N O V E L L Á K. Neuwin Brain

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "N O V E L L Á K. Neuwin Brain"

Átírás

1 N O V E L L Á K Neuwin Brain

2 Tartalomjegyzék Indulj meg Sam!...3 Menyhárt Pál visszatérése...6 A s ú l y z ó...11 H u r r á! N A P F É N Y...21 Korán turbékolsz vadgalamb...27 Homokvárosi tanárurak...31 Sötétben nagyapával...57 Még öt perc, és nem várok tovább...60 Állatszelídítés és a Jóisten...64 Demokrácia, óh jaj!

3 Indulj meg Sam! A budai vár még ünnepnapokon sem volt hangos, alig jártak az utcákon, autók sem közlekedtek gyakran, csak egy kékbusz járt fel félóránként, az is többnyire üresen. Aki lépcsızni szeretett, az a Halászbástya felıl vagy a Vérmezı felıl jutott le vagy fel, aki sétálni, az, az Ostrom utcán. Éjszaka az egész vár olyan diszkréten félhomályos volt, hogy még a csillagokban is gyönyörködni lehetett, a vári égboltot nem homályosította el a díszkivilágítás. A romantikus gázlámpák sárga fényében csak egy-egy kivilágított mulatóhely bejárata fénylett hívogatóan. Azon az áprilisi éjszakán egy kisebb csoport indult meg a Moszkva-tér felé, négy egyetemista, és egy végzett diplomás mérnök. Évek óta jártak a Hess András téri kollégiumba bulizni. A várkaput elhagyva az utca hirtelen meredekebbé válik. A klasszikus boltív után, gránitköves járófelület következett. A fiatalemberek között volt, akit futásba vittek a lábai, és akaratlanul is elıreszaladtak, két diák egy részeg alakot támogatott, csavarvonalban. Vissza akarok menni! kötözködött az a magas sovány fiú, akit támogatni kellet. Menjünk vissza az Old Firenzébe, és igyunk meg egy konyakot. Eleget ittál, Sam Vissza akarok menni. Majd legközelebb. Csak egy felesrıl van szó, nektek is jólesne. Egyikünk sem kívánja, te is éppen eleget ittál már. Akkor is vissza akarok menni mondta Sam, és nagyot rántott a két kísérıjén. Nem hallgattak barátjuk részeg szavaira, s amikor nagy nehezen elértek a magas, talajcsúszást gátló kıfalhoz, ami lejjebb ülıpadkaként is szolgált, lehuppantották rá a részeg fiatalembert. Tóth Sanyi, az ifjú gépészhallgató két hosszú karjával kitámasztva magát a padkán, elterpeszkedett. Mehettek, én itt maradok mondta. Nem bírok továbbmenni. Ne marháskodj, Sam. Nem hagyunk itt téged. Tóth Sanyi nem szerette a nevét, sem a Tóth-ot, sem a Sándort, a Sanyit meg kifejezetten utálta, azt mondta barátainak: nevezettek engem egyszerően Samnak. Menjetek a fenébe! mondta, éjfél után, fél egykor. Megvárunk, pihend ki magad. Némi tanácstalanság után megpróbálták felsegíteni, de Sam könyörgı arckifejezését látva úgy gondolták, várnak még néhány percet. Akik elırefutottak, mérgesen rájuk kiáltottak. Gyertek már, mindjárt elmegy az utolsó villamos. Aztán ık is visszakullogtak, és most már az egész galeri körbe állta Samet. Évek óta ismerték egymást, a Budapesti Mőszaki Egytemrıl; különbözı évfolyamokra jártak, csak Vendel Zsolt végzett közülük, aki a Kıbányai Szerszámgépgyárban dolgozott technológus csoportvezetıként. Tóth Sanyi aki most a galibát okozta ı volt a motoros; mindenki hozzá vitte a biciklijét javításra, meg hát Túróczy Gergı, az öreg Csepel motorkerékpárját bütyköltette vele. A jó öreg járgányt már mindenki kipróbálta közülük. Indulj meg Sam! szólt rá Kócsag Peti, a vidám, harmadéves építészhallgató, a mókamester. Sam legjobb barátja volt. Közel laktak egymáshoz, vizsgaidıszakban gyakran együtt tanultak esténként. Menjetek csak, Peti, én itt maradok. Nem teheted ezt velünk mérgelıdött Solti Tamás, a kézilabdás villamosmérnök hallgató, és finoman meglegyintette Sam arcát. Izmos karja azonban belendült, és inkább pofon lett belıle. 3

4 Vágj csak pofon, te barom. Akkor sem megyek. Egy tapodtat sem megyek. Ez bedilizett háborgott Zsolt is, a fiatal gépészmérnök. Ne hülyéskedj! Lekéssük az utolsó villamost. Én bediliztem, Zsolt? Te bizony. Te diliztél be. Vedd tudomásul, te vagy a hülye, azzal az okostojás fejeddel. Azt hiszed a gyárban vagy? Nekem nem parancsolgatsz. Talán a kis vörösbegyes miatt diliztél be cukkolta tovább Vendel Zsolt. Láttam, nem ment el veled táncolni. Nem érdekelnek a lányok, meg te sem érdekelsz. Mondtam, menjetek a fenébe. Hát jó, én megyek. Nem fogok taxira költeni jelentette ki a fiatal gépészmérnök, s el is indult. Miután senki sem követte, megállt vagy húsz méterre. Sam utána kiáltott: Menj a mamádhoz Zsolt. Úgyis tudom, hogy te egy nagy senki vagy abban a gyárban. Te is az leszel, ha egyáltalán elvégzed az egyetemet. A hangos beszédre kinyílt az egyik ostromutcai ablak, valaki kihajolt és káromkodott. Zsolt erre visszament a társaihoz, és halkra véve a szót kioktatta a Samet. Kiselıadást tartott a kezdı mérnökök helyzetérıl; a semmit nem érı munkájukról, a nevetséges fizetésükrıl. Amit a mővezetı kitalál, azt kell lerajzolnom, értitek? Beméreteznem, benormáznom, iktatnom; kiosztanom a mőhelyben; sokszor az az érzésem, hogy a Kıbányai Szerszámgépgyárban nincs is szükség mérnökre, csak statisztikailag számítunk mérnöknek, senki sem kíváncsi a tudásomra, a modern technikára. Te sem jársz különben, te nagyokos bicikliszerelı fejezte be a monológját. Látod, ezért nem megyek én sehova jelentette ki Sam. Sam néha úgy viselkedett, mint egy csökönyös szamár; az egyetemi kudarcait azzal kompenzálta, hogy tagadott mindent: jót és rosszat, istent és embert; értelmetlennek vélte a tanulást, a fusimunkáját is, amivel egy kis aprópénzre tett szert, hogy tovább tanulhasson. A lányokkal pedig egyenesen hadilábon állt. Rájött, hogy a Hess András térre, a Mőszaki Egyetem kollégiumába azért járnak a lányok, hogy kikapjanak egy lakásra áhítozó, vidéki fiút mérnökúr férjet szerezzenek maguknak, méltó vejet a sznob anyukájuknak. Szőkebb utcai környezetében könnyővérő, lányokkal és fiatal-asszonyokkal voltak futó kalandjai, akik a Rákóczi-tér felé kacsingattak egy ki pluszkereset reményében. Tóth Sanyi a nyolcker szórakozóhelyein nem igen talált hozzáillı társat. A szüleinél lakott, egy szerény, Baross-utcai bérházban; a lakásuk egyszobakonyhás volt, neki az éléskamra átalakításával jutott különszoba. Ablaktalan csendes lyuk volt, arra volt jó, hogy magába zárkózhasson, bekapcsolja a rádiót, és esténként az angol nyelvő adásokat hallgassa, meg a Szabad Európát. Egyszer Kócsag Petivel elhatározták, hogy disszidálnak; a mendemonda szerint nyugaton busásan megfizetik a mérnököket, micsoda élet lehet Amerikában! Hatalmas felhıkarcolók, nyüzsgı utcák, éjszakai fények villogása, csodaautók, gazdagság és szabadság. Ez azonban csak titkos terv maradt közöttük kettıjük megvalósíthatatlannak tőnı álma. Indulj már, Sam! A csoda vigyen el! lépett elıre Tamás. Sportos termete tekintélyt parancsoló volt. Menj csak, nehogy lekéss valamirıl. Az utolsó villamosról nem szeretnék lekésni, te marha. Tóth Sanyi inkább italozni, balhézni járt össze a barátaival; a galeri összetartó volt, kisegítették egymást, amikor a pincér elszámolt velük. Leginkább az asztalokon hagyott üvegeket szerették megdézsmálni, mindig akadt bennük maradék, néha egy-egy tele üveget is elcsentek. Sam nem szeretett táncolni, csak a látszat kedvéért kért fel néha valakit. Azért persze, a Hess András téri bálok igencsak kivételesek voltak a fıvárosban. A legújabban alakuló zenekarok itt mutathatták be tehetségüket, a szárnyaikat bontogatták. Két helyiség állt rendelkezésre, az emeleti klub és földszinti étkezıterem, ami hétvégére fellampionozott bálteremmé alakult át. A tánctermek minden szombaton zsúfolásig megteltek. 4

5 Nem érdekel engem semmi szívózott tovább Sam a boltíves várkapu közelében lehorgonyozva. Hagyjatok itt, nem megyek haza. Dehogy nem, majd hazaviszünk. Nagyon jól ülök ezen a kurva kövön. Én innen nem mozdulok. Dehogynem lépett mellé Tamás. A hóna alá nyúlt, és már lábra is állította. Minden hiába. Én márpedig nem megyek veletek. Meguntalak benneteket is. Hát még kiket unsz, Sam? kérdezte dühösen Solti Tamás. Leginkább téged. Kösz! Rendes vagy hozzám, s már csavarta is hátra Sam karját. Hogy merészelsz rángatni engem? Sam hirtelen erıre kapott, balkezével erısen mellbe vágta Soltit, aki hátratántorodott. Majd, mintha megindult volna, de aztán tétován körülnézett. A gyér világításban a kék szeme fenyegetıen villogott. Menjetek már a fenébe, mire vártok? Csak arra, hogy észre térj. Az eszemnél vagyok. Azt hiszitek megbolondultam? Úgy nézel ki. És ti hogy néztek ki, ágrólszakadtak? Semmi bajunk, Sam. Mindenbe beletörıdtök, mi? Most én megvívok veletek emelte fel az öklét fenyegetıen. Aztán lecövekelt az utca közepén, terpeszben állva, mint egy elszánt várvédı. Ki tudja mi járt a fejében? Talán lovagnak képzelte magát. A környéken alig volt közvilágítás, a Hold több fényt árasztott, mint az utcai lámpák. A galeri körbeállva bámult Samre, mígnem Solti Tamás egy kézilabda mozdulattal hátulról átkarolta, két másik fiú felkapta a lábát, és már futottak is vele a Moszkva tér felé. Közben énekeltek: megindult a Göncöl-szekér lefelé, az én kedves galambom most megyen hazafelé Sam egy darabig megpróbált ellenállni, rúgkapált meg szitkozódott. Már feltőnt a Moszkva tér körforgalomra kiépült panorámája; egyetlen villamos dokkolt a körbefutó vágányokon, s amikor a többieket hátrahagyva Túróczi és Vendel Zsolt futni kezdtek az utolsó villamosjárat felé, Sam röhögni kezdett. Zokogva nyerített. Várjatok, megyek én is, kapjátok el a villamost üvöltötte eszelısen. Peti barátjával kézenfogva rohantak a hatos végállomása felé, a villamos már indulásra csengetett. Ülıhely volt bıven, Sam egy ablak menti székre rogyott. Hátravigyorgott a társaira az utasok is észrevették, hogy könnyes a szeme. A Baross utcáig minden galeri tag leszállt; a körút éjszakai álmossága, szemetes járdái most inkább megbékélésre késztették Samet. Ismerte a József-körút minden zugát; már nem akart elmenni ebbıl a városból. Itt élte le a gyermekkorát, a háborús nyomorúságot, amit csak elbeszélésbıl ismert, a frissemlékő ötvenhat pedig még benne élt a zsigereiben. Sam az igénytelen, gyéren kivilágított kirakatokat bámulta, s a képzeletében megjelentek New York éjszakai fényei, a sziporkázó ragyogás, amit csak filmeken láthatott. Újvilág! Egy csodálatos, ismeretlen világ vajon megtudja-e valaha, mi rejtızik e káprázat mögött? _. _ 5

6 Menyhárt Pál visszatérése Faluhelyen az a szokás, hogy a gyermekkorban kialakuló leány-fiú kapcsolatokat a szülık úgy tekintik, mint a párválasztás legtermészetesebb módját, amikor felfedezik a gyermekeik között kialakuló, bimbódzó szerelmet, ık is felveszik egymással a kapcsolatot, jó komaságba kerülnek, és úgy néznek a gyermekeikre, mint jövendıbeli menyükre, vejükre. Ladonickiék Teri lánya Turkevén elvégezte a gimnáziumot, fıiskolára került és tanítónı lett belıle. Menyhárték Pali fia nem tanult tovább, nagynehezen végigbukdácsolta a nyolc általánost, és a helyi téeszben dolgozott segédmunkásként. Amúgy értelmes kölyök volt, csak valami ördögi dacossággal kerülte az iskolát, sohasem tőnt ki a tanulásban, és ennek szomorú eredményeként lemaradt Terike értelmi színvonalától. Késıbb, amikor már felnıttnek számítottak, és eljegyezték egymást, azért lett jelentısége a dolognak, mert emiatt hagyta el ıt a menyasszonya. Beszélgetéseik gyakran ingerült hallgatásba torkoltak, Teri szégyellte Pali mőveletlenségét, állandóan nógatta, hogy tanuljon tovább, vılegénye hallani sem akart róla az idén úgyis behívják katonának. Így aztán unalmassá váltak az együttléteik, nem mentek sehova, se bálba, se moziba, csak otthon ırlıdtek az elhamarkodott ígéreteik miatt. Teri azzal vetett véget a frigynek, hogy visszaadta Palinak az eljegyzési győrőt. Pali már katona volt, amikor az édesapját eltemették, nagyon fiatalon halt meg rákban; a rokonság mély megrendüléssel vett részt a temetésen, ott voltak Teri szülei is, a falu népe elıtt együtt jelent meg a két család. Ladonicki papa támogatta a zokogó özvegyet, Pali Ladonickinével és Terivel mögöttük haladt, aztán a sírnál odaállt édesanyja mellé. Hazafelé is együtt maradtak, végigmentek a fıutcán az egész falu szemeláttára. A temetés és az elmaradhatatlan halotti tor alkalmat adott Palinak, hogy visszakönyörögje magát menyasszonya kegyeibe. Két nap kimenıt kapott, napközben édesanyjának segített a szokásos házi teendıkben, este átment Ladonickiékhez. A Terivel történt kudarcát feledve megértı fogadtatásban részesült, borral, pálinkával kínálták, és sokáig szegény megboldogult apjáról beszélgettek. Aztán a szülık aludni tértek, Pali a jövırıl kezdett beszélni, úgy tervezte, hogy a katonaság után visszamegy a téeszbe dolgozni. Teri hallani sem akart róla. Az ı terveiben az szerepelt, hogy itt hagyja az iskolát, ahol eddig tanított, és felköltözik Pestre. Elegem van Mátészalkából, én képtelen vagyok itt élni. Nem azért tanultam, hogy itt éljem le az életemet. Mihez kezdek én a fıvárosban? Majd beiratkozol valamilyen tanfolyamra, szakmát tanulsz. Pesten ezer lehetıség van mondta ingerülten Teri. Nem olyan egyszerő az, Tercsi. Meg is kell ám élni valahogy. Bánom is én mi lesz veled, nekem mindenbıl elegem van, belıled is. Pali most újra úgy érezte, hogy köztük semmi sem változott, a lány már nem szereti. Megfogta a kezét, de a tenyere nedves volt, a torka kiszáradt. A lány észrevette, hogy szenved. Ne haragudj, hogy éppen ma mondom ezt Teri gyöngéden eltolta magától. Maradj itt Szalkán, Tercsikém, házat építünk az iskola mellett, már ki is néztem egy telket. Nem érdekel a házad! Vagy jössz velem Pestre, vagy szakítunk. Jól meggondoltad, mit mondtál? Ezt az évet még végigcsinálom, ısszel már semmiképp sem leszek itt. A nyáron munkát keresek Pesten. Ehhez tartsd magad! Márpedig én nem megyek utánad mondta berekedt, tompa hangon Menyhárt Pali. 6

7 A gyermekkori szerelem ritkán tart ki a felnıttkorig, szívesen emlékezünk rá, de inkább megmosolyogjuk, minthogy komolyan vennénk. Az útjaink szétválnak, ki erre, ki amarra, új ismeretségeket kötünk, s már nem is olyan nehéz a válás. Ladonicki Terinek azért is könnyebb volt a Palival való szakítás, mivel valóra váltotta terveit, és Budapestre költözött; nem csak Palitól szeretett volna megszabadulni, hanem a szülei örökös szemrehányásaitól is. Különösen az anyja nem értette, hogyan vette a bátorságot, hogy egyedül nekivágjon a nagyvilágnak; ı bizony el nem hagyná Mátészalkát, itt született itt is fog meghalni. Menyhárt Pali viszont úgy szenvedett, mint egy kutya, akit elhagyott a gazdája; a katonaság sem volt ínyére, alig várta, hogy végre leszereljen. Eltávozásait mindig az özvegy édesanyjánál töltötte, egyszer átment Ladonickiékhez, tılük megtudta Teri pesti lakcímét. Amikor visszatért a laktanyába, nem bírta tovább, levelet írt Terinek, kérte, hogy a legközelebbi látogatóra jöjjön el Szabadszállásra. Megkésve kapott választ; a volt menyasszonya különbözı elfoglaltságára hivatkozva vissza utasította Pali kérését. Nem mentegetızött, a levél kemény hangvételébıl egyértelmően ki lehetett olvasni, hogy esze ágában sincs Palival találkozni. Aztán mégis úgy hozta a sors, hogy egyidıben utaztak haza Szalkára, és véletlenül összefutottak az ABC elıtt. Jövı hónapban leszerelek mondta lelkesen Menyhárt Pali. Az jó. Lehet, hogy én is Pesten keresek munkát. Ühüm. És mihez kezdesz ott? Még nem tudom. Azt mondtad, a téeszben akarsz tovább dolgozni. Nekem mindegy, mit csinálsz. Palit meglepte Teri érdektelensége, könyörgıre vette a szót, hátha meglágyul iránta a lány szíve. Nekem mindegy, hogy hol dolgozom, csak melletted lehessek. Akarod, hogy Pestre költözzem? Nem tudom. Neked mindegy, hogy mi lesz velem? Nem szeretném, ha miattam megváltoztatnád a terveidet. Pali megragadta a lány kezét. Tercsi, mond meg ıszintén! Akarod, hogy Pesten vállaljak munkát? Én most már nem szólok bele a dolgaidba. Azt teszel, amit akarsz. Pali mondott valami durvaságot Terinek, rögtön meg is bánta, mivel a lány erre köszönés nélkül elrohant. Letörten érkezett vissza az eltávozásból; egy hónapig, a leszerelés napjáig csak az a gondolat emésztette, hogy Ladonicki Teri már nem lehet soha az övé. Leszerelni, megszabadulni a katonaságtól nagy öröm; Menyhárt Pali boldogan lépett le a vonatról Mátészalkán, immáron civilben, mindenki messzirıl köszöntötte, a barátok egész a házig kísérték, édesanyja pedig finom csirkepörkölttel fogadta. Végre itthon maradsz arany gyermekem, én már nem bírom a sok munkát, az állatokat, a kertet gondozni. A házunkat is rendbe kéne hozni mondta könnyes szemekkel. Meg lesz, édesanyám. Az özvegyasszony szinte körülrajongta a fiát, minden nap kitalált valami finomságot ebédre, néha vett neki sört is, amit a pince leghidegebb sarkában hőtött le. Egy idı után azonban elfogyott a megtakarított pénzecske, azt mondta a fiának, menjen vissza a téeszbe dolgozni. Azt már nem, anyuskám. Munkaegységért nem fogok robotolni. Hát, mit akarsz mást? Szalkán nincs választási lehetıség. Felmegyek Pestre dolgozni. 7

8 Ez a gondolat már régen érlelıdött benne; sokan járnak a környékrıl Budapestre, ha nem is minden nap vonatoznak, de hétfıtıl péntekig Pesten dolgoznak, szombaton, vasárnap pedig otthon elvégzik a házkörüli munkát. Menyhárt Pali édesanyja gyanútlanul belegyezett a fia tervébe. Megígértette vele, hogy minden hétvégét otthon fogja tölteni. Akkoriban egy szakmanélküli fiatalember is könnyen elhelyezkedett valamelyik fıvárosi gyárban, Palinak szerencséje volt, mert a Kıbányai Szerszámgépgyárban éppen segédmunkást kerestek a gondnok mellé; udvari takarítás, szeméthordás volt a feladata, amit becsülettel tudott teljesíteni. A lakhatósága is megoldódott a gyár munkásszállásán. Na de, Pali számára nem az volt ám a szerencse, hogy rendes munkahelye lett, fix fizetése, meg hogy nem a zárszámadáskor kiosztott tsz-munkaegységbıl kellett megélnie, hanem hát az, hogy közel került Ladonicki Terihez, a volt menyasszonyához. Már fél éve tartózkodott Budapesten, amikor eljutott az elsı lépéshez addig a közeledési szándékát Teri sorozatban visszautasította, míg az egyik hétvégén sikerült összehoznia vele a randevút. Majdnem hanyatt esett, amikor meglátta a lányt; öltözéke, hajviselete, arcát megváltoztató sminkje kiábrándítóan hatott rá. Hogy nézel ki? kérdezte Pali szörnyülködve. Az egyetlen öltönyét felhozta a munkásszállóra, azzal a szándékkal, hogyha találkoznak alkalmazkodjon Teri ízléséhez, de most vidéki suttyónak érezte magát azzal a lánnyal szemben, akit egykoron Mátészalka vadvirágának tartott. A lány lekezelı hangvétele is bántotta, ismételten a szemére vetette, hogy nincs szakmája. Te meg új szakmát választottál, ha jól látom. Igen! Már nem tanítok, egy irodában dolgozom, titkárnıként. De a fınököm igen nagy ember és igényes. Üdvözletem küldöm neki. Egyszer még én is leszek igazgató szellemeskedett Menyhárt Pali. Ezután sőrőbben találkozott Terivel, felcsillant benne a remény, hogy minden visszaállítható közöttük. Csak hát neki is változni kell. Talán igaza van a volt menyasszonyának, szakmát kell tanulnia. Szerette nézni az esztergályosokat, volt egy fiatalember a mőhelyben, aki megengedte neki, hogy nagyolásnál ı kezelje a gépet; szerette nézni, amint a forgács könnyedén leválik a kés élérıl, a kemény acélrúd pillanatok alatt új alakot ölt. De hát legalább három éves iskola szükséges ahhoz, hogy esztergályos legyen belıle, az nagyon hosszú idı. Egyik nap felcsillant elıtte a remény; a gondnok meghívta egy féldecire, és közölte vele, hogy szeretné kazánfőtınek alkalmazni. Na Pali, akarsz-e főtı lenni? Ha beiratkozol a tanfolyamra, egy kerek ötössel emelem az órabéredet. Nem tudom. Elvégzed a tanfolyamot, három hónap az egész, és máris szakma lesz a kezedben. Ez aztán biztosan tetszeni fog a menyasszonyodnak is. Az jó lenne, fınök. De még milyen jó. Mindenki másképp nézne rád a gyárban is. Nagyon fontos ám a főtés, meg a melegvíz-szolgáltatás. Csak rajtad múlik, mit teszel. A személyzetissel már meg is beszéltem a dolgot. Vállalom, fınök. Köszönöm. Teri dühös lett, amikor megtudta, hogy Pali kazánfőtı akar lenni. Kijelentette, hogy most már végleg elvesztette a türelmét, legjobb lesz, ha nem randevúznak többé. Hogyan mutassalak be a barátaimnak, valamennyien legalább érettségizett, jólszituált emberek, van köztük diplomás is. Majd továbbtanulok, esztergályos szeretnék lenni. Az már valami. Legjobb esetben három év. Te meg mindig is tojtál a tanulásra. Na, nem. Ebbıl nekem elegem van. Felejtsük el egymást! 8

9 Telefonon beszéltek, Teri úgy lecsapta kagylót, hogy Menyhárt Pali fel sem merte hívni többé. Magába burkolózott. A tanfolyam nem volt nehéz, három hónap leteltével a gondnok azonnal kirúgta a részeges főtıjét, és beállította helyébe Palit. Keserves, kemény tél következett, egész nap a kokszot lapátolta; három kazán volt, abból kettı állandóan üzemelt, a harmadikból a forró salakot kellett kikotorni, talicskával a szikkasztóba hordani. Az izzó salak, még kesztyőben is égette a kezeit, utálta a hıséget, a levegıtlenséget. A munkásszállón is kellemetlenség érte, két szobatársa, egy lakatos és egy kımőves állandóan ittak; egyszer Pali a szekrénybe hagyta a fizetést, s mire hazatért egy százas hiányzott belıle. Nem akarta tovább mérgesíteni a helyzetet, tudta, hogy megvetik ıt, mivel egy fillérrel sem szállt be a piálásaikba úgy tett, mintha észre sem vette volna a dolgot. Március volt, már kezdett tavaszodni, amikor mégis felhívta Terit, kérte, hogy töltsön vele egy estét, mivel sok mondanivalója lenne a számára. Többszöri, kitartó könyörgésével elérte, hogy a lány belegyezett, azzal a feltétellel, hogy nem kettesben lesznek, hanem az ı barátaival és barátnıivel. A Békeszálló kupolatermében találkoztak; szombati nap volt, tele volt az étterem, a zenekar elıtt lévı parketten alig fértek el a táncospárok. Ez itt Menyhárt Pál, az én földim, aki csak a kazánokhoz ért mutatta be Teri a társaságnak. Szevasz, szevasz, ülj ide mellém szólt egy szemüveges fiatalember. Nem is vagy olyan kormos, mint gondoltam tette hozzá. Fogd vissza magad Gyuri, mert még belapátol neked egyet mondta Teri nevetve. Pali nem tudott megszólalni. Mi az, hogy a földim? Alig látott a dühtıl. Szétverem a pofáját ennek a szemüveges majomnak is gondolta elszántan. Ezek itt belılem nem csinálnak majmot. A kellemetlen bemutatást némileg enyhítette, hogy Teri táncolni vitte a volt vılegényét. Kik ezek, hogy így bánsz velem elıttük? A barátnım, akivel együtt lakunk albérletben, meg két úriember. Teri egy csöppet sem szabadkozott, inkább gúnyolódott vele. Te sohasem leszel pesti úriember vágta a szemébe. De azért ennek a szemüveges barátodnak bemázolhatok egyet? Nem rossz fiú az, csak egy kicsit féltékeny rád. Az utóbbi idıben kitartóan udvarol nekem. Annál jobb! Majd én leszoktatom róla. Csak akkor maradhatsz velem, ha nem csinálsz botrányt. Pali egész este visszafogta magát, s amikor a társaságból a másik úriember hazament, a helyére ült, messzebb kerülve a szemüvegestıl. Egyébként minden idegesítette; nem szerette a rózsaszín félhomályt, ami tíz óra után szinte bújává tette a nagy, egyébként étteremnek használt helyiséget. A parketten táncoló lányok is gyanúsak voltak számára kurvás ruháikban; hangosak és kacérak voltak, és úgy ittak, hogy még a kımőves szobatársának is dicsıségére vált volna. Teri a szokásától eltérıen, tánc közben szorosan tapadt a szemüvegeshez; tánc közben folyton felé nevetett, minta rajta viccelıdnének. Látom unatkozol mondta neki a székére huppanva. Mért nem kérsz fel valakit? Tudtommal veled vagyok itt mondta Pali nyersen. S amikor a szemüveges harmadszor sütötte el a poént: Megengedi fiatalúr, hogy táncolni vigyem a menyasszonyát, felugrott a székérıl. Az nem az én menyasszonyom, hanem a te kurvád, te strici ordította, túlharsogva a zenét. A doktor úr régi ismerısöm, hogy beszélsz vele? lépett közbe Teri. Ez itt egy doktor!? Na, ne má. Bizony az, fogorvos. Én meg főtı vagyok, Szalkáról. Nagy bunkó a vılegényed jegyezte meg a szemüveges, mire Pali odaállt elé, és szájon vágta. 9

10 A jelenet kezdett kínossá válni, Teri megfogta a doktor kezét, és a parkettre rángatta. Menyhárt Pali komoran ült az asztalnál, eldöntötte, hogy szakít Ladonicki Terivel, éppen egy ilyen gyáva alak kell neki, aki csak a parketten érzi magát biztonságban. Ha nem megy el azonnal, szétverem a fejét morgolódott magában. Vagy én vagy ez a szemüveges. Válassz! mondta Terinek, amikor visszaültek. Menj haza, Pali! Neked elment az eszed. Lassan a testtel kisapám, nem vidéken vagyunk mondta a doktor. Kussolj, te szarházi! Akkor legyél nagylegény, amikor ketten vagyunk. Veled még elbánok, te bunkó. Hadd lássam, gyere utánam, ha mersz. Pali felállt és a toalett felé vette az útját. Teri ijedten megragadta a fogorvos karját. Ne menj utána, könyörgöm. Ez megırült. Menyhárt Pali bement a férfi WC-be. A mosdóban lemosta az arcát, megpróbálta összeszedni magát. Úgyse mer utánam jönni, én meg most hazamegyek a szállóra gondolta közben. Ekkor az ajtóban megjelent a szemüveges, és egyenesen nekirontott. A mosdóban még két férfi tartózkodott, egy ideig figyelték a verekedést, aztán lekapcsolva maguk mögött a villanyt kimentek. Pali elvesztette az eszét, nagyot kaszált a levegıbe, a sötétben csak a zihálás fele sújtott; aztán elıkapta bicskáját és szúrt. Hirtelen világosság támadt. Az ajtóban megjelent egy rendır; a szemüveges a mosdókagyló mögött kuporgott, a karját fogta, ami erısen vérzett. Pali helyzete, a felvett póza kezében a bicskával félreérthetetlen volt. Letartóztatták. Tíz napot töltött a fogdában, s ezalatt más dolga sem volt, mint gondolkodni. Egy alagsori cella a rendırségen igen alkalmas hely arra, hogy az ember átgondolja az életét. Teri elvesztését friss sebnek érezte, de már azt is tudta, hogy nem kísérletezik tovább a volt menyasszonya visszahódításával, beletörıdött a sorsába. Teri folyton az érvényesülésrıl beszélt neki, ı el is érte, hogy teljesen elszakadjon a Mátészalkai múltjától; Pali számára a Békében minden tisztázódott: pesti nıcske lett belıle. Nem az volt már, akit ı annyira imádott: a mindenkihez kedves, tiszteletben álló tanítónı. Palinak sehogyan sem sikerült a pesti környezetbe beilleszkedni. Nem akart ı főtı lenni, meg munkásszállón lakni; nem értett szót a hasonló sorsú szobatársaival sem; a kımőves Janitól pedig kifejezetten undorodott. Néha totál részegen jött haza, ruhástól ledobta magát az ágyra, vad horkolásba kezdett másnap fojtó bőzre ébredtek, mert maga alá csinált. Talán, ha esztergályos lehetne, akkor maradna Pesten, az megérné. Leginkább az bántotta, azért érezte magát vesztesnek, mert Teri mellett az utóbbi idıben ügyefogyottnak érezte magát, olyan vidéki fiúnak, akinek semmilyen adottsága sincs az érvényesüléshez. Aztán eszébe jutott, hogy a téeszben több megbecsülést kapott, mint eddig bárhol másutt; egyféle ezermesternek tartották, aki ért a gépekhez, tud traktort vezetni, sıt egyszer a kombájnra is felültették. A tíz nap alatt gyakran eszébe jutott az édesanyja, akit egyedül hagyott Szalkán. A gyászában gyorsan öregedı asszony nem gyızi egyedül a munkát, vissza kell térni hozzá a szülıi házba, mégpedig azonnal. Mikor kiengedték, a gondnok sóhajtozva hallgatta végig a történetét, de nem nagyon bánta, hogy Menyhárt Pali beadta a felmondását. Másnap kiadta a munkakönyvét és leszámoltatta. Pali még aznap összecsomagolt a szállóban, és vonatra ült. Szinte megkönnyebbült, amikor a szerelvény elhagyta Kıbánya-Kispestet; Vecsés után már bújazöld táj tárult a szeme elé, az ı világa. A visszatérés öröme feszítette a mellét; szeretett volna hanyatt leheveredni a főbe. Amikor a vonat a Tiszát elhagyta, végtelen mezıség következett, egyszerő síkok jelentették a világot. _. _ 10

11 A s ú l y z ó Seprős János a VSC egyik élsportolója még nem ért el arra a szintre, hogy ne kelljen bejárnia a munkahelyére. Gyors elırehaladására felfigyelt az edzıje, négy év múlva akár indulhat az olimpián mondta a klubigazgatónak. Észrevette, hogy jobban fejlıdik, mint a többi srác, akik kisiskolás koruk óta jártak Sasváryhoz. A Vasas sportklubban Sasváry Zoli bácsi tudta, hogy Jani, aki márciusban töltötte be a 17. életévét, a munkahelyén is gyakorol. A szorgalmas fiú ezzel is hozzájárult az olimpiai felkészülés megfeszített iramához. Seprős Jani pedig titokban kiszámította, hogy mennyit kell emelni a "kvantumon", hányszor kell a munkaidı alatt hátravonulni az egyik hegesztısátor mögé, és hány gyakorlatot kell elvégeznie, hogy elérje az olimpiára való nevezés szintjét. Ha sikerül kijutnia Münchenbe, megnyílnak elıtte a lehetıségek lakása, autója lesz, és ezt az olajos, kormos, piszkos gyárat is elhagyhatja egyszer. Elhatározása olyan erıs volt, mintha veleszületett gondolat lenne, elválaszthatatlan volt az életétıl. Az olimpiára gondolt reggeltıl elalvásig, amikor a mőhelyt takarította, vagy amikor a satupadra pakolva a reggelijét anyja elemózsiáját fogyasztotta. Akkor is errıl beszélt, amikor a Köpködıben sörözgetett a brigáddal. Befeléforduló természete miatt nem nagyon kedvelték a gyárban. Szaktársai zömében hegesztık voltak, akik inkább negatívan értékelték a gyakran elbambuló, a munkában érdektelen segédmunkást. Másrészt viszont elégedettek voltak vele, mivel kézerejénél fogva mindig a megfelelı szögben tartotta alá nekik az acéllemezeket vagy az öntvényt, amit éppen hegesztettek. Egyik reggel a mővezetı odalépett Seprőshöz, és megkérdezte, nincs-e kedve elvégezni egy extra hegesztı-tanfolyamot. Nem értem, fınök mormogott az orra alatt Jani. Bizalmatlanul emelte szemét Bánkútira, hiszen a mővezetıjének tudnia kellene, hogy ı sportkedvezményezett. Neki nem sok köze van az egészhez, ami itt a gyárban folyik. Azt sem igen tudta, vagy inkább nem érdekelte, mit csinálnak például a szomszéd mőhelyben, ahová a meghegesztett alkatrészeket szállította. Ejnye, Janikám, elvégezne egy háromhónapos tanfolyamot, jobb lenne magának is, még akár szakmunkás is lehet magából, Seprős elvtárs. Nekem így is jó. Maga még gyerek, segédmunkás akar maradni egész életében? Súlyemelı vagyok, és nemsokára bajnok leszek mondta meggyızıdéssel Seprős János. Nem akarta ezzel megbántani a nála jóval idısebb mővezetıjét, de ki kellett mondani az igazságot még ha nem is tartozik senkire. Itt, a gyárban neki nincs jövıje, más céljai vannak! İ bizony átmeneti állapotban van most, csak azért jár dolgozni, hogy igazolt munkakönyve legyen. Nem akar ı egy koszos hegesztısátorban megvakulni, mint a vaksi Jóska bácsi. Az öreg éppen mellettük elektródázott egy öntvényen, és olyan pirosra cserzett bır volt az arcán, mintha egész életében a Nap felé tartotta volna. Egyszer megvakul állapította meg magában Seprős. Elég közel álltak az ívfényhez, hogy a mővezetı rászóljon. Sohase nézzen az elektródára. Még ilyen távolról sem. Nekem nem árt hangzott a kurta válasz. Zavarában elfordította a fejét, emlékezett, hogy a balesetvédelmi oktatáson külön figyelmeztettek mindenkit: ívfénybe csak hegesztısisakkal lehet belenézni. Semmi kedve hegesztınek vagy bármilyen szakmunkásnak lenni. Az egyenlı lenne a sport feladásával és a melós életbe való beletörıdéssel. Na meg az újságpapírba csomagolt reggelivel, a menzás paprikáskrumplival meg a mőszak utáni kocsmázással. Nem szeretnék hegesztı lenni mondta határozottan Bánkútinak. Aludjon rá egyet. Ráér választ adni, csak a jövı hónap végén indul a tanfolyam. Megértettem, fınök. 11

Mit tennél, ha újraírhatnád a múltad?

Mit tennél, ha újraírhatnád a múltad? Mit tennél, ha újraírhatnád a múltad? Három tehetséges fiatal lányt egymás mellé sodor a sors New York Cityben: mindegyikük szerencsét próbálni jött, hírnévre, elismerésre vágynak az ismeretlen és mégis

Részletesebben

SZILVÁSI LAJOS Albérlet a Síp utcában REGÉNY SZÉPIRODALMI KÖNYVKIADO BUDAPEST NEGYEDIK KIADÁS Felírta a gyógyszert, lebélyegezte a receptet, és

SZILVÁSI LAJOS Albérlet a Síp utcában REGÉNY SZÉPIRODALMI KÖNYVKIADO BUDAPEST NEGYEDIK KIADÁS Felírta a gyógyszert, lebélyegezte a receptet, és SZILVÁSI LAJOS Albérlet a Síp utcában REGÉNY SZÉPIRODALMI KÖNYVKIADO BUDAPEST NEGYEDIK KIADÁS Felírta a gyógyszert, lebélyegezte a receptet, és odaadta a betegnek. A sápadt, már-már egészen kopasz férfi

Részletesebben

Hét év után. II. kötet. Alex W. Müller. Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

Hét év után. II. kötet. Alex W. Müller. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Hét év után II. kötet Alex W. Müller 2014 Publio kiadó Minden jog fenntartva! Komor, borongós reggelre virradt. Az eső is cseperegni kezdett épp amikor Lana kilépett az utcára. Összeráncolt homlokkal nézett

Részletesebben

A LINKOSTOWNI CSAPDA

A LINKOSTOWNI CSAPDA BOGÁTI PÉTER A LINKOSTOWNI CSAPDA REGÉNY MÓRA FERENC KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 1976 NEPP JÓZSEF RAJZAIVAL Bogáti Péter, 1978 ISBN 963 11 0504 7 A kiadásért felel a Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó igazgatója

Részletesebben

Csalog Zsolt A tengert akartam látni

Csalog Zsolt A tengert akartam látni Csalog Zsolt A tengert akartam látni Négy munkásportré Szépirodalmi Könyvkiadó Budapest A Vasember Állok a satupad mellett, dolgozok. Már tizenhét éve ebbe a gyárba, tizennyolcadik éve. Nem nyóc órát naponta,

Részletesebben

A KIS DETEKTÍVEK REGÉNY

A KIS DETEKTÍVEK REGÉNY R. J. McGREGOR A KIS DETEKTÍVEK REGÉNY MÓRA FERENC KÖNYVKIADÓ BUDAPEST 1968 DELFIN KÖNYVEK Szerkeszti RÓNASZEGI MIKLÓS A mő eredeti címe R. J. McGREGOR: THE YOUNG DETECTIVES Penguin Books Ltd. Harmondsworth,

Részletesebben

MARTHA TAILOR HIPNÓZIS

MARTHA TAILOR HIPNÓZIS MARTHA TAILOR HIPNÓZIS 1. - Tessék! Kelidor Charesz felügyelő! - emelte fel a kagylót a férfi. - Segítsenek, kérem! - hallotta egy izgatott nő hangját Charesz. - Mi történt, hölgyem? - kérdezte a felügyelő.

Részletesebben

Kamarás Klára: Murapart. A Barátok Verslista költészet napi kiadványa 2006. 04. 11. 4. szám

Kamarás Klára: Murapart. A Barátok Verslista költészet napi kiadványa 2006. 04. 11. 4. szám Kamarás Klára: Murapart A Barátok Verslista költészet napi kiadványa 2006. 04. 11. 4. szám Szia! Már fél év eltelt, amióta nem találkoztunk! De jó, hogy újra mesélhetek Neked! Képzeld el, milyen nagy esemény

Részletesebben

Bányai Tamás Haverok

Bányai Tamás Haverok Bányai Tamás Haverok Túróczy a fülkeajtó kilincse után nyúlt, amikor a vasúti kocsi nagyot rándult, és a szerelvény a mozdony egyetlen rántásától meglódult. A könnyen járó tolóajtó hátracsúszott a rándulástól,

Részletesebben

Almira M. http://almiram.freewb.hu (C) 2012. Minden jog fenntartva.

Almira M. http://almiram.freewb.hu (C) 2012. Minden jog fenntartva. 1 Almira M. http://almiram.freewb.hu (C) 2012. Minden jog fenntartva. 2 Roche Deborah 2. Reflektorfényben az állatorvos 1. fejezet Te tudod, mit vegyek neki? kérdezte Anna, és szórakozottan lógázta a lábát

Részletesebben

SZUROVECZ KITTI Smink nélkül Meglepetés

SZUROVECZ KITTI Smink nélkül Meglepetés SZUROVECZ KITTI Smink nélkül Meglepetés Szurovecz Kitti 2010 Szerkesztette: Hegedűs Noémi Borítóterv: Czeizel Balázs Tipográfia: Kerényi Attila ISBN 978-963-9710-67-2 Sanoma Budapest Könyvkiadás Megjelent

Részletesebben

ELEANOR H. PORTER. Az élet játéka

ELEANOR H. PORTER. Az élet játéka ELEANOR H. PORTER Az élet játéka SZENT ISTVÁN TÁRSULAT az Apostoli Szentszék Könyvkiadója Budapest 2007 A mő eredeti címe Pollyanna Fordította Forscher Irma ISBN 798 963 361 517 1 Farrar Straus & Giroux

Részletesebben

Szurovecz Kitti 2010. Szerkesztette: Hegedűs Noémi Borítóterv: Czeizel Balázs Tipográfia: Kerényi Attila ISBN 978-963-9710-67-2

Szurovecz Kitti 2010. Szerkesztette: Hegedűs Noémi Borítóterv: Czeizel Balázs Tipográfia: Kerényi Attila ISBN 978-963-9710-67-2 Szurovecz Kitti 2010 Szerkesztette: Hegedűs Noémi Borítóterv: Czeizel Balázs Tipográfia: Kerényi Attila ISBN 978-963-9710-67-2 Megjelent a Sanoma Budapest Zrt. gondozásában 1037 Budapest, Montevideo u.

Részletesebben

NEMERE ISTVÁN A TITOKZATOS PADLÁS

NEMERE ISTVÁN A TITOKZATOS PADLÁS NEMERE ISTVÁN A TITOKZATOS PADLÁS A fedél Bánfalvy Ákos munkája MÓRA FERENC KÖNYVKIADÓ Nemere István, 1989 2 ELSŐ FEJEZET Vendég érkezik Egy hajmeresztő terv Négy életerős fiatalember munkát keres Vita

Részletesebben

Alexa Alexandra A magányos lány

Alexa Alexandra A magányos lány Alexa Alexandra A magányos lány Fejezetek egy orvos életéből Dr. Anders sorozat 37 A férfi lehunyt szemmel dőlt hátra karosszékében. Mellkasa alig észrevehetően emelkedett és süllyedt minden lélegzetvételére.

Részletesebben

Siklósi Erika: Cserbenhagyások

Siklósi Erika: Cserbenhagyások 1 Siklósi Erika: Cserbenhagyások 2 Tartalom: Színdarab... 4 Ezotéria... 11 Négyes... 16 Anka... 20 Csuriz... 24 Ellenség... 29 Janóka... 32 Attila nővére... 35 Nyári munka... 37 Adok-kapok... 43 Baleset...

Részletesebben

NAGYSZÉKELY ISTVÁN LELKED RAJTA

NAGYSZÉKELY ISTVÁN LELKED RAJTA NAGYSZÉKELY ISTVÁN LELKED RAJTA Nagyszékely István: Lelked rajta 2 ELSİ KÖNYV KEREKES ERNİ SZABOLCS I. A HÁROM TESTİR 1. A Három Testır jelen esetben nem ama híres regény címe, bár bizonyos összefüggést

Részletesebben

SZEKERES KATÓ MARUSKA SOROZAT FÁRASZTÓ TEMETÉS. BŰNÜGYI TÖRTÉNET (Tükörkép a mindenkori hatalomnak)

SZEKERES KATÓ MARUSKA SOROZAT FÁRASZTÓ TEMETÉS. BŰNÜGYI TÖRTÉNET (Tükörkép a mindenkori hatalomnak) SZEKERES KATÓ MARUSKA SOROZAT FÁRASZTÓ TEMETÉS BŰNÜGYI TÖRTÉNET (Tükörkép a mindenkori hatalomnak) 16 év alatt csak felnőttek jelenlétében ajánlott Tilos a kiadványt, vagy annak bármelyik részét sokszorosítani,

Részletesebben

William Harrington. Columbo A gyilkos tévésztár

William Harrington. Columbo A gyilkos tévésztár William Harrington Columbo A gyilkos tévésztár ELSİ FEJEZET 1. ÁPRILIS 4., KEDD ESTE 19:58 A Pacific Club félhomályos bárjának székeit barnás bır borította. Kényelmes karfáik és jó vastagon tömött ülıkéik

Részletesebben

MARTHA TAILOR: VÍZIÓ

MARTHA TAILOR: VÍZIÓ MARTHA TAILOR: VÍZIÓ Mi a fene történik vele mostanában? Lehet, hogy nem volt okos dolog kifejleszteni magában ezt a képességet? Jobb lett volna, ha soha nem foglalkozott volna a vízióval való gyógyítással,

Részletesebben

Az Úr új élettel ajándékozott meg

Az Úr új élettel ajándékozott meg Az Úr új élettel ajándékozott meg Molnár Béláné vagyok. Első házasságomból 1985-ben váltam el. Egyedül maradtam három fiúgyermekkel. Összeroppantam, kilátástalannak láttam a helyzetem, nem tudtam mit kezdeni

Részletesebben

Gazdag papa. ADÓSSÁG kalauz

Gazdag papa. ADÓSSÁG kalauz Gazdag papa ADÓSSÁG kalauz Bagolyvár Könyvkiadó Budapest, 2004 ISBN 963 9447 48 X Copyright 2003 by Robert T. Kiyosaki and Sharon L. Lechter Published by arrangement with GoldPress Netherlands B.V. All

Részletesebben

Kutyaharapás szőrével

Kutyaharapás szőrével Caroline Anderson Kutyaharapás szőrével Emily Thompson, a sikeres orvosnő sok megpróbáltatás után úgy dönt, hogy vidéken kezd új életet. Nevelt fia kérésére épp abban a festői kis helységben keres munkát,

Részletesebben

Kamarás Klára. Mária lányai

Kamarás Klára. Mária lányai Kamarás Klára Mária lányai 2 Kamarás Klára 2012. Borítóterv: Kaskötő István 1. Amikor Windczent János hentes és mészáros kisebb vagyont örökölt, otthagyta a városi mészárszéket és a külváros határán önálló

Részletesebben

Kerstin Gier könyve tipikus nıi regény, melyben sikeresen ötvöz egy kényes tabu témát egy napjainkban játszódó történettel. Mindezt szarkasztikus, jó

Kerstin Gier könyve tipikus nıi regény, melyben sikeresen ötvöz egy kényes tabu témát egy napjainkban játszódó történettel. Mindezt szarkasztikus, jó Kerstin Gier könyve tipikus nıi regény, melyben sikeresen ötvöz egy kényes tabu témát egy napjainkban játszódó történettel. Mindezt szarkasztikus, jó humorral tálalva, miközben olyan örök témák, mint család,

Részletesebben

Jean Evans Vergődő szívek

Jean Evans Vergődő szívek Jean Evans Vergődő szívek Eredeti cím: Heart on the Line 1994 Sem a hőség, sem a ritkán látott súlyos betegségek nem riasztják Georgiát, amikor egy etiópiai kis kórházba jelentkezik orvosnak. Leendő munkatársai

Részletesebben

A.D. 2011 E-MESÉK A FEJLŐDÉS ÉS MEGVÁLTÁS MESÉI. E-KÖNYVEK elektronikus etika könyvek

A.D. 2011 E-MESÉK A FEJLŐDÉS ÉS MEGVÁLTÁS MESÉI. E-KÖNYVEK elektronikus etika könyvek A.D. 2011 E-MESÉK A FEJLŐDÉS ÉS MEGVÁLTÁS MESÉI E-KÖNYVEK elektronikus etika könyvek Szerzők: A nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium diákjai Szerkesztő: Szilágyi László www.zrinyinyh.hu E-MESÉK:

Részletesebben

BÖRZSÖNYI HELIKON. "Áldjon meg az Isten mindenkit, aki az áldatlan magyar ugart tördeli."

BÖRZSÖNYI HELIKON. Áldjon meg az Isten mindenkit, aki az áldatlan magyar ugart tördeli. BÖRZSÖNYI HELIKON Irodalmi, mûvészeti, természetbarát folyóirat VII. évfolyam 6. szám, 2012. június "Áldjon meg az Isten mindenkit, aki az áldatlan magyar ugart tördeli." A keresztelõkút szobra a nagyoroszi

Részletesebben

A H Ő S 1 Gonda Emil jelentéktelen fiatalember volt. Gyenge szíve katonai szolgálatra alkalmatlanná tette, s miután nem volt különösebben intellektuális érdeklődésű és a sorozástól sem kellett tartania,

Részletesebben

Vágta. Laguna Büszkesége. 1. fejezet. Laguna első ízben

Vágta. Laguna Büszkesége. 1. fejezet. Laguna első ízben Vágta Laguna Büszkesége 1. fejezet Laguna első ízben Január eleji este volt. Detroit utcái kihaltak, csendesek voltak. Edith Coppel, egy 156 cm magas, sötétbarna hajú, és különlegesen zöld szemű lány,

Részletesebben