N O V E L L Á K. Neuwin Brain

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "N O V E L L Á K. Neuwin Brain"

Átírás

1 N O V E L L Á K Neuwin Brain

2 Tartalomjegyzék Indulj meg Sam!...3 Menyhárt Pál visszatérése...6 A s ú l y z ó...11 H u r r á! N A P F É N Y...21 Korán turbékolsz vadgalamb...27 Homokvárosi tanárurak...31 Sötétben nagyapával...57 Még öt perc, és nem várok tovább...60 Állatszelídítés és a Jóisten...64 Demokrácia, óh jaj!

3 Indulj meg Sam! A budai vár még ünnepnapokon sem volt hangos, alig jártak az utcákon, autók sem közlekedtek gyakran, csak egy kékbusz járt fel félóránként, az is többnyire üresen. Aki lépcsızni szeretett, az a Halászbástya felıl vagy a Vérmezı felıl jutott le vagy fel, aki sétálni, az, az Ostrom utcán. Éjszaka az egész vár olyan diszkréten félhomályos volt, hogy még a csillagokban is gyönyörködni lehetett, a vári égboltot nem homályosította el a díszkivilágítás. A romantikus gázlámpák sárga fényében csak egy-egy kivilágított mulatóhely bejárata fénylett hívogatóan. Azon az áprilisi éjszakán egy kisebb csoport indult meg a Moszkva-tér felé, négy egyetemista, és egy végzett diplomás mérnök. Évek óta jártak a Hess András téri kollégiumba bulizni. A várkaput elhagyva az utca hirtelen meredekebbé válik. A klasszikus boltív után, gránitköves járófelület következett. A fiatalemberek között volt, akit futásba vittek a lábai, és akaratlanul is elıreszaladtak, két diák egy részeg alakot támogatott, csavarvonalban. Vissza akarok menni! kötözködött az a magas sovány fiú, akit támogatni kellet. Menjünk vissza az Old Firenzébe, és igyunk meg egy konyakot. Eleget ittál, Sam Vissza akarok menni. Majd legközelebb. Csak egy felesrıl van szó, nektek is jólesne. Egyikünk sem kívánja, te is éppen eleget ittál már. Akkor is vissza akarok menni mondta Sam, és nagyot rántott a két kísérıjén. Nem hallgattak barátjuk részeg szavaira, s amikor nagy nehezen elértek a magas, talajcsúszást gátló kıfalhoz, ami lejjebb ülıpadkaként is szolgált, lehuppantották rá a részeg fiatalembert. Tóth Sanyi, az ifjú gépészhallgató két hosszú karjával kitámasztva magát a padkán, elterpeszkedett. Mehettek, én itt maradok mondta. Nem bírok továbbmenni. Ne marháskodj, Sam. Nem hagyunk itt téged. Tóth Sanyi nem szerette a nevét, sem a Tóth-ot, sem a Sándort, a Sanyit meg kifejezetten utálta, azt mondta barátainak: nevezettek engem egyszerően Samnak. Menjetek a fenébe! mondta, éjfél után, fél egykor. Megvárunk, pihend ki magad. Némi tanácstalanság után megpróbálták felsegíteni, de Sam könyörgı arckifejezését látva úgy gondolták, várnak még néhány percet. Akik elırefutottak, mérgesen rájuk kiáltottak. Gyertek már, mindjárt elmegy az utolsó villamos. Aztán ık is visszakullogtak, és most már az egész galeri körbe állta Samet. Évek óta ismerték egymást, a Budapesti Mőszaki Egytemrıl; különbözı évfolyamokra jártak, csak Vendel Zsolt végzett közülük, aki a Kıbányai Szerszámgépgyárban dolgozott technológus csoportvezetıként. Tóth Sanyi aki most a galibát okozta ı volt a motoros; mindenki hozzá vitte a biciklijét javításra, meg hát Túróczy Gergı, az öreg Csepel motorkerékpárját bütyköltette vele. A jó öreg járgányt már mindenki kipróbálta közülük. Indulj meg Sam! szólt rá Kócsag Peti, a vidám, harmadéves építészhallgató, a mókamester. Sam legjobb barátja volt. Közel laktak egymáshoz, vizsgaidıszakban gyakran együtt tanultak esténként. Menjetek csak, Peti, én itt maradok. Nem teheted ezt velünk mérgelıdött Solti Tamás, a kézilabdás villamosmérnök hallgató, és finoman meglegyintette Sam arcát. Izmos karja azonban belendült, és inkább pofon lett belıle. 3

4 Vágj csak pofon, te barom. Akkor sem megyek. Egy tapodtat sem megyek. Ez bedilizett háborgott Zsolt is, a fiatal gépészmérnök. Ne hülyéskedj! Lekéssük az utolsó villamost. Én bediliztem, Zsolt? Te bizony. Te diliztél be. Vedd tudomásul, te vagy a hülye, azzal az okostojás fejeddel. Azt hiszed a gyárban vagy? Nekem nem parancsolgatsz. Talán a kis vörösbegyes miatt diliztél be cukkolta tovább Vendel Zsolt. Láttam, nem ment el veled táncolni. Nem érdekelnek a lányok, meg te sem érdekelsz. Mondtam, menjetek a fenébe. Hát jó, én megyek. Nem fogok taxira költeni jelentette ki a fiatal gépészmérnök, s el is indult. Miután senki sem követte, megállt vagy húsz méterre. Sam utána kiáltott: Menj a mamádhoz Zsolt. Úgyis tudom, hogy te egy nagy senki vagy abban a gyárban. Te is az leszel, ha egyáltalán elvégzed az egyetemet. A hangos beszédre kinyílt az egyik ostromutcai ablak, valaki kihajolt és káromkodott. Zsolt erre visszament a társaihoz, és halkra véve a szót kioktatta a Samet. Kiselıadást tartott a kezdı mérnökök helyzetérıl; a semmit nem érı munkájukról, a nevetséges fizetésükrıl. Amit a mővezetı kitalál, azt kell lerajzolnom, értitek? Beméreteznem, benormáznom, iktatnom; kiosztanom a mőhelyben; sokszor az az érzésem, hogy a Kıbányai Szerszámgépgyárban nincs is szükség mérnökre, csak statisztikailag számítunk mérnöknek, senki sem kíváncsi a tudásomra, a modern technikára. Te sem jársz különben, te nagyokos bicikliszerelı fejezte be a monológját. Látod, ezért nem megyek én sehova jelentette ki Sam. Sam néha úgy viselkedett, mint egy csökönyös szamár; az egyetemi kudarcait azzal kompenzálta, hogy tagadott mindent: jót és rosszat, istent és embert; értelmetlennek vélte a tanulást, a fusimunkáját is, amivel egy kis aprópénzre tett szert, hogy tovább tanulhasson. A lányokkal pedig egyenesen hadilábon állt. Rájött, hogy a Hess András térre, a Mőszaki Egyetem kollégiumába azért járnak a lányok, hogy kikapjanak egy lakásra áhítozó, vidéki fiút mérnökúr férjet szerezzenek maguknak, méltó vejet a sznob anyukájuknak. Szőkebb utcai környezetében könnyővérő, lányokkal és fiatal-asszonyokkal voltak futó kalandjai, akik a Rákóczi-tér felé kacsingattak egy ki pluszkereset reményében. Tóth Sanyi a nyolcker szórakozóhelyein nem igen talált hozzáillı társat. A szüleinél lakott, egy szerény, Baross-utcai bérházban; a lakásuk egyszobakonyhás volt, neki az éléskamra átalakításával jutott különszoba. Ablaktalan csendes lyuk volt, arra volt jó, hogy magába zárkózhasson, bekapcsolja a rádiót, és esténként az angol nyelvő adásokat hallgassa, meg a Szabad Európát. Egyszer Kócsag Petivel elhatározták, hogy disszidálnak; a mendemonda szerint nyugaton busásan megfizetik a mérnököket, micsoda élet lehet Amerikában! Hatalmas felhıkarcolók, nyüzsgı utcák, éjszakai fények villogása, csodaautók, gazdagság és szabadság. Ez azonban csak titkos terv maradt közöttük kettıjük megvalósíthatatlannak tőnı álma. Indulj már, Sam! A csoda vigyen el! lépett elıre Tamás. Sportos termete tekintélyt parancsoló volt. Menj csak, nehogy lekéss valamirıl. Az utolsó villamosról nem szeretnék lekésni, te marha. Tóth Sanyi inkább italozni, balhézni járt össze a barátaival; a galeri összetartó volt, kisegítették egymást, amikor a pincér elszámolt velük. Leginkább az asztalokon hagyott üvegeket szerették megdézsmálni, mindig akadt bennük maradék, néha egy-egy tele üveget is elcsentek. Sam nem szeretett táncolni, csak a látszat kedvéért kért fel néha valakit. Azért persze, a Hess András téri bálok igencsak kivételesek voltak a fıvárosban. A legújabban alakuló zenekarok itt mutathatták be tehetségüket, a szárnyaikat bontogatták. Két helyiség állt rendelkezésre, az emeleti klub és földszinti étkezıterem, ami hétvégére fellampionozott bálteremmé alakult át. A tánctermek minden szombaton zsúfolásig megteltek. 4

5 Nem érdekel engem semmi szívózott tovább Sam a boltíves várkapu közelében lehorgonyozva. Hagyjatok itt, nem megyek haza. Dehogy nem, majd hazaviszünk. Nagyon jól ülök ezen a kurva kövön. Én innen nem mozdulok. Dehogynem lépett mellé Tamás. A hóna alá nyúlt, és már lábra is állította. Minden hiába. Én márpedig nem megyek veletek. Meguntalak benneteket is. Hát még kiket unsz, Sam? kérdezte dühösen Solti Tamás. Leginkább téged. Kösz! Rendes vagy hozzám, s már csavarta is hátra Sam karját. Hogy merészelsz rángatni engem? Sam hirtelen erıre kapott, balkezével erısen mellbe vágta Soltit, aki hátratántorodott. Majd, mintha megindult volna, de aztán tétován körülnézett. A gyér világításban a kék szeme fenyegetıen villogott. Menjetek már a fenébe, mire vártok? Csak arra, hogy észre térj. Az eszemnél vagyok. Azt hiszitek megbolondultam? Úgy nézel ki. És ti hogy néztek ki, ágrólszakadtak? Semmi bajunk, Sam. Mindenbe beletörıdtök, mi? Most én megvívok veletek emelte fel az öklét fenyegetıen. Aztán lecövekelt az utca közepén, terpeszben állva, mint egy elszánt várvédı. Ki tudja mi járt a fejében? Talán lovagnak képzelte magát. A környéken alig volt közvilágítás, a Hold több fényt árasztott, mint az utcai lámpák. A galeri körbeállva bámult Samre, mígnem Solti Tamás egy kézilabda mozdulattal hátulról átkarolta, két másik fiú felkapta a lábát, és már futottak is vele a Moszkva tér felé. Közben énekeltek: megindult a Göncöl-szekér lefelé, az én kedves galambom most megyen hazafelé Sam egy darabig megpróbált ellenállni, rúgkapált meg szitkozódott. Már feltőnt a Moszkva tér körforgalomra kiépült panorámája; egyetlen villamos dokkolt a körbefutó vágányokon, s amikor a többieket hátrahagyva Túróczi és Vendel Zsolt futni kezdtek az utolsó villamosjárat felé, Sam röhögni kezdett. Zokogva nyerített. Várjatok, megyek én is, kapjátok el a villamost üvöltötte eszelısen. Peti barátjával kézenfogva rohantak a hatos végállomása felé, a villamos már indulásra csengetett. Ülıhely volt bıven, Sam egy ablak menti székre rogyott. Hátravigyorgott a társaira az utasok is észrevették, hogy könnyes a szeme. A Baross utcáig minden galeri tag leszállt; a körút éjszakai álmossága, szemetes járdái most inkább megbékélésre késztették Samet. Ismerte a József-körút minden zugát; már nem akart elmenni ebbıl a városból. Itt élte le a gyermekkorát, a háborús nyomorúságot, amit csak elbeszélésbıl ismert, a frissemlékő ötvenhat pedig még benne élt a zsigereiben. Sam az igénytelen, gyéren kivilágított kirakatokat bámulta, s a képzeletében megjelentek New York éjszakai fényei, a sziporkázó ragyogás, amit csak filmeken láthatott. Újvilág! Egy csodálatos, ismeretlen világ vajon megtudja-e valaha, mi rejtızik e káprázat mögött? _. _ 5

6 Menyhárt Pál visszatérése Faluhelyen az a szokás, hogy a gyermekkorban kialakuló leány-fiú kapcsolatokat a szülık úgy tekintik, mint a párválasztás legtermészetesebb módját, amikor felfedezik a gyermekeik között kialakuló, bimbódzó szerelmet, ık is felveszik egymással a kapcsolatot, jó komaságba kerülnek, és úgy néznek a gyermekeikre, mint jövendıbeli menyükre, vejükre. Ladonickiék Teri lánya Turkevén elvégezte a gimnáziumot, fıiskolára került és tanítónı lett belıle. Menyhárték Pali fia nem tanult tovább, nagynehezen végigbukdácsolta a nyolc általánost, és a helyi téeszben dolgozott segédmunkásként. Amúgy értelmes kölyök volt, csak valami ördögi dacossággal kerülte az iskolát, sohasem tőnt ki a tanulásban, és ennek szomorú eredményeként lemaradt Terike értelmi színvonalától. Késıbb, amikor már felnıttnek számítottak, és eljegyezték egymást, azért lett jelentısége a dolognak, mert emiatt hagyta el ıt a menyasszonya. Beszélgetéseik gyakran ingerült hallgatásba torkoltak, Teri szégyellte Pali mőveletlenségét, állandóan nógatta, hogy tanuljon tovább, vılegénye hallani sem akart róla az idén úgyis behívják katonának. Így aztán unalmassá váltak az együttléteik, nem mentek sehova, se bálba, se moziba, csak otthon ırlıdtek az elhamarkodott ígéreteik miatt. Teri azzal vetett véget a frigynek, hogy visszaadta Palinak az eljegyzési győrőt. Pali már katona volt, amikor az édesapját eltemették, nagyon fiatalon halt meg rákban; a rokonság mély megrendüléssel vett részt a temetésen, ott voltak Teri szülei is, a falu népe elıtt együtt jelent meg a két család. Ladonicki papa támogatta a zokogó özvegyet, Pali Ladonickinével és Terivel mögöttük haladt, aztán a sírnál odaállt édesanyja mellé. Hazafelé is együtt maradtak, végigmentek a fıutcán az egész falu szemeláttára. A temetés és az elmaradhatatlan halotti tor alkalmat adott Palinak, hogy visszakönyörögje magát menyasszonya kegyeibe. Két nap kimenıt kapott, napközben édesanyjának segített a szokásos házi teendıkben, este átment Ladonickiékhez. A Terivel történt kudarcát feledve megértı fogadtatásban részesült, borral, pálinkával kínálták, és sokáig szegény megboldogult apjáról beszélgettek. Aztán a szülık aludni tértek, Pali a jövırıl kezdett beszélni, úgy tervezte, hogy a katonaság után visszamegy a téeszbe dolgozni. Teri hallani sem akart róla. Az ı terveiben az szerepelt, hogy itt hagyja az iskolát, ahol eddig tanított, és felköltözik Pestre. Elegem van Mátészalkából, én képtelen vagyok itt élni. Nem azért tanultam, hogy itt éljem le az életemet. Mihez kezdek én a fıvárosban? Majd beiratkozol valamilyen tanfolyamra, szakmát tanulsz. Pesten ezer lehetıség van mondta ingerülten Teri. Nem olyan egyszerő az, Tercsi. Meg is kell ám élni valahogy. Bánom is én mi lesz veled, nekem mindenbıl elegem van, belıled is. Pali most újra úgy érezte, hogy köztük semmi sem változott, a lány már nem szereti. Megfogta a kezét, de a tenyere nedves volt, a torka kiszáradt. A lány észrevette, hogy szenved. Ne haragudj, hogy éppen ma mondom ezt Teri gyöngéden eltolta magától. Maradj itt Szalkán, Tercsikém, házat építünk az iskola mellett, már ki is néztem egy telket. Nem érdekel a házad! Vagy jössz velem Pestre, vagy szakítunk. Jól meggondoltad, mit mondtál? Ezt az évet még végigcsinálom, ısszel már semmiképp sem leszek itt. A nyáron munkát keresek Pesten. Ehhez tartsd magad! Márpedig én nem megyek utánad mondta berekedt, tompa hangon Menyhárt Pali. 6

7 A gyermekkori szerelem ritkán tart ki a felnıttkorig, szívesen emlékezünk rá, de inkább megmosolyogjuk, minthogy komolyan vennénk. Az útjaink szétválnak, ki erre, ki amarra, új ismeretségeket kötünk, s már nem is olyan nehéz a válás. Ladonicki Terinek azért is könnyebb volt a Palival való szakítás, mivel valóra váltotta terveit, és Budapestre költözött; nem csak Palitól szeretett volna megszabadulni, hanem a szülei örökös szemrehányásaitól is. Különösen az anyja nem értette, hogyan vette a bátorságot, hogy egyedül nekivágjon a nagyvilágnak; ı bizony el nem hagyná Mátészalkát, itt született itt is fog meghalni. Menyhárt Pali viszont úgy szenvedett, mint egy kutya, akit elhagyott a gazdája; a katonaság sem volt ínyére, alig várta, hogy végre leszereljen. Eltávozásait mindig az özvegy édesanyjánál töltötte, egyszer átment Ladonickiékhez, tılük megtudta Teri pesti lakcímét. Amikor visszatért a laktanyába, nem bírta tovább, levelet írt Terinek, kérte, hogy a legközelebbi látogatóra jöjjön el Szabadszállásra. Megkésve kapott választ; a volt menyasszonya különbözı elfoglaltságára hivatkozva vissza utasította Pali kérését. Nem mentegetızött, a levél kemény hangvételébıl egyértelmően ki lehetett olvasni, hogy esze ágában sincs Palival találkozni. Aztán mégis úgy hozta a sors, hogy egyidıben utaztak haza Szalkára, és véletlenül összefutottak az ABC elıtt. Jövı hónapban leszerelek mondta lelkesen Menyhárt Pali. Az jó. Lehet, hogy én is Pesten keresek munkát. Ühüm. És mihez kezdesz ott? Még nem tudom. Azt mondtad, a téeszben akarsz tovább dolgozni. Nekem mindegy, mit csinálsz. Palit meglepte Teri érdektelensége, könyörgıre vette a szót, hátha meglágyul iránta a lány szíve. Nekem mindegy, hogy hol dolgozom, csak melletted lehessek. Akarod, hogy Pestre költözzem? Nem tudom. Neked mindegy, hogy mi lesz velem? Nem szeretném, ha miattam megváltoztatnád a terveidet. Pali megragadta a lány kezét. Tercsi, mond meg ıszintén! Akarod, hogy Pesten vállaljak munkát? Én most már nem szólok bele a dolgaidba. Azt teszel, amit akarsz. Pali mondott valami durvaságot Terinek, rögtön meg is bánta, mivel a lány erre köszönés nélkül elrohant. Letörten érkezett vissza az eltávozásból; egy hónapig, a leszerelés napjáig csak az a gondolat emésztette, hogy Ladonicki Teri már nem lehet soha az övé. Leszerelni, megszabadulni a katonaságtól nagy öröm; Menyhárt Pali boldogan lépett le a vonatról Mátészalkán, immáron civilben, mindenki messzirıl köszöntötte, a barátok egész a házig kísérték, édesanyja pedig finom csirkepörkölttel fogadta. Végre itthon maradsz arany gyermekem, én már nem bírom a sok munkát, az állatokat, a kertet gondozni. A házunkat is rendbe kéne hozni mondta könnyes szemekkel. Meg lesz, édesanyám. Az özvegyasszony szinte körülrajongta a fiát, minden nap kitalált valami finomságot ebédre, néha vett neki sört is, amit a pince leghidegebb sarkában hőtött le. Egy idı után azonban elfogyott a megtakarított pénzecske, azt mondta a fiának, menjen vissza a téeszbe dolgozni. Azt már nem, anyuskám. Munkaegységért nem fogok robotolni. Hát, mit akarsz mást? Szalkán nincs választási lehetıség. Felmegyek Pestre dolgozni. 7

8 Ez a gondolat már régen érlelıdött benne; sokan járnak a környékrıl Budapestre, ha nem is minden nap vonatoznak, de hétfıtıl péntekig Pesten dolgoznak, szombaton, vasárnap pedig otthon elvégzik a házkörüli munkát. Menyhárt Pali édesanyja gyanútlanul belegyezett a fia tervébe. Megígértette vele, hogy minden hétvégét otthon fogja tölteni. Akkoriban egy szakmanélküli fiatalember is könnyen elhelyezkedett valamelyik fıvárosi gyárban, Palinak szerencséje volt, mert a Kıbányai Szerszámgépgyárban éppen segédmunkást kerestek a gondnok mellé; udvari takarítás, szeméthordás volt a feladata, amit becsülettel tudott teljesíteni. A lakhatósága is megoldódott a gyár munkásszállásán. Na de, Pali számára nem az volt ám a szerencse, hogy rendes munkahelye lett, fix fizetése, meg hogy nem a zárszámadáskor kiosztott tsz-munkaegységbıl kellett megélnie, hanem hát az, hogy közel került Ladonicki Terihez, a volt menyasszonyához. Már fél éve tartózkodott Budapesten, amikor eljutott az elsı lépéshez addig a közeledési szándékát Teri sorozatban visszautasította, míg az egyik hétvégén sikerült összehoznia vele a randevút. Majdnem hanyatt esett, amikor meglátta a lányt; öltözéke, hajviselete, arcát megváltoztató sminkje kiábrándítóan hatott rá. Hogy nézel ki? kérdezte Pali szörnyülködve. Az egyetlen öltönyét felhozta a munkásszállóra, azzal a szándékkal, hogyha találkoznak alkalmazkodjon Teri ízléséhez, de most vidéki suttyónak érezte magát azzal a lánnyal szemben, akit egykoron Mátészalka vadvirágának tartott. A lány lekezelı hangvétele is bántotta, ismételten a szemére vetette, hogy nincs szakmája. Te meg új szakmát választottál, ha jól látom. Igen! Már nem tanítok, egy irodában dolgozom, titkárnıként. De a fınököm igen nagy ember és igényes. Üdvözletem küldöm neki. Egyszer még én is leszek igazgató szellemeskedett Menyhárt Pali. Ezután sőrőbben találkozott Terivel, felcsillant benne a remény, hogy minden visszaállítható közöttük. Csak hát neki is változni kell. Talán igaza van a volt menyasszonyának, szakmát kell tanulnia. Szerette nézni az esztergályosokat, volt egy fiatalember a mőhelyben, aki megengedte neki, hogy nagyolásnál ı kezelje a gépet; szerette nézni, amint a forgács könnyedén leválik a kés élérıl, a kemény acélrúd pillanatok alatt új alakot ölt. De hát legalább három éves iskola szükséges ahhoz, hogy esztergályos legyen belıle, az nagyon hosszú idı. Egyik nap felcsillant elıtte a remény; a gondnok meghívta egy féldecire, és közölte vele, hogy szeretné kazánfőtınek alkalmazni. Na Pali, akarsz-e főtı lenni? Ha beiratkozol a tanfolyamra, egy kerek ötössel emelem az órabéredet. Nem tudom. Elvégzed a tanfolyamot, három hónap az egész, és máris szakma lesz a kezedben. Ez aztán biztosan tetszeni fog a menyasszonyodnak is. Az jó lenne, fınök. De még milyen jó. Mindenki másképp nézne rád a gyárban is. Nagyon fontos ám a főtés, meg a melegvíz-szolgáltatás. Csak rajtad múlik, mit teszel. A személyzetissel már meg is beszéltem a dolgot. Vállalom, fınök. Köszönöm. Teri dühös lett, amikor megtudta, hogy Pali kazánfőtı akar lenni. Kijelentette, hogy most már végleg elvesztette a türelmét, legjobb lesz, ha nem randevúznak többé. Hogyan mutassalak be a barátaimnak, valamennyien legalább érettségizett, jólszituált emberek, van köztük diplomás is. Majd továbbtanulok, esztergályos szeretnék lenni. Az már valami. Legjobb esetben három év. Te meg mindig is tojtál a tanulásra. Na, nem. Ebbıl nekem elegem van. Felejtsük el egymást! 8

9 Telefonon beszéltek, Teri úgy lecsapta kagylót, hogy Menyhárt Pali fel sem merte hívni többé. Magába burkolózott. A tanfolyam nem volt nehéz, három hónap leteltével a gondnok azonnal kirúgta a részeges főtıjét, és beállította helyébe Palit. Keserves, kemény tél következett, egész nap a kokszot lapátolta; három kazán volt, abból kettı állandóan üzemelt, a harmadikból a forró salakot kellett kikotorni, talicskával a szikkasztóba hordani. Az izzó salak, még kesztyőben is égette a kezeit, utálta a hıséget, a levegıtlenséget. A munkásszállón is kellemetlenség érte, két szobatársa, egy lakatos és egy kımőves állandóan ittak; egyszer Pali a szekrénybe hagyta a fizetést, s mire hazatért egy százas hiányzott belıle. Nem akarta tovább mérgesíteni a helyzetet, tudta, hogy megvetik ıt, mivel egy fillérrel sem szállt be a piálásaikba úgy tett, mintha észre sem vette volna a dolgot. Március volt, már kezdett tavaszodni, amikor mégis felhívta Terit, kérte, hogy töltsön vele egy estét, mivel sok mondanivalója lenne a számára. Többszöri, kitartó könyörgésével elérte, hogy a lány belegyezett, azzal a feltétellel, hogy nem kettesben lesznek, hanem az ı barátaival és barátnıivel. A Békeszálló kupolatermében találkoztak; szombati nap volt, tele volt az étterem, a zenekar elıtt lévı parketten alig fértek el a táncospárok. Ez itt Menyhárt Pál, az én földim, aki csak a kazánokhoz ért mutatta be Teri a társaságnak. Szevasz, szevasz, ülj ide mellém szólt egy szemüveges fiatalember. Nem is vagy olyan kormos, mint gondoltam tette hozzá. Fogd vissza magad Gyuri, mert még belapátol neked egyet mondta Teri nevetve. Pali nem tudott megszólalni. Mi az, hogy a földim? Alig látott a dühtıl. Szétverem a pofáját ennek a szemüveges majomnak is gondolta elszántan. Ezek itt belılem nem csinálnak majmot. A kellemetlen bemutatást némileg enyhítette, hogy Teri táncolni vitte a volt vılegényét. Kik ezek, hogy így bánsz velem elıttük? A barátnım, akivel együtt lakunk albérletben, meg két úriember. Teri egy csöppet sem szabadkozott, inkább gúnyolódott vele. Te sohasem leszel pesti úriember vágta a szemébe. De azért ennek a szemüveges barátodnak bemázolhatok egyet? Nem rossz fiú az, csak egy kicsit féltékeny rád. Az utóbbi idıben kitartóan udvarol nekem. Annál jobb! Majd én leszoktatom róla. Csak akkor maradhatsz velem, ha nem csinálsz botrányt. Pali egész este visszafogta magát, s amikor a társaságból a másik úriember hazament, a helyére ült, messzebb kerülve a szemüvegestıl. Egyébként minden idegesítette; nem szerette a rózsaszín félhomályt, ami tíz óra után szinte bújává tette a nagy, egyébként étteremnek használt helyiséget. A parketten táncoló lányok is gyanúsak voltak számára kurvás ruháikban; hangosak és kacérak voltak, és úgy ittak, hogy még a kımőves szobatársának is dicsıségére vált volna. Teri a szokásától eltérıen, tánc közben szorosan tapadt a szemüvegeshez; tánc közben folyton felé nevetett, minta rajta viccelıdnének. Látom unatkozol mondta neki a székére huppanva. Mért nem kérsz fel valakit? Tudtommal veled vagyok itt mondta Pali nyersen. S amikor a szemüveges harmadszor sütötte el a poént: Megengedi fiatalúr, hogy táncolni vigyem a menyasszonyát, felugrott a székérıl. Az nem az én menyasszonyom, hanem a te kurvád, te strici ordította, túlharsogva a zenét. A doktor úr régi ismerısöm, hogy beszélsz vele? lépett közbe Teri. Ez itt egy doktor!? Na, ne má. Bizony az, fogorvos. Én meg főtı vagyok, Szalkáról. Nagy bunkó a vılegényed jegyezte meg a szemüveges, mire Pali odaállt elé, és szájon vágta. 9

10 A jelenet kezdett kínossá válni, Teri megfogta a doktor kezét, és a parkettre rángatta. Menyhárt Pali komoran ült az asztalnál, eldöntötte, hogy szakít Ladonicki Terivel, éppen egy ilyen gyáva alak kell neki, aki csak a parketten érzi magát biztonságban. Ha nem megy el azonnal, szétverem a fejét morgolódott magában. Vagy én vagy ez a szemüveges. Válassz! mondta Terinek, amikor visszaültek. Menj haza, Pali! Neked elment az eszed. Lassan a testtel kisapám, nem vidéken vagyunk mondta a doktor. Kussolj, te szarházi! Akkor legyél nagylegény, amikor ketten vagyunk. Veled még elbánok, te bunkó. Hadd lássam, gyere utánam, ha mersz. Pali felállt és a toalett felé vette az útját. Teri ijedten megragadta a fogorvos karját. Ne menj utána, könyörgöm. Ez megırült. Menyhárt Pali bement a férfi WC-be. A mosdóban lemosta az arcát, megpróbálta összeszedni magát. Úgyse mer utánam jönni, én meg most hazamegyek a szállóra gondolta közben. Ekkor az ajtóban megjelent a szemüveges, és egyenesen nekirontott. A mosdóban még két férfi tartózkodott, egy ideig figyelték a verekedést, aztán lekapcsolva maguk mögött a villanyt kimentek. Pali elvesztette az eszét, nagyot kaszált a levegıbe, a sötétben csak a zihálás fele sújtott; aztán elıkapta bicskáját és szúrt. Hirtelen világosság támadt. Az ajtóban megjelent egy rendır; a szemüveges a mosdókagyló mögött kuporgott, a karját fogta, ami erısen vérzett. Pali helyzete, a felvett póza kezében a bicskával félreérthetetlen volt. Letartóztatták. Tíz napot töltött a fogdában, s ezalatt más dolga sem volt, mint gondolkodni. Egy alagsori cella a rendırségen igen alkalmas hely arra, hogy az ember átgondolja az életét. Teri elvesztését friss sebnek érezte, de már azt is tudta, hogy nem kísérletezik tovább a volt menyasszonya visszahódításával, beletörıdött a sorsába. Teri folyton az érvényesülésrıl beszélt neki, ı el is érte, hogy teljesen elszakadjon a Mátészalkai múltjától; Pali számára a Békében minden tisztázódott: pesti nıcske lett belıle. Nem az volt már, akit ı annyira imádott: a mindenkihez kedves, tiszteletben álló tanítónı. Palinak sehogyan sem sikerült a pesti környezetbe beilleszkedni. Nem akart ı főtı lenni, meg munkásszállón lakni; nem értett szót a hasonló sorsú szobatársaival sem; a kımőves Janitól pedig kifejezetten undorodott. Néha totál részegen jött haza, ruhástól ledobta magát az ágyra, vad horkolásba kezdett másnap fojtó bőzre ébredtek, mert maga alá csinált. Talán, ha esztergályos lehetne, akkor maradna Pesten, az megérné. Leginkább az bántotta, azért érezte magát vesztesnek, mert Teri mellett az utóbbi idıben ügyefogyottnak érezte magát, olyan vidéki fiúnak, akinek semmilyen adottsága sincs az érvényesüléshez. Aztán eszébe jutott, hogy a téeszben több megbecsülést kapott, mint eddig bárhol másutt; egyféle ezermesternek tartották, aki ért a gépekhez, tud traktort vezetni, sıt egyszer a kombájnra is felültették. A tíz nap alatt gyakran eszébe jutott az édesanyja, akit egyedül hagyott Szalkán. A gyászában gyorsan öregedı asszony nem gyızi egyedül a munkát, vissza kell térni hozzá a szülıi házba, mégpedig azonnal. Mikor kiengedték, a gondnok sóhajtozva hallgatta végig a történetét, de nem nagyon bánta, hogy Menyhárt Pali beadta a felmondását. Másnap kiadta a munkakönyvét és leszámoltatta. Pali még aznap összecsomagolt a szállóban, és vonatra ült. Szinte megkönnyebbült, amikor a szerelvény elhagyta Kıbánya-Kispestet; Vecsés után már bújazöld táj tárult a szeme elé, az ı világa. A visszatérés öröme feszítette a mellét; szeretett volna hanyatt leheveredni a főbe. Amikor a vonat a Tiszát elhagyta, végtelen mezıség következett, egyszerő síkok jelentették a világot. _. _ 10

11 A s ú l y z ó Seprős János a VSC egyik élsportolója még nem ért el arra a szintre, hogy ne kelljen bejárnia a munkahelyére. Gyors elırehaladására felfigyelt az edzıje, négy év múlva akár indulhat az olimpián mondta a klubigazgatónak. Észrevette, hogy jobban fejlıdik, mint a többi srác, akik kisiskolás koruk óta jártak Sasváryhoz. A Vasas sportklubban Sasváry Zoli bácsi tudta, hogy Jani, aki márciusban töltötte be a 17. életévét, a munkahelyén is gyakorol. A szorgalmas fiú ezzel is hozzájárult az olimpiai felkészülés megfeszített iramához. Seprős Jani pedig titokban kiszámította, hogy mennyit kell emelni a "kvantumon", hányszor kell a munkaidı alatt hátravonulni az egyik hegesztısátor mögé, és hány gyakorlatot kell elvégeznie, hogy elérje az olimpiára való nevezés szintjét. Ha sikerül kijutnia Münchenbe, megnyílnak elıtte a lehetıségek lakása, autója lesz, és ezt az olajos, kormos, piszkos gyárat is elhagyhatja egyszer. Elhatározása olyan erıs volt, mintha veleszületett gondolat lenne, elválaszthatatlan volt az életétıl. Az olimpiára gondolt reggeltıl elalvásig, amikor a mőhelyt takarította, vagy amikor a satupadra pakolva a reggelijét anyja elemózsiáját fogyasztotta. Akkor is errıl beszélt, amikor a Köpködıben sörözgetett a brigáddal. Befeléforduló természete miatt nem nagyon kedvelték a gyárban. Szaktársai zömében hegesztık voltak, akik inkább negatívan értékelték a gyakran elbambuló, a munkában érdektelen segédmunkást. Másrészt viszont elégedettek voltak vele, mivel kézerejénél fogva mindig a megfelelı szögben tartotta alá nekik az acéllemezeket vagy az öntvényt, amit éppen hegesztettek. Egyik reggel a mővezetı odalépett Seprőshöz, és megkérdezte, nincs-e kedve elvégezni egy extra hegesztı-tanfolyamot. Nem értem, fınök mormogott az orra alatt Jani. Bizalmatlanul emelte szemét Bánkútira, hiszen a mővezetıjének tudnia kellene, hogy ı sportkedvezményezett. Neki nem sok köze van az egészhez, ami itt a gyárban folyik. Azt sem igen tudta, vagy inkább nem érdekelte, mit csinálnak például a szomszéd mőhelyben, ahová a meghegesztett alkatrészeket szállította. Ejnye, Janikám, elvégezne egy háromhónapos tanfolyamot, jobb lenne magának is, még akár szakmunkás is lehet magából, Seprős elvtárs. Nekem így is jó. Maga még gyerek, segédmunkás akar maradni egész életében? Súlyemelı vagyok, és nemsokára bajnok leszek mondta meggyızıdéssel Seprős János. Nem akarta ezzel megbántani a nála jóval idısebb mővezetıjét, de ki kellett mondani az igazságot még ha nem is tartozik senkire. Itt, a gyárban neki nincs jövıje, más céljai vannak! İ bizony átmeneti állapotban van most, csak azért jár dolgozni, hogy igazolt munkakönyve legyen. Nem akar ı egy koszos hegesztısátorban megvakulni, mint a vaksi Jóska bácsi. Az öreg éppen mellettük elektródázott egy öntvényen, és olyan pirosra cserzett bır volt az arcán, mintha egész életében a Nap felé tartotta volna. Egyszer megvakul állapította meg magában Seprős. Elég közel álltak az ívfényhez, hogy a mővezetı rászóljon. Sohase nézzen az elektródára. Még ilyen távolról sem. Nekem nem árt hangzott a kurta válasz. Zavarában elfordította a fejét, emlékezett, hogy a balesetvédelmi oktatáson külön figyelmeztettek mindenkit: ívfénybe csak hegesztısisakkal lehet belenézni. Semmi kedve hegesztınek vagy bármilyen szakmunkásnak lenni. Az egyenlı lenne a sport feladásával és a melós életbe való beletörıdéssel. Na meg az újságpapírba csomagolt reggelivel, a menzás paprikáskrumplival meg a mőszak utáni kocsmázással. Nem szeretnék hegesztı lenni mondta határozottan Bánkútinak. Aludjon rá egyet. Ráér választ adni, csak a jövı hónap végén indul a tanfolyam. Megértettem, fınök. 11

12 Mégegyszer mondom, extra tanfolyamra szeretném beíratni; lesz benne védıgázas, fogyóelektródás meg a wolframelektródás, argonos kiképzés is. Nem rossz, mi? Na, csak fel a fejjel. Seprős Jánost foglalkoztatta Bánkúti ajánlata, csak hát éppen most az olimpiai felkészülés elsı évében? Aztán eszébe jutott, hogy tulajdonképpen nem veszítene semmit, ha elvégezné ezt az izét extravalamit. Nyilván papírt kapna róla, amivel bárhova továbbléphet, ha nem sikerül az olimpiára való eljutás. Van még három év addig, attól még lehetne olimpiai bajnok; néhány hónap nem jelent túl nagy kihagyást, különben is, a délutáni edzésekre a tanfolyam után is bejárhatna. Ellentétes gondolatai miatt egész nap durcás volt, és végig keményen dolgozott, csak úgy repült a kézitargoncával egyik mőhelybıl a másikba. Még a napi edzésadagról is megfeledkezett aznap, szinte dühösen dobálta a súlyos alumínium öntvényeket meg az öntöttvas hengerfejeket. Józsi bácsi, aki reggel odafülelt a mővezetı szavaira, meg is jegyezte, hogy hülyén viselkedsz János ecsém, én a helyedben ugranék egy ilyen ajánlatra. Seprős erre mérgében majdnem a lábára dobta a motorházat. Másnapra már el is feledkezett a dologról. Most már komótosan húzta a targoncát, és a hegesztésre váró öntvényeket katonás sorba rakta a sátrak között húzódó utcán. A hegesztımőhely a legkormosabb falú és mennyezető részleg volt a gyárban, mely nem is volt igazán mőhely, csak egy toldaléképület volt a néhai Vágány utca helyén. Még a síneket sem szedték fel, a macskakövek is maradtak, úgy ahogy a háború után kinézett. Államosításkor, az ötvenes években a felszámolt útdarabot körbefalazták, két edzıkemencét építettek bele, majd ripsz-ropsz edzı és hegesztımőhellyé alakították. Itt dolgozott Seprős János immáron hét hónapja. A Vasas súlyemelı szakosztályának vezetıje ajánlotta be az angyalföldi üzembe. Az edzés idejére munkaidı kedvezményt kapott. Tetszett neki, hogy a munkája is felért egy elıkészületi edzéssel, komoly izomerı kellett hozzá. Egész nap emelgetni a súlyos munkadarabokat meg a hepehupás macskaköveken végighúzkodni a kézitargoncát nem volt könnyő feladat. A hegesztımőhelyt egy hármasajtó kötötte össze a szerelıcsarnokkal, melynek nyílásába ponyvát feszítettek ki, hogy a targonca áttolásakor a füst ne szivárogjon ki rajta. Másrészt az ívfénytıl is védeni kellet a többi üzemrészt. A hegesztı elektróda vakító sugárzást bocsát ki magából, és veszettül füstöl is. Ennek ellenére Seprős jobban szeretett a sötétebb és kormosabb hegesztımőhelyben tartózkodni, mint például a mellette lévı, tisztább levegıjő szereldében. Apró testi hibája miatt nem szeretett az emberek elıtt mutatkozni, eléggé kancsal volt ugyanis. Csontos arcát elınytelenül befolyásolta a két nagy, barna, keresztbeálló szemgolyó; nem lehetett tudni hová néz tulajdonképpen. A sátrak mögött Seprős Jani tartott egy sajátkészítéső súlyzót. Itt már kifejezetten sötét volt; a kivilágítatlan zugban egy három négyzetméteres vaslemezbıl készült placcot használt edzıpástul. Az eldugott zugocska éppen elég helynek bizonyult, hogy naponta emelıgyakorlatokat végezzen. Az üzemi górék közül legtöbben nem is tudtak róla, a saját mővezetıje pedig legalábbis úgy tett, mintha észre sem vette volna a dolgot. A baleset napján éppen ebédhez csengettek, amikor Seprős János hátrament a súlyzójához, és emelgetni kezdte. Aztán, ebédelés közben Kancsi Seprőst ugyanis a munkatársai így nevezték, csak morgott magában, hátfájásra panaszkodott. A sárgaborsó fızeléket is csak ímmel-ámmal fogyasztotta. Félegy után pedig semmit sem csinált rendesen, mindenkibe belekötött. Rájött a dili mondták a hegesztık. Volt a mőhelyben egy izgága fazon, a Sinkó Feri, a másik segédmunkás, aki gyakran kiborította Seprőst szurkáló megjegyzéseivel. Ma azt találta mondani, hogy kár lenne ıt arra a tanfolyamra küldeni, Seprősbıl sohasem lesz hegesztı. Durvák az ujjaid, pajtás. Különben is keresztbe hord a szemed mondta nagy röhögés kíséretében. Irigykedsz, mi? mordult rá Seprős. 12

13 Dehogy irigyellek, úgyse lesz belıled hegesztı. Menj el helyettem, ha akarsz. Nem vagyok a fınök kedvence. Nyald ki a seggit mondta mérgesen Seprős. Ezek után valósággal dobálta az öntvényeket, még a kiálló csavarok is elgörbültek. A hegesztık bosszankodtak; nem hittek ık Kancsi kimagasló sportteljesítményében, az olimpiára való kiválasztottságában, egy ilyen semmirekellı sohasem jut ki Münchenbe mondogatták a háta mögött. Az ominózus napon addig heccelték, hogy a mőszak befejeztével, amikor már mindenki letakarította a munkapadját és a csengetésre várva cigarettára gyújtott, Seprős oly erısen mellbe lökte Sinkót, hogy az neki esett a satupadnak. Utána hátrament a súlyzójához, hogy néhányat lökjön rajta. Még látta, hogy Sinkót a pártján állók körülvették, suttogva beszélgettek; Seprős egy ideig figyelte ıket, majd visszament és bocsánatot kért Sinkótól. Az meg csak vigyorgott. Gyere, pajtás! Szívjuk el a békecigit mondta a többiekre kacsintva. Kimentek a néhai Vágány-utca felıli hidegraktárhoz, vagy tíz percet töltöttek ott, de semmi összetőzés nem került sor közöttük. Mindez csak elızménye volt annak a súlyos balesetnek, ami a munkaidı vége után, körülbelül negyed háromkor következett be. A hegesztık már a zuhanyozóban hangoskodtak, és elıre röhögtek a Kancsi ellen kitervelt heccen. Még a gıznedves zuhanyozóba is behallatszott a szirénázó mentıautó hangja. A kocsi a gyárudvaron állt meg, a hevenyészetten felöltözött munkások kitódultak a zuhanyozóból a folyosóra, és az ablakon át látták, amint Seprıs Jánost hordágyon betolják a piroskeresztes, fehérre fényezett, sárgán villogó Zsukba. Bánkúti mővezetı a mentıs orvossal tárgyalt láthatólag meg volt rendülve. Arca szürke volt, mint a háta mögötti irodaépület. A gyárudvaron kisebb csoportosulás támadt a rendkívüli esemény láttán. A mentıkocsi nemsokára kirobogott a kapun, az emberek döbbenten kérdezısködtek: Mi történt? Kit vitt el a mentı? Az öltözıbıl kitóduló munkások az udvarra rohantak vagy ijedt ábrázattal beszélgettek a gyárkapuban. Néhányan elindultak a Köpködıbe, a szokásos délutáni sörüket meginni. Megvolt az aznapi beszédtéma: a súlyzós Kancsi súlyosan megsérült. Elvitte a mentı. Bánkúti mővezetı Seprős János balesete napján nem sietethetett haza az újpesti háztájijába, a második mőszakjába, ahol kisebb gazdálkodást vitt már évek óta, a szomszédos Dunakeszi Termelı Szövetkezettel kooperálva. Tizenkét malacot hizlalt fel minden évben, és zöldséget, gyümölcsöt is termelt, amiket aztán a termelıszövetkezet értékesített. Mőszak végén szokása volt zuhanyozás nélkül, munkaruhában beülni a Trabantjába, most azonban a mentı távozása után máris hívatta ıt az igazgató. Bánkúti az irodaépület felé menet felkészült, hogy be kell számolnia a történtekrıl, annak ellenére, hogy ı nem látta az eseményt, és más sem lehetett szemtanúja a balesetnek. Úgy történt, hogy kétóratíz perckor szokása szerint ellenırizte a mőhelyét, ilyentájt már mindenki elhagyta a területet; most is csend volt a hegesztısátrak között. Bepillantott mögéjük, s akkor meglátta Seprős Jánost egy vaslemezen hanyatt fekve, egy súlyzónak kialakított vasszerkezet alatt. Alig bírta ledobni róla a két lendkerékbıl álló nehezéket, rögtön észbekapott és rohant a telefonhoz. A telefonközpontos hívta ki a mentıket. Bánkúti komoran lépett be a titkárságra, ahol most szokatlanul sokan verıdtek össze. Ott volt a fımővezetı, az üzemvezetı, Fónai a szakszervezeti fıbizalmi, Kecskés a munkavédelmi felelıs, meg a párttitkár. A könyvelésbıl is ott kíváncsiskodott néhány asszony. Az igazgató ajtaja nyitva volt, onnan jött az érces orgánum. Gyertek be elvtársak. Bánkúti elvtárs itt van már? Jöjjön be szólt a szigorú invitálás. 13

14 A titkárságon mindenki a mővezetıre meredt, szinte elıretuszkolták az igazgatói iroda bırpárnás ajtaján, majd sorban utána követték. Megálltak a terebélyes tölgyfaasztal körül, az igazgatójuk Csányi elvtárs színe elıtt. Seprős János a maga beosztottja? kérdezte Bánkútit a gyárigazgató. Nagy kerek feje most is nedves volt az izzadtságtól, ami az idegesség biztos jele volt nála. Éppen elég ok ahhoz, hogy az alárendeltjei, még a párttitkár is behúzza a nyakát. Igen, Csányi elvtárs, a fiú a hegesztımőhelyben dolgozik. Akkor tudnia kell, mi történt. Ebéd után az öntvényeket szortíroztam, utána leadminisztráltam a napi termelést mondta Bánkúti védekezı hangsúllyal. Na, igen, í..igen nyújtotta a szót az igazgató. Úgy hallottam, Seprőst súlyos baleset érte. Errıl beszéljen. Én találtam rá, eszméletlen volt. Ennél többet én sem tudok, Csányi elvtárs. Bánkúti körülnézett, hátha valaki átveszi tıle a szót, és mond valamit mindannyiuk mentségére, de senki sem mozdult. Bőnbánó ábrázatuk mögött gondolatban a kibúvókat keresték ezt a pechet, ezt a pechet. A szakszervezetis gyorsabb észjárása némileg feloldotta a feszültséget. Ha üzemi balesetnek könyveljük el, odalesz az éves statisztika szólalt meg végre Fónai. Na, csak ez hiányzott nyögött egyet az igazgató. Sajnos az a múltkori, csonkolásos balesetünk felborította a tervet, fınök. Az igazgató két tenyerébe temette az arcát. Tudta maga Bánkúti, hogy ez a srác mit mővel a sátrak mögött? kérdezte szinte sírva. Volt valaki, aki utánanézett, milyen balesetveszély van abban, hogy valaki sportolásra használja a mőhelyt, Kecskés elvtárs? Ezt a fiatalembert én vettem fel, mint élsportolót, talán több figyelmet érdemelt volna, elvtársak. Mire gondol, igazgató elvtárs? kérdezte most már teljesen összezavarodva Bánkúti. Én figyelemmel kísértem a sorsát. Tegnap szóltam neki, hogy beíratom egy hegesztıtanfolyamra. Mit tehettem volna mást? Seprős nyilván nem tartotta be a munkavédelmi elıírásokat, a felelıség az övé, senki másé szólt közbe a fımővezetı. Erre az igazgató az asztalra csapott. Egy élsportolóé a felelısség, elvtársak? Erre az igazgató körül álló vezérkar nem csak a nyakát húzta be, hanem lehorgasztott fejjel várták a taglót. Bánkúti, Bánkúti. Tudta maga errıl a fiatalemberrıl, hogy élsportoló? Méghogy ı a hibás. Nahát. Na, és te Kecskés elvtárs, hogyan értelmezed a munkavédelmi elıírást, mondjuk a hegesztımőhelyben? fordult most a munkavédelmis felé az igazgató. A gyáá r nak van spoo sportolásra aa..alkalmas helyisége nyögte ki Kecskés. Szorult helyzetben mindig rájött a dadogás. Persze, ı is tudta, hogy ezt csak munkaidı után lehetséges igénybe venni; a sportpálya elég messze esett a gyárteleptıl. Tudjátok ti egyáltalán, hogy ez a srác elsıosztályú élsportoló? Tudtátok ti, hogy csak a jelenléti igazolás miatt járt be ide, elég lett volna, ha aláírja valaki a jelenléti ívet. Erre ti agyondolgoztatjátok. Ugye, ugye üzemvezetı elvtárs! Ebben állapodtunk meg? Sági üzemvezetı hájas teste most megingott, de egy szó sem jött ki a torkán. Ezt a körülményt valakinek közölni kellett volna velem mondta szemlesütve Bánkúti. Szorgalmas volt az a fiú, meg sem kottyant neki a munka vette védelmébe Bánkútit a fımővezetı. Mindenki úgy nézett rá, mint bálám szamarára, de azért fel is lélegeztek kissé, hiszen a napnál világosabbá vált, hogy senki sem tudta pontosan, hogy Seprős János munkaviszonyával kapcsolatban miben állapodott meg az igazgató. Miben egyezett meg a Vasas Sportklubbal? Miféle szerzıdést kötöttek 14

15 valakik a fiú alibi munkáltatásáról? A felelısség legalább olyan mértékben terheli Csányit is, mint az üzemieket vagy a párttitkárt, a szakszervezetet. Legjobb errıl nem nyilatkozni gondolták a motorfelújító üzem felelıs vezetıi. A gyárigazgató azonnal megérezte a hallgatás okát, de neki meg az járt a fejében, hogy ı egy nagyobb ügy érdekében cselekedett. Persze, hogy nem kürtölte szét a munkaszerzıdés hátterét, ı is ismeri a Munka Törvénykönyvét; a fene egye meg, most éppen kedve volt az élsport segítése. Ezek a marhák meg mindent eltolnak gondolta dühöngve. Az én lelkiismeretem tiszta. Nem én kértelek meg Sági elvtárs, hogy figyelj oda erre a gyerekre, de te csak egész nap a termelési mutatókat bámulod az irodádban, nehogy lecsússz a prémiumról mondta Csányi az üzemvezetınek, nem kis fenyegetéssel a hangjában. Nem állhatok ırt minden segédmunkás mögött hangzott az illetlen válasz. És, azt sem tudtad, hogy ez a kölyök szabályos edzıtermet rendezett be magának a hegesztısátrak mögött? Talán még a Bánkúti sem vette észre?! Én tudtam, de ártalmatlan dolognak tartottam mondta halkan Bánkúti. Hát így állunk, mindenrıl nekem kell tudni. És, te Kecskés elvtárs, mirıl tudtál egyáltalán? Ne nekem see sem szólt se senki mekegte a munkavédelmis idétlenül. Mindenki tudta róla, hogy a statisztika érdekében elcsalja a baleseteket, jegyzıkönyveket semmisít meg; mindent végrehajt, amit az igazgató kíván. İ meg azt gondolta: nem az én dolgom, hogy minden zugba bekukkantsak, nincs-e valami rendellenesség, szabálytalanság az üzem területén. Neked is csak a prémium jár a fejedben alázta meg az igazgató. Szeretnél minél többet zsebre vágni. Hát ennek most fuccs, Kecskés elvtárs. Vegyétek tudomásul, hogy mindannyiótoknak ugrik a prémiuma, egy fillért sem írok alá, ha még egyszer valami baleset történik ebben a kuplerájban év végéig. Csányi elvtárs, gondolkozzunk higgadtan szólalt meg erre Fónai, a szakszervezeti fıbizalmi. Még azt sem tudjuk, mi lett a fiúval, lehet, hogy kutya baja. Miket beszélsz? Lehet, hogy holnap vagy holnapután bejön dolgozni. De, ha nem, valahogy azt is megoldjuk. Lényeg, hogy ne legyen a dolog üzemi baleset, például rábeszélhetjük, hogy az utcán botlott meg, és beütötte a fejét. Az igazgató hosszasan nézett farkasszemet Fónaival, a cinkosság jele egyértelmő volt az arckifejezésén. Mindenki felsóhajtott. Volt, aki bólogatva helyeselt. A csendet azonban senki sem merte megtörni. Na, most elmehettek, elvtársak, mára befejeztük mondta Csányi lehiggadva. Fónai elvtárs maradj még egy percet. Fónai, nem csak a szakszervezet esze volt; tekintélyt szerzett magának azzal, hogy a bérköveteléseket, vagy a pótlékok kifizetését kiharcolta a dolgozók számára, az igazgató pedig azért szerette, mert a személyi ügyekben például, amikor ki akart rúgni valakit mindig a segítségére volt. Rájött, hogy most is ebben a kínos helyzetben csak Fónaira számíthat. Ülj oda a dohányzó asztalhoz, mindjárt jövök. Az igazgató kiment a titkárságra felemelte a telefonkagylót, és az ügyeletes ápolónıt tárcsázta. Az üzemi rendelıben mindig volt valaki. Sárika, kérem, tudja maga hová vitték a mentık Seprőst? Igen fınök, a Róbertbe. Próbálja meg kideríteni, mekkora a baj. Most azonnal telefonáljon a kórházba, hátha mondanak valamit. Igenis, fınök, máris. Csányi korántsem könnyebbült meg. Eszébe jutott, hogy a Vasas SC elnöke jó viszonyban van Kósa elvtárssal, a kerületi PB-titkárral, aki neki a legjobb barátja a pártbizottságon. Ha ebbıl a Seprősbıl 15

16 olimpiai bajnok lesz, akkor az egész kerületnek, sıt Budapestnek és az országnak teszünk szolgálatot mondta, anno. Ezt mondta neki Kósa elvtárs, a PB-titkár, amikor a gondjaira bízta Seprőst. Micsoda szégyen lesz, ha komolyabb baja esett ennek a gyereknek? Jolika, hozzon be két kávét szólt oda a titkárnıjének. Leült Fónaival szemben, és fájdalmas képpel panaszkodott. Minden az én nyakamba szakad mondta visszafogott hangon. Bármi történik, engem vesznek elı. Mindjárt megtudjuk, mi van ezzel a sráccal, én is már csak abban reménykedem, hogy nem esett komoly baja. Megoldjuk fınök vigasztalta ıszinte együttérzéssel Fónai. Kérsz konyakot? Közben Jolika behozta a kávét, Csányi intett neki, hogy a vitrines szekrénybıl vegye elı a repikonyakot. A titkárnı mindent eléjük tálalt, aztán diszkréten behúzta maga mögött a bırpárnás ajtót. Senki sem tudhatta meg, hogy Fónaival mirıl suttogott az igazgató a hermetikusan elzárt irodájában. Mindketten jól ismerték az üzemi baleset adminisztrációját, amit elvileg kiemelt fontossággal kell kezelni, mivel a Központi Bizottság és a Minisztertanács is nagy hangsúlyt fektet az egészséges munkakörülményekre stb. Tárgyalásukat Jolika zavarta meg, Sárika, az ápolónı üzenetével. Közölte, hogy Seprős már a mőtıben van, valószínő fejzúzódást és súlyos ínszakadást szenvedett. Az igazgatónak minden reménye elszállt. Például, az a variáció, hogy a kórházi kezelés körülményét egyszerően kihagyhatják, és nyolc napon belül gyógyuló sérülésnek könyveljék el a dolgot. Ez bizony nem lesz egyszerő! Másnap ismét összehívta vezérkart, most a tárgyalóterembe rendelte ıket; a hosszúkás tárgyalóasztal mellett hatan ültek, kávéjukat szürcsölgetve vártak az igazgatóra. Csányi, amikor megérkezett szembe ült velük, és diskuráló stílusban kijelentette, hogy nem helyes, ha az üzem területén bármilyen szórakozás, sport vagy szex folyik. Erre mindenki morgolódni kezdett, nem értettek egyet az ilyen pongyola kijelentéssel; csak a túlsúlyos üzemvezetı fészkelıdött idegesen a székében. A gyár nem játszótér, igaz, Sági elvtárs? Én tudtam, hogy Seprős súlyzózik a sátrak megett vallotta be töredelmesen Sági. S, akkor, miért nem szóltál nekem? Nem tulajdonítottam neki jelentıséget. Na, akkor higgadj le, Sági elvtárs! Semmiképp sem fogjuk a dolgot üzemi balesetnek elkönyvelni. Az igazgató bejelentése meglepetésként hatott. Kérlek titeket segítsetek Kecskésnek elintézni a jegyzıkönyvet. Én meg rendezem a dolgokat a kerületnél. De nektek, elvtársak kijelentem, ha még egyszer ilyesmi elıfordul, nem ússzátok meg ilyen könnyen. Bánkúti a kócos hajában turkált, a fımővezetı úgy tett, mintha valami fontosat jegyzetelne; a többiek mélyen hallgattak. Elintézem helyettetek folytatta az igazgató, de összetartást kérek tıletek, mert ha másként cselekszünk, az én prémiumom is veszélybe kerülhet, akár fegyelmit is indíthatnak ellenem. Szégyellem magam, hogy a gyáramban megtörténhet ilyesmi. Az asztalnál ülık észrevették, hogy Csányinak is feltámadt a lelkiismerete, hiszen ı képviseli a gyárat, a hatalmat, a pártot és a kormányt. Általa mi is védve vagyunk gondolták megnyugvással. Minden hatóságot, ami csak létezik Csányi elvtárs személye jelenítette meg számukra. 16

17 De azért nehezteltek is rá; ı vette fel Seprőst olyan alibi munkakörbe, amire senkit sem kötelez a törvény Magyarországon. Persze, azt is tudták, hogy minden hatóság szemet huny az efféle munkaviszony felett. Az ilyen munkakörnek még neve is volt akkoriban: sportállás. Ha nekem szóltál volna, nem történik meg törte meg a csendet a páttitkár. A jelenlévık mosolyogtak a közbeszóláson. Mindenki tudta, hogy a párttitkár reggelenként az üzemirodában kezd, pontban hat órakor megjelenik a szokásos reggeli "bemelegítésre", és addig marad, amíg a cserkósüveg ki nem fogy. Nahát, ennek a szeszkazánnak hogyan lett volna alkalma utánanézni és intézkedni gondolta az igazgató. Üsse kı' az egészet. Miközben efféle gondolatok jártak Csányi elvtárs fejében, a tárgyalóasztal körül ülı beosztottjai a megoldást várták tıle. Nyilván, le kell folytatni az üzemi balesetkor szokásos eljárást, hiszen mentıt vettek igénybe. Az is elıfordulhat, hogy valamelyik sportújság is beszámol Seprős balesetérıl. Ho holnap megíí írjuk a jee jegyzıkönyvet nyögte ki Kecskés az elsıszámú teendıt; bizony a szabály elıírja, hogy baleset után azonnal jegyzıkönyvet kell felvenni. Az igazgató felnézett a mennyezetre, leintette Kecskést. Rá fogjuk beszélni a srácot, hogy gyáron kívül ütötte be a fejét mondta ki végre a szentenciát Csányi. Az arcokat figyelte, mit szólnak hozzá, aztán legyintett. Az üzemi balesetet nem lehet megba ni, elvtársak, de van más lehetıség is: udvarolni kell a fiúnak, egyelıre nem tudok jobb megoldást. Máá.máás a kategória, ha véé letlenül töö történik a baa leset. Az igazgató szükségesnek tartotta, hogy a teljes haditervet most tárgyalják ki. Nem engedte meg, hogy a jelenlévık találgatásba kezdjenek. Fogd be a szád, Kecskés elvtárs. Elıbb tisztázzuk a tényállást. Nos, Bánkútikám, amikor szétnéztél a helyszínen, milyen nyomokat találtál? Beszélj légy szíves a baleset körülményeirıl? A vért leszórtam homokkal, a vaslemezt is, mivel csúszott, olajfoltos volt. Azt a jókora súlyzót eltüntetted már? kérdezett közbe az igazgató. Ha niii nincs csonttö.rése, nnem szaa kadt be a feje, mitıl ááá jult el? tudálékoskodott Kecskés. A mentıs szerint nem tört be a koponyája magyarázta Bánkúti. Persze, a törést csak a röntgen tudja kimutatni. Még ma eltünteted azt a súlyzót. Értjük egymást? Értettem, Csányi elvtárs. A hevenyészett súlyzó több, mint százötven kilót nyomott, ami egy hatvanöt kilós srácnak tényleg sok lehetett. Nem csoda, hogy a sérülései súlyosak. Aztán az ellenkezıjét is megállapították, hogy egyébként nem volt az konkrétan balesetveszélyes eszköz, nem ám. Hogy néz ki az a szerkentyő? Négy lendkerék egy fúrórúdra hegesztve, masszívabb volt, mint egy igazi súlyzó. Nos, összegezve a dolgokat, Seprős Jani különös izomerejéhez mérten a súlyzó nem lehetett egymagában a baleset kiváltó oka. Egy súlyzó különben sem tekintendı veszélyes gépnek, fıleg nem szerszámnak vagy más munkaeszköznek. Akkor meg a balesetet okozó tárgy nem sorolható semmilyen kategóriába, törvényileg teljességgel lehetetlen állapította meg az igazgató. Aaa kor te..hááát nem üüüze..mi baleset mekegte el Kecskés. A körülmények most már lényegtelenek, a fiút baleset érte, kideríthetetlen okból. Ezt kell állítanunk. A lényeg, hogy vele is el kell hitetnünk, hogy nem üzemi baleset volt. Ehhez nagy türelmet és kitartást kell tanúsítanunk az irányába. Minden nap meglátogatja valaki. Érthetı? Elhalmozzátok ajándékokkal, virágot visztek neki, csokoládét, narancsot is szereztek a föld alól is! Végül Sági elvtárs kivárja a legkedvezıbb alkalmat, leül az ágya mellé és a fülébe súgja a következıket: ezentúl nem kell bejárnia dolgozni, a sporttelepünkön berendezünk neki egy edzıtermet, trénert is rendelünk mellé, ha kívánja. Kecskés elvtárs 17

18 és Fónai megszerkesztik a baleseti jegyzıkönyvet, üzemen kívüli eseményként, amit Sági elvtárs a kellı pillanatban aláírat vele. Röviden ennyit. Van valakinek kérdése? Fónain kívül mindenki meglepıdött a bizarr ötleten ezt már megint a szakszervezeti fıbizalmi eszelte ki, és velük, az üzemi vezetıkkel akarják végrehajtatni. Persze, van benne valami! Jelen esetben Seprősnek is érdeke lehet, hogy ne vallja be a színtiszta igazat, mivel az ajánlat tényleg csábító. Felgyógyulása után teljes erıbedobással edzhet az olimpiára. A párttitkár is csak hümmögött, az volt a véleménye, hogy mindent meg kell tenni a srác érdekében, a párt érdeke is az, hogy az élsportolókat minden erıvel támogassa. Helyeslem mondta a borvörös orra mögül. Aki egyetért, tegye fel a kezét. A karok fellendültek, a határozat megszületett. És, mit vigyek neki ajándékba kérdezte Sági üzemvezetı fújtatva. A ráháruló feladat súlyától összeszorult a hájas mellkasa. Aztán magyarázkodni kezdett: Elvtársak, könyörgöm. Egy kórházi ágy mellett ilyen kéréssel a tarsolyomban nem állhatok oda egy tábla csokoládéval. Vegyél neki egy Pobeda karórát, fényképezıgépet, a fene tudja, mit? rivallt rá az igazgató. Összedobjuk a pénzt jelentkezett szólásra a fımővezetı. Mindenki helyeselt, meg kell mutatni a kollektíva áldozatkészségét. Szó sincs róla, bízzátok Sági elvtársra, van neki elég dugipénze intette le ıket Csányi elvtárs. Amit most hallottatok, azonnal felejtsétek is el, semmi susmogás meg pénzgyőjtés. Fegyelmezetten végrehajtjátok, amit mondtam, és kész! Befejeztem. Az üzemben közben folyt tovább a termelés; aludtak rá egyet, nem nagy ügy gondolták a munkások, ebcsont beforr. Bankúti, amikor a megbeszélés után visszatért a mőhelyébe, azonnal megragadta a lángvágó apparátot, odavonszolta a súlyzóhoz, és elkezdte feldarabolni. A fımővezetı is megjelent, úgy állt az otromba bőnjel mellett, mint egy detektív, aki az elıtte heverı bőntárgyból próbál kiolvasni valamit. Két végén levágott fúrórúd, meg a ráhegesztett fıtengelyvég, micsoda ötlet ámuldozott. Erre a csatlakozásra különbözı súlyú lendkerekeket lehet rácsavarozni. Állt és bámult vagy öt percig; derékra tett keze, az elıtolt hasa zavarta Bánkútit, legalább mondana valamit. Amikor a fınöke arcára pillantott, kárörömet és némi megvetést fedezett fel rajta, annak jelét, hogy ı is kivonja magát a felelısség alól. Egyedül a beosztottját, a mővezetıt okolja azért, hogy efféle játékszerek elıfordulnak az üzemben. A lendkerekek vagdosása kissé bonyolultabbnak mutatkozott, a változó falvastagság miatt, a mővelet eltartott vagy fél óráig; Bánkúti annyira belemerült a munkába, észre sem vette, hogy megint álldogál valaki felette. Én vagyok az, Szabó Pali, fınök. Mit akarsz? Én tudom ám, hogy mi történt. Mi történt, mi történt mordult rá Bánkúti. Rázuhant a súlyzó. Mi történt volna? Sinkó tehet mindenrıl. Hogyhogy? Tegnap, ebédszünetben Kancsi összeveszett vele; miután mellbe lökte Sinkót egész délután nem szólt senkihez. Sinkó pedig dühöngve járkált a sátrak között, és bosszút forralt. Elıször is kerített két síktárcsát, és odadrótozta azokat a rúd két végén lévı lendkerékhez, legalább húsz kilót emelt a terhen. Azután meg olajjal fellocsolta a vaslemezt. Dolga végeztével Sinkó fogta magát, és hazament. Felejtsd el, Pali. Nem történt semmi. Rendben? Különben is rosszul emlékszel, ne terjessz feleslegesen pletykákat. 18

19 Szabó Pali elsomfordált, nem értette miért haragszik rá a mővezetıje. Igaz ı nem látta konkrétan, hogy ki drótozta rá a síktárcsákat a súlyzóra, ki locsolta fel a pástul szolgáló vaslemezt fáradtolajjal, de, hogy Sinkó keze benne volt, abban biztos volt. A való igazság napokkal késıbb derült ki Bánkúti számára, amikor délután megivott egy korsó sört a Köpködıben. A melósok a történtek után még sokáig beszélgettek Kancsiról, a diskurzus most már egy reménybeli olimpiai bajnokról szólt, aki áldozatul esett a munkatársai heccelıdésének. Kancsinak tekintélye kerekedett a becsületes, jóindulatú szakik között, s amikor megtudták, hogy egy rossz vicc áldozata lett, felháborodtak a tettesek aljas viselkedése miatt. Seprős Jani pártjára álltak, hiszen egy koszos, angyalföldi gyárban aligha látni olimpiai bajnokjelöltet. Sajnálták ıt, és tudni akarták, ki volt a baleset okozója. Bánkúti a vaksi Józsi bácsival és Kenderessel, a két legszorgalmasabb hegesztıjével iszogatott a Köpködı pultjánál, amikor az öreg egy a Szabó Paliéhoz hasonló sztorival állt elı. Rohadt alak ez a Sinkó kezdte meg Józsi bácsi. İ tervelte ki az egészet. Hallottam összevesztek Seprőssel mondta Bánkúti. Hallgass öreg! tromfolt közbe egy idegen fazon a sarokból. Nem is ı volt. Igaz, kihívta cigizni, de nem ı olajozta be a vaslemezt. Na, hány kilót tettetek rá azzal a két tárcsával, öreg? Józsi bácsi azonnal haragra gerjedt: Ne pofázz te ott a sarokban. Azt is tudom, hogy a két köszörőkorong egyenként legalább tízkilósak szólt vissza az ismeretlen. Kenderes erre bólogatni kezdett. A többletsúly, na, meg az olajos padló mondta szőkszavúan, a kobakját vakargatva. Meg a sötétség tette hozzá Bánkúti. Ha ég a villany, észre vette volna az olajat. Akárki volt, tiszta hülyék voltak, akik tették mondta Józsi bácsi, a rangidıs hegesztı szigorával. Nagyobb baj is lehetett volna belıle. Az idegen figura, aki ki tudja honnan volt informálva, újra megszólat. Képzeljék, Kancsi azt kiáltotta, gyertek elı a sötétbıl, marha parasztok, ha világcsúcsot akartok látni. A kocsmajáró melósok erre mind odakapták a fejüket. Mi az, hogy világcsúcs? Világcsúcs a Vésı utcában? Százötven kiló. Az ı súlycsoportjában lehetséges is a világcsúcs álmélkodott a csapos. Mamlasz volt ez a srác, semmi több mondta Kenderes, a fıhegesztı. Te vagy az, Kenderes rivallt rá Józsi bácsi. Birka esző paraszt vagy, annyit értesz a világhoz, mint a tyúkjaid a ketrecben mondta az öreg, s ezzel be is fejezték a témát. Bánkúti fizetett, és ragaszkodott hozzá, hogy mindkét beosztottja vele tartson hazafelé: menjünk innen a Köpködıbıl. Hazafele menet még egyszer elgondolkodott a dolgon. Bárkinek is van igaza, bárhogy is történt, a balhét neki kell elvinni. Az meg egyenlı a fizetésemelésekbıl való kimaradással, a prémiummegvonással. Az eset óta azon morfondírozott, hogy kilép a gyárból, és elmegy a dunakeszi téeszbe, lakatosnak. Eszébe villant egy kép, amint Seprős ott áll az izzó edzıkemencék mellett, könnyő terpeszben, szemeinek ferdesége vörös keresztfényként csillogott a félhomályban, nézése elszántnak és távolinak tőnt, amint a pirosodó vasöntvényre koncentrált. Talán a tőz ereje ragadtatta el, hogy ekkora elszántság, szerinte megvalósíthatatlan cél járt az agyában. Nagy diószemeiben gyakran megvetést látott az itt dolgozó munkások iránt, akik csak melóznak és zabálnak, küzdenek a forró vassal, a nehéz, alumínium motorházakkal, bagóért, éhbérért. Kitörölhetetlen konokságot olvasott ki Seprős János arcából, és ennek most vége. Kancsi már nem tér vissza a gyárba, s talán így a legjobb mindenkinek. Sasváry Zoltán, a Vasas súlyemelı szakosztályának fıedzıje elégedetten tapasztalta, hogy Seprős gyorsabban fejlıdik, mint a balesete elıtt. Igaz, fél évet kihagyott, de az olimpiáig még több, mint két éve 19

20 volt hátra, minden esélye megvolt, hogy behozza a lemaradást. A sérülései nem voltak végzetesek, Sasváry leginkább azt nem értette, hogy ha valaki elesik a lépcsıházban, hogyan szenvedhet ekkora ínszakadást. Seprős még azt is letagadta, hogy valaha megfordult a Vésı utcában. A csúfos baleset után többé nem tért vissza a hegesztımőhelybe. Felgyógyulása után az egyik irodába helyezték, ahová nem kellett bejárnia, legfeljebb fizetésnapon tőnt fel még a gyárban. A nagy heccmester, Sinkó felmondott azóta sem bocsátottak meg neki. Valósággal kiutálták. Amit ı tett, az bizony aljasság volt mondogatták egymásnak. Bánkúti is belátta, hogy a hegesztımőhely bizony nem edzıterem; a gyári munkásszállásról két szabolcsi fiatalembert vett fel segédmunkásnak, akik örültek, hogy Pesten dolgozhatnak. Az ügy tehát elsimult. Az igazgató irodájában még beszélni is tilos volt róla; Csányi felkereste a kerületi PB titkárt, Kósa elvtársat, mindent elmondott neki, könyörögve kérte, hogy most az egyszer húzza ki ıt a sz ból. Régi barátok voltak, szerencsére a mentısök is kerületiek voltak, Kósa elintézte a mentısöknél és a kórházban, hogy úgy adminisztrálják a dolgot, hogy Seprőst a Forgács-utcai lakásáról szállították a Róbertbe. A történet óta eltelt három év, és tudtommal a balesetbıl kifolyólag Seprős János súlyemelınek semmi hátránya nem keletkezett, sıt, ki is jutott az olimpiára. Miután a súlycsoportjában csak a kilencedik helyezést érte el, s ezzel a menı életrıl dédelgetett reményei szertefoszlottak, abbahagyta az aktív sportolást. Még lejárt a súlyemelı edzıterembe, mindenkinek segített a finom fogások elsajátításában, de már mint aktív dolgozó. Egy másik angyalföldi nagyvállalatnál hegesztı szakmunkás lett belıle. A késıbbi sorsáról már a Sportújságból értesültem egy közleménybıl: Seprős János lett a Vasas SC Súlyemelı Szakosztályának segédedzıje. Idıközben a dolgozók iskolájában leérettségizett, utána mőszaki fıiskolára ment, és az oktatási minisztérium keretén belül szaktanári állást vállalt a Vendel utcai technikumban. Kiváló hegesztı létére gyakorlati órákat is vállalt, a lakatosszakma legjobb technikusai kerültek ki a keze alól. Szabadidejében pedig edzısködött; diplomával a kezében, sok éves mőhelygyakorlattal rigorózus, fegyelmet tartó tanár lett. _. _ 20

Mozgássérült Passió 2010

Mozgássérült Passió 2010 Mozgássérült Passió 2010 1. Bevezetı zene 2. Barabás Gyorsan jön a színre az oltár környékérıl Barabás Laci: Szabadon engedtek, engem, a lázadót!? İt, pedig keresztre feszítették! İt, aki semmi rosszat

Részletesebben

Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva

Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva Olcsó krumpli Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva ment ajtót nyitni. Nagy örömére, az édesanyja állt az ajtó előtt. Anyukám, de jó, hogy jössz. Alig állok a lábamon, olyan álmos vagyok. Kislányom! Csak

Részletesebben

Passió 2011. Bevonulás: Júdás árulása: ÉNEK:

Passió 2011. Bevonulás: Júdás árulása: ÉNEK: Passió 2011. Éppen a hálónkat mostuk a parton, amikor ezt mondta: Jöjjetek utánam, és én emberhalászokká teszlek titeket. Mi pedig azonnal otthagytuk hálóinkat és követtük ıt. Azóta sok minden történt

Részletesebben

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido-történet gyerekeknek Richard Moon és Chas Fleischman tollából Vass Anikó és Erszény Krisztián fordításában Előszó Ezt a történetet közel huszonöt

Részletesebben

Szeretet volt minden kincsünk

Szeretet volt minden kincsünk Szeretet volt minden kincsünk Azt mondják, mindenkinek meg van írva a sorskönyvében az élete. Mindenkinek ki van jelölve z út, mint a kerti ösvény, szélekkel, jelekkel, hogy ne lehessen letérni róla. Van

Részletesebben

HOLLY WEBB MASZAT, AZ ELRABOLT. Sophy Williams rajzaival

HOLLY WEBB MASZAT, AZ ELRABOLT. Sophy Williams rajzaival HOLLY WEBB MASZAT, AZ ELRABOLT kiscica Sophy Williams rajzaival Könyvmolyképző Kiadó Szeged, 2013 3 Robinnak 5 Elso fejezet Füttyszó hasított a levegőbe. Ben Williams és Rob Ford! Most azonnal gyertek

Részletesebben

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Forrás: Gyurcsó István Alapítvány Füzetek 14., Dunaszerdahely, 1999

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

Nyelvhasználat. - Legyen szíves! - Egészségedre! - Gyere be! - Mit tetszik kérni? - Jó éjszakát! Melyik a helyes válasz? Jelöld be!

Nyelvhasználat. - Legyen szíves! - Egészségedre! - Gyere be! - Mit tetszik kérni? - Jó éjszakát! Melyik a helyes válasz? Jelöld be! Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan felnıttnek, akivel nem tegezıdsz (nem Szia-t köszönsz neki), és X-et, ha mindkettınek! (5 pont) - Legyen szíves! -

Részletesebben

Annus szobalányként dolgozott,

Annus szobalányként dolgozott, Annus döntése Annus szobalányként dolgozott, akkor már majdnem 10 éve, amikor az asszonya váratlan ajánlattal állt elő. Kedves Annuskám, tudja mennyire szeretjük magát, a férjem és én is. Családtagnak

Részletesebben

1 / :05

1 / :05 1 / 5 2012.03.08. 11:05 2 / 5 2012.03.08. 11:05 Angol tanfolyam Fehérvár Reggeltıl estig bármikor Tanulhat Feleannyiért mint a Magántanárnál! www.helloenglish.hu/angol-tanfolyam Felsıbb osztályban, mikor

Részletesebben

Újpest a régi - exkluzív interjú Derce Tamás polgármesterrel A legfontosabbat, az illúziókat is elvették

Újpest a régi - exkluzív interjú Derce Tamás polgármesterrel A legfontosabbat, az illúziókat is elvették Újpest a régi - exkluzív interjú Derce Tamás polgármesterrel A legfontosabbat, az illúziókat is elvették 2007.11.12. Hírextra Constantinovits Milán Újpesten zajlik az élet. Épül az M0-s körgyőrő, és megindult

Részletesebben

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget Kovács Gabriella Hát ennyi volt... Hát ennyi volt érezte, hogy itt az út vége. Tehetetlenül, fáradtan feküdt a hideg kövön a fagyos szélben és nem akart többé engedelmeskedni a teste. Már nem érzett fájdalmat

Részletesebben

Szita Szilvia - www.magyarora.com 2004. II. Biztatás, bátorítás

Szita Szilvia - www.magyarora.com 2004. II. Biztatás, bátorítás I Biztatás, bátorítás I Biztatás, bátorítás Beszédpanelek és mintadialógusok - Ne izgulj, menni / sikerülni fog! - Ne butáskodj, menni / sikerülni fog! - Ne hülyéskedj, menni / sikerülni fog! - Ne félj,

Részletesebben

Pálfalvi Ilona MÉG MEDDIG?

Pálfalvi Ilona MÉG MEDDIG? Pálfalvi Ilona MÉG MEDDIG? I. könyv Még meddig tart a dackorszak? PROLÓGUS Géza és Lina egymás mellett ültek a folyosói padon, a főorvosi szoba előtt. Várták, hogy beszólíttassanak. Nem beszéltek, mindegyikük

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata ALAPTANÍTÁSOK A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata 1Korinthus 14:27-29 Ha valaki nyelveken szól, kettı vagy legfeljebb három legyen, mégpedig egymás után; és egy magyarázza

Részletesebben

A szlovákok elszakadása a Magyar Királyságtól és Csehszlovákia megalakulása

A szlovákok elszakadása a Magyar Királyságtól és Csehszlovákia megalakulása A szlovákok elszakadása a Magyar Királyságtól és Csehszlovákia megalakulása A szlovák politikusok figyelemmel követték a hadi és a politikai történéseket, ugyanis tisztában voltak vele, hogy ez a háború

Részletesebben

András és Krisztina: A nagy út

András és Krisztina: A nagy út András és Krisztina: A nagy út Külföldi Magyar Cserkészszövetség András és Krisztina: A nagy út Írta: Madzsarné Osvay Erzsébet Rajzolta: Pándiné Uray Erzsébet A Zöld Pajzsos Kiscserkészek részére Külföldi

Részletesebben

Szeretetettel ajánlom műveimet mindenkinek olvasásra, szórakozásra, vagy csupán elmélkedésre. Joli néni

Szeretetettel ajánlom műveimet mindenkinek olvasásra, szórakozásra, vagy csupán elmélkedésre. Joli néni BRÁTÁN ERZSÉBET HÉTKÖZNAPI CSODÁK NOVELLAGYŰJTEMÉNY ELŐSZÓ Kedves olvasóim! Az alábbi novelláim a valóság és a fantázia összefonódásából születtek. Számtalanszor elmegyünk apróságok felett, pedig az élet

Részletesebben

Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan feln ttnek, akivel nem tegez

Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan feln ttnek, akivel nem tegez Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan felnıttnek, akivel nem tegezıdsz (nem Szia-t köszönsz neki), és X-et, ha mindkettınek! (5 pont) - Legyen szíves! 2

Részletesebben

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt Petőcz András Idegenek Harminc perccel a háború előtt Peut-être à cause des ombres sur son visage, il avait l air de rire. (Camus) Megyünk anyámmal haza, a plébániára. Szeretek az anyámmal kézen fogva

Részletesebben

Legyen, BELÉPŐ ??? !!! JULIE FISON

Legyen, BELÉPŐ ??? !!! JULIE FISON Legyen, BELÉPŐ???!!! ahogy akarod! ÁLOM vagy VALÓSÁG JULIE FISON Elsô fejezet Ahogy leszálltam a buszról, már tudtam, hogy nagy hír vár rám. Nagyon nagy. Elindultam a folyosón a barátnôim felé, remegve

Részletesebben

Fityó néni és a drága aranyos szerelő bácsik

Fityó néni és a drága aranyos szerelő bácsik Fityó néni és a drága aranyos szerelő bácsik Több éves gyakorlattal fejlesztették tökélyre kifinomult praktikáik egész arzenálját. Kódszavaik tárháza régi, legendássá vált esetekből épült fel, ám legtöbbször

Részletesebben

Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja

Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja Írnod kell kislányom, erre születtél! Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja Tudom Édes, írnom kellene, de bajban vagyok. Talán azt a témát kéne papírra vetnem, amit

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

M. Veress Mária. Szép halál

M. Veress Mária. Szép halál 184 Rügyek Szép halál Először nem figyeltem fel a kiáltásra, nem volt abban semmi különös, hogy valaki ordibál, megszokott volt ez arrafelé. Csak mikor közelebb értem, akkor hallottam, hogy mintha segítségért

Részletesebben

LEE CHILD 10 RÖGÖS ÚT

LEE CHILD 10 RÖGÖS ÚT 1. fejezet Jack Reacher egy dupla feketét rendelt, csokireszelék és cukor nélkül, nem porceláncsészében, hanem mûanyag pohárban, és még mielõtt kihozták volna a kávét az asztalához, végignézte, ahogy egy

Részletesebben

Ha a gyógyítás nem mőködik

Ha a gyógyítás nem mőködik Ha a gyógyítás nem mőködik 2009 Rue Anne Hass, M.A., Intuitive Mentoring és I-Mentoring, www.intuitivementoring.com. Látogasd meg Rue honlapját, ahol további cikkeket találsz Az EFT-rıl és az érzékeny

Részletesebben

Szilánkok TÚL A VALÓSÁGON. Téboly

Szilánkok TÚL A VALÓSÁGON. Téboly Szilánkok TÚL A VALÓSÁGON Téboly Annának nem volt sok dolga, hiszen rajtam kívül egy teremtett lélek sem volt a presszóban, amin nem is lehet csodálkozni, hiszen kinek jutna eszébe éppen vasárnap éjjel

Részletesebben

- E szerint elégedett vagy? - Több, - boldog. Boldog! Milyen különösen hangzott ez a szó, ebben a dohosszagú, szegényes, díván nélküli odúban.

- E szerint elégedett vagy? - Több, - boldog. Boldog! Milyen különösen hangzott ez a szó, ebben a dohosszagú, szegényes, díván nélküli odúban. A SZERELEMRŐL Tavaly, június elején abban a kisvárosban voltam, ahol születtem. A városban most is az a sajátságos csend, mintha halottak közt járnék. Két hét alatt beteltem vele, kivágytam belőle, akárhová,

Részletesebben

Egy éve a BÁNKIn. Közvélemény kutatás v2010.7.24. Ötletgazda: Shadow. Készült a BÁNKI HÖK weblapján keresztül.

Egy éve a BÁNKIn. Közvélemény kutatás v2010.7.24. Ötletgazda: Shadow. Készült a BÁNKI HÖK weblapján keresztül. Egy éve a BÁNKIn Közvélemény kutatás v00.7. Ötletgazda: Shadow Készült a BÁNKI HÖK weblapján keresztül. http://hok.banki.hu Hallgatók a hallgatókért ./mechatronika Tanulni kell sokat, mert hirtelen jönnek

Részletesebben

Aztán jó legyél! Panaszt ne halljak

Aztán jó legyél! Panaszt ne halljak Iskolatársak Aztán jó legyél! Panaszt ne halljak rád! Hangzott a kerítések felől az iskolába siető kisdiákok után, a szülői figyelmeztetés. A gyerekek siettek, mert fél 8-ra az osztályban kellett lenniük.

Részletesebben

1. fejezet. Dorset, 2010 Egy évvel késõbb

1. fejezet. Dorset, 2010 Egy évvel késõbb 1. fejezet Dorset, 2010 Egy évvel késõbb A napok egyre rövidebbek. A fûre hullott almákat megcsipkedték a varjak. Viszem be a fát, és rálépek az egyik puha gyümölcsre; szétnyomódik a lábam alatt. November

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

Ők ugyanis a sérült gyerekük mellett óvodát működtetnek szintén sérült gyerekek részére.

Ők ugyanis a sérült gyerekük mellett óvodát működtetnek szintén sérült gyerekek részére. Idegesített, hogy nem tudják diagnosztizálni. Hát az orvostudomány nem tud semmit?" Egy család, amelynek tagjai megszakadnak a munkában, elviselik az elviselhetetlent, küzdenek a fogyatékkal, és közben

Részletesebben

Kata. Megvagyok mondja. Kimegyünk? Á, jó itt.

Kata. Megvagyok mondja. Kimegyünk? Á, jó itt. Kata Az egyik budapesti aluljáró, metróbejárat előtt találkozunk, azt mondta, itt szokta napjainak nagy részét tölteni. Mocsok van, bűz és minden tele hajléktalanokkal. Alszanak dobozokon, koszos rongyokon,

Részletesebben

Joachim Meyer. Bot. A vívás szabad lovagi és nemesi művészetének alapos leírása (1570) Fordította: Berki András

Joachim Meyer. Bot. A vívás szabad lovagi és nemesi művészetének alapos leírása (1570) Fordította: Berki András Joachim Meyer A vívás szabad lovagi és nemesi művészetének alapos leírása (1570) Bot Fordította: Berki András A botról Az ötödik, és egyben utolsó fejezete ennek a könyvnek, amiben elmagyarázom és röviden

Részletesebben

Buddha pedig azt mondta a tanítványainak:

Buddha pedig azt mondta a tanítványainak: Buddha egy fa alatt ült, és a tanítványainak magyarázott. Odament hozzá egy férfi, és beleköpött az arcába. Buddha megtörölte az arcát, és visszakérdezett: - És most?akarsz még mondani valamit? A férfi

Részletesebben

Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA

Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA Volt egyszer egy szegény ember. Ennek a szegény embernek annyi fia volt, mint a rosta lika, még eggyel több. Éjjel-nappal búslakodott szegény, hogy mit csináljon ezzel a

Részletesebben

Feri rágja a térdét. Rónási Márton

Feri rágja a térdét. Rónási Márton Feri rágja a térdét Rónási Márton Tavasz volt, amikor beköltöztünk abba a házba, ahol kamaszkoromat éltem meg, abba a házba, ahol a legjobb barátom lett Láncos, a hatalmas fekete kutya, akit tíz éve temettem

Részletesebben

... Talyigán vetett ágy. hózz mosni, takarftaxri, én meg ideástam e mögé a dög taliga mögé és

... Talyigán vetett ágy. hózz mosni, takarftaxri, én meg ideástam e mögé a dög taliga mögé és Németh István Talyigán vetett ágy Háti itt van a tavasz is megint. A tavasz mindig eljön, meg a: nyár is, meg a tél is, ha várják, ha nem. Az ember szerencséje em jđn el soha. Hiába várják, hiába futnak

Részletesebben

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM 2. www.ujteremtes.hu Bábel és Ábrahám története Az egész földnek egy nyelve és egyféle beszéde volt. 1Móz. 11:1 El tudod-e képzelni milyen lenne az, ha mindenki

Részletesebben

Péterfy Bori: zseniális zenészek vesznek körül. 2014. 04. 05. Szerző: Szimpatika

Péterfy Bori: zseniális zenészek vesznek körül. 2014. 04. 05. Szerző: Szimpatika Péterfy Bori: zseniális zenészek vesznek körül 2014. 04. 05. Szerző: Szimpatika Péterfy Bori színész- és énekesnő. A Krétakör Színháznak, majd 2008-tól Alföldi menesztéséig a Nemzeti Színház társulatának

Részletesebben

2014. október - november hónap

2014. október - november hónap 2014. október - november hónap Téma: A Lélek gyümölcse 5. hét Szeretet 2014. szeptember 30., kedd Tapasztald meg Isten szeretetét Ige: Drágának tartalak, és becsesnek (Ézsaiás 43,4) Max Lucado: Értékes

Részletesebben

A BARÁT. Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta.

A BARÁT. Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta. Bódi Zsolt Publio Kiadó 2012 Minden jog fenntartva! A BARÁT Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta. Szüleimnek, testvéreimnek,

Részletesebben

Helle Helle Rödby Puttgarden (regényrészlet)

Helle Helle Rödby Puttgarden (regényrészlet) Észak hírnökei 4023 Helle Helle Rödby Puttgarden (regényrészlet) Az Opera szálló Hamburg külterületén, egy építkezés mellett állt. Jóval éjfél után érkeztünk meg, útközben többször is megálltunk, hogy

Részletesebben

Hitman TANDORI DEZSÕ. 14 tiszatáj

Hitman TANDORI DEZSÕ. 14 tiszatáj 14 tiszatáj TANDORI DEZSÕ Hitman Hitman nincs a szótárban, a szótárban nincs. De hát ember nem ad lónak olyan nevet, hogy Úgy Jól Ötvenen Túl. Nem ad, öreg, lónak ember olyan nevet, hogy... mondom. Mondja

Részletesebben

Andrea Gabi Jutka Eszti Fredi Ates Peti

Andrea Gabi Jutka Eszti Fredi Ates Peti Cziczó Attila: ANDREA életjáték szereplők: Andrea Gabi Jutka Eszti Fredi Ates Peti 1. JELENET - ANDREA SZOBÁJA Andrea ül elkeseredetten a tükör előtt. Néha közelebb hajol, vizsgálgatja arcának hibáit.

Részletesebben

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Hallottad-e már az öreg utcai lámpás történetét? Igaz, nem éppen vidám história, de azért egyszer végighallgathatod. Volt egyszer egy jóravaló, öreg utcai lámpás, aki

Részletesebben

A Feldegg-kúria teraszán 1914 nyár elején két ifjú hölgy üldögélt. Élvezték az elsõ meleg napsugarakat, és közben kézimunkáztak. Bárcsak tudnám, mi

A Feldegg-kúria teraszán 1914 nyár elején két ifjú hölgy üldögélt. Élvezték az elsõ meleg napsugarakat, és közben kézimunkáztak. Bárcsak tudnám, mi I. A Feldegg-kúria teraszán 1914 nyár elején két ifjú hölgy üldögélt. Élvezték az elsõ meleg napsugarakat, és közben kézimunkáztak. Bárcsak tudnám, mi értelme ennek az unalmas hímzésnek! A mamának már

Részletesebben

Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY

Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY Volt egyszer a világon egy király, akit a népe nagyon szeretett. Csak egy búsította az ország népét. A király hallani sem akarta, amikor arról beszéltek neki, hogy ültessen

Részletesebben

Kompetenciaalapú mérés 2007/2008. A N Y A N Y E L V I K É P E S S É G E K 9. é v f o l y a m A változat

Kompetenciaalapú mérés 2007/2008. A N Y A N Y E L V I K É P E S S É G E K 9. é v f o l y a m A változat Fıvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet Az iskola Az osztály A tanuló A tanuló neme: Kompetenciaalapú mérés 2007/2008. A N Y A N Y E L V I K É P E S S É G E K 9. é v f o l y a m A változat

Részletesebben

Kiss Ottó. Csillagszedő Márió. Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival

Kiss Ottó. Csillagszedő Márió. Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival Kiss Ottó Csillagszedő Márió Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival Az ember jóból és rosszból van összegyúrva. Fehérből meg feketéből. Ezért van az, ha rajtakapsz valami rossz dolgon, mindig

Részletesebben

Én Istenem! Miért hagytál el engem?

Én Istenem! Miért hagytál el engem? Édes Illat Én Istenem! Miért hagytál el engem? Sóhajtotta Jézus, miközben a fakereszten felfüggesztve, vércseppek csöpögtek végig a testén. És akkor, nem lélegzett többet. Nem, te voltál minden reményem!

Részletesebben

A mi fánk. "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap,

A mi fánk. Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, A mi fánk "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, Ha nem lennének fák és madarak." (Horváth Imre) 2013.04.30. 1-2. óra Magyar nyelv és

Részletesebben

Az aranyhal Illusztrálta: Szabó Enikő

Az aranyhal Illusztrálta: Szabó Enikő Benedek Elek Az aranyhal Illusztrálta: Szabó Enikő Egyszer volt, hol nem volt, az Óperenciás-tengeren túl, a hármas üveghegyen is túl, túlonnan túl Megálljatok csak, nem jól kezdettem Hát: volt egyszer

Részletesebben

Böröcz Zsófi vagyok, a Bogyiszlói Hagyományırzı Egyesület tagja.

Böröcz Zsófi vagyok, a Bogyiszlói Hagyományırzı Egyesület tagja. Böröcz Zsófi vagyok, a Bogyiszlói Hagyományırzı Egyesület tagja. A családunkban több, a falu által is elismert táncos volt. Az elsı az üknagymamám testvére, Szente Béniné Bárdos Zsófi nénasszony, aki szerepel

Részletesebben

egy jó vállalkozás. Aztán nem egészen egy év alatt az egész elúszott. A pincéred elbokázta. Igaza lett apádnak! Haragszik rád.

egy jó vállalkozás. Aztán nem egészen egy év alatt az egész elúszott. A pincéred elbokázta. Igaza lett apádnak! Haragszik rád. Pista bácsi unokája A pesti kislány. A faluban csak így emlegették. Két éves lehetett, amikor az édesanyja hazavitte a faluba és a szülei segítségét kérte. Sírva panaszolta, hogy tovább már nem bírja a

Részletesebben

Lázár Éva AJÁNDÉK. regény

Lázár Éva AJÁNDÉK. regény Lázár Éva AJÁNDÉK regény Az élet furcsa játéka, a beletörődés és a küzdelem. A belső és külső lélek harca. A féltés, a halál, a megértés, a szeretet és az elfogadás játéka. Egy lány lelki tusája, a család

Részletesebben

Eresszen! Legyen olyan kedves, Lang úr. Most szépen elalszik még két órácskára, aztán mikor már világos lesz, elmehet sétálni.

Eresszen! Legyen olyan kedves, Lang úr. Most szépen elalszik még két órácskára, aztán mikor már világos lesz, elmehet sétálni. Amikor Konrad Lang felébredt, sötét volt. Idegen ágyban feküdt. Keskeny volt és magas, Elisabeth nem feküdt mellette. Fel akart kelni, de nem tudott. Az ágy két oldalán rács volt. Hé! kiáltotta. Majd hangosabban.

Részletesebben

Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó

Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó 1. Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó barátnak nem. A motort nem állította le, halk zúgása

Részletesebben

SZKB104_14. Körön kívül, körön belül II.

SZKB104_14. Körön kívül, körön belül II. SZKB104_14 Körön kívül, körön belül II. TANULÓI KÖRÖN KÍVÜL, KÖRÖN BELÜL II. 4. ÉVFOLYAM D1 Három szituáció képen 137 138 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK TANULÓI D2 Fekete István: A két

Részletesebben

oral history Változatok az identitásra SÁRAI SZABÓ KATALIN

oral history Változatok az identitásra SÁRAI SZABÓ KATALIN oral history 186 [ ] SÁRAI SZABÓ KATALIN Változatok az identitásra Az utóbbi években Magyarországon is egyre több kutató fordul a nôtörténet (gender) felé, és szaporodik az egyes nôi csoportok vizsgálatával

Részletesebben

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ A Móra Könyvkiadó a Szepes Mária Alapítvány támogatója. Az alapítvány célja az író teljes életmûvének gondozása, még kiadatlan írásainak megjelentetése,

Részletesebben

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem jelenthetett komolyabb problémát az, hogy megértesse

Részletesebben

Kiss Ottó. A nagypapa távcsöve

Kiss Ottó. A nagypapa távcsöve Kiss Ottó A nagypapa távcsöve ITT VANNAK A NAGYIÉK Itt vannak a nagyiék, megjöttek! Két hétre. Fogalmam sincs, hogy mit lehet majd velük addig csinálni. 3 A NAGYPAPA UGYANOLYAN A nagypapa ugyanolyan, mint

Részletesebben

TEST IZ MAĐARSKOG JEZIKA

TEST IZ MAĐARSKOG JEZIKA Student's name : E-mail: Test štampajte i skeniranog ga vratite na e-mail office@centarzaedukaciju.com U slučaju da nemate tehničke mogućnosti, prihvata se i da na datu e-mail adresu pošaljete odgovore

Részletesebben

Boldogságóra. munkafüzet. 6-10 éveseknek. Bagdi Bella - Petőné Honvári Jolán

Boldogságóra. munkafüzet. 6-10 éveseknek. Bagdi Bella - Petőné Honvári Jolán Bagdi Bella - Petőné Honvári Jolán Boldogságóra munkafüzet 6-10 éveseknek Boldogságóra munkafüzet 6-10 éveseknek Írta: Bagdi Bella, Petőné Honvári Jolán Szerkesztette: Feledi Eszter Illusztráció: Tarjányi

Részletesebben

2016. február INTERJÚ

2016. február INTERJÚ INTERJÚ Az Élet szép Az AMEGA beszélgetőpartnere: Dr. Kánitz Éva Főorvos Asszony, milyen családi indíttatással került az orvosi pályára? Mindig azt gondoltam, hogy az a legszebb dolog a világon, ha az

Részletesebben

Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett

Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett 16 Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett mást is felfedezni vélt. Dühöt, talán. Kétségbeesést.

Részletesebben

Szerintem vannak csodák

Szerintem vannak csodák Brjeska Dóra Szerintem vannak csodák De neked is tenned kell értük 2015 Bevezetés Ajánlom ezt a könyvet valakinek, aki már egy másik, sokkal békésebb helyről vigyáz ránk és segít nekünk. Így kezdődik egy

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 1 32.185-1/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Kecskemét Megyei Jogú Város Szeleifalu-Kiskecskemét-Alsószéktó Városrészi Önkormányzatának 2009. május 20-án megtartott ülésérıl Jelen vannak: - Sipos László, a Szeleifalu-Kiskecskemét-Alsószéktó

Részletesebben

A Halál antropológiája című egyetemi kurzus létjogosultsága. Egy fogorvos találkozása a halállal

A Halál antropológiája című egyetemi kurzus létjogosultsága. Egy fogorvos találkozása a halállal SZLEPÁK BÁLINT A Halál antropológiája című egyetemi kurzus létjogosultsága. Egy fogorvos találkozása a halállal SZEMLE Összefoglalás Tanulmányom témája az általános fogászati ellátásban résztvevő fogorvosok

Részletesebben

A SZÁZEGYEDIK ASSZONY

A SZÁZEGYEDIK ASSZONY A SZÁZEGYEDIK ASSZONY (Egy kis tréfa) 1883 Sok tarkabarka dolgot írt meg hajdan a pajkos tollú Boccaccio. Veronai, florenci asszonyok segítették benne. Amennyi rossz fát azok a tuzre tettek, annak a hamujában

Részletesebben

SZŰNJ MEG, VARÁZS GOBBY FEHÉR GYULA

SZŰNJ MEG, VARÁZS GOBBY FEHÉR GYULA SZŰNJ MEG, VARÁZS GOBBY FEHÉR GYULA Pósa János egyetemista akkor ismerte meg Bucskó Ilonát, mikor az a fenekébe szúrt. János már lefeküdt a paraván mögött levő keskeny ágyra, nadrágját engedelmesen letolta

Részletesebben

Örökkévaló 8. Rész. Gerilla! Tiszperger József. Publio Kiadó. Minden jog fenntartva!

Örökkévaló 8. Rész. Gerilla! Tiszperger József. Publio Kiadó. Minden jog fenntartva! Örökkévaló 8. Rész Gerilla! Tiszperger József Publio Kiadó 2013 Minden jog fenntartva! Dani és kis csapata kaptak némi fegyvert, megkapták az utasításokat, beültek a buszba, és visszamentek oda, ahonnan

Részletesebben

A gyűrűn látszott, hogy soká hordhatták és sokat dolgozott az, aki viselte, mert kopott volt, de gyűrű volt. Az anyós nagylelkűségére

A gyűrűn látszott, hogy soká hordhatták és sokat dolgozott az, aki viselte, mert kopott volt, de gyűrű volt. Az anyós nagylelkűségére A gyűrű kora A jobb keze gyűrűsujján lévő karikagyűrűt nézegette. A házassági évfordulójuk közeledett. Hányadik is? Ki kell számolnia. Ha 52-ben házasodtak és most 2011-et írunk, akkor ez az 59. Nem kerek

Részletesebben

A boldogság benned van

A boldogság benned van Halász Emese A boldogság benned van 50 lépés a boldogság felé Előszó Kedves Olvasó! Levelem hozzád, azzal kezdeném, hogy el kell mondanom pár dolgot Neked! Nagyszerű híreim vannak ugyanis. Képzeld, a boldogság

Részletesebben

A macska keresztfia. (széki népmese)

A macska keresztfia. (széki népmese) A macska keresztfia (széki népmese) Egyszer egy macska játszadozott egy egérrel. Meg akarta enni. Hát aztán már az egeret megsajnálta, olyan ügyes egér volt. Meggondolkozott a macska, s nem ette meg. -

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET I. évfolyam 3. szám szeptember, október Akarod hallani a jó hírt? Mindennek Királya Mindennek Királya, az Istennek Fia, égnek, földnek Ura Akinek véd minket a karja tőlünk

Részletesebben

A három narancs spanyol népmese

A három narancs spanyol népmese BOLDOG KARÁCSONYT! Veronika meséi A három narancs spanyol népmese Sok-sok évvel ezel tt élt egy faluban egy öregasszony, akinek három feln tt fia volt. Éppen házasulandó korban, de sajnos nem találtak

Részletesebben

Színbe hozunk! Találd meg magadban Te is az önkéntest!

Színbe hozunk! Találd meg magadban Te is az önkéntest! Színbe hozunk! Találd meg magadban Te is az önkéntest! Szia! A Faipari Tudományos Alapítvány saját profiljába vágó önkéntes programot indított ZuzmóKa néven. Az egy éven át tartó rendezvénysorozat önkéntesek

Részletesebben

ERDŐS VERONIKA Ha rád nézek, megy a hasam

ERDŐS VERONIKA Ha rád nézek, megy a hasam ERDŐS VERONIKA Ha rád nézek, megy a hasam Szerelmes versfüzér 1. Nyolcvan sor a fáról, amire rádőlnél Ha most rádőlsz arra a fára, Ki fog dőlni és pont telibe talál- Na. Én állok a fa másik oldalán Pont

Részletesebben

Feladatok a tavaszi ünnepekhez Összeállította: Pathy Lívia

Feladatok a tavaszi ünnepekhez Összeállította: Pathy Lívia Feladatok a tavaszi ünnepekhez Összeállította: Pathy Lívia Feladatok a Magyar nemzetismeret/haza a magasban c. könyvhöz Magyar nemzeti ünnepek I. Az ünnep http://www.nemzetismeret.hu/index.php?id=1.6 1.

Részletesebben

Z G I A T K Ö E R É E T T N

Z G I A T K Ö E R É E T T N Z G I A K Ö E R É E N B. D. Dezső (szül. 1930-) (B.D.-el nem sikerült kapcsolatba lépnünk, ezért az ő történetét, amelyet a Holokauszt Dokumentációs Központ irattárában őriznek, álnéven tudjuk csak közzétenni.)

Részletesebben

A legszebb magyar állatmesék

A legszebb magyar állatmesék A legszebb magyar állatmesék Roland Tartalomjegyzék A lompos medve...4 A mezei nyúl és a sündisznó...8 A kakas és a pipe... 12 Sündisznócska lovagol... 14 A kolbász, a béka és az egér... 18 A tréfás farkas...

Részletesebben

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK A következő történet szereplői közül példaként egy olyan helybéli embert állíthatunk, akit a neve miatt mindenki Bokor Mihálynak szólított, és akiről semmi rosszat

Részletesebben

Beszélgetés Nyitrai Kálmánnéval, a szolnoki Korona Patika vezetôjével

Beszélgetés Nyitrai Kálmánnéval, a szolnoki Korona Patika vezetôjével Bôrönd és homeopátia Beszélgetés Nyitrai Kálmánnéval, a szolnoki Korona Patika vezetôjével Takaros, barátságos épület egy árnyas, csen des kis utca végén, ahol az, nem messze a városközponttól, egy fôútvonalba

Részletesebben

Wass Albert - Kicsi Anna sírkeresztje

Wass Albert - Kicsi Anna sírkeresztje Wass Albert - Kicsi Anna sírkeresztje Elmondom, hadd tudja meg végre a világ kicsi Anna igaz történetét. A falu neve, ahol mindez történt, Mezőbölkény, és a falu szélén van egy ócska, düledező gabonás,

Részletesebben

Pierre Anthon aznap hagyta ott az iskolát, amikor rájött, hogy semmit sem érdemes csinálni, ha egyszer amúgy sincs értelme semminek.

Pierre Anthon aznap hagyta ott az iskolát, amikor rájött, hogy semmit sem érdemes csinálni, ha egyszer amúgy sincs értelme semminek. 8 II Pierre Anthon aznap hagyta ott az iskolát, amikor rájött, hogy semmit sem érdemes csinálni, ha egyszer amúgy sincs értelme semminek. Mi, többiek maradtunk. Bár a tanárok igyekeztek gyorsan eltüntetni

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK Szolgálati ajándékok 10. A segítı szolgálata 2.

ALAPTANÍTÁSOK Szolgálati ajándékok 10. A segítı szolgálata 2. ALAPTANÍTÁSOK Szolgálati ajándékok 10. A segítı szolgálata 2. Apostolok Cselekedetei 6:1-7 Azokban a napokban pedig, mikor a tanítványok sokasodának, a görög zsidók közt panaszkodás támada a héberek ellen,

Részletesebben

Károlyi Pályázat. Kémia. Írta: Elefánti Barbara 10. A

Károlyi Pályázat. Kémia. Írta: Elefánti Barbara 10. A Károlyi Pályázat Kémia Írta: Elefánti Barbara 10. A 2007. november 3. Tartalomjegyzék 2. oldal: Tartalomjegyzék 3. oldal: Bevezetés 4. oldal: Emil Fischer élete és munkássága 5.-7. oldal: Beszélgetés Emil

Részletesebben

Főnixmadár. A hazugság polipkarjai

Főnixmadár. A hazugság polipkarjai Főnixmadár A hazugság polipkarjai Előszó A könyv igaz történet, a szerző által megélt és felidézett eseményeken alapul. Egy történet két lélek egymásra találásáról, amelyet a hazugság polipkarjai tartanak

Részletesebben

Dénes Viktor: De akkor miért harcolunk?

Dénes Viktor: De akkor miért harcolunk? Dénes Viktor: De akkor miért harcolunk? 2013. február 6., 11:00 Sorozatunkban a Színház- és Filmművészeti Egyetemen ebben az évadban végzősöket, Novák Eszter és Selmeczi György zenés szakirányú osztályának

Részletesebben

bibliai felfedező Dorkász szerette az Úr Jézust, és ezért mindent megtett, amit csak tudott, hogy másokon segít sen.

bibliai felfedező Dorkász szerette az Úr Jézust, és ezért mindent megtett, amit csak tudott, hogy másokon segít sen. Írd ide az adataidat! neved: Korod: Születésnapod: Címed: telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliaismereti Feladatlap bibliai felfedező 1. történet: Péter meggyógyítja Dorkászt Péter sok

Részletesebben

mondott, és nem kimondott gondolataival. Még senki sem tudta így elmondani ezeket, akár burkoltan is, bizony ezek a dalok gyakran kimondják azt,

mondott, és nem kimondott gondolataival. Még senki sem tudta így elmondani ezeket, akár burkoltan is, bizony ezek a dalok gyakran kimondják azt, II. fejezet [...] Legyél az esernyőm, Óvj a széltől, és ha mégis elázom, Te legyél az égen a Nap, Te melegíts át, ha néha fázom! Én meg olyan leszek hozzád, mint a gazdájához a véreb Amikor először láttam

Részletesebben

Romológiai ismeretek kisebbségi mentálhigiéné 1 címő tantárgy bevezetésének tapasztalatai a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Fıiskolai Karán

Romológiai ismeretek kisebbségi mentálhigiéné 1 címő tantárgy bevezetésének tapasztalatai a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Fıiskolai Karán Romológiai ismeretek kisebbségi mentálhigiéné 1 címő tantárgy bevezetésének tapasztalatai a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Fıiskolai Karán a 2004/2005-ös tanévben *Dr. Mészáros Judit,**Szabóné Kármán

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Bükkszék Települési Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. április 27-én, 16,00 órakor tartott nyílt ülésén. Rendelet száma Tárgya 5/2010. (IV. 28.) Az önkormányzat 2009.

Részletesebben

B. Kiss Andrea S.O.S. ELVÁLTAM!

B. Kiss Andrea S.O.S. ELVÁLTAM! B. Kiss Andrea S.O.S. ELVÁLTAM! Első levél 1999. január 21. Kedves Barátném! Nagyon szégyellem, hogy ilyen régen írtam már neked, pedig annyi minden történt velem az utóbbi másfél évben. Gondoltam, éppen

Részletesebben

Hogyan néz ki az iskola társadalma 2013-ban?

Hogyan néz ki az iskola társadalma 2013-ban? Hogyan néz ki az iskola társadalma 2013-ban? A Jövô diákja Felkelni nehéz dolog, fél hét elôtt sosem sikerül. Az indulásig hátra lévô fél óra arra ugyan elég volna, hogy magamra rángassak valamit, aztán

Részletesebben