõ a V. Huci utcán, a harmadik emeleten. Mob.: Tel.: Beregszászban, a Munkácsi útközben eladó egy kétszobás összkomfortos lakás az 5. emeleten. Csere is érdekel családi házra. Mob.: Beregszász központjában a piactól 5 percre, a Bakó Gábor (Majakovszkij) út középsõ részén, kertes családi ház eladó. Irányár: USD. Mob.: Eladó egy kétszobás, összkomfortos ház Beregszászban a Macsolai u 48. szám alatt gázzal, vízzel, udvarral, kerttel. Érdeklõdni a helyszínen. Tel.: Sürgõsen eladó egy egyszobás lakás Beregszászban a Muzsalyi út 113/55. szám alatt. Mob.: , Beregszászban a Muzsalyi út 34/ b. száma alatt 3. emeleti, saját fûtéses, mûanyag ablakkal, egyszobás lakás eladó. Tel: (este után). Mob.: Ház eladó Beregardóban a Novonaberezsnaja 38. sz. alatt. Ár: megegyezés szerint. Mob.: Nagyberegen az Igényelt út 16. szám alatt családi ház eladó (három szoba, konyha, gáz, víz, garázs, kert). Érdeklõdni lehet minden nap. Mobil: Nagybereg központjában sürgõsen eladó egy családi ház, nagy kerttel melléképületekkel, lakható külön épülettel. Ár megegyezés szerint. Mob.: Bótrágyon a Petõfi u. 14. szám alatt ház (10x10 m) melléképülettel, garázzsal, rendezett udvarral és kerttel sürgõsen eladó. Ár megegyezés szerint. Mob.: Eladó egy kétszobás lakás Beregszászban a Muzsalyi u. 113/ 40. szám alatt. Mob.: Beregdédában a Határõr u. 16. szám alatt eladó egy családi ház. Telefon: Mob.: Benében az Ifjúsági u. 15. szám alatt családi ház eladó. Érdeklõdni a helyszínen. Beregszászban a Széchenyi út 21. szám alatt sürgõsen lakás eladó. Mobil: Badalóban az Esze Tamás úton félkész családi ház eladó, gázcsonk az udvarban. Mob.: Beregdédában félkész ház eladó 25 ár (szotek) privatizált telken. Mobil: Nagymuzsalyban 4 szobás családi ház eladó, fürdõ, központi fûtés, gáz, víz bevezetve. Nagy kert termõ gyümölcsössel. Ára USD. Mob.: Beregszászban a Sevcsenko u. 11. szám alatt 80 m 2 -es ház eladó közös udvarral. Mob.: Lakást vagy házat vásárolnék részletre. Mob.: Nagypaládon eladó egy összkomfortos kertes családi ház (3 szoba, fürdõszoba, pince stb.+ nyárikonyha). Mob.: Beregszászban a Tompa u. 15. szám alatt családi ház eladó. Telefon: , , Mob.: , Eladó Beregszászban a Tompa u. 73. szám alatt családi ház. Telefon: Mobil: Nagymuzsalyban eladó egy összkomfortos háromszobás családi ház saját fûtéssel, saját vízzel. Mob.: A beregszászi járásban családi ház melléképületekkel, garázzsal, nagy kerttel és gyümölcsössel olcsón eladó. Mob.: Borzsován eladó egy kertes családi ház. Mob.: Az osztrák határtól 50 km-re Zalaegerszeg melletti falun eladó egy 5 szobás családi ház, 4000 m2-s telekkel. Irányár 15 millió forint. Érdeklõdni: címen lehet. Mátyfalván régi ház eladó 38 ár földterülettel. Mob.: Beregszászban négyszobás negyedik emeleti lakás (konvektorok, gáz-, vízóra) eladó a Korjatovics úton az uszodával szemben. Tel.: Eladó egy kertes családi ház Beregszászban az Újvásártér (Novobozavnaja) u. 22. szám alatt. Tel.: Mob.: Családi ház (10x10-es, új építésû) Tiszaújlakon eladó. Mob.: Dercenben eladó egy privatizált 110 m 2 -s családi ház csendes környéken, nagy kerttel, gázzal, vízzel. Mob.: A beregszászi járásban családi ház olcsón eladó. Mob.: Eladó egy egyszobás lakás a (Mikrorajon) Muzsalyi u ös házban az ötödik emeleten. Mobil: Kiadó / Albérlet Egy család hosszú távra háromszobás lakást vagy házat bérelne. Mobil: , Kétszobás albérletet keresek Beregszászban reális áron. Mobil: , Beregszászban a Széchenyi u. 32/2. szám alatt (a patika udvarban) lakás kiadó üzlethelyiségnek vagy irodának. Telefon: Mob.: Kiadó egy összkomfortos ház Beregszászban. Mob.: Mezõgazdaság Száraz búza eladó, kilója 1 hrivnya. Mob.: Mobiltelefon Eladó egy Samsung X660-as mobiltelefon jó állapotban, töltõvel. Irányár: 210 hrivnya. Mob.: Eladó egy Samsung U600 csúsztatható mobiltelefon, 3,2 MPxes kamerával, fülhallgatóval, karcmentes állapotban. Ára: 650 hrivnya. Csere is érdekel. Mob.: Eladó egy kitûnõ állapotban lévõ Nokia N73 mobiltelefon. Ár: megegyezés szerint. Csere is érdekel. Mob.: Motor, robogó Beregszászban Jawa 350 motorkerékpár eladó kitûnõ állapotban, rendezett papírokkal. Mob.: Eladó egy nagyméretû, piros 50 cm 3 -s robogó, 2900 km-rel, riasztóval. Mob.: Jó állapotban lévõ 50 cm 3 -s robogó eladó. Mob.: Jó állapotban lévõ Viper kismotor eladó (50 cm 3, piros szín, könnyûfém felnik. Mob.: Benében eladó egy Kárpáti motor teljesen felújított állapotban, fehér színû. Mob.: Gilera Runner sp, olasz márkájú robogó kisebb szépséghibákkal kitûnõ motorral eladó. Irányár: 6000 hrivnya. Mob.: Munkát keres Éjjeliõri vagy biztonsági õri munkát keresek. Mob.: , Tel.: Gyermekeket szeretõ leány bébiszitterkedést vagy pedig otthon végezhetõ munkát vállal. Mob.: Kertimunkát, kõmûves segédmunkát, udvartakarítást stb. vállalok, hetente 4 alkalommal. Egy 4 gyermekes édesapa. Tel: (Beregszász). Mob.: , Bébiszitterkedést vállalok otthonomban (3 hónapos kortól). Telefon: Mob.: , Bébiszitterkedést vállalok Beregszászban 3 6 éves gyerekkel. Rajzot és zenét is tanítok. Mob.: Munkát kínál Gyorsételek készítésére és kiszolgálására megbízható, kedves, szorgalmas, önállóan dolgozni tudó, jó kommunikációképes fiatal hölgy személyében munkaerõt keresünk. A munkahely Beregszászban 8 17 óráig tart. Mob.: Magyarországi cég beregszászi kirendeltségére magyar-angol ukrán (vagy orosz) nyelvtudással rendelkezõ, nõi irodavezetõt keres. Mobil: A beregszászi Operation Ukraine Ltd. Kft. szeptember 7- tõl varrónõket és varrodai munkásokat felvesz. Fizetés: hrivnya. Érdeklõdni a következõ telefonszámon lehet (munkaidõben): Beteg édesanyánk mellé gondozót keresünk. Mob.: , Beregszászi ABC-be beregszászi lakos eladót keresünk. Mob.: Beregszászi kávézóba pincéreket, szakácsnõket és mosogatónõket keresünk. Mob.: Beregszászi pékségbe péket és segédet felveszünk! Betanítás a helyszínen. Jelentkezési feltétel: munkakönyv, életrajz. Érdeklõdni lehet a helyszínen: Beregszász, Zrínyi u. 25. Mob.: (napközben). Beregszászi fûrésztelepre munkásokat keresünk! Fizetés megegyezés szerint. Cím: Dosztojevszkij u. 3. Mob.: Mûszaki cikkek Új tévék eladók: 70 cm (1200 hrivnya), 37 cm (500 hrivnya). Mob.: , Használt villanysütõ eladó Beregszászban. Tel.: (délután). PlayStation 2-es memóriakártyával és játékokkal eladó. Mobil: Eladó használt nagy fürdõkád, gömbölyû új mosógép, 15 literes villanybojler. Telefon: Eladó új lapradiátorok, gázkazánok (új és használt), vegyestüzelésû kazánok, gázkonvektorok, gáztûzhelyek. Mob.: , Beregszászban újszerû állapotban mikrohullámú sütõ eladó. Mob.: Eladó egy Orion Rio 25C márkájú, 1910 körül Hannoverben gyártott 9x12 cm-es síkfilmes, A hirdetés tartalmáért, a megadott információk, telefonszámok és címek pontosságáért a szerkesztõség nem vállal felelõsséget!!!

13 BEREG dupla kihuzatú, mûködõképes fényképezõgép. Mob.: Alig használt nagy képernyõs Sony TV eladó. Mob.: Eladó használt négykarikás gáztûzhely, automata mosógép, hûtõ, mikrohullámú sütõ és hûtõláda. Tel.: Mob: colos MIRO monitor jó állapotban eladó. Ár: 400 hrivnya. Mob.: Eladó egy 1 GB-os MP3 lejátszó. Ár: 155 hr. Mob.: Növények Eladó két könnyezõ pálma és egy filodendron. Ár megegyezés szerint. Tel.: Régiség Vásárolnék régi képeslapokat, érméket, festményeket és sok mást. Mob.: Szerszám, ipari gép Eladó egy használt, de jó állapotban lévõ kézi körfûrész és egy elektromos kézi gyalu. Mobil: Eladó egy terménydaráló a Beregszászi járásban. Mob.: Boros hordók, kádak és egy teljes kádár szerszámkészlet eladó. Mob.: Szolgáltatás Szeretne minõségi vákuumos ajtót és ablakot, bármilyen színben és méretben? Új ablakredõnyt vagy megjavíttatná a régit? Én vállalom. Hívjon bizalommal! Tel.: (Beregszász, 4 óra után). Mob.: , (Bármikor). Kiadó egy menyasszonyi ruha, három koszorúslány ruha, egy kisestélyi, egy báli. Mob.: , Akácfa rönkbõl készült hintaágyak, kerti pavilonok (beszedkák), gyerek csúszdák, mászókák és egyéb akácrönk termékek gyártása, eladása akciós áron. A vásárlók igénye szerint, saját elképzelésre és méretre gyártás lehetséges. Mob.: Síremlékek készítését vállalom. Ötféle nagyméretû típusok, csiszolt márvány. Cím: Beregszász, Bakó Gábor u Tel.: Mobil: Edénykölcsönzés Beregardóban (Munkácsi u. 256.) születésnapok, lakodalmak, különbözõ események alkalmából. Tel.: Mob.: Személyesen érdeklõdni az Oázis motel mögötti házban a Beregszászi Nagy Pál u. 18. szám alatt. Kozmetológus (egészségügyi végzettséggel rendelkezõ) és kozmetikus (egészségügyi végzettséggel nem rendelkezõ) tanfolyamok indulnak! A képzés során a jelentkezõk elsajátíthatják a klasszikus és a berendezésekkel végzett kozmetológia kezelések, a szõrtelenítés, a gyantázás, a narancsbõr elleni kezelések és a pedikûr fortélyait. A tanfolyam elvégzése után pedig a képzésnek megfelelõ diplomát, bizonyítványt vagy szertifikátokat (minõségi bizonylatokat) kapnak. Mob.: Számítástechnika Számítógép (2800 MHz Pentium IV, 512 MB RAM, 40 GB, 17" monitor, bõvíthetõ alaplap, internet kártya, játékok, garancia, szállítás) eladó. Ár: 1200 hrivnya. Mob.: Használt és új számítógépek már 800 hr-tól garanciával. Alkatrészek, monitorok, nyomtatók széles választéka. Cím: Beregszász, Kossuth tér 5., a Beatrissa üzletben (régi Gasztronom épületében) GeForce Tornado 64 MB, 64 biten futó AGP videokártya eladó. Ár megegyezés szerint. Mob.: Eladó egy Pentium IV számítógép, kifogástalan állapotban teljes felszereltséggel. Mob.: Telek Építési telek eladó Beregszászban, Búcsúban, a Vérke partján, a 8-as iskola közelében. Mob.: , Építési telek (12 ár) eladó Beregszászban a Csizajszkaja úton. Mob..: Beregszászban a Projektna Bucsa 2. szám alatt 900 m 2 -es telek eladó egy 10x11 m-es fundamentummal. Tel.: Mobil: Vegyes Vasból készített kútfödém eladó. Telefon: Kisméretû menyasszonyi ruha kiegészítõkkel (alsószoknya, fátyol, korona, táska, kesztyû) eladó. Mob.: Jó minõségû házi bor eladó. Tel: Vásárolnék 75 darab, 10x8 cm-s, használt, jó állapotban lévõ betonágast szõlõlugasnak. Mob.: Eladó egy használt (csugun) kád és egy pléh kád. Telefon: Udvarra való pléh trafik (ABCnek is alkalmas) villanyórával sürgõsen eladó. Tel.: Mobil: Fatüzelésû kazánt vásárolnék. Mob.: Eladó egy jó állapotban lévõ babakocsi (400 hrivnya) és egy gyerekágy (1000 hr.). Mob.: , Eladó egy 1500 literes vastartály és boroshordók. Mobil: Eladó egy piros-krém színû ben gyártott TAKO gyerekkocsi kitûnõ állapotban. (Ára 1500 hrivnya), van hozzá szúnyogháló, nejlon, mózeskosár. Mob.: , Eladó új egyedi készítésû csocsó asztal. Mob.: Frissen vágott libahús eladó. Liba egyben, vagy külön, szárny, comb, farhát, mellfilé, belsõ rész. Mobil: Kõrisfából hinta és faház. Ára 1100 hr./db. Mob.: Kitûnõ állapotban lévõ szvarovszki kristályokkal díszített menyasszonyi és egy égszínkék báli ruha eladó kiegészítõkkel. Mob.: Orosz jogtiszta Win XP install-t adok magyarért. Mob.: Eladó egy 5 és egy 2 tonnás tartály. Mobil: Álcázó háló (5.5x8.5 m) eladó. Mob.: Pihepaplan (2 darab, 150x210 cm) eladó Beregszászban. Tel.: (délután). Szamóca eladó kis tételben folyamatosan a fagyokig. Mob.: Folytonégõ kandalló eladó. Mob.: Borzsován két db. ágybetét, 3 db. négyszárnyas ablak, 1db. háromszárnyas ajtó, 1 db fürdõszoba ablak eladó. Mobil: Gyerek szobahinta alig használt állapotban (10 kg-ig) eladó. Hordozható, fehér fém az állványa, ülõkéje anyagból van szép mesefigurákkal. Ára: 300 hrivnya. Mob.: Eladó egy használt sportbicikli jó állapotban. Mob.: Állatok Eladó egy kétéves német juhászkutya. Mob.: Hatéves kanca ló eladó. Mob.: Kéthónapos skótjuhász Collie kutyakölykök eladóak. Mob.: Féléves tarka jámbor üszõ borjú eladó. Mob.: Féléves csõdör ló eladó. Mob.: Dédában eladó egy 10 hónapos üszõ borjú. Mob.: Hirdetések Tisztelt gyesen lévõ anyák! Az állam köteles volt fizetni maguknak a gyermek gondozási járulékot nem 130 hrivnyát, hanem 560 hrivnyát havonta. Ha ön nem ezt az összeget kapja, akkor segítek magának, hogy megkaphassa a 4680 hrivnyát a 2007-es évért. Mob.: (Kopriva Sándor, jogász Munkácsról) A Karpathia nyelviskola nyelvoktatást vállal ukrán és angol nyelvbõl kezdõk és haladók számára Hol? 10 fõ esetén akár helyben is! Mikor? Mennyiért? Kiknek? Indulás? 2009 szeptemberétõl! A tanfolyam kellõ számú jelentkezõ esetén indul! Érdeklõdni lehet az alábbi telefonszámokon: , Figyelem! Gyors HITEL a háztartási cikkek teljes választékára a FORTUNA Plusz szaküzletben FORTUNA Plusz szaküzlet világhírû márkájú légkondicionálókat (SAMSUNG, LG, HAIER, WHIRLPOOL, DELFA) ajánl felszereléssel és szervizeléssel. Ugyanitt beépíthetõ mûszaki gépek, páraelszívók és más nagyobb technikát ajánlunk. Garancia és jó minõségû szervizelés. A hitel futamideje 6 hónaptól 12 hónapig. éves kamat 19 % szolgáltatás 2.89 % elsõ befizetés 0 %-tól Hitelt munkahellyel rendelkezõk és nyugdíjasok vehetnek igénybe 23 évtõl 65 éves korig. Cím: Beregszász, I. Franko u. 4., Fortuna Plusz üzlet, az Imidzs bevásárlóközponttal szemben. Tel.: Partnerünk a Delta Bank. Licenz N 225. Dátum: Ablak, ajtó mûanyagból már a Szíriusz épületében is (a Rozsoskert utca felõl) Nyitási akcióként a beépítés ingyenes 13 Megbízhatóság, minõség, szakértelem Mûanyag nyílászárók rendelése Beregszászon kizárólag német alapanyagból (Aluplast) További ajánlataink: külsõ és belsõ párkány, szúnyogháló, reluxa, szalagfüggöny, harmonikaajtó. - BRAMA beltéri ajtók - VELUX tetõtéri ablakok Akció % 5 év garancia! Cím: Beregszász, Puskin tér 4. (a szerb pékség épületében). Telefon/fax: (8-241) , Mob.: , Építkezés Használt, jó állapotban lévõ hullámpalát (sifert) vásárolnék elfogadható áron. Mob.: Bontott vályog eladó 18x18x34 cm méretben. Mobil: Bontott cserép eladó. Mobil: Terméskõ eladó fundamentumra, kerítésre stb. többféle (nem szürke) színben, olcsón a gyártótól. 2 cm vastagra vágott, nagyon szép márvány mintázatú, természetes színû, csiszolt lapok. Ár: 60 hrivnya/m 2. Mob.: Ungváron, darabonként 4 hrivnyáért 20x20x40 cm-es blokktéglák kaphatók. Alkotóelemek: zúzalékkõ-cement. A szállítás az egész megye területére megoldható. Az elszámolás bármely formáját elfogadjuk. M400-s cement is kapható. Minõségi védjegy: UA Márkaszám: M-25. Cím: Ungvár, Nikitin u. 4. Tel.: , , Heti két alkalommal, délutánonként! Ukrán 10 hrn/óra, angol 15 hrn/óra! Bárkinek éves korig! Mob.: , Ô³ë³ÿ Êè âñüêî øêîëè-ñòóä³ ï³äãîòóº ñïåö³àë³ñò³â çà íàïðÿìêàìè: ïåðóêàðñüêà ñïðàâà; àïàðàòíà êîñìåòîëîã³ÿ; ìàí³êþð òà ãåëåâå íàðîùåííÿ; ìàê³ÿæ-â³çàæ, ìàñàæ. Ïî çàê³í åíí³ äèïëîì. ì. Ìóêà åâî, âóë. ß. Ìóäðîãî, 15 ñàëîí Êðàñîòêà Òåë.: 8 (03131) ; ; ISKOLA KEZDÉS BHS-NÉL: - MONITOR (használt) 150 hr. - SZÁMÍTÓGÉP (használt) 300 hr. - EGÉR (új) 20 hr. - BILLENTYÛZET (új) 35 hr. KOMPLETT PC (használt) hr. KOMPLETT PC (új) hr. TEGYEN MEG MINDENT ANNAK ÉRDEKÉBEN, HOGY GYERMEKE EURÓPAI SZÍNVONALON KEZDHESSE A TANÉVET. TUDOMÁNY FEJLESZTÉSÉBEN PARTNEREK VAGYUNK. KEDVEZMÉNYES TANÉVKEZDÕ ÁRAINKKAL, UDVARIAS KISZOLGÁLÁSSAL VÁRJUK ÖNT AZ ÉV MINDEN NAPJÁN. ELÉRHETÕSÉGEINK: Beregszász Széchenyi u. 36. Mobil: web:

14 14 Országos Egészségügyi és Minõsítõ Hivatal / sz. szakvélemény, kelt Tisztelt szerkesztõség! A Jampoli járási Beloje községbõl írok. Alig tudom az érzéseimet visszafogni és alig találok szavakat hálám kinyilvánására. Csodálatos gyógyulásomat minden szomszédomnak elmeséltem. A férjem tanácsolta, hogy írjak az újságba, hogy Promjodot megismergessék azok is, akik eddig még nem hallottak róla. A balzsamról falubelieim beszéltek nekem, akik eljutottak a járási központban tartott termékbemutatóra. Megsajnáltak, mert tudták, hogy 19 éven át nehéz munkát végeztem a kolhozban lakatosként. Éjt nappallá téve dolgoztam. És két agyvérzést is kaptam. Most is csodálkozom, hogyan éltem túl. Az elsõ 10 évvel ezelõtt ért, felidegeskedtem a munkahelyemen. Akkor majdnem meghaltam, sokáig nem tudtam magamról gondoskodni. 4 év múlva ismét stresszes állapotba kerültem, s következett az újabb agyvérzés. Jobb kezem és lábam megbénult. Csak feküdni tudtam, hozzátartozóim terhére voltam. Nem hagytak cserben, gondoskodtak rólam. Bottal, a falhoz támaszkodva megtanultam járni a szobában. Még nemrég is ilyen állapotban voltam. Az agyvérzések után minden tagom fájt, sajgott. Egy hónappal ezelõtt rokonaim elvittek egy ilyen termékbemutatóra. Akkor kevésbé hittem a szer hatásában, és csak egy tégely Promjod balzsamot vásároltam. Hihetetlenül hatékony. A második tégely balzsamot a lábaimra kentem. Újra tudok mozogni, járni! Köszönöm ezt a csodálatos szert, s minden sorstársamat arra biztatom, hogy higgyenek a csodákban, márcsak hozzátartozóik kedvéért is. Egészségi állapotom, a Promjodnak hála, javul, ezért minden betegnek kívánom, hogy próbálja ki és gyógyuljon meg. Hálásan köszönöm! Halina Hlebnyikova, 56 éves, Vinnica megye, Jampoli járás, Beloje Nem is tudom, milyen szavakkal mondjak Önöknek köszönetet! A Promjod valóban gyógyít! Maga a természet gyógyít! 8 tégely balzsamot használtam el és megszabadultam erõs fájdalmaimtól, melyeket idegzsábám okozott. A kenõcsnek köszönhetõen a látásom is javult. Férjem 91 éves. Õ is használta a balzsamot. Neki a bélpanaszait orvosolta. Ma már fájdalommentesen megy ki az utcára. Köszönöm! Anna Hurenova, Zinykov, Poltava megye Régóta szenvedek isémiás szívbetegségben és szívelégtelenségben. Minden héten rohamaim voltak, állandóan tablettákat szedtem. Cikküket az egyik heti lapban láttam meg, és elhatároztam, hogy megvásárolom a Promjodot. Elegem volt a gyógyszerekbõl, melyektõl fájt a májam. A Promjod egy havi használata óta nem voltak rohamaim, gyógyszeradagomat fokozatosan csökkentem. Hálásan köszönöm! Halina Kimcsenko, Herszon Már a második tégely kenõcs után sokkal jobban éreztem magam. Járás közben nem érzek fájdalmat. A balzsam megtisztítja ereimet a koleszterintõl. Jobb bordáim alatt is elmúlt a szúró fájdalom. Fekélyem is gyógyul. Sérvem is összehúzódik és nem fáj. Látásom helyreáll. Kitûnõ ez a balzsam! Köszönöm ezt a hatékony természetes készítmény! Valerija Belikova, Szeverodonyeck, Luhanszk megye Promjod balzsam a természet ajándékozta egészség Az Ural Bazsov regéinek színhelye, az Érchegység Asszonyának birodalma, Bérckirály országa, legendák földje. Az Ural, melyet legendákban énekelnek meg, nemcsak a mélyben lévõ kincseirõl híres. Bazsov meséit olvasva eszünkbe sem jut, milyen titokzatos és csodálatos erõt rejt a hegy flórája és faunája. Az Ural csodálatos természetvilága kiapadhatatlan forrása az életenergiának és az igazi szibériai egészségnek, melyet annyiszor kívántak egymásnak az emberek a szovjet érában. Ma már más korban, más országban élünk. Ám továbbra is leghõbb kívánságunk a jó egészség. Ehhez viszont nem kell a messzi Uralba utazni. A hegyek gyógyító ereje ott van a csodálatos Promjod balzsamban. A 100 százalékban természetes készítmény összetétele: méz, propolisz, cédrus-, bogáncs- és homoktövisolaj, méhviasz. A balzsam különlegessége, hogy valamennyi alkotóelemének több funkciója is van. A népnyelv mindegyiket Apifor-1 és Apifor-2 kúpok: gyors eredmény, jótékony hatás az Ural aranyának nevezi, elsõsorban univerzális tulajdonságaik miatt. Ezek pedig balzsamba gyûjtve, egy szabadalmaztatott, bonyolult eljárással átdolgozva komulatív hatást fejtenek ki és ezáltal hatalmas erõt halmoznak fel, ami hihetetlen eredményeket produkál és megújítja a szervezetet. Mára már több ezren tapasztalhatták a balzsam gyógyító erejét. A szer népszerûségét a gyors és látványos eredményeket köszönheti: elõször is, használata jó közérzetet biztosít, elõsegíti az erõs fájdalmakkal járó tünetek megszûnését. Vérkeringést javító hatása révén elõsegíti a vérerek tágulását és telítõdését, erõsíti a vénákat, csökkenti a vér koleszterinszintjét, valamint jótékony hatású olyan szív- és érrendszeri betegségek esetén, mint az aritmia, szívgörcs, isémia, érelmeszesedés, I-II. Fokozatú hipertónia, vegetatív érrendszeri disztónia, visszértágulat és -gyulladás. A balzsam hatékonyan szünteti meg az idõjárás-változás okozta olyan kellemetlen tüneteket, mint a fejfájás, szaggató érzés az ízületekben, izomláz, normalizálja a vérnyomást. Nélkülözhetetlen szer a mozgásszevi megbetegedések kezelésénél is. Kiválóan gyógyítja az ízületi gyulladást, arthrosist, köszvényt, porc- és combnyaksérülést, reumát, ideggyulladást, osteochondrosist, derékfájást, hátgerincsérvet, sarokkinövést stb. Hatékony a pajzsmirigy-, a cukor- a szembetegség (rövidlátás, szürke hályog, kötõhártya-gyuladás stb.) kezelésében. A szer gyors és hatékony eredményt biztosít a csontok öszenövése, az operációs sebek, a sérülések gyógyulásában, agyvérzés, infarktus után. A Promjod balzsam gyors és célirányos hatása serkenti a bélrendszer és a gyomor mûködését, a vese tisztulását, hatékony a diszbakteriózis, a krónikus vastagbélgyulladás, a gyomor és nyombélfekély, hepatitis, vérszegénység, vesekõ, ciszták, aranyér kezelésében. A balzsam profilaktikai használatával elkerülhetõ az influenza, a heveny felsõlégúti fertõzés, a légzõszervi megbetegedések (légcsõgyulladás, bronchitis, asztma), gyors gyógyulást eredményez az arcüreg-, a fogínyés fülgyulladás estén stb. A Promjod normalizálja a szervezet reproduktivítását (javítja a férfiak potenciálját és a nõk szülõképességét). Használható nõgyógyászati betegségek, prosztata, adenóma kezelésére. A balzsam gyulladásgátló, leveszi a duzzanatot és megakadályozza a mikróbák elszaporodását. Ezen tulajdonságai révén alkalmas a kellemetlen és veszélyes gombás fertõzések, a herpesz, a pikkelysömör, a neurodermitis, az ekcéma, valamint a duzzanatok és sérülések, a fagyás kezelésére. Próbálja ki a természet szülte balzsam csodálatos erejét. A szer létrehozásán sok ezer méh szorgoskodott, ügyes kezek a föld nedveit és energiáját tartalmazó gyógyító növényi olajakat kevertek a mézkészítményekhez. Érezzék meg a Promjoddal az Ural gyógyító leheletét. Több mint 35 évig dolgoztam a Cservonohrádi Szénbányában. Nehéz munka volt. Légúti betegségekben szenvedtem: osteochondrosisban, artritisben, s reumám is volt. Különbözõ melegítõ krémeket, kenõcsöket használtam, eredmény nélkül. A Promjod balzsamot egy hónapja vásároltam meg. 3 tégellyel használtam el. Az eredmény lenyûgözõ: a térdeim nem fájnak, hátgerincem mozgékonyabb, rugalmasabb lett, reumám sem gyötör annyira. Újabb Promjodot vásároltam a második kúrához. Köszönöm! Mikola Malkut, Cservonohrad Többféle betegségem van. Különbözõ mûtéteken estem át: 10 évvel ezelõtt eltávolították a vesémet, 6 évvel ezelõtt a sérvemet, 2 éve a hasnyálmirigyemet, egy esztendeje pedig a vakbelemet. Szóval, szinte mindenemet kivágták. Állapotom szörnyû. 4 évvel ezelõtt a tüdõmben hörgések, sípolások keletkeztek. Az orvosok idült bronchitiszt állapítottak meg. A Promjodot egy hónapig használtam idült betegségeimre. Már 2 hét múltán javulást tapasztaltam. Egy hónap után a zörejek és sípolások teljesen megszûntek, általános egészségi állapotom normalizálódott. Hálásan köszönöm! Valentina Ponomarjova, Kirovohrad Betegségeimnek se szeri, se száma. A piacra sem tudtam kimenni, annyira fulladoztam. A gyomrom is nagyon fájt. A Promjod használata után emésztésem rendbe jött, bélrendszerem jól mûködik. Varicosisomnál a kék foltok elmúltak, lábaimon lelohadtak a duzzanatok. Köszönöm! Irina Koszolapova, Szverdlovsz. Luhanszk megye Egy Promjod balzsam adag ára: 89 hrivnya. Rokkantaknak és nyugdíjasoknak 9 hrivnya árengedmény. Minimális egység 2 adag. Krónikus betegség esetén 4 adag. Az Országos Egészségügyi és Minõsítõ Hivatal / sz. szakvéleménye, kelt A mézet már régi görögök is az életet meghosszabbító elikszírnek tartották. A valóságban nem csak maga a méz, hanem a méhek fullánkváladéka, a méhviasz, a propolisz a fitokomponensekkel elegyítve is azon szerek közé tartozik, amelyek eredményesen alkalmazhatók a legsúlyosabb és legveszélyesebb betegségek gyógykezelésénél is. Most az ukrán tudomány egyik legújabb fejlesztését ajánljuk a figyelmükbe: a tökéletesített összetevõjû Apifor kúpokat. A kúpok kifejlesztésében a világ jeles apitherápiai szakértõi vettek részt. A kúpok (suppositoriumok) igen nagy gyógyhatással bírnak. Alkamazásukkal a bioaktív anyagok és gyógyhatású szerek közvetlenül a szervezet vérellátó rendszerébe kerülnek, a máj kiiktatásával, azaz nincsenek kihatással a máj fermentjeire, a gyomorsavra és a hasnyálmirigy nedveire. A kapszulás szerekhez képet ez a kúpok gyógyhatását 2-3-szorosára növeli! Az Apifor abban egyedülálló, hogy komponensei önmagukban is többfunkcionálisak. Összetételében megtalálható a propolisz, a tökmagolaj, a kakaóvaj stb. Az egyedi technológia alapján laboratóriumi körülmények között, az összetevõk legoptimálisabb összehangolásával elõállított termék lenyûgözõ eredményekkel alkalmazható a prosztata különbõzõ betegségei, a reuma, a kiütések, a cukorbetegség gyógyításában. Az Apifor segít helyreállítani a szervezet mûködését a sebesülések után, többek között az agysérüléseket, agyvérzéséket és infarktusokat követõen. Eredményesen alkalmazható a különbözõ szív- és érrendszeri betegségek, például a szívelégtelenség, a szívkoszorúér-elmeszesedés, a vérnyomás-ingadozás gyógyításában. Elpusztítja a tbc, a szalmonella, a tífusz kórokozóit. Így tehát mind a súlyosabb, mind pedig a könnyebb betegségek hatásos ellenszere. Az összetevõk funkcionális különbözõsége miatt a nõknek az Apifor-1-et, a férfiaknak az Apifor-2-õt ajánljuk. A minimális kúra 2 csomag (20 kúp). Egy csomag ára 79 hrivnya. Rokkantaknak és nyugdíjasoknak 4 hrivnya árengedmény. A Promjod és az Apifor kiállítással egybekötött vására, valamint a használatáról szóló tájékoztatótanácsadás a következõ címen lesz: SZEPTEMBER 2. Ungvár: (k.i.sz.), valamint (k.i.sz.). a Proszvita székház (volt Tisztek Háza), Munkács: (k.i.sz.), a Kárpátaljai Ruszinok Társasága, Béke tér 30. Szolyva: (k.i.sz.), városi mûvelõdési ház SZEPTEMBER 3. Beregszász: (k.i.sz.), járási filmszínház Nagyszõlõs: (k.i.sz.), városi mûvelõdési ház Huszt: (k.i. sz.)., Nazareti misszió (volt I. Franko filmszínház), Függetlenség lakónegyed 3. Técsõ: (k.i. sz.), a járási mûvelõdési ház Házhoz szállítás és postai megrendelés esetén nem jár engedmény. Rendelésfelvétel a következõ telefonszámon: 8 (044) , valamint a következõ címen: 03037, Kijev, Pf.: 150.

15 BEREG KRIMINÁLIS A Kárpátalján elkövetett bûntények között a lopások állnak az elsõ helyen. Szinte nincs olyan hét, hogy a tolvajok ne okoznának jelentõs anyagi kárt áldozataiknak. A múlt héten két ilyen esemény is történt. A rahói járási Tiszaborkúton az egyedül élõ 62 éves Mária nyugovóra tért. Váratlanul azonban gyanús zajt hallott, felkelt és az ajtó felé indult. Egy magas termetû férfival találta szemközt magát, aki durván félrelökte, pénzt követelt tõle. A tolvaj valószínûleg tudta, hogy az idõs asszony ezen a napon kapta meg nyugdíját, nem tágított addig, amíg a halálra rémült Mária oda nem adta neki minden pénzét. Az idõs asszony, bár már elég sötét volt szobájában, jó személyleírást tudott adni a rablóról. Ennek alapján a rendõrség megállapította, hogy a tettes az ugyancsak Tiszaborkúton lakó 33 éves Mihajlo lehetett, de már nem találták otthonában, a fér- A nagybereznai járásban lévõ Havasköz (Ljuta) közelében egy orosz állampolgárságú asszony hatéves fiával együtt a hegyekben nyaralt. Este tüzet raktak, hálózsákokban tértek nyugovóra. Késõ éjszaka a gyerek tûz közelében lévõ hálózsákja lángra lobbant, a hatéves kisfiú súlyos égési sérüléseket szenvedett. Édesanyja mobil telefonon kért se- Óvakodjunk a tolvajoktól! fi ismeretlen helyre távozott. Körözést adtak ki ellene. Tolvaj áldozata lett a Rahón lakó 37 éves Olena is. Nemrégen tért haza Csehországból, ahol jól keresett. Hazatérését barátnõivel együtt az egyik bárban ünnepelte meg. Táskáját a benne lévõ 8000 hrivnyával együtt széke támlájára akasztotta. Éjféltájban valaki odalépett a társaság asztalához, megragadta a táskát és eltûnt vele. Mivel a bárban félhomály volt, a tolvajról senki nem tudott használható személyleírást adni. A rendõrség napokon keresztül kereste a tettest, a bár kiszolgálóinak segítségével tisztázta, kik voltak a vendégek azon az estén. Közöttük volt a 29 éves Vaszil is, akirõl tudták, hogy sehol nem dolgozik, de szeret nagy lábon élni. A házkutatás során megtalálták nála a keresett táskát, a benne lévõ pénz nagy részét azonban már elköltötte. Majdnem elégett hálózsákjában Egyre gyakrabban hallunk arról, hogy az erdõkben, mezõkön az utóbbi hónapokban elszaporodtak a viperák, sõt már a kertekben is elõfordulnak. Augusztus 9-én Hajasd (Voloszjanka) községbõl egy 37 éves asszonyt szállítottak be kígyómarással a nagybereznai járási kórházba. A vipera a mezõn marta meg. Mivel a nagybereznai kórházban nem volt kígyómarás elleni szérum, az asszonyt az gítséget a hegyi mentõszolgálattól. A súlyosan sérül gyerek leszállítása a hegyrõl nagy nehézséggel járt. A hegyi mentõk elõször ellátták a sérültet, majd leszállították a hegyrõl, ahol már várt rá a mentõkocsi. A gyereket a nagybereznai járási kórházba szállították. Az orvosok véleménye szerint már túl van az életveszélyen. Elszaporodtak a mérges kígyók Kárpátalján Súlyos baleset történt a múlt héten a nagyszõlõsi járási Kiskomjáton. Egy kétéves kislány játék közben hozzáért a konyhában mûködõ mosógéphez és áramütést szenvedett. A gyereket azonnal kórházba szállították, az orvosok azonban sajnos már nem tudták megmenteni az életét. ungvári klinikai kórházba szállították. Már túl van az életveszélyen. Nem árt, ha tudjuk, hogy a Kárpátalján elõforduló keresztes vipera alapjában véve félénk állat, az embert csak akkor marja meg, ha veszélyben érzi életét. Ha kígyót találunk az erdõben, ne próbáljuk ártalmatlanná tenni, eltaposni. A kígyómarást szenvedett embert azonnal kórházba kell szállítani. Áramütést szenvedett egy kétéves kislány Majdnem halállal végzõdött az a baleset is, amely az ungvári járási Ketergényben történt. Egy hároméves kisfiú kiesett a ház ötödik emeleti balkonjáról. Csodálatos módon azonban életben maradt. A gyereket beszállították a megyei kórházba, az orvosok megmentették az életét. Két gépkocsit lopott el egy éjszaka alatt A Técsõn lakó 19 éves Vaszil fiatal kora egy ház kerítésének ütközött. ellenére nem számít kezdõnek az alvilágban. Februárban került utoljára a vádlottak padjára, fiatal korára való tekintettel azonban a bíróság hároméves börtönbüntetésének letöltését egy év próbaidõre felfüggesztette. Nem vonta le ebbõl a kellõ tanulságot, rövidesen ismét a bíróság elé kerül. Azon a napon Vaszil vendégségbe ment Huszton lakó barátjához. Késõ estig ettek-ittak, már teljesen besötétedett, amikor haza indult. A Micsurin utcán egy Toyota márkájú kisautóbuszra lett figyelmes. A gépkocsi egyik ajtaja nem volt bezárva. Vaszil kényelmesen helyet foglalt a kormány mögött, zsebkése pengéjének segítségével beindította a motort és útnak indult Técsõ felé. Nem jutott messzire, a következõ utcán lesodródott az úttestrõl és A munkácsi járási kórház ügyeletes orvosa arról értesítette a városi rendõrkapitányságot, hogy a Delfin kávézó közelében lévõ híd alatt egy eszméletlen állapotban lévõ férfit találtak és szállítottak be a kórházba. Életét már nem tudták megmenteni. A vizsgálat során kiderült, hogy a férfi a hídról, nyilvánvalóan öngyilkossági szándékkal, a Latorcába vetette magát. A A Latorcába vetette magát Sorsára hagyva az ütközés következtében megsérült kisautóbuszt, Vaszil egy másik jármûvet keresett. Rövidesen az egyik ház udvarán meg is pillantott egy vörös színû Opelt. Benyomta a kaput, beült az autóba, be akarta kapcsolni a hátsó menetet, de közben beletörte a zárba az indító kulcsot. Az Opel tulajdonosa felébredt a zajra, fia segítségével sikerült elfogni és bekísérni a rendõrségre a tolvajt. Közben már az elhajtott Toyota kisautóbusz tulajdonosa is a rendõrségre érkezett, hogy bejelentést tegyen jármûve eltûnésérõl. Itt derült ki, hogy a két gépkocsit egy és ugyanazon személy lopta el. Vaszil kénytelen volt beismerõ vallomást tenni. A bíróság öt és félévi szabadságvesztésre ítélte, de le kell töltenie korábban kiszabott börtönbüntetését is. folyó sekély ezen a helyen. Partján sokan pihentek, többen is látták, hogy a férfi fejest ugrott a hídról a vízbe és azonnal szörnyethalt. Halálát koponyatörés okozta. Az áldozat két gyermek édesapja, nemrégen munka nélkül maradt, problémái voltak felségével is. Valószínûleg ez késztette arra, hogy ilyen szörnyû módon vessen véget életének. A Vidomosztyi Miliciji és a RIO címû hetilapok anyagai nyomán Hétvége SPORT Változatlanul pont nélkül a Zakarpattya Botlottak az éllovasok Több szempontból is hasonló forgatókönyv szerint zajlott a Soproni, illetve a Premier Liga hétvégi fordulója. A legnagyobb hasonlóság az volt, hogy mindkét bajnokságban az 5. játéknapot rendezték, ami nem bizonyult sikeresnek az eddig pontveszteség nélkül álló csapatok számára. A Soproni Liga nyitónapján a másodosztályból most felkerült Ferencváros a Vasas ellen is tapasztalhatta, hogy az élvonalban már növelni kell a fordulatszámot, különben újabb vereségek következnek. A két, egykoron szép napokat megért együttes párharcát a Fradi portásának gyengélkedése döntötte el. A forduló záró találkozóján Szombathelyen az eddig még pont nélkül álló Haladás góloktól és feszültségektõl sem mentes mérkõzésen gyõzte le a mostanáig százszázalékos Videotont. A másik, korábban hibátlan gárda, az MTK Nyíregyházán ikszelt a hazaiakkal. A forduló eredményei: Vasas FTC 3-2, Diósgyõr Kecskemét 4-1, Nyíregyháza MTK 1-1, Pápa Gyõri ETO 1-0, Paks Kaposvár 2-0, Honvéd UTE 1-1, Haladás Videoton 4-3. A ZTE Debrecen meccset elhalasztották. Pontvesztésük ellenére az MTK (13) és a Videoton (12 ponttal) vezeti a tabelát. * * * Az ukrán Premier Ligában az ötödik mérkõzését is elvesztette az immáron a tabella utolsó helyére visszacsúszó Ungvári Zakarpattya. Igor Gamula csapata ezúttal az elsõ gyõzelmét most begyûjtõ Mire ezek a sorok a kedves olvasó elé kerülnek, már tudhatjuk, hogy sikerült-e átlépni azt a küszöböt a magyar bajnok Debrecennek, amelynek révén 14 év után ismét lehet magyar résztvevõje a Bajnokok Ligája fõtáblájának. Az oda vezetõ út utolsó elõtti állomásaként a Loki Szófiában nyert 2-1-re a helyi Levszki ellen, így kedden este akár egy 0-1- es hazai vereség is belefér a Puskás Ferenc stadionban az álmok netovábbját jelentõ BLfõtáblához. A hajdúságiak találatait Bodnár Néhány sorban Egyéniben és csapatban is holland gyõzelem született a kecskeméti kettesfogathajtó világbajnokságon. Egyéniben Lázár Zoltán bronzérmet szerzett, míg a Lázár Zoltán, Lázár Vilmos, Selyben Zsolt összetételû magyar csapat az ezüstérmet szerezte meg. R * * * ubens Barichello, a Brawn GP brazil pilótája nyerte vasárnap Valenciában a Forma- 1-es Európa Nagydíjat. Második helyen a brit Lewis Hamilton (McLaren Mercedes), a harmadikon pedig a finn Kimmi Raikkönen (Ferrari) végzett. 11 futam után a pontversenyben Jenson Button (Brawn GP) 72 ponttal áll az élen az Zorja Luhanszk vendégeként kapott ki viszonylag simán. A vendéglátók Kurilov és Sevcsuk találataival mattolták Babenko kapust, válaszként a Zaki csupán egy 11- es gyanús helyzetet tudott összehozni. Az élvonal másik újonca, az Obolony Kijev a múlt héten az ungváriak által meggyötört Dnyipro ellen ért el bravúrgyõzelmet. Megtörtént az idény elsõ edzõi felmondása (bár azt lapzártáig még nem sikerült kideríteni, hogy Oleg Taran kijelentését elfogadták-e) a Krivbásznál, ahol a Zakarpattyához hasonlóan eddig még ugyancsak pont nélkül álló csapat kispadjáról állt fel a tréner. Poltavában botlott az eddig hibátlan Dinamo Kijev. Valerij Gazzajev csapatának még a döntetlenért is meg kellett harcolni a hét közben az Európa Ligában Liszabonban nagy zakót kapó Vorszkla vendégeként. Az 5. forduló eredeményei: Zorja Luhanszk Ungvári Zakarpattya 2-0, Obolony Kijev Dnyipro 1-0, Krivbász Csornomorec Odessza 2-3, Illicsivec Mariupol Tavrija Szimferopol 2-2,, Vorszkla Poltava Dinamo Kijev 1-1, Arszenal Kijev Kárpáti Lviv 0-0, Metalurg Donyeck Metalurg Zaporizzsja 3-0. A Metaliszt Harkiv Sahtar Donyeck mérkõzést késõbbre halasztották. A bajnokságban a 13 pontos Dinamo vezet az egyformán 10 pontos Sahtar és Tavrija elõtt. A Krivbászhoz hasonlóan eddig még ugyancsak pont nélkül utolsó helyen álló Ungvári Zakarpattya augusztus 29-én szombaton a 6. fordulóban az Arszenal Kijevet látja vendégül. Hatalmas siker küszöbén a Debrecen László és Czvitkovics Péter szerezték. Felemásan teljesítettek az Európa Liga 4. selejtezõkörében pályára lépõ ukrán csapatok. A korábban a BL-tõl fájdalmas búcsút vevõ Sahtar Donyeck a török Sivasspor otthonában elért fölényes, 3-0 arányú gyõzelmének köszönhetõen már készülhet a csoportmeccsekre. Ugyancsak közel került a továbbjutáshoz a Metaliszt Harkiv, amely 1-1-es döntetlent ért el a Sturm Graz vendégeként. Ellenpólusként már csak a szép búcsúban reménykedhet a Benfica vendégeként Lisszabonban 4-0-s vereséget szenvedõ Vorszkla Poltava és ugyancsak nehéz helyzetbe került a hazai környezetben az Austria Wien ellen 2-2-es döntetlent játszó Metalurg Donyeck. Egyszóval a papírforma 2 ukrán továbbjutót és ugyanennyi kiesõ csapatot ígér. ponttal második Barichello elõtt. Harmadik a Red Bull pilótája, Mark Webber 51,5 ponttal. N * * * orvégia diadalmaskodott a Magyarországon rendezett nõi junior kézilabda Európa bajnokságon. A fináléban a skandinávok re gyõztek a házigazdákkal szemben. A két csapat a középdöntõben is találkozott már egymással, akkor es döntetlen született. A bronzmérkõzésen Oroszország re gyõzte le Németországot. A * * * magyar válogatott kerettagjának kapusa, Köteles László a belga Racing Genk csapatához szerzõdött. A volt diósgyõri hálóõr bemutatkozására már a héten számítanak új csapatánál. Rovatvezetõ: Jakab Lajos

16 16 Rejtvények BEREG A rejtvényt készítette: Balázsi Csaba ÉJFÉL! REJTŐ JENŐ- IDÉZET 1 BÓR UNGVÁRI KÖLTŐ FEJET- LENSÉG, ZŰRZAVAR ÜRES KÁD! FÉLBE! AM. PROFI ÖKÖLVÍVÓ (CHRIS) INDONÉZ SZIGET BECÉZETT EMÍLIA 2 ÖTLET GYÜMÖLCS FELÜLETES, HANYAG NORVÉGIA FŐVÁROSA SPANYOL FESTŐ EGYIPTOM FŐVÁROSA KIEL CENTRUMA! VÁGÁNY JUTTAT FEKETE ISTVÁN REGÉNYE EGY FECSKÉRŐL OROSZ KÖLTŐ, DRÁMAÍRÓ SZKANDIUM KISSÉ RESZKET! BECÉZETT CECÍLIA VÁLOG. FE- HÉROROSZ LABDARÚGÓ SZŐLŐFAJTA KÉN SIEMENS OPERA (KOMOLY OPERA) NEMZET HOLLAND ÉS OSZTRÁK AUTÓJEL SZÉL FELŐLI OLDAL ÁLLATOT ELLÁTÓ DAL MAGYAR OLAJCÉG TÖLCSÉRES FAGYLALTOT EVŐ SZÉTMÁZOL Beküldési határidõ: szeptember 6. KOVÁS PUSKA ARGON PÁRATLAN LETT! ÉLMÉNY- HATÁROK! SZINÜLTIG NYEREGBEN VAN! EURÓPAI HEGYSÉG TŐLE MÉLYEBBRE LITER MÁKSZEM! BETEGET ELLÁTÓ BÍRÓSÁGI ÜGY IRÁNYÁBÓL A KMKSZ ALAPÍTÓ- ELNÖKE HÁZAT RENOVÁL ÁRAM- FORRÁS RÖVID NEVE FOGOLY JÓD MAGAD BRAZIL TAGÁLLAM FÉRFINÉV HIDROGÉN AZ ASZÚ HAZÁJA VÉS SZOBOTKA TIBOR ELBESZÉLŐ KÖLTE- MÉNYE Felhívás! Kedves rejtvényfejtõk! A megfejtéseket a terjesztõknél, illetve a szerkesztõségben kapható szelvényeken küldjék be. Nyerteseink: INFO elõfizetés: Szabó Erzsébet (Bátyú, Balog Edgár u. 7.) Gerõ Éva (Beregszász, Újvilág u. 17.) Varga Anna (Tiszaágtelek, Fõ u. 63.) Tóth Ferenc (Oroszi, Tanító u. 20.). NAPLOPÓ szórakoztató magazin: Tóth Enikõ (Nagymuzsaly, Rákóczi u. 242.) Bíró Levente (Nagypalád, Kossuth u. 203.) Borbély József (Nagyszõlõs) Kertész Katalin (Bátyú, Kossuth u. 89.) ifj. Nagy Zsolt (Nagybakta, Kert u. 12/2.) Mándrik Alex (Kígyós, Rákóczi u.) Béres Blanka (Beregszász, Munkácsi u. 264.) Tóth Eszter (Déda, Attila u.91.) Bíró Gizella (Bótrágy, Széchenyi u. 94.) Orosz Albert (Dercen, Petõfi u. 3.) Hurnyi Annamária (N.Bégány, Kossuth u. 24.) Bányai Róbert (Fornos, Béke u. 54.). A nyereményeket csak a terjesztõinktõl, illetve szerkesztõségünkben vehetik át! 32. szám megfejtése: Adj egy társat, akitôl idõnként az egyedüllétbe menekülhetek.. Plusz egy vicc: Inkább valami import gyógyszert! VALÓS K Plusz egy vicc Helyezze el az alábbi szavakat, betûcsoportokat nyolc kivételével az ábrában! Egy szót könnyítésül elõre beírtunk. A nyolc megmaradt szóból a következõ vicc csattanóját állíthatja össze: A légy a fiával sétálgat egy teljesen kopasz ember fején, amikor megszólal: Látod, fiam, amikor én még olyan kicsi voltam mint most te, (A folytatást, azaz a vicc csattanóját, a megmaradt szavakból állíthatja össze.) Kétbetûsek: DP, GM, HI, KE, LE, LS, MI, NI, ÕI, ÕV, RO, TG, VZ, YO. Hárombetûsek: AMI, ARC, BEK, EGY, ETA, FET, GÁL, HÁM, IKE, ITT, KSI, LIM, LTA, MÉG, ONO, OTT, SAT, SET, TAS, TUS, VAR. Négybetûsek: AKÓZ, ÁLOM, BERN, CIÁN, CSAK, DONI, EMLÕ, GÁGÁ, IDEI, IGEI, ILLÓ, KILO, KIRÓ, MÁRÉ, NONO, OBOA, OLÁH, ÓBOR, ÓNOZ, RAID, RÁCS, REÁL, RESÓ, TERC, TLEN, VERÕ, VOLT, ZICO. Ötbetûsek: ABALÉ, ADOLF, AKKOR, APACS, ARCÉL, ASSZÓ, ELÁSÓ, ELESÕ, IDAHO, KAROM, KELTA, KI- DÕL, KITÉR, KÓKAD, MILÁN, OKSÁG, SKÁLA. Hatbetûsek: ALÁNOK, ANONIM, DALIÁS, EMELET, IGE- RAG, ISMERT, LAKOTT, LEFEST, LEIRAT, OTELLÓ, PA- RÁZS, PISLOG, RÁLESÕ, SÁTÁNI. Hétbetûsek: ANGOLAI, DZSIDÁS, EMELETI, GRANADA, KESKENY, LEFÁRAD, ÓVILÁGI, RATTLER, VARÉGOK. Nyolcbetûsek: ÁPORODIK, BELEVETÕ, ELRETTEN, GYA- LOGÚT, MEDALION, ÓDZKODÁS, VERONIKA. Kilencbetûsek: ÁTRÁNDULÓ, NEMZETIES. Tízbetûsek: BELEROHANÓ, HISZTÉRIKA, RECITATIVO, RÖGBIPÁLYA. T U S Budai saláta Hozzávalók: 1 fej saláta, 2 kis fej vöröshagyma, 4 tojás, 10 dkg gépsonka, 4 evõkanál olaj, fél citrom leve, 1 teáskanál mustár, ízlés szerint cukor, só, bors. Elkészítés: Az öntethez az olajat a citromlével és a mustárral jól kikeverjük, majd megsózzuk, és a cukorral meg a borssal ízesítjük. Hûtõszekrénybe tesszük felhasználásig. A salátát leveleire szedjük és megmossuk, majd jól leszárítjuk. Vékony csíkokra vágva ugyancsak a hûtõszekrénybe rakjuk. A tojásokat keményre fõzzük, majd meghámozva lereszeljük, a gépsonkát nagyon vékony csíkokra, a csíkokat pedig apró kockákra metéljük. A hagymát tisztítás után vékony karikákra vágjuk, és megsózva összekeverjük. Salátástálba szórjuk a salátacsíkokat, a hagymát, a sonkát és a tojást, ráöntjük az öntetet, és két villával vagy salátás kanállal óvatosan, hogy ne törjön, jól összeforgatjuk. Fél órára betesszük a hûtõszekrénybe. Pirított kenyérszeletkékkel tálaljuk. Nemcsak vacsorára, hanem hús mellé köretnek is kitûnõ, de sült krumplival is tálalható ebéd vagy vacsora gyanánt. Rakott zöldbab Hozzávalók: 50 dkg darált sertéshús, dkg zöldbab, 1 fej vöröshagyma, 1-2 gerezd fokhagyma, 1 bögre rizs, 1 húsleveskocka, 1 nagy pohár tejföl, 1/2 szál házi kolbász, olaj, só, bors, majoranna, pirospaprika. Elkészítés: A zöldbabot megmossuk, kb. 2 cm-es darabokra vágva forrásba lévõ sós vízben puhára fõzzük, majd leszûrjük. Egy serpenyõben a kockára vágott hagymát kevés olajon megpároljuk, a darált húst hozzáadjuk a szétnyomott fokhagymával együtt, sózzuk, borsozzuk, majorannával ízesítjük. Jól átpároljuk az egészet. A rizst közben egy evõkanálnyi olajon megfuttatjuk. Két bögre vizet feltesszük forrni, beleteszünk egy húsleveskockát, majd a rizsre öntjük, és lefedve készre pároljuk. A kolbászról lehúzzuk a bõrét, és vékony karikákra felvágjuk. Ha minden hozzávalóval készen vagyunk, akkor egy jénaiba összerakjuk a következõ módon: a zöldbab felét elterítjük a jénai aljára, erre jön a megfõzött rizs, majd a húsos réteg következik, ezután a karikákra vágott kolbászt elosztjuk rajta, végül a maradék zöldbabbal fejezzük be. A tetejére kenjük a nagy pohár tejfölt, amit kevéske pirospaprikával megszórunk. Jó fél óra alatt készre sütjük. Szentgyörgyi-palacsinta Hozzávalók: palacsinta. Töltelék: 1 dl tej, 1 cs. vaníliás cukor, 15 dkg darált dió, 1 citrom reszelt héja, 10 dkg porcukor. Krém: 1 cs vaníliás puding, 5 dl tej, 3 evõkanál kristálycukor. Tetejére: 3 tojás fehérje, 5 dkg porcukor. Elkészítés: A töltelékhez az 1 dl tejet felforraljuk, a darált diót, a vaníliás cukrot és a porcukrot egy tálba kimérjük, majd a forró tejet ráöntjük. Egy citrom héjával ízesítjük. A kiterített palacsintákat megkenjük vékonyan ezzel a diós töltelékkel, felcsavarjuk, majd 2-3 cm-es darabokra felszeleteljük. Egy jénai tálat kivajazunk és a palacsinta darabokat vágási felületükre állítva, egymás mellé helyezzük. A pudingot az elõírásnak megfelelõen elkészítjük a fél liter tejjel, és a 3 evõkanál cukorral. Ne fõzzük túl sûrûre, ahogy összeáll, már öntsük is a palacsintákra. Középmeleg sütõbe tesszük és 40 percig így sütjük. Közben elkészítjük a tetejére a habot. A három tojás fehérjét jó kemény habbá verjük az 5 dkg porcukorral, majd kivesszük a palacsintát a sütõbõl, és rákenjük a fehérjehabot. Visszatesszük, hagyjuk pár percig ezen a hõfokon, majd levesszük kb fokra, mert a habot csak szárítjuk eztán, és így sütjük készre (kb.1 óra).

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

A KÁRPÁTALJAI MAGYAR NYELVŰ FELSŐOKTATÁS HELYZETE ÉS A MAGYARORSZÁGI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI

A KÁRPÁTALJAI MAGYAR NYELVŰ FELSŐOKTATÁS HELYZETE ÉS A MAGYARORSZÁGI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI A KÁRPÁTALJAI MAGYAR NYELVŰ FELSŐOKTATÁS HELYZETE ÉS A MAGYARORSZÁGI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI dr. SPENIK SÁNDOR, Ungvári Nemzeti Egyetem Kárpátalja SZOLNOK - 2014 Kárpátalja

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

Igmándyné Hebling Gabriella intézményvezető adott tájékoztatót az óvodával kapcsolatos főbb tudnivalókról, így a közelmúltban lezajlott

Igmándyné Hebling Gabriella intézményvezető adott tájékoztatót az óvodával kapcsolatos főbb tudnivalókról, így a közelmúltban lezajlott Testvérség képekben Huszonkét tagú delegáció érkezett Zircre német testvérvárosunkból, Pohlheimből. A képviselő-testületek tagjai, a két vöröskeresztes szervezet és a testvérvárosi egyesületek képviselői

Részletesebben

Paks, Lukács Vilmos

Paks, Lukács Vilmos Visken jártunk Testvér gyülekezetünkben nagy esemény volt 2010. március 21.-én. Több évi küzdelem után sikerült kiharcolniuk, hogy Jenei Károly lelkipásztort beiktassák. Az esperes úrnak más elképzelése

Részletesebben

2010. június 13 Trianon 90 év 2010. június 4-én délután fél ötkor országszerte megkondultak a harangok. Megkondultak, mert 90 évvel ezelőtt ezen a napon írták alá azt a békeszerződést, mellyel Magyarországot

Részletesebben

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA)

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) ALAPÍTÁSA 100. ÉVFORDULÓJÁT ÜNNEPLTE 2006.09.02-án szombaton. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Intézményünk

Részletesebben

Ukrajnai szervezetek által benyújtott pályázatok. Érvénytelen pályázatok. Határidőn túl 4.3. 5168/2007

Ukrajnai szervezetek által benyújtott pályázatok. Érvénytelen pályázatok. Határidőn túl 4.3. 5168/2007 Pályázati Ukrajnai szervezetek által benyújtott pályázatok Érvénytelen pályázatok Érvénytelenség oka Nagygejőci református Határidőn túl 4.3. 5168/2007 Nagygejőc i ifjúsági központ létrehozása 4 000 000

Részletesebben

Szakmai beszámoló MÓRIKUM Kultúr-Fröccs-Fesztivál augusztus 18-tól 20-ig

Szakmai beszámoló MÓRIKUM Kultúr-Fröccs-Fesztivál augusztus 18-tól 20-ig Szakmai beszámoló MÓRIKUM Kultúr-Fröccs-Fesztivál 2016. augusztus 18-tól 20-ig Évtizedek óta hagyományosan az augusztus 20-ai hétvégén 2-3 napos rendezvénysorozatot szervez intézményünk, a Lamberg-kastély

Részletesebben

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Egységes viselet Iskolánkban a nagyobb ünnepségeken ünnepi egyenruha viselete kötelező mind a pedagógusok, mind a tanulók számára. A hölgyek kalotaszegi

Részletesebben

2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI

2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI 2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI Horvát nyelv, kulturális élet A tanévet megelőző nyári programok: 1) 2014.Június 22-29.- Pag (Horvátország)- Horvát nyelvi tábor 6 tanuló vett részt az egy hetes horvátországi

Részletesebben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben 2011-ben is bekerült az Igali Gyógyfürdő nyári rendezvénysorozatába a már évek óta hagyományosan megrendezésre kerülő és töretlen sikernek örvendő gyermeknap,

Részletesebben

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ A ÉVRŐL

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ A ÉVRŐL KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ A 2015. ÉVRŐL A Csengőszó Császártöltési Iskolai Alapítvány alapvető célja a Császártöltési Német Nemzetiségi Általános Iskola tanulóinak támogatása.

Részletesebben

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu 8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu Tisztelt Képviselő-testület! Idén 21. alkalommal rendezzük meg a Városnapokat szeptember 13. és 15. között, ahol a legkülönfélébb

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 203/2013.(XII. 18.) KT. számú HATÁROZAT: Képviselő testülete úgy határoz, hogy a 2014. évi városi

Részletesebben

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA,

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA, Felhívás! A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2011. december 21-2012. január 2-ig zárva tart. Nyitás 2012. január 3-án. Derecske Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és partnerét

Részletesebben

Biharkeresztes Őszi Kulturális Programok

Biharkeresztes Őszi Kulturális Programok Biharkeresztes 2013. Őszi Kulturális Programok Szeptember havi programok ITTHON VAGY MAGYARORSZÁG, SZERETLEK Szüreti Felvonulás és Bál Időpont: 2013. szeptember 28. 14.00 óra Helyszín: Városi Sportcsarnok

Részletesebben

Ukrajnai szervezetek által benyújtott pályázatok. Érvénytelen pályázatok

Ukrajnai szervezetek által benyújtott pályázatok. Érvénytelen pályázatok Ukrajnai szervezetek által benyújtott pályázatok Pályázati Érvénytelen pályázatok 4.2 1247/2008 Csapi 2. Sz. Középiskola Csap Művészeti programok lebonyolításához szükséges technikai eszközök 409 990 Érvénytelenség

Részletesebben

Ukrajnai szervezetek által benyújtott pályázatok. Érvénytelen pályázatok. Ikt. szám Pályázó neve Helység Pályázat címe Teljes költség (Ft)

Ukrajnai szervezetek által benyújtott pályázatok. Érvénytelen pályázatok. Ikt. szám Pályázó neve Helység Pályázat címe Teljes költség (Ft) Ukrajnai szervezetek által benyújtott pályázatok Pályázati Érvénytelen pályázatok Ikt. szám Pályázó neve Helység Pályázat címe Teljes költség 4.3 2550/2009 Csillagocska Óvoda Kisbégány A Kisbégányi "Csillagocska

Részletesebben

EZ TÖRTÉNT SZEPTEMBERBEN

EZ TÖRTÉNT SZEPTEMBERBEN 2.sz. KMMI Hírlevél 2009-10-02. EZ TÖRTÉNT SZEPTEMBERBEN Szeptember 6. Falusi turizmus tanfolyamzáró Eszenyben és új tanfolyam megnyitója Nagyszőlősön a KVK szervezésében. A Falusi Turizmus Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL Vasvári Pál Múzeum 4440 Tiszavasvári, Kálvin út. 7. Mobil:+36/30-676-8514 www.vasvaripalmuzeum.hu e-mail: info@vasvaripalmuzeum Nyitva tartás: Április 1-től - október 31-ig: K-V: 09-18 óráig November 1-től

Részletesebben

Lelkészbeiktatás Piskitelepen

Lelkészbeiktatás Piskitelepen Lelkészbeiktatás Piskitelepen 2016. 11. 22. Munkálkodjon ki-ki a maga helyén Lelkészbeiktatás Piskitelepen Szórványvidéken, a szívós kitartásba kövesedett küzdelemben edzett harangok szebben szólnak. Kiváltképpen

Részletesebben

EMLÉKEZTETŐ Együtt Kállóért Közösségi Nap

EMLÉKEZTETŐ Együtt Kállóért Közösségi Nap Pályázó neve: Kálló Község Önkormányzata Pályázó székhelye: 2175 Kálló, Kossuth utca 16. Pályázó MVH ügyfél - azonosító: 1003299571 Pályázat azonosító: 8569872872; Támogatási határozat iratazonosító: 1623167406

Részletesebben

A «A A Polgárok Európai Évének Ünnepe Sombereken» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében

A «A A Polgárok Európai Évének Ünnepe Sombereken» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében EURÓPA A POLGÁROKÉRT A «A A Polgárok Európai Évének Ünnepe Sombereken» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében Az 1. alprogram, 1.1. pályázati típusra vonatkozóan

Részletesebben

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ Vámosgálfalva Önkormányzata tisztelettel meghívja a Vámos Települések Szövetségének tag önkormányzatait és minden kedves érdeklődőt a 2010. június 4 6 án megrendezésre kerülő Vámos Települések

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

Méltó születésnapi ajándék

Méltó születésnapi ajándék Szeged gazdálkodásának egyre nagyobb hányadát teszik ki azok az állami és uniós pályázatok, melyeket teljes egészében a város fejlesztésére fordítanak. Az idén 32 milliárd forintot fektetnek be a város

Részletesebben

100 éve született Radnóti Miklós

100 éve született Radnóti Miklós 100 éve Miklós született Radnóti 100 éve született Radnóti Miklós április 15-én emlékeztünk könyvtárunkban Radnóti Miklós (1909-1944) születésének 100. évfordulójára a Radnóti-év keretén belül. A rendezvényen

Részletesebben

2017. évi Városi rendezvényterv. 1. sz. melléklet. Ferenczné Fajta Mária. Készítette: I. Nemzeti, állami és önkormányzati ünnepségek

2017. évi Városi rendezvényterv. 1. sz. melléklet. Ferenczné Fajta Mária. Készítette: I. Nemzeti, állami és önkormányzati ünnepségek 1. sz. melléklet 2017. évi Városi rendezvényterv Készítette: Ferenczné Fajta Mária mb. intézményvezető I. Nemzeti, állami és önkormányzati ünnepségek I. Nemzeti és állami ünnepek Március 15. Az 1848/49-es

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258.

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1848/49 ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. A

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5.

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. MEGHÍVÓ Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. 2011. június 2. csütörtök 18.00 óra A Dunavarsányi Napok rendezvénysorozat nyitóünnepsége, az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Év végi Hangversenye

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 9/2013 szám. J e g y z ő k ö n y v Készült az Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 9-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni

Részletesebben

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége:

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: 2010. január 14. a Sátoraljaújhelyi Városvédő és Szépítő Egyesülettel, az Eötvös József Klubbal közösen megemlékezést

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

Közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló a évről

Közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló a évről Közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló a 2014. évről A Csengőszó Császártöltési Iskolai Alapítvány alapvető célja a Császártöltésen működő Általános Iskola tanulóinak támogatása. Különösen

Részletesebben

2009. október 11.: Kalóz-party

2009. október 11.: Kalóz-party Kalóz-party 2009. október 11.: Kalóz-party A Közösségi Ház mellett lévő régi épületből a felnőtt részleggel egy épületbe költözött át a Gyermekkönyvtár. A hivatalos megnyitó ünnepségen Tállai András polgármester

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

VÁROSI RENDEZVÉNYTERVRE 2016.

VÁROSI RENDEZVÉNYTERVRE 2016. 1. sz. melléklet JAVASLAT A VÁROSI RENDEZVÉNYTERVRE 2016. Készítette: Radics Zoltánné intézményvezető I. Nemzeti, állami és önkormányzati ünnepségek Nemzeti Ünnep: 1848/49-es Forradalom és Szabadságharc

Részletesebben

IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok

IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok Negyedik alkalommal rendezték meg a Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napokat június 12-14. között. A program fővédnöke Hende Csaba

Részletesebben

KRÓNIKA. Nyékládháza Város Önkormányzatának Hivatalos Információs Lapj. XXII. évfolyam 2013. május

KRÓNIKA. Nyékládháza Város Önkormányzatának Hivatalos Információs Lapj. XXII. évfolyam 2013. május Nyékládházi XXII. évfolyam 2013. május KRÓNIKA Nyékládháza Város Önkormányzatának Hivatalos Információs Lapj Május első vasárnapja Anyák Napja, a hónap utolsó vasárnapja pedig Gyermeknap. Gyermek és anya

Részletesebben

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló Újvárosi városrészi nap LEADER rendezvény Beszámoló A rendezvény helyszíne: 6800 Hódmezővásárhely, Széchenyi tér A rendezvény időpontja: 2012. július 21. A Visszhang utcai Olvasókör 12 éve rendezi meg

Részletesebben

Települési Rendezvény Naptár 2009.

Települési Rendezvény Naptár 2009. Települési Rendezvény Naptár Időpont Rendezvény megnevezése A rendezvény helyszíne február 14. február 21. március 15. 18 órakor március 21. április 4. 10 órától Iskolai farsangi bál A rendezvényszervező

Részletesebben

A Tisza-part természeti szépségével, élővilágával ismerkedtünk, majd megvizsgáltuk a víz tisztaságát. Következő úti célunk Visk volt.

A Tisza-part természeti szépségével, élővilágával ismerkedtünk, majd megvizsgáltuk a víz tisztaságát. Következő úti célunk Visk volt. Őseink útján járva A vecsési Halmi Telepi Általános Iskola húsz hetedik osztályos tanulója 2012. május 10.- 2012. május 13. között Ukrajnába utazott tanulmányi kirándulásra a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Részletesebben

III. Kárpát-medencei Térségfejlesztési Fórum

III. Kárpát-medencei Térségfejlesztési Fórum III. Kárpát-medencei Térségfejlesztési Fórum 2010. április 16-18. között rendezte meg a III. Kárpát-medencei Térségfejlesztési Fórumot a CESCI, a zentai Ci-Fi Civil Központ segítségével. A találkozónak

Részletesebben

Moszkva és Washington kapcsolatai

Moszkva és Washington kapcsolatai NB2_bel.qxd 2/6/2008 9:23 PM Page 13 BIZTONSÁGPOLITIKA 13 Sz. Bíró Zoltán Az orosz amerikai viszony alakulásáról Moszkva és Washington kapcsolatai a Szovjetunió felbomlását (1991. december) követõ bõ másfél

Részletesebben

Chek Nisszá Kupa. Tárgy: Chek-Nisszá Fesztivál támogatása

Chek Nisszá Kupa. Tárgy: Chek-Nisszá Fesztivál támogatása Chek Nisszá Kupa Tárgy: Chek-Nisszá Fesztivál támogatása 2011 1 Bemutatkozás: A Chek-Nisszá kispályás labdarúgócsapatot 1998-ban alapítottuk. Eleinte csak a sport területén próbáltuk megmutatni, mire is

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

MÁJUSI ELÕZETES Május 1. Majális a Sárostói Sportpályán tervezett program

MÁJUSI ELÕZETES Május 1. Majális a Sárostói Sportpályán tervezett program ÁPRILIS 1-3. (csütörtök-szombat) III. Bihar-Bihor Amatõr Diákszínjátszó Fesztivál színházterme ÁPRILIS 8. (csütörtök) 17 óra A GOBLEIN kör gyûlést tart Szõllõsi Imréné vezetésével Munkákat lehet hozni

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 7/2014. szám. J e g y z ő k ö n y v Készült az Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 25-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni u.

Részletesebben

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február 09. Terápiás foglalkozás (kutyával) Alapítványi Ház 09. Katolikus bál 13. Hamvazószerda Katolikus templom 16. KISZE

Részletesebben

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója Az iskola neve: Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Az iskola OM-azonosítója: 028300

Részletesebben

Albertirsai híres evangélikus évfordulók

Albertirsai híres evangélikus évfordulók Albertirsai híres evangélikus évfordulók Fél évszázad a közösségben. Erős várunknak Albertirsán erős alapjai vannak. Koszorú Michalko Pál sírjára. Aszlovák nyelvet itt már kevesen beszélik, mégis meglepően

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

REGE KULTURÁLIS EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2005. ÉV Budapest, 2006. május 24. Elfogadva: KGy 3/2006 (05.24) 1. A szervezet alapadatai Elnevezés: Rege Kulturális Egyesület Képviselő: Vajna Balázs

Részletesebben

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ. 1 0. é v f o l y a m. Az Ipolysági Református Egyházközség értesítő lapja 10. évf. 2013/2

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ. 1 0. é v f o l y a m. Az Ipolysági Református Egyházközség értesítő lapja 10. évf. 2013/2 IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Egyházközség értesítő lapja 10. évf. 2013/2 1 0. é v f o l y a m Gyülekezeti nap és testvér-gyülekezeti találkozó 2013. június 9-én gyülekezeti nappal egybekötött

Részletesebben

Szeptember 16-ig megtekinthető a művelődési központ galériájában A Rétsági Fotókör Magyar Fotográfia Napja alkalmából rendezett kiállítása

Szeptember 16-ig megtekinthető a művelődési központ galériájában A Rétsági Fotókör Magyar Fotográfia Napja alkalmából rendezett kiállítása Programajánló Szeptember 12-ig megtekinthető Előtéri fotókiállítás: Nyugat-nógrádi barangoló Szeptember 16-ig megtekinthető a művelődési központ galériájában A Rétsági Fotókör Magyar Fotográfia Napja alkalmából

Részletesebben

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned Iskolánk felsős énekkara és gregorián kórusa az őszi szünetben (2014.10.24 10.30-ig) egy hetet töltött Lengyelországban a prezentációs nővérek által fenntartott

Részletesebben

Csillagokat szóró kapcsolat

Csillagokat szóró kapcsolat Csillagokat szóró kapcsolat A huszadik pohlheimi adomány érkezett Zircre A pohlheimi vöröskereszt huszadik alkalommal segíti a rászoruló zirci családokat. A Városházán ünnepi fogadásra került sor, Zirc

Részletesebben

ünnepélyes avatása és megnyitására

ünnepélyes avatása és megnyitására Sajtóanyag sajtóanyag a Kistermelők Háza ünnepélyes avatása és megnyitására SZENTLŐRINC KIÁLLÍTÁSI CENTRUM 2015. április 16. 11 00 2 KISTERMELŐK HÁZA Az ötlet Egy speciális piac és közösségi tér létrehozása

Részletesebben

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja ek 2011-ben Mezőszilas községben időpontja címe/elnevezése tervezett programja helyszíne szervezője/felelőse 2011. február 25. 9 órától 12 óráig Óvoda nyitogató A leendő ovisok fogadása az óvodában, ismerkedés

Részletesebben

9.00 a Széchenyi emléktáblánál (Hősök tere 7.) néma koszorúzás egy szál virággal

9.00 a Széchenyi emléktáblánál (Hősök tere 7.) néma koszorúzás egy szál virággal KOSZORÚZÁSOK ÉS MEGEMLÉKEZÉSEK OKTÓBER 19-én pénteken 9.30 a Romek emlékoszlopnál (Szentpéteri kapu) Közreműködnek a Petőfi Sándor Általános Iskola tanulói 10.30 Ünnepi műsor a Miskolci Egyetemen 12.00

Részletesebben

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra!

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra! Ráckeve Város Polgármestere és a Ráckevei Molnár Céh Alapítvány meghívást kapott a Szent Korona hazatérésének 35. évfordulóján tartott megemlékezésre és az azt követő fogadásra. A megemlékezésre az V.

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

Lajos polgármester. Ezután az óvodások zenés, ötletes, hangulatos műsora következett Németh

Lajos polgármester. Ezután az óvodások zenés, ötletes, hangulatos műsora következett Németh XI. évf. 6. sz. 2014. december www.kiralyhegyes.hu "Áldás szálljon házatokra, meghitt béke lengje be, boldogságnak légy forrása, szóljon errõl Szenteste!" Jégvirág költözzön mindegyik ablakba, gőzölgő

Részletesebben

Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről.

Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről. 1 Jegyzőkönyv Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről. Ülés helye: Jelen vannak: Városháza Tanácskozóterme Sásd, Dózsa

Részletesebben

Lengyeltóti Város Gazdasági programja 2010 2014.

Lengyeltóti Város Gazdasági programja 2010 2014. Lengyeltóti Város Gazdasági programja 2010 2014. Jóváhagyta: Lengyeltóti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a /2011. (..) számú határozatával. Tartalom 1.) Bevezetés... 2 2.) Alapelvek és pénzügyi

Részletesebben

Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082

Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082 Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082 A zongorás tábor résztvevőinek a száma a tervezetthez képest jóval magasabb lett. Az eredetileg tervezett 25-30 gyermek helyett több mint 50 gyermek jelentkezett

Részletesebben

MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST. 2012. május 8., 18 óra, Bécs. nyelvét hívjuk segítségül. Különösen így van ez akkor, ha a történelmi

MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST. 2012. május 8., 18 óra, Bécs. nyelvét hívjuk segítségül. Különösen így van ez akkor, ha a történelmi MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST 2012. május 8., 18 óra, Bécs Tisztelt (az eseményen jelenlévők függvénye). Különleges és talán minden másnál alkalmasabb két egymáshoz ezernyi szállal kötődő nemzet kapcsolatainak

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. március 27. napján megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. március 27. napján megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. március 27. napján megtartott üléséről DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek!

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Vannak emberek, akiken érződik, hogy a helyükön vannak, tudják mit akarnak, miért vannak a földön. Mások nyugtalanok, keresik, de nem

Részletesebben

Székely Támadt Vár Séta Lilike szamárral gyerekeknek 14:00 19:00 Kicsi kör és nagy kör a kedvenc szamarad hátán

Székely Támadt Vár Séta Lilike szamárral gyerekeknek 14:00 19:00 Kicsi kör és nagy kör a kedvenc szamarad hátán Dátum Óra Míves Emberek Sokadalma Programtervezet Helyszín Július 29. péntek 9:00 Fórum: Míves Emberek Sokadalma 1. nap Hagyományaink: A hagyományaink, a népművészet és a kézművesség szerepe a kulturális

Részletesebben

A kultúra és a művészet Beregszászi járásban való fejlesztésének 2014 2015. évekre szóló Programjáról

A kultúra és a művészet Beregszászi járásban való fejlesztésének 2014 2015. évekre szóló Programjáról Берегівська районна рада Закарпатської області Beregszászi Járási Tanács Kárpátalja Р І Ш Е Н Н Я 17-ої сесії VI скликання від 31.01. 2014р. 321 м.берегово _ VI _összehívású_17_ülésszaka 2014.01.31.én

Részletesebben

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának Október első napján Énekel az iskola, elnevezésű programmal emlékeztünk meg a zenei világnapról. Elsősorban Bodoki Györgyné Betti néni volt segítségünkre ebben, ő volt az, aki megénekeltette az iskola

Részletesebben

Nyírbogdány. - Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselõ-Testületének 2009. évi üléstervét elfogadta.

Nyírbogdány. - Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselõ-Testületének 2009. évi üléstervét elfogadta. Hírek AUKCIÓNeves képzõmûvészek alkotásaiból, a Nyírbogdány Község Tehetséges Gyermekeinek Tanulásáért Közalapítvány javára rendezett jótékonysági árverés anyaga 2009. február 9-tõl megtekinthetõ a Székely

Részletesebben

Zrínyi Ilona Gyermekszervezet

Zrínyi Ilona Gyermekszervezet Zrínyi Ilona Gyermekszervezet DIÁKÖNKORMÁNYZAT MUNKATERVE 2016 2017 Apagy, 2016. augusztus 29. Készítette: Siposné Balogh Anna DÖK patronáló tanár A diákönkormányzat munkaterve A Zrínyi Ilona gyermekszervezet

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA ÖNKORMÁNYZATI HÍREK www.nyekladhaza.hu JUTALOM A JÓ GAZDÁLKODÁSÉRT Azok az önkormányzatok, amelyek nem halmoztak fel adósságállományt, most lehetőséget kaptak a Belügyminisztériumtól támogatási összeg

Részletesebben

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Balatonakarattya, 2017. február 01. Polgár Beatrix jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Balatonakarattya

Részletesebben

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT. kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét,

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT. kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét, IIDddd A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét, a Nógrádker Zrt. Szakszervezeti Bizottságának titkárát, a KASZ

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI CIVIL FÓRUM STRATÉGIÁJA

A NYÍREGYHÁZI CIVIL FÓRUM STRATÉGIÁJA A NYÍREGYHÁZI CIVIL FÓRUM STRATÉGIÁJA Nyíregyháza, 2010. május Készült a Felső-Tisza Alapítvány megbízásából. Szerkesztette: Filepné dr. Nagy Éva Katona Mariann Tóth Miklós Lezárva 2010. május 31-én. Nyíregyháza,

Részletesebben

SZTE Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola

SZTE Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola SZTE Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola Iskolánkról Az SZTE Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskolát 2004-ben alapította a Szegedi Tudományegyetem. Iskolánk, fiatal kora

Részletesebben

Magyarnak maradni Egy település (város/község) közösségének küzdelme napjainkban iskolái, kulturális élete szinten tartásáért.

Magyarnak maradni Egy település (város/község) közösségének küzdelme napjainkban iskolái, kulturális élete szinten tartásáért. Kiss Alexandra II. Rákóczi Ferenc Főiskola, Beregszász II./B Magyarnak maradni Egy település (város/község) közösségének küzdelme napjainkban iskolái, kulturális élete szinten tartásáért. Kiss Alexandrának

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Testvértelepülések találkozója Szentpéterszeg, október

Szakmai beszámoló. Testvértelepülések találkozója Szentpéterszeg, október Szakmai beszámoló Testvértelepülések találkozója Szentpéterszeg, 2016. október 7-8-9. Az Európa a polgárokért program támogatásával 2016. október 7-8-9-én az Európa jövője Az euroszkepticizmus és az aktív

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK KISTÉRSÉGI MAJÁLIS DERECSKÉN, A SÁROSTÓI SPORTPÁLYÁN 2012. MÁJUS 1. Program

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK KISTÉRSÉGI MAJÁLIS DERECSKÉN, A SÁROSTÓI SPORTPÁLYÁN 2012. MÁJUS 1. Program KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK KISTÉRSÉGI MAJÁLIS DERECSKÉN, A SÁROSTÓI SPORTPÁLYÁN 2012. MÁJUS 1. Program 10 - A Bocskai István Ált. Isk. és AMI fúvószenekarának és majorette csoportjának bemutatója - Bocskai István

Részletesebben

TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23.

TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23. ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA

Részletesebben

VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN

VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN 3507/00102 Szakmai beszámoló Az idén immár hatodik alkalommal volt Múzeumok Éjszakája Kisvárdán. A késő

Részletesebben

Növekvő gyermeklétszámok

Növekvő gyermeklétszámok IX. évf. 5. sz. 2012. augusztus www.kiralyhegyes.hu Növekvő gyermeklétszámok óvodánkban, iskolánkban Palánta ültetvényezések a fóliasátorban Útkarbantartási munkálatok Egészségügyi szűrővizsgálatok Ingyenes

Részletesebben

A Nulla Hulladék Hét aktivitás és Nulla Hulladék Országos Találkozó című pályázat helyi szintű hulladékcsökkentési akció

A Nulla Hulladék Hét aktivitás és Nulla Hulladék Országos Találkozó című pályázat helyi szintű hulladékcsökkentési akció A Nulla Hulladék Hét aktivitás és Nulla Hulladék Országos Találkozó című pályázat helyi szintű hulladékcsökkentési akció Nimfea Természetvédelmi Egyesület A HUMUSZ Szövetség és a Nemzeti Együttműködési

Részletesebben

Újra indul a Teleház! Folyamatosan bõvülõ szolgáltatásokkal várjuk vendégeinket a Mûvelõdési Központban. Szolgáltatások:

Újra indul a Teleház! Folyamatosan bõvülõ szolgáltatásokkal várjuk vendégeinket a Mûvelõdési Központban. Szolgáltatások: Tervezett program: 1530 Március idusára - Ünnepi mûsor Elõadják: A Bocskai István Általános Iskola és AMI 8.a osztályos tanulói Felkészítõ tanár: Váradiné Szabó Katalin Helyszín: Templomkert 1550 Koszorúzás

Részletesebben

Dévaványai Folkműhely Egyesület. Egyesületi beszámoló a Dévaványai Önkormányzat számára 2014.

Dévaványai Folkműhely Egyesület. Egyesületi beszámoló a Dévaványai Önkormányzat számára 2014. Dévaványai Folkműhely Egyesület Egyesületi beszámoló a Dévaványai Önkormányzat számára 2014. A Dévaványai Folkműhely Egyesület 2013. augusztus 12-én alakult azzal acéllal, hogy az alapszabályában lefektetett

Részletesebben

KÁRPÁTALJAI ÉRTÉKTÁR. Külhoni Nemzeti Értékek gyűjtése. Molnár Eleonóra Kárpátaljai Népfőiskolai Egyesület

KÁRPÁTALJAI ÉRTÉKTÁR. Külhoni Nemzeti Értékek gyűjtése. Molnár Eleonóra Kárpátaljai Népfőiskolai Egyesület KÁRPÁTALJAI ÉRTÉKTÁR Külhoni Nemzeti Értékek gyűjtése Molnár Eleonóra Kárpátaljai Népfőiskolai Egyesület molnar.eleonora@gmail.com Előadás vázlata A Kárpátaljai Népfőiskolai Egyesület bemutatása Az értékfeltáró

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi készülődés Dohóczki Mónika

Részletesebben

Demográfiai és etnikai viszonyok Kárpátalján. Molnár József II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Földtudományi Tanszék

Demográfiai és etnikai viszonyok Kárpátalján. Molnár József II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Földtudományi Tanszék Demográfiai és etnikai viszonyok Kárpátalján Molnár József II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Földtudományi Tanszék 6 5 4 3 2 1 A Föld népességszám-változása az utóbbi kétezer évben (adatforrás:

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Roma Nemzetiségi Önkormányzat január 23. napján tartandó rendkívüli üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Roma Nemzetiségi Önkormányzat január 23. napján tartandó rendkívüli üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. január 23. napján tartandó rendkívüli üléséhez 1. NAPIRENDI PONT A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. január 23-i ülésére

Részletesebben